Sunteți pe pagina 1din 2

Acte normative care reglementeaza activitatea Asociatiilor de Proprietari Legea nr.

114 / 11 octombrie 1996 republicata - Legea locuintei Legea nr. 145 / 27 iulie 1999 - pentru modificarea si completarea Legii locuintei H.G. nr. 1275 / 7 decembrie 2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei H.G. nr. 366 / 4 aprilie 2001 - privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei, aprobate prin H.G. 1275/2000 O.G. nr. 85 / 30 august 2001 - privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Legea nr. 234 / 23 aprilie 2002 - privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari H.G. nr. 400 / 04 februarie 2003 - aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari H.G. nr. 1386 / 27 noiembrie 2003 - modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin H.G. 400/2003 Acte normative care reglementeaza profesia contabila Legea 82 / 24 decembrie 1991 - Legea contabilitatii republicata H.G. 704 / 14 decembrie 1993 - aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii O.G. 65 / 19 august1994 - organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati H.G. 483 / 18 iunie 1996 - prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil H.G. 831 / 2 decembrie 1997 - aprobarea modelelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a Normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora O.M.F. 1591 / 03 august 1998 - aprobarea planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia O.G. 89 / 25 august 1998 - modificarea si completarea O.G. 65/1994 Legea 186 / 02 decembrie 1999 - aprobarea O.G. 89/1998 O.G. 61 / 30 august 2001 - modificarea si completarea Legii contabilitatii O.M.P.F. 2329 / 28 decembrie 2001 - aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ Acte normative care reglementeaza activitatea in constructii: Legea 50 / 29 iulie 1991 - privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor O. G. 20 / 27 ianuarie 1994 - privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente H. G. 272 / 14 iunie 1994 - privind aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii H. G. 273 / 14 iunie 1994 - privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Legea 10 / 18 ianuarie 1995 - privind calitatea in constructii H. G. 399 / 9 iunie 1995 - pentru aprobarea regulamentului privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii pentru componentele sistemului calitatii Legea 114 / 11 octombrie 1996 - Legea Locuintei H. G. 766 / 21 noiembrie 1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii Legea 145 / 27 iulie 1999 - pentru modificarea si completarea Legii Locuintei H. G. 844 / 14 octombrie 1999 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 Acte normative care reglementeaza activitatea NTSM, PSI, Mediu, ISCIR Legea 137 / 29 decembrie 1995 - Legea protectiei mediului Legea 90 / 12 iulie 1996 - Legea protectiei muncii O. G. 60 / 28 august 1997 - privind apararea impotivriva incendiilor O. M. S. 536 / 1997 - pentru aprobarea normelor de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei H.G. 1340 / 27 decembrie 2001 - organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat