Am conceput acest manual pentru o cunoaºtere amãnunþitã ºi o exploatare optimã a noului Fiat Albea.

Vã recomandãm citirea sa în întregime înainte de a porni pentru prima oarã la drum. Veþi descoperi informaþii, sfaturi ºi avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel încât sã puteþi beneficia la maxim de calitãþile sale tehnologice. Acest manual conþine sfaturi extrem de importante cu privire la condiþiile de siguranþã în trafic, întreþinerea automobilului ºi protejarea mediului înconjurãtor. arnetul de Garanþie anexat acestui manual cuprinde ºi Certificatul de Garanþie, cu termenii ºi condiþiile pentru pãstrarea garanþiei.

Stimate client, Vã mulþumim pentru cã aþi ales marca FIAT ºi vã felicitãm pentru alegerea unui Fiat Albea.

C

Lecturã ºi cãlãtorie plãcutã!

În acest Manual de Utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Albea. În consecinþã vã rugãm sã luaþi în considerare numai versiunea achiziþionatã de dumneavoastrã.

BINE AÞI VENIT LA BORDUL UNUI FIAT ALBEA
iat Albea este un autoturism cu o linie originalã, gândit pentru a vã oferi satisfacþie maximã, siguranþã deplinã ºi respectarea normelor de protejare a mediului înconjurãtor. Începând cu motorizãrile ºi continuând cu sistemele de siguranþã, îmbunãtãþirea confortului pentru ºofer ºi pasageri, practicitatea soluþiilor funcþionale, totul vã va face sã apreciaþi personalitatea Fiat-ului Albea. ã veþi da seama de acest lucru atunci când veþi descoperi cã stilul ºi caracteristicile Fiat sunt o parte foarte importantã din procesul de producþie, ceea ce duce la reducerea costurilor de întreþinere.

F

V

2

SEMNELE CE VÃ AJUTÃ SÃ CONDUCEÞI CORECT
emnele din aceastã paginã sunt foarte importante. Ele semnalizeazã acele pãrþi din manual care trebuie citite cu atenþie sporitã. Dupã cum vedeþi, fiecare semn are un simbol diferit, astfel încât acestea sã poatã fi rapid ºi uºor identificate în cadrul diverselor secþiuni.

S

Siguranþa pasagerilor Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate pune ºoferul, pasagerii sau alte persoane în pericol.

Protecþia mediului înconjurãtor Acest semn aratã procedurile corecte de urmat pentru a vã asigura cã autoturismul dvs. nu polueazã mediul.

Integritatea vehiculului Important: ignorarea totalã sau parþialã a acestor instrucþiuni poate duce la defecþiuni mari ale autoturismului ºi poate conduce la anularea garanþiei

3

SIMBOLURI
Veþi gãsi etichete specifice, colorate, lângã sau chiar pe suprafaþa unor componente ale Fiat Albea. Ele poartã simboluri pentru a vã reaminti mãsurile care trebuie luate cu privire la componentele respective. În continuare sunt prezentate simbolurile ce pot fi gãsite pe aceste etichete, iar lângã simbol se va preciza componenta în cauzã. Pe lângã semnificaþia acestora, ele sunt împãrþite suplimentar în simboluri de: pericol, interzicere, avertizare, obligativitate ºi, este menþionatã componenta cãreia aparþine simbolul.

SIMBOLURI DE PERICOL Baterie Lichid coroziv. Bobinã Înaltã tensiune.

Baterie Pericol de explozie.

Curea ºi volante Piese în miºcare; nu vã apropiaþi cu corpul sau îmbrãcãmintea!

Ventilator Poate porni automat ºi cu motorul oprit. Tubulaturã de climatizare Nu deschideþi! Vas de expansiune Nu desfaceþi capacul cu lichidul de rãcire fierbinte! Gaz sub presiune.

4

ventilator Nu vã sprijiniþi ! Baterie Þineþi copiii la distanþã ! AI SIMBOLURI DE AVERTIZARE Catalizator Nu staþionaþi deasupra materialelor inflamabile! Consultaþi capitolul: "Întreþinerea dispozitivelor ce reduc noxele." RBAG Airbag pasager Servodirecþie Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare". Nu instalaþi scaunul pentru copii pe locul pasagerului din faþã! 5 .SIMBOLURI DE INTERZICERE Baterie Nu umblaþi cu flacãrã deschisã! Apãrãtori de cãldurã – curea roþi de transmisie .

O. Vehicule pe benzinã Folosiþi numai benzinã fãrã plumb. DIESEL Baterie Cric Consultaþi Manualul de Utilizare. 95 R." Vas de expansiune Ulei motor Folosiþi numai lubrifiantul indicat la capitolul "Alimentare.SIMBOLURI DE OBLIGATIVITATE Circuit de frânã Nu umpleþi rezervorul peste limita maximã! Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare"." Folosiþi doar lichid indicat la capitolul “Alimentare” Folosiþi doar motorinã ce respectã standardele europene EN590. Baterie Protejaþi-vã ochii ! Vehicule diesel ªtergãtor parbriz Folosiþi numai lichidul indicat la capitolul "Alimentare.N. 6 .

CUPRINS FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI ÎN CAZ DE URGENÞÃ ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX ALFABETIC 7 .

................. În câteva minute.. ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA ..... 9 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 8 . Aºezaþi-vã comod în autovehicul ºi pregãtiþi-vã sã ................................................................................. BUTOANE DE COMANDÃ........... GEAMURI ELECTRICE.......................... LUMINILE DE AVARIE ..................................................................................................................................................... vã veþi familiariza cu martorii de avertizare ºi principalele sisteme............................................................................................................................. OGLINZI RETROVIZOARE ..................................................................................... CENTURI DE SIGURANÞÃ ................................................. TETIERE ......... VOLANUL................................. LA STAÞIA DE ALIMENTARE .................................. CAPOTA ..................FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL! Paginile urmãtoare vã vor oferi toate informaþiile necesare pentru a pleca repede ºi pentru a circula în deplinã siguranþã.................................................... citiþi.................................................................................... SCAUNELE .................................................... MANETELE VOLANULUI ........................... PLANªA DE BORD . SISTEMUL FIAT CODE ................... PORTIERELE ....................................................................................................... TABLOUL DE BORD .......... PORTBAGAJUL ...... AER CONDIÞIONAT MANUAL ..... Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat.....................................................

11. Torpedo .2.17.3. Comenzi display multifuncþional. Comenzi control ventilaþie/climatizare .14. Manetã deschidere capotã motor – 20. P4E02760 fig.8. Compartiment pentru radio . Aeratoare fixe spre geamurile laterale . Butoane de comandã ºi martori . Spaþiu depozitare . Buton lumini avarie . Claxon .4. Manetã reglare volan – 18. 1 1. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile . Contact .PLANªA DE BORD Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.19.12. Capac de acces la siguranþe . Manetã comandã lumini externe .10. Brichetã 15. Ceas digital ºi display multifuncþional . Manetã control ºtergãtoare de parbriz . Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile .9.6.13. 9 . Tablou de bord ºi martori avertizare – 5.7.16.

Comenzi control ventilaþie/climatizare .3. Tablou de bord ºi martori avertizare .20. P4E02761 fig.14. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile . Ceas digital ºi display multifuncþional . 2 1. Capac de acces la siguranþe . Manetã control ºtergãtoare de parbriz .6. Torpedo .2. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile .Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.12.18. Spaþiu depozitare 16.10. Butoane de comandã ºi martori . Brichetã .5. Manetã comandã lumini externe . Buton lumini avarie .11. Claxon . Manetã deschidere capotã motor .19. Radio .7. Contact . Comenzi display multifuncþional. Manetã reglare volan .9.13.15.4. Aeratoare fixe spre geamurile laterale . 10 .17.8.

Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã. P4E02765 fig.TABLOUL DE BORD VERSIUNE 1. P4E02762 fig.Turometru.4 8V A . C .Kilometraj total ºi parþial. C . D . B . D . 3 VERSIUNE 1.Termometru lichid rãcire motor.3 Multijet A .Kilometraj total þi parþial.Termometru lichid rãcire motor. 4 11 .Turometru. B .Indicator temperaturã nivel carburant cu martor rezervã.

5 12 P4E02836 . DISPOZITIV DE BLOCARE A COLOANEI DE DIRECÞIE Se activeazã automat când este scoasã cheia din contact. care este activat automat când scoateþi cheia din contact. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. dacã întâmpinaþi rezistenþã la rotirea cheii în contact. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). Semnalul respectiv este. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere/ deschidere centralizatã a portierelor. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. Se dezactiveazã când cheia este rotitã în poziþia MAR. 5 O datã cu maºina. fig. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã. miºcaþi uºor de volan în ambele sensuri. CHEILE fig.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului.

ºi nu gâtul.SCAUNELE Acþionaþi comenzile din fig. 7 astfel încât ceafa. Reglare în înãlþime a centurilor anterioare: – pentru ridicare: ridicaþi inelul reglabil A-fig.Reglare înclinare spãtar. Inelul A poate avea 4 poziþii distincte.Reglare longitudinalã. – pentru coborâre: menþinând apãsat pe B deplasaþi inelul reglabil A. P4E02109 P4E02834 fig. B . 8 13 P4E02303 . 7 fig. TETIERE Reglaþi tetierele fig. sã se sprijine pe tetierã. Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat. CENTURI DE SIGURANÞÃ Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul staþionat. C .Reglare în înãlþime. 6 A . 6 fig. 8. asigurându-vã cã aþi blocat-o în poziþia doritã. Citiþi ºi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului".

10 În poziþia 1 = semnalizare dreapta În poziþia 2 = semnalizare stânga Trasã cãtre volan = semnal luminos Trasã cãtre volan. folosiþi maneta A-fig. Manetã în poziþia O = lumini stinse Manetã în poziþia 6 = lumini de poziþie Manetã în poziþia 2 = lumini de întâlnire Cu maneta în poziþia 2 înspre planºa de bord = lumini de drum. 9. P4E02767 Reglarea se va face numai cu vehiculul staþionat! fig.volan blocat. Nu utilizaþi centura cu scaunul înclinat. Poziþia 1 . MANETELE VOLANULUI MANETA STÂNGÃ fig. 10 14 . cu cheia extrasã sau în poziþia STOP = funcþia "follow me home". VOLANUL Pentru a-i regla înclinarea (acolo unde este prevãzutã).volan deblocat Poziþia 2 .Pentru protecþie maximã. reglaþi spãtarul drept. 9 P4E02766 fig. sprijiniþi bine spatele ºi legaþi centura pentru a avea contact perfect pe bust ºi bazin.

MANETA DREAPTA fig. 12 Apãsare scurtã. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. 12 P4E02780 fig. Reglare electricã: acþionaþi butoanele de comandã fig.pentru orientare în cele patru sensuri B . dacã sunteþi în meniul Set up trebuie sã ieºiþi pentru ca. Apãsare lungã. 13 15 . OGLINZI RETROVIZOARE AVERTISMENT Suprafaþa oglinzii dreapta este parabolicã ºi deformeazã câmpul vizual.11 În poziþia 0 = ºtergãtor de parbriz oprit În poziþia 1 = ºtergere intermitentã În poziþia 2 = ºtergere continuã lentã În poziþia 3 = ºtergere continuã rapidã În poziþia 4 = ºtergere continuã rapidã (cu revenire automatã) Apropiere de volan = spãlarea parbrizului Buton TRIP fig. cel puþin 2 secunde: anularea tuturor informaþiilor furnizate de Trip Computer. Reglare manualã: din interiorul autovehiculului.pentru selectarea oglinzii (dreapta sau stânga). acþionaþi maneta A-fig. 13. 14: A . Dimensiunea imaginii rezultatã poate da impresia cã obiectul vizualizat este mai departe decât în realitate. 11 P4E02768 fig. apoi prin intermediul butonului Trip sã puteþi vizualiza informaþiile Trip Computer. maxim 2 secunde: vizualizeazã informaþiile furnizate de Trip Computer. P4E02115 fig.

Cursor recirculare aer. C . rotiþi butonul D în poziþia -. B . 14 fig. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de codul rutier din þara în care vã aflaþi.Cursor vitezã ventilator. butonul C în poziþia 4 ºi închideþi aeratoarele centrale.Reglare temperaturã. ªoferul este obligat sã respecte regulile de circulaþie. D . 16 16 P4E02770 . Pentru a le stinge. apãsaþi butonul A-fig.Dacã oglinda vã împiedicã sã treceþi printr-un spaþiu strâmt. AER CONDIÞIONAT MANUAL COMENZI fig. 15 fig.Reglare temperaturã. 16 A .Cursor recirculare aer. B . D . AVERTISMENT Pentru o eficienþã maximã a dezaburirii parbrizului ºi geamurilor laterale. ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA COMENZI fig. LUMINILE DE AVARIE Pentru a le aprinde. 15 A .Distribuire aer. apãsaþi din nou butonul. 17. P4E02116 P4E02769 fig. C .Distribuire aer.Cursor vitezã ventilator. o puteþi rabata din poziþia 1 în poziþia 2.

în timpul acþionãrii. Trageþi butonul pentru a-l ridica.Proiectoare ceaþã (unde sunt prevãzute). 17 fig. pentru acþionarea geamului respectiv. Când coborâþi. 19 pentru a coborî geamul. 18 Pentru activarea proiectoarelor de ceaþã (unde sunt prevãzute) ºi a stopurilor de ceaþã: maneta stângã trebuie sã fie în poziþia 6 sau 2.BUTOANE DE COMANDÃ Butoane fig.buton pentru geam anterior dreapta. B . P4E02835 fig. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism.buton pentru geam anterior stânga. 20. Pe panoul portierei pasagerului faþã existã un buton. P4E02771 GEAMURI ELECTRICE GEAMURI ELECTRICE ANTERIOARE Apãsaþi butonul fig. GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL Pentru coborârea/ridicarea geamului.Întrerupãtor pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. P4E02772 Folosirea improprie a geamurilor electrice poate constitui un pericol. pentru a evita ca prin acþionarea din neatenþie a geamurilor. Când folosiþi una din aceste funcþii pe tabloul de bord se va aprinde martorul relativ. acestea sã producã rãnirea celor din vehicul. A . 18 fig.Stopuri de ceaþã. C . B . A . În primul rând. folosiþi manivela de comandã A-fig. scoateþi întotdeauna cheia din contact. 19 17 .

Introduceþi capãtul tijei A-fig. Apãsaþi apoi maneta B ºi ridicaþi capota. 22 fig. maneta A poate avea diferite forme. În funcþie de model.PORTBAGAJUL Deschidere din exterior: folosiþi cheia de contact.. 23 în locaºul B al capotei. Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! EXTINDEREA PORTBAGAJULUI Pentru rabatarea banchetei vezi capitolul corespunzãtor din "Cunoaºterea autovehiculului". P4E02122 CAPOTA Pentru a o deschide: trageþi de maneta A-fig. 20 fig. Deschidere din interior: ridicaþi maneta A-fig. coborâþi încet capota pânã la aproximativ 20 cm de poziþia închis. 23 18 P4E02125 . Deschideþi portbagajul numai cu vehiculul oprit! P4E02123 Pentru a o închide: îndepãrtaþi tija A din locaºul B ºi readuceþi-o în dispozitivul de blocare. fig.Verificaþi dacã s-a blocat. Maneta B (unde este prevãzutã) serveºte la deblocarea buºonului rezervorului de combustibil. 21 P4E02773 fig. 21 (unde este prevãzutã). apoi lãsaþi-o sã cadã. 22.

P4E02775 fig. fig.) 95 sau mai mare. 25 P4E02127 fig. 25. 24 P4E02126 fig. sau trageþi (pentru deblocare). Mânere portierelor posterioare se folosesc doar pentru închiderea/deschiderea portierelor cãrora corespund. – din interior.poziþie închis Trageþi mânerul pentru a deschide. 26 19 . apãsaþi (pentru blocare). 1 .N. rotiþi cheia într-una dintre încuietoarele uneia dintre portierele interioare. unul dintre mânerele portierelor anterioare A-fig. Funcþionarea fãrã rezervã de combustibil poate cauza alimentarea neregulatã care conduce la afectarea sistemului de evacuare ºi a catalizatorului. Realimentaþi pe cât posibil înainte ca indicatorul sã indice limita de rezervã.PORTIERELE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ Pentru închiderea/deschiderea simultanã a portierelor: – din exterior. Închiderea necorespunzãtoare a portierei poate provoca aprinderea martorului pe tabloul de bord.poziþie deschis 2 .O. cu portierele închise. LA STAÞIA DE ALIMENTARE Alimentaþi numai cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (R. 24. Deschiderea/închiderea portierelor se poate face ºi prin acþionarea telecomenzii.

27. aflatã pe partea lateralã a scaunului ºoferului. Un catalizator ineficient poate cauza emiterea de produse poluante cu consecinþe asupra mediului. cantitate de benzinã cu plumb. La anumite versiuni.Nu introduceþi în rezervor. veþi cauza un defect ireparabil catalizatorului. nici cea mai micã. nici în caz de urgenþã. accesul la buºonul rezervorului se poate face numai deblocându-l prin acþionarea manetei A-fig. 27 20 . P4E02169 fig.

.... 24 DISPOZITIV DE PORNIRE ........ 125 ABS ...... 22 TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR ........................................................................................... 36 SISTEM DE PRETENSIONARE......CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI lat comod la bordul noului dvs........ 129 LA STAÞIA DE ALIMENTARE ..................... cu dispozitivele ºi comenzile sale.................. Când veþi porni apoi în trafic veþi descoperi multe alte surprize plãcute.................................................................... Veþi putea recunoaºte imediat pãrþile descrise în acest manual ºi puteþi verifica “direct” în timp ce citiþi...................................................................... 30 TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ ......................................................................................................... Veþi aprofunda............................ 126 AIRBAG-uri .. 40 INSTRUMENTE DE BORD......................................................................... 133 PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ..................... Vã recomandãm sã citiþi cu atenþie acest capitol.......................... 111 COMENZI .................................................................... 119 PORTBAGAJ ............. 109 MANETE ............................. Fiat Albea........................ cunoaºterea Fiat-ului Albea...................... 121 CAPOTÃ .................................................................................................................................... 107 SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ ..... 136 21 ............................................. 44 MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE ................. pe scurt................... 106 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE ...... 42 PORTIERE ....................................... insta- DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL............................ 115 SISTEMUL FIAT CODE .... 80 SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT............... 114 ACCESORII INTERIOARE ............................................................................................ 27 CENTURILE DE SIGURANÞÃ....... 124 SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ ........... 26 REGLÃRI PERSONALIZATE...............................

Cheia B (cu telecomandã încorporatã) are aceleaºi funcþii ca ºi cheia A. CHEILE fig. de fapt "parola" cu care comanda autovehiculului recunoaºte cheia. Fiecare cheie conþine în suportul ei un dispozitiv electronic ce are rolul de a modula frecvenþa semnalului radio trimis la pornire de o antenã specialã încorporatã în comutator. Cheia A este cea folositã în mod curent. sunt furnizate: – douã chei A dacã vehiculul nu este dotat cu telecomandã închidere centralizatã.SISTEMUL FIAT CODE Pentru protecþia suplimentarã a autovehiculului dumneavoastrã împotriva furtului. Ea va: – porni motorul. 1 O datã cu vehiculul. atunci când vehiculul este dotat cu o astfel de cheie. acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul Fiat Code). fig. permiþându-i sã porneascã doar în aceste condiþii. – douã chei B dacã vehiculul este dotat cu telecomandã de închidere centralizatã a portierelor. – închide/deschide portierele. – închide/deschide portbagajul. 1 22 P4E02836 . care este activat automat când scoateþi cheia din contact. – închide/deschide clapeta buºonului de combustibil (unde este prevãzut). – dezactiva airbag-ul pasager. Semnalul respectiv este.

Contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat pentru memorarea codurilor cheilor în memorie. C .O datã cu cheile. întoarceþi cheia la STOP ºi apoi la MAR. În acest caz. atunci când vehiculul este dotat cu telecomandã închidere centralizatã. cardul CODE nu este duplicabil.codul electronic pentru pornirea de urgenþã (vezi capitolul "Pornire de urgenþã în secþiunea " În caz de urgenþã "). Dacã totuºi nu puteþi porni motorul folosiþi procedura de pornire de urgenþã (consultaþi capitolul "În caz de urgenþã") ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. fig. deci vã rugãm sã vã notaþi numãrul pentru a nu avea cardul asupra dvs. (ex. 2 P4E01369 23 .codul mecanic ce va fi furnizat Reprezentanþei Fiat atunci când comandaþi un duplicat al cheii. 2) dacã martorul Y clipeºte înseamnã cã vehiculul nu este protejat de cãtre imobilizatorul de motor. B . sistemul de protecþie va imobiliza automat motorul. 2) dacã martorul de avertizare Y (împreunã cu martorul U) rãmâne aprins. Este bine sã aveþi numãrul de cod electronic scris pe cardul CODE în eventualitatea în care va trebui sã efectuaþi o pornire de urgenþã. martorul de avertizare Y de pe tabloul de bord va clipi scurt: înseamnã cã sistemul de protecþie a recunoscut codul cheii ºi a dezactivat imobilizarea motorului. Rãsuciþi cheia în poziþia AVV pentru a porni. tot timpul ºi sã riscaþi sã-l pierdeþi. Când vehiculul se deplaseazã ºi cheia este în poziþia MAR: 1) dacã martorul Y se aprinde în timp ce vehiculul se deplaseazã. Din motive de siguranþã. datoritã unei cãderi de tensiune). codul nu a fost recunoscut. Dacã motorul rãmâne imobilizat. vã este oferit ºi cardul CODE fig. încercaþi ºi cu celelalte chei primite. aceasta înseamnã cã sistemul face un autotest. Pentru a porni motorul când cheia este în poziþia MAR: 1) dacã este recunoscut codul. Cardul CODE trebuie pãstrat într-un loc sigur.locurile pentru poziþionarea etichetelor autoadezive ale telecomenzilor. OPERARE De fiecare datã când cheia de contact este scoasã din poziþia STOP sau PARK. 2 care conþine: A .

CHEI DUPLICATE Când este nevoie de chei adiþionale mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR Telecomanda este încorporatã în cheia de contact ºi funcþioneazã prin emiterea unui semnal radio. 3 24 . Codurile oricãror chei care nu sunt disponibile la noua procedurã de memorare. toate cheile primite ºi cardul CODE. P4E02838 Toate cheile ºi cardul CODE trebuie sã fie înmânate noului proprietar la vânzarea vehiculului. având asupra dvs. fig. Lumina plafonierã ºi cea de citire a hãrþilor se vor aprinde pentru intervalul de timp stabilit dinainte atunci când portierele sunt deschise cu telecomandã (unde este prevãzutã). Apãsaþi butonul A pentru a acþiona sistemul.Componentele electronice ale cheii pot fi afectate dacã cheia suferã lovituri puternice. Este posibil sã vi se cearã sã demonstraþi cã vehiculul vã aparþine. Acolo vi se vor memora vechile ºi noile chei (pânã la 8) în sistem. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus în memoria unitãþii de control a sistemului. 3 pentru a închide ºi deschide portierele. Apãsaþi butonul A-fig. vor fi ºterse din memorie pentru a împiedica folosirea cheilor pierdute sau furate la pornirea motorului. Ledul B va clipi în timp ce transmiþãtorul trimite codul la receptor.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR Dacã atunci când apãsaþi butonul de deschidere. mergeþi la o Reprezentanþã Fiat luând cu dvs.Omologãri oficiale Potrivit legislaþiei în vigoare în fiecare þarã referitor la echipamentele de radio frecvenþã. CERERE PENTRU TELECOMENZI ADIÞIONALE Receptorul poate recunoaºte pânã la 8 telecomenzi. Înlocuiþi bateriile (cu alte baterii de acelaºi tip) dupã cum urmeazã: deschideþi capacul de plastic inserând o ºurubelniþã în A-fig. toate cheile primite ºi cardul CODE. pentru pieþele în care se cere acest lucru. Aruncaþi-le în containere speciale dupã cum specificã legile în vigoare sau duceþi-le în acest scop la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. introduceþi noile baterii B respectând polaritatea ºi închideþi capacul de plastic. Bateriile uzate polueazã mediul înconjurãtor. fig. 4. Dacã aveþi nevoie de telecomenzi suplimentare. trebuie sã schimbaþi bateria cu una nouã. ledul cheii se aprinde doar o datã. 4 P4E02839 25 . vã rugãm sã þineþi cont de faptul cã: – numãrul de omologare este imprimat pe componente.

Deblocarea: rotiþi uºor volanul în timp ce poziþionaþi cheia în poziþia MAR. închidere centralizatã portiere. 5 26 . Amintiþi-vã sã trageþi frâna de mânã cuplaþi treapta 1 ºi lãsaþi roþile virate iar dacã autovehiculul este oprit în pantã cuplaþi treapta de mers înapoi. fig. scoateþi cheia ºi rotiþi volanul pânã se blocheazã. coloana de direcþie se blocheazã. Pentru a roti cheia în poziþia PARK. Toate dispozitivele electrice pot funcþiona. – PARK: motor oprit. lumini parcare aprinse. cheia poate fi scoasã din contact. etc. cheia poate fi scoasã din contact. Unele dispozitive electrice (ex. – MAR: poziþia de deplasare.DISPOZITIV DE PORNIRE Cheia poate fi rotitã în 4 poziþii fig. Când coborâþi din vehicul. apelaþi la o Reprezentanþã Fiat pentru a vã asigura cã funcþioneazã corespunzãtor înainte sã începeþi sã conduceþi din nou. scoateþi întotdeauna cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentalã de cãtre ceilalþi pasageri. Acelaºi lucru se întâmplã când autovehiculul este remorcat. apãsaþi butonul A. BLOCAREA COLOANEI DE DIRECÞIE Blocarea: când cheia este în poziþia STOP sau PARK. Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în vehicul. Nu scoateþi niciodatã cheia din contact când autovehiculul se deplaseazã. – AVV: pornirea motorului. coloana de direcþie se blocheazã.: radio. P4E02832 Dacã contactul este deteriorat (de ex.) pot funcþiona. 5: – STOP: motor oprit. Volanul se va bloca automat imediat ce încercaþi sã îl miºcaþi.: cineva a încercat sã fure vehiculul).

7 27 P4E02412 . O datã ce aþi eliberat maneta. Aceste operaþii se fac doar la o Reprezentanþã Fiat. se poate miºca brusc ºi poate avea consecinþe periculoase. Neefectuându-le corect. încercând sã-l mutaþi în faþã sau spate. În poziþia de condus mâinile trebuie sã se sprijine pe volan uºor îndoite.REGLÃRI PERSONALIZATE Orice reglare se face numai cu vehiculul staþionat. Reglarea înclinãrii spãtarului Rãsuciþi rotiþa B pânã veþi obþine înclinarea doritã. P4E02834 fig. Ridicaþi sau lãsaþi maneta telescopicã D-fig. 6-7 Reglarea longitudinalã Ridicaþi maneta A ºi miºcaþi scaunul în faþã sau în spate. verificaþi dacã scaunul este bine fixat în ºine. Reglarea în înãlþime Aceastã funcþie existã doar pentru scaunul ºoferului. 6 fig. 7 mutaþi-o în sus sau în jos pentru obþinerea înãlþimii dorite. Dacã scaunul nu este bine fixat. SCAUNE ANTERIOARE fig. puteþi deteriora dispozitivele de siguranþã. Nu demontaþi scaunele pentru operaþii de reparaþii sau întreþinere.

apãsaþi butoanele A ºi scoateþi-le în sus. 10 28 P4E02766 . tetierele trebuie reglate pentru a sprijini capul ºi nu gâtul. 8 fig.TETIERELE Scaunele anterioare fig. 8 Pentru o mai bunã protecþie. Numai în aceastã poziþie vor putea asigura o protecþie eficientã. Pentru a demonta tetierele: ridicaþile pânã la nivelul maxim. Scaunele spate fig. asiguraþi-vã cã tetierele sunt bine fixate. Atenþie. 9 Tetierele posterioare sunt reglabile în înãlþime. tetierele sunt reglabile în înãlþime ºi se blocheazã automat în poziþia doritã. VOLANUL fig. Volanul este reglabil pe înãlþime: 1) trageþi maneta A pe poziþia 1. 9 fig. AVERTISMENT Pentru a cãlãtori în siguranþã. Pentru reglare: ridicaþi sau coborâþi tetiera pânã se ajunge la înãlþimea doritã. 10 Reglarea trebuie efectuatã doar cu vehiculul staþionat. 3) duceþi maneta pânã în poziþia 2 pentru a bloca volanul. 2) reglaþi poziþia volanului. P4E02109 P4E02473 fig.

puteþi regla fiecare oglindã prin maneta A. P4E02115 P4E02116 fig. 13 29 . Prin mutarea manetei A puteþi obþine: 1) poziþie antiorbire. Butonul B selecteazã oglinda (stângã sau dreaptã) pe care o reglaþi. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. 2) poziþie normalã. folosiþi cele patru sensuri ale comutatorului A de pe portiera ºoferului. Dacã oglinda nu poate trece prin locuri strâmte. OGLINDA RETROVIZOARE INTERIOARÃ fig. Cu reglare electricã fig. Vã sfãtuim ca aceste reglaje sã fie fãcute cu vehiculul staþionat ºi frâna de mânã trasã. 11 fig. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2.Nu þineþi virat la maxim de cursã mai mult de 15 secunde întrucât servodirecþia va emite un zgomot ºi se pot produce daune dispozitivului.12 Din interior. Pentru a regla oglinda. 12 fig. pliaþi-o din poziþia 1 în poziþia 2. 11 Este reglabilã.13 Oglinzile pot fi reglate electric doar când cheia este în poziþia MAR. Este prevãzutã cu un dispozitiv de siguranþã ce desprinde oglinda în caz de accident . P4E01375 OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Cu reglare manualã fig.

dimensiunea imaginii reflectate este redusã. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. Nu apãsaþi niciodatã butonul C în timpul deplasãrii. În consecinþã.În timpul deplasãrii. Suprafaþa oglinzii retrovizoare din partea dreaptã este parabolicã ºi mãreºte câmpul vizual. Ghidaþi centura cu mâna pentru a preveni rãsucirea. þineþi spãtarul scaunului drept. Datoritã mecanismului retractabil. P4E02134 Extremitatea stângã a oglinzii ºoferului este sfericã ºi deformeazã câmpul vizual lateral. oglinzile trebuie sã stea în poziþia 1. La încercarea de a fixa centura. 14 30 . dacã aceasta se blocheazã. introduceþi reperul A în locaºul B pânã la auzirea unui clic de fixare. Mecanismul de blocare împiedicã rularea centurii când este trasã puternic. CENTURILE DE SIGURANÞÃ FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ (pentru locurile anterioare ºi posterioare laterale) fig. apoi reluaþi operaþia fãrã a forþa. sau în cazul deplasãrii cu vitezã mare în curbe. Pentru a elibera centura apãsaþi butonul C. 14 Pentru fixarea centurii. fig. dând impresia cã obiectul este mai departe decât este de fapt. eliberaþi-o pentru un timp scurt. Nu folosiþi centura cu scaunul rabatat. centura se adapteazã automat formei corpului pasagerului permiþând pãstrarea libertãþii de miºcare. Dimensiunea imaginii reflectate este redusã. când autovehiculul frâneazã brusc. staþi bine sprijinit ºi asiguraþi-vã cã centura trece peste piept ºi bazin. Pentru siguranþã maximã.

Aceastã precauþie reduce riscul de rãnire în caz de coliziune. fig. 15 Reglarea în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie întotdeauna fãcutã pentru a se adapta corpului pasagerilor. Reglare în înãlþime a centurilor de siguranþã trebuie efectuatã doar când vehiculul staþioneazã. 15 P4E02303 31 .REGLAREA ÎN ÎNÃLÞIME A CENTURILOR DE SIGURANÞÃ fig. cu butonul B neacþionat. asiguraþi-vã cã. Centura este reglatã corect atunci când trece peste jumãtatea dintre umãr ºi gât. Pentru acest lucru. exercitaþi o forþã mai mare pentru a permite ancorei sã se fixeze. Pentru înãlþare Ridicaþi inelul reglabil A în poziþia doritã. miºcaþi inelul reglabil A fãrã a mai apãsa pe B pentru a verifica dacã s-a blocat. Dupã ce aþi efectuat reglarea. Dupã obþinerea poziþiei dorite. cursorul în care este fixat inelul este bine blocat în una din poziþiile stabile. Pentru coborâre Apãsaþi butonul B. Reglarea în înãlþime se poate face în 4 poziþii diferite. trãgând concomitent de inelul reglabil A în poziþia doritã.

Dacã centurile nu sunt folosite. 17. Pentru a folosi centura: – Prindeþi catarama A-fig. 17 P4E02714 P4E02715 P4E02709 fig. scoateþi centura A-fig. 16 este autorulantã A-fig. dupã rabatarea banchetei. 16 fig. 18 fig. 19 ºi. 19 cu ajutorul butonului C-fig. 18 localizat pe capacul mobil al portbagajului. 19 din locaºul respectiv B-fig. se recomandã prinderea acestora conform celor evidenþiate în fig. 19. AVERTISMENT În cazul rabatãrii banchetei. înainte de a efectua operaþia. Pentru a evita fixãri greºite. prindeþi catarama în locaºul respectiv A-fig. 19 32 . elementele de prindere ale centurilor laterale sunt incompatibile cu cataramele centurilor centrale. 16. P4E02716 fig.CENTURÃ DE SIGURANÞÃ POSTERIOARÃ CENTRALÃ Centura posterioarã centralã B-fig. 17. 17 în locaºul corespunzãtor B-fig. Pentru a elibera centura: – Apãsaþi butonul C – fig.

21 33 P4E02718 . 19. 20 fig. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia din fig. sã nu loveascã ºi sã nu se deterioreze. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate astfel încât sã nu împiedice alinierea spãtarului. AVERTISMENT Înainte de repoziþionarea banchetei. Schema reprezentatã în fig. Respectaþi cu stricteþe schema din fig. 20 indicã fixarea corectã a centurilor de siguranþã posterioare. P4E02717 fig.Dupã ce aþi efectuat rabatarea. 20 pentru a evita erorile. 21 indicã fixarea incorectã a centurilor de siguranþã posterioare. Schema reprezentatã în fig.

18. ºuruburile ancorelor ºi sistemul de pretensionare. trebuie sã fie schimbatã complet împreunã cu ancorele. Partea de jos trebuie sã treacã peste bazin ºi nu peste abdomen. Nu fixaþi nici un scaun pentru copii pe locul central de pe bancheta posterioarã deoarece este echipat cu centurã de siguranþã cu prindere în 2 puncte. Prin nepurtarea centurilor de siguranþã. INSTRUCÞIUNI GENERALE PENTRU FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ ªoferul trebuie sã respecte (ºi sã facã astfel încât pasagerii sã respecte) toate regulile locale privind obligativitatea ºi modalitatea de folosire a centurilor de siguranþã. Secþiunea de sus trebuie sã treacã peste umãr ºi piept în diagonalã. pentru a evita riscul de alunecare în faþã fig. riscul de leziuni grave sau moarte creºte în cazul unui accident violent. pasagerii de pe bancheta posterioarã ce nu poartã centuri de siguranþã reprezintã un pericol pentru pasagerii de pe locurile anterioare. Folosiþi întotdeauna centurile. se poate sã-ºi fi pierdut rezistenþa. fig. Dacã centura a fost supusã unui efort mare. P4E01377 Centura nu trebuie rãsucitã ºi trebuie sã vã asiguraþi cã aderã bine pe corpul pasagerului. Nu folosiþi alte dispozitive (clipsuri etc.) care împiedicã centura sã stea fixatã pe corp. Folosiþi locurile laterale ce sunt echipate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte.Trebuie reþinut cã în cazul unei coliziuni violente. chiar dacã centura nu are defecte vizibile. spre exemplu dupã un accident. De fapt. 22 34 . ºi pentru locurile anterioare ºi pentru cele posterioare.

Fiecare centurã de siguranþã trebuie folositã de o singurã persoanã. Nu cãlãtoriþi cu un copil în braþe cu o singurã centurã de protecþie pentru amândoi fig. 23. Nu interpuneþi alte obiecte între corp ºi centurã.

Centurile trebuie purtate ºi de femeile însãrcinate: riscul rãnirii în caz de accident este mult mai mare pentru ele ºi copilul lor dacã nu au centura. Bineînþeles trebuie sã-ºi poziþioneze partea inferioarã a centurii foarte jos astfel încât sã treacã sub abdomen fig. 24.

CUM SÃ PÃSTRAÞI CENTURILE EFICIENTE ÎN PERMANENÞÃ 1) Când purtaþi centuri, asiguraþi-vã cã nu sunt rãsucite ºi cã sunt libere. Ele trebuie sã se miºte uºor, fãrã impedimente. 2) Dupã un accident grav, înlocuiþi centura care s-a purtat în timpul accidentului, chiar dacã nu pare distrusã. 3) Când curãþaþi centurile, spãlaþi-le cu mâna cu apã ºi sãpun neutru, clãtiþi ºi lãsaþi sã se usuce la umbrã. Nu folosiþi detergenþi puternici, clor, coloranþi sau alte substanþe chimice care pot slãbi fibrele.

PERICOL GRAV: La modelele echipate cu airbag pasager, nu se monteazã scaune pentru copii pe locul respectiv.
AI

RBAG

fig. 23

P4E01378

fig. 24

P4E01379

4) Nu lãsaþi mecanismele de rulare sã se ude: sunt garantate sã funcþioneze numai dacã sunt uscate.

35

TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ
PERICOL GRAV: Nu plasaþi niciodatã scaunul de copil pe locul din faþã, întrucât declanºarea airbag-ului ar putea cauza rãni grave sau chiar moartea. Vã recomandãm sã transportaþi întotdeauna copiii pe locul din spate, aceasta fiind poziþia cu cea mai mare protecþie în cazul unui accident. În orice caz, scaunele speciale pentru copii nu trebuie niciodatã fixate
AI
RBAG

pe locul din faþã la vehiculele prevãzute cu airbag pasager fiindcã, indiferent de gradul de gravitate al coliziunilor, declanºarea airbag-ului poate cauza rãni grave sau chiar moartea. Copiii pot sta pe locul din faþã în vehiculele la care airbag-urile pot fi dezactivate. În acest caz, este absolut necesar sã verificaþi dacã martorul F luminos este aprins pe tabloul bord pentru a vã asigura cã dezactivarea a avut loc (consultaþi paragraful "Airbag” al capitolului „Dezactivare manualã airbag pasager”).

În plus, scaunul trebuie reglat cât mai în spate posibil, pentru a evita lovirea copilului de planºa de bord. Pentru protecþie optimã în caz de accident toþi pasagerii trebuie sã fie aºezaþi pe scaune ºi asiguraþi de sistemele de reþinere. Acest lucru este ºi mai important pentru copii pentru cã la ei capul este mai mare ºi mai greu în comparaþie cu restul corpului, în timp ce muºchii ºi structura osoasã nu sunt complet dezvoltate. De aceea, sistemele de reþinere sunt necesare ºi diferite de cele pentru adulþi.
P4E00197

fig. 25

36

Rezultatele testelor efectuate asupra sistemelor de reþinere pentru copii sunt conþinute în Standardele Europene ECE-R44. Acest standard impune folosirea sistemelor de protecþie clasificate pe 5 grupe: Grupa 0 pânã la 10 kg greutate Grupa 0+ pânã la 13 kg greutate Grupa 1 9-18 kg greutate Grupa 2 15-25 kg greutate Grupa 3 22-36 kg greutate Grupele se pot suprapune ºi este posibil sã gãsiþi dispozitive care acoperã mai mult de o grupã fig. 25. Toate sistemele de reþinere trebuie sã aibã înscrise datele legate de autorizarea lor, împreunã cu marca de control, pe o etichetã bine fixatã care nu trebuie niciodatã înlãturatã. Copiii cu mai mult de 1.50 m ºi o greutate de 36 kg în înãlþime sunt consideraþi adulþi ºi poartã centuri normale. Gama Lineaccessori Fiat oferã scaune speciale pentru copiii din fiecare grupã de greutate, pe care vi le recomandãm deoarece au fost concepute ºi experimentate special pentru vehiculele Fiat.

GRUPA 0 ºi 0+ Copiii care au pânã în 13 kg trebuie transportaþi cu faþa în direcþia inversã mersului, pe un scaun special (leagãn) care sã le sprijine capul, dar sã nu exercite presiune pe gât în cazul unei decelerãri bruºte. Leagãnul trebuie sã fie reþinut de centura de siguranþã ca în fig. 26 ºi, la rândul sãu, trebuie sã reþinã copilul cu centurile lui. Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00198

GRUPA 1 Copiii cu greutate între 9 ºi 18 kg pot fi transportaþi pe locul din faþã în scaune prevãzute cu tãblie capitonatã protectoare fig. 27, prin care sã poatã fi trecutã centura de siguranþã a vehiculului, astfel încât sã reþinã atât scaunul cât ºi copilul.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00199

fig. 26

fig. 27

37

Existã scaune destinate atât grupei 0 cât ºi grupei 1 cu ancorare în spate pentru a fi fixate de centurile vehiculului ºi cu propriile lor centuri de siguranþã pentru copil. Datoritã mãrimii, pot fi periculoase dacã nu sunt instalate corespunzãtor (spre exemplu, dacã sunt fixate de centurile de siguranþã ale vehiculului prin interpunerea unei perne). Respectaþi instrucþiunile pentru instalare.

GRUPA 2 Copiii care au între 15 ºi 25 kg pot purta centurile de siguranþã ale vehiculului. Scaunul are rolul de a poziþiona copilul corect astfel încât diagonala sã treacã peste pieptul copilului (nu peste gât) ºi partea orizontalã pe ºolduri ºi nu pe abdomen fig. 28.

GRUPA 3 Copiii cu greutate între 22 ºi 36 kg nu mai necesitã un sprijin pentru a li se poziþiona spatele în funcþie de spãtarul scaunului. Fig. 29 aratã cum trebuie sã stea copilul pe scaunul din spate. Copiii mai înalþi de 1.50 m pot purta centuri la fel ca adulþii.

Figura reprezintã doar un exemplu de montare. Þineþi cont de instrucþiunile de fixare a leagãnului care trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul central.
P4E00200 P4E00201

fig. 28

fig. 29

38

0+ Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Greutate Pasager anterior Pânã la 13 kg 9 . 39 . L = pe locul central al banchetei poate fi montat un scaun din Lineaccessori Fiat.25 kg 22 .RESPECTAREA STANDARDELOR PRIVIND FOLOSIREA SCAUNELOR DE COPII PE SCAUNUL PASAGER Fiat Albea se supune Directivei 2000/3/CE ce reglementeazã montarea scaunelor pentru copii pe diferite scaune ale vehiculului.36 kg U U U U Pasager posterior lateral U U U U Pasager posterior central L L L L Legendã: U = compatibil cu categoria Universalã a sistemelor de reþinere pentru copii conform standardelor europene ECE-R44 pentru grupurile specificate.18 kg 15 . SCAUN Grupa Grupa 0.

ca martorul luminos F de pe tabloul de bord sã fie aprins permanent pentru a semnala dezactivarea. 9) Pasagerii nu trebuie sã transporte copiii în braþe. trãgând uºor de ea. dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în 3 puncte. Fiat Albea este echipat cu dispozitiv de pretensionare (unde sunt prevãzute). 7) Verificaþi întotdeauna ca centurile sã nu strângã gâtul copilului. Centura care a activat dispozitivul de pretensionare se blocheazã pentru a semnala intervenþia. 40 . 10) Înlocuiþi sistemul de protecþie dacã s-a produs un accident. 6) Fiecare sistem de siguranþã este destinat unui singur pasager copil: nu transportaþi doi copii în acelaºi timp. 4) Þineþi cont de instrucþiunile pentru protecþie care trebuie sã însoþeascã sistemul de protecþie a copilului. verificaþi întotdeauna. nu lãsaþi copilul sã stea incorect ºi nu daþi drumul centurilor. 2) La modelele echipate cu airbag pasager. înaintea începerii acþiunii de reþinere. 3) Dacã airbag-ul pasagerului este dezactivat. oricât de puternic. Aceste instrucþiuni trebuie furnizate de fabricant. nu poate proteja un copil în momentul unui accident cu aceeaºi eficienþã pe care o conferã un sistem special destinat acestui scop. Acest fum nu este toxic sau inflamabil. centura nu poate fi rulatã înapoi în carcasã chiar dacã este ghidatã manual. Nu folosiþi sistemul fãrã instrucþiuni 5) Verificaþi întotdeauna dacã centura de scaun este bine întinsã. Nimeni. Acest sistem "simte" prin intermediul unui senzor cã un accident violent este în curs de desfãºurare ºi ruleazã centura înapoi în carcasã câþiva centimetri. pe pãrþile laterale. O cantitate micã de fum poate fi emisã o datã cu declanºarea lor. deoarece aceasta este cea mai protejatã poziþie. copii nu trebuie plasaþi pe scaunul anterior.Pentru a însuma precauþiile de siguranþã pentru transportul copiilor: 1) Locul recomandat pentru instalarea scaunului copilului este pe banchetã. 8) Când cãlãtoriþi. În acest caz se asigurã contactul perfect al centurii la cel care o poartã. SISTEM DE PRETENSIONARE Pentru a creºte eficienþa centurilor de siguranþã anterioare.

41 . nu au nici un efect asupra senzorilor. în urma unor fenomene naturale (furtuni. Vibraþiile cauzate de suprafeþele neregulate de drum sau de obstacolele joase cum ar fi bordurile etc. Este absolut interzisã demon-tarea ºi orice intervenþie asupra oricãrei componente a sistemului. îi va afecta negativ eficienþã.) sistemul a fost afectat de apã sau noroi. sistemul trebuie înlocuit într-un service autorizat Fiat. Orice modificare de la starea lui iniþialã. Intervenþiile care implicã ºocuri. Dacã. îmbunãtãþind astfel protecþia. este imperativã înlocuirea acestuia Pentru a obþine cel mai înalt grad de protecþie de la sistemul de pretensionare purtaþi centura lipitã pe corp Limitator de sarcinã Acest dispozitiv. vibraþii sau încãlzire localã (de peste 100°C timp de maxim 6 ore) în zona din jurul senzorilor pot avea drept urmare declanºarea sau deteriorarea mecanismului. Sistemul de pretensionare se foloseºte doar o datã. permite eliminarea microºocurilor (inevitabile ºi în cazul airbag-urilor) produse în urma coliziunilor. deoarece ajutã la reducerea forþei ce se manifestã în zona umãrului ºi a pieptului în timpul acþiunii de pretensionare. inundaþii. încorporat în sistemul de pretensionare. Dupã o coliziune care a determinat folosirea pretensionãrii. Contactaþi o Reprezentanþã FIAT pentru intervenþie.Sistemul de pretensionare nu necesitã întreþinere sau ungere. Dispozitivele de pretensionare nu necesitã nici un fel de curãþare sau ungere. Orice intervenþie trebuie efectuatã de personalul calificat al Reprezentanþei Fiat. Pentru a cunoaºte termenul de valabilitate se face trimitere la eticheta poziþionatã în interiorul torpedoului. etc.

E .5 litri. au mai rãmas circa 5.INSTRUMENTE DE BORD VITEZOMETRU fig. ATENÞIE! Dacã acul indicã rezervor gol ºi clipeºte martorul de avertizare. Nu cãlãtoriþi cu rezervorul aproape gol: eventualele goluri în alimentare distrug catalizatorul. F . în rezervor. P4E02811 P4E02812 fig.rezervor gol. Aprinderea martorului de rezervã combustibil indicã faptul cã. 30 fig. 32 42 P4E02813 . 30-31 INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL Fig. înseamnã cã sistemul are o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat. 31 fig.5÷7.rezervor plin. 32 Acul indicã nivelul de combustibil rãmas în rezervor.

34 fig. 33-34 Aprinderea martorului indicã o temperaturã excesivã a lichidului de rãcire. dacã afarã este foarte cald. 35 43 P4E02816 . Dupã câteva momente puteþi porni motorul din nou ºi accelera uºor. AVERTISMENT Dacã acul indicã o temperaturã joasã dar se aprinde martorul. P4E02815 TUROMETRU Fig. opriþi motorul ºi apelaþi la o Reprezentanþã FIAT. P4E02814 fig. 35 Dacã acul indicã zona roºie. acul poate lua diverse poziþii în interiorul arcului indicatorului. înseamnã cã este vorba despre o defecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dispozitivul. în mod progresiv. Chiar ºi când mergeþi încet. este mai bine sã parcaþi ºi sã opriþi motorul. Dacã ºi acul indicã zona roºie. 33 fig. Dacã situaþia persistã chiar dupã ce aþi luat aceste mãsuri. Acest lucru duce la pierderea puterii motorului. opriþi motorul ºi contactaþi Reprezentanþa Fiat. Evitaþi aceastã turaþie. regimul de turaþii este prea ridicat ºi puteþi distruge motorul. în concordanþã cu condiþiile de utilizare ºi posibilitãþile sistemului de autoreglare.INDICATOR TEMPERATURà LICHID RÃCIRE fig. oricum în afara zonei roºii de pericol. În condiþii normale. În acest caz. IMPORTANT Sistemul de injecþie electronic blocheazã progresiv fluxul combustibilului cãtre motor în cazul depãºirii turaþiei maxime admise. se poate ca acul sã tindã spre secþiunea roºie.

sã citiþi în întregime acest capitol. P4E02777 Butoane N ºi O fig. descreºte (O) valoarea vizualizatã. 37/a fig. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: se iese din meniul set-up confirmându-se opþiunile efectuate ºi se revine la ecranul standard. 37/b fig. BUTOANE CONTROL DISPLAY Pentru a utiliza funcþiile pe care display-ul le furnizeazã (cu cheia în poziþia MAR). înainte de a efectua orice operaþie. 39 Aceste butoane sunt folosite pentru a creºte (N). existã douã tipuri de display fig. 39 44 . Cantitatea ºi tipul de mesaje ce sunt vizualizate variazã în funcþie de tipul de display. 37/b. 38 Este folosit pentru a vizualiza opþiunile meniului. 38 P4E02779 fig. pentru a modifica valorile vizualizate (vezi paginile urmãtoare) ºi pentru a regla sensibilitatea senzorului de luminozitate exterioarã (reglare fascicul luminos). Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: se confirmã opþiunea doritã. trebuie în primul rând sã vã familiarizaþi cu butoanele display-ului.DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL Vehiculul este echipat cu display multifuncþional. P4E02778 Se recomandã. Buton MODE fig. folosindu-le în modalitatea descrisã în cele ce urmeazã. 37/a sau fig. se acceseazã meniul sau se întrerupe vizualizarea mesajelor de avertizare (dacã existã). În funcþie de versiuni. versiune ºi de dotãrile opþionale cu care este dotat vehiculul. se trece la meniul principal. P4E02833 fig.

display-ul se ilumineazã pentru a putea fi vizualizate ora ºi kilometri parcurºi. 41. trebuie sã ieºiþi din meniul set-up pentru a putea apoi. P4E02781 P4E02780 – Informaþii furnizate de Trip Computer. Apãsaþi cel puþin 2 secunde: pentru a anula informaþiile furnizate de Trip Computer. – ceas C-fig. 40 fig. INFORMAÞII FURNIZATE DE DISPLAY Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii: – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (kilometri pânã la urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). display-ul rãmâne stins. dacã sunteþi în meniul set-up. vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer.Buton TRIP fig. – kilometri parcurºi (totali/parþiali) B-fig. 41. – temperaturã exterioarã D-fig. pe display vor fi vizualizate: Informaþii furnizate de ecranul standard Display-ul poate furniza urmãtoarele informaþii necesare pe timpul deplasãrii: – data A-fig. Cu cheia scoasã din contact. 41. – Mesaje de avertizare/avarie. În funcþie de versiuni. – Meniul Set-up. 41 45 . la deschiderea cel puþin al unei portiere anterioare. prin apãsarea butonului Trip. – Reglare luminozitate comenzi interioare E-fig. Cu cheia scoasã din contact ºi portierele anterioare închise. fig. IMPORTANT Pentru a vizualiza informaþiile furnizate de Trip Computer. – indicarea periodicitãþii planului de întreþinere (ziua în care trebuie efectuatã urmãtoarea revizie) sau avertizare pentru efectuarea reviziei prin intermediul martorului luminos (õ). 40 Apãsaþi mai puþin de 2 secunde: pentru a naviga printre informaþiile furnizate de Trip Computer. 41. 41.

Activare Trip B – Activare/dezactivare (ON/OFF). Setare datã – Setare an – Setare lunã – Setare zi Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat.MENIUL “SET-UP” Meniul “Setup” permite efectuarea urmãtoarelor reglãri ºi/sau setãri: – SETAREA LIMITEI DE VITEZà – REGLAREA SENSIBILITÃÞII SENZORULUI CREPUSCULAR – ACTIVAREA FUNCÞIEI TRIP B – SETARE CEAS – MOD CEAS – SETARE DATà – AFIªAREA INFORMAÞIILOR AUDIO – BLOCAREA AUTOMATà A PORTIERELOR CU VEHICUL ÎN MIªCARE – UNITATE DE MÃSURà “DISTANÞÔ – UNITATE DE MÃSURà “CONSUM” – UNITATE DE MÃSURà “TEMPERATURÔ – REGLARE VOLUM BUTOANE – REGLARE VOLUM BUZZER SEMNALIZARE AVARIE/AVERTIZARE – SELECTARE “LIMBÔ – PLAN DE ÎNTREÞINERE – IEªIRE DIN MENIU Limitã de vitezã – Activare/dezactivare (ON/OFF) – Programare limitã vitezã deplasare. IMPORTANT Numãrul elementelor din meniu depinde de versiunea autovehiculului. Reglare sensibilitate senzor crepuscular – Reglare (pe 3 niveluri) a sensibilitãþii senzorului crepuscular. 46 . Setare ceas – Setare orã – Setare minute Mod ceas – Selectare modalitate afiºare 12 sau 24 ore.

Unitate de mãsurã “distanþã” – Selectarea unitãþii de mãsurã vizualizatã pe kilometraj ºi a informaþiilor furnizate de Trip Computer. Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare – Reglarea volumului buzzer-ului semnalizare eventuale avarii/avertizãri. Plan de Întreþinere – Vizualizarea scadenþelor reviziilor aferente planului de întreþinere. funcþia de blocare automatã este activã în permanenþã. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. Reglare volum butoane – Reglarea volumului butoanelor sau eventual dezactivarea sunetului butoanelor. Unitate de mãsurã “temperaturã” – Selectarea unitãþii de mãsurã: °C sau °F. Unitate de mãsurã “consum” – Selectarea unitãþii de mãsurã a consumului de combustibil (km/l. Ieºire din meniu – Pentru a ieºi din meniul curent. – Activare (ON): portierele de blocheazã automat atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. Selectare “Limbã” – Selectare “limbã” pentru afiºarea mesajelor pe display-ul multifuncþional. – Dezactivare (OFF): portierele nu se blocheazã. La versiunile dotate cu acest sistem. IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþiile radio doar dacã aparatul montat pe vehicul este original Fiat. Blocarea automatã a portierelor cu vehicul în miºcare Activarea acestui sistem se efectueazã în funcþie de versiuni. – Dezactivare (OFF): anularea afiºãrii informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. l/100 km sau mpg).Afiºare informaþii audio – Activare (ON): afiºarea informaþiilor radio pe display-ul multifuncþional. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). 47 . consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului.

Motorul este pornit? DA Dacă nu există anomalii NU sau Vizualizare ecran standard Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Procesul dureazã câteva secunde: dacã nu sunt depistate erori. consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. consultaþi capitolul “Martori ºi mesaje de avertizare”. 48 . Dacă pe display se vizualizează un eventual mesaj de eroare. consultaţi capitolul “Martori şi mesaje de avertizare”. pe display se vizualizeazã mesajul “Checking”: aceasta este faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale vehiculului.TESTUL INIÞIAL Când cheia este în poziþia MAR. Dacã sunt gãsite erori. când motorul este pornit display-ul afiºeazã mesajul “CHECK OK”.

consultaþi “Accesarea meniului principal" din pagina urmãtoare. Español Português Italiano Turco Français English Deutsch Exemplu: Anul Ziua Luna Q Q 49 . aceste butoane permit accesarea diferitelor funcþii de setare ºi reglare (vezi exemplele “Limbã” ºi “Setare datã” prezentate în cele ce urmeazã). care pot fi selectate prin intermediul butoanelor N ºi O.DESCRIEREA MENIULUI Meniul include o serie de funcþii dispuse în “mod circular”. pentru mai multe detalii.

Q = apãsaþi. mai puþin de 2 secunde. de aceea operaþia trebuie repetatã. Pentru a naviga folosiþi butoanele N ºi O. sistemul va ieºi automat din meniu ºi se va vizualiza ecranul anterior. ultima setare selecþionatã ºi neconfirmatã (cu butonul Q) nu va fi memoratã. În acest caz. În schema din pagina urmãtoare sunt prezentate cazurile descrise.Accesarea meniului principal Dupã “Testul iniþial”. Atunci când vehiculul se deplaseazã poate fi accesat doar meniul redus (setare “Limitã vitezã” ºi “Reglare sensibilitate senzor crepuscular”). IMPORTANT Dacã se acceseazã meniul ºi nu se efectueazã nici o reglare/setare în circa 60 secunde. butonul “MODE”. 50 . este posibilã accesarea meniului principal prin apãsarea butonului Q. IMPORTANT Mesajele vizualizate pot prezenta diferenþe în ceea ce priveºte textul informaþiei. Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat. cel puþin de secunde. Atunci când vehiculul staþioneazã poate fi accesat întregul meniu. butonul “MODE” R = apãsaþi. Aceste diferenþe se datoreazã diferenþei dintre versiuni (unele mesaje nu sunt disponibile pentru toate pieþele).

port. Vezi “Test iniţial” NU Q Exemplu de ecran standard Vehiculul este în mişcare? DA Lim. butonul “MODE” R = apăsaţi. Luci Uscita Menu Lim. Selectare limbă Vol. Sens. Debloc. mai puţin de 2 secunde. măsură temp. butonul “MODE” 51 . Vel. folosiþi butoanele N ºi O. Crepuscular Trip B Setare ceas Mod ceas Setare dată Blocare portiere Portbagaj indep. măsură dist. măsură consum Unit. butoane Plan întreţinere Ieşire din meniu Ecran complet disponibil doar cu vehicul staţionat Q = apăsaţi. Pentru a naviga. şofer Unit. cel puţin de secunde. buzzer Vol. Unit.Accesarea meniului Prin apãsarea butonului MODE puteþi accesa meniul. Viteză Senz.

semnalizarea avariei sistemului de iluminare se face doar prin aprinderea martorului (6). Verificare sistem iluminare În cazul unei avarii. la depãºirea unei viteze de 4 km/h. La unele versiuni. martorul (´) se va aprinde pe tabloul de bord împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional pentru a avertiza ºoferul. La unele versiuni. dacã o portierã este deschisã. pe tabloul de bord se va aprinde martorul (6) împreunã cu un mesaj vizualizat pe display-ul multifuncþional. pentru a avertiza ºoferul. 52 . ºoferul va fi avertizat ºi de un semnal sonor.Semnalizare portiere deschise În cazul în care o portierã este deschisã în timpul deplasãrii.

Opţiunea va clipi. în funcţie de unitatea de măsură “distanţă” setată (vezi paragraful “Setare unitate măsură distanţă” descris în continuare. R Q = apăsaţi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal Q Q Q R Q Q Cu ajutorul butoanelor N/O setaţi limita de viteză dorită (în timpul setării valoarea afişată pe display va clipi). cel puţin de secunde. Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 5 unităţi. mai puţin de 2 secunde. dacã este depãºitã. butonul “MODE” R = apăsaţi. ex: N O Vezi meniu R Q N O R Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea ON/OFF. Pentru setarea limitei de vitezã. Setarea se poate efectua între 30 km/h şi 250 km/h sau între 20 şi 155 mph.Limitarea vitezei (Speed limit) Aceastã funcþie permite setarea unei limite a vitezei de deplasare care. activeazã automat un buzzer ºi face sã clipeascã martorul de avertizare è împreunã cu un mesaj afiºat pe display. butonul “MODE” 53 . Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. La predarea vehiculului aceastã funcþie este dezactivatã “OFF”.

La unele versiuni. La apãsarea butonului MODE. Mesajele se întrerup ºi dacã viteza vehiculului scade cu 5 km/h faþã de limita de vitezã setatã.Semnalizãri la depãºirea limitei de vitezã Dacã vehiculul depãºeºte limita de vitezã. mesajele de pe display-ul multifuncþional se va întrerupe. pe display-ul multifuncþional se va afiºa atât un mesaj cât ºi o avertizare sonorã. martorul de avertizare (è) se aprinde împreunã cu avertizarea sonorã ºi pe display se va afiºa: 54 .

consum B. cel puţin de secunde. Opţiunea va clipi. activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) funcþiei Trip B (deplasare parþialã) care afiºeazã valorile referitoare la o “misiune parþialã”: distanþã B. durata cãlãtoriei B. vitezã medie B. la unele versiuni.Activare Trip B Aceastã funcþie permite. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” 55 . Prin intermediul butoanelor N/O Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. ex: N O Vezi meniu Revenire la meniul principal R Q R N selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi. Pentru efectuarea setãrii.

butonul “MODE” 56 .Setare ceas Pentru setarea ceasului (ore – minute) procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: Revenire la ecranul anterior. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată. butonul “MODE” R = apăsaţi. cel puţin de secunde. ex: N O Vezi meniu R Q R Q N O N O R R Q Q Revenire la meniul principal Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde.

mai puţin de 2 secunde. ex: N O Vezi meniu R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi modalitatea 12 ore sau 24 ore. O Opţiunea va clipi. butonul “MODE” R R R = apăsaţi. cel puţin de secunde. Pentru reglare.Modalitate ceas Aceastã funcþie se utilizeazã pentru a seta ceasul în modul 12 ore sau 24 ore. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Q Q Q Q Q = apăsaţi. butonul “MODE” 57 .

58 . ex: N O N O R Q R Q N O N O R Q Q R R Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea cu 1 unitate. ex: Revenire la ecranul anterior. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Q Q Revenire la meniul principal Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. cel puţin de secunde. butonul “MODE”. butonul “MODE” R = apăsaţi.Setare datã Pentru a seta data (zi – lunã – an). Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină creşterea sau descreşterea automată.

Afiºare informaþii audio Pe display-ul multifuncþional se pot vizualiza informaþiile referitoare la sistemul audio (frecvenþã sau mesaj RDS al postului de radio selectat). etc. 59 . IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþii referitoare la sistemul audio doar daca sistemul este original Fiat. numãrul piesei.

Blocarea automatã a portierelor cu vehiculul în miºcare Aceastã funcþie: Ì dacã este activatã (ON) blocheazã automat portierele atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h. Opţiunea va clipi. butonul “MODE” . cel puţin de secunde. ex: N O Ecran standard R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi activarea sau dezactivarea O ON/OFF. Ì dacã este dezactivatã (OFF) nu blocheazã automat portierele. butonul “MODE” 60 R = apăsaţi. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde. Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior.

Unitate de mãsurã “distanþã” Display-ul oferã informaþii în funcþie de unitatea de mãsurã setatã (km sau mi). O Opţiunea va clipi. 61 . ex: N O Videata menu R Q Revenire la meniul principal R N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (km sau mi). trebuie sã procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. butonul “MODE” R = apăsaţi. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. Pentru a selecta unitatea de mãsurã doritã. butonul “MODE”. mai puţin de 2 secunde. cel puţin de secunde.

Pentru setare. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O R Q R Revenire la ecranul anterior. Opţiunea va clipi. butonul “MODE” . ex: Dacă aţi setat km Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită O (km sau mi).R = apăsaţi. Revenire la meniul principal Q Q R Q Q R Q R Dacă aţi setat mile Q = apăsaţi. mai puţin de 2 secunde.Unitate de mãsurã “consum” Aceastã funcþie permite setarea unitãþii de mãsurã a cantitãþii de combustibil consumat (km/l sau l/100 km) în funcþie de unitatea de mãsurã selectatã pentru distanþã (km sau mile. butonul “MODE”. 62 . cel puţin de secunde. vezi paragraful anterior „Unitate de mãsurã distanþã”).

procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. mai puţin de 2 secunde. butonul “MODE” R = apăsaţi.Unitate de mãsurã “temperaturã” Pentru a selecta unitatea de mãsurã pentru temperaturã (°C sau °F). Opţiunea va clipi. Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi. butonul “MODE” 63 . ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi unitatea de măsură dorită (°C sau °F). cel puţin de secunde.

cel puţin de secunde. spaniolã. butonul “MODE” R = apăsaţi. butonul “MODE” Revenire la meniul principal 64 . portughezã. Pentru a selecta limba doritã. procedaþi dupã cum urmeazã: Revenire la ecranul anterior. ex: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” N O Meniu principal R Q R Q Q N O N O N O N O N O Q = apăsaţi. englezã.Setare „Limbã” Mesajele vizualizate pe display pot fi afiºate în mai multe limbi (italianã. francezã. mai puţin de 2 secunde. germanã).

cel puţin de secunde. Pentru reglare. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor O (buzzer).Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor (buzzer) ce însoþeºte eventualele mesaje de avarie/avertizare. Opţiunea va clipi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. prin intermediul butoanelor N/O. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. mai puţin de 2 secunde. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. butonul “MODE” 65 . volumul la nivelul “0”. butonul “MODE” R = apăsaţi. Q Q R Q R Q Q = apăsaţi.

butonul “MODE” R = apăsaţi. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi. mai puţin de 2 secunde. prin intermediul butoanelor N/O. butonul “MODE” 66 . Revenire la meniul principal Q Q R Q R Q Q = apăsaţi.Reglare volum butoane Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor ce însoþeºte activarea diverselor butoane. ex: N O Meniu principal Revenire la meniul principal R Q R N O Prin intermediul butoanelor N/O reglaţi volumul semnalului sonor (roger-beep). procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. cel puţin de secunde. volumul la nivelul “0”. Opţiunea va clipi. Pentru reglare.

butonul “MODE” R = apăsaţi. Revenire la meniul principal Q R R Q continuare în pagina următoare Q = apăsaţi.Plan de Întreþinere Aceastã funcþie permite vizualizarea informaþiilor privind scadenþa (în kilometri sau zile) pânã la urmãtoarea revizie. mile (mi) O sau zile. mai puţin de 2 secunde. Pentru consultarea informaþiilor. cel puţin de secunde. Opţiunea va clipi. procedaþi dupã cum urmeazã: Vezi “Test iniţial” şi “Accesul la meniul principal” Revenire la ecranul anterior. ex: N O Meniu principal R Q R Revenire la meniul principal N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi vizualizarea în km. butonul “MODE” 67 .

mai puţin de 2 secunde. consultaţi ultima pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului. ex: continuare din pagina precedentă R Q Revenire la meniul principal Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate). butonul “MODE” 68 .Revenire la ecranul anterior. cel puţin de secunde. Q = apăsaţi. butonul “MODE” R = apăsaţi.

69 . începând cu 2000 km înainte pânã la 1000 km dupã scadenþa reviziei. Mesajul va apãrea doar cu cheia de contact în poziþia MAR. martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. iar pe display-ul multifuncþional va apãrea urmãtorul mesaj: La unele versiuni.Avertizare plan de întreþinere Mesajul va apãrea atunci când kilometrajul vehiculului se apropie de numãrul de kilometri stabilit pentru întreþinere.

martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord. iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul multifuncþional. cel puţin de secunde. Ieºire din meniu Meniu principal Revenire la ecranul anterior. Mesajul va putea fi vizualizat pe display timp de aproximativ 5 secunde. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei. butonul “MODE” 70 . mai puţin de 2 secunde. La unele versiuni. ex: R Q = apăsaţi. butonul “MODE” R = apăsaţi.Avertizare înlocuire anualã ulei motor Display-ul multifuncþional va indica perioada (zile) pânã la înlocuirea uleiului motor (vezi figura).

Trip B poate fi activat sau dezactivat din meniu.Trip Computer Informaþiile furnizate de Trip Computer sunt vizualizate conform urmãtoarei scheme: % % % % % Informaþiile furnizate de Trip B corespund unei perioade parþiale definitã prin resetarea datelor (date aduse la 0). V = apăsaţi. butonul “TRIP” 71 . mai puţin de 2 secunde.

display-ul va afişa: V = apăsaţi. display-ul va afişa: La unele versiuni. valoarea autonomiei va fi recalculată în funcţie de combustibilul consumat înainte de oprirea motorului. display-ul va afişa: În cazul opririi vehiculului. La unele versiuni. display-ul va afişa: La unele versiuni. butonul “TRIP” 72 Atunci când vehiculul depăşeşte din nou 4 km/h. Autonomia vehiculului este calculatã þinându-se cont de consumul mediu de carburant din ultimele 5 minute ale deplasãrii ºi de litri de combustibil existenþi în rezervor. în kilometri sau mile. timp de 20 secunde se va vizualiza mesajul “Autonomie llimitată” (la unele versiuni mesajul este însoţit de un semnal sonor). . Atunci când autonomia este de sub 50 km. ce poate fi parcursã cu cantitatea de combustibil existentã în rezervor. În cazul unei alimentãri cu combustibil se va calcula o nouã valoare a autonomiei. mai puţin de 2 secunde. o viteză sub 4 km/h cu motorul pornit. La unele versiuni.Trip Computer – Autonomie Autonomia este funcþia ce calculeazã distanþa. pe display va fi afişată ultima valoare a autonomiei calculată înainte de oprirea motorului.

73 .Trip Computer – Distanþa parcursã La unele versiuni. display-ul va afişa: Trip Computer – Consum mediu Consumul mediu reprezintã media dintre distanþa parcursã de vehicul ºi cantitatea de combustibil consumatã de la începutul cãlãtoriei. Diferenþa dintre consumul mediu ºi consumul instantaneu constã în faptul cã primul este calculat la fiecare 10 secunde în timp ce al doilea este calculat la fiecare secundã. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. La unele versiuni.

74 . Trip Computer – Vitezã medie La unele versiuni. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----” până când distanţa parcursă va depăşi 500 m. display-ul va afişa: La fiecare început al unei călătorii (caracterizată de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va arfişa “----“ până când distanţa parcursă va depăşi 500 m.Trip Computer – Consum instantaneu La unele versiuni.

Trip Computer – Duratã cãlãtorie Atunci când durata călătoriei ajunge la 99:59 h. este necesară resetarea tuturor datelor Trip Computer. La unele versiuni. cu excepţia autonomiei si a consumului instantaneu. display-ul va afişa: 75 .

cu excepþia informaþiilor referitoare la autonomie ºi consum instantaneu. se vor reseta datele furnizate de Trip Computer.Resetarea Trip Computer Dacã þineþi apãsat butonul TRIP cel puþin 2 secunde. 76 .

Trip B dispune de o resetare independentă a datelor ce poate fi realizată. Sistem FPS – Întrerupãtor inerþial Display-ul multifuncþional afiºeazã o eventualã intervenþie a întrerupãtorului inerþial. se vor afiºa urmãtoarele: sau 77 . prin apăsarea butonului Trip cel puţin 2 secunde. În funcþie de versiune. atunci când datele sunt vizualizate pe display.

se vor afiºa urmãtoarele: sau Iluminarea display-ului multifuncþional la deschiderea portierei/portierelor anterioare La deschiderea ºi închiderea portierelor anterioare. În funcþie de versiune.Sistemul Follow me home Dacã acest sistem este activat. timp de 20 secunde pe display se va afiºa perioada pentru care sistemul este activat. În funcþie de versiune. se vor afiºa urmãtoarele: sau 78 . display-ul multifuncþional se ilumineazã timp de 10 secunde ºi se pot vizualiza kilometri totali ºi ceasul digital.

Pentru efectuarea reglãrilor. 79 . procedaþi dupã cum urmeazã: Butoanele N/ O reglează nivelul luminozităţii.Reglarea luminozitãþii instrumentelor de bord. a display-ului multifuncþional ºi a butoanelor de comandã Aceastã funcþie. după câteva secunde. cu ajutorul butoanelor N ºi O. – comenzilor sistemului de încãlzire/climatizare. N O Revenire automată. – display-ului multifuncþional. atunci când luminile exterioare sunt aprinse permite reglarea (creºterea/descreºterea) nivelului luminozitãþii a: – tabloului de bord. – display-ului radio-ului. la ecranul standard sau la ecranul anterior prin apăsarea butoanelor MODE sau TRIP. dacã este disponibilã.

Aceste semnalizãri sunt sintetice ºi au scopul de a sugera acþiunile prompte pe care ºoferul trebuie sã le adopte când apare o defecþiune la vehicul. la unele versiuni pe display-ul multifuncþional. la unele versiuni. În cazul semnalãrii unei avarii se va face întotdeauna trimitere la cele menþionate în acest capitol. În paginile urmãtoare sunt descrise câteva exemple de situaþii în care un martor se poate aprinde sau poate apãrea o semnalizare de avarie/avertizare pe display-ul multifuncþional. sunt însoþite. Aceastã semnalizare nu trebuie consideratã exhaustivã ºi/sau o alternativã a celor menþionate în prezentul „Manual de Utilizare”. 80 . de mesaje specifice de avertizare. acþionaþi cu grijã ºi contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. împreunã cu semnalul sonor (reglabil) ºi aprinderea martorului respectiv.MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE AVERTISMENTE GENERALE Semnalizãrile de avarie vizualizate pe display-ul multifuncþional. IMPORTANT Când martorul (õ) se aprinde pe tabloul de bord. care trebuie sã fie citit cu atenþie ºi în întregime.

dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. martorul luminos se aprinde. 81 . x FRÂNA DE MÂNÃ TRASÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. Acest martor se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când nivelul lichidului de frânã din rezervor scade sub limita minimã. martorul luminos se aprinde.Martor de avertizare Afiºare de display x NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ (roºu) Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR. Martorul de avertizare se aprinde când este trasã frâna de mânã. opriþi-vã imediat si contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). din cauza unor posibile scurgeri. dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. Dacã martorul luminos se aprinde în timpul deplasãrii. verificaþi dacã este trasã frâna de mânã.

Martor de avertizare Afiºare de display F AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT (portocaliu) Martorul se aprinde la dezactivarea airbag-ului frontal pasager. timp de 4 secunde. 82 . se va aprinde martorul. la rotirea cheii de contact la MAR. Atunci când airbag-ul frontal pasager este activat. apoi se stinge.

(la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) dacã existã defecþiuni la sistemul airbag. sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display). Dacã martorul nu se aprinde sau rãmâne aprins. 83 .Martor de avertizare Afiºare de display ¬ DEFECÞIUNE AIRBAG (roºu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este în poziþia MAR. cu lumina continuã. acest lucru se va indica prin clipirea pentru un interval mai lung decât cel normal de câteva secunde a martorului luminos F ce semnaleazã dezactivarea airbagului frontal pasager . dar în mod normal se stinge dupã câteva secunde. Dacã martorul luminos este defect (nu se aprinde). Martorul rãmâne aprins. cu cheia de contact în poziþia MAR. opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

stingerea acestuia se poate produce cu o micã întârziere). Dacã martorul rãmâne aprins contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul (dacã motorul merge la ralanti.Martor de avertizare Afiºare de display w BATERIE DESCÃRCATÃ (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. 84 .

opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã imediat ce este pornit motorul. Dacã martorul se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu un semnal sonor ºi un mesaj afiºat pe display).Martor de avertizare Afiºare de display v PRESIUNE SCÃZUTÃ ULEI DE MOTOR (roºu) La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. 85 .

Dacã se aprinde în timpul deplasãrii. apoi deschideþi încet ºi cu grijã capacul. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Martorul se aprinde împreunã cu un semnal sonor (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display) atunci când motorul este supraîncãlzit. completaþi cu lichid de rãcire.Verificaþi dacã existã scurgeri.Martor de avertizare Afiºare de display ç TEMPERATURÃ RIDICATÃ LICHID RÃCIRE MOTOR (roºu) Dacã motorul este cald nu desfaceþi ºi nu atingeþi capacul rezervorului lichidului de rãcire: pericol de ardere. Dacã atunci când reporniþi vehiculul martorul luminos se reaprinde. La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprinde. asigurând-vã cã nivelul este între MIN ºi MAX. În acest caz aºteptaþi câteva secunde pentru a permite rãcirea motorului. dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã dupã câteva secunde. procedaþi dupã cum urmeazã: – condiþii normale de condus: opriþi vehiculul ºi motorul ºi verificaþi dacã nivelul lichidului de rãcire nu se aflã sub nivelul MIN. continuarea pe pagina urmãtoare 86 .

Verificaþi nivelul lichidului de rãcire conform celor descrise anterior.Martor de avertizare Afiºare de display ç continuare din pagina precedentã – autovehicul supraîncãrcat (spre exemplu când urcaþi o rampã cu rulota ataºatã sau când vehiculul este supraîncãrcat): reduceþi viteza iar dacã martorul rãmâne aprins. 87 . Aºteptaþi timp de 2-3 minute lãsând motorul pornit ºi uºor accelerat fapt care activeazã circulaþia lichidului de rãcire. apoi opriþi motorul. În cazul unei utilizãri intense a autovehiculului. opriþi vehiculul. þineþi motorul pornit ºi acceleraþi uºor înainte de a-l opri.

semnalizarea portierelor deschise se face si prin intermediul unui semnal sonor. 88 . La unele versiuni. Simbolurile (¯) / ( ) ce apar pe display indicã închiderea incompletã a portierelor de pe partea stângã/ dreaptã.Martor de avertizare Afiºare de display ´ ÎNCHIDEREA INCORECTÃ A PORTIERELOR (roºu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când una sau mai multe portiere sunt perfect închise. cu vehiculul în miºcare.

Martor de avertizare Afiºare de display è DEPêIREA LIMITEI DE VITEZà (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când vehiculul depãºeºte limita de vitezã setatã. Pentru unele versiuni: 89 .

indiferent dacã centurile de siguranþã sunt fixate sau nu. 90 .Martor de avertizare Afiºare de display < CENTURÃ DE SIGURANÞÃ NEFIXATÃ (roºu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. martorul va clipi timp ce 10 secunde.

– cu luminã intermitentã: posibilã deteriorare a catalizatorului. Dacã martorul clipeºte. însã defecþiunea va fi memoratã de sistem. Contactaþi cât puteþi de repede o Reprezentanþã Fiat. Martorul se stinge dacã defecþiunea este remediatã. Utilizarea prelungitã a vehiculului când acest martor este aprins poate cauza deteriorarea sa. la rotirea cheii în poziþia MAR. martorul de pe tabloul de bord se va aprinde. eliberaþi pedala de acceleraþie. În aceste condiþii vã puteþi continua deplasarea însã fãrã a solicita prea mult motorul ºi fãrã a rula cu viteze mari. continuaþi-vã cãlãtoria cu vitezã moderatã. Dacã martorul rãmâne aprins sau se aprinde în timpul deplasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display ºi cu o avertizare sonorã): – cu luminã continuã: semnaleazã o defecþiune la sistemul de alimentare/aprindere. încercând sã evitaþi situaþiile care ar putea cauza reaprinderea martorului ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. scãderea performanþei. cu posibile consecinþe precum creºterea emisiilor toxice. Aprinderea iniþialã indicã faptul cã martorul funcþioneazã corect. circulaþi la turaþii reduse pânã când martorul se va stinge.Martor de avertizare Afiºare de display U DEFECÞIUNE LA SISTEMUL CONTROL MOTOR (portocaliu) În condiþii normale. dar trebuie sã se stingã imediat. manevrabilitate dificilã ºi consum ridicat de combustibil. 91 .

Dacã martorul clipeºte. 92 . înseamnã cã existã o anomalie.5 – 9 litri de combustibil.Martor de avertizare Afiºare de display ç REZERVA COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când în rezervor au mai rãmas aproximativ 7. În acest caz contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

În acest caz. 93 . Vã recomandãm sã contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat. sistemul de frânare este în stare de funcþionare. dar trebuie sã se stingã dupã câteva secunde.Martor de avertizare Afiºare de display > DEFICIENÞÃ SISTEM ABS (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când cheia este rotitã în poziþia MAR. dar fãrã asistenþa suplimentarã ABS. Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu avertizarea sonorã) atunci când sistemul este ineficient.

cu riscul derapajului. semnaleazã o defecþiune la sistemul EBD. contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. În acest caz.Martor de avertizare Afiºare de display x + > INEFICIENÞA DISTRIBUITORULUI ELECTRONIC AL FORÞEI DE FRÂNARE (EBD) Aprinderea simultanã a martorilor ºi (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când motorul funcþioneazã. Conducând extrem de atent. 94 . frânarea violentã poate produce blocarea prematurã a roþilor posterioare.

Martor de avertizare

Afiºare de display

Y

DEFECÞIUNEA SISTEMULUI DE PROTECÞIE – FIAT CODE (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR, martorul trebuie sã clipeascã o singurã datã, apoi trebuie sã se stingã. Aprinderea permanentã a martorului (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) cu cheia în poziþia MAR, indicã o posibilã defecþiune a sistemului. IMPORTANT Aprinderea simultanã a martorilor U ºi Y indicã o defecþiune a sistemului Fiat CODE. Dacã motorul funcþioneazã ºi pe display este afiºat mesajul, contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.

95

Martor de avertizare

Afiºare de display

W

DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) atunci când este detectatã o anomalie la: – lumini poziþie, – lumini stop (exclus al treilea stop) sau siguranþa respectivã, – stopuri ceaþã, – grup optic anterior ºi posterior, – lumini plãcuþã numãr înmatriculare, – semnalizatoare. continuarea pe pagina urmãtoare

96

Martor de avertizare

Afiºare de display

continuare din pagina precedentã Defecþiunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate de: unul sau mai multe becuri arse, o siguranþã de protecþie arsã sau o conexiune electricã întreruptã. Afiºarea simbolurilor / pe display semnaleazã o defecþiune a luminilor stânga/dreapta.

97

Martor de avertizare

Afiºare de display

4 5 R

STOPURI CEAÞÃ (portocaliu) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse stopurile de ceaþã. PROIECTOARE CEAÞÃ (verde) Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse proiectoarele de ceaþã. SEMNALIZATOR STÂNGA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în jos sau împreunã cu indicatorul dreapta, atunci când este apãsat butonul de avarie.

R

SEMNALIZATOR DREAPTA (intermitent) (verde) Martorul se aprinde atunci când maneta pentru control semnalizare este deplasatã în sus sau împreunã cu indicatorul stânga, atunci când este apãsat butonul de avarie.

98

3 Pentru unele versiuni: FOLLOW ME HOME (verde) Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) când este activatã funcþia “Follow Me Home” (vezi capitolul respectiv). 1 LUMINI DE DRUM (albastru) Martorul se aprinde atunci când sunt aprinse luminile de drum. 99 . luminile de parcare sau de întâlnire.Martor de avertizare Afiºare de display 3 LUMINI DE POZIÞIE ªI DE ÎNTÂLNIRE (verde) Martorul se aprinde atunci când sunt activate luminile de poziþie.

Pentru unele versiuni: 100 .Martor de avertizare Afiºare de display è COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL (portocaliu) Martorul de avertizare se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare sonorã) în momentul în care se activeazã comutatorul automat inerþial de întrerupere a alimentãrii cu combustibil.

101 . dacã se detecteazã o defecþiune a filtrului combustibil. Contactaþi cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat. în cazul unor versiuni diesel.Martor de avertizare Afiºare de display è DEFECÞIUNE GENERALÃ (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde atunci când este detectatã o defecþiune a senzorului presiune ulei motor ºi.

Vã recomandãm sã opriþi vehiculul.Martor de avertizare Afiºare de display POSIBILÃ GHEAÞÃ PE CAROSABIL Când temperatura exterioarã ajunge sau coboarã sub 3°C. pe display-ul multifuncþional se afiºeazã un mesaj de avertizare. pânã la stingerea martorului de pe tabloul de bord. t TEMPERATURÃ EXCESIVÃ CUTIE VITEZE AUTOMATÃ “SPEEDGEAR” (roºu) Martorul se aprinde permanent pe tabloul de bord (împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional reconfigurabil) atunci când uleiul cutiei de viteze a atins temperatura stabilitã. 102 . iar martorul temperaturii clipeºte pentru a-l avertiza pe ºofer asupra posibilei formãri a gheþii pe carosabil. sã menþineþi motorul pornit ºi sã acceleraþi uºor pentru a favoriza rãcirea.

Dacã martorul luminos se aprinde imediat dupã ce aþi alimentat. probabil a pãtruns apã în rezervor: în acest caz.Martor de avertizare Afiºare de display c PREZENÞÃ APÃ ÎN FILTRUL DE COMBUSTIBIL (doar versiunile diesel) (portocaliu) Martorul se aprinde pe tabloul de bord (sau. Prezenþa apei în circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravã a întregului sistem de alimentare ºi funcþionarea neregulatã a motorului. Dacã martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord sau. la unele versiuni este afiºat un mesaj de avertizare pe display-ul multifuncþional reconfigurabil. 103 . la unele versiuni se afiºeazã un mesaj pe display-ul multifuncþional) atunci când a intrat apã în filtrul de combustibil. contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru remedierea acestei probleme. opriþi imediat motorul ºi contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat.

este posibilã aprinderea martorului pentru o duratã imperceptibilã de timp. martorul de pe tabloul de bord se aprinde. 104 . Porniþi motorul imediat dupã stingerea martorului. martorul se stinge atunci când bujiile au ajuns la temperatura prestabilitã.Martor de avertizare Afiºare de display m BUJII INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) La rotirea cehii de contact în poziþia MAR. IMPORTANT Atunci când temperatura exterioarã este ridicatã.

Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru rezolvarea acestei probleme. m DEFECÞIUNE LA SISTEMUL BUJIILOR INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) în cazul unei defecþiuni la sistemul de încãlzire a bujiilor. Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru a elimina defecþiunea.Martor de avertizare Afiºare de display c AVARIE SENZOR FILTRU COMBUSTIBIL (versiuni diesel) (portocaliu) Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când se sesizeazã o defecþiune a senzorului filtrului de combustibil. 105 .

P4E02782 fig. 3 .Aeratoare centrale ºi laterale orientabile.Aeratoare dezaburire geamuri laterale anterioare.SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT 1 .Aeratoare dezaburire parbriz. 2 . 4 – Aeratoare laterale distribuire aer zonã picioare pasageri anteriori. 5 – Aeratoare (sub scaun) distribuire aer picioare pasageri posteriori. 42 106 .

buton pentru reglare temperaturã aer (dozare cald ºi rece). B . C . P4E02783 P4E02784 fig.buton pentru activarea ventilatorului.Comandã pentru reglarea debitului de aer: – în poziþia ô: aerator deschis. 44. – în poziþia .cursor setare funcþie recirculare aer. eliminând funcþia de admisie a aerului din exterior. 43-34 Aeratoarele pot fi orientate în sus în jos ºi lateral. D . B . A . C . 44 fig. 45 A . Aeratoarele pot fi orientate în sus sau în jos.buton distribuire aer. 45 107 P4E02769 . 43 fig.Aerator fix pentru geamuri laterale fig.Comandã pentru orientarea lateralã a fluxului de aer.AERATOARE ORIENTABILE ªI REGLABILE fig.: aerator închis. SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE COMENZI fig.

4) Cursor pentru recircularea aerului în poziþia ¶. Pentru optimizarea funcþiei dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale). 4) Buton distribuire aer D: acul la O. Dupã dezaburire/degivrare. acþionaþi comenzile pentru a menþine condiþiile de vizibilitate maximã.FUNCÞIA DE ÎNCÃLZIRE 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie. Funcþia se dezactiveazã automat dupã aproximativ 30 minute. 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. 2) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona albastrã. w pentru încãlzirea rapidã. 3) Buton distribuire aer D: acul la: ƒ pentru a încãlzi zona picioarelor ºi pentru a dezaburi parbrizul. închideþi aeratoarele centrale (prin rotire în poziþia . echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. recirculare aer din habitaclu. 3) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. echivalentul funcþiei de admisie aer din exterior. 5) Cursor funcþie recirculare aer: în poziþia ¶. FUNCÞIA DE VENTILAÞIE 1) Aeratoare centrale ºi laterale: deschise complet. mutaþi cursorul funcþie recirculare aer în poziþia v. 4) Cursor funcþie recirculare aer: pentru a obþine o încãlzire mai rapidã.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô).este distribuit aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. Dupã dezaburirea lunetei. IMPORTANT Cu butonul distribuire aer la . 108 . 3) Buton distribuire aer D: acul la -. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Parbriz ºi geamuri laterale 1) Buton pentru reglarea temperaturii A: acul în zona roºie (rotit complet cãtre dreapta). 2) Buton ventilator C: acul la viteza doritã. μ pentru a distribui aer cald cãtre zona picioarelor ºi aer mai rece prin aeratoarele centrale ºi cele de pe planºa de bord. se recomandã dezactivarea funcþiei. Lunetã Apãsaþi butonul (.

Aceastã funcþie este utilã atunci când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare a aerului în zile ploioase/friguroase. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este ridicatã. P4E02769 D . deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. nu trebuie folosit fluidul R12 deoarece nu este compatibil cu componentele sistemului.Cursor activare funcþie recirculare aer. oprind funcþie de admisie aer din exterior.) Se recomandã sã nu folosiþi pentru mult timp aceastã funcþie.Buton reglare temperaturã în habitaclu (aer cald/rece). activarea sistemului de aer condiþionat este opritã. B .Buton pentru activarea ventilatorului ºi pentru activarea/ dezactivarea sistemului de aer condiþionat. Activarea sistemului de aer condiþionat este posibilã doar dacã indicatorul butonului este poziþionat la 1. 46 109 . activarea funcþiei ajutã la rãcirea aerului din habitaclu. fig. COMENZI fig. ºi este semnalatã de aprinderea ledului de pe buton. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. În poziþia 0p. 3 sau 4 -. Sub nici o formã.buton pentru distribuirea aerului. 2. etc. 46 A . SISTEM AER CONDIÞIONAT CU REGLARE MANUALÃ Sistemul foloseºte lichid de rãcire R134a care nu va polua mediul în cazul scurgerii accidentale. se activeazã doar circularea aerului din habitaclu. tunel. C .Funcþia de recirculare aer Cu cursorul în poziþia v.

nu deschideþi aerul condiþionat. în zilele calde. reglaþi butoanele pentru a pãstra geamurile în condiþii maxime de vizibilitate.) ºi deschideþi aeratoarele laterale (butonul în poziþia ô).SISTEM DE CLIMATIZARE (rãcire) Pentru obþinerea unei rãciri rapide în habitaclu. crescând temperatura ºi reducând viteza ventilatorului. 2) Butonul pentru temperatura aerului sã indice sectorul roºu (rotit la maximum spre dreapta) în perioada rece ºi sectorul albastru (rotit maxim spre stânga). 110 . IMPORTANT! Cu butonul pentru distribuirea aerului în poziþia . Dispozitivul se dezactiveazã automat dupã 30 de minute. autovehiculul este dotat cu un sistem de climatizare care funcþioneazã astfel: 1) Buton pentru controlul temperaturii aerului A: sã indice sectorul albastru (rotit maxim la stânga). se recomandã dezactivarea dispozitivului. 3) Cursorul B poziþionat la v. butonul sã indice ¶. 5) Funcþia de recirculare a aerului închisã. deoarece usucã aerul. 4) Butonul pentru distribuirea aerului sã indice -. DEZABURIRE ªI/SAU DEGIVRARE RAPIDÃ Sistemul de aer condiþionat este foarte util pentru accelerarea dezaburirii. ÎNCÃLZIRE Pentru funcþiile de încãlzire ºi ventilaþie. în dreptul -. lãsaþi geamurile anterioare deschise complet pentru 2. Dupã dezaburire. verificaþi ca toate aeratoarele sã fie deschise. 3 minute pentru a permite schimbul de aer cu mediul. 2) Butonul ventilatorului C. 5) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C-fig. 46. Dupã dezaburire. Lunetã Apãsaþi butonul (. 3) Butonul ventilatorului sã indice vitezã maximã. Pentru optimizarea funcþiei de dezaburire/degivrare (ºi a geamurilor laterale) închideþi aeratoarele centrale (prin rotire buton în poziþia . Este suficient sã reglaþi comenzile pentru dezaburire ºi sã porniþi aerul condiþionat apãsând butonul C-fig. 6) Pentru a accelera rãcirea în habitaclu. poziþionat pe viteza 4. ci folosiþi sistemul de încãlzire ºi ventilaþie (vezi capitolul precedent). 46.este admis aer ºi prin aeratoarele centrale ºi laterale. Parbriz ºi geamuri laterale 1) Aer condiþionat: apãsaþi butonul C. Pentru a modera rãcirea: mutaþi cursorul de recirculare în poziþia ¶. 4) Butonul pentru distribuirea aerului D în dreptul O. mai ales în cazul în care vehiculul a fost parcat în soare.

se ilumineazã tabloul de bord. Luminile exterioare pot fi activate doar când cheia de contact este în poziþia MAR (cu excepþia funcþiei "Follow Me Home"). etc.) Sunteþi sfãtuit sã nu o folosiþi pentru mult timp. 48 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia 6 în poziþia 2. 47 Se aprind la rãsucirea inelului din poziþia O în poziþia 6. 48 111 P4E02786 . IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia de recirculare în zile ploioase/friguroase. activarea acestei funcþii accelereazã rãcirea aerului din habitaclu. 47 fig. tunel. deoarece poate duce la aburirea geamurilor cu consecinþe negative asupra vizibilitãþii. Lumini de poziþie fig. MANETE MANETA DIN PARTEA STÂNGA Conþine comenzile luminilor externe ºi a semnalizatoarelor. P4E02785 fig. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 3. în special dacã sunt mai mulþi pasageri în vehicul. IMPORTANT În cazul în care temperatura exterioarã este foarte ridicatã. Odatã cu luminile exterioare. Aceastã funcþie este utilã când aerul de afarã este poluat (în blocaje de trafic. Lumini de întâlnire fig.RECIRCULARE Când cursorul este în poziþia v se activeazã doar funcþia de recirculare a aerului din habitaclu. ideogramele ºi simbolurile anumitor comenzi de pe planºa de bord.

Semnalizatoare fig. Semnalizatoarele de direcþie se vor opri automat atunci când vehiculul revine pe traiectoria rectilinie. Cu fiecare nouã acþionare a manetei. 49 fig. Pe tabloul de bord se aprinde intermitent martorul y. Pe tabloul de bord se aprinde martorul 1. Folosiþi funcþia la mai puþin de 2 minute dupã oprirea motorului. Clipirea farurilor fig.Lumini de drum fig. 50 fig. Dacã doriþi sã semnalizaþi o schimbare de bandã pentru care este nevoie de o miºcare foarte uºoarã a volanului miºcaþi maneta în sus sau în jos. 50. P4E02787 fig. 50 Trageþi maneta înspre volan (poziþie instabilã). Trageþi maneta cãtre volan când doriþi sã stingeþi luminile de drum. 51 Miºcaþi maneta: în sus . 51 112 P4E02789 . în jos . Menþineþi maneta trasã spre volan mai mult de douã secunde pentru a opri aceastã funcþie. perioada de activare a funcþiei este mãritã cu câte 30 secunde pânã la o duratã maximã de 5 minute dupã care se stinge automat. fãrã sã atingeþi poziþia stabilã. uºor.pentru semnalizare stânga. P4E02788 Sistemul „Follow me home” Aceastã funcþie poate fi folositã pentru iluminarea zonei din faþa vehiculului prin tragerea manetei înspre volan atunci când cheia de contact este fie în poziþia STOP fie extrasã fig. 49 Se aprind când inelul este în poziþia 2 ºi se împinge maneta înspre planºa de bord.pentru semnalizare dreapta. Maneta va reveni în poziþie neutrã imediat ce o eliberaþi.

Acþionaþi maneta repetat ºi rapid (mai puþin de jumãtate de secundã) pentru a uda bine parbrizul înaintea activãrii ºtergãtoarelor.MANETA DIN PARTEA DREAPTÃ Conþine toate funcþiile pentru curãþarea parbrizului. 0 .ºtergere continuã rapidã.ºtergãtor oprit. 54 113 P4E02792 . la o distanþã mai mare de timp. Spãlare inteligentã fig. 53 fig. 1 . 54 intrã în funcþiune jetul de lichid pentru parbriz. La anumite versiuni. 52 fig.ºtergere intermitentã. 4 . P4E02790 P4E02791 fig. 53). 52 Acest mecanism funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. 3 . ªtergãtor/spãlãtor de parbriz fig. ºtergãtoarele acþioneazã ºi a patra oarã. ªtergãtoarele de parbriz vor fi acþionate automat dacã þineþi tija trasã mai mult de jumãtate de secundã. 54 Trageþi maneta cãtre volan pentru a direcþiona un jet de lichid spre parbriz ºi pentru a acþiona ºtergãtoarele dintr-o singurã miºcare. Trãgând maneta spre volan fig.temporarã continuã: când se elibereazã. maneta revine în poziþia 0 ºi dezactiveazã automat ºtergãtorul de parbriz.ºtergere continuã lentã. la unele versiuni pot exista patru tipuri de intermitenþã (de la încet la rapid fig. 2 . ªtergãtoarele de parbriz mai acþioneazã de trei ori dupã eliberarea manetei.

ªoferul trebuie sã respecte legislaþia în vigoare. ledul întrerupãtorului va lumina intermitent. apãsaþi întrerupãtorul A. apãsaþi din nou butonul. apãsaþi din nou întrerupãtorul. Pentru a le opri. ÎNTRERUPÃTOARE DE COMANDÃ fig. Este dotatã cu temporizator care o închide automat dupã 30 de minute de funcþionare. Când sunt activate. dacã este necesar. 56 114 P4E02772 . Stopuri ceaþã Întrerupãtorul A: pentru activarea stopurilor de ceaþã. Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. Folosirea luminilor de avarie este reglementatã de Codul Rutier din þara în care vã aflaþi. Când folosiþi unul dintre aceste întrerupãtoare. trebuie sã aveþi luminile exterioare aprinse. trebuie reaprinse. dacã este necesar. Pentru dezactivare. trebuie reaprinse. Proiectoarele de ceaþã sunt dezactivate când cheia de contact revine la poziþia STOP. martorul corespunzãtor se aprinde pe tabloul de bord. Proiectoarele de ceaþã se opresc când cheia de contact revine la poziþia STOP. P4E02771 fig. simultan cu martorul y de pe tabloul de bord. Lunetã termicã Întrerupãtorul C: pentru activarea/ dezactivarea lunetei termice. 55 Pentru a le porni. oricare ar fi poziþia cheii de contact. Proiectoare de ceaþã (unde sunt prevãzute) Întrerupãtorul B: pentru activarea proiectoarelor de ceaþã. 55 fig.COMENZI LUMINI DE AVARIE fig. La urmãtoarea pornire. trebuie sã aveþi luminile de întâlnire ºi/sau proiectoarele de ceaþã aprinse. 56 Sunt poziþionate deasupra aeratoarelor centrale. La urmãtoarea pornire.

Dacã nu observaþi nici o scurgere de combustibil iar vehiculul se prezintã în stare de funcþionare. P4E00110 P4E02152 Nu mergeþi cu torpedoul deschis: pasagerul poate avea de suferit în cazul unui incident. La deschiderea torpedoului. trageþi de A. 59 fig. 57 Este un întrerupãtor de siguranþã care acþioneazã în cazul unui accident prin oprirea alimentãrii cu combustibil ºi oprirea motorului. apãsaþi butonul A pentru reactivarea sistemului de alimentare. 59 Pentru deschidere. 57 fig.COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL fig. atunci când luminile exterioare sunt deschise. ACCESORII INTERIOARE TORPEDO fig. nu resetaþi acest buton pentru a evita riscul unui incendiu. P4E02840 fig. 60 115 . Dupã accident. 60. nu uitaþi sã rãsuciþi cheia de contact la STOP pentru a evita descãrcarea bateriei. Dacã în urma unui accident simþiþi miros de combustibil sau observaþi cã existã scurgeri la sistemul de alimentare. se aprinde o luminã interioarã B-fig.

pentru 7 secunde. 3: stinsã permanent (OFF). 2: stins (OFF). 116 . 61 Temporizare la urcarea în vehicul Plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – la deblocarea portierelor anterioare. – la deschiderea unei portiere. la urcarea ºi coborârea din vehicul. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. pentru 15 secunde. pentru 7 secunde. OFF: plafonierã opritã. în funcþie de poziþie. comandã spotul luminos: 1: aprins (ON). chiar cu portierele închise. Temporizarea se opreºte automat dupã blocarea portierelor. noaptea sau în locuri neluminate. Temporizare la coborârea din vehicul Dupã ce aþi scos cheia din contact. Plafoniera se aprinde în douã moduri distincte în funcþie de poziþia întrerupãtorului A: P4E02154 1: aprinsã permanent (ON). Plafonierã spot Întrerupãtorul B-fig.PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. ON: plafonierã pornitã. plafoniera se aprinde dupã urmãtoarea logicã de funcþionare: – în timpul a douã minute de la oprirea motorului. pentru 3 minute. Temporizarea este întreruptã la aducerea cheii de contact în poziþia MAR. 61. pentru 3 minute. fig. 2: se aprinde automat când se deschide o portierã anterioarã. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). se activeazã douã dispozitive logice de iluminare. – la închiderea unei portiere (în timpul a 3 minute). – la deschiderea unei portiere. pentru 3 minute. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã. Temporizare plafonierã Pe anumite versiuni.

SCRUMIERA Nu puneþi hârtii în scrumierã: contactul cu þigãri aprinse ar putea produce un incendiu. P4E02841 fig. Apãsaþi butonul A al brichetei. ON: plafonierã pornitã. Aveþi grijã cum o manevraþi ºi asiguraþi-vã cã nu este folositã de copii. Existã pericolul de incendiu sau arsuri. acesta revine la poziþia iniþialã fiind gata de utilizare. BRICHETA fig.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ fig. 64 117 . Bricheta atinge temperaturi foarte ridicate. 63 Lampa se aprinde/stinge apãsând în partea lateralã în zonele indicate de sãgeþi. dupã circa 15 secunde. 63 P4E02494 fig. pe comutatoarele indicate de Când plafoniera este în poziþie intermediarã. 64 Funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR. în dreptul înscrisurilor ON ºi OFF de pe plafonierã. OFF: plafonierã opritã. IMPORTANT Asiguraþi-vã de fiecare datã cã bricheta s-a stins. lampa se aprinde automat când se deschide portierã anterioarã.

65 fig. Pentru utilizare sau extragere.Pentru locurile anterioare fig. Pentru a putea fi curãþatã. acþionaþi în sensul indicat de sãgeþi. existã o scrumierã pe panoul portierei din partea dreaptã. iar în partea pasagerului parasolarul este prevãzut (la unele versiuni) cu oglindã fig. 66 Pentru locurile posterioare. apãsaþi butonul A. Parasolarul ºoferului este dotat cu un spaþiu depozitare documente. Miºcarea lor se face sus/jos ºi lateral. 66 fig. P4E02795 P4E02156 fig. 68. 65 Este poziþionatã pe consola centralã. Pentru a o deschide. PARASOLARE Acestea sunt situate de o parte ºi de alta a oglinzii interioare. Pentru locurile posterioare fig. scrumiera se poate extrage. 68 118 P4E02310 .

P4E02127 fig. 71 119 P4E02159 . P4E02126 Închiderea din afara vehiculului Cu portierele închise. 71 al portierelor posterioare se obþine doar deschiderea / închiderea portierei respective. Autovehiculul este dotat cu un sistem de închidere centralizatã. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor posterioare Deschidere: trageþi mânerul A-fig. La acþionarea mânerului A-fig. 71. 70 fig. Deschiderea/închiderea din interiorul vehiculului a portierelor anterioare Deschidere: ridicaþi mânerul A-fig. rotiþi în poziþia I-fig. 72 este dezactivat.PORTIERE PORTIERE LATERALE Înainte de a deschide o portierã. 69 fig. 69. 69 ºi trageþi de mâner în direcþia indicatã de sãgeatã. Deschiderea din afara vehiculului Introduceþi cheia în una din portierele anterioare. rotiþi cheia în poziþia 2-fig. Închidere: închideþi portierele ºi apãsaþi mânerul A. Astfel se blocheazã ºi portierele posterioare. Portiera se deschide dacã dispozitivul de siguranþã copii A-fig. asiguraþi-vã cã manevra poate fi efectuatã în deplinã siguranþã. 70. Închidere: închideþi portiera ºi acþionaþi mânerul A.

fãrã ca sistemul electric sã intervinã. 72. Se activeazã prin introducerea ºi rotirea vârfului cheii de contact în Afig.geam anterior stânga. IMPORTANT Dacã una dintre portiere nu este închisã bine sau dacã existã o problemã în circuitul electric. dispozitivul va funcþiona normal. Utilizaþi întotdeauna acest dispozitiv dacã transportaþi copii. În aceste douã minute puteþi deschide/închide manual portierele. Trageþi de buton pentru a închide geamurile. el se va opri din nou douã minute. GEAMURI ACÞIONATE ELECTRIC Comenzi anterioare fig. Pe cotiera de pe portiera pasagerului se aflã un buton ce acþioneazã doar geamul respectiv. P4E02835 fig.geam posterior dreapta. Dupã cele douã minute centrala este din nou activã. Poziþie 1 – dispozitiv dezactivat. Dacã defecþiunea a fost eliminatã. atunci când cheia de contact este în poziþia MAR: A . dacã nu. 72 P4E01612 fig. 73 Pe cotiera de pe portiera ºoferului sunt dispuse douã butoane ce comandã. Apãsaþi butoanele pentru a deschide geamurilor. Dispozitivul rãmâne activate chiar dacã portierele sunt deschise de pe telecomandã. B . Poziþie 2 – dispozitiv activat (martorul de culoare galbenã certificã activarea dispozitivului).DISPOZITIV SIGURANÞÃ COPII Serveºte la împiedicarea deschiderii din interior a portierelor posterioare. 73 120 . închiderea centralizatã se dezactiveazã dupã mai multe încercãri pentru douã minute.

maneta A poate avea diferite forme. În primul rând. folosiþi mânerul A. 74 Pentru deschiderea/închiderea geamului. PORTBAGAJ DESCHIDEREA/ÎNCHIDEREA PORTBAGAJULUI Pentru deschiderea din exterior. asiguraþi-vã cã nici unul dintre pasageri nu se expune riscului rãnirii de cãtre geamul în miºcare sau cã acesta nu antreneazã vreun obiect aflat în autoturism. Maneta B (unde existã) serveºte la deschiderea uºiþei rezervorului de combustibil. 75 121 P4E02481 . GEAMURI POSTERIOARE ACÞIONATE MANUAL fig. Când coborâþi. pentru a evita ca geamurile acþionate accidental sã nu constituie un pericol pentru pasagerii rãmaºi la bord. lãsaþi portbagajul ºi apãsaþi pânã se aude clicul de închidere. folosiþi cheia de contact fig. P4E02122 fig. 75. 76 poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului (unde existã). se activeazã funcþionarea automatã: geamul se opreºte la finalul cursei (sau la apãsarea din nou a butonului). Pentru deschiderea din interior: ridicaþi maneta A-fig.La unele versiuni. Folosirea improprie a comenzilor electrice poate constitui un pericol. Nu acþionaþi maneta de deschidere în timpul mersului. Portbagajul este iluminat de o plafonierã ce se aprinde la deschiderea acestuia. în timpul acþionãrii. dacã se apãsã butonul de pe cotiera ºoferului timp de peste jumãtate de secundã. 74 fig. Pentru închidere. În funcþie de model. luaþi întotdeauna cheia din contact.

78 de pe capacul mobil al portbagajului. 77 ºi. Asiguraþi-vã cã obiectele din portbagaj sunt bine ancorate. 78 fig. desfaceþi centura Afig. este posibilã extinderea portbagajului. 77 din locaºul respectiv B-fig. IMPORTANT În cazul rabatãrii banchetei posterioare. rabatând parþial sau total bancheta posterioarã. 79 122 . 77 cu ajutorul butonului C-fig. plus cã gazul de eºapare poate fi absorbit în interior. 76 P4E02715 P4E02482 P4E02123 fig. Nu umpleþi portbagajul peste greutatea maximã admisã (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). prindeþi catarama în locaº A-fig. înainte de a efectua operaþia. pentru a evita proiectarea lor peste pasageri în caz de frânare bruscã. dupã rabatarea banchetei. P4E02716 EXTINDEREA PORTBAGAJULUI În funcþie de versiune. 77 fig.Deplasarea cu portbagajul deschis nu este numai ilegalã. fig. dar împiedicã ºi vizibilitatea plãcuþei de înmatriculare.

69 poziþionate în spatele tetierelor posterioare. reglaþi înãlþimea fasciculelor luminoase ale farurilor (vezi paragraful "Faruri" din acest capitolul). 70. trãgând centurile spre exterior. respectaþi prevederile legale. sã nu loveascã celelalte elemente ºi sã nu se deterioreze. Dacã în zona în care conduceþi staþiile de benzinã sunt rare ºi doriþi sã transportaþi benzinã în canistrã. ATENÞIE Dacã transportaþi mai multã greutate în portbagaj pe timp de noapte. Asiguraþi-vã cã sunt bine fixate. 79. 4) Apãsaþi complet tetiera. 3) Eliberaþi spãtarul trãgând pârghiile laterale A-fig. Un bagaj greu nefixat poate provoca rãni pasagerilor.1) Introduceþi în locaºuri cataramele ºi centurile de siguranþã fig. 5) Rabataþi în faþã spãtarul fig. Chiar ºi aºa. 2) Rabataþi perna banchetei. 3) Reglaþi înãlþimea tetierelor posterioare. 79. 81 123 . Cu bancheta divizatã. fig. Pentru readucerea în poziþie normalã: 1) Readuceþi spãtarul în poziþia verticalã. IMPORTANT Înainte de repoziþionarea banchetei posterioare dupã rabatare. verificaþi ca locaºurile cataramelor sã fie poziþionate între pernã ºi spãtar. trecând centurile în lateral. trãgând mânerele în sensul de mers A-fig. folosind una omologatã ºi fixatã corespunzãtor. astfel încât cã nu împiedice fixarea spãtarului. P4E02484 Dupã ce aþi efectuat rabatarea. 77. 2) Rabataþi înapoi perna. este posibilã rabatarea separatã a pãrþii dreapta ºi stânga. 80 P4E02483 fig. poziþionaþi întotdeauna centura posterioarã centralã în poziþia de utilizare fig. creºte riscul de incendiu în caz de accident. astfel încât sã ajungã la nivelul înãlþimii portbagajului.

Dacã tija de susþinere nu este bine fixatã. Atunci când motorul este fierbinte vã puteþi provoca arsuri grave! Nu vã apropiaþi de ventilator. 84. 83. asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt ridicate. Poate porni chiar ºi cu cheia de contact extrasã. AVERTISMENT. Efectuaþi aceastã operaþie doar cu vehiculul staþionat. 82 fig. Aºteptaþi rãcirea motorului. Înainte de a ridica capota. 82. 3) Ridicaþi capota ºi scoateþi tija de susþinere din suportul sãu de blocare A-fig. 83 fig. capota ar putea cãdea cu putere. 2) Apãsaþi levierul A-fig. 84 124 P4E02125 .CAPOTÃ Pentru a deschide capota: 1) Trageþi maneta A-fig. 4) Fixaþi tija în orificiul B din capotã. P4E02164 P4E02842 fig.

2) Coborâþi capota pânã la aproximativ 20 cm. Pentru a închide capota: 1) Menþineþi capota ridicatã cu o mânã în timp ce cu cealaltã îndepãrtaþi tija de susþinere A-fig. 84 din locaºul B ºi fixaþi-o în dispozitivul de blocare. Nu depãºiþi masele maxime admise (vezi capitolul "Specificaþii tehnice"). fig. Acest lucru se poate dovedi extrem de periculos pentru cel care le poartã. Capota se va închide automat. Asiguraþi-vã de fiecare datã cã aþi închis bine capota astfel încât aceasta sã nu se deschidã în timpul deplasãrii. Dupã parcurgerea câtorva kilometri.Evitaþi eºarfele. Atenþie sã nu loviþi obiectele de pe portbagajul exterior prin deschiderea portbagajului. 85. cravatele ºi alte accesorii vestimentare care pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. 85 P4E01632 3) Lãsaþi-o sã cadã. SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ Locurile de fixare vor fi accesibile dupã ce îndepãrtaþi garniturile din punctele indicate în fig. asiguraþi-vã cã ºuruburile de fixare a barelor transversale sau accesoriile specifice sunt bine strânse. 125 .

La intrarea în funcþiune a sistemului ABS.ABS Vehiculul poate fi dotat cu un sistem de frânare ABS care împiedicã blocarea roþilor în timpul frânãrii. ºoferul simte pedala de frânã pulsând uºor. Dacã se produce o defecþiune ºi în urma acesteia funcþia anti-blocare nu mai este eficientã. sistemul de frânare va continua sã funcþioneze ca unul fãrã ABS. dimpotrivã. Aceasta nu înseamnã cã frânele prezintã defecþiuni. este un semn cã sistemul ABS funcþioneazã: ºoferul este astfel atenþionat cã vehiculul circulã la limita condiþiilor de aderenþã ºi cã viteza ar trebui adaptatã la starea carosabilului. De asemenea. vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie urmãtoarele informaþii. luând bineînþeles mãsurile de precauþie necesare ºi respectând codul rutier al þãrii în care vã aflaþi. este recomandat sã exersaþi conducând pe teren alunecos. Dacã nu aþi condus niciodatã un vehicul echipat cu ABS. optimizând astfel aderenþa la carosabil ºi ajutându-vã sã pãstraþi controlul asupra vehiculului în cazul unei frânãri bruºte în condiþii dificile de drum. iar sistemul devine mai zgomotos. Sistemul ABS face parte din sistemul obiºnuit de frânare. sistemul se va opri automat ºi va funcþiona doar sistemul obiºnuit de frânare. dacã apar defecþiuni. 126 .

respectaþi sfaturile de mai jos: Sistemul ABS asigurã un control mai bun. nu vã aºteptaþi întotdeauna ca distanþa necesarã frânãrii sã fie mai micã: de exemplu. însã nu are cum sã îmbunãtãþeascã aderenþa la drum. Cu toate acestea. aceasta este un semn cã aderenþa la drum este la limita minimã. aºadar trebuie sã conduceþi cu grijã pe suprafeþe alunecoase ºi sã nu vã asumaþi riscuri inutile. Trebuie sã încetiniþi pentru a vã adapta la condiþiile de aderenþã ale drumului respectiv. Pentru a exploata la maxim caracteristicile sistemului ABS în caz de nevoie.Avantajul folosirii sistemului ABS constã în pãstrarea controlului deplin asupra vehiculului chiar ºi atunci când frânaþi puternic în condiþii de aderenþã scãzutã. Dacã sistemul ABS se activeazã. deoarece acest mecanism împiedicã blocarea roþilor. aceastã distanþã va creºte pe suprafeþe cu pietriº sau cu zãpadã proaspãt depusã pe un drum alunecos. 127 .

reduceþi viteza ºi mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru verificarea ºi repararea imediatã a autovehiculului dvs. atât în cazul sistemelor tradiþionale cât ºi al sistemelor cu ABS. Frânarea în timpul unui viraj necesitã întotdeauna atenþie maximã chiar dacã sistemul ABS este funcþional. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. De asemenea. În aceste condiþii. martorul de avertizare > se va aprinde pe tabloul de bord. În acest caz. Dacã se aprinde martorul de avertizare x pentru nivelul minim al lichidului de frânã. indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. în acest caz. funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã.Dacã se produce o defecþiune. cauciucuri ºi plãcuþe de frânã numai de marca ºi tipul aprobat de fabricantul lor. sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului. Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). veþi opri în timpul cel mai scurt posibil în condiþiile respective de drum. scurgerile de lichid din sistemul hidraulic. Procedând astfel. Când intrã în acþiune sistemul ABS ºi simþiþi pedala de frânã pulsând. De fapt. sistemul de frânare este încã eficient. opriþi imediat autovehiculul ºi contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. Acesta este cel mai important sfat pe care trebuie sã îl urmaþi: Dacã urmaþi aceste sfaturi veþi frâna mai eficient în orice situaþie. În acest caz. nu vã retrageþi piciorul ºi continuaþi sã apãsaþi. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. Sistemul este prevãzut ºi cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare numit EBD (Electronic Brake Distribuitor) care ajutã la îmbunãtãþirea calitãþii sistemului de frânare prin intermediul unitãþii de control ABS ºi a senzorilor sãi. conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã. IMPORTANT Vehiculele dotate cu ABS trebuie sã aibã jante. deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. Martorii de avertizare >ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã. 128 . pot compromite operarea sistemului de frânare.

prin interpunerea unei perne între pasager ºi volan sau bord. ºi în cazul pãtrunderii sub alte vehicule sau bariere protectoare (de exemplu sub un camion sau o barierã de pazã). 86 129 . Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) reprezintã. ciocniri produse din cauza altor vehicule care vin din spate). umflarea airbag-ului nu se declanºeazã deoarece nu oferã nici o protecþie adiþionalã faþã de centurile de siguranþã ºi. În aceste circumstanþe. Atunci când se produce o coliziune. vehicule parcate). persoanele care nu poartã centura de siguranþã sunt propulsate înainte ºi pot veni în contact cu airbag-ul în timp ce acesta se umflã. – în planºa de bord. o mãsurã în plus ºi nu o alternativã pentru folosirea centurilor de siguranþã care trebuie întotdeauna purtate. În coliziunile cu obiecte mobile sau uºor deformabile (cum ar fi indicatoarele rutiere. 86 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) este un dispozitiv de siguranþã care intrã în acþiune în cazul unei coliziuni frontale. pentru ºofer. ar fi zadarnicã. o unitate electronicã de control proceseazã semnalele primite de la senzorul de decelerare ºi. mormanele de pietriº sau zãpadã. protecþia oferitã de airbag este diminuatã. În cazul unui accident. existã un airbag mai mare pentru pasager. Airbag-ul se umflã instantaneu ºi acþioneazã ca o barierã protectoare între pasagerii anteriori ºi structurile din faþa lor care le-ar putea cauza rãnirea. nedeclanºarea airbag-urilor în astfel de circumstanþe nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. Aºadar. fig. precum specificã legile din Europa ºi din majoritatea þãrilor non-europene. în ciocniri cu spatele (de exemplu. Acest dispozitiv constã într-o pernã care se umflã instantaneu. localizatã într-un compartiment special: – în centrul volanului.AIRBAG-URI (unde sunt prevãzute) DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE fig. declanºeazã umflarea airbagului. prin urmare. în consecinþã. atunci când este necesar. Airbag-urile se dezumflã imediat dupã aceea. ciocniri laterale. P4E01407 Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) a fost conceput pentru protecþia pasagerilor în eventualitatea unei ciocniri frontale de severitate medie-ridicatã. În cazul coliziunilor frontale minore (pentru care este suficientã acþiunea de reþinere oferitã de centura de siguranþã) umflarea airbag-urilor nu se declanºeazã.

87-88 . PERICOL GRAV: dacã autovehiculul este echipat cu un airbag pasager. în acest caz se pot transporta copii. 87. fig. nu poziþionaþi scaune pentru copii pe acest loc.AIRBAG PASAGER Airbag-ul pasager a fost conceput ºi dezvoltat pentru a îmbunãtãþi protecþia unei persoane care poartã centura de siguranþã. volumul sãu umple aproape tot spaþiul dintre bord ºi pasager. Dacã este absolut necesarã transportarea unui copil pe acest loc este posibilã dezactivarea manualã a airbag-ului. Martorul F de pe tabloul de bord rãmâne aprins în permanenþã pânã la reactivarea airbag-ului pasager. Întrerupãtorul este poziþionat pe partea dreaptã a planºei de bord fig. Întrerupãtorul are douã poziþii: 1) airbag pasager activat: (poziþie ON P) martorul de pe tabloul de bord este stins. RBAG Dezactivarea se produce folosind cheia de contact în întrerupãtorul special pentru cheie A-fig. AI Aveþi grijã ca întrerupãtorul sã nu se ude accidental. IMPORTANT Acþionaþi întrerupãtorul numai cu motorul oprit ºi cu cheia scoasã din contact. Poate cauza distrugerea dispozitivului. este absolut interzis transportul copiilor pe scaunul din faþã. 2) airbag pasager dezactivat: (poziþie OFF F) martorul de pe tabloul de bord este aprins. 88 130 P4E02800 Dezactivare manualã airbag pasager fig. protejaþi de sisteme de siguranþã speciale pe scaunul anterior. 88. 87 P4E02799 fig. Se poate ajunge la acest întrerupãtor doar dacã portiera este deschisã. În momentul în care airbag-ul este umflat la maxim.

Declanºarea sistemului de pretensionare (dacã este acþionat electric) ºi a airbagurilor frontale ºi laterale se face într-o maniera diferenþiatã de cãtre unitatea de control în funcþie de tipul ciocnirii. În cazul în care martorul de avertizare ¬ se aprinde în timpul deplasãrii (semnalarea unei defecþiuni). Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. Dacã un accident a declanºat airbag-urile. Dacã martorul nu se aprinde sau dacã se aprinde în timpul deplasãrii. De asemenea trebuie sã i se predea acest manual de utilizare. Nedeclanºarea uneia sau a mai multora dintre ele nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. centura de siguranþã. martorul F (cu întrerupãtor dezactivare airbag frontal pasager în poziþia ON) se aprinde timp de aproximativ 4 secunde. dupã care trebuie sã se stingã. Dacã proprietarul vehiculul se schimbã. Acest fum nu este dãunãtor ºi nu semnaleazã aprinderea vreunui incendiu. trotuare sau obstacole de înãlþime joasã sau cãderea vehiculului în gropi. sistemul trebuie verificat ºi reparat imediat la o Reprezentanþã Fiat. Odatã cu declanºarea airbag-urilor. sistemul de pretensionare sã poatã fi înlocuite. unitatea electronicã de control. ºi de 10 ani în ceea ce priveºte contactul spiralat. clipeºte timp de alte 4 secunde pentru a semnala cã airbag-ul pasager se va activa în cazul unei coliziuni. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea sistemului. Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. La apropierea acestor scadenþe. 131 . reparaþie ºi înlocuire legate de airbag-uri trebuie efectuate numai de personalul unei Reprezentanþã Fiat. în aer se împrãºtie o cantitate micã de pulbere ºi fum. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru ca întregul dispozitiv de siguranþã. martorul de avertizare ¬ se aprinde ºi în mod normal trebuie sã se stingã dupã aproximativ patru secunde. Sistemul airbag-urilor are o valabilitate de 14 ani în ceea ce priveºte sarcina pirotehnicã. noul proprietar trebuie sã fie informat asupra metodei de folosire a airbag-urilor ºi a avertismentelor de mai sus. cum ar fi ciocnirile violente de trepte. În cazul casãrii vehiculului trebuie informatã o Reprezentanþã Fiat pentru a dezactiva sistemul.AVERTISMENTE GENERALE Airbag-urile se pot declanºa dacã vehiculul este supus unor ciocniri sau accidente puternice care angajeazã zona inferioarã a caroseriei. Toate operaþiile de verificare.

a ciocnirilor din spate sau a rãsturnãrii maºinii. În aceste situaþii pasagerii nu beneficiazã de protecþie decât dacã poartã centurile de siguranþã . ci ajutã la creºterea eficacitãþii lor. Þineþi întotdeauna ambele mâini pe volan când conduceþi. în aceste cazuri.acestea trebuie întotdeauna fixate. Aºadar. Reþineþi faptul cã având cheia în poziþia MAR. în faþa pieptului sau cu o pipã. nedeclanºarea airbag-urilor nu poate fi consideratã drept un semn de proastã funcþionare a sistemului. compania Fiat recomandã sã nu aºezaþi niciodatã copii pe scaunul din faþã. reþineþi cã dacã vehiculul staþioneazã fãrã a avea cheia introdusã ºi rotitã. Dacã vehiculul a fost furatã sau s-a încercat furtul sãu. acestea ar putea produce rãni grave. Mai mult. astfel încât atunci când airbag-ul se declanºeazã sã se poatã umfla fãrã a întâlni nici un obstacol care v-ar putea cauza rãni grave. airbag-urile se declanºeazã în eventualitatea unui impact. þinut în gurã. 132 . menþineþi spãtarul scaunului în poziþie verticalã ºi sprijiniþi-vã bine spatele de el. Nu cãlãtoriþi niciodatã purtând obiecte în braþe. Pe de altã parte. chiar ºi atunci când motorul nu este pornit. un creion etc. Funcþionarea corectã a airbag-urilor frontale ºi laterale ºi a sistemelor de pretensionare este asiguratã doar atunci când vehiculul nu este supraîncãrcat. a coliziunilor laterale.Nu aplicaþi autocolante sau alte obiecte pe volan sau pe compartimentul rezervat airbag-ului de pe locul pasagerului. airbag-urile frontale nu se declanºeazã în cazul impacturilor la vitezã redusã. nu depãºiþi masele maxime admise (vezi tabelul „Mase” din capitolul „Specificaþii tehnice”). airbag-urile pot fi declanºate la un vehicul care staþioneazã dacã acesta este lovit de un alt vehicul în miºcare. chiar ºi atunci când vehiculul staþioneazã. Airbag-ul nu înlocuieºte centurile de siguranþã. sau dacã a fost supusã unor devastãri sau inundaþii sistemul airbag-urilor trebuie verificat de o Reprezentanþã Fiat. Nu conduceþi cu trunchiul aplecat înainte. dacã în cazul unei coliziuni se declanºeazã airbag-urile.

oricât de micã ar fi cantitatea. la vehiculul dvs.LA STAÞIA DE ALIMENTARE Dispozitivele pentru reducerea emisiilor poluante ce sunt utilizate pe Fiat Albea impun doar folosirea de benzinã fãrã plumb..) nu trebuie sã fie mai micã de 95. nici chiar în caz de urgenþã.O. Nu folosiþi niciodatã benzinã cu plumb. 89 P4E02775 133 . fig. Cifra octanicã (R. Un catalizator ineficient emanã emisii nocive ceea ce duce la poluarea mediului înconjurãtor.N. Aceasta ar cauza deteriorarea iremediabilã a convertorului catalitic.

BUªONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL Pentru a avea acces la buºonul rezervorului de combustibil. 90 sau acþionaþi maneta de deschidere A-fig. 91 (unde este prevãzutã) poziþionatã în partea lateralã a scaunului ºoferului. 92 poziþionat în partea lateralã dreapta a portbagajului. Pentru a-l deschide: 1) Menþinând buºonul pe poziþie (nemiºcat). acþionaþi direct asupra uºiþei fig. 90 fig. Buºonul rezervorului de combustibil este prevãzut cu sistem de închidere atunci când vehiculul nu este dotat cu manetã pentru deblocarea uºiþei. 92 134 P4E02486 . Dacã uºiþa nu se deschide la acþionarea manetei A-fig. rotiþi cheia de contact în sensul invers acelor de ceasornic. 91. 91 fig. acþionaþi cablul de siguranþã B-fig. P4E02419 P4E02169 fig.

2) Rotiþi buºonul pânã la deschiderea completã. aºezaþi buºonul pe capacul rezervorului aºa cum se aratã în figura fig. Buºonul este dotat cu un lanþ fig. Nu apropiaþi foc deschis sau þigãri aprinse în apropierea buºonului rezervorului întrucât existã pericol de incendiu. pânã se aude clicul de fixare. 93 ce îl asigurã pentru a nu fi pierdut. Pentru a-l închide: 1) Introduceþi buºonul (cu cheie) ºi rotiþi-l în sensul acelor de ceasornic. 93 P4E02492 135 . închideþi apoi uºiþa. IMPORTANT Închiderea ermeticã poate cauza o presiune uºoarã în rezervor: este normalã producerea unui fâsâit uºor atunci când buºonul este rotit. fig. 2) Rotiþi cheia în sensul acelor de ceasornic ºi extrageþi-o. 94. Nu vã aplecaþi prea tare deasupra buºonului rezervorului ºi nu inhalaþi vaporii nocivi. 3) În timp ce alimentaþi.

altfel scade eficienþa recuperãrii vaporilor emiºi. – sondã Lambda. Dispozitivele folosite pentru înlãturarea emisiilor motorului cu benzinã sunt urmãtoarele: – catalizator trivalent. 94 136 P4E02493 . Fiat Albea este un vehicul care respectã cu uºurinþã cele mai stricte standarde referitoare la poluarea internaþionalã. Rezultatul a fost folosirea unor materiale ºi crearea unor mecanisme care contribuie la reducerea substanþialã sau chiar înlãturarea influenþelor nocive asupra mediului înconjurãtor. înlocuiþi buºonul doar cu unul original. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR De la bun început. Prin urmare. – sistem de recuperare a vaporilor de combustibil.IMPORTANT În caz de pierdere. principiul de bazã în concepþia autoturismului Fiat Albea a fost protejarea mediului înconjurãtor. fig.

va fi necesar sã goliþi ºi circuitul de alimentare cu combustibil. la munte). Dacã se produce alimentarea în mod accidental cu alte tipuri de combustibil. în caz contrar. 137 . în combustibil. putând astfel sã cauzeze înfundarea filtrului de combustibil. staþiile de alimentare vând de obicei combustibil de iarnã sau de varã.RECOMANDÃRI PRIVIND ALIMENTAREA CU MOTORINÃ Folosiþi doar combustibil diesel în concordanþã cu specificaþiile europene EN590. Folosirea altor produse sau mixturi ar putea cauza defecþiuni iremediabile ale motorului ºi anularea garanþiei. Turnaþi aditivul în rezervor înaintea combustibilului. ºi mai ales dacã utilizarea vehiculului prevede opriri ºi porniri dese la temperaturi scãzute (spre exemplu. Pentru a evita astfel de probleme. chiar ºi pentru un timp foarte scurt. se recomandã adãugarea. în timpul anotimpurilor intermediare. O completare tardivã nu are nici un efect. asiguraþi-vã cã alimentaþi cu motorinã adaptatã anotimpului. Dacã motorul a fost pornit. În orice caz. nu porniþi motorul ºi goliþi rezervorul. În acest caz. caracterizate de temperaturi exterioare cuprinse între 0°C ºi +15°C. Fluiditatea combustibilului Diesel descreºte la temperaturi joase din cauza parafinei pe care o conþine. de DIESEL MIX (sau un produs similar) în proporþiile specificate pe ambalajul produsului. în funcþie de anotimp. Aditivul DIESEL MIX trebuie adãugat înainte de apariþia reacþiilor datorate frigului. calitatea motorinei de la pompe poate sã nu fie potrivitã.

138 .

................... 154 LANÞURI ANTIDERAPANTE ...... în schimb................ pentru a beneficia de toate calitãþile sale.... Pentru utilizarea cel mai bine a Fiat-ului Albea.... 140 PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ ....................................... în acest capitol vã vom sfãtui ce trebuie fãcut ºi ce nu trebuie fãcut în conducerea sa.................................... 157 Se vor trata numai în majoritate aspecte valabile ºi pentru alte vehicule. 145 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII ............. 156 VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII ............. 152 TRACTAREA REMORCILOR............................ 157 SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE......................................... pentru cunoaºterea tuturor aspectelor ce vor ajuta la folosirea optimã a vehiculului Fiat Albea.... 155 PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE.....................UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI nu defecta ºi.................................................. 142 PARCAREA ....... pentru a PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ ...................... 156 ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR................... trebuie acordatã atenþie maximã ºi acestui capitol..................................................... 143 UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE ...... 139 . 144 CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ ...................... 150 REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ................ Altele...... Ca atare... sunt specifice Fiat-ului Albea.... mai presus de toate........................................ 153 PNEURI DE IARNÃ .............

Acest fenomen. 3) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. Nu atingeþi niciodatã cablurile de înaltã tensiune ale sistemului de aprindere atunci când motorul este pornit. în caz de ratare a pornirii motorului. dispozitivul împiedicã trecerea din poziþia MAR în poziþia AVV. 140 . IMPORTANT Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR atunci când motorul este oprit. dacã martorul de avertizare rãmâne aprins. este caracteristic tacheþilor hidraulici: sistemul de distribuþie al motorului 1. monoxid de carbon ºi alte gaze toxice. apelaþi la procedura de urgenþã (vezi “Pornirea de urgenþã” din capitolul “În caz de urgenþã”) ºi contactaþi urgent Reprezentanþã Fiat. Dacã martorul de avertizare Y rãmâne aprins împreunã cu martorul U atunci când cheia de contact este rotitã la MAR. rotiþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a face o nouã încercare. readuceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi la MAR. se poate sesiza un zgomot amplificat al motorului. sã readuceþi cheia în poziþia STOP. Dacã motorul nu porneºte de la prima încercare. 4) Rotiþi cheia de contact la AVV ºi eliberaþi-o de îndatã ce motorul porneºte. De asemenea. încercaþi cu celelalte chei pe care le-aþi primit. Blocul de contact este prevãzut cu un dispozitiv de siguranþã care obligã. Motorul consumã oxigen ºi emite anhidridã carbonicã. PROCEDURA DE PORNIRE IMPORTANT Nu apãsaþi pe acceleraþie înainte de pornirea motorului.PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ Este deosebit de periculos sã lãsaþi motorul pornit într-o zonã închisã. înainte de a repeta manevra de pornire. mai ales dupã o perioadã lungã de staþionare. În primele secunde de funcþionare. când motorul este pornit. Dacã nici acum nu reuºiþi sã porniþi motorul. 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã.4 8V al Fiat Albea ales pentru a reduce intervenþiile de întreþinere. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. care nu prejudiciazã funcþionarea ºi fiabilitatea.

ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi.Se recomandã cã. adicã sã fie lãsat la ralanti pentru a permite temperaturii din compartimentul motorului sã scadã. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când indicatorul temperaturii lichidului de rãcire sã se miºte. fãrã a forþa acceleraþia. IMPORTANT Dupã o cãlãtorie lungã. PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu recunoaºte codul transmis de cheia de contact (se aprinde martorul de avertizare Y pe tablou de bord) se poate trece la pornirea de urgenþã prin folosirea codului de pe cardul CODE. Reþineþi cã pânã ce motorul nu porneºte. remorcare sau din pantã întrucât aceasta ar putea cauza scurgerea combustibilului în catalizator ºi deteriorarea sa iremediabilã. Apãsarea acceleraþiei înainte de oprirea motorului nu are absolut nici un sens ºi nu face decât sã consume combustibil. sã nu solicitaþi vehiculul la performanþele maxime (de exemplu. sã parcurgeþi distanþe lungi la regim maxim sau sã frânaþi excesiv). motorul ar trebui lãsat sã-ºi "recapete suflul" înainte de a fi oprit. OPRIREA MOTORULUI Rotiþi cheia de contact în poziþia STOP atunci când motorul merge la ralanti. Consultaþi capitolul "În caz de urgenþã". servofrâna ºi servodirecþia nu vor funcþiona ºi astfel se va depune un efort mai mare pentru a apãsa pedala de frânã sau a roti volanul. în perioada de rodaj. PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELOR INERÞIALE Trebuie evitatã pornirea prin împingere. sã demaraþi brusc. 141 .

Dacã nu reuºiþi sã porniþi motorul. 142 . contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã. ce va avea loc foarte rapid dacã motorul este cald. IMPORTANT Cu motorul oprit. cu cheia de contact în poziþia MAR. Clipirea martorului m timp de 60 secunde dupã pornirea motorului semnaleazã o defecþiune a sistemului bujiilor incandescente. martorul Y rãmâne aprins. imediat dupã stingerea martorului m. fãrã a forþa acceleraþia. – Nu atingeþi limita maximã a motorului în primii kilometri parcurºi. 7) Rotiþi cheia de contact în poziþia AVV. Eliberaþi cheia imediat ce motorul a pornit. 6) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãtul cursei. nu trebuie apãsatã pedala de acceleraþie. 5) Aºteptaþi stingerea martorului m. Se recomandã sã aºteptaþi pânã când temperatura lichidului de rãcire ajunge la 50°C÷60°C. 3) Rotiþi cheia de contact în poziþia MAR. la rotirea cheii de contact în poziþia AVV. Dacã motorului nu porneºte la prima cheie. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în poziþia neutrã. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI DUPÃ PORNIRE – Începeþi sã rulaþi încet. se recomandã sã aduceþi cheia în poziþia STOP ºi apoi din nou în poziþia MAR. aduceþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a repeta manevra. IMPORTANT Cu motorul rece. dacã martorul rãmâne aprins. se poate utiliza vehiculul dar trebuie contactatã cât mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat.PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ 1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã. Pe tabloul de bord se vor aprinde martorii Y m ºi U. 4) Aºteptaþi stingerea martorilor Y ºi U. lãsând motorul la turaþii de nivel moderat. încercaþi ºi cu celelalte chei din dotare. nu lãsaþi niciodatã cheia de contact în poziþia MAR. Dacã aºteptaþi prea mult se pierde avantajul oferit de încãlzirea bujiilor. Dacã motorul porneºte.

1 143 P4E01637 . Dacã vehiculul este lãsat pe o pantã abruptã. Întotdeauna scoateþi cheia din contact atunci când pãrãsiþi autoturismul. dacã plecaþi de lângã vehicul. fig. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul. la pornirea motorului pe stradã cu înclinaþie mare) indicatoarele pot arãta cantitãþi de lichid diferite de cele reale. De asemenea trebuie evitate manevrele care fac valuri în rezervorul de combustibil. trageþi frâna de mânã ºi cuplaþi maneta schimbãtorului de vitezã în treapta 1 sau marºarier. atât în rezervor. pentru a preveni descãrcarea bateriei. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în vehicul.PARCAREA Opriþi motorul. extrageþi cheia ºi blocaþi portierele. IMPORTANT În anumite condiþii (de exemplu. în funcþie de poziþie (în rampã sau în pantã) ºi lãsaþi roþile virate. este recomandatã folosirea unei piedici pentru blocarea roþilor. cât ºi la uleiul din motor. Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia MAR.

În mod normal sunt suficiente patru sau cinci "clicuri" atunci când parcaþi pe teren drept. 3) Apãsaþi pedala de frânã atunci când executaþi aceastã operaþie pentru a preveni miºcarea accidentalã a vehiculului. Nu conduceþi cu o mânã pe schimbãtorul de viteze. Cu motorul mergând. UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE Apãsaþi total ambreiajul înainte de a cupla maneta schimbãtorului de viteze într-una din poziþiile arãtate în diagrama din fig. dacã sunteþi pe plan înclinat sau cu maºina încãrcatã. fig. aºteptaþi cel puþin 2 secunde cu pedala de ambreiaj apãsatã pentru a evita deteriorarea angrenajelor. 2 (desenul este de asemenea reprezentat pe mânerul schimbãtorului de viteze). Pentru a elibera frâna de mânã: 1) Ridicaþi uºor frâna de mânã ºi apãsaþi butonul de eliberare A. asiguraþi-vã cã vehiculul este oprit ºi. chiar ºi dacã þineþi mâna lejer. Presiunea exercitatã. 2 144 . IMPORTANT Angajaþi în marºarier numai atunci când vehiculul staþioneazã complet. Martorul de avertizare x se va stinge. Când cheia este în poziþia MAR ºi aveþi frâna de mânã trasã. ATENÞIE Dacã întâmpinaþi probleme. De aceea este esenþial ca sub pedale sã nu se afle obstacole. fiind pe de altã parte necesare nouã sau zece. Asiguraþi-vã cã preºurile sunt bine întinse ºi nu obstrucþioneazã pedalele. 1 Levierul frânei de mânã este situat între scaunele anterioare. din poziþia neutrã ridicaþi inelul mobil A cãtre mâner ºi împingeþi levierul la dreapta ºi înapoi. 2) Menþineþi butonul apãsat ºi coborâþi levierul. P4E02843 Pentru mersul înapoi (R). astfel ca vehiculul sã rãmânã blocat. contactaþi o Reprezentanþã Fiat sã regleze cursa levierului. Trageþi levierul în sus atât cât este necesar.FRÂNA DE MÂNÃ fig. pe tabloul de bord se va aprinde martorul x. Trebuie sã apãsaþi pânã la capãt ambreiajul pentru a schimba treptele de vitezã în mod corespunzãtor. poate uza elemente interne în cutia de viteze.

– Asiguraþi-vã cã sistemele de reþinere pentru copii (scaune. acestea fiind în mãsurã sã ofere cea mai sigurã plasare. volanul ºi oglinzile retrovizoare pentru a obþine poziþia optimã pentru condus. – Reglaþi tetiera astfel încât sã sprijine capul ºi nu gâtul. comportamentul persoanei de la volan este cel mai important factor de care depinde siguranþa în timpul mersului. verificaþi cele menþionate în paragraful „Verificãri necesare înaintea începerii unei cãlãtorii lungi” din acest capitol. compania Fiat a fãcut toate eforturile pentru a le oferi ºoferului ºi pasagerilor un vehicul al cãrei întrebuinþare sã se facã în condiþii de siguranþã maximã. – Potriviþi scaunul ºoferului. – Evitaþi alimentele grele. – Asiguraþi-vã cã nimic (carpete etc. O alimentaþie uºoarã contribuie la menþinerea unor reflexe bune. Cu toate acestea. Suntem siguri cã pe multe dintre ele le cunoaºteþi deja. – Periodic. – Ancoraþi obiectele din portbagaj în aºa fel încât sã nu poatã fi proiectate în faþã în cazul unui accident. – Evitaþi sã depozitaþi pe bord obiecte care se reflectã pe parbriz. În orice caz.) sunt fixate corect pe bancheta posterioarã. însã vã recomandãm sã le citiþi pe toate cu atenþie. În cele ce urmeazã veþi gãsi o serie de sfaturi simple care vã ajutã sã circulaþi în siguranþã în orice împrejurãri. ÎNAINTE DE A URCA LA VOLAN – Asiguraþi-vã cã sistemul de lumini funcþioneazã corespunzãtor.CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ În proiectarea modelului Fiat Albea. Folosirea de medicamente afecteazã capacitatea de concentrare: citiþi cu atenþie prescripþiile. leagãne etc. înaintea unei cãlãtorii lungi. pe locurile laterale dotate cu centuri de siguranþã cu prindere în trei puncte.) nu stã în calea pedalelor. 145 . respectaþi cele menþionate în paragraful „Transportul copiilor în siguranþã” din capitolul „Cunoaºterea autovehiculului. – Reglaþi înãlþimea centurilor de siguranþã conform propriei staturi (vezi capitolul "Cunoaºterea autovehiculului – centuri de siguranþã”).

gheaþa sau sarea presãratã pe drum se pot depune pe discurile de frânã reducând astfel eficienþa frânelor la prima acþionare. iar animalele din autovehicul se gãsesc în compartimentele corespunzãtoare. cât ºi toþi pasagerii. 146 . Aveþi mare grijã la eventuala montare a unui spoiler adiþional.. pe lângã dvs. toþi ceilalþi pasageri poartã centurile de siguranþã. – Prudenþa înseamnã ºi sã puteþi anticipa comportamentul greºit sau periculos al altor ºoferi. roþilor din aliaj sau capacelor de roatã: se poate reduce ventilaþia discului de frânã cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate. Aveþi grijã la poziþia carpetelor: chiar ºi cea mai micã problemã la sistemul de frânare poate face necesarã o cursã mult mai mare a pedalei de frânã decât în mod normal. nu depãºiþi limita de vitezã maximã admisã. – Respectaþi cu stricteþe regulile de circulaþie ale þãrii în care vã aflaþi ºi. cã atunci când transportaþi copii. Nu cãlãtoriþi cu obiecte pe jos în faþa scaunului ºoferului: acestea. Nefolosirea centurilor de siguranþã creºte riscul de rãnire sau moarte în cazul unei coliziuni. ei se aflã pe locurile special destinate lor. – Înainte de a porni în cãlãtorii mai lungi trebuie sã fiþi apt din punct de vedere fizic ºi psihic. la frânare. cât ºi pentru ceilalþi participanþi la trafic. – Asiguraþi-vã cã. sub influenþa drogurilor sau al anumitor medicamente este periculos atât pentru dvs. Condusul într-o stare psihicã ºi fizicã precarã. acest lucru cauzeazã uzura prematurã a ambreiajului. Apa. Purtaþi întotdeauna centurile de siguranþã. atât dvs. pot veni în calea pedalelor de frânare sau acceleraþie fãcând imposibilã utilizarea lor.ÎN TIMPUL CÃLÃTORIEI – Regula cea mai importantã pentru a conduce în condiþii de siguranþã este prudenþa. îndeosebi. – Nu cãlãtoriþi cu piciorul sprijinit de pedala de ambreiaj.

vizibilitatea este redusã. – Reduceþi viteza în mod special atunci când drumul nu este luminat. Din acest motiv distanþa de frânare este mult mai mare ºi controlul asupra vehiculului mai slab. ci opriþi-vã din când în când ca sã vã faceþi puþinã miºcare ºi sã vã recãpãtaþi energia. CONDUCEREA VEHICULULUI PE TIMP DE NOAPTE Iatã regulile cele mai importante pe care trebuie sã le urmaþi atunci când conduceþi noaptea: – Conduceþi cu atenþie sporitã: condusul pe timp de noapte este mai dificil. aveþi grijã la animalele care traverseazã drumul. Orice manevrã este mai dificilã pe un carosabil umed deoarece aderenþa roþilor la drum scade considerabil. – Asiguraþi-vã cã luminile frontale sunt bine poziþionate: dacã sunt dacã sunt prea jos reduc vizibilitatea ºi vã obosiþi ochii.– Nu conduceþi multe ore continuu. þineþi strâns de volan: condusul cu vitezã excesivã în asemenea cazuri poate avea ca efect pierderea controlului asupra vehiculului (acvaplanare). – Menþineþi farurile curate. efortul depus la frânare va fi mai mare ºi nu veþi beneficia de avantajul frânei de motor. decât cea pe care o pãstraþi ziua: este greu sã estimaþi viteza altor vehicule atunci când nu le vedeþi decât luminile. – Nu conduceþi niciodatã în pantã cu motorul oprit.. – Asiguraþi-vã cã aerul din habitaclu se împrospãteazã neîncetat. – Opriþi la primele semne de somnolenþã: a continua ar însemna un risc atât pentru dvs. – în condiþii de ploaie abundentã. – Folosiþi luminile de drum doar în afara localitãþilor ºi când sunteþi sigur cã nu deranjaþi alþi ºoferi. aprindeþi luminile de întâlnire chiar ºi în timpul zilei pentru a putea fi observat mai uºor. Dacã sunt prea sus îi pot orbi pe ceilalþi ºoferi. cât ºi pentru toþi ceilalþi participanþi la trafic. CONDUCEREA PE TIMP DE PLOAIE Ploaia ºi suprafeþele de drum ude înseamnã pericol. În astfel de cazuri. iar dacã o faceþi. Continuaþi cãlãtoria doar dupã ce vaþi odihnit îndeajuns.. în caz contrar manevrarea volanului va fi dificilã. – În afara localitãþilor. 147 . Acestea sunt sfaturile noastre pentru rularea pe timp de ploaie: – Reduceþi viteza ºi menþineþi o distanþã mai mare faþã de vehiculele aflate înaintea dvs. – Nu treceþi prin acumulãri de apã cu vitezã mare. – Pãstraþi o distanþã mai mare faþã de maºinile din faþa dvs. – Stingeþi-le de îndatã ce aþi observat altã maºinã pe contrasens ºi nu le reaprindeþi decât dupã trecerea acesteia.

– Pãstraþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculele dinaintea dvs. – Dacã este necesarã oprirea vehiculului (din cauza unor defecþiuni. nu porniþi la drum decât dacã este absolut necesar. nu intraþi în depãºirea altor vehicule. folosiþi frâna de motor acþionând o treaptã inferioarã de vitezã pentru a evita supraîncãlzirea frânelor. Nu cãlãtoriþi cu luminile de drum aprinse ! IMPORTANT Pe porþiunile de drum cu vizibilitate bunã stingeþi stopurile de ceaþã: lumina lor puternicã i-ar putea deranja pe ºoferii din spatele dvs. etc. – Reþineþi faptul cã depãºirea în rampã este mai lentã ºi necesitã o distanþã mai lungã. – Conduceþi cu vitezã moderatã ºi evitaþi "tãierea curbelor". – În nici o împrejurare nu trebuie sã vã angajaþi în coborâre cu motorul oprit sau cu schimbãtorul de viteze în punctul mort. Aprindeþi luminile de avarie ºi dacã se poate luminile de poziþie. Atunci când cãlãtoriþi în condiþii de burniþã. aºadar orice manevrã este mai dificilã. ceaþã densã sau pe porþiuni unde este posibilã apariþia norilor de ceaþã: – Adoptaþi o vitezã moderatã. – Dacã se poate. dacã vehiculul este prevãzut. Claxonaþi ritmic atunci când auziþi cã se apropie alte vehicule. – Aprindeþi farurile ºi proiectoarele ºi stopurile de ceaþã.– Activaþi comenzile pentru dezaburire (consultaþi secþiunea "Cunoaºterea autovehiculului") pentru a preveni înrãutãþirea condiþiilor de vizibilitate.) încercaþi sã opriþi în afara carosabilului. CONDUCEREA PE TIMP DE CEAÞà – Dacã ceaþa este prea densã. CONDUCEREA ÎN ZONE MONTANE – Când coborâþi. 148 . chiar ºi în timpul zilei.. – Verificaþi periodic starea ºtergãtoarelor de parbriz. Dacã sunteþi depãºit în rampã permiteþi-i vehiculului care vã depãºeºte sã treacã cu uºurinþã. – Pe cât posibil evitaþi accelerarea sau decelerarea bruscã. – Reþineþi faptul cã ceaþa este însoþitã de umezirea carosabilului. sau cu cheia de contact scoasã. iar distanþele necesare opririi sunt mai lungi. a vizibilitãþii limitate.

CONDUCEREA PE ZÃPADÃ ªI GHEAÞÃ Iatã câteva sfaturi pentru a conduce vehiculul în aceste condiþii: – înainte de a pleca, asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele nu sunt lipite de parbriz. – înlãturaþi zãpada din zona prizei de aer a sistemului de climatizare; – circulaþi cu vitezã moderatã; – folosiþi lanþuri dacã drumurile sunt înzãpezite (vezi capitolul "Lanþuri antiderapante"); – folosiþi preventiv frâna de motor ºi evitaþi frânarea bruscã în orice circumstanþã; – când frânaþi un vehicul neechipat cu ABS, evitaþi blocarea roþilor prin varierea presiunii exercitate pe pedala de frânã; – nu acceleraþi brusc, ºi evitaþi schimbarea bruscã a direcþiei; – pe timp de iarnã, chiar ºi suprafeþele de drum aparent uscate pot prezenta porþiuni de gheaþã.

Aveþi de grijã când conduceþi în zone unde lumina soarelui ajunge mai greu sau care sunt mãrginite de copaci sau pietre în apropierea cãrora gheaþa ar putea sã nu se fi topit încã. – pãstraþi o distanþã mai mare faþã de vehiculul dinaintea dvs.; – nu lãsaþi vehiculul sã staþioneze cu motorul pornit pe perioade îndelungate în zãpada mare; acesta ar putea direcþiona monoxidul de carbon în habitaclu. CONDUCEREA CU ABS ABS este un sistem de frânare care oferã douã avantaje: 1) Împiedicã blocarea roþilor ºi în consecinþã derapajul în cazul opririlor bruºte, în special atunci când aderenþa la drum este scãzutã. 2) Face posibilã frânarea ºi virarea simultanã, adicã îndreptarea vehiculului în direcþia doritã în timpul frânãrii limitatã însã funcþie de aderenþã.

Pentru o folosire optimã a sistemului ABS: – atunci când opriþi brusc sau când aderenþa este scãzutã. veþi simþi o pulsaþie uºoarã a pedalei de frânã. Aceasta semnaleazã intrarea în funcþiune a ABS. Nu ridicaþi piciorul de pe pedala de frânã, ci continuaþi sã o apãsaþi pentru a nu întrerupe acþiunea de frânare; – ABS împiedicã blocarea roþilor însã nu mãreºte aderenþa lor la drum. Astfel, chiar dacã vehiculul dvs. este dotat cu ABS, menþineþi o distanþã adecvatã faþã de vehiculul dinaintea dvs. ºi reduceþi viteza în curbe; – Scopul ABS este creºterea controlului asupra vehiculului ºi nu permiterea rulãrii cu viteze excesive.

149

Vehiculul este echipat cu un sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBD). Martorii de avertizare > ºi x se aprind simultan în timp ce motorul funcþioneazã pentru a indica o defecþiune la sistemul EBD. În acest caz frânarea bruscã ar putea fi însoþitã de blocarea prematurã a roþilor posterioare având drept consecinþã derapajul. Conduceþi extrem de atent pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. Martorul de avertizare > aprins în timp ce motorul funcþioneazã, indicã de obicei o defecþiune doar la sistemul ABS. În acest caz, sistemul de frânare este încã eficient, deºi fãrã dispozitivul împotriva blocãrii. În aceste condiþii, funcþionarea sistemului EBD ar putea fi afectatã. De asemenea, în acest caz, sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cãtre cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru un control al sistemului, conducând astfel încât sã evitaþi frânarea bruscã.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII
În cele de mai jos veþi gãsi câteva sugestii menite sã vã ajute sã reduceþi cheltuielile de întreþinere ale vehiculului dvs. ºi sã reduceþi de asemenea cantitatea de emisii poluante. ASPECTE GENERALE Întreþinerea vehiculului Starea generalã a vehiculului este un factor cu importanþã decisivã în ce priveºte consumul de combustibil, confortul la volan ºi durata de viaþã a vehiculului dvs. Din aceastã cauzã trebuie ca întreþinerea vehiculului sã se facã în mod conºtiincios, prin realizarea inspecþiilor tehnice necesare ºi urmarea regulilor specificate în planul de întreþinere (bujii, nivel fluide, filtre, etc.). Anvelope Verificaþi periodic presiunea aerului din pneuri, nu mai rar de o datã la patru sãptãmâni: dacã presiunea este prea scãzutã, consumul de combustibil va creºte întrucât rezistenþa la rulare va fi mai mare. În aceastã stare, pneurile se uzeazã mai rapid, iar manevrabilitatea vehiculului este influenþatã negativ, reducând rularea în siguranþã. Încãrcãturi inutile Nu cãlãtoriþi cu încãrcãturi prea mari. Greutatea vehiculului (mai ales în rularea urbanã) afecteazã considerabil consumul de combustibil ºi menþinerea stabilitãþii. Suportul de schi/bare portbagaj Înlãturaþi suportul de schi/barele portbagaj de pe acoperiºul vehiculului de îndatã ce nu mai aveþi nevoie de el. Acest accesoriu duce la influenþarea aerodinamicitãþii ºi creºterea consumului.

150

Pentru transportul obiectelor foarte mari folosiþi, pe cât posibil, o remorcã. Dispozitivele electronice Folosiþi dispozitivele electronice doar în mãsura în care acestea vã sunt necesare. Luneta termicã, proiectoarele de ceaþã, ºtergãtoarele de parbriz ºi ventilatorul sistemului de încãlzire necesitã cantitãþi mari de energie electricã, iar creºterea consumului acesteia va duce ºi la creºterea consumului de combustibil (cu pânã la 25% atunci când circulaþi în localitãþi). Sistemul de aer condiþionat Sistemul de aer condiþionat afecteazã în mod considerabil motorul ducând la un consum mai mare de combustibil (în medie, pânã la 20 %). Când temperatura de afarã vã permite, folosiþi ventilatoarele. Elementele aerodinamice auxiliare Folosirea altor elemente aerodinamice necertificate poate creºte consumul de combustibil.

STILUL DE CONDUCERE Pornirea Nu încãlziþi motorul când vehiculul staþioneazã sau în regim foarte solicitant; în acest mod, motorul se va încãlzi mai greu sporind consumul de combustibil ºi emisiile poluante. Trebuie sã porniþi imediat ºi uºor evitând ambalarea excesivã, astfel motorul se va încãlzi mai repede. Manevre inutile Evitaþi supraturarea motorului când staþionaþi la semafoare sau înainte de a-l opri. În cazul maºinilor moderne, "dublu debreiajul" este o manevrã inutilã ºi nu face decât sã mãreascã poluarea ºi consumul de carburant. Selectarea treptelor de vitezã De îndatã ce condiþiile de drum ºi de trafic permit acest lucru, treceþi într-o treaptã superioarã de vitezã. Utilizarea unei trepte de vitezã inferioare pentru a avea demaraj mai bun se reflectã în creºterea consumului de carburant.

De asemenea, folosirea inadecvatã a treptelor de vitezã superioare are ca efect creºterea consumului de carburant ºi a emisiilor poluante, cât ºi uzarea prematurã a motorului. Viteza maximã Consumul de combustibil înregistreazã o creºtere substanþialã atunci când viteza este mãritã. De exemplu, când acceleraþi de la 90 la 120 km/h, consumul de combustibil va creºte cu 30%.Viteza trebuie sã fie pe cât posibil constantã, iar frânarea sau accelerarea în mod inutil trebuie evitate deoarece duc la sporirea atât a consumului cât ºi a emisiilor nocive. Este recomandatã adoptarea unui stil de condus "fluent" prin anticiparea manevrelor în scopul înlãturãrii pericolelor iminente ºi respectarea distanþei faþã de vehiculul din faþa dvs. astfel încât sã nu opriþi brusc. Accelerarea O accelerare violentã cu supraturarea motorului va afecta substanþial consumul de carburant ºi emisiile toxice; accelerarea trebuie sã se facã treptat ºi sã nu depãºeascã turaþia de moment maxim.

151

CONDIÞII DE UTILIZARE Pornirea la rece Pornirea frecventã la rece nu-i va permite motorului sã atingã temperatura optimã de funcþionare. În aceste condiþii, vor creºte: consumul (de la +15% la -30% în localitãþi) ºi cantitatea de emisii poluante. Condiþii de drum ºi de trafic Traficul intens ºi consumul crescut de combustibil sunt sinonime, de exemplu, atunci când conduceþi încet folosind frecvent treptele inferioare de vitezã sau în oraºe unde existã semafoare numeroase. Strãzile ºerpuite, drumurile de munte ºi porþiunile cu denivelãri influenþeazã negativ consumul de carburant. Opriri în trafic În timpul opririlor prelungite (ex. treceri la nivel cu calea feratã) este indicatã oprirea motorului.

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Protecþia mediului a fost unul dintre principiile de bazã în proiectarea lui Fiat Albea. Nu este o întâmplare faptul cã echipamentul sãu împotriva poluãrii este cu mult mai eficient decât se cere de cãtre legislaþia în vigoare. Cu toate acestea, mediul înconjurãtor nu poate fi protejat aºa cum trebuie decât atunci când toatã lumea contribuie la aceasta printr-un efort comun. Prin respectarea câtorva reguli simple puteþi evita poluarea mediului, reducând în acelaºi timp consumul de combustibil. În acest scop, aveþi multe indicaþii utile însoþite de simbolul # pe tot parcursul acestui manual de utilizare. Vã recomandãm aºadar citirea cu atenþie a urmãtoarelor.

ÎNTREÞINEREA DISPOZITIVELOR DE REDUCERE A POLUÃRII Întrebuinþarea corectã a dispozitivelor antipoluante nu asigurã doar protecþia mediului, ci ºi un bun randament al vehiculului. Menþinerea acestor dispozitive în stare bunã de funcþionare este o primã regulã fundamentalã pentru o utilizare ecologicã ºi economicã în acelaºi timp. Primul pas este respectarea întocmai a Planului de Întreþinere. Folosiþi doar benzinã fãrã plumb. Dacã aveþi dificultãþi la pornire, nu repetaþi prea mult timp cu tentative prelungite. Evitaþi în special pornirea vehiculului prin împingere, remorcare sau prin mers în pantã: toate aceste manevre pot deteriora catalizatorul. Folosiþi pentru pornire doar o baterie auxiliarã. Dacã motorul funcþioneazã defectuos în timpul mersului, continuaþi-vã cãlãtoria, dar solicitându-l în mai micã mãsurã ºi adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat.

152

Nu folosiþi spray în apropierea catalizatorului. În stare normalã de funcþionare. Nerespectarea regulilor de mai sus poate producerea unui incendiu. alimentaþi cât mai repede posibil. conuri de brad. Nu instalaþi alte apãrãtori împotriva cãldurii ºi nu le îndepãrtaþi pe cele montate la catalizator ºi þeava de eºapament. însã chiar ºi atunci procedaþi astfel pentru mai puþin de 30 de secunde. frunze uscate. Nu încãlziþi motorul lãsându-l sã meargã în gol înainte de a demara. Nu uitaþi cã tractarea unei remorci îngreuneazã deplasarea în rampã a vehiculului ºi creºte distanþa necesarã frânãrii ºi depãºirii în mod proporþional cu greutatea totalã a remorcii. Din acest motiv. etc. Mai bine acþionaþi o treaptã inferioarã de vitezã la coborârea unei pante decât sã frânaþi repetat. Greutatea pe care remorca o exercitã asupra dispozitivului de remorcat reduce cu aceeaºi cantitate greutatea utilã a vehiculului. catalizatorul ajunge la temperaturi foarte înalte. Un nivel scãzut poate cauza o alimentare neregulatã a motorului cu o creºtere a temperaturii gazelor de eºapament ºi daune serioase la catalizator. 153 . sondei Lambda ºi þevii de eºapament. nici mãcar în scopul testãrii.Când se aprinde martorul de avertizare al nivelului combustibilului. Nu lãsaþi niciodatã motorul sã meargã cu una sau mai multe bujii deconectate. TRACTAREA REMORCILOR IMPORTANT Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor vehiculul trebuie sã fie echipat cu un dispozitiv de tractare ºi cu un sistem electric omologate. nu parcaþi vehiculul deasupra materialelor inflamabile (iarbã. în afarã de cazul în care temperatura de afarã este foarte scãzutã. Montaþi ºi oglinzi retrovizoare speciale în concordanþã cu legislaþia rutierã.): pericol de incendiu. Dispozitivul de tractare trebuie montat de un specialist de la care trebuie sã procuraþi ºi documentele specifice pentru folosirea acestui sistem pe drumurile publice.

În nici un caz nu modificaþi sistemul de frânare al vehiculului pentru a controla frânarea remorcii. Vã puteþi adresa Reprezentanþei Fiat pentru a primi sfaturi referitoare la cel mai potrivit tip de anvelope în funcþie de necesitãþile dvs. Din cauza construcþiei speciale pentru folosirea pe zãpadã. Dacã vehiculul dvs. IMPORTANT Atunci când viteza maximã care poate fi atinsã de pneurile de iarnã este mai micã decât viteza pe care o poate atinge vehiculul (mãritã cu 5%). Nu depãºiþi limita de vitezã admisã pentru vehiculele care tracteazã remorci aplicabilã în þara în care vã aflaþi. trebuie sã luaþi în calcul greutatea totalã a remorcii pline precum ºi greutatea bagajelor personale. aceste anvelope au o performanþã mai scãzutã decât cea a anvelopelor obiºnuite. specificând viteza maximã admisã pentru pneurile de iarnã (aºa cum se stabileºte de cãtre Directiva EC). Folosiþi pneuri de iarnã aºa cum vi se indicã în tabelul "Pneuri de iarnã" de la secþiunea "Specificaþii tehnice". Sistemul de frânare al remorcii trebuie sã fie total independent de sistemul hidraulic al vehiculului. este dotat cu ABS. Avantajele folosirii acestor anvelope pe timp de iarnã sunt reduse considerabil atunci când profilul pneului are o adâncime mai micã de 4 mm. PNEURI DE IARNà Aceste pneuri sunt concepute special pentru a le înlocui pe cele normale în condiþiile mersului pe zãpadã ºi gheaþã. Limitaþi întrebuinþarea lor doar la condiþiile pentru care au fost omologate.Pentru a vã asigura cã nu depãºiþi limita maximã de remorcare (specificatã în cartea tehnicã). nu depãºiþi viteza maximã de 100 km/h. reþineþi cã acesta nu controleazã ºi sistemului de frânare al remorcii. 154 . În orice caz. în condiþii normale de utilizare sau la drumuri mai lungi. În aceste condiþii ar trebui înlocuite. Suprafeþele alunecoase trebuie parcurse cu atenþie sporitã. fixaþi un bileþel în habitaclu foarte vizibil pentru ºofer.

3 Multijet 155 . de 12 mm în afara profilului pneului 1. Cu toate acestea. nu depãºiþi 50 km/h. Lanþurile pot fi aplicate doar roþilor din faþã. nu urcaþi pe trepte sau borduri ºi nu circulaþi pe porþiuni lungi de drum care nu este acoperit cu zãpadã întrucât aceasta pot deteriora atât starea vehiculului cât ºi suprafaþa drumului.Toate cele patru pneuri trebuie sã fie la fel (profilul ºi marca) pentru a permite o siguranþã maximã în timpul mersului ºi frânãrii ºi o manevrabilitate optimã. Dupã câþiva zeci de metri parcurºi. Evitaþi gropile din carosabil. Viteza maximã pentru pneurile pentru zãpadã "Q" este 160 km/h.4 8V 1. verificaþi dacã lanþurile sunt bine strânse. Reþineþi cã nu este recomandatã schimbarea sensului de rotaþie a pneurilor. Pneurile de iarnã ºi tipurile de lanþuri care se pot monta pe ele sunt indicate în tabelul urmãtor. LANÞURI ANTIDERAPANTE Atunci când lanþurile sunt montate pe roþile vehiculului mergeþi cu vitezã redusã. Versiune Pneuri cu posibilitate montare lanþuri 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T Tipuri de lanþuri antiderapante Lanþuri de dimensiuni reduse cu grosime max. trebuie respectate limitele de vitezã ale codului rutier. Respectaþi cu stricteþe indicaþiile. Folosirea lanþurilor este reglementatã de legile în vigoare în þara în care vã aflaþi.

– verificaþi sã nu aveþi frâna de mânã trasã. VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI CÃLÃTORII Amintiþi-vã sã verificaþi periodic: – presiunea ºi starea cauciucurilor. uscat. Dacã vehiculul nu va fi folosit pentru o perioadã îndelungatã trebuie sã verificaþi lunar gradul de încãrcare a bateriei ºi sã o reîncãrcaþi dacã scade sub 12. cu sistem de ventilaþie a aerului.5 bar mai mult decât presiunea obiºnuitã ºi verificaþi-le periodic. – presãraþi pudrã de talc pe ºtergãtoare ºi ridicaþi-le astfel încât sã nu atingã geamul. – lãsaþi acþionatã o treaptã de vitezã. Nu folosiþi folii neperforate de plastic deoarece acestea nu permit evaporarea umiditãþii de pe caroseria vehiculului. – umflaþi cauciucurile cu 0. – deconectaþi cablurile bateriei (mai întâi pe cel de la polul negativ) ºi verificaþi dacã bateria este încãrcatã. – curãþaþi ºi aplicaþi pe pãrþile vopsite o cearã protectoare. – nivelul de lichid din baterie. – nivelul lichidului de rãcire al motorului ºi starea sistemului de rãcire. – nivelul lichidului de frânã. – lãsaþi geamurile întredeschise. – nu goliþi lichidul sistemului de rãcire a motorului. – nivelul lichidului servodirecþiei.PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE Dacã urmeazã ca vehiculul sã nu fie folosit mai mult de o lunã trebuie luate urmãtoarele mãsuri: – parcaþi vehiculul într-un loc acoperit. 156 . – nivelul uleiului motor. – nivelul lichidului pentru spãlarea parbrizului.5 V. – curãþaþi ºi protejaþi pãrþile din metal lucios prin folosirea unor compuºi speciali. – acoperiþi vehiculul cu o husã sau o folie de plastic perforatã. ºi dacã este posibil.

pe lângã amplificarea efectelor de rezonanþã din habitaclu. fig. decât dacã au montatã o antenã externã. În plus. – lanternã. IMPORTANT Folosirea telefoanelor celulare. transmiþãtorilor CB sau similari în habitaclu (fãrã antenã externã) produc câmpuri magnetice care. 3: – trusa de prim-ajutor cu un dezinfectant care nu conþine alcool. tifon steril. Acestea pot fi gãsite în gama Lineaccessori Fiat . – foarfece cu vârful rotunjit. ce afecteazã siguranþa vehiculului.. pot dãuna sãnãtãþii pasagerilor. calitatea emisiei ºi recepþiei poate fi ºi ea afectatã. un sul de tifon. SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE Pe lângã cele cerute de lege vã recomandãm sã aveþi la bord ºi urmãtoarele fig.ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR EMIÞÃTOARE RADIO ªI TELEFOANE CELULARE Telefoanele celulare ºi alte aparate radiotransmiþãtoare (exemplu CB) nu trebuie utilizate în interiorul autovehiculului. Este bine de þinut la bord o trusã de prim ajutor precum ºi o pãturã. 3 157 P4E01907 . plasturi etc. – extinctor. – mãnuºi de lucru. pot cauza defectarea sistemelor electronice cu care este echipat autovehiculul.

158 .

..................................................ÎN CAZ DE URGENÞÃ ajutor imediat ºi concret......... Cine se gãseºte într-o situaþie de urgenþã are nevoie de PORNIREA DE URGENÞÃ ................... 185 Paginile care urmeazã au fost întocmite tocmai pentru a vã veni în ajutor în caz de necesitate.... 176 DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT .......... 162 DACÃ AVEÞI O PANÃ DE CAUCIUC ...................... 162 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC .... 160 PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ ................... 174 DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ ....................... 169 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR ................... ce sunt însoþite ºi de sugestiile pentru eliminarea lor chiar de cãtre dvs...... Vã reamintim cã împreunã cu manualul de utilizare vã este înmânat ºi carnetul de garanþie unde sunt descrise în mod detaliat toate serviciile ce sunt puse la dispoziþia dvs............... Cum se poate constata sunt luate în considerare mici inconveniente............................. În cazul celor mai serioase va fi totuºi necesar sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat........................................................................ de cãtre Fiat în caz de necesitate............... 159 .................................. 184 ÎN CAZ DE ACCIDENT ............ în caz de necesitate veþi ºtii unde sã gãsiþi rapid informaþiile care vã sunt necesare... 166 DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR..................................... 181 SUSPENDAREA VEHICULULUI. Oricum vã sfãtuim sã citiþi aceste pagini....... 182 REMORCAREA VEHICULULUI ....... 161 PORNIREA PRIN ÎMPINGERE.

Dacã totuºi martorul de avertizare U rãmâne aprins. 8) Martorul de avertizare U va clipi rapid timp de 4 secunde semnalând faptul cã operaþia a fost îndeplinitã corect. Efectuaþi procedura de urgenþã pentru pornirea motorului. 5) Martorul de avertizare U începe din nou sã clipeascã: dupã un numãr de clipiri corespunzãtor celei dea doua cifrã de pe cardul CODE apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o apãsatã. 3) Apãsaþi la fund pedala de acceleraþie. ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. 7) Dupã ce aþi introdus ultima cifrã. Se recomandã citirea în întregime a procedurii de pornire de urgenþã înainte de a o efectua. 160 . rãsuciþi cheia de contact la STOP ºi repetaþi procedura de la pasul 1). ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru 4 secunde ºi apoi se va stinge. 2) Rotiþi cheia de contact la MAR. martorii Y ºi U rãmân aprinºi ºi motorul nu porneºte. menþineþi apãsatã pedala de acceleraþie. IMPORTANT Dupã o pornire de urgenþã. iar apoi se va stinge. Martorul de avertizare U se va aprinde pentru aproximativ 8 secunde. apãsaþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o astfel pânã când martorul de avertizare U se aprinde timp de 4 secunde ºi apoi se stinge. Dacã faceþi vreo greºealã. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Altfel va trebui sã repetaþi aceastã procedurã ori de câte ori doriþi sã porniþi motorul. 9) Porniþi motorul rotind cheia de contact de la MAR la AVV. trebuie sã rotiþi cheia de contact înapoi la STOP ºi sã reluaþi întreaga operaþiune de la capãt (pasul 1).PORNIREA DE URGENÞÃ Dacã sistemul Fiat CODE nu reuºeºte sã dezactiveze blocarea motorului. 4) Dupã ce martorul a clipit de un numãr de ori corespunzãtor primei cifre de pe cardul CODE. 1) Citiþi codul de 5 cifre de pe cardul CODE. 6) Procedaþi la fel ºi pentru celelalte cifre de pe cardul CODE. În acest moment ridicaþi piciorul de pe pedala de acceleraþie ºi pregãtiþi-vã sã numãraþi de câte ori va clipi martorul de avertizare U.

demontaþi cablurile de conexiune în ordine inversã modului în care le-aþi conectat. Sub nici o formã nu trebuie folosit un încãrcãtor de baterie pentru pornirea motorului: ar putea duce la distrugerea sistemului electronic ºi în mod special a unitãþilor de control ale sistemului de injecþie ºi aprindere. Dacã. IMPORTANT Nu conectaþi direct bornele negative ale celor douã baterii deoarece scânteile rezultate ar putea aprinde gazele inflamabile emanate de baterie. dupã câteva încercãri. puteþi folosi o baterie auxiliarã pentru pornirea motorului. P4E02174 Nu urmaþi aceastã procedurã dacã sunteþi lipsit de experienþã. fig. Lichidul din baterie este otrãvitor ºi coroziv. 1 161 .PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND O BATERIE AUXILARÃ Dacã bateria este descãrcatã. conectaþi borna negativã (–) a bateriei auxiliare la un punct de masã al motorului E sau cutiei de viteze a vehiculului care urmeazã sã fie pornit. în cazul unei greºeli se pot declanºa descãrcãri electrice foarte puternice iar bateria poate exploda. 2) cu un al doilea cablu. Capacitatea acesteia trebuie sã fie la fel sau puþin mai mare decât cea a bateriei descãrcate (consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice"). evitaþi contactul accidental dintre pãrþile metalice ale celor douã vehicule. 1: 1) conectaþi bornele pozitive (de lângã semnul +) ale celor douã baterii cu un cablu electric. nu continuaþi. Evitaþi contactul cu pielea ºi cu ochii. ci adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. motorul tot nu porneºte. 4) Dupã ce motorul a fost pornit. Sunteþi de asemenea sfãtuit sã nu expuneþi flãcãri deschise sau þigãri aprinse în apropierea bateriei ºi sã nu produceþi scântei. Procedaþi ca în fig. Dacã bateria auxiliarã folositã este montatã pe un alt vehicul. 3) Porniþi motorul.

În nici un caz nu-l folosiþi pentru a efectua reparaþii sub vehicul. Nu introduceþi nici un fel de instrument între jantã ºi anvelopã ºi nu umblaþi la ventilul de umflare. Consultaþi capitolul "Specificaþii tehnice". Aceastã manevrã faciliteazã pãtrunderea combustibilului în catalizator. vã recomandãm sã achiziþionaþi ºi prezoanele acestora. Vehiculele echipate opþional cu jante din aliaj au o prindere specificã a acestora. astfel încât va fi nevoie de un efort mult mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã sau rotirea volanului.PORNIREA PRIN ÎMPINGERE Vehiculele cu catalizator nu trebuie pornite prin împingere sau remorcare. pentru a nu distruge janta. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. Reþineþi cã pânã când nu porneºte motorul. DACà AVEÞI O PANà DE CAUCIUC Instrucþiuni generale Urmaþi instrucþiunile urmãtoare pentru a folosi cricul ºi roata de rezervã în mod corect. servodirecþia ºi servofrâna nu vor funcþiona. 162 . Verificaþi periodic presiunea pneurilor ºi pe cea a roþii de rezervã. De asemenea roata de rezervã este specificã. În cazul în care vreþi sã înlocuiþi jantele dvs. Cricul trebuie folosit doar la tipul de vehicul pentru care a fost conceput. Nu porniþi niciodatã motorul când vehiculul este suspendat pe cric. cauzându-i daune iremediabile. dar pãstraþi ºi 4 buloane originale pentru roata de rezervã. Nu folosiþi cricul pentru a ridica greutãþi care o depãºesc pe cea inscripþionatã pe el. Dacã tractaþi o remorcã detaºaþi-o de vehicul înainte de a folosi cricul. Nu lubrifiaþi ºuruburile roþii înainte de a o fixa la loc: ele s-ar putea deºuruba. din oþel cu cele din aliaj. diferitã de cea a jantelor din oþel.

Dacã drumul este în pantã sau cu denivelãri. ochetul D ºi o ºurubelniþã E. folosirea triunghiurilor reflectorizante etc.1. pe cât posibil. fig. Terenul trebuie sã fie plan ºi tare. P4E02666 Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã aºtepte cât mai departe de locul în care se desfãºoarã traficul. CRICULUI ªI ROÞII DE REZERVà Ele se gãsesc în portbagaj. – Desfaceþi dispozitivul de fixare Afig. 2. 3/b 163 P4E02668 . o zonã luminatã. 3/a. 2 fig. P4E02667 fig. – Preveniþi-i pe ceilalþi participanþi la trafic cã vehiculul este staþionat aºa cum prevede regulamentul local: aprinderea luminilor de avarie. OPRIREA VEHICULULUI – Opriþi vehiculul într-o poziþie care nu stânjeneºte traficul ºi unde puteþi schimba roata în siguranþã. – ridicaþi covoraºul din portbagaj. 3/a fig. trusa conþine: cric A-fig. levierul B de acþionare a cricului. Dacã trebuie sã schimbaþi roata în cursul nopþii alegeþi. puneþi piedici sub roþi pentru ca vehiculul sã nu se poatã miºca. Trusa de scule este localizatã în roata de rezervã. – Acþionaþi treapta 1 de vitezã sau marºarierul. 3/b ºi extrageþi roata de rezervã. FOLOSIREA TRUSEI DE SCULE. 2. – Opriþi motorul ºi trageþi frâna de mânã. cheia C pentru prezoane.

6) Potriviþi manivela pe inelul corespunzãtor ºi ridicaþi vehiculul pânã când roata ajunge cu câþiva centimetri deasupra solului. Când rãsuciþi manivela cricului. asigurânduvã cã partea A calcã bine pe lonjeron C. Curãþaþi-le de substanþe uleioase. 3.9 kg.Vã rugãm reþineþi: – cricul cântãreºte 2. 3) Rotiþi inelul pentru deschiderea parþialã a cricului. pentru a facilita desprinderea roþii. 7) Desfaceþi complet cele patru prezoane ºi scoateþi roata. 4 lângã roata care trebuie sã fie schimbatã. Pãrþile mobile ale cricului (ºurub ºi articulaþii) pot de asemenea sã cauzeze rãnirea atunci când sunt atinse. – cricul nu poate fi reparat. dacã se stricã trebuie înlocuit cu unul nou. 4) Aºezaþi cricul corespunzãtor simbolului B-fig. toatã lumea trebuie sã stea departe de maºinã pânã când aceasta va fi coborâtã din nou. 2) Pentru jantele din aliaj zgâlþâiþi autovehiculul un pic. 4 164 P4E02175 . 5) Avertizaþi-i pe ceilalþi pasageri cã vehiculul urmeazã sã fie ridicat. asiguraþi-vã cã se poate folosi uºor ºi aveþi grijã sã nu vã zgâriaþi mâna de pãmânt. – cricul nu necesitã reglãri. – nici o altã sculã cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cu cricul. SCHIMBAREA ROÞII 1) Slãbiþi ºuruburile de la roata care urmeazã sã fie schimbatã rãsucindu-le aproximativ o rotaþie. fig.

5 fig. 7 sã vinã în dreptul prezonului fixat ºi cu atenþie ca simbolul Y sã corespundã valvei. 11) Introduceþi ºi celelalte trei prezoane. utilizând mânerul fig. corespondent valvei de umflare B. 12) Strângeþi prezoanele cu cheia. 8. 7 fig. 13) Coborâþi vehiculul cu manivela ºi trageþi cricul de sub el. 8 P4E02806 fig. Cuplul de strângere este de 86 Nm. 10) Montaþi capacul roþii. P4E01754 fig. lucrând în cruce ca în fig. 6 P4E01642 P4E02804 fig. 15) Introduceþi roata pe care aþi schimbat-o în suportul roþii de rezervã A-fig. 5 se potrivesc în orificiile B. 9. astfel încât gaura cea mai mare A-fig. 14) Strângeþi complet prezoanele. 9) Strângeþi prezonul A-fig.8) Asiguraþi-vã cã roata de rezervã este bine curãþatã de impuritãþi ºi substanþe uleioase care pot unge prezoanele. 10. 9 165 P4E02805 . 6. Montaþi roata de rezervã asigurându-vã cã cele douã bolþuri A-fig.

11. 17) Aºezaþi trusa de scule în roata de rezervã fig. Becurile cu halogen conþin gaze sub presiune care. IMPORTANT Vulcanizaþi anvelopa spartã cu prima ocazie ºi schimbaþi-o evitând rularea cu roata de rezervã. pot arunca în jur cioburi de sticlã. fig. în cazul spargerii.16) Puneþi cricul ºi trusa de scule la loc ºi blocaþi-le. 10 P4E02668 fig. DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC Modificãrile sau reparaþiile efectuate greºit la sistemul electric ºi fãrã a respecta specificaþiile tehnice prevãzute pot cauza defecþiuni ºi riscul unui incendiu. IMPORTANT Periodic verificaþi ºi presiunea anvelopelor ºi a roþii de rezervã. 11 166 P4E02666 .

Dacã becul transparent este atins intensitatea luminii emise va fi redusã. – Becurile arse trebuie înlocuite cu unele de acelaºi tip. Becuri tip baionetã Se scot din dulie prin apãsare ºi rotire în sensul invers acelor de ceasornic. Becuri cilindrice Se scot prin tragerea din suporturi. precum ºi durata de viaþã a becului. înainte de a-l schimba. Când lucraþi cu becuri cu halogen atingeþi doar partea lor metalicã. ºtergeþi-l cu o cârpã umezitã cu alcool ºi lãsaþi-l sã se usuce. Se monteazã prin împingere. B. sã înlocuiþi becurile la o Reprezentanþã Fiat. dacã se poate. – Înainte de a înlocui un bec care nu funcþioneazã. 167 . – Verificaþi întotdeauna orientarea farului dupã schimbarea becului. TIPURI DE BECURI Acest vehicul este prevãzut cu mai multe tipuri de becuri fig. D-E. Becuri cu halogen Pentru scoaterea acestor becuri demontaþi agrafa care le menþine în poziþie. 12: A. C. Lumina de la becurile cu putere mai micã este redusã în timp ce becurile de intensitate prea mare consumã prea mult.Se recomandã. – Pentru localizarea siguranþelor consultaþi capitolul "Dacã se arde o siguranþã" din acest capitol. INSTRUCÞIUNI GENERALE – Când un bec nu funcþioneazã. verificaþi dacã nu sunt oxidate contactele. verificaþi dacã nu este arsã siguranþa. Dacã atingeþi din greºealã un bec. Becuri fãrã soclu metalic Se scot prin tragere. Funcþionarea corectã ºi reglarea spotului luminos sunt esenþiale pentru siguranþa circulaþiei ºi pentru a nu încãlca legislaþia.

12 Torpedo 168 .P4E01417 Becuri Luminã de drum Luminã de întâlnire Lumini de poziþie faþã Semnalizare frontalã Semnalizare lateralã Semnalizare spate Proiectoare ceaþã Stopuri ceaþã Poziþii spate Lumini de frânã Marºarier Luminã plãcuþã de înmatriculare Lumini plafonierã anterioarã Spot plafonierã Lumini plafonierã posterioarã Portbagaj Referire la fig. 12 D E A B A B D B B B B C C A C C C Tip H1 H7 W5W PY21W W5W P21W H3 P21W P21/4W P21/4W P21W W5W C10W W5W C10W C5W C5W Putere 55W 55W 5W 21W 5W 21W 55W 21W 4W 21W 21W 5W 10W 5W 10W 5W 5W fig.

12V-60/55W): 1) Desfaceþi capacul acþionând clemele de fixare A-fig. 2) Scoateþi conectorul electric A-fig. 13. 3) Înlocuiþi becul ºi montaþi la loc soclul A. 13.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR LUMINILE DE DRUM ªI DE ÎNTÂLNIRE Pentru înlocuirea unui bec cu halogen (tip H7/H3. Desfaceþi clemele de fixare B-fig. 14 fig. 14. 14 ºi scoateþi becul C. astfel încât sã corespundã aripioarele pãrþii metalice cu canelurile soclului. LUMINILE DE POZIÞIE Pentru înlocuirea becului 12V-55W: 1) Scoateþi capacul farului desfãcând clemele de fixare A-fig. conectorul ºi montaþi masca. 15 169 P4E01460 . 15 prin rotire ºi extrageþi becul B. 13 fig. P4E02740 P4E02741 fig. 2) Desfaceþi soclul A-fig. 3) Introduceþi noul bec. 4) Prindeþi agrafele de fixare.

2) Extrageþi dispozitivul. 17.SEMNALIZARE ANTERIORÃ Pentru înlocuirea becului de 12V21W: 1) Rotiþi capacul A-fig. 18 170 P4E02281 . PROIECTOARE CEAÞÃ Pentru a înlocui becul halogen (tip H3. P4E02742 P4E02743 fig. 16 fig. SEMNALIZARE LATERALÃ fig. prin împingere în sens antiorar. 2) Desfaceþi soclul A-fig. 18 Pentru înlocuirea becului de 12V5W: 1) Împingeþi cu mâna lampa în direcþia de mers a vehiculului. 16 în sens antiorar ºi scoateþi-l. 17 fig. 16 rotindu-l în sens orar. apoi înlocuiþi becul prin apãsare. pentru a comprima lamela A. 12V-55W) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. 3) Extrageþi soclul prin rotire uºoarã. montaþi la loc capacul de protecþie A-fig. 3) Dupã ce aþi înlocuit becul.

GRUP OPTIC POSTERIOR Lumini de direcþie ºi poziþii/stopuri Înlocuirea unui bec se face dupã cum urmeazã: 1) Din interiorul portbagajului slãbiþi cele douã ºuruburi A-fig. 19 fig. 19 îndepãrtând mocheta pentru a ajunge la grupul optic. 20. 3) Scoateþi becurile împingând uºor ºi rotindu-le în sens orar. 20 171 P4E02497 . fig. P4E02496 fig. 19 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. 2) Apãsaþi clema B-fig.

4) Extrageþi becul desfãcând încet în sens antiorar. 22. 20 sunt de tipul: C . fig. P4E02498 fig. 22 sunt de tipul: D . Becurile fig. D . scoþând clemele B se poate îndepãrta carcasa C poziþionatã în interiorul portbagajului.de 12V-4W/21W pentru luminile de poziþie/stopuri. E .Becurile fig.bec de 12V-21W pentru lumina marºarier. 3) Apãsaþi clemele C-fig.bec de 12V-21W pentru stopurile de ceaþã. 2) Slãbiþi ºurubul A-fig. 22 care blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. 21. Lumini marºarier ºi stopuri ceaþã Pentru înlocuire: 1) Deschideþi portbagajul. 22 172 P4E02499 . 21 fig.de 12V-21W (portocalii) pentru semnalizatoare.

25. folosind o ºurubelniþã ca pârghie în punctul A-fig. 2) Extrageþi grupul desfãcând spre partea posterioarã a vehiculului. apoi demontaþi ºuruburile B. 25 173 P4E02357 . 2) Extrageþi soclurile. 3) Desfaceþi conexiunile electrice. îndepãrtaþi cepurile de protecþie A-fig. 23.AL TREILEA STOP DE FRÂNÃ Pentru înlocuire: 1) Din interiorul vehiculului. astfel încât sã eliberaþi clemele de fixare pe pavilion. 24 ºi înlocuiþi grupul luminos D sau becul defect. 25 Pentru înlocuirea becului: 1) Ridicaþi portbagajul. 23 fig. 24 fig. LUMINA PLÃCUÞEI DE ÎNMATRICULARE fig. 3) Extrageþi becul B. 4) Desfaceþi ºuruburile C-fig. aveþi acces la cele douã socluri. P4E02500 P4E02501 fig. În interior.

Spot plafonierã Pentru înlocuirea becului de 12V5W: – acþionaþi cu o ºurubelniþã în punctele indicate în fig. 28 fig. – rotiþi în sens antiorar soclul Afig. 27 fig. 28¸ extrageþi ºi înlocuiþi becul B. repoziþionaþi grupul pe plafon. apoi reintroduceþi blocul în locaºul lui. – aºezaþi un bec nou ºi montaþi din nou partea transparentã. rotind în sens orar. 29 174 P4E02505 . exercitând o presiune uºoarã. printr-o uºoarã apãsare.DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe. extrageþi grupul din plafon. – îndepãrtaþi partea transparentã din propriul locaº. extrãgând grupul complet montat prin presiune. prin apãsare. 27. 27. acþionând asupra clemelor A-fig. P4E02502 P4E02503 fig. 29 ºi extrageþi becul B. acþionând în punctele indicate în fig. – poziþionaþi un bec nou în locaº.

32 P4E02508 P4E01427 fig. 34 175 . exercitând o apãsare uºoarã în punctele din figurã. 3) Remontaþi partea transparentã A fixând-o prin apãsare în sus. 30. nu este nevoie sã desfaceþi cablul electric. LUMINÃ TORPEDO fig. extrãgând în sus plãcuþa reflectantã A-fig. LUMINÃ PORTBAGAJ Pentru a înlocui becul cilindric de 12V-5W. fig. apãsând ºi trãgând în jos. desfaceþi partea transparentã A-fig. 34 Pentru înlocuirea becului cilindric de 12V-5W: 1) Extrageþi partea transparentã A. 33 ºi înlocuiþi becul C. Desfaceþi protecþia de plastic B-fig. 2) Înlocuiþi becul B. 32 fãcând o ºurubelniþã pârghie în locul sãgeþilor. 31 fig. – înlocuiþi becul B. P4E02506 – scoateþi blocul din locaº. 30 P4E02507 fig. 31. 33 P4E02504 fig.PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ Pentru înlocuirea becului de 12V10W: – cu ajutorul unei ºurubelniþe extrageþi partea transparentã fig.

C . consultaþi tabelele din paginile urmãtoare. Pentru localizarea siguranþei. 35 176 . Atunci când un dispozitiv electric nu mai funcþioneazã. duceþi vehiculul la o Reprezentanþã Fiat pentru verificare.DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ GENERALITÃÞI O siguranþã este un element de protecþie a sistemului electric. Nu înlocuiþi niciodatã o siguranþã arsã cu conductori metalici. Adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. Înlocuiþi siguranþa arsã cu una având aceeaºi valoare a intensitãþii (aceeaºi culoare). P4E01428 Folosiþi penseta specialã C-fig. Siguranþele se ard în cazul unei avari sau al unor intervenþii neadecvate în sistemul electric. asiguraþi-vã cã a fost scoasã cheia din contact ºi cã toate celelalte dispozitive electrice au fost dezactivate. adresaþi-vã unei Reprezentanþei Fiat. 35. A . Dacã siguranþa se arde din nou. Folosiþi întotdeauna o siguranþã de aceeaºi culoare. verificaþi dacã nu s-a ars siguranþa respectivã fig. În cazul în care aceeaºi siguranþã se mai arde de multe ori. Înainte de a schimba o siguranþã.pensetã pentru înlocuirea siguranþelor. Nu schimbaþi niciodatã o siguranþã cu una cu amperaj mai mare: RISC DE INCENDIU! Nu încercaþi sã reparaþi o siguranþã generalã de protecþie (MAXI-FUSE). B .siguranþã intactã. fig.siguranþã cu filamentul întrerupt. 35 din cutia de siguranþe pentru extragerea siguranþei.

ACCESUL LA SIGURANÞE Tabloul principal de siguranþe se aflã sub planºa de bord, în stânga volanului. Pentru a ajunge la siguranþe, desfaceþi ºuruburile de fixare A-fig. 36 scoateþi capacul de protecþie B. Simbolurile grafice care indicã corespondentul fiecãrei siguranþe se aflã pe interiorul capacului.

SIGURANÞELE TABLOULUI CENTRAL fig. 37 A - Pensetã pentru înlocuirea siguranþelor.

SIGURANÞELE DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI fig. 38

P4E02846

fig. 36

P4E02194

fig. 37

fig. 38

177

P4E02193

TABEL REZUMATIV SIGURANÞE
Dispozitivul protejat Geam electric posterior dreapta Geam electric anterior dreapta Alimentare radio, oglinzi electrice, iluminare planºã de bord Senzor prezenþã apã în filtrul de combustibil (versiune Multijet) Luminã de drum stânga Siguranþã CTA Geam electric posterior stânga Nod tablou de bord Centralã sistem ABS Luminã de drum dreapta Scaun cu reglare electricã ?ofer Geam electric anterior stânga Alimentare +30 comandã iluminare lumini exterioare Airbag Alimentare lumini plãcuþã înmatriculare, iluminare comenzi încãlzitor, iluminare brichetã, iluminare radio, iluminare scrumierã ªtergãtor lunetã Degivrare oglinzi retrovizoare Nr. Siguranþã 34 48 49 35 13 46 33 37 42 12 45 47 32 50 51 52 41 Amperaj 30A 30A 7,5A 10A 15A 25A 30A 10A 7,5A 15A 25A 30A 15A 7,5A 7,5 15A 15A Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37

178

Dispozitivul protejat ªtergãtor de parbriz, pompã bidirecþionalã Lunetã termicã Brichetã Alimentare subwoofer Plafonierã, luminã portbagaj, luminã torpedo ºi prizã Sistem blocare portiere Semnalizatoare, lumini avarie Luminã marºarier, sistem manual de aer condiþionat Luminã de întâlnire stânga Luminã de întâlnire dreapta Lumini proiectoare ceaþã Lumini stopuri ceaþã Claxon Compresor aer condi?ionat ABS Tablou siguranþe pe planºa de bord Tablou siguranþe pe planºa de bord (opþional) Comutator pornire Electroventilator interior habitaclu Electroventilator rãcire motor (a doua vitezã)

Nr. Siguranþã 43 40 44 36 39 38 53 31 15 16 10 18 13 12 22 18 17 23 21 20

Amperaj 30A 30A 30A 20A 15A 20A 10A 7,5 10A 10A 15A 70A 15A 7,5A 50A 70A 40A 20A 40A 40A

Ilustraþie Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 37 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

179

Dispozitivul protejat Electroventilator rãcire motor (prima vitezã) Centralã control motor Centralã control motor Centralã control motor (alimentare) Sonda Lambda Electrovalvã sistem antievaporare Electropompã combustibil Centralã

Nr. Siguranþã 19 5 8 11 3 3 4

Amperaj 30A 10A 7,5A 7,5A 15A 3 4

Ilustraþie Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38 Fig. 38

180

Procedaþi dupã cum urmeazã: 1) deconectaþi cablurile de la bornele bateriei. Dacã bateria a îngheþat. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. asiguraþi-vã cã elementele interne nu sunt deteriorate (existã riscul unui scurtcircuit) ºi carcasa nu este crãpatã (risc de scurgere a lichidului toxic ºi coroziv). pe o perioadã de aproximativ 24 de ore ºi la un amperaj scãzut. în caz contrar ar putea exploda.DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT În primul rând respectaþi precizãrile din secþiunea "Întreþinerea autovehiculului" referitoare la evitarea descãrcãrii bateriei. Lichidul conþinut în baterie este toxic ºi coroziv. Reîncãrcarea bateriei trebuie sã se facã într-o incintã bine aerisitã. 2) racordaþi cablurile de încãrcare la bornele bateriei. Încãrcarea pe durate prea lungi poate duce la distrugerea bateriei. departe de posibile surse de foc sau scântei: risc de foc ºi explozii. 4) dupã ce aþi terminat. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã. opriþi încãrcãtorul înainte de a deconecta bateria. 5) reconectaþi cablurile la bornele bateriei. REÎNCÃRCAREA BATERIEI Se recomandã reîncãrcarea lentã a bateriei. În nici o situaþie nu încercaþi pornirea motorului cu redresorul de încãrcare a bateriei. PORNIREA CU BATERIE AUXILIARÃ Vezi capitolul "Pornirea autovehiculului folosind o baterie auxiliarã" din acest capitol. 3) porniþi încãrcãtorul. 181 . Întâi dezgheþaþi-o. puteþi distruge sistemele electronice ºi mai ales dispozitivul care gestioneazã alimentarea ºi pornirea. Nu încercaþi reîncãrcarea unei baterii îngheþate.

Nu trebuie sã i se dea alte întrebuinþãri sau sã fie folosit pentru ridicarea altor tipuri de maºini. – nici o altã sculã. 39. 39 182 P4E02317 . trebuie înlocuit cu unul nou. nu se poate ridica din faþã. Autovehiculul poate fi echipat cu un scut pentru motor ºi cutie de viteze. Nu folosiþi cricul pentru ridicarea unor greutãþi ce o depãºesc pe cea indicatã pe eticheta sa. Un cric greºit poziþionat poate cauza cãderea vehiculului. În acest caz. Sub nici o formã nu trebuie folosit atunci când se efectueazã reparaþii sub vehicul. fig. Vã rugãm reþineþi: – cricul nu necesitã reglãri. CU UN CRIC PROFESIONAL Ridicare frontalã Vehiculul poate fi ridicat cu un elevator numai poziþionând braþul acestuia în dreptul diferenþialului interpunând o bucatã de lemn sau cauciuc. cu excepþia cheii tubulare prelungitoare ºi a manivelei nu se potriveºte cricului. – cricul nu poate fi reparat.SUSPENDAREA VEHICULULUI CU AJUTORUL UNUI CRIC Consultaþi "Panã de cauciuc" din aceastã secþiune. Cricul trebuie folosit doar la modelul de maºinã pentru care a fost conceput. ca în fig. Dacã se stricã.

P4E01730 P4E01731 fig. Nervura A a lonjeronului trebuie sã intre în canelura B a paralelipipedului de lemn. 41).Ridicare lateralã Maºina poate fi ridicatã exclusiv poziþionând braþul elevatorului dotat cu o placã specialã sub montantul central fig. 40 fig. Reglaþi cu atenþie braþele macaralei. Mai puteþi adãuga un adaus de lemn (având dimensiunile în mm din fig. 42 183 P4E02807 . CU UN ELEVATOR Vehiculul trebuie ridicat prin poziþionarea braþelor elevatorului în punctele indicate în fig. iar dacã este necesar interpuneþi o bucatã de lemn sau cauciuc. Maºina nu poate fi ridicatã din spate (partea posterioarã a caroseriei sau pãrþi ale suspensiei). Atenþie ca braþele macaralei sã nu distrugã pãrþi ale caroseriei sau ale feþei autovehiculului. 41 fig. 42. 40.

Dacã este scoasã. amintiþi-vã cã va fi nevoie de un efort mai mare pentru apãsarea pedalei de frânã ºi rotirea volanului. 43) sau spate (fig. P4E02509 P4E02827 fig. În timpul remorcãrii. este remorcat trebuie sã respectaþi întocmai regulamentul privitor la caracteristicile dispozitivului de tractare la circulaþia vehiculelor cu remorcã. 43 fig. Înainte de începerea remorcãrii. 44/b 184 P4E02826 . asiguraþivã cã dispozitivul de tractare dintre cele douã maºini nu deterioreazã componentele alãturate. Nu folosiþi cabluri flexibile pentru remorcare. 44/b sau spate fig. Nu scoateþi cheia din contact. se va produce automat blocarea sistemului de direcþie. 44/a fig. rotiþi cheia de contact la MAR ºi apoi la STOP. Când vehiculul dvs. Atunci când vehiculul este remorcat cu motorul oprit. iar roþile nu vor mai putea fi virate. 43. 3) Înºurubaþi pânã la capãt inelul în filetul din faþã fig. 44/a) cu o ºurubelniþã potrivitã adâncituri capacului. Cum folosiþi inelul de remorcare: 1) Luaþi inelul. Evitaþi zdruncinarea. 2) Scoateþi capacul de protecþie din faþã (fig.REMORCAREA VEHICULULUI Vehiculul este prevãzut cu inel pentru fixarea dispozitivului de remorcare care se aflã în trusa de scule.

– Dacã portierele sunt blocate. – Pe timp de noapte. – Chemaþi ajutoare încercând sã descrieþi situaþia cât mai precis posibil. – Dacã simþiþi miros de benzinã sau alte substanþe chimice. Dacã sunteþi pe autostradã folosiþi telefoanele de urgenþã montate pe stâlpi. – Dacã vã aflaþi pe autostradã. Ieºiþi imediat din vehicul ºi adãpostiþi-vã în spatele parapetelor laterali. – Nu daþi absolut nimic de bãut unei persoane rãnite. – Scoateþi cheia din contact de la toate vehiculele implicate în accident. – Acþionaþi atent. – Folosiþi un extinctor de foc. existã un grad mare de risc ca alte vehicule sã se ciocneascã de cele deja oprite. nu încercaþi sã spargeþi parbrizul pentru a ieºi din vehicul. – Marcaþi locul accidentului prin instalarea triunghiului roºu reflectorizant la distanþa prevãzutã de lege. nisip sau pãmânt pentru stingerea focurilor. opriþi la cel puþin 10 m de locul în care s-a petrecut accidentul. menþineþi-i corpul în poziþie orizontalã. o pãturã. Obligaþia de a acorda primul ajutor este valabilã ºi pentru cei care nu au fost direct implicaþi. nu blocaþi banda de urgenþã cu vehiculul dvs.. – Trageþi persoana rãnitã din vehicul doar când existã riscul unui incendiu. folosiþi-vã farurile pentru a lumina locul accidentului. Staþi aproape pentru a o/îl calma în cazul în care intrã în panicã. – Opriþi motorul ºi aprindeþi luminile de avarie. nu riscaþi sã fiþi lovit de alte maºini. – Nu vã îngrãmãdiþi în jurul rãnitului. Geamurile laterale ºi luneta sunt mai uºor de spart. – Detaºaþi sau tãiaþi centurile de siguranþã de pe pãrþile rãnite. pe cât posibil. Nu folosiþi niciodatã apã. 185 . al cãderii în apã sau într-o prãpastie. – Asiguraþi persoana rãnitã cã aþi chemat ajutoare ºi cã acestea trebuie sã soseascã.ÎN CAZ DE ACCIDENT – Este important sã vã pãstraþi calmul. – Când se produc ambuteiaje pe autostradã. nu fumaþi ºi asiguraþi-vã cã toate þigãrile sunt stinse. indiferent de cât de mici sunt acestea. – Dacã nu sunteþi implicat direct. Nu o trageþi de mâini sau picioare. ÎN CAZUL RÃNIRII UNEI PERSOANE – Nu lãsaþi niciodatã singurã o persoanã rãnitã. Este stratificat ºi este foarte rezistent. în special atunci când vizibilitatea este proastã. nu îi aplecaþi capul ºi.

– plasturi antiseptici de diferite mãrimi. – bandaje de diferite lãþimi. Trusa de prim-ajutor ºi extinctorul de foc sunt incluse în gama Lineaccessori Fiat. – o pensetã. – un pachet de vatã de bumbac. 45: – tifon steril pentru curãþarea ºi acoperirea rãnilor. – un pachet de ºerveþele de hârtie. fig. 45 186 P4E01906 . Pe lângã trusa de prim-ajutor. – douã garouri. – o sticlã de dezinfectant. este bine sã pãstraþi în vehicul ºi un extinctor de foc ºi o pãturã. – un sul de leucoplast. fig. – o foarfecã cu vârful rotunjit.TRUSA DE PRIM AJUTOR Trebuie sã conþinã cel puþin.

....................................... cum ar fi controlul sistematic ºi eventuala completare ale nivelului lichidelor......... 200 BUJIILE ..... Fiat Albea este nou din toate punctele de vedere................... 189 VERIFICÃRI SUPLIMENTARE............................................................................................................................ 203 AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ .............................................................. de a respecta mediul ºi a reduce costurile de reparaþie...................................................................... 200 JANTE ªI ANVELOPE.............................. 201 RACORDURI DE CAUCIUC........................ 192 FILTRUL DE COMBUSTIBIL............................ 189 VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR................. 202 ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ ............................................. presiunea în anvelope etc... 207 Este necesar sã þineþi minte cã o întreþinere corectã este modul cel mai bun de a conserva în timp performanþele vehiculului ºi caracteristicile de siguranþã.......................... 187 ....................... 197 BATERIA ................... chiar PLAN DE ÎNTREÞIENERE ..................... 205 INTERIORUL ............................. 205 CAROSERIA ............................... 198 UNITATEA ELECTRONICÃ DE CONTROL............................................... Este util totuºi sã vã amintiþi cã vehiculul are nevoie de atenþia dvs......................... Nu uitaþi de asemenea cã luarea în seamã a tuturor atenþionãrilor prevãzute cu în manual pot constitui condiþia necesarã pentru conservarea garanþiei.....ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI ºi din cel al întreþinerii..... 188 PLAN DE REVIZII ANUALE ........................................................

Este util de þinut minte de asemenea cã Planul de Întreþinere nu satisface complet toate exigenþele vehiculului. fãrã a mai aºtepta urmãtoarea revizie. Reviziile periodice se fac la toate REPREZENTANÞELE FIAT ºi existã un program pentru astfel de operaþiuni. Fiat a prevãzut o serie de verificãri ºi de intervenþii de întreþinere conform Planului de Întreþinere din Carnetul de Garanþie. Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate). Dacã se va considera necesarã înlocuirea sau reparaþia unor piese în plus faþã de cele pentru care v-aþi adresat Reprezentanþei Fiat.PLAN DE ÎNTREÞIENERE O întreþinere corectã este determinantã pentru a garanta vehiculului o viaþã lungã în condiþii optime. presiunii în anvelope etc. 188 . De aceea. precum ºi un control sistematic al nivelului lichidelor. IMPORTANT Se recomandã sã vã adresaþi de urgenþã unei Reprezentanþe Fiat atunci când apar probleme de funcþionare. acestea se vor face numai cu consimþãmântul dvs. consultaþi ultima pagina a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea autovehiculului. IMPORTANT Fabricantul cere efectuarea tuturor reviziilor programate. acesta necesitã ºi o atenþie regulatã. Neîndeplinirea acestor obligaþii poate duce la anularea garanþiei pentru acele defecþiuni care rezultã din cauza nerespectãrii planului de întreþinere.

încãrcare (baterie. lumini compartiment marfã. lumini avarie. carburant.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi dacã este nevoie: – nivelul lichidului de rãcire motor – nivelul lichidului de frânã – nivelul uleiului de servodirecþie – nivelul electrolitului bateriei – lichidul pentru spãlarea parbrizului – presiunea ºi starea pneurilor. semnalizare direcþie. transmisie. reglarea presiunii dacã este necesarã. – verificare poziþie/uzurã ºtergãtoare. martori luminoºi de pe tabloul de bord). circa 10. – înlocuire filtru ulei motor. manºoane etc.PLAN DE REVIZII ANUALE Pentru un vehicul cu un kilometraj anual sub 20. tubulaturã flexibilã alimentare. La fiecare 3. – schimbare ulei motor. pãrþi de cauciuc (bucºi. 189 .). dacã este cazul: uleiul de motor. tubulaturã. Vi se recomandã utilizarea produselor FL Selenia care sunt concepute special pentru vehiculele Fiat (consultaþi tabelul "Capacitãþi" din secþiunea "Specificaþii tehnice"). frâne). VERIFICÃRI SUPLIMENTARE La fiecare 1.) – verificare vizualã curele de transmisie. este prevãzut un plan de revizie anual cu urmãtorul conþinut: – verificare stare/uzurã a pneurilor. – verificare curent baterie. – verificarea vizualã la: motor. baterie. frâne. lumini plafoniere. – înlocuire filtru de polen. cutie de viteze.000 km).000 km (spre exemplu. etc. – verificare funcþionare sistem ºtergãtoare parbriz ºi lunetã. – verificare discuri ºi plãcuþe de frânã. ulei motor. spãlare parbriz. faþã. – verificare sistem de iluminare (faruri. – verificare completare lichid (rãcire motor.000 km sau înaintea unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi completaþi. frâne.

agent de vânzãri sau perioadã lungã de inactivitate"). Aceastã verificare trebuie fãcutã mai des dacã vehiculul este folosit în special pentru cãlãtorii scurte sau dacã este dotat cu accesorii care consumã permanent tensiune. Lichidul electrolitic al bateriei trebuie verificat mai des decât se specificã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în zone cu climã caldã sau în condiþii care îl solicitã foarte mult. – pe drumuri prãfuite. Trebuie schimbat în mod special atunci când cantitatea de aer introdusã în habitaclu a scãzut. repetate (sub 7-8 km).Ulei de motor Schimbaþi uleiul de motor mai des decât se indicã în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în mod obiºnuit într-una sau mai multe din condiþiile de mai jos: – pentru remorcarea unei rulote.Filtrul de aer Înlocuiþi filtrul de aer mai des dacã vehiculul este folosit pe drumuri cu mult praf. cu nisip sau noroi. 190 . Dacã nu sunteþi sigur cât de des sã schimbaþi uleiul de motor sau filtrul de aer în funcþie de condiþiile în care folosiþi vehiculul contactaþi o Reprezentanþã Fiat. pentru a limita riscul de îngheþ al electrolitului. IMPORTANT . chiar ºi când cheia este scoasã din contact. IMPORTANT . ºi mai ales în cazul prezenþei accesoriilor adãugate dupã cumpãrarea vehiculului.Bateria Trebuie verificat nivelul de încãrcare al bateriei.Filtrul de polen Dacã vehiculul este folosit adesea în medii foarte poluate sau cu mult praf. IMPORTANT . – pentru cãlãtorii scurte. pe cât posibil la începutul sezonului rece.IMPORTANT .Filtrul de combustibil Verificaþi filtrul de carburant dacã simþiþi tendinþe de "sufocare" în funcþionarea motorului. – când motorul merge frecvent la ralanti sau când se strãbat distanþe lungi la vitezã redusã (exemplu: taximetrie. IMPORTANT . elementul de filtrare trebuie schimbat mai frecvent.

Telecomandã Dacã acþionând telecomanda. asiguraþi-vã cã aveþi la dispoziþie sculele. Pentru operaþii de rutinã pe care le puteþi efectua chiar dvs. piesele de rezervã Fiat (originale) ºi lichidele necesare. ar trebui fãcutã de o Reprezentanþã Fiat. Nu fumaþi în timp ce lucraþi la compartimentul motorului: prezenþa vaporilor ºi a gazelor uºor inflamabile pot duce la izbucnirea unui incendiu. 191 . ridicaþi maºina prin procedee corespunzãtoare. Întreþinerea vehiculului dvs. Cricul din dotarea autovehiculului este prevãzut a fi folosit doar pentru schimbarea roþilor. Pentru a efectua alte operaþii. reduceþi intervalul între revizii. Când folosiþi autovehiculul frecvent pentru tractarea unei remorci. ledul nu emite decât un semnal scurt. Nu efectuaþi operaþii de întreþinere dacã sunteþi lipsit de experienþã. Eºarfele. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile. trebuie înlocuite bateriile cu unele analoage. Aveþi grijã sã nu amestecaþi între ele tipurile diferite de lichide atunci când completaþi nivelul lor: sunt incompatibile ºi pot deteriora sistemul.IMPORTANT . Vã recomandãm sã le efectuaþi numai la Reprezentanþa Fiat. Aceasta poate fi extrem de periculos pentru cel care le poartã.

5. Ulei servodirecþie fig.2.5. Baterie . Lichid de frânã-ambreiaj . Ulei servodirecþie fig.4.3. Baterie .6.4 8V 1.Versiunea 1. Lichid rãcire motor .VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR 1. 2 .2. Lichid rãcire motor . Lichid pentru spãlarea parbrizului . Ulei de motor . Ulei de motor .4.Versiunea 1. Lichid pentru spãlarea parbrizului .3. Lichid de frânã-ambreiaj . 1 .6.3 Multijet 192 P4E02691 P4E02883 .

ULEI MOTOR Fig. Eºarfele. Nivelul de ulei trebuie sã fie între liniile MIN ºi MAX de pe rigletã.4 8V 193 P4E02884 . Nivelul nu trebuie sã depãºeascã limita MAX. 4: versiunea 1. Intervalul între MIN ºi MAX este echivalent cu un litru de ulei. fiþi foarte atent atunci lucraþi sub capotã: riscaþi sã vã ardeþi. turnaþi ulei prin orificiul de alimentare pânã când se ridicã la limita MAX. 3: versiunea 1.Versiunea 1. fig. Dacã nivelul de ulei este lângã sau chiar sub limita MIN. Reþineþi cã atunci când motorul este fierbinte ventilatorul poate porni. cravatele sau alte accesorii vestimentare care atârnã pot fi prinse uºor de cãtre pãrþile mobile.4 8V Fig. rãnindu-vã. Cu motorul cald.3 Multijet Verificaþi uleiul de motor când vehiculul se gãseºte pe teren plan ºi când motorul este cald încã (la aproximativ 10 minute dupã oprirea motorului). IMPORTANT Verificaþi nivelul de ulei respectând periodicitatea indicatã în "Planul de Întreþinere" ºi "Verificãri suplimentare". 3 .

Acolo existã echipamente speciale pentru depozitarea filtrelor ºi a uleiului folosit în condiþii de siguranþã pentru mediu ºi respectând întocmai prevederile legale.000 km. la o verificare regulatã depãºeºte limita MAX. Riscaþi sã vã opãriþi. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire atunci când motorul este rece. IMPORTANT Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. 4 . adresaþi-vã imediat unei Reprezentanþe Fiat pentru verificare.000 ÷ 6. IMPORTANT Consumul de ulei depinde de condiþiile în care este folosit vehiculul. Dacã nivelul este scãzut. Un amestec în proporþie de 50% de apã distilatã ºi PARAFLU va oferi protecþie împotriva îngheþului pânã la o temperaturã de –35°C.Versiunea 1. Recomandãm sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat pentru schimbarea uleiului ºi a filtrului.Versiunea pe benzină 194 . Nu adãugaþi ulei cu alte caracteristici peste cel aflat deja în motor. Nivelul trebuie sã fie între limitele MIN ºi MAX de pe rezervor. Consumul de ulei de motor poate fi considerat stabilizat dupã parcurgerea primilor 5. pânã când nivelul se apropie de linia MAX. Uleiul de motor folosit ºi filtrele de ulei uzate conþin substanþe dãunãtoare pentru mediu. 5-6 Nu scoateþi capacul rezervorului atunci când motorul este fierbinte. fig. CONSUM ULEI MOTOR La începutul perioadei sale de activitate motorul este într-un proces de adaptare. lãsaþi motorul sã se învârtã câteva secunde ºi aºteptaþi câteva minute dupã ce l-aþi oprit pentru a verifica nivelul. P4E02290 LICHIDUL PENTRU RÃCIREA MOTORULUI fig. completaþi-l turnând uºor prin orificiul de alimentare un amestec în proporþie de 50% apã distilatã cu lichid PARAFLU. produs de FL Selenia.3 Multijet P4E02808 fig. 5 .IMPORTANT Dacã nivelul uleiului. Riscaþi sã vã opãriþi. IMPORTANT Dupã ce aþi completat nivelul sau aþi schimbat uleiul.

Poate duce la defectarea lui. Spãlarea parbrizului este fundamentalã pentru îmbunãtãþirea vizibilitãþii. 8 fig. 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ºi 70% apã. 50% TUTELA PROFESSIONAL SC 35 ºi 50% apã. 8 aratã cantitatea de lichid prezent în rezervor. Unele substanþe pentru spãlarea parbrizului sunt inflamabile. fig. Tija nivelului de lichid fig. P4E02692 – în timpul iernii. 9 Verificaþi nivelul uleiului când motorul este rece. Compartimentul motorului prezintã porþiuni fierbinþi care ar putea duce la aprinderea lichidului în cazul unui contact.LICHID PENTRU SPÃLAREA PARBRIZULUI fig. Nu acþionaþi motoraºul când rezervorul este gol. Când uleiul este încins. ULEI SERVODIRECÞIE fig. 6 . scoateþi capacul rezervorului ºi turnaþi încet un amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESSIONAL SC 35 în urmãtoarele concentraþii: – în timpul verii. 7 fig. nivelul poate depãºi linia MAX. asiguraþi-vã cã uleiul are aceleaºi caracteristici ca ºi cel care se aflã deja în instalaþie. Dacã temperatura scade sub –20°C folosiþi lichidul TUTELA PROFESSIONAL SC 35 nediluat. El trebuie sã fie între MIN ºi MAX de pe rezervor. 9 195 P4E01440 . Când doriþi sã completaþi.Versiunea Multijet P4E01438 P4E01439 fig. 7 Pentru a adãuga lichid. IMPORTANT Nu cãlãtoriþi cu rezervorul pentru lichidul de spãlare a parbrizului gol.

spãlaþi zona afectatã cu apã ºi un sãpun neutru ºi clãtiþi. Controlaþi periodic starea de funcþionare a martorului de pe tabloul bord astfel: (cu cheia în poziþia MAR) apãsaþi capacul rezervorului. Dacã lichidul a fost înghiþit. spãlaþi imediat cu apã. nu vine în contact cu pãrþile vopsite ale vehiculului. Recomandãm lichidul TUTELA TOP 4 care s-a folosit iniþial. se produce zgomot ºi riscaþi sã produceþi defecþiuni ale sistemului. Nivelul lichidului din rezervor nu trebuie sã depãºeascã MAX. Dacã este necesarã completarea nivelului de ulei dupã o perioadã scurtã de timp. Consumul de ulei este foarte scãzut. Martorul x trebuie sã se aprindã. 11 196 P4E02090 .Nu permiteþi ca uleiul servodirecþiei sã vinã în contact cu pãrþile încinse ale motorului. În cazul contactului accidental. P4E02259 Asiguraþi-vã cã lichidul de frânã. 10 fig. Dacã aceasta s-a întâmplat. 10: versiuni fãrã ABS Fig. Nu þineþi direcþia la viraj maxim mai mult 15 secunde. care este extrem de coroziv. Folosiþi doar lichid DOT 4 pentru completarea acestuia. 11: versiuni cu ABS Verificaþi nivelul lichidului de frânã din rezervor sã fie maxim. Lichidul de frânã este toxic ºi foarte coroziv. Este foarte inflamabil. LICHID DE FRÂNÃ/AMBREIAJ Fig. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat pentru a verifica dacã nu existã scurgeri. fig. chemaþi urgent un doctor.

deosebindu-l astfel de lichidul mineral.3 Multijet fig. Dacã motorul funcþioneazã cu întreruperi trebuie înlocuit filtrul de combustibil. Pentru aceastã operaþie se recomandã sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat. De aceea lichidul trebuie schimbat mai des decât este prevãzut în "Planul de Întreþinere" dacã vehiculul este folosit în special în zone cu procent ridicat de umiditate în aer. IMPORTANT Lichidul de frânã este higroscopic (adicã absoarbe umiditatea). 12) Diversitatea puritãþii motorinei din comerþ poate duce la înlocuirea filtrului de combustibil mai des decât se specificã în Planul de Întreþinere. 12 Nu eliminaþi în mediul înconjurãtor apa amestecatã cu combustibil eliminatã din filtru. ELIMINAREA CONDENSULUI La fiecare 5. fig. dacã nu este efectuatã corect. P4E02693 197 .000 km trebuie eliminat condensul din filtru. Operaþia de eliminare a condensului. poate compromite siguranþa autovehiculului ºi poate duce la pierderi periculoase de combustibil. FILTRUL DE COMBUSTIBIL Desfaceþi de câteva ori maneta si strângeþi-o la loc atunci când observaþi cã iese doar combustibil fãrã apã.Simbolul de pe ambalaj indicã lichidul sintetic de frânã. Se recomandã ca operaþia sã fie efectuatã de o Reprezentanþã Fiat care are instrumentele necesare pentru protejarea mediului înconjurãtor. Folosirea unui lichid de tip mineral ar distruge iremediabil garniturile de cauciuc de la sistemul de frânare. (versiuni 1.

scoateþi bateria ºi depozitaþi-o într-un loc cald pentru a împiedica îngheþarea ei. Lichidul din baterie este toxic ºi coroziv. Dacã a îngheþat. de asemenea. Pentru reîncãrcare. poate cauza spargerea ei ºi pierderea în totalitate a acidului. altfel o expuneþi explodãrii. Funcþionarea bateriei cu un nivel scãzut de lichid o poate deteriora iremediabil ºi.13. prin care existã riscul sã se scurgã acidul care este toxic ºi coroziv. Nu încercaþi sã încãrcaþi o baterie congelatã: lãsaþi-o întâi sã se dezgheþe.BATERIA Bateria ce echipeazã Fiat Albea este de tip "Întreþinere Limitatã": în condiþii normale de utilizare nu este necesar sã completaþi nivelul cu apã distilatã. Sunteþi sfãtuit sã mergeþi la o Reprezentanþã Fiat. Bateriile conþin substanþe deosebit de nocive pentru mediul înconjurãtor. P4E01443 Dacã vehiculul urmeazã sã stea în frig puternic pentru o perioadã mai lungã de timp. fig. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii. Dacã nivelul este sub limita MIN fig. Nu expuneþi flãcãri sau posibile surse de scântei în apropierea bateriei: existã riscul de incendiu ºi explozii. Montarea incorectã a accesoriilor electrice ºi electronice poate deteriora grav vehiculul. Nivelul electrolitului din baterie cu aceasta pe un plan drept trebuie sã fie cuprins între cotele gravate pe baterie. care va asigura o schimbare a bateriei fãrã a dãuna mediului ºi în deplinã concordanþã cu prevederile legale. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. verificaþi integritatea elementelor interne (pericol de scurtcircuit) ºi eventualele fisuri ale carcasei. vezi capitolul "În caz de urgenþã". 13 198 .

6 mA x Ah (al bateriei) dupã cum se aratã în urmãtorul tabel: Consumul maxim admis în regim stand-by 30 mA - Baterie 50 Ah 60 AH (*) (*) pentru versiunile diesel. ceea ce va duce la o scãdere a puterii de pornire ºi un risc mai mare de îngheþare a electrolitului (se va putea produce chiar ºi la –10°C). iar motorul oprit). consultaþi capitolul "Perioade de lungã staþionare" din secþiunea "Folosirea corectã a vehiculului". telefoanele celulare etc. putând-o descãrca treptat. Consumul total al acestor sisteme (standard ºi cele montate ulterior) trebuie sã fie mai mic de 0. nu menþineþi mult timp accesoriile aprinse (de exemplu.). 199 .SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE VIAÞÃ A BATERIEI Când parcaþi vehiculul. staþie de amplificare. Dacã nu este folositã pentru o perioadã mai lungã de timp. Luminile plafonierelor trebuie sã fie stinse. aceste dispozitive se vor alimenta din baterie chiar ºi când cheia este scoasã din contact (când vehiculul este parcat. Cu motorul oprit.) contactaþi o Reprezentanþã Fiat. luminile de avarie etc. asiguraþi-vã cã aþi închis bine portierele ºi capota. IMPORTANT Când instalaþi în vehicul aparaturã adiþionalã reþineþi cã efectuarea incorectã a conexiunilor la instalaþia electricã a vehiculului poate avea urmãri extrem de periculoase. în mod special atunci când sunt implicate dispozitivele de siguranþã.) care se alimenteazã atunci când motorul este oprit pot descãrca bateria complet. aspiratoarele. Dacã doriþi sã adãugaþi accesorii dupã cumpãrarea vehiculului (alarmã antifurt. al cãrei personal calificat vã poate sugera accesoriile cele mai potrivite aparþinând Lineaccesori Fiat ºi se va verifica dacã sistemul electric existent ar suporta consumul suplimentar de energie sau dacã este nevoie de o baterie cu capacitate mai mare. Reþineþi cã dispozitivele electrice cu un consum mare de energie (cum ar fi dispozitivele de încãlzire a biberonului. De fapt. pentru un interval mare de timp. cu un nivel de încãrcare sub 50% se va deteriora din cauza sulfatãrii. sistemul audio. IMPORTANT O baterie pãstratã. sistem de navigare cu antifurt prin satelit etc.

– nu verificaþi polaritatea prin producerea de scântei. Îndepãrtaþi aceste dispozitive dacã temperaturile vor depãºi 80°C (în cadrul unor operaþiuni speciale asupra caroseriei etc. Aspectul bujiilor. examinat de un ochi experimentat. 14 200 P4E01480 . 14 este foarte importantã în pãstrarea eficienþei motorului ºi a reducerii emisiilor poluante. Când aveþi o astfel de problemã. un redresor modern poate ajunge la 20V. Totuºi. Asiguraþi-vã cã polaritatea este corectã ºi conexiunea este sigurã. – deconectaþi bateria de la sistemul electric dacã urmeazã sã o reîncãrcaþi. fig. dacã veþi efectua lucrãri la sistemul electric sau atunci când este necesarã pornirea cu o baterie auxiliarã. – fiþi foarte atent atunci când conectaþi bateria la sistemul electric. este indicat sã vã adresaþi Reprezentanþei Fiat. – deconectaþi dispozitivele controlate electronic dacã se efectueazã suduri la caroserie. folosiþi întotdeauna o baterie auxiliarã. urmaþi instrucþiunile de mai jos cu mare atenþie: – nu deconectaþi niciodatã bateria de la sistemul electric când motorul este pornit. este un indiciu pentru diagnosticarea unor defecte.UNITATEA ELECTRONICà DE CONTROL În condiþii normale de utilizare nu este necesarã luarea unor mãsuri speciale. – nu efectuaþi niciodatã pornirea folosind un generator de încãrcare a bateriei. chiar din afara sistemului de aprindere.). Modificãrile sau reparaþiile efectuate incorect la sistemul electric ºi fãrã a se lua în calcul caracteristicile sistemului pot cauza defecþiuni ºi risc de incendiu. – nu conectaþi sau deconectaþi cablurile unitãþilor electronice când cheia de contact este în poziþia MAR. BUJIILE Buna funcþionare a bujiilor fig.

reþineþi cã presiunea va trebui sã fie cu 0. Este normal ca presiunea sã se ridice în timpul mersului. Folosiþi doar tipul de bujii recomandat: dacã cifra termicã este inadecvatã sau nu sunt garantate pentru durata prevãzutã pot produce anumite inconveniente. fig. pneul se supraîncãlzeºte. 15 201 . Bujie (tip) 1. ceea ce poate cauza deteriorãri grave. dupã o perioadã de staþionare. o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtorii mai lungi.3 bari mai mare decât valoarea specificatã. P4E01445 Presiunea pneurilor trebuie sã fie corectã pentru a asigura condiþii bune de rulare.pneu cu presiune insuficientã: se uzeazã mai mult marginile. Dacã trebuie sã verificaþi sau sã mãriþi presiunea anvelopelor atunci când sunt calde. În orice caz. Pneurile trebuie înlocuite atunci când profilul central (adâncimea) este mai micã de 1.4 8V NGH ZKR7A-10 JANTE ªI ANVELOPE PRESIUNEA ÎN ANVELOPE Verificaþi presiunea fiecãrui pneu.6 mm. Presiunea se verificã atunci când anvelopele sunt reci.pneu cu presiune prea mare: se uzeazã mai mult partea centralã. B . O presiune necorespunzãtoare poate cauza uzura neuniformã a pneurilor fig. trebuie respectate legile în vigoare în þara în care conduceþi vehiculul. inclusiv pe cea a roþii de rezervã. C . 15: A .pneu cu presiune corectã: toatã suprafaþa pneului se uzeazã uniform.Bujiile trebuie schimbate la intervalele specificate în "Planul de Întreþinere". Dacã presiunea este prea micã.

Aminti- þi-vã sã verificaþi cu atenþie ºi roata de rezervã. ducând la posibile scurgeri. Verificaþi periodic ca pneurile sã nu prezinte crãpãturi. adresaþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. Pentru Fiat Albea se folosesc pneuri Tubeless. Dacã aveþi panã de cauciuc. În acest caz. dacã au trecut mai mult de 6 ani de la montarea pneurilor trebuie consultat un specialist pentru a afla dacã mai pot fi folosite. menþinându-le pe aceeaºi parte a vehiculului pentru a nu se inversa sensul de rotaþie. Deplasarea pe porþiuni mai lungi cu denivelãri poate deteriora pneurile. Crãparea cauciucului în centru sau pe lateral este un semn de "îmbãtrânire". opriþi imediat ºi schimbaþi-l astfel încât sã nu fie afectate pneul. Aveþi grijã sã nu loviþi borduri. evitaþi frânãrile ºi pornirile bruºte. gropi sau alte obstacole. servodirecþie ºi cel de frânare. Nu schimbaþi între ele cauciucurile în cruce. În orice caz. janta. temperaturile înalte ºi absenþa îndelungatã a lichidului din sistem pot cauza întãrirea ºi crãparea racordurilor. O verificare atentã este prin urmare esenþialã. suspensia sau sistemul de direcþie a vehiculului. RACORDURI DE CAUCIUC Urmaþi strict "Planul de Întreþinere" în ceea ce priveºte sistemul racordurilor de cauciuc de la sistemul de alimentare cu combustibil. fãrã camera de aer. 202 . umflãturi sau uzurã anormalã. Ozonul. Dacã înlocuiþi un pneu este bine sã înlocuiþi ºi valva de aer (ventilul). folosiþi întotdeauna pneuri noi ºi evitaþi folosirea celor de provenienþã necunoscutã. este recomandat sã le schimbaþi între ele la fiecare 10-15 mii de kilometri. Sub nici o formã nu încercaþi folosirea unei camere de aer cu aceste cauciucuri. Dacã este necesarã o înlocuire. Pentru a vã asigura cã roþile din faþã ºi din spate se vor uza uniform. Evitaþi supraîncãrcarea vehiculului: jantele sau pneurile pot fi grav deteriorate. mutând un cauciuc din partea stângã a vehiculului pe partea dreaptã ºi viceversa.AVERTISMENTE Pe cât posibil. Pneurile se uzeazã chiar ºi atunci când nu sunt folosite prea mult.

asiguraþi-vã cã lama de cauciuc nu este lipitã (prin îngheþare) de parbriz. Câþiva paºi simpli pot reduce posibila deteriorare a lamelor: – dacã temperatura scade sub zero grade. 203 . – îndepãrtaþi orice urme din zãpadã care s-a depus pe parbriz. ar trebui schimbate aproximativ o datã pe an. pe lângã conservarea lamelor veþi evita ºi supraîncãlzirea motorului ºtergãtoarelor. În orice caz.ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ LAMELE Curãþaþi periodic partea de cauciuc cu produse adecvate. Deplasarea cu ºtergãtoarele uzate este periculoasã deoarece în condiþii atmosferice nefavorabile vizibilitatea va fi redusã. Schimbaþi lamele dacã partea din cauciuc a devenit casantã sau s-a deteriorat. Recomandãm TUTELA PROFESSIONAL SC35. – nu acþionaþi ºtergãtoarele pe geamul uscat. dezlipiþi-o cu ajutorul unui compus antigel. Dacã este necesar.

Asiguraþi-vã cã este bine fixatã. DUZELE SPÃLÃTORULUI DE PARBRIZ Dacã nu þâºneºte nici un jet. folosiþi un ac pentru a le desfunda. acesta fãcându-se cu o ºurubelniþã potrivitã pentru acþionarea fantei A-fig. Jeturile de lichid pot fi direcþionate prin reglarea înclinaþiei duzelor. asiguraþi-vã mai întâi cã în rezervor mai este lichid. 17. 17 204 P4E02845 . P4E01446 fig. 16 1) Îndepãrtaþi braþul ºtergãtorului A de lângã geam ºi poziþionaþi lamela astfel încât sã formeze un unghi drept cu braþul ºtergãtorului. 17. Direcþionaþi jetul astfel încât sã atingã cel mai de sus punct din raza ºtergãtoarelor. 16 fig. 3) Montaþi lamela nouã în locaºul special de pe braþ. 2) Împingeþi lamela spre braþul A. Apoi asiguraþi-vã cã orificiile duzelor nu sunt înfundate fig. consultaþi "Verificarea nivelului lichidelor" din aceastã secþiune.Schimbarea lamelelor ºtergãtoarelor de parbriz fig.

În plus. în caz de scurgere accidentalã. nu dãuneazã mediului. – condiþii de mediu specifice. în interiorul aripilor. Evitaþi absolut folosirea fluidului R12 care.AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ În timpul iernii. GARANÞIE PENTRU CAROSERIE ªI ªASIU Autoturismul Fiat Albea are garanþie la coroziune pentru orice parte originalã a caroseriei ºi structuri. sistemul de climatizare trebuie pus în funcþiune cel puþin 10 minute. – Acoperirea prin suflare cu materiale care depun un strat protector de plastic în punctele cele mai expuse: sub portiere. CAROSERIA PROTEJAREA VEHICULULUI ÎMPOTRIVA COROZIUNII Cauzele principale ale ruginirii sunt: – poluarea atmosfericã. o datã pe lunã. a noroiului ºi a pietrelor proiectate de pe carosabil de alte vehicule. – Folosirea tablei de oþel zincat (sau pretratate). pe lângã faptul cã este incompatibil cu componentele sistemului. nu trebuie subestimatã forþa abrazivã a prafului din atmosferã a nisipului purtat de vânt. 205 . conþine clorofluorocarburi (CFC). verificaþi sistemul la o Reprezentanþã Fiat. Sistemul foloseºte fluid refrigerant R134a care. la colþuri etc. Compania Fiat a folosit pentru modelul Albea procedee tehnologice de vârf cu scopul protejãrii caroseriei împotriva ruginii. – Acoperirea ºasiului. a compartimentului motorului ºi a altor porþiuni cu produse pe bazã de cearã cu o capacitate ridicatã de protecþie. Înainte de începerea stagiunii estivale. – Folosirea secþiunilor "deschise" pentru a împiedica formarea condensului ºi acumularea apei care ar duce la ruginirea pãrþilor interioare ale pieselor. extrem de rezistente la ruginã. Consultaþi "Carnetul de garanþie" pentru a afla termenii generali. Printre cele mai importante se numãrã: – Tehnologii speciale ºi produse de vopsire care fac vehiculul deosebit de rezistent împotriva zgârierii ºi a ruginii. – sarea ºi umiditatea din atmosferã (zone cu umiditate mare. foarte calde sau din apropierea mãrii).

3) Clãtiþi bine cu apã ºi uscaþi-o cu jet de aer sau ºterg`N cu piele de cãprioarã. Pentru o spãlare adecvatã: 1) Spãlaþi caroseria cu un jet de apã de presiune redusã. Când uscaþi vehiculul. Folosiþi cârpe foarte curate pentru a evita zgârierea sticlei sau pierderea transparenþei sale. De exemplu: în zone cu grad înalt de poluare. vehiculul trebuie spãlat mai des. capota ºi zona din jurul farurilor. IMPORTANT Excrementele pãsãrilor trebuie spãlate imediat ºi foarte atent întrucât aciditatea lor are un efect foarte coroziv. În toate aceste cazuri.Vehiculul trebuie lãsat în aer liber astfel încât apa rãmasã pe suprafaþa lui sã se poatã evapora mai uºor. vã recomandãm sã efectuaþi imediat retuºurile necesare pentru a preveni coroziunea. 2) ªtergeþi caroseria cu un burete îmbibat într-o soluþie cu concentraþie micã de sãpun. substanþele rãºinoase pe care le secretã unele specii de copaci pot deteriora finisajul ºi duce la creºterea posibilitãþii de formare a ruginii. Pãrþile exterioare din plastic trebuie curãþate urmând procedura obiºnuitã de spãlare a vehiculului. pe drumuri pe care s-a presãrat sare. Geamuri Folosiþi produsele speciale de curãþare a geamurilor. evitaþi parcarea vehiculului sub copaci. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. aveþi grijã sã ajungeþi ºi în pãrþile mai puþin vizibile. clãtind adesea buretele. Întreþinerea de bazã a vehiculului include ºi spãlarea acestuia. Frecvenþa cu care trebuie sã o faceþi depinde de condiþiile ºi de mediul în care vehiculul este folosit. Pe cât posibil. Folosiþi doar produse originale atunci când efectuaþi aceste retuºuri (vezi secþiunea "Specificaþii tehnice"). Din acest motiv. unde apa se adunã uºor. Nu spãlaþi vehiculul dupã ce a stat parcat în soare sau când capota este încinsã: s-ar putea diminua luciul vopselei. Dacã vopseaua se zgârie adânc sau se juleºte. benzinã) sau acetonã. Proiectoare ceaþã IMPORTANT Atunci când curãþaþi proiectoarele de ceaþã nu folosiþi substanþe aromate (spre exemplu. 206 . de exemplu ramele portierelor. Detergenþii polueazã apa. Nu are doar un rol decorativ ci ºi unul de protecþie a pãrþilor de oþel.SFATURI PENTRU MENÞINEREA ÎN STARE BUNà A CAROSERIEI Porþiunile vopsite Vopseaua de pe vehiculul dvs. când se parcheazã sub copaci din care picurã rãºinã.

Efectuaþi aceastã operaþiune la un garaj. diverse apãrãtori sau tampoane de cauciuc) nu au fost îndepãrtate sau deteriorate. asiguraþi-vã cã elementele protectoare (spre exemplu. Temperatura din interiorul vehiculului lãsat la soare poate depãºi cu mult aceastã valoare. Dupã spãlare. Existã riscul ca ele sã explodeze. PÃRÞILE DE PLASTIC DIN INTERIORUL VEHICULULUI Folosiþi produse special concepute pentru a nu deteriora aspectul componentelor. umbrele. curãþaþi cu grijã compartimentul motorului. IMPORTANT Compartimentul motorului trebuie spãlat atunci când motorul este rece ºi cu cheia de contact în poziþia STOP. Nu folosiþi niciodatã produse inflamabile (petroxin. Detergenþii polueazã apa. ºtergeþi uºor interiorul lunetei termice (dacã existã) în direcþia elementelor.) sub covoraºe fiindcã prezenþa acesteia duce la ruginirea caroseriei. 207 . benzinã) pentru a curãþa interiorul vehiculului. vehiculul trebuie spãlat într-un loc special amenajat pentru colectarea ºi purificarea lichidelor folosite la spãlare. Recipientele cu aerosoli nu trebuie niciodatã expuse la o temperaturã mai mare de 50°C.IMPORTANT Pentru a preveni deteriorarea elementelor de încãlzire electricã. etc. Nu pãstraþi în vehicul recipiente pe bazã de aerosoli. Aºadar. IMPORTANT Nu folosiþi alcool sau benzinã pentru curãþarea tabloului de bord. – Frecaþi scaunele cu un burete umed îmbibat într-o soluþie de apã ºi sãpun neutru. INTERIORUL Din când în când verificaþi dacã nu s-a strâns apã (de pe încãlþãminte. Încãrcãtura electrostaticã generatã prin frecare atunci când curãþaþi ar putea cauza incendii. Compartimentul motorului La sfârºitul fiecãrei ierni. CURÃÞAREA SCAUNELOR ªI A TAPIÞERIEI – Îndepãrtaþi praful cu o perie moale ºi cu aspiratorul.

208 .

................................................ 223 CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR ........ 213 SISTEM FRÂNARE ........ 210 MOTOR ........ 220 DIMENSIUNI .............................................. în limbaj tehnic............................................................................... 222 CAPACITÃÞI FLUIDE . de cartea de identitate a lui Fiat Albea............. 215 JANTE ªI ANVELOPE ................... 221 MASE ............................. 225 CONSUMUL DE CARBURANT EMISII DE CO2 LA EVACUARE ........................................ ..................... 214 SUSPENSII .........................SPECIFICAÞII TEHNICE lectura manualului cu acest capitol................................ 219 PERFORMANÞE ....................... formule....................VERSIUNE CAROSERIE ........................................................ Probabil pasionaþii de motoare ºi mecanicã vor începe DATE DE IDENTIFICARE ....................................................... De fapt..................................... numere.................. aici vom începe un capitol plinã de date........... 208 COD MOTOR .... 227 209 .............. 211 TRANSMISIE ....... la propriu........ prezintã succint caracteristicile unui model gândit pentru a vã oferi maximul satisfacþiei automobilistice....... 215 PRESIUNEA ÎN PNEURI ..... mãsurãtori ºi tabele.................. Un document de prezentare al autovehiculului care..................... Este vorba..................................................................................................................................... 214 SERVODIRECÞIE ............................................. 218 SISTEMUL ELECTRIC .

2-3 Seria este gravatã pe blocul motor ºi reprezintã tipul ºi numãrul progresiv de fabricaþie. sub scaunul faþã dreapta.Versiunea 1.4 8V fig.DATE DE IDENTIFICARE SERIE ªASIULUI fig. – seria de ºasiu. 1 Este marcatã în interior. seria reprezintã: – tipul vehiculului NM4 178000.Versiunea Multijet 210 P4E02809 . 2 . SERIA MOTORULUI fig. 1 fig. 3 . P4E02263 P4E02332 fig. Puteþi avea acces la serie prin ridicarea mochetei.

Cod versiune caroserie M .Numele culorii C .Numãrul de omologare C . P4E01670 fig.Serie ºasiu E .Masa maximã autorizatã F .Numãr pentru piese de schimb PLÃCUÞÃ DE IDENTIFICARE A CULORII CAROSERIEI Fig. 4 fig. interior. 4 Plãcuþa este fixatã pe capota motorului ºi semnaleazã urmãtoarele: A .Numele constructorului B .PLÃCUÞÃ REZUMATIVÃ CU DATE DE IDENTIFICARE fig.Masa maximã autorizatã cu remorcã G .Masa maximã autorizatã pe puntea faþã H .Codul Fiat al culorii D . 5 Plãcuþa adezivã este aplicatã în lateral.Masa maximã autorizatã pe puntea spate I .Codul culorii pentru retuºuri sau revopsire. 5 211 P4E01455 . pe portiera dreapta faþã.Tipul motorului L .Fabricantul vopselei B . Are înscrise: A .Cod de identificare a tipului de vehicul D .

COD MOTOR – VERSIUNE CAROSERIE Cod motor 1.3 Multijet 350A1000 188A9000 Cod versiune caroserie 178CYN1A 16 178CYH1A BT 212 .4 8V 1.

6x82 1248 18:1 51 70 4000 180 18. în linie 2 72x84 1368 11.2 57 77 6000 115 11.4 8V GENERALITÃÞI Cod Ciclu Numãr ºi dispunere cilindri Numãr supape pe cilindru Diametrul ºi cursa pistonului Cilindree Raport de compresie Putere maximã (CEE) regim corespondent Cuplu maxim (CEE) regim corespondent DISTRIBUÞIE Admisie: avans faþã de PMS întârziere faþã de PMI Evacuare: aprindere înainte de PMI întârziere faþã de PMS Joc termic de funcþionare la rece kW CP rpm Nm kgm rpm mm cm3 350A1000 Otto 4.3 Multijet D 188A9000 Diesel 4.1±0. în linie 4 69.3 1750 7° 41° 57° 9° Compensare hidraulicã -12° 6° -12° 40° Compensare hidraulicã 213 .8 3000 1.MOTOR 1.

Versiuni Multijet Injecþie directã Multijet “Common Rail” ºi control electronic cu turbocompresor ºi intercooler. Electroventilator pentru rãcirea radiatorului cu deschiderea/închiderea comandatã de sistemul central de control. pompã centrifugã ºi vas de expansiune. injecþie electronicã Multipunct secvenþialã cu aprindere integratã. Modificarea sau repararea sistemului de alimentare fãcute incorect sau fãrã a þine seama de specificaþiile tehnice ale sistemului.ALIMENTARE/APRINDERE Versiuni benzinã Sistem de alimentare returnless. de tip “control by-pass” pe circuitul secundar de circulare a apei din motor în radiator. cu supapã de limitare a presiunii încorporatã. RÃCIRE Sistem de rãcire cu radiator. Termostat. Filtrare totalã a uleiului prin intermediul filtrului de ulei. LUBRIFIERE Ungere forþatã prin pompã. pot cauza anomalii funcþionale ºi prezintã risc de incendiu. 214 .

909 1. fãrã cursã în gol.563 Numãr dinþi 58/15 57/16 Transmisia se face de la motor la roþile din faþã prin arbori planetari cuplaþi la grupul diferenþial ºi roþi prin articulaþii homocinetice.909 2.867 3. Comandã ambreiaj: hidraulicã. CUTIE DE VITEZE Schimbãtor cu cinci viteze înainte ºi marºarier.909 2.3 Multijet 3.029 0.829 3.767 0:00 DIFERENÞIAL Transmisie principalã cu angrenaj cilindric ºi grup diferenþial încorporat în carcasa schimbãtorului de viteze. Rapoartele sunt: 1.238 1. cu pedalã. 215 . Rapoartele sunt: Cuplu în diferenþial 1.444 1.4 8V Treapta 1 Treapta a 2-a Treapta a 3-a Treapta a 4-a Treapta a 5-a Marºarier 3.158 1.121 0. cu sincronizare pentru vitezele de mers înainte.3 Multijet 3.4 8V 1.480 1.TRANSMISIE AMBREIAJ Autoreglabil.

gheaþa sau sarea de pe suprafeþele de drum se pot depozita pe discurile de frânã. Barã stabilizatoare. FRÂNELE DE SERVICIU ªI DE URGENÞÃ În faþã: disc. Regulator de frânare acþionând asupra circuitului hidraulic al frânelor spate (pentru versiunea fãrã ABS). 216 . Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice. reducând eficienþa primei frânãri. capace roþii: se poate reduce ventilaþia elementelor de frânare cu consecinþe negative asupra frânãrii bruºte sau repetate sau În coborâri prelungite. În spate: saboþi autoreglabili. Servofrânã cu depresiune de 9".SISTEM FRÂNARE Apa. Recuperare automatã a uzurii garniturilor de frânã. SUSPENSII FAÞÃ Roþi independente. cu braþ oscilant inferior legat la o traversã. Atenþie la montarea de spoiler adiþional. Sistem ABS cu patru canale ºi patru senzori cu EBD (corector electronic al frânãrii). Arcuri elicoidale concentrice cu amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. SPATE Punte semiindependentã cu braþe interconectate. Comandã prin circuit hidraulic în X. Barã stabilizatoare sudatã. suspensie McPherson. FRÂNA DE MÂNÃ Comandatã de levier de mânã acþionând mecanic asupra tamburelor frânelor spate. cu dublu efect. roþi de aliaj uºor. de tip etrier flotant.

cu prezoane specifice (dimensiuni diferite ºi incompatibile) pentru cele douã tipuri.SERVODIRECÞIE Volan cu absorbþie de energie (airbag. 217 .2 m.65 rotaþii. trebuie sã folosiþi pneuri de aceeaºi marcã ºi tip la toate roþile. Valorile se referã la vehicul în ordine de mers. Coloanã de direcþie deformabilã cu reglare a înclinaþiei. Pentru condiþii de siguranþã de drum optime. Pneu Tubeless (la fel ca cele montate). Controlaþi prinderea lanþului dupã câþiva metri de mers. Pneuri Tubeless cu carcasa radialã. GEOMETRIA ROÞILOR Convergenþa roþilor din faþã mãsuratã Între jante: -1±1 mm. IMPORTANT În cazul unor discrepanþe între informaþia prezentatã în acest manual ºi talon. ANVELOPE DE IARNà Folosiþi anvelope de iarnã de aceleaºi dimensiuni cu cele din dotarea autovehiculului. incompatibile cu orice tip de jantã din oþel excepþie fãcând roata de rezervã. Pinion ºi cremalierã lubrifiate permanent. Pneurile omologate sunt specificate în talonul vehiculului. Articulaþii lubrifiate permanent. IMPORTANT Nu folosiþi camere de aer la pneurile Tubeless. ROATA DE REZERVà Jantã de oþel. luaþi în considerare doar specificaþiile din talon. Jantele din aliaj folosesc buloane specifice. Asistare hidraulicã. Numãr de rotiri ale volanului: 2. LANÞURI ANTIDERAPANTE Profil maxim admis de depãºire a pneului: 12 mm. Diametrul minim de virare: 10. unde este prevãzut). JANTE ªI ANVELOPE Jante de oþel sau aliaj (unde este prevãzut).

Versiune 1. Exemplu: 175/70 R14 84 T 175 = Lãþimea totalã (S. (*) jante din aliaj 218 .4 8V 1. T = indice vitezã maximã.3 Multijet Jante 5 ½ J x 14H ET44 5 ½ J x 14CH ET 44 (*) 5 ½ J x 14 Anvelope 175/70 R14 84T 185/65 R14 175/70 R14 84T CITIREA CORECTÃ A TIPULUI ANVELOPEI fig. 6 În continuare sunt menþionate indicaþiile necesare pentru a înþelege codurile înscrise pe anvelope. ca procent) R = pneu radial 14 = diametrul nominal al jantei în inch 84 = indice de greutate (încãrcare). distanþa în mm între pereþii laterali) 70 = raportul înãlþime/lãþime (H/S.

Exemplu: 5 1/2 B x 14 H2 5 1/2 = lãþime jantã în inch (1) B 14 = profil (înãlþimea umãrului de sprijin a anvelopei) (2) = diametrul nominal al jantei în inch (corespunde cu diametrul pneului care se monteazã pe ea) (3 = Ø) = forma ºi numãrul "proeminenþelor" (reliefate pe circumferinþã pentru a menþine pneul Tubeless pe jantã). 6 P4E02265 219 .Indice vitezã maximã: Q = pânã la 160 km/h R = pânã la 170 km/h S = pânã la 180 km/h T = pânã la 190 km/h U = pânã la 200 km/h H = pânã la 210 km/h V = pânã la 240 km/h W = pânã la 270 km/h Y = pânã la 300 km/h Indice al capacitãþii de transport (încãrcare) 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg MARCAJELE DE PE JANTÃ fig. 6 În continuare aveþi indicaþiile necesare pentru înþelegerea semnificaþiei marcajelor de pe jantã. H2 fig.

2 2.2 bar.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.1 Spate 2. Anvelopã Încãrcãturã medie Faþã 1.3 bar. Pentru pneurile de iarnã. valorile din tabel trebuie crescute cu 0.2 Roatã de rezervã - 220 .2 Spate 2.1 2.2 2.3 Multijet 175/70 R14 84T 185/65 R14 84H 175/70 R14 84T 2.PRESIUNEA ÎN PNEURI PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar) Pentru pneurile calde.0 2. valorile din tabel trebuie crescute cu 0.4 8V 1.

3 kW Capacitate Pornire de curent pentru descãrcare temperaturã în 20 ore rece (–18°C) 1.4 8V 1.3 Multijet (*) (*) versiuni cu aer condiþionat cu acþionare manualã Modificãrile sau reparaþiile aduse sistemului electric.4 8v 1.3 Multijet 1.4 8V (*) 90A 65A 75A 90A DEMAROR Curent nominal maxim dezvoltat 1. 221 .3 Multijet 1.SISTEMUL ELECTRIC Tensiunea de alimentare: 12 volþi BATERIA Cu minusul la masã. ALTERNATOR Punte de alimentare cu reglator de tensiune încorporat. Începe încãrcarea bateriei la pornirea motorului.0 kW 1. Curent nominal maxim dezvoltat 1. neefectuate corect ºi neþinând cont de specificaþiile tehnice.4 8V 1.3 Multijet 50 Ah 50 Ah 250A 250A 1. pot cauza anomalii cu risc de incendiu.

PERFORMANÞE Vitezã maximã admisã dupã perioada de rodaj. 1a 1.3 Multijet 36 38 2a 66 67 3a 97 101 4a 128 137 5a 162 160 R 36 38 222 .4 8V 1. în km/h.

7 P4E02810 C 981 981 D 4210 4210 E 1489 1489 F 1414 1419 (*) 1414 1419 (*) G 1438 1439 (*) 1438 1439 (*) H 1703 1703 I 1907 1907 (*) cu încãrcare maximã 223 .3 Multijet A 790 790 B 2439 2439 fig. 515 dm3 Dimensiuni în mm Versiune 1.DIMENSIUNI Volumul portbagajului (normã VDA) – în condiþii normale.4 8V 1.

axul faþã: .3 Multijet 1085 485 800 870 1595 1000 400 50 1000 400 50 (*) În prezenþa unor echipamente speciale.4 8V 1045 485 800 870 1530 1. accesorii) Sarcinã utilã (*) cu ºofer: Sarcini maxime admise (**) . 224 .axul spate: . masa utilã se diminueazã corespunzãtor sarcinii maxime admise.remorcã cu frâne: . E responsabilitatea utilizatorului de a dispune în portbagaj sau în interior/exterior o încãrcãturã care sã nu depãºeascã pe cea maximã admisã.remorcã fãrã frâne: Greutate maximã pe acoperiº: 1.MASE Mase (kg) Masa autovehiculului echipat în ordine de mers: (cu combustibil. roatã de rezervã. (**) Încãrcãturã ce nu trebuie depãºitã.totalã: Sarcini remorcabile: .

6 2.CAPACITÃÞI FLUIDE 1.3 Multijet.45 2.250 1.9 6.4 2.1 2.4 8V Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: – cu încãlzitor: – cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 47 5.1 6.N.0 0.8 2. 225 .4 0. Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.075 Combustibili prescriºi Produse recomandate Benzina Super fãrã plumb Cu cifrã octanicã peste 95 R.5÷7.54 0.5 6. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.73 0. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.6 2.O.68 0.3 Kg 7.

3 Multijet Litri Rezervor de combustibil: cuprinde o rezervã de: Sistem rãcire motor: .86 7.3 Kg 7.68 0.cu încãlzitor: .98 0.4 0. 226 .075 Motorinã Combustibili prescriºi Produse recomandate Amestec de apã distilatã ºi lichid PARAFLU UP în proporþii de 50% SELENIA 20 K ( ) SELENIA WR ( ) TUTELA CAR TECHNYX TUTELA CVT TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 TUTELA TOP 4 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi lichid TUTELA PROFESIONAL SC 35 ( ) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.0 1. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.cu aer condiþionat cu acþionare manualã: Baie de ulei: Baie de ulei ºi filtru: Cutia de viteze ºi diferenþial: Cutia de viteze automatã: Servodirecþie hidraulicã: Articulaþie homocineticã Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de blocare ABS: Recipient lichid spãlare parbriz: 48 5.6 2.9 0.6 1.8 0. ( ) Produs folosit doar pentru motorul 1.86 2.85 3.5÷7.1.5 7.75 2.6 7.3 Multijet.45 2.

API CF ºi FIAT 9.55535-M2 SELENIA WR (*) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite.3 Multijet) Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 5W-40 cu specificaþie ACEA B4. se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR PRODUSE UTILIZABILE ªI CARACTERISTICILE LOR Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 10W-40 cu specificaþie ACEA A3 ºi API SJ SELENIA 20K Lubrifianþi pentru motoare pe benzinã (*) Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE 5W-30 cu specificaþie ACEA A1 ºi API SJ SELENIA PERFORMER MULTIPOWER Lubrifianþi pentru motoare diesel (versiuni 1. 227 .

Procent de utilizare 50% pânã la –35°C Lichid pentru spãlare parbriz Amestec de alcool. no. CUNA NC 956-16. DOT 4.S. CUNA NC 956-01 TUTELA TOP 4 Comandã hidraulicã frânã ºi ambreiaj Antigel radiator Antigel protector anticongelare. apã ºi surfactanþi.S. 116. CUNA NC 956-11 Se foloseºte în stare purã sau TUTELA PROFESIONAL SC 35 diluat în rezervorul de spãlare 228 .M.Folosiþi Caracteristici lichide ºi lubrifianþi pentru o întrebuinþare corectã Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi Aplicaþii Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 75W-85 cu specificaþie API GL-4 Plus ºi MIL-L2105 D LEV.V. ISO 4925 SAE J-1704. ASTM D 3306 PARAFLU UP Circuit de rãcire. pe bazã de etilenglicol. consistenþã NLGI=2 TUTELA CAR TECHNYX TUTELA GI/A TUTELA STAR 500 Cutie mecanicã ºi diferenþial Servofrânã hidraulicã Articulaþii homocinetice Lichid de frânã/ambreiaj Fluid sintetic F. Lubrifianþi ºi unsori pentru transmisie Lubrifiant cu caracteristici “ATF DEXRON III” Vaselinã pe bazã de Li cu bisulfurã de molibden.

din tabelul de mai jos.3 Multijet Urban 8. IMPORTANT: Tipul de utilizare. Pentru relevarea consumului. condiþiile atmosferice. situaþiile de trafic. cu frecvente schimbãri de viteze. stilul de a conduce. într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim urban.8 4. – consum combinat: determinat printr-un procent de 37% ciclu urban ºi 63% extraurban. se referã la consumul combinat. – ciclu extraurban: calculat într-un circuit ce simuleazã utilizarea în regim extraurban.9 6.9 Combinat 6.3 Multijet 123 229 .7 Valoarea emisiilor de CO2 la evacuare.EMISII DE CO2 LA EVACUARE Valorile de consum carburant sunt exprimate în litri pe 100 km.CONSUMUL DE CARBURANT .5 3.4 8V 160 1. tabelate mai jos. pe baza probelor de omologare specificate de Directiva Europeanã. s-au folosit urmãtoarele proceduri de determinare: – ciclu urban: calculat cu motorul pornit rece. starea generalã a vehiculului. nivelul de pregãtire/ dotare/accesorizare. alte situaþii ce influenþeazã coeficientul de penetrare aerodinamicã sau rezistenþa la înaintare pot da valori de consum diferite de cele prezentate (vezi capitolul "Utilizarea corectã a autovehiculului") Consumul conform directivei 1999/CE/100 1. la o vitezã de deplasare între 0 ºi 120 km/h. prezenþa barelor de acoperiþ.4 8V 1.0 Extraurban 5. Emisii de CO2 conform directivei 1999/100/CE (g/km) 1. încãrcãtura vehiculului.

8 reprezintã punctele în care trebuie fixatã piesa de tractare pe caroserie.DISPOZITIVUL DE TRACTARE REMORCÃ Asse ruote posteriori P4E02562 Placa 1 trebuie sã aibã grosimea minimã 5 mm. IMPORTANT Este obligatorie fixarea la înãlþimea cârligului a unei etichete vizibile de dimensiune ºi material potrivite. 8 Fig. locaºurile de prindere ale ºuruburilor de fixare trebuie sigilate. N° 2 M10 N° 2 M10 N° 4 M8 fig. Structura cârligului de trac- tare trebuie fixatã în punctele indicate cu Ø cu 8 ºuruburi M8 ºi cu 6 ºuruburi M10. iar placa 2 trebuie sã aibã grosimea minimã 6 mm. pentru a împiedica infiltrarea gazului de eºapament. 230 . a carico N° 4 M8 N° 2 M10 Sfera a norme 385±35 Mezzeria veicolo Dupã montare. pe care sã scrie: GREUTATEA MAXIMÃ ASUPRA CÂRLIGULUI 70 kg.

........................ .... Aeratoare ... 42 134 229 42 145 149 148 148 147 147 149 146 145 229 162 21 231 ........ 12-22 Combustibil ................caracteristici ... 13-30 ...............buºon rezervor combustibil ............................ Capota ... ....... Airbag ..................................................presiunea în pneuri ........... 32 ......... ..............încãlzire ......... Alimentare ................. .......................................conducerea pe timp de noapte......... ......folosirea centurilor de siguranþã.. Aer condiþionat (întreþinere) ............................ Anvelope...............................................18-124 Caroseria ..................................... .... Cunoaºterea autovehiculului ........................pornirea folosind o baterie auxilarã............................ 31 Chei ............................................................ . Conducerea în condiþii de siguranþã . Bricheta ....comenzi ...centurã de siguranþã posterioarã centralã ... ..... ................. ....... 161 198 161 167 167 117 134 200 ABS .................................. ................... ...............anvelope de iarnã........... .................................. ...................... Accesorii interioare .................................conducerea cu ABS ......................conducerea pe timp de ploaie .... 205 ..... Cric .............. Accesorii achiziþionate de proprietar....... .... Consumul de carburant ..........indicator nivel combustibil..reglare în înãlþime .. Bujii ...........conducerea în zone montane .......................... .........în timpul cãlãtoriei........conducerea pe timp de ceaþã ................................................ ................. Becuri (înlocuirea unui bec) ..........................................................conducerea pe zãpadã ºi gheaþã ............. ................................... Buºon rezervor combustibil.....consum..INDEX ALFABETIC Bateria ............... 30 ........ 126 157 115 106 110 109 110 205 106 129 214 215 217 217 218 220 ......................................................................caracteristici ... Aer condiþionat............. 212 Centuri de siguranþã ...... 34 ........ Ambreiaj .tipuri de becuri..................înainte de a urca la volan ...climatizare .....................................versiune caroserie ...........................................................instrucþiuni generale ..... ............................................................

.... Lanþuri antiderapante .....................................26-140 .................... Manetele volanului ... 144 Familiarizarea cu Geamuri (curãþare) ................................cod motor ........... 42 42 159 110 187 189 189 201 155 227 111 114 114 D În caz de urgenþã . Încãlzire ................................... ...... Lunetã termicã . Lumini avarie ..............alimentare/aprindere .. ........................ 9 Pornirea motorului......................................... ......................... Dispozitiv de pornire.. ........... 224 207 214 212 213 207 15 29 29 Oglinzi retrovizoare......................... ate de identificare ....... Emisii de CO 2 la evacuare.................... Dimensiuni ........ Manete pe volan .......... Dispozitiv de tractare remorcã .......................... ....................pornirea de urgenþã ..................... 12-22 Frâna de mânã ........................................................................................................................................ 232 .................... ...... autovehiculul ........................................... Dispozitiv de blocare a coloanei de direcþie .plan de revizii anuale....................... Întreþinerea autovehiculului ......................... ..................... 26 ...... Lumini (comenzi manetã) .. Instrumente de bord ............................. 144 215 210 215 223 12 26 230 229 Indicator nivel combustibil ............. ............ 160 .......................................................................... Motor ................rapoarte de transmisie ...................................... Manetã deschidere uºiþã 134 111 14 80 118 Parcarea ................. 161 Parasolare ..................................... Martori ºi mesaje de avertizare .............verificãri suplimentare....................... Diferenþial................... 156 Plafoniere .................. 116 Planºa de bord...Cutie de viteze ...........interioare ....17-120 combustibil....... 222 Perioade de lungã staþionare ... 143 Performanþe ................................................. ..............date tehnice ..... Lubrifianþi ......... Jante ......exterioare .. 8 Fiat Code (sistemul)............... Mase....spalarea compartimentului motor ...................pornirea folosind o baterie auxilarã ...........................dispozitiv de pornire............ 203 Geamuri electrice .......

.............18-121 .......................curãþare ................deschiderea/închiderea portbagajului ............................. 24 Tetiere ............ 117 Serie ºasiu.................... 222 Vitezometru ............................................ 40 Sistem frânare ....reglare.................. Trusa de prim ajutor .......................................... 216 .................... 122 Portiere ....................................................................13-27-207 ......... .........verificare nivel...............pornirea prin împingere ........ 115 Tractarea remorcilor ...... 152 R Scrumiera ..................... 42 Volan ............. 211 ..................... 36 186 43 192 192 200 139 Ulei de motor ..................15-113 Specificaþii tehnice .................. 220 Proiectoare ceaþã ....................................reglare................... 156 Viteze maxime................................................. 106 Sistem de pretensionare .......... 121 .................procedura de pornire .......... 136 acorduri de cauciuc ......................... 126 Sistem de încãlzire/aer condiþionat....... Utilizarea corectã a autovehiculului ................ Verificarea nivelului T Scaune ....................... 209 Sugestii pentru accesorii utile 157 Suspendarea vehiculului...................... 182 Suspensii .................................................... 210 Siguranþe ... 150 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi respectarea mediului înconjurãtor................................................................... 216 Sistemul electric ....... 192 Verificãri înaintea începerii unei cãlãtorii ..... 206 .... 153 Transportul copiilor în siguranþã ............................................. 216 ablou de bord..................................frânele de serviciu ºi de urgenþã . 14-28 Vopseaua ....... 140 Portbagaj......... 11 Telecomanda de închidere centralizatã.........................sfaturi pentru menþinerea în stare bunã ............... 162 ............................................................ 221 Sistemul Fiat Code .......................... 14 ............... 12-22 Spãlator parbriz........ Turometru ...........................extinderea portbagajului .... 176 Sistem ABS .. 13-28 Torpedo........................................ 207 ....................cod culoare . Unitatea electronicã de control ....................... 114 Protejarea mediului înconjurãtor.......... 202 Reducerea cheltuielilor de întreþinere ºi a poluãrii ............................................................... 13-27 lichidelor............................ 206 233 .............17-114 .................... 119 Presiunea în pneuri........întrerupãtor activare/dezactivare........................................................................................

NOTE ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 234 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 235 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 236 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 237 .

___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 238 .

® ® Cereţi întotdeauna mecanicului .

supraalimentare sau multivalve. foarte eficace chiar în cele mai severe condiþii climatice. vizitaþi site-ul www. Deosebit de eficient pentru pornirile la rece. garanteazã performanþele motorului ºi stabilitate la temperaturi ridicate. SELENIA TD Lubrifiant pentru motoare diesel normal aspirate. . common rail ºi Multijet. SELENIA WR Lubrifiant specific pentru motoarele diesel. Selenia Performer 5W-40. gama de uleiuri ce îndeplineºte cele mai avansate specificaþii internaþionale. Pentru informaþii suplimentare despre produsele Selenia. Selenia Racing şi Selenia Digitech. Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic: SELENIA 20K Lubrifiantul API SL. SELENIA PERFORMER Ideal. acesta garanteazã protecþie maximã la uzurã. reducerea consumului ºi stabilitatea la temperaturi ridicate. în special. garanteazã cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motoarelor pe benzinã normal aspirate. Selenia 20K Alfa Romeo. pentru protecþia motoarelor pe benzinã din noua generaþie. Gama Selenia include.com. controlul tacheþilor hidraulici. .Schimbaþi uleiul? Experþii recomandã Selenia. Motorul automobilului dumneavoastrã conþine din fabricã ulei Selenia . Testele specifice ºi caracteristicile tehnice superioare permit ca Selenia sã garanteze cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motorului. de asemenea. supraalimentate sau multivalve.flselenia. Acesta garanteazã reducerea consumului de combustibil (conservarea energiei).

Agnelli.0 2.6 2.1 2.p.85 3. adãugaþi +0.4 8V 1.2 Roatã de rezervã 2.3 Multijet 47 5.PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari) Anvelope 1.45.Assistenza Tecnica . ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR 1.5 2.8 CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri) 1.10040 Volvera .0 kg 2. Fiat Auto S. Cu anvelope de iarnã.75 2. 1.4 8V Capacitate rezervor Rezervã 47 5.2 2.Torino (Italia) Tipãrit N.2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard.A.2 2. 5 .Ingegneria Assistenziale Largo Senatore G.1 Spate 2.4 8V litri Baie de ulei Baie de ulei ºi filtru Nu aruncaþi uleiul uzat în mediul înconjurãtor.5 1.2 Adãugaþi +0.Prima ediþie . 603.5 ÷ 7.2 2.840 -1/2005 .3 Multijet 175/70 R14 84T 175/70 R14 84T Încãrcãturã medie Faþã 2.5 Alimentaþi automobilele cu motoare pe benzinã doar cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (RON) de minimum 95.0 Încãrcãturã maximã Faþã 2.3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde.2 Spate 2.3 Multijet kg 2. After Sales .2 2.5 ÷ 7.5 litri 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful