Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect pictura catapetesma de caramida cu tencuiala cu var pentru fresca.

Deoarece catapeteasma Bisericii Adormirea Maicii Domnului din satul Rusenii Vechi, comuna Holboca, este destul de serios deteriorata in urma incendiului din 2005 , avand: numeroase component de parte lemnoasa arse, icoane afectate din cauza focului si apei ,inlocuiri cu icoane mai recente suferind repictari cu vopsea de uz larg , completari cu placaj vopsit si fiind foarte afectata de insecte xilofage (cariul) s-a hotarat extragerea componentelor catapetesmei si depozitarea acesteia intr-un alt spatiu. Dat fiind faptul descompletarii catapetesmei si costurile ridicate ale unei eventuale restaurari a componentelor ramase din catapeteasma, consiliul parohial a hotarat inlocuirea ei cu o catapeteasma de caramida ce serveste si ca suport de consolidare a peretilor de nord si sud ai Bisericii care erau consolidate de o grinda de stejar care nu mai prezenta suport de rezistenta deoarece a fost afectata de incendiu fiind arsa partial ,totodata s-a hotarat si pictarea ei in tehnica fresco deoarece costurile acesteia sunt mult mai mici decat a unei catapetesme sculptate in lemn si icoanele ce alcatuiesc registrele iconografice. Catapeteasma de zid cuprinde pentru fiecare registru iconografic un numar de ocnite distribuite simetric fata de axa catapetesmei , iar partea plana a catapetesmei va fi pictat cu ornamente geometrice si florare,

Usile imparatesti si cele diaconesti vor fi executate din lemn sculptat apoi fixate pe un ancadrament din lemn sub forma de toc de usa sau rama fixate pe suportul de zid al catapetesmei. Vechea catapeteasma dupa ce va fi reconditionata si consolidata va fi expusa intr-un spatiu amenajat ce va servi ca muzeu alaturi de alte obiecte de patrimoniu ale Bisericii. Distributia iconografica A. Registrul icoanelor imparatesti;
1 .Sfantul Ierarh Nicolae ( in picioare) 2. Maica Domnului cu Pruncul Iisus Hristos ( in picioare) 3. Iisus Hristos ( in picioare) 4. Adormirea Maicii Domnului ( praznic imparatesc , icoana hramului Bisericii)

B. Registrul icoanelor praznicare;


5. Nasterea Maicii Domnului 6 .Intrarea in Biserica 7. Buna-vestire 8. Nasterea Domnului 9. Intampinarea Domnului 10. Botezul Domnului 11. Cina cea de Taina sau Sf. Mahrama 12. Schimbarea la fata 13. Intrarea in Ierusalim

14. Invierea Domnului (Pogorarea la iad) 15. Inaltarea Domnului 16. Pogorarea Sfantului Duh 17.Adormirea Maicii Domnului sau Inaltarea Sfintei Cruci.

C. Registrul icoanelor cu Sfintii Apostoli;


18. Sf. Apostol Toma 19. Sf. Apostol Simeon 20. Sf. Apostol Andrei 21. Sf. Apostol Marcu 22. Sf. Apostol Ioan 23. Sf. Apostol Petru 24. Deisis sau Sfanta Teime 25. Sf. Apostol Pavel 26. Sf. Apostol Matei 27. Sf. Apostol Luca 28. Sf. Apostol Iacob 29. Sf. Apostol Bartolomeu 30. Sf. Apostol Filip

D. Registrul Sfintilor prooroci ;


31.Avacum

32. Naum 32. Iezechiel 33. Isaia 34. Moise 35.David 36. Maica Domnului Oranta 37.Solomon 38. Aaron 39. Ieremia 40. Daniel 41. Iona 42. Zaharia

E. Crucea si molenii 43.Maica Domnului a plangerii 44. Iisus Hristos Rastignit 45. Apostolul Ioan F. Usile imparatesti si diaconesti;

46. Sfintii Evanghelisti SI Buna Vestire 47. Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil.

PLANUL SCHITA AL CATAPETESMEI

Poza catapeteasma de zid