Sunteți pe pagina 1din 238

OPEL CORSA

Manual de utilizare
Conţinut Introducere ..................................... 2
Pe scurt .......................................... 6
Cheile, portierele şi geamurile ..... 20
Scaunele, sistemele de
siguranţă ...................................... 36
Depozitarea ................................. 55
Instrumentele şi comenzile .......... 73
Sistem de iluminare ................... 102
Control climatizare ..................... 111
Conducerea şi utilizarea
autovehiculului ........................... 120
Îngrijirea autovehiculului ............ 154
Reparaţia şi întreţinerea ............ 198
Date tehnice ............................... 202
Informaţii pentru client ............... 230
Index alfabetic ............................ 232
2 Introducere

Introducere

Inapoi la Rezumat
Introducere 3

Date specifice pot conţine informaţii diferite faţă de inclusiv cele pentru afişaj şi funcţiile
cele prezentate în acest manual de de meniu, să nu se regăsească la
autovehiculului utilizare. autovehiculul dumneavoastră,
Vă rugăm să treceţi datele În cazul în care prezentul Manual de datorită variantei de model,
autovehiculului la pagina anterioară utilizare vă indică să vă adresaţi unui specificaţiilor din ţara respectivă,
pentru a le avea la îndemână. Aceste atelier service, vă recomandăm să echipamentelor speciale sau
informaţii sunt disponibile în apelaţi la Partenerul Opel. Pentru accesoriilor.
secţiunile "Reparaţia şi întreţinerea" autovehiculele pe gaz, vă ■ Secţiunea „Scurtă prezentare” vă
şi "Date tehnice", precum şi pe recomandăm să apelaţi la un oferă o primă prezentare generală.
plăcuţa de identificare. reparator autorizat Opel pentru ■ Cuprinsul de la începutul
lucrările de service ale manualului şi din cadrul fiecărui
Introducere autovehiculelor care funcţionează pe capitol vă indică modul de
Autovehiculul dumneavoastră a fost gaz. structurare a informaţiilor.
proiectat ca o îmbinare a tehnologiilor Toţi Partenerii Opel oferă servicii de ■ Indexul vă permite să căutaţi
de ultimă oră, siguranţei, grijii faţă de înaltă calitate, la preţuri rezonabile. informaţii specifice.
mediul înconjurător şi economicităţii. Tehnicieni experimentaţi instruiţi de
Opel şi servicii conform instrucţiunilor ■ Manualul de utilizare se referă la
Manualul de utilizare vă furnizează autovehiculele cu volan pe partea
informaţiile necesare care să vă procedurilor Opel.
stângă. Utilizarea autovehiculelor
asigure o conducere sigură şi Pachetul de documentaţie destinat cu volan pe partea dreaptă este
eficientă a autovehiculului. clientului va fi păstrat permanent la similară.
Asiguraţi-vă că pasagerii sunt îndemână, în maşină.
■ Manualul de utilizare foloseşte
conştienţi de posibilele riscuri de codul de fabrică al motoarelor.
accidentare şi rănire care pot rezulta Utilizarea prezentului Denumirile comerciale aferente se
din utilizarea necorespunzătoare manual regăsesc în capitolul „Date
a autovehiculului. tehnice”.
■ Acest manual descrie toate
Respectaţi întotdeauna cu stricteţe opţiunile şi caracteristicile
reglementările în vigoare în ţările în disponibile pentru acest model.
care călătoriţi. Aceste reglementări Este posibil ca anumite descrieri,
Inapoi la Rezumat
4 Introducere

■ Indicaţiile referitoare la direcţie, de


exemplu la dreapta sau la stânga, 9 Avertisment
în faţă sau în spate, se raportează
întotdeauna la sensul de Textul marcat 9 Avertisment oferă
deplasare. informaţii referitoare la riscuri de
accidentare sau rănire.
■ Este posibil ca ecranul de afişaj al Nerespectarea acestor informaţii
autovehiculului să nu fie compatibil poate duce la răniri.
cu limba utilizată de
dumneavoastră.
■ În acest manual, toate mesajele de Atenţie
pe afişaj şi etichetele din interior
sunt scrise cu litere îngroşate. Textul marcat Atenţie oferă
informaţii referitoare la
Pericole, avertizări şi posibilitatea avarierii
autovehiculului. Nerespectarea
atenţionări acestor informaţii poate duce la
avarierea autovehiculului.
9 Pericol
Textul marcat 9 Pericol oferă
Simboluri
informaţii referitoare la riscuri Referinţele la pagini sunt marcate cu
mortale. Nerespectarea acestor 3. 3 înseamnă „consultaţi pagina”.
informaţii poate pune în pericol Vă dorim să petreceţi multe ore
viaţa. plăcute la volanul autovehiculului
dumneavoastră.
Adam Opel AG

Inapoi la Rezumat
Introducere 5

Inapoi la Rezumat
6 Pe scurt

Pe scurt Deblocarea Reglarea scaunului


autovehiculului Poziţionarea scaunului
Informaţii preliminare
referitoare la conducere

Rotiţi cheia spre faţă în încuietoarea


portierei şoferului sau apăsaţi Trageţi maneta de deblocare, glisaţi
butonul q pentru a debloca portierele scaunul, eliberaţi maneta.
şi portbagajul. Deschideţi portierele Reglarea scaunului 3 38,
trăgând de mânere. Pentru Poziţionarea scaunului 3 37.
a deschide hayonul, trageţi butonul
de sub bandoul de protecţie al 9 Pericol
hayonului.
Telecomanda 3 21, Sistemul de Nu vă aşezaţi la o distanţă mai
închidere centralizată 3 22, mică de 25 cm de volan pentru
Portbagajul 3 26. a permite declanşarea airbagului
în condiţii de siguranţă.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 7

Spătarele scaunelor Înălţimea scaunelor Reglarea tetierelor

Rotiţi rozeta. Nu vă sprijiniţi de scaun Acţionarea repetată a manetei Apăsaţi butonul de deblocare, reglaţi
în timp ce îl reglaţi. în sus = ridicare pe înălţime, apoi fixaţi în poziţie.
Reglarea scaunului 3 38, în jos = coborâre Tetierele 3 36.
Poziţionarea scaunului 3 37,
Plierea spătarului scaunului Scaunele 3 38, Poziţia scaunelor
pasagerului din faţă 3 39. 3 37.

Inapoi la Rezumat
8 Pe scurt

Centura de siguranţă Reglarea oglinzilor Oglinzile retrovizoare exterioare


retrovizoare Reglarea cu ajutorul comutatorului cu
patru căi, la versiunea cu activare
Oglinda retrovizoare interioară manuală a ferestrei

Trageţi centura de siguranţă din


retractor şi fixaţi-o în cataramă.
Centura de siguranţă trebuie să nu fie
răsucită şi să fie aşezată ferm pe Pivotaţi pârghia din partea inferioară Mai întâi selectaţi oglinda
lângă corp. Spătarele nu trebuie să fie pentru a reduce efectul de orbire. retrovizoare exterioară dorită şi
înclinate excesiv spre înapoi utilizaţi apoi butonul de reglare.
Oglinda retrovizoare interioară
(maximum la circa 25°).
3 31, Oglinda retrovizoare cu efect
Pentru a decupla centura de automat anti-orbire 3 31.
siguranţă, apăsaţi butonul roşu al
cataramei.
Centurile de siguranţă 3 41,
Sistemul airbag 3 44, Poziţia
scaunelor 3 37.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 9

Reglarea cu ajutorul comutatorului cu Reglarea volanului


patru căi, la versiunea cu activare
electronică a ferestrei

Deblocaţi maneta, reglaţi volanul,


apoi fixaţi în poziţie maneta şi
Mai întâi selectaţi oglinda asiguraţi-vă că s-a blocat complet. Nu
retrovizoare exterioară dorită şi reglaţi volanul decât dacă
utilizaţi apoi butonul de reglare. autovehiculul este staţionar şi
Reglarea electrică 3 29, Oglinzile sistemul de blocare a volanului este
retrovizoare exterioare asferice dezactivat.
3 29, Rabatarea oglinzilor Sistemul airbag 3 44, Poziţia de
retrovizoare exterioare 3 30, contact 3 121.
Oglinzile retrovizoare exterioare
încălzite 3 31.

Inapoi la Rezumat
10 Pe scurt

Prezentare generală a panoului de bord

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 11

1 Fantele laterale de 7 Sistemul ştergătorului de Dezactivarea airbagurilor ...... 47


ventilaţie .............................. 118 parbriz, spălătorului de
parbriz ................................... 75 Scaunul dreapta încălzit ....... 40
2 Comutatorul pentru lumini .. 102
Computerul de bord .............. 95 Butonul Eco ........................ 122
Iluminarea grupului de
instrumente ........................ 107 8 Fantele de ventilaţie Selectorul de combustibil ..... 81
centrale ............................... 118 11 Airbagul frontal pentru
Lampa de ceaţă spate ........ 106
9 Afişajul pentru informaţii ........ 90 pasager ................................. 45
Proiectoarele de ceaţă ....... 106 12 Torpedoul ............................. 55
Computerul de bord .............. 95
Reglarea fasciculului 13 Sistemul de climatizare ....... 111
farurilor ............................... 103 Sistemul electronic de
climatizare ........................... 114 14 Bricheta ................................. 78
3 Lămpile de semnalizare,
semnalizarea cu farurile, 10 Scaunul stânga încălzit ......... 40 Priză de alimentare ............... 78
faza scurtă şi faza lungă .... 105 Volanul încălzit ...................... 74 15 Scrumiera .............................. 78
Luminile de însoţire ............. 109 16 Contactul cu sistem de
Sistemul de detectare blocare a volanului .............. 121
Lămpile de parcare ............. 106 a pierderilor de presiune
din anvelope ....................... 181 17 Pedala de acceleraţie ......... 120
Sistemul de control al 18 Pedala de frână .................. 136
vitezei de croazieră .............. 89 Sistemul de asistenţă la
parcare ................................ 140 19 Pedala de ambreiaj ............. 120
4 Comenzile de pe volan ......... 73 20 Reglarea volanului ................ 73
5 Claxonul ................................ 74 Luminile de avarie ............... 105
21 Maneta de deblocare
Airbagul şoferului .................. 45 Sistemul de închidere a capotei ............................. 156
centralizată ............................ 22
6 Instrumentele de bord .......... 79
Programul electronic de
stabilitate ............................. 138

Inapoi la Rezumat
12 Pe scurt

Luminile exterioare Sistemul de iluminare 3 102. Semnalizarea cu farurile, faza


lungă şi faza scurtă

Rotiţi comutatorul de lumini:


AUTO = Sistemul de control semnalizarea = trageţi maneta
automat al luminilor: cu farurile
Farurile se aprind şi se fază lungă = împingeţi
sting automat maneta
m = Activarea şi dezactivarea fază scurtă = împingeţi sau
sistemului de control trageţi maneta
automat al luminilor Faza lungă 3 103, Semnalizare cu
8 = Lumini laterale faruri 3 103, Control automat lumini
9 = Farurile 3 102.
Apăsaţi comutatorul de lumini
> = Proiectoarele de ceaţă
r = Lămpile de ceaţă spate

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 13

Semnalizarea virajelor şi Luminile de avarie Claxonul


a schimbării benzii de rulare

Acţionate prin intermediul Apăsaţi j.


dreapta = maneta în sus butonului ¨.
stânga = maneta în jos Luminile de avarie 3 105.
Semnalizarea virajelor şi a schimbării
benzii de rulare 3 105, Lumini de
poziţie 3 106.

Inapoi la Rezumat
14 Pe scurt

Sistemele de spălare şi Ştergătoarele de parbriz 3 75, Sistemele de spălare


Înlocuirea lamelor ştergătoarelor a parbrizului şi a farurilor
ştergere 3 161.
Ştergătoarele de parbriz

Trageţi maneta.
Sistemul de spălare a parbrizului şi
& = rapid farurilor 3 75, Lichidul de spălare
% = lent 3 158.
$ = ştergere temporizată sau
ştergere automată cu senzor
de ploaie
§ = dezactivate
Pentru o singură trecere atunci când
ştergătoarele de parbriz sunt oprite,
apăsaţi maneta în jos.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 15

Sistemul de spălare şi ştergere Control climatizare Dezaburirea şi degivrarea


a lunetei geamurilor
Luneta încălzită, oglinzile
retrovizoare exterioare încălzite

activarea = împingeţi maneta Distribuţia aerului în poziţia l.


ştergătorului Setaţi selectorul de temperatură în
dezactivarea = împingeţi din nou Încălzirea este activată prin apăsarea poziţia cald la maximum.
ştergătorului maneta butonului Ü.
spălarea = împingeţi şi Setaţi turaţia ventilatorului la nivelul
Luneta încălzită 3 34. maxim.
menţineţi împinsă
maneta Răcirea n activată.
Sistemul de spălare şi ştergere Apăsaţi butonul V.
a lunetei 3 76, Înlocuirea lamelelor Sistemul de climatizare 3 111.
ştergătoarelor 3 161, Lichidul de
spălare 3 158.

Inapoi la Rezumat
16 Pe scurt

Transmisia Transmisia semiautomată Transmisia automată

Transmisia manuală

N = poziţia neutră P = poziţia de parcare.


o = poziţia de conducere R = marşarier
Marşarierul: cu autovehiculul + = treaptă superioară de viteze N = poziţia neutră
staţionar, aşteptaţi 3 secunde după - = treaptă inferioară de viteze D = poziţia de conducere
apăsarea pedalei de ambreiaj, apoi A = comutarea între modurile
automat şi manual Maneta selectorului de viteze poate fi
apăsaţi butonul de eliberare de pe deplasată din poziţia P sau N numai
maneta selectorului de viteze şi R = treapta marşarier (cu
dispozitiv de blocare când contactul este cuplat şi pedala
selectaţi treapta marşarier. de frână este apăsată (maneta
a manetei selectorului de
Dacă treapta respectivă nu este selectorului de viteze este blocată).
viteze)
cuplată, aduceţi schimbătorul de Pentru a cupla P sau R, apăsaţi
viteze la punctul neutru, eliberaţi şi Transmisia semiautomată 3 131. butonul de eliberare de pe maneta
apăsaţi din nou pedala de ambreiaj; selectorului de viteze.
selectaţi din nou treapta de viteză. Transmisia automată este disponibilă
Transmisia manuală 3 131. în două variante 3 127.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 17

Demararea Pornirea motorului ■ la motoarele diesel, răsuciţi cheia


în poziţia 2 pentru preîncălzire şi
Verificaţi înainte de a demara aşteptaţi până când indicatorul de
■ Starea anvelopelor şi presiunea din control ! se stinge
acestea 3 180, 3 220. ■ rotiţi cheia la poziţia 3 şi eliberaţi
■ Nivelurile uleiului de motor şi ale Pornirea motorului 3 121.
lichidelor 3 157.
■ Dacă toate geamurile, oglinzile,
lămpile exterioare şi plăcuţele de
înmatriculare sunt curate şi în stare
de funcţionare.
■ Poziţionarea corectă a scaunelor,
centurilor de siguranţă şi oglinzilor
retrovizoare 3 29, 3 37, 3 42. ■ Rotiţi cheia în poziţia 1
■ Funcţionarea frânei la viteză ■ mişcaţi puţin volanul pentru a-l
redusă, în special dacă frânele sunt debloca
ude. ■ acţionaţi ambreiajul şi frâna, dacă
pedala de ambreiaj nu este
acţionată, este posibil ca motorul
să nu pornească, iar indicatorul de
control - ar putea lumina
■ transmisia automată în poziţia P
sau N
■ nu acţionaţi pedala de acceleraţie

Inapoi la Rezumat
18 Pe scurt

Sistemul de oprire-pornire Pentru a reporni motorul, apăsaţi Parcare


pedala de ambreiaj din nou.
■ Trageţi întotdeauna frâna de mână
Sistemul de oprire-pornire 3 122. fără a apăsa butonul de deblocare.
Dacă parcaţi pe un drum înclinat,
acţionaţi la maximum frâna de
mână. Pentru a reduce forţa de
acţionare, apăsaţi simultan şi
pedala de frână.
■ Opriţi motorul. Răsuciţi cheia de
contact la 0 şi scoateţi-o. Rotiţi
volanul până când simţiţi că se
blochează.
În cazul autovehiculelor cu
Dacă autovehiculul rulează cu transmisie automată, cheia poate fi
o viteză scăzută sau este staţionar şi scoasă numai când maneta
anumite condiţii sunt împlinite, selectorului de viteze este în
activaţi funcţia de oprire automată poziţia P.
după cum urmează: ■ Dacă autovehiculul se află pe
■ Apăsaţi pedala de ambreiaj o suprafaţă plană sau pe un drum
■ aduceţi maneta selectorului la în rampă, cuplaţi treapta 1 de viteze
punctul neutru sau aduceţi maneta selectorului de
viteze în poziţia P înainte de
■ eliberaţi pedala de ambreiaj a decupla contactul. Pe un drum în
Oprirea automată este indicată de rampă, poziţionaţi roţile din faţă
acul în poziţia AUTOSTOP din spre partea opusă a bordurii.
turometru. Dacă autovehiculul se află pe un
drum în pantă, cuplaţi treapta de

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 19

marşarier sau aduceţi maneta Parcarea autovehiculului pentru


selectorului de viteze în poziţia P perioade îndelungate 3 154.
înainte de a decupla contactul.
Poziţionaţi roţile din faţă spre
bordură.
■ Blocaţi autovehiculul cu butonul p
de pe telecomandă.
Activaţi sistemul de alarmă antifurt
3 27.
■ Nu parcaţi autoturismul pe
suprafeţe uşor inflamabile.
Temperatura ridicată a sistemului
de evacuare poate cauza
aprinderea suprafeţei pe care este
parcat autovehiculul.
■ Închideţi geamurile şi trapa.
■ Ventilatorul de răcire a motorului
poate rămâne în funcţiune şi după
oprirea motorului 3 155.
■ După funcţionarea la turaţii ridicate
sau cu sarcini mari, menţineţi
motorul la turaţii reduse sau la
ralanti pentru aproximativ
30 de secunde înaintea decuplării
contactului, pentru a proteja
turbocompresorul.
Cheile, încuietorile 3 20.

Inapoi la Rezumat
20 Cheile, portierele şi geamurile

Cheile, portierele şi Cheile, încuietorile Apăsaţi butonul pentru a extinde lama


cheii. Pentru a plia cheia, apăsaţi mai
geamurile Cheile întâi butonul.

Cheile de rezervă Cartela Car Pass


Cheile, încuietorile ....................... 20 Codul cheii este specificat în cartela Cartela Car Pass conţine date
Portierele ..................................... 26 Car Pass sau pe o etichetă relevante pentru siguranţa
detaşabilă. autovehiculului, impunându-se de
Securitatea autovehiculului .......... 27
Codul cheii trebuie precizat atunci aceea păstrarea acesteia într-un loc
Oglinzile retrovizoare exterioare . . 29 când se comandă chei de rezervă, sigur.
Oglinzile interioare ....................... 31 acesta făcând parte din sistemul de Când autovehiculul este dus la un
Geamurile .................................... 32 imobilizare. atelier service, datele autovehiculului
Acoperişul .................................... 34 Încuietorile 3 194. sunt necesare pentru executarea
anumitor operaţiuni.
Cheia cu lamă pliabilă

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 21

Telecomanda radio Utilizaţi telecomanda cu grijă, Înlocuirea bateriei telecomenzii


protejaţi-o de umezeală şi radio
temperaturi ridicate şi evitaţi folosirea Înlocuiţi bateria imediat ce aria de
inutilă a acesteia. acoperire a telecomenzii se reduce
semnificativ.
Defecţiuni
În cazul în care sistemul de închidere
centralizată nu poate fi activat prin
intermediul telecomenzii radio,
cauzele pot ţine de:
■ Aria de acoperire insuficientă,
■ Bateria descărcată,
■ Acţionarea frecventă, repetată, Bateriile nu vor fi eliminate împreună
a telecomenzii radio în afara ariei cu gunoiul menajer. Acestea vor fi
Aceasta este utilizată pentru a activa: de acoperire, ce va necesita eliminate prin intermediul unui centru
■ Sistemul de închidere centralizată, resincronizarea, adecvat de reciclare.
■ Sistemul de blocare antifurt, ■ Supraîncărcarea sistemului de
■ Sistemul de alarmă antifurt, închidere centralizată prin utilizare
la intervale foarte scurte, ce duce la
■ Geamurile acţionate electric.
întreruperea pentru scurt timp
Telecomanda radio are o rază de a alimentării cu energie electrică,
acţiune de până la aproximativ
■ Interferenţa cu unde radio de
5 metri. Această arie de acoperire
putere mai mare provenind din alte
poate fi afectată de factori externi.
surse.
Luminile de avarie confirmă
acţionarea telecomenzii. Deblocarea 3 22.

Inapoi la Rezumat
22 Cheile, portierele şi geamurile

Cheia cu lamă pliabilă Sincronizarea telecomenzii Prin tragerea de mânerul interior al


radio unei portiere, se deblochează
După înlocuirea bateriei, deblocaţi accesul în autovehicul şi se deschide
portiera cu cheia în încuietoarea portiera.
portierei şoferului. Telecomanda se Notă
va sincroniza la cuplarea contactului. În cazul unui accident de o anumită
gravitate, accesul în autovehicul
este deblocat automat.
Setările memorate
La încuierea autovehiculului, Notă
următoarele setări realizate sunt La scurt timp după descuierea prin
memorate automat de cheia utilizată: intermediul telecomenzii, portierele
sunt încuiate automat dacă nu s-a
■ Sistemul electronic de climatizare, deschis nicio portieră.
■ Info-Display,
Extindeţi cheia şi deschideţi unitatea.
Înlocuiţi bateria (baterie tip CR 2032), ■ Sistemul Infotainment,
respectând poziţia de instalare. ■ Iluminarea panoului de bord.
Închideţi unitatea şi sincronizaţi Setările memorate sunt utilizate
telecomanda. automat data următoare când cheia
Cheia cu lamă fixă este folosită pentru deblocare.
Solicitaţi înlocuirea bateriei de către
un atelier service. Sistemul de închidere
centralizată
Deblochează şi blochează portierele,
portbagajul şi clapeta rezervorului de
combustibil.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 23

Deblocarea Activarea sistemului centralizat de Personalizarea autovehiculului


blocare cu ajutorul telecomenzii prin 3 100.
Activarea sistemului centralizat de radio
blocare cu ajutorul cheii Blocarea
Închideţi portierele, portbagajul şi
clapeta rezervorului de combustibil.
În cazul în care portiera şoferului nu
este închisă în mod corespunzator,
sistemul de închidere centralizată nu
va funcţiona.
Activarea sistemului centralizat de
blocare cu ajutorul cheii

Apăsaţi butonul q.
Rotiţi spre înainte cheia în broasca Sunt posibile două reglări:
portierei şoferului.
■ Pentru a debloca doar portiera
şoferului, apăsaţi butonul q o dată,
pentru a debloca întregul
autovehicul apăsaţi de două ori
butonul q.
■ Pentru a debloca întregul
autovehicul, apăsaţi butonul q
o dată. Rotiţi spre înapoi cheia în broasca
Setările pot fi modificate în unitatea portierei şoferului.
de informaţii pentru şofer.
Inapoi la Rezumat
24 Cheile, portierele şi geamurile

Activarea sistemului centralizat de Butonul pentru închiderea Defecţiuni la telecomanda radio


blocare cu ajutorul telecomenzii prin centralizată
radio Deblocarea

Apăsaţi butonul m: portierele sunt


Apăsaţi butonul p. blocate sau deblocate. Rotiţi complet cheia în încuietoarea
portierei şoferului. Accesul în
Ledul din butonul m se aprinde autovehicul va fi deblocat complet la
pentru circa 2 minute după blocarea deschiderea portierei şoferului.
portierelor cu ajutorul telecomenzii Pentru a debloca celelalte portiere,
radio. cuplaţi contactul şi apăsaţi butonul de
Dacă portierele sunt blocate din închidere centralizată.
interior în timpul deplasării, ledul
rămâne aprins.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 25

Blocarea Blocarea Blocarea automată


Închideţi portiera şoferului, deschideţi
portiera pasagerului, apăsaţi butonul Acest element de siguranţă poate fi
pentru închiderea centralizată m. configurat să blocheze automat toate
Accesul în autovehicul este blocat. portierele, portbagajul şi clapeta
Închideţi portiera pasagerului. rezervorului de combustibil imediat ce
autovehiculul este pus în mişcare.
Defecţiune la sistemul de Personalizarea autovehiculului
3 100.
închidere centralizată
Deblocarea Încuietorile de siguranţă
Rotiţi complet cheia în încuietoarea
portierei şoferului. Celelalte portiere
pentru copii
pot fi deschise prin tragerea
mânerului interior (cu excepţia Introduceţi cheia în deschizătura de
cazului în care sistemul de blocare deasupra încuietorii, pe partea
antifurt a fost activat anterior). interioară a portierei, şi ridicaţi
Portbagajul şi clapeta rezervorului de dispozitivul de închidere până când
combustibil vor rămâne blocate. se aude un declic. Apoi, închideţi
Pentru a dezactiva sistemul de portiera. Procedura trebuie repetată
blocare antifurt, cuplaţi contactul pentru fiecare portieră în parte.
3 27. Portiera şoferului poate fi blocată şi
din exterior cu ajutorul cheii. Clapeta
rezervorului de combustibil nu poate
fi blocată.

Inapoi la Rezumat
26 Cheile, portierele şi geamurile

9 Avertisment Portierele 9 Avertisment


Utilizaţi încuietorile de siguranţă Portbagajul Nu conduceţi cu hayonul deschis
pentru copii atunci când pe locurile sau întredeschis, de exemplu
din spate se află copii. Deschiderea atunci când transportaţi obiecte
voluminoase, deoarece gazele de
Utilizând cheia sau o şurubelniţă eşapament toxice pot pătrunde în
adecvată, rotiţi butonul de pe habitaclu.
încuietoarea portierei din spate în
poziţie orizontală. Portiera nu poate fi Notă
deschisă din interior. Instalarea anumitor accesorii grele
pe hayon poate afecta funcţia
acestuia de a rămâne deschis.
Închiderea

Trageţi butonul aflat sub bandoul de


protecţie.

Utilizaţi mânerul interior.


Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 27

Nu apăsaţi butonul de sub bandoul de


protecţie în timp ce închideţi hayonul,
Securitatea Activarea cu ajutorul
autovehiculului telecomenzii
pentru a nu-l debloca din nou.

Sistemul de blocare
antifurt
9 Avertisment
Nu folosiţi sistemul dacă în
autovehicul se află persoane!
Portierele nu pot fi deblocate din
interior.

Sistemul blochează încuietorile


tuturor portierelor. Toate portierele Apăsaţi p din nou pentru cel puţin
trebuie să fie închise, altfel sistemul 10 secunde după închidere.
nu poate fi activat.
În cazul în care contactul era cuplat, Sistemul de alarmă antifurt
portiera şoferului trebuie deschisă şi
închisă pentru a putea asigura Sistemul de alarmă antifurt
autovehiculul. încorporează şi funcţionează în
strânsă legătură cu sistemul de
Deblocarea accesului în autovehicul blocare antifurt.
dezactivează sistemul mecanic de
blocare antifurt. Aceasta nu se poate Acesta monitorizează:
face prin intermediul butonului de ■ Portierele, portbagajul, capota,
închidere centralizată. ■ Contactul.

Inapoi la Rezumat
28 Cheile, portierele şi geamurile

Deblocarea accesului în autovehicul După primele 10 secunde de la Sistemul antidemaraj se activează


dezactivează simultan ambele activarea sistemului de alarmă automat după scoaterea cheii din
sisteme. antifurt: contact.
Ledul = Sistemul este activ. Dacă lampa de control A clipeşte
Dioda emiţătoare de lumină clipeşte lent când contactul este cuplat, există
(LED) o defecţiune în sistemul antidemaraj;
Apelaţi la un atelier service pentru motorul nu poate fi pornit. Decuplaţi
asistenţă, în caz de defecţiuni. contactul şi reluaţi procedura de
pornire.
Alarma
La declanşare, alarma emite un Dacă lampa de control continuă să
semnal acustic (claxonul) şi un clipească, încercaţi să porniţi motorul
semnal vizual (luminile de avarie). folosind cheia de rezervă şi apelaţi la
Numărul şi durata semnalelor de un atelier service.
alarmare sunt stabilite prin lege. Dacă lampa de control se aprinde
Sirena de alarmă poate fi dezactivată după pornirea motorului, există
prin apăsarea oricărui buton de pe o defecţiune la unitatea electronică
telecomanda radio sau prin cuplarea de control a motorului sau transmisiei
contactului. În acel moment, sistemul 3 85, 3 129, 3 135, sau există apă
În primele 10 secunde de la activarea de alarmă antifurt este dezactivat. în filtrul de motorină 3 95.
sistemului de alarmă antifurt: Notă
Ledul se = Testarea, întârzierea Sistemul antidemaraj Sistemul antidemaraj nu blochează
aprinde activării, portierele. De aceea, după părăsirea
Ledul = Una dintre portiere, Sistemul verifică dacă autovehiculul autovehiculului, trebuie să blocaţi
clipeşte portbagajul, capota poate fi pornit cu cheia folosită. Odată accesul în acesta şi să activaţi
rapid este deschisă, ce emiţătorul din cheie este sistemul de alarmă antifurt 3 22,
respectiv există recunoscut, autovehiculul poate fi 3 27.
o defecţiune în sistem. pornit.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 29

Oglinzile retrovizoare Reglarea electrică Reglarea cu ajutorul


exterioare comutatorului cu patru căi, la
Reglarea cu ajutorul versiunea cu activare
Oglinzile convexe comutatorului cu patru căi, la electronică a ferestrei
versiunea cu activare manuală
Oglinzile retrovizoare exterioare
convexe includ o zonă asferică şi
a ferestrei
reduc unghiurile moarte. Forma
oglinzii face ca obiectele să pară mai
mici, ceea ce afectează capacitatea
de estimare a distanţelor.

Mai întâi selectaţi oglinda


retrovizoare exterioară dorită şi
Mai întâi selectaţi oglinda utilizaţi apoi butonul de reglare.
retrovizoare exterioară dorită şi
utilizaţi apoi butonul de reglare.

Inapoi la Rezumat
30 Cheile, portierele şi geamurile

Rabatarea Manuală

OPC Corsa: Pentru siguranţa


pietonilor, oglinzile exterioare ale
Pentru siguranţa pietonilor, oglinzile OPC Corsa sunt eliberate din suport Oglinzile retrovizoare exterioare pot fi
retrovizoare exterioare se vor rabata dacă sunt lovite. Potriviţi carcasa rabatate apăsând uşor pe marginea
în direcţia de mers a acestora din oglinzii în suport cu urechea de exterioară a carcasei.
poziţia obişnuită dacă sunt lovite cu prindere şi fixaţi lovind uşor.
suficientă forţă. Repoziţionaţi
oglinzile apăsând uşor pe carcasa
acestora.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 31

Încălzite Oglinzile interioare Funcţia automată anti-


orbire
Funcţia manuală
anti-orbire

Se activează prin apăsarea


butonului Ü. Efectul de orbire exercitat pe timp de
Încălzirea funcţionează cu motorul noapte de farurile autovehiculelor din
mergând. Este oprită automat după Pentru reducerea efectului de orbire, spate este redus automat.
scurt timp. reglaţi pârghia din partea inferioară
a carcasei oglinzii retrovizoare.

Inapoi la Rezumat
32 Cheile, portierele şi geamurile

Geamurile montate în aceste zone. În caz


contrar, pot apărea defecţiuni de
Geamurile acţionate
înregistrare. electric
Parbrizul
9 Avertisment
Parbriz antitermic Geamurile acţionate
Parbrizul antitermic are un strat care manual Aveţi grijă la acţionarea electrică
reflectă radiaţia solară. De a geamurilor. Risc de accidentare,
asemenea, ar putea fi reflectate în special în cazul copiilor.
semnalele de date, de exemplu de la
Supravegheaţi cu atenţie
staţiile de plată.
geamurile în timpul închiderii.
Asiguraţi-vă că nu sunt prinse
obiecte în timpul cursei de
închidere a geamurilor.

Geamurile electrice pot fi acţionate:


■ cu contactul cuplat,
■ în interval de 5 minute după
decuplarea contactului,
Geamurile laterale pot fi deschise sau ■ în interval de 5 minute de la
închise cu ajutorul manivelelor de pe aducerea cheii de contact în
portiere. poziţia 1.
Zonele marcate ale parbrizului, din După decuplarea contactului,
spatele oglinzii interioare nu sunt acţionarea geamului este dezactivată
acoperite cu acest strat. Dispozitivele când portiera şoferului este deschisă,
pentru înregistrarea electronică apoi închisă şi blocată.
a datelor şi plata taxelor trebuie

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 33

Acţionarea geamurilor din Defecţiuni


exterior Dacă geamurile nu pot fi deschise şi
În funcţie de nivelul de echipare, închise în mod automat, activaţi
geamurile pot fi acţionate prin unitatea electronică de comandă
telecomandă din afara a geamurilor astfel:
autovehiculului. 1. Închideţi portierele.
2. Cuplaţi contactul.
3. Închideţi complet geamurile şi
menţineţi apăsat butonul încă
5 secunde.
4. Deschideţi complet geamurile şi
Acţionaţi comutatorul pentru acţionaţi butonul încă 1 secundă.
a deschide sau închide geamul. 5. Repetaţi acest procedeu pentru
Pentru autovehiculele cu funcţie de fiecare geam.
deschidere/ închidere automată,
acţionaţi din nou comutatorul pentru
a opri mişcarea geamului.

Funcţia de siguranţă Apăsaţi q sau p până când


Dacă geamul întâmpină rezistenţă în geamurile sunt deschise, respectiv
timpul închiderii automate, este închise complet.
imediat oprit şi deschis din nou.
Suprasolicitarea
În cazul acţionării dificile datorate Dacă geamurile sunt acţionate
gheţii sau altor obstacole, acţionaţi repetat la intervale scurte de timp,
comutatorul basculant aferent funcţionarea acestora este
geamului respectiv de câteva ori dezactivată pentru o perioadă.
până la închiderea geamului.

Inapoi la Rezumat
34 Cheile, portierele şi geamurile

Luneta încălzită Parasolarele Acoperişul


Puteţi preveni efectul de orbire prin
rabatarea şi rotirea parasolarelor în Trapa
poziţia dorită.
Dacă parasolarele sunt prevăzute cu 9 Avertisment
oglinzi, capacele oglinzilor vor fi
închise în timpul deplasării. Aveţi grijă la acţionarea trapei.
Risc de accidentare, în special în
cazul copiilor.
Supravegheaţi cu atenţie piesele
aflate în mişcare atunci când le
manevraţi. Asiguraţi-vă că nu sunt
prinse obiecte în timpul cursei de
închidere a geamurilor.
Se activează prin apăsarea
butonului Ü. Trapa poate fi activată cu contactul
Sistemul de încălzire funcţionează cuplat.
când motorul este pornit şi se
dezactivează în mod automat după
câteva minute.
În funcţie de tipul motorului,
dispozitivul de încălzire a lunetei se
activează automat în timpul curăţării
filtrului de particule diesel.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 35

Pentru închidere: apăsaţi d. Suprasolicitarea


Dacă sistemul este supraîncărcat,
Atenţie alimentarea se opreşte automat
pentru scurt timp. Sistemul este
La utilizarea unui portbagaj de protejat de siguranţele electrice din
acoperiş, verificaţi dacă există cutia de siguranţe 3 174
spaţiu suficient de manevră pentru
trapă, pentru a evita deteriorarea Iniţializarea trapei de pe plafon
acesteia. Este permisă numai Dacă trapa nu poate fi acţionată,
ridicarea trapei. activaţi componentele electronice
astfel: cu contactul cuplat, închideţi
Notă trapa şi ţineţi apăsat pe d cel puţin
Dacă trapa de acoperiş este udă, 10 secunde.
Activată cu ajutorul unui comutator
înclinaţi trapa pentru a permite
basculant în consola trapei. Apelaţi la un atelier service pentru
scurgerea apei şi apoi deschideţi-o.
Pentru activarea în trepte, apăsaţi a remedia cauza defecţiunii.
scurt butonul. Pentru deschiderea Nu lipiţi nicio etichetă pe trapă.
automată, menţineţi butonul apăsat
un timp mai îndelungat. Închidere
Ţineţi apăsat pe d până când trapa
Ridicare este închisă complet.
Cu trapa închisă, apăsaţi pe ü.
Trapa este ridicată spre spate. Parasolarul
Parasolarul este acţionat manual.
Deschidere Închideţi sau deschideţi parasolarul
Apăsaţi din nou pe ü cu trapa în prin culisare. Când trapa este
poziţie ridicată. Trapa se deschide deschisă, parasolarul este
automat până când atinge poziţia sa întotdeauna deschis.
finală.

Inapoi la Rezumat
36 Scaunele, sistemele de siguranţă

Scaunele, sistemele Tetierele pentru persoanele foarte înalte, şi la


înălţimea minimă pentru persoanele
de siguranţă foarte scunde.
Poziţia
Reglarea
Tetierele ....................................... 36 9 Avertisment Tetierele scaunelor din faţă
Scaunele faţă ............................... 37 Conduceţi numai cu tetiera reglată
Centurile de siguranţă ................. 41 în poziţie corespunzătoare.
Sistemul airbag ............................ 44
Scaunele pentru copii .................. 49

Apăsaţi butonul de deblocare, reglaţi


pe înălţime şi fixaţi în poziţie.

Marginea superioară a tetierei trebuie


să se afle la nivelul părţii superioare
a capului ocupantului. Dacă acest
lucru nu este posibil, atunci tetierele
vor fi reglate la înălţimea maximă

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 37

Tetierele locurilor din spate Tetierele active Scaunele faţă


În cazul unui impact din spate,
tetierele active se înclină uşor spre Poziţia scaunului
înainte. Capul este sprijinit mai
eficient de către tetieră şi riscul rănirii 9 Avertisment
datorită şocurilor este redus.
Conduceţi numai cu scaunul reglat
Notă
corespunzător.
Accesoriile omologate pot fi ataşate
de tetiera scaunului pasagerului din
faţă numai dacă acesta nu este
ocupat.

Înălţimea tetierelor poate fi reglată în


două poziţii. Pentru reglarea în prima
poziţie, trageţi tetierele drept în sus,
în a doua poziţie apăsaţi arcul marcat
în figură şi împingeţi tetiera pe
verticală spre vârf. Pentru reglarea în
jos, apăsaţi arcul marcat din figură şi
împingeţi tetiera în jos.
■ Aşezaţi-vă cu spatele cât mai
aproape de spătar. Reglaţi distanţa
scaunului faţă de pedale astfel
încât picioarele să fie uşor flexate
atunci când apăsaţi pedalele.
Glisaţi scaunul pasagerului faţă
înapoi cât mai mult posibil.
Inapoi la Rezumat
38 Scaunele, sistemele de siguranţă

■ Aşezaţi-vă cu umerii cât mai Reglarea scaunului Poziţionarea scaunului


aproape de spătar. Reglaţi
înclinarea spătarului astfel încât să
9 Pericol
puteţi ţine volanul cu braţele uşor
flexate. Atunci când rotiţi volanul,
Nu vă aşezaţi la o distanţă mai
menţineţi contactul umerilor cu
mică de 25 cm de volan pentru
spătarul. Nu înclinaţi prea mult
a permite declanşarea airbagului
spătarul în spate. Vă recomandăm
în condiţii de siguranţă.
un unghi maxim de aproximativ
25°.
■ Reglaţi volanul 3 73. 9 Avertisment
■ Reglaţi pe înălţime scaunul astfel
Nu reglaţi niciodată scaunele în
încât să aveţi un câmp de
timpul conducerii, deoarece
vizibilitate suficient în toate
acestea se pot deplasa pe Trageţi maneta de deblocare, glisaţi
direcţiile şi asupra tuturor
neaşteptate. scaunul, eliberaţi maneta.
instrumentelor de bord. Se
recomandă o distanţă de cel puţin
o palmă între cap şi cadrul
plafonului. Coapsele trebuie să fie
aşezate lejer pe perna scaunului,
fără să fie presate pe aceasta.
■ Reglaţi tetiera 3 36.
■ Reglaţi pe înălţime centura de
siguranţă 3 42.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 39

Spătarele scaunelor Înălţimea scaunelor Rabatarea scaunelor

Rotiţi rozeta. Nu vă sprijiniţi de spătar Acţionarea repetată a manetei Ridicaţi maneta de eliberare şi
în timp ce-l reglaţi. în sus = ridicare înclinaţi spre înainte spătarul.
în jos = coborâre Coborâţi maneta de eliberare şi
spătarul se fixează în poziţia ce mai
coborâtă. Glisaţi scaunul înainte.
Pentru a împinge scaunul înapoi la
verticală, acesta se fixează în poziţia
sa iniţială. Ridicaţi maneta de
eliberare, mişcaţi spătarul înapoi la
verticală, coborâţi maneta, spătarul
se fixează.
Rabatarea spătarelor înainte este
posibilă când spătarul este într-o
poziţie verticală.

Inapoi la Rezumat
40 Scaunele, sistemele de siguranţă

Nu acţionaţi rotiţa pentru reglarea deplasaţi spătarul în poziţie verticală. LED-ul aprins în butonul ß: încălzirea
spătarului cu acesta înclinat spre Eliberaţi maneta, spătarul se pornită pentru scaunul frontal
înainte. cuplează. relevant.
Rabatarea spătarelor înainte este Încălzirea scaunelor funcţionează
OPC Corsa posibilă când spătarul este într-o numai când motorul este pornit şi în
poziţie verticală. timpul unei opriri automate.
Nu acţionaţi rotiţa pentru reglarea
spătarului cu acesta înclinat spre
înainte.

Încălzirea

Scoateţi centura de siguranţă din


suportul curelei de pe spătar.
Trageţi maneta de eliberare de pe
partea din spate a spătarului, înclinaţi
spătarul spre înainte şi eliberaţi
maneta. Glisaţi scaunul înainte.
Pentru deplasarea spătarului în
poziţie verticală, glisaţi scaunul Activaţi încălzirea apăsând pe
înapoi, trageţi maneta de eliberare şi butonul ß pentru scaunul respectiv,
cu contactul cuplat.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 41

Centurile de siguranţă 9 Avertisment


Notă
Asiguraţi-vă că centurile nu sunt
deteriorate sau prinse de obiecte
Fixaţi-vă centura de siguranţă tăioase. Preveniţi pătrunderea
înaintea fiecărei călătorii. murdăriei în dispozitivele de
În eventualitatea unui accident, retractare a centurilor de siguranţă.
persoanele care nu poartă centuri
Lampa de avertizare centură de
de siguranţă periclitează atât
siguranţă X 3 84.
integritatea fizică şi viaţa celorlalţi
ocupanţi, cât şi pe cea proprie.
Limitatoarele de sarcină
Centurile de siguranţă sunt destinate Pe scaunele din faţă, presiunea
utilizării doar de către o singură exercitată asupra corpului este
persoană. Acestea nu sunt adecvate redusă prin eliberarea graduală
copiilor sub 12 ani sau persoanelor cu a centurii de siguranţă în timpul unei
înălţime mai mică de 150 cm. coliziuni.
Centurile de siguranţă sunt blocate în Scaunele pentru copii 3 49.
cursul accelerărilor şi decelerărilor
bruşte ale autovehiculului pentru Verificaţi periodic integritatea,
siguranţa ocupanţilor. poluarea şi funcţionalitatea tuturor
componentelor sistemului centurilor
de siguranţă.
Solicitaţi înlocuirea componentelor
deteriorate. După un accident,
solicitaţi unui atelier service
înlocuirea centurilor de siguranţă şi
a dispozitivelor de pretensionare care
s-au declanşat.

Inapoi la Rezumat
42 Scaunele, sistemele de siguranţă

Dispozitivele de pretensionare Desfăşurarea dispozitivelor de Centura de siguranţă cu


a centurilor de siguranţă pretensionare a centurilor de
siguranţă este indicată prin fixare în 3 puncte
aprinderea lămpii de control v
3 84. Fixarea centurii de siguranţă
După declanşare, dispozitivele de
pretensionare a centurilor de
siguranţă trebuie înlocuite într-un
atelier service specializat.
Dispozitivele de pretensionare
a centurilor de siguranţă pot declanşa
o singură dată.
Notă
Nu ataşaţi sau aşezaţi accesorii sau
alte obiecte în zona de declanşare
În cazul unei coliziuni frontale sau a dispozitivelor de pretensionare
posterioare de o anumită gravitate, a centurilor de siguranţă. Nu
centurile de siguranţă frontale se modificaţi componentele
strâng. Extrageţi centura din retractor,
dispozitivelor de pretensionare ghidaţi-o peste corp având grijă să nu
a centurilor de siguranţă, deoarece se răsucească şi cuplaţi clema
9 Avertisment aceasta poate avea drept metalică în cataramă. Tensionaţi
consecinţă anularea certificatului de frecvent centura transversală în
Manipularea incorectă (de înmatriculare. timpul mersului trăgând de centura
exemplu la scoaterea sau fixarea
diagonală.
centurilor) poate declanşa
dispozitivele de pretensionare Cu OPC Corsa: Când fixaţi centura
a centurilor de siguranţă cu riscul de siguranţă, treceţi-o prin suportul
accidentării. centurii de pe spătar.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 43

Reglarea pe înălţime Îndepărtarea centurii de


siguranţă

Hainele largi sau voluminoase


împiedică fixarea corespunzătoare
1. Extindeţi uşor centura de
a centurii de siguranţă. Nu aşezaţi
siguranţă. Pentru a decupla centura de
obiecte precum genţi sau telefoane
mobile între centura de siguranţă şi 2. Apăsaţi butonul. siguranţă, apăsaţi butonul roşu al
corpul dumneavoastră. 3. Reglaţi pe înălţime şi blocaţi în cataramei.
poziţie auzind un clic.
9 Avertisment Centurile de siguranţă de pe
Reglaţi centura de siguranţă pe
înălţime astfel încât aceasta să treacă
locurile din spate laterale
Centura de siguranţă nu trebuie să peste umăr. Centura de siguranţă nu Când nu sunt utilizate sau la
treacă peste obiecte dure sau trebuie să treacă peste gât sau peste rabatarea spre înainte a spătarelor
fragile aflate în buzunarele braţ. scaunelor din spate, treceţi centurile
hainelor. de siguranţă prin suportul curelei.
Nu reglaţi pe înălţime centura de
siguranţă în timpul mersului.

Inapoi la Rezumat
44 Scaunele, sistemele de siguranţă

Utilizarea centurii de siguranţă Sistemul airbag Fiecare airbag se declanşează


o singură dată. Apelaţi la un atelier
de către femeile însărcinate
service pentru înlocuirea
Sistemul airbag constă dintr-o serie
airbagurilor declanşate. În plus, ar
de sisteme individuale.
putea fi necesară înlocuirea
La declanşare, airbagurile se umflă volanului, a panoului de bord, a unor
într-un interval de ordinul părţi din capitonaj, a chederelor
milisecundelor. Acestea se dezumflă portierelor, a mânerelor şi
de asemenea rapid, astfel încât scaunelor.
adesea nici nu sunt sesizate în timpul
Nu modificaţi componentele
coliziunii.
sistemului airbag, deoarece aceasta
poate conduce la invalidarea
9 Avertisment omologării de tip a autovehiculului.
Dacă sistemele airbag nu sunt Când airbagurile se declanşează,
manevrate corespunzător, gazele fierbinţi degajate pot cauza
9 Avertisment acestea se pot declanşa exploziv. arsuri.
Lampa de control v pentru sistemele
Centura transversală trebuie Notă airbag 3 84.
poziţionată cât mai jos posibil Unităţile electronice de comandă ale
peste pelvis, pentru a se preveni sistemelor airbag şi dispozitivelor de
exercitarea de presiune asupra pretensionare a centurilor de
abdomenului. siguranţă se află în consola centrală.
Nu amplasaţi obiecte magnetice în
zona respectivă.
Nu lipiţi nimic pe capacele
airbagurilor şi nu le acoperiţi cu alte
materiale.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 45

Sistemul de airbaguri
frontale

Este prevăzută de asemenea Mişcarea spre înainte a şoferului şi


o etichetă autocolantă de avertizare a pasagerului din faţă este
în partea laterală a panoului de bord, amortizată, reducându-se substanţial
Sistemul airbag frontal este alcătuit vizibilă când portiera pasagerului din riscul accidentării în zona capului şi
dintr-un airbag încorporat în volan şi faţă este deschisă. a toracelui.
unul încorporat în tabloul de bord pe Sistemul de airbaguri frontale se
partea dinspre pasager a panoului de declanşează în cazul unui accident
bord. Acestea sunt identificate prin de o anumită gravitate. Contactul
cuvântul AIRBAG. trebuie să fie cuplat.

Inapoi la Rezumat
46 Scaunele, sistemele de siguranţă

Sistemul de airbaguri laterale constau


9 Avertisment dintr-un airbag în spătarul fiecărui 9 Avertisment
scaun faţă şi în spătarele scaunelor
Protecţia optimă este asigurată spate laterale. Acestea sunt Menţineţi liberă zona de
numai atunci când scaunul se află identificate prin cuvântul AIRBAG. expansiune a airbagurilor.
în poziţie corespunzătoare 3 37.
Sistemul de airbaguri laterale se Notă
Menţineţi liberă zona de declanşează în cazul unui accident
expansiune a airbagurilor. Utilizaţi exclusiv huse omologate
de o anumită gravitate. Contactul pentru scaunele autovehiculului
Fixaţi corect şi cuplaţi bine centura trebuie să fie cuplat. dumneavoastră. Aveţi grijă să nu
de siguranţă. Numai astfel acoperiţi airbagurile.
airbagul va putea să vă protejeze.
Sistemul de airbaguri
Sistemul de airbaguri pentru protecţia capului
laterale

Astfel se reduce substanţial riscul de


accidentare în zona toracelui şi în
zona pelvisului în eventualitatea unui
impact lateral.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 47

Sistemul airbag pentru protecţia


capului este alcătuit din câte un 9 Avertisment
airbag încorporat în capitonaj pe
fiecare parte a plafonului. Acestea Menţineţi liberă zona de
sunt identificate prin cuvântul expansiune a airbagurilor.
AIRBAG de pe stâlpii centrali. Cârligele de pe mânerele din
Sistemul de airbaguri pentru protecţia plafon se vor folosi în exclusivitate
capului se declanşează în cazul unui pentru articole uşoare de
accident de o anumită gravitate. îmbrăcăminte, fără umeraşe. Nu
Contactul trebuie să fie cuplat. păstraţi niciun obiect în aceste
articole de îmbrăcăminte.

Dezactivarea airbagurilor Indicatorul de control W şi Ledurile


Sistemele airbag frontal şi lateral din buton neaprinse:
pentru pasagerul din faţă trebuie Sistemele airbag pentru pasagerul
dezactivate dacă pe acest scaun se faţă sunt active. Nu se pot instala
instalează un scaun pentru copii. scaune de copil.
Airbagul cortină, dispozitivele de
pretensionare şi toate airbagurile Indicatorul de control W şi Ledurile
pentru şofer rămân active. Sistemele din buton aprinse:
airbag pentru pasagerul faţă sunt Airbagurile pasagerului din faţă sunt
active în starea de la livrare. dezactivate şi nu se vor declanşa în
cazul unei coliziuni. Poate fi montat
Astfel se reduce substanţial riscul un scaun pentru copil conform
accidentării capului în eventualitatea schemei Locurile de instalare
unui impact lateral. a scaunului pentru copil 3 51.

Inapoi la Rezumat
48 Scaunele, sistemele de siguranţă

Dezactivarea: Statutul rămâne valabil până la


9 Pericol următoarea modificare.
■ cuplaţi contactul, indicatorul de
Pericol de accidentare mortală control W clipeşte, Lampă de control pentru dezactivare
pentru un copil instalat într-un ■ apăsaţi butonul W în decurs de airbag 3 84.
scaun pentru copii când airbagul 15 secunde şi menţineţi-l apăsat, Pornirea motorului încheie
pasagerului din faţă este activat. ■ după aproximativ 2 secunde, veţi modificarea setării.
Pericol de accidentare mortală auzi un avertizor sonor de Setarea poate fi modificată doar
pentru un adult când airbagul confirmare. Eliberaţi butonul W odată ce contactul a fost decuplat şi
pasagerului din faţă este după cel puţin alte 4 secunde. apoi cuplat din nou.
dezactivat. Activare:
■ cuplaţi contactul, indicatorul de
control W clipeşte,
■ apăsaţi butonul W în decurs de
15 secunde şi menţineţi-l apăsat,
■ după aproximativ 2 secunde, veţi
auzi un avertizor sonor de
confirmare. Eliberaţi butonul W
după cel puţin alte 4 secunde.
Numai dacă indicatorul de control nu
se aprinde, airbagurile pentru
pasagerul din faţă se vor umfla în
cazul unei coliziuni.
Modificaţi starea numai când
autovehiculul este oprit şi contactul
decuplat.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 49

Scaunele pentru copii Acest lucru este valabil în special adecvat, chiar dacă acest lucru nu
este obligatoriu prin lege pentru
dacă pe scaunul pasagerului din
vârsta copilului.
Scaune pentru copii faţă se instalează un scaun pentru
copii orientat cu spatele la sensul Nu ţineţi niciodată în braţe un copil în
Atunci când se utilizează un sistem timpul călătoriei cu autovehiculul.
de mers.
de reţinere pentru copii, respectaţi Copilul va fi prea greu de reţinut în
următoarele instrucţiuni de utilizare şi braţe în cazul unei coliziuni.
instalare, precum şi pe cele furnizate Selectarea scaunului adecvat
de producătorul sistemului de reţinere Bancheta din spate este locaţia cea În cazul în care transportaţi copii,
pentru copii. mai confortabilă pentru fixarea unui utilizaţi scaune pentru copii potrivite
sistem de reţinere pentru copii. Copiii pentru gabaritul copilului.
Respectaţi întotdeauna
trebuie poziţionaţi cu spatele la Verificaţi dacă scaunul de copil pe
reglementările locale sau naţionale.
sensul de mers atunci când acest care îl veţi instala este compatibil cu
În unele ţări, este interzisă instalarea
lucru este posibil. Astfel, coloana acest autovehicul.
scaunelor pentru copii pe anumite
vertebrală a copilului, care este încă
scaune. Verificaţi dacă locul pentru instalarea
fragilă, va fi supusă unei tensionări
scaunului de copil în autovehicul este
minime în cazul unui accident.
9 Avertisment corect.
Pentru copiii cu vârste sub 12 ani şi
Nu lăsaţi copiii să intre sau să iasă din
Dacă se instalează un scaun înălţime mai mică de 150 cm se vor
maşină decât pe partea opusă celei
pentru copii pe locul pasagerului utiliza numai sisteme de reţinere
dinspre trafic.
din faţă, sistemele airbag pentru adecvate vârstei şi dimensiunii
copilului. Sunt adecvate scaunele Când scaunul de copil nu este folosit,
pasagerul din faţă trebuie
pentru copii conforme cu normele fixaţi-l cu o centură de siguranţă sau
dezactivate; în caz contrar,
ECE 44-03 sau ECE 44-04. scoateţi-l din maşină.
declanşarea airbagurilor poate
reprezenta un risc de accidentare Deoarece la copiii cu înălţimi mai mici
mortală a copilului. de 150 cm poziţionarea corectă
a centurii de siguranţă este rareori
posibilă, vă recomandăm insistent să
utilizaţi un scaun pentru copii

Inapoi la Rezumat
50 Scaunele, sistemele de siguranţă

Notă
Nu lipiţi nimic pe scaunele pentru
copii şi nu le acoperiţi cu alte
materiale.
Un scaun pentru copii care a fost
supus solicitărilor în timpul unui
accident trebuie înlocuit.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 51

Locuri de instalare a scaunelor pentru copii


Opţiuni permise pentru instalarea unui scaun pentru copii
Pe scaunul pasagerului din faţă Pe locurile laterale din Pe locul din mijloc din
Categoria de gabarit şi de vârstă airbag activat airbag dezactivat spate spate
Grupa 0: până la 10 kg X U1 U2 X
sau aprox. 10 luni
Grupa 0+: până la 13 kg X U 1, 2 U2 X
sau aprox. 2 ani
Grupa I: 9 la 18 kg X U 1, 2 U2 X
sau aprox. 8 luni - 4 ani
Grupa II: 15 la 25 kg X X U X
sau aprox. 3 - 7 ani
Grupa III: 22 la 36 kg X X U X
sau aprox. 6 - 12 ani

1 = Numai dacă airbagurile pasagerului faţă sunt dezactivate. Dacă scaunul de copil este fixat cu o centură de siguranţă
cu prindere în trei puncte, mişcaţi reglajul de înălţime a scaunului în poziţia cea mai de sus şi verificaţi dacă centura
de siguranţă funcţionează de la punctul superior de prindere.
2 = Scaune disponibile cu ISOFIX şi coliere de fixare pentru Top-tether (nedisponibile pe scaunul pasagerului din faţă la

OPC Corsa).
U = Utilizare universală în combinaţie cu centurile de siguranţă cu fixare în trei puncte.
X = Nu este admis niciun scaun pentru copii la această clasă de greutate.

Inapoi la Rezumat
52 Scaunele, sistemele de siguranţă

Opţiuni admise pentru montarea unui scaun ISOFIX pentru copii


Pe scaunul pasagerului Pe locurile laterale Pe locul din mijloc
Clasă de greutate Clasă de mărime Prindere din faţă din spate din spate
Grupa 0: până la 10 kg E ISO/R1 IL IL X
Grupa 0+: până la 13 kg E ISO/R1 IL IL X
D ISO/R2 X X X
C ISO/R3 X X X
Grupa I: 9 la 18 kg D ISO/R2 X X X
C ISO/R3 X X X
B ISO/F2 IL, IUF IL, IUF X
B1 ISO/F2X IL, IUF IL, IUF X
A ISO/F3 X X X

IL = Adecvat pentru scaune speciale ISOFIX pentru copii, de tip „specific pentru autovehicul”, „restricţionat” sau „semi-
universal”. Scaunul pentru copii cu ISOFIX trebuie avizat pentru tipul de autovehicul specificat.
IUF = Adecvat pentru scaune ISOFIX pentru copii, orientate cu faţa la sensul de mers, din categoria scaunelor universale,
aprobate pentru această grupă de greutate.
X = Nu s-a avizat niciun scaun de copil cu ISOFIX în această clasă de greutate.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 53

Clasă de mărime şi dispozitiv de scaun ISOFIX


A - ISO/F3 = Scaun cu faţa la drum pentru copii de talie maximă din clasa de greutate 9 la 18 kg.
B - ISO/F2 = Scaun cu faţa la drum pentru copii mai mici, din clasa de greutate 9 la 18 kg.
B1 - ISO/F2X = Scaun cu faţa la drum pentru copii mai mici, din clasa de greutate 9 la 18 kg.
C - ISO/R3 = Scaun cu spatele la drum pentru copii de talie maximă din clasa de greutate până la 13 kg.
D - ISO/R2 = Scaun cu spatele la drum pentru copii mai mici, din clasa de greutate până la 13 kg.
E - ISO/R1 = Scaun cu spatele la drum pentru copii mici, din clasa de greutate până la 13 kg.

Inapoi la Rezumat
54 Scaunele, sistemele de siguranţă

Sistemele de fixare Isofix Sistemele Top-tether de


pentru scaune copii reţinere pentru copii

Pe capitonajul stâlpului de pe plafonul


din spate şi în punctele de ataşare
sunt simboluri indicând prezenţa
Fixaţi ISOFIX scaunele pentru copii Prindeţi scaunul pentru copil cu ochiurilor de ataşare de care se poate
admise în suporturile de ancorare. Top-tether în ochiurile de prindere de monta scaunul pentru copii.
La utilizarea ISOFIX ancorelor pentru pe spatele scaunului din spate şi în La utilizarea ancorelor pentru
montarea scaunului, se pot utiliza glisiera de scaun de pe podeaua din montarea scaunului Top-tether, se
sisteme de scaune pentru copii spate. Chinga trebuie să treacă pot utiliza sisteme de scaune pentru
universal aprobate pentru ISOFIX. printre cele două tije de ghidare ale copii universal aprobate pentru
tetierei. Top-tether.
ISOFIX ancorele sunt indicate de
o etichetă pe spătarul scaunului. Respectaţi în totalitate instrucţiunile
de instalare care însoţesc scaunele
Respectaţi în totalitate instrucţiunile pentru copii cu Top-tether.
de instalare care însoţesc scaunele
pentru copii ISOFIX.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 55

Depozitarea Compartimentele de Suporturile pentru pahare


depozitare
Compartimentele de depozitare . . 55 Torpedoul
Portbagajul ................................... 65
Sistemul portbagaj de acoperiş . . . 70
Instrucţiuni referitoare la
încărcare ...................................... 71

Suportul pentru pahar este dispus în


partea din faţă a consolei centrale.
În a treia portieră a autovehiculului,
Funcţiile torpedoului: amplasată de asemenea pe partea
laterală a scaunului din spate.
■ suport pentru carduri în format de
carduri de cec
■ suport pentru pixuri
■ suport pentru lanternă de buzunar.
Torpedoul trebuie să fie închis în
timpul deplasării.

Inapoi la Rezumat
56 Depozitarea

Compartimentul de Sistemul de transport Nu trebuie să existe niciun obiect pe


biciclete care s-ar putea desprinde în
depozitare de sub scaun posterior timpul transportului.

Atenţie
Nu ataşaţi biciclete cu pedalier din
carbon la suporturile pentru
biciclete. Bicicletele se pot
deteriora.

Extinderea
Deschideţi hayonul.

9 Avertisment
Ridicaţi de marginea teşită şi trageţi Sistemul de transport posterior
Nicio persoană nu trebuie să stea
în afară. Sarcina maximă: 1,5 kg. (sistemul Flex-Fix) permite ataşarea
în zona de extensie a sistemului
Pentru închidere, împingeţi-l la loc bicicletelor pe un suport de transport
de fixare din spate; pericol de
pentru a se fixa în poziţie. ce se poate trage, integrat în podeaua
rănire.
autovehiculului. Nu este permis
transportul altor obiecte.
Sarcina maximă a sistemului de
transport posterior este de
40 kg.Sarcina maximă pe bicicletă
este de 20 kg.
Dacă nu se utilizează, sistemul de
transport poate fi glisat înapoi în
podeaua autovehiculului.
Inapoi la Rezumat
Depozitarea 57

Trageţi complet în afara sistemul de Montaţi lămpile de poziţie


transport posterior până când auziţi
că s-a cuplat.
Asiguraţi-vă că nu este posibilă
împingerea spre spate a sistemului
de transport, fără a trage din nou de
maneta de eliberare.

9 Avertisment
Instalarea obiectelor pe sistemul
de transport din spate este
Trageţi de maneta de eliberare. permisă numai dacă sistemul este
Sistemul se dezactivează şi se fixat corect. Dacă sistemul de
deplasează rapid în afara barei de transport din spate nu este fixat Scoateţi întâi lampa de poziţie spate
protecţie. corect, nu instalaţi niciun obiect şi (1), apoi lampa de poziţie faţă (2) din
împingeţi înapoi sistemul. Apelaţi locaş.
la un atelier service autorizat
pentru asistenţă.

Inapoi la Rezumat
58 Depozitarea

Împingeţi în jos maneta de strângere Blocarea sistemului de transport


şi împingeţi suportul lămpii în posterior
siguranţă până când acesta se
cuplează.
Efectuaţi această procedură pentru
ambele lămpi de poziţie.

Desfăşuraţi complet suportul lămpii


din spatele luminii de poziţie din spate
până când acesta se cuplează.
Mai întâi, rotiţi maneta de strângere
din stânga (1), urmată apoi de
maneta de strângere din dreapta (2)
până când acestea se opresc.
Verificaţi cablul şi poziţia lămpi pentru Ambele manete de strângere trebuie
a vă asigura că acestea sunt corect orientate spre înapoi, altfel nu se mai
instalate şi amplasate în siguranţă. garantează funcţionarea în siguranţă.
Notă
Închideţi hayonul.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 59

Deplierea locaşelor pârghiei Adaptarea sistemului de


pedalei transport posterior la o bicicletă

Scoateţi suporturile pârghiei pedalei


din locaşele acesteia.

Rabateţi în sus una sau ambele Apăsaţi maneta de eliberare şi


locaşe ale pârghiei pedalei, până retrageţi locaşul roţii.
când suportul diagonal se fixează.

Inapoi la Rezumat
60 Depozitarea

Pregătirea bicicletei pentru Ataşarea unei biciclete la


ataşare sistemului de transport posterior

Împingeţi maneta de eliberare pe


opritorul curelei şi scoateţi opritorul
curelei.
Notă Cu maneta rotativă din locaşul
Lăţimea maximă pentru cursa pârghiei pedalei, adaptaţi aproximativ
pedalei este 38,3 mm, iar unitatea pârghiei pedalei reglabile în
adâncimea maximă este 14,4 mm. proeminenţa pârghiei pedalei.
Rotiţi pedala din stânga (fără roată de Dacă bicicleta are pârghii de pedală
lanţ) vertical în jos. Pedala de pe drepte, deşurubaţi complet unitatea
pârghia pedalei stângă trebuie să fie pârghiei pedalei (poziţia 5).
orizontală.
Bicicleta frontală trebuie să aibă roata
frontală spre stânga.
Bicicleta posterioară trebuie să aibă
roata frontală spre dreapta.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 61

Puneţi bicicleta. Aici, pârghia pedalei Introduceţi de sus suportul pentru


trebuie să fie plasată în deschizătura pârghia pedalei în glisiera exterioară
locaşului pârghiei pedalei, conform din fiecare locaş pentru pârghia de
ilustraţiei. pedală şi glisaţi în jos cel puţin până
sub canelură.
Atenţie
Asiguraţi-vă că pedala nu vine în
contact cu suprafaţa sistemului de
transport posterior. În caz contrar,
pedalierul ar putea fi avariat în
cursul transportului.
Dacă bicicleta are pârghii de pedală
curbe, înşurubaţi în unitatea pârghiei
pedalei până la capăt (poziţia 1).

Ataşaţi pârghia pedalei rotind şurubul


de ataşare de pe suportul pârghiei
pedalei.

Inapoi la Rezumat
62 Depozitarea

Plasaţi locaşele de roată astfel încât Alinierea bicicletei pe direcţie Strângeţi manual la maximum
bicicleta să fie mai mult orizontală. longitudinală pe autovehicul: Slăbiţi şurubul de ataşare pentru butucul
Aici, distanţa dintre pedale şi hayon uşor suportul pedalei. pedalier.
trebuie să fie de cel puţin 5 cm. Plasaţi bicicleta vertical utilizând Asiguraţi ambele roţi ale bicicletei în
Ambele anvelope ale bicicletei maneta rotativă din locaşul pârghiei locaşele pentru roţi, utilizând
trebuie să fie în locaşele pentru roată. pedalei. opritoarele de curea.
Dacă cele două biciclete se Verificaţi bicicleta pentru a vă asigura
obstrucţionează una pe alta, poziţia că este fixată bine.
relativă a bicicletelor poate fi adaptată
prin reglarea locaşelor pentru roată şi Atenţie
a manetei rotative din locaşul pârghiei
de pedală, până când bicicletele nu Asiguraţi-vă că distanţa dintre
se mai ating una de alta. Asiguraţi-vă bicicletă şi autovehicul este de cel
că există spaţiu suficient de la puţin 5 cm.
autovehicul.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 63

Setările pentru locaşele roţilor şi de Ţineţi de bicicletă, slăbiţi şurubul de


pe maneta rotativă din locaşul ataşare pentru butucul pedalier, apoi
pârghiei pedalei trebuie notate şi ridicaţi butucul pedalier pentru a-l
salvate pentru fiecare bicicletă. scoate.
Presetarea corectă va facilita
refixarea bicicletei. Retragerea sistemului de
Notă transport posterior
Pentru mărirea vizibilităţii, se
recomandă ataşarea unui indicator
de avertizare în punctul cel mai
extrem al bicicletei.
Detaşarea unei biciclete de la
Introduceţi opritorul de curea şi trageţi
sistemului de transport posterior uşor în jos cât mai mult posibil.

Împingeţi suporturile pedalierului în


locaşul pedalierului, conform
ilustraţiei.

Desfaceţi opritoarele de curea de la Apăsaţi maneta de eliberare şi glisaţi


ambele anvelope ale bicicletei. în locaşul roţii până la capăt.
Inapoi la Rezumat
64 Depozitarea

Decuplaţi maneta de blocare de pe Rotiţi mai întâi spre înainte maneta de Împingeţi în jos maneta de strângere
suportul diagonal şi pliaţi ambele strângere din dreapta (1), urmată de şi trageţi din locaş suporturile
locaşe pentru pârghia pedalei. maneta de strângere din stânga (2), ambelor lămpi.
până când acestea pot fi fixate în
9 Avertisment locaşele lor.

Pericol de prindere a mâinilor.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 65

Pliaţi soclurile becurilor pe spatele


lămpilor de poziţie. 9 Avertisment Portbagajul
Întâi plasaţi în locaşuri lampa de Dacă sistemul nu poate fi fixat
poziţie din faţă (1), apoi lampa de corect, contactaţi un atelier
Extensia portbagajului
poziţie din spate (2) şi împingeţi în jos service autorizat pentru asistenţă. Spătarul scaunului din spate, dintr-o
atât cât se permite. Împingeţi singură unitate sau despărţit, poate fi
cablurile până la capăt în toate blocat într-o poziţie verticală pentru
ghidajele, pentru a preveni transportarea produselor
deteriorarea acestora. voluminoase.

Deschideţi hayonul. Trageţi de maneta de eliberare,


Împingeţi în sus maneta de eliberare trageţi de spătar înainte spre poziţia
şi împingeţi sistemul în bara de verticală şi fixaţi.
protecţie până când se fixează. Când se blochează, apare un semn
Maneta de eliberare trebuie să revină roşu lângă maneta de eliberare.
în poziţia iniţială. Spătarul este fixat corect doar când
bolţul roşu nu mai este ieşit în afară.
Inapoi la Rezumat
66 Depozitarea

Dacă spătarul este despărţit,


deblocaţi partea corespunzătoare, iar
dacă este o singură unitate, deblocaţi
pe ambele laturi.

Rabaterea spătarelor din spate


Scoateţi capacul portbagajului după
caz.
Împingeţi în jos tetierele apăsând
opritorul.

Decuplaţi spătarul (unic sau Mişcaţi pe verticală spătarele


despărţit) utilizând maneta de scaunelor spate şi permiteţi cuplarea
eliberare şi rabataţi-l pe perna cu un clic auzibil a mecanismului de
scaunului. blocare, pe ambele laturi. Odată ce
Dacă spătarul este despărţit, spătarele sunt blocate, semnul roşu
deblocaţi partea corespunzătoare, iar nu mai trebuie să iasă în afară.
dacă este o singură unitate, deblocaţi Spătarele scaunelor din spate pot fi
pe ambele laturi. blocate în două poziţii.
Dacă autovehiculul va fi încărcat prin Nu lăsaţi ca centura de siguranţă să
portiera din spate, scoateţi centura de fie prinsă când mişcaţi spătarul în
Ghidaţi centurile de siguranţă prin siguranţă din ghidajul spătarului poziţia verticală.
suporturile laterale pentru a nu se scaunului, rulaţi-o şi introduceţi placa Montaţi copertina portbagajului.
deteriora. Când rabataţi spătarele, de prindere în opritorul lateral închis
trageţi centurile de siguranţă odată cu la culoare.
acestea.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 67

introduceţi centura de siguranţă sau Autovehicul cu 3 portiere


9 Avertisment scoateţi-o cu aproximativ
20 de milimetri şi apoi eliberaţi-o.
Conduceţi autovehiculul numai
dacă spătarele sunt asigurate în
poziţia blocată. În caz contrar, Copertina portbagajului
există riscul rănirii ocupanţilor sau Nu puneţi obiecte pe capac.
al deteriorării încărcăturii sau
autovehiculului în cazul unei Autovehicul cu 5 portiere
frânări bruşte sau al unei coliziuni.

Ridicaţi spre înapoi capacul până


când se descuie, fixaţi un unghi, apoi
scoateţi-l.
Montaţi la loc în ordine inversă.

Depozitarea
Când portbagajul este plin, puneţi
Ridicaţi spre înapoi capacul, până copertina portbagajului după
când se descuie, apoi scoateţi-l. spătarele scaunelor din spate:
Centura de siguranţă a scaunului
central se poate bloca atunci când Montaţi la loc în ordine inversă. Ridicaţi copertina spre înapoi până
spătarul este rabatat prea rapid. când se deschide, apoi glisaţi în
Pentru a debloca retractorul, ghidajele de după spătarele
scaunelor.

Inapoi la Rezumat
68 Depozitarea

Camionetă Mocheta pentru podeaua


portbagajului

Pentru demontarea celorlalte trei


segmente (ordine de la 2 la 4) ridicaţi
Copertina portbagajului constă din la partea posterioară, decuplaţi, rotiţi
patru segmente care pot fi scoase şi şi scoateţi.
introduse individual. Podeaua compartimentului de
Montaţi segmentele în ordinea de la încărcare dublu poate fi introdusă în
Segmentul posterior (1) are aceeaşi 4 la 1. Cuplaţi segmentele în locaşe, portbagaj în două poziţii:
funcţionalitate (demontare şi pe lateral.
montare) ca cel de la autovehiculul cu ■ direct sub capac pentru
3 portiere 3 67. Segmentele se suprapun în punctele adăpostirea roţii de rezervă sau
de conexiune atunci când sunt sub mocheta podelei,
apropiate. ■ sau în deschizăturile superioare ale
portbagajului.
Pentru scoatere, ridicaţi podeaua
compartimentului de încărcare
utilizând maneta şi trageţi spre
înapoi.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 69

Pentru introducere, împingeţi Podeaua compartimentului de Triunghiul reflectorizant


podeaua compartimentului de încărcare dublu este capabilă să
încărcare în ghidajul corespunzător, suporte o încărcătură de maxim
apoi coborâţi-o. 100 kg.
La modelele cu trusă de depanare
anvelope, locaşul roţii de rezervă
poate fi utilizat ca un compartiment de
depozitare suplimentar.

Inelele de amarare

Depozitaţi triunghiul reflectorizant în


peretele posterior al portbagajului:
mai întâi potriviţi triunghiul
Dacă se montează în poziţia reflectorizant în locaşul din stânga şi
superioară, spaţiul dintre podeaua apoi introduceţi-l în ghidajul din
compartimentului de încărcare şi dreapta.
capacul locaşului roţii de rezervă
poate fi utilizat ca şi compartiment de Pentru scoaterea triunghiului
depozitare. reflectorizant, ridicaţi spre dreapta şi
trageţi afară spre dreapta.
În această poziţie, dacă spătarele
scaunelor din spate sun rabatate Ochiurile de prindere sunt concepute
înainte, se crează un compartiment pentru fixarea obiectelor împotriva
aproape complet plat. alunecării, cum ar fi benzile de fixare
sau plasa de bagaje.

Inapoi la Rezumat
70 Depozitarea

Trusa de prim-ajutor Sistemul portbagaj de Montarea la modelele fără trapă


acoperiş pe plafon
Împingeţi în jos capacele pentru
camuflarea suporturilor portbagajului
Portbagajul de acoperiş de acoperiş şi împingeţi înapoi cu
Din motive de siguranţă şi pentru a se o cheie pentru buşoane de supapă
preveni deteriorarea acoperişului, se 3 178.
recomandă utilizarea sistemului
omologat de portbagaj de acoperiş. Montarea la modelele cu trapă
pe plafon
Decuplaţi capacele pentru
camuflarea suporturilor portbagajului
de acoperiş prin împingerea
glisoarelor în direcţia săgeţii (de ex.
Depozitaţi trusa de prim ajutor (pe cu o monedă) şi scoateţi-le în sus.
o pernă) în compartimentul din Pentru a închide suporturile
peretele stâng al portbagajului. portbagajului de acoperiş, introduceţi
Pentru a deschide compartimentul, mai întâi capacele în partea frontală
decuplaţi capacul şi deschideţi-l. şi fixaţi glisoarele în partea
posterioară.
Ataşaţi portbagajul de acoperiş în
punctele corespunzătoare, vezi
Respectaţi instrucţiunile de instalare
instrucţiunile ataşate pentru sistemul
şi demontaţi portbagajul de acoperiş
de portbagaj de acoperiş.
când nu este utilizat.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 71

Instrucţiuni referitoare ■ Asiguraţi obiectele mobile din


portbagaj împotriva alunecării. 9 Avertisment
la încărcare ■ Atunci când transportaţi obiecte în Asiguraţi-vă întotdeauna că
portbagaj, spătarele scaunelor din încărcătura autovehiculului este
spate nu trebuie să fie înclinate depozitată în siguranţă. În caz
spre înainte. contrar, obiectele neasigurate pot
■ Încărcătura nu trebuie să fi proiectate prin habitaclu, putând
depăşească marginea superioară provoca rănirea ocupanţilor sau
a spătarelor. deteriorarea încărcăturii sau
■ Nu amplasaţi niciun obiect pe a autovehiculului.
copertina portbagajului sau pe
panoul de bord şi nu acoperiţi ■ Sarcina utilă este diferenţa dintre
senzorul de pe panoul de bord. masa totală maximă autorizată
(conform plăcuţei de identificare
■ Încărcătura nu trebuie să 3 202) şi masa proprie CE
obstrucţioneze acţionarea a autovehiculului.
pedalelor, a manetei frânei de
■ Obiectele grele din portbagaj vor fi mână şi a selectorului de viteze şi Pentru calcularea sarcinii utile,
plasate în spatele spătarelor să nu limiteze libertatea de mişcare introduceţi datele aferente
scaunelor. Asiguraţi-vă că a şoferului. Nu aşezaţi în interiorul autovehiculului dumneavoastră în
spătarele sunt blocate corect în autovehiculului obiecte tabelul Masele de la începutul
poziţie. Dacă este necesar ca neasigurate. acestui manual.
obiectele să fie stivuite unele peste Greutatea la gol CE
altele, cele grele vor fi aşezate la ■ Nu conduceţi cu portbagajul
deschis. a autovehiculului include valorile de
bază. greutate estimate pentru şofer
■ Fixaţi obiectele cu chingile de (68 kg), bagaje (7 kg) şi toate
amarare ataşate de inelele de lichidele (rezervorul 90 % plin).
amarare.

Inapoi la Rezumat
72 Depozitarea

Echipamentele opţionale şi
accesoriile măresc masa proprie
a autovehiculului.
■ Rularea cu portbagajul de acoperiş
încărcat măreşte sensibilitatea
autovehiculului la vânt lateral şi-i
afectează manevrabilitatea,
datorită ridicării centrului de
greutate. Distribuiţi încărcătura
uniform şi asiguraţi-o
corespunzător cu ajutorul chingilor
de ancorare. Reglaţi presiunea în
anvelope în concordanţă cu
încărcarea autovehiculului.
Verificaţi şi tensionaţi frecvent
chingile.
Nu circulaţi cu viteze mai mari de
120 km/h.
Sarcina admisibilă pentru acoperiş
este de 75 kg. Sarcina pe acoperiş
reprezintă suma dintre masa
portbagajului şi sarcina utilă.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 73

Instrumentele şi Comenzile Comenzile de pe volan


comenzile Reglarea volanului

Comenzile .................................... 73
Lămpile de avertizare, aparatele
de măsură şi indicatoarele ........... 79
Afişajul pentru informaţii .............. 90
Mesajele autovehiculului ............. 94
Computerul de bord ..................... 95
Personalizarea autovehiculului . . 100
Sistemul Infotainment şi Info-Display
poate fi acţionat prin intermediul
Deblocaţi maneta, reglaţi volanul, comenzilor de pe volan.
apoi fixaţi în poziţie maneta şi Informaţii suplimentare se găsesc în
asiguraţi-vă că s-a blocat complet. manualul de utilizare al sistemului
Nu reglaţi volanul decât dacă Infotainment.
autovehiculul este staţionar şi
sistemul de blocare a volanului este
dezactivat.

Inapoi la Rezumat
74 Instrumentele şi comenzile

Volanul încălzit Claxonul

Volanul este încălzit în zonele


prezentate în ilustraţie atunci când
Activaţi încălzirea în combinaţie cu motorul este pornit şi în timpul unei Apăsaţi j.
încălzirea scaunului prin apăsarea opriri automate.
butonului ß *o dată sau de mai multe
ori, cu contactul cuplat.
LED-ul ß aprins: încălzirea scaunului
şoferului activată.
LED-urile ß şi * aprinse: încălzirea
scaunului şoferului şi a volanului
activate.
LED-ul * aprins: încălzirea volanului
activată.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 75

Ştergătoarele/ spălătorul Parcurgeţi treptele de lucru ale Ştergere automată cu senzor de


ştergătoarelor de parbriz împingând ploaie
de parbriz maneta dincolo de punctul de
rezistenţă şi menţinând-o în poziţie.
Ştergătoarele de parbriz Este emis un semnal acustic în
poziţia §.
Nu utilizaţi ştergătoarele pe parbrizul
îngheţat.
Dezactivaţi ştergătoarele în
spălătoriile auto.
Intervalul de ştergere reglabil
Pentru a seta intervalul între cursele
ştergătoarelor la o valoare între
2 şi 15 secunde: Cuplaţi contactul,
deplasaţi în jos maneta din $ = Ştergere automată cu senzor
poziţia §, aşteptaţi scurgerea de ploaie
Maneta va reveni întotdeauna în intervalului dorit, deplasaţi în sus Senzorii de ploaie detectează
poziţia iniţială. maneta în poziţia $. cantitatea de apă de pe parbriz şi
& = rapid După cuplarea contactului şi setarea reglează automat frecvenţa de lucru
% = lent manetei în poziţia $, intervalul de ştergătoarelor de parbriz.
$ = ştergere intermitentă ştergere este setat la 6 secunde.
§ = dezactivat
Pentru o singură trecere atunci când
ştergătoarele de parbriz sunt oprite,
apăsaţi maneta în jos.

Inapoi la Rezumat
76 Instrumentele şi comenzile

Trageţi maneta. Lichidul de spălare Dacă maneta este menţinută împinsă


este pulverizat pe parbriz şi spre înainte, lichidul de spălare este
ştergătoarele parcurg câteva curse. pulverizat pe lunetă.
Ştergătorul de lunetă este activat în
Ştergătorul/ spălătorul de mod automat când ştergătoarele de
parbriz sunt în funcţiune şi este
lunetă selectată treapta de marşarier.
Activarea sau dezactivarea acestei
funcţii poate fi modificată.
Personalizarea autovehiculului
3 100.

Păstraţi senzorii neacoperiţi de praf, Temperatura exterioară


murdărie sau gheaţă.

Spălătorul de parbriz

Împingeţi maneta spre înainte.


Ştergătorul de lunetă funcţionează în
modul temporizat. Opriţi ştergătorul
împingând din nou maneta spre
înainte.
Nu utilizaţi dacă luneta este
îngheţată.
Dezactivaţi ştergătoarele în
spălătoriile auto.
Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 77

Scăderea temperaturii este indicată afişează niciun mesaj dacă Reglarea datei şi orei în
imediat iar creşterea temperaturii, cu temperatura exterioară este sub Triple-Info-Display
o scurtă întârziere. -5 °C.
Dacă temperatura exterioară scade la
3 °C, simbolul : se aprinde în 9 Avertisment
Triple-Info-Display sau
Board-Info-Display ca o avertizare cu Suprafaţa carosabilului poate fi
privire la posibilitatea prezenţei deja acoperită cu polei, chiar dacă
poleiului pe carosabil. : rămâne afişajul arată câteva grade peste
aprinsă până când temperatura 0 °C.
ajunge la cel puţin 5 °C.
Ceasul
Data şi ora sunt prezentate în
Info-Display.
Graphic-Info-Display, Sistemul Infotainment trebuie să fie
Color-Info-Display 3 90. oprit. Activaţi modul de setare
menţinând apăsat butonul Ö timp de
aprox. 2 secunde. Cifra care clipeşte
este reglată cu ajutorul butonului ;.
Butonul Ö este utilizat pentru trecerea
la modul următor şi pentru ieşirea din
modul Setări.

La autovehicule cu Sincronizarea automată a ceasului


Graphic-Info-Display sau Semnalul RDS al majorităţii staţiilor
Color-Info-Display, apare un mesaj VHF setează automat ora, lucru
de avertizare în afişaj cu privire la confirmat prin simbolul } în afişaj.
prezenţa poleiului pe carosabil. Nu se
Inapoi la Rezumat
78 Instrumentele şi comenzile

Unele staţii nu emit semnale de timp Priza pentru accesorii se află în Bricheta
corecte. În astfel de cazuri, se consola centrală.
recomandă oprirea sincronizării
automate a orei. Atenţie
Activaţi modul Setări şi comutaţi la
setarea anului. Menţineţi apăsat Nu deterioraţi priza utilizând fişe
butonul Ö timp de aprox. 3 secunde necorespunzătoare.
până când simbolul } clipeşte pe
afişaj şi apare mesajul „RDS TIME” Conectarea accesoriilor electrice în
(Ora RDS). Funcţia este activată timp ce motorul este oprit va duce la
(RDS TIME 1) sau dezactivată descărcarea bateriei. Nu depăşiţi
(RDS TIME 0) cu ajutorul consumul maxim de 120 W. Nu
butonului ;. Ieşiţi din modul Setări cu conectaţi accesorii care furnizează
ajutorul butonului Ö. curent, cum ar fi încărcătoare de
acumulatori sau acumulatori. Bricheta se află în consola centrală.
Prizele pentru accesorii Accesoriile electrice conectate Apăsaţi bricheta în jos. Se
trebuie să respecte cerinţele de decuplează în mod automat atunci
compatibilitate electromagnetică când elementul de aprindere s-a
stipulate de standardul încins. Scoateţi bricheta.
DIN VDE 40 839.
Dacă setul de depanare anvelope
este în funcţiune, nu mai trebuie Scrumierele
conectat niciun consumator la priza
auxiliară. Atenţie
Sistemul de oprire-pornire 3 122.
A se folosi numai pentru scrum şi
nu pentru materiale inflamabile.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 79

Scrumiera detaşabilă Lămpile de avertizare, Avertizare depăşire limită de


aparatele de măsură şi viteză
Cu funcţia „Cheie personalizată”, P6
indicatoarele poate fi desemnată fiecărei chei de
autovehicul o anumită viteză maximă.
Blocul instrumentelor de Când această viteză este depăşită,
bord sună un avertizor sonor.
Personalizarea autovehiculului
La anumite versiuni, indicatoarele 3 100.
instrumentelor de bord se rotesc scurt
până în poziţia finală la cuplarea
contactului. Contorul de kilometraj

Vitezometrul
Scrumiera detaşabilă poate fi
amplasată în suporturile pentru
pahare. Deschideţi capacul pentru
a utiliza.

Linia inferioară arată distanţa totală


parcursă.
Arată viteza autovehiculului.

Inapoi la Rezumat
80 Instrumentele şi comenzile

Contorul de parcurs Cuplaţi o treaptă superioară atunci Afişează nivelul combustibilului sau
când acest lucru este indicat de nivelul gazului din rezervor, în funcţie
Rândul de sus afişează distanţa lampa de control [ 3 86. de combustibilul utilizat în momentul
înregistrată de la ultima resetare. respectiv.
Pentru resetare, menţineţi apăsat Atenţie Lampa de control Y se aprinde dacă
butonul de resetare timp de circa nivelul în rezervor este redus.
2 secunde atunci când contactul este Dacă indicatorul se află în zona Realimentaţi imediat ce lampa de
cuplat. roşie de avertizare, turaţia maximă control începe să clipească.
admisă a motorului este depăşită.
În timpul funcţionării pe gaz lichid,
Turometrul Motorul este în pericol.
sistemul va comuta automat în modul
de funcţionare pe benzină atunci
Indicatorul de nivel când rezervoarele de gaz sunt goale
combustibil 3 81.
Nu lăsaţi niciodată rezervorul să se
golească complet.
Datorită combustibilului aflat în
rezervor, cantitatea de completare
poate fi mai mică decât cea
specificată cu privire la capacitatea
rezervorului.

Afişează turaţia motorului.


Dacă este posibil, conduceţi în
oricare viteză la limita de jos a turaţiei.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 81

Selectorul de combustibil Imediat ce rezervoarele de gaz lichid Afişajul transmisiei


se golesc, sistemul comută automat
în modul de funcţionare pe benzină
până la decuplarea contactului.
Combustibil pentru funcţionarea pe
gaz lichid 3 142.

Afişajul de service

Prin apăsarea butonului LPG, Modul sau treapta de viteze selectată


comutaţi între alimentarea cu benzină este indicată pe afişajul transmisiei.
şi cea cu gaz lichid. LED-ul 1 de P = Transmisia automată în
stare arată modul curent de poziţia de parcare
funcţionare. R = Marşarierul
1 = funcţionarea pe N = Poziţia neutră
dezactivat benzină A = Mod automat al transmisiei
1 se = funcţionarea pe gaz Mesajul InSP apare când verificarea semiautomate
aprinde lichid tehnică periodică este scadentă. D = Poziţia de conducere
1 clipeşte = nu este posibilă Informaţii suplimentare 3 198. 1, 2, = Treapta de viteză selectată,
comutarea, un tip de 3 transmisie automată
combustibil s-a 1 - 5 = Treapta curentă, transmisie
terminat semiautomată, mod manual

Inapoi la Rezumat
82 Instrumentele şi comenzile

Lămpile de control
Lămpile de control descrise în
continuare nu sunt prezente în
dotarea tuturor autovehiculelor.
Descrierea se referă la toate
versiunile de instrumente. Atunci
când este cuplat contactul,
majoritatea lămpilor de control se vor
aprinde scurt pentru efectuarea unei
autoverificări.
Semnificaţia culorilor lămpilor de
control:
roşu = pericol, memento
important
galben = avertisment, informare,
defecţiune
verde = confirmare activare
albastru = confirmare activare

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 83

Indicatoare de control în instrumente

Inapoi la Rezumat
84 Instrumentele şi comenzile

Semnalizarea direcţiei Clipeşte Declanşarea dispozitivelor de


După demarare, până când se pretensionare a centurilor de
O se aprinde sau clipeşte în verde. siguranţă sau a airbagurilor este
fixează centura de siguranţă.
indicată de iluminarea continuă a v.
Se aprinde Fixarea centurii de siguranţă 3 42.
Lampa de control se aprinde scurt 9 Avertisment
când sunt aprinse luminile de Sistemele airbag şi
staţionare. Apelaţi imediat la un atelier service
dispozitivele de autorizat pentru remedierea
Clipeşte pretensionare a centurilor cauzei defecţiunii.
Lampa de control clipeşte dacă sunt de siguranţă
activate lămpile de semnalizare sau Sistemele airbag, dispozitivele de
luminile de avarie. v se aprinde în roşu.
pretensionare a centurilor de
Clipire rapidă: defect de semnalizator La cuplarea contactului, lampa de siguranţă 3 44, 3 41.
sau siguranţă asociată, defect de control se aprinde circa 4 secunde.
semnalizator pe remorcă. Dacă lampa nu se aprinde, nu se
stinge după 4 secunde sau se aprinde Dezactivarea airbagurilor
Înlocuirea becurilor 3 162.
în timpul mersului, înseamnă că W iluminează împreună cu Ledurile
Siguranţele fuzibile 3 174. Lămpile
există o defecţiune la sistemul de din butonul W: airbag dezactivat
de semnalizare 3 105. pretensionare a centurilor de 3 47.
siguranţă sau la airbaguri. În acest
W clipeşte: sistemul poate fi activat
Lampa de avertizare caz, LED-urile din butonul W vor clipi,
sau dezactivat în 15 secunde de la
centură de siguranţă de asemenea.Este posibil ca
decuplarea contactului 3 47.
dispozitivele de pretensionare
X se aprinde sau clipeşte în roşu. a centurilor de siguranţă sau
airbagurile să nu se declanşeze în Sistemul de încărcare
Se aprinde caz de accident.
După cuplarea contactului, până p se aprinde sau clipeşte în roşu.
când se fixează centura de siguranţă.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 85

Se aprinde la cuplarea contactului şi Este aprinsă în timpul comuta la un program de funcţionare


se stinge la scurt timp după pornirea funcţionării motorului în caz de urgenţă. Consumul de
motorului. Defecţiune în sistemul de control al combustibil poate să crească şi
emisiilor. S-ar putea ca limitele manevrabilitatea autovehiculului se
Este aprinsă în timpul admise pentru emisia de noxe să fie poate reduce.
funcţionării motorului depăşite. Apelaţi imediat la un atelier Dacă defecţiunea persistă după
Opriţi autovehiculul şi motorul. service pentru asistenţă. repornirea autovehiculului, consultaţi
Bateria nu se încarcă. Răcirea un atelier service.
motorului poate fi întreruptă. La Se aprinde în timpul funcţionării
modelele cu motoare diesel, este motorului Lampa se aprinde simultan cu
posibil să fie întreruptă alimentarea Există o defecţiune ce poate duce la apariţia simbolului InSP4 pe
cu energie a servofrânei. Apelaţi la un avarierea catalizatorului. Reduceţi afişajul de service
atelier service autorizat pentru apăsarea asupra pedalei de Solicitaţi asistenţă din partea unui
asistenţă. acceleraţie până când lampa nu mai atelier service pentru purjarea apei
clipeşte. Apelaţi imediat la un atelier din filtrul de motorină.
Aprinderea intermitentă în service pentru asistenţă.
timpul sau după pornirea Clipeşte atunci când contactul
motorului este cuplat
Bateria descărcată. Testaţi sistemul Scadenţă verificare
Defecţiune în sistemul antidemaraj.
electric la un atelier service. service autovehicul Motorul nu poate fi pornit 3 28.
A se aprinde sau clipeşte în culoare
Lampa de control galbenă.
Sistemul de frână şi de
defecţiuni Este aprinsă în timpul ambreiaj
Z se aprinde sau clipeşte în galben. funcţionării motorului
Se aprinde la cuplarea contactului şi Defecţiune la unitatea electronică de Nivelul lichidului de frână şi de
se stinge la scurt timp după pornirea control a motorului sau a transmisiei. ambreiaj
motorului. În acest caz, unitatea electronică va R se aprinde în roşu.

Inapoi la Rezumat
86 Instrumentele şi comenzile

Se aprinde când frâna de mână este Acţionaţi pedala de ambreiaj Datorită turaţiei ridicate a motorului,
eliberată dacă nivelul lichidului de - luminează galben. este recomandată trecerea într-o
frână şi ambreiaj este prea scăzut treaptă superioară de viteze pentru
3 159. Pedala de ambreiaj trebuie operată economisirea de combustibil.
pentru a porni motorul.
9 Avertisment Sistemul de oprire-pornire 3 122.
Modul Sport
1 se aprinde în galben.
Opriţi autovehiculul. Nu continuaţi Sistemul antiblocare frâne
călătoria. Apelaţi la un atelier Simbolul se aprinde când este activat
service autorizat. (ABS) modul Sport 3 133.
u se aprinde în roşu.
Se aprinde după cuplarea contactului
dacă s-a folosit frâna de mână
Se aprinde timp de câteva secunde la Modul de iarnă
cuplarea contactului. Sistemul este
3 137. gata de funcţionare după stingerea T se aprinde în galben.
lămpii de control. Simbolul se aprinde când este activat
Folosiţi frâna de mână modul de iarnă 3 128, 3 133.
R clipeşte în roşu. Dacă lampa de control nu se stinge
după câteva secunde sau se aprinde
La autovehiculele echipate cu în timpul mersului, indică o defecţiune Servodirecţia
transmisie manuală secvenţială, în sistemul ABS. Sistemul de frânare
lampa R clipeşte câteva secunde p se aprinde în galben.
va funcţiona în continuare, dar fără
după decuplarea contactului dacă a beneficia de reglarea oferită de Defecţiune la sistemul de
frâna de mână nu a fost trasă. sistemul ABS. servodirecţie. Este posibil să se fi
La autovehiculele echipate cu defectat servodirecţia. Vehiculul
Sistemul antiblocare frâne 3 136.
transmisie manuală secvenţială, poate fi condus, dar este necesară
lampa R clipeşte când portiera o forţă mult mai mare pentru
şoferului este deschisă dacă nu este Schimbarea într-o treaptă acţionarea volanului. Contactaţi un
cuplată nicio treaptă de viteze şi frâna superioară de viteze atelier service.
de mână nu este trasă.
[ se aprinde în culoarea verde.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 87

Sistemul ultrasonic de Se aprinde timp de câteva secunde Este aprinsă în timpul


după cuplarea contactului. funcţionării motorului
asistenţă la parcare
Opriţi autovehiculul şi motorul.
r se aprinde sau clipeşte în galben. Lampa clipeşte în timpul
mersului Atenţie
Se aprinde Sistemul este cuplat activ. Este
Defecţiuni în sistem. Apelaţi la un posibil ca puterea motorului să se Temperatura lichidului de răcire
atelier service pentru remedierea reducă şi autovehiculul să fie frânat este prea ridicată.
cauzei defecţiunii. automat într-o mică măsură 3 138.
Verificaţi imediat nivelul lichidului de
Clipeşte Se aprinde în timpul mersului răcire 3 158.
Defecţiune datorată senzorilor care Sistemul este dezactivat sau există
sunt murdari sau acoperiţi cu gheaţă o defecţiune. Este posibilă Dacă nivelul lichidului de răcire este
sau zăpadă. continuarea călătoriei. Stabilitatea insuficient, consultaţi un atelier
tracţiunii poate fi totuşi afectată, în service.
sau
funcţie de starea suprafeţei
Interferenţe datorită surselor externe
de ultrasunete. Odată cu
carosabilului. Preîncălzirea şi filtrul de
îndepărtarea sursei interferenţelor, Apelaţi la un atelier service pentru particule diesel
sistemul de senzori va funcţiona remedierea cauzei defecţiunii.
! se aprinde sau clipeşte în galben.
normal. Programul electronic de stabilitate
Sistemul ultrasonic de asistenţă la 3 138. Se aprinde
parcare 3 140. Preîncălzirea este activată. Se
Temperatura lichidului de activează doar dacă temperatura
exterioară este scăzută.
Programul electronic de răcire a motorului
stabilitate W se aprinde în roşu. Clipeşte
v se aprinde sau clipeşte în galben. (la autovehicule echipate cu filtru de
particule diesel).

Inapoi la Rezumat
88 Instrumentele şi comenzile

Lampa de control ! clipeşte dacă Luminează galben 3. Ieşiţi din trafic cât mai repede
filtrul de particule diesel reclamă Defecţiune la sistem. Apelaţi la un posibil, fără a stânjeni circulaţia
curăţarea şi condiţiile de deplasare atelier service autorizat. celorlalte autovehicule.
nu au permis iniţierea procedurii de 4. Decuplaţi contactul.
Sistemul de detectare a pierderii de
curăţare automată. Continuaţi
presiune din anvelope 3 181.
deplasarea şi, în limita posibilităţilor, 9 Avertisment
nu permiteţi ca turaţia motorului să
coboare sub 2000 rot/min. Presiunea uleiului de Când motorul este oprit, (cu
Lampa de control ! se stinge motor excepţia intervalului opririi
imediat ce procesul de autocurăţare automate), acţionarea direcţiei şi
I se aprinde în roşu.
a filtrului se încheie. a frânelor necesită o forţă
Se aprinde timp de câteva secunde considerabil mai mare.
Filtrul de particule pentru motor diesel
după cuplarea contactului.
3 125, Sistemul de oprire-pornire Nu scoateţi cheia decât după
3 122. Este aprinsă în timpul oprirea autovehiculului, în caz
contrar blocarea volanului se
funcţionării motorului poate cupla pe neaşteptate.
Sistemul de detectare
a pierderii de presiune din Atenţie Verificaţi nivelul de ulei înainte de
anvelope Lubrifierea motorului poate fi
a apela la asistenţa unui atelier
service 3 157.
w se aprinde în culoare roşie sau întreruptă. Acest lucru poate duce
galbenă. la avarierea motorului şi/ sau la
blocarea roţilor de tracţiune. Nivel scăzut al uleiului de
Luminează roşu motor
Detectată pierderea de presiune. 1. Apăsaţi pedala de ambreiaj.
Opriţi imediat şi verificaţi presiunea în S se aprinde în galben.
2. Selectaţi poziţia neutră, aduceţi
anvelope. maneta selectorului de viteze în Nivelul uleiului de motor este verificat
poziţia N. automat.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 89

Este aprinsă în timpul Pedala de frână apăsată Apelaţi la un atelier service autorizat
funcţionării motorului pentru asistenţă.
j se aprinde în galben.
Nivel scăzut al uleiului de motor.
Verificaţi nivelul uleiului de motor şi Motorul cu transmisie manuală Se aprinde după cuplarea
adăugaţi ulei dacă este necesar secvenţială poate fi pornit numai dacă contactului
3 157. pedala de frână este apăsată. Dacă Lampa de control B se aprinde pentru
pedala de frână este apăsată, lampa aprox. 4 secunde pentru efectuarea
de control se aprinde 3 132. unei autoverificări.
Nivel scăzut al Lampa de control B se aprinde pentru
combustibilului Luminile exterioare aprox. 8 secunde ca un memento
Y se aprinde sau clipeşte în galben. 8 se aprinde în verde. pentru setarea farurilor în faza scurtă
simetrică 3 104.
Se aprinde Lampa se aprinde când luminile
exterioare sunt aprinse 3 102.
Nivelul combustibilului din rezervor Proiectoarele de ceaţă
este scăzut.
Faza lungă > se aprinde în verde.
Clipeşte P se aprinde în albastru. Aprins când farurile de ceaţă sunt
Combustibilul s-a epuizat. pornite 3 106.
Realimentaţi imediat. Nu lăsaţi Lampa se aprinde când este aprinsă
niciodată rezervorul să se golească faza lungă sau în cursul semnalizării
complet. cu farurile 3 103. Lampa de ceaţă spate
Alimentarea cu combustibil r se aprinde în galben.
neregulată poate cauza Farurile adaptive Este aprinsă când lampa de ceaţă
supraîncălzirea convertizorului B luminează galben. spate este în funcţiune 3 106.
catalitic 3 126.
Aerisirea sistemului de alimentare cu Este aprinsă în timpul Control viteză de croazieră
motorină 3 161. funcţionării motorului m se aprinde sau clipeşte în verde.
Defecţiune la sistem.
Inapoi la Rezumat
90 Instrumentele şi comenzile

Se aprinde Afişajul pentru informaţii Afişajul grafic pentru


Se aprinde când sistemul este activat informaţii, afişajul color
3 139. Afişajul pentru trei tipuri de pentru informaţii
Clipeşte informaţii
Controlul vitezei de croazieră a fost
activat fără a apăsa înainte pedala de
frână.

Afişează ora, temperatura exterioară,


Afişează ora, temperatura exterioară data sau date de la sistemul
şi data sau date de la sistemul Infotainment (dacă este pornit) şi date
Infotainment (când acesta este de la sistemul de climatizare.
activat).
Color-Info-Display afişează
Când contactul este decuplat, ora, informaţiile color.
data şi temperatura exterioară pot fi
Tipul şi modul de afişare
afişate prin apăsarea scurtă a unuia
a informaţiilor depind de nivelul de
dintre cele două butoane de sub
echipare a autovehiculului şi de
afişaj.
setările curente.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 91

Selectarea funcţiilor este utilizat pentru selectarea unei Zonele funcţionale


Funcţiile şi setările sistemului opţiuni de meniu marcate sau pentru
Infotainment şi ale sistemului confirmarea unei comenzi.
electronic de climatizare sunt Pentru părăsirea unui meniu, apăsaţi
accesate prin intermediul afişajului. butonul săgeată stânga sau săgeată
Selecţiile se fac prin intermediul dreapta până când este afişat Return
meniurilor şi butoanelor, sau al (Revenire) sau Main (Reţea) şi
rozetei de reglaj din partea stângă de selectaţi.
pe volan.
Selectarea prin intermediul rozetei de
Selectarea prin intermediul reglaj din partea stângă de pe volan
butoanelor sistemului Infotainment

Pentru fiecare zonă funcţională există


o pagină principală (Main), care este
selectată în partea superioară
a afişajului (disponibilă numai cu
computerul de bord sau portalul de
telefonie mobilă):
■ Audio,
■ Telefonul,
■ Computerul de bord.
Rotiţi pentru a selecta o opţiune de
Selectaţi opţiunile de meniu cu meniu.
ajutorul meniurilor şi al butoanelor Apăsaţi rozeta de reglaj pentru
sistemului Infotainment. Butonul OK a selecta opţiunea de meniu marcată
sau pentru a confirma o comandă.
Inapoi la Rezumat
92 Instrumentele şi comenzile

Setarea sistemului Reglarea datei şi orei Unele staţii nu emit semnale de timp
corecte. În astfel de cazuri, vă
recomandăm să dezactivaţi funcţia
de sincronizare automată a ceasului.
Funcţia este activată prin
evidenţierea câmpului din dreptul
Synchron. clock automatical.
(Sincronizare automată a ceasului) în
meniul Time, Date (Ora, Data).
Selectarea limbii

Apăsaţi butonul Settings al sistemului Selectaţi opţiunea Time, Date (Ora,


Infotainment. În cazul sistemului Data) din meniul Settings (Setări).
Infotainment CD 30, nu poate fi Selectaţi opţiunea de meniu dorită şi
selectat niciun meniu. efectuaţi setarea.
Modificarea reglării orei va modifica şi
reglarea orei din cadrul sistemului de
navigaţie.
Sincronizarea automată a ceasului
Semnalul RDS al majorităţii staţiilor
VHF setează automat ora. Limba de afişare a anumitor funcţii
poate fi selectată.
Selectaţi opţiunea Language
(Limbă) din meniul Settings (Setări).

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 93

Selectaţi limba dorită. Selectarea unităţilor de măsură Reglarea contrastului


(Graphic-Info-Display)

Opţiunea selectată este indicată de Selectaţi opţiunea Units (Unităţi) din


un 6 în faţa opţiunii respective. meniul Settings (Setări). Selectaţi opţiunea Contrast
Atunci când configurarea limbii Selectaţi unitatea de măsură dorită. (Contrast) din meniul Settings
afişajului este schimbată, sistemul vă (Setări).
Opţiunile selectate sunt indicate de
va întreba dacă doriţi şi modificarea un o în faţa opţiunii respective. Confirmaţi setarea dorită.
limbii mesajelor vocale – consultaţi
manualul de utilizare al sistemului Setarea modului de afişare
Infotainment. Luminozitatea afişajului este
dependentă de iluminarea
habitaclului. Se pot face setări
suplimentare, după cum urmează:
Selectaţi opţiunea Day / Night (Zi /
Noapte) din meniul Settings (Setări).

Inapoi la Rezumat
94 Instrumentele şi comenzile

Automatic (Automat) Culorile sunt


adaptate la nivelul luminii exterioare.
Mesajele ■ Dacă autovehiculul este echipat cu
transmisie manuală secvenţială şi
Always day design (Afişare
autovehiculului portiera şoferului este deschisă în
permanentă pe timp de zi) text negru timp ce motorul este în funcţiune,
sau color pe fond luminos. Mesajele sunt transmise prin o treaptă este cuplată sau pedala
intermediul afişajului panoului de de frână nu este apăsată.
Always night design (Afişare bord sau al avertizărilor acustice.
permanentă pe timp de noapte) text ■ Semnalul de avertizare sună de trei
Mesajele sistemului de verificare apar ori dacă sistemul de transport
alb sau color pe fond întunecat. în Info-Display. Unele informaţii sunt posterior este extins şi este
Opţiunea selectată este indicată de afişate în formă abreviată. Confirmaţi selectată treapta de marşarier.
un o în faţa opţiunii respective. mesajele de avertizare cu butonul
multifuncţional 3 90. Când autovehiculul este parcat
Logica de contact
Consultaţi manualul de utilizare al şi portiera şoferului este
sistemului Infotainment. Semnalele de avertizare deschisă
■ Când cheia este în contact.
Când este pornit motorul sau în
■ Când luminile exterioare sunt
timpul mersului aprinse.
■ Dacă nu aveţi centura de siguranţă
fixată. ■ La transmisia manuală secvenţială,
dacă frâna de mână nu este trasă
■ Dacă o portieră (sau hayonul) nu şi nu este selectată nicio treaptă de
este complet închisă la demarare. viteze când motorul este oprit.
■ Dacă s-a depăşit o anumită viteză
cu frâna de mână acţionată.
■ Dacă este depăşită viteza maximă
setată din fabricaţie.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 95

În timpul unei opriri automate Sistem de iluminare Computerul de bord


■ Dacă portiera şoferului este Luminile exterioare importante,
deschisă. inclusiv cablurile şi siguranţele
fuzibile, sunt monitorizate. În modul
Tensiunea bateriei de tractare, sunt monitorizate şi
lămpile remorcii. Remorcile cu lămpi
Tensiune scăzută a bateriei din
cu leduri trebuie prevăzute cu un
telecomanda radio. La autovehiculele
sistem care să permită monitorizarea
fără sistem de verificare, mesajul
lămpilor cu becuri clasice.
InSP3 apare în afişajul panoului de
bord. Înlocuiţi bateria 3 21.

Comutatorul pentru
lămpile de frână
Lampa de frână nu se aprinde în Computerul de bord asigură informaţii
cursul frânării. Apelaţi imediat la un cu privire la datele despre conducere,
atelier service pentru remedierea acestea fiind înregistrate permanent
cauzei defecţiunii. şi evaluate electronic.

Purjarea apei din filtrul de


motorină Lampa ce reclamă atenţie este
Dacă în filtrul de motorină s-a indicată pe afişajul pentru informaţii
acumulat apă, mesajul InSP4 apare sau mesajul InSP2 apare în afişajul
pe afişajul panoului de bord. La panoului de bord.
anumite modele, pe afişajul panoului
se vor aprinde InSP4 şi A. Apelaţi la
un atelier service autorizat.
Inapoi la Rezumat
96 Instrumentele şi comenzile

Autonomie Consumul absolut


Autonomia este calculată pe baza Se afişează cantitatea de combustibil
conţinutului curent al rezervorului şi consumat.
a consumului curent. Valorile afişate
sunt valori medii. Consumul mediu
După alimentare, sistemul Se afişează consumul mediu de
actualizează autonomia cu o uşoară combustibil. Măsurarea poate fi
întârziere. resetată în orice moment.
Când nivelul combustibilului din Cronometrul
rezervor este scăzut, apare un mesaj
Contorizarea timpului de la activare la
pe afişaj. Confirmaţi mesajul de
dezactivare.
avertizare apăsând pe 7 de pe
Funcţiile pot fi selectat cu butoanele maneta de ştergătoare. Apăsaţi butonul 7 pentru a porni şi
de pe maneta de ştergătoare. opri contorizarea.
Rotiţi rozeta de reglaj pentru Consumul instantaneu
a selecta: Se afişează consumul instantaneu. Resetarea computerului de bord
La viteze reduse, este afişat Măsurarea/ calculul următoarelor
■ Autonomie
consumul orar. informaţii ale computerului de bord
■ Consumul instantaneu poate fi repornit(ă):
■ Distanţa călătoriei Distanţa călătoriei ■ Distanţa parcursă,
■ Viteza medie Se afişează distanţa parcursă. ■ Viteza medie,
■ Consumul absolut ■ Consumul absolut,
Viteza medie
■ Consumul mediu Se afişează viteza medie. Măsurarea ■ Consumul mediu.
■ Cronometrul poate fi resetată în orice moment. Selectaţi funcţia dorită. Pentru
a reseta valoarea la zero, ţineţi
apăsat butonul 7 mai mult de
trei secunde.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 97

Pentru a reseta toate funcţiile, ţineţi Autonomia


apăsat butonul 7 mai mult de
6 secunde.

Computerul de bord în
afişajul grafic pentru
informaţii sau afişajul color
pentru informaţii
Pagina principală a computerului de
bord (Main) furnizează informaţii
despre autonomie, consumul curent
şi consumul mediu de combustibil ale Când nivelul combustibilului din
BC 1. rezervor este scăzut, mesajul Range
Autonomia este calculată pe baza (Autonomie) apare în afişaj.
Pentru afişarea altor informaţii ale conţinutului curent al rezervorului şi
computerului de bord, apăsaţi butonul a consumului curent. Valorile afişate Când rezervorul este aproape gol,
BC al sistemului Infotainment şi sunt valori medii. mesajul Please refuel! (Rugăm,
selectaţi meniul computerului de bord alimentaţi!) apare în afişaj.
După alimentare, sistemul
din afişaj sau apăsaţi rozeta de reglaj actualizează autonomia cu o uşoară
din partea stângă de pe volan. Consumul instantaneu
întârziere. Se afişează consumul instantaneu.
Selectaţi opţiunea BC 1 sau BC 2 din La viteze reduse, este afişat
meniul computerul de bord. consumul orar.

Inapoi la Rezumat
98 Instrumentele şi comenzile

Consumul mediu
Se afişează consumul mediu.
Măsurarea poate fi resetată în orice
moment.

Resetarea computerului de bord


Măsurarea/ calculul următoarelor
informaţii ale computerului de bord
poate fi repornit(ă):
■ Distanţa parcursă,
■ Viteza medie,
■ Consumul absolut, Informaţiile celor două computere de
Distanţa parcursă ■ Consumul mediu. bord pot fi resetate separat, fiind
Se afişează distanţa parcursă.
Selectaţi opţiunea BC 1 sau BC 2 din astfel posibilă evaluarea datelor
Măsurarea poate fi resetată în orice
meniul Board Computer (Computer obţinute în intervale de timp diferite.
moment.
de bord). Selectaţi informaţia dorită
Viteza medie a computerului de bord şi confirmaţi.
Se afişează viteza medie. Măsurarea
poate fi resetată în orice moment.
Opririle în timpul călătoriei cu
contactul decuplat nu sunt luate în
calcul.

Consumul absolut
Se afişează consumul de combustibil.
Măsurarea poate fi resetată în orice
moment.
Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 99

Cronometrul Driving Time excl. Stops


(Durata conducerii, fără opriri)
Este înregistrat timpul în care
autovehiculul se află în mişcare. Nu
sunt incluşi timpii de staţionare.

Driving Time incl. Stops (Durata


conducerii, cu opriri)
Este înregistrat timpul în care
autovehiculul se află în mişcare. Sunt
incluse şi perioadele de staţionare cu
contactul cuplat.
Pentru resetarea tuturor informaţiilor
din computerul de bord, selectaţi Travel Time (Durata călătoriei)
opţiunea All values (Toate valorile). Selectaţi opţiunea Stop Watch Măsurarea intervalului de la activarea
(Cronometru) din meniul Board manuală prin intermediul Start
Computer (Computer de bord). (Pornire) până la dezactivarea
Pentru pornire, selectaţi opţiunea manuală prin intermediul Reset
Start (Pornire). Pentru oprire, (Resetare).
selectaţi opţiunea Stop (Oprire).
Pentru resetare, selectaţi opţiunea
Reset (Resetare).
Afişajul relevant al cronometrului
poate fi selectat din meniul Options
(Opţiuni):

Inapoi la Rezumat
100 Instrumentele şi comenzile

Personalizarea
autovehiculului
Funcţiile specifice autovehiculului P1
până la P7 pot fi activate şi
dezactivate.
Selectarea setării este memorată
automat în funcţie de cheia de
autovehicul utilizată.
Diferite setări sunt memorate pentru
fiecare cheie de autovehicul.
Utilizarea unei anumite chei de ■ Trageţi simultan, spre volan, ■ Împingeţi maneta de semnalizare
autovehicul va activa setările maneta de semnalizare şi maneta (stânga) în sus sau în jos şi
asociate cu aceasta. de ştergătoare, până când veţi auzi selectaţi funcţia dorită P1 - P7.
Pot fi programate separat maxim un semnal de confirmare (aprox.
5 chei de autovehicul. 3 secunde).
Programarea permite realizarea ■ Afişajul kilometrajului prezintă P1.
premizelor tehnice ale funcţiilor
relevante. Pentru activarea şi
dezactivarea funcţiilor şi setarea
funcţiilor, vă rugăm să consultaţi
secţiunile relevante.

Programarea
■ Decuplaţi contactul, cheia trebuie
să fie în contact.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 101

■ Împingeţi maneta de ştergătoare P3: Indicarea schimbării benzii de


(dreapta) în sus sau în jos şi rulare: trei semnalizări intermitente
selectaţi starea On sau OFF, sau când maneta este mişcată uşor.
introduceţi o valoare pentru viteză Semnalizarea virajelor şi a schimbării
(P6) sau o valoare pentru volum benzii de rulare 3 105.
(P7). P4: Blocare automată 3 25.
■ Trageţi simultan, spre volan, P5: Deblocare selectivă 3 22.
maneta de semnalizare (stânga) şi
maneta de ştergătoare (dreapta), P6: Avertizare depăşire limită de
până când veţi auzi un semnal de viteză 3 79.
confirmare (aprox. 3 secunde). P7: Volumul de semnalizare acustică
Setările selectate sunt acum 3 105.
memorate pentru cheia aflată în
contact. Pentru activarea şi
dezactivarea funcţiilor şi setarea
funcţiilor selectate, vă rugăm să
consultaţi secţiunile relevante.
Repetaţi procedura pentru
programarea cheilor suplimentare.

Funcţii programabile
P1: Porneşte iluminarea externă
utilizând telecomanda (luminile de
acces). Luminile de acces 3 109.
P2: Acţionează automat ştergătorul
de lunetă când este selectată treapta
de marşarier. Spălător ştergător de
lunetă 3 76.

Inapoi la Rezumat
102 Sistem de iluminare

Sistem de iluminare Luminile exterioare La cuplarea contactului, controlul


automat al luminilor este activ.
Comutatorul de lumini Lampa de control 8 3 89.

Luminile exterioare .................... 102 Lămpile de poziţie spate


Iluminarea interioară .................. 107 Blocul optic spate este iluminat
Caracteristici ale sistemului de împreună cu farurile şi luminile
iluminare .................................... 109 laterale.

Sistemul de control
automat al luminilor

Rotiţi comutatorul de lumini:


AUTO = Sistemul de control
automat al luminilor:
Farurile se aprind şi se
sting automat
m = Activarea sau
dezactivarea funcţiei de
control automat al
luminilor. Comutatorul
revine în poziţia AUTO
8 = Lumini laterale
9 = Farurile

Inapoi la Rezumat
Sistem de iluminare 103

Funcţia de control automat al Faza lungă Reglarea fasciculului


luminilor farurilor
Când funcţia de control automat al
luminilor este activată şi motorul este Reglarea manuală a fasciculului
pornit, sistemul comută între luminile farurilor
pe timp de zi şi farurile automate în
funcţie de condiţiile de iluminare.
Funcţia lumini pe timp de zi
Funcţia lumini pe timp de zi măreşte
vizibilitatea autovehiculului în timpul
zilei.
Lămpile de poziţie spate nu sunt
aprinse.
Pentru a comuta din faza scurtă în
Activarea automată a farurilor faza lungă, împingeţi maneta.
În condiţii de lumină slabă, farurile se Pentru a reveni la faza scurtă,
aprind. împingeţi din nou maneta sau trageţi
Detectarea tunelurilor de aceasta. Pentru a adapta raza de acţiune
La intrarea într-un tunel, farurile se a fasciculului farurilor la încărcarea
aprind. Semnalizarea cu farurile autovehiculului şi a preveni orbirea
celor ce circulă din sens opus: Rotiţi
Farurile adaptive 3 104. Pentru a activa semnalizarea cu butonul rozetă ? până când este
farurile, trageţi de manetă. afişată setarea cerută pe afişajul în
kilometri.

Inapoi la Rezumat
104 Sistem de iluminare

0 = Scaunele din faţă ocupate Autovehicule cu faruri adaptive Iluminarea în curbe


1 = Toate locurile ocupate Adaptarea orientării fasciculului
2 = Toate scaunele ocupate şi farurilor:
portbagajul încărcat
3 = Scaunul şoferului ocupat şi 1. Trageţi de maneta pentru
portbagajul încărcat semnalizarea cu farurile.
2. Cuplaţi contactul.
Farurile când conduceţi în 3. Menţineţi trasă maneta pentru
semnalizarea cu farurile. După
afara ţării aproximativ 5 secunde, lampa de
Faza scurtă asimetrică măreşte control B începe să clipească şi
câmpul de vizibilitate pe marginea se declanşează un semnal
carosabilului dinspre partea acustic.
pasagerului. Lampa de control B 3 89.
Totuşi, atunci când circulaţi în ţări în Când contactul este cuplat, lampa de Fasciculul de lumină pivotează în
care traficul se desfăşoară pe control B se aprinde pentru funcţie de poziţia volanului şi de
cealaltă parte a carosabilului, reglaţi aproximativ 8 secunde. viteză.
farurile pentru a preveni orbirea celor
ce circulă din sens opus. Pentru dezactivare, efectuaţi Iluminatul în curbă
procedura descrisă mai sus. B se va În curbele strânse sau la stingere, în
Autovehicule echipate cu sistem aprinde pentru aprox. 4 secunde funcţie de unghiul volanului sau de
de faruri cu halogen atunci când funcţia este dezactivată. semnalizare, se aprinde un reflector
Apelaţi la un atelier service pentru suplimentar pe stânga sau pe dreapta
reglarea farurilor. Farurile adaptive care luminează drumul pe direcţia de
mers. Se activează până la o viteză
Farurile adaptive asigură o iluminare
de 40 km/h.
mai bună a benzilor de circulaţie,
a intersecţiilor şi a benzilor înguste.

Inapoi la Rezumat
Sistem de iluminare 105

Funcţia schimbător de mers Luminile de avarie se activează volanul revine în poziţia iniţială,
Dacă lămpile sunt aprinse, treapta de automat dacă se declanşează semnalizarea direcţiei se
marşarier este selectată şi airbagurile. dezactivează automat.
semnalizarea de direcţie este Pentru trei clipiri de semnalizare, de
activată, farul adaptiv de pe partea Lămpile de semnalizare ex. la schimbarea benzii de rulare,
respectivă este activat. Farul adaptiv deplasaţi maneta până în punctul de
stă aprins timp de 15 secunde odată rezistenţă şi apoi eliberaţi-o. Această
ce semnalizarea de direcţie a fost funcţie poate fi activată şi dezactivată
dezactivată. în funcţie de cheia utilizată 3 100.
Lampa de control B 3 89. Deplasaţi maneta în punctul de
rezistenţă şi menţineţi-o pentru
prelungirea semnalizării.
Luminile de avarie
Dezactivaţi manual semnalizarea
direcţiei împingând uşor maneta.

Semnalizare de direcţie
acustică
Volumul semnalizării de direcţie
Maneta în = semnalizare la acustice poate fi reglat. Această
sus dreapta funcţie poate fi programată în funcţie
maneta în = semnalizare la stânga de cheia utilizată 3 100.
jos
maneta va reveni întotdeauna în
poziţia iniţială.
Dacă maneta este împinsă dincolo de
Acţionate prin intermediul punctul de rezistenţă, semnalizarea
butonului ¨. direcţiei rămâne activată. Atunci când

Inapoi la Rezumat
106 Sistem de iluminare

Proiectoarele de ceaţă Lămpile de ceaţă spate Lămpile de parcare

Acţionate prin intermediul Acţionate prin intermediul La parcare, lămpile de parcare de pe


butonului >. butonului r. o parte pot fi activate:
Comutatorul de lumini în poziţia Comutatorul de lumini în poziţia 1. Rotiţi comutatorul de lumini în
AUTO: aprinderea proiectoarelor de AUTO: aprinderea proiectoarelor de poziţia m sau AUTO.
ceaţă va aprinde automat şi farurile. ceaţă va aprinde automat şi farurile. 2. Decuplaţi contactul.
Lămpile de ceaţă spate pot fi activate 3. Deplasaţi maneta de semnalizare
atunci când contactul este cuplat şi complet în sus (lămpile de
farurile sau lămpile de poziţie laterale parcare de pe partea dreaptă) sau
(împreună cu proiectoarele de ceaţă) în jos (lămpile de parcare de pe
sunt aprinse. partea stângă).
Lămpile de ceaţă spate sunt Confirmare printr-un semnal şi prin
dezactivate în timpul tractării. lampa de control a lămpilor de
semnalizare de pe partea respectivă.

Inapoi la Rezumat
Sistem de iluminare 107

Pentru dezactivare, cuplaţi contactul


sau deplasaţi maneta de semnalizare
Iluminarea interioară Luminile interioare
în sens opus. În cursul intrării sau ieşirii din
Controlul iluminării autovehicul, plafoniera din faţă şi
panoului de bord plafoniera centrală se aprind şi apoi
Lămpile de marşarier se sting după un timp.
Lămpile de marşarier se aprind când
contactul este cuplat şi treapta de Plafoniera din faţă
marşarier este cuplată.

Lentilele farurilor aburite


Interiorul lentilelor farurilor se poate
aburi uşor în condiţii de umezeală şi
frig, ploaie sau după spălare.
Condensul dispare repede de la sine;
pentru a accelera procesul, aprindeţi
luminile exterioare.
Puterea următoarelor lumini se poate
regla când luminile exterioare sunt
aprinse:
Poziţia centrală a comutatorului:
■ Iluminatul panoului de bord lumina interioară automată.
■ Afişajul pentru informaţii Pentru a activa manual, când
■ Comutatoarele iluminate şi portierele sunt închise:
elementele de funcţionare On (Activare) = Poziţia I
Rotiţi butonul rozetă A până când se a comutatorului
obţine iluminarea cerută. Off = Poziţia 0
(Dezactivare) a comutatorului

Inapoi la Rezumat
108 Sistem de iluminare

Lumina de acces faţă, lămpile Plafoniera din spate Lămpile de lectură


de lectură

Acţionate cu comutatorul. Activate cu butoanele a cu contactul


Activate cu butonul c când I = Activate cuplat.
portierele sunt închise. 0 = Dezactivate
central = automat

Iluminarea portbagajului
Se aprinde la deschidere.

Inapoi la Rezumat
Sistem de iluminare 109

Caracteristici ale Aplicaţie specifică tării: Pentru


a activa funcţia, apăsaţi o dată
Activarea
sistemului de iluminare butonul q de pe telecomanda radio
când autovehiculul este încuiat.
Iluminarea consolei Decuplarea contactului sau apăsarea
centrale butonului p de pe telecomanda radio
Spot luminos în carcasa oglinzii va dezactiva funcţia.
retrovizoare interioare. Iluminarea Această funcţie poate fi activată şi
consolei centrale reglată automat, în dezactivată în funcţie de cheia
funcţie de nivelul luminii exterioare. utilizată. Personalizarea
autovehiculului 3 100.
Luminile de acces
După deblocarea autovehiculului, Luminile de însoţire
sistemul de iluminare a panoului de Farurile rămân aprinse timp de aprox. 1. Decuplaţi contactul.
bord, sistemul de iluminare a podelei 30 de secunde după ce sistemul este 2. Scoateţi cheia din contact.
din faţă şi spate şi afişajul pentru activat şi portiera şoferului este 3. Deschideţi portiera şoferului.
informaţii sunt activate pentru câteva închisă.
secunde. 4. Trageţi de maneta de
semnalizare.
Demararea 3 17.
5. Închideţi portiera şoferului.
Iluminarea periferică Dacă portiera şoferului nu este
Farurile se aprind pentru aprox. închisă, luminile se sting după
30 de secunde. două minute.
Pentru activare, apăsaţi de două ori
butonul q de pe telecomanda radio,
când autovehiculul este încuiat.

Inapoi la Rezumat
110 Sistem de iluminare

Iluminarea este dezactivată imediat


dacă se introduce cheia în contact
sau se trage maneta de semnalizare
în timp ce portiera şoferului este
deschisă.

Protecţia împotriva
descărcării bateriei
Pentru a se preveni descărcarea
bateriei, toate luminile interioare sunt
stinse automat după 5 minute de la
decuplarea contactului.

Inapoi la Rezumat
Control climatizare 111

Control climatizare Sistemele de Temperatura


roşu = aer cald
climatizare albastru = aer rece

Sistemele de climatizare ............ 111 Sistemul de încălzire şi Încălzirea nu va fi pe deplin


ventilaţie funcţională înainte ca motorul să
Fantele de ventilaţie .................. 118 atingă temperatura de regim.
Întreţinerea ................................. 119
Turaţia ventilatorului
Reglaţi fluxul de aer prin reglarea
ventilatorului la turaţia dorită.

Distribuţia fluxului de aer


M = spre zona capului
L = spre zona capului şi zona
picioarelor
K = spre zona picioarelor
J = spre parbriz, geamurile
laterale din faţă şi zona
picioarelor
Comenzile pentru:
l = spre parbriz şi geamurile
■ Temperatura laterale din faţă
■ Turaţia ventilatorului
Sunt posibile setări intermediare.
■ Distribuţia fluxului de aer
Luneta încălzită Ü 3 34.

Inapoi la Rezumat
112 Control climatizare

Dezaburirea şi degivrarea Sistem de aer condiţionat Compresorul sistemului de aer


geamurilor condiţionat răceşte şi de-umezeşte
■ Setaţi selectorul de temperatură în aerul admis (îl usucă) atât timp cât
poziţia cald la maximum. temperatura exterioară este uşor mai
mare decât temperatura de îngheţ.
■ Setaţi turaţia ventilatorului la nivelul De aceea se poate forma condens
maxim. care este eliminat sub autovehicul.
■ Setaţi selectorul pentru distribuţia Dacă nu este necesară răcirea sau
fluxului de aer în poziţia l. uscarea aerului, opriţi sistemul de
■ Porniţi încălzirea lunetei Ü. răcire pentru a economisi
■ Deschideţi fantele de ventilaţie combustibil. Când sistemul de răcire
laterale după dorinţă şi direcţionaţi este oprit, sistemul de climatizare nu
fluxul de aer către geamurile va solicita nici o repornire a motorului
portierelor. în timpul unei opriri automate.
■ Pentru încălzirea simultană a zonei Suplimentar faţă de sistemul de Notă
picioarelor, aduceţi selectorul încălzire şi ventilaţie, sistemul de aer Dacă controlul climatizării este setat
pentru distribuţia fluxului de aer în condiţionat asigură: la valoarea maximă de răcire şi
poziţia J. n = răcirea temperatura exterioară este ridicată,
4 = recircularea aerului oprirea automată poate fi inhibată
Notă până când temperatura din habitaclu
Dacă sunt selectate setările pentru Scaunele încălzite ß 3 40, Volanul a atins valoarea setată.
dezaburire şi degivrare, oprirea încălzit * 3 74.
automată va fi inhibată. Dacă controlul climatizării este setat
la valoarea maximă de răcire şi
Dacă sunt selectate setările pentru Răcirea n
motorul se află în intervalul opririi
dezaburire şi degivrare în timp ce Controlată prin intermediul butonului automate, motorul poate reporni în
motorul se află în oprire automată, n şi funcţională doar atunci când mod automat.
motorul va reporni în mod automat. motorul şi ventilatorul funcţionează.
Sistemul de oprire-pornire 3 122.
Sistemul de oprire-pornire 3 122.

Inapoi la Rezumat
Control climatizare 113

Sistemul de recirculare către acesta. Dacă parbrizul se Dezaburirea şi degivrarea


a aerului 4 abureşte dinspre exterior, activaţi geamurilor
Modul de recirculare a aerului este ştergătorul de parbriz şi dezactivaţi s.
controlat prin intermediul
butonului 4.
Răcirea maximă
Deschideţi pentru scurt timp
geamurile astfel încât aerul fierbinte
9 Avertisment
să fie eliminat rapid.
Funcţionarea în modul de ■ Răcirea n activată.
recirculare a aerului reduce fluxul ■ Sistemul de recirculare a aerului
de aer admis în habitaclu. 4 activat.
Funcţionarea sistemului fără
■ Setaţi selectorul de temperatură în
funcţia de răcire cauzează
poziţia rece la maximum.
creşterea umidităţii aerului din
interior, iar geamurile se pot aburi ■ Setaţi turaţia ventilatorului la nivelul
dinspre interior. Calitatea aerului maxim. ■ Răcirea n activată.
din interior se deteriorează, ceea ■ Setaţi selectorul pentru distribuţia ■ Setaţi selectorul de temperatură în
ce poate cauza somnolenţă fluxului de aer în poziţia M. poziţia cald la maximum.
pasagerilor. ■ Deschideţi toate fantele de ■ Setaţi turaţia ventilatorului la nivelul
ventilaţie. maxim.
Distribuţia fluxului de aer în poziţia
l: Recircularea aerului este ■ Setaţi selectorul pentru distribuţia
dezactivată. fluxului de aer în poziţia l.
În condiţii de aer ambiant cald şi ■ Porniţi încălzirea lunetei Ü.
foarte umed, parbrizul ar putea să se ■ Deschideţi fantele de ventilaţie
aburească dinspre exterior, atunci laterale după dorinţă şi direcţionaţi
când este orientat un flux de aer rece fluxul de aer către geamurile
portierelor.

Inapoi la Rezumat
114 Control climatizare

Notă Comenzile pentru:


Dacă sunt selectate setările pentru ■ Temperatura
dezaburire şi degivrare, oprirea
automată va fi inhibată. ■ Distribuţia fluxului de aer şi
selectarea meniurilor
Dacă sunt selectate setările pentru
dezaburire şi degivrare în timp ce ■ Turaţia ventilatorului
motorul se află în oprire automată, AUTO = Modul automat
motorul va reporni în mod automat. 4 = Recircularea aerului
V = Dezaburirea şi degivrarea
Sistemul electronic de
Luneta încălzită Ü 3 34.
climatizare
Temperatura preselectată este
menţinută automat la o valoare
Datele sunt prezentate în
constantă. În modul automat, turaţia
Info-Display. Modificarea setărilor
ventilatorului şi distribuţia fluxului de
este indicată scurt în Info-Display,
aer reglează automat fluxul de aer.
suprapunându-se peste meniul afişat
Sistemul poate fi adaptat manual prin curent.
intermediul selectoarelor pentru
Sistemul electronic de climatizare
distribuţia fluxului de aer şi de turaţie
este complet funcţional numai cu
a ventilatorului.
motorul pornit.

Modul automat
Setări de bază pentru confort maxim:
■ Apăsaţi butonul AUTO.
■ Deschideţi toate fantele de
ventilaţie.

Inapoi la Rezumat
Control climatizare 115

■ Air conditioning (Aer condiţionat) Turaţia ventilatorului Notă


pornit. Treapta de turaţie selectată Dacă butonul V este apăsat şi
■ Reglaţi temperatura dorită. a ventilatorului este indicată pe afişaj ventilatorul este activat în timp ce
prin simbolul x şi numărul asociat. motorul este pornit, oprirea
Preselectarea temperaturii automată va fi inhibată până când
Dacă ventilatorul este oprit, sistemul
Temperaturile pot fi setate la nivelul butonul V este apăsat din nou.
de aer condiţionat nu va funcţiona.
dorit. Dacă butonul V este apăsat şi
Pentru a reveni la modul automat:
Din motive de confort, temperatura ventilatorul este activat în timp ce
Apăsaţi butonul AUTO.
poate fi modificată numai în trepte motorul este în intervalul opririi
automate, motorul va reporni în mod
mici. Dezaburirea şi degivrarea automat.
Dacă este setată temperatura geamurilor
minimă, Lo apare în afişaj şi sistemul Apăsaţi butonul V. V apare în Sistemul de oprire-pornire 3 122.
electronic de climatizare afişaj.
funcţionează la răcire maximă. Setările manuale din meniul
Temperatura şi distribuţia fluxului de
Dacă este setată temperatura aer sunt reglate automat iar
climatizare
maximă, Hi apare în afişaj şi sistemul ventilatorul funcţionează la turaţie Setările sistemului electronic de
electronic de climatizare maximă. climatizare pot fi modificate prin
funcţionează la încălzire maximă. intermediul butonului rotativ central,
Pentru a reveni la modul automat: al butoanelor şi al meniurilor afişate.
Notă Apăsaţi butonul V sau AUTO.
Dacă temperatura este setată la Lo Pentru a accesa un meniu, apăsaţi
Porniţi încălzirea lunetei Ü. butonul rotativ central. Meniul Climate
sau Hi, o oprire automată va fi
inhibată. (Climatizare) apare în afişaj.
Dacă temperatura este setată la Lo Opţiunile de meniu sunt marcate
sau Hi în timp ce motorul este în individual prin rotirea butonului rotativ
intervalul opririi automate, motorul central şi selectate prin apăsarea
va reporni în mod automat. acestuia.
Sistemul de oprire-pornire 3 122.

Inapoi la Rezumat
116 Control climatizare

Pentru a ieşi dintr-un meniu, rotiţi Răcirea combustibil. Când sistemul de răcire
butonul rotativ central până când este este oprit, sistemul de climatizare nu
afişat Return (Revenire) sau Main va solicita nici o repornire a motorului
(Reţea) şi selectaţi. în timpul unei opriri automate.
În funcţie de dotarea autovehiculului,
Distribuţia fluxului de aer afişajul va indica AC (aer
Rotiţi butonul rotativ central. Meniul condiţiuonat), atunci când răcirea
Air distribut. (Distrib. aer) este activat, este activată, sau Eco atunci când
indicând setările disponibile pentru răcirea este dezactivată.
distribuţia fluxului de aer:
sus = spre parbriz şi geamurile
laterale din faţă.
central = spre ocupanţii
autovehiculului.
jos = spre zona picioarelor. În meniul Climate (Climatizare),
selectaţi opţiunea de meniu AC (aer
Meniul Air distribut. (Distrib. aer) condiţiuonat) şi activaţi sau
poate fi apelat de asemenea prin dezactivaţi răcirea.
intermediul meniului Climate
(Climatizare). Compresorul sistemului de aer
condiţionat răceşte şi elimină
Revenirea la modul automat de umiditatea din aerul admis (îl usucă)
distribuţie a fluxului de aer: atunci când temperatura exterioară
Dezactivaţi setarea corespunzătoare depăşeşte un nivel specificat. De La autovehiculele cu sistem de
sau apăsaţi butonul AUTO. aceea se poate forma condens care oprire-pornire, sunt disponibile două
este eliminat sub autovehicul. setări pentru operarea sistemului de
climatizare în timpul unei opriri
Dacă nu este necesară răcirea sau
automate.
uscarea, dezactivaţi AC (aer
condiţiuonat) pentru a economisi

Inapoi la Rezumat
Control climatizare 117

Selectaţi articolul ecoMode din Reglarea ventilatorului în modul


meniu. 9 Avertisment
automat
Selectaţi setarea dorită: În modul automat, turaţiei Funcţionarea în modul de
■ Max AutoStop: În acest mod, ventilatorului poate fi reglată. recirculare a aerului reduce fluxul
sistemul de climatizare este utilizat Selectaţi opţiunea de meniu de aer admis în habitaclu.
punându-se accent pe eficienţa Automatic blower (Ventilator Funcţionarea sistemului fără
consumului de combustibil. Durata automat) în meniul Climate funcţia de răcire cauzează
unei opriri automate nu este (Climatizare) şi selectaţi turaţia dorită creşterea umidităţii aerului din
limitată. a ventilatorului. interior, iar geamurile se pot aburi
■ AC Comfort (AC confort): În acest dinspre interior. Calitatea aerului
mod, sistemul de climatizare este Recircularea aerului în modul din interior se deteriorează, ceea
utilizat punându-se accent pe manual ce poate cauza somnolenţă
condiţia de climatizare. Durata unei Modul de recirculare a aerului este pasagerilor.
opriri automate poate fi limitată controlat prin intermediul butonului
pentru a menţine condiţia solicitată 4. În condiţii de aer ambiant cald şi
de climatizare. foarte umed, parbrizul ar putea să se
aburească dinspre exterior, atunci
Modificările setărilor sunt afişate scurt
când este orientat un flux de aer rece
sub forma unor casete care apar
către acesta. Dacă parbrizul de
deasupra.
abureşte dinspre exterior, activaţi
Opţiunile selectate sunt indicate de ştergătorul de parbriz şi dezactivaţi s.
un o în faţa opţiunii respective.
Indiferent de mod, oprirea automată
va fi disponibilă după ce temperatura
din habitaclu s-a răcit suficient.
Sistemul de oprire-pornire 3 122.

Inapoi la Rezumat
118 Control climatizare

Sistemul auxiliar de Fantele de ventilaţie


încălzire
Fantele de ventilaţie
Sistemul de încălzire a aerului reglabile
Sistemul Quickheat este un încălzitor Pentru a preveni îngheţarea
de aer electric auxiliar care încălzeşte evaporatorului datorită absenţei
habitaclul mult mai repede. ventilaţiei, cel puţin una dintre fantele
de ventilaţie trebuie să fie deschisă
Sistemul de încălzire pentru când funcţia de răcire a aerului este
lichidul de răcire activă.
Autovehiculele cu motorizări diesel
dispun de un sistem auxiliar de
încălzire cu combustibil. Pentru a închide ventilatorul, rotiţi
rozeta de reglare spre stânga sau
dreapta până la oprirea sa.

9 Avertisment
Nu agăţaţi niciun obiect de fantele
de ventilaţie. Pericol de
deteriorare şi rănire în cazul unui
accident.

Setaţi direcţia debitului de aer prin Fantele de ventilaţie fixe


rotirea rozetei reglabile de la stânga Fante de ventilaţie suplimentare sunt
la dreapta şi ridicarea sau coborârea amplasate sub parbriz, sub geamurile
aripioarelor orizontale. laterale şi în zona picioarelor.

Inapoi la Rezumat
Control climatizare 119

Întreţinerea Funcţionarea normală ■ Curăţarea condensatorului şi


purjarea evaporatorului
a sistemului de aer
Admisia aerului condiţionat
■ Verificarea performanţelor

Pentru a se asigura permanent


performanţe optime de răcire, răcirea
trebuie pornită lunar timp de câteva
minute, indiferent de vreme şi
anotimp. Funcţionarea cu răcire nu
este posibilă la temperaturi exterioare
prea scăzute.

Service
Pentru a se asigura performanţe
optime de răcire, vă recomandăm ca
Fanta de admisie a aerului dintre după scurgerea a trei ani de la
capotă şi parbriz trebuie menţinută înmatricularea autovehiculului
curată pentru a permite admisia sistemul de climatizare să fie verificat
aerului. Îndepărtaţi murdăria, frunzele anual, incluzând:
sau zăpada. ■ Proba funcţională şi proba sub
presiune
Filtrul de polen ■ Funcţionalitatea încălzirii
Filtrul de polen reţine praful, ■ Verificarea etanşeităţii
funinginea, polenul şi sporii din aerul ■ Verificarea curelelor de transmisie
ce intră în habitaclu prin fantele de
admisie.

Inapoi la Rezumat
120 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Conducerea şi Sfaturi pentru Pornirea şi utilizarea


utilizarea conducere autovehiculului
autovehiculului Păstrarea controlului Rodajul autovehiculului
asupra autovehiculului nou
Nu frânaţi excesiv dacă nu este
Sfaturi pentru conducere ........... 120 Nu rulaţi fără ca motorul să fie necesar în cursul primelor deplasări.
Pornirea şi utilizarea pornit (cu excepţia intervalului La prima deplasare cu autovehiculul,
autovehiculului ........................... 120 opririi automate) este posibilă apariţia fumului
Sistemul de evacuare al Multe sisteme sunt nefuncţionale în provenind de la ceara şi uleiul care se
motorului .................................... 125 această situaţie (de exemplu evaporă din sistemul de evacuare.
Transmisia automată ................. 127 servofrâna, servodirecţia). După efectuarea primei deplasări,
Conducerea în această manieră parcaţi autovehiculul în aer liber
Transmisia manuală .................. 131 reprezintă un pericol pentru pentru o perioadă scurtă şi evitaţi
Transmisia manuală dumneavoastră şi pentru ceilalţi. inhalarea fumului degajat.
secvenţială ................................. 131 Toate sistemele funcţionează în
În cursul perioadei de rodaj,
Frânele ....................................... 136 timpul unei opriri automate, însă se va
consumurile de combustibil şi ulei de
reduce în mod controlat acţiunea
Sistemele de suport în motor pot fi mai mari, iar procesul de
servodirecţiei asistate şi scade viteza
conducere .................................. 138 curăţare a filtrului de particule diesel
autovehiculului.
Control viteză de croazieră ........ 139 poate surveni mai frecvent. Oprirea
Sistemul de oprire-pornire 3 122. automată poate fi inhibată pentru
Sistemul de detectare
a permite încărcarea bateriei.
a obiectelor ................................ 140 Pedalele
Filtrul de particule diesel 3 125.
Combustibilul ............................. 141 Pentru a asigura cursa nestingherită
Tractarea ................................... 148 a pedalei, nu puneţi covoraşe în zona
pedalelor.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 121

Poziţiile comutatorului de Pornirea motorului Întoarceţi scurt cheia în poziţia 3 şi


eliberaţi.
contact Înainte de a reporni sau a opri
motorul, readuceţi cheia de contact în
poziţia 0.
În timpul unei opriri automate, motorul
poate fi pornit prin apăsarea pedalei
de ambreiaj.

Pornirea autovehiculului la
temperaturi scăzute
Pornirea motorului fără încălzitoare
suplimentare este posibilă până la
-25 °C pentru motoare diesel şi
Acţionaţi ambreiajul şi frâna, dacă -30 °C pentru motoare pe benzină.
0 = Contactul decuplat pedala de ambreiaj nu este acţionată, Este necesar un ulei de motor cu
1 = Direcţia deblocată, contactul este posibil ca motorul să nu vâscozitatea corectă, tipul corect de
decuplat pornească, iar indicatorul de control combustibil, lucrări de service
2 = Contactul cuplat, la motoare - ar putea lumina. efectuate şi o baterie suficient de
diesel: preîncălzirea Transmisia automată în poziţia P sau încărcată. La temperaturi mai scăzute
3 = Pornirea N. de -30 °C, transmisia automată are
nevoie de o fază de încălzire de
Nu acţionaţi pedala de acceleraţie. aprox. 5 minute. Maneta selectorului
Motoarele diesel: răsuciţi cheia în de viteze trebuie să fie în poziţia P.
poziţia 2 pentru preîncălzire şi
aşteptaţi până când indicatorul de
control ! se stinge.

Inapoi la Rezumat
122 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Încălzirea motorului turbo Sistemul de oprire-pornire Dezactivarea


La pornire, cuplul motor disponibil Sistemul de oprire-pornire ajută la
poate fi limitat pentru un interval scurt economisirea combustibilului şi la
de timp, în special atunci când reducerea emisiilor de gaze de
temperatura motorului este scăzută. eşapament. Atunci când condiţiile
Limitarea permite sistemului de permit acest lucru, sistemul opreşte
lubrifiere să ofere protecţie completă motorul imediat ce autovehiculul
motorului. ajunge la o viteză scăzută sau este
staţionar, de ex. la semafor sau într-
Deplasarea din inerţie un ambuteiaj. Acesta porneşte
motorul automat imediat ce pedala de
Alimentarea cu combustibil este
ambreiaj este apăsată. Un senzor al
decuplată automat în cursul
bateriei asigură operarea funcţiei
deplasării inerţiale, de ex. atunci când
oprire automată numai atunci când
autovehiculul este condus cu Dezactivaţi manual sistemul de
bateria este suficient de încărcată
o treaptă de viteze cuplată, dar fără oprire-pornire prin apăsarea
pentru o repornire.
acţionarea acceleraţiei. Deplasarea butonului eco. Dezactivarea este
din inerţie este dezactivată dacă indicată prin stingerea ledului din
temperatura convertizorului catalitic
Activarea
Sistemul de oprire-pornire este buton.
este ridicată.
disponibil imediat ce motorul este
pornit, autovehiculul demarează, iar
condiţiile enumerate în acest capitol
sunt îndeplinite.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 123

Oprire automată În timpul unei opriri automate, ■ funcţia de degivrare nu este


Dacă autovehiculul rulează cu performanţa de încălzire, activată
o viteză scăzută sau este staţionar, servodirecţia şi performanţa de ■ sistemul de climatizare nu inhibă
activaţi funcţia oprire automată după frânare vor fi menţinute. o oprire automată
cum urmează: ■ vacuumul de frână este suficient
Condiţiile pentru oprirea automată
■ Apăsaţi pedala de ambreiaj Sistemul de oprire-pornire verifică ■ funcţia de autocurăţare a filtrului de
■ aduceţi maneta selectorului la dacă fiecare din condiţiile de mai jos particule pentru motorul diesel nu
punctul neutru este îndeplinită. Altfel, sistemul de este activă
■ eliberaţi pedala de ambreiaj oprire automată va fi inhibat. ■ autovehiculul s-a deplasat de la
Motorul va fi oprit în timp ce contactul ■ Sistemul de oprire-pornire nu este ultima oprire automată
rămâne cuplat. dezactivat manual O oprire automată poate să devină
■ capota este complet închisă indisponibilă pe măsură ce
■ portiera şoferului este închisă sau temperatura exterioară se apropie de
centura de siguranţă a şoferului temperatura de îngheţ.
este fixată Anumite setări ale sistemului de
■ bateria este suficient de încărcată climatizare pot inhiba o oprire
şi în stare bună automată. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi capitolul
■ motorul este încălzit Controlul climatizării.
■ temperatura lichidului de răcire Imediat după conducerea
a motorului nu este prea ridicată autovehiculului pe autostradă,
■ temperatura sistemul de evacuare oprirea automată poate fi inhibată.
a motorului nu este prea ridicată, de Rodajul autovehiculului nou 3 120.
exemplu după conducerea cu
Oprirea automată este indicată de sarcini mari
acul în poziţia AUTOSTOP din
turometru. ■ temperatura exterioară nu este
prea scăzută

Inapoi la Rezumat
124 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Protecţia împotriva descărcării Dacă maneta selectorului de viteze ■ autovehiculul începe să se


bateriei este scoasă din punctul neutru deplaseze
Pentru a asigura reporniri eficiente înainte de a apăsa mai întâi ■ funcţia de degivrare este activată
ale motorului, au fost implementate ambreiajul, se va aprinde lampa de
control -. ■ sistemul de climatizare solicită
mai multe funcţii de protecţie
o pornire a motorului
împotriva descărcării bateriei ca parte Lampa de control - 3 85.
a sistemului de oprire-pornire. ■ aerul condiţionat este pornit
Repornirea motorului de către manual
Măsurile de economisire a energiei Dacă capota nu este complet închisă,
În timpul unei opriri automate, mai
sistemul de oprire-pornire
Pentru a permite o repornire un mesaj de avertizare este afişat în
multe funcţii electrice, precum Centrul de informaţii pentru şofer.
încălzirea lunetei, sunt dezactivate automată, maneta selectorului de
viteze trebuie să fie în poziţia N. Dacă un accesoriu electric, de ex., un
sau comutate într-un mod de
În cazul în care una din condiţiile de CD player portabil, este conectat la
economisire a energiei. Turaţia
mai jos se produc în timpul unei opriri priza de curent, o scurtă cădere de
ventilatorului sistemului de
automate, motorul va fi repornit tensiune poate fi observată în timpul
climatizare se poate reduce pentru
automat de către sistemul de oprire- repornirii.
a economisi energie.
pornire.
Repornirea motorului de către ■ Sistemul de oprire-pornire este Parcare
şofer dezactivat manual ■ Nu parcaţi autoturismul pe
Apăsaţi pedala de ambreiaj pentru ■ capota este deschisă suprafeţe uşor inflamabile.
a reporni motorul. Temperatura ridicată a sistemului
■ centura de siguranţă a şoferului nu
Pornirea motorului este indicată de este fixată, iar portiera şoferului de evacuare poate cauza
acul din poziţia turaţiei la ralanti din este deschisă aprinderea suprafeţei pe care este
turometru. parcat autovehiculul.
■ temperatura motorului este prea
scăzută ■ Trageţi întotdeauna frâna de mână
fără a apăsa butonul de eliberare.
■ bateria este descărcată Pe drumuri înclinate, aplicaţi-o cât
■ vacuumul de frână nu este suficient
Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 125

mai ferm posibil. Pentru a reduce


forţa de acţionare, apăsaţi simultan
Sistemul de evacuare al timpul mersului. Filtrul este curăţat
prin arderea particulelor de funingine
şi pedala de frână. motorului la temperaturi foarte înalte. Acest
■ Opriţi motorul şi decuplaţi proces are loc automat în condiţii
contactul. Rotiţi volanul până când presetate de rulare şi poate dura
9 Pericol maxim 25 de minute. Consumul de
se blochează în poziţie.
combustibil poate creşte în această
■ Dacă autovehiculul se află pe Gazele de eşapament ale perioadă. Emisiile de mirosuri şi fum
o suprafaţă plană sau pe un drum motorului conţin monoxid de ce au loc în cursul acestui proces sunt
în rampă, cuplaţi treapta 1-a de carbon, un gaz toxic inodor şi normale.
viteze sau aduceţi maneta incolor, a cărui inhalare poate fi
selectorului de viteze în poziţia P fatală.
înainte de a decupla contactul. Pe Dacă în habitaclu pătrund gaze de
un drum în rampă, poziţionaţi roţile eşapament, deschideţi geamurile.
din faţă spre partea opusă Apelaţi la un atelier service pentru
a bordurii. remedierea cauzei defecţiunii.
Dacă autovehiculul se află pe un Evitaţi să conduceţi cu hayonul
drum în pantă, cuplaţi treapta de deschis, în caz contrar gazele de
marşarier sau aduceţi maneta eşapament putând pătrunde în
selectorului de viteze în poziţia P autovehicul.
înainte de a decupla contactul.
Poziţionaţi roţile din faţă spre
bordură. Filtrul de particule pentru
■ Blocaţi accesul în autovehicul şi motor diesel În anumite condiţii de rulare, de
activaţi sistemul mecanic de Filtrul de particule diesel elimină exemplu călătorii scurte, este posibil
blocare antifurt şi sistemul de particulele poluante de funingine din ca sistemul să nu activeze procesul
alarmă antifurt. gazele de eşapament. Sistemul automat de autocurăţare.
include o funcţie de autocurăţare care
este executată în mod automat în

Inapoi la Rezumat
126 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Dacă filtrul de particule diesel


Atenţie Catalizatorul
necesită curăţarea şi condiţiile de
deplasare nu au permis iniţierea Catalizatorul reduce nivelul noxelor
procedurii de curăţare automată, Dacă procesul de curăţare este din gazele de eşapament.
lampa de control ! clipeşte. întrerupt de mai multe ori, există
Continuaţi să conduceţi păstrând un risc crescut de provocare Atenţie
turaţia motorului peste 2 000 rot/min. a unei avarii grave de motor.
Dacă e necesar, comutaţi într-o Utilizarea altor combustibili decât
treaptă de viteză inferioară. Curăţarea se face mai rapid la turaţii cei prezentaţi la paginile 3 141,
Curăţarea filtrului de particule diesel mari ale motorului şi sarcini ridicate. 3 207 poate duce la avarierea
este astfel iniţiată. catalizatorului sau
a componentelor electronice
asociate.
Combustibilul nears va duce la
supraîncălzirea şi avarierea
catalizatorului. De aceea, evitaţi
utilizarea excesivă a demarorului,
golirea completă a rezervorului şi
pornirea motorului prin împingere
sau tractare.

În cazul unor probleme de aprindere,


funcţionare neuniformă a motorului,
Lampa de control ! se stinge reducere evidentă a performanţelor
imediat ce procesul de autocurăţare motorului sau alte probleme
Nu se recomandă oprirea
se încheie. neobişnuite, apelaţi imediat la un
autovehiculului sau a motorului în
timpul procesului de curăţare. Dacă se aprinde şi simbolul A, atelier service pentru remedierea
curăţarea nu este posibilă, apelaţi la cauzei defecţiunii. În caz de urgenţă,
un atelier specializat. conducerea poate fi continuată

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 127

pentru scurt timp, cu menţinerea


vitezei autovehiculului şi a turaţiei
Transmisia automată Maneta selectorului de
motorului la niveluri reduse. viteze
Transmisia automată permite
schimbarea automată a vitezelor.

Afişajul transmisiei

P = poziţie de parcare, roţile sunt


blocate, cuplaţi numai când
autovehiculul este staţionar şi
s-a aplicat frâna de mână
Modul sau treapta de viteze selectată R = marşarier, cuplaţi numai când
este indicată pe afişajul transmisiei. autovehiculul este staţionar
N = poziţia neutră
D = modul automat cu toate treptele
de viteză.
Maneta selectorului de viteze este
blocată în P şi poate fi mişcată doar
când contactul este cuplat şi se apasă
pedala de frână.
Inapoi la Rezumat
128 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Pentru a cupla P sau R, apăsaţi Nu selectaţi poziţiile a 3-a, a 2-a sau Programele electronice de
butonul de eliberare de pe maneta 1-a decât pentru a preveni trecerea
selectorului de viteze. automată într-o treaptă superioară de conducere
Motorul poate fi pornit numai cu viteze sau pentru utilizarea frânei de ■ După o pornire la rece, programul
maneta în poziţia P sau N. Dacă s-a motor. pentru temperatura de regim creşte
selectat poziţia N, apăsaţi pedala de turaţia motorului pentru a aduce
frână sau folosiţi frâna de mână Frâna de motor rapid catalizatorul la temperatura
înainte de a porni. Pentru a utiliza efectul frânei de necesară.
motor, la coborârea unei pante ■ Funcţia de trecere automată în
Nu acceleraţi în timpul selectării unei
selectaţi o treaptă de viteze poziţie neutră comută automat
trepte de viteze. Nu apăsaţi niciodată
inferioară. transmisia la ralanti atunci când
pedala de acceleraţie simultan cu
pedala de frână. autovehiculul este oprit cu o treaptă
Balansarea autovehiculului de viteze cuplată.
Când este cuplată o treaptă de viteze, Balansarea autovehiculului este
la eliberarea pedalei de frână ■ Programele adaptive modifică
permisă doar dacă acesta este
autovehiculul începe să se mişte automat schimbarea treptelor de
împotmolit în nisip, noroi sau zăpadă.
încet. viteze în funcţie de condiţiile de
Mişcaţi maneta selectorului de viteze
rulare, de ex. la un grad ridicat de
între D şi R în mod repetat. Nu
Treptele a 3-a, a 2-a, 1-a încărcare a autovehiculului sau la
supraturaţi motorul şi evitaţi
3, 2, 1 = Transmisia nu comută într- conducerea acestuia în rampă.
accelerarea bruscă.
o treaptă de viteze
superioară celei selectate. Parcarea
Apăsaţi butonul de pe maneta Folosiţi frâna de mână şi cuplaţi P.
selectorului de viteze şi selectaţi Cheia poate fi scoasă din contact
treapta a 3-a sau 1-a. numai dacă maneta selectorului de
viteze se află în poziţia P.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 129

Programul de iarnă T Dezactivarea Dacă pedala de acceleraţie este


Programul de iarnă este dezactivat apăsată dincolo de punctul de
prin: rezistenţă, transmisia comută la
■ apăsarea din nou a butonului T, o treaptă inferioară de viteze în
funcţie de turaţia motorului.
■ selectarea manuală a treptei a 2-a
sau 1-a,
■ decuplarea contactului,
Defecţiunile
■ sau dacă temperatura lichidului În cazul unei defecţiuni, lampa A se
transmisiei este prea ridicată. aprinde. Transmisia nu mai comută
treptele automat. Continuarea
Funcţia Kickdown (accelerare la călătoriei este posibilă prin
schimbarea manuală a treptelor de
maximum) viteze.
Dacă întâmpinaţi probleme la Treapta a 2-a de viteze nu mai este
demararea pe o suprafaţă disponibilă. Schimbarea manuală
alunecoasă, activaţi programul de a treptelor de viteze:
iarnă. 1 = Treapta 1-a
2 = Treapta a 3-a
Activarea 3, D = Treapta a 4-a
Apăsaţi butonul T cu una dintre
poziţiile P, R, N, D sau 3 selectată. Apelaţi la un atelier service autorizat
Autovehiculul porneşte în treapta a 3- pentru remedierea defecţiunii.
a de viteze.

Inapoi la Rezumat
130 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Întreruperea alimentării 2. Eliberaţi manşonul de protecţie al 4. Montaţi din nou manşonul de


selectorului de viteze din partea protecţie al manetei selectorului
electrice din faţă a consolei centrale, pliaţi de viteze pe consola centrală.
În cazul întreruperii alimentării spre în sus şi rotiţi spre stânga.
electrice, maneta selectorului de
viteze nu poate fi scoasă din poziţia P.
Dacă acumulatorul s-a descărcat,
apelaţi la pornirea asistată
a autovehiculului 3 190.
Dacă nu bateria este cauza
defecţiunii, eliberaţi maneta
selectorului de viteze:
1. Aplicaţi frâna de mână.

3. Împingeţi opritorul galben spre


înainte cu o şurubelniţă şi scoateţi
maneta selectorului de viteze din
poziţia P. Dacă se cuplează din
nou în poziţia P maneta
selectorului de viteze se va bloca
din nou în poziţia respectivă.
Apelaţi la un atelier service pentru
remedierea cauzei întreruperii
alimentării electrice.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 131

Transmisia manuală Când o acţionaţi, apăsaţi complet


pedala de ambreiaj. Nu utilizaţi
Transmisia manuală
pedala pe post de sprijin pentru picior. secvenţială
Atenţie Transmisia semiautomată
Transmisia Easytronic permite
Nu este recomandabil să schimbarea manuală (modul manual)
conduceţi având mâna sprijinită sau automată (modul automat)
pe maneta schimbătorului de a treptelor de viteze, ambele moduri
viteze. beneficiind de controlul automat al
ambreiajului.

Afişajul transmisiei

Pentru a cupla treapta marşarier când


autovehiculul staţionează, aşteptaţi
3 secunde după apăsarea pedalei de
ambreiaj şi apoi acţionaţi butonul de
eliberare de pe maneta selectorului
de viteze şi cuplaţi treapta de viteze.
Dacă treapta respectivă nu este
cuplată, aduceţi schimbătorul de
viteze la punctul neutru, eliberaţi şi
apăsaţi din nou pedala de ambreiaj;
selectaţi din nou treapta de viteză.
Nu permiteţi patinarea inutilă Arată modul curent şi treapta de
a ambreiajului. viteze curentă.

Inapoi la Rezumat
132 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Când este selectată poziţia A, M Maneta selectorului de + = Comută într-o treaptă de viteză
sau R cu motorul în funcţiune şi superioară.
pedala de frână apăsată, afişajul viteze – = Comută într-o treaptă de viteză
clipeşte câteva secunde. inferioară.

Demararea
Pornirea motorului Apăsaţi pedala de frână şi aduceţi
Când porniţi motorul, apăsaţi pedala maneta selectorului de viteze în
de frână. Dacă pedala de frână nu poziţia A, + sau -. Transmisia este
este apăsată, lampa j se aprinde în comutată în modul automat şi este
panoul de instrumente, simbolul „N” cuplată treapta întâia de viteze. Dacă
clipeşte pe afişajul transmisiei şi este selectată poziţia R, este cuplată
motorul nu poate fi pornit. treapta de marşarier.
Pornirea nu este posibilă dacă toate Când este eliberată pedala de frână,
lămpile de frână sunt defecte. autovehiculul începe să se mişte
Când pedala de frână este apăsată, încet.
Deplasaţi întotdeauna complet
transmisia comută automat în Pentru a demara fără să apăsaţi
maneta selectorului de viteze în
poziţia N pentru pornire. Aceasta se pedala de frână, acceleraţi imediat ce
direcţia corespunzătoare. După
poate face cu o uşoară întârziere. aţi cuplat o treaptă de viteze.
eliberare, aceasta va reveni în mod
automat în poziţia centrală. Dacă nu este apăsată nici pedala de
N = Poziţia neutră. acceleraţie nici cea de frână, cutia de
A = Comutarea între modurile viteze nu este cuplată şi simbolurile
automat şi manual. Afişajul A sau R clipesc pe afişaj pentru
transmisiei indică A sau M. o perioadă scurtă de timp.
R = Treapta de marşarier. Selectaţi
treapta de marşarier numai
dacă autovehiculul este oprit.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 133

Oprirea autovehiculului Balansarea autovehiculului lucru împiedică funcţionarea


În poziţia A, este cuplată treapta Balansarea autovehiculului este motorului la o turaţie prea ridicată sau
întâia de viteze şi ambreiajul este permisă doar dacă acesta este prea redusă.
eliberat când autovehiculul este oprit. împotmolit în nisip, noroi sau zăpadă. Dacă turaţia motorului este prea
În poziţia R, rămâne cuplată treapta Deplasaţi repetat maneta selectorului redusă, transmisia comută automat
de marşarier. de viteze între poziţiile R şi A (sau + într-o treaptă inferioară de viteze.
sau -). Nu supraturaţi motorul şi evitaţi Dacă turaţia motorului este prea
Frâna de motor accelerarea bruscă. ridicată, transmisia comută într-o
Modul automat treaptă superioară de viteze doar prin
Parcare intermediul funcţiei kickdown.
La abordarea unei pante, transmisia Acţionaţi frâna de mână. Rămâne
manuală secvenţială nu comută într- cuplată cea mai recentă treaptă de Când poziţia + sau - este selectată în
o treaptă superioară de viteze până viteze selectată (indicată pe afişaj). modul automat, transmisia comută la
când nu se atinge o turaţie a motorului Când este selectat N, nicio treaptă de modul manual şi schimbă treapta de
suficient de ridicată. Aceasta trece la viteze nu este cuplată. viteze corespunzător poziţiei
timp într-o treaptă inferioară de viteze selectate.
Când contactul este decuplat,
atunci când se frânează.
transmisia nu reacţionează la
Modul manual manevrarea manetei selectorului de Programele electronice de
Pentru a utiliza frâna de motor, la viteze. conducere
coborârea unei pante selectaţi ■ După o pornire la rece, programul
o treaptă de viteze inferioară. Modul manual pentru temperatura de regim creşte
Dacă se selectează o treaptă turaţia motorului pentru a aduce
superioară de viteze când turaţia rapid catalizatorul la temperatura
motorului este prea redusă, sau necesară.
o treaptă inferioară de viteze la ■ Programele adaptive modifică
o turaţie prea ridicată, schimbarea automat schimbarea treptelor de
treptei de viteze nu are loc. Acest viteze în funcţie de condiţiile de

Inapoi la Rezumat
134 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

rulare, de ex. la un grad ridicat de Dezactivarea Activarea


încărcare a autovehiculului sau la Modul Sport este dezactivat prin: Apăsaţi butonul T. Transmisia
conducerea acestuia în rampă. ■ apăsarea din nou a butonului S, comută la modul automat.
Autovehiculul demarează în
Modul Sport ■ decuplarea contactului, treapta a 2-a de viteze. Modul Sport
■ activarea modului de iarnă T. este dezactivat.

Modul de iarnă T Dezactivarea


Modul Winter (de iarnă) este
dezactivat prin:
■ apăsarea din nou a butonului T,
■ decuplarea contactului,
■ comutarea la modul manual (la
revenirea în modul automat,
programul de iarnă este din nou
activat),
■ când temperatura ambreiajului este
Timpii de deplasare sunt reduşi când prea ridicată.
este activat modul Sport şi treptele de
viteză sunt schimbate la turaţii mai
mari ale motorului, totuşi nu şi atunci Dacă întâmpinaţi probleme la
când este activat sistemul de control demararea pe o suprafaţă
al vitezei de croazieră. alunecoasă, activaţi modul de iarnă.
Activarea
Apăsaţi butonul S.
Lampa de control 1 3 86.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 135

Funcţia de accelerare la maxim În cazul unei defecţiuni, lampa A se


(Kickdown) aprinde. Este posibilă continuarea
călătoriei. Modul manual nu poate fi
utilizat pentru schimbarea treptelor de
viteze.
Dacă pe afişajul transmisiei apare
simbolul F, nu este posibilă
continuarea călătoriei.
Apelaţi la un atelier service pentru
remedierea cauzei defecţiunii.

Întreruperea alimentării Dacă este necesară scoaterea


electrice autovehiculului din trafic, deblocaţi
Dacă are loc o întrerupere ambreiajul în modul următor:
Dacă pedala de acceleraţie este a alimentării electrice în timp ce este 1. Aplicaţi frâna de mână şi cuplaţi
apăsată dincolo de punctul de cuplată o treaptă de viteze, cuplajul contactul.
rezistenţă, transmisia comută la nu este eliberat. Autovehiculul nu 2. Deschideţi capota 3 156.
o treaptă inferioară de viteze în poate fi mişcat.
funcţie de turaţia motorului. 3. Curăţaţi transmisia în zona
Dacă acumulatorul s-a descărcat, capacului, astfel încât la
apelaţi la pornirea asistată scoaterea acestuia să nu poată
Defecţiuni a autovehiculului 3 190. pătrunde murdărie în interior.
Pentru a preveni defectarea Dacă nu bateria descărcată este 4. Rotiţi capacul pentru a-l slăbi,
transmisiei manuale secvenţiale, cauza întreruperii alimentării apoi ridicaţi-l şi scoateţi-l complet.
dacă ambreiajul s-a supraîncălzit, electrice, apelaţi la un atelier service
acesta se va cupla automat. pentru asistenţă.

Inapoi la Rezumat
136 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

5. Utilizând o şurubelniţă cu cap plat,


rotiţi şurubul de reglare de sub
Frânele Sistemul antiblocare frâne
capac în sens orar până în punctul Sistemul antiblocare frâne (ABS)
Sistemul de frânare cuprinde două previne blocarea roţilor.
de rezistenţă. Ambreiajul a fost
circuite independente de frânare.
astfel decuplat. Sistemul ABS începe să regleze
Dacă unul dintre circuite se presiunea de frânare când o roată
6. Instalaţi la loc capacul curăţat.
defectează, autovehiculul poate fi prezintă tendinţă de blocare.
Capacul trebuie să fie în contact
frânat prin intermediul celuilalt circuit. Autovehiculul rămâne manevrabil,
corect cu carcasa.
Totuşi, efectul de frânare se obţine chiar în cursul frânărilor bruşte.
numai la apăsarea fermă a pedalei de
Atenţie Când sistemul ABS efectuează
frână. Va trebui să apăsaţi pedala cu
reglarea frânării, se simte o vibraţie
considerabil mai multă forţă. Distanţa
Nu rotiţi dincolo de punctul de a pedalei de frână şi se aude un
de frânare este mai mare. Apelaţi
rezistenţă, acest lucru putând zgomot specific procesului de
imediat la un atelier service pentru
avaria transmisia. reglare.
asistenţă înainte de a vă continua
călătoria. Pentru frânare optimă, menţineţi
apăsată pedala de frână pe întreaga
Atenţie Când motorul nu funcţionează,
durată a procesului de frânare,
funcţia de asistare a frânării este
neluând în considerare pulsarea
Nu se admite tractarea inactivată după una sau două
pedalei. Nu reduceţi forţa exercitată
autovehiculului şi pornirea acţionări ale pedalei. Efectul de
asupra pedalei de frână.
motorului cu ambreiajul astfel frânare nu este redus, însă frânarea
decuplat, deşi autovehiculul poate necesită o forţă mult mai mare. Este După demarare, sistemul efectuează
fi deplasat pe distanţe scurte. foarte important să aveţi în vedere o autotestare care poate fi sonoră.
acest amănunt atunci când Lampa de control u 3 86.
Apelaţi imediat la un atelier service autovehiculul este tractat.
autorizat pentru asistenţă. Lampa de control R 3 85. Lampa de frână adaptabilă
În timpul frânării de urgenţă, toate
cele trei lămpi de frână clipesc pe
durata controlului ABS.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 137

Defecţiuni Frâna de mână Sistemul de asistenţă la


9 Avertisment
frânare
Dacă pedala de frână este apăsată
Dacă există o defecţiune în rapid şi în forţă, se aplică automat
sistemul ABS, roţile se pot bloca la forţa maximă de frânare (frânarea de
frânarea bruscă a autovehiculului. urgenţă).
Avantajele sistemului ABS nu mai Exercitaţi o presiune constantă
sunt disponibile. În cursul asupra pedalei de frână în intervalul
frânărilor bruşte, autovehiculul nu pentru care doriţi amplificarea forţei
mai poate fi controlat şi poate intra de frânare. Forţa maximă de frânare
în derapaj. este redusă automat la eliberarea
pedalei de frână.
Apelaţi la un atelier service autorizat
pentru remedierea defecţiunii. Folosiţi întotdeauna frâna de mână în Sistemul de asistenţă la
mod ferm, fără a acţiona butonul de
eliberare, mai ales dacă vă aflaţi pe pornirea în rampă
drumuri înclinate. Sistemul ajută la prevenirea
Pentru a elibera frâna de mână, deplasărilor accidentale în cadrul
trageţi uşor în sus maneta, apăsaţi pornirii în rampă.
butonul de pe manetă şi coborâţi La eliberarea pedalei de frână după
maneta complet. oprirea în rampă, frânele rămân
Pentru a reduce forţele de acţionare, activate încă două secunde. Frânele
apăsaţi în acelaşi timp şi pedala de sunt eliberate automat imediat ce
frână. viteza autovehiculului începe să
crească.
Lampa de control R 3 85.

Inapoi la Rezumat
138 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Sistemul de asistenţă la pornirea în


rampă nu este activ în timpul unei
Sistemele de suport în 9 Avertisment
opriri automate. conducere
Prezenţa acestui sistem de
Programul electronic de siguranţă nu trebuie să vă tenteze
să adoptaţi o manieră riscantă de
stabilitate conducere.
Programul electronic de stabilitate Adaptaţi viteza de deplasare la
(ESP®Plus) îmbunătăţeşte stabilitatea starea carosabilului.
autovehiculului atunci când este
necesar, indiferent de tipul suprafeţei Lampa de control v 3 87.
pe care se rulează şi de aderenţa
anvelopelor. Acesta previne în Dezactivarea
acelaşi timp şi patinarea roţilor de
tracţiune.
Imediat ce autovehiculul începe să
derapeze (subvirare/ supravirare),
puterea motorului este redusă şi roţile
sunt frânate independent. Acest lucru
îmbunătăţeşte stabilitatea
autovehiculului, în special pe
carosabil umed şi alunecos.
ESP®Plus este operaţional imediat ce
lampa de control v se stinge.
Când sistemul ESP®Plus intră în
acţiune, v clipeşte.
ESP®Plus poate fi dezactivat prin
apăsarea butonului v.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 139

Când ESP®Plus este dezactivat,


indicatorul de control v se aprinde.
Control viteză de Nu utilizaţi sistemul de control al
vitezei de croazieră atunci când nu
ESPoff apare de asemenea pe croazieră este recomandabilă menţinerea unei
afişajul de service. viteze constante de deplasare.
Sistemul de control al În cazul transmisiei automate sau al
9 Avertisment vitezei de croazieră transmisiei manuale secvenţiale,
Sistemul de control al vitezei de activaţi sistemul de control al vitezei
Nu dezactivaţi sistemul ESP®Plus de croazieră numai în modul automat.
croazieră poate memora şi menţine
dacă anvelopa cu flancuri întărite Lampa de control m 3 89.
viteze cuprinse între aproximativ 30 şi
a pierdut presiunea.
200 km/h. Devierile de la vitezele
memorate pot apărea în cazul Activare
ESP®Plus este reactivat prin apăsarea conducerii în rampă sau în pantă. Rotiţi comutatorul m în sus şi
butonului v. ESPon apare în afişajul
Ca măsură de siguranţă, sistemul de eliberaţi: viteza curentă este
de service. Sistemul ESP®Plus este memorată şi menţinută.
reactivat şi în momentul în care control al vitezei de croazieră poate fi
contactul este cuplat. activat numai după o acţionarea Viteza autovehiculului poate fi mărită
prealabilă a pedalei de frână. prin apăsarea pedalei de acceleraţie.
După eliberarea pedalei de
acceleraţie, se va reveni la ultima
viteză memorată.
Viteza rămâne memorată până la
decuplarea contactului.
Pentru revenirea la viteza memorată,
rotiţi comutatorul g în jos la o viteză
mai mare de 30 km/h.

Inapoi la Rezumat
140 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Pentru a mări viteza Dezactivarea automată: Sistemul de detectare


Cu sistemul de control al vitezei de
croazieră activ, rotiţi comutatorul m în
■ Viteza autovehiculului scade sub
circa 30 km/h
a obiectelor
sus şi menţineţi-l aşa, sau rotiţi uşor
de câteva ori: viteza creşte continuu
■ Pedala de frână este apăsată Sistemul de asistenţă la
sau în incremente mici. ■ Pedala de ambreiaj este apăsată parcare
După eliberarea comutatorului m, ■ Maneta selectorului de viteze în
viteza de deplasare curentă va fi poziţia N.
memorată şi menţinută. Pentru a reseta viteza salvată, rotiţi
comutatorul g în jos.
Pentru a reduce viteza
Cu controlul vitezei de croazieră activ,
rotiţi comutatorul g în jos şi menţineţi-
l în această poziţie, sau rotiţi uşor de
câteva ori: viteza se reduce continuu,
sau în incremente mici.
După eliberarea comutatorului g,
viteza de deplasare curentă va fi
memorată şi menţinută.
Sistemul de asistenţă la parcare
Dezactivarea facilitează parcarea prin măsurarea
distanţei dintre autovehicul şi
Apăsaţi scurt butonul §: sistemul de obstacole. Responsabilitatea pentru
control al vitezei de croazieră este parcare rămâne însă în întregime
dezactivat. a şoferului.
Sistemul constă din patru senzori cu
ultrasunete montaţi în bara de
protecţie spate.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 141

Lampa de control r 3 87.


9 Avertisment Combustibilul
Notă
Componentele ataşate în zona de În unele situaţii, diferitele Combustibilul pentru
detecţie pot induce disfuncţionalităţi suprafeţe reflectante ale unor motoarele pe benzină
în sistem. obiecte, precum şi surse de
zgomot exterioare, pot cauza Utilizaţi exclusiv benzină fără plumb
Activarea conformă cu EN 228.
nedetectarea obstacolelor de
către sistem. Pot fi utilizaţi combustibili
standardizaţi echivalenţi cu un
Dezactivarea conţinut de etanol de maxim 10 %
Dezactivaţi sistemul apăsând volum. În acest caz, utilizaţi exclusiv
butonul r. combustibili în conformitate cu
E DIN 51626-1.
Sistemul se închide automat când
treapta de marşarier este decuplată. Utilizaţi benzine având cifra octanică
recomandată 3 207. Utilizarea de
Echipamentul de tractare combustibili cu cifră octanică prea
Sistemul ia automat în considerare un mică poate penaliza puterea şi cuplul
echipament de tractare instalat din motorului şi să crească uşor
fabricaţie. consumul de combustibil.
La cuplarea treptei de marşarier, Senzorii de parcare din spate sunt
sistemul se activează automat. Atenţie
dezactivaţi când se tractează.
Prezenţa unui obstacol este indicată Folosirea unui combustibil care nu
prin semnale acustice. Intervalul de se încadrează în prevederile
timp dintre semnale va scădea odată standardului EN 228 sau similar
cu reducerea distanţei faţă de poate duce depuneri sau avariere
obstacol. Când distanţa scade sub a motorului şi pierderea garanţiei.
30 cm, semnalul acustic va fi
continuu.
Inapoi la Rezumat
142 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Nu folosiţi motorine de uz naval,


Atenţie uleiuri pentru încălzire, Aquazole şi Atenţie
emulsii motorină-apă similare.
Utilizarea de combustibili cu cifră Combustibilii pentru motoare diesel Sistemul funcţionează la
octanică prea mică poate duce la nu trebuie diluaţi cu combustibili o temperatură ambiantă cuprinsă
o ardere necontrolată şi la pentru motoare pe benzină. între -8 °C şi 100 °C.
avarierea motorului.
Funcţionarea deplină a sistemului
Combustibilul pentru Combustibil pentru GPL poate fi garantată numai dacă se
motoarele diesel funcţionarea pe gaz lichid utilizează gazul lichid care respectă
cerinţele minime ale standardului DIN
Gazul lichid este cunoscut sub EN 589.
Utilizaţi exclusiv motorină conformă
numele de GPL (gaz petrolier
cu EN 590.
lichefiat). De asemenea, GPL-ul mai Selectorul de combustibil
În ţările din afara Uniunii Europene, este denumit Autogaz.
folosiţi motorină Euro cu concentraţia
GPL-ul este alcătuit în special din
de sulf mai mică de 50 ppm.
propan şi butan. Cifra octanică este
cuprinsă între 105 şi 115, în funcţie de
Atenţie proporţia de butan. În formă lichidă,
GPL-ul este păstrat la o presiune de
Folosirea unui combustibil care nu
5 - 10 bari.
se încadrează în prevederile
standardului EN 590 sau similar Punctul de fierbere depinde de
poate duce la pierderea puterii presiune şi de raportul de amestec.
motorului, uzură crescută sau La o presiune ambiantă, acesta se
avariere a motorului şi pierderea află între -42 °C (propanul pur) şi
garanţiei. -0,5 °C (butanul pur).

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 143

Apăsarea butonului LPG va comuta calităţii combustibilului şi la


între funcţionarea pe benzină şi cea funcţionarea sistemului în modul pe Atenţie
pe gaz lichid, imediat ce parametrii benzină.
necesari (temperatura lichidului de Pentru a păstra siguranţa şi
Umpleţi complet rezervorul la garanţia sistemului GPL,
răcire, temperatura gazului şi turaţia intervale regulate pentru a preveni
minimă a motorului) au fost atinşi. În reparaţiile şi reglajele trebuie
coroziunea acestuia. efectuate numai de tehnicieni
mod normal, cerinţele sunt îndeplinite
după aproximativ 60 de secunde (în calificaţi.
Defecţiuni şi reparaţii
funcţie de temperatura exterioară) şi Dacă modul pe gaz nu este posibil,
după prima apăsare fermă a pedalei Pentru detectarea facilă a scurgerilor,
verificaţi următoarele:
de acceleraţie. LED-ul de stare arată gazul lichid este odorizat (i se dă un
■ Există o cantitate suficientă de gaz miros specific).
modul curent de funcţionare.
lichid?
1 = funcţionarea pe
■ Există o cantitate suficientă de 9 Avertisment
dezactivat benzină
benzină pentru pornire?
1 se = funcţionarea pe gaz Dacă simţiţi miros de gaz în
aprinde lichid Din cauza temperaturilor extreme, la
care se adaugă compoziţia gazului, autovehicul sau în apropiere,
1 clipeşte = nu este posibilă comutaţi imediat în modul pe
comutarea, un tip de comutarea din modul pe benzină în
modul pe gaz poate dura puţin mai benzină. Nu fumaţi. Fără foc
combustibil s-a deschis sau surse de aprindere.
terminat mult.
În situaţii extreme, sistemul poate, de Dacă este posibil închideţi robinetul
Imediat ce rezervoarele de gaz lichid asemenea, să comute înapoi în
se golesc, sistemul comută automat de închidere manual de la multivalvă.
modul pe benzină, dacă cerinţele Multivalva este amplasată pe
în modul de funcţionare pe benzină minime nu sunt îndeplinite.
până la decuplarea contactului. rezervorul de gaz lichid din portbagaj,
Apelaţi la un atelier service pentru sub capacul din podeaua
La fiecare şase luni, goliţi rezervorul asistenţă pentru toate defecţiunile de portbagajului.
de benzină până când lampa de alt tip.
control Y se aprinde şi realimentaţi.
Acest lucru ajută la menţinerea

Inapoi la Rezumat
144 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Notă
În caz de accident, decuplaţi 9 Pericol
contactul şi stingeţi luminile.
Închideţi robinetul de închidere Înainte de alimentarea cu
manuală de la multivalvă. combustibil, opriţi motorul şi orice
aparate de încălzire externe cu
Alimentarea cu combustibil camere de combustie
(identificabile după eticheta de pe
clapeta rezervorului de
combustibil). Închideţi telefoanele
mobile. Închideţi telefoanele
mobile.
Respectaţi instrucţiunile de
Rotiţi butonul de reglare în sens orar. utilizare şi de siguranţă ale staţiei
Dacă nu se mai detectează niciun de alimentare.
miros de gaz după închiderea
robinetului de închidere,
autovehiculul poate fi utilizat în modul 9 Pericol
pe benzină. Dacă mirosul de gaz
persistă, nu porniţi motorul. Apelaţi la Combustibilul este inflamabil şi
un atelier service pentru remedierea exploziv. Nu fumaţi. Nu sunt
cauzei defecţiunii. admise flăcări deschise sau
scântei.
Atunci când utilizaţi parcările auto
subterane, urmaţi instrucţiunile Dacă simţiţi miros de combustibil
operatorului şi reglementările locale. în autovehicul, solicitaţi imediat
eliminarea cauzei de către un
atelier service.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 145

Deblocaţi capacul rezervorului de


Atenţie combustibil cu cheia de contact,
deşurubaţi şi scoateţi. Buşonul
În cazul alimentării cu un rezervorului de combustibil poate fi
combustibil incorect, nu cuplaţi agăţat de suportul de pe clapeta
contactul. rezervorului de combustibil.
Clapeta rezervorului de combustibil Atenţie
se află în partea dreapta spate
a autovehiculului. Ştergeţi imediat orice combustibil
Având un sistem de închidere revărsat.
centralizată cu telecomandă, clapeta
rezervorului este blocată în acelaşi Alimentarea cu gaz lichid
timp cu portierele. Deşurubaţi capacul de protecţie de la
Respectaţi instrucţiunile de utilizare şi ştuţul de umplere.
Deschideţi clapeta rezervorului. de siguranţă ale staţiei de alimentare.
Supapa de alimentare pentru gazul
lichid se află după capacul
rezervorului de combustibil.

Fixaţi adaptorul necesar.

Inapoi la Rezumat
146 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Apăsaţi butonul de la punctul de


alimentare cu gaz lichid. Sistemul de 9 Avertisment
alimentare se opreşte sau începe să
funcţioneze încet după ce rezervorul Din motive de siguranţă,
a fost umplut în proporţie de 80 % rezervorul de gaz lichid se poate
(nivelul maxim de umplere). umple numai până la 80% din
capacitate.
Eliberaţi butonul de la sistemul de
alimentare, procesul de umplere se Multivalva de la rezervorul de gaz
opreşte. Eliberaţi maneta de blocare lichid limitează automat cantitatea de
şi scoateţi duza de alimentare. alimentare. Dacă se adaugă
O cantitate mică de gaz lichid poate o cantitate mai mare, vă recomandăm
să se degaje. să nu expuneţi autovehiculul la soare
Adaptorul ACME: Înşurubaţi piuliţa Demontaţi adaptorul şi depozitaţi-l în decât după ce aţi consumat
duzei de alimentare la adaptor. autovehicul. cantitatea în exces.
Apăsaţi maneta de blocare pe duza Fixaţi capacul de protecţie pentru
de alimentare. a preveni pătrunderea de corpuri Adaptorul de alimentare
Ştuţul de umplere DISH (Italia): străine în deschiderea şi în sistemul Deoarece sistemele de alimentare nu
Montaţi duza de alimentare la de alimentare. sunt standardizate, pot fi necesare
adaptor. Apăsaţi maneta de blocare adaptoare diferite, disponibile la
pe duza de alimentare. distribuitorii Opel sau la reparatorii
9 Avertisment
autorizaţi Opel.
Ştuţul de umplere baionetă: Montaţi
duza de alimentare la adaptor şi rotiţi Din cauza modului de proiectare
un sfert de tură la stânga sau la a sistemului, nu se poate evita
dreapta. Trageţi complet maneta de o degajare de gaz lichid după
blocare a duzei de alimentare. eliberarea manetei de blocare.
Evitaţi inhalarea.
Ştuţul de umplere EURO: Apăsaţi
duza de alimentare pe adaptor până
când aceasta se cuplează.
Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 147

Croaţia, Letonia, Lituania,


Macedonia, Austria, Polonia,
Portugalia, România, Suedia, Elveţia,
Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica
Cehă, Turcia, Ucraina, Ungaria

Buşonul de alimentare
Utilizaţi exclusiv buşoane originale
pentru rezervorul de combustibil.
Autovehiculele echipate cu motor
diesel sunt prevăzute cu un buşon de
rezervor special.
Adaptorul ACME: Belgia, Germania, Adaptorul EURO: Spania
Irlanda, Luxemburg, Elveţia Consumul de combustibil -
Emisiile de CO2
Consumul de combustibil (combinat)
al modelului Opel Corsa este cuprins
între 3,5 şi 7,3 l/100 km.
Emisiile de CO2 (combinate)se
încadrează într-o gamă de 94 până la
172 g/km.
Pentru valorile specifice
autovehiculului dumneavoastră,
consultaţi Certificatul de conformitate
CEE livrat împreună cu autovehiculul
Adaptorul DISH (Italia): Bosnia-
sau alte documente de înregistrare
Adaptorul baionetă: Olanda, Herţegovina, Bulgaria, Danemarca,
naţionale.
Norvegia, Spania, Regatul Unit Estonia, Franţa, Grecia, Italia,
Inapoi la Rezumat
148 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Informaţii generale combustibil este dependent de stilul


personal de conducere, precum şi de
Tractarea
Consumul oficial de combustibil şi
condiţiile de trafic şi de drum.
cifrele specifice privind emisiile de Informaţii generale
CO2 menţionate se referă la modelul
Utilizaţi numai echipamente de
de bază din UE, cu echipare
tractare omologate pentru
standard.
autovehiculul dumneavoastră. Vă
Datele privind consumul de recomandăm să încredinţaţi unui
combustibil şi datele privind emisiile atelier service montarea
de CO2 sunt determinate conform echipamentului de tractare. Ar putea
Regulamentului R (CE) nr. 715/2007 fi necesare modificări ale sistemului
(în versiunea aplicabilă), luând în de răcire, scuturilor termice sau ale
considerare greutatea altor echipamente.
autovehiculului în stare de Fixarea echipamentului de tractare
funcţionare, astfel cum este specificat poate acoperi orificiul cârligului de
în regulament. tractare. În acest caz, utilizaţi cuplajul
Cifrele sunt furnizate numai pentru sferic pentru tractare. Ţineţi
comparaţii între diverse versiuni ale permanent în autovehicul cuplajul
autovehiculului şi nu trebuie sferic pentru tractare.
considerate ca o garanţie Dimensiuni de instalare
a consumului real de combustibil al a echipamentului de tractare instalat
unui anumit autovehicul. din fabricaţie 3 229.
Echipamentele suplimentare pot
duce la obţinerea unor rezultate uşor
mai mari decât cifrele privind
consumul şi emisiile de CO2
menţionate. În plus, consumul de

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 149

Caracteristici de Tractarea unei remorci plus. Masa totală maximă autorizată


a ansamblului cu remorcă nu trebuie
conducere şi recomandări Încărcătura remorcii redusă la conducerea autovehiculului
pentru tractare Sarcina maximă autorizată a remorcii pe drumuri cu înclinaţie redusă (sub
Înainte de ataşarea unei remorci, depinde de autovehicul şi de motor, 8 %, de ex., pe autostrăzi).
gresaţi cuplajul sferic de tractare. depăşirea acestei valori nefiind Nu trebuie depăşită greutatea
Totuşi, nu gresaţi cuplajul sferic de permisă. Sarcina reală a remorcii maximă admisă a ansamblului cu
tractare dacă se utilizează un reprezintă diferenţa dintre masa reală remorcă. Această greutate este
stabilizator care acţionează asupra brută a remorcii şi valoarea reală specificată pe plăcuţa de identificare
cuplajului, pentru a reduce mişcările a sarcinii pe cupla de tractare când 3 202.
oscilante. remorca este ataşată.
În cazul tractării remorcilor cu Sarcinile autorizate pentru remorci
Sarcina pe cupla de tractare
stabilitate direcţională mai mică sau sunt menţionate în documentaţia Sarcina pe cupla de tractare este
a rulotelor cu masă totală autorizată autovehiculului. Exceptând situaţiile forţa pe care o exercită remorca pe
de peste 1 000 kg, nu depăşiţi viteza în care se indică altceva, pot fi cuplajul sferic de tractare. Această
de 80 km/h; se recomandă utilizarea abordate rampe cu înclinaţie de sarcină poate fi modificată prin
unui stabilizator. maximum 12 % distribuţia încărcăturii din remorcă.
Dacă remorca începe să aibă mişcări Sarcina maximă autorizată a remorcii Sarcina verticală maximă autorizată
oscilante, reduceţi viteza, nu încercaţi este valabilă pentru rampe cu pe punctul de cuplare (autovehicule
să corectaţi direcţia, şi frânaţi puternic înclinaţii în limitele specificate şi cu motor de 1.2: 45 kg, alte motoare:
dacă este necesar. altitudini de până la 1 000 metri peste 55 kg) este specificată pe plăcuţa de
nivelul mării. Având în vedere că identificate a echipamentului de
La abordarea unei pante, conduceţi tractare şi în documentaţia
în aceeaşi treaptă de viteză cu care puterea motorului scade odată cu
creşterea altitudinii din cauza autovehiculului. Încercaţi să obţineţi
v-aţi deplasa în rampă, şi la o viteză sarcina maximă, în special când
similară. rarefierii aerului, masa totală maximă
autorizată a ansamblului cu remorcă tractaţi remorci grele. Sarcina pe
Corectaţi presiunea în anvelope la va trebui redusă cu 10 % pentru cupla de tractare nu trebuie să fie
valoarea specificată pentru sarcină fiecare 1 000 metri de altitudine în niciodată mai mică de 25 kg.
maximă 3 220.
Inapoi la Rezumat
150 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Sarcina pe axa spate Dacă sarcina maximă autorizată pe


În cazul tractării unei remorci cu axa spate este depăşită, nu circulaţi
autovehiculul complet încărcat, cu viteză mai mare de 100 km/h.
sarcina maximă autorizată pe axa Dacă pentru folosirea remorcilor, la
spate (conform plăcuţei de nivel naţional sunt specificate viteze
identificare sau documentaţiei maxime, acestea trebuie respectate.
autovehiculului), pentru
autovehiculele de pasageri, poate fi Echipamentul de tractare
depăşită cu 45 kg, iar masa totală
maximă autorizată a autovehiculului Atenţie
cu 50 kg (la autovehiculele cu motor
de 1.2 şi cu aplicaţie specifică pentru Când nu tractaţi, demontaţi
axa spate: cu 30 kg). cuplajul sferic de tractare. La introducere, fixaţi cu cheia capacul
Pentru camionete, sarcina maximă de protecţie, peste butonul rotativ.
autorizată pe axa spate poate fi Depozitarea cuplajului sferic de
depăşită cu 25 kg. Sarcina totală tractare
autorizată poate fi depăşită cu
Cuplajul sferic de tractare este
următoarele valori, cu motoarele
depozitat într-o pungă în locaşul roţii
specificate mai jos:
de rezervă şi fixat de inelele de
A10XEP = 30 kg amarare din portbagaj.
A12XEL, A12XER, = 25 kg
Z12XEP
Z13DTH, A13DTR = 40 kg
Z13DTJ, Z13DTE, = 35 kg
A13DTE, A13DTC
Folosirea remorcii nu este permisă la
camionetele cu dimensiuni ale
anvelopelor de 215/45 R 17.
Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 151

Montarea cuplajului sferic de Verificarea tensionării cuplajului


tractare sferic de tractare

Decuplaţi şi rabataţi în jos suportul.


Îndepărtaţi dopul de etanşare din
orificiul pentru cuplajul sferic de
Împingeţi înăuntru ambele bolţuri şi ■ Butonul rotativ se sprijină pe
tractare şi depozitaţi-l.
scoateţi capacul de pe bara de cuplajul sferic de tractare.
protecţie. ■ Marcajul verde de pe butonul
rotativ nu este vizibil.
■ Bolţul de blocare de la vârful
cuplajului sferic de tractare este
fixat în interior.
■ Cheia este în încuietoare.
De altfel, cuplajul sferic de tractare
trebuie tensionat înainte de
introducerea în carcasa cuplajului:

Inapoi la Rezumat
152 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Introducerea cuplajul sferic de


tractare

■ Puneţi cheia în încuietoare şi Marcajul verde de pe butonul rotativ


deblocaţi cuplajul sferic de tractare. este vizibil.
■ Împingeţi butonul rotativ în cuplajul Introduceţi cuplajul sferic de tractare Blocaţi cuplajul sferic de tractare şi
sferic de tractare şi rotiţi spre tensionat în orificiu şi împingeţi scoateţi cheia.
dreapta în timp ce apăsaţi, până puternic în sus până când acesta se
când acesta se cuplează. Cheia fixează în poziţie cu un declic.
rămâne în încuietoare.
Butonul rotativ revine în poziţia
iniţială, sprijinindu-se de cuplajul
sferic de tractare, fără interstiţiu.

9 Avertisment
Nu atingeţi butonul rotativ în timpul
inserţiei.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 153

Inelul pentru cablul de siguranţă Demontarea cuplajului sferic de


Ataşaţi cablul de siguranţă de inel. tractare
Verificarea corectitudinii montării
cuplajului sferic de tractare
■ Marcajul verde de pe butonul
rotativ este vizibil.
■ Nu trebuie să existe niciun
interstiţiu între butonul rotativ şi
cuplajul sferic de tractare.
■ Cuplajul sferic de tractare trebuie
să fie fixat bine în alezaj.
■ Cuplajul sferic de tractare trebuie
să fie blocat în poziţie şi cheia să fie
scoasă.
Introduceţi cheia în încuietoare şi
deblocaţi cuplajul sferic de tractare.
9 Avertisment
Împingeţi butonul rotativ în cuplajul
Tractarea unei remorci este sferic de tractare şi rotiţi spre dreapta
permisă numai când este instalat în timp ce apăsaţi, până când acesta
corect un cuplaj sferic de tractare. se cuplează. Trageţi în jos cuplajul
Dacă nu se fixează corect cuplajul sferic de tractare.
sferic de tractare, apelaţi la un Introduceţi buşonul de etanşare în
atelier service pentru asistenţă. orificiul cuplajului sferic de tractare.
Rabataţi suportul. Puneţi capacul pe
bara de protecţie şi împingeţi în afară
ambele bolţuri.

Inapoi la Rezumat
154 Îngrijirea autovehiculului

Îngrijirea Informaţii generale Compartimentele de


autovehiculului depozitare din autovehicul
Accesoriile şi modificarea
autovehiculului Parcarea pe perioade
Vă recomandăm să utilizaţi piese de îndelungate
Informaţii generale ..................... 154 Următoarele măsuri trebuie
schimb şi accesorii originale şi
Verificarea autovehiculului ......... 155 componente omologate special întreprinse dacă autovehiculul
Înlocuirea becurilor .................... 162 pentru autovehiculul dumneavoastră. urmează a fi parcat pentru mai multe
Nu putem evalua sau garanta luni:
Sistemul electric ......................... 174
fiabilitatea altor produse - chiar dacă ■ Spălaţi şi ceruiţi autovehiculul.
Trusa de scule ........................... 178 acestea sunt omologate conform ■ Verificaţi stratul de ceară din
Jantele şi anvelopele ................. 179 standardelor de ramură sau în alt compartimentul motor şi de la
Pornirea asistată ........................ 190 mod. partea inferioară a caroseriei.
Tractarea ................................... 192 Nu operaţi modificări la sistemul ■ Curăţaţi şi protejaţi chederele din
Îngrijirea aspectului .................... 194 electric, de exemplu prin conectarea cauciuc.
de consumatori suplimentari sau
modificarea unităţilor electronice de ■ Umpleţi complet rezervorul de
control (chip tuning). combustibil.
■ Schimbaţi uleiul de motor.
Atenţie ■ Goliţi rezervorul lichidului de
spălare.
La transportul autovehiculului pe ■ Verificaţi protecţia la îngheţ şi la
un tren sau pe un autovehicul coroziune a lichidului de răcire.
pentru recuperare, apărătoarele
de noroi s-ar putea deteriora. ■ Corectaţi presiunea în anvelope la
valoarea specificată pentru sarcină
maximă.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 155

■ Parcaţi autovehiculul în locuri


uscate şi bine ventilate. Cuplaţi
■ Verificaţi nivelul lichidului de răcire. Verificarea
treapta 1-a de viteze sau
■ Montaţi plăcuţa de înmatriculare
dacă este necesar.
autovehiculului
marşarierul sau aduceţi maneta
selectorului de viteze în poziţia P. Efectuarea de lucrări de
Blocaţi roţile autovehiculului. Reciclarea autovehiculelor întreţinere
■ Nu trageţi frâna de mână. la sfârşitul duratei de
■ Deschideţi capota, închideţi toate utilizare
portierele şi încuiaţi autovehiculul. Pe website-ul nostru sunt disponibile
■ Deconectaţi borna negativă informaţii cu privire la centrele de
a bateriei autovehiculului. Reţineţi recuperare a autovehiculelor la
că toate sistemele sunt sfârşitul duratei de utilizare şi
nefuncţionale, de ex. sistemul de reciclarea autovehiculelor la sfârşitul
alarmă antifurt. duratei de utilizare. Încredinţaţi
această activitate numai centrelor de
Repunerea în exploatare reciclare autorizate.
Următoarele măsuri trebuie Autovehiculele pe gaz trebuie să fie
întreprinse dacă autovehiculul reciclate la un centru service autorizat
urmează să fie repus în exploatare: pentru autovehicule pe gaz.
■ Conectaţi borna negativă a bateriei 9 Avertisment
autovehiculului. Activaţi unitatea
electronică de control a geamurilor Derulaţi verificări în
acţionate electric. compartimentul motor numai cu
■ Verificaţi presiunea în anvelope. contactul decuplat.
■ Umpleţi rezervorul lichidului de Ventilatorul de răcire poate intra în
spălare. funcţiune şi când contactul este
decuplat.
■ Verificaţi nivelul uleiului de motor.

Inapoi la Rezumat
156 Îngrijirea autovehiculului

Trageţi maneta de deblocare şi


9 Pericol readuceţi-o în poziţia iniţială.
Sistemul de aprindere şi farurile cu
Xenon utilizează tensiuni extrem
de înalte. Nu atingeţi.

Pentru a fi uşor identificate,


buşoanele de alimentare pentru uleiul
de motor, lichidul de răcire sau
lichidul de spălare şi mânerul jojei de
ulei sunt galbene.

Sprijiniţi capota în tija de susţinere.


Capota
Dacă capota este deschisă în timpul
Deschiderea Ridicaţi maneta de siguranţă şi unei opriri automate, motorul va fi
deschideţi capota. repornit automat din motive de
siguranţă.
Admisia aerului 3 119.
Închiderea
Înainte de închiderea capotei, fixaţi
tija de susţinere în suportul aferent.
Coborâţi capota şi lăsaţi-o să cadă
liber de la câţiva centimetri pentru
a se fixa în închizătoare. Verificaţi
dacă s-a blocat capota.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 157

Uleiul de motor Dacă nivelul uleiului de motor


a scăzut până la marcajul de MIN,
Totuşi, verificaţi nivelul uleiului de completaţi cu ulei.
motor manual, regulat, pentru
a preveni defectarea motorului.
Asiguraţi-vă că se utilizează ulei de
motor conform specificaţiilor. Lichide
şi lubrifianţi recomandaţi 3 199.
Faceţi verificarea cu autovehiculul
oprit pe o suprafaţă plană. Motorul
trebuie să se afle la temperatură de
regim şi oprit de cel puţin 5 minute.
Scoateţi joja de ulei, ştergeţi-o, În funcţie de varianta de motorizare,
introduceţi-o până la opritorul de pe sunt utilizate diferite tipuri de joje de
mâner, scoateţi-o din nou şi citiţi ulei.
nivelul uleiului de motor.
Introduceţi joja până la opritorul de pe Vă recomandăm să utilizaţi acelaşi tip
mâner şi rotiţi-o cu o jumătate de tură. de ulei cu cel aflat în motor.
Nivelul uleiului de motor nu trebuie să
depăşească marcajul de MAX de pe
joja de ulei.

Atenţie
Uleiul de motor în exces trebuie
golit sau extras.

Capacităţile 3 218.

Inapoi la Rezumat
158 Îngrijirea autovehiculului

Fixaţi capacul în poziţie şi strângeţi-l. distilată. Strângeţi bine la loc capacul.


Solicitaţi verificarea concentraţiei de
antigel şi eliminarea cauzei pierderilor
Lichidul de răcire de lichid de răcire de către un atelier
a motorului service autorizat.
Lichidul de răcire asigură o protecţie
împotriva îngheţului până la aprox. Lichidul de spălare
-28 °C.

Atenţie
Utilizaţi exclusiv antigelul
omologat. Dacă sistemul de răcire este rece,
nivelul lichidului de răcire trebuie să
Verificaţi nivel se afle peste marcajul KALT/COLD.
Completaţi cu lichid dacă nivelul este
Atenţie scăzut.

Nivelul prea scăzut al lichidului de 9 Avertisment


răcire poate cauza avarierea
motorului. Înainte să deschideţi capacul Completaţi cu apă curată în amestec
vasului de expansiune, lăsaţi cu o cantitate corespunzătoare de
motorul să se răcească. lichid de spălare care conţine antigel.
Deschideţi cu atenţie capacul, Pentru raportul de amestec corect,
eliberând treptat suprapresiunea. citiţi pe recipientul de lichid de
spălare.
Completaţi cu antigel. Dacă nu aveţi
la dispoziţie antigel, completaţi cu
apă curată de la robinet sau cu apă
Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 159

Atenţie Lichidul de frână de frânare. Adresaţi-vă unui atelier


service pentru remedierea cauzei
pierderii de lichid de frână.
Numai un lichid de spălare cu 9 Avertisment
o concentraţie suficientă de aditiv Utilizaţi doar ulei de frână de calitate
antigel asigură protecţie la Lichidul de frână este toxic şi superioară omologat pentru
temperaturi scăzute sau în cazul coroziv. Evitaţi contactul cu ochii, autovehicule, Lichidul de frână şi de
unei scăderi bruşte a temperaturii. pielea, tapiţeria şi suprafeţele ambreiaj 3 199.
vopsite.
Frânele Bateria
Un scrâşnet strident indică faptul că Bateria autovehiculului este fără
plăcuţele de frână au ajuns la întreţinere, cu condiţia ca modul de
grosimea minimă admisă. Se poate utilizare să asigure încărcarea
continua deplasarea însă solicitaţi în suficientă a bateriei. Conducerea pe
cel mai scurt timp posibil înlocuirea distanţe scurte şi pornirile frecvente
plăcuţelor de frână. pot duce la descărcarea bateriei.
După înlocuirea plăcuţelor de frână, Evitaţi utilizarea de consumatori
nu frânaţi excesiv dacă nu este electrici inutili.
absolut necesar în cursul primelor
deplasări.

Nivelul lichidului de frână trebuie să


se încadreze între marcajele de MIN
şi MAX.
Când completaţi cu lichid, asiguraţi Bateriile nu vor fi eliminate împreună
o curăţenie impecabilă deoarece cu gunoiul menajer. Acestea vor fi
contaminarea lichidului de frână eliminate prin intermediul unui centru
poate provoca defectarea sistemului adecvat de reciclare.

Inapoi la Rezumat
160 Îngrijirea autovehiculului

Staţionarea autovehiculului pentru Semnificaţia simbolurilor: trebuie închis cu un capac fals şi


o perioadă mai lungă de ■ Fără scântei, foc deschis sau vetilaţia din apropierea bornei
4 săptămâni poate provoca fumat. negative trebuie deschisă.
descărcarea bateriei. Deconectaţi Utilizaţi numai baterii care permit
borna negativă a bateriei ■ Protejaţi întotdeauna ochii. Gazele
explozive pot produce orbirea sau montarea cutiei de siguranţe
autovehiculului. deasupra bateriei.
rănirea.
Asiguraţi-vă că este decuplat La autovehiculele cu baterie AGM
contactul înaintea conectării sau ■ Nu lăsaţi bateria la îndemâna
copiilor. (Covoraş din sticlă absorbantă),
deconectării bateriei autovehiculului. asiguraţi-vă că bateria este înlocuită
■ Bateria conţine acid sulfuric, care cu o baterie AGM.
Etichetă de avertizare poate produce orbirea sau rănirea
gravă prin arsuri.
■ Vezi Manualul de utilizare pentru
informaţii suplimentare.
■ Poate exista gaz exploziv în
apropierea bateriei.

Înlocuirea bateriei
Notă
Orice deviere de la instrucţiunile
furnizate în acest paragraf pot duce
la o dezactivare temporară
a sistemului de oprire-pornire.
O baterie AGM poate fi identificată cu
Când este înlocuită bateria, asiguraţi- ajutorul unei etichete de pe baterie.
vă că nu există orificii de vetilaţie Vă recomandăm să utilizaţi o baterie
deschise în apropierea bornei originală Opel.
pozitive. Dacă este un orificiu de
ventilaţie deschis în această zonă,
Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 161

Notă Aerisirea sistemului de Înlocuirea lamelelor


Utilizarea unei baterii AGM diferite
de bateria originală Opel poate duce alimentare cu motorină ştergătoarelor
la o performanţă mai redusă Dacă rezervorul de combustibil s-a
a sistemului de oprire-pornire. golit complet, sistemul de alimentare Setările de service pentru
cu motorină trebuie aerisit. Cuplaţi ştergătoarele de parbriz
Vă recomandăm să înlocuiţi bateria la
un atelier service specializat. contactul de trei ori, câte
15 secunde de fiecare dată. Porniţi
Sistemul de oprire-pornire 3 122. apoi motorul pentru maximum
40 de secunde (Din motive tehnice,
Încărcarea bateriei sunt posibile doar 30 de secunde
pentru motoarele A 17 DTS). Repetaţi
9 Avertisment procedura după nu mai puţin de
5 secunde. Dacă motorul tot nu
La autovehiculele cu baterie AGM, porneşte, apelaţi la un atelier service
asiguraţi-vă că potenţialul de pentru asistenţă.
încărcare nu depăşeşte 14,6
V atunci când este utilizat un
încărcător de baterie. Altfel,
bateria se poate deteriora. Decuplaţi contactul dar nu scoateţi
cheia din contact sau deschideţi
Pornirea asistată 3 190. portiera şoferului.
În interval de 4 secunde, apăsaţi în
jos maneta ştergătoarelor şi eliberaţi-
o când ştergătoarele ajung în poziţie
verticală.

Inapoi la Rezumat
162 Îngrijirea autovehiculului

Lamelele ştergătoarelor de Lama ştergătorului de lunetă Înlocuirea becurilor


parbriz
Decuplaţi contactul şi aduceţi în
poziţia dezactivat comutatorul
relevant sau închideţi portierele.
Apucaţi becul nou numai de bază! Nu
apucaţi de partea din sticlă cu mâinile
goale.
Utilizaţi exclusiv becuri de acelaşi tip
pentru înlocuire.

Ridicaţi braţul ştergătorului. Deblocaţi


Ridicaţi braţul ştergătorului, înclinaţi lamela ştergătorului conform
lamela la 90° faţă de braţ şi scoateţi- indicaţiei din figură şi detaşaţi-o de
o spre lateral. braţul ştergătorului.
Ataşaţi lama ştergătorului în unghi
uşor faţă de braţul ştergătorului şi
împingeţi-o până ce se cuplează.
Coborâţi cu grjă braţul ştergătorului.

La înlocuirea becurilor de pe partea


dreaptă a compartimentului motor,
detaşaţi furtunul de la filtrul de aer.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 163

În cazul modelului OPC, se Farurile au sisteme separate pentru


recomandă înlocuirea becurilor la un faza scurtă 1 (becul dinspre exterior),
atelier service. faza lungă 2 (becul dinspre interior) şi
Pentru a înlocui becul de pe partea funcţia lumini pe timp de zi/lumini
stângă, demontaţi capacul cutiei de laterale 3.
siguranţe 3 176 şi demontaţi de
asemenea şi gâtul de umplere Faza scurtă
a rezervorului sistemului de spălarea
a parbrizului, de deasupra. Lichidul
de spălare se poate scurge dacă
rezervorul este plin până în vârf.

Farurile cu halogen 2. Apăsaţi în lateral baza şi scoateţi


becul din reflector.

1. Desfaceţi clema cablului şi


scoateţi capacul de protecţie 1.

3. Decuplaţi conectorul de la bec.

Inapoi la Rezumat
164 Îngrijirea autovehiculului

4. Introduceţi becul nou în reflector 4. Scoateţi becul din carcasa


astfel încât vârful de localizare al reflectorului.
soclului becului să se alinieze cu 5. Când montaţi becul nou,
locaşul reflectorului. introduceţi urechi de prindere în
5. Cuplaţi becul. locaşul reflectorului.
6. Ataşaţi conectorul la bec. 6. Montaţi clema cu arc şi conectorul
7. Puneţi capacul de protecţie şi la bec.
prindeţi clema cablului. 7. Montaţi capacul de protecţie.

Faza lungă Funcţia lumini pe timp de zi/


Lumini laterale
3. Desfaceţi clema cu arc de la
opritor mişcând într-o parte şi în
alta.

1. Rotiţi capacul de protecţie 2 în


sens orar şi scoateţi-l. 1. Rotiţi soclul becului 3 în sens
2. Desfaceţi fişa de conectare de pe antiorar pentru deblocare.
bec. Extrageţi soclul lămpii de poziţie
din reflector.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 165

Farurile adaptive Faza lungă/scurtă

2. Scoateţi becul din soclu,


introduceţi becul nou.
Farurile au sisteme separate pentru 1. Desfaceţi clema cablului şi
3. Introduceţi soclul becul în scoateţi capacul de protecţie 1.
reflector astfel încât vârful de faza lungă şi faza scurtă 1 (becul
localizare al soclului becului să se dinspre exterior), farul adaptiv 2
alinieze cu locaşul reflectorului. (becul dinspre interior) şi funcţia
lumini pe timp de zi/lumini laterale 3.
4. Rotiţi în sens orar pentru blocare.

Lampă de semnalizare faţă


Lămpile de semnalizare faţă sunt
echipate cu becuri cu durată de viaţă
lungă. Schimbările de becuri trebuie
realizate de către un atelier service
specializat.

Inapoi la Rezumat
166 Îngrijirea autovehiculului

2. Rotiţi soclul becului în sens Funcţia lumini pe timp de zi/


antiorar pentru deblocare. Lumini laterale
Extrageţi soclul becului din
reflector.

2. Scoateţi becul din soclu,


introduceţi becul nou.
3. Introduceţi soclul becul în
1. Rotiţi soclul becului 3 în sens reflector astfel încât vârful de
antiorar pentru deblocare. localizare al soclului becului să se
3. Introduceţi becul nou în reflector
astfel încât vârful de localizare al Extrageţi soclul becului din alinieze cu locaşul reflectorului.
soclului becului să se alinieze cu reflector. 4. Rotiţi în sens orar pentru blocare.
locaşul reflectorului.
4. Blocaţi soclul becului, rotindu-l în
sens orar.
5. Puneţi capacul de protecţie şi
prindeţi clema cablului.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 167

Farul adaptiv 2. Desfaceţi fişa de conectare de pe Lampă de semnalizare faţă


bec.

1. Rotiţi capacul de protecţie 2 în 1. Desfaceţi clema cablului şi


sens orar şi scoateţi-l. 3. Desfaceţi clema cu arc de la scoateţi capacul de protecţie 1.
opritor mişcând într-o parte şi în
alta.
4. Scoateţi becul din carcasa
reflectorului.
5. Când montaţi becul nou,
introduceţi urechi de prindere în
locaşul reflectorului.
6. Montaţi clema cu arc şi conectorul
la bec.
7. Montaţi capacul de protecţie.

Inapoi la Rezumat
168 Îngrijirea autovehiculului

2. Rotiţi soclul becului în sens Proiectoarele de ceaţă


antiorar pentru deblocare.
Becurile sunt accesibile din partea de
Extrageţi soclul becului din dedesubt a autovehiculului.
reflector.

2. Deblocaţi soclul becului din fişa


de conectare prin presarea clemei
de fixare.
3. Scoateţi şi înlocuiţi soclul becului
1. Rotiţi soclul becului în sens împreună cu becul.
3. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-l antiorar şi scoateţi-l din reflector.
în sens invers orar, şi scoateţi-l. 4. Cuplaţi fişa de conectare.
4. Introduceţi becul nou, apăsându-l 5. Introduceţi soclul becului în
uşor şi rotindu-l. reflector.
5. Introduceţi soclul becului în 6. Rotiţi soclul becului în sens orar şi
reflector şi blocaţi-l rotind în sens blocaţi-l în poziţie.
orar.
6. Puneţi capacul de protecţie şi
prindeţi clema cablului.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 169

Lămpile de poziţie din 4. Detaşaţi soclul becului spre


partea posterioară.
spate
Autovehicul cu 5 portiere

2. Scoateţi conectorul apăsând pe


vârful soclului becului.
3. Ţineţi soclul becului din exterior; 5. Apăsaţi uşor cele trei urechi de
deşurubaţi piuliţele de siguranţă. prindere din exteriorul soclului
becului şi scoateţi soclul becului.
1. Deschideţi panoul lateral.
La înlocuirea becurilor de pe
partea dreaptă, mai întâi scoateţi
uneltele şi cricul sau setul pentru
repararea anvelopei, apoi scoateţi
cutia de scule.

Inapoi la Rezumat
170 Îngrijirea autovehiculului

9. Introduceţi carcasa becului în


caroseria autovehiculului,
strângeţi cu mâna piuliţele de
siguranţă. Cuplaţi conectorul.
Închideţi capacul.
După înlocuirea becurilor, verificaţi
funcţionalitatea becurilor blocului
optic spate: cuplaţi contactul,
acţionaţi frânele, aprindeţi luminile de
poziţie.

Autovehicul cu 3 portiere,
6. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-l 8. Asiguraţi-vă că izolaţia soclului camioneta
în sens antiorar, scoateţi-l şi becului este poziţionată conform
înlocuiţi-l cu unul nou. ilustraţiei.
Lampa de ceaţă, posibil să existe
doar pe o parte (1)
Lampa de marşarier (2)
Lampa de semnalizare (3)
Lampa de poziţie spate/laterală
(4)
Lampa de poziţie spate/ frână (5)
7. Cuplaţi soclul becului în carcasă,
asigurându-vă că este bine fixat.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 171

1. Deschideţi panoul lateral.


La înlocuirea becurilor de pe
partea dreaptă, mai întâi scoateţi
uneltele şi cricul sau setul pentru
repararea anvelopei, apoi scoateţi
cutia de scule.

4. Scoateţi blocul optic spate. 6. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-l


în sens antiorar, scoateţi-l şi
înlocuiţi-l cu unul nou.
Lampa pentru marşarier (partea
dreaptă), lampa de ceaţă spate
(partea stângă) (1)
2. Scoateţi conectorul apăsând pe Lumină spate (2)
vârful soclului becului. Lampa de semnalizare (3)
3. Ţineţi soclul becului din exterior; Lampa de poziţie spate/ frână (4)
deşurubaţi piuliţele de siguranţă.
Lumină spate (5)
7. Cuplaţi soclul becului în carcasă,
asigurându-vă că este bine fixat.
5. Apăsaţi uşor cele trei urechi de
prindere din exteriorul soclului
becului şi scoateţi soclul becului.

Inapoi la Rezumat
172 Îngrijirea autovehiculului

Lămpile de semnalizare
laterale
Apelaţi la un atelier service pentru
înlocuirea becurilor.

Iluminarea plăcuţei de
înmatriculare

8. Asiguraţi-vă că izolaţia soclului 2. Scoateţi soclul becului apăsând în


becului este poziţionată conform jos, fără a trage cablul.
ilustraţiei. Fixaţi garnitura de
3. Ridicaţi clapeta şi deconectaţi fişa
etanşare rotundă pe şurubul de
de la soclul becului.
prindere.
9. Introduceţi carcasa becului în
caroseria autovehiculului şi
strângeţi cu mâna piuliţele de
siguranţă. Cuplaţi conectorul.
Închideţi şi blocaţi capacul. 1. Introduceţi vertical şurubelniţa în
După înlocuirea becurilor, verificaţi lentila lămpii, apăsaţi înspre
funcţionalitatea becurilor blocului lateral şi eliberaţi arcul.
optic spate: cuplaţi contactul,
acţionaţi frânele, aprindeţi luminile de
poziţie.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 173

4. Rotiţi soclul becului în sens 1. Decuplaţi şi scoateţi lentilele în Plafoniera spate şi lămpile de
antiorar pentru deblocare. poziţia localizată ca în ilustraţie, lectură
5. Scoateţi becul din soclu şi utilizând o şurubelniţă. Apelaţi la un atelier service pentru
înlocuiţi-l cu unul nou. 2. Scoateţi becul din fasung. înlocuirea becurilor.
6. Introduceţi soclul becului în 3. Introduceţi becul nou.
carcasa lămpii şi rotiţi-l în sens Iluminarea torpedoului,
4. Montaţi lentilele şi cuplaţi pe
orar. poziţie. iluminarea zonei picioarelor
7. Conectaţi fişa la soclul becului.
8. Introduceţi şi fixaţi carcasa lămpii. Plafoniera faţă, lămpile de
lectură
Luminile interioare
Plafoniera din faţă

1. Scoateţi lampa cu ajutorul unei


şurubelniţe.

1. Deblocaţi lentila, presaţi-o uşor în


jos şi scoateţi-o în poziţie
înclinată.
2. Scoateţi becul şi înlocuiţi-l.
3. Fixaţi lentila.
Inapoi la Rezumat
174 Îngrijirea autovehiculului

Sistemul electric Siguranţele fuzibile pot fi de


asemenea introduse şi fără a fi
alocate unei funcţii.
Siguranţele
Datele siguranţei fuzibile de schimb
trebuie să corespundă cu cele ale
siguranţei fuzibile arse.
În autovehicul se găsesc trei cutii cu
siguranţe:
■ în partea stângă-faţă
a compartimentului motor,
■ în interior în spatele comutatorului
2. Apăsaţi uşor becul către clema pentru lumini sau în autovehiculele
elastică şi scoateţi becul. cu volanul pe dreapta, în spatele
3. Introduceţi becul nou. torpedoului,
4. Montaţi lampa. ■ în spatele unui capac din stânga
portbagajului.
Înaintea înlocuirii unei siguranţe
fuzibile, închideţi comutatorul
respectiv şi decuplaţi contactul.
Siguranţele fuzibile arse pot fi
recunoscute după filamentul topit.
Înlocuiţi siguranţa fuzibilă doar dacă
s-a remediat cauza defectului.
Unele circuite electrice pot fi protejate
prin intermediul mai multor siguranţe
fuzibile.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 175

Panoul de siguranţe din Nr. Circuit


compartimentul motor 1 Demarorul
2 Sistemul de aer condiţionat
3 Încălzitorul filtrului de motorină
4 Claxonul
5 Transmisie semiautomată,
transmisie automată
6 Unitate de comandă a motorului
7 Proiectoarele de ceaţă
8 Răcirea motorului
9 Răcirea motorului
10 Transmisie semiautomată
Cutia cu siguranţe se găseşte în
partea stângă-faţă 11 Bujii incandescente, sistemul de
a compartimentului motor. aprindere
Desprindeţi capacul, ridicaţi-l şi 12 Reglarea fasciculului farurilor,
scoateţi-l. Farurile adaptive
13 Sistemul de aer condiţionat
14 Transmisie semiautomată
15 Faza lungă (dreapta)
16 Faza lungă (stânga)
17 Releul principal

Inapoi la Rezumat
176 Îngrijirea autovehiculului

Nr. Circuit Cutia de siguranţe pentru


18 Unitate de comandă a motorului panoul de bord
19 Airbagurile
20 Releul principal
21 Releul principal
22 Unitatea centrală de comandă
23 Setul pentru depanare
a anvelopelor
24 Pompa de combustibil
25 Sistemul ABS În autovehiculele cu volanul pe
26 Luneta încălzită dreapta, cutia cu siguranţe se află în
spatele unui capac din torpedou.
27 Sistemul ABS Deschideţi torpedoul şi scoateţi
Cutia de siguranţe este în spatele
28 Ventilator interior comutatorului de lumini. Împingeţi capacul. Pentru a închide, puneţi mai
29 Bricheta marginea superioară a panoului şi întâi capacul, apoi blocaţi pe poziţie.
pliaţi.
30 Sistemul de aer condiţionat
31 Geam electric (stânga)
32 Geam electric (dreapta)
33 Oglinzile retrovizoare exterioare
încălzite
34 –
35 –

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 177

Nr. Circuit Cutia cu siguranţe este în partea


stângă a portbagajului în spatele unui
10 Servodirecţia electrică capac. Luaţi capacul.
11 Comutatorul de lumini, lampa de
frână
12 ABS, lampa de frână
13 Volanul încălzit
14 Sistemul de asistenţă la parcare,
senzorul de ploaie, oglinda
interioară

Nr. Circuit Panoul de siguranţe din


1 - compartimentul motor
2 Instrumente, afişaj pentru
informaţii Nr. Circuit
3 Aparatul radio 1 Farurile adaptive
4 Contactul 2 –
5 Sistemul de spălare a parbrizului 3 Încălzitor scaun (stânga)
6 Sistemul de închidere 4 Încălzitor scaun (dreapta)
centralizată, hayon 5 –
7 Sistemul de închidere 6 –
centralizată
7 –
8 –
9 Plafoniera
Inapoi la Rezumat
178 Îngrijirea autovehiculului

Nr. Circuit Trusa de scule Autovehicule cu roată de


8 Sistem de transport posterior, rezervă
echipament de tractare Uneltele
9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 Sistem de transport posterior,
echipament de tractare
16 –
Cricul şi trusa de scule
17 Trapa a autovehiculului sunt în
Pentru a deschide compartimentul,
decuplaţi capacul şi deschideţi-l. compartimentul din partea dreaptă
a portbagajului.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 179

Autovehicule cu trusă de Jantele şi anvelopele recomandăm să contactaţi un atelier


service pentru a afla dacă
depanare anvelope
autovehiculul este echipat cu şasiu
Starea anvelopelor, starea sport.
jantelor
Conduceţi încet peste borduri şi, dacă Anvelopele de iarnă
se poate, abordaţi-le într-un unghi
Anvelopele de iarnă îmbunătăţesc
drept. Trecerea peste muchii ascuţite
siguranţa de condus la temperaturi
poate provoca apariţia unor defecte
mai mici de 7 °C, de aceea este
ascunse la anvelope şi jante. La
indicată montarea lor pe toate roţile.
parcare, aveţi grijă ca anvelopele să
nu fie strivite de borduri. Anvelopele cu următoarele
dimensiuni: 185/60 R 15,
Verificaţi periodic jantele pentru
185/65 R 15, 185/70 R 14,
depistarea eventualelor deteriorări.
195/55 R 16 şi 205/50 R 16 sunt
Apelaţi la un atelier service pentru
Trusa de scule a autovehiculului este admise ca anvelope de iarnă.
asistenţă în caz de defecţiuni sau
în compartimentul din partea dreaptă uzură neuniformă. Anvelopele de dimensiuni
a portbagajului, împreună cu trusa de 195/60 R 15, 215/45 R 171) şi
depanare anvelope. 225/35 R 18 nu trebuie folosite pe
Anvelopele timpul iernii.
Anvelopele de dimensiuni Anvelopele de iarnă cu flancuri
185/60 R 15 sunt aprobate doar ca întărite pot fi folosite numai cu jante
anvelope pentru iarnă. speciale din aliaj uşor omologate de
Anvelopele de dimensiuni Opel.
185/65 R 15 sunt aprobate doar ca Conform reglementărilor specifice
anvelope pentru iarnă la ţării, lipiţi eticheta pentru viteză în
autovehiculele cu un şasiu sport. Vă câmpul vizual al şoferului.
1) OPC Corsa: Permise ca anvelope de iarnă fără lanţuri pentru anvelope.
Inapoi la Rezumat
180 Îngrijirea autovehiculului

Marcajul anvelopelor aplică şi pentru autovehiculele cu Umflaţi întotdeauna anvelopa roţii de


sistem de monitorizare a presiunii în rezervă la presiunea specificată
De exemplu 185/65 R 15 88 T anvelope. pentru sarcină maximă.
185 = Lăţime anvelopă, în mm Scoateţi cheia de ventile de pe Presiunea ECO în anvelope serveşte
65 = Raport secţiuni (înălţime/ clapeta rezervorului de combustibil şi pentru obţinerea celui mai scăzut
lăţime anvelopă), în % deşurubaţi cu ajutorul acesteia consum de combustibil posibil.
R = Tip bandă de rulare: Radial căpăcelul ventilului.
RF = Tip: Cu flancuri întărite Presiunea necorespunzătoare va
(Runflat) afecta siguranţa şi manevrabilitatea
15 = Diametru roată, în inchi autovehiculului, confortul şi consumul
88 = Indice de sarcină, de de combustibil şi va duce la uzura
exemplu 88 corespunde unei prematură a anvelopelor.
sarcini de 567 kg
T = Literă cod de viteză 9 Avertisment
Literă cod de viteză: Presiunea prea scăzută poate
Q = până la 160 km/h duce la încălzirea anvelopei şi
S = până la 180 km/h avarierea internă a acesteia,
T = până la 190 km/h rezultatul fiind separarea căii de
H = până la 210 km/h rulare a anvelopei şi chiar explozia
V = până la 240 km/h acesteia la viteze mari.
Presiunea în anvelope în 3 220 şi pe
W = până la 270 km/h
eticheta autocolantă de la interiorul
clapetei rezervorului de combustibil.
Presiunea în anvelope Datele referitoare la presiunea în
Verificaţi presiunea în anvelopele reci anvelope sunt pentru anvelopele reci.
cel puţin o dată la 14 zile, precum şi Acestea sunt valabile atât pentru
înaintea unei călătorii mai lungi. Nu anvelope de vară, cât şi pentru
uitaţi roata de rezervă. Regula se anvelope de iarnă.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 181

Sistemul de detectare După o corectare a presiunii în


anvelope sau după înlocuirea unei
a pierderilor de presiune roţi, sistemul trebuie să fie iniţializat:
din anvelope Cuplaţi contactul, menţineţi apăsat
Sistemul de detectare a pierderilor de butonul DDS timp de circa
presiune din anvelope urmăreşte 4 secunde; lampa de control w va clipi
continuu turaţia tuturor celor patru de trei ori.
roţi.
Dacă o anvelopă pierde presiune, Adâncimea profilului căii
lampa de control w se aprinde în de rulare
roşu. Opriţi imediat şi verificaţi
Verificaţi adâncimea profilului căii de
presiunea în anvelope.
rulare a anvelopelor la intervale
Lampa de control w 3 88. Adâncimea minimă admisă legal
regulate.
a profilului căii de rulare (1,6 mm) este
Din motive de siguranţă, înlocuiţi atinsă când anvelopele se uzează
Iniţializarea sistemului
anvelopele dacă adâncimea profilului până la apariţia primului indicator de
căii de rulare scade sub 2-3 mm uzură (TWI). Poziţia lor este indicată
(4 mm la anvelope de iarnă). prin marcaje pe flancurile anvelopei.
Din motive de siguranţă, se Dacă anvelopele din faţă sunt mai
recomandă ca adâncimea profilului uzate decât cele din spate, acestea
căii de rulare a anvelopelor de pe trebuie schimbate periodic între ele.
o punte să nu varieze cu mai mult de Verificaţi dacă direcţia de rotaţie
2 mm. a roţilor rămâne aceeaşi.
Anvelopele îmbătrânesc, chiar dacă
nu sunt utilizate. Vă recomandăm să
înlocuiţi anvelopele la fiecare 6 ani.

Inapoi la Rezumat
182 Îngrijirea autovehiculului

Înlocuirea anvelopei şi conformează tuturor cerinţelor Lanţurile antiderapante


relevante privind combinaţiile de jante
dimensiunile jantei şi anvelope.
Dacă se utilizează un tip de anvelope În cazul în care capacele şi
de dimensiuni diferite faţă de cele anvelopele folosite nu sunt
instalate din fabricaţie, s-ar putea să omologate de fabrică, nu folosiţi
fie necesară reprogramarea anvelope cu talon.
vitezometrului şi să se opereze alte
Capacele de roţi trebuie să nu
modificări ale autovehiculului.
perturbe răcirea frânelor.
După trecerea la anvelope de
dimensiuni diferite, solicitaţi 9 Avertisment
înlocuirea etichetei autocolante
referitoare la presiunea în anvelope. Utilizarea anvelopelor sau
capacelor neadecvate poate
9 Avertisment conduce la pierderea bruscă de Lanţurile antiderapante sunt permise
presiune, ceea ce poate provoca numai pe roţile din faţă.
Folosirea de anvelope inadecvate accidente.
poate duce la accidente sau poate Utilizaţi numai lanţuri cu zale fine,
afecta funcţionarea corectă care nu adaugă mai mult de 10 mm la
a autovehiculului. profilul căii de rulare şi pe flancurile
anvelopelor (inclusiv dispozitivele de
blocare ale lanţurilor).
Capacele de roţi
Trebuie folosite capace de roţi şi 9 Avertisment
anvelope omologate de Opel pentru
autovehiculul respectiv şi care se Defectele pot duce la explozia
anvelopelor.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 183

Lanţurile antiderapante sunt admise Setul pentru depanarea


numai pentru anvelopele cu
dimensiunile: 175/70 R 14, anvelopelor
185/60 R 15, 185/65 R 152), Deteriorările minore ale profilului căii
185/70 R 14, 195/55 R 162) şi de rulare a anvelopelor pot fi reparate
205/50 R16. cu ajutorul setului pentru depanarea
Lanţurile antiderapante sunt anvelopelor.
adecvate doar pentru anvelope de Corpurile străine nu se vor îndepărta
dimensiunile 185/60 R 15 de pe din anvelope.
autovehiculele cu şasiu sport. Vă Uzura anvelopelor cu mai mult de
recomandăm să contactaţi un atelier 4 mm sau pe marginile laterale
service pentru a afla dacă aproape de jantă nu se poate repara
autovehiculul este echipat cu şasiu cu ajutorul trusei de depanare Setul pentru repararea anvelopelor
sport. anvelope. se află în compartimentul de
Nu se admit lanţuri antiderapante pe depozitare din portbagaj.
anvelopele cu dimensiunile: 9 Avertisment Pentru a deschide compartimentul,
195/60 R 15, 215/45 R 17 şi decuplaţi capacul şi deschideţi-l.
225/35 R18. Nu depăşiţi viteza de 80 km/h.
Nu se permite utilizarea lanţurilor A nu se utiliza timp îndelungat.
antiderapante pe roata de rezervă de Controlul direcţiei şi
uz temporar. manevrabilitatea pot fi afectate.

Dacă aveţi o pană de cauciuc:


Trageţi frâna de mână şi cuplaţi
treapta 1 de viteze, marşarierul sau
poziţia P.

2) Nu sunt permise ca anvelope de iarnă.


Inapoi la Rezumat
184 Îngrijirea autovehiculului

2. Detaşaţi furtunul de aer şi


înşurubaţi-l în racordul
recipientului cu soluţie de
etanşare.

1. Luaţi recipientul cu soluţie de 4. Deşurubaţi căpăcelul ventilului


etanşare şi suportul cu furtun de anvelopei aflate în pană.
aer din trusă. 5. Înşurubaţi furtunul de aer pe
ventil.
3. Aşezaţi recipientul cu soluţie de 6. Înşurubaţi furtunul de aer pe
etanşare pe suport. Asiguraţi-vă racordul compresorului.
că acesta nu cade.
7. Cuplaţi contactul.
Pentru a evita descărcarea
bateriei, vă recomandăm să lăsaţi
motorul în funcţiune.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 185

anvelope 3 220. La atingerea umflarea anvelopei la racordul


presiunii corecte, se va deconecta liber al recipientului cu soluţie de
compresorul apăsând din nou etanşare. Acest lucru previne
comutatorul pornit/oprit. scurgerea soluţiei de etanşare.
Dacă valoarea specificată Depozitaţi setul pentru depanarea
a presiunii în anvelope nu este anvelopelor în portbagaj.
atinsă într-un interval de 13. Ştergeţi soluţia scursă cu o cârpă.
10 minute, desfaceţi setul de 14. Eticheta autocolantă de pe
depanare a anvelopelor. recipientul cu soluţie de etanşare,
Deplasaţi autovehiculul astfel ce indică viteza maximă admisă,
încât roţile să parcurgă o rotaţie trebuie afişată în câmpul vizual al
completă. Instalaţi din nou setul şoferului.
8. Apăsaţi comutatorul pornit/oprit pentru depanarea anvelopelor şi
continuaţi procedura de umplere 15. Porniţi cât mai repede pentru
de pe compresor. Soluţia de a facilita distribuirea uniformă
etanşare este introdusă în timp de alte 10 minute. Dacă
valoarea specificată a presiunii în a soluţiei în anvelopă. Opriţi după
anvelopă. aproximativ 10 km (dar nu mai
9. Manometrul compresorului indică anvelope nu este atinsă,
anvelopa este prea deteriorată. mult de 10 minute) şi verificaţi
pentru scurt timp maxim 6 bari pe presiunea în anvelopă. Cuplaţi
parcursul golirii recipientului cu Apelaţi la un atelier service
autorizat pentru asistenţă. furtunul compresorului direct pe
soluţie de etanşare (circa ventil pentru a face acest lucru.
30 de secunde). Apoi presiunea Eliberaţi presiunea în exces cu
ajutorul butonului ]. Dacă presiunea este mai mică de
indicată începe să scadă. 1,3 bari, corectaţi la valoarea
10. Întreaga cantitate de soluţie de Nu utilizaţi compresorul pentru prescrisă. Repetaţi procedura
etanşare este pompată în mai mult de 10 minute. până când nu se mai pierde
anvelopă. Ulterior, anvelopa este 12. Împingeţi clema de pe suport presiune.
umflată. pentru a putea scoate recipientul Dacă presiunea se situează sub
11. Presiunea prescrisă trebuie să fie cu soluţie de etanşare de pe 1,3 bar, autovehiculul nu mai
atinsă în 10 minute. Presiunea în suport. Înşurubaţi furtunul pentru

Inapoi la Rezumat
186 Îngrijirea autovehiculului

trebuie utilizat. Apelaţi la un atelier Compresorul şi soluţia de etanşare ■ Nu înlocuiţi niciodată mai multe roţi
service autorizat pentru asistenţă. pot fi utilizate până la temperatura simultan.
16. Depozitaţi setul pentru depanarea de aproximativ -30 °C. ■ Folosiţi cricul numai la schimbarea
anvelopelor în portbagaj. Adaptoarele suplimentare pot fi roţii în caz de pană, nu-l folosiţi la
folosite pentru umflarea altor schimbarea anvelopelor de iarnă
Notă
obiecte, ca de exemplu, mingi de sau de vară.
Caracteristicile de conducere cu
fotbal, saltele pneumatice, bărci ■ Dacă terenul de sub autovehicul
anvelopa reparată sunt grav
pneumatice etc. Ele se găsesc este moale, amplasaţi o placă
afectate, în consecinţă înlocuiţi-o cât
amplasate sub compresor. Pentru stabilă (groasă de maximum 1 cm),
mai repede.
a scoate adaptorul, înşurubaţi sub cric.
Dacă se aud zgomote neobişnuite furtunul de aer al compresorului şi
sau compresorul se încălzeşte extrageţi-l. ■ Nu permiteţi ca în autovehiculul
prea mult, opriţi-l pentru cel puţin ridicat pe cric să rămână persoane
30 de minute. Înlocuirea roţii sau animale.
Supapa de siguranţă încorporată se Unele autovehicule sunt echipate cu ■ Nu intraţi niciodată sub un
deschide la presiunea de 7 bari. un set pentru depanarea anvelopelor autovehicul ridicat pe cric.
Reţineţi data de expirare a trusei. în loc de roată de rezervă 3 183. ■ Nu porniţi autovehiculul ridicat pe
După această dată capacitatea sa Derulaţi următoarele operaţii cric.
de etanşare nu mai este garantată. pregătitoare şi respectaţi următoarele ■ Înainte de a monta şuruburile de
Respectaţi instrucţiunile de păstrare instrucţiuni: roţi, curăţaţi-le şi gresaţi uşor
înscrise pe recipientul cu soluţie de ■ Parcaţi autovehiculul pe conurile acestora cu vaselină din
etanşare. o suprafaţă plană, stabilă şi fără comerţ.
Înlocuiţi recipientul după utilizare. pericol de alunecare. Roţile din faţă
Eliminaţi recipientul după utilizare în trebuie să fie orientate spre înainte.
conformitate cu reglementările în ■ Trageţi frâna de mână şi cuplaţi
vigoare. treapta 1 de viteze, marşarierul sau
poziţia P.
■ Scoateţi roata de rezervă 3 188.
Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 187

3. Asiguraţi-vă că poziţionarea
cricului s-a făcut corect în
punctele de ridicare.
La versiunile OPC Corsa cu
panouri din lemn la prag sau
panouri din lemn la prag
retrofixate, nu trebuie utilizat
niciun cric. Autovehiculul poate fi
deteriorat.

1. Scoateţi capacul roţii cu cârligul 2. Instalaţi cheia de roţi asigurându-


din trusa de scule. Trusa de scule vă că este fixată bine şi slăbiţi
a autovehiculului 3 178. fiecare şurub cu câte o jumătate
de tură.
La capacele de roţi cu şuruburi de
roţi vizibile: Capacul roţii poate
rămâne pe roată. Nu scoateţi
şaibele de siguranţă de pe
şuruburile roţii.
Jantele din aliaj uşor: Desfaceţi
capacele şuruburilor roţii cu 4. Reglaţi cricul la înălţimea
o şurubelniţă şi îndepărtaţi-le. necesară. Poziţionaţi-l direct sub
Pentru a proteja janta, folosiţi punctul de ridicare, într-un mod
o cârpă moale între şurubelniţă şi care să prevină alunecarea
janta din aliaj. acestuia.
Varianta 1:

Inapoi la Rezumat
188 Îngrijirea autovehiculului

6. Înlocuiţi roata. Roata de rezervă poate fi clasificată


7. Montaţi şuruburile roţii. ca roată de rezervă de uz temporar în
funcţie de dimensiunile acesteia
8. Coborâţi autovehiculul. comparativ cu celelalte roţi şi cu
9. Instalaţi cheia de roţi asigurându- reglementările în vigoare la nivel
vă că este fixată bine şi strângeţi naţional.
încrucişat şuruburile. Cuplul de Roata de rezervă este prevăzută cu
strângere este de 110 Nm. jantă din tablă.
10. Aliniaţi orificiul pentru ventil din Utilizarea unei roţi de rezervă ce este
capacul roţii faţă de ventilul mai mică decât celelalte roţi sau
anvelopei înainte de a instala împreună cu anvelopele de iarnă
capacul. poate afecta manevrabilitatea.
Varianta 2:
Instalaţi capacele şuruburilor de Înlocuiţi cât mai curând posibil
roţi. anvelopa reparată.
11. Depozitaţi roata înlocuită 3 183 şi
sculele autovehiculului 3 178.
12. Verificaţi în cel mai scurt timp
posibil presiunea în anvelopa
instalată şi cuplul de strângere
a şuruburilor.
Solicitaţi înlocuirea sau repararea
anvelopei defecte.

Ataşaţi corect manivela cricului şi Roata de rezervă


rotiţi-o până când roata se ridică Unele autovehicule sunt echipate cu
de la sol. un set pentru depanarea anvelopelor
5. Demontaţi şuruburile roţii. în loc de roată de rezervă.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 189

Roata de rezervă se găseşte în Roata de rezervă de uz La instalarea anvelopelor direcţionale


portbagaj sub capacul podelei. temporar în sensul eronat de rotaţie, se aplică
Aceasta este asigurată cu o piuliţă Folosirea roţii de rezervă temporare următoarele:
fluture. poate afecta manevrabilitatea. ■ Manevrabilitatea poate fi afectată.
La camioneta Corsa roata de rezervă Înlocuiţi sau reparaţi cât mai curând Înlocuiţi sau reparaţi cât mai curând
este prinsă cu şurub împreună cu posibil anvelopa defectă. posibil anvelopa defectă.
mocheta podelei. Pentru a ridica Montaţi numai o roată de rezervă ■ Conduceţi cu mare atenţie pe
mocheta, desfaceţi piuliţa de plastic. temporară. Nu depăşiţi viteza de drumuri ude şi pe suprafeţe
Există un distanţier între roata de 80 km/h. Abordaţi virajele cu viteză acoperite cu zăpadă.
rezervă şi mocheta podelei. redusă. Nu utilizaţi pentru o perioadă
Locaşul roţii de rezervă nu este mai mare de timp.
conceput pentru toate mărimile de Dacă autovehiculul dumneavoastră
anvelope admise. Dacă roata are o pană pe spate în timp ce
înlocuită este mai lată decât roata de tractează un alt autovehicul, montaţi
rezervă şi trebuie depozitată în locul roata de rezervă de uz temporar în
acesteia, mocheta podelei se va faţă şi roata completă în partea din
sprijini de roată. La camionete spate.
distanţierul poate lipsi, dacă este
necesar, sau roata poate fi aşezată în Lanţuri antiderapante 3 182.
locaşul respectiv, fără mocheta
podelei. Anvelopele direcţionale
Montaţi anvelopele direcţionale astfel
Fixarea unei podele cu compartiment
încât să se rotească în direcţia de
de încărcare dublu, în acest caz în
deplasare. Direcţia de rotaţie este
poziţia superioară 3 68.
indicată de un simbol (de exemplu,
Pentru a o scoate, ridicaţi roata de o săgeată) pe partea laterală
rezervă, aduceţi-o în poziţie verticală a anvelopei.
şi scoateţi-o de deasupra.

Inapoi la Rezumat
190 Îngrijirea autovehiculului

Pornirea asistată Notă


Orice deviere de la instrucţiunile
■ Utilizaţi pentru pornirea asistată
cabluri cu borne izolate şi cu
furnizate în acest paragraf pot duce secţiune de minim 16 mm2
Nu porniţi motorul cu ajutorul unui
la o dezactivare temporară (25 mm2 pentru motoare diesel).
redresor rapid.
a sistemului de oprire-pornire. ■ Bateria descărcată nu trebuie
Un autovehicul cu bateria descărcată
poate fi pornit asistat prin conectarea ■ Bateria nu trebuie expusă niciodată deconectată de la autovehicul.
la bateria altui autovehicul. la flăcări deschise sau scântei. ■ Opriţi toţi consumatorii electrici
■ O baterie descărcată poate îngheţa care nu sunt necesari.
9 Avertisment la temperaturi de 0 °C. Lăsaţi ■ Nu vă aplecaţi deasupra bateriei pe
bateria să se dezgheţe înainte să tot parcursul pornirii.
Procedaţi cu maximă atenţie la racordaţi cablurile de pornire
■ Evitaţi neapărat contactul clemelor
pornirea asistată. Orice abatere asistată.
unui cablu cu clemele celuilalt.
de la instrucţiunile următoare ■ Evitaţi contactul cu ochii, pielea,
poate conduce la accidentări sau ■ Autovehiculele nu trebuie să se
tapiţeria şi suprafeţele vopsite.
deteriorări cauzate de explozia atingă în cursul procesului de
Electrolitul conţine acid sulfuric
bateriei sau defectarea sistemelor pornire asistată.
care poate provoaca arsuri şi
electrice ale ambelor deteriorări în cazul contactului ■ Trageţi frâna de mână, aduceţi
autovehicule. direct. transmisia în poziţia neutră,
respectiv transmisia automată în
■ În cursul manipulării bateriei, purtaţi
poziţia P.
9 Avertisment ochelari şi echipament de protecţie.
■ Utilizaţi o baterie donoare cu
Evitaţi contactul electrolitului cu aceeaşi tensiune nominală (12 V).
ochii, pielea, tapiţeria şi Capacitatea nominală a acesteia
suprafeţele vopsite. Electrolitul (Ah) nu trebuie să fie considerabil
conţine acid sulfuric, care mai mică decât cea a bateriei
provoacă arsuri şi deteriorări în descărcate.
cazul contactului direct.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 191

Realizaţi conexiunea cât mai 3. Motoarele ambelor autovehicule


departe de bateria descărcată, vor fi lăsate să funcţioneze la
însă la cel puţin 60 cm. ralanti timp de aproximativ
3 minute cu cablurile pentru
pornire asistată conectate.
4. Porniţi consumatorii electrici (de
ex. farurile sau încălzirea lunetei)
autovehiculului pornit asistat.
5. Cablurile trebuie deconectate în
ordinea inversă celei de
conectare.
6. Închideţi capacul peste polul
Ordinea conectării bornelor: pozitiv.
1. Conectaţi clema roşie la borna
pozitivă a bateriei donoare.
2. Conectaţi cealaltă clemă roşie la Cablurile se vor aşeza astfel încât să
borna pozitivă a bateriei nu poată fi atinse de componentele în
descărcate. Borna pozitivă are un mişcare din compartimentul motor.
capac. Desfaceţi capacul pentru Pornirea motorului:
a avea acces la borna pozitivă.
1. Porniţi motorul autovehiculului
3. Conectaţi clema neagră la borna donor.
negativă a bateriei donoare.
2. După 5 minute, porniţi motorul
4. Conectaţi cealaltă clemă neagră celălalt. Durata tentativelor de
la masa autovehiculului ce trebuie pornire asistată nu trebuie să
pornit, de ex. la blocul motor sau depăşească 15 secunde, la
la şuruburile de fixare a motorului. intervale de 1 minut.

Inapoi la Rezumat
192 Îngrijirea autovehiculului

Tractarea Înşurubaţi complet cârligul de tractare


în sens antiorar, până la blocarea
acestuia în poziţie orizontală.
Tractarea autovehiculului
Ataşaţi cablul de tractare - sau,
preferabil, bara de tractare - la cârligul
de tractare.
Cârligul de tractare trebuie folosit
numai pentru tractare, nu şi pentru
recuperarea unui vehicul.
Cuplaţi contactul pentru a debloca
coloana de direcţie şi pentru
a permite funcţionarea lămpilor de
Cârligul de tractare se află în trusa de frână, a claxonului şi a ştergătoarelor
scule a autovehiculului 3 178. de parbriz.
Cârligul de tractare este amplasat
într-un locaş. Transmisia în poziţia neutră.
Introduceţi o şurubelniţă în fanta din
curbura inferioară a capacului. Atenţie
Decuplaţi capacul deplasând cu grijă
şurubelniţa în jos. Conduceţi cu viteză mică. Evitaţi
manevrele bruşte. Forţa excesivă
Corsa OPC: Deblocaţi şi scoateţi de tractare poate afecta
capacul, apăsând pe partea autovehiculul.
inferioară a capacului.
Când motorul este oprit, acţionarea
direcţiei şi a frânelor necesită o forţă
considerabil mai mare.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 193

Se va activa funcţia de recirculare Tractarea altui autovehicul


a aerului şi se vor închide geamurile
pentru a împiedica intrarea gazelor
de eşapament de la autovehiculul
tractor.
Autovehiculele cu transmisie
automată trebuie să fie tractate cu
faţa, cu viteză mai mică de 80 km/h şi
pe o distanţă de maximum 100 km. În
toate celelalte cazuri şi când
transmisia este defectă, puntea faţă
trebuie ridicată de pe sol.
Apelaţi la un atelier service autorizat Înşurubaţi complet cârligul de tractare
pentru asistenţă. în sens antiorar, până la blocarea
Transmisia semiautomată 3 131. Eliberaţi partea inferioară a capacului acestuia în poziţie orizontală.
şi scoateţi-l în jos. Inelul de amarare aflat sub
După tractare, deşurubaţi cârligul de
tractare şi puneţi la loc capacul. Cârligul de tractare se află în trusa de autovehicul în partea din spate nu se
scule a autovehiculului 3 178. utilizează pentru tractare.
Porniţi luminile de avarie de la ambele
autovehicule. Ataşaţi cablul de tractare - sau,
preferabil, bara de tractare - la cârligul
de tractare.
Cârligul de remorcare trebuie folosit
numai pentru tractare nu şi pentru
recuperarea unui vehicul.

Inapoi la Rezumat
194 Îngrijirea autovehiculului

Atenţie Îngrijirea aspectului Dacă utilizaţi o spălătorie auto,


respectaţi instrucţiunile furnizate de
fabricantul instalaţiei. Ştergătoarele
Conduceţi cu viteză mică. Evitaţi Întreţinerea exterioară de parbriz şi ştergătorul de lunetă
manevrele bruşte. Forţa excesivă trebuie oprite. Scoateţi antena şi
de tractare poate afecta Încuietorile accesoriile externe precum
autovehiculul. Încuietorile sunt gresate din fabricaţie portbagajul de acoperiş, etc.
cu vaselină specială de înaltă calitate.
După tractare, deşurubaţi cârligul de Utilizaţi un agent de degivrare numai Dacă spălaţi vehiculul manual,
tractare şi puneţi la loc capacul. când este aboslut necesar, deoarece asiguraţi-vă că interiorul
acesta îndepărtează vaselina şi contraaripilor este clătit temeinic cu
afectează funcţionarea încuietorii. apă.
După utilizarea agentului de Curăţaţi marginile şi muchiile
degivrare, apelaţi la un atelier service portierelor şi capotei/ hayonului,
pentru gresarea încuietorilor. precum şi zonele acoperite la
închiderea acestora.
Spălarea
Vopseaua autovehiculului este Atenţie
expusă influenţelor mediului. Spălaţi
şi ceruiţi periodic autovehiculul. Când Utilizaţi întotdeauna un agent de
utilizaţi o spălătorie automată, curăţare cu o valoare a pH-ului
selectaţi un program care include şi cuprinsă între 4 şi 9.
ceruirea. Nu utilizaţi agenţi de curăţare pe
Excrementele de păsări, resturile de suprafeţe fierbinţi.
insecte, răşinile, polenul trebuie
curăţate imediat deoarece conţin Ungeţi balamalele tuturor uşilor la un
constituenţi agresivi ce pot deteriora atelier.
vopseaua.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 195

Nu curăţaţi compartimentul motorului Lustruirea este necesară când Curăţaţi ştergătoarele care lasă urme
cu jet de aburi sau cu un agent de vopseaua a devenit mată şi s-au cu o lavetă moale şi soluţie de
curăţare cu jet de mare presiune. acumulat depuneri solide pe curăţare pentru geamuri.
Clătiţi bine autovehiculul şi uscaţi-l. suprafaţa acesteia.
Clătiţi frecvent bucata de piele Lustruirea cu silicon formează Trapa
utilizată pentru ştergerea o peliculă protectoare, făcând Nu folosiţi niciodată pentru curăţare
autovehiculului. Folosiţi lavete de ceruirea inutilă. agenţi abrazivi sau diluanţi,
ştergere separate pentru geamuri şi combustibili, soluţii puternice (de ex.
Componentele din plastic ale
pentru suprafeţele vopsite: urmele de diluant de vopsea, soluţii care conţin
caroseriei nu trebuie tratate cu agent
ceară pot afecta vizibilitatea. acetonă etc.), soluţii alcaline sau
de conservare sau ceară.
acide, un burete dur. Nu aplicaţi ceară
Nu utilizaţi obiecte dure pentru
sau agenţi de polişare pe suprafaţa
îndepărtarea petelor de gudron. Geamurile şi lamelele trapei.
Utilizaţi soluţia pentru îndepărtarea ştergătoarelor de parbriz
petelor de gudron de pe suprafeţele Folosiţi o lavetă ce nu lasă scame sau Jantele şi anvelopele
vopsite. o piele de căprioară împreună cu Nu folosiţi sisteme de spălare cu un
soluţie de curăţare pentru geamuri şi jet de mare presiune.
Luminile exterioare de îndepărtare a insectelor.
Lentilele farurilor şi ale celorlalte Curăţaţi jantele cu o soluţie neutră de
Când curăţaţi luneta dotată cu curăţare pentru jante.
lămpi sunt realizate din plastic. Nu
dispozitiv de încălzire, asiguraţi-vă că
utilizaţi agenţi caustici sau abrazivi, Jantele sunt vopsite şi pot fi tratate cu
nu deterioraţi filamentul din interior.
raclete pentru gheaţă şi evitaţi aceeaşi agenţi de protecţie ca şi
ştergerea acestora când sunt uscate. Pentru a curăţa mecanic gheaţa, vopseaua autovehiculului.
folosiţi o racletă pentru gheaţă.
Lustruirea şi ceruirea Apăsaţi ferm pe racletă astfel încât să
Ceruiţi periodic autovehiculul (cel nu poată pătrunde murdărie între
târziu atunci când apa nu mai racletă şi geam, care altfel se poate
formează perle). În caz contrar, zgâria.
vopseaua se va usca.

Inapoi la Rezumat
196 Îngrijirea autovehiculului

Deteriorarea stratului de vopsea Sistemul de gaz lichid Dacă nu îl utilizaţi periodic, operaţi
Rectificaţi defectele minore ale sistemul de transport posterior în mod
stratului de vopsea folosind un creion 9 Pericol regulat, mai ales în timpul iernii.
de retuş înainte de apariţia ruginii.
Apelaţi la un atelier service pentru Gazul lichid este mai greu decât Îngrijirea interiorului
repararea deteriorărilor mai extinse aerul şi se poate acumula în
ale vopselei şi a suprafeţelor afectate punctele cu cavităţi. Interiorul şi tapiţeria
de rugină. Manifestaţi atenţie atunci când Curăţaţi interiorul autovehiculului,
efectuaţi lucrări de întreţinere la inclusiv panoul de bord şi capitonajul,
Planşeul şasiu într-un canal. numai cu o lavetă uscată sau o soluţie
Unele suprafeţe ale părţii inferioare de curăţare pentru interior.
a caroseriei au acoperire de protecţie Pentru lucrări de vopsire şi la
din PVC, în timp ce unele zone critice Curăţaţi tapiţeria din piele cu apă
utilizarea unei cabine de uscare la curată şi o cârpă moale. În cazul unei
au un strat protector durabil de ceară. temperaturi mai mari de 60 °C, murdăriri severe, utilizaţi un agent de
După spălarea planşeului, verificaţi rezervorul de gaz lichid trebuie curăţare a pielii.
starea stratului protector de ceară şi demontat.
corectaţi dacă e necesar. Panoul de instrumente şi afişajul
Nu modificaţi sistemul de gaz lichid. trebuie curăţate numai cu ajutorul
Materialele bituminoase şi din unei lavete moi umede.
cauciuc pot afecta acoperirea de Echipamentul de tractare
protecţie din PVC. Apelaţi la un atelier Nu curăţaţi cuplajul sferic de tractare Curăţaţi tapiţeria cu un aspirator şi
service pentru intervenţia asupra folosind instalaţii cu jet de aburi sau o perie. Îndepărtaţi petele folosind
părţii inferioare a caroseriei. jet de mare presiune. o soluţie de curăţare pentru tapiţerie.
La intrarea şi ieşirea din sezonul rece, Curăţaţi centurile de siguranţă numai
spălaţi partea inferioară a caroseriei Sistemul de transport posterior cu apă călduţă şi soluţie de curăţare
şi solicitaţi verificarea acoperirii de Curăţaţi sistemul de transport pentru interior.
protecţie din ceară. posterior cu jet de aburi sau jet de
înaltă presiune cel puţin o dată pe an.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 197

Atenţie
Închideţi benzile Velcro, deoarece
benzile Velcro deschise de pe
sistemele de închidere ale
articolelor de îmbrăcăminte pot
deteriora tapiţeria scaunelor.
Acelaşi lucru se aplică articolelor
de îmbrăcăminte cu accesorii cu
muchii ascuţite, cum ar fi
fermoarele, curelele şi pantalonii
cu ţinte.

Componentele din plastic şi


cauciuc
Componentele din plastic şi cauciuc
pot fi curăţate cu aceeaşi soluţie de
curăţare utilizată pentru curăţarea
caroseriei. Utilizaţi, dacă este
necesar, o soluţie de curăţare pentru
interior. Nu utilizaţi alte tipuri de
soluţii. Evitaţi în special solvenţii şi
benzinele. Nu folosiţi sisteme de
spălare cu jet de mare presiune.

Inapoi la Rezumat
198 Reparaţia şi întreţinerea

Reparaţia şi Informaţii generale Lituania, Luxemburg, Macedonia,


Malta, Muntenegru, Olanda,
întreţinerea Informaţii service Norvegia, Polonia, Portugalia,
România, Slovacia, Slovenia,
Pentru a garanta o utilizare Spania, Suedia, Elveţia, Regatul Unit
economică şi sigură a autovehiculului al Marii Britanii.
Informaţii generale ..................... 198 şi pentru a menţine valoarea
Lichide, lubrifianţi şi piese de acestuia, este extrem de important ca Intervale de service la nivel
schimb recomandate ................. 199 lucrările de întreţinere să fie efectuate internaţional
la intervalele de timp specificate. Service-ul se va efectua la fiecare
Programul de service pentru 15 000 km sau 1 an, în funcţie de care
autovehiculul dumneavoastră, situaţie survine mai întâi.
detaliat şi actualizat, este disponibil la Intervalele de service internaţional
atelierul service. sunt valabile pentru ţările care nu sunt
enumerate la Programul service
Intervale de service pentru pentru Europa.
Europa
Service-ul se va efectua la fiecare Confirmări
30 000 km sau 1 an, în funcţie de care Confirmarea intervenţiilor service
situaţie survine mai întâi. este înregistrată în Caietul de service
Programul service pentru Europa şi garanţie. Data şi kilometrajul sunt
este valabil pentru următoarele ţări: completate cu ştampila şi semnătura
Andorra, Austria, Belgia, Bosnia- reprezentantului atelierului service.
Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Asiguraţi-vă că se completează
Republica Cehă, Danemarca, corect Caietul de service şi garanţie,
Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, dovada permanentă a intervenţiilor
Grecia, Groenlanda, Ungaria, service fiind esenţială pentru
Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, satisfacerea oricăror solicitări

Inapoi la Rezumat
Reparaţia şi întreţinerea 199

acoperite de garanţie sau alte


programe speciale, fiind de
service autorizat pentru executarea
lucrărilor de service în interval de
Lichide, lubrifianţi şi
asemenea utilă atunci când o săptămână sau de 500 km (oricare piese de schimb
autovehiculul este vândut. survine mai întâi). recomandate
Pentru afişarea distanţei rămase de
Intervalul fix de service parcurs: Lichide şi lubrifianţi
Când se apropie data scadentă
pentru întreţinere, simbolul InSP
1. Decuplaţi contactul. recomandaţi
apare timp de circa 10 secunde pe 2. Apăsaţi scurt butonul de resetare Utilizaţi exclusiv produse testate şi
afişajul kilometrajului la cuplarea a contorului de parcurs. Este omologate. Defecţiunile rezultate în
contactului. Apelaţi la un atelier afişată indicaţia contorului de urma utilizării unor materiale
service autorizat pentru executarea parcurs. neomologate nu sunt acoperite de
lucrărilor de service în interval de 3. Apăsaţi şi menţineţi apăsat garanţie.
o săptămână sau de 500 km (oricare butonul de resetare timp de aprox.
survine mai întâi). 2 secunde. Simbolul InSP şi 9 Avertisment
distanţa rămasă de parcurs sunt
Intervalul flexibil de service afişate. Materialele utilizate sunt
Intervalul de service se bazează pe periculoase şi pot fi toxice.
mai mulţi parametri, în funcţie de Manevraţi-le cu grijă. Respectaţi
uzură şi este calculat utilizând aceşti instrucţiunile prezente pe
parametri. recipienţii în care acestea sunt
Dacă distanţa rămasă este mai mică livrate.
de 1500 km, atunci când contactul
este cuplat şi decuplat, sunt afişate Uleiul de motor
simbolul InSP şi distanţa de Uleiul de motor este identificat prin
1000 km rămasă. Dacă distanţa clasa de calitate şi prin vâscozitate.
rămasă este mai mică de 1000 km, Calitatea este mai importantă decât
simbolul InSP este afişat timp de vâscozitatea atunci când se alege
câteva secunde. Apelaţi la un atelier uleiul ce urmează a fi utilizat.
Inapoi la Rezumat
200 Reparaţia şi întreţinerea

Calitatea uleiului asigură, de timp cât sunt conforme cu cerinţele vâscozitatea la temperaturi scăzute,
exemplu, curăţenia motorului, referitoare la calitatea şi vâscozitatea iar cea de-a doua indică vâscozitatea
protecţia împotriva coroziunii şi uleiului de motor. la temperaturi ridicate.
controlul îmbătrânirii uleiului, în timp Este interzisă în mod expres Selectaţi clasa de vâscozitate
ce clasa de vâscozitate oferă utilizarea uleiurilor de motor din adecvată în funcţie de temperatura
informaţii despre variaţia fluidităţii clasele ACEA A1/B1 şi A5/B5 ambientală minimă 3 204.
uleiului în funcţie de temperatură. deoarece, pe termen lung, acestea Toate clasele de vâscozitate
Dexos este clasa cea mai nouă de pot duce la avarierea motorului în recomandate sunt adecvate pentru
calitate a uleiului care oferă anumite condiţii de utilizare. temperaturi exterioare ridicate.
o protecţie optimă pentru motoarele Selectaţi uleiul de motor adecvat în
diesel şi pe benzină. Dacă nu este funcţie de calitatea acestuia şi de Lichidul de răcire şi antigelul
disponibil, trebuie utilizat ulei de temperatura ambientală minimă Utilizaţi exclusiv antigel pentru lichid
motor având alte calităţi listate. 3 204. de răcire fără silicaţi cu durată lungă
Recomandările pentru motoarele pe de utilizare (LLC).
benzină sunt valabile şi pentru Aditivi suplimentari pentru uleiul de
motoare care funcţionează cu gaz motor Sistemul este umplut din fabricaţie cu
natural comprimat (GNC), cu gaz lichid de răcire destinat protecţiei
Utilizarea de aditivi suplimentari
petrolier lichefiat (GLP) şi cu etanol excelente împotriva coroziunii şi
pentru uleiul de motor poate duce la
(E85). împotriva îngheţului până la -28 °C.
avarierea motorului şi invalidarea
Această concentraţie va fi menţinută
Selectaţi uleiul de motor adecvat în garanţiei.
tot timpul anului. Aditivii pentru
funcţie de calitatea acestuia şi de lichidul de răcire destinaţi asigurării
temperatura ambientală minimă Clase de vâscozitate a uleiului de
motor unei protecţii suplimentare împotriva
3 204. coroziunii sau etanşării împotriva
Clasa de vâscozitate SAE oferă
Completarea uleiului de motor informaţii cu privire la fluiditatea scurgerilor minore pot cauza
uleiului. probleme de funcţionare. Nu ne
Uleiurile de motor provenite de la
asumăm răspunderea pentru
diferiţi producători sau livrate sub Uleiurile multigrad sunt indicate prin consecinţele utilizării de aditivi
diferite mărci pot fi amestecate atât două cifre, de exemplu SAE 5W-30. suplimentari pentru lichidul de răcire.
Prima cifră, urmată de un W, indică
Inapoi la Rezumat
Reparaţia şi întreţinerea 201

Lichidul de frână şi de ambreiaj


Utilizaţi un lichid de frână cu
performanţă ridicată aprobat pentru
acest autovehicul, apelaţi la un atelier
service autorizat pentru asistenţă.
În timp, lichidul de frână absoarbe
umiditate, ceea ce va reduce eficienţa
frânării. Lichidul de frână va fi de
aceea înlocuit la intervalele
specificate.
Păstraţi lichidul de frână într-un
rezervor etanş pentru a evita
absorbţia de apă.
Asiguraţi-vă că lichidul de frână nu
este impurificat.

Inapoi la Rezumat
202 Date tehnice

Date tehnice Identificarea Plăcuţa de identificare


autovehiculului
Identificarea autovehiculului ...... 202 Seria de identificare
Date referitoare la autovehicul ... 204 a autovehiculului (VIN)

Plăcuţa de identificare este fixată pe


rama portierei dreapta faţă.

Seria de şasiu a autovehiculului este


poansonată pe plăcuţa de identificare
şi pe panoul podelei, sub mochetă,
locul respectiv fiind acoperit de un
căpăcel.
Este posibil ca seria VIN
a autovehiculului să fie embosată pe
planşa de bord, putând fi văzută prin
parbriz.

Inapoi la Rezumat
Date tehnice 203

Informaţiile de pe plăcuţa de Datele tehnice sunt determinate în


identificare: concordanţă cu standardele
1 = Producătorul Comunităţii Europene. Ne rezervăm
2 = Numărul omologării de tip dreptul de a efectua modificări.
3 = Seria de şasiu (VIN) Specificaţiile din documentaţia
a autovehiculului autovehiculului au întotdeauna
4 = Greutatea maximă admisă prioritate asupra celor din prezentul
a autovehiculului în kg manual.
5 = Greutatea maximă admisă
a ansamblului cu remorcă în kg
6 = Sarcina maximă admisă pe
puntea din faţă în kg
7 = Sarcina maximă admisă pe
puntea din spate în kg
8 = Datele specifice autovehiculului
sau datele specifice ţării
Sarcinile totale combinate de pe
axele faţă şi spate nu trebuie să
depăşească masa totală maximă
autorizată a autovehiculului. De
exemplu, dacă puntea faţă este
încărcată la sarcina maximă
autorizată, puntea spate poate
suporta numai diferenţa dintre masa
totală maximă autorizată
a autovehiculului şi sarcina pe axa
faţă.

Inapoi la Rezumat
204 Date tehnice

Date referitoare la autovehicul


Lichide şi lubrifianţi recomandaţi
Programul service pentru Europa
Cerinţele referitoare la calitatea uleiului de motor
Toate ţările din Europa
(cu excepţia Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia) Numai Israel
Calitatea uleiului de Motoare pe benzină Motoare diesel Motoare pe benzină Motoare diesel
motor (inclusiv GNC, GPL, E85) (inclusiv GNC, GPL, E85)
dexos 1 – – ✔ –
dexos 2 ✔ ✔ – ✔

Dacă nu este disponibil uleiul de motor de calitate dexos, se poate utiliza maxim 1 litru de ulei de clasa ACEA C3 o singură
dată între două schimburi de ulei.
Clase de vâscozitate a uleiului de motor
Toate ţările din Europa precum şi Israel
(cu excepţia Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia)
Temperatura mediului ambiant Motoarele cu benzină şi diesel
până la -25 °C SAE 5W-30 sau SAE 5W-40
sub -25 °C SAE 0W-30 sau SAE 0W-40

Inapoi la Rezumat
Date tehnice 205

Program service internaţional


Cerinţele referitoare la calitatea uleiului de motor
Toate ţările din afara Europei
cu excepţia Israel Numai Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia
Calitatea uleiului de motor Motoare pe benzină Motoare diesel Motoare pe benzină Motoare diesel
(inclusiv GNC, GPL, E85) (inclusiv GNC, GPL, E85)
dexos 1 ✔ – – –
dexos 2 – ✔ ✔ ✔

Dacă nu este disponibil uleiul de motor de calitate dexos, trebuie utilizat ulei de motor conform claselor de calitate prescrise
mai jos:
Toate ţările din afara Europei
cu excepţia Israel Numai Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia
Calitatea uleiului de motor Motoare pe benzină Motoare diesel Motoare pe benzină Motoare diesel
(inclusiv GNC, GPL, E85) (inclusiv GNC, GPL, E85)
GM-LL-A-025 ✔ – ✔ –
GM-LL-B-025 – ✔ – ✔

Inapoi la Rezumat
206 Date tehnice

Toate ţările din afara Europei


cu excepţia Israel Numai Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia
Calitatea uleiului de motor Motoare pe benzină Motoare diesel Motoare pe benzină Motoare diesel
(inclusiv GNC, GPL, E85) (inclusiv GNC, GPL, E85)
ACEA A3/B3 ✔ – ✔ –
ACEA A3/B4 ✔ ✔ ✔ ✔
ACEA C3 ✔ ✔ ✔ ✔
API SM ✔ – ✔ –
Conservarea resurselor API ✔ – ✔ –
SN

Clase de vâscozitate a uleiului de motor


Toate ţările din afara Europei (cu excepţia Israel),
inclusiv Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia
Temperatura mediului ambiant Motoarele cu benzină şi diesel
până la -25 °C SAE 5W-30 sau SAE 5W-40
sub -25 °C SAE 0W-30 sau SAE 0W-40
până la -20 °C SAE 10W-301) sau SAE 10W-401)

1) Este admis, dar se recomandă utilizarea uleiului de motor SAE 5W-30 sau SAE 5W-40 de calitate dexos.
Inapoi la Rezumat
Date tehnice 207

Date despre motor


Descrierea comercială 1.0 1.2 1.2 1.4
Codul de identificare al motorului A10XEP A12XEL A12XER A14XEL
Numărul de cilindri 3 4 4 4
Capacitatea cilindrică [cm3] 998 1229 1229 1398
Putere motor [kW] 48 51 63 64
la turaţia (rot/min) 5300 5600 5600 6000
Cuplul [Nm] 90 115 115 130
la turaţia (rot/min) 4000 4000 4000 4000
Tipul de combustibil Benzină Benzină Benzină/GPL Benzină
Cifra octanică (RON)
recomandată 95 95 95 95
admisă 98 98 98 98
admisă 91 91 91 91
Consumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6

Inapoi la Rezumat
208 Date tehnice

Descrierea comercială 1.4 1.6 OPC Cupă 1.6 OPC 1.6


Codul de identificare al motorului A14XER A16LER A16LES A16LEL
Numărul de cilindri 4 4 4
Capacitatea cilindrică [cm3] 1398 1598 1598 1598
Putere motor [kW] 74 141 155 110
la turaţia (rot/min) 6000 5850 5850 5000
Cuplul [Nm] 130 230 250 210
la turaţia (rot/min) 4000 1980-5850 2250-5850 1850-5000
Tipul de combustibil Benzină Benzină Benzină Benzină
Cifra octanică (RON)
recomandată 95 95 95 95
admisă 98 98 98 98
admisă 91 91 91 91
Consumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6

Descrierea comercială 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.7 CDTI
Codul de identificare al motorului Z13DTJ Z13DTH A13DTE A13DTC A13DTR A17DTS
Numărul de cilindri 4 4 4 4 4 4
Capacitatea cilindrică [cm3] 1248 1248 1248 1248 1248 1686
Putere motor [kW] 55 66 70 55 70 96

Inapoi la Rezumat
Date tehnice 209

Descrierea comercială 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.7 CDTI
Codul de identificare al motorului Z13DTJ Z13DTH A13DTE A13DTC A13DTR A17DTS
la turaţia (rot/min) 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Cuplul [Nm] 170 200 190 190 210 300
la turaţia (rot/min) 1750-2500 1750-2500 1750-3250 1750-2250 1750-2500 2000-2500
Tipul de combustibil Motorină Motorină Motorină Motorină Motorină Motorină
Consumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Performanţele
Autovehicul cu 5 portiere
Motorul A10XEP A12XEL A12XER A14XEL A14XER A16LEL
Viteza maximă2) [km/h]
Transmisia manuală 155 160 172 173 180 210
Transmisia manuală secvenţială – – 172 – – –
Transmisia automată – – – – 172 –

2) Viteza maximă specificată poate fi atinsă cu greutatea proprie a autovehiculului (fără şofer) plus 200 kg sarcină utilă.
Echipamentele opţionale pot reduce viteza maximă specificată a autoturismului.
Inapoi la Rezumat
210 Date tehnice

Motorul Z13DTJ Z13DTH A13DTC A13DTR A13DTE A17DTS


Viteza maximă [km/h]
Transmisia manuală 163 172 163 173 177 200
Transmisia manuală secvenţială – 172 – – – –
Transmisia automată – – – – – –

Autovehicul cu 3 portiere
Motorul A10XEP A12XEL A12XER A14XEL A14XER
Viteza maximă [km/h]
Transmisia manuală 155 160 172 173 180
Transmisia manuală secvenţială – – 172 – –
Transmisia automată – – – – 172

Motorul A16LEL A16LER A16LES A13DTE Z13DTH


Viteza maximă [km/h]
Transmisia manuală 210 225 230 177 172
Transmisia manuală secvenţială – – – – 172
Transmisia automată – – – – –

Inapoi la Rezumat
Date tehnice 211

Motorul Z13DTJ A13DTC A13DTR A17DTS


Viteza maximă [km/h]
Transmisia manuală 163 163 173 200
Transmisia manuală secvenţială – – –
Transmisia automată – – –

Camionetă
Motorul A10XEP A12XEL A12XER Z13DTJ
Viteza maximă [km/h]
Transmisia manuală 155 160 172 163
Transmisia manuală secvenţială – – 172 –
Transmisia automată – – – –

Motorul Z13DTH A13DTC A13DTR


Viteza maximă [km/h]
Transmisia manuală 172 163 173
Transmisia manuală secvenţială 172 – –
Transmisia automată – – –

Inapoi la Rezumat
212 Date tehnice

Masa autovehiculului
Masa proprie, autovehicul cu 5 uşi, pentru modelul de bază fără echipamente opţionale
Corsa Motorul Transmisia Transmisia Transmisia
manuală manuală automată
secvenţială
fără/ cu sistem de aer condiţionat/controlul climatizării A10XEP 1145/1165 – –
[kg] A12XEL 1163/1178 – –
A12XER 11633)/11783) – –
A14XEL 1163/1178 – 1188/1208
A14XER 1163/1178 – –
A16LEL 1280/1295 – –
A13DTC 1235/1255 – –
Z13DTJ 1235/1255 – –
fără/ cu sistem de aer condiţionat/controlul climatizării Z13DTH 1265/1285 1265/1285 –
[kg] A13DTE 1199/1209 1199/1209 –
ECO
A13DTR 1265/1285 1265/1285 –
A17DTS 1320/1340 – –

3) Pentru motorul GPL, greutate mărită cu 36 kg.


Inapoi la Rezumat
Date tehnice 213

Masa proprie, autovehicul cu 5 uşi, pentru modelul de bază cu toate echipamentele opţionale
Corsa Motorul Transmisia Transmisia Transmisia
manuală manuală automată
secvenţială
fără/ cu sistem de aer condiţionat/controlul climatizării A10XEP –/1280 – –
[kg] A12XEL –/1278 – –
A12XER –/12784) – –
A14XEL –/12785) – –/1317
A14XER –/12785) – –
A16LEL –/1356 – –
A13DTC –/1365 – –
Z13DTJ –/1365 – –
fără/ cu sistem de aer condiţionat/controlul climatizării Z13DTH –/1396 –/1396 –
[kg] A13DTE –/1318 –/1318 –
ECO
A13DTR –/1396 –/1396 –
A17DTS –/1424 – –

4) Pentru motorul GPL, greutate mărită cu 40 kg.


5) Cu sistemul de transport posterior, greutate mărită cu 40 kg.
Inapoi la Rezumat
214 Date tehnice

Masa proprie, autovehicul cu 3 uşi, pentru modelul de bază fără echipamente opţionale
Corsa Motorul Transmisia Transmisia Transmisia
manuală manuală automată
secvenţială
fără/ cu sistem de aer condiţionat/controlul climatizării A10XEP 1100/1120 – –
[kg] A12XEL 1120/1135 – –
A12XER 11206)/11356) – –
A14XEL 1141/1156 – –
A14XER 1141/1156 – 1165/1185
A16LER 1278/1293 – –
A16LES 1278/1293 – –
A13DTC 11637)/11738) – –
fără/ cu sistem de aer condiţionat/controlul climatizării Z13DTJ 1205/1225 – –
[kg] Z13DTH 1235/1255 1235/1255 –
A13DTE 1163/1173 1163/1173 –
ECO
A13DTR 1235/1255 1235/1255 –
A17DTS 1278/1298 – –

6) Pentru motorul GPL, greutate mărită cu 43 kg.


7) Cu sistemul Stop-start, greutate mărită cu 42 kg.
8) Cu sistemul Stop-start, greutate mărită cu 52 kg.
Inapoi la Rezumat
Date tehnice 215

Masa proprie, autovehicul cu 3 uşi, pentru modelul de bază cu toate echipamentele opţionale
Corsa Motorul Transmisia Transmisia Transmisia
manuală manuală automată
secvenţială
fără/ cu sistem de aer condiţionat/controlul climatizării A10XEP –/1235 – –
[kg] A12XEL –/1259 – –
A12XER –/12599) – –
A14XEL –/1278 – –
A14XER –/1278 – –/1299
A16LER –/1318 – –
A16LES –/1318 – –
A13DTC –/131810) – –
fără/ cu sistem de aer condiţionat/controlul climatizării Z13DTJ –/1339 – –
[kg] Z13DTH –/1371 –/1371 –
A13DTE –/1278 –/1278 –
ECO
A13DTR –/1371 –/1371 –
A17DTS –/1387 – –

9) Pentru motorul GPL, greutate mărită cu 19 kg.


10) Cu sistemul Stop-start, greutate mărită cu 21 kg.
Inapoi la Rezumat
216 Date tehnice

Masa proprie, camionetă, pentru modelul de bază fără echipamente opţionale


Corsa Motorul Transmisia Transmisia Transmisia
manuală manuală automată
secvenţială
fără/ cu sistem de aer condiţionat/controlul climatizării A10XEP 1125/1145 – –
[kg] A12XEL 114011)/116011) – –
A12XER 114011)/116011) 114011)/116011) –
Z13DTJ 121511)/123511) – –
A13DTC 121511)/123511) – –
A13DTR 124511)/126511) – –

11) Împreună cu jantele de 17", greutate mărită cu 20 kg.


Inapoi la Rezumat
Date tehnice 217

Masa proprie, camionetă, pentru modelul de bază cu toate echipamentele opţionale


Corsa Motorul Transmisia Transmisia Transmisia
manuală manuală automată
secvenţială
fără/ cu sistem de aer condiţionat/controlul climatizării A10XEP –/1230 – –
[kg] A12XEL –/124512) – –
A12XER –/124512) –/124512) –
Z13DTJ –/132012) – –
A13DTC –/132012) – –
A13DTR –/135012) – –

Dimensiunile autovehiculului
Autovehicul cu 5 portiere Autovehicul cu 3 portiere OPC Camionetă
Lungimea [mm] 3999 3999 4040 3999
Lăţimea fără oglinzi retrovizoare exterioare [mm] 1737 1713 1713 1713
Lăţimea cu două oglinzi retrovizoare exterioare 1944 1944 1924 1944
[mm]
Înălţimea (fără antenă) [mm] 1488 1488 1488 1488
Lungimea podelei portbagajului [mm] 703 703 703 1257

12) Împreună cu jantele de 17", greutate micşorată cu 15 kg.


Inapoi la Rezumat
218 Date tehnice

Autovehicul cu 5 portiere Autovehicul cu 3 portiere OPC Camionetă


Lungime portbagaj cu scaunele spate rabatate 1348 1348 1348 –
[mm]
Lăţime portbagaj [mm] 944 944 944 944
Înălţime portbagaj [mm] 538 538 538 538
Ampatamentul [mm] 2511 2511 2511 2511
Diametrul de bracaj [m] 10,2 10,2 10,2 10,2

Capacităţi
Uleiul de motor
A16LEL, A13DTE,
A12XEL, A14XEL, A16LER, Z13DTJ, A13DTC,
Motorul A10XEP A12XER A14XER A16LES Z13DTH A17DTS A13DTR
inclusiv Filtrul [l] 3,0 4,0 4,0 4,5 3,2 5,4 3,2
între MIN şi MAX [l] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Inapoi la Rezumat
Date tehnice 219

Rezervorul de combustibil
A16LEL, Z13DTJ,
A10XEP, A14XEL, A16LER, Z13DTH A13DTC,
Motorul A12XEL, A12XER A14XER A16LES A17DTS A13DTE A13DTR
Benzină/ motorină, capacitatea nominală [l] 45 45 45 45 45 40 45
GPL, capacitatea nominală [l] – 4213) – – – – –

13) Se poate umple până la 80% din capacitatea proprie.


Inapoi la Rezumat
220 Date tehnice

Presiunea în anvelope
Comfort pentru o încărcare ECO pentru o încărcare de Pentru sarcină maximă
de maximum 3 persoane maximum 3 persoane14)
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A10XEP 185/70 R14, 200/2,0 (29) 180/1,8 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(26) (38) (46)
185/65 R15,
185/60 R1515),
195/60 R15,
195/55 R1616)

14) Pentru a obţine cea mai mică valoare posibilă a consumului de combustibil.
15) Admise numai ca anvelope de iarnă.
16) Fără presiune ECO în combinaţie cu anvelope RunFlat (cu flancuri întărite).
Inapoi la Rezumat
Date tehnice 221

Comfort pentru o încărcare ECO pentru o încărcare de Pentru sarcină maximă


de maximum 3 persoane maximum 3 persoane14)
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A12XEL, 185/70 R14, 200/2,0 (29) 180/1,8 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
A12XER, (26) (38) (46)
A14XEL, 185/65 R15 ,
17)

A14XER 185/60 R1515),


195/60 R15,
195/55 R1616),
215/45 R1718)
A16LEL 195/55 R1619), 240/2,4 (34) 220/2,2 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(32) (38) (46)
205/50 R1615),
215/45 R17

17) La autovehicule cu aplicaţii specifice ale punţii spate în combinaţie cu unghi limitat al volanului şi şasiu sport sunt permise
numai ca anvelope de iarnă. Vă recomandăm atelierul service.
15) Admise numai ca anvelope de iarnă.
16) Fără presiune ECO în combinaţie cu anvelope RunFlat (cu flancuri întărite).
18) La autovehicule cu aplicaţii specifice ale punţii spate în combinaţie cu unghi limitat al volanului şi şasiu sport. Vă
recomandăm atelierul service.
19) Admise numai ca anvelope de iarnă. Lanţurile antiderapante nu sunt permise.
Inapoi la Rezumat
222 Date tehnice

Comfort pentru o încărcare ECO pentru o încărcare de Pentru sarcină maximă


de maximum 3 persoane maximum 3 persoane14)
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A16LER 195/55 R1619), 240/2,4 (34) 220/2,2 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(32) (38) (46)
205/50 R1615),
215/45 R17
225/35 R18 260/2,6 (38) 240/2,4 – – 280/2,8 320/3,2
(34) (41) (46)
A16LES 205/45 R1715) 240/2,4 (34) 220/2,2 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(32) (38) (46)
225/35 R18 260/2,6 (38) 240/2,4 – – 280/2,8 320/3,2
(34) (41) (46)

19) Admise numai ca anvelope de iarnă. Lanţurile antiderapante nu sunt permise.


15) Admise numai ca anvelope de iarnă.
Inapoi la Rezumat
Date tehnice 223

Comfort pentru o încărcare ECO pentru o încărcare de Pentru sarcină maximă


de maximum 3 persoane maximum 3 persoane14)
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A13DTC 185/65 R1520) 200/2,0(29) 180/1,8 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(26) (38) (46)
185/70 R1423),
215/45 R1721)
195/60 R1521)
195/55 R1616),
185/60 R1522), 220/2,2 (32) 180/1,8 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(26) (38) (46)

20) Atunci când sunt utilizate ca anvelope de iarnă, lanţurile antiderapante nu sunt permise.
23) Nu în combinaţie cu unghi limitat al volanului şi şasiu sport. Admise numai cu anumite sisteme de frânare. Vă
recomandăm atelierul service.
21) Nu sunt permise ca anvelope de iarnă. Lanţurile antiderapante nu sunt permise.
16) Fără presiune ECO în combinaţie cu anvelope RunFlat (cu flancuri întărite).
22) Admise numai ca anvelope de iarnă.
Inapoi la Rezumat
224 Date tehnice

Comfort pentru o încărcare ECO pentru o încărcare de Pentru sarcină maximă


de maximum 3 persoane maximum 3 persoane14)
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A13DTE 175/70 R14 270/2,7 (39) 250/2,5 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 270/2,7 320/3,2
(36) (39) (46)
185/60 R1522) 270/2,7 (39) 250/2,5 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 270/2,7 320/3,2
(36) (39) (46)
185/65 R15 270/2,7 (39) 250/2,5 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 270/2,7 320/3,2
(36) (39) (46)
185/70 R14 270/2,7 (39) 250/2,5 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 270/2,7 320/3,2
(36) (39) (46)

22) Admise numai ca anvelope de iarnă.


Inapoi la Rezumat
Date tehnice 225

Comfort pentru o încărcare ECO pentru o încărcare de Pentru sarcină maximă


de maximum 3 persoane maximum 3 persoane14)
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
A13DTR 185/60 R15 240/2,4 (34) 200/2,0 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(29) (38) (46)
185/65 R15 220/2,2 (32) 200/2,0 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(29) (38) (46)
195/55 R1616) 220/2,2 (32) 200/2,0 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(29) (38) (46)
195/60 R15 220/2,2 (32) 200/2,0 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(29) (38) (46)
215/45 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(29) (38) (46)

16) Fără presiune ECO în combinaţie cu anvelope RunFlat (cu flancuri întărite).
Inapoi la Rezumat
226 Date tehnice

Comfort pentru o încărcare ECO pentru o încărcare de Pentru sarcină maximă


de maximum 3 persoane maximum 3 persoane14)
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
Z13DTJ 185/70 R1423), 200/2,0 (29) 180/1,8 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(26) (38) (46)
185/65 R1524),
195/60 R15,
195/55 R1616),
215/45 R1725)
185/60 R1515) 220/2,2 (32) 180/1,8 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(26) (38) (46)

23) Nu în combinaţie cu unghi limitat al volanului şi şasiu sport. Admise numai cu anumite sisteme de frânare. Vă
recomandăm atelierul service.
24) În combinaţie cu unghi limitat al volanului sau şasiu sport admise numai ca anvelope de iarnă. Vă recomandăm atelierul
service.
16) Fără presiune ECO în combinaţie cu anvelope RunFlat (cu flancuri întărite).
25) Nu în combinaţie cu unghi limitat al volanului sau şasiu sport. Vă recomandăm atelierul service.
15) Admise numai ca anvelope de iarnă.
Inapoi la Rezumat
Date tehnice 227

Comfort pentru o încărcare ECO pentru o încărcare de Pentru sarcină maximă


de maximum 3 persoane maximum 3 persoane14)
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
Z13DTH 185/65 R1524), 220/2,2 (32) 200/2,0 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(29) (38) (46)
195/60 R15,
195/55 R1616),
215/45 R1725)
185/60 R1515) 240/2,4 (35) 200/2,0 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(29) (38) (46)
A17DTS 185/65 R1524), 240/2,4 (35) 220/2,2 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(32) (38) (46)
195/60 R15,
195/55 R1616),
215/45 R1725)

24) În combinaţie cu unghi limitat al volanului sau şasiu sport admise numai ca anvelope de iarnă. Vă recomandăm atelierul
service.
16) Fără presiune ECO în combinaţie cu anvelope RunFlat (cu flancuri întărite).
25) Nu în combinaţie cu unghi limitat al volanului sau şasiu sport. Vă recomandăm atelierul service.
15) Admise numai ca anvelope de iarnă.
Inapoi la Rezumat
228 Date tehnice

Comfort pentru o încărcare ECO pentru o încărcare de Pentru sarcină maximă


de maximum 3 persoane maximum 3 persoane14)
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
[kPa/bar] ([psi]) ([psi]) [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
185/60 R1515) 260/2,6 (38) 220/2,2 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 320/3,2
(32) (38) (46)
toate Roata de rezervă de uz 420/4,2 (61) 420/4,2 – – 420/4,2 420/4,2
temporar (61) (61) (61)

15) Admise numai ca anvelope de iarnă.


Inapoi la Rezumat
Date tehnice 229

Dimensiuni de instalare a cârligului de tractare

Inapoi la Rezumat
230 Informaţii pentru client

Informaţii pentru client Înregistrarea datelor Pentru a citi aceste date, este
necesar un echipament special şi
despre autovehicul şi accesul la autovehicul. Unele date de
confidenţialitatea diagnosticare sunt transmise
Înregistrarea datelor despre electronic către sistemele globale
autovehicul şi confidenţialitatea . 230 Dispozitive de înregistrare Opel în timp ce autovehiculul este
supus lucrărilor de service în cadrul
a evenimentelor unui atelier, pentru a documenta
Autovehiculul este dotat cu un număr istoricul de service al autovehiculului.
de sisteme sofisticate care Astfel, atelierul are posibilitatea de
monitorizează şi controlează date a vă oferi lucrări eficiente de
autovehiculului. Unele date pot fi întreţinere şi reparaţii, personalizate
stocate în timpul funcţionării obişnuite autovehiculului dumneavoastră, de
pentru facilitatea reparării fiecare dată când îl aduceţi la atelier.
defecţiunilor detectate, alte date sunt Producătorul nu va accesa
stocate exclusiv în cazul unui informaţiile referitoare la
accident sau aproape accident de comportamentul şoferului în cazul
către modulele din sistemele unei coliziuni şi nici nu le va divulga,
autovehiculului care au funcţia de cu excepţia cazului:
înregistrare a datelor evenimentului,
■ în care primeşte acordul
cum ar fi modulul de control airbag.
proprietarului autovehiculului sau,
Sistemele pot înregistra date de dacă autovehiculul este în leasing,
diagnosticare despre starea al beneficiarului de leasing
autovehiculului (de ex. nivelul uleiului
■ ca răspuns la o solicitare oficială
sau numărul de kilometri parcurşi de
a poliţiei sau a unui organism
autovehicul) şi informaţii asupra
guvernamental similar
modului de operare (de ex. turaţia
motorului, aplicarea frânei şi
utilizarea centurii de siguranţă).

Inapoi la Rezumat
Informaţii pentru client 231

■ ca parte a apărării producătorului în Identificarea prin frecvenţă


cazul unor proceduri legale
■ cerute de lege
radio (RFID)
Tehnologia RFID este utilizată în
În plus, producătorul poate utiliza cadrul unor autovehicule pentru
datele de diagnostic colectate sau funcţii precum sistemul de
primite: monitorizare a presiunii în anvelope şi
■ pentru necesităţi de proiectare a sistemului de închidere centralizată.
■ pentru a le pune la dispoziţia Este utilizată şi în corelaţie cu dotări
necesităţilor de proiectare, unde precum telecomanda radio pentru
este păstrată confidenţialitatea blocarea/deblocarea portierelor şi
adecvată şi apare cerinţa pentru cuplarea contactului, precum
şi pentru emiţători incorporaţi pentru
■ de a împărtăşi date sintetice care
sisteme de închidere centralizată
nu sunt legate de un anumit
a garajului. Tehnologia RFID din
autovehicul cu alte organisme,
cadrul autovehiculelor Opel nu
pentru scopuri de cercetare
utilizează sau înregistrează informaţii
personale confidenţiale, nici nu se
conectează cu alte sisteme Opel care
conţin informaţii personale.

Inapoi la Rezumat
232

Index alfabetic A
Accesoriile şi modificarea
Caracteristici ale sistemului de
iluminare.................................. 109
autovehiculului ....................... 154 Caracteristici de conducere şi
Acoperişul..................................... 34 recomandări pentru tractare ... 149
Adâncimea profilului căii de Cartela Car Pass ......................... 20
rulare ...................................... 181 Catalizatorul ............................... 126
Admisia aerului .......................... 119 Ceasul ......................................... 77
Aerisirea sistemului de Centura de siguranţă ..................... 8
alimentare cu motorină .......... 161 Centura de siguranţă cu fixare în
Afişajul de service ........................ 81 3 puncte ................................... 42
Afişajul grafic pentru informaţii, Centurile de siguranţă ................. 41
afişajul color pentru informaţii . . 90 Cheie, setări memorate................ 22
Afişajul pentru informaţii............... 90 Cheile .......................................... 20
Afişajul pentru trei tipuri de Cheile, încuietorile........................ 20
informaţii ................................... 90 Claxonul ................................. 13, 74
Afişajul transmisiei ....... 81, 127, 131 Combustibil pentru funcţionarea
Alimentarea cu combustibil ........ 144 pe gaz lichid............................ 142
Anvelopele ................................. 179 Combustibilul.............................. 141
Anvelopele de iarnă ................... 179 Combustibilul pentru motoarele
diesel ...................................... 142
B Combustibilul pentru motoarele
Bateria ....................................... 159 pe benzină ............................. 141
Blocarea automată ...................... 25 Comenzile..................................... 73
Blocul instrumentelor de bord ...... 79 Comenzile de pe volan ................ 73
Bricheta ....................................... 78 Compartimentele de depozitare. . . 55
C Compartimentele de depozitare
din autovehicul........................ 154
Capacele de roţi ........................ 182
Compartimentul de depozitare
Capacităţi ................................... 218
de sub scaun ............................ 56
Capota ....................................... 156
Inapoi la Rezumat
233

Computerul de bord ..................... 95 Demararea ................................... 17 Frânele .............................. 136, 159


Computerul de bord în afişajul Deplasarea din inerţie ............... 122 Funcţia automată anti-orbire ....... 31
grafic pentru informaţii sau Depozitarea.................................. 55 Funcţia manuală anti-orbire.......... 31
afişajul color pentru informaţii . . 97 Dezactivarea airbagurilor ...... 47, 84 Funcţionarea normală
Comutatorul de lumini ................ 102 Dimensiuni de instalare a sistemului de aer
Comutatorul pentru lămpile de a cârligului de tractare ............ 229 condiţionat .............................. 119
frână ......................................... 95 Dimensiunile autovehiculului ..... 217
Consumul de combustibil - Dispozitive de înregistrare G
Emisiile de CO2....................... 147 a evenimentelor...................... 230 Geamurile..................................... 32
Contorul de kilometraj .................. 79 Geamurile acţionate electric ........ 32
Contorul de parcurs ..................... 80 E Geamurile acţionate manual ....... 32
Control climatizare ....................... 15 Echipamentul de tractare .......... 150
Efectuarea de lucrări de I
Controlul iluminării panoului de Identificarea prin frecvenţă radio
bord ........................................ 107 întreţinere ............................... 155
(RFID) .................................... 231
Control viteză de croazieră .......... 89 F Iluminarea consolei centrale ...... 109
Copertina portbagajului ............... 67 Fantele de ventilaţie................... 118 Iluminarea interioară................... 107
Cricul autovehiculului.................. 178 Fantele de ventilaţie fixe ............ 118 Iluminarea în curbe..................... 104
Cronometrul ................................. 99 Fantele de ventilaţie reglabile .... 118 Iluminarea plăcuţei de
Cuplarea remorcii....................... 148 Farurile....................................... 102 înmatriculare .......................... 172
Cutia de siguranţe pentru panoul Farurile adaptive .......... 89, 104, 165 Iluminarea portbagajului ............ 108
de bord ................................... 176 Farurile când conduceţi în afara Indicatoare.................................... 79
D ţării ......................................... 104 Indicatorul de nivel combustibil . . . 80
Date despre motor ..................... 207 Farurile cu halogen .................... 163 Inelele de amarare ....................... 69
Date referitoare la autovehicul. . . 204 Faza lungă ........................... 89, 103 Informaţii generale ..................... 148
Date specifice autovehiculului ....... 3 Filtrul de particule....................... 125 Informaţii service ....................... 198
Deblocarea autovehiculului ........... 6 Filtrul de particule pentru motor Instrucţiuni referitoare la
Defectare.................................... 192 diesel ...................................... 125 încărcare .................................. 71
Defecţiuni ................................... 135 Filtrul de polen ........................... 119 Introducere .................................... 3
Defecţiunile ................................ 129 Frâna de mână................... 136, 137

Inapoi la Rezumat
234

Î Lanţurile antiderapante .............. 182 M


Încălzirea ..................................... 40 Lămpi de avertizare...................... 79 Maneta selectorului de viteze ...
Încălzite ....................................... 31 Lămpile de ceaţă spate ............. 106 ........................................ 127, 132
Încuietorile de siguranţă pentru Lămpile de control ....................... 82 Marcajul anvelopelor ................. 180
copii .......................................... 25 Lămpile de lectură ..................... 108 Masa autovehiculului ................. 212
Îngrijirea aspectului..................... 194 Lămpile de marşarier ................. 107 Mesajele autovehiculului ............. 94
Îngrijirea interiorului ................... 196 Lămpile de parcare .................... 106 Mocheta pentru podeaua
Înlocuirea anvelopei şi Lămpile de poziţie din spate ...... 169 portbagajului ............................ 68
dimensiunile jantei ................. 182 Lămpile de semnalizare ............ 105 Modul de iarnă ............................. 86
Înlocuirea becurilor .................... 162 Lămpile de semnalizare laterale 172 Modul manual ............................ 133
Înlocuirea lamelelor Lentilele farurilor aburite ............ 107 Modul Sport ................................. 86
ştergătoarelor ......................... 161 Lichide şi lubrifianţi
Înlocuirea roţii ............................ 186 recomandaţi ................... 199, 204 N
Înregistrarea datelor despre Lichidul de frână ........................ 159 Nivel scăzut al combustibilului ..... 89
autovehicul şi Lichidul de frână şi de ambreiaj.. 199 Nivel scăzut al uleiului de motor . . 88
confidenţialitatea..................... 230 Lichidul de răcire a motorului .... 158 O
Întreruperea alimentării Lichidul de răcire şi antigelul...... 199
Oglinzile convexe ........................ 29
electrice .......................... 130, 135 Lichidul de spălare .................... 158
Oglinzile interioare........................ 31
Întreţinerea exterioară ............... 194 Locuri de instalare a scaunelor
Oglinzile retrovizoare exterioare... 29
Înţepătură................................... 186 pentru copii ............................... 51
Lumini laterale............................ 102 P
J Luminile de acces ...................... 109 Panoul de siguranţe din
Jantele şi anvelopele ................. 179 Luminile de avarie ..................... 105 compartimentul motor .... 175, 177
L Luminile de însoţire ................... 109 Parasolarele ................................ 34
Luminile exterioare ........ 12, 89, 102 Parbrizul....................................... 32
Lampa de avertizare centură de
Luminile interioare ............. 107, 173 Parcare ................................ 18, 124
siguranţă .................................. 84
Luneta încălzită ........................... 34 Păstrarea controlului asupra
Lampa de ceaţă spate ................. 89
Lampa de control defecţiuni ........ 85 autovehiculului ....................... 120
Lampă de semnalizare faţă 163, 165 Pedala de frână apăsată ............. 89

Inapoi la Rezumat
235

Performanţele ............................ 209 Protecţia împotriva descărcării Semnalele de avertizare .............. 94


Pericole, avertizări şi atenţionări .... 4 bateriei ................................... 110 Semnalizarea cu farurile ............ 103
Personalizarea autovehiculului .. 100 Purjarea apei din filtrul de Semnalizarea direcţiei ................. 84
Plăcuţa de identificare ............... 202 motorină ................................... 95 Seria de identificare
Pornirea asistată ........................ 190 a autovehiculului (VIN) ........... 202
Pornirea motorului ............. 121, 132 R Service ............................... 119, 198
Pornirea şi utilizarea Rabatarea .................................... 30 Servodirecţia................................. 86
autovehiculului........................ 120 Rabatarea scaunelor ................... 39 Setările memorate........................ 22
Portbagajul ............................ 26, 65 Reciclarea autovehiculelor la Setul pentru depanarea
Portbagajul de acoperiş ............... 70 sfârşitul duratei de utilizare .... 155 anvelopelor ............................ 183
Portierele...................................... 26 Reglarea electrică ........................ 29 Sfaturi pentru conducere............ 120
Poziţia scaunului .......................... 37 Reglarea fasciculului farurilor .... 103 Siguranţele ................................ 174
Poziţiile comutatorului de Reglarea oglinzilor retrovizoare ..... 8 Simboluri ........................................ 4
contact .................................... 121 Reglarea scaunului .................. 6, 38 Sistem de aer condiţionat .......... 112
Preîncălzirea şi filtrul de Reglarea tetierelor ......................... 7 Sistem de iluminare ..................... 95
particule diesel ......................... 87 Reglarea volanului ................... 9, 73 Sistemele airbag şi dispozitivele
Presiunea în anvelope ....... 180, 220 Roata de rezervă ....................... 188 de pretensionare a centurilor
Presiunea uleiului de motor ......... 88 Rodajul autovehiculului nou ...... 120 de siguranţă ............................. 84
Prezentare generală a panoului S Sistemele de asistenţă la
de bord ..................................... 10 Scadenţă verificare service conducere............................... 138
Primul ajutor................................. 70 autovehicul ............................... 85 Sistemele de climatizare............. 111
Prizele pentru accesorii ............... 78 Scaunele faţă................................ 37 Sistemele de fixare Isofix pentru
Programele electronice de Scaunele pentru copii................... 49 scaune copii ............................. 54
conducere ...................... 128, 133 Scaune pentru copii ..................... 49 Sistemele de spălare şi ştergere . 14
Programul electronic de Schimbarea într-o treaptă Sistemele Top-tether de reţinere
stabilitate .......................... 87, 138 superioară de viteze.................. 86 pentru copii ............................... 54
Proiectoarele de ceaţă 89, 106, 168 Scrumierele ................................. 78 Sistemul airbag ............................ 44
Securitatea autovehiculului.......... 27 Sistemul antiblocare frâne ......... 136
Selectorul de combustibil ............. 81 Sistemul antiblocare frâne (ABS) 86

Inapoi la Rezumat
236

Sistemul antidemaraj ................... 28 Sistemul de încărcare .................. 84 Tractarea............................ 148, 192


Sistemul auxiliar de încălzire...... 118 Sistemul de închidere Tractarea altui autovehicul ........ 193
Sistemul de airbaguri frontale ...... 45 centralizată ............................... 22 Tractarea autovehiculului .......... 192
Sistemul de airbaguri laterale ...... 46 Sistemul de oprire-pornire.......... 122 Tractarea unei remorci .............. 149
Sistemul de airbaguri pentru Sistemul de transport posterior..... 56 Transmisia ................................... 16
protecţia capului ....................... 46 Sistemul electric......................... 174 Transmisia automată ................. 127
Sistemul de alarmă antifurt .......... 27 Sistemul electronic de Transmisia Easytronic................ 131
Sistemul de asistenţă la frânare 137 climatizare .............................. 114 Transmisia manuală .................. 131
Sistemul de asistenţă la Sistemul Flex-Fix.......................... 56 Transmisia semiautomată.......... 131
parcare ................................... 140 Sistemul Quickheat (încălzire Trapa ........................................... 34
Sistemul de asistenţă la pornirea rapidă)..................................... 118 Triunghiul reflectorizant ............... 69
în rampă ................................. 137 Sistemul ultrasonic de asistenţă Trusa de prim-ajutor .................... 70
Sistemul de blocare antifurt ......... 27 la parcare ......................... 87, 140 Trusa de scule............................ 178
Sistemul de control al vitezei de Suport pentru biciclete.................. 56 Turometrul ................................... 80
croazieră ................................ 139 Suporturile pentru pahare ............ 55
Sistemul de control automat al U
luminilor .................................. 102 Ş Ulei, motor.................................. 204
Sistemul de detectare Ştergătoarele/ spălătorul de Uleiul de motor .......... 157, 199, 204
a obiectelor.............................. 140 parbriz ...................................... 75 Uneltele ..................................... 178
Sistemul de detectare a pierderii Ştergătorul/ spălătorul de lunetă . 76 Utilizarea prezentului manual ........ 3
de presiune din anvelope.......... 88 T V
Sistemul de detectare Telecomanda radio ...................... 21 Ventilaţia..................................... 111
a pierderilor de presiune din Temperatura exterioară ............... 76 Verificarea autovehiculului......... 155
anvelope ................................ 181 Temperatura lichidului de răcire Vitezometrul ................................. 79
Sistemul de evacuare al a motorului ............................... 87 Volanul încălzit ............................ 74
motorului ................................ 125 Tensiunea bateriei ....................... 95
Sistemul de frână şi de ambreiaj . 85 Tetierele ....................................... 36
Sistemul de încălzire şi Tetierele active ............................ 37
ventilaţie ................................. 111 Torpedoul .................................... 55

Inapoi la Rezumat
Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.
Informaţiile conţinute în acest manual intră în vigoare începând cu data specificată mai jos. Adam Opel AG îşi rezervă dreptul de a face modificări cu privire la specificaţiile tehnice,
caracteristicile şi designul autovehiculelor în legătură cu informaţiile prezentate în această publicaţie, precum şi modificări ale publicaţiei în sine.
Ediţia: ianuarie 2012, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.
Tipărit pe hârtie albă fără clor.

KTA-2656/10-ro ianuarie 2012

*KTA-2656/10-RO*

Inapoi la Rezumat