Sunteți pe pagina 1din 2

Fluxul de efectuare a ITP

Prima etapa a ITP ului consta in identificarea vehicolului . Se verifica conformitatea datelor inscrise in CIV ( cartea de identitate ) cu datele din Talon si vehicolul prezentat la inspectie. Sunt curatate seriile de sasiu si motor si confruntate cu cele din CIV. Remorcile si semiremorcile se decupleaza si sunt fotografiate din fata iar la autovehiculele cu masa ma!im autorizata pana in ".#t se va face o poza la motor pentru camioane capetele tractor ( tot ce trece peste ".# T ) se va face o fotografie si din spate. In caz de conformitate inspectorul inregistreaza online inceperea inspectiei la R$R. %rmeaza verificarea eficientei de franare . &ficienta de franare este raportul dintre forta de franare si greutatea autovehicolului. 'orta de franare si greutatea se masoara pe fiecare a!a pentru a!ele care au frana de mana se e!ecuta inca o pro(a pentru frana de mana.Pentru masini cu destinatia scoala se efectuiaza doua pro(e si sunt emise doua (uletine de verificare a franelor. &ste emis un (ulletin de verificare. %rmatoarea etapa din cadrul ITP consta in determinarea valorii emisiilor poluante se foloseste opacimetrul pentru diesel iar la (enzina sau )P* se utilizeaza analizorul de gaze. &ste emis un (uletin de verificare a no!elor care tre(uie sa corespunda valorilor limita din R+TR ,. %rmeaza verificarea -ocurilor din articulatiile masinii prin asezarea cu fiecare a!a pe platourile culisante. Inspectorul urmareste din canalul de vizitare starea (ucselor pivotilor sistem de directie in timp ce platformele e!ecuta miscari in plan orizontal.&ste verificata starea tehnica a anvelopelor. .imensiunea lor si coeficientul de sarcina/viteza sa fie inscrise in CIV (cartea de identificare a vehicolului). %ltima etapa in cadrul ITP ului este verificarea instalatiei electrice. Sunt verificate farurile sistemul de semnalizare pozitie lumina la numar si mers inapoi. .aca nu sunt pro(leme tehnice rezultate in urma verificarilor in raportul inspectorului acesta va trece 0%+ T&1+IC in cazul in care apar ceva pro(leme de rezolvat acestea sunt consemnate in raportul de inspectie si se da un termen de "2 zile pentru remediere si se anunta acest lucru prin legatura online cu R$R3ul.*a revenirea in cele "2 de zile daca se constata ca pro(lemele tehnice consemnate in raportul de inspectii tehnice au fost remediate se va da 0%+ T&1+IC. Totul este 45 si se o(tine calificativul de 0un Tehnic inspectorul va transmite online la R$R o solicitare pentru o(tinerea codului de finalizare a ITP3ului. &!ista si situatii cand R$R cere reverificarea vehiculului de catre monitorii R$R (timp ma!im de asteptare 6# minute pana la aparitia monitorilor R$R).*a final pe talonul masinii se vor inscrie urmatoarele7 data pana la care este vala(il ITPul codul tranzactiei dat de R$R semnatura si stampila inspectorului ITP care a efectuat inspectia. Peste aceste inscrisuri este aplicata folia de securizare.

Documentele necesare efectuarii inspectiei tehnice periodice sunt : -cartea de identitate a autovehiculului (CIV) 3 original securizata de R.$.R. (se accepta copie dupa cartea de identitate a aurovehiculului stampilata de proprietar cu mentiunea 8 conform cu originalul 8 daca proprietarul este o societate de leasing )9 3R.C.$. ($sigurare de Raspundere Civila $uto) vala(ila la data inspectiei 9 3(uletin de verificare al tahografului daca autovehiculul este dotat cu tahograf9 3certificat de inmatriculare al autovehiculului 3 original9 3(uletinul de identitate al delegatului.

http7//:::.studentie.ro

S-ar putea să vă placă și