Am conceput acest manual pentru o cunoaºtere amãnunþitã ºi o exploatare optimã a noului Fiat Albea.

Vã recomandãm citirea sa în întregime înainte de a porni pentru prima oarã la drum. Veþi descoperi informaþii, sfaturi ºi avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel încât sã puteþi beneficia la maxim de calitãþile sale tehnologice. Acest manual conþine sfaturi extrem de importante cu privire la condiþiile de siguranþã în trafic, întreþinerea automobilului ºi protejarea mediului înconjurãtor. arnetul de Garanþie anexat acestui manual cuprinde ºi Certificatul de Garanþie, cu termenii ºi condiþiile pentru pãstrarea garanþiei.

Stimate client, Vã mulþumim pentru cã aþi ales marca FIAT ºi vã felicitãm pentru alegerea unui Fiat Albea.

C

Lecturã ºi cãlãtorie plãcutã!

În acest Manual de Utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Albea. În consecinþã vã rugãm sã luaþi în considerare numai versiunea achiziþionatã de dumneavoastrã.

BINE AÞI VENIT LA BORDUL UNUI FIAT ALBEA
iat Albea este un autoturism cu o linie originalã, gândit pentru a vã oferi satisfacþie maximã, siguranþã deplinã ºi respectarea normelor de protejare a mediului înconjurãtor. Începând cu motorizãrile ºi continuând cu sistemele de siguranþã, îmbunãtãþirea confortului pentru ºofer ºi pasageri, practicitatea soluþiilor funcþionale, totul vã va face sã apreciaþi personalitatea Fiat-ului Albea. ã veþi da seama de acest lucru atunci când veþi descoperi cã stilul ºi caracteristicile Fiat sunt o parte foarte importantã din procesul de producþie, ceea ce duce la reducerea costurilor de întreþinere.

F

V

2

SEMNELE CE VÃ AJUTÃ SÃ CONDUCEÞI CORECT
emnele din aceastã paginã sunt foarte importante. Ele semnalizeazã acele pãrþi din manual care trebuie citite cu atenþie sporitã. Dupã cum vedeþi, fiecare semn are un simbol diferit, astfel încât acestea sã poatã fi rapid ºi uºor identificate în cadrul diverselor secþiuni.

S

Siguranþa pasagerilor Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate pune ºoferul, pasagerii sau alte persoane în pericol.

Protecþia mediului înconjurãtor Acest semn aratã procedurile corecte de urmat pentru a vã asigura cã autoturismul dvs. nu polueazã mediul.

Integritatea vehiculului Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate duce la defecþiuni mari ale autoturismului ºi poate conduce la anularea garanþiei

3

SIMBOLURI
Veþi gãsi etichete specifice, colorate, lângã sau chiar pe suprafaþa unor componente ale Fiat Albea. Ele poartã simboluri pentru a vã reaminti mãsurile care trebuie luate cu privire la componentele respective. În continuare sunt prezentate simbolurile ce pot fi gãsite pe aceste etichete, iar lângã simbol se va preciza componenta în cauzã. Pe lângã semnificaþia acestora, ele sunt împãrþite suplimentar în simboluri de: pericol, interzicere, avertizare, obligativitate ºi, este menþionatã componenta cãreia aparþine simbolul.

SIMBOLURI DE PERICOL Baterie Lichid coroziv. Bobinã Înaltã tensiune.

Baterie Pericol de explozie.

Curea ºi volante Piese în miºcare; nu vã apropiaþi cu corpul sau îmbrãcãmintea!

Ventilator Poate porni automat ºi cu motorul oprit. Tubulaturã de climatizare Nu deschideþi! Vas de expansiune Nu desfaceþi capacul cu lichidul de rãcire fierbinte! Gaz sub presiune.

4

SIMBOLURI DE INTERZICERE Baterie Nu umblaþi cu flacãrã deschisã! Apãrãtori de cãldurã – curea roþi de transmisie .ventilator Nu vã sprijiniþi ! Baterie Þineþi copiii la distanþã ! AI SIMBOLURI DE AVERTIZARE Catalizator Nu staþionaþi deasupra materialelor inflamabile! Consultaþi capitolul: "Întreþinerea dispozitivelor ce reduc noxele. Nu instalaþi scaunul pentru copii pe locul pasagerului din faþã! 5 ." RBAG Airbag pasager Servodirecþie Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare".

95 R.O.N. Vehicule pe benzinã Folosiþi numai benzinã fãrã plumb." Folosiþi doar lichid indicat la capitolul “Alimentare” Folosiþi doar motorinã ce respectã standardele europene EN590. DIESEL Baterie Cric Consultaþi Manualul de Utilizare.SIMBOLURI DE OBLIGATIVITATE Circuit de frânã Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare". 6 . Baterie Protejaþi-vã ochii ! Vehicule diesel ªtergãtor parbriz Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare." Vas de expansiune Ulei motor Folosiþi numai lubrifiantul indicat la capitolul "Alimentare.

CUPRINS FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI ÎN CAZ DE URGENÞÃ ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX ALFABETIC 7 .

.............. AER CONDIÞIONAT MANUAL ............... Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat.......... TETIERE ..................... TABLOUL DE BORD .......... PORTBAGAJUL .................................... OGLINZI RETROVIZOARE .................................................................... citiþi...................... PLANªA DE BORD ................... 9 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 8 ....................................... vã veþi familiariza cu martorii de avertizare ºi principalele sisteme.......................................................................................... CAPOTA ................................................................... SISTEMUL FIAT CODE ............................................................................... BUTOANE DE COMANDÃ........................................................................... MANETELE VOLANULUI ............................ LUMINILE DE AVARIE ............................................................ ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA .. Aºezaþi-vã comod în autovehicul ºi pregãtiþi-vã sã ................................ VOLANUL.. În câteva minute................................................................................................... LA STAÞIA DE ALIMENTARE . PORTIERELE ...FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL! Paginile urmãtoare vã vor oferi toate informaþiile necesare pentru a pleca repede ºi pentru a circula în deplinã siguranþã.......................................................................... GEAMURI ELECTRICE........................................................................................................................... SCAUNELE ............................................................. CENTURI DE SIGURANÞÃ .......

Manetã comandã lumini externe . Capac de acces la siguranþe . Tablou de bord ºi martori avertizare – 5. Manetã control ºtergãtoare de parbriz . P4E02760 fig. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile . Claxon .10.9. 9 . Torpedo . 1 1. Comenzi display multifuncþional. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile . Spaþiu depozitare . Manetã reglare volan – 18. Comenzi control ventilaþie/climatizare .14. Butoane de comandã ºi martori . Ceas digital ºi display multifuncþional . Buton lumini avarie .6. Aeratoare fixe spre geamurile laterale .12.7.17.3. Contact . Compartiment pentru radio .4.13.8.19. Brichetã 15. Manetã deschidere capotã motor – 20.2.16.11.PLANªA DE BORD Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.

6. Buton lumini avarie . Comenzi display multifuncþional. Manetã control ºtergãtoare de parbriz . Butoane de comandã ºi martori . Torpedo . 2 1.5. Ceas digital ºi display multifuncþional . Brichetã .19.11. Claxon . 10 . Manetã comandã lumini externe .15. Capac de acces la siguranþe . Manetã deschidere capotã motor .17.18.4. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile .7.12. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile . Manetã reglare volan . Radio .Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.10.3. Tablou de bord ºi martori avertizare .14. Contact . P4E02761 fig.13. Aeratoare fixe spre geamurile laterale . Spaþiu depozitare 16.8. Comenzi control ventilaþie/climatizare .20.9.2.

Termometru lichid rãcire motor.Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã.Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã. D .Turometru.3 Multijet A .4 8V A .Kilometraj total ºi parþial.Turometru.Kilometraj total þi parþial.TABLOUL DE BORD VERSIUNE 1. 4 11 . P4E02762 fig. 3 VERSIUNE 1.Termometru lichid rãcire motor. D . P4E02765 fig. C . B . C . B .

5 12 P4E02836 . Se dezactiveazã când cheia este rotitã în poziþia MAR. 5 O datã cu maºina. Semnalul respectiv este. miºcaþi uºor de volan în ambele sensuri. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. fig.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. DISPOZITIV DE BLOCARE A COLOANEI DE DIRECÞIE Se activeazã automat când este scoasã cheia din contact. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. dacã întâmpinaþi rezistenþã la rotirea cheii în contact. CHEILE fig. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere/ deschidere centralizatã a portierelor. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code).

7 fig.SCAUNELE Acþionaþi comenzile din fig. 6 A . sã se sprijine pe tetierã. Citiþi ºi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului". 8 13 P4E02303 . TETIERE Reglaþi tetierele fig. P4E02109 P4E02834 fig.Reglare înclinare spãtar. 7 astfel încât ceafa. Reglare în înãlþime a centurilor anterioare: – pentru ridicare: ridicaþi inelul reglabil A-fig. Inelul A poate avea 4 poziþii distincte. asigurându-vã cã aþi blocat-o în poziþia doritã.Reglare în înãlþime. – pentru coborâre: menþinând apãsat pe B deplasaþi inelul reglabil A. B . Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat. 8. ºi nu gâtul. C .Reglare longitudinalã. 6 fig. CENTURI DE SIGURANÞÃ Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat.

9 P4E02766 fig.Pentru protecþie maximã. Nu utilizaþi centura cu scaunul înclinat. P4E02767 Reglarea se va face numai cu vehiculul staþionat! fig. 9.volan deblocat Poziþia 2 . 10 În poziþia 1 = semnalizare dreapta În poziþia 2 = semnalizare stânga Trasã cãtre volan = semnal luminos Trasã cãtre volan. folosiþi maneta A-fig. 10 14 . sprijiniþi bine spatele ºi legaþi centura pentru a avea contact perfect pe bust ºi bazin.volan blocat. Poziþia 1 . Manetã în poziþia O = lumini stinse Manetã în poziþia 6 = lumini de poziþie Manetã în poziþia 2 = lumini de întâlnire Cu maneta în poziþia 2 înspre planºa de bord = lumini de drum. reglaþi spãtarul drept. cu cheia extrasã sau în poziþia STOP = funcþia "follow me home". MANETELE VOLANULUI MANETA STÂNGÃ fig. VOLANUL Pentru a-i regla înclinarea (acolo unde este prevãzutã).

Apãsare lungã.MANETA DREAPTA fig. 12 Apãsare scurtã. Reglare electricã: acþionaþi butoanele de comandã fig. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. OGLINZI RETROVIZOARE AVERTISMENT Suprafaþa oglinzii dreapta este parabolicã ºi deformeazã câmpul vizual. dacã sunteþi în meniul Set up trebuie sã ieºiþi pentru ca. Dimensiunea imaginii rezultatã poate da impresia cã obiectul vizualizat este mai departe decât în realitate. Reglare manualã: din interiorul autovehiculului. 13 15 .pentru orientare în cele patru sensuri B . apoi prin intermediul butonului Trip sã puteþi vizualiza informaþiile Trip Computer. 12 P4E02780 fig. 14: A . maxim 2 secunde: vizualizeazã informaþiile furnizate de Trip Computer.pentru selectarea oglinzii (dreapta sau stânga). acþionaþi maneta A-fig. 13.11 În poziþia 0 = ºtergãtor de parbriz oprit În poziþia 1 = ºtergere intermitentã În poziþia 2 = ºtergere continuã lentã În poziþia 3 = ºtergere continuã rapidã În poziþia 4 = ºtergere continuã rapidã (cu revenire automatã) Apropiere de volan = spãlarea parbrizului Buton TRIP fig. cel puþin 2 secunde: anularea tuturor informaþiilor furnizate de Trip Computer. 11 P4E02768 fig. P4E02115 fig.

P4E02116 P4E02769 fig.Dacã oglinda vã împiedicã sã treceþi printr-un spaþiu strâmt. ªoferul este obligat sã respecte regulile de circulaþie.Cursor recirculare aer. 15 A . 17. AVERTISMENT Pentru o eficienþã maximã a dezaburirii parbrizului ºi geamurilor laterale.Reglare temperaturã.Cursor vitezã ventilator. 15 fig. LUMINILE DE AVARIE Pentru a le aprinde. apãsaþi din nou butonul. ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA COMENZI fig. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de codul rutier din þara în care vã aflaþi. apãsaþi butonul A-fig. C .Reglare temperaturã. 16 16 P4E02770 . AER CONDIÞIONAT MANUAL COMENZI fig. 16 A . D . B .Distribuire aer. o puteþi rabata din poziþia 1 în poziþia 2. butonul C în poziþia 4 ºi închideþi aeratoarele centrale.Distribuire aer. B . D . C .Cursor vitezã ventilator. 14 fig. rotiþi butonul D în poziþia -.Cursor recirculare aer. Pentru a le stinge.

BUTOANE DE COMANDÃ Butoane fig. A . în timpul acþionãrii. scoateþi întotdeauna cheia din contact. P4E02835 fig. P4E02771 GEAMURI ELECTRICE GEAMURI ELECTRICE ANTERIOARE Apãsaþi butonul fig. acestea sã producã rãnirea celor din vehicul. 19 pentru a coborî geamul. C . 20. În primul rând. Când coborâþi. 19 17 .buton pentru geam anterior dreapta. Trageþi butonul pentru a-l ridica. B . B .Întrerupãtor pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice.Proiectoare ceaþã (unde sunt prevãzute). P4E02772 Folosirea improprie a geamurilor electrice poate constitui un pericol. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL Pentru coborârea/ridicarea geamului.Stopuri de ceaþã. pentru acþionarea geamului respectiv. A . Când folosiþi una din aceste funcþii pe tabloul de bord se va aprinde martorul relativ. 17 fig. folosiþi manivela de comandã A-fig. pentru a evita ca prin acþionarea din neatenþie a geamurilor. 18 Pentru activarea proiectoarelor de ceaþã (unde sunt prevãzute) ºi a stopurilor de ceaþã: maneta stângã trebuie sã fie în poziþia 6 sau 2. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism.buton pentru geam anterior stânga. 18 fig. Pe panoul portierei pasagerului faþã existã un buton.

23 în locaºul B al capotei. 21 P4E02773 fig. Deschidere din interior: ridicaþi maneta A-fig. 22. 22 fig. fig. În funcþie de model. 20 fig.. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! EXTINDEREA PORTBAGAJULUI Pentru rabatarea banchetei vezi capitolul corespunzãtor din "Cunoaºterea autovehiculului". maneta A poate avea diferite forme. 23 18 P4E02125 .Verificaþi dacã s-a blocat. apoi lãsaþi-o sã cadã.PORTBAGAJUL Deschidere din exterior: folosiþi cheia de contact. P4E02122 CAPOTA Pentru a o deschide: trageþi de maneta A-fig. coborâþi încet capota pânã la aproximativ 20 cm de poziþia închis. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! P4E02123 Pentru a o închide: îndepãrtaþi tija A din locaºul B ºi readuceþi-o în dispozitivul de blocare. Maneta B (unde este prevãzutã) serveºte la deblocarea buºonului rezervorului de combustibil. 21 (unde este prevãzutã). Apãsaþi apoi maneta B ºi ridicaþi capota. Introduceþi capãtul tijei A-fig.

– din interior. rotiþi cheia într-una dintre încuietoarele uneia dintre portierele interioare. LA STAÞIA DE ALIMENTARE Alimentaþi numai cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (R. Realimentaþi pe cât posibil înainte ca indicatorul sã indice limita de rezervã.PORTIERELE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ Pentru închiderea/deschiderea simultanã a portierelor: – din exterior.poziþie închis Trageþi mânerul pentru a deschide. 25 P4E02127 fig.poziþie deschis 2 .O. Funcþionarea fãrã rezervã de combustibil poate cauza alimentarea neregulatã care conduce la afectarea sistemului de evacuare ºi a catalizatorului. Mânere portierelor posterioare se folosesc doar pentru închiderea/deschiderea portierelor cãrora corespund.N. 26 19 . 25. Închiderea necorespunzãtoare a portierei poate provoca aprinderea martorului pe tabloul de bord. fig. 1 . 24 P4E02126 fig. sau trageþi (pentru deblocare). 24. unul dintre mânerele portierelor anterioare A-fig. P4E02775 fig. Deschiderea/închiderea portierelor se poate face ºi prin acþionarea telecomenzii. apãsaþi (pentru blocare).) 95 sau mai mare. cu portierele închise.

La anumite versiuni. Un catalizator ineficient poate cauza emiterea de produse poluante cu consecinþe asupra mediului. veþi cauza un defect ireparabil catalizatorului. accesul la buºonul rezervorului se poate face numai deblocându-l prin acþionarea manetei A-fig. nici în caz de urgenþã. P4E02169 fig. 27.Nu introduceþi în rezervor. nici cea mai micã. aflatã pe partea lateralã a scaunului ºoferului. 27 20 . cantitate de benzinã cu plumb.

............CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI lat comod la bordul noului dvs....................................................................................................................... 24 DISPOZITIV DE PORNIRE ..................................................... 109 MANETE .................................. 121 CAPOTÃ .................................. Veþi putea recunoaºte imediat pãrþile descrise în acest manual ºi puteþi verifica “direct” în timp ce citiþi............................................................................................................... 124 SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ ............................................................ 26 REGLÃRI PERSONALIZATE.... 80 SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT........ 136 21 .. insta- DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL............... pe scurt.................................. 115 SISTEMUL FIAT CODE ........................................................ 22 TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR ......... Veþi aprofunda...................... 40 INSTRUMENTE DE BORD...... 106 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE ...................................................................... 36 SISTEM DE PRETENSIONARE................................................... Când veþi porni apoi în trafic veþi descoperi multe alte surprize plãcute.... 30 TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ .. 126 AIRBAG-uri .................. 44 MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE .............................. cunoaºterea Fiat-ului Albea................... 42 PORTIERE .......................................................................... 107 SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ ................. 125 ABS ..................... Vã recomandãm sã citiþi cu atenþie acest capitol............................................................. 119 PORTBAGAJ .......................... Fiat Albea............................ 114 ACCESORII INTERIOARE ............ cu dispozitivele ºi comenzile sale.......................................... 111 COMENZI .............................. 129 LA STAÞIA DE ALIMENTARE .................................................. 27 CENTURILE DE SIGURANÞÃ........ 133 PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ....................

1 O datã cu vehiculul.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. Cheia B (cu telecomandã încorporatã) are aceleaºi funcþii ca ºi cheia A. CHEILE fig. – dezactiva airbag-ul pasager. Ea va: – porni motorul. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. – închide/deschide portbagajul. 1 22 P4E02836 . Cheia A este cea folositã în mod curent. atunci când vehiculul este dotat cu o astfel de cheie. Semnalul respectiv este. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere centralizatã a portierelor. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). fig. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. – închide/deschide portierele. – închide/deschide clapeta buºonului de combustibil (unde este prevãzut).

OPERARE De fiecare datã când cheia de contact este scoasã din poziþia STOP sau PARK. datoritã unei cãderi de tensiune). Este bine sã aveþi numãrul de cod electronic scris pe cardul CODE în eventualitatea în care va trebui sã efectuaþi o pornire de urgenþã. 2 care conþine: A . întoarceþi cheia la STOP ºi apoi la MAR. Din motive de siguranþã. martorul de avertizare Y de pe tabloul de bord va clipi scurt: înseamnã cã sistemul de protecþie a recunoscut codul cheii ºi a dezactivat imobilizarea motorului. Rãsuciþi cheia în poziþia AVV pentru a porni. fig. tot timpul ºi sã riscaþi sã-l pierdeþi. (ex. încercaþi ºi cu celelalte chei primite.O datã cu cheile. sistemul de protecþie va imobiliza automat motorul. Când vehiculul se deplaseazã ºi cheia este în poziþia MAR: 1) dacã martorul Y se aprinde în timp ce vehiculul se deplaseazã. C . cardul CODE nu este duplicabil. Dacã totuºi nu puteþi porni motorul folosiþi procedura de pornire de urgenþã (consultaþi capitolul "În caz de urgenþã") ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. În acest caz. aceasta înseamnã cã sistemul face un autotest. 2) dacã martorul de avertizare Y (împreunã cu martorul U) rãmâne aprins. Cardul CODE trebuie pãstrat într-un loc sigur. deci vã rugãm sã vã notaþi numãrul pentru a nu avea cardul asupra dvs. atunci când vehiculul este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. B . 2 P4E01369 23 . Pentru a porni motorul când cheia este în poziþia MAR: 1) dacã este recunoscut codul. Dacã motorul rãmâne imobilizat. codul nu a fost recunoscut.locurile pentru poziþionarea etichetelor autoadezive ale telecomenzilor. vã este oferit ºi cardul CODE fig.codul mecanic ce va fi furnizat Reprezentanþei Fiat atunci când comandaþi un duplicat al cheii.codul electronic pentru pornirea de urgenþã (vezi capitolul "Pornire de urgenþã în secþiunea " În caz de urgenþã "). 2) dacã martorul Y clipeºte înseamnã cã vehiculul nu este protejat de cãtre imobilizatorul de motor. Contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat pentru memorarea codurilor cheilor în memorie.

CHEI DUPLICATE Când este nevoie de chei adiþionale mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. toate cheile primite ºi cardul CODE. Apãsaþi butonul A-fig.Componentele electronice ale cheii pot fi afectate dacã cheia suferã lovituri puternice. Apãsaþi butonul A pentru a acþiona sistemul. 3 24 . Este posibil sã vi se cearã sã demonstraþi cã vehiculul vã aparþine. TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR Telecomanda este încorporatã în cheia de contact ºi funcþioneazã prin emiterea unui semnal radio. Lumina plafonierã ºi cea de citire a hãrþilor se vor aprinde pentru intervalul de timp stabilit dinainte atunci când portierele sunt deschise cu telecomandã (unde este prevãzutã). având asupra dvs. Ledul B va clipi în timp ce transmiþãtorul trimite codul la receptor. 3 pentru a închide ºi deschide portierele. Codurile oricãror chei care nu sunt disponibile la noua procedurã de memorare. vor fi ºterse din memorie pentru a împiedica folosirea cheilor pierdute sau furate la pornirea motorului. P4E02838 Toate cheile ºi cardul CODE trebuie sã fie înmânate noului proprietar la vânzarea vehiculului. Acolo vi se vor memora vechile ºi noile chei (pânã la 8) în sistem. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus în memoria unitãþii de control a sistemului. fig.

introduceþi noile baterii B respectând polaritatea ºi închideþi capacul de plastic. Aruncaþi-le în containere speciale dupã cum specificã legile în vigoare sau duceþi-le în acest scop la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat.Omologãri oficiale Potrivit legislaþiei în vigoare în fiecare þarã referitor la echipamentele de radio frecvenþã. vã rugãm sã þineþi cont de faptul cã: – numãrul de omologare este imprimat pe componente. fig. Înlocuiþi bateriile (cu alte baterii de acelaºi tip) dupã cum urmeazã: deschideþi capacul de plastic inserând o ºurubelniþã în A-fig. CERERE PENTRU TELECOMENZI ADIÞIONALE Receptorul poate recunoaºte pânã la 8 telecomenzi. 4. toate cheile primite ºi cardul CODE. 4 P4E02839 25 . ÎNLOCUIREA BATERIILOR Dacã atunci când apãsaþi butonul de deschidere. ledul cheii se aprinde doar o datã. trebuie sã schimbaþi bateria cu una nouã. mergeþi la o Reprezentanþã Fiat luând cu dvs. Bateriile uzate polueazã mediul înconjurãtor. Dacã aveþi nevoie de telecomenzi suplimentare. pentru pieþele în care se cere acest lucru.

5: – STOP: motor oprit. apelaþi la o Reprezentanþã Fiat pentru a vã asigura cã funcþioneazã corespunzãtor înainte sã începeþi sã conduceþi din nou. Toate dispozitivele electrice pot funcþiona. Deblocarea: rotiþi uºor volanul în timp ce poziþionaþi cheia în poziþia MAR. 5 26 . coloana de direcþie se blocheazã. Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în vehicul. Acelaºi lucru se întâmplã când autovehiculul este remorcat. coloana de direcþie se blocheazã. cheia poate fi scoasã din contact. închidere centralizatã portiere.: radio. etc. Volanul se va bloca automat imediat ce încercaþi sã îl miºcaþi. Amintiþi-vã sã trageþi frâna de mânã cuplaþi treapta 1 ºi lãsaþi roþile virate iar dacã autovehiculul este oprit în pantã cuplaþi treapta de mers înapoi. BLOCAREA COLOANEI DE DIRECÞIE Blocarea: când cheia este în poziþia STOP sau PARK. apãsaþi butonul A. – PARK: motor oprit. scoateþi întotdeauna cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentalã de cãtre ceilalþi pasageri. Nu scoateþi niciodatã cheia din contact când autovehiculul se deplaseazã.DISPOZITIV DE PORNIRE Cheia poate fi rotitã în 4 poziþii fig. Pentru a roti cheia în poziþia PARK.: cineva a încercat sã fure vehiculul). – MAR: poziþia de deplasare. P4E02832 Dacã contactul este deteriorat (de ex. fig. – AVV: pornirea motorului. cheia poate fi scoasã din contact. Unele dispozitive electrice (ex. lumini parcare aprinse. Când coborâþi din vehicul. scoateþi cheia ºi rotiþi volanul pânã se blocheazã.) pot funcþiona.

Dacã scaunul nu este bine fixat.REGLÃRI PERSONALIZATE Orice reglare se face numai cu vehiculul staþionat. 6 fig. încercând sã-l mutaþi în faþã sau spate. Reglarea înclinãrii spãtarului Rãsuciþi rotiþa B pânã veþi obþine înclinarea doritã. În poziþia de condus mâinile trebuie sã se sprijine pe volan uºor îndoite. se poate miºca brusc ºi poate avea consecinþe periculoase. 6-7 Reglarea longitudinalã Ridicaþi maneta A ºi miºcaþi scaunul în faþã sau în spate. Reglarea în înãlþime Aceastã funcþie existã doar pentru scaunul ºoferului. Ridicaþi sau lãsaþi maneta telescopicã D-fig. puteþi deteriora dispozitivele de siguranþã. Nu demontaþi scaunele pentru operaþii de reparaþii sau întreþinere. Neefectuându-le corect. O datã ce aþi eliberat maneta. 7 mutaþi-o în sus sau în jos pentru obþinerea înãlþimii dorite. 7 27 P4E02412 . Aceste operaþii se fac doar la o Reprezentanþã Fiat. SCAUNE ANTERIOARE fig. P4E02834 fig. verificaþi dacã scaunul este bine fixat în ºine.

9 Tetierele posterioare sunt reglabile în înãlþime. 10 Reglarea trebuie efectuatã doar cu vehiculul staþionat. 3) duceþi maneta pânã în poziþia 2 pentru a bloca volanul. asiguraþi-vã cã tetierele sunt bine fixate. 8 Pentru o mai bunã protecþie. apãsaþi butoanele A ºi scoateþi-le în sus. AVERTISMENT Pentru a cãlãtori în siguranþã. Pentru reglare: ridicaþi sau coborâþi tetiera pânã se ajunge la înãlþimea doritã. 9 fig. P4E02109 P4E02473 fig. Scaunele spate fig.TETIERELE Scaunele anterioare fig. Volanul este reglabil pe înãlþime: 1) trageþi maneta A pe poziþia 1. Pentru a demonta tetierele: ridicaþile pânã la nivelul maxim. Atenþie. tetierele sunt reglabile în înãlþime ºi se blocheazã automat în poziþia doritã. VOLANUL fig. 10 28 P4E02766 . Numai în aceastã poziþie vor putea asigura o protecþie eficientã. 2) reglaþi poziþia volanului. tetierele trebuie reglate pentru a sprijini capul ºi nu gâtul. 8 fig.

P4E02115 P4E02116 fig. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. 13 29 . P4E01375 OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Cu reglare manualã fig. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. 11 Este reglabilã. 2) poziþie normalã. folosiþi cele patru sensuri ale comutatorului A de pe portiera ºoferului.13 Oglinzile pot fi reglate electric doar când cheia este în poziþia MAR. OGLINDA RETROVIZOARE INTERIOARÃ fig. 11 fig.Nu þineþi virat la maxim de cursã mai mult de 15 secunde întrucât servodirecþia va emite un zgomot ºi se pot produce daune dispozitivului.12 Din interior. Pentru a regla oglinda. Este prevãzutã cu un dispozitiv de siguranþã ce desprinde oglinda în caz de accident . Cu reglare electricã fig. Vã sfãtuim ca aceste reglaje sã fie fãcute cu vehiculul staþionat ºi frâna de mânã trasã. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. Prin mutarea manetei A puteþi obþine: 1) poziþie antiorbire. Butonul B selecteazã oglinda (stângã sau dreaptã) pe care o reglaþi. puteþi regla fiecare oglindã prin maneta A. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. 12 fig.

CENTURILE DE SIGURANÞÃ FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ (pentru locurile anterioare ºi posterioare laterale) fig. fig. Ghidaþi centura cu mâna pentru a preveni rãsucirea. când autovehiculul frâneazã brusc. Nu folosiþi centura cu scaunul rabatat. apoi reluaþi operaþia fãrã a forþa. P4E02134 Extremitatea stângã a oglinzii ºoferului este sfericã ºi deformeazã câmpul vizual lateral. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. centura se adapteazã automat formei corpului pasagerului permiþând pãstrarea libertãþii de miºcare. 14 30 . dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. Dimensiunea imaginii reflectate este redusã. introduceþi reperul A în locaºul B pânã la auzirea unui clic de fixare.În timpul deplasãrii. Mecanismul de blocare împiedicã rularea centurii când este trasã puternic. Nu apãsaþi niciodatã butonul C în timpul deplasãrii. dacã aceasta se blocheazã. eliberaþi-o pentru un timp scurt. Pentru siguranþã maximã. dimensiunea imaginii reflectate este redusã. staþi bine sprijinit ºi asiguraþi-vã cã centura trece peste piept ºi bazin. La încercarea de a fixa centura. Pentru a elibera centura apãsaþi butonul C. Datoritã mecanismului retractabil. În consecinþã. oglinzile trebuie sã stea în poziþia 1. Suprafaþa oglinzii retrovizoare din partea dreaptã este parabolicã ºi mãreºte câmpul vizual. sau în cazul deplasãrii cu vitezã mare în curbe. 14 Pentru fixarea centurii. þineþi spãtarul scaunului drept.

cu butonul B neacþionat.REGLAREA ÎN ÎNÃLÞIME A CENTURILOR DE SIGURANÞÃ fig. Pentru acest lucru. Reglarea în înãlþime se poate face în 4 poziþii diferite. 15 P4E02303 31 . Pentru înãlþare Ridicaþi inelul reglabil A în poziþia doritã. asiguraþi-vã cã. Dupã ce aþi efectuat reglarea. miºcaþi inelul reglabil A fãrã a mai apãsa pe B pentru a verifica dacã s-a blocat. Aceastã precauþie reduce riscul de rãnire în caz de coliziune. Reglare în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie efectuatã doar când vehiculul staþioneazã. fig. Dupã obþinerea poziþiei dorite. trãgând concomitent de inelul reglabil A în poziþia doritã. cursorul în care este fixat inelul este bine blocat în una din poziþiile stabile. exercitaþi o forþã mai mare pentru a permite ancorei sã se fixeze. 15 Reglarea în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie întotdeauna fãcutã pentru a se adapta corpului pasagerilor. Centura este reglatã corect atunci când trece peste jumãtatea dintre umãr ºi gât. Pentru coborâre Apãsaþi butonul B.

dupã rabatarea banchetei. scoateþi centura A-fig. 17. se recomandã prinderea acestora conform celor evidenþiate în fig. prindeþi catarama în locaºul respectiv A-fig. Pentru a elibera centura: – Apãsaþi butonul C – fig. 16 fig. 16. 18 fig. Pentru a folosi centura: – Prindeþi catarama A-fig. 19 32 . 16 este autorulantã A-fig. P4E02716 fig. 19 cu ajutorul butonului C-fig. elementele de prindere ale centurilor laterale sunt incompatibile cu cataramele centurilor centrale. Pentru a evita fixãri greºite.CENTURÃ DE SIGURANÞÃ POSTERIOARÃ CENTRALÃ Centura posterioarã centralã B-fig. 19. 19 din locaºul respectiv B-fig. 19 ºi. Dacã centurile nu sunt folosite. AVERTISMENT În cazul rabatãrii banchetei. înainte de a efectua operaþia. 17. 17 în locaºul corespunzãtor B-fig. 18 localizat pe capacul mobil al portbagajului. 17 P4E02714 P4E02715 P4E02709 fig.

sã nu loveascã ºi sã nu se deterioreze. 20 indicã fixarea corectã a centurilor de siguranþã posterioare. 20 fig. 21 indicã fixarea incorectã a centurilor de siguranþã posterioare. 19. Schema reprezentatã în fig. P4E02717 fig. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate astfel încât sã nu împiedice alinierea spãtarului.Dupã ce aþi efectuat rabatarea. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia din fig. Respectaþi cu stricteþe schema din fig. 21 33 P4E02718 . AVERTISMENT Înainte de repoziþionarea banchetei. 20 pentru a evita erorile. Schema reprezentatã în fig.

Secþiunea de sus trebuie sã treacã peste umãr ºi piept în diagonalã. 22 34 . Partea de jos trebuie sã treacã peste bazin ºi nu peste abdomen. 18. Dacã centura a fost supusã unui efort mare. P4E01377 Centura nu trebuie rãsucitã ºi trebuie sã vã asiguraþi cã aderã bine pe corpul pasagerului. ºi pentru locurile anterioare ºi pentru cele posterioare. se poate sã-ºi fi pierdut rezistenþa. Folosiþi locurile laterale ce sunt echipate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. fig. pasagerii de pe bancheta posterioarã ce nu poartã centuri de siguranþã reprezintã un pericol pentru pasagerii de pe locurile anterioare. De fapt.) care împiedicã centura sã stea fixatã pe corp. pentru a evita riscul de alunecare în faþã fig. trebuie sã fie schimbatã complet împreunã cu ancorele. Nu fixaþi nici un scaun pentru copii pe locul central de pe bancheta posterioarã deoarece este echipat cu centurã de siguranþã cu prindere în 2 puncte.Trebuie reþinut cã în cazul unei coliziuni violente. INSTRUCÞIUNI GENERALE PENTRU FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ ªoferul trebuie sã respecte (ºi sã facã astfel încât pasagerii sã respecte) toate regulile locale privind obligativitatea ºi modalitatea de folosire a centurilor de siguranþã. Folosiþi întotdeauna centurile. ºuruburile ancorelor ºi sistemul de pretensionare. riscul de leziuni grave sau moarte creºte în cazul unui accident violent. chiar dacã centura nu are defecte vizibile. Nu folosiþi alte dispozitive (clipsuri etc. spre exemplu dupã un accident. Prin nepurtarea centurilor de siguranþã.

Fiecare centurã de siguranþã trebuie folositã de o singurã persoanã. Nu cãlãtoriþi cu un copil în braþe cu o singurã centurã de protecþie pentru amândoi fig. 23. Nu interpuneþi alte obiecte între corp ºi centurã.

Centurile trebuie purtate ºi de femeile însãrcinate: riscul rãnirii în caz de accident este mult mai mare pentru ele ºi copilul lor dacã nu au centura. Bineînþeles trebuie sã-ºi poziþioneze partea inferioarã a centurii foarte jos astfel încât sã treacã sub abdomen fig. 24.

CUM SÃ PÃSTRAÞI CENTURILE EFICIENTE ÎN PERMANENÞÃ 1) Când purtaþi centuri, asiguraþi-vã cã nu sunt rãsucite ºi cã sunt libere. Ele trebuie sã se miºte uºor, fãrã impedimente. 2) Dupã un accident grav, înlocuiþi centura care s-a purtat în timpul accidentului, chiar dacã nu pare distrusã. 3) Când curãþaþi centurile, spãlaþi-le cu mâna cu apã ºi sãpun neutru, clãtiþi ºi lãsaþi sã se usuce la umbrã. Nu folosiþi detergenþi puternici, clor, coloranþi sau alte substanþe chimice care pot slãbi fibrele.

PERICOL GRAV: La modelele echipate cu airbag pasager, nu se monteazã scaune pentru copii pe locul respectiv.
AI

RBAG

fig. 23

P4E01378

fig. 24

P4E01379

4) Nu lãsaþi mecanismele de rulare sã se ude: sunt garantate sã funcþioneze numai dacã sunt uscate.

35

TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ
PERICOL GRAV: Nu plasaþi niciodatã scaunul de copil pe locul din faþã, întrucât declanºarea airbag-ului ar putea cauza rãni grave sau chiar moartea. Vã recomandãm sã transportaþi întotdeauna copiii pe locul din spate, aceasta fiind poziþia cu cea mai mare protecþie în cazul unui accident. În orice caz, scaunele speciale pentru copii nu trebuie niciodatã fixate
AI
RBAG

pe locul din faþã la vehiculele prevãzute cu airbag pasager fiindcã, indiferent de gradul de gravitate al coliziunilor, declanºarea airbag-ului poate cauza rãni grave sau chiar moartea. Copiii pot sta pe locul din faþã în vehiculele la care airbag-urile pot fi dezactivate. În acest caz, este absolut necesar sã verificaþi dacã martorul F luminos este aprins pe tabloul bord pentru a vã asigura cã dezactivarea a avut loc (consultaþi paragraful "Airbag” al capitolului „Dezactivare manualã airbag pasager”).

În plus, scaunul trebuie reglat cât mai în spate posibil, pentru a evita lovirea copilului de planºa de bord. Pentru protecþie optimã în caz de accident toþi pasagerii trebuie sã fie aºezaþi pe scaune ºi asiguraþi de sistemele de reþinere. Acest lucru este ºi mai important pentru copii pentru cã la ei capul este mai mare ºi mai greu în comparaþie cu restul corpului, în timp ce muºchii ºi structura osoasã nu sunt complet dezvoltate. De aceea, sistemele de reþinere sunt necesare ºi diferite de cele pentru adulþi.
P4E00197

fig. 25

36

Rezultatele testelor efectuate asupra sistemelor de reþinere pentru copii sunt conþinute în Standardele Europene ECE-R44. Acest standard impune folosirea sistemelor de protecþie clasificate pe 5 grupe: Grupa 0 pânã la 10 kg greutate Grupa 0+ pânã la 13 kg greutate Grupa 1 9-18 kg greutate Grupa 2 15-25 kg greutate Grupa 3 22-36 kg greutate Grupele se pot suprapune ºi este posibil sã gãsiþi dispozitive care acoperã mai mult de o grupã fig. 25. Toate sistemele de reþinere trebuie sã aibã înscrise datele legate de autorizarea lor, împreunã cu marca de control, pe o etichetã bine fixatã care nu trebuie niciodatã înlãturatã. Copiii cu mai mult de 1.50 m ºi o greutate de 36 kg în înãlþime sunt consideraþi adulþi ºi poartã centuri normale. Gama Lineaccessori Fiat oferã scaune speciale pentru copiii din fiecare grupã de greutate, pe care vi le recomandãm deoarece au fost concepute ºi experimentate special pentru vehiculele Fiat.

GRUPA 0 ºi 0+ Copiii care au pânã în 13 kg trebuie transportaþi cu faþa în direcþia inversã mersului, pe un scaun special (leagãn) care sã le sprijine capul, dar sã nu exercite presiune pe gât în cazul unei decelerãri bruºte. Leagãnul trebuie sã fie reþinut de centura de siguranþã ca în fig. 26 ºi, la rândul sãu, trebuie sã reþinã copilul cu centurile lui. Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00198

GRUPA 1 Copiii cu greutate între 9 ºi 18 kg pot fi transportaþi pe locul din faþã în scaune prevãzute cu tãblie capitonatã protectoare fig. 27, prin care sã poatã fi trecutã centura de siguranþã a vehiculului, astfel încât sã reþinã atât scaunul cât ºi copilul.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00199

fig. 26

fig. 27

37

Existã scaune destinate atât grupei 0 cât ºi grupei 1 cu ancorare în spate pentru a fi fixate de centurile vehiculului ºi cu propriile lor centuri de siguranþã pentru copil. Datoritã mãrimii, pot fi periculoase dacã nu sunt instalate corespunzãtor (spre exemplu, dacã sunt fixate de centurile de siguranþã ale vehiculului prin interpunerea unei perne). Respectaþi instrucþiunile pentru instalare.

GRUPA 2 Copiii care au între 15 ºi 25 kg pot purta centurile de siguranþã ale vehiculului. Scaunul are rolul de a poziþiona copilul corect astfel încât diagonala sã treacã peste pieptul copilului (nu peste gât) ºi partea orizontalã pe ºolduri ºi nu pe abdomen fig. 28.

GRUPA 3 Copiii cu greutate între 22 ºi 36 kg nu mai necesitã un sprijin pentru a li se poziþiona spatele în funcþie de spãtarul scaunului. Fig. 29 aratã cum trebuie sã stea copilul pe scaunul din spate. Copiii mai înalþi de 1.50 m pot purta centuri la fel ca adulþii.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00200 P4E00201

fig. 28

fig. 29

38

25 kg 22 .36 kg U U U U Pasager posterior lateral U U U U Pasager posterior central L L L L Legendã: U = compatibil cu categoria Universalã a sistemelor de reþinere pentru copii conform standardelor europene ECE-R44 pentru grupurile specificate. L = pe locul central al banchetei poate fi montat un scaun din Lineaccessori Fiat. SCAUN Grupa Grupa 0.RESPECTAREA STANDARDELOR PRIVIND FOLOSIREA SCAUNELOR DE COPII PE SCAUNUL PASAGER Fiat Albea se supune Directivei 2000/3/CE ce reglementeazã montarea scaunelor pentru copii pe diferite scaune ale vehiculului. 0+ Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Greutate Pasager anterior Pânã la 13 kg 9 .18 kg 15 . 39 .

dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. pe pãrþile laterale. SISTEM DE PRETENSIONARE Pentru a creºte eficienþa centurilor de siguranþã anterioare. deoarece aceasta este cea mai protejatã poziþie. Aceste instrucþiuni trebuie furnizate de fabricant. centura nu poate fi rulatã înapoi în carcasã chiar dacã este ghidatã manual. trãgând uºor de ea. 10) Înlocuiþi sistemul de protecþie dacã s-a produs un accident. O cantitate micã de fum poate fi emisã o datã cu declanºarea lor. 40 . verificaþi întotdeauna. Acest sistem "simte" prin intermediul unui senzor cã un accident violent este în curs de desfãºurare ºi ruleazã centura înapoi în carcasã câþiva centimetri. nu lãsaþi copilul sã stea incorect ºi nu daþi drumul centurilor. Fiat Albea este echipat cu dispozitiv de pretensionare (unde sunt prevãzute). 6) Fiecare sistem de siguranþã este destinat unui singur pasager copil: nu transportaþi doi copii în acelaºi timp. copii nu trebuie plasaþi pe scaunul anterior. Acest fum nu este toxic sau inflamabil. Nimeni. Centura care a activat dispozitivul de pretensionare se blocheazã pentru a semnala intervenþia. 8) Când cãlãtoriþi. 9) Pasagerii nu trebuie sã transporte copiii în braþe. Nu folosiþi sistemul fãrã instrucþiuni 5) Verificaþi întotdeauna dacã centura de scaun este bine întinsã. În acest caz se asigurã contactul perfect al centurii la cel care o poartã.Pentru a însuma precauþiile de siguranþã pentru transportul copiilor: 1) Locul recomandat pentru instalarea scaunului copilului este pe banchetã. 7) Verificaþi întotdeauna ca centurile sã nu strângã gâtul copilului. nu poate proteja un copil în momentul unui accident cu aceeaºi eficienþã pe care o conferã un sistem special destinat acestui scop. oricât de puternic. 3) Dacã airbag-ul pasagerului este dezactivat. 4) Þineþi cont de instrucþiunile pentru protecþie care trebuie sã însoþeascã sistemul de protecþie a copilului. 2) La modelele echipate cu airbag pasager. înaintea începerii acþiunii de reþinere. ca martorul luminos F de pe tabloul de bord sã fie aprins permanent pentru a semnala dezactivarea.

este imperativã înlocuirea acestuia Pentru a obþine cel mai înalt grad de protecþie de la sistemul de pretensionare purtaþi centura lipitã pe corp Limitator de sarcinã Acest dispozitiv. îi va afecta negativ eficienþã. Orice modificare de la starea lui iniþialã. Orice intervenþie trebuie efectuatã de personalul calificat al Reprezentanþei Fiat. Intervenþiile care implicã ºocuri. Este absolut interzisã demon-tarea ºi orice intervenþie asupra oricãrei componente a sistemului. sistemul trebuie înlocuit într-un service autorizat Fiat. Dacã. Contactaþi o Reprezentanþã FIAT pentru intervenþie. vibraþii sau încãlzire localã (de peste 100°C timp de maxim 6 ore) în zona din jurul senzorilor pot avea drept urmare declanºarea sau deteriorarea mecanismului. Vibraþiile cauzate de suprafeþele neregulate de drum sau de obstacolele joase cum ar fi bordurile etc.) sistemul a fost afectat de apã sau noroi. Dispozitivele de pretensionare nu necesitã nici un fel de curãþare sau ungere. nu au nici un efect asupra senzorilor. Dupã o coliziune care a determinat folosirea pretensionãrii. inundaþii. în urma unor fenomene naturale (furtuni. 41 .Sistemul de pretensionare nu necesitã întreþinere sau ungere. Sistemul de pretensionare se foloseºte doar o datã. încorporat în sistemul de pretensionare. permite eliminarea microºocurilor (inevitabile ºi în cazul airbag-urilor) produse în urma coliziunilor. deoarece ajutã la reducerea forþei ce se manifestã în zona umãrului ºi a pieptului în timpul acþiunii de pretensionare. Pentru a cunoaºte termenul de valabilitate se face trimitere la eticheta poziþionatã în interiorul torpedoului. îmbunãtãþind astfel protecþia. etc.

32 42 P4E02813 . 32 Acul indicã nivelul de combustibil rãmas în rezervor. ATENÞIE! Dacã acul indicã rezervor gol ºi clipeºte martorul de avertizare. Aprinderea martorului de rezervã combustibil indicã faptul cã. E .rezervor plin. au mai rãmas circa 5. P4E02811 P4E02812 fig.5÷7. 30 fig. 31 fig. 30-31 INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL Fig.INSTRUMENTE DE BORD VITEZOMETRU fig. în rezervor.rezervor gol. înseamnã cã sistemul are o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat. Nu cãlãtoriþi cu rezervorul aproape gol: eventualele goluri în alimentare distrug catalizatorul.5 litri. F .

înseamnã cã este vorba despre o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dispozitivul. Dupã câteva momente puteþi porni motorul din nou ºi accelera uºor. în mod progresiv. În acest caz. oricum în afara zonei roºii de pericol.INDICATOR TEMPERATURà LICHID RÃCIRE fig. 35 43 P4E02816 . se poate ca acul sã tindã spre secþiunea roºie. opriþi motorul ºi contactaþi Reprezentanþa Fiat. AVERTISMENT Dacã acul indicã o temperaturã joasã dar se aprinde martorul. IMPORTANT Sistemul de injecþie electronic blocheazã progresiv fluxul combustibilului cãtre motor în cazul depãºirii turaþiei maxime admise. 34 fig. P4E02815 TUROMETRU Fig. acul poate lua diverse poziþii în interiorul arcului indicatorului. opriþi motorul ºi apelaþi la o Reprezentanþã FIAT. 33-34 Aprinderea martorului indicã o temperaturã excesivã a lichidului de rãcire. 35 Dacã acul indicã zona roºie. 33 fig. Evitaþi aceastã turaþie. în concordanþã cu condiþiile de utilizare ºi posibilitãþile sistemului de autoreglare. Dacã ºi acul indicã zona roºie. P4E02814 fig. Dacã situaþia persistã chiar dupã ce aþi luat aceste mãsuri. regimul de turaþii este prea ridicat ºi puteþi distruge motorul. În condiþii normale. Acest lucru duce la pierderea puterii motorului. este mai bine sã parcaþi ºi sã opriþi motorul. Chiar ºi când mergeþi încet. dacã afarã este foarte cald.

folosindu-le în modalitatea descrisã în cele ce urmeazã. sã citiþi în întregime acest capitol. 37/a fig. 38 P4E02779 fig. În funcþie de versiuni. trebuie în primul rând sã vã familiarizaþi cu butoanele display-ului. se trece la meniul principal. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: se iese din meniul set-up confirmându-se opþiunile efectuate ºi se revine la ecranul standard. Buton MODE fig. Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: se confirmã opþiunea doritã. 37/a sau fig. 39 44 .DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL Vehiculul este echipat cu display multifuncþional. P4E02833 fig. Cantitatea ºi tipul de mesaje ce sunt vizualizate variazã în funcþie de tipul de display. 37/b fig. versiune ºi de dotãrile opþionale cu care este dotat vehiculul. descreºte (O) valoarea vizualizatã. 38 Este folosit pentru a vizualiza opþiunile meniului. 37/b. 39 Aceste butoane sunt folosite pentru a creºte (N). existã douã tipuri de display fig. P4E02778 Se recomandã. BUTOANE CONTROL DISPLAY Pentru a utiliza funcþiile pe care display-ul le furnizeazã (cu cheia în poziþia MAR). se acceseazã meniul sau se întrerupe vizualizarea mesajelor de avertizare (dacã existã). înainte de a efectua orice operaþie. P4E02777 Butoane N ºi O fig. pentru a modifica valorile vizualizate (vezi paginile urmãtoare) ºi pentru a regla sensibilitatea senzorului de luminozitate exterioarã (reglare fascicul luminos).

trebuie sã ieºiþi din meniul set-up pentru a putea apoi. vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. – Reglare luminozitate comenzi interioare E-fig. – kilometri parcurºi (totali/parþiali) B-fig. dacã sunteþi în meniul set-up. display-ul rãmâne stins.Buton TRIP fig. prin apãsarea butonului Trip. display-ul se ilumineazã pentru a putea fi vizualizate ora ºi kilometri parcurºi. fig. pe display vor fi vizualizate: Informaþii furnizate de ecranul standard Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii necesare pe timpul deplasãrii: – data A-fig. 40 Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: pentru a naviga printre informaþiile furnizate de Trip Computer. INFORMAÞII FURNIZATE DE DISPLAY Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii: – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (kilometri pânã la urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). P4E02781 P4E02780 – Informaþii furnizate de Trip Computer. – temperaturã exterioarã D-fig. 41. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: pentru a anula informaþiile furnizate de Trip Computer. Cu cheia scoasã din contact ºi portierele anterioare închise. 40 fig. 41. – Mesaje de avertizare/avarie. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. În funcþie de versiuni. 41. Cu cheia scoasã din contact. 41 45 . – ceas C-fig. la deschiderea cel puþin al unei portiere anterioare. – Meniul Set-up. – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (ziua în care trebuie efectuatã urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). 41. 41.

Activare Trip B – Activare/dezactivare (ON/OFF). Reglare sensibilitate senzor crepuscular – Reglare (pe 3 niveluri) a sensibilitãþii senzorului crepuscular.MENIUL “SET-UP” Meniul “Setup” permite efectuarea urmãtoarelor reglãri ºi/sau setãri: – SETAREA LIMITEI DE VITEZà – REGLAREA SENSIBILITÃÞII SENZORULUI CREPUSCULAR – ACTIVAREA FUNCÞIEI TRIP B – SETARE CEAS – MOD CEAS – SETARE DATà – AFIªAREA INFORMAÞIILOR AUDIO – BLOCAREA AUTOMATà A PORTIERELOR CU VEHICUL ÎN MIªCARE – UNITATE DE MÃSURà “DISTANÞÔ – UNITATE DE MÃSURà “CONSUM” – UNITATE DE MÃSURà “TEMPERATURÔ – REGLARE VOLUM BUTOANE – REGLARE VOLUM BUZZER SEMNALIZARE AVARIE/AVERTIZARE – SELECTARE “LIMBÔ – PLAN DE ÎNTREÞINERE – IEªIRE DIN MENIU Limitã de vitezã – Activare/dezactivare (ON/OFF) – Programare limitã vitezã deplasare. 46 . Setare datã – Setare an – Setare lunã – Setare zi Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. Setare ceas – Setare orã – Setare minute Mod ceas – Selectare modalitate afiºare 12 sau 24 ore. IMPORTANT Numãrul elementelor din meniu depinde de versiunea autovehiculului.

Plan de Întreþinere – Vizualizarea scadenþelor reviziilor aferente planului de întreþinere. – Dezactivare (OFF): portierele nu se blocheazã. funcþia de blocare automatã este activã în permanenþã.Afiºare informaþii audio – Activare (ON): afiºarea informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. – Dezactivare (OFF): anularea afiºãrii informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. Unitate de mãsurã “temperaturã” – Selectarea unitãþii de mãsurã: °C sau °F. l/100 km sau mpg). La versiunile dotate cu acest sistem. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. – Activare (ON): portierele de blocheazã automat atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. Blocarea automatã a portierelor cu vehicul în miºcare Activarea acestui sistem se efectueazã în funcþie de versiuni. Unitate de mãsurã “consum” – Selectarea unitãþii de mãsurã a consumului de combustibil (km/l. 47 . IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþiile radio doar dacã aparatul montat pe vehicul este original Fiat. Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare – Reglarea volumului buzzer-ului semnalizare eventuale avarii/avertizãri. Ieºire din meniu – Pentru a ieºi din meniul curent. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Reglare volum butoane – Reglarea volumului butoanelor sau eventual dezactivarea sunetului butoanelor. Unitate de mãsurã “distanþã” – Selectarea unitãþii de mãsurã vizualizatã pe kilometraj ºi a informaþiilor furnizate de Trip Computer. Selectare “Limbã” – Selectare “limbã” pentru afiºarea mesajelor pe display-ul multifuncþional. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului.

TESTUL INIÞIAL Când cheia este în poziþia MAR. Dacă pe display se vizualizează un eventual mesaj de eroare. 48 . consultaþi capitolul “Martori ºi mesaje de avertizare”. Motorul este pornit? DA Dacă nu există anomalii NU sau Vizualizare ecran standard Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Procesul dureazã câteva secunde: dacã nu sunt depistate erori. consultaţi capitolul “Martori şi mesaje de avertizare”. consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. când motorul este pornit display-ul afiºeazã mesajul “CHECK OK”. pe display se vizualizeazã mesajul “Checking”: aceasta este faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale vehiculului. Dacã sunt gãsite erori.

DESCRIEREA MENIULUI Meniul include o serie de funcþii dispuse în “mod circular”. Español Português Italiano Turco Français English Deutsch Exemplu: Anul Ziua Luna Q Q 49 . consultaþi “Accesarea meniului principal" din pagina urmãtoare. aceste butoane permit accesarea diferitelor funcþii de setare ºi reglare (vezi exemplele “Limbã” ºi “Setare datã” prezentate în cele ce urmeazã). pentru mai multe detalii. care pot fi selectate prin intermediul butoanelor N ºi O.

butonul “MODE”. IMPORTANT Mesajele vizualizate pot prezenta diferenþe în ceea ce priveºte textul informaþiei. ultima setare selecþionatã ºi neconfirmatã (cu butonul Q) nu va fi memoratã. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. de aceea operaþia trebuie repetatã. butonul “MODE” R = apãsaþi. 50 . cel puþin de secunde. IMPORTANT Dacã se acceseazã meniul ºi nu se efectueazã nici o reglare/setare în circa 60 secunde. În acest caz. este posibilã accesarea meniului principal prin apãsarea butonului Q. sistemul va ieºi automat din meniu ºi se va vizualiza ecranul anterior. Atunci când vehiculul staþioneazã poate fi accesat întregul meniu. În schema din pagina urmãtoare sunt prezentate cazurile descrise. Atunci când vehiculul se deplaseazã poate fi accesat doar meniul redus (setare “Limitã vitezã” ºi “Reglare sensibilitate senzor crepuscular”).Accesarea meniului principal Dupã “Testul iniþial”. Q = apãsaþi. mai puþin de 2 secunde. Pentru a naviga folosiþi butoanele N ºi O. Aceste diferenþe se datoreazã diferenþei dintre versiuni (unele mesaje nu sunt disponibile pentru toate pieþele).

măsură consum Unit. Luci Uscita Menu Lim. folosiþi butoanele N ºi O. şofer Unit. buzzer Vol. port. Vezi “Test iniţial” NU Q Exemplu de ecran standard Vehiculul este în mişcare? DA Lim. Unit. măsură dist. Vel. cel puţin de secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. Debloc. Selectare limbă Vol. măsură temp. Crepuscular Trip B Setare ceas Mod ceas Setare dată Blocare portiere Portbagaj indep.Accesarea meniului Prin apãsarea butonului MODE puteþi accesa meniul. butoane Plan întreţinere Ieşire din meniu Ecran complet disponibil doar cu vehicul staţionat Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” 51 . Pentru a naviga. Viteză Senz. Sens.

La unele versiuni. ºoferul va fi avertizat ºi de un semnal sonor. 52 . martorul (´) se va aprinde pe tabloul de bord împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional pentru a avertiza ºoferul.Semnalizare portiere deschise În cazul în care o portierã este deschisã în timpul deplasãrii. pentru a avertiza ºoferul. la depãºirea unei viteze de 4 km/h. pe tabloul de bord se va aprinde martorul (6) împreunã cu un mesaj vizualizat pe display-ul multifuncþional. semnalizarea avariei sistemului de iluminare se face doar prin aprinderea martorului (6). La unele versiuni. Verificare sistem iluminare În cazul unei avarii. dacã o portierã este deschisã.

cel puţin de secunde. Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 5 unităţi. activeazã automat un buzzer ºi face sã clipeascã martorul de avertizare è împreunã cu un mesaj afiºat pe display. ex: N O Vezi meniu R Q N O R Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea ON/OFF. dacã este depãºitã. Opţiunea va clipi. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. butonul “MODE” R = apăsaţi.Limitarea vitezei (Speed limit) Aceastã funcþie permite setarea unei limite a vitezei de deplasare care. Setarea se poate efectua între 30 km/h şi 250 km/h sau între 20 şi 155 mph. La predarea vehiculului aceastã funcþie este dezactivatã “OFF”. mai puţin de 2 secunde. R Q = apăsaţi. în funcţie de unitatea de măsură “distanţă” setată (vezi paragraful “Setare unitate măsură distanţă” descris în continuare. Pentru setarea limitei de vitezã. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal Q Q Q R Q Q Cu ajutorul butoanelor N/O setaţi limita de viteză dorită (în timpul setării valoarea afişată pe display va clipi). butonul “MODE” 53 .

La apãsarea butonului MODE. mesajele de pe display-ul multifuncþional se va întrerupe. Mesajele se întrerup ºi dacã viteza vehiculului scade cu 5 km/h faþã de limita de vitezã setatã. La unele versiuni.Semnalizãri la depãºirea limitei de vitezã Dacã vehiculul depãºeºte limita de vitezã. martorul de avertizare (è) se aprinde împreunã cu avertizarea sonorã ºi pe display se va afiºa: 54 . pe display-ul multifuncþional se va afiºa atât un mesaj cât ºi o avertizare sonorã.

butonul “MODE” 55 .Activare Trip B Aceastã funcþie permite. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. mai puţin de 2 secunde. durata cãlãtoriei B. la unele versiuni. cel puţin de secunde. vitezã medie B. Pentru efectuarea setãrii. ex: N O Vezi meniu Revenire la meniul principal R Q R N selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. consum B. Opţiunea va clipi. activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) funcþiei Trip B (deplasare parþialã) care afiºeazã valorile referitoare la o “misiune parþialã”: distanþã B. butonul “MODE” R = apăsaţi. Prin intermediul butoanelor N/O Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi.

butonul “MODE” R = apăsaţi. ex: N O Vezi meniu R Q R Q N O N O R R Q Q Revenire la meniul principal Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. Q = apăsaţi. cel puţin de secunde. butonul “MODE” 56 . mai puţin de 2 secunde. ex: Revenire la ecranul anterior.Setare ceas Pentru setarea ceasului (ore – minute) procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.

butonul “MODE” 57 . cel puţin de secunde. Q Q Q Q Q = apăsaţi. O Opţiunea va clipi.Modalitate ceas Aceastã funcþie se utilizeazã pentru a seta ceasul în modul 12 ore sau 24 ore. butonul “MODE” R R R = apăsaţi. Pentru reglare. mai puţin de 2 secunde. ex: N O Vezi meniu R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi modalitatea 12 ore sau 24 ore. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.

butonul “MODE” R = apăsaţi. cel puţin de secunde. Q Q Revenire la meniul principal Q = apăsaţi.Setare datã Pentru a seta data (zi – lunã – an). procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. 58 . mai puţin de 2 secunde. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. butonul “MODE”. ex: Revenire la ecranul anterior. ex: N O N O R Q R Q N O N O R Q Q R R Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate.

Afiºare informaþii audio Pe display-ul multifuncþional se pot vizualiza informaþiile referitoare la sistemul audio (frecvenþã sau mesaj RDS al postului de radio selectat). numãrul piesei. IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþii referitoare la sistemul audio doar daca sistemul este original Fiat. etc. 59 .

butonul “MODE” . Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde. ex: N O Ecran standard R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi.Blocarea automatã a portierelor cu vehiculul în miºcare Aceastã funcþie: Ì dacã este activatã (ON) blocheazã automat portierele atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. Opţiunea va clipi. Ì dacã este dezactivatã (OFF) nu blocheazã automat portierele. butonul “MODE” 60 R = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde.

butonul “MODE”. O Opţiunea va clipi. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. 61 . cel puţin de secunde.Unitate de mãsurã “distanþã” Display-ul oferã informaþii în funcþie de unitatea de mãsurã setatã (km sau mi). butonul “MODE” R = apăsaţi. trebuie sã procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: N O Videata menu R Q Revenire la meniul principal R N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (km sau mi). Pentru a selecta unitatea de mãsurã doritã. mai puţin de 2 secunde.

Unitate de mãsurã “consum” Aceastã funcþie permite setarea unitãþii de mãsurã a cantitãþii de combustibil consumat (km/l sau l/100 km) în funcþie de unitatea de mãsurã selectatã pentru distanþã (km sau mile. 62 . butonul “MODE”. mai puţin de 2 secunde. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O R Q R Revenire la ecranul anterior. vezi paragraful anterior „Unitate de mãsurã distanþã”). cel puţin de secunde. Opţiunea va clipi.R = apăsaţi. ex: Dacă aţi setat km Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită O (km sau mi). Pentru setare. butonul “MODE” . Revenire la meniul principal Q Q R Q Q R Q R Dacă aţi setat mile Q = apăsaţi.

butonul “MODE” R = apăsaţi. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. butonul “MODE” 63 . procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (°C sau °F). Opţiunea va clipi.Unitate de mãsurã “temperaturã” Pentru a selecta unitatea de mãsurã pentru temperaturã (°C sau °F). mai puţin de 2 secunde. cel puţin de secunde.

englezã. spaniolã. butonul “MODE” Revenire la meniul principal 64 .Setare „Limbã” Mesajele vizualizate pe display pot fi afiºate în mai multe limbi (italianã. Pentru a selecta limba doritã. cel puţin de secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. germanã). ex: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O Meniu principal R Q R Q Q N O N O N O N O N O Q = apăsaţi. francezã. mai puţin de 2 secunde. procedaþi dupã cum urmeazã: Revenire la ecranul anterior. portughezã.

butonul “MODE” 65 . Pentru reglare. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. butonul “MODE” R = apăsaţi. volumul la nivelul “0”. mai puţin de 2 secunde. Opţiunea va clipi. cel puţin de secunde.Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor (buzzer) ce însoþeºte eventualele mesaje de avarie/avertizare. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor O (buzzer). Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. prin intermediul butoanelor N/O. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus.

Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. butonul “MODE” R = apăsaţi.Reglare volum butoane Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor ce însoþeºte activarea diverselor butoane. ex: N O Meniu principal Revenire la meniul principal R Q R N O Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor (roger-beep). Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. volumul la nivelul “0”. prin intermediul butoanelor N/O. cel puţin de secunde. Pentru reglare. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. Opţiunea va clipi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” 66 . mai puţin de 2 secunde.

butonul “MODE” R = apăsaţi. cel puţin de secunde. Pentru consultarea informaþiilor. Opţiunea va clipi. mile (mi) O sau zile. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi vizualizarea în km. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Revenire la meniul principal Q R R Q continuare în pagina următoare Q = apăsaţi. butonul “MODE” 67 . mai puţin de 2 secunde.Plan de Întreþinere Aceastã funcþie permite vizualizarea informaþiilor privind scadenþa (în kilometri sau zile) pânã la urmãtoarea revizie.

mai puţin de 2 secunde. cel puţin de secunde. ex: continuare din pagina precedentă R Q Revenire la meniul principal Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. butonul “MODE” R = apăsaţi.Revenire la ecranul anterior. Q = apăsaţi. butonul “MODE” 68 .

Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei. Mesajul va apãrea doar cu cheia de contact în poziþia MAR.Avertizare plan de întreþinere Mesajul va apãrea atunci când kilometrajul vehiculului se apropie de numãrul de kilometri stabilit pentru întreþinere. 69 . martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. începând cu 2000 km înainte pânã la 1000 km dupã scadenþa reviziei. iar pe display-ul multifuncþional va apãrea urmãtorul mesaj: La unele versiuni. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional.

mai puţin de 2 secunde. Ieºire din meniu Meniu principal Revenire la ecranul anterior. ex: R Q = apăsaţi.Avertizare înlocuire anualã ulei motor Display-ul multifuncþional va indica perioada (zile) pânã la înlocuirea uleiului motor (vezi figura). cel puţin de secunde. La unele versiuni. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. Mesajul va putea fi vizualizat pe display timp de aproximativ 5 secunde. martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei. butonul “MODE” R = apăsaţi. butonul “MODE” 70 .

Trip Computer Informaþiile furnizate de Trip Computer sunt vizualizate conform urmãtoarei scheme: % % % % % Informaþiile furnizate de Trip B corespund unei perioade parþiale definitã prin resetarea datelor (date aduse la 0). butonul “TRIP” 71 . Trip B poate fi activat sau dezactivat din meniu. V = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde.

În cazul unei alimentãri cu combustibil se va calcula o nouã valoare a autonomiei. display-ul va afişa: La unele versiuni. mai puţin de 2 secunde. display-ul va afişa: La unele versiuni. Autonomia vehiculului este calculatã þinându-se cont de consumul mediu de carburant din ultimele 5 minute ale deplasãrii ºi de litri de combustibil existenþi în rezervor. pe display va fi afişată ultima valoare a autonomiei calculată înainte de oprirea motorului. timp de 20 secunde se va vizualiza mesajul “Autonomie llimitată” (la unele versiuni mesajul este însoţit de un semnal sonor). în kilometri sau mile. valoarea autonomiei va fi recalculată în funcţie de combustibilul consumat înainte de oprirea motorului. Atunci când autonomia este de sub 50 km. display-ul va afişa: V = apăsaţi. . ce poate fi parcursã cu cantitatea de combustibil existentã în rezervor. o viteză sub 4 km/h cu motorul pornit. La unele versiuni. butonul “TRIP” 72 Atunci când vehiculul depăşeşte din nou 4 km/h. La unele versiuni.Trip Computer – Autonomie Autonomia este funcþia ce calculeazã distanþa. display-ul va afişa: În cazul opririi vehiculului.

La unele versiuni. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. 73 . Diferenþa dintre consumul mediu ºi consumul instantaneu constã în faptul cã primul este calculat la fiecare 10 secunde în timp ce al doilea este calculat la fiecare secundã. display-ul va afişa: Trip Computer – Consum mediu Consumul mediu reprezintã media dintre distanþa parcursã de vehicul ºi cantitatea de combustibil consumatã de la începutul cãlãtoriei.Trip Computer – Distanþa parcursã La unele versiuni.

Trip Computer – Consum instantaneu La unele versiuni. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----” până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. Trip Computer – Vitezã medie La unele versiuni. 74 .

cu excepţia autonomiei si a consumului instantaneu.Trip Computer – Duratã cãlãtorie Atunci când durata călătoriei ajunge la 99:59 h. este necesară resetarea tuturor datelor Trip Computer. display-ul va afişa: 75 . La unele versiuni.

cu excepþia informaþiilor referitoare la autonomie ºi consum instantaneu. se vor reseta datele furnizate de Trip Computer.Resetarea Trip Computer Dacã þineþi apãsat butonul TRIP cel puþin 2 secunde. 76 .

Sistem FPS – Întrerupãtor inerþial Display-ul multifuncþional afiºeazã o eventualã intervenþie a întrerupãtorului inerþial. În funcþie de versiune. prin apăsarea butonului Trip cel puţin 2 secunde.Trip B dispune de o resetare independentă a datelor ce poate fi realizată. se vor afiºa urmãtoarele: sau 77 . atunci când datele sunt vizualizate pe display.

Sistemul Follow me home Dacã acest sistem este activat. se vor afiºa urmãtoarele: sau 78 . În funcþie de versiune. display-ul multifuncþional se ilumineazã timp de 10 secunde ºi se pot vizualiza kilometri totali ºi ceasul digital. se vor afiºa urmãtoarele: sau Iluminarea display-ului multifuncþional la deschiderea portierei/portierelor anterioare La deschiderea ºi închiderea portierelor anterioare. În funcþie de versiune. timp de 20 secunde pe display se va afiºa perioada pentru care sistemul este activat.

cu ajutorul butoanelor N ºi O. a display-ului multifuncþional ºi a butoanelor de comandã Aceastã funcþie.Reglarea luminozitãþii instrumentelor de bord. la ecranul standard sau la ecranul anterior prin apăsarea butoanelor MODE sau TRIP. atunci când luminile exterioare sunt aprinse permite reglarea (creºterea/descreºterea) nivelului luminozitãþii a: – tabloului de bord. – display-ului radio-ului. 79 . N O Revenire automată. – comenzilor sistemului de încãlzire/climatizare. dacã este disponibilã. după câteva secunde. Pentru efectuarea reglãrilor. – display-ului multifuncþional. procedaþi dupã cum urmeazã: Butoanele N/ O reglează nivelul luminozităţii.

Aceastã semnalizare nu trebuie consideratã exhaustivã ºi/sau o alternativã a celor menþionate în prezentul „Manual de Utilizare”. împreunã cu semnalul sonor (reglabil) ºi aprinderea martorului respectiv. acþionaþi cu grijã ºi contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. În cazul semnalãrii unei avarii se va face întotdeauna trimitere la cele menþionate în acest capitol. 80 . În paginile urmãtoare sunt descrise câteva exemple de situaþii în care un martor se poate aprinde sau poate apãrea o semnalizare de avarie/avertizare pe display-ul multifuncþional. IMPORTANT Când martorul (õ) se aprinde pe tabloul de bord. sunt însoþite. la unele versiuni. care trebuie sã fie citit cu atenþie ºi în întregime.MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE AVERTISMENTE GENERALE Semnalizãrile de avarie vizualizate pe display-ul multifuncþional. la unele versiuni pe display-ul multifuncþional. Aceste semnalizãri sunt sintetice ºi au scopul de a sugera acþiunile prompte pe care ºoferul trebuie sã le adopte când apare o defecþiune la vehicul. de mesaje specifice de avertizare.

Martorul de avertizare se aprinde când este trasã frâna de mânã. opriþi-vã imediat si contactaþi o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display x NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. verificaþi dacã este trasã frâna de mânã. Dacã martorul luminos se aprinde în timpul deplasãrii. Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). 81 . dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. Acest martor se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când nivelul lichidului de frânã din rezervor scade sub limita minimã. martorul luminos se aprinde. din cauza unor posibile scurgeri. x FRÂNA DE MÂNÃ TRASÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. martorul luminos se aprinde.

se va aprinde martorul. apoi se stinge.Martor de avertizare Afiºare de display F AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT (portocaliu) Martorul se aprinde la dezactivarea airbag-ului frontal pasager. Atunci când airbag-ul frontal pasager este activat. timp de 4 secunde. la rotirea cheii de contact la MAR. 82 .

dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde.Martor de avertizare Afiºare de display ¬ DEFECÞIUNE AIRBAG (roºu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este în poziþia MAR. 83 . cu lumina continuã. Dacã martorul luminos este defect (nu se aprinde). Dacã martorul nu se aprinde sau rãmâne aprins. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Martorul rãmâne aprins. acest lucru se va indica prin clipirea pentru un interval mai lung decât cel normal de câteva secunde a martorului luminos F ce semnaleazã dezactivarea airbagului frontal pasager . cu cheia de contact în poziþia MAR. sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) dacã existã defecþiuni la sistemul airbag.

84 . Dacã martorul rãmâne aprins contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display w BATERIE DESCÃRCATÃ (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. stingerea acestuia se poate produce cu o micã întârziere). dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul (dacã motorul merge la ralanti.

85 . dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu un semnal sonor ºi un mesaj afiºat pe display).Martor de avertizare Afiºare de display v PRESIUNE SCÃZUTÃ ULEI DE MOTOR (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde.

Verificaþi dacã existã scurgeri. Dacã atunci când reporniþi vehiculul martorul luminos se reaprinde. asigurând-vã cã nivelul este între MIN ºi MAX. apoi deschideþi încet ºi cu grijã capacul. La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. continuarea pe pagina urmãtoare 86 . Dacã se aprinde în timpul deplasãrii. completaþi cu lichid de rãcire. Martorul se aprinde împreunã cu un semnal sonor (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display) atunci când motorul este supraîncãlzit.Martor de avertizare Afiºare de display ç TEMPERATURÃ RIDICATÃ LICHID RÃCIRE MOTOR (roºu) Dacã motorul este cald nu desfaceþi ºi nu atingeþi capacul rezervorului lichidului de rãcire: pericol de ardere. În acest caz aºteptaþi câteva secunde pentru a permite rãcirea motorului. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. procedaþi dupã cum urmeazã: – condiþii normale de condus: opriþi vehiculul ºi motorul ºi verificaþi dacã nivelul lichidului de rãcire nu se aflã sub nivelul MIN.

Aºteptaþi timp de 2-3 minute lãsând motorul pornit ºi uºor accelerat fapt care activeazã circulaþia lichidului de rãcire. 87 . Verificaþi nivelul lichidului de rãcire conform celor descrise anterior. þineþi motorul pornit ºi acceleraþi uºor înainte de a-l opri. În cazul unei utilizãri intense a autovehiculului. apoi opriþi motorul. opriþi vehiculul.Martor de avertizare Afiºare de display ç continuare din pagina precedentã – autovehicul supraîncãrcat (spre exemplu când urcaþi o rampã cu rulota ataºatã sau când vehiculul este supraîncãrcat): reduceþi viteza iar dacã martorul rãmâne aprins.

cu vehiculul în miºcare. La unele versiuni. semnalizarea portierelor deschise se face si prin intermediul unui semnal sonor.Martor de avertizare Afiºare de display ´ ÎNCHIDEREA INCORECTÃ A PORTIERELOR (roºu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când una sau mai multe portiere sunt perfect închise. Simbolurile (¯) / ( ) ce apar pe display indicã închiderea incompletã a portierelor de pe partea stângã/ dreaptã. 88 .

Pentru unele versiuni: 89 .Martor de avertizare Afiºare de display è DEPêIREA LIMITEI DE VITEZà (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când vehiculul depãºeºte limita de vitezã setatã.

indiferent dacã centurile de siguranþã sunt fixate sau nu. 90 . martorul va clipi timp ce 10 secunde.Martor de avertizare Afiºare de display < CENTURÃ DE SIGURANÞÃ NEFIXATÃ (roºu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR.

– cu luminã intermitentã: posibilã deteriorare a catalizatorului. manevrabilitate dificilã ºi consum ridicat de combustibil. eliberaþi pedala de acceleraþie. cu posibile consecinþe precum creºterea emisiilor toxice. Contactaþi cât puteþi de repede o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display U DEFECÞIUNE LA SISTEMUL CONTROL MOTOR (portocaliu) În condiþii normale. 91 . dar trebuie sã se stingã imediat. Dacã martorul clipeºte. În aceste condiþii vã puteþi continua deplasarea însã fãrã a solicita prea mult motorul ºi fãrã a rula cu viteze mari. continuaþi-vã cãlãtoria cu vitezã moderatã. circulaþi la turaþii reduse pânã când martorul se va stinge. Aprinderea iniþialã indicã faptul cã martorul funcþioneazã corect. martorul de pe tabloul de bord se va aprinde. Dacã martorul rãmâne aprins sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display ºi cu o avertizare sonorã): – cu luminã continuã: semnaleazã o defecþiune la sistemul de alimentare/aprindere. Utilizarea prelungitã a vehiculului când acest martor este aprins poate cauza deteriorarea sa. scãderea performanþei. la rotirea cheii în poziþia MAR. încercând sã evitaþi situaþiile care ar putea cauza reaprinderea martorului ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. însã defecþiunea va fi memoratã de sistem. Martorul se stinge dacã defecþiunea este remediatã.

92 . Dacã martorul clipeºte.5 – 9 litri de combustibil. În acest caz contactaþi o Reprezentanþã Fiat. înseamnã cã existã o anomalie.Martor de avertizare Afiºare de display ç REZERVA COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când în rezervor au mai rãmas aproximativ 7.

93 . dar fãrã asistenþa suplimentarã ABS. sistemul de frânare este în stare de funcþionare. Vã recomandãm sã contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display > DEFICIENÞÃ SISTEM ABS (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este rotitã în poziþia MAR. dar trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu avertizarea sonorã) atunci când sistemul este ineficient. În acest caz.

Martor de avertizare Afiºare de display x + > INEFICIENÞA DISTRIBUITORULUI ELECTRONIC AL FORÞEI DE FRÂNARE (EBD) Aprinderea simultanã a martorilor ºi (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când motorul funcþioneazã. Conducând extrem de atent. cu riscul derapajului. frânarea violentã poate produce blocarea prematurã a roþilor posterioare. semnaleazã o defecþiune la sistemul EBD. 94 . În acest caz. contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului.

Martor de avertizare

Afiºare de display

Y

DEFECÞIUNEA SISTEMULUI DE PROTECÞIE – FIAT CODE (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR, martorul trebuie sã clipeascã o singurã datã, apoi trebuie sã se stingã. Aprinderea permanentã a martorului (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) cu cheia în poziþia MAR, indicã o posibilã defecþiune a sistemului. IMPORTANT Aprinderea simultanã a martorilor U ºi Y indicã o defecþiune a sistemului Fiat CODE. Dacã motorul funcþioneazã ºi pe display este afiºat mesajul, contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.

95

Martor de avertizare

Afiºare de display

W

DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când este detectatã o anomalie la: – lumini poziþie, – lumini stop (exclus al treilea stop) sau siguranþa respectivã, – stopuri ceaþã, – grup optic anterior ºi posterior, – lumini plãcuþã numãr înmatriculare, – semnalizatoare. continuarea pe pagina urmãtoare

96

Martor de avertizare

Afiºare de display

continuare din pagina precedentã Defecþiunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate de: unul sau mai multe becuri arse, o siguranþã de protecþie arsã sau o conexiune electricã întreruptã. Afiºarea simbolurilor / pe display semnaleazã o defecþiune a luminilor stânga/dreapta.

97

Martor de avertizare

Afiºare de display

4 5 R

STOPURI CEAÞÃ (portocaliu) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse stopurile de ceaþã. PROIECTOARE CEAÞÃ (verde) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse proiectoarele de ceaþã. SEMNALIZATOR STÂNGA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în jos sau împreunã cu indicatorul dreapta, atunci când este apãsat butonul de avarie.

R

SEMNALIZATOR DREAPTA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în sus sau împreunã cu indicatorul stânga, atunci când este apãsat butonul de avarie.

98

luminile de parcare sau de întâlnire. 1 LUMINI DE DRUM (albastru) Martorul se aprinde atunci când sunt aprinse luminile de drum.Martor de avertizare Afiºare de display 3 LUMINI DE POZIÞIE ªI DE ÎNTÂLNIRE (verde) Martorul se aprinde atunci când sunt activate luminile de poziþie. 3 Pentru unele versiuni: FOLLOW ME HOME (verde) Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) când este activatã funcþia “Follow Me Home” (vezi capitolul respectiv). 99 .

Pentru unele versiuni: 100 .Martor de avertizare Afiºare de display è COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul de avertizare se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) în momentul în care se activeazã comutatorul automat inerþial de întrerupere a alimentãrii cu combustibil.

în cazul unor versiuni diesel.Martor de avertizare Afiºare de display è DEFECÞIUNE GENERALÃ (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde atunci când este detectatã o defecþiune a senzorului presiune ulei motor ºi. dacã se detecteazã o defecþiune a filtrului combustibil. 101 . Contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat.

102 . iar martorul temperaturii clipeºte pentru a-l avertiza pe ºofer asupra posibilei formãri a gheþii pe carosabil. sã menþineþi motorul pornit ºi sã acceleraþi uºor pentru a favoriza rãcirea. pe display-ul multifuncþional se afiºeazã un mesaj de avertizare. pânã la stingerea martorului de pe tabloul de bord. t TEMPERATURÃ EXCESIVÃ CUTIE VITEZE AUTOMATÃ “SPEEDGEAR” (roºu) Martorul se aprinde permanent pe tabloul de bord (împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional reconfigurabil) atunci când uleiul cutiei de viteze a atins temperatura stabilitã. Vã recomandãm sã opriþi vehiculul.Martor de avertizare Afiºare de display POSIBILÃ GHEAÞÃ PE CAROSABIL Când temperatura exterioarã ajunge sau coboarã sub 3°C.

contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru remedierea acestei probleme. opriþi imediat motorul ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. probabil a pãtruns apã în rezervor: în acest caz. la unele versiuni se afiºeazã un mesaj pe display-ul multifuncþional) atunci când a intrat apã în filtrul de combustibil. Dacã martorul luminos se aprinde imediat dupã ce aþi alimentat. la unele versiuni este afiºat un mesaj de avertizare pe display-ul multifuncþional reconfigurabil.Martor de avertizare Afiºare de display c PREZENÞÃ APÃ ÎN FILTRUL DE COMBUSTIBIL (doar versiunile diesel) (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (sau. 103 . Prezenþa apei în circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravã a întregului sistem de alimentare ºi funcþionarea neregulatã a motorului. Dacã martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord sau.

este posibilã aprinderea martorului pentru o duratã imperceptibilã de timp.Martor de avertizare Afiºare de display m BUJII INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) La rotirea cehii de contact în poziþia MAR. martorul de pe tabloul de bord se aprinde. 104 . martorul se stinge atunci când bujiile au ajuns la temperatura prestabilitã. IMPORTANT Atunci când temperatura exterioarã este ridicatã. Porniþi motorul imediat dupã stingerea martorului.

Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru a elimina defecþiunea. Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru rezolvarea acestei probleme. m DEFECÞIUNE LA SISTEMUL BUJIILOR INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) în cazul unei defecþiuni la sistemul de încãlzire a bujiilor.Martor de avertizare Afiºare de display c AVARIE SENZOR FILTRU COMBUSTIBIL (versiuni diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când se sesizeazã o defecþiune a senzorului filtrului de combustibil. 105 .

Aeratoare dezaburire geamuri laterale anterioare. 5 – Aeratoare (sub scaun) distribuire aer picioare pasageri posteriori. 42 106 . 3 . 2 . 4 – Aeratoare laterale distribuire aer zonã picioare pasageri anteriori.SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT 1 .Aeratoare dezaburire parbriz.Aeratoare centrale ºi laterale orientabile. P4E02782 fig.

45 A . C .buton pentru activarea ventilatorului. Aeratoarele pot fi orientate în sus sau în jos. 45 107 P4E02769 .Comandã pentru orientarea lateralã a fluxului de aer.cursor setare funcþie recirculare aer. 44. A . 43-34 Aeratoarele pot fi orientate în sus în jos ºi lateral. B . P4E02783 P4E02784 fig.buton pentru reglare temperaturã aer (dozare cald ºi rece).AERATOARE ORIENTABILE ªI REGLABILE fig. SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE COMENZI fig. B . 44 fig. eliminând funcþia de admisie a aerului din exterior.Comandã pentru reglarea debitului de aer: – în poziþia ô: aerator deschis.buton distribuire aer. – în poziþia . D .: aerator închis.Aerator fix pentru geamuri laterale fig. 43 fig. C .

2) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona albastrã. recirculare aer din habitaclu. FUNCÞIA DE VENTILAÞIE 1) Aeratoare centrale ºi laterale: deschise complet. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. 4) Cursor funcþie recirculare aer: pentru a obþine o încãlzire mai rapidã. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. 4) Buton distribuire aer D: acul la O. 3) Buton ventilator C: acul la viteza doritã.este distribuit aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale.FUNCÞIA DE ÎNCÃLZIRE 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie. 5) Cursor funcþie recirculare aer: în poziþia ¶. μ pentru a distribui aer cald cãtre zona picioarelor ºi aer mai rece prin aeratoarele centrale ºi cele de pe planºa de bord. închideþi aeratoarele centrale (prin rotire în poziþia . Lunetã Apãsaþi butonul (. 108 . 3) Buton distribuire aer D: acul la -. se recomandã dezactivarea funcþiei. Dupã dezaburire/degivrare. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. mutaþi cursorul funcþie recirculare aer în poziþia v. IMPORTANT Cu butonul distribuire aer la . Pentru optimizarea funcþiei dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale). 4) Cursor pentru recircularea aerului în poziþia ¶. 3) Buton distribuire aer D: acul la: ƒ pentru a încãlzi zona picioarelor ºi pentru a dezaburi parbrizul. w pentru încãlzirea rapidã. acþionaþi comenzile pentru a menþine condiþiile de vizibilitate maximã. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Parbriz ºi geamuri laterale 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie (rotit complet cãtre dreapta). Funcþia se dezactiveazã automat dupã aproximativ 30 minute.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). Dupã dezaburirea lunetei.

3 sau 4 -. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. B . se activeazã doar circularea aerului din habitaclu. În poziþia 0p. etc. tunel. activarea funcþiei ajutã la rãcirea aerului din habitaclu. Aceastã funcþie este utilã atunci când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este ridicatã. oprind funcþie de admisie aer din exterior. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare a aerului în zile ploioase/friguroase.) Se recomandã sã nu folosiþi pentru mult timp aceastã funcþie. 46 109 . Sub nici o formã. nu trebuie folosit fluidul R12 deoarece nu este compatibil cu componentele sistemului. 2. activarea sistemului de aer condiþionat este opritã.Cursor activare funcþie recirculare aer. fig. Activarea sistemului de aer condiþionat este posibilã doar dacã indicatorul butonului este poziþionat la 1.Funcþia de recirculare aer Cu cursorul în poziþia v. COMENZI fig. SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ Sistemul foloseºte lichid de rãcire R134a care nu va polua mediul în cazul scurgerii accidentale. deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. 46 A . C .Buton pentru activarea ventilatorului ºi pentru activarea/ dezactivarea sistemului de aer condiþionat.Buton reglare temperaturã în habitaclu (aer cald/rece). ºi este semnalatã de aprinderea ledului de pe buton. P4E02769 D .buton pentru distribuirea aerului.

4) Butonul pentru distribuirea aerului D în dreptul O. IMPORTANT! Cu butonul pentru distribuirea aerului în poziþia . 2) Butonul ventilatorului C. autovehiculul este dotat cu un sistem de climatizare care funcþioneazã astfel: 1) Buton pentru controlul temperaturii aerului A: sã indice sectorul albastru (rotit maxim la stânga). Parbriz ºi geamuri laterale 1) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C. verificaþi ca toate aeratoarele sã fie deschise. 5) Funcþia de recirculare a aerului închisã. 3 minute pentru a permite schimbul de aer cu mediul. ÎNCÃLZIRE Pentru funcþiile de încãlzire ºi ventilaþie.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). Dupã dezaburire. mai ales în cazul în care vehiculul a fost parcat în soare. Pentru optimizarea funcþiei de dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale) închideþi aeratoarele centrale (prin rotire buton în poziþia . în zilele calde. 110 . Dupã dezaburire. crescând temperatura ºi reducând viteza ventilatorului. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Sistemul de aer condiþionat este foarte util pentru accelerarea dezaburirii. deoarece usucã aerul. 4) Butonul pentru distribuirea aerului sã indice -. nu deschideþi aerul condiþionat. în dreptul -. 5) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C-fig. Lunetã Apãsaþi butonul (. Dispozitivul se dezactiveazã automat dupã 30 de minute. ci folosiþi sistemul de încãlzire ºi ventilaþie (vezi capitolul precedent). 46. lãsaþi geamurile anterioare deschise complet pentru 2. 3) Cursorul B poziþionat la v. Pentru a modera rãcirea: mutaþi cursorul de recirculare în poziþia ¶.SISTEM DE CLIMATIZARE (rãcire) Pentru obþinerea unei rãciri rapide în habitaclu.este admis aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. poziþionat pe viteza 4. butonul sã indice ¶. se recomandã dezactivarea dispozitivului. 3) Butonul ventilatorului sã indice vitezã maximã. 2) Butonul pentru temperatura aerului sã indice sectorul roºu (rotit la maximum spre dreapta) în perioada rece ºi sectorul albastru (rotit maxim spre stânga). 6) Pentru a accelera rãcirea în habitaclu. 46. reglaþi butoanele pentru a pãstra geamurile în condiþii maxime de vizibilitate. Este suficient sã reglaþi comenzile pentru dezaburire ºi sã porniþi aerul condiþionat apãsând butonul C-fig.

Luminile exterioare pot fi activate doar când cheia de contact este în poziþia MAR (cu excepþia funcþiei "Follow Me Home"). etc. P4E02785 fig.RECIRCULARE Când cursorul este în poziþia v se activeazã doar funcþia de recirculare a aerului din habitaclu. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 3. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare în zile ploioase/friguroase. 47 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia O în poziþia 6. ideogramele ºi simbolurile anumitor comenzi de pe planºa de bord. 48 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia 6 în poziþia 2. 48 111 P4E02786 . Lumini de întâlnire fig. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este foarte ridicatã. tunel. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. activarea acestei funcþii accelereazã rãcirea aerului din habitaclu. Aceastã funcþie este utilã când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. se ilumineazã tabloul de bord. 47 fig. deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. Odatã cu luminile exterioare. MANETE MANETA DIN PARTEA STÂNGA Conþine comenzile luminilor externe ºi a semnalizatoarelor. Lumini de poziþie fig.) Sunteþi sfãtuit sã nu o folosiþi pentru mult timp.

pentru semnalizare dreapta. Pe tabloul de bord se aprinde intermitent martorul y. uºor. Maneta va reveni în poziþie neutrã imediat ce o eliberaþi. Cu fiecare nouã acþionare a manetei. 49 fig. 50 fig. Semnalizatoare fig. Dacã doriþi sã semnalizaþi o schimbare de bandã pentru care este nevoie de o miºcare foarte uºoarã a volanului miºcaþi maneta în sus sau în jos. Menþineþi maneta trasã spre volan mai mult de douã secunde pentru a opri aceastã funcþie. perioada de activare a funcþiei este mãritã cu câte 30 secunde pânã la o duratã maximã de 5 minute dupã care se stinge automat. 51 Miºcaþi maneta: în sus . Pe tabloul de bord se aprinde martorul 1. 50. 51 112 P4E02789 . P4E02787 fig. 49 Se aprind când inelul este în poziþia 2 ºi se împinge maneta înspre planºa de bord. fãrã sã atingeþi poziþia stabilã. Clipirea farurilor fig. Semnalizatoarele de direcþie se vor opri automat atunci când vehiculul revine pe traiectoria rectilinie. 50 Trageþi maneta înspre volan (poziþie instabilã). în jos . P4E02788 Sistemul „Follow me home” Aceastã funcþie poate fi folositã pentru iluminarea zonei din faþa vehiculului prin tragerea manetei înspre volan atunci când cheia de contact este fie în poziþia STOP fie extrasã fig.pentru semnalizare stânga. Trageþi maneta cãtre volan când doriþi sã stingeþi luminile de drum. Folosiþi funcþia la mai puþin de 2 minute dupã oprirea motorului.Lumini de drum fig.

4 . maneta revine în poziþia 0 ºi dezactiveazã automat ºtergãtorul de parbriz. 2 .ºtergere continuã lentã. la o distanþã mai mare de timp. 54 Trageþi maneta cãtre volan pentru a direcþiona un jet de lichid spre parbriz ºi pentru a acþiona ºtergãtoarele dintr-o singurã miºcare. ªtergãtoarele de parbriz vor fi acþionate automat dacã þineþi tija trasã mai mult de jumãtate de secundã. 3 .ºtergãtor oprit.temporarã continuã: când se elibereazã. Trãgând maneta spre volan fig.ºtergere intermitentã. Spãlare inteligentã fig. ªtergãtoarele de parbriz mai acþioneazã de trei ori dupã eliberarea manetei. 53 fig. 1 . 54 intrã în funcþiune jetul de lichid pentru parbriz. Acþionaþi maneta repetat ºi rapid (mai puþin de jumãtate de secundã) pentru a uda bine parbrizul înaintea activãrii ºtergãtoarelor. 0 . 53). 52 fig. 54 113 P4E02792 . 52 Acest mecanism funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR.ºtergere continuã rapidã. ªtergãtor/spãlãtor de parbriz fig. P4E02790 P4E02791 fig. La anumite versiuni.MANETA DIN PARTEA DREAPTÃ Conþine toate funcþiile pentru curãþarea parbrizului. la unele versiuni pot exista patru tipuri de intermitenþã (de la încet la rapid fig. ºtergãtoarele acþioneazã ºi a patra oarã.

Când folosiþi unul dintre aceste întrerupãtoare. Când sunt activate. 55 Pentru a le porni. Este dotatã cu temporizator care o închide automat dupã 30 de minute de funcþionare. La urmãtoarea pornire. P4E02771 fig. Stopuri ceaþã Întrerupãtorul A: pentru activarea stopurilor de ceaþã. Pentru dezactivare. martorul corespunzãtor se aprinde pe tabloul de bord. trebuie sã aveþi luminile de întâlnire ºi/sau proiectoarele de ceaþã aprinse. ÎNTRERUPÃTOARE DE COMANDÃ fig. La urmãtoarea pornire. trebuie reaprinse. ledul întrerupãtorului va lumina intermitent. 56 Sunt poziþionate deasupra aeratoarelor centrale. trebuie sã aveþi luminile exterioare aprinse.COMENZI LUMINI DE AVARIE fig. Proiectoarele de ceaþã se opresc când cheia de contact revine la poziþia STOP. apãsaþi din nou butonul. apãsaþi din nou întrerupãtorul. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de Codul Rutier din þara în care vã aflaþi. Pentru a le opri. ªoferul trebuie sã respecte legislaþia în vigoare. Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. 56 114 P4E02772 . Lunetã termicã Întrerupãtorul C: pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. Proiectoare de ceaþã (unde sunt prevãzute) Întrerupãtorul B: pentru activarea proiectoarelor de ceaþã. trebuie reaprinse. dacã este necesar. dacã este necesar. Proiectoarele de ceaþã sunt dezactivate când cheia de contact revine la poziþia STOP. simultan cu martorul y de pe tabloul de bord. apãsaþi întrerupãtorul A. oricare ar fi poziþia cheii de contact. 55 fig.

Dacã nu observaþi nici o scurgere de combustibil iar vehiculul se prezintã în stare de funcþionare. 60. Dupã accident. nu uitaþi sã rãsuciþi cheia de contact la STOP pentru a evita descãrcarea bateriei.COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL fig. apãsaþi butonul A pentru reactivarea sistemului de alimentare. 57 Este un întrerupãtor de siguranþã care acþioneazã în cazul unui accident prin oprirea alimentãrii cu combustibil ºi oprirea motorului. 59 Pentru deschidere. nu resetaþi acest buton pentru a evita riscul unui incendiu. 57 fig. 60 115 . atunci când luminile exterioare sunt deschise. Dacã în urma unui accident simþiþi miros de combustibil sau observaþi cã existã scurgeri la sistemul de alimentare. La deschiderea torpedoului. P4E00110 P4E02152 Nu mergeþi cu torpedoul deschis: pasagerul poate avea de suferit în cazul unui incident. ACCESORII INTERIOARE TORPEDO fig. P4E02840 fig. 59 fig. se aprinde o luminã interioarã B-fig. trageþi de A.

fig.PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. în funcþie de poziþie. 2: stins (OFF). noaptea sau în locuri neluminate. – la deschiderea unei portiere. – la deschiderea unei portiere. Temporizarea se opreºte automat dupã blocarea portierelor. Temporizare plafonierã Pe anumite versiuni. pentru 3 minute. se activeazã douã dispozitive logice de iluminare. 2: se aprinde automat când se deschide o portierã anterioarã. 61 Temporizare la urcarea în vehicul Plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – la deblocarea portierelor anterioare. plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – în timpul a douã minute de la oprirea motorului. Temporizare la coborârea din vehicul Dupã ce aþi scos cheia din contact. Plafoniera se aprinde în douã moduri distincte în funcþie de poziþia întrerupãtorului A: P4E02154 1: aprinsã permanent (ON). pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. 3: stinsã permanent (OFF). la urcarea ºi coborârea din vehicul. 61. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). pentru 3 minute. ON: plafonierã pornitã. pentru 3 minute. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. Plafonierã spot Întrerupãtorul B-fig. Temporizarea este întreruptã la aducerea cheii de contact în poziþia MAR. comandã spotul luminos: 1: aprins (ON). 116 . lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. OFF: plafonierã opritã. pentru 7 secunde. chiar cu portierele închise. pentru 7 secunde. pentru 15 secunde.

Existã pericolul de incendiu sau arsuri. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. Apãsaþi butonul A al brichetei. Aveþi grijã cum o manevraþi ºi asiguraþi-vã cã nu este folositã de copii. SCRUMIERA Nu puneþi hârtii în scrumierã: contactul cu þigãri aprinse ar putea produce un incendiu. 64 117 . IMPORTANT Asiguraþi-vã de fiecare datã cã bricheta s-a stins. ON: plafonierã pornitã. dupã circa 15 secunde. acesta revine la poziþia iniþialã fiind gata de utilizare. OFF: plafonierã opritã. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. 64 Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. P4E02841 fig. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. 63 P4E02494 fig.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ fig. BRICHETA fig. Bricheta atinge temperaturi foarte ridicate. 63 Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi.

65 fig. PARASOLARE Acestea sunt situate de o parte ºi de alta a oglinzii interioare. apãsaþi butonul A. P4E02795 P4E02156 fig. acþionaþi în sensul indicat de sãgeþi.Pentru locurile anterioare fig. scrumiera se poate extrage. Miºcarea lor se face sus/jos ºi lateral. 66 Pentru locurile posterioare. Parasolarul ºoferului este dotat cu un spaþiu depozitare documente. Pentru a putea fi curãþatã. 68 118 P4E02310 . Pentru locurile posterioare fig. Pentru utilizare sau extragere. 66 fig. existã o scrumierã pe panoul portierei din partea dreaptã. Pentru a o deschide. iar în partea pasagerului parasolarul este prevãzut (la unele versiuni) cu oglindã fig. 68. 65 Este poziþionatã pe consola centralã.

P4E02127 fig. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor anterioare Deschidere: ridicaþi mânerul A-fig. 69. 69 ºi trageþi de mâner în direcþia indicatã de sãgeatã. P4E02126 Închiderea din afara vehiculului Cu portierele închise. 71. 71 al portierelor posterioare se obþine doar deschiderea / închiderea portierei respective. rotiþi în poziþia I-fig. Închidere: închideþi portiera ºi acþionaþi mânerul A. Portiera se deschide dacã dispozitivul de siguranþã copii A-fig. 70. rotiþi cheia în poziþia 2-fig. 72 este dezactivat. 71 119 P4E02159 . asiguraþi-vã cã manevra poate fi efectuatã în deplinã siguranþã. Deschiderea din afara vehiculului Introduceþi cheia în una din portierele anterioare.PORTIERE PORTIERE LATERALE Înainte de a deschide o portierã. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor posterioare Deschidere: trageþi mânerul A-fig. Autovehiculul este dotat cu un sistem de închidere centralizatã. 70 fig. Astfel se blocheazã ºi portierele posterioare. Închidere: închideþi portierele ºi apãsaþi mânerul A. La acþionarea mânerului A-fig. 69 fig.

73 120 . P4E02835 fig. Se activeazã prin introducerea ºi rotirea vârfului cheii de contact în Afig.geam anterior stânga. IMPORTANT Dacã una dintre portiere nu este închisã bine sau dacã existã o problemã în circuitul electric. Poziþie 1 – dispozitiv dezactivat. Dupã cele douã minute centrala este din nou activã. atunci când cheia de contact este în poziþia MAR: A . Apãsaþi butoanele pentru a deschide geamurilor.DISPOZITIV SIGURANÞÃ COPII Serveºte la împiedicarea deschiderii din interior a portierelor posterioare. 72. închiderea centralizatã se dezactiveazã dupã mai multe încercãri pentru douã minute. dispozitivul va funcþiona normal. În aceste douã minute puteþi deschide/închide manual portierele. 73 Pe cotiera de pe portiera ºoferului sunt dispuse douã butoane ce comandã. B . fãrã ca sistemul electric sã intervinã. dacã nu. Dispozitivul rãmâne activate chiar dacã portierele sunt deschise de pe telecomandã. Pe cotiera de pe portiera pasagerului se aflã un buton ce acþioneazã doar geamul respectiv. Dacã defecþiunea a fost eliminatã.geam posterior dreapta. GEAMURI ACÞIONATE ELECTRIC Comenzi anterioare fig. Trageþi de buton pentru a închide geamurile. Utilizaþi întotdeauna acest dispozitiv dacã transportaþi copii. el se va opri din nou douã minute. Poziþie 2 – dispozitiv activat (martorul de culoare galbenã certificã activarea dispozitivului). 72 P4E01612 fig.

dacã se apãsã butonul de pe cotiera ºoferului timp de peste jumãtate de secundã. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL fig. pentru a evita ca geamurile acþionate accidental sã nu constituie un pericol pentru pasagerii rãmaºi la bord. Maneta B (unde existã) serveºte la deschiderea uºiþei rezervorului de combustibil. PORTBAGAJ DESCHIDEREA/ÎNCHIDEREA PORTBAGAJULUI Pentru deschiderea din exterior. maneta A poate avea diferite forme. lãsaþi portbagajul ºi apãsaþi pânã se aude clicul de închidere. P4E02122 fig. folosiþi cheia de contact fig. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism.La unele versiuni. folosiþi mânerul A. Când coborâþi. Portbagajul este iluminat de o plafonierã ce se aprinde la deschiderea acestuia. Nu acþionaþi maneta de deschidere în timpul mersului. 74 Pentru deschiderea/închiderea geamului. se activeazã funcþionarea automatã: geamul se opreºte la finalul cursei (sau la apãsarea din nou a butonului). 74 fig. luaþi întotdeauna cheia din contact. în timpul acþionãrii. 75. 76 poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului (unde existã). În funcþie de model. Pentru închidere. Folosirea improprie a comenzilor electrice poate constitui un pericol. Pentru deschiderea din interior: ridicaþi maneta A-fig. 75 121 P4E02481 . În primul rând.

77 din locaºul respectiv B-fig. P4E02716 EXTINDEREA PORTBAGAJULUI În funcþie de versiune. 76 P4E02715 P4E02482 P4E02123 fig. plus cã gazul de eºapare poate fi absorbit în interior. 77 cu ajutorul butonului C-fig. IMPORTANT În cazul rabatãrii banchetei posterioare. 77 fig. 78 de pe capacul mobil al portbagajului. înainte de a efectua operaþia. Asiguraþi-vã cã obiectele din portbagaj sunt bine ancorate. Nu umpleþi portbagajul peste greutatea maximã admisã (vezi capitolul "Specificaþii tehnice").Deplasarea cu portbagajul deschis nu este numai ilegalã. 77 ºi. pentru a evita proiectarea lor peste pasageri în caz de frânare bruscã. dar împiedicã ºi vizibilitatea plãcuþei de înmatriculare. prindeþi catarama în locaº A-fig. este posibilã extinderea portbagajului. desfaceþi centura Afig. fig. dupã rabatarea banchetei. rabatând parþial sau total bancheta posterioarã. 78 fig. 79 122 .

2) Rabataþi înapoi perna. 3) Eliberaþi spãtarul trãgând pârghiile laterale A-fig. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate între pernã ºi spãtar. Pentru readucerea în poziþie normalã: 1) Readuceþi spãtarul în poziþia verticalã. Cu bancheta divizatã. 80 P4E02483 fig. creºte riscul de incendiu în caz de accident. P4E02484 Dupã ce aþi efectuat rabatarea. fig. 4) Apãsaþi complet tetiera. 79. trecând centurile în lateral. 2) Rabataþi perna banchetei. astfel încât sã ajungã la nivelul înãlþimii portbagajului. 3) Reglaþi înãlþimea tetierelor posterioare. 79. 5) Rabataþi în faþã spãtarul fig. Un bagaj greu nefixat poate provoca rãni pasagerilor. folosind una omologatã ºi fixatã corespunzãtor. 69 poziþionate în spatele tetierelor posterioare. trãgând mânerele în sensul de mers A-fig. IMPORTANT Înainte de repoziþionarea banchetei posterioare dupã rabatare. Asiguraþi-vã cã sunt bine fixate. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia de utilizare fig. ATENÞIE Dacã transportaþi mai multã greutate în portbagaj pe timp de noapte. astfel încât cã nu împiedice fixarea spãtarului. Chiar ºi aºa.1) Introduceþi în locaºuri cataramele ºi centurile de siguranþã fig. 70. 77. 81 123 . sã nu loveascã celelalte elemente ºi sã nu se deterioreze. Dacã în zona în care conduceþi staþiile de benzinã sunt rare ºi doriþi sã transportaþi benzinã în canistrã. trãgând centurile spre exterior. este posibilã rabatarea separatã a pãrþii dreapta ºi stânga. respectaþi prevederile legale. reglaþi înãlþimea fasciculelor luminoase ale farurilor (vezi paragraful "Faruri" din acest capitolul).

82 fig. P4E02164 P4E02842 fig. asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt ridicate. 2) Apãsaþi levierul A-fig. Aºteptaþi rãcirea motorului. AVERTISMENT. 84 124 P4E02125 . Efectuaþi aceastã operaþie doar cu vehiculul staþionat. capota ar putea cãdea cu putere. 84. 83. Poate porni chiar ºi cu cheia de contact extrasã. Dacã tija de susþinere nu este bine fixatã. 4) Fixaþi tija în orificiul B din capotã. 3) Ridicaþi capota ºi scoateþi tija de susþinere din suportul sãu de blocare A-fig. 83 fig. Atunci când motorul este fierbinte vã puteþi provoca arsuri grave! Nu vã apropiaþi de ventilator.CAPOTÃ Pentru a deschide capota: 1) Trageþi maneta A-fig. Înainte de a ridica capota. 82.

SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ Locurile de fixare vor fi accesibile dupã ce îndepãrtaþi garniturile din punctele indicate în fig. Nu depãºiþi masele maxime admise (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). cravatele ºi alte accesorii vestimentare care pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Dupã parcurgerea câtorva kilometri. 85 P4E01632 3) Lãsaþi-o sã cadã. asiguraþi-vã cã ºuruburile de fixare a barelor transversale sau accesoriile specifice sunt bine strânse. 2) Coborâþi capota pânã la aproximativ 20 cm. 84 din locaºul B ºi fixaþi-o în dispozitivul de blocare. Atenþie sã nu loviþi obiectele de pe portbagajul exterior prin deschiderea portbagajului. Pentru a închide capota: 1) Menþineþi capota ridicatã cu o mânã în timp ce cu cealaltã îndepãrtaþi tija de susþinere A-fig. 85. fig. Capota se va închide automat. 125 . Asiguraþi-vã de fiecare datã cã aþi închis bine capota astfel încât aceasta sã nu se deschidã în timpul deplasãrii.Evitaþi eºarfele. Acest lucru se poate dovedi extrem de periculos pentru cel care le poartã.

De asemenea. sistemul de frânare va continua sã funcþioneze ca unul fãrã ABS. iar sistemul devine mai zgomotos. Dacã se produce o defecþiune ºi în urma acesteia funcþia anti-blocare nu mai este eficientã. La intrarea în funcþiune a sistemului ABS. ºoferul simte pedala de frânã pulsând uºor.ABS Vehiculul poate fi dotat cu un sistem de frânare ABS care împiedicã blocarea roþilor în timpul frânãrii. Dacã nu aþi condus niciodatã un vehicul echipat cu ABS. vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie urmãtoarele informaþii. luând bineînþeles mãsurile de precauþie necesare ºi respectând codul rutier al þãrii în care vã aflaþi. Sistemul ABS face parte din sistemul obiºnuit de frânare. Aceasta nu înseamnã cã frânele prezintã defecþiuni. este un semn cã sistemul ABS funcþioneazã: ºoferul este astfel atenþionat cã vehiculul circulã la limita condiþiilor de aderenþã ºi cã viteza ar trebui adaptatã la starea carosabilului. este recomandat sã exersaþi conducând pe teren alunecos. 126 . sistemul se va opri automat ºi va funcþiona doar sistemul obiºnuit de frânare. dacã apar defecþiuni. dimpotrivã. optimizând astfel aderenþa la carosabil ºi ajutându-vã sã pãstraþi controlul asupra vehiculului în cazul unei frânãri bruºte în condiþii dificile de drum.

aceastã distanþã va creºte pe suprafeþe cu pietriº sau cu zãpadã proaspãt depusã pe un drum alunecos. aºadar trebuie sã conduceþi cu grijã pe suprafeþe alunecoase ºi sã nu vã asumaþi riscuri inutile. 127 . respectaþi sfaturile de mai jos: Sistemul ABS asigurã un control mai bun. deoarece acest mecanism împiedicã blocarea roþilor. Trebuie sã încetiniþi pentru a vã adapta la condiþiile de aderenþã ale drumului respectiv. nu vã aºteptaþi întotdeauna ca distanþa necesarã frânãrii sã fie mai micã: de exemplu. însã nu are cum sã îmbunãtãþeascã aderenþa la drum. Pentru a exploata la maxim caracteristicile sistemului ABS în caz de nevoie. Dacã sistemul ABS se activeazã. aceasta este un semn cã aderenþa la drum este la limita minimã. Cu toate acestea.Avantajul folosirii sistemului ABS constã în pãstrarea controlului deplin asupra vehiculului chiar ºi atunci când frânaþi puternic în condiþii de aderenþã scãzutã.

opriþi imediat autovehiculul ºi contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. Martorii de avertizare >ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. În acest caz. pot compromite operarea sistemului de frânare. în acest caz. martorul de avertizare > se va aprinde pe tabloul de bord. Frânarea în timpul unui viraj necesitã întotdeauna atenþie maximã chiar dacã sistemul ABS este funcþional. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã. Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). Acesta este cel mai important sfat pe care trebuie sã îl urmaþi: Dacã urmaþi aceste sfaturi veþi frâna mai eficient în orice situaþie. nu vã retrageþi piciorul ºi continuaþi sã apãsaþi. IMPORTANT Vehiculele dotate cu ABS trebuie sã aibã jante. Dacã se aprinde martorul de avertizare x pentru nivelul minim al lichidului de frânã. De asemenea. În aceste condiþii.Dacã se produce o defecþiune. În acest caz. 128 . indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. atât în cazul sistemelor tradiþionale cât ºi al sistemelor cu ABS. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. veþi opri în timpul cel mai scurt posibil în condiþiile respective de drum. Procedând astfel. scurgerile de lichid din sistemul hidraulic. sistemul de frânare este încã eficient. reduceþi viteza ºi mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru verificarea ºi repararea imediatã a autovehiculului dvs. Când intrã în acþiune sistemul ABS ºi simþiþi pedala de frânã pulsând. cauciucuri ºi plãcuþe de frânã numai de marca ºi tipul aprobat de fabricantul lor. De fapt. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã. sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului. Sistemul este prevãzut ºi cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare numit EBD (Electronic Brake Distribuitor) care ajutã la îmbunãtãþirea calitãþii sistemului de frânare prin intermediul unitãþii de control ABS ºi a senzorilor sãi. deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã.

Airbag-ul se umflã instantaneu ºi acþioneazã ca o barierã protectoare între pasagerii anteriori ºi structurile din faþa lor care le-ar putea cauza rãnirea. persoanele care nu poartã centura de siguranþã sunt propulsate înainte ºi pot veni în contact cu airbag-ul în timp ce acesta se umflã. În cazul coliziunilor frontale minore (pentru care este suficientã acþiunea de reþinere oferitã de centura de siguranþã) umflarea airbag-urilor nu se declanºeazã. ºi în cazul pãtrunderii sub alte vehicule sau bariere protectoare (de exemplu sub un camion sau o barierã de pazã). existã un airbag mai mare pentru pasager. localizatã într-un compartiment special: – în centrul volanului. Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) reprezintã. în consecinþã.AIRBAG-URI (unde sunt prevãzute) DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE fig. o mãsurã în plus ºi nu o alternativã pentru folosirea centurilor de siguranþã care trebuie întotdeauna purtate. Acest dispozitiv constã într-o pernã care se umflã instantaneu. o unitate electronicã de control proceseazã semnalele primite de la senzorul de decelerare ºi. Airbag-urile se dezumflã imediat dupã aceea. P4E01407 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) a fost conceput pentru protecþia pasagerilor în eventualitatea unei ciocniri frontale de severitate medie-ridicatã. ciocniri produse din cauza altor vehicule care vin din spate). pentru ºofer. mormanele de pietriº sau zãpadã. În aceste circumstanþe. precum specificã legile din Europa ºi din majoritatea þãrilor non-europene. atunci când este necesar. În coliziunile cu obiecte mobile sau uºor deformabile (cum ar fi indicatoarele rutiere. declanºeazã umflarea airbagului. ar fi zadarnicã. protecþia oferitã de airbag este diminuatã. 86 129 . prin urmare. prin interpunerea unei perne între pasager ºi volan sau bord. Aºadar. – în planºa de bord. ciocniri laterale. În cazul unui accident. fig. 86 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) este un dispozitiv de siguranþã care intrã în acþiune în cazul unei coliziuni frontale. umflarea airbag-ului nu se declanºeazã deoarece nu oferã nici o protecþie adiþionalã faþã de centurile de siguranþã ºi. nedeclanºarea airbag-urilor în astfel de circumstanþe nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. Atunci când se produce o coliziune. vehicule parcate). în ciocniri cu spatele (de exemplu.

Întrerupãtorul are douã poziþii: 1) airbag pasager activat: (poziþie ON P) martorul de pe tabloul de bord este stins. IMPORTANT Acþionaþi întrerupãtorul numai cu motorul oprit ºi cu cheia scoasã din contact.AIRBAG PASAGER Airbag-ul pasager a fost conceput ºi dezvoltat pentru a îmbunãtãþi protecþia unei persoane care poartã centura de siguranþã. nu poziþionaþi scaune pentru copii pe acest loc. Martorul F de pe tabloul de bord rãmâne aprins în permanenþã pânã la reactivarea airbag-ului pasager. protejaþi de sisteme de siguranþã speciale pe scaunul anterior. Dacã este absolut necesarã transportarea unui copil pe acest loc este posibilã dezactivarea manualã a airbag-ului. 87. 87-88 . Întrerupãtorul este poziþionat pe partea dreaptã a planºei de bord fig. fig. RBAG Dezactivarea se produce folosind cheia de contact în întrerupãtorul special pentru cheie A-fig. Se poate ajunge la acest întrerupãtor doar dacã portiera este deschisã. 88 130 P4E02800 Dezactivare manualã airbag pasager fig. 87 P4E02799 fig. 2) airbag pasager dezactivat: (poziþie OFF F) martorul de pe tabloul de bord este aprins. Poate cauza distrugerea dispozitivului. volumul sãu umple aproape tot spaþiul dintre bord ºi pasager. în acest caz se pot transporta copii. este absolut interzis transportul copiilor pe scaunul din faþã. AI Aveþi grijã ca întrerupãtorul sã nu se ude accidental. PERICOL GRAV: dacã autovehiculul este echipat cu un airbag pasager. În momentul în care airbag-ul este umflat la maxim. 88.

martorul F (cu întrerupãtor dezactivare airbag frontal pasager în poziþia ON) se aprinde timp de aproximativ 4 secunde. noul proprietar trebuie sã fie informat asupra metodei de folosire a airbag-urilor ºi a avertismentelor de mai sus. Sistemul airbag-urilor are o valabilitate de 14 ani în ceea ce priveºte sarcina pirotehnicã. Declanºarea sistemului de pretensionare (dacã este acþionat electric) ºi a airbagurilor frontale ºi laterale se face într-o maniera diferenþiatã de cãtre unitatea de control în funcþie de tipul ciocnirii. Odatã cu declanºarea airbag-urilor. dupã care trebuie sã se stingã. În cazul în care martorul de avertizare ¬ se aprinde în timpul deplasãrii (semnalarea unei defecþiuni). În cazul casãrii vehiculului trebuie informatã o Reprezentanþã Fiat pentru a dezactiva sistemul. Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. La apropierea acestor scadenþe. martorul de avertizare ¬ se aprinde ºi în mod normal trebuie sã se stingã dupã aproximativ patru secunde. De asemenea trebuie sã i se predea acest manual de utilizare. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea sistemului. Dacã proprietarul vehiculul se schimbã. cum ar fi ciocnirile violente de trepte. sistemul de pretensionare sã poatã fi înlocuite. trotuare sau obstacole de înãlþime joasã sau cãderea vehiculului în gropi. Acest fum nu este dãunãtor ºi nu semnaleazã aprinderea vreunui incendiu. reparaþie ºi înlocuire legate de airbag-uri trebuie efectuate numai de personalul unei Reprezentanþã Fiat. Toate operaþiile de verificare.AVERTISMENTE GENERALE Airbag-urile se pot declanºa dacã vehiculul este supus unor ciocniri sau accidente puternice care angajeazã zona inferioarã a caroseriei. unitatea electronicã de control. Dacã martorul nu se aprinde sau dacã se aprinde în timpul deplasãrii. Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru ca întregul dispozitiv de siguranþã. ºi de 10 ani în ceea ce priveºte contactul spiralat. clipeºte timp de alte 4 secunde pentru a semnala cã airbag-ul pasager se va activa în cazul unei coliziuni. sistemul trebuie verificat ºi reparat imediat la o Reprezentanþã Fiat. centura de siguranþã. în aer se împrãºtie o cantitate micã de pulbere ºi fum. Dacã un accident a declanºat airbag-urile. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. 131 . Nedeclanºarea uneia sau a mai multora dintre ele nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect.

þinut în gurã. nedeclanºarea airbag-urilor nu poate fi consideratã drept un semn de proastã funcþionare a sistemului. Pe de altã parte. acestea ar putea produce rãni grave. Mai mult. dacã în cazul unei coliziuni se declanºeazã airbag-urile. a ciocnirilor din spate sau a rãsturnãrii maºinii. un creion etc. În aceste situaþii pasagerii nu beneficiazã de protecþie decât dacã poartã centurile de siguranþã . chiar ºi atunci când motorul nu este pornit. 132 .Nu aplicaþi autocolante sau alte obiecte pe volan sau pe compartimentul rezervat airbag-ului de pe locul pasagerului. airbag-urile se declanºeazã în eventualitatea unui impact. Nu cãlãtoriþi niciodatã purtând obiecte în braþe. Airbag-ul nu înlocuieºte centurile de siguranþã. în faþa pieptului sau cu o pipã. Nu conduceþi cu trunchiul aplecat înainte.acestea trebuie întotdeauna fixate. a coliziunilor laterale. reþineþi cã dacã vehiculul staþioneazã fãrã a avea cheia introdusã ºi rotitã. sau dacã a fost supusã unor devastãri sau inundaþii sistemul airbag-urilor trebuie verificat de o Reprezentanþã Fiat. Aºadar. Þineþi întotdeauna ambele mâini pe volan când conduceþi. astfel încât atunci când airbag-ul se declanºeazã sã se poatã umfla fãrã a întâlni nici un obstacol care v-ar putea cauza rãni grave. ci ajutã la creºterea eficacitãþii lor. airbag-urile pot fi declanºate la un vehicul care staþioneazã dacã acesta este lovit de un alt vehicul în miºcare. menþineþi spãtarul scaunului în poziþie verticalã ºi sprijiniþi-vã bine spatele de el. Funcþionarea corectã a airbag-urilor frontale ºi laterale ºi a sistemelor de pretensionare este asiguratã doar atunci când vehiculul nu este supraîncãrcat. airbag-urile frontale nu se declanºeazã în cazul impacturilor la vitezã redusã. chiar ºi atunci când vehiculul staþioneazã. compania Fiat recomandã sã nu aºezaþi niciodatã copii pe scaunul din faþã. nu depãºiþi masele maxime admise (vezi tabelul „Mase” din capitolul „Specificaþii tehnice”). în aceste cazuri. Reþineþi faptul cã având cheia în poziþia MAR. Dacã vehiculul a fost furatã sau s-a încercat furtul sãu.

.N.LA STAÞIA DE ALIMENTARE Dispozitivele pentru reducerea emisiilor poluante ce sunt utilizate pe Fiat Albea impun doar folosirea de benzinã fãrã plumb. 89 P4E02775 133 . Un catalizator ineficient emanã emisii nocive ceea ce duce la poluarea mediului înconjurãtor.O. Nu folosiþi niciodatã benzinã cu plumb. nici chiar în caz de urgenþã. Cifra octanicã (R.) nu trebuie sã fie mai micã de 95. oricât de micã ar fi cantitatea. la vehiculul dvs. Aceasta ar cauza deteriorarea iremediabilã a convertorului catalitic. fig.

P4E02419 P4E02169 fig. 92 poziþionat în partea lateralã dreapta a portbagajului. Dacã uºiþa nu se deschide la acþionarea manetei A-fig.BUªONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL Pentru a avea acces la buºonul rezervorului de combustibil. rotiþi cheia de contact în sensul invers acelor de ceasornic. 90 sau acþionaþi maneta de deschidere A-fig. 91 (unde este prevãzutã) poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului. Pentru a-l deschide: 1) Menþinând buºonul pe poziþie (nemiºcat). 90 fig. acþionaþi cablul de siguranþã B-fig. 92 134 P4E02486 . 91 fig. Buºonul rezervorului de combustibil este prevãzut cu sistem de închidere atunci când vehiculul nu este dotat cu manetã pentru deblocarea uºiþei. 91. acþionaþi direct asupra uºiþei fig.

93 ce îl asigurã pentru a nu fi pierdut. 2) Rotiþi cheia în sensul acelor de ceasornic ºi extrageþi-o. pânã se aude clicul de fixare. fig. Buºonul este dotat cu un lanþ fig.2) Rotiþi buºonul pânã la deschiderea completã. Nu apropiaþi foc deschis sau þigãri aprinse în apropierea buºonului rezervorului întrucât existã pericol de incendiu. închideþi apoi uºiþa. IMPORTANT Închiderea ermeticã poate cauza o presiune uºoarã în rezervor: este normalã producerea unui fâsâit uºor atunci când buºonul este rotit. 93 P4E02492 135 . Nu vã aplecaþi prea tare deasupra buºonului rezervorului ºi nu inhalaþi vaporii nocivi. 94. aºezaþi buºonul pe capacul rezervorului aºa cum se aratã în figura fig. Pentru a-l închide: 1) Introduceþi buºonul (cu cheie) ºi rotiþi-l în sensul acelor de ceasornic. 3) În timp ce alimentaþi.

Fiat Albea este un vehicul care respectã cu uºurinþã cele mai stricte standarde referitoare la poluarea internaþionalã. altfel scade eficienþa recuperãrii vaporilor emiºi. 94 136 P4E02493 . Prin urmare. principiul de bazã în concepþia autoturismului Fiat Albea a fost protejarea mediului înconjurãtor. înlocuiþi buºonul doar cu unul original. Rezultatul a fost folosirea unor materiale ºi crearea unor mecanisme care contribuie la reducerea substanþialã sau chiar înlãturarea influenþelor nocive asupra mediului înconjurãtor. – sondã Lambda.IMPORTANT În caz de pierdere. – sistem de recuperare a vaporilor de combustibil. Dispozitivele folosite pentru înlãturarea emisiilor motorului cu benzinã sunt urmãtoarele: – catalizator trivalent. fig. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR De la bun început.

putând astfel sã cauzeze înfundarea filtrului de combustibil. Turnaþi aditivul în rezervor înaintea combustibilului. 137 . de DIESEL MIX (sau un produs similar) în proporþiile specificate pe ambalajul produsului. Aditivul DIESEL MIX trebuie adãugat înainte de apariþia reacþiilor datorate frigului. calitatea motorinei de la pompe poate sã nu fie potrivitã.RECOMANDÃRI PRIVIND ALIMENTAREA CU MOTORINÃ Folosiþi doar combustibil diesel în concordanþã cu specificaþiile europene EN590. Dacã se produce alimentarea în mod accidental cu alte tipuri de combustibil. O completare tardivã nu are nici un efect. caracterizate de temperaturi exterioare cuprinse între 0°C ºi +15°C. asiguraþi-vã cã alimentaþi cu motorinã adaptatã anotimpului. Pentru a evita astfel de probleme. Folosirea altor produse sau mixturi ar putea cauza defecþiuni iremediabile ale motorului ºi anularea garanþiei. Dacã motorul a fost pornit. În orice caz. în caz contrar. în timpul anotimpurilor intermediare. ºi mai ales dacã utilizarea vehiculului prevede opriri ºi porniri dese la temperaturi scãzute (spre exemplu. În acest caz. la munte). în funcþie de anotimp. Fluiditatea combustibilului Diesel descreºte la temperaturi joase din cauza parafinei pe care o conþine. nu porniþi motorul ºi goliþi rezervorul. se recomandã adãugarea. va fi necesar sã goliþi ºi circuitul de alimentare cu combustibil. staþiile de alimentare vând de obicei combustibil de iarnã sau de varã. chiar ºi pentru un timp foarte scurt. în combustibil.

138 .

........................... în schimb..... 154 LANÞURI ANTIDERAPANTE ........... pentru a beneficia de toate calitãþile sale............................ sunt specifice Fiat-ului Albea......... 140 PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ ............... 156 ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR...... trebuie acordatã atenþie maximã ºi acestui capitol............ Altele................ 155 PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE........................................... 142 PARCAREA ......................... pentru a PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ ..... 150 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ................. Pentru utilizarea cel mai bine a Fiat-ului Albea..... 143 UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE ................................................ 144 CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ ...................................... 157 SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE................................................ 157 Se vor trata numai în majoritate aspecte valabile ºi pentru alte vehicule........ 139 .................. în acest capitol vã vom sfãtui ce trebuie fãcut ºi ce nu trebuie fãcut în conducerea sa..UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI nu defecta ºi.......... mai presus de toate................ Ca atare.. 152 TRACTAREA REMORCILOR................. 153 PNEURI DE IARNÃ ........... 156 VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII ....... 145 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII ....................................... pentru cunoaºterea tuturor aspectelor ce vor ajuta la folosirea optimã a vehiculului Fiat Albea...................

mai ales dupã o perioadã lungã de staþionare. Acest fenomen. 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. în caz de ratare a pornirii motorului. rotiþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a face o nouã încercare. Dacã motorul nu porneºte de la prima încercare. 3) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. Motorul consumã oxigen ºi emite anhidridã carbonicã. readuceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi la MAR. este caracteristic tacheþilor hidraulici: sistemul de distribuþie al motorului 1. În primele secunde de funcþionare.4 8V al Fiat Albea ales pentru a reduce intervenþiile de întreþinere. monoxid de carbon ºi alte gaze toxice. Nu atingeþi niciodatã cablurile de înaltã tensiune ale sistemului de aprindere atunci când motorul este pornit. 140 . Dacã martorul de avertizare Y rãmâne aprins împreunã cu martorul U atunci când cheia de contact este rotitã la MAR. încercaþi cu celelalte chei pe care le-aþi primit. Blocul de contact este prevãzut cu un dispozitiv de siguranþã care obligã. sã readuceþi cheia în poziþia STOP. IMPORTANT Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR atunci când motorul este oprit. dispozitivul împiedicã trecerea din poziþia MAR în poziþia AVV. apelaþi la procedura de urgenþã (vezi “Pornirea de urgenþã” din capitolul “În caz de urgenþã”) ºi contactaþi urgent Reprezentanþã Fiat. se poate sesiza un zgomot amplificat al motorului.PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ Este deosebit de periculos sã lãsaþi motorul pornit într-o zonã închisã. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. când motorul este pornit. PROCEDURA DE PORNIRE IMPORTANT Nu apãsaþi pe acceleraþie înainte de pornirea motorului. De asemenea. 4) Rotiþi cheia de contact la AVV ºi eliberaþi-o de îndatã ce motorul porneºte. dacã martorul de avertizare rãmâne aprins. care nu prejudiciazã funcþionarea ºi fiabilitatea. înainte de a repeta manevra de pornire. Dacã nici acum nu reuºiþi sã porniþi motorul.

servofrâna ºi servodirecþia nu vor funcþiona ºi astfel se va depune un efort mai mare pentru a apãsa pedala de frânã sau a roti volanul. PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu recunoaºte codul transmis de cheia de contact (se aprinde martorul de avertizare Y pe tablou de bord) se poate trece la pornirea de urgenþã prin folosirea codului de pe cardul CODE. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. sã parcurgeþi distanþe lungi la regim maxim sau sã frânaþi excesiv). sã nu solicitaþi vehiculul la performanþele maxime (de exemplu. în perioada de rodaj. IMPORTANT Dupã o cãlãtorie lungã. Reþineþi cã pânã ce motorul nu porneºte. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când indicatorul temperaturii lichidului de rãcire sã se miºte.Se recomandã cã. motorul ar trebui lãsat sã-ºi "recapete suflul" înainte de a fi oprit. fãrã a forþa acceleraþia. Apãsarea acceleraþiei înainte de oprirea motorului nu are absolut nici un sens ºi nu face decât sã consume combustibil. sã demaraþi brusc. Consultaþi capitolul "În caz de urgenþã". PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELOR INERÞIALE Trebuie evitatã pornirea prin împingere. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. 141 . remorcare sau din pantã întrucât aceasta ar putea cauza scurgerea combustibilului în catalizator ºi deteriorarea sa iremediabilã. adicã sã fie lãsat la ralanti pentru a permite temperaturii din compartimentul motorului sã scadã. OPRIREA MOTORULUI Rotiþi cheia de contact în poziþia STOP atunci când motorul merge la ralanti.

nu trebuie apãsatã pedala de acceleraþie. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. aduceþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a repeta manevra. 142 . nu lãsaþi niciodatã cheia de contact în poziþia MAR. dacã martorul rãmâne aprins. martorul Y rãmâne aprins. se poate utiliza vehiculul dar trebuie contactatã cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. se recomandã sã aduceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi din nou în poziþia MAR. 5) Aºteptaþi stingerea martorului m. Dacã motorului nu porneºte la prima cheie. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. ce va avea loc foarte rapid dacã motorul este cald. 7) Rotiþi cheia de contact în poziþia AVV. Clipirea martorului m timp de 60 secunde dupã pornirea motorului semnaleazã o defecþiune a sistemului bujiilor incandescente. Pe tabloul de bord se vor aprinde martorii Y m ºi U. imediat dupã stingerea martorului m. 4) Aºteptaþi stingerea martorilor Y ºi U. la rotirea cheii de contact în poziþia AVV. încercaþi ºi cu celelalte chei din dotare. cu cheia de contact în poziþia MAR. IMPORTANT Cu motorul oprit. Dacã nu reuºiþi sã porniþi motorul. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. 6) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când temperatura lichidului de rãcire ajunge la 50°C÷60°C. IMPORTANT Cu motorul rece. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. Dacã. fãrã a forþa acceleraþia. Dacã aºteptaþi prea mult se pierde avantajul oferit de încãlzirea bujiilor. Dacã motorul porneºte.PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. 3) Rotiþi cheia de contact în poziþia MAR. Eliberaþi cheia imediat ce motorul a pornit.

este recomandatã folosirea unei piedici pentru blocarea roþilor. atât în rezervor. la pornirea motorului pe stradã cu înclinaþie mare) indicatoarele pot arãta cantitãþi de lichid diferite de cele reale. 1 143 P4E01637 . extrageþi cheia ºi blocaþi portierele. fig. cât ºi la uleiul din motor. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. Întotdeauna scoateþi cheia din contact atunci când pãrãsiþi autoturismul. dacã plecaþi de lângã vehicul. Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR. trageþi frâna de mânã ºi cuplaþi maneta schimbãtorului de vitezã în treapta 1 sau marºarier. în funcþie de poziþie (în rampã sau în pantã) ºi lãsaþi roþile virate. pentru a preveni descãrcarea bateriei. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul.PARCAREA Opriþi motorul. Dacã vehiculul este lãsat pe o pantã abruptã. IMPORTANT În anumite condiþii (de exemplu. De asemenea trebuie evitate manevrele care fac valuri în rezervorul de combustibil.

1 Levierul frânei de mânã este situat între scaunele anterioare. contactaþi o Reprezentanþã Fiat sã regleze cursa levierului. Când cheia este în poziþia MAR ºi aveþi frâna de mânã trasã. Asiguraþi-vã cã preºurile sunt bine întinse ºi nu obstrucþioneazã pedalele. Martorul de avertizare x se va stinge. UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE Apãsaþi total ambreiajul înainte de a cupla maneta schimbãtorului de viteze într-una din poziþiile arãtate în diagrama din fig. dacã sunteþi pe plan înclinat sau cu maºina încãrcatã. IMPORTANT Angajaþi în marºarier numai atunci când vehiculul staþioneazã complet. fiind pe de altã parte necesare nouã sau zece. pe tabloul de bord se va aprinde martorul x. ATENÞIE Dacã întâmpinaþi probleme. asiguraþi-vã cã vehiculul este oprit ºi. În mod normal sunt suficiente patru sau cinci "clicuri" atunci când parcaþi pe teren drept. fig. Trageþi levierul în sus atât cât este necesar. De aceea este esenþial ca sub pedale sã nu se afle obstacole. aºteptaþi cel puþin 2 secunde cu pedala de ambreiaj apãsatã pentru a evita deteriorarea angrenajelor. Nu conduceþi cu o mânã pe schimbãtorul de viteze. Trebuie sã apãsaþi pânã la capãt ambreiajul pentru a schimba treptele de vitezã în mod corespunzãtor. din poziþia neutrã ridicaþi inelul mobil A cãtre mâner ºi împingeþi levierul la dreapta ºi înapoi. astfel ca vehiculul sã rãmânã blocat. 2 144 . 2 (desenul este de asemenea reprezentat pe mânerul schimbãtorului de viteze). P4E02843 Pentru mersul înapoi (R). poate uza elemente interne în cutia de viteze. Pentru a elibera frâna de mânã: 1) Ridicaþi uºor frâna de mânã ºi apãsaþi butonul de eliberare A. Cu motorul mergând. chiar ºi dacã þineþi mâna lejer. 3) Apãsaþi pedala de frânã atunci când executaþi aceastã operaþie pentru a preveni miºcarea accidentalã a vehiculului. 2) Menþineþi butonul apãsat ºi coborâþi levierul. Presiunea exercitatã.FRÂNA DE MÂNÃ fig.

145 . În cele ce urmeazã veþi gãsi o serie de sfaturi simple care vã ajutã sã circulaþi în siguranþã în orice împrejurãri. O alimentaþie uºoarã contribuie la menþinerea unor reflexe bune. – Asiguraþi-vã cã nimic (carpete etc. volanul ºi oglinzile retrovizoare pentru a obþine poziþia optimã pentru condus. – Evitaþi sã depozitaþi pe bord obiecte care se reflectã pe parbriz. Suntem siguri cã pe multe dintre ele le cunoaºteþi deja. – Reglaþi înãlþimea centurilor de siguranþã conform propriei staturi (vezi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului – centuri de siguranþã”). pe locurile laterale dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în trei puncte. respectaþi cele menþionate în paragraful „Transportul copiilor în siguranþã” din capitolul „Cunoaºterea autovehiculului. – Ancoraþi obiectele din portbagaj în aºa fel încât sã nu poatã fi proiectate în faþã în cazul unui accident. însã vã recomandãm sã le citiþi pe toate cu atenþie. acestea fiind în mãsurã sã ofere cea mai sigurã plasare.) sunt fixate corect pe bancheta posterioarã. Cu toate acestea. înaintea unei cãlãtorii lungi. – Reglaþi tetiera astfel încât sã sprijine capul ºi nu gâtul. – Asiguraþi-vã cã sistemele de reþinere pentru copii (scaune. În orice caz.CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ În proiectarea modelului Fiat Albea. verificaþi cele menþionate în paragraful „Verificãri necesare înaintea începerii unei cãlãtorii lungi” din acest capitol. ÎNAINTE DE A URCA LA VOLAN – Asiguraþi-vã cã sistemul de lumini funcþioneazã corespunzãtor. Folosirea de medicamente afecteazã capacitatea de concentrare: citiþi cu atenþie prescripþiile. compania Fiat a fãcut toate eforturile pentru a le oferi ºoferului ºi pasagerilor un vehicul al cãrei întrebuinþare sã se facã în condiþii de siguranþã maximã. leagãne etc. – Evitaþi alimentele grele.) nu stã în calea pedalelor. – Periodic. comportamentul persoanei de la volan este cel mai important factor de care depinde siguranþa în timpul mersului. – Potriviþi scaunul ºoferului.

Aveþi mare grijã la eventuala montare a unui spoiler adiþional. roþilor din aliaj sau capacelor de roatã: se poate reduce ventilaþia discului de frânã cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate. îndeosebi. Nu cãlãtoriþi cu obiecte pe jos în faþa scaunului ºoferului: acestea. Apa. pot veni în calea pedalelor de frânare sau acceleraþie fãcând imposibilã utilizarea lor. gheaþa sau sarea presãratã pe drum se pot depune pe discurile de frânã reducând astfel eficienþa frânelor la prima acþionare. iar animalele din autovehicul se gãsesc în compartimentele corespunzãtoare. nu depãºiþi limita de vitezã maximã admisã. – Respectaþi cu stricteþe regulile de circulaþie ale þãrii în care vã aflaþi ºi. Nefolosirea centurilor de siguranþã creºte riscul de rãnire sau moarte în cazul unei coliziuni. – Asiguraþi-vã cã..ÎN TIMPUL CÃLÃTORIEI – Regula cea mai importantã pentru a conduce în condiþii de siguranþã este prudenþa. – Nu cãlãtoriþi cu piciorul sprijinit de pedala de ambreiaj. Aveþi grijã la poziþia carpetelor: chiar ºi cea mai micã problemã la sistemul de frânare poate face necesarã o cursã mult mai mare a pedalei de frânã decât în mod normal. cã atunci când transportaþi copii. acest lucru cauzeazã uzura prematurã a ambreiajului. – Prudenþa înseamnã ºi sã puteþi anticipa comportamentul greºit sau periculos al altor ºoferi. – Înainte de a porni în cãlãtorii mai lungi trebuie sã fiþi apt din punct de vedere fizic ºi psihic. atât dvs. pe lângã dvs. ei se aflã pe locurile special destinate lor. 146 . la frânare. sub influenþa drogurilor sau al anumitor medicamente este periculos atât pentru dvs. toþi ceilalþi pasageri poartã centurile de siguranþã. Condusul într-o stare psihicã ºi fizicã precarã. cât ºi toþi pasagerii. cât ºi pentru ceilalþi participanþi la trafic. Purtaþi întotdeauna centurile de siguranþã.

efortul depus la frânare va fi mai mare ºi nu veþi beneficia de avantajul frânei de motor. În astfel de cazuri. – Folosiþi luminile de drum doar în afara localitãþilor ºi când sunteþi sigur cã nu deranjaþi alþi ºoferi. – Pãstraþi o distanþã mai mare faþã de maºinile din faþa dvs. – Opriþi la primele semne de somnolenþã: a continua ar însemna un risc atât pentru dvs. – în condiþii de ploaie abundentã. vizibilitatea este redusã. – Stingeþi-le de îndatã ce aþi observat altã maºinã pe contrasens ºi nu le reaprindeþi decât dupã trecerea acesteia. cât ºi pentru toþi ceilalþi participanþi la trafic. – Nu conduceþi niciodatã în pantã cu motorul oprit.. þineþi strâns de volan: condusul cu vitezã excesivã în asemenea cazuri poate avea ca efect pierderea controlului asupra vehiculului (acvaplanare). CONDUCEREA PE TIMP DE PLOAIE Ploaia ºi suprafeþele de drum ude înseamnã pericol. Dacã sunt prea sus îi pot orbi pe ceilalþi ºoferi. CONDUCEREA VEHICULULUI PE TIMP DE NOAPTE Iatã regulile cele mai importante pe care trebuie sã le urmaþi atunci când conduceþi noaptea: – Conduceþi cu atenþie sporitã: condusul pe timp de noapte este mai dificil. – Nu treceþi prin acumulãri de apã cu vitezã mare. – Asiguraþi-vã cã luminile frontale sunt bine poziþionate: dacã sunt dacã sunt prea jos reduc vizibilitatea ºi vã obosiþi ochii. Acestea sunt sfaturile noastre pentru rularea pe timp de ploaie: – Reduceþi viteza ºi menþineþi o distanþã mai mare faþã de vehiculele aflate înaintea dvs. – În afara localitãþilor. – Asiguraþi-vã cã aerul din habitaclu se împrospãteazã neîncetat. – Reduceþi viteza în mod special atunci când drumul nu este luminat. ci opriþi-vã din când în când ca sã vã faceþi puþinã miºcare ºi sã vã recãpãtaþi energia. Orice manevrã este mai dificilã pe un carosabil umed deoarece aderenþa roþilor la drum scade considerabil. – Menþineþi farurile curate.– Nu conduceþi multe ore continuu.. 147 . în caz contrar manevrarea volanului va fi dificilã. decât cea pe care o pãstraþi ziua: este greu sã estimaþi viteza altor vehicule atunci când nu le vedeþi decât luminile. aveþi grijã la animalele care traverseazã drumul. aprindeþi luminile de întâlnire chiar ºi în timpul zilei pentru a putea fi observat mai uºor. Continuaþi cãlãtoria doar dupã ce vaþi odihnit îndeajuns. iar dacã o faceþi. Din acest motiv distanþa de frânare este mult mai mare ºi controlul asupra vehiculului mai slab.

aºadar orice manevrã este mai dificilã. sau cu cheia de contact scoasã. – În nici o împrejurare nu trebuie sã vã angajaþi în coborâre cu motorul oprit sau cu schimbãtorul de viteze în punctul mort. CONDUCEREA PE TIMP DE CEAÞà – Dacã ceaþa este prea densã. ceaþã densã sau pe porþiuni unde este posibilã apariþia norilor de ceaþã: – Adoptaþi o vitezã moderatã. nu intraþi în depãºirea altor vehicule.) încercaþi sã opriþi în afara carosabilului. Nu cãlãtoriþi cu luminile de drum aprinse ! IMPORTANT Pe porþiunile de drum cu vizibilitate bunã stingeþi stopurile de ceaþã: lumina lor puternicã i-ar putea deranja pe ºoferii din spatele dvs. – Aprindeþi farurile ºi proiectoarele ºi stopurile de ceaþã. Claxonaþi ritmic atunci când auziþi cã se apropie alte vehicule. – Pe cât posibil evitaþi accelerarea sau decelerarea bruscã. – Reþineþi faptul cã ceaþa este însoþitã de umezirea carosabilului. – Verificaþi periodic starea ºtergãtoarelor de parbriz. chiar ºi în timpul zilei. Dacã sunteþi depãºit în rampã permiteþi-i vehiculului care vã depãºeºte sã treacã cu uºurinþã. nu porniþi la drum decât dacã este absolut necesar. 148 . etc. – Conduceþi cu vitezã moderatã ºi evitaþi "tãierea curbelor". Aprindeþi luminile de avarie ºi dacã se poate luminile de poziþie. – Dacã se poate. iar distanþele necesare opririi sunt mai lungi. dacã vehiculul este prevãzut. – Dacã este necesarã oprirea vehiculului (din cauza unor defecþiuni. – Reþineþi faptul cã depãºirea în rampã este mai lentã ºi necesitã o distanþã mai lungã. – Pãstraþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculele dinaintea dvs. CONDUCEREA ÎN ZONE MONTANE – Când coborâþi.– Activaþi comenzile pentru dezaburire (consultaþi secþiunea "Cunoaºterea autovehiculului") pentru a preveni înrãutãþirea condiþiilor de vizibilitate.. Atunci când cãlãtoriþi în condiþii de burniþã. a vizibilitãþii limitate. folosiþi frâna de motor acþionând o treaptã inferioarã de vitezã pentru a evita supraîncãlzirea frânelor.

CONDUCEREA PE ZÃPADÃ ªI GHEAÞÃ Iatã câteva sfaturi pentru a conduce vehiculul în aceste condiþii: – înainte de a pleca, asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele nu sunt lipite de parbriz. – înlãturaþi zãpada din zona prizei de aer a sistemului de climatizare; – circulaþi cu vitezã moderatã; – folosiþi lanþuri dacã drumurile sunt înzãpezite (vezi capitolul "Lanþuri antiderapante"); – folosiþi preventiv frâna de motor ºi evitaþi frânarea bruscã în orice circumstanþã; – când frânaþi un vehicul neechipat cu ABS, evitaþi blocarea roþilor prin varierea presiunii exercitate pe pedala de frânã; – nu acceleraþi brusc, ºi evitaþi schimbarea bruscã a direcþiei; – pe timp de iarnã, chiar ºi suprafeþele de drum aparent uscate pot prezenta porþiuni de gheaþã.

Aveþi de grijã când conduceþi în zone unde lumina soarelui ajunge mai greu sau care sunt mãrginite de copaci sau pietre în apropierea cãrora gheaþa ar putea sã nu se fi topit încã. – pãstraþi o distanþã mai mare faþã de vehiculul dinaintea dvs.; – nu lãsaþi vehiculul sã staþioneze cu motorul pornit pe perioade îndelungate în zãpada mare; acesta ar putea direcþiona monoxidul de carbon în habitaclu. CONDUCEREA CU ABS ABS este un sistem de frânare care oferã douã avantaje: 1) Împiedicã blocarea roþilor ºi în consecinþã derapajul în cazul opririlor bruºte, în special atunci când aderenþa la drum este scãzutã. 2) Face posibilã frânarea ºi virarea simultanã, adicã îndreptarea vehiculului în direcþia doritã în timpul frânãrii limitatã însã funcþie de aderenþã.

Pentru o folosire optimã a sistemului ABS: – atunci când opriþi brusc sau când aderenþa este scãzutã. veþi simþi o pulsaþie uºoarã a pedalei de frânã. Aceasta semnaleazã intrarea în funcþiune a ABS. Nu ridicaþi piciorul de pe pedala de frânã, ci continuaþi sã o apãsaþi pentru a nu întrerupe acþiunea de frânare; – ABS împiedicã blocarea roþilor însã nu mãreºte aderenþa lor la drum. Astfel, chiar dacã vehiculul dvs. este dotat cu ABS, menþineþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculul dinaintea dvs. ºi reduceþi viteza în curbe; – Scopul ABS este creºterea controlului asupra vehiculului ºi nu permiterea rulãrii cu viteze excesive.

149

Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). Martorii de avertizare > ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã, indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. În acest caz, sistemul de frânare este încã eficient, deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. În aceste condiþii, funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. De asemenea, în acest caz, sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului, conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII
În cele de mai jos veþi gãsi câteva sugestii menite sã vã ajute sã reduceþi cheltuielile de întreþinere ale vehiculului dvs. ºi sã reduceþi de asemenea cantitatea de emisii poluante. ASPECTE GENERALE Întreþinerea vehiculului Starea generalã a vehiculului este un factor cu importanþã decisivã în ce priveºte consumul de combustibil, confortul la volan ºi durata de viaþã a vehiculului dvs. Din aceastã cauzã trebuie ca întreþinerea vehiculului sã se facã în mod conºtiincios, prin realizarea inspecþiilor tehnice necesare ºi urmarea regulilor specificate în planul de întreþinere (bujii, nivel fluide, filtre, etc.). Anvelope Verificaþi periodic presiunea aerului din pneuri, nu mai rar de o datã la patru sãptãmâni: dacã presiunea este prea scãzutã, consumul de combustibil va creºte întrucât rezistenþa la rulare va fi mai mare. În aceastã stare, pneurile se uzeazã mai rapid, iar manevrabilitatea vehiculului este influenþatã negativ, reducând rularea în siguranþã. Încãrcãturi inutile Nu cãlãtoriþi cu încãrcãturi prea mari. Greutatea vehiculului (mai ales în rularea urbanã) afecteazã considerabil consumul de combustibil ºi menþinerea stabilitãþii. Suportul de schi/bare portbagaj Înlãturaþi suportul de schi/barele portbagaj de pe acoperiºul vehiculului de îndatã ce nu mai aveþi nevoie de el. Acest accesoriu duce la influenþarea aerodinamicitãþii ºi creºterea consumului.

150

Pentru transportul obiectelor foarte mari folosiþi, pe cât posibil, o remorcã. Dispozitivele electronice Folosiþi dispozitivele electronice doar în mãsura în care acestea vã sunt necesare. Luneta termicã, proiectoarele de ceaþã, ºtergãtoarele de parbriz ºi ventilatorul sistemului de încãlzire necesitã cantitãþi mari de energie electricã, iar creºterea consumului acesteia va duce ºi la creºterea consumului de combustibil (cu pânã la 25% atunci când circulaþi în localitãþi). Sistemul de aer condiþionat Sistemul de aer condiþionat afecteazã în mod considerabil motorul ducând la un consum mai mare de combustibil (în medie, pânã la 20 %). Când temperatura de afarã vã permite, folosiþi ventilatoarele. Elementele aerodinamice auxiliare Folosirea altor elemente aerodinamice necertificate poate creºte consumul de combustibil.

STILUL DE CONDUCERE Pornirea Nu încãlziþi motorul când vehiculul staþioneazã sau în regim foarte solicitant; în acest mod, motorul se va încãlzi mai greu sporind consumul de combustibil ºi emisiile poluante. Trebuie sã porniþi imediat ºi uºor evitând ambalarea excesivã, astfel motorul se va încãlzi mai repede. Manevre inutile Evitaþi supraturarea motorului când staþionaþi la semafoare sau înainte de a-l opri. În cazul maºinilor moderne, "dublu debreiajul" este o manevrã inutilã ºi nu face decât sã mãreascã poluarea ºi consumul de carburant. Selectarea treptelor de vitezã De îndatã ce condiþiile de drum ºi de trafic permit acest lucru, treceþi într-o treaptã superioarã de vitezã. Utilizarea unei trepte de vitezã inferioare pentru a avea demaraj mai bun se reflectã în creºterea consumului de carburant.

De asemenea, folosirea inadecvatã a treptelor de vitezã superioare are ca efect creºterea consumului de carburant ºi a emisiilor poluante, cât ºi uzarea prematurã a motorului. Viteza maximã Consumul de combustibil înregistreazã o creºtere substanþialã atunci când viteza este mãritã. De exemplu, când acceleraþi de la 90 la 120 km/h, consumul de combustibil va creºte cu 30%.Viteza trebuie sã fie pe cât posibil constantã, iar frânarea sau accelerarea în mod inutil trebuie evitate deoarece duc la sporirea atât a consumului cât ºi a emisiilor nocive. Este recomandatã adoptarea unui stil de condus "fluent" prin anticiparea manevrelor în scopul înlãturãrii pericolelor iminente ºi respectarea distanþei faþã de vehiculul din faþa dvs. astfel încât sã nu opriþi brusc. Accelerarea O accelerare violentã cu supraturarea motorului va afecta substanþial consumul de carburant ºi emisiile toxice; accelerarea trebuie sã se facã treptat ºi sã nu depãºeascã turaþia de moment maxim.

151

CONDIÞII DE UTILIZARE Pornirea la rece Pornirea frecventã la rece nu-i va permite motorului sã atingã temperatura optimã de funcþionare. În aceste condiþii, vor creºte: consumul (de la +15% la -30% în localitãþi) ºi cantitatea de emisii poluante. Condiþii de drum ºi de trafic Traficul intens ºi consumul crescut de combustibil sunt sinonime, de exemplu, atunci când conduceþi încet folosind frecvent treptele inferioare de vitezã sau în oraºe unde existã semafoare numeroase. Strãzile ºerpuite, drumurile de munte ºi porþiunile cu denivelãri influenþeazã negativ consumul de carburant. Opriri în trafic În timpul opririlor prelungite (ex. treceri la nivel cu calea feratã) este indicatã oprirea motorului.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Protecþia mediului a fost unul dintre principiile de bazã în proiectarea lui Fiat Albea. Nu este o întâmplare faptul cã echipamentul sãu împotriva poluãrii este cu mult mai eficient decât se cere de cãtre legislaþia în vigoare. Cu toate acestea, mediul înconjurãtor nu poate fi protejat aºa cum trebuie decât atunci când toatã lumea contribuie la aceasta printr-un efort comun. Prin respectarea câtorva reguli simple puteþi evita poluarea mediului, reducând în acelaºi timp consumul de combustibil. În acest scop, aveþi multe indicaþii utile însoþite de simbolul # pe tot parcursul acestui manual de utilizare. Vã recomandãm aºadar citirea cu atenþie a urmãtoarelor.

ÎNTREÞINEREA DISPOZITIVELOR DE REDUCERE A POLUÃRII Întrebuinþarea corectã a dispozitivelor antipoluante nu asigurã doar protecþia mediului, ci ºi un bun randament al vehiculului. Menþinerea acestor dispozitive în stare bunã de funcþionare este o primã regulã fundamentalã pentru o utilizare ecologicã ºi economicã în acelaºi timp. Primul pas este respectarea întocmai a Planului de Întreþinere. Folosiþi doar benzinã fãrã plumb. Dacã aveþi dificultãþi la pornire, nu repetaþi prea mult timp cu tentative prelungite. Evitaþi în special pornirea vehiculului prin împingere, remorcare sau prin mers în pantã: toate aceste manevre pot deteriora catalizatorul. Folosiþi pentru pornire doar o baterie auxiliarã. Dacã motorul funcþioneazã defectuos în timpul mersului, continuaþi-vã cãlãtoria, dar solicitându-l în mai micã mãsurã ºi adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat.

152

nu parcaþi vehiculul deasupra materialelor inflamabile (iarbã. Nu instalaþi alte apãrãtori împotriva cãldurii ºi nu le îndepãrtaþi pe cele montate la catalizator ºi þeava de eºapament. etc. însã chiar ºi atunci procedaþi astfel pentru mai puþin de 30 de secunde. catalizatorul ajunge la temperaturi foarte înalte. În stare normalã de funcþionare. conuri de brad.): pericol de incendiu. Nu încãlziþi motorul lãsându-l sã meargã în gol înainte de a demara. Greutatea pe care remorca o exercitã asupra dispozitivului de remorcat reduce cu aceeaºi cantitate greutatea utilã a vehiculului. nici mãcar în scopul testãrii. 153 . Nu lãsaþi niciodatã motorul sã meargã cu una sau mai multe bujii deconectate. Montaþi ºi oglinzi retrovizoare speciale în concordanþã cu legislaþia rutierã. frunze uscate. Nerespectarea regulilor de mai sus poate producerea unui incendiu. Dispozitivul de tractare trebuie montat de un specialist de la care trebuie sã procuraþi ºi documentele specifice pentru folosirea acestui sistem pe drumurile publice. Un nivel scãzut poate cauza o alimentare neregulatã a motorului cu o creºtere a temperaturii gazelor de eºapament ºi daune serioase la catalizator. TRACTAREA REMORCILOR IMPORTANT Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor vehiculul trebuie sã fie echipat cu un dispozitiv de tractare ºi cu un sistem electric omologate. Nu folosiþi spray în apropierea catalizatorului.Când se aprinde martorul de avertizare al nivelului combustibilului. Mai bine acþionaþi o treaptã inferioarã de vitezã la coborârea unei pante decât sã frânaþi repetat. sondei Lambda ºi þevii de eºapament. Nu uitaþi cã tractarea unei remorci îngreuneazã deplasarea în rampã a vehiculului ºi creºte distanþa necesarã frânãrii ºi depãºirii în mod proporþional cu greutatea totalã a remorcii. Din acest motiv. alimentaþi cât mai repede posibil. în afarã de cazul în care temperatura de afarã este foarte scãzutã.

Folosiþi pneuri de iarnã aºa cum vi se indicã în tabelul "Pneuri de iarnã" de la secþiunea "Specificaþii tehnice". Din cauza construcþiei speciale pentru folosirea pe zãpadã. este dotat cu ABS. aceste anvelope au o performanþã mai scãzutã decât cea a anvelopelor obiºnuite. Limitaþi întrebuinþarea lor doar la condiþiile pentru care au fost omologate. În aceste condiþii ar trebui înlocuite. specificând viteza maximã admisã pentru pneurile de iarnã (aºa cum se stabileºte de cãtre Directiva EC). fixaþi un bileþel în habitaclu foarte vizibil pentru ºofer. Avantajele folosirii acestor anvelope pe timp de iarnã sunt reduse considerabil atunci când profilul pneului are o adâncime mai micã de 4 mm. 154 . în condiþii normale de utilizare sau la drumuri mai lungi. Nu depãºiþi limita de vitezã admisã pentru vehiculele care tracteazã remorci aplicabilã în þara în care vã aflaþi. Sistemul de frânare al remorcii trebuie sã fie total independent de sistemul hidraulic al vehiculului. Vã puteþi adresa Reprezentanþei Fiat pentru a primi sfaturi referitoare la cel mai potrivit tip de anvelope în funcþie de necesitãþile dvs. Dacã vehiculul dvs. trebuie sã luaþi în calcul greutatea totalã a remorcii pline precum ºi greutatea bagajelor personale. În nici un caz nu modificaþi sistemul de frânare al vehiculului pentru a controla frânarea remorcii. Suprafeþele alunecoase trebuie parcurse cu atenþie sporitã. În orice caz. reþineþi cã acesta nu controleazã ºi sistemului de frânare al remorcii. IMPORTANT Atunci când viteza maximã care poate fi atinsã de pneurile de iarnã este mai micã decât viteza pe care o poate atinge vehiculul (mãritã cu 5%). nu depãºiþi viteza maximã de 100 km/h.Pentru a vã asigura cã nu depãºiþi limita maximã de remorcare (specificatã în cartea tehnicã). PNEURI DE IARNà Aceste pneuri sunt concepute special pentru a le înlocui pe cele normale în condiþiile mersului pe zãpadã ºi gheaþã.

Evitaþi gropile din carosabil.3 Multijet 155 . Reþineþi cã nu este recomandatã schimbarea sensului de rotaþie a pneurilor. Cu toate acestea.Toate cele patru pneuri trebuie sã fie la fel (profilul ºi marca) pentru a permite o siguranþã maximã în timpul mersului ºi frânãrii ºi o manevrabilitate optimã. Lanþurile pot fi aplicate doar roþilor din faþã. Versiune Pneuri cu posibilitate montare lanþuri 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T Tipuri de lanþuri antiderapante Lanþuri de dimensiuni reduse cu grosime max. Pneurile de iarnã ºi tipurile de lanþuri care se pot monta pe ele sunt indicate în tabelul urmãtor. Dupã câþiva zeci de metri parcurºi. Viteza maximã pentru pneurile pentru zãpadã "Q" este 160 km/h.4 8V 1. trebuie respectate limitele de vitezã ale codului rutier. verificaþi dacã lanþurile sunt bine strânse. nu urcaþi pe trepte sau borduri ºi nu circulaþi pe porþiuni lungi de drum care nu este acoperit cu zãpadã întrucât aceasta pot deteriora atât starea vehiculului cât ºi suprafaþa drumului. Respectaþi cu stricteþe indicaþiile. nu depãºiþi 50 km/h. de 12 mm în afara profilului pneului 1. Folosirea lanþurilor este reglementatã de legile în vigoare în þara în care vã aflaþi. LANÞURI ANTIDERAPANTE Atunci când lanþurile sunt montate pe roþile vehiculului mergeþi cu vitezã redusã.

– deconectaþi cablurile bateriei (mai întâi pe cel de la polul negativ) ºi verificaþi dacã bateria este încãrcatã. – nivelul uleiului motor. – curãþaþi ºi protejaþi pãrþile din metal lucios prin folosirea unor compuºi speciali.PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE Dacã urmeazã ca vehiculul sã nu fie folosit mai mult de o lunã trebuie luate urmãtoarele mãsuri: – parcaþi vehiculul într-un loc acoperit. – acoperiþi vehiculul cu o husã sau o folie de plastic perforatã. – lãsaþi geamurile întredeschise. – nivelul lichidului servodirecþiei.5 bar mai mult decât presiunea obiºnuitã ºi verificaþi-le periodic. – nivelul lichidului de rãcire al motorului ºi starea sistemului de rãcire. – nivelul de lichid din baterie. VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII Amintiþi-vã sã verificaþi periodic: – presiunea ºi starea cauciucurilor. – verificaþi sã nu aveþi frâna de mânã trasã. – umflaþi cauciucurile cu 0. – nu goliþi lichidul sistemului de rãcire a motorului. – nivelul lichidului pentru spãlarea parbrizului. Nu folosiþi folii neperforate de plastic deoarece acestea nu permit evaporarea umiditãþii de pe caroseria vehiculului. uscat. – lãsaþi acþionatã o treaptã de vitezã. – nivelul lichidului de frânã. Dacã vehiculul nu va fi folosit pentru o perioadã îndelungatã trebuie sã verificaþi lunar gradul de încãrcare a bateriei ºi sã o reîncãrcaþi dacã scade sub 12. – presãraþi pudrã de talc pe ºtergãtoare ºi ridicaþi-le astfel încât sã nu atingã geamul. cu sistem de ventilaþie a aerului. 156 . – curãþaþi ºi aplicaþi pe pãrþile vopsite o cearã protectoare. ºi dacã este posibil.5 V.

transmiþãtorilor CB sau similari în habitaclu (fãrã antenã externã) produc câmpuri magnetice care. plasturi etc. SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE Pe lângã cele cerute de lege vã recomandãm sã aveþi la bord ºi urmãtoarele fig.. calitatea emisiei ºi recepþiei poate fi ºi ea afectatã. ce afecteazã siguranþa vehiculului. fig. 3 157 P4E01907 . – lanternã. Acestea pot fi gãsite în gama Lineaccessori Fiat . un sul de tifon. pot cauza defectarea sistemelor electronice cu care este echipat autovehiculul. tifon steril. Este bine de þinut la bord o trusã de prim ajutor precum ºi o pãturã. În plus.ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR EMIÞÃTOARE RADIO ªI TELEFOANE CELULARE Telefoanele celulare ºi alte aparate radiotransmiþãtoare (exemplu CB) nu trebuie utilizate în interiorul autovehiculului. – foarfece cu vârful rotunjit. decât dacã au montatã o antenã externã. – mãnuºi de lucru. – extinctor. pe lângã amplificarea efectelor de rezonanþã din habitaclu. pot dãuna sãnãtãþii pasagerilor. IMPORTANT Folosirea telefoanelor celulare. 3: – trusa de prim-ajutor cu un dezinfectant care nu conþine alcool.

158 .

............. Cum se poate constata sunt luate în considerare mici inconveniente............................................. 159 ............................... în caz de necesitate veþi ºtii unde sã gãsiþi rapid informaþiile care vã sunt necesare..... 162 DACÃ AVEÞI O PANÃ DE CAUCIUC ................... Cine se gãseºte într-o situaþie de urgenþã are nevoie de PORNIREA DE URGENÞÃ ....... 161 PORNIREA PRIN ÎMPINGERE........ 162 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC ........... 176 DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT ........................................... Vã reamintim cã împreunã cu manualul de utilizare vã este înmânat ºi carnetul de garanþie unde sunt descrise în mod detaliat toate serviciile ce sunt puse la dispoziþia dvs.......ÎN CAZ DE URGENÞÃ ajutor imediat ºi concret..................... de cãtre Fiat în caz de necesitate...... 182 REMORCAREA VEHICULULUI ....................... 174 DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ ............................... 169 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR ............... 181 SUSPENDAREA VEHICULULUI............ ce sunt însoþite ºi de sugestiile pentru eliminarea lor chiar de cãtre dvs......... 166 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR...... În cazul celor mai serioase va fi totuºi necesar sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat.................... 160 PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ ................. 185 Paginile care urmeazã au fost întocmite tocmai pentru a vã veni în ajutor în caz de necesitate....................... 184 ÎN CAZ DE ACCIDENT .................................. Oricum vã sfãtuim sã citiþi aceste pagini............

1) Citiþi codul de 5 cifre de pe cardul CODE. IMPORTANT Dupã o pornire de urgenþã. 7) Dupã ce aþi introdus ultima cifrã. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru 4 secunde ºi apoi se va stinge.PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu reuºeºte sã dezactiveze blocarea motorului. Dacã totuºi martorul de avertizare U rãmâne aprins. Altfel va trebui sã repetaþi aceastã procedurã ori de câte ori doriþi sã porniþi motorul. 8) Martorul de avertizare U va clipi rapid timp de 4 secunde semnalând faptul cã operaþia a fost îndeplinitã corect. 4) Dupã ce martorul a clipit de un numãr de ori corespunzãtor primei cifre de pe cardul CODE. 3) Apãsaþi la fund pedala de acceleraþie. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. martorii Y ºi U rãmân aprinºi ºi motorul nu porneºte. 9) Porniþi motorul rotind cheia de contact de la MAR la AVV. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. Efectuaþi procedura de urgenþã pentru pornirea motorului. 5) Martorul de avertizare U începe din nou sã clipeascã: dupã un numãr de clipiri corespunzãtor celei dea doua cifrã de pe cardul CODE apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o apãsatã. trebuie sã rotiþi cheia de contact înapoi la STOP ºi sã reluaþi întreaga operaþiune de la capãt (pasul 1). apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o astfel pânã când martorul de avertizare U se aprinde timp de 4 secunde ºi apoi se stinge. 160 . menþineþi apãsatã pedala de acceleraþie. rãsuciþi cheia de contact la STOP ºi repetaþi procedura de la pasul 1). 2) Rotiþi cheia de contact la MAR. Dacã faceþi vreo greºealã. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru aproximativ 8 secunde. Se recomandã citirea în întregime a procedurii de pornire de urgenþã înainte de a o efectua. iar apoi se va stinge. 6) Procedaþi la fel ºi pentru celelalte cifre de pe cardul CODE. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. În acest moment ridicaþi piciorul de pe pedala de acceleraþie ºi pregãtiþi-vã sã numãraþi de câte ori va clipi martorul de avertizare U.

3) Porniþi motorul. P4E02174 Nu urmaþi aceastã procedurã dacã sunteþi lipsit de experienþã. 1: 1) conectaþi bornele pozitive (de lângã semnul +) ale celor douã baterii cu un cablu electric. Evitaþi contactul cu pielea ºi cu ochii. Procedaþi ca în fig. IMPORTANT Nu conectaþi direct bornele negative ale celor douã baterii deoarece scânteile rezultate ar putea aprinde gazele inflamabile emanate de baterie. ci adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. 2) cu un al doilea cablu. nu continuaþi. în cazul unei greºeli se pot declanºa descãrcãri electrice foarte puternice iar bateria poate exploda. Capacitatea acesteia trebuie sã fie la fel sau puþin mai mare decât cea a bateriei descãrcate (consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice"). evitaþi contactul accidental dintre pãrþile metalice ale celor douã vehicule. 1 161 . conectaþi borna negativã (–) a bateriei auxiliare la un punct de masã al motorului E sau cutiei de viteze a vehiculului care urmeazã sã fie pornit.PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ Dacã bateria este descãrcatã. puteþi folosi o baterie auxiliarã pentru pornirea motorului. 4) Dupã ce motorul a fost pornit. Dacã bateria auxiliarã folositã este montatã pe un alt vehicul. fig. demontaþi cablurile de conexiune în ordine inversã modului în care le-aþi conectat. motorul tot nu porneºte. Sunteþi de asemenea sfãtuit sã nu expuneþi flãcãri deschise sau þigãri aprinse în apropierea bateriei ºi sã nu produceþi scântei. dupã câteva încercãri. Lichidul din baterie este otrãvitor ºi coroziv. Sub nici o formã nu trebuie folosit un încãrcãtor de baterie pentru pornirea motorului: ar putea duce la distrugerea sistemului electronic ºi în mod special a unitãþilor de control ale sistemului de injecþie ºi aprindere. Dacã.

dar pãstraþi ºi 4 buloane originale pentru roata de rezervã. Consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice". Aceastã manevrã faciliteazã pãtrunderea combustibilului în catalizator. Dacã tractaþi o remorcã detaºaþi-o de vehicul înainte de a folosi cricul. 162 . vã recomandãm sã achiziþionaþi ºi prezoanele acestora. Nu porniþi niciodatã motorul când vehiculul este suspendat pe cric.PORNIREA PRIN ÎMPINGERE Vehiculele cu catalizator nu trebuie pornite prin împingere sau remorcare. Vehiculele echipate opþional cu jante din aliaj au o prindere specificã a acestora. Verificaþi periodic presiunea pneurilor ºi pe cea a roþii de rezervã. Cricul trebuie folosit doar la tipul de vehicul pentru care a fost conceput. DACà AVEÞI O PANà DE CAUCIUC Instrucþiuni generale Urmaþi instrucþiunile urmãtoare pentru a folosi cricul ºi roata de rezervã în mod corect. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. Nu folosiþi cricul pentru a ridica greutãþi care o depãºesc pe cea inscripþionatã pe el. pentru a nu distruge janta. În cazul în care vreþi sã înlocuiþi jantele dvs. De asemenea roata de rezervã este specificã. Reþineþi cã pânã când nu porneºte motorul. Nu introduceþi nici un fel de instrument între jantã ºi anvelopã ºi nu umblaþi la ventilul de umflare. din oþel cu cele din aliaj. servodirecþia ºi servofrâna nu vor funcþiona. Nu lubrifiaþi ºuruburile roþii înainte de a o fixa la loc: ele s-ar putea deºuruba. diferitã de cea a jantelor din oþel. cauzându-i daune iremediabile. astfel încât va fi nevoie de un efort mult mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã sau rotirea volanului. În nici un caz nu-l folosiþi pentru a efectua reparaþii sub vehicul.

Terenul trebuie sã fie plan ºi tare. P4E02666 Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã aºtepte cât mai departe de locul în care se desfãºoarã traficul. 3/a. 3/b ºi extrageþi roata de rezervã. – Desfaceþi dispozitivul de fixare Afig. – ridicaþi covoraºul din portbagaj. 3/a fig. P4E02667 fig. FOLOSIREA TRUSEI DE SCULE.1. levierul B de acþionare a cricului. cheia C pentru prezoane. pe cât posibil. fig. 2. – Acþionaþi treapta 1 de vitezã sau marºarierul. 3/b 163 P4E02668 . puneþi piedici sub roþi pentru ca vehiculul sã nu se poatã miºca. OPRIREA VEHICULULUI – Opriþi vehiculul într-o poziþie care nu stânjeneºte traficul ºi unde puteþi schimba roata în siguranþã. 2 fig. – Opriþi motorul ºi trageþi frâna de mânã. o zonã luminatã. CRICULUI ªI ROÞII DE REZERVà Ele se gãsesc în portbagaj. folosirea triunghiurilor reflectorizante etc. trusa conþine: cric A-fig. ochetul D ºi o ºurubelniþã E. 2. Trusa de scule este localizatã în roata de rezervã. Dacã trebuie sã schimbaþi roata în cursul nopþii alegeþi. Dacã drumul este în pantã sau cu denivelãri. – Preveniþi-i pe ceilalþi participanþi la trafic cã vehiculul este staþionat aºa cum prevede regulamentul local: aprinderea luminilor de avarie.

9 kg.Vã rugãm reþineþi: – cricul cântãreºte 2. – cricul nu necesitã reglãri. 6) Potriviþi manivela pe inelul corespunzãtor ºi ridicaþi vehiculul pânã când roata ajunge cu câþiva centimetri deasupra solului. Curãþaþi-le de substanþe uleioase. asiguraþi-vã cã se poate folosi uºor ºi aveþi grijã sã nu vã zgâriaþi mâna de pãmânt. 4 lângã roata care trebuie sã fie schimbatã. fig. Când rãsuciþi manivela cricului. 3. pentru a facilita desprinderea roþii. 7) Desfaceþi complet cele patru prezoane ºi scoateþi roata. SCHIMBAREA ROÞII 1) Slãbiþi ºuruburile de la roata care urmeazã sã fie schimbatã rãsucindu-le aproximativ o rotaþie. Pãrþile mobile ale cricului (ºurub ºi articulaþii) pot de asemenea sã cauzeze rãnirea atunci când sunt atinse. 2) Pentru jantele din aliaj zgâlþâiþi autovehiculul un pic. 4) Aºezaþi cricul corespunzãtor simbolului B-fig. asigurânduvã cã partea A calcã bine pe lonjeron C. 3) Rotiþi inelul pentru deschiderea parþialã a cricului. 5) Avertizaþi-i pe ceilalþi pasageri cã vehiculul urmeazã sã fie ridicat. dacã se stricã trebuie înlocuit cu unul nou. 4 164 P4E02175 . – nici o altã sculã cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cu cricul. toatã lumea trebuie sã stea departe de maºinã pânã când aceasta va fi coborâtã din nou. – cricul nu poate fi reparat.

8 P4E02806 fig. Cuplul de strângere este de 86 Nm. corespondent valvei de umflare B. astfel încât gaura cea mai mare A-fig. 10) Montaþi capacul roþii. utilizând mânerul fig. 11) Introduceþi ºi celelalte trei prezoane. P4E01754 fig. 8. 7 sã vinã în dreptul prezonului fixat ºi cu atenþie ca simbolul Y sã corespundã valvei. 6 P4E01642 P4E02804 fig. 7 fig. 14) Strângeþi complet prezoanele. 13) Coborâþi vehiculul cu manivela ºi trageþi cricul de sub el. 15) Introduceþi roata pe care aþi schimbat-o în suportul roþii de rezervã A-fig. 9) Strângeþi prezonul A-fig. 12) Strângeþi prezoanele cu cheia. Montaþi roata de rezervã asigurându-vã cã cele douã bolþuri A-fig. 10. 9. 5 se potrivesc în orificiile B. 9 165 P4E02805 . lucrând în cruce ca în fig. 6.8) Asiguraþi-vã cã roata de rezervã este bine curãþatã de impuritãþi ºi substanþe uleioase care pot unge prezoanele. 5 fig.

11 166 P4E02666 . IMPORTANT Periodic verificaþi ºi presiunea anvelopelor ºi a roþii de rezervã. 11. 17) Aºezaþi trusa de scule în roata de rezervã fig. în cazul spargerii. DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC Modificãrile sau reparaþiile efectuate greºit la sistemul electric ºi fãrã a respecta specificaþiile tehnice prevãzute pot cauza defecþiuni ºi riscul unui incendiu. fig. pot arunca în jur cioburi de sticlã.16) Puneþi cricul ºi trusa de scule la loc ºi blocaþi-le. IMPORTANT Vulcanizaþi anvelopa spartã cu prima ocazie ºi schimbaþi-o evitând rularea cu roata de rezervã. 10 P4E02668 fig. Becurile cu halogen conþin gaze sub presiune care.

Becuri cu halogen Pentru scoaterea acestor becuri demontaþi agrafa care le menþine în poziþie. Funcþionarea corectã ºi reglarea spotului luminos sunt esenþiale pentru siguranþa circulaþiei ºi pentru a nu încãlca legislaþia. Becuri tip baionetã Se scot din dulie prin apãsare ºi rotire în sensul invers acelor de ceasornic. INSTRUCÞIUNI GENERALE – Când un bec nu funcþioneazã. – Pentru localizarea siguranþelor consultaþi capitolul "Dacã se arde o siguranþã" din acest capitol. ºtergeþi-l cu o cârpã umezitã cu alcool ºi lãsaþi-l sã se usuce. verificaþi dacã nu sunt oxidate contactele. Lumina de la becurile cu putere mai micã este redusã în timp ce becurile de intensitate prea mare consumã prea mult. sã înlocuiþi becurile la o Reprezentanþã Fiat. B. D-E. – Verificaþi întotdeauna orientarea farului dupã schimbarea becului. Când lucraþi cu becuri cu halogen atingeþi doar partea lor metalicã. C. TIPURI DE BECURI Acest vehicul este prevãzut cu mai multe tipuri de becuri fig. înainte de a-l schimba.Se recomandã. Dacã atingeþi din greºealã un bec. dacã se poate. 12: A. Se monteazã prin împingere. Becuri fãrã soclu metalic Se scot prin tragere. precum ºi durata de viaþã a becului. verificaþi dacã nu este arsã siguranþa. Becuri cilindrice Se scot prin tragerea din suporturi. – Înainte de a înlocui un bec care nu funcþioneazã. – Becurile arse trebuie înlocuite cu unele de acelaºi tip. Dacã becul transparent este atins intensitatea luminii emise va fi redusã. 167 .

12 D E A B A B D B B B B C C A C C C Tip H1 H7 W5W PY21W W5W P21W H3 P21W P21/4W P21/4W P21W W5W C10W W5W C10W C5W C5W Putere 55W 55W 5W 21W 5W 21W 55W 21W 4W 21W 21W 5W 10W 5W 10W 5W 5W fig.P4E01417 Becuri Luminã de drum Luminã de întâlnire Lumini de poziþie faþã Semnalizare frontalã Semnalizare lateralã Semnalizare spate Proiectoare ceaþã Stopuri ceaþã Poziþii spate Lumini de frânã Marºarier Luminã plãcuþã de înmatriculare Lumini plafonierã anterioarã Spot plafonierã Lumini plafonierã posterioarã Portbagaj Referire la fig. 12 Torpedo 168 .

13 fig. 15 169 P4E01460 . conectorul ºi montaþi masca. 3) Înlocuiþi becul ºi montaþi la loc soclul A. P4E02740 P4E02741 fig. 12V-60/55W): 1) Desfaceþi capacul acþionând clemele de fixare A-fig. 13. astfel încât sã corespundã aripioarele pãrþii metalice cu canelurile soclului.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR LUMINILE DE DRUM ªI DE ÎNTÂLNIRE Pentru înlocuirea unui bec cu halogen (tip H7/H3. 3) Introduceþi noul bec. 14 ºi scoateþi becul C. 15 prin rotire ºi extrageþi becul B. 2) Scoateþi conectorul electric A-fig. 2) Desfaceþi soclul A-fig. 4) Prindeþi agrafele de fixare. 13. 14. LUMINILE DE POZIÞIE Pentru înlocuirea becului 12V-55W: 1) Scoateþi capacul farului desfãcând clemele de fixare A-fig. Desfaceþi clemele de fixare B-fig. 14 fig.

16 în sens antiorar ºi scoateþi-l. pentru a comprima lamela A. P4E02742 P4E02743 fig. 3) Dupã ce aþi înlocuit becul. 17. apoi înlocuiþi becul prin apãsare. PROIECTOARE CEAÞÃ Pentru a înlocui becul halogen (tip H3. 12V-55W) contactaþi o Reprezentanþã Fiat.SEMNALIZARE ANTERIORÃ Pentru înlocuirea becului de 12V21W: 1) Rotiþi capacul A-fig. SEMNALIZARE LATERALÃ fig. 18 Pentru înlocuirea becului de 12V5W: 1) Împingeþi cu mâna lampa în direcþia de mers a vehiculului. 3) Extrageþi soclul prin rotire uºoarã. 2) Extrageþi dispozitivul. 2) Desfaceþi soclul A-fig. 16 fig. 18 170 P4E02281 . 17 fig. montaþi la loc capacul de protecþie A-fig. prin împingere în sens antiorar. 16 rotindu-l în sens orar.

20 171 P4E02497 . 19 îndepãrtând mocheta pentru a ajunge la grupul optic. 20. 19 fig. 3) Scoateþi becurile împingând uºor ºi rotindu-le în sens orar. fig. P4E02496 fig. 19 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. 2) Apãsaþi clema B-fig.GRUP OPTIC POSTERIOR Lumini de direcþie ºi poziþii/stopuri Înlocuirea unui bec se face dupã cum urmeazã: 1) Din interiorul portbagajului slãbiþi cele douã ºuruburi A-fig.

22 sunt de tipul: D .Becurile fig. 2) Slãbiþi ºurubul A-fig. 20 sunt de tipul: C . 21.bec de 12V-21W pentru lumina marºarier. fig. E . Lumini marºarier ºi stopuri ceaþã Pentru înlocuire: 1) Deschideþi portbagajul. D . 21 fig.de 12V-4W/21W pentru luminile de poziþie/stopuri. 4) Extrageþi becul desfãcând încet în sens antiorar. scoþând clemele B se poate îndepãrta carcasa C poziþionatã în interiorul portbagajului. 22. 22 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº.de 12V-21W (portocalii) pentru semnalizatoare. P4E02498 fig. 22 172 P4E02499 .bec de 12V-21W pentru stopurile de ceaþã. Becurile fig. 3) Apãsaþi clemele C-fig.

3) Extrageþi becul B. 23. astfel încât sã eliberaþi clemele de fixare pe pavilion. În interior. P4E02500 P4E02501 fig. 25 173 P4E02357 .AL TREILEA STOP DE FRÂNÃ Pentru înlocuire: 1) Din interiorul vehiculului. 2) Extrageþi grupul desfãcând spre partea posterioarã a vehiculului. 3) Desfaceþi conexiunile electrice. 2) Extrageþi soclurile. îndepãrtaþi cepurile de protecþie A-fig. 25 Pentru înlocuirea becului: 1) Ridicaþi portbagajul. LUMINA PLÃCUÞEI DE ÎNMATRICULARE fig. folosind o ºurubelniþã ca pârghie în punctul A-fig. 24 fig. 24 ºi înlocuiþi grupul luminos D sau becul defect. aveþi acces la cele douã socluri. 23 fig. 25. apoi demontaþi ºuruburile B. 4) Desfaceþi ºuruburile C-fig.

apoi reintroduceþi blocul în locaºul lui. exercitând o presiune uºoarã. rotind în sens orar.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe. – poziþionaþi un bec nou în locaº. 28 fig. 29 174 P4E02505 . acþionând în punctele indicate în fig. 27. 27 fig. Spot plafonierã Pentru înlocuirea becului de 12V5W: – acþionaþi cu o ºurubelniþã în punctele indicate în fig. repoziþionaþi grupul pe plafon. acþionând asupra clemelor A-fig. 27. extrageþi grupul din plafon. 29 ºi extrageþi becul B. extrãgând grupul complet montat prin presiune. 28¸ extrageþi ºi înlocuiþi becul B. – îndepãrtaþi partea transparentã din propriul locaº. printr-o uºoarã apãsare. prin apãsare. – rotiþi în sens antiorar soclul Afig. P4E02502 P4E02503 fig. – aºezaþi un bec nou ºi montaþi din nou partea transparentã.

Desfaceþi protecþia de plastic B-fig. 2) Înlocuiþi becul B. 31 fig. 34 Pentru înlocuirea becului cilindric de 12V-5W: 1) Extrageþi partea transparentã A. 33 P4E02504 fig. desfaceþi partea transparentã A-fig. apãsând ºi trãgând în jos.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe extrageþi partea transparentã fig. nu este nevoie sã desfaceþi cablul electric. LUMINÃ PORTBAGAJ Pentru a înlocui becul cilindric de 12V-5W. LUMINÃ TORPEDO fig. P4E02506 – scoateþi blocul din locaº. 30 P4E02507 fig. 31. 3) Remontaþi partea transparentã A fixând-o prin apãsare în sus. extrãgând în sus plãcuþa reflectantã A-fig. 32 fãcând o ºurubelniþã pârghie în locul sãgeþilor. fig. – înlocuiþi becul B. 30. exercitând o apãsare uºoarã în punctele din figurã. 32 P4E02508 P4E01427 fig. 33 ºi înlocuiþi becul C. 34 175 .

fig. C .siguranþã cu filamentul întrerupt. Nu înlocuiþi niciodatã o siguranþã arsã cu conductori metalici. 35 176 . duceþi vehiculul la o Reprezentanþã Fiat pentru verificare. verificaþi dacã nu s-a ars siguranþa respectivã fig. Dacã siguranþa se arde din nou. Pentru localizarea siguranþei.DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ GENERALITÃÞI O siguranþã este un element de protecþie a sistemului electric. adresaþi-vã unei Reprezentanþei Fiat. A . În cazul în care aceeaºi siguranþã se mai arde de multe ori. Atunci când un dispozitiv electric nu mai funcþioneazã. asiguraþi-vã cã a fost scoasã cheia din contact ºi cã toate celelalte dispozitive electrice au fost dezactivate. 35 din cutia de siguranþe pentru extragerea siguranþei. consultaþi tabelele din paginile urmãtoare.siguranþã intactã. Nu schimbaþi niciodatã o siguranþã cu una cu amperaj mai mare: RISC DE INCENDIU! Nu încercaþi sã reparaþi o siguranþã generalã de protecþie (MAXI-FUSE). P4E01428 Folosiþi penseta specialã C-fig. Înainte de a schimba o siguranþã.pensetã pentru înlocuirea siguranþelor. Înlocuiþi siguranþa arsã cu una având aceeaºi valoare a intensitãþii (aceeaºi culoare). B . 35. Adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. Siguranþele se ard în cazul unei avari sau al unor intervenþii neadecvate în sistemul electric. Folosiþi întotdeauna o siguranþã de aceeaºi culoare.

ACCESUL LA SIGURANÞE Tabloul principal de siguranþe se aflã sub planºa de bord, în stânga volanului. Pentru a ajunge la siguranþe, desfaceþi ºuruburile de fixare A-fig. 36 scoateþi capacul de protecþie B. Simbolurile grafice care indicã corespondentul fiecãrei siguranþe se aflã pe interiorul capacului.

SIGURANÞELE TABLOULUI CENTRAL fig. 37 A - Pensetã pentru înlocuirea siguranþelor.

SIGURANÞELE DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI fig. 38

P4E02846

fig. 36

P4E02194

fig. 37

fig. 38

177

P4E02193

TABEL REZUMATIV SIGURANÞE
Dispozitivul protejat Geam electric posterior dreapta Geam electric anterior dreapta Alimentare radio, oglinzi electrice, iluminare planºã de bord Senzor prezenþã apã în filtrul de combustibil (versiune Multijet) Luminã de drum stânga Siguranþã CTA Geam electric posterior stânga Nod tablou de bord Centralã sistem ABS Luminã de drum dreapta Scaun cu reglare electricã ?ofer Geam electric anterior stânga Alimentare +30 comandã iluminare lumini exterioare Airbag Alimentare lumini plãcuþã înmatriculare, iluminare comenzi încãlzitor, iluminare brichetã, iluminare radio, iluminare scrumierã ªtergãtor lunetã Degivrare oglinzi retrovizoare Nr. Siguranþã 34 48 49 35 13 46 33 37 42 12 45 47 32 50 51 52 41 Amperaj 30A 30A 7,5A 10A 15A 25A 30A 10A 7,5A 15A 25A 30A 15A 7,5A 7,5 15A 15A Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37

178

Dispozitivul protejat ªtergãtor de parbriz, pompã bidirecþionalã Lunetã termicã Brichetã Alimentare subwoofer Plafonierã, luminã portbagaj, luminã torpedo ºi prizã Sistem blocare portiere Semnalizatoare, lumini avarie Luminã marºarier, sistem manual de aer condiþionat Luminã de întâlnire stânga Luminã de întâlnire dreapta Lumini proiectoare ceaþã Lumini stopuri ceaþã Claxon Compresor aer condi?ionat ABS Tablou siguranþe pe planºa de bord Tablou siguranþe pe planºa de bord (opþional) Comutator pornire Electroventilator interior habitaclu Electroventilator rãcire motor (a doua vitezã)

Nr. Siguranþã 43 40 44 36 39 38 53 31 15 16 10 18 13 12 22 18 17 23 21 20

Amperaj 30A 30A 30A 20A 15A 20A 10A 7,5 10A 10A 15A 70A 15A 7,5A 50A 70A 40A 20A 40A 40A

Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

179

Dispozitivul protejat Electroventilator rãcire motor (prima vitezã) Centralã control motor Centralã control motor Centralã control motor (alimentare) Sonda Lambda Electrovalvã sistem antievaporare Electropompã combustibil Centralã

Nr. Siguranþã 19 5 8 11 3 3 4

Amperaj 30A 10A 7,5A 7,5A 15A 3 4

Ilustraþie Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

180

PORNIREA CU BATERIE AUXILIARÃ Vezi capitolul "Pornirea autovehiculului folosind o baterie auxiliarã" din acest capitol. Încãrcarea pe durate prea lungi poate duce la distrugerea bateriei. Întâi dezgheþaþi-o. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã. asiguraþi-vã cã elementele interne nu sunt deteriorate (existã riscul unui scurtcircuit) ºi carcasa nu este crãpatã (risc de scurgere a lichidului toxic ºi coroziv). în caz contrar ar putea exploda. 181 . 4) dupã ce aþi terminat. Lichidul conþinut în baterie este toxic ºi coroziv. puteþi distruge sistemele electronice ºi mai ales dispozitivul care gestioneazã alimentarea ºi pornirea. În nici o situaþie nu încercaþi pornirea motorului cu redresorul de încãrcare a bateriei. Reîncãrcarea bateriei trebuie sã se facã într-o incintã bine aerisitã.DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT În primul rând respectaþi precizãrile din secþiunea "Întreþinerea autovehiculului" referitoare la evitarea descãrcãrii bateriei. opriþi încãrcãtorul înainte de a deconecta bateria. 3) porniþi încãrcãtorul. departe de posibile surse de foc sau scântei: risc de foc ºi explozii. 5) reconectaþi cablurile la bornele bateriei. 2) racordaþi cablurile de încãrcare la bornele bateriei. pe o perioadã de aproximativ 24 de ore ºi la un amperaj scãzut. Dacã bateria a îngheþat. REÎNCÃRCAREA BATERIEI Se recomandã reîncãrcarea lentã a bateriei. Nu încercaþi reîncãrcarea unei baterii îngheþate. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. Procedaþi dupã cum urmeazã: 1) deconectaþi cablurile de la bornele bateriei.

CU UN CRIC PROFESIONAL Ridicare frontalã Vehiculul poate fi ridicat cu un elevator numai poziþionând braþul acestuia în dreptul diferenþialului interpunând o bucatã de lemn sau cauciuc. Cricul trebuie folosit doar la modelul de maºinã pentru care a fost conceput. cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cricului. – cricul nu poate fi reparat. În acest caz. 39. Sub nici o formã nu trebuie folosit atunci când se efectueazã reparaþii sub vehicul. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. nu se poate ridica din faþã. 39 182 P4E02317 . Nu trebuie sã i se dea alte întrebuinþãri sau sã fie folosit pentru ridicarea altor tipuri de maºini. trebuie înlocuit cu unul nou. – nici o altã sculã. Autovehiculul poate fi echipat cu un scut pentru motor ºi cutie de viteze. Dacã se stricã.SUSPENDAREA VEHICULULUI CU AJUTORUL UNUI CRIC Consultaþi "Panã de cauciuc" din aceastã secþiune. ca în fig. Vã rugãm reþineþi: – cricul nu necesitã reglãri. fig. Nu folosiþi cricul pentru ridicarea unor greutãþi ce o depãºesc pe cea indicatã pe eticheta sa.

41 fig. 42. 42 183 P4E02807 . CU UN ELEVATOR Vehiculul trebuie ridicat prin poziþionarea braþelor elevatorului în punctele indicate în fig. 40. Mai puteþi adãuga un adaus de lemn (având dimensiunile în mm din fig. 41). iar dacã este necesar interpuneþi o bucatã de lemn sau cauciuc. Nervura A a lonjeronului trebuie sã intre în canelura B a paralelipipedului de lemn. P4E01730 P4E01731 fig. Reglaþi cu atenþie braþele macaralei. Maºina nu poate fi ridicatã din spate (partea posterioarã a caroseriei sau pãrþi ale suspensiei). 40 fig.Ridicare lateralã Maºina poate fi ridicatã exclusiv poziþionând braþul elevatorului dotat cu o placã specialã sub montantul central fig. Atenþie ca braþele macaralei sã nu distrugã pãrþi ale caroseriei sau ale feþei autovehiculului.

Evitaþi zdruncinarea. Când vehiculul dvs. 44/a) cu o ºurubelniþã potrivitã adâncituri capacului. asiguraþivã cã dispozitivul de tractare dintre cele douã maºini nu deterioreazã componentele alãturate.REMORCAREA VEHICULULUI Vehiculul este prevãzut cu inel pentru fixarea dispozitivului de remorcare care se aflã în trusa de scule. Nu folosiþi cabluri flexibile pentru remorcare. amintiþi-vã cã va fi nevoie de un efort mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã ºi rotirea volanului. P4E02509 P4E02827 fig. 44/b 184 P4E02826 . Atunci când vehiculul este remorcat cu motorul oprit. 3) Înºurubaþi pânã la capãt inelul în filetul din faþã fig. 43 fig. 2) Scoateþi capacul de protecþie din faþã (fig. este remorcat trebuie sã respectaþi întocmai regulamentul privitor la caracteristicile dispozitivului de tractare la circulaþia vehiculelor cu remorcã. Dacã este scoasã. Nu scoateþi cheia din contact. Cum folosiþi inelul de remorcare: 1) Luaþi inelul. 44/a fig. În timpul remorcãrii. 43. 44/b sau spate fig. rotiþi cheia de contact la MAR ºi apoi la STOP. Înainte de începerea remorcãrii. 43) sau spate (fig. iar roþile nu vor mai putea fi virate. se va produce automat blocarea sistemului de direcþie.

în special atunci când vizibilitatea este proastã. nu riscaþi sã fiþi lovit de alte maºini.. – Detaºaþi sau tãiaþi centurile de siguranþã de pe pãrþile rãnite. opriþi la cel puþin 10 m de locul în care s-a petrecut accidentul. Obligaþia de a acorda primul ajutor este valabilã ºi pentru cei care nu au fost direct implicaþi. – Nu daþi absolut nimic de bãut unei persoane rãnite. – Scoateþi cheia din contact de la toate vehiculele implicate în accident.ÎN CAZ DE ACCIDENT – Este important sã vã pãstraþi calmul. Staþi aproape pentru a o/îl calma în cazul în care intrã în panicã. folosiþi-vã farurile pentru a lumina locul accidentului. – Acþionaþi atent. – Asiguraþi persoana rãnitã cã aþi chemat ajutoare ºi cã acestea trebuie sã soseascã. existã un grad mare de risc ca alte vehicule sã se ciocneascã de cele deja oprite. – Marcaþi locul accidentului prin instalarea triunghiului roºu reflectorizant la distanþa prevãzutã de lege. pe cât posibil. – Dacã portierele sunt blocate. – Dacã nu sunteþi implicat direct. Nu folosiþi niciodatã apã. – Pe timp de noapte. Geamurile laterale ºi luneta sunt mai uºor de spart. – Chemaþi ajutoare încercând sã descrieþi situaþia cât mai precis posibil. Dacã sunteþi pe autostradã folosiþi telefoanele de urgenþã montate pe stâlpi. – Nu vã îngrãmãdiþi în jurul rãnitului. o pãturã. al cãderii în apã sau într-o prãpastie. – Când se produc ambuteiaje pe autostradã. Nu o trageþi de mâini sau picioare. – Folosiþi un extinctor de foc. Este stratificat ºi este foarte rezistent. nu îi aplecaþi capul ºi. nu încercaþi sã spargeþi parbrizul pentru a ieºi din vehicul. menþineþi-i corpul în poziþie orizontalã. – Trageþi persoana rãnitã din vehicul doar când existã riscul unui incendiu. 185 . – Dacã simþiþi miros de benzinã sau alte substanþe chimice. Ieºiþi imediat din vehicul ºi adãpostiþi-vã în spatele parapetelor laterali. ÎN CAZUL RÃNIRII UNEI PERSOANE – Nu lãsaþi niciodatã singurã o persoanã rãnitã. – Opriþi motorul ºi aprindeþi luminile de avarie. – Dacã vã aflaþi pe autostradã. indiferent de cât de mici sunt acestea. nu fumaþi ºi asiguraþi-vã cã toate þigãrile sunt stinse. nu blocaþi banda de urgenþã cu vehiculul dvs. nisip sau pãmânt pentru stingerea focurilor.

45 186 P4E01906 . fig. este bine sã pãstraþi în vehicul ºi un extinctor de foc ºi o pãturã. – o pensetã. – plasturi antiseptici de diferite mãrimi. Pe lângã trusa de prim-ajutor. – bandaje de diferite lãþimi.TRUSA DE PRIM AJUTOR Trebuie sã conþinã cel puþin. 45: – tifon steril pentru curãþarea ºi acoperirea rãnilor. – un pachet de vatã de bumbac. fig. – o foarfecã cu vârful rotunjit. – o sticlã de dezinfectant. – un sul de leucoplast. Trusa de prim-ajutor ºi extinctorul de foc sunt incluse în gama Lineaccessori Fiat. – douã garouri. – un pachet de ºerveþele de hârtie.

........... presiunea în anvelope etc......................................................................................ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI ºi din cel al întreþinerii.................................................................................................................................... Este util totuºi sã vã amintiþi cã vehiculul are nevoie de atenþia dvs................... 200 JANTE ªI ANVELOPE.............................................. 202 ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ ........................................... 198 UNITATEA ELECTRONICÃ DE CONTROL...... 189 VERIFICÃRI SUPLIMENTARE............... 203 AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ .......................................................... Fiat Albea este nou din toate punctele de vedere...... 188 PLAN DE REVIZII ANUALE ......................... 200 BUJIILE .......... 197 BATERIA .................................................. Nu uitaþi de asemenea cã luarea în seamã a tuturor atenþionãrilor prevãzute cu în manual pot constitui condiþia necesarã pentru conservarea garanþiei........ 207 Este necesar sã þineþi minte cã o întreþinere corectã este modul cel mai bun de a conserva în timp performanþele vehiculului ºi caracteristicile de siguranþã.................................................................................. cum ar fi controlul sistematic ºi eventuala completare ale nivelului lichidelor................. 192 FILTRUL DE COMBUSTIBIL...................... 187 .. 205 INTERIORUL ..................................... 205 CAROSERIA ................. chiar PLAN DE ÎNTREÞIENERE .. 189 VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR....................................... de a respecta mediul ºi a reduce costurile de reparaþie............... 201 RACORDURI DE CAUCIUC..............

Este util de þinut minte de asemenea cã Planul de Întreþinere nu satisface complet toate exigenþele vehiculului. De aceea.PLAN DE ÎNTREÞIENERE O întreþinere corectã este determinantã pentru a garanta vehiculului o viaþã lungã în condiþii optime. presiunii în anvelope etc. acestea se vor face numai cu consimþãmântul dvs. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. Neîndeplinirea acestor obligaþii poate duce la anularea garanþiei pentru acele defecþiuni care rezultã din cauza nerespectãrii planului de întreþinere. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). IMPORTANT Se recomandã sã vã adresaþi de urgenþã unei Reprezentanþe Fiat atunci când apar probleme de funcþionare. Fiat a prevãzut o serie de verificãri ºi de intervenþii de întreþinere conform Planului de Întreþinere din Carnetul de Garanþie. 188 . fãrã a mai aºtepta urmãtoarea revizie. IMPORTANT Fabricantul cere efectuarea tuturor reviziilor programate. Dacã se va considera necesarã înlocuirea sau reparaþia unor piese în plus faþã de cele pentru care v-aþi adresat Reprezentanþei Fiat. precum ºi un control sistematic al nivelului lichidelor. acesta necesitã ºi o atenþie regulatã. Reviziile periodice se fac la toate REPREZENTANÞELE FIAT ºi existã un program pentru astfel de operaþiuni.

000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi dacã este nevoie: – nivelul lichidului de rãcire motor – nivelul lichidului de frânã – nivelul uleiului de servodirecþie – nivelul electrolitului bateriei – lichidul pentru spãlarea parbrizului – presiunea ºi starea pneurilor. – înlocuire filtru de polen. cutie de viteze. frâne. La fiecare 3. lumini plafoniere.). martori luminoºi de pe tabloul de bord). tubulaturã. circa 10. VERIFICÃRI SUPLIMENTARE La fiecare 1. – verificare curent baterie.000 km). lumini avarie. – schimbare ulei motor. spãlare parbriz.PLAN DE REVIZII ANUALE Pentru un vehicul cu un kilometraj anual sub 20. reglarea presiunii dacã este necesarã. – înlocuire filtru ulei motor. – verificare poziþie/uzurã ºtergãtoare. Vi se recomandã utilizarea produselor FL Selenia care sunt concepute special pentru vehiculele Fiat (consultaþi tabelul "Capacitãþi" din secþiunea "Specificaþii tehnice"). – verificare funcþionare sistem ºtergãtoare parbriz ºi lunetã. – verificare discuri ºi plãcuþe de frânã. manºoane etc. este prevãzut un plan de revizie anual cu urmãtorul conþinut: – verificare stare/uzurã a pneurilor.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi. baterie. – verificare sistem de iluminare (faruri. frâne).000 km (spre exemplu. semnalizare direcþie. pãrþi de cauciuc (bucºi. carburant.) – verificare vizualã curele de transmisie. frâne. 189 . faþã. dacã este cazul: uleiul de motor. – verificare completare lichid (rãcire motor. – verificarea vizualã la: motor. tubulaturã flexibilã alimentare. etc. lumini compartiment marfã. ulei motor. încãrcare (baterie. transmisie.

– când motorul merge frecvent la ralanti sau când se strãbat distanþe lungi la vitezã redusã (exemplu: taximetrie. pentru a limita riscul de îngheþ al electrolitului.Ulei de motor Schimbaþi uleiul de motor mai des decât se indicã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în mod obiºnuit într-una sau mai multe din condiþiile de mai jos: – pentru remorcarea unei rulote. IMPORTANT .Filtrul de aer Înlocuiþi filtrul de aer mai des dacã vehiculul este folosit pe drumuri cu mult praf. Aceastã verificare trebuie fãcutã mai des dacã vehiculul este folosit în special pentru cãlãtorii scurte sau dacã este dotat cu accesorii care consumã permanent tensiune. Lichidul electrolitic al bateriei trebuie verificat mai des decât se specificã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în zone cu climã caldã sau în condiþii care îl solicitã foarte mult.Filtrul de combustibil Verificaþi filtrul de carburant dacã simþiþi tendinþe de "sufocare" în funcþionarea motorului. agent de vânzãri sau perioadã lungã de inactivitate"). chiar ºi când cheia este scoasã din contact.IMPORTANT . IMPORTANT . Trebuie schimbat în mod special atunci când cantitatea de aer introdusã în habitaclu a scãzut. 190 . pe cât posibil la începutul sezonului rece. cu nisip sau noroi.Bateria Trebuie verificat nivelul de încãrcare al bateriei. ºi mai ales în cazul prezenþei accesoriilor adãugate dupã cumpãrarea vehiculului. – pentru cãlãtorii scurte. – pe drumuri prãfuite. IMPORTANT . elementul de filtrare trebuie schimbat mai frecvent. repetate (sub 7-8 km).Filtrul de polen Dacã vehiculul este folosit adesea în medii foarte poluate sau cu mult praf. Dacã nu sunteþi sigur cât de des sã schimbaþi uleiul de motor sau filtrul de aer în funcþie de condiþiile în care folosiþi vehiculul contactaþi o Reprezentanþã Fiat. IMPORTANT .

ledul nu emite decât un semnal scurt. trebuie înlocuite bateriile cu unele analoage. Nu efectuaþi operaþii de întreþinere dacã sunteþi lipsit de experienþã. Pentru a efectua alte operaþii. 191 . ridicaþi maºina prin procedee corespunzãtoare. asiguraþi-vã cã aveþi la dispoziþie sculele. Întreþinerea vehiculului dvs. Eºarfele. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Pentru operaþii de rutinã pe care le puteþi efectua chiar dvs.IMPORTANT . Când folosiþi autovehiculul frecvent pentru tractarea unei remorci. ar trebui fãcutã de o Reprezentanþã Fiat. reduceþi intervalul între revizii. Aveþi grijã sã nu amestecaþi între ele tipurile diferite de lichide atunci când completaþi nivelul lor: sunt incompatibile ºi pot deteriora sistemul. Vã recomandãm sã le efectuaþi numai la Reprezentanþa Fiat. Aceasta poate fi extrem de periculos pentru cel care le poartã. Nu fumaþi în timp ce lucraþi la compartimentul motorului: prezenþa vaporilor ºi a gazelor uºor inflamabile pot duce la izbucnirea unui incendiu.Telecomandã Dacã acþionând telecomanda. Cricul din dotarea autovehiculului este prevãzut a fi folosit doar pentru schimbarea roþilor. piesele de rezervã Fiat (originale) ºi lichidele necesare.

2.6.Versiunea 1.6. 2 .2.4 8V 1.3.VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR 1. Ulei servodirecþie fig. Lichid de frânã-ambreiaj .5.4. Ulei servodirecþie fig.3.5. Ulei de motor . Ulei de motor . Lichid de frânã-ambreiaj . Lichid rãcire motor . Lichid pentru spãlarea parbrizului . 1 . Lichid pentru spãlarea parbrizului . Baterie .Versiunea 1.3 Multijet 192 P4E02691 P4E02883 . Lichid rãcire motor .4. Baterie .

Cu motorul cald. Nivelul nu trebuie sã depãºeascã limita MAX.3 Multijet Verificaþi uleiul de motor când vehiculul se gãseºte pe teren plan ºi când motorul este cald încã (la aproximativ 10 minute dupã oprirea motorului). cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Reþineþi cã atunci când motorul este fierbinte ventilatorul poate porni. fig. Dacã nivelul de ulei este lângã sau chiar sub limita MIN. 3 .4 8V 193 P4E02884 . turnaþi ulei prin orificiul de alimentare pânã când se ridicã la limita MAX. Eºarfele. Intervalul între MIN ºi MAX este echivalent cu un litru de ulei. rãnindu-vã. IMPORTANT Verificaþi nivelul de ulei respectând periodicitatea indicatã în "Planul de Întreþinere" ºi "Verificãri suplimentare". fiþi foarte atent atunci lucraþi sub capotã: riscaþi sã vã ardeþi. Nivelul de ulei trebuie sã fie între liniile MIN ºi MAX de pe rigletã. 4: versiunea 1.Versiunea 1.4 8V Fig. 3: versiunea 1.ULEI MOTOR Fig.

IMPORTANT Dupã ce aþi completat nivelul sau aþi schimbat uleiul. Nivelul trebuie sã fie între limitele MIN ºi MAX de pe rezervor.IMPORTANT Dacã nivelul uleiului. 5 . Un amestec în proporþie de 50% de apã distilatã ºi PARAFLU va oferi protecþie împotriva îngheþului pânã la o temperaturã de –35°C. fig. lãsaþi motorul sã se învârtã câteva secunde ºi aºteptaþi câteva minute dupã ce l-aþi oprit pentru a verifica nivelul. la o verificare regulatã depãºeºte limita MAX. Nu adãugaþi ulei cu alte caracteristici peste cel aflat deja în motor. 5-6 Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. Recomandãm sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru schimbarea uleiului ºi a filtrului.000 ÷ 6. Uleiul de motor folosit ºi filtrele de ulei uzate conþin substanþe dãunãtoare pentru mediu.Versiunea 1. adresaþi-vã imediat unei Reprezentanþe Fiat pentru verificare.3 Multijet P4E02808 fig. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire atunci când motorul este rece. 4 . produs de FL Selenia. CONSUM ULEI MOTOR La începutul perioadei sale de activitate motorul este într-un proces de adaptare. Riscaþi sã vã opãriþi. Consumul de ulei de motor poate fi considerat stabilizat dupã parcurgerea primilor 5. IMPORTANT Consumul de ulei depinde de condiþiile în care este folosit vehiculul.000 km. pânã când nivelul se apropie de linia MAX. Acolo existã echipamente speciale pentru depozitarea filtrelor ºi a uleiului folosit în condiþii de siguranþã pentru mediu ºi respectând întocmai prevederile legale. Riscaþi sã vã opãriþi. Dacã nivelul este scãzut.Versiunea pe benzină 194 . IMPORTANT Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. completaþi-l turnând uºor prin orificiul de alimentare un amestec în proporþie de 50% apã distilatã cu lichid PARAFLU. P4E02290 LICHIDUL PENTRU RÃCIREA MOTORULUI fig.

Când uleiul este încins. 7 Pentru a adãuga lichid.Versiunea Multijet P4E01438 P4E01439 fig. ULEI SERVODIRECÞIE fig. scoateþi capacul rezervorului ºi turnaþi încet un amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESSIONAL SC 35 în urmãtoarele concentraþii: – în timpul verii. 8 aratã cantitatea de lichid prezent în rezervor. 9 195 P4E01440 . Poate duce la defectarea lui. Când doriþi sã completaþi. 6 . El trebuie sã fie între MIN ºi MAX de pe rezervor. Tija nivelului de lichid fig. Unele substanþe pentru spãlarea parbrizului sunt inflamabile. 8 fig. Compartimentul motorului prezintã porþiuni fierbinþi care ar putea duce la aprinderea lichidului în cazul unui contact. fig. P4E02692 – în timpul iernii. Spãlarea parbrizului este fundamentalã pentru îmbunãtãþirea vizibilitãþii. 7 fig. Dacã temperatura scade sub –20°C folosiþi lichidul TUTELA PROFESSIONAL SC 35 nediluat. 50% TUTELA PROFESSIONAL SC 35 ºi 50% apã. IMPORTANT Nu cãlãtoriþi cu rezervorul pentru lichidul de spãlare a parbrizului gol. nivelul poate depãºi linia MAX. 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ºi 70% apã. 9 Verificaþi nivelul uleiului când motorul este rece. asiguraþi-vã cã uleiul are aceleaºi caracteristici ca ºi cel care se aflã deja în instalaþie. Nu acþionaþi motoraºul când rezervorul este gol.LICHID PENTRU SPÃLAREA PARBRIZULUI fig.

Nivelul lichidului din rezervor nu trebuie sã depãºeascã MAX. LICHID DE FRÂNÃ/AMBREIAJ Fig. spãlaþi imediat cu apã. spãlaþi zona afectatã cu apã ºi un sãpun neutru ºi clãtiþi. chemaþi urgent un doctor. Este foarte inflamabil. Folosiþi doar lichid DOT 4 pentru completarea acestuia. Dacã aceasta s-a întâmplat. Controlaþi periodic starea de funcþionare a martorului de pe tabloul bord astfel: (cu cheia în poziþia MAR) apãsaþi capacul rezervorului. Dacã este necesarã completarea nivelului de ulei dupã o perioadã scurtã de timp. Martorul x trebuie sã se aprindã. Consumul de ulei este foarte scãzut.Nu permiteþi ca uleiul servodirecþiei sã vinã în contact cu pãrþile încinse ale motorului. Lichidul de frânã este toxic ºi foarte coroziv. Dacã lichidul a fost înghiþit. 11 196 P4E02090 . se produce zgomot ºi riscaþi sã produceþi defecþiuni ale sistemului. Recomandãm lichidul TUTELA TOP 4 care s-a folosit iniþial. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dacã nu existã scurgeri. care este extrem de coroziv. 10 fig. 11: versiuni cu ABS Verificaþi nivelul lichidului de frânã din rezervor sã fie maxim. fig. 10: versiuni fãrã ABS Fig. nu vine în contact cu pãrþile vopsite ale vehiculului. P4E02259 Asiguraþi-vã cã lichidul de frânã. În cazul contactului accidental. Nu þineþi direcþia la viraj maxim mai mult 15 secunde.

Simbolul de pe ambalaj indicã lichidul sintetic de frânã.000 km trebuie eliminat condensul din filtru.3 Multijet fig. Dacã motorul funcþioneazã cu întreruperi trebuie înlocuit filtrul de combustibil. Se recomandã ca operaþia sã fie efectuatã de o Reprezentanþã Fiat care are instrumentele necesare pentru protejarea mediului înconjurãtor. fig. poate compromite siguranþa autovehiculului ºi poate duce la pierderi periculoase de combustibil. ELIMINAREA CONDENSULUI La fiecare 5. dacã nu este efectuatã corect. FILTRUL DE COMBUSTIBIL Desfaceþi de câteva ori maneta si strângeþi-o la loc atunci când observaþi cã iese doar combustibil fãrã apã. Operaþia de eliminare a condensului. IMPORTANT Lichidul de frânã este higroscopic (adicã absoarbe umiditatea). Pentru aceastã operaþie se recomandã sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat. De aceea lichidul trebuie schimbat mai des decât este prevãzut în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în special în zone cu procent ridicat de umiditate în aer. P4E02693 197 . 12 Nu eliminaþi în mediul înconjurãtor apa amestecatã cu combustibil eliminatã din filtru. Folosirea unui lichid de tip mineral ar distruge iremediabil garniturile de cauciuc de la sistemul de frânare. (versiuni 1. deosebindu-l astfel de lichidul mineral. 12) Diversitatea puritãþii motorinei din comerþ poate duce la înlocuirea filtrului de combustibil mai des decât se specificã în Planul de Întreþinere.

P4E01443 Dacã vehiculul urmeazã sã stea în frig puternic pentru o perioadã mai lungã de timp. Dacã a îngheþat. prin care existã riscul sã se scurgã acidul care este toxic ºi coroziv. vezi capitolul "În caz de urgenþã". Nu expuneþi flãcãri sau posibile surse de scântei în apropierea bateriei: existã riscul de incendiu ºi explozii. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. scoateþi bateria ºi depozitaþi-o într-un loc cald pentru a împiedica îngheþarea ei. Bateriile conþin substanþe deosebit de nocive pentru mediul înconjurãtor. Dacã nivelul este sub limita MIN fig. Sunteþi sfãtuit sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. fig. Nivelul electrolitului din baterie cu aceasta pe un plan drept trebuie sã fie cuprins între cotele gravate pe baterie. Funcþionarea bateriei cu un nivel scãzut de lichid o poate deteriora iremediabil ºi. care va asigura o schimbare a bateriei fãrã a dãuna mediului ºi în deplinã concordanþã cu prevederile legale. Montarea incorectã a accesoriilor electrice ºi electronice poate deteriora grav vehiculul. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. altfel o expuneþi explodãrii. Lichidul din baterie este toxic ºi coroziv.13. Nu încercaþi sã încãrcaþi o baterie congelatã: lãsaþi-o întâi sã se dezgheþe. Pentru reîncãrcare.BATERIA Bateria ce echipeazã Fiat Albea este de tip "Întreþinere Limitatã": în condiþii normale de utilizare nu este necesar sã completaþi nivelul cu apã distilatã. de asemenea. poate cauza spargerea ei ºi pierderea în totalitate a acidului. verificaþi integritatea elementelor interne (pericol de scurtcircuit) ºi eventualele fisuri ale carcasei. 13 198 .

staþie de amplificare. telefoanele celulare etc. consultaþi capitolul "Perioade de lungã staþionare" din secþiunea "Folosirea corectã a vehiculului". sistem de navigare cu antifurt prin satelit etc. cu un nivel de încãrcare sub 50% se va deteriora din cauza sulfatãrii. Luminile plafonierelor trebuie sã fie stinse. 199 . sistemul audio.).SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE VIAÞÃ A BATERIEI Când parcaþi vehiculul.) care se alimenteazã atunci când motorul este oprit pot descãrca bateria complet. iar motorul oprit). IMPORTANT Când instalaþi în vehicul aparaturã adiþionalã reþineþi cã efectuarea incorectã a conexiunilor la instalaþia electricã a vehiculului poate avea urmãri extrem de periculoase. Dacã nu este folositã pentru o perioadã mai lungã de timp. al cãrei personal calificat vã poate sugera accesoriile cele mai potrivite aparþinând Lineaccesori Fiat ºi se va verifica dacã sistemul electric existent ar suporta consumul suplimentar de energie sau dacã este nevoie de o baterie cu capacitate mai mare. Reþineþi cã dispozitivele electrice cu un consum mare de energie (cum ar fi dispozitivele de încãlzire a biberonului. Dacã doriþi sã adãugaþi accesorii dupã cumpãrarea vehiculului (alarmã antifurt. Consumul total al acestor sisteme (standard ºi cele montate ulterior) trebuie sã fie mai mic de 0. Cu motorul oprit.) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. pentru un interval mare de timp. asiguraþi-vã cã aþi închis bine portierele ºi capota. aspiratoarele. IMPORTANT O baterie pãstratã. ceea ce va duce la o scãdere a puterii de pornire ºi un risc mai mare de îngheþare a electrolitului (se va putea produce chiar ºi la –10°C). De fapt. nu menþineþi mult timp accesoriile aprinse (de exemplu. în mod special atunci când sunt implicate dispozitivele de siguranþã. luminile de avarie etc. putând-o descãrca treptat.6 mA x Ah (al bateriei) dupã cum se aratã în urmãtorul tabel: Consumul maxim admis în regim stand-by 30 mA - Baterie 50 Ah 60 AH (*) (*) pentru versiunile diesel. aceste dispozitive se vor alimenta din baterie chiar ºi când cheia este scoasã din contact (când vehiculul este parcat.

Aspectul bujiilor. 14 200 P4E01480 . – nu verificaþi polaritatea prin producerea de scântei. – fiþi foarte atent atunci când conectaþi bateria la sistemul electric. dacã veþi efectua lucrãri la sistemul electric sau atunci când este necesarã pornirea cu o baterie auxiliarã. examinat de un ochi experimentat. – deconectaþi dispozitivele controlate electronic dacã se efectueazã suduri la caroserie. un redresor modern poate ajunge la 20V. este indicat sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat. urmaþi instrucþiunile de mai jos cu mare atenþie: – nu deconectaþi niciodatã bateria de la sistemul electric când motorul este pornit. Totuºi. – nu efectuaþi niciodatã pornirea folosind un generator de încãrcare a bateriei. este un indiciu pentru diagnosticarea unor defecte. – deconectaþi bateria de la sistemul electric dacã urmeazã sã o reîncãrcaþi.). 14 este foarte importantã în pãstrarea eficienþei motorului ºi a reducerii emisiilor poluante. BUJIILE Buna funcþionare a bujiilor fig. folosiþi întotdeauna o baterie auxiliarã. Când aveþi o astfel de problemã. – nu conectaþi sau deconectaþi cablurile unitãþilor electronice când cheia de contact este în poziþia MAR. chiar din afara sistemului de aprindere.UNITATEA ELECTRONICà DE CONTROL În condiþii normale de utilizare nu este necesarã luarea unor mãsuri speciale. Îndepãrtaþi aceste dispozitive dacã temperaturile vor depãºi 80°C (în cadrul unor operaþiuni speciale asupra caroseriei etc. fig. Modificãrile sau reparaþiile efectuate incorect la sistemul electric ºi fãrã a se lua în calcul caracteristicile sistemului pot cauza defecþiuni ºi risc de incendiu. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã ºi conexiunea este sigurã.

dupã o perioadã de staþionare. o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtorii mai lungi. Dacã presiunea este prea micã.pneu cu presiune corectã: toatã suprafaþa pneului se uzeazã uniform. O presiune necorespunzãtoare poate cauza uzura neuniformã a pneurilor fig. inclusiv pe cea a roþii de rezervã. Folosiþi doar tipul de bujii recomandat: dacã cifra termicã este inadecvatã sau nu sunt garantate pentru durata prevãzutã pot produce anumite inconveniente.3 bari mai mare decât valoarea specificatã. reþineþi cã presiunea va trebui sã fie cu 0.Bujiile trebuie schimbate la intervalele specificate în "Planul de Întreþinere". ceea ce poate cauza deteriorãri grave.6 mm. fig. În orice caz. B . Pneurile trebuie înlocuite atunci când profilul central (adâncimea) este mai micã de 1. Este normal ca presiunea sã se ridice în timpul mersului. pneul se supraîncãlzeºte. trebuie respectate legile în vigoare în þara în care conduceþi vehiculul.pneu cu presiune prea mare: se uzeazã mai mult partea centralã. 15 201 . Bujie (tip) 1. Dacã trebuie sã verificaþi sau sã mãriþi presiunea anvelopelor atunci când sunt calde. 15: A .4 8V NGH ZKR7A-10 JANTE ªI ANVELOPE PRESIUNEA ÎN ANVELOPE Verificaþi presiunea fiecãrui pneu. P4E01445 Presiunea pneurilor trebuie sã fie corectã pentru a asigura condiþii bune de rulare. C . Presiunea se verificã atunci când anvelopele sunt reci.pneu cu presiune insuficientã: se uzeazã mai mult marginile.

În orice caz. ducând la posibile scurgeri. Sub nici o formã nu încercaþi folosirea unei camere de aer cu aceste cauciucuri. Pentru Fiat Albea se folosesc pneuri Tubeless. 202 .AVERTISMENTE Pe cât posibil. dacã au trecut mai mult de 6 ani de la montarea pneurilor trebuie consultat un specialist pentru a afla dacã mai pot fi folosite. janta. Dacã înlocuiþi un pneu este bine sã înlocuiþi ºi valva de aer (ventilul). gropi sau alte obstacole. fãrã camera de aer. servodirecþie ºi cel de frânare. Aveþi grijã sã nu loviþi borduri. Dacã este necesarã o înlocuire. este recomandat sã le schimbaþi între ele la fiecare 10-15 mii de kilometri. evitaþi frânãrile ºi pornirile bruºte. umflãturi sau uzurã anormalã. suspensia sau sistemul de direcþie a vehiculului. opriþi imediat ºi schimbaþi-l astfel încât sã nu fie afectate pneul. Ozonul. folosiþi întotdeauna pneuri noi ºi evitaþi folosirea celor de provenienþã necunoscutã. RACORDURI DE CAUCIUC Urmaþi strict "Planul de Întreþinere" în ceea ce priveºte sistemul racordurilor de cauciuc de la sistemul de alimentare cu combustibil. Nu schimbaþi între ele cauciucurile în cruce. Evitaþi supraîncãrcarea vehiculului: jantele sau pneurile pot fi grav deteriorate. mutând un cauciuc din partea stângã a vehiculului pe partea dreaptã ºi viceversa. Dacã aveþi panã de cauciuc. Aminti- þi-vã sã verificaþi cu atenþie ºi roata de rezervã. temperaturile înalte ºi absenþa îndelungatã a lichidului din sistem pot cauza întãrirea ºi crãparea racordurilor. menþinându-le pe aceeaºi parte a vehiculului pentru a nu se inversa sensul de rotaþie. Pneurile se uzeazã chiar ºi atunci când nu sunt folosite prea mult. Deplasarea pe porþiuni mai lungi cu denivelãri poate deteriora pneurile. Crãparea cauciucului în centru sau pe lateral este un semn de "îmbãtrânire". O verificare atentã este prin urmare esenþialã. Verificaþi periodic ca pneurile sã nu prezinte crãpãturi. În acest caz. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. Pentru a vã asigura cã roþile din faþã ºi din spate se vor uza uniform.

Schimbaþi lamele dacã partea din cauciuc a devenit casantã sau s-a deteriorat. – nu acþionaþi ºtergãtoarele pe geamul uscat. 203 . În orice caz.ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ LAMELE Curãþaþi periodic partea de cauciuc cu produse adecvate. pe lângã conservarea lamelor veþi evita ºi supraîncãlzirea motorului ºtergãtoarelor. Câþiva paºi simpli pot reduce posibila deteriorare a lamelor: – dacã temperatura scade sub zero grade. ar trebui schimbate aproximativ o datã pe an. Deplasarea cu ºtergãtoarele uzate este periculoasã deoarece în condiþii atmosferice nefavorabile vizibilitatea va fi redusã. – îndepãrtaþi orice urme din zãpadã care s-a depus pe parbriz. dezlipiþi-o cu ajutorul unui compus antigel. asiguraþi-vã cã lama de cauciuc nu este lipitã (prin îngheþare) de parbriz. Dacã este necesar. Recomandãm TUTELA PROFESSIONAL SC35.

17. consultaþi "Verificarea nivelului lichidelor" din aceastã secþiune. Jeturile de lichid pot fi direcþionate prin reglarea înclinaþiei duzelor. folosiþi un ac pentru a le desfunda. P4E01446 fig. 3) Montaþi lamela nouã în locaºul special de pe braþ. 16 1) Îndepãrtaþi braþul ºtergãtorului A de lângã geam ºi poziþionaþi lamela astfel încât sã formeze un unghi drept cu braþul ºtergãtorului. Direcþionaþi jetul astfel încât sã atingã cel mai de sus punct din raza ºtergãtoarelor. DUZELE SPÃLÃTORULUI DE PARBRIZ Dacã nu þâºneºte nici un jet.Schimbarea lamelelor ºtergãtoarelor de parbriz fig. 2) Împingeþi lamela spre braþul A. 17 204 P4E02845 . acesta fãcându-se cu o ºurubelniþã potrivitã pentru acþionarea fantei A-fig. 17. asiguraþi-vã mai întâi cã în rezervor mai este lichid. Asiguraþi-vã cã este bine fixatã. Apoi asiguraþi-vã cã orificiile duzelor nu sunt înfundate fig. 16 fig.

în caz de scurgere accidentalã. verificaþi sistemul la o Reprezentanþã Fiat. – condiþii de mediu specifice. Printre cele mai importante se numãrã: – Tehnologii speciale ºi produse de vopsire care fac vehiculul deosebit de rezistent împotriva zgârierii ºi a ruginii. la colþuri etc. conþine clorofluorocarburi (CFC). 205 . a noroiului ºi a pietrelor proiectate de pe carosabil de alte vehicule. pe lângã faptul cã este incompatibil cu componentele sistemului. a compartimentului motorului ºi a altor porþiuni cu produse pe bazã de cearã cu o capacitate ridicatã de protecþie. foarte calde sau din apropierea mãrii). nu trebuie subestimatã forþa abrazivã a prafului din atmosferã a nisipului purtat de vânt. Compania Fiat a folosit pentru modelul Albea procedee tehnologice de vârf cu scopul protejãrii caroseriei împotriva ruginii. CAROSERIA PROTEJAREA VEHICULULUI ÎMPOTRIVA COROZIUNII Cauzele principale ale ruginirii sunt: – poluarea atmosfericã. – sarea ºi umiditatea din atmosferã (zone cu umiditate mare. Evitaþi absolut folosirea fluidului R12 care. nu dãuneazã mediului. o datã pe lunã.AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ În timpul iernii. în interiorul aripilor. – Acoperirea prin suflare cu materiale care depun un strat protector de plastic în punctele cele mai expuse: sub portiere. – Folosirea secþiunilor "deschise" pentru a împiedica formarea condensului ºi acumularea apei care ar duce la ruginirea pãrþilor interioare ale pieselor. GARANÞIE PENTRU CAROSERIE ªI ªASIU Autoturismul Fiat Albea are garanþie la coroziune pentru orice parte originalã a caroseriei ºi structuri. – Acoperirea ºasiului. Consultaþi "Carnetul de garanþie" pentru a afla termenii generali. sistemul de climatizare trebuie pus în funcþiune cel puþin 10 minute. extrem de rezistente la ruginã. Înainte de începerea stagiunii estivale. În plus. Sistemul foloseºte fluid refrigerant R134a care. – Folosirea tablei de oþel zincat (sau pretratate).

3) Clãtiþi bine cu apã ºi uscaþi-o cu jet de aer sau ºterg`N cu piele de cãprioarã. clãtind adesea buretele. 206 . benzinã) sau acetonã. Nu are doar un rol decorativ ci ºi unul de protecþie a pãrþilor de oþel. În toate aceste cazuri. Folosiþi cârpe foarte curate pentru a evita zgârierea sticlei sau pierderea transparenþei sale. de exemplu ramele portierelor. evitaþi parcarea vehiculului sub copaci. Nu spãlaþi vehiculul dupã ce a stat parcat în soare sau când capota este încinsã: s-ar putea diminua luciul vopselei. Detergenþii polueazã apa. Geamuri Folosiþi produsele speciale de curãþare a geamurilor. Pe cât posibil. Pentru o spãlare adecvatã: 1) Spãlaþi caroseria cu un jet de apã de presiune redusã. când se parcheazã sub copaci din care picurã rãºinã. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. unde apa se adunã uºor. capota ºi zona din jurul farurilor. Când uscaþi vehiculul. Întreþinerea de bazã a vehiculului include ºi spãlarea acestuia. Dacã vopseaua se zgârie adânc sau se juleºte. vehiculul trebuie spãlat mai des. pe drumuri pe care s-a presãrat sare. Din acest motiv.SFATURI PENTRU MENÞINEREA ÎN STARE BUNà A CAROSERIEI Porþiunile vopsite Vopseaua de pe vehiculul dvs. Proiectoare ceaþã IMPORTANT Atunci când curãþaþi proiectoarele de ceaþã nu folosiþi substanþe aromate (spre exemplu. IMPORTANT Excrementele pãsãrilor trebuie spãlate imediat ºi foarte atent întrucât aciditatea lor are un efect foarte coroziv.Vehiculul trebuie lãsat în aer liber astfel încât apa rãmasã pe suprafaþa lui sã se poatã evapora mai uºor. substanþele rãºinoase pe care le secretã unele specii de copaci pot deteriora finisajul ºi duce la creºterea posibilitãþii de formare a ruginii. Frecvenþa cu care trebuie sã o faceþi depinde de condiþiile ºi de mediul în care vehiculul este folosit. Pãrþile exterioare din plastic trebuie curãþate urmând procedura obiºnuitã de spãlare a vehiculului. 2) ªtergeþi caroseria cu un burete îmbibat într-o soluþie cu concentraþie micã de sãpun. De exemplu: în zone cu grad înalt de poluare. Folosiþi doar produse originale atunci când efectuaþi aceste retuºuri (vezi secþiunea "Specificaþii tehnice"). vã recomandãm sã efectuaþi imediat retuºurile necesare pentru a preveni coroziunea. aveþi grijã sã ajungeþi ºi în pãrþile mai puþin vizibile.

Efectuaþi aceastã operaþiune la un garaj. Recipientele cu aerosoli nu trebuie niciodatã expuse la o temperaturã mai mare de 50°C. Nu pãstraþi în vehicul recipiente pe bazã de aerosoli. Existã riscul ca ele sã explodeze. PÃRÞILE DE PLASTIC DIN INTERIORUL VEHICULULUI Folosiþi produse special concepute pentru a nu deteriora aspectul componentelor. asiguraþi-vã cã elementele protectoare (spre exemplu. Detergenþii polueazã apa. umbrele. Dupã spãlare. diverse apãrãtori sau tampoane de cauciuc) nu au fost îndepãrtate sau deteriorate. IMPORTANT Nu folosiþi alcool sau benzinã pentru curãþarea tabloului de bord. INTERIORUL Din când în când verificaþi dacã nu s-a strâns apã (de pe încãlþãminte. 207 .) sub covoraºe fiindcã prezenþa acesteia duce la ruginirea caroseriei. – Frecaþi scaunele cu un burete umed îmbibat într-o soluþie de apã ºi sãpun neutru. benzinã) pentru a curãþa interiorul vehiculului. Aºadar. IMPORTANT Compartimentul motorului trebuie spãlat atunci când motorul este rece ºi cu cheia de contact în poziþia STOP. ºtergeþi uºor interiorul lunetei termice (dacã existã) în direcþia elementelor. Încãrcãtura electrostaticã generatã prin frecare atunci când curãþaþi ar putea cauza incendii. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. CURÃÞAREA SCAUNELOR ªI A TAPIÞERIEI – Îndepãrtaþi praful cu o perie moale ºi cu aspiratorul.IMPORTANT Pentru a preveni deteriorarea elementelor de încãlzire electricã. etc. Temperatura din interiorul vehiculului lãsat la soare poate depãºi cu mult aceastã valoare. Nu folosiþi niciodatã produse inflamabile (petroxin. Compartimentul motorului La sfârºitul fiecãrei ierni. curãþaþi cu grijã compartimentul motorului.

208 .

.......... 222 CAPACITÃÞI FLUIDE ............. 221 MASE ................................... prezintã succint caracteristicile unui model gândit pentru a vã oferi maximul satisfacþiei automobilistice.......................... 219 PERFORMANÞE ........................................ 220 DIMENSIUNI ......... numere............. de cartea de identitate a lui Fiat Albea.......................................................... 214 SERVODIRECÞIE .......................................... formule..................................................................... 214 SUSPENSII ...................... 213 SISTEM FRÂNARE ......... ..............................SPECIFICAÞII TEHNICE lectura manualului cu acest capitol..................................... Este vorba............................ 215 JANTE ªI ANVELOPE ....................................... De fapt........................................................... 215 PRESIUNEA ÎN PNEURI ............................... 223 CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR . 218 SISTEMUL ELECTRIC ......... la propriu................. mãsurãtori ºi tabele.................................................... 208 COD MOTOR ........................................................ în limbaj tehnic........................... 210 MOTOR ............ 225 CONSUMUL DE CARBURANT EMISII DE CO2 LA EVACUARE .............................................. 211 TRANSMISIE ...............VERSIUNE CAROSERIE ....... Un document de prezentare al autovehiculului care.......................... aici vom începe un capitol plinã de date................ Probabil pasionaþii de motoare ºi mecanicã vor începe DATE DE IDENTIFICARE .... 227 209 ..

1 Este marcatã în interior. SERIA MOTORULUI fig. 2-3 Seria este gravatã pe blocul motor ºi reprezintã tipul ºi numãrul progresiv de fabricaþie.Versiunea Multijet 210 P4E02809 . seria reprezintã: – tipul vehiculului NM4 178000. 1 fig. P4E02263 P4E02332 fig.Versiunea 1.DATE DE IDENTIFICARE SERIE ªASIULUI fig. 2 . 3 . sub scaunul faþã dreapta. – seria de ºasiu.4 8V fig. Puteþi avea acces la serie prin ridicarea mochetei.

Masa maximã autorizatã cu remorcã G .Masa maximã autorizatã pe puntea faþã H . 4 Plãcuþa este fixatã pe capota motorului ºi semnaleazã urmãtoarele: A .Numele constructorului B . 5 211 P4E01455 .Numãrul de omologare C .Cod versiune caroserie M . P4E01670 fig.Codul culorii pentru retuºuri sau revopsire. 5 Plãcuþa adezivã este aplicatã în lateral.Fabricantul vopselei B .Tipul motorului L . 4 fig.Serie ºasiu E .Numãr pentru piese de schimb PLÃCUÞÃ DE IDENTIFICARE A CULORII CAROSERIEI Fig.Masa maximã autorizatã F .Masa maximã autorizatã pe puntea spate I .Numele culorii C .Cod de identificare a tipului de vehicul D . Are înscrise: A . interior.PLÃCUÞÃ REZUMATIVÃ CU DATE DE IDENTIFICARE fig.Codul Fiat al culorii D . pe portiera dreapta faþã.

4 8V 1.3 Multijet 350A1000 188A9000 Cod versiune caroserie 178CYN1A 16 178CYH1A BT 212 .COD MOTOR – VERSIUNE CAROSERIE Cod motor 1.

6x82 1248 18:1 51 70 4000 180 18.2 57 77 6000 115 11.4 8V GENERALITÃÞI Cod Ciclu Numãr ºi dispunere cilindri Numãr supape pe cilindru Diametrul ºi cursa pistonului Cilindree Raport de compresie Putere maximã (CEE) regim corespondent Cuplu maxim (CEE) regim corespondent DISTRIBUÞIE Admisie: avans faþã de PMS întârziere faþã de PMI Evacuare: aprindere înainte de PMI întârziere faþã de PMS Joc termic de funcþionare la rece kW CP rpm Nm kgm rpm mm cm3 350A1000 Otto 4.MOTOR 1.8 3000 1.1±0. în linie 2 72x84 1368 11.3 Multijet D 188A9000 Diesel 4.3 1750 7° 41° 57° 9° Compensare hidraulicã -12° 6° -12° 40° Compensare hidraulicã 213 . în linie 4 69.

de tip “control by-pass” pe circuitul secundar de circulare a apei din motor în radiator. pot cauza anomalii funcþionale ºi prezintã risc de incendiu. Filtrare totalã a uleiului prin intermediul filtrului de ulei. LUBRIFIERE Ungere forþatã prin pompã. 214 . RÃCIRE Sistem de rãcire cu radiator. pompã centrifugã ºi vas de expansiune.ALIMENTARE/APRINDERE Versiuni benzinã Sistem de alimentare returnless. Termostat. Electroventilator pentru rãcirea radiatorului cu deschiderea/închiderea comandatã de sistemul central de control. injecþie electronicã Multipunct secvenþialã cu aprindere integratã. Versiuni Multijet Injecþie directã Multijet “Common Rail” ºi control electronic cu turbocompresor ºi intercooler. cu supapã de limitare a presiunii încorporatã. Modificarea sau repararea sistemului de alimentare fãcute incorect sau fãrã a þine seama de specificaþiile tehnice ale sistemului.

767 0:00 DIFERENÞIAL Transmisie principalã cu angrenaj cilindric ºi grup diferenþial încorporat în carcasa schimbãtorului de viteze.121 0.480 1.563 Numãr dinþi 58/15 57/16 Transmisia se face de la motor la roþile din faþã prin arbori planetari cuplaþi la grupul diferenþial ºi roþi prin articulaþii homocinetice.867 3.829 3.909 1.029 0.158 1.238 1.3 Multijet 3. CUTIE DE VITEZE Schimbãtor cu cinci viteze înainte ºi marºarier.444 1.3 Multijet 3. Rapoartele sunt: Cuplu în diferenþial 1.4 8V 1. 215 . Comandã ambreiaj: hidraulicã.4 8V Treapta 1 Treapta a 2-a Treapta a 3-a Treapta a 4-a Treapta a 5-a Marºarier 3. fãrã cursã în gol. cu pedalã.909 2.909 2.TRANSMISIE AMBREIAJ Autoreglabil. Rapoartele sunt: 1. cu sincronizare pentru vitezele de mers înainte.

În spate: saboþi autoreglabili. Servofrânã cu depresiune de 9". Sistem ABS cu patru canale ºi patru senzori cu EBD (corector electronic al frânãrii). FRÂNA DE MÂNÃ Comandatã de levier de mânã acþionând mecanic asupra tamburelor frânelor spate. Barã stabilizatoare. de tip etrier flotant. cu dublu efect. suspensie McPherson. roþi de aliaj uºor. SUSPENSII FAÞÃ Roþi independente. reducând eficienþa primei frânãri. Comandã prin circuit hidraulic în X.SISTEM FRÂNARE Apa. FRÂNELE DE SERVICIU ªI DE URGENÞÃ În faþã: disc. cu braþ oscilant inferior legat la o traversã. Regulator de frânare acþionând asupra circuitului hidraulic al frânelor spate (pentru versiunea fãrã ABS). gheaþa sau sarea de pe suprafeþele de drum se pot depozita pe discurile de frânã. Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice. Recuperare automatã a uzurii garniturilor de frânã. 216 . Atenþie la montarea de spoiler adiþional. capace roþii: se poate reduce ventilaþia elementelor de frânare cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate sau În coborâri prelungite. Barã stabilizatoare sudatã. SPATE Punte semiindependentã cu braþe interconectate.

ROATA DE REZERVà Jantã de oþel. trebuie sã folosiþi pneuri de aceeaºi marcã ºi tip la toate roþile. Asistare hidraulicã. Pinion ºi cremalierã lubrifiate permanent. IMPORTANT Nu folosiþi camere de aer la pneurile Tubeless. Coloanã de direcþie deformabilã cu reglare a înclinaþiei.SERVODIRECÞIE Volan cu absorbþie de energie (airbag. LANÞURI ANTIDERAPANTE Profil maxim admis de depãºire a pneului: 12 mm. Pneu Tubeless (la fel ca cele montate). Controlaþi prinderea lanþului dupã câþiva metri de mers. incompatibile cu orice tip de jantã din oþel excepþie fãcând roata de rezervã.65 rotaþii. Valorile se referã la vehicul în ordine de mers. GEOMETRIA ROÞILOR Convergenþa roþilor din faþã mãsuratã Între jante: -1±1 mm. unde este prevãzut). Pentru condiþii de siguranþã de drum optime. Diametrul minim de virare: 10. IMPORTANT În cazul unor discrepanþe între informaþia prezentatã în acest manual ºi talon. ANVELOPE DE IARNà Folosiþi anvelope de iarnã de aceleaºi dimensiuni cu cele din dotarea autovehiculului. Jantele din aliaj folosesc buloane specifice. Numãr de rotiri ale volanului: 2. luaþi în considerare doar specificaþiile din talon. JANTE ªI ANVELOPE Jante de oþel sau aliaj (unde este prevãzut). Articulaþii lubrifiate permanent. Pneurile omologate sunt specificate în talonul vehiculului. cu prezoane specifice (dimensiuni diferite ºi incompatibile) pentru cele douã tipuri.2 m. Pneuri Tubeless cu carcasa radialã. 217 .

Versiune 1.3 Multijet Jante 5 ½ J x 14H ET44 5 ½ J x 14CH ET 44 (*) 5 ½ J x 14 Anvelope 175/70 R14 84T 185/65 R14 175/70 R14 84T CITIREA CORECTÃ A TIPULUI ANVELOPEI fig. (*) jante din aliaj 218 . ca procent) R = pneu radial 14 = diametrul nominal al jantei în inch 84 = indice de greutate (încãrcare). 6 În continuare sunt menþionate indicaþiile necesare pentru a înþelege codurile înscrise pe anvelope. distanþa în mm între pereþii laterali) 70 = raportul înãlþime/lãþime (H/S.4 8V 1. Exemplu: 175/70 R14 84 T 175 = Lãþimea totalã (S. T = indice vitezã maximã.

6 În continuare aveþi indicaþiile necesare pentru înþelegerea semnificaþiei marcajelor de pe jantã. H2 fig. Exemplu: 5 1/2 B x 14 H2 5 1/2 = lãþime jantã în inch (1) B 14 = profil (înãlþimea umãrului de sprijin a anvelopei) (2) = diametrul nominal al jantei în inch (corespunde cu diametrul pneului care se monteazã pe ea) (3 = Ø) = forma ºi numãrul "proeminenþelor" (reliefate pe circumferinþã pentru a menþine pneul Tubeless pe jantã).Indice vitezã maximã: Q = pânã la 160 km/h R = pânã la 170 km/h S = pânã la 180 km/h T = pânã la 190 km/h U = pânã la 200 km/h H = pânã la 210 km/h V = pânã la 240 km/h W = pânã la 270 km/h Y = pânã la 300 km/h Indice al capacitãþii de transport (încãrcare) 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg MARCAJELE DE PE JANTÃ fig. 6 P4E02265 219 .

0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.4 8V 1.2 bar. valorile din tabel trebuie crescute cu 0. valorile din tabel trebuie crescute cu 0. Anvelopã Încãrcãturã medie Faþã 1.2 2.1 2. Pentru pneurile de iarnã.PRESIUNEA ÎN PNEURI PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar) Pentru pneurile calde.2 2.3 bar.2 Spate 2.3 Multijet 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T 2.0 2.2 Roatã de rezervã - 220 .1 Spate 2.

4 8v 1.3 Multijet 1. neefectuate corect ºi neþinând cont de specificaþiile tehnice.4 8V 1.SISTEMUL ELECTRIC Tensiunea de alimentare: 12 volþi BATERIA Cu minusul la masã.4 8V (*) 90A 65A 75A 90A DEMAROR Curent nominal maxim dezvoltat 1. Curent nominal maxim dezvoltat 1.3 Multijet (*) (*) versiuni cu aer condiþionat cu acþionare manualã Modificãrile sau reparaþiile aduse sistemului electric.0 kW 1. Începe încãrcarea bateriei la pornirea motorului.3 Multijet 50 Ah 50 Ah 250A 250A 1. pot cauza anomalii cu risc de incendiu.4 8V 1.3 Multijet 1. 221 . ALTERNATOR Punte de alimentare cu reglator de tensiune încorporat.3 kW Capacitate Pornire de curent pentru descãrcare temperaturã în 20 ore rece (–18°C) 1.

3 Multijet 36 38 2a 66 67 3a 97 101 4a 128 137 5a 162 160 R 36 38 222 .4 8V 1.PERFORMANÞE Vitezã maximã admisã dupã perioada de rodaj. în km/h. 1a 1.

7 P4E02810 C 981 981 D 4210 4210 E 1489 1489 F 1414 1419 (*) 1414 1419 (*) G 1438 1439 (*) 1438 1439 (*) H 1703 1703 I 1907 1907 (*) cu încãrcare maximã 223 .4 8V 1.DIMENSIUNI Volumul portbagajului (normã VDA) – în condiþii normale.3 Multijet A 790 790 B 2439 2439 fig. 515 dm3 Dimensiuni în mm Versiune 1.

MASE Mase (kg) Masa autovehiculului echipat în ordine de mers: (cu combustibil.axul faþã: . accesorii) Sarcinã utilã (*) cu ºofer: Sarcini maxime admise (**) .3 Multijet 1085 485 800 870 1595 1000 400 50 1000 400 50 (*) În prezenþa unor echipamente speciale. roatã de rezervã. masa utilã se diminueazã corespunzãtor sarcinii maxime admise. E responsabilitatea utilizatorului de a dispune în portbagaj sau în interior/exterior o încãrcãturã care sã nu depãºeascã pe cea maximã admisã.remorcã cu frâne: .remorcã fãrã frâne: Greutate maximã pe acoperiº: 1.totalã: Sarcini remorcabile: .4 8V 1045 485 800 870 1530 1. 224 .axul spate: . (**) Încãrcãturã ce nu trebuie depãºitã.

250 1.6 2.0 0.1 2.CAPACITÃÞI FLUIDE 1.N.68 0.1 6. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.45 2.73 0.9 6.6 2. Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.4 2.4 0.4 8V Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: – cu încãlzitor: – cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 47 5.075 Combustibili prescriºi Produse recomandate Benzina Super fãrã plumb Cu cifrã octanicã peste 95 R. 225 . ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.5÷7.5 6.O.8 2.3 Multijet.3 Kg 7.54 0.

3 Multijet.68 0.98 0.5 7.75 2.3 Multijet Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: . se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.075 Motorinã Combustibili prescriºi Produse recomandate Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 48 5. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.9 0.3 Kg 7.86 7.8 0.4 0.0 1.6 1.6 2.5÷7.cu încãlzitor: .1.85 3.6 7.86 2.45 2. 226 .

CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR PRODUSE UTILIZABILE ªI CARACTERISTICILE LOR Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 10W-40 cu specificaþie ACEA A3 ºi API SJ SELENIA 20K Lubrifianþi pentru motoare pe benzinã (*) Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 5W-30 cu specificaþie ACEA A1 ºi API SJ SELENIA PERFORMER MULTIPOWER Lubrifianþi pentru motoare diesel (versiuni 1.3 Multijet) Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 5W-40 cu specificaþie ACEA B4. 227 . API CF ºi FIAT 9.55535-M2 SELENIA WR (*) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.

pe bazã de etilenglicol. CUNA NC 956-11 Se foloseºte în stare purã sau TUTELA PROFESIONAL SC 35 diluat în rezervorul de spãlare 228 . ISO 4925 SAE J-1704.V.S. ASTM D 3306 PARAFLU UP Circuit de rãcire. DOT 4. Lubrifianþi ºi unsori pentru transmisie Lubrifiant cu caracteristici “ATF DEXRON III” Vaselinã pe bazã de Li cu bisulfurã de molibden.Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 75W-85 cu specificaþie API GL-4 Plus ºi MIL-L2105 D LEV.M. CUNA NC 956-01 TUTELA TOP 4 Comandã hidraulicã frânã ºi ambreiaj Antigel radiator Antigel protector anticongelare. no. 116. Procent de utilizare 50% pânã la –35°C Lichid pentru spãlare parbriz Amestec de alcool.S. CUNA NC 956-16. apã ºi surfactanþi. consistenþã NLGI=2 TUTELA CAR TECHNYX TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 Cutie mecanicã ºi diferenþial Servofrânã hidraulicã Articulaþii homocinetice Lichid de frânã/ambreiaj Fluid sintetic F.

4 8V 1. – ciclu extraurban: calculat într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim extraurban. alte situaþii ce influenþeazã coeficientul de penetrare aerodinamicã sau rezistenþa la înaintare pot da valori de consum diferite de cele prezentate (vezi capitolul "Utilizarea corectã a autovehiculului") Consumul conform directivei 1999/CE/100 1. tabelate mai jos.3 Multijet 123 229 .EMISII DE CO2 LA EVACUARE Valorile de consum carburant sunt exprimate în litri pe 100 km.8 4. prezenþa barelor de acoperiþ. s-au folosit urmãtoarele proceduri de determinare: – ciclu urban: calculat cu motorul pornit rece. se referã la consumul combinat.9 6. stilul de a conduce. cu frecvente schimbãri de viteze.0 Extraurban 5. Pentru relevarea consumului. din tabelul de mai jos. încãrcãtura vehiculului. pe baza probelor de omologare specificate de Directiva Europeanã. Emisii de CO2 conform directivei 1999/100/CE (g/km) 1.7 Valoarea emisiilor de CO2 la evacuare. IMPORTANT: Tipul de utilizare.5 3. condiþiile atmosferice. la o vitezã de deplasare între 0 ºi 120 km/h. starea generalã a vehiculului.3 Multijet Urban 8. într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim urban. situaþiile de trafic. – consum combinat: determinat printr-un procent de 37% ciclu urban ºi 63% extraurban. nivelul de pregãtire/ dotare/accesorizare.4 8V 160 1.CONSUMUL DE CARBURANT .9 Combinat 6.

230 . 8 Fig. 8 reprezintã punctele în care trebuie fixatã piesa de tractare pe caroserie. a carico N° 4 M8 N° 2 M10 Sfera a norme 385±35 Mezzeria veicolo Dupã montare. pe care sã scrie: GREUTATEA MAXIMÃ ASUPRA CÂRLIGULUI 70 kg. pentru a împiedica infiltrarea gazului de eºapament.DISPOZITIVUL DE TRACTARE REMORCÃ Asse ruote posteriori P4E02562 Placa 1 trebuie sã aibã grosimea minimã 5 mm. IMPORTANT Este obligatorie fixarea la înãlþimea cârligului a unei etichete vizibile de dimensiune ºi material potrivite. N° 2 M10 N° 2 M10 N° 4 M8 fig. locaºurile de prindere ale ºuruburilor de fixare trebuie sigilate. Structura cârligului de trac- tare trebuie fixatã în punctele indicate cu Ø cu 8 ºuruburi M8 ºi cu 6 ºuruburi M10. iar placa 2 trebuie sã aibã grosimea minimã 6 mm.

..................... .... Cunoaºterea autovehiculului ...........................................caracteristici .... Conducerea în condiþii de siguranþã ............ .............conducerea pe timp de ceaþã ..conducerea pe timp de noapte.. 12-22 Combustibil ..........conducerea pe zãpadã ºi gheaþã ..........pornirea folosind o baterie auxilarã............ .................................instrucþiuni generale ..............................................................centurã de siguranþã posterioarã centralã ............. ............................ .......... ......................................înainte de a urca la volan .................conducerea cu ABS .... .............. 161 198 161 167 167 117 134 200 ABS .... 30 ............... Capota ...................... Accesorii interioare .................... 31 Chei ........................................conducerea pe timp de ploaie ........ Bujii ...........18-124 Caroseria ...... Bricheta ...................folosirea centurilor de siguranþã................................ 205 ......................... Accesorii achiziþionate de proprietar... .. . Consumul de carburant .......................... 32 ...............consum......... .......................... ...............................versiune caroserie ... Ambreiaj ....... Airbag .................... 42 134 229 42 145 149 148 148 147 147 149 146 145 229 162 21 231 ...... ........................................... 34 ........... Becuri (înlocuirea unui bec) ...................... Anvelope..în timpul cãlãtoriei...conducerea în zone montane ............................indicator nivel combustibil........ Aer condiþionat.. ............. ... Cric .....................presiunea în pneuri .climatizare ............ Alimentare ................................. .. 212 Centuri de siguranþã ...................... Aer condiþionat (întreþinere) ...............................INDEX ALFABETIC Bateria .................................................................................. Aeratoare ...... .............buºon rezervor combustibil ...... 13-30 ....reglare în înãlþime ..........................................................................tipuri de becuri. 126 157 115 106 110 109 110 205 106 129 214 215 217 217 218 220 ...caracteristici ........... ..........................încãlzire ....................................................anvelope de iarnã......comenzi ................................. ..... .................................... Buºon rezervor combustibil....

....... 156 Plafoniere . .... Diferenþial............... 116 Planºa de bord.....26-140 ............ Jante ................... Instrumente de bord ....... Dispozitiv de blocare a coloanei de direcþie ....rapoarte de transmisie ............... 160 ............................................................................ Mase.....alimentare/aprindere ... Manete pe volan ......................................... 203 Geamuri electrice ................ Întreþinerea autovehiculului ........................ .. ate de identificare ........................ .... ..................................... Dispozitiv de pornire.......... 222 Perioade de lungã staþionare ........................................plan de revizii anuale..dispozitiv de pornire...... .. 42 42 159 110 187 189 189 201 155 227 111 114 114 D În caz de urgenþã ............................... 144 215 210 215 223 12 26 230 229 Indicator nivel combustibil ................ ....spalarea compartimentului motor ............cod motor ........................................................ 143 Performanþe ........................ Lubrifianþi ..date tehnice ........ ............................................................................................ Încãlzire ..................................... autovehiculul .............................. Martori ºi mesaje de avertizare . ............... 9 Pornirea motorului........pornirea folosind o baterie auxilarã ......................... Dimensiuni ...verificãri suplimentare............. 144 Familiarizarea cu Geamuri (curãþare) ....................................... 12-22 Frâna de mânã .......................................... Dispozitiv de tractare remorcã .........exterioare . . 224 207 214 212 213 207 15 29 29 Oglinzi retrovizoare..... Lumini (comenzi manetã) ....... 8 Fiat Code (sistemul)...............................................................................interioare ........................................................ 232 ..........17-120 combustibil........................... Manetele volanului ............... Lunetã termicã ..........Cutie de viteze ................. Lumini avarie .............. Lanþuri antiderapante ........ 26 ..........pornirea de urgenþã .. Motor ................ Emisii de CO 2 la evacuare........................................................... 161 Parasolare ......... Manetã deschidere uºiþã 134 111 14 80 118 Parcarea .

...................................................... 122 Portiere .......................................... 13-28 Torpedo.............................................. 117 Serie ºasiu......................... 13-27 lichidelor................................ 210 Siguranþe .......... 221 Sistemul Fiat Code .....................pornirea prin împingere ..procedura de pornire ..................... 192 Verificãri înaintea începerii unei cãlãtorii ...verificare nivel........ Verificarea nivelului T Scaune . Unitatea electronicã de control ........................... 182 Suspensii .................. 202 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi a poluãrii ............................................. 156 Viteze maxime..................extinderea portbagajului .... ......... 12-22 Spãlator parbriz.reglare.............................sfaturi pentru menþinerea în stare bunã ...................................................................13-27-207 ................................. 216 ablou de bord.................cod culoare ............... Trusa de prim ajutor ...................................................................... 115 Tractarea remorcilor .......................... 11 Telecomanda de închidere centralizatã.................. 24 Tetiere .................. 40 Sistem frânare ....... 176 Sistem ABS .... 153 Transportul copiilor în siguranþã .... 216 ...................18-121 .......................curãþare ................... 216 Sistemul electric ......................................................................reglare.................................................. 211 ... 36 186 43 192 192 200 139 Ulei de motor .......................17-114 ....... 121 .......................................................... Utilizarea corectã a autovehiculului ............................... 162 .................................... 136 acorduri de cauciuc ........ 152 R Scrumiera ... 209 Sugestii pentru accesorii utile 157 Suspendarea vehiculului.......................... 119 Presiunea în pneuri................................................... Turometru ................... 220 Proiectoare ceaþã .. 126 Sistem de încãlzire/aer condiþionat............. 140 Portbagaj. 222 Vitezometru ............ 14-28 Vopseaua .. 14 ......................................15-113 Specificaþii tehnice . 207 ......... 42 Volan ...............................frânele de serviciu ºi de urgenþã ......... 114 Protejarea mediului înconjurãtor........................................................................................ 150 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi respectarea mediului înconjurãtor....întrerupãtor activare/dezactivare............. 206 233 ............. 106 Sistem de pretensionare ........deschiderea/închiderea portbagajului .... 206 ......................

NOTE ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 234 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 235 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 236 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 237 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 238 .

® ® Cereţi întotdeauna mecanicului .

Motorul automobilului dumneavoastrã conþine din fabricã ulei Selenia . SELENIA PERFORMER Ideal.flselenia. gama de uleiuri ce îndeplineºte cele mai avansate specificaþii internaþionale. pentru protecþia motoarelor pe benzinã din noua generaþie. acesta garanteazã protecþie maximã la uzurã.Schimbaþi uleiul? Experþii recomandã Selenia. Selenia Performer 5W-40.com. Selenia 20K Alfa Romeo. Pentru informaþii suplimentare despre produsele Selenia. garanteazã performanþele motorului ºi stabilitate la temperaturi ridicate. Testele specifice ºi caracteristicile tehnice superioare permit ca Selenia sã garanteze cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motorului. Selenia Racing şi Selenia Digitech. garanteazã cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motoarelor pe benzinã normal aspirate. supraalimentare sau multivalve. . reducerea consumului ºi stabilitatea la temperaturi ridicate. foarte eficace chiar în cele mai severe condiþii climatice. Deosebit de eficient pentru pornirile la rece. în special. common rail ºi Multijet. Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic: SELENIA 20K Lubrifiantul API SL. supraalimentate sau multivalve. SELENIA TD Lubrifiant pentru motoare diesel normal aspirate. SELENIA WR Lubrifiant specific pentru motoarele diesel. controlul tacheþilor hidraulici. . Gama Selenia include. de asemenea. Acesta garanteazã reducerea consumului de combustibil (conservarea energiei). vizitaþi site-ul www.

0 kg 2.45.2 2.8 CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri) 1.3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde.5 litri 2.2 Adãugaþi +0.3 Multijet 47 5.840 -1/2005 .4 8V litri Baie de ulei Baie de ulei ºi filtru Nu aruncaþi uleiul uzat în mediul înconjurãtor.5 1.2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard. ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR 1.5 ÷ 7.2 2.2 2.85 3. Fiat Auto S.3 Multijet 175/70 R14 84T 175/70 R14 84T Încãrcãturã medie Faþã 2.Ingegneria Assistenziale Largo Senatore G.Prima ediþie .6 2. Cu anvelope de iarnã.p.Torino (Italia) Tipãrit N.1 Spate 2.2 2.75 2.A.Assistenza Tecnica . Agnelli.0 2. 5 .2 Spate 2.5 2.3 Multijet kg 2.4 8V Capacitate rezervor Rezervã 47 5.1 2.5 ÷ 7. After Sales .2 Roatã de rezervã 2.PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari) Anvelope 1. 603.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2. 1.4 8V 1.10040 Volvera .5 Alimentaþi automobilele cu motoare pe benzinã doar cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (RON) de minimum 95. adãugaþi +0.