P. 1
Manual Fiat Albea

Manual Fiat Albea

|Views: 182|Likes:
Published by Creatza13
Manual de utilizare
Manual de utilizare

More info:

Published by: Creatza13 on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

Am conceput acest manual pentru o cunoaºtere amãnunþitã ºi o exploatare optimã a noului Fiat Albea.

Vã recomandãm citirea sa în întregime înainte de a porni pentru prima oarã la drum. Veþi descoperi informaþii, sfaturi ºi avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel încât sã puteþi beneficia la maxim de calitãþile sale tehnologice. Acest manual conþine sfaturi extrem de importante cu privire la condiþiile de siguranþã în trafic, întreþinerea automobilului ºi protejarea mediului înconjurãtor. arnetul de Garanþie anexat acestui manual cuprinde ºi Certificatul de Garanþie, cu termenii ºi condiþiile pentru pãstrarea garanþiei.

Stimate client, Vã mulþumim pentru cã aþi ales marca FIAT ºi vã felicitãm pentru alegerea unui Fiat Albea.

C

Lecturã ºi cãlãtorie plãcutã!

În acest Manual de Utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Albea. În consecinþã vã rugãm sã luaþi în considerare numai versiunea achiziþionatã de dumneavoastrã.

BINE AÞI VENIT LA BORDUL UNUI FIAT ALBEA
iat Albea este un autoturism cu o linie originalã, gândit pentru a vã oferi satisfacþie maximã, siguranþã deplinã ºi respectarea normelor de protejare a mediului înconjurãtor. Începând cu motorizãrile ºi continuând cu sistemele de siguranþã, îmbunãtãþirea confortului pentru ºofer ºi pasageri, practicitatea soluþiilor funcþionale, totul vã va face sã apreciaþi personalitatea Fiat-ului Albea. ã veþi da seama de acest lucru atunci când veþi descoperi cã stilul ºi caracteristicile Fiat sunt o parte foarte importantã din procesul de producþie, ceea ce duce la reducerea costurilor de întreþinere.

F

V

2

SEMNELE CE VÃ AJUTÃ SÃ CONDUCEÞI CORECT
emnele din aceastã paginã sunt foarte importante. Ele semnalizeazã acele pãrþi din manual care trebuie citite cu atenþie sporitã. Dupã cum vedeþi, fiecare semn are un simbol diferit, astfel încât acestea sã poatã fi rapid ºi uºor identificate în cadrul diverselor secþiuni.

S

Siguranþa pasagerilor Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate pune ºoferul, pasagerii sau alte persoane în pericol.

Protecþia mediului înconjurãtor Acest semn aratã procedurile corecte de urmat pentru a vã asigura cã autoturismul dvs. nu polueazã mediul.

Integritatea vehiculului Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate duce la defecþiuni mari ale autoturismului ºi poate conduce la anularea garanþiei

3

SIMBOLURI
Veþi gãsi etichete specifice, colorate, lângã sau chiar pe suprafaþa unor componente ale Fiat Albea. Ele poartã simboluri pentru a vã reaminti mãsurile care trebuie luate cu privire la componentele respective. În continuare sunt prezentate simbolurile ce pot fi gãsite pe aceste etichete, iar lângã simbol se va preciza componenta în cauzã. Pe lângã semnificaþia acestora, ele sunt împãrþite suplimentar în simboluri de: pericol, interzicere, avertizare, obligativitate ºi, este menþionatã componenta cãreia aparþine simbolul.

SIMBOLURI DE PERICOL Baterie Lichid coroziv. Bobinã Înaltã tensiune.

Baterie Pericol de explozie.

Curea ºi volante Piese în miºcare; nu vã apropiaþi cu corpul sau îmbrãcãmintea!

Ventilator Poate porni automat ºi cu motorul oprit. Tubulaturã de climatizare Nu deschideþi! Vas de expansiune Nu desfaceþi capacul cu lichidul de rãcire fierbinte! Gaz sub presiune.

4

ventilator Nu vã sprijiniþi ! Baterie Þineþi copiii la distanþã ! AI SIMBOLURI DE AVERTIZARE Catalizator Nu staþionaþi deasupra materialelor inflamabile! Consultaþi capitolul: "Întreþinerea dispozitivelor ce reduc noxele.SIMBOLURI DE INTERZICERE Baterie Nu umblaþi cu flacãrã deschisã! Apãrãtori de cãldurã – curea roþi de transmisie . Nu instalaþi scaunul pentru copii pe locul pasagerului din faþã! 5 ." RBAG Airbag pasager Servodirecþie Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare".

N." Folosiþi doar lichid indicat la capitolul “Alimentare” Folosiþi doar motorinã ce respectã standardele europene EN590.SIMBOLURI DE OBLIGATIVITATE Circuit de frânã Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare".O. 95 R. Vehicule pe benzinã Folosiþi numai benzinã fãrã plumb." Vas de expansiune Ulei motor Folosiþi numai lubrifiantul indicat la capitolul "Alimentare. 6 . DIESEL Baterie Cric Consultaþi Manualul de Utilizare. Baterie Protejaþi-vã ochii ! Vehicule diesel ªtergãtor parbriz Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare.

CUPRINS FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI ÎN CAZ DE URGENÞÃ ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX ALFABETIC 7 .

......... GEAMURI ELECTRICE.......................................................................FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL! Paginile urmãtoare vã vor oferi toate informaþiile necesare pentru a pleca repede ºi pentru a circula în deplinã siguranþã................................................... TETIERE ..... Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat........................................................................... OGLINZI RETROVIZOARE .. vã veþi familiariza cu martorii de avertizare ºi principalele sisteme............... PLANªA DE BORD .. SCAUNELE .................................................................................. ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA ..................................................................................... PORTBAGAJUL .. BUTOANE DE COMANDÃ................... CENTURI DE SIGURANÞÃ .......... LA STAÞIA DE ALIMENTARE ............................................................. citiþi...... 9 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 8 ............................................................................................................... VOLANUL............ SISTEMUL FIAT CODE ................... PORTIERELE ......................... Aºezaþi-vã comod în autovehicul ºi pregãtiþi-vã sã ............................................................... LUMINILE DE AVARIE ........... AER CONDIÞIONAT MANUAL ......................................................................................................... CAPOTA ....... TABLOUL DE BORD ..................................................... MANETELE VOLANULUI ...................................................................................................................... În câteva minute......................................

2. Manetã deschidere capotã motor – 20.11.6. Ceas digital ºi display multifuncþional . Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile . Manetã control ºtergãtoare de parbriz . Aeratoare fixe spre geamurile laterale . Compartiment pentru radio .13. Buton lumini avarie . Manetã comandã lumini externe .10. Tablou de bord ºi martori avertizare – 5.4. Spaþiu depozitare . Brichetã 15.3.14. Butoane de comandã ºi martori . P4E02760 fig. 1 1. Manetã reglare volan – 18. Claxon .7.8. Torpedo .9. Comenzi control ventilaþie/climatizare .PLANªA DE BORD Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune. Contact . Comenzi display multifuncþional.19.17.12. 9 . Capac de acces la siguranþe . Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile .16.

Butoane de comandã ºi martori . Aeratoare fixe spre geamurile laterale . Claxon . Tablou de bord ºi martori avertizare .14. Ceas digital ºi display multifuncþional . Comenzi display multifuncþional.Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune. Manetã deschidere capotã motor .13.19. Spaþiu depozitare 16.11. P4E02761 fig. Manetã reglare volan .12. 2 1. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile . Brichetã . Manetã control ºtergãtoare de parbriz .3.5. 10 .10. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile .20.17.15. Capac de acces la siguranþe .4. Radio .7. Manetã comandã lumini externe .6. Buton lumini avarie . Torpedo .2. Comenzi control ventilaþie/climatizare . Contact .18.9.8.

B . 4 11 .TABLOUL DE BORD VERSIUNE 1. D .Termometru lichid rãcire motor.Kilometraj total ºi parþial. P4E02765 fig.3 Multijet A . 3 VERSIUNE 1. C .Turometru. D . B .Kilometraj total þi parþial.4 8V A . P4E02762 fig.Turometru.Termometru lichid rãcire motor. C .Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã.Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã.

sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã. Semnalul respectiv este. CHEILE fig.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. 5 12 P4E02836 . DISPOZITIV DE BLOCARE A COLOANEI DE DIRECÞIE Se activeazã automat când este scoasã cheia din contact. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere/ deschidere centralizatã a portierelor. miºcaþi uºor de volan în ambele sensuri. 5 O datã cu maºina. dacã întâmpinaþi rezistenþã la rotirea cheii în contact. fig. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. Se dezactiveazã când cheia este rotitã în poziþia MAR. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code).

Citiþi ºi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului".Reglare înclinare spãtar. 6 fig.Reglare în înãlþime. Inelul A poate avea 4 poziþii distincte. C . CENTURI DE SIGURANÞÃ Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat. Reglare în înãlþime a centurilor anterioare: – pentru ridicare: ridicaþi inelul reglabil A-fig.SCAUNELE Acþionaþi comenzile din fig. TETIERE Reglaþi tetierele fig. 6 A . P4E02109 P4E02834 fig. 7 fig. asigurându-vã cã aþi blocat-o în poziþia doritã. B . 8 13 P4E02303 . ºi nu gâtul.Reglare longitudinalã. 7 astfel încât ceafa. 8. Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat. – pentru coborâre: menþinând apãsat pe B deplasaþi inelul reglabil A. sã se sprijine pe tetierã.

P4E02767 Reglarea se va face numai cu vehiculul staþionat! fig. MANETELE VOLANULUI MANETA STÂNGÃ fig. Nu utilizaþi centura cu scaunul înclinat. Manetã în poziþia O = lumini stinse Manetã în poziþia 6 = lumini de poziþie Manetã în poziþia 2 = lumini de întâlnire Cu maneta în poziþia 2 înspre planºa de bord = lumini de drum. sprijiniþi bine spatele ºi legaþi centura pentru a avea contact perfect pe bust ºi bazin.volan blocat. VOLANUL Pentru a-i regla înclinarea (acolo unde este prevãzutã). reglaþi spãtarul drept. Poziþia 1 .volan deblocat Poziþia 2 . 9 P4E02766 fig. 9. 10 În poziþia 1 = semnalizare dreapta În poziþia 2 = semnalizare stânga Trasã cãtre volan = semnal luminos Trasã cãtre volan. 10 14 . cu cheia extrasã sau în poziþia STOP = funcþia "follow me home".Pentru protecþie maximã. folosiþi maneta A-fig.

acþionaþi maneta A-fig. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer.11 În poziþia 0 = ºtergãtor de parbriz oprit În poziþia 1 = ºtergere intermitentã În poziþia 2 = ºtergere continuã lentã În poziþia 3 = ºtergere continuã rapidã În poziþia 4 = ºtergere continuã rapidã (cu revenire automatã) Apropiere de volan = spãlarea parbrizului Buton TRIP fig. 13 15 . 12 P4E02780 fig. Dimensiunea imaginii rezultatã poate da impresia cã obiectul vizualizat este mai departe decât în realitate. 11 P4E02768 fig.MANETA DREAPTA fig. Apãsare lungã. P4E02115 fig. dacã sunteþi în meniul Set up trebuie sã ieºiþi pentru ca. maxim 2 secunde: vizualizeazã informaþiile furnizate de Trip Computer. cel puþin 2 secunde: anularea tuturor informaþiilor furnizate de Trip Computer. Reglare electricã: acþionaþi butoanele de comandã fig.pentru selectarea oglinzii (dreapta sau stânga). 14: A .pentru orientare în cele patru sensuri B . 12 Apãsare scurtã. apoi prin intermediul butonului Trip sã puteþi vizualiza informaþiile Trip Computer. 13. Reglare manualã: din interiorul autovehiculului. OGLINZI RETROVIZOARE AVERTISMENT Suprafaþa oglinzii dreapta este parabolicã ºi deformeazã câmpul vizual.

14 fig. o puteþi rabata din poziþia 1 în poziþia 2. 16 A .Dacã oglinda vã împiedicã sã treceþi printr-un spaþiu strâmt.Cursor vitezã ventilator. 15 A . rotiþi butonul D în poziþia -.Cursor recirculare aer. C . D . C . ªoferul este obligat sã respecte regulile de circulaþie. B .Reglare temperaturã.Cursor vitezã ventilator.Cursor recirculare aer. apãsaþi butonul A-fig. 17. 15 fig. ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA COMENZI fig. LUMINILE DE AVARIE Pentru a le aprinde. butonul C în poziþia 4 ºi închideþi aeratoarele centrale. Pentru a le stinge. B .Reglare temperaturã. 16 16 P4E02770 . P4E02116 P4E02769 fig.Distribuire aer. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de codul rutier din þara în care vã aflaþi. apãsaþi din nou butonul. AVERTISMENT Pentru o eficienþã maximã a dezaburirii parbrizului ºi geamurilor laterale. D .Distribuire aer. AER CONDIÞIONAT MANUAL COMENZI fig.

Stopuri de ceaþã. A . B . P4E02771 GEAMURI ELECTRICE GEAMURI ELECTRICE ANTERIOARE Apãsaþi butonul fig. 19 pentru a coborî geamul.Întrerupãtor pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. Trageþi butonul pentru a-l ridica. Pe panoul portierei pasagerului faþã existã un buton. A . C . Când coborâþi. pentru acþionarea geamului respectiv. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL Pentru coborârea/ridicarea geamului.Proiectoare ceaþã (unde sunt prevãzute). În primul rând. acestea sã producã rãnirea celor din vehicul. 19 17 .buton pentru geam anterior dreapta. P4E02835 fig. folosiþi manivela de comandã A-fig. în timpul acþionãrii. P4E02772 Folosirea improprie a geamurilor electrice poate constitui un pericol. 20. B .BUTOANE DE COMANDÃ Butoane fig. scoateþi întotdeauna cheia din contact. 18 fig.buton pentru geam anterior stânga. 18 Pentru activarea proiectoarelor de ceaþã (unde sunt prevãzute) ºi a stopurilor de ceaþã: maneta stângã trebuie sã fie în poziþia 6 sau 2. 17 fig. pentru a evita ca prin acþionarea din neatenþie a geamurilor. Când folosiþi una din aceste funcþii pe tabloul de bord se va aprinde martorul relativ. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism.

21 P4E02773 fig. coborâþi încet capota pânã la aproximativ 20 cm de poziþia închis. Maneta B (unde este prevãzutã) serveºte la deblocarea buºonului rezervorului de combustibil. 20 fig. 21 (unde este prevãzutã). apoi lãsaþi-o sã cadã. 22 fig. 23 în locaºul B al capotei. În funcþie de model. fig. Apãsaþi apoi maneta B ºi ridicaþi capota. Deschidere din interior: ridicaþi maneta A-fig. 23 18 P4E02125 . Introduceþi capãtul tijei A-fig. 22. maneta A poate avea diferite forme.. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! EXTINDEREA PORTBAGAJULUI Pentru rabatarea banchetei vezi capitolul corespunzãtor din "Cunoaºterea autovehiculului". P4E02122 CAPOTA Pentru a o deschide: trageþi de maneta A-fig.Verificaþi dacã s-a blocat.PORTBAGAJUL Deschidere din exterior: folosiþi cheia de contact. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! P4E02123 Pentru a o închide: îndepãrtaþi tija A din locaºul B ºi readuceþi-o în dispozitivul de blocare.

sau trageþi (pentru deblocare). 25 P4E02127 fig. unul dintre mânerele portierelor anterioare A-fig. Mânere portierelor posterioare se folosesc doar pentru închiderea/deschiderea portierelor cãrora corespund.poziþie închis Trageþi mânerul pentru a deschide. 26 19 . 24 P4E02126 fig.) 95 sau mai mare.PORTIERELE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ Pentru închiderea/deschiderea simultanã a portierelor: – din exterior. LA STAÞIA DE ALIMENTARE Alimentaþi numai cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (R. – din interior. Realimentaþi pe cât posibil înainte ca indicatorul sã indice limita de rezervã.N. 1 . rotiþi cheia într-una dintre încuietoarele uneia dintre portierele interioare. fig. Funcþionarea fãrã rezervã de combustibil poate cauza alimentarea neregulatã care conduce la afectarea sistemului de evacuare ºi a catalizatorului. 24. cu portierele închise. P4E02775 fig. 25. Închiderea necorespunzãtoare a portierei poate provoca aprinderea martorului pe tabloul de bord. Deschiderea/închiderea portierelor se poate face ºi prin acþionarea telecomenzii.poziþie deschis 2 .O. apãsaþi (pentru blocare).

27 20 . La anumite versiuni. aflatã pe partea lateralã a scaunului ºoferului. nici în caz de urgenþã. accesul la buºonul rezervorului se poate face numai deblocându-l prin acþionarea manetei A-fig. P4E02169 fig.Nu introduceþi în rezervor. nici cea mai micã. veþi cauza un defect ireparabil catalizatorului. Un catalizator ineficient poate cauza emiterea de produse poluante cu consecinþe asupra mediului. 27. cantitate de benzinã cu plumb.

............................................... Vã recomandãm sã citiþi cu atenþie acest capitol............................. 36 SISTEM DE PRETENSIONARE........................................................................................................ Fiat Albea.... cunoaºterea Fiat-ului Albea...... Veþi aprofunda............. insta- DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL........................................CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI lat comod la bordul noului dvs. 115 SISTEMUL FIAT CODE ................................................................................................................................................................................... 30 TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ .......................................... 106 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE ............... 26 REGLÃRI PERSONALIZATE............... Când veþi porni apoi în trafic veþi descoperi multe alte surprize plãcute...... 27 CENTURILE DE SIGURANÞÃ........................ 107 SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ ........................................... pe scurt............................... 125 ABS ................... 133 PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ... 114 ACCESORII INTERIOARE ......................................................................................................................................... 24 DISPOZITIV DE PORNIRE ......... 129 LA STAÞIA DE ALIMENTARE ..................... 119 PORTBAGAJ .... 40 INSTRUMENTE DE BORD........................................ 121 CAPOTÃ ........... 42 PORTIERE ............ 124 SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ ....................................... 136 21 ............................................ 126 AIRBAG-uri .......... cu dispozitivele ºi comenzile sale................... 80 SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT... Veþi putea recunoaºte imediat pãrþile descrise în acest manual ºi puteþi verifica “direct” în timp ce citiþi...................................... 44 MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE ........................................................................ 111 COMENZI ....................................................................... 22 TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR .......... 109 MANETE .

de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. – închide/deschide portierele. atunci când vehiculul este dotat cu o astfel de cheie. Cheia B (cu telecomandã încorporatã) are aceleaºi funcþii ca ºi cheia A. fig. – dezactiva airbag-ul pasager. CHEILE fig. Semnalul respectiv este. Ea va: – porni motorul. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. – închide/deschide portbagajul. 1 O datã cu vehiculul. Cheia A este cea folositã în mod curent. 1 22 P4E02836 . acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). – închide/deschide clapeta buºonului de combustibil (unde este prevãzut). sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã închidere centralizatã.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere centralizatã a portierelor.

Pentru a porni motorul când cheia este în poziþia MAR: 1) dacã este recunoscut codul. întoarceþi cheia la STOP ºi apoi la MAR. (ex. În acest caz. Când vehiculul se deplaseazã ºi cheia este în poziþia MAR: 1) dacã martorul Y se aprinde în timp ce vehiculul se deplaseazã. Contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat pentru memorarea codurilor cheilor în memorie. Este bine sã aveþi numãrul de cod electronic scris pe cardul CODE în eventualitatea în care va trebui sã efectuaþi o pornire de urgenþã. codul nu a fost recunoscut.locurile pentru poziþionarea etichetelor autoadezive ale telecomenzilor. sistemul de protecþie va imobiliza automat motorul.codul mecanic ce va fi furnizat Reprezentanþei Fiat atunci când comandaþi un duplicat al cheii. tot timpul ºi sã riscaþi sã-l pierdeþi.O datã cu cheile. datoritã unei cãderi de tensiune). fig. Rãsuciþi cheia în poziþia AVV pentru a porni. C . 2 P4E01369 23 . martorul de avertizare Y de pe tabloul de bord va clipi scurt: înseamnã cã sistemul de protecþie a recunoscut codul cheii ºi a dezactivat imobilizarea motorului. 2) dacã martorul Y clipeºte înseamnã cã vehiculul nu este protejat de cãtre imobilizatorul de motor. Dacã totuºi nu puteþi porni motorul folosiþi procedura de pornire de urgenþã (consultaþi capitolul "În caz de urgenþã") ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. Dacã motorul rãmâne imobilizat. deci vã rugãm sã vã notaþi numãrul pentru a nu avea cardul asupra dvs. 2 care conþine: A . Din motive de siguranþã. OPERARE De fiecare datã când cheia de contact este scoasã din poziþia STOP sau PARK. cardul CODE nu este duplicabil. 2) dacã martorul de avertizare Y (împreunã cu martorul U) rãmâne aprins. B . vã este oferit ºi cardul CODE fig. Cardul CODE trebuie pãstrat într-un loc sigur. atunci când vehiculul este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. încercaþi ºi cu celelalte chei primite.codul electronic pentru pornirea de urgenþã (vezi capitolul "Pornire de urgenþã în secþiunea " În caz de urgenþã "). aceasta înseamnã cã sistemul face un autotest.

3 pentru a închide ºi deschide portierele. fig.Componentele electronice ale cheii pot fi afectate dacã cheia suferã lovituri puternice. CHEI DUPLICATE Când este nevoie de chei adiþionale mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. toate cheile primite ºi cardul CODE. TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR Telecomanda este încorporatã în cheia de contact ºi funcþioneazã prin emiterea unui semnal radio. vor fi ºterse din memorie pentru a împiedica folosirea cheilor pierdute sau furate la pornirea motorului. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus în memoria unitãþii de control a sistemului. Apãsaþi butonul A pentru a acþiona sistemul. Apãsaþi butonul A-fig. Codurile oricãror chei care nu sunt disponibile la noua procedurã de memorare. P4E02838 Toate cheile ºi cardul CODE trebuie sã fie înmânate noului proprietar la vânzarea vehiculului. Ledul B va clipi în timp ce transmiþãtorul trimite codul la receptor. 3 24 . Acolo vi se vor memora vechile ºi noile chei (pânã la 8) în sistem. Este posibil sã vi se cearã sã demonstraþi cã vehiculul vã aparþine. Lumina plafonierã ºi cea de citire a hãrþilor se vor aprinde pentru intervalul de timp stabilit dinainte atunci când portierele sunt deschise cu telecomandã (unde este prevãzutã). având asupra dvs.

Bateriile uzate polueazã mediul înconjurãtor. trebuie sã schimbaþi bateria cu una nouã. toate cheile primite ºi cardul CODE. introduceþi noile baterii B respectând polaritatea ºi închideþi capacul de plastic. ÎNLOCUIREA BATERIILOR Dacã atunci când apãsaþi butonul de deschidere.Omologãri oficiale Potrivit legislaþiei în vigoare în fiecare þarã referitor la echipamentele de radio frecvenþã. ledul cheii se aprinde doar o datã. 4. CERERE PENTRU TELECOMENZI ADIÞIONALE Receptorul poate recunoaºte pânã la 8 telecomenzi. mergeþi la o Reprezentanþã Fiat luând cu dvs. 4 P4E02839 25 . fig. Aruncaþi-le în containere speciale dupã cum specificã legile în vigoare sau duceþi-le în acest scop la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. Înlocuiþi bateriile (cu alte baterii de acelaºi tip) dupã cum urmeazã: deschideþi capacul de plastic inserând o ºurubelniþã în A-fig. vã rugãm sã þineþi cont de faptul cã: – numãrul de omologare este imprimat pe componente. pentru pieþele în care se cere acest lucru. Dacã aveþi nevoie de telecomenzi suplimentare.

închidere centralizatã portiere. Deblocarea: rotiþi uºor volanul în timp ce poziþionaþi cheia în poziþia MAR. Când coborâþi din vehicul. Amintiþi-vã sã trageþi frâna de mânã cuplaþi treapta 1 ºi lãsaþi roþile virate iar dacã autovehiculul este oprit în pantã cuplaþi treapta de mers înapoi. P4E02832 Dacã contactul este deteriorat (de ex. – AVV: pornirea motorului. lumini parcare aprinse. Volanul se va bloca automat imediat ce încercaþi sã îl miºcaþi. cheia poate fi scoasã din contact. etc. Acelaºi lucru se întâmplã când autovehiculul este remorcat. coloana de direcþie se blocheazã. fig. Nu scoateþi niciodatã cheia din contact când autovehiculul se deplaseazã.: radio. – MAR: poziþia de deplasare. 5: – STOP: motor oprit. apãsaþi butonul A.: cineva a încercat sã fure vehiculul). Unele dispozitive electrice (ex. apelaþi la o Reprezentanþã Fiat pentru a vã asigura cã funcþioneazã corespunzãtor înainte sã începeþi sã conduceþi din nou.) pot funcþiona. Pentru a roti cheia în poziþia PARK. Toate dispozitivele electrice pot funcþiona. cheia poate fi scoasã din contact. 5 26 . scoateþi cheia ºi rotiþi volanul pânã se blocheazã. – PARK: motor oprit.DISPOZITIV DE PORNIRE Cheia poate fi rotitã în 4 poziþii fig. coloana de direcþie se blocheazã. BLOCAREA COLOANEI DE DIRECÞIE Blocarea: când cheia este în poziþia STOP sau PARK. Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în vehicul. scoateþi întotdeauna cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentalã de cãtre ceilalþi pasageri.

7 mutaþi-o în sus sau în jos pentru obþinerea înãlþimii dorite. verificaþi dacã scaunul este bine fixat în ºine. SCAUNE ANTERIOARE fig. Nu demontaþi scaunele pentru operaþii de reparaþii sau întreþinere. Reglarea în înãlþime Aceastã funcþie existã doar pentru scaunul ºoferului. 6-7 Reglarea longitudinalã Ridicaþi maneta A ºi miºcaþi scaunul în faþã sau în spate. Dacã scaunul nu este bine fixat. încercând sã-l mutaþi în faþã sau spate. Ridicaþi sau lãsaþi maneta telescopicã D-fig. 6 fig. se poate miºca brusc ºi poate avea consecinþe periculoase. P4E02834 fig. În poziþia de condus mâinile trebuie sã se sprijine pe volan uºor îndoite. Reglarea înclinãrii spãtarului Rãsuciþi rotiþa B pânã veþi obþine înclinarea doritã. 7 27 P4E02412 . puteþi deteriora dispozitivele de siguranþã. Aceste operaþii se fac doar la o Reprezentanþã Fiat. O datã ce aþi eliberat maneta. Neefectuându-le corect.REGLÃRI PERSONALIZATE Orice reglare se face numai cu vehiculul staþionat.

tetierele sunt reglabile în înãlþime ºi se blocheazã automat în poziþia doritã. VOLANUL fig. AVERTISMENT Pentru a cãlãtori în siguranþã. Scaunele spate fig. 3) duceþi maneta pânã în poziþia 2 pentru a bloca volanul. asiguraþi-vã cã tetierele sunt bine fixate. Atenþie. Pentru a demonta tetierele: ridicaþile pânã la nivelul maxim. Numai în aceastã poziþie vor putea asigura o protecþie eficientã. 8 Pentru o mai bunã protecþie. Volanul este reglabil pe înãlþime: 1) trageþi maneta A pe poziþia 1. 9 fig. 10 Reglarea trebuie efectuatã doar cu vehiculul staþionat. Pentru reglare: ridicaþi sau coborâþi tetiera pânã se ajunge la înãlþimea doritã. 8 fig. 9 Tetierele posterioare sunt reglabile în înãlþime. apãsaþi butoanele A ºi scoateþi-le în sus. 2) reglaþi poziþia volanului. tetierele trebuie reglate pentru a sprijini capul ºi nu gâtul. 10 28 P4E02766 .TETIERELE Scaunele anterioare fig. P4E02109 P4E02473 fig.

OGLINDA RETROVIZOARE INTERIOARÃ fig. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. Butonul B selecteazã oglinda (stângã sau dreaptã) pe care o reglaþi. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. Cu reglare electricã fig. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2.13 Oglinzile pot fi reglate electric doar când cheia este în poziþia MAR. Este prevãzutã cu un dispozitiv de siguranþã ce desprinde oglinda în caz de accident . Pentru a regla oglinda. 11 fig. Vã sfãtuim ca aceste reglaje sã fie fãcute cu vehiculul staþionat ºi frâna de mânã trasã. folosiþi cele patru sensuri ale comutatorului A de pe portiera ºoferului. 2) poziþie normalã. 13 29 . P4E02115 P4E02116 fig.Nu þineþi virat la maxim de cursã mai mult de 15 secunde întrucât servodirecþia va emite un zgomot ºi se pot produce daune dispozitivului. 12 fig.12 Din interior. puteþi regla fiecare oglindã prin maneta A. P4E01375 OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Cu reglare manualã fig. Prin mutarea manetei A puteþi obþine: 1) poziþie antiorbire. 11 Este reglabilã. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2.

14 30 . fig. dacã aceasta se blocheazã. Pentru siguranþã maximã. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. Nu folosiþi centura cu scaunul rabatat. Nu apãsaþi niciodatã butonul C în timpul deplasãrii.În timpul deplasãrii. Pentru a elibera centura apãsaþi butonul C. CENTURILE DE SIGURANÞÃ FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ (pentru locurile anterioare ºi posterioare laterale) fig. sau în cazul deplasãrii cu vitezã mare în curbe. þineþi spãtarul scaunului drept. introduceþi reperul A în locaºul B pânã la auzirea unui clic de fixare. apoi reluaþi operaþia fãrã a forþa. Suprafaþa oglinzii retrovizoare din partea dreaptã este parabolicã ºi mãreºte câmpul vizual. centura se adapteazã automat formei corpului pasagerului permiþând pãstrarea libertãþii de miºcare. Dimensiunea imaginii reflectate este redusã. Mecanismul de blocare împiedicã rularea centurii când este trasã puternic. P4E02134 Extremitatea stângã a oglinzii ºoferului este sfericã ºi deformeazã câmpul vizual lateral. Ghidaþi centura cu mâna pentru a preveni rãsucirea. oglinzile trebuie sã stea în poziþia 1. În consecinþã. La încercarea de a fixa centura. staþi bine sprijinit ºi asiguraþi-vã cã centura trece peste piept ºi bazin. dimensiunea imaginii reflectate este redusã. 14 Pentru fixarea centurii. eliberaþi-o pentru un timp scurt. Datoritã mecanismului retractabil. când autovehiculul frâneazã brusc. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt.

Pentru înãlþare Ridicaþi inelul reglabil A în poziþia doritã. Centura este reglatã corect atunci când trece peste jumãtatea dintre umãr ºi gât. Pentru acest lucru. cursorul în care este fixat inelul este bine blocat în una din poziþiile stabile. asiguraþi-vã cã. Pentru coborâre Apãsaþi butonul B. exercitaþi o forþã mai mare pentru a permite ancorei sã se fixeze. Dupã obþinerea poziþiei dorite. Aceastã precauþie reduce riscul de rãnire în caz de coliziune.REGLAREA ÎN ÎNÃLÞIME A CENTURILOR DE SIGURANÞÃ fig. Reglarea în înãlþime se poate face în 4 poziþii diferite. 15 Reglarea în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie întotdeauna fãcutã pentru a se adapta corpului pasagerilor. Dupã ce aþi efectuat reglarea. Reglare în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie efectuatã doar când vehiculul staþioneazã. miºcaþi inelul reglabil A fãrã a mai apãsa pe B pentru a verifica dacã s-a blocat. cu butonul B neacþionat. 15 P4E02303 31 . fig. trãgând concomitent de inelul reglabil A în poziþia doritã.

CENTURÃ DE SIGURANÞÃ POSTERIOARÃ CENTRALÃ Centura posterioarã centralã B-fig. scoateþi centura A-fig. 16 fig. Pentru a evita fixãri greºite. 17 P4E02714 P4E02715 P4E02709 fig. Pentru a elibera centura: – Apãsaþi butonul C – fig. 19. AVERTISMENT În cazul rabatãrii banchetei. Pentru a folosi centura: – Prindeþi catarama A-fig. se recomandã prinderea acestora conform celor evidenþiate în fig. înainte de a efectua operaþia. 18 localizat pe capacul mobil al portbagajului. 19 din locaºul respectiv B-fig. 17. 19 32 . prindeþi catarama în locaºul respectiv A-fig. dupã rabatarea banchetei. 17 în locaºul corespunzãtor B-fig. 16. elementele de prindere ale centurilor laterale sunt incompatibile cu cataramele centurilor centrale. 16 este autorulantã A-fig. P4E02716 fig. 19 ºi. 17. Dacã centurile nu sunt folosite. 19 cu ajutorul butonului C-fig. 18 fig.

21 indicã fixarea incorectã a centurilor de siguranþã posterioare. Schema reprezentatã în fig. 20 indicã fixarea corectã a centurilor de siguranþã posterioare. sã nu loveascã ºi sã nu se deterioreze. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate astfel încât sã nu împiedice alinierea spãtarului. 19. AVERTISMENT Înainte de repoziþionarea banchetei.Dupã ce aþi efectuat rabatarea. Respectaþi cu stricteþe schema din fig. 20 pentru a evita erorile. P4E02717 fig. 20 fig. 21 33 P4E02718 . poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia din fig. Schema reprezentatã în fig.

P4E01377 Centura nu trebuie rãsucitã ºi trebuie sã vã asiguraþi cã aderã bine pe corpul pasagerului. De fapt. Prin nepurtarea centurilor de siguranþã. spre exemplu dupã un accident. ºi pentru locurile anterioare ºi pentru cele posterioare. Nu fixaþi nici un scaun pentru copii pe locul central de pe bancheta posterioarã deoarece este echipat cu centurã de siguranþã cu prindere în 2 puncte. chiar dacã centura nu are defecte vizibile. Folosiþi întotdeauna centurile. INSTRUCÞIUNI GENERALE PENTRU FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ ªoferul trebuie sã respecte (ºi sã facã astfel încât pasagerii sã respecte) toate regulile locale privind obligativitatea ºi modalitatea de folosire a centurilor de siguranþã. riscul de leziuni grave sau moarte creºte în cazul unui accident violent.Trebuie reþinut cã în cazul unei coliziuni violente. pasagerii de pe bancheta posterioarã ce nu poartã centuri de siguranþã reprezintã un pericol pentru pasagerii de pe locurile anterioare. Dacã centura a fost supusã unui efort mare.) care împiedicã centura sã stea fixatã pe corp. se poate sã-ºi fi pierdut rezistenþa. 18. trebuie sã fie schimbatã complet împreunã cu ancorele. Secþiunea de sus trebuie sã treacã peste umãr ºi piept în diagonalã. Partea de jos trebuie sã treacã peste bazin ºi nu peste abdomen. ºuruburile ancorelor ºi sistemul de pretensionare. Folosiþi locurile laterale ce sunt echipate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. Nu folosiþi alte dispozitive (clipsuri etc. 22 34 . pentru a evita riscul de alunecare în faþã fig. fig.

Fiecare centurã de siguranþã trebuie folositã de o singurã persoanã. Nu cãlãtoriþi cu un copil în braþe cu o singurã centurã de protecþie pentru amândoi fig. 23. Nu interpuneþi alte obiecte între corp ºi centurã.

Centurile trebuie purtate ºi de femeile însãrcinate: riscul rãnirii în caz de accident este mult mai mare pentru ele ºi copilul lor dacã nu au centura. Bineînþeles trebuie sã-ºi poziþioneze partea inferioarã a centurii foarte jos astfel încât sã treacã sub abdomen fig. 24.

CUM SÃ PÃSTRAÞI CENTURILE EFICIENTE ÎN PERMANENÞÃ 1) Când purtaþi centuri, asiguraþi-vã cã nu sunt rãsucite ºi cã sunt libere. Ele trebuie sã se miºte uºor, fãrã impedimente. 2) Dupã un accident grav, înlocuiþi centura care s-a purtat în timpul accidentului, chiar dacã nu pare distrusã. 3) Când curãþaþi centurile, spãlaþi-le cu mâna cu apã ºi sãpun neutru, clãtiþi ºi lãsaþi sã se usuce la umbrã. Nu folosiþi detergenþi puternici, clor, coloranþi sau alte substanþe chimice care pot slãbi fibrele.

PERICOL GRAV: La modelele echipate cu airbag pasager, nu se monteazã scaune pentru copii pe locul respectiv.
AI

RBAG

fig. 23

P4E01378

fig. 24

P4E01379

4) Nu lãsaþi mecanismele de rulare sã se ude: sunt garantate sã funcþioneze numai dacã sunt uscate.

35

TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ
PERICOL GRAV: Nu plasaþi niciodatã scaunul de copil pe locul din faþã, întrucât declanºarea airbag-ului ar putea cauza rãni grave sau chiar moartea. Vã recomandãm sã transportaþi întotdeauna copiii pe locul din spate, aceasta fiind poziþia cu cea mai mare protecþie în cazul unui accident. În orice caz, scaunele speciale pentru copii nu trebuie niciodatã fixate
AI
RBAG

pe locul din faþã la vehiculele prevãzute cu airbag pasager fiindcã, indiferent de gradul de gravitate al coliziunilor, declanºarea airbag-ului poate cauza rãni grave sau chiar moartea. Copiii pot sta pe locul din faþã în vehiculele la care airbag-urile pot fi dezactivate. În acest caz, este absolut necesar sã verificaþi dacã martorul F luminos este aprins pe tabloul bord pentru a vã asigura cã dezactivarea a avut loc (consultaþi paragraful "Airbag” al capitolului „Dezactivare manualã airbag pasager”).

În plus, scaunul trebuie reglat cât mai în spate posibil, pentru a evita lovirea copilului de planºa de bord. Pentru protecþie optimã în caz de accident toþi pasagerii trebuie sã fie aºezaþi pe scaune ºi asiguraþi de sistemele de reþinere. Acest lucru este ºi mai important pentru copii pentru cã la ei capul este mai mare ºi mai greu în comparaþie cu restul corpului, în timp ce muºchii ºi structura osoasã nu sunt complet dezvoltate. De aceea, sistemele de reþinere sunt necesare ºi diferite de cele pentru adulþi.
P4E00197

fig. 25

36

Rezultatele testelor efectuate asupra sistemelor de reþinere pentru copii sunt conþinute în Standardele Europene ECE-R44. Acest standard impune folosirea sistemelor de protecþie clasificate pe 5 grupe: Grupa 0 pânã la 10 kg greutate Grupa 0+ pânã la 13 kg greutate Grupa 1 9-18 kg greutate Grupa 2 15-25 kg greutate Grupa 3 22-36 kg greutate Grupele se pot suprapune ºi este posibil sã gãsiþi dispozitive care acoperã mai mult de o grupã fig. 25. Toate sistemele de reþinere trebuie sã aibã înscrise datele legate de autorizarea lor, împreunã cu marca de control, pe o etichetã bine fixatã care nu trebuie niciodatã înlãturatã. Copiii cu mai mult de 1.50 m ºi o greutate de 36 kg în înãlþime sunt consideraþi adulþi ºi poartã centuri normale. Gama Lineaccessori Fiat oferã scaune speciale pentru copiii din fiecare grupã de greutate, pe care vi le recomandãm deoarece au fost concepute ºi experimentate special pentru vehiculele Fiat.

GRUPA 0 ºi 0+ Copiii care au pânã în 13 kg trebuie transportaþi cu faþa în direcþia inversã mersului, pe un scaun special (leagãn) care sã le sprijine capul, dar sã nu exercite presiune pe gât în cazul unei decelerãri bruºte. Leagãnul trebuie sã fie reþinut de centura de siguranþã ca în fig. 26 ºi, la rândul sãu, trebuie sã reþinã copilul cu centurile lui. Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00198

GRUPA 1 Copiii cu greutate între 9 ºi 18 kg pot fi transportaþi pe locul din faþã în scaune prevãzute cu tãblie capitonatã protectoare fig. 27, prin care sã poatã fi trecutã centura de siguranþã a vehiculului, astfel încât sã reþinã atât scaunul cât ºi copilul.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00199

fig. 26

fig. 27

37

Existã scaune destinate atât grupei 0 cât ºi grupei 1 cu ancorare în spate pentru a fi fixate de centurile vehiculului ºi cu propriile lor centuri de siguranþã pentru copil. Datoritã mãrimii, pot fi periculoase dacã nu sunt instalate corespunzãtor (spre exemplu, dacã sunt fixate de centurile de siguranþã ale vehiculului prin interpunerea unei perne). Respectaþi instrucþiunile pentru instalare.

GRUPA 2 Copiii care au între 15 ºi 25 kg pot purta centurile de siguranþã ale vehiculului. Scaunul are rolul de a poziþiona copilul corect astfel încât diagonala sã treacã peste pieptul copilului (nu peste gât) ºi partea orizontalã pe ºolduri ºi nu pe abdomen fig. 28.

GRUPA 3 Copiii cu greutate între 22 ºi 36 kg nu mai necesitã un sprijin pentru a li se poziþiona spatele în funcþie de spãtarul scaunului. Fig. 29 aratã cum trebuie sã stea copilul pe scaunul din spate. Copiii mai înalþi de 1.50 m pot purta centuri la fel ca adulþii.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00200 P4E00201

fig. 28

fig. 29

38

39 . SCAUN Grupa Grupa 0. L = pe locul central al banchetei poate fi montat un scaun din Lineaccessori Fiat.RESPECTAREA STANDARDELOR PRIVIND FOLOSIREA SCAUNELOR DE COPII PE SCAUNUL PASAGER Fiat Albea se supune Directivei 2000/3/CE ce reglementeazã montarea scaunelor pentru copii pe diferite scaune ale vehiculului. 0+ Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Greutate Pasager anterior Pânã la 13 kg 9 .36 kg U U U U Pasager posterior lateral U U U U Pasager posterior central L L L L Legendã: U = compatibil cu categoria Universalã a sistemelor de reþinere pentru copii conform standardelor europene ECE-R44 pentru grupurile specificate.18 kg 15 .25 kg 22 .

O cantitate micã de fum poate fi emisã o datã cu declanºarea lor. 6) Fiecare sistem de siguranþã este destinat unui singur pasager copil: nu transportaþi doi copii în acelaºi timp. 8) Când cãlãtoriþi. 2) La modelele echipate cu airbag pasager. înaintea începerii acþiunii de reþinere. trãgând uºor de ea. dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. Fiat Albea este echipat cu dispozitiv de pretensionare (unde sunt prevãzute). În acest caz se asigurã contactul perfect al centurii la cel care o poartã.Pentru a însuma precauþiile de siguranþã pentru transportul copiilor: 1) Locul recomandat pentru instalarea scaunului copilului este pe banchetã. Nu folosiþi sistemul fãrã instrucþiuni 5) Verificaþi întotdeauna dacã centura de scaun este bine întinsã. verificaþi întotdeauna. nu poate proteja un copil în momentul unui accident cu aceeaºi eficienþã pe care o conferã un sistem special destinat acestui scop. 3) Dacã airbag-ul pasagerului este dezactivat. 10) Înlocuiþi sistemul de protecþie dacã s-a produs un accident. Aceste instrucþiuni trebuie furnizate de fabricant. 4) Þineþi cont de instrucþiunile pentru protecþie care trebuie sã însoþeascã sistemul de protecþie a copilului. SISTEM DE PRETENSIONARE Pentru a creºte eficienþa centurilor de siguranþã anterioare. oricât de puternic. nu lãsaþi copilul sã stea incorect ºi nu daþi drumul centurilor. 40 . centura nu poate fi rulatã înapoi în carcasã chiar dacã este ghidatã manual. deoarece aceasta este cea mai protejatã poziþie. Acest sistem "simte" prin intermediul unui senzor cã un accident violent este în curs de desfãºurare ºi ruleazã centura înapoi în carcasã câþiva centimetri. Centura care a activat dispozitivul de pretensionare se blocheazã pentru a semnala intervenþia. Nimeni. Acest fum nu este toxic sau inflamabil. 7) Verificaþi întotdeauna ca centurile sã nu strângã gâtul copilului. 9) Pasagerii nu trebuie sã transporte copiii în braþe. ca martorul luminos F de pe tabloul de bord sã fie aprins permanent pentru a semnala dezactivarea. copii nu trebuie plasaþi pe scaunul anterior. pe pãrþile laterale.

Este absolut interzisã demon-tarea ºi orice intervenþie asupra oricãrei componente a sistemului. deoarece ajutã la reducerea forþei ce se manifestã în zona umãrului ºi a pieptului în timpul acþiunii de pretensionare. Vibraþiile cauzate de suprafeþele neregulate de drum sau de obstacolele joase cum ar fi bordurile etc. 41 . în urma unor fenomene naturale (furtuni.) sistemul a fost afectat de apã sau noroi. etc. îi va afecta negativ eficienþã. încorporat în sistemul de pretensionare. Contactaþi o Reprezentanþã FIAT pentru intervenþie. permite eliminarea microºocurilor (inevitabile ºi în cazul airbag-urilor) produse în urma coliziunilor. îmbunãtãþind astfel protecþia. Pentru a cunoaºte termenul de valabilitate se face trimitere la eticheta poziþionatã în interiorul torpedoului. Intervenþiile care implicã ºocuri.Sistemul de pretensionare nu necesitã întreþinere sau ungere. este imperativã înlocuirea acestuia Pentru a obþine cel mai înalt grad de protecþie de la sistemul de pretensionare purtaþi centura lipitã pe corp Limitator de sarcinã Acest dispozitiv. sistemul trebuie înlocuit într-un service autorizat Fiat. vibraþii sau încãlzire localã (de peste 100°C timp de maxim 6 ore) în zona din jurul senzorilor pot avea drept urmare declanºarea sau deteriorarea mecanismului. inundaþii. Orice intervenþie trebuie efectuatã de personalul calificat al Reprezentanþei Fiat. Dacã. Dupã o coliziune care a determinat folosirea pretensionãrii. nu au nici un efect asupra senzorilor. Dispozitivele de pretensionare nu necesitã nici un fel de curãþare sau ungere. Orice modificare de la starea lui iniþialã. Sistemul de pretensionare se foloseºte doar o datã.

F . P4E02811 P4E02812 fig.rezervor plin.5 litri. 30 fig. Nu cãlãtoriþi cu rezervorul aproape gol: eventualele goluri în alimentare distrug catalizatorul. E . 32 Acul indicã nivelul de combustibil rãmas în rezervor. 32 42 P4E02813 . Aprinderea martorului de rezervã combustibil indicã faptul cã. ATENÞIE! Dacã acul indicã rezervor gol ºi clipeºte martorul de avertizare.5÷7. 31 fig.INSTRUMENTE DE BORD VITEZOMETRU fig. au mai rãmas circa 5.rezervor gol. înseamnã cã sistemul are o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat. 30-31 INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL Fig. în rezervor.

33 fig. P4E02815 TUROMETRU Fig. Chiar ºi când mergeþi încet. AVERTISMENT Dacã acul indicã o temperaturã joasã dar se aprinde martorul. 35 43 P4E02816 . opriþi motorul ºi contactaþi Reprezentanþa Fiat. oricum în afara zonei roºii de pericol. Dacã situaþia persistã chiar dupã ce aþi luat aceste mãsuri. Dacã ºi acul indicã zona roºie. 33-34 Aprinderea martorului indicã o temperaturã excesivã a lichidului de rãcire. este mai bine sã parcaþi ºi sã opriþi motorul. Evitaþi aceastã turaþie. opriþi motorul ºi apelaþi la o Reprezentanþã FIAT. dacã afarã este foarte cald. IMPORTANT Sistemul de injecþie electronic blocheazã progresiv fluxul combustibilului cãtre motor în cazul depãºirii turaþiei maxime admise. În condiþii normale. acul poate lua diverse poziþii în interiorul arcului indicatorului. în mod progresiv. înseamnã cã este vorba despre o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dispozitivul. 34 fig. regimul de turaþii este prea ridicat ºi puteþi distruge motorul. P4E02814 fig.INDICATOR TEMPERATURà LICHID RÃCIRE fig. În acest caz. Acest lucru duce la pierderea puterii motorului. se poate ca acul sã tindã spre secþiunea roºie. 35 Dacã acul indicã zona roºie. în concordanþã cu condiþiile de utilizare ºi posibilitãþile sistemului de autoreglare. Dupã câteva momente puteþi porni motorul din nou ºi accelera uºor.

37/a sau fig. P4E02833 fig. În funcþie de versiuni. 37/b. 37/a fig.DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL Vehiculul este echipat cu display multifuncþional. P4E02778 Se recomandã. folosindu-le în modalitatea descrisã în cele ce urmeazã. pentru a modifica valorile vizualizate (vezi paginile urmãtoare) ºi pentru a regla sensibilitatea senzorului de luminozitate exterioarã (reglare fascicul luminos). sã citiþi în întregime acest capitol. se trece la meniul principal. Cantitatea ºi tipul de mesaje ce sunt vizualizate variazã în funcþie de tipul de display. existã douã tipuri de display fig. P4E02777 Butoane N ºi O fig. 39 Aceste butoane sunt folosite pentru a creºte (N). înainte de a efectua orice operaþie. Buton MODE fig. 39 44 . trebuie în primul rând sã vã familiarizaþi cu butoanele display-ului. versiune ºi de dotãrile opþionale cu care este dotat vehiculul. BUTOANE CONTROL DISPLAY Pentru a utiliza funcþiile pe care display-ul le furnizeazã (cu cheia în poziþia MAR). 37/b fig. se acceseazã meniul sau se întrerupe vizualizarea mesajelor de avertizare (dacã existã). 38 P4E02779 fig. descreºte (O) valoarea vizualizatã. 38 Este folosit pentru a vizualiza opþiunile meniului. Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: se confirmã opþiunea doritã. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: se iese din meniul set-up confirmându-se opþiunile efectuate ºi se revine la ecranul standard.

În funcþie de versiuni. 40 Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: pentru a naviga printre informaþiile furnizate de Trip Computer. prin apãsarea butonului Trip. dacã sunteþi în meniul set-up. – kilometri parcurºi (totali/parþiali) B-fig. Cu cheia scoasã din contact. P4E02781 P4E02780 – Informaþii furnizate de Trip Computer. 41 45 . 41. vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. INFORMAÞII FURNIZATE DE DISPLAY Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii: – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (kilometri pânã la urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). – Mesaje de avertizare/avarie. 41. display-ul se ilumineazã pentru a putea fi vizualizate ora ºi kilometri parcurºi. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. – temperaturã exterioarã D-fig. Cu cheia scoasã din contact ºi portierele anterioare închise. display-ul rãmâne stins. pe display vor fi vizualizate: Informaþii furnizate de ecranul standard Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii necesare pe timpul deplasãrii: – data A-fig. – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (ziua în care trebuie efectuatã urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). Apãsaþi cel puþin 2 secunde: pentru a anula informaþiile furnizate de Trip Computer. – ceas C-fig. trebuie sã ieºiþi din meniul set-up pentru a putea apoi. fig. 41.Buton TRIP fig. 40 fig. – Meniul Set-up. la deschiderea cel puþin al unei portiere anterioare. – Reglare luminozitate comenzi interioare E-fig. 41. 41.

Setare datã – Setare an – Setare lunã – Setare zi Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. Activare Trip B – Activare/dezactivare (ON/OFF). IMPORTANT Numãrul elementelor din meniu depinde de versiunea autovehiculului. 46 . Reglare sensibilitate senzor crepuscular – Reglare (pe 3 niveluri) a sensibilitãþii senzorului crepuscular.MENIUL “SET-UP” Meniul “Setup” permite efectuarea urmãtoarelor reglãri ºi/sau setãri: – SETAREA LIMITEI DE VITEZà – REGLAREA SENSIBILITÃÞII SENZORULUI CREPUSCULAR – ACTIVAREA FUNCÞIEI TRIP B – SETARE CEAS – MOD CEAS – SETARE DATà – AFIªAREA INFORMAÞIILOR AUDIO – BLOCAREA AUTOMATà A PORTIERELOR CU VEHICUL ÎN MIªCARE – UNITATE DE MÃSURà “DISTANÞÔ – UNITATE DE MÃSURà “CONSUM” – UNITATE DE MÃSURà “TEMPERATURÔ – REGLARE VOLUM BUTOANE – REGLARE VOLUM BUZZER SEMNALIZARE AVARIE/AVERTIZARE – SELECTARE “LIMBÔ – PLAN DE ÎNTREÞINERE – IEªIRE DIN MENIU Limitã de vitezã – Activare/dezactivare (ON/OFF) – Programare limitã vitezã deplasare. Setare ceas – Setare orã – Setare minute Mod ceas – Selectare modalitate afiºare 12 sau 24 ore.

– Dezactivare (OFF): portierele nu se blocheazã. Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare – Reglarea volumului buzzer-ului semnalizare eventuale avarii/avertizãri. IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþiile radio doar dacã aparatul montat pe vehicul este original Fiat. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Selectare “Limbã” – Selectare “limbã” pentru afiºarea mesajelor pe display-ul multifuncþional. Unitate de mãsurã “consum” – Selectarea unitãþii de mãsurã a consumului de combustibil (km/l. funcþia de blocare automatã este activã în permanenþã. Reglare volum butoane – Reglarea volumului butoanelor sau eventual dezactivarea sunetului butoanelor.Afiºare informaþii audio – Activare (ON): afiºarea informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. Ieºire din meniu – Pentru a ieºi din meniul curent. Unitate de mãsurã “temperaturã” – Selectarea unitãþii de mãsurã: °C sau °F. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. – Dezactivare (OFF): anularea afiºãrii informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. 47 . – Activare (ON): portierele de blocheazã automat atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. Unitate de mãsurã “distanþã” – Selectarea unitãþii de mãsurã vizualizatã pe kilometraj ºi a informaþiilor furnizate de Trip Computer. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. Plan de Întreþinere – Vizualizarea scadenþelor reviziilor aferente planului de întreþinere. l/100 km sau mpg). Blocarea automatã a portierelor cu vehicul în miºcare Activarea acestui sistem se efectueazã în funcþie de versiuni. La versiunile dotate cu acest sistem.

Dacã sunt gãsite erori. pe display se vizualizeazã mesajul “Checking”: aceasta este faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale vehiculului. Procesul dureazã câteva secunde: dacã nu sunt depistate erori. consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. consultaţi capitolul “Martori şi mesaje de avertizare”. consultaþi capitolul “Martori ºi mesaje de avertizare”. 48 . Dacă pe display se vizualizează un eventual mesaj de eroare.TESTUL INIÞIAL Când cheia este în poziþia MAR. Motorul este pornit? DA Dacă nu există anomalii NU sau Vizualizare ecran standard Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). când motorul este pornit display-ul afiºeazã mesajul “CHECK OK”.

pentru mai multe detalii. consultaþi “Accesarea meniului principal" din pagina urmãtoare. Español Português Italiano Turco Français English Deutsch Exemplu: Anul Ziua Luna Q Q 49 . care pot fi selectate prin intermediul butoanelor N ºi O.DESCRIEREA MENIULUI Meniul include o serie de funcþii dispuse în “mod circular”. aceste butoane permit accesarea diferitelor funcþii de setare ºi reglare (vezi exemplele “Limbã” ºi “Setare datã” prezentate în cele ce urmeazã).

de aceea operaþia trebuie repetatã. mai puþin de 2 secunde. cel puþin de secunde. În acest caz. este posibilã accesarea meniului principal prin apãsarea butonului Q. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. sistemul va ieºi automat din meniu ºi se va vizualiza ecranul anterior.Accesarea meniului principal Dupã “Testul iniþial”. IMPORTANT Dacã se acceseazã meniul ºi nu se efectueazã nici o reglare/setare în circa 60 secunde. Atunci când vehiculul se deplaseazã poate fi accesat doar meniul redus (setare “Limitã vitezã” ºi “Reglare sensibilitate senzor crepuscular”). IMPORTANT Mesajele vizualizate pot prezenta diferenþe în ceea ce priveºte textul informaþiei. Atunci când vehiculul staþioneazã poate fi accesat întregul meniu. butonul “MODE” R = apãsaþi. În schema din pagina urmãtoare sunt prezentate cazurile descrise. Pentru a naviga folosiþi butoanele N ºi O. 50 . ultima setare selecþionatã ºi neconfirmatã (cu butonul Q) nu va fi memoratã. Aceste diferenþe se datoreazã diferenþei dintre versiuni (unele mesaje nu sunt disponibile pentru toate pieþele). butonul “MODE”. Q = apãsaþi.

Viteză Senz. butonul “MODE” 51 . port. măsură temp.Accesarea meniului Prin apãsarea butonului MODE puteþi accesa meniul. şofer Unit. măsură consum Unit. Vezi “Test iniţial” NU Q Exemplu de ecran standard Vehiculul este în mişcare? DA Lim. Debloc. butonul “MODE” R = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. Crepuscular Trip B Setare ceas Mod ceas Setare dată Blocare portiere Portbagaj indep. Vel. Selectare limbă Vol. măsură dist. Luci Uscita Menu Lim. Sens. buzzer Vol. butoane Plan întreţinere Ieşire din meniu Ecran complet disponibil doar cu vehicul staţionat Q = apăsaţi. cel puţin de secunde. Unit. Pentru a naviga. folosiþi butoanele N ºi O.

52 .Semnalizare portiere deschise În cazul în care o portierã este deschisã în timpul deplasãrii. pentru a avertiza ºoferul. ºoferul va fi avertizat ºi de un semnal sonor. martorul (´) se va aprinde pe tabloul de bord împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional pentru a avertiza ºoferul. pe tabloul de bord se va aprinde martorul (6) împreunã cu un mesaj vizualizat pe display-ul multifuncþional. dacã o portierã este deschisã. Verificare sistem iluminare În cazul unei avarii. La unele versiuni. la depãºirea unei viteze de 4 km/h. La unele versiuni. semnalizarea avariei sistemului de iluminare se face doar prin aprinderea martorului (6).

ex: N O Vezi meniu R Q N O R Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea ON/OFF. La predarea vehiculului aceastã funcþie este dezactivatã “OFF”. Opţiunea va clipi.Limitarea vitezei (Speed limit) Aceastã funcþie permite setarea unei limite a vitezei de deplasare care. dacã este depãºitã. butonul “MODE” R = apăsaţi. Pentru setarea limitei de vitezã. mai puţin de 2 secunde. Setarea se poate efectua între 30 km/h şi 250 km/h sau între 20 şi 155 mph. Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal Q Q Q R Q Q Cu ajutorul butoanelor N/O setaţi limita de viteză dorită (în timpul setării valoarea afişată pe display va clipi). Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 5 unităţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. în funcţie de unitatea de măsură “distanţă” setată (vezi paragraful “Setare unitate măsură distanţă” descris în continuare. cel puţin de secunde. butonul “MODE” 53 . activeazã automat un buzzer ºi face sã clipeascã martorul de avertizare è împreunã cu un mesaj afiºat pe display. R Q = apăsaţi.

pe display-ul multifuncþional se va afiºa atât un mesaj cât ºi o avertizare sonorã. La unele versiuni. martorul de avertizare (è) se aprinde împreunã cu avertizarea sonorã ºi pe display se va afiºa: 54 .Semnalizãri la depãºirea limitei de vitezã Dacã vehiculul depãºeºte limita de vitezã. La apãsarea butonului MODE. mesajele de pe display-ul multifuncþional se va întrerupe. Mesajele se întrerup ºi dacã viteza vehiculului scade cu 5 km/h faþã de limita de vitezã setatã.

durata cãlãtoriei B. vitezã medie B. Pentru efectuarea setãrii. cel puţin de secunde.Activare Trip B Aceastã funcþie permite. Prin intermediul butoanelor N/O Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. consum B. ex: N O Vezi meniu Revenire la meniul principal R Q R N selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) funcþiei Trip B (deplasare parþialã) care afiºeazã valorile referitoare la o “misiune parþialã”: distanþã B. butonul “MODE” R = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” 55 . la unele versiuni. Opţiunea va clipi.

Q = apăsaţi. cel puţin de secunde.Setare ceas Pentru setarea ceasului (ore – minute) procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: N O Vezi meniu R Q R Q N O N O R R Q Q Revenire la meniul principal Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. butonul “MODE” 56 . butonul “MODE” R = apăsaţi. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. ex: Revenire la ecranul anterior. mai puţin de 2 secunde.

butonul “MODE” 57 . Pentru reglare. cel puţin de secunde. O Opţiunea va clipi. butonul “MODE” R R R = apăsaţi. Q Q Q Q Q = apăsaţi.Modalitate ceas Aceastã funcþie se utilizeazã pentru a seta ceasul în modul 12 ore sau 24 ore. mai puţin de 2 secunde. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: N O Vezi meniu R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi modalitatea 12 ore sau 24 ore.

ex: N O N O R Q R Q N O N O R Q Q R R Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. ex: Revenire la ecranul anterior. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi. Q Q Revenire la meniul principal Q = apăsaţi.Setare datã Pentru a seta data (zi – lunã – an). 58 . cel puţin de secunde. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE”.

IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþii referitoare la sistemul audio doar daca sistemul este original Fiat. etc.Afiºare informaþii audio Pe display-ul multifuncþional se pot vizualiza informaþiile referitoare la sistemul audio (frecvenþã sau mesaj RDS al postului de radio selectat). 59 . numãrul piesei.

Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. Opţiunea va clipi. butonul “MODE” . cel puţin de secunde. ex: N O Ecran standard R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. Ì dacã este dezactivatã (OFF) nu blocheazã automat portierele. butonul “MODE” 60 R = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde.Blocarea automatã a portierelor cu vehiculul în miºcare Aceastã funcþie: Ì dacã este activatã (ON) blocheazã automat portierele atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.

Unitate de mãsurã “distanþã” Display-ul oferã informaþii în funcþie de unitatea de mãsurã setatã (km sau mi). Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. butonul “MODE” R = apăsaţi. trebuie sã procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. O Opţiunea va clipi. ex: N O Videata menu R Q Revenire la meniul principal R N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (km sau mi). 61 . butonul “MODE”. Pentru a selecta unitatea de mãsurã doritã. mai puţin de 2 secunde. cel puţin de secunde.

butonul “MODE”. ex: Dacă aţi setat km Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită O (km sau mi).R = apăsaţi.Unitate de mãsurã “consum” Aceastã funcþie permite setarea unitãþii de mãsurã a cantitãþii de combustibil consumat (km/l sau l/100 km) în funcþie de unitatea de mãsurã selectatã pentru distanþã (km sau mile. Opţiunea va clipi. 62 . procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O R Q R Revenire la ecranul anterior. vezi paragraful anterior „Unitate de mãsurã distanþã”). Revenire la meniul principal Q Q R Q Q R Q R Dacă aţi setat mile Q = apăsaţi. Pentru setare. butonul “MODE” . cel puţin de secunde. mai puţin de 2 secunde.

Unitate de mãsurã “temperaturã” Pentru a selecta unitatea de mãsurã pentru temperaturã (°C sau °F). butonul “MODE” R = apăsaţi. Opţiunea va clipi. cel puţin de secunde. mai puţin de 2 secunde. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (°C sau °F). butonul “MODE” 63 . procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.

procedaþi dupã cum urmeazã: Revenire la ecranul anterior. francezã. cel puţin de secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi.Setare „Limbã” Mesajele vizualizate pe display pot fi afiºate în mai multe limbi (italianã. mai puţin de 2 secunde. ex: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O Meniu principal R Q R Q Q N O N O N O N O N O Q = apăsaţi. englezã. spaniolã. butonul “MODE” Revenire la meniul principal 64 . portughezã. Pentru a selecta limba doritã. germanã).

mai puţin de 2 secunde. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor O (buzzer). Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. prin intermediul butoanelor N/O. volumul la nivelul “0”. cel puţin de secunde. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi. Opţiunea va clipi. Pentru reglare.Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor (buzzer) ce însoþeºte eventualele mesaje de avarie/avertizare. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. butonul “MODE” 65 .

ex: N O Meniu principal Revenire la meniul principal R Q R N O Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor (roger-beep). Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi.Reglare volum butoane Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor ce însoþeºte activarea diverselor butoane. Pentru reglare. volumul la nivelul “0”. cel puţin de secunde. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. Opţiunea va clipi. prin intermediul butoanelor N/O. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi. butonul “MODE” 66 . mai puţin de 2 secunde.

Revenire la meniul principal Q R R Q continuare în pagina următoare Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi vizualizarea în km. butonul “MODE” R = apăsaţi. cel puţin de secunde. Opţiunea va clipi. butonul “MODE” 67 .Plan de Întreþinere Aceastã funcþie permite vizualizarea informaþiilor privind scadenþa (în kilometri sau zile) pânã la urmãtoarea revizie. mile (mi) O sau zile. Pentru consultarea informaþiilor. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.

butonul “MODE” R = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. cel puţin de secunde. Q = apăsaţi. ex: continuare din pagina precedentă R Q Revenire la meniul principal Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului.Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” 68 .

martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. 69 . Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. iar pe display-ul multifuncþional va apãrea urmãtorul mesaj: La unele versiuni. începând cu 2000 km înainte pânã la 1000 km dupã scadenþa reviziei. Mesajul va apãrea doar cu cheia de contact în poziþia MAR.Avertizare plan de întreþinere Mesajul va apãrea atunci când kilometrajul vehiculului se apropie de numãrul de kilometri stabilit pentru întreþinere.

iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei. Mesajul va putea fi vizualizat pe display timp de aproximativ 5 secunde. martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. La unele versiuni. Ieºire din meniu Meniu principal Revenire la ecranul anterior.Avertizare înlocuire anualã ulei motor Display-ul multifuncþional va indica perioada (zile) pânã la înlocuirea uleiului motor (vezi figura). cel puţin de secunde. butonul “MODE” 70 . ex: R Q = apăsaţi. butonul “MODE” R = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde.

Trip Computer Informaþiile furnizate de Trip Computer sunt vizualizate conform urmãtoarei scheme: % % % % % Informaþiile furnizate de Trip B corespund unei perioade parþiale definitã prin resetarea datelor (date aduse la 0). mai puţin de 2 secunde. butonul “TRIP” 71 . V = apăsaţi. Trip B poate fi activat sau dezactivat din meniu.

La unele versiuni. La unele versiuni. . timp de 20 secunde se va vizualiza mesajul “Autonomie llimitată” (la unele versiuni mesajul este însoţit de un semnal sonor). display-ul va afişa: La unele versiuni. pe display va fi afişată ultima valoare a autonomiei calculată înainte de oprirea motorului. ce poate fi parcursã cu cantitatea de combustibil existentã în rezervor.Trip Computer – Autonomie Autonomia este funcþia ce calculeazã distanþa. în kilometri sau mile. Autonomia vehiculului este calculatã þinându-se cont de consumul mediu de carburant din ultimele 5 minute ale deplasãrii ºi de litri de combustibil existenþi în rezervor. valoarea autonomiei va fi recalculată în funcţie de combustibilul consumat înainte de oprirea motorului. display-ul va afişa: La unele versiuni. În cazul unei alimentãri cu combustibil se va calcula o nouã valoare a autonomiei. display-ul va afişa: V = apăsaţi. display-ul va afişa: În cazul opririi vehiculului. butonul “TRIP” 72 Atunci când vehiculul depăşeşte din nou 4 km/h. o viteză sub 4 km/h cu motorul pornit. Atunci când autonomia este de sub 50 km. mai puţin de 2 secunde.

display-ul va afişa: Trip Computer – Consum mediu Consumul mediu reprezintã media dintre distanþa parcursã de vehicul ºi cantitatea de combustibil consumatã de la începutul cãlãtoriei. La unele versiuni. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. Diferenþa dintre consumul mediu ºi consumul instantaneu constã în faptul cã primul este calculat la fiecare 10 secunde în timp ce al doilea este calculat la fiecare secundã.Trip Computer – Distanþa parcursã La unele versiuni. 73 .

74 . display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----” până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. Trip Computer – Vitezã medie La unele versiuni.Trip Computer – Consum instantaneu La unele versiuni. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m.

este necesară resetarea tuturor datelor Trip Computer. La unele versiuni. display-ul va afişa: 75 .Trip Computer – Duratã cãlãtorie Atunci când durata călătoriei ajunge la 99:59 h. cu excepţia autonomiei si a consumului instantaneu.

Resetarea Trip Computer Dacã þineþi apãsat butonul TRIP cel puþin 2 secunde. cu excepþia informaþiilor referitoare la autonomie ºi consum instantaneu. 76 . se vor reseta datele furnizate de Trip Computer.

prin apăsarea butonului Trip cel puţin 2 secunde. se vor afiºa urmãtoarele: sau 77 . Sistem FPS – Întrerupãtor inerþial Display-ul multifuncþional afiºeazã o eventualã intervenþie a întrerupãtorului inerþial. În funcþie de versiune. atunci când datele sunt vizualizate pe display.Trip B dispune de o resetare independentă a datelor ce poate fi realizată.

timp de 20 secunde pe display se va afiºa perioada pentru care sistemul este activat. În funcþie de versiune. În funcþie de versiune. se vor afiºa urmãtoarele: sau 78 .Sistemul Follow me home Dacã acest sistem este activat. display-ul multifuncþional se ilumineazã timp de 10 secunde ºi se pot vizualiza kilometri totali ºi ceasul digital. se vor afiºa urmãtoarele: sau Iluminarea display-ului multifuncþional la deschiderea portierei/portierelor anterioare La deschiderea ºi închiderea portierelor anterioare.

atunci când luminile exterioare sunt aprinse permite reglarea (creºterea/descreºterea) nivelului luminozitãþii a: – tabloului de bord. dacã este disponibilã. după câteva secunde. – display-ului multifuncþional. procedaþi dupã cum urmeazã: Butoanele N/ O reglează nivelul luminozităţii. – comenzilor sistemului de încãlzire/climatizare.Reglarea luminozitãþii instrumentelor de bord. N O Revenire automată. la ecranul standard sau la ecranul anterior prin apăsarea butoanelor MODE sau TRIP. – display-ului radio-ului. cu ajutorul butoanelor N ºi O. 79 . a display-ului multifuncþional ºi a butoanelor de comandã Aceastã funcþie. Pentru efectuarea reglãrilor.

care trebuie sã fie citit cu atenþie ºi în întregime. sunt însoþite. de mesaje specifice de avertizare. la unele versiuni pe display-ul multifuncþional. Aceste semnalizãri sunt sintetice ºi au scopul de a sugera acþiunile prompte pe care ºoferul trebuie sã le adopte când apare o defecþiune la vehicul. împreunã cu semnalul sonor (reglabil) ºi aprinderea martorului respectiv. 80 . IMPORTANT Când martorul (õ) se aprinde pe tabloul de bord. la unele versiuni.MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE AVERTISMENTE GENERALE Semnalizãrile de avarie vizualizate pe display-ul multifuncþional. Aceastã semnalizare nu trebuie consideratã exhaustivã ºi/sau o alternativã a celor menþionate în prezentul „Manual de Utilizare”. acþionaþi cu grijã ºi contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. În cazul semnalãrii unei avarii se va face întotdeauna trimitere la cele menþionate în acest capitol. În paginile urmãtoare sunt descrise câteva exemple de situaþii în care un martor se poate aprinde sau poate apãrea o semnalizare de avarie/avertizare pe display-ul multifuncþional.

din cauza unor posibile scurgeri. Acest martor se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când nivelul lichidului de frânã din rezervor scade sub limita minimã. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. verificaþi dacã este trasã frâna de mânã. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. Dacã martorul luminos se aprinde în timpul deplasãrii.Martor de avertizare Afiºare de display x NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. martorul luminos se aprinde. opriþi-vã imediat si contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 81 . martorul luminos se aprinde. Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). x FRÂNA DE MÂNÃ TRASÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. Martorul de avertizare se aprinde când este trasã frâna de mânã.

Martor de avertizare Afiºare de display F AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT (portocaliu) Martorul se aprinde la dezactivarea airbag-ului frontal pasager. 82 . Atunci când airbag-ul frontal pasager este activat. se va aprinde martorul. la rotirea cheii de contact la MAR. apoi se stinge. timp de 4 secunde.

opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Martorul rãmâne aprins. Dacã martorul luminos este defect (nu se aprinde). cu lumina continuã. sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) dacã existã defecþiuni la sistemul airbag. acest lucru se va indica prin clipirea pentru un interval mai lung decât cel normal de câteva secunde a martorului luminos F ce semnaleazã dezactivarea airbagului frontal pasager . 83 . Dacã martorul nu se aprinde sau rãmâne aprins. cu cheia de contact în poziþia MAR.Martor de avertizare Afiºare de display ¬ DEFECÞIUNE AIRBAG (roºu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este în poziþia MAR.

stingerea acestuia se poate produce cu o micã întârziere). 84 . Dacã martorul rãmâne aprins contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display w BATERIE DESCÃRCATÃ (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul (dacã motorul merge la ralanti.

Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu un semnal sonor ºi un mesaj afiºat pe display). dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display v PRESIUNE SCÃZUTÃ ULEI DE MOTOR (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. 85 .

În acest caz aºteptaþi câteva secunde pentru a permite rãcirea motorului. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. asigurând-vã cã nivelul este între MIN ºi MAX. completaþi cu lichid de rãcire. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã se aprinde în timpul deplasãrii. apoi deschideþi încet ºi cu grijã capacul. Dacã atunci când reporniþi vehiculul martorul luminos se reaprinde.Verificaþi dacã existã scurgeri. procedaþi dupã cum urmeazã: – condiþii normale de condus: opriþi vehiculul ºi motorul ºi verificaþi dacã nivelul lichidului de rãcire nu se aflã sub nivelul MIN. La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. continuarea pe pagina urmãtoare 86 . Martorul se aprinde împreunã cu un semnal sonor (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display) atunci când motorul este supraîncãlzit.Martor de avertizare Afiºare de display ç TEMPERATURÃ RIDICATÃ LICHID RÃCIRE MOTOR (roºu) Dacã motorul este cald nu desfaceþi ºi nu atingeþi capacul rezervorului lichidului de rãcire: pericol de ardere.

opriþi vehiculul. apoi opriþi motorul. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire conform celor descrise anterior. þineþi motorul pornit ºi acceleraþi uºor înainte de a-l opri.Martor de avertizare Afiºare de display ç continuare din pagina precedentã – autovehicul supraîncãrcat (spre exemplu când urcaþi o rampã cu rulota ataºatã sau când vehiculul este supraîncãrcat): reduceþi viteza iar dacã martorul rãmâne aprins. Aºteptaþi timp de 2-3 minute lãsând motorul pornit ºi uºor accelerat fapt care activeazã circulaþia lichidului de rãcire. În cazul unei utilizãri intense a autovehiculului. 87 .

La unele versiuni. 88 . cu vehiculul în miºcare.Martor de avertizare Afiºare de display ´ ÎNCHIDEREA INCORECTÃ A PORTIERELOR (roºu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când una sau mai multe portiere sunt perfect închise. Simbolurile (¯) / ( ) ce apar pe display indicã închiderea incompletã a portierelor de pe partea stângã/ dreaptã. semnalizarea portierelor deschise se face si prin intermediul unui semnal sonor.

Martor de avertizare Afiºare de display è DEPêIREA LIMITEI DE VITEZà (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când vehiculul depãºeºte limita de vitezã setatã. Pentru unele versiuni: 89 .

martorul va clipi timp ce 10 secunde.Martor de avertizare Afiºare de display < CENTURÃ DE SIGURANÞÃ NEFIXATÃ (roºu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. indiferent dacã centurile de siguranþã sunt fixate sau nu. 90 .

scãderea performanþei. manevrabilitate dificilã ºi consum ridicat de combustibil. Martorul se stinge dacã defecþiunea este remediatã. – cu luminã intermitentã: posibilã deteriorare a catalizatorului. încercând sã evitaþi situaþiile care ar putea cauza reaprinderea martorului ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. Contactaþi cât puteþi de repede o Reprezentanþã Fiat. dar trebuie sã se stingã imediat. însã defecþiunea va fi memoratã de sistem. 91 .Martor de avertizare Afiºare de display U DEFECÞIUNE LA SISTEMUL CONTROL MOTOR (portocaliu) În condiþii normale. continuaþi-vã cãlãtoria cu vitezã moderatã. Dacã martorul rãmâne aprins sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display ºi cu o avertizare sonorã): – cu luminã continuã: semnaleazã o defecþiune la sistemul de alimentare/aprindere. eliberaþi pedala de acceleraþie. circulaþi la turaþii reduse pânã când martorul se va stinge. la rotirea cheii în poziþia MAR. Aprinderea iniþialã indicã faptul cã martorul funcþioneazã corect. martorul de pe tabloul de bord se va aprinde. Dacã martorul clipeºte. Utilizarea prelungitã a vehiculului când acest martor este aprins poate cauza deteriorarea sa. În aceste condiþii vã puteþi continua deplasarea însã fãrã a solicita prea mult motorul ºi fãrã a rula cu viteze mari. cu posibile consecinþe precum creºterea emisiilor toxice.

Dacã martorul clipeºte.Martor de avertizare Afiºare de display ç REZERVA COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când în rezervor au mai rãmas aproximativ 7. În acest caz contactaþi o Reprezentanþã Fiat. înseamnã cã existã o anomalie. 92 .5 – 9 litri de combustibil.

dar fãrã asistenþa suplimentarã ABS. dar trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. 93 . Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu avertizarea sonorã) atunci când sistemul este ineficient.Martor de avertizare Afiºare de display > DEFICIENÞÃ SISTEM ABS (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este rotitã în poziþia MAR. În acest caz. sistemul de frânare este în stare de funcþionare. Vã recomandãm sã contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat.

94 . Conducând extrem de atent. cu riscul derapajului.Martor de avertizare Afiºare de display x + > INEFICIENÞA DISTRIBUITORULUI ELECTRONIC AL FORÞEI DE FRÂNARE (EBD) Aprinderea simultanã a martorilor ºi (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când motorul funcþioneazã. semnaleazã o defecþiune la sistemul EBD. frânarea violentã poate produce blocarea prematurã a roþilor posterioare. contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. În acest caz.

Martor de avertizare

Afiºare de display

Y

DEFECÞIUNEA SISTEMULUI DE PROTECÞIE – FIAT CODE (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR, martorul trebuie sã clipeascã o singurã datã, apoi trebuie sã se stingã. Aprinderea permanentã a martorului (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) cu cheia în poziþia MAR, indicã o posibilã defecþiune a sistemului. IMPORTANT Aprinderea simultanã a martorilor U ºi Y indicã o defecþiune a sistemului Fiat CODE. Dacã motorul funcþioneazã ºi pe display este afiºat mesajul, contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.

95

Martor de avertizare

Afiºare de display

W

DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când este detectatã o anomalie la: – lumini poziþie, – lumini stop (exclus al treilea stop) sau siguranþa respectivã, – stopuri ceaþã, – grup optic anterior ºi posterior, – lumini plãcuþã numãr înmatriculare, – semnalizatoare. continuarea pe pagina urmãtoare

96

Martor de avertizare

Afiºare de display

continuare din pagina precedentã Defecþiunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate de: unul sau mai multe becuri arse, o siguranþã de protecþie arsã sau o conexiune electricã întreruptã. Afiºarea simbolurilor / pe display semnaleazã o defecþiune a luminilor stânga/dreapta.

97

Martor de avertizare

Afiºare de display

4 5 R

STOPURI CEAÞÃ (portocaliu) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse stopurile de ceaþã. PROIECTOARE CEAÞÃ (verde) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse proiectoarele de ceaþã. SEMNALIZATOR STÂNGA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în jos sau împreunã cu indicatorul dreapta, atunci când este apãsat butonul de avarie.

R

SEMNALIZATOR DREAPTA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în sus sau împreunã cu indicatorul stânga, atunci când este apãsat butonul de avarie.

98

3 Pentru unele versiuni: FOLLOW ME HOME (verde) Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) când este activatã funcþia “Follow Me Home” (vezi capitolul respectiv). luminile de parcare sau de întâlnire. 1 LUMINI DE DRUM (albastru) Martorul se aprinde atunci când sunt aprinse luminile de drum. 99 .Martor de avertizare Afiºare de display 3 LUMINI DE POZIÞIE ªI DE ÎNTÂLNIRE (verde) Martorul se aprinde atunci când sunt activate luminile de poziþie.

Pentru unele versiuni: 100 .Martor de avertizare Afiºare de display è COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul de avertizare se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) în momentul în care se activeazã comutatorul automat inerþial de întrerupere a alimentãrii cu combustibil.

dacã se detecteazã o defecþiune a filtrului combustibil. 101 . în cazul unor versiuni diesel. Contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat.Martor de avertizare Afiºare de display è DEFECÞIUNE GENERALÃ (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde atunci când este detectatã o defecþiune a senzorului presiune ulei motor ºi.

Vã recomandãm sã opriþi vehiculul. t TEMPERATURÃ EXCESIVÃ CUTIE VITEZE AUTOMATÃ “SPEEDGEAR” (roºu) Martorul se aprinde permanent pe tabloul de bord (împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional reconfigurabil) atunci când uleiul cutiei de viteze a atins temperatura stabilitã. pânã la stingerea martorului de pe tabloul de bord. pe display-ul multifuncþional se afiºeazã un mesaj de avertizare. iar martorul temperaturii clipeºte pentru a-l avertiza pe ºofer asupra posibilei formãri a gheþii pe carosabil. sã menþineþi motorul pornit ºi sã acceleraþi uºor pentru a favoriza rãcirea.Martor de avertizare Afiºare de display POSIBILÃ GHEAÞÃ PE CAROSABIL Când temperatura exterioarã ajunge sau coboarã sub 3°C. 102 .

la unele versiuni este afiºat un mesaj de avertizare pe display-ul multifuncþional reconfigurabil. Prezenþa apei în circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravã a întregului sistem de alimentare ºi funcþionarea neregulatã a motorului. Dacã martorul luminos se aprinde imediat dupã ce aþi alimentat.Martor de avertizare Afiºare de display c PREZENÞÃ APÃ ÎN FILTRUL DE COMBUSTIBIL (doar versiunile diesel) (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (sau. Dacã martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord sau. contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru remedierea acestei probleme. opriþi imediat motorul ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. probabil a pãtruns apã în rezervor: în acest caz. la unele versiuni se afiºeazã un mesaj pe display-ul multifuncþional) atunci când a intrat apã în filtrul de combustibil. 103 .

martorul se stinge atunci când bujiile au ajuns la temperatura prestabilitã.Martor de avertizare Afiºare de display m BUJII INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) La rotirea cehii de contact în poziþia MAR. IMPORTANT Atunci când temperatura exterioarã este ridicatã. 104 . Porniþi motorul imediat dupã stingerea martorului. martorul de pe tabloul de bord se aprinde. este posibilã aprinderea martorului pentru o duratã imperceptibilã de timp.

Martor de avertizare Afiºare de display c AVARIE SENZOR FILTRU COMBUSTIBIL (versiuni diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când se sesizeazã o defecþiune a senzorului filtrului de combustibil. m DEFECÞIUNE LA SISTEMUL BUJIILOR INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) în cazul unei defecþiuni la sistemul de încãlzire a bujiilor. Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru a elimina defecþiunea. 105 . Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru rezolvarea acestei probleme.

Aeratoare dezaburire geamuri laterale anterioare. 42 106 . 5 – Aeratoare (sub scaun) distribuire aer picioare pasageri posteriori.Aeratoare centrale ºi laterale orientabile. P4E02782 fig.SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT 1 . 4 – Aeratoare laterale distribuire aer zonã picioare pasageri anteriori. 2 . 3 .Aeratoare dezaburire parbriz.

: aerator închis.Comandã pentru reglarea debitului de aer: – în poziþia ô: aerator deschis. 43-34 Aeratoarele pot fi orientate în sus în jos ºi lateral.Comandã pentru orientarea lateralã a fluxului de aer. P4E02783 P4E02784 fig.cursor setare funcþie recirculare aer. 44. Aeratoarele pot fi orientate în sus sau în jos. SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE COMENZI fig. 43 fig. 45 A . eliminând funcþia de admisie a aerului din exterior. 45 107 P4E02769 . D . 44 fig.AERATOARE ORIENTABILE ªI REGLABILE fig.buton pentru reglare temperaturã aer (dozare cald ºi rece).Aerator fix pentru geamuri laterale fig. C . B . C . – în poziþia . B .buton pentru activarea ventilatorului. A .buton distribuire aer.

recirculare aer din habitaclu. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. IMPORTANT Cu butonul distribuire aer la . FUNCÞIA DE VENTILAÞIE 1) Aeratoare centrale ºi laterale: deschise complet.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). 3) Buton distribuire aer D: acul la: ƒ pentru a încãlzi zona picioarelor ºi pentru a dezaburi parbrizul. μ pentru a distribui aer cald cãtre zona picioarelor ºi aer mai rece prin aeratoarele centrale ºi cele de pe planºa de bord. Funcþia se dezactiveazã automat dupã aproximativ 30 minute. 4) Cursor funcþie recirculare aer: pentru a obþine o încãlzire mai rapidã. Dupã dezaburirea lunetei. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. w pentru încãlzirea rapidã. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. acþionaþi comenzile pentru a menþine condiþiile de vizibilitate maximã. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Parbriz ºi geamuri laterale 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie (rotit complet cãtre dreapta). 4) Cursor pentru recircularea aerului în poziþia ¶. 4) Buton distribuire aer D: acul la O. închideþi aeratoarele centrale (prin rotire în poziþia . 108 . echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. 2) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona albastrã. 5) Cursor funcþie recirculare aer: în poziþia ¶. mutaþi cursorul funcþie recirculare aer în poziþia v. Dupã dezaburire/degivrare. se recomandã dezactivarea funcþiei. 3) Buton distribuire aer D: acul la -. Lunetã Apãsaþi butonul (. Pentru optimizarea funcþiei dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale).FUNCÞIA DE ÎNCÃLZIRE 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie. 3) Buton ventilator C: acul la viteza doritã.este distribuit aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale.

B . SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ Sistemul foloseºte lichid de rãcire R134a care nu va polua mediul în cazul scurgerii accidentale. În poziþia 0p.Funcþia de recirculare aer Cu cursorul în poziþia v. tunel. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este ridicatã. COMENZI fig. Aceastã funcþie este utilã atunci când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. 46 A . 46 109 .Buton pentru activarea ventilatorului ºi pentru activarea/ dezactivarea sistemului de aer condiþionat. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. C .Buton reglare temperaturã în habitaclu (aer cald/rece). Activarea sistemului de aer condiþionat este posibilã doar dacã indicatorul butonului este poziþionat la 1. activarea sistemului de aer condiþionat este opritã. se activeazã doar circularea aerului din habitaclu. Sub nici o formã. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare a aerului în zile ploioase/friguroase. ºi este semnalatã de aprinderea ledului de pe buton. activarea funcþiei ajutã la rãcirea aerului din habitaclu. oprind funcþie de admisie aer din exterior. etc. nu trebuie folosit fluidul R12 deoarece nu este compatibil cu componentele sistemului.) Se recomandã sã nu folosiþi pentru mult timp aceastã funcþie.buton pentru distribuirea aerului. 3 sau 4 -.Cursor activare funcþie recirculare aer. P4E02769 D . 2. deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. fig.

46. Pentru optimizarea funcþiei de dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale) închideþi aeratoarele centrale (prin rotire buton în poziþia .) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô). se recomandã dezactivarea dispozitivului. 5) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C-fig. IMPORTANT! Cu butonul pentru distribuirea aerului în poziþia . verificaþi ca toate aeratoarele sã fie deschise. ÎNCÃLZIRE Pentru funcþiile de încãlzire ºi ventilaþie. nu deschideþi aerul condiþionat.SISTEM DE CLIMATIZARE (rãcire) Pentru obþinerea unei rãciri rapide în habitaclu.este admis aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. Lunetã Apãsaþi butonul (. 110 . DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Sistemul de aer condiþionat este foarte util pentru accelerarea dezaburirii. Dupã dezaburire. 46. deoarece usucã aerul. Dispozitivul se dezactiveazã automat dupã 30 de minute. în zilele calde. 3) Cursorul B poziþionat la v. 3 minute pentru a permite schimbul de aer cu mediul. crescând temperatura ºi reducând viteza ventilatorului. ci folosiþi sistemul de încãlzire ºi ventilaþie (vezi capitolul precedent). Este suficient sã reglaþi comenzile pentru dezaburire ºi sã porniþi aerul condiþionat apãsând butonul C-fig. poziþionat pe viteza 4. Pentru a modera rãcirea: mutaþi cursorul de recirculare în poziþia ¶. lãsaþi geamurile anterioare deschise complet pentru 2. 3) Butonul ventilatorului sã indice vitezã maximã. 2) Butonul pentru temperatura aerului sã indice sectorul roºu (rotit la maximum spre dreapta) în perioada rece ºi sectorul albastru (rotit maxim spre stânga). 4) Butonul pentru distribuirea aerului D în dreptul O. 6) Pentru a accelera rãcirea în habitaclu. Parbriz ºi geamuri laterale 1) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C. Dupã dezaburire. reglaþi butoanele pentru a pãstra geamurile în condiþii maxime de vizibilitate. în dreptul -. butonul sã indice ¶. 2) Butonul ventilatorului C. mai ales în cazul în care vehiculul a fost parcat în soare. 5) Funcþia de recirculare a aerului închisã. 4) Butonul pentru distribuirea aerului sã indice -. autovehiculul este dotat cu un sistem de climatizare care funcþioneazã astfel: 1) Buton pentru controlul temperaturii aerului A: sã indice sectorul albastru (rotit maxim la stânga).

Aceastã funcþie este utilã când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. se ilumineazã tabloul de bord. deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. 47 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia O în poziþia 6. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare în zile ploioase/friguroase. Lumini de întâlnire fig. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul.RECIRCULARE Când cursorul este în poziþia v se activeazã doar funcþia de recirculare a aerului din habitaclu. tunel. 47 fig. ideogramele ºi simbolurile anumitor comenzi de pe planºa de bord. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 3. etc. 48 111 P4E02786 . Lumini de poziþie fig. 48 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia 6 în poziþia 2. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este foarte ridicatã. P4E02785 fig. Luminile exterioare pot fi activate doar când cheia de contact este în poziþia MAR (cu excepþia funcþiei "Follow Me Home"). MANETE MANETA DIN PARTEA STÂNGA Conþine comenzile luminilor externe ºi a semnalizatoarelor.) Sunteþi sfãtuit sã nu o folosiþi pentru mult timp. Odatã cu luminile exterioare. activarea acestei funcþii accelereazã rãcirea aerului din habitaclu.

pentru semnalizare dreapta.pentru semnalizare stânga. 49 fig. Cu fiecare nouã acþionare a manetei. Folosiþi funcþia la mai puþin de 2 minute dupã oprirea motorului. P4E02787 fig. Maneta va reveni în poziþie neutrã imediat ce o eliberaþi. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 1. Menþineþi maneta trasã spre volan mai mult de douã secunde pentru a opri aceastã funcþie. P4E02788 Sistemul „Follow me home” Aceastã funcþie poate fi folositã pentru iluminarea zonei din faþa vehiculului prin tragerea manetei înspre volan atunci când cheia de contact este fie în poziþia STOP fie extrasã fig. perioada de activare a funcþiei este mãritã cu câte 30 secunde pânã la o duratã maximã de 5 minute dupã care se stinge automat. 50 Trageþi maneta înspre volan (poziþie instabilã).Lumini de drum fig. 50. fãrã sã atingeþi poziþia stabilã. Clipirea farurilor fig. 50 fig. Dacã doriþi sã semnalizaþi o schimbare de bandã pentru care este nevoie de o miºcare foarte uºoarã a volanului miºcaþi maneta în sus sau în jos. Pe tabloul de bord se aprinde intermitent martorul y. 51 Miºcaþi maneta: în sus . în jos . 51 112 P4E02789 . Semnalizatoare fig. 49 Se aprind când inelul este în poziþia 2 ºi se împinge maneta înspre planºa de bord. uºor. Trageþi maneta cãtre volan când doriþi sã stingeþi luminile de drum. Semnalizatoarele de direcþie se vor opri automat atunci când vehiculul revine pe traiectoria rectilinie.

52 fig. 54 intrã în funcþiune jetul de lichid pentru parbriz. la unele versiuni pot exista patru tipuri de intermitenþã (de la încet la rapid fig. P4E02790 P4E02791 fig. 52 Acest mecanism funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. 54 113 P4E02792 . Trãgând maneta spre volan fig.ºtergere intermitentã. 4 . ªtergãtoarele de parbriz mai acþioneazã de trei ori dupã eliberarea manetei.ºtergere continuã rapidã. ºtergãtoarele acþioneazã ºi a patra oarã. 0 . 3 .temporarã continuã: când se elibereazã. Spãlare inteligentã fig. La anumite versiuni. 1 .ºtergãtor oprit. 2 . ªtergãtor/spãlãtor de parbriz fig. la o distanþã mai mare de timp. ªtergãtoarele de parbriz vor fi acþionate automat dacã þineþi tija trasã mai mult de jumãtate de secundã. maneta revine în poziþia 0 ºi dezactiveazã automat ºtergãtorul de parbriz. 53 fig.ºtergere continuã lentã. 53). 54 Trageþi maneta cãtre volan pentru a direcþiona un jet de lichid spre parbriz ºi pentru a acþiona ºtergãtoarele dintr-o singurã miºcare.MANETA DIN PARTEA DREAPTÃ Conþine toate funcþiile pentru curãþarea parbrizului. Acþionaþi maneta repetat ºi rapid (mai puþin de jumãtate de secundã) pentru a uda bine parbrizul înaintea activãrii ºtergãtoarelor.

apãsaþi întrerupãtorul A. Este dotatã cu temporizator care o închide automat dupã 30 de minute de funcþionare. La urmãtoarea pornire. Stopuri ceaþã Întrerupãtorul A: pentru activarea stopurilor de ceaþã. Când sunt activate. oricare ar fi poziþia cheii de contact. Proiectoarele de ceaþã sunt dezactivate când cheia de contact revine la poziþia STOP. Pentru a le opri. trebuie reaprinse. Când folosiþi unul dintre aceste întrerupãtoare. trebuie sã aveþi luminile de întâlnire ºi/sau proiectoarele de ceaþã aprinse. Lunetã termicã Întrerupãtorul C: pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. martorul corespunzãtor se aprinde pe tabloul de bord. ªoferul trebuie sã respecte legislaþia în vigoare. Proiectoare de ceaþã (unde sunt prevãzute) Întrerupãtorul B: pentru activarea proiectoarelor de ceaþã.COMENZI LUMINI DE AVARIE fig. 55 Pentru a le porni. ledul întrerupãtorului va lumina intermitent. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de Codul Rutier din þara în care vã aflaþi. Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. trebuie sã aveþi luminile exterioare aprinse. 55 fig. apãsaþi din nou întrerupãtorul. dacã este necesar. P4E02771 fig. simultan cu martorul y de pe tabloul de bord. ÎNTRERUPÃTOARE DE COMANDÃ fig. La urmãtoarea pornire. apãsaþi din nou butonul. 56 Sunt poziþionate deasupra aeratoarelor centrale. Pentru dezactivare. 56 114 P4E02772 . Proiectoarele de ceaþã se opresc când cheia de contact revine la poziþia STOP. trebuie reaprinse. dacã este necesar.

59 fig.COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL fig. Dacã în urma unui accident simþiþi miros de combustibil sau observaþi cã existã scurgeri la sistemul de alimentare. ACCESORII INTERIOARE TORPEDO fig. P4E02840 fig. nu resetaþi acest buton pentru a evita riscul unui incendiu. 60. 60 115 . 59 Pentru deschidere. 57 Este un întrerupãtor de siguranþã care acþioneazã în cazul unui accident prin oprirea alimentãrii cu combustibil ºi oprirea motorului. trageþi de A. atunci când luminile exterioare sunt deschise. se aprinde o luminã interioarã B-fig. La deschiderea torpedoului. P4E00110 P4E02152 Nu mergeþi cu torpedoul deschis: pasagerul poate avea de suferit în cazul unui incident. nu uitaþi sã rãsuciþi cheia de contact la STOP pentru a evita descãrcarea bateriei. Dacã nu observaþi nici o scurgere de combustibil iar vehiculul se prezintã în stare de funcþionare. 57 fig. apãsaþi butonul A pentru reactivarea sistemului de alimentare. Dupã accident.

3: stinsã permanent (OFF). Plafonierã spot Întrerupãtorul B-fig. comandã spotul luminos: 1: aprins (ON). 2: se aprinde automat când se deschide o portierã anterioarã. 2: stins (OFF). Temporizarea este întreruptã la aducerea cheii de contact în poziþia MAR. Temporizarea se opreºte automat dupã blocarea portierelor. Plafoniera se aprinde în douã moduri distincte în funcþie de poziþia întrerupãtorului A: P4E02154 1: aprinsã permanent (ON). – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). pentru 7 secunde. în funcþie de poziþie. pentru 3 minute. pentru 3 minute. pentru 7 secunde. plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – în timpul a douã minute de la oprirea motorului. Temporizare la coborârea din vehicul Dupã ce aþi scos cheia din contact. – la deschiderea unei portiere. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. la urcarea ºi coborârea din vehicul. – la deschiderea unei portiere. pentru 3 minute. ON: plafonierã pornitã. 116 . noaptea sau în locuri neluminate. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. fig. OFF: plafonierã opritã. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). chiar cu portierele închise. pentru 15 secunde. 61. se activeazã douã dispozitive logice de iluminare. 61 Temporizare la urcarea în vehicul Plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – la deblocarea portierelor anterioare.PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. Temporizare plafonierã Pe anumite versiuni. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã.

OFF: plafonierã opritã. BRICHETA fig. 63 P4E02494 fig. SCRUMIERA Nu puneþi hârtii în scrumierã: contactul cu þigãri aprinse ar putea produce un incendiu. acesta revine la poziþia iniþialã fiind gata de utilizare. Apãsaþi butonul A al brichetei. ON: plafonierã pornitã. P4E02841 fig. 63 Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. dupã circa 15 secunde. Aveþi grijã cum o manevraþi ºi asiguraþi-vã cã nu este folositã de copii. Bricheta atinge temperaturi foarte ridicate. Existã pericolul de incendiu sau arsuri.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ fig. IMPORTANT Asiguraþi-vã de fiecare datã cã bricheta s-a stins. 64 Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. 64 117 . în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã.

66 Pentru locurile posterioare. 65 Este poziþionatã pe consola centralã. apãsaþi butonul A. Pentru a putea fi curãþatã. P4E02795 P4E02156 fig. existã o scrumierã pe panoul portierei din partea dreaptã. Miºcarea lor se face sus/jos ºi lateral. 68. PARASOLARE Acestea sunt situate de o parte ºi de alta a oglinzii interioare. Parasolarul ºoferului este dotat cu un spaþiu depozitare documente.Pentru locurile anterioare fig. iar în partea pasagerului parasolarul este prevãzut (la unele versiuni) cu oglindã fig. 68 118 P4E02310 . acþionaþi în sensul indicat de sãgeþi. scrumiera se poate extrage. Pentru utilizare sau extragere. Pentru a o deschide. 66 fig. 65 fig. Pentru locurile posterioare fig.

P4E02127 fig. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor anterioare Deschidere: ridicaþi mânerul A-fig. La acþionarea mânerului A-fig. Astfel se blocheazã ºi portierele posterioare. 69. 71. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor posterioare Deschidere: trageþi mânerul A-fig. rotiþi cheia în poziþia 2-fig. Autovehiculul este dotat cu un sistem de închidere centralizatã. P4E02126 Închiderea din afara vehiculului Cu portierele închise. 72 este dezactivat. 69 ºi trageþi de mâner în direcþia indicatã de sãgeatã. Închidere: închideþi portierele ºi apãsaþi mânerul A. 70 fig. Închidere: închideþi portiera ºi acþionaþi mânerul A. 71 al portierelor posterioare se obþine doar deschiderea / închiderea portierei respective. 70. rotiþi în poziþia I-fig. Portiera se deschide dacã dispozitivul de siguranþã copii A-fig. asiguraþi-vã cã manevra poate fi efectuatã în deplinã siguranþã. 69 fig. Deschiderea din afara vehiculului Introduceþi cheia în una din portierele anterioare.PORTIERE PORTIERE LATERALE Înainte de a deschide o portierã. 71 119 P4E02159 .

73 Pe cotiera de pe portiera ºoferului sunt dispuse douã butoane ce comandã. Pe cotiera de pe portiera pasagerului se aflã un buton ce acþioneazã doar geamul respectiv. 72. închiderea centralizatã se dezactiveazã dupã mai multe încercãri pentru douã minute. IMPORTANT Dacã una dintre portiere nu este închisã bine sau dacã existã o problemã în circuitul electric. Poziþie 2 – dispozitiv activat (martorul de culoare galbenã certificã activarea dispozitivului). atunci când cheia de contact este în poziþia MAR: A . Se activeazã prin introducerea ºi rotirea vârfului cheii de contact în Afig. În aceste douã minute puteþi deschide/închide manual portierele. el se va opri din nou douã minute. Dacã defecþiunea a fost eliminatã. Poziþie 1 – dispozitiv dezactivat. B .geam anterior stânga. 72 P4E01612 fig. fãrã ca sistemul electric sã intervinã. GEAMURI ACÞIONATE ELECTRIC Comenzi anterioare fig. Trageþi de buton pentru a închide geamurile.DISPOZITIV SIGURANÞÃ COPII Serveºte la împiedicarea deschiderii din interior a portierelor posterioare. 73 120 . Dupã cele douã minute centrala este din nou activã. dacã nu. Apãsaþi butoanele pentru a deschide geamurilor. dispozitivul va funcþiona normal.geam posterior dreapta. P4E02835 fig. Utilizaþi întotdeauna acest dispozitiv dacã transportaþi copii. Dispozitivul rãmâne activate chiar dacã portierele sunt deschise de pe telecomandã.

asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. 75 121 P4E02481 . În funcþie de model. 74 fig. Nu acþionaþi maneta de deschidere în timpul mersului. folosiþi cheia de contact fig. Maneta B (unde existã) serveºte la deschiderea uºiþei rezervorului de combustibil. Când coborâþi. Portbagajul este iluminat de o plafonierã ce se aprinde la deschiderea acestuia. Pentru închidere. dacã se apãsã butonul de pe cotiera ºoferului timp de peste jumãtate de secundã. 76 poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului (unde existã). Folosirea improprie a comenzilor electrice poate constitui un pericol. În primul rând. folosiþi mânerul A. în timpul acþionãrii. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL fig. 74 Pentru deschiderea/închiderea geamului. se activeazã funcþionarea automatã: geamul se opreºte la finalul cursei (sau la apãsarea din nou a butonului).La unele versiuni. pentru a evita ca geamurile acþionate accidental sã nu constituie un pericol pentru pasagerii rãmaºi la bord. lãsaþi portbagajul ºi apãsaþi pânã se aude clicul de închidere. maneta A poate avea diferite forme. luaþi întotdeauna cheia din contact. 75. Pentru deschiderea din interior: ridicaþi maneta A-fig. PORTBAGAJ DESCHIDEREA/ÎNCHIDEREA PORTBAGAJULUI Pentru deschiderea din exterior. P4E02122 fig.

78 de pe capacul mobil al portbagajului. 79 122 . plus cã gazul de eºapare poate fi absorbit în interior. pentru a evita proiectarea lor peste pasageri în caz de frânare bruscã. 78 fig. 76 P4E02715 P4E02482 P4E02123 fig. 77 ºi. este posibilã extinderea portbagajului.Deplasarea cu portbagajul deschis nu este numai ilegalã. dar împiedicã ºi vizibilitatea plãcuþei de înmatriculare. Asiguraþi-vã cã obiectele din portbagaj sunt bine ancorate. dupã rabatarea banchetei. desfaceþi centura Afig. P4E02716 EXTINDEREA PORTBAGAJULUI În funcþie de versiune. înainte de a efectua operaþia. fig. 77 cu ajutorul butonului C-fig. Nu umpleþi portbagajul peste greutatea maximã admisã (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). prindeþi catarama în locaº A-fig. 77 fig. IMPORTANT În cazul rabatãrii banchetei posterioare. 77 din locaºul respectiv B-fig. rabatând parþial sau total bancheta posterioarã.

astfel încât cã nu împiedice fixarea spãtarului. Cu bancheta divizatã. P4E02484 Dupã ce aþi efectuat rabatarea. trãgând mânerele în sensul de mers A-fig. 79. 79. fig. Un bagaj greu nefixat poate provoca rãni pasagerilor. Chiar ºi aºa. 4) Apãsaþi complet tetiera. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia de utilizare fig. 70. este posibilã rabatarea separatã a pãrþii dreapta ºi stânga. Asiguraþi-vã cã sunt bine fixate. Dacã în zona în care conduceþi staþiile de benzinã sunt rare ºi doriþi sã transportaþi benzinã în canistrã. creºte riscul de incendiu în caz de accident. trãgând centurile spre exterior. trecând centurile în lateral. 69 poziþionate în spatele tetierelor posterioare. IMPORTANT Înainte de repoziþionarea banchetei posterioare dupã rabatare. 80 P4E02483 fig. sã nu loveascã celelalte elemente ºi sã nu se deterioreze. folosind una omologatã ºi fixatã corespunzãtor. 5) Rabataþi în faþã spãtarul fig. 2) Rabataþi înapoi perna. 3) Reglaþi înãlþimea tetierelor posterioare. ATENÞIE Dacã transportaþi mai multã greutate în portbagaj pe timp de noapte. 2) Rabataþi perna banchetei. 77. 81 123 . astfel încât sã ajungã la nivelul înãlþimii portbagajului.1) Introduceþi în locaºuri cataramele ºi centurile de siguranþã fig. reglaþi înãlþimea fasciculelor luminoase ale farurilor (vezi paragraful "Faruri" din acest capitolul). respectaþi prevederile legale. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate între pernã ºi spãtar. Pentru readucerea în poziþie normalã: 1) Readuceþi spãtarul în poziþia verticalã. 3) Eliberaþi spãtarul trãgând pârghiile laterale A-fig.

84. 2) Apãsaþi levierul A-fig. 82. capota ar putea cãdea cu putere. 82 fig. asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt ridicate. Înainte de a ridica capota. P4E02164 P4E02842 fig. Atunci când motorul este fierbinte vã puteþi provoca arsuri grave! Nu vã apropiaþi de ventilator. 4) Fixaþi tija în orificiul B din capotã. 84 124 P4E02125 . 3) Ridicaþi capota ºi scoateþi tija de susþinere din suportul sãu de blocare A-fig. AVERTISMENT. 83. Efectuaþi aceastã operaþie doar cu vehiculul staþionat.CAPOTÃ Pentru a deschide capota: 1) Trageþi maneta A-fig. Dacã tija de susþinere nu este bine fixatã. 83 fig. Poate porni chiar ºi cu cheia de contact extrasã. Aºteptaþi rãcirea motorului.

fig. Acest lucru se poate dovedi extrem de periculos pentru cel care le poartã. 85. Capota se va închide automat. 2) Coborâþi capota pânã la aproximativ 20 cm. 84 din locaºul B ºi fixaþi-o în dispozitivul de blocare. 125 . 85 P4E01632 3) Lãsaþi-o sã cadã. SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ Locurile de fixare vor fi accesibile dupã ce îndepãrtaþi garniturile din punctele indicate în fig. Atenþie sã nu loviþi obiectele de pe portbagajul exterior prin deschiderea portbagajului. Nu depãºiþi masele maxime admise (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). Pentru a închide capota: 1) Menþineþi capota ridicatã cu o mânã în timp ce cu cealaltã îndepãrtaþi tija de susþinere A-fig. Asiguraþi-vã de fiecare datã cã aþi închis bine capota astfel încât aceasta sã nu se deschidã în timpul deplasãrii.Evitaþi eºarfele. cravatele ºi alte accesorii vestimentare care pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. Dupã parcurgerea câtorva kilometri. asiguraþi-vã cã ºuruburile de fixare a barelor transversale sau accesoriile specifice sunt bine strânse.

vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie urmãtoarele informaþii.ABS Vehiculul poate fi dotat cu un sistem de frânare ABS care împiedicã blocarea roþilor în timpul frânãrii. 126 . Aceasta nu înseamnã cã frânele prezintã defecþiuni. La intrarea în funcþiune a sistemului ABS. ºoferul simte pedala de frânã pulsând uºor. Dacã nu aþi condus niciodatã un vehicul echipat cu ABS. dimpotrivã. sistemul de frânare va continua sã funcþioneze ca unul fãrã ABS. Dacã se produce o defecþiune ºi în urma acesteia funcþia anti-blocare nu mai este eficientã. Sistemul ABS face parte din sistemul obiºnuit de frânare. iar sistemul devine mai zgomotos. sistemul se va opri automat ºi va funcþiona doar sistemul obiºnuit de frânare. este recomandat sã exersaþi conducând pe teren alunecos. este un semn cã sistemul ABS funcþioneazã: ºoferul este astfel atenþionat cã vehiculul circulã la limita condiþiilor de aderenþã ºi cã viteza ar trebui adaptatã la starea carosabilului. De asemenea. optimizând astfel aderenþa la carosabil ºi ajutându-vã sã pãstraþi controlul asupra vehiculului în cazul unei frânãri bruºte în condiþii dificile de drum. dacã apar defecþiuni. luând bineînþeles mãsurile de precauþie necesare ºi respectând codul rutier al þãrii în care vã aflaþi.

aºadar trebuie sã conduceþi cu grijã pe suprafeþe alunecoase ºi sã nu vã asumaþi riscuri inutile. 127 . nu vã aºteptaþi întotdeauna ca distanþa necesarã frânãrii sã fie mai micã: de exemplu.Avantajul folosirii sistemului ABS constã în pãstrarea controlului deplin asupra vehiculului chiar ºi atunci când frânaþi puternic în condiþii de aderenþã scãzutã. aceastã distanþã va creºte pe suprafeþe cu pietriº sau cu zãpadã proaspãt depusã pe un drum alunecos. deoarece acest mecanism împiedicã blocarea roþilor. respectaþi sfaturile de mai jos: Sistemul ABS asigurã un control mai bun. aceasta este un semn cã aderenþa la drum este la limita minimã. Cu toate acestea. Pentru a exploata la maxim caracteristicile sistemului ABS în caz de nevoie. Trebuie sã încetiniþi pentru a vã adapta la condiþiile de aderenþã ale drumului respectiv. însã nu are cum sã îmbunãtãþeascã aderenþa la drum. Dacã sistemul ABS se activeazã.

în acest caz. Sistemul este prevãzut ºi cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare numit EBD (Electronic Brake Distribuitor) care ajutã la îmbunãtãþirea calitãþii sistemului de frânare prin intermediul unitãþii de control ABS ºi a senzorilor sãi. sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului. deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. În acest caz. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului.Dacã se produce o defecþiune. funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. reduceþi viteza ºi mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru verificarea ºi repararea imediatã a autovehiculului dvs. Procedând astfel. IMPORTANT Vehiculele dotate cu ABS trebuie sã aibã jante. Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). Acesta este cel mai important sfat pe care trebuie sã îl urmaþi: Dacã urmaþi aceste sfaturi veþi frâna mai eficient în orice situaþie. De fapt. veþi opri în timpul cel mai scurt posibil în condiþiile respective de drum. scurgerile de lichid din sistemul hidraulic. 128 . Dacã se aprinde martorul de avertizare x pentru nivelul minim al lichidului de frânã. atât în cazul sistemelor tradiþionale cât ºi al sistemelor cu ABS. nu vã retrageþi piciorul ºi continuaþi sã apãsaþi. Martorii de avertizare >ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. opriþi imediat autovehiculul ºi contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. În acest caz. În aceste condiþii. De asemenea. sistemul de frânare este încã eficient. Frânarea în timpul unui viraj necesitã întotdeauna atenþie maximã chiar dacã sistemul ABS este funcþional. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. pot compromite operarea sistemului de frânare. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã. Când intrã în acþiune sistemul ABS ºi simþiþi pedala de frânã pulsând. conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã. cauciucuri ºi plãcuþe de frânã numai de marca ºi tipul aprobat de fabricantul lor. indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. martorul de avertizare > se va aprinde pe tabloul de bord.

Acest dispozitiv constã într-o pernã care se umflã instantaneu. ciocniri produse din cauza altor vehicule care vin din spate). 86 129 . În cazul unui accident. Airbag-urile se dezumflã imediat dupã aceea.AIRBAG-URI (unde sunt prevãzute) DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE fig. în ciocniri cu spatele (de exemplu. declanºeazã umflarea airbagului. nedeclanºarea airbag-urilor în astfel de circumstanþe nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. precum specificã legile din Europa ºi din majoritatea þãrilor non-europene. P4E01407 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) a fost conceput pentru protecþia pasagerilor în eventualitatea unei ciocniri frontale de severitate medie-ridicatã. mormanele de pietriº sau zãpadã. Aºadar. existã un airbag mai mare pentru pasager. protecþia oferitã de airbag este diminuatã. fig. – în planºa de bord. persoanele care nu poartã centura de siguranþã sunt propulsate înainte ºi pot veni în contact cu airbag-ul în timp ce acesta se umflã. Airbag-ul se umflã instantaneu ºi acþioneazã ca o barierã protectoare între pasagerii anteriori ºi structurile din faþa lor care le-ar putea cauza rãnirea. o unitate electronicã de control proceseazã semnalele primite de la senzorul de decelerare ºi. pentru ºofer. ºi în cazul pãtrunderii sub alte vehicule sau bariere protectoare (de exemplu sub un camion sau o barierã de pazã). o mãsurã în plus ºi nu o alternativã pentru folosirea centurilor de siguranþã care trebuie întotdeauna purtate. Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) reprezintã. localizatã într-un compartiment special: – în centrul volanului. ar fi zadarnicã. prin interpunerea unei perne între pasager ºi volan sau bord. În coliziunile cu obiecte mobile sau uºor deformabile (cum ar fi indicatoarele rutiere. umflarea airbag-ului nu se declanºeazã deoarece nu oferã nici o protecþie adiþionalã faþã de centurile de siguranþã ºi. 86 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) este un dispozitiv de siguranþã care intrã în acþiune în cazul unei coliziuni frontale. prin urmare. Atunci când se produce o coliziune. ciocniri laterale. în consecinþã. În cazul coliziunilor frontale minore (pentru care este suficientã acþiunea de reþinere oferitã de centura de siguranþã) umflarea airbag-urilor nu se declanºeazã. atunci când este necesar. vehicule parcate). În aceste circumstanþe.

AIRBAG PASAGER Airbag-ul pasager a fost conceput ºi dezvoltat pentru a îmbunãtãþi protecþia unei persoane care poartã centura de siguranþã. Întrerupãtorul are douã poziþii: 1) airbag pasager activat: (poziþie ON P) martorul de pe tabloul de bord este stins. RBAG Dezactivarea se produce folosind cheia de contact în întrerupãtorul special pentru cheie A-fig. Martorul F de pe tabloul de bord rãmâne aprins în permanenþã pânã la reactivarea airbag-ului pasager. PERICOL GRAV: dacã autovehiculul este echipat cu un airbag pasager. este absolut interzis transportul copiilor pe scaunul din faþã. volumul sãu umple aproape tot spaþiul dintre bord ºi pasager. fig. 88 130 P4E02800 Dezactivare manualã airbag pasager fig. Se poate ajunge la acest întrerupãtor doar dacã portiera este deschisã. Întrerupãtorul este poziþionat pe partea dreaptã a planºei de bord fig. IMPORTANT Acþionaþi întrerupãtorul numai cu motorul oprit ºi cu cheia scoasã din contact. 87. nu poziþionaþi scaune pentru copii pe acest loc. 87-88 . în acest caz se pot transporta copii. 2) airbag pasager dezactivat: (poziþie OFF F) martorul de pe tabloul de bord este aprins. Dacã este absolut necesarã transportarea unui copil pe acest loc este posibilã dezactivarea manualã a airbag-ului. Poate cauza distrugerea dispozitivului. AI Aveþi grijã ca întrerupãtorul sã nu se ude accidental. 88. 87 P4E02799 fig. În momentul în care airbag-ul este umflat la maxim. protejaþi de sisteme de siguranþã speciale pe scaunul anterior.

Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. În cazul casãrii vehiculului trebuie informatã o Reprezentanþã Fiat pentru a dezactiva sistemul. De asemenea trebuie sã i se predea acest manual de utilizare. Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. 131 . ºi de 10 ani în ceea ce priveºte contactul spiralat. reparaþie ºi înlocuire legate de airbag-uri trebuie efectuate numai de personalul unei Reprezentanþã Fiat. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea sistemului. Odatã cu declanºarea airbag-urilor. Acest fum nu este dãunãtor ºi nu semnaleazã aprinderea vreunui incendiu. Dacã martorul nu se aprinde sau dacã se aprinde în timpul deplasãrii. La apropierea acestor scadenþe. Sistemul airbag-urilor are o valabilitate de 14 ani în ceea ce priveºte sarcina pirotehnicã. martorul de avertizare ¬ se aprinde ºi în mod normal trebuie sã se stingã dupã aproximativ patru secunde. în aer se împrãºtie o cantitate micã de pulbere ºi fum. trotuare sau obstacole de înãlþime joasã sau cãderea vehiculului în gropi. Declanºarea sistemului de pretensionare (dacã este acþionat electric) ºi a airbagurilor frontale ºi laterale se face într-o maniera diferenþiatã de cãtre unitatea de control în funcþie de tipul ciocnirii.AVERTISMENTE GENERALE Airbag-urile se pot declanºa dacã vehiculul este supus unor ciocniri sau accidente puternice care angajeazã zona inferioarã a caroseriei. În cazul în care martorul de avertizare ¬ se aprinde în timpul deplasãrii (semnalarea unei defecþiuni). martorul F (cu întrerupãtor dezactivare airbag frontal pasager în poziþia ON) se aprinde timp de aproximativ 4 secunde. noul proprietar trebuie sã fie informat asupra metodei de folosire a airbag-urilor ºi a avertismentelor de mai sus. clipeºte timp de alte 4 secunde pentru a semnala cã airbag-ul pasager se va activa în cazul unei coliziuni. unitatea electronicã de control. sistemul de pretensionare sã poatã fi înlocuite. Dacã un accident a declanºat airbag-urile. sistemul trebuie verificat ºi reparat imediat la o Reprezentanþã Fiat. Dacã proprietarul vehiculul se schimbã. centura de siguranþã. dupã care trebuie sã se stingã. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru ca întregul dispozitiv de siguranþã. cum ar fi ciocnirile violente de trepte. Nedeclanºarea uneia sau a mai multora dintre ele nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. Toate operaþiile de verificare.

þinut în gurã. compania Fiat recomandã sã nu aºezaþi niciodatã copii pe scaunul din faþã. astfel încât atunci când airbag-ul se declanºeazã sã se poatã umfla fãrã a întâlni nici un obstacol care v-ar putea cauza rãni grave. nedeclanºarea airbag-urilor nu poate fi consideratã drept un semn de proastã funcþionare a sistemului. În aceste situaþii pasagerii nu beneficiazã de protecþie decât dacã poartã centurile de siguranþã . airbag-urile pot fi declanºate la un vehicul care staþioneazã dacã acesta este lovit de un alt vehicul în miºcare. a ciocnirilor din spate sau a rãsturnãrii maºinii. Dacã vehiculul a fost furatã sau s-a încercat furtul sãu. sau dacã a fost supusã unor devastãri sau inundaþii sistemul airbag-urilor trebuie verificat de o Reprezentanþã Fiat.Nu aplicaþi autocolante sau alte obiecte pe volan sau pe compartimentul rezervat airbag-ului de pe locul pasagerului. Funcþionarea corectã a airbag-urilor frontale ºi laterale ºi a sistemelor de pretensionare este asiguratã doar atunci când vehiculul nu este supraîncãrcat. Nu cãlãtoriþi niciodatã purtând obiecte în braþe. Nu conduceþi cu trunchiul aplecat înainte. airbag-urile se declanºeazã în eventualitatea unui impact. Pe de altã parte. chiar ºi atunci când motorul nu este pornit. 132 . reþineþi cã dacã vehiculul staþioneazã fãrã a avea cheia introdusã ºi rotitã. în aceste cazuri. nu depãºiþi masele maxime admise (vezi tabelul „Mase” din capitolul „Specificaþii tehnice”). un creion etc. Mai mult. a coliziunilor laterale. chiar ºi atunci când vehiculul staþioneazã. ci ajutã la creºterea eficacitãþii lor. dacã în cazul unei coliziuni se declanºeazã airbag-urile. airbag-urile frontale nu se declanºeazã în cazul impacturilor la vitezã redusã. Þineþi întotdeauna ambele mâini pe volan când conduceþi. menþineþi spãtarul scaunului în poziþie verticalã ºi sprijiniþi-vã bine spatele de el. Aºadar. Reþineþi faptul cã având cheia în poziþia MAR.acestea trebuie întotdeauna fixate. Airbag-ul nu înlocuieºte centurile de siguranþã. în faþa pieptului sau cu o pipã. acestea ar putea produce rãni grave.

LA STAÞIA DE ALIMENTARE Dispozitivele pentru reducerea emisiilor poluante ce sunt utilizate pe Fiat Albea impun doar folosirea de benzinã fãrã plumb. Cifra octanicã (R.. la vehiculul dvs. fig. oricât de micã ar fi cantitatea.) nu trebuie sã fie mai micã de 95. nici chiar în caz de urgenþã. Nu folosiþi niciodatã benzinã cu plumb. Un catalizator ineficient emanã emisii nocive ceea ce duce la poluarea mediului înconjurãtor.O. Aceasta ar cauza deteriorarea iremediabilã a convertorului catalitic. 89 P4E02775 133 .N.

Pentru a-l deschide: 1) Menþinând buºonul pe poziþie (nemiºcat). acþionaþi cablul de siguranþã B-fig. P4E02419 P4E02169 fig. 91 (unde este prevãzutã) poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului.BUªONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL Pentru a avea acces la buºonul rezervorului de combustibil. 91 fig. Dacã uºiþa nu se deschide la acþionarea manetei A-fig. 92 134 P4E02486 . Buºonul rezervorului de combustibil este prevãzut cu sistem de închidere atunci când vehiculul nu este dotat cu manetã pentru deblocarea uºiþei. 90 sau acþionaþi maneta de deschidere A-fig. 91. 90 fig. 92 poziþionat în partea lateralã dreapta a portbagajului. rotiþi cheia de contact în sensul invers acelor de ceasornic. acþionaþi direct asupra uºiþei fig.

pânã se aude clicul de fixare. aºezaþi buºonul pe capacul rezervorului aºa cum se aratã în figura fig. Nu vã aplecaþi prea tare deasupra buºonului rezervorului ºi nu inhalaþi vaporii nocivi. 2) Rotiþi cheia în sensul acelor de ceasornic ºi extrageþi-o. 93 P4E02492 135 . fig. 93 ce îl asigurã pentru a nu fi pierdut. 3) În timp ce alimentaþi. IMPORTANT Închiderea ermeticã poate cauza o presiune uºoarã în rezervor: este normalã producerea unui fâsâit uºor atunci când buºonul este rotit. 94. Buºonul este dotat cu un lanþ fig. închideþi apoi uºiþa.2) Rotiþi buºonul pânã la deschiderea completã. Nu apropiaþi foc deschis sau þigãri aprinse în apropierea buºonului rezervorului întrucât existã pericol de incendiu. Pentru a-l închide: 1) Introduceþi buºonul (cu cheie) ºi rotiþi-l în sensul acelor de ceasornic.

IMPORTANT În caz de pierdere. Prin urmare. fig. Fiat Albea este un vehicul care respectã cu uºurinþã cele mai stricte standarde referitoare la poluarea internaþionalã. altfel scade eficienþa recuperãrii vaporilor emiºi. Rezultatul a fost folosirea unor materiale ºi crearea unor mecanisme care contribuie la reducerea substanþialã sau chiar înlãturarea influenþelor nocive asupra mediului înconjurãtor. Dispozitivele folosite pentru înlãturarea emisiilor motorului cu benzinã sunt urmãtoarele: – catalizator trivalent. – sondã Lambda. – sistem de recuperare a vaporilor de combustibil. 94 136 P4E02493 . înlocuiþi buºonul doar cu unul original. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR De la bun început. principiul de bazã în concepþia autoturismului Fiat Albea a fost protejarea mediului înconjurãtor.

putând astfel sã cauzeze înfundarea filtrului de combustibil. În orice caz. în combustibil.RECOMANDÃRI PRIVIND ALIMENTAREA CU MOTORINÃ Folosiþi doar combustibil diesel în concordanþã cu specificaþiile europene EN590. ºi mai ales dacã utilizarea vehiculului prevede opriri ºi porniri dese la temperaturi scãzute (spre exemplu. O completare tardivã nu are nici un efect. staþiile de alimentare vând de obicei combustibil de iarnã sau de varã. Fluiditatea combustibilului Diesel descreºte la temperaturi joase din cauza parafinei pe care o conþine. Turnaþi aditivul în rezervor înaintea combustibilului. Dacã motorul a fost pornit. Aditivul DIESEL MIX trebuie adãugat înainte de apariþia reacþiilor datorate frigului. chiar ºi pentru un timp foarte scurt. de DIESEL MIX (sau un produs similar) în proporþiile specificate pe ambalajul produsului. nu porniþi motorul ºi goliþi rezervorul. în funcþie de anotimp. va fi necesar sã goliþi ºi circuitul de alimentare cu combustibil. 137 . la munte). În acest caz. Dacã se produce alimentarea în mod accidental cu alte tipuri de combustibil. caracterizate de temperaturi exterioare cuprinse între 0°C ºi +15°C. calitatea motorinei de la pompe poate sã nu fie potrivitã. asiguraþi-vã cã alimentaþi cu motorinã adaptatã anotimpului. în caz contrar. Pentru a evita astfel de probleme. se recomandã adãugarea. Folosirea altor produse sau mixturi ar putea cauza defecþiuni iremediabile ale motorului ºi anularea garanþiei. în timpul anotimpurilor intermediare.

138 .

..... 156 ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR.......... sunt specifice Fiat-ului Albea..................... 139 ............................................................................. 142 PARCAREA ............................... Ca atare.................................... Altele. 152 TRACTAREA REMORCILOR........................................... 150 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ........ 155 PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE................. 143 UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE .......... 140 PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ . trebuie acordatã atenþie maximã ºi acestui capitol................ 153 PNEURI DE IARNÃ ............... 156 VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII . 144 CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ ..... în acest capitol vã vom sfãtui ce trebuie fãcut ºi ce nu trebuie fãcut în conducerea sa............ 157 SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE.................................... Pentru utilizarea cel mai bine a Fiat-ului Albea.......................... pentru a beneficia de toate calitãþile sale..UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI nu defecta ºi... mai presus de toate...... 145 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII .................... în schimb....... 157 Se vor trata numai în majoritate aspecte valabile ºi pentru alte vehicule..... 154 LANÞURI ANTIDERAPANTE ................. pentru cunoaºterea tuturor aspectelor ce vor ajuta la folosirea optimã a vehiculului Fiat Albea......................................................................... pentru a PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ ...

dacã martorul de avertizare rãmâne aprins. rotiþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a face o nouã încercare. Blocul de contact este prevãzut cu un dispozitiv de siguranþã care obligã. sã readuceþi cheia în poziþia STOP.4 8V al Fiat Albea ales pentru a reduce intervenþiile de întreþinere.PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ Este deosebit de periculos sã lãsaþi motorul pornit într-o zonã închisã. încercaþi cu celelalte chei pe care le-aþi primit. De asemenea. care nu prejudiciazã funcþionarea ºi fiabilitatea. readuceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi la MAR. este caracteristic tacheþilor hidraulici: sistemul de distribuþie al motorului 1. în caz de ratare a pornirii motorului. Dacã martorul de avertizare Y rãmâne aprins împreunã cu martorul U atunci când cheia de contact este rotitã la MAR. apelaþi la procedura de urgenþã (vezi “Pornirea de urgenþã” din capitolul “În caz de urgenþã”) ºi contactaþi urgent Reprezentanþã Fiat. se poate sesiza un zgomot amplificat al motorului. mai ales dupã o perioadã lungã de staþionare. 3) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. dispozitivul împiedicã trecerea din poziþia MAR în poziþia AVV. Nu atingeþi niciodatã cablurile de înaltã tensiune ale sistemului de aprindere atunci când motorul este pornit. În primele secunde de funcþionare. Dacã nici acum nu reuºiþi sã porniþi motorul. 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. 4) Rotiþi cheia de contact la AVV ºi eliberaþi-o de îndatã ce motorul porneºte. Motorul consumã oxigen ºi emite anhidridã carbonicã. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. Acest fenomen. IMPORTANT Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR atunci când motorul este oprit. PROCEDURA DE PORNIRE IMPORTANT Nu apãsaþi pe acceleraþie înainte de pornirea motorului. 140 . înainte de a repeta manevra de pornire. când motorul este pornit. Dacã motorul nu porneºte de la prima încercare. monoxid de carbon ºi alte gaze toxice.

adicã sã fie lãsat la ralanti pentru a permite temperaturii din compartimentul motorului sã scadã. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. motorul ar trebui lãsat sã-ºi "recapete suflul" înainte de a fi oprit. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când indicatorul temperaturii lichidului de rãcire sã se miºte. sã nu solicitaþi vehiculul la performanþele maxime (de exemplu. sã demaraþi brusc. IMPORTANT Dupã o cãlãtorie lungã.Se recomandã cã. PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELOR INERÞIALE Trebuie evitatã pornirea prin împingere. remorcare sau din pantã întrucât aceasta ar putea cauza scurgerea combustibilului în catalizator ºi deteriorarea sa iremediabilã. sã parcurgeþi distanþe lungi la regim maxim sau sã frânaþi excesiv). Apãsarea acceleraþiei înainte de oprirea motorului nu are absolut nici un sens ºi nu face decât sã consume combustibil. OPRIREA MOTORULUI Rotiþi cheia de contact în poziþia STOP atunci când motorul merge la ralanti. în perioada de rodaj. servofrâna ºi servodirecþia nu vor funcþiona ºi astfel se va depune un efort mai mare pentru a apãsa pedala de frânã sau a roti volanul. 141 . PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu recunoaºte codul transmis de cheia de contact (se aprinde martorul de avertizare Y pe tablou de bord) se poate trece la pornirea de urgenþã prin folosirea codului de pe cardul CODE. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. Consultaþi capitolul "În caz de urgenþã". fãrã a forþa acceleraþia. Reþineþi cã pânã ce motorul nu porneºte.

Dacã nu reuºiþi sã porniþi motorul. nu lãsaþi niciodatã cheia de contact în poziþia MAR. 5) Aºteptaþi stingerea martorului m. Dacã motorul porneºte. Dacã aºteptaþi prea mult se pierde avantajul oferit de încãlzirea bujiilor. 142 . se poate utiliza vehiculul dar trebuie contactatã cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. încercaþi ºi cu celelalte chei din dotare. nu trebuie apãsatã pedala de acceleraþie. Dacã motorului nu porneºte la prima cheie. 4) Aºteptaþi stingerea martorilor Y ºi U. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. aduceþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a repeta manevra. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. IMPORTANT Cu motorul oprit. 6) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei.PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când temperatura lichidului de rãcire ajunge la 50°C÷60°C. Dacã. ce va avea loc foarte rapid dacã motorul este cald. martorul Y rãmâne aprins. 7) Rotiþi cheia de contact în poziþia AVV. dacã martorul rãmâne aprins. fãrã a forþa acceleraþia. Clipirea martorului m timp de 60 secunde dupã pornirea motorului semnaleazã o defecþiune a sistemului bujiilor incandescente. Pe tabloul de bord se vor aprinde martorii Y m ºi U. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. imediat dupã stingerea martorului m. cu cheia de contact în poziþia MAR. Eliberaþi cheia imediat ce motorul a pornit. se recomandã sã aduceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi din nou în poziþia MAR. la rotirea cheii de contact în poziþia AVV. 3) Rotiþi cheia de contact în poziþia MAR. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. IMPORTANT Cu motorul rece. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat.

De asemenea trebuie evitate manevrele care fac valuri în rezervorul de combustibil. Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. pentru a preveni descãrcarea bateriei. cât ºi la uleiul din motor. Întotdeauna scoateþi cheia din contact atunci când pãrãsiþi autoturismul. extrageþi cheia ºi blocaþi portierele. trageþi frâna de mânã ºi cuplaþi maneta schimbãtorului de vitezã în treapta 1 sau marºarier. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. dacã plecaþi de lângã vehicul. atât în rezervor. în funcþie de poziþie (în rampã sau în pantã) ºi lãsaþi roþile virate. fig. este recomandatã folosirea unei piedici pentru blocarea roþilor. 1 143 P4E01637 . Dacã vehiculul este lãsat pe o pantã abruptã. IMPORTANT În anumite condiþii (de exemplu. la pornirea motorului pe stradã cu înclinaþie mare) indicatoarele pot arãta cantitãþi de lichid diferite de cele reale.PARCAREA Opriþi motorul.

Asiguraþi-vã cã preºurile sunt bine întinse ºi nu obstrucþioneazã pedalele. 3) Apãsaþi pedala de frânã atunci când executaþi aceastã operaþie pentru a preveni miºcarea accidentalã a vehiculului. 2 (desenul este de asemenea reprezentat pe mânerul schimbãtorului de viteze). Presiunea exercitatã. Trebuie sã apãsaþi pânã la capãt ambreiajul pentru a schimba treptele de vitezã în mod corespunzãtor. 1 Levierul frânei de mânã este situat între scaunele anterioare. din poziþia neutrã ridicaþi inelul mobil A cãtre mâner ºi împingeþi levierul la dreapta ºi înapoi. Martorul de avertizare x se va stinge. Pentru a elibera frâna de mânã: 1) Ridicaþi uºor frâna de mânã ºi apãsaþi butonul de eliberare A. asiguraþi-vã cã vehiculul este oprit ºi. IMPORTANT Angajaþi în marºarier numai atunci când vehiculul staþioneazã complet. 2 144 . Cu motorul mergând. poate uza elemente interne în cutia de viteze. astfel ca vehiculul sã rãmânã blocat. aºteptaþi cel puþin 2 secunde cu pedala de ambreiaj apãsatã pentru a evita deteriorarea angrenajelor. Când cheia este în poziþia MAR ºi aveþi frâna de mânã trasã. 2) Menþineþi butonul apãsat ºi coborâþi levierul. chiar ºi dacã þineþi mâna lejer. fiind pe de altã parte necesare nouã sau zece. pe tabloul de bord se va aprinde martorul x. fig.FRÂNA DE MÂNÃ fig. Trageþi levierul în sus atât cât este necesar. În mod normal sunt suficiente patru sau cinci "clicuri" atunci când parcaþi pe teren drept. P4E02843 Pentru mersul înapoi (R). Nu conduceþi cu o mânã pe schimbãtorul de viteze. UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE Apãsaþi total ambreiajul înainte de a cupla maneta schimbãtorului de viteze într-una din poziþiile arãtate în diagrama din fig. ATENÞIE Dacã întâmpinaþi probleme. contactaþi o Reprezentanþã Fiat sã regleze cursa levierului. De aceea este esenþial ca sub pedale sã nu se afle obstacole. dacã sunteþi pe plan înclinat sau cu maºina încãrcatã.

Suntem siguri cã pe multe dintre ele le cunoaºteþi deja. compania Fiat a fãcut toate eforturile pentru a le oferi ºoferului ºi pasagerilor un vehicul al cãrei întrebuinþare sã se facã în condiþii de siguranþã maximã. Folosirea de medicamente afecteazã capacitatea de concentrare: citiþi cu atenþie prescripþiile. – Evitaþi alimentele grele. – Ancoraþi obiectele din portbagaj în aºa fel încât sã nu poatã fi proiectate în faþã în cazul unui accident. – Asiguraþi-vã cã nimic (carpete etc. – Reglaþi înãlþimea centurilor de siguranþã conform propriei staturi (vezi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului – centuri de siguranþã”). – Reglaþi tetiera astfel încât sã sprijine capul ºi nu gâtul. O alimentaþie uºoarã contribuie la menþinerea unor reflexe bune. însã vã recomandãm sã le citiþi pe toate cu atenþie. – Potriviþi scaunul ºoferului. 145 . pe locurile laterale dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în trei puncte. respectaþi cele menþionate în paragraful „Transportul copiilor în siguranþã” din capitolul „Cunoaºterea autovehiculului. În cele ce urmeazã veþi gãsi o serie de sfaturi simple care vã ajutã sã circulaþi în siguranþã în orice împrejurãri. volanul ºi oglinzile retrovizoare pentru a obþine poziþia optimã pentru condus. acestea fiind în mãsurã sã ofere cea mai sigurã plasare. leagãne etc.) sunt fixate corect pe bancheta posterioarã. – Evitaþi sã depozitaþi pe bord obiecte care se reflectã pe parbriz. – Asiguraþi-vã cã sistemele de reþinere pentru copii (scaune. comportamentul persoanei de la volan este cel mai important factor de care depinde siguranþa în timpul mersului. ÎNAINTE DE A URCA LA VOLAN – Asiguraþi-vã cã sistemul de lumini funcþioneazã corespunzãtor. Cu toate acestea.) nu stã în calea pedalelor. înaintea unei cãlãtorii lungi. verificaþi cele menþionate în paragraful „Verificãri necesare înaintea începerii unei cãlãtorii lungi” din acest capitol. – Periodic. În orice caz.CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ În proiectarea modelului Fiat Albea.

. Apa. – Respectaþi cu stricteþe regulile de circulaþie ale þãrii în care vã aflaþi ºi. Purtaþi întotdeauna centurile de siguranþã. Nu cãlãtoriþi cu obiecte pe jos în faþa scaunului ºoferului: acestea. – Înainte de a porni în cãlãtorii mai lungi trebuie sã fiþi apt din punct de vedere fizic ºi psihic. ei se aflã pe locurile special destinate lor. Aveþi grijã la poziþia carpetelor: chiar ºi cea mai micã problemã la sistemul de frânare poate face necesarã o cursã mult mai mare a pedalei de frânã decât în mod normal. acest lucru cauzeazã uzura prematurã a ambreiajului. – Asiguraþi-vã cã. cât ºi pentru ceilalþi participanþi la trafic. – Nu cãlãtoriþi cu piciorul sprijinit de pedala de ambreiaj. atât dvs. nu depãºiþi limita de vitezã maximã admisã. roþilor din aliaj sau capacelor de roatã: se poate reduce ventilaþia discului de frânã cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate.ÎN TIMPUL CÃLÃTORIEI – Regula cea mai importantã pentru a conduce în condiþii de siguranþã este prudenþa. Aveþi mare grijã la eventuala montare a unui spoiler adiþional. gheaþa sau sarea presãratã pe drum se pot depune pe discurile de frânã reducând astfel eficienþa frânelor la prima acþionare. cât ºi toþi pasagerii. pe lângã dvs. pot veni în calea pedalelor de frânare sau acceleraþie fãcând imposibilã utilizarea lor. 146 . – Prudenþa înseamnã ºi sã puteþi anticipa comportamentul greºit sau periculos al altor ºoferi. Condusul într-o stare psihicã ºi fizicã precarã. cã atunci când transportaþi copii. toþi ceilalþi pasageri poartã centurile de siguranþã. Nefolosirea centurilor de siguranþã creºte riscul de rãnire sau moarte în cazul unei coliziuni. sub influenþa drogurilor sau al anumitor medicamente este periculos atât pentru dvs. iar animalele din autovehicul se gãsesc în compartimentele corespunzãtoare. la frânare. îndeosebi.

– Folosiþi luminile de drum doar în afara localitãþilor ºi când sunteþi sigur cã nu deranjaþi alþi ºoferi. – Asiguraþi-vã cã aerul din habitaclu se împrospãteazã neîncetat. – Pãstraþi o distanþã mai mare faþã de maºinile din faþa dvs.. Din acest motiv distanþa de frânare este mult mai mare ºi controlul asupra vehiculului mai slab. 147 . – în condiþii de ploaie abundentã.– Nu conduceþi multe ore continuu. Dacã sunt prea sus îi pot orbi pe ceilalþi ºoferi. CONDUCEREA VEHICULULUI PE TIMP DE NOAPTE Iatã regulile cele mai importante pe care trebuie sã le urmaþi atunci când conduceþi noaptea: – Conduceþi cu atenþie sporitã: condusul pe timp de noapte este mai dificil. cât ºi pentru toþi ceilalþi participanþi la trafic. aveþi grijã la animalele care traverseazã drumul. decât cea pe care o pãstraþi ziua: este greu sã estimaþi viteza altor vehicule atunci când nu le vedeþi decât luminile. – Stingeþi-le de îndatã ce aþi observat altã maºinã pe contrasens ºi nu le reaprindeþi decât dupã trecerea acesteia. – Menþineþi farurile curate. aprindeþi luminile de întâlnire chiar ºi în timpul zilei pentru a putea fi observat mai uºor. – Nu conduceþi niciodatã în pantã cu motorul oprit. þineþi strâns de volan: condusul cu vitezã excesivã în asemenea cazuri poate avea ca efect pierderea controlului asupra vehiculului (acvaplanare). – Opriþi la primele semne de somnolenþã: a continua ar însemna un risc atât pentru dvs. efortul depus la frânare va fi mai mare ºi nu veþi beneficia de avantajul frânei de motor. – Reduceþi viteza în mod special atunci când drumul nu este luminat. iar dacã o faceþi. CONDUCEREA PE TIMP DE PLOAIE Ploaia ºi suprafeþele de drum ude înseamnã pericol. – Nu treceþi prin acumulãri de apã cu vitezã mare. Continuaþi cãlãtoria doar dupã ce vaþi odihnit îndeajuns. vizibilitatea este redusã. în caz contrar manevrarea volanului va fi dificilã. – În afara localitãþilor.. Acestea sunt sfaturile noastre pentru rularea pe timp de ploaie: – Reduceþi viteza ºi menþineþi o distanþã mai mare faþã de vehiculele aflate înaintea dvs. ci opriþi-vã din când în când ca sã vã faceþi puþinã miºcare ºi sã vã recãpãtaþi energia. Orice manevrã este mai dificilã pe un carosabil umed deoarece aderenþa roþilor la drum scade considerabil. În astfel de cazuri. – Asiguraþi-vã cã luminile frontale sunt bine poziþionate: dacã sunt dacã sunt prea jos reduc vizibilitatea ºi vã obosiþi ochii.

– Reþineþi faptul cã depãºirea în rampã este mai lentã ºi necesitã o distanþã mai lungã. Dacã sunteþi depãºit în rampã permiteþi-i vehiculului care vã depãºeºte sã treacã cu uºurinþã. sau cu cheia de contact scoasã. iar distanþele necesare opririi sunt mai lungi. dacã vehiculul este prevãzut. – Verificaþi periodic starea ºtergãtoarelor de parbriz. etc.) încercaþi sã opriþi în afara carosabilului. folosiþi frâna de motor acþionând o treaptã inferioarã de vitezã pentru a evita supraîncãlzirea frânelor. ceaþã densã sau pe porþiuni unde este posibilã apariþia norilor de ceaþã: – Adoptaþi o vitezã moderatã.. Claxonaþi ritmic atunci când auziþi cã se apropie alte vehicule. – Dacã este necesarã oprirea vehiculului (din cauza unor defecþiuni. – În nici o împrejurare nu trebuie sã vã angajaþi în coborâre cu motorul oprit sau cu schimbãtorul de viteze în punctul mort. nu porniþi la drum decât dacã este absolut necesar. – Conduceþi cu vitezã moderatã ºi evitaþi "tãierea curbelor". CONDUCEREA PE TIMP DE CEAÞà – Dacã ceaþa este prea densã. CONDUCEREA ÎN ZONE MONTANE – Când coborâþi.– Activaþi comenzile pentru dezaburire (consultaþi secþiunea "Cunoaºterea autovehiculului") pentru a preveni înrãutãþirea condiþiilor de vizibilitate. Nu cãlãtoriþi cu luminile de drum aprinse ! IMPORTANT Pe porþiunile de drum cu vizibilitate bunã stingeþi stopurile de ceaþã: lumina lor puternicã i-ar putea deranja pe ºoferii din spatele dvs. chiar ºi în timpul zilei. Aprindeþi luminile de avarie ºi dacã se poate luminile de poziþie. – Aprindeþi farurile ºi proiectoarele ºi stopurile de ceaþã. aºadar orice manevrã este mai dificilã. – Dacã se poate. – Pe cât posibil evitaþi accelerarea sau decelerarea bruscã. – Pãstraþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculele dinaintea dvs. Atunci când cãlãtoriþi în condiþii de burniþã. a vizibilitãþii limitate. – Reþineþi faptul cã ceaþa este însoþitã de umezirea carosabilului. 148 . nu intraþi în depãºirea altor vehicule.

CONDUCEREA PE ZÃPADÃ ªI GHEAÞÃ Iatã câteva sfaturi pentru a conduce vehiculul în aceste condiþii: – înainte de a pleca, asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele nu sunt lipite de parbriz. – înlãturaþi zãpada din zona prizei de aer a sistemului de climatizare; – circulaþi cu vitezã moderatã; – folosiþi lanþuri dacã drumurile sunt înzãpezite (vezi capitolul "Lanþuri antiderapante"); – folosiþi preventiv frâna de motor ºi evitaþi frânarea bruscã în orice circumstanþã; – când frânaþi un vehicul neechipat cu ABS, evitaþi blocarea roþilor prin varierea presiunii exercitate pe pedala de frânã; – nu acceleraþi brusc, ºi evitaþi schimbarea bruscã a direcþiei; – pe timp de iarnã, chiar ºi suprafeþele de drum aparent uscate pot prezenta porþiuni de gheaþã.

Aveþi de grijã când conduceþi în zone unde lumina soarelui ajunge mai greu sau care sunt mãrginite de copaci sau pietre în apropierea cãrora gheaþa ar putea sã nu se fi topit încã. – pãstraþi o distanþã mai mare faþã de vehiculul dinaintea dvs.; – nu lãsaþi vehiculul sã staþioneze cu motorul pornit pe perioade îndelungate în zãpada mare; acesta ar putea direcþiona monoxidul de carbon în habitaclu. CONDUCEREA CU ABS ABS este un sistem de frânare care oferã douã avantaje: 1) Împiedicã blocarea roþilor ºi în consecinþã derapajul în cazul opririlor bruºte, în special atunci când aderenþa la drum este scãzutã. 2) Face posibilã frânarea ºi virarea simultanã, adicã îndreptarea vehiculului în direcþia doritã în timpul frânãrii limitatã însã funcþie de aderenþã.

Pentru o folosire optimã a sistemului ABS: – atunci când opriþi brusc sau când aderenþa este scãzutã. veþi simþi o pulsaþie uºoarã a pedalei de frânã. Aceasta semnaleazã intrarea în funcþiune a ABS. Nu ridicaþi piciorul de pe pedala de frânã, ci continuaþi sã o apãsaþi pentru a nu întrerupe acþiunea de frânare; – ABS împiedicã blocarea roþilor însã nu mãreºte aderenþa lor la drum. Astfel, chiar dacã vehiculul dvs. este dotat cu ABS, menþineþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculul dinaintea dvs. ºi reduceþi viteza în curbe; – Scopul ABS este creºterea controlului asupra vehiculului ºi nu permiterea rulãrii cu viteze excesive.

149

Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). Martorii de avertizare > ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã, indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. În acest caz, sistemul de frânare este încã eficient, deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. În aceste condiþii, funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. De asemenea, în acest caz, sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului, conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII
În cele de mai jos veþi gãsi câteva sugestii menite sã vã ajute sã reduceþi cheltuielile de întreþinere ale vehiculului dvs. ºi sã reduceþi de asemenea cantitatea de emisii poluante. ASPECTE GENERALE Întreþinerea vehiculului Starea generalã a vehiculului este un factor cu importanþã decisivã în ce priveºte consumul de combustibil, confortul la volan ºi durata de viaþã a vehiculului dvs. Din aceastã cauzã trebuie ca întreþinerea vehiculului sã se facã în mod conºtiincios, prin realizarea inspecþiilor tehnice necesare ºi urmarea regulilor specificate în planul de întreþinere (bujii, nivel fluide, filtre, etc.). Anvelope Verificaþi periodic presiunea aerului din pneuri, nu mai rar de o datã la patru sãptãmâni: dacã presiunea este prea scãzutã, consumul de combustibil va creºte întrucât rezistenþa la rulare va fi mai mare. În aceastã stare, pneurile se uzeazã mai rapid, iar manevrabilitatea vehiculului este influenþatã negativ, reducând rularea în siguranþã. Încãrcãturi inutile Nu cãlãtoriþi cu încãrcãturi prea mari. Greutatea vehiculului (mai ales în rularea urbanã) afecteazã considerabil consumul de combustibil ºi menþinerea stabilitãþii. Suportul de schi/bare portbagaj Înlãturaþi suportul de schi/barele portbagaj de pe acoperiºul vehiculului de îndatã ce nu mai aveþi nevoie de el. Acest accesoriu duce la influenþarea aerodinamicitãþii ºi creºterea consumului.

150

Pentru transportul obiectelor foarte mari folosiþi, pe cât posibil, o remorcã. Dispozitivele electronice Folosiþi dispozitivele electronice doar în mãsura în care acestea vã sunt necesare. Luneta termicã, proiectoarele de ceaþã, ºtergãtoarele de parbriz ºi ventilatorul sistemului de încãlzire necesitã cantitãþi mari de energie electricã, iar creºterea consumului acesteia va duce ºi la creºterea consumului de combustibil (cu pânã la 25% atunci când circulaþi în localitãþi). Sistemul de aer condiþionat Sistemul de aer condiþionat afecteazã în mod considerabil motorul ducând la un consum mai mare de combustibil (în medie, pânã la 20 %). Când temperatura de afarã vã permite, folosiþi ventilatoarele. Elementele aerodinamice auxiliare Folosirea altor elemente aerodinamice necertificate poate creºte consumul de combustibil.

STILUL DE CONDUCERE Pornirea Nu încãlziþi motorul când vehiculul staþioneazã sau în regim foarte solicitant; în acest mod, motorul se va încãlzi mai greu sporind consumul de combustibil ºi emisiile poluante. Trebuie sã porniþi imediat ºi uºor evitând ambalarea excesivã, astfel motorul se va încãlzi mai repede. Manevre inutile Evitaþi supraturarea motorului când staþionaþi la semafoare sau înainte de a-l opri. În cazul maºinilor moderne, "dublu debreiajul" este o manevrã inutilã ºi nu face decât sã mãreascã poluarea ºi consumul de carburant. Selectarea treptelor de vitezã De îndatã ce condiþiile de drum ºi de trafic permit acest lucru, treceþi într-o treaptã superioarã de vitezã. Utilizarea unei trepte de vitezã inferioare pentru a avea demaraj mai bun se reflectã în creºterea consumului de carburant.

De asemenea, folosirea inadecvatã a treptelor de vitezã superioare are ca efect creºterea consumului de carburant ºi a emisiilor poluante, cât ºi uzarea prematurã a motorului. Viteza maximã Consumul de combustibil înregistreazã o creºtere substanþialã atunci când viteza este mãritã. De exemplu, când acceleraþi de la 90 la 120 km/h, consumul de combustibil va creºte cu 30%.Viteza trebuie sã fie pe cât posibil constantã, iar frânarea sau accelerarea în mod inutil trebuie evitate deoarece duc la sporirea atât a consumului cât ºi a emisiilor nocive. Este recomandatã adoptarea unui stil de condus "fluent" prin anticiparea manevrelor în scopul înlãturãrii pericolelor iminente ºi respectarea distanþei faþã de vehiculul din faþa dvs. astfel încât sã nu opriþi brusc. Accelerarea O accelerare violentã cu supraturarea motorului va afecta substanþial consumul de carburant ºi emisiile toxice; accelerarea trebuie sã se facã treptat ºi sã nu depãºeascã turaþia de moment maxim.

151

CONDIÞII DE UTILIZARE Pornirea la rece Pornirea frecventã la rece nu-i va permite motorului sã atingã temperatura optimã de funcþionare. În aceste condiþii, vor creºte: consumul (de la +15% la -30% în localitãþi) ºi cantitatea de emisii poluante. Condiþii de drum ºi de trafic Traficul intens ºi consumul crescut de combustibil sunt sinonime, de exemplu, atunci când conduceþi încet folosind frecvent treptele inferioare de vitezã sau în oraºe unde existã semafoare numeroase. Strãzile ºerpuite, drumurile de munte ºi porþiunile cu denivelãri influenþeazã negativ consumul de carburant. Opriri în trafic În timpul opririlor prelungite (ex. treceri la nivel cu calea feratã) este indicatã oprirea motorului.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Protecþia mediului a fost unul dintre principiile de bazã în proiectarea lui Fiat Albea. Nu este o întâmplare faptul cã echipamentul sãu împotriva poluãrii este cu mult mai eficient decât se cere de cãtre legislaþia în vigoare. Cu toate acestea, mediul înconjurãtor nu poate fi protejat aºa cum trebuie decât atunci când toatã lumea contribuie la aceasta printr-un efort comun. Prin respectarea câtorva reguli simple puteþi evita poluarea mediului, reducând în acelaºi timp consumul de combustibil. În acest scop, aveþi multe indicaþii utile însoþite de simbolul # pe tot parcursul acestui manual de utilizare. Vã recomandãm aºadar citirea cu atenþie a urmãtoarelor.

ÎNTREÞINEREA DISPOZITIVELOR DE REDUCERE A POLUÃRII Întrebuinþarea corectã a dispozitivelor antipoluante nu asigurã doar protecþia mediului, ci ºi un bun randament al vehiculului. Menþinerea acestor dispozitive în stare bunã de funcþionare este o primã regulã fundamentalã pentru o utilizare ecologicã ºi economicã în acelaºi timp. Primul pas este respectarea întocmai a Planului de Întreþinere. Folosiþi doar benzinã fãrã plumb. Dacã aveþi dificultãþi la pornire, nu repetaþi prea mult timp cu tentative prelungite. Evitaþi în special pornirea vehiculului prin împingere, remorcare sau prin mers în pantã: toate aceste manevre pot deteriora catalizatorul. Folosiþi pentru pornire doar o baterie auxiliarã. Dacã motorul funcþioneazã defectuos în timpul mersului, continuaþi-vã cãlãtoria, dar solicitându-l în mai micã mãsurã ºi adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat.

152

nici mãcar în scopul testãrii. etc. În stare normalã de funcþionare.): pericol de incendiu. 153 . Nu uitaþi cã tractarea unei remorci îngreuneazã deplasarea în rampã a vehiculului ºi creºte distanþa necesarã frânãrii ºi depãºirii în mod proporþional cu greutatea totalã a remorcii. frunze uscate.Când se aprinde martorul de avertizare al nivelului combustibilului. Un nivel scãzut poate cauza o alimentare neregulatã a motorului cu o creºtere a temperaturii gazelor de eºapament ºi daune serioase la catalizator. conuri de brad. Mai bine acþionaþi o treaptã inferioarã de vitezã la coborârea unei pante decât sã frânaþi repetat. alimentaþi cât mai repede posibil. Montaþi ºi oglinzi retrovizoare speciale în concordanþã cu legislaþia rutierã. Nu încãlziþi motorul lãsându-l sã meargã în gol înainte de a demara. nu parcaþi vehiculul deasupra materialelor inflamabile (iarbã. Nerespectarea regulilor de mai sus poate producerea unui incendiu. catalizatorul ajunge la temperaturi foarte înalte. Greutatea pe care remorca o exercitã asupra dispozitivului de remorcat reduce cu aceeaºi cantitate greutatea utilã a vehiculului. în afarã de cazul în care temperatura de afarã este foarte scãzutã. Nu instalaþi alte apãrãtori împotriva cãldurii ºi nu le îndepãrtaþi pe cele montate la catalizator ºi þeava de eºapament. Dispozitivul de tractare trebuie montat de un specialist de la care trebuie sã procuraþi ºi documentele specifice pentru folosirea acestui sistem pe drumurile publice. TRACTAREA REMORCILOR IMPORTANT Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor vehiculul trebuie sã fie echipat cu un dispozitiv de tractare ºi cu un sistem electric omologate. Nu lãsaþi niciodatã motorul sã meargã cu una sau mai multe bujii deconectate. Din acest motiv. sondei Lambda ºi þevii de eºapament. însã chiar ºi atunci procedaþi astfel pentru mai puþin de 30 de secunde. Nu folosiþi spray în apropierea catalizatorului.

Suprafeþele alunecoase trebuie parcurse cu atenþie sporitã. Nu depãºiþi limita de vitezã admisã pentru vehiculele care tracteazã remorci aplicabilã în þara în care vã aflaþi. În aceste condiþii ar trebui înlocuite. nu depãºiþi viteza maximã de 100 km/h. Vã puteþi adresa Reprezentanþei Fiat pentru a primi sfaturi referitoare la cel mai potrivit tip de anvelope în funcþie de necesitãþile dvs. În orice caz. în condiþii normale de utilizare sau la drumuri mai lungi. este dotat cu ABS. specificând viteza maximã admisã pentru pneurile de iarnã (aºa cum se stabileºte de cãtre Directiva EC). Sistemul de frânare al remorcii trebuie sã fie total independent de sistemul hidraulic al vehiculului. fixaþi un bileþel în habitaclu foarte vizibil pentru ºofer. Dacã vehiculul dvs. aceste anvelope au o performanþã mai scãzutã decât cea a anvelopelor obiºnuite. reþineþi cã acesta nu controleazã ºi sistemului de frânare al remorcii.Pentru a vã asigura cã nu depãºiþi limita maximã de remorcare (specificatã în cartea tehnicã). 154 . În nici un caz nu modificaþi sistemul de frânare al vehiculului pentru a controla frânarea remorcii. Din cauza construcþiei speciale pentru folosirea pe zãpadã. Folosiþi pneuri de iarnã aºa cum vi se indicã în tabelul "Pneuri de iarnã" de la secþiunea "Specificaþii tehnice". Avantajele folosirii acestor anvelope pe timp de iarnã sunt reduse considerabil atunci când profilul pneului are o adâncime mai micã de 4 mm. PNEURI DE IARNà Aceste pneuri sunt concepute special pentru a le înlocui pe cele normale în condiþiile mersului pe zãpadã ºi gheaþã. IMPORTANT Atunci când viteza maximã care poate fi atinsã de pneurile de iarnã este mai micã decât viteza pe care o poate atinge vehiculul (mãritã cu 5%). Limitaþi întrebuinþarea lor doar la condiþiile pentru care au fost omologate. trebuie sã luaþi în calcul greutatea totalã a remorcii pline precum ºi greutatea bagajelor personale.

Respectaþi cu stricteþe indicaþiile. Viteza maximã pentru pneurile pentru zãpadã "Q" este 160 km/h. Evitaþi gropile din carosabil.4 8V 1. Versiune Pneuri cu posibilitate montare lanþuri 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T Tipuri de lanþuri antiderapante Lanþuri de dimensiuni reduse cu grosime max. de 12 mm în afara profilului pneului 1. Dupã câþiva zeci de metri parcurºi. nu urcaþi pe trepte sau borduri ºi nu circulaþi pe porþiuni lungi de drum care nu este acoperit cu zãpadã întrucât aceasta pot deteriora atât starea vehiculului cât ºi suprafaþa drumului. nu depãºiþi 50 km/h. LANÞURI ANTIDERAPANTE Atunci când lanþurile sunt montate pe roþile vehiculului mergeþi cu vitezã redusã. trebuie respectate limitele de vitezã ale codului rutier.Toate cele patru pneuri trebuie sã fie la fel (profilul ºi marca) pentru a permite o siguranþã maximã în timpul mersului ºi frânãrii ºi o manevrabilitate optimã.3 Multijet 155 . Cu toate acestea. Reþineþi cã nu este recomandatã schimbarea sensului de rotaþie a pneurilor. verificaþi dacã lanþurile sunt bine strânse. Pneurile de iarnã ºi tipurile de lanþuri care se pot monta pe ele sunt indicate în tabelul urmãtor. Lanþurile pot fi aplicate doar roþilor din faþã. Folosirea lanþurilor este reglementatã de legile în vigoare în þara în care vã aflaþi.

– acoperiþi vehiculul cu o husã sau o folie de plastic perforatã. – nivelul lichidului de frânã. – nu goliþi lichidul sistemului de rãcire a motorului. – presãraþi pudrã de talc pe ºtergãtoare ºi ridicaþi-le astfel încât sã nu atingã geamul. – lãsaþi geamurile întredeschise.5 bar mai mult decât presiunea obiºnuitã ºi verificaþi-le periodic. – nivelul lichidului pentru spãlarea parbrizului.5 V. – curãþaþi ºi aplicaþi pe pãrþile vopsite o cearã protectoare. – nivelul uleiului motor. uscat. Nu folosiþi folii neperforate de plastic deoarece acestea nu permit evaporarea umiditãþii de pe caroseria vehiculului. Dacã vehiculul nu va fi folosit pentru o perioadã îndelungatã trebuie sã verificaþi lunar gradul de încãrcare a bateriei ºi sã o reîncãrcaþi dacã scade sub 12. 156 . – nivelul de lichid din baterie. – deconectaþi cablurile bateriei (mai întâi pe cel de la polul negativ) ºi verificaþi dacã bateria este încãrcatã. – nivelul lichidului servodirecþiei. cu sistem de ventilaþie a aerului. – umflaþi cauciucurile cu 0. – verificaþi sã nu aveþi frâna de mânã trasã. – lãsaþi acþionatã o treaptã de vitezã.PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE Dacã urmeazã ca vehiculul sã nu fie folosit mai mult de o lunã trebuie luate urmãtoarele mãsuri: – parcaþi vehiculul într-un loc acoperit. ºi dacã este posibil. VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII Amintiþi-vã sã verificaþi periodic: – presiunea ºi starea cauciucurilor. – curãþaþi ºi protejaþi pãrþile din metal lucios prin folosirea unor compuºi speciali. – nivelul lichidului de rãcire al motorului ºi starea sistemului de rãcire.

SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE Pe lângã cele cerute de lege vã recomandãm sã aveþi la bord ºi urmãtoarele fig. tifon steril. – mãnuºi de lucru. 3 157 P4E01907 . 3: – trusa de prim-ajutor cu un dezinfectant care nu conþine alcool. pe lângã amplificarea efectelor de rezonanþã din habitaclu. calitatea emisiei ºi recepþiei poate fi ºi ea afectatã. decât dacã au montatã o antenã externã. – foarfece cu vârful rotunjit. pot cauza defectarea sistemelor electronice cu care este echipat autovehiculul. IMPORTANT Folosirea telefoanelor celulare. ce afecteazã siguranþa vehiculului. – lanternã. plasturi etc. transmiþãtorilor CB sau similari în habitaclu (fãrã antenã externã) produc câmpuri magnetice care. un sul de tifon. – extinctor. pot dãuna sãnãtãþii pasagerilor.. Acestea pot fi gãsite în gama Lineaccessori Fiat .ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR EMIÞÃTOARE RADIO ªI TELEFOANE CELULARE Telefoanele celulare ºi alte aparate radiotransmiþãtoare (exemplu CB) nu trebuie utilizate în interiorul autovehiculului. Este bine de þinut la bord o trusã de prim ajutor precum ºi o pãturã. În plus. fig.

158 .

............................. 162 DACÃ AVEÞI O PANÃ DE CAUCIUC ..... 184 ÎN CAZ DE ACCIDENT ................... 182 REMORCAREA VEHICULULUI ....................................................... Vã reamintim cã împreunã cu manualul de utilizare vã este înmânat ºi carnetul de garanþie unde sunt descrise în mod detaliat toate serviciile ce sunt puse la dispoziþia dvs.. 176 DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT ........... ce sunt însoþite ºi de sugestiile pentru eliminarea lor chiar de cãtre dvs..................... În cazul celor mai serioase va fi totuºi necesar sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat.................................. 162 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC .... Cum se poate constata sunt luate în considerare mici inconveniente............................................ 181 SUSPENDAREA VEHICULULUI. 159 ..... 185 Paginile care urmeazã au fost întocmite tocmai pentru a vã veni în ajutor în caz de necesitate....................... 166 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR...................................... Cine se gãseºte într-o situaþie de urgenþã are nevoie de PORNIREA DE URGENÞÃ ............. Oricum vã sfãtuim sã citiþi aceste pagini. 174 DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ ...... 160 PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ ............................. 161 PORNIREA PRIN ÎMPINGERE..................ÎN CAZ DE URGENÞÃ ajutor imediat ºi concret..................... de cãtre Fiat în caz de necesitate............ în caz de necesitate veþi ºtii unde sã gãsiþi rapid informaþiile care vã sunt necesare..................... 169 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR ......

Dacã totuºi martorul de avertizare U rãmâne aprins. apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o astfel pânã când martorul de avertizare U se aprinde timp de 4 secunde ºi apoi se stinge. rãsuciþi cheia de contact la STOP ºi repetaþi procedura de la pasul 1). 6) Procedaþi la fel ºi pentru celelalte cifre de pe cardul CODE. 160 . Se recomandã citirea în întregime a procedurii de pornire de urgenþã înainte de a o efectua. În acest moment ridicaþi piciorul de pe pedala de acceleraþie ºi pregãtiþi-vã sã numãraþi de câte ori va clipi martorul de avertizare U. 9) Porniþi motorul rotind cheia de contact de la MAR la AVV. 7) Dupã ce aþi introdus ultima cifrã. 1) Citiþi codul de 5 cifre de pe cardul CODE. 3) Apãsaþi la fund pedala de acceleraþie. 4) Dupã ce martorul a clipit de un numãr de ori corespunzãtor primei cifre de pe cardul CODE. martorii Y ºi U rãmân aprinºi ºi motorul nu porneºte. Dacã faceþi vreo greºealã. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru aproximativ 8 secunde. 8) Martorul de avertizare U va clipi rapid timp de 4 secunde semnalând faptul cã operaþia a fost îndeplinitã corect.PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu reuºeºte sã dezactiveze blocarea motorului. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru 4 secunde ºi apoi se va stinge. 5) Martorul de avertizare U începe din nou sã clipeascã: dupã un numãr de clipiri corespunzãtor celei dea doua cifrã de pe cardul CODE apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o apãsatã. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. IMPORTANT Dupã o pornire de urgenþã. iar apoi se va stinge. trebuie sã rotiþi cheia de contact înapoi la STOP ºi sã reluaþi întreaga operaþiune de la capãt (pasul 1). menþineþi apãsatã pedala de acceleraþie. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. Efectuaþi procedura de urgenþã pentru pornirea motorului. Altfel va trebui sã repetaþi aceastã procedurã ori de câte ori doriþi sã porniþi motorul. 2) Rotiþi cheia de contact la MAR. contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

puteþi folosi o baterie auxiliarã pentru pornirea motorului. Sub nici o formã nu trebuie folosit un încãrcãtor de baterie pentru pornirea motorului: ar putea duce la distrugerea sistemului electronic ºi în mod special a unitãþilor de control ale sistemului de injecþie ºi aprindere. demontaþi cablurile de conexiune în ordine inversã modului în care le-aþi conectat. Sunteþi de asemenea sfãtuit sã nu expuneþi flãcãri deschise sau þigãri aprinse în apropierea bateriei ºi sã nu produceþi scântei. 1: 1) conectaþi bornele pozitive (de lângã semnul +) ale celor douã baterii cu un cablu electric. 3) Porniþi motorul. Dacã. P4E02174 Nu urmaþi aceastã procedurã dacã sunteþi lipsit de experienþã. Procedaþi ca în fig. Capacitatea acesteia trebuie sã fie la fel sau puþin mai mare decât cea a bateriei descãrcate (consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice"). Dacã bateria auxiliarã folositã este montatã pe un alt vehicul. 1 161 . fig. IMPORTANT Nu conectaþi direct bornele negative ale celor douã baterii deoarece scânteile rezultate ar putea aprinde gazele inflamabile emanate de baterie. ci adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. dupã câteva încercãri. Lichidul din baterie este otrãvitor ºi coroziv. motorul tot nu porneºte. 4) Dupã ce motorul a fost pornit. conectaþi borna negativã (–) a bateriei auxiliare la un punct de masã al motorului E sau cutiei de viteze a vehiculului care urmeazã sã fie pornit. 2) cu un al doilea cablu. nu continuaþi. evitaþi contactul accidental dintre pãrþile metalice ale celor douã vehicule. Evitaþi contactul cu pielea ºi cu ochii. în cazul unei greºeli se pot declanºa descãrcãri electrice foarte puternice iar bateria poate exploda.PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ Dacã bateria este descãrcatã.

Nu introduceþi nici un fel de instrument între jantã ºi anvelopã ºi nu umblaþi la ventilul de umflare. diferitã de cea a jantelor din oþel. Consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice". astfel încât va fi nevoie de un efort mult mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã sau rotirea volanului. Nu folosiþi cricul pentru a ridica greutãþi care o depãºesc pe cea inscripþionatã pe el. 162 . În cazul în care vreþi sã înlocuiþi jantele dvs. Reþineþi cã pânã când nu porneºte motorul. servodirecþia ºi servofrâna nu vor funcþiona. vã recomandãm sã achiziþionaþi ºi prezoanele acestora. Dacã tractaþi o remorcã detaºaþi-o de vehicul înainte de a folosi cricul. Verificaþi periodic presiunea pneurilor ºi pe cea a roþii de rezervã. Aceastã manevrã faciliteazã pãtrunderea combustibilului în catalizator. pentru a nu distruge janta. cauzându-i daune iremediabile. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. De asemenea roata de rezervã este specificã.PORNIREA PRIN ÎMPINGERE Vehiculele cu catalizator nu trebuie pornite prin împingere sau remorcare. DACà AVEÞI O PANà DE CAUCIUC Instrucþiuni generale Urmaþi instrucþiunile urmãtoare pentru a folosi cricul ºi roata de rezervã în mod corect. Vehiculele echipate opþional cu jante din aliaj au o prindere specificã a acestora. dar pãstraþi ºi 4 buloane originale pentru roata de rezervã. din oþel cu cele din aliaj. Nu porniþi niciodatã motorul când vehiculul este suspendat pe cric. Nu lubrifiaþi ºuruburile roþii înainte de a o fixa la loc: ele s-ar putea deºuruba. În nici un caz nu-l folosiþi pentru a efectua reparaþii sub vehicul. Cricul trebuie folosit doar la tipul de vehicul pentru care a fost conceput.

trusa conþine: cric A-fig. levierul B de acþionare a cricului. FOLOSIREA TRUSEI DE SCULE. Dacã trebuie sã schimbaþi roata în cursul nopþii alegeþi. 2 fig. OPRIREA VEHICULULUI – Opriþi vehiculul într-o poziþie care nu stânjeneºte traficul ºi unde puteþi schimba roata în siguranþã. 2. puneþi piedici sub roþi pentru ca vehiculul sã nu se poatã miºca. CRICULUI ªI ROÞII DE REZERVà Ele se gãsesc în portbagaj. Terenul trebuie sã fie plan ºi tare. o zonã luminatã. 2. folosirea triunghiurilor reflectorizante etc. 3/b ºi extrageþi roata de rezervã. P4E02667 fig. cheia C pentru prezoane. 3/a. – Preveniþi-i pe ceilalþi participanþi la trafic cã vehiculul este staþionat aºa cum prevede regulamentul local: aprinderea luminilor de avarie.1. – Acþionaþi treapta 1 de vitezã sau marºarierul. Trusa de scule este localizatã în roata de rezervã. – Desfaceþi dispozitivul de fixare Afig. 3/a fig. – Opriþi motorul ºi trageþi frâna de mânã. P4E02666 Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã aºtepte cât mai departe de locul în care se desfãºoarã traficul. 3/b 163 P4E02668 . Dacã drumul este în pantã sau cu denivelãri. pe cât posibil. fig. ochetul D ºi o ºurubelniþã E. – ridicaþi covoraºul din portbagaj.

SCHIMBAREA ROÞII 1) Slãbiþi ºuruburile de la roata care urmeazã sã fie schimbatã rãsucindu-le aproximativ o rotaþie. dacã se stricã trebuie înlocuit cu unul nou. Când rãsuciþi manivela cricului. 3. asiguraþi-vã cã se poate folosi uºor ºi aveþi grijã sã nu vã zgâriaþi mâna de pãmânt. – nici o altã sculã cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cu cricul. pentru a facilita desprinderea roþii. Pãrþile mobile ale cricului (ºurub ºi articulaþii) pot de asemenea sã cauzeze rãnirea atunci când sunt atinse. – cricul nu necesitã reglãri. toatã lumea trebuie sã stea departe de maºinã pânã când aceasta va fi coborâtã din nou. 4 164 P4E02175 . 5) Avertizaþi-i pe ceilalþi pasageri cã vehiculul urmeazã sã fie ridicat. – cricul nu poate fi reparat.9 kg. Curãþaþi-le de substanþe uleioase. 4 lângã roata care trebuie sã fie schimbatã. asigurânduvã cã partea A calcã bine pe lonjeron C. 6) Potriviþi manivela pe inelul corespunzãtor ºi ridicaþi vehiculul pânã când roata ajunge cu câþiva centimetri deasupra solului. 2) Pentru jantele din aliaj zgâlþâiþi autovehiculul un pic. 3) Rotiþi inelul pentru deschiderea parþialã a cricului. 4) Aºezaþi cricul corespunzãtor simbolului B-fig. 7) Desfaceþi complet cele patru prezoane ºi scoateþi roata. fig.Vã rugãm reþineþi: – cricul cântãreºte 2.

9. 10) Montaþi capacul roþii. 12) Strângeþi prezoanele cu cheia. corespondent valvei de umflare B. Montaþi roata de rezervã asigurându-vã cã cele douã bolþuri A-fig. 10. 8 P4E02806 fig. 5 fig.8) Asiguraþi-vã cã roata de rezervã este bine curãþatã de impuritãþi ºi substanþe uleioase care pot unge prezoanele. lucrând în cruce ca în fig. utilizând mânerul fig. P4E01754 fig. Cuplul de strângere este de 86 Nm. 11) Introduceþi ºi celelalte trei prezoane. 15) Introduceþi roata pe care aþi schimbat-o în suportul roþii de rezervã A-fig. 9 165 P4E02805 . 8. 7 sã vinã în dreptul prezonului fixat ºi cu atenþie ca simbolul Y sã corespundã valvei. astfel încât gaura cea mai mare A-fig. 9) Strângeþi prezonul A-fig. 6 P4E01642 P4E02804 fig. 7 fig. 6. 13) Coborâþi vehiculul cu manivela ºi trageþi cricul de sub el. 5 se potrivesc în orificiile B. 14) Strângeþi complet prezoanele.

fig. DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC Modificãrile sau reparaþiile efectuate greºit la sistemul electric ºi fãrã a respecta specificaþiile tehnice prevãzute pot cauza defecþiuni ºi riscul unui incendiu. 11. 10 P4E02668 fig. Becurile cu halogen conþin gaze sub presiune care. 17) Aºezaþi trusa de scule în roata de rezervã fig. IMPORTANT Periodic verificaþi ºi presiunea anvelopelor ºi a roþii de rezervã.16) Puneþi cricul ºi trusa de scule la loc ºi blocaþi-le. în cazul spargerii. pot arunca în jur cioburi de sticlã. IMPORTANT Vulcanizaþi anvelopa spartã cu prima ocazie ºi schimbaþi-o evitând rularea cu roata de rezervã. 11 166 P4E02666 .

sã înlocuiþi becurile la o Reprezentanþã Fiat. – Pentru localizarea siguranþelor consultaþi capitolul "Dacã se arde o siguranþã" din acest capitol. D-E. Becuri cu halogen Pentru scoaterea acestor becuri demontaþi agrafa care le menþine în poziþie. Becuri cilindrice Se scot prin tragerea din suporturi. B. – Verificaþi întotdeauna orientarea farului dupã schimbarea becului. Becuri fãrã soclu metalic Se scot prin tragere. înainte de a-l schimba. Dacã becul transparent este atins intensitatea luminii emise va fi redusã. C. Funcþionarea corectã ºi reglarea spotului luminos sunt esenþiale pentru siguranþa circulaþiei ºi pentru a nu încãlca legislaþia. INSTRUCÞIUNI GENERALE – Când un bec nu funcþioneazã. – Înainte de a înlocui un bec care nu funcþioneazã. – Becurile arse trebuie înlocuite cu unele de acelaºi tip. Când lucraþi cu becuri cu halogen atingeþi doar partea lor metalicã. dacã se poate. precum ºi durata de viaþã a becului. ºtergeþi-l cu o cârpã umezitã cu alcool ºi lãsaþi-l sã se usuce. verificaþi dacã nu este arsã siguranþa. Lumina de la becurile cu putere mai micã este redusã în timp ce becurile de intensitate prea mare consumã prea mult.Se recomandã. Dacã atingeþi din greºealã un bec. Se monteazã prin împingere. 12: A. verificaþi dacã nu sunt oxidate contactele. TIPURI DE BECURI Acest vehicul este prevãzut cu mai multe tipuri de becuri fig. 167 . Becuri tip baionetã Se scot din dulie prin apãsare ºi rotire în sensul invers acelor de ceasornic.

12 D E A B A B D B B B B C C A C C C Tip H1 H7 W5W PY21W W5W P21W H3 P21W P21/4W P21/4W P21W W5W C10W W5W C10W C5W C5W Putere 55W 55W 5W 21W 5W 21W 55W 21W 4W 21W 21W 5W 10W 5W 10W 5W 5W fig. 12 Torpedo 168 .P4E01417 Becuri Luminã de drum Luminã de întâlnire Lumini de poziþie faþã Semnalizare frontalã Semnalizare lateralã Semnalizare spate Proiectoare ceaþã Stopuri ceaþã Poziþii spate Lumini de frânã Marºarier Luminã plãcuþã de înmatriculare Lumini plafonierã anterioarã Spot plafonierã Lumini plafonierã posterioarã Portbagaj Referire la fig.

15 prin rotire ºi extrageþi becul B. 2) Desfaceþi soclul A-fig. 3) Introduceþi noul bec. 15 169 P4E01460 . astfel încât sã corespundã aripioarele pãrþii metalice cu canelurile soclului.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR LUMINILE DE DRUM ªI DE ÎNTÂLNIRE Pentru înlocuirea unui bec cu halogen (tip H7/H3. P4E02740 P4E02741 fig. 14. 13. 13 fig. conectorul ºi montaþi masca. 13. 2) Scoateþi conectorul electric A-fig. LUMINILE DE POZIÞIE Pentru înlocuirea becului 12V-55W: 1) Scoateþi capacul farului desfãcând clemele de fixare A-fig. Desfaceþi clemele de fixare B-fig. 14 fig. 4) Prindeþi agrafele de fixare. 3) Înlocuiþi becul ºi montaþi la loc soclul A. 12V-60/55W): 1) Desfaceþi capacul acþionând clemele de fixare A-fig. 14 ºi scoateþi becul C.

prin împingere în sens antiorar. 18 170 P4E02281 . montaþi la loc capacul de protecþie A-fig. 17. 17 fig. P4E02742 P4E02743 fig. 16 în sens antiorar ºi scoateþi-l. 18 Pentru înlocuirea becului de 12V5W: 1) Împingeþi cu mâna lampa în direcþia de mers a vehiculului. 16 rotindu-l în sens orar. PROIECTOARE CEAÞÃ Pentru a înlocui becul halogen (tip H3. 2) Extrageþi dispozitivul. SEMNALIZARE LATERALÃ fig. 12V-55W) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 2) Desfaceþi soclul A-fig. 16 fig.SEMNALIZARE ANTERIORÃ Pentru înlocuirea becului de 12V21W: 1) Rotiþi capacul A-fig. 3) Dupã ce aþi înlocuit becul. 3) Extrageþi soclul prin rotire uºoarã. pentru a comprima lamela A. apoi înlocuiþi becul prin apãsare.

fig. 19 îndepãrtând mocheta pentru a ajunge la grupul optic. 2) Apãsaþi clema B-fig. 20. 20 171 P4E02497 .GRUP OPTIC POSTERIOR Lumini de direcþie ºi poziþii/stopuri Înlocuirea unui bec se face dupã cum urmeazã: 1) Din interiorul portbagajului slãbiþi cele douã ºuruburi A-fig. 19 fig. P4E02496 fig. 3) Scoateþi becurile împingând uºor ºi rotindu-le în sens orar. 19 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº.

3) Apãsaþi clemele C-fig. 22 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. E . 22. fig. 22 sunt de tipul: D .de 12V-21W (portocalii) pentru semnalizatoare. 2) Slãbiþi ºurubul A-fig.de 12V-4W/21W pentru luminile de poziþie/stopuri.Becurile fig. scoþând clemele B se poate îndepãrta carcasa C poziþionatã în interiorul portbagajului. Becurile fig. 20 sunt de tipul: C . 4) Extrageþi becul desfãcând încet în sens antiorar. 21 fig. P4E02498 fig. 21.bec de 12V-21W pentru stopurile de ceaþã.bec de 12V-21W pentru lumina marºarier. 22 172 P4E02499 . Lumini marºarier ºi stopuri ceaþã Pentru înlocuire: 1) Deschideþi portbagajul. D .

25 173 P4E02357 . În interior. aveþi acces la cele douã socluri. 25. 2) Extrageþi grupul desfãcând spre partea posterioarã a vehiculului. LUMINA PLÃCUÞEI DE ÎNMATRICULARE fig.AL TREILEA STOP DE FRÂNÃ Pentru înlocuire: 1) Din interiorul vehiculului. 25 Pentru înlocuirea becului: 1) Ridicaþi portbagajul. 24 fig. folosind o ºurubelniþã ca pârghie în punctul A-fig. 24 ºi înlocuiþi grupul luminos D sau becul defect. 23 fig. îndepãrtaþi cepurile de protecþie A-fig. apoi demontaþi ºuruburile B. 2) Extrageþi soclurile. 3) Extrageþi becul B. 3) Desfaceþi conexiunile electrice. 23. P4E02500 P4E02501 fig. astfel încât sã eliberaþi clemele de fixare pe pavilion. 4) Desfaceþi ºuruburile C-fig.

acþionând asupra clemelor A-fig. P4E02502 P4E02503 fig. 28¸ extrageþi ºi înlocuiþi becul B. – rotiþi în sens antiorar soclul Afig. Spot plafonierã Pentru înlocuirea becului de 12V5W: – acþionaþi cu o ºurubelniþã în punctele indicate în fig. printr-o uºoarã apãsare. 28 fig. – poziþionaþi un bec nou în locaº. exercitând o presiune uºoarã. – îndepãrtaþi partea transparentã din propriul locaº. 27. repoziþionaþi grupul pe plafon. extrageþi grupul din plafon. extrãgând grupul complet montat prin presiune. 27 fig. 29 174 P4E02505 . prin apãsare. 29 ºi extrageþi becul B. 27. rotind în sens orar. acþionând în punctele indicate în fig. – aºezaþi un bec nou ºi montaþi din nou partea transparentã.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe. apoi reintroduceþi blocul în locaºul lui.

desfaceþi partea transparentã A-fig. 33 ºi înlocuiþi becul C.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe extrageþi partea transparentã fig. 33 P4E02504 fig. 31 fig. Desfaceþi protecþia de plastic B-fig. P4E02506 – scoateþi blocul din locaº. 34 175 . 31. 30. 34 Pentru înlocuirea becului cilindric de 12V-5W: 1) Extrageþi partea transparentã A. fig. – înlocuiþi becul B. extrãgând în sus plãcuþa reflectantã A-fig. 32 fãcând o ºurubelniþã pârghie în locul sãgeþilor. apãsând ºi trãgând în jos. LUMINÃ TORPEDO fig. nu este nevoie sã desfaceþi cablul electric. exercitând o apãsare uºoarã în punctele din figurã. 30 P4E02507 fig. 32 P4E02508 P4E01427 fig. 3) Remontaþi partea transparentã A fixând-o prin apãsare în sus. 2) Înlocuiþi becul B. LUMINÃ PORTBAGAJ Pentru a înlocui becul cilindric de 12V-5W.

verificaþi dacã nu s-a ars siguranþa respectivã fig. Înainte de a schimba o siguranþã.siguranþã intactã. duceþi vehiculul la o Reprezentanþã Fiat pentru verificare. Dacã siguranþa se arde din nou. 35 din cutia de siguranþe pentru extragerea siguranþei. 35 176 .DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ GENERALITÃÞI O siguranþã este un element de protecþie a sistemului electric. Siguranþele se ard în cazul unei avari sau al unor intervenþii neadecvate în sistemul electric. fig. Înlocuiþi siguranþa arsã cu una având aceeaºi valoare a intensitãþii (aceeaºi culoare). adresaþi-vã unei Reprezentanþei Fiat. A . consultaþi tabelele din paginile urmãtoare.pensetã pentru înlocuirea siguranþelor. În cazul în care aceeaºi siguranþã se mai arde de multe ori. B . asiguraþi-vã cã a fost scoasã cheia din contact ºi cã toate celelalte dispozitive electrice au fost dezactivate.siguranþã cu filamentul întrerupt. 35. Pentru localizarea siguranþei. Nu schimbaþi niciodatã o siguranþã cu una cu amperaj mai mare: RISC DE INCENDIU! Nu încercaþi sã reparaþi o siguranþã generalã de protecþie (MAXI-FUSE). Atunci când un dispozitiv electric nu mai funcþioneazã. P4E01428 Folosiþi penseta specialã C-fig. C . Adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. Nu înlocuiþi niciodatã o siguranþã arsã cu conductori metalici. Folosiþi întotdeauna o siguranþã de aceeaºi culoare.

ACCESUL LA SIGURANÞE Tabloul principal de siguranþe se aflã sub planºa de bord, în stânga volanului. Pentru a ajunge la siguranþe, desfaceþi ºuruburile de fixare A-fig. 36 scoateþi capacul de protecþie B. Simbolurile grafice care indicã corespondentul fiecãrei siguranþe se aflã pe interiorul capacului.

SIGURANÞELE TABLOULUI CENTRAL fig. 37 A - Pensetã pentru înlocuirea siguranþelor.

SIGURANÞELE DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI fig. 38

P4E02846

fig. 36

P4E02194

fig. 37

fig. 38

177

P4E02193

TABEL REZUMATIV SIGURANÞE
Dispozitivul protejat Geam electric posterior dreapta Geam electric anterior dreapta Alimentare radio, oglinzi electrice, iluminare planºã de bord Senzor prezenþã apã în filtrul de combustibil (versiune Multijet) Luminã de drum stânga Siguranþã CTA Geam electric posterior stânga Nod tablou de bord Centralã sistem ABS Luminã de drum dreapta Scaun cu reglare electricã ?ofer Geam electric anterior stânga Alimentare +30 comandã iluminare lumini exterioare Airbag Alimentare lumini plãcuþã înmatriculare, iluminare comenzi încãlzitor, iluminare brichetã, iluminare radio, iluminare scrumierã ªtergãtor lunetã Degivrare oglinzi retrovizoare Nr. Siguranþã 34 48 49 35 13 46 33 37 42 12 45 47 32 50 51 52 41 Amperaj 30A 30A 7,5A 10A 15A 25A 30A 10A 7,5A 15A 25A 30A 15A 7,5A 7,5 15A 15A Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37

178

Dispozitivul protejat ªtergãtor de parbriz, pompã bidirecþionalã Lunetã termicã Brichetã Alimentare subwoofer Plafonierã, luminã portbagaj, luminã torpedo ºi prizã Sistem blocare portiere Semnalizatoare, lumini avarie Luminã marºarier, sistem manual de aer condiþionat Luminã de întâlnire stânga Luminã de întâlnire dreapta Lumini proiectoare ceaþã Lumini stopuri ceaþã Claxon Compresor aer condi?ionat ABS Tablou siguranþe pe planºa de bord Tablou siguranþe pe planºa de bord (opþional) Comutator pornire Electroventilator interior habitaclu Electroventilator rãcire motor (a doua vitezã)

Nr. Siguranþã 43 40 44 36 39 38 53 31 15 16 10 18 13 12 22 18 17 23 21 20

Amperaj 30A 30A 30A 20A 15A 20A 10A 7,5 10A 10A 15A 70A 15A 7,5A 50A 70A 40A 20A 40A 40A

Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

179

Dispozitivul protejat Electroventilator rãcire motor (prima vitezã) Centralã control motor Centralã control motor Centralã control motor (alimentare) Sonda Lambda Electrovalvã sistem antievaporare Electropompã combustibil Centralã

Nr. Siguranþã 19 5 8 11 3 3 4

Amperaj 30A 10A 7,5A 7,5A 15A 3 4

Ilustraþie Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

180

Lichidul conþinut în baterie este toxic ºi coroziv. în caz contrar ar putea exploda. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. Întâi dezgheþaþi-o. Procedaþi dupã cum urmeazã: 1) deconectaþi cablurile de la bornele bateriei. 2) racordaþi cablurile de încãrcare la bornele bateriei. Nu încercaþi reîncãrcarea unei baterii îngheþate. 4) dupã ce aþi terminat. puteþi distruge sistemele electronice ºi mai ales dispozitivul care gestioneazã alimentarea ºi pornirea. Încãrcarea pe durate prea lungi poate duce la distrugerea bateriei. 5) reconectaþi cablurile la bornele bateriei.DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT În primul rând respectaþi precizãrile din secþiunea "Întreþinerea autovehiculului" referitoare la evitarea descãrcãrii bateriei. 3) porniþi încãrcãtorul. 181 . Dacã bateria a îngheþat. În nici o situaþie nu încercaþi pornirea motorului cu redresorul de încãrcare a bateriei. PORNIREA CU BATERIE AUXILIARÃ Vezi capitolul "Pornirea autovehiculului folosind o baterie auxiliarã" din acest capitol. asiguraþi-vã cã elementele interne nu sunt deteriorate (existã riscul unui scurtcircuit) ºi carcasa nu este crãpatã (risc de scurgere a lichidului toxic ºi coroziv). opriþi încãrcãtorul înainte de a deconecta bateria. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã. Reîncãrcarea bateriei trebuie sã se facã într-o incintã bine aerisitã. REÎNCÃRCAREA BATERIEI Se recomandã reîncãrcarea lentã a bateriei. pe o perioadã de aproximativ 24 de ore ºi la un amperaj scãzut. departe de posibile surse de foc sau scântei: risc de foc ºi explozii.

ca în fig. În acest caz. 39 182 P4E02317 . Dacã se stricã. CU UN CRIC PROFESIONAL Ridicare frontalã Vehiculul poate fi ridicat cu un elevator numai poziþionând braþul acestuia în dreptul diferenþialului interpunând o bucatã de lemn sau cauciuc. – cricul nu poate fi reparat. Autovehiculul poate fi echipat cu un scut pentru motor ºi cutie de viteze. fig. Nu folosiþi cricul pentru ridicarea unor greutãþi ce o depãºesc pe cea indicatã pe eticheta sa. Sub nici o formã nu trebuie folosit atunci când se efectueazã reparaþii sub vehicul. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cricului. Cricul trebuie folosit doar la modelul de maºinã pentru care a fost conceput. 39. – nici o altã sculã. nu se poate ridica din faþã. Nu trebuie sã i se dea alte întrebuinþãri sau sã fie folosit pentru ridicarea altor tipuri de maºini. trebuie înlocuit cu unul nou. Vã rugãm reþineþi: – cricul nu necesitã reglãri.SUSPENDAREA VEHICULULUI CU AJUTORUL UNUI CRIC Consultaþi "Panã de cauciuc" din aceastã secþiune.

42. CU UN ELEVATOR Vehiculul trebuie ridicat prin poziþionarea braþelor elevatorului în punctele indicate în fig. P4E01730 P4E01731 fig. Nervura A a lonjeronului trebuie sã intre în canelura B a paralelipipedului de lemn. Mai puteþi adãuga un adaus de lemn (având dimensiunile în mm din fig. 40 fig. Atenþie ca braþele macaralei sã nu distrugã pãrþi ale caroseriei sau ale feþei autovehiculului. 41). Reglaþi cu atenþie braþele macaralei. 40. 41 fig. iar dacã este necesar interpuneþi o bucatã de lemn sau cauciuc. Maºina nu poate fi ridicatã din spate (partea posterioarã a caroseriei sau pãrþi ale suspensiei).Ridicare lateralã Maºina poate fi ridicatã exclusiv poziþionând braþul elevatorului dotat cu o placã specialã sub montantul central fig. 42 183 P4E02807 .

rotiþi cheia de contact la MAR ºi apoi la STOP. 43) sau spate (fig. Cum folosiþi inelul de remorcare: 1) Luaþi inelul.REMORCAREA VEHICULULUI Vehiculul este prevãzut cu inel pentru fixarea dispozitivului de remorcare care se aflã în trusa de scule. Nu scoateþi cheia din contact. Evitaþi zdruncinarea. În timpul remorcãrii. Dacã este scoasã. amintiþi-vã cã va fi nevoie de un efort mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã ºi rotirea volanului. 44/b sau spate fig. iar roþile nu vor mai putea fi virate. asiguraþivã cã dispozitivul de tractare dintre cele douã maºini nu deterioreazã componentele alãturate. se va produce automat blocarea sistemului de direcþie. 3) Înºurubaþi pânã la capãt inelul în filetul din faþã fig. 2) Scoateþi capacul de protecþie din faþã (fig. Atunci când vehiculul este remorcat cu motorul oprit. Nu folosiþi cabluri flexibile pentru remorcare. Înainte de începerea remorcãrii. 43. 43 fig. 44/a) cu o ºurubelniþã potrivitã adâncituri capacului. P4E02509 P4E02827 fig. este remorcat trebuie sã respectaþi întocmai regulamentul privitor la caracteristicile dispozitivului de tractare la circulaþia vehiculelor cu remorcã. Când vehiculul dvs. 44/b 184 P4E02826 . 44/a fig.

– Marcaþi locul accidentului prin instalarea triunghiului roºu reflectorizant la distanþa prevãzutã de lege. Nu o trageþi de mâini sau picioare. Obligaþia de a acorda primul ajutor este valabilã ºi pentru cei care nu au fost direct implicaþi. nisip sau pãmânt pentru stingerea focurilor. – Opriþi motorul ºi aprindeþi luminile de avarie. – Nu daþi absolut nimic de bãut unei persoane rãnite. – Pe timp de noapte. nu îi aplecaþi capul ºi. nu fumaþi ºi asiguraþi-vã cã toate þigãrile sunt stinse. – Dacã nu sunteþi implicat direct. – Dacã portierele sunt blocate. – Dacã simþiþi miros de benzinã sau alte substanþe chimice. o pãturã. Dacã sunteþi pe autostradã folosiþi telefoanele de urgenþã montate pe stâlpi. nu blocaþi banda de urgenþã cu vehiculul dvs. în special atunci când vizibilitatea este proastã. folosiþi-vã farurile pentru a lumina locul accidentului. menþineþi-i corpul în poziþie orizontalã. – Când se produc ambuteiaje pe autostradã. opriþi la cel puþin 10 m de locul în care s-a petrecut accidentul. ÎN CAZUL RÃNIRII UNEI PERSOANE – Nu lãsaþi niciodatã singurã o persoanã rãnitã. nu încercaþi sã spargeþi parbrizul pentru a ieºi din vehicul. – Folosiþi un extinctor de foc. nu riscaþi sã fiþi lovit de alte maºini. existã un grad mare de risc ca alte vehicule sã se ciocneascã de cele deja oprite. – Dacã vã aflaþi pe autostradã. – Chemaþi ajutoare încercând sã descrieþi situaþia cât mai precis posibil.ÎN CAZ DE ACCIDENT – Este important sã vã pãstraþi calmul. Este stratificat ºi este foarte rezistent. Nu folosiþi niciodatã apã. – Trageþi persoana rãnitã din vehicul doar când existã riscul unui incendiu. – Scoateþi cheia din contact de la toate vehiculele implicate în accident. pe cât posibil.. al cãderii în apã sau într-o prãpastie. 185 . Staþi aproape pentru a o/îl calma în cazul în care intrã în panicã. – Detaºaþi sau tãiaþi centurile de siguranþã de pe pãrþile rãnite. – Asiguraþi persoana rãnitã cã aþi chemat ajutoare ºi cã acestea trebuie sã soseascã. indiferent de cât de mici sunt acestea. – Nu vã îngrãmãdiþi în jurul rãnitului. – Acþionaþi atent. Geamurile laterale ºi luneta sunt mai uºor de spart. Ieºiþi imediat din vehicul ºi adãpostiþi-vã în spatele parapetelor laterali.

este bine sã pãstraþi în vehicul ºi un extinctor de foc ºi o pãturã. – o foarfecã cu vârful rotunjit. 45: – tifon steril pentru curãþarea ºi acoperirea rãnilor. – un pachet de vatã de bumbac. – un sul de leucoplast. 45 186 P4E01906 . fig. – un pachet de ºerveþele de hârtie. Pe lângã trusa de prim-ajutor. – bandaje de diferite lãþimi. – o pensetã. fig. – douã garouri. – o sticlã de dezinfectant.TRUSA DE PRIM AJUTOR Trebuie sã conþinã cel puþin. Trusa de prim-ajutor ºi extinctorul de foc sunt incluse în gama Lineaccessori Fiat. – plasturi antiseptici de diferite mãrimi.

... 200 BUJIILE ...... presiunea în anvelope etc.............. 189 VERIFICÃRI SUPLIMENTARE...... 201 RACORDURI DE CAUCIUC............................................................................. 198 UNITATEA ELECTRONICÃ DE CONTROL................................................................ Fiat Albea este nou din toate punctele de vedere............................... 205 CAROSERIA ...... 205 INTERIORUL ....... 200 JANTE ªI ANVELOPE.......................................... 203 AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ ................................................................ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI ºi din cel al întreþinerii...................................................... 207 Este necesar sã þineþi minte cã o întreþinere corectã este modul cel mai bun de a conserva în timp performanþele vehiculului ºi caracteristicile de siguranþã........................ 192 FILTRUL DE COMBUSTIBIL.................................................. 197 BATERIA ......................................................................................................... 202 ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ ............................. cum ar fi controlul sistematic ºi eventuala completare ale nivelului lichidelor... Este util totuºi sã vã amintiþi cã vehiculul are nevoie de atenþia dvs..................................................... 187 .... 189 VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR......... chiar PLAN DE ÎNTREÞIENERE ............................................. 188 PLAN DE REVIZII ANUALE ...... Nu uitaþi de asemenea cã luarea în seamã a tuturor atenþionãrilor prevãzute cu în manual pot constitui condiþia necesarã pentru conservarea garanþiei.......................................... de a respecta mediul ºi a reduce costurile de reparaþie..................

De aceea. acestea se vor face numai cu consimþãmântul dvs. presiunii în anvelope etc. 188 . fãrã a mai aºtepta urmãtoarea revizie. acesta necesitã ºi o atenþie regulatã. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. IMPORTANT Se recomandã sã vã adresaþi de urgenþã unei Reprezentanþe Fiat atunci când apar probleme de funcþionare. IMPORTANT Fabricantul cere efectuarea tuturor reviziilor programate. precum ºi un control sistematic al nivelului lichidelor. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate).PLAN DE ÎNTREÞIENERE O întreþinere corectã este determinantã pentru a garanta vehiculului o viaþã lungã în condiþii optime. Este util de þinut minte de asemenea cã Planul de Întreþinere nu satisface complet toate exigenþele vehiculului. Fiat a prevãzut o serie de verificãri ºi de intervenþii de întreþinere conform Planului de Întreþinere din Carnetul de Garanþie. Neîndeplinirea acestor obligaþii poate duce la anularea garanþiei pentru acele defecþiuni care rezultã din cauza nerespectãrii planului de întreþinere. Reviziile periodice se fac la toate REPREZENTANÞELE FIAT ºi existã un program pentru astfel de operaþiuni. Dacã se va considera necesarã înlocuirea sau reparaþia unor piese în plus faþã de cele pentru care v-aþi adresat Reprezentanþei Fiat.

La fiecare 3. – verificarea vizualã la: motor. – verificare funcþionare sistem ºtergãtoare parbriz ºi lunetã. – verificare poziþie/uzurã ºtergãtoare. – înlocuire filtru de polen.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi dacã este nevoie: – nivelul lichidului de rãcire motor – nivelul lichidului de frânã – nivelul uleiului de servodirecþie – nivelul electrolitului bateriei – lichidul pentru spãlarea parbrizului – presiunea ºi starea pneurilor. circa 10. frâne.000 km). baterie. – verificare curent baterie. frâne. manºoane etc. 189 . pãrþi de cauciuc (bucºi. etc. faþã. încãrcare (baterie. lumini avarie. martori luminoºi de pe tabloul de bord).) – verificare vizualã curele de transmisie.PLAN DE REVIZII ANUALE Pentru un vehicul cu un kilometraj anual sub 20. – verificare completare lichid (rãcire motor. lumini plafoniere. este prevãzut un plan de revizie anual cu urmãtorul conþinut: – verificare stare/uzurã a pneurilor. spãlare parbriz.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi. – schimbare ulei motor. ulei motor. – înlocuire filtru ulei motor.000 km (spre exemplu. transmisie. – verificare sistem de iluminare (faruri. semnalizare direcþie. VERIFICÃRI SUPLIMENTARE La fiecare 1.). dacã este cazul: uleiul de motor. Vi se recomandã utilizarea produselor FL Selenia care sunt concepute special pentru vehiculele Fiat (consultaþi tabelul "Capacitãþi" din secþiunea "Specificaþii tehnice"). frâne). reglarea presiunii dacã este necesarã. carburant. tubulaturã flexibilã alimentare. – verificare discuri ºi plãcuþe de frânã. cutie de viteze. lumini compartiment marfã. tubulaturã.

pe cât posibil la începutul sezonului rece. Aceastã verificare trebuie fãcutã mai des dacã vehiculul este folosit în special pentru cãlãtorii scurte sau dacã este dotat cu accesorii care consumã permanent tensiune. cu nisip sau noroi. Dacã nu sunteþi sigur cât de des sã schimbaþi uleiul de motor sau filtrul de aer în funcþie de condiþiile în care folosiþi vehiculul contactaþi o Reprezentanþã Fiat.Filtrul de polen Dacã vehiculul este folosit adesea în medii foarte poluate sau cu mult praf.Filtrul de combustibil Verificaþi filtrul de carburant dacã simþiþi tendinþe de "sufocare" în funcþionarea motorului. elementul de filtrare trebuie schimbat mai frecvent.IMPORTANT . 190 . IMPORTANT . repetate (sub 7-8 km). – pe drumuri prãfuite. Lichidul electrolitic al bateriei trebuie verificat mai des decât se specificã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în zone cu climã caldã sau în condiþii care îl solicitã foarte mult. pentru a limita riscul de îngheþ al electrolitului. IMPORTANT .Filtrul de aer Înlocuiþi filtrul de aer mai des dacã vehiculul este folosit pe drumuri cu mult praf. chiar ºi când cheia este scoasã din contact. ºi mai ales în cazul prezenþei accesoriilor adãugate dupã cumpãrarea vehiculului. agent de vânzãri sau perioadã lungã de inactivitate"). – când motorul merge frecvent la ralanti sau când se strãbat distanþe lungi la vitezã redusã (exemplu: taximetrie. Trebuie schimbat în mod special atunci când cantitatea de aer introdusã în habitaclu a scãzut. – pentru cãlãtorii scurte. IMPORTANT . IMPORTANT .Bateria Trebuie verificat nivelul de încãrcare al bateriei.Ulei de motor Schimbaþi uleiul de motor mai des decât se indicã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în mod obiºnuit într-una sau mai multe din condiþiile de mai jos: – pentru remorcarea unei rulote.

piesele de rezervã Fiat (originale) ºi lichidele necesare. Aceasta poate fi extrem de periculos pentru cel care le poartã. Nu fumaþi în timp ce lucraþi la compartimentul motorului: prezenþa vaporilor ºi a gazelor uºor inflamabile pot duce la izbucnirea unui incendiu. reduceþi intervalul între revizii. Când folosiþi autovehiculul frecvent pentru tractarea unei remorci. Întreþinerea vehiculului dvs. Pentru operaþii de rutinã pe care le puteþi efectua chiar dvs. Pentru a efectua alte operaþii. Eºarfele. Cricul din dotarea autovehiculului este prevãzut a fi folosit doar pentru schimbarea roþilor. Aveþi grijã sã nu amestecaþi între ele tipurile diferite de lichide atunci când completaþi nivelul lor: sunt incompatibile ºi pot deteriora sistemul. Vã recomandãm sã le efectuaþi numai la Reprezentanþa Fiat. asiguraþi-vã cã aveþi la dispoziþie sculele. 191 . ridicaþi maºina prin procedee corespunzãtoare.IMPORTANT . trebuie înlocuite bateriile cu unele analoage. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. ledul nu emite decât un semnal scurt. ar trebui fãcutã de o Reprezentanþã Fiat.Telecomandã Dacã acþionând telecomanda. Nu efectuaþi operaþii de întreþinere dacã sunteþi lipsit de experienþã.

4. 1 . Baterie .VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR 1.Versiunea 1.4 8V 1. Lichid de frânã-ambreiaj .Versiunea 1.5.5. Ulei de motor . Ulei de motor . 2 . Lichid pentru spãlarea parbrizului . Lichid de frânã-ambreiaj . Ulei servodirecþie fig.3. Ulei servodirecþie fig.3 Multijet 192 P4E02691 P4E02883 .2. Baterie .3.6.6.2. Lichid rãcire motor . Lichid rãcire motor . Lichid pentru spãlarea parbrizului .4.

Eºarfele.4 8V Fig. fiþi foarte atent atunci lucraþi sub capotã: riscaþi sã vã ardeþi. Intervalul între MIN ºi MAX este echivalent cu un litru de ulei. fig. rãnindu-vã.3 Multijet Verificaþi uleiul de motor când vehiculul se gãseºte pe teren plan ºi când motorul este cald încã (la aproximativ 10 minute dupã oprirea motorului).ULEI MOTOR Fig. 4: versiunea 1. Nivelul de ulei trebuie sã fie între liniile MIN ºi MAX de pe rigletã. Reþineþi cã atunci când motorul este fierbinte ventilatorul poate porni.4 8V 193 P4E02884 . turnaþi ulei prin orificiul de alimentare pânã când se ridicã la limita MAX. 3: versiunea 1. IMPORTANT Verificaþi nivelul de ulei respectând periodicitatea indicatã în "Planul de Întreþinere" ºi "Verificãri suplimentare". Cu motorul cald. Dacã nivelul de ulei este lângã sau chiar sub limita MIN. Nivelul nu trebuie sã depãºeascã limita MAX. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. 3 .Versiunea 1.

IMPORTANT Dupã ce aþi completat nivelul sau aþi schimbat uleiul. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire atunci când motorul este rece. Recomandãm sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru schimbarea uleiului ºi a filtrului. 5-6 Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. pânã când nivelul se apropie de linia MAX. Nu adãugaþi ulei cu alte caracteristici peste cel aflat deja în motor. IMPORTANT Consumul de ulei depinde de condiþiile în care este folosit vehiculul. 5 . CONSUM ULEI MOTOR La începutul perioadei sale de activitate motorul este într-un proces de adaptare.3 Multijet P4E02808 fig. la o verificare regulatã depãºeºte limita MAX. Acolo existã echipamente speciale pentru depozitarea filtrelor ºi a uleiului folosit în condiþii de siguranþã pentru mediu ºi respectând întocmai prevederile legale. lãsaþi motorul sã se învârtã câteva secunde ºi aºteptaþi câteva minute dupã ce l-aþi oprit pentru a verifica nivelul. Riscaþi sã vã opãriþi. Riscaþi sã vã opãriþi. Uleiul de motor folosit ºi filtrele de ulei uzate conþin substanþe dãunãtoare pentru mediu. adresaþi-vã imediat unei Reprezentanþe Fiat pentru verificare.Versiunea 1. Dacã nivelul este scãzut. 4 . P4E02290 LICHIDUL PENTRU RÃCIREA MOTORULUI fig. IMPORTANT Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. fig. Nivelul trebuie sã fie între limitele MIN ºi MAX de pe rezervor.000 ÷ 6.IMPORTANT Dacã nivelul uleiului. completaþi-l turnând uºor prin orificiul de alimentare un amestec în proporþie de 50% apã distilatã cu lichid PARAFLU. Consumul de ulei de motor poate fi considerat stabilizat dupã parcurgerea primilor 5.Versiunea pe benzină 194 . Un amestec în proporþie de 50% de apã distilatã ºi PARAFLU va oferi protecþie împotriva îngheþului pânã la o temperaturã de –35°C.000 km. produs de FL Selenia.

Tija nivelului de lichid fig. asiguraþi-vã cã uleiul are aceleaºi caracteristici ca ºi cel care se aflã deja în instalaþie. 9 195 P4E01440 . 50% TUTELA PROFESSIONAL SC 35 ºi 50% apã. Unele substanþe pentru spãlarea parbrizului sunt inflamabile. Compartimentul motorului prezintã porþiuni fierbinþi care ar putea duce la aprinderea lichidului în cazul unui contact. Nu acþionaþi motoraºul când rezervorul este gol. 7 Pentru a adãuga lichid. 9 Verificaþi nivelul uleiului când motorul este rece. Când uleiul este încins.LICHID PENTRU SPÃLAREA PARBRIZULUI fig. 8 aratã cantitatea de lichid prezent în rezervor.Versiunea Multijet P4E01438 P4E01439 fig. 7 fig. IMPORTANT Nu cãlãtoriþi cu rezervorul pentru lichidul de spãlare a parbrizului gol. P4E02692 – în timpul iernii. Spãlarea parbrizului este fundamentalã pentru îmbunãtãþirea vizibilitãþii. 8 fig. Când doriþi sã completaþi. ULEI SERVODIRECÞIE fig. scoateþi capacul rezervorului ºi turnaþi încet un amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESSIONAL SC 35 în urmãtoarele concentraþii: – în timpul verii. 6 . El trebuie sã fie între MIN ºi MAX de pe rezervor. Dacã temperatura scade sub –20°C folosiþi lichidul TUTELA PROFESSIONAL SC 35 nediluat. Poate duce la defectarea lui. 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ºi 70% apã. nivelul poate depãºi linia MAX. fig.

care este extrem de coroziv. spãlaþi imediat cu apã. Consumul de ulei este foarte scãzut. Nivelul lichidului din rezervor nu trebuie sã depãºeascã MAX. Nu þineþi direcþia la viraj maxim mai mult 15 secunde. Dacã lichidul a fost înghiþit. P4E02259 Asiguraþi-vã cã lichidul de frânã. Dacã aceasta s-a întâmplat. Recomandãm lichidul TUTELA TOP 4 care s-a folosit iniþial. Controlaþi periodic starea de funcþionare a martorului de pe tabloul bord astfel: (cu cheia în poziþia MAR) apãsaþi capacul rezervorului.Nu permiteþi ca uleiul servodirecþiei sã vinã în contact cu pãrþile încinse ale motorului. spãlaþi zona afectatã cu apã ºi un sãpun neutru ºi clãtiþi. nu vine în contact cu pãrþile vopsite ale vehiculului. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dacã nu existã scurgeri. chemaþi urgent un doctor. Martorul x trebuie sã se aprindã. fig. se produce zgomot ºi riscaþi sã produceþi defecþiuni ale sistemului. Dacã este necesarã completarea nivelului de ulei dupã o perioadã scurtã de timp. 11: versiuni cu ABS Verificaþi nivelul lichidului de frânã din rezervor sã fie maxim. În cazul contactului accidental. 10 fig. 11 196 P4E02090 . Este foarte inflamabil. LICHID DE FRÂNÃ/AMBREIAJ Fig. Folosiþi doar lichid DOT 4 pentru completarea acestuia. Lichidul de frânã este toxic ºi foarte coroziv. 10: versiuni fãrã ABS Fig.

12) Diversitatea puritãþii motorinei din comerþ poate duce la înlocuirea filtrului de combustibil mai des decât se specificã în Planul de Întreþinere. Operaþia de eliminare a condensului. IMPORTANT Lichidul de frânã este higroscopic (adicã absoarbe umiditatea).Simbolul de pe ambalaj indicã lichidul sintetic de frânã. deosebindu-l astfel de lichidul mineral. Folosirea unui lichid de tip mineral ar distruge iremediabil garniturile de cauciuc de la sistemul de frânare. Pentru aceastã operaþie se recomandã sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat. fig. ELIMINAREA CONDENSULUI La fiecare 5.000 km trebuie eliminat condensul din filtru. FILTRUL DE COMBUSTIBIL Desfaceþi de câteva ori maneta si strângeþi-o la loc atunci când observaþi cã iese doar combustibil fãrã apã. dacã nu este efectuatã corect. De aceea lichidul trebuie schimbat mai des decât este prevãzut în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în special în zone cu procent ridicat de umiditate în aer. P4E02693 197 . 12 Nu eliminaþi în mediul înconjurãtor apa amestecatã cu combustibil eliminatã din filtru. (versiuni 1. Se recomandã ca operaþia sã fie efectuatã de o Reprezentanþã Fiat care are instrumentele necesare pentru protejarea mediului înconjurãtor. Dacã motorul funcþioneazã cu întreruperi trebuie înlocuit filtrul de combustibil. poate compromite siguranþa autovehiculului ºi poate duce la pierderi periculoase de combustibil.3 Multijet fig.

de asemenea. Funcþionarea bateriei cu un nivel scãzut de lichid o poate deteriora iremediabil ºi. prin care existã riscul sã se scurgã acidul care este toxic ºi coroziv. altfel o expuneþi explodãrii. P4E01443 Dacã vehiculul urmeazã sã stea în frig puternic pentru o perioadã mai lungã de timp. scoateþi bateria ºi depozitaþi-o într-un loc cald pentru a împiedica îngheþarea ei. Pentru reîncãrcare. vezi capitolul "În caz de urgenþã". Nu expuneþi flãcãri sau posibile surse de scântei în apropierea bateriei: existã riscul de incendiu ºi explozii. fig. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. 13 198 . care va asigura o schimbare a bateriei fãrã a dãuna mediului ºi în deplinã concordanþã cu prevederile legale.BATERIA Bateria ce echipeazã Fiat Albea este de tip "Întreþinere Limitatã": în condiþii normale de utilizare nu este necesar sã completaþi nivelul cu apã distilatã. Lichidul din baterie este toxic ºi coroziv. Nivelul electrolitului din baterie cu aceasta pe un plan drept trebuie sã fie cuprins între cotele gravate pe baterie. Montarea incorectã a accesoriilor electrice ºi electronice poate deteriora grav vehiculul. Nu încercaþi sã încãrcaþi o baterie congelatã: lãsaþi-o întâi sã se dezgheþe. Dacã a îngheþat. Sunteþi sfãtuit sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. Bateriile conþin substanþe deosebit de nocive pentru mediul înconjurãtor. Dacã nivelul este sub limita MIN fig. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii.13. verificaþi integritatea elementelor interne (pericol de scurtcircuit) ºi eventualele fisuri ale carcasei. poate cauza spargerea ei ºi pierderea în totalitate a acidului.

sistemul audio. De fapt.SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE VIAÞÃ A BATERIEI Când parcaþi vehiculul. luminile de avarie etc.6 mA x Ah (al bateriei) dupã cum se aratã în urmãtorul tabel: Consumul maxim admis în regim stand-by 30 mA - Baterie 50 Ah 60 AH (*) (*) pentru versiunile diesel. Cu motorul oprit. IMPORTANT Când instalaþi în vehicul aparaturã adiþionalã reþineþi cã efectuarea incorectã a conexiunilor la instalaþia electricã a vehiculului poate avea urmãri extrem de periculoase.). ceea ce va duce la o scãdere a puterii de pornire ºi un risc mai mare de îngheþare a electrolitului (se va putea produce chiar ºi la –10°C). aceste dispozitive se vor alimenta din baterie chiar ºi când cheia este scoasã din contact (când vehiculul este parcat. Luminile plafonierelor trebuie sã fie stinse. telefoanele celulare etc. aspiratoarele. cu un nivel de încãrcare sub 50% se va deteriora din cauza sulfatãrii. IMPORTANT O baterie pãstratã. putând-o descãrca treptat.) care se alimenteazã atunci când motorul este oprit pot descãrca bateria complet. Consumul total al acestor sisteme (standard ºi cele montate ulterior) trebuie sã fie mai mic de 0. în mod special atunci când sunt implicate dispozitivele de siguranþã. sistem de navigare cu antifurt prin satelit etc. iar motorul oprit). pentru un interval mare de timp. staþie de amplificare. asiguraþi-vã cã aþi închis bine portierele ºi capota. al cãrei personal calificat vã poate sugera accesoriile cele mai potrivite aparþinând Lineaccesori Fiat ºi se va verifica dacã sistemul electric existent ar suporta consumul suplimentar de energie sau dacã este nevoie de o baterie cu capacitate mai mare.) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã nu este folositã pentru o perioadã mai lungã de timp. consultaþi capitolul "Perioade de lungã staþionare" din secþiunea "Folosirea corectã a vehiculului". Dacã doriþi sã adãugaþi accesorii dupã cumpãrarea vehiculului (alarmã antifurt. nu menþineþi mult timp accesoriile aprinse (de exemplu. Reþineþi cã dispozitivele electrice cu un consum mare de energie (cum ar fi dispozitivele de încãlzire a biberonului. 199 .

14 200 P4E01480 . este un indiciu pentru diagnosticarea unor defecte. 14 este foarte importantã în pãstrarea eficienþei motorului ºi a reducerii emisiilor poluante. – fiþi foarte atent atunci când conectaþi bateria la sistemul electric. Când aveþi o astfel de problemã. – nu conectaþi sau deconectaþi cablurile unitãþilor electronice când cheia de contact este în poziþia MAR. este indicat sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat.).UNITATEA ELECTRONICà DE CONTROL În condiþii normale de utilizare nu este necesarã luarea unor mãsuri speciale. dacã veþi efectua lucrãri la sistemul electric sau atunci când este necesarã pornirea cu o baterie auxiliarã. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã ºi conexiunea este sigurã. chiar din afara sistemului de aprindere. urmaþi instrucþiunile de mai jos cu mare atenþie: – nu deconectaþi niciodatã bateria de la sistemul electric când motorul este pornit. un redresor modern poate ajunge la 20V. fig. – deconectaþi bateria de la sistemul electric dacã urmeazã sã o reîncãrcaþi. examinat de un ochi experimentat. BUJIILE Buna funcþionare a bujiilor fig. – deconectaþi dispozitivele controlate electronic dacã se efectueazã suduri la caroserie. Totuºi. Modificãrile sau reparaþiile efectuate incorect la sistemul electric ºi fãrã a se lua în calcul caracteristicile sistemului pot cauza defecþiuni ºi risc de incendiu. Îndepãrtaþi aceste dispozitive dacã temperaturile vor depãºi 80°C (în cadrul unor operaþiuni speciale asupra caroseriei etc. – nu efectuaþi niciodatã pornirea folosind un generator de încãrcare a bateriei. Aspectul bujiilor. folosiþi întotdeauna o baterie auxiliarã. – nu verificaþi polaritatea prin producerea de scântei.

15: A .3 bari mai mare decât valoarea specificatã.6 mm.Bujiile trebuie schimbate la intervalele specificate în "Planul de Întreþinere". Presiunea se verificã atunci când anvelopele sunt reci. inclusiv pe cea a roþii de rezervã. Pneurile trebuie înlocuite atunci când profilul central (adâncimea) este mai micã de 1. C . reþineþi cã presiunea va trebui sã fie cu 0. trebuie respectate legile în vigoare în þara în care conduceþi vehiculul. Dacã trebuie sã verificaþi sau sã mãriþi presiunea anvelopelor atunci când sunt calde. ceea ce poate cauza deteriorãri grave. Dacã presiunea este prea micã. O presiune necorespunzãtoare poate cauza uzura neuniformã a pneurilor fig. În orice caz. B . Folosiþi doar tipul de bujii recomandat: dacã cifra termicã este inadecvatã sau nu sunt garantate pentru durata prevãzutã pot produce anumite inconveniente. Bujie (tip) 1. P4E01445 Presiunea pneurilor trebuie sã fie corectã pentru a asigura condiþii bune de rulare. fig.pneu cu presiune prea mare: se uzeazã mai mult partea centralã. o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtorii mai lungi. dupã o perioadã de staþionare. Este normal ca presiunea sã se ridice în timpul mersului.4 8V NGH ZKR7A-10 JANTE ªI ANVELOPE PRESIUNEA ÎN ANVELOPE Verificaþi presiunea fiecãrui pneu. pneul se supraîncãlzeºte.pneu cu presiune corectã: toatã suprafaþa pneului se uzeazã uniform. 15 201 .pneu cu presiune insuficientã: se uzeazã mai mult marginile.

Dacã aveþi panã de cauciuc. Dacã înlocuiþi un pneu este bine sã înlocuiþi ºi valva de aer (ventilul). În acest caz. Crãparea cauciucului în centru sau pe lateral este un semn de "îmbãtrânire". ducând la posibile scurgeri. Verificaþi periodic ca pneurile sã nu prezinte crãpãturi. Pneurile se uzeazã chiar ºi atunci când nu sunt folosite prea mult. umflãturi sau uzurã anormalã. Evitaþi supraîncãrcarea vehiculului: jantele sau pneurile pot fi grav deteriorate. În orice caz. janta. Sub nici o formã nu încercaþi folosirea unei camere de aer cu aceste cauciucuri. Aminti- þi-vã sã verificaþi cu atenþie ºi roata de rezervã. Pentru a vã asigura cã roþile din faþã ºi din spate se vor uza uniform. evitaþi frânãrile ºi pornirile bruºte. Aveþi grijã sã nu loviþi borduri. Pentru Fiat Albea se folosesc pneuri Tubeless. menþinându-le pe aceeaºi parte a vehiculului pentru a nu se inversa sensul de rotaþie. este recomandat sã le schimbaþi între ele la fiecare 10-15 mii de kilometri. folosiþi întotdeauna pneuri noi ºi evitaþi folosirea celor de provenienþã necunoscutã. RACORDURI DE CAUCIUC Urmaþi strict "Planul de Întreþinere" în ceea ce priveºte sistemul racordurilor de cauciuc de la sistemul de alimentare cu combustibil. Ozonul. O verificare atentã este prin urmare esenþialã. mutând un cauciuc din partea stângã a vehiculului pe partea dreaptã ºi viceversa. dacã au trecut mai mult de 6 ani de la montarea pneurilor trebuie consultat un specialist pentru a afla dacã mai pot fi folosite. servodirecþie ºi cel de frânare. Dacã este necesarã o înlocuire. opriþi imediat ºi schimbaþi-l astfel încât sã nu fie afectate pneul. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. Nu schimbaþi între ele cauciucurile în cruce.AVERTISMENTE Pe cât posibil. fãrã camera de aer. gropi sau alte obstacole. temperaturile înalte ºi absenþa îndelungatã a lichidului din sistem pot cauza întãrirea ºi crãparea racordurilor. suspensia sau sistemul de direcþie a vehiculului. 202 . Deplasarea pe porþiuni mai lungi cu denivelãri poate deteriora pneurile.

Schimbaþi lamele dacã partea din cauciuc a devenit casantã sau s-a deteriorat. În orice caz. – îndepãrtaþi orice urme din zãpadã care s-a depus pe parbriz. asiguraþi-vã cã lama de cauciuc nu este lipitã (prin îngheþare) de parbriz. Dacã este necesar. pe lângã conservarea lamelor veþi evita ºi supraîncãlzirea motorului ºtergãtoarelor. ar trebui schimbate aproximativ o datã pe an.ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ LAMELE Curãþaþi periodic partea de cauciuc cu produse adecvate. Deplasarea cu ºtergãtoarele uzate este periculoasã deoarece în condiþii atmosferice nefavorabile vizibilitatea va fi redusã. 203 . dezlipiþi-o cu ajutorul unui compus antigel. Câþiva paºi simpli pot reduce posibila deteriorare a lamelor: – dacã temperatura scade sub zero grade. – nu acþionaþi ºtergãtoarele pe geamul uscat. Recomandãm TUTELA PROFESSIONAL SC35.

3) Montaþi lamela nouã în locaºul special de pe braþ. 16 1) Îndepãrtaþi braþul ºtergãtorului A de lângã geam ºi poziþionaþi lamela astfel încât sã formeze un unghi drept cu braþul ºtergãtorului. Direcþionaþi jetul astfel încât sã atingã cel mai de sus punct din raza ºtergãtoarelor. consultaþi "Verificarea nivelului lichidelor" din aceastã secþiune. 17. 17 204 P4E02845 . Asiguraþi-vã cã este bine fixatã. 16 fig. acesta fãcându-se cu o ºurubelniþã potrivitã pentru acþionarea fantei A-fig.Schimbarea lamelelor ºtergãtoarelor de parbriz fig. 2) Împingeþi lamela spre braþul A. folosiþi un ac pentru a le desfunda. Jeturile de lichid pot fi direcþionate prin reglarea înclinaþiei duzelor. P4E01446 fig. Apoi asiguraþi-vã cã orificiile duzelor nu sunt înfundate fig. DUZELE SPÃLÃTORULUI DE PARBRIZ Dacã nu þâºneºte nici un jet. asiguraþi-vã mai întâi cã în rezervor mai este lichid. 17.

GARANÞIE PENTRU CAROSERIE ªI ªASIU Autoturismul Fiat Albea are garanþie la coroziune pentru orice parte originalã a caroseriei ºi structuri. nu trebuie subestimatã forþa abrazivã a prafului din atmosferã a nisipului purtat de vânt. nu dãuneazã mediului. – condiþii de mediu specifice. Printre cele mai importante se numãrã: – Tehnologii speciale ºi produse de vopsire care fac vehiculul deosebit de rezistent împotriva zgârierii ºi a ruginii. 205 . – Folosirea secþiunilor "deschise" pentru a împiedica formarea condensului ºi acumularea apei care ar duce la ruginirea pãrþilor interioare ale pieselor. foarte calde sau din apropierea mãrii). extrem de rezistente la ruginã. sistemul de climatizare trebuie pus în funcþiune cel puþin 10 minute. conþine clorofluorocarburi (CFC). Compania Fiat a folosit pentru modelul Albea procedee tehnologice de vârf cu scopul protejãrii caroseriei împotriva ruginii. Consultaþi "Carnetul de garanþie" pentru a afla termenii generali. – sarea ºi umiditatea din atmosferã (zone cu umiditate mare.AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ În timpul iernii. – Folosirea tablei de oþel zincat (sau pretratate). a compartimentului motorului ºi a altor porþiuni cu produse pe bazã de cearã cu o capacitate ridicatã de protecþie. CAROSERIA PROTEJAREA VEHICULULUI ÎMPOTRIVA COROZIUNII Cauzele principale ale ruginirii sunt: – poluarea atmosfericã. în caz de scurgere accidentalã. pe lângã faptul cã este incompatibil cu componentele sistemului. a noroiului ºi a pietrelor proiectate de pe carosabil de alte vehicule. verificaþi sistemul la o Reprezentanþã Fiat. Înainte de începerea stagiunii estivale. – Acoperirea prin suflare cu materiale care depun un strat protector de plastic în punctele cele mai expuse: sub portiere. În plus. Sistemul foloseºte fluid refrigerant R134a care. la colþuri etc. o datã pe lunã. în interiorul aripilor. Evitaþi absolut folosirea fluidului R12 care. – Acoperirea ºasiului.

206 .Vehiculul trebuie lãsat în aer liber astfel încât apa rãmasã pe suprafaþa lui sã se poatã evapora mai uºor. când se parcheazã sub copaci din care picurã rãºinã. Din acest motiv. benzinã) sau acetonã. aveþi grijã sã ajungeþi ºi în pãrþile mai puþin vizibile. substanþele rãºinoase pe care le secretã unele specii de copaci pot deteriora finisajul ºi duce la creºterea posibilitãþii de formare a ruginii. În toate aceste cazuri. Pe cât posibil. Nu spãlaþi vehiculul dupã ce a stat parcat în soare sau când capota este încinsã: s-ar putea diminua luciul vopselei. vã recomandãm sã efectuaþi imediat retuºurile necesare pentru a preveni coroziunea. pe drumuri pe care s-a presãrat sare. Proiectoare ceaþã IMPORTANT Atunci când curãþaþi proiectoarele de ceaþã nu folosiþi substanþe aromate (spre exemplu. Geamuri Folosiþi produsele speciale de curãþare a geamurilor. Frecvenþa cu care trebuie sã o faceþi depinde de condiþiile ºi de mediul în care vehiculul este folosit.SFATURI PENTRU MENÞINEREA ÎN STARE BUNà A CAROSERIEI Porþiunile vopsite Vopseaua de pe vehiculul dvs. Nu are doar un rol decorativ ci ºi unul de protecþie a pãrþilor de oþel. 3) Clãtiþi bine cu apã ºi uscaþi-o cu jet de aer sau ºterg`N cu piele de cãprioarã. unde apa se adunã uºor. De exemplu: în zone cu grad înalt de poluare. Folosiþi cârpe foarte curate pentru a evita zgârierea sticlei sau pierderea transparenþei sale. evitaþi parcarea vehiculului sub copaci. Dacã vopseaua se zgârie adânc sau se juleºte. de exemplu ramele portierelor. Când uscaþi vehiculul. vehiculul trebuie spãlat mai des. clãtind adesea buretele. capota ºi zona din jurul farurilor. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. IMPORTANT Excrementele pãsãrilor trebuie spãlate imediat ºi foarte atent întrucât aciditatea lor are un efect foarte coroziv. Pãrþile exterioare din plastic trebuie curãþate urmând procedura obiºnuitã de spãlare a vehiculului. 2) ªtergeþi caroseria cu un burete îmbibat într-o soluþie cu concentraþie micã de sãpun. Detergenþii polueazã apa. Pentru o spãlare adecvatã: 1) Spãlaþi caroseria cu un jet de apã de presiune redusã. Folosiþi doar produse originale atunci când efectuaþi aceste retuºuri (vezi secþiunea "Specificaþii tehnice"). Întreþinerea de bazã a vehiculului include ºi spãlarea acestuia.

diverse apãrãtori sau tampoane de cauciuc) nu au fost îndepãrtate sau deteriorate. Nu pãstraþi în vehicul recipiente pe bazã de aerosoli.IMPORTANT Pentru a preveni deteriorarea elementelor de încãlzire electricã. IMPORTANT Nu folosiþi alcool sau benzinã pentru curãþarea tabloului de bord. Nu folosiþi niciodatã produse inflamabile (petroxin. Efectuaþi aceastã operaþiune la un garaj. PÃRÞILE DE PLASTIC DIN INTERIORUL VEHICULULUI Folosiþi produse special concepute pentru a nu deteriora aspectul componentelor. ºtergeþi uºor interiorul lunetei termice (dacã existã) în direcþia elementelor. Detergenþii polueazã apa. Aºadar. etc. – Frecaþi scaunele cu un burete umed îmbibat într-o soluþie de apã ºi sãpun neutru. CURÃÞAREA SCAUNELOR ªI A TAPIÞERIEI – Îndepãrtaþi praful cu o perie moale ºi cu aspiratorul. benzinã) pentru a curãþa interiorul vehiculului. Compartimentul motorului La sfârºitul fiecãrei ierni. umbrele. Existã riscul ca ele sã explodeze. 207 . IMPORTANT Compartimentul motorului trebuie spãlat atunci când motorul este rece ºi cu cheia de contact în poziþia STOP. Încãrcãtura electrostaticã generatã prin frecare atunci când curãþaþi ar putea cauza incendii. curãþaþi cu grijã compartimentul motorului. INTERIORUL Din când în când verificaþi dacã nu s-a strâns apã (de pe încãlþãminte.) sub covoraºe fiindcã prezenþa acesteia duce la ruginirea caroseriei. Recipientele cu aerosoli nu trebuie niciodatã expuse la o temperaturã mai mare de 50°C. Temperatura din interiorul vehiculului lãsat la soare poate depãºi cu mult aceastã valoare. asiguraþi-vã cã elementele protectoare (spre exemplu. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. Dupã spãlare.

208 .

.... ........................... 223 CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR ....................... 219 PERFORMANÞE ....................... prezintã succint caracteristicile unui model gândit pentru a vã oferi maximul satisfacþiei automobilistice................................ în limbaj tehnic.. 214 SUSPENSII ................. Este vorba....................... Un document de prezentare al autovehiculului care............................... 221 MASE ........ 215 JANTE ªI ANVELOPE ....................... 225 CONSUMUL DE CARBURANT EMISII DE CO2 LA EVACUARE ................................................ 208 COD MOTOR ........ de cartea de identitate a lui Fiat Albea.......... Probabil pasionaþii de motoare ºi mecanicã vor începe DATE DE IDENTIFICARE . 227 209 ............................. 214 SERVODIRECÞIE .............................................................................................................................. De fapt............................... 211 TRANSMISIE ................................ 222 CAPACITÃÞI FLUIDE ....... mãsurãtori ºi tabele................................ 210 MOTOR ................................. formule.VERSIUNE CAROSERIE .... 218 SISTEMUL ELECTRIC ................. 213 SISTEM FRÂNARE ......................SPECIFICAÞII TEHNICE lectura manualului cu acest capitol..... 215 PRESIUNEA ÎN PNEURI .................. la propriu......................... numere............................................................................................................... aici vom începe un capitol plinã de date.................... 220 DIMENSIUNI ...................................................................

P4E02263 P4E02332 fig. 1 Este marcatã în interior. 2-3 Seria este gravatã pe blocul motor ºi reprezintã tipul ºi numãrul progresiv de fabricaþie. – seria de ºasiu. seria reprezintã: – tipul vehiculului NM4 178000. Puteþi avea acces la serie prin ridicarea mochetei. SERIA MOTORULUI fig. 1 fig. 3 .4 8V fig.Versiunea 1. sub scaunul faþã dreapta.DATE DE IDENTIFICARE SERIE ªASIULUI fig. 2 .Versiunea Multijet 210 P4E02809 .

Masa maximã autorizatã F .Tipul motorului L . 4 Plãcuþa este fixatã pe capota motorului ºi semnaleazã urmãtoarele: A .Numele culorii C .PLÃCUÞÃ REZUMATIVÃ CU DATE DE IDENTIFICARE fig.Masa maximã autorizatã pe puntea faþã H .Masa maximã autorizatã pe puntea spate I .Codul culorii pentru retuºuri sau revopsire.Masa maximã autorizatã cu remorcã G . 5 Plãcuþa adezivã este aplicatã în lateral.Cod versiune caroserie M . Are înscrise: A .Numãr pentru piese de schimb PLÃCUÞÃ DE IDENTIFICARE A CULORII CAROSERIEI Fig.Fabricantul vopselei B .Numele constructorului B . 5 211 P4E01455 .Codul Fiat al culorii D .Numãrul de omologare C . interior.Cod de identificare a tipului de vehicul D . 4 fig.Serie ºasiu E . pe portiera dreapta faþã. P4E01670 fig.

3 Multijet 350A1000 188A9000 Cod versiune caroserie 178CYN1A 16 178CYH1A BT 212 .COD MOTOR – VERSIUNE CAROSERIE Cod motor 1.4 8V 1.

în linie 4 69.2 57 77 6000 115 11.3 Multijet D 188A9000 Diesel 4.1±0.6x82 1248 18:1 51 70 4000 180 18.MOTOR 1.8 3000 1.3 1750 7° 41° 57° 9° Compensare hidraulicã -12° 6° -12° 40° Compensare hidraulicã 213 .4 8V GENERALITÃÞI Cod Ciclu Numãr ºi dispunere cilindri Numãr supape pe cilindru Diametrul ºi cursa pistonului Cilindree Raport de compresie Putere maximã (CEE) regim corespondent Cuplu maxim (CEE) regim corespondent DISTRIBUÞIE Admisie: avans faþã de PMS întârziere faþã de PMI Evacuare: aprindere înainte de PMI întârziere faþã de PMS Joc termic de funcþionare la rece kW CP rpm Nm kgm rpm mm cm3 350A1000 Otto 4. în linie 2 72x84 1368 11.

pompã centrifugã ºi vas de expansiune. pot cauza anomalii funcþionale ºi prezintã risc de incendiu. RÃCIRE Sistem de rãcire cu radiator. de tip “control by-pass” pe circuitul secundar de circulare a apei din motor în radiator. Termostat. 214 . Electroventilator pentru rãcirea radiatorului cu deschiderea/închiderea comandatã de sistemul central de control. Versiuni Multijet Injecþie directã Multijet “Common Rail” ºi control electronic cu turbocompresor ºi intercooler. Filtrare totalã a uleiului prin intermediul filtrului de ulei. LUBRIFIERE Ungere forþatã prin pompã. injecþie electronicã Multipunct secvenþialã cu aprindere integratã. cu supapã de limitare a presiunii încorporatã.ALIMENTARE/APRINDERE Versiuni benzinã Sistem de alimentare returnless. Modificarea sau repararea sistemului de alimentare fãcute incorect sau fãrã a þine seama de specificaþiile tehnice ale sistemului.

fãrã cursã în gol.444 1. 215 .TRANSMISIE AMBREIAJ Autoreglabil. Rapoartele sunt: Cuplu în diferenþial 1. cu pedalã.909 2.767 0:00 DIFERENÞIAL Transmisie principalã cu angrenaj cilindric ºi grup diferenþial încorporat în carcasa schimbãtorului de viteze.4 8V Treapta 1 Treapta a 2-a Treapta a 3-a Treapta a 4-a Treapta a 5-a Marºarier 3.480 1. Rapoartele sunt: 1.829 3.909 1.3 Multijet 3.867 3.238 1.4 8V 1.563 Numãr dinþi 58/15 57/16 Transmisia se face de la motor la roþile din faþã prin arbori planetari cuplaþi la grupul diferenþial ºi roþi prin articulaþii homocinetice. CUTIE DE VITEZE Schimbãtor cu cinci viteze înainte ºi marºarier. cu sincronizare pentru vitezele de mers înainte.909 2. Comandã ambreiaj: hidraulicã.029 0.121 0.3 Multijet 3.158 1.

În spate: saboþi autoreglabili. capace roþii: se poate reduce ventilaþia elementelor de frânare cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate sau În coborâri prelungite. gheaþa sau sarea de pe suprafeþele de drum se pot depozita pe discurile de frânã. Servofrânã cu depresiune de 9". Barã stabilizatoare sudatã. roþi de aliaj uºor. Atenþie la montarea de spoiler adiþional. SPATE Punte semiindependentã cu braþe interconectate. Comandã prin circuit hidraulic în X. cu braþ oscilant inferior legat la o traversã. Regulator de frânare acþionând asupra circuitului hidraulic al frânelor spate (pentru versiunea fãrã ABS). SUSPENSII FAÞÃ Roþi independente. FRÂNELE DE SERVICIU ªI DE URGENÞÃ În faþã: disc. suspensie McPherson. Recuperare automatã a uzurii garniturilor de frânã. FRÂNA DE MÂNÃ Comandatã de levier de mânã acþionând mecanic asupra tamburelor frânelor spate. cu dublu efect. Barã stabilizatoare.SISTEM FRÂNARE Apa. 216 . reducând eficienþa primei frânãri. Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. Sistem ABS cu patru canale ºi patru senzori cu EBD (corector electronic al frânãrii). de tip etrier flotant. Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice.

luaþi în considerare doar specificaþiile din talon. IMPORTANT Nu folosiþi camere de aer la pneurile Tubeless. Asistare hidraulicã. unde este prevãzut). JANTE ªI ANVELOPE Jante de oþel sau aliaj (unde este prevãzut).SERVODIRECÞIE Volan cu absorbþie de energie (airbag. LANÞURI ANTIDERAPANTE Profil maxim admis de depãºire a pneului: 12 mm. Pneurile omologate sunt specificate în talonul vehiculului.65 rotaþii. Pneuri Tubeless cu carcasa radialã. Valorile se referã la vehicul în ordine de mers. Numãr de rotiri ale volanului: 2.2 m. Controlaþi prinderea lanþului dupã câþiva metri de mers. GEOMETRIA ROÞILOR Convergenþa roþilor din faþã mãsuratã Între jante: -1±1 mm. Pentru condiþii de siguranþã de drum optime. IMPORTANT În cazul unor discrepanþe între informaþia prezentatã în acest manual ºi talon. Pneu Tubeless (la fel ca cele montate). Diametrul minim de virare: 10. incompatibile cu orice tip de jantã din oþel excepþie fãcând roata de rezervã. trebuie sã folosiþi pneuri de aceeaºi marcã ºi tip la toate roþile. ROATA DE REZERVà Jantã de oþel. ANVELOPE DE IARNà Folosiþi anvelope de iarnã de aceleaºi dimensiuni cu cele din dotarea autovehiculului. Pinion ºi cremalierã lubrifiate permanent. Jantele din aliaj folosesc buloane specifice. Articulaþii lubrifiate permanent. 217 . cu prezoane specifice (dimensiuni diferite ºi incompatibile) pentru cele douã tipuri. Coloanã de direcþie deformabilã cu reglare a înclinaþiei.

6 În continuare sunt menþionate indicaþiile necesare pentru a înþelege codurile înscrise pe anvelope.Versiune 1.4 8V 1. Exemplu: 175/70 R14 84 T 175 = Lãþimea totalã (S.3 Multijet Jante 5 ½ J x 14H ET44 5 ½ J x 14CH ET 44 (*) 5 ½ J x 14 Anvelope 175/70 R14 84T 185/65 R14 175/70 R14 84T CITIREA CORECTÃ A TIPULUI ANVELOPEI fig. distanþa în mm între pereþii laterali) 70 = raportul înãlþime/lãþime (H/S. (*) jante din aliaj 218 . T = indice vitezã maximã. ca procent) R = pneu radial 14 = diametrul nominal al jantei în inch 84 = indice de greutate (încãrcare).

H2 fig. 6 P4E02265 219 .Indice vitezã maximã: Q = pânã la 160 km/h R = pânã la 170 km/h S = pânã la 180 km/h T = pânã la 190 km/h U = pânã la 200 km/h H = pânã la 210 km/h V = pânã la 240 km/h W = pânã la 270 km/h Y = pânã la 300 km/h Indice al capacitãþii de transport (încãrcare) 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg MARCAJELE DE PE JANTÃ fig. 6 În continuare aveþi indicaþiile necesare pentru înþelegerea semnificaþiei marcajelor de pe jantã. Exemplu: 5 1/2 B x 14 H2 5 1/2 = lãþime jantã în inch (1) B 14 = profil (înãlþimea umãrului de sprijin a anvelopei) (2) = diametrul nominal al jantei în inch (corespunde cu diametrul pneului care se monteazã pe ea) (3 = Ø) = forma ºi numãrul "proeminenþelor" (reliefate pe circumferinþã pentru a menþine pneul Tubeless pe jantã).

valorile din tabel trebuie crescute cu 0.4 8V 1.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2. valorile din tabel trebuie crescute cu 0. Pentru pneurile de iarnã. Anvelopã Încãrcãturã medie Faþã 1.0 2.3 bar.PRESIUNEA ÎN PNEURI PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar) Pentru pneurile calde.1 Spate 2.2 Roatã de rezervã - 220 .2 bar.2 Spate 2.3 Multijet 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T 2.2 2.1 2.2 2.

SISTEMUL ELECTRIC Tensiunea de alimentare: 12 volþi BATERIA Cu minusul la masã.4 8V 1. neefectuate corect ºi neþinând cont de specificaþiile tehnice.3 Multijet 1.4 8V 1.4 8v 1. Începe încãrcarea bateriei la pornirea motorului.0 kW 1.3 Multijet 50 Ah 50 Ah 250A 250A 1.3 kW Capacitate Pornire de curent pentru descãrcare temperaturã în 20 ore rece (–18°C) 1. ALTERNATOR Punte de alimentare cu reglator de tensiune încorporat.3 Multijet (*) (*) versiuni cu aer condiþionat cu acþionare manualã Modificãrile sau reparaþiile aduse sistemului electric.4 8V (*) 90A 65A 75A 90A DEMAROR Curent nominal maxim dezvoltat 1. 221 .3 Multijet 1. pot cauza anomalii cu risc de incendiu. Curent nominal maxim dezvoltat 1.

4 8V 1.PERFORMANÞE Vitezã maximã admisã dupã perioada de rodaj. 1a 1.3 Multijet 36 38 2a 66 67 3a 97 101 4a 128 137 5a 162 160 R 36 38 222 . în km/h.

7 P4E02810 C 981 981 D 4210 4210 E 1489 1489 F 1414 1419 (*) 1414 1419 (*) G 1438 1439 (*) 1438 1439 (*) H 1703 1703 I 1907 1907 (*) cu încãrcare maximã 223 .DIMENSIUNI Volumul portbagajului (normã VDA) – în condiþii normale.3 Multijet A 790 790 B 2439 2439 fig. 515 dm3 Dimensiuni în mm Versiune 1.4 8V 1.

4 8V 1045 485 800 870 1530 1. (**) Încãrcãturã ce nu trebuie depãºitã.axul spate: .axul faþã: .remorcã fãrã frâne: Greutate maximã pe acoperiº: 1. roatã de rezervã.3 Multijet 1085 485 800 870 1595 1000 400 50 1000 400 50 (*) În prezenþa unor echipamente speciale. E responsabilitatea utilizatorului de a dispune în portbagaj sau în interior/exterior o încãrcãturã care sã nu depãºeascã pe cea maximã admisã.totalã: Sarcini remorcabile: .MASE Mase (kg) Masa autovehiculului echipat în ordine de mers: (cu combustibil. masa utilã se diminueazã corespunzãtor sarcinii maxime admise. accesorii) Sarcinã utilã (*) cu ºofer: Sarcini maxime admise (**) . 224 .remorcã cu frâne: .

4 8V Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: – cu încãlzitor: – cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 47 5.N.4 0.O.68 0.1 6.6 2.075 Combustibili prescriºi Produse recomandate Benzina Super fãrã plumb Cu cifrã octanicã peste 95 R.45 2.0 0.54 0.8 2. 225 . se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.3 Multijet. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.5÷7.1 2.CAPACITÃÞI FLUIDE 1.250 1.5 6.4 2.6 2.9 6.73 0. Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.3 Kg 7.

6 1.cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 48 5.6 7.1.86 7.5÷7.9 0.4 0.075 Motorinã Combustibili prescriºi Produse recomandate Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.3 Kg 7.3 Multijet. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.3 Multijet Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: .68 0.0 1. 226 .86 2.cu încãlzitor: .45 2.6 2.5 7.98 0.75 2.8 0. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.85 3.

3 Multijet) Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 5W-40 cu specificaþie ACEA B4.CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR PRODUSE UTILIZABILE ªI CARACTERISTICILE LOR Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 10W-40 cu specificaþie ACEA A3 ºi API SJ SELENIA 20K Lubrifianþi pentru motoare pe benzinã (*) Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 5W-30 cu specificaþie ACEA A1 ºi API SJ SELENIA PERFORMER MULTIPOWER Lubrifianþi pentru motoare diesel (versiuni 1. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30. 227 . API CF ºi FIAT 9.55535-M2 SELENIA WR (*) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.

S.Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 75W-85 cu specificaþie API GL-4 Plus ºi MIL-L2105 D LEV. Lubrifianþi ºi unsori pentru transmisie Lubrifiant cu caracteristici “ATF DEXRON III” Vaselinã pe bazã de Li cu bisulfurã de molibden. CUNA NC 956-16. ASTM D 3306 PARAFLU UP Circuit de rãcire.S. no. CUNA NC 956-01 TUTELA TOP 4 Comandã hidraulicã frânã ºi ambreiaj Antigel radiator Antigel protector anticongelare. apã ºi surfactanþi.M. ISO 4925 SAE J-1704. pe bazã de etilenglicol. consistenþã NLGI=2 TUTELA CAR TECHNYX TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 Cutie mecanicã ºi diferenþial Servofrânã hidraulicã Articulaþii homocinetice Lichid de frânã/ambreiaj Fluid sintetic F. DOT 4. CUNA NC 956-11 Se foloseºte în stare purã sau TUTELA PROFESIONAL SC 35 diluat în rezervorul de spãlare 228 . Procent de utilizare 50% pânã la –35°C Lichid pentru spãlare parbriz Amestec de alcool. 116.V.

Pentru relevarea consumului.8 4.3 Multijet Urban 8. condiþiile atmosferice.3 Multijet 123 229 . pe baza probelor de omologare specificate de Directiva Europeanã. – ciclu extraurban: calculat într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim extraurban.5 3. IMPORTANT: Tipul de utilizare.9 Combinat 6. tabelate mai jos. din tabelul de mai jos.7 Valoarea emisiilor de CO2 la evacuare. nivelul de pregãtire/ dotare/accesorizare.4 8V 160 1.EMISII DE CO2 LA EVACUARE Valorile de consum carburant sunt exprimate în litri pe 100 km. cu frecvente schimbãri de viteze. s-au folosit urmãtoarele proceduri de determinare: – ciclu urban: calculat cu motorul pornit rece. – consum combinat: determinat printr-un procent de 37% ciclu urban ºi 63% extraurban. la o vitezã de deplasare între 0 ºi 120 km/h.0 Extraurban 5.CONSUMUL DE CARBURANT . alte situaþii ce influenþeazã coeficientul de penetrare aerodinamicã sau rezistenþa la înaintare pot da valori de consum diferite de cele prezentate (vezi capitolul "Utilizarea corectã a autovehiculului") Consumul conform directivei 1999/CE/100 1. starea generalã a vehiculului. stilul de a conduce. încãrcãtura vehiculului. Emisii de CO2 conform directivei 1999/100/CE (g/km) 1. se referã la consumul combinat.4 8V 1. într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim urban. situaþiile de trafic.9 6. prezenþa barelor de acoperiþ.

a carico N° 4 M8 N° 2 M10 Sfera a norme 385±35 Mezzeria veicolo Dupã montare. Structura cârligului de trac- tare trebuie fixatã în punctele indicate cu Ø cu 8 ºuruburi M8 ºi cu 6 ºuruburi M10. iar placa 2 trebuie sã aibã grosimea minimã 6 mm.DISPOZITIVUL DE TRACTARE REMORCÃ Asse ruote posteriori P4E02562 Placa 1 trebuie sã aibã grosimea minimã 5 mm. N° 2 M10 N° 2 M10 N° 4 M8 fig. 230 . pentru a împiedica infiltrarea gazului de eºapament. 8 Fig. IMPORTANT Este obligatorie fixarea la înãlþimea cârligului a unei etichete vizibile de dimensiune ºi material potrivite. pe care sã scrie: GREUTATEA MAXIMÃ ASUPRA CÂRLIGULUI 70 kg. 8 reprezintã punctele în care trebuie fixatã piesa de tractare pe caroserie. locaºurile de prindere ale ºuruburilor de fixare trebuie sigilate.

.................. Aer condiþionat.conducerea pe timp de noapte. .......... 34 ............ ........ ............................... ........ .............18-124 Caroseria ......comenzi .. 31 Chei ..... . ......... 42 134 229 42 145 149 148 148 147 147 149 146 145 229 162 21 231 ............................ Cunoaºterea autovehiculului .................. Alimentare .........pornirea folosind o baterie auxilarã..........climatizare ............... Accesorii achiziþionate de proprietar..... Consumul de carburant ............................... Anvelope................conducerea cu ABS .............conducerea pe zãpadã ºi gheaþã .... Aer condiþionat (întreþinere) ........................................... ..............................versiune caroserie .........caracteristici .....consum........................încãlzire .......................... ................................... 212 Centuri de siguranþã ... 32 ... ..... 126 157 115 106 110 109 110 205 106 129 214 215 217 217 218 220 .................... Bricheta ... Ambreiaj ..indicator nivel combustibil................................ Buºon rezervor combustibil... ............................ ........................conducerea pe timp de ploaie ...................................................... ............................................ 30 ... Cric .................................................conducerea în zone montane .......................... 12-22 Combustibil ..............................buºon rezervor combustibil ... ......... ....................................................................INDEX ALFABETIC Bateria . ............ 205 ........................ .... Conducerea în condiþii de siguranþã ................ Aeratoare ... 161 198 161 167 167 117 134 200 ABS ............în timpul cãlãtoriei..........anvelope de iarnã...caracteristici ..................folosirea centurilor de siguranþã............................... Capota ............................. Bujii .......... Airbag ......conducerea pe timp de ceaþã .............presiunea în pneuri ............................ Becuri (înlocuirea unui bec) .................. Accesorii interioare ..înainte de a urca la volan ..........................centurã de siguranþã posterioarã centralã ...........................................tipuri de becuri....................................................instrucþiuni generale ................... ..................reglare în înãlþime . ................................................. 13-30 ...................

..... 160 .................................................. ...................... ............. ..............................................rapoarte de transmisie .............................. 12-22 Frâna de mânã ...... ... Martori ºi mesaje de avertizare ...pornirea de urgenþã ......interioare ............17-120 combustibil.......exterioare ....... Manetã deschidere uºiþã 134 111 14 80 118 Parcarea .......... 156 Plafoniere ......date tehnice ................ Manetele volanului ................................................. Manete pe volan ..... Jante ... 143 Performanþe ........................................ 26 .............................................................spalarea compartimentului motor ......................... Lumini avarie .............. Emisii de CO 2 la evacuare.. ate de identificare ... ............................ Lanþuri antiderapante .........................................plan de revizii anuale... Instrumente de bord ......... .................... autovehiculul ......................................................... Lunetã termicã . Dispozitiv de tractare remorcã ............................cod motor ............. Lumini (comenzi manetã) ........ 224 207 214 212 213 207 15 29 29 Oglinzi retrovizoare.................. 42 42 159 110 187 189 189 201 155 227 111 114 114 D În caz de urgenþã . Mase....... 161 Parasolare .......................... Dimensiuni ........... ............. 8 Fiat Code (sistemul).........pornirea folosind o baterie auxilarã .......dispozitiv de pornire....26-140 .... 144 215 210 215 223 12 26 230 229 Indicator nivel combustibil ............................... Dispozitiv de pornire.................... Diferenþial.....Cutie de viteze .......................................... 9 Pornirea motorului......alimentare/aprindere ........ Încãlzire ......................................................... 116 Planºa de bord.............................. Dispozitiv de blocare a coloanei de direcþie ............ 144 Familiarizarea cu Geamuri (curãþare) ..... .............. 222 Perioade de lungã staþionare ................................................verificãri suplimentare...... 232 ....... ........................... Lubrifianþi . Motor ........... Întreþinerea autovehiculului .. 203 Geamuri electrice ...............................................................................................................

........................... Unitatea electronicã de control .... 202 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi a poluãrii .................................................................. 220 Proiectoare ceaþã .........reglare............... 221 Sistemul Fiat Code ................. 114 Protejarea mediului înconjurãtor... 207 ......... Verificarea nivelului T Scaune ......... 36 186 43 192 192 200 139 Ulei de motor ............. 216 ......... 222 Vitezometru ..............................................................................................15-113 Specificaþii tehnice ... 106 Sistem de pretensionare ..............18-121 ................................... 156 Viteze maxime................. 117 Serie ºasiu................................ 40 Sistem frânare ........................... .... 152 R Scrumiera . 210 Siguranþe ..... 119 Presiunea în pneuri.................. 122 Portiere ...... 182 Suspensii ................... 211 .....................................curãþare ..................... 24 Tetiere ............... 126 Sistem de încãlzire/aer condiþionat...... 162 ..... 216 ablou de bord......verificare nivel........................... 176 Sistem ABS ............................................. 209 Sugestii pentru accesorii utile 157 Suspendarea vehiculului......................întrerupãtor activare/dezactivare.......17-114 .............................reglare................................................. 206 ................ 216 Sistemul electric .............................................................................................................................deschiderea/închiderea portbagajului ....... 42 Volan ................. 14-28 Vopseaua .. 150 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi respectarea mediului înconjurãtor.......sfaturi pentru menþinerea în stare bunã ...............13-27-207 ............... 140 Portbagaj. 153 Transportul copiilor în siguranþã ........extinderea portbagajului .........pornirea prin împingere ................................................... 13-28 Torpedo.................................. Trusa de prim ajutor .......................... Turometru ......... 206 233 ....procedura de pornire .......................... 192 Verificãri înaintea începerii unei cãlãtorii ....cod culoare .................................. 14 .... 136 acorduri de cauciuc ............................................................................. 121 .......................................... 12-22 Spãlator parbriz................................... 13-27 lichidelor.......... 115 Tractarea remorcilor .......... Utilizarea corectã a autovehiculului .................................................................................. 11 Telecomanda de închidere centralizatã.....frânele de serviciu ºi de urgenþã ...........

NOTE ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 234 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 235 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 236 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 237 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 238 .

® ® Cereţi întotdeauna mecanicului .

în special. vizitaþi site-ul www. SELENIA WR Lubrifiant specific pentru motoarele diesel. Deosebit de eficient pentru pornirile la rece. Pentru informaþii suplimentare despre produsele Selenia. garanteazã performanþele motorului ºi stabilitate la temperaturi ridicate. Selenia 20K Alfa Romeo. controlul tacheþilor hidraulici. . Gama Selenia include. supraalimentare sau multivalve. Selenia Racing şi Selenia Digitech.Schimbaþi uleiul? Experþii recomandã Selenia. foarte eficace chiar în cele mai severe condiþii climatice. supraalimentate sau multivalve. SELENIA PERFORMER Ideal.flselenia. Selenia Performer 5W-40.com. Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic: SELENIA 20K Lubrifiantul API SL. Testele specifice ºi caracteristicile tehnice superioare permit ca Selenia sã garanteze cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motorului. Motorul automobilului dumneavoastrã conþine din fabricã ulei Selenia . de asemenea. SELENIA TD Lubrifiant pentru motoare diesel normal aspirate. Acesta garanteazã reducerea consumului de combustibil (conservarea energiei). . gama de uleiuri ce îndeplineºte cele mai avansate specificaþii internaþionale. garanteazã cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motoarelor pe benzinã normal aspirate. common rail ºi Multijet. acesta garanteazã protecþie maximã la uzurã. pentru protecþia motoarelor pe benzinã din noua generaþie. reducerea consumului ºi stabilitatea la temperaturi ridicate.

2 Adãugaþi +0.p.840 -1/2005 .2 2.8 CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri) 1.2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard.5 ÷ 7.5 1.10040 Volvera .5 Alimentaþi automobilele cu motoare pe benzinã doar cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (RON) de minimum 95.5 2. 1.2 Spate 2. 5 . After Sales .Torino (Italia) Tipãrit N. 603. Fiat Auto S. Agnelli.4 8V Capacitate rezervor Rezervã 47 5.Ingegneria Assistenziale Largo Senatore G.3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde.3 Multijet kg 2.4 8V litri Baie de ulei Baie de ulei ºi filtru Nu aruncaþi uleiul uzat în mediul înconjurãtor.45.A.Assistenza Tecnica . Cu anvelope de iarnã.0 kg 2.75 2.3 Multijet 175/70 R14 84T 175/70 R14 84T Încãrcãturã medie Faþã 2.2 2.1 2.5 litri 2.4 8V 1. adãugaþi +0.0 2.1 Spate 2.5 ÷ 7.Prima ediþie .6 2.2 2. ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR 1.3 Multijet 47 5.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari) Anvelope 1.2 Roatã de rezervã 2.85 3.2 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->