INTRARE

Nr. de înreg. Data înreg. Nr. şi data documentului De unde provine documentul Conţinutul pe scurt a documentului Compartimentul căruia i s-a repartizat documentul şi semnătura de primire

IEŞIRE

1

2

3

4

5

6

.

doc. la care se conex. şi indic dos.IEŞIRE Data expedierii Destinar Nr. 7 8 9 . de înreg.