Sunteți pe pagina 1din 32

SUPRASTRUCTURA

DRUMURILOR

C1. INTRODUCERE
• Suprastructura rutiera reprezinta ansamblul de
straturi judicios alcatuite care puse in opera
(respectand tehnologii specifice) sustine in conditii
de siguranta si confort solicitarile exterioare din
trafic si variatii de temperatura.
Sistemul rutier este alcătuit dintr-un ansamblu de
straturi aşezate pe patul drumului , destinat
suportării circulaţiei, şi care trebuie să îndeplinească
anumite condiţii pentru o comportare bună sub
circulaţie .
 Suprastructura drumului face parte din corpul
drumului si cuprinde: structura rutiera si amenajarea
acostamentelor;

 Corpul drumului constă din totalitatea elementelor


care alcătuiesc terasamentele şi complexul rutier în
limita amprizei la ramblee, şi a sanţurilor la debleuri
este cuprins intre piciorul taluzelor de rambleu si
creasta taluzelor de debleu;

 Complexul rutier este ansamblul de straturi din


structura rutiera şi zona activă a terasamentelor de
la nivelul patului până la adâncimea la care practic nu
se mai resimte influenţa incărcărilor.
Schema de alcătuire a complexului rutier:

1. Structura rutiera:
• Îmbrăcăminte :
» Strat de uzură
» Strat de legatură (binder)
• Strat de bază
• Strat de fundaţie :
» Strat de fundaţie – un singur strat la pamanturi bune de
fundare (P1-P2);
» Substraturi de fundaţie – mai multe straturi (P3-P5) ;
2. Zona activă :
• Strat de formă – optional in functie de calitatea terasamentelor
• Terasament .
Prin zona activa intelegem adancimea pana la care se resimt incarcarile
din trafic respectiv variatiile de temperatura. Putem spune ca zona activa
este cuprinsa intre 50-120cm adancime.
Alcatuirea complexului rutier
• Complexul rutier : este alcătuit din teren natural –
terasament şi structura rutieră cu scopul de a servi în condiţii
de siguranţă si confort circulaţia rutieră

• Îmbrăcăminte rutieră : strat de uzură şi strat de legătură


(SRS, SRSR), strat de uzură şi strat de rezistenţă (SRR) ;

• Stratul de bază (SRS, SRSR) ;

• Stratul/straturile de fundaţie;
– Stratul/straturile de fundaţie, care s-ar putea denumi
strat portant pentru SRR ;
• Stratul/straturile de protecţie .
Alcatuirea complexului rutier

• Stratul de formă : este stratul superior al


terasamentelor (fiind optional in functie de calitatea
terasamentelor)
Scop:
– să asigure derularea traficului de şantier şi să aibă o
uniformitate corespunzătoare;
– să asigure o capacitate portantă uniformă şi suficient de
ridicată pentru a permite compactarea straturilor de
fundaţie ;
– să protejeze patul drumului pe parcursul execuţiei şi să
asigure capacitatea portantă în exploatare .
Conditii de calitate ale complexului rutier:

• Să reziste solicitărilor din trafic prin deformaţii care să se menţină în


domeniul elastic ;

• Să reziste la uzura produsă de trafic, asigurând o viabilitate bună timp


îndelungat, confort şi deplină siguranţă în exploatare ;

• Să reziste la variaţiile de temperatură şi umiditate ;

• Să suporte pe perioade scurte eventualele creşteri ale traficului ;

• Să permită atât la execuţie cât şi in exploatare utilizarea unor


materiale locale, precum şi a unor procese tehnologice convenabile;

• Să fie impermeabil ;
CLASIFICAREA STRUCTURILOR
RUTIERE
Tipuri de structuri rutiere

• Structuri rutiere suple : ansamblu de straturi realizate din


materiale necoezive stabilizate mecanic sau/şi cu lianţi
hidrocarbonaţi, cu îmbrăcămintea realizată de regulă din
mixturi asfaltice (excepţie macadam bituminos);

• Structuri rutiere rigide: ansamblu de straturi stabilizate


sau nu cu lianţi, peste care se realizează o îmbrăcăminte
din beton de ciment rutier;

• Structuri rutiere mixte (semirigide): straturi de agregate


naturale stabilizate mecanic şi cu lianţi hidraulici sau
puzzolanici, iar îmbrăcămintea şi eventual stratul de bază
fiind din straturi bituminoase. Stratul stabilizat poate fi
strat de fundaţie sau/şi strat de bază.
Structuri
Rutiere
SUPLE

IMBRACAMINTE
•Betoane asfaltice
•Macadam

BAZA
•Piatra sparta
•Balast
•Anrobate bituminoase

FUNDATIE
•Pietruiri existente
•Blocaj din piatra bruta
•Structuri rutiere vechi (fara straturi
stabilizate cu lianti)
Strat de protectie: anticapilar/antigel/drenant/anticontaminant
Structuri
Rutiere
SEMIRIGIDE

IMBRACAMINTE
•Betoane asfaltice

BAZA
•Materiale pietroase
stabilizate cu lianti
•Anrobate bituminoase

FUNDATIE
•Materiale pietroase stabilizate cu lianti
•Blocaj din piatra bruta sau dale BcR degradate
•Structuri rutiere vechi
•Macadamuri cimentate sau pavaje

Strat de protectie: anticapilar/antigel/drenant/anticontaminant


STRATURILE STUCTURII RUTIERE SI
PRINCIPIILE DE ALCATUIRE
CELE TREI PRINCIPII DE BAZA

• Principiul macadamului presupune aşternerea şi compactarea


în reprize de sorturi monogranulare dupa anumite tehnologii
realizand practic o structura deschisa-permeabila si rezistenta;

• Principiul betonului presupunea realizarea unor structuri


compacte alcatuite prin combinarea judicioasa de sorturi
granulare si lianti. Rezulta structuri rezistente, impermeabile si
compacte cu un volum minim de goluri ;

• Principiul pavajelor –complementar celor doua deja enumerate - se


aplica la realizarea unor structuri cu destinatie preponderent
pietonala unde imbracamintea este din materiale pietroase
fasonate - pavele, aşezate pe un strat suport realizat dupa unul
din principile anterior enumerate.
Structura rutiera reprezinta ansamblul de straturi judicios
alcatuite si asezate pe patul drumului cu scopul sustinerii in
conditii de siguranta si confort a traficului auto si a variatilor de
temperatura pentru o perioada cel putin egala cu perioada de
perspectiva pentru care structura a fost dimensionata.
Imbracamintea

Îmbrăcămintea rutieră :
este situată la partea superioară a structurii rutiere şi
este alcătuită din unul sau două straturi care suportă
direct acţiunea traficului şi a factorilor climaterici ;
Imbracamintea

Tipuri de îmbrăcăminţi rutiere :


1. Îmbrăcăminţi rutiere bituminoase - alcătuită în
două straturi :stratul de uzură şi stratul de
legătură;
2. Îmbrăcăminţi rutiere din beton de ciment rutier
(BcR) - are în alcătuire stratul de uzură şi cel de
rezistenţă, dar în general aceasta se execută dintr-
un singur strat
3. Îmbrăcăminţi rutiere din piatră fasonată (pavaje)
Imbracamintea
STRATUL DE UZURĂ : este stratul superior al suprastructurii
menit să reziste acţiunilor tangenţiale din trafic precum şi
la acţiunea factorilor climaterici.
Trebuie sa fie: impermeabil, rugos si fara denivelari atat in
profil longitudinal cat si transversal.

STRATUL DE LEGĂTURĂ : este stratul inferior al


îmbrăcămintei bituminoase în două straturi şi face
legătura între stratul de uzură şi cel de bază; de
asementea preia o parte din încărcările tangenţiale şi pe
cele verticale le repartizează pe suprafeţe mai mari
Stratul de uzura
Stratul superior al imbracamintei care transmite
integral acţiunile ţangentiale date de trafic şi
variaţiile de temperatură la straturile inferioare ;
Caracteristici:
– Prezintă rezistenţă la factorii climaterici ;
– Are o structură închisă ;
– Este realizat din materiale rezistente ;
– Prezintă o rugozitate corespunzătoare ;
– Asigură o bună evacuare a apelor din precipitaţii şi nu
permite pătrunderea apei la straturile inferioare .
Stratul de legatura ( Binder )

• Este situat la partea inferioară a unei îmbrăcăminţi


bituminoase în două straturi şi face legatura între stratul
de uzură şi cel de bază ;

• Are o structură deschisă – pentru o mai buna aderenta


intre straturi (uzura/legatura) ;

• Preia încărcările parţial tangenţiale transmise de stratul


de uzură şi le repartizează pe arii mai mari la straturile
inferioare .
Stratul de baza

Strat exclusiv al structurilor suple sau semirigide este situat între


îmbrăcămintea bituminoasă şi stratul/straturile de fundaţie.

Are rolul de a prelua încărcările din trafic (în special eforturile


unitare tangenţiale şi de întindere) şi de a repartiza eforturile
verticale pe suprafeţe mai mari prin transmiterea eforturilor
la straturile inferioare de fundatie.

Poate fi alcatuit din materiale pietroase (stabilizate sau nu cu


lianti) sau din anrobate bituminoase (in cazul drumurilor de
clase tehnice superioare II-III)
Strat/straturi de fundaţie

Pozitionat(e) între stratul de bază şi terenul de fundare cu rol:

– Rol de rezistenţă: preluare şi repartizare de eforturi ;


– Rol drenant: asigură drenarea apelor infiltrate ;
– Rol anticapilar: rupe ascensiunea capilară a apelor
subterane ;
– Rol antigel : împiedică pătrunderea îngheţului până la
nivelul pământului din patul drumului ;
– Rol anticontaminant (izolator) : opreşte pătrunderea
argilei din terenul de fundare spre straturile rutiere
superioare ;

Obs: Dacă nu se pot realiza unul sau mai multe dintre


aceste roluri între patul drumului şi primul strat de
fundaţie se realizează straturi de protecţie .
FUNDAŢIA DRUMULUI

• Reprezinta asa cum spuneam elementul cel mai voluminos al


suprastructurii drumului, putand fi realizata intr-unul sau mai
multe straturi.

• Are in principal un rol de rezistenţă fiind stratul care preia


eforturile verticale şi le repartizează patului drumului – cu
care se gaseste intr-o directa legatura la partea inferioara.

• Poate fi alcatuita economic prin folosirea materialelor locale


dar trebuie să prezinte o deformabilitate minimă. Acest lucru
poate fi asigurat printr-o compactare conforma tehnologiilor
specifice.
FUNDAŢIA DRUMULUI

Tipuri de fundatii

• Fundaţii din balast (domeniu larg de utilizare) ;

• Fundaţii din piatră spartă ;

• Fundaţii din pietruiri existente ;

• Fundaţii din blocaj ;

• Fundaţii din asize stabilizate (mai multe straturi subţiri


stabilizate , având calităţi crescânde de la nivelul patului la
partea superioară) .
SUBSTRATUL DE FUNDAŢIE

Peste stratul de formă se realizează de la caz la caz straturi


care fac trecerea dintre infrastructura la suprastructura
şi care se numesc substraturi de fundaţie ;

• Clasificare:
– substrat drenant ;
– substrat anticapilar ;
– substrat izolant (anticontaminant) ;
– substrat antigel .
SUBSTRATURI DRENANTE

• Colectează şi evacuează apele care pătrund în


straturile de fundaţie în timpul execuţiei sau ulterior ;

• Pentru realizarea lor se foloseşte balastul în strat de


minim 10 cm după compactare ;

Acest strat se ia în considerare la calculul de


dimensionare a structurilor rutiere , iar grosimea lui se
include la grosimea totală a structurii pentru calculul
la îngheţ – dezgheţ .
SUBSTRATURI DRENANTE

• Pentru îndepărtarea apelor din aceste substraturi se


prevăd nişte drenuri (dren de acostament ) cu o lăţime
de 20 – 30 cm dispuse la 10 – 20 m unul de altul ;

• Dacă drumul este în palier trebuie asigurate pantele


necesare scurgerii apei (minim 0.5%);

• Dacă drumul este executat în debleu atunci colectarea


apelor se face prin drenuri longitudinale sub
acostament cu posibilităţi de evacuare la 200 – 300 m .
Dren de acostament
SUBSTRATURI ANTICAPILARE
• Elimină pericolul infiltrări apei în structura rutieră
prin fenomenul de capilaritate ;

• Se realizează din balast cu o grosime de minim 15


cm după compactare ;

• Şi acest strat se ia în considerare la calculul de


dimensionare şi de verificare la îngheţ – dezgheţ
a structurii rutiere .
SUBSTRATURI ANTICONTAMINANTE (IZOLANTE)

• Se prevad atunci când pământul din patul drumului conţine


elemente prăfoase sau argiloase care pot pătrunde printre
granulele stratului de fundaţie mărind sensibilitatea la
acţiunea apei ;
• Se realizează din nisip (grosime de 7 cm) sau din geotextile,
atunci când nu se realizează strat de formă sau atunci când
straturile de fundaţie respectiv celelalte straturi de protecţie
nu îndeplinesc acest rol ;
• Substratul este alcătuit pe principiul filtrului invers , mărimea
granulelor creşte de jos în sus ;
• Ca şi geotextile se folosesc cele neţesute din fibre sintetice ;
• Nu se iau in calcul la dimensionarea structurii rutiere .
SUBSTRATURI ANTIGEL

• Au rolul de a mări rezistenţa la acţiunea îngheţului şi


dezgheţului;

• Se execută din zgură expandată, clasa 900 …1200, sort 0 – 7


mm, sau din zgură granulată de furnal, clasa A, cu o grosime
de minim 12 cm după compactare ;

• Nu se ia în considerare la dimensionare, dar se ţine cont la


verificarea la îngheţ – dezgheţ ;

• Dacă se execută din zgură expandată acest substrat va avea şi


rol drenant .

S-ar putea să vă placă și