P. 1
Manual Fiat Albea

Manual Fiat Albea

|Views: 186|Likes:
Published by Creatza13
Manual de utilizare
Manual de utilizare

More info:

Published by: Creatza13 on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

Am conceput acest manual pentru o cunoaºtere amãnunþitã ºi o exploatare optimã a noului Fiat Albea.

Vã recomandãm citirea sa în întregime înainte de a porni pentru prima oarã la drum. Veþi descoperi informaþii, sfaturi ºi avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel încât sã puteþi beneficia la maxim de calitãþile sale tehnologice. Acest manual conþine sfaturi extrem de importante cu privire la condiþiile de siguranþã în trafic, întreþinerea automobilului ºi protejarea mediului înconjurãtor. arnetul de Garanþie anexat acestui manual cuprinde ºi Certificatul de Garanþie, cu termenii ºi condiþiile pentru pãstrarea garanþiei.

Stimate client, Vã mulþumim pentru cã aþi ales marca FIAT ºi vã felicitãm pentru alegerea unui Fiat Albea.

C

Lecturã ºi cãlãtorie plãcutã!

În acest Manual de Utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Albea. În consecinþã vã rugãm sã luaþi în considerare numai versiunea achiziþionatã de dumneavoastrã.

BINE AÞI VENIT LA BORDUL UNUI FIAT ALBEA
iat Albea este un autoturism cu o linie originalã, gândit pentru a vã oferi satisfacþie maximã, siguranþã deplinã ºi respectarea normelor de protejare a mediului înconjurãtor. Începând cu motorizãrile ºi continuând cu sistemele de siguranþã, îmbunãtãþirea confortului pentru ºofer ºi pasageri, practicitatea soluþiilor funcþionale, totul vã va face sã apreciaþi personalitatea Fiat-ului Albea. ã veþi da seama de acest lucru atunci când veþi descoperi cã stilul ºi caracteristicile Fiat sunt o parte foarte importantã din procesul de producþie, ceea ce duce la reducerea costurilor de întreþinere.

F

V

2

SEMNELE CE VÃ AJUTÃ SÃ CONDUCEÞI CORECT
emnele din aceastã paginã sunt foarte importante. Ele semnalizeazã acele pãrþi din manual care trebuie citite cu atenþie sporitã. Dupã cum vedeþi, fiecare semn are un simbol diferit, astfel încât acestea sã poatã fi rapid ºi uºor identificate în cadrul diverselor secþiuni.

S

Siguranþa pasagerilor Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate pune ºoferul, pasagerii sau alte persoane în pericol.

Protecþia mediului înconjurãtor Acest semn aratã procedurile corecte de urmat pentru a vã asigura cã autoturismul dvs. nu polueazã mediul.

Integritatea vehiculului Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate duce la defecþiuni mari ale autoturismului ºi poate conduce la anularea garanþiei

3

SIMBOLURI
Veþi gãsi etichete specifice, colorate, lângã sau chiar pe suprafaþa unor componente ale Fiat Albea. Ele poartã simboluri pentru a vã reaminti mãsurile care trebuie luate cu privire la componentele respective. În continuare sunt prezentate simbolurile ce pot fi gãsite pe aceste etichete, iar lângã simbol se va preciza componenta în cauzã. Pe lângã semnificaþia acestora, ele sunt împãrþite suplimentar în simboluri de: pericol, interzicere, avertizare, obligativitate ºi, este menþionatã componenta cãreia aparþine simbolul.

SIMBOLURI DE PERICOL Baterie Lichid coroziv. Bobinã Înaltã tensiune.

Baterie Pericol de explozie.

Curea ºi volante Piese în miºcare; nu vã apropiaþi cu corpul sau îmbrãcãmintea!

Ventilator Poate porni automat ºi cu motorul oprit. Tubulaturã de climatizare Nu deschideþi! Vas de expansiune Nu desfaceþi capacul cu lichidul de rãcire fierbinte! Gaz sub presiune.

4

Nu instalaþi scaunul pentru copii pe locul pasagerului din faþã! 5 ." RBAG Airbag pasager Servodirecþie Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare".SIMBOLURI DE INTERZICERE Baterie Nu umblaþi cu flacãrã deschisã! Apãrãtori de cãldurã – curea roþi de transmisie .ventilator Nu vã sprijiniþi ! Baterie Þineþi copiii la distanþã ! AI SIMBOLURI DE AVERTIZARE Catalizator Nu staþionaþi deasupra materialelor inflamabile! Consultaþi capitolul: "Întreþinerea dispozitivelor ce reduc noxele.

" Vas de expansiune Ulei motor Folosiþi numai lubrifiantul indicat la capitolul "Alimentare. 6 . Baterie Protejaþi-vã ochii ! Vehicule diesel ªtergãtor parbriz Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare.O.N." Folosiþi doar lichid indicat la capitolul “Alimentare” Folosiþi doar motorinã ce respectã standardele europene EN590. Vehicule pe benzinã Folosiþi numai benzinã fãrã plumb. 95 R.SIMBOLURI DE OBLIGATIVITATE Circuit de frânã Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare". DIESEL Baterie Cric Consultaþi Manualul de Utilizare.

CUPRINS FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI ÎN CAZ DE URGENÞÃ ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX ALFABETIC 7 .

.................................................................................................................................................................... SISTEMUL FIAT CODE ...................................................................................................FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL! Paginile urmãtoare vã vor oferi toate informaþiile necesare pentru a pleca repede ºi pentru a circula în deplinã siguranþã......................................... VOLANUL..... GEAMURI ELECTRICE........... PORTIERELE . Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat................................................... 9 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 8 ......... ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA ..... LUMINILE DE AVARIE ........ vã veþi familiariza cu martorii de avertizare ºi principalele sisteme........................................................................................................ TABLOUL DE BORD ............................... LA STAÞIA DE ALIMENTARE .......... OGLINZI RETROVIZOARE ................................................. Aºezaþi-vã comod în autovehicul ºi pregãtiþi-vã sã ... MANETELE VOLANULUI ........................ PLANªA DE BORD ...................................................................................................................................................................................... citiþi..................... AER CONDIÞIONAT MANUAL ................................................ BUTOANE DE COMANDÃ...................................... CENTURI DE SIGURANÞÃ .... În câteva minute......................... PORTBAGAJUL ................. SCAUNELE .. TETIERE ................................................................... CAPOTA ......................................

Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile . Butoane de comandã ºi martori . Buton lumini avarie .7. Torpedo . P4E02760 fig. Manetã reglare volan – 18. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile . Claxon . Brichetã 15. Capac de acces la siguranþe .14.13. 9 .8.16. Spaþiu depozitare .17.4.12.19. Comenzi display multifuncþional. Manetã comandã lumini externe .6.10.2. Manetã control ºtergãtoare de parbriz . Compartiment pentru radio .PLANªA DE BORD Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune. Comenzi control ventilaþie/climatizare .11. Ceas digital ºi display multifuncþional . Aeratoare fixe spre geamurile laterale . Tablou de bord ºi martori avertizare – 5.9. Manetã deschidere capotã motor – 20. Contact . 1 1.3.

P4E02761 fig.10. Manetã reglare volan .15. Tablou de bord ºi martori avertizare .8. Manetã comandã lumini externe .20. Radio .2.3.5.19. Comenzi display multifuncþional. Capac de acces la siguranþe . Ceas digital ºi display multifuncþional .18. Claxon . Buton lumini avarie .4.6. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile . Manetã deschidere capotã motor . Comenzi control ventilaþie/climatizare .11.Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.9.17. Brichetã .7. Butoane de comandã ºi martori . Manetã control ºtergãtoare de parbriz . Torpedo . Aeratoare fixe spre geamurile laterale . 2 1. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile .13. Spaþiu depozitare 16.14.12. Contact . 10 .

B .Turometru.Kilometraj total ºi parþial.Turometru.TABLOUL DE BORD VERSIUNE 1.4 8V A . C . B .3 Multijet A .Kilometraj total þi parþial. D . D .Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã. 3 VERSIUNE 1. P4E02765 fig. C . 4 11 . P4E02762 fig.Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã.Termometru lichid rãcire motor.Termometru lichid rãcire motor.

DISPOZITIV DE BLOCARE A COLOANEI DE DIRECÞIE Se activeazã automat când este scoasã cheia din contact. 5 12 P4E02836 . miºcaþi uºor de volan în ambele sensuri. Semnalul respectiv este. Se dezactiveazã când cheia este rotitã în poziþia MAR. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. fig. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere/ deschidere centralizatã a portierelor. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã. dacã întâmpinaþi rezistenþã la rotirea cheii în contact. CHEILE fig.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). 5 O datã cu maºina.

Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat. sã se sprijine pe tetierã. 8. Inelul A poate avea 4 poziþii distincte. 6 A . 6 fig.Reglare în înãlþime. B . asigurându-vã cã aþi blocat-o în poziþia doritã. 7 astfel încât ceafa. – pentru coborâre: menþinând apãsat pe B deplasaþi inelul reglabil A.Reglare longitudinalã.Reglare înclinare spãtar. 7 fig. Reglare în înãlþime a centurilor anterioare: – pentru ridicare: ridicaþi inelul reglabil A-fig. CENTURI DE SIGURANÞÃ Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat.SCAUNELE Acþionaþi comenzile din fig. Citiþi ºi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului". 8 13 P4E02303 . P4E02109 P4E02834 fig. TETIERE Reglaþi tetierele fig. C . ºi nu gâtul.

volan deblocat Poziþia 2 . folosiþi maneta A-fig. 10 În poziþia 1 = semnalizare dreapta În poziþia 2 = semnalizare stânga Trasã cãtre volan = semnal luminos Trasã cãtre volan. Nu utilizaþi centura cu scaunul înclinat.volan blocat. 9 P4E02766 fig. 9. P4E02767 Reglarea se va face numai cu vehiculul staþionat! fig. Poziþia 1 . VOLANUL Pentru a-i regla înclinarea (acolo unde este prevãzutã).Pentru protecþie maximã. 10 14 . Manetã în poziþia O = lumini stinse Manetã în poziþia 6 = lumini de poziþie Manetã în poziþia 2 = lumini de întâlnire Cu maneta în poziþia 2 înspre planºa de bord = lumini de drum. MANETELE VOLANULUI MANETA STÂNGÃ fig. sprijiniþi bine spatele ºi legaþi centura pentru a avea contact perfect pe bust ºi bazin. reglaþi spãtarul drept. cu cheia extrasã sau în poziþia STOP = funcþia "follow me home".

12 P4E02780 fig. Reglare manualã: din interiorul autovehiculului.11 În poziþia 0 = ºtergãtor de parbriz oprit În poziþia 1 = ºtergere intermitentã În poziþia 2 = ºtergere continuã lentã În poziþia 3 = ºtergere continuã rapidã În poziþia 4 = ºtergere continuã rapidã (cu revenire automatã) Apropiere de volan = spãlarea parbrizului Buton TRIP fig. 13 15 . Dimensiunea imaginii rezultatã poate da impresia cã obiectul vizualizat este mai departe decât în realitate. apoi prin intermediul butonului Trip sã puteþi vizualiza informaþiile Trip Computer. 11 P4E02768 fig. maxim 2 secunde: vizualizeazã informaþiile furnizate de Trip Computer. 12 Apãsare scurtã. P4E02115 fig. Reglare electricã: acþionaþi butoanele de comandã fig. acþionaþi maneta A-fig. 14: A . dacã sunteþi în meniul Set up trebuie sã ieºiþi pentru ca.MANETA DREAPTA fig. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. Apãsare lungã. 13. cel puþin 2 secunde: anularea tuturor informaþiilor furnizate de Trip Computer.pentru orientare în cele patru sensuri B .pentru selectarea oglinzii (dreapta sau stânga). OGLINZI RETROVIZOARE AVERTISMENT Suprafaþa oglinzii dreapta este parabolicã ºi deformeazã câmpul vizual.

14 fig.Dacã oglinda vã împiedicã sã treceþi printr-un spaþiu strâmt.Cursor recirculare aer.Cursor recirculare aer. 16 A . C . B .Distribuire aer.Cursor vitezã ventilator. D . AER CONDIÞIONAT MANUAL COMENZI fig.Distribuire aer. P4E02116 P4E02769 fig. 17. rotiþi butonul D în poziþia -. butonul C în poziþia 4 ºi închideþi aeratoarele centrale. AVERTISMENT Pentru o eficienþã maximã a dezaburirii parbrizului ºi geamurilor laterale. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de codul rutier din þara în care vã aflaþi. B . o puteþi rabata din poziþia 1 în poziþia 2. 16 16 P4E02770 .Cursor vitezã ventilator. apãsaþi butonul A-fig. C . 15 A . LUMINILE DE AVARIE Pentru a le aprinde. ªoferul este obligat sã respecte regulile de circulaþie.Reglare temperaturã. ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA COMENZI fig. D . 15 fig. Pentru a le stinge. apãsaþi din nou butonul.Reglare temperaturã.

în timpul acþionãrii. B . acestea sã producã rãnirea celor din vehicul. 19 pentru a coborî geamul.Stopuri de ceaþã.BUTOANE DE COMANDÃ Butoane fig. folosiþi manivela de comandã A-fig.Proiectoare ceaþã (unde sunt prevãzute). 18 Pentru activarea proiectoarelor de ceaþã (unde sunt prevãzute) ºi a stopurilor de ceaþã: maneta stângã trebuie sã fie în poziþia 6 sau 2. B . Pe panoul portierei pasagerului faþã existã un buton.Întrerupãtor pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. În primul rând. Trageþi butonul pentru a-l ridica. 17 fig. P4E02835 fig. P4E02772 Folosirea improprie a geamurilor electrice poate constitui un pericol. C . A . 18 fig. Când folosiþi una din aceste funcþii pe tabloul de bord se va aprinde martorul relativ. scoateþi întotdeauna cheia din contact. P4E02771 GEAMURI ELECTRICE GEAMURI ELECTRICE ANTERIOARE Apãsaþi butonul fig.buton pentru geam anterior stânga.buton pentru geam anterior dreapta. Când coborâþi. 19 17 . GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL Pentru coborârea/ridicarea geamului. pentru a evita ca prin acþionarea din neatenþie a geamurilor. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. 20. A . pentru acþionarea geamului respectiv.

maneta A poate avea diferite forme. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! P4E02123 Pentru a o închide: îndepãrtaþi tija A din locaºul B ºi readuceþi-o în dispozitivul de blocare. coborâþi încet capota pânã la aproximativ 20 cm de poziþia închis. 22. Apãsaþi apoi maneta B ºi ridicaþi capota. 21 (unde este prevãzutã). 23 18 P4E02125 . apoi lãsaþi-o sã cadã. În funcþie de model. Introduceþi capãtul tijei A-fig. P4E02122 CAPOTA Pentru a o deschide: trageþi de maneta A-fig. 23 în locaºul B al capotei.PORTBAGAJUL Deschidere din exterior: folosiþi cheia de contact. Maneta B (unde este prevãzutã) serveºte la deblocarea buºonului rezervorului de combustibil. 22 fig. fig. Deschidere din interior: ridicaþi maneta A-fig.. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! EXTINDEREA PORTBAGAJULUI Pentru rabatarea banchetei vezi capitolul corespunzãtor din "Cunoaºterea autovehiculului". 21 P4E02773 fig.Verificaþi dacã s-a blocat. 20 fig.

unul dintre mânerele portierelor anterioare A-fig.O. fig. Deschiderea/închiderea portierelor se poate face ºi prin acþionarea telecomenzii. rotiþi cheia într-una dintre încuietoarele uneia dintre portierele interioare. 25. – din interior.poziþie deschis 2 . P4E02775 fig. 26 19 . apãsaþi (pentru blocare).poziþie închis Trageþi mânerul pentru a deschide. Mânere portierelor posterioare se folosesc doar pentru închiderea/deschiderea portierelor cãrora corespund.) 95 sau mai mare. cu portierele închise. 1 . LA STAÞIA DE ALIMENTARE Alimentaþi numai cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (R. Realimentaþi pe cât posibil înainte ca indicatorul sã indice limita de rezervã.PORTIERELE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ Pentru închiderea/deschiderea simultanã a portierelor: – din exterior. Funcþionarea fãrã rezervã de combustibil poate cauza alimentarea neregulatã care conduce la afectarea sistemului de evacuare ºi a catalizatorului. 24. 24 P4E02126 fig.N. 25 P4E02127 fig. Închiderea necorespunzãtoare a portierei poate provoca aprinderea martorului pe tabloul de bord. sau trageþi (pentru deblocare).

nici cea mai micã. P4E02169 fig. accesul la buºonul rezervorului se poate face numai deblocându-l prin acþionarea manetei A-fig. veþi cauza un defect ireparabil catalizatorului. 27 20 . La anumite versiuni. 27.Nu introduceþi în rezervor. cantitate de benzinã cu plumb. nici în caz de urgenþã. Un catalizator ineficient poate cauza emiterea de produse poluante cu consecinþe asupra mediului. aflatã pe partea lateralã a scaunului ºoferului.

. 121 CAPOTÃ .............................................................................................. 106 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE ............................................. 107 SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ ......................... 42 PORTIERE .............................................. 22 TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR .......................... 80 SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT... Fiat Albea............... cunoaºterea Fiat-ului Albea..................................................... pe scurt............ insta- DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL...................................... 126 AIRBAG-uri ...CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI lat comod la bordul noului dvs.......... 119 PORTBAGAJ ........................................... 44 MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE ............................... 109 MANETE ................................................... 26 REGLÃRI PERSONALIZATE.............. 36 SISTEM DE PRETENSIONARE...................................................................... 115 SISTEMUL FIAT CODE ............................................................................. 125 ABS ......................................................... Vã recomandãm sã citiþi cu atenþie acest capitol............................. 27 CENTURILE DE SIGURANÞÃ... 133 PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ............. 136 21 .............. 111 COMENZI . 30 TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ .................. cu dispozitivele ºi comenzile sale......................................................................... Când veþi porni apoi în trafic veþi descoperi multe alte surprize plãcute......................... 24 DISPOZITIV DE PORNIRE .................................. Veþi aprofunda.......................................... 124 SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ ............................................................ Veþi putea recunoaºte imediat pãrþile descrise în acest manual ºi puteþi verifica “direct” în timp ce citiþi.................... 40 INSTRUMENTE DE BORD........................ 129 LA STAÞIA DE ALIMENTARE ........... 114 ACCESORII INTERIOARE .................................................................................

Cheia A este cea folositã în mod curent. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. CHEILE fig. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere centralizatã a portierelor. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. Cheia B (cu telecomandã încorporatã) are aceleaºi funcþii ca ºi cheia A. fig. – închide/deschide portierele.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. – dezactiva airbag-ul pasager. atunci când vehiculul este dotat cu o astfel de cheie. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. Ea va: – porni motorul. 1 22 P4E02836 . 1 O datã cu vehiculul. – închide/deschide portbagajul. Semnalul respectiv este. – închide/deschide clapeta buºonului de combustibil (unde este prevãzut). acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). care este activat automat când scoateþi cheia din contact. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia.

Este bine sã aveþi numãrul de cod electronic scris pe cardul CODE în eventualitatea în care va trebui sã efectuaþi o pornire de urgenþã. atunci când vehiculul este dotat cu telecomandã închidere centralizatã.locurile pentru poziþionarea etichetelor autoadezive ale telecomenzilor. 2) dacã martorul de avertizare Y (împreunã cu martorul U) rãmâne aprins. Rãsuciþi cheia în poziþia AVV pentru a porni. În acest caz. fig. OPERARE De fiecare datã când cheia de contact este scoasã din poziþia STOP sau PARK. Din motive de siguranþã. cardul CODE nu este duplicabil. Când vehiculul se deplaseazã ºi cheia este în poziþia MAR: 1) dacã martorul Y se aprinde în timp ce vehiculul se deplaseazã.codul mecanic ce va fi furnizat Reprezentanþei Fiat atunci când comandaþi un duplicat al cheii. codul nu a fost recunoscut. Pentru a porni motorul când cheia este în poziþia MAR: 1) dacã este recunoscut codul. Contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat pentru memorarea codurilor cheilor în memorie. întoarceþi cheia la STOP ºi apoi la MAR. 2 care conþine: A . tot timpul ºi sã riscaþi sã-l pierdeþi. încercaþi ºi cu celelalte chei primite. martorul de avertizare Y de pe tabloul de bord va clipi scurt: înseamnã cã sistemul de protecþie a recunoscut codul cheii ºi a dezactivat imobilizarea motorului. datoritã unei cãderi de tensiune). C . 2 P4E01369 23 . vã este oferit ºi cardul CODE fig. sistemul de protecþie va imobiliza automat motorul.O datã cu cheile. 2) dacã martorul Y clipeºte înseamnã cã vehiculul nu este protejat de cãtre imobilizatorul de motor. Dacã motorul rãmâne imobilizat.codul electronic pentru pornirea de urgenþã (vezi capitolul "Pornire de urgenþã în secþiunea " În caz de urgenþã "). Cardul CODE trebuie pãstrat într-un loc sigur. (ex. Dacã totuºi nu puteþi porni motorul folosiþi procedura de pornire de urgenþã (consultaþi capitolul "În caz de urgenþã") ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. deci vã rugãm sã vã notaþi numãrul pentru a nu avea cardul asupra dvs. aceasta înseamnã cã sistemul face un autotest. B .

Apãsaþi butonul A pentru a acþiona sistemul. Lumina plafonierã ºi cea de citire a hãrþilor se vor aprinde pentru intervalul de timp stabilit dinainte atunci când portierele sunt deschise cu telecomandã (unde este prevãzutã). Apãsaþi butonul A-fig. Codurile oricãror chei care nu sunt disponibile la noua procedurã de memorare. vor fi ºterse din memorie pentru a împiedica folosirea cheilor pierdute sau furate la pornirea motorului. CHEI DUPLICATE Când este nevoie de chei adiþionale mergeþi la o Reprezentanþã Fiat.Componentele electronice ale cheii pot fi afectate dacã cheia suferã lovituri puternice. fig. TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR Telecomanda este încorporatã în cheia de contact ºi funcþioneazã prin emiterea unui semnal radio. având asupra dvs. 3 pentru a închide ºi deschide portierele. toate cheile primite ºi cardul CODE. P4E02838 Toate cheile ºi cardul CODE trebuie sã fie înmânate noului proprietar la vânzarea vehiculului. 3 24 . Ledul B va clipi în timp ce transmiþãtorul trimite codul la receptor. Acolo vi se vor memora vechile ºi noile chei (pânã la 8) în sistem. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus în memoria unitãþii de control a sistemului. Este posibil sã vi se cearã sã demonstraþi cã vehiculul vã aparþine.

trebuie sã schimbaþi bateria cu una nouã. ledul cheii se aprinde doar o datã. introduceþi noile baterii B respectând polaritatea ºi închideþi capacul de plastic. Bateriile uzate polueazã mediul înconjurãtor. pentru pieþele în care se cere acest lucru. toate cheile primite ºi cardul CODE. 4 P4E02839 25 . vã rugãm sã þineþi cont de faptul cã: – numãrul de omologare este imprimat pe componente. CERERE PENTRU TELECOMENZI ADIÞIONALE Receptorul poate recunoaºte pânã la 8 telecomenzi. Dacã aveþi nevoie de telecomenzi suplimentare. 4. fig. Înlocuiþi bateriile (cu alte baterii de acelaºi tip) dupã cum urmeazã: deschideþi capacul de plastic inserând o ºurubelniþã în A-fig. ÎNLOCUIREA BATERIILOR Dacã atunci când apãsaþi butonul de deschidere.Omologãri oficiale Potrivit legislaþiei în vigoare în fiecare þarã referitor la echipamentele de radio frecvenþã. mergeþi la o Reprezentanþã Fiat luând cu dvs. Aruncaþi-le în containere speciale dupã cum specificã legile în vigoare sau duceþi-le în acest scop la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat.

fig. cheia poate fi scoasã din contact. coloana de direcþie se blocheazã. cheia poate fi scoasã din contact. scoateþi întotdeauna cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentalã de cãtre ceilalþi pasageri. închidere centralizatã portiere. Când coborâþi din vehicul. Acelaºi lucru se întâmplã când autovehiculul este remorcat. Nu scoateþi niciodatã cheia din contact când autovehiculul se deplaseazã. apelaþi la o Reprezentanþã Fiat pentru a vã asigura cã funcþioneazã corespunzãtor înainte sã începeþi sã conduceþi din nou. Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în vehicul. 5: – STOP: motor oprit. – MAR: poziþia de deplasare. etc. lumini parcare aprinse.: cineva a încercat sã fure vehiculul). Unele dispozitive electrice (ex. Amintiþi-vã sã trageþi frâna de mânã cuplaþi treapta 1 ºi lãsaþi roþile virate iar dacã autovehiculul este oprit în pantã cuplaþi treapta de mers înapoi. P4E02832 Dacã contactul este deteriorat (de ex.DISPOZITIV DE PORNIRE Cheia poate fi rotitã în 4 poziþii fig.) pot funcþiona. BLOCAREA COLOANEI DE DIRECÞIE Blocarea: când cheia este în poziþia STOP sau PARK. Volanul se va bloca automat imediat ce încercaþi sã îl miºcaþi. 5 26 . coloana de direcþie se blocheazã.: radio. – AVV: pornirea motorului. Toate dispozitivele electrice pot funcþiona. Deblocarea: rotiþi uºor volanul în timp ce poziþionaþi cheia în poziþia MAR. scoateþi cheia ºi rotiþi volanul pânã se blocheazã. Pentru a roti cheia în poziþia PARK. apãsaþi butonul A. – PARK: motor oprit.

6 fig. Nu demontaþi scaunele pentru operaþii de reparaþii sau întreþinere. Reglarea înclinãrii spãtarului Rãsuciþi rotiþa B pânã veþi obþine înclinarea doritã. 6-7 Reglarea longitudinalã Ridicaþi maneta A ºi miºcaþi scaunul în faþã sau în spate. Dacã scaunul nu este bine fixat. SCAUNE ANTERIOARE fig. Aceste operaþii se fac doar la o Reprezentanþã Fiat. P4E02834 fig. Ridicaþi sau lãsaþi maneta telescopicã D-fig. 7 mutaþi-o în sus sau în jos pentru obþinerea înãlþimii dorite. verificaþi dacã scaunul este bine fixat în ºine.REGLÃRI PERSONALIZATE Orice reglare se face numai cu vehiculul staþionat. În poziþia de condus mâinile trebuie sã se sprijine pe volan uºor îndoite. puteþi deteriora dispozitivele de siguranþã. se poate miºca brusc ºi poate avea consecinþe periculoase. Reglarea în înãlþime Aceastã funcþie existã doar pentru scaunul ºoferului. O datã ce aþi eliberat maneta. încercând sã-l mutaþi în faþã sau spate. 7 27 P4E02412 . Neefectuându-le corect.

Atenþie. 8 Pentru o mai bunã protecþie. Volanul este reglabil pe înãlþime: 1) trageþi maneta A pe poziþia 1. VOLANUL fig. tetierele trebuie reglate pentru a sprijini capul ºi nu gâtul. apãsaþi butoanele A ºi scoateþi-le în sus. tetierele sunt reglabile în înãlþime ºi se blocheazã automat în poziþia doritã. 10 Reglarea trebuie efectuatã doar cu vehiculul staþionat. asiguraþi-vã cã tetierele sunt bine fixate. Scaunele spate fig. 9 Tetierele posterioare sunt reglabile în înãlþime. Pentru reglare: ridicaþi sau coborâþi tetiera pânã se ajunge la înãlþimea doritã.TETIERELE Scaunele anterioare fig. Numai în aceastã poziþie vor putea asigura o protecþie eficientã. 8 fig. 10 28 P4E02766 . Pentru a demonta tetierele: ridicaþile pânã la nivelul maxim. 3) duceþi maneta pânã în poziþia 2 pentru a bloca volanul. AVERTISMENT Pentru a cãlãtori în siguranþã. 9 fig. 2) reglaþi poziþia volanului. P4E02109 P4E02473 fig.

Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. Pentru a regla oglinda. folosiþi cele patru sensuri ale comutatorului A de pe portiera ºoferului.13 Oglinzile pot fi reglate electric doar când cheia este în poziþia MAR.12 Din interior. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. P4E01375 OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Cu reglare manualã fig. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. Butonul B selecteazã oglinda (stângã sau dreaptã) pe care o reglaþi. 11 fig. P4E02115 P4E02116 fig. 12 fig. Prin mutarea manetei A puteþi obþine: 1) poziþie antiorbire. OGLINDA RETROVIZOARE INTERIOARÃ fig. Cu reglare electricã fig. Este prevãzutã cu un dispozitiv de siguranþã ce desprinde oglinda în caz de accident . 13 29 . Vã sfãtuim ca aceste reglaje sã fie fãcute cu vehiculul staþionat ºi frâna de mânã trasã.Nu þineþi virat la maxim de cursã mai mult de 15 secunde întrucât servodirecþia va emite un zgomot ºi se pot produce daune dispozitivului. 2) poziþie normalã. puteþi regla fiecare oglindã prin maneta A. 11 Este reglabilã. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte.

Datoritã mecanismului retractabil. introduceþi reperul A în locaºul B pânã la auzirea unui clic de fixare. 14 Pentru fixarea centurii. þineþi spãtarul scaunului drept. 14 30 . apoi reluaþi operaþia fãrã a forþa. Ghidaþi centura cu mâna pentru a preveni rãsucirea. Dimensiunea imaginii reflectate este redusã. CENTURILE DE SIGURANÞÃ FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ (pentru locurile anterioare ºi posterioare laterale) fig. Suprafaþa oglinzii retrovizoare din partea dreaptã este parabolicã ºi mãreºte câmpul vizual. fig. Nu folosiþi centura cu scaunul rabatat. Pentru a elibera centura apãsaþi butonul C. când autovehiculul frâneazã brusc. dimensiunea imaginii reflectate este redusã. staþi bine sprijinit ºi asiguraþi-vã cã centura trece peste piept ºi bazin. centura se adapteazã automat formei corpului pasagerului permiþând pãstrarea libertãþii de miºcare.În timpul deplasãrii. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. La încercarea de a fixa centura. dacã aceasta se blocheazã. eliberaþi-o pentru un timp scurt. În consecinþã. oglinzile trebuie sã stea în poziþia 1. P4E02134 Extremitatea stângã a oglinzii ºoferului este sfericã ºi deformeazã câmpul vizual lateral. sau în cazul deplasãrii cu vitezã mare în curbe. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. Nu apãsaþi niciodatã butonul C în timpul deplasãrii. Mecanismul de blocare împiedicã rularea centurii când este trasã puternic. Pentru siguranþã maximã.

Pentru acest lucru.REGLAREA ÎN ÎNÃLÞIME A CENTURILOR DE SIGURANÞÃ fig. 15 Reglarea în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie întotdeauna fãcutã pentru a se adapta corpului pasagerilor. Centura este reglatã corect atunci când trece peste jumãtatea dintre umãr ºi gât. trãgând concomitent de inelul reglabil A în poziþia doritã. Aceastã precauþie reduce riscul de rãnire în caz de coliziune. Pentru coborâre Apãsaþi butonul B. fig. asiguraþi-vã cã. cu butonul B neacþionat. Reglarea în înãlþime se poate face în 4 poziþii diferite. miºcaþi inelul reglabil A fãrã a mai apãsa pe B pentru a verifica dacã s-a blocat. 15 P4E02303 31 . Dupã obþinerea poziþiei dorite. Pentru înãlþare Ridicaþi inelul reglabil A în poziþia doritã. Dupã ce aþi efectuat reglarea. exercitaþi o forþã mai mare pentru a permite ancorei sã se fixeze. Reglare în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie efectuatã doar când vehiculul staþioneazã. cursorul în care este fixat inelul este bine blocat în una din poziþiile stabile.

18 localizat pe capacul mobil al portbagajului. 17. Pentru a evita fixãri greºite. P4E02716 fig. dupã rabatarea banchetei. Dacã centurile nu sunt folosite. 17. Pentru a elibera centura: – Apãsaþi butonul C – fig. 19. 19 cu ajutorul butonului C-fig. 17 în locaºul corespunzãtor B-fig. Pentru a folosi centura: – Prindeþi catarama A-fig.CENTURÃ DE SIGURANÞÃ POSTERIOARÃ CENTRALÃ Centura posterioarã centralã B-fig. 18 fig. se recomandã prinderea acestora conform celor evidenþiate în fig. AVERTISMENT În cazul rabatãrii banchetei. elementele de prindere ale centurilor laterale sunt incompatibile cu cataramele centurilor centrale. 16 este autorulantã A-fig. 19 32 . înainte de a efectua operaþia. 16 fig. 16. 19 din locaºul respectiv B-fig. scoateþi centura A-fig. prindeþi catarama în locaºul respectiv A-fig. 17 P4E02714 P4E02715 P4E02709 fig. 19 ºi.

sã nu loveascã ºi sã nu se deterioreze. Schema reprezentatã în fig. Respectaþi cu stricteþe schema din fig. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia din fig. AVERTISMENT Înainte de repoziþionarea banchetei. Schema reprezentatã în fig. P4E02717 fig.Dupã ce aþi efectuat rabatarea. 20 pentru a evita erorile. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate astfel încât sã nu împiedice alinierea spãtarului. 21 33 P4E02718 . 20 indicã fixarea corectã a centurilor de siguranþã posterioare. 19. 21 indicã fixarea incorectã a centurilor de siguranþã posterioare. 20 fig.

P4E01377 Centura nu trebuie rãsucitã ºi trebuie sã vã asiguraþi cã aderã bine pe corpul pasagerului. riscul de leziuni grave sau moarte creºte în cazul unui accident violent. ºi pentru locurile anterioare ºi pentru cele posterioare. Prin nepurtarea centurilor de siguranþã. pasagerii de pe bancheta posterioarã ce nu poartã centuri de siguranþã reprezintã un pericol pentru pasagerii de pe locurile anterioare. Nu folosiþi alte dispozitive (clipsuri etc. Folosiþi locurile laterale ce sunt echipate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte.) care împiedicã centura sã stea fixatã pe corp. Partea de jos trebuie sã treacã peste bazin ºi nu peste abdomen. ºuruburile ancorelor ºi sistemul de pretensionare. Folosiþi întotdeauna centurile.Trebuie reþinut cã în cazul unei coliziuni violente. trebuie sã fie schimbatã complet împreunã cu ancorele. se poate sã-ºi fi pierdut rezistenþa. spre exemplu dupã un accident. 18. Dacã centura a fost supusã unui efort mare. INSTRUCÞIUNI GENERALE PENTRU FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ ªoferul trebuie sã respecte (ºi sã facã astfel încât pasagerii sã respecte) toate regulile locale privind obligativitatea ºi modalitatea de folosire a centurilor de siguranþã. pentru a evita riscul de alunecare în faþã fig. chiar dacã centura nu are defecte vizibile. 22 34 . Secþiunea de sus trebuie sã treacã peste umãr ºi piept în diagonalã. fig. De fapt. Nu fixaþi nici un scaun pentru copii pe locul central de pe bancheta posterioarã deoarece este echipat cu centurã de siguranþã cu prindere în 2 puncte.

Fiecare centurã de siguranþã trebuie folositã de o singurã persoanã. Nu cãlãtoriþi cu un copil în braþe cu o singurã centurã de protecþie pentru amândoi fig. 23. Nu interpuneþi alte obiecte între corp ºi centurã.

Centurile trebuie purtate ºi de femeile însãrcinate: riscul rãnirii în caz de accident este mult mai mare pentru ele ºi copilul lor dacã nu au centura. Bineînþeles trebuie sã-ºi poziþioneze partea inferioarã a centurii foarte jos astfel încât sã treacã sub abdomen fig. 24.

CUM SÃ PÃSTRAÞI CENTURILE EFICIENTE ÎN PERMANENÞÃ 1) Când purtaþi centuri, asiguraþi-vã cã nu sunt rãsucite ºi cã sunt libere. Ele trebuie sã se miºte uºor, fãrã impedimente. 2) Dupã un accident grav, înlocuiþi centura care s-a purtat în timpul accidentului, chiar dacã nu pare distrusã. 3) Când curãþaþi centurile, spãlaþi-le cu mâna cu apã ºi sãpun neutru, clãtiþi ºi lãsaþi sã se usuce la umbrã. Nu folosiþi detergenþi puternici, clor, coloranþi sau alte substanþe chimice care pot slãbi fibrele.

PERICOL GRAV: La modelele echipate cu airbag pasager, nu se monteazã scaune pentru copii pe locul respectiv.
AI

RBAG

fig. 23

P4E01378

fig. 24

P4E01379

4) Nu lãsaþi mecanismele de rulare sã se ude: sunt garantate sã funcþioneze numai dacã sunt uscate.

35

TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ
PERICOL GRAV: Nu plasaþi niciodatã scaunul de copil pe locul din faþã, întrucât declanºarea airbag-ului ar putea cauza rãni grave sau chiar moartea. Vã recomandãm sã transportaþi întotdeauna copiii pe locul din spate, aceasta fiind poziþia cu cea mai mare protecþie în cazul unui accident. În orice caz, scaunele speciale pentru copii nu trebuie niciodatã fixate
AI
RBAG

pe locul din faþã la vehiculele prevãzute cu airbag pasager fiindcã, indiferent de gradul de gravitate al coliziunilor, declanºarea airbag-ului poate cauza rãni grave sau chiar moartea. Copiii pot sta pe locul din faþã în vehiculele la care airbag-urile pot fi dezactivate. În acest caz, este absolut necesar sã verificaþi dacã martorul F luminos este aprins pe tabloul bord pentru a vã asigura cã dezactivarea a avut loc (consultaþi paragraful "Airbag” al capitolului „Dezactivare manualã airbag pasager”).

În plus, scaunul trebuie reglat cât mai în spate posibil, pentru a evita lovirea copilului de planºa de bord. Pentru protecþie optimã în caz de accident toþi pasagerii trebuie sã fie aºezaþi pe scaune ºi asiguraþi de sistemele de reþinere. Acest lucru este ºi mai important pentru copii pentru cã la ei capul este mai mare ºi mai greu în comparaþie cu restul corpului, în timp ce muºchii ºi structura osoasã nu sunt complet dezvoltate. De aceea, sistemele de reþinere sunt necesare ºi diferite de cele pentru adulþi.
P4E00197

fig. 25

36

Rezultatele testelor efectuate asupra sistemelor de reþinere pentru copii sunt conþinute în Standardele Europene ECE-R44. Acest standard impune folosirea sistemelor de protecþie clasificate pe 5 grupe: Grupa 0 pânã la 10 kg greutate Grupa 0+ pânã la 13 kg greutate Grupa 1 9-18 kg greutate Grupa 2 15-25 kg greutate Grupa 3 22-36 kg greutate Grupele se pot suprapune ºi este posibil sã gãsiþi dispozitive care acoperã mai mult de o grupã fig. 25. Toate sistemele de reþinere trebuie sã aibã înscrise datele legate de autorizarea lor, împreunã cu marca de control, pe o etichetã bine fixatã care nu trebuie niciodatã înlãturatã. Copiii cu mai mult de 1.50 m ºi o greutate de 36 kg în înãlþime sunt consideraþi adulþi ºi poartã centuri normale. Gama Lineaccessori Fiat oferã scaune speciale pentru copiii din fiecare grupã de greutate, pe care vi le recomandãm deoarece au fost concepute ºi experimentate special pentru vehiculele Fiat.

GRUPA 0 ºi 0+ Copiii care au pânã în 13 kg trebuie transportaþi cu faþa în direcþia inversã mersului, pe un scaun special (leagãn) care sã le sprijine capul, dar sã nu exercite presiune pe gât în cazul unei decelerãri bruºte. Leagãnul trebuie sã fie reþinut de centura de siguranþã ca în fig. 26 ºi, la rândul sãu, trebuie sã reþinã copilul cu centurile lui. Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00198

GRUPA 1 Copiii cu greutate între 9 ºi 18 kg pot fi transportaþi pe locul din faþã în scaune prevãzute cu tãblie capitonatã protectoare fig. 27, prin care sã poatã fi trecutã centura de siguranþã a vehiculului, astfel încât sã reþinã atât scaunul cât ºi copilul.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00199

fig. 26

fig. 27

37

Existã scaune destinate atât grupei 0 cât ºi grupei 1 cu ancorare în spate pentru a fi fixate de centurile vehiculului ºi cu propriile lor centuri de siguranþã pentru copil. Datoritã mãrimii, pot fi periculoase dacã nu sunt instalate corespunzãtor (spre exemplu, dacã sunt fixate de centurile de siguranþã ale vehiculului prin interpunerea unei perne). Respectaþi instrucþiunile pentru instalare.

GRUPA 2 Copiii care au între 15 ºi 25 kg pot purta centurile de siguranþã ale vehiculului. Scaunul are rolul de a poziþiona copilul corect astfel încât diagonala sã treacã peste pieptul copilului (nu peste gât) ºi partea orizontalã pe ºolduri ºi nu pe abdomen fig. 28.

GRUPA 3 Copiii cu greutate între 22 ºi 36 kg nu mai necesitã un sprijin pentru a li se poziþiona spatele în funcþie de spãtarul scaunului. Fig. 29 aratã cum trebuie sã stea copilul pe scaunul din spate. Copiii mai înalþi de 1.50 m pot purta centuri la fel ca adulþii.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00200 P4E00201

fig. 28

fig. 29

38

18 kg 15 .RESPECTAREA STANDARDELOR PRIVIND FOLOSIREA SCAUNELOR DE COPII PE SCAUNUL PASAGER Fiat Albea se supune Directivei 2000/3/CE ce reglementeazã montarea scaunelor pentru copii pe diferite scaune ale vehiculului. L = pe locul central al banchetei poate fi montat un scaun din Lineaccessori Fiat.36 kg U U U U Pasager posterior lateral U U U U Pasager posterior central L L L L Legendã: U = compatibil cu categoria Universalã a sistemelor de reþinere pentru copii conform standardelor europene ECE-R44 pentru grupurile specificate. SCAUN Grupa Grupa 0. 39 .25 kg 22 . 0+ Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Greutate Pasager anterior Pânã la 13 kg 9 .

10) Înlocuiþi sistemul de protecþie dacã s-a produs un accident. 4) Þineþi cont de instrucþiunile pentru protecþie care trebuie sã însoþeascã sistemul de protecþie a copilului. verificaþi întotdeauna. 3) Dacã airbag-ul pasagerului este dezactivat. oricât de puternic. Aceste instrucþiuni trebuie furnizate de fabricant. Centura care a activat dispozitivul de pretensionare se blocheazã pentru a semnala intervenþia. Nimeni. deoarece aceasta este cea mai protejatã poziþie. SISTEM DE PRETENSIONARE Pentru a creºte eficienþa centurilor de siguranþã anterioare. dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. ca martorul luminos F de pe tabloul de bord sã fie aprins permanent pentru a semnala dezactivarea. Fiat Albea este echipat cu dispozitiv de pretensionare (unde sunt prevãzute). 2) La modelele echipate cu airbag pasager.Pentru a însuma precauþiile de siguranþã pentru transportul copiilor: 1) Locul recomandat pentru instalarea scaunului copilului este pe banchetã. 9) Pasagerii nu trebuie sã transporte copiii în braþe. nu lãsaþi copilul sã stea incorect ºi nu daþi drumul centurilor. 8) Când cãlãtoriþi. Nu folosiþi sistemul fãrã instrucþiuni 5) Verificaþi întotdeauna dacã centura de scaun este bine întinsã. Acest sistem "simte" prin intermediul unui senzor cã un accident violent este în curs de desfãºurare ºi ruleazã centura înapoi în carcasã câþiva centimetri. 6) Fiecare sistem de siguranþã este destinat unui singur pasager copil: nu transportaþi doi copii în acelaºi timp. Acest fum nu este toxic sau inflamabil. trãgând uºor de ea. centura nu poate fi rulatã înapoi în carcasã chiar dacã este ghidatã manual. înaintea începerii acþiunii de reþinere. 40 . nu poate proteja un copil în momentul unui accident cu aceeaºi eficienþã pe care o conferã un sistem special destinat acestui scop. 7) Verificaþi întotdeauna ca centurile sã nu strângã gâtul copilului. O cantitate micã de fum poate fi emisã o datã cu declanºarea lor. În acest caz se asigurã contactul perfect al centurii la cel care o poartã. pe pãrþile laterale. copii nu trebuie plasaþi pe scaunul anterior.

Dacã. Orice modificare de la starea lui iniþialã.Sistemul de pretensionare nu necesitã întreþinere sau ungere. Este absolut interzisã demon-tarea ºi orice intervenþie asupra oricãrei componente a sistemului. îi va afecta negativ eficienþã. vibraþii sau încãlzire localã (de peste 100°C timp de maxim 6 ore) în zona din jurul senzorilor pot avea drept urmare declanºarea sau deteriorarea mecanismului. etc. încorporat în sistemul de pretensionare. permite eliminarea microºocurilor (inevitabile ºi în cazul airbag-urilor) produse în urma coliziunilor. Sistemul de pretensionare se foloseºte doar o datã. Intervenþiile care implicã ºocuri. inundaþii. 41 . Orice intervenþie trebuie efectuatã de personalul calificat al Reprezentanþei Fiat. deoarece ajutã la reducerea forþei ce se manifestã în zona umãrului ºi a pieptului în timpul acþiunii de pretensionare. este imperativã înlocuirea acestuia Pentru a obþine cel mai înalt grad de protecþie de la sistemul de pretensionare purtaþi centura lipitã pe corp Limitator de sarcinã Acest dispozitiv. Vibraþiile cauzate de suprafeþele neregulate de drum sau de obstacolele joase cum ar fi bordurile etc. în urma unor fenomene naturale (furtuni. nu au nici un efect asupra senzorilor. sistemul trebuie înlocuit într-un service autorizat Fiat. Dupã o coliziune care a determinat folosirea pretensionãrii. Dispozitivele de pretensionare nu necesitã nici un fel de curãþare sau ungere. Pentru a cunoaºte termenul de valabilitate se face trimitere la eticheta poziþionatã în interiorul torpedoului. îmbunãtãþind astfel protecþia.) sistemul a fost afectat de apã sau noroi. Contactaþi o Reprezentanþã FIAT pentru intervenþie.

rezervor gol. P4E02811 P4E02812 fig. 31 fig. înseamnã cã sistemul are o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat.5÷7. Nu cãlãtoriþi cu rezervorul aproape gol: eventualele goluri în alimentare distrug catalizatorul. ATENÞIE! Dacã acul indicã rezervor gol ºi clipeºte martorul de avertizare. 32 42 P4E02813 . 30 fig. 30-31 INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL Fig. F .rezervor plin.5 litri. E .INSTRUMENTE DE BORD VITEZOMETRU fig. 32 Acul indicã nivelul de combustibil rãmas în rezervor. în rezervor. au mai rãmas circa 5. Aprinderea martorului de rezervã combustibil indicã faptul cã.

33 fig. oricum în afara zonei roºii de pericol. Evitaþi aceastã turaþie.INDICATOR TEMPERATURà LICHID RÃCIRE fig. acul poate lua diverse poziþii în interiorul arcului indicatorului. IMPORTANT Sistemul de injecþie electronic blocheazã progresiv fluxul combustibilului cãtre motor în cazul depãºirii turaþiei maxime admise. 35 43 P4E02816 . P4E02814 fig. 34 fig. AVERTISMENT Dacã acul indicã o temperaturã joasã dar se aprinde martorul. Dacã ºi acul indicã zona roºie. 33-34 Aprinderea martorului indicã o temperaturã excesivã a lichidului de rãcire. În condiþii normale. opriþi motorul ºi contactaþi Reprezentanþa Fiat. înseamnã cã este vorba despre o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dispozitivul. regimul de turaþii este prea ridicat ºi puteþi distruge motorul. Chiar ºi când mergeþi încet. Dacã situaþia persistã chiar dupã ce aþi luat aceste mãsuri. În acest caz. se poate ca acul sã tindã spre secþiunea roºie. este mai bine sã parcaþi ºi sã opriþi motorul. Acest lucru duce la pierderea puterii motorului. dacã afarã este foarte cald. în mod progresiv. Dupã câteva momente puteþi porni motorul din nou ºi accelera uºor. P4E02815 TUROMETRU Fig. în concordanþã cu condiþiile de utilizare ºi posibilitãþile sistemului de autoreglare. 35 Dacã acul indicã zona roºie. opriþi motorul ºi apelaþi la o Reprezentanþã FIAT.

Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: se confirmã opþiunea doritã. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: se iese din meniul set-up confirmându-se opþiunile efectuate ºi se revine la ecranul standard. sã citiþi în întregime acest capitol. Cantitatea ºi tipul de mesaje ce sunt vizualizate variazã în funcþie de tipul de display. 38 P4E02779 fig. 38 Este folosit pentru a vizualiza opþiunile meniului. folosindu-le în modalitatea descrisã în cele ce urmeazã.DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL Vehiculul este echipat cu display multifuncþional. 37/a fig. înainte de a efectua orice operaþie. P4E02777 Butoane N ºi O fig. trebuie în primul rând sã vã familiarizaþi cu butoanele display-ului. 37/b. Buton MODE fig. În funcþie de versiuni. descreºte (O) valoarea vizualizatã. se acceseazã meniul sau se întrerupe vizualizarea mesajelor de avertizare (dacã existã). existã douã tipuri de display fig. 39 44 . 39 Aceste butoane sunt folosite pentru a creºte (N). P4E02833 fig. pentru a modifica valorile vizualizate (vezi paginile urmãtoare) ºi pentru a regla sensibilitatea senzorului de luminozitate exterioarã (reglare fascicul luminos). 37/b fig. P4E02778 Se recomandã. 37/a sau fig. BUTOANE CONTROL DISPLAY Pentru a utiliza funcþiile pe care display-ul le furnizeazã (cu cheia în poziþia MAR). versiune ºi de dotãrile opþionale cu care este dotat vehiculul. se trece la meniul principal.

Apãsaþi cel puþin 2 secunde: pentru a anula informaþiile furnizate de Trip Computer. 41. display-ul rãmâne stins. 41. 41. 41. 40 Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: pentru a naviga printre informaþiile furnizate de Trip Computer. – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (ziua în care trebuie efectuatã urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). – kilometri parcurºi (totali/parþiali) B-fig. 41 45 . display-ul se ilumineazã pentru a putea fi vizualizate ora ºi kilometri parcurºi. Cu cheia scoasã din contact. – ceas C-fig. pe display vor fi vizualizate: Informaþii furnizate de ecranul standard Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii necesare pe timpul deplasãrii: – data A-fig.Buton TRIP fig. 41. În funcþie de versiuni. trebuie sã ieºiþi din meniul set-up pentru a putea apoi. fig. vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. P4E02781 P4E02780 – Informaþii furnizate de Trip Computer. – Mesaje de avertizare/avarie. la deschiderea cel puþin al unei portiere anterioare. INFORMAÞII FURNIZATE DE DISPLAY Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii: – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (kilometri pânã la urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). – Meniul Set-up. prin apãsarea butonului Trip. – Reglare luminozitate comenzi interioare E-fig. 40 fig. dacã sunteþi în meniul set-up. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. Cu cheia scoasã din contact ºi portierele anterioare închise. – temperaturã exterioarã D-fig.

Setare datã – Setare an – Setare lunã – Setare zi Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. Activare Trip B – Activare/dezactivare (ON/OFF). 46 .MENIUL “SET-UP” Meniul “Setup” permite efectuarea urmãtoarelor reglãri ºi/sau setãri: – SETAREA LIMITEI DE VITEZà – REGLAREA SENSIBILITÃÞII SENZORULUI CREPUSCULAR – ACTIVAREA FUNCÞIEI TRIP B – SETARE CEAS – MOD CEAS – SETARE DATà – AFIªAREA INFORMAÞIILOR AUDIO – BLOCAREA AUTOMATà A PORTIERELOR CU VEHICUL ÎN MIªCARE – UNITATE DE MÃSURà “DISTANÞÔ – UNITATE DE MÃSURà “CONSUM” – UNITATE DE MÃSURà “TEMPERATURÔ – REGLARE VOLUM BUTOANE – REGLARE VOLUM BUZZER SEMNALIZARE AVARIE/AVERTIZARE – SELECTARE “LIMBÔ – PLAN DE ÎNTREÞINERE – IEªIRE DIN MENIU Limitã de vitezã – Activare/dezactivare (ON/OFF) – Programare limitã vitezã deplasare. Reglare sensibilitate senzor crepuscular – Reglare (pe 3 niveluri) a sensibilitãþii senzorului crepuscular. IMPORTANT Numãrul elementelor din meniu depinde de versiunea autovehiculului. Setare ceas – Setare orã – Setare minute Mod ceas – Selectare modalitate afiºare 12 sau 24 ore.

Unitate de mãsurã “distanþã” – Selectarea unitãþii de mãsurã vizualizatã pe kilometraj ºi a informaþiilor furnizate de Trip Computer. Selectare “Limbã” – Selectare “limbã” pentru afiºarea mesajelor pe display-ul multifuncþional. Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare – Reglarea volumului buzzer-ului semnalizare eventuale avarii/avertizãri. – Dezactivare (OFF): portierele nu se blocheazã. La versiunile dotate cu acest sistem. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). 47 . Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. Blocarea automatã a portierelor cu vehicul în miºcare Activarea acestui sistem se efectueazã în funcþie de versiuni. funcþia de blocare automatã este activã în permanenþã. l/100 km sau mpg). Reglare volum butoane – Reglarea volumului butoanelor sau eventual dezactivarea sunetului butoanelor. IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþiile radio doar dacã aparatul montat pe vehicul este original Fiat. Plan de Întreþinere – Vizualizarea scadenþelor reviziilor aferente planului de întreþinere. – Dezactivare (OFF): anularea afiºãrii informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional.Afiºare informaþii audio – Activare (ON): afiºarea informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. Unitate de mãsurã “consum” – Selectarea unitãþii de mãsurã a consumului de combustibil (km/l. – Activare (ON): portierele de blocheazã automat atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. Unitate de mãsurã “temperaturã” – Selectarea unitãþii de mãsurã: °C sau °F. Ieºire din meniu – Pentru a ieºi din meniul curent.

Motorul este pornit? DA Dacă nu există anomalii NU sau Vizualizare ecran standard Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). consultaţi capitolul “Martori şi mesaje de avertizare”. pe display se vizualizeazã mesajul “Checking”: aceasta este faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale vehiculului. Dacă pe display se vizualizează un eventual mesaj de eroare.TESTUL INIÞIAL Când cheia este în poziþia MAR. Procesul dureazã câteva secunde: dacã nu sunt depistate erori. consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. 48 . Dacã sunt gãsite erori. când motorul este pornit display-ul afiºeazã mesajul “CHECK OK”. consultaþi capitolul “Martori ºi mesaje de avertizare”.

consultaþi “Accesarea meniului principal" din pagina urmãtoare.DESCRIEREA MENIULUI Meniul include o serie de funcþii dispuse în “mod circular”. Español Português Italiano Turco Français English Deutsch Exemplu: Anul Ziua Luna Q Q 49 . aceste butoane permit accesarea diferitelor funcþii de setare ºi reglare (vezi exemplele “Limbã” ºi “Setare datã” prezentate în cele ce urmeazã). care pot fi selectate prin intermediul butoanelor N ºi O. pentru mai multe detalii.

În acest caz. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. În schema din pagina urmãtoare sunt prezentate cazurile descrise. este posibilã accesarea meniului principal prin apãsarea butonului Q. IMPORTANT Mesajele vizualizate pot prezenta diferenþe în ceea ce priveºte textul informaþiei. Pentru a naviga folosiþi butoanele N ºi O. cel puþin de secunde. Atunci când vehiculul se deplaseazã poate fi accesat doar meniul redus (setare “Limitã vitezã” ºi “Reglare sensibilitate senzor crepuscular”). Q = apãsaþi. IMPORTANT Dacã se acceseazã meniul ºi nu se efectueazã nici o reglare/setare în circa 60 secunde. sistemul va ieºi automat din meniu ºi se va vizualiza ecranul anterior. ultima setare selecþionatã ºi neconfirmatã (cu butonul Q) nu va fi memoratã. mai puþin de 2 secunde. butonul “MODE”. butonul “MODE” R = apãsaþi.Accesarea meniului principal Dupã “Testul iniþial”. de aceea operaþia trebuie repetatã. 50 . Atunci când vehiculul staþioneazã poate fi accesat întregul meniu. Aceste diferenþe se datoreazã diferenþei dintre versiuni (unele mesaje nu sunt disponibile pentru toate pieþele).

Sens. Vezi “Test iniţial” NU Q Exemplu de ecran standard Vehiculul este în mişcare? DA Lim.Accesarea meniului Prin apãsarea butonului MODE puteþi accesa meniul. Viteză Senz. măsură dist. şofer Unit. Pentru a naviga. Vel. cel puţin de secunde. Debloc. Crepuscular Trip B Setare ceas Mod ceas Setare dată Blocare portiere Portbagaj indep. Selectare limbă Vol. măsură consum Unit. folosiþi butoanele N ºi O. port. Unit. butoane Plan întreţinere Ieşire din meniu Ecran complet disponibil doar cu vehicul staţionat Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. buzzer Vol. Luci Uscita Menu Lim. butonul “MODE” 51 . măsură temp.

Verificare sistem iluminare În cazul unei avarii. la depãºirea unei viteze de 4 km/h. pe tabloul de bord se va aprinde martorul (6) împreunã cu un mesaj vizualizat pe display-ul multifuncþional.Semnalizare portiere deschise În cazul în care o portierã este deschisã în timpul deplasãrii. La unele versiuni. dacã o portierã este deschisã. 52 . martorul (´) se va aprinde pe tabloul de bord împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional pentru a avertiza ºoferul. La unele versiuni. semnalizarea avariei sistemului de iluminare se face doar prin aprinderea martorului (6). ºoferul va fi avertizat ºi de un semnal sonor. pentru a avertiza ºoferul.

Opţiunea va clipi. cel puţin de secunde. în funcţie de unitatea de măsură “distanţă” setată (vezi paragraful “Setare unitate măsură distanţă” descris în continuare. R Q = apăsaţi. La predarea vehiculului aceastã funcþie este dezactivatã “OFF”. Setarea se poate efectua între 30 km/h şi 250 km/h sau între 20 şi 155 mph. activeazã automat un buzzer ºi face sã clipeascã martorul de avertizare è împreunã cu un mesaj afiºat pe display. dacã este depãºitã. ex: N O Vezi meniu R Q N O R Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea ON/OFF. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. butonul “MODE” 53 . butonul “MODE” R = apăsaţi. Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal Q Q Q R Q Q Cu ajutorul butoanelor N/O setaţi limita de viteză dorită (în timpul setării valoarea afişată pe display va clipi).Limitarea vitezei (Speed limit) Aceastã funcþie permite setarea unei limite a vitezei de deplasare care. Pentru setarea limitei de vitezã. mai puţin de 2 secunde. Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 5 unităţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.

La apãsarea butonului MODE. mesajele de pe display-ul multifuncþional se va întrerupe. La unele versiuni. pe display-ul multifuncþional se va afiºa atât un mesaj cât ºi o avertizare sonorã.Semnalizãri la depãºirea limitei de vitezã Dacã vehiculul depãºeºte limita de vitezã. martorul de avertizare (è) se aprinde împreunã cu avertizarea sonorã ºi pe display se va afiºa: 54 . Mesajele se întrerup ºi dacã viteza vehiculului scade cu 5 km/h faþã de limita de vitezã setatã.

consum B. Opţiunea va clipi. vitezã medie B. Pentru efectuarea setãrii. butonul “MODE” 55 . cel puţin de secunde. Prin intermediul butoanelor N/O Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. ex: N O Vezi meniu Revenire la meniul principal R Q R N selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. durata cãlãtoriei B. butonul “MODE” R = apăsaţi.Activare Trip B Aceastã funcþie permite. activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) funcþiei Trip B (deplasare parþialã) care afiºeazã valorile referitoare la o “misiune parþialã”: distanþã B. la unele versiuni. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. mai puţin de 2 secunde.

butonul “MODE” R = apăsaţi. cel puţin de secunde. Q = apăsaţi. ex: Revenire la ecranul anterior.Setare ceas Pentru setarea ceasului (ore – minute) procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” 56 . Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. ex: N O Vezi meniu R Q R Q N O N O R R Q Q Revenire la meniul principal Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. mai puţin de 2 secunde.

Pentru reglare. butonul “MODE” R R R = apăsaţi. Q Q Q Q Q = apăsaţi. cel puţin de secunde. mai puţin de 2 secunde. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” 57 . ex: N O Vezi meniu R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi modalitatea 12 ore sau 24 ore.Modalitate ceas Aceastã funcþie se utilizeazã pentru a seta ceasul în modul 12 ore sau 24 ore. O Opţiunea va clipi.

cel puţin de secunde. butonul “MODE”. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. 58 . mai puţin de 2 secunde. Q Q Revenire la meniul principal Q = apăsaţi.Setare datã Pentru a seta data (zi – lunã – an). procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: Revenire la ecranul anterior. ex: N O N O R Q R Q N O N O R Q Q R R Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. butonul “MODE” R = apăsaţi.

IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþii referitoare la sistemul audio doar daca sistemul este original Fiat. 59 . etc.Afiºare informaþii audio Pe display-ul multifuncþional se pot vizualiza informaþiile referitoare la sistemul audio (frecvenþã sau mesaj RDS al postului de radio selectat). numãrul piesei.

Blocarea automatã a portierelor cu vehiculul în miºcare Aceastã funcþie: Ì dacã este activatã (ON) blocheazã automat portierele atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. butonul “MODE” 60 R = apăsaţi. Opţiunea va clipi. cel puţin de secunde. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: N O Ecran standard R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. Ì dacã este dezactivatã (OFF) nu blocheazã automat portierele. butonul “MODE” .

Pentru a selecta unitatea de mãsurã doritã. butonul “MODE” R = apăsaţi. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. ex: N O Videata menu R Q Revenire la meniul principal R N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (km sau mi). mai puţin de 2 secunde.Unitate de mãsurã “distanþã” Display-ul oferã informaþii în funcþie de unitatea de mãsurã setatã (km sau mi). butonul “MODE”. O Opţiunea va clipi. 61 . trebuie sã procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde.

mai puţin de 2 secunde. 62 . Pentru setare. butonul “MODE”. butonul “MODE” . Revenire la meniul principal Q Q R Q Q R Q R Dacă aţi setat mile Q = apăsaţi. vezi paragraful anterior „Unitate de mãsurã distanþã”). ex: Dacă aţi setat km Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită O (km sau mi). cel puţin de secunde.Unitate de mãsurã “consum” Aceastã funcþie permite setarea unitãþii de mãsurã a cantitãþii de combustibil consumat (km/l sau l/100 km) în funcþie de unitatea de mãsurã selectatã pentru distanþã (km sau mile.R = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O R Q R Revenire la ecranul anterior. Opţiunea va clipi.

butonul “MODE” R = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. mai puţin de 2 secunde.Unitate de mãsurã “temperaturã” Pentru a selecta unitatea de mãsurã pentru temperaturã (°C sau °F). ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (°C sau °F). Opţiunea va clipi. cel puţin de secunde. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. butonul “MODE” 63 .

portughezã. ex: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O Meniu principal R Q R Q Q N O N O N O N O N O Q = apăsaţi. englezã. francezã. mai puţin de 2 secunde. procedaþi dupã cum urmeazã: Revenire la ecranul anterior. germanã). butonul “MODE” R = apăsaţi. cel puţin de secunde.Setare „Limbã” Mesajele vizualizate pe display pot fi afiºate în mai multe limbi (italianã. butonul “MODE” Revenire la meniul principal 64 . Pentru a selecta limba doritã. spaniolã.

prin intermediul butoanelor N/O. butonul “MODE” 65 . Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. butonul “MODE” R = apăsaţi. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor O (buzzer). volumul la nivelul “0”. mai puţin de 2 secunde. Opţiunea va clipi. Pentru reglare. cel puţin de secunde. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus.Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor (buzzer) ce însoþeºte eventualele mesaje de avarie/avertizare.

Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus.Reglare volum butoane Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor ce însoþeºte activarea diverselor butoane. Opţiunea va clipi. butonul “MODE” 66 . Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. volumul la nivelul “0”. prin intermediul butoanelor N/O. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. cel puţin de secunde. ex: N O Meniu principal Revenire la meniul principal R Q R N O Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor (roger-beep). Pentru reglare. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.

Opţiunea va clipi. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi vizualizarea în km. Pentru consultarea informaþiilor. butonul “MODE” 67 . butonul “MODE” R = apăsaţi. mile (mi) O sau zile. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde. Revenire la meniul principal Q R R Q continuare în pagina următoare Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde.Plan de Întreþinere Aceastã funcþie permite vizualizarea informaþiilor privind scadenþa (în kilometri sau zile) pânã la urmãtoarea revizie.

cel puţin de secunde.Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi. butonul “MODE” 68 . ex: continuare din pagina precedentă R Q Revenire la meniul principal Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Q = apăsaţi. consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. mai puţin de 2 secunde.

Mesajul va apãrea doar cu cheia de contact în poziþia MAR. martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. iar pe display-ul multifuncþional va apãrea urmãtorul mesaj: La unele versiuni. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei.Avertizare plan de întreþinere Mesajul va apãrea atunci când kilometrajul vehiculului se apropie de numãrul de kilometri stabilit pentru întreþinere. începând cu 2000 km înainte pânã la 1000 km dupã scadenþa reviziei. 69 . iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional.

Mesajul va putea fi vizualizat pe display timp de aproximativ 5 secunde. La unele versiuni. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. butonul “MODE” 70 . ex: R Q = apăsaţi. cel puţin de secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei.Avertizare înlocuire anualã ulei motor Display-ul multifuncþional va indica perioada (zile) pânã la înlocuirea uleiului motor (vezi figura). Ieºire din meniu Meniu principal Revenire la ecranul anterior. martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. mai puţin de 2 secunde.

mai puţin de 2 secunde. butonul “TRIP” 71 .Trip Computer Informaþiile furnizate de Trip Computer sunt vizualizate conform urmãtoarei scheme: % % % % % Informaþiile furnizate de Trip B corespund unei perioade parþiale definitã prin resetarea datelor (date aduse la 0). Trip B poate fi activat sau dezactivat din meniu. V = apăsaţi.

display-ul va afişa: În cazul opririi vehiculului.Trip Computer – Autonomie Autonomia este funcþia ce calculeazã distanþa. . display-ul va afişa: La unele versiuni. Atunci când autonomia este de sub 50 km. timp de 20 secunde se va vizualiza mesajul “Autonomie llimitată” (la unele versiuni mesajul este însoţit de un semnal sonor). display-ul va afişa: La unele versiuni. În cazul unei alimentãri cu combustibil se va calcula o nouã valoare a autonomiei. display-ul va afişa: V = apăsaţi. La unele versiuni. în kilometri sau mile. pe display va fi afişată ultima valoare a autonomiei calculată înainte de oprirea motorului. ce poate fi parcursã cu cantitatea de combustibil existentã în rezervor. butonul “TRIP” 72 Atunci când vehiculul depăşeşte din nou 4 km/h. o viteză sub 4 km/h cu motorul pornit. mai puţin de 2 secunde. valoarea autonomiei va fi recalculată în funcţie de combustibilul consumat înainte de oprirea motorului. La unele versiuni. Autonomia vehiculului este calculatã þinându-se cont de consumul mediu de carburant din ultimele 5 minute ale deplasãrii ºi de litri de combustibil existenþi în rezervor.

73 . Diferenþa dintre consumul mediu ºi consumul instantaneu constã în faptul cã primul este calculat la fiecare 10 secunde în timp ce al doilea este calculat la fiecare secundã. display-ul va afişa: Trip Computer – Consum mediu Consumul mediu reprezintã media dintre distanþa parcursã de vehicul ºi cantitatea de combustibil consumatã de la începutul cãlãtoriei. La unele versiuni. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m.Trip Computer – Distanþa parcursã La unele versiuni.

Trip Computer – Vitezã medie La unele versiuni. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----” până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. 74 .Trip Computer – Consum instantaneu La unele versiuni.

cu excepţia autonomiei si a consumului instantaneu. display-ul va afişa: 75 . La unele versiuni. este necesară resetarea tuturor datelor Trip Computer.Trip Computer – Duratã cãlãtorie Atunci când durata călătoriei ajunge la 99:59 h.

76 .Resetarea Trip Computer Dacã þineþi apãsat butonul TRIP cel puþin 2 secunde. cu excepþia informaþiilor referitoare la autonomie ºi consum instantaneu. se vor reseta datele furnizate de Trip Computer.

prin apăsarea butonului Trip cel puţin 2 secunde.Trip B dispune de o resetare independentă a datelor ce poate fi realizată. atunci când datele sunt vizualizate pe display. Sistem FPS – Întrerupãtor inerþial Display-ul multifuncþional afiºeazã o eventualã intervenþie a întrerupãtorului inerþial. se vor afiºa urmãtoarele: sau 77 . În funcþie de versiune.

timp de 20 secunde pe display se va afiºa perioada pentru care sistemul este activat. se vor afiºa urmãtoarele: sau 78 . se vor afiºa urmãtoarele: sau Iluminarea display-ului multifuncþional la deschiderea portierei/portierelor anterioare La deschiderea ºi închiderea portierelor anterioare. În funcþie de versiune. În funcþie de versiune. display-ul multifuncþional se ilumineazã timp de 10 secunde ºi se pot vizualiza kilometri totali ºi ceasul digital.Sistemul Follow me home Dacã acest sistem este activat.

după câteva secunde. – display-ului multifuncþional. – comenzilor sistemului de încãlzire/climatizare. la ecranul standard sau la ecranul anterior prin apăsarea butoanelor MODE sau TRIP. N O Revenire automată. a display-ului multifuncþional ºi a butoanelor de comandã Aceastã funcþie. procedaþi dupã cum urmeazã: Butoanele N/ O reglează nivelul luminozităţii. 79 . – display-ului radio-ului. atunci când luminile exterioare sunt aprinse permite reglarea (creºterea/descreºterea) nivelului luminozitãþii a: – tabloului de bord. cu ajutorul butoanelor N ºi O. Pentru efectuarea reglãrilor.Reglarea luminozitãþii instrumentelor de bord. dacã este disponibilã.

MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE AVERTISMENTE GENERALE Semnalizãrile de avarie vizualizate pe display-ul multifuncþional. acþionaþi cu grijã ºi contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. Aceastã semnalizare nu trebuie consideratã exhaustivã ºi/sau o alternativã a celor menþionate în prezentul „Manual de Utilizare”. Aceste semnalizãri sunt sintetice ºi au scopul de a sugera acþiunile prompte pe care ºoferul trebuie sã le adopte când apare o defecþiune la vehicul. IMPORTANT Când martorul (õ) se aprinde pe tabloul de bord. care trebuie sã fie citit cu atenþie ºi în întregime. În paginile urmãtoare sunt descrise câteva exemple de situaþii în care un martor se poate aprinde sau poate apãrea o semnalizare de avarie/avertizare pe display-ul multifuncþional. la unele versiuni pe display-ul multifuncþional. împreunã cu semnalul sonor (reglabil) ºi aprinderea martorului respectiv. 80 . la unele versiuni. sunt însoþite. de mesaje specifice de avertizare. În cazul semnalãrii unei avarii se va face întotdeauna trimitere la cele menþionate în acest capitol.

Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). Acest martor se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când nivelul lichidului de frânã din rezervor scade sub limita minimã. x FRÂNA DE MÂNÃ TRASÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. martorul luminos se aprinde. Martorul de avertizare se aprinde când este trasã frâna de mânã. 81 . verificaþi dacã este trasã frâna de mânã. Dacã martorul luminos se aprinde în timpul deplasãrii. martorul luminos se aprinde. din cauza unor posibile scurgeri.Martor de avertizare Afiºare de display x NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. opriþi-vã imediat si contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

la rotirea cheii de contact la MAR. 82 . se va aprinde martorul. timp de 4 secunde. Atunci când airbag-ul frontal pasager este activat.Martor de avertizare Afiºare de display F AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT (portocaliu) Martorul se aprinde la dezactivarea airbag-ului frontal pasager. apoi se stinge.

sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). cu lumina continuã. Dacã martorul luminos este defect (nu se aprinde). opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. cu cheia de contact în poziþia MAR. (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) dacã existã defecþiuni la sistemul airbag. 83 . acest lucru se va indica prin clipirea pentru un interval mai lung decât cel normal de câteva secunde a martorului luminos F ce semnaleazã dezactivarea airbagului frontal pasager . Dacã martorul nu se aprinde sau rãmâne aprins.Martor de avertizare Afiºare de display ¬ DEFECÞIUNE AIRBAG (roºu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este în poziþia MAR. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. Martorul rãmâne aprins.

84 . Dacã martorul rãmâne aprins contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul (dacã motorul merge la ralanti.Martor de avertizare Afiºare de display w BATERIE DESCÃRCATÃ (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. stingerea acestuia se poate produce cu o micã întârziere).

Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu un semnal sonor ºi un mesaj afiºat pe display). dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul. 85 .Martor de avertizare Afiºare de display v PRESIUNE SCÃZUTÃ ULEI DE MOTOR (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

Martorul se aprinde împreunã cu un semnal sonor (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display) atunci când motorul este supraîncãlzit. procedaþi dupã cum urmeazã: – condiþii normale de condus: opriþi vehiculul ºi motorul ºi verificaþi dacã nivelul lichidului de rãcire nu se aflã sub nivelul MIN.Martor de avertizare Afiºare de display ç TEMPERATURÃ RIDICATÃ LICHID RÃCIRE MOTOR (roºu) Dacã motorul este cald nu desfaceþi ºi nu atingeþi capacul rezervorului lichidului de rãcire: pericol de ardere. Dacã se aprinde în timpul deplasãrii.Verificaþi dacã existã scurgeri. continuarea pe pagina urmãtoare 86 . dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. Dacã atunci când reporniþi vehiculul martorul luminos se reaprinde. În acest caz aºteptaþi câteva secunde pentru a permite rãcirea motorului. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. apoi deschideþi încet ºi cu grijã capacul. La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. asigurând-vã cã nivelul este între MIN ºi MAX. completaþi cu lichid de rãcire.

þineþi motorul pornit ºi acceleraþi uºor înainte de a-l opri. apoi opriþi motorul. În cazul unei utilizãri intense a autovehiculului. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire conform celor descrise anterior.Martor de avertizare Afiºare de display ç continuare din pagina precedentã – autovehicul supraîncãrcat (spre exemplu când urcaþi o rampã cu rulota ataºatã sau când vehiculul este supraîncãrcat): reduceþi viteza iar dacã martorul rãmâne aprins. 87 . opriþi vehiculul. Aºteptaþi timp de 2-3 minute lãsând motorul pornit ºi uºor accelerat fapt care activeazã circulaþia lichidului de rãcire.

La unele versiuni. 88 . cu vehiculul în miºcare.Martor de avertizare Afiºare de display ´ ÎNCHIDEREA INCORECTÃ A PORTIERELOR (roºu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când una sau mai multe portiere sunt perfect închise. semnalizarea portierelor deschise se face si prin intermediul unui semnal sonor. Simbolurile (¯) / ( ) ce apar pe display indicã închiderea incompletã a portierelor de pe partea stângã/ dreaptã.

Martor de avertizare Afiºare de display è DEPêIREA LIMITEI DE VITEZà (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când vehiculul depãºeºte limita de vitezã setatã. Pentru unele versiuni: 89 .

martorul va clipi timp ce 10 secunde.Martor de avertizare Afiºare de display < CENTURÃ DE SIGURANÞÃ NEFIXATÃ (roºu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. 90 . indiferent dacã centurile de siguranþã sunt fixate sau nu.

cu posibile consecinþe precum creºterea emisiilor toxice. În aceste condiþii vã puteþi continua deplasarea însã fãrã a solicita prea mult motorul ºi fãrã a rula cu viteze mari. încercând sã evitaþi situaþiile care ar putea cauza reaprinderea martorului ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. scãderea performanþei. Contactaþi cât puteþi de repede o Reprezentanþã Fiat. martorul de pe tabloul de bord se va aprinde. circulaþi la turaþii reduse pânã când martorul se va stinge.Martor de avertizare Afiºare de display U DEFECÞIUNE LA SISTEMUL CONTROL MOTOR (portocaliu) În condiþii normale. Martorul se stinge dacã defecþiunea este remediatã. Utilizarea prelungitã a vehiculului când acest martor este aprins poate cauza deteriorarea sa. Dacã martorul rãmâne aprins sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display ºi cu o avertizare sonorã): – cu luminã continuã: semnaleazã o defecþiune la sistemul de alimentare/aprindere. la rotirea cheii în poziþia MAR. – cu luminã intermitentã: posibilã deteriorare a catalizatorului. Dacã martorul clipeºte. manevrabilitate dificilã ºi consum ridicat de combustibil. continuaþi-vã cãlãtoria cu vitezã moderatã. 91 . dar trebuie sã se stingã imediat. Aprinderea iniþialã indicã faptul cã martorul funcþioneazã corect. însã defecþiunea va fi memoratã de sistem. eliberaþi pedala de acceleraþie.

92 . În acest caz contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã martorul clipeºte. înseamnã cã existã o anomalie.Martor de avertizare Afiºare de display ç REZERVA COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când în rezervor au mai rãmas aproximativ 7.5 – 9 litri de combustibil.

sistemul de frânare este în stare de funcþionare. Vã recomandãm sã contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display > DEFICIENÞÃ SISTEM ABS (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este rotitã în poziþia MAR. 93 . dar fãrã asistenþa suplimentarã ABS. În acest caz. dar trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu avertizarea sonorã) atunci când sistemul este ineficient.

Martor de avertizare Afiºare de display x + > INEFICIENÞA DISTRIBUITORULUI ELECTRONIC AL FORÞEI DE FRÂNARE (EBD) Aprinderea simultanã a martorilor ºi (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când motorul funcþioneazã. Conducând extrem de atent. semnaleazã o defecþiune la sistemul EBD. frânarea violentã poate produce blocarea prematurã a roþilor posterioare. În acest caz. contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. 94 . cu riscul derapajului.

Martor de avertizare

Afiºare de display

Y

DEFECÞIUNEA SISTEMULUI DE PROTECÞIE – FIAT CODE (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR, martorul trebuie sã clipeascã o singurã datã, apoi trebuie sã se stingã. Aprinderea permanentã a martorului (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) cu cheia în poziþia MAR, indicã o posibilã defecþiune a sistemului. IMPORTANT Aprinderea simultanã a martorilor U ºi Y indicã o defecþiune a sistemului Fiat CODE. Dacã motorul funcþioneazã ºi pe display este afiºat mesajul, contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.

95

Martor de avertizare

Afiºare de display

W

DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când este detectatã o anomalie la: – lumini poziþie, – lumini stop (exclus al treilea stop) sau siguranþa respectivã, – stopuri ceaþã, – grup optic anterior ºi posterior, – lumini plãcuþã numãr înmatriculare, – semnalizatoare. continuarea pe pagina urmãtoare

96

Martor de avertizare

Afiºare de display

continuare din pagina precedentã Defecþiunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate de: unul sau mai multe becuri arse, o siguranþã de protecþie arsã sau o conexiune electricã întreruptã. Afiºarea simbolurilor / pe display semnaleazã o defecþiune a luminilor stânga/dreapta.

97

Martor de avertizare

Afiºare de display

4 5 R

STOPURI CEAÞÃ (portocaliu) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse stopurile de ceaþã. PROIECTOARE CEAÞÃ (verde) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse proiectoarele de ceaþã. SEMNALIZATOR STÂNGA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în jos sau împreunã cu indicatorul dreapta, atunci când este apãsat butonul de avarie.

R

SEMNALIZATOR DREAPTA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în sus sau împreunã cu indicatorul stânga, atunci când este apãsat butonul de avarie.

98

1 LUMINI DE DRUM (albastru) Martorul se aprinde atunci când sunt aprinse luminile de drum. 3 Pentru unele versiuni: FOLLOW ME HOME (verde) Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) când este activatã funcþia “Follow Me Home” (vezi capitolul respectiv). luminile de parcare sau de întâlnire.Martor de avertizare Afiºare de display 3 LUMINI DE POZIÞIE ªI DE ÎNTÂLNIRE (verde) Martorul se aprinde atunci când sunt activate luminile de poziþie. 99 .

Martor de avertizare Afiºare de display è COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul de avertizare se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) în momentul în care se activeazã comutatorul automat inerþial de întrerupere a alimentãrii cu combustibil. Pentru unele versiuni: 100 .

în cazul unor versiuni diesel. Contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. dacã se detecteazã o defecþiune a filtrului combustibil. 101 .Martor de avertizare Afiºare de display è DEFECÞIUNE GENERALÃ (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde atunci când este detectatã o defecþiune a senzorului presiune ulei motor ºi.

Vã recomandãm sã opriþi vehiculul.Martor de avertizare Afiºare de display POSIBILÃ GHEAÞÃ PE CAROSABIL Când temperatura exterioarã ajunge sau coboarã sub 3°C. t TEMPERATURÃ EXCESIVÃ CUTIE VITEZE AUTOMATÃ “SPEEDGEAR” (roºu) Martorul se aprinde permanent pe tabloul de bord (împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional reconfigurabil) atunci când uleiul cutiei de viteze a atins temperatura stabilitã. sã menþineþi motorul pornit ºi sã acceleraþi uºor pentru a favoriza rãcirea. pe display-ul multifuncþional se afiºeazã un mesaj de avertizare. 102 . pânã la stingerea martorului de pe tabloul de bord. iar martorul temperaturii clipeºte pentru a-l avertiza pe ºofer asupra posibilei formãri a gheþii pe carosabil.

la unele versiuni este afiºat un mesaj de avertizare pe display-ul multifuncþional reconfigurabil. opriþi imediat motorul ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. Prezenþa apei în circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravã a întregului sistem de alimentare ºi funcþionarea neregulatã a motorului.Martor de avertizare Afiºare de display c PREZENÞÃ APÃ ÎN FILTRUL DE COMBUSTIBIL (doar versiunile diesel) (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (sau. probabil a pãtruns apã în rezervor: în acest caz. 103 . la unele versiuni se afiºeazã un mesaj pe display-ul multifuncþional) atunci când a intrat apã în filtrul de combustibil. Dacã martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord sau. Dacã martorul luminos se aprinde imediat dupã ce aþi alimentat. contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru remedierea acestei probleme.

martorul se stinge atunci când bujiile au ajuns la temperatura prestabilitã. Porniþi motorul imediat dupã stingerea martorului. 104 . este posibilã aprinderea martorului pentru o duratã imperceptibilã de timp.Martor de avertizare Afiºare de display m BUJII INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) La rotirea cehii de contact în poziþia MAR. IMPORTANT Atunci când temperatura exterioarã este ridicatã. martorul de pe tabloul de bord se aprinde.

Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru rezolvarea acestei probleme. m DEFECÞIUNE LA SISTEMUL BUJIILOR INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) în cazul unei defecþiuni la sistemul de încãlzire a bujiilor. Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru a elimina defecþiunea.Martor de avertizare Afiºare de display c AVARIE SENZOR FILTRU COMBUSTIBIL (versiuni diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când se sesizeazã o defecþiune a senzorului filtrului de combustibil. 105 .

5 – Aeratoare (sub scaun) distribuire aer picioare pasageri posteriori. 42 106 . P4E02782 fig. 3 . 2 .Aeratoare dezaburire parbriz.Aeratoare centrale ºi laterale orientabile. 4 – Aeratoare laterale distribuire aer zonã picioare pasageri anteriori.SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT 1 .Aeratoare dezaburire geamuri laterale anterioare.

buton pentru activarea ventilatorului. 43 fig. 45 A . – în poziþia . eliminând funcþia de admisie a aerului din exterior. P4E02783 P4E02784 fig.Comandã pentru orientarea lateralã a fluxului de aer. C . 44 fig. D .Comandã pentru reglarea debitului de aer: – în poziþia ô: aerator deschis. C . 43-34 Aeratoarele pot fi orientate în sus în jos ºi lateral. 44.buton pentru reglare temperaturã aer (dozare cald ºi rece).AERATOARE ORIENTABILE ªI REGLABILE fig. SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE COMENZI fig. B .Aerator fix pentru geamuri laterale fig. Aeratoarele pot fi orientate în sus sau în jos. B .: aerator închis.cursor setare funcþie recirculare aer. A . 45 107 P4E02769 .buton distribuire aer.

4) Cursor funcþie recirculare aer: pentru a obþine o încãlzire mai rapidã. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. se recomandã dezactivarea funcþiei. μ pentru a distribui aer cald cãtre zona picioarelor ºi aer mai rece prin aeratoarele centrale ºi cele de pe planºa de bord. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Parbriz ºi geamuri laterale 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie (rotit complet cãtre dreapta). 5) Cursor funcþie recirculare aer: în poziþia ¶. IMPORTANT Cu butonul distribuire aer la . FUNCÞIA DE VENTILAÞIE 1) Aeratoare centrale ºi laterale: deschise complet. Pentru optimizarea funcþiei dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale).este distribuit aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). închideþi aeratoarele centrale (prin rotire în poziþia . mutaþi cursorul funcþie recirculare aer în poziþia v. recirculare aer din habitaclu. Funcþia se dezactiveazã automat dupã aproximativ 30 minute.FUNCÞIA DE ÎNCÃLZIRE 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie. 4) Buton distribuire aer D: acul la O. 3) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. w pentru încãlzirea rapidã. 4) Cursor pentru recircularea aerului în poziþia ¶. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. acþionaþi comenzile pentru a menþine condiþiile de vizibilitate maximã. 3) Buton distribuire aer D: acul la -. 2) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona albastrã. 3) Buton distribuire aer D: acul la: ƒ pentru a încãlzi zona picioarelor ºi pentru a dezaburi parbrizul. Lunetã Apãsaþi butonul (. Dupã dezaburirea lunetei. Dupã dezaburire/degivrare. 108 .

3 sau 4 -. B . oprind funcþie de admisie aer din exterior. P4E02769 D . nu trebuie folosit fluidul R12 deoarece nu este compatibil cu componentele sistemului. se activeazã doar circularea aerului din habitaclu. activarea funcþiei ajutã la rãcirea aerului din habitaclu. ºi este semnalatã de aprinderea ledului de pe buton. COMENZI fig.buton pentru distribuirea aerului. deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. În poziþia 0p.Cursor activare funcþie recirculare aer.Buton reglare temperaturã în habitaclu (aer cald/rece). Sub nici o formã.) Se recomandã sã nu folosiþi pentru mult timp aceastã funcþie. fig. 46 109 . Activarea sistemului de aer condiþionat este posibilã doar dacã indicatorul butonului este poziþionat la 1. Aceastã funcþie este utilã atunci când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. tunel. etc. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. activarea sistemului de aer condiþionat este opritã. SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ Sistemul foloseºte lichid de rãcire R134a care nu va polua mediul în cazul scurgerii accidentale. 2.Funcþia de recirculare aer Cu cursorul în poziþia v. 46 A .Buton pentru activarea ventilatorului ºi pentru activarea/ dezactivarea sistemului de aer condiþionat. C . IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este ridicatã. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare a aerului în zile ploioase/friguroase.

SISTEM DE CLIMATIZARE (rãcire) Pentru obþinerea unei rãciri rapide în habitaclu. ci folosiþi sistemul de încãlzire ºi ventilaþie (vezi capitolul precedent). în dreptul -. 3 minute pentru a permite schimbul de aer cu mediul. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Sistemul de aer condiþionat este foarte util pentru accelerarea dezaburirii. 3) Cursorul B poziþionat la v. se recomandã dezactivarea dispozitivului. Lunetã Apãsaþi butonul (. autovehiculul este dotat cu un sistem de climatizare care funcþioneazã astfel: 1) Buton pentru controlul temperaturii aerului A: sã indice sectorul albastru (rotit maxim la stânga). 5) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C-fig. 4) Butonul pentru distribuirea aerului sã indice -. 2) Butonul pentru temperatura aerului sã indice sectorul roºu (rotit la maximum spre dreapta) în perioada rece ºi sectorul albastru (rotit maxim spre stânga). verificaþi ca toate aeratoarele sã fie deschise. mai ales în cazul în care vehiculul a fost parcat în soare. în zilele calde. lãsaþi geamurile anterioare deschise complet pentru 2. reglaþi butoanele pentru a pãstra geamurile în condiþii maxime de vizibilitate. 5) Funcþia de recirculare a aerului închisã. Dupã dezaburire. IMPORTANT! Cu butonul pentru distribuirea aerului în poziþia .) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). poziþionat pe viteza 4. deoarece usucã aerul. Este suficient sã reglaþi comenzile pentru dezaburire ºi sã porniþi aerul condiþionat apãsând butonul C-fig. 46.este admis aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. 4) Butonul pentru distribuirea aerului D în dreptul O. Dispozitivul se dezactiveazã automat dupã 30 de minute. butonul sã indice ¶. 6) Pentru a accelera rãcirea în habitaclu. Dupã dezaburire. Parbriz ºi geamuri laterale 1) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C. 46. 3) Butonul ventilatorului sã indice vitezã maximã. 2) Butonul ventilatorului C. ÎNCÃLZIRE Pentru funcþiile de încãlzire ºi ventilaþie. 110 . Pentru optimizarea funcþiei de dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale) închideþi aeratoarele centrale (prin rotire buton în poziþia . nu deschideþi aerul condiþionat. Pentru a modera rãcirea: mutaþi cursorul de recirculare în poziþia ¶. crescând temperatura ºi reducând viteza ventilatorului.

deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. ideogramele ºi simbolurile anumitor comenzi de pe planºa de bord. tunel. 48 111 P4E02786 . etc. Lumini de întâlnire fig. 48 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia 6 în poziþia 2.RECIRCULARE Când cursorul este în poziþia v se activeazã doar funcþia de recirculare a aerului din habitaclu. se ilumineazã tabloul de bord. Lumini de poziþie fig. P4E02785 fig. Luminile exterioare pot fi activate doar când cheia de contact este în poziþia MAR (cu excepþia funcþiei "Follow Me Home"). MANETE MANETA DIN PARTEA STÂNGA Conþine comenzile luminilor externe ºi a semnalizatoarelor. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 3. 47 fig. activarea acestei funcþii accelereazã rãcirea aerului din habitaclu. Odatã cu luminile exterioare. Aceastã funcþie este utilã când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic.) Sunteþi sfãtuit sã nu o folosiþi pentru mult timp. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este foarte ridicatã. 47 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia O în poziþia 6. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare în zile ploioase/friguroase.

Semnalizatoare fig. Pe tabloul de bord se aprinde intermitent martorul y. P4E02787 fig. P4E02788 Sistemul „Follow me home” Aceastã funcþie poate fi folositã pentru iluminarea zonei din faþa vehiculului prin tragerea manetei înspre volan atunci când cheia de contact este fie în poziþia STOP fie extrasã fig.pentru semnalizare dreapta. 51 Miºcaþi maneta: în sus . Menþineþi maneta trasã spre volan mai mult de douã secunde pentru a opri aceastã funcþie. Trageþi maneta cãtre volan când doriþi sã stingeþi luminile de drum. Folosiþi funcþia la mai puþin de 2 minute dupã oprirea motorului. Dacã doriþi sã semnalizaþi o schimbare de bandã pentru care este nevoie de o miºcare foarte uºoarã a volanului miºcaþi maneta în sus sau în jos. 49 fig. 50. Semnalizatoarele de direcþie se vor opri automat atunci când vehiculul revine pe traiectoria rectilinie. 49 Se aprind când inelul este în poziþia 2 ºi se împinge maneta înspre planºa de bord. în jos . Clipirea farurilor fig. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 1. Cu fiecare nouã acþionare a manetei.pentru semnalizare stânga. uºor. 50 Trageþi maneta înspre volan (poziþie instabilã). Maneta va reveni în poziþie neutrã imediat ce o eliberaþi.Lumini de drum fig. 50 fig. 51 112 P4E02789 . perioada de activare a funcþiei este mãritã cu câte 30 secunde pânã la o duratã maximã de 5 minute dupã care se stinge automat. fãrã sã atingeþi poziþia stabilã.

ºtergãtor oprit. ªtergãtoarele de parbriz vor fi acþionate automat dacã þineþi tija trasã mai mult de jumãtate de secundã. Acþionaþi maneta repetat ºi rapid (mai puþin de jumãtate de secundã) pentru a uda bine parbrizul înaintea activãrii ºtergãtoarelor. ªtergãtoarele de parbriz mai acþioneazã de trei ori dupã eliberarea manetei. la unele versiuni pot exista patru tipuri de intermitenþã (de la încet la rapid fig. la o distanþã mai mare de timp.temporarã continuã: când se elibereazã.ºtergere intermitentã. 53 fig. 0 . 1 . La anumite versiuni. 52 Acest mecanism funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR.MANETA DIN PARTEA DREAPTÃ Conþine toate funcþiile pentru curãþarea parbrizului. maneta revine în poziþia 0 ºi dezactiveazã automat ºtergãtorul de parbriz. 54 intrã în funcþiune jetul de lichid pentru parbriz. 4 .ºtergere continuã lentã. ªtergãtor/spãlãtor de parbriz fig. 54 113 P4E02792 . Spãlare inteligentã fig. Trãgând maneta spre volan fig. ºtergãtoarele acþioneazã ºi a patra oarã. 54 Trageþi maneta cãtre volan pentru a direcþiona un jet de lichid spre parbriz ºi pentru a acþiona ºtergãtoarele dintr-o singurã miºcare. 3 . 2 . 52 fig.ºtergere continuã rapidã. 53). P4E02790 P4E02791 fig.

apãsaþi întrerupãtorul A. 56 Sunt poziþionate deasupra aeratoarelor centrale. Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. ÎNTRERUPÃTOARE DE COMANDÃ fig. Proiectoarele de ceaþã sunt dezactivate când cheia de contact revine la poziþia STOP. ªoferul trebuie sã respecte legislaþia în vigoare.COMENZI LUMINI DE AVARIE fig. Proiectoare de ceaþã (unde sunt prevãzute) Întrerupãtorul B: pentru activarea proiectoarelor de ceaþã. Pentru dezactivare. P4E02771 fig. Lunetã termicã Întrerupãtorul C: pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. ledul întrerupãtorului va lumina intermitent. trebuie reaprinse. oricare ar fi poziþia cheii de contact. trebuie sã aveþi luminile exterioare aprinse. Când folosiþi unul dintre aceste întrerupãtoare. 56 114 P4E02772 . Când sunt activate. apãsaþi din nou întrerupãtorul. Proiectoarele de ceaþã se opresc când cheia de contact revine la poziþia STOP. 55 Pentru a le porni. martorul corespunzãtor se aprinde pe tabloul de bord. La urmãtoarea pornire. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de Codul Rutier din þara în care vã aflaþi. 55 fig. Stopuri ceaþã Întrerupãtorul A: pentru activarea stopurilor de ceaþã. Pentru a le opri. La urmãtoarea pornire. dacã este necesar. dacã este necesar. trebuie reaprinse. trebuie sã aveþi luminile de întâlnire ºi/sau proiectoarele de ceaþã aprinse. simultan cu martorul y de pe tabloul de bord. apãsaþi din nou butonul. Este dotatã cu temporizator care o închide automat dupã 30 de minute de funcþionare.

atunci când luminile exterioare sunt deschise. 57 Este un întrerupãtor de siguranþã care acþioneazã în cazul unui accident prin oprirea alimentãrii cu combustibil ºi oprirea motorului.COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL fig. se aprinde o luminã interioarã B-fig. La deschiderea torpedoului. Dacã nu observaþi nici o scurgere de combustibil iar vehiculul se prezintã în stare de funcþionare. 59 fig. P4E02840 fig. nu uitaþi sã rãsuciþi cheia de contact la STOP pentru a evita descãrcarea bateriei. 60 115 . trageþi de A. apãsaþi butonul A pentru reactivarea sistemului de alimentare. 57 fig. P4E00110 P4E02152 Nu mergeþi cu torpedoul deschis: pasagerul poate avea de suferit în cazul unui incident. ACCESORII INTERIOARE TORPEDO fig. Dacã în urma unui accident simþiþi miros de combustibil sau observaþi cã existã scurgeri la sistemul de alimentare. Dupã accident. 59 Pentru deschidere. nu resetaþi acest buton pentru a evita riscul unui incendiu. 60.

pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. 116 . Plafoniera se aprinde în douã moduri distincte în funcþie de poziþia întrerupãtorului A: P4E02154 1: aprinsã permanent (ON). pentru 7 secunde. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). Temporizare plafonierã Pe anumite versiuni. OFF: plafonierã opritã. Temporizarea este întreruptã la aducerea cheii de contact în poziþia MAR. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. – la deschiderea unei portiere. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. Temporizare la coborârea din vehicul Dupã ce aþi scos cheia din contact. la urcarea ºi coborârea din vehicul. se activeazã douã dispozitive logice de iluminare. pentru 3 minute. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). Temporizarea se opreºte automat dupã blocarea portierelor. în funcþie de poziþie. 2: stins (OFF). 61 Temporizare la urcarea în vehicul Plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – la deblocarea portierelor anterioare. pentru 3 minute. pentru 7 secunde. plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – în timpul a douã minute de la oprirea motorului. noaptea sau în locuri neluminate. pentru 3 minute. 3: stinsã permanent (OFF). Plafonierã spot Întrerupãtorul B-fig.PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. – la deschiderea unei portiere. comandã spotul luminos: 1: aprins (ON). chiar cu portierele închise. fig. pentru 15 secunde. 2: se aprinde automat când se deschide o portierã anterioarã. ON: plafonierã pornitã. 61.

OFF: plafonierã opritã. Bricheta atinge temperaturi foarte ridicate. 63 Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. acesta revine la poziþia iniþialã fiind gata de utilizare. 64 117 . Apãsaþi butonul A al brichetei. 64 Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. BRICHETA fig. SCRUMIERA Nu puneþi hârtii în scrumierã: contactul cu þigãri aprinse ar putea produce un incendiu. Aveþi grijã cum o manevraþi ºi asiguraþi-vã cã nu este folositã de copii. dupã circa 15 secunde. IMPORTANT Asiguraþi-vã de fiecare datã cã bricheta s-a stins. Existã pericolul de incendiu sau arsuri. P4E02841 fig. ON: plafonierã pornitã.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ fig. 63 P4E02494 fig.

Parasolarul ºoferului este dotat cu un spaþiu depozitare documente. iar în partea pasagerului parasolarul este prevãzut (la unele versiuni) cu oglindã fig. acþionaþi în sensul indicat de sãgeþi. P4E02795 P4E02156 fig. 66 fig. 66 Pentru locurile posterioare. 65 Este poziþionatã pe consola centralã. 65 fig. scrumiera se poate extrage.Pentru locurile anterioare fig. Pentru locurile posterioare fig. 68. Pentru a o deschide. existã o scrumierã pe panoul portierei din partea dreaptã. apãsaþi butonul A. 68 118 P4E02310 . PARASOLARE Acestea sunt situate de o parte ºi de alta a oglinzii interioare. Pentru utilizare sau extragere. Miºcarea lor se face sus/jos ºi lateral. Pentru a putea fi curãþatã.

P4E02126 Închiderea din afara vehiculului Cu portierele închise.PORTIERE PORTIERE LATERALE Înainte de a deschide o portierã. 72 este dezactivat. 71 119 P4E02159 . 70 fig. 70. Deschiderea din afara vehiculului Introduceþi cheia în una din portierele anterioare. Închidere: închideþi portiera ºi acþionaþi mânerul A. 69 fig. Autovehiculul este dotat cu un sistem de închidere centralizatã. La acþionarea mânerului A-fig. Închidere: închideþi portierele ºi apãsaþi mânerul A. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor posterioare Deschidere: trageþi mânerul A-fig. Portiera se deschide dacã dispozitivul de siguranþã copii A-fig. Astfel se blocheazã ºi portierele posterioare. rotiþi cheia în poziþia 2-fig. rotiþi în poziþia I-fig. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor anterioare Deschidere: ridicaþi mânerul A-fig. 69. 71. 69 ºi trageþi de mâner în direcþia indicatã de sãgeatã. asiguraþi-vã cã manevra poate fi efectuatã în deplinã siguranþã. 71 al portierelor posterioare se obþine doar deschiderea / închiderea portierei respective. P4E02127 fig.

dispozitivul va funcþiona normal. În aceste douã minute puteþi deschide/închide manual portierele. atunci când cheia de contact este în poziþia MAR: A . 73 Pe cotiera de pe portiera ºoferului sunt dispuse douã butoane ce comandã. IMPORTANT Dacã una dintre portiere nu este închisã bine sau dacã existã o problemã în circuitul electric. Utilizaþi întotdeauna acest dispozitiv dacã transportaþi copii. Dispozitivul rãmâne activate chiar dacã portierele sunt deschise de pe telecomandã. Apãsaþi butoanele pentru a deschide geamurilor. el se va opri din nou douã minute. închiderea centralizatã se dezactiveazã dupã mai multe încercãri pentru douã minute. 73 120 . Dacã defecþiunea a fost eliminatã. Se activeazã prin introducerea ºi rotirea vârfului cheii de contact în Afig. GEAMURI ACÞIONATE ELECTRIC Comenzi anterioare fig. Pe cotiera de pe portiera pasagerului se aflã un buton ce acþioneazã doar geamul respectiv. P4E02835 fig. Trageþi de buton pentru a închide geamurile.geam anterior stânga. 72. B . Poziþie 2 – dispozitiv activat (martorul de culoare galbenã certificã activarea dispozitivului). Dupã cele douã minute centrala este din nou activã. 72 P4E01612 fig. Poziþie 1 – dispozitiv dezactivat.geam posterior dreapta.DISPOZITIV SIGURANÞÃ COPII Serveºte la împiedicarea deschiderii din interior a portierelor posterioare. dacã nu. fãrã ca sistemul electric sã intervinã.

75. Nu acþionaþi maneta de deschidere în timpul mersului. în timpul acþionãrii. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL fig. 74 Pentru deschiderea/închiderea geamului. lãsaþi portbagajul ºi apãsaþi pânã se aude clicul de închidere. Când coborâþi. Portbagajul este iluminat de o plafonierã ce se aprinde la deschiderea acestuia. Maneta B (unde existã) serveºte la deschiderea uºiþei rezervorului de combustibil. se activeazã funcþionarea automatã: geamul se opreºte la finalul cursei (sau la apãsarea din nou a butonului). maneta A poate avea diferite forme.La unele versiuni. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. PORTBAGAJ DESCHIDEREA/ÎNCHIDEREA PORTBAGAJULUI Pentru deschiderea din exterior. dacã se apãsã butonul de pe cotiera ºoferului timp de peste jumãtate de secundã. folosiþi cheia de contact fig. P4E02122 fig. luaþi întotdeauna cheia din contact. Pentru deschiderea din interior: ridicaþi maneta A-fig. Pentru închidere. 75 121 P4E02481 . 76 poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului (unde existã). pentru a evita ca geamurile acþionate accidental sã nu constituie un pericol pentru pasagerii rãmaºi la bord. Folosirea improprie a comenzilor electrice poate constitui un pericol. folosiþi mânerul A. 74 fig. În funcþie de model. În primul rând.

77 din locaºul respectiv B-fig. 77 cu ajutorul butonului C-fig. 79 122 . 76 P4E02715 P4E02482 P4E02123 fig. plus cã gazul de eºapare poate fi absorbit în interior. este posibilã extinderea portbagajului. fig. desfaceþi centura Afig.Deplasarea cu portbagajul deschis nu este numai ilegalã. IMPORTANT În cazul rabatãrii banchetei posterioare. 78 fig. pentru a evita proiectarea lor peste pasageri în caz de frânare bruscã. dupã rabatarea banchetei. 78 de pe capacul mobil al portbagajului. Nu umpleþi portbagajul peste greutatea maximã admisã (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). prindeþi catarama în locaº A-fig. înainte de a efectua operaþia. rabatând parþial sau total bancheta posterioarã. 77 ºi. P4E02716 EXTINDEREA PORTBAGAJULUI În funcþie de versiune. 77 fig. dar împiedicã ºi vizibilitatea plãcuþei de înmatriculare. Asiguraþi-vã cã obiectele din portbagaj sunt bine ancorate.

81 123 . trãgând mânerele în sensul de mers A-fig. 79. astfel încât cã nu împiedice fixarea spãtarului. 80 P4E02483 fig. Asiguraþi-vã cã sunt bine fixate. P4E02484 Dupã ce aþi efectuat rabatarea.1) Introduceþi în locaºuri cataramele ºi centurile de siguranþã fig. 77. reglaþi înãlþimea fasciculelor luminoase ale farurilor (vezi paragraful "Faruri" din acest capitolul). 69 poziþionate în spatele tetierelor posterioare. Cu bancheta divizatã. Un bagaj greu nefixat poate provoca rãni pasagerilor. Chiar ºi aºa. 4) Apãsaþi complet tetiera. folosind una omologatã ºi fixatã corespunzãtor. astfel încât sã ajungã la nivelul înãlþimii portbagajului. fig. Dacã în zona în care conduceþi staþiile de benzinã sunt rare ºi doriþi sã transportaþi benzinã în canistrã. 3) Eliberaþi spãtarul trãgând pârghiile laterale A-fig. trãgând centurile spre exterior. sã nu loveascã celelalte elemente ºi sã nu se deterioreze. ATENÞIE Dacã transportaþi mai multã greutate în portbagaj pe timp de noapte. 79. Pentru readucerea în poziþie normalã: 1) Readuceþi spãtarul în poziþia verticalã. 3) Reglaþi înãlþimea tetierelor posterioare. respectaþi prevederile legale. 5) Rabataþi în faþã spãtarul fig. 70. 2) Rabataþi înapoi perna. creºte riscul de incendiu în caz de accident. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia de utilizare fig. IMPORTANT Înainte de repoziþionarea banchetei posterioare dupã rabatare. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate între pernã ºi spãtar. este posibilã rabatarea separatã a pãrþii dreapta ºi stânga. trecând centurile în lateral. 2) Rabataþi perna banchetei.

82 fig. 83. 84 124 P4E02125 . 2) Apãsaþi levierul A-fig. Atunci când motorul este fierbinte vã puteþi provoca arsuri grave! Nu vã apropiaþi de ventilator. Poate porni chiar ºi cu cheia de contact extrasã. 4) Fixaþi tija în orificiul B din capotã. Dacã tija de susþinere nu este bine fixatã. Înainte de a ridica capota. Efectuaþi aceastã operaþie doar cu vehiculul staþionat. asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt ridicate. 84. 3) Ridicaþi capota ºi scoateþi tija de susþinere din suportul sãu de blocare A-fig. capota ar putea cãdea cu putere. Aºteptaþi rãcirea motorului. 82. P4E02164 P4E02842 fig. AVERTISMENT. 83 fig.CAPOTÃ Pentru a deschide capota: 1) Trageþi maneta A-fig.

fig. 85. Nu depãºiþi masele maxime admise (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). Asiguraþi-vã de fiecare datã cã aþi închis bine capota astfel încât aceasta sã nu se deschidã în timpul deplasãrii. 2) Coborâþi capota pânã la aproximativ 20 cm. Pentru a închide capota: 1) Menþineþi capota ridicatã cu o mânã în timp ce cu cealaltã îndepãrtaþi tija de susþinere A-fig. asiguraþi-vã cã ºuruburile de fixare a barelor transversale sau accesoriile specifice sunt bine strânse. SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ Locurile de fixare vor fi accesibile dupã ce îndepãrtaþi garniturile din punctele indicate în fig. cravatele ºi alte accesorii vestimentare care pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile.Evitaþi eºarfele. 84 din locaºul B ºi fixaþi-o în dispozitivul de blocare. Dupã parcurgerea câtorva kilometri. 85 P4E01632 3) Lãsaþi-o sã cadã. 125 . Acest lucru se poate dovedi extrem de periculos pentru cel care le poartã. Atenþie sã nu loviþi obiectele de pe portbagajul exterior prin deschiderea portbagajului. Capota se va închide automat.

luând bineînþeles mãsurile de precauþie necesare ºi respectând codul rutier al þãrii în care vã aflaþi. Dacã nu aþi condus niciodatã un vehicul echipat cu ABS. sistemul se va opri automat ºi va funcþiona doar sistemul obiºnuit de frânare. este un semn cã sistemul ABS funcþioneazã: ºoferul este astfel atenþionat cã vehiculul circulã la limita condiþiilor de aderenþã ºi cã viteza ar trebui adaptatã la starea carosabilului. dimpotrivã. Dacã se produce o defecþiune ºi în urma acesteia funcþia anti-blocare nu mai este eficientã. De asemenea. iar sistemul devine mai zgomotos. dacã apar defecþiuni. ºoferul simte pedala de frânã pulsând uºor. este recomandat sã exersaþi conducând pe teren alunecos. optimizând astfel aderenþa la carosabil ºi ajutându-vã sã pãstraþi controlul asupra vehiculului în cazul unei frânãri bruºte în condiþii dificile de drum. Aceasta nu înseamnã cã frânele prezintã defecþiuni. 126 . La intrarea în funcþiune a sistemului ABS.ABS Vehiculul poate fi dotat cu un sistem de frânare ABS care împiedicã blocarea roþilor în timpul frânãrii. vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie urmãtoarele informaþii. sistemul de frânare va continua sã funcþioneze ca unul fãrã ABS. Sistemul ABS face parte din sistemul obiºnuit de frânare.

Pentru a exploata la maxim caracteristicile sistemului ABS în caz de nevoie.Avantajul folosirii sistemului ABS constã în pãstrarea controlului deplin asupra vehiculului chiar ºi atunci când frânaþi puternic în condiþii de aderenþã scãzutã. aºadar trebuie sã conduceþi cu grijã pe suprafeþe alunecoase ºi sã nu vã asumaþi riscuri inutile. însã nu are cum sã îmbunãtãþeascã aderenþa la drum. Dacã sistemul ABS se activeazã. Cu toate acestea. 127 . aceasta este un semn cã aderenþa la drum este la limita minimã. aceastã distanþã va creºte pe suprafeþe cu pietriº sau cu zãpadã proaspãt depusã pe un drum alunecos. nu vã aºteptaþi întotdeauna ca distanþa necesarã frânãrii sã fie mai micã: de exemplu. Trebuie sã încetiniþi pentru a vã adapta la condiþiile de aderenþã ale drumului respectiv. respectaþi sfaturile de mai jos: Sistemul ABS asigurã un control mai bun. deoarece acest mecanism împiedicã blocarea roþilor.

128 . pot compromite operarea sistemului de frânare. reduceþi viteza ºi mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru verificarea ºi repararea imediatã a autovehiculului dvs. cauciucuri ºi plãcuþe de frânã numai de marca ºi tipul aprobat de fabricantul lor. martorul de avertizare > se va aprinde pe tabloul de bord. De asemenea. nu vã retrageþi piciorul ºi continuaþi sã apãsaþi. De fapt. sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului. Sistemul este prevãzut ºi cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare numit EBD (Electronic Brake Distribuitor) care ajutã la îmbunãtãþirea calitãþii sistemului de frânare prin intermediul unitãþii de control ABS ºi a senzorilor sãi. funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. sistemul de frânare este încã eficient. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã. În acest caz. în acest caz. În aceste condiþii.Dacã se produce o defecþiune. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. IMPORTANT Vehiculele dotate cu ABS trebuie sã aibã jante. atât în cazul sistemelor tradiþionale cât ºi al sistemelor cu ABS. veþi opri în timpul cel mai scurt posibil în condiþiile respective de drum. Procedând astfel. Frânarea în timpul unui viraj necesitã întotdeauna atenþie maximã chiar dacã sistemul ABS este funcþional. Martorii de avertizare >ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. Dacã se aprinde martorul de avertizare x pentru nivelul minim al lichidului de frânã. indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. Când intrã în acþiune sistemul ABS ºi simþiþi pedala de frânã pulsând. Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. scurgerile de lichid din sistemul hidraulic. În acest caz. conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã. opriþi imediat autovehiculul ºi contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. Acesta este cel mai important sfat pe care trebuie sã îl urmaþi: Dacã urmaþi aceste sfaturi veþi frâna mai eficient în orice situaþie.

umflarea airbag-ului nu se declanºeazã deoarece nu oferã nici o protecþie adiþionalã faþã de centurile de siguranþã ºi. existã un airbag mai mare pentru pasager. o mãsurã în plus ºi nu o alternativã pentru folosirea centurilor de siguranþã care trebuie întotdeauna purtate. Acest dispozitiv constã într-o pernã care se umflã instantaneu. fig. – în planºa de bord. mormanele de pietriº sau zãpadã. P4E01407 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) a fost conceput pentru protecþia pasagerilor în eventualitatea unei ciocniri frontale de severitate medie-ridicatã. protecþia oferitã de airbag este diminuatã. vehicule parcate). În cazul coliziunilor frontale minore (pentru care este suficientã acþiunea de reþinere oferitã de centura de siguranþã) umflarea airbag-urilor nu se declanºeazã. În cazul unui accident. Airbag-ul se umflã instantaneu ºi acþioneazã ca o barierã protectoare între pasagerii anteriori ºi structurile din faþa lor care le-ar putea cauza rãnirea. În coliziunile cu obiecte mobile sau uºor deformabile (cum ar fi indicatoarele rutiere. Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) reprezintã. ar fi zadarnicã. Atunci când se produce o coliziune. ciocniri laterale. declanºeazã umflarea airbagului. prin urmare. 86 129 . ºi în cazul pãtrunderii sub alte vehicule sau bariere protectoare (de exemplu sub un camion sau o barierã de pazã). precum specificã legile din Europa ºi din majoritatea þãrilor non-europene. pentru ºofer. localizatã într-un compartiment special: – în centrul volanului. în consecinþã. ciocniri produse din cauza altor vehicule care vin din spate). În aceste circumstanþe. atunci când este necesar. o unitate electronicã de control proceseazã semnalele primite de la senzorul de decelerare ºi. în ciocniri cu spatele (de exemplu. nedeclanºarea airbag-urilor în astfel de circumstanþe nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect.AIRBAG-URI (unde sunt prevãzute) DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE fig. Airbag-urile se dezumflã imediat dupã aceea. 86 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) este un dispozitiv de siguranþã care intrã în acþiune în cazul unei coliziuni frontale. persoanele care nu poartã centura de siguranþã sunt propulsate înainte ºi pot veni în contact cu airbag-ul în timp ce acesta se umflã. Aºadar. prin interpunerea unei perne între pasager ºi volan sau bord.

87. în acest caz se pot transporta copii. 87 P4E02799 fig. RBAG Dezactivarea se produce folosind cheia de contact în întrerupãtorul special pentru cheie A-fig. În momentul în care airbag-ul este umflat la maxim. 87-88 . fig. Dacã este absolut necesarã transportarea unui copil pe acest loc este posibilã dezactivarea manualã a airbag-ului. AI Aveþi grijã ca întrerupãtorul sã nu se ude accidental. 88 130 P4E02800 Dezactivare manualã airbag pasager fig. Poate cauza distrugerea dispozitivului. Se poate ajunge la acest întrerupãtor doar dacã portiera este deschisã. volumul sãu umple aproape tot spaþiul dintre bord ºi pasager. este absolut interzis transportul copiilor pe scaunul din faþã. Întrerupãtorul are douã poziþii: 1) airbag pasager activat: (poziþie ON P) martorul de pe tabloul de bord este stins. nu poziþionaþi scaune pentru copii pe acest loc. IMPORTANT Acþionaþi întrerupãtorul numai cu motorul oprit ºi cu cheia scoasã din contact. Întrerupãtorul este poziþionat pe partea dreaptã a planºei de bord fig. Martorul F de pe tabloul de bord rãmâne aprins în permanenþã pânã la reactivarea airbag-ului pasager. protejaþi de sisteme de siguranþã speciale pe scaunul anterior. 88.AIRBAG PASAGER Airbag-ul pasager a fost conceput ºi dezvoltat pentru a îmbunãtãþi protecþia unei persoane care poartã centura de siguranþã. PERICOL GRAV: dacã autovehiculul este echipat cu un airbag pasager. 2) airbag pasager dezactivat: (poziþie OFF F) martorul de pe tabloul de bord este aprins.

sistemul trebuie verificat ºi reparat imediat la o Reprezentanþã Fiat. De asemenea trebuie sã i se predea acest manual de utilizare. noul proprietar trebuie sã fie informat asupra metodei de folosire a airbag-urilor ºi a avertismentelor de mai sus. centura de siguranþã. clipeºte timp de alte 4 secunde pentru a semnala cã airbag-ul pasager se va activa în cazul unei coliziuni. Toate operaþiile de verificare.AVERTISMENTE GENERALE Airbag-urile se pot declanºa dacã vehiculul este supus unor ciocniri sau accidente puternice care angajeazã zona inferioarã a caroseriei. În cazul casãrii vehiculului trebuie informatã o Reprezentanþã Fiat pentru a dezactiva sistemul. 131 . În cazul în care martorul de avertizare ¬ se aprinde în timpul deplasãrii (semnalarea unei defecþiuni). Acest fum nu este dãunãtor ºi nu semnaleazã aprinderea vreunui incendiu. Dacã proprietarul vehiculul se schimbã. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea sistemului. trotuare sau obstacole de înãlþime joasã sau cãderea vehiculului în gropi. martorul de avertizare ¬ se aprinde ºi în mod normal trebuie sã se stingã dupã aproximativ patru secunde. dupã care trebuie sã se stingã. Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. Dacã martorul nu se aprinde sau dacã se aprinde în timpul deplasãrii. La apropierea acestor scadenþe. ºi de 10 ani în ceea ce priveºte contactul spiralat. în aer se împrãºtie o cantitate micã de pulbere ºi fum. Dacã un accident a declanºat airbag-urile. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru ca întregul dispozitiv de siguranþã. martorul F (cu întrerupãtor dezactivare airbag frontal pasager în poziþia ON) se aprinde timp de aproximativ 4 secunde. Sistemul airbag-urilor are o valabilitate de 14 ani în ceea ce priveºte sarcina pirotehnicã. unitatea electronicã de control. Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. sistemul de pretensionare sã poatã fi înlocuite. Declanºarea sistemului de pretensionare (dacã este acþionat electric) ºi a airbagurilor frontale ºi laterale se face într-o maniera diferenþiatã de cãtre unitatea de control în funcþie de tipul ciocnirii. Odatã cu declanºarea airbag-urilor. reparaþie ºi înlocuire legate de airbag-uri trebuie efectuate numai de personalul unei Reprezentanþã Fiat. cum ar fi ciocnirile violente de trepte. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. Nedeclanºarea uneia sau a mai multora dintre ele nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect.

astfel încât atunci când airbag-ul se declanºeazã sã se poatã umfla fãrã a întâlni nici un obstacol care v-ar putea cauza rãni grave. Reþineþi faptul cã având cheia în poziþia MAR. Airbag-ul nu înlocuieºte centurile de siguranþã. în faþa pieptului sau cu o pipã. reþineþi cã dacã vehiculul staþioneazã fãrã a avea cheia introdusã ºi rotitã. dacã în cazul unei coliziuni se declanºeazã airbag-urile. în aceste cazuri. nu depãºiþi masele maxime admise (vezi tabelul „Mase” din capitolul „Specificaþii tehnice”). chiar ºi atunci când motorul nu este pornit. În aceste situaþii pasagerii nu beneficiazã de protecþie decât dacã poartã centurile de siguranþã . acestea ar putea produce rãni grave. Þineþi întotdeauna ambele mâini pe volan când conduceþi. sau dacã a fost supusã unor devastãri sau inundaþii sistemul airbag-urilor trebuie verificat de o Reprezentanþã Fiat. airbag-urile se declanºeazã în eventualitatea unui impact. a ciocnirilor din spate sau a rãsturnãrii maºinii. compania Fiat recomandã sã nu aºezaþi niciodatã copii pe scaunul din faþã. a coliziunilor laterale. Dacã vehiculul a fost furatã sau s-a încercat furtul sãu. Funcþionarea corectã a airbag-urilor frontale ºi laterale ºi a sistemelor de pretensionare este asiguratã doar atunci când vehiculul nu este supraîncãrcat. airbag-urile pot fi declanºate la un vehicul care staþioneazã dacã acesta este lovit de un alt vehicul în miºcare. nedeclanºarea airbag-urilor nu poate fi consideratã drept un semn de proastã funcþionare a sistemului. ci ajutã la creºterea eficacitãþii lor. un creion etc. þinut în gurã.Nu aplicaþi autocolante sau alte obiecte pe volan sau pe compartimentul rezervat airbag-ului de pe locul pasagerului. Nu conduceþi cu trunchiul aplecat înainte. 132 . chiar ºi atunci când vehiculul staþioneazã. Aºadar. Nu cãlãtoriþi niciodatã purtând obiecte în braþe. Pe de altã parte.acestea trebuie întotdeauna fixate. Mai mult. airbag-urile frontale nu se declanºeazã în cazul impacturilor la vitezã redusã. menþineþi spãtarul scaunului în poziþie verticalã ºi sprijiniþi-vã bine spatele de el.

O. Aceasta ar cauza deteriorarea iremediabilã a convertorului catalitic.N. nici chiar în caz de urgenþã. Nu folosiþi niciodatã benzinã cu plumb. Cifra octanicã (R. la vehiculul dvs..) nu trebuie sã fie mai micã de 95. fig. Un catalizator ineficient emanã emisii nocive ceea ce duce la poluarea mediului înconjurãtor. 89 P4E02775 133 . oricât de micã ar fi cantitatea.LA STAÞIA DE ALIMENTARE Dispozitivele pentru reducerea emisiilor poluante ce sunt utilizate pe Fiat Albea impun doar folosirea de benzinã fãrã plumb.

92 134 P4E02486 . 91. 91 fig. Dacã uºiþa nu se deschide la acþionarea manetei A-fig. P4E02419 P4E02169 fig. acþionaþi direct asupra uºiþei fig. 90 fig. Buºonul rezervorului de combustibil este prevãzut cu sistem de închidere atunci când vehiculul nu este dotat cu manetã pentru deblocarea uºiþei. acþionaþi cablul de siguranþã B-fig. 92 poziþionat în partea lateralã dreapta a portbagajului. Pentru a-l deschide: 1) Menþinând buºonul pe poziþie (nemiºcat). rotiþi cheia de contact în sensul invers acelor de ceasornic. 90 sau acþionaþi maneta de deschidere A-fig.BUªONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL Pentru a avea acces la buºonul rezervorului de combustibil. 91 (unde este prevãzutã) poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului.

Nu vã aplecaþi prea tare deasupra buºonului rezervorului ºi nu inhalaþi vaporii nocivi. Buºonul este dotat cu un lanþ fig.2) Rotiþi buºonul pânã la deschiderea completã. aºezaþi buºonul pe capacul rezervorului aºa cum se aratã în figura fig. 2) Rotiþi cheia în sensul acelor de ceasornic ºi extrageþi-o. 93 P4E02492 135 . închideþi apoi uºiþa. Pentru a-l închide: 1) Introduceþi buºonul (cu cheie) ºi rotiþi-l în sensul acelor de ceasornic. fig. 3) În timp ce alimentaþi. pânã se aude clicul de fixare. 94. IMPORTANT Închiderea ermeticã poate cauza o presiune uºoarã în rezervor: este normalã producerea unui fâsâit uºor atunci când buºonul este rotit. Nu apropiaþi foc deschis sau þigãri aprinse în apropierea buºonului rezervorului întrucât existã pericol de incendiu. 93 ce îl asigurã pentru a nu fi pierdut.

Rezultatul a fost folosirea unor materiale ºi crearea unor mecanisme care contribuie la reducerea substanþialã sau chiar înlãturarea influenþelor nocive asupra mediului înconjurãtor. fig. înlocuiþi buºonul doar cu unul original. Prin urmare. – sistem de recuperare a vaporilor de combustibil. altfel scade eficienþa recuperãrii vaporilor emiºi.IMPORTANT În caz de pierdere. – sondã Lambda. Fiat Albea este un vehicul care respectã cu uºurinþã cele mai stricte standarde referitoare la poluarea internaþionalã. 94 136 P4E02493 . PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR De la bun început. principiul de bazã în concepþia autoturismului Fiat Albea a fost protejarea mediului înconjurãtor. Dispozitivele folosite pentru înlãturarea emisiilor motorului cu benzinã sunt urmãtoarele: – catalizator trivalent.

de DIESEL MIX (sau un produs similar) în proporþiile specificate pe ambalajul produsului. 137 . În orice caz. Dacã se produce alimentarea în mod accidental cu alte tipuri de combustibil. asiguraþi-vã cã alimentaþi cu motorinã adaptatã anotimpului. Turnaþi aditivul în rezervor înaintea combustibilului.RECOMANDÃRI PRIVIND ALIMENTAREA CU MOTORINÃ Folosiþi doar combustibil diesel în concordanþã cu specificaþiile europene EN590. în funcþie de anotimp. Aditivul DIESEL MIX trebuie adãugat înainte de apariþia reacþiilor datorate frigului. Fluiditatea combustibilului Diesel descreºte la temperaturi joase din cauza parafinei pe care o conþine. va fi necesar sã goliþi ºi circuitul de alimentare cu combustibil. O completare tardivã nu are nici un efect. în combustibil. la munte). în caz contrar. calitatea motorinei de la pompe poate sã nu fie potrivitã. În acest caz. chiar ºi pentru un timp foarte scurt. ºi mai ales dacã utilizarea vehiculului prevede opriri ºi porniri dese la temperaturi scãzute (spre exemplu. se recomandã adãugarea. Pentru a evita astfel de probleme. staþiile de alimentare vând de obicei combustibil de iarnã sau de varã. putând astfel sã cauzeze înfundarea filtrului de combustibil. în timpul anotimpurilor intermediare. nu porniþi motorul ºi goliþi rezervorul. Dacã motorul a fost pornit. caracterizate de temperaturi exterioare cuprinse între 0°C ºi +15°C. Folosirea altor produse sau mixturi ar putea cauza defecþiuni iremediabile ale motorului ºi anularea garanþiei.

138 .

. trebuie acordatã atenþie maximã ºi acestui capitol.............................. 156 ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR............. 150 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR .... pentru a beneficia de toate calitãþile sale...................... sunt specifice Fiat-ului Albea............................................. pentru a PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ ....... în schimb.. 139 ........... 145 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII .......... 144 CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ ................................. 157 Se vor trata numai în majoritate aspecte valabile ºi pentru alte vehicule........... pentru cunoaºterea tuturor aspectelor ce vor ajuta la folosirea optimã a vehiculului Fiat Albea.. mai presus de toate........................... 155 PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE........................ 140 PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ ........................................................... 156 VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII ..... 143 UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE ....... 152 TRACTAREA REMORCILOR............ 157 SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE.......... 154 LANÞURI ANTIDERAPANTE .............................................. Pentru utilizarea cel mai bine a Fiat-ului Albea.....................................UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI nu defecta ºi.............. Ca atare....... 153 PNEURI DE IARNÃ ............. în acest capitol vã vom sfãtui ce trebuie fãcut ºi ce nu trebuie fãcut în conducerea sa.... Altele.................. 142 PARCAREA .................................

Motorul consumã oxigen ºi emite anhidridã carbonicã. monoxid de carbon ºi alte gaze toxice. Nu atingeþi niciodatã cablurile de înaltã tensiune ale sistemului de aprindere atunci când motorul este pornit. PROCEDURA DE PORNIRE IMPORTANT Nu apãsaþi pe acceleraþie înainte de pornirea motorului. IMPORTANT Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR atunci când motorul este oprit. este caracteristic tacheþilor hidraulici: sistemul de distribuþie al motorului 1. apelaþi la procedura de urgenþã (vezi “Pornirea de urgenþã” din capitolul “În caz de urgenþã”) ºi contactaþi urgent Reprezentanþã Fiat. Dacã motorul nu porneºte de la prima încercare. dacã martorul de avertizare rãmâne aprins. care nu prejudiciazã funcþionarea ºi fiabilitatea. se poate sesiza un zgomot amplificat al motorului. Acest fenomen. sã readuceþi cheia în poziþia STOP. Blocul de contact este prevãzut cu un dispozitiv de siguranþã care obligã. De asemenea. dispozitivul împiedicã trecerea din poziþia MAR în poziþia AVV. 3) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei.PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ Este deosebit de periculos sã lãsaþi motorul pornit într-o zonã închisã. 140 . încercaþi cu celelalte chei pe care le-aþi primit. când motorul este pornit. Dacã martorul de avertizare Y rãmâne aprins împreunã cu martorul U atunci când cheia de contact este rotitã la MAR. înainte de a repeta manevra de pornire. Dacã nici acum nu reuºiþi sã porniþi motorul. rotiþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a face o nouã încercare. în caz de ratare a pornirii motorului. 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã.4 8V al Fiat Albea ales pentru a reduce intervenþiile de întreþinere. mai ales dupã o perioadã lungã de staþionare. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. readuceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi la MAR. În primele secunde de funcþionare. 4) Rotiþi cheia de contact la AVV ºi eliberaþi-o de îndatã ce motorul porneºte.

Apãsarea acceleraþiei înainte de oprirea motorului nu are absolut nici un sens ºi nu face decât sã consume combustibil. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când indicatorul temperaturii lichidului de rãcire sã se miºte. Consultaþi capitolul "În caz de urgenþã". sã demaraþi brusc. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. motorul ar trebui lãsat sã-ºi "recapete suflul" înainte de a fi oprit. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. în perioada de rodaj.Se recomandã cã. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. Reþineþi cã pânã ce motorul nu porneºte. adicã sã fie lãsat la ralanti pentru a permite temperaturii din compartimentul motorului sã scadã. PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu recunoaºte codul transmis de cheia de contact (se aprinde martorul de avertizare Y pe tablou de bord) se poate trece la pornirea de urgenþã prin folosirea codului de pe cardul CODE. remorcare sau din pantã întrucât aceasta ar putea cauza scurgerea combustibilului în catalizator ºi deteriorarea sa iremediabilã. IMPORTANT Dupã o cãlãtorie lungã. fãrã a forþa acceleraþia. servofrâna ºi servodirecþia nu vor funcþiona ºi astfel se va depune un efort mai mare pentru a apãsa pedala de frânã sau a roti volanul. sã parcurgeþi distanþe lungi la regim maxim sau sã frânaþi excesiv). OPRIREA MOTORULUI Rotiþi cheia de contact în poziþia STOP atunci când motorul merge la ralanti. sã nu solicitaþi vehiculul la performanþele maxime (de exemplu. PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELOR INERÞIALE Trebuie evitatã pornirea prin împingere. 141 .

Pe tabloul de bord se vor aprinde martorii Y m ºi U. aduceþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a repeta manevra. Clipirea martorului m timp de 60 secunde dupã pornirea motorului semnaleazã o defecþiune a sistemului bujiilor incandescente. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. Dacã nu reuºiþi sã porniþi motorul. IMPORTANT Cu motorul rece. cu cheia de contact în poziþia MAR. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Eliberaþi cheia imediat ce motorul a pornit. 5) Aºteptaþi stingerea martorului m. Dacã aºteptaþi prea mult se pierde avantajul oferit de încãlzirea bujiilor. dacã martorul rãmâne aprins. 7) Rotiþi cheia de contact în poziþia AVV. nu trebuie apãsatã pedala de acceleraþie. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. Dacã. imediat dupã stingerea martorului m. ce va avea loc foarte rapid dacã motorul este cald. Dacã motorului nu porneºte la prima cheie. fãrã a forþa acceleraþia. se poate utiliza vehiculul dar trebuie contactatã cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. 142 . martorul Y rãmâne aprins. 6) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. Dacã motorul porneºte. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când temperatura lichidului de rãcire ajunge la 50°C÷60°C. încercaþi ºi cu celelalte chei din dotare. 4) Aºteptaþi stingerea martorilor Y ºi U. se recomandã sã aduceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi din nou în poziþia MAR. IMPORTANT Cu motorul oprit.PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. 3) Rotiþi cheia de contact în poziþia MAR. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. nu lãsaþi niciodatã cheia de contact în poziþia MAR. la rotirea cheii de contact în poziþia AVV.

Întotdeauna scoateþi cheia din contact atunci când pãrãsiþi autoturismul. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul.PARCAREA Opriþi motorul. De asemenea trebuie evitate manevrele care fac valuri în rezervorul de combustibil. pentru a preveni descãrcarea bateriei. Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR. IMPORTANT În anumite condiþii (de exemplu. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. atât în rezervor. la pornirea motorului pe stradã cu înclinaþie mare) indicatoarele pot arãta cantitãþi de lichid diferite de cele reale. Dacã vehiculul este lãsat pe o pantã abruptã. cât ºi la uleiul din motor. 1 143 P4E01637 . este recomandatã folosirea unei piedici pentru blocarea roþilor. dacã plecaþi de lângã vehicul. fig. trageþi frâna de mânã ºi cuplaþi maneta schimbãtorului de vitezã în treapta 1 sau marºarier. extrageþi cheia ºi blocaþi portierele. în funcþie de poziþie (în rampã sau în pantã) ºi lãsaþi roþile virate.

fiind pe de altã parte necesare nouã sau zece. Martorul de avertizare x se va stinge. dacã sunteþi pe plan înclinat sau cu maºina încãrcatã. Nu conduceþi cu o mânã pe schimbãtorul de viteze. Trageþi levierul în sus atât cât este necesar. Asiguraþi-vã cã preºurile sunt bine întinse ºi nu obstrucþioneazã pedalele. aºteptaþi cel puþin 2 secunde cu pedala de ambreiaj apãsatã pentru a evita deteriorarea angrenajelor. Cu motorul mergând. IMPORTANT Angajaþi în marºarier numai atunci când vehiculul staþioneazã complet. 1 Levierul frânei de mânã este situat între scaunele anterioare.FRÂNA DE MÂNÃ fig. UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE Apãsaþi total ambreiajul înainte de a cupla maneta schimbãtorului de viteze într-una din poziþiile arãtate în diagrama din fig. P4E02843 Pentru mersul înapoi (R). Trebuie sã apãsaþi pânã la capãt ambreiajul pentru a schimba treptele de vitezã în mod corespunzãtor. contactaþi o Reprezentanþã Fiat sã regleze cursa levierului. Presiunea exercitatã. 2 144 . 2 (desenul este de asemenea reprezentat pe mânerul schimbãtorului de viteze). 3) Apãsaþi pedala de frânã atunci când executaþi aceastã operaþie pentru a preveni miºcarea accidentalã a vehiculului. poate uza elemente interne în cutia de viteze. asiguraþi-vã cã vehiculul este oprit ºi. Când cheia este în poziþia MAR ºi aveþi frâna de mânã trasã. chiar ºi dacã þineþi mâna lejer. astfel ca vehiculul sã rãmânã blocat. din poziþia neutrã ridicaþi inelul mobil A cãtre mâner ºi împingeþi levierul la dreapta ºi înapoi. Pentru a elibera frâna de mânã: 1) Ridicaþi uºor frâna de mânã ºi apãsaþi butonul de eliberare A. 2) Menþineþi butonul apãsat ºi coborâþi levierul. fig. ATENÞIE Dacã întâmpinaþi probleme. pe tabloul de bord se va aprinde martorul x. În mod normal sunt suficiente patru sau cinci "clicuri" atunci când parcaþi pe teren drept. De aceea este esenþial ca sub pedale sã nu se afle obstacole.

O alimentaþie uºoarã contribuie la menþinerea unor reflexe bune. – Evitaþi alimentele grele.) nu stã în calea pedalelor. 145 . înaintea unei cãlãtorii lungi. În orice caz. leagãne etc.) sunt fixate corect pe bancheta posterioarã. însã vã recomandãm sã le citiþi pe toate cu atenþie. pe locurile laterale dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în trei puncte. ÎNAINTE DE A URCA LA VOLAN – Asiguraþi-vã cã sistemul de lumini funcþioneazã corespunzãtor. Suntem siguri cã pe multe dintre ele le cunoaºteþi deja. – Potriviþi scaunul ºoferului. – Asiguraþi-vã cã sistemele de reþinere pentru copii (scaune. – Periodic. Cu toate acestea. verificaþi cele menþionate în paragraful „Verificãri necesare înaintea începerii unei cãlãtorii lungi” din acest capitol. comportamentul persoanei de la volan este cel mai important factor de care depinde siguranþa în timpul mersului. acestea fiind în mãsurã sã ofere cea mai sigurã plasare. volanul ºi oglinzile retrovizoare pentru a obþine poziþia optimã pentru condus. compania Fiat a fãcut toate eforturile pentru a le oferi ºoferului ºi pasagerilor un vehicul al cãrei întrebuinþare sã se facã în condiþii de siguranþã maximã. – Ancoraþi obiectele din portbagaj în aºa fel încât sã nu poatã fi proiectate în faþã în cazul unui accident. – Asiguraþi-vã cã nimic (carpete etc. respectaþi cele menþionate în paragraful „Transportul copiilor în siguranþã” din capitolul „Cunoaºterea autovehiculului. – Reglaþi înãlþimea centurilor de siguranþã conform propriei staturi (vezi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului – centuri de siguranþã”). – Evitaþi sã depozitaþi pe bord obiecte care se reflectã pe parbriz. În cele ce urmeazã veþi gãsi o serie de sfaturi simple care vã ajutã sã circulaþi în siguranþã în orice împrejurãri.CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ În proiectarea modelului Fiat Albea. Folosirea de medicamente afecteazã capacitatea de concentrare: citiþi cu atenþie prescripþiile. – Reglaþi tetiera astfel încât sã sprijine capul ºi nu gâtul.

– Nu cãlãtoriþi cu piciorul sprijinit de pedala de ambreiaj. – Înainte de a porni în cãlãtorii mai lungi trebuie sã fiþi apt din punct de vedere fizic ºi psihic. – Prudenþa înseamnã ºi sã puteþi anticipa comportamentul greºit sau periculos al altor ºoferi. roþilor din aliaj sau capacelor de roatã: se poate reduce ventilaþia discului de frânã cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate. iar animalele din autovehicul se gãsesc în compartimentele corespunzãtoare. la frânare. cât ºi toþi pasagerii. sub influenþa drogurilor sau al anumitor medicamente este periculos atât pentru dvs. Aveþi mare grijã la eventuala montare a unui spoiler adiþional. ei se aflã pe locurile special destinate lor. îndeosebi. Purtaþi întotdeauna centurile de siguranþã. 146 . pot veni în calea pedalelor de frânare sau acceleraþie fãcând imposibilã utilizarea lor. acest lucru cauzeazã uzura prematurã a ambreiajului. cã atunci când transportaþi copii. – Respectaþi cu stricteþe regulile de circulaþie ale þãrii în care vã aflaþi ºi. gheaþa sau sarea presãratã pe drum se pot depune pe discurile de frânã reducând astfel eficienþa frânelor la prima acþionare. Nefolosirea centurilor de siguranþã creºte riscul de rãnire sau moarte în cazul unei coliziuni. Nu cãlãtoriþi cu obiecte pe jos în faþa scaunului ºoferului: acestea. Aveþi grijã la poziþia carpetelor: chiar ºi cea mai micã problemã la sistemul de frânare poate face necesarã o cursã mult mai mare a pedalei de frânã decât în mod normal. – Asiguraþi-vã cã.. toþi ceilalþi pasageri poartã centurile de siguranþã. cât ºi pentru ceilalþi participanþi la trafic. Condusul într-o stare psihicã ºi fizicã precarã. Apa. pe lângã dvs. nu depãºiþi limita de vitezã maximã admisã.ÎN TIMPUL CÃLÃTORIEI – Regula cea mai importantã pentru a conduce în condiþii de siguranþã este prudenþa. atât dvs.

– Asiguraþi-vã cã aerul din habitaclu se împrospãteazã neîncetat. Acestea sunt sfaturile noastre pentru rularea pe timp de ploaie: – Reduceþi viteza ºi menþineþi o distanþã mai mare faþã de vehiculele aflate înaintea dvs. În astfel de cazuri. – Menþineþi farurile curate. Orice manevrã este mai dificilã pe un carosabil umed deoarece aderenþa roþilor la drum scade considerabil. – Opriþi la primele semne de somnolenþã: a continua ar însemna un risc atât pentru dvs. – Nu conduceþi niciodatã în pantã cu motorul oprit. – Asiguraþi-vã cã luminile frontale sunt bine poziþionate: dacã sunt dacã sunt prea jos reduc vizibilitatea ºi vã obosiþi ochii. decât cea pe care o pãstraþi ziua: este greu sã estimaþi viteza altor vehicule atunci când nu le vedeþi decât luminile. – Nu treceþi prin acumulãri de apã cu vitezã mare. 147 . þineþi strâns de volan: condusul cu vitezã excesivã în asemenea cazuri poate avea ca efect pierderea controlului asupra vehiculului (acvaplanare). ci opriþi-vã din când în când ca sã vã faceþi puþinã miºcare ºi sã vã recãpãtaþi energia. CONDUCEREA VEHICULULUI PE TIMP DE NOAPTE Iatã regulile cele mai importante pe care trebuie sã le urmaþi atunci când conduceþi noaptea: – Conduceþi cu atenþie sporitã: condusul pe timp de noapte este mai dificil. – Folosiþi luminile de drum doar în afara localitãþilor ºi când sunteþi sigur cã nu deranjaþi alþi ºoferi. iar dacã o faceþi.. – Reduceþi viteza în mod special atunci când drumul nu este luminat. – în condiþii de ploaie abundentã. cât ºi pentru toþi ceilalþi participanþi la trafic. – Pãstraþi o distanþã mai mare faþã de maºinile din faþa dvs. aveþi grijã la animalele care traverseazã drumul. efortul depus la frânare va fi mai mare ºi nu veþi beneficia de avantajul frânei de motor.– Nu conduceþi multe ore continuu. – În afara localitãþilor. – Stingeþi-le de îndatã ce aþi observat altã maºinã pe contrasens ºi nu le reaprindeþi decât dupã trecerea acesteia. aprindeþi luminile de întâlnire chiar ºi în timpul zilei pentru a putea fi observat mai uºor.. în caz contrar manevrarea volanului va fi dificilã. Din acest motiv distanþa de frânare este mult mai mare ºi controlul asupra vehiculului mai slab. vizibilitatea este redusã. CONDUCEREA PE TIMP DE PLOAIE Ploaia ºi suprafeþele de drum ude înseamnã pericol. Dacã sunt prea sus îi pot orbi pe ceilalþi ºoferi. Continuaþi cãlãtoria doar dupã ce vaþi odihnit îndeajuns.

iar distanþele necesare opririi sunt mai lungi. dacã vehiculul este prevãzut. CONDUCEREA ÎN ZONE MONTANE – Când coborâþi. – Reþineþi faptul cã depãºirea în rampã este mai lentã ºi necesitã o distanþã mai lungã. Nu cãlãtoriþi cu luminile de drum aprinse ! IMPORTANT Pe porþiunile de drum cu vizibilitate bunã stingeþi stopurile de ceaþã: lumina lor puternicã i-ar putea deranja pe ºoferii din spatele dvs. – Dacã este necesarã oprirea vehiculului (din cauza unor defecþiuni. – Conduceþi cu vitezã moderatã ºi evitaþi "tãierea curbelor". – Dacã se poate. – Aprindeþi farurile ºi proiectoarele ºi stopurile de ceaþã. Aprindeþi luminile de avarie ºi dacã se poate luminile de poziþie. – Reþineþi faptul cã ceaþa este însoþitã de umezirea carosabilului. ceaþã densã sau pe porþiuni unde este posibilã apariþia norilor de ceaþã: – Adoptaþi o vitezã moderatã. nu intraþi în depãºirea altor vehicule. – În nici o împrejurare nu trebuie sã vã angajaþi în coborâre cu motorul oprit sau cu schimbãtorul de viteze în punctul mort. folosiþi frâna de motor acþionând o treaptã inferioarã de vitezã pentru a evita supraîncãlzirea frânelor. CONDUCEREA PE TIMP DE CEAÞà – Dacã ceaþa este prea densã. Atunci când cãlãtoriþi în condiþii de burniþã. chiar ºi în timpul zilei. Dacã sunteþi depãºit în rampã permiteþi-i vehiculului care vã depãºeºte sã treacã cu uºurinþã. – Pe cât posibil evitaþi accelerarea sau decelerarea bruscã.) încercaþi sã opriþi în afara carosabilului. 148 . sau cu cheia de contact scoasã. etc. Claxonaþi ritmic atunci când auziþi cã se apropie alte vehicule. a vizibilitãþii limitate..– Activaþi comenzile pentru dezaburire (consultaþi secþiunea "Cunoaºterea autovehiculului") pentru a preveni înrãutãþirea condiþiilor de vizibilitate. aºadar orice manevrã este mai dificilã. – Verificaþi periodic starea ºtergãtoarelor de parbriz. – Pãstraþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculele dinaintea dvs. nu porniþi la drum decât dacã este absolut necesar.

CONDUCEREA PE ZÃPADÃ ªI GHEAÞÃ Iatã câteva sfaturi pentru a conduce vehiculul în aceste condiþii: – înainte de a pleca, asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele nu sunt lipite de parbriz. – înlãturaþi zãpada din zona prizei de aer a sistemului de climatizare; – circulaþi cu vitezã moderatã; – folosiþi lanþuri dacã drumurile sunt înzãpezite (vezi capitolul "Lanþuri antiderapante"); – folosiþi preventiv frâna de motor ºi evitaþi frânarea bruscã în orice circumstanþã; – când frânaþi un vehicul neechipat cu ABS, evitaþi blocarea roþilor prin varierea presiunii exercitate pe pedala de frânã; – nu acceleraþi brusc, ºi evitaþi schimbarea bruscã a direcþiei; – pe timp de iarnã, chiar ºi suprafeþele de drum aparent uscate pot prezenta porþiuni de gheaþã.

Aveþi de grijã când conduceþi în zone unde lumina soarelui ajunge mai greu sau care sunt mãrginite de copaci sau pietre în apropierea cãrora gheaþa ar putea sã nu se fi topit încã. – pãstraþi o distanþã mai mare faþã de vehiculul dinaintea dvs.; – nu lãsaþi vehiculul sã staþioneze cu motorul pornit pe perioade îndelungate în zãpada mare; acesta ar putea direcþiona monoxidul de carbon în habitaclu. CONDUCEREA CU ABS ABS este un sistem de frânare care oferã douã avantaje: 1) Împiedicã blocarea roþilor ºi în consecinþã derapajul în cazul opririlor bruºte, în special atunci când aderenþa la drum este scãzutã. 2) Face posibilã frânarea ºi virarea simultanã, adicã îndreptarea vehiculului în direcþia doritã în timpul frânãrii limitatã însã funcþie de aderenþã.

Pentru o folosire optimã a sistemului ABS: – atunci când opriþi brusc sau când aderenþa este scãzutã. veþi simþi o pulsaþie uºoarã a pedalei de frânã. Aceasta semnaleazã intrarea în funcþiune a ABS. Nu ridicaþi piciorul de pe pedala de frânã, ci continuaþi sã o apãsaþi pentru a nu întrerupe acþiunea de frânare; – ABS împiedicã blocarea roþilor însã nu mãreºte aderenþa lor la drum. Astfel, chiar dacã vehiculul dvs. este dotat cu ABS, menþineþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculul dinaintea dvs. ºi reduceþi viteza în curbe; – Scopul ABS este creºterea controlului asupra vehiculului ºi nu permiterea rulãrii cu viteze excesive.

149

Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). Martorii de avertizare > ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã, indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. În acest caz, sistemul de frânare este încã eficient, deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. În aceste condiþii, funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. De asemenea, în acest caz, sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului, conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII
În cele de mai jos veþi gãsi câteva sugestii menite sã vã ajute sã reduceþi cheltuielile de întreþinere ale vehiculului dvs. ºi sã reduceþi de asemenea cantitatea de emisii poluante. ASPECTE GENERALE Întreþinerea vehiculului Starea generalã a vehiculului este un factor cu importanþã decisivã în ce priveºte consumul de combustibil, confortul la volan ºi durata de viaþã a vehiculului dvs. Din aceastã cauzã trebuie ca întreþinerea vehiculului sã se facã în mod conºtiincios, prin realizarea inspecþiilor tehnice necesare ºi urmarea regulilor specificate în planul de întreþinere (bujii, nivel fluide, filtre, etc.). Anvelope Verificaþi periodic presiunea aerului din pneuri, nu mai rar de o datã la patru sãptãmâni: dacã presiunea este prea scãzutã, consumul de combustibil va creºte întrucât rezistenþa la rulare va fi mai mare. În aceastã stare, pneurile se uzeazã mai rapid, iar manevrabilitatea vehiculului este influenþatã negativ, reducând rularea în siguranþã. Încãrcãturi inutile Nu cãlãtoriþi cu încãrcãturi prea mari. Greutatea vehiculului (mai ales în rularea urbanã) afecteazã considerabil consumul de combustibil ºi menþinerea stabilitãþii. Suportul de schi/bare portbagaj Înlãturaþi suportul de schi/barele portbagaj de pe acoperiºul vehiculului de îndatã ce nu mai aveþi nevoie de el. Acest accesoriu duce la influenþarea aerodinamicitãþii ºi creºterea consumului.

150

Pentru transportul obiectelor foarte mari folosiþi, pe cât posibil, o remorcã. Dispozitivele electronice Folosiþi dispozitivele electronice doar în mãsura în care acestea vã sunt necesare. Luneta termicã, proiectoarele de ceaþã, ºtergãtoarele de parbriz ºi ventilatorul sistemului de încãlzire necesitã cantitãþi mari de energie electricã, iar creºterea consumului acesteia va duce ºi la creºterea consumului de combustibil (cu pânã la 25% atunci când circulaþi în localitãþi). Sistemul de aer condiþionat Sistemul de aer condiþionat afecteazã în mod considerabil motorul ducând la un consum mai mare de combustibil (în medie, pânã la 20 %). Când temperatura de afarã vã permite, folosiþi ventilatoarele. Elementele aerodinamice auxiliare Folosirea altor elemente aerodinamice necertificate poate creºte consumul de combustibil.

STILUL DE CONDUCERE Pornirea Nu încãlziþi motorul când vehiculul staþioneazã sau în regim foarte solicitant; în acest mod, motorul se va încãlzi mai greu sporind consumul de combustibil ºi emisiile poluante. Trebuie sã porniþi imediat ºi uºor evitând ambalarea excesivã, astfel motorul se va încãlzi mai repede. Manevre inutile Evitaþi supraturarea motorului când staþionaþi la semafoare sau înainte de a-l opri. În cazul maºinilor moderne, "dublu debreiajul" este o manevrã inutilã ºi nu face decât sã mãreascã poluarea ºi consumul de carburant. Selectarea treptelor de vitezã De îndatã ce condiþiile de drum ºi de trafic permit acest lucru, treceþi într-o treaptã superioarã de vitezã. Utilizarea unei trepte de vitezã inferioare pentru a avea demaraj mai bun se reflectã în creºterea consumului de carburant.

De asemenea, folosirea inadecvatã a treptelor de vitezã superioare are ca efect creºterea consumului de carburant ºi a emisiilor poluante, cât ºi uzarea prematurã a motorului. Viteza maximã Consumul de combustibil înregistreazã o creºtere substanþialã atunci când viteza este mãritã. De exemplu, când acceleraþi de la 90 la 120 km/h, consumul de combustibil va creºte cu 30%.Viteza trebuie sã fie pe cât posibil constantã, iar frânarea sau accelerarea în mod inutil trebuie evitate deoarece duc la sporirea atât a consumului cât ºi a emisiilor nocive. Este recomandatã adoptarea unui stil de condus "fluent" prin anticiparea manevrelor în scopul înlãturãrii pericolelor iminente ºi respectarea distanþei faþã de vehiculul din faþa dvs. astfel încât sã nu opriþi brusc. Accelerarea O accelerare violentã cu supraturarea motorului va afecta substanþial consumul de carburant ºi emisiile toxice; accelerarea trebuie sã se facã treptat ºi sã nu depãºeascã turaþia de moment maxim.

151

CONDIÞII DE UTILIZARE Pornirea la rece Pornirea frecventã la rece nu-i va permite motorului sã atingã temperatura optimã de funcþionare. În aceste condiþii, vor creºte: consumul (de la +15% la -30% în localitãþi) ºi cantitatea de emisii poluante. Condiþii de drum ºi de trafic Traficul intens ºi consumul crescut de combustibil sunt sinonime, de exemplu, atunci când conduceþi încet folosind frecvent treptele inferioare de vitezã sau în oraºe unde existã semafoare numeroase. Strãzile ºerpuite, drumurile de munte ºi porþiunile cu denivelãri influenþeazã negativ consumul de carburant. Opriri în trafic În timpul opririlor prelungite (ex. treceri la nivel cu calea feratã) este indicatã oprirea motorului.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Protecþia mediului a fost unul dintre principiile de bazã în proiectarea lui Fiat Albea. Nu este o întâmplare faptul cã echipamentul sãu împotriva poluãrii este cu mult mai eficient decât se cere de cãtre legislaþia în vigoare. Cu toate acestea, mediul înconjurãtor nu poate fi protejat aºa cum trebuie decât atunci când toatã lumea contribuie la aceasta printr-un efort comun. Prin respectarea câtorva reguli simple puteþi evita poluarea mediului, reducând în acelaºi timp consumul de combustibil. În acest scop, aveþi multe indicaþii utile însoþite de simbolul # pe tot parcursul acestui manual de utilizare. Vã recomandãm aºadar citirea cu atenþie a urmãtoarelor.

ÎNTREÞINEREA DISPOZITIVELOR DE REDUCERE A POLUÃRII Întrebuinþarea corectã a dispozitivelor antipoluante nu asigurã doar protecþia mediului, ci ºi un bun randament al vehiculului. Menþinerea acestor dispozitive în stare bunã de funcþionare este o primã regulã fundamentalã pentru o utilizare ecologicã ºi economicã în acelaºi timp. Primul pas este respectarea întocmai a Planului de Întreþinere. Folosiþi doar benzinã fãrã plumb. Dacã aveþi dificultãþi la pornire, nu repetaþi prea mult timp cu tentative prelungite. Evitaþi în special pornirea vehiculului prin împingere, remorcare sau prin mers în pantã: toate aceste manevre pot deteriora catalizatorul. Folosiþi pentru pornire doar o baterie auxiliarã. Dacã motorul funcþioneazã defectuos în timpul mersului, continuaþi-vã cãlãtoria, dar solicitându-l în mai micã mãsurã ºi adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat.

152

sondei Lambda ºi þevii de eºapament. TRACTAREA REMORCILOR IMPORTANT Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor vehiculul trebuie sã fie echipat cu un dispozitiv de tractare ºi cu un sistem electric omologate. etc. însã chiar ºi atunci procedaþi astfel pentru mai puþin de 30 de secunde. Nu folosiþi spray în apropierea catalizatorului. nici mãcar în scopul testãrii. Greutatea pe care remorca o exercitã asupra dispozitivului de remorcat reduce cu aceeaºi cantitate greutatea utilã a vehiculului. Dispozitivul de tractare trebuie montat de un specialist de la care trebuie sã procuraþi ºi documentele specifice pentru folosirea acestui sistem pe drumurile publice. Nu lãsaþi niciodatã motorul sã meargã cu una sau mai multe bujii deconectate. 153 . Nu încãlziþi motorul lãsându-l sã meargã în gol înainte de a demara. Montaþi ºi oglinzi retrovizoare speciale în concordanþã cu legislaþia rutierã. frunze uscate. nu parcaþi vehiculul deasupra materialelor inflamabile (iarbã. Nerespectarea regulilor de mai sus poate producerea unui incendiu. Din acest motiv.): pericol de incendiu. Mai bine acþionaþi o treaptã inferioarã de vitezã la coborârea unei pante decât sã frânaþi repetat. Un nivel scãzut poate cauza o alimentare neregulatã a motorului cu o creºtere a temperaturii gazelor de eºapament ºi daune serioase la catalizator.Când se aprinde martorul de avertizare al nivelului combustibilului. Nu uitaþi cã tractarea unei remorci îngreuneazã deplasarea în rampã a vehiculului ºi creºte distanþa necesarã frânãrii ºi depãºirii în mod proporþional cu greutatea totalã a remorcii. în afarã de cazul în care temperatura de afarã este foarte scãzutã. alimentaþi cât mai repede posibil. conuri de brad. Nu instalaþi alte apãrãtori împotriva cãldurii ºi nu le îndepãrtaþi pe cele montate la catalizator ºi þeava de eºapament. catalizatorul ajunge la temperaturi foarte înalte. În stare normalã de funcþionare.

Folosiþi pneuri de iarnã aºa cum vi se indicã în tabelul "Pneuri de iarnã" de la secþiunea "Specificaþii tehnice".Pentru a vã asigura cã nu depãºiþi limita maximã de remorcare (specificatã în cartea tehnicã). reþineþi cã acesta nu controleazã ºi sistemului de frânare al remorcii. aceste anvelope au o performanþã mai scãzutã decât cea a anvelopelor obiºnuite. Din cauza construcþiei speciale pentru folosirea pe zãpadã. este dotat cu ABS. Dacã vehiculul dvs. în condiþii normale de utilizare sau la drumuri mai lungi. nu depãºiþi viteza maximã de 100 km/h. PNEURI DE IARNà Aceste pneuri sunt concepute special pentru a le înlocui pe cele normale în condiþiile mersului pe zãpadã ºi gheaþã. Sistemul de frânare al remorcii trebuie sã fie total independent de sistemul hidraulic al vehiculului. În nici un caz nu modificaþi sistemul de frânare al vehiculului pentru a controla frânarea remorcii. Nu depãºiþi limita de vitezã admisã pentru vehiculele care tracteazã remorci aplicabilã în þara în care vã aflaþi. Suprafeþele alunecoase trebuie parcurse cu atenþie sporitã. IMPORTANT Atunci când viteza maximã care poate fi atinsã de pneurile de iarnã este mai micã decât viteza pe care o poate atinge vehiculul (mãritã cu 5%). În orice caz. trebuie sã luaþi în calcul greutatea totalã a remorcii pline precum ºi greutatea bagajelor personale. specificând viteza maximã admisã pentru pneurile de iarnã (aºa cum se stabileºte de cãtre Directiva EC). fixaþi un bileþel în habitaclu foarte vizibil pentru ºofer. Avantajele folosirii acestor anvelope pe timp de iarnã sunt reduse considerabil atunci când profilul pneului are o adâncime mai micã de 4 mm. Vã puteþi adresa Reprezentanþei Fiat pentru a primi sfaturi referitoare la cel mai potrivit tip de anvelope în funcþie de necesitãþile dvs. Limitaþi întrebuinþarea lor doar la condiþiile pentru care au fost omologate. În aceste condiþii ar trebui înlocuite. 154 .

trebuie respectate limitele de vitezã ale codului rutier. Lanþurile pot fi aplicate doar roþilor din faþã. Folosirea lanþurilor este reglementatã de legile în vigoare în þara în care vã aflaþi. nu urcaþi pe trepte sau borduri ºi nu circulaþi pe porþiuni lungi de drum care nu este acoperit cu zãpadã întrucât aceasta pot deteriora atât starea vehiculului cât ºi suprafaþa drumului.4 8V 1. Cu toate acestea. LANÞURI ANTIDERAPANTE Atunci când lanþurile sunt montate pe roþile vehiculului mergeþi cu vitezã redusã.3 Multijet 155 . verificaþi dacã lanþurile sunt bine strânse. Evitaþi gropile din carosabil. Versiune Pneuri cu posibilitate montare lanþuri 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T Tipuri de lanþuri antiderapante Lanþuri de dimensiuni reduse cu grosime max. Viteza maximã pentru pneurile pentru zãpadã "Q" este 160 km/h.Toate cele patru pneuri trebuie sã fie la fel (profilul ºi marca) pentru a permite o siguranþã maximã în timpul mersului ºi frânãrii ºi o manevrabilitate optimã. Dupã câþiva zeci de metri parcurºi. Reþineþi cã nu este recomandatã schimbarea sensului de rotaþie a pneurilor. nu depãºiþi 50 km/h. Respectaþi cu stricteþe indicaþiile. Pneurile de iarnã ºi tipurile de lanþuri care se pot monta pe ele sunt indicate în tabelul urmãtor. de 12 mm în afara profilului pneului 1.

– nivelul lichidului servodirecþiei. – nivelul lichidului pentru spãlarea parbrizului. – deconectaþi cablurile bateriei (mai întâi pe cel de la polul negativ) ºi verificaþi dacã bateria este încãrcatã. uscat. – nivelul lichidului de frânã. Nu folosiþi folii neperforate de plastic deoarece acestea nu permit evaporarea umiditãþii de pe caroseria vehiculului. Dacã vehiculul nu va fi folosit pentru o perioadã îndelungatã trebuie sã verificaþi lunar gradul de încãrcare a bateriei ºi sã o reîncãrcaþi dacã scade sub 12. – nivelul uleiului motor. – verificaþi sã nu aveþi frâna de mânã trasã. 156 . – curãþaþi ºi aplicaþi pe pãrþile vopsite o cearã protectoare.PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE Dacã urmeazã ca vehiculul sã nu fie folosit mai mult de o lunã trebuie luate urmãtoarele mãsuri: – parcaþi vehiculul într-un loc acoperit. – nu goliþi lichidul sistemului de rãcire a motorului. ºi dacã este posibil. – nivelul de lichid din baterie. – umflaþi cauciucurile cu 0. – lãsaþi acþionatã o treaptã de vitezã. – presãraþi pudrã de talc pe ºtergãtoare ºi ridicaþi-le astfel încât sã nu atingã geamul.5 bar mai mult decât presiunea obiºnuitã ºi verificaþi-le periodic. – curãþaþi ºi protejaþi pãrþile din metal lucios prin folosirea unor compuºi speciali. cu sistem de ventilaþie a aerului. VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII Amintiþi-vã sã verificaþi periodic: – presiunea ºi starea cauciucurilor. – lãsaþi geamurile întredeschise.5 V. – nivelul lichidului de rãcire al motorului ºi starea sistemului de rãcire. – acoperiþi vehiculul cu o husã sau o folie de plastic perforatã.

plasturi etc.ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR EMIÞÃTOARE RADIO ªI TELEFOANE CELULARE Telefoanele celulare ºi alte aparate radiotransmiþãtoare (exemplu CB) nu trebuie utilizate în interiorul autovehiculului. tifon steril. ce afecteazã siguranþa vehiculului. pot dãuna sãnãtãþii pasagerilor. – mãnuºi de lucru. 3: – trusa de prim-ajutor cu un dezinfectant care nu conþine alcool. pot cauza defectarea sistemelor electronice cu care este echipat autovehiculul. 3 157 P4E01907 . fig. – extinctor. Acestea pot fi gãsite în gama Lineaccessori Fiat . calitatea emisiei ºi recepþiei poate fi ºi ea afectatã. pe lângã amplificarea efectelor de rezonanþã din habitaclu. un sul de tifon. – foarfece cu vârful rotunjit. – lanternã. Este bine de þinut la bord o trusã de prim ajutor precum ºi o pãturã. IMPORTANT Folosirea telefoanelor celulare. În plus. transmiþãtorilor CB sau similari în habitaclu (fãrã antenã externã) produc câmpuri magnetice care. decât dacã au montatã o antenã externã.. SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE Pe lângã cele cerute de lege vã recomandãm sã aveþi la bord ºi urmãtoarele fig.

158 .

....... În cazul celor mai serioase va fi totuºi necesar sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat...................................................... de cãtre Fiat în caz de necesitate.................................................................... Cine se gãseºte într-o situaþie de urgenþã are nevoie de PORNIREA DE URGENÞÃ ......................................................................... 181 SUSPENDAREA VEHICULULUI....ÎN CAZ DE URGENÞÃ ajutor imediat ºi concret...... 184 ÎN CAZ DE ACCIDENT ...... ce sunt însoþite ºi de sugestiile pentru eliminarea lor chiar de cãtre dvs. Cum se poate constata sunt luate în considerare mici inconveniente...... Oricum vã sfãtuim sã citiþi aceste pagini............ 162 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC ................................ 161 PORNIREA PRIN ÎMPINGERE. 166 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR........ în caz de necesitate veþi ºtii unde sã gãsiþi rapid informaþiile care vã sunt necesare...... 182 REMORCAREA VEHICULULUI .... 176 DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT ................ 159 ...... 169 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR ........................... 162 DACÃ AVEÞI O PANÃ DE CAUCIUC ... Vã reamintim cã împreunã cu manualul de utilizare vã este înmânat ºi carnetul de garanþie unde sunt descrise în mod detaliat toate serviciile ce sunt puse la dispoziþia dvs.............................. 185 Paginile care urmeazã au fost întocmite tocmai pentru a vã veni în ajutor în caz de necesitate........................................ 174 DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ .... 160 PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ ....

8) Martorul de avertizare U va clipi rapid timp de 4 secunde semnalând faptul cã operaþia a fost îndeplinitã corect. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru aproximativ 8 secunde. apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o astfel pânã când martorul de avertizare U se aprinde timp de 4 secunde ºi apoi se stinge. 7) Dupã ce aþi introdus ultima cifrã. menþineþi apãsatã pedala de acceleraþie. IMPORTANT Dupã o pornire de urgenþã. 4) Dupã ce martorul a clipit de un numãr de ori corespunzãtor primei cifre de pe cardul CODE. rãsuciþi cheia de contact la STOP ºi repetaþi procedura de la pasul 1). 3) Apãsaþi la fund pedala de acceleraþie. În acest moment ridicaþi piciorul de pe pedala de acceleraþie ºi pregãtiþi-vã sã numãraþi de câte ori va clipi martorul de avertizare U. 9) Porniþi motorul rotind cheia de contact de la MAR la AVV. trebuie sã rotiþi cheia de contact înapoi la STOP ºi sã reluaþi întreaga operaþiune de la capãt (pasul 1). 1) Citiþi codul de 5 cifre de pe cardul CODE. 160 . 6) Procedaþi la fel ºi pentru celelalte cifre de pe cardul CODE. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru 4 secunde ºi apoi se va stinge. Altfel va trebui sã repetaþi aceastã procedurã ori de câte ori doriþi sã porniþi motorul. 5) Martorul de avertizare U începe din nou sã clipeascã: dupã un numãr de clipiri corespunzãtor celei dea doua cifrã de pe cardul CODE apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o apãsatã. Dacã totuºi martorul de avertizare U rãmâne aprins. Se recomandã citirea în întregime a procedurii de pornire de urgenþã înainte de a o efectua.PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu reuºeºte sã dezactiveze blocarea motorului. Efectuaþi procedura de urgenþã pentru pornirea motorului. iar apoi se va stinge. 2) Rotiþi cheia de contact la MAR. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã faceþi vreo greºealã. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. martorii Y ºi U rãmân aprinºi ºi motorul nu porneºte. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie.

2) cu un al doilea cablu. conectaþi borna negativã (–) a bateriei auxiliare la un punct de masã al motorului E sau cutiei de viteze a vehiculului care urmeazã sã fie pornit. nu continuaþi. Dacã bateria auxiliarã folositã este montatã pe un alt vehicul. în cazul unei greºeli se pot declanºa descãrcãri electrice foarte puternice iar bateria poate exploda. Lichidul din baterie este otrãvitor ºi coroziv. demontaþi cablurile de conexiune în ordine inversã modului în care le-aþi conectat. P4E02174 Nu urmaþi aceastã procedurã dacã sunteþi lipsit de experienþã.PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ Dacã bateria este descãrcatã. 1 161 . dupã câteva încercãri. Sunteþi de asemenea sfãtuit sã nu expuneþi flãcãri deschise sau þigãri aprinse în apropierea bateriei ºi sã nu produceþi scântei. 1: 1) conectaþi bornele pozitive (de lângã semnul +) ale celor douã baterii cu un cablu electric. motorul tot nu porneºte. Evitaþi contactul cu pielea ºi cu ochii. evitaþi contactul accidental dintre pãrþile metalice ale celor douã vehicule. 3) Porniþi motorul. Procedaþi ca în fig. puteþi folosi o baterie auxiliarã pentru pornirea motorului. IMPORTANT Nu conectaþi direct bornele negative ale celor douã baterii deoarece scânteile rezultate ar putea aprinde gazele inflamabile emanate de baterie. ci adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. Capacitatea acesteia trebuie sã fie la fel sau puþin mai mare decât cea a bateriei descãrcate (consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice"). Sub nici o formã nu trebuie folosit un încãrcãtor de baterie pentru pornirea motorului: ar putea duce la distrugerea sistemului electronic ºi în mod special a unitãþilor de control ale sistemului de injecþie ºi aprindere. fig. 4) Dupã ce motorul a fost pornit. Dacã.

PORNIREA PRIN ÎMPINGERE Vehiculele cu catalizator nu trebuie pornite prin împingere sau remorcare. În nici un caz nu-l folosiþi pentru a efectua reparaþii sub vehicul. pentru a nu distruge janta. Cricul trebuie folosit doar la tipul de vehicul pentru care a fost conceput. astfel încât va fi nevoie de un efort mult mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã sau rotirea volanului. Reþineþi cã pânã când nu porneºte motorul. Nu folosiþi cricul pentru a ridica greutãþi care o depãºesc pe cea inscripþionatã pe el. În cazul în care vreþi sã înlocuiþi jantele dvs. Vehiculele echipate opþional cu jante din aliaj au o prindere specificã a acestora. servodirecþia ºi servofrâna nu vor funcþiona. Nu porniþi niciodatã motorul când vehiculul este suspendat pe cric. Aceastã manevrã faciliteazã pãtrunderea combustibilului în catalizator. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. Nu introduceþi nici un fel de instrument între jantã ºi anvelopã ºi nu umblaþi la ventilul de umflare. Consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice". Verificaþi periodic presiunea pneurilor ºi pe cea a roþii de rezervã. Nu lubrifiaþi ºuruburile roþii înainte de a o fixa la loc: ele s-ar putea deºuruba. cauzându-i daune iremediabile. din oþel cu cele din aliaj. De asemenea roata de rezervã este specificã. vã recomandãm sã achiziþionaþi ºi prezoanele acestora. 162 . dar pãstraþi ºi 4 buloane originale pentru roata de rezervã. Dacã tractaþi o remorcã detaºaþi-o de vehicul înainte de a folosi cricul. DACà AVEÞI O PANà DE CAUCIUC Instrucþiuni generale Urmaþi instrucþiunile urmãtoare pentru a folosi cricul ºi roata de rezervã în mod corect. diferitã de cea a jantelor din oþel.

P4E02666 Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã aºtepte cât mai departe de locul în care se desfãºoarã traficul. o zonã luminatã. – Opriþi motorul ºi trageþi frâna de mânã. CRICULUI ªI ROÞII DE REZERVà Ele se gãsesc în portbagaj. 3/b 163 P4E02668 . Terenul trebuie sã fie plan ºi tare. P4E02667 fig. puneþi piedici sub roþi pentru ca vehiculul sã nu se poatã miºca. levierul B de acþionare a cricului. 3/b ºi extrageþi roata de rezervã. Dacã trebuie sã schimbaþi roata în cursul nopþii alegeþi. 3/a fig.1. – Preveniþi-i pe ceilalþi participanþi la trafic cã vehiculul este staþionat aºa cum prevede regulamentul local: aprinderea luminilor de avarie. – ridicaþi covoraºul din portbagaj. 2 fig. – Desfaceþi dispozitivul de fixare Afig. 2. 2. Dacã drumul este în pantã sau cu denivelãri. folosirea triunghiurilor reflectorizante etc. fig. ochetul D ºi o ºurubelniþã E. Trusa de scule este localizatã în roata de rezervã. OPRIREA VEHICULULUI – Opriþi vehiculul într-o poziþie care nu stânjeneºte traficul ºi unde puteþi schimba roata în siguranþã. cheia C pentru prezoane. FOLOSIREA TRUSEI DE SCULE. 3/a. pe cât posibil. – Acþionaþi treapta 1 de vitezã sau marºarierul. trusa conþine: cric A-fig.

dacã se stricã trebuie înlocuit cu unul nou. – nici o altã sculã cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cu cricul. asiguraþi-vã cã se poate folosi uºor ºi aveþi grijã sã nu vã zgâriaþi mâna de pãmânt. – cricul nu necesitã reglãri. 2) Pentru jantele din aliaj zgâlþâiþi autovehiculul un pic. – cricul nu poate fi reparat. 6) Potriviþi manivela pe inelul corespunzãtor ºi ridicaþi vehiculul pânã când roata ajunge cu câþiva centimetri deasupra solului. 3. Când rãsuciþi manivela cricului. pentru a facilita desprinderea roþii. SCHIMBAREA ROÞII 1) Slãbiþi ºuruburile de la roata care urmeazã sã fie schimbatã rãsucindu-le aproximativ o rotaþie. fig.9 kg.Vã rugãm reþineþi: – cricul cântãreºte 2. asigurânduvã cã partea A calcã bine pe lonjeron C. Pãrþile mobile ale cricului (ºurub ºi articulaþii) pot de asemenea sã cauzeze rãnirea atunci când sunt atinse. Curãþaþi-le de substanþe uleioase. 5) Avertizaþi-i pe ceilalþi pasageri cã vehiculul urmeazã sã fie ridicat. 7) Desfaceþi complet cele patru prezoane ºi scoateþi roata. 4 lângã roata care trebuie sã fie schimbatã. 4 164 P4E02175 . 4) Aºezaþi cricul corespunzãtor simbolului B-fig. 3) Rotiþi inelul pentru deschiderea parþialã a cricului. toatã lumea trebuie sã stea departe de maºinã pânã când aceasta va fi coborâtã din nou.

6. 13) Coborâþi vehiculul cu manivela ºi trageþi cricul de sub el. 9) Strângeþi prezonul A-fig. 8 P4E02806 fig. 12) Strângeþi prezoanele cu cheia. 14) Strângeþi complet prezoanele. 7 sã vinã în dreptul prezonului fixat ºi cu atenþie ca simbolul Y sã corespundã valvei. 6 P4E01642 P4E02804 fig. 10. utilizând mânerul fig. 5 fig. astfel încât gaura cea mai mare A-fig.8) Asiguraþi-vã cã roata de rezervã este bine curãþatã de impuritãþi ºi substanþe uleioase care pot unge prezoanele. corespondent valvei de umflare B. 9. Cuplul de strângere este de 86 Nm. 9 165 P4E02805 . 10) Montaþi capacul roþii. 15) Introduceþi roata pe care aþi schimbat-o în suportul roþii de rezervã A-fig. 11) Introduceþi ºi celelalte trei prezoane. Montaþi roata de rezervã asigurându-vã cã cele douã bolþuri A-fig. 7 fig. lucrând în cruce ca în fig. 5 se potrivesc în orificiile B. 8. P4E01754 fig.

Becurile cu halogen conþin gaze sub presiune care. pot arunca în jur cioburi de sticlã. IMPORTANT Vulcanizaþi anvelopa spartã cu prima ocazie ºi schimbaþi-o evitând rularea cu roata de rezervã. în cazul spargerii. fig. 17) Aºezaþi trusa de scule în roata de rezervã fig. 10 P4E02668 fig. 11. DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC Modificãrile sau reparaþiile efectuate greºit la sistemul electric ºi fãrã a respecta specificaþiile tehnice prevãzute pot cauza defecþiuni ºi riscul unui incendiu.16) Puneþi cricul ºi trusa de scule la loc ºi blocaþi-le. IMPORTANT Periodic verificaþi ºi presiunea anvelopelor ºi a roþii de rezervã. 11 166 P4E02666 .

Când lucraþi cu becuri cu halogen atingeþi doar partea lor metalicã. – Pentru localizarea siguranþelor consultaþi capitolul "Dacã se arde o siguranþã" din acest capitol. Lumina de la becurile cu putere mai micã este redusã în timp ce becurile de intensitate prea mare consumã prea mult. ºtergeþi-l cu o cârpã umezitã cu alcool ºi lãsaþi-l sã se usuce. Becuri fãrã soclu metalic Se scot prin tragere. Funcþionarea corectã ºi reglarea spotului luminos sunt esenþiale pentru siguranþa circulaþiei ºi pentru a nu încãlca legislaþia. – Înainte de a înlocui un bec care nu funcþioneazã. Dacã atingeþi din greºealã un bec. Becuri cu halogen Pentru scoaterea acestor becuri demontaþi agrafa care le menþine în poziþie. verificaþi dacã nu sunt oxidate contactele. precum ºi durata de viaþã a becului. 167 . TIPURI DE BECURI Acest vehicul este prevãzut cu mai multe tipuri de becuri fig. verificaþi dacã nu este arsã siguranþa. D-E. Se monteazã prin împingere. INSTRUCÞIUNI GENERALE – Când un bec nu funcþioneazã. Becuri tip baionetã Se scot din dulie prin apãsare ºi rotire în sensul invers acelor de ceasornic. – Verificaþi întotdeauna orientarea farului dupã schimbarea becului. înainte de a-l schimba. C.Se recomandã. sã înlocuiþi becurile la o Reprezentanþã Fiat. – Becurile arse trebuie înlocuite cu unele de acelaºi tip. dacã se poate. Dacã becul transparent este atins intensitatea luminii emise va fi redusã. Becuri cilindrice Se scot prin tragerea din suporturi. 12: A. B.

12 D E A B A B D B B B B C C A C C C Tip H1 H7 W5W PY21W W5W P21W H3 P21W P21/4W P21/4W P21W W5W C10W W5W C10W C5W C5W Putere 55W 55W 5W 21W 5W 21W 55W 21W 4W 21W 21W 5W 10W 5W 10W 5W 5W fig.P4E01417 Becuri Luminã de drum Luminã de întâlnire Lumini de poziþie faþã Semnalizare frontalã Semnalizare lateralã Semnalizare spate Proiectoare ceaþã Stopuri ceaþã Poziþii spate Lumini de frânã Marºarier Luminã plãcuþã de înmatriculare Lumini plafonierã anterioarã Spot plafonierã Lumini plafonierã posterioarã Portbagaj Referire la fig. 12 Torpedo 168 .

14. 15 prin rotire ºi extrageþi becul B.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR LUMINILE DE DRUM ªI DE ÎNTÂLNIRE Pentru înlocuirea unui bec cu halogen (tip H7/H3. conectorul ºi montaþi masca. 15 169 P4E01460 . 2) Desfaceþi soclul A-fig. P4E02740 P4E02741 fig. 13. 14 fig. 2) Scoateþi conectorul electric A-fig. astfel încât sã corespundã aripioarele pãrþii metalice cu canelurile soclului. LUMINILE DE POZIÞIE Pentru înlocuirea becului 12V-55W: 1) Scoateþi capacul farului desfãcând clemele de fixare A-fig. 3) Introduceþi noul bec. 13 fig. 12V-60/55W): 1) Desfaceþi capacul acþionând clemele de fixare A-fig. Desfaceþi clemele de fixare B-fig. 3) Înlocuiþi becul ºi montaþi la loc soclul A. 13. 14 ºi scoateþi becul C. 4) Prindeþi agrafele de fixare.

2) Extrageþi dispozitivul. montaþi la loc capacul de protecþie A-fig. 12V-55W) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 16 rotindu-l în sens orar. 18 170 P4E02281 .SEMNALIZARE ANTERIORÃ Pentru înlocuirea becului de 12V21W: 1) Rotiþi capacul A-fig. SEMNALIZARE LATERALÃ fig. 3) Dupã ce aþi înlocuit becul. 17 fig. 3) Extrageþi soclul prin rotire uºoarã. 16 fig. 16 în sens antiorar ºi scoateþi-l. prin împingere în sens antiorar. 17. PROIECTOARE CEAÞÃ Pentru a înlocui becul halogen (tip H3. P4E02742 P4E02743 fig. pentru a comprima lamela A. apoi înlocuiþi becul prin apãsare. 2) Desfaceþi soclul A-fig. 18 Pentru înlocuirea becului de 12V5W: 1) Împingeþi cu mâna lampa în direcþia de mers a vehiculului.

P4E02496 fig. 19 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. 20 171 P4E02497 . 3) Scoateþi becurile împingând uºor ºi rotindu-le în sens orar. 2) Apãsaþi clema B-fig.GRUP OPTIC POSTERIOR Lumini de direcþie ºi poziþii/stopuri Înlocuirea unui bec se face dupã cum urmeazã: 1) Din interiorul portbagajului slãbiþi cele douã ºuruburi A-fig. fig. 19 fig. 19 îndepãrtând mocheta pentru a ajunge la grupul optic. 20.

21.bec de 12V-21W pentru lumina marºarier. 2) Slãbiþi ºurubul A-fig.bec de 12V-21W pentru stopurile de ceaþã. 21 fig. 4) Extrageþi becul desfãcând încet în sens antiorar. E . D .de 12V-4W/21W pentru luminile de poziþie/stopuri. 3) Apãsaþi clemele C-fig. 22. P4E02498 fig. fig. 22 sunt de tipul: D . Lumini marºarier ºi stopuri ceaþã Pentru înlocuire: 1) Deschideþi portbagajul. Becurile fig. 22 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº.de 12V-21W (portocalii) pentru semnalizatoare.Becurile fig. 20 sunt de tipul: C . 22 172 P4E02499 . scoþând clemele B se poate îndepãrta carcasa C poziþionatã în interiorul portbagajului.

25. 2) Extrageþi grupul desfãcând spre partea posterioarã a vehiculului. 4) Desfaceþi ºuruburile C-fig. 23 fig. 25 173 P4E02357 . aveþi acces la cele douã socluri. În interior. 25 Pentru înlocuirea becului: 1) Ridicaþi portbagajul. P4E02500 P4E02501 fig.AL TREILEA STOP DE FRÂNÃ Pentru înlocuire: 1) Din interiorul vehiculului. astfel încât sã eliberaþi clemele de fixare pe pavilion. 3) Desfaceþi conexiunile electrice. îndepãrtaþi cepurile de protecþie A-fig. LUMINA PLÃCUÞEI DE ÎNMATRICULARE fig. apoi demontaþi ºuruburile B. 2) Extrageþi soclurile. 24 fig. folosind o ºurubelniþã ca pârghie în punctul A-fig. 24 ºi înlocuiþi grupul luminos D sau becul defect. 23. 3) Extrageþi becul B.

27. rotind în sens orar. apoi reintroduceþi blocul în locaºul lui. 28¸ extrageþi ºi înlocuiþi becul B. 28 fig. Spot plafonierã Pentru înlocuirea becului de 12V5W: – acþionaþi cu o ºurubelniþã în punctele indicate în fig. repoziþionaþi grupul pe plafon. 27. – îndepãrtaþi partea transparentã din propriul locaº. extrãgând grupul complet montat prin presiune. – rotiþi în sens antiorar soclul Afig. – poziþionaþi un bec nou în locaº. 29 ºi extrageþi becul B. prin apãsare. extrageþi grupul din plafon. acþionând asupra clemelor A-fig. P4E02502 P4E02503 fig. acþionând în punctele indicate în fig.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe. 29 174 P4E02505 . printr-o uºoarã apãsare. – aºezaþi un bec nou ºi montaþi din nou partea transparentã. 27 fig. exercitând o presiune uºoarã.

LUMINÃ TORPEDO fig. apãsând ºi trãgând în jos. 33 P4E02504 fig. P4E02506 – scoateþi blocul din locaº. 31 fig. 34 Pentru înlocuirea becului cilindric de 12V-5W: 1) Extrageþi partea transparentã A. exercitând o apãsare uºoarã în punctele din figurã. 34 175 . extrãgând în sus plãcuþa reflectantã A-fig. 31. 32 P4E02508 P4E01427 fig. 3) Remontaþi partea transparentã A fixând-o prin apãsare în sus. desfaceþi partea transparentã A-fig. fig. 30 P4E02507 fig.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe extrageþi partea transparentã fig. – înlocuiþi becul B. 30. 33 ºi înlocuiþi becul C. 32 fãcând o ºurubelniþã pârghie în locul sãgeþilor. 2) Înlocuiþi becul B. Desfaceþi protecþia de plastic B-fig. LUMINÃ PORTBAGAJ Pentru a înlocui becul cilindric de 12V-5W. nu este nevoie sã desfaceþi cablul electric.

Atunci când un dispozitiv electric nu mai funcþioneazã. Folosiþi întotdeauna o siguranþã de aceeaºi culoare. asiguraþi-vã cã a fost scoasã cheia din contact ºi cã toate celelalte dispozitive electrice au fost dezactivate.pensetã pentru înlocuirea siguranþelor.siguranþã cu filamentul întrerupt. adresaþi-vã unei Reprezentanþei Fiat. Nu înlocuiþi niciodatã o siguranþã arsã cu conductori metalici.DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ GENERALITÃÞI O siguranþã este un element de protecþie a sistemului electric. Pentru localizarea siguranþei. C . B . 35 din cutia de siguranþe pentru extragerea siguranþei. 35 176 . duceþi vehiculul la o Reprezentanþã Fiat pentru verificare. 35. Siguranþele se ard în cazul unei avari sau al unor intervenþii neadecvate în sistemul electric. Nu schimbaþi niciodatã o siguranþã cu una cu amperaj mai mare: RISC DE INCENDIU! Nu încercaþi sã reparaþi o siguranþã generalã de protecþie (MAXI-FUSE). P4E01428 Folosiþi penseta specialã C-fig. În cazul în care aceeaºi siguranþã se mai arde de multe ori. Adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. verificaþi dacã nu s-a ars siguranþa respectivã fig.siguranþã intactã. Înainte de a schimba o siguranþã. Înlocuiþi siguranþa arsã cu una având aceeaºi valoare a intensitãþii (aceeaºi culoare). consultaþi tabelele din paginile urmãtoare. Dacã siguranþa se arde din nou. A . fig.

ACCESUL LA SIGURANÞE Tabloul principal de siguranþe se aflã sub planºa de bord, în stânga volanului. Pentru a ajunge la siguranþe, desfaceþi ºuruburile de fixare A-fig. 36 scoateþi capacul de protecþie B. Simbolurile grafice care indicã corespondentul fiecãrei siguranþe se aflã pe interiorul capacului.

SIGURANÞELE TABLOULUI CENTRAL fig. 37 A - Pensetã pentru înlocuirea siguranþelor.

SIGURANÞELE DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI fig. 38

P4E02846

fig. 36

P4E02194

fig. 37

fig. 38

177

P4E02193

TABEL REZUMATIV SIGURANÞE
Dispozitivul protejat Geam electric posterior dreapta Geam electric anterior dreapta Alimentare radio, oglinzi electrice, iluminare planºã de bord Senzor prezenþã apã în filtrul de combustibil (versiune Multijet) Luminã de drum stânga Siguranþã CTA Geam electric posterior stânga Nod tablou de bord Centralã sistem ABS Luminã de drum dreapta Scaun cu reglare electricã ?ofer Geam electric anterior stânga Alimentare +30 comandã iluminare lumini exterioare Airbag Alimentare lumini plãcuþã înmatriculare, iluminare comenzi încãlzitor, iluminare brichetã, iluminare radio, iluminare scrumierã ªtergãtor lunetã Degivrare oglinzi retrovizoare Nr. Siguranþã 34 48 49 35 13 46 33 37 42 12 45 47 32 50 51 52 41 Amperaj 30A 30A 7,5A 10A 15A 25A 30A 10A 7,5A 15A 25A 30A 15A 7,5A 7,5 15A 15A Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37

178

Dispozitivul protejat ªtergãtor de parbriz, pompã bidirecþionalã Lunetã termicã Brichetã Alimentare subwoofer Plafonierã, luminã portbagaj, luminã torpedo ºi prizã Sistem blocare portiere Semnalizatoare, lumini avarie Luminã marºarier, sistem manual de aer condiþionat Luminã de întâlnire stânga Luminã de întâlnire dreapta Lumini proiectoare ceaþã Lumini stopuri ceaþã Claxon Compresor aer condi?ionat ABS Tablou siguranþe pe planºa de bord Tablou siguranþe pe planºa de bord (opþional) Comutator pornire Electroventilator interior habitaclu Electroventilator rãcire motor (a doua vitezã)

Nr. Siguranþã 43 40 44 36 39 38 53 31 15 16 10 18 13 12 22 18 17 23 21 20

Amperaj 30A 30A 30A 20A 15A 20A 10A 7,5 10A 10A 15A 70A 15A 7,5A 50A 70A 40A 20A 40A 40A

Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

179

Dispozitivul protejat Electroventilator rãcire motor (prima vitezã) Centralã control motor Centralã control motor Centralã control motor (alimentare) Sonda Lambda Electrovalvã sistem antievaporare Electropompã combustibil Centralã

Nr. Siguranþã 19 5 8 11 3 3 4

Amperaj 30A 10A 7,5A 7,5A 15A 3 4

Ilustraþie Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

180

Nu încercaþi reîncãrcarea unei baterii îngheþate. departe de posibile surse de foc sau scântei: risc de foc ºi explozii. 5) reconectaþi cablurile la bornele bateriei. asiguraþi-vã cã elementele interne nu sunt deteriorate (existã riscul unui scurtcircuit) ºi carcasa nu este crãpatã (risc de scurgere a lichidului toxic ºi coroziv).DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT În primul rând respectaþi precizãrile din secþiunea "Întreþinerea autovehiculului" referitoare la evitarea descãrcãrii bateriei. 2) racordaþi cablurile de încãrcare la bornele bateriei. în caz contrar ar putea exploda. 181 . Reîncãrcarea bateriei trebuie sã se facã într-o incintã bine aerisitã. Încãrcarea pe durate prea lungi poate duce la distrugerea bateriei. În nici o situaþie nu încercaþi pornirea motorului cu redresorul de încãrcare a bateriei. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã. REÎNCÃRCAREA BATERIEI Se recomandã reîncãrcarea lentã a bateriei. Întâi dezgheþaþi-o. opriþi încãrcãtorul înainte de a deconecta bateria. PORNIREA CU BATERIE AUXILIARÃ Vezi capitolul "Pornirea autovehiculului folosind o baterie auxiliarã" din acest capitol. 3) porniþi încãrcãtorul. Lichidul conþinut în baterie este toxic ºi coroziv. 4) dupã ce aþi terminat. pe o perioadã de aproximativ 24 de ore ºi la un amperaj scãzut. Procedaþi dupã cum urmeazã: 1) deconectaþi cablurile de la bornele bateriei. Dacã bateria a îngheþat. puteþi distruge sistemele electronice ºi mai ales dispozitivul care gestioneazã alimentarea ºi pornirea.

39 182 P4E02317 . ca în fig. cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cricului. Nu trebuie sã i se dea alte întrebuinþãri sau sã fie folosit pentru ridicarea altor tipuri de maºini. Vã rugãm reþineþi: – cricul nu necesitã reglãri. trebuie înlocuit cu unul nou. nu se poate ridica din faþã. Nu folosiþi cricul pentru ridicarea unor greutãþi ce o depãºesc pe cea indicatã pe eticheta sa. Autovehiculul poate fi echipat cu un scut pentru motor ºi cutie de viteze. Sub nici o formã nu trebuie folosit atunci când se efectueazã reparaþii sub vehicul. fig. CU UN CRIC PROFESIONAL Ridicare frontalã Vehiculul poate fi ridicat cu un elevator numai poziþionând braþul acestuia în dreptul diferenþialului interpunând o bucatã de lemn sau cauciuc. – cricul nu poate fi reparat.SUSPENDAREA VEHICULULUI CU AJUTORUL UNUI CRIC Consultaþi "Panã de cauciuc" din aceastã secþiune. – nici o altã sculã. În acest caz. 39. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. Cricul trebuie folosit doar la modelul de maºinã pentru care a fost conceput. Dacã se stricã.

41 fig. 41). Reglaþi cu atenþie braþele macaralei. P4E01730 P4E01731 fig. Mai puteþi adãuga un adaus de lemn (având dimensiunile în mm din fig. Atenþie ca braþele macaralei sã nu distrugã pãrþi ale caroseriei sau ale feþei autovehiculului. CU UN ELEVATOR Vehiculul trebuie ridicat prin poziþionarea braþelor elevatorului în punctele indicate în fig. iar dacã este necesar interpuneþi o bucatã de lemn sau cauciuc. Maºina nu poate fi ridicatã din spate (partea posterioarã a caroseriei sau pãrþi ale suspensiei). Nervura A a lonjeronului trebuie sã intre în canelura B a paralelipipedului de lemn. 42.Ridicare lateralã Maºina poate fi ridicatã exclusiv poziþionând braþul elevatorului dotat cu o placã specialã sub montantul central fig. 40. 42 183 P4E02807 . 40 fig.

Când vehiculul dvs. amintiþi-vã cã va fi nevoie de un efort mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã ºi rotirea volanului. 44/b sau spate fig. Nu scoateþi cheia din contact. Cum folosiþi inelul de remorcare: 1) Luaþi inelul. P4E02509 P4E02827 fig. 44/a fig. În timpul remorcãrii. se va produce automat blocarea sistemului de direcþie. Evitaþi zdruncinarea. Dacã este scoasã. iar roþile nu vor mai putea fi virate. 43 fig. Înainte de începerea remorcãrii. 43) sau spate (fig. 2) Scoateþi capacul de protecþie din faþã (fig. 44/b 184 P4E02826 . 44/a) cu o ºurubelniþã potrivitã adâncituri capacului. Atunci când vehiculul este remorcat cu motorul oprit. 43. este remorcat trebuie sã respectaþi întocmai regulamentul privitor la caracteristicile dispozitivului de tractare la circulaþia vehiculelor cu remorcã. rotiþi cheia de contact la MAR ºi apoi la STOP.REMORCAREA VEHICULULUI Vehiculul este prevãzut cu inel pentru fixarea dispozitivului de remorcare care se aflã în trusa de scule. asiguraþivã cã dispozitivul de tractare dintre cele douã maºini nu deterioreazã componentele alãturate. Nu folosiþi cabluri flexibile pentru remorcare. 3) Înºurubaþi pânã la capãt inelul în filetul din faþã fig.

menþineþi-i corpul în poziþie orizontalã. – Scoateþi cheia din contact de la toate vehiculele implicate în accident. – Marcaþi locul accidentului prin instalarea triunghiului roºu reflectorizant la distanþa prevãzutã de lege. Nu folosiþi niciodatã apã. Obligaþia de a acorda primul ajutor este valabilã ºi pentru cei care nu au fost direct implicaþi. al cãderii în apã sau într-o prãpastie. nisip sau pãmânt pentru stingerea focurilor. indiferent de cât de mici sunt acestea. – Dacã nu sunteþi implicat direct. – Când se produc ambuteiaje pe autostradã. – Nu vã îngrãmãdiþi în jurul rãnitului. pe cât posibil. – Pe timp de noapte. nu blocaþi banda de urgenþã cu vehiculul dvs. Ieºiþi imediat din vehicul ºi adãpostiþi-vã în spatele parapetelor laterali. – Dacã simþiþi miros de benzinã sau alte substanþe chimice. – Dacã vã aflaþi pe autostradã. – Dacã portierele sunt blocate. Geamurile laterale ºi luneta sunt mai uºor de spart. Este stratificat ºi este foarte rezistent.ÎN CAZ DE ACCIDENT – Este important sã vã pãstraþi calmul. – Asiguraþi persoana rãnitã cã aþi chemat ajutoare ºi cã acestea trebuie sã soseascã. Staþi aproape pentru a o/îl calma în cazul în care intrã în panicã. în special atunci când vizibilitatea este proastã. – Detaºaþi sau tãiaþi centurile de siguranþã de pe pãrþile rãnite. nu încercaþi sã spargeþi parbrizul pentru a ieºi din vehicul. – Acþionaþi atent. – Chemaþi ajutoare încercând sã descrieþi situaþia cât mai precis posibil. – Nu daþi absolut nimic de bãut unei persoane rãnite. existã un grad mare de risc ca alte vehicule sã se ciocneascã de cele deja oprite. ÎN CAZUL RÃNIRII UNEI PERSOANE – Nu lãsaþi niciodatã singurã o persoanã rãnitã. nu riscaþi sã fiþi lovit de alte maºini. 185 . – Trageþi persoana rãnitã din vehicul doar când existã riscul unui incendiu. nu îi aplecaþi capul ºi. opriþi la cel puþin 10 m de locul în care s-a petrecut accidentul. nu fumaþi ºi asiguraþi-vã cã toate þigãrile sunt stinse.. – Folosiþi un extinctor de foc. o pãturã. – Opriþi motorul ºi aprindeþi luminile de avarie. folosiþi-vã farurile pentru a lumina locul accidentului. Nu o trageþi de mâini sau picioare. Dacã sunteþi pe autostradã folosiþi telefoanele de urgenþã montate pe stâlpi.

– bandaje de diferite lãþimi. – o foarfecã cu vârful rotunjit. – douã garouri. Trusa de prim-ajutor ºi extinctorul de foc sunt incluse în gama Lineaccessori Fiat. 45: – tifon steril pentru curãþarea ºi acoperirea rãnilor. – plasturi antiseptici de diferite mãrimi. – un sul de leucoplast. – o pensetã. Pe lângã trusa de prim-ajutor. fig. 45 186 P4E01906 . – un pachet de vatã de bumbac. este bine sã pãstraþi în vehicul ºi un extinctor de foc ºi o pãturã.TRUSA DE PRIM AJUTOR Trebuie sã conþinã cel puþin. fig. – o sticlã de dezinfectant. – un pachet de ºerveþele de hârtie.

.... 189 VERIFICÃRI SUPLIMENTARE................................................................................ 202 ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ .......................... 201 RACORDURI DE CAUCIUC............... 205 CAROSERIA ............................................. 200 BUJIILE ..... 192 FILTRUL DE COMBUSTIBIL........................ 187 ........ 188 PLAN DE REVIZII ANUALE ........................................................................ Nu uitaþi de asemenea cã luarea în seamã a tuturor atenþionãrilor prevãzute cu în manual pot constitui condiþia necesarã pentru conservarea garanþiei................. presiunea în anvelope etc.................................... cum ar fi controlul sistematic ºi eventuala completare ale nivelului lichidelor........................ de a respecta mediul ºi a reduce costurile de reparaþie........................... Fiat Albea este nou din toate punctele de vedere.................................................................................................. 200 JANTE ªI ANVELOPE............................... 197 BATERIA . chiar PLAN DE ÎNTREÞIENERE ................................... 205 INTERIORUL .................................................. Este util totuºi sã vã amintiþi cã vehiculul are nevoie de atenþia dvs.......................... 207 Este necesar sã þineþi minte cã o întreþinere corectã este modul cel mai bun de a conserva în timp performanþele vehiculului ºi caracteristicile de siguranþã.................................... 189 VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR............................... 198 UNITATEA ELECTRONICÃ DE CONTROL.............. 203 AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ .........................................ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI ºi din cel al întreþinerii................

acesta necesitã ºi o atenþie regulatã. acestea se vor face numai cu consimþãmântul dvs.PLAN DE ÎNTREÞIENERE O întreþinere corectã este determinantã pentru a garanta vehiculului o viaþã lungã în condiþii optime. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Fiat a prevãzut o serie de verificãri ºi de intervenþii de întreþinere conform Planului de Întreþinere din Carnetul de Garanþie. De aceea. Reviziile periodice se fac la toate REPREZENTANÞELE FIAT ºi existã un program pentru astfel de operaþiuni. fãrã a mai aºtepta urmãtoarea revizie. Este util de þinut minte de asemenea cã Planul de Întreþinere nu satisface complet toate exigenþele vehiculului. presiunii în anvelope etc. Neîndeplinirea acestor obligaþii poate duce la anularea garanþiei pentru acele defecþiuni care rezultã din cauza nerespectãrii planului de întreþinere. Dacã se va considera necesarã înlocuirea sau reparaþia unor piese în plus faþã de cele pentru care v-aþi adresat Reprezentanþei Fiat. IMPORTANT Se recomandã sã vã adresaþi de urgenþã unei Reprezentanþe Fiat atunci când apar probleme de funcþionare. precum ºi un control sistematic al nivelului lichidelor. IMPORTANT Fabricantul cere efectuarea tuturor reviziilor programate. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. 188 .

baterie. este prevãzut un plan de revizie anual cu urmãtorul conþinut: – verificare stare/uzurã a pneurilor. – înlocuire filtru de polen. încãrcare (baterie. – verificare discuri ºi plãcuþe de frânã. – verificare funcþionare sistem ºtergãtoare parbriz ºi lunetã.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi. cutie de viteze. ulei motor. frâne. dacã este cazul: uleiul de motor. VERIFICÃRI SUPLIMENTARE La fiecare 1. tubulaturã. reglarea presiunii dacã este necesarã.). 189 . – schimbare ulei motor. Vi se recomandã utilizarea produselor FL Selenia care sunt concepute special pentru vehiculele Fiat (consultaþi tabelul "Capacitãþi" din secþiunea "Specificaþii tehnice"). semnalizare direcþie. La fiecare 3.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi dacã este nevoie: – nivelul lichidului de rãcire motor – nivelul lichidului de frânã – nivelul uleiului de servodirecþie – nivelul electrolitului bateriei – lichidul pentru spãlarea parbrizului – presiunea ºi starea pneurilor. martori luminoºi de pe tabloul de bord).000 km (spre exemplu.PLAN DE REVIZII ANUALE Pentru un vehicul cu un kilometraj anual sub 20. faþã. carburant. – verificare sistem de iluminare (faruri. pãrþi de cauciuc (bucºi. circa 10. frâne). frâne. spãlare parbriz. transmisie. lumini compartiment marfã.000 km). – verificare completare lichid (rãcire motor. – verificarea vizualã la: motor. tubulaturã flexibilã alimentare.) – verificare vizualã curele de transmisie. lumini plafoniere. – verificare poziþie/uzurã ºtergãtoare. etc. lumini avarie. manºoane etc. – verificare curent baterie. – înlocuire filtru ulei motor.

IMPORTANT . – când motorul merge frecvent la ralanti sau când se strãbat distanþe lungi la vitezã redusã (exemplu: taximetrie.Bateria Trebuie verificat nivelul de încãrcare al bateriei. chiar ºi când cheia este scoasã din contact. Dacã nu sunteþi sigur cât de des sã schimbaþi uleiul de motor sau filtrul de aer în funcþie de condiþiile în care folosiþi vehiculul contactaþi o Reprezentanþã Fiat. – pentru cãlãtorii scurte. Aceastã verificare trebuie fãcutã mai des dacã vehiculul este folosit în special pentru cãlãtorii scurte sau dacã este dotat cu accesorii care consumã permanent tensiune. repetate (sub 7-8 km). IMPORTANT .Filtrul de combustibil Verificaþi filtrul de carburant dacã simþiþi tendinþe de "sufocare" în funcþionarea motorului. IMPORTANT .IMPORTANT . pentru a limita riscul de îngheþ al electrolitului. IMPORTANT . Lichidul electrolitic al bateriei trebuie verificat mai des decât se specificã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în zone cu climã caldã sau în condiþii care îl solicitã foarte mult. ºi mai ales în cazul prezenþei accesoriilor adãugate dupã cumpãrarea vehiculului.Ulei de motor Schimbaþi uleiul de motor mai des decât se indicã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în mod obiºnuit într-una sau mai multe din condiþiile de mai jos: – pentru remorcarea unei rulote. pe cât posibil la începutul sezonului rece. cu nisip sau noroi.Filtrul de polen Dacã vehiculul este folosit adesea în medii foarte poluate sau cu mult praf. agent de vânzãri sau perioadã lungã de inactivitate"). – pe drumuri prãfuite. 190 .Filtrul de aer Înlocuiþi filtrul de aer mai des dacã vehiculul este folosit pe drumuri cu mult praf. Trebuie schimbat în mod special atunci când cantitatea de aer introdusã în habitaclu a scãzut. elementul de filtrare trebuie schimbat mai frecvent.

Vã recomandãm sã le efectuaþi numai la Reprezentanþa Fiat. Pentru operaþii de rutinã pe care le puteþi efectua chiar dvs. ar trebui fãcutã de o Reprezentanþã Fiat. Întreþinerea vehiculului dvs. Nu fumaþi în timp ce lucraþi la compartimentul motorului: prezenþa vaporilor ºi a gazelor uºor inflamabile pot duce la izbucnirea unui incendiu. Pentru a efectua alte operaþii. Cricul din dotarea autovehiculului este prevãzut a fi folosit doar pentru schimbarea roþilor. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile.Telecomandã Dacã acþionând telecomanda.IMPORTANT . Nu efectuaþi operaþii de întreþinere dacã sunteþi lipsit de experienþã. reduceþi intervalul între revizii. trebuie înlocuite bateriile cu unele analoage. Eºarfele. 191 . piesele de rezervã Fiat (originale) ºi lichidele necesare. Aceasta poate fi extrem de periculos pentru cel care le poartã. ridicaþi maºina prin procedee corespunzãtoare. ledul nu emite decât un semnal scurt. asiguraþi-vã cã aveþi la dispoziþie sculele. Aveþi grijã sã nu amestecaþi între ele tipurile diferite de lichide atunci când completaþi nivelul lor: sunt incompatibile ºi pot deteriora sistemul. Când folosiþi autovehiculul frecvent pentru tractarea unei remorci.

Ulei de motor .5. Lichid de frânã-ambreiaj . Ulei servodirecþie fig.3 Multijet 192 P4E02691 P4E02883 .6. Ulei servodirecþie fig.Versiunea 1. Lichid rãcire motor .3.Versiunea 1.4.5.3. 2 . Baterie . Lichid rãcire motor . Lichid pentru spãlarea parbrizului . Ulei de motor . 1 .2. Lichid de frânã-ambreiaj .4 8V 1.VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR 1. Lichid pentru spãlarea parbrizului .2.6. Baterie .4.

4: versiunea 1. fiþi foarte atent atunci lucraþi sub capotã: riscaþi sã vã ardeþi.3 Multijet Verificaþi uleiul de motor când vehiculul se gãseºte pe teren plan ºi când motorul este cald încã (la aproximativ 10 minute dupã oprirea motorului). rãnindu-vã. IMPORTANT Verificaþi nivelul de ulei respectând periodicitatea indicatã în "Planul de Întreþinere" ºi "Verificãri suplimentare". Dacã nivelul de ulei este lângã sau chiar sub limita MIN. fig. 3 . turnaþi ulei prin orificiul de alimentare pânã când se ridicã la limita MAX.4 8V Fig. Reþineþi cã atunci când motorul este fierbinte ventilatorul poate porni. Cu motorul cald. Nivelul nu trebuie sã depãºeascã limita MAX. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. 3: versiunea 1. Eºarfele. Nivelul de ulei trebuie sã fie între liniile MIN ºi MAX de pe rigletã.4 8V 193 P4E02884 .Versiunea 1.ULEI MOTOR Fig. Intervalul între MIN ºi MAX este echivalent cu un litru de ulei.

Dacã nivelul este scãzut. Riscaþi sã vã opãriþi. la o verificare regulatã depãºeºte limita MAX.IMPORTANT Dacã nivelul uleiului. Nivelul trebuie sã fie între limitele MIN ºi MAX de pe rezervor. Nu adãugaþi ulei cu alte caracteristici peste cel aflat deja în motor. Un amestec în proporþie de 50% de apã distilatã ºi PARAFLU va oferi protecþie împotriva îngheþului pânã la o temperaturã de –35°C. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire atunci când motorul este rece. CONSUM ULEI MOTOR La începutul perioadei sale de activitate motorul este într-un proces de adaptare.000 km. Acolo existã echipamente speciale pentru depozitarea filtrelor ºi a uleiului folosit în condiþii de siguranþã pentru mediu ºi respectând întocmai prevederile legale. produs de FL Selenia. fig. 4 . IMPORTANT Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. lãsaþi motorul sã se învârtã câteva secunde ºi aºteptaþi câteva minute dupã ce l-aþi oprit pentru a verifica nivelul. P4E02290 LICHIDUL PENTRU RÃCIREA MOTORULUI fig. Uleiul de motor folosit ºi filtrele de ulei uzate conþin substanþe dãunãtoare pentru mediu. adresaþi-vã imediat unei Reprezentanþe Fiat pentru verificare. Recomandãm sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru schimbarea uleiului ºi a filtrului. completaþi-l turnând uºor prin orificiul de alimentare un amestec în proporþie de 50% apã distilatã cu lichid PARAFLU.Versiunea 1. pânã când nivelul se apropie de linia MAX. Riscaþi sã vã opãriþi. IMPORTANT Dupã ce aþi completat nivelul sau aþi schimbat uleiul. 5-6 Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. 5 . IMPORTANT Consumul de ulei depinde de condiþiile în care este folosit vehiculul.000 ÷ 6. Consumul de ulei de motor poate fi considerat stabilizat dupã parcurgerea primilor 5.Versiunea pe benzină 194 .3 Multijet P4E02808 fig.

Tija nivelului de lichid fig. ULEI SERVODIRECÞIE fig. 9 Verificaþi nivelul uleiului când motorul este rece. Unele substanþe pentru spãlarea parbrizului sunt inflamabile. 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ºi 70% apã.LICHID PENTRU SPÃLAREA PARBRIZULUI fig. nivelul poate depãºi linia MAX. 7 Pentru a adãuga lichid. fig. El trebuie sã fie între MIN ºi MAX de pe rezervor. IMPORTANT Nu cãlãtoriþi cu rezervorul pentru lichidul de spãlare a parbrizului gol. Când doriþi sã completaþi. asiguraþi-vã cã uleiul are aceleaºi caracteristici ca ºi cel care se aflã deja în instalaþie. Compartimentul motorului prezintã porþiuni fierbinþi care ar putea duce la aprinderea lichidului în cazul unui contact. Nu acþionaþi motoraºul când rezervorul este gol. Dacã temperatura scade sub –20°C folosiþi lichidul TUTELA PROFESSIONAL SC 35 nediluat. 7 fig.Versiunea Multijet P4E01438 P4E01439 fig. P4E02692 – în timpul iernii. 9 195 P4E01440 . 6 . scoateþi capacul rezervorului ºi turnaþi încet un amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESSIONAL SC 35 în urmãtoarele concentraþii: – în timpul verii. 8 fig. Poate duce la defectarea lui. 8 aratã cantitatea de lichid prezent în rezervor. Spãlarea parbrizului este fundamentalã pentru îmbunãtãþirea vizibilitãþii. 50% TUTELA PROFESSIONAL SC 35 ºi 50% apã. Când uleiul este încins.

Lichidul de frânã este toxic ºi foarte coroziv. spãlaþi zona afectatã cu apã ºi un sãpun neutru ºi clãtiþi. se produce zgomot ºi riscaþi sã produceþi defecþiuni ale sistemului. Recomandãm lichidul TUTELA TOP 4 care s-a folosit iniþial. P4E02259 Asiguraþi-vã cã lichidul de frânã. 11: versiuni cu ABS Verificaþi nivelul lichidului de frânã din rezervor sã fie maxim. 10: versiuni fãrã ABS Fig. Nu þineþi direcþia la viraj maxim mai mult 15 secunde. fig. care este extrem de coroziv. Consumul de ulei este foarte scãzut. LICHID DE FRÂNÃ/AMBREIAJ Fig. Dacã lichidul a fost înghiþit. chemaþi urgent un doctor. 11 196 P4E02090 . Este foarte inflamabil. nu vine în contact cu pãrþile vopsite ale vehiculului. Dacã aceasta s-a întâmplat. Folosiþi doar lichid DOT 4 pentru completarea acestuia. Nivelul lichidului din rezervor nu trebuie sã depãºeascã MAX. 10 fig. Controlaþi periodic starea de funcþionare a martorului de pe tabloul bord astfel: (cu cheia în poziþia MAR) apãsaþi capacul rezervorului.Nu permiteþi ca uleiul servodirecþiei sã vinã în contact cu pãrþile încinse ale motorului. Martorul x trebuie sã se aprindã. În cazul contactului accidental. spãlaþi imediat cu apã. Dacã este necesarã completarea nivelului de ulei dupã o perioadã scurtã de timp. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dacã nu existã scurgeri.

Simbolul de pe ambalaj indicã lichidul sintetic de frânã. 12 Nu eliminaþi în mediul înconjurãtor apa amestecatã cu combustibil eliminatã din filtru. Dacã motorul funcþioneazã cu întreruperi trebuie înlocuit filtrul de combustibil. ELIMINAREA CONDENSULUI La fiecare 5. (versiuni 1.000 km trebuie eliminat condensul din filtru. FILTRUL DE COMBUSTIBIL Desfaceþi de câteva ori maneta si strângeþi-o la loc atunci când observaþi cã iese doar combustibil fãrã apã. Folosirea unui lichid de tip mineral ar distruge iremediabil garniturile de cauciuc de la sistemul de frânare. deosebindu-l astfel de lichidul mineral. De aceea lichidul trebuie schimbat mai des decât este prevãzut în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în special în zone cu procent ridicat de umiditate în aer. P4E02693 197 . Pentru aceastã operaþie se recomandã sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat.3 Multijet fig. IMPORTANT Lichidul de frânã este higroscopic (adicã absoarbe umiditatea). fig. Operaþia de eliminare a condensului. 12) Diversitatea puritãþii motorinei din comerþ poate duce la înlocuirea filtrului de combustibil mai des decât se specificã în Planul de Întreþinere. Se recomandã ca operaþia sã fie efectuatã de o Reprezentanþã Fiat care are instrumentele necesare pentru protejarea mediului înconjurãtor. poate compromite siguranþa autovehiculului ºi poate duce la pierderi periculoase de combustibil. dacã nu este efectuatã corect.

vezi capitolul "În caz de urgenþã". prin care existã riscul sã se scurgã acidul care este toxic ºi coroziv. Dacã nivelul este sub limita MIN fig. Montarea incorectã a accesoriilor electrice ºi electronice poate deteriora grav vehiculul. Nu încercaþi sã încãrcaþi o baterie congelatã: lãsaþi-o întâi sã se dezgheþe.BATERIA Bateria ce echipeazã Fiat Albea este de tip "Întreþinere Limitatã": în condiþii normale de utilizare nu este necesar sã completaþi nivelul cu apã distilatã. fig. 13 198 . Nivelul electrolitului din baterie cu aceasta pe un plan drept trebuie sã fie cuprins între cotele gravate pe baterie. Bateriile conþin substanþe deosebit de nocive pentru mediul înconjurãtor. Sunteþi sfãtuit sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. scoateþi bateria ºi depozitaþi-o într-un loc cald pentru a împiedica îngheþarea ei.13. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. poate cauza spargerea ei ºi pierderea în totalitate a acidului. care va asigura o schimbare a bateriei fãrã a dãuna mediului ºi în deplinã concordanþã cu prevederile legale. Funcþionarea bateriei cu un nivel scãzut de lichid o poate deteriora iremediabil ºi. Pentru reîncãrcare. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. altfel o expuneþi explodãrii. de asemenea. Nu expuneþi flãcãri sau posibile surse de scântei în apropierea bateriei: existã riscul de incendiu ºi explozii. P4E01443 Dacã vehiculul urmeazã sã stea în frig puternic pentru o perioadã mai lungã de timp. Lichidul din baterie este toxic ºi coroziv. verificaþi integritatea elementelor interne (pericol de scurtcircuit) ºi eventualele fisuri ale carcasei. Dacã a îngheþat.

aspiratoarele. în mod special atunci când sunt implicate dispozitivele de siguranþã. 199 .6 mA x Ah (al bateriei) dupã cum se aratã în urmãtorul tabel: Consumul maxim admis în regim stand-by 30 mA - Baterie 50 Ah 60 AH (*) (*) pentru versiunile diesel. asiguraþi-vã cã aþi închis bine portierele ºi capota. Dacã nu este folositã pentru o perioadã mai lungã de timp. sistem de navigare cu antifurt prin satelit etc. Dacã doriþi sã adãugaþi accesorii dupã cumpãrarea vehiculului (alarmã antifurt. aceste dispozitive se vor alimenta din baterie chiar ºi când cheia este scoasã din contact (când vehiculul este parcat. IMPORTANT O baterie pãstratã. ceea ce va duce la o scãdere a puterii de pornire ºi un risc mai mare de îngheþare a electrolitului (se va putea produce chiar ºi la –10°C). luminile de avarie etc. consultaþi capitolul "Perioade de lungã staþionare" din secþiunea "Folosirea corectã a vehiculului". cu un nivel de încãrcare sub 50% se va deteriora din cauza sulfatãrii. telefoanele celulare etc. nu menþineþi mult timp accesoriile aprinse (de exemplu. Reþineþi cã dispozitivele electrice cu un consum mare de energie (cum ar fi dispozitivele de încãlzire a biberonului. Cu motorul oprit.) care se alimenteazã atunci când motorul este oprit pot descãrca bateria complet. staþie de amplificare.SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE VIAÞÃ A BATERIEI Când parcaþi vehiculul.).) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. IMPORTANT Când instalaþi în vehicul aparaturã adiþionalã reþineþi cã efectuarea incorectã a conexiunilor la instalaþia electricã a vehiculului poate avea urmãri extrem de periculoase. Consumul total al acestor sisteme (standard ºi cele montate ulterior) trebuie sã fie mai mic de 0. putând-o descãrca treptat. Luminile plafonierelor trebuie sã fie stinse. iar motorul oprit). De fapt. al cãrei personal calificat vã poate sugera accesoriile cele mai potrivite aparþinând Lineaccesori Fiat ºi se va verifica dacã sistemul electric existent ar suporta consumul suplimentar de energie sau dacã este nevoie de o baterie cu capacitate mai mare. pentru un interval mare de timp. sistemul audio.

– deconectaþi bateria de la sistemul electric dacã urmeazã sã o reîncãrcaþi. Modificãrile sau reparaþiile efectuate incorect la sistemul electric ºi fãrã a se lua în calcul caracteristicile sistemului pot cauza defecþiuni ºi risc de incendiu.UNITATEA ELECTRONICà DE CONTROL În condiþii normale de utilizare nu este necesarã luarea unor mãsuri speciale. folosiþi întotdeauna o baterie auxiliarã. – fiþi foarte atent atunci când conectaþi bateria la sistemul electric. 14 este foarte importantã în pãstrarea eficienþei motorului ºi a reducerii emisiilor poluante.). un redresor modern poate ajunge la 20V. chiar din afara sistemului de aprindere. fig. dacã veþi efectua lucrãri la sistemul electric sau atunci când este necesarã pornirea cu o baterie auxiliarã. – nu conectaþi sau deconectaþi cablurile unitãþilor electronice când cheia de contact este în poziþia MAR. Îndepãrtaþi aceste dispozitive dacã temperaturile vor depãºi 80°C (în cadrul unor operaþiuni speciale asupra caroseriei etc. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã ºi conexiunea este sigurã. este un indiciu pentru diagnosticarea unor defecte. Când aveþi o astfel de problemã. 14 200 P4E01480 . – nu verificaþi polaritatea prin producerea de scântei. urmaþi instrucþiunile de mai jos cu mare atenþie: – nu deconectaþi niciodatã bateria de la sistemul electric când motorul este pornit. BUJIILE Buna funcþionare a bujiilor fig. – nu efectuaþi niciodatã pornirea folosind un generator de încãrcare a bateriei. este indicat sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat. Totuºi. – deconectaþi dispozitivele controlate electronic dacã se efectueazã suduri la caroserie. examinat de un ochi experimentat. Aspectul bujiilor.

6 mm. Folosiþi doar tipul de bujii recomandat: dacã cifra termicã este inadecvatã sau nu sunt garantate pentru durata prevãzutã pot produce anumite inconveniente. reþineþi cã presiunea va trebui sã fie cu 0. Presiunea se verificã atunci când anvelopele sunt reci. C . ceea ce poate cauza deteriorãri grave. 15: A . Pneurile trebuie înlocuite atunci când profilul central (adâncimea) este mai micã de 1. dupã o perioadã de staþionare. Bujie (tip) 1.4 8V NGH ZKR7A-10 JANTE ªI ANVELOPE PRESIUNEA ÎN ANVELOPE Verificaþi presiunea fiecãrui pneu. Dacã trebuie sã verificaþi sau sã mãriþi presiunea anvelopelor atunci când sunt calde. O presiune necorespunzãtoare poate cauza uzura neuniformã a pneurilor fig. 15 201 .pneu cu presiune corectã: toatã suprafaþa pneului se uzeazã uniform. fig. În orice caz. Dacã presiunea este prea micã.Bujiile trebuie schimbate la intervalele specificate în "Planul de Întreþinere".pneu cu presiune insuficientã: se uzeazã mai mult marginile.3 bari mai mare decât valoarea specificatã.pneu cu presiune prea mare: se uzeazã mai mult partea centralã. P4E01445 Presiunea pneurilor trebuie sã fie corectã pentru a asigura condiþii bune de rulare. B . inclusiv pe cea a roþii de rezervã. trebuie respectate legile în vigoare în þara în care conduceþi vehiculul. Este normal ca presiunea sã se ridice în timpul mersului. o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtorii mai lungi. pneul se supraîncãlzeºte.

mutând un cauciuc din partea stângã a vehiculului pe partea dreaptã ºi viceversa. temperaturile înalte ºi absenþa îndelungatã a lichidului din sistem pot cauza întãrirea ºi crãparea racordurilor. Pentru Fiat Albea se folosesc pneuri Tubeless. opriþi imediat ºi schimbaþi-l astfel încât sã nu fie afectate pneul. Aminti- þi-vã sã verificaþi cu atenþie ºi roata de rezervã. O verificare atentã este prin urmare esenþialã. servodirecþie ºi cel de frânare. folosiþi întotdeauna pneuri noi ºi evitaþi folosirea celor de provenienþã necunoscutã. Ozonul. Evitaþi supraîncãrcarea vehiculului: jantele sau pneurile pot fi grav deteriorate. dacã au trecut mai mult de 6 ani de la montarea pneurilor trebuie consultat un specialist pentru a afla dacã mai pot fi folosite. este recomandat sã le schimbaþi între ele la fiecare 10-15 mii de kilometri. Verificaþi periodic ca pneurile sã nu prezinte crãpãturi. Deplasarea pe porþiuni mai lungi cu denivelãri poate deteriora pneurile. Pentru a vã asigura cã roþile din faþã ºi din spate se vor uza uniform. Nu schimbaþi între ele cauciucurile în cruce. fãrã camera de aer. Pneurile se uzeazã chiar ºi atunci când nu sunt folosite prea mult. În orice caz. Sub nici o formã nu încercaþi folosirea unei camere de aer cu aceste cauciucuri. Crãparea cauciucului în centru sau pe lateral este un semn de "îmbãtrânire". Aveþi grijã sã nu loviþi borduri. Dacã înlocuiþi un pneu este bine sã înlocuiþi ºi valva de aer (ventilul). adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. umflãturi sau uzurã anormalã. Dacã aveþi panã de cauciuc. suspensia sau sistemul de direcþie a vehiculului. evitaþi frânãrile ºi pornirile bruºte. menþinându-le pe aceeaºi parte a vehiculului pentru a nu se inversa sensul de rotaþie. În acest caz. RACORDURI DE CAUCIUC Urmaþi strict "Planul de Întreþinere" în ceea ce priveºte sistemul racordurilor de cauciuc de la sistemul de alimentare cu combustibil. gropi sau alte obstacole. Dacã este necesarã o înlocuire. janta. ducând la posibile scurgeri.AVERTISMENTE Pe cât posibil. 202 .

Deplasarea cu ºtergãtoarele uzate este periculoasã deoarece în condiþii atmosferice nefavorabile vizibilitatea va fi redusã. dezlipiþi-o cu ajutorul unui compus antigel. Câþiva paºi simpli pot reduce posibila deteriorare a lamelor: – dacã temperatura scade sub zero grade. asiguraþi-vã cã lama de cauciuc nu este lipitã (prin îngheþare) de parbriz. – îndepãrtaþi orice urme din zãpadã care s-a depus pe parbriz. Schimbaþi lamele dacã partea din cauciuc a devenit casantã sau s-a deteriorat. ar trebui schimbate aproximativ o datã pe an. În orice caz. Recomandãm TUTELA PROFESSIONAL SC35.ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ LAMELE Curãþaþi periodic partea de cauciuc cu produse adecvate. Dacã este necesar. 203 . – nu acþionaþi ºtergãtoarele pe geamul uscat. pe lângã conservarea lamelor veþi evita ºi supraîncãlzirea motorului ºtergãtoarelor.

asiguraþi-vã mai întâi cã în rezervor mai este lichid. P4E01446 fig. Jeturile de lichid pot fi direcþionate prin reglarea înclinaþiei duzelor. 17 204 P4E02845 . Asiguraþi-vã cã este bine fixatã. Direcþionaþi jetul astfel încât sã atingã cel mai de sus punct din raza ºtergãtoarelor. consultaþi "Verificarea nivelului lichidelor" din aceastã secþiune. 3) Montaþi lamela nouã în locaºul special de pe braþ. Apoi asiguraþi-vã cã orificiile duzelor nu sunt înfundate fig. folosiþi un ac pentru a le desfunda. 17. DUZELE SPÃLÃTORULUI DE PARBRIZ Dacã nu þâºneºte nici un jet. 16 1) Îndepãrtaþi braþul ºtergãtorului A de lângã geam ºi poziþionaþi lamela astfel încât sã formeze un unghi drept cu braþul ºtergãtorului. 17. 2) Împingeþi lamela spre braþul A.Schimbarea lamelelor ºtergãtoarelor de parbriz fig. acesta fãcându-se cu o ºurubelniþã potrivitã pentru acþionarea fantei A-fig. 16 fig.

– sarea ºi umiditatea din atmosferã (zone cu umiditate mare. la colþuri etc. – Acoperirea ºasiului. o datã pe lunã. foarte calde sau din apropierea mãrii). CAROSERIA PROTEJAREA VEHICULULUI ÎMPOTRIVA COROZIUNII Cauzele principale ale ruginirii sunt: – poluarea atmosfericã. Evitaþi absolut folosirea fluidului R12 care. extrem de rezistente la ruginã. 205 . Sistemul foloseºte fluid refrigerant R134a care. sistemul de climatizare trebuie pus în funcþiune cel puþin 10 minute. În plus. – Acoperirea prin suflare cu materiale care depun un strat protector de plastic în punctele cele mai expuse: sub portiere. conþine clorofluorocarburi (CFC). – Folosirea secþiunilor "deschise" pentru a împiedica formarea condensului ºi acumularea apei care ar duce la ruginirea pãrþilor interioare ale pieselor. a compartimentului motorului ºi a altor porþiuni cu produse pe bazã de cearã cu o capacitate ridicatã de protecþie. Printre cele mai importante se numãrã: – Tehnologii speciale ºi produse de vopsire care fac vehiculul deosebit de rezistent împotriva zgârierii ºi a ruginii. a noroiului ºi a pietrelor proiectate de pe carosabil de alte vehicule. – Folosirea tablei de oþel zincat (sau pretratate). în caz de scurgere accidentalã. în interiorul aripilor. Compania Fiat a folosit pentru modelul Albea procedee tehnologice de vârf cu scopul protejãrii caroseriei împotriva ruginii.AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ În timpul iernii. GARANÞIE PENTRU CAROSERIE ªI ªASIU Autoturismul Fiat Albea are garanþie la coroziune pentru orice parte originalã a caroseriei ºi structuri. nu dãuneazã mediului. pe lângã faptul cã este incompatibil cu componentele sistemului. – condiþii de mediu specifice. Consultaþi "Carnetul de garanþie" pentru a afla termenii generali. nu trebuie subestimatã forþa abrazivã a prafului din atmosferã a nisipului purtat de vânt. verificaþi sistemul la o Reprezentanþã Fiat. Înainte de începerea stagiunii estivale.

când se parcheazã sub copaci din care picurã rãºinã. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. Pentru o spãlare adecvatã: 1) Spãlaþi caroseria cu un jet de apã de presiune redusã. substanþele rãºinoase pe care le secretã unele specii de copaci pot deteriora finisajul ºi duce la creºterea posibilitãþii de formare a ruginii. IMPORTANT Excrementele pãsãrilor trebuie spãlate imediat ºi foarte atent întrucât aciditatea lor are un efect foarte coroziv. evitaþi parcarea vehiculului sub copaci. benzinã) sau acetonã. Proiectoare ceaþã IMPORTANT Atunci când curãþaþi proiectoarele de ceaþã nu folosiþi substanþe aromate (spre exemplu. 2) ªtergeþi caroseria cu un burete îmbibat într-o soluþie cu concentraþie micã de sãpun. Dacã vopseaua se zgârie adânc sau se juleºte. vehiculul trebuie spãlat mai des. Pãrþile exterioare din plastic trebuie curãþate urmând procedura obiºnuitã de spãlare a vehiculului. Frecvenþa cu care trebuie sã o faceþi depinde de condiþiile ºi de mediul în care vehiculul este folosit. Folosiþi doar produse originale atunci când efectuaþi aceste retuºuri (vezi secþiunea "Specificaþii tehnice"). capota ºi zona din jurul farurilor. Întreþinerea de bazã a vehiculului include ºi spãlarea acestuia.Vehiculul trebuie lãsat în aer liber astfel încât apa rãmasã pe suprafaþa lui sã se poatã evapora mai uºor.SFATURI PENTRU MENÞINEREA ÎN STARE BUNà A CAROSERIEI Porþiunile vopsite Vopseaua de pe vehiculul dvs. Când uscaþi vehiculul. clãtind adesea buretele. 3) Clãtiþi bine cu apã ºi uscaþi-o cu jet de aer sau ºterg`N cu piele de cãprioarã. Geamuri Folosiþi produsele speciale de curãþare a geamurilor. aveþi grijã sã ajungeþi ºi în pãrþile mai puþin vizibile. Folosiþi cârpe foarte curate pentru a evita zgârierea sticlei sau pierderea transparenþei sale. Nu spãlaþi vehiculul dupã ce a stat parcat în soare sau când capota este încinsã: s-ar putea diminua luciul vopselei. de exemplu ramele portierelor. În toate aceste cazuri. Pe cât posibil. Din acest motiv. De exemplu: în zone cu grad înalt de poluare. Detergenþii polueazã apa. 206 . vã recomandãm sã efectuaþi imediat retuºurile necesare pentru a preveni coroziunea. unde apa se adunã uºor. Nu are doar un rol decorativ ci ºi unul de protecþie a pãrþilor de oþel. pe drumuri pe care s-a presãrat sare.

INTERIORUL Din când în când verificaþi dacã nu s-a strâns apã (de pe încãlþãminte. ºtergeþi uºor interiorul lunetei termice (dacã existã) în direcþia elementelor. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. Detergenþii polueazã apa. Încãrcãtura electrostaticã generatã prin frecare atunci când curãþaþi ar putea cauza incendii. benzinã) pentru a curãþa interiorul vehiculului. Aºadar. IMPORTANT Nu folosiþi alcool sau benzinã pentru curãþarea tabloului de bord. etc. asiguraþi-vã cã elementele protectoare (spre exemplu. Efectuaþi aceastã operaþiune la un garaj. Compartimentul motorului La sfârºitul fiecãrei ierni. Existã riscul ca ele sã explodeze. umbrele. Dupã spãlare.) sub covoraºe fiindcã prezenþa acesteia duce la ruginirea caroseriei. – Frecaþi scaunele cu un burete umed îmbibat într-o soluþie de apã ºi sãpun neutru. 207 . CURÃÞAREA SCAUNELOR ªI A TAPIÞERIEI – Îndepãrtaþi praful cu o perie moale ºi cu aspiratorul.IMPORTANT Pentru a preveni deteriorarea elementelor de încãlzire electricã. IMPORTANT Compartimentul motorului trebuie spãlat atunci când motorul este rece ºi cu cheia de contact în poziþia STOP. Nu pãstraþi în vehicul recipiente pe bazã de aerosoli. Recipientele cu aerosoli nu trebuie niciodatã expuse la o temperaturã mai mare de 50°C. Nu folosiþi niciodatã produse inflamabile (petroxin. Temperatura din interiorul vehiculului lãsat la soare poate depãºi cu mult aceastã valoare. PÃRÞILE DE PLASTIC DIN INTERIORUL VEHICULULUI Folosiþi produse special concepute pentru a nu deteriora aspectul componentelor. curãþaþi cu grijã compartimentul motorului. diverse apãrãtori sau tampoane de cauciuc) nu au fost îndepãrtate sau deteriorate.

208 .

..................... în limbaj tehnic.....SPECIFICAÞII TEHNICE lectura manualului cu acest capitol.......................... 211 TRANSMISIE ................. 219 PERFORMANÞE ................................. la propriu................ 210 MOTOR ................... Un document de prezentare al autovehiculului care.............................. prezintã succint caracteristicile unui model gândit pentru a vã oferi maximul satisfacþiei automobilistice................................. aici vom începe un capitol plinã de date................................... 214 SUSPENSII ..................... 214 SERVODIRECÞIE ... 225 CONSUMUL DE CARBURANT EMISII DE CO2 LA EVACUARE ................................... 218 SISTEMUL ELECTRIC ............ De fapt............................................................................... 215 JANTE ªI ANVELOPE ............................................. 220 DIMENSIUNI ........................ ... numere........... 221 MASE .................................... 208 COD MOTOR ............... mãsurãtori ºi tabele........... Este vorba.................................................................................................................................. de cartea de identitate a lui Fiat Albea.............. formule................................................. 223 CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR .................................. Probabil pasionaþii de motoare ºi mecanicã vor începe DATE DE IDENTIFICARE . 222 CAPACITÃÞI FLUIDE ......................................................... 215 PRESIUNEA ÎN PNEURI ........................VERSIUNE CAROSERIE . 213 SISTEM FRÂNARE ................... 227 209 .

2 .4 8V fig.DATE DE IDENTIFICARE SERIE ªASIULUI fig. SERIA MOTORULUI fig. – seria de ºasiu. 1 Este marcatã în interior. 1 fig. sub scaunul faþã dreapta. seria reprezintã: – tipul vehiculului NM4 178000.Versiunea 1. 2-3 Seria este gravatã pe blocul motor ºi reprezintã tipul ºi numãrul progresiv de fabricaþie. P4E02263 P4E02332 fig.Versiunea Multijet 210 P4E02809 . 3 . Puteþi avea acces la serie prin ridicarea mochetei.

Codul Fiat al culorii D . pe portiera dreapta faþã.Codul culorii pentru retuºuri sau revopsire.PLÃCUÞÃ REZUMATIVÃ CU DATE DE IDENTIFICARE fig.Masa maximã autorizatã F . 4 fig. 4 Plãcuþa este fixatã pe capota motorului ºi semnaleazã urmãtoarele: A .Serie ºasiu E .Numãrul de omologare C .Tipul motorului L .Cod versiune caroserie M . 5 211 P4E01455 .Masa maximã autorizatã cu remorcã G .Masa maximã autorizatã pe puntea spate I .Numele culorii C . Are înscrise: A .Masa maximã autorizatã pe puntea faþã H .Numãr pentru piese de schimb PLÃCUÞÃ DE IDENTIFICARE A CULORII CAROSERIEI Fig.Numele constructorului B . P4E01670 fig.Cod de identificare a tipului de vehicul D . interior. 5 Plãcuþa adezivã este aplicatã în lateral.Fabricantul vopselei B .

3 Multijet 350A1000 188A9000 Cod versiune caroserie 178CYN1A 16 178CYH1A BT 212 .4 8V 1.COD MOTOR – VERSIUNE CAROSERIE Cod motor 1.

6x82 1248 18:1 51 70 4000 180 18.8 3000 1. în linie 2 72x84 1368 11.3 Multijet D 188A9000 Diesel 4.MOTOR 1.3 1750 7° 41° 57° 9° Compensare hidraulicã -12° 6° -12° 40° Compensare hidraulicã 213 . în linie 4 69.2 57 77 6000 115 11.4 8V GENERALITÃÞI Cod Ciclu Numãr ºi dispunere cilindri Numãr supape pe cilindru Diametrul ºi cursa pistonului Cilindree Raport de compresie Putere maximã (CEE) regim corespondent Cuplu maxim (CEE) regim corespondent DISTRIBUÞIE Admisie: avans faþã de PMS întârziere faþã de PMI Evacuare: aprindere înainte de PMI întârziere faþã de PMS Joc termic de funcþionare la rece kW CP rpm Nm kgm rpm mm cm3 350A1000 Otto 4.1±0.

injecþie electronicã Multipunct secvenþialã cu aprindere integratã. Modificarea sau repararea sistemului de alimentare fãcute incorect sau fãrã a þine seama de specificaþiile tehnice ale sistemului. de tip “control by-pass” pe circuitul secundar de circulare a apei din motor în radiator. RÃCIRE Sistem de rãcire cu radiator. pot cauza anomalii funcþionale ºi prezintã risc de incendiu.ALIMENTARE/APRINDERE Versiuni benzinã Sistem de alimentare returnless. cu supapã de limitare a presiunii încorporatã. LUBRIFIERE Ungere forþatã prin pompã. 214 . pompã centrifugã ºi vas de expansiune. Termostat. Electroventilator pentru rãcirea radiatorului cu deschiderea/închiderea comandatã de sistemul central de control. Filtrare totalã a uleiului prin intermediul filtrului de ulei. Versiuni Multijet Injecþie directã Multijet “Common Rail” ºi control electronic cu turbocompresor ºi intercooler.

3 Multijet 3. Rapoartele sunt: 1. cu sincronizare pentru vitezele de mers înainte.767 0:00 DIFERENÞIAL Transmisie principalã cu angrenaj cilindric ºi grup diferenþial încorporat în carcasa schimbãtorului de viteze.029 0.TRANSMISIE AMBREIAJ Autoreglabil.121 0.158 1.909 2.4 8V Treapta 1 Treapta a 2-a Treapta a 3-a Treapta a 4-a Treapta a 5-a Marºarier 3.444 1. CUTIE DE VITEZE Schimbãtor cu cinci viteze înainte ºi marºarier.238 1.3 Multijet 3.909 1. fãrã cursã în gol.829 3. Rapoartele sunt: Cuplu în diferenþial 1.480 1.4 8V 1.909 2.867 3.563 Numãr dinþi 58/15 57/16 Transmisia se face de la motor la roþile din faþã prin arbori planetari cuplaþi la grupul diferenþial ºi roþi prin articulaþii homocinetice. cu pedalã. 215 . Comandã ambreiaj: hidraulicã.

reducând eficienþa primei frânãri. Servofrânã cu depresiune de 9". cu dublu efect. Atenþie la montarea de spoiler adiþional. roþi de aliaj uºor. Regulator de frânare acþionând asupra circuitului hidraulic al frânelor spate (pentru versiunea fãrã ABS). Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. Barã stabilizatoare sudatã. suspensie McPherson. capace roþii: se poate reduce ventilaþia elementelor de frânare cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate sau În coborâri prelungite. Comandã prin circuit hidraulic în X. FRÂNELE DE SERVICIU ªI DE URGENÞÃ În faþã: disc. Sistem ABS cu patru canale ºi patru senzori cu EBD (corector electronic al frânãrii). 216 . SUSPENSII FAÞÃ Roþi independente. gheaþa sau sarea de pe suprafeþele de drum se pot depozita pe discurile de frânã. În spate: saboþi autoreglabili. cu braþ oscilant inferior legat la o traversã.SISTEM FRÂNARE Apa. Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice. de tip etrier flotant. Recuperare automatã a uzurii garniturilor de frânã. Barã stabilizatoare. SPATE Punte semiindependentã cu braþe interconectate. FRÂNA DE MÂNÃ Comandatã de levier de mânã acþionând mecanic asupra tamburelor frânelor spate.

217 . luaþi în considerare doar specificaþiile din talon. ROATA DE REZERVà Jantã de oþel. Coloanã de direcþie deformabilã cu reglare a înclinaþiei. Diametrul minim de virare: 10. Pneuri Tubeless cu carcasa radialã. trebuie sã folosiþi pneuri de aceeaºi marcã ºi tip la toate roþile. cu prezoane specifice (dimensiuni diferite ºi incompatibile) pentru cele douã tipuri. Jantele din aliaj folosesc buloane specifice. Numãr de rotiri ale volanului: 2. Asistare hidraulicã. IMPORTANT În cazul unor discrepanþe între informaþia prezentatã în acest manual ºi talon. Controlaþi prinderea lanþului dupã câþiva metri de mers.65 rotaþii. GEOMETRIA ROÞILOR Convergenþa roþilor din faþã mãsuratã Între jante: -1±1 mm. Pinion ºi cremalierã lubrifiate permanent. IMPORTANT Nu folosiþi camere de aer la pneurile Tubeless. incompatibile cu orice tip de jantã din oþel excepþie fãcând roata de rezervã. ANVELOPE DE IARNà Folosiþi anvelope de iarnã de aceleaºi dimensiuni cu cele din dotarea autovehiculului. Pneu Tubeless (la fel ca cele montate). Pentru condiþii de siguranþã de drum optime. Pneurile omologate sunt specificate în talonul vehiculului.SERVODIRECÞIE Volan cu absorbþie de energie (airbag.2 m. LANÞURI ANTIDERAPANTE Profil maxim admis de depãºire a pneului: 12 mm. Valorile se referã la vehicul în ordine de mers. unde este prevãzut). Articulaþii lubrifiate permanent. JANTE ªI ANVELOPE Jante de oþel sau aliaj (unde este prevãzut).

Versiune 1. distanþa în mm între pereþii laterali) 70 = raportul înãlþime/lãþime (H/S.3 Multijet Jante 5 ½ J x 14H ET44 5 ½ J x 14CH ET 44 (*) 5 ½ J x 14 Anvelope 175/70 R14 84T 185/65 R14 175/70 R14 84T CITIREA CORECTÃ A TIPULUI ANVELOPEI fig. (*) jante din aliaj 218 .4 8V 1. 6 În continuare sunt menþionate indicaþiile necesare pentru a înþelege codurile înscrise pe anvelope. Exemplu: 175/70 R14 84 T 175 = Lãþimea totalã (S. T = indice vitezã maximã. ca procent) R = pneu radial 14 = diametrul nominal al jantei în inch 84 = indice de greutate (încãrcare).

6 P4E02265 219 . H2 fig. 6 În continuare aveþi indicaþiile necesare pentru înþelegerea semnificaþiei marcajelor de pe jantã.Indice vitezã maximã: Q = pânã la 160 km/h R = pânã la 170 km/h S = pânã la 180 km/h T = pânã la 190 km/h U = pânã la 200 km/h H = pânã la 210 km/h V = pânã la 240 km/h W = pânã la 270 km/h Y = pânã la 300 km/h Indice al capacitãþii de transport (încãrcare) 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg MARCAJELE DE PE JANTÃ fig. Exemplu: 5 1/2 B x 14 H2 5 1/2 = lãþime jantã în inch (1) B 14 = profil (înãlþimea umãrului de sprijin a anvelopei) (2) = diametrul nominal al jantei în inch (corespunde cu diametrul pneului care se monteazã pe ea) (3 = Ø) = forma ºi numãrul "proeminenþelor" (reliefate pe circumferinþã pentru a menþine pneul Tubeless pe jantã).

4 8V 1. Anvelopã Încãrcãturã medie Faþã 1.PRESIUNEA ÎN PNEURI PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar) Pentru pneurile calde. valorile din tabel trebuie crescute cu 0.1 Spate 2.2 bar.2 Spate 2.2 2. valorile din tabel trebuie crescute cu 0.2 Roatã de rezervã - 220 .0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.3 bar.1 2.0 2.3 Multijet 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T 2.2 2. Pentru pneurile de iarnã.

ALTERNATOR Punte de alimentare cu reglator de tensiune încorporat.4 8V 1.SISTEMUL ELECTRIC Tensiunea de alimentare: 12 volþi BATERIA Cu minusul la masã. Începe încãrcarea bateriei la pornirea motorului. Curent nominal maxim dezvoltat 1. 221 .3 Multijet 1.4 8v 1.0 kW 1.3 Multijet (*) (*) versiuni cu aer condiþionat cu acþionare manualã Modificãrile sau reparaþiile aduse sistemului electric.3 kW Capacitate Pornire de curent pentru descãrcare temperaturã în 20 ore rece (–18°C) 1.4 8V (*) 90A 65A 75A 90A DEMAROR Curent nominal maxim dezvoltat 1.3 Multijet 1. pot cauza anomalii cu risc de incendiu. neefectuate corect ºi neþinând cont de specificaþiile tehnice.4 8V 1.3 Multijet 50 Ah 50 Ah 250A 250A 1.

în km/h.4 8V 1. 1a 1.3 Multijet 36 38 2a 66 67 3a 97 101 4a 128 137 5a 162 160 R 36 38 222 .PERFORMANÞE Vitezã maximã admisã dupã perioada de rodaj.

7 P4E02810 C 981 981 D 4210 4210 E 1489 1489 F 1414 1419 (*) 1414 1419 (*) G 1438 1439 (*) 1438 1439 (*) H 1703 1703 I 1907 1907 (*) cu încãrcare maximã 223 .DIMENSIUNI Volumul portbagajului (normã VDA) – în condiþii normale.3 Multijet A 790 790 B 2439 2439 fig. 515 dm3 Dimensiuni în mm Versiune 1.4 8V 1.

axul spate: . roatã de rezervã.4 8V 1045 485 800 870 1530 1. (**) Încãrcãturã ce nu trebuie depãºitã.axul faþã: . E responsabilitatea utilizatorului de a dispune în portbagaj sau în interior/exterior o încãrcãturã care sã nu depãºeascã pe cea maximã admisã.remorcã cu frâne: . 224 .MASE Mase (kg) Masa autovehiculului echipat în ordine de mers: (cu combustibil.totalã: Sarcini remorcabile: . accesorii) Sarcinã utilã (*) cu ºofer: Sarcini maxime admise (**) .remorcã fãrã frâne: Greutate maximã pe acoperiº: 1. masa utilã se diminueazã corespunzãtor sarcinii maxime admise.3 Multijet 1085 485 800 870 1595 1000 400 50 1000 400 50 (*) În prezenþa unor echipamente speciale.

6 2.54 0. Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.8 2.4 2.68 0.N.45 2.6 2.075 Combustibili prescriºi Produse recomandate Benzina Super fãrã plumb Cu cifrã octanicã peste 95 R.0 0.5÷7.CAPACITÃÞI FLUIDE 1. 225 .4 0.3 Multijet.5 6.1 2. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.4 8V Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: – cu încãlzitor: – cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 47 5.3 Kg 7.9 6.O.1 6.250 1. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.73 0.

75 2.cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 48 5.6 1.1.8 0.3 Kg 7.3 Multijet.0 1. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.5 7. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.9 0.cu încãlzitor: .68 0.98 0.4 0.075 Motorinã Combustibili prescriºi Produse recomandate Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.6 2.86 2.86 7.5÷7. 226 .3 Multijet Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: .45 2.6 7.85 3.

API CF ºi FIAT 9.3 Multijet) Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 5W-40 cu specificaþie ACEA B4.55535-M2 SELENIA WR (*) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite. 227 . se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR PRODUSE UTILIZABILE ªI CARACTERISTICILE LOR Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 10W-40 cu specificaþie ACEA A3 ºi API SJ SELENIA 20K Lubrifianþi pentru motoare pe benzinã (*) Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 5W-30 cu specificaþie ACEA A1 ºi API SJ SELENIA PERFORMER MULTIPOWER Lubrifianþi pentru motoare diesel (versiuni 1.

ASTM D 3306 PARAFLU UP Circuit de rãcire. Lubrifianþi ºi unsori pentru transmisie Lubrifiant cu caracteristici “ATF DEXRON III” Vaselinã pe bazã de Li cu bisulfurã de molibden.V. DOT 4.S. pe bazã de etilenglicol. ISO 4925 SAE J-1704.S. no. CUNA NC 956-16.Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 75W-85 cu specificaþie API GL-4 Plus ºi MIL-L2105 D LEV. 116. apã ºi surfactanþi. CUNA NC 956-11 Se foloseºte în stare purã sau TUTELA PROFESIONAL SC 35 diluat în rezervorul de spãlare 228 . consistenþã NLGI=2 TUTELA CAR TECHNYX TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 Cutie mecanicã ºi diferenþial Servofrânã hidraulicã Articulaþii homocinetice Lichid de frânã/ambreiaj Fluid sintetic F. Procent de utilizare 50% pânã la –35°C Lichid pentru spãlare parbriz Amestec de alcool. CUNA NC 956-01 TUTELA TOP 4 Comandã hidraulicã frânã ºi ambreiaj Antigel radiator Antigel protector anticongelare.M.

9 6. pe baza probelor de omologare specificate de Directiva Europeanã. Emisii de CO2 conform directivei 1999/100/CE (g/km) 1. alte situaþii ce influenþeazã coeficientul de penetrare aerodinamicã sau rezistenþa la înaintare pot da valori de consum diferite de cele prezentate (vezi capitolul "Utilizarea corectã a autovehiculului") Consumul conform directivei 1999/CE/100 1. condiþiile atmosferice. starea generalã a vehiculului. încãrcãtura vehiculului. situaþiile de trafic. – ciclu extraurban: calculat într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim extraurban.4 8V 160 1.7 Valoarea emisiilor de CO2 la evacuare.9 Combinat 6.4 8V 1.CONSUMUL DE CARBURANT .5 3. se referã la consumul combinat. nivelul de pregãtire/ dotare/accesorizare. stilul de a conduce.3 Multijet Urban 8. din tabelul de mai jos. cu frecvente schimbãri de viteze. tabelate mai jos. IMPORTANT: Tipul de utilizare.3 Multijet 123 229 . – consum combinat: determinat printr-un procent de 37% ciclu urban ºi 63% extraurban. Pentru relevarea consumului.EMISII DE CO2 LA EVACUARE Valorile de consum carburant sunt exprimate în litri pe 100 km. prezenþa barelor de acoperiþ.0 Extraurban 5. s-au folosit urmãtoarele proceduri de determinare: – ciclu urban: calculat cu motorul pornit rece.8 4. într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim urban. la o vitezã de deplasare între 0 ºi 120 km/h.

iar placa 2 trebuie sã aibã grosimea minimã 6 mm. IMPORTANT Este obligatorie fixarea la înãlþimea cârligului a unei etichete vizibile de dimensiune ºi material potrivite. locaºurile de prindere ale ºuruburilor de fixare trebuie sigilate. 8 reprezintã punctele în care trebuie fixatã piesa de tractare pe caroserie. a carico N° 4 M8 N° 2 M10 Sfera a norme 385±35 Mezzeria veicolo Dupã montare. Structura cârligului de trac- tare trebuie fixatã în punctele indicate cu Ø cu 8 ºuruburi M8 ºi cu 6 ºuruburi M10.DISPOZITIVUL DE TRACTARE REMORCÃ Asse ruote posteriori P4E02562 Placa 1 trebuie sã aibã grosimea minimã 5 mm. pe care sã scrie: GREUTATEA MAXIMÃ ASUPRA CÂRLIGULUI 70 kg. N° 2 M10 N° 2 M10 N° 4 M8 fig. 8 Fig. pentru a împiedica infiltrarea gazului de eºapament. 230 .

..... .............................................. ...........................consum... Bricheta ............................................................................. .................. 212 Centuri de siguranþã .................. ........... ..........................în timpul cãlãtoriei....conducerea pe timp de noapte....................... . Becuri (înlocuirea unui bec) ........................conducerea pe zãpadã ºi gheaþã .....climatizare ..... Accesorii interioare ....... .conducerea pe timp de ploaie .conducerea pe timp de ceaþã ........ Aer condiþionat................. 31 Chei ..folosirea centurilor de siguranþã........................................... Conducerea în condiþii de siguranþã ..... ..................................................................... ................. .............. Consumul de carburant ..................... 205 .........................buºon rezervor combustibil ... 32 . Anvelope................. Cunoaºterea autovehiculului ......INDEX ALFABETIC Bateria ..... .........versiune caroserie ...indicator nivel combustibil...conducerea în zone montane . 42 134 229 42 145 149 148 148 147 147 149 146 145 229 162 21 231 ..................................... Buºon rezervor combustibil........................................ Capota ........ Bujii ......................................... 13-30 .................................pornirea folosind o baterie auxilarã...comenzi ....... Ambreiaj ........................... ............... 34 .....................................tipuri de becuri............ Accesorii achiziþionate de proprietar..centurã de siguranþã posterioarã centralã ................................................................................... 126 157 115 106 110 109 110 205 106 129 214 215 217 217 218 220 ................. Cric ........................................................ Airbag ................presiunea în pneuri .......conducerea cu ABS ..anvelope de iarnã......... Aeratoare ...18-124 Caroseria .........reglare în înãlþime .... ...............................................................caracteristici .............. ..... ............................. ........ .... 30 ......................încãlzire .........instrucþiuni generale .................................... . 12-22 Combustibil ........ Aer condiþionat (întreþinere) ...... 161 198 161 167 167 117 134 200 ABS ......caracteristici ..înainte de a urca la volan ......... Alimentare .......... ...................................................

.. Jante ....... 12-22 Frâna de mânã ............................ Manetele volanului .................... Lanþuri antiderapante ........ Manete pe volan .....verificãri suplimentare......interioare .................. Mase.............................. 232 .... Lumini (comenzi manetã) ........... ......................alimentare/aprindere ........................ 144 Familiarizarea cu Geamuri (curãþare) ....... ..rapoarte de transmisie ..pornirea folosind o baterie auxilarã ................... autovehiculul . Manetã deschidere uºiþã 134 111 14 80 118 Parcarea ...............exterioare ................ Instrumente de bord ...................................... ....... 26 ... 161 Parasolare ...........................Cutie de viteze ............................................................................. 9 Pornirea motorului....................plan de revizii anuale... Dimensiuni .......... 224 207 214 212 213 207 15 29 29 Oglinzi retrovizoare.............. Diferenþial................................ ....pornirea de urgenþã ............. 116 Planºa de bord......................... Dispozitiv de pornire....... Lumini avarie .............cod motor .......................... 144 215 210 215 223 12 26 230 229 Indicator nivel combustibil .................... ................... 203 Geamuri electrice ............ Încãlzire ....... Martori ºi mesaje de avertizare ......................... 143 Performanþe .................................date tehnice ...... Dispozitiv de blocare a coloanei de direcþie ............... 42 42 159 110 187 189 189 201 155 227 111 114 114 D În caz de urgenþã .17-120 combustibil....................................26-140 ......... Emisii de CO 2 la evacuare.......... . 8 Fiat Code (sistemul)........................................ Lunetã termicã .................................................. 156 Plafoniere ........... 160 . Motor .................. ate de identificare ............................................ ................. Dispozitiv de tractare remorcã ........................................ Întreþinerea autovehiculului .................................... ........................ ........................................ Lubrifianþi ................spalarea compartimentului motor ....................................................................dispozitiv de pornire... 222 Perioade de lungã staþionare ...........................

.curãþare ..................... Unitatea electronicã de control ....... 209 Sugestii pentru accesorii utile 157 Suspendarea vehiculului............................................ 216 Sistemul electric .... 210 Siguranþe .. 13-27 lichidelor....pornirea prin împingere .. 192 Verificãri înaintea începerii unei cãlãtorii .. 117 Serie ºasiu..... 136 acorduri de cauciuc ...........................18-121 .... Trusa de prim ajutor .............................. 152 R Scrumiera .............................................................. 106 Sistem de pretensionare ........ 119 Presiunea în pneuri......... 150 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi respectarea mediului înconjurãtor..........................procedura de pornire ................... 202 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi a poluãrii .................. 126 Sistem de încãlzire/aer condiþionat.....................extinderea portbagajului ......................................................................................................................... 115 Tractarea remorcilor ......... 176 Sistem ABS .............. 216 ....................................... 222 Vitezometru ............. 162 ......... 216 ablou de bord................................................ 207 ...................................................... 206 233 ............ 156 Viteze maxime................................................................ 153 Transportul copiilor în siguranþã .....................întrerupãtor activare/dezactivare..deschiderea/închiderea portbagajului ....... ..................................... 211 ............................................. 221 Sistemul Fiat Code ...... 140 Portbagaj....... 12-22 Spãlator parbriz....................................... 206 ........................................................ 11 Telecomanda de închidere centralizatã..................... Turometru ............................reglare....... 220 Proiectoare ceaþã ....................................13-27-207 ........................................................ Utilizarea corectã a autovehiculului .............................reglare.verificare nivel........................ 40 Sistem frânare ..... 14-28 Vopseaua ... 13-28 Torpedo................. 122 Portiere ...... 182 Suspensii ............... 42 Volan ................................. 36 186 43 192 192 200 139 Ulei de motor ........ 114 Protejarea mediului înconjurãtor...........sfaturi pentru menþinerea în stare bunã .................................................... Verificarea nivelului T Scaune ........... 121 ....17-114 ...... 24 Tetiere ............frânele de serviciu ºi de urgenþã .......................................cod culoare .......................................15-113 Specificaþii tehnice ............. 14 ................

NOTE ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 234 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 235 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 236 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 237 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 238 .

® ® Cereţi întotdeauna mecanicului .

Acesta garanteazã reducerea consumului de combustibil (conservarea energiei). de asemenea. supraalimentare sau multivalve. . acesta garanteazã protecþie maximã la uzurã. garanteazã cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motoarelor pe benzinã normal aspirate. common rail ºi Multijet. Selenia Racing şi Selenia Digitech. SELENIA PERFORMER Ideal. Pentru informaþii suplimentare despre produsele Selenia. pentru protecþia motoarelor pe benzinã din noua generaþie. supraalimentate sau multivalve. Motorul automobilului dumneavoastrã conþine din fabricã ulei Selenia . foarte eficace chiar în cele mai severe condiþii climatice. SELENIA WR Lubrifiant specific pentru motoarele diesel.flselenia. vizitaþi site-ul www. Deosebit de eficient pentru pornirile la rece. în special.Schimbaþi uleiul? Experþii recomandã Selenia. Selenia 20K Alfa Romeo. controlul tacheþilor hidraulici.com. Gama Selenia include. Selenia Performer 5W-40. Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic: SELENIA 20K Lubrifiantul API SL. gama de uleiuri ce îndeplineºte cele mai avansate specificaþii internaþionale. SELENIA TD Lubrifiant pentru motoare diesel normal aspirate. garanteazã performanþele motorului ºi stabilitate la temperaturi ridicate. reducerea consumului ºi stabilitatea la temperaturi ridicate. Testele specifice ºi caracteristicile tehnice superioare permit ca Selenia sã garanteze cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motorului. .

5 1. adãugaþi +0.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.5 ÷ 7.4 8V 1.75 2.3 Multijet 47 5.2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard.PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari) Anvelope 1.Assistenza Tecnica .2 Adãugaþi +0.2 Roatã de rezervã 2.5 Alimentaþi automobilele cu motoare pe benzinã doar cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (RON) de minimum 95.3 Multijet kg 2.45. Cu anvelope de iarnã. 603.3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde.2 2.2 Spate 2.0 2.Torino (Italia) Tipãrit N.Ingegneria Assistenziale Largo Senatore G.85 3.2 2. ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR 1.4 8V litri Baie de ulei Baie de ulei ºi filtru Nu aruncaþi uleiul uzat în mediul înconjurãtor.840 -1/2005 .3 Multijet 175/70 R14 84T 175/70 R14 84T Încãrcãturã medie Faþã 2.2 2. 5 .8 CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri) 1.1 Spate 2.2 2. After Sales .5 ÷ 7.Prima ediþie .6 2.10040 Volvera . Agnelli.A.5 2.4 8V Capacitate rezervor Rezervã 47 5. 1.p.1 2.0 kg 2. Fiat Auto S.5 litri 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->