Sunteți pe pagina 1din 10

STIL

apitolul Unu

JUCA}I ROLUL PROPRIEI MUZE!

Nimic nu face o femeie mai frumoas\ dect convingerea c\ este `ntr-adev\r frumoas\.

nd o femeie frumoas\ intr\ `ntr-o `nc\pere, `mi ridic privirea o clip\, dar m\ `ntorc repede la antreul, conversa]ia sau meniul cu deserturi. S\ fim cinsti]i: frumuse]ea nu este att de interesant\ (cu siguran]\, nu este mai interesant\ dect lista cu deserturi). Dar cnd o femeie care degaj\ `ncredere prin toat\ fiin]a ei intr\ `ntr-o camer\, acest lucru este fascinant. O privesc cum merge hot\rt\ [i calm\. Nu este de obicei `mbr\cat\ cu o rochie elegant\, neagr\. Poart\ o c\ma[\ interesant\ [i o fust\ de bun\ calitate, iar eu vreau imediat s\ aflu de unde le-a luat. Poate c\ nu este o femeie de o frumuse]e r\pitoare, dar ceva `i confer\ un aer fermec\tor. ~ncrederea `n sine este captivant\, puternic\ [i constant\ [i mai presus de toate, este mult mai interesant\ dect frumuse]ea. Primul [i cel mai important pas `n dezvoltarea stilului personal este proiectarea acestei `ncrederi `n sine. O `ncredere care le spune celorlal]i c\ te respec]i, te iube[ti [i te `mbraci pentru tine, pentru propria pl\cere, nu pentru a altora. Joci rolul propriei tale muze. Stilul se na[te din con[tientizarea propriei fiin]e: trebuie s\ [tii cine e[ti [i cine vrei s\ fii `n lume; nu se na[te din dorin]a de a fi altcineva sau de a fi mai slab, mai scund, mai `nalt sau mai frumos. Multe dintre cele mai elegante [i mai rafinate femei din lume n-au avut o frumuse]e ie[it\ din comun, ci o `ncredere de sine debordant\. Ne-au f\cut s\ credem c\ sunt frumoase doar pentru c\ ele erau ferm convinse de acest lucru. Nu au permis nim\nui s\ le defineasc\; [i-au conturat singure propria defini]ie.
3

Le admir din tot sufletul pe femeile care se iubesc, chiar dac\ `ncalc\ no]iunea standard de frumuse]e. M\ fascineaz\ simbolurile imperfecte, fetele care nu sunt nici pe departe cele mai frumoase din lume, dar care cred cu t\rie c\ sunt frumoase, convingndu-i [i pe cei din jur de acest lucru. Admir femeile care `n ciuda `n\l]imii lor de 1,80 metri poart\ pantofi cu tocuri `nalte [i sub]iri gen stilleto, femeile cu fundul mare, `mbr\cate cu fuste mulate sau femeile cu snii mici, care `ndr\znesc s\ poarte tricouri strmte [i decoltate. Cnd o femeie `[i scoate `n eviden]\ imperfec]iunile, acestea devin adev\rate atuuri, care `i definesc spiritul [i caracterul. Cnd `[i contureaz\ defectele [i `]i atrag aten]ia asupra lor, cap\t\ un statut aparte, o frumuse]e deosebit\, devenind chiar demne de invidiat. ~ncrederea nu are nici o leg\tur\ cu estetica, `n schimb depinde `n totalitate de atitudine. Nimic nu i se potrive[te mai bine unei femei dect aura st\pnirii de sine, iar cnd se `nv\luie `n aceast\ mantie, posesoarea ei se transform\, ca prin minune, `ntr-o prin]es\ de o frumuse]e r\v\[itoare. ~ncrederea `n sine joac\ rolul unei baghete magice, care confer\ pe loc frumuse]e unei femei. Cnd este vorba de stil [i `ncredere, trebuie s\ `nv\]a]i s\ le armoniza]i perfect, lucru care s-ar putea s\ v\ sperie. Cu to]ii avem temerile noastre. Dar [tii imediat cnd te afli `n compania unei femei `ncrez\toare `n for]ele ei. ~n ciuda (sau poate tocmai datorit\) defectelor sale, aura care o `nconjoar\ este uluitoare. Frumuse]ea izvor\[te de undeva din interior. Nu putem spune c\ nu o intereseaz\ aspectul fizic; dimpotriv\, se simte att de bine `n pielea ei `nct `[i scoate `n eviden]\ micile imperfec]iuni [i ciud\]enii. O femeie `ncrez\toare se iube[te necondi]ionat. Gndi]i-v\ la Lauren Hutton [i la zmbetul ei care `i dezv\luie strung\rea]a! Gndi]i-v\ la Frida Kahlo [i la sprncenele ei care se `mbinau deasupra nasului! Gndi]i-v\ la ducesa de Windsor, care nu s-a remarcat printr-o frumuse]e ie[it\ din

comun! Gndi]i-v\ la Barbra Streisand [i la nasul ei coroiat ca acela al statuilor grece[ti! Ele `[i ]in mereu capul sus [i `[i etaleaz\ cu mndrie defectele, pe care nu le ascund [i pentru care nu se justific\ niciodat\. Uita]i-v\ la aceste femei! Urma]i-le exemplul! }ine]i capul sus [i etala]i-v\ defectele `ncrederea nu va `ntrzia s\ apar\! {i dac\ acest lucru nu d\ rezultate, atunci pretinde]i c\ sunte]i `ncrez\toare `n for]ele voastre! Pute]i s\ v\ preface]i cu u[urin]\ `ncrez\toare, iar `n final, ve]i ajunge s-o crede]i cu t\rie (ce bine ar fi dac\ acest lucru s-ar putea aplica [i `n alte aspecte ale vie]ii!). Trebuie s\ v\ ridica]i singure pe un piedestal `nainte ca cei din jur s\ v\ priveasc\ cu admira]ie. E[ti o zei]\ [i trebuie s\ te compor]i ca atare. F\-]i unghiile, aranjeaz\-]i p\rul, bucur\-te de b\i lungi [i dezmiard\-]i trupul cu parfumuri `mbietoare! ~ncearc\ s\ faci tot ce po]i ca s\ te sim]i minunat! R\sfa]\-te singur\, pentru c\ nimeni altcineva nu o va face `n locul t\u. Practic\ autoadora]ia! Iube[te-]i sufletul [i astfel, `ncet, dar sigur, te vei sim]i bine pe acel piedestal [i vei emana `ncredere prin toat\ fiin]a ta, lucru pentru care cei din jur te vor admira. {i ]inuta vestimentar\ joac\ un rol la fel de important. Un trening nu reprezint\ o alegere corespunz\toare. O rochie frumoas\ sau o fust\ extraordinar\ te va face s\ te sim]i demn\ de luminile rampei, iar oamenii te vor percepe, la rndul lor, `n aceea[i manier\.

M I UCCI A PRA DA

Acest limbaj instantaneu este mult mai inteligent dect a]i crede la prima vedere. Sunt doar ni[te haine, pantofi [i gen]i, a]i putea spune. {i oamenii o spun, zi de zi. Dar lucrurile nu se limiteaz\ doar la att. Ele fac parte din caracterul unei femei [i ne dezv\luie cte ceva din povestea ei, f\r\ s\ rosteasc\ vreun cuvnt. Am crezut c\ moda este tmpit\ a mai spus Miuccia Prada pentru c\ alte profesii, ca politica, medicina sau [tiin]a, mi se p\reau mult mai inteligente [i mai nobile. {i, probabil, toate femeile sunt m\cinate, la un moment dat, de aceast\ `ndoial\. Ca [i mine, de altfel. ~n cei patru ani de colegiu, am `ncercat s\ aflu ce profesie doream s\ practic, o profesie care nu avea nici o leg\tur\ cu industria modei. Dar m-am `ntors la acest domeniu de activitate, pentru c\ m-am `ndr\gostit de stil [i pentru c\ i-am recunoscut, `n cele din urm\, importan]a [i influen]a. Am descoperit c\ femeile care [i-au conturat un stil personal definitoriu sunt puternice, fascinante [i inteligente. Foarte inteligente. {tiu foarte bine cine sunt [i ce imagine vor s\ arate lumii. ~n]eleg faptul c\ ]inuta vestimentar\ pe care o adopt\ diminea]a este primul lucru pe care `l observ\ cei din jur [i le dezv\luie o p\rticic\ din povestea vie]ii lor. {i, mai important, hainele le influen]eaz\ modul `n care se percep pe tot parcursul zilei. Gndi]i-v\ la acest lucru cnd sta]i diminea]a `n fa]a [ifonierului, contemplnd ]inuta pe care s-o alege]i: haine `n care s\ v\ sim]i]i `n siguran]\ (pfui!), haine la mod\ (pfui!) [i haine care v\ vor oglindi personalitatea (da!). Cnd ve]i face alegerea potrivit\, ascultnd glasul propriei muze, ve]i proiecta o aur\ de `ncredere [i st\pnire de sine, de care nimeni nu se va putea atinge.

Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro.