Am conceput acest manual pentru o cunoaºtere amãnunþitã ºi o exploatare optimã a noului Fiat Albea.

Vã recomandãm citirea sa în întregime înainte de a porni pentru prima oarã la drum. Veþi descoperi informaþii, sfaturi ºi avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel încât sã puteþi beneficia la maxim de calitãþile sale tehnologice. Acest manual conþine sfaturi extrem de importante cu privire la condiþiile de siguranþã în trafic, întreþinerea automobilului ºi protejarea mediului înconjurãtor. arnetul de Garanþie anexat acestui manual cuprinde ºi Certificatul de Garanþie, cu termenii ºi condiþiile pentru pãstrarea garanþiei.

Stimate client, Vã mulþumim pentru cã aþi ales marca FIAT ºi vã felicitãm pentru alegerea unui Fiat Albea.

C

Lecturã ºi cãlãtorie plãcutã!

În acest Manual de Utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Albea. În consecinþã vã rugãm sã luaþi în considerare numai versiunea achiziþionatã de dumneavoastrã.

BINE AÞI VENIT LA BORDUL UNUI FIAT ALBEA
iat Albea este un autoturism cu o linie originalã, gândit pentru a vã oferi satisfacþie maximã, siguranþã deplinã ºi respectarea normelor de protejare a mediului înconjurãtor. Începând cu motorizãrile ºi continuând cu sistemele de siguranþã, îmbunãtãþirea confortului pentru ºofer ºi pasageri, practicitatea soluþiilor funcþionale, totul vã va face sã apreciaþi personalitatea Fiat-ului Albea. ã veþi da seama de acest lucru atunci când veþi descoperi cã stilul ºi caracteristicile Fiat sunt o parte foarte importantã din procesul de producþie, ceea ce duce la reducerea costurilor de întreþinere.

F

V

2

SEMNELE CE VÃ AJUTÃ SÃ CONDUCEÞI CORECT
emnele din aceastã paginã sunt foarte importante. Ele semnalizeazã acele pãrþi din manual care trebuie citite cu atenþie sporitã. Dupã cum vedeþi, fiecare semn are un simbol diferit, astfel încât acestea sã poatã fi rapid ºi uºor identificate în cadrul diverselor secþiuni.

S

Siguranþa pasagerilor Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate pune ºoferul, pasagerii sau alte persoane în pericol.

Protecþia mediului înconjurãtor Acest semn aratã procedurile corecte de urmat pentru a vã asigura cã autoturismul dvs. nu polueazã mediul.

Integritatea vehiculului Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate duce la defecþiuni mari ale autoturismului ºi poate conduce la anularea garanþiei

3

SIMBOLURI
Veþi gãsi etichete specifice, colorate, lângã sau chiar pe suprafaþa unor componente ale Fiat Albea. Ele poartã simboluri pentru a vã reaminti mãsurile care trebuie luate cu privire la componentele respective. În continuare sunt prezentate simbolurile ce pot fi gãsite pe aceste etichete, iar lângã simbol se va preciza componenta în cauzã. Pe lângã semnificaþia acestora, ele sunt împãrþite suplimentar în simboluri de: pericol, interzicere, avertizare, obligativitate ºi, este menþionatã componenta cãreia aparþine simbolul.

SIMBOLURI DE PERICOL Baterie Lichid coroziv. Bobinã Înaltã tensiune.

Baterie Pericol de explozie.

Curea ºi volante Piese în miºcare; nu vã apropiaþi cu corpul sau îmbrãcãmintea!

Ventilator Poate porni automat ºi cu motorul oprit. Tubulaturã de climatizare Nu deschideþi! Vas de expansiune Nu desfaceþi capacul cu lichidul de rãcire fierbinte! Gaz sub presiune.

4

SIMBOLURI DE INTERZICERE Baterie Nu umblaþi cu flacãrã deschisã! Apãrãtori de cãldurã – curea roþi de transmisie .ventilator Nu vã sprijiniþi ! Baterie Þineþi copiii la distanþã ! AI SIMBOLURI DE AVERTIZARE Catalizator Nu staþionaþi deasupra materialelor inflamabile! Consultaþi capitolul: "Întreþinerea dispozitivelor ce reduc noxele. Nu instalaþi scaunul pentru copii pe locul pasagerului din faþã! 5 ." RBAG Airbag pasager Servodirecþie Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare".

Baterie Protejaþi-vã ochii ! Vehicule diesel ªtergãtor parbriz Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare.N.O." Vas de expansiune Ulei motor Folosiþi numai lubrifiantul indicat la capitolul "Alimentare. 95 R. DIESEL Baterie Cric Consultaþi Manualul de Utilizare. 6 . Vehicule pe benzinã Folosiþi numai benzinã fãrã plumb." Folosiþi doar lichid indicat la capitolul “Alimentare” Folosiþi doar motorinã ce respectã standardele europene EN590.SIMBOLURI DE OBLIGATIVITATE Circuit de frânã Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare".

CUPRINS FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI ÎN CAZ DE URGENÞÃ ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX ALFABETIC 7 .

............................ TETIERE ......................................................... OGLINZI RETROVIZOARE .............................................................................. CAPOTA ................................... LUMINILE DE AVARIE ............... PORTIERELE ....................................................... SISTEMUL FIAT CODE ................ citiþi............ PORTBAGAJUL ............................................................................................................. În câteva minute..................... VOLANUL.............................................................................. LA STAÞIA DE ALIMENTARE ......................................... Aºezaþi-vã comod în autovehicul ºi pregãtiþi-vã sã .................FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL! Paginile urmãtoare vã vor oferi toate informaþiile necesare pentru a pleca repede ºi pentru a circula în deplinã siguranþã........................ ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA ............ BUTOANE DE COMANDÃ........................................................................... MANETELE VOLANULUI ...... Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat......... vã veþi familiariza cu martorii de avertizare ºi principalele sisteme..................................................... PLANªA DE BORD ..... AER CONDIÞIONAT MANUAL ......................... SCAUNELE ............... 9 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 8 ................................... GEAMURI ELECTRICE............ CENTURI DE SIGURANÞÃ ........................................................................................................................................ TABLOUL DE BORD ........................................................................................

11. Buton lumini avarie . Spaþiu depozitare . Compartiment pentru radio .17. 9 . Manetã control ºtergãtoare de parbriz . Contact . Comenzi control ventilaþie/climatizare . Manetã reglare volan – 18.2.6. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile .4.16. Claxon . P4E02760 fig.8. Tablou de bord ºi martori avertizare – 5. Comenzi display multifuncþional. Brichetã 15.3. Capac de acces la siguranþe . Torpedo . Aeratoare fixe spre geamurile laterale . Manetã deschidere capotã motor – 20. 1 1. Ceas digital ºi display multifuncþional .10.9. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile .12.7.PLANªA DE BORD Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.19. Butoane de comandã ºi martori .13.14. Manetã comandã lumini externe .

Radio . Manetã comandã lumini externe .14. Comenzi control ventilaþie/climatizare .10. Capac de acces la siguranþe . Manetã control ºtergãtoare de parbriz . Aeratoare fixe spre geamurile laterale . Buton lumini avarie .5. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile .17.19.18. Torpedo . P4E02761 fig.4.Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.8. Ceas digital ºi display multifuncþional .12.15.7. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile .11.3.2. 2 1.6. Butoane de comandã ºi martori . Manetã deschidere capotã motor . Brichetã . Spaþiu depozitare 16. Tablou de bord ºi martori avertizare . Comenzi display multifuncþional.13.9. Manetã reglare volan . 10 . Claxon . Contact .20.

B .Termometru lichid rãcire motor.4 8V A .Turometru. C . 3 VERSIUNE 1. P4E02762 fig. C . D .Termometru lichid rãcire motor. 4 11 . P4E02765 fig.Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã.3 Multijet A . D .TABLOUL DE BORD VERSIUNE 1. B .Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã.Kilometraj total ºi parþial.Kilometraj total þi parþial.Turometru.

SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. Semnalul respectiv este. miºcaþi uºor de volan în ambele sensuri. DISPOZITIV DE BLOCARE A COLOANEI DE DIRECÞIE Se activeazã automat când este scoasã cheia din contact. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. Se dezactiveazã când cheia este rotitã în poziþia MAR. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. CHEILE fig. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere/ deschidere centralizatã a portierelor. dacã întâmpinaþi rezistenþã la rotirea cheii în contact. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). fig. 5 12 P4E02836 . sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. 5 O datã cu maºina.

8 13 P4E02303 .Reglare longitudinalã. 7 fig. sã se sprijine pe tetierã. Citiþi ºi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului".SCAUNELE Acþionaþi comenzile din fig. asigurându-vã cã aþi blocat-o în poziþia doritã. B .Reglare înclinare spãtar. Reglare în înãlþime a centurilor anterioare: – pentru ridicare: ridicaþi inelul reglabil A-fig. 6 A . CENTURI DE SIGURANÞÃ Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat. 8. Inelul A poate avea 4 poziþii distincte. TETIERE Reglaþi tetierele fig. – pentru coborâre: menþinând apãsat pe B deplasaþi inelul reglabil A. ºi nu gâtul. 6 fig. C . 7 astfel încât ceafa. Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat.Reglare în înãlþime. P4E02109 P4E02834 fig.

reglaþi spãtarul drept. 9. Nu utilizaþi centura cu scaunul înclinat.Pentru protecþie maximã. Manetã în poziþia O = lumini stinse Manetã în poziþia 6 = lumini de poziþie Manetã în poziþia 2 = lumini de întâlnire Cu maneta în poziþia 2 înspre planºa de bord = lumini de drum.volan deblocat Poziþia 2 . VOLANUL Pentru a-i regla înclinarea (acolo unde este prevãzutã). Poziþia 1 . cu cheia extrasã sau în poziþia STOP = funcþia "follow me home". P4E02767 Reglarea se va face numai cu vehiculul staþionat! fig. MANETELE VOLANULUI MANETA STÂNGÃ fig. 9 P4E02766 fig. folosiþi maneta A-fig. 10 În poziþia 1 = semnalizare dreapta În poziþia 2 = semnalizare stânga Trasã cãtre volan = semnal luminos Trasã cãtre volan. 10 14 . sprijiniþi bine spatele ºi legaþi centura pentru a avea contact perfect pe bust ºi bazin.volan blocat.

maxim 2 secunde: vizualizeazã informaþiile furnizate de Trip Computer.pentru selectarea oglinzii (dreapta sau stânga). Reglare electricã: acþionaþi butoanele de comandã fig. 12 P4E02780 fig. 13. 14: A . 11 P4E02768 fig. dacã sunteþi în meniul Set up trebuie sã ieºiþi pentru ca. P4E02115 fig. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. 13 15 .pentru orientare în cele patru sensuri B .MANETA DREAPTA fig. Dimensiunea imaginii rezultatã poate da impresia cã obiectul vizualizat este mai departe decât în realitate. OGLINZI RETROVIZOARE AVERTISMENT Suprafaþa oglinzii dreapta este parabolicã ºi deformeazã câmpul vizual. 12 Apãsare scurtã. apoi prin intermediul butonului Trip sã puteþi vizualiza informaþiile Trip Computer.11 În poziþia 0 = ºtergãtor de parbriz oprit În poziþia 1 = ºtergere intermitentã În poziþia 2 = ºtergere continuã lentã În poziþia 3 = ºtergere continuã rapidã În poziþia 4 = ºtergere continuã rapidã (cu revenire automatã) Apropiere de volan = spãlarea parbrizului Buton TRIP fig. cel puþin 2 secunde: anularea tuturor informaþiilor furnizate de Trip Computer. acþionaþi maneta A-fig. Reglare manualã: din interiorul autovehiculului. Apãsare lungã.

AVERTISMENT Pentru o eficienþã maximã a dezaburirii parbrizului ºi geamurilor laterale. LUMINILE DE AVARIE Pentru a le aprinde. ªoferul este obligat sã respecte regulile de circulaþie. 16 A . P4E02116 P4E02769 fig. Pentru a le stinge. 15 A .Cursor recirculare aer. AER CONDIÞIONAT MANUAL COMENZI fig. D .Distribuire aer. 16 16 P4E02770 . 17. apãsaþi butonul A-fig.Cursor vitezã ventilator. butonul C în poziþia 4 ºi închideþi aeratoarele centrale.Reglare temperaturã. 14 fig. 15 fig. o puteþi rabata din poziþia 1 în poziþia 2. B .Cursor vitezã ventilator. B . Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de codul rutier din þara în care vã aflaþi. C .Cursor recirculare aer.Distribuire aer.Dacã oglinda vã împiedicã sã treceþi printr-un spaþiu strâmt. ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA COMENZI fig. apãsaþi din nou butonul.Reglare temperaturã. rotiþi butonul D în poziþia -. C . D .

Trageþi butonul pentru a-l ridica.Stopuri de ceaþã. pentru a evita ca prin acþionarea din neatenþie a geamurilor. 18 Pentru activarea proiectoarelor de ceaþã (unde sunt prevãzute) ºi a stopurilor de ceaþã: maneta stângã trebuie sã fie în poziþia 6 sau 2. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. Când coborâþi. B . folosiþi manivela de comandã A-fig.BUTOANE DE COMANDÃ Butoane fig. 18 fig. B .buton pentru geam anterior dreapta.Întrerupãtor pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL Pentru coborârea/ridicarea geamului. acestea sã producã rãnirea celor din vehicul.buton pentru geam anterior stânga. în timpul acþionãrii.Proiectoare ceaþã (unde sunt prevãzute). P4E02772 Folosirea improprie a geamurilor electrice poate constitui un pericol. În primul rând. 19 pentru a coborî geamul. 20. pentru acþionarea geamului respectiv. C . scoateþi întotdeauna cheia din contact. Când folosiþi una din aceste funcþii pe tabloul de bord se va aprinde martorul relativ. P4E02771 GEAMURI ELECTRICE GEAMURI ELECTRICE ANTERIOARE Apãsaþi butonul fig. 17 fig. 19 17 . A . P4E02835 fig. Pe panoul portierei pasagerului faþã existã un buton. A .

coborâþi încet capota pânã la aproximativ 20 cm de poziþia închis. maneta A poate avea diferite forme. 21 (unde este prevãzutã). Introduceþi capãtul tijei A-fig. 22.Verificaþi dacã s-a blocat. Deschidere din interior: ridicaþi maneta A-fig. 23 în locaºul B al capotei. 20 fig. 22 fig.. 23 18 P4E02125 . În funcþie de model. 21 P4E02773 fig. Apãsaþi apoi maneta B ºi ridicaþi capota. fig. Maneta B (unde este prevãzutã) serveºte la deblocarea buºonului rezervorului de combustibil. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! P4E02123 Pentru a o închide: îndepãrtaþi tija A din locaºul B ºi readuceþi-o în dispozitivul de blocare. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! EXTINDEREA PORTBAGAJULUI Pentru rabatarea banchetei vezi capitolul corespunzãtor din "Cunoaºterea autovehiculului".PORTBAGAJUL Deschidere din exterior: folosiþi cheia de contact. apoi lãsaþi-o sã cadã. P4E02122 CAPOTA Pentru a o deschide: trageþi de maneta A-fig.

poziþie închis Trageþi mânerul pentru a deschide. 1 .) 95 sau mai mare. P4E02775 fig. apãsaþi (pentru blocare). LA STAÞIA DE ALIMENTARE Alimentaþi numai cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (R. rotiþi cheia într-una dintre încuietoarele uneia dintre portierele interioare. cu portierele închise. Realimentaþi pe cât posibil înainte ca indicatorul sã indice limita de rezervã. 26 19 .PORTIERELE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ Pentru închiderea/deschiderea simultanã a portierelor: – din exterior. Mânere portierelor posterioare se folosesc doar pentru închiderea/deschiderea portierelor cãrora corespund.N. 25.O. – din interior. 24. sau trageþi (pentru deblocare). Deschiderea/închiderea portierelor se poate face ºi prin acþionarea telecomenzii. fig. 24 P4E02126 fig. Funcþionarea fãrã rezervã de combustibil poate cauza alimentarea neregulatã care conduce la afectarea sistemului de evacuare ºi a catalizatorului. 25 P4E02127 fig. unul dintre mânerele portierelor anterioare A-fig. Închiderea necorespunzãtoare a portierei poate provoca aprinderea martorului pe tabloul de bord.poziþie deschis 2 .

27 20 . P4E02169 fig. cantitate de benzinã cu plumb. Un catalizator ineficient poate cauza emiterea de produse poluante cu consecinþe asupra mediului. La anumite versiuni.Nu introduceþi în rezervor. nici în caz de urgenþã. aflatã pe partea lateralã a scaunului ºoferului. 27. veþi cauza un defect ireparabil catalizatorului. nici cea mai micã. accesul la buºonul rezervorului se poate face numai deblocându-l prin acþionarea manetei A-fig.

........................................................................................ 121 CAPOTÃ ......................................... 106 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE ........................................................ 111 COMENZI ................................ 44 MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE ......... 107 SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ ......................................................................................................................... cu dispozitivele ºi comenzile sale....................... 124 SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ ............. 24 DISPOZITIV DE PORNIRE .............. pe scurt.................................................. 115 SISTEMUL FIAT CODE ..... 136 21 ..... 30 TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ ..................... 42 PORTIERE ....................... 26 REGLÃRI PERSONALIZATE.................................................... Fiat Albea................ 36 SISTEM DE PRETENSIONARE............................................................................................. Vã recomandãm sã citiþi cu atenþie acest capitol.......................... 109 MANETE ....................................................................CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI lat comod la bordul noului dvs.............................................. insta- DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL.................. 125 ABS ............. 22 TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR ............... 129 LA STAÞIA DE ALIMENTARE .......................... cunoaºterea Fiat-ului Albea..................... 119 PORTBAGAJ ................... 114 ACCESORII INTERIOARE ................................... Veþi putea recunoaºte imediat pãrþile descrise în acest manual ºi puteþi verifica “direct” în timp ce citiþi........................ 133 PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR .. 40 INSTRUMENTE DE BORD........................................ 126 AIRBAG-uri ....................... 27 CENTURILE DE SIGURANÞÃ. Când veþi porni apoi în trafic veþi descoperi multe alte surprize plãcute.......................................... 80 SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT..................... Veþi aprofunda............................................................

sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. 1 22 P4E02836 . – închide/deschide portbagajul. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. 1 O datã cu vehiculul. – închide/deschide portierele. CHEILE fig. – închide/deschide clapeta buºonului de combustibil (unde este prevãzut).SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere centralizatã a portierelor. Cheia A este cea folositã în mod curent. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). care este activat automat când scoateþi cheia din contact. Cheia B (cu telecomandã încorporatã) are aceleaºi funcþii ca ºi cheia A. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. Ea va: – porni motorul. fig. – dezactiva airbag-ul pasager. Semnalul respectiv este. atunci când vehiculul este dotat cu o astfel de cheie.

sistemul de protecþie va imobiliza automat motorul. C . B . 2) dacã martorul de avertizare Y (împreunã cu martorul U) rãmâne aprins. încercaþi ºi cu celelalte chei primite. Pentru a porni motorul când cheia este în poziþia MAR: 1) dacã este recunoscut codul. Rãsuciþi cheia în poziþia AVV pentru a porni. 2 P4E01369 23 . OPERARE De fiecare datã când cheia de contact este scoasã din poziþia STOP sau PARK. (ex. atunci când vehiculul este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. aceasta înseamnã cã sistemul face un autotest. Dacã totuºi nu puteþi porni motorul folosiþi procedura de pornire de urgenþã (consultaþi capitolul "În caz de urgenþã") ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. cardul CODE nu este duplicabil. codul nu a fost recunoscut. În acest caz. Când vehiculul se deplaseazã ºi cheia este în poziþia MAR: 1) dacã martorul Y se aprinde în timp ce vehiculul se deplaseazã. datoritã unei cãderi de tensiune).locurile pentru poziþionarea etichetelor autoadezive ale telecomenzilor. 2) dacã martorul Y clipeºte înseamnã cã vehiculul nu este protejat de cãtre imobilizatorul de motor.O datã cu cheile. Din motive de siguranþã. deci vã rugãm sã vã notaþi numãrul pentru a nu avea cardul asupra dvs. Este bine sã aveþi numãrul de cod electronic scris pe cardul CODE în eventualitatea în care va trebui sã efectuaþi o pornire de urgenþã. fig.codul mecanic ce va fi furnizat Reprezentanþei Fiat atunci când comandaþi un duplicat al cheii. Cardul CODE trebuie pãstrat într-un loc sigur. întoarceþi cheia la STOP ºi apoi la MAR. tot timpul ºi sã riscaþi sã-l pierdeþi. 2 care conþine: A . martorul de avertizare Y de pe tabloul de bord va clipi scurt: înseamnã cã sistemul de protecþie a recunoscut codul cheii ºi a dezactivat imobilizarea motorului. Contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat pentru memorarea codurilor cheilor în memorie.codul electronic pentru pornirea de urgenþã (vezi capitolul "Pornire de urgenþã în secþiunea " În caz de urgenþã "). vã este oferit ºi cardul CODE fig. Dacã motorul rãmâne imobilizat.

fig.Componentele electronice ale cheii pot fi afectate dacã cheia suferã lovituri puternice. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus în memoria unitãþii de control a sistemului. Codurile oricãror chei care nu sunt disponibile la noua procedurã de memorare. Lumina plafonierã ºi cea de citire a hãrþilor se vor aprinde pentru intervalul de timp stabilit dinainte atunci când portierele sunt deschise cu telecomandã (unde este prevãzutã). Acolo vi se vor memora vechile ºi noile chei (pânã la 8) în sistem. vor fi ºterse din memorie pentru a împiedica folosirea cheilor pierdute sau furate la pornirea motorului. Apãsaþi butonul A pentru a acþiona sistemul. Este posibil sã vi se cearã sã demonstraþi cã vehiculul vã aparþine. P4E02838 Toate cheile ºi cardul CODE trebuie sã fie înmânate noului proprietar la vânzarea vehiculului. Ledul B va clipi în timp ce transmiþãtorul trimite codul la receptor. CHEI DUPLICATE Când este nevoie de chei adiþionale mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. 3 pentru a închide ºi deschide portierele. toate cheile primite ºi cardul CODE. 3 24 . Apãsaþi butonul A-fig. având asupra dvs. TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR Telecomanda este încorporatã în cheia de contact ºi funcþioneazã prin emiterea unui semnal radio.

mergeþi la o Reprezentanþã Fiat luând cu dvs. ledul cheii se aprinde doar o datã. Aruncaþi-le în containere speciale dupã cum specificã legile în vigoare sau duceþi-le în acest scop la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat.Omologãri oficiale Potrivit legislaþiei în vigoare în fiecare þarã referitor la echipamentele de radio frecvenþã. 4 P4E02839 25 . 4. CERERE PENTRU TELECOMENZI ADIÞIONALE Receptorul poate recunoaºte pânã la 8 telecomenzi. vã rugãm sã þineþi cont de faptul cã: – numãrul de omologare este imprimat pe componente. Înlocuiþi bateriile (cu alte baterii de acelaºi tip) dupã cum urmeazã: deschideþi capacul de plastic inserând o ºurubelniþã în A-fig. pentru pieþele în care se cere acest lucru. toate cheile primite ºi cardul CODE. Bateriile uzate polueazã mediul înconjurãtor. fig. ÎNLOCUIREA BATERIILOR Dacã atunci când apãsaþi butonul de deschidere. introduceþi noile baterii B respectând polaritatea ºi închideþi capacul de plastic. Dacã aveþi nevoie de telecomenzi suplimentare. trebuie sã schimbaþi bateria cu una nouã.

lumini parcare aprinse. coloana de direcþie se blocheazã.DISPOZITIV DE PORNIRE Cheia poate fi rotitã în 4 poziþii fig. Deblocarea: rotiþi uºor volanul în timp ce poziþionaþi cheia în poziþia MAR.: radio. Nu scoateþi niciodatã cheia din contact când autovehiculul se deplaseazã. Volanul se va bloca automat imediat ce încercaþi sã îl miºcaþi. scoateþi cheia ºi rotiþi volanul pânã se blocheazã. – MAR: poziþia de deplasare. etc. 5: – STOP: motor oprit. scoateþi întotdeauna cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentalã de cãtre ceilalþi pasageri. apelaþi la o Reprezentanþã Fiat pentru a vã asigura cã funcþioneazã corespunzãtor înainte sã începeþi sã conduceþi din nou. – AVV: pornirea motorului. Unele dispozitive electrice (ex. Acelaºi lucru se întâmplã când autovehiculul este remorcat. Toate dispozitivele electrice pot funcþiona. coloana de direcþie se blocheazã. închidere centralizatã portiere. P4E02832 Dacã contactul este deteriorat (de ex. cheia poate fi scoasã din contact. fig.: cineva a încercat sã fure vehiculul). – PARK: motor oprit. Pentru a roti cheia în poziþia PARK. cheia poate fi scoasã din contact. Amintiþi-vã sã trageþi frâna de mânã cuplaþi treapta 1 ºi lãsaþi roþile virate iar dacã autovehiculul este oprit în pantã cuplaþi treapta de mers înapoi. BLOCAREA COLOANEI DE DIRECÞIE Blocarea: când cheia este în poziþia STOP sau PARK. apãsaþi butonul A.) pot funcþiona. Când coborâþi din vehicul. Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în vehicul. 5 26 .

Reglarea în înãlþime Aceastã funcþie existã doar pentru scaunul ºoferului. 7 27 P4E02412 . SCAUNE ANTERIOARE fig. O datã ce aþi eliberat maneta. P4E02834 fig. 6 fig. verificaþi dacã scaunul este bine fixat în ºine. Nu demontaþi scaunele pentru operaþii de reparaþii sau întreþinere.REGLÃRI PERSONALIZATE Orice reglare se face numai cu vehiculul staþionat. puteþi deteriora dispozitivele de siguranþã. se poate miºca brusc ºi poate avea consecinþe periculoase. În poziþia de condus mâinile trebuie sã se sprijine pe volan uºor îndoite. Ridicaþi sau lãsaþi maneta telescopicã D-fig. Reglarea înclinãrii spãtarului Rãsuciþi rotiþa B pânã veþi obþine înclinarea doritã. Dacã scaunul nu este bine fixat. 6-7 Reglarea longitudinalã Ridicaþi maneta A ºi miºcaþi scaunul în faþã sau în spate. Aceste operaþii se fac doar la o Reprezentanþã Fiat. Neefectuându-le corect. încercând sã-l mutaþi în faþã sau spate. 7 mutaþi-o în sus sau în jos pentru obþinerea înãlþimii dorite.

P4E02109 P4E02473 fig. AVERTISMENT Pentru a cãlãtori în siguranþã. 9 Tetierele posterioare sunt reglabile în înãlþime. 10 28 P4E02766 . 8 Pentru o mai bunã protecþie. 10 Reglarea trebuie efectuatã doar cu vehiculul staþionat. tetierele trebuie reglate pentru a sprijini capul ºi nu gâtul. Atenþie. tetierele sunt reglabile în înãlþime ºi se blocheazã automat în poziþia doritã. Scaunele spate fig. 9 fig. 2) reglaþi poziþia volanului. 3) duceþi maneta pânã în poziþia 2 pentru a bloca volanul. VOLANUL fig. 8 fig. asiguraþi-vã cã tetierele sunt bine fixate. Volanul este reglabil pe înãlþime: 1) trageþi maneta A pe poziþia 1. Pentru reglare: ridicaþi sau coborâþi tetiera pânã se ajunge la înãlþimea doritã. Numai în aceastã poziþie vor putea asigura o protecþie eficientã. Pentru a demonta tetierele: ridicaþile pânã la nivelul maxim. apãsaþi butoanele A ºi scoateþi-le în sus.TETIERELE Scaunele anterioare fig.

Cu reglare electricã fig. 13 29 . 11 fig. Pentru a regla oglinda. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. 11 Este reglabilã. P4E02115 P4E02116 fig. P4E01375 OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Cu reglare manualã fig. 12 fig. puteþi regla fiecare oglindã prin maneta A.13 Oglinzile pot fi reglate electric doar când cheia este în poziþia MAR. 2) poziþie normalã. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. OGLINDA RETROVIZOARE INTERIOARÃ fig. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte.Nu þineþi virat la maxim de cursã mai mult de 15 secunde întrucât servodirecþia va emite un zgomot ºi se pot produce daune dispozitivului.12 Din interior. Vã sfãtuim ca aceste reglaje sã fie fãcute cu vehiculul staþionat ºi frâna de mânã trasã. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. Prin mutarea manetei A puteþi obþine: 1) poziþie antiorbire. folosiþi cele patru sensuri ale comutatorului A de pe portiera ºoferului. Este prevãzutã cu un dispozitiv de siguranþã ce desprinde oglinda în caz de accident . Butonul B selecteazã oglinda (stângã sau dreaptã) pe care o reglaþi.

sau în cazul deplasãrii cu vitezã mare în curbe. când autovehiculul frâneazã brusc. dimensiunea imaginii reflectate este redusã. Suprafaþa oglinzii retrovizoare din partea dreaptã este parabolicã ºi mãreºte câmpul vizual. 14 Pentru fixarea centurii.În timpul deplasãrii. centura se adapteazã automat formei corpului pasagerului permiþând pãstrarea libertãþii de miºcare. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. oglinzile trebuie sã stea în poziþia 1. Pentru a elibera centura apãsaþi butonul C. fig. În consecinþã. eliberaþi-o pentru un timp scurt. La încercarea de a fixa centura. Pentru siguranþã maximã. dacã aceasta se blocheazã. þineþi spãtarul scaunului drept. Dimensiunea imaginii reflectate este redusã. Nu apãsaþi niciodatã butonul C în timpul deplasãrii. Ghidaþi centura cu mâna pentru a preveni rãsucirea. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. staþi bine sprijinit ºi asiguraþi-vã cã centura trece peste piept ºi bazin. P4E02134 Extremitatea stângã a oglinzii ºoferului este sfericã ºi deformeazã câmpul vizual lateral. CENTURILE DE SIGURANÞÃ FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ (pentru locurile anterioare ºi posterioare laterale) fig. Nu folosiþi centura cu scaunul rabatat. Datoritã mecanismului retractabil. apoi reluaþi operaþia fãrã a forþa. 14 30 . Mecanismul de blocare împiedicã rularea centurii când este trasã puternic. introduceþi reperul A în locaºul B pânã la auzirea unui clic de fixare.

Dupã obþinerea poziþiei dorite. Reglarea în înãlþime se poate face în 4 poziþii diferite. cu butonul B neacþionat. cursorul în care este fixat inelul este bine blocat în una din poziþiile stabile. fig. Pentru înãlþare Ridicaþi inelul reglabil A în poziþia doritã. 15 Reglarea în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie întotdeauna fãcutã pentru a se adapta corpului pasagerilor. exercitaþi o forþã mai mare pentru a permite ancorei sã se fixeze. 15 P4E02303 31 . trãgând concomitent de inelul reglabil A în poziþia doritã. Dupã ce aþi efectuat reglarea. Pentru coborâre Apãsaþi butonul B. Reglare în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie efectuatã doar când vehiculul staþioneazã. Pentru acest lucru. Aceastã precauþie reduce riscul de rãnire în caz de coliziune.REGLAREA ÎN ÎNÃLÞIME A CENTURILOR DE SIGURANÞÃ fig. miºcaþi inelul reglabil A fãrã a mai apãsa pe B pentru a verifica dacã s-a blocat. asiguraþi-vã cã. Centura este reglatã corect atunci când trece peste jumãtatea dintre umãr ºi gât.

17 P4E02714 P4E02715 P4E02709 fig. dupã rabatarea banchetei. 19 ºi. P4E02716 fig. 19 din locaºul respectiv B-fig. înainte de a efectua operaþia. prindeþi catarama în locaºul respectiv A-fig. 19 cu ajutorul butonului C-fig. 16. 17. 16 fig. 17. elementele de prindere ale centurilor laterale sunt incompatibile cu cataramele centurilor centrale. 16 este autorulantã A-fig. Pentru a folosi centura: – Prindeþi catarama A-fig. 18 localizat pe capacul mobil al portbagajului. 19. scoateþi centura A-fig.CENTURÃ DE SIGURANÞÃ POSTERIOARÃ CENTRALÃ Centura posterioarã centralã B-fig. Dacã centurile nu sunt folosite. 19 32 . se recomandã prinderea acestora conform celor evidenþiate în fig. 17 în locaºul corespunzãtor B-fig. Pentru a evita fixãri greºite. Pentru a elibera centura: – Apãsaþi butonul C – fig. AVERTISMENT În cazul rabatãrii banchetei. 18 fig.

21 indicã fixarea incorectã a centurilor de siguranþã posterioare.Dupã ce aþi efectuat rabatarea. 21 33 P4E02718 . 20 pentru a evita erorile. 20 indicã fixarea corectã a centurilor de siguranþã posterioare. Respectaþi cu stricteþe schema din fig. sã nu loveascã ºi sã nu se deterioreze. 20 fig. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia din fig. P4E02717 fig. 19. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate astfel încât sã nu împiedice alinierea spãtarului. AVERTISMENT Înainte de repoziþionarea banchetei. Schema reprezentatã în fig. Schema reprezentatã în fig.

Folosiþi întotdeauna centurile. Nu fixaþi nici un scaun pentru copii pe locul central de pe bancheta posterioarã deoarece este echipat cu centurã de siguranþã cu prindere în 2 puncte. trebuie sã fie schimbatã complet împreunã cu ancorele. De fapt. Folosiþi locurile laterale ce sunt echipate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. Prin nepurtarea centurilor de siguranþã. pentru a evita riscul de alunecare în faþã fig. spre exemplu dupã un accident. P4E01377 Centura nu trebuie rãsucitã ºi trebuie sã vã asiguraþi cã aderã bine pe corpul pasagerului.Trebuie reþinut cã în cazul unei coliziuni violente.) care împiedicã centura sã stea fixatã pe corp. 18. riscul de leziuni grave sau moarte creºte în cazul unui accident violent. fig. ºi pentru locurile anterioare ºi pentru cele posterioare. chiar dacã centura nu are defecte vizibile. pasagerii de pe bancheta posterioarã ce nu poartã centuri de siguranþã reprezintã un pericol pentru pasagerii de pe locurile anterioare. Dacã centura a fost supusã unui efort mare. se poate sã-ºi fi pierdut rezistenþa. Secþiunea de sus trebuie sã treacã peste umãr ºi piept în diagonalã. INSTRUCÞIUNI GENERALE PENTRU FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ ªoferul trebuie sã respecte (ºi sã facã astfel încât pasagerii sã respecte) toate regulile locale privind obligativitatea ºi modalitatea de folosire a centurilor de siguranþã. Partea de jos trebuie sã treacã peste bazin ºi nu peste abdomen. Nu folosiþi alte dispozitive (clipsuri etc. 22 34 . ºuruburile ancorelor ºi sistemul de pretensionare.

Fiecare centurã de siguranþã trebuie folositã de o singurã persoanã. Nu cãlãtoriþi cu un copil în braþe cu o singurã centurã de protecþie pentru amândoi fig. 23. Nu interpuneþi alte obiecte între corp ºi centurã.

Centurile trebuie purtate ºi de femeile însãrcinate: riscul rãnirii în caz de accident este mult mai mare pentru ele ºi copilul lor dacã nu au centura. Bineînþeles trebuie sã-ºi poziþioneze partea inferioarã a centurii foarte jos astfel încât sã treacã sub abdomen fig. 24.

CUM SÃ PÃSTRAÞI CENTURILE EFICIENTE ÎN PERMANENÞÃ 1) Când purtaþi centuri, asiguraþi-vã cã nu sunt rãsucite ºi cã sunt libere. Ele trebuie sã se miºte uºor, fãrã impedimente. 2) Dupã un accident grav, înlocuiþi centura care s-a purtat în timpul accidentului, chiar dacã nu pare distrusã. 3) Când curãþaþi centurile, spãlaþi-le cu mâna cu apã ºi sãpun neutru, clãtiþi ºi lãsaþi sã se usuce la umbrã. Nu folosiþi detergenþi puternici, clor, coloranþi sau alte substanþe chimice care pot slãbi fibrele.

PERICOL GRAV: La modelele echipate cu airbag pasager, nu se monteazã scaune pentru copii pe locul respectiv.
AI

RBAG

fig. 23

P4E01378

fig. 24

P4E01379

4) Nu lãsaþi mecanismele de rulare sã se ude: sunt garantate sã funcþioneze numai dacã sunt uscate.

35

TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ
PERICOL GRAV: Nu plasaþi niciodatã scaunul de copil pe locul din faþã, întrucât declanºarea airbag-ului ar putea cauza rãni grave sau chiar moartea. Vã recomandãm sã transportaþi întotdeauna copiii pe locul din spate, aceasta fiind poziþia cu cea mai mare protecþie în cazul unui accident. În orice caz, scaunele speciale pentru copii nu trebuie niciodatã fixate
AI
RBAG

pe locul din faþã la vehiculele prevãzute cu airbag pasager fiindcã, indiferent de gradul de gravitate al coliziunilor, declanºarea airbag-ului poate cauza rãni grave sau chiar moartea. Copiii pot sta pe locul din faþã în vehiculele la care airbag-urile pot fi dezactivate. În acest caz, este absolut necesar sã verificaþi dacã martorul F luminos este aprins pe tabloul bord pentru a vã asigura cã dezactivarea a avut loc (consultaþi paragraful "Airbag” al capitolului „Dezactivare manualã airbag pasager”).

În plus, scaunul trebuie reglat cât mai în spate posibil, pentru a evita lovirea copilului de planºa de bord. Pentru protecþie optimã în caz de accident toþi pasagerii trebuie sã fie aºezaþi pe scaune ºi asiguraþi de sistemele de reþinere. Acest lucru este ºi mai important pentru copii pentru cã la ei capul este mai mare ºi mai greu în comparaþie cu restul corpului, în timp ce muºchii ºi structura osoasã nu sunt complet dezvoltate. De aceea, sistemele de reþinere sunt necesare ºi diferite de cele pentru adulþi.
P4E00197

fig. 25

36

Rezultatele testelor efectuate asupra sistemelor de reþinere pentru copii sunt conþinute în Standardele Europene ECE-R44. Acest standard impune folosirea sistemelor de protecþie clasificate pe 5 grupe: Grupa 0 pânã la 10 kg greutate Grupa 0+ pânã la 13 kg greutate Grupa 1 9-18 kg greutate Grupa 2 15-25 kg greutate Grupa 3 22-36 kg greutate Grupele se pot suprapune ºi este posibil sã gãsiþi dispozitive care acoperã mai mult de o grupã fig. 25. Toate sistemele de reþinere trebuie sã aibã înscrise datele legate de autorizarea lor, împreunã cu marca de control, pe o etichetã bine fixatã care nu trebuie niciodatã înlãturatã. Copiii cu mai mult de 1.50 m ºi o greutate de 36 kg în înãlþime sunt consideraþi adulþi ºi poartã centuri normale. Gama Lineaccessori Fiat oferã scaune speciale pentru copiii din fiecare grupã de greutate, pe care vi le recomandãm deoarece au fost concepute ºi experimentate special pentru vehiculele Fiat.

GRUPA 0 ºi 0+ Copiii care au pânã în 13 kg trebuie transportaþi cu faþa în direcþia inversã mersului, pe un scaun special (leagãn) care sã le sprijine capul, dar sã nu exercite presiune pe gât în cazul unei decelerãri bruºte. Leagãnul trebuie sã fie reþinut de centura de siguranþã ca în fig. 26 ºi, la rândul sãu, trebuie sã reþinã copilul cu centurile lui. Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00198

GRUPA 1 Copiii cu greutate între 9 ºi 18 kg pot fi transportaþi pe locul din faþã în scaune prevãzute cu tãblie capitonatã protectoare fig. 27, prin care sã poatã fi trecutã centura de siguranþã a vehiculului, astfel încât sã reþinã atât scaunul cât ºi copilul.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00199

fig. 26

fig. 27

37

Existã scaune destinate atât grupei 0 cât ºi grupei 1 cu ancorare în spate pentru a fi fixate de centurile vehiculului ºi cu propriile lor centuri de siguranþã pentru copil. Datoritã mãrimii, pot fi periculoase dacã nu sunt instalate corespunzãtor (spre exemplu, dacã sunt fixate de centurile de siguranþã ale vehiculului prin interpunerea unei perne). Respectaþi instrucþiunile pentru instalare.

GRUPA 2 Copiii care au între 15 ºi 25 kg pot purta centurile de siguranþã ale vehiculului. Scaunul are rolul de a poziþiona copilul corect astfel încât diagonala sã treacã peste pieptul copilului (nu peste gât) ºi partea orizontalã pe ºolduri ºi nu pe abdomen fig. 28.

GRUPA 3 Copiii cu greutate între 22 ºi 36 kg nu mai necesitã un sprijin pentru a li se poziþiona spatele în funcþie de spãtarul scaunului. Fig. 29 aratã cum trebuie sã stea copilul pe scaunul din spate. Copiii mai înalþi de 1.50 m pot purta centuri la fel ca adulþii.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00200 P4E00201

fig. 28

fig. 29

38

39 . 0+ Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Greutate Pasager anterior Pânã la 13 kg 9 . SCAUN Grupa Grupa 0.36 kg U U U U Pasager posterior lateral U U U U Pasager posterior central L L L L Legendã: U = compatibil cu categoria Universalã a sistemelor de reþinere pentru copii conform standardelor europene ECE-R44 pentru grupurile specificate.18 kg 15 . L = pe locul central al banchetei poate fi montat un scaun din Lineaccessori Fiat.25 kg 22 .RESPECTAREA STANDARDELOR PRIVIND FOLOSIREA SCAUNELOR DE COPII PE SCAUNUL PASAGER Fiat Albea se supune Directivei 2000/3/CE ce reglementeazã montarea scaunelor pentru copii pe diferite scaune ale vehiculului.

înaintea începerii acþiunii de reþinere. 4) Þineþi cont de instrucþiunile pentru protecþie care trebuie sã însoþeascã sistemul de protecþie a copilului. Fiat Albea este echipat cu dispozitiv de pretensionare (unde sunt prevãzute). 8) Când cãlãtoriþi. 2) La modelele echipate cu airbag pasager. copii nu trebuie plasaþi pe scaunul anterior. Centura care a activat dispozitivul de pretensionare se blocheazã pentru a semnala intervenþia. nu lãsaþi copilul sã stea incorect ºi nu daþi drumul centurilor. centura nu poate fi rulatã înapoi în carcasã chiar dacã este ghidatã manual. trãgând uºor de ea. oricât de puternic. ca martorul luminos F de pe tabloul de bord sã fie aprins permanent pentru a semnala dezactivarea. dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. 6) Fiecare sistem de siguranþã este destinat unui singur pasager copil: nu transportaþi doi copii în acelaºi timp. 10) Înlocuiþi sistemul de protecþie dacã s-a produs un accident. În acest caz se asigurã contactul perfect al centurii la cel care o poartã. O cantitate micã de fum poate fi emisã o datã cu declanºarea lor. Acest fum nu este toxic sau inflamabil.Pentru a însuma precauþiile de siguranþã pentru transportul copiilor: 1) Locul recomandat pentru instalarea scaunului copilului este pe banchetã. SISTEM DE PRETENSIONARE Pentru a creºte eficienþa centurilor de siguranþã anterioare. Acest sistem "simte" prin intermediul unui senzor cã un accident violent este în curs de desfãºurare ºi ruleazã centura înapoi în carcasã câþiva centimetri. 9) Pasagerii nu trebuie sã transporte copiii în braþe. Aceste instrucþiuni trebuie furnizate de fabricant. Nimeni. deoarece aceasta este cea mai protejatã poziþie. Nu folosiþi sistemul fãrã instrucþiuni 5) Verificaþi întotdeauna dacã centura de scaun este bine întinsã. 7) Verificaþi întotdeauna ca centurile sã nu strângã gâtul copilului. 3) Dacã airbag-ul pasagerului este dezactivat. nu poate proteja un copil în momentul unui accident cu aceeaºi eficienþã pe care o conferã un sistem special destinat acestui scop. verificaþi întotdeauna. pe pãrþile laterale. 40 .

nu au nici un efect asupra senzorilor.) sistemul a fost afectat de apã sau noroi. permite eliminarea microºocurilor (inevitabile ºi în cazul airbag-urilor) produse în urma coliziunilor. Este absolut interzisã demon-tarea ºi orice intervenþie asupra oricãrei componente a sistemului. etc. în urma unor fenomene naturale (furtuni. inundaþii. îmbunãtãþind astfel protecþia. Orice intervenþie trebuie efectuatã de personalul calificat al Reprezentanþei Fiat. 41 . Contactaþi o Reprezentanþã FIAT pentru intervenþie. deoarece ajutã la reducerea forþei ce se manifestã în zona umãrului ºi a pieptului în timpul acþiunii de pretensionare. sistemul trebuie înlocuit într-un service autorizat Fiat. îi va afecta negativ eficienþã. Dupã o coliziune care a determinat folosirea pretensionãrii. Pentru a cunoaºte termenul de valabilitate se face trimitere la eticheta poziþionatã în interiorul torpedoului. încorporat în sistemul de pretensionare.Sistemul de pretensionare nu necesitã întreþinere sau ungere. Dispozitivele de pretensionare nu necesitã nici un fel de curãþare sau ungere. Intervenþiile care implicã ºocuri. Dacã. Orice modificare de la starea lui iniþialã. vibraþii sau încãlzire localã (de peste 100°C timp de maxim 6 ore) în zona din jurul senzorilor pot avea drept urmare declanºarea sau deteriorarea mecanismului. este imperativã înlocuirea acestuia Pentru a obþine cel mai înalt grad de protecþie de la sistemul de pretensionare purtaþi centura lipitã pe corp Limitator de sarcinã Acest dispozitiv. Sistemul de pretensionare se foloseºte doar o datã. Vibraþiile cauzate de suprafeþele neregulate de drum sau de obstacolele joase cum ar fi bordurile etc.

Nu cãlãtoriþi cu rezervorul aproape gol: eventualele goluri în alimentare distrug catalizatorul. au mai rãmas circa 5.INSTRUMENTE DE BORD VITEZOMETRU fig. Aprinderea martorului de rezervã combustibil indicã faptul cã. 30 fig. F . înseamnã cã sistemul are o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat. 31 fig. 30-31 INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL Fig. P4E02811 P4E02812 fig.5 litri. în rezervor.5÷7. ATENÞIE! Dacã acul indicã rezervor gol ºi clipeºte martorul de avertizare. 32 42 P4E02813 . E .rezervor plin. 32 Acul indicã nivelul de combustibil rãmas în rezervor.rezervor gol.

acul poate lua diverse poziþii în interiorul arcului indicatorului. IMPORTANT Sistemul de injecþie electronic blocheazã progresiv fluxul combustibilului cãtre motor în cazul depãºirii turaþiei maxime admise. Dacã ºi acul indicã zona roºie. oricum în afara zonei roºii de pericol. Evitaþi aceastã turaþie. în mod progresiv. AVERTISMENT Dacã acul indicã o temperaturã joasã dar se aprinde martorul. 33 fig. 35 Dacã acul indicã zona roºie. se poate ca acul sã tindã spre secþiunea roºie. Acest lucru duce la pierderea puterii motorului. P4E02815 TUROMETRU Fig. opriþi motorul ºi apelaþi la o Reprezentanþã FIAT. opriþi motorul ºi contactaþi Reprezentanþa Fiat. este mai bine sã parcaþi ºi sã opriþi motorul. Dacã situaþia persistã chiar dupã ce aþi luat aceste mãsuri. 33-34 Aprinderea martorului indicã o temperaturã excesivã a lichidului de rãcire. În acest caz. în concordanþã cu condiþiile de utilizare ºi posibilitãþile sistemului de autoreglare. dacã afarã este foarte cald. înseamnã cã este vorba despre o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dispozitivul. Chiar ºi când mergeþi încet. regimul de turaþii este prea ridicat ºi puteþi distruge motorul. 34 fig. P4E02814 fig.INDICATOR TEMPERATURà LICHID RÃCIRE fig. 35 43 P4E02816 . În condiþii normale. Dupã câteva momente puteþi porni motorul din nou ºi accelera uºor.

Apãsaþi cel puþin 2 secunde: se iese din meniul set-up confirmându-se opþiunile efectuate ºi se revine la ecranul standard. se trece la meniul principal.DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL Vehiculul este echipat cu display multifuncþional. Cantitatea ºi tipul de mesaje ce sunt vizualizate variazã în funcþie de tipul de display. versiune ºi de dotãrile opþionale cu care este dotat vehiculul. Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: se confirmã opþiunea doritã. 38 P4E02779 fig. Buton MODE fig. existã douã tipuri de display fig. 37/b. 37/a sau fig. folosindu-le în modalitatea descrisã în cele ce urmeazã. pentru a modifica valorile vizualizate (vezi paginile urmãtoare) ºi pentru a regla sensibilitatea senzorului de luminozitate exterioarã (reglare fascicul luminos). 37/b fig. BUTOANE CONTROL DISPLAY Pentru a utiliza funcþiile pe care display-ul le furnizeazã (cu cheia în poziþia MAR). 39 Aceste butoane sunt folosite pentru a creºte (N). 37/a fig. înainte de a efectua orice operaþie. descreºte (O) valoarea vizualizatã. P4E02778 Se recomandã. P4E02777 Butoane N ºi O fig. 39 44 . trebuie în primul rând sã vã familiarizaþi cu butoanele display-ului. se acceseazã meniul sau se întrerupe vizualizarea mesajelor de avertizare (dacã existã). 38 Este folosit pentru a vizualiza opþiunile meniului. P4E02833 fig. sã citiþi în întregime acest capitol. În funcþie de versiuni.

40 fig. pe display vor fi vizualizate: Informaþii furnizate de ecranul standard Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii necesare pe timpul deplasãrii: – data A-fig. În funcþie de versiuni. – kilometri parcurºi (totali/parþiali) B-fig. P4E02781 P4E02780 – Informaþii furnizate de Trip Computer. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: pentru a anula informaþiile furnizate de Trip Computer. INFORMAÞII FURNIZATE DE DISPLAY Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii: – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (kilometri pânã la urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). 41. – ceas C-fig. – Meniul Set-up. Cu cheia scoasã din contact ºi portierele anterioare închise. Cu cheia scoasã din contact. display-ul se ilumineazã pentru a putea fi vizualizate ora ºi kilometri parcurºi. 41. 41. display-ul rãmâne stins.Buton TRIP fig. prin apãsarea butonului Trip. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. 41 45 . fig. – Reglare luminozitate comenzi interioare E-fig. 40 Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: pentru a naviga printre informaþiile furnizate de Trip Computer. – Mesaje de avertizare/avarie. la deschiderea cel puþin al unei portiere anterioare. vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (ziua în care trebuie efectuatã urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). 41. – temperaturã exterioarã D-fig. 41. dacã sunteþi în meniul set-up. trebuie sã ieºiþi din meniul set-up pentru a putea apoi.

Reglare sensibilitate senzor crepuscular – Reglare (pe 3 niveluri) a sensibilitãþii senzorului crepuscular. Setare datã – Setare an – Setare lunã – Setare zi Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. Activare Trip B – Activare/dezactivare (ON/OFF). 46 . Setare ceas – Setare orã – Setare minute Mod ceas – Selectare modalitate afiºare 12 sau 24 ore.MENIUL “SET-UP” Meniul “Setup” permite efectuarea urmãtoarelor reglãri ºi/sau setãri: – SETAREA LIMITEI DE VITEZà – REGLAREA SENSIBILITÃÞII SENZORULUI CREPUSCULAR – ACTIVAREA FUNCÞIEI TRIP B – SETARE CEAS – MOD CEAS – SETARE DATà – AFIªAREA INFORMAÞIILOR AUDIO – BLOCAREA AUTOMATà A PORTIERELOR CU VEHICUL ÎN MIªCARE – UNITATE DE MÃSURà “DISTANÞÔ – UNITATE DE MÃSURà “CONSUM” – UNITATE DE MÃSURà “TEMPERATURÔ – REGLARE VOLUM BUTOANE – REGLARE VOLUM BUZZER SEMNALIZARE AVARIE/AVERTIZARE – SELECTARE “LIMBÔ – PLAN DE ÎNTREÞINERE – IEªIRE DIN MENIU Limitã de vitezã – Activare/dezactivare (ON/OFF) – Programare limitã vitezã deplasare. IMPORTANT Numãrul elementelor din meniu depinde de versiunea autovehiculului.

La versiunile dotate cu acest sistem. Plan de Întreþinere – Vizualizarea scadenþelor reviziilor aferente planului de întreþinere. IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþiile radio doar dacã aparatul montat pe vehicul este original Fiat. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. funcþia de blocare automatã este activã în permanenþã. Unitate de mãsurã “consum” – Selectarea unitãþii de mãsurã a consumului de combustibil (km/l. Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare – Reglarea volumului buzzer-ului semnalizare eventuale avarii/avertizãri. – Dezactivare (OFF): portierele nu se blocheazã. – Activare (ON): portierele de blocheazã automat atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. Unitate de mãsurã “temperaturã” – Selectarea unitãþii de mãsurã: °C sau °F. 47 . Unitate de mãsurã “distanþã” – Selectarea unitãþii de mãsurã vizualizatã pe kilometraj ºi a informaþiilor furnizate de Trip Computer. – Dezactivare (OFF): anularea afiºãrii informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. Ieºire din meniu – Pentru a ieºi din meniul curent. Blocarea automatã a portierelor cu vehicul în miºcare Activarea acestui sistem se efectueazã în funcþie de versiuni. Selectare “Limbã” – Selectare “limbã” pentru afiºarea mesajelor pe display-ul multifuncþional. Reglare volum butoane – Reglarea volumului butoanelor sau eventual dezactivarea sunetului butoanelor. l/100 km sau mpg).Afiºare informaþii audio – Activare (ON): afiºarea informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate).

48 .TESTUL INIÞIAL Când cheia este în poziþia MAR. consultaþi capitolul “Martori ºi mesaje de avertizare”. când motorul este pornit display-ul afiºeazã mesajul “CHECK OK”. consultaţi capitolul “Martori şi mesaje de avertizare”. Dacã sunt gãsite erori. consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. Motorul este pornit? DA Dacă nu există anomalii NU sau Vizualizare ecran standard Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Procesul dureazã câteva secunde: dacã nu sunt depistate erori. Dacă pe display se vizualizează un eventual mesaj de eroare. pe display se vizualizeazã mesajul “Checking”: aceasta este faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale vehiculului.

pentru mai multe detalii. care pot fi selectate prin intermediul butoanelor N ºi O. consultaþi “Accesarea meniului principal" din pagina urmãtoare. Español Português Italiano Turco Français English Deutsch Exemplu: Anul Ziua Luna Q Q 49 . aceste butoane permit accesarea diferitelor funcþii de setare ºi reglare (vezi exemplele “Limbã” ºi “Setare datã” prezentate în cele ce urmeazã).DESCRIEREA MENIULUI Meniul include o serie de funcþii dispuse în “mod circular”.

cel puþin de secunde.Accesarea meniului principal Dupã “Testul iniþial”. IMPORTANT Mesajele vizualizate pot prezenta diferenþe în ceea ce priveºte textul informaþiei. Aceste diferenþe se datoreazã diferenþei dintre versiuni (unele mesaje nu sunt disponibile pentru toate pieþele). IMPORTANT Dacã se acceseazã meniul ºi nu se efectueazã nici o reglare/setare în circa 60 secunde. butonul “MODE”. este posibilã accesarea meniului principal prin apãsarea butonului Q. sistemul va ieºi automat din meniu ºi se va vizualiza ecranul anterior. Q = apãsaþi. de aceea operaþia trebuie repetatã. În schema din pagina urmãtoare sunt prezentate cazurile descrise. În acest caz. mai puþin de 2 secunde. ultima setare selecþionatã ºi neconfirmatã (cu butonul Q) nu va fi memoratã. butonul “MODE” R = apãsaþi. 50 . Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. Atunci când vehiculul staþioneazã poate fi accesat întregul meniu. Atunci când vehiculul se deplaseazã poate fi accesat doar meniul redus (setare “Limitã vitezã” ºi “Reglare sensibilitate senzor crepuscular”). Pentru a naviga folosiþi butoanele N ºi O.

butoane Plan întreţinere Ieşire din meniu Ecran complet disponibil doar cu vehicul staţionat Q = apăsaţi. Debloc. şofer Unit. Unit. Pentru a naviga. Vel. Vezi “Test iniţial” NU Q Exemplu de ecran standard Vehiculul este în mişcare? DA Lim. Selectare limbă Vol. cel puţin de secunde. măsură temp. măsură dist. Luci Uscita Menu Lim. folosiþi butoanele N ºi O. butonul “MODE” R = apăsaţi. Crepuscular Trip B Setare ceas Mod ceas Setare dată Blocare portiere Portbagaj indep. buzzer Vol.Accesarea meniului Prin apãsarea butonului MODE puteþi accesa meniul. măsură consum Unit. butonul “MODE” 51 . mai puţin de 2 secunde. Viteză Senz. Sens. port.

la depãºirea unei viteze de 4 km/h. semnalizarea avariei sistemului de iluminare se face doar prin aprinderea martorului (6). 52 . La unele versiuni.Semnalizare portiere deschise În cazul în care o portierã este deschisã în timpul deplasãrii. ºoferul va fi avertizat ºi de un semnal sonor. La unele versiuni. dacã o portierã este deschisã. pentru a avertiza ºoferul. martorul (´) se va aprinde pe tabloul de bord împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional pentru a avertiza ºoferul. pe tabloul de bord se va aprinde martorul (6) împreunã cu un mesaj vizualizat pe display-ul multifuncþional. Verificare sistem iluminare În cazul unei avarii.

R Q = apăsaţi. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. dacã este depãºitã. Pentru setarea limitei de vitezã. Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal Q Q Q R Q Q Cu ajutorul butoanelor N/O setaţi limita de viteză dorită (în timpul setării valoarea afişată pe display va clipi). butonul “MODE” 53 . cel puţin de secunde. Setarea se poate efectua între 30 km/h şi 250 km/h sau între 20 şi 155 mph. ex: N O Vezi meniu R Q N O R Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea ON/OFF. La predarea vehiculului aceastã funcþie este dezactivatã “OFF”.Limitarea vitezei (Speed limit) Aceastã funcþie permite setarea unei limite a vitezei de deplasare care. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. în funcţie de unitatea de măsură “distanţă” setată (vezi paragraful “Setare unitate măsură distanţă” descris în continuare. mai puţin de 2 secunde. Opţiunea va clipi. butonul “MODE” R = apăsaţi. Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 5 unităţi. activeazã automat un buzzer ºi face sã clipeascã martorul de avertizare è împreunã cu un mesaj afiºat pe display.

Semnalizãri la depãºirea limitei de vitezã Dacã vehiculul depãºeºte limita de vitezã. mesajele de pe display-ul multifuncþional se va întrerupe. La apãsarea butonului MODE. pe display-ul multifuncþional se va afiºa atât un mesaj cât ºi o avertizare sonorã. martorul de avertizare (è) se aprinde împreunã cu avertizarea sonorã ºi pe display se va afiºa: 54 . La unele versiuni. Mesajele se întrerup ºi dacã viteza vehiculului scade cu 5 km/h faþã de limita de vitezã setatã.

la unele versiuni. vitezã medie B. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: N O Vezi meniu Revenire la meniul principal R Q R N selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. Prin intermediul butoanelor N/O Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. cel puţin de secunde. durata cãlãtoriei B. butonul “MODE” 55 . Pentru efectuarea setãrii. Opţiunea va clipi. mai puţin de 2 secunde.Activare Trip B Aceastã funcþie permite. butonul “MODE” R = apăsaţi. activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) funcþiei Trip B (deplasare parþialã) care afiºeazã valorile referitoare la o “misiune parþialã”: distanþã B. consum B.

mai puţin de 2 secunde. ex: N O Vezi meniu R Q R Q N O N O R R Q Q Revenire la meniul principal Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. butonul “MODE” R = apăsaţi. butonul “MODE” 56 . Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată.Setare ceas Pentru setarea ceasului (ore – minute) procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Q = apăsaţi. ex: Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde.

Q Q Q Q Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde.Modalitate ceas Aceastã funcþie se utilizeazã pentru a seta ceasul în modul 12 ore sau 24 ore. butonul “MODE” R R R = apăsaţi. ex: N O Vezi meniu R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi modalitatea 12 ore sau 24 ore. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” 57 . Pentru reglare. O Opţiunea va clipi. cel puţin de secunde.

butonul “MODE” R = apăsaţi. 58 . cel puţin de secunde.Setare datã Pentru a seta data (zi – lunã – an). mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE”. ex: N O N O R Q R Q N O N O R Q Q R R Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. Q Q Revenire la meniul principal Q = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: Revenire la ecranul anterior. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată.

IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþii referitoare la sistemul audio doar daca sistemul este original Fiat. numãrul piesei. etc. 59 .Afiºare informaþii audio Pe display-ul multifuncþional se pot vizualiza informaþiile referitoare la sistemul audio (frecvenþã sau mesaj RDS al postului de radio selectat).

Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” 60 R = apăsaţi.Blocarea automatã a portierelor cu vehiculul în miºcare Aceastã funcþie: Ì dacã este activatã (ON) blocheazã automat portierele atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. cel puţin de secunde. Opţiunea va clipi. mai puţin de 2 secunde. ex: N O Ecran standard R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. butonul “MODE” . Ì dacã este dezactivatã (OFF) nu blocheazã automat portierele.

mai puţin de 2 secunde. Pentru a selecta unitatea de mãsurã doritã. ex: N O Videata menu R Q Revenire la meniul principal R N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (km sau mi). O Opţiunea va clipi. cel puţin de secunde.Unitate de mãsurã “distanþã” Display-ul oferã informaþii în funcþie de unitatea de mãsurã setatã (km sau mi). butonul “MODE”. trebuie sã procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. 61 .

62 . Opţiunea va clipi. Revenire la meniul principal Q Q R Q Q R Q R Dacă aţi setat mile Q = apăsaţi. Pentru setare. butonul “MODE” .R = apăsaţi.Unitate de mãsurã “consum” Aceastã funcþie permite setarea unitãþii de mãsurã a cantitãþii de combustibil consumat (km/l sau l/100 km) în funcþie de unitatea de mãsurã selectatã pentru distanþã (km sau mile. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O R Q R Revenire la ecranul anterior. vezi paragraful anterior „Unitate de mãsurã distanþã”). butonul “MODE”. cel puţin de secunde. ex: Dacă aţi setat km Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită O (km sau mi). mai puţin de 2 secunde.

Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. Opţiunea va clipi. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (°C sau °F). cel puţin de secunde. butonul “MODE” 63 . mai puţin de 2 secunde.Unitate de mãsurã “temperaturã” Pentru a selecta unitatea de mãsurã pentru temperaturã (°C sau °F). procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi.

procedaþi dupã cum urmeazã: Revenire la ecranul anterior. francezã. mai puţin de 2 secunde. englezã. butonul “MODE” R = apăsaţi. portughezã. Pentru a selecta limba doritã. ex: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O Meniu principal R Q R Q Q N O N O N O N O N O Q = apăsaţi. butonul “MODE” Revenire la meniul principal 64 .Setare „Limbã” Mesajele vizualizate pe display pot fi afiºate în mai multe limbi (italianã. germanã). spaniolã. cel puţin de secunde.

prin intermediul butoanelor N/O. Opţiunea va clipi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Pentru reglare. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. mai puţin de 2 secunde. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor O (buzzer). cel puţin de secunde. volumul la nivelul “0”. butonul “MODE” R = apăsaţi. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. butonul “MODE” 65 .Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor (buzzer) ce însoþeºte eventualele mesaje de avarie/avertizare.

Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. cel puţin de secunde. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. mai puţin de 2 secunde.Reglare volum butoane Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor ce însoþeºte activarea diverselor butoane. butonul “MODE” R = apăsaţi. volumul la nivelul “0”. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. Pentru reglare. butonul “MODE” 66 . ex: N O Meniu principal Revenire la meniul principal R Q R N O Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor (roger-beep). Opţiunea va clipi. prin intermediul butoanelor N/O. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus.

Pentru consultarea informaþiilor. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi vizualizarea în km. butonul “MODE” 67 . mai puţin de 2 secunde. cel puţin de secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi.Plan de Întreþinere Aceastã funcþie permite vizualizarea informaþiilor privind scadenþa (în kilometri sau zile) pânã la urmãtoarea revizie. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Opţiunea va clipi. mile (mi) O sau zile. Revenire la meniul principal Q R R Q continuare în pagina următoare Q = apăsaţi.

Q = apăsaţi. butonul “MODE” 68 .Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi. consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. ex: continuare din pagina precedentă R Q Revenire la meniul principal Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). cel puţin de secunde. mai puţin de 2 secunde.

Mesajul va apãrea doar cu cheia de contact în poziþia MAR.Avertizare plan de întreþinere Mesajul va apãrea atunci când kilometrajul vehiculului se apropie de numãrul de kilometri stabilit pentru întreþinere. iar pe display-ul multifuncþional va apãrea urmãtorul mesaj: La unele versiuni. martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. 69 . începând cu 2000 km înainte pânã la 1000 km dupã scadenþa reviziei. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei.

mai puţin de 2 secunde.Avertizare înlocuire anualã ulei motor Display-ul multifuncþional va indica perioada (zile) pânã la înlocuirea uleiului motor (vezi figura). Mesajul va putea fi vizualizat pe display timp de aproximativ 5 secunde. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei. ex: R Q = apăsaţi. cel puţin de secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. La unele versiuni. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. Ieºire din meniu Meniu principal Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” 70 .

Trip B poate fi activat sau dezactivat din meniu. butonul “TRIP” 71 . V = apăsaţi.Trip Computer Informaþiile furnizate de Trip Computer sunt vizualizate conform urmãtoarei scheme: % % % % % Informaþiile furnizate de Trip B corespund unei perioade parþiale definitã prin resetarea datelor (date aduse la 0). mai puţin de 2 secunde.

Autonomia vehiculului este calculatã þinându-se cont de consumul mediu de carburant din ultimele 5 minute ale deplasãrii ºi de litri de combustibil existenþi în rezervor. mai puţin de 2 secunde. În cazul unei alimentãri cu combustibil se va calcula o nouã valoare a autonomiei. pe display va fi afişată ultima valoare a autonomiei calculată înainte de oprirea motorului. valoarea autonomiei va fi recalculată în funcţie de combustibilul consumat înainte de oprirea motorului.Trip Computer – Autonomie Autonomia este funcþia ce calculeazã distanþa. Atunci când autonomia este de sub 50 km. display-ul va afişa: V = apăsaţi. butonul “TRIP” 72 Atunci când vehiculul depăşeşte din nou 4 km/h. timp de 20 secunde se va vizualiza mesajul “Autonomie llimitată” (la unele versiuni mesajul este însoţit de un semnal sonor). ce poate fi parcursã cu cantitatea de combustibil existentã în rezervor. La unele versiuni. o viteză sub 4 km/h cu motorul pornit. La unele versiuni. . display-ul va afişa: La unele versiuni. în kilometri sau mile. display-ul va afişa: În cazul opririi vehiculului. display-ul va afişa: La unele versiuni.

display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. La unele versiuni. display-ul va afişa: Trip Computer – Consum mediu Consumul mediu reprezintã media dintre distanþa parcursã de vehicul ºi cantitatea de combustibil consumatã de la începutul cãlãtoriei. 73 .Trip Computer – Distanþa parcursã La unele versiuni. Diferenþa dintre consumul mediu ºi consumul instantaneu constã în faptul cã primul este calculat la fiecare 10 secunde în timp ce al doilea este calculat la fiecare secundã.

74 .Trip Computer – Consum instantaneu La unele versiuni. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----” până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. Trip Computer – Vitezã medie La unele versiuni.

La unele versiuni. cu excepţia autonomiei si a consumului instantaneu.Trip Computer – Duratã cãlãtorie Atunci când durata călătoriei ajunge la 99:59 h. este necesară resetarea tuturor datelor Trip Computer. display-ul va afişa: 75 .

76 .Resetarea Trip Computer Dacã þineþi apãsat butonul TRIP cel puþin 2 secunde. cu excepþia informaþiilor referitoare la autonomie ºi consum instantaneu. se vor reseta datele furnizate de Trip Computer.

prin apăsarea butonului Trip cel puţin 2 secunde. atunci când datele sunt vizualizate pe display. Sistem FPS – Întrerupãtor inerþial Display-ul multifuncþional afiºeazã o eventualã intervenþie a întrerupãtorului inerþial. se vor afiºa urmãtoarele: sau 77 .Trip B dispune de o resetare independentă a datelor ce poate fi realizată. În funcþie de versiune.

se vor afiºa urmãtoarele: sau 78 . display-ul multifuncþional se ilumineazã timp de 10 secunde ºi se pot vizualiza kilometri totali ºi ceasul digital.Sistemul Follow me home Dacã acest sistem este activat. se vor afiºa urmãtoarele: sau Iluminarea display-ului multifuncþional la deschiderea portierei/portierelor anterioare La deschiderea ºi închiderea portierelor anterioare. În funcþie de versiune. În funcþie de versiune. timp de 20 secunde pe display se va afiºa perioada pentru care sistemul este activat.

la ecranul standard sau la ecranul anterior prin apăsarea butoanelor MODE sau TRIP. dacã este disponibilã. cu ajutorul butoanelor N ºi O. 79 . atunci când luminile exterioare sunt aprinse permite reglarea (creºterea/descreºterea) nivelului luminozitãþii a: – tabloului de bord.Reglarea luminozitãþii instrumentelor de bord. după câteva secunde. – comenzilor sistemului de încãlzire/climatizare. Pentru efectuarea reglãrilor. a display-ului multifuncþional ºi a butoanelor de comandã Aceastã funcþie. N O Revenire automată. procedaþi dupã cum urmeazã: Butoanele N/ O reglează nivelul luminozităţii. – display-ului multifuncþional. – display-ului radio-ului.

Aceste semnalizãri sunt sintetice ºi au scopul de a sugera acþiunile prompte pe care ºoferul trebuie sã le adopte când apare o defecþiune la vehicul. În paginile urmãtoare sunt descrise câteva exemple de situaþii în care un martor se poate aprinde sau poate apãrea o semnalizare de avarie/avertizare pe display-ul multifuncþional. care trebuie sã fie citit cu atenþie ºi în întregime. împreunã cu semnalul sonor (reglabil) ºi aprinderea martorului respectiv. la unele versiuni pe display-ul multifuncþional. Aceastã semnalizare nu trebuie consideratã exhaustivã ºi/sau o alternativã a celor menþionate în prezentul „Manual de Utilizare”. de mesaje specifice de avertizare. În cazul semnalãrii unei avarii se va face întotdeauna trimitere la cele menþionate în acest capitol. la unele versiuni. sunt însoþite. acþionaþi cu grijã ºi contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat.MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE AVERTISMENTE GENERALE Semnalizãrile de avarie vizualizate pe display-ul multifuncþional. 80 . IMPORTANT Când martorul (õ) se aprinde pe tabloul de bord.

martorul luminos se aprinde. opriþi-vã imediat si contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 81 . Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. martorul luminos se aprinde. Martorul de avertizare se aprinde când este trasã frâna de mânã. verificaþi dacã este trasã frâna de mânã. Acest martor se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când nivelul lichidului de frânã din rezervor scade sub limita minimã. Dacã martorul luminos se aprinde în timpul deplasãrii.Martor de avertizare Afiºare de display x NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. x FRÂNA DE MÂNÃ TRASÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. din cauza unor posibile scurgeri. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde.

apoi se stinge. la rotirea cheii de contact la MAR. timp de 4 secunde. 82 . se va aprinde martorul.Martor de avertizare Afiºare de display F AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT (portocaliu) Martorul se aprinde la dezactivarea airbag-ului frontal pasager. Atunci când airbag-ul frontal pasager este activat.

sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). acest lucru se va indica prin clipirea pentru un interval mai lung decât cel normal de câteva secunde a martorului luminos F ce semnaleazã dezactivarea airbagului frontal pasager . cu cheia de contact în poziþia MAR.Martor de avertizare Afiºare de display ¬ DEFECÞIUNE AIRBAG (roºu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este în poziþia MAR. Martorul rãmâne aprins. Dacã martorul luminos este defect (nu se aprinde). dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) dacã existã defecþiuni la sistemul airbag. cu lumina continuã. 83 . Dacã martorul nu se aprinde sau rãmâne aprins. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

stingerea acestuia se poate produce cu o micã întârziere).Martor de avertizare Afiºare de display w BATERIE DESCÃRCATÃ (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. Dacã martorul rãmâne aprins contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. 84 . dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul (dacã motorul merge la ralanti.

dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul. 85 .Martor de avertizare Afiºare de display v PRESIUNE SCÃZUTÃ ULEI DE MOTOR (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu un semnal sonor ºi un mesaj afiºat pe display).

continuarea pe pagina urmãtoare 86 . apoi deschideþi încet ºi cu grijã capacul. În acest caz aºteptaþi câteva secunde pentru a permite rãcirea motorului. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. Dacã se aprinde în timpul deplasãrii. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. completaþi cu lichid de rãcire. procedaþi dupã cum urmeazã: – condiþii normale de condus: opriþi vehiculul ºi motorul ºi verificaþi dacã nivelul lichidului de rãcire nu se aflã sub nivelul MIN. asigurând-vã cã nivelul este între MIN ºi MAX.Verificaþi dacã existã scurgeri. La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. Dacã atunci când reporniþi vehiculul martorul luminos se reaprinde.Martor de avertizare Afiºare de display ç TEMPERATURÃ RIDICATÃ LICHID RÃCIRE MOTOR (roºu) Dacã motorul este cald nu desfaceþi ºi nu atingeþi capacul rezervorului lichidului de rãcire: pericol de ardere. Martorul se aprinde împreunã cu un semnal sonor (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display) atunci când motorul este supraîncãlzit.

þineþi motorul pornit ºi acceleraþi uºor înainte de a-l opri. apoi opriþi motorul. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire conform celor descrise anterior. opriþi vehiculul.Martor de avertizare Afiºare de display ç continuare din pagina precedentã – autovehicul supraîncãrcat (spre exemplu când urcaþi o rampã cu rulota ataºatã sau când vehiculul este supraîncãrcat): reduceþi viteza iar dacã martorul rãmâne aprins. Aºteptaþi timp de 2-3 minute lãsând motorul pornit ºi uºor accelerat fapt care activeazã circulaþia lichidului de rãcire. 87 . În cazul unei utilizãri intense a autovehiculului.

88 . cu vehiculul în miºcare. La unele versiuni. Simbolurile (¯) / ( ) ce apar pe display indicã închiderea incompletã a portierelor de pe partea stângã/ dreaptã. semnalizarea portierelor deschise se face si prin intermediul unui semnal sonor.Martor de avertizare Afiºare de display ´ ÎNCHIDEREA INCORECTÃ A PORTIERELOR (roºu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când una sau mai multe portiere sunt perfect închise.

Pentru unele versiuni: 89 .Martor de avertizare Afiºare de display è DEPêIREA LIMITEI DE VITEZà (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când vehiculul depãºeºte limita de vitezã setatã.

Martor de avertizare Afiºare de display < CENTURÃ DE SIGURANÞÃ NEFIXATÃ (roºu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. martorul va clipi timp ce 10 secunde. indiferent dacã centurile de siguranþã sunt fixate sau nu. 90 .

Aprinderea iniþialã indicã faptul cã martorul funcþioneazã corect. încercând sã evitaþi situaþiile care ar putea cauza reaprinderea martorului ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. însã defecþiunea va fi memoratã de sistem. continuaþi-vã cãlãtoria cu vitezã moderatã. scãderea performanþei. circulaþi la turaþii reduse pânã când martorul se va stinge. Martorul se stinge dacã defecþiunea este remediatã.Martor de avertizare Afiºare de display U DEFECÞIUNE LA SISTEMUL CONTROL MOTOR (portocaliu) În condiþii normale. Dacã martorul clipeºte. cu posibile consecinþe precum creºterea emisiilor toxice. manevrabilitate dificilã ºi consum ridicat de combustibil. Contactaþi cât puteþi de repede o Reprezentanþã Fiat. la rotirea cheii în poziþia MAR. dar trebuie sã se stingã imediat. 91 . Utilizarea prelungitã a vehiculului când acest martor este aprins poate cauza deteriorarea sa. În aceste condiþii vã puteþi continua deplasarea însã fãrã a solicita prea mult motorul ºi fãrã a rula cu viteze mari. martorul de pe tabloul de bord se va aprinde. eliberaþi pedala de acceleraþie. – cu luminã intermitentã: posibilã deteriorare a catalizatorului. Dacã martorul rãmâne aprins sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display ºi cu o avertizare sonorã): – cu luminã continuã: semnaleazã o defecþiune la sistemul de alimentare/aprindere.

înseamnã cã existã o anomalie. 92 .Martor de avertizare Afiºare de display ç REZERVA COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când în rezervor au mai rãmas aproximativ 7. În acest caz contactaþi o Reprezentanþã Fiat.5 – 9 litri de combustibil. Dacã martorul clipeºte.

Vã recomandãm sã contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. dar trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. dar fãrã asistenþa suplimentarã ABS. În acest caz. 93 .Martor de avertizare Afiºare de display > DEFICIENÞÃ SISTEM ABS (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este rotitã în poziþia MAR. Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu avertizarea sonorã) atunci când sistemul este ineficient. sistemul de frânare este în stare de funcþionare.

frânarea violentã poate produce blocarea prematurã a roþilor posterioare. contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului.Martor de avertizare Afiºare de display x + > INEFICIENÞA DISTRIBUITORULUI ELECTRONIC AL FORÞEI DE FRÂNARE (EBD) Aprinderea simultanã a martorilor ºi (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când motorul funcþioneazã. În acest caz. cu riscul derapajului. semnaleazã o defecþiune la sistemul EBD. 94 . Conducând extrem de atent.

Martor de avertizare

Afiºare de display

Y

DEFECÞIUNEA SISTEMULUI DE PROTECÞIE – FIAT CODE (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR, martorul trebuie sã clipeascã o singurã datã, apoi trebuie sã se stingã. Aprinderea permanentã a martorului (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) cu cheia în poziþia MAR, indicã o posibilã defecþiune a sistemului. IMPORTANT Aprinderea simultanã a martorilor U ºi Y indicã o defecþiune a sistemului Fiat CODE. Dacã motorul funcþioneazã ºi pe display este afiºat mesajul, contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.

95

Martor de avertizare

Afiºare de display

W

DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când este detectatã o anomalie la: – lumini poziþie, – lumini stop (exclus al treilea stop) sau siguranþa respectivã, – stopuri ceaþã, – grup optic anterior ºi posterior, – lumini plãcuþã numãr înmatriculare, – semnalizatoare. continuarea pe pagina urmãtoare

96

Martor de avertizare

Afiºare de display

continuare din pagina precedentã Defecþiunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate de: unul sau mai multe becuri arse, o siguranþã de protecþie arsã sau o conexiune electricã întreruptã. Afiºarea simbolurilor / pe display semnaleazã o defecþiune a luminilor stânga/dreapta.

97

Martor de avertizare

Afiºare de display

4 5 R

STOPURI CEAÞÃ (portocaliu) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse stopurile de ceaþã. PROIECTOARE CEAÞÃ (verde) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse proiectoarele de ceaþã. SEMNALIZATOR STÂNGA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în jos sau împreunã cu indicatorul dreapta, atunci când este apãsat butonul de avarie.

R

SEMNALIZATOR DREAPTA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în sus sau împreunã cu indicatorul stânga, atunci când este apãsat butonul de avarie.

98

3 Pentru unele versiuni: FOLLOW ME HOME (verde) Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) când este activatã funcþia “Follow Me Home” (vezi capitolul respectiv).Martor de avertizare Afiºare de display 3 LUMINI DE POZIÞIE ªI DE ÎNTÂLNIRE (verde) Martorul se aprinde atunci când sunt activate luminile de poziþie. 1 LUMINI DE DRUM (albastru) Martorul se aprinde atunci când sunt aprinse luminile de drum. 99 . luminile de parcare sau de întâlnire.

Pentru unele versiuni: 100 .Martor de avertizare Afiºare de display è COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul de avertizare se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) în momentul în care se activeazã comutatorul automat inerþial de întrerupere a alimentãrii cu combustibil.

101 . dacã se detecteazã o defecþiune a filtrului combustibil. în cazul unor versiuni diesel.Martor de avertizare Afiºare de display è DEFECÞIUNE GENERALÃ (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde atunci când este detectatã o defecþiune a senzorului presiune ulei motor ºi. Contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat.

iar martorul temperaturii clipeºte pentru a-l avertiza pe ºofer asupra posibilei formãri a gheþii pe carosabil. pânã la stingerea martorului de pe tabloul de bord.Martor de avertizare Afiºare de display POSIBILÃ GHEAÞÃ PE CAROSABIL Când temperatura exterioarã ajunge sau coboarã sub 3°C. 102 . sã menþineþi motorul pornit ºi sã acceleraþi uºor pentru a favoriza rãcirea. Vã recomandãm sã opriþi vehiculul. pe display-ul multifuncþional se afiºeazã un mesaj de avertizare. t TEMPERATURÃ EXCESIVÃ CUTIE VITEZE AUTOMATÃ “SPEEDGEAR” (roºu) Martorul se aprinde permanent pe tabloul de bord (împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional reconfigurabil) atunci când uleiul cutiei de viteze a atins temperatura stabilitã.

Prezenþa apei în circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravã a întregului sistem de alimentare ºi funcþionarea neregulatã a motorului. Dacã martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord sau. probabil a pãtruns apã în rezervor: în acest caz. la unele versiuni este afiºat un mesaj de avertizare pe display-ul multifuncþional reconfigurabil. 103 . la unele versiuni se afiºeazã un mesaj pe display-ul multifuncþional) atunci când a intrat apã în filtrul de combustibil.Martor de avertizare Afiºare de display c PREZENÞÃ APÃ ÎN FILTRUL DE COMBUSTIBIL (doar versiunile diesel) (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (sau. Dacã martorul luminos se aprinde imediat dupã ce aþi alimentat. opriþi imediat motorul ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru remedierea acestei probleme.

martorul se stinge atunci când bujiile au ajuns la temperatura prestabilitã.Martor de avertizare Afiºare de display m BUJII INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) La rotirea cehii de contact în poziþia MAR. IMPORTANT Atunci când temperatura exterioarã este ridicatã. Porniþi motorul imediat dupã stingerea martorului. este posibilã aprinderea martorului pentru o duratã imperceptibilã de timp. 104 . martorul de pe tabloul de bord se aprinde.

Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru a elimina defecþiunea. m DEFECÞIUNE LA SISTEMUL BUJIILOR INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) în cazul unei defecþiuni la sistemul de încãlzire a bujiilor.Martor de avertizare Afiºare de display c AVARIE SENZOR FILTRU COMBUSTIBIL (versiuni diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când se sesizeazã o defecþiune a senzorului filtrului de combustibil. Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru rezolvarea acestei probleme. 105 .

SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT 1 .Aeratoare centrale ºi laterale orientabile. 5 – Aeratoare (sub scaun) distribuire aer picioare pasageri posteriori. P4E02782 fig. 3 . 42 106 .Aeratoare dezaburire parbriz. 4 – Aeratoare laterale distribuire aer zonã picioare pasageri anteriori. 2 .Aeratoare dezaburire geamuri laterale anterioare.

Comandã pentru reglarea debitului de aer: – în poziþia ô: aerator deschis. 44 fig. A . B . – în poziþia . 45 A .Aerator fix pentru geamuri laterale fig.AERATOARE ORIENTABILE ªI REGLABILE fig.buton distribuire aer. eliminând funcþia de admisie a aerului din exterior.buton pentru activarea ventilatorului. 44.: aerator închis. 43 fig. 43-34 Aeratoarele pot fi orientate în sus în jos ºi lateral. P4E02783 P4E02784 fig.cursor setare funcþie recirculare aer. C . SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE COMENZI fig. Aeratoarele pot fi orientate în sus sau în jos. 45 107 P4E02769 .buton pentru reglare temperaturã aer (dozare cald ºi rece). D . B .Comandã pentru orientarea lateralã a fluxului de aer. C .

Dupã dezaburire/degivrare.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). 3) Buton distribuire aer D: acul la -. 4) Buton distribuire aer D: acul la O. Funcþia se dezactiveazã automat dupã aproximativ 30 minute. Lunetã Apãsaþi butonul (. 4) Cursor pentru recircularea aerului în poziþia ¶. mutaþi cursorul funcþie recirculare aer în poziþia v. 4) Cursor funcþie recirculare aer: pentru a obþine o încãlzire mai rapidã.este distribuit aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. 3) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. 108 . 3) Buton distribuire aer D: acul la: ƒ pentru a încãlzi zona picioarelor ºi pentru a dezaburi parbrizul. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. IMPORTANT Cu butonul distribuire aer la . 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. 2) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona albastrã. închideþi aeratoarele centrale (prin rotire în poziþia . echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. Pentru optimizarea funcþiei dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale). w pentru încãlzirea rapidã. FUNCÞIA DE VENTILAÞIE 1) Aeratoare centrale ºi laterale: deschise complet. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Parbriz ºi geamuri laterale 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie (rotit complet cãtre dreapta). acþionaþi comenzile pentru a menþine condiþiile de vizibilitate maximã.FUNCÞIA DE ÎNCÃLZIRE 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie. Dupã dezaburirea lunetei. μ pentru a distribui aer cald cãtre zona picioarelor ºi aer mai rece prin aeratoarele centrale ºi cele de pe planºa de bord. recirculare aer din habitaclu. se recomandã dezactivarea funcþiei. 5) Cursor funcþie recirculare aer: în poziþia ¶.

activarea sistemului de aer condiþionat este opritã. ºi este semnalatã de aprinderea ledului de pe buton. Activarea sistemului de aer condiþionat este posibilã doar dacã indicatorul butonului este poziþionat la 1. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. COMENZI fig. În poziþia 0p. B . activarea funcþiei ajutã la rãcirea aerului din habitaclu. etc. fig. 46 109 . 3 sau 4 -. se activeazã doar circularea aerului din habitaclu.buton pentru distribuirea aerului.Buton reglare temperaturã în habitaclu (aer cald/rece).) Se recomandã sã nu folosiþi pentru mult timp aceastã funcþie. 2. deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. 46 A . oprind funcþie de admisie aer din exterior.Buton pentru activarea ventilatorului ºi pentru activarea/ dezactivarea sistemului de aer condiþionat. P4E02769 D . Aceastã funcþie este utilã atunci când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. C . SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ Sistemul foloseºte lichid de rãcire R134a care nu va polua mediul în cazul scurgerii accidentale. Sub nici o formã. tunel. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este ridicatã. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare a aerului în zile ploioase/friguroase. nu trebuie folosit fluidul R12 deoarece nu este compatibil cu componentele sistemului.Cursor activare funcþie recirculare aer.Funcþia de recirculare aer Cu cursorul în poziþia v.

4) Butonul pentru distribuirea aerului sã indice -. reglaþi butoanele pentru a pãstra geamurile în condiþii maxime de vizibilitate.este admis aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. mai ales în cazul în care vehiculul a fost parcat în soare. poziþionat pe viteza 4. Este suficient sã reglaþi comenzile pentru dezaburire ºi sã porniþi aerul condiþionat apãsând butonul C-fig. IMPORTANT! Cu butonul pentru distribuirea aerului în poziþia . Dupã dezaburire. deoarece usucã aerul.SISTEM DE CLIMATIZARE (rãcire) Pentru obþinerea unei rãciri rapide în habitaclu. 5) Funcþia de recirculare a aerului închisã. Lunetã Apãsaþi butonul (. în zilele calde. 2) Butonul ventilatorului C. Parbriz ºi geamuri laterale 1) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C. în dreptul -. nu deschideþi aerul condiþionat. 5) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C-fig. 3) Cursorul B poziþionat la v. lãsaþi geamurile anterioare deschise complet pentru 2. 3 minute pentru a permite schimbul de aer cu mediul. 110 . autovehiculul este dotat cu un sistem de climatizare care funcþioneazã astfel: 1) Buton pentru controlul temperaturii aerului A: sã indice sectorul albastru (rotit maxim la stânga). Pentru optimizarea funcþiei de dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale) închideþi aeratoarele centrale (prin rotire buton în poziþia . Dispozitivul se dezactiveazã automat dupã 30 de minute. 2) Butonul pentru temperatura aerului sã indice sectorul roºu (rotit la maximum spre dreapta) în perioada rece ºi sectorul albastru (rotit maxim spre stânga). DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Sistemul de aer condiþionat este foarte util pentru accelerarea dezaburirii. 4) Butonul pentru distribuirea aerului D în dreptul O. se recomandã dezactivarea dispozitivului. Dupã dezaburire. ÎNCÃLZIRE Pentru funcþiile de încãlzire ºi ventilaþie. 3) Butonul ventilatorului sã indice vitezã maximã. 6) Pentru a accelera rãcirea în habitaclu. 46. verificaþi ca toate aeratoarele sã fie deschise. ci folosiþi sistemul de încãlzire ºi ventilaþie (vezi capitolul precedent). 46.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). Pentru a modera rãcirea: mutaþi cursorul de recirculare în poziþia ¶. butonul sã indice ¶. crescând temperatura ºi reducând viteza ventilatorului.

RECIRCULARE Când cursorul este în poziþia v se activeazã doar funcþia de recirculare a aerului din habitaclu. 48 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia 6 în poziþia 2. P4E02785 fig. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este foarte ridicatã. Lumini de întâlnire fig. Luminile exterioare pot fi activate doar când cheia de contact este în poziþia MAR (cu excepþia funcþiei "Follow Me Home"). IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare în zile ploioase/friguroase. activarea acestei funcþii accelereazã rãcirea aerului din habitaclu. tunel. 48 111 P4E02786 .) Sunteþi sfãtuit sã nu o folosiþi pentru mult timp. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. ideogramele ºi simbolurile anumitor comenzi de pe planºa de bord. 47 fig. Aceastã funcþie este utilã când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 3. etc. 47 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia O în poziþia 6. MANETE MANETA DIN PARTEA STÂNGA Conþine comenzile luminilor externe ºi a semnalizatoarelor. deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. Odatã cu luminile exterioare. Lumini de poziþie fig. se ilumineazã tabloul de bord.

uºor. 49 Se aprind când inelul este în poziþia 2 ºi se împinge maneta înspre planºa de bord. Semnalizatoarele de direcþie se vor opri automat atunci când vehiculul revine pe traiectoria rectilinie. 50 Trageþi maneta înspre volan (poziþie instabilã). fãrã sã atingeþi poziþia stabilã. perioada de activare a funcþiei este mãritã cu câte 30 secunde pânã la o duratã maximã de 5 minute dupã care se stinge automat. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 1.pentru semnalizare stânga. Pe tabloul de bord se aprinde intermitent martorul y. 50 fig. P4E02787 fig. Cu fiecare nouã acþionare a manetei. în jos .Lumini de drum fig. Menþineþi maneta trasã spre volan mai mult de douã secunde pentru a opri aceastã funcþie. P4E02788 Sistemul „Follow me home” Aceastã funcþie poate fi folositã pentru iluminarea zonei din faþa vehiculului prin tragerea manetei înspre volan atunci când cheia de contact este fie în poziþia STOP fie extrasã fig. Clipirea farurilor fig. Folosiþi funcþia la mai puþin de 2 minute dupã oprirea motorului. Dacã doriþi sã semnalizaþi o schimbare de bandã pentru care este nevoie de o miºcare foarte uºoarã a volanului miºcaþi maneta în sus sau în jos. Semnalizatoare fig. Maneta va reveni în poziþie neutrã imediat ce o eliberaþi. 49 fig. Trageþi maneta cãtre volan când doriþi sã stingeþi luminile de drum. 51 112 P4E02789 .pentru semnalizare dreapta. 50. 51 Miºcaþi maneta: în sus .

3 . 52 Acest mecanism funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. ªtergãtor/spãlãtor de parbriz fig.ºtergere intermitentã.ºtergãtor oprit. 54 113 P4E02792 . 54 intrã în funcþiune jetul de lichid pentru parbriz. 2 . 53 fig. 53).temporarã continuã: când se elibereazã. Trãgând maneta spre volan fig. Acþionaþi maneta repetat ºi rapid (mai puþin de jumãtate de secundã) pentru a uda bine parbrizul înaintea activãrii ºtergãtoarelor. ºtergãtoarele acþioneazã ºi a patra oarã. 52 fig. 4 . 1 . maneta revine în poziþia 0 ºi dezactiveazã automat ºtergãtorul de parbriz.ºtergere continuã rapidã.MANETA DIN PARTEA DREAPTÃ Conþine toate funcþiile pentru curãþarea parbrizului. 0 . P4E02790 P4E02791 fig.ºtergere continuã lentã. ªtergãtoarele de parbriz mai acþioneazã de trei ori dupã eliberarea manetei. la unele versiuni pot exista patru tipuri de intermitenþã (de la încet la rapid fig. 54 Trageþi maneta cãtre volan pentru a direcþiona un jet de lichid spre parbriz ºi pentru a acþiona ºtergãtoarele dintr-o singurã miºcare. la o distanþã mai mare de timp. Spãlare inteligentã fig. ªtergãtoarele de parbriz vor fi acþionate automat dacã þineþi tija trasã mai mult de jumãtate de secundã. La anumite versiuni.

ÎNTRERUPÃTOARE DE COMANDÃ fig. Proiectoare de ceaþã (unde sunt prevãzute) Întrerupãtorul B: pentru activarea proiectoarelor de ceaþã. Stopuri ceaþã Întrerupãtorul A: pentru activarea stopurilor de ceaþã. apãsaþi din nou întrerupãtorul. oricare ar fi poziþia cheii de contact. Pentru a le opri. Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. dacã este necesar. simultan cu martorul y de pe tabloul de bord. ledul întrerupãtorului va lumina intermitent. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de Codul Rutier din þara în care vã aflaþi. ªoferul trebuie sã respecte legislaþia în vigoare. dacã este necesar.COMENZI LUMINI DE AVARIE fig. 55 Pentru a le porni. apãsaþi întrerupãtorul A. trebuie reaprinse. martorul corespunzãtor se aprinde pe tabloul de bord. 55 fig. Pentru dezactivare. trebuie sã aveþi luminile exterioare aprinse. Când folosiþi unul dintre aceste întrerupãtoare. Lunetã termicã Întrerupãtorul C: pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. La urmãtoarea pornire. apãsaþi din nou butonul. 56 114 P4E02772 . trebuie reaprinse. Când sunt activate. 56 Sunt poziþionate deasupra aeratoarelor centrale. Proiectoarele de ceaþã sunt dezactivate când cheia de contact revine la poziþia STOP. La urmãtoarea pornire. trebuie sã aveþi luminile de întâlnire ºi/sau proiectoarele de ceaþã aprinse. Este dotatã cu temporizator care o închide automat dupã 30 de minute de funcþionare. P4E02771 fig. Proiectoarele de ceaþã se opresc când cheia de contact revine la poziþia STOP.

60 115 . 59 fig. 60. trageþi de A. apãsaþi butonul A pentru reactivarea sistemului de alimentare. 57 Este un întrerupãtor de siguranþã care acþioneazã în cazul unui accident prin oprirea alimentãrii cu combustibil ºi oprirea motorului. Dupã accident. se aprinde o luminã interioarã B-fig. 57 fig. atunci când luminile exterioare sunt deschise. Dacã nu observaþi nici o scurgere de combustibil iar vehiculul se prezintã în stare de funcþionare.COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL fig. P4E00110 P4E02152 Nu mergeþi cu torpedoul deschis: pasagerul poate avea de suferit în cazul unui incident. Dacã în urma unui accident simþiþi miros de combustibil sau observaþi cã existã scurgeri la sistemul de alimentare. nu uitaþi sã rãsuciþi cheia de contact la STOP pentru a evita descãrcarea bateriei. nu resetaþi acest buton pentru a evita riscul unui incendiu. ACCESORII INTERIOARE TORPEDO fig. P4E02840 fig. 59 Pentru deschidere. La deschiderea torpedoului.

ON: plafonierã pornitã. 2: stins (OFF). pentru 3 minute. fig. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). se activeazã douã dispozitive logice de iluminare. – la deschiderea unei portiere. pentru 3 minute. 116 . în funcþie de poziþie. Temporizarea este întreruptã la aducerea cheii de contact în poziþia MAR. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). 61 Temporizare la urcarea în vehicul Plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – la deblocarea portierelor anterioare. pentru 3 minute. plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – în timpul a douã minute de la oprirea motorului. Temporizare plafonierã Pe anumite versiuni. pentru 7 secunde. Plafonierã spot Întrerupãtorul B-fig. 61. pentru 7 secunde. – la deschiderea unei portiere. comandã spotul luminos: 1: aprins (ON). la urcarea ºi coborârea din vehicul. OFF: plafonierã opritã. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. 2: se aprinde automat când se deschide o portierã anterioarã. 3: stinsã permanent (OFF). Temporizare la coborârea din vehicul Dupã ce aþi scos cheia din contact. chiar cu portierele închise. Temporizarea se opreºte automat dupã blocarea portierelor. noaptea sau în locuri neluminate. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. pentru 15 secunde. Plafoniera se aprinde în douã moduri distincte în funcþie de poziþia întrerupãtorului A: P4E02154 1: aprinsã permanent (ON).PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi.

lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. Apãsaþi butonul A al brichetei. Bricheta atinge temperaturi foarte ridicate. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. IMPORTANT Asiguraþi-vã de fiecare datã cã bricheta s-a stins. 63 Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ fig. P4E02841 fig. OFF: plafonierã opritã. 64 Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. dupã circa 15 secunde. BRICHETA fig. ON: plafonierã pornitã. 64 117 . Existã pericolul de incendiu sau arsuri. SCRUMIERA Nu puneþi hârtii în scrumierã: contactul cu þigãri aprinse ar putea produce un incendiu. Aveþi grijã cum o manevraþi ºi asiguraþi-vã cã nu este folositã de copii. 63 P4E02494 fig. acesta revine la poziþia iniþialã fiind gata de utilizare. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã.

P4E02795 P4E02156 fig. Miºcarea lor se face sus/jos ºi lateral. 66 Pentru locurile posterioare.Pentru locurile anterioare fig. 65 Este poziþionatã pe consola centralã. 68. Pentru locurile posterioare fig. 65 fig. acþionaþi în sensul indicat de sãgeþi. Pentru utilizare sau extragere. scrumiera se poate extrage. apãsaþi butonul A. 66 fig. existã o scrumierã pe panoul portierei din partea dreaptã. iar în partea pasagerului parasolarul este prevãzut (la unele versiuni) cu oglindã fig. PARASOLARE Acestea sunt situate de o parte ºi de alta a oglinzii interioare. Pentru a o deschide. Pentru a putea fi curãþatã. Parasolarul ºoferului este dotat cu un spaþiu depozitare documente. 68 118 P4E02310 .

69 ºi trageþi de mâner în direcþia indicatã de sãgeatã. Deschiderea din afara vehiculului Introduceþi cheia în una din portierele anterioare. P4E02126 Închiderea din afara vehiculului Cu portierele închise. 70. Astfel se blocheazã ºi portierele posterioare. 69 fig. Închidere: închideþi portierele ºi apãsaþi mânerul A. La acþionarea mânerului A-fig. 71. 71 119 P4E02159 . asiguraþi-vã cã manevra poate fi efectuatã în deplinã siguranþã. Portiera se deschide dacã dispozitivul de siguranþã copii A-fig. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor posterioare Deschidere: trageþi mânerul A-fig. Autovehiculul este dotat cu un sistem de închidere centralizatã. 70 fig. 72 este dezactivat. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor anterioare Deschidere: ridicaþi mânerul A-fig. 71 al portierelor posterioare se obþine doar deschiderea / închiderea portierei respective. P4E02127 fig. rotiþi cheia în poziþia 2-fig. Închidere: închideþi portiera ºi acþionaþi mânerul A. rotiþi în poziþia I-fig. 69.PORTIERE PORTIERE LATERALE Înainte de a deschide o portierã.

Se activeazã prin introducerea ºi rotirea vârfului cheii de contact în Afig. 72 P4E01612 fig. Poziþie 1 – dispozitiv dezactivat. fãrã ca sistemul electric sã intervinã. 73 Pe cotiera de pe portiera ºoferului sunt dispuse douã butoane ce comandã. 72.geam posterior dreapta. dispozitivul va funcþiona normal. închiderea centralizatã se dezactiveazã dupã mai multe încercãri pentru douã minute. 73 120 . În aceste douã minute puteþi deschide/închide manual portierele.geam anterior stânga. atunci când cheia de contact este în poziþia MAR: A . Apãsaþi butoanele pentru a deschide geamurilor. el se va opri din nou douã minute. GEAMURI ACÞIONATE ELECTRIC Comenzi anterioare fig. Trageþi de buton pentru a închide geamurile.DISPOZITIV SIGURANÞÃ COPII Serveºte la împiedicarea deschiderii din interior a portierelor posterioare. Dupã cele douã minute centrala este din nou activã. Utilizaþi întotdeauna acest dispozitiv dacã transportaþi copii. Poziþie 2 – dispozitiv activat (martorul de culoare galbenã certificã activarea dispozitivului). P4E02835 fig. B . IMPORTANT Dacã una dintre portiere nu este închisã bine sau dacã existã o problemã în circuitul electric. Dacã defecþiunea a fost eliminatã. Dispozitivul rãmâne activate chiar dacã portierele sunt deschise de pe telecomandã. dacã nu. Pe cotiera de pe portiera pasagerului se aflã un buton ce acþioneazã doar geamul respectiv.

lãsaþi portbagajul ºi apãsaþi pânã se aude clicul de închidere. pentru a evita ca geamurile acþionate accidental sã nu constituie un pericol pentru pasagerii rãmaºi la bord. În primul rând. PORTBAGAJ DESCHIDEREA/ÎNCHIDEREA PORTBAGAJULUI Pentru deschiderea din exterior. 74 Pentru deschiderea/închiderea geamului. Folosirea improprie a comenzilor electrice poate constitui un pericol. 76 poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului (unde existã). 75 121 P4E02481 . se activeazã funcþionarea automatã: geamul se opreºte la finalul cursei (sau la apãsarea din nou a butonului). Pentru deschiderea din interior: ridicaþi maneta A-fig. Nu acþionaþi maneta de deschidere în timpul mersului. Când coborâþi. P4E02122 fig. Portbagajul este iluminat de o plafonierã ce se aprinde la deschiderea acestuia. Maneta B (unde existã) serveºte la deschiderea uºiþei rezervorului de combustibil. maneta A poate avea diferite forme. Pentru închidere. 74 fig. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL fig. luaþi întotdeauna cheia din contact. în timpul acþionãrii. 75. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. În funcþie de model. dacã se apãsã butonul de pe cotiera ºoferului timp de peste jumãtate de secundã. folosiþi cheia de contact fig.La unele versiuni. folosiþi mânerul A.

este posibilã extinderea portbagajului. Asiguraþi-vã cã obiectele din portbagaj sunt bine ancorate. Nu umpleþi portbagajul peste greutatea maximã admisã (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). pentru a evita proiectarea lor peste pasageri în caz de frânare bruscã. 78 de pe capacul mobil al portbagajului. 78 fig. rabatând parþial sau total bancheta posterioarã. P4E02716 EXTINDEREA PORTBAGAJULUI În funcþie de versiune. prindeþi catarama în locaº A-fig. fig. 77 fig. 77 din locaºul respectiv B-fig. 77 ºi. 79 122 . dupã rabatarea banchetei. dar împiedicã ºi vizibilitatea plãcuþei de înmatriculare. desfaceþi centura Afig. plus cã gazul de eºapare poate fi absorbit în interior. 76 P4E02715 P4E02482 P4E02123 fig. 77 cu ajutorul butonului C-fig.Deplasarea cu portbagajul deschis nu este numai ilegalã. IMPORTANT În cazul rabatãrii banchetei posterioare. înainte de a efectua operaþia.

79.1) Introduceþi în locaºuri cataramele ºi centurile de siguranþã fig. 77. este posibilã rabatarea separatã a pãrþii dreapta ºi stânga. 2) Rabataþi înapoi perna. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate între pernã ºi spãtar. astfel încât cã nu împiedice fixarea spãtarului. trecând centurile în lateral. respectaþi prevederile legale. 70. P4E02484 Dupã ce aþi efectuat rabatarea. 2) Rabataþi perna banchetei. 5) Rabataþi în faþã spãtarul fig. 3) Reglaþi înãlþimea tetierelor posterioare. folosind una omologatã ºi fixatã corespunzãtor. Cu bancheta divizatã. Chiar ºi aºa. Dacã în zona în care conduceþi staþiile de benzinã sunt rare ºi doriþi sã transportaþi benzinã în canistrã. 79. 3) Eliberaþi spãtarul trãgând pârghiile laterale A-fig. Pentru readucerea în poziþie normalã: 1) Readuceþi spãtarul în poziþia verticalã. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia de utilizare fig. 4) Apãsaþi complet tetiera. reglaþi înãlþimea fasciculelor luminoase ale farurilor (vezi paragraful "Faruri" din acest capitolul). ATENÞIE Dacã transportaþi mai multã greutate în portbagaj pe timp de noapte. fig. IMPORTANT Înainte de repoziþionarea banchetei posterioare dupã rabatare. creºte riscul de incendiu în caz de accident. astfel încât sã ajungã la nivelul înãlþimii portbagajului. Asiguraþi-vã cã sunt bine fixate. sã nu loveascã celelalte elemente ºi sã nu se deterioreze. 81 123 . trãgând mânerele în sensul de mers A-fig. 80 P4E02483 fig. Un bagaj greu nefixat poate provoca rãni pasagerilor. 69 poziþionate în spatele tetierelor posterioare. trãgând centurile spre exterior.

4) Fixaþi tija în orificiul B din capotã.CAPOTÃ Pentru a deschide capota: 1) Trageþi maneta A-fig. AVERTISMENT. 83. Înainte de a ridica capota. Atunci când motorul este fierbinte vã puteþi provoca arsuri grave! Nu vã apropiaþi de ventilator. Efectuaþi aceastã operaþie doar cu vehiculul staþionat. P4E02164 P4E02842 fig. 84. Dacã tija de susþinere nu este bine fixatã. 82. asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt ridicate. 2) Apãsaþi levierul A-fig. 84 124 P4E02125 . Aºteptaþi rãcirea motorului. capota ar putea cãdea cu putere. 82 fig. 83 fig. 3) Ridicaþi capota ºi scoateþi tija de susþinere din suportul sãu de blocare A-fig. Poate porni chiar ºi cu cheia de contact extrasã.

Atenþie sã nu loviþi obiectele de pe portbagajul exterior prin deschiderea portbagajului. asiguraþi-vã cã ºuruburile de fixare a barelor transversale sau accesoriile specifice sunt bine strânse. Nu depãºiþi masele maxime admise (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). Capota se va închide automat. 84 din locaºul B ºi fixaþi-o în dispozitivul de blocare. Asiguraþi-vã de fiecare datã cã aþi închis bine capota astfel încât aceasta sã nu se deschidã în timpul deplasãrii.Evitaþi eºarfele. cravatele ºi alte accesorii vestimentare care pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Dupã parcurgerea câtorva kilometri. 85. SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ Locurile de fixare vor fi accesibile dupã ce îndepãrtaþi garniturile din punctele indicate în fig. fig. 125 . 85 P4E01632 3) Lãsaþi-o sã cadã. Pentru a închide capota: 1) Menþineþi capota ridicatã cu o mânã în timp ce cu cealaltã îndepãrtaþi tija de susþinere A-fig. 2) Coborâþi capota pânã la aproximativ 20 cm. Acest lucru se poate dovedi extrem de periculos pentru cel care le poartã.

optimizând astfel aderenþa la carosabil ºi ajutându-vã sã pãstraþi controlul asupra vehiculului în cazul unei frânãri bruºte în condiþii dificile de drum. sistemul de frânare va continua sã funcþioneze ca unul fãrã ABS. iar sistemul devine mai zgomotos. este un semn cã sistemul ABS funcþioneazã: ºoferul este astfel atenþionat cã vehiculul circulã la limita condiþiilor de aderenþã ºi cã viteza ar trebui adaptatã la starea carosabilului. vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie urmãtoarele informaþii. De asemenea. Aceasta nu înseamnã cã frânele prezintã defecþiuni. sistemul se va opri automat ºi va funcþiona doar sistemul obiºnuit de frânare. Sistemul ABS face parte din sistemul obiºnuit de frânare. Dacã nu aþi condus niciodatã un vehicul echipat cu ABS. La intrarea în funcþiune a sistemului ABS. Dacã se produce o defecþiune ºi în urma acesteia funcþia anti-blocare nu mai este eficientã.ABS Vehiculul poate fi dotat cu un sistem de frânare ABS care împiedicã blocarea roþilor în timpul frânãrii. ºoferul simte pedala de frânã pulsând uºor. dimpotrivã. este recomandat sã exersaþi conducând pe teren alunecos. 126 . luând bineînþeles mãsurile de precauþie necesare ºi respectând codul rutier al þãrii în care vã aflaþi. dacã apar defecþiuni.

Trebuie sã încetiniþi pentru a vã adapta la condiþiile de aderenþã ale drumului respectiv. Pentru a exploata la maxim caracteristicile sistemului ABS în caz de nevoie.Avantajul folosirii sistemului ABS constã în pãstrarea controlului deplin asupra vehiculului chiar ºi atunci când frânaþi puternic în condiþii de aderenþã scãzutã. deoarece acest mecanism împiedicã blocarea roþilor. însã nu are cum sã îmbunãtãþeascã aderenþa la drum. nu vã aºteptaþi întotdeauna ca distanþa necesarã frânãrii sã fie mai micã: de exemplu. aceastã distanþã va creºte pe suprafeþe cu pietriº sau cu zãpadã proaspãt depusã pe un drum alunecos. respectaþi sfaturile de mai jos: Sistemul ABS asigurã un control mai bun. aºadar trebuie sã conduceþi cu grijã pe suprafeþe alunecoase ºi sã nu vã asumaþi riscuri inutile. Cu toate acestea. aceasta este un semn cã aderenþa la drum este la limita minimã. Dacã sistemul ABS se activeazã. 127 .

IMPORTANT Vehiculele dotate cu ABS trebuie sã aibã jante. În aceste condiþii.Dacã se produce o defecþiune. în acest caz. 128 . Acesta este cel mai important sfat pe care trebuie sã îl urmaþi: Dacã urmaþi aceste sfaturi veþi frâna mai eficient în orice situaþie. Când intrã în acþiune sistemul ABS ºi simþiþi pedala de frânã pulsând. De fapt. Sistemul este prevãzut ºi cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare numit EBD (Electronic Brake Distribuitor) care ajutã la îmbunãtãþirea calitãþii sistemului de frânare prin intermediul unitãþii de control ABS ºi a senzorilor sãi. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. nu vã retrageþi piciorul ºi continuaþi sã apãsaþi. veþi opri în timpul cel mai scurt posibil în condiþiile respective de drum. Procedând astfel. atât în cazul sistemelor tradiþionale cât ºi al sistemelor cu ABS. reduceþi viteza ºi mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru verificarea ºi repararea imediatã a autovehiculului dvs. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã. sistemul de frânare este încã eficient. Martorii de avertizare >ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. De asemenea. pot compromite operarea sistemului de frânare. Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). martorul de avertizare > se va aprinde pe tabloul de bord. Dacã se aprinde martorul de avertizare x pentru nivelul minim al lichidului de frânã. scurgerile de lichid din sistemul hidraulic. Frânarea în timpul unui viraj necesitã întotdeauna atenþie maximã chiar dacã sistemul ABS este funcþional. cauciucuri ºi plãcuþe de frânã numai de marca ºi tipul aprobat de fabricantul lor. conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã. deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului. opriþi imediat autovehiculul ºi contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. În acest caz. În acest caz.

existã un airbag mai mare pentru pasager. ciocniri produse din cauza altor vehicule care vin din spate). mormanele de pietriº sau zãpadã. declanºeazã umflarea airbagului. în consecinþã. pentru ºofer. P4E01407 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) a fost conceput pentru protecþia pasagerilor în eventualitatea unei ciocniri frontale de severitate medie-ridicatã. Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) reprezintã. Atunci când se produce o coliziune. o mãsurã în plus ºi nu o alternativã pentru folosirea centurilor de siguranþã care trebuie întotdeauna purtate. Airbag-ul se umflã instantaneu ºi acþioneazã ca o barierã protectoare între pasagerii anteriori ºi structurile din faþa lor care le-ar putea cauza rãnirea. În cazul unui accident. Acest dispozitiv constã într-o pernã care se umflã instantaneu. persoanele care nu poartã centura de siguranþã sunt propulsate înainte ºi pot veni în contact cu airbag-ul în timp ce acesta se umflã. precum specificã legile din Europa ºi din majoritatea þãrilor non-europene. localizatã într-un compartiment special: – în centrul volanului. fig. în ciocniri cu spatele (de exemplu. umflarea airbag-ului nu se declanºeazã deoarece nu oferã nici o protecþie adiþionalã faþã de centurile de siguranþã ºi. o unitate electronicã de control proceseazã semnalele primite de la senzorul de decelerare ºi. Airbag-urile se dezumflã imediat dupã aceea. ar fi zadarnicã. protecþia oferitã de airbag este diminuatã. În aceste circumstanþe. ciocniri laterale. vehicule parcate). – în planºa de bord. atunci când este necesar. 86 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) este un dispozitiv de siguranþã care intrã în acþiune în cazul unei coliziuni frontale. 86 129 . ºi în cazul pãtrunderii sub alte vehicule sau bariere protectoare (de exemplu sub un camion sau o barierã de pazã). În cazul coliziunilor frontale minore (pentru care este suficientã acþiunea de reþinere oferitã de centura de siguranþã) umflarea airbag-urilor nu se declanºeazã.AIRBAG-URI (unde sunt prevãzute) DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE fig. În coliziunile cu obiecte mobile sau uºor deformabile (cum ar fi indicatoarele rutiere. prin interpunerea unei perne între pasager ºi volan sau bord. nedeclanºarea airbag-urilor în astfel de circumstanþe nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. prin urmare. Aºadar.

fig. 87 P4E02799 fig. RBAG Dezactivarea se produce folosind cheia de contact în întrerupãtorul special pentru cheie A-fig. 88 130 P4E02800 Dezactivare manualã airbag pasager fig. 87-88 . IMPORTANT Acþionaþi întrerupãtorul numai cu motorul oprit ºi cu cheia scoasã din contact. PERICOL GRAV: dacã autovehiculul este echipat cu un airbag pasager. Dacã este absolut necesarã transportarea unui copil pe acest loc este posibilã dezactivarea manualã a airbag-ului.AIRBAG PASAGER Airbag-ul pasager a fost conceput ºi dezvoltat pentru a îmbunãtãþi protecþia unei persoane care poartã centura de siguranþã. 88. AI Aveþi grijã ca întrerupãtorul sã nu se ude accidental. Martorul F de pe tabloul de bord rãmâne aprins în permanenþã pânã la reactivarea airbag-ului pasager. Întrerupãtorul este poziþionat pe partea dreaptã a planºei de bord fig. Se poate ajunge la acest întrerupãtor doar dacã portiera este deschisã. este absolut interzis transportul copiilor pe scaunul din faþã. în acest caz se pot transporta copii. volumul sãu umple aproape tot spaþiul dintre bord ºi pasager. 87. 2) airbag pasager dezactivat: (poziþie OFF F) martorul de pe tabloul de bord este aprins. nu poziþionaþi scaune pentru copii pe acest loc. protejaþi de sisteme de siguranþã speciale pe scaunul anterior. Poate cauza distrugerea dispozitivului. Întrerupãtorul are douã poziþii: 1) airbag pasager activat: (poziþie ON P) martorul de pe tabloul de bord este stins. În momentul în care airbag-ul este umflat la maxim.

noul proprietar trebuie sã fie informat asupra metodei de folosire a airbag-urilor ºi a avertismentelor de mai sus. cum ar fi ciocnirile violente de trepte. Declanºarea sistemului de pretensionare (dacã este acþionat electric) ºi a airbagurilor frontale ºi laterale se face într-o maniera diferenþiatã de cãtre unitatea de control în funcþie de tipul ciocnirii. Dacã proprietarul vehiculul se schimbã. Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. Toate operaþiile de verificare. centura de siguranþã. clipeºte timp de alte 4 secunde pentru a semnala cã airbag-ul pasager se va activa în cazul unei coliziuni. Dacã un accident a declanºat airbag-urile. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru ca întregul dispozitiv de siguranþã. La apropierea acestor scadenþe. în aer se împrãºtie o cantitate micã de pulbere ºi fum. reparaþie ºi înlocuire legate de airbag-uri trebuie efectuate numai de personalul unei Reprezentanþã Fiat. martorul F (cu întrerupãtor dezactivare airbag frontal pasager în poziþia ON) se aprinde timp de aproximativ 4 secunde. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea sistemului. sistemul de pretensionare sã poatã fi înlocuite. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. De asemenea trebuie sã i se predea acest manual de utilizare. În cazul în care martorul de avertizare ¬ se aprinde în timpul deplasãrii (semnalarea unei defecþiuni). Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. sistemul trebuie verificat ºi reparat imediat la o Reprezentanþã Fiat. ºi de 10 ani în ceea ce priveºte contactul spiralat. dupã care trebuie sã se stingã. Sistemul airbag-urilor are o valabilitate de 14 ani în ceea ce priveºte sarcina pirotehnicã.AVERTISMENTE GENERALE Airbag-urile se pot declanºa dacã vehiculul este supus unor ciocniri sau accidente puternice care angajeazã zona inferioarã a caroseriei. Acest fum nu este dãunãtor ºi nu semnaleazã aprinderea vreunui incendiu. 131 . trotuare sau obstacole de înãlþime joasã sau cãderea vehiculului în gropi. Nedeclanºarea uneia sau a mai multora dintre ele nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. unitatea electronicã de control. Dacã martorul nu se aprinde sau dacã se aprinde în timpul deplasãrii. Odatã cu declanºarea airbag-urilor. martorul de avertizare ¬ se aprinde ºi în mod normal trebuie sã se stingã dupã aproximativ patru secunde. În cazul casãrii vehiculului trebuie informatã o Reprezentanþã Fiat pentru a dezactiva sistemul.

Nu aplicaþi autocolante sau alte obiecte pe volan sau pe compartimentul rezervat airbag-ului de pe locul pasagerului. Þineþi întotdeauna ambele mâini pe volan când conduceþi. compania Fiat recomandã sã nu aºezaþi niciodatã copii pe scaunul din faþã. nedeclanºarea airbag-urilor nu poate fi consideratã drept un semn de proastã funcþionare a sistemului. Funcþionarea corectã a airbag-urilor frontale ºi laterale ºi a sistemelor de pretensionare este asiguratã doar atunci când vehiculul nu este supraîncãrcat. sau dacã a fost supusã unor devastãri sau inundaþii sistemul airbag-urilor trebuie verificat de o Reprezentanþã Fiat. Airbag-ul nu înlocuieºte centurile de siguranþã. a coliziunilor laterale. În aceste situaþii pasagerii nu beneficiazã de protecþie decât dacã poartã centurile de siguranþã . Aºadar. dacã în cazul unei coliziuni se declanºeazã airbag-urile. Nu cãlãtoriþi niciodatã purtând obiecte în braþe. Mai mult. Reþineþi faptul cã având cheia în poziþia MAR. astfel încât atunci când airbag-ul se declanºeazã sã se poatã umfla fãrã a întâlni nici un obstacol care v-ar putea cauza rãni grave. a ciocnirilor din spate sau a rãsturnãrii maºinii.acestea trebuie întotdeauna fixate. menþineþi spãtarul scaunului în poziþie verticalã ºi sprijiniþi-vã bine spatele de el. chiar ºi atunci când vehiculul staþioneazã. reþineþi cã dacã vehiculul staþioneazã fãrã a avea cheia introdusã ºi rotitã. 132 . chiar ºi atunci când motorul nu este pornit. Pe de altã parte. ci ajutã la creºterea eficacitãþii lor. un creion etc. nu depãºiþi masele maxime admise (vezi tabelul „Mase” din capitolul „Specificaþii tehnice”). þinut în gurã. airbag-urile se declanºeazã în eventualitatea unui impact. în aceste cazuri. în faþa pieptului sau cu o pipã. airbag-urile pot fi declanºate la un vehicul care staþioneazã dacã acesta este lovit de un alt vehicul în miºcare. Nu conduceþi cu trunchiul aplecat înainte. acestea ar putea produce rãni grave. Dacã vehiculul a fost furatã sau s-a încercat furtul sãu. airbag-urile frontale nu se declanºeazã în cazul impacturilor la vitezã redusã.

Aceasta ar cauza deteriorarea iremediabilã a convertorului catalitic. Un catalizator ineficient emanã emisii nocive ceea ce duce la poluarea mediului înconjurãtor. nici chiar în caz de urgenþã.LA STAÞIA DE ALIMENTARE Dispozitivele pentru reducerea emisiilor poluante ce sunt utilizate pe Fiat Albea impun doar folosirea de benzinã fãrã plumb. la vehiculul dvs. oricât de micã ar fi cantitatea.. fig. Nu folosiþi niciodatã benzinã cu plumb. 89 P4E02775 133 .O. Cifra octanicã (R.) nu trebuie sã fie mai micã de 95.N.

92 134 P4E02486 . 92 poziþionat în partea lateralã dreapta a portbagajului. 90 sau acþionaþi maneta de deschidere A-fig. P4E02419 P4E02169 fig. acþionaþi direct asupra uºiþei fig. 91 (unde este prevãzutã) poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului. 91. 91 fig. Dacã uºiþa nu se deschide la acþionarea manetei A-fig. acþionaþi cablul de siguranþã B-fig. Buºonul rezervorului de combustibil este prevãzut cu sistem de închidere atunci când vehiculul nu este dotat cu manetã pentru deblocarea uºiþei.BUªONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL Pentru a avea acces la buºonul rezervorului de combustibil. rotiþi cheia de contact în sensul invers acelor de ceasornic. 90 fig. Pentru a-l deschide: 1) Menþinând buºonul pe poziþie (nemiºcat).

Nu apropiaþi foc deschis sau þigãri aprinse în apropierea buºonului rezervorului întrucât existã pericol de incendiu. IMPORTANT Închiderea ermeticã poate cauza o presiune uºoarã în rezervor: este normalã producerea unui fâsâit uºor atunci când buºonul este rotit. 93 ce îl asigurã pentru a nu fi pierdut. Nu vã aplecaþi prea tare deasupra buºonului rezervorului ºi nu inhalaþi vaporii nocivi. închideþi apoi uºiþa. 94. 2) Rotiþi cheia în sensul acelor de ceasornic ºi extrageþi-o. Pentru a-l închide: 1) Introduceþi buºonul (cu cheie) ºi rotiþi-l în sensul acelor de ceasornic.2) Rotiþi buºonul pânã la deschiderea completã. Buºonul este dotat cu un lanþ fig. fig. 93 P4E02492 135 . pânã se aude clicul de fixare. aºezaþi buºonul pe capacul rezervorului aºa cum se aratã în figura fig. 3) În timp ce alimentaþi.

IMPORTANT În caz de pierdere. înlocuiþi buºonul doar cu unul original. 94 136 P4E02493 . fig. Rezultatul a fost folosirea unor materiale ºi crearea unor mecanisme care contribuie la reducerea substanþialã sau chiar înlãturarea influenþelor nocive asupra mediului înconjurãtor. Fiat Albea este un vehicul care respectã cu uºurinþã cele mai stricte standarde referitoare la poluarea internaþionalã. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR De la bun început. – sistem de recuperare a vaporilor de combustibil. principiul de bazã în concepþia autoturismului Fiat Albea a fost protejarea mediului înconjurãtor. – sondã Lambda. Dispozitivele folosite pentru înlãturarea emisiilor motorului cu benzinã sunt urmãtoarele: – catalizator trivalent. altfel scade eficienþa recuperãrii vaporilor emiºi. Prin urmare.

în timpul anotimpurilor intermediare. de DIESEL MIX (sau un produs similar) în proporþiile specificate pe ambalajul produsului. se recomandã adãugarea. putând astfel sã cauzeze înfundarea filtrului de combustibil. În orice caz. în caz contrar. ºi mai ales dacã utilizarea vehiculului prevede opriri ºi porniri dese la temperaturi scãzute (spre exemplu. În acest caz. O completare tardivã nu are nici un efect. Pentru a evita astfel de probleme. calitatea motorinei de la pompe poate sã nu fie potrivitã. Fluiditatea combustibilului Diesel descreºte la temperaturi joase din cauza parafinei pe care o conþine.RECOMANDÃRI PRIVIND ALIMENTAREA CU MOTORINÃ Folosiþi doar combustibil diesel în concordanþã cu specificaþiile europene EN590. va fi necesar sã goliþi ºi circuitul de alimentare cu combustibil. Turnaþi aditivul în rezervor înaintea combustibilului. Aditivul DIESEL MIX trebuie adãugat înainte de apariþia reacþiilor datorate frigului. nu porniþi motorul ºi goliþi rezervorul. Dacã motorul a fost pornit. în funcþie de anotimp. staþiile de alimentare vând de obicei combustibil de iarnã sau de varã. 137 . chiar ºi pentru un timp foarte scurt. caracterizate de temperaturi exterioare cuprinse între 0°C ºi +15°C. la munte). Dacã se produce alimentarea în mod accidental cu alte tipuri de combustibil. în combustibil. asiguraþi-vã cã alimentaþi cu motorinã adaptatã anotimpului. Folosirea altor produse sau mixturi ar putea cauza defecþiuni iremediabile ale motorului ºi anularea garanþiei.

138 .

..... 157 SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE............................... 145 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII ... Altele.......... sunt specifice Fiat-ului Albea................... trebuie acordatã atenþie maximã ºi acestui capitol............... 152 TRACTAREA REMORCILOR............... 157 Se vor trata numai în majoritate aspecte valabile ºi pentru alte vehicule......................................................... pentru cunoaºterea tuturor aspectelor ce vor ajuta la folosirea optimã a vehiculului Fiat Albea............ 156 ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR.............................. în acest capitol vã vom sfãtui ce trebuie fãcut ºi ce nu trebuie fãcut în conducerea sa...................... în schimb.. pentru a PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ ........................................ 142 PARCAREA ............... 155 PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE.................... Pentru utilizarea cel mai bine a Fiat-ului Albea.... pentru a beneficia de toate calitãþile sale....UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI nu defecta ºi................. 154 LANÞURI ANTIDERAPANTE .......................... 153 PNEURI DE IARNÃ ....... 144 CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ ...................................... 140 PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ .......... 150 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR .............. mai presus de toate.......... Ca atare............. 139 ............... 156 VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII ..................... 143 UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE ................................

rotiþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a face o nouã încercare. 4) Rotiþi cheia de contact la AVV ºi eliberaþi-o de îndatã ce motorul porneºte. este caracteristic tacheþilor hidraulici: sistemul de distribuþie al motorului 1. apelaþi la procedura de urgenþã (vezi “Pornirea de urgenþã” din capitolul “În caz de urgenþã”) ºi contactaþi urgent Reprezentanþã Fiat. 140 . 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. care nu prejudiciazã funcþionarea ºi fiabilitatea. Dacã martorul de avertizare Y rãmâne aprins împreunã cu martorul U atunci când cheia de contact este rotitã la MAR. Dacã motorul nu porneºte de la prima încercare. Nu atingeþi niciodatã cablurile de înaltã tensiune ale sistemului de aprindere atunci când motorul este pornit. Dacã nici acum nu reuºiþi sã porniþi motorul. Acest fenomen. De asemenea. încercaþi cu celelalte chei pe care le-aþi primit. înainte de a repeta manevra de pornire. PROCEDURA DE PORNIRE IMPORTANT Nu apãsaþi pe acceleraþie înainte de pornirea motorului. Blocul de contact este prevãzut cu un dispozitiv de siguranþã care obligã. sã readuceþi cheia în poziþia STOP. readuceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi la MAR. mai ales dupã o perioadã lungã de staþionare. dacã martorul de avertizare rãmâne aprins.PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ Este deosebit de periculos sã lãsaþi motorul pornit într-o zonã închisã. monoxid de carbon ºi alte gaze toxice. când motorul este pornit. Motorul consumã oxigen ºi emite anhidridã carbonicã. în caz de ratare a pornirii motorului. 3) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. se poate sesiza un zgomot amplificat al motorului. dispozitivul împiedicã trecerea din poziþia MAR în poziþia AVV. 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. În primele secunde de funcþionare. IMPORTANT Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR atunci când motorul este oprit.4 8V al Fiat Albea ales pentru a reduce intervenþiile de întreþinere.

fãrã a forþa acceleraþia. sã parcurgeþi distanþe lungi la regim maxim sau sã frânaþi excesiv). PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu recunoaºte codul transmis de cheia de contact (se aprinde martorul de avertizare Y pe tablou de bord) se poate trece la pornirea de urgenþã prin folosirea codului de pe cardul CODE. Reþineþi cã pânã ce motorul nu porneºte. motorul ar trebui lãsat sã-ºi "recapete suflul" înainte de a fi oprit. 141 . remorcare sau din pantã întrucât aceasta ar putea cauza scurgerea combustibilului în catalizator ºi deteriorarea sa iremediabilã. Apãsarea acceleraþiei înainte de oprirea motorului nu are absolut nici un sens ºi nu face decât sã consume combustibil.Se recomandã cã. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELOR INERÞIALE Trebuie evitatã pornirea prin împingere. IMPORTANT Dupã o cãlãtorie lungã. sã demaraþi brusc. sã nu solicitaþi vehiculul la performanþele maxime (de exemplu. Consultaþi capitolul "În caz de urgenþã". Se recomandã sã aºteptaþi pânã când indicatorul temperaturii lichidului de rãcire sã se miºte. OPRIREA MOTORULUI Rotiþi cheia de contact în poziþia STOP atunci când motorul merge la ralanti. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. servofrâna ºi servodirecþia nu vor funcþiona ºi astfel se va depune un efort mai mare pentru a apãsa pedala de frânã sau a roti volanul. adicã sã fie lãsat la ralanti pentru a permite temperaturii din compartimentul motorului sã scadã. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. în perioada de rodaj.

7) Rotiþi cheia de contact în poziþia AVV. IMPORTANT Cu motorul rece. Dacã motorului nu porneºte la prima cheie. ce va avea loc foarte rapid dacã motorul este cald. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când temperatura lichidului de rãcire ajunge la 50°C÷60°C. Clipirea martorului m timp de 60 secunde dupã pornirea motorului semnaleazã o defecþiune a sistemului bujiilor incandescente. nu trebuie apãsatã pedala de acceleraþie. se recomandã sã aduceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi din nou în poziþia MAR. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. IMPORTANT Cu motorul oprit. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Pe tabloul de bord se vor aprinde martorii Y m ºi U. dacã martorul rãmâne aprins. se poate utiliza vehiculul dar trebuie contactatã cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. 4) Aºteptaþi stingerea martorilor Y ºi U. 5) Aºteptaþi stingerea martorului m. Eliberaþi cheia imediat ce motorul a pornit. nu lãsaþi niciodatã cheia de contact în poziþia MAR. 3) Rotiþi cheia de contact în poziþia MAR. Dacã aºteptaþi prea mult se pierde avantajul oferit de încãlzirea bujiilor. martorul Y rãmâne aprins. 6) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. 142 . la rotirea cheii de contact în poziþia AVV. încercaþi ºi cu celelalte chei din dotare. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. cu cheia de contact în poziþia MAR. Dacã. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi.PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. Dacã motorul porneºte. Dacã nu reuºiþi sã porniþi motorul. imediat dupã stingerea martorului m. aduceþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a repeta manevra. fãrã a forþa acceleraþia.

trageþi frâna de mânã ºi cuplaþi maneta schimbãtorului de vitezã în treapta 1 sau marºarier. Întotdeauna scoateþi cheia din contact atunci când pãrãsiþi autoturismul. extrageþi cheia ºi blocaþi portierele. pentru a preveni descãrcarea bateriei. cât ºi la uleiul din motor. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. la pornirea motorului pe stradã cu înclinaþie mare) indicatoarele pot arãta cantitãþi de lichid diferite de cele reale. De asemenea trebuie evitate manevrele care fac valuri în rezervorul de combustibil. Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR. atât în rezervor. Dacã vehiculul este lãsat pe o pantã abruptã. este recomandatã folosirea unei piedici pentru blocarea roþilor. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. IMPORTANT În anumite condiþii (de exemplu.PARCAREA Opriþi motorul. 1 143 P4E01637 . fig. dacã plecaþi de lângã vehicul. în funcþie de poziþie (în rampã sau în pantã) ºi lãsaþi roþile virate.

FRÂNA DE MÂNÃ fig. P4E02843 Pentru mersul înapoi (R). asiguraþi-vã cã vehiculul este oprit ºi. chiar ºi dacã þineþi mâna lejer. UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE Apãsaþi total ambreiajul înainte de a cupla maneta schimbãtorului de viteze într-una din poziþiile arãtate în diagrama din fig. IMPORTANT Angajaþi în marºarier numai atunci când vehiculul staþioneazã complet. 2 144 . contactaþi o Reprezentanþã Fiat sã regleze cursa levierului. aºteptaþi cel puþin 2 secunde cu pedala de ambreiaj apãsatã pentru a evita deteriorarea angrenajelor. astfel ca vehiculul sã rãmânã blocat. 3) Apãsaþi pedala de frânã atunci când executaþi aceastã operaþie pentru a preveni miºcarea accidentalã a vehiculului. Asiguraþi-vã cã preºurile sunt bine întinse ºi nu obstrucþioneazã pedalele. Trageþi levierul în sus atât cât este necesar. dacã sunteþi pe plan înclinat sau cu maºina încãrcatã. fiind pe de altã parte necesare nouã sau zece. Trebuie sã apãsaþi pânã la capãt ambreiajul pentru a schimba treptele de vitezã în mod corespunzãtor. fig. Nu conduceþi cu o mânã pe schimbãtorul de viteze. pe tabloul de bord se va aprinde martorul x. Cu motorul mergând. poate uza elemente interne în cutia de viteze. 1 Levierul frânei de mânã este situat între scaunele anterioare. 2) Menþineþi butonul apãsat ºi coborâþi levierul. Pentru a elibera frâna de mânã: 1) Ridicaþi uºor frâna de mânã ºi apãsaþi butonul de eliberare A. ATENÞIE Dacã întâmpinaþi probleme. În mod normal sunt suficiente patru sau cinci "clicuri" atunci când parcaþi pe teren drept. Când cheia este în poziþia MAR ºi aveþi frâna de mânã trasã. De aceea este esenþial ca sub pedale sã nu se afle obstacole. din poziþia neutrã ridicaþi inelul mobil A cãtre mâner ºi împingeþi levierul la dreapta ºi înapoi. 2 (desenul este de asemenea reprezentat pe mânerul schimbãtorului de viteze). Martorul de avertizare x se va stinge. Presiunea exercitatã.

înaintea unei cãlãtorii lungi. – Asiguraþi-vã cã nimic (carpete etc. – Ancoraþi obiectele din portbagaj în aºa fel încât sã nu poatã fi proiectate în faþã în cazul unui accident.) nu stã în calea pedalelor. 145 . – Evitaþi sã depozitaþi pe bord obiecte care se reflectã pe parbriz. pe locurile laterale dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în trei puncte.) sunt fixate corect pe bancheta posterioarã. În orice caz. verificaþi cele menþionate în paragraful „Verificãri necesare înaintea începerii unei cãlãtorii lungi” din acest capitol.CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ În proiectarea modelului Fiat Albea. volanul ºi oglinzile retrovizoare pentru a obþine poziþia optimã pentru condus. – Reglaþi înãlþimea centurilor de siguranþã conform propriei staturi (vezi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului – centuri de siguranþã”). ÎNAINTE DE A URCA LA VOLAN – Asiguraþi-vã cã sistemul de lumini funcþioneazã corespunzãtor. În cele ce urmeazã veþi gãsi o serie de sfaturi simple care vã ajutã sã circulaþi în siguranþã în orice împrejurãri. Folosirea de medicamente afecteazã capacitatea de concentrare: citiþi cu atenþie prescripþiile. – Periodic. leagãne etc. – Evitaþi alimentele grele. – Asiguraþi-vã cã sistemele de reþinere pentru copii (scaune. – Reglaþi tetiera astfel încât sã sprijine capul ºi nu gâtul. acestea fiind în mãsurã sã ofere cea mai sigurã plasare. O alimentaþie uºoarã contribuie la menþinerea unor reflexe bune. însã vã recomandãm sã le citiþi pe toate cu atenþie. comportamentul persoanei de la volan este cel mai important factor de care depinde siguranþa în timpul mersului. Suntem siguri cã pe multe dintre ele le cunoaºteþi deja. – Potriviþi scaunul ºoferului. respectaþi cele menþionate în paragraful „Transportul copiilor în siguranþã” din capitolul „Cunoaºterea autovehiculului. compania Fiat a fãcut toate eforturile pentru a le oferi ºoferului ºi pasagerilor un vehicul al cãrei întrebuinþare sã se facã în condiþii de siguranþã maximã. Cu toate acestea.

Apa. acest lucru cauzeazã uzura prematurã a ambreiajului. – Prudenþa înseamnã ºi sã puteþi anticipa comportamentul greºit sau periculos al altor ºoferi. la frânare. îndeosebi. 146 . Purtaþi întotdeauna centurile de siguranþã. atât dvs. – Respectaþi cu stricteþe regulile de circulaþie ale þãrii în care vã aflaþi ºi. Aveþi mare grijã la eventuala montare a unui spoiler adiþional. Nu cãlãtoriþi cu obiecte pe jos în faþa scaunului ºoferului: acestea. Nefolosirea centurilor de siguranþã creºte riscul de rãnire sau moarte în cazul unei coliziuni. gheaþa sau sarea presãratã pe drum se pot depune pe discurile de frânã reducând astfel eficienþa frânelor la prima acþionare. cât ºi pentru ceilalþi participanþi la trafic. roþilor din aliaj sau capacelor de roatã: se poate reduce ventilaþia discului de frânã cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate. – Nu cãlãtoriþi cu piciorul sprijinit de pedala de ambreiaj. sub influenþa drogurilor sau al anumitor medicamente este periculos atât pentru dvs. nu depãºiþi limita de vitezã maximã admisã.. Aveþi grijã la poziþia carpetelor: chiar ºi cea mai micã problemã la sistemul de frânare poate face necesarã o cursã mult mai mare a pedalei de frânã decât în mod normal. pe lângã dvs. – Înainte de a porni în cãlãtorii mai lungi trebuie sã fiþi apt din punct de vedere fizic ºi psihic.ÎN TIMPUL CÃLÃTORIEI – Regula cea mai importantã pentru a conduce în condiþii de siguranþã este prudenþa. cât ºi toþi pasagerii. cã atunci când transportaþi copii. iar animalele din autovehicul se gãsesc în compartimentele corespunzãtoare. Condusul într-o stare psihicã ºi fizicã precarã. toþi ceilalþi pasageri poartã centurile de siguranþã. pot veni în calea pedalelor de frânare sau acceleraþie fãcând imposibilã utilizarea lor. – Asiguraþi-vã cã. ei se aflã pe locurile special destinate lor.

CONDUCEREA VEHICULULUI PE TIMP DE NOAPTE Iatã regulile cele mai importante pe care trebuie sã le urmaþi atunci când conduceþi noaptea: – Conduceþi cu atenþie sporitã: condusul pe timp de noapte este mai dificil. Acestea sunt sfaturile noastre pentru rularea pe timp de ploaie: – Reduceþi viteza ºi menþineþi o distanþã mai mare faþã de vehiculele aflate înaintea dvs. aveþi grijã la animalele care traverseazã drumul. – Asiguraþi-vã cã aerul din habitaclu se împrospãteazã neîncetat. 147 . – Menþineþi farurile curate. – Stingeþi-le de îndatã ce aþi observat altã maºinã pe contrasens ºi nu le reaprindeþi decât dupã trecerea acesteia. Continuaþi cãlãtoria doar dupã ce vaþi odihnit îndeajuns.. aprindeþi luminile de întâlnire chiar ºi în timpul zilei pentru a putea fi observat mai uºor. – Nu treceþi prin acumulãri de apã cu vitezã mare.– Nu conduceþi multe ore continuu. Dacã sunt prea sus îi pot orbi pe ceilalþi ºoferi. Din acest motiv distanþa de frânare este mult mai mare ºi controlul asupra vehiculului mai slab. – Asiguraþi-vã cã luminile frontale sunt bine poziþionate: dacã sunt dacã sunt prea jos reduc vizibilitatea ºi vã obosiþi ochii. cât ºi pentru toþi ceilalþi participanþi la trafic. – Reduceþi viteza în mod special atunci când drumul nu este luminat. þineþi strâns de volan: condusul cu vitezã excesivã în asemenea cazuri poate avea ca efect pierderea controlului asupra vehiculului (acvaplanare). – Opriþi la primele semne de somnolenþã: a continua ar însemna un risc atât pentru dvs. ci opriþi-vã din când în când ca sã vã faceþi puþinã miºcare ºi sã vã recãpãtaþi energia. – Nu conduceþi niciodatã în pantã cu motorul oprit. – în condiþii de ploaie abundentã. în caz contrar manevrarea volanului va fi dificilã.. În astfel de cazuri. iar dacã o faceþi. – În afara localitãþilor. decât cea pe care o pãstraþi ziua: este greu sã estimaþi viteza altor vehicule atunci când nu le vedeþi decât luminile. CONDUCEREA PE TIMP DE PLOAIE Ploaia ºi suprafeþele de drum ude înseamnã pericol. vizibilitatea este redusã. efortul depus la frânare va fi mai mare ºi nu veþi beneficia de avantajul frânei de motor. – Pãstraþi o distanþã mai mare faþã de maºinile din faþa dvs. – Folosiþi luminile de drum doar în afara localitãþilor ºi când sunteþi sigur cã nu deranjaþi alþi ºoferi. Orice manevrã este mai dificilã pe un carosabil umed deoarece aderenþa roþilor la drum scade considerabil.

– În nici o împrejurare nu trebuie sã vã angajaþi în coborâre cu motorul oprit sau cu schimbãtorul de viteze în punctul mort. – Pe cât posibil evitaþi accelerarea sau decelerarea bruscã. – Pãstraþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculele dinaintea dvs. CONDUCEREA ÎN ZONE MONTANE – Când coborâþi. a vizibilitãþii limitate. nu intraþi în depãºirea altor vehicule. – Verificaþi periodic starea ºtergãtoarelor de parbriz. etc. Nu cãlãtoriþi cu luminile de drum aprinse ! IMPORTANT Pe porþiunile de drum cu vizibilitate bunã stingeþi stopurile de ceaþã: lumina lor puternicã i-ar putea deranja pe ºoferii din spatele dvs. folosiþi frâna de motor acþionând o treaptã inferioarã de vitezã pentru a evita supraîncãlzirea frânelor. Aprindeþi luminile de avarie ºi dacã se poate luminile de poziþie. Atunci când cãlãtoriþi în condiþii de burniþã. – Conduceþi cu vitezã moderatã ºi evitaþi "tãierea curbelor". – Aprindeþi farurile ºi proiectoarele ºi stopurile de ceaþã. aºadar orice manevrã este mai dificilã. CONDUCEREA PE TIMP DE CEAÞà – Dacã ceaþa este prea densã. – Reþineþi faptul cã ceaþa este însoþitã de umezirea carosabilului. dacã vehiculul este prevãzut. ceaþã densã sau pe porþiuni unde este posibilã apariþia norilor de ceaþã: – Adoptaþi o vitezã moderatã. sau cu cheia de contact scoasã.) încercaþi sã opriþi în afara carosabilului. chiar ºi în timpul zilei. nu porniþi la drum decât dacã este absolut necesar. – Reþineþi faptul cã depãºirea în rampã este mai lentã ºi necesitã o distanþã mai lungã. iar distanþele necesare opririi sunt mai lungi. 148 . – Dacã se poate. Claxonaþi ritmic atunci când auziþi cã se apropie alte vehicule. Dacã sunteþi depãºit în rampã permiteþi-i vehiculului care vã depãºeºte sã treacã cu uºurinþã. – Dacã este necesarã oprirea vehiculului (din cauza unor defecþiuni..– Activaþi comenzile pentru dezaburire (consultaþi secþiunea "Cunoaºterea autovehiculului") pentru a preveni înrãutãþirea condiþiilor de vizibilitate.

CONDUCEREA PE ZÃPADÃ ªI GHEAÞÃ Iatã câteva sfaturi pentru a conduce vehiculul în aceste condiþii: – înainte de a pleca, asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele nu sunt lipite de parbriz. – înlãturaþi zãpada din zona prizei de aer a sistemului de climatizare; – circulaþi cu vitezã moderatã; – folosiþi lanþuri dacã drumurile sunt înzãpezite (vezi capitolul "Lanþuri antiderapante"); – folosiþi preventiv frâna de motor ºi evitaþi frânarea bruscã în orice circumstanþã; – când frânaþi un vehicul neechipat cu ABS, evitaþi blocarea roþilor prin varierea presiunii exercitate pe pedala de frânã; – nu acceleraþi brusc, ºi evitaþi schimbarea bruscã a direcþiei; – pe timp de iarnã, chiar ºi suprafeþele de drum aparent uscate pot prezenta porþiuni de gheaþã.

Aveþi de grijã când conduceþi în zone unde lumina soarelui ajunge mai greu sau care sunt mãrginite de copaci sau pietre în apropierea cãrora gheaþa ar putea sã nu se fi topit încã. – pãstraþi o distanþã mai mare faþã de vehiculul dinaintea dvs.; – nu lãsaþi vehiculul sã staþioneze cu motorul pornit pe perioade îndelungate în zãpada mare; acesta ar putea direcþiona monoxidul de carbon în habitaclu. CONDUCEREA CU ABS ABS este un sistem de frânare care oferã douã avantaje: 1) Împiedicã blocarea roþilor ºi în consecinþã derapajul în cazul opririlor bruºte, în special atunci când aderenþa la drum este scãzutã. 2) Face posibilã frânarea ºi virarea simultanã, adicã îndreptarea vehiculului în direcþia doritã în timpul frânãrii limitatã însã funcþie de aderenþã.

Pentru o folosire optimã a sistemului ABS: – atunci când opriþi brusc sau când aderenþa este scãzutã. veþi simþi o pulsaþie uºoarã a pedalei de frânã. Aceasta semnaleazã intrarea în funcþiune a ABS. Nu ridicaþi piciorul de pe pedala de frânã, ci continuaþi sã o apãsaþi pentru a nu întrerupe acþiunea de frânare; – ABS împiedicã blocarea roþilor însã nu mãreºte aderenþa lor la drum. Astfel, chiar dacã vehiculul dvs. este dotat cu ABS, menþineþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculul dinaintea dvs. ºi reduceþi viteza în curbe; – Scopul ABS este creºterea controlului asupra vehiculului ºi nu permiterea rulãrii cu viteze excesive.

149

Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). Martorii de avertizare > ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã, indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. În acest caz, sistemul de frânare este încã eficient, deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. În aceste condiþii, funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. De asemenea, în acest caz, sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului, conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII
În cele de mai jos veþi gãsi câteva sugestii menite sã vã ajute sã reduceþi cheltuielile de întreþinere ale vehiculului dvs. ºi sã reduceþi de asemenea cantitatea de emisii poluante. ASPECTE GENERALE Întreþinerea vehiculului Starea generalã a vehiculului este un factor cu importanþã decisivã în ce priveºte consumul de combustibil, confortul la volan ºi durata de viaþã a vehiculului dvs. Din aceastã cauzã trebuie ca întreþinerea vehiculului sã se facã în mod conºtiincios, prin realizarea inspecþiilor tehnice necesare ºi urmarea regulilor specificate în planul de întreþinere (bujii, nivel fluide, filtre, etc.). Anvelope Verificaþi periodic presiunea aerului din pneuri, nu mai rar de o datã la patru sãptãmâni: dacã presiunea este prea scãzutã, consumul de combustibil va creºte întrucât rezistenþa la rulare va fi mai mare. În aceastã stare, pneurile se uzeazã mai rapid, iar manevrabilitatea vehiculului este influenþatã negativ, reducând rularea în siguranþã. Încãrcãturi inutile Nu cãlãtoriþi cu încãrcãturi prea mari. Greutatea vehiculului (mai ales în rularea urbanã) afecteazã considerabil consumul de combustibil ºi menþinerea stabilitãþii. Suportul de schi/bare portbagaj Înlãturaþi suportul de schi/barele portbagaj de pe acoperiºul vehiculului de îndatã ce nu mai aveþi nevoie de el. Acest accesoriu duce la influenþarea aerodinamicitãþii ºi creºterea consumului.

150

Pentru transportul obiectelor foarte mari folosiþi, pe cât posibil, o remorcã. Dispozitivele electronice Folosiþi dispozitivele electronice doar în mãsura în care acestea vã sunt necesare. Luneta termicã, proiectoarele de ceaþã, ºtergãtoarele de parbriz ºi ventilatorul sistemului de încãlzire necesitã cantitãþi mari de energie electricã, iar creºterea consumului acesteia va duce ºi la creºterea consumului de combustibil (cu pânã la 25% atunci când circulaþi în localitãþi). Sistemul de aer condiþionat Sistemul de aer condiþionat afecteazã în mod considerabil motorul ducând la un consum mai mare de combustibil (în medie, pânã la 20 %). Când temperatura de afarã vã permite, folosiþi ventilatoarele. Elementele aerodinamice auxiliare Folosirea altor elemente aerodinamice necertificate poate creºte consumul de combustibil.

STILUL DE CONDUCERE Pornirea Nu încãlziþi motorul când vehiculul staþioneazã sau în regim foarte solicitant; în acest mod, motorul se va încãlzi mai greu sporind consumul de combustibil ºi emisiile poluante. Trebuie sã porniþi imediat ºi uºor evitând ambalarea excesivã, astfel motorul se va încãlzi mai repede. Manevre inutile Evitaþi supraturarea motorului când staþionaþi la semafoare sau înainte de a-l opri. În cazul maºinilor moderne, "dublu debreiajul" este o manevrã inutilã ºi nu face decât sã mãreascã poluarea ºi consumul de carburant. Selectarea treptelor de vitezã De îndatã ce condiþiile de drum ºi de trafic permit acest lucru, treceþi într-o treaptã superioarã de vitezã. Utilizarea unei trepte de vitezã inferioare pentru a avea demaraj mai bun se reflectã în creºterea consumului de carburant.

De asemenea, folosirea inadecvatã a treptelor de vitezã superioare are ca efect creºterea consumului de carburant ºi a emisiilor poluante, cât ºi uzarea prematurã a motorului. Viteza maximã Consumul de combustibil înregistreazã o creºtere substanþialã atunci când viteza este mãritã. De exemplu, când acceleraþi de la 90 la 120 km/h, consumul de combustibil va creºte cu 30%.Viteza trebuie sã fie pe cât posibil constantã, iar frânarea sau accelerarea în mod inutil trebuie evitate deoarece duc la sporirea atât a consumului cât ºi a emisiilor nocive. Este recomandatã adoptarea unui stil de condus "fluent" prin anticiparea manevrelor în scopul înlãturãrii pericolelor iminente ºi respectarea distanþei faþã de vehiculul din faþa dvs. astfel încât sã nu opriþi brusc. Accelerarea O accelerare violentã cu supraturarea motorului va afecta substanþial consumul de carburant ºi emisiile toxice; accelerarea trebuie sã se facã treptat ºi sã nu depãºeascã turaþia de moment maxim.

151

CONDIÞII DE UTILIZARE Pornirea la rece Pornirea frecventã la rece nu-i va permite motorului sã atingã temperatura optimã de funcþionare. În aceste condiþii, vor creºte: consumul (de la +15% la -30% în localitãþi) ºi cantitatea de emisii poluante. Condiþii de drum ºi de trafic Traficul intens ºi consumul crescut de combustibil sunt sinonime, de exemplu, atunci când conduceþi încet folosind frecvent treptele inferioare de vitezã sau în oraºe unde existã semafoare numeroase. Strãzile ºerpuite, drumurile de munte ºi porþiunile cu denivelãri influenþeazã negativ consumul de carburant. Opriri în trafic În timpul opririlor prelungite (ex. treceri la nivel cu calea feratã) este indicatã oprirea motorului.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Protecþia mediului a fost unul dintre principiile de bazã în proiectarea lui Fiat Albea. Nu este o întâmplare faptul cã echipamentul sãu împotriva poluãrii este cu mult mai eficient decât se cere de cãtre legislaþia în vigoare. Cu toate acestea, mediul înconjurãtor nu poate fi protejat aºa cum trebuie decât atunci când toatã lumea contribuie la aceasta printr-un efort comun. Prin respectarea câtorva reguli simple puteþi evita poluarea mediului, reducând în acelaºi timp consumul de combustibil. În acest scop, aveþi multe indicaþii utile însoþite de simbolul # pe tot parcursul acestui manual de utilizare. Vã recomandãm aºadar citirea cu atenþie a urmãtoarelor.

ÎNTREÞINEREA DISPOZITIVELOR DE REDUCERE A POLUÃRII Întrebuinþarea corectã a dispozitivelor antipoluante nu asigurã doar protecþia mediului, ci ºi un bun randament al vehiculului. Menþinerea acestor dispozitive în stare bunã de funcþionare este o primã regulã fundamentalã pentru o utilizare ecologicã ºi economicã în acelaºi timp. Primul pas este respectarea întocmai a Planului de Întreþinere. Folosiþi doar benzinã fãrã plumb. Dacã aveþi dificultãþi la pornire, nu repetaþi prea mult timp cu tentative prelungite. Evitaþi în special pornirea vehiculului prin împingere, remorcare sau prin mers în pantã: toate aceste manevre pot deteriora catalizatorul. Folosiþi pentru pornire doar o baterie auxiliarã. Dacã motorul funcþioneazã defectuos în timpul mersului, continuaþi-vã cãlãtoria, dar solicitându-l în mai micã mãsurã ºi adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat.

152

Un nivel scãzut poate cauza o alimentare neregulatã a motorului cu o creºtere a temperaturii gazelor de eºapament ºi daune serioase la catalizator.Când se aprinde martorul de avertizare al nivelului combustibilului. catalizatorul ajunge la temperaturi foarte înalte. Nu folosiþi spray în apropierea catalizatorului. Nu lãsaþi niciodatã motorul sã meargã cu una sau mai multe bujii deconectate. frunze uscate. în afarã de cazul în care temperatura de afarã este foarte scãzutã. sondei Lambda ºi þevii de eºapament. nu parcaþi vehiculul deasupra materialelor inflamabile (iarbã. 153 . Nerespectarea regulilor de mai sus poate producerea unui incendiu. Nu instalaþi alte apãrãtori împotriva cãldurii ºi nu le îndepãrtaþi pe cele montate la catalizator ºi þeava de eºapament. În stare normalã de funcþionare. Mai bine acþionaþi o treaptã inferioarã de vitezã la coborârea unei pante decât sã frânaþi repetat. etc. Dispozitivul de tractare trebuie montat de un specialist de la care trebuie sã procuraþi ºi documentele specifice pentru folosirea acestui sistem pe drumurile publice. Nu uitaþi cã tractarea unei remorci îngreuneazã deplasarea în rampã a vehiculului ºi creºte distanþa necesarã frânãrii ºi depãºirii în mod proporþional cu greutatea totalã a remorcii. alimentaþi cât mai repede posibil.): pericol de incendiu. Montaþi ºi oglinzi retrovizoare speciale în concordanþã cu legislaþia rutierã. Nu încãlziþi motorul lãsându-l sã meargã în gol înainte de a demara. Greutatea pe care remorca o exercitã asupra dispozitivului de remorcat reduce cu aceeaºi cantitate greutatea utilã a vehiculului. TRACTAREA REMORCILOR IMPORTANT Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor vehiculul trebuie sã fie echipat cu un dispozitiv de tractare ºi cu un sistem electric omologate. nici mãcar în scopul testãrii. conuri de brad. însã chiar ºi atunci procedaþi astfel pentru mai puþin de 30 de secunde. Din acest motiv.

154 . specificând viteza maximã admisã pentru pneurile de iarnã (aºa cum se stabileºte de cãtre Directiva EC). în condiþii normale de utilizare sau la drumuri mai lungi. Nu depãºiþi limita de vitezã admisã pentru vehiculele care tracteazã remorci aplicabilã în þara în care vã aflaþi. Sistemul de frânare al remorcii trebuie sã fie total independent de sistemul hidraulic al vehiculului. Folosiþi pneuri de iarnã aºa cum vi se indicã în tabelul "Pneuri de iarnã" de la secþiunea "Specificaþii tehnice".Pentru a vã asigura cã nu depãºiþi limita maximã de remorcare (specificatã în cartea tehnicã). PNEURI DE IARNà Aceste pneuri sunt concepute special pentru a le înlocui pe cele normale în condiþiile mersului pe zãpadã ºi gheaþã. aceste anvelope au o performanþã mai scãzutã decât cea a anvelopelor obiºnuite. Vã puteþi adresa Reprezentanþei Fiat pentru a primi sfaturi referitoare la cel mai potrivit tip de anvelope în funcþie de necesitãþile dvs. fixaþi un bileþel în habitaclu foarte vizibil pentru ºofer. Dacã vehiculul dvs. Limitaþi întrebuinþarea lor doar la condiþiile pentru care au fost omologate. În orice caz. În aceste condiþii ar trebui înlocuite. Avantajele folosirii acestor anvelope pe timp de iarnã sunt reduse considerabil atunci când profilul pneului are o adâncime mai micã de 4 mm. trebuie sã luaþi în calcul greutatea totalã a remorcii pline precum ºi greutatea bagajelor personale. În nici un caz nu modificaþi sistemul de frânare al vehiculului pentru a controla frânarea remorcii. nu depãºiþi viteza maximã de 100 km/h. reþineþi cã acesta nu controleazã ºi sistemului de frânare al remorcii. Din cauza construcþiei speciale pentru folosirea pe zãpadã. Suprafeþele alunecoase trebuie parcurse cu atenþie sporitã. IMPORTANT Atunci când viteza maximã care poate fi atinsã de pneurile de iarnã este mai micã decât viteza pe care o poate atinge vehiculul (mãritã cu 5%). este dotat cu ABS.

verificaþi dacã lanþurile sunt bine strânse. de 12 mm în afara profilului pneului 1. trebuie respectate limitele de vitezã ale codului rutier.Toate cele patru pneuri trebuie sã fie la fel (profilul ºi marca) pentru a permite o siguranþã maximã în timpul mersului ºi frânãrii ºi o manevrabilitate optimã. LANÞURI ANTIDERAPANTE Atunci când lanþurile sunt montate pe roþile vehiculului mergeþi cu vitezã redusã.4 8V 1. Reþineþi cã nu este recomandatã schimbarea sensului de rotaþie a pneurilor. Versiune Pneuri cu posibilitate montare lanþuri 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T Tipuri de lanþuri antiderapante Lanþuri de dimensiuni reduse cu grosime max. Viteza maximã pentru pneurile pentru zãpadã "Q" este 160 km/h. Evitaþi gropile din carosabil. Pneurile de iarnã ºi tipurile de lanþuri care se pot monta pe ele sunt indicate în tabelul urmãtor. Cu toate acestea.3 Multijet 155 . Dupã câþiva zeci de metri parcurºi. nu depãºiþi 50 km/h. Folosirea lanþurilor este reglementatã de legile în vigoare în þara în care vã aflaþi. Respectaþi cu stricteþe indicaþiile. nu urcaþi pe trepte sau borduri ºi nu circulaþi pe porþiuni lungi de drum care nu este acoperit cu zãpadã întrucât aceasta pot deteriora atât starea vehiculului cât ºi suprafaþa drumului. Lanþurile pot fi aplicate doar roþilor din faþã.

PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE Dacã urmeazã ca vehiculul sã nu fie folosit mai mult de o lunã trebuie luate urmãtoarele mãsuri: – parcaþi vehiculul într-un loc acoperit. – verificaþi sã nu aveþi frâna de mânã trasã. Dacã vehiculul nu va fi folosit pentru o perioadã îndelungatã trebuie sã verificaþi lunar gradul de încãrcare a bateriei ºi sã o reîncãrcaþi dacã scade sub 12. – curãþaþi ºi aplicaþi pe pãrþile vopsite o cearã protectoare. cu sistem de ventilaþie a aerului. – nivelul lichidului pentru spãlarea parbrizului.5 V. uscat. – nivelul uleiului motor. – presãraþi pudrã de talc pe ºtergãtoare ºi ridicaþi-le astfel încât sã nu atingã geamul. Nu folosiþi folii neperforate de plastic deoarece acestea nu permit evaporarea umiditãþii de pe caroseria vehiculului. VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII Amintiþi-vã sã verificaþi periodic: – presiunea ºi starea cauciucurilor. – umflaþi cauciucurile cu 0. – nivelul lichidului de frânã. – nu goliþi lichidul sistemului de rãcire a motorului. – nivelul lichidului de rãcire al motorului ºi starea sistemului de rãcire. – acoperiþi vehiculul cu o husã sau o folie de plastic perforatã. – nivelul lichidului servodirecþiei. 156 . – lãsaþi geamurile întredeschise.5 bar mai mult decât presiunea obiºnuitã ºi verificaþi-le periodic. – nivelul de lichid din baterie. ºi dacã este posibil. – lãsaþi acþionatã o treaptã de vitezã. – deconectaþi cablurile bateriei (mai întâi pe cel de la polul negativ) ºi verificaþi dacã bateria este încãrcatã. – curãþaþi ºi protejaþi pãrþile din metal lucios prin folosirea unor compuºi speciali.

3: – trusa de prim-ajutor cu un dezinfectant care nu conþine alcool. – foarfece cu vârful rotunjit. ce afecteazã siguranþa vehiculului. calitatea emisiei ºi recepþiei poate fi ºi ea afectatã. un sul de tifon. – extinctor. SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE Pe lângã cele cerute de lege vã recomandãm sã aveþi la bord ºi urmãtoarele fig. Acestea pot fi gãsite în gama Lineaccessori Fiat . pe lângã amplificarea efectelor de rezonanþã din habitaclu. fig.ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR EMIÞÃTOARE RADIO ªI TELEFOANE CELULARE Telefoanele celulare ºi alte aparate radiotransmiþãtoare (exemplu CB) nu trebuie utilizate în interiorul autovehiculului. decât dacã au montatã o antenã externã. pot dãuna sãnãtãþii pasagerilor. transmiþãtorilor CB sau similari în habitaclu (fãrã antenã externã) produc câmpuri magnetice care. – lanternã. tifon steril. IMPORTANT Folosirea telefoanelor celulare.. plasturi etc. pot cauza defectarea sistemelor electronice cu care este echipat autovehiculul. – mãnuºi de lucru. Este bine de þinut la bord o trusã de prim ajutor precum ºi o pãturã. În plus. 3 157 P4E01907 .

158 .

..................ÎN CAZ DE URGENÞÃ ajutor imediat ºi concret.. Oricum vã sfãtuim sã citiþi aceste pagini........ 181 SUSPENDAREA VEHICULULUI................. 184 ÎN CAZ DE ACCIDENT ........................... de cãtre Fiat în caz de necesitate....... 162 DACÃ AVEÞI O PANÃ DE CAUCIUC ..... În cazul celor mai serioase va fi totuºi necesar sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat. 162 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC ........................................... 182 REMORCAREA VEHICULULUI ............................... 185 Paginile care urmeazã au fost întocmite tocmai pentru a vã veni în ajutor în caz de necesitate..... 176 DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT . 166 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR................. 174 DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ .. 161 PORNIREA PRIN ÎMPINGERE..................................... 160 PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ ......................... Cine se gãseºte într-o situaþie de urgenþã are nevoie de PORNIREA DE URGENÞÃ ..................................................... 169 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR ..... Vã reamintim cã împreunã cu manualul de utilizare vã este înmânat ºi carnetul de garanþie unde sunt descrise în mod detaliat toate serviciile ce sunt puse la dispoziþia dvs............... Cum se poate constata sunt luate în considerare mici inconveniente........... 159 ........................ ce sunt însoþite ºi de sugestiile pentru eliminarea lor chiar de cãtre dvs......................... în caz de necesitate veþi ºtii unde sã gãsiþi rapid informaþiile care vã sunt necesare.......................................

menþineþi apãsatã pedala de acceleraþie. Altfel va trebui sã repetaþi aceastã procedurã ori de câte ori doriþi sã porniþi motorul. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 7) Dupã ce aþi introdus ultima cifrã. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru aproximativ 8 secunde. Dacã faceþi vreo greºealã. 8) Martorul de avertizare U va clipi rapid timp de 4 secunde semnalând faptul cã operaþia a fost îndeplinitã corect. 4) Dupã ce martorul a clipit de un numãr de ori corespunzãtor primei cifre de pe cardul CODE. 9) Porniþi motorul rotind cheia de contact de la MAR la AVV. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. IMPORTANT Dupã o pornire de urgenþã. În acest moment ridicaþi piciorul de pe pedala de acceleraþie ºi pregãtiþi-vã sã numãraþi de câte ori va clipi martorul de avertizare U. iar apoi se va stinge. 1) Citiþi codul de 5 cifre de pe cardul CODE. Efectuaþi procedura de urgenþã pentru pornirea motorului. trebuie sã rotiþi cheia de contact înapoi la STOP ºi sã reluaþi întreaga operaþiune de la capãt (pasul 1). 5) Martorul de avertizare U începe din nou sã clipeascã: dupã un numãr de clipiri corespunzãtor celei dea doua cifrã de pe cardul CODE apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o apãsatã. rãsuciþi cheia de contact la STOP ºi repetaþi procedura de la pasul 1). Martorul de avertizare U se va aprinde pentru 4 secunde ºi apoi se va stinge. 160 . Se recomandã citirea în întregime a procedurii de pornire de urgenþã înainte de a o efectua. 6) Procedaþi la fel ºi pentru celelalte cifre de pe cardul CODE. Dacã totuºi martorul de avertizare U rãmâne aprins. 3) Apãsaþi la fund pedala de acceleraþie. apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o astfel pânã când martorul de avertizare U se aprinde timp de 4 secunde ºi apoi se stinge. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. martorii Y ºi U rãmân aprinºi ºi motorul nu porneºte. 2) Rotiþi cheia de contact la MAR.PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu reuºeºte sã dezactiveze blocarea motorului.

Sub nici o formã nu trebuie folosit un încãrcãtor de baterie pentru pornirea motorului: ar putea duce la distrugerea sistemului electronic ºi în mod special a unitãþilor de control ale sistemului de injecþie ºi aprindere.PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ Dacã bateria este descãrcatã. IMPORTANT Nu conectaþi direct bornele negative ale celor douã baterii deoarece scânteile rezultate ar putea aprinde gazele inflamabile emanate de baterie. fig. P4E02174 Nu urmaþi aceastã procedurã dacã sunteþi lipsit de experienþã. Procedaþi ca în fig. Dacã. ci adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. 3) Porniþi motorul. în cazul unei greºeli se pot declanºa descãrcãri electrice foarte puternice iar bateria poate exploda. dupã câteva încercãri. Capacitatea acesteia trebuie sã fie la fel sau puþin mai mare decât cea a bateriei descãrcate (consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice"). evitaþi contactul accidental dintre pãrþile metalice ale celor douã vehicule. Dacã bateria auxiliarã folositã este montatã pe un alt vehicul. motorul tot nu porneºte. 2) cu un al doilea cablu. Evitaþi contactul cu pielea ºi cu ochii. Sunteþi de asemenea sfãtuit sã nu expuneþi flãcãri deschise sau þigãri aprinse în apropierea bateriei ºi sã nu produceþi scântei. demontaþi cablurile de conexiune în ordine inversã modului în care le-aþi conectat. conectaþi borna negativã (–) a bateriei auxiliare la un punct de masã al motorului E sau cutiei de viteze a vehiculului care urmeazã sã fie pornit. puteþi folosi o baterie auxiliarã pentru pornirea motorului. 1: 1) conectaþi bornele pozitive (de lângã semnul +) ale celor douã baterii cu un cablu electric. Lichidul din baterie este otrãvitor ºi coroziv. 1 161 . nu continuaþi. 4) Dupã ce motorul a fost pornit.

În nici un caz nu-l folosiþi pentru a efectua reparaþii sub vehicul. vã recomandãm sã achiziþionaþi ºi prezoanele acestora. din oþel cu cele din aliaj. Nu lubrifiaþi ºuruburile roþii înainte de a o fixa la loc: ele s-ar putea deºuruba. pentru a nu distruge janta. În cazul în care vreþi sã înlocuiþi jantele dvs. Cricul trebuie folosit doar la tipul de vehicul pentru care a fost conceput. Reþineþi cã pânã când nu porneºte motorul. Vehiculele echipate opþional cu jante din aliaj au o prindere specificã a acestora. Dacã tractaþi o remorcã detaºaþi-o de vehicul înainte de a folosi cricul. DACà AVEÞI O PANà DE CAUCIUC Instrucþiuni generale Urmaþi instrucþiunile urmãtoare pentru a folosi cricul ºi roata de rezervã în mod corect. Nu porniþi niciodatã motorul când vehiculul este suspendat pe cric. Consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice". Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. dar pãstraþi ºi 4 buloane originale pentru roata de rezervã. De asemenea roata de rezervã este specificã. Nu introduceþi nici un fel de instrument între jantã ºi anvelopã ºi nu umblaþi la ventilul de umflare. Verificaþi periodic presiunea pneurilor ºi pe cea a roþii de rezervã. astfel încât va fi nevoie de un efort mult mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã sau rotirea volanului. Nu folosiþi cricul pentru a ridica greutãþi care o depãºesc pe cea inscripþionatã pe el. diferitã de cea a jantelor din oþel. Aceastã manevrã faciliteazã pãtrunderea combustibilului în catalizator. servodirecþia ºi servofrâna nu vor funcþiona.PORNIREA PRIN ÎMPINGERE Vehiculele cu catalizator nu trebuie pornite prin împingere sau remorcare. 162 . cauzându-i daune iremediabile.

P4E02667 fig. – Preveniþi-i pe ceilalþi participanþi la trafic cã vehiculul este staþionat aºa cum prevede regulamentul local: aprinderea luminilor de avarie. Dacã drumul este în pantã sau cu denivelãri. 2 fig. 3/a. 3/a fig. Terenul trebuie sã fie plan ºi tare. 2. 3/b ºi extrageþi roata de rezervã. – Opriþi motorul ºi trageþi frâna de mânã. pe cât posibil. – Desfaceþi dispozitivul de fixare Afig. folosirea triunghiurilor reflectorizante etc. fig. CRICULUI ªI ROÞII DE REZERVà Ele se gãsesc în portbagaj. OPRIREA VEHICULULUI – Opriþi vehiculul într-o poziþie care nu stânjeneºte traficul ºi unde puteþi schimba roata în siguranþã. trusa conþine: cric A-fig. cheia C pentru prezoane.1. ochetul D ºi o ºurubelniþã E. 3/b 163 P4E02668 . o zonã luminatã. – ridicaþi covoraºul din portbagaj. – Acþionaþi treapta 1 de vitezã sau marºarierul. Dacã trebuie sã schimbaþi roata în cursul nopþii alegeþi. puneþi piedici sub roþi pentru ca vehiculul sã nu se poatã miºca. FOLOSIREA TRUSEI DE SCULE. 2. P4E02666 Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã aºtepte cât mai departe de locul în care se desfãºoarã traficul. levierul B de acþionare a cricului. Trusa de scule este localizatã în roata de rezervã.

Când rãsuciþi manivela cricului. Curãþaþi-le de substanþe uleioase. Pãrþile mobile ale cricului (ºurub ºi articulaþii) pot de asemenea sã cauzeze rãnirea atunci când sunt atinse. – nici o altã sculã cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cu cricul. fig.9 kg. pentru a facilita desprinderea roþii. – cricul nu necesitã reglãri. dacã se stricã trebuie înlocuit cu unul nou. 4 lângã roata care trebuie sã fie schimbatã. toatã lumea trebuie sã stea departe de maºinã pânã când aceasta va fi coborâtã din nou. asigurânduvã cã partea A calcã bine pe lonjeron C. 3) Rotiþi inelul pentru deschiderea parþialã a cricului. asiguraþi-vã cã se poate folosi uºor ºi aveþi grijã sã nu vã zgâriaþi mâna de pãmânt. 7) Desfaceþi complet cele patru prezoane ºi scoateþi roata. 3. – cricul nu poate fi reparat. 6) Potriviþi manivela pe inelul corespunzãtor ºi ridicaþi vehiculul pânã când roata ajunge cu câþiva centimetri deasupra solului. 2) Pentru jantele din aliaj zgâlþâiþi autovehiculul un pic. 4) Aºezaþi cricul corespunzãtor simbolului B-fig. SCHIMBAREA ROÞII 1) Slãbiþi ºuruburile de la roata care urmeazã sã fie schimbatã rãsucindu-le aproximativ o rotaþie.Vã rugãm reþineþi: – cricul cântãreºte 2. 5) Avertizaþi-i pe ceilalþi pasageri cã vehiculul urmeazã sã fie ridicat. 4 164 P4E02175 .

5 fig. utilizând mânerul fig. 8. 8 P4E02806 fig. astfel încât gaura cea mai mare A-fig. 9. 9) Strângeþi prezonul A-fig. 14) Strângeþi complet prezoanele. 13) Coborâþi vehiculul cu manivela ºi trageþi cricul de sub el. 7 fig. P4E01754 fig. 10. 11) Introduceþi ºi celelalte trei prezoane. corespondent valvei de umflare B. Cuplul de strângere este de 86 Nm. 15) Introduceþi roata pe care aþi schimbat-o în suportul roþii de rezervã A-fig. Montaþi roata de rezervã asigurându-vã cã cele douã bolþuri A-fig. 6 P4E01642 P4E02804 fig. 6. 5 se potrivesc în orificiile B. 7 sã vinã în dreptul prezonului fixat ºi cu atenþie ca simbolul Y sã corespundã valvei. 12) Strângeþi prezoanele cu cheia. 9 165 P4E02805 . 10) Montaþi capacul roþii. lucrând în cruce ca în fig.8) Asiguraþi-vã cã roata de rezervã este bine curãþatã de impuritãþi ºi substanþe uleioase care pot unge prezoanele.

17) Aºezaþi trusa de scule în roata de rezervã fig. IMPORTANT Vulcanizaþi anvelopa spartã cu prima ocazie ºi schimbaþi-o evitând rularea cu roata de rezervã. 10 P4E02668 fig. pot arunca în jur cioburi de sticlã. IMPORTANT Periodic verificaþi ºi presiunea anvelopelor ºi a roþii de rezervã. DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC Modificãrile sau reparaþiile efectuate greºit la sistemul electric ºi fãrã a respecta specificaþiile tehnice prevãzute pot cauza defecþiuni ºi riscul unui incendiu. Becurile cu halogen conþin gaze sub presiune care.16) Puneþi cricul ºi trusa de scule la loc ºi blocaþi-le. în cazul spargerii. fig. 11. 11 166 P4E02666 .

Funcþionarea corectã ºi reglarea spotului luminos sunt esenþiale pentru siguranþa circulaþiei ºi pentru a nu încãlca legislaþia. INSTRUCÞIUNI GENERALE – Când un bec nu funcþioneazã. Becuri fãrã soclu metalic Se scot prin tragere. C. Dacã atingeþi din greºealã un bec. înainte de a-l schimba. 12: A. TIPURI DE BECURI Acest vehicul este prevãzut cu mai multe tipuri de becuri fig. Becuri cu halogen Pentru scoaterea acestor becuri demontaþi agrafa care le menþine în poziþie. D-E. dacã se poate. – Verificaþi întotdeauna orientarea farului dupã schimbarea becului. sã înlocuiþi becurile la o Reprezentanþã Fiat. Se monteazã prin împingere. Dacã becul transparent este atins intensitatea luminii emise va fi redusã. B. Becuri cilindrice Se scot prin tragerea din suporturi. precum ºi durata de viaþã a becului. – Becurile arse trebuie înlocuite cu unele de acelaºi tip. verificaþi dacã nu este arsã siguranþa. 167 . Lumina de la becurile cu putere mai micã este redusã în timp ce becurile de intensitate prea mare consumã prea mult. ºtergeþi-l cu o cârpã umezitã cu alcool ºi lãsaþi-l sã se usuce. verificaþi dacã nu sunt oxidate contactele. Becuri tip baionetã Se scot din dulie prin apãsare ºi rotire în sensul invers acelor de ceasornic. – Pentru localizarea siguranþelor consultaþi capitolul "Dacã se arde o siguranþã" din acest capitol. Când lucraþi cu becuri cu halogen atingeþi doar partea lor metalicã. – Înainte de a înlocui un bec care nu funcþioneazã.Se recomandã.

P4E01417 Becuri Luminã de drum Luminã de întâlnire Lumini de poziþie faþã Semnalizare frontalã Semnalizare lateralã Semnalizare spate Proiectoare ceaþã Stopuri ceaþã Poziþii spate Lumini de frânã Marºarier Luminã plãcuþã de înmatriculare Lumini plafonierã anterioarã Spot plafonierã Lumini plafonierã posterioarã Portbagaj Referire la fig. 12 D E A B A B D B B B B C C A C C C Tip H1 H7 W5W PY21W W5W P21W H3 P21W P21/4W P21/4W P21W W5W C10W W5W C10W C5W C5W Putere 55W 55W 5W 21W 5W 21W 55W 21W 4W 21W 21W 5W 10W 5W 10W 5W 5W fig. 12 Torpedo 168 .

15 169 P4E01460 . astfel încât sã corespundã aripioarele pãrþii metalice cu canelurile soclului. 3) Înlocuiþi becul ºi montaþi la loc soclul A. 14 ºi scoateþi becul C. LUMINILE DE POZIÞIE Pentru înlocuirea becului 12V-55W: 1) Scoateþi capacul farului desfãcând clemele de fixare A-fig. 13 fig. conectorul ºi montaþi masca. 15 prin rotire ºi extrageþi becul B. 13. Desfaceþi clemele de fixare B-fig. 3) Introduceþi noul bec. 14 fig. P4E02740 P4E02741 fig. 12V-60/55W): 1) Desfaceþi capacul acþionând clemele de fixare A-fig. 4) Prindeþi agrafele de fixare.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR LUMINILE DE DRUM ªI DE ÎNTÂLNIRE Pentru înlocuirea unui bec cu halogen (tip H7/H3. 2) Scoateþi conectorul electric A-fig. 13. 14. 2) Desfaceþi soclul A-fig.

3) Dupã ce aþi înlocuit becul. 2) Desfaceþi soclul A-fig. apoi înlocuiþi becul prin apãsare. 18 170 P4E02281 . 12V-55W) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. prin împingere în sens antiorar. 17. montaþi la loc capacul de protecþie A-fig. 16 fig. 16 rotindu-l în sens orar.SEMNALIZARE ANTERIORÃ Pentru înlocuirea becului de 12V21W: 1) Rotiþi capacul A-fig. 16 în sens antiorar ºi scoateþi-l. 2) Extrageþi dispozitivul. PROIECTOARE CEAÞÃ Pentru a înlocui becul halogen (tip H3. 3) Extrageþi soclul prin rotire uºoarã. pentru a comprima lamela A. P4E02742 P4E02743 fig. 18 Pentru înlocuirea becului de 12V5W: 1) Împingeþi cu mâna lampa în direcþia de mers a vehiculului. SEMNALIZARE LATERALÃ fig. 17 fig.

20.GRUP OPTIC POSTERIOR Lumini de direcþie ºi poziþii/stopuri Înlocuirea unui bec se face dupã cum urmeazã: 1) Din interiorul portbagajului slãbiþi cele douã ºuruburi A-fig. 3) Scoateþi becurile împingând uºor ºi rotindu-le în sens orar. 19 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. P4E02496 fig. 2) Apãsaþi clema B-fig. fig. 19 fig. 20 171 P4E02497 . 19 îndepãrtând mocheta pentru a ajunge la grupul optic.

Becurile fig. 2) Slãbiþi ºurubul A-fig. P4E02498 fig. 21.de 12V-4W/21W pentru luminile de poziþie/stopuri. fig. Lumini marºarier ºi stopuri ceaþã Pentru înlocuire: 1) Deschideþi portbagajul.bec de 12V-21W pentru stopurile de ceaþã. 21 fig. scoþând clemele B se poate îndepãrta carcasa C poziþionatã în interiorul portbagajului.de 12V-21W (portocalii) pentru semnalizatoare.bec de 12V-21W pentru lumina marºarier.Becurile fig. 22 172 P4E02499 . E . D . 3) Apãsaþi clemele C-fig. 22 sunt de tipul: D . 20 sunt de tipul: C . 4) Extrageþi becul desfãcând încet în sens antiorar. 22. 22 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº.

LUMINA PLÃCUÞEI DE ÎNMATRICULARE fig.AL TREILEA STOP DE FRÂNÃ Pentru înlocuire: 1) Din interiorul vehiculului. 24 ºi înlocuiþi grupul luminos D sau becul defect. aveþi acces la cele douã socluri. 24 fig. 23. astfel încât sã eliberaþi clemele de fixare pe pavilion. 25 173 P4E02357 . îndepãrtaþi cepurile de protecþie A-fig. 4) Desfaceþi ºuruburile C-fig. 25 Pentru înlocuirea becului: 1) Ridicaþi portbagajul. 2) Extrageþi soclurile. În interior. 23 fig. P4E02500 P4E02501 fig. apoi demontaþi ºuruburile B. 3) Desfaceþi conexiunile electrice. 3) Extrageþi becul B. folosind o ºurubelniþã ca pârghie în punctul A-fig. 25. 2) Extrageþi grupul desfãcând spre partea posterioarã a vehiculului.

– poziþionaþi un bec nou în locaº. 27. 29 174 P4E02505 . prin apãsare. printr-o uºoarã apãsare. – îndepãrtaþi partea transparentã din propriul locaº. rotind în sens orar. – aºezaþi un bec nou ºi montaþi din nou partea transparentã. P4E02502 P4E02503 fig. acþionând în punctele indicate în fig. 27 fig. Spot plafonierã Pentru înlocuirea becului de 12V5W: – acþionaþi cu o ºurubelniþã în punctele indicate în fig. 28 fig. 27. acþionând asupra clemelor A-fig. exercitând o presiune uºoarã. extrãgând grupul complet montat prin presiune. extrageþi grupul din plafon. 28¸ extrageþi ºi înlocuiþi becul B. – rotiþi în sens antiorar soclul Afig.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe. 29 ºi extrageþi becul B. repoziþionaþi grupul pe plafon. apoi reintroduceþi blocul în locaºul lui.

desfaceþi partea transparentã A-fig. 2) Înlocuiþi becul B. 34 Pentru înlocuirea becului cilindric de 12V-5W: 1) Extrageþi partea transparentã A. LUMINÃ TORPEDO fig. fig. 30. nu este nevoie sã desfaceþi cablul electric. 32 fãcând o ºurubelniþã pârghie în locul sãgeþilor. extrãgând în sus plãcuþa reflectantã A-fig. 3) Remontaþi partea transparentã A fixând-o prin apãsare în sus. 33 P4E02504 fig. 31 fig. P4E02506 – scoateþi blocul din locaº. Desfaceþi protecþia de plastic B-fig. – înlocuiþi becul B. 33 ºi înlocuiþi becul C. LUMINÃ PORTBAGAJ Pentru a înlocui becul cilindric de 12V-5W.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe extrageþi partea transparentã fig. 30 P4E02507 fig. 32 P4E02508 P4E01427 fig. apãsând ºi trãgând în jos. 31. exercitând o apãsare uºoarã în punctele din figurã. 34 175 .

P4E01428 Folosiþi penseta specialã C-fig. fig. Dacã siguranþa se arde din nou.siguranþã intactã. B . 35. Pentru localizarea siguranþei.pensetã pentru înlocuirea siguranþelor. duceþi vehiculul la o Reprezentanþã Fiat pentru verificare. Nu înlocuiþi niciodatã o siguranþã arsã cu conductori metalici. Siguranþele se ard în cazul unei avari sau al unor intervenþii neadecvate în sistemul electric. Înainte de a schimba o siguranþã. Înlocuiþi siguranþa arsã cu una având aceeaºi valoare a intensitãþii (aceeaºi culoare).DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ GENERALITÃÞI O siguranþã este un element de protecþie a sistemului electric. C . A . adresaþi-vã unei Reprezentanþei Fiat. 35 din cutia de siguranþe pentru extragerea siguranþei. Nu schimbaþi niciodatã o siguranþã cu una cu amperaj mai mare: RISC DE INCENDIU! Nu încercaþi sã reparaþi o siguranþã generalã de protecþie (MAXI-FUSE). Adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. Folosiþi întotdeauna o siguranþã de aceeaºi culoare.siguranþã cu filamentul întrerupt. În cazul în care aceeaºi siguranþã se mai arde de multe ori. consultaþi tabelele din paginile urmãtoare. 35 176 . Atunci când un dispozitiv electric nu mai funcþioneazã. verificaþi dacã nu s-a ars siguranþa respectivã fig. asiguraþi-vã cã a fost scoasã cheia din contact ºi cã toate celelalte dispozitive electrice au fost dezactivate.

ACCESUL LA SIGURANÞE Tabloul principal de siguranþe se aflã sub planºa de bord, în stânga volanului. Pentru a ajunge la siguranþe, desfaceþi ºuruburile de fixare A-fig. 36 scoateþi capacul de protecþie B. Simbolurile grafice care indicã corespondentul fiecãrei siguranþe se aflã pe interiorul capacului.

SIGURANÞELE TABLOULUI CENTRAL fig. 37 A - Pensetã pentru înlocuirea siguranþelor.

SIGURANÞELE DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI fig. 38

P4E02846

fig. 36

P4E02194

fig. 37

fig. 38

177

P4E02193

TABEL REZUMATIV SIGURANÞE
Dispozitivul protejat Geam electric posterior dreapta Geam electric anterior dreapta Alimentare radio, oglinzi electrice, iluminare planºã de bord Senzor prezenþã apã în filtrul de combustibil (versiune Multijet) Luminã de drum stânga Siguranþã CTA Geam electric posterior stânga Nod tablou de bord Centralã sistem ABS Luminã de drum dreapta Scaun cu reglare electricã ?ofer Geam electric anterior stânga Alimentare +30 comandã iluminare lumini exterioare Airbag Alimentare lumini plãcuþã înmatriculare, iluminare comenzi încãlzitor, iluminare brichetã, iluminare radio, iluminare scrumierã ªtergãtor lunetã Degivrare oglinzi retrovizoare Nr. Siguranþã 34 48 49 35 13 46 33 37 42 12 45 47 32 50 51 52 41 Amperaj 30A 30A 7,5A 10A 15A 25A 30A 10A 7,5A 15A 25A 30A 15A 7,5A 7,5 15A 15A Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37

178

Dispozitivul protejat ªtergãtor de parbriz, pompã bidirecþionalã Lunetã termicã Brichetã Alimentare subwoofer Plafonierã, luminã portbagaj, luminã torpedo ºi prizã Sistem blocare portiere Semnalizatoare, lumini avarie Luminã marºarier, sistem manual de aer condiþionat Luminã de întâlnire stânga Luminã de întâlnire dreapta Lumini proiectoare ceaþã Lumini stopuri ceaþã Claxon Compresor aer condi?ionat ABS Tablou siguranþe pe planºa de bord Tablou siguranþe pe planºa de bord (opþional) Comutator pornire Electroventilator interior habitaclu Electroventilator rãcire motor (a doua vitezã)

Nr. Siguranþã 43 40 44 36 39 38 53 31 15 16 10 18 13 12 22 18 17 23 21 20

Amperaj 30A 30A 30A 20A 15A 20A 10A 7,5 10A 10A 15A 70A 15A 7,5A 50A 70A 40A 20A 40A 40A

Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

179

Dispozitivul protejat Electroventilator rãcire motor (prima vitezã) Centralã control motor Centralã control motor Centralã control motor (alimentare) Sonda Lambda Electrovalvã sistem antievaporare Electropompã combustibil Centralã

Nr. Siguranþã 19 5 8 11 3 3 4

Amperaj 30A 10A 7,5A 7,5A 15A 3 4

Ilustraþie Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

180

În nici o situaþie nu încercaþi pornirea motorului cu redresorul de încãrcare a bateriei. REÎNCÃRCAREA BATERIEI Se recomandã reîncãrcarea lentã a bateriei. Dacã bateria a îngheþat. în caz contrar ar putea exploda. PORNIREA CU BATERIE AUXILIARÃ Vezi capitolul "Pornirea autovehiculului folosind o baterie auxiliarã" din acest capitol. Nu încercaþi reîncãrcarea unei baterii îngheþate. Procedaþi dupã cum urmeazã: 1) deconectaþi cablurile de la bornele bateriei. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã. 4) dupã ce aþi terminat.DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT În primul rând respectaþi precizãrile din secþiunea "Întreþinerea autovehiculului" referitoare la evitarea descãrcãrii bateriei. Reîncãrcarea bateriei trebuie sã se facã într-o incintã bine aerisitã. 2) racordaþi cablurile de încãrcare la bornele bateriei. departe de posibile surse de foc sau scântei: risc de foc ºi explozii. puteþi distruge sistemele electronice ºi mai ales dispozitivul care gestioneazã alimentarea ºi pornirea. asiguraþi-vã cã elementele interne nu sunt deteriorate (existã riscul unui scurtcircuit) ºi carcasa nu este crãpatã (risc de scurgere a lichidului toxic ºi coroziv). Întâi dezgheþaþi-o. 5) reconectaþi cablurile la bornele bateriei. 181 . Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. Încãrcarea pe durate prea lungi poate duce la distrugerea bateriei. opriþi încãrcãtorul înainte de a deconecta bateria. Lichidul conþinut în baterie este toxic ºi coroziv. 3) porniþi încãrcãtorul. pe o perioadã de aproximativ 24 de ore ºi la un amperaj scãzut.

cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cricului. trebuie înlocuit cu unul nou. Vã rugãm reþineþi: – cricul nu necesitã reglãri.SUSPENDAREA VEHICULULUI CU AJUTORUL UNUI CRIC Consultaþi "Panã de cauciuc" din aceastã secþiune. Autovehiculul poate fi echipat cu un scut pentru motor ºi cutie de viteze. 39 182 P4E02317 . În acest caz. 39. Nu folosiþi cricul pentru ridicarea unor greutãþi ce o depãºesc pe cea indicatã pe eticheta sa. Nu trebuie sã i se dea alte întrebuinþãri sau sã fie folosit pentru ridicarea altor tipuri de maºini. ca în fig. nu se poate ridica din faþã. – nici o altã sculã. Dacã se stricã. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. fig. CU UN CRIC PROFESIONAL Ridicare frontalã Vehiculul poate fi ridicat cu un elevator numai poziþionând braþul acestuia în dreptul diferenþialului interpunând o bucatã de lemn sau cauciuc. Cricul trebuie folosit doar la modelul de maºinã pentru care a fost conceput. – cricul nu poate fi reparat. Sub nici o formã nu trebuie folosit atunci când se efectueazã reparaþii sub vehicul.

Reglaþi cu atenþie braþele macaralei. P4E01730 P4E01731 fig. 40. Mai puteþi adãuga un adaus de lemn (având dimensiunile în mm din fig.Ridicare lateralã Maºina poate fi ridicatã exclusiv poziþionând braþul elevatorului dotat cu o placã specialã sub montantul central fig. Atenþie ca braþele macaralei sã nu distrugã pãrþi ale caroseriei sau ale feþei autovehiculului. 40 fig. Nervura A a lonjeronului trebuie sã intre în canelura B a paralelipipedului de lemn. 42. CU UN ELEVATOR Vehiculul trebuie ridicat prin poziþionarea braþelor elevatorului în punctele indicate în fig. Maºina nu poate fi ridicatã din spate (partea posterioarã a caroseriei sau pãrþi ale suspensiei). 41 fig. 42 183 P4E02807 . iar dacã este necesar interpuneþi o bucatã de lemn sau cauciuc. 41).

Dacã este scoasã. asiguraþivã cã dispozitivul de tractare dintre cele douã maºini nu deterioreazã componentele alãturate. Nu folosiþi cabluri flexibile pentru remorcare. Când vehiculul dvs. iar roþile nu vor mai putea fi virate. 43. 43 fig.REMORCAREA VEHICULULUI Vehiculul este prevãzut cu inel pentru fixarea dispozitivului de remorcare care se aflã în trusa de scule. Nu scoateþi cheia din contact. În timpul remorcãrii. 44/b 184 P4E02826 . rotiþi cheia de contact la MAR ºi apoi la STOP. 43) sau spate (fig. 44/b sau spate fig. Cum folosiþi inelul de remorcare: 1) Luaþi inelul. P4E02509 P4E02827 fig. Evitaþi zdruncinarea. este remorcat trebuie sã respectaþi întocmai regulamentul privitor la caracteristicile dispozitivului de tractare la circulaþia vehiculelor cu remorcã. 44/a) cu o ºurubelniþã potrivitã adâncituri capacului. Înainte de începerea remorcãrii. 44/a fig. amintiþi-vã cã va fi nevoie de un efort mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã ºi rotirea volanului. se va produce automat blocarea sistemului de direcþie. Atunci când vehiculul este remorcat cu motorul oprit. 3) Înºurubaþi pânã la capãt inelul în filetul din faþã fig. 2) Scoateþi capacul de protecþie din faþã (fig.

– Acþionaþi atent. Ieºiþi imediat din vehicul ºi adãpostiþi-vã în spatele parapetelor laterali. Geamurile laterale ºi luneta sunt mai uºor de spart. nu fumaþi ºi asiguraþi-vã cã toate þigãrile sunt stinse. – Chemaþi ajutoare încercând sã descrieþi situaþia cât mai precis posibil. – Dacã simþiþi miros de benzinã sau alte substanþe chimice. nu riscaþi sã fiþi lovit de alte maºini.ÎN CAZ DE ACCIDENT – Este important sã vã pãstraþi calmul. – Folosiþi un extinctor de foc. – Dacã vã aflaþi pe autostradã. al cãderii în apã sau într-o prãpastie. 185 . – Dacã nu sunteþi implicat direct. Nu folosiþi niciodatã apã. – Trageþi persoana rãnitã din vehicul doar când existã riscul unui incendiu. – Asiguraþi persoana rãnitã cã aþi chemat ajutoare ºi cã acestea trebuie sã soseascã. – Nu daþi absolut nimic de bãut unei persoane rãnite. opriþi la cel puþin 10 m de locul în care s-a petrecut accidentul. – Marcaþi locul accidentului prin instalarea triunghiului roºu reflectorizant la distanþa prevãzutã de lege. nu încercaþi sã spargeþi parbrizul pentru a ieºi din vehicul. – Scoateþi cheia din contact de la toate vehiculele implicate în accident. Dacã sunteþi pe autostradã folosiþi telefoanele de urgenþã montate pe stâlpi. ÎN CAZUL RÃNIRII UNEI PERSOANE – Nu lãsaþi niciodatã singurã o persoanã rãnitã. menþineþi-i corpul în poziþie orizontalã. nisip sau pãmânt pentru stingerea focurilor. Nu o trageþi de mâini sau picioare. nu îi aplecaþi capul ºi. Este stratificat ºi este foarte rezistent.. – Când se produc ambuteiaje pe autostradã. – Pe timp de noapte. Obligaþia de a acorda primul ajutor este valabilã ºi pentru cei care nu au fost direct implicaþi. nu blocaþi banda de urgenþã cu vehiculul dvs. – Detaºaþi sau tãiaþi centurile de siguranþã de pe pãrþile rãnite. – Dacã portierele sunt blocate. Staþi aproape pentru a o/îl calma în cazul în care intrã în panicã. existã un grad mare de risc ca alte vehicule sã se ciocneascã de cele deja oprite. o pãturã. indiferent de cât de mici sunt acestea. folosiþi-vã farurile pentru a lumina locul accidentului. – Nu vã îngrãmãdiþi în jurul rãnitului. în special atunci când vizibilitatea este proastã. – Opriþi motorul ºi aprindeþi luminile de avarie. pe cât posibil.

– o foarfecã cu vârful rotunjit.TRUSA DE PRIM AJUTOR Trebuie sã conþinã cel puþin. 45: – tifon steril pentru curãþarea ºi acoperirea rãnilor. fig. fig. – o sticlã de dezinfectant. este bine sã pãstraþi în vehicul ºi un extinctor de foc ºi o pãturã. – un pachet de ºerveþele de hârtie. – plasturi antiseptici de diferite mãrimi. – o pensetã. Pe lângã trusa de prim-ajutor. – un pachet de vatã de bumbac. Trusa de prim-ajutor ºi extinctorul de foc sunt incluse în gama Lineaccessori Fiat. – douã garouri. – un sul de leucoplast. – bandaje de diferite lãþimi. 45 186 P4E01906 .

............................... 207 Este necesar sã þineþi minte cã o întreþinere corectã este modul cel mai bun de a conserva în timp performanþele vehiculului ºi caracteristicile de siguranþã...... 188 PLAN DE REVIZII ANUALE ........ Este util totuºi sã vã amintiþi cã vehiculul are nevoie de atenþia dvs.............. 192 FILTRUL DE COMBUSTIBIL............. 200 JANTE ªI ANVELOPE.ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI ºi din cel al întreþinerii...... 189 VERIFICÃRI SUPLIMENTARE....................................................................................................................................................................................................................... 202 ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ ..... 187 ............................. 197 BATERIA ........................... 205 INTERIORUL ......................................... 201 RACORDURI DE CAUCIUC........................................ de a respecta mediul ºi a reduce costurile de reparaþie.. 205 CAROSERIA ............................. cum ar fi controlul sistematic ºi eventuala completare ale nivelului lichidelor....................... Nu uitaþi de asemenea cã luarea în seamã a tuturor atenþionãrilor prevãzute cu în manual pot constitui condiþia necesarã pentru conservarea garanþiei..................... 189 VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR............... 200 BUJIILE .............................. presiunea în anvelope etc................................................................ Fiat Albea este nou din toate punctele de vedere....................... 203 AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ ........................................................ chiar PLAN DE ÎNTREÞIENERE ............................................... 198 UNITATEA ELECTRONICÃ DE CONTROL................

consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. IMPORTANT Fabricantul cere efectuarea tuturor reviziilor programate. precum ºi un control sistematic al nivelului lichidelor. Reviziile periodice se fac la toate REPREZENTANÞELE FIAT ºi existã un program pentru astfel de operaþiuni. acesta necesitã ºi o atenþie regulatã. De aceea. Dacã se va considera necesarã înlocuirea sau reparaþia unor piese în plus faþã de cele pentru care v-aþi adresat Reprezentanþei Fiat. Este util de þinut minte de asemenea cã Planul de Întreþinere nu satisface complet toate exigenþele vehiculului. presiunii în anvelope etc. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Neîndeplinirea acestor obligaþii poate duce la anularea garanþiei pentru acele defecþiuni care rezultã din cauza nerespectãrii planului de întreþinere. acestea se vor face numai cu consimþãmântul dvs. Fiat a prevãzut o serie de verificãri ºi de intervenþii de întreþinere conform Planului de Întreþinere din Carnetul de Garanþie. fãrã a mai aºtepta urmãtoarea revizie. IMPORTANT Se recomandã sã vã adresaþi de urgenþã unei Reprezentanþe Fiat atunci când apar probleme de funcþionare.PLAN DE ÎNTREÞIENERE O întreþinere corectã este determinantã pentru a garanta vehiculului o viaþã lungã în condiþii optime. 188 .

Vi se recomandã utilizarea produselor FL Selenia care sunt concepute special pentru vehiculele Fiat (consultaþi tabelul "Capacitãþi" din secþiunea "Specificaþii tehnice"). lumini plafoniere. – schimbare ulei motor.) – verificare vizualã curele de transmisie. este prevãzut un plan de revizie anual cu urmãtorul conþinut: – verificare stare/uzurã a pneurilor. martori luminoºi de pe tabloul de bord). reglarea presiunii dacã este necesarã. – înlocuire filtru ulei motor. lumini compartiment marfã. 189 . semnalizare direcþie. – verificarea vizualã la: motor.). La fiecare 3. etc. spãlare parbriz.PLAN DE REVIZII ANUALE Pentru un vehicul cu un kilometraj anual sub 20. lumini avarie. încãrcare (baterie.000 km). circa 10. – verificare poziþie/uzurã ºtergãtoare. – înlocuire filtru de polen. ulei motor. frâne). – verificare sistem de iluminare (faruri. tubulaturã. pãrþi de cauciuc (bucºi. – verificare funcþionare sistem ºtergãtoare parbriz ºi lunetã. carburant. VERIFICÃRI SUPLIMENTARE La fiecare 1. tubulaturã flexibilã alimentare.000 km (spre exemplu. transmisie. manºoane etc. – verificare discuri ºi plãcuþe de frânã. cutie de viteze. – verificare completare lichid (rãcire motor. – verificare curent baterie. dacã este cazul: uleiul de motor. frâne. baterie.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi dacã este nevoie: – nivelul lichidului de rãcire motor – nivelul lichidului de frânã – nivelul uleiului de servodirecþie – nivelul electrolitului bateriei – lichidul pentru spãlarea parbrizului – presiunea ºi starea pneurilor. frâne. faþã.

IMPORTANT .IMPORTANT .Ulei de motor Schimbaþi uleiul de motor mai des decât se indicã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în mod obiºnuit într-una sau mai multe din condiþiile de mai jos: – pentru remorcarea unei rulote. repetate (sub 7-8 km).Filtrul de aer Înlocuiþi filtrul de aer mai des dacã vehiculul este folosit pe drumuri cu mult praf. IMPORTANT . Aceastã verificare trebuie fãcutã mai des dacã vehiculul este folosit în special pentru cãlãtorii scurte sau dacã este dotat cu accesorii care consumã permanent tensiune. IMPORTANT . ºi mai ales în cazul prezenþei accesoriilor adãugate dupã cumpãrarea vehiculului. pe cât posibil la începutul sezonului rece.Filtrul de polen Dacã vehiculul este folosit adesea în medii foarte poluate sau cu mult praf. Lichidul electrolitic al bateriei trebuie verificat mai des decât se specificã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în zone cu climã caldã sau în condiþii care îl solicitã foarte mult. chiar ºi când cheia este scoasã din contact. – pentru cãlãtorii scurte.Filtrul de combustibil Verificaþi filtrul de carburant dacã simþiþi tendinþe de "sufocare" în funcþionarea motorului. pentru a limita riscul de îngheþ al electrolitului. IMPORTANT . – pe drumuri prãfuite. elementul de filtrare trebuie schimbat mai frecvent. Dacã nu sunteþi sigur cât de des sã schimbaþi uleiul de motor sau filtrul de aer în funcþie de condiþiile în care folosiþi vehiculul contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Trebuie schimbat în mod special atunci când cantitatea de aer introdusã în habitaclu a scãzut. 190 . – când motorul merge frecvent la ralanti sau când se strãbat distanþe lungi la vitezã redusã (exemplu: taximetrie.Bateria Trebuie verificat nivelul de încãrcare al bateriei. cu nisip sau noroi. agent de vânzãri sau perioadã lungã de inactivitate").

Întreþinerea vehiculului dvs. Aveþi grijã sã nu amestecaþi între ele tipurile diferite de lichide atunci când completaþi nivelul lor: sunt incompatibile ºi pot deteriora sistemul. Vã recomandãm sã le efectuaþi numai la Reprezentanþa Fiat. Pentru operaþii de rutinã pe care le puteþi efectua chiar dvs. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Aceasta poate fi extrem de periculos pentru cel care le poartã. ar trebui fãcutã de o Reprezentanþã Fiat. ridicaþi maºina prin procedee corespunzãtoare. Nu efectuaþi operaþii de întreþinere dacã sunteþi lipsit de experienþã. 191 . asiguraþi-vã cã aveþi la dispoziþie sculele. Nu fumaþi în timp ce lucraþi la compartimentul motorului: prezenþa vaporilor ºi a gazelor uºor inflamabile pot duce la izbucnirea unui incendiu. Eºarfele. Pentru a efectua alte operaþii.IMPORTANT . trebuie înlocuite bateriile cu unele analoage. Cricul din dotarea autovehiculului este prevãzut a fi folosit doar pentru schimbarea roþilor.Telecomandã Dacã acþionând telecomanda. piesele de rezervã Fiat (originale) ºi lichidele necesare. ledul nu emite decât un semnal scurt. Când folosiþi autovehiculul frecvent pentru tractarea unei remorci. reduceþi intervalul între revizii.

Lichid rãcire motor . 1 . Ulei servodirecþie fig. Ulei de motor . 2 .5.2.3 Multijet 192 P4E02691 P4E02883 . Lichid pentru spãlarea parbrizului .3. Ulei servodirecþie fig.4.3. Ulei de motor .6.6. Lichid de frânã-ambreiaj . Baterie .4 8V 1.4.Versiunea 1.Versiunea 1. Lichid de frânã-ambreiaj . Lichid rãcire motor .5.VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR 1. Lichid pentru spãlarea parbrizului . Baterie .2.

Cu motorul cald. Dacã nivelul de ulei este lângã sau chiar sub limita MIN. Intervalul între MIN ºi MAX este echivalent cu un litru de ulei.4 8V 193 P4E02884 . 3 . Nivelul nu trebuie sã depãºeascã limita MAX. turnaþi ulei prin orificiul de alimentare pânã când se ridicã la limita MAX. 4: versiunea 1.ULEI MOTOR Fig. 3: versiunea 1. rãnindu-vã. Reþineþi cã atunci când motorul este fierbinte ventilatorul poate porni.3 Multijet Verificaþi uleiul de motor când vehiculul se gãseºte pe teren plan ºi când motorul este cald încã (la aproximativ 10 minute dupã oprirea motorului).4 8V Fig. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. fig. fiþi foarte atent atunci lucraþi sub capotã: riscaþi sã vã ardeþi. Eºarfele. Nivelul de ulei trebuie sã fie între liniile MIN ºi MAX de pe rigletã.Versiunea 1. IMPORTANT Verificaþi nivelul de ulei respectând periodicitatea indicatã în "Planul de Întreþinere" ºi "Verificãri suplimentare".

5 . lãsaþi motorul sã se învârtã câteva secunde ºi aºteptaþi câteva minute dupã ce l-aþi oprit pentru a verifica nivelul. IMPORTANT Dupã ce aþi completat nivelul sau aþi schimbat uleiul. Riscaþi sã vã opãriþi. Nu adãugaþi ulei cu alte caracteristici peste cel aflat deja în motor. Un amestec în proporþie de 50% de apã distilatã ºi PARAFLU va oferi protecþie împotriva îngheþului pânã la o temperaturã de –35°C.000 km. fig.Versiunea 1.3 Multijet P4E02808 fig. 5-6 Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. completaþi-l turnând uºor prin orificiul de alimentare un amestec în proporþie de 50% apã distilatã cu lichid PARAFLU. Dacã nivelul este scãzut. CONSUM ULEI MOTOR La începutul perioadei sale de activitate motorul este într-un proces de adaptare. P4E02290 LICHIDUL PENTRU RÃCIREA MOTORULUI fig. pânã când nivelul se apropie de linia MAX. la o verificare regulatã depãºeºte limita MAX. IMPORTANT Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. Uleiul de motor folosit ºi filtrele de ulei uzate conþin substanþe dãunãtoare pentru mediu. Consumul de ulei de motor poate fi considerat stabilizat dupã parcurgerea primilor 5. Acolo existã echipamente speciale pentru depozitarea filtrelor ºi a uleiului folosit în condiþii de siguranþã pentru mediu ºi respectând întocmai prevederile legale. Recomandãm sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru schimbarea uleiului ºi a filtrului. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire atunci când motorul este rece. 4 . Nivelul trebuie sã fie între limitele MIN ºi MAX de pe rezervor. Riscaþi sã vã opãriþi.Versiunea pe benzină 194 .000 ÷ 6. produs de FL Selenia. IMPORTANT Consumul de ulei depinde de condiþiile în care este folosit vehiculul. adresaþi-vã imediat unei Reprezentanþe Fiat pentru verificare.IMPORTANT Dacã nivelul uleiului.

El trebuie sã fie între MIN ºi MAX de pe rezervor. 8 aratã cantitatea de lichid prezent în rezervor. 9 Verificaþi nivelul uleiului când motorul este rece. 6 .LICHID PENTRU SPÃLAREA PARBRIZULUI fig. 50% TUTELA PROFESSIONAL SC 35 ºi 50% apã. asiguraþi-vã cã uleiul are aceleaºi caracteristici ca ºi cel care se aflã deja în instalaþie. Poate duce la defectarea lui. Când doriþi sã completaþi. nivelul poate depãºi linia MAX. Compartimentul motorului prezintã porþiuni fierbinþi care ar putea duce la aprinderea lichidului în cazul unui contact.Versiunea Multijet P4E01438 P4E01439 fig. fig. scoateþi capacul rezervorului ºi turnaþi încet un amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESSIONAL SC 35 în urmãtoarele concentraþii: – în timpul verii. Spãlarea parbrizului este fundamentalã pentru îmbunãtãþirea vizibilitãþii. ULEI SERVODIRECÞIE fig. 7 fig. IMPORTANT Nu cãlãtoriþi cu rezervorul pentru lichidul de spãlare a parbrizului gol. Dacã temperatura scade sub –20°C folosiþi lichidul TUTELA PROFESSIONAL SC 35 nediluat. P4E02692 – în timpul iernii. 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ºi 70% apã. 7 Pentru a adãuga lichid. Când uleiul este încins. 9 195 P4E01440 . Nu acþionaþi motoraºul când rezervorul este gol. 8 fig. Unele substanþe pentru spãlarea parbrizului sunt inflamabile. Tija nivelului de lichid fig.

11 196 P4E02090 . Consumul de ulei este foarte scãzut. 11: versiuni cu ABS Verificaþi nivelul lichidului de frânã din rezervor sã fie maxim. fig. chemaþi urgent un doctor. se produce zgomot ºi riscaþi sã produceþi defecþiuni ale sistemului. Este foarte inflamabil. care este extrem de coroziv. 10 fig. Recomandãm lichidul TUTELA TOP 4 care s-a folosit iniþial. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dacã nu existã scurgeri. spãlaþi imediat cu apã. Lichidul de frânã este toxic ºi foarte coroziv. În cazul contactului accidental. Dacã aceasta s-a întâmplat. Controlaþi periodic starea de funcþionare a martorului de pe tabloul bord astfel: (cu cheia în poziþia MAR) apãsaþi capacul rezervorului. Martorul x trebuie sã se aprindã. P4E02259 Asiguraþi-vã cã lichidul de frânã. nu vine în contact cu pãrþile vopsite ale vehiculului. Folosiþi doar lichid DOT 4 pentru completarea acestuia. Nivelul lichidului din rezervor nu trebuie sã depãºeascã MAX. Dacã lichidul a fost înghiþit. spãlaþi zona afectatã cu apã ºi un sãpun neutru ºi clãtiþi. Dacã este necesarã completarea nivelului de ulei dupã o perioadã scurtã de timp.Nu permiteþi ca uleiul servodirecþiei sã vinã în contact cu pãrþile încinse ale motorului. 10: versiuni fãrã ABS Fig. LICHID DE FRÂNÃ/AMBREIAJ Fig. Nu þineþi direcþia la viraj maxim mai mult 15 secunde.

3 Multijet fig. poate compromite siguranþa autovehiculului ºi poate duce la pierderi periculoase de combustibil. Folosirea unui lichid de tip mineral ar distruge iremediabil garniturile de cauciuc de la sistemul de frânare.000 km trebuie eliminat condensul din filtru. IMPORTANT Lichidul de frânã este higroscopic (adicã absoarbe umiditatea). Dacã motorul funcþioneazã cu întreruperi trebuie înlocuit filtrul de combustibil. (versiuni 1. 12) Diversitatea puritãþii motorinei din comerþ poate duce la înlocuirea filtrului de combustibil mai des decât se specificã în Planul de Întreþinere. Pentru aceastã operaþie se recomandã sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat. P4E02693 197 . deosebindu-l astfel de lichidul mineral. Operaþia de eliminare a condensului. FILTRUL DE COMBUSTIBIL Desfaceþi de câteva ori maneta si strângeþi-o la loc atunci când observaþi cã iese doar combustibil fãrã apã. fig. 12 Nu eliminaþi în mediul înconjurãtor apa amestecatã cu combustibil eliminatã din filtru.Simbolul de pe ambalaj indicã lichidul sintetic de frânã. De aceea lichidul trebuie schimbat mai des decât este prevãzut în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în special în zone cu procent ridicat de umiditate în aer. dacã nu este efectuatã corect. Se recomandã ca operaþia sã fie efectuatã de o Reprezentanþã Fiat care are instrumentele necesare pentru protejarea mediului înconjurãtor. ELIMINAREA CONDENSULUI La fiecare 5.

Pentru reîncãrcare. de asemenea. vezi capitolul "În caz de urgenþã". Nivelul electrolitului din baterie cu aceasta pe un plan drept trebuie sã fie cuprins între cotele gravate pe baterie. verificaþi integritatea elementelor interne (pericol de scurtcircuit) ºi eventualele fisuri ale carcasei. Sunteþi sfãtuit sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. care va asigura o schimbare a bateriei fãrã a dãuna mediului ºi în deplinã concordanþã cu prevederile legale. Dacã a îngheþat. Bateriile conþin substanþe deosebit de nocive pentru mediul înconjurãtor. scoateþi bateria ºi depozitaþi-o într-un loc cald pentru a împiedica îngheþarea ei. Nu expuneþi flãcãri sau posibile surse de scântei în apropierea bateriei: existã riscul de incendiu ºi explozii. Montarea incorectã a accesoriilor electrice ºi electronice poate deteriora grav vehiculul. altfel o expuneþi explodãrii. fig.BATERIA Bateria ce echipeazã Fiat Albea este de tip "Întreþinere Limitatã": în condiþii normale de utilizare nu este necesar sã completaþi nivelul cu apã distilatã. Nu încercaþi sã încãrcaþi o baterie congelatã: lãsaþi-o întâi sã se dezgheþe. P4E01443 Dacã vehiculul urmeazã sã stea în frig puternic pentru o perioadã mai lungã de timp. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. 13 198 . Dacã nivelul este sub limita MIN fig. Funcþionarea bateriei cu un nivel scãzut de lichid o poate deteriora iremediabil ºi. poate cauza spargerea ei ºi pierderea în totalitate a acidului. prin care existã riscul sã se scurgã acidul care este toxic ºi coroziv. Lichidul din baterie este toxic ºi coroziv.13. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii.

al cãrei personal calificat vã poate sugera accesoriile cele mai potrivite aparþinând Lineaccesori Fiat ºi se va verifica dacã sistemul electric existent ar suporta consumul suplimentar de energie sau dacã este nevoie de o baterie cu capacitate mai mare. consultaþi capitolul "Perioade de lungã staþionare" din secþiunea "Folosirea corectã a vehiculului".). nu menþineþi mult timp accesoriile aprinse (de exemplu. IMPORTANT O baterie pãstratã.6 mA x Ah (al bateriei) dupã cum se aratã în urmãtorul tabel: Consumul maxim admis în regim stand-by 30 mA - Baterie 50 Ah 60 AH (*) (*) pentru versiunile diesel.) care se alimenteazã atunci când motorul este oprit pot descãrca bateria complet. De fapt. pentru un interval mare de timp. asiguraþi-vã cã aþi închis bine portierele ºi capota. putând-o descãrca treptat. Luminile plafonierelor trebuie sã fie stinse. Consumul total al acestor sisteme (standard ºi cele montate ulterior) trebuie sã fie mai mic de 0. IMPORTANT Când instalaþi în vehicul aparaturã adiþionalã reþineþi cã efectuarea incorectã a conexiunilor la instalaþia electricã a vehiculului poate avea urmãri extrem de periculoase. sistem de navigare cu antifurt prin satelit etc. cu un nivel de încãrcare sub 50% se va deteriora din cauza sulfatãrii. iar motorul oprit). în mod special atunci când sunt implicate dispozitivele de siguranþã. aceste dispozitive se vor alimenta din baterie chiar ºi când cheia este scoasã din contact (când vehiculul este parcat. Cu motorul oprit. telefoanele celulare etc. Dacã doriþi sã adãugaþi accesorii dupã cumpãrarea vehiculului (alarmã antifurt. Dacã nu este folositã pentru o perioadã mai lungã de timp. sistemul audio. luminile de avarie etc. 199 .) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. staþie de amplificare. ceea ce va duce la o scãdere a puterii de pornire ºi un risc mai mare de îngheþare a electrolitului (se va putea produce chiar ºi la –10°C). Reþineþi cã dispozitivele electrice cu un consum mare de energie (cum ar fi dispozitivele de încãlzire a biberonului.SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE VIAÞÃ A BATERIEI Când parcaþi vehiculul. aspiratoarele.

dacã veþi efectua lucrãri la sistemul electric sau atunci când este necesarã pornirea cu o baterie auxiliarã. Îndepãrtaþi aceste dispozitive dacã temperaturile vor depãºi 80°C (în cadrul unor operaþiuni speciale asupra caroseriei etc. Când aveþi o astfel de problemã. este indicat sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat.). Modificãrile sau reparaþiile efectuate incorect la sistemul electric ºi fãrã a se lua în calcul caracteristicile sistemului pot cauza defecþiuni ºi risc de incendiu. Totuºi. 14 este foarte importantã în pãstrarea eficienþei motorului ºi a reducerii emisiilor poluante. – nu conectaþi sau deconectaþi cablurile unitãþilor electronice când cheia de contact este în poziþia MAR. chiar din afara sistemului de aprindere.UNITATEA ELECTRONICà DE CONTROL În condiþii normale de utilizare nu este necesarã luarea unor mãsuri speciale. BUJIILE Buna funcþionare a bujiilor fig. – nu verificaþi polaritatea prin producerea de scântei. – fiþi foarte atent atunci când conectaþi bateria la sistemul electric. un redresor modern poate ajunge la 20V. – deconectaþi dispozitivele controlate electronic dacã se efectueazã suduri la caroserie. 14 200 P4E01480 . Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã ºi conexiunea este sigurã. Aspectul bujiilor. examinat de un ochi experimentat. urmaþi instrucþiunile de mai jos cu mare atenþie: – nu deconectaþi niciodatã bateria de la sistemul electric când motorul este pornit. fig. folosiþi întotdeauna o baterie auxiliarã. este un indiciu pentru diagnosticarea unor defecte. – deconectaþi bateria de la sistemul electric dacã urmeazã sã o reîncãrcaþi. – nu efectuaþi niciodatã pornirea folosind un generator de încãrcare a bateriei.

Dacã trebuie sã verificaþi sau sã mãriþi presiunea anvelopelor atunci când sunt calde. În orice caz. ceea ce poate cauza deteriorãri grave. dupã o perioadã de staþionare. fig.pneu cu presiune prea mare: se uzeazã mai mult partea centralã.4 8V NGH ZKR7A-10 JANTE ªI ANVELOPE PRESIUNEA ÎN ANVELOPE Verificaþi presiunea fiecãrui pneu. inclusiv pe cea a roþii de rezervã.6 mm.pneu cu presiune corectã: toatã suprafaþa pneului se uzeazã uniform. Folosiþi doar tipul de bujii recomandat: dacã cifra termicã este inadecvatã sau nu sunt garantate pentru durata prevãzutã pot produce anumite inconveniente.Bujiile trebuie schimbate la intervalele specificate în "Planul de Întreþinere". C . Dacã presiunea este prea micã.pneu cu presiune insuficientã: se uzeazã mai mult marginile. B . P4E01445 Presiunea pneurilor trebuie sã fie corectã pentru a asigura condiþii bune de rulare. reþineþi cã presiunea va trebui sã fie cu 0. 15: A . pneul se supraîncãlzeºte. O presiune necorespunzãtoare poate cauza uzura neuniformã a pneurilor fig. trebuie respectate legile în vigoare în þara în care conduceþi vehiculul. Pneurile trebuie înlocuite atunci când profilul central (adâncimea) este mai micã de 1. o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtorii mai lungi. Bujie (tip) 1. Presiunea se verificã atunci când anvelopele sunt reci.3 bari mai mare decât valoarea specificatã. Este normal ca presiunea sã se ridice în timpul mersului. 15 201 .

Nu schimbaþi între ele cauciucurile în cruce. Aminti- þi-vã sã verificaþi cu atenþie ºi roata de rezervã. Pentru a vã asigura cã roþile din faþã ºi din spate se vor uza uniform. Dacã este necesarã o înlocuire. este recomandat sã le schimbaþi între ele la fiecare 10-15 mii de kilometri. 202 . fãrã camera de aer. folosiþi întotdeauna pneuri noi ºi evitaþi folosirea celor de provenienþã necunoscutã. mutând un cauciuc din partea stângã a vehiculului pe partea dreaptã ºi viceversa. RACORDURI DE CAUCIUC Urmaþi strict "Planul de Întreþinere" în ceea ce priveºte sistemul racordurilor de cauciuc de la sistemul de alimentare cu combustibil. dacã au trecut mai mult de 6 ani de la montarea pneurilor trebuie consultat un specialist pentru a afla dacã mai pot fi folosite. ducând la posibile scurgeri. Pentru Fiat Albea se folosesc pneuri Tubeless. janta. Ozonul. menþinându-le pe aceeaºi parte a vehiculului pentru a nu se inversa sensul de rotaþie. În acest caz. Deplasarea pe porþiuni mai lungi cu denivelãri poate deteriora pneurile. opriþi imediat ºi schimbaþi-l astfel încât sã nu fie afectate pneul. umflãturi sau uzurã anormalã. Sub nici o formã nu încercaþi folosirea unei camere de aer cu aceste cauciucuri. Dacã înlocuiþi un pneu este bine sã înlocuiþi ºi valva de aer (ventilul). Pneurile se uzeazã chiar ºi atunci când nu sunt folosite prea mult. suspensia sau sistemul de direcþie a vehiculului. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat.AVERTISMENTE Pe cât posibil. O verificare atentã este prin urmare esenþialã. servodirecþie ºi cel de frânare. Crãparea cauciucului în centru sau pe lateral este un semn de "îmbãtrânire". gropi sau alte obstacole. temperaturile înalte ºi absenþa îndelungatã a lichidului din sistem pot cauza întãrirea ºi crãparea racordurilor. În orice caz. Verificaþi periodic ca pneurile sã nu prezinte crãpãturi. Dacã aveþi panã de cauciuc. Evitaþi supraîncãrcarea vehiculului: jantele sau pneurile pot fi grav deteriorate. Aveþi grijã sã nu loviþi borduri. evitaþi frânãrile ºi pornirile bruºte.

Deplasarea cu ºtergãtoarele uzate este periculoasã deoarece în condiþii atmosferice nefavorabile vizibilitatea va fi redusã. – îndepãrtaþi orice urme din zãpadã care s-a depus pe parbriz. Recomandãm TUTELA PROFESSIONAL SC35. Dacã este necesar. În orice caz.ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ LAMELE Curãþaþi periodic partea de cauciuc cu produse adecvate. – nu acþionaþi ºtergãtoarele pe geamul uscat. Schimbaþi lamele dacã partea din cauciuc a devenit casantã sau s-a deteriorat. dezlipiþi-o cu ajutorul unui compus antigel. 203 . pe lângã conservarea lamelor veþi evita ºi supraîncãlzirea motorului ºtergãtoarelor. Câþiva paºi simpli pot reduce posibila deteriorare a lamelor: – dacã temperatura scade sub zero grade. asiguraþi-vã cã lama de cauciuc nu este lipitã (prin îngheþare) de parbriz. ar trebui schimbate aproximativ o datã pe an.

17. 17 204 P4E02845 . asiguraþi-vã mai întâi cã în rezervor mai este lichid. 16 1) Îndepãrtaþi braþul ºtergãtorului A de lângã geam ºi poziþionaþi lamela astfel încât sã formeze un unghi drept cu braþul ºtergãtorului. 16 fig. Apoi asiguraþi-vã cã orificiile duzelor nu sunt înfundate fig. consultaþi "Verificarea nivelului lichidelor" din aceastã secþiune. folosiþi un ac pentru a le desfunda. DUZELE SPÃLÃTORULUI DE PARBRIZ Dacã nu þâºneºte nici un jet. Asiguraþi-vã cã este bine fixatã.Schimbarea lamelelor ºtergãtoarelor de parbriz fig. acesta fãcându-se cu o ºurubelniþã potrivitã pentru acþionarea fantei A-fig. 17. 2) Împingeþi lamela spre braþul A. 3) Montaþi lamela nouã în locaºul special de pe braþ. Jeturile de lichid pot fi direcþionate prin reglarea înclinaþiei duzelor. Direcþionaþi jetul astfel încât sã atingã cel mai de sus punct din raza ºtergãtoarelor. P4E01446 fig.

Printre cele mai importante se numãrã: – Tehnologii speciale ºi produse de vopsire care fac vehiculul deosebit de rezistent împotriva zgârierii ºi a ruginii. verificaþi sistemul la o Reprezentanþã Fiat. 205 . – Folosirea secþiunilor "deschise" pentru a împiedica formarea condensului ºi acumularea apei care ar duce la ruginirea pãrþilor interioare ale pieselor. în interiorul aripilor. Compania Fiat a folosit pentru modelul Albea procedee tehnologice de vârf cu scopul protejãrii caroseriei împotriva ruginii. conþine clorofluorocarburi (CFC). a compartimentului motorului ºi a altor porþiuni cu produse pe bazã de cearã cu o capacitate ridicatã de protecþie. o datã pe lunã. GARANÞIE PENTRU CAROSERIE ªI ªASIU Autoturismul Fiat Albea are garanþie la coroziune pentru orice parte originalã a caroseriei ºi structuri. extrem de rezistente la ruginã. foarte calde sau din apropierea mãrii). Sistemul foloseºte fluid refrigerant R134a care. – sarea ºi umiditatea din atmosferã (zone cu umiditate mare. – Acoperirea ºasiului. În plus. la colþuri etc. a noroiului ºi a pietrelor proiectate de pe carosabil de alte vehicule. – Folosirea tablei de oþel zincat (sau pretratate). pe lângã faptul cã este incompatibil cu componentele sistemului. Înainte de începerea stagiunii estivale. – Acoperirea prin suflare cu materiale care depun un strat protector de plastic în punctele cele mai expuse: sub portiere.AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ În timpul iernii. Consultaþi "Carnetul de garanþie" pentru a afla termenii generali. în caz de scurgere accidentalã. sistemul de climatizare trebuie pus în funcþiune cel puþin 10 minute. CAROSERIA PROTEJAREA VEHICULULUI ÎMPOTRIVA COROZIUNII Cauzele principale ale ruginirii sunt: – poluarea atmosfericã. nu trebuie subestimatã forþa abrazivã a prafului din atmosferã a nisipului purtat de vânt. – condiþii de mediu specifice. Evitaþi absolut folosirea fluidului R12 care. nu dãuneazã mediului.

când se parcheazã sub copaci din care picurã rãºinã. În toate aceste cazuri. Din acest motiv. Când uscaþi vehiculul. vehiculul trebuie spãlat mai des. Nu are doar un rol decorativ ci ºi unul de protecþie a pãrþilor de oþel. de exemplu ramele portierelor. Nu spãlaþi vehiculul dupã ce a stat parcat în soare sau când capota este încinsã: s-ar putea diminua luciul vopselei. Întreþinerea de bazã a vehiculului include ºi spãlarea acestuia. Detergenþii polueazã apa. aveþi grijã sã ajungeþi ºi în pãrþile mai puþin vizibile. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. Frecvenþa cu care trebuie sã o faceþi depinde de condiþiile ºi de mediul în care vehiculul este folosit. Dacã vopseaua se zgârie adânc sau se juleºte. pe drumuri pe care s-a presãrat sare. De exemplu: în zone cu grad înalt de poluare. benzinã) sau acetonã.SFATURI PENTRU MENÞINEREA ÎN STARE BUNà A CAROSERIEI Porþiunile vopsite Vopseaua de pe vehiculul dvs. unde apa se adunã uºor. Pe cât posibil. 2) ªtergeþi caroseria cu un burete îmbibat într-o soluþie cu concentraþie micã de sãpun.Vehiculul trebuie lãsat în aer liber astfel încât apa rãmasã pe suprafaþa lui sã se poatã evapora mai uºor. clãtind adesea buretele. substanþele rãºinoase pe care le secretã unele specii de copaci pot deteriora finisajul ºi duce la creºterea posibilitãþii de formare a ruginii. capota ºi zona din jurul farurilor. vã recomandãm sã efectuaþi imediat retuºurile necesare pentru a preveni coroziunea. Pentru o spãlare adecvatã: 1) Spãlaþi caroseria cu un jet de apã de presiune redusã. 206 . evitaþi parcarea vehiculului sub copaci. Proiectoare ceaþã IMPORTANT Atunci când curãþaþi proiectoarele de ceaþã nu folosiþi substanþe aromate (spre exemplu. IMPORTANT Excrementele pãsãrilor trebuie spãlate imediat ºi foarte atent întrucât aciditatea lor are un efect foarte coroziv. Geamuri Folosiþi produsele speciale de curãþare a geamurilor. 3) Clãtiþi bine cu apã ºi uscaþi-o cu jet de aer sau ºterg`N cu piele de cãprioarã. Pãrþile exterioare din plastic trebuie curãþate urmând procedura obiºnuitã de spãlare a vehiculului. Folosiþi cârpe foarte curate pentru a evita zgârierea sticlei sau pierderea transparenþei sale. Folosiþi doar produse originale atunci când efectuaþi aceste retuºuri (vezi secþiunea "Specificaþii tehnice").

Aºadar. Dupã spãlare. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. CURÃÞAREA SCAUNELOR ªI A TAPIÞERIEI – Îndepãrtaþi praful cu o perie moale ºi cu aspiratorul.) sub covoraºe fiindcã prezenþa acesteia duce la ruginirea caroseriei. curãþaþi cu grijã compartimentul motorului. Compartimentul motorului La sfârºitul fiecãrei ierni. Detergenþii polueazã apa. IMPORTANT Compartimentul motorului trebuie spãlat atunci când motorul este rece ºi cu cheia de contact în poziþia STOP.IMPORTANT Pentru a preveni deteriorarea elementelor de încãlzire electricã. 207 . PÃRÞILE DE PLASTIC DIN INTERIORUL VEHICULULUI Folosiþi produse special concepute pentru a nu deteriora aspectul componentelor. umbrele. INTERIORUL Din când în când verificaþi dacã nu s-a strâns apã (de pe încãlþãminte. etc. Existã riscul ca ele sã explodeze. Efectuaþi aceastã operaþiune la un garaj. – Frecaþi scaunele cu un burete umed îmbibat într-o soluþie de apã ºi sãpun neutru. asiguraþi-vã cã elementele protectoare (spre exemplu. Încãrcãtura electrostaticã generatã prin frecare atunci când curãþaþi ar putea cauza incendii. diverse apãrãtori sau tampoane de cauciuc) nu au fost îndepãrtate sau deteriorate. Nu pãstraþi în vehicul recipiente pe bazã de aerosoli. IMPORTANT Nu folosiþi alcool sau benzinã pentru curãþarea tabloului de bord. Recipientele cu aerosoli nu trebuie niciodatã expuse la o temperaturã mai mare de 50°C. Temperatura din interiorul vehiculului lãsat la soare poate depãºi cu mult aceastã valoare. ºtergeþi uºor interiorul lunetei termice (dacã existã) în direcþia elementelor. Nu folosiþi niciodatã produse inflamabile (petroxin. benzinã) pentru a curãþa interiorul vehiculului.

208 .

...... 211 TRANSMISIE .............SPECIFICAÞII TEHNICE lectura manualului cu acest capitol........................ 215 PRESIUNEA ÎN PNEURI ............................................................................................... prezintã succint caracteristicile unui model gândit pentru a vã oferi maximul satisfacþiei automobilistice...... 219 PERFORMANÞE ................................................................................................ numere................................................. 221 MASE ..... 213 SISTEM FRÂNARE ........ mãsurãtori ºi tabele....................................................................................................................... în limbaj tehnic................... 214 SERVODIRECÞIE ............................ 225 CONSUMUL DE CARBURANT EMISII DE CO2 LA EVACUARE ..................................................... Un document de prezentare al autovehiculului care.. 218 SISTEMUL ELECTRIC .................. 210 MOTOR ..... 220 DIMENSIUNI ....................................... de cartea de identitate a lui Fiat Albea................... aici vom începe un capitol plinã de date........... Probabil pasionaþii de motoare ºi mecanicã vor începe DATE DE IDENTIFICARE ............................................... 227 209 ...................................... 223 CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR ........................ De fapt................................... 215 JANTE ªI ANVELOPE ..... Este vorba................. 208 COD MOTOR ................................... .....VERSIUNE CAROSERIE ......... 214 SUSPENSII . 222 CAPACITÃÞI FLUIDE . formule...................... la propriu......

3 .Versiunea Multijet 210 P4E02809 . seria reprezintã: – tipul vehiculului NM4 178000. P4E02263 P4E02332 fig.DATE DE IDENTIFICARE SERIE ªASIULUI fig. 2 . sub scaunul faþã dreapta.4 8V fig.Versiunea 1. 1 Este marcatã în interior. – seria de ºasiu. Puteþi avea acces la serie prin ridicarea mochetei. SERIA MOTORULUI fig. 2-3 Seria este gravatã pe blocul motor ºi reprezintã tipul ºi numãrul progresiv de fabricaþie. 1 fig.

Fabricantul vopselei B . 4 fig.Tipul motorului L .Numele constructorului B .Numele culorii C .Numãr pentru piese de schimb PLÃCUÞÃ DE IDENTIFICARE A CULORII CAROSERIEI Fig. 5 Plãcuþa adezivã este aplicatã în lateral.PLÃCUÞÃ REZUMATIVÃ CU DATE DE IDENTIFICARE fig.Masa maximã autorizatã pe puntea faþã H .Numãrul de omologare C .Serie ºasiu E .Cod de identificare a tipului de vehicul D .Codul culorii pentru retuºuri sau revopsire. Are înscrise: A . interior.Cod versiune caroserie M .Masa maximã autorizatã pe puntea spate I . 5 211 P4E01455 . pe portiera dreapta faþã.Masa maximã autorizatã F .Codul Fiat al culorii D . 4 Plãcuþa este fixatã pe capota motorului ºi semnaleazã urmãtoarele: A .Masa maximã autorizatã cu remorcã G . P4E01670 fig.

COD MOTOR – VERSIUNE CAROSERIE Cod motor 1.3 Multijet 350A1000 188A9000 Cod versiune caroserie 178CYN1A 16 178CYH1A BT 212 .4 8V 1.

4 8V GENERALITÃÞI Cod Ciclu Numãr ºi dispunere cilindri Numãr supape pe cilindru Diametrul ºi cursa pistonului Cilindree Raport de compresie Putere maximã (CEE) regim corespondent Cuplu maxim (CEE) regim corespondent DISTRIBUÞIE Admisie: avans faþã de PMS întârziere faþã de PMI Evacuare: aprindere înainte de PMI întârziere faþã de PMS Joc termic de funcþionare la rece kW CP rpm Nm kgm rpm mm cm3 350A1000 Otto 4. în linie 4 69. în linie 2 72x84 1368 11.3 1750 7° 41° 57° 9° Compensare hidraulicã -12° 6° -12° 40° Compensare hidraulicã 213 .1±0.MOTOR 1.3 Multijet D 188A9000 Diesel 4.2 57 77 6000 115 11.6x82 1248 18:1 51 70 4000 180 18.8 3000 1.

injecþie electronicã Multipunct secvenþialã cu aprindere integratã. pompã centrifugã ºi vas de expansiune. cu supapã de limitare a presiunii încorporatã. de tip “control by-pass” pe circuitul secundar de circulare a apei din motor în radiator.ALIMENTARE/APRINDERE Versiuni benzinã Sistem de alimentare returnless. Termostat. RÃCIRE Sistem de rãcire cu radiator. Electroventilator pentru rãcirea radiatorului cu deschiderea/închiderea comandatã de sistemul central de control. Filtrare totalã a uleiului prin intermediul filtrului de ulei. Versiuni Multijet Injecþie directã Multijet “Common Rail” ºi control electronic cu turbocompresor ºi intercooler. pot cauza anomalii funcþionale ºi prezintã risc de incendiu. Modificarea sau repararea sistemului de alimentare fãcute incorect sau fãrã a þine seama de specificaþiile tehnice ale sistemului. LUBRIFIERE Ungere forþatã prin pompã. 214 .

TRANSMISIE AMBREIAJ Autoreglabil.767 0:00 DIFERENÞIAL Transmisie principalã cu angrenaj cilindric ºi grup diferenþial încorporat în carcasa schimbãtorului de viteze. 215 .121 0.158 1.909 1.480 1.909 2. Comandã ambreiaj: hidraulicã.4 8V Treapta 1 Treapta a 2-a Treapta a 3-a Treapta a 4-a Treapta a 5-a Marºarier 3.563 Numãr dinþi 58/15 57/16 Transmisia se face de la motor la roþile din faþã prin arbori planetari cuplaþi la grupul diferenþial ºi roþi prin articulaþii homocinetice. cu pedalã. CUTIE DE VITEZE Schimbãtor cu cinci viteze înainte ºi marºarier.829 3.029 0.238 1. Rapoartele sunt: 1.909 2.444 1. Rapoartele sunt: Cuplu în diferenþial 1.3 Multijet 3.3 Multijet 3.4 8V 1. fãrã cursã în gol. cu sincronizare pentru vitezele de mers înainte.867 3.

Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice. Barã stabilizatoare sudatã. Sistem ABS cu patru canale ºi patru senzori cu EBD (corector electronic al frânãrii). roþi de aliaj uºor. Comandã prin circuit hidraulic în X. În spate: saboþi autoreglabili. FRÂNELE DE SERVICIU ªI DE URGENÞÃ În faþã: disc. Regulator de frânare acþionând asupra circuitului hidraulic al frânelor spate (pentru versiunea fãrã ABS). de tip etrier flotant. 216 . gheaþa sau sarea de pe suprafeþele de drum se pot depozita pe discurile de frânã. cu dublu efect.SISTEM FRÂNARE Apa. Recuperare automatã a uzurii garniturilor de frânã. capace roþii: se poate reduce ventilaþia elementelor de frânare cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate sau În coborâri prelungite. Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. Atenþie la montarea de spoiler adiþional. reducând eficienþa primei frânãri. Barã stabilizatoare. suspensie McPherson. SPATE Punte semiindependentã cu braþe interconectate. FRÂNA DE MÂNÃ Comandatã de levier de mânã acþionând mecanic asupra tamburelor frânelor spate. cu braþ oscilant inferior legat la o traversã. Servofrânã cu depresiune de 9". SUSPENSII FAÞÃ Roþi independente.

65 rotaþii. Articulaþii lubrifiate permanent. luaþi în considerare doar specificaþiile din talon. unde este prevãzut).SERVODIRECÞIE Volan cu absorbþie de energie (airbag. ROATA DE REZERVà Jantã de oþel. IMPORTANT Nu folosiþi camere de aer la pneurile Tubeless. Pneurile omologate sunt specificate în talonul vehiculului. Valorile se referã la vehicul în ordine de mers. Pinion ºi cremalierã lubrifiate permanent. trebuie sã folosiþi pneuri de aceeaºi marcã ºi tip la toate roþile. ANVELOPE DE IARNà Folosiþi anvelope de iarnã de aceleaºi dimensiuni cu cele din dotarea autovehiculului. cu prezoane specifice (dimensiuni diferite ºi incompatibile) pentru cele douã tipuri. Pneuri Tubeless cu carcasa radialã. Pentru condiþii de siguranþã de drum optime. Controlaþi prinderea lanþului dupã câþiva metri de mers. 217 . Coloanã de direcþie deformabilã cu reglare a înclinaþiei. incompatibile cu orice tip de jantã din oþel excepþie fãcând roata de rezervã. Diametrul minim de virare: 10. Pneu Tubeless (la fel ca cele montate). JANTE ªI ANVELOPE Jante de oþel sau aliaj (unde este prevãzut).2 m. Asistare hidraulicã. LANÞURI ANTIDERAPANTE Profil maxim admis de depãºire a pneului: 12 mm. Jantele din aliaj folosesc buloane specifice. IMPORTANT În cazul unor discrepanþe între informaþia prezentatã în acest manual ºi talon. Numãr de rotiri ale volanului: 2. GEOMETRIA ROÞILOR Convergenþa roþilor din faþã mãsuratã Între jante: -1±1 mm.

Exemplu: 175/70 R14 84 T 175 = Lãþimea totalã (S. T = indice vitezã maximã. ca procent) R = pneu radial 14 = diametrul nominal al jantei în inch 84 = indice de greutate (încãrcare). (*) jante din aliaj 218 .Versiune 1. distanþa în mm între pereþii laterali) 70 = raportul înãlþime/lãþime (H/S.4 8V 1. 6 În continuare sunt menþionate indicaþiile necesare pentru a înþelege codurile înscrise pe anvelope.3 Multijet Jante 5 ½ J x 14H ET44 5 ½ J x 14CH ET 44 (*) 5 ½ J x 14 Anvelope 175/70 R14 84T 185/65 R14 175/70 R14 84T CITIREA CORECTÃ A TIPULUI ANVELOPEI fig.

6 P4E02265 219 . H2 fig. Exemplu: 5 1/2 B x 14 H2 5 1/2 = lãþime jantã în inch (1) B 14 = profil (înãlþimea umãrului de sprijin a anvelopei) (2) = diametrul nominal al jantei în inch (corespunde cu diametrul pneului care se monteazã pe ea) (3 = Ø) = forma ºi numãrul "proeminenþelor" (reliefate pe circumferinþã pentru a menþine pneul Tubeless pe jantã). 6 În continuare aveþi indicaþiile necesare pentru înþelegerea semnificaþiei marcajelor de pe jantã.Indice vitezã maximã: Q = pânã la 160 km/h R = pânã la 170 km/h S = pânã la 180 km/h T = pânã la 190 km/h U = pânã la 200 km/h H = pânã la 210 km/h V = pânã la 240 km/h W = pânã la 270 km/h Y = pânã la 300 km/h Indice al capacitãþii de transport (încãrcare) 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg MARCAJELE DE PE JANTÃ fig.

4 8V 1. valorile din tabel trebuie crescute cu 0.2 Roatã de rezervã - 220 . valorile din tabel trebuie crescute cu 0. Pentru pneurile de iarnã.2 2.2 Spate 2.3 Multijet 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T 2.3 bar.2 bar.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.0 2.1 2. Anvelopã Încãrcãturã medie Faþã 1.2 2.1 Spate 2.PRESIUNEA ÎN PNEURI PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar) Pentru pneurile calde.

4 8V 1.4 8V 1.3 Multijet 1.4 8V (*) 90A 65A 75A 90A DEMAROR Curent nominal maxim dezvoltat 1. pot cauza anomalii cu risc de incendiu.3 Multijet (*) (*) versiuni cu aer condiþionat cu acþionare manualã Modificãrile sau reparaþiile aduse sistemului electric. Curent nominal maxim dezvoltat 1.3 Multijet 50 Ah 50 Ah 250A 250A 1. neefectuate corect ºi neþinând cont de specificaþiile tehnice. 221 . Începe încãrcarea bateriei la pornirea motorului.3 kW Capacitate Pornire de curent pentru descãrcare temperaturã în 20 ore rece (–18°C) 1.3 Multijet 1.SISTEMUL ELECTRIC Tensiunea de alimentare: 12 volþi BATERIA Cu minusul la masã. ALTERNATOR Punte de alimentare cu reglator de tensiune încorporat.0 kW 1.4 8v 1.

4 8V 1. în km/h.3 Multijet 36 38 2a 66 67 3a 97 101 4a 128 137 5a 162 160 R 36 38 222 .PERFORMANÞE Vitezã maximã admisã dupã perioada de rodaj. 1a 1.

7 P4E02810 C 981 981 D 4210 4210 E 1489 1489 F 1414 1419 (*) 1414 1419 (*) G 1438 1439 (*) 1438 1439 (*) H 1703 1703 I 1907 1907 (*) cu încãrcare maximã 223 .3 Multijet A 790 790 B 2439 2439 fig.DIMENSIUNI Volumul portbagajului (normã VDA) – în condiþii normale.4 8V 1. 515 dm3 Dimensiuni în mm Versiune 1.

axul faþã: .axul spate: .4 8V 1045 485 800 870 1530 1.totalã: Sarcini remorcabile: . (**) Încãrcãturã ce nu trebuie depãºitã.remorcã fãrã frâne: Greutate maximã pe acoperiº: 1. masa utilã se diminueazã corespunzãtor sarcinii maxime admise. E responsabilitatea utilizatorului de a dispune în portbagaj sau în interior/exterior o încãrcãturã care sã nu depãºeascã pe cea maximã admisã. accesorii) Sarcinã utilã (*) cu ºofer: Sarcini maxime admise (**) .3 Multijet 1085 485 800 870 1595 1000 400 50 1000 400 50 (*) În prezenþa unor echipamente speciale.MASE Mase (kg) Masa autovehiculului echipat în ordine de mers: (cu combustibil. roatã de rezervã.remorcã cu frâne: . 224 .

0 0.73 0.9 6.8 2.5 6.68 0.1 6.5÷7.1 2. 225 . se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.075 Combustibili prescriºi Produse recomandate Benzina Super fãrã plumb Cu cifrã octanicã peste 95 R.4 8V Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: – cu încãlzitor: – cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 47 5.3 Kg 7.O.CAPACITÃÞI FLUIDE 1.250 1.4 2. Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.4 0.N.6 2.3 Multijet.6 2. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.45 2.54 0.

68 0.98 0.9 0.6 7.3 Kg 7.85 3.8 0.0 1. 226 .cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 48 5.4 0.5 7.3 Multijet Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: .86 7.6 2.cu încãlzitor: . se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.5÷7.075 Motorinã Combustibili prescriºi Produse recomandate Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.86 2.45 2.75 2.6 1. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.1.3 Multijet.

227 . se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR PRODUSE UTILIZABILE ªI CARACTERISTICILE LOR Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 10W-40 cu specificaþie ACEA A3 ºi API SJ SELENIA 20K Lubrifianþi pentru motoare pe benzinã (*) Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 5W-30 cu specificaþie ACEA A1 ºi API SJ SELENIA PERFORMER MULTIPOWER Lubrifianþi pentru motoare diesel (versiuni 1. API CF ºi FIAT 9.3 Multijet) Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 5W-40 cu specificaþie ACEA B4.55535-M2 SELENIA WR (*) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.

M. apã ºi surfactanþi. ISO 4925 SAE J-1704.Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 75W-85 cu specificaþie API GL-4 Plus ºi MIL-L2105 D LEV.V. Lubrifianþi ºi unsori pentru transmisie Lubrifiant cu caracteristici “ATF DEXRON III” Vaselinã pe bazã de Li cu bisulfurã de molibden.S. pe bazã de etilenglicol. CUNA NC 956-01 TUTELA TOP 4 Comandã hidraulicã frânã ºi ambreiaj Antigel radiator Antigel protector anticongelare. no. ASTM D 3306 PARAFLU UP Circuit de rãcire. 116.S. CUNA NC 956-16. Procent de utilizare 50% pânã la –35°C Lichid pentru spãlare parbriz Amestec de alcool. consistenþã NLGI=2 TUTELA CAR TECHNYX TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 Cutie mecanicã ºi diferenþial Servofrânã hidraulicã Articulaþii homocinetice Lichid de frânã/ambreiaj Fluid sintetic F. DOT 4. CUNA NC 956-11 Se foloseºte în stare purã sau TUTELA PROFESIONAL SC 35 diluat în rezervorul de spãlare 228 .

0 Extraurban 5. – ciclu extraurban: calculat într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim extraurban. stilul de a conduce. situaþiile de trafic.7 Valoarea emisiilor de CO2 la evacuare.3 Multijet Urban 8. prezenþa barelor de acoperiþ. nivelul de pregãtire/ dotare/accesorizare. cu frecvente schimbãri de viteze.4 8V 1. condiþiile atmosferice.3 Multijet 123 229 .8 4. Pentru relevarea consumului.CONSUMUL DE CARBURANT . alte situaþii ce influenþeazã coeficientul de penetrare aerodinamicã sau rezistenþa la înaintare pot da valori de consum diferite de cele prezentate (vezi capitolul "Utilizarea corectã a autovehiculului") Consumul conform directivei 1999/CE/100 1. se referã la consumul combinat.9 Combinat 6. pe baza probelor de omologare specificate de Directiva Europeanã. Emisii de CO2 conform directivei 1999/100/CE (g/km) 1. din tabelul de mai jos.9 6. s-au folosit urmãtoarele proceduri de determinare: – ciclu urban: calculat cu motorul pornit rece. într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim urban. la o vitezã de deplasare între 0 ºi 120 km/h. tabelate mai jos.EMISII DE CO2 LA EVACUARE Valorile de consum carburant sunt exprimate în litri pe 100 km. IMPORTANT: Tipul de utilizare.4 8V 160 1. încãrcãtura vehiculului. – consum combinat: determinat printr-un procent de 37% ciclu urban ºi 63% extraurban.5 3. starea generalã a vehiculului.

N° 2 M10 N° 2 M10 N° 4 M8 fig. IMPORTANT Este obligatorie fixarea la înãlþimea cârligului a unei etichete vizibile de dimensiune ºi material potrivite. 230 . 8 reprezintã punctele în care trebuie fixatã piesa de tractare pe caroserie. 8 Fig. locaºurile de prindere ale ºuruburilor de fixare trebuie sigilate. Structura cârligului de trac- tare trebuie fixatã în punctele indicate cu Ø cu 8 ºuruburi M8 ºi cu 6 ºuruburi M10. pe care sã scrie: GREUTATEA MAXIMÃ ASUPRA CÂRLIGULUI 70 kg. a carico N° 4 M8 N° 2 M10 Sfera a norme 385±35 Mezzeria veicolo Dupã montare. pentru a împiedica infiltrarea gazului de eºapament. iar placa 2 trebuie sã aibã grosimea minimã 6 mm.DISPOZITIVUL DE TRACTARE REMORCÃ Asse ruote posteriori P4E02562 Placa 1 trebuie sã aibã grosimea minimã 5 mm.

.... ............ ........................ Bujii ..................... ...încãlzire ...versiune caroserie ..... ........ Accesorii achiziþionate de proprietar....................................................INDEX ALFABETIC Bateria ......................................................... Ambreiaj ................................. 34 .. Accesorii interioare .............. 32 ......................... 12-22 Combustibil ............. .................. ......................... 31 Chei ............... 13-30 ...........conducerea în zone montane ....... ....conducerea cu ABS ..............reglare în înãlþime ..................... ......pornirea folosind o baterie auxilarã............................instrucþiuni generale ......anvelope de iarnã................. Anvelope.tipuri de becuri................ .............. ....... 30 ...................... .................înainte de a urca la volan .......... 161 198 161 167 167 117 134 200 ABS .......... ......................... Consumul de carburant ........... 212 Centuri de siguranþã .conducerea pe zãpadã ºi gheaþã ................................................. . Buºon rezervor combustibil.centurã de siguranþã posterioarã centralã ........ ............ Airbag ......................................................... 126 157 115 106 110 109 110 205 106 129 214 215 217 217 218 220 ................................ ...................comenzi ....buºon rezervor combustibil .....18-124 Caroseria ................................ Aeratoare .................... Capota ............... ................................ Aer condiþionat............................... Conducerea în condiþii de siguranþã ....... Alimentare ................climatizare .........conducerea pe timp de noapte....................................presiunea în pneuri .....................conducerea pe timp de ploaie ......... 42 134 229 42 145 149 148 148 147 147 149 146 145 229 162 21 231 ........ ............................ ........consum......................................... ........ Bricheta ...................... Cunoaºterea autovehiculului ......... Cric ...caracteristici ......indicator nivel combustibil.............................caracteristici ............folosirea centurilor de siguranþã.......................... 205 .................................. Aer condiþionat (întreþinere) .............................conducerea pe timp de ceaþã ....................în timpul cãlãtoriei.............. Becuri (înlocuirea unui bec) ...........................

.................................. ............plan de revizii anuale............... 222 Perioade de lungã staþionare ..... ................... Martori ºi mesaje de avertizare .... Dispozitiv de tractare remorcã ..................... ......... Lunetã termicã ........... 160 .............. Diferenþial................................................................. Întreþinerea autovehiculului .............................. Jante ............... 144 Familiarizarea cu Geamuri (curãþare) ........................... autovehiculul ............ .............................Cutie de viteze ..... 42 42 159 110 187 189 189 201 155 227 111 114 114 D În caz de urgenþã .......... 156 Plafoniere .............date tehnice ................. Manetele volanului ................... 116 Planºa de bord................................. 12-22 Frâna de mânã ........ Lumini (comenzi manetã) ......17-120 combustibil.........................cod motor ......... Dispozitiv de pornire.................. . 203 Geamuri electrice ................................ Motor .........alimentare/aprindere .........rapoarte de transmisie .......................verificãri suplimentare........................ Dispozitiv de blocare a coloanei de direcþie .........dispozitiv de pornire..................... Instrumente de bord ........ 8 Fiat Code (sistemul)....... Dimensiuni ..... 9 Pornirea motorului............ Emisii de CO 2 la evacuare. Lanþuri antiderapante ..................pornirea folosind o baterie auxilarã ............................26-140 ................................. 224 207 214 212 213 207 15 29 29 Oglinzi retrovizoare............... 232 .....pornirea de urgenþã ...................................................................................... Lumini avarie ......................... Mase............. 161 Parasolare ....................exterioare ....................................................... ........... 26 ...................................... 144 215 210 215 223 12 26 230 229 Indicator nivel combustibil .......... Manetã deschidere uºiþã 134 111 14 80 118 Parcarea .............................................. ate de identificare ........................... .... Manete pe volan . ..... Lubrifianþi ......................spalarea compartimentului motor .............. 143 Performanþe .......................................... ..interioare ........................... Încãlzire ..

.........................cod culoare ......................................................................... 13-28 Torpedo.....frânele de serviciu ºi de urgenþã ....... 14 .........reglare..... 221 Sistemul Fiat Code .................................................... 216 Sistemul electric ...............17-114 . 211 ......................... 207 .. 162 .......................................curãþare ...... 114 Protejarea mediului înconjurãtor... 192 Verificãri înaintea începerii unei cãlãtorii ..........................................extinderea portbagajului ....... 210 Siguranþe ............. Utilizarea corectã a autovehiculului ..................... 140 Portbagaj..............15-113 Specificaþii tehnice ................................. 206 ......................................... 152 R Scrumiera ................................................. 24 Tetiere ................................................................. 126 Sistem de încãlzire/aer condiþionat... 40 Sistem frânare ................... 121 ................... 206 233 ...............întrerupãtor activare/dezactivare.......... Verificarea nivelului T Scaune ................................................ 42 Volan ................................................ 222 Vitezometru ................................................. 153 Transportul copiilor în siguranþã ............ 209 Sugestii pentru accesorii utile 157 Suspendarea vehiculului....................reglare... 136 acorduri de cauciuc . 122 Portiere .......... Trusa de prim ajutor ....................sfaturi pentru menþinerea în stare bunã ..... Turometru .......pornirea prin împingere .................... 13-27 lichidelor............................. 115 Tractarea remorcilor ..................................... 36 186 43 192 192 200 139 Ulei de motor ........................................... 14-28 Vopseaua ........ 150 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi respectarea mediului înconjurãtor....... 156 Viteze maxime...... 202 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi a poluãrii ............................................................procedura de pornire ..............18-121 .. Unitatea electronicã de control .......... 216 ablou de bord...... 12-22 Spãlator parbriz................................................... 106 Sistem de pretensionare .............. 11 Telecomanda de închidere centralizatã......... 216 ........ 182 Suspensii ....... ...verificare nivel...................................................................deschiderea/închiderea portbagajului .......................................................13-27-207 ............. 220 Proiectoare ceaþã ................... 117 Serie ºasiu........................................... 176 Sistem ABS ........... 119 Presiunea în pneuri............................

NOTE ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 234 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 235 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 236 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 237 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 238 .

® ® Cereţi întotdeauna mecanicului .

Gama Selenia include. SELENIA WR Lubrifiant specific pentru motoarele diesel. common rail ºi Multijet. Testele specifice ºi caracteristicile tehnice superioare permit ca Selenia sã garanteze cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motorului.flselenia.Schimbaþi uleiul? Experþii recomandã Selenia. Selenia Performer 5W-40. pentru protecþia motoarelor pe benzinã din noua generaþie. de asemenea. Selenia Racing şi Selenia Digitech. foarte eficace chiar în cele mai severe condiþii climatice. . acesta garanteazã protecþie maximã la uzurã. garanteazã cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motoarelor pe benzinã normal aspirate. Motorul automobilului dumneavoastrã conþine din fabricã ulei Selenia . gama de uleiuri ce îndeplineºte cele mai avansate specificaþii internaþionale. supraalimentate sau multivalve. Deosebit de eficient pentru pornirile la rece. SELENIA PERFORMER Ideal. vizitaþi site-ul www. Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic: SELENIA 20K Lubrifiantul API SL. controlul tacheþilor hidraulici. garanteazã performanþele motorului ºi stabilitate la temperaturi ridicate. SELENIA TD Lubrifiant pentru motoare diesel normal aspirate. Selenia 20K Alfa Romeo.com. Acesta garanteazã reducerea consumului de combustibil (conservarea energiei). reducerea consumului ºi stabilitatea la temperaturi ridicate. în special. Pentru informaþii suplimentare despre produsele Selenia. supraalimentare sau multivalve. .

4 8V 1.p. ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR 1.2 Roatã de rezervã 2.2 Adãugaþi +0.1 Spate 2. Agnelli.Assistenza Tecnica .10040 Volvera .A. 5 .4 8V Capacitate rezervor Rezervã 47 5.45.5 ÷ 7.2 2.5 ÷ 7.Ingegneria Assistenziale Largo Senatore G.3 Multijet 175/70 R14 84T 175/70 R14 84T Încãrcãturã medie Faþã 2.5 1.4 8V litri Baie de ulei Baie de ulei ºi filtru Nu aruncaþi uleiul uzat în mediul înconjurãtor.5 Alimentaþi automobilele cu motoare pe benzinã doar cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (RON) de minimum 95.0 2. 603.5 litri 2.2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard.3 Multijet kg 2. adãugaþi +0. Fiat Auto S. After Sales .8 CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri) 1.6 2.0 kg 2.PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari) Anvelope 1.3 Multijet 47 5.Prima ediþie .2 2.2 2.Torino (Italia) Tipãrit N.3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde.2 Spate 2.840 -1/2005 .75 2.2 2. 1.1 2.5 2. Cu anvelope de iarnã.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.85 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful