Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI DIN IAI Aviz, Administrator cmin Aprobat, Decan

Domnule DECAN,

Subsemnatul(a), student() al(a) facultii..., anul., domiciliat n judeul., localitatea...., identificat cu C.I. serianr, C.N.P.., nr. de telefon., adresa de email rog s aprobai cazarea n cminul T, n perioada .... n perioada anului universitar 2011-2012 am locuit n cminul T,

camera..
*Este necesar avizul administratorului de cmin unde a locuit studentul pn n luna iunie 2012 n vederea c acesta nu are de achitat datorii financiare. *Declararea incorect a datelor se face pe propria rspundere i atrage pierderea dreptului de cazare.

Data

Semntura student

*Cmpurile de mai jos vor fi completate, semnate i tampilate de administratorul de cmin care va efectua cazarea pe perioada verii.

Studentul a fost cazat la camera, n cminuln perioada s-a achitat suma de.. cu chitana nr