Am conceput acest manual pentru o cunoaºtere amãnunþitã ºi o exploatare optimã a noului Fiat Albea.

Vã recomandãm citirea sa în întregime înainte de a porni pentru prima oarã la drum. Veþi descoperi informaþii, sfaturi ºi avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel încât sã puteþi beneficia la maxim de calitãþile sale tehnologice. Acest manual conþine sfaturi extrem de importante cu privire la condiþiile de siguranþã în trafic, întreþinerea automobilului ºi protejarea mediului înconjurãtor. arnetul de Garanþie anexat acestui manual cuprinde ºi Certificatul de Garanþie, cu termenii ºi condiþiile pentru pãstrarea garanþiei.

Stimate client, Vã mulþumim pentru cã aþi ales marca FIAT ºi vã felicitãm pentru alegerea unui Fiat Albea.

C

Lecturã ºi cãlãtorie plãcutã!

În acest Manual de Utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Albea. În consecinþã vã rugãm sã luaþi în considerare numai versiunea achiziþionatã de dumneavoastrã.

BINE AÞI VENIT LA BORDUL UNUI FIAT ALBEA
iat Albea este un autoturism cu o linie originalã, gândit pentru a vã oferi satisfacþie maximã, siguranþã deplinã ºi respectarea normelor de protejare a mediului înconjurãtor. Începând cu motorizãrile ºi continuând cu sistemele de siguranþã, îmbunãtãþirea confortului pentru ºofer ºi pasageri, practicitatea soluþiilor funcþionale, totul vã va face sã apreciaþi personalitatea Fiat-ului Albea. ã veþi da seama de acest lucru atunci când veþi descoperi cã stilul ºi caracteristicile Fiat sunt o parte foarte importantã din procesul de producþie, ceea ce duce la reducerea costurilor de întreþinere.

F

V

2

SEMNELE CE VÃ AJUTÃ SÃ CONDUCEÞI CORECT
emnele din aceastã paginã sunt foarte importante. Ele semnalizeazã acele pãrþi din manual care trebuie citite cu atenþie sporitã. Dupã cum vedeþi, fiecare semn are un simbol diferit, astfel încât acestea sã poatã fi rapid ºi uºor identificate în cadrul diverselor secþiuni.

S

Siguranþa pasagerilor Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate pune ºoferul, pasagerii sau alte persoane în pericol.

Protecþia mediului înconjurãtor Acest semn aratã procedurile corecte de urmat pentru a vã asigura cã autoturismul dvs. nu polueazã mediul.

Integritatea vehiculului Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate duce la defecþiuni mari ale autoturismului ºi poate conduce la anularea garanþiei

3

SIMBOLURI
Veþi gãsi etichete specifice, colorate, lângã sau chiar pe suprafaþa unor componente ale Fiat Albea. Ele poartã simboluri pentru a vã reaminti mãsurile care trebuie luate cu privire la componentele respective. În continuare sunt prezentate simbolurile ce pot fi gãsite pe aceste etichete, iar lângã simbol se va preciza componenta în cauzã. Pe lângã semnificaþia acestora, ele sunt împãrþite suplimentar în simboluri de: pericol, interzicere, avertizare, obligativitate ºi, este menþionatã componenta cãreia aparþine simbolul.

SIMBOLURI DE PERICOL Baterie Lichid coroziv. Bobinã Înaltã tensiune.

Baterie Pericol de explozie.

Curea ºi volante Piese în miºcare; nu vã apropiaþi cu corpul sau îmbrãcãmintea!

Ventilator Poate porni automat ºi cu motorul oprit. Tubulaturã de climatizare Nu deschideþi! Vas de expansiune Nu desfaceþi capacul cu lichidul de rãcire fierbinte! Gaz sub presiune.

4

" RBAG Airbag pasager Servodirecþie Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare".ventilator Nu vã sprijiniþi ! Baterie Þineþi copiii la distanþã ! AI SIMBOLURI DE AVERTIZARE Catalizator Nu staþionaþi deasupra materialelor inflamabile! Consultaþi capitolul: "Întreþinerea dispozitivelor ce reduc noxele. Nu instalaþi scaunul pentru copii pe locul pasagerului din faþã! 5 .SIMBOLURI DE INTERZICERE Baterie Nu umblaþi cu flacãrã deschisã! Apãrãtori de cãldurã – curea roþi de transmisie .

" Vas de expansiune Ulei motor Folosiþi numai lubrifiantul indicat la capitolul "Alimentare. Baterie Protejaþi-vã ochii ! Vehicule diesel ªtergãtor parbriz Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare.O." Folosiþi doar lichid indicat la capitolul “Alimentare” Folosiþi doar motorinã ce respectã standardele europene EN590. DIESEL Baterie Cric Consultaþi Manualul de Utilizare. Vehicule pe benzinã Folosiþi numai benzinã fãrã plumb.SIMBOLURI DE OBLIGATIVITATE Circuit de frânã Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare". 6 . 95 R.N.

CUPRINS FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI ÎN CAZ DE URGENÞÃ ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX ALFABETIC 7 .

...... LA STAÞIA DE ALIMENTARE ............. TETIERE .................................................... PLANªA DE BORD ............................................................. vã veþi familiariza cu martorii de avertizare ºi principalele sisteme........ AER CONDIÞIONAT MANUAL .................. Aºezaþi-vã comod în autovehicul ºi pregãtiþi-vã sã .......................................................... CAPOTA ................................................................................................................................................. PORTIERELE .............................................................................. SCAUNELE ........................ ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA ...... 9 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 8 ............................................. PORTBAGAJUL ....................................... TABLOUL DE BORD ................................................................................................................................... GEAMURI ELECTRICE......................... BUTOANE DE COMANDÃ................................................................. MANETELE VOLANULUI ..................................... Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat.......... SISTEMUL FIAT CODE .............. citiþi..................................................... LUMINILE DE AVARIE ... CENTURI DE SIGURANÞÃ ........................................... OGLINZI RETROVIZOARE ... VOLANUL...................................FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL! Paginile urmãtoare vã vor oferi toate informaþiile necesare pentru a pleca repede ºi pentru a circula în deplinã siguranþã................................... În câteva minute..................................................

Buton lumini avarie . Comenzi control ventilaþie/climatizare . Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile .16. Aeratoare fixe spre geamurile laterale .7.2. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile . Manetã deschidere capotã motor – 20. Capac de acces la siguranþe . P4E02760 fig. Ceas digital ºi display multifuncþional . Torpedo .6.14.10.9.19. Spaþiu depozitare . Comenzi display multifuncþional.4. Manetã reglare volan – 18. 9 . Tablou de bord ºi martori avertizare – 5. 1 1.17.3.PLANªA DE BORD Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.12. Claxon .13. Brichetã 15. Compartiment pentru radio . Contact . Butoane de comandã ºi martori . Manetã control ºtergãtoare de parbriz . Manetã comandã lumini externe .8.11.

Buton lumini avarie .12. Brichetã . Manetã reglare volan . Manetã deschidere capotã motor .17. Manetã control ºtergãtoare de parbriz .20.18.4. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile . Manetã comandã lumini externe . Claxon .7.6.15. Capac de acces la siguranþe .2.13.5. 2 1.3.10. Torpedo .11. Ceas digital ºi display multifuncþional .19. Comenzi display multifuncþional. Radio .14. Spaþiu depozitare 16.8.9. 10 .Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune. Aeratoare fixe spre geamurile laterale . Comenzi control ventilaþie/climatizare . P4E02761 fig. Contact . Butoane de comandã ºi martori . Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile . Tablou de bord ºi martori avertizare .

Kilometraj total þi parþial. D .TABLOUL DE BORD VERSIUNE 1. 3 VERSIUNE 1.Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã.Kilometraj total ºi parþial. B .3 Multijet A .Turometru. B .4 8V A .Termometru lichid rãcire motor.Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã.Turometru.Termometru lichid rãcire motor. D . P4E02762 fig. C . P4E02765 fig. 4 11 . C .

Se dezactiveazã când cheia este rotitã în poziþia MAR. DISPOZITIV DE BLOCARE A COLOANEI DE DIRECÞIE Se activeazã automat când este scoasã cheia din contact. Semnalul respectiv este. 5 12 P4E02836 . Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere/ deschidere centralizatã a portierelor. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. 5 O datã cu maºina. CHEILE fig. dacã întâmpinaþi rezistenþã la rotirea cheii în contact.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. miºcaþi uºor de volan în ambele sensuri. fig. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã.

Reglare longitudinalã. 7 astfel încât ceafa. 6 fig.Reglare în înãlþime. Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat. Reglare în înãlþime a centurilor anterioare: – pentru ridicare: ridicaþi inelul reglabil A-fig. sã se sprijine pe tetierã. 8. C . TETIERE Reglaþi tetierele fig. ºi nu gâtul. asigurându-vã cã aþi blocat-o în poziþia doritã. 6 A .SCAUNELE Acþionaþi comenzile din fig. 8 13 P4E02303 . P4E02109 P4E02834 fig. – pentru coborâre: menþinând apãsat pe B deplasaþi inelul reglabil A. B . Inelul A poate avea 4 poziþii distincte. 7 fig. Citiþi ºi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului".Reglare înclinare spãtar. CENTURI DE SIGURANÞÃ Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat.

P4E02767 Reglarea se va face numai cu vehiculul staþionat! fig.volan blocat. folosiþi maneta A-fig. sprijiniþi bine spatele ºi legaþi centura pentru a avea contact perfect pe bust ºi bazin. Manetã în poziþia O = lumini stinse Manetã în poziþia 6 = lumini de poziþie Manetã în poziþia 2 = lumini de întâlnire Cu maneta în poziþia 2 înspre planºa de bord = lumini de drum. VOLANUL Pentru a-i regla înclinarea (acolo unde este prevãzutã).volan deblocat Poziþia 2 .Pentru protecþie maximã. 9. 9 P4E02766 fig. Nu utilizaþi centura cu scaunul înclinat. Poziþia 1 . 10 În poziþia 1 = semnalizare dreapta În poziþia 2 = semnalizare stânga Trasã cãtre volan = semnal luminos Trasã cãtre volan. cu cheia extrasã sau în poziþia STOP = funcþia "follow me home". 10 14 . reglaþi spãtarul drept. MANETELE VOLANULUI MANETA STÂNGÃ fig.

Apãsare lungã. 13 15 . Dimensiunea imaginii rezultatã poate da impresia cã obiectul vizualizat este mai departe decât în realitate.11 În poziþia 0 = ºtergãtor de parbriz oprit În poziþia 1 = ºtergere intermitentã În poziþia 2 = ºtergere continuã lentã În poziþia 3 = ºtergere continuã rapidã În poziþia 4 = ºtergere continuã rapidã (cu revenire automatã) Apropiere de volan = spãlarea parbrizului Buton TRIP fig. dacã sunteþi în meniul Set up trebuie sã ieºiþi pentru ca. maxim 2 secunde: vizualizeazã informaþiile furnizate de Trip Computer.MANETA DREAPTA fig. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. cel puþin 2 secunde: anularea tuturor informaþiilor furnizate de Trip Computer. 14: A . 11 P4E02768 fig.pentru orientare în cele patru sensuri B . 13. Reglare manualã: din interiorul autovehiculului.pentru selectarea oglinzii (dreapta sau stânga). acþionaþi maneta A-fig. P4E02115 fig. 12 Apãsare scurtã. Reglare electricã: acþionaþi butoanele de comandã fig. apoi prin intermediul butonului Trip sã puteþi vizualiza informaþiile Trip Computer. 12 P4E02780 fig. OGLINZI RETROVIZOARE AVERTISMENT Suprafaþa oglinzii dreapta este parabolicã ºi deformeazã câmpul vizual.

Dacã oglinda vã împiedicã sã treceþi printr-un spaþiu strâmt. B .Cursor vitezã ventilator. butonul C în poziþia 4 ºi închideþi aeratoarele centrale.Reglare temperaturã. 17.Cursor vitezã ventilator.Cursor recirculare aer. C . 15 fig. apãsaþi din nou butonul. B . o puteþi rabata din poziþia 1 în poziþia 2. D . D .Distribuire aer. Pentru a le stinge. rotiþi butonul D în poziþia -. 16 16 P4E02770 . ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA COMENZI fig. AVERTISMENT Pentru o eficienþã maximã a dezaburirii parbrizului ºi geamurilor laterale. 15 A . AER CONDIÞIONAT MANUAL COMENZI fig. ªoferul este obligat sã respecte regulile de circulaþie. apãsaþi butonul A-fig. LUMINILE DE AVARIE Pentru a le aprinde. C . Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de codul rutier din þara în care vã aflaþi. P4E02116 P4E02769 fig.Cursor recirculare aer.Distribuire aer. 16 A . 14 fig.Reglare temperaturã.

acestea sã producã rãnirea celor din vehicul. B . B . Trageþi butonul pentru a-l ridica. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL Pentru coborârea/ridicarea geamului.BUTOANE DE COMANDÃ Butoane fig. 19 17 . C .Stopuri de ceaþã. P4E02771 GEAMURI ELECTRICE GEAMURI ELECTRICE ANTERIOARE Apãsaþi butonul fig. A . 17 fig. folosiþi manivela de comandã A-fig. 18 fig.Proiectoare ceaþã (unde sunt prevãzute).buton pentru geam anterior stânga. Când folosiþi una din aceste funcþii pe tabloul de bord se va aprinde martorul relativ. scoateþi întotdeauna cheia din contact. P4E02772 Folosirea improprie a geamurilor electrice poate constitui un pericol. Pe panoul portierei pasagerului faþã existã un buton. 20. pentru a evita ca prin acþionarea din neatenþie a geamurilor. în timpul acþionãrii. 19 pentru a coborî geamul. Când coborâþi. P4E02835 fig.buton pentru geam anterior dreapta.Întrerupãtor pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. 18 Pentru activarea proiectoarelor de ceaþã (unde sunt prevãzute) ºi a stopurilor de ceaþã: maneta stângã trebuie sã fie în poziþia 6 sau 2. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. pentru acþionarea geamului respectiv. În primul rând. A .

maneta A poate avea diferite forme. Apãsaþi apoi maneta B ºi ridicaþi capota. 21 (unde este prevãzutã). 21 P4E02773 fig. 23 în locaºul B al capotei.Verificaþi dacã s-a blocat.. P4E02122 CAPOTA Pentru a o deschide: trageþi de maneta A-fig. În funcþie de model. Deschidere din interior: ridicaþi maneta A-fig. coborâþi încet capota pânã la aproximativ 20 cm de poziþia închis.PORTBAGAJUL Deschidere din exterior: folosiþi cheia de contact. 22. Maneta B (unde este prevãzutã) serveºte la deblocarea buºonului rezervorului de combustibil. 22 fig. 20 fig. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! P4E02123 Pentru a o închide: îndepãrtaþi tija A din locaºul B ºi readuceþi-o în dispozitivul de blocare. 23 18 P4E02125 . fig. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! EXTINDEREA PORTBAGAJULUI Pentru rabatarea banchetei vezi capitolul corespunzãtor din "Cunoaºterea autovehiculului". apoi lãsaþi-o sã cadã. Introduceþi capãtul tijei A-fig.

– din interior. Deschiderea/închiderea portierelor se poate face ºi prin acþionarea telecomenzii.) 95 sau mai mare. LA STAÞIA DE ALIMENTARE Alimentaþi numai cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (R. 25 P4E02127 fig. Mânere portierelor posterioare se folosesc doar pentru închiderea/deschiderea portierelor cãrora corespund.poziþie deschis 2 . 24 P4E02126 fig.O. 25. P4E02775 fig. Realimentaþi pe cât posibil înainte ca indicatorul sã indice limita de rezervã.poziþie închis Trageþi mânerul pentru a deschide. fig. 24. sau trageþi (pentru deblocare).PORTIERELE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ Pentru închiderea/deschiderea simultanã a portierelor: – din exterior. cu portierele închise. unul dintre mânerele portierelor anterioare A-fig.N. Închiderea necorespunzãtoare a portierei poate provoca aprinderea martorului pe tabloul de bord. Funcþionarea fãrã rezervã de combustibil poate cauza alimentarea neregulatã care conduce la afectarea sistemului de evacuare ºi a catalizatorului. 26 19 . rotiþi cheia într-una dintre încuietoarele uneia dintre portierele interioare. apãsaþi (pentru blocare). 1 .

La anumite versiuni. aflatã pe partea lateralã a scaunului ºoferului. 27. cantitate de benzinã cu plumb. nici în caz de urgenþã. P4E02169 fig. nici cea mai micã. accesul la buºonul rezervorului se poate face numai deblocându-l prin acþionarea manetei A-fig.Nu introduceþi în rezervor. 27 20 . Un catalizator ineficient poate cauza emiterea de produse poluante cu consecinþe asupra mediului. veþi cauza un defect ireparabil catalizatorului.

................................................................ 44 MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE .......... 36 SISTEM DE PRETENSIONARE.................. 42 PORTIERE ..................................... 129 LA STAÞIA DE ALIMENTARE ....................... 30 TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ .......................................... 106 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE .............. 125 ABS ...... 126 AIRBAG-uri ....... 119 PORTBAGAJ ................................................................... 22 TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR .......................... 24 DISPOZITIV DE PORNIRE .................................. Veþi aprofunda.. cu dispozitivele ºi comenzile sale....................... pe scurt................................................................................ Veþi putea recunoaºte imediat pãrþile descrise în acest manual ºi puteþi verifica “direct” în timp ce citiþi........... 124 SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ .................. 26 REGLÃRI PERSONALIZATE........... 115 SISTEMUL FIAT CODE ........................... cunoaºterea Fiat-ului Albea........................................ 27 CENTURILE DE SIGURANÞÃ...................................................................... 80 SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT.................... 107 SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ ................................................................................................. Fiat Albea............................. 133 PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ....................... 136 21 ............. 40 INSTRUMENTE DE BORD..................... 114 ACCESORII INTERIOARE ......................................................................................... 121 CAPOTÃ ..................... insta- DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL.......................... Vã recomandãm sã citiþi cu atenþie acest capitol...........................CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI lat comod la bordul noului dvs................................................................................ 111 COMENZI ....................................................... Când veþi porni apoi în trafic veþi descoperi multe alte surprize plãcute...... 109 MANETE .........................

– închide/deschide portierele. Cheia A este cea folositã în mod curent. Semnalul respectiv este. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. Ea va: – porni motorul. – închide/deschide clapeta buºonului de combustibil (unde este prevãzut). Cheia B (cu telecomandã încorporatã) are aceleaºi funcþii ca ºi cheia A. fig. atunci când vehiculul este dotat cu o astfel de cheie. – dezactiva airbag-ul pasager. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere centralizatã a portierelor.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). 1 22 P4E02836 . CHEILE fig. – închide/deschide portbagajul. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. 1 O datã cu vehiculul. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã închidere centralizatã.

O datã cu cheile. C . tot timpul ºi sã riscaþi sã-l pierdeþi. vã este oferit ºi cardul CODE fig. codul nu a fost recunoscut. deci vã rugãm sã vã notaþi numãrul pentru a nu avea cardul asupra dvs. martorul de avertizare Y de pe tabloul de bord va clipi scurt: înseamnã cã sistemul de protecþie a recunoscut codul cheii ºi a dezactivat imobilizarea motorului. atunci când vehiculul este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. Din motive de siguranþã. cardul CODE nu este duplicabil. În acest caz. aceasta înseamnã cã sistemul face un autotest. încercaþi ºi cu celelalte chei primite.codul mecanic ce va fi furnizat Reprezentanþei Fiat atunci când comandaþi un duplicat al cheii. Este bine sã aveþi numãrul de cod electronic scris pe cardul CODE în eventualitatea în care va trebui sã efectuaþi o pornire de urgenþã. B . Contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat pentru memorarea codurilor cheilor în memorie. Pentru a porni motorul când cheia este în poziþia MAR: 1) dacã este recunoscut codul. sistemul de protecþie va imobiliza automat motorul.codul electronic pentru pornirea de urgenþã (vezi capitolul "Pornire de urgenþã în secþiunea " În caz de urgenþã "). 2 care conþine: A . datoritã unei cãderi de tensiune). OPERARE De fiecare datã când cheia de contact este scoasã din poziþia STOP sau PARK. Dacã motorul rãmâne imobilizat. 2 P4E01369 23 . (ex. fig.locurile pentru poziþionarea etichetelor autoadezive ale telecomenzilor. 2) dacã martorul de avertizare Y (împreunã cu martorul U) rãmâne aprins. Cardul CODE trebuie pãstrat într-un loc sigur. Rãsuciþi cheia în poziþia AVV pentru a porni. Dacã totuºi nu puteþi porni motorul folosiþi procedura de pornire de urgenþã (consultaþi capitolul "În caz de urgenþã") ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. Când vehiculul se deplaseazã ºi cheia este în poziþia MAR: 1) dacã martorul Y se aprinde în timp ce vehiculul se deplaseazã. 2) dacã martorul Y clipeºte înseamnã cã vehiculul nu este protejat de cãtre imobilizatorul de motor. întoarceþi cheia la STOP ºi apoi la MAR.

3 24 . TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR Telecomanda este încorporatã în cheia de contact ºi funcþioneazã prin emiterea unui semnal radio. Lumina plafonierã ºi cea de citire a hãrþilor se vor aprinde pentru intervalul de timp stabilit dinainte atunci când portierele sunt deschise cu telecomandã (unde este prevãzutã). vor fi ºterse din memorie pentru a împiedica folosirea cheilor pierdute sau furate la pornirea motorului. Codurile oricãror chei care nu sunt disponibile la noua procedurã de memorare. Apãsaþi butonul A pentru a acþiona sistemul. CHEI DUPLICATE Când este nevoie de chei adiþionale mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. Ledul B va clipi în timp ce transmiþãtorul trimite codul la receptor. 3 pentru a închide ºi deschide portierele. fig.Componentele electronice ale cheii pot fi afectate dacã cheia suferã lovituri puternice. având asupra dvs. toate cheile primite ºi cardul CODE. Este posibil sã vi se cearã sã demonstraþi cã vehiculul vã aparþine. Acolo vi se vor memora vechile ºi noile chei (pânã la 8) în sistem. Apãsaþi butonul A-fig. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus în memoria unitãþii de control a sistemului. P4E02838 Toate cheile ºi cardul CODE trebuie sã fie înmânate noului proprietar la vânzarea vehiculului.

Bateriile uzate polueazã mediul înconjurãtor. Aruncaþi-le în containere speciale dupã cum specificã legile în vigoare sau duceþi-le în acest scop la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. vã rugãm sã þineþi cont de faptul cã: – numãrul de omologare este imprimat pe componente. CERERE PENTRU TELECOMENZI ADIÞIONALE Receptorul poate recunoaºte pânã la 8 telecomenzi. fig. 4 P4E02839 25 . toate cheile primite ºi cardul CODE. Înlocuiþi bateriile (cu alte baterii de acelaºi tip) dupã cum urmeazã: deschideþi capacul de plastic inserând o ºurubelniþã în A-fig. mergeþi la o Reprezentanþã Fiat luând cu dvs. introduceþi noile baterii B respectând polaritatea ºi închideþi capacul de plastic. 4. ledul cheii se aprinde doar o datã.Omologãri oficiale Potrivit legislaþiei în vigoare în fiecare þarã referitor la echipamentele de radio frecvenþã. pentru pieþele în care se cere acest lucru. trebuie sã schimbaþi bateria cu una nouã. ÎNLOCUIREA BATERIILOR Dacã atunci când apãsaþi butonul de deschidere. Dacã aveþi nevoie de telecomenzi suplimentare.

BLOCAREA COLOANEI DE DIRECÞIE Blocarea: când cheia este în poziþia STOP sau PARK. Deblocarea: rotiþi uºor volanul în timp ce poziþionaþi cheia în poziþia MAR. 5: – STOP: motor oprit. Nu scoateþi niciodatã cheia din contact când autovehiculul se deplaseazã. Când coborâþi din vehicul. Toate dispozitivele electrice pot funcþiona.: cineva a încercat sã fure vehiculul). – PARK: motor oprit. fig. Unele dispozitive electrice (ex. apelaþi la o Reprezentanþã Fiat pentru a vã asigura cã funcþioneazã corespunzãtor înainte sã începeþi sã conduceþi din nou. 5 26 . Acelaºi lucru se întâmplã când autovehiculul este remorcat. lumini parcare aprinse.: radio. – AVV: pornirea motorului. Volanul se va bloca automat imediat ce încercaþi sã îl miºcaþi. cheia poate fi scoasã din contact. închidere centralizatã portiere. Amintiþi-vã sã trageþi frâna de mânã cuplaþi treapta 1 ºi lãsaþi roþile virate iar dacã autovehiculul este oprit în pantã cuplaþi treapta de mers înapoi. Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în vehicul. coloana de direcþie se blocheazã. coloana de direcþie se blocheazã. scoateþi cheia ºi rotiþi volanul pânã se blocheazã. etc.DISPOZITIV DE PORNIRE Cheia poate fi rotitã în 4 poziþii fig. cheia poate fi scoasã din contact. Pentru a roti cheia în poziþia PARK.) pot funcþiona. apãsaþi butonul A. scoateþi întotdeauna cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentalã de cãtre ceilalþi pasageri. – MAR: poziþia de deplasare. P4E02832 Dacã contactul este deteriorat (de ex.

7 mutaþi-o în sus sau în jos pentru obþinerea înãlþimii dorite. verificaþi dacã scaunul este bine fixat în ºine. P4E02834 fig. 6 fig. SCAUNE ANTERIOARE fig. Dacã scaunul nu este bine fixat. se poate miºca brusc ºi poate avea consecinþe periculoase. Neefectuându-le corect. 6-7 Reglarea longitudinalã Ridicaþi maneta A ºi miºcaþi scaunul în faþã sau în spate. În poziþia de condus mâinile trebuie sã se sprijine pe volan uºor îndoite. Reglarea înclinãrii spãtarului Rãsuciþi rotiþa B pânã veþi obþine înclinarea doritã.REGLÃRI PERSONALIZATE Orice reglare se face numai cu vehiculul staþionat. puteþi deteriora dispozitivele de siguranþã. 7 27 P4E02412 . Nu demontaþi scaunele pentru operaþii de reparaþii sau întreþinere. Reglarea în înãlþime Aceastã funcþie existã doar pentru scaunul ºoferului. O datã ce aþi eliberat maneta. Aceste operaþii se fac doar la o Reprezentanþã Fiat. încercând sã-l mutaþi în faþã sau spate. Ridicaþi sau lãsaþi maneta telescopicã D-fig.

P4E02109 P4E02473 fig. 10 Reglarea trebuie efectuatã doar cu vehiculul staþionat. Scaunele spate fig. 9 Tetierele posterioare sunt reglabile în înãlþime. tetierele trebuie reglate pentru a sprijini capul ºi nu gâtul. AVERTISMENT Pentru a cãlãtori în siguranþã. 9 fig. 2) reglaþi poziþia volanului. tetierele sunt reglabile în înãlþime ºi se blocheazã automat în poziþia doritã. asiguraþi-vã cã tetierele sunt bine fixate. Atenþie. Pentru reglare: ridicaþi sau coborâþi tetiera pânã se ajunge la înãlþimea doritã. 8 fig.TETIERELE Scaunele anterioare fig. VOLANUL fig. apãsaþi butoanele A ºi scoateþi-le în sus. Pentru a demonta tetierele: ridicaþile pânã la nivelul maxim. Volanul este reglabil pe înãlþime: 1) trageþi maneta A pe poziþia 1. 3) duceþi maneta pânã în poziþia 2 pentru a bloca volanul. Numai în aceastã poziþie vor putea asigura o protecþie eficientã. 10 28 P4E02766 . 8 Pentru o mai bunã protecþie.

Este prevãzutã cu un dispozitiv de siguranþã ce desprinde oglinda în caz de accident . Cu reglare electricã fig. 2) poziþie normalã. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. 11 fig. Butonul B selecteazã oglinda (stângã sau dreaptã) pe care o reglaþi. P4E01375 OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Cu reglare manualã fig.Nu þineþi virat la maxim de cursã mai mult de 15 secunde întrucât servodirecþia va emite un zgomot ºi se pot produce daune dispozitivului.13 Oglinzile pot fi reglate electric doar când cheia este în poziþia MAR. folosiþi cele patru sensuri ale comutatorului A de pe portiera ºoferului.12 Din interior. Pentru a regla oglinda. 12 fig. puteþi regla fiecare oglindã prin maneta A. Prin mutarea manetei A puteþi obþine: 1) poziþie antiorbire. OGLINDA RETROVIZOARE INTERIOARÃ fig. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. 13 29 . 11 Este reglabilã. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. Vã sfãtuim ca aceste reglaje sã fie fãcute cu vehiculul staþionat ºi frâna de mânã trasã. P4E02115 P4E02116 fig.

Nu folosiþi centura cu scaunul rabatat. Suprafaþa oglinzii retrovizoare din partea dreaptã este parabolicã ºi mãreºte câmpul vizual. dimensiunea imaginii reflectate este redusã. apoi reluaþi operaþia fãrã a forþa. când autovehiculul frâneazã brusc. Ghidaþi centura cu mâna pentru a preveni rãsucirea. Nu apãsaþi niciodatã butonul C în timpul deplasãrii. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. staþi bine sprijinit ºi asiguraþi-vã cã centura trece peste piept ºi bazin. fig. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. Mecanismul de blocare împiedicã rularea centurii când este trasã puternic. sau în cazul deplasãrii cu vitezã mare în curbe. P4E02134 Extremitatea stângã a oglinzii ºoferului este sfericã ºi deformeazã câmpul vizual lateral. Dimensiunea imaginii reflectate este redusã. Pentru a elibera centura apãsaþi butonul C. Datoritã mecanismului retractabil. CENTURILE DE SIGURANÞÃ FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ (pentru locurile anterioare ºi posterioare laterale) fig. În consecinþã. 14 30 . oglinzile trebuie sã stea în poziþia 1. 14 Pentru fixarea centurii. þineþi spãtarul scaunului drept.În timpul deplasãrii. centura se adapteazã automat formei corpului pasagerului permiþând pãstrarea libertãþii de miºcare. introduceþi reperul A în locaºul B pânã la auzirea unui clic de fixare. Pentru siguranþã maximã. eliberaþi-o pentru un timp scurt. La încercarea de a fixa centura. dacã aceasta se blocheazã.

cursorul în care este fixat inelul este bine blocat în una din poziþiile stabile. 15 P4E02303 31 . 15 Reglarea în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie întotdeauna fãcutã pentru a se adapta corpului pasagerilor. Dupã ce aþi efectuat reglarea. trãgând concomitent de inelul reglabil A în poziþia doritã. Dupã obþinerea poziþiei dorite. exercitaþi o forþã mai mare pentru a permite ancorei sã se fixeze. asiguraþi-vã cã. miºcaþi inelul reglabil A fãrã a mai apãsa pe B pentru a verifica dacã s-a blocat. Centura este reglatã corect atunci când trece peste jumãtatea dintre umãr ºi gât. Aceastã precauþie reduce riscul de rãnire în caz de coliziune. Reglare în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie efectuatã doar când vehiculul staþioneazã. Pentru coborâre Apãsaþi butonul B. Pentru acest lucru.REGLAREA ÎN ÎNÃLÞIME A CENTURILOR DE SIGURANÞÃ fig. Pentru înãlþare Ridicaþi inelul reglabil A în poziþia doritã. Reglarea în înãlþime se poate face în 4 poziþii diferite. fig. cu butonul B neacþionat.

16 este autorulantã A-fig. înainte de a efectua operaþia.CENTURÃ DE SIGURANÞÃ POSTERIOARÃ CENTRALÃ Centura posterioarã centralã B-fig. Pentru a evita fixãri greºite. 18 localizat pe capacul mobil al portbagajului. 17 P4E02714 P4E02715 P4E02709 fig. 19 32 . elementele de prindere ale centurilor laterale sunt incompatibile cu cataramele centurilor centrale. 17. se recomandã prinderea acestora conform celor evidenþiate în fig. 19. dupã rabatarea banchetei. 17 în locaºul corespunzãtor B-fig. 18 fig. 19 cu ajutorul butonului C-fig. Pentru a folosi centura: – Prindeþi catarama A-fig. 19 din locaºul respectiv B-fig. 19 ºi. 16 fig. scoateþi centura A-fig. prindeþi catarama în locaºul respectiv A-fig. 16. P4E02716 fig. AVERTISMENT În cazul rabatãrii banchetei. 17. Pentru a elibera centura: – Apãsaþi butonul C – fig. Dacã centurile nu sunt folosite.

verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate astfel încât sã nu împiedice alinierea spãtarului. 20 pentru a evita erorile. 20 fig. 21 indicã fixarea incorectã a centurilor de siguranþã posterioare. sã nu loveascã ºi sã nu se deterioreze. 21 33 P4E02718 . AVERTISMENT Înainte de repoziþionarea banchetei. 20 indicã fixarea corectã a centurilor de siguranþã posterioare. P4E02717 fig. 19. Schema reprezentatã în fig.Dupã ce aþi efectuat rabatarea. Schema reprezentatã în fig. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia din fig. Respectaþi cu stricteþe schema din fig.

Secþiunea de sus trebuie sã treacã peste umãr ºi piept în diagonalã. ºuruburile ancorelor ºi sistemul de pretensionare. Folosiþi locurile laterale ce sunt echipate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. chiar dacã centura nu are defecte vizibile. 18. Dacã centura a fost supusã unui efort mare. Folosiþi întotdeauna centurile. ºi pentru locurile anterioare ºi pentru cele posterioare. Partea de jos trebuie sã treacã peste bazin ºi nu peste abdomen. P4E01377 Centura nu trebuie rãsucitã ºi trebuie sã vã asiguraþi cã aderã bine pe corpul pasagerului. pentru a evita riscul de alunecare în faþã fig. fig. riscul de leziuni grave sau moarte creºte în cazul unui accident violent. INSTRUCÞIUNI GENERALE PENTRU FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ ªoferul trebuie sã respecte (ºi sã facã astfel încât pasagerii sã respecte) toate regulile locale privind obligativitatea ºi modalitatea de folosire a centurilor de siguranþã. se poate sã-ºi fi pierdut rezistenþa. spre exemplu dupã un accident. trebuie sã fie schimbatã complet împreunã cu ancorele. 22 34 . Nu folosiþi alte dispozitive (clipsuri etc. Nu fixaþi nici un scaun pentru copii pe locul central de pe bancheta posterioarã deoarece este echipat cu centurã de siguranþã cu prindere în 2 puncte. De fapt. pasagerii de pe bancheta posterioarã ce nu poartã centuri de siguranþã reprezintã un pericol pentru pasagerii de pe locurile anterioare.Trebuie reþinut cã în cazul unei coliziuni violente. Prin nepurtarea centurilor de siguranþã.) care împiedicã centura sã stea fixatã pe corp.

Fiecare centurã de siguranþã trebuie folositã de o singurã persoanã. Nu cãlãtoriþi cu un copil în braþe cu o singurã centurã de protecþie pentru amândoi fig. 23. Nu interpuneþi alte obiecte între corp ºi centurã.

Centurile trebuie purtate ºi de femeile însãrcinate: riscul rãnirii în caz de accident este mult mai mare pentru ele ºi copilul lor dacã nu au centura. Bineînþeles trebuie sã-ºi poziþioneze partea inferioarã a centurii foarte jos astfel încât sã treacã sub abdomen fig. 24.

CUM SÃ PÃSTRAÞI CENTURILE EFICIENTE ÎN PERMANENÞÃ 1) Când purtaþi centuri, asiguraþi-vã cã nu sunt rãsucite ºi cã sunt libere. Ele trebuie sã se miºte uºor, fãrã impedimente. 2) Dupã un accident grav, înlocuiþi centura care s-a purtat în timpul accidentului, chiar dacã nu pare distrusã. 3) Când curãþaþi centurile, spãlaþi-le cu mâna cu apã ºi sãpun neutru, clãtiþi ºi lãsaþi sã se usuce la umbrã. Nu folosiþi detergenþi puternici, clor, coloranþi sau alte substanþe chimice care pot slãbi fibrele.

PERICOL GRAV: La modelele echipate cu airbag pasager, nu se monteazã scaune pentru copii pe locul respectiv.
AI

RBAG

fig. 23

P4E01378

fig. 24

P4E01379

4) Nu lãsaþi mecanismele de rulare sã se ude: sunt garantate sã funcþioneze numai dacã sunt uscate.

35

TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ
PERICOL GRAV: Nu plasaþi niciodatã scaunul de copil pe locul din faþã, întrucât declanºarea airbag-ului ar putea cauza rãni grave sau chiar moartea. Vã recomandãm sã transportaþi întotdeauna copiii pe locul din spate, aceasta fiind poziþia cu cea mai mare protecþie în cazul unui accident. În orice caz, scaunele speciale pentru copii nu trebuie niciodatã fixate
AI
RBAG

pe locul din faþã la vehiculele prevãzute cu airbag pasager fiindcã, indiferent de gradul de gravitate al coliziunilor, declanºarea airbag-ului poate cauza rãni grave sau chiar moartea. Copiii pot sta pe locul din faþã în vehiculele la care airbag-urile pot fi dezactivate. În acest caz, este absolut necesar sã verificaþi dacã martorul F luminos este aprins pe tabloul bord pentru a vã asigura cã dezactivarea a avut loc (consultaþi paragraful "Airbag” al capitolului „Dezactivare manualã airbag pasager”).

În plus, scaunul trebuie reglat cât mai în spate posibil, pentru a evita lovirea copilului de planºa de bord. Pentru protecþie optimã în caz de accident toþi pasagerii trebuie sã fie aºezaþi pe scaune ºi asiguraþi de sistemele de reþinere. Acest lucru este ºi mai important pentru copii pentru cã la ei capul este mai mare ºi mai greu în comparaþie cu restul corpului, în timp ce muºchii ºi structura osoasã nu sunt complet dezvoltate. De aceea, sistemele de reþinere sunt necesare ºi diferite de cele pentru adulþi.
P4E00197

fig. 25

36

Rezultatele testelor efectuate asupra sistemelor de reþinere pentru copii sunt conþinute în Standardele Europene ECE-R44. Acest standard impune folosirea sistemelor de protecþie clasificate pe 5 grupe: Grupa 0 pânã la 10 kg greutate Grupa 0+ pânã la 13 kg greutate Grupa 1 9-18 kg greutate Grupa 2 15-25 kg greutate Grupa 3 22-36 kg greutate Grupele se pot suprapune ºi este posibil sã gãsiþi dispozitive care acoperã mai mult de o grupã fig. 25. Toate sistemele de reþinere trebuie sã aibã înscrise datele legate de autorizarea lor, împreunã cu marca de control, pe o etichetã bine fixatã care nu trebuie niciodatã înlãturatã. Copiii cu mai mult de 1.50 m ºi o greutate de 36 kg în înãlþime sunt consideraþi adulþi ºi poartã centuri normale. Gama Lineaccessori Fiat oferã scaune speciale pentru copiii din fiecare grupã de greutate, pe care vi le recomandãm deoarece au fost concepute ºi experimentate special pentru vehiculele Fiat.

GRUPA 0 ºi 0+ Copiii care au pânã în 13 kg trebuie transportaþi cu faþa în direcþia inversã mersului, pe un scaun special (leagãn) care sã le sprijine capul, dar sã nu exercite presiune pe gât în cazul unei decelerãri bruºte. Leagãnul trebuie sã fie reþinut de centura de siguranþã ca în fig. 26 ºi, la rândul sãu, trebuie sã reþinã copilul cu centurile lui. Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00198

GRUPA 1 Copiii cu greutate între 9 ºi 18 kg pot fi transportaþi pe locul din faþã în scaune prevãzute cu tãblie capitonatã protectoare fig. 27, prin care sã poatã fi trecutã centura de siguranþã a vehiculului, astfel încât sã reþinã atât scaunul cât ºi copilul.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00199

fig. 26

fig. 27

37

Existã scaune destinate atât grupei 0 cât ºi grupei 1 cu ancorare în spate pentru a fi fixate de centurile vehiculului ºi cu propriile lor centuri de siguranþã pentru copil. Datoritã mãrimii, pot fi periculoase dacã nu sunt instalate corespunzãtor (spre exemplu, dacã sunt fixate de centurile de siguranþã ale vehiculului prin interpunerea unei perne). Respectaþi instrucþiunile pentru instalare.

GRUPA 2 Copiii care au între 15 ºi 25 kg pot purta centurile de siguranþã ale vehiculului. Scaunul are rolul de a poziþiona copilul corect astfel încât diagonala sã treacã peste pieptul copilului (nu peste gât) ºi partea orizontalã pe ºolduri ºi nu pe abdomen fig. 28.

GRUPA 3 Copiii cu greutate între 22 ºi 36 kg nu mai necesitã un sprijin pentru a li se poziþiona spatele în funcþie de spãtarul scaunului. Fig. 29 aratã cum trebuie sã stea copilul pe scaunul din spate. Copiii mai înalþi de 1.50 m pot purta centuri la fel ca adulþii.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00200 P4E00201

fig. 28

fig. 29

38

39 .18 kg 15 . L = pe locul central al banchetei poate fi montat un scaun din Lineaccessori Fiat.RESPECTAREA STANDARDELOR PRIVIND FOLOSIREA SCAUNELOR DE COPII PE SCAUNUL PASAGER Fiat Albea se supune Directivei 2000/3/CE ce reglementeazã montarea scaunelor pentru copii pe diferite scaune ale vehiculului. 0+ Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Greutate Pasager anterior Pânã la 13 kg 9 .36 kg U U U U Pasager posterior lateral U U U U Pasager posterior central L L L L Legendã: U = compatibil cu categoria Universalã a sistemelor de reþinere pentru copii conform standardelor europene ECE-R44 pentru grupurile specificate. SCAUN Grupa Grupa 0.25 kg 22 .

10) Înlocuiþi sistemul de protecþie dacã s-a produs un accident.Pentru a însuma precauþiile de siguranþã pentru transportul copiilor: 1) Locul recomandat pentru instalarea scaunului copilului este pe banchetã. 2) La modelele echipate cu airbag pasager. copii nu trebuie plasaþi pe scaunul anterior. Acest sistem "simte" prin intermediul unui senzor cã un accident violent este în curs de desfãºurare ºi ruleazã centura înapoi în carcasã câþiva centimetri. centura nu poate fi rulatã înapoi în carcasã chiar dacã este ghidatã manual. O cantitate micã de fum poate fi emisã o datã cu declanºarea lor. oricât de puternic. Aceste instrucþiuni trebuie furnizate de fabricant. nu poate proteja un copil în momentul unui accident cu aceeaºi eficienþã pe care o conferã un sistem special destinat acestui scop. trãgând uºor de ea. 3) Dacã airbag-ul pasagerului este dezactivat. 7) Verificaþi întotdeauna ca centurile sã nu strângã gâtul copilului. deoarece aceasta este cea mai protejatã poziþie. 40 . 4) Þineþi cont de instrucþiunile pentru protecþie care trebuie sã însoþeascã sistemul de protecþie a copilului. 8) Când cãlãtoriþi. Centura care a activat dispozitivul de pretensionare se blocheazã pentru a semnala intervenþia. ca martorul luminos F de pe tabloul de bord sã fie aprins permanent pentru a semnala dezactivarea. În acest caz se asigurã contactul perfect al centurii la cel care o poartã. Fiat Albea este echipat cu dispozitiv de pretensionare (unde sunt prevãzute). Acest fum nu este toxic sau inflamabil. 6) Fiecare sistem de siguranþã este destinat unui singur pasager copil: nu transportaþi doi copii în acelaºi timp. SISTEM DE PRETENSIONARE Pentru a creºte eficienþa centurilor de siguranþã anterioare. pe pãrþile laterale. Nu folosiþi sistemul fãrã instrucþiuni 5) Verificaþi întotdeauna dacã centura de scaun este bine întinsã. dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. verificaþi întotdeauna. nu lãsaþi copilul sã stea incorect ºi nu daþi drumul centurilor. înaintea începerii acþiunii de reþinere. 9) Pasagerii nu trebuie sã transporte copiii în braþe. Nimeni.

sistemul trebuie înlocuit într-un service autorizat Fiat. Este absolut interzisã demon-tarea ºi orice intervenþie asupra oricãrei componente a sistemului. este imperativã înlocuirea acestuia Pentru a obþine cel mai înalt grad de protecþie de la sistemul de pretensionare purtaþi centura lipitã pe corp Limitator de sarcinã Acest dispozitiv. Dacã. Pentru a cunoaºte termenul de valabilitate se face trimitere la eticheta poziþionatã în interiorul torpedoului. îmbunãtãþind astfel protecþia. Intervenþiile care implicã ºocuri. permite eliminarea microºocurilor (inevitabile ºi în cazul airbag-urilor) produse în urma coliziunilor. în urma unor fenomene naturale (furtuni. îi va afecta negativ eficienþã.Sistemul de pretensionare nu necesitã întreþinere sau ungere. Orice intervenþie trebuie efectuatã de personalul calificat al Reprezentanþei Fiat. 41 . Dispozitivele de pretensionare nu necesitã nici un fel de curãþare sau ungere. vibraþii sau încãlzire localã (de peste 100°C timp de maxim 6 ore) în zona din jurul senzorilor pot avea drept urmare declanºarea sau deteriorarea mecanismului. Contactaþi o Reprezentanþã FIAT pentru intervenþie. inundaþii. încorporat în sistemul de pretensionare. nu au nici un efect asupra senzorilor. Sistemul de pretensionare se foloseºte doar o datã.) sistemul a fost afectat de apã sau noroi. etc. Vibraþiile cauzate de suprafeþele neregulate de drum sau de obstacolele joase cum ar fi bordurile etc. deoarece ajutã la reducerea forþei ce se manifestã în zona umãrului ºi a pieptului în timpul acþiunii de pretensionare. Dupã o coliziune care a determinat folosirea pretensionãrii. Orice modificare de la starea lui iniþialã.

ATENÞIE! Dacã acul indicã rezervor gol ºi clipeºte martorul de avertizare. au mai rãmas circa 5.rezervor plin. Aprinderea martorului de rezervã combustibil indicã faptul cã. în rezervor. 32 42 P4E02813 . 31 fig. 30 fig.rezervor gol. E . 32 Acul indicã nivelul de combustibil rãmas în rezervor. 30-31 INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL Fig.INSTRUMENTE DE BORD VITEZOMETRU fig. F . înseamnã cã sistemul are o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat. Nu cãlãtoriþi cu rezervorul aproape gol: eventualele goluri în alimentare distrug catalizatorul.5÷7.5 litri. P4E02811 P4E02812 fig.

Acest lucru duce la pierderea puterii motorului.INDICATOR TEMPERATURà LICHID RÃCIRE fig. dacã afarã este foarte cald. regimul de turaþii este prea ridicat ºi puteþi distruge motorul. se poate ca acul sã tindã spre secþiunea roºie. În condiþii normale. acul poate lua diverse poziþii în interiorul arcului indicatorului. Dupã câteva momente puteþi porni motorul din nou ºi accelera uºor. 33-34 Aprinderea martorului indicã o temperaturã excesivã a lichidului de rãcire. P4E02814 fig. oricum în afara zonei roºii de pericol. opriþi motorul ºi contactaþi Reprezentanþa Fiat. 35 Dacã acul indicã zona roºie. 34 fig. în mod progresiv. 33 fig. Evitaþi aceastã turaþie. În acest caz. Chiar ºi când mergeþi încet. Dacã ºi acul indicã zona roºie. în concordanþã cu condiþiile de utilizare ºi posibilitãþile sistemului de autoreglare. P4E02815 TUROMETRU Fig. Dacã situaþia persistã chiar dupã ce aþi luat aceste mãsuri. IMPORTANT Sistemul de injecþie electronic blocheazã progresiv fluxul combustibilului cãtre motor în cazul depãºirii turaþiei maxime admise. opriþi motorul ºi apelaþi la o Reprezentanþã FIAT. AVERTISMENT Dacã acul indicã o temperaturã joasã dar se aprinde martorul. 35 43 P4E02816 . este mai bine sã parcaþi ºi sã opriþi motorul. înseamnã cã este vorba despre o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dispozitivul.

Buton MODE fig. 37/b.DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL Vehiculul este echipat cu display multifuncþional. sã citiþi în întregime acest capitol. P4E02777 Butoane N ºi O fig. 38 Este folosit pentru a vizualiza opþiunile meniului. înainte de a efectua orice operaþie. 37/a fig. trebuie în primul rând sã vã familiarizaþi cu butoanele display-ului. 39 Aceste butoane sunt folosite pentru a creºte (N). folosindu-le în modalitatea descrisã în cele ce urmeazã. versiune ºi de dotãrile opþionale cu care este dotat vehiculul. 37/a sau fig. 39 44 . P4E02833 fig. În funcþie de versiuni. existã douã tipuri de display fig. P4E02778 Se recomandã. Cantitatea ºi tipul de mesaje ce sunt vizualizate variazã în funcþie de tipul de display. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: se iese din meniul set-up confirmându-se opþiunile efectuate ºi se revine la ecranul standard. BUTOANE CONTROL DISPLAY Pentru a utiliza funcþiile pe care display-ul le furnizeazã (cu cheia în poziþia MAR). Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: se confirmã opþiunea doritã. 37/b fig. pentru a modifica valorile vizualizate (vezi paginile urmãtoare) ºi pentru a regla sensibilitatea senzorului de luminozitate exterioarã (reglare fascicul luminos). se acceseazã meniul sau se întrerupe vizualizarea mesajelor de avertizare (dacã existã). 38 P4E02779 fig. se trece la meniul principal. descreºte (O) valoarea vizualizatã.

41. 41. INFORMAÞII FURNIZATE DE DISPLAY Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii: – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (kilometri pânã la urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. 41. 41. – temperaturã exterioarã D-fig. display-ul rãmâne stins. Cu cheia scoasã din contact. – Meniul Set-up. – Mesaje de avertizare/avarie. Cu cheia scoasã din contact ºi portierele anterioare închise. În funcþie de versiuni. 41 45 . vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. 41. trebuie sã ieºiþi din meniul set-up pentru a putea apoi. prin apãsarea butonului Trip. 40 Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: pentru a naviga printre informaþiile furnizate de Trip Computer.Buton TRIP fig. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: pentru a anula informaþiile furnizate de Trip Computer. 40 fig. – kilometri parcurºi (totali/parþiali) B-fig. display-ul se ilumineazã pentru a putea fi vizualizate ora ºi kilometri parcurºi. – ceas C-fig. – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (ziua în care trebuie efectuatã urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). – Reglare luminozitate comenzi interioare E-fig. la deschiderea cel puþin al unei portiere anterioare. fig. dacã sunteþi în meniul set-up. P4E02781 P4E02780 – Informaþii furnizate de Trip Computer. pe display vor fi vizualizate: Informaþii furnizate de ecranul standard Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii necesare pe timpul deplasãrii: – data A-fig.

Setare datã – Setare an – Setare lunã – Setare zi Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. IMPORTANT Numãrul elementelor din meniu depinde de versiunea autovehiculului.MENIUL “SET-UP” Meniul “Setup” permite efectuarea urmãtoarelor reglãri ºi/sau setãri: – SETAREA LIMITEI DE VITEZà – REGLAREA SENSIBILITÃÞII SENZORULUI CREPUSCULAR – ACTIVAREA FUNCÞIEI TRIP B – SETARE CEAS – MOD CEAS – SETARE DATà – AFIªAREA INFORMAÞIILOR AUDIO – BLOCAREA AUTOMATà A PORTIERELOR CU VEHICUL ÎN MIªCARE – UNITATE DE MÃSURà “DISTANÞÔ – UNITATE DE MÃSURà “CONSUM” – UNITATE DE MÃSURà “TEMPERATURÔ – REGLARE VOLUM BUTOANE – REGLARE VOLUM BUZZER SEMNALIZARE AVARIE/AVERTIZARE – SELECTARE “LIMBÔ – PLAN DE ÎNTREÞINERE – IEªIRE DIN MENIU Limitã de vitezã – Activare/dezactivare (ON/OFF) – Programare limitã vitezã deplasare. 46 . Setare ceas – Setare orã – Setare minute Mod ceas – Selectare modalitate afiºare 12 sau 24 ore. Reglare sensibilitate senzor crepuscular – Reglare (pe 3 niveluri) a sensibilitãþii senzorului crepuscular. Activare Trip B – Activare/dezactivare (ON/OFF).

– Dezactivare (OFF): portierele nu se blocheazã.Afiºare informaþii audio – Activare (ON): afiºarea informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. – Activare (ON): portierele de blocheazã automat atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. Plan de Întreþinere – Vizualizarea scadenþelor reviziilor aferente planului de întreþinere. Blocarea automatã a portierelor cu vehicul în miºcare Activarea acestui sistem se efectueazã în funcþie de versiuni. – Dezactivare (OFF): anularea afiºãrii informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. La versiunile dotate cu acest sistem. Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare – Reglarea volumului buzzer-ului semnalizare eventuale avarii/avertizãri. funcþia de blocare automatã este activã în permanenþã. Unitate de mãsurã “temperaturã” – Selectarea unitãþii de mãsurã: °C sau °F. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. Unitate de mãsurã “consum” – Selectarea unitãþii de mãsurã a consumului de combustibil (km/l. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Reglare volum butoane – Reglarea volumului butoanelor sau eventual dezactivarea sunetului butoanelor. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. Unitate de mãsurã “distanþã” – Selectarea unitãþii de mãsurã vizualizatã pe kilometraj ºi a informaþiilor furnizate de Trip Computer. Selectare “Limbã” – Selectare “limbã” pentru afiºarea mesajelor pe display-ul multifuncþional. 47 . l/100 km sau mpg). IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþiile radio doar dacã aparatul montat pe vehicul este original Fiat. Ieºire din meniu – Pentru a ieºi din meniul curent.

consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. 48 . Motorul este pornit? DA Dacă nu există anomalii NU sau Vizualizare ecran standard Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Dacă pe display se vizualizează un eventual mesaj de eroare. când motorul este pornit display-ul afiºeazã mesajul “CHECK OK”.TESTUL INIÞIAL Când cheia este în poziþia MAR. Dacã sunt gãsite erori. pe display se vizualizeazã mesajul “Checking”: aceasta este faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale vehiculului. consultaþi capitolul “Martori ºi mesaje de avertizare”. Procesul dureazã câteva secunde: dacã nu sunt depistate erori. consultaţi capitolul “Martori şi mesaje de avertizare”.

care pot fi selectate prin intermediul butoanelor N ºi O.DESCRIEREA MENIULUI Meniul include o serie de funcþii dispuse în “mod circular”. Español Português Italiano Turco Français English Deutsch Exemplu: Anul Ziua Luna Q Q 49 . pentru mai multe detalii. aceste butoane permit accesarea diferitelor funcþii de setare ºi reglare (vezi exemplele “Limbã” ºi “Setare datã” prezentate în cele ce urmeazã). consultaþi “Accesarea meniului principal" din pagina urmãtoare.

de aceea operaþia trebuie repetatã. cel puþin de secunde. În schema din pagina urmãtoare sunt prezentate cazurile descrise. sistemul va ieºi automat din meniu ºi se va vizualiza ecranul anterior. butonul “MODE”. Pentru a naviga folosiþi butoanele N ºi O. Atunci când vehiculul se deplaseazã poate fi accesat doar meniul redus (setare “Limitã vitezã” ºi “Reglare sensibilitate senzor crepuscular”). mai puþin de 2 secunde. Atunci când vehiculul staþioneazã poate fi accesat întregul meniu. IMPORTANT Mesajele vizualizate pot prezenta diferenþe în ceea ce priveºte textul informaþiei. 50 . ultima setare selecþionatã ºi neconfirmatã (cu butonul Q) nu va fi memoratã. butonul “MODE” R = apãsaþi. Q = apãsaþi.Accesarea meniului principal Dupã “Testul iniþial”. Aceste diferenþe se datoreazã diferenþei dintre versiuni (unele mesaje nu sunt disponibile pentru toate pieþele). În acest caz. IMPORTANT Dacã se acceseazã meniul ºi nu se efectueazã nici o reglare/setare în circa 60 secunde. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. este posibilã accesarea meniului principal prin apãsarea butonului Q.

Unit. măsură consum Unit. măsură temp. butonul “MODE” R = apăsaţi. buzzer Vol. Sens. Pentru a naviga. butonul “MODE” 51 . butoane Plan întreţinere Ieşire din meniu Ecran complet disponibil doar cu vehicul staţionat Q = apăsaţi. Debloc.Accesarea meniului Prin apãsarea butonului MODE puteþi accesa meniul. Viteză Senz. şofer Unit. mai puţin de 2 secunde. Vel. Luci Uscita Menu Lim. Vezi “Test iniţial” NU Q Exemplu de ecran standard Vehiculul este în mişcare? DA Lim. Selectare limbă Vol. Crepuscular Trip B Setare ceas Mod ceas Setare dată Blocare portiere Portbagaj indep. cel puţin de secunde. măsură dist. folosiþi butoanele N ºi O. port.

Semnalizare portiere deschise În cazul în care o portierã este deschisã în timpul deplasãrii. la depãºirea unei viteze de 4 km/h. martorul (´) se va aprinde pe tabloul de bord împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional pentru a avertiza ºoferul. pentru a avertiza ºoferul. La unele versiuni. pe tabloul de bord se va aprinde martorul (6) împreunã cu un mesaj vizualizat pe display-ul multifuncþional. dacã o portierã este deschisã. semnalizarea avariei sistemului de iluminare se face doar prin aprinderea martorului (6). ºoferul va fi avertizat ºi de un semnal sonor. 52 . Verificare sistem iluminare În cazul unei avarii. La unele versiuni.

La predarea vehiculului aceastã funcþie este dezactivatã “OFF”. butonul “MODE” 53 . procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal Q Q Q R Q Q Cu ajutorul butoanelor N/O setaţi limita de viteză dorită (în timpul setării valoarea afişată pe display va clipi). Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. în funcţie de unitatea de măsură “distanţă” setată (vezi paragraful “Setare unitate măsură distanţă” descris în continuare. activeazã automat un buzzer ºi face sã clipeascã martorul de avertizare è împreunã cu un mesaj afiºat pe display. Pentru setarea limitei de vitezã. mai puţin de 2 secunde. dacã este depãºitã. Setarea se poate efectua între 30 km/h şi 250 km/h sau între 20 şi 155 mph. R Q = apăsaţi. Opţiunea va clipi. cel puţin de secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. ex: N O Vezi meniu R Q N O R Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea ON/OFF. Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 5 unităţi.Limitarea vitezei (Speed limit) Aceastã funcþie permite setarea unei limite a vitezei de deplasare care.

La apãsarea butonului MODE.Semnalizãri la depãºirea limitei de vitezã Dacã vehiculul depãºeºte limita de vitezã. mesajele de pe display-ul multifuncþional se va întrerupe. Mesajele se întrerup ºi dacã viteza vehiculului scade cu 5 km/h faþã de limita de vitezã setatã. La unele versiuni. martorul de avertizare (è) se aprinde împreunã cu avertizarea sonorã ºi pe display se va afiºa: 54 . pe display-ul multifuncþional se va afiºa atât un mesaj cât ºi o avertizare sonorã.

butonul “MODE” 55 . la unele versiuni. mai puţin de 2 secunde. Opţiunea va clipi. vitezã medie B. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.Activare Trip B Aceastã funcþie permite. activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) funcþiei Trip B (deplasare parþialã) care afiºeazã valorile referitoare la o “misiune parþialã”: distanþã B. consum B. Prin intermediul butoanelor N/O Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. butonul “MODE” R = apăsaţi. ex: N O Vezi meniu Revenire la meniul principal R Q R N selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. cel puţin de secunde. durata cãlãtoriei B. Pentru efectuarea setãrii.

Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. Q = apăsaţi. cel puţin de secunde. butonul “MODE” 56 . mai puţin de 2 secunde. ex: N O Vezi meniu R Q R Q N O N O R R Q Q Revenire la meniul principal Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. ex: Revenire la ecranul anterior.Setare ceas Pentru setarea ceasului (ore – minute) procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi.

Q Q Q Q Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” R R R = apăsaţi. butonul “MODE” 57 . O Opţiunea va clipi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde.Modalitate ceas Aceastã funcþie se utilizeazã pentru a seta ceasul în modul 12 ore sau 24 ore. Pentru reglare. ex: N O Vezi meniu R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi modalitatea 12 ore sau 24 ore.

ex: Revenire la ecranul anterior.Setare datã Pentru a seta data (zi – lunã – an). butonul “MODE” R = apăsaţi. butonul “MODE”. Q Q Revenire la meniul principal Q = apăsaţi. cel puţin de secunde. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. 58 . ex: N O N O R Q R Q N O N O R Q Q R R Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. mai puţin de 2 secunde.

numãrul piesei. 59 . etc.Afiºare informaþii audio Pe display-ul multifuncþional se pot vizualiza informaþiile referitoare la sistemul audio (frecvenþã sau mesaj RDS al postului de radio selectat). IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþii referitoare la sistemul audio doar daca sistemul este original Fiat.

ex: N O Ecran standard R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. mai puţin de 2 secunde. Ì dacã este dezactivatã (OFF) nu blocheazã automat portierele. butonul “MODE” 60 R = apăsaţi. cel puţin de secunde.Blocarea automatã a portierelor cu vehiculul în miºcare Aceastã funcþie: Ì dacã este activatã (ON) blocheazã automat portierele atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” . Opţiunea va clipi. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi.

Unitate de mãsurã “distanþã” Display-ul oferã informaþii în funcþie de unitatea de mãsurã setatã (km sau mi). trebuie sã procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Pentru a selecta unitatea de mãsurã doritã. butonul “MODE” R = apăsaţi. ex: N O Videata menu R Q Revenire la meniul principal R N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (km sau mi). mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE”. 61 . Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. O Opţiunea va clipi. cel puţin de secunde.

R = apăsaţi. vezi paragraful anterior „Unitate de mãsurã distanþã”).Unitate de mãsurã “consum” Aceastã funcþie permite setarea unitãþii de mãsurã a cantitãþii de combustibil consumat (km/l sau l/100 km) în funcþie de unitatea de mãsurã selectatã pentru distanþã (km sau mile. 62 . cel puţin de secunde. mai puţin de 2 secunde. Opţiunea va clipi. butonul “MODE”. butonul “MODE” . procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O R Q R Revenire la ecranul anterior. Pentru setare. ex: Dacă aţi setat km Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită O (km sau mi). Revenire la meniul principal Q Q R Q Q R Q R Dacă aţi setat mile Q = apăsaţi.

butonul “MODE” 63 . Opţiunea va clipi. cel puţin de secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi.Unitate de mãsurã “temperaturã” Pentru a selecta unitatea de mãsurã pentru temperaturã (°C sau °F). ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (°C sau °F). Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. mai puţin de 2 secunde.

spaniolã. procedaþi dupã cum urmeazã: Revenire la ecranul anterior. Pentru a selecta limba doritã.Setare „Limbã” Mesajele vizualizate pe display pot fi afiºate în mai multe limbi (italianã. ex: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O Meniu principal R Q R Q Q N O N O N O N O N O Q = apăsaţi. portughezã. cel puţin de secunde. francezã. butonul “MODE” R = apăsaţi. butonul “MODE” Revenire la meniul principal 64 . mai puţin de 2 secunde. englezã. germanã).

Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. volumul la nivelul “0”. cel puţin de secunde. Pentru reglare. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi.Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor (buzzer) ce însoþeºte eventualele mesaje de avarie/avertizare. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. prin intermediul butoanelor N/O. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. Opţiunea va clipi. butonul “MODE” 65 . ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor O (buzzer).

Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. volumul la nivelul “0”. Opţiunea va clipi. Pentru reglare. prin intermediul butoanelor N/O. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. ex: N O Meniu principal Revenire la meniul principal R Q R N O Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor (roger-beep). butonul “MODE” 66 . butonul “MODE” R = apăsaţi. cel puţin de secunde. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. mai puţin de 2 secunde.Reglare volum butoane Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor ce însoþeºte activarea diverselor butoane.

ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi vizualizarea în km. butonul “MODE” 67 . Revenire la meniul principal Q R R Q continuare în pagina următoare Q = apăsaţi.Plan de Întreþinere Aceastã funcþie permite vizualizarea informaþiilor privind scadenþa (în kilometri sau zile) pânã la urmãtoarea revizie. butonul “MODE” R = apăsaţi. cel puţin de secunde. mai puţin de 2 secunde. Opţiunea va clipi. Pentru consultarea informaþiilor. mile (mi) O sau zile. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.

ex: continuare din pagina precedentă R Q Revenire la meniul principal Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. cel puţin de secunde. Q = apăsaţi. butonul “MODE” R = apăsaţi.Revenire la ecranul anterior. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” 68 .

69 . Mesajul va apãrea doar cu cheia de contact în poziþia MAR. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei.Avertizare plan de întreþinere Mesajul va apãrea atunci când kilometrajul vehiculului se apropie de numãrul de kilometri stabilit pentru întreþinere. începând cu 2000 km înainte pânã la 1000 km dupã scadenþa reviziei. martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. iar pe display-ul multifuncþional va apãrea urmãtorul mesaj: La unele versiuni.

Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei.Avertizare înlocuire anualã ulei motor Display-ul multifuncþional va indica perioada (zile) pânã la înlocuirea uleiului motor (vezi figura). ex: R Q = apăsaţi. Mesajul va putea fi vizualizat pe display timp de aproximativ 5 secunde. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. Ieºire din meniu Meniu principal Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” 70 . cel puţin de secunde. La unele versiuni. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord.

mai puţin de 2 secunde. V = apăsaţi.Trip Computer Informaþiile furnizate de Trip Computer sunt vizualizate conform urmãtoarei scheme: % % % % % Informaþiile furnizate de Trip B corespund unei perioade parþiale definitã prin resetarea datelor (date aduse la 0). butonul “TRIP” 71 . Trip B poate fi activat sau dezactivat din meniu.

butonul “TRIP” 72 Atunci când vehiculul depăşeşte din nou 4 km/h. valoarea autonomiei va fi recalculată în funcţie de combustibilul consumat înainte de oprirea motorului.Trip Computer – Autonomie Autonomia este funcþia ce calculeazã distanþa. display-ul va afişa: La unele versiuni. Atunci când autonomia este de sub 50 km. display-ul va afişa: V = apăsaţi. Autonomia vehiculului este calculatã þinându-se cont de consumul mediu de carburant din ultimele 5 minute ale deplasãrii ºi de litri de combustibil existenþi în rezervor. display-ul va afişa: La unele versiuni. La unele versiuni. ce poate fi parcursã cu cantitatea de combustibil existentã în rezervor. mai puţin de 2 secunde. timp de 20 secunde se va vizualiza mesajul “Autonomie llimitată” (la unele versiuni mesajul este însoţit de un semnal sonor). În cazul unei alimentãri cu combustibil se va calcula o nouã valoare a autonomiei. display-ul va afişa: În cazul opririi vehiculului. La unele versiuni. pe display va fi afişată ultima valoare a autonomiei calculată înainte de oprirea motorului. . în kilometri sau mile. o viteză sub 4 km/h cu motorul pornit.

Trip Computer – Distanþa parcursã La unele versiuni. La unele versiuni. 73 . display-ul va afişa: Trip Computer – Consum mediu Consumul mediu reprezintã media dintre distanþa parcursã de vehicul ºi cantitatea de combustibil consumatã de la începutul cãlãtoriei. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. Diferenþa dintre consumul mediu ºi consumul instantaneu constã în faptul cã primul este calculat la fiecare 10 secunde în timp ce al doilea este calculat la fiecare secundã.

display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m.Trip Computer – Consum instantaneu La unele versiuni. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----” până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. Trip Computer – Vitezã medie La unele versiuni. 74 .

display-ul va afişa: 75 . este necesară resetarea tuturor datelor Trip Computer. cu excepţia autonomiei si a consumului instantaneu. La unele versiuni.Trip Computer – Duratã cãlãtorie Atunci când durata călătoriei ajunge la 99:59 h.

Resetarea Trip Computer Dacã þineþi apãsat butonul TRIP cel puþin 2 secunde. 76 . se vor reseta datele furnizate de Trip Computer. cu excepþia informaþiilor referitoare la autonomie ºi consum instantaneu.

se vor afiºa urmãtoarele: sau 77 . atunci când datele sunt vizualizate pe display.Trip B dispune de o resetare independentă a datelor ce poate fi realizată. prin apăsarea butonului Trip cel puţin 2 secunde. Sistem FPS – Întrerupãtor inerþial Display-ul multifuncþional afiºeazã o eventualã intervenþie a întrerupãtorului inerþial. În funcþie de versiune.

se vor afiºa urmãtoarele: sau Iluminarea display-ului multifuncþional la deschiderea portierei/portierelor anterioare La deschiderea ºi închiderea portierelor anterioare. display-ul multifuncþional se ilumineazã timp de 10 secunde ºi se pot vizualiza kilometri totali ºi ceasul digital.Sistemul Follow me home Dacã acest sistem este activat. În funcþie de versiune. se vor afiºa urmãtoarele: sau 78 . timp de 20 secunde pe display se va afiºa perioada pentru care sistemul este activat. În funcþie de versiune.

dacã este disponibilã. procedaþi dupã cum urmeazã: Butoanele N/ O reglează nivelul luminozităţii. – display-ului multifuncþional. – display-ului radio-ului. N O Revenire automată.Reglarea luminozitãþii instrumentelor de bord. 79 . – comenzilor sistemului de încãlzire/climatizare. a display-ului multifuncþional ºi a butoanelor de comandã Aceastã funcþie. Pentru efectuarea reglãrilor. după câteva secunde. atunci când luminile exterioare sunt aprinse permite reglarea (creºterea/descreºterea) nivelului luminozitãþii a: – tabloului de bord. la ecranul standard sau la ecranul anterior prin apăsarea butoanelor MODE sau TRIP. cu ajutorul butoanelor N ºi O.

Aceste semnalizãri sunt sintetice ºi au scopul de a sugera acþiunile prompte pe care ºoferul trebuie sã le adopte când apare o defecþiune la vehicul. 80 . acþionaþi cu grijã ºi contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. În paginile urmãtoare sunt descrise câteva exemple de situaþii în care un martor se poate aprinde sau poate apãrea o semnalizare de avarie/avertizare pe display-ul multifuncþional. împreunã cu semnalul sonor (reglabil) ºi aprinderea martorului respectiv. de mesaje specifice de avertizare. sunt însoþite. IMPORTANT Când martorul (õ) se aprinde pe tabloul de bord. la unele versiuni pe display-ul multifuncþional.MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE AVERTISMENTE GENERALE Semnalizãrile de avarie vizualizate pe display-ul multifuncþional. În cazul semnalãrii unei avarii se va face întotdeauna trimitere la cele menþionate în acest capitol. la unele versiuni. Aceastã semnalizare nu trebuie consideratã exhaustivã ºi/sau o alternativã a celor menþionate în prezentul „Manual de Utilizare”. care trebuie sã fie citit cu atenþie ºi în întregime.

dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. verificaþi dacã este trasã frâna de mânã. Dacã martorul luminos se aprinde în timpul deplasãrii.Martor de avertizare Afiºare de display x NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. opriþi-vã imediat si contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). martorul luminos se aprinde. Martorul de avertizare se aprinde când este trasã frâna de mânã. martorul luminos se aprinde. x FRÂNA DE MÂNÃ TRASÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. 81 . dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. Acest martor se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când nivelul lichidului de frânã din rezervor scade sub limita minimã. din cauza unor posibile scurgeri.

Atunci când airbag-ul frontal pasager este activat. 82 .Martor de avertizare Afiºare de display F AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT (portocaliu) Martorul se aprinde la dezactivarea airbag-ului frontal pasager. se va aprinde martorul. la rotirea cheii de contact la MAR. apoi se stinge. timp de 4 secunde.

cu cheia de contact în poziþia MAR.Martor de avertizare Afiºare de display ¬ DEFECÞIUNE AIRBAG (roºu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este în poziþia MAR. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. cu lumina continuã. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã martorul luminos este defect (nu se aprinde). (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) dacã existã defecþiuni la sistemul airbag. Martorul rãmâne aprins. Dacã martorul nu se aprinde sau rãmâne aprins. sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). 83 . acest lucru se va indica prin clipirea pentru un interval mai lung decât cel normal de câteva secunde a martorului luminos F ce semnaleazã dezactivarea airbagului frontal pasager .

stingerea acestuia se poate produce cu o micã întârziere). Dacã martorul rãmâne aprins contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul (dacã motorul merge la ralanti.Martor de avertizare Afiºare de display w BATERIE DESCÃRCATÃ (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. 84 .

85 . dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu un semnal sonor ºi un mesaj afiºat pe display).Martor de avertizare Afiºare de display v PRESIUNE SCÃZUTÃ ULEI DE MOTOR (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde.

Martorul se aprinde împreunã cu un semnal sonor (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display) atunci când motorul este supraîncãlzit. apoi deschideþi încet ºi cu grijã capacul. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. procedaþi dupã cum urmeazã: – condiþii normale de condus: opriþi vehiculul ºi motorul ºi verificaþi dacã nivelul lichidului de rãcire nu se aflã sub nivelul MIN. În acest caz aºteptaþi câteva secunde pentru a permite rãcirea motorului. continuarea pe pagina urmãtoare 86 . La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. Dacã atunci când reporniþi vehiculul martorul luminos se reaprinde. Dacã se aprinde în timpul deplasãrii.Martor de avertizare Afiºare de display ç TEMPERATURÃ RIDICATÃ LICHID RÃCIRE MOTOR (roºu) Dacã motorul este cald nu desfaceþi ºi nu atingeþi capacul rezervorului lichidului de rãcire: pericol de ardere.Verificaþi dacã existã scurgeri. asigurând-vã cã nivelul este între MIN ºi MAX. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. completaþi cu lichid de rãcire.

þineþi motorul pornit ºi acceleraþi uºor înainte de a-l opri. opriþi vehiculul. În cazul unei utilizãri intense a autovehiculului. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire conform celor descrise anterior.Martor de avertizare Afiºare de display ç continuare din pagina precedentã – autovehicul supraîncãrcat (spre exemplu când urcaþi o rampã cu rulota ataºatã sau când vehiculul este supraîncãrcat): reduceþi viteza iar dacã martorul rãmâne aprins. 87 . apoi opriþi motorul. Aºteptaþi timp de 2-3 minute lãsând motorul pornit ºi uºor accelerat fapt care activeazã circulaþia lichidului de rãcire.

La unele versiuni. 88 . Simbolurile (¯) / ( ) ce apar pe display indicã închiderea incompletã a portierelor de pe partea stângã/ dreaptã.Martor de avertizare Afiºare de display ´ ÎNCHIDEREA INCORECTÃ A PORTIERELOR (roºu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când una sau mai multe portiere sunt perfect închise. semnalizarea portierelor deschise se face si prin intermediul unui semnal sonor. cu vehiculul în miºcare.

Pentru unele versiuni: 89 .Martor de avertizare Afiºare de display è DEPêIREA LIMITEI DE VITEZà (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când vehiculul depãºeºte limita de vitezã setatã.

martorul va clipi timp ce 10 secunde. 90 . indiferent dacã centurile de siguranþã sunt fixate sau nu.Martor de avertizare Afiºare de display < CENTURÃ DE SIGURANÞÃ NEFIXATÃ (roºu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR.

91 . Utilizarea prelungitã a vehiculului când acest martor este aprins poate cauza deteriorarea sa. la rotirea cheii în poziþia MAR. însã defecþiunea va fi memoratã de sistem. În aceste condiþii vã puteþi continua deplasarea însã fãrã a solicita prea mult motorul ºi fãrã a rula cu viteze mari. scãderea performanþei.Martor de avertizare Afiºare de display U DEFECÞIUNE LA SISTEMUL CONTROL MOTOR (portocaliu) În condiþii normale. circulaþi la turaþii reduse pânã când martorul se va stinge. manevrabilitate dificilã ºi consum ridicat de combustibil. încercând sã evitaþi situaþiile care ar putea cauza reaprinderea martorului ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. – cu luminã intermitentã: posibilã deteriorare a catalizatorului. dar trebuie sã se stingã imediat. Aprinderea iniþialã indicã faptul cã martorul funcþioneazã corect. Martorul se stinge dacã defecþiunea este remediatã. eliberaþi pedala de acceleraþie. Contactaþi cât puteþi de repede o Reprezentanþã Fiat. continuaþi-vã cãlãtoria cu vitezã moderatã. cu posibile consecinþe precum creºterea emisiilor toxice. martorul de pe tabloul de bord se va aprinde. Dacã martorul rãmâne aprins sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display ºi cu o avertizare sonorã): – cu luminã continuã: semnaleazã o defecþiune la sistemul de alimentare/aprindere. Dacã martorul clipeºte.

În acest caz contactaþi o Reprezentanþã Fiat. înseamnã cã existã o anomalie. Dacã martorul clipeºte.Martor de avertizare Afiºare de display ç REZERVA COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când în rezervor au mai rãmas aproximativ 7.5 – 9 litri de combustibil. 92 .

Martor de avertizare Afiºare de display > DEFICIENÞÃ SISTEM ABS (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este rotitã în poziþia MAR. dar fãrã asistenþa suplimentarã ABS. dar trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. sistemul de frânare este în stare de funcþionare. Vã recomandãm sã contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. 93 . Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu avertizarea sonorã) atunci când sistemul este ineficient. În acest caz.

94 . contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. frânarea violentã poate produce blocarea prematurã a roþilor posterioare. semnaleazã o defecþiune la sistemul EBD. cu riscul derapajului. Conducând extrem de atent.Martor de avertizare Afiºare de display x + > INEFICIENÞA DISTRIBUITORULUI ELECTRONIC AL FORÞEI DE FRÂNARE (EBD) Aprinderea simultanã a martorilor ºi (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când motorul funcþioneazã. În acest caz.

Martor de avertizare

Afiºare de display

Y

DEFECÞIUNEA SISTEMULUI DE PROTECÞIE – FIAT CODE (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR, martorul trebuie sã clipeascã o singurã datã, apoi trebuie sã se stingã. Aprinderea permanentã a martorului (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) cu cheia în poziþia MAR, indicã o posibilã defecþiune a sistemului. IMPORTANT Aprinderea simultanã a martorilor U ºi Y indicã o defecþiune a sistemului Fiat CODE. Dacã motorul funcþioneazã ºi pe display este afiºat mesajul, contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.

95

Martor de avertizare

Afiºare de display

W

DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când este detectatã o anomalie la: – lumini poziþie, – lumini stop (exclus al treilea stop) sau siguranþa respectivã, – stopuri ceaþã, – grup optic anterior ºi posterior, – lumini plãcuþã numãr înmatriculare, – semnalizatoare. continuarea pe pagina urmãtoare

96

Martor de avertizare

Afiºare de display

continuare din pagina precedentã Defecþiunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate de: unul sau mai multe becuri arse, o siguranþã de protecþie arsã sau o conexiune electricã întreruptã. Afiºarea simbolurilor / pe display semnaleazã o defecþiune a luminilor stânga/dreapta.

97

Martor de avertizare

Afiºare de display

4 5 R

STOPURI CEAÞÃ (portocaliu) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse stopurile de ceaþã. PROIECTOARE CEAÞÃ (verde) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse proiectoarele de ceaþã. SEMNALIZATOR STÂNGA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în jos sau împreunã cu indicatorul dreapta, atunci când este apãsat butonul de avarie.

R

SEMNALIZATOR DREAPTA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în sus sau împreunã cu indicatorul stânga, atunci când este apãsat butonul de avarie.

98

99 . 1 LUMINI DE DRUM (albastru) Martorul se aprinde atunci când sunt aprinse luminile de drum. 3 Pentru unele versiuni: FOLLOW ME HOME (verde) Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) când este activatã funcþia “Follow Me Home” (vezi capitolul respectiv).Martor de avertizare Afiºare de display 3 LUMINI DE POZIÞIE ªI DE ÎNTÂLNIRE (verde) Martorul se aprinde atunci când sunt activate luminile de poziþie. luminile de parcare sau de întâlnire.

Pentru unele versiuni: 100 .Martor de avertizare Afiºare de display è COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul de avertizare se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) în momentul în care se activeazã comutatorul automat inerþial de întrerupere a alimentãrii cu combustibil.

dacã se detecteazã o defecþiune a filtrului combustibil. Contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. în cazul unor versiuni diesel. 101 .Martor de avertizare Afiºare de display è DEFECÞIUNE GENERALÃ (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde atunci când este detectatã o defecþiune a senzorului presiune ulei motor ºi.

sã menþineþi motorul pornit ºi sã acceleraþi uºor pentru a favoriza rãcirea. pe display-ul multifuncþional se afiºeazã un mesaj de avertizare. t TEMPERATURÃ EXCESIVÃ CUTIE VITEZE AUTOMATÃ “SPEEDGEAR” (roºu) Martorul se aprinde permanent pe tabloul de bord (împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional reconfigurabil) atunci când uleiul cutiei de viteze a atins temperatura stabilitã. pânã la stingerea martorului de pe tabloul de bord. Vã recomandãm sã opriþi vehiculul.Martor de avertizare Afiºare de display POSIBILÃ GHEAÞÃ PE CAROSABIL Când temperatura exterioarã ajunge sau coboarã sub 3°C. iar martorul temperaturii clipeºte pentru a-l avertiza pe ºofer asupra posibilei formãri a gheþii pe carosabil. 102 .

Prezenþa apei în circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravã a întregului sistem de alimentare ºi funcþionarea neregulatã a motorului. Dacã martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord sau. Dacã martorul luminos se aprinde imediat dupã ce aþi alimentat. la unele versiuni este afiºat un mesaj de avertizare pe display-ul multifuncþional reconfigurabil. 103 . opriþi imediat motorul ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru remedierea acestei probleme.Martor de avertizare Afiºare de display c PREZENÞÃ APÃ ÎN FILTRUL DE COMBUSTIBIL (doar versiunile diesel) (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (sau. la unele versiuni se afiºeazã un mesaj pe display-ul multifuncþional) atunci când a intrat apã în filtrul de combustibil. probabil a pãtruns apã în rezervor: în acest caz.

Porniþi motorul imediat dupã stingerea martorului. martorul se stinge atunci când bujiile au ajuns la temperatura prestabilitã. este posibilã aprinderea martorului pentru o duratã imperceptibilã de timp. 104 . IMPORTANT Atunci când temperatura exterioarã este ridicatã. martorul de pe tabloul de bord se aprinde.Martor de avertizare Afiºare de display m BUJII INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) La rotirea cehii de contact în poziþia MAR.

m DEFECÞIUNE LA SISTEMUL BUJIILOR INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) în cazul unei defecþiuni la sistemul de încãlzire a bujiilor. 105 . Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru rezolvarea acestei probleme.Martor de avertizare Afiºare de display c AVARIE SENZOR FILTRU COMBUSTIBIL (versiuni diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când se sesizeazã o defecþiune a senzorului filtrului de combustibil. Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru a elimina defecþiunea.

3 .Aeratoare dezaburire geamuri laterale anterioare.Aeratoare centrale ºi laterale orientabile.Aeratoare dezaburire parbriz. 4 – Aeratoare laterale distribuire aer zonã picioare pasageri anteriori. P4E02782 fig. 42 106 . 2 .SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT 1 . 5 – Aeratoare (sub scaun) distribuire aer picioare pasageri posteriori.

eliminând funcþia de admisie a aerului din exterior.Comandã pentru orientarea lateralã a fluxului de aer. 43 fig. 45 A .buton pentru reglare temperaturã aer (dozare cald ºi rece).AERATOARE ORIENTABILE ªI REGLABILE fig.cursor setare funcþie recirculare aer.Aerator fix pentru geamuri laterale fig.buton distribuire aer. 43-34 Aeratoarele pot fi orientate în sus în jos ºi lateral. 44 fig. P4E02783 P4E02784 fig. SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE COMENZI fig. 45 107 P4E02769 . B .: aerator închis. C . Aeratoarele pot fi orientate în sus sau în jos. D . C . B . A .Comandã pentru reglarea debitului de aer: – în poziþia ô: aerator deschis. – în poziþia . 44.buton pentru activarea ventilatorului.

IMPORTANT Cu butonul distribuire aer la . închideþi aeratoarele centrale (prin rotire în poziþia . μ pentru a distribui aer cald cãtre zona picioarelor ºi aer mai rece prin aeratoarele centrale ºi cele de pe planºa de bord. w pentru încãlzirea rapidã. Lunetã Apãsaþi butonul (. se recomandã dezactivarea funcþiei. Pentru optimizarea funcþiei dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale). 4) Buton distribuire aer D: acul la O. 4) Cursor pentru recircularea aerului în poziþia ¶. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. 3) Buton distribuire aer D: acul la -. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. Funcþia se dezactiveazã automat dupã aproximativ 30 minute. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. 4) Cursor funcþie recirculare aer: pentru a obþine o încãlzire mai rapidã. FUNCÞIA DE VENTILAÞIE 1) Aeratoare centrale ºi laterale: deschise complet. Dupã dezaburire/degivrare. Dupã dezaburirea lunetei. mutaþi cursorul funcþie recirculare aer în poziþia v. acþionaþi comenzile pentru a menþine condiþiile de vizibilitate maximã. 3) Buton distribuire aer D: acul la: ƒ pentru a încãlzi zona picioarelor ºi pentru a dezaburi parbrizul.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). 2) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona albastrã. 108 .este distribuit aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. recirculare aer din habitaclu. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Parbriz ºi geamuri laterale 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie (rotit complet cãtre dreapta). 3) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. 5) Cursor funcþie recirculare aer: în poziþia ¶. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior.FUNCÞIA DE ÎNCÃLZIRE 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie.

SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ Sistemul foloseºte lichid de rãcire R134a care nu va polua mediul în cazul scurgerii accidentale. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. În poziþia 0p. Aceastã funcþie este utilã atunci când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic.Cursor activare funcþie recirculare aer. C . ºi este semnalatã de aprinderea ledului de pe buton. B .Funcþia de recirculare aer Cu cursorul în poziþia v. se activeazã doar circularea aerului din habitaclu. 2. activarea funcþiei ajutã la rãcirea aerului din habitaclu. 3 sau 4 -.) Se recomandã sã nu folosiþi pentru mult timp aceastã funcþie. nu trebuie folosit fluidul R12 deoarece nu este compatibil cu componentele sistemului. fig.buton pentru distribuirea aerului. 46 109 . IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este ridicatã. 46 A .Buton pentru activarea ventilatorului ºi pentru activarea/ dezactivarea sistemului de aer condiþionat. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare a aerului în zile ploioase/friguroase.Buton reglare temperaturã în habitaclu (aer cald/rece). activarea sistemului de aer condiþionat este opritã. Sub nici o formã. oprind funcþie de admisie aer din exterior. P4E02769 D . etc. deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. Activarea sistemului de aer condiþionat este posibilã doar dacã indicatorul butonului este poziþionat la 1. tunel. COMENZI fig.

Dispozitivul se dezactiveazã automat dupã 30 de minute. reglaþi butoanele pentru a pãstra geamurile în condiþii maxime de vizibilitate. 4) Butonul pentru distribuirea aerului D în dreptul O. butonul sã indice ¶. nu deschideþi aerul condiþionat. în zilele calde. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Sistemul de aer condiþionat este foarte util pentru accelerarea dezaburirii. Pentru optimizarea funcþiei de dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale) închideþi aeratoarele centrale (prin rotire buton în poziþia . 46. 110 . 2) Butonul pentru temperatura aerului sã indice sectorul roºu (rotit la maximum spre dreapta) în perioada rece ºi sectorul albastru (rotit maxim spre stânga). Lunetã Apãsaþi butonul (. Dupã dezaburire. 3 minute pentru a permite schimbul de aer cu mediul. se recomandã dezactivarea dispozitivului. Este suficient sã reglaþi comenzile pentru dezaburire ºi sã porniþi aerul condiþionat apãsând butonul C-fig. mai ales în cazul în care vehiculul a fost parcat în soare. IMPORTANT! Cu butonul pentru distribuirea aerului în poziþia . autovehiculul este dotat cu un sistem de climatizare care funcþioneazã astfel: 1) Buton pentru controlul temperaturii aerului A: sã indice sectorul albastru (rotit maxim la stânga). 4) Butonul pentru distribuirea aerului sã indice -. 46. 3) Butonul ventilatorului sã indice vitezã maximã. Dupã dezaburire. 3) Cursorul B poziþionat la v. ÎNCÃLZIRE Pentru funcþiile de încãlzire ºi ventilaþie. 5) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C-fig. 2) Butonul ventilatorului C. în dreptul -. 5) Funcþia de recirculare a aerului închisã. Parbriz ºi geamuri laterale 1) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C. verificaþi ca toate aeratoarele sã fie deschise. Pentru a modera rãcirea: mutaþi cursorul de recirculare în poziþia ¶.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). ci folosiþi sistemul de încãlzire ºi ventilaþie (vezi capitolul precedent). 6) Pentru a accelera rãcirea în habitaclu. lãsaþi geamurile anterioare deschise complet pentru 2.SISTEM DE CLIMATIZARE (rãcire) Pentru obþinerea unei rãciri rapide în habitaclu. crescând temperatura ºi reducând viteza ventilatorului.este admis aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. poziþionat pe viteza 4. deoarece usucã aerul.

P4E02785 fig. MANETE MANETA DIN PARTEA STÂNGA Conþine comenzile luminilor externe ºi a semnalizatoarelor. se ilumineazã tabloul de bord. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este foarte ridicatã.) Sunteþi sfãtuit sã nu o folosiþi pentru mult timp. tunel. 48 111 P4E02786 . deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. Lumini de întâlnire fig. etc. Luminile exterioare pot fi activate doar când cheia de contact este în poziþia MAR (cu excepþia funcþiei "Follow Me Home"). Aceastã funcþie este utilã când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic.RECIRCULARE Când cursorul este în poziþia v se activeazã doar funcþia de recirculare a aerului din habitaclu. Odatã cu luminile exterioare. 47 fig. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. activarea acestei funcþii accelereazã rãcirea aerului din habitaclu. Lumini de poziþie fig. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 3. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare în zile ploioase/friguroase. 48 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia 6 în poziþia 2. 47 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia O în poziþia 6. ideogramele ºi simbolurile anumitor comenzi de pe planºa de bord.

51 Miºcaþi maneta: în sus . 49 fig. 50 Trageþi maneta înspre volan (poziþie instabilã). perioada de activare a funcþiei este mãritã cu câte 30 secunde pânã la o duratã maximã de 5 minute dupã care se stinge automat. Clipirea farurilor fig. Semnalizatoare fig. 50 fig.pentru semnalizare stânga. Cu fiecare nouã acþionare a manetei. Folosiþi funcþia la mai puþin de 2 minute dupã oprirea motorului. Semnalizatoarele de direcþie se vor opri automat atunci când vehiculul revine pe traiectoria rectilinie. Dacã doriþi sã semnalizaþi o schimbare de bandã pentru care este nevoie de o miºcare foarte uºoarã a volanului miºcaþi maneta în sus sau în jos. fãrã sã atingeþi poziþia stabilã. 50. 49 Se aprind când inelul este în poziþia 2 ºi se împinge maneta înspre planºa de bord. 51 112 P4E02789 . Trageþi maneta cãtre volan când doriþi sã stingeþi luminile de drum.Lumini de drum fig. Maneta va reveni în poziþie neutrã imediat ce o eliberaþi. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 1. Menþineþi maneta trasã spre volan mai mult de douã secunde pentru a opri aceastã funcþie. P4E02788 Sistemul „Follow me home” Aceastã funcþie poate fi folositã pentru iluminarea zonei din faþa vehiculului prin tragerea manetei înspre volan atunci când cheia de contact este fie în poziþia STOP fie extrasã fig. P4E02787 fig. uºor. în jos .pentru semnalizare dreapta. Pe tabloul de bord se aprinde intermitent martorul y.

ºtergãtor oprit. Spãlare inteligentã fig. maneta revine în poziþia 0 ºi dezactiveazã automat ºtergãtorul de parbriz. 54 113 P4E02792 . 52 Acest mecanism funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. 54 Trageþi maneta cãtre volan pentru a direcþiona un jet de lichid spre parbriz ºi pentru a acþiona ºtergãtoarele dintr-o singurã miºcare. ªtergãtoarele de parbriz mai acþioneazã de trei ori dupã eliberarea manetei. 54 intrã în funcþiune jetul de lichid pentru parbriz.MANETA DIN PARTEA DREAPTÃ Conþine toate funcþiile pentru curãþarea parbrizului.ºtergere continuã lentã. P4E02790 P4E02791 fig. Trãgând maneta spre volan fig. 2 .ºtergere continuã rapidã. ºtergãtoarele acþioneazã ºi a patra oarã. 53 fig. 4 . 1 . 3 . 0 . la unele versiuni pot exista patru tipuri de intermitenþã (de la încet la rapid fig. 53).ºtergere intermitentã. La anumite versiuni. la o distanþã mai mare de timp. ªtergãtoarele de parbriz vor fi acþionate automat dacã þineþi tija trasã mai mult de jumãtate de secundã.temporarã continuã: când se elibereazã. 52 fig. ªtergãtor/spãlãtor de parbriz fig. Acþionaþi maneta repetat ºi rapid (mai puþin de jumãtate de secundã) pentru a uda bine parbrizul înaintea activãrii ºtergãtoarelor.

Proiectoare de ceaþã (unde sunt prevãzute) Întrerupãtorul B: pentru activarea proiectoarelor de ceaþã.COMENZI LUMINI DE AVARIE fig. Proiectoarele de ceaþã sunt dezactivate când cheia de contact revine la poziþia STOP. Stopuri ceaþã Întrerupãtorul A: pentru activarea stopurilor de ceaþã. trebuie reaprinse. Proiectoarele de ceaþã se opresc când cheia de contact revine la poziþia STOP. 55 Pentru a le porni. Pentru dezactivare. ledul întrerupãtorului va lumina intermitent. dacã este necesar. La urmãtoarea pornire. apãsaþi din nou butonul. Când folosiþi unul dintre aceste întrerupãtoare. trebuie sã aveþi luminile exterioare aprinse. Lunetã termicã Întrerupãtorul C: pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. 55 fig. P4E02771 fig. simultan cu martorul y de pe tabloul de bord. Este dotatã cu temporizator care o închide automat dupã 30 de minute de funcþionare. ªoferul trebuie sã respecte legislaþia în vigoare. 56 114 P4E02772 . trebuie reaprinse. martorul corespunzãtor se aprinde pe tabloul de bord. trebuie sã aveþi luminile de întâlnire ºi/sau proiectoarele de ceaþã aprinse. ÎNTRERUPÃTOARE DE COMANDÃ fig. apãsaþi întrerupãtorul A. Pentru a le opri. 56 Sunt poziþionate deasupra aeratoarelor centrale. dacã este necesar. Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. oricare ar fi poziþia cheii de contact. La urmãtoarea pornire. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de Codul Rutier din þara în care vã aflaþi. Când sunt activate. apãsaþi din nou întrerupãtorul.

59 Pentru deschidere. nu uitaþi sã rãsuciþi cheia de contact la STOP pentru a evita descãrcarea bateriei. 57 Este un întrerupãtor de siguranþã care acþioneazã în cazul unui accident prin oprirea alimentãrii cu combustibil ºi oprirea motorului. 57 fig. 60 115 . P4E00110 P4E02152 Nu mergeþi cu torpedoul deschis: pasagerul poate avea de suferit în cazul unui incident. apãsaþi butonul A pentru reactivarea sistemului de alimentare. Dacã în urma unui accident simþiþi miros de combustibil sau observaþi cã existã scurgeri la sistemul de alimentare. P4E02840 fig. atunci când luminile exterioare sunt deschise. ACCESORII INTERIOARE TORPEDO fig. 59 fig. 60.COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL fig. se aprinde o luminã interioarã B-fig. Dupã accident. La deschiderea torpedoului. nu resetaþi acest buton pentru a evita riscul unui incendiu. Dacã nu observaþi nici o scurgere de combustibil iar vehiculul se prezintã în stare de funcþionare. trageþi de A.

PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. Temporizare plafonierã Pe anumite versiuni. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). Plafoniera se aprinde în douã moduri distincte în funcþie de poziþia întrerupãtorului A: P4E02154 1: aprinsã permanent (ON). în funcþie de poziþie. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. 3: stinsã permanent (OFF). 116 . pentru 3 minute. Temporizare la coborârea din vehicul Dupã ce aþi scos cheia din contact. Plafonierã spot Întrerupãtorul B-fig. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. pentru 7 secunde. pentru 3 minute. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. chiar cu portierele închise. Temporizarea este întreruptã la aducerea cheii de contact în poziþia MAR. – la deschiderea unei portiere. OFF: plafonierã opritã. 2: stins (OFF). ON: plafonierã pornitã. se activeazã douã dispozitive logice de iluminare. 2: se aprinde automat când se deschide o portierã anterioarã. pentru 15 secunde. Temporizarea se opreºte automat dupã blocarea portierelor. plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – în timpul a douã minute de la oprirea motorului. la urcarea ºi coborârea din vehicul. 61. fig. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). comandã spotul luminos: 1: aprins (ON). pentru 3 minute. 61 Temporizare la urcarea în vehicul Plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – la deblocarea portierelor anterioare. noaptea sau în locuri neluminate. pentru 7 secunde. – la deschiderea unei portiere.

Bricheta atinge temperaturi foarte ridicate. Existã pericolul de incendiu sau arsuri.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ fig. SCRUMIERA Nu puneþi hârtii în scrumierã: contactul cu þigãri aprinse ar putea produce un incendiu. dupã circa 15 secunde. acesta revine la poziþia iniþialã fiind gata de utilizare. IMPORTANT Asiguraþi-vã de fiecare datã cã bricheta s-a stins. 63 Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. P4E02841 fig. Apãsaþi butonul A al brichetei. Aveþi grijã cum o manevraþi ºi asiguraþi-vã cã nu este folositã de copii. OFF: plafonierã opritã. BRICHETA fig. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. ON: plafonierã pornitã. 64 117 . 64 Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. 63 P4E02494 fig. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã.

scrumiera se poate extrage. apãsaþi butonul A. 66 Pentru locurile posterioare. Parasolarul ºoferului este dotat cu un spaþiu depozitare documente. Pentru locurile posterioare fig. 68 118 P4E02310 . Pentru utilizare sau extragere. 68.Pentru locurile anterioare fig. Pentru a putea fi curãþatã. 65 Este poziþionatã pe consola centralã. 65 fig. P4E02795 P4E02156 fig. iar în partea pasagerului parasolarul este prevãzut (la unele versiuni) cu oglindã fig. acþionaþi în sensul indicat de sãgeþi. Miºcarea lor se face sus/jos ºi lateral. 66 fig. PARASOLARE Acestea sunt situate de o parte ºi de alta a oglinzii interioare. Pentru a o deschide. existã o scrumierã pe panoul portierei din partea dreaptã.

Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor posterioare Deschidere: trageþi mânerul A-fig. 70. Portiera se deschide dacã dispozitivul de siguranþã copii A-fig. 71 al portierelor posterioare se obþine doar deschiderea / închiderea portierei respective. Închidere: închideþi portiera ºi acþionaþi mânerul A. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor anterioare Deschidere: ridicaþi mânerul A-fig. 70 fig. P4E02127 fig. asiguraþi-vã cã manevra poate fi efectuatã în deplinã siguranþã. 71 119 P4E02159 . Autovehiculul este dotat cu un sistem de închidere centralizatã. La acþionarea mânerului A-fig. rotiþi cheia în poziþia 2-fig.PORTIERE PORTIERE LATERALE Înainte de a deschide o portierã. 69 fig. 69 ºi trageþi de mâner în direcþia indicatã de sãgeatã. rotiþi în poziþia I-fig. Astfel se blocheazã ºi portierele posterioare. Închidere: închideþi portierele ºi apãsaþi mânerul A. 72 este dezactivat. 69. Deschiderea din afara vehiculului Introduceþi cheia în una din portierele anterioare. 71. P4E02126 Închiderea din afara vehiculului Cu portierele închise.

Utilizaþi întotdeauna acest dispozitiv dacã transportaþi copii. Se activeazã prin introducerea ºi rotirea vârfului cheii de contact în Afig.geam posterior dreapta. el se va opri din nou douã minute.DISPOZITIV SIGURANÞÃ COPII Serveºte la împiedicarea deschiderii din interior a portierelor posterioare. Dacã defecþiunea a fost eliminatã. închiderea centralizatã se dezactiveazã dupã mai multe încercãri pentru douã minute. P4E02835 fig. Trageþi de buton pentru a închide geamurile. B . 73 120 . Apãsaþi butoanele pentru a deschide geamurilor. atunci când cheia de contact este în poziþia MAR: A . Dupã cele douã minute centrala este din nou activã. În aceste douã minute puteþi deschide/închide manual portierele. GEAMURI ACÞIONATE ELECTRIC Comenzi anterioare fig.geam anterior stânga. Pe cotiera de pe portiera pasagerului se aflã un buton ce acþioneazã doar geamul respectiv. 72. IMPORTANT Dacã una dintre portiere nu este închisã bine sau dacã existã o problemã în circuitul electric. 72 P4E01612 fig. Dispozitivul rãmâne activate chiar dacã portierele sunt deschise de pe telecomandã. fãrã ca sistemul electric sã intervinã. Poziþie 2 – dispozitiv activat (martorul de culoare galbenã certificã activarea dispozitivului). dacã nu. 73 Pe cotiera de pe portiera ºoferului sunt dispuse douã butoane ce comandã. dispozitivul va funcþiona normal. Poziþie 1 – dispozitiv dezactivat.

La unele versiuni. 74 fig. P4E02122 fig. în timpul acþionãrii. pentru a evita ca geamurile acþionate accidental sã nu constituie un pericol pentru pasagerii rãmaºi la bord. Pentru închidere. se activeazã funcþionarea automatã: geamul se opreºte la finalul cursei (sau la apãsarea din nou a butonului). asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. maneta A poate avea diferite forme. 75. 76 poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului (unde existã). Portbagajul este iluminat de o plafonierã ce se aprinde la deschiderea acestuia. luaþi întotdeauna cheia din contact. Nu acþionaþi maneta de deschidere în timpul mersului. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL fig. lãsaþi portbagajul ºi apãsaþi pânã se aude clicul de închidere. folosiþi mânerul A. folosiþi cheia de contact fig. 74 Pentru deschiderea/închiderea geamului. Maneta B (unde existã) serveºte la deschiderea uºiþei rezervorului de combustibil. În funcþie de model. În primul rând. Când coborâþi. Folosirea improprie a comenzilor electrice poate constitui un pericol. dacã se apãsã butonul de pe cotiera ºoferului timp de peste jumãtate de secundã. Pentru deschiderea din interior: ridicaþi maneta A-fig. 75 121 P4E02481 . PORTBAGAJ DESCHIDEREA/ÎNCHIDEREA PORTBAGAJULUI Pentru deschiderea din exterior.

Asiguraþi-vã cã obiectele din portbagaj sunt bine ancorate. 78 de pe capacul mobil al portbagajului. 76 P4E02715 P4E02482 P4E02123 fig. 77 ºi. dupã rabatarea banchetei. 77 cu ajutorul butonului C-fig. P4E02716 EXTINDEREA PORTBAGAJULUI În funcþie de versiune. rabatând parþial sau total bancheta posterioarã. desfaceþi centura Afig. pentru a evita proiectarea lor peste pasageri în caz de frânare bruscã. 77 fig. 78 fig. 79 122 . plus cã gazul de eºapare poate fi absorbit în interior. înainte de a efectua operaþia.Deplasarea cu portbagajul deschis nu este numai ilegalã. dar împiedicã ºi vizibilitatea plãcuþei de înmatriculare. este posibilã extinderea portbagajului. 77 din locaºul respectiv B-fig. IMPORTANT În cazul rabatãrii banchetei posterioare. fig. Nu umpleþi portbagajul peste greutatea maximã admisã (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). prindeþi catarama în locaº A-fig.

3) Reglaþi înãlþimea tetierelor posterioare. 69 poziþionate în spatele tetierelor posterioare. 2) Rabataþi perna banchetei. respectaþi prevederile legale. Pentru readucerea în poziþie normalã: 1) Readuceþi spãtarul în poziþia verticalã. 5) Rabataþi în faþã spãtarul fig. Chiar ºi aºa. Asiguraþi-vã cã sunt bine fixate. 4) Apãsaþi complet tetiera. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate între pernã ºi spãtar. folosind una omologatã ºi fixatã corespunzãtor. 3) Eliberaþi spãtarul trãgând pârghiile laterale A-fig. trãgând centurile spre exterior. creºte riscul de incendiu în caz de accident. astfel încât cã nu împiedice fixarea spãtarului. 79. trecând centurile în lateral. 81 123 . 79. P4E02484 Dupã ce aþi efectuat rabatarea. IMPORTANT Înainte de repoziþionarea banchetei posterioare dupã rabatare. este posibilã rabatarea separatã a pãrþii dreapta ºi stânga. reglaþi înãlþimea fasciculelor luminoase ale farurilor (vezi paragraful "Faruri" din acest capitolul). 2) Rabataþi înapoi perna. trãgând mânerele în sensul de mers A-fig. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia de utilizare fig. astfel încât sã ajungã la nivelul înãlþimii portbagajului. fig. 77.1) Introduceþi în locaºuri cataramele ºi centurile de siguranþã fig. sã nu loveascã celelalte elemente ºi sã nu se deterioreze. ATENÞIE Dacã transportaþi mai multã greutate în portbagaj pe timp de noapte. Un bagaj greu nefixat poate provoca rãni pasagerilor. Cu bancheta divizatã. 80 P4E02483 fig. 70. Dacã în zona în care conduceþi staþiile de benzinã sunt rare ºi doriþi sã transportaþi benzinã în canistrã.

CAPOTÃ Pentru a deschide capota: 1) Trageþi maneta A-fig. Aºteptaþi rãcirea motorului. Efectuaþi aceastã operaþie doar cu vehiculul staþionat. 83. 82 fig. 4) Fixaþi tija în orificiul B din capotã. Atunci când motorul este fierbinte vã puteþi provoca arsuri grave! Nu vã apropiaþi de ventilator. 83 fig. Dacã tija de susþinere nu este bine fixatã. P4E02164 P4E02842 fig. 2) Apãsaþi levierul A-fig. Poate porni chiar ºi cu cheia de contact extrasã. capota ar putea cãdea cu putere. asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt ridicate. Înainte de a ridica capota. 84 124 P4E02125 . AVERTISMENT. 3) Ridicaþi capota ºi scoateþi tija de susþinere din suportul sãu de blocare A-fig. 82. 84.

Pentru a închide capota: 1) Menþineþi capota ridicatã cu o mânã în timp ce cu cealaltã îndepãrtaþi tija de susþinere A-fig. Nu depãºiþi masele maxime admise (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). 85 P4E01632 3) Lãsaþi-o sã cadã. 2) Coborâþi capota pânã la aproximativ 20 cm. 125 . Dupã parcurgerea câtorva kilometri. Asiguraþi-vã de fiecare datã cã aþi închis bine capota astfel încât aceasta sã nu se deschidã în timpul deplasãrii. 84 din locaºul B ºi fixaþi-o în dispozitivul de blocare. cravatele ºi alte accesorii vestimentare care pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Acest lucru se poate dovedi extrem de periculos pentru cel care le poartã. Capota se va închide automat.Evitaþi eºarfele. SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ Locurile de fixare vor fi accesibile dupã ce îndepãrtaþi garniturile din punctele indicate în fig. 85. Atenþie sã nu loviþi obiectele de pe portbagajul exterior prin deschiderea portbagajului. asiguraþi-vã cã ºuruburile de fixare a barelor transversale sau accesoriile specifice sunt bine strânse. fig.

optimizând astfel aderenþa la carosabil ºi ajutându-vã sã pãstraþi controlul asupra vehiculului în cazul unei frânãri bruºte în condiþii dificile de drum. sistemul de frânare va continua sã funcþioneze ca unul fãrã ABS. Aceasta nu înseamnã cã frânele prezintã defecþiuni. este un semn cã sistemul ABS funcþioneazã: ºoferul este astfel atenþionat cã vehiculul circulã la limita condiþiilor de aderenþã ºi cã viteza ar trebui adaptatã la starea carosabilului. De asemenea. sistemul se va opri automat ºi va funcþiona doar sistemul obiºnuit de frânare.ABS Vehiculul poate fi dotat cu un sistem de frânare ABS care împiedicã blocarea roþilor în timpul frânãrii. Dacã nu aþi condus niciodatã un vehicul echipat cu ABS. dacã apar defecþiuni. La intrarea în funcþiune a sistemului ABS. dimpotrivã. Dacã se produce o defecþiune ºi în urma acesteia funcþia anti-blocare nu mai este eficientã. Sistemul ABS face parte din sistemul obiºnuit de frânare. ºoferul simte pedala de frânã pulsând uºor. iar sistemul devine mai zgomotos. este recomandat sã exersaþi conducând pe teren alunecos. vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie urmãtoarele informaþii. luând bineînþeles mãsurile de precauþie necesare ºi respectând codul rutier al þãrii în care vã aflaþi. 126 .

însã nu are cum sã îmbunãtãþeascã aderenþa la drum. nu vã aºteptaþi întotdeauna ca distanþa necesarã frânãrii sã fie mai micã: de exemplu. Cu toate acestea. Trebuie sã încetiniþi pentru a vã adapta la condiþiile de aderenþã ale drumului respectiv. Pentru a exploata la maxim caracteristicile sistemului ABS în caz de nevoie. aºadar trebuie sã conduceþi cu grijã pe suprafeþe alunecoase ºi sã nu vã asumaþi riscuri inutile. 127 . Dacã sistemul ABS se activeazã. aceastã distanþã va creºte pe suprafeþe cu pietriº sau cu zãpadã proaspãt depusã pe un drum alunecos.Avantajul folosirii sistemului ABS constã în pãstrarea controlului deplin asupra vehiculului chiar ºi atunci când frânaþi puternic în condiþii de aderenþã scãzutã. respectaþi sfaturile de mai jos: Sistemul ABS asigurã un control mai bun. aceasta este un semn cã aderenþa la drum este la limita minimã. deoarece acest mecanism împiedicã blocarea roþilor.

cauciucuri ºi plãcuþe de frânã numai de marca ºi tipul aprobat de fabricantul lor. Sistemul este prevãzut ºi cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare numit EBD (Electronic Brake Distribuitor) care ajutã la îmbunãtãþirea calitãþii sistemului de frânare prin intermediul unitãþii de control ABS ºi a senzorilor sãi. martorul de avertizare > se va aprinde pe tabloul de bord. veþi opri în timpul cel mai scurt posibil în condiþiile respective de drum.Dacã se produce o defecþiune. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. în acest caz. conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã. reduceþi viteza ºi mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru verificarea ºi repararea imediatã a autovehiculului dvs. De asemenea. indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã. În aceste condiþii. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. atât în cazul sistemelor tradiþionale cât ºi al sistemelor cu ABS. Martorii de avertizare >ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. Acesta este cel mai important sfat pe care trebuie sã îl urmaþi: Dacã urmaþi aceste sfaturi veþi frâna mai eficient în orice situaþie. În acest caz. sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului. scurgerile de lichid din sistemul hidraulic. sistemul de frânare este încã eficient. 128 . Procedând astfel. De fapt. Dacã se aprinde martorul de avertizare x pentru nivelul minim al lichidului de frânã. Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. În acest caz. Când intrã în acþiune sistemul ABS ºi simþiþi pedala de frânã pulsând. nu vã retrageþi piciorul ºi continuaþi sã apãsaþi. IMPORTANT Vehiculele dotate cu ABS trebuie sã aibã jante. Frânarea în timpul unui viraj necesitã întotdeauna atenþie maximã chiar dacã sistemul ABS este funcþional. pot compromite operarea sistemului de frânare. opriþi imediat autovehiculul ºi contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat.

Airbag-ul se umflã instantaneu ºi acþioneazã ca o barierã protectoare între pasagerii anteriori ºi structurile din faþa lor care le-ar putea cauza rãnirea. persoanele care nu poartã centura de siguranþã sunt propulsate înainte ºi pot veni în contact cu airbag-ul în timp ce acesta se umflã. umflarea airbag-ului nu se declanºeazã deoarece nu oferã nici o protecþie adiþionalã faþã de centurile de siguranþã ºi.AIRBAG-URI (unde sunt prevãzute) DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE fig. Acest dispozitiv constã într-o pernã care se umflã instantaneu. 86 129 . prin interpunerea unei perne între pasager ºi volan sau bord. În cazul unui accident. P4E01407 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) a fost conceput pentru protecþia pasagerilor în eventualitatea unei ciocniri frontale de severitate medie-ridicatã. ar fi zadarnicã. În cazul coliziunilor frontale minore (pentru care este suficientã acþiunea de reþinere oferitã de centura de siguranþã) umflarea airbag-urilor nu se declanºeazã. protecþia oferitã de airbag este diminuatã. existã un airbag mai mare pentru pasager. ºi în cazul pãtrunderii sub alte vehicule sau bariere protectoare (de exemplu sub un camion sau o barierã de pazã). vehicule parcate). în consecinþã. precum specificã legile din Europa ºi din majoritatea þãrilor non-europene. localizatã într-un compartiment special: – în centrul volanului. fig. în ciocniri cu spatele (de exemplu. Atunci când se produce o coliziune. mormanele de pietriº sau zãpadã. o mãsurã în plus ºi nu o alternativã pentru folosirea centurilor de siguranþã care trebuie întotdeauna purtate. – în planºa de bord. o unitate electronicã de control proceseazã semnalele primite de la senzorul de decelerare ºi. Aºadar. pentru ºofer. Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) reprezintã. În coliziunile cu obiecte mobile sau uºor deformabile (cum ar fi indicatoarele rutiere. În aceste circumstanþe. Airbag-urile se dezumflã imediat dupã aceea. prin urmare. atunci când este necesar. 86 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) este un dispozitiv de siguranþã care intrã în acþiune în cazul unei coliziuni frontale. declanºeazã umflarea airbagului. ciocniri produse din cauza altor vehicule care vin din spate). ciocniri laterale. nedeclanºarea airbag-urilor în astfel de circumstanþe nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect.

Întrerupãtorul este poziþionat pe partea dreaptã a planºei de bord fig. 87 P4E02799 fig. RBAG Dezactivarea se produce folosind cheia de contact în întrerupãtorul special pentru cheie A-fig. 2) airbag pasager dezactivat: (poziþie OFF F) martorul de pe tabloul de bord este aprins. în acest caz se pot transporta copii. 87. În momentul în care airbag-ul este umflat la maxim. 88. PERICOL GRAV: dacã autovehiculul este echipat cu un airbag pasager. Dacã este absolut necesarã transportarea unui copil pe acest loc este posibilã dezactivarea manualã a airbag-ului. Se poate ajunge la acest întrerupãtor doar dacã portiera este deschisã. volumul sãu umple aproape tot spaþiul dintre bord ºi pasager. Poate cauza distrugerea dispozitivului. fig. Martorul F de pe tabloul de bord rãmâne aprins în permanenþã pânã la reactivarea airbag-ului pasager. protejaþi de sisteme de siguranþã speciale pe scaunul anterior.AIRBAG PASAGER Airbag-ul pasager a fost conceput ºi dezvoltat pentru a îmbunãtãþi protecþia unei persoane care poartã centura de siguranþã. 88 130 P4E02800 Dezactivare manualã airbag pasager fig. 87-88 . este absolut interzis transportul copiilor pe scaunul din faþã. Întrerupãtorul are douã poziþii: 1) airbag pasager activat: (poziþie ON P) martorul de pe tabloul de bord este stins. nu poziþionaþi scaune pentru copii pe acest loc. AI Aveþi grijã ca întrerupãtorul sã nu se ude accidental. IMPORTANT Acþionaþi întrerupãtorul numai cu motorul oprit ºi cu cheia scoasã din contact.

Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. La apropierea acestor scadenþe. De asemenea trebuie sã i se predea acest manual de utilizare.AVERTISMENTE GENERALE Airbag-urile se pot declanºa dacã vehiculul este supus unor ciocniri sau accidente puternice care angajeazã zona inferioarã a caroseriei. sistemul trebuie verificat ºi reparat imediat la o Reprezentanþã Fiat. trotuare sau obstacole de înãlþime joasã sau cãderea vehiculului în gropi. martorul de avertizare ¬ se aprinde ºi în mod normal trebuie sã se stingã dupã aproximativ patru secunde. în aer se împrãºtie o cantitate micã de pulbere ºi fum. dupã care trebuie sã se stingã. 131 . În cazul casãrii vehiculului trebuie informatã o Reprezentanþã Fiat pentru a dezactiva sistemul. centura de siguranþã. Nedeclanºarea uneia sau a mai multora dintre ele nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. sistemul de pretensionare sã poatã fi înlocuite. Dacã martorul nu se aprinde sau dacã se aprinde în timpul deplasãrii. ºi de 10 ani în ceea ce priveºte contactul spiralat. Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. clipeºte timp de alte 4 secunde pentru a semnala cã airbag-ul pasager se va activa în cazul unei coliziuni. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea sistemului. Declanºarea sistemului de pretensionare (dacã este acþionat electric) ºi a airbagurilor frontale ºi laterale se face într-o maniera diferenþiatã de cãtre unitatea de control în funcþie de tipul ciocnirii. În cazul în care martorul de avertizare ¬ se aprinde în timpul deplasãrii (semnalarea unei defecþiuni). cum ar fi ciocnirile violente de trepte. noul proprietar trebuie sã fie informat asupra metodei de folosire a airbag-urilor ºi a avertismentelor de mai sus. Acest fum nu este dãunãtor ºi nu semnaleazã aprinderea vreunui incendiu. Toate operaþiile de verificare. Dacã un accident a declanºat airbag-urile. reparaþie ºi înlocuire legate de airbag-uri trebuie efectuate numai de personalul unei Reprezentanþã Fiat. Dacã proprietarul vehiculul se schimbã. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru ca întregul dispozitiv de siguranþã. martorul F (cu întrerupãtor dezactivare airbag frontal pasager în poziþia ON) se aprinde timp de aproximativ 4 secunde. unitatea electronicã de control. Sistemul airbag-urilor are o valabilitate de 14 ani în ceea ce priveºte sarcina pirotehnicã. Odatã cu declanºarea airbag-urilor.

chiar ºi atunci când motorul nu este pornit. Funcþionarea corectã a airbag-urilor frontale ºi laterale ºi a sistemelor de pretensionare este asiguratã doar atunci când vehiculul nu este supraîncãrcat. reþineþi cã dacã vehiculul staþioneazã fãrã a avea cheia introdusã ºi rotitã. Mai mult. Aºadar. þinut în gurã. Pe de altã parte. acestea ar putea produce rãni grave. astfel încât atunci când airbag-ul se declanºeazã sã se poatã umfla fãrã a întâlni nici un obstacol care v-ar putea cauza rãni grave. Reþineþi faptul cã având cheia în poziþia MAR. chiar ºi atunci când vehiculul staþioneazã. Þineþi întotdeauna ambele mâini pe volan când conduceþi. în aceste cazuri. Airbag-ul nu înlocuieºte centurile de siguranþã. a coliziunilor laterale. ci ajutã la creºterea eficacitãþii lor. compania Fiat recomandã sã nu aºezaþi niciodatã copii pe scaunul din faþã.acestea trebuie întotdeauna fixate. nu depãºiþi masele maxime admise (vezi tabelul „Mase” din capitolul „Specificaþii tehnice”). menþineþi spãtarul scaunului în poziþie verticalã ºi sprijiniþi-vã bine spatele de el. nedeclanºarea airbag-urilor nu poate fi consideratã drept un semn de proastã funcþionare a sistemului. în faþa pieptului sau cu o pipã. dacã în cazul unei coliziuni se declanºeazã airbag-urile. airbag-urile pot fi declanºate la un vehicul care staþioneazã dacã acesta este lovit de un alt vehicul în miºcare. airbag-urile frontale nu se declanºeazã în cazul impacturilor la vitezã redusã. airbag-urile se declanºeazã în eventualitatea unui impact. În aceste situaþii pasagerii nu beneficiazã de protecþie decât dacã poartã centurile de siguranþã . Nu cãlãtoriþi niciodatã purtând obiecte în braþe. un creion etc. sau dacã a fost supusã unor devastãri sau inundaþii sistemul airbag-urilor trebuie verificat de o Reprezentanþã Fiat.Nu aplicaþi autocolante sau alte obiecte pe volan sau pe compartimentul rezervat airbag-ului de pe locul pasagerului. Nu conduceþi cu trunchiul aplecat înainte. Dacã vehiculul a fost furatã sau s-a încercat furtul sãu. a ciocnirilor din spate sau a rãsturnãrii maºinii. 132 .

Aceasta ar cauza deteriorarea iremediabilã a convertorului catalitic. Cifra octanicã (R..) nu trebuie sã fie mai micã de 95. 89 P4E02775 133 .N. Nu folosiþi niciodatã benzinã cu plumb. fig.O. oricât de micã ar fi cantitatea. Un catalizator ineficient emanã emisii nocive ceea ce duce la poluarea mediului înconjurãtor.LA STAÞIA DE ALIMENTARE Dispozitivele pentru reducerea emisiilor poluante ce sunt utilizate pe Fiat Albea impun doar folosirea de benzinã fãrã plumb. la vehiculul dvs. nici chiar în caz de urgenþã.

acþionaþi direct asupra uºiþei fig. 91 (unde este prevãzutã) poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului. 91. 92 poziþionat în partea lateralã dreapta a portbagajului. 92 134 P4E02486 . 90 sau acþionaþi maneta de deschidere A-fig. Buºonul rezervorului de combustibil este prevãzut cu sistem de închidere atunci când vehiculul nu este dotat cu manetã pentru deblocarea uºiþei. 90 fig. acþionaþi cablul de siguranþã B-fig. P4E02419 P4E02169 fig. 91 fig. Dacã uºiþa nu se deschide la acþionarea manetei A-fig.BUªONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL Pentru a avea acces la buºonul rezervorului de combustibil. rotiþi cheia de contact în sensul invers acelor de ceasornic. Pentru a-l deschide: 1) Menþinând buºonul pe poziþie (nemiºcat).

fig. aºezaþi buºonul pe capacul rezervorului aºa cum se aratã în figura fig. 2) Rotiþi cheia în sensul acelor de ceasornic ºi extrageþi-o. 93 ce îl asigurã pentru a nu fi pierdut. IMPORTANT Închiderea ermeticã poate cauza o presiune uºoarã în rezervor: este normalã producerea unui fâsâit uºor atunci când buºonul este rotit. Nu vã aplecaþi prea tare deasupra buºonului rezervorului ºi nu inhalaþi vaporii nocivi. Pentru a-l închide: 1) Introduceþi buºonul (cu cheie) ºi rotiþi-l în sensul acelor de ceasornic. Buºonul este dotat cu un lanþ fig. 93 P4E02492 135 . pânã se aude clicul de fixare. 3) În timp ce alimentaþi.2) Rotiþi buºonul pânã la deschiderea completã. Nu apropiaþi foc deschis sau þigãri aprinse în apropierea buºonului rezervorului întrucât existã pericol de incendiu. 94. închideþi apoi uºiþa.

– sistem de recuperare a vaporilor de combustibil. Dispozitivele folosite pentru înlãturarea emisiilor motorului cu benzinã sunt urmãtoarele: – catalizator trivalent. Prin urmare. Fiat Albea este un vehicul care respectã cu uºurinþã cele mai stricte standarde referitoare la poluarea internaþionalã. 94 136 P4E02493 . fig. altfel scade eficienþa recuperãrii vaporilor emiºi. Rezultatul a fost folosirea unor materiale ºi crearea unor mecanisme care contribuie la reducerea substanþialã sau chiar înlãturarea influenþelor nocive asupra mediului înconjurãtor. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR De la bun început. – sondã Lambda. înlocuiþi buºonul doar cu unul original. principiul de bazã în concepþia autoturismului Fiat Albea a fost protejarea mediului înconjurãtor.IMPORTANT În caz de pierdere.

În orice caz. Fluiditatea combustibilului Diesel descreºte la temperaturi joase din cauza parafinei pe care o conþine. Dacã motorul a fost pornit. în funcþie de anotimp.RECOMANDÃRI PRIVIND ALIMENTAREA CU MOTORINÃ Folosiþi doar combustibil diesel în concordanþã cu specificaþiile europene EN590. caracterizate de temperaturi exterioare cuprinse între 0°C ºi +15°C. va fi necesar sã goliþi ºi circuitul de alimentare cu combustibil. în caz contrar. calitatea motorinei de la pompe poate sã nu fie potrivitã. în combustibil. asiguraþi-vã cã alimentaþi cu motorinã adaptatã anotimpului. Pentru a evita astfel de probleme. în timpul anotimpurilor intermediare. Folosirea altor produse sau mixturi ar putea cauza defecþiuni iremediabile ale motorului ºi anularea garanþiei. nu porniþi motorul ºi goliþi rezervorul. putând astfel sã cauzeze înfundarea filtrului de combustibil. 137 . de DIESEL MIX (sau un produs similar) în proporþiile specificate pe ambalajul produsului. Aditivul DIESEL MIX trebuie adãugat înainte de apariþia reacþiilor datorate frigului. În acest caz. la munte). staþiile de alimentare vând de obicei combustibil de iarnã sau de varã. ºi mai ales dacã utilizarea vehiculului prevede opriri ºi porniri dese la temperaturi scãzute (spre exemplu. se recomandã adãugarea. chiar ºi pentru un timp foarte scurt. O completare tardivã nu are nici un efect. Dacã se produce alimentarea în mod accidental cu alte tipuri de combustibil. Turnaþi aditivul în rezervor înaintea combustibilului.

138 .

..... Altele.................. pentru a PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ . 152 TRACTAREA REMORCILOR........................ Pentru utilizarea cel mai bine a Fiat-ului Albea....... 150 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ............... 157 SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE....................... 154 LANÞURI ANTIDERAPANTE ...... 143 UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE ........... trebuie acordatã atenþie maximã ºi acestui capitol............... mai presus de toate. pentru cunoaºterea tuturor aspectelor ce vor ajuta la folosirea optimã a vehiculului Fiat Albea................................ 156 VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII .. în schimb. 139 .. 140 PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ . 157 Se vor trata numai în majoritate aspecte valabile ºi pentru alte vehicule................................................................. 155 PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE...................................................................................... 153 PNEURI DE IARNÃ ........... Ca atare.. 145 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII ........ 156 ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR.............. 142 PARCAREA ..................... 144 CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ ...............................UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI nu defecta ºi............... pentru a beneficia de toate calitãþile sale............ în acest capitol vã vom sfãtui ce trebuie fãcut ºi ce nu trebuie fãcut în conducerea sa.......................................... sunt specifice Fiat-ului Albea....................................

în caz de ratare a pornirii motorului. În primele secunde de funcþionare. Nu atingeþi niciodatã cablurile de înaltã tensiune ale sistemului de aprindere atunci când motorul este pornit. mai ales dupã o perioadã lungã de staþionare. monoxid de carbon ºi alte gaze toxice. sã readuceþi cheia în poziþia STOP. când motorul este pornit.PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ Este deosebit de periculos sã lãsaþi motorul pornit într-o zonã închisã. Motorul consumã oxigen ºi emite anhidridã carbonicã. încercaþi cu celelalte chei pe care le-aþi primit. înainte de a repeta manevra de pornire. 140 . 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. PROCEDURA DE PORNIRE IMPORTANT Nu apãsaþi pe acceleraþie înainte de pornirea motorului. De asemenea. Dacã martorul de avertizare Y rãmâne aprins împreunã cu martorul U atunci când cheia de contact este rotitã la MAR. apelaþi la procedura de urgenþã (vezi “Pornirea de urgenþã” din capitolul “În caz de urgenþã”) ºi contactaþi urgent Reprezentanþã Fiat. dacã martorul de avertizare rãmâne aprins. care nu prejudiciazã funcþionarea ºi fiabilitatea. Dacã nici acum nu reuºiþi sã porniþi motorul. dispozitivul împiedicã trecerea din poziþia MAR în poziþia AVV. Dacã motorul nu porneºte de la prima încercare. readuceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi la MAR. se poate sesiza un zgomot amplificat al motorului. IMPORTANT Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR atunci când motorul este oprit. Blocul de contact este prevãzut cu un dispozitiv de siguranþã care obligã. 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. este caracteristic tacheþilor hidraulici: sistemul de distribuþie al motorului 1.4 8V al Fiat Albea ales pentru a reduce intervenþiile de întreþinere. 3) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. 4) Rotiþi cheia de contact la AVV ºi eliberaþi-o de îndatã ce motorul porneºte. Acest fenomen. rotiþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a face o nouã încercare.

Reþineþi cã pânã ce motorul nu porneºte. 141 . sã parcurgeþi distanþe lungi la regim maxim sau sã frânaþi excesiv). sã nu solicitaþi vehiculul la performanþele maxime (de exemplu. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu recunoaºte codul transmis de cheia de contact (se aprinde martorul de avertizare Y pe tablou de bord) se poate trece la pornirea de urgenþã prin folosirea codului de pe cardul CODE. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. sã demaraþi brusc. în perioada de rodaj. fãrã a forþa acceleraþia. PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELOR INERÞIALE Trebuie evitatã pornirea prin împingere. remorcare sau din pantã întrucât aceasta ar putea cauza scurgerea combustibilului în catalizator ºi deteriorarea sa iremediabilã. motorul ar trebui lãsat sã-ºi "recapete suflul" înainte de a fi oprit. IMPORTANT Dupã o cãlãtorie lungã. servofrâna ºi servodirecþia nu vor funcþiona ºi astfel se va depune un efort mai mare pentru a apãsa pedala de frânã sau a roti volanul. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când indicatorul temperaturii lichidului de rãcire sã se miºte. OPRIREA MOTORULUI Rotiþi cheia de contact în poziþia STOP atunci când motorul merge la ralanti. Apãsarea acceleraþiei înainte de oprirea motorului nu are absolut nici un sens ºi nu face decât sã consume combustibil. adicã sã fie lãsat la ralanti pentru a permite temperaturii din compartimentul motorului sã scadã.Se recomandã cã. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. Consultaþi capitolul "În caz de urgenþã".

IMPORTANT Cu motorul rece.PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. 6) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. se poate utiliza vehiculul dar trebuie contactatã cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. nu trebuie apãsatã pedala de acceleraþie. 5) Aºteptaþi stingerea martorului m. Clipirea martorului m timp de 60 secunde dupã pornirea motorului semnaleazã o defecþiune a sistemului bujiilor incandescente. Pe tabloul de bord se vor aprinde martorii Y m ºi U. se recomandã sã aduceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi din nou în poziþia MAR. 4) Aºteptaþi stingerea martorilor Y ºi U. 3) Rotiþi cheia de contact în poziþia MAR. Dacã. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. Dacã motorul porneºte. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când temperatura lichidului de rãcire ajunge la 50°C÷60°C. Dacã nu reuºiþi sã porniþi motorul. fãrã a forþa acceleraþia. 142 . nu lãsaþi niciodatã cheia de contact în poziþia MAR. Dacã motorului nu porneºte la prima cheie. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. imediat dupã stingerea martorului m. 7) Rotiþi cheia de contact în poziþia AVV. ce va avea loc foarte rapid dacã motorul este cald. la rotirea cheii de contact în poziþia AVV. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã aºteptaþi prea mult se pierde avantajul oferit de încãlzirea bujiilor. încercaþi ºi cu celelalte chei din dotare. cu cheia de contact în poziþia MAR. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. IMPORTANT Cu motorul oprit. martorul Y rãmâne aprins. Eliberaþi cheia imediat ce motorul a pornit. aduceþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a repeta manevra. dacã martorul rãmâne aprins.

Dacã vehiculul este lãsat pe o pantã abruptã. atât în rezervor. trageþi frâna de mânã ºi cuplaþi maneta schimbãtorului de vitezã în treapta 1 sau marºarier. pentru a preveni descãrcarea bateriei. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. Întotdeauna scoateþi cheia din contact atunci când pãrãsiþi autoturismul. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. IMPORTANT În anumite condiþii (de exemplu. De asemenea trebuie evitate manevrele care fac valuri în rezervorul de combustibil. în funcþie de poziþie (în rampã sau în pantã) ºi lãsaþi roþile virate. fig. extrageþi cheia ºi blocaþi portierele. Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR. este recomandatã folosirea unei piedici pentru blocarea roþilor.PARCAREA Opriþi motorul. cât ºi la uleiul din motor. 1 143 P4E01637 . la pornirea motorului pe stradã cu înclinaþie mare) indicatoarele pot arãta cantitãþi de lichid diferite de cele reale. dacã plecaþi de lângã vehicul.

contactaþi o Reprezentanþã Fiat sã regleze cursa levierului. Martorul de avertizare x se va stinge. 1 Levierul frânei de mânã este situat între scaunele anterioare. 3) Apãsaþi pedala de frânã atunci când executaþi aceastã operaþie pentru a preveni miºcarea accidentalã a vehiculului. În mod normal sunt suficiente patru sau cinci "clicuri" atunci când parcaþi pe teren drept. poate uza elemente interne în cutia de viteze. Presiunea exercitatã. dacã sunteþi pe plan înclinat sau cu maºina încãrcatã.FRÂNA DE MÂNÃ fig. asiguraþi-vã cã vehiculul este oprit ºi. astfel ca vehiculul sã rãmânã blocat. Nu conduceþi cu o mânã pe schimbãtorul de viteze. Pentru a elibera frâna de mânã: 1) Ridicaþi uºor frâna de mânã ºi apãsaþi butonul de eliberare A. UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE Apãsaþi total ambreiajul înainte de a cupla maneta schimbãtorului de viteze într-una din poziþiile arãtate în diagrama din fig. pe tabloul de bord se va aprinde martorul x. aºteptaþi cel puþin 2 secunde cu pedala de ambreiaj apãsatã pentru a evita deteriorarea angrenajelor. Când cheia este în poziþia MAR ºi aveþi frâna de mânã trasã. De aceea este esenþial ca sub pedale sã nu se afle obstacole. fig. 2 144 . din poziþia neutrã ridicaþi inelul mobil A cãtre mâner ºi împingeþi levierul la dreapta ºi înapoi. IMPORTANT Angajaþi în marºarier numai atunci când vehiculul staþioneazã complet. Asiguraþi-vã cã preºurile sunt bine întinse ºi nu obstrucþioneazã pedalele. P4E02843 Pentru mersul înapoi (R). Cu motorul mergând. Trebuie sã apãsaþi pânã la capãt ambreiajul pentru a schimba treptele de vitezã în mod corespunzãtor. fiind pe de altã parte necesare nouã sau zece. chiar ºi dacã þineþi mâna lejer. ATENÞIE Dacã întâmpinaþi probleme. 2) Menþineþi butonul apãsat ºi coborâþi levierul. Trageþi levierul în sus atât cât este necesar. 2 (desenul este de asemenea reprezentat pe mânerul schimbãtorului de viteze).

Cu toate acestea. leagãne etc. Folosirea de medicamente afecteazã capacitatea de concentrare: citiþi cu atenþie prescripþiile. – Potriviþi scaunul ºoferului. volanul ºi oglinzile retrovizoare pentru a obþine poziþia optimã pentru condus. – Evitaþi sã depozitaþi pe bord obiecte care se reflectã pe parbriz. ÎNAINTE DE A URCA LA VOLAN – Asiguraþi-vã cã sistemul de lumini funcþioneazã corespunzãtor. – Evitaþi alimentele grele.) nu stã în calea pedalelor.) sunt fixate corect pe bancheta posterioarã. 145 . însã vã recomandãm sã le citiþi pe toate cu atenþie. – Asiguraþi-vã cã nimic (carpete etc. pe locurile laterale dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în trei puncte. – Reglaþi înãlþimea centurilor de siguranþã conform propriei staturi (vezi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului – centuri de siguranþã”). înaintea unei cãlãtorii lungi. – Periodic. comportamentul persoanei de la volan este cel mai important factor de care depinde siguranþa în timpul mersului. compania Fiat a fãcut toate eforturile pentru a le oferi ºoferului ºi pasagerilor un vehicul al cãrei întrebuinþare sã se facã în condiþii de siguranþã maximã. verificaþi cele menþionate în paragraful „Verificãri necesare înaintea începerii unei cãlãtorii lungi” din acest capitol. respectaþi cele menþionate în paragraful „Transportul copiilor în siguranþã” din capitolul „Cunoaºterea autovehiculului. – Reglaþi tetiera astfel încât sã sprijine capul ºi nu gâtul. – Asiguraþi-vã cã sistemele de reþinere pentru copii (scaune. acestea fiind în mãsurã sã ofere cea mai sigurã plasare. – Ancoraþi obiectele din portbagaj în aºa fel încât sã nu poatã fi proiectate în faþã în cazul unui accident. Suntem siguri cã pe multe dintre ele le cunoaºteþi deja. În cele ce urmeazã veþi gãsi o serie de sfaturi simple care vã ajutã sã circulaþi în siguranþã în orice împrejurãri. O alimentaþie uºoarã contribuie la menþinerea unor reflexe bune.CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ În proiectarea modelului Fiat Albea. În orice caz.

iar animalele din autovehicul se gãsesc în compartimentele corespunzãtoare. – Nu cãlãtoriþi cu piciorul sprijinit de pedala de ambreiaj. Aveþi mare grijã la eventuala montare a unui spoiler adiþional. cã atunci când transportaþi copii. toþi ceilalþi pasageri poartã centurile de siguranþã. Nefolosirea centurilor de siguranþã creºte riscul de rãnire sau moarte în cazul unei coliziuni.ÎN TIMPUL CÃLÃTORIEI – Regula cea mai importantã pentru a conduce în condiþii de siguranþã este prudenþa. Apa. Condusul într-o stare psihicã ºi fizicã precarã. – Înainte de a porni în cãlãtorii mai lungi trebuie sã fiþi apt din punct de vedere fizic ºi psihic. pe lângã dvs. sub influenþa drogurilor sau al anumitor medicamente este periculos atât pentru dvs. cât ºi pentru ceilalþi participanþi la trafic. Nu cãlãtoriþi cu obiecte pe jos în faþa scaunului ºoferului: acestea. îndeosebi. pot veni în calea pedalelor de frânare sau acceleraþie fãcând imposibilã utilizarea lor. atât dvs. – Prudenþa înseamnã ºi sã puteþi anticipa comportamentul greºit sau periculos al altor ºoferi. 146 . cât ºi toþi pasagerii. la frânare. roþilor din aliaj sau capacelor de roatã: se poate reduce ventilaþia discului de frânã cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate. – Asiguraþi-vã cã.. gheaþa sau sarea presãratã pe drum se pot depune pe discurile de frânã reducând astfel eficienþa frânelor la prima acþionare. acest lucru cauzeazã uzura prematurã a ambreiajului. ei se aflã pe locurile special destinate lor. Aveþi grijã la poziþia carpetelor: chiar ºi cea mai micã problemã la sistemul de frânare poate face necesarã o cursã mult mai mare a pedalei de frânã decât în mod normal. nu depãºiþi limita de vitezã maximã admisã. – Respectaþi cu stricteþe regulile de circulaþie ale þãrii în care vã aflaþi ºi. Purtaþi întotdeauna centurile de siguranþã.

vizibilitatea este redusã. – Opriþi la primele semne de somnolenþã: a continua ar însemna un risc atât pentru dvs. – Nu treceþi prin acumulãri de apã cu vitezã mare. Acestea sunt sfaturile noastre pentru rularea pe timp de ploaie: – Reduceþi viteza ºi menþineþi o distanþã mai mare faþã de vehiculele aflate înaintea dvs. Din acest motiv distanþa de frânare este mult mai mare ºi controlul asupra vehiculului mai slab. – Asiguraþi-vã cã luminile frontale sunt bine poziþionate: dacã sunt dacã sunt prea jos reduc vizibilitatea ºi vã obosiþi ochii. – Menþineþi farurile curate. cât ºi pentru toþi ceilalþi participanþi la trafic. – Asiguraþi-vã cã aerul din habitaclu se împrospãteazã neîncetat. Orice manevrã este mai dificilã pe un carosabil umed deoarece aderenþa roþilor la drum scade considerabil.. 147 . iar dacã o faceþi. – În afara localitãþilor. Dacã sunt prea sus îi pot orbi pe ceilalþi ºoferi. CONDUCEREA VEHICULULUI PE TIMP DE NOAPTE Iatã regulile cele mai importante pe care trebuie sã le urmaþi atunci când conduceþi noaptea: – Conduceþi cu atenþie sporitã: condusul pe timp de noapte este mai dificil. În astfel de cazuri. în caz contrar manevrarea volanului va fi dificilã. aprindeþi luminile de întâlnire chiar ºi în timpul zilei pentru a putea fi observat mai uºor.– Nu conduceþi multe ore continuu. – Pãstraþi o distanþã mai mare faþã de maºinile din faþa dvs. – Reduceþi viteza în mod special atunci când drumul nu este luminat. – Folosiþi luminile de drum doar în afara localitãþilor ºi când sunteþi sigur cã nu deranjaþi alþi ºoferi. – Stingeþi-le de îndatã ce aþi observat altã maºinã pe contrasens ºi nu le reaprindeþi decât dupã trecerea acesteia. decât cea pe care o pãstraþi ziua: este greu sã estimaþi viteza altor vehicule atunci când nu le vedeþi decât luminile. þineþi strâns de volan: condusul cu vitezã excesivã în asemenea cazuri poate avea ca efect pierderea controlului asupra vehiculului (acvaplanare). ci opriþi-vã din când în când ca sã vã faceþi puþinã miºcare ºi sã vã recãpãtaþi energia. – în condiþii de ploaie abundentã. efortul depus la frânare va fi mai mare ºi nu veþi beneficia de avantajul frânei de motor. CONDUCEREA PE TIMP DE PLOAIE Ploaia ºi suprafeþele de drum ude înseamnã pericol.. aveþi grijã la animalele care traverseazã drumul. – Nu conduceþi niciodatã în pantã cu motorul oprit. Continuaþi cãlãtoria doar dupã ce vaþi odihnit îndeajuns.

. 148 . Dacã sunteþi depãºit în rampã permiteþi-i vehiculului care vã depãºeºte sã treacã cu uºurinþã. CONDUCEREA ÎN ZONE MONTANE – Când coborâþi. iar distanþele necesare opririi sunt mai lungi. – Conduceþi cu vitezã moderatã ºi evitaþi "tãierea curbelor". – Pãstraþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculele dinaintea dvs. nu intraþi în depãºirea altor vehicule. – Reþineþi faptul cã ceaþa este însoþitã de umezirea carosabilului. – Pe cât posibil evitaþi accelerarea sau decelerarea bruscã. chiar ºi în timpul zilei. Nu cãlãtoriþi cu luminile de drum aprinse ! IMPORTANT Pe porþiunile de drum cu vizibilitate bunã stingeþi stopurile de ceaþã: lumina lor puternicã i-ar putea deranja pe ºoferii din spatele dvs. etc. sau cu cheia de contact scoasã. a vizibilitãþii limitate. – Dacã este necesarã oprirea vehiculului (din cauza unor defecþiuni. Aprindeþi luminile de avarie ºi dacã se poate luminile de poziþie. Atunci când cãlãtoriþi în condiþii de burniþã. CONDUCEREA PE TIMP DE CEAÞà – Dacã ceaþa este prea densã. – Dacã se poate. dacã vehiculul este prevãzut. ceaþã densã sau pe porþiuni unde este posibilã apariþia norilor de ceaþã: – Adoptaþi o vitezã moderatã. – Verificaþi periodic starea ºtergãtoarelor de parbriz. Claxonaþi ritmic atunci când auziþi cã se apropie alte vehicule. – Aprindeþi farurile ºi proiectoarele ºi stopurile de ceaþã. nu porniþi la drum decât dacã este absolut necesar. – În nici o împrejurare nu trebuie sã vã angajaþi în coborâre cu motorul oprit sau cu schimbãtorul de viteze în punctul mort. folosiþi frâna de motor acþionând o treaptã inferioarã de vitezã pentru a evita supraîncãlzirea frânelor. aºadar orice manevrã este mai dificilã.) încercaþi sã opriþi în afara carosabilului.– Activaþi comenzile pentru dezaburire (consultaþi secþiunea "Cunoaºterea autovehiculului") pentru a preveni înrãutãþirea condiþiilor de vizibilitate. – Reþineþi faptul cã depãºirea în rampã este mai lentã ºi necesitã o distanþã mai lungã.

CONDUCEREA PE ZÃPADÃ ªI GHEAÞÃ Iatã câteva sfaturi pentru a conduce vehiculul în aceste condiþii: – înainte de a pleca, asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele nu sunt lipite de parbriz. – înlãturaþi zãpada din zona prizei de aer a sistemului de climatizare; – circulaþi cu vitezã moderatã; – folosiþi lanþuri dacã drumurile sunt înzãpezite (vezi capitolul "Lanþuri antiderapante"); – folosiþi preventiv frâna de motor ºi evitaþi frânarea bruscã în orice circumstanþã; – când frânaþi un vehicul neechipat cu ABS, evitaþi blocarea roþilor prin varierea presiunii exercitate pe pedala de frânã; – nu acceleraþi brusc, ºi evitaþi schimbarea bruscã a direcþiei; – pe timp de iarnã, chiar ºi suprafeþele de drum aparent uscate pot prezenta porþiuni de gheaþã.

Aveþi de grijã când conduceþi în zone unde lumina soarelui ajunge mai greu sau care sunt mãrginite de copaci sau pietre în apropierea cãrora gheaþa ar putea sã nu se fi topit încã. – pãstraþi o distanþã mai mare faþã de vehiculul dinaintea dvs.; – nu lãsaþi vehiculul sã staþioneze cu motorul pornit pe perioade îndelungate în zãpada mare; acesta ar putea direcþiona monoxidul de carbon în habitaclu. CONDUCEREA CU ABS ABS este un sistem de frânare care oferã douã avantaje: 1) Împiedicã blocarea roþilor ºi în consecinþã derapajul în cazul opririlor bruºte, în special atunci când aderenþa la drum este scãzutã. 2) Face posibilã frânarea ºi virarea simultanã, adicã îndreptarea vehiculului în direcþia doritã în timpul frânãrii limitatã însã funcþie de aderenþã.

Pentru o folosire optimã a sistemului ABS: – atunci când opriþi brusc sau când aderenþa este scãzutã. veþi simþi o pulsaþie uºoarã a pedalei de frânã. Aceasta semnaleazã intrarea în funcþiune a ABS. Nu ridicaþi piciorul de pe pedala de frânã, ci continuaþi sã o apãsaþi pentru a nu întrerupe acþiunea de frânare; – ABS împiedicã blocarea roþilor însã nu mãreºte aderenþa lor la drum. Astfel, chiar dacã vehiculul dvs. este dotat cu ABS, menþineþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculul dinaintea dvs. ºi reduceþi viteza în curbe; – Scopul ABS este creºterea controlului asupra vehiculului ºi nu permiterea rulãrii cu viteze excesive.

149

Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). Martorii de avertizare > ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã, indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. În acest caz, sistemul de frânare este încã eficient, deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. În aceste condiþii, funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. De asemenea, în acest caz, sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului, conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII
În cele de mai jos veþi gãsi câteva sugestii menite sã vã ajute sã reduceþi cheltuielile de întreþinere ale vehiculului dvs. ºi sã reduceþi de asemenea cantitatea de emisii poluante. ASPECTE GENERALE Întreþinerea vehiculului Starea generalã a vehiculului este un factor cu importanþã decisivã în ce priveºte consumul de combustibil, confortul la volan ºi durata de viaþã a vehiculului dvs. Din aceastã cauzã trebuie ca întreþinerea vehiculului sã se facã în mod conºtiincios, prin realizarea inspecþiilor tehnice necesare ºi urmarea regulilor specificate în planul de întreþinere (bujii, nivel fluide, filtre, etc.). Anvelope Verificaþi periodic presiunea aerului din pneuri, nu mai rar de o datã la patru sãptãmâni: dacã presiunea este prea scãzutã, consumul de combustibil va creºte întrucât rezistenþa la rulare va fi mai mare. În aceastã stare, pneurile se uzeazã mai rapid, iar manevrabilitatea vehiculului este influenþatã negativ, reducând rularea în siguranþã. Încãrcãturi inutile Nu cãlãtoriþi cu încãrcãturi prea mari. Greutatea vehiculului (mai ales în rularea urbanã) afecteazã considerabil consumul de combustibil ºi menþinerea stabilitãþii. Suportul de schi/bare portbagaj Înlãturaþi suportul de schi/barele portbagaj de pe acoperiºul vehiculului de îndatã ce nu mai aveþi nevoie de el. Acest accesoriu duce la influenþarea aerodinamicitãþii ºi creºterea consumului.

150

Pentru transportul obiectelor foarte mari folosiþi, pe cât posibil, o remorcã. Dispozitivele electronice Folosiþi dispozitivele electronice doar în mãsura în care acestea vã sunt necesare. Luneta termicã, proiectoarele de ceaþã, ºtergãtoarele de parbriz ºi ventilatorul sistemului de încãlzire necesitã cantitãþi mari de energie electricã, iar creºterea consumului acesteia va duce ºi la creºterea consumului de combustibil (cu pânã la 25% atunci când circulaþi în localitãþi). Sistemul de aer condiþionat Sistemul de aer condiþionat afecteazã în mod considerabil motorul ducând la un consum mai mare de combustibil (în medie, pânã la 20 %). Când temperatura de afarã vã permite, folosiþi ventilatoarele. Elementele aerodinamice auxiliare Folosirea altor elemente aerodinamice necertificate poate creºte consumul de combustibil.

STILUL DE CONDUCERE Pornirea Nu încãlziþi motorul când vehiculul staþioneazã sau în regim foarte solicitant; în acest mod, motorul se va încãlzi mai greu sporind consumul de combustibil ºi emisiile poluante. Trebuie sã porniþi imediat ºi uºor evitând ambalarea excesivã, astfel motorul se va încãlzi mai repede. Manevre inutile Evitaþi supraturarea motorului când staþionaþi la semafoare sau înainte de a-l opri. În cazul maºinilor moderne, "dublu debreiajul" este o manevrã inutilã ºi nu face decât sã mãreascã poluarea ºi consumul de carburant. Selectarea treptelor de vitezã De îndatã ce condiþiile de drum ºi de trafic permit acest lucru, treceþi într-o treaptã superioarã de vitezã. Utilizarea unei trepte de vitezã inferioare pentru a avea demaraj mai bun se reflectã în creºterea consumului de carburant.

De asemenea, folosirea inadecvatã a treptelor de vitezã superioare are ca efect creºterea consumului de carburant ºi a emisiilor poluante, cât ºi uzarea prematurã a motorului. Viteza maximã Consumul de combustibil înregistreazã o creºtere substanþialã atunci când viteza este mãritã. De exemplu, când acceleraþi de la 90 la 120 km/h, consumul de combustibil va creºte cu 30%.Viteza trebuie sã fie pe cât posibil constantã, iar frânarea sau accelerarea în mod inutil trebuie evitate deoarece duc la sporirea atât a consumului cât ºi a emisiilor nocive. Este recomandatã adoptarea unui stil de condus "fluent" prin anticiparea manevrelor în scopul înlãturãrii pericolelor iminente ºi respectarea distanþei faþã de vehiculul din faþa dvs. astfel încât sã nu opriþi brusc. Accelerarea O accelerare violentã cu supraturarea motorului va afecta substanþial consumul de carburant ºi emisiile toxice; accelerarea trebuie sã se facã treptat ºi sã nu depãºeascã turaþia de moment maxim.

151

CONDIÞII DE UTILIZARE Pornirea la rece Pornirea frecventã la rece nu-i va permite motorului sã atingã temperatura optimã de funcþionare. În aceste condiþii, vor creºte: consumul (de la +15% la -30% în localitãþi) ºi cantitatea de emisii poluante. Condiþii de drum ºi de trafic Traficul intens ºi consumul crescut de combustibil sunt sinonime, de exemplu, atunci când conduceþi încet folosind frecvent treptele inferioare de vitezã sau în oraºe unde existã semafoare numeroase. Strãzile ºerpuite, drumurile de munte ºi porþiunile cu denivelãri influenþeazã negativ consumul de carburant. Opriri în trafic În timpul opririlor prelungite (ex. treceri la nivel cu calea feratã) este indicatã oprirea motorului.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Protecþia mediului a fost unul dintre principiile de bazã în proiectarea lui Fiat Albea. Nu este o întâmplare faptul cã echipamentul sãu împotriva poluãrii este cu mult mai eficient decât se cere de cãtre legislaþia în vigoare. Cu toate acestea, mediul înconjurãtor nu poate fi protejat aºa cum trebuie decât atunci când toatã lumea contribuie la aceasta printr-un efort comun. Prin respectarea câtorva reguli simple puteþi evita poluarea mediului, reducând în acelaºi timp consumul de combustibil. În acest scop, aveþi multe indicaþii utile însoþite de simbolul # pe tot parcursul acestui manual de utilizare. Vã recomandãm aºadar citirea cu atenþie a urmãtoarelor.

ÎNTREÞINEREA DISPOZITIVELOR DE REDUCERE A POLUÃRII Întrebuinþarea corectã a dispozitivelor antipoluante nu asigurã doar protecþia mediului, ci ºi un bun randament al vehiculului. Menþinerea acestor dispozitive în stare bunã de funcþionare este o primã regulã fundamentalã pentru o utilizare ecologicã ºi economicã în acelaºi timp. Primul pas este respectarea întocmai a Planului de Întreþinere. Folosiþi doar benzinã fãrã plumb. Dacã aveþi dificultãþi la pornire, nu repetaþi prea mult timp cu tentative prelungite. Evitaþi în special pornirea vehiculului prin împingere, remorcare sau prin mers în pantã: toate aceste manevre pot deteriora catalizatorul. Folosiþi pentru pornire doar o baterie auxiliarã. Dacã motorul funcþioneazã defectuos în timpul mersului, continuaþi-vã cãlãtoria, dar solicitându-l în mai micã mãsurã ºi adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat.

152

Mai bine acþionaþi o treaptã inferioarã de vitezã la coborârea unei pante decât sã frânaþi repetat. 153 . Nu instalaþi alte apãrãtori împotriva cãldurii ºi nu le îndepãrtaþi pe cele montate la catalizator ºi þeava de eºapament. Un nivel scãzut poate cauza o alimentare neregulatã a motorului cu o creºtere a temperaturii gazelor de eºapament ºi daune serioase la catalizator. TRACTAREA REMORCILOR IMPORTANT Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor vehiculul trebuie sã fie echipat cu un dispozitiv de tractare ºi cu un sistem electric omologate. Din acest motiv. în afarã de cazul în care temperatura de afarã este foarte scãzutã. Greutatea pe care remorca o exercitã asupra dispozitivului de remorcat reduce cu aceeaºi cantitate greutatea utilã a vehiculului. Nu încãlziþi motorul lãsându-l sã meargã în gol înainte de a demara. Nerespectarea regulilor de mai sus poate producerea unui incendiu. însã chiar ºi atunci procedaþi astfel pentru mai puþin de 30 de secunde. etc. Nu uitaþi cã tractarea unei remorci îngreuneazã deplasarea în rampã a vehiculului ºi creºte distanþa necesarã frânãrii ºi depãºirii în mod proporþional cu greutatea totalã a remorcii.Când se aprinde martorul de avertizare al nivelului combustibilului. conuri de brad. În stare normalã de funcþionare. Montaþi ºi oglinzi retrovizoare speciale în concordanþã cu legislaþia rutierã. Nu folosiþi spray în apropierea catalizatorului. frunze uscate. Nu lãsaþi niciodatã motorul sã meargã cu una sau mai multe bujii deconectate. catalizatorul ajunge la temperaturi foarte înalte. alimentaþi cât mai repede posibil. nici mãcar în scopul testãrii. nu parcaþi vehiculul deasupra materialelor inflamabile (iarbã.): pericol de incendiu. sondei Lambda ºi þevii de eºapament. Dispozitivul de tractare trebuie montat de un specialist de la care trebuie sã procuraþi ºi documentele specifice pentru folosirea acestui sistem pe drumurile publice.

specificând viteza maximã admisã pentru pneurile de iarnã (aºa cum se stabileºte de cãtre Directiva EC). 154 . Avantajele folosirii acestor anvelope pe timp de iarnã sunt reduse considerabil atunci când profilul pneului are o adâncime mai micã de 4 mm.Pentru a vã asigura cã nu depãºiþi limita maximã de remorcare (specificatã în cartea tehnicã). Nu depãºiþi limita de vitezã admisã pentru vehiculele care tracteazã remorci aplicabilã în þara în care vã aflaþi. Vã puteþi adresa Reprezentanþei Fiat pentru a primi sfaturi referitoare la cel mai potrivit tip de anvelope în funcþie de necesitãþile dvs. reþineþi cã acesta nu controleazã ºi sistemului de frânare al remorcii. trebuie sã luaþi în calcul greutatea totalã a remorcii pline precum ºi greutatea bagajelor personale. în condiþii normale de utilizare sau la drumuri mai lungi. IMPORTANT Atunci când viteza maximã care poate fi atinsã de pneurile de iarnã este mai micã decât viteza pe care o poate atinge vehiculul (mãritã cu 5%). nu depãºiþi viteza maximã de 100 km/h. În orice caz. Folosiþi pneuri de iarnã aºa cum vi se indicã în tabelul "Pneuri de iarnã" de la secþiunea "Specificaþii tehnice". aceste anvelope au o performanþã mai scãzutã decât cea a anvelopelor obiºnuite. În nici un caz nu modificaþi sistemul de frânare al vehiculului pentru a controla frânarea remorcii. În aceste condiþii ar trebui înlocuite. este dotat cu ABS. PNEURI DE IARNà Aceste pneuri sunt concepute special pentru a le înlocui pe cele normale în condiþiile mersului pe zãpadã ºi gheaþã. Dacã vehiculul dvs. fixaþi un bileþel în habitaclu foarte vizibil pentru ºofer. Sistemul de frânare al remorcii trebuie sã fie total independent de sistemul hidraulic al vehiculului. Din cauza construcþiei speciale pentru folosirea pe zãpadã. Limitaþi întrebuinþarea lor doar la condiþiile pentru care au fost omologate. Suprafeþele alunecoase trebuie parcurse cu atenþie sporitã.

verificaþi dacã lanþurile sunt bine strânse. Evitaþi gropile din carosabil. Folosirea lanþurilor este reglementatã de legile în vigoare în þara în care vã aflaþi. Dupã câþiva zeci de metri parcurºi. Respectaþi cu stricteþe indicaþiile. Lanþurile pot fi aplicate doar roþilor din faþã.3 Multijet 155 . Viteza maximã pentru pneurile pentru zãpadã "Q" este 160 km/h. Pneurile de iarnã ºi tipurile de lanþuri care se pot monta pe ele sunt indicate în tabelul urmãtor. nu depãºiþi 50 km/h.Toate cele patru pneuri trebuie sã fie la fel (profilul ºi marca) pentru a permite o siguranþã maximã în timpul mersului ºi frânãrii ºi o manevrabilitate optimã. Reþineþi cã nu este recomandatã schimbarea sensului de rotaþie a pneurilor.4 8V 1. Versiune Pneuri cu posibilitate montare lanþuri 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T Tipuri de lanþuri antiderapante Lanþuri de dimensiuni reduse cu grosime max. Cu toate acestea. de 12 mm în afara profilului pneului 1. trebuie respectate limitele de vitezã ale codului rutier. nu urcaþi pe trepte sau borduri ºi nu circulaþi pe porþiuni lungi de drum care nu este acoperit cu zãpadã întrucât aceasta pot deteriora atât starea vehiculului cât ºi suprafaþa drumului. LANÞURI ANTIDERAPANTE Atunci când lanþurile sunt montate pe roþile vehiculului mergeþi cu vitezã redusã.

– presãraþi pudrã de talc pe ºtergãtoare ºi ridicaþi-le astfel încât sã nu atingã geamul. uscat. – nivelul de lichid din baterie. – nivelul lichidului servodirecþiei. VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII Amintiþi-vã sã verificaþi periodic: – presiunea ºi starea cauciucurilor. – umflaþi cauciucurile cu 0. – lãsaþi geamurile întredeschise. – lãsaþi acþionatã o treaptã de vitezã.PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE Dacã urmeazã ca vehiculul sã nu fie folosit mai mult de o lunã trebuie luate urmãtoarele mãsuri: – parcaþi vehiculul într-un loc acoperit. ºi dacã este posibil. – nivelul lichidului de frânã.5 V. 156 . – curãþaþi ºi protejaþi pãrþile din metal lucios prin folosirea unor compuºi speciali. cu sistem de ventilaþie a aerului. – nivelul lichidului de rãcire al motorului ºi starea sistemului de rãcire. Dacã vehiculul nu va fi folosit pentru o perioadã îndelungatã trebuie sã verificaþi lunar gradul de încãrcare a bateriei ºi sã o reîncãrcaþi dacã scade sub 12. Nu folosiþi folii neperforate de plastic deoarece acestea nu permit evaporarea umiditãþii de pe caroseria vehiculului.5 bar mai mult decât presiunea obiºnuitã ºi verificaþi-le periodic. – verificaþi sã nu aveþi frâna de mânã trasã. – nu goliþi lichidul sistemului de rãcire a motorului. – deconectaþi cablurile bateriei (mai întâi pe cel de la polul negativ) ºi verificaþi dacã bateria este încãrcatã. – curãþaþi ºi aplicaþi pe pãrþile vopsite o cearã protectoare. – nivelul uleiului motor. – acoperiþi vehiculul cu o husã sau o folie de plastic perforatã. – nivelul lichidului pentru spãlarea parbrizului.

Este bine de þinut la bord o trusã de prim ajutor precum ºi o pãturã. pot dãuna sãnãtãþii pasagerilor. un sul de tifon. tifon steril. – extinctor. ce afecteazã siguranþa vehiculului. Acestea pot fi gãsite în gama Lineaccessori Fiat . fig. pe lângã amplificarea efectelor de rezonanþã din habitaclu. – mãnuºi de lucru. decât dacã au montatã o antenã externã. – lanternã. 3: – trusa de prim-ajutor cu un dezinfectant care nu conþine alcool. pot cauza defectarea sistemelor electronice cu care este echipat autovehiculul.ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR EMIÞÃTOARE RADIO ªI TELEFOANE CELULARE Telefoanele celulare ºi alte aparate radiotransmiþãtoare (exemplu CB) nu trebuie utilizate în interiorul autovehiculului. 3 157 P4E01907 . – foarfece cu vârful rotunjit. transmiþãtorilor CB sau similari în habitaclu (fãrã antenã externã) produc câmpuri magnetice care. plasturi etc.. SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE Pe lângã cele cerute de lege vã recomandãm sã aveþi la bord ºi urmãtoarele fig. IMPORTANT Folosirea telefoanelor celulare. În plus. calitatea emisiei ºi recepþiei poate fi ºi ea afectatã.

158 .

........ Oricum vã sfãtuim sã citiþi aceste pagini........................ 174 DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ ............................ 185 Paginile care urmeazã au fost întocmite tocmai pentru a vã veni în ajutor în caz de necesitate...................... de cãtre Fiat în caz de necesitate............. 184 ÎN CAZ DE ACCIDENT ... Cum se poate constata sunt luate în considerare mici inconveniente............................................................................ 181 SUSPENDAREA VEHICULULUI.......................................... ce sunt însoþite ºi de sugestiile pentru eliminarea lor chiar de cãtre dvs................. Vã reamintim cã împreunã cu manualul de utilizare vã este înmânat ºi carnetul de garanþie unde sunt descrise în mod detaliat toate serviciile ce sunt puse la dispoziþia dvs.................................. 160 PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ ........ 159 .................................... 162 DACÃ AVEÞI O PANÃ DE CAUCIUC ............ 182 REMORCAREA VEHICULULUI ............... 161 PORNIREA PRIN ÎMPINGERE.................... 162 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC ..... 176 DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT ... în caz de necesitate veþi ºtii unde sã gãsiþi rapid informaþiile care vã sunt necesare.... 166 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR...................ÎN CAZ DE URGENÞÃ ajutor imediat ºi concret..... 169 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR ............. În cazul celor mai serioase va fi totuºi necesar sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat......... Cine se gãseºte într-o situaþie de urgenþã are nevoie de PORNIREA DE URGENÞÃ ..

9) Porniþi motorul rotind cheia de contact de la MAR la AVV. În acest moment ridicaþi piciorul de pe pedala de acceleraþie ºi pregãtiþi-vã sã numãraþi de câte ori va clipi martorul de avertizare U. 2) Rotiþi cheia de contact la MAR. 3) Apãsaþi la fund pedala de acceleraþie. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. 5) Martorul de avertizare U începe din nou sã clipeascã: dupã un numãr de clipiri corespunzãtor celei dea doua cifrã de pe cardul CODE apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o apãsatã.PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu reuºeºte sã dezactiveze blocarea motorului. 6) Procedaþi la fel ºi pentru celelalte cifre de pe cardul CODE. Se recomandã citirea în întregime a procedurii de pornire de urgenþã înainte de a o efectua. 1) Citiþi codul de 5 cifre de pe cardul CODE. rãsuciþi cheia de contact la STOP ºi repetaþi procedura de la pasul 1). apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o astfel pânã când martorul de avertizare U se aprinde timp de 4 secunde ºi apoi se stinge. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. 7) Dupã ce aþi introdus ultima cifrã. Altfel va trebui sã repetaþi aceastã procedurã ori de câte ori doriþi sã porniþi motorul. trebuie sã rotiþi cheia de contact înapoi la STOP ºi sã reluaþi întreaga operaþiune de la capãt (pasul 1). Efectuaþi procedura de urgenþã pentru pornirea motorului. Dacã faceþi vreo greºealã. 160 . 4) Dupã ce martorul a clipit de un numãr de ori corespunzãtor primei cifre de pe cardul CODE. iar apoi se va stinge. 8) Martorul de avertizare U va clipi rapid timp de 4 secunde semnalând faptul cã operaþia a fost îndeplinitã corect. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru 4 secunde ºi apoi se va stinge. menþineþi apãsatã pedala de acceleraþie. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru aproximativ 8 secunde. martorii Y ºi U rãmân aprinºi ºi motorul nu porneºte. Dacã totuºi martorul de avertizare U rãmâne aprins. IMPORTANT Dupã o pornire de urgenþã.

demontaþi cablurile de conexiune în ordine inversã modului în care le-aþi conectat. Evitaþi contactul cu pielea ºi cu ochii.PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ Dacã bateria este descãrcatã. 1 161 . Dacã. ci adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. dupã câteva încercãri. puteþi folosi o baterie auxiliarã pentru pornirea motorului. evitaþi contactul accidental dintre pãrþile metalice ale celor douã vehicule. în cazul unei greºeli se pot declanºa descãrcãri electrice foarte puternice iar bateria poate exploda. 4) Dupã ce motorul a fost pornit. Sub nici o formã nu trebuie folosit un încãrcãtor de baterie pentru pornirea motorului: ar putea duce la distrugerea sistemului electronic ºi în mod special a unitãþilor de control ale sistemului de injecþie ºi aprindere. Sunteþi de asemenea sfãtuit sã nu expuneþi flãcãri deschise sau þigãri aprinse în apropierea bateriei ºi sã nu produceþi scântei. IMPORTANT Nu conectaþi direct bornele negative ale celor douã baterii deoarece scânteile rezultate ar putea aprinde gazele inflamabile emanate de baterie. nu continuaþi. conectaþi borna negativã (–) a bateriei auxiliare la un punct de masã al motorului E sau cutiei de viteze a vehiculului care urmeazã sã fie pornit. 3) Porniþi motorul. Lichidul din baterie este otrãvitor ºi coroziv. Dacã bateria auxiliarã folositã este montatã pe un alt vehicul. Capacitatea acesteia trebuie sã fie la fel sau puþin mai mare decât cea a bateriei descãrcate (consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice"). 2) cu un al doilea cablu. motorul tot nu porneºte. 1: 1) conectaþi bornele pozitive (de lângã semnul +) ale celor douã baterii cu un cablu electric. Procedaþi ca în fig. P4E02174 Nu urmaþi aceastã procedurã dacã sunteþi lipsit de experienþã. fig.

De asemenea roata de rezervã este specificã. diferitã de cea a jantelor din oþel. Verificaþi periodic presiunea pneurilor ºi pe cea a roþii de rezervã. Cricul trebuie folosit doar la tipul de vehicul pentru care a fost conceput. pentru a nu distruge janta. Nu folosiþi cricul pentru a ridica greutãþi care o depãºesc pe cea inscripþionatã pe el. Nu lubrifiaþi ºuruburile roþii înainte de a o fixa la loc: ele s-ar putea deºuruba. cauzându-i daune iremediabile. Consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice". astfel încât va fi nevoie de un efort mult mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã sau rotirea volanului. Aceastã manevrã faciliteazã pãtrunderea combustibilului în catalizator. din oþel cu cele din aliaj. Nu porniþi niciodatã motorul când vehiculul este suspendat pe cric. servodirecþia ºi servofrâna nu vor funcþiona. Nu introduceþi nici un fel de instrument între jantã ºi anvelopã ºi nu umblaþi la ventilul de umflare.PORNIREA PRIN ÎMPINGERE Vehiculele cu catalizator nu trebuie pornite prin împingere sau remorcare. În cazul în care vreþi sã înlocuiþi jantele dvs. vã recomandãm sã achiziþionaþi ºi prezoanele acestora. În nici un caz nu-l folosiþi pentru a efectua reparaþii sub vehicul. Dacã tractaþi o remorcã detaºaþi-o de vehicul înainte de a folosi cricul. dar pãstraþi ºi 4 buloane originale pentru roata de rezervã. 162 . Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. Reþineþi cã pânã când nu porneºte motorul. Vehiculele echipate opþional cu jante din aliaj au o prindere specificã a acestora. DACà AVEÞI O PANà DE CAUCIUC Instrucþiuni generale Urmaþi instrucþiunile urmãtoare pentru a folosi cricul ºi roata de rezervã în mod corect.

P4E02667 fig. Terenul trebuie sã fie plan ºi tare. 2. fig. ochetul D ºi o ºurubelniþã E. 2 fig.1. – Preveniþi-i pe ceilalþi participanþi la trafic cã vehiculul este staþionat aºa cum prevede regulamentul local: aprinderea luminilor de avarie. cheia C pentru prezoane. 3/b ºi extrageþi roata de rezervã. – ridicaþi covoraºul din portbagaj. OPRIREA VEHICULULUI – Opriþi vehiculul într-o poziþie care nu stânjeneºte traficul ºi unde puteþi schimba roata în siguranþã. CRICULUI ªI ROÞII DE REZERVà Ele se gãsesc în portbagaj. – Desfaceþi dispozitivul de fixare Afig. Dacã drumul este în pantã sau cu denivelãri. trusa conþine: cric A-fig. FOLOSIREA TRUSEI DE SCULE. 3/a. 3/b 163 P4E02668 . P4E02666 Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã aºtepte cât mai departe de locul în care se desfãºoarã traficul. Dacã trebuie sã schimbaþi roata în cursul nopþii alegeþi. – Acþionaþi treapta 1 de vitezã sau marºarierul. folosirea triunghiurilor reflectorizante etc. – Opriþi motorul ºi trageþi frâna de mânã. 3/a fig. puneþi piedici sub roþi pentru ca vehiculul sã nu se poatã miºca. o zonã luminatã. levierul B de acþionare a cricului. pe cât posibil. 2. Trusa de scule este localizatã în roata de rezervã.

asigurânduvã cã partea A calcã bine pe lonjeron C. 4) Aºezaþi cricul corespunzãtor simbolului B-fig. 4 164 P4E02175 . SCHIMBAREA ROÞII 1) Slãbiþi ºuruburile de la roata care urmeazã sã fie schimbatã rãsucindu-le aproximativ o rotaþie. – nici o altã sculã cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cu cricul. pentru a facilita desprinderea roþii.9 kg. – cricul nu poate fi reparat. 5) Avertizaþi-i pe ceilalþi pasageri cã vehiculul urmeazã sã fie ridicat. Curãþaþi-le de substanþe uleioase. 4 lângã roata care trebuie sã fie schimbatã. 3) Rotiþi inelul pentru deschiderea parþialã a cricului. 6) Potriviþi manivela pe inelul corespunzãtor ºi ridicaþi vehiculul pânã când roata ajunge cu câþiva centimetri deasupra solului. 7) Desfaceþi complet cele patru prezoane ºi scoateþi roata. 2) Pentru jantele din aliaj zgâlþâiþi autovehiculul un pic. dacã se stricã trebuie înlocuit cu unul nou. asiguraþi-vã cã se poate folosi uºor ºi aveþi grijã sã nu vã zgâriaþi mâna de pãmânt. Când rãsuciþi manivela cricului. Pãrþile mobile ale cricului (ºurub ºi articulaþii) pot de asemenea sã cauzeze rãnirea atunci când sunt atinse. fig. toatã lumea trebuie sã stea departe de maºinã pânã când aceasta va fi coborâtã din nou.Vã rugãm reþineþi: – cricul cântãreºte 2. 3. – cricul nu necesitã reglãri.

7 fig. utilizând mânerul fig. 9) Strângeþi prezonul A-fig. corespondent valvei de umflare B. Cuplul de strângere este de 86 Nm. 9 165 P4E02805 . astfel încât gaura cea mai mare A-fig. lucrând în cruce ca în fig. Montaþi roata de rezervã asigurându-vã cã cele douã bolþuri A-fig. P4E01754 fig. 12) Strângeþi prezoanele cu cheia. 6. 9. 7 sã vinã în dreptul prezonului fixat ºi cu atenþie ca simbolul Y sã corespundã valvei. 13) Coborâþi vehiculul cu manivela ºi trageþi cricul de sub el. 15) Introduceþi roata pe care aþi schimbat-o în suportul roþii de rezervã A-fig. 6 P4E01642 P4E02804 fig. 10. 5 se potrivesc în orificiile B. 14) Strângeþi complet prezoanele. 8. 10) Montaþi capacul roþii. 5 fig. 11) Introduceþi ºi celelalte trei prezoane.8) Asiguraþi-vã cã roata de rezervã este bine curãþatã de impuritãþi ºi substanþe uleioase care pot unge prezoanele. 8 P4E02806 fig.

DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC Modificãrile sau reparaþiile efectuate greºit la sistemul electric ºi fãrã a respecta specificaþiile tehnice prevãzute pot cauza defecþiuni ºi riscul unui incendiu. Becurile cu halogen conþin gaze sub presiune care. 11 166 P4E02666 .16) Puneþi cricul ºi trusa de scule la loc ºi blocaþi-le. pot arunca în jur cioburi de sticlã. fig. în cazul spargerii. 17) Aºezaþi trusa de scule în roata de rezervã fig. 10 P4E02668 fig. IMPORTANT Vulcanizaþi anvelopa spartã cu prima ocazie ºi schimbaþi-o evitând rularea cu roata de rezervã. 11. IMPORTANT Periodic verificaþi ºi presiunea anvelopelor ºi a roþii de rezervã.

precum ºi durata de viaþã a becului. 167 . verificaþi dacã nu este arsã siguranþa. Funcþionarea corectã ºi reglarea spotului luminos sunt esenþiale pentru siguranþa circulaþiei ºi pentru a nu încãlca legislaþia. Se monteazã prin împingere. D-E. sã înlocuiþi becurile la o Reprezentanþã Fiat.Se recomandã. Dacã atingeþi din greºealã un bec. Lumina de la becurile cu putere mai micã este redusã în timp ce becurile de intensitate prea mare consumã prea mult. Becuri tip baionetã Se scot din dulie prin apãsare ºi rotire în sensul invers acelor de ceasornic. – Verificaþi întotdeauna orientarea farului dupã schimbarea becului. – Înainte de a înlocui un bec care nu funcþioneazã. înainte de a-l schimba. – Becurile arse trebuie înlocuite cu unele de acelaºi tip. – Pentru localizarea siguranþelor consultaþi capitolul "Dacã se arde o siguranþã" din acest capitol. 12: A. Când lucraþi cu becuri cu halogen atingeþi doar partea lor metalicã. INSTRUCÞIUNI GENERALE – Când un bec nu funcþioneazã. Becuri cilindrice Se scot prin tragerea din suporturi. ºtergeþi-l cu o cârpã umezitã cu alcool ºi lãsaþi-l sã se usuce. verificaþi dacã nu sunt oxidate contactele. Dacã becul transparent este atins intensitatea luminii emise va fi redusã. C. B. dacã se poate. Becuri cu halogen Pentru scoaterea acestor becuri demontaþi agrafa care le menþine în poziþie. TIPURI DE BECURI Acest vehicul este prevãzut cu mai multe tipuri de becuri fig. Becuri fãrã soclu metalic Se scot prin tragere.

P4E01417 Becuri Luminã de drum Luminã de întâlnire Lumini de poziþie faþã Semnalizare frontalã Semnalizare lateralã Semnalizare spate Proiectoare ceaþã Stopuri ceaþã Poziþii spate Lumini de frânã Marºarier Luminã plãcuþã de înmatriculare Lumini plafonierã anterioarã Spot plafonierã Lumini plafonierã posterioarã Portbagaj Referire la fig. 12 Torpedo 168 . 12 D E A B A B D B B B B C C A C C C Tip H1 H7 W5W PY21W W5W P21W H3 P21W P21/4W P21/4W P21W W5W C10W W5W C10W C5W C5W Putere 55W 55W 5W 21W 5W 21W 55W 21W 4W 21W 21W 5W 10W 5W 10W 5W 5W fig.

2) Scoateþi conectorul electric A-fig. 14 ºi scoateþi becul C. 15 169 P4E01460 . 13. 4) Prindeþi agrafele de fixare. P4E02740 P4E02741 fig. 15 prin rotire ºi extrageþi becul B. 2) Desfaceþi soclul A-fig. 13. 3) Introduceþi noul bec. astfel încât sã corespundã aripioarele pãrþii metalice cu canelurile soclului. 3) Înlocuiþi becul ºi montaþi la loc soclul A. 13 fig.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR LUMINILE DE DRUM ªI DE ÎNTÂLNIRE Pentru înlocuirea unui bec cu halogen (tip H7/H3. 14. Desfaceþi clemele de fixare B-fig. conectorul ºi montaþi masca. 14 fig. LUMINILE DE POZIÞIE Pentru înlocuirea becului 12V-55W: 1) Scoateþi capacul farului desfãcând clemele de fixare A-fig. 12V-60/55W): 1) Desfaceþi capacul acþionând clemele de fixare A-fig.

P4E02742 P4E02743 fig. montaþi la loc capacul de protecþie A-fig. 18 Pentru înlocuirea becului de 12V5W: 1) Împingeþi cu mâna lampa în direcþia de mers a vehiculului. 17. apoi înlocuiþi becul prin apãsare. 16 fig. 12V-55W) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. pentru a comprima lamela A. 2) Desfaceþi soclul A-fig. 16 rotindu-l în sens orar. 16 în sens antiorar ºi scoateþi-l.SEMNALIZARE ANTERIORÃ Pentru înlocuirea becului de 12V21W: 1) Rotiþi capacul A-fig. PROIECTOARE CEAÞÃ Pentru a înlocui becul halogen (tip H3. 17 fig. SEMNALIZARE LATERALÃ fig. 3) Extrageþi soclul prin rotire uºoarã. 18 170 P4E02281 . 2) Extrageþi dispozitivul. 3) Dupã ce aþi înlocuit becul. prin împingere în sens antiorar.

19 fig. 19 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. 3) Scoateþi becurile împingând uºor ºi rotindu-le în sens orar. fig.GRUP OPTIC POSTERIOR Lumini de direcþie ºi poziþii/stopuri Înlocuirea unui bec se face dupã cum urmeazã: 1) Din interiorul portbagajului slãbiþi cele douã ºuruburi A-fig. 19 îndepãrtând mocheta pentru a ajunge la grupul optic. P4E02496 fig. 20 171 P4E02497 . 20. 2) Apãsaþi clema B-fig.

fig.Becurile fig. 3) Apãsaþi clemele C-fig. P4E02498 fig.bec de 12V-21W pentru stopurile de ceaþã.de 12V-4W/21W pentru luminile de poziþie/stopuri. 22 172 P4E02499 . 22 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº.bec de 12V-21W pentru lumina marºarier. 21. 22 sunt de tipul: D . 4) Extrageþi becul desfãcând încet în sens antiorar.de 12V-21W (portocalii) pentru semnalizatoare. D . scoþând clemele B se poate îndepãrta carcasa C poziþionatã în interiorul portbagajului. 2) Slãbiþi ºurubul A-fig. E . 22. Becurile fig. Lumini marºarier ºi stopuri ceaþã Pentru înlocuire: 1) Deschideþi portbagajul. 21 fig. 20 sunt de tipul: C .

LUMINA PLÃCUÞEI DE ÎNMATRICULARE fig. 24 ºi înlocuiþi grupul luminos D sau becul defect. În interior.AL TREILEA STOP DE FRÂNÃ Pentru înlocuire: 1) Din interiorul vehiculului. aveþi acces la cele douã socluri. 23 fig. îndepãrtaþi cepurile de protecþie A-fig. P4E02500 P4E02501 fig. 2) Extrageþi grupul desfãcând spre partea posterioarã a vehiculului. folosind o ºurubelniþã ca pârghie în punctul A-fig. apoi demontaþi ºuruburile B. 3) Extrageþi becul B. 25. 4) Desfaceþi ºuruburile C-fig. 25 173 P4E02357 . 25 Pentru înlocuirea becului: 1) Ridicaþi portbagajul. 23. 2) Extrageþi soclurile. 3) Desfaceþi conexiunile electrice. astfel încât sã eliberaþi clemele de fixare pe pavilion. 24 fig.

repoziþionaþi grupul pe plafon. – poziþionaþi un bec nou în locaº. rotind în sens orar. Spot plafonierã Pentru înlocuirea becului de 12V5W: – acþionaþi cu o ºurubelniþã în punctele indicate în fig. 27 fig. 28¸ extrageþi ºi înlocuiþi becul B. P4E02502 P4E02503 fig. extrageþi grupul din plafon. extrãgând grupul complet montat prin presiune. 27. apoi reintroduceþi blocul în locaºul lui. printr-o uºoarã apãsare. – aºezaþi un bec nou ºi montaþi din nou partea transparentã. exercitând o presiune uºoarã. 28 fig. – rotiþi în sens antiorar soclul Afig. 29 ºi extrageþi becul B. acþionând în punctele indicate în fig. 27. 29 174 P4E02505 .DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe. – îndepãrtaþi partea transparentã din propriul locaº. acþionând asupra clemelor A-fig. prin apãsare.

LUMINÃ TORPEDO fig. P4E02506 – scoateþi blocul din locaº. LUMINÃ PORTBAGAJ Pentru a înlocui becul cilindric de 12V-5W. 34 175 . 32 P4E02508 P4E01427 fig. 30 P4E02507 fig. 33 P4E02504 fig. fig. 33 ºi înlocuiþi becul C. nu este nevoie sã desfaceþi cablul electric. 2) Înlocuiþi becul B. – înlocuiþi becul B.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe extrageþi partea transparentã fig. Desfaceþi protecþia de plastic B-fig. 31. 30. apãsând ºi trãgând în jos. exercitând o apãsare uºoarã în punctele din figurã. 31 fig. 3) Remontaþi partea transparentã A fixând-o prin apãsare în sus. 32 fãcând o ºurubelniþã pârghie în locul sãgeþilor. desfaceþi partea transparentã A-fig. extrãgând în sus plãcuþa reflectantã A-fig. 34 Pentru înlocuirea becului cilindric de 12V-5W: 1) Extrageþi partea transparentã A.

Pentru localizarea siguranþei. Atunci când un dispozitiv electric nu mai funcþioneazã. Siguranþele se ard în cazul unei avari sau al unor intervenþii neadecvate în sistemul electric. În cazul în care aceeaºi siguranþã se mai arde de multe ori. Înainte de a schimba o siguranþã. asiguraþi-vã cã a fost scoasã cheia din contact ºi cã toate celelalte dispozitive electrice au fost dezactivate.DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ GENERALITÃÞI O siguranþã este un element de protecþie a sistemului electric. Nu înlocuiþi niciodatã o siguranþã arsã cu conductori metalici. consultaþi tabelele din paginile urmãtoare. B . adresaþi-vã unei Reprezentanþei Fiat.pensetã pentru înlocuirea siguranþelor. duceþi vehiculul la o Reprezentanþã Fiat pentru verificare. 35. A . Folosiþi întotdeauna o siguranþã de aceeaºi culoare. P4E01428 Folosiþi penseta specialã C-fig. Adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. Înlocuiþi siguranþa arsã cu una având aceeaºi valoare a intensitãþii (aceeaºi culoare). verificaþi dacã nu s-a ars siguranþa respectivã fig. Dacã siguranþa se arde din nou. 35 din cutia de siguranþe pentru extragerea siguranþei. fig.siguranþã intactã. Nu schimbaþi niciodatã o siguranþã cu una cu amperaj mai mare: RISC DE INCENDIU! Nu încercaþi sã reparaþi o siguranþã generalã de protecþie (MAXI-FUSE). 35 176 . C .siguranþã cu filamentul întrerupt.

ACCESUL LA SIGURANÞE Tabloul principal de siguranþe se aflã sub planºa de bord, în stânga volanului. Pentru a ajunge la siguranþe, desfaceþi ºuruburile de fixare A-fig. 36 scoateþi capacul de protecþie B. Simbolurile grafice care indicã corespondentul fiecãrei siguranþe se aflã pe interiorul capacului.

SIGURANÞELE TABLOULUI CENTRAL fig. 37 A - Pensetã pentru înlocuirea siguranþelor.

SIGURANÞELE DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI fig. 38

P4E02846

fig. 36

P4E02194

fig. 37

fig. 38

177

P4E02193

TABEL REZUMATIV SIGURANÞE
Dispozitivul protejat Geam electric posterior dreapta Geam electric anterior dreapta Alimentare radio, oglinzi electrice, iluminare planºã de bord Senzor prezenþã apã în filtrul de combustibil (versiune Multijet) Luminã de drum stânga Siguranþã CTA Geam electric posterior stânga Nod tablou de bord Centralã sistem ABS Luminã de drum dreapta Scaun cu reglare electricã ?ofer Geam electric anterior stânga Alimentare +30 comandã iluminare lumini exterioare Airbag Alimentare lumini plãcuþã înmatriculare, iluminare comenzi încãlzitor, iluminare brichetã, iluminare radio, iluminare scrumierã ªtergãtor lunetã Degivrare oglinzi retrovizoare Nr. Siguranþã 34 48 49 35 13 46 33 37 42 12 45 47 32 50 51 52 41 Amperaj 30A 30A 7,5A 10A 15A 25A 30A 10A 7,5A 15A 25A 30A 15A 7,5A 7,5 15A 15A Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37

178

Dispozitivul protejat ªtergãtor de parbriz, pompã bidirecþionalã Lunetã termicã Brichetã Alimentare subwoofer Plafonierã, luminã portbagaj, luminã torpedo ºi prizã Sistem blocare portiere Semnalizatoare, lumini avarie Luminã marºarier, sistem manual de aer condiþionat Luminã de întâlnire stânga Luminã de întâlnire dreapta Lumini proiectoare ceaþã Lumini stopuri ceaþã Claxon Compresor aer condi?ionat ABS Tablou siguranþe pe planºa de bord Tablou siguranþe pe planºa de bord (opþional) Comutator pornire Electroventilator interior habitaclu Electroventilator rãcire motor (a doua vitezã)

Nr. Siguranþã 43 40 44 36 39 38 53 31 15 16 10 18 13 12 22 18 17 23 21 20

Amperaj 30A 30A 30A 20A 15A 20A 10A 7,5 10A 10A 15A 70A 15A 7,5A 50A 70A 40A 20A 40A 40A

Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

179

Dispozitivul protejat Electroventilator rãcire motor (prima vitezã) Centralã control motor Centralã control motor Centralã control motor (alimentare) Sonda Lambda Electrovalvã sistem antievaporare Electropompã combustibil Centralã

Nr. Siguranþã 19 5 8 11 3 3 4

Amperaj 30A 10A 7,5A 7,5A 15A 3 4

Ilustraþie Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

180

Lichidul conþinut în baterie este toxic ºi coroziv. Reîncãrcarea bateriei trebuie sã se facã într-o incintã bine aerisitã. asiguraþi-vã cã elementele interne nu sunt deteriorate (existã riscul unui scurtcircuit) ºi carcasa nu este crãpatã (risc de scurgere a lichidului toxic ºi coroziv). 181 . Dacã bateria a îngheþat. Nu încercaþi reîncãrcarea unei baterii îngheþate. 5) reconectaþi cablurile la bornele bateriei. 3) porniþi încãrcãtorul. REÎNCÃRCAREA BATERIEI Se recomandã reîncãrcarea lentã a bateriei. puteþi distruge sistemele electronice ºi mai ales dispozitivul care gestioneazã alimentarea ºi pornirea. Încãrcarea pe durate prea lungi poate duce la distrugerea bateriei. opriþi încãrcãtorul înainte de a deconecta bateria. pe o perioadã de aproximativ 24 de ore ºi la un amperaj scãzut. în caz contrar ar putea exploda. 2) racordaþi cablurile de încãrcare la bornele bateriei.DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT În primul rând respectaþi precizãrile din secþiunea "Întreþinerea autovehiculului" referitoare la evitarea descãrcãrii bateriei. 4) dupã ce aþi terminat. Întâi dezgheþaþi-o. În nici o situaþie nu încercaþi pornirea motorului cu redresorul de încãrcare a bateriei. Procedaþi dupã cum urmeazã: 1) deconectaþi cablurile de la bornele bateriei. PORNIREA CU BATERIE AUXILIARÃ Vezi capitolul "Pornirea autovehiculului folosind o baterie auxiliarã" din acest capitol. departe de posibile surse de foc sau scântei: risc de foc ºi explozii. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii.

Dacã se stricã. ca în fig. Nu folosiþi cricul pentru ridicarea unor greutãþi ce o depãºesc pe cea indicatã pe eticheta sa. trebuie înlocuit cu unul nou. Sub nici o formã nu trebuie folosit atunci când se efectueazã reparaþii sub vehicul. fig. Autovehiculul poate fi echipat cu un scut pentru motor ºi cutie de viteze. CU UN CRIC PROFESIONAL Ridicare frontalã Vehiculul poate fi ridicat cu un elevator numai poziþionând braþul acestuia în dreptul diferenþialului interpunând o bucatã de lemn sau cauciuc.SUSPENDAREA VEHICULULUI CU AJUTORUL UNUI CRIC Consultaþi "Panã de cauciuc" din aceastã secþiune. – cricul nu poate fi reparat. – nici o altã sculã. În acest caz. nu se poate ridica din faþã. 39. Cricul trebuie folosit doar la modelul de maºinã pentru care a fost conceput. Nu trebuie sã i se dea alte întrebuinþãri sau sã fie folosit pentru ridicarea altor tipuri de maºini. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cricului. Vã rugãm reþineþi: – cricul nu necesitã reglãri. 39 182 P4E02317 .

41). Maºina nu poate fi ridicatã din spate (partea posterioarã a caroseriei sau pãrþi ale suspensiei). Atenþie ca braþele macaralei sã nu distrugã pãrþi ale caroseriei sau ale feþei autovehiculului. iar dacã este necesar interpuneþi o bucatã de lemn sau cauciuc.Ridicare lateralã Maºina poate fi ridicatã exclusiv poziþionând braþul elevatorului dotat cu o placã specialã sub montantul central fig. 40. 42. Nervura A a lonjeronului trebuie sã intre în canelura B a paralelipipedului de lemn. P4E01730 P4E01731 fig. Mai puteþi adãuga un adaus de lemn (având dimensiunile în mm din fig. 41 fig. 40 fig. Reglaþi cu atenþie braþele macaralei. 42 183 P4E02807 . CU UN ELEVATOR Vehiculul trebuie ridicat prin poziþionarea braþelor elevatorului în punctele indicate în fig.

43. 2) Scoateþi capacul de protecþie din faþã (fig. este remorcat trebuie sã respectaþi întocmai regulamentul privitor la caracteristicile dispozitivului de tractare la circulaþia vehiculelor cu remorcã. 44/a) cu o ºurubelniþã potrivitã adâncituri capacului. 43 fig. 44/b sau spate fig. asiguraþivã cã dispozitivul de tractare dintre cele douã maºini nu deterioreazã componentele alãturate. P4E02509 P4E02827 fig. 43) sau spate (fig. Nu scoateþi cheia din contact. rotiþi cheia de contact la MAR ºi apoi la STOP. se va produce automat blocarea sistemului de direcþie. 44/b 184 P4E02826 . Când vehiculul dvs. Cum folosiþi inelul de remorcare: 1) Luaþi inelul.REMORCAREA VEHICULULUI Vehiculul este prevãzut cu inel pentru fixarea dispozitivului de remorcare care se aflã în trusa de scule. Înainte de începerea remorcãrii. Nu folosiþi cabluri flexibile pentru remorcare. În timpul remorcãrii. Atunci când vehiculul este remorcat cu motorul oprit. 3) Înºurubaþi pânã la capãt inelul în filetul din faþã fig. Dacã este scoasã. Evitaþi zdruncinarea. amintiþi-vã cã va fi nevoie de un efort mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã ºi rotirea volanului. 44/a fig. iar roþile nu vor mai putea fi virate.

– Chemaþi ajutoare încercând sã descrieþi situaþia cât mai precis posibil. nu fumaþi ºi asiguraþi-vã cã toate þigãrile sunt stinse. Staþi aproape pentru a o/îl calma în cazul în care intrã în panicã. – Trageþi persoana rãnitã din vehicul doar când existã riscul unui incendiu. nisip sau pãmânt pentru stingerea focurilor. – Opriþi motorul ºi aprindeþi luminile de avarie. Este stratificat ºi este foarte rezistent. – Dacã vã aflaþi pe autostradã. – Acþionaþi atent. Dacã sunteþi pe autostradã folosiþi telefoanele de urgenþã montate pe stâlpi. nu încercaþi sã spargeþi parbrizul pentru a ieºi din vehicul. – Marcaþi locul accidentului prin instalarea triunghiului roºu reflectorizant la distanþa prevãzutã de lege. al cãderii în apã sau într-o prãpastie.. Geamurile laterale ºi luneta sunt mai uºor de spart. indiferent de cât de mici sunt acestea. în special atunci când vizibilitatea este proastã. – Detaºaþi sau tãiaþi centurile de siguranþã de pe pãrþile rãnite. Nu folosiþi niciodatã apã. – Folosiþi un extinctor de foc. o pãturã. Ieºiþi imediat din vehicul ºi adãpostiþi-vã în spatele parapetelor laterali. – Pe timp de noapte. – Dacã nu sunteþi implicat direct. – Dacã portierele sunt blocate. Obligaþia de a acorda primul ajutor este valabilã ºi pentru cei care nu au fost direct implicaþi. Nu o trageþi de mâini sau picioare. – Scoateþi cheia din contact de la toate vehiculele implicate în accident. nu îi aplecaþi capul ºi. menþineþi-i corpul în poziþie orizontalã. – Nu daþi absolut nimic de bãut unei persoane rãnite. opriþi la cel puþin 10 m de locul în care s-a petrecut accidentul. existã un grad mare de risc ca alte vehicule sã se ciocneascã de cele deja oprite.ÎN CAZ DE ACCIDENT – Este important sã vã pãstraþi calmul. folosiþi-vã farurile pentru a lumina locul accidentului. ÎN CAZUL RÃNIRII UNEI PERSOANE – Nu lãsaþi niciodatã singurã o persoanã rãnitã. – Dacã simþiþi miros de benzinã sau alte substanþe chimice. pe cât posibil. – Asiguraþi persoana rãnitã cã aþi chemat ajutoare ºi cã acestea trebuie sã soseascã. nu riscaþi sã fiþi lovit de alte maºini. nu blocaþi banda de urgenþã cu vehiculul dvs. – Când se produc ambuteiaje pe autostradã. 185 . – Nu vã îngrãmãdiþi în jurul rãnitului.

– un pachet de ºerveþele de hârtie. fig. – plasturi antiseptici de diferite mãrimi. este bine sã pãstraþi în vehicul ºi un extinctor de foc ºi o pãturã. – o sticlã de dezinfectant. fig. – o foarfecã cu vârful rotunjit. – douã garouri. Trusa de prim-ajutor ºi extinctorul de foc sunt incluse în gama Lineaccessori Fiat.TRUSA DE PRIM AJUTOR Trebuie sã conþinã cel puþin. 45: – tifon steril pentru curãþarea ºi acoperirea rãnilor. – o pensetã. 45 186 P4E01906 . – un pachet de vatã de bumbac. Pe lângã trusa de prim-ajutor. – bandaje de diferite lãþimi. – un sul de leucoplast.

......... presiunea în anvelope etc........ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI ºi din cel al întreþinerii................ 205 INTERIORUL ............ 189 VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR................................................... Este util totuºi sã vã amintiþi cã vehiculul are nevoie de atenþia dvs.................... Nu uitaþi de asemenea cã luarea în seamã a tuturor atenþionãrilor prevãzute cu în manual pot constitui condiþia necesarã pentru conservarea garanþiei........................ 203 AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ .. 187 .................................. 207 Este necesar sã þineþi minte cã o întreþinere corectã este modul cel mai bun de a conserva în timp performanþele vehiculului ºi caracteristicile de siguranþã.................................................................... 201 RACORDURI DE CAUCIUC....................................................................................... 192 FILTRUL DE COMBUSTIBIL.................................................. 202 ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ ........... de a respecta mediul ºi a reduce costurile de reparaþie............................................................................. cum ar fi controlul sistematic ºi eventuala completare ale nivelului lichidelor............... 188 PLAN DE REVIZII ANUALE ............ 200 JANTE ªI ANVELOPE.............. chiar PLAN DE ÎNTREÞIENERE ................................................................. Fiat Albea este nou din toate punctele de vedere............. 200 BUJIILE ................................ 205 CAROSERIA ... 189 VERIFICÃRI SUPLIMENTARE....... 198 UNITATEA ELECTRONICÃ DE CONTROL.... 197 BATERIA ................................................................................................................................

Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Este util de þinut minte de asemenea cã Planul de Întreþinere nu satisface complet toate exigenþele vehiculului. Fiat a prevãzut o serie de verificãri ºi de intervenþii de întreþinere conform Planului de Întreþinere din Carnetul de Garanþie. acesta necesitã ºi o atenþie regulatã. 188 . precum ºi un control sistematic al nivelului lichidelor. IMPORTANT Se recomandã sã vã adresaþi de urgenþã unei Reprezentanþe Fiat atunci când apar probleme de funcþionare. fãrã a mai aºtepta urmãtoarea revizie. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. IMPORTANT Fabricantul cere efectuarea tuturor reviziilor programate. presiunii în anvelope etc.PLAN DE ÎNTREÞIENERE O întreþinere corectã este determinantã pentru a garanta vehiculului o viaþã lungã în condiþii optime. De aceea. Reviziile periodice se fac la toate REPREZENTANÞELE FIAT ºi existã un program pentru astfel de operaþiuni. acestea se vor face numai cu consimþãmântul dvs. Dacã se va considera necesarã înlocuirea sau reparaþia unor piese în plus faþã de cele pentru care v-aþi adresat Reprezentanþei Fiat. Neîndeplinirea acestor obligaþii poate duce la anularea garanþiei pentru acele defecþiuni care rezultã din cauza nerespectãrii planului de întreþinere.

VERIFICÃRI SUPLIMENTARE La fiecare 1. – înlocuire filtru ulei motor. faþã. frâne).000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi dacã este nevoie: – nivelul lichidului de rãcire motor – nivelul lichidului de frânã – nivelul uleiului de servodirecþie – nivelul electrolitului bateriei – lichidul pentru spãlarea parbrizului – presiunea ºi starea pneurilor. Vi se recomandã utilizarea produselor FL Selenia care sunt concepute special pentru vehiculele Fiat (consultaþi tabelul "Capacitãþi" din secþiunea "Specificaþii tehnice"). – schimbare ulei motor. – verificare poziþie/uzurã ºtergãtoare. – verificare sistem de iluminare (faruri. lumini plafoniere. – verificare funcþionare sistem ºtergãtoare parbriz ºi lunetã. cutie de viteze. – înlocuire filtru de polen. tubulaturã flexibilã alimentare. transmisie.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi.000 km). este prevãzut un plan de revizie anual cu urmãtorul conþinut: – verificare stare/uzurã a pneurilor. carburant. circa 10. frâne. încãrcare (baterie. – verificare discuri ºi plãcuþe de frânã. La fiecare 3. semnalizare direcþie. etc.000 km (spre exemplu. baterie. – verificare completare lichid (rãcire motor. lumini avarie. lumini compartiment marfã.PLAN DE REVIZII ANUALE Pentru un vehicul cu un kilometraj anual sub 20. martori luminoºi de pe tabloul de bord). reglarea presiunii dacã este necesarã. spãlare parbriz. – verificarea vizualã la: motor. ulei motor. manºoane etc.) – verificare vizualã curele de transmisie. pãrþi de cauciuc (bucºi.). dacã este cazul: uleiul de motor. tubulaturã. frâne. 189 . – verificare curent baterie.

pentru a limita riscul de îngheþ al electrolitului.Filtrul de aer Înlocuiþi filtrul de aer mai des dacã vehiculul este folosit pe drumuri cu mult praf. – când motorul merge frecvent la ralanti sau când se strãbat distanþe lungi la vitezã redusã (exemplu: taximetrie. elementul de filtrare trebuie schimbat mai frecvent.Bateria Trebuie verificat nivelul de încãrcare al bateriei. cu nisip sau noroi. chiar ºi când cheia este scoasã din contact. Lichidul electrolitic al bateriei trebuie verificat mai des decât se specificã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în zone cu climã caldã sau în condiþii care îl solicitã foarte mult. ºi mai ales în cazul prezenþei accesoriilor adãugate dupã cumpãrarea vehiculului. Aceastã verificare trebuie fãcutã mai des dacã vehiculul este folosit în special pentru cãlãtorii scurte sau dacã este dotat cu accesorii care consumã permanent tensiune. IMPORTANT . IMPORTANT . 190 . Trebuie schimbat în mod special atunci când cantitatea de aer introdusã în habitaclu a scãzut. IMPORTANT .Filtrul de polen Dacã vehiculul este folosit adesea în medii foarte poluate sau cu mult praf. IMPORTANT . – pe drumuri prãfuite. repetate (sub 7-8 km).Filtrul de combustibil Verificaþi filtrul de carburant dacã simþiþi tendinþe de "sufocare" în funcþionarea motorului.IMPORTANT .Ulei de motor Schimbaþi uleiul de motor mai des decât se indicã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în mod obiºnuit într-una sau mai multe din condiþiile de mai jos: – pentru remorcarea unei rulote. – pentru cãlãtorii scurte. Dacã nu sunteþi sigur cât de des sã schimbaþi uleiul de motor sau filtrul de aer în funcþie de condiþiile în care folosiþi vehiculul contactaþi o Reprezentanþã Fiat. agent de vânzãri sau perioadã lungã de inactivitate"). pe cât posibil la începutul sezonului rece.

Nu efectuaþi operaþii de întreþinere dacã sunteþi lipsit de experienþã. Aveþi grijã sã nu amestecaþi între ele tipurile diferite de lichide atunci când completaþi nivelul lor: sunt incompatibile ºi pot deteriora sistemul. Întreþinerea vehiculului dvs. asiguraþi-vã cã aveþi la dispoziþie sculele. Vã recomandãm sã le efectuaþi numai la Reprezentanþa Fiat. Nu fumaþi în timp ce lucraþi la compartimentul motorului: prezenþa vaporilor ºi a gazelor uºor inflamabile pot duce la izbucnirea unui incendiu. trebuie înlocuite bateriile cu unele analoage. reduceþi intervalul între revizii.IMPORTANT . Aceasta poate fi extrem de periculos pentru cel care le poartã. 191 . ledul nu emite decât un semnal scurt. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Eºarfele. Cricul din dotarea autovehiculului este prevãzut a fi folosit doar pentru schimbarea roþilor.Telecomandã Dacã acþionând telecomanda. Pentru a efectua alte operaþii. Când folosiþi autovehiculul frecvent pentru tractarea unei remorci. Pentru operaþii de rutinã pe care le puteþi efectua chiar dvs. piesele de rezervã Fiat (originale) ºi lichidele necesare. ridicaþi maºina prin procedee corespunzãtoare. ar trebui fãcutã de o Reprezentanþã Fiat.

6.2.4. Ulei servodirecþie fig. Ulei servodirecþie fig.5.2. Lichid de frânã-ambreiaj .4.VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR 1. Lichid pentru spãlarea parbrizului .3. Lichid de frânã-ambreiaj . Lichid pentru spãlarea parbrizului .Versiunea 1.5. 2 . Ulei de motor .3.3 Multijet 192 P4E02691 P4E02883 . Ulei de motor . Baterie . Baterie . Lichid rãcire motor . Lichid rãcire motor .6.Versiunea 1. 1 .4 8V 1.

Dacã nivelul de ulei este lângã sau chiar sub limita MIN. Nivelul nu trebuie sã depãºeascã limita MAX. Reþineþi cã atunci când motorul este fierbinte ventilatorul poate porni. Intervalul între MIN ºi MAX este echivalent cu un litru de ulei. turnaþi ulei prin orificiul de alimentare pânã când se ridicã la limita MAX. Nivelul de ulei trebuie sã fie între liniile MIN ºi MAX de pe rigletã.4 8V 193 P4E02884 . fiþi foarte atent atunci lucraþi sub capotã: riscaþi sã vã ardeþi.ULEI MOTOR Fig. 3: versiunea 1. 3 . Cu motorul cald. 4: versiunea 1. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Eºarfele. rãnindu-vã.4 8V Fig.Versiunea 1. IMPORTANT Verificaþi nivelul de ulei respectând periodicitatea indicatã în "Planul de Întreþinere" ºi "Verificãri suplimentare".3 Multijet Verificaþi uleiul de motor când vehiculul se gãseºte pe teren plan ºi când motorul este cald încã (la aproximativ 10 minute dupã oprirea motorului). fig.

produs de FL Selenia. Nivelul trebuie sã fie între limitele MIN ºi MAX de pe rezervor. Riscaþi sã vã opãriþi.Versiunea pe benzină 194 . Uleiul de motor folosit ºi filtrele de ulei uzate conþin substanþe dãunãtoare pentru mediu.000 km. Acolo existã echipamente speciale pentru depozitarea filtrelor ºi a uleiului folosit în condiþii de siguranþã pentru mediu ºi respectând întocmai prevederile legale. CONSUM ULEI MOTOR La începutul perioadei sale de activitate motorul este într-un proces de adaptare. Un amestec în proporþie de 50% de apã distilatã ºi PARAFLU va oferi protecþie împotriva îngheþului pânã la o temperaturã de –35°C. 5 . IMPORTANT Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte.3 Multijet P4E02808 fig. 5-6 Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. 4 .000 ÷ 6. adresaþi-vã imediat unei Reprezentanþe Fiat pentru verificare.Versiunea 1. completaþi-l turnând uºor prin orificiul de alimentare un amestec în proporþie de 50% apã distilatã cu lichid PARAFLU. pânã când nivelul se apropie de linia MAX. Dacã nivelul este scãzut.IMPORTANT Dacã nivelul uleiului. Consumul de ulei de motor poate fi considerat stabilizat dupã parcurgerea primilor 5. lãsaþi motorul sã se învârtã câteva secunde ºi aºteptaþi câteva minute dupã ce l-aþi oprit pentru a verifica nivelul. fig. IMPORTANT Dupã ce aþi completat nivelul sau aþi schimbat uleiul. Recomandãm sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru schimbarea uleiului ºi a filtrului. Riscaþi sã vã opãriþi. la o verificare regulatã depãºeºte limita MAX. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire atunci când motorul este rece. P4E02290 LICHIDUL PENTRU RÃCIREA MOTORULUI fig. Nu adãugaþi ulei cu alte caracteristici peste cel aflat deja în motor. IMPORTANT Consumul de ulei depinde de condiþiile în care este folosit vehiculul.

El trebuie sã fie între MIN ºi MAX de pe rezervor. Spãlarea parbrizului este fundamentalã pentru îmbunãtãþirea vizibilitãþii. Dacã temperatura scade sub –20°C folosiþi lichidul TUTELA PROFESSIONAL SC 35 nediluat. 7 Pentru a adãuga lichid. 9 195 P4E01440 . ULEI SERVODIRECÞIE fig. 7 fig. Poate duce la defectarea lui.LICHID PENTRU SPÃLAREA PARBRIZULUI fig. 50% TUTELA PROFESSIONAL SC 35 ºi 50% apã. nivelul poate depãºi linia MAX. Când doriþi sã completaþi. Compartimentul motorului prezintã porþiuni fierbinþi care ar putea duce la aprinderea lichidului în cazul unui contact. P4E02692 – în timpul iernii. 8 fig. 8 aratã cantitatea de lichid prezent în rezervor. IMPORTANT Nu cãlãtoriþi cu rezervorul pentru lichidul de spãlare a parbrizului gol. 9 Verificaþi nivelul uleiului când motorul este rece. Tija nivelului de lichid fig.Versiunea Multijet P4E01438 P4E01439 fig. Unele substanþe pentru spãlarea parbrizului sunt inflamabile. 6 . fig. 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ºi 70% apã. asiguraþi-vã cã uleiul are aceleaºi caracteristici ca ºi cel care se aflã deja în instalaþie. Când uleiul este încins. scoateþi capacul rezervorului ºi turnaþi încet un amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESSIONAL SC 35 în urmãtoarele concentraþii: – în timpul verii. Nu acþionaþi motoraºul când rezervorul este gol.

Martorul x trebuie sã se aprindã. fig. LICHID DE FRÂNÃ/AMBREIAJ Fig. Controlaþi periodic starea de funcþionare a martorului de pe tabloul bord astfel: (cu cheia în poziþia MAR) apãsaþi capacul rezervorului. Folosiþi doar lichid DOT 4 pentru completarea acestuia. Dacã aceasta s-a întâmplat. P4E02259 Asiguraþi-vã cã lichidul de frânã. spãlaþi imediat cu apã. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dacã nu existã scurgeri. Consumul de ulei este foarte scãzut. Este foarte inflamabil. Recomandãm lichidul TUTELA TOP 4 care s-a folosit iniþial. Dacã lichidul a fost înghiþit. 10: versiuni fãrã ABS Fig. chemaþi urgent un doctor. care este extrem de coroziv.Nu permiteþi ca uleiul servodirecþiei sã vinã în contact cu pãrþile încinse ale motorului. În cazul contactului accidental. nu vine în contact cu pãrþile vopsite ale vehiculului. Lichidul de frânã este toxic ºi foarte coroziv. 10 fig. Nu þineþi direcþia la viraj maxim mai mult 15 secunde. spãlaþi zona afectatã cu apã ºi un sãpun neutru ºi clãtiþi. Nivelul lichidului din rezervor nu trebuie sã depãºeascã MAX. 11 196 P4E02090 . se produce zgomot ºi riscaþi sã produceþi defecþiuni ale sistemului. Dacã este necesarã completarea nivelului de ulei dupã o perioadã scurtã de timp. 11: versiuni cu ABS Verificaþi nivelul lichidului de frânã din rezervor sã fie maxim.

(versiuni 1.Simbolul de pe ambalaj indicã lichidul sintetic de frânã. fig. Se recomandã ca operaþia sã fie efectuatã de o Reprezentanþã Fiat care are instrumentele necesare pentru protejarea mediului înconjurãtor. Operaþia de eliminare a condensului. Dacã motorul funcþioneazã cu întreruperi trebuie înlocuit filtrul de combustibil. poate compromite siguranþa autovehiculului ºi poate duce la pierderi periculoase de combustibil. 12) Diversitatea puritãþii motorinei din comerþ poate duce la înlocuirea filtrului de combustibil mai des decât se specificã în Planul de Întreþinere. FILTRUL DE COMBUSTIBIL Desfaceþi de câteva ori maneta si strângeþi-o la loc atunci când observaþi cã iese doar combustibil fãrã apã.000 km trebuie eliminat condensul din filtru. Pentru aceastã operaþie se recomandã sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat. P4E02693 197 . deosebindu-l astfel de lichidul mineral. dacã nu este efectuatã corect. 12 Nu eliminaþi în mediul înconjurãtor apa amestecatã cu combustibil eliminatã din filtru. De aceea lichidul trebuie schimbat mai des decât este prevãzut în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în special în zone cu procent ridicat de umiditate în aer. IMPORTANT Lichidul de frânã este higroscopic (adicã absoarbe umiditatea).3 Multijet fig. ELIMINAREA CONDENSULUI La fiecare 5. Folosirea unui lichid de tip mineral ar distruge iremediabil garniturile de cauciuc de la sistemul de frânare.

Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. scoateþi bateria ºi depozitaþi-o într-un loc cald pentru a împiedica îngheþarea ei.BATERIA Bateria ce echipeazã Fiat Albea este de tip "Întreþinere Limitatã": în condiþii normale de utilizare nu este necesar sã completaþi nivelul cu apã distilatã. altfel o expuneþi explodãrii. Dacã nivelul este sub limita MIN fig. Dacã a îngheþat. verificaþi integritatea elementelor interne (pericol de scurtcircuit) ºi eventualele fisuri ale carcasei. Nu expuneþi flãcãri sau posibile surse de scântei în apropierea bateriei: existã riscul de incendiu ºi explozii. Pentru reîncãrcare. Bateriile conþin substanþe deosebit de nocive pentru mediul înconjurãtor. Lichidul din baterie este toxic ºi coroziv. prin care existã riscul sã se scurgã acidul care este toxic ºi coroziv. Nivelul electrolitului din baterie cu aceasta pe un plan drept trebuie sã fie cuprins între cotele gravate pe baterie. Funcþionarea bateriei cu un nivel scãzut de lichid o poate deteriora iremediabil ºi. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. fig.13. P4E01443 Dacã vehiculul urmeazã sã stea în frig puternic pentru o perioadã mai lungã de timp. vezi capitolul "În caz de urgenþã". Sunteþi sfãtuit sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. Montarea incorectã a accesoriilor electrice ºi electronice poate deteriora grav vehiculul. de asemenea. poate cauza spargerea ei ºi pierderea în totalitate a acidului. care va asigura o schimbare a bateriei fãrã a dãuna mediului ºi în deplinã concordanþã cu prevederile legale. 13 198 . Nu încercaþi sã încãrcaþi o baterie congelatã: lãsaþi-o întâi sã se dezgheþe.

Dacã nu este folositã pentru o perioadã mai lungã de timp. asiguraþi-vã cã aþi închis bine portierele ºi capota. staþie de amplificare. IMPORTANT O baterie pãstratã. luminile de avarie etc. Reþineþi cã dispozitivele electrice cu un consum mare de energie (cum ar fi dispozitivele de încãlzire a biberonului.) contactaþi o Reprezentanþã Fiat.6 mA x Ah (al bateriei) dupã cum se aratã în urmãtorul tabel: Consumul maxim admis în regim stand-by 30 mA - Baterie 50 Ah 60 AH (*) (*) pentru versiunile diesel. cu un nivel de încãrcare sub 50% se va deteriora din cauza sulfatãrii. IMPORTANT Când instalaþi în vehicul aparaturã adiþionalã reþineþi cã efectuarea incorectã a conexiunilor la instalaþia electricã a vehiculului poate avea urmãri extrem de periculoase. putând-o descãrca treptat. în mod special atunci când sunt implicate dispozitivele de siguranþã. Luminile plafonierelor trebuie sã fie stinse. al cãrei personal calificat vã poate sugera accesoriile cele mai potrivite aparþinând Lineaccesori Fiat ºi se va verifica dacã sistemul electric existent ar suporta consumul suplimentar de energie sau dacã este nevoie de o baterie cu capacitate mai mare. consultaþi capitolul "Perioade de lungã staþionare" din secþiunea "Folosirea corectã a vehiculului". Dacã doriþi sã adãugaþi accesorii dupã cumpãrarea vehiculului (alarmã antifurt.) care se alimenteazã atunci când motorul este oprit pot descãrca bateria complet. Consumul total al acestor sisteme (standard ºi cele montate ulterior) trebuie sã fie mai mic de 0. nu menþineþi mult timp accesoriile aprinse (de exemplu. aceste dispozitive se vor alimenta din baterie chiar ºi când cheia este scoasã din contact (când vehiculul este parcat.). De fapt. ceea ce va duce la o scãdere a puterii de pornire ºi un risc mai mare de îngheþare a electrolitului (se va putea produce chiar ºi la –10°C). 199 . iar motorul oprit). sistem de navigare cu antifurt prin satelit etc.SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE VIAÞÃ A BATERIEI Când parcaþi vehiculul. aspiratoarele. telefoanele celulare etc. sistemul audio. Cu motorul oprit. pentru un interval mare de timp.

folosiþi întotdeauna o baterie auxiliarã. 14 este foarte importantã în pãstrarea eficienþei motorului ºi a reducerii emisiilor poluante. un redresor modern poate ajunge la 20V. Modificãrile sau reparaþiile efectuate incorect la sistemul electric ºi fãrã a se lua în calcul caracteristicile sistemului pot cauza defecþiuni ºi risc de incendiu. fig. – nu efectuaþi niciodatã pornirea folosind un generator de încãrcare a bateriei. dacã veþi efectua lucrãri la sistemul electric sau atunci când este necesarã pornirea cu o baterie auxiliarã. – nu verificaþi polaritatea prin producerea de scântei. – deconectaþi dispozitivele controlate electronic dacã se efectueazã suduri la caroserie. BUJIILE Buna funcþionare a bujiilor fig. – deconectaþi bateria de la sistemul electric dacã urmeazã sã o reîncãrcaþi. Îndepãrtaþi aceste dispozitive dacã temperaturile vor depãºi 80°C (în cadrul unor operaþiuni speciale asupra caroseriei etc. examinat de un ochi experimentat. Totuºi. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã ºi conexiunea este sigurã. Când aveþi o astfel de problemã. chiar din afara sistemului de aprindere. este indicat sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat. – fiþi foarte atent atunci când conectaþi bateria la sistemul electric.). 14 200 P4E01480 . este un indiciu pentru diagnosticarea unor defecte. – nu conectaþi sau deconectaþi cablurile unitãþilor electronice când cheia de contact este în poziþia MAR.UNITATEA ELECTRONICà DE CONTROL În condiþii normale de utilizare nu este necesarã luarea unor mãsuri speciale. Aspectul bujiilor. urmaþi instrucþiunile de mai jos cu mare atenþie: – nu deconectaþi niciodatã bateria de la sistemul electric când motorul este pornit.

Bujie (tip) 1. reþineþi cã presiunea va trebui sã fie cu 0.6 mm. 15 201 . Dacã trebuie sã verificaþi sau sã mãriþi presiunea anvelopelor atunci când sunt calde. B . trebuie respectate legile în vigoare în þara în care conduceþi vehiculul.pneu cu presiune prea mare: se uzeazã mai mult partea centralã. o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtorii mai lungi. ceea ce poate cauza deteriorãri grave.pneu cu presiune insuficientã: se uzeazã mai mult marginile. Este normal ca presiunea sã se ridice în timpul mersului. fig. Pneurile trebuie înlocuite atunci când profilul central (adâncimea) este mai micã de 1. P4E01445 Presiunea pneurilor trebuie sã fie corectã pentru a asigura condiþii bune de rulare. Folosiþi doar tipul de bujii recomandat: dacã cifra termicã este inadecvatã sau nu sunt garantate pentru durata prevãzutã pot produce anumite inconveniente.3 bari mai mare decât valoarea specificatã.Bujiile trebuie schimbate la intervalele specificate în "Planul de Întreþinere". În orice caz.pneu cu presiune corectã: toatã suprafaþa pneului se uzeazã uniform. O presiune necorespunzãtoare poate cauza uzura neuniformã a pneurilor fig. 15: A . inclusiv pe cea a roþii de rezervã. Presiunea se verificã atunci când anvelopele sunt reci. C . dupã o perioadã de staþionare.4 8V NGH ZKR7A-10 JANTE ªI ANVELOPE PRESIUNEA ÎN ANVELOPE Verificaþi presiunea fiecãrui pneu. Dacã presiunea este prea micã. pneul se supraîncãlzeºte.

folosiþi întotdeauna pneuri noi ºi evitaþi folosirea celor de provenienþã necunoscutã. Aveþi grijã sã nu loviþi borduri. servodirecþie ºi cel de frânare. În acest caz. Pentru Fiat Albea se folosesc pneuri Tubeless. gropi sau alte obstacole. Verificaþi periodic ca pneurile sã nu prezinte crãpãturi. RACORDURI DE CAUCIUC Urmaþi strict "Planul de Întreþinere" în ceea ce priveºte sistemul racordurilor de cauciuc de la sistemul de alimentare cu combustibil. ducând la posibile scurgeri. Evitaþi supraîncãrcarea vehiculului: jantele sau pneurile pot fi grav deteriorate. este recomandat sã le schimbaþi între ele la fiecare 10-15 mii de kilometri. suspensia sau sistemul de direcþie a vehiculului. Aminti- þi-vã sã verificaþi cu atenþie ºi roata de rezervã. menþinându-le pe aceeaºi parte a vehiculului pentru a nu se inversa sensul de rotaþie. evitaþi frânãrile ºi pornirile bruºte. mutând un cauciuc din partea stângã a vehiculului pe partea dreaptã ºi viceversa. 202 . fãrã camera de aer. umflãturi sau uzurã anormalã. Sub nici o formã nu încercaþi folosirea unei camere de aer cu aceste cauciucuri. Crãparea cauciucului în centru sau pe lateral este un semn de "îmbãtrânire". Dacã aveþi panã de cauciuc. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. În orice caz.AVERTISMENTE Pe cât posibil. Nu schimbaþi între ele cauciucurile în cruce. Pneurile se uzeazã chiar ºi atunci când nu sunt folosite prea mult. O verificare atentã este prin urmare esenþialã. Pentru a vã asigura cã roþile din faþã ºi din spate se vor uza uniform. janta. Dacã înlocuiþi un pneu este bine sã înlocuiþi ºi valva de aer (ventilul). Ozonul. opriþi imediat ºi schimbaþi-l astfel încât sã nu fie afectate pneul. dacã au trecut mai mult de 6 ani de la montarea pneurilor trebuie consultat un specialist pentru a afla dacã mai pot fi folosite. temperaturile înalte ºi absenþa îndelungatã a lichidului din sistem pot cauza întãrirea ºi crãparea racordurilor. Dacã este necesarã o înlocuire. Deplasarea pe porþiuni mai lungi cu denivelãri poate deteriora pneurile.

Câþiva paºi simpli pot reduce posibila deteriorare a lamelor: – dacã temperatura scade sub zero grade. În orice caz. Recomandãm TUTELA PROFESSIONAL SC35. Schimbaþi lamele dacã partea din cauciuc a devenit casantã sau s-a deteriorat. 203 . ar trebui schimbate aproximativ o datã pe an. Deplasarea cu ºtergãtoarele uzate este periculoasã deoarece în condiþii atmosferice nefavorabile vizibilitatea va fi redusã.ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ LAMELE Curãþaþi periodic partea de cauciuc cu produse adecvate. asiguraþi-vã cã lama de cauciuc nu este lipitã (prin îngheþare) de parbriz. Dacã este necesar. – îndepãrtaþi orice urme din zãpadã care s-a depus pe parbriz. – nu acþionaþi ºtergãtoarele pe geamul uscat. dezlipiþi-o cu ajutorul unui compus antigel. pe lângã conservarea lamelor veþi evita ºi supraîncãlzirea motorului ºtergãtoarelor.

17. P4E01446 fig. Apoi asiguraþi-vã cã orificiile duzelor nu sunt înfundate fig. 17. 17 204 P4E02845 .Schimbarea lamelelor ºtergãtoarelor de parbriz fig. 2) Împingeþi lamela spre braþul A. DUZELE SPÃLÃTORULUI DE PARBRIZ Dacã nu þâºneºte nici un jet. acesta fãcându-se cu o ºurubelniþã potrivitã pentru acþionarea fantei A-fig. Asiguraþi-vã cã este bine fixatã. folosiþi un ac pentru a le desfunda. 3) Montaþi lamela nouã în locaºul special de pe braþ. asiguraþi-vã mai întâi cã în rezervor mai este lichid. 16 fig. consultaþi "Verificarea nivelului lichidelor" din aceastã secþiune. Direcþionaþi jetul astfel încât sã atingã cel mai de sus punct din raza ºtergãtoarelor. 16 1) Îndepãrtaþi braþul ºtergãtorului A de lângã geam ºi poziþionaþi lamela astfel încât sã formeze un unghi drept cu braþul ºtergãtorului. Jeturile de lichid pot fi direcþionate prin reglarea înclinaþiei duzelor.

– sarea ºi umiditatea din atmosferã (zone cu umiditate mare. – Folosirea tablei de oþel zincat (sau pretratate). – Folosirea secþiunilor "deschise" pentru a împiedica formarea condensului ºi acumularea apei care ar duce la ruginirea pãrþilor interioare ale pieselor. verificaþi sistemul la o Reprezentanþã Fiat.AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ În timpul iernii. pe lângã faptul cã este incompatibil cu componentele sistemului. Înainte de începerea stagiunii estivale. GARANÞIE PENTRU CAROSERIE ªI ªASIU Autoturismul Fiat Albea are garanþie la coroziune pentru orice parte originalã a caroseriei ºi structuri. a compartimentului motorului ºi a altor porþiuni cu produse pe bazã de cearã cu o capacitate ridicatã de protecþie. – Acoperirea ºasiului. nu trebuie subestimatã forþa abrazivã a prafului din atmosferã a nisipului purtat de vânt. Printre cele mai importante se numãrã: – Tehnologii speciale ºi produse de vopsire care fac vehiculul deosebit de rezistent împotriva zgârierii ºi a ruginii. 205 . sistemul de climatizare trebuie pus în funcþiune cel puþin 10 minute. în caz de scurgere accidentalã. în interiorul aripilor. foarte calde sau din apropierea mãrii). Sistemul foloseºte fluid refrigerant R134a care. a noroiului ºi a pietrelor proiectate de pe carosabil de alte vehicule. o datã pe lunã. – condiþii de mediu specifice. CAROSERIA PROTEJAREA VEHICULULUI ÎMPOTRIVA COROZIUNII Cauzele principale ale ruginirii sunt: – poluarea atmosfericã. Compania Fiat a folosit pentru modelul Albea procedee tehnologice de vârf cu scopul protejãrii caroseriei împotriva ruginii. În plus. nu dãuneazã mediului. conþine clorofluorocarburi (CFC). – Acoperirea prin suflare cu materiale care depun un strat protector de plastic în punctele cele mai expuse: sub portiere. Evitaþi absolut folosirea fluidului R12 care. extrem de rezistente la ruginã. Consultaþi "Carnetul de garanþie" pentru a afla termenii generali. la colþuri etc.

Pentru o spãlare adecvatã: 1) Spãlaþi caroseria cu un jet de apã de presiune redusã. Pe cât posibil. 206 . clãtind adesea buretele. aveþi grijã sã ajungeþi ºi în pãrþile mai puþin vizibile. evitaþi parcarea vehiculului sub copaci. Când uscaþi vehiculul. Proiectoare ceaþã IMPORTANT Atunci când curãþaþi proiectoarele de ceaþã nu folosiþi substanþe aromate (spre exemplu. 2) ªtergeþi caroseria cu un burete îmbibat într-o soluþie cu concentraþie micã de sãpun. Pãrþile exterioare din plastic trebuie curãþate urmând procedura obiºnuitã de spãlare a vehiculului. substanþele rãºinoase pe care le secretã unele specii de copaci pot deteriora finisajul ºi duce la creºterea posibilitãþii de formare a ruginii. Geamuri Folosiþi produsele speciale de curãþare a geamurilor. Nu spãlaþi vehiculul dupã ce a stat parcat în soare sau când capota este încinsã: s-ar putea diminua luciul vopselei. Detergenþii polueazã apa. IMPORTANT Excrementele pãsãrilor trebuie spãlate imediat ºi foarte atent întrucât aciditatea lor are un efect foarte coroziv. Întreþinerea de bazã a vehiculului include ºi spãlarea acestuia. 3) Clãtiþi bine cu apã ºi uscaþi-o cu jet de aer sau ºterg`N cu piele de cãprioarã. Folosiþi cârpe foarte curate pentru a evita zgârierea sticlei sau pierderea transparenþei sale. de exemplu ramele portierelor. pe drumuri pe care s-a presãrat sare. Din acest motiv. Frecvenþa cu care trebuie sã o faceþi depinde de condiþiile ºi de mediul în care vehiculul este folosit. unde apa se adunã uºor.SFATURI PENTRU MENÞINEREA ÎN STARE BUNà A CAROSERIEI Porþiunile vopsite Vopseaua de pe vehiculul dvs.Vehiculul trebuie lãsat în aer liber astfel încât apa rãmasã pe suprafaþa lui sã se poatã evapora mai uºor. În toate aceste cazuri. Nu are doar un rol decorativ ci ºi unul de protecþie a pãrþilor de oþel. vehiculul trebuie spãlat mai des. benzinã) sau acetonã. De exemplu: în zone cu grad înalt de poluare. când se parcheazã sub copaci din care picurã rãºinã. Dacã vopseaua se zgârie adânc sau se juleºte. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. vã recomandãm sã efectuaþi imediat retuºurile necesare pentru a preveni coroziunea. capota ºi zona din jurul farurilor. Folosiþi doar produse originale atunci când efectuaþi aceste retuºuri (vezi secþiunea "Specificaþii tehnice").

curãþaþi cu grijã compartimentul motorului. Recipientele cu aerosoli nu trebuie niciodatã expuse la o temperaturã mai mare de 50°C. ºtergeþi uºor interiorul lunetei termice (dacã existã) în direcþia elementelor. Existã riscul ca ele sã explodeze. 207 . Efectuaþi aceastã operaþiune la un garaj. INTERIORUL Din când în când verificaþi dacã nu s-a strâns apã (de pe încãlþãminte. benzinã) pentru a curãþa interiorul vehiculului. Compartimentul motorului La sfârºitul fiecãrei ierni. diverse apãrãtori sau tampoane de cauciuc) nu au fost îndepãrtate sau deteriorate. – Frecaþi scaunele cu un burete umed îmbibat într-o soluþie de apã ºi sãpun neutru. umbrele. IMPORTANT Nu folosiþi alcool sau benzinã pentru curãþarea tabloului de bord. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare.IMPORTANT Pentru a preveni deteriorarea elementelor de încãlzire electricã. Nu folosiþi niciodatã produse inflamabile (petroxin. Detergenþii polueazã apa. Aºadar. etc. asiguraþi-vã cã elementele protectoare (spre exemplu.) sub covoraºe fiindcã prezenþa acesteia duce la ruginirea caroseriei. IMPORTANT Compartimentul motorului trebuie spãlat atunci când motorul este rece ºi cu cheia de contact în poziþia STOP. PÃRÞILE DE PLASTIC DIN INTERIORUL VEHICULULUI Folosiþi produse special concepute pentru a nu deteriora aspectul componentelor. Temperatura din interiorul vehiculului lãsat la soare poate depãºi cu mult aceastã valoare. Dupã spãlare. Încãrcãtura electrostaticã generatã prin frecare atunci când curãþaþi ar putea cauza incendii. Nu pãstraþi în vehicul recipiente pe bazã de aerosoli. CURÃÞAREA SCAUNELOR ªI A TAPIÞERIEI – Îndepãrtaþi praful cu o perie moale ºi cu aspiratorul.

208 .

......................................... aici vom începe un capitol plinã de date.................. 215 PRESIUNEA ÎN PNEURI .... 225 CONSUMUL DE CARBURANT EMISII DE CO2 LA EVACUARE ....................................................................................................... 223 CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR ...................................................................................... de cartea de identitate a lui Fiat Albea....................... Probabil pasionaþii de motoare ºi mecanicã vor începe DATE DE IDENTIFICARE ....... 214 SUSPENSII ....................... 210 MOTOR ......................................................... ............ 220 DIMENSIUNI ................ 213 SISTEM FRÂNARE ........................ prezintã succint caracteristicile unui model gândit pentru a vã oferi maximul satisfacþiei automobilistice........ 211 TRANSMISIE ........ Este vorba........ formule................................. De fapt..................... 221 MASE .... numere........................... 208 COD MOTOR .................. 219 PERFORMANÞE .........................................SPECIFICAÞII TEHNICE lectura manualului cu acest capitol............................................. 214 SERVODIRECÞIE .................... 215 JANTE ªI ANVELOPE . Un document de prezentare al autovehiculului care............................................. în limbaj tehnic................................................... 218 SISTEMUL ELECTRIC .........................................VERSIUNE CAROSERIE ............... 227 209 ................................ mãsurãtori ºi tabele............. la propriu.. 222 CAPACITÃÞI FLUIDE .............

1 fig. sub scaunul faþã dreapta.DATE DE IDENTIFICARE SERIE ªASIULUI fig. P4E02263 P4E02332 fig. seria reprezintã: – tipul vehiculului NM4 178000. SERIA MOTORULUI fig. 3 .4 8V fig. 1 Este marcatã în interior. Puteþi avea acces la serie prin ridicarea mochetei. 2 .Versiunea Multijet 210 P4E02809 .Versiunea 1. – seria de ºasiu. 2-3 Seria este gravatã pe blocul motor ºi reprezintã tipul ºi numãrul progresiv de fabricaþie.

pe portiera dreapta faþã. 5 211 P4E01455 .Masa maximã autorizatã cu remorcã G . P4E01670 fig. 4 Plãcuþa este fixatã pe capota motorului ºi semnaleazã urmãtoarele: A .Masa maximã autorizatã pe puntea spate I . 5 Plãcuþa adezivã este aplicatã în lateral.Codul Fiat al culorii D . 4 fig.Masa maximã autorizatã F .Fabricantul vopselei B .PLÃCUÞÃ REZUMATIVÃ CU DATE DE IDENTIFICARE fig. Are înscrise: A . interior.Numele culorii C .Cod versiune caroserie M .Masa maximã autorizatã pe puntea faþã H .Tipul motorului L .Numele constructorului B .Cod de identificare a tipului de vehicul D .Serie ºasiu E .Numãr pentru piese de schimb PLÃCUÞÃ DE IDENTIFICARE A CULORII CAROSERIEI Fig.Numãrul de omologare C .Codul culorii pentru retuºuri sau revopsire.

COD MOTOR – VERSIUNE CAROSERIE Cod motor 1.3 Multijet 350A1000 188A9000 Cod versiune caroserie 178CYN1A 16 178CYH1A BT 212 .4 8V 1.

3 1750 7° 41° 57° 9° Compensare hidraulicã -12° 6° -12° 40° Compensare hidraulicã 213 . în linie 2 72x84 1368 11.3 Multijet D 188A9000 Diesel 4.1±0.4 8V GENERALITÃÞI Cod Ciclu Numãr ºi dispunere cilindri Numãr supape pe cilindru Diametrul ºi cursa pistonului Cilindree Raport de compresie Putere maximã (CEE) regim corespondent Cuplu maxim (CEE) regim corespondent DISTRIBUÞIE Admisie: avans faþã de PMS întârziere faþã de PMI Evacuare: aprindere înainte de PMI întârziere faþã de PMS Joc termic de funcþionare la rece kW CP rpm Nm kgm rpm mm cm3 350A1000 Otto 4. în linie 4 69.8 3000 1.MOTOR 1.6x82 1248 18:1 51 70 4000 180 18.2 57 77 6000 115 11.

pot cauza anomalii funcþionale ºi prezintã risc de incendiu. RÃCIRE Sistem de rãcire cu radiator. Modificarea sau repararea sistemului de alimentare fãcute incorect sau fãrã a þine seama de specificaþiile tehnice ale sistemului. Termostat. Filtrare totalã a uleiului prin intermediul filtrului de ulei. de tip “control by-pass” pe circuitul secundar de circulare a apei din motor în radiator. Electroventilator pentru rãcirea radiatorului cu deschiderea/închiderea comandatã de sistemul central de control. Versiuni Multijet Injecþie directã Multijet “Common Rail” ºi control electronic cu turbocompresor ºi intercooler.ALIMENTARE/APRINDERE Versiuni benzinã Sistem de alimentare returnless. cu supapã de limitare a presiunii încorporatã. 214 . injecþie electronicã Multipunct secvenþialã cu aprindere integratã. LUBRIFIERE Ungere forþatã prin pompã. pompã centrifugã ºi vas de expansiune.

3 Multijet 3. Rapoartele sunt: 1. Comandã ambreiaj: hidraulicã. cu sincronizare pentru vitezele de mers înainte.3 Multijet 3. CUTIE DE VITEZE Schimbãtor cu cinci viteze înainte ºi marºarier. 215 . cu pedalã.TRANSMISIE AMBREIAJ Autoreglabil.4 8V Treapta 1 Treapta a 2-a Treapta a 3-a Treapta a 4-a Treapta a 5-a Marºarier 3.563 Numãr dinþi 58/15 57/16 Transmisia se face de la motor la roþile din faþã prin arbori planetari cuplaþi la grupul diferenþial ºi roþi prin articulaþii homocinetice.829 3.029 0.158 1. fãrã cursã în gol.444 1.909 2.767 0:00 DIFERENÞIAL Transmisie principalã cu angrenaj cilindric ºi grup diferenþial încorporat în carcasa schimbãtorului de viteze.238 1.480 1.909 2.4 8V 1.909 1.121 0. Rapoartele sunt: Cuplu în diferenþial 1.867 3.

FRÂNELE DE SERVICIU ªI DE URGENÞÃ În faþã: disc. FRÂNA DE MÂNÃ Comandatã de levier de mânã acþionând mecanic asupra tamburelor frânelor spate. Sistem ABS cu patru canale ºi patru senzori cu EBD (corector electronic al frânãrii). Recuperare automatã a uzurii garniturilor de frânã. Comandã prin circuit hidraulic în X. reducând eficienþa primei frânãri.SISTEM FRÂNARE Apa. cu braþ oscilant inferior legat la o traversã. suspensie McPherson. 216 . Servofrânã cu depresiune de 9". Barã stabilizatoare sudatã. capace roþii: se poate reduce ventilaþia elementelor de frânare cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate sau În coborâri prelungite. de tip etrier flotant. gheaþa sau sarea de pe suprafeþele de drum se pot depozita pe discurile de frânã. Regulator de frânare acþionând asupra circuitului hidraulic al frânelor spate (pentru versiunea fãrã ABS). În spate: saboþi autoreglabili. cu dublu efect. Barã stabilizatoare. roþi de aliaj uºor. Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice. SPATE Punte semiindependentã cu braþe interconectate. Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. SUSPENSII FAÞÃ Roþi independente. Atenþie la montarea de spoiler adiþional.

luaþi în considerare doar specificaþiile din talon. Pentru condiþii de siguranþã de drum optime. JANTE ªI ANVELOPE Jante de oþel sau aliaj (unde este prevãzut). Diametrul minim de virare: 10. Asistare hidraulicã. Pneuri Tubeless cu carcasa radialã. cu prezoane specifice (dimensiuni diferite ºi incompatibile) pentru cele douã tipuri. Pneurile omologate sunt specificate în talonul vehiculului. Pinion ºi cremalierã lubrifiate permanent. Articulaþii lubrifiate permanent. Jantele din aliaj folosesc buloane specifice. Controlaþi prinderea lanþului dupã câþiva metri de mers. IMPORTANT În cazul unor discrepanþe între informaþia prezentatã în acest manual ºi talon. Valorile se referã la vehicul în ordine de mers. ANVELOPE DE IARNà Folosiþi anvelope de iarnã de aceleaºi dimensiuni cu cele din dotarea autovehiculului. Numãr de rotiri ale volanului: 2.2 m. IMPORTANT Nu folosiþi camere de aer la pneurile Tubeless. LANÞURI ANTIDERAPANTE Profil maxim admis de depãºire a pneului: 12 mm. GEOMETRIA ROÞILOR Convergenþa roþilor din faþã mãsuratã Între jante: -1±1 mm.65 rotaþii. incompatibile cu orice tip de jantã din oþel excepþie fãcând roata de rezervã. 217 . Coloanã de direcþie deformabilã cu reglare a înclinaþiei.SERVODIRECÞIE Volan cu absorbþie de energie (airbag. trebuie sã folosiþi pneuri de aceeaºi marcã ºi tip la toate roþile. unde este prevãzut). ROATA DE REZERVà Jantã de oþel. Pneu Tubeless (la fel ca cele montate).

(*) jante din aliaj 218 . distanþa în mm între pereþii laterali) 70 = raportul înãlþime/lãþime (H/S. Exemplu: 175/70 R14 84 T 175 = Lãþimea totalã (S.4 8V 1.3 Multijet Jante 5 ½ J x 14H ET44 5 ½ J x 14CH ET 44 (*) 5 ½ J x 14 Anvelope 175/70 R14 84T 185/65 R14 175/70 R14 84T CITIREA CORECTÃ A TIPULUI ANVELOPEI fig.Versiune 1. T = indice vitezã maximã. ca procent) R = pneu radial 14 = diametrul nominal al jantei în inch 84 = indice de greutate (încãrcare). 6 În continuare sunt menþionate indicaþiile necesare pentru a înþelege codurile înscrise pe anvelope.

6 P4E02265 219 . Exemplu: 5 1/2 B x 14 H2 5 1/2 = lãþime jantã în inch (1) B 14 = profil (înãlþimea umãrului de sprijin a anvelopei) (2) = diametrul nominal al jantei în inch (corespunde cu diametrul pneului care se monteazã pe ea) (3 = Ø) = forma ºi numãrul "proeminenþelor" (reliefate pe circumferinþã pentru a menþine pneul Tubeless pe jantã). H2 fig. 6 În continuare aveþi indicaþiile necesare pentru înþelegerea semnificaþiei marcajelor de pe jantã.Indice vitezã maximã: Q = pânã la 160 km/h R = pânã la 170 km/h S = pânã la 180 km/h T = pânã la 190 km/h U = pânã la 200 km/h H = pânã la 210 km/h V = pânã la 240 km/h W = pânã la 270 km/h Y = pânã la 300 km/h Indice al capacitãþii de transport (încãrcare) 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg MARCAJELE DE PE JANTÃ fig.

0 2.1 Spate 2. Pentru pneurile de iarnã.2 Roatã de rezervã - 220 .4 8V 1.3 bar.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2. Anvelopã Încãrcãturã medie Faþã 1. valorile din tabel trebuie crescute cu 0.2 2.PRESIUNEA ÎN PNEURI PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar) Pentru pneurile calde. valorile din tabel trebuie crescute cu 0.2 Spate 2.3 Multijet 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T 2.2 bar.2 2.1 2.

Începe încãrcarea bateriei la pornirea motorului.0 kW 1.3 Multijet 1.4 8V (*) 90A 65A 75A 90A DEMAROR Curent nominal maxim dezvoltat 1. 221 .4 8v 1.3 Multijet 50 Ah 50 Ah 250A 250A 1. neefectuate corect ºi neþinând cont de specificaþiile tehnice.4 8V 1. Curent nominal maxim dezvoltat 1. ALTERNATOR Punte de alimentare cu reglator de tensiune încorporat.3 kW Capacitate Pornire de curent pentru descãrcare temperaturã în 20 ore rece (–18°C) 1. pot cauza anomalii cu risc de incendiu.SISTEMUL ELECTRIC Tensiunea de alimentare: 12 volþi BATERIA Cu minusul la masã.3 Multijet (*) (*) versiuni cu aer condiþionat cu acþionare manualã Modificãrile sau reparaþiile aduse sistemului electric.4 8V 1.3 Multijet 1.

3 Multijet 36 38 2a 66 67 3a 97 101 4a 128 137 5a 162 160 R 36 38 222 .PERFORMANÞE Vitezã maximã admisã dupã perioada de rodaj.4 8V 1. în km/h. 1a 1.

DIMENSIUNI Volumul portbagajului (normã VDA) – în condiþii normale. 7 P4E02810 C 981 981 D 4210 4210 E 1489 1489 F 1414 1419 (*) 1414 1419 (*) G 1438 1439 (*) 1438 1439 (*) H 1703 1703 I 1907 1907 (*) cu încãrcare maximã 223 .3 Multijet A 790 790 B 2439 2439 fig. 515 dm3 Dimensiuni în mm Versiune 1.4 8V 1.

axul faþã: .MASE Mase (kg) Masa autovehiculului echipat în ordine de mers: (cu combustibil.3 Multijet 1085 485 800 870 1595 1000 400 50 1000 400 50 (*) În prezenþa unor echipamente speciale.axul spate: . 224 .remorcã fãrã frâne: Greutate maximã pe acoperiº: 1. accesorii) Sarcinã utilã (*) cu ºofer: Sarcini maxime admise (**) . masa utilã se diminueazã corespunzãtor sarcinii maxime admise. (**) Încãrcãturã ce nu trebuie depãºitã. roatã de rezervã.totalã: Sarcini remorcabile: .4 8V 1045 485 800 870 1530 1. E responsabilitatea utilizatorului de a dispune în portbagaj sau în interior/exterior o încãrcãturã care sã nu depãºeascã pe cea maximã admisã.remorcã cu frâne: .

4 0.4 8V Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: – cu încãlzitor: – cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 47 5.3 Multijet.075 Combustibili prescriºi Produse recomandate Benzina Super fãrã plumb Cu cifrã octanicã peste 95 R.73 0.6 2.68 0. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1. Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.O.9 6.0 0.1 6. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.CAPACITÃÞI FLUIDE 1.4 2.1 2.6 2.3 Kg 7.N. 225 .54 0.5 6.8 2.250 1.5÷7.45 2.

1.85 3.6 2.3 Multijet Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: .5 7.4 0. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.45 2.cu încãlzitor: .075 Motorinã Combustibili prescriºi Produse recomandate Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.86 7.9 0.3 Kg 7.68 0. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1. 226 .5÷7.3 Multijet.6 7.75 2.98 0.6 1.cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 48 5.8 0.86 2.0 1.

CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR PRODUSE UTILIZABILE ªI CARACTERISTICILE LOR Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 10W-40 cu specificaþie ACEA A3 ºi API SJ SELENIA 20K Lubrifianþi pentru motoare pe benzinã (*) Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 5W-30 cu specificaþie ACEA A1 ºi API SJ SELENIA PERFORMER MULTIPOWER Lubrifianþi pentru motoare diesel (versiuni 1. API CF ºi FIAT 9.3 Multijet) Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 5W-40 cu specificaþie ACEA B4.55535-M2 SELENIA WR (*) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30. 227 .

116.V. no. CUNA NC 956-01 TUTELA TOP 4 Comandã hidraulicã frânã ºi ambreiaj Antigel radiator Antigel protector anticongelare. apã ºi surfactanþi.S.S. ASTM D 3306 PARAFLU UP Circuit de rãcire. Lubrifianþi ºi unsori pentru transmisie Lubrifiant cu caracteristici “ATF DEXRON III” Vaselinã pe bazã de Li cu bisulfurã de molibden. ISO 4925 SAE J-1704. CUNA NC 956-11 Se foloseºte în stare purã sau TUTELA PROFESIONAL SC 35 diluat în rezervorul de spãlare 228 .M. Procent de utilizare 50% pânã la –35°C Lichid pentru spãlare parbriz Amestec de alcool. pe bazã de etilenglicol. consistenþã NLGI=2 TUTELA CAR TECHNYX TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 Cutie mecanicã ºi diferenþial Servofrânã hidraulicã Articulaþii homocinetice Lichid de frânã/ambreiaj Fluid sintetic F. CUNA NC 956-16.Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 75W-85 cu specificaþie API GL-4 Plus ºi MIL-L2105 D LEV. DOT 4.

9 6. Emisii de CO2 conform directivei 1999/100/CE (g/km) 1. – consum combinat: determinat printr-un procent de 37% ciclu urban ºi 63% extraurban. pe baza probelor de omologare specificate de Directiva Europeanã. s-au folosit urmãtoarele proceduri de determinare: – ciclu urban: calculat cu motorul pornit rece. – ciclu extraurban: calculat într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim extraurban. încãrcãtura vehiculului.7 Valoarea emisiilor de CO2 la evacuare. nivelul de pregãtire/ dotare/accesorizare. condiþiile atmosferice. stilul de a conduce. la o vitezã de deplasare între 0 ºi 120 km/h. alte situaþii ce influenþeazã coeficientul de penetrare aerodinamicã sau rezistenþa la înaintare pot da valori de consum diferite de cele prezentate (vezi capitolul "Utilizarea corectã a autovehiculului") Consumul conform directivei 1999/CE/100 1. tabelate mai jos.4 8V 1.3 Multijet 123 229 . starea generalã a vehiculului. cu frecvente schimbãri de viteze.4 8V 160 1.5 3.8 4.CONSUMUL DE CARBURANT .0 Extraurban 5.3 Multijet Urban 8. într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim urban. prezenþa barelor de acoperiþ. se referã la consumul combinat.EMISII DE CO2 LA EVACUARE Valorile de consum carburant sunt exprimate în litri pe 100 km. IMPORTANT: Tipul de utilizare.9 Combinat 6. situaþiile de trafic. Pentru relevarea consumului. din tabelul de mai jos.

8 Fig. a carico N° 4 M8 N° 2 M10 Sfera a norme 385±35 Mezzeria veicolo Dupã montare. locaºurile de prindere ale ºuruburilor de fixare trebuie sigilate. N° 2 M10 N° 2 M10 N° 4 M8 fig. iar placa 2 trebuie sã aibã grosimea minimã 6 mm. Structura cârligului de trac- tare trebuie fixatã în punctele indicate cu Ø cu 8 ºuruburi M8 ºi cu 6 ºuruburi M10. pe care sã scrie: GREUTATEA MAXIMÃ ASUPRA CÂRLIGULUI 70 kg. 8 reprezintã punctele în care trebuie fixatã piesa de tractare pe caroserie.DISPOZITIVUL DE TRACTARE REMORCÃ Asse ruote posteriori P4E02562 Placa 1 trebuie sã aibã grosimea minimã 5 mm. IMPORTANT Este obligatorie fixarea la înãlþimea cârligului a unei etichete vizibile de dimensiune ºi material potrivite. pentru a împiedica infiltrarea gazului de eºapament. 230 .

................................................................................ 13-30 ..................................instrucþiuni generale ....consum. .... Alimentare ...................................comenzi .... Buºon rezervor combustibil..........buºon rezervor combustibil ..conducerea pe timp de noapte......... Bricheta ............încãlzire ...................... ........ ..........INDEX ALFABETIC Bateria .......climatizare ........... ......... Aeratoare ... Ambreiaj ..presiunea în pneuri ...................... Anvelope....................conducerea în zone montane ............ ......... 30 ......................... ............ Bujii ..................................................... . Aer condiþionat (întreþinere) ..................................................... ....... ....în timpul cãlãtoriei...........................................conducerea pe zãpadã ºi gheaþã ...... Airbag .....conducerea pe timp de ceaþã ............. Cric .................................................. 212 Centuri de siguranþã ........... Accesorii achiziþionate de proprietar.............................. ....anvelope de iarnã....................................... 126 157 115 106 110 109 110 205 106 129 214 215 217 217 218 220 ..............conducerea pe timp de ploaie ...18-124 Caroseria ............................................versiune caroserie ................... .caracteristici ......................................înainte de a urca la volan .......... Capota ...............................centurã de siguranþã posterioarã centralã ........................ Becuri (înlocuirea unui bec) ................. Conducerea în condiþii de siguranþã . ........caracteristici ....reglare în înãlþime .......... 161 198 161 167 167 117 134 200 ABS ...........pornirea folosind o baterie auxilarã........................................................ Accesorii interioare ....... Aer condiþionat....... 32 ........ .......................................folosirea centurilor de siguranþã.............. 12-22 Combustibil . ...................... . ............ ...... ................................ 31 Chei .....tipuri de becuri......... Consumul de carburant ....... 34 ............ ....................indicator nivel combustibil...................................................................... 42 134 229 42 145 149 148 148 147 147 149 146 145 229 162 21 231 .......................... 205 ..............conducerea cu ABS ...................... Cunoaºterea autovehiculului ...........

......................... 42 42 159 110 187 189 189 201 155 227 111 114 114 D În caz de urgenþã ....... 12-22 Frâna de mânã ................ .... 144 215 210 215 223 12 26 230 229 Indicator nivel combustibil ..............pornirea de urgenþã ................................................................ Lubrifianþi .... autovehiculul ....................... Emisii de CO 2 la evacuare.................... ... Jante ................................dispozitiv de pornire.................. ate de identificare ..........date tehnice .. 144 Familiarizarea cu Geamuri (curãþare) ...................................spalarea compartimentului motor .... Întreþinerea autovehiculului ................................................... 161 Parasolare ............................ Mase............................................ Lunetã termicã ......................................................................................................... 116 Planºa de bord...........Cutie de viteze ............. Dispozitiv de blocare a coloanei de direcþie ...... Instrumente de bord ........ Lanþuri antiderapante .............26-140 ........................ Diferenþial.................................................... 143 Performanþe ........ Dispozitiv de tractare remorcã ................ .... Martori ºi mesaje de avertizare ..... 8 Fiat Code (sistemul).............. Manetã deschidere uºiþã 134 111 14 80 118 Parcarea ............17-120 combustibil......................................... Încãlzire ....... 224 207 214 212 213 207 15 29 29 Oglinzi retrovizoare...rapoarte de transmisie .................. 156 Plafoniere ... ....................................... Dimensiuni ..................... Lumini avarie . ....................... Dispozitiv de pornire...alimentare/aprindere ...........interioare ............. ............... ... Lumini (comenzi manetã) ............... 203 Geamuri electrice ................. Manetele volanului .......exterioare ..........cod motor ...................................................................... 26 ................ ........ 232 ....................... Motor ......pornirea folosind o baterie auxilarã ......... 222 Perioade de lungã staþionare ... Manete pe volan ............... 160 ..... 9 Pornirea motorului.plan de revizii anuale.........verificãri suplimentare........................................ .............................................

......................18-121 ....întrerupãtor activare/dezactivare.. 11 Telecomanda de închidere centralizatã.................. 207 ............................................................................................ 206 233 .... 126 Sistem de încãlzire/aer condiþionat................................. Verificarea nivelului T Scaune .............. 117 Serie ºasiu.................................................reglare........... 216 ........pornirea prin împingere ......... 106 Sistem de pretensionare ............................. 150 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi respectarea mediului înconjurãtor.............. 206 ....................... 211 ......................... 121 ....deschiderea/închiderea portbagajului ................ 216 Sistemul electric .......... 12-22 Spãlator parbriz.17-114 ..........................................................cod culoare .......extinderea portbagajului ........................................ 119 Presiunea în pneuri................................................reglare.... 156 Viteze maxime.......procedura de pornire ............ 209 Sugestii pentru accesorii utile 157 Suspendarea vehiculului.................... 221 Sistemul Fiat Code ..........verificare nivel............. 14 ................curãþare ................... Unitatea electronicã de control ..... 153 Transportul copiilor în siguranþã .................. 42 Volan ........ 13-27 lichidelor........................... 13-28 Torpedo......................... 202 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi a poluãrii ... 136 acorduri de cauciuc ............ 192 Verificãri înaintea începerii unei cãlãtorii ............................ 176 Sistem ABS ....................... 182 Suspensii ......................... 114 Protejarea mediului înconjurãtor..................................................................... Turometru ...................................................................... 24 Tetiere ................... 220 Proiectoare ceaþã .............. 210 Siguranþe ................................................. 140 Portbagaj.................................... 122 Portiere ..frânele de serviciu ºi de urgenþã .sfaturi pentru menþinerea în stare bunã ....... 222 Vitezometru .... 36 186 43 192 192 200 139 Ulei de motor ............. .............. 14-28 Vopseaua ......................... 152 R Scrumiera ................... 115 Tractarea remorcilor ............................................... 216 ablou de bord....... Utilizarea corectã a autovehiculului ............................................. 162 ..................................................... 40 Sistem frânare ........................ Trusa de prim ajutor ................................................13-27-207 .....................15-113 Specificaþii tehnice ........

NOTE ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 234 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 235 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 236 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 237 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 238 .

® ® Cereţi întotdeauna mecanicului .

. . SELENIA TD Lubrifiant pentru motoare diesel normal aspirate. garanteazã cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motoarelor pe benzinã normal aspirate. garanteazã performanþele motorului ºi stabilitate la temperaturi ridicate. foarte eficace chiar în cele mai severe condiþii climatice. de asemenea. supraalimentate sau multivalve. Testele specifice ºi caracteristicile tehnice superioare permit ca Selenia sã garanteze cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motorului. supraalimentare sau multivalve. Pentru informaþii suplimentare despre produsele Selenia. reducerea consumului ºi stabilitatea la temperaturi ridicate. SELENIA PERFORMER Ideal. Selenia Performer 5W-40. Motorul automobilului dumneavoastrã conþine din fabricã ulei Selenia . Selenia Racing şi Selenia Digitech. acesta garanteazã protecþie maximã la uzurã. pentru protecþia motoarelor pe benzinã din noua generaþie.flselenia. SELENIA WR Lubrifiant specific pentru motoarele diesel. gama de uleiuri ce îndeplineºte cele mai avansate specificaþii internaþionale.Schimbaþi uleiul? Experþii recomandã Selenia. vizitaþi site-ul www. controlul tacheþilor hidraulici. common rail ºi Multijet.com. Gama Selenia include. Acesta garanteazã reducerea consumului de combustibil (conservarea energiei). în special. Deosebit de eficient pentru pornirile la rece. Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic: SELENIA 20K Lubrifiantul API SL. Selenia 20K Alfa Romeo.

2 2.5 1.8 CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri) 1.2 Spate 2.5 ÷ 7.75 2.5 litri 2. Agnelli.5 2.Assistenza Tecnica .840 -1/2005 .2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard.0 2. 5 .5 ÷ 7.Ingegneria Assistenziale Largo Senatore G.4 8V Capacitate rezervor Rezervã 47 5.45.4 8V litri Baie de ulei Baie de ulei ºi filtru Nu aruncaþi uleiul uzat în mediul înconjurãtor.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.2 Adãugaþi +0.3 Multijet 47 5.3 Multijet 175/70 R14 84T 175/70 R14 84T Încãrcãturã medie Faþã 2.1 2.2 2.4 8V 1.6 2.Prima ediþie .PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari) Anvelope 1. Cu anvelope de iarnã. 1.p.Torino (Italia) Tipãrit N.2 2.2 2. After Sales .85 3.3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde. ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR 1.10040 Volvera . Fiat Auto S.3 Multijet kg 2. adãugaþi +0.A. 603.1 Spate 2.5 Alimentaþi automobilele cu motoare pe benzinã doar cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (RON) de minimum 95.2 Roatã de rezervã 2.0 kg 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful