Am conceput acest manual pentru o cunoaºtere amãnunþitã ºi o exploatare optimã a noului Fiat Albea.

Vã recomandãm citirea sa în întregime înainte de a porni pentru prima oarã la drum. Veþi descoperi informaþii, sfaturi ºi avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel încât sã puteþi beneficia la maxim de calitãþile sale tehnologice. Acest manual conþine sfaturi extrem de importante cu privire la condiþiile de siguranþã în trafic, întreþinerea automobilului ºi protejarea mediului înconjurãtor. arnetul de Garanþie anexat acestui manual cuprinde ºi Certificatul de Garanþie, cu termenii ºi condiþiile pentru pãstrarea garanþiei.

Stimate client, Vã mulþumim pentru cã aþi ales marca FIAT ºi vã felicitãm pentru alegerea unui Fiat Albea.

C

Lecturã ºi cãlãtorie plãcutã!

În acest Manual de Utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Albea. În consecinþã vã rugãm sã luaþi în considerare numai versiunea achiziþionatã de dumneavoastrã.

BINE AÞI VENIT LA BORDUL UNUI FIAT ALBEA
iat Albea este un autoturism cu o linie originalã, gândit pentru a vã oferi satisfacþie maximã, siguranþã deplinã ºi respectarea normelor de protejare a mediului înconjurãtor. Începând cu motorizãrile ºi continuând cu sistemele de siguranþã, îmbunãtãþirea confortului pentru ºofer ºi pasageri, practicitatea soluþiilor funcþionale, totul vã va face sã apreciaþi personalitatea Fiat-ului Albea. ã veþi da seama de acest lucru atunci când veþi descoperi cã stilul ºi caracteristicile Fiat sunt o parte foarte importantã din procesul de producþie, ceea ce duce la reducerea costurilor de întreþinere.

F

V

2

SEMNELE CE VÃ AJUTÃ SÃ CONDUCEÞI CORECT
emnele din aceastã paginã sunt foarte importante. Ele semnalizeazã acele pãrþi din manual care trebuie citite cu atenþie sporitã. Dupã cum vedeþi, fiecare semn are un simbol diferit, astfel încât acestea sã poatã fi rapid ºi uºor identificate în cadrul diverselor secþiuni.

S

Siguranþa pasagerilor Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate pune ºoferul, pasagerii sau alte persoane în pericol.

Protecþia mediului înconjurãtor Acest semn aratã procedurile corecte de urmat pentru a vã asigura cã autoturismul dvs. nu polueazã mediul.

Integritatea vehiculului Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate duce la defecþiuni mari ale autoturismului ºi poate conduce la anularea garanþiei

3

SIMBOLURI
Veþi gãsi etichete specifice, colorate, lângã sau chiar pe suprafaþa unor componente ale Fiat Albea. Ele poartã simboluri pentru a vã reaminti mãsurile care trebuie luate cu privire la componentele respective. În continuare sunt prezentate simbolurile ce pot fi gãsite pe aceste etichete, iar lângã simbol se va preciza componenta în cauzã. Pe lângã semnificaþia acestora, ele sunt împãrþite suplimentar în simboluri de: pericol, interzicere, avertizare, obligativitate ºi, este menþionatã componenta cãreia aparþine simbolul.

SIMBOLURI DE PERICOL Baterie Lichid coroziv. Bobinã Înaltã tensiune.

Baterie Pericol de explozie.

Curea ºi volante Piese în miºcare; nu vã apropiaþi cu corpul sau îmbrãcãmintea!

Ventilator Poate porni automat ºi cu motorul oprit. Tubulaturã de climatizare Nu deschideþi! Vas de expansiune Nu desfaceþi capacul cu lichidul de rãcire fierbinte! Gaz sub presiune.

4

ventilator Nu vã sprijiniþi ! Baterie Þineþi copiii la distanþã ! AI SIMBOLURI DE AVERTIZARE Catalizator Nu staþionaþi deasupra materialelor inflamabile! Consultaþi capitolul: "Întreþinerea dispozitivelor ce reduc noxele." RBAG Airbag pasager Servodirecþie Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare".SIMBOLURI DE INTERZICERE Baterie Nu umblaþi cu flacãrã deschisã! Apãrãtori de cãldurã – curea roþi de transmisie . Nu instalaþi scaunul pentru copii pe locul pasagerului din faþã! 5 .

Baterie Protejaþi-vã ochii ! Vehicule diesel ªtergãtor parbriz Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare. Vehicule pe benzinã Folosiþi numai benzinã fãrã plumb. 95 R." Folosiþi doar lichid indicat la capitolul “Alimentare” Folosiþi doar motorinã ce respectã standardele europene EN590.SIMBOLURI DE OBLIGATIVITATE Circuit de frânã Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare"." Vas de expansiune Ulei motor Folosiþi numai lubrifiantul indicat la capitolul "Alimentare. DIESEL Baterie Cric Consultaþi Manualul de Utilizare.O. 6 .N.

CUPRINS FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI ÎN CAZ DE URGENÞÃ ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX ALFABETIC 7 .

....... PORTIERELE ...FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL! Paginile urmãtoare vã vor oferi toate informaþiile necesare pentru a pleca repede ºi pentru a circula în deplinã siguranþã............................................................................. TETIERE ...................................................................................................................................... LUMINILE DE AVARIE ............... citiþi......... CAPOTA .......................... SISTEMUL FIAT CODE .................................................................................................................................... LA STAÞIA DE ALIMENTARE ............. SCAUNELE .......................... OGLINZI RETROVIZOARE ..... AER CONDIÞIONAT MANUAL ....... BUTOANE DE COMANDÃ........................ GEAMURI ELECTRICE...................... 9 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 8 ....... CENTURI DE SIGURANÞÃ ............. În câteva minute.................. MANETELE VOLANULUI .............................................................. Aºezaþi-vã comod în autovehicul ºi pregãtiþi-vã sã ................................... PORTBAGAJUL .............. vã veþi familiariza cu martorii de avertizare ºi principalele sisteme...................................................................................................................................................................................................................... VOLANUL............................................................................................................. ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA ................................. Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat................................................. PLANªA DE BORD .. TABLOUL DE BORD .

Aeratoare fixe spre geamurile laterale .2. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile . Ceas digital ºi display multifuncþional .17. Comenzi control ventilaþie/climatizare .11.8. Buton lumini avarie . Comenzi display multifuncþional. Tablou de bord ºi martori avertizare – 5. P4E02760 fig. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile .3. Manetã reglare volan – 18.10. 9 .12.4. Manetã deschidere capotã motor – 20.19. Compartiment pentru radio .16.PLANªA DE BORD Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune. Capac de acces la siguranþe . Spaþiu depozitare . Brichetã 15.14. Butoane de comandã ºi martori . Manetã comandã lumini externe .9.7.13.6. 1 1. Torpedo . Contact . Claxon . Manetã control ºtergãtoare de parbriz .

19.11.3. P4E02761 fig. Manetã comandã lumini externe . Brichetã .17. Torpedo .13. 10 . Aeratoare fixe spre geamurile laterale . Manetã reglare volan .14. Manetã deschidere capotã motor . Buton lumini avarie . Manetã control ºtergãtoare de parbriz .20. Contact .8.5. Tablou de bord ºi martori avertizare . Comenzi control ventilaþie/climatizare . Butoane de comandã ºi martori .2. Spaþiu depozitare 16.15.18. Capac de acces la siguranþe . Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile . Ceas digital ºi display multifuncþional .9.10. Claxon .4.7. 2 1. Radio . Comenzi display multifuncþional.12.6. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile .Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.

C .3 Multijet A . B .Kilometraj total þi parþial. P4E02762 fig. B .Turometru.Turometru. C . D .Termometru lichid rãcire motor.Kilometraj total ºi parþial.Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã.4 8V A . D .TABLOUL DE BORD VERSIUNE 1.Termometru lichid rãcire motor. 3 VERSIUNE 1.Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã. P4E02765 fig. 4 11 .

5 12 P4E02836 . 5 O datã cu maºina. miºcaþi uºor de volan în ambele sensuri.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. Se dezactiveazã când cheia este rotitã în poziþia MAR. dacã întâmpinaþi rezistenþã la rotirea cheii în contact. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. CHEILE fig. Semnalul respectiv este. fig. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). DISPOZITIV DE BLOCARE A COLOANEI DE DIRECÞIE Se activeazã automat când este scoasã cheia din contact. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere/ deschidere centralizatã a portierelor. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã.

SCAUNELE Acþionaþi comenzile din fig. 6 fig. C . 8. – pentru coborâre: menþinând apãsat pe B deplasaþi inelul reglabil A. asigurându-vã cã aþi blocat-o în poziþia doritã.Reglare înclinare spãtar. 7 fig. P4E02109 P4E02834 fig. sã se sprijine pe tetierã. 7 astfel încât ceafa. B . 8 13 P4E02303 . CENTURI DE SIGURANÞÃ Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat. TETIERE Reglaþi tetierele fig. Inelul A poate avea 4 poziþii distincte.Reglare longitudinalã. 6 A . Citiþi ºi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului".Reglare în înãlþime. ºi nu gâtul. Reglare în înãlþime a centurilor anterioare: – pentru ridicare: ridicaþi inelul reglabil A-fig. Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat.

VOLANUL Pentru a-i regla înclinarea (acolo unde este prevãzutã). 10 14 . Nu utilizaþi centura cu scaunul înclinat. Poziþia 1 .Pentru protecþie maximã. cu cheia extrasã sau în poziþia STOP = funcþia "follow me home". 10 În poziþia 1 = semnalizare dreapta În poziþia 2 = semnalizare stânga Trasã cãtre volan = semnal luminos Trasã cãtre volan. P4E02767 Reglarea se va face numai cu vehiculul staþionat! fig.volan blocat. sprijiniþi bine spatele ºi legaþi centura pentru a avea contact perfect pe bust ºi bazin. MANETELE VOLANULUI MANETA STÂNGÃ fig. 9 P4E02766 fig.volan deblocat Poziþia 2 . folosiþi maneta A-fig. reglaþi spãtarul drept. 9. Manetã în poziþia O = lumini stinse Manetã în poziþia 6 = lumini de poziþie Manetã în poziþia 2 = lumini de întâlnire Cu maneta în poziþia 2 înspre planºa de bord = lumini de drum.

apoi prin intermediul butonului Trip sã puteþi vizualiza informaþiile Trip Computer. 13 15 .pentru orientare în cele patru sensuri B . 12 P4E02780 fig. P4E02115 fig. dacã sunteþi în meniul Set up trebuie sã ieºiþi pentru ca. 14: A . maxim 2 secunde: vizualizeazã informaþiile furnizate de Trip Computer. OGLINZI RETROVIZOARE AVERTISMENT Suprafaþa oglinzii dreapta este parabolicã ºi deformeazã câmpul vizual. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer.MANETA DREAPTA fig. acþionaþi maneta A-fig.pentru selectarea oglinzii (dreapta sau stânga). 13. 11 P4E02768 fig. Reglare electricã: acþionaþi butoanele de comandã fig. Apãsare lungã. cel puþin 2 secunde: anularea tuturor informaþiilor furnizate de Trip Computer.11 În poziþia 0 = ºtergãtor de parbriz oprit În poziþia 1 = ºtergere intermitentã În poziþia 2 = ºtergere continuã lentã În poziþia 3 = ºtergere continuã rapidã În poziþia 4 = ºtergere continuã rapidã (cu revenire automatã) Apropiere de volan = spãlarea parbrizului Buton TRIP fig. 12 Apãsare scurtã. Reglare manualã: din interiorul autovehiculului. Dimensiunea imaginii rezultatã poate da impresia cã obiectul vizualizat este mai departe decât în realitate.

Distribuire aer. ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA COMENZI fig. AER CONDIÞIONAT MANUAL COMENZI fig.Reglare temperaturã. D . 17.Dacã oglinda vã împiedicã sã treceþi printr-un spaþiu strâmt. Pentru a le stinge. apãsaþi din nou butonul. C . 14 fig. C . butonul C în poziþia 4 ºi închideþi aeratoarele centrale.Distribuire aer. B . o puteþi rabata din poziþia 1 în poziþia 2.Cursor vitezã ventilator. 15 A . B . Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de codul rutier din þara în care vã aflaþi. D .Cursor recirculare aer. apãsaþi butonul A-fig. P4E02116 P4E02769 fig.Cursor recirculare aer. AVERTISMENT Pentru o eficienþã maximã a dezaburirii parbrizului ºi geamurilor laterale. 16 A . 15 fig.Reglare temperaturã. LUMINILE DE AVARIE Pentru a le aprinde.Cursor vitezã ventilator. ªoferul este obligat sã respecte regulile de circulaþie. rotiþi butonul D în poziþia -. 16 16 P4E02770 .

17 fig. folosiþi manivela de comandã A-fig. B . Pe panoul portierei pasagerului faþã existã un buton. 19 17 .Proiectoare ceaþã (unde sunt prevãzute). asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. pentru a evita ca prin acþionarea din neatenþie a geamurilor. pentru acþionarea geamului respectiv. În primul rând. P4E02835 fig. A .buton pentru geam anterior stânga. Trageþi butonul pentru a-l ridica. 18 fig.Întrerupãtor pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. Când coborâþi.buton pentru geam anterior dreapta. B . 20. P4E02772 Folosirea improprie a geamurilor electrice poate constitui un pericol. Când folosiþi una din aceste funcþii pe tabloul de bord se va aprinde martorul relativ. acestea sã producã rãnirea celor din vehicul. A . scoateþi întotdeauna cheia din contact. 19 pentru a coborî geamul. P4E02771 GEAMURI ELECTRICE GEAMURI ELECTRICE ANTERIOARE Apãsaþi butonul fig. C . în timpul acþionãrii.BUTOANE DE COMANDÃ Butoane fig. 18 Pentru activarea proiectoarelor de ceaþã (unde sunt prevãzute) ºi a stopurilor de ceaþã: maneta stângã trebuie sã fie în poziþia 6 sau 2.Stopuri de ceaþã. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL Pentru coborârea/ridicarea geamului.

apoi lãsaþi-o sã cadã. 22. 21 (unde este prevãzutã). Apãsaþi apoi maneta B ºi ridicaþi capota.Verificaþi dacã s-a blocat. Introduceþi capãtul tijei A-fig. P4E02122 CAPOTA Pentru a o deschide: trageþi de maneta A-fig. coborâþi încet capota pânã la aproximativ 20 cm de poziþia închis. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! EXTINDEREA PORTBAGAJULUI Pentru rabatarea banchetei vezi capitolul corespunzãtor din "Cunoaºterea autovehiculului". Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! P4E02123 Pentru a o închide: îndepãrtaþi tija A din locaºul B ºi readuceþi-o în dispozitivul de blocare. 23 în locaºul B al capotei. 20 fig. 21 P4E02773 fig. 22 fig. fig. Maneta B (unde este prevãzutã) serveºte la deblocarea buºonului rezervorului de combustibil. În funcþie de model.PORTBAGAJUL Deschidere din exterior: folosiþi cheia de contact. maneta A poate avea diferite forme. Deschidere din interior: ridicaþi maneta A-fig.. 23 18 P4E02125 .

N. unul dintre mânerele portierelor anterioare A-fig.PORTIERELE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ Pentru închiderea/deschiderea simultanã a portierelor: – din exterior. Închiderea necorespunzãtoare a portierei poate provoca aprinderea martorului pe tabloul de bord. rotiþi cheia într-una dintre încuietoarele uneia dintre portierele interioare.poziþie deschis 2 . fig. apãsaþi (pentru blocare). 25 P4E02127 fig. 24. Mânere portierelor posterioare se folosesc doar pentru închiderea/deschiderea portierelor cãrora corespund.) 95 sau mai mare. P4E02775 fig. sau trageþi (pentru deblocare). cu portierele închise. 24 P4E02126 fig. 1 . Realimentaþi pe cât posibil înainte ca indicatorul sã indice limita de rezervã.poziþie închis Trageþi mânerul pentru a deschide. – din interior. LA STAÞIA DE ALIMENTARE Alimentaþi numai cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (R. Deschiderea/închiderea portierelor se poate face ºi prin acþionarea telecomenzii. Funcþionarea fãrã rezervã de combustibil poate cauza alimentarea neregulatã care conduce la afectarea sistemului de evacuare ºi a catalizatorului. 25.O. 26 19 .

nici în caz de urgenþã. La anumite versiuni.Nu introduceþi în rezervor. 27. cantitate de benzinã cu plumb. nici cea mai micã. accesul la buºonul rezervorului se poate face numai deblocându-l prin acþionarea manetei A-fig. P4E02169 fig. veþi cauza un defect ireparabil catalizatorului. Un catalizator ineficient poate cauza emiterea de produse poluante cu consecinþe asupra mediului. 27 20 . aflatã pe partea lateralã a scaunului ºoferului.

............. 22 TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR ............CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI lat comod la bordul noului dvs......................... 30 TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ .......... 121 CAPOTÃ ..... 111 COMENZI .................................... 129 LA STAÞIA DE ALIMENTARE .................. 24 DISPOZITIV DE PORNIRE .................... Veþi putea recunoaºte imediat pãrþile descrise în acest manual ºi puteþi verifica “direct” în timp ce citiþi.... 40 INSTRUMENTE DE BORD..................................................................................................... 27 CENTURILE DE SIGURANÞÃ.. cu dispozitivele ºi comenzile sale....................... 107 SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ ............................................ 114 ACCESORII INTERIOARE .............................................................. 106 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE ......................... cunoaºterea Fiat-ului Albea. 124 SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ ...... 42 PORTIERE ................................ Când veþi porni apoi în trafic veþi descoperi multe alte surprize plãcute................ 119 PORTBAGAJ ...... 109 MANETE .................................................... Fiat Albea......... 26 REGLÃRI PERSONALIZATE................ Veþi aprofunda............... 115 SISTEMUL FIAT CODE ............................. 126 AIRBAG-uri .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 44 MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE .................................... 36 SISTEM DE PRETENSIONARE.............................................................. pe scurt.......................... 125 ABS ................. insta- DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL.............................. 133 PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR .................... 80 SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT........................................................... 136 21 ........... Vã recomandãm sã citiþi cu atenþie acest capitol.................

– închide/deschide clapeta buºonului de combustibil (unde este prevãzut). permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. fig. Ea va: – porni motorul. – închide/deschide portierele. atunci când vehiculul este dotat cu o astfel de cheie. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). Cheia A este cea folositã în mod curent. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. – închide/deschide portbagajul.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. Semnalul respectiv este. 1 22 P4E02836 . – dezactiva airbag-ul pasager. 1 O datã cu vehiculul. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere centralizatã a portierelor. CHEILE fig. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. Cheia B (cu telecomandã încorporatã) are aceleaºi funcþii ca ºi cheia A.

Dacã motorul rãmâne imobilizat.O datã cu cheile. Este bine sã aveþi numãrul de cod electronic scris pe cardul CODE în eventualitatea în care va trebui sã efectuaþi o pornire de urgenþã. sistemul de protecþie va imobiliza automat motorul. deci vã rugãm sã vã notaþi numãrul pentru a nu avea cardul asupra dvs. B . martorul de avertizare Y de pe tabloul de bord va clipi scurt: înseamnã cã sistemul de protecþie a recunoscut codul cheii ºi a dezactivat imobilizarea motorului. încercaþi ºi cu celelalte chei primite. Pentru a porni motorul când cheia este în poziþia MAR: 1) dacã este recunoscut codul.codul mecanic ce va fi furnizat Reprezentanþei Fiat atunci când comandaþi un duplicat al cheii. 2) dacã martorul Y clipeºte înseamnã cã vehiculul nu este protejat de cãtre imobilizatorul de motor. OPERARE De fiecare datã când cheia de contact este scoasã din poziþia STOP sau PARK. aceasta înseamnã cã sistemul face un autotest. atunci când vehiculul este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. datoritã unei cãderi de tensiune). 2) dacã martorul de avertizare Y (împreunã cu martorul U) rãmâne aprins. tot timpul ºi sã riscaþi sã-l pierdeþi. Dacã totuºi nu puteþi porni motorul folosiþi procedura de pornire de urgenþã (consultaþi capitolul "În caz de urgenþã") ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. 2 care conþine: A . În acest caz. Cardul CODE trebuie pãstrat într-un loc sigur. (ex. codul nu a fost recunoscut. 2 P4E01369 23 . C . Contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat pentru memorarea codurilor cheilor în memorie. fig. întoarceþi cheia la STOP ºi apoi la MAR.locurile pentru poziþionarea etichetelor autoadezive ale telecomenzilor.codul electronic pentru pornirea de urgenþã (vezi capitolul "Pornire de urgenþã în secþiunea " În caz de urgenþã "). vã este oferit ºi cardul CODE fig. Când vehiculul se deplaseazã ºi cheia este în poziþia MAR: 1) dacã martorul Y se aprinde în timp ce vehiculul se deplaseazã. Rãsuciþi cheia în poziþia AVV pentru a porni. cardul CODE nu este duplicabil. Din motive de siguranþã.

Apãsaþi butonul A pentru a acþiona sistemul. TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR Telecomanda este încorporatã în cheia de contact ºi funcþioneazã prin emiterea unui semnal radio. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus în memoria unitãþii de control a sistemului. Ledul B va clipi în timp ce transmiþãtorul trimite codul la receptor. Codurile oricãror chei care nu sunt disponibile la noua procedurã de memorare. Acolo vi se vor memora vechile ºi noile chei (pânã la 8) în sistem.Componentele electronice ale cheii pot fi afectate dacã cheia suferã lovituri puternice. 3 24 . 3 pentru a închide ºi deschide portierele. fig. Apãsaþi butonul A-fig. Este posibil sã vi se cearã sã demonstraþi cã vehiculul vã aparþine. Lumina plafonierã ºi cea de citire a hãrþilor se vor aprinde pentru intervalul de timp stabilit dinainte atunci când portierele sunt deschise cu telecomandã (unde este prevãzutã). CHEI DUPLICATE Când este nevoie de chei adiþionale mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. având asupra dvs. toate cheile primite ºi cardul CODE. P4E02838 Toate cheile ºi cardul CODE trebuie sã fie înmânate noului proprietar la vânzarea vehiculului. vor fi ºterse din memorie pentru a împiedica folosirea cheilor pierdute sau furate la pornirea motorului.

4 P4E02839 25 . mergeþi la o Reprezentanþã Fiat luând cu dvs. Dacã aveþi nevoie de telecomenzi suplimentare. Bateriile uzate polueazã mediul înconjurãtor. introduceþi noile baterii B respectând polaritatea ºi închideþi capacul de plastic. Aruncaþi-le în containere speciale dupã cum specificã legile în vigoare sau duceþi-le în acest scop la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. pentru pieþele în care se cere acest lucru. ÎNLOCUIREA BATERIILOR Dacã atunci când apãsaþi butonul de deschidere. toate cheile primite ºi cardul CODE. trebuie sã schimbaþi bateria cu una nouã.Omologãri oficiale Potrivit legislaþiei în vigoare în fiecare þarã referitor la echipamentele de radio frecvenþã. fig. CERERE PENTRU TELECOMENZI ADIÞIONALE Receptorul poate recunoaºte pânã la 8 telecomenzi. Înlocuiþi bateriile (cu alte baterii de acelaºi tip) dupã cum urmeazã: deschideþi capacul de plastic inserând o ºurubelniþã în A-fig. 4. ledul cheii se aprinde doar o datã. vã rugãm sã þineþi cont de faptul cã: – numãrul de omologare este imprimat pe componente.

P4E02832 Dacã contactul este deteriorat (de ex. Acelaºi lucru se întâmplã când autovehiculul este remorcat. 5: – STOP: motor oprit. Când coborâþi din vehicul. – AVV: pornirea motorului.: radio. fig. coloana de direcþie se blocheazã. Amintiþi-vã sã trageþi frâna de mânã cuplaþi treapta 1 ºi lãsaþi roþile virate iar dacã autovehiculul este oprit în pantã cuplaþi treapta de mers înapoi.: cineva a încercat sã fure vehiculul). închidere centralizatã portiere. Nu scoateþi niciodatã cheia din contact când autovehiculul se deplaseazã. Volanul se va bloca automat imediat ce încercaþi sã îl miºcaþi.DISPOZITIV DE PORNIRE Cheia poate fi rotitã în 4 poziþii fig. – PARK: motor oprit. cheia poate fi scoasã din contact.) pot funcþiona. 5 26 . – MAR: poziþia de deplasare. scoateþi întotdeauna cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentalã de cãtre ceilalþi pasageri. Pentru a roti cheia în poziþia PARK. coloana de direcþie se blocheazã. apelaþi la o Reprezentanþã Fiat pentru a vã asigura cã funcþioneazã corespunzãtor înainte sã începeþi sã conduceþi din nou. lumini parcare aprinse. etc. Unele dispozitive electrice (ex. Toate dispozitivele electrice pot funcþiona. scoateþi cheia ºi rotiþi volanul pânã se blocheazã. Deblocarea: rotiþi uºor volanul în timp ce poziþionaþi cheia în poziþia MAR. BLOCAREA COLOANEI DE DIRECÞIE Blocarea: când cheia este în poziþia STOP sau PARK. apãsaþi butonul A. cheia poate fi scoasã din contact. Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în vehicul.

Aceste operaþii se fac doar la o Reprezentanþã Fiat. În poziþia de condus mâinile trebuie sã se sprijine pe volan uºor îndoite. 7 27 P4E02412 . se poate miºca brusc ºi poate avea consecinþe periculoase. 7 mutaþi-o în sus sau în jos pentru obþinerea înãlþimii dorite. SCAUNE ANTERIOARE fig. Reglarea înclinãrii spãtarului Rãsuciþi rotiþa B pânã veþi obþine înclinarea doritã. 6 fig. P4E02834 fig. Ridicaþi sau lãsaþi maneta telescopicã D-fig. Neefectuându-le corect. O datã ce aþi eliberat maneta. Dacã scaunul nu este bine fixat. Reglarea în înãlþime Aceastã funcþie existã doar pentru scaunul ºoferului. verificaþi dacã scaunul este bine fixat în ºine. puteþi deteriora dispozitivele de siguranþã.REGLÃRI PERSONALIZATE Orice reglare se face numai cu vehiculul staþionat. Nu demontaþi scaunele pentru operaþii de reparaþii sau întreþinere. 6-7 Reglarea longitudinalã Ridicaþi maneta A ºi miºcaþi scaunul în faþã sau în spate. încercând sã-l mutaþi în faþã sau spate.

2) reglaþi poziþia volanului. Numai în aceastã poziþie vor putea asigura o protecþie eficientã. asiguraþi-vã cã tetierele sunt bine fixate. VOLANUL fig. Atenþie. Pentru reglare: ridicaþi sau coborâþi tetiera pânã se ajunge la înãlþimea doritã. 10 28 P4E02766 . 9 Tetierele posterioare sunt reglabile în înãlþime. 10 Reglarea trebuie efectuatã doar cu vehiculul staþionat. tetierele trebuie reglate pentru a sprijini capul ºi nu gâtul. 3) duceþi maneta pânã în poziþia 2 pentru a bloca volanul. tetierele sunt reglabile în înãlþime ºi se blocheazã automat în poziþia doritã. Scaunele spate fig. 9 fig. Volanul este reglabil pe înãlþime: 1) trageþi maneta A pe poziþia 1.TETIERELE Scaunele anterioare fig. P4E02109 P4E02473 fig. 8 Pentru o mai bunã protecþie. AVERTISMENT Pentru a cãlãtori în siguranþã. apãsaþi butoanele A ºi scoateþi-le în sus. Pentru a demonta tetierele: ridicaþile pânã la nivelul maxim. 8 fig.

Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. puteþi regla fiecare oglindã prin maneta A. Vã sfãtuim ca aceste reglaje sã fie fãcute cu vehiculul staþionat ºi frâna de mânã trasã. 11 fig. 13 29 .Nu þineþi virat la maxim de cursã mai mult de 15 secunde întrucât servodirecþia va emite un zgomot ºi se pot produce daune dispozitivului. Prin mutarea manetei A puteþi obþine: 1) poziþie antiorbire. 2) poziþie normalã.13 Oglinzile pot fi reglate electric doar când cheia este în poziþia MAR. folosiþi cele patru sensuri ale comutatorului A de pe portiera ºoferului. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. Cu reglare electricã fig. Este prevãzutã cu un dispozitiv de siguranþã ce desprinde oglinda în caz de accident . Butonul B selecteazã oglinda (stângã sau dreaptã) pe care o reglaþi. Pentru a regla oglinda. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte.12 Din interior. 11 Este reglabilã. 12 fig. P4E02115 P4E02116 fig. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. P4E01375 OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Cu reglare manualã fig. OGLINDA RETROVIZOARE INTERIOARÃ fig.

Pentru a elibera centura apãsaþi butonul C. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. apoi reluaþi operaþia fãrã a forþa. 14 30 . Datoritã mecanismului retractabil. fig. Dimensiunea imaginii reflectate este redusã. dimensiunea imaginii reflectate este redusã. În consecinþã. când autovehiculul frâneazã brusc. P4E02134 Extremitatea stângã a oglinzii ºoferului este sfericã ºi deformeazã câmpul vizual lateral. eliberaþi-o pentru un timp scurt. La încercarea de a fixa centura. Mecanismul de blocare împiedicã rularea centurii când este trasã puternic. oglinzile trebuie sã stea în poziþia 1. Ghidaþi centura cu mâna pentru a preveni rãsucirea. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. Suprafaþa oglinzii retrovizoare din partea dreaptã este parabolicã ºi mãreºte câmpul vizual. þineþi spãtarul scaunului drept. Nu apãsaþi niciodatã butonul C în timpul deplasãrii.În timpul deplasãrii. introduceþi reperul A în locaºul B pânã la auzirea unui clic de fixare. CENTURILE DE SIGURANÞÃ FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ (pentru locurile anterioare ºi posterioare laterale) fig. sau în cazul deplasãrii cu vitezã mare în curbe. Nu folosiþi centura cu scaunul rabatat. 14 Pentru fixarea centurii. centura se adapteazã automat formei corpului pasagerului permiþând pãstrarea libertãþii de miºcare. dacã aceasta se blocheazã. staþi bine sprijinit ºi asiguraþi-vã cã centura trece peste piept ºi bazin. Pentru siguranþã maximã.

15 Reglarea în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie întotdeauna fãcutã pentru a se adapta corpului pasagerilor. Aceastã precauþie reduce riscul de rãnire în caz de coliziune.REGLAREA ÎN ÎNÃLÞIME A CENTURILOR DE SIGURANÞÃ fig. Pentru înãlþare Ridicaþi inelul reglabil A în poziþia doritã. fig. trãgând concomitent de inelul reglabil A în poziþia doritã. asiguraþi-vã cã. cursorul în care este fixat inelul este bine blocat în una din poziþiile stabile. Dupã obþinerea poziþiei dorite. Pentru acest lucru. Pentru coborâre Apãsaþi butonul B. Reglare în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie efectuatã doar când vehiculul staþioneazã. exercitaþi o forþã mai mare pentru a permite ancorei sã se fixeze. cu butonul B neacþionat. 15 P4E02303 31 . Dupã ce aþi efectuat reglarea. Centura este reglatã corect atunci când trece peste jumãtatea dintre umãr ºi gât. miºcaþi inelul reglabil A fãrã a mai apãsa pe B pentru a verifica dacã s-a blocat. Reglarea în înãlþime se poate face în 4 poziþii diferite.

scoateþi centura A-fig.CENTURÃ DE SIGURANÞÃ POSTERIOARÃ CENTRALÃ Centura posterioarã centralã B-fig. elementele de prindere ale centurilor laterale sunt incompatibile cu cataramele centurilor centrale. dupã rabatarea banchetei. AVERTISMENT În cazul rabatãrii banchetei. Dacã centurile nu sunt folosite. Pentru a elibera centura: – Apãsaþi butonul C – fig. 19 ºi. P4E02716 fig. 16. înainte de a efectua operaþia. 19 cu ajutorul butonului C-fig. 17 P4E02714 P4E02715 P4E02709 fig. 17 în locaºul corespunzãtor B-fig. 18 fig. 16 fig. se recomandã prinderea acestora conform celor evidenþiate în fig. 19. Pentru a evita fixãri greºite. 17. Pentru a folosi centura: – Prindeþi catarama A-fig. prindeþi catarama în locaºul respectiv A-fig. 19 32 . 16 este autorulantã A-fig. 17. 18 localizat pe capacul mobil al portbagajului. 19 din locaºul respectiv B-fig.

Schema reprezentatã în fig. 21 33 P4E02718 .Dupã ce aþi efectuat rabatarea. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia din fig. 20 pentru a evita erorile. Schema reprezentatã în fig. 20 fig. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate astfel încât sã nu împiedice alinierea spãtarului. P4E02717 fig. AVERTISMENT Înainte de repoziþionarea banchetei. sã nu loveascã ºi sã nu se deterioreze. 20 indicã fixarea corectã a centurilor de siguranþã posterioare. 19. Respectaþi cu stricteþe schema din fig. 21 indicã fixarea incorectã a centurilor de siguranþã posterioare.

trebuie sã fie schimbatã complet împreunã cu ancorele. pentru a evita riscul de alunecare în faþã fig. riscul de leziuni grave sau moarte creºte în cazul unui accident violent. Folosiþi întotdeauna centurile. spre exemplu dupã un accident. De fapt. fig. Dacã centura a fost supusã unui efort mare. 22 34 . Secþiunea de sus trebuie sã treacã peste umãr ºi piept în diagonalã. Folosiþi locurile laterale ce sunt echipate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. 18.) care împiedicã centura sã stea fixatã pe corp. ºi pentru locurile anterioare ºi pentru cele posterioare. Partea de jos trebuie sã treacã peste bazin ºi nu peste abdomen. pasagerii de pe bancheta posterioarã ce nu poartã centuri de siguranþã reprezintã un pericol pentru pasagerii de pe locurile anterioare. se poate sã-ºi fi pierdut rezistenþa. P4E01377 Centura nu trebuie rãsucitã ºi trebuie sã vã asiguraþi cã aderã bine pe corpul pasagerului.Trebuie reþinut cã în cazul unei coliziuni violente. chiar dacã centura nu are defecte vizibile. INSTRUCÞIUNI GENERALE PENTRU FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ ªoferul trebuie sã respecte (ºi sã facã astfel încât pasagerii sã respecte) toate regulile locale privind obligativitatea ºi modalitatea de folosire a centurilor de siguranþã. Nu folosiþi alte dispozitive (clipsuri etc. Nu fixaþi nici un scaun pentru copii pe locul central de pe bancheta posterioarã deoarece este echipat cu centurã de siguranþã cu prindere în 2 puncte. Prin nepurtarea centurilor de siguranþã. ºuruburile ancorelor ºi sistemul de pretensionare.

Fiecare centurã de siguranþã trebuie folositã de o singurã persoanã. Nu cãlãtoriþi cu un copil în braþe cu o singurã centurã de protecþie pentru amândoi fig. 23. Nu interpuneþi alte obiecte între corp ºi centurã.

Centurile trebuie purtate ºi de femeile însãrcinate: riscul rãnirii în caz de accident este mult mai mare pentru ele ºi copilul lor dacã nu au centura. Bineînþeles trebuie sã-ºi poziþioneze partea inferioarã a centurii foarte jos astfel încât sã treacã sub abdomen fig. 24.

CUM SÃ PÃSTRAÞI CENTURILE EFICIENTE ÎN PERMANENÞÃ 1) Când purtaþi centuri, asiguraþi-vã cã nu sunt rãsucite ºi cã sunt libere. Ele trebuie sã se miºte uºor, fãrã impedimente. 2) Dupã un accident grav, înlocuiþi centura care s-a purtat în timpul accidentului, chiar dacã nu pare distrusã. 3) Când curãþaþi centurile, spãlaþi-le cu mâna cu apã ºi sãpun neutru, clãtiþi ºi lãsaþi sã se usuce la umbrã. Nu folosiþi detergenþi puternici, clor, coloranþi sau alte substanþe chimice care pot slãbi fibrele.

PERICOL GRAV: La modelele echipate cu airbag pasager, nu se monteazã scaune pentru copii pe locul respectiv.
AI

RBAG

fig. 23

P4E01378

fig. 24

P4E01379

4) Nu lãsaþi mecanismele de rulare sã se ude: sunt garantate sã funcþioneze numai dacã sunt uscate.

35

TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ
PERICOL GRAV: Nu plasaþi niciodatã scaunul de copil pe locul din faþã, întrucât declanºarea airbag-ului ar putea cauza rãni grave sau chiar moartea. Vã recomandãm sã transportaþi întotdeauna copiii pe locul din spate, aceasta fiind poziþia cu cea mai mare protecþie în cazul unui accident. În orice caz, scaunele speciale pentru copii nu trebuie niciodatã fixate
AI
RBAG

pe locul din faþã la vehiculele prevãzute cu airbag pasager fiindcã, indiferent de gradul de gravitate al coliziunilor, declanºarea airbag-ului poate cauza rãni grave sau chiar moartea. Copiii pot sta pe locul din faþã în vehiculele la care airbag-urile pot fi dezactivate. În acest caz, este absolut necesar sã verificaþi dacã martorul F luminos este aprins pe tabloul bord pentru a vã asigura cã dezactivarea a avut loc (consultaþi paragraful "Airbag” al capitolului „Dezactivare manualã airbag pasager”).

În plus, scaunul trebuie reglat cât mai în spate posibil, pentru a evita lovirea copilului de planºa de bord. Pentru protecþie optimã în caz de accident toþi pasagerii trebuie sã fie aºezaþi pe scaune ºi asiguraþi de sistemele de reþinere. Acest lucru este ºi mai important pentru copii pentru cã la ei capul este mai mare ºi mai greu în comparaþie cu restul corpului, în timp ce muºchii ºi structura osoasã nu sunt complet dezvoltate. De aceea, sistemele de reþinere sunt necesare ºi diferite de cele pentru adulþi.
P4E00197

fig. 25

36

Rezultatele testelor efectuate asupra sistemelor de reþinere pentru copii sunt conþinute în Standardele Europene ECE-R44. Acest standard impune folosirea sistemelor de protecþie clasificate pe 5 grupe: Grupa 0 pânã la 10 kg greutate Grupa 0+ pânã la 13 kg greutate Grupa 1 9-18 kg greutate Grupa 2 15-25 kg greutate Grupa 3 22-36 kg greutate Grupele se pot suprapune ºi este posibil sã gãsiþi dispozitive care acoperã mai mult de o grupã fig. 25. Toate sistemele de reþinere trebuie sã aibã înscrise datele legate de autorizarea lor, împreunã cu marca de control, pe o etichetã bine fixatã care nu trebuie niciodatã înlãturatã. Copiii cu mai mult de 1.50 m ºi o greutate de 36 kg în înãlþime sunt consideraþi adulþi ºi poartã centuri normale. Gama Lineaccessori Fiat oferã scaune speciale pentru copiii din fiecare grupã de greutate, pe care vi le recomandãm deoarece au fost concepute ºi experimentate special pentru vehiculele Fiat.

GRUPA 0 ºi 0+ Copiii care au pânã în 13 kg trebuie transportaþi cu faþa în direcþia inversã mersului, pe un scaun special (leagãn) care sã le sprijine capul, dar sã nu exercite presiune pe gât în cazul unei decelerãri bruºte. Leagãnul trebuie sã fie reþinut de centura de siguranþã ca în fig. 26 ºi, la rândul sãu, trebuie sã reþinã copilul cu centurile lui. Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00198

GRUPA 1 Copiii cu greutate între 9 ºi 18 kg pot fi transportaþi pe locul din faþã în scaune prevãzute cu tãblie capitonatã protectoare fig. 27, prin care sã poatã fi trecutã centura de siguranþã a vehiculului, astfel încât sã reþinã atât scaunul cât ºi copilul.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00199

fig. 26

fig. 27

37

Existã scaune destinate atât grupei 0 cât ºi grupei 1 cu ancorare în spate pentru a fi fixate de centurile vehiculului ºi cu propriile lor centuri de siguranþã pentru copil. Datoritã mãrimii, pot fi periculoase dacã nu sunt instalate corespunzãtor (spre exemplu, dacã sunt fixate de centurile de siguranþã ale vehiculului prin interpunerea unei perne). Respectaþi instrucþiunile pentru instalare.

GRUPA 2 Copiii care au între 15 ºi 25 kg pot purta centurile de siguranþã ale vehiculului. Scaunul are rolul de a poziþiona copilul corect astfel încât diagonala sã treacã peste pieptul copilului (nu peste gât) ºi partea orizontalã pe ºolduri ºi nu pe abdomen fig. 28.

GRUPA 3 Copiii cu greutate între 22 ºi 36 kg nu mai necesitã un sprijin pentru a li se poziþiona spatele în funcþie de spãtarul scaunului. Fig. 29 aratã cum trebuie sã stea copilul pe scaunul din spate. Copiii mai înalþi de 1.50 m pot purta centuri la fel ca adulþii.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00200 P4E00201

fig. 28

fig. 29

38

0+ Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Greutate Pasager anterior Pânã la 13 kg 9 .25 kg 22 . SCAUN Grupa Grupa 0.36 kg U U U U Pasager posterior lateral U U U U Pasager posterior central L L L L Legendã: U = compatibil cu categoria Universalã a sistemelor de reþinere pentru copii conform standardelor europene ECE-R44 pentru grupurile specificate.RESPECTAREA STANDARDELOR PRIVIND FOLOSIREA SCAUNELOR DE COPII PE SCAUNUL PASAGER Fiat Albea se supune Directivei 2000/3/CE ce reglementeazã montarea scaunelor pentru copii pe diferite scaune ale vehiculului.18 kg 15 . L = pe locul central al banchetei poate fi montat un scaun din Lineaccessori Fiat. 39 .

40 . Acest fum nu este toxic sau inflamabil. deoarece aceasta este cea mai protejatã poziþie.Pentru a însuma precauþiile de siguranþã pentru transportul copiilor: 1) Locul recomandat pentru instalarea scaunului copilului este pe banchetã. nu lãsaþi copilul sã stea incorect ºi nu daþi drumul centurilor. 10) Înlocuiþi sistemul de protecþie dacã s-a produs un accident. 8) Când cãlãtoriþi. 3) Dacã airbag-ul pasagerului este dezactivat. înaintea începerii acþiunii de reþinere. SISTEM DE PRETENSIONARE Pentru a creºte eficienþa centurilor de siguranþã anterioare. Nimeni. centura nu poate fi rulatã înapoi în carcasã chiar dacã este ghidatã manual. verificaþi întotdeauna. 6) Fiecare sistem de siguranþã este destinat unui singur pasager copil: nu transportaþi doi copii în acelaºi timp. copii nu trebuie plasaþi pe scaunul anterior. Nu folosiþi sistemul fãrã instrucþiuni 5) Verificaþi întotdeauna dacã centura de scaun este bine întinsã. 9) Pasagerii nu trebuie sã transporte copiii în braþe. Fiat Albea este echipat cu dispozitiv de pretensionare (unde sunt prevãzute). 4) Þineþi cont de instrucþiunile pentru protecþie care trebuie sã însoþeascã sistemul de protecþie a copilului. ca martorul luminos F de pe tabloul de bord sã fie aprins permanent pentru a semnala dezactivarea. dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. trãgând uºor de ea. nu poate proteja un copil în momentul unui accident cu aceeaºi eficienþã pe care o conferã un sistem special destinat acestui scop. 2) La modelele echipate cu airbag pasager. pe pãrþile laterale. Acest sistem "simte" prin intermediul unui senzor cã un accident violent este în curs de desfãºurare ºi ruleazã centura înapoi în carcasã câþiva centimetri. 7) Verificaþi întotdeauna ca centurile sã nu strângã gâtul copilului. Centura care a activat dispozitivul de pretensionare se blocheazã pentru a semnala intervenþia. O cantitate micã de fum poate fi emisã o datã cu declanºarea lor. oricât de puternic. Aceste instrucþiuni trebuie furnizate de fabricant. În acest caz se asigurã contactul perfect al centurii la cel care o poartã.

) sistemul a fost afectat de apã sau noroi. Pentru a cunoaºte termenul de valabilitate se face trimitere la eticheta poziþionatã în interiorul torpedoului. Dispozitivele de pretensionare nu necesitã nici un fel de curãþare sau ungere. inundaþii. sistemul trebuie înlocuit într-un service autorizat Fiat. Vibraþiile cauzate de suprafeþele neregulate de drum sau de obstacolele joase cum ar fi bordurile etc. îmbunãtãþind astfel protecþia. 41 . în urma unor fenomene naturale (furtuni.Sistemul de pretensionare nu necesitã întreþinere sau ungere. Sistemul de pretensionare se foloseºte doar o datã. îi va afecta negativ eficienþã. încorporat în sistemul de pretensionare. deoarece ajutã la reducerea forþei ce se manifestã în zona umãrului ºi a pieptului în timpul acþiunii de pretensionare. Orice modificare de la starea lui iniþialã. este imperativã înlocuirea acestuia Pentru a obþine cel mai înalt grad de protecþie de la sistemul de pretensionare purtaþi centura lipitã pe corp Limitator de sarcinã Acest dispozitiv. vibraþii sau încãlzire localã (de peste 100°C timp de maxim 6 ore) în zona din jurul senzorilor pot avea drept urmare declanºarea sau deteriorarea mecanismului. Intervenþiile care implicã ºocuri. nu au nici un efect asupra senzorilor. Dupã o coliziune care a determinat folosirea pretensionãrii. Dacã. Este absolut interzisã demon-tarea ºi orice intervenþie asupra oricãrei componente a sistemului. Orice intervenþie trebuie efectuatã de personalul calificat al Reprezentanþei Fiat. permite eliminarea microºocurilor (inevitabile ºi în cazul airbag-urilor) produse în urma coliziunilor. Contactaþi o Reprezentanþã FIAT pentru intervenþie. etc.

înseamnã cã sistemul are o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat.rezervor gol. 32 42 P4E02813 . ATENÞIE! Dacã acul indicã rezervor gol ºi clipeºte martorul de avertizare.5÷7. au mai rãmas circa 5. P4E02811 P4E02812 fig.INSTRUMENTE DE BORD VITEZOMETRU fig. E . 30 fig. în rezervor. Aprinderea martorului de rezervã combustibil indicã faptul cã. 32 Acul indicã nivelul de combustibil rãmas în rezervor. Nu cãlãtoriþi cu rezervorul aproape gol: eventualele goluri în alimentare distrug catalizatorul. 30-31 INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL Fig.rezervor plin. F . 31 fig.5 litri.

înseamnã cã este vorba despre o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dispozitivul. P4E02814 fig. opriþi motorul ºi apelaþi la o Reprezentanþã FIAT. 35 43 P4E02816 . În condiþii normale. este mai bine sã parcaþi ºi sã opriþi motorul. în concordanþã cu condiþiile de utilizare ºi posibilitãþile sistemului de autoreglare. P4E02815 TUROMETRU Fig. IMPORTANT Sistemul de injecþie electronic blocheazã progresiv fluxul combustibilului cãtre motor în cazul depãºirii turaþiei maxime admise. 35 Dacã acul indicã zona roºie. În acest caz. dacã afarã este foarte cald. Dupã câteva momente puteþi porni motorul din nou ºi accelera uºor.INDICATOR TEMPERATURà LICHID RÃCIRE fig. se poate ca acul sã tindã spre secþiunea roºie. acul poate lua diverse poziþii în interiorul arcului indicatorului. opriþi motorul ºi contactaþi Reprezentanþa Fiat. oricum în afara zonei roºii de pericol. Dacã situaþia persistã chiar dupã ce aþi luat aceste mãsuri. în mod progresiv. regimul de turaþii este prea ridicat ºi puteþi distruge motorul. Evitaþi aceastã turaþie. Dacã ºi acul indicã zona roºie. Chiar ºi când mergeþi încet. 34 fig. AVERTISMENT Dacã acul indicã o temperaturã joasã dar se aprinde martorul. 33 fig. 33-34 Aprinderea martorului indicã o temperaturã excesivã a lichidului de rãcire. Acest lucru duce la pierderea puterii motorului.

P4E02833 fig. pentru a modifica valorile vizualizate (vezi paginile urmãtoare) ºi pentru a regla sensibilitatea senzorului de luminozitate exterioarã (reglare fascicul luminos). 39 44 . Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: se confirmã opþiunea doritã. 37/a fig. versiune ºi de dotãrile opþionale cu care este dotat vehiculul.DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL Vehiculul este echipat cu display multifuncþional. 39 Aceste butoane sunt folosite pentru a creºte (N). trebuie în primul rând sã vã familiarizaþi cu butoanele display-ului. P4E02778 Se recomandã. folosindu-le în modalitatea descrisã în cele ce urmeazã. 37/b. Cantitatea ºi tipul de mesaje ce sunt vizualizate variazã în funcþie de tipul de display. sã citiþi în întregime acest capitol. 38 Este folosit pentru a vizualiza opþiunile meniului. existã douã tipuri de display fig. 38 P4E02779 fig. Buton MODE fig. descreºte (O) valoarea vizualizatã. se trece la meniul principal. În funcþie de versiuni. 37/b fig. se acceseazã meniul sau se întrerupe vizualizarea mesajelor de avertizare (dacã existã). 37/a sau fig. P4E02777 Butoane N ºi O fig. BUTOANE CONTROL DISPLAY Pentru a utiliza funcþiile pe care display-ul le furnizeazã (cu cheia în poziþia MAR). Apãsaþi cel puþin 2 secunde: se iese din meniul set-up confirmându-se opþiunile efectuate ºi se revine la ecranul standard. înainte de a efectua orice operaþie.

– Mesaje de avertizare/avarie.Buton TRIP fig. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: pentru a anula informaþiile furnizate de Trip Computer. În funcþie de versiuni. vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. – kilometri parcurºi (totali/parþiali) B-fig. dacã sunteþi în meniul set-up. INFORMAÞII FURNIZATE DE DISPLAY Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii: – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (kilometri pânã la urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). 40 Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: pentru a naviga printre informaþiile furnizate de Trip Computer. 41. display-ul rãmâne stins. la deschiderea cel puþin al unei portiere anterioare. fig. – ceas C-fig. 41. – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (ziua în care trebuie efectuatã urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). 40 fig. 41. prin apãsarea butonului Trip. Cu cheia scoasã din contact ºi portierele anterioare închise. trebuie sã ieºiþi din meniul set-up pentru a putea apoi. 41. P4E02781 P4E02780 – Informaþii furnizate de Trip Computer. display-ul se ilumineazã pentru a putea fi vizualizate ora ºi kilometri parcurºi. 41. – temperaturã exterioarã D-fig. Cu cheia scoasã din contact. – Meniul Set-up. pe display vor fi vizualizate: Informaþii furnizate de ecranul standard Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii necesare pe timpul deplasãrii: – data A-fig. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. 41 45 . – Reglare luminozitate comenzi interioare E-fig.

MENIUL “SET-UP” Meniul “Setup” permite efectuarea urmãtoarelor reglãri ºi/sau setãri: – SETAREA LIMITEI DE VITEZà – REGLAREA SENSIBILITÃÞII SENZORULUI CREPUSCULAR – ACTIVAREA FUNCÞIEI TRIP B – SETARE CEAS – MOD CEAS – SETARE DATà – AFIªAREA INFORMAÞIILOR AUDIO – BLOCAREA AUTOMATà A PORTIERELOR CU VEHICUL ÎN MIªCARE – UNITATE DE MÃSURà “DISTANÞÔ – UNITATE DE MÃSURà “CONSUM” – UNITATE DE MÃSURà “TEMPERATURÔ – REGLARE VOLUM BUTOANE – REGLARE VOLUM BUZZER SEMNALIZARE AVARIE/AVERTIZARE – SELECTARE “LIMBÔ – PLAN DE ÎNTREÞINERE – IEªIRE DIN MENIU Limitã de vitezã – Activare/dezactivare (ON/OFF) – Programare limitã vitezã deplasare. IMPORTANT Numãrul elementelor din meniu depinde de versiunea autovehiculului. Setare datã – Setare an – Setare lunã – Setare zi Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. 46 . Reglare sensibilitate senzor crepuscular – Reglare (pe 3 niveluri) a sensibilitãþii senzorului crepuscular. Activare Trip B – Activare/dezactivare (ON/OFF). Setare ceas – Setare orã – Setare minute Mod ceas – Selectare modalitate afiºare 12 sau 24 ore.

Unitate de mãsurã “distanþã” – Selectarea unitãþii de mãsurã vizualizatã pe kilometraj ºi a informaþiilor furnizate de Trip Computer. funcþia de blocare automatã este activã în permanenþã. Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare – Reglarea volumului buzzer-ului semnalizare eventuale avarii/avertizãri. Ieºire din meniu – Pentru a ieºi din meniul curent. Unitate de mãsurã “temperaturã” – Selectarea unitãþii de mãsurã: °C sau °F. Plan de Întreþinere – Vizualizarea scadenþelor reviziilor aferente planului de întreþinere. Reglare volum butoane – Reglarea volumului butoanelor sau eventual dezactivarea sunetului butoanelor. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. 47 . – Activare (ON): portierele de blocheazã automat atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. Blocarea automatã a portierelor cu vehicul în miºcare Activarea acestui sistem se efectueazã în funcþie de versiuni. – Dezactivare (OFF): portierele nu se blocheazã. Unitate de mãsurã “consum” – Selectarea unitãþii de mãsurã a consumului de combustibil (km/l. l/100 km sau mpg). IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþiile radio doar dacã aparatul montat pe vehicul este original Fiat. Selectare “Limbã” – Selectare “limbã” pentru afiºarea mesajelor pe display-ul multifuncþional. La versiunile dotate cu acest sistem. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate).Afiºare informaþii audio – Activare (ON): afiºarea informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. – Dezactivare (OFF): anularea afiºãrii informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional.

consultaţi capitolul “Martori şi mesaje de avertizare”. Dacă pe display se vizualizează un eventual mesaj de eroare. consultaþi capitolul “Martori ºi mesaje de avertizare”. Procesul dureazã câteva secunde: dacã nu sunt depistate erori. Dacã sunt gãsite erori. Motorul este pornit? DA Dacă nu există anomalii NU sau Vizualizare ecran standard Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. când motorul este pornit display-ul afiºeazã mesajul “CHECK OK”. 48 .TESTUL INIÞIAL Când cheia este în poziþia MAR. pe display se vizualizeazã mesajul “Checking”: aceasta este faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale vehiculului.

DESCRIEREA MENIULUI Meniul include o serie de funcþii dispuse în “mod circular”. pentru mai multe detalii. consultaþi “Accesarea meniului principal" din pagina urmãtoare. Español Português Italiano Turco Français English Deutsch Exemplu: Anul Ziua Luna Q Q 49 . care pot fi selectate prin intermediul butoanelor N ºi O. aceste butoane permit accesarea diferitelor funcþii de setare ºi reglare (vezi exemplele “Limbã” ºi “Setare datã” prezentate în cele ce urmeazã).

ultima setare selecþionatã ºi neconfirmatã (cu butonul Q) nu va fi memoratã. Q = apãsaþi. cel puþin de secunde.Accesarea meniului principal Dupã “Testul iniþial”. sistemul va ieºi automat din meniu ºi se va vizualiza ecranul anterior. IMPORTANT Dacã se acceseazã meniul ºi nu se efectueazã nici o reglare/setare în circa 60 secunde. În acest caz. Atunci când vehiculul staþioneazã poate fi accesat întregul meniu. Pentru a naviga folosiþi butoanele N ºi O. IMPORTANT Mesajele vizualizate pot prezenta diferenþe în ceea ce priveºte textul informaþiei. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. mai puþin de 2 secunde. este posibilã accesarea meniului principal prin apãsarea butonului Q. Atunci când vehiculul se deplaseazã poate fi accesat doar meniul redus (setare “Limitã vitezã” ºi “Reglare sensibilitate senzor crepuscular”). Aceste diferenþe se datoreazã diferenþei dintre versiuni (unele mesaje nu sunt disponibile pentru toate pieþele). butonul “MODE”. În schema din pagina urmãtoare sunt prezentate cazurile descrise. butonul “MODE” R = apãsaþi. de aceea operaþia trebuie repetatã. 50 .

Pentru a naviga. mai puţin de 2 secunde. Luci Uscita Menu Lim. butonul “MODE” R = apăsaţi. măsură dist. Debloc. Viteză Senz. butoane Plan întreţinere Ieşire din meniu Ecran complet disponibil doar cu vehicul staţionat Q = apăsaţi. şofer Unit. port. Vezi “Test iniţial” NU Q Exemplu de ecran standard Vehiculul este în mişcare? DA Lim. butonul “MODE” 51 . Unit. măsură consum Unit. Vel. Sens. cel puţin de secunde. măsură temp. folosiþi butoanele N ºi O. buzzer Vol.Accesarea meniului Prin apãsarea butonului MODE puteþi accesa meniul. Selectare limbă Vol. Crepuscular Trip B Setare ceas Mod ceas Setare dată Blocare portiere Portbagaj indep.

dacã o portierã este deschisã. ºoferul va fi avertizat ºi de un semnal sonor. La unele versiuni. la depãºirea unei viteze de 4 km/h. 52 . pentru a avertiza ºoferul. La unele versiuni. pe tabloul de bord se va aprinde martorul (6) împreunã cu un mesaj vizualizat pe display-ul multifuncþional. Verificare sistem iluminare În cazul unei avarii. semnalizarea avariei sistemului de iluminare se face doar prin aprinderea martorului (6). martorul (´) se va aprinde pe tabloul de bord împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional pentru a avertiza ºoferul.Semnalizare portiere deschise În cazul în care o portierã este deschisã în timpul deplasãrii.

activeazã automat un buzzer ºi face sã clipeascã martorul de avertizare è împreunã cu un mesaj afiºat pe display. Setarea se poate efectua între 30 km/h şi 250 km/h sau între 20 şi 155 mph. în funcţie de unitatea de măsură “distanţă” setată (vezi paragraful “Setare unitate măsură distanţă” descris în continuare. dacã este depãºitã. cel puţin de secunde. ex: N O Vezi meniu R Q N O R Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea ON/OFF. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” 53 . Opţiunea va clipi. La predarea vehiculului aceastã funcþie este dezactivatã “OFF”. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. R Q = apăsaţi.Limitarea vitezei (Speed limit) Aceastã funcþie permite setarea unei limite a vitezei de deplasare care. Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 5 unităţi. butonul “MODE” R = apăsaţi. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. Pentru setarea limitei de vitezã. Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal Q Q Q R Q Q Cu ajutorul butoanelor N/O setaţi limita de viteză dorită (în timpul setării valoarea afişată pe display va clipi).

La unele versiuni. pe display-ul multifuncþional se va afiºa atât un mesaj cât ºi o avertizare sonorã.Semnalizãri la depãºirea limitei de vitezã Dacã vehiculul depãºeºte limita de vitezã. Mesajele se întrerup ºi dacã viteza vehiculului scade cu 5 km/h faþã de limita de vitezã setatã. martorul de avertizare (è) se aprinde împreunã cu avertizarea sonorã ºi pe display se va afiºa: 54 . La apãsarea butonului MODE. mesajele de pe display-ul multifuncþional se va întrerupe.

la unele versiuni. cel puţin de secunde.Activare Trip B Aceastã funcþie permite. mai puţin de 2 secunde. Prin intermediul butoanelor N/O Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. Opţiunea va clipi. consum B. vitezã medie B. durata cãlãtoriei B. activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) funcþiei Trip B (deplasare parþialã) care afiºeazã valorile referitoare la o “misiune parþialã”: distanþã B. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: N O Vezi meniu Revenire la meniul principal R Q R N selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. Pentru efectuarea setãrii. butonul “MODE” R = apăsaţi. butonul “MODE” 55 .

ex: N O Vezi meniu R Q R Q N O N O R R Q Q Revenire la meniul principal Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. butonul “MODE” R = apăsaţi. butonul “MODE” 56 .Setare ceas Pentru setarea ceasului (ore – minute) procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde. mai puţin de 2 secunde. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. Q = apăsaţi.

ex: N O Vezi meniu R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi modalitatea 12 ore sau 24 ore. butonul “MODE” R R R = apăsaţi. butonul “MODE” 57 .Modalitate ceas Aceastã funcþie se utilizeazã pentru a seta ceasul în modul 12 ore sau 24 ore. Pentru reglare. O Opţiunea va clipi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Q Q Q Q Q = apăsaţi. cel puţin de secunde. mai puţin de 2 secunde.

Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. ex: N O N O R Q R Q N O N O R Q Q R R Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. 58 . ex: Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde.Setare datã Pentru a seta data (zi – lunã – an). Q Q Revenire la meniul principal Q = apăsaţi. butonul “MODE”. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde.

Afiºare informaþii audio Pe display-ul multifuncþional se pot vizualiza informaþiile referitoare la sistemul audio (frecvenþã sau mesaj RDS al postului de radio selectat). numãrul piesei. etc. 59 . IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþii referitoare la sistemul audio doar daca sistemul este original Fiat.

ex: N O Ecran standard R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF.Blocarea automatã a portierelor cu vehiculul în miºcare Aceastã funcþie: Ì dacã este activatã (ON) blocheazã automat portierele atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. cel puţin de secunde. butonul “MODE” 60 R = apăsaţi. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. butonul “MODE” . mai puţin de 2 secunde. Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Opţiunea va clipi. Ì dacã este dezactivatã (OFF) nu blocheazã automat portierele.

O Opţiunea va clipi. 61 . Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi.Unitate de mãsurã “distanþã” Display-ul oferã informaþii în funcþie de unitatea de mãsurã setatã (km sau mi). mai puţin de 2 secunde. ex: N O Videata menu R Q Revenire la meniul principal R N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (km sau mi). trebuie sã procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE”. butonul “MODE” R = apăsaţi. cel puţin de secunde. Pentru a selecta unitatea de mãsurã doritã.

vezi paragraful anterior „Unitate de mãsurã distanþã”). 62 .R = apăsaţi. Pentru setare. butonul “MODE”. butonul “MODE” . procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O R Q R Revenire la ecranul anterior.Unitate de mãsurã “consum” Aceastã funcþie permite setarea unitãþii de mãsurã a cantitãþii de combustibil consumat (km/l sau l/100 km) în funcþie de unitatea de mãsurã selectatã pentru distanþã (km sau mile. mai puţin de 2 secunde. Revenire la meniul principal Q Q R Q Q R Q R Dacă aţi setat mile Q = apăsaţi. cel puţin de secunde. ex: Dacă aţi setat km Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită O (km sau mi). Opţiunea va clipi.

ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (°C sau °F). butonul “MODE” R = apăsaţi.Unitate de mãsurã “temperaturã” Pentru a selecta unitatea de mãsurã pentru temperaturã (°C sau °F). cel puţin de secunde. Opţiunea va clipi. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” 63 .

butonul “MODE” R = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Revenire la ecranul anterior. englezã. germanã). butonul “MODE” Revenire la meniul principal 64 . francezã. cel puţin de secunde.Setare „Limbã” Mesajele vizualizate pe display pot fi afiºate în mai multe limbi (italianã. ex: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O Meniu principal R Q R Q Q N O N O N O N O N O Q = apăsaţi. spaniolã. portughezã. Pentru a selecta limba doritã. mai puţin de 2 secunde.

butonul “MODE” R = apăsaţi. Pentru reglare. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. prin intermediul butoanelor N/O. butonul “MODE” 65 . Opţiunea va clipi. mai puţin de 2 secunde. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor O (buzzer).Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor (buzzer) ce însoþeºte eventualele mesaje de avarie/avertizare. cel puţin de secunde. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. volumul la nivelul “0”.

procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi. Opţiunea va clipi. butonul “MODE” 66 . Pentru reglare. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. ex: N O Meniu principal Revenire la meniul principal R Q R N O Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor (roger-beep).Reglare volum butoane Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor ce însoþeºte activarea diverselor butoane. volumul la nivelul “0”. cel puţin de secunde. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. prin intermediul butoanelor N/O. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus.

Pentru consultarea informaþiilor. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Revenire la meniul principal Q R R Q continuare în pagina următoare Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi vizualizarea în km. cel puţin de secunde.Plan de Întreþinere Aceastã funcþie permite vizualizarea informaþiilor privind scadenþa (în kilometri sau zile) pânã la urmãtoarea revizie. mile (mi) O sau zile. butonul “MODE” 67 . Opţiunea va clipi.

ex: continuare din pagina precedentă R Q Revenire la meniul principal Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” 68 .Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi. Q = apăsaţi. consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. cel puţin de secunde.

martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. iar pe display-ul multifuncþional va apãrea urmãtorul mesaj: La unele versiuni.Avertizare plan de întreþinere Mesajul va apãrea atunci când kilometrajul vehiculului se apropie de numãrul de kilometri stabilit pentru întreþinere. Mesajul va apãrea doar cu cheia de contact în poziþia MAR. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. începând cu 2000 km înainte pânã la 1000 km dupã scadenþa reviziei. 69 .

iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. mai puţin de 2 secunde. Mesajul va putea fi vizualizat pe display timp de aproximativ 5 secunde. martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. La unele versiuni. cel puţin de secunde. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei. butonul “MODE” 70 . butonul “MODE” R = apăsaţi. ex: R Q = apăsaţi.Avertizare înlocuire anualã ulei motor Display-ul multifuncþional va indica perioada (zile) pânã la înlocuirea uleiului motor (vezi figura). Ieºire din meniu Meniu principal Revenire la ecranul anterior.

mai puţin de 2 secunde. Trip B poate fi activat sau dezactivat din meniu. V = apăsaţi. butonul “TRIP” 71 .Trip Computer Informaþiile furnizate de Trip Computer sunt vizualizate conform urmãtoarei scheme: % % % % % Informaþiile furnizate de Trip B corespund unei perioade parþiale definitã prin resetarea datelor (date aduse la 0).

în kilometri sau mile. timp de 20 secunde se va vizualiza mesajul “Autonomie llimitată” (la unele versiuni mesajul este însoţit de un semnal sonor). ce poate fi parcursã cu cantitatea de combustibil existentã în rezervor. display-ul va afişa: La unele versiuni. display-ul va afişa: La unele versiuni. Atunci când autonomia este de sub 50 km. pe display va fi afişată ultima valoare a autonomiei calculată înainte de oprirea motorului. butonul “TRIP” 72 Atunci când vehiculul depăşeşte din nou 4 km/h. La unele versiuni. valoarea autonomiei va fi recalculată în funcţie de combustibilul consumat înainte de oprirea motorului. mai puţin de 2 secunde. display-ul va afişa: V = apăsaţi. o viteză sub 4 km/h cu motorul pornit. display-ul va afişa: În cazul opririi vehiculului. În cazul unei alimentãri cu combustibil se va calcula o nouã valoare a autonomiei.Trip Computer – Autonomie Autonomia este funcþia ce calculeazã distanþa. . La unele versiuni. Autonomia vehiculului este calculatã þinându-se cont de consumul mediu de carburant din ultimele 5 minute ale deplasãrii ºi de litri de combustibil existenþi în rezervor.

display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m.Trip Computer – Distanþa parcursã La unele versiuni. Diferenþa dintre consumul mediu ºi consumul instantaneu constã în faptul cã primul este calculat la fiecare 10 secunde în timp ce al doilea este calculat la fiecare secundã. La unele versiuni. 73 . display-ul va afişa: Trip Computer – Consum mediu Consumul mediu reprezintã media dintre distanþa parcursã de vehicul ºi cantitatea de combustibil consumatã de la începutul cãlãtoriei.

74 .Trip Computer – Consum instantaneu La unele versiuni. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----” până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. Trip Computer – Vitezã medie La unele versiuni.

display-ul va afişa: 75 . este necesară resetarea tuturor datelor Trip Computer. La unele versiuni. cu excepţia autonomiei si a consumului instantaneu.Trip Computer – Duratã cãlãtorie Atunci când durata călătoriei ajunge la 99:59 h.

se vor reseta datele furnizate de Trip Computer.Resetarea Trip Computer Dacã þineþi apãsat butonul TRIP cel puþin 2 secunde. 76 . cu excepþia informaþiilor referitoare la autonomie ºi consum instantaneu.

Sistem FPS – Întrerupãtor inerþial Display-ul multifuncþional afiºeazã o eventualã intervenþie a întrerupãtorului inerþial. În funcþie de versiune.Trip B dispune de o resetare independentă a datelor ce poate fi realizată. prin apăsarea butonului Trip cel puţin 2 secunde. se vor afiºa urmãtoarele: sau 77 . atunci când datele sunt vizualizate pe display.

se vor afiºa urmãtoarele: sau Iluminarea display-ului multifuncþional la deschiderea portierei/portierelor anterioare La deschiderea ºi închiderea portierelor anterioare. display-ul multifuncþional se ilumineazã timp de 10 secunde ºi se pot vizualiza kilometri totali ºi ceasul digital. timp de 20 secunde pe display se va afiºa perioada pentru care sistemul este activat.Sistemul Follow me home Dacã acest sistem este activat. În funcþie de versiune. În funcþie de versiune. se vor afiºa urmãtoarele: sau 78 .

dacã este disponibilã. 79 . atunci când luminile exterioare sunt aprinse permite reglarea (creºterea/descreºterea) nivelului luminozitãþii a: – tabloului de bord. – display-ului radio-ului. N O Revenire automată. după câteva secunde.Reglarea luminozitãþii instrumentelor de bord. la ecranul standard sau la ecranul anterior prin apăsarea butoanelor MODE sau TRIP. – comenzilor sistemului de încãlzire/climatizare. procedaþi dupã cum urmeazã: Butoanele N/ O reglează nivelul luminozităţii. a display-ului multifuncþional ºi a butoanelor de comandã Aceastã funcþie. – display-ului multifuncþional. cu ajutorul butoanelor N ºi O. Pentru efectuarea reglãrilor.

la unele versiuni pe display-ul multifuncþional. acþionaþi cu grijã ºi contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. Aceste semnalizãri sunt sintetice ºi au scopul de a sugera acþiunile prompte pe care ºoferul trebuie sã le adopte când apare o defecþiune la vehicul. 80 . Aceastã semnalizare nu trebuie consideratã exhaustivã ºi/sau o alternativã a celor menþionate în prezentul „Manual de Utilizare”.MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE AVERTISMENTE GENERALE Semnalizãrile de avarie vizualizate pe display-ul multifuncþional. În cazul semnalãrii unei avarii se va face întotdeauna trimitere la cele menþionate în acest capitol. care trebuie sã fie citit cu atenþie ºi în întregime. de mesaje specifice de avertizare. împreunã cu semnalul sonor (reglabil) ºi aprinderea martorului respectiv. sunt însoþite. În paginile urmãtoare sunt descrise câteva exemple de situaþii în care un martor se poate aprinde sau poate apãrea o semnalizare de avarie/avertizare pe display-ul multifuncþional. IMPORTANT Când martorul (õ) se aprinde pe tabloul de bord. la unele versiuni.

opriþi-vã imediat si contactaþi o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display x NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. martorul luminos se aprinde. Dacã martorul luminos se aprinde în timpul deplasãrii. Martorul de avertizare se aprinde când este trasã frâna de mânã. martorul luminos se aprinde. verificaþi dacã este trasã frâna de mânã. Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). 81 . Acest martor se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când nivelul lichidului de frânã din rezervor scade sub limita minimã. x FRÂNA DE MÂNÃ TRASÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. din cauza unor posibile scurgeri.

apoi se stinge.Martor de avertizare Afiºare de display F AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT (portocaliu) Martorul se aprinde la dezactivarea airbag-ului frontal pasager. Atunci când airbag-ul frontal pasager este activat. timp de 4 secunde. se va aprinde martorul. 82 . la rotirea cheii de contact la MAR.

Dacã martorul luminos este defect (nu se aprinde).Martor de avertizare Afiºare de display ¬ DEFECÞIUNE AIRBAG (roºu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este în poziþia MAR. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. 83 . (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) dacã existã defecþiuni la sistemul airbag. Martorul rãmâne aprins. cu cheia de contact în poziþia MAR. sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). cu lumina continuã. acest lucru se va indica prin clipirea pentru un interval mai lung decât cel normal de câteva secunde a martorului luminos F ce semnaleazã dezactivarea airbagului frontal pasager . Dacã martorul nu se aprinde sau rãmâne aprins. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

Dacã martorul rãmâne aprins contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display w BATERIE DESCÃRCATÃ (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. stingerea acestuia se poate produce cu o micã întârziere). dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul (dacã motorul merge la ralanti. 84 .

Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu un semnal sonor ºi un mesaj afiºat pe display). 85 . dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul.Martor de avertizare Afiºare de display v PRESIUNE SCÃZUTÃ ULEI DE MOTOR (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

În acest caz aºteptaþi câteva secunde pentru a permite rãcirea motorului.Verificaþi dacã existã scurgeri.Martor de avertizare Afiºare de display ç TEMPERATURÃ RIDICATÃ LICHID RÃCIRE MOTOR (roºu) Dacã motorul este cald nu desfaceþi ºi nu atingeþi capacul rezervorului lichidului de rãcire: pericol de ardere. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. apoi deschideþi încet ºi cu grijã capacul. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. continuarea pe pagina urmãtoare 86 . completaþi cu lichid de rãcire. Dacã se aprinde în timpul deplasãrii. procedaþi dupã cum urmeazã: – condiþii normale de condus: opriþi vehiculul ºi motorul ºi verificaþi dacã nivelul lichidului de rãcire nu se aflã sub nivelul MIN. Martorul se aprinde împreunã cu un semnal sonor (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display) atunci când motorul este supraîncãlzit. Dacã atunci când reporniþi vehiculul martorul luminos se reaprinde. La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. asigurând-vã cã nivelul este între MIN ºi MAX.

þineþi motorul pornit ºi acceleraþi uºor înainte de a-l opri. Aºteptaþi timp de 2-3 minute lãsând motorul pornit ºi uºor accelerat fapt care activeazã circulaþia lichidului de rãcire. În cazul unei utilizãri intense a autovehiculului. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire conform celor descrise anterior.Martor de avertizare Afiºare de display ç continuare din pagina precedentã – autovehicul supraîncãrcat (spre exemplu când urcaþi o rampã cu rulota ataºatã sau când vehiculul este supraîncãrcat): reduceþi viteza iar dacã martorul rãmâne aprins. apoi opriþi motorul. 87 . opriþi vehiculul.

88 . Simbolurile (¯) / ( ) ce apar pe display indicã închiderea incompletã a portierelor de pe partea stângã/ dreaptã. La unele versiuni. semnalizarea portierelor deschise se face si prin intermediul unui semnal sonor.Martor de avertizare Afiºare de display ´ ÎNCHIDEREA INCORECTÃ A PORTIERELOR (roºu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când una sau mai multe portiere sunt perfect închise. cu vehiculul în miºcare.

Pentru unele versiuni: 89 .Martor de avertizare Afiºare de display è DEPêIREA LIMITEI DE VITEZà (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când vehiculul depãºeºte limita de vitezã setatã.

Martor de avertizare Afiºare de display < CENTURÃ DE SIGURANÞÃ NEFIXATÃ (roºu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. martorul va clipi timp ce 10 secunde. 90 . indiferent dacã centurile de siguranþã sunt fixate sau nu.

91 . încercând sã evitaþi situaþiile care ar putea cauza reaprinderea martorului ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. circulaþi la turaþii reduse pânã când martorul se va stinge. scãderea performanþei. Dacã martorul clipeºte. dar trebuie sã se stingã imediat. la rotirea cheii în poziþia MAR. – cu luminã intermitentã: posibilã deteriorare a catalizatorului. Contactaþi cât puteþi de repede o Reprezentanþã Fiat. Martorul se stinge dacã defecþiunea este remediatã. însã defecþiunea va fi memoratã de sistem. Utilizarea prelungitã a vehiculului când acest martor este aprins poate cauza deteriorarea sa. continuaþi-vã cãlãtoria cu vitezã moderatã. martorul de pe tabloul de bord se va aprinde. Aprinderea iniþialã indicã faptul cã martorul funcþioneazã corect. eliberaþi pedala de acceleraþie. cu posibile consecinþe precum creºterea emisiilor toxice. manevrabilitate dificilã ºi consum ridicat de combustibil. În aceste condiþii vã puteþi continua deplasarea însã fãrã a solicita prea mult motorul ºi fãrã a rula cu viteze mari. Dacã martorul rãmâne aprins sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display ºi cu o avertizare sonorã): – cu luminã continuã: semnaleazã o defecþiune la sistemul de alimentare/aprindere.Martor de avertizare Afiºare de display U DEFECÞIUNE LA SISTEMUL CONTROL MOTOR (portocaliu) În condiþii normale.

În acest caz contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã martorul clipeºte. înseamnã cã existã o anomalie. 92 .Martor de avertizare Afiºare de display ç REZERVA COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când în rezervor au mai rãmas aproximativ 7.5 – 9 litri de combustibil.

dar trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. sistemul de frânare este în stare de funcþionare. 93 . În acest caz. Vã recomandãm sã contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display > DEFICIENÞÃ SISTEM ABS (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este rotitã în poziþia MAR. Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu avertizarea sonorã) atunci când sistemul este ineficient. dar fãrã asistenþa suplimentarã ABS.

contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. 94 .Martor de avertizare Afiºare de display x + > INEFICIENÞA DISTRIBUITORULUI ELECTRONIC AL FORÞEI DE FRÂNARE (EBD) Aprinderea simultanã a martorilor ºi (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când motorul funcþioneazã. Conducând extrem de atent. frânarea violentã poate produce blocarea prematurã a roþilor posterioare. În acest caz. semnaleazã o defecþiune la sistemul EBD. cu riscul derapajului.

Martor de avertizare

Afiºare de display

Y

DEFECÞIUNEA SISTEMULUI DE PROTECÞIE – FIAT CODE (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR, martorul trebuie sã clipeascã o singurã datã, apoi trebuie sã se stingã. Aprinderea permanentã a martorului (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) cu cheia în poziþia MAR, indicã o posibilã defecþiune a sistemului. IMPORTANT Aprinderea simultanã a martorilor U ºi Y indicã o defecþiune a sistemului Fiat CODE. Dacã motorul funcþioneazã ºi pe display este afiºat mesajul, contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.

95

Martor de avertizare

Afiºare de display

W

DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când este detectatã o anomalie la: – lumini poziþie, – lumini stop (exclus al treilea stop) sau siguranþa respectivã, – stopuri ceaþã, – grup optic anterior ºi posterior, – lumini plãcuþã numãr înmatriculare, – semnalizatoare. continuarea pe pagina urmãtoare

96

Martor de avertizare

Afiºare de display

continuare din pagina precedentã Defecþiunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate de: unul sau mai multe becuri arse, o siguranþã de protecþie arsã sau o conexiune electricã întreruptã. Afiºarea simbolurilor / pe display semnaleazã o defecþiune a luminilor stânga/dreapta.

97

Martor de avertizare

Afiºare de display

4 5 R

STOPURI CEAÞÃ (portocaliu) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse stopurile de ceaþã. PROIECTOARE CEAÞÃ (verde) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse proiectoarele de ceaþã. SEMNALIZATOR STÂNGA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în jos sau împreunã cu indicatorul dreapta, atunci când este apãsat butonul de avarie.

R

SEMNALIZATOR DREAPTA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în sus sau împreunã cu indicatorul stânga, atunci când este apãsat butonul de avarie.

98

99 . 3 Pentru unele versiuni: FOLLOW ME HOME (verde) Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) când este activatã funcþia “Follow Me Home” (vezi capitolul respectiv).Martor de avertizare Afiºare de display 3 LUMINI DE POZIÞIE ªI DE ÎNTÂLNIRE (verde) Martorul se aprinde atunci când sunt activate luminile de poziþie. 1 LUMINI DE DRUM (albastru) Martorul se aprinde atunci când sunt aprinse luminile de drum. luminile de parcare sau de întâlnire.

Pentru unele versiuni: 100 .Martor de avertizare Afiºare de display è COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul de avertizare se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) în momentul în care se activeazã comutatorul automat inerþial de întrerupere a alimentãrii cu combustibil.

101 . în cazul unor versiuni diesel. Contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display è DEFECÞIUNE GENERALÃ (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde atunci când este detectatã o defecþiune a senzorului presiune ulei motor ºi. dacã se detecteazã o defecþiune a filtrului combustibil.

t TEMPERATURÃ EXCESIVÃ CUTIE VITEZE AUTOMATÃ “SPEEDGEAR” (roºu) Martorul se aprinde permanent pe tabloul de bord (împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional reconfigurabil) atunci când uleiul cutiei de viteze a atins temperatura stabilitã. 102 . pânã la stingerea martorului de pe tabloul de bord. pe display-ul multifuncþional se afiºeazã un mesaj de avertizare. Vã recomandãm sã opriþi vehiculul. iar martorul temperaturii clipeºte pentru a-l avertiza pe ºofer asupra posibilei formãri a gheþii pe carosabil. sã menþineþi motorul pornit ºi sã acceleraþi uºor pentru a favoriza rãcirea.Martor de avertizare Afiºare de display POSIBILÃ GHEAÞÃ PE CAROSABIL Când temperatura exterioarã ajunge sau coboarã sub 3°C.

103 . probabil a pãtruns apã în rezervor: în acest caz. opriþi imediat motorul ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. Dacã martorul luminos se aprinde imediat dupã ce aþi alimentat. la unele versiuni se afiºeazã un mesaj pe display-ul multifuncþional) atunci când a intrat apã în filtrul de combustibil. Dacã martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord sau. contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru remedierea acestei probleme. Prezenþa apei în circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravã a întregului sistem de alimentare ºi funcþionarea neregulatã a motorului. la unele versiuni este afiºat un mesaj de avertizare pe display-ul multifuncþional reconfigurabil.Martor de avertizare Afiºare de display c PREZENÞÃ APÃ ÎN FILTRUL DE COMBUSTIBIL (doar versiunile diesel) (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (sau.

martorul se stinge atunci când bujiile au ajuns la temperatura prestabilitã. IMPORTANT Atunci când temperatura exterioarã este ridicatã. 104 .Martor de avertizare Afiºare de display m BUJII INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) La rotirea cehii de contact în poziþia MAR. este posibilã aprinderea martorului pentru o duratã imperceptibilã de timp. martorul de pe tabloul de bord se aprinde. Porniþi motorul imediat dupã stingerea martorului.

Martor de avertizare Afiºare de display c AVARIE SENZOR FILTRU COMBUSTIBIL (versiuni diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când se sesizeazã o defecþiune a senzorului filtrului de combustibil. Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru rezolvarea acestei probleme. m DEFECÞIUNE LA SISTEMUL BUJIILOR INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) în cazul unei defecþiuni la sistemul de încãlzire a bujiilor. 105 . Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru a elimina defecþiunea.

5 – Aeratoare (sub scaun) distribuire aer picioare pasageri posteriori. 42 106 . 3 . 2 .Aeratoare centrale ºi laterale orientabile.SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT 1 . 4 – Aeratoare laterale distribuire aer zonã picioare pasageri anteriori. P4E02782 fig.Aeratoare dezaburire parbriz.Aeratoare dezaburire geamuri laterale anterioare.

C . 45 A . 45 107 P4E02769 .buton distribuire aer.AERATOARE ORIENTABILE ªI REGLABILE fig. B .buton pentru reglare temperaturã aer (dozare cald ºi rece).Aerator fix pentru geamuri laterale fig. P4E02783 P4E02784 fig. C . SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE COMENZI fig. – în poziþia .cursor setare funcþie recirculare aer.Comandã pentru orientarea lateralã a fluxului de aer. 43 fig.Comandã pentru reglarea debitului de aer: – în poziþia ô: aerator deschis. Aeratoarele pot fi orientate în sus sau în jos. eliminând funcþia de admisie a aerului din exterior. D . 44.: aerator închis.buton pentru activarea ventilatorului. A . 43-34 Aeratoarele pot fi orientate în sus în jos ºi lateral. B . 44 fig.

2) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona albastrã. 108 . se recomandã dezactivarea funcþiei. 4) Cursor funcþie recirculare aer: pentru a obþine o încãlzire mai rapidã. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. Lunetã Apãsaþi butonul (. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. μ pentru a distribui aer cald cãtre zona picioarelor ºi aer mai rece prin aeratoarele centrale ºi cele de pe planºa de bord. 3) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. închideþi aeratoarele centrale (prin rotire în poziþia . 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. 5) Cursor funcþie recirculare aer: în poziþia ¶. IMPORTANT Cu butonul distribuire aer la . mutaþi cursorul funcþie recirculare aer în poziþia v.FUNCÞIA DE ÎNCÃLZIRE 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie. 3) Buton distribuire aer D: acul la -. w pentru încãlzirea rapidã. 3) Buton distribuire aer D: acul la: ƒ pentru a încãlzi zona picioarelor ºi pentru a dezaburi parbrizul. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Parbriz ºi geamuri laterale 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie (rotit complet cãtre dreapta). Dupã dezaburire/degivrare. Funcþia se dezactiveazã automat dupã aproximativ 30 minute. 4) Cursor pentru recircularea aerului în poziþia ¶. FUNCÞIA DE VENTILAÞIE 1) Aeratoare centrale ºi laterale: deschise complet. Pentru optimizarea funcþiei dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale). echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô).este distribuit aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. acþionaþi comenzile pentru a menþine condiþiile de vizibilitate maximã. 4) Buton distribuire aer D: acul la O. Dupã dezaburirea lunetei. recirculare aer din habitaclu.

SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ Sistemul foloseºte lichid de rãcire R134a care nu va polua mediul în cazul scurgerii accidentale.Cursor activare funcþie recirculare aer. oprind funcþie de admisie aer din exterior. nu trebuie folosit fluidul R12 deoarece nu este compatibil cu componentele sistemului. 46 A . 46 109 . 2. tunel.Buton pentru activarea ventilatorului ºi pentru activarea/ dezactivarea sistemului de aer condiþionat.) Se recomandã sã nu folosiþi pentru mult timp aceastã funcþie. C .Buton reglare temperaturã în habitaclu (aer cald/rece). 3 sau 4 -. activarea funcþiei ajutã la rãcirea aerului din habitaclu.buton pentru distribuirea aerului. activarea sistemului de aer condiþionat este opritã. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este ridicatã. În poziþia 0p.Funcþia de recirculare aer Cu cursorul în poziþia v. etc. Aceastã funcþie este utilã atunci când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. COMENZI fig. fig. se activeazã doar circularea aerului din habitaclu. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. P4E02769 D . B . ºi este semnalatã de aprinderea ledului de pe buton. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare a aerului în zile ploioase/friguroase. deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. Sub nici o formã. Activarea sistemului de aer condiþionat este posibilã doar dacã indicatorul butonului este poziþionat la 1.

mai ales în cazul în care vehiculul a fost parcat în soare. 5) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C-fig. verificaþi ca toate aeratoarele sã fie deschise.SISTEM DE CLIMATIZARE (rãcire) Pentru obþinerea unei rãciri rapide în habitaclu. lãsaþi geamurile anterioare deschise complet pentru 2. Pentru optimizarea funcþiei de dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale) închideþi aeratoarele centrale (prin rotire buton în poziþia .) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). 4) Butonul pentru distribuirea aerului sã indice -. 110 . 3) Cursorul B poziþionat la v. autovehiculul este dotat cu un sistem de climatizare care funcþioneazã astfel: 1) Buton pentru controlul temperaturii aerului A: sã indice sectorul albastru (rotit maxim la stânga). deoarece usucã aerul. 2) Butonul ventilatorului C. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Sistemul de aer condiþionat este foarte util pentru accelerarea dezaburirii. IMPORTANT! Cu butonul pentru distribuirea aerului în poziþia . se recomandã dezactivarea dispozitivului. Pentru a modera rãcirea: mutaþi cursorul de recirculare în poziþia ¶. ci folosiþi sistemul de încãlzire ºi ventilaþie (vezi capitolul precedent). 4) Butonul pentru distribuirea aerului D în dreptul O. 5) Funcþia de recirculare a aerului închisã. în dreptul -. Lunetã Apãsaþi butonul (. nu deschideþi aerul condiþionat. Dupã dezaburire. în zilele calde. 46. 3 minute pentru a permite schimbul de aer cu mediul. Este suficient sã reglaþi comenzile pentru dezaburire ºi sã porniþi aerul condiþionat apãsând butonul C-fig. ÎNCÃLZIRE Pentru funcþiile de încãlzire ºi ventilaþie. Dispozitivul se dezactiveazã automat dupã 30 de minute. 2) Butonul pentru temperatura aerului sã indice sectorul roºu (rotit la maximum spre dreapta) în perioada rece ºi sectorul albastru (rotit maxim spre stânga). poziþionat pe viteza 4. crescând temperatura ºi reducând viteza ventilatorului. 6) Pentru a accelera rãcirea în habitaclu. Parbriz ºi geamuri laterale 1) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C.este admis aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. reglaþi butoanele pentru a pãstra geamurile în condiþii maxime de vizibilitate. 46. 3) Butonul ventilatorului sã indice vitezã maximã. Dupã dezaburire. butonul sã indice ¶.

deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. Lumini de poziþie fig. ideogramele ºi simbolurile anumitor comenzi de pe planºa de bord. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este foarte ridicatã. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare în zile ploioase/friguroase. Aceastã funcþie este utilã când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. Odatã cu luminile exterioare.RECIRCULARE Când cursorul este în poziþia v se activeazã doar funcþia de recirculare a aerului din habitaclu. tunel. 48 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia 6 în poziþia 2.) Sunteþi sfãtuit sã nu o folosiþi pentru mult timp. 48 111 P4E02786 . Lumini de întâlnire fig. se ilumineazã tabloul de bord. 47 fig. MANETE MANETA DIN PARTEA STÂNGA Conþine comenzile luminilor externe ºi a semnalizatoarelor. P4E02785 fig. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 3. activarea acestei funcþii accelereazã rãcirea aerului din habitaclu. Luminile exterioare pot fi activate doar când cheia de contact este în poziþia MAR (cu excepþia funcþiei "Follow Me Home"). în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. etc. 47 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia O în poziþia 6.

Cu fiecare nouã acþionare a manetei. 51 Miºcaþi maneta: în sus . 50 fig. 50. Dacã doriþi sã semnalizaþi o schimbare de bandã pentru care este nevoie de o miºcare foarte uºoarã a volanului miºcaþi maneta în sus sau în jos. perioada de activare a funcþiei este mãritã cu câte 30 secunde pânã la o duratã maximã de 5 minute dupã care se stinge automat. P4E02788 Sistemul „Follow me home” Aceastã funcþie poate fi folositã pentru iluminarea zonei din faþa vehiculului prin tragerea manetei înspre volan atunci când cheia de contact este fie în poziþia STOP fie extrasã fig. Trageþi maneta cãtre volan când doriþi sã stingeþi luminile de drum. Semnalizatoarele de direcþie se vor opri automat atunci când vehiculul revine pe traiectoria rectilinie. în jos .Lumini de drum fig. Folosiþi funcþia la mai puþin de 2 minute dupã oprirea motorului.pentru semnalizare dreapta. 49 fig. Maneta va reveni în poziþie neutrã imediat ce o eliberaþi. uºor. 51 112 P4E02789 . 49 Se aprind când inelul este în poziþia 2 ºi se împinge maneta înspre planºa de bord. fãrã sã atingeþi poziþia stabilã. Pe tabloul de bord se aprinde intermitent martorul y. Clipirea farurilor fig. P4E02787 fig. 50 Trageþi maneta înspre volan (poziþie instabilã). Menþineþi maneta trasã spre volan mai mult de douã secunde pentru a opri aceastã funcþie.pentru semnalizare stânga. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 1. Semnalizatoare fig.

Spãlare inteligentã fig. P4E02790 P4E02791 fig. 52 Acest mecanism funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. ºtergãtoarele acþioneazã ºi a patra oarã. 53 fig. Acþionaþi maneta repetat ºi rapid (mai puþin de jumãtate de secundã) pentru a uda bine parbrizul înaintea activãrii ºtergãtoarelor. ªtergãtor/spãlãtor de parbriz fig. ªtergãtoarele de parbriz vor fi acþionate automat dacã þineþi tija trasã mai mult de jumãtate de secundã. 1 . 3 . 54 113 P4E02792 .ºtergere intermitentã.ºtergere continuã lentã.MANETA DIN PARTEA DREAPTÃ Conþine toate funcþiile pentru curãþarea parbrizului. 0 . 4 . la o distanþã mai mare de timp.ºtergere continuã rapidã. 53).ºtergãtor oprit. 54 intrã în funcþiune jetul de lichid pentru parbriz. 54 Trageþi maneta cãtre volan pentru a direcþiona un jet de lichid spre parbriz ºi pentru a acþiona ºtergãtoarele dintr-o singurã miºcare. la unele versiuni pot exista patru tipuri de intermitenþã (de la încet la rapid fig. ªtergãtoarele de parbriz mai acþioneazã de trei ori dupã eliberarea manetei. Trãgând maneta spre volan fig. 52 fig.temporarã continuã: când se elibereazã. 2 . La anumite versiuni. maneta revine în poziþia 0 ºi dezactiveazã automat ºtergãtorul de parbriz.

Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. La urmãtoarea pornire. oricare ar fi poziþia cheii de contact. ÎNTRERUPÃTOARE DE COMANDÃ fig. martorul corespunzãtor se aprinde pe tabloul de bord. Proiectoarele de ceaþã sunt dezactivate când cheia de contact revine la poziþia STOP. dacã este necesar. Când folosiþi unul dintre aceste întrerupãtoare. 56 Sunt poziþionate deasupra aeratoarelor centrale. Lunetã termicã Întrerupãtorul C: pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. Pentru a le opri. trebuie reaprinse. 55 Pentru a le porni. P4E02771 fig. trebuie sã aveþi luminile de întâlnire ºi/sau proiectoarele de ceaþã aprinse. ledul întrerupãtorului va lumina intermitent. dacã este necesar. La urmãtoarea pornire. trebuie sã aveþi luminile exterioare aprinse. apãsaþi din nou butonul. trebuie reaprinse. Este dotatã cu temporizator care o închide automat dupã 30 de minute de funcþionare. 56 114 P4E02772 . simultan cu martorul y de pe tabloul de bord. apãsaþi întrerupãtorul A.COMENZI LUMINI DE AVARIE fig. Proiectoare de ceaþã (unde sunt prevãzute) Întrerupãtorul B: pentru activarea proiectoarelor de ceaþã. Pentru dezactivare. ªoferul trebuie sã respecte legislaþia în vigoare. Stopuri ceaþã Întrerupãtorul A: pentru activarea stopurilor de ceaþã. Când sunt activate. Proiectoarele de ceaþã se opresc când cheia de contact revine la poziþia STOP. apãsaþi din nou întrerupãtorul. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de Codul Rutier din þara în care vã aflaþi. 55 fig.

60. nu uitaþi sã rãsuciþi cheia de contact la STOP pentru a evita descãrcarea bateriei. 59 fig. se aprinde o luminã interioarã B-fig. P4E02840 fig. La deschiderea torpedoului. 60 115 . Dupã accident. trageþi de A. atunci când luminile exterioare sunt deschise. P4E00110 P4E02152 Nu mergeþi cu torpedoul deschis: pasagerul poate avea de suferit în cazul unui incident. Dacã nu observaþi nici o scurgere de combustibil iar vehiculul se prezintã în stare de funcþionare.COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL fig. ACCESORII INTERIOARE TORPEDO fig. Dacã în urma unui accident simþiþi miros de combustibil sau observaþi cã existã scurgeri la sistemul de alimentare. 57 fig. nu resetaþi acest buton pentru a evita riscul unui incendiu. 59 Pentru deschidere. apãsaþi butonul A pentru reactivarea sistemului de alimentare. 57 Este un întrerupãtor de siguranþã care acþioneazã în cazul unui accident prin oprirea alimentãrii cu combustibil ºi oprirea motorului.

lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. 61.PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. Temporizare plafonierã Pe anumite versiuni. pentru 7 secunde. – la deschiderea unei portiere. 116 . OFF: plafonierã opritã. ON: plafonierã pornitã. la urcarea ºi coborârea din vehicul. Temporizarea se opreºte automat dupã blocarea portierelor. în funcþie de poziþie. se activeazã douã dispozitive logice de iluminare. 2: stins (OFF). – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). fig. – la deschiderea unei portiere. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). comandã spotul luminos: 1: aprins (ON). pentru 3 minute. Plafoniera se aprinde în douã moduri distincte în funcþie de poziþia întrerupãtorului A: P4E02154 1: aprinsã permanent (ON). noaptea sau în locuri neluminate. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. pentru 15 secunde. 2: se aprinde automat când se deschide o portierã anterioarã. pentru 3 minute. plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – în timpul a douã minute de la oprirea motorului. 61 Temporizare la urcarea în vehicul Plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – la deblocarea portierelor anterioare. 3: stinsã permanent (OFF). chiar cu portierele închise. Temporizarea este întreruptã la aducerea cheii de contact în poziþia MAR. Temporizare la coborârea din vehicul Dupã ce aþi scos cheia din contact. pentru 7 secunde. pentru 3 minute. Plafonierã spot Întrerupãtorul B-fig.

Existã pericolul de incendiu sau arsuri. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. IMPORTANT Asiguraþi-vã de fiecare datã cã bricheta s-a stins.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ fig. BRICHETA fig. Apãsaþi butonul A al brichetei. 63 P4E02494 fig. Bricheta atinge temperaturi foarte ridicate. ON: plafonierã pornitã. 64 Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. OFF: plafonierã opritã. acesta revine la poziþia iniþialã fiind gata de utilizare. 64 117 . dupã circa 15 secunde. P4E02841 fig. Aveþi grijã cum o manevraþi ºi asiguraþi-vã cã nu este folositã de copii. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. 63 Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. SCRUMIERA Nu puneþi hârtii în scrumierã: contactul cu þigãri aprinse ar putea produce un incendiu.

68 118 P4E02310 . acþionaþi în sensul indicat de sãgeþi. Pentru locurile posterioare fig. 66 Pentru locurile posterioare.Pentru locurile anterioare fig. existã o scrumierã pe panoul portierei din partea dreaptã. 66 fig. 65 fig. apãsaþi butonul A. 65 Este poziþionatã pe consola centralã. 68. iar în partea pasagerului parasolarul este prevãzut (la unele versiuni) cu oglindã fig. PARASOLARE Acestea sunt situate de o parte ºi de alta a oglinzii interioare. Parasolarul ºoferului este dotat cu un spaþiu depozitare documente. scrumiera se poate extrage. Miºcarea lor se face sus/jos ºi lateral. Pentru a putea fi curãþatã. Pentru utilizare sau extragere. P4E02795 P4E02156 fig. Pentru a o deschide.

71 119 P4E02159 . 70 fig. rotiþi în poziþia I-fig. 71. Închidere: închideþi portiera ºi acþionaþi mânerul A. P4E02126 Închiderea din afara vehiculului Cu portierele închise. Portiera se deschide dacã dispozitivul de siguranþã copii A-fig. Autovehiculul este dotat cu un sistem de închidere centralizatã. Închidere: închideþi portierele ºi apãsaþi mânerul A. 72 este dezactivat. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor posterioare Deschidere: trageþi mânerul A-fig. Astfel se blocheazã ºi portierele posterioare. asiguraþi-vã cã manevra poate fi efectuatã în deplinã siguranþã. La acþionarea mânerului A-fig. 69 ºi trageþi de mâner în direcþia indicatã de sãgeatã. rotiþi cheia în poziþia 2-fig. 71 al portierelor posterioare se obþine doar deschiderea / închiderea portierei respective. Deschiderea din afara vehiculului Introduceþi cheia în una din portierele anterioare. 69 fig. P4E02127 fig.PORTIERE PORTIERE LATERALE Înainte de a deschide o portierã. 69. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor anterioare Deschidere: ridicaþi mânerul A-fig. 70.

Pe cotiera de pe portiera pasagerului se aflã un buton ce acþioneazã doar geamul respectiv. atunci când cheia de contact este în poziþia MAR: A . Utilizaþi întotdeauna acest dispozitiv dacã transportaþi copii. dacã nu. fãrã ca sistemul electric sã intervinã.DISPOZITIV SIGURANÞÃ COPII Serveºte la împiedicarea deschiderii din interior a portierelor posterioare. închiderea centralizatã se dezactiveazã dupã mai multe încercãri pentru douã minute. În aceste douã minute puteþi deschide/închide manual portierele. Trageþi de buton pentru a închide geamurile. 73 120 . Se activeazã prin introducerea ºi rotirea vârfului cheii de contact în Afig. Apãsaþi butoanele pentru a deschide geamurilor. Poziþie 2 – dispozitiv activat (martorul de culoare galbenã certificã activarea dispozitivului). Dacã defecþiunea a fost eliminatã. 73 Pe cotiera de pe portiera ºoferului sunt dispuse douã butoane ce comandã. IMPORTANT Dacã una dintre portiere nu este închisã bine sau dacã existã o problemã în circuitul electric. Dupã cele douã minute centrala este din nou activã.geam posterior dreapta. el se va opri din nou douã minute. Dispozitivul rãmâne activate chiar dacã portierele sunt deschise de pe telecomandã. B . P4E02835 fig.geam anterior stânga. Poziþie 1 – dispozitiv dezactivat. 72. GEAMURI ACÞIONATE ELECTRIC Comenzi anterioare fig. 72 P4E01612 fig. dispozitivul va funcþiona normal.

folosiþi cheia de contact fig. 75.La unele versiuni. folosiþi mânerul A. Folosirea improprie a comenzilor electrice poate constitui un pericol. maneta A poate avea diferite forme. PORTBAGAJ DESCHIDEREA/ÎNCHIDEREA PORTBAGAJULUI Pentru deschiderea din exterior. în timpul acþionãrii. 75 121 P4E02481 . Nu acþionaþi maneta de deschidere în timpul mersului. 74 fig. Portbagajul este iluminat de o plafonierã ce se aprinde la deschiderea acestuia. În funcþie de model. lãsaþi portbagajul ºi apãsaþi pânã se aude clicul de închidere. luaþi întotdeauna cheia din contact. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. Maneta B (unde existã) serveºte la deschiderea uºiþei rezervorului de combustibil. pentru a evita ca geamurile acþionate accidental sã nu constituie un pericol pentru pasagerii rãmaºi la bord. P4E02122 fig. Când coborâþi. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL fig. În primul rând. Pentru deschiderea din interior: ridicaþi maneta A-fig. Pentru închidere. se activeazã funcþionarea automatã: geamul se opreºte la finalul cursei (sau la apãsarea din nou a butonului). 76 poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului (unde existã). 74 Pentru deschiderea/închiderea geamului. dacã se apãsã butonul de pe cotiera ºoferului timp de peste jumãtate de secundã.

rabatând parþial sau total bancheta posterioarã. dar împiedicã ºi vizibilitatea plãcuþei de înmatriculare. Asiguraþi-vã cã obiectele din portbagaj sunt bine ancorate. înainte de a efectua operaþia. 79 122 . 78 fig. fig. pentru a evita proiectarea lor peste pasageri în caz de frânare bruscã. P4E02716 EXTINDEREA PORTBAGAJULUI În funcþie de versiune. 77 fig.Deplasarea cu portbagajul deschis nu este numai ilegalã. 77 cu ajutorul butonului C-fig. IMPORTANT În cazul rabatãrii banchetei posterioare. 78 de pe capacul mobil al portbagajului. prindeþi catarama în locaº A-fig. 77 din locaºul respectiv B-fig. desfaceþi centura Afig. este posibilã extinderea portbagajului. dupã rabatarea banchetei. Nu umpleþi portbagajul peste greutatea maximã admisã (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). 76 P4E02715 P4E02482 P4E02123 fig. 77 ºi. plus cã gazul de eºapare poate fi absorbit în interior.

trecând centurile în lateral. folosind una omologatã ºi fixatã corespunzãtor. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia de utilizare fig. Asiguraþi-vã cã sunt bine fixate. Cu bancheta divizatã. creºte riscul de incendiu în caz de accident. este posibilã rabatarea separatã a pãrþii dreapta ºi stânga. 79. reglaþi înãlþimea fasciculelor luminoase ale farurilor (vezi paragraful "Faruri" din acest capitolul). trãgând centurile spre exterior. 79. sã nu loveascã celelalte elemente ºi sã nu se deterioreze. Un bagaj greu nefixat poate provoca rãni pasagerilor. 3) Reglaþi înãlþimea tetierelor posterioare. 77. IMPORTANT Înainte de repoziþionarea banchetei posterioare dupã rabatare. 2) Rabataþi perna banchetei. Chiar ºi aºa. astfel încât sã ajungã la nivelul înãlþimii portbagajului. 70. Dacã în zona în care conduceþi staþiile de benzinã sunt rare ºi doriþi sã transportaþi benzinã în canistrã. P4E02484 Dupã ce aþi efectuat rabatarea. ATENÞIE Dacã transportaþi mai multã greutate în portbagaj pe timp de noapte. 81 123 .1) Introduceþi în locaºuri cataramele ºi centurile de siguranþã fig. 2) Rabataþi înapoi perna. trãgând mânerele în sensul de mers A-fig. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate între pernã ºi spãtar. astfel încât cã nu împiedice fixarea spãtarului. 69 poziþionate în spatele tetierelor posterioare. 80 P4E02483 fig. 4) Apãsaþi complet tetiera. respectaþi prevederile legale. 3) Eliberaþi spãtarul trãgând pârghiile laterale A-fig. 5) Rabataþi în faþã spãtarul fig. Pentru readucerea în poziþie normalã: 1) Readuceþi spãtarul în poziþia verticalã. fig.

84 124 P4E02125 . Efectuaþi aceastã operaþie doar cu vehiculul staþionat. Poate porni chiar ºi cu cheia de contact extrasã. 83 fig. Atunci când motorul este fierbinte vã puteþi provoca arsuri grave! Nu vã apropiaþi de ventilator. 2) Apãsaþi levierul A-fig. 83.CAPOTÃ Pentru a deschide capota: 1) Trageþi maneta A-fig. Aºteptaþi rãcirea motorului. asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt ridicate. 82. AVERTISMENT. 4) Fixaþi tija în orificiul B din capotã. P4E02164 P4E02842 fig. Înainte de a ridica capota. 84. capota ar putea cãdea cu putere. Dacã tija de susþinere nu este bine fixatã. 82 fig. 3) Ridicaþi capota ºi scoateþi tija de susþinere din suportul sãu de blocare A-fig.

Capota se va închide automat. Dupã parcurgerea câtorva kilometri. 85. 125 . Acest lucru se poate dovedi extrem de periculos pentru cel care le poartã. Pentru a închide capota: 1) Menþineþi capota ridicatã cu o mânã în timp ce cu cealaltã îndepãrtaþi tija de susþinere A-fig. cravatele ºi alte accesorii vestimentare care pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. fig. 84 din locaºul B ºi fixaþi-o în dispozitivul de blocare. 2) Coborâþi capota pânã la aproximativ 20 cm. 85 P4E01632 3) Lãsaþi-o sã cadã. Asiguraþi-vã de fiecare datã cã aþi închis bine capota astfel încât aceasta sã nu se deschidã în timpul deplasãrii. asiguraþi-vã cã ºuruburile de fixare a barelor transversale sau accesoriile specifice sunt bine strânse.Evitaþi eºarfele. SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ Locurile de fixare vor fi accesibile dupã ce îndepãrtaþi garniturile din punctele indicate în fig. Nu depãºiþi masele maxime admise (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). Atenþie sã nu loviþi obiectele de pe portbagajul exterior prin deschiderea portbagajului.

La intrarea în funcþiune a sistemului ABS. sistemul de frânare va continua sã funcþioneze ca unul fãrã ABS. Dacã nu aþi condus niciodatã un vehicul echipat cu ABS. luând bineînþeles mãsurile de precauþie necesare ºi respectând codul rutier al þãrii în care vã aflaþi. 126 . este un semn cã sistemul ABS funcþioneazã: ºoferul este astfel atenþionat cã vehiculul circulã la limita condiþiilor de aderenþã ºi cã viteza ar trebui adaptatã la starea carosabilului. De asemenea. ºoferul simte pedala de frânã pulsând uºor. dacã apar defecþiuni.ABS Vehiculul poate fi dotat cu un sistem de frânare ABS care împiedicã blocarea roþilor în timpul frânãrii. Dacã se produce o defecþiune ºi în urma acesteia funcþia anti-blocare nu mai este eficientã. dimpotrivã. optimizând astfel aderenþa la carosabil ºi ajutându-vã sã pãstraþi controlul asupra vehiculului în cazul unei frânãri bruºte în condiþii dificile de drum. Aceasta nu înseamnã cã frânele prezintã defecþiuni. este recomandat sã exersaþi conducând pe teren alunecos. iar sistemul devine mai zgomotos. Sistemul ABS face parte din sistemul obiºnuit de frânare. vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie urmãtoarele informaþii. sistemul se va opri automat ºi va funcþiona doar sistemul obiºnuit de frânare.

aceasta este un semn cã aderenþa la drum este la limita minimã. Pentru a exploata la maxim caracteristicile sistemului ABS în caz de nevoie. aºadar trebuie sã conduceþi cu grijã pe suprafeþe alunecoase ºi sã nu vã asumaþi riscuri inutile. 127 . nu vã aºteptaþi întotdeauna ca distanþa necesarã frânãrii sã fie mai micã: de exemplu. însã nu are cum sã îmbunãtãþeascã aderenþa la drum. Cu toate acestea. respectaþi sfaturile de mai jos: Sistemul ABS asigurã un control mai bun.Avantajul folosirii sistemului ABS constã în pãstrarea controlului deplin asupra vehiculului chiar ºi atunci când frânaþi puternic în condiþii de aderenþã scãzutã. deoarece acest mecanism împiedicã blocarea roþilor. Trebuie sã încetiniþi pentru a vã adapta la condiþiile de aderenþã ale drumului respectiv. aceastã distanþã va creºte pe suprafeþe cu pietriº sau cu zãpadã proaspãt depusã pe un drum alunecos. Dacã sistemul ABS se activeazã.

În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. În acest caz. Procedând astfel. De fapt. pot compromite operarea sistemului de frânare. 128 . în acest caz. veþi opri în timpul cel mai scurt posibil în condiþiile respective de drum. În acest caz. opriþi imediat autovehiculul ºi contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. Sistemul este prevãzut ºi cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare numit EBD (Electronic Brake Distribuitor) care ajutã la îmbunãtãþirea calitãþii sistemului de frânare prin intermediul unitãþii de control ABS ºi a senzorilor sãi. Frânarea în timpul unui viraj necesitã întotdeauna atenþie maximã chiar dacã sistemul ABS este funcþional. nu vã retrageþi piciorul ºi continuaþi sã apãsaþi. În aceste condiþii. Dacã se aprinde martorul de avertizare x pentru nivelul minim al lichidului de frânã. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã. scurgerile de lichid din sistemul hidraulic. sistemul de frânare este încã eficient. martorul de avertizare > se va aprinde pe tabloul de bord. IMPORTANT Vehiculele dotate cu ABS trebuie sã aibã jante. De asemenea. reduceþi viteza ºi mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru verificarea ºi repararea imediatã a autovehiculului dvs. Martorii de avertizare >ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului. Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului.Dacã se produce o defecþiune. cauciucuri ºi plãcuþe de frânã numai de marca ºi tipul aprobat de fabricantul lor. deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. Când intrã în acþiune sistemul ABS ºi simþiþi pedala de frânã pulsând. atât în cazul sistemelor tradiþionale cât ºi al sistemelor cu ABS. Acesta este cel mai important sfat pe care trebuie sã îl urmaþi: Dacã urmaþi aceste sfaturi veþi frâna mai eficient în orice situaþie. conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã.

ciocniri produse din cauza altor vehicule care vin din spate). 86 129 . precum specificã legile din Europa ºi din majoritatea þãrilor non-europene. vehicule parcate). pentru ºofer. ºi în cazul pãtrunderii sub alte vehicule sau bariere protectoare (de exemplu sub un camion sau o barierã de pazã). prin urmare.AIRBAG-URI (unde sunt prevãzute) DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE fig. În cazul unui accident. Acest dispozitiv constã într-o pernã care se umflã instantaneu. mormanele de pietriº sau zãpadã. în consecinþã. fig. În aceste circumstanþe. – în planºa de bord. declanºeazã umflarea airbagului. Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) reprezintã. Aºadar. În cazul coliziunilor frontale minore (pentru care este suficientã acþiunea de reþinere oferitã de centura de siguranþã) umflarea airbag-urilor nu se declanºeazã. P4E01407 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) a fost conceput pentru protecþia pasagerilor în eventualitatea unei ciocniri frontale de severitate medie-ridicatã. ar fi zadarnicã. în ciocniri cu spatele (de exemplu. 86 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) este un dispozitiv de siguranþã care intrã în acþiune în cazul unei coliziuni frontale. prin interpunerea unei perne între pasager ºi volan sau bord. o unitate electronicã de control proceseazã semnalele primite de la senzorul de decelerare ºi. umflarea airbag-ului nu se declanºeazã deoarece nu oferã nici o protecþie adiþionalã faþã de centurile de siguranþã ºi. În coliziunile cu obiecte mobile sau uºor deformabile (cum ar fi indicatoarele rutiere. nedeclanºarea airbag-urilor în astfel de circumstanþe nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. persoanele care nu poartã centura de siguranþã sunt propulsate înainte ºi pot veni în contact cu airbag-ul în timp ce acesta se umflã. Airbag-ul se umflã instantaneu ºi acþioneazã ca o barierã protectoare între pasagerii anteriori ºi structurile din faþa lor care le-ar putea cauza rãnirea. existã un airbag mai mare pentru pasager. ciocniri laterale. Atunci când se produce o coliziune. Airbag-urile se dezumflã imediat dupã aceea. protecþia oferitã de airbag este diminuatã. atunci când este necesar. localizatã într-un compartiment special: – în centrul volanului. o mãsurã în plus ºi nu o alternativã pentru folosirea centurilor de siguranþã care trebuie întotdeauna purtate.

88 130 P4E02800 Dezactivare manualã airbag pasager fig. AI Aveþi grijã ca întrerupãtorul sã nu se ude accidental. volumul sãu umple aproape tot spaþiul dintre bord ºi pasager. este absolut interzis transportul copiilor pe scaunul din faþã. PERICOL GRAV: dacã autovehiculul este echipat cu un airbag pasager. RBAG Dezactivarea se produce folosind cheia de contact în întrerupãtorul special pentru cheie A-fig. Întrerupãtorul are douã poziþii: 1) airbag pasager activat: (poziþie ON P) martorul de pe tabloul de bord este stins. nu poziþionaþi scaune pentru copii pe acest loc. 87-88 . 2) airbag pasager dezactivat: (poziþie OFF F) martorul de pe tabloul de bord este aprins. 87. IMPORTANT Acþionaþi întrerupãtorul numai cu motorul oprit ºi cu cheia scoasã din contact.AIRBAG PASAGER Airbag-ul pasager a fost conceput ºi dezvoltat pentru a îmbunãtãþi protecþia unei persoane care poartã centura de siguranþã. Se poate ajunge la acest întrerupãtor doar dacã portiera este deschisã. Poate cauza distrugerea dispozitivului. Martorul F de pe tabloul de bord rãmâne aprins în permanenþã pânã la reactivarea airbag-ului pasager. fig. 88. Întrerupãtorul este poziþionat pe partea dreaptã a planºei de bord fig. În momentul în care airbag-ul este umflat la maxim. 87 P4E02799 fig. protejaþi de sisteme de siguranþã speciale pe scaunul anterior. Dacã este absolut necesarã transportarea unui copil pe acest loc este posibilã dezactivarea manualã a airbag-ului. în acest caz se pot transporta copii.

martorul F (cu întrerupãtor dezactivare airbag frontal pasager în poziþia ON) se aprinde timp de aproximativ 4 secunde. sistemul trebuie verificat ºi reparat imediat la o Reprezentanþã Fiat. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. trotuare sau obstacole de înãlþime joasã sau cãderea vehiculului în gropi. Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. centura de siguranþã. În cazul în care martorul de avertizare ¬ se aprinde în timpul deplasãrii (semnalarea unei defecþiuni). cum ar fi ciocnirile violente de trepte. Acest fum nu este dãunãtor ºi nu semnaleazã aprinderea vreunui incendiu. Dacã proprietarul vehiculul se schimbã. dupã care trebuie sã se stingã. în aer se împrãºtie o cantitate micã de pulbere ºi fum. martorul de avertizare ¬ se aprinde ºi în mod normal trebuie sã se stingã dupã aproximativ patru secunde. În cazul casãrii vehiculului trebuie informatã o Reprezentanþã Fiat pentru a dezactiva sistemul. La apropierea acestor scadenþe. Dacã un accident a declanºat airbag-urile. reparaþie ºi înlocuire legate de airbag-uri trebuie efectuate numai de personalul unei Reprezentanþã Fiat. Nedeclanºarea uneia sau a mai multora dintre ele nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. Toate operaþiile de verificare. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea sistemului. sistemul de pretensionare sã poatã fi înlocuite.AVERTISMENTE GENERALE Airbag-urile se pot declanºa dacã vehiculul este supus unor ciocniri sau accidente puternice care angajeazã zona inferioarã a caroseriei. 131 . Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. ºi de 10 ani în ceea ce priveºte contactul spiralat. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru ca întregul dispozitiv de siguranþã. De asemenea trebuie sã i se predea acest manual de utilizare. Odatã cu declanºarea airbag-urilor. noul proprietar trebuie sã fie informat asupra metodei de folosire a airbag-urilor ºi a avertismentelor de mai sus. unitatea electronicã de control. Declanºarea sistemului de pretensionare (dacã este acþionat electric) ºi a airbagurilor frontale ºi laterale se face într-o maniera diferenþiatã de cãtre unitatea de control în funcþie de tipul ciocnirii. Dacã martorul nu se aprinde sau dacã se aprinde în timpul deplasãrii. Sistemul airbag-urilor are o valabilitate de 14 ani în ceea ce priveºte sarcina pirotehnicã. clipeºte timp de alte 4 secunde pentru a semnala cã airbag-ul pasager se va activa în cazul unei coliziuni.

Airbag-ul nu înlocuieºte centurile de siguranþã. þinut în gurã. Nu cãlãtoriþi niciodatã purtând obiecte în braþe. Dacã vehiculul a fost furatã sau s-a încercat furtul sãu. airbag-urile pot fi declanºate la un vehicul care staþioneazã dacã acesta este lovit de un alt vehicul în miºcare. 132 . dacã în cazul unei coliziuni se declanºeazã airbag-urile. Þineþi întotdeauna ambele mâini pe volan când conduceþi. Pe de altã parte.acestea trebuie întotdeauna fixate. chiar ºi atunci când motorul nu este pornit. Aºadar. nedeclanºarea airbag-urilor nu poate fi consideratã drept un semn de proastã funcþionare a sistemului. sau dacã a fost supusã unor devastãri sau inundaþii sistemul airbag-urilor trebuie verificat de o Reprezentanþã Fiat. a coliziunilor laterale. în faþa pieptului sau cu o pipã. acestea ar putea produce rãni grave. ci ajutã la creºterea eficacitãþii lor. chiar ºi atunci când vehiculul staþioneazã. compania Fiat recomandã sã nu aºezaþi niciodatã copii pe scaunul din faþã. nu depãºiþi masele maxime admise (vezi tabelul „Mase” din capitolul „Specificaþii tehnice”). În aceste situaþii pasagerii nu beneficiazã de protecþie decât dacã poartã centurile de siguranþã . un creion etc. reþineþi cã dacã vehiculul staþioneazã fãrã a avea cheia introdusã ºi rotitã. airbag-urile se declanºeazã în eventualitatea unui impact. în aceste cazuri.Nu aplicaþi autocolante sau alte obiecte pe volan sau pe compartimentul rezervat airbag-ului de pe locul pasagerului. menþineþi spãtarul scaunului în poziþie verticalã ºi sprijiniþi-vã bine spatele de el. Mai mult. Funcþionarea corectã a airbag-urilor frontale ºi laterale ºi a sistemelor de pretensionare este asiguratã doar atunci când vehiculul nu este supraîncãrcat. astfel încât atunci când airbag-ul se declanºeazã sã se poatã umfla fãrã a întâlni nici un obstacol care v-ar putea cauza rãni grave. airbag-urile frontale nu se declanºeazã în cazul impacturilor la vitezã redusã. a ciocnirilor din spate sau a rãsturnãrii maºinii. Reþineþi faptul cã având cheia în poziþia MAR. Nu conduceþi cu trunchiul aplecat înainte.

O. la vehiculul dvs.) nu trebuie sã fie mai micã de 95. Nu folosiþi niciodatã benzinã cu plumb. Un catalizator ineficient emanã emisii nocive ceea ce duce la poluarea mediului înconjurãtor.LA STAÞIA DE ALIMENTARE Dispozitivele pentru reducerea emisiilor poluante ce sunt utilizate pe Fiat Albea impun doar folosirea de benzinã fãrã plumb. Cifra octanicã (R..N. Aceasta ar cauza deteriorarea iremediabilã a convertorului catalitic. nici chiar în caz de urgenþã. oricât de micã ar fi cantitatea. fig. 89 P4E02775 133 .

92 poziþionat în partea lateralã dreapta a portbagajului. rotiþi cheia de contact în sensul invers acelor de ceasornic. 92 134 P4E02486 . 90 fig. acþionaþi direct asupra uºiþei fig. 90 sau acþionaþi maneta de deschidere A-fig. acþionaþi cablul de siguranþã B-fig. 91. Dacã uºiþa nu se deschide la acþionarea manetei A-fig. P4E02419 P4E02169 fig. Buºonul rezervorului de combustibil este prevãzut cu sistem de închidere atunci când vehiculul nu este dotat cu manetã pentru deblocarea uºiþei. 91 (unde este prevãzutã) poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului. 91 fig. Pentru a-l deschide: 1) Menþinând buºonul pe poziþie (nemiºcat).BUªONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL Pentru a avea acces la buºonul rezervorului de combustibil.

Pentru a-l închide: 1) Introduceþi buºonul (cu cheie) ºi rotiþi-l în sensul acelor de ceasornic. 94. 2) Rotiþi cheia în sensul acelor de ceasornic ºi extrageþi-o. pânã se aude clicul de fixare. 93 ce îl asigurã pentru a nu fi pierdut. Buºonul este dotat cu un lanþ fig. IMPORTANT Închiderea ermeticã poate cauza o presiune uºoarã în rezervor: este normalã producerea unui fâsâit uºor atunci când buºonul este rotit.2) Rotiþi buºonul pânã la deschiderea completã. închideþi apoi uºiþa. Nu vã aplecaþi prea tare deasupra buºonului rezervorului ºi nu inhalaþi vaporii nocivi. Nu apropiaþi foc deschis sau þigãri aprinse în apropierea buºonului rezervorului întrucât existã pericol de incendiu. fig. aºezaþi buºonul pe capacul rezervorului aºa cum se aratã în figura fig. 93 P4E02492 135 . 3) În timp ce alimentaþi.

Dispozitivele folosite pentru înlãturarea emisiilor motorului cu benzinã sunt urmãtoarele: – catalizator trivalent. înlocuiþi buºonul doar cu unul original. – sistem de recuperare a vaporilor de combustibil. Fiat Albea este un vehicul care respectã cu uºurinþã cele mai stricte standarde referitoare la poluarea internaþionalã. fig. Prin urmare.IMPORTANT În caz de pierdere. principiul de bazã în concepþia autoturismului Fiat Albea a fost protejarea mediului înconjurãtor. Rezultatul a fost folosirea unor materiale ºi crearea unor mecanisme care contribuie la reducerea substanþialã sau chiar înlãturarea influenþelor nocive asupra mediului înconjurãtor. 94 136 P4E02493 . altfel scade eficienþa recuperãrii vaporilor emiºi. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR De la bun început. – sondã Lambda.

staþiile de alimentare vând de obicei combustibil de iarnã sau de varã. Dacã motorul a fost pornit. în combustibil. asiguraþi-vã cã alimentaþi cu motorinã adaptatã anotimpului. calitatea motorinei de la pompe poate sã nu fie potrivitã. în caz contrar. O completare tardivã nu are nici un efect. va fi necesar sã goliþi ºi circuitul de alimentare cu combustibil. se recomandã adãugarea. la munte).RECOMANDÃRI PRIVIND ALIMENTAREA CU MOTORINÃ Folosiþi doar combustibil diesel în concordanþã cu specificaþiile europene EN590. Turnaþi aditivul în rezervor înaintea combustibilului. nu porniþi motorul ºi goliþi rezervorul. Folosirea altor produse sau mixturi ar putea cauza defecþiuni iremediabile ale motorului ºi anularea garanþiei. Fluiditatea combustibilului Diesel descreºte la temperaturi joase din cauza parafinei pe care o conþine. Pentru a evita astfel de probleme. caracterizate de temperaturi exterioare cuprinse între 0°C ºi +15°C. de DIESEL MIX (sau un produs similar) în proporþiile specificate pe ambalajul produsului. în funcþie de anotimp. ºi mai ales dacã utilizarea vehiculului prevede opriri ºi porniri dese la temperaturi scãzute (spre exemplu. chiar ºi pentru un timp foarte scurt. Dacã se produce alimentarea în mod accidental cu alte tipuri de combustibil. în timpul anotimpurilor intermediare. 137 . putând astfel sã cauzeze înfundarea filtrului de combustibil. În orice caz. Aditivul DIESEL MIX trebuie adãugat înainte de apariþia reacþiilor datorate frigului. În acest caz.

138 .

... 154 LANÞURI ANTIDERAPANTE ......................................... Ca atare............... 140 PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ ...... pentru a PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ ...................... 144 CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ ..... 143 UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE .... 153 PNEURI DE IARNÃ .........UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI nu defecta ºi....... 157 SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE......... 152 TRACTAREA REMORCILOR............................ Altele.................. pentru a beneficia de toate calitãþile sale............................. 156 ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR. sunt specifice Fiat-ului Albea.......... în schimb................................................................. 145 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII .. 142 PARCAREA ............. în acest capitol vã vom sfãtui ce trebuie fãcut ºi ce nu trebuie fãcut în conducerea sa............................ mai presus de toate......... Pentru utilizarea cel mai bine a Fiat-ului Albea.......................................... pentru cunoaºterea tuturor aspectelor ce vor ajuta la folosirea optimã a vehiculului Fiat Albea. 156 VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII .. 150 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ........................................... 139 .. 157 Se vor trata numai în majoritate aspecte valabile ºi pentru alte vehicule....................................................................... 155 PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE........... trebuie acordatã atenþie maximã ºi acestui capitol...........

2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. readuceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi la MAR. care nu prejudiciazã funcþionarea ºi fiabilitatea. IMPORTANT Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR atunci când motorul este oprit. este caracteristic tacheþilor hidraulici: sistemul de distribuþie al motorului 1. Motorul consumã oxigen ºi emite anhidridã carbonicã. când motorul este pornit. Dacã nici acum nu reuºiþi sã porniþi motorul. se poate sesiza un zgomot amplificat al motorului. sã readuceþi cheia în poziþia STOP. rotiþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a face o nouã încercare. încercaþi cu celelalte chei pe care le-aþi primit. în caz de ratare a pornirii motorului. 3) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. Blocul de contact este prevãzut cu un dispozitiv de siguranþã care obligã.4 8V al Fiat Albea ales pentru a reduce intervenþiile de întreþinere. Dacã martorul de avertizare Y rãmâne aprins împreunã cu martorul U atunci când cheia de contact este rotitã la MAR. dacã martorul de avertizare rãmâne aprins.PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ Este deosebit de periculos sã lãsaþi motorul pornit într-o zonã închisã. 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. Acest fenomen. De asemenea. mai ales dupã o perioadã lungã de staþionare. Nu atingeþi niciodatã cablurile de înaltã tensiune ale sistemului de aprindere atunci când motorul este pornit. apelaþi la procedura de urgenþã (vezi “Pornirea de urgenþã” din capitolul “În caz de urgenþã”) ºi contactaþi urgent Reprezentanþã Fiat. Dacã motorul nu porneºte de la prima încercare. În primele secunde de funcþionare. PROCEDURA DE PORNIRE IMPORTANT Nu apãsaþi pe acceleraþie înainte de pornirea motorului. 4) Rotiþi cheia de contact la AVV ºi eliberaþi-o de îndatã ce motorul porneºte. 140 . monoxid de carbon ºi alte gaze toxice. dispozitivul împiedicã trecerea din poziþia MAR în poziþia AVV. înainte de a repeta manevra de pornire.

sã nu solicitaþi vehiculul la performanþele maxime (de exemplu. OPRIREA MOTORULUI Rotiþi cheia de contact în poziþia STOP atunci când motorul merge la ralanti. motorul ar trebui lãsat sã-ºi "recapete suflul" înainte de a fi oprit. sã parcurgeþi distanþe lungi la regim maxim sau sã frânaþi excesiv). remorcare sau din pantã întrucât aceasta ar putea cauza scurgerea combustibilului în catalizator ºi deteriorarea sa iremediabilã. sã demaraþi brusc. 141 . Consultaþi capitolul "În caz de urgenþã". fãrã a forþa acceleraþia. PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu recunoaºte codul transmis de cheia de contact (se aprinde martorul de avertizare Y pe tablou de bord) se poate trece la pornirea de urgenþã prin folosirea codului de pe cardul CODE. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când indicatorul temperaturii lichidului de rãcire sã se miºte.Se recomandã cã. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. în perioada de rodaj. PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELOR INERÞIALE Trebuie evitatã pornirea prin împingere. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. Apãsarea acceleraþiei înainte de oprirea motorului nu are absolut nici un sens ºi nu face decât sã consume combustibil. adicã sã fie lãsat la ralanti pentru a permite temperaturii din compartimentul motorului sã scadã. IMPORTANT Dupã o cãlãtorie lungã. Reþineþi cã pânã ce motorul nu porneºte. servofrâna ºi servodirecþia nu vor funcþiona ºi astfel se va depune un efort mai mare pentru a apãsa pedala de frânã sau a roti volanul.

martorul Y rãmâne aprins. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 7) Rotiþi cheia de contact în poziþia AVV. 6) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. IMPORTANT Cu motorul oprit. 4) Aºteptaþi stingerea martorilor Y ºi U. nu lãsaþi niciodatã cheia de contact în poziþia MAR. Dacã nu reuºiþi sã porniþi motorul. IMPORTANT Cu motorul rece. fãrã a forþa acceleraþia. ce va avea loc foarte rapid dacã motorul este cald. Pe tabloul de bord se vor aprinde martorii Y m ºi U. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. cu cheia de contact în poziþia MAR. Dacã. se recomandã sã aduceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi din nou în poziþia MAR. nu trebuie apãsatã pedala de acceleraþie. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când temperatura lichidului de rãcire ajunge la 50°C÷60°C. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. 142 . Clipirea martorului m timp de 60 secunde dupã pornirea motorului semnaleazã o defecþiune a sistemului bujiilor incandescente. Dacã motorului nu porneºte la prima cheie. Dacã motorul porneºte. la rotirea cheii de contact în poziþia AVV. 3) Rotiþi cheia de contact în poziþia MAR.PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. aduceþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a repeta manevra. 5) Aºteptaþi stingerea martorului m. se poate utiliza vehiculul dar trebuie contactatã cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. încercaþi ºi cu celelalte chei din dotare. imediat dupã stingerea martorului m. Dacã aºteptaþi prea mult se pierde avantajul oferit de încãlzirea bujiilor. dacã martorul rãmâne aprins. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. Eliberaþi cheia imediat ce motorul a pornit.

extrageþi cheia ºi blocaþi portierele. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. este recomandatã folosirea unei piedici pentru blocarea roþilor. pentru a preveni descãrcarea bateriei. Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR. în funcþie de poziþie (în rampã sau în pantã) ºi lãsaþi roþile virate. cât ºi la uleiul din motor. atât în rezervor. la pornirea motorului pe stradã cu înclinaþie mare) indicatoarele pot arãta cantitãþi de lichid diferite de cele reale. 1 143 P4E01637 . Dacã vehiculul este lãsat pe o pantã abruptã. fig.PARCAREA Opriþi motorul. Întotdeauna scoateþi cheia din contact atunci când pãrãsiþi autoturismul. De asemenea trebuie evitate manevrele care fac valuri în rezervorul de combustibil. dacã plecaþi de lângã vehicul. trageþi frâna de mânã ºi cuplaþi maneta schimbãtorului de vitezã în treapta 1 sau marºarier. IMPORTANT În anumite condiþii (de exemplu. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul.

din poziþia neutrã ridicaþi inelul mobil A cãtre mâner ºi împingeþi levierul la dreapta ºi înapoi. 3) Apãsaþi pedala de frânã atunci când executaþi aceastã operaþie pentru a preveni miºcarea accidentalã a vehiculului. 2 (desenul este de asemenea reprezentat pe mânerul schimbãtorului de viteze). contactaþi o Reprezentanþã Fiat sã regleze cursa levierului. aºteptaþi cel puþin 2 secunde cu pedala de ambreiaj apãsatã pentru a evita deteriorarea angrenajelor. 2) Menþineþi butonul apãsat ºi coborâþi levierul. Trebuie sã apãsaþi pânã la capãt ambreiajul pentru a schimba treptele de vitezã în mod corespunzãtor. 1 Levierul frânei de mânã este situat între scaunele anterioare. Nu conduceþi cu o mânã pe schimbãtorul de viteze. pe tabloul de bord se va aprinde martorul x. De aceea este esenþial ca sub pedale sã nu se afle obstacole. dacã sunteþi pe plan înclinat sau cu maºina încãrcatã. P4E02843 Pentru mersul înapoi (R). Martorul de avertizare x se va stinge. ATENÞIE Dacã întâmpinaþi probleme. Asiguraþi-vã cã preºurile sunt bine întinse ºi nu obstrucþioneazã pedalele. fig. Trageþi levierul în sus atât cât este necesar. astfel ca vehiculul sã rãmânã blocat. UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE Apãsaþi total ambreiajul înainte de a cupla maneta schimbãtorului de viteze într-una din poziþiile arãtate în diagrama din fig. IMPORTANT Angajaþi în marºarier numai atunci când vehiculul staþioneazã complet. poate uza elemente interne în cutia de viteze. chiar ºi dacã þineþi mâna lejer. 2 144 . Pentru a elibera frâna de mânã: 1) Ridicaþi uºor frâna de mânã ºi apãsaþi butonul de eliberare A. asiguraþi-vã cã vehiculul este oprit ºi. În mod normal sunt suficiente patru sau cinci "clicuri" atunci când parcaþi pe teren drept. Presiunea exercitatã. Când cheia este în poziþia MAR ºi aveþi frâna de mânã trasã. Cu motorul mergând. fiind pe de altã parte necesare nouã sau zece.FRÂNA DE MÂNÃ fig.

– Reglaþi înãlþimea centurilor de siguranþã conform propriei staturi (vezi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului – centuri de siguranþã”).) sunt fixate corect pe bancheta posterioarã.) nu stã în calea pedalelor. 145 . Cu toate acestea.CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ În proiectarea modelului Fiat Albea. volanul ºi oglinzile retrovizoare pentru a obþine poziþia optimã pentru condus. acestea fiind în mãsurã sã ofere cea mai sigurã plasare. Folosirea de medicamente afecteazã capacitatea de concentrare: citiþi cu atenþie prescripþiile. – Evitaþi alimentele grele. – Ancoraþi obiectele din portbagaj în aºa fel încât sã nu poatã fi proiectate în faþã în cazul unui accident. pe locurile laterale dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în trei puncte. – Evitaþi sã depozitaþi pe bord obiecte care se reflectã pe parbriz. înaintea unei cãlãtorii lungi. – Asiguraþi-vã cã sistemele de reþinere pentru copii (scaune. – Asiguraþi-vã cã nimic (carpete etc. verificaþi cele menþionate în paragraful „Verificãri necesare înaintea începerii unei cãlãtorii lungi” din acest capitol. – Periodic. Suntem siguri cã pe multe dintre ele le cunoaºteþi deja. leagãne etc. comportamentul persoanei de la volan este cel mai important factor de care depinde siguranþa în timpul mersului. – Potriviþi scaunul ºoferului. O alimentaþie uºoarã contribuie la menþinerea unor reflexe bune. însã vã recomandãm sã le citiþi pe toate cu atenþie. În cele ce urmeazã veþi gãsi o serie de sfaturi simple care vã ajutã sã circulaþi în siguranþã în orice împrejurãri. compania Fiat a fãcut toate eforturile pentru a le oferi ºoferului ºi pasagerilor un vehicul al cãrei întrebuinþare sã se facã în condiþii de siguranþã maximã. – Reglaþi tetiera astfel încât sã sprijine capul ºi nu gâtul. În orice caz. ÎNAINTE DE A URCA LA VOLAN – Asiguraþi-vã cã sistemul de lumini funcþioneazã corespunzãtor. respectaþi cele menþionate în paragraful „Transportul copiilor în siguranþã” din capitolul „Cunoaºterea autovehiculului.

ÎN TIMPUL CÃLÃTORIEI – Regula cea mai importantã pentru a conduce în condiþii de siguranþã este prudenþa. acest lucru cauzeazã uzura prematurã a ambreiajului. toþi ceilalþi pasageri poartã centurile de siguranþã. – Prudenþa înseamnã ºi sã puteþi anticipa comportamentul greºit sau periculos al altor ºoferi. nu depãºiþi limita de vitezã maximã admisã. iar animalele din autovehicul se gãsesc în compartimentele corespunzãtoare. – Respectaþi cu stricteþe regulile de circulaþie ale þãrii în care vã aflaþi ºi. Aveþi mare grijã la eventuala montare a unui spoiler adiþional. la frânare. Nefolosirea centurilor de siguranþã creºte riscul de rãnire sau moarte în cazul unei coliziuni. atât dvs. pot veni în calea pedalelor de frânare sau acceleraþie fãcând imposibilã utilizarea lor. pe lângã dvs. îndeosebi. sub influenþa drogurilor sau al anumitor medicamente este periculos atât pentru dvs. Aveþi grijã la poziþia carpetelor: chiar ºi cea mai micã problemã la sistemul de frânare poate face necesarã o cursã mult mai mare a pedalei de frânã decât în mod normal. – Înainte de a porni în cãlãtorii mai lungi trebuie sã fiþi apt din punct de vedere fizic ºi psihic. cã atunci când transportaþi copii. 146 . Nu cãlãtoriþi cu obiecte pe jos în faþa scaunului ºoferului: acestea. cât ºi pentru ceilalþi participanþi la trafic. gheaþa sau sarea presãratã pe drum se pot depune pe discurile de frânã reducând astfel eficienþa frânelor la prima acþionare. Apa. – Asiguraþi-vã cã. roþilor din aliaj sau capacelor de roatã: se poate reduce ventilaþia discului de frânã cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate. cât ºi toþi pasagerii.. ei se aflã pe locurile special destinate lor. – Nu cãlãtoriþi cu piciorul sprijinit de pedala de ambreiaj. Condusul într-o stare psihicã ºi fizicã precarã. Purtaþi întotdeauna centurile de siguranþã.

CONDUCEREA PE TIMP DE PLOAIE Ploaia ºi suprafeþele de drum ude înseamnã pericol.– Nu conduceþi multe ore continuu. ci opriþi-vã din când în când ca sã vã faceþi puþinã miºcare ºi sã vã recãpãtaþi energia. – Pãstraþi o distanþã mai mare faþã de maºinile din faþa dvs. Continuaþi cãlãtoria doar dupã ce vaþi odihnit îndeajuns. În astfel de cazuri. – Nu conduceþi niciodatã în pantã cu motorul oprit. Dacã sunt prea sus îi pot orbi pe ceilalþi ºoferi. – Opriþi la primele semne de somnolenþã: a continua ar însemna un risc atât pentru dvs. aveþi grijã la animalele care traverseazã drumul. în caz contrar manevrarea volanului va fi dificilã. vizibilitatea este redusã.. cât ºi pentru toþi ceilalþi participanþi la trafic. – Stingeþi-le de îndatã ce aþi observat altã maºinã pe contrasens ºi nu le reaprindeþi decât dupã trecerea acesteia. Din acest motiv distanþa de frânare este mult mai mare ºi controlul asupra vehiculului mai slab. – Reduceþi viteza în mod special atunci când drumul nu este luminat. 147 .. – Folosiþi luminile de drum doar în afara localitãþilor ºi când sunteþi sigur cã nu deranjaþi alþi ºoferi. CONDUCEREA VEHICULULUI PE TIMP DE NOAPTE Iatã regulile cele mai importante pe care trebuie sã le urmaþi atunci când conduceþi noaptea: – Conduceþi cu atenþie sporitã: condusul pe timp de noapte este mai dificil. – În afara localitãþilor. – Nu treceþi prin acumulãri de apã cu vitezã mare. Acestea sunt sfaturile noastre pentru rularea pe timp de ploaie: – Reduceþi viteza ºi menþineþi o distanþã mai mare faþã de vehiculele aflate înaintea dvs. iar dacã o faceþi. Orice manevrã este mai dificilã pe un carosabil umed deoarece aderenþa roþilor la drum scade considerabil. þineþi strâns de volan: condusul cu vitezã excesivã în asemenea cazuri poate avea ca efect pierderea controlului asupra vehiculului (acvaplanare). efortul depus la frânare va fi mai mare ºi nu veþi beneficia de avantajul frânei de motor. decât cea pe care o pãstraþi ziua: este greu sã estimaþi viteza altor vehicule atunci când nu le vedeþi decât luminile. aprindeþi luminile de întâlnire chiar ºi în timpul zilei pentru a putea fi observat mai uºor. – Asiguraþi-vã cã aerul din habitaclu se împrospãteazã neîncetat. – Menþineþi farurile curate. – Asiguraþi-vã cã luminile frontale sunt bine poziþionate: dacã sunt dacã sunt prea jos reduc vizibilitatea ºi vã obosiþi ochii. – în condiþii de ploaie abundentã.

folosiþi frâna de motor acþionând o treaptã inferioarã de vitezã pentru a evita supraîncãlzirea frânelor. – Conduceþi cu vitezã moderatã ºi evitaþi "tãierea curbelor". – Reþineþi faptul cã depãºirea în rampã este mai lentã ºi necesitã o distanþã mai lungã. chiar ºi în timpul zilei. etc. a vizibilitãþii limitate. ceaþã densã sau pe porþiuni unde este posibilã apariþia norilor de ceaþã: – Adoptaþi o vitezã moderatã. nu porniþi la drum decât dacã este absolut necesar. Aprindeþi luminile de avarie ºi dacã se poate luminile de poziþie. dacã vehiculul este prevãzut. Claxonaþi ritmic atunci când auziþi cã se apropie alte vehicule. CONDUCEREA ÎN ZONE MONTANE – Când coborâþi. Nu cãlãtoriþi cu luminile de drum aprinse ! IMPORTANT Pe porþiunile de drum cu vizibilitate bunã stingeþi stopurile de ceaþã: lumina lor puternicã i-ar putea deranja pe ºoferii din spatele dvs. aºadar orice manevrã este mai dificilã. nu intraþi în depãºirea altor vehicule. 148 . sau cu cheia de contact scoasã. – Verificaþi periodic starea ºtergãtoarelor de parbriz. CONDUCEREA PE TIMP DE CEAÞà – Dacã ceaþa este prea densã. – Dacã este necesarã oprirea vehiculului (din cauza unor defecþiuni. Dacã sunteþi depãºit în rampã permiteþi-i vehiculului care vã depãºeºte sã treacã cu uºurinþã. iar distanþele necesare opririi sunt mai lungi. – Aprindeþi farurile ºi proiectoarele ºi stopurile de ceaþã. – În nici o împrejurare nu trebuie sã vã angajaþi în coborâre cu motorul oprit sau cu schimbãtorul de viteze în punctul mort. – Pãstraþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculele dinaintea dvs. Atunci când cãlãtoriþi în condiþii de burniþã. – Pe cât posibil evitaþi accelerarea sau decelerarea bruscã..) încercaþi sã opriþi în afara carosabilului. – Reþineþi faptul cã ceaþa este însoþitã de umezirea carosabilului.– Activaþi comenzile pentru dezaburire (consultaþi secþiunea "Cunoaºterea autovehiculului") pentru a preveni înrãutãþirea condiþiilor de vizibilitate. – Dacã se poate.

CONDUCEREA PE ZÃPADÃ ªI GHEAÞÃ Iatã câteva sfaturi pentru a conduce vehiculul în aceste condiþii: – înainte de a pleca, asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele nu sunt lipite de parbriz. – înlãturaþi zãpada din zona prizei de aer a sistemului de climatizare; – circulaþi cu vitezã moderatã; – folosiþi lanþuri dacã drumurile sunt înzãpezite (vezi capitolul "Lanþuri antiderapante"); – folosiþi preventiv frâna de motor ºi evitaþi frânarea bruscã în orice circumstanþã; – când frânaþi un vehicul neechipat cu ABS, evitaþi blocarea roþilor prin varierea presiunii exercitate pe pedala de frânã; – nu acceleraþi brusc, ºi evitaþi schimbarea bruscã a direcþiei; – pe timp de iarnã, chiar ºi suprafeþele de drum aparent uscate pot prezenta porþiuni de gheaþã.

Aveþi de grijã când conduceþi în zone unde lumina soarelui ajunge mai greu sau care sunt mãrginite de copaci sau pietre în apropierea cãrora gheaþa ar putea sã nu se fi topit încã. – pãstraþi o distanþã mai mare faþã de vehiculul dinaintea dvs.; – nu lãsaþi vehiculul sã staþioneze cu motorul pornit pe perioade îndelungate în zãpada mare; acesta ar putea direcþiona monoxidul de carbon în habitaclu. CONDUCEREA CU ABS ABS este un sistem de frânare care oferã douã avantaje: 1) Împiedicã blocarea roþilor ºi în consecinþã derapajul în cazul opririlor bruºte, în special atunci când aderenþa la drum este scãzutã. 2) Face posibilã frânarea ºi virarea simultanã, adicã îndreptarea vehiculului în direcþia doritã în timpul frânãrii limitatã însã funcþie de aderenþã.

Pentru o folosire optimã a sistemului ABS: – atunci când opriþi brusc sau când aderenþa este scãzutã. veþi simþi o pulsaþie uºoarã a pedalei de frânã. Aceasta semnaleazã intrarea în funcþiune a ABS. Nu ridicaþi piciorul de pe pedala de frânã, ci continuaþi sã o apãsaþi pentru a nu întrerupe acþiunea de frânare; – ABS împiedicã blocarea roþilor însã nu mãreºte aderenþa lor la drum. Astfel, chiar dacã vehiculul dvs. este dotat cu ABS, menþineþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculul dinaintea dvs. ºi reduceþi viteza în curbe; – Scopul ABS este creºterea controlului asupra vehiculului ºi nu permiterea rulãrii cu viteze excesive.

149

Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). Martorii de avertizare > ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã, indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. În acest caz, sistemul de frânare este încã eficient, deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. În aceste condiþii, funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. De asemenea, în acest caz, sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului, conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII
În cele de mai jos veþi gãsi câteva sugestii menite sã vã ajute sã reduceþi cheltuielile de întreþinere ale vehiculului dvs. ºi sã reduceþi de asemenea cantitatea de emisii poluante. ASPECTE GENERALE Întreþinerea vehiculului Starea generalã a vehiculului este un factor cu importanþã decisivã în ce priveºte consumul de combustibil, confortul la volan ºi durata de viaþã a vehiculului dvs. Din aceastã cauzã trebuie ca întreþinerea vehiculului sã se facã în mod conºtiincios, prin realizarea inspecþiilor tehnice necesare ºi urmarea regulilor specificate în planul de întreþinere (bujii, nivel fluide, filtre, etc.). Anvelope Verificaþi periodic presiunea aerului din pneuri, nu mai rar de o datã la patru sãptãmâni: dacã presiunea este prea scãzutã, consumul de combustibil va creºte întrucât rezistenþa la rulare va fi mai mare. În aceastã stare, pneurile se uzeazã mai rapid, iar manevrabilitatea vehiculului este influenþatã negativ, reducând rularea în siguranþã. Încãrcãturi inutile Nu cãlãtoriþi cu încãrcãturi prea mari. Greutatea vehiculului (mai ales în rularea urbanã) afecteazã considerabil consumul de combustibil ºi menþinerea stabilitãþii. Suportul de schi/bare portbagaj Înlãturaþi suportul de schi/barele portbagaj de pe acoperiºul vehiculului de îndatã ce nu mai aveþi nevoie de el. Acest accesoriu duce la influenþarea aerodinamicitãþii ºi creºterea consumului.

150

Pentru transportul obiectelor foarte mari folosiþi, pe cât posibil, o remorcã. Dispozitivele electronice Folosiþi dispozitivele electronice doar în mãsura în care acestea vã sunt necesare. Luneta termicã, proiectoarele de ceaþã, ºtergãtoarele de parbriz ºi ventilatorul sistemului de încãlzire necesitã cantitãþi mari de energie electricã, iar creºterea consumului acesteia va duce ºi la creºterea consumului de combustibil (cu pânã la 25% atunci când circulaþi în localitãþi). Sistemul de aer condiþionat Sistemul de aer condiþionat afecteazã în mod considerabil motorul ducând la un consum mai mare de combustibil (în medie, pânã la 20 %). Când temperatura de afarã vã permite, folosiþi ventilatoarele. Elementele aerodinamice auxiliare Folosirea altor elemente aerodinamice necertificate poate creºte consumul de combustibil.

STILUL DE CONDUCERE Pornirea Nu încãlziþi motorul când vehiculul staþioneazã sau în regim foarte solicitant; în acest mod, motorul se va încãlzi mai greu sporind consumul de combustibil ºi emisiile poluante. Trebuie sã porniþi imediat ºi uºor evitând ambalarea excesivã, astfel motorul se va încãlzi mai repede. Manevre inutile Evitaþi supraturarea motorului când staþionaþi la semafoare sau înainte de a-l opri. În cazul maºinilor moderne, "dublu debreiajul" este o manevrã inutilã ºi nu face decât sã mãreascã poluarea ºi consumul de carburant. Selectarea treptelor de vitezã De îndatã ce condiþiile de drum ºi de trafic permit acest lucru, treceþi într-o treaptã superioarã de vitezã. Utilizarea unei trepte de vitezã inferioare pentru a avea demaraj mai bun se reflectã în creºterea consumului de carburant.

De asemenea, folosirea inadecvatã a treptelor de vitezã superioare are ca efect creºterea consumului de carburant ºi a emisiilor poluante, cât ºi uzarea prematurã a motorului. Viteza maximã Consumul de combustibil înregistreazã o creºtere substanþialã atunci când viteza este mãritã. De exemplu, când acceleraþi de la 90 la 120 km/h, consumul de combustibil va creºte cu 30%.Viteza trebuie sã fie pe cât posibil constantã, iar frânarea sau accelerarea în mod inutil trebuie evitate deoarece duc la sporirea atât a consumului cât ºi a emisiilor nocive. Este recomandatã adoptarea unui stil de condus "fluent" prin anticiparea manevrelor în scopul înlãturãrii pericolelor iminente ºi respectarea distanþei faþã de vehiculul din faþa dvs. astfel încât sã nu opriþi brusc. Accelerarea O accelerare violentã cu supraturarea motorului va afecta substanþial consumul de carburant ºi emisiile toxice; accelerarea trebuie sã se facã treptat ºi sã nu depãºeascã turaþia de moment maxim.

151

CONDIÞII DE UTILIZARE Pornirea la rece Pornirea frecventã la rece nu-i va permite motorului sã atingã temperatura optimã de funcþionare. În aceste condiþii, vor creºte: consumul (de la +15% la -30% în localitãþi) ºi cantitatea de emisii poluante. Condiþii de drum ºi de trafic Traficul intens ºi consumul crescut de combustibil sunt sinonime, de exemplu, atunci când conduceþi încet folosind frecvent treptele inferioare de vitezã sau în oraºe unde existã semafoare numeroase. Strãzile ºerpuite, drumurile de munte ºi porþiunile cu denivelãri influenþeazã negativ consumul de carburant. Opriri în trafic În timpul opririlor prelungite (ex. treceri la nivel cu calea feratã) este indicatã oprirea motorului.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Protecþia mediului a fost unul dintre principiile de bazã în proiectarea lui Fiat Albea. Nu este o întâmplare faptul cã echipamentul sãu împotriva poluãrii este cu mult mai eficient decât se cere de cãtre legislaþia în vigoare. Cu toate acestea, mediul înconjurãtor nu poate fi protejat aºa cum trebuie decât atunci când toatã lumea contribuie la aceasta printr-un efort comun. Prin respectarea câtorva reguli simple puteþi evita poluarea mediului, reducând în acelaºi timp consumul de combustibil. În acest scop, aveþi multe indicaþii utile însoþite de simbolul # pe tot parcursul acestui manual de utilizare. Vã recomandãm aºadar citirea cu atenþie a urmãtoarelor.

ÎNTREÞINEREA DISPOZITIVELOR DE REDUCERE A POLUÃRII Întrebuinþarea corectã a dispozitivelor antipoluante nu asigurã doar protecþia mediului, ci ºi un bun randament al vehiculului. Menþinerea acestor dispozitive în stare bunã de funcþionare este o primã regulã fundamentalã pentru o utilizare ecologicã ºi economicã în acelaºi timp. Primul pas este respectarea întocmai a Planului de Întreþinere. Folosiþi doar benzinã fãrã plumb. Dacã aveþi dificultãþi la pornire, nu repetaþi prea mult timp cu tentative prelungite. Evitaþi în special pornirea vehiculului prin împingere, remorcare sau prin mers în pantã: toate aceste manevre pot deteriora catalizatorul. Folosiþi pentru pornire doar o baterie auxiliarã. Dacã motorul funcþioneazã defectuos în timpul mersului, continuaþi-vã cãlãtoria, dar solicitându-l în mai micã mãsurã ºi adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat.

152

sondei Lambda ºi þevii de eºapament.Când se aprinde martorul de avertizare al nivelului combustibilului. Nu folosiþi spray în apropierea catalizatorului.): pericol de incendiu. Din acest motiv. TRACTAREA REMORCILOR IMPORTANT Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor vehiculul trebuie sã fie echipat cu un dispozitiv de tractare ºi cu un sistem electric omologate. frunze uscate. catalizatorul ajunge la temperaturi foarte înalte. Greutatea pe care remorca o exercitã asupra dispozitivului de remorcat reduce cu aceeaºi cantitate greutatea utilã a vehiculului. nu parcaþi vehiculul deasupra materialelor inflamabile (iarbã. însã chiar ºi atunci procedaþi astfel pentru mai puþin de 30 de secunde. Nerespectarea regulilor de mai sus poate producerea unui incendiu. Nu lãsaþi niciodatã motorul sã meargã cu una sau mai multe bujii deconectate. Mai bine acþionaþi o treaptã inferioarã de vitezã la coborârea unei pante decât sã frânaþi repetat. etc. 153 . alimentaþi cât mai repede posibil. nici mãcar în scopul testãrii. Dispozitivul de tractare trebuie montat de un specialist de la care trebuie sã procuraþi ºi documentele specifice pentru folosirea acestui sistem pe drumurile publice. Nu uitaþi cã tractarea unei remorci îngreuneazã deplasarea în rampã a vehiculului ºi creºte distanþa necesarã frânãrii ºi depãºirii în mod proporþional cu greutatea totalã a remorcii. Nu încãlziþi motorul lãsându-l sã meargã în gol înainte de a demara. În stare normalã de funcþionare. în afarã de cazul în care temperatura de afarã este foarte scãzutã. Un nivel scãzut poate cauza o alimentare neregulatã a motorului cu o creºtere a temperaturii gazelor de eºapament ºi daune serioase la catalizator. Montaþi ºi oglinzi retrovizoare speciale în concordanþã cu legislaþia rutierã. conuri de brad. Nu instalaþi alte apãrãtori împotriva cãldurii ºi nu le îndepãrtaþi pe cele montate la catalizator ºi þeava de eºapament.

Avantajele folosirii acestor anvelope pe timp de iarnã sunt reduse considerabil atunci când profilul pneului are o adâncime mai micã de 4 mm. este dotat cu ABS. În orice caz. Vã puteþi adresa Reprezentanþei Fiat pentru a primi sfaturi referitoare la cel mai potrivit tip de anvelope în funcþie de necesitãþile dvs. reþineþi cã acesta nu controleazã ºi sistemului de frânare al remorcii. Nu depãºiþi limita de vitezã admisã pentru vehiculele care tracteazã remorci aplicabilã în þara în care vã aflaþi. În aceste condiþii ar trebui înlocuite. Suprafeþele alunecoase trebuie parcurse cu atenþie sporitã. în condiþii normale de utilizare sau la drumuri mai lungi. fixaþi un bileþel în habitaclu foarte vizibil pentru ºofer. Folosiþi pneuri de iarnã aºa cum vi se indicã în tabelul "Pneuri de iarnã" de la secþiunea "Specificaþii tehnice". Limitaþi întrebuinþarea lor doar la condiþiile pentru care au fost omologate. aceste anvelope au o performanþã mai scãzutã decât cea a anvelopelor obiºnuite. 154 . nu depãºiþi viteza maximã de 100 km/h. trebuie sã luaþi în calcul greutatea totalã a remorcii pline precum ºi greutatea bagajelor personale. Dacã vehiculul dvs. PNEURI DE IARNà Aceste pneuri sunt concepute special pentru a le înlocui pe cele normale în condiþiile mersului pe zãpadã ºi gheaþã. În nici un caz nu modificaþi sistemul de frânare al vehiculului pentru a controla frânarea remorcii. Sistemul de frânare al remorcii trebuie sã fie total independent de sistemul hidraulic al vehiculului. Din cauza construcþiei speciale pentru folosirea pe zãpadã.Pentru a vã asigura cã nu depãºiþi limita maximã de remorcare (specificatã în cartea tehnicã). specificând viteza maximã admisã pentru pneurile de iarnã (aºa cum se stabileºte de cãtre Directiva EC). IMPORTANT Atunci când viteza maximã care poate fi atinsã de pneurile de iarnã este mai micã decât viteza pe care o poate atinge vehiculul (mãritã cu 5%).

Respectaþi cu stricteþe indicaþiile. Reþineþi cã nu este recomandatã schimbarea sensului de rotaþie a pneurilor. Dupã câþiva zeci de metri parcurºi. nu urcaþi pe trepte sau borduri ºi nu circulaþi pe porþiuni lungi de drum care nu este acoperit cu zãpadã întrucât aceasta pot deteriora atât starea vehiculului cât ºi suprafaþa drumului. Viteza maximã pentru pneurile pentru zãpadã "Q" este 160 km/h.4 8V 1. Evitaþi gropile din carosabil. Cu toate acestea. Lanþurile pot fi aplicate doar roþilor din faþã. Pneurile de iarnã ºi tipurile de lanþuri care se pot monta pe ele sunt indicate în tabelul urmãtor. Folosirea lanþurilor este reglementatã de legile în vigoare în þara în care vã aflaþi.3 Multijet 155 . LANÞURI ANTIDERAPANTE Atunci când lanþurile sunt montate pe roþile vehiculului mergeþi cu vitezã redusã. nu depãºiþi 50 km/h. de 12 mm în afara profilului pneului 1. Versiune Pneuri cu posibilitate montare lanþuri 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T Tipuri de lanþuri antiderapante Lanþuri de dimensiuni reduse cu grosime max. verificaþi dacã lanþurile sunt bine strânse.Toate cele patru pneuri trebuie sã fie la fel (profilul ºi marca) pentru a permite o siguranþã maximã în timpul mersului ºi frânãrii ºi o manevrabilitate optimã. trebuie respectate limitele de vitezã ale codului rutier.

– lãsaþi acþionatã o treaptã de vitezã. – verificaþi sã nu aveþi frâna de mânã trasã. uscat. – nivelul lichidului de rãcire al motorului ºi starea sistemului de rãcire.5 V. VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII Amintiþi-vã sã verificaþi periodic: – presiunea ºi starea cauciucurilor. Nu folosiþi folii neperforate de plastic deoarece acestea nu permit evaporarea umiditãþii de pe caroseria vehiculului. Dacã vehiculul nu va fi folosit pentru o perioadã îndelungatã trebuie sã verificaþi lunar gradul de încãrcare a bateriei ºi sã o reîncãrcaþi dacã scade sub 12. – curãþaþi ºi protejaþi pãrþile din metal lucios prin folosirea unor compuºi speciali. – lãsaþi geamurile întredeschise. 156 . ºi dacã este posibil. – nivelul de lichid din baterie.PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE Dacã urmeazã ca vehiculul sã nu fie folosit mai mult de o lunã trebuie luate urmãtoarele mãsuri: – parcaþi vehiculul într-un loc acoperit. – nivelul lichidului servodirecþiei.5 bar mai mult decât presiunea obiºnuitã ºi verificaþi-le periodic. cu sistem de ventilaþie a aerului. – umflaþi cauciucurile cu 0. – nu goliþi lichidul sistemului de rãcire a motorului. – nivelul uleiului motor. – deconectaþi cablurile bateriei (mai întâi pe cel de la polul negativ) ºi verificaþi dacã bateria este încãrcatã. – presãraþi pudrã de talc pe ºtergãtoare ºi ridicaþi-le astfel încât sã nu atingã geamul. – curãþaþi ºi aplicaþi pe pãrþile vopsite o cearã protectoare. – acoperiþi vehiculul cu o husã sau o folie de plastic perforatã. – nivelul lichidului pentru spãlarea parbrizului. – nivelul lichidului de frânã.

transmiþãtorilor CB sau similari în habitaclu (fãrã antenã externã) produc câmpuri magnetice care.. 3 157 P4E01907 . fig. Acestea pot fi gãsite în gama Lineaccessori Fiat . plasturi etc. pot dãuna sãnãtãþii pasagerilor. – foarfece cu vârful rotunjit. – mãnuºi de lucru. Este bine de þinut la bord o trusã de prim ajutor precum ºi o pãturã. În plus. ce afecteazã siguranþa vehiculului. IMPORTANT Folosirea telefoanelor celulare.ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR EMIÞÃTOARE RADIO ªI TELEFOANE CELULARE Telefoanele celulare ºi alte aparate radiotransmiþãtoare (exemplu CB) nu trebuie utilizate în interiorul autovehiculului. SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE Pe lângã cele cerute de lege vã recomandãm sã aveþi la bord ºi urmãtoarele fig. pe lângã amplificarea efectelor de rezonanþã din habitaclu. un sul de tifon. – lanternã. 3: – trusa de prim-ajutor cu un dezinfectant care nu conþine alcool. calitatea emisiei ºi recepþiei poate fi ºi ea afectatã. decât dacã au montatã o antenã externã. pot cauza defectarea sistemelor electronice cu care este echipat autovehiculul. tifon steril. – extinctor.

158 .

......... 185 Paginile care urmeazã au fost întocmite tocmai pentru a vã veni în ajutor în caz de necesitate. Cum se poate constata sunt luate în considerare mici inconveniente....................................................................ÎN CAZ DE URGENÞÃ ajutor imediat ºi concret...... ce sunt însoþite ºi de sugestiile pentru eliminarea lor chiar de cãtre dvs. 176 DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT ....................................................... 162 DACÃ AVEÞI O PANÃ DE CAUCIUC ..... În cazul celor mai serioase va fi totuºi necesar sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat........... 182 REMORCAREA VEHICULULUI .............................................. 174 DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ ....... Oricum vã sfãtuim sã citiþi aceste pagini............................... de cãtre Fiat în caz de necesitate...... 160 PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ .................. 159 ............. 184 ÎN CAZ DE ACCIDENT . 169 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR ........ Cine se gãseºte într-o situaþie de urgenþã are nevoie de PORNIREA DE URGENÞÃ . în caz de necesitate veþi ºtii unde sã gãsiþi rapid informaþiile care vã sunt necesare... 161 PORNIREA PRIN ÎMPINGERE............................................... 181 SUSPENDAREA VEHICULULUI.. 166 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR....................................... 162 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC ............................. Vã reamintim cã împreunã cu manualul de utilizare vã este înmânat ºi carnetul de garanþie unde sunt descrise în mod detaliat toate serviciile ce sunt puse la dispoziþia dvs...........

9) Porniþi motorul rotind cheia de contact de la MAR la AVV. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru aproximativ 8 secunde. 5) Martorul de avertizare U începe din nou sã clipeascã: dupã un numãr de clipiri corespunzãtor celei dea doua cifrã de pe cardul CODE apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o apãsatã. Efectuaþi procedura de urgenþã pentru pornirea motorului. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã totuºi martorul de avertizare U rãmâne aprins. Altfel va trebui sã repetaþi aceastã procedurã ori de câte ori doriþi sã porniþi motorul. 1) Citiþi codul de 5 cifre de pe cardul CODE. menþineþi apãsatã pedala de acceleraþie. 2) Rotiþi cheia de contact la MAR. apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o astfel pânã când martorul de avertizare U se aprinde timp de 4 secunde ºi apoi se stinge. Dacã faceþi vreo greºealã. 6) Procedaþi la fel ºi pentru celelalte cifre de pe cardul CODE.PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu reuºeºte sã dezactiveze blocarea motorului. trebuie sã rotiþi cheia de contact înapoi la STOP ºi sã reluaþi întreaga operaþiune de la capãt (pasul 1). 3) Apãsaþi la fund pedala de acceleraþie. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. 7) Dupã ce aþi introdus ultima cifrã. 4) Dupã ce martorul a clipit de un numãr de ori corespunzãtor primei cifre de pe cardul CODE. 8) Martorul de avertizare U va clipi rapid timp de 4 secunde semnalând faptul cã operaþia a fost îndeplinitã corect. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru 4 secunde ºi apoi se va stinge. IMPORTANT Dupã o pornire de urgenþã. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. 160 . iar apoi se va stinge. martorii Y ºi U rãmân aprinºi ºi motorul nu porneºte. Se recomandã citirea în întregime a procedurii de pornire de urgenþã înainte de a o efectua. rãsuciþi cheia de contact la STOP ºi repetaþi procedura de la pasul 1). În acest moment ridicaþi piciorul de pe pedala de acceleraþie ºi pregãtiþi-vã sã numãraþi de câte ori va clipi martorul de avertizare U.

2) cu un al doilea cablu. 4) Dupã ce motorul a fost pornit. demontaþi cablurile de conexiune în ordine inversã modului în care le-aþi conectat.PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ Dacã bateria este descãrcatã. Lichidul din baterie este otrãvitor ºi coroziv. Dacã bateria auxiliarã folositã este montatã pe un alt vehicul. Dacã. evitaþi contactul accidental dintre pãrþile metalice ale celor douã vehicule. Sub nici o formã nu trebuie folosit un încãrcãtor de baterie pentru pornirea motorului: ar putea duce la distrugerea sistemului electronic ºi în mod special a unitãþilor de control ale sistemului de injecþie ºi aprindere. 1: 1) conectaþi bornele pozitive (de lângã semnul +) ale celor douã baterii cu un cablu electric. IMPORTANT Nu conectaþi direct bornele negative ale celor douã baterii deoarece scânteile rezultate ar putea aprinde gazele inflamabile emanate de baterie. Procedaþi ca în fig. Capacitatea acesteia trebuie sã fie la fel sau puþin mai mare decât cea a bateriei descãrcate (consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice"). ci adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. dupã câteva încercãri. Sunteþi de asemenea sfãtuit sã nu expuneþi flãcãri deschise sau þigãri aprinse în apropierea bateriei ºi sã nu produceþi scântei. P4E02174 Nu urmaþi aceastã procedurã dacã sunteþi lipsit de experienþã. 1 161 . Evitaþi contactul cu pielea ºi cu ochii. motorul tot nu porneºte. puteþi folosi o baterie auxiliarã pentru pornirea motorului. nu continuaþi. 3) Porniþi motorul. fig. conectaþi borna negativã (–) a bateriei auxiliare la un punct de masã al motorului E sau cutiei de viteze a vehiculului care urmeazã sã fie pornit. în cazul unei greºeli se pot declanºa descãrcãri electrice foarte puternice iar bateria poate exploda.

Aceastã manevrã faciliteazã pãtrunderea combustibilului în catalizator. servodirecþia ºi servofrâna nu vor funcþiona. pentru a nu distruge janta. Reþineþi cã pânã când nu porneºte motorul. vã recomandãm sã achiziþionaþi ºi prezoanele acestora. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. De asemenea roata de rezervã este specificã. Cricul trebuie folosit doar la tipul de vehicul pentru care a fost conceput. din oþel cu cele din aliaj. cauzându-i daune iremediabile. Verificaþi periodic presiunea pneurilor ºi pe cea a roþii de rezervã. 162 . În nici un caz nu-l folosiþi pentru a efectua reparaþii sub vehicul. DACà AVEÞI O PANà DE CAUCIUC Instrucþiuni generale Urmaþi instrucþiunile urmãtoare pentru a folosi cricul ºi roata de rezervã în mod corect. În cazul în care vreþi sã înlocuiþi jantele dvs. Vehiculele echipate opþional cu jante din aliaj au o prindere specificã a acestora. Dacã tractaþi o remorcã detaºaþi-o de vehicul înainte de a folosi cricul. astfel încât va fi nevoie de un efort mult mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã sau rotirea volanului. Nu lubrifiaþi ºuruburile roþii înainte de a o fixa la loc: ele s-ar putea deºuruba.PORNIREA PRIN ÎMPINGERE Vehiculele cu catalizator nu trebuie pornite prin împingere sau remorcare. Consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice". Nu introduceþi nici un fel de instrument între jantã ºi anvelopã ºi nu umblaþi la ventilul de umflare. dar pãstraþi ºi 4 buloane originale pentru roata de rezervã. diferitã de cea a jantelor din oþel. Nu folosiþi cricul pentru a ridica greutãþi care o depãºesc pe cea inscripþionatã pe el. Nu porniþi niciodatã motorul când vehiculul este suspendat pe cric.

3/b ºi extrageþi roata de rezervã. 2. fig. pe cât posibil. levierul B de acþionare a cricului. – Preveniþi-i pe ceilalþi participanþi la trafic cã vehiculul este staþionat aºa cum prevede regulamentul local: aprinderea luminilor de avarie. FOLOSIREA TRUSEI DE SCULE. CRICULUI ªI ROÞII DE REZERVà Ele se gãsesc în portbagaj. – ridicaþi covoraºul din portbagaj. o zonã luminatã. Trusa de scule este localizatã în roata de rezervã. Dacã trebuie sã schimbaþi roata în cursul nopþii alegeþi. 3/b 163 P4E02668 .1. cheia C pentru prezoane. 3/a. ochetul D ºi o ºurubelniþã E. 2. P4E02666 Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã aºtepte cât mai departe de locul în care se desfãºoarã traficul. – Acþionaþi treapta 1 de vitezã sau marºarierul. P4E02667 fig. folosirea triunghiurilor reflectorizante etc. trusa conþine: cric A-fig. OPRIREA VEHICULULUI – Opriþi vehiculul într-o poziþie care nu stânjeneºte traficul ºi unde puteþi schimba roata în siguranþã. puneþi piedici sub roþi pentru ca vehiculul sã nu se poatã miºca. Dacã drumul este în pantã sau cu denivelãri. – Opriþi motorul ºi trageþi frâna de mânã. Terenul trebuie sã fie plan ºi tare. 3/a fig. – Desfaceþi dispozitivul de fixare Afig. 2 fig.

4) Aºezaþi cricul corespunzãtor simbolului B-fig. asigurânduvã cã partea A calcã bine pe lonjeron C. – nici o altã sculã cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cu cricul. 3. 2) Pentru jantele din aliaj zgâlþâiþi autovehiculul un pic. pentru a facilita desprinderea roþii. – cricul nu necesitã reglãri. 4 164 P4E02175 . 3) Rotiþi inelul pentru deschiderea parþialã a cricului. toatã lumea trebuie sã stea departe de maºinã pânã când aceasta va fi coborâtã din nou. – cricul nu poate fi reparat. Pãrþile mobile ale cricului (ºurub ºi articulaþii) pot de asemenea sã cauzeze rãnirea atunci când sunt atinse. 6) Potriviþi manivela pe inelul corespunzãtor ºi ridicaþi vehiculul pânã când roata ajunge cu câþiva centimetri deasupra solului. 4 lângã roata care trebuie sã fie schimbatã. fig. dacã se stricã trebuie înlocuit cu unul nou. Când rãsuciþi manivela cricului. Curãþaþi-le de substanþe uleioase.9 kg.Vã rugãm reþineþi: – cricul cântãreºte 2. asiguraþi-vã cã se poate folosi uºor ºi aveþi grijã sã nu vã zgâriaþi mâna de pãmânt. SCHIMBAREA ROÞII 1) Slãbiþi ºuruburile de la roata care urmeazã sã fie schimbatã rãsucindu-le aproximativ o rotaþie. 7) Desfaceþi complet cele patru prezoane ºi scoateþi roata. 5) Avertizaþi-i pe ceilalþi pasageri cã vehiculul urmeazã sã fie ridicat.

8) Asiguraþi-vã cã roata de rezervã este bine curãþatã de impuritãþi ºi substanþe uleioase care pot unge prezoanele. 9 165 P4E02805 . utilizând mânerul fig. 11) Introduceþi ºi celelalte trei prezoane. P4E01754 fig. Montaþi roata de rezervã asigurându-vã cã cele douã bolþuri A-fig. 5 se potrivesc în orificiile B. 15) Introduceþi roata pe care aþi schimbat-o în suportul roþii de rezervã A-fig. 13) Coborâþi vehiculul cu manivela ºi trageþi cricul de sub el. Cuplul de strângere este de 86 Nm. 6 P4E01642 P4E02804 fig. 9. 14) Strângeþi complet prezoanele. 8. 7 sã vinã în dreptul prezonului fixat ºi cu atenþie ca simbolul Y sã corespundã valvei. 6. 10) Montaþi capacul roþii. 5 fig. lucrând în cruce ca în fig. astfel încât gaura cea mai mare A-fig. corespondent valvei de umflare B. 8 P4E02806 fig. 7 fig. 9) Strângeþi prezonul A-fig. 10. 12) Strângeþi prezoanele cu cheia.

DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC Modificãrile sau reparaþiile efectuate greºit la sistemul electric ºi fãrã a respecta specificaþiile tehnice prevãzute pot cauza defecþiuni ºi riscul unui incendiu. 11. pot arunca în jur cioburi de sticlã. Becurile cu halogen conþin gaze sub presiune care. 10 P4E02668 fig. în cazul spargerii. 17) Aºezaþi trusa de scule în roata de rezervã fig. IMPORTANT Periodic verificaþi ºi presiunea anvelopelor ºi a roþii de rezervã. fig. IMPORTANT Vulcanizaþi anvelopa spartã cu prima ocazie ºi schimbaþi-o evitând rularea cu roata de rezervã.16) Puneþi cricul ºi trusa de scule la loc ºi blocaþi-le. 11 166 P4E02666 .

C. Se monteazã prin împingere. Funcþionarea corectã ºi reglarea spotului luminos sunt esenþiale pentru siguranþa circulaþiei ºi pentru a nu încãlca legislaþia. ºtergeþi-l cu o cârpã umezitã cu alcool ºi lãsaþi-l sã se usuce. 12: A. Becuri cilindrice Se scot prin tragerea din suporturi. – Becurile arse trebuie înlocuite cu unele de acelaºi tip. Dacã becul transparent este atins intensitatea luminii emise va fi redusã. D-E. – Pentru localizarea siguranþelor consultaþi capitolul "Dacã se arde o siguranþã" din acest capitol. verificaþi dacã nu sunt oxidate contactele. sã înlocuiþi becurile la o Reprezentanþã Fiat. – Înainte de a înlocui un bec care nu funcþioneazã. Lumina de la becurile cu putere mai micã este redusã în timp ce becurile de intensitate prea mare consumã prea mult. TIPURI DE BECURI Acest vehicul este prevãzut cu mai multe tipuri de becuri fig. verificaþi dacã nu este arsã siguranþa. Când lucraþi cu becuri cu halogen atingeþi doar partea lor metalicã. Becuri tip baionetã Se scot din dulie prin apãsare ºi rotire în sensul invers acelor de ceasornic. – Verificaþi întotdeauna orientarea farului dupã schimbarea becului. INSTRUCÞIUNI GENERALE – Când un bec nu funcþioneazã. înainte de a-l schimba. dacã se poate.Se recomandã. B. Dacã atingeþi din greºealã un bec. Becuri fãrã soclu metalic Se scot prin tragere. 167 . precum ºi durata de viaþã a becului. Becuri cu halogen Pentru scoaterea acestor becuri demontaþi agrafa care le menþine în poziþie.

12 D E A B A B D B B B B C C A C C C Tip H1 H7 W5W PY21W W5W P21W H3 P21W P21/4W P21/4W P21W W5W C10W W5W C10W C5W C5W Putere 55W 55W 5W 21W 5W 21W 55W 21W 4W 21W 21W 5W 10W 5W 10W 5W 5W fig. 12 Torpedo 168 .P4E01417 Becuri Luminã de drum Luminã de întâlnire Lumini de poziþie faþã Semnalizare frontalã Semnalizare lateralã Semnalizare spate Proiectoare ceaþã Stopuri ceaþã Poziþii spate Lumini de frânã Marºarier Luminã plãcuþã de înmatriculare Lumini plafonierã anterioarã Spot plafonierã Lumini plafonierã posterioarã Portbagaj Referire la fig.

2) Desfaceþi soclul A-fig. 14 ºi scoateþi becul C. 15 prin rotire ºi extrageþi becul B. 14. 2) Scoateþi conectorul electric A-fig. 4) Prindeþi agrafele de fixare. conectorul ºi montaþi masca.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR LUMINILE DE DRUM ªI DE ÎNTÂLNIRE Pentru înlocuirea unui bec cu halogen (tip H7/H3. 3) Introduceþi noul bec. 3) Înlocuiþi becul ºi montaþi la loc soclul A. astfel încât sã corespundã aripioarele pãrþii metalice cu canelurile soclului. P4E02740 P4E02741 fig. Desfaceþi clemele de fixare B-fig. 12V-60/55W): 1) Desfaceþi capacul acþionând clemele de fixare A-fig. 15 169 P4E01460 . 14 fig. LUMINILE DE POZIÞIE Pentru înlocuirea becului 12V-55W: 1) Scoateþi capacul farului desfãcând clemele de fixare A-fig. 13. 13. 13 fig.

P4E02742 P4E02743 fig. prin împingere în sens antiorar. 16 rotindu-l în sens orar. 17.SEMNALIZARE ANTERIORÃ Pentru înlocuirea becului de 12V21W: 1) Rotiþi capacul A-fig. 12V-55W) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 18 Pentru înlocuirea becului de 12V5W: 1) Împingeþi cu mâna lampa în direcþia de mers a vehiculului. 2) Extrageþi dispozitivul. pentru a comprima lamela A. 17 fig. 18 170 P4E02281 . 16 fig. SEMNALIZARE LATERALÃ fig. PROIECTOARE CEAÞÃ Pentru a înlocui becul halogen (tip H3. apoi înlocuiþi becul prin apãsare. 2) Desfaceþi soclul A-fig. 16 în sens antiorar ºi scoateþi-l. 3) Dupã ce aþi înlocuit becul. montaþi la loc capacul de protecþie A-fig. 3) Extrageþi soclul prin rotire uºoarã.

P4E02496 fig. 3) Scoateþi becurile împingând uºor ºi rotindu-le în sens orar. 19 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. 19 îndepãrtând mocheta pentru a ajunge la grupul optic. fig. 19 fig. 20.GRUP OPTIC POSTERIOR Lumini de direcþie ºi poziþii/stopuri Înlocuirea unui bec se face dupã cum urmeazã: 1) Din interiorul portbagajului slãbiþi cele douã ºuruburi A-fig. 20 171 P4E02497 . 2) Apãsaþi clema B-fig.

Becurile fig.bec de 12V-21W pentru lumina marºarier. P4E02498 fig. 22 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. fig.de 12V-21W (portocalii) pentru semnalizatoare. 2) Slãbiþi ºurubul A-fig. Lumini marºarier ºi stopuri ceaþã Pentru înlocuire: 1) Deschideþi portbagajul. 22. scoþând clemele B se poate îndepãrta carcasa C poziþionatã în interiorul portbagajului. D . 22 172 P4E02499 . 21 fig. 20 sunt de tipul: C . 3) Apãsaþi clemele C-fig. 21. 22 sunt de tipul: D . 4) Extrageþi becul desfãcând încet în sens antiorar.Becurile fig.de 12V-4W/21W pentru luminile de poziþie/stopuri. E .bec de 12V-21W pentru stopurile de ceaþã.

25. 23 fig. 24 ºi înlocuiþi grupul luminos D sau becul defect. apoi demontaþi ºuruburile B. 3) Extrageþi becul B. P4E02500 P4E02501 fig. 24 fig. 25 173 P4E02357 .AL TREILEA STOP DE FRÂNÃ Pentru înlocuire: 1) Din interiorul vehiculului. 2) Extrageþi soclurile. aveþi acces la cele douã socluri. îndepãrtaþi cepurile de protecþie A-fig. astfel încât sã eliberaþi clemele de fixare pe pavilion. 2) Extrageþi grupul desfãcând spre partea posterioarã a vehiculului. folosind o ºurubelniþã ca pârghie în punctul A-fig. 4) Desfaceþi ºuruburile C-fig. 3) Desfaceþi conexiunile electrice. 23. În interior. LUMINA PLÃCUÞEI DE ÎNMATRICULARE fig. 25 Pentru înlocuirea becului: 1) Ridicaþi portbagajul.

28¸ extrageþi ºi înlocuiþi becul B. – poziþionaþi un bec nou în locaº. acþionând asupra clemelor A-fig. prin apãsare. – aºezaþi un bec nou ºi montaþi din nou partea transparentã. extrageþi grupul din plafon.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe. P4E02502 P4E02503 fig. – îndepãrtaþi partea transparentã din propriul locaº. printr-o uºoarã apãsare. extrãgând grupul complet montat prin presiune. – rotiþi în sens antiorar soclul Afig. 28 fig. rotind în sens orar. 27. apoi reintroduceþi blocul în locaºul lui. acþionând în punctele indicate în fig. repoziþionaþi grupul pe plafon. 27. 29 174 P4E02505 . exercitând o presiune uºoarã. 29 ºi extrageþi becul B. 27 fig. Spot plafonierã Pentru înlocuirea becului de 12V5W: – acþionaþi cu o ºurubelniþã în punctele indicate în fig.

30. 32 P4E02508 P4E01427 fig. 34 Pentru înlocuirea becului cilindric de 12V-5W: 1) Extrageþi partea transparentã A. extrãgând în sus plãcuþa reflectantã A-fig. 32 fãcând o ºurubelniþã pârghie în locul sãgeþilor. Desfaceþi protecþia de plastic B-fig. desfaceþi partea transparentã A-fig. LUMINÃ TORPEDO fig. 30 P4E02507 fig. 31 fig. fig. 31. P4E02506 – scoateþi blocul din locaº. 34 175 . – înlocuiþi becul B. apãsând ºi trãgând în jos. nu este nevoie sã desfaceþi cablul electric. exercitând o apãsare uºoarã în punctele din figurã. 2) Înlocuiþi becul B.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe extrageþi partea transparentã fig. 33 ºi înlocuiþi becul C. 3) Remontaþi partea transparentã A fixând-o prin apãsare în sus. LUMINÃ PORTBAGAJ Pentru a înlocui becul cilindric de 12V-5W. 33 P4E02504 fig.

B . Pentru localizarea siguranþei. C . Siguranþele se ard în cazul unei avari sau al unor intervenþii neadecvate în sistemul electric.siguranþã intactã. verificaþi dacã nu s-a ars siguranþa respectivã fig. 35 din cutia de siguranþe pentru extragerea siguranþei. consultaþi tabelele din paginile urmãtoare. Nu schimbaþi niciodatã o siguranþã cu una cu amperaj mai mare: RISC DE INCENDIU! Nu încercaþi sã reparaþi o siguranþã generalã de protecþie (MAXI-FUSE). P4E01428 Folosiþi penseta specialã C-fig. fig. Înainte de a schimba o siguranþã. Folosiþi întotdeauna o siguranþã de aceeaºi culoare. Dacã siguranþa se arde din nou. În cazul în care aceeaºi siguranþã se mai arde de multe ori. Adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. asiguraþi-vã cã a fost scoasã cheia din contact ºi cã toate celelalte dispozitive electrice au fost dezactivate. 35 176 . Înlocuiþi siguranþa arsã cu una având aceeaºi valoare a intensitãþii (aceeaºi culoare). duceþi vehiculul la o Reprezentanþã Fiat pentru verificare.pensetã pentru înlocuirea siguranþelor.siguranþã cu filamentul întrerupt. Nu înlocuiþi niciodatã o siguranþã arsã cu conductori metalici. adresaþi-vã unei Reprezentanþei Fiat. Atunci când un dispozitiv electric nu mai funcþioneazã. A .DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ GENERALITÃÞI O siguranþã este un element de protecþie a sistemului electric. 35.

ACCESUL LA SIGURANÞE Tabloul principal de siguranþe se aflã sub planºa de bord, în stânga volanului. Pentru a ajunge la siguranþe, desfaceþi ºuruburile de fixare A-fig. 36 scoateþi capacul de protecþie B. Simbolurile grafice care indicã corespondentul fiecãrei siguranþe se aflã pe interiorul capacului.

SIGURANÞELE TABLOULUI CENTRAL fig. 37 A - Pensetã pentru înlocuirea siguranþelor.

SIGURANÞELE DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI fig. 38

P4E02846

fig. 36

P4E02194

fig. 37

fig. 38

177

P4E02193

TABEL REZUMATIV SIGURANÞE
Dispozitivul protejat Geam electric posterior dreapta Geam electric anterior dreapta Alimentare radio, oglinzi electrice, iluminare planºã de bord Senzor prezenþã apã în filtrul de combustibil (versiune Multijet) Luminã de drum stânga Siguranþã CTA Geam electric posterior stânga Nod tablou de bord Centralã sistem ABS Luminã de drum dreapta Scaun cu reglare electricã ?ofer Geam electric anterior stânga Alimentare +30 comandã iluminare lumini exterioare Airbag Alimentare lumini plãcuþã înmatriculare, iluminare comenzi încãlzitor, iluminare brichetã, iluminare radio, iluminare scrumierã ªtergãtor lunetã Degivrare oglinzi retrovizoare Nr. Siguranþã 34 48 49 35 13 46 33 37 42 12 45 47 32 50 51 52 41 Amperaj 30A 30A 7,5A 10A 15A 25A 30A 10A 7,5A 15A 25A 30A 15A 7,5A 7,5 15A 15A Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37

178

Dispozitivul protejat ªtergãtor de parbriz, pompã bidirecþionalã Lunetã termicã Brichetã Alimentare subwoofer Plafonierã, luminã portbagaj, luminã torpedo ºi prizã Sistem blocare portiere Semnalizatoare, lumini avarie Luminã marºarier, sistem manual de aer condiþionat Luminã de întâlnire stânga Luminã de întâlnire dreapta Lumini proiectoare ceaþã Lumini stopuri ceaþã Claxon Compresor aer condi?ionat ABS Tablou siguranþe pe planºa de bord Tablou siguranþe pe planºa de bord (opþional) Comutator pornire Electroventilator interior habitaclu Electroventilator rãcire motor (a doua vitezã)

Nr. Siguranþã 43 40 44 36 39 38 53 31 15 16 10 18 13 12 22 18 17 23 21 20

Amperaj 30A 30A 30A 20A 15A 20A 10A 7,5 10A 10A 15A 70A 15A 7,5A 50A 70A 40A 20A 40A 40A

Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

179

Dispozitivul protejat Electroventilator rãcire motor (prima vitezã) Centralã control motor Centralã control motor Centralã control motor (alimentare) Sonda Lambda Electrovalvã sistem antievaporare Electropompã combustibil Centralã

Nr. Siguranþã 19 5 8 11 3 3 4

Amperaj 30A 10A 7,5A 7,5A 15A 3 4

Ilustraþie Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

180

Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. Lichidul conþinut în baterie este toxic ºi coroziv. opriþi încãrcãtorul înainte de a deconecta bateria. 2) racordaþi cablurile de încãrcare la bornele bateriei. Nu încercaþi reîncãrcarea unei baterii îngheþate. 181 . departe de posibile surse de foc sau scântei: risc de foc ºi explozii. Dacã bateria a îngheþat.DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT În primul rând respectaþi precizãrile din secþiunea "Întreþinerea autovehiculului" referitoare la evitarea descãrcãrii bateriei. asiguraþi-vã cã elementele interne nu sunt deteriorate (existã riscul unui scurtcircuit) ºi carcasa nu este crãpatã (risc de scurgere a lichidului toxic ºi coroziv). pe o perioadã de aproximativ 24 de ore ºi la un amperaj scãzut. Întâi dezgheþaþi-o. 5) reconectaþi cablurile la bornele bateriei. puteþi distruge sistemele electronice ºi mai ales dispozitivul care gestioneazã alimentarea ºi pornirea. Procedaþi dupã cum urmeazã: 1) deconectaþi cablurile de la bornele bateriei. în caz contrar ar putea exploda. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã. Reîncãrcarea bateriei trebuie sã se facã într-o incintã bine aerisitã. În nici o situaþie nu încercaþi pornirea motorului cu redresorul de încãrcare a bateriei. Încãrcarea pe durate prea lungi poate duce la distrugerea bateriei. 3) porniþi încãrcãtorul. REÎNCÃRCAREA BATERIEI Se recomandã reîncãrcarea lentã a bateriei. PORNIREA CU BATERIE AUXILIARÃ Vezi capitolul "Pornirea autovehiculului folosind o baterie auxiliarã" din acest capitol. 4) dupã ce aþi terminat.

39. În acest caz. 39 182 P4E02317 . – nici o altã sculã. Nu folosiþi cricul pentru ridicarea unor greutãþi ce o depãºesc pe cea indicatã pe eticheta sa. Autovehiculul poate fi echipat cu un scut pentru motor ºi cutie de viteze. Nu trebuie sã i se dea alte întrebuinþãri sau sã fie folosit pentru ridicarea altor tipuri de maºini.SUSPENDAREA VEHICULULUI CU AJUTORUL UNUI CRIC Consultaþi "Panã de cauciuc" din aceastã secþiune. ca în fig. trebuie înlocuit cu unul nou. nu se poate ridica din faþã. CU UN CRIC PROFESIONAL Ridicare frontalã Vehiculul poate fi ridicat cu un elevator numai poziþionând braþul acestuia în dreptul diferenþialului interpunând o bucatã de lemn sau cauciuc. – cricul nu poate fi reparat. Vã rugãm reþineþi: – cricul nu necesitã reglãri. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. Cricul trebuie folosit doar la modelul de maºinã pentru care a fost conceput. cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cricului. Dacã se stricã. Sub nici o formã nu trebuie folosit atunci când se efectueazã reparaþii sub vehicul. fig.

41). 40 fig. 41 fig. 40. Mai puteþi adãuga un adaus de lemn (având dimensiunile în mm din fig. 42. P4E01730 P4E01731 fig. Nervura A a lonjeronului trebuie sã intre în canelura B a paralelipipedului de lemn. Maºina nu poate fi ridicatã din spate (partea posterioarã a caroseriei sau pãrþi ale suspensiei). Atenþie ca braþele macaralei sã nu distrugã pãrþi ale caroseriei sau ale feþei autovehiculului. CU UN ELEVATOR Vehiculul trebuie ridicat prin poziþionarea braþelor elevatorului în punctele indicate în fig. iar dacã este necesar interpuneþi o bucatã de lemn sau cauciuc.Ridicare lateralã Maºina poate fi ridicatã exclusiv poziþionând braþul elevatorului dotat cu o placã specialã sub montantul central fig. Reglaþi cu atenþie braþele macaralei. 42 183 P4E02807 .

iar roþile nu vor mai putea fi virate. P4E02509 P4E02827 fig. 43 fig. Nu scoateþi cheia din contact. 44/a) cu o ºurubelniþã potrivitã adâncituri capacului. În timpul remorcãrii. Cum folosiþi inelul de remorcare: 1) Luaþi inelul. Înainte de începerea remorcãrii.REMORCAREA VEHICULULUI Vehiculul este prevãzut cu inel pentru fixarea dispozitivului de remorcare care se aflã în trusa de scule. 2) Scoateþi capacul de protecþie din faþã (fig. Evitaþi zdruncinarea. 3) Înºurubaþi pânã la capãt inelul în filetul din faþã fig. rotiþi cheia de contact la MAR ºi apoi la STOP. Dacã este scoasã. Atunci când vehiculul este remorcat cu motorul oprit. este remorcat trebuie sã respectaþi întocmai regulamentul privitor la caracteristicile dispozitivului de tractare la circulaþia vehiculelor cu remorcã. 44/b sau spate fig. 43. Nu folosiþi cabluri flexibile pentru remorcare. amintiþi-vã cã va fi nevoie de un efort mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã ºi rotirea volanului. 44/a fig. se va produce automat blocarea sistemului de direcþie. asiguraþivã cã dispozitivul de tractare dintre cele douã maºini nu deterioreazã componentele alãturate. Când vehiculul dvs. 43) sau spate (fig. 44/b 184 P4E02826 .

Geamurile laterale ºi luneta sunt mai uºor de spart. indiferent de cât de mici sunt acestea. nu fumaþi ºi asiguraþi-vã cã toate þigãrile sunt stinse. – Detaºaþi sau tãiaþi centurile de siguranþã de pe pãrþile rãnite. – Nu daþi absolut nimic de bãut unei persoane rãnite. – Dacã nu sunteþi implicat direct. Nu o trageþi de mâini sau picioare. 185 . al cãderii în apã sau într-o prãpastie. nu încercaþi sã spargeþi parbrizul pentru a ieºi din vehicul. – Folosiþi un extinctor de foc. o pãturã. Obligaþia de a acorda primul ajutor este valabilã ºi pentru cei care nu au fost direct implicaþi. nu blocaþi banda de urgenþã cu vehiculul dvs. opriþi la cel puþin 10 m de locul în care s-a petrecut accidentul. Staþi aproape pentru a o/îl calma în cazul în care intrã în panicã. nisip sau pãmânt pentru stingerea focurilor. – Dacã vã aflaþi pe autostradã. – Pe timp de noapte. ÎN CAZUL RÃNIRII UNEI PERSOANE – Nu lãsaþi niciodatã singurã o persoanã rãnitã. – Trageþi persoana rãnitã din vehicul doar când existã riscul unui incendiu. menþineþi-i corpul în poziþie orizontalã. – Dacã simþiþi miros de benzinã sau alte substanþe chimice. în special atunci când vizibilitatea este proastã. Nu folosiþi niciodatã apã.. – Opriþi motorul ºi aprindeþi luminile de avarie. nu îi aplecaþi capul ºi. folosiþi-vã farurile pentru a lumina locul accidentului. Dacã sunteþi pe autostradã folosiþi telefoanele de urgenþã montate pe stâlpi. – Marcaþi locul accidentului prin instalarea triunghiului roºu reflectorizant la distanþa prevãzutã de lege. – Asiguraþi persoana rãnitã cã aþi chemat ajutoare ºi cã acestea trebuie sã soseascã. – Dacã portierele sunt blocate. existã un grad mare de risc ca alte vehicule sã se ciocneascã de cele deja oprite. nu riscaþi sã fiþi lovit de alte maºini. Ieºiþi imediat din vehicul ºi adãpostiþi-vã în spatele parapetelor laterali. – Acþionaþi atent. pe cât posibil. – Scoateþi cheia din contact de la toate vehiculele implicate în accident. – Chemaþi ajutoare încercând sã descrieþi situaþia cât mai precis posibil.ÎN CAZ DE ACCIDENT – Este important sã vã pãstraþi calmul. Este stratificat ºi este foarte rezistent. – Când se produc ambuteiaje pe autostradã. – Nu vã îngrãmãdiþi în jurul rãnitului.

– o pensetã. Trusa de prim-ajutor ºi extinctorul de foc sunt incluse în gama Lineaccessori Fiat. – un pachet de vatã de bumbac. – plasturi antiseptici de diferite mãrimi. – bandaje de diferite lãþimi.TRUSA DE PRIM AJUTOR Trebuie sã conþinã cel puþin. Pe lângã trusa de prim-ajutor. fig. este bine sã pãstraþi în vehicul ºi un extinctor de foc ºi o pãturã. 45: – tifon steril pentru curãþarea ºi acoperirea rãnilor. – douã garouri. – un sul de leucoplast. – o foarfecã cu vârful rotunjit. – o sticlã de dezinfectant. fig. 45 186 P4E01906 . – un pachet de ºerveþele de hârtie.

............................ 192 FILTRUL DE COMBUSTIBIL........ 189 VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR.... 207 Este necesar sã þineþi minte cã o întreþinere corectã este modul cel mai bun de a conserva în timp performanþele vehiculului ºi caracteristicile de siguranþã....................................................................... 205 CAROSERIA ....................... 200 JANTE ªI ANVELOPE....................... 200 BUJIILE ............................ chiar PLAN DE ÎNTREÞIENERE ........... 198 UNITATEA ELECTRONICÃ DE CONTROL................................. 188 PLAN DE REVIZII ANUALE ..................... presiunea în anvelope etc...................................................................... 201 RACORDURI DE CAUCIUC.............................................. cum ar fi controlul sistematic ºi eventuala completare ale nivelului lichidelor.............................. 203 AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ ......................................... Nu uitaþi de asemenea cã luarea în seamã a tuturor atenþionãrilor prevãzute cu în manual pot constitui condiþia necesarã pentru conservarea garanþiei.........ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI ºi din cel al întreþinerii................................................... Este util totuºi sã vã amintiþi cã vehiculul are nevoie de atenþia dvs......... Fiat Albea este nou din toate punctele de vedere............................. 205 INTERIORUL ........................................................................... 187 .... 189 VERIFICÃRI SUPLIMENTARE................................................. de a respecta mediul ºi a reduce costurile de reparaþie............................................. 197 BATERIA ...................................... 202 ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ ................

acestea se vor face numai cu consimþãmântul dvs. De aceea. presiunii în anvelope etc. precum ºi un control sistematic al nivelului lichidelor. Reviziile periodice se fac la toate REPREZENTANÞELE FIAT ºi existã un program pentru astfel de operaþiuni. Neîndeplinirea acestor obligaþii poate duce la anularea garanþiei pentru acele defecþiuni care rezultã din cauza nerespectãrii planului de întreþinere. IMPORTANT Fabricantul cere efectuarea tuturor reviziilor programate. Este util de þinut minte de asemenea cã Planul de Întreþinere nu satisface complet toate exigenþele vehiculului.PLAN DE ÎNTREÞIENERE O întreþinere corectã este determinantã pentru a garanta vehiculului o viaþã lungã în condiþii optime. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Dacã se va considera necesarã înlocuirea sau reparaþia unor piese în plus faþã de cele pentru care v-aþi adresat Reprezentanþei Fiat. Fiat a prevãzut o serie de verificãri ºi de intervenþii de întreþinere conform Planului de Întreþinere din Carnetul de Garanþie. 188 . acesta necesitã ºi o atenþie regulatã. fãrã a mai aºtepta urmãtoarea revizie. IMPORTANT Se recomandã sã vã adresaþi de urgenþã unei Reprezentanþe Fiat atunci când apar probleme de funcþionare.

189 . circa 10.). – înlocuire filtru de polen. este prevãzut un plan de revizie anual cu urmãtorul conþinut: – verificare stare/uzurã a pneurilor. spãlare parbriz. VERIFICÃRI SUPLIMENTARE La fiecare 1.) – verificare vizualã curele de transmisie. – verificare curent baterie. lumini plafoniere. – schimbare ulei motor.000 km). Vi se recomandã utilizarea produselor FL Selenia care sunt concepute special pentru vehiculele Fiat (consultaþi tabelul "Capacitãþi" din secþiunea "Specificaþii tehnice"). baterie. – verificare discuri ºi plãcuþe de frânã. – verificarea vizualã la: motor. frâne. – verificare completare lichid (rãcire motor. ulei motor. – înlocuire filtru ulei motor. reglarea presiunii dacã este necesarã.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi dacã este nevoie: – nivelul lichidului de rãcire motor – nivelul lichidului de frânã – nivelul uleiului de servodirecþie – nivelul electrolitului bateriei – lichidul pentru spãlarea parbrizului – presiunea ºi starea pneurilor. tubulaturã flexibilã alimentare.000 km (spre exemplu. pãrþi de cauciuc (bucºi. frâne). frâne. carburant. dacã este cazul: uleiul de motor. – verificare funcþionare sistem ºtergãtoare parbriz ºi lunetã. încãrcare (baterie.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi. transmisie.PLAN DE REVIZII ANUALE Pentru un vehicul cu un kilometraj anual sub 20. etc. faþã. tubulaturã. manºoane etc. – verificare poziþie/uzurã ºtergãtoare. lumini avarie. – verificare sistem de iluminare (faruri. cutie de viteze. semnalizare direcþie. lumini compartiment marfã. La fiecare 3. martori luminoºi de pe tabloul de bord).

Lichidul electrolitic al bateriei trebuie verificat mai des decât se specificã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în zone cu climã caldã sau în condiþii care îl solicitã foarte mult. 190 .IMPORTANT . – pe drumuri prãfuite. Aceastã verificare trebuie fãcutã mai des dacã vehiculul este folosit în special pentru cãlãtorii scurte sau dacã este dotat cu accesorii care consumã permanent tensiune. pentru a limita riscul de îngheþ al electrolitului.Filtrul de aer Înlocuiþi filtrul de aer mai des dacã vehiculul este folosit pe drumuri cu mult praf. IMPORTANT . chiar ºi când cheia este scoasã din contact. elementul de filtrare trebuie schimbat mai frecvent. – când motorul merge frecvent la ralanti sau când se strãbat distanþe lungi la vitezã redusã (exemplu: taximetrie. IMPORTANT . cu nisip sau noroi.Bateria Trebuie verificat nivelul de încãrcare al bateriei. repetate (sub 7-8 km). agent de vânzãri sau perioadã lungã de inactivitate"). pe cât posibil la începutul sezonului rece. – pentru cãlãtorii scurte. Trebuie schimbat în mod special atunci când cantitatea de aer introdusã în habitaclu a scãzut.Ulei de motor Schimbaþi uleiul de motor mai des decât se indicã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în mod obiºnuit într-una sau mai multe din condiþiile de mai jos: – pentru remorcarea unei rulote. IMPORTANT .Filtrul de polen Dacã vehiculul este folosit adesea în medii foarte poluate sau cu mult praf. IMPORTANT . Dacã nu sunteþi sigur cât de des sã schimbaþi uleiul de motor sau filtrul de aer în funcþie de condiþiile în care folosiþi vehiculul contactaþi o Reprezentanþã Fiat. ºi mai ales în cazul prezenþei accesoriilor adãugate dupã cumpãrarea vehiculului.Filtrul de combustibil Verificaþi filtrul de carburant dacã simþiþi tendinþe de "sufocare" în funcþionarea motorului.

Aceasta poate fi extrem de periculos pentru cel care le poartã.IMPORTANT . Când folosiþi autovehiculul frecvent pentru tractarea unei remorci. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Nu efectuaþi operaþii de întreþinere dacã sunteþi lipsit de experienþã. Întreþinerea vehiculului dvs. Cricul din dotarea autovehiculului este prevãzut a fi folosit doar pentru schimbarea roþilor. Pentru operaþii de rutinã pe care le puteþi efectua chiar dvs. Vã recomandãm sã le efectuaþi numai la Reprezentanþa Fiat. trebuie înlocuite bateriile cu unele analoage. ar trebui fãcutã de o Reprezentanþã Fiat. Aveþi grijã sã nu amestecaþi între ele tipurile diferite de lichide atunci când completaþi nivelul lor: sunt incompatibile ºi pot deteriora sistemul. Eºarfele. asiguraþi-vã cã aveþi la dispoziþie sculele. ridicaþi maºina prin procedee corespunzãtoare. 191 . ledul nu emite decât un semnal scurt. Pentru a efectua alte operaþii. piesele de rezervã Fiat (originale) ºi lichidele necesare. Nu fumaþi în timp ce lucraþi la compartimentul motorului: prezenþa vaporilor ºi a gazelor uºor inflamabile pot duce la izbucnirea unui incendiu.Telecomandã Dacã acþionând telecomanda. reduceþi intervalul între revizii.

Ulei servodirecþie fig.4.6. 1 .2.2.Versiunea 1.3.3 Multijet 192 P4E02691 P4E02883 . Lichid rãcire motor . Ulei de motor .3. Baterie . Lichid pentru spãlarea parbrizului .Versiunea 1. Lichid pentru spãlarea parbrizului . Ulei de motor .5. 2 .4. Baterie . Lichid rãcire motor . Lichid de frânã-ambreiaj .VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR 1.6. Ulei servodirecþie fig. Lichid de frânã-ambreiaj .5.4 8V 1.

rãnindu-vã. IMPORTANT Verificaþi nivelul de ulei respectând periodicitatea indicatã în "Planul de Întreþinere" ºi "Verificãri suplimentare". Eºarfele. Dacã nivelul de ulei este lângã sau chiar sub limita MIN. Nivelul nu trebuie sã depãºeascã limita MAX. Reþineþi cã atunci când motorul este fierbinte ventilatorul poate porni. fiþi foarte atent atunci lucraþi sub capotã: riscaþi sã vã ardeþi.ULEI MOTOR Fig.4 8V Fig. 3: versiunea 1. 3 . Nivelul de ulei trebuie sã fie între liniile MIN ºi MAX de pe rigletã.4 8V 193 P4E02884 .Versiunea 1. fig. Cu motorul cald. turnaþi ulei prin orificiul de alimentare pânã când se ridicã la limita MAX. Intervalul între MIN ºi MAX este echivalent cu un litru de ulei.3 Multijet Verificaþi uleiul de motor când vehiculul se gãseºte pe teren plan ºi când motorul este cald încã (la aproximativ 10 minute dupã oprirea motorului). 4: versiunea 1. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile.

4 . Uleiul de motor folosit ºi filtrele de ulei uzate conþin substanþe dãunãtoare pentru mediu.IMPORTANT Dacã nivelul uleiului. Dacã nivelul este scãzut. Riscaþi sã vã opãriþi. pânã când nivelul se apropie de linia MAX. Un amestec în proporþie de 50% de apã distilatã ºi PARAFLU va oferi protecþie împotriva îngheþului pânã la o temperaturã de –35°C. Riscaþi sã vã opãriþi.000 ÷ 6.000 km.Versiunea pe benzină 194 . Verificaþi nivelul lichidului de rãcire atunci când motorul este rece.Versiunea 1. adresaþi-vã imediat unei Reprezentanþe Fiat pentru verificare.3 Multijet P4E02808 fig. CONSUM ULEI MOTOR La începutul perioadei sale de activitate motorul este într-un proces de adaptare. Nu adãugaþi ulei cu alte caracteristici peste cel aflat deja în motor. la o verificare regulatã depãºeºte limita MAX. P4E02290 LICHIDUL PENTRU RÃCIREA MOTORULUI fig. lãsaþi motorul sã se învârtã câteva secunde ºi aºteptaþi câteva minute dupã ce l-aþi oprit pentru a verifica nivelul. produs de FL Selenia. Recomandãm sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru schimbarea uleiului ºi a filtrului. 5-6 Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. completaþi-l turnând uºor prin orificiul de alimentare un amestec în proporþie de 50% apã distilatã cu lichid PARAFLU. Consumul de ulei de motor poate fi considerat stabilizat dupã parcurgerea primilor 5. Acolo existã echipamente speciale pentru depozitarea filtrelor ºi a uleiului folosit în condiþii de siguranþã pentru mediu ºi respectând întocmai prevederile legale. IMPORTANT Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. fig. IMPORTANT Consumul de ulei depinde de condiþiile în care este folosit vehiculul. 5 . IMPORTANT Dupã ce aþi completat nivelul sau aþi schimbat uleiul. Nivelul trebuie sã fie între limitele MIN ºi MAX de pe rezervor.

6 . ULEI SERVODIRECÞIE fig. Poate duce la defectarea lui. El trebuie sã fie între MIN ºi MAX de pe rezervor. Când uleiul este încins. Dacã temperatura scade sub –20°C folosiþi lichidul TUTELA PROFESSIONAL SC 35 nediluat. 8 fig. Tija nivelului de lichid fig. 8 aratã cantitatea de lichid prezent în rezervor. Nu acþionaþi motoraºul când rezervorul este gol. Când doriþi sã completaþi. Compartimentul motorului prezintã porþiuni fierbinþi care ar putea duce la aprinderea lichidului în cazul unui contact. nivelul poate depãºi linia MAX. scoateþi capacul rezervorului ºi turnaþi încet un amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESSIONAL SC 35 în urmãtoarele concentraþii: – în timpul verii. 7 Pentru a adãuga lichid. 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ºi 70% apã. Unele substanþe pentru spãlarea parbrizului sunt inflamabile.LICHID PENTRU SPÃLAREA PARBRIZULUI fig.Versiunea Multijet P4E01438 P4E01439 fig. P4E02692 – în timpul iernii. asiguraþi-vã cã uleiul are aceleaºi caracteristici ca ºi cel care se aflã deja în instalaþie. 50% TUTELA PROFESSIONAL SC 35 ºi 50% apã. 9 Verificaþi nivelul uleiului când motorul este rece. IMPORTANT Nu cãlãtoriþi cu rezervorul pentru lichidul de spãlare a parbrizului gol. Spãlarea parbrizului este fundamentalã pentru îmbunãtãþirea vizibilitãþii. 7 fig. fig. 9 195 P4E01440 .

se produce zgomot ºi riscaþi sã produceþi defecþiuni ale sistemului. Martorul x trebuie sã se aprindã. Dacã aceasta s-a întâmplat. care este extrem de coroziv. Nivelul lichidului din rezervor nu trebuie sã depãºeascã MAX. nu vine în contact cu pãrþile vopsite ale vehiculului. Recomandãm lichidul TUTELA TOP 4 care s-a folosit iniþial. 11: versiuni cu ABS Verificaþi nivelul lichidului de frânã din rezervor sã fie maxim. LICHID DE FRÂNÃ/AMBREIAJ Fig. Folosiþi doar lichid DOT 4 pentru completarea acestuia. 10 fig. Controlaþi periodic starea de funcþionare a martorului de pe tabloul bord astfel: (cu cheia în poziþia MAR) apãsaþi capacul rezervorului. Este foarte inflamabil. chemaþi urgent un doctor.Nu permiteþi ca uleiul servodirecþiei sã vinã în contact cu pãrþile încinse ale motorului. 10: versiuni fãrã ABS Fig. Lichidul de frânã este toxic ºi foarte coroziv. Consumul de ulei este foarte scãzut. În cazul contactului accidental. fig. P4E02259 Asiguraþi-vã cã lichidul de frânã. Nu þineþi direcþia la viraj maxim mai mult 15 secunde. 11 196 P4E02090 . spãlaþi zona afectatã cu apã ºi un sãpun neutru ºi clãtiþi. spãlaþi imediat cu apã. Dacã este necesarã completarea nivelului de ulei dupã o perioadã scurtã de timp. Dacã lichidul a fost înghiþit. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dacã nu existã scurgeri.

ELIMINAREA CONDENSULUI La fiecare 5. FILTRUL DE COMBUSTIBIL Desfaceþi de câteva ori maneta si strângeþi-o la loc atunci când observaþi cã iese doar combustibil fãrã apã. Folosirea unui lichid de tip mineral ar distruge iremediabil garniturile de cauciuc de la sistemul de frânare. deosebindu-l astfel de lichidul mineral. Operaþia de eliminare a condensului. 12 Nu eliminaþi în mediul înconjurãtor apa amestecatã cu combustibil eliminatã din filtru. dacã nu este efectuatã corect. Se recomandã ca operaþia sã fie efectuatã de o Reprezentanþã Fiat care are instrumentele necesare pentru protejarea mediului înconjurãtor. (versiuni 1. P4E02693 197 . fig.Simbolul de pe ambalaj indicã lichidul sintetic de frânã. 12) Diversitatea puritãþii motorinei din comerþ poate duce la înlocuirea filtrului de combustibil mai des decât se specificã în Planul de Întreþinere. poate compromite siguranþa autovehiculului ºi poate duce la pierderi periculoase de combustibil. IMPORTANT Lichidul de frânã este higroscopic (adicã absoarbe umiditatea).000 km trebuie eliminat condensul din filtru. De aceea lichidul trebuie schimbat mai des decât este prevãzut în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în special în zone cu procent ridicat de umiditate în aer. Dacã motorul funcþioneazã cu întreruperi trebuie înlocuit filtrul de combustibil.3 Multijet fig. Pentru aceastã operaþie se recomandã sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat.

scoateþi bateria ºi depozitaþi-o într-un loc cald pentru a împiedica îngheþarea ei. Sunteþi sfãtuit sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. Funcþionarea bateriei cu un nivel scãzut de lichid o poate deteriora iremediabil ºi. P4E01443 Dacã vehiculul urmeazã sã stea în frig puternic pentru o perioadã mai lungã de timp. Bateriile conþin substanþe deosebit de nocive pentru mediul înconjurãtor. Lichidul din baterie este toxic ºi coroziv. prin care existã riscul sã se scurgã acidul care este toxic ºi coroziv. Nivelul electrolitului din baterie cu aceasta pe un plan drept trebuie sã fie cuprins între cotele gravate pe baterie. Dacã a îngheþat. fig. Nu expuneþi flãcãri sau posibile surse de scântei în apropierea bateriei: existã riscul de incendiu ºi explozii. de asemenea. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. verificaþi integritatea elementelor interne (pericol de scurtcircuit) ºi eventualele fisuri ale carcasei. Nu încercaþi sã încãrcaþi o baterie congelatã: lãsaþi-o întâi sã se dezgheþe. Pentru reîncãrcare. altfel o expuneþi explodãrii.13. poate cauza spargerea ei ºi pierderea în totalitate a acidului. Montarea incorectã a accesoriilor electrice ºi electronice poate deteriora grav vehiculul. Dacã nivelul este sub limita MIN fig. care va asigura o schimbare a bateriei fãrã a dãuna mediului ºi în deplinã concordanþã cu prevederile legale. 13 198 . vezi capitolul "În caz de urgenþã".BATERIA Bateria ce echipeazã Fiat Albea este de tip "Întreþinere Limitatã": în condiþii normale de utilizare nu este necesar sã completaþi nivelul cu apã distilatã.

telefoanele celulare etc. Consumul total al acestor sisteme (standard ºi cele montate ulterior) trebuie sã fie mai mic de 0. în mod special atunci când sunt implicate dispozitivele de siguranþã. Dacã doriþi sã adãugaþi accesorii dupã cumpãrarea vehiculului (alarmã antifurt. sistem de navigare cu antifurt prin satelit etc.SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE VIAÞÃ A BATERIEI Când parcaþi vehiculul. aspiratoarele. sistemul audio. iar motorul oprit). IMPORTANT O baterie pãstratã. luminile de avarie etc.) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. De fapt. ceea ce va duce la o scãdere a puterii de pornire ºi un risc mai mare de îngheþare a electrolitului (se va putea produce chiar ºi la –10°C). pentru un interval mare de timp. staþie de amplificare. cu un nivel de încãrcare sub 50% se va deteriora din cauza sulfatãrii. consultaþi capitolul "Perioade de lungã staþionare" din secþiunea "Folosirea corectã a vehiculului". putând-o descãrca treptat. 199 . Dacã nu este folositã pentru o perioadã mai lungã de timp. Reþineþi cã dispozitivele electrice cu un consum mare de energie (cum ar fi dispozitivele de încãlzire a biberonului.6 mA x Ah (al bateriei) dupã cum se aratã în urmãtorul tabel: Consumul maxim admis în regim stand-by 30 mA - Baterie 50 Ah 60 AH (*) (*) pentru versiunile diesel. al cãrei personal calificat vã poate sugera accesoriile cele mai potrivite aparþinând Lineaccesori Fiat ºi se va verifica dacã sistemul electric existent ar suporta consumul suplimentar de energie sau dacã este nevoie de o baterie cu capacitate mai mare. IMPORTANT Când instalaþi în vehicul aparaturã adiþionalã reþineþi cã efectuarea incorectã a conexiunilor la instalaþia electricã a vehiculului poate avea urmãri extrem de periculoase.) care se alimenteazã atunci când motorul este oprit pot descãrca bateria complet. aceste dispozitive se vor alimenta din baterie chiar ºi când cheia este scoasã din contact (când vehiculul este parcat. Luminile plafonierelor trebuie sã fie stinse. nu menþineþi mult timp accesoriile aprinse (de exemplu. Cu motorul oprit. asiguraþi-vã cã aþi închis bine portierele ºi capota.).

Totuºi. – nu efectuaþi niciodatã pornirea folosind un generator de încãrcare a bateriei. – deconectaþi dispozitivele controlate electronic dacã se efectueazã suduri la caroserie. – deconectaþi bateria de la sistemul electric dacã urmeazã sã o reîncãrcaþi. Modificãrile sau reparaþiile efectuate incorect la sistemul electric ºi fãrã a se lua în calcul caracteristicile sistemului pot cauza defecþiuni ºi risc de incendiu. dacã veþi efectua lucrãri la sistemul electric sau atunci când este necesarã pornirea cu o baterie auxiliarã. este un indiciu pentru diagnosticarea unor defecte. examinat de un ochi experimentat.UNITATEA ELECTRONICà DE CONTROL În condiþii normale de utilizare nu este necesarã luarea unor mãsuri speciale. Îndepãrtaþi aceste dispozitive dacã temperaturile vor depãºi 80°C (în cadrul unor operaþiuni speciale asupra caroseriei etc. folosiþi întotdeauna o baterie auxiliarã. – fiþi foarte atent atunci când conectaþi bateria la sistemul electric. – nu conectaþi sau deconectaþi cablurile unitãþilor electronice când cheia de contact este în poziþia MAR. 14 este foarte importantã în pãstrarea eficienþei motorului ºi a reducerii emisiilor poluante. urmaþi instrucþiunile de mai jos cu mare atenþie: – nu deconectaþi niciodatã bateria de la sistemul electric când motorul este pornit. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã ºi conexiunea este sigurã. BUJIILE Buna funcþionare a bujiilor fig. un redresor modern poate ajunge la 20V. fig. este indicat sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat. chiar din afara sistemului de aprindere.). Când aveþi o astfel de problemã. Aspectul bujiilor. – nu verificaþi polaritatea prin producerea de scântei. 14 200 P4E01480 .

Este normal ca presiunea sã se ridice în timpul mersului. o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtorii mai lungi.Bujiile trebuie schimbate la intervalele specificate în "Planul de Întreþinere".4 8V NGH ZKR7A-10 JANTE ªI ANVELOPE PRESIUNEA ÎN ANVELOPE Verificaþi presiunea fiecãrui pneu. ceea ce poate cauza deteriorãri grave. fig. P4E01445 Presiunea pneurilor trebuie sã fie corectã pentru a asigura condiþii bune de rulare. Pneurile trebuie înlocuite atunci când profilul central (adâncimea) este mai micã de 1.pneu cu presiune corectã: toatã suprafaþa pneului se uzeazã uniform. Presiunea se verificã atunci când anvelopele sunt reci. Bujie (tip) 1. reþineþi cã presiunea va trebui sã fie cu 0.6 mm.3 bari mai mare decât valoarea specificatã. inclusiv pe cea a roþii de rezervã. trebuie respectate legile în vigoare în þara în care conduceþi vehiculul. pneul se supraîncãlzeºte. B . Dacã trebuie sã verificaþi sau sã mãriþi presiunea anvelopelor atunci când sunt calde. În orice caz. O presiune necorespunzãtoare poate cauza uzura neuniformã a pneurilor fig.pneu cu presiune insuficientã: se uzeazã mai mult marginile. 15: A . Dacã presiunea este prea micã.pneu cu presiune prea mare: se uzeazã mai mult partea centralã. Folosiþi doar tipul de bujii recomandat: dacã cifra termicã este inadecvatã sau nu sunt garantate pentru durata prevãzutã pot produce anumite inconveniente. 15 201 . dupã o perioadã de staþionare. C .

janta. Evitaþi supraîncãrcarea vehiculului: jantele sau pneurile pot fi grav deteriorate. RACORDURI DE CAUCIUC Urmaþi strict "Planul de Întreþinere" în ceea ce priveºte sistemul racordurilor de cauciuc de la sistemul de alimentare cu combustibil. este recomandat sã le schimbaþi între ele la fiecare 10-15 mii de kilometri. temperaturile înalte ºi absenþa îndelungatã a lichidului din sistem pot cauza întãrirea ºi crãparea racordurilor. Verificaþi periodic ca pneurile sã nu prezinte crãpãturi. menþinându-le pe aceeaºi parte a vehiculului pentru a nu se inversa sensul de rotaþie. Nu schimbaþi între ele cauciucurile în cruce. Dacã aveþi panã de cauciuc. gropi sau alte obstacole. evitaþi frânãrile ºi pornirile bruºte. Aminti- þi-vã sã verificaþi cu atenþie ºi roata de rezervã. Dacã înlocuiþi un pneu este bine sã înlocuiþi ºi valva de aer (ventilul). În orice caz. Pentru a vã asigura cã roþile din faþã ºi din spate se vor uza uniform. 202 . O verificare atentã este prin urmare esenþialã. În acest caz. ducând la posibile scurgeri. servodirecþie ºi cel de frânare. Pentru Fiat Albea se folosesc pneuri Tubeless. Dacã este necesarã o înlocuire. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. fãrã camera de aer. Aveþi grijã sã nu loviþi borduri. Sub nici o formã nu încercaþi folosirea unei camere de aer cu aceste cauciucuri. umflãturi sau uzurã anormalã. suspensia sau sistemul de direcþie a vehiculului. Ozonul.AVERTISMENTE Pe cât posibil. Pneurile se uzeazã chiar ºi atunci când nu sunt folosite prea mult. folosiþi întotdeauna pneuri noi ºi evitaþi folosirea celor de provenienþã necunoscutã. Crãparea cauciucului în centru sau pe lateral este un semn de "îmbãtrânire". Deplasarea pe porþiuni mai lungi cu denivelãri poate deteriora pneurile. opriþi imediat ºi schimbaþi-l astfel încât sã nu fie afectate pneul. dacã au trecut mai mult de 6 ani de la montarea pneurilor trebuie consultat un specialist pentru a afla dacã mai pot fi folosite. mutând un cauciuc din partea stângã a vehiculului pe partea dreaptã ºi viceversa.

203 .ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ LAMELE Curãþaþi periodic partea de cauciuc cu produse adecvate. ar trebui schimbate aproximativ o datã pe an. Recomandãm TUTELA PROFESSIONAL SC35. Schimbaþi lamele dacã partea din cauciuc a devenit casantã sau s-a deteriorat. dezlipiþi-o cu ajutorul unui compus antigel. Câþiva paºi simpli pot reduce posibila deteriorare a lamelor: – dacã temperatura scade sub zero grade. În orice caz. pe lângã conservarea lamelor veþi evita ºi supraîncãlzirea motorului ºtergãtoarelor. Dacã este necesar. Deplasarea cu ºtergãtoarele uzate este periculoasã deoarece în condiþii atmosferice nefavorabile vizibilitatea va fi redusã. asiguraþi-vã cã lama de cauciuc nu este lipitã (prin îngheþare) de parbriz. – nu acþionaþi ºtergãtoarele pe geamul uscat. – îndepãrtaþi orice urme din zãpadã care s-a depus pe parbriz.

asiguraþi-vã mai întâi cã în rezervor mai este lichid. Jeturile de lichid pot fi direcþionate prin reglarea înclinaþiei duzelor. folosiþi un ac pentru a le desfunda. 2) Împingeþi lamela spre braþul A.Schimbarea lamelelor ºtergãtoarelor de parbriz fig. 17. 17. Apoi asiguraþi-vã cã orificiile duzelor nu sunt înfundate fig. acesta fãcându-se cu o ºurubelniþã potrivitã pentru acþionarea fantei A-fig. consultaþi "Verificarea nivelului lichidelor" din aceastã secþiune. 16 fig. Asiguraþi-vã cã este bine fixatã. DUZELE SPÃLÃTORULUI DE PARBRIZ Dacã nu þâºneºte nici un jet. Direcþionaþi jetul astfel încât sã atingã cel mai de sus punct din raza ºtergãtoarelor. 16 1) Îndepãrtaþi braþul ºtergãtorului A de lângã geam ºi poziþionaþi lamela astfel încât sã formeze un unghi drept cu braþul ºtergãtorului. 17 204 P4E02845 . 3) Montaþi lamela nouã în locaºul special de pe braþ. P4E01446 fig.

GARANÞIE PENTRU CAROSERIE ªI ªASIU Autoturismul Fiat Albea are garanþie la coroziune pentru orice parte originalã a caroseriei ºi structuri. Compania Fiat a folosit pentru modelul Albea procedee tehnologice de vârf cu scopul protejãrii caroseriei împotriva ruginii. o datã pe lunã. Sistemul foloseºte fluid refrigerant R134a care. a noroiului ºi a pietrelor proiectate de pe carosabil de alte vehicule. verificaþi sistemul la o Reprezentanþã Fiat. – Acoperirea prin suflare cu materiale care depun un strat protector de plastic în punctele cele mai expuse: sub portiere.AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ În timpul iernii. Înainte de începerea stagiunii estivale. Printre cele mai importante se numãrã: – Tehnologii speciale ºi produse de vopsire care fac vehiculul deosebit de rezistent împotriva zgârierii ºi a ruginii. extrem de rezistente la ruginã. la colþuri etc. Consultaþi "Carnetul de garanþie" pentru a afla termenii generali. – condiþii de mediu specifice. a compartimentului motorului ºi a altor porþiuni cu produse pe bazã de cearã cu o capacitate ridicatã de protecþie. în interiorul aripilor. conþine clorofluorocarburi (CFC). foarte calde sau din apropierea mãrii). nu dãuneazã mediului. În plus. – Acoperirea ºasiului. pe lângã faptul cã este incompatibil cu componentele sistemului. Evitaþi absolut folosirea fluidului R12 care. – Folosirea tablei de oþel zincat (sau pretratate). în caz de scurgere accidentalã. 205 . CAROSERIA PROTEJAREA VEHICULULUI ÎMPOTRIVA COROZIUNII Cauzele principale ale ruginirii sunt: – poluarea atmosfericã. nu trebuie subestimatã forþa abrazivã a prafului din atmosferã a nisipului purtat de vânt. – sarea ºi umiditatea din atmosferã (zone cu umiditate mare. sistemul de climatizare trebuie pus în funcþiune cel puþin 10 minute. – Folosirea secþiunilor "deschise" pentru a împiedica formarea condensului ºi acumularea apei care ar duce la ruginirea pãrþilor interioare ale pieselor.

când se parcheazã sub copaci din care picurã rãºinã. Când uscaþi vehiculul. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. Geamuri Folosiþi produsele speciale de curãþare a geamurilor. Nu spãlaþi vehiculul dupã ce a stat parcat în soare sau când capota este încinsã: s-ar putea diminua luciul vopselei. vehiculul trebuie spãlat mai des. Detergenþii polueazã apa. Din acest motiv. de exemplu ramele portierelor. 206 . vã recomandãm sã efectuaþi imediat retuºurile necesare pentru a preveni coroziunea. Folosiþi doar produse originale atunci când efectuaþi aceste retuºuri (vezi secþiunea "Specificaþii tehnice").Vehiculul trebuie lãsat în aer liber astfel încât apa rãmasã pe suprafaþa lui sã se poatã evapora mai uºor. aveþi grijã sã ajungeþi ºi în pãrþile mai puþin vizibile. Nu are doar un rol decorativ ci ºi unul de protecþie a pãrþilor de oþel.SFATURI PENTRU MENÞINEREA ÎN STARE BUNà A CAROSERIEI Porþiunile vopsite Vopseaua de pe vehiculul dvs. 3) Clãtiþi bine cu apã ºi uscaþi-o cu jet de aer sau ºterg`N cu piele de cãprioarã. Proiectoare ceaþã IMPORTANT Atunci când curãþaþi proiectoarele de ceaþã nu folosiþi substanþe aromate (spre exemplu. În toate aceste cazuri. De exemplu: în zone cu grad înalt de poluare. Întreþinerea de bazã a vehiculului include ºi spãlarea acestuia. unde apa se adunã uºor. Pãrþile exterioare din plastic trebuie curãþate urmând procedura obiºnuitã de spãlare a vehiculului. clãtind adesea buretele. Frecvenþa cu care trebuie sã o faceþi depinde de condiþiile ºi de mediul în care vehiculul este folosit. Dacã vopseaua se zgârie adânc sau se juleºte. evitaþi parcarea vehiculului sub copaci. IMPORTANT Excrementele pãsãrilor trebuie spãlate imediat ºi foarte atent întrucât aciditatea lor are un efect foarte coroziv. Pe cât posibil. substanþele rãºinoase pe care le secretã unele specii de copaci pot deteriora finisajul ºi duce la creºterea posibilitãþii de formare a ruginii. benzinã) sau acetonã. pe drumuri pe care s-a presãrat sare. 2) ªtergeþi caroseria cu un burete îmbibat într-o soluþie cu concentraþie micã de sãpun. Folosiþi cârpe foarte curate pentru a evita zgârierea sticlei sau pierderea transparenþei sale. capota ºi zona din jurul farurilor. Pentru o spãlare adecvatã: 1) Spãlaþi caroseria cu un jet de apã de presiune redusã.

IMPORTANT Compartimentul motorului trebuie spãlat atunci când motorul este rece ºi cu cheia de contact în poziþia STOP. Aºadar. umbrele. Recipientele cu aerosoli nu trebuie niciodatã expuse la o temperaturã mai mare de 50°C. Efectuaþi aceastã operaþiune la un garaj. diverse apãrãtori sau tampoane de cauciuc) nu au fost îndepãrtate sau deteriorate. benzinã) pentru a curãþa interiorul vehiculului. 207 . Existã riscul ca ele sã explodeze. curãþaþi cu grijã compartimentul motorului. CURÃÞAREA SCAUNELOR ªI A TAPIÞERIEI – Îndepãrtaþi praful cu o perie moale ºi cu aspiratorul.) sub covoraºe fiindcã prezenþa acesteia duce la ruginirea caroseriei. asiguraþi-vã cã elementele protectoare (spre exemplu. – Frecaþi scaunele cu un burete umed îmbibat într-o soluþie de apã ºi sãpun neutru. Temperatura din interiorul vehiculului lãsat la soare poate depãºi cu mult aceastã valoare. IMPORTANT Nu folosiþi alcool sau benzinã pentru curãþarea tabloului de bord. Compartimentul motorului La sfârºitul fiecãrei ierni.IMPORTANT Pentru a preveni deteriorarea elementelor de încãlzire electricã. Nu pãstraþi în vehicul recipiente pe bazã de aerosoli. Dupã spãlare. PÃRÞILE DE PLASTIC DIN INTERIORUL VEHICULULUI Folosiþi produse special concepute pentru a nu deteriora aspectul componentelor. INTERIORUL Din când în când verificaþi dacã nu s-a strâns apã (de pe încãlþãminte. etc. Încãrcãtura electrostaticã generatã prin frecare atunci când curãþaþi ar putea cauza incendii. ºtergeþi uºor interiorul lunetei termice (dacã existã) în direcþia elementelor. Nu folosiþi niciodatã produse inflamabile (petroxin. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. Detergenþii polueazã apa.

208 .

............................ 214 SUSPENSII ............................................ 215 JANTE ªI ANVELOPE ................................. la propriu....... 215 PRESIUNEA ÎN PNEURI ........... 227 209 ........ 208 COD MOTOR ......... 219 PERFORMANÞE ......... Un document de prezentare al autovehiculului care...................................... 214 SERVODIRECÞIE ... în limbaj tehnic....................................... prezintã succint caracteristicile unui model gândit pentru a vã oferi maximul satisfacþiei automobilistice.................. numere......... 220 DIMENSIUNI ..................................................................................................................... 225 CONSUMUL DE CARBURANT EMISII DE CO2 LA EVACUARE ................ 213 SISTEM FRÂNARE .. De fapt............................................................................. Probabil pasionaþii de motoare ºi mecanicã vor începe DATE DE IDENTIFICARE ..................... 221 MASE .......................................................................... aici vom începe un capitol plinã de date...................................... de cartea de identitate a lui Fiat Albea... Este vorba...............VERSIUNE CAROSERIE ...................SPECIFICAÞII TEHNICE lectura manualului cu acest capitol..... 210 MOTOR .... 223 CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR .............. mãsurãtori ºi tabele...... ....................................................... 218 SISTEMUL ELECTRIC ............. formule...................................................................... 211 TRANSMISIE .................................. 222 CAPACITÃÞI FLUIDE .....................

sub scaunul faþã dreapta. – seria de ºasiu. Puteþi avea acces la serie prin ridicarea mochetei.DATE DE IDENTIFICARE SERIE ªASIULUI fig. 3 .Versiunea Multijet 210 P4E02809 . SERIA MOTORULUI fig.Versiunea 1. 2-3 Seria este gravatã pe blocul motor ºi reprezintã tipul ºi numãrul progresiv de fabricaþie. seria reprezintã: – tipul vehiculului NM4 178000. 1 fig. 1 Este marcatã în interior.4 8V fig. 2 . P4E02263 P4E02332 fig.

Numãr pentru piese de schimb PLÃCUÞÃ DE IDENTIFICARE A CULORII CAROSERIEI Fig. interior.Fabricantul vopselei B . 5 211 P4E01455 . Are înscrise: A .Masa maximã autorizatã pe puntea spate I .PLÃCUÞÃ REZUMATIVÃ CU DATE DE IDENTIFICARE fig.Masa maximã autorizatã cu remorcã G .Numele constructorului B . P4E01670 fig. 5 Plãcuþa adezivã este aplicatã în lateral.Masa maximã autorizatã F .Cod de identificare a tipului de vehicul D . 4 Plãcuþa este fixatã pe capota motorului ºi semnaleazã urmãtoarele: A . 4 fig.Numele culorii C .Serie ºasiu E .Codul culorii pentru retuºuri sau revopsire.Masa maximã autorizatã pe puntea faþã H .Codul Fiat al culorii D .Tipul motorului L . pe portiera dreapta faþã.Cod versiune caroserie M .Numãrul de omologare C .

3 Multijet 350A1000 188A9000 Cod versiune caroserie 178CYN1A 16 178CYH1A BT 212 .4 8V 1.COD MOTOR – VERSIUNE CAROSERIE Cod motor 1.

8 3000 1.MOTOR 1.3 Multijet D 188A9000 Diesel 4. în linie 4 69. în linie 2 72x84 1368 11.3 1750 7° 41° 57° 9° Compensare hidraulicã -12° 6° -12° 40° Compensare hidraulicã 213 .2 57 77 6000 115 11.4 8V GENERALITÃÞI Cod Ciclu Numãr ºi dispunere cilindri Numãr supape pe cilindru Diametrul ºi cursa pistonului Cilindree Raport de compresie Putere maximã (CEE) regim corespondent Cuplu maxim (CEE) regim corespondent DISTRIBUÞIE Admisie: avans faþã de PMS întârziere faþã de PMI Evacuare: aprindere înainte de PMI întârziere faþã de PMS Joc termic de funcþionare la rece kW CP rpm Nm kgm rpm mm cm3 350A1000 Otto 4.1±0.6x82 1248 18:1 51 70 4000 180 18.

ALIMENTARE/APRINDERE Versiuni benzinã Sistem de alimentare returnless. Electroventilator pentru rãcirea radiatorului cu deschiderea/închiderea comandatã de sistemul central de control. 214 . pompã centrifugã ºi vas de expansiune. Modificarea sau repararea sistemului de alimentare fãcute incorect sau fãrã a þine seama de specificaþiile tehnice ale sistemului. Versiuni Multijet Injecþie directã Multijet “Common Rail” ºi control electronic cu turbocompresor ºi intercooler. injecþie electronicã Multipunct secvenþialã cu aprindere integratã. Filtrare totalã a uleiului prin intermediul filtrului de ulei. Termostat. pot cauza anomalii funcþionale ºi prezintã risc de incendiu. cu supapã de limitare a presiunii încorporatã. de tip “control by-pass” pe circuitul secundar de circulare a apei din motor în radiator. RÃCIRE Sistem de rãcire cu radiator. LUBRIFIERE Ungere forþatã prin pompã.

3 Multijet 3.238 1.158 1. fãrã cursã în gol.TRANSMISIE AMBREIAJ Autoreglabil.4 8V Treapta 1 Treapta a 2-a Treapta a 3-a Treapta a 4-a Treapta a 5-a Marºarier 3. Comandã ambreiaj: hidraulicã.767 0:00 DIFERENÞIAL Transmisie principalã cu angrenaj cilindric ºi grup diferenþial încorporat în carcasa schimbãtorului de viteze.909 2. Rapoartele sunt: Cuplu în diferenþial 1.563 Numãr dinþi 58/15 57/16 Transmisia se face de la motor la roþile din faþã prin arbori planetari cuplaþi la grupul diferenþial ºi roþi prin articulaþii homocinetice.480 1.444 1.867 3.4 8V 1. 215 . cu pedalã. cu sincronizare pentru vitezele de mers înainte.909 2. Rapoartele sunt: 1. CUTIE DE VITEZE Schimbãtor cu cinci viteze înainte ºi marºarier.909 1.3 Multijet 3.121 0.029 0.829 3.

suspensie McPherson. 216 . Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. de tip etrier flotant. capace roþii: se poate reduce ventilaþia elementelor de frânare cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate sau În coborâri prelungite. Barã stabilizatoare.SISTEM FRÂNARE Apa. cu dublu efect. SUSPENSII FAÞÃ Roþi independente. Atenþie la montarea de spoiler adiþional. FRÂNELE DE SERVICIU ªI DE URGENÞÃ În faþã: disc. Recuperare automatã a uzurii garniturilor de frânã. Servofrânã cu depresiune de 9". Regulator de frânare acþionând asupra circuitului hidraulic al frânelor spate (pentru versiunea fãrã ABS). Comandã prin circuit hidraulic în X. FRÂNA DE MÂNÃ Comandatã de levier de mânã acþionând mecanic asupra tamburelor frânelor spate. În spate: saboþi autoreglabili. gheaþa sau sarea de pe suprafeþele de drum se pot depozita pe discurile de frânã. cu braþ oscilant inferior legat la o traversã. Sistem ABS cu patru canale ºi patru senzori cu EBD (corector electronic al frânãrii). roþi de aliaj uºor. Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice. reducând eficienþa primei frânãri. Barã stabilizatoare sudatã. SPATE Punte semiindependentã cu braþe interconectate.

JANTE ªI ANVELOPE Jante de oþel sau aliaj (unde este prevãzut).2 m. Asistare hidraulicã. Pinion ºi cremalierã lubrifiate permanent. Pentru condiþii de siguranþã de drum optime. Pneu Tubeless (la fel ca cele montate). ANVELOPE DE IARNà Folosiþi anvelope de iarnã de aceleaºi dimensiuni cu cele din dotarea autovehiculului.65 rotaþii. Jantele din aliaj folosesc buloane specifice. Coloanã de direcþie deformabilã cu reglare a înclinaþiei. cu prezoane specifice (dimensiuni diferite ºi incompatibile) pentru cele douã tipuri. Diametrul minim de virare: 10. unde este prevãzut). GEOMETRIA ROÞILOR Convergenþa roþilor din faþã mãsuratã Între jante: -1±1 mm. luaþi în considerare doar specificaþiile din talon. Valorile se referã la vehicul în ordine de mers. IMPORTANT Nu folosiþi camere de aer la pneurile Tubeless. Pneurile omologate sunt specificate în talonul vehiculului. IMPORTANT În cazul unor discrepanþe între informaþia prezentatã în acest manual ºi talon. LANÞURI ANTIDERAPANTE Profil maxim admis de depãºire a pneului: 12 mm. trebuie sã folosiþi pneuri de aceeaºi marcã ºi tip la toate roþile. Articulaþii lubrifiate permanent. incompatibile cu orice tip de jantã din oþel excepþie fãcând roata de rezervã. 217 . Pneuri Tubeless cu carcasa radialã. Controlaþi prinderea lanþului dupã câþiva metri de mers. Numãr de rotiri ale volanului: 2. ROATA DE REZERVà Jantã de oþel.SERVODIRECÞIE Volan cu absorbþie de energie (airbag.

6 În continuare sunt menþionate indicaþiile necesare pentru a înþelege codurile înscrise pe anvelope. (*) jante din aliaj 218 . T = indice vitezã maximã. ca procent) R = pneu radial 14 = diametrul nominal al jantei în inch 84 = indice de greutate (încãrcare). distanþa în mm între pereþii laterali) 70 = raportul înãlþime/lãþime (H/S. Exemplu: 175/70 R14 84 T 175 = Lãþimea totalã (S.4 8V 1.Versiune 1.3 Multijet Jante 5 ½ J x 14H ET44 5 ½ J x 14CH ET 44 (*) 5 ½ J x 14 Anvelope 175/70 R14 84T 185/65 R14 175/70 R14 84T CITIREA CORECTÃ A TIPULUI ANVELOPEI fig.

Indice vitezã maximã: Q = pânã la 160 km/h R = pânã la 170 km/h S = pânã la 180 km/h T = pânã la 190 km/h U = pânã la 200 km/h H = pânã la 210 km/h V = pânã la 240 km/h W = pânã la 270 km/h Y = pânã la 300 km/h Indice al capacitãþii de transport (încãrcare) 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg MARCAJELE DE PE JANTÃ fig. H2 fig. 6 În continuare aveþi indicaþiile necesare pentru înþelegerea semnificaþiei marcajelor de pe jantã. 6 P4E02265 219 . Exemplu: 5 1/2 B x 14 H2 5 1/2 = lãþime jantã în inch (1) B 14 = profil (înãlþimea umãrului de sprijin a anvelopei) (2) = diametrul nominal al jantei în inch (corespunde cu diametrul pneului care se monteazã pe ea) (3 = Ø) = forma ºi numãrul "proeminenþelor" (reliefate pe circumferinþã pentru a menþine pneul Tubeless pe jantã).

valorile din tabel trebuie crescute cu 0.2 bar.2 Spate 2. Pentru pneurile de iarnã.3 Multijet 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T 2.1 Spate 2.3 bar.2 2. valorile din tabel trebuie crescute cu 0.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2. Anvelopã Încãrcãturã medie Faþã 1.PRESIUNEA ÎN PNEURI PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar) Pentru pneurile calde.1 2.2 2.4 8V 1.2 Roatã de rezervã - 220 .0 2.

Începe încãrcarea bateriei la pornirea motorului.SISTEMUL ELECTRIC Tensiunea de alimentare: 12 volþi BATERIA Cu minusul la masã.4 8V (*) 90A 65A 75A 90A DEMAROR Curent nominal maxim dezvoltat 1.3 Multijet 1. 221 .0 kW 1. Curent nominal maxim dezvoltat 1.4 8v 1.3 Multijet 50 Ah 50 Ah 250A 250A 1.4 8V 1.3 Multijet 1. neefectuate corect ºi neþinând cont de specificaþiile tehnice.3 kW Capacitate Pornire de curent pentru descãrcare temperaturã în 20 ore rece (–18°C) 1. pot cauza anomalii cu risc de incendiu.3 Multijet (*) (*) versiuni cu aer condiþionat cu acþionare manualã Modificãrile sau reparaþiile aduse sistemului electric.4 8V 1. ALTERNATOR Punte de alimentare cu reglator de tensiune încorporat.

3 Multijet 36 38 2a 66 67 3a 97 101 4a 128 137 5a 162 160 R 36 38 222 . în km/h.4 8V 1. 1a 1.PERFORMANÞE Vitezã maximã admisã dupã perioada de rodaj.

DIMENSIUNI Volumul portbagajului (normã VDA) – în condiþii normale. 7 P4E02810 C 981 981 D 4210 4210 E 1489 1489 F 1414 1419 (*) 1414 1419 (*) G 1438 1439 (*) 1438 1439 (*) H 1703 1703 I 1907 1907 (*) cu încãrcare maximã 223 .4 8V 1.3 Multijet A 790 790 B 2439 2439 fig. 515 dm3 Dimensiuni în mm Versiune 1.

axul faþã: . (**) Încãrcãturã ce nu trebuie depãºitã. roatã de rezervã. accesorii) Sarcinã utilã (*) cu ºofer: Sarcini maxime admise (**) .MASE Mase (kg) Masa autovehiculului echipat în ordine de mers: (cu combustibil.3 Multijet 1085 485 800 870 1595 1000 400 50 1000 400 50 (*) În prezenþa unor echipamente speciale.remorcã fãrã frâne: Greutate maximã pe acoperiº: 1. E responsabilitatea utilizatorului de a dispune în portbagaj sau în interior/exterior o încãrcãturã care sã nu depãºeascã pe cea maximã admisã.totalã: Sarcini remorcabile: . 224 . masa utilã se diminueazã corespunzãtor sarcinii maxime admise.remorcã cu frâne: .4 8V 1045 485 800 870 1530 1.axul spate: .

68 0.1 6.250 1.075 Combustibili prescriºi Produse recomandate Benzina Super fãrã plumb Cu cifrã octanicã peste 95 R. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.73 0.8 2.O.6 2.N.5÷7. Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.9 6. 225 .3 Kg 7.CAPACITÃÞI FLUIDE 1.3 Multijet.5 6.0 0.1 2.4 2.54 0.4 8V Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: – cu încãlzitor: – cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 47 5.4 0. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.45 2.6 2.

3 Kg 7.45 2.86 2.cu încãlzitor: .6 7.cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 48 5.6 2.98 0. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.6 1.1.5 7.85 3.9 0. 226 .4 0.3 Multijet Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: .5÷7.3 Multijet.8 0.0 1.75 2.68 0. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.075 Motorinã Combustibili prescriºi Produse recomandate Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.86 7.

se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30. API CF ºi FIAT 9.55535-M2 SELENIA WR (*) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR PRODUSE UTILIZABILE ªI CARACTERISTICILE LOR Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 10W-40 cu specificaþie ACEA A3 ºi API SJ SELENIA 20K Lubrifianþi pentru motoare pe benzinã (*) Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 5W-30 cu specificaþie ACEA A1 ºi API SJ SELENIA PERFORMER MULTIPOWER Lubrifianþi pentru motoare diesel (versiuni 1. 227 .3 Multijet) Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 5W-40 cu specificaþie ACEA B4.

apã ºi surfactanþi. ASTM D 3306 PARAFLU UP Circuit de rãcire.S. ISO 4925 SAE J-1704. no.S.Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 75W-85 cu specificaþie API GL-4 Plus ºi MIL-L2105 D LEV. CUNA NC 956-01 TUTELA TOP 4 Comandã hidraulicã frânã ºi ambreiaj Antigel radiator Antigel protector anticongelare. 116.V. pe bazã de etilenglicol. consistenþã NLGI=2 TUTELA CAR TECHNYX TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 Cutie mecanicã ºi diferenþial Servofrânã hidraulicã Articulaþii homocinetice Lichid de frânã/ambreiaj Fluid sintetic F. Lubrifianþi ºi unsori pentru transmisie Lubrifiant cu caracteristici “ATF DEXRON III” Vaselinã pe bazã de Li cu bisulfurã de molibden.M. Procent de utilizare 50% pânã la –35°C Lichid pentru spãlare parbriz Amestec de alcool. DOT 4. CUNA NC 956-11 Se foloseºte în stare purã sau TUTELA PROFESIONAL SC 35 diluat în rezervorul de spãlare 228 . CUNA NC 956-16.

3 Multijet Urban 8. s-au folosit urmãtoarele proceduri de determinare: – ciclu urban: calculat cu motorul pornit rece. tabelate mai jos. situaþiile de trafic.5 3.7 Valoarea emisiilor de CO2 la evacuare. pe baza probelor de omologare specificate de Directiva Europeanã.3 Multijet 123 229 . se referã la consumul combinat. din tabelul de mai jos. stilul de a conduce. într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim urban.9 6. – ciclu extraurban: calculat într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim extraurban.4 8V 160 1. nivelul de pregãtire/ dotare/accesorizare.CONSUMUL DE CARBURANT . încãrcãtura vehiculului. Emisii de CO2 conform directivei 1999/100/CE (g/km) 1.4 8V 1. Pentru relevarea consumului. prezenþa barelor de acoperiþ.0 Extraurban 5.9 Combinat 6. IMPORTANT: Tipul de utilizare. starea generalã a vehiculului. condiþiile atmosferice. la o vitezã de deplasare între 0 ºi 120 km/h. alte situaþii ce influenþeazã coeficientul de penetrare aerodinamicã sau rezistenþa la înaintare pot da valori de consum diferite de cele prezentate (vezi capitolul "Utilizarea corectã a autovehiculului") Consumul conform directivei 1999/CE/100 1. cu frecvente schimbãri de viteze. – consum combinat: determinat printr-un procent de 37% ciclu urban ºi 63% extraurban.8 4.EMISII DE CO2 LA EVACUARE Valorile de consum carburant sunt exprimate în litri pe 100 km.

pentru a împiedica infiltrarea gazului de eºapament. locaºurile de prindere ale ºuruburilor de fixare trebuie sigilate.DISPOZITIVUL DE TRACTARE REMORCÃ Asse ruote posteriori P4E02562 Placa 1 trebuie sã aibã grosimea minimã 5 mm. a carico N° 4 M8 N° 2 M10 Sfera a norme 385±35 Mezzeria veicolo Dupã montare. N° 2 M10 N° 2 M10 N° 4 M8 fig. 8 Fig. Structura cârligului de trac- tare trebuie fixatã în punctele indicate cu Ø cu 8 ºuruburi M8 ºi cu 6 ºuruburi M10. iar placa 2 trebuie sã aibã grosimea minimã 6 mm. IMPORTANT Este obligatorie fixarea la înãlþimea cârligului a unei etichete vizibile de dimensiune ºi material potrivite. 8 reprezintã punctele în care trebuie fixatã piesa de tractare pe caroserie. pe care sã scrie: GREUTATEA MAXIMÃ ASUPRA CÂRLIGULUI 70 kg. 230 .

........................conducerea pe timp de ploaie ........... 212 Centuri de siguranþã ..........încãlzire ..... ........................... 205 ...................................... Accesorii interioare .....indicator nivel combustibil... Bricheta ............................................ Buºon rezervor combustibil....... ....................... 42 134 229 42 145 149 148 148 147 147 149 146 145 229 162 21 231 ............................................................................................................. Consumul de carburant . ............. .......... ................ Cunoaºterea autovehiculului .......................................... Anvelope.............conducerea pe timp de noapte. Conducerea în condiþii de siguranþã .........................caracteristici ........ 12-22 Combustibil .conducerea în zone montane .. Aeratoare .............................pornirea folosind o baterie auxilarã............................. 126 157 115 106 110 109 110 205 106 129 214 215 217 217 218 220 ...................................climatizare ...... 32 .... . ..............................versiune caroserie ................ .. Becuri (înlocuirea unui bec) ............................................................................................. Ambreiaj .. ...................tipuri de becuri.............conducerea pe zãpadã ºi gheaþã .............. Alimentare ...............consum........................... Accesorii achiziþionate de proprietar....... 30 ..................... 13-30 ..............................înainte de a urca la volan ...................presiunea în pneuri .. ...............centurã de siguranþã posterioarã centralã ..................................în timpul cãlãtoriei......................INDEX ALFABETIC Bateria ............caracteristici ......................................... . .......... Airbag . .................18-124 Caroseria . ................... ....................... 34 ......................... ....folosirea centurilor de siguranþã................ .comenzi ............. 31 Chei .............. 161 198 161 167 167 117 134 200 ABS ...conducerea pe timp de ceaþã ........instrucþiuni generale .... ................ Aer condiþionat........................................ Cric ............conducerea cu ABS .......... .............reglare în înãlþime ............................................ Aer condiþionat (întreþinere) . Capota ..................buºon rezervor combustibil .. Bujii ...........................anvelope de iarnã...

...................... Motor ..dispozitiv de pornire.......verificãri suplimentare..............pornirea de urgenþã .............. Instrumente de bord .................... Lubrifianþi ... 144 215 210 215 223 12 26 230 229 Indicator nivel combustibil ......... ........................... 116 Planºa de bord....exterioare ... Dispozitiv de blocare a coloanei de direcþie ........ 26 ......................... 12-22 Frâna de mânã ....... 203 Geamuri electrice ..........cod motor .............................spalarea compartimentului motor .................... ............ ......................................... 144 Familiarizarea cu Geamuri (curãþare) ..... Emisii de CO 2 la evacuare.......alimentare/aprindere ... 224 207 214 212 213 207 15 29 29 Oglinzi retrovizoare..................................... ......... Manetele volanului ...... Manetã deschidere uºiþã 134 111 14 80 118 Parcarea ............... Întreþinerea autovehiculului . autovehiculul ....................... ............... Martori ºi mesaje de avertizare ...................... ..............plan de revizii anuale....... 156 Plafoniere .................... Lumini (comenzi manetã) ...... ..........................pornirea folosind o baterie auxilarã .......................rapoarte de transmisie ......................................................... Încãlzire ... Lunetã termicã ............................... Dispozitiv de pornire...................................................................................Cutie de viteze ... 143 Performanþe ......... ....................................................... Lumini avarie ............ 8 Fiat Code (sistemul)....................................................... Dimensiuni ...................... .......... Diferenþial...... Dispozitiv de tractare remorcã ........26-140 ............................. 160 ........ ate de identificare ...................... Mase..................... Lanþuri antiderapante ..................................................17-120 combustibil.......date tehnice .................interioare .................. Manete pe volan ....................... 232 ...... 9 Pornirea motorului................... Jante ................................................................... 222 Perioade de lungã staþionare ..................... 161 Parasolare . 42 42 159 110 187 189 189 201 155 227 111 114 114 D În caz de urgenþã ................

...... 156 Viteze maxime.....reglare......... 221 Sistemul Fiat Code . 11 Telecomanda de închidere centralizatã......... 126 Sistem de încãlzire/aer condiþionat............. 136 acorduri de cauciuc ................................................................... 207 ..13-27-207 ...................................... Trusa de prim ajutor ........................... 36 186 43 192 192 200 139 Ulei de motor ... 117 Serie ºasiu................... 42 Volan ........ 162 .. 13-27 lichidelor........................................................................................................................................... 206 233 .............. 182 Suspensii ...........procedura de pornire ................................. 122 Portiere ..... 13-28 Torpedo..................................................................................................15-113 Specificaþii tehnice . 202 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi a poluãrii . 211 ............................18-121 .......pornirea prin împingere ....... 14 ............ 119 Presiunea în pneuri........ 140 Portbagaj.................................. 209 Sugestii pentru accesorii utile 157 Suspendarea vehiculului..................................sfaturi pentru menþinerea în stare bunã ............................................................................... Verificarea nivelului T Scaune ........ 24 Tetiere ........................................................................... 153 Transportul copiilor în siguranþã ......... 192 Verificãri înaintea începerii unei cãlãtorii ............................... ................................ 210 Siguranþe .. 152 R Scrumiera ........... 222 Vitezometru ....reglare.............. 12-22 Spãlator parbriz........................ 220 Proiectoare ceaþã ...............................curãþare .. 115 Tractarea remorcilor ...................................17-114 ... 206 ........................... Utilizarea corectã a autovehiculului ......................................................... 40 Sistem frânare .............. 106 Sistem de pretensionare ........................ 150 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi respectarea mediului înconjurãtor....................................................... 14-28 Vopseaua ........... 121 ..frânele de serviciu ºi de urgenþã .......................întrerupãtor activare/dezactivare................. Turometru .....extinderea portbagajului ..................... 216 ........... 114 Protejarea mediului înconjurãtor.........................cod culoare ....... Unitatea electronicã de control ...................................deschiderea/închiderea portbagajului .............verificare nivel.............. 176 Sistem ABS ................ 216 ablou de bord.............................. 216 Sistemul electric ...

NOTE ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 234 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 235 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 236 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 237 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 238 .

® ® Cereţi întotdeauna mecanicului .

Acesta garanteazã reducerea consumului de combustibil (conservarea energiei). Selenia 20K Alfa Romeo. foarte eficace chiar în cele mai severe condiþii climatice. Gama Selenia include. supraalimentare sau multivalve. în special. controlul tacheþilor hidraulici. Pentru informaþii suplimentare despre produsele Selenia. gama de uleiuri ce îndeplineºte cele mai avansate specificaþii internaþionale.flselenia.com. Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic: SELENIA 20K Lubrifiantul API SL. Selenia Performer 5W-40.Schimbaþi uleiul? Experþii recomandã Selenia. Selenia Racing şi Selenia Digitech. garanteazã performanþele motorului ºi stabilitate la temperaturi ridicate. vizitaþi site-ul www. pentru protecþia motoarelor pe benzinã din noua generaþie. Deosebit de eficient pentru pornirile la rece. Testele specifice ºi caracteristicile tehnice superioare permit ca Selenia sã garanteze cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motorului. SELENIA TD Lubrifiant pentru motoare diesel normal aspirate. SELENIA PERFORMER Ideal. SELENIA WR Lubrifiant specific pentru motoarele diesel. garanteazã cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motoarelor pe benzinã normal aspirate. Motorul automobilului dumneavoastrã conþine din fabricã ulei Selenia . common rail ºi Multijet. . de asemenea. reducerea consumului ºi stabilitatea la temperaturi ridicate. . supraalimentate sau multivalve. acesta garanteazã protecþie maximã la uzurã.

Assistenza Tecnica .0 kg 2.75 2.45.1 Spate 2.4 8V litri Baie de ulei Baie de ulei ºi filtru Nu aruncaþi uleiul uzat în mediul înconjurãtor.3 Multijet kg 2. adãugaþi +0.2 Roatã de rezervã 2.4 8V 1. Cu anvelope de iarnã.6 2.5 ÷ 7.10040 Volvera .Prima ediþie .5 ÷ 7.3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde. Fiat Auto S.2 Spate 2.8 CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri) 1.2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard. 5 .5 litri 2. Agnelli. ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR 1. 1.2 Adãugaþi +0.4 8V Capacitate rezervor Rezervã 47 5.5 1.A.Torino (Italia) Tipãrit N.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.3 Multijet 175/70 R14 84T 175/70 R14 84T Încãrcãturã medie Faþã 2.2 2.5 Alimentaþi automobilele cu motoare pe benzinã doar cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (RON) de minimum 95.2 2. After Sales .85 3.2 2.Ingegneria Assistenziale Largo Senatore G. 603.5 2.p.3 Multijet 47 5.840 -1/2005 .2 2.1 2.0 2.PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari) Anvelope 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful