Sunteți pe pagina 1din 8

1. Arta millitara cuprinde: 2.

Fortele Armatei ale RM

strategia militara, arta operativa, tactica; sunt constituite din: Armata Nationala, trupele de graniceri, Trupele dc

carabineri; 3. Componentele luptei sunt: lovitura, focul, manevra. 4. Unei grupe de infanterie motorizata in lupta de aparare i se indica: pozitie de tragere; 5. Armata Nationala este destinata pentru: apararea statului in caz dc agresiune armata, din afara tarii; 6. Punctul de sprijin al plutonului de infanterie motorizata are dimensiunile: pe front pina la 400 m in adincime pin a la 300 m; 7. Lupta de arme intrunite poate fi: acriana, antiaeriana, maritima, de arme intrunite; 8. Apararea poate fi: de pozitie si mobila. 9. In dependent dc situate inamicului, ofensiva se cfcctueaza asupra inamicului: care se apara, care inainteaza, care se retrage. 10. Principalele dispozitive ale subunitatilor sunt: dispozitiv de mars, dispozitiv premargator de lupta, dispozitiv de lupta. 11.Procedeele de deplasare a subunitatilor sunt: prin mars, prin transport si combinat; 12.Formele principale ale luptei sunt:apararea si ofensiva; 13.De ales raspunsul gresit. Apararea se adopta in scopul:respingerii ofensivei unui inamic superior in forte si cxecutarii ocolirii si invaluirii. 14.In ofensiva dispozitivul de lupta al plutonului clnd actioneaza pe jos se compune din:dispozitivul de lupta al grupelor in lant de tragatori, MLI (TAB) in linie de lupta, mijloacele date ca inttrire; 15.Pentru deplasarea organizata i trecerea la un atac simultan, in ofensiva din micare se indica.: itinerarul de deplasare, punctul initial, aliniamentul de desfasurare pe coloane de plutoane, aliniamentul de trecere la atac, aliniamentele de debarcare; 16. Aliniamentul de trecere la atac se stabileste la distanta de: pina la 600 m. 17.In ofensiva PI Mo actioneaza pe un front de paina la:300 m; 18.in ofensiva grupa actioneaza pe jos pe un front de pina la: a) 50 m; 19.in ofensiva intervalele dintre grupe sint pina la: 50 m; 20.Intervalele dintre soldati in lupta de ofensiva sunt de:6 - 8 m (8 - 12 pasi); 21.La ofensiva din miscare punctul initial se stabileste de la limita raionului initial la distant de: 5-10 km; 22.Stafionare se numeste:dispunerea subunitatilor in raionul initial, de concentrare, de asteptare, de odihna si in alte raioane; 23In raionul stationarii distanta dintre masinile de lupta poate fi:25-50 m; 24.Distanta dintre masinile de lupta in raionul stationarii pe teren deschis poate fi:100 - 150 m; 25.Distante dintre masinile de lupta la mars se stabileste de: 25 - 50 m; 26.Grupa de infanterie in siguranta marsului poate actioneaza ca: patrula de siguranta de cap, de flang, de spate; 27.Pe timpul marsului haltele se stabilesc peste fiecare: 3-4 ore; 28.Pe timpul marsului raioanele de odihna de zi (noapte) se stabilesc: la sfirsitul fiecarei etape de mars; 29.Pe timpul marsului haltele mari (cu durata pina la 2 ore) se stabilesc: In a doua jumfatate a etapei de mars. 30.in scopul deasurarii organizate a marsului sunt fixate urmatoarele puncte, aliniamente, raioane: punctul initial, punctelc dc coordonare, halte, raioanele de odihna. 31.In siguranta stationarii grupa poate fi numita ca: post de paza;

32.Pentru cercetarea inamicului si a terenului, postului de observare (observatorului) i se stabileste: sector de observare sau obiectiv de obscrvat. 33.Sectorul de observare cuprinde: spatiul terestru si aerian in care se executa obscrvarea;

34.Zona apropiata cuprinde: portiunea dc teren in care obiectivele pot fi vazute clar cu ochiul liber;

35.Zona mijlocie cuprinde: portiunea de teren dintre linia cea mai indepartata a zonei apropiate si pina unde se recunoaste cu ochiul liber siluetele tehnicii de lupta, formele copacilor si caselor. 36.Zona indepartata cuprinde: portiunea dintre linia cea mai indepartata a zonei mijlocii si pina la limita vizibilitatii ce poate fi acoperita cu ajutorul aparatelor de observare din inzestrare;

37.Pentru indeplinirea misiunii la postul de observare personalul postului (observatorul) primeste: ordin de lupta; 38.La predarea si primirea serviciului, sefii postului de observare (vechi si nou): semneaza in jurnalul de observare si raporteaza despre predare (primire); 39.La organizarea incursiunii in echipa de atac si captura se numesc: cercetasi care cunosc limba inamicului, stapanesc bine procedeele de lupta corp la corp. 40.La organizarea incursiunii in echipa de siguranja se numesc: cei mai buni tragatori, cercetasi care arunca grenadele cu precizie la distante mari, bine instruiti in lupta corp la corp;

41 La organizarea incursiunii in echipa dc inlaturare a barajelor se numesc: cercetasi de geniu, asigurati cu armament, grenade si mijloace pentru crearea marcarea culoarelor prin baraje;

42.La primirea semnalului echipa de siguranta trece prin culoar, ocupa poztia de tragere stabilita executa observarea asupra inamicului, fiind in masura sa: sprijine cu foc actiunile echipei de atac si captura; 43. In vederea cxecutarii ambuscadei, comandantul alege un loc favorabil pentru dispunerea mascata a subunitatii. l.ocul ales trebuie sa asigure:conditii bune de observare a inamicului de la distanta si de intrebuintare cu maxima eficacitate a mijloacelor de foc. 44. In raport de scopul urmarit, valoarea si natura obicctivului ce urmeaza a fi capturat sau nimicit. ambuscada se cxecuta: prin foc sau fara foc; 45. Ambuscada prin foc se executa, de regula, impotriva subunitajilor inamicului care:au valoare mai mare decat subunitatea care exccuta ambuscada si atunci cind inamicul patruns in ambuscada opune rezistenta;

46.Ambuscada fara foc se cxccuta asupra : militarilor izolati sau a grupurilor mici de militari ai inamicului.

47.in raionul ambuscadei echipa de atac si captura se dispune: lateral fata de directia de apropiere a inamicului, cat mai aproape de itinerarul de deplasare a acestuia pentru a-l ataca prin surprindere, a-l captura sau nimici; 48.In raionul ambuscadei echipa de siguranta se dispune: intr-un loc carc sa-i favorizcza sprijinirea cu foc a echipei de atac si captura si interzicerea iesirii inamicului din ambuscada; 49.In raionul ambuscadei echipa de observare se dispune: intr-un loc bine mascat, care asigura observarea circulara a terenului, in special a directiei de unde vine inamicul, distanta cit mai mare; 50 Pentru conducerea plutonului de cercetare se intrebuinteaza: mijloacele de transmisiuni radio (si cu fir), mijloace de semnalizare, mijloacele mobile; GENIU 51.Mina TM-62 cste de tip: antitanc; 52.Mina PMN-2 cste de tip: antipersonal; 53.Dimensiunile la lopata mica de infanterie sunt urmatoarele: lungimea cu miiner- 50 cm, lungimea lamei - 18 cm, lajimea lamci - 15 cm; 54.Dimensiunile locasului individual de tragere din pozitie culcat este: lungimca - 170 cm, latimea -60 cm; adincimea - 30 cm; 55.Santul de comunicatie este lucrarea genistica executata in scopul: de a permite deplasarea militarilor in interiorul unei pozitii (punct dc sprijin); 56.Dupa caracterul actiunilor asupra inamicului barajele genistice se impart in: barajele dc mine exploziv, barajele neexplozive, barajele combinate; 57.Barajelc de mine si exploziv constau din: campuri de mine, grupuri dc mine, precum si din diferite fugase si incarcaturi explozive utilizate in scopul dc a produce distrugeri; 58.Barajelc antitanc neexplozive se executa in scopul opririi sau reducerii ritmului de deplasare a inamicului cu tancuri si mijloace blindate. Escarpele se cxecuta pe versantii orientate: catre inamic; 59.contraescarpele s exccuta pe versantii orientati: trupele proprii 60. Minele enumerate mai jos sunt de tip antipersonal : POMZ-2, POMZ-2M,OZM72,MON-50,PMN

61.Primul ajutoi in caz de itoxicatie cu substante toxica Vx gaze: itroducerea continutului tub seringa cu capacel rosu(antitod) 62. Primul ajutor in cax de hemorogic externa vanorA: com prim area dcgctalit;

63.Primul ajutor in z de hemoragie extena capilara: pansamcnt stcril. 64.Orientarea topografica inseamna:a afla directiile punctclor cardinale si locul de statie fata de detaliile de planimetrie inconjuratoare; 65.Prin punctcle cardinale intelegem:patru puncte cunoscute sub denumirea: Nord (N), Est (E), Sud (S) Vest (V).. 66.Orientarea in teren fara harta se face: cu ajutorul busolei, dupa steaua polara, dupa soare si ceas; 67.Detaliile de planimetrie de relief fata de care se determina locul de static se nurnesc: repere;

68.. Azimutul magnetic estc unghiul format intre:directia NORD si directia spre punctul obscrvat (rcper); 69.Valorile care determina pozitia punctelor pc hartfa se numesc:coordonate. 70.Raportul constant de proportionalitate intre marimile de pe harta si corcspunzatoarele lor din teren se numeste:scara hartii; 71.Scarile hartilor topografice folosite in armata sunt: 1:25000, 1:50000, 1:100000. 72.Pe hatile militare scara hartii este reprezentata sub doua forme: scara numerica si scara grafica; 73.Citirea hartii se efectuiaza cu ajutorul: semnelor conventionale topografice; 74.Masnile de lupta transportoarele blindate sunt dotate cu statii radio: R-123; 75.Distanta maximala de legatura a statici radio R-105 cu antena baston este: nu mai putin de 6 km; 76. Distanta maximala de legatura a statici radio R-123 cu antena baston estc:h) nu mai putin de 20 km; 77. Distanta maximala de legatura a statici radio R-107 cu antena baston este: nu mai putin de 8 km; 78.Pe ti mpul ofensi vei in pluton se or gani zeaza Iegatura: r a d i o ;

79.Distant maxi mala de legatura a statiei radio ANR/PRC -127 este:n u m a i puti n d e 6 km; 80.Statiile radio enumerate mai j os sunt portative: ANR/PRC-127, R-107.

81.Procedeele cercetarii sunt: observarea, ambuscada, incursiunea, cercetarea prin lupta. 82.La postul de observare se stabilesc zonele de observare: apropiata, medie, indepartata; 83.Componenta postului de observare constituie urmatoarea cantitate de efectiv:2-3;

84.La Intocmirea schemei terenului reperele se stabilesc:de la dreapta spre stlnga, de la sine spre inamic; 85.Din componenta postului de observare se numeste persoana:sef 86.Rezultatele observarii se inscriu in :registrul de observare; 87.Ambuscada poate fi: de lupta si de cercetare; 88.Grupa de cercetare se deplaseaza de trupele principale la distanta: vizibila si asigura sustinerea cu foc. 89.In componenta subunitatii, care executa ambuscada de cercetare se stabilesc urniatoarele ehipe: echipa de observare, echipa de atac si captura, echipa de siguranta. 90.Grupa de infanterie numita pcntru cxccutarea incursiunei. poate primi ca intarire: pioneri - gcnisti;

91.Subunitatii numite pentru executarea cercetarii i se indica (stabileste): obiectivul, directia de cercetare; 92.Patrula dc cercetare este: organ de cercetare; 93.in componenta subunitatii, care executa incursiunea se stabilesc urmatoarele ehipe: echipa de inlaturare a baragelor, echipa de atac si captura, echipa de siguranta; 94.Cercetarea este: forma principala a asigurarii actiunilor de lupta; 95.Documentele pentni evidenta si transmiterea datelor de catre postul de observare (observator) sunt: harta de lucru, schema sectorului de observare, jurnalul de observare; 96.Harta de lucru la postul de observare este documentul pe care se trec: locul postului de observare, limitele sectorului, zonele nevazute si obiectivele descopcrite de catre observator; 97.Jurnalul de observare la postul de observare este documentul in care: se consemneaza toate datele obtinute prin observare; 98.Pe timpul desfasurarii incursiunii echipcele actioneaza in ordinea urmatoare: echipa de inlaturare a baragelor, echipa de siguranta, echipa de atac si captura; 99.Incursiunea se executa in scopul: de a captura de la inamic militari, documente modele de armament si tehnica de lupta, 100.inapoierea echipelor in dispozitivul trupelor proprii dupa executarea incursiunii, se executa in ordinea: echipa de atac .si captura, echipa de siguranta, echipa de inlaturare a barajelor; 1.Cerintele de baza ale cercctarii sunt. De ales raspunsul gresit: antidesant 2. Sursele principale pentru obtinerea de date si informatii sunt: elementele de cercetare, prizonierii, documentele, modelele de armament si tehnica de lupta capturate;

3.Fortele de cercetare sunt constituite din militarii subunitatile destinate sa indeplineasca, permanent sau temporar: misiuni de cercetare; 4Pcntru indeplinirea misiunilor de cercetare se folosesc mijloaccle de cercetare care cuprind: tehnica de lupta, aparatura si alte categorii de mijloace;

5.Elementele de cercetare se constituie tcmporar din militari, subunitati din diferite arme. Plutonul (grupa) de infanterie motorizata poate constitui urmatoarele elemente dc cercetare: cercetas, echipa de cercetare, patrula de cercetare si patrula de cercetare independenta 6.Fchipa de cercetare are valoarea :de la 2-4 militari pana la grupa; 7.Departarea, la care sc trimite cercctasul fata de trupele proprii, poate fi: pina la 300 m - distanta care ii asigura legatura de vedere cu cel care l-a trimis si sprijinul cu foc; 8.Departarea, la care se trimite echipa de cercetare fata dc trupclc proprii, poatc fi: pe autovchicule pana la 2 km si pe jos pana la 600 m; 9.Prin procedeu de cercetare se subintelege: modul de actiune al cercetasului si subunitatii pentru indeplinirea unei misiuni de cercetare. 10.Postul de obscrvare trcbuie sa fie asigurat cu: mijloace de observare, ceas, busola, lanterna, mijloace de semnalizare si legatura, documente; 11.Legatura intre postul de obscrvare si esalonul care l-a trimis in misiune se realizeaza: prin mijloace fir si radio si prin semnale; 12.Grupa , numita in siguranta stationarii se trimite la distanta de:pina la 1500m 13. pentru siguranta stationarii se instaliaza pinde (secrete). Componenta pindei poate fi: 2-3 militari 14.Pinada (secreta) se dispune la distantapina la: b) 400 m; 15. Grupa de infaterie executa marsul: in coloana plutonului sau independent in siguranta marsului. 16. Indicii posibilitatilor de mars sint: viteza medie de deplasare, marimea etapei de mars. 17. Etapa de mars este distanta parcursa de subunitate in : 24 ore 18. Viteza medie de deplasare a coloanelor de TAB(MLI) in teren ses sau deluros este de: 30-40 km/ora. 19. Siguranta stationarii se organizeaa : in afara raioanelor de stationare, pe directiile amenintate. 20. Siguranta nemijlocita se organizeaza : in interiorul raionului de stationare 21.In punctul de sprijin al plutonului intervalele dintre grupe poate fi pina la : 50m. 22. Grupei de infaterie in aparare i se stabileste: o pozitie de aparare. 23.Grupa de infanterie apara pozitie cu lungime pe un front pina la: -b) 100 m 24.In timpul pregatirii de foc a atacului inamicului, comandantul de pluton da comanda: In adapost" 25.Deplasarea trupelor este: deplasarea trupelor printr-un oarecare procedeu dintr-un raion in altul (la un aliniament stabilit); 26.Dupa directie marsul poate sa se execute: spre front, de-a lungul frontului, dinspre front spre adincime; 27.In diferite situatii comandantul organizeaza siguraranta. Tipurile de siguranta sunt: siguranfa statonarii, siguranta de mars, siguranta de lupta, siguranta nemijlocita; 28.Haltele cu durata de 1 ora se fixeaza peste: 3 4 ore de deplasare. 29.In misiunea de lupta tragatorului la mitralierele de pe TAB (ochitoruluioperator de pe MLD) comandantul de grupa indica: pozitiile de tragere de baza si de rezerva, sectoarele de tragere de baza suplimentare de pe fieeare pozifie;

30.La organizarea sistemului de foc grupei de infanterie se indica: fisia de tragere, sectorul de tragere suplimentar, unul, doua sectoare de foc concentrat; 31.Comandantul de grupa, dupa ce a organizat lupta de aparare, intocmeste: fisa de foc a grupei; 32.Dispozitivul de lupta al grupei de infanterie cind ataca pe jos este compus din: lantul de tragatori si masina dc lupta;

33.La comanda comandantului de grupa "PREGATIREA PENTRU8 ATAC", militarii executa urmatoarole: pun baionetele la arme, le incarca si pregatesc grenadele de mina; 34.Manevra poate fi; cu subunitatlle si cu focul; 35.Manevra este miscarea organizata a subunitatilor in timpul luptei tntr-o direcjie noua, cu scopul ocuparii unei pozitii mai avantajoase fata de inamic. Tipurile de manevra cu subunitatile sint: De ales raspunsul grcsit: asaltul primei transei; 36.Manevra cu focul se foloseste pentru nimicirea mai eflcace a inamicului. Exista urmatoarele tipuri de manevra cu focul: De ales raspunsul gresit: inccearea focului; 37.Formele asigurarii actiuinilor de lupta ale subunitatilor sint: De ales raspunsul gresit: odihna efectivului; 38.Pentru conducerea focului si a subunitatilor si pentru realizarea cooperarii comandantul: stabileste repere unice si se fixeaza semnale; 39.In functie de situatia inamicului, subunitatile pot trece la aparare: din contact nemijlocit cu inamicul si din afara contactului ncmijlocit cu acesta; 40.In punctele de sprijin, dispuse pe directile probabile de ofensiva a inamicului, pozitia unei grupe din:pluton, cu scopul intaririi stabilitaii apararii, se poate amenaja in adincimea punctului de sprijin (pc linia a doua) In spatele primci tran?ei la distanta de: 100-200 m; 41.Constituir apararii plutonului de infanterie trebuie sa asigure: respingerea atacului inamicului si a tancurilor lui fortei vii in fata limitei dinainte, la flancuri in adincimea apararii 42.. Aceasta include: dispozitivul de lupta, punctul de sprijin sistemul de foc; 43. Constituirea apararii grupei de infanterie trebuie sa asigure respingerea atacului inamicului nimicirea tancurilor lui fortei vii. Aceasta include: dispozitivul de lupta, pozitia de tragere a grupei sistemul de foc; 44. Punctul de comanda observare al comandantului de pluton In aparare se desfasoara: c)in asa loc, de unde se asigura cea mai buna ohservare asupra actiunilor de pe cimpul de lupta, precum si conducerca continua cu plutonul. 45.Comandantul de grupa, dupa primirea misiunii de lupta, organizarea luptei si instalarea grupei la pozitia indicata este obligat: sa intocmeasca fisa de foc a grupei . 46.in ordinul de lupta in aparare, comandantul de grupa indica fiecarui militar: pozitiile de tragere de baza de si de rezerva; 47.In ordinul de lupta comandantul de grupa indica: ora gatintci pentru lupta 48.Ofcnsiva cste o forma de lupta care se adopta cu scopul: nimicirii intr-un timp scurt a inamicului si eliberarii raioanclor (obicctclor) importante ocupatc dc catre acesta; 49.In calitate de misiune de lupta plutonului (grupei) in ofcnsiva i se indica: obicctivul pentru atac directia ultcrioara de ofcnsiva; 50.Obicctivul pentru atac al plutonului (grupei) in ofcnsivfa de regula este: inamicul aflat in transee, tancurile, TAB, MLI, mijloacele de foc antitanc izolate si alte mijloace dc foc, aflate pe directia inaintari plutonului (grupei);

51.Dispozitivul dc lupta a grupei in ofcnsiva poatc fi: pe jos (in lanf de tragatori) sau pe masini de lupta; 52.Soldatul e cimpul de lupta se poate dcplasa: cu pas accelcrat sau alergator (in statura deplina sau aplecat), prin salturi si pe taris. 53.In dependent dc situate, inaltimeaa invclisului vegetal existenta adaposturilor neinsemnate miscarea pe taris se poate efcctua: pe coate gcnunchi, pe parte si pe burta; 54.in timpul atacului pe jos, comandantul plutonului de infanterie motorizata se debarca si se deplascaza: in urma lantului de tragatori la distanta de pina la 50 m intr-un loc, care ar asigura cea mai buna observare a actiunilor plutonului conducerea acestuia; 55..La apropierea de inamic la distanta de 30-25 m, comandantul de grupa da comanda: Grupa cu grenade, FOC"; 56.Marsul se executa in scopul: ajungerii la timp in raionul fixat si cu capacitatea de lupta completa, pentru indeplinirea misiunii ordonute; 57.Citi mitraliori sunt in grupa de infanterie? :I 58. lunatistul din grupa de infanterie este dotat cu:SVD. 59. Plutonul (grupa) poate sa se retraga de pe pozijia ocupata:numai la comanda comandantiuui superior. 60.Subunitatile, care se subordoneaza pe deplin comandantului subunitajii de arme inlrunite si indeplinesc misiunile aeestuia, se numcsc subunitati: date ca intirire; 61.Dupa destinatie pozijiile de foc in a pot fi: de baza, de rczerva, vrcmelnice; 62.Pozita de tragere a masinii de lupta se amenajeaza, de obicei, in spatele pozitiei grupei la distanta de: pina la 50 m.; 63.in siguranta marsului, grupa poate fi numita ca: patrua de siguranta de cap, de flanc, de spate; 64.in siguranta de mars plutonul poate fi destinat ca: pichct mobil dc cap, de flanc, de spate, pichet fix de flanc; 65.Pichetul mobil de cap se trimitce de la fortele principale la distanta de: 5-10 km. 66.Pichetul mobil de flanc si de spate se trimitc de la fortele principale la distanta de: pina la 5 km; 67.Pichetul fix de flanc se instaleaza la distanta de: pina la 5 km; 68.Pentru nimicirea mijloacelor blindate ale inamicului grupa de infanterie este dotat cu: RPG-7. 69.Pe timpul stajionarii, pentru siguranta nemijlocita se numesc:observatori, serviciul de zi in companie, patrule; 70.Aliniamentul de debarcare se stabile$te cand se executfl ofensiva cu infantcria In dispozitiv de lupta pc joe. Acesta trcbuie sa fie:cat mai aproape de limita dinainte a apararii inamicului, ferit de observarea inamicului de focul executat prin tragere prin ochire directs. 71.In ordinul de luptala apaare comandantul de grupa, in punctul unu, indica:reperele. 72. Masna de luptaa desantului BMD-1 este dotata cu mitraliera:7,62 mm PKT.