Sunteți pe pagina 1din 12

www.referat.

ro

Unitatea de invatamant: Liceul Economic Profesor coord. liceu : Disciplina de studiu: Contabilitate Student : Clasa: a IX- a Data :9.05.2007 Ora : 13.30

Proiect de lectie
Unitatea de invatare : Evaluarea patrimoniului si calculatia Subiectul lectiei : Calculatia Tipul lectiei : Asimilarea de noi cunostinte (varianta dezbatere) Competente specifice vizate : Aplicarea sistemului de costuri, preturi si tarife in evaluarea patrimoniului Obiective operationale :1. Sa defineasca conceptul de calculatie 2. Sa rezolve minim 3 probleme pe baza celor prezentate in timpul lectiei 3. Sa enumere componentele costului de achizitie 4. Sa compare pretul cu ridicata (en-gros) cu pretul en detail (amanuntul) Locul de desfasurare a lectiei : Sala de clasa

Desfasurarea lectiei
Etapele Timp Activitatea (evenimentele, alocat profesorului momentele) lectiei (minute) Moment organizatoric Profesorul saluta Activitatea elevilor Elevul responsabil

Metode si mijloac de invatamant utilizate Conversatia

1 Captarea atentiei 2

Anuntarea 3 subiectului lectiei si a obiectivelor operationale Reactualizarea 5 cunostintelor anterioare necesare invatarii care urmeaza (eventual aprecierea si notarea raspunsurilor elevilor) Comunicarea noilor 19 continuturi: organizarea si dirijarea invatarii (in functie de situatiile de invatare construite) Anexa 1 Obtinerea feed-back- 5 ului si realizarea de precizari, completari

clasa si face prezenta Spune o gluma referitoare la materia predata Scrie pe tabla titlul lectiei si expune obiectivele operationale Formuleaza intrebari referitoare la capitolul anterior

spune numele absentilor Sunt atenti la profesor Noteaza in caiet subiectul si obiectivele prezentate Raspund la intrebari dand definitii si exemple

Conversatia Conversatia Descrierea

Dialogul Conversatie de verificare

Prezinta informatiile importante ale lectiei, oferind ca exemplu mai multe aplicatii

Evaluarea performantelor Fixarea cunostintelor

Elevii iau notite, analizeaza conceptele noi, raspund la intrebarile puse de catre profesor, remarca ceea ce este nou. Pentru a fixa Vor raspunde la noile cunotine, intrebarile adresate scrie o problem folosindu-se de la tabl pentru noile cunotine exemplificare, pe acumulate.Vor scrie care o rezolva cu enuntul si rezolvarea ajutorul elevilor problemei in caiet. prin intrebari adresate Pe parcursul Raspund la lectiei profesorul intrebarile adresate adreseaza de profesor intrebari elevilor Tema pentru Noteaza temele in

Conversatia euristica Problematizare Prelegerea

Observatia Problematizare Conversatia de fixare

Conversatia de verificare Problematizare Conversatia

Anexa 2 Stabilirea sarcinilor pentru activitatea independenta a elevilor 4

acasa Elevilor li se va spune sa invete lectia atat din manual cat si din caiet

caiet Noteaza in caiet ce trebuie sa repete pentru data viitoare, incep sa stranga caietele. Conversatia Exercitiul

Scoala: Liceul Economic Profesor: Bonciu Mariana Iuliana Disciplina: Numarul de ore saptamanal: 8 Clasa : a An scolar: 2006-2007

Contabilitate IXa

Proiectul unitatii de invatare


Unitatea de invatare : Evaluarea Continuturi Competente specifice - Prezentarea Utilizarea definitiei metodelor de evaluarii, evaluare a importantei patrimoniului - Principiile evaluarii - Descrierea metode de evaluare Activitati de Resurse Evaluarea invatare Explicarea unor Conversatia Observare notiuni generale Explicatia sistematica privind evaluare Identificarea metodelor de evaluare

Unitatea de invatare : Calculatia Continuturi Competente specifice Definitie, Aplicarea sistemului de costuri, preturi si tarife in clasificare evaluarea patrimoniului Exemplu de calculatii (costuri, preturi, tarife, TVA)

Activitati de invatare - Definirea costului de - achizitie - Exercitii de identificare a - TVA-ului, a pretului - cu amanuntul

ANEXA 1 : Fisa de evaluare 1. Sa se defineasca evaluarea 2. Precizati care sunt elementele componente ale costului de achizitie 3. Societatea Alfa achizitioneaza un utilaj la pret de cumparare 15.000. In factura furnizorului figureaza si diverse cheltuieli pe care acesta le-a efectuat pentru beneficiar pana la punerea in functiune a utilajului : cheltuieli de transport 5000, cheltuieli de incarcare-descarcare 1500, cheltuieli de asigurare in timpul transportului 600, cheltuieli de montaj si punere in functiune 5.200. Calculati costul de achizitie al utilajului. 4. Agentul economic angrosist primeste factura de la furnizor : pret de cumparare = 25.000, TVA deductibila (19%) este de 4750. La receptie stabileste un adaos comercial de 40%. Dupa o perioada angrosistul vinde marfurile conform facturii emise catre clienti : pret de vanzare = 56.000, TVA colectata (19%) = 10.640 Care este valoarea TVA de plata ? 5. Bunurile obtinute cu titlu gratuit se evalueaza la : a) valoarea nominala b) valoarea justa c) valoarea actuala Se acorda 1 pct din oficiu Timp de lucru : 50 min Rezolvare fisa de evaluare : 1. Evaluarea reprezinta exprimarea valorica, prin intermediul banilor, a existentei si miscarii elementelor patrimoniale. Este procedeul care asigura reflectarea realitatii economice .1.5 p 2. Costul de achizitie este format din : - pretul de cumparare negociat si inscris in factura furnizorului - cheltuieli de transport aprovizionare

- cheltuieli accesorii efectuate in vederea punerii in functiune a unor bunuri - taxele nerecuperabile( se acorda 0.5 p pentru fiecare element precizat corect)-> 2 p 3. Costul de achizitie = pret de cumparare: 15.000 + chelt transport: 5.000 + chelt incarcare-descarcare: 1.500 + chelt transport: 600 + chelt montaj: 5.200 = > Cost de achizitie = 27.300 2 p 4. Adaos comercial = Cota * PC = 40% * 25.000 = 10.000 Pret de vanzare (PV) = PC + Adaos comercial = 25.000 + 10.000 = 35.000 TVA colectata = Cota * PV = 19% * 35.000 = 6.650 TVA de plata = TVA colectata TVA deductibila = 6.650 4.750 = 1.900 2 p 5. Raspuns corect: B .1.5 p Scoala : Liceul Profesor : Bonciu Mariana Iuliana Disciplina : Numarul de ore : 2+1 asa : a IX-a Economic Contabilitate Cl

Planificare Calendaristica
Unitati de invatare Continuturi Competent Numar Saptama Observa e specifice ul de na tii ore

1.Sistemul contabil parte a sistemului informatio nal economic

2. Evidenta economica

1.1. Cadrul general de reglementare a contabilitatii in Romania. 1.2. Intreprindere a cadrul de organizare a contabilitatii 1.3. Aplicatii practice privind sistemul contabil Recapitular e Evaluare 2.1. Definitie, importanta. 2.2. Formele evidentei economice. 2.3. Aplicatii practice privind formele de evidenta Recapitular e Evaluare 3.1. Obiectul contabilitatii 3.2. Structuri patrimoniale de activ. 3.3. Structuri patrimoniale de pasiv.

Stabilirea rolului si locului informatiei contabile. Identificare a normelor de reglementa re a sistemului contabil.

1 1

1 1

2 1 1

2 3 3

1 Identificare a formelor 1 de evidenta economica. 2 1 1

4 4 5 6 6

3. Obiectul si metoda contabilita tii

Recunoaste rea ob. de studiu al contabilitat ii Identificare

2 6 6 2 1

7 8,9,10 11,12,13 14 15

3.4. Structuri patrimoniale de cheltuieli si de venituri. 3.5. Particularizarea structurilor patrimoniale la diferite tipuri de intreprinderi. 3.6. Procese economice 3.7. Metoda contabilitatii. 3.8. Principiile contabilitatii conform I.A.S.

a elementelor patrimonial e. Gruparea elementelor in structuri de activ si de pasiv. Clasificare a veniturilor si cheltuielilo r dupa natura lor. Prezentarea procedeelor Recapitular metodei contabilitat e ii. Evaluare Recunoaste rea principiilor contabilitat ii Demonstrar ea echilibrului bilantier

1 1 1

15 16 16

2 2

17 18

36

TOTAL ORE : 4. Evaluarea si calculatia 4.1. Evaluarea Definitie, importanta 4.2. Principiile evaluarii 4.3. Metode de evaluare 4.4. Calculatia Definire, clasificare 4.5. Exemple de calculatii (tarife, costuri, T.V.A., impozitul pe profit,etc.) 1 1 1 1 Utilizarea 2 metodei de evaluare a patrimoniul ui. Aplicarea sistemului de costuri,pret uri si tarife 1 in 1 evaluarea patrimoniul ui. 1 2 3 Sem.II

4 4

Recapitular e Evaluare 5. Bilantul si dubla reprezenta re 5.1. Definitia, importanta, structura bilantului. 5.2.Transpunerea elementelor patrimoniale prin bilant. 5.3.Variatia posturilor bilantiere.

Prezentarea structurii bilantului Ordonarea elementelor in bilant Explicarea tipurilor de

2 2 4 1 1

5 6 7,8 9 9

5.4. Contul de profit si pierdere 5.5. Calculatia rezultatelor intermediare si finale.

modificari bilantiere 1 1 Determinar ea rezultatelor intermediar e si a Recapitular rezultatului net al e exercitiului Evaluare . Clasificare a documentel or dupa diferite criterii. Identificare a, verificarea, corectarea si arhivarea documentel or. Utilizarea documentel or specifice diferitelor tipuri de intreprinder Recapitular i. e Evaluare Total ore : 2

10 10

6. Document e de evidenta

6.1. Notiune, importanta, structura documentelor, clasificare. 6.2. Intocmirea, verificarea, corectarea circuitului, pastrarea si arhivarea. 6.3. Completarea documentelor pentru principalele evenimente si tranzactii financiare si pe tipuri de intreprinderi.

11

2 8

12 13 16

1 1 34 70

17 17

TOTAL ORE / AN

ANEXA 1: Schema lectiei CAP 4: CALCULATIA


Definitie: Calculatia consta in ansamblul operatiilor matematice efectuate pentru
determinarea unor costuri, preturi, obligatii fiscale, indicatori economico- financiari Prin calculatie se realizeaza: - culegerea si prelucrarea datelor consemnate in documente justificative - calculul costurilor de achizitie a materiilor prime si a marfurilor - calculul cheltuielilor si al veniturilor in vederea stabilirii rezultatului financiar - inregistrarea cu ajutorul conturilor in evidenta cronologica si sistematica Exemple de calculatii: 1) Costul de achizitie: reprezinta totalitatea cheltuielor facute de agentul economic pentru aprovizionarea cu materii prime, marfuri, imobilizari Costul de achizitie e format din urm elemente: - pret de cumparare - cheltuieli de transport aprovizionare - cheltuieli pentru punerea in functiune - taxe nerecuperabile 2) TVA-ul: forma a impozitului general de consum care se calculeaza la transferul proprietatii bunurilor

VA (valoare adaugata) = PV PC TVA = Cota (PV PC) = (19%*PV)- (19%*PC) 3) Pretul cu ridicata (en-gros) in comert 4) Pretul cu amanuntul (en-detail) 5) Impozitul pe profit: este calculat si platit de agentii economici care obtin rezultat financiar sub forma de profit. Cota unice de impozit pe profit = 16%, se aplica bazei de calcul numit profit fiscal Etapele determinarii impozitului pe profit: - se stabileste rezultatul contabil (Rex): Rex = V (venituri) C (cheltuieli) - se stabileste rezultatul fiscal (Rf) prin eliminarea din cadrul cheltuielilor si veniturilor a celor care nu sunt aferente rezultatului: Rf = (V Vn) (C- Cn) = (VC) Vn + Cn => Rf = Rex Vn + Cn

Aplicatii:
1) Se cunosc : pret de cumparare = 12.000, cheltuieli transport = 8.400, cheltuieli administrative = 5.700, cheltuieli cu punerea in functiune = 6.300, cheltuieli cu probe tehnologice = 4.800. Sa se clculeze costul de achizitie Rezolvare: Cost de achizitie = pret de cumparare + cheltuieli transport + cheltuieli cu punerea in functiune + cheltuieli cu probe tehnologice Cost de achizitie = 12.000 + 8.400 + 6.300 + 4.800 = 31.500 2) O societate comerciala inregistreaza venituri in valoare de 63.000 pentru care a efectuat cheluieli 48.000. Din totalul cheltuielilor 15.500 reprezinta penalitati. Calculati impozitul pe profit. Rezolvare: Rex = V C = 63.000 48.000 = 15.000 Rf = Rex Vn + Cn = 15.000 0 + 15.500 = 30.500 Impozit pe profit = 16% * Rf = 16% * 30.500 = 4.880

ANEXA 2: TEMA

1) Se dau datele: pret de cumparare = 31.000, cheltuieli de asigurare = 9.300, cheltuieli de transport = 12.000, taxe nerecuperabile = 5.200. Calculati costul de achizitie. 2) Enumerati elementele costului de achizitie 3) Cat este cota impozitului pe profit? Carei baze se aplica? Cum se calculeaza aceasta baza? 4) La sf exercitiului firma inregistreaza V=96.000 si C=56.000. Din totalul cheltuielilor amenzile reprezinta suma de 12.000. Sa se calculeze impozitul pe profit.

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate