P. 1
asistenta sociala

asistenta sociala

|Views: 243|Likes:
Published by Iurniuc Corina
Asistenta sociala
Asistenta sociala

More info:

Published by: Iurniuc Corina on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

ORDIN Nr.

35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 27 mai 2003 In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata si modificata prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3^4) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, cu modificarile ulterioare, secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin. ARTICOL UNIC Se aproba Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist, precum si ghidul metodologic de implementare a acestor standarde, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin. Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, Gabriela Coman ANEXA 1 STANDARDE MINIME OBLIGATORII pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist PARTEA I Ingrijirea copilului plasat la asistentul maternal

1. Orice copil are dreptul de a beneficia de serviciul de asistenta maternala, daca se impune acest lucru; serviciul are ca valori acceptarea diversitatii si promovarea egalitatii. 1.1. Copilul si familia sa au acces la serviciul de asistenta maternala care recunoaste nevoile individuale ale lor si raspunde acestora tinand cont de religie, origine etnica, limba, cultura, dizabilitati si sexualitate. 1.2. Copilul are propria identitate, serviciul de asistenta maternala actionand in virtutea valorizarii si promovarii respectului de sine al fiecarui copil; asistentul maternal si asistentul social al copilului lucreaza impreuna la cresterea respectului de sine al copilului si la dezvoltarea sentimentului ca este util. 1.3. Trecutul etnic, cultural si lingvistic al fiecarui copil trebuie sa fie consemnat si pastrat cu acuratete, acceptat si respectat; planul individualizat de protectie, toate deciziile cu privire la plasarea copilului, precum si reevaluarile periodice ale masurii de protectie includ si tin cont de trecutul copilului. 1.4. Copilul este sprijinit si incurajat sa-si dezvolte abilitati de depasire a situatiilor discriminatorii; copiii apartinand minoritatilor sunt sprijiniti si incurajati sa-si dezvolte abilitati de raspuns la atitudinile discriminatorii. 1.5. Copilul cu dizabilitati beneficiaza de servicii specifice de sprijin si recuperare in vederea maximizarii potentialului sau, pentru o mai buna adaptare la o viata normala; copilului i se asigura echipament adecvat si, acolo unde este posibil, adaptarea casei sau masinii asistentului maternal. 1.6. Copilul este incurajat si are acces in aceeasi masura la oportunitati de dezvoltare a talentului, interesului sau pasiunilor lui; fiecare copil este incurajat sa-si dezvolte pasiunile in stransa legatura cu domenii de interes corespunzatoare varstei si abilitatilor personale. 1.7. Copilul participa la luarea deciziilor cu privire la ingrijirea si planurile de viitor in functie de varsta, experienta si capacitate de intelegere si are dreptul la sprijin si asistenta in exercitarea acestui drept. 2. Evaluarea nevoilor copilului este realizata inaintea luarii masurii de plasare la asistentul maternal, este comunicata tuturor partilor interesate si este revizuita periodic. 2.1. Asistentul social desemnat de serviciul public specializat pentru protectia copilului, denumit in continuare SPPC, respectiv de catre organismul privat autorizat, denumit in continuare OPA, in urma sesizarii, realizeaza evaluarea nevoilor copilului, care include aspecte legate de sanatate, identitate, familie si relatii sociale, conduita, dezvoltare emotionala, comportament si deprinderi de ingrijire personala; o atentie deosebita se

acorda trecutului copilului referitor la origine etnica, cultura, limba, dizabilitati, sex si preferintelor copilului de a fi plasat cu fratii/surorile acestuia. 2.2. Decizia de plasare a copilului la asistentul maternal se face pe baza evaluarii nevoilor sale, luand in considerare interesul superior al copilului. 2.3. Plasamentul in regim de urgenta este facut in conditiile prevazute de lege, cu justificarea in scris de catre asistentul social care a propus masura a motivelor acesteia; evaluarea nevoilor copilului in acest caz se realizeaza in cel mult 7 zile de la data plasamentului, iar in cazuri exceptionale, cu aprobarea supervizorului, acest termen se poate prelungi cu cel mult 5 zile. 2.4. Asistentul social al copilului realizeaza evaluarea nevoilor copilului in concordanta cu normele si etica profesionala in maximum 30 de zile de la data sesizarii; asistentul social ii implica in evaluarea nevoilor copilului pe urmatorii: familia copilului, copilul, persoana care il ingrijeste sau l-a avut in ingrijire, alti specialisti, precum si orice alte persoane relevante pentru viata copilului. 2.5. Asistentul social transmite copii ale evaluarii nevoilor copilului familiei copilului, asistentului maternal si oricarei alte persoane relevante, implicate in protectia si ingrijirea acelui copil; orice nemultumire a celor mai sus mentionati cu privire la continutul evaluarii se consemneaza si se ataseaza la dosar; daca este cazul, o copie a evaluarii nevoilor este transmisa si copilului. 2.6. Asistentul social al copilului realizeaza revizuiri ale evaluarii nevoilor copilului la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata masurii de protectie si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii. 2.7. Asistentul social al copilului tine seama de evaluarea nevoilor copilului in stabilirea planului individualizat de protectie, recomandarea masurii de protectie, reevaluarea periodica a masurii si informarea autoritatilor competente. 3. Copilul plasat la asistentul maternal trebuie sa aiba intocmit un plan de permanenta si toate activitatile propuse in acest plan vor fi implementate; planul individualizat de protectie este revizuit periodic, orice modificare a planului fiind realizata numai dupa revizuire. 3.1. Asistentul social al copilului intocmeste planul individualizat de protectie, plan ce cuprinde obiectivele si activitatile ce vor fi realizate pe termen scurt si lung, activitati ce sunt stabilite pe baza evaluarii nevoilor copilului; planul este intocmit inaintea plasarii copilului sau imediat dupa, in cazul plasamentului in regim de urgenta.

3.2. Asistentul social al copilului transmite, in cel mult doua saptamani de la plasarea copilului, copii ale planului individualizat de protectie urmatoarelor persoane: copilului, familiei acestuia si asistentului maternal; pe aceasta cale partile vor fi informate ca exista intalniri de revizuire regulate si ca acestea reprezinta modalitatea de a propune schimbari in planul de permanenta. 3.3. Pregatirile referitoare la ingrijirea de zi cu zi a copilului se realizeaza inaintea plasarii copilului sau in cel mult 7 zile dupa plasare, in cazul plasamentului in regim de urgenta; asistentul social al copilului va coordona aceasta activitate si va facilita comunicarea si informarea partilor (copil, familie, asistent maternal). 3.4. Asistentul social al copilului intocmeste conventia de plasament pentru fiecare copil; conventia cuprinde elementele prevazute de lege, este in acord cu planul individualizat de protectie si detaliaza toate cerintele de ingrijire ale copilului. 3.5. Asistentul social al copilului transmite copii ale conventiei de plasament copilului care a implinit varsta de 10 ani, asistentului maternal, familiei copilului, precum si altor persoane fizice sau juridice prevazute de lege; acolo unde nu este cazul, acest lucru se va consemna la dosarul copilului. 3.6. Revizuirea planului individualizat de protectie se realizeaza trimestrial, inaintea reevaluarii masurii de plasare; revizuirea se realizeaza si ori de cate ori modificari neasteptate in viata copilului impun acest lucru. 3.7. Revizuirea planului individualizat de protectie se face luand in considerare si nivelul dezvoltarii copilului raportat la parametrii corespunzatori varstei acestuia. 3.8. In procesul de revizuire a planului individualizat de protectie, asistentul social al copilului implica familia copilului, asistentul maternal, copilul si supervizorul asistentului social al copilului; asistentul social al copilului poate implica in acest proces orice alti specialisti care pot fi consultati cu privire la ingrijirea, protectia si dezvoltarea copilului. 3.9. SPPC/OPA se asigura ca in procesul de intocmire si revizuire a planului individualizat de protectie vor fi implicati activ copilul, familia copilului si asistentul maternal; acolo unde este necesar, aceste structuri acorda asistenta necesara in functie de nevoile culturale, lingvistice sau dizabilitatile acestora. 3.10. Asistentul social al copilului intocmeste si pastreaza la dosarul copilului minutele intalnirilor de revizuire; orice decizie sau recomandare rezultata in urma intalnirilor se notifica in scris, in cel mult doua saptamani, tuturor partilor.

5. 4. procesul de identificare a asistentului maternal va urmari ca acesta sa aiba deprinderile. dar si masurile de sprijin si asistenta prevazute in vederea compensarii vor fi mentionate in conventia de plasament. 4. de opinia familiei copilului. asistentul social al copilului va convoca o intalnire de revizuire de urgenta a planului individualizat de protectie pentru stabilirea masurilor de sprijin si asistenta necesare atat pentru copil. . culturala si lingvistica a acestuia.3. respectiv. acolo unde este cazul. Plasarea copilului la asistentul maternal profesionist se realizeaza numai in urma unui atent proces de potrivire a copilului cu asistentul maternal.1. 4. in luarea deciziei se va urmari intampinarea acestor nevoi prin originea etnica.6.8. in situatia in care acest lucru nu este posibil. se va lua in considerare identificarea unui asistent maternal potrivit pentru copil. Decizia de plasare a copilului tine cont de rezultatul evaluarii nevoilor copilului. 4. de posibilitatea plasarii copilului impreuna cu fratii/surorile acestuia. dizabilitatile si sexualitatea. Decizia de plasare va lua in considerare nevoile de dezvoltare ale copilului. in recomandarea masurii de protectie. cat si pentru asistentul maternal. Asistentul social al copilului trebuie sa identifice cu prioritate posibilitatea plasarii copilului la rude sau cunostinte care sunt eligibile pentru copil. in special de originea etnica. cunostintele. familia acestuia. dar si acele informatii despre nevoile copilului care nu sunt satisfacute in totalitate de catre asistentul maternal. Decizia de plasare a copilului va fi luata tinandu-se cont de opinia copilului in functie de varsta si capacitatea lui de intelegere si.11. astfel incat nevoile si preferintele copilului sa fie satisfacute. Asistentul social al copilului realizeaza potrivirea in baza planului individualizat de protectie si a celor mai recente evaluari ale nevoilor copilului si. 4. 4. alti copii aflati in plasament la asistentul maternal.3. 4. Asistentul social al copilului tine cont cu prioritate. 4. daca aceasta nu contravine interesului superior al copilului. abilitatile si contextul social si personal cel mai adecvat satisfacerii nevoilor copilului.2. aceste informatii. cultura si limba asistentului maternal. 4. Asistentul social al copilului implica in procesul de potrivire copilul. precum si alti specialisti. Asistentul social al copilului consemneaza informatiile specifice luate in considerare la realizarea potrivirii. a abilitatilor si competentelor asistentului maternal.7. In cazul in care se impune incetarea masurii de protectie mai repede decat era prevazut in planul individualizat de protectie sau se identifica o situatie care ar conduce la acest lucru. asistentul maternal si familia sa.4.

supervizorul si alti specialisti. in vederea atingerii obiectivelor stabilite in planul individualizat de protectie. numarul vizitelor lunare. 5.4. numarul si durata intalnirilor individuale sunt consemnate in conventia de plasament.9. Asistentul social al copilului viziteaza in mod regulat copilul. Asistentul social al copilului monitorizeaza si inregistreaza evolutia planului individualizat de protectie. 5. Copilul plasat la asistentul maternal are un asistent social care asigura respectarea prevederilor cu privire la ingrijirea si protectia sa si care promoveaza bunastarea si dezvoltarea copilului. 5. inainte de mutarea propriu-zisa a copilului. responsabilitatile acestuia si la modul cum poate fi contactat. asistentul social al copilului se asigura ca acesta cunoaste familia si mediul asistentului maternal.10.7.5. atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii.11. asistentul maternal.6. Asistentul social al copilului se asigura ca in procesul de potrivire copilul dispune de o perioada de acomodare cu viitorul asistent maternal pentru a-si putea exercita dreptul la opinie cu privire la decizia de plasare. familia si asistentul maternal cu privire la nominalizarea asistentului social.2. 5. 4. SPPC/OPA are in vedere ca numarul de cazuri ale asistentului social sa permita acestuia sa aiba suficient timp pentru munca directa cu familia.3. coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti. SPPC/OPA notifica in scris copilul. asistentul social al copilului ia masuri suplimentare de pregatire. in cazul in care asistentul social al copilului este schimbat. in urma consultarii cu familia. copilul. consiliere si sprijin al copilului. SPPC/OPA asigura pentru asistentul social indrumare si coordonare prin intermediul supervizorului. Asistentul social ia in considerare posibilitatea plasarii copilului la un asistent maternal in afara comunitatii copilului numai in cazul in care asistentii maternali locali nu corespund nevoilor copilului. 5. . Asistentul social al copilului este responsabil cu organizarea. Asistentul social al copilului este cel care intocmeste si semneaza planul individualizat de protectie. copilul si asistentul maternal. In cazul plasarii copilului in afara comunitatii sau la un asistent maternal de origine etnica diferita de a copilului. 5. avand inclusiv intalniri individuale cu copilul. 4. 5. 5. motivul va fi consemnat in planul individualizat de protectie. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare copil un asistent social cu pregatire specifica referitoare la dezvoltarea copilului si experienta directa in serviciul de asistenta maternala.4. totodata.1.

5. Hainele copilului trebuie sa fie personalizate. Asistentul social al copilului asigura. jucarii. 6.9. sigur si stimulativ pentru copilul plasat. in acest sens SPPC/OPA asigurand fiecarui copil materiale si jucarii adecvate varstei si sexului. iar casa corespunde din punct de vedere al nevoilor de intimitate si spatiu ale copilului. 6.6. 6. 5.5. 6. La orice deplasare a copilului. Asistentul maternal asigura pentru copil.8. Asistentul maternal se implica activ in stimularea si dezvoltarea jocurilor copilului. Asistentul maternal.4.10. curtea si imprejurimile nu expun copilul la riscuri de accidente. Casa. Responsabilitatea pentru aceasta pregatire specifica revine asistentului social al copilului. varstei copilului si sezonului. rechizite scolare. suficiente. cazarmament. 6. Asistentul maternal este pregatit cu privire la problemele legate de sanatate si igiena. Locuinta asistentului maternal trebuie sa fie confortabila pentru toti cei care locuiesc acolo. 6. 6. 6. echipamentele electrice si cele provocatoare de incendii. In cazul absentei pentru o perioada de timp a asistentului social. cu sprijinul SPPC/OPA. Asistentul maternal trebuie sa asigure un mediu sanatos. a copilului. mentinerea relatiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru viata copilului. locuinta trebuie sa fie bine intretinuta si sa fie mentinute permanent curatenia si igiena. precum si de preferintele sau specificul cultural si religios al copilului. 6. insotit sau nu de asistentul maternal. 6. . precum si echipamente specifice pentru copilul cu dizabilitati. SPPC si OPA se asigura ca transportul se realizeaza in conditii de siguranta. in prezenta asistentului social al copilului.7. fiindu-i furnizate materiale referitoare la sanatatea si igiena personala si.3. Asistentul maternal asigura pentru copil un mediu care il va sprijini in vederea intelegerii propriei culturi si in care copilul va fi valorizat si sustinut in dezvoltarea sa emotionala. Copilul plasat dispune de propriul pat si dulap.8. materiale igienico-sanitare. SPPC/OPA asigura pentru fiecare copil echipament. locurile periculoase fiind clar marcate si asigurate tinandu-se cont de varsta copilului. prezinta acestuia potentialele surse de risc. in conditiile legii. bine intretinute si adecvate sexului.1. SPPC/OPA notifica partile cu privire la aceasta situatie si desemneaza un inlocuitor.2.9. o dieta care sa tina cont de nevoile de dezvoltare ale acestuia. materiale culturalsportive. 6. respectiv.

7. 7. 7. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda prevederi clare pentru situatia in care copilul plasat lipseste nemotivat de la locuinta asistentului maternal.4. solicitantul si toti cei care locuiesc cu acesta vor prezenta cazierul.7.5. precum si a celorlalti copii ai asistentului maternal sau plasati la acesta. necesare in vederea asigurarii ingrijirii in siguranta a acestuia. SPPC/OPA are un regulament cu privire la inregistrarea si procesarea cazurilor. exploatare sau deprivare a copiilor plasati. informatiile sunt puse la dispozitia copilului sau oricarei persoane implicate in realizarea planului individualizat de protectie. 7. precum si metodele de pastrare in siguranta a datelor. Asistentul social al copilului aduce la cunostinta asistentului maternal toate informatiile despre copil. 8.6.2.1. 7. a oricaror forme de exploatare sau deprivare a copilului. care sa stabileasca modul de intocmire a dosarului copilului si continutul acestuia. exploatare si deprivare. daca acestea nu contravin interesului superior al copilului. inainte de plasarea copilului. 7. In vederea obtinerii atestatului de asistent maternal. 7. 7. neglijare. Pentru fiecare copil aflat la asistentul maternal exista un dosar complet si actualizat care cuprinde detalii despre natura si calitatea ingrijirii oferite si care reflecta trecutul copilului. Asistentul maternal sprijina copilul in mentinerea relatiilor cu prietenii si in dezvoltarea de noi relatii. toate datele sunt pastrate de SPPC/OPA pe o perioada minima de 10 ani de . Asistentul social al asistentului maternal prezinta acestuia. recunoasterea semnelor si comportamentului specific al victimelor abuzului si neglijarii.3. precum si a oricaror actiuni sau inactiuni care pot aduce atingere demnitatii copilului.6. neglijare. Copilul plasat este protejat fata de orice forma de abuz. standardele. 8.1. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda instructiuni si masuri clare cu privire la modalitatile de investigare a suspiciunilor de abuz. SPPC/OPA include in cadrul regulamentelor interne si asigura aplicarea prevederilor referitoare la: interzicerea pedepselor corporale. SPPC/OPA asigura in programul de pregatire a asistentului maternal instruirea specifica referitoare la ingrijirea copilului abuzat/neglijat. procedurile si orice alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului si se asigura ca acestea au fost intelese.11. formulate la adresa personalului propriu si a familiilor asistentilor maternali.

Copilul aflat la asistentul maternal este incurajat sa isi mentina si sa isi dezvolte relatiile cu familia si prietenii. 9.3. 8. se va asigura ca aceste informatii privind originea copilului ii sunt dezvaluite in functie de varsta acestuia. informatii ce urmeaza a fi folosite de copil ulterior. .8. orice dovezi care atesta dorintele si parerile exprimate de catre copil si daca acestea au fost luate in considerare. asistentul social al copilului ofera sprijinul necesar pentru a-l ajuta pe copil sa inteleaga si sa faca fata acestor informatii. 8.9. familia sa si asistentul maternal cunosc motivul pentru care copilul este in asistenta maternala si inteleg motivele plasamentului. 8. 8. precum si detaliile cu privire la statutul legal al copilului. minutele intalnirilor de revizuire. asistentul maternal va incuraja copilul sa faca el insusi astfel de inregistrari. 8. 8.5.4. 8. precum si procedura referitoare la pastrarea si accesarea acestor date. Dosarul cuprinde: evaluarea nevoilor copilului si revizuirile periodice ale acesteia. Asistentul social al copilului este instruit de angajator in vederea inregistrarii datelor la dosar. planul individualizat de protectie. Asistentul social al copilului. sentimente si circumstante.la dobandirea capacitatii de exercitiu a copilului.2.6. decizii referitoare la masura de protectie. Atat asistentul social. Asistentul maternal are acces la toate informatiile relevante pentru a ajuta copilul sa-si inteleaga si sa-si accepte trecutul. in concordanta cu planul individualizat de protectie si cu prevederile conventiei de plasament. alte informatii relevante pentru copil si trecutul lui. parintii si asistentul maternal cunosc natura datelor continute in dosar. 8. nevoi. Copilul.7. dosarul trebuie sa includa realizarile si progresele copilului in dezvoltare. cat si asistentul maternal incurajeaza copilul sa reflecteze si sa-si inteleaga trecutul.10. Originalul certificatului de nastere al copilului se pastreaza in dosarul de la nivelul SPPC. cunosc durata si scopul acestei masuri. 8. in functie de varsta si capacitatea copilului. SPPC/OPA asigura pentru asistentul maternal pregatirea si sprijinul necesare pentru inregistrarea prin orice mijloace a evenimentelor semnificative din viata copilului. cu consultarea asistentului maternal si familiei copilului. capacitatea de intelegere. Copilul. Fiecarui copil plasat la asistent maternal i se intocmeste un dosar care este pastrat separat de cel al familiei naturale sau al asistentului maternal.

Asistentul social al copilului tine evidenta intalnirilor/vizitelor si consemneaza impactul acestora asupra copilului. a copilului. precum si opinia copilului cu privire la intalnire sau vizita sunt luate in considerare la revizuirea planului individualizat de protectie. emotionala si sociala.9.6.2. Asistentul social al copilului stabileste. 9. obligatiile de mai sus revin asistentului maternal. Asistentul social al copilului.acolo unde este posibil . proceduri clare si concrete privind modalitatile prin care se realizeaza mentinerea relatiilor sociale ale fiecarui copil plasat. 9.3. coordoneaza toate activitatile referitoare la mentinerea relatiilor. familiei si prietenilor acestuia.7. cu consultarea asistentului maternal. 9. in conditiile legii. precum si privind sustinerea. realizat cu consultarea profesionistilor in domeniul medical. mai ales cand plasamentul este in afara comunitatii copilului. planul este revizuit din perspectiva rezultatelor analizelor medicale.4. interventie si recuperare. Asistentul social al copilului. 10.1. Copilul plasat are un plan de prevenire. copilul este informat si pregatit in functie de varsta si de capacitatea sa de intelegere pentru a participa la luarea de decizii cu privire la sanatatea sa. In procesul de evaluare si pregatire continua a fiecarui asistent maternal se subliniaza importanta sustinerii copilului pentru mentinerea relatiilor sale si se formeaza aptitudinile necesare asistentului maternal pentru a incuraja si facilita astfel de relatii. aceste informatii.2. monitorizarea si evaluarea acestora.5. 9. 9. Necesitatea si beneficiile acestor relatii pe care le are copilul sunt luate in considerare la realizarea fiecarui plasament in asistenta maternala. In situatia in care asistentul social al copilului nu este prezent la vizita/intalnire. Asistentul social al copilului acorda atentie in special mentinerii acelor relatii care contribuie cu prioritate la definirea si pastrarea identitatii copilului.3. Asistentul social al copilului afla si sustine opinia copilului si . 10. Copilul plasat la asistentul maternal primeste ingrijirea medicala care sa vina in intampinarea nevoilor sale de dezvoltare fizica. cu consultarea asistentului maternal. 10. 10. inclusiv frecventa si localizarea vizitelor si supervizarea necesara. 9.i se acorda prioritate in luarea deciziilor referitoare la mentinerea relatiilor. Copilul plasat beneficiaza de o evaluare medicala completa cel putin o data pe an.1. se asigura ca fiecare copil este inscris la un medic de familie si are acces la o .

SPPC/OPA.6. Copilul va fi informat si ascultat cu privire la ingrijirea medicala in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere. 10. Asistentul maternal primeste fisa medicala pentru fiecare copil plasat. Asistentul maternal primeste inainte de plasarea copilului o evaluare completa a nevoilor de sanatate ale fiecarui copil ce urmeaza a fi plasat si este informat asupra procedurilor privind obtinerea consimtamantului parintelui sau al altui reprezentant legal al copilului ori.5. cu accent pe preventie si bolile transmisibile. 11. Consimtamantul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului la tipul de ingrijire medicala si la tratamentul acordat va fi cerut si inregistrat la dosar. dupa caz. 10. Copilul plasat participa activ si este informat cu privire la procesul propriei ingrijiri medicale. Copilul aflat la asistentul maternal beneficiaza de servicii medicale specifice care sa satisfaca nevoile de sanatate ale acestuia. Asistentul social al copilului va lua in considerare la evaluarea nevoilor. 10. pentru a primi tratament medical sau orice interventie medicala. copilul fiind incurajat sa-si atinga potentialul maxim.4. 11. 10. 10. in situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol iminent ori exista riscul producerii unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestuia.7. ingrijirea medicala implica atat confidentialitate. inclusiv consiliere si terapie. cat si posibilitatea copilului de a alege. Nevoile educationale ale copilului plasat sunt satisfacute cu prioritate. planifica impreuna educatia fiecarui copil plasat. aceasta este actualizata pe toata durata plasamentului si insoteste copilul inainte si dupa plasare. ingrijire stomatologica si oftalmologica.9.8. al copilului. in intocmirea planului individualizat de protectie si la revizuirile periodice ale acestuia nevoile educationale ale copilului. .10. 11. 10. 10. se pot efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata copilului chiar fara a avea acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului. in functie de varsta si capacitatea de intelegere. cu consultarea unitatii de invatamant. in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere. SPPC/OPA asigura fiecarui asistent maternal o pregatire de baza cu privire la probleme de sanatate.ingrijire medicala corespunzatoare.1. un regim alimentar adecvat si informatii despre un mod de viata sanatos.2. Copilul plasat este informat despre trecutul sau medical si cunoaste problemele medicale semnificative din familie. igiena si prim ajutor.

inainte de incetarea masurii de plasare. 12. in acest sens tanarul care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie primeste sprijin si orientare si dupa incetarea masurii de plasare la asistentul maternal. 11. asistentul maternal. SPPC/OPA asigura fiecarui copil plasat oportunitati egale pentru accesul acestuia la invatamant superior. daca este cazul.5. este incurajat sa se implice in procesul de luare a deciziilor si in implementarea planurilor de viitor.7.6. stabileste procedura de notificare a asistentului social. persoanele responsabile si termenele. Asistentul social al copilului.11.1. supravegheaza participarea regulata a copilului la procesul educativ si sprijina participarea deplina a copilului prin oferirea uniformei si echipamentului necesar. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului. Asistentul maternal asigura un mediu in care educatia si invatarea sunt promovate. deprinderile si cunostintele necesare vietii de adult.3. pregatire profesionala si angajare.2. modalitatea de solutionare a acestor aspecte se consemneaza in dosarul copilului. in situatia exmatricularii copilului plasat. Copilul plasat la asistentul maternal este ajutat sa-si dezvolte aptitudinile. in aceasta situatie se vor identifica imediat forme de educatie alternativa pentru copilul exmatriculat. asistentului maternal si ale parintelui in procesul educativ al copilului sunt clar definite in conventia de plasament. 12. cu referire speciala la rolul asistentului maternal in pregatirea tanarului pentru o viata independenta. 12. 12. se asigura ca orice forma de discriminare sau abuz suferit de copil este adusa in atentia scolii fara nici o intarziere. 11. Tanarul. cu sprijinul SPPC/OPA.4. SPPC/OPA. . cu consultarea scolii. 11. 11.8. asistentului maternal sau parintelui. ajutorului la temele de casa. SPPC/OPA stabileste proceduri referitoare la sprijinul si orientarea oferite copilului la incetarea masurii de plasare si trecerea la viata de adult. aceste proceduri sunt aduse la cunostinta comunitatii si sunt integrate in strategiile SPPC/OPA. fiind monitorizate si revizuite anual.3. SPPC/OPA se asigura ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui prescolar plasat este stimulata prin frecventarea gradinitei sau participarea la orice alte forme organizate de stimulare si educare a prescolarilor. Planul individualizat de permanenta pentru fiecare copil aflat in situatia incetarii masurii de plasare stipuleaza clar masurile ce trebuie luate. cu consultarea asistentului maternal. ajutorului financiar si de alt tip pentru a participa la excursiile scolare si alte activitati extrascolare. 11.

12. disponibil in conditiile legii.4. serviciile de educatie. Solicitantul este evaluat de catre asistentul social desemnat.6. 13. 13. Procedura de evaluare implica toti membrii familiei sau alte persoane care locuiesc cu solicitantul. Informatiile date potentialilor asistenti maternali includ o lista a competentelor pe care asistentul maternal va trebui sa le aiba. pentru a sprijini fiecare tanar care paraseste sistemul de protectie a copilului. alocatiile si beneficiile disponibile. Solicitantul primeste informatii despre procesul de evaluare. 13. SPPC/OPA monitorizeaza si evalueaza rezultatele serviciilor oferite tinerilor la iesirea din sistemul de protectie a copilului si le utilizeaza in elaborarea strategiilor viitoare. Asistentul maternal este pregatit si sprijinit pentru a putea oferi un ajutor eficient tanarului inainte de incetarea masurii de plasare.5.7. de angajare.4.5. criteriile pe baza carora se va face evaluarea si procedurile de revizuire a rezultatului evaluarii. sprijinul acordat. 13. Nevoile tanarului cu dizabilitati aflat in situatia incetarii masurii de plasare sunt identificate si inregistrate de SPPC/OPA si solutionate in cooperare cu autoritatile publice sau private relevante. fiecare tanar primeste informatii complete si clare privind sprijinul financiar sau de alta natura. furnizandu-i toate informatiile despre sprijinul disponibil dupa incetarea masurii. inclusiv copiii proprii sau cei deja plasati. PARTEA a II-a Asistentul maternal 13. . 13. Asistentul maternal este evaluat si atestat inainte de a-i fi plasat un copil. 12. unde este cazul. Asistentul social sprijina tanarul aflat in situatia incetarii masurii de plasare. in vederea stabilirii capacitatii sale de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita o masura de protectie. 12.1.12. se acorda o atentie speciala realizarii transferului de la serviciile pentru copii la cele pentru adulti.8. 12. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare solicitant un asistent social care se va ocupa de implementarea procedurilor de evaluare conform metodologiei.3.2. SPPC/OPA stabileste relatii de colaborare eficiente cu autoritatile locale.9. Inainte de incetarea masurii de plasare. 12. de pregatire si de ajutor social.

14.11. La incheierea evaluarii efectuate de asistentul social. 13. Solicitantul este incurajat sa participe activ la evaluarea sa si la pregatirea raportului sau de evaluare.7. 13. accepta. 13. 14. numarul de copii si mentiuni referitoare la sexul. tipul de plasament.6. Decizia privind atestarea se motiveaza si cuprinde indicarea modalitatilor de contestare si se transmite in scris fiecarui solicitant. 13. Asistentul maternal atestat este monitorizat si sprijinit de catre un asistent social si are acces la asistenta si alte tipuri de sprijin profesional.13. varsta si nevoile copiilor. precum si de verificarile acestuia intreprinse la politie si la autoritatea locala. informatii si consiliere pentru a fi ajutat sa ofere o ingrijire de calitate copilului plasat.8.2.12. Solicitantul are dreptul sa solicite o copie din sectiunile neconfidentiale ale raportului de evaluare inaintea luarii unei decizii.9. medic sau de declaratiile personale ce sunt obtinute pentru fiecare solicitant de catre asistentul social. .1. acesta are dreptul sa consemneze informatii in raport si sa participe la procesul de luare a deciziei privind atestarea sa. 13. 14. precum si nevoile sale de sprijin si pregatire. Asistentul social al asistentului maternal are ca responsabilitate principala si permanenta identificarea nevoilor de pregatire si a potentialului fiecarui asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza.10. rezultatul este comunicat solicitantului. Evaluarea potentialilor asistenti maternali se realizeaza de un asistent social cu studii superioare si cu experienta in asistenta maternala si plasament familial. acesta primeste informatii de la asistentul social despre evolutia procesului de evaluare si indicatii clare asupra demersurilor pe care trebuie sa le faca solicitantul pentru inaintarea procedurii. asistentul social se asigura ca fiecare asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza este informat in scris. abilitatile si experienta solicitantului. 13. procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea care a atestat calitatea de asistent maternal. Raportul de evaluare este intocmit de catre asistentul social si include recomandarea privind atestarea solicitantului. intelege si actioneaza in conformitate cu standardele. SPPC/OPA desemneaza un asistent social pentru fiecare asistent maternal. Evaluarea tine cont de recomandarile de la locul de munca. precum si a membrilor familiei acestuia.

14.8. neglijare sau orice alta plangere facuta impotriva lui. 14. precum si detalii privind eventualele acte de abuz sau neglijenta la care copilul a fost supus. 15.11. asistentul social se asigura ca un timp adecvat este alocat membrilor familiei fiecarui asistent maternal. 14. cultura si religia. Asistentul maternal este instruit si pregatit pentru a dobandi aptitudinile si cunostintele necesare ingrijirii copilului plasat.7. 15. Asistentul maternal primeste de la asistentul social al copilului toate informatiile relevante despre originea copilului si istoricul acestuia.3. 14. trecutul acestuia.9. pe durata plasamentului copilului. precum si planificarea urmatoarelor vizite.10. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru instruirea si pregatirea fiecarui asistent maternal. Asistentul maternal primeste informatii in scris de la SPPC/OPA privind drepturile si obligatiile legale ce ii revin cu privire la persoana copilului pe durata plasarii. Contractul incheiat intre SPPC/OPA si asistentul maternal mentioneaza serviciile si prestatiile ce pot fi oferite asistentului maternal. acolo unde acestea exista. Asistentul social intocmeste rapoarte de vizite/intalnire ce sunt pastrate la dosarul asistentului maternal. asistentul maternal este informat despre sanatatea copilului si identitatea lui privind educatia. o copie de pe fiecare raport fiind transmisa acestuia. 14. 14. proceduri ce sunt revizuite anual. 14. Asistentul maternal este vizitat sau are intalniri cu asistentul social cel putin o data pe luna.5. Raportul de vizita/intalnire consemneaza nevoile de sprijin si de pregatire exprimate de catre asistentul maternal. rasa.4. Asistentul maternal primeste informatii in scris despre sprijinul disponibil din partea grupului local de asistenti maternali sau a formelor asociative ale asistentilor maternali profesionisti. 14. inclusiv in situatii de urgenta.1. 14. acesta primeste de la asistentul social detaliile despre sprijinul disponibil in astfel de situatii. Asistentul maternal este informat cu privire la procedurile ce vor fi urmate daca exista suspiciuni de abuz. familia acestuia sau identificate de catre asistentul social. Conventia de plasament detaliaza serviciile oferite de SPPC/OPA asistentului maternal pentru a satisface nevoile specifice ale copilului plasat si modul in care aceste servicii pot fi obtinute. sprijin si consiliere pentru asigurarea unei ingrijiri de calitate. .6.

daca este cazul. 16. 15. bazata pe evaluarea nevoilor copilului inaintea plasarii acestuia. oferind posibilitatea acestuia de a contribui cu informatii la calitatea si gama de servicii ale SPPC/OPA si de a se informa asupra procedurilor de recrutare. SPPC/OPA sprijina asistentul maternal in a avea un rol activ in evaluarea anuala si faciliteaza participarea acestuia la evaluare in functie de nevoile specifice date de dizabilitate. 15. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentului maternal.2. Instruirea asistentilor maternali este parte a programului de instruire a personalului SPPC/OPA si include oportunitati pentru cursuri comune cu asistentii sociali si personalul din centrele rezidentiale. precum si.3. Raportul de evaluare anuala este realizat de asistentul social al asistentului maternal. precum si pentru mentinerea sau modificarea numarului si varstei copiilor pentru care a obtinut atestarea. asistentilor sociali ai copiilor plasati. acolo unde doi adulti dintr-o familie sunt atestati ca asistenti maternali. Asistentul social organizeaza o intalnire pentru evaluarea anuala. precum si ale membrilor familiei acestuia.7.4. opiniile asistentului maternal.1.6. experienta acumulata si rezultatele cercetarilor in domeniu. nevoile de instruire si sprijin identificate ale asistentului maternal. daca este cazul. Asistentul maternal primeste o instruire specifica de la asistentul social al copilului.2. 16. precum si copiii care sunt sau au fost plasati in asistenta maternala. 15.15. 15. cu conditia ca asistentul social al acestora sa ia masuri speciale de pregatire si protejare a lor.5. 16. 16. cu participarea asistentului maternal. care coroboreaza opiniile fiecarui asistent social responsabil pentru copilul plasat. Continutul si realizarea instruirii asistentilor maternali sunt revizuite anual de catre SPPC/OPA in functie de nevoile identificate. recomandarile pentru mentinerea sau retragerea atestatului.4.3. Asistentul maternal are consemnate in dosar detalii referitoare la cursurile la care a participat si nevoile de instruire viitoare. Raportul include un plan de actiune pentru urmatoarele 12 luni. In procesul de instruire a asistentului maternal vor fi implicati asistenti maternali atestati. fiecare trebuie sa fie instruit in acest sens. Intreaga instruire este bazata pe principiul egalitatii sanselor si al practicilor nediscriminatorii. evaluare si instruire. cu participarea membrilor familiei asistentului maternal. opiniile copiilor plasati si ale parintilor acestora. 15. limba si cultura. . 16.

In situatia aparitiei unor incidente semnificative sau existentei unor suspiciuni de abuz si neglijare asupra copiilor. cultura. familiile acestora.1. ce va include si planul de dezvoltare a serviciului de asistenta maternala. Asistentul social notifica asistentului maternal rezultatul evaluarii. . SPPC/OPA organizeaza un serviciu de asistenta maternala care raspunde nevoilor fiecarui copil plasat. 17. este parte a dosarului asistentului maternal. alti membri de familie si alte persoane semnificative pentru copil. SPPC/OPA are o structura corespunzatoare din punct de vedere al numarului si competentei personalului care sa asigure coordonarea si functionarea eficienta a serviciului de asistenta maternala. SPPC/OPA promoveaza o abordare de parteneriat in ingrijirea copiilor. asistentilor maternali.2. precum si familiilor lor. altor autoritati competente. asistentii sociali ai serviciilor de asistenta maternala au calificarea profesionala si pregatirea necesara pentru a lucra cu copii. incluzand posibile comentarii si obiectii ale asistentului maternal.5.5. acesta trebuie sa asigure posibilitati de plasare a copilului inclusiv in regim de urgenta. 17. chiar inainte de implinirea termenului de 1 an. SPPC/OPA pregateste si are la dispozitie asistenti maternali specializati pentru copilul cu dizabilitati. familiile acestora si asistenti maternali. copiilor plasati. asistentilor sociali. implicand parintii.16. copiile strategiilor anuale sunt disponibile pentru toti cei interesati. 17. precum si orice alti specialisti.3. 16. SPPC/OPA are strategii care promoveaza si planifica asistenta maternala pentru copilul care necesita luarea unei masuri de protectie. 18. motivele si detaliile privind procedura de contestare a rezultatului evaluarii.6. 17. religie si sex ale copiilor. PARTEA a III-a Activitatea serviciului de asistenta maternala 17. rasa. dizabilitate. 17. managerii serviciilor sociale. evaluarea activitatii asistentului maternal este obligatorie. precum si asistenta maternala specializata pentru copilul cu nevoi speciale. asistentii maternali.7. asistentii sociali. 17. SPPC/OPA are o strategie anuala de dezvoltare a serviciilor de protectie a copilului. 16.6.4. copiii. Raportul de evaluare anuala. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala SPPC/OPA are in vedere particularitatile de limba. SPPC/OPA distribuie copii ale strategiilor anuale tuturor serviciilor pentru copil si familie.

8.7. 18. Asistentul social al copilului nu este in acelasi timp si asistentul social al asistentului maternal la care a fost plasat copilul.4. evaluarea nevoilor acestuia si monitorizarea cazului. SPPC/OPA se asigura ca fiecare angajat al serviciului de asistenta maternala cunoaste responsabilitatile ce ii revin si primeste informatii despre functionarea acestui serviciu. asigurate de angajator. cel al asistentului maternal completeaza rapoartele in termenele stabilite de standard si metodologiile de lucru. 18.5. SPPC/OPA are structura si proceduri clare pentru asigurarea recrutarii.6. Asistentul social al copilului si cel al asistentului maternal iau parte periodic la cursuri comune cu asistentii maternali si personalul din centrele rezidentiale. 18. 18. 18. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru a se asigura ca evaluarea nevoilor copiilor.12. 18. precum si aptitudinile si cunostintele necesare pentru a le duce la indeplinire. Asistentul social al copilului are un numar de maximum 25 de cazuri si asistentul social al asistentului maternal are un numar de 30 de cazuri. in conformitate cu standardele si metodologia existenta. 18. SPPC/OPA are un plan anual de pregatire si perfectionare a asistentilor sociali. Asistentii sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala beneficiaza de cursuri despre dezvoltarea copilului.3.2.1. evaluarii.9. SPPC/OPA are o structura organizatorica adecvata a serviciului de asistenta maternala. SPPC/OPA asigura existenta resurselor necesare pentru a veni in intampinarea nevoilor de pregatire ale asistentilor sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala. SPPC/OPA asigura desemnarea unui asistent social pentru fiecare copil plasat si pentru fiecare asistent maternal. Asistentul social care lucreaza in serviciul de asistenta maternala are o fisa a postului care defineste clar sarcinile si responsabilitatile postului. SPPC/OPA are proceduri clare pentru a se asigura ca asistentul social al copilului si. atestarii asistentilor maternali. cu o vechime minima de 2 ani in specialitate. in cadrul serviciului sunt angajati asistenti sociali cu studii superioare. 18.11. 18.18. planurile individualizate de protectie si revizuirea acestora sunt realizate in concordanta cu standardele si metodologia existenta. respectiv. ale asistentului social al asistentului maternal sunt clar definite si intelese de parti. respectiv. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentilor sociali pentru a identifica nevoile de instruire si pregatire ale acestora. 18. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului si. . 18. precum si pentru evaluarea anuala a activitatii acestora.10.

13.2. potrivit nevoilor copilului. 19. in acest sens. 18. 19. daca este cazul. in functie de evaluarea nevoilor sale. 19.4.5. 19. analizarea si interpretarea informatiilor referitoare la serviciile pentru protectia copilului.15. SPPC/OPA asigura interventia altor categorii de specialisti. SPPC/OPA se asigura ca in procesul de luare a deciziilor cu privire la copil asistentii maternali si asistentii sociali cunosc atributiile si responsabilitatile ce revin fiecaruia.7. SPPC/OPA are organizat un sistem eficient pentru strangerea. 19. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului stabileste o strategie de recrutare a asistentilor maternali in masura sa mentina capacitatea serviciului de asistenta maternala de a veni in intampinarea nevoilor identificate in cazul fiecarui copil.3. autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului adopta o strategie de recrutare a asistentilor maternali. astfel incat sa vina in intampinarea nevoilor fiecarui copil evaluat. 18. va realiza.1. in functie de nevoile specifice ale fiecarui copil. In situatia existentei unor cazuri de renuntare la calitatea de asistent maternal.14. In luarea deciziei de plasare se acorda prioritate plasarii copilului in comunitatea de unde provine. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului asigura accesul la serviciul de asistenta maternala. 19. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului colaboreaza in elaborarea strategiei de recrutare cu OPA. SPPC/OPA asigura prin asistentii sociali realizarea unui interviu . alte autoritati publice locale si cu orice alte institutii publice sau private. care monitorizeaza metodele de recrutare ale serviciilor publice si private si care. ca parte a strategiei judetene/locale de dezvoltare a serviciilor pentru protectia copilului. 19. Strategia de recrutare este revizuita anual de catre autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului. 19. cu accent pe calitatea ingrijirii acestora. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului implica in elaborarea strategiei de recrutare copiii plasati si asistentii maternali atestati. exceptie facand cazurile in care acest lucru nu este posibil sau nu este in interesul acestuia. modificari ale strategiei.6. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului dispune de o retea proprie de asistenti maternali sau contracteaza acest tip de serviciu cu OPA. dupa evaluarea eficientei acestor metode.18.

procedura de contestare). ANEXA 2 GHID METODOLOGIC de implementare a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist CAP. contestatiilor. aceste informatii vor fi utilizate in vederea imbunatatirii strategiei de recrutare si in preintampinarea unor astfel de evenimente. m) programul de pregatire a asistentilor maternali. rapoarte de activitate. b) strategia OPA. tipizate. k) dosarul familiei copilului plasat. l) formulare. h) contractele de munca ale asistentilor maternali. 1 Serviciul de asistenta maternala Definitie Serviciul de asistenta maternala asigura protectia copilului care necesita stabilirea unei masuri de protectie ce impune cresterea. d) regulamentul de organizare si functionare al SPPC/OPA. precum si de OPA: a) strategia judeteana a consiliului judetean/local al sectorului municipiului Bucuresti. c) conventii de parteneriat/contracte intre SPPC/OPA. i) dosarul asistentului maternal. urmatoarele documente vor fi luate in considerare de autoritatile administratiei publice centrale sau locale. n) programul de pregatire a asistentilor sociali. g) fisele de post ale asistentilor sociali. f) decizii/proceduri/alte documente interne referitoare la activitatea serviciului de asistenta maternala (de exemplu.cu asistentul maternal pentru a obtine informatii referitoare la motivatia acestuia. PARTEA a IV-a Documente minime necesare implementarii standardelor 20. o) evidenta reclamatiilor. j) dosarul copilului plasat. e) regulament de ordine interna. In implementarea prezentelor standarde. ingrijirea si educarea . evidente.

au in vedere particularitatile de limba. parte integranta a planului de implementare a strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copii. si organismele private autorizate.copilului de catre un asistent maternal profesionist. plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu. religie si orientare sexuala ale copiilor. rasa. Dezvoltarea serviciului de asistenta maternala se face in baza unei planificari anuale. copil cu tulburari de comportament. Serviciul de asistenta maternala se poate organiza dupa cum urmeaza: 1. denumit in continuare AMP. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala. denumit in continuare SPPC. la nivelul SPPC: compartimentul de asistenta maternala este parte a serviciului de protectie de tip familial sau alternative de tip familial. dizabilitate. in urma realizarii plasarii copilului la asistentul maternal. fara a realiza separarea copilului de familia biologica. La nivelul OPA: serviciul de asistenta maternala poate fi organizat ca un compartiment distinct sau ca activitate desfasurata de o echipa de . serviciul public specializat pentru protectia copilului. cultura. ca un compartiment distinct sau ca activitate prestata de un compartiment cu mai multe atributii. 2. asistentul social din cadrul serviciului rezidential sau al centrului de plasament va comunica compartimentului de asistenta maternala copiii care pot fi ingrijiti la asistentul maternal. denumite in continuare OPA. numai dupa aceasta etapa si in situatia in care prevenirea nu este posibila.1. Serviciul de asistenta maternala instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copiii care necesita protectie prin ingrijirea lor de catre un AMP. Exceptie de la acest parcurs se face in situatia copilului institutionalizat. 1. copil cu HIV/SIDA) in vederea recuperarii sale. sesizarea este preluata de catre compartimentul de asistenta maternala. urmand a se desemna asistentul social al copilului in vederea evaluarii nevoilor copilului si elaborarii planului de permanenta. asistentul social desemnat din partea compartimentului de asistenta maternala devine responsabil de caz. copil cu deficienta. copil abuzat. aceasta protectie include si plasarea copilului in regim de urgenta. Organizarea si functionarea serviciului de asistenta maternala Serviciul de asistenta maternala este organizat de SPPC sau OPA in structura proprie. de la momentul aplicarii prezentului ghid metodologic. sesizarile despre cazurile noi vor fi prelucrate de serviciul de protectie de tip familial sau alternative de tip familial in vederea rezolvarii lor.

1 si prezentului ghid metodologic.revizuirea evaluarii nevoilor copilului. 1 si prezentului ghid metodologic. .furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind procedurile ce vor fi urmate in cazul suspiciunilor de abuz.asistentii sociali ai AMP. . . . procedurilor si oricaror alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului. neglijare sau al oricarei alte plangeri facute impotriva lui. in urma sesizarii.identificarea nevoilor de pregatire si potentialului fiecarui AMP. Responsabilitatile asistentilor sociali ai AMP care lucreaza in cadrul acestui serviciu includ: . in functie de nevoile de formare identificate de supervizor. a standardelor.evaluarea capacitatii solicitantilor. . . intelege si actioneaza in conformitate cu standardele. precum si asupra sprijinului disponibil in astfel de situatii. asigurandu-se ca acesta este informat in scris. . a nevoilor copilului care necesita o masura de protectie.participarea la procesul de potrivire a copilului cu AMP. .personal angajat.prezentarea AMP.intocmirea. conform standardelor prevazute in anexa nr.asistentii sociali ai copilului plasat la AMP. precum si ale membrilor familiei acestuia. conform standardelor prevazute in anexa nr. calificat din punct de vedere profesional. . prezentand abilitatile si competentele AMP. .participarea la pregatirea solicitantului in calitate de formator sau in vederea sprijinirii solicitantului pe parcursul pregatirii.evaluarea.sprijinirea si monitorizarea activitatii AMP. accepta. in conformitate cu standardele prevazute la anexa nr. pastrarea si actualizarea dosarului AMP. in vederea atestarii ca AMP.participarea la programe de pregatire specifica. inainte de plasarea copilului la acesta. . . 1 si cu prezentul ghid metodologic. Responsabilitatile asistentilor sociali ai copilului plasat la AMP includ: .asistentii maternali profesionisti. . de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita acest tip de protectie. Categoriile de personal necesare desfasurarii activitatii compartimentului de asistenta maternala sunt: . procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea competenta. asigurandu-se ca acestea au fost intelese. .evaluarea anuala a activitatii fiecarui AMP.furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind sprijinul disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP.

coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti. atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii.intocmirea. . . . . 2 Recrutarea/identificarea AMP SPPC/OPA realizeaza anual o analiza a nevoilor la nivel local in vederea elaborarii si fundamentarii strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copil si familie. . .sprijinirea copilului in mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu familia sa. 1 si prezentului ghid metodologic. inainte de mutarea copilului. . metodologiilor si a regulamentelor interne elaborate de angajator. .respectarea procedurilor.coordonarea activitatilor privind mutarea copilului la AMP.monitorizarea si inregistrarea evolutiei planului de permanenta. .intocmirea conventiei de plasament. Planul de implementare a strategiei anuale va include si masurile ce vor duce la dezvoltarea retelei de AMP in functie de nevoile identificate.realizarea obligatiilor si responsabilitatilor prevazute in conventia de plasament pentru fiecare copil.informarea in scris a AMP cu privire la drepturile si obligatiile legale ce ii revin acestuia cu privire la persoana copilului pe durata plasarii.. daca acestea nu contravin interesului superior al copilului.participarea la programe de pregatire. . cu prietenii si cu orice alte persoane relevante din viata copilului.coordonarea procesului de potrivire a copilului cu AMP.asigurarea mentinerii relatiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru viata acestuia.organizarea.realizarea instruirii specifice a AMP cu privire la nevoile copilului. . inaintea plasarii acestuia. . in functie de nevoile de formare identificate de supervizor. pastrarea si actualizarea dosarului copilului. Responsabilitatile AMP includ: .participarea la programe de pregatire specifica. .asigurarea ingrijirii copilului.intocmirea si revizuirea planului de permanenta pentru copil. . conform standardelor prevazute in anexa nr. . in functie de recomandarea asistentului social al AMP intocmita in urma identificarii nevoilor de formare. CAP.

certificat de casatorie. la care va anexa: a) curriculum vitae. conform modelului prevazut in prezentul ghid metodologic. Totodata. buletin/carte de identitate). vor fi selectati AMP. SPPC/OPA va transmite solicitantului un model al cererii de evaluare. SPPC/OPA transmite solicitantului un raspuns in scris cuprinzand confirmarea luarii in .Recrutarea/identificarea AMP trebuie realizata astfel incat serviciul de asistenta maternala sa raspunda nevoilor identificate si tuturor particularitatilor copiilor care au nevoie de o masura de protectie. dupa modelul prevazut in prezentul ghid metodologic. atasat acestui raspuns. in urma evaluarii acestora.organismului privat autorizat (OPA).serviciului public specializat pentru protectia copilului (SPPC). verbal. CAP. electronic). precum si particularitatilor de limba. In acest scop. solicitantul formuleaza o cerere de evaluare a capacitatii sale de a deveni AMP. religie. IX). etnie si dizabilitatilor identificate in urma analizei nevoilor. indiferent de forma in care a fost realizata (scris. SPPC/OPA va tine evidenta solicitarilor venite pe parcursul sau dupa ce sa incheiat campania de recrutare. 3 Evaluarea solicitantilor Persoana care doreste sa devina AMP se adreseaza: . b) cazierul judiciar. Cererea de evaluare a solicitantului se solutioneaza in limita termenului de 90 de zile de la data inregistrarii. sau . SPPC/OPA va raspunde in maximum 3 zile fiecarei solicitari prin transmiterea unei informari cu privire la drepturile si obligatiile AMP. Recrutarea/identificarea trebuie sa conduca la atragerea unui numar suficient de solicitanti din care. In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii de evaluare. Recrutarea/identificarea poate fi realizata direct de catre SPPC/OPA sau prin angajarea serviciilor unor firme/persoane specializate in domeniu. In timpul procesului de recrutare/identificare sau dupa acest proces. d) copii de pe actele de studii. orice contactare a SPPC/OPA de catre persoane interesate se considera solicitare. etapele procesului de evaluare si criteriile minime obligatorii prevazute de lege pentru a deveni AMP (vezi cap. cultura. c) copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere.

evidenta a cererii acestuia. etapa evaluarii initiale. ambient sigur pentru asigurarea sanatatii si bunastarii copilului. Solicitantii trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. motivand concluziile raportului de evaluare. urmatoarele aspecte: 1. asistentul social va semna in rubrica special prevazuta in acest sens in cuprinsul cererii de evaluare. Asistentul social desemnat al SPPC/OPA care primeste cererea are obligativitatea de a verifica identitatea solicitantului. . In acest scop. Conditii materiale Solicitantii trebuie sa aiba drept de folosinta asupra locuintei (acest lucru va fi demonstrat cu acte). etapa de pregatire La incheierea etapei evaluarii initiale. solicitantul si persoanele care locuiesc cu acesta obtin un certificat medical de evaluare completa a starii de sanatate. daca este cazul. cu pat separat pentru fiecare copil. in mod obligatoriu. B. asistentul social desemnat va analiza aspectele medicale cuprinse in evaluare. dependinte corespunzatoare pentru igiena. impreuna cu cadrele medicale care le-au constatat. Pentru a confirma realizarea acestei verificari. in vederea atestarii faptului ca toate persoanele mai sus amintite au starea de sanatate corespunzatoare ingrijirii unui copil. asistentul social responsabil de caz va realiza un raport intermediar de evaluare. precum si a tuturor celor care locuiesc impreuna cu acesta trebuie sa fie buna. In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile specificate de lege. precum si etapele procesului de evaluare si criteriile ce vor fi avute in vedere in cursul acestui proces. Locuinta trebuie sa fie salubra. In functie de raportul de evaluare intermediara se va lua decizia de catre asistentul social si solicitant daca se trece la etapa urmatoare sau nu. Pe baza acestor certificate. 1 si prezentul ghid metodologic. 3. SPPC/OPA va raspunde cererii de evaluare a solicitantului in scris. numele asistentului social desemnat ca responsabil de caz. Evaluarea initiala In procesul de evaluare a solicitantului vor fi avute in vedere. Procesul de evaluare a capacitatii solicitantului de a ingriji un copil are doua etape: A. standardele prevazute in anexa nr. Starea de sanatate Starea de sanatate a solicitantului. sa dispuna de spatiu suficient pentru asigurarea intimitatii tuturor celor care locuiesc in ea. 2. modul de completare a cererii si existenta actelor necesare a fi anexate. fara afectiuni medicale care pot afecta capacitatea de ingrijire a copilului plasat.

copii cu nevoi speciale. Acceptarea si intelegerea de catre solicitant a drepturilor si responsabilitatilor care le-ar putea reveni din relatia cu angajatorul si. nu un criteriu in sine. Pe parcursul etapei de evaluare initiala. asistentul social desemnat al SPPC/OPA va realiza o serie de minimum 6 vizite/intalniri la domiciliul solicitantului si va obtine recomandari despre solicitant. Experienta anterioara Experienta cu propriii copii sau experienta in ocrotirea altor copii. pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de AMP. bolnavi. Atitudinea celorlalti membri ai familiei care locuiesc impreuna cu solicitantul fata de problematica specifica a copiilor care necesita masura de protectie si care pot intra in respectiva familie. Intelegerea caracterului temporar al plasamentului copilului la asistentul maternal profesionist 11. Potentialii AMP trebuie sa manifeste o atitudine nondiscriminativa fata de persoanele cu nevoi speciale si fata de minoritatile etnice. 9. respectiv. 6. respectiv.4. relatii sociale bune in comunitate. copii cu tulburari de comportament etc. de catre persoanele care locuiesc cu acesta a necesitatii colaborarii cu familia biologica sau adoptiva a copilului 7. precum si ceilalti membri ai familiei care locuiesc cu solicitantul trebuie sa fie in mod obligatoriu prezenti la domiciliu in cursul primei vizite. ambii parteneri. Atitudine non-discriminatorie a solicitantului si a persoanelor care locuiesc cu acesta. In cazul unui cuplu. persoane cu handicap constituie un avantaj.) 10. 12. Profilul moral Solicitantul si persoanele care locuiesc cu acesta trebuie sa dovedeasca trasaturi pozitive de caracter. Aceste vizite au drept scop verificarea conditiilor de viata ale solicitantilor si verificarea afirmatiilor facute in cererea de evaluare. Aptitudini parentale 5. . batrani. din conventia de plasament 8. Acceptarea si intelegerea de catre solicitant si. Capacitatea solicitantului de a lucra in conditii de stres sau speciale (plasamentul de urgenta. Vizite/intalniri la domiciliul solicitantului Solicitantii vor fi vizitati la domiciliu de catre asistentul social responsabil de caz. precum si faptul ca nu au suferit condamnari ramase definitive prin hotarare judecatoreasca.

module . In etapa evaluarii initiale. poate solicita implicarea si a altor specialisti. In procesul de evaluare pot fi incluse si interviuri cu alti profesionisti si orice investigatii suplimentare considerate utile de catre evaluator.Candidatii vor fi incurajati sa puna intrebari in legatura cu eventualele nelamuriri legate de profesia de AMP si sa aduca argumentele pe care le considera utile pentru sustinerea solicitarii lor. Recomandari si referinte Asistentul social va contacta familiile si persoanele indicate de solicitant pentru obtinerea referintelor. Pe baza acestui raport se face trecerea la etapa urmatoare . 4 Procesul de pregatire a AMP Procesul de pregatire face parte din procesul de evaluare a AMP. Solicitantii selectati pe baza raportului intermediar de evaluare vor participa la un program obligatoriu de formare. La incheierea acestei etape. asistentul social. de la caz la caz. care include module minime obligatorii si. Pentru aceasta. precum si intalniri in cadrul carora se vor purta discutii individuale cu fiecare persoana. Observarea in perioada de evaluare a unor atitudini necorespunzatoare sau a altor aspecte care ar putea prejudicia ocrotirea copilului in familia respectiva va fi consemnata si poate constitui motiv de respingere a solicitarii. se poate lua decizia intreruperii procesului de evaluare. asistentul social responsabil de caz intocmeste raportul intermediar de evaluare. respectiv. CAP. asistentul social responsabil de caz va urmari sa identifice capacitatea solicitantului de ingrijire a unui copil si nevoile de pregatire. in conformitate cu programacadru elaborata de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie. precum si orice alte persoane pe care le apreciaza ca relevante. Asistentul social va completa un raport dupa fiecare vizita.etapa pregatirii. In cadrul acestor vizite vor avea loc intalniri la care vor participa toti membrii familiei solicitantului si persoanele care locuiesc cu acesta. In cazul in care raportul intermediar indica existenta unor probleme ce afecteaza sau pot afecta capacitatea solicitantului de ingrijire a copilului. In paralel cu obtinerea recomandarilor va continua procesul de evaluare prin efectuarea vizitelor mentionate la domiciliul solicitantilor pentru culegerea de informatii.

raportul intermediar de evaluare. In vederea obtinerii atestatului de AMP este suficienta absolvirea modulelor minime obligatorii. Sunt considerate confidentiale acele informatii care au fost culese de la terti cu privire la comportamentul si atitudinea solicitantului. rezultatele obtinute si observatii asupra atitudinii si comportamentului pe parcursul pregatirii. CAP. Raportul final de evaluare este realizat de catre asistentul social desemnat si cuprinde informatii din raportul intermediar de evaluare si din raportul final de pregatire. Dosarul mai cuprinde: rapoartele de pregatire. asistentul social desemnat al SPPC/OPA. precum si nivelul de acumulare a cunostintelor. La absolvirea fiecarui modul. Absolvirea unuia sau mai multor module specializate duce la eliberarea atestatului de AMP specializat pentru una sau mai multe categorii de probleme ale copilului.specializate. Daca se constata ca nivelul de cunostinte sau atitudinea solicitantului nu sunt corespunzatoare dupa absolvirea unui modul. explicatii in scris fata de aspectele din raportul final care ii sunt defavorabile. asistentul social desemnat al SPPC/OPA va propune solicitantului sa repete modulul sau sa recomande incetarea procesului de pregatire si evaluare. recomandare ce va face referire la disponibilitatea SPPC/OPA de a angaja. 5 Atestarea AMP Pe baza dosarului intocmit de asistentul social in urma procesului de evaluare. precum si unele observatii ale asistentului social. Solicitantul are acces la acele parti neconfidentiale ale raportului final si poate depune la dosar completari. dupa caz. La aceasta cerere se va atasa recomandarea asistentului social cu privire la eliberarea atestatului. precum si celelalte acte ale solicitantului prevazute de lege. va completa un raport de pregatire care va consemna atitudinea si comportamentul solicitantului. impreuna cu formatorii. solicitantul va intocmi o cerere de atestare care va fi inaintata autoritatii competente sa se pronunte asupra acesteia. Programul de pregatire se desfasoara in grupe de maximum 12 persoane. Raportul final de evaluare se ataseaza dosarului solicitantului. . In urma absolvirii modulelor de pregatire se va realiza de catre asistentul social desemnat al SPPC/OPA un raport final de pregatire ce va cuprinde toate informatiile cu privire la modulele absolvite. cerere de evaluare.

CAP. . care sa raspunda nevoilor specifice ale copilului care urmeaza a fi plasat. Etapele minime obligatorii care trebuie parcurse in cursul procesului de potrivire sunt urmatoarele: A.1.in urma modulelor de pregatire absolvite. Procesul de potrivire Procesul de potrivire consta in identificarea si pregatirea unei familii (AMP aflat in evidenta SPPC sau a unui OPA). daca este cazul.perioada in care se va realiza prima evaluare anuala. pe baza evaluarii nevoilor copilului si a planului individualizat de protectie.in urma eliberarii atestatului. In procesul de luare a deciziei de eliberare a atestatului va fi implicat activ solicitantul. respectiv. limba. viitorul AMP (se va face referire si la planul de dezvoltare a serviciului). .presupune luarea in considerare cel putin a urmatoarelor criterii referitoare la copil. Asistentul social al copilului. in vederea derularii procesului de potrivire conform standardelor prevazute in anexa nr. in acest sens SPPC/OPA asigurand toate conditiile necesare realizarii efective a acestei implicari (notificarea solicitantului cu privire la data si locul tinerii sedintei in care urmeaza a fi luata decizia. AMP si familia copilului. Atestatul se elibereaza pe o durata de 3 ani si va cuprinde urmatoarele mentiuni obligatorii: . . contacteaza asistentii sociali ai AMP. Asistentul social al copilului este responsabilul de caz si coordoneaza intregul proces de potrivire. traducere si interpretare daca este cazul).particularitatile copiilor ce pot fi plasati: deficiente. religie. Decizia autoritatii competente cu privire la eliberarea atestatului va fi comunicata conform reglementarilor legale. AMP: .numarul si varsta copiilor ce pot fi plasati. 6 Plasarea si ingrijirea copilului la AMP In derularea activitatilor referitoare la plasarea si ingrijirea copilului la AMP vor fi implicati in mod activ si permanent copilul.nivelul de specializare al AMP . Potrivirea teoretica . si se va tine cont de opinia acestora. etnie. 1 si prezentului ghid metodologic. A. familia lui biologica (atunci cand este cazul) si.

. rasa. temperament. . nevoi speciale.informarea AMP . Informarea si pregatirea tuturor partilor implicate Aceasta etapa presupune: .se realizeaza potrivit capacitatii sale de intelegere si gradului sau de maturitate. ocupatie.informarea familiei naturale (si/sau a persoanelor importante pentru copil) . nationalitate. interese pentru diverse domenii.3. . religie. . Prin natura lui. A. disponibilitati. atitudinea fata de alte etnii.intalniri pe teren neutru.2. . . Singura exceptie de la desfasurarea graduala a procesului de acomodare o reprezinta plasamentul copilului in regim de urgenta.criteriile privind familia naturala se refera la: varsta. intalniri coordonate de catre asistentul social al copilului. Potrivirea teoretica se realizeaza cu participarea a cel putin 2 profesionisti: asistentul social al copilului (dupa caz.criteriile privind AMP: varsta. aptitudini.intalniri ale copilului cu AMP la domiciliul copilului. temperament. impreuna cu persoana de referinta a copilului. preferinte privind copilul. Aceasta etapa implica parcurgerea graduala a 3 faze: .criteriile privind copilul se refera la: varsta acestuia. fiind conditionat numai de ritmul impus de copil in desfasurarea acestui proces. ocupatie. temperamentul sau. nivel de educatie. inclinatii. Acomodarea copilului cu AMP Acomodarea se realizeaza pe parcursul unui numar de intalniri intre copil si AMP si familia acestuia. rasa. relatiile cu alti copii. inclinatii/aptitudini. . situatia legala.. in masura in care ele sunt relevante pentru situatia copilului respectiv.intalniri la domiciliul AMP. competente profesionale. interesele aparente. plasamentul in regim de urgenta nu permite parcurgerea fazelor de acomodare si are drept scop asigurarea imediata a securitatii grav amenintate a copilului. alti copii prezenti in familie.informarea copilului . nivel de educatie. resedinta (distanta fata de domiciliul familiei naturale). religie.se realizeaza sub rezerva respectarii interesului superior al copilului. rasa.asistentul social al copilului ii va aduce la cunostinta toate informatiile necesare. A. religie. nationalitate. nationalitate. in situatia in care acesta este deja institutionalizat) si asistentul social al AMP. Numarul de vizite necesare difera de la o situatie la alta. interese pentru diverse domenii.

concomitent sau separat. precum si masurile ce vor fi luate de asistentul social al copilului vor fi mentionate in conventia de plasament. vor fi mentionate in conventia de plasament de catre asistentul social al copilului. Mutarea propriu-zisa a copilului la AMP Imediat dupa ce autoritatea competenta a luat hotararea de plasament/incredintare se va incheia conventia de plasament/incredintare intre AMP si angajatorul sau. inca de la debutul procesului de acomodare si pe toata perioada lui de desfasurare. in vederea stabilirii oportunitatii continuarii demersurilor legate de plasamentul copilului. dupa cum urmeaza: . Dificultatile majore aparute in cursul etapei de acomodare si imposibilitatea solutionarii lor au drept consecinta oprirea intregului proces de potrivire si identificarea unui alt AMP pentru acel copil.Decizia finala apartine autoritatii competente. cu acordul scris al sotului/sotiei AMP (unde este . Toate problemele identificate pe parcursul procesului de potrivire.Prezentarea cazului autoritatii competente se realizeaza in echipa.si a opiniei AMP.conventia se incheie pentru fiecare copil primit in plasament/incredintare. informatii ce se refera la nivelul de potrivire intre nevoile copilului si aptitudinile si disponibilitatile AMP. acolo unde este necesara implicarea acestora).Hotararea de plasament/incredintare se face nominal la AMP. . . in conditiile si cu elementele prevazute de legislatia in vigoare. in functie de evolutia favorabila sau nefavorabila a relatiei copil . B. Toate informatiile importante cu privire la procesul de potrivire. Hotararea de plasament/incredintare . Este esentiala si obligatorie implicarea tuturor membrilor familiei AMP si persoanelor care locuiesc impreuna cu acesta.AMP (si familie biologica.Supervizarea vizitelor se realizeaza de catre cei 2 asistenti sociali.In aceasta etapa este obligatorie luarea in considerare a opiniei copilului . propunerea de luare a masurii de plasament/incredintare fiind sustinuta de catre asistentul social al copilului. .Recomandarea stabilirii masurii de plasament/incredintare a copilului la AMP se face de catre asistentul social al copilului si este o consecinta a evolutiei favorabile a procesului de acomodare.potrivit capacitatii sale de exprimare si gradului sau de maturitate . C. de catre cei 2 asistenti sociali implicati. .

cazul). Mutarea efectiva a copilului are loc imediat dupa semnarea conventiei de plasament/incredintare de catre AMP. precum si cele ale planului individualizat de protectie. . situatia sa personala familiala. si se notifica autoritatii competente care a hotarat plasamentul/incredintarea copilului. . familie biologica. obiectele personale de care este atasat.modalitatile de mentinere a contactului intre copil si familia sa biologica (mentionandu-se explicit situatiile in care autoritatea competenta a stabilit ca pastrarea acestui contact nu este in interesul superior al copilului) si modul de pregatire a reintegrarii copilului in familia proprie. la domiciliul AMP. sociala si medicala. urmand a fi revizuit periodic la 3 luni sau ori de cate ori este necesar. Asistentul social responsabil de caz va consulta orice alta persoana care poate oferi informatii relevante pentru situatia copilului respectiv. E.drepturile si obligatiile specifice ale partilor cu privire la ocrotirea copilului plasat. familia adoptiva va fi si ea implicata in revizuirea acestui plan. copil (in functie de varsta si gradul de maturitate).1. nevoile sale speciale. D. AMP. .modalitatile de supraveghere a activitatii AMP si de evaluare periodica a evolutiei copilului. Urmarirea plasamentului/incredintarii Urmarirea plasamentului/incredintarii copilului la AMP are la baza prevederile conventiei de plasament/incredintare. Planul individualizat de protectie Planul individualizat de protectie se intocmeste imediat dupa luarea in evidenta a copilului care necesita luarea unei masuri de protectie. Intregul proces de mutare este coordonat de asistentul social al copilului. in cazul plasamentului. Incheierea conventiei de plasament/incredintare intre AMP si angajator se realizeaza inainte de mutarea propriu-zisa a copilului si numai dupa pronuntarea hotararii de plasament/incredintare. Copilul va lua cu el. .aceasta conventie cuprinde urmatoarele elemente: .planul de aplicare si obiectivele plasamentului/incredintarii. .informatii referitoare la copil: identitatea. . . La stabilirea planului individualizat de protectie este obligatorie participarea tuturor celor implicati: asistent social al copilului. Atunci cand finalitatea planului individualizat de protectie este adoptia. originea etnica si religioasa.motivele hotararii de plasament/incredintare.

revizuirile si evaluarile periodice care au legatura cu toate aspectele incluse in planul individualizat de protectie.tratamente/masuri medicale necesare. .Planul cu privire la copil si responsabilitati: .starea de sanatate curenta.activitatile cu copilul.motive de ingrijorare legate de dezvoltarea copilului.responsabilitatile partilor implicate. . .progresele inregistrate (evolutia plasamentului/incredintarii spre finalitatea propusa).Dezvoltarea copilului: .Elementele minime care trebuie cuprinse la intocmirea planului individualizat de protectie sunt: .alte persoane cu care copilul ar trebui sa mentina legatura.probleme/motive de ingrijorare.evolutia starii de sanatate de la un plan la altul.evolutia relatiei copilului cu familia biologica.Reusita plasamentului/incredintarii: . incluzand dezvoltarea fizica. cu alte persoane resursa si cu AMP.masuri necesare/obiective privind educatia copilului. cu familia naturala/adoptiva.progrese/regrese inregistrate la scoala/gradinita/domiciliu. . . .eventuale probleme sau motive de ingrijorare.modul in care incredintarea/plasamentul satisface nevoile copilului.planurile curente legate de copil. .Mentinerea legaturii copilului cu familia biologica (daca este in interesul copilului): .Activitatea asistentului social responsabil de caz: . . . . .masuri necesare/obiective privind legatura cu familia biologica.o imagine generala asupra progreselor/regreselor inregistrate de copil de la un plan la altul. . .termene de rezolvare. . .consideratii asupra celor mai recente evaluari medicale. . intelectuala. .masuri propuse/obiective. .Starea de sanatate a copilului: .masuri necesare/obiective privind dezvoltarea copilului.planificarea tuturor activitatilor si demersurilor asistentului social legate de rezolvarea situatiei copilului.imunizari. . .Educatia copilului (in functie de varsta): . . . . . afectiva si comportamentala.

CAP. E. La fel ca si intrarea copilului in familia AMP. asistentul social va monitoriza activitatea AMP si va face propuneri referitoare la instruirea acestuia. revocare sau inlocuire. Frecventa minima a vizitelor asistentului social .3. pronuntata de catre autoritatea competenta. Vizitele de urmarire Vizitele de urmarire vor fi realizate de catre asistentul social al copilului. . CAP. Lunar asistentul social va avea intalniri cu AMP si cu membrii familiei acestuia in vederea identificarii problemelor si nevoilor AMP. plecarea sa trebuie sa fie un proces gradual. In ambele situatii. In situatii de urgenta. dupa caz.facilitarea efectuarii de catre AMP a concediilor legale.Finalitatea planului si revizuirea lui se realizeaza in functie de evolutia cazului.2. . a masurii de ocrotire a copilului. Rolul acestor servicii este de: . tinand cont de interesul superior al copilului E. In urma realizarii vizitelor.informarea. 8 Evaluarea activitatii AMP Asistentul social al AMP este responsabil de monitorizarea activitatii acestuia. iar apoi. . cand acest lucru nu este posibil.sustinerea activitatii AMP in situatii de urgenta..anuntate si neanuntate . AMP vor avea acces la serviciile dezvoltate de catre SPPC/OPA sau de alte autoritati la nivelul comunitatii. cel putin bilunara.la AMP este saptamanala in prima luna de plasament/incredintare. Incetarea plasamentului/incredintarii Incetarea plasamentului/incredintarii la AMP se poate realiza conform planului individualizat de protectie sau poate fi determinata de alte motive. asistentul social al copilului va intocmi pentru fiecare vizita un raport.sustinerea activitatii AMP pe timpul zilei. desfasurat cu parcurgerea acelorasi etape ale procesului de acomodare mentionate anterior. consilierea AMP in diverse domenii de interes. 7 Serviciile de sprijin Pentru derularea in bune conditii a activitatii serviciului de asistenta maternala. . In acest sens. incetarea plasamentului/incredintarii la AMP se realizeaza printr-o hotarare de incetare. se va alege solutia cea mai securizanta pentru copil.

referitoare la prima evaluare anuala.copii de pe actele de stare civila.plan individualizat de protectie. familiei biologice si asistentului maternal A. Raportul de evaluare anuala va contine informatii despre nivelul de pregatire si nevoile identificate de instruire ale AMP. Dosarul copilului: .curriculum vitae/cazier/copii de pe actele de stare civila si de studii/alte acte prevazute de lege. . Dosarul familiei biologice: . .raport de revizuire a evaluarii nevoilor.raport de evaluare a nevoilor familiei si a imprejurarilor care au determinat separarea copilului de familie.rapoarte de vizita/urmarire a evolutiei copilului.raspuns la sesizare. Daca situatia o impune.raport privind ancheta sociala initiala.raport privind ancheta sociala. .raport de revizuire a planului individualizat de protectie. opiniile copiilor. opiniile familiilor copiilor.La sfarsitul perioadei mentionate in atestat. Dosarul AMP: . . asistentul social al AMP va avea intalniri si va consemna opiniile asistentilor sociali ai copiilor ce au fost plasati la AMP.raport de evaluare a nevoilor copilului.acte de stare civila. . . precum si ale oricaror alte persoane sau specialisti. .sesizare/solicitare.raspuns la sesizare. asistentul social va intocmi raportul de evaluare anuala. .hotarare/decizie de stabilire a masurii de protectie.revizuire a planului individualizat de protectie.sesizare/solicitare. . . . B. . CAP.raport de vizita/intalnire cu copilul. .plan individualizat de protectie. .cerere de evaluare. Pentru aceasta. C. . . . 9 Documente minime existente in dosarul copilului. . . asistentul social al AMP poate propune retragerea sau suspendarea atestatului eliberat.hotarare de stabilire a gradului de handicap sau/si a orientarii scolare.

..... .......raport lunar de supervizare..... .. Va multumim....copie de pe contractul individual de munca....... Va multumim pentru interes si pentru faptul ca ne-ati contactat.. fax ..raport intermediar de evaluare.... .... adresa ..... ...... e-mail ....raport de vizita la domiciliu... Institutia noastra ..... ..certificate medicale..raport final de evaluare..... ....cerere de eliberare a atestatului.. etc..1...... ... ....... (descrierea obiectului de activitate SPPC/OPA) Asistentul maternal... daca indepliniti conditiile minime prevazute de lege ...raport de evaluare anuala..... .... .atestat.....conventie de plasament. .. Aceasta evaluare poate dura 90 de zile maximum si pe parcursul acestei perioade dumneavoastra si membrii familiei veti fi implicati in diverse activitati.. .recomandari/referinte....... Formular raspuns solicitare Antet SPPC/OPA Stimate domnule/Stimata doamna....propunere/recomandare a asistentului social. .. In urma depunerii cererii de evaluare se va realiza evaluarea capacitatii dumneavoastra de a ingriji un copil..............nivelul estimat al drepturilor banesti. CAP...raport de pregatire..cele prevazute de lege (rezumat)........... 10 Modele-cadru pentru actele necesare intocmirii dosarului AMP 10... ..................are urmatoarele drepturi si responsabilitati: . ca angajat al nostru . Pentru a deveni asistent maternal trebuie sa formulati urmatoarea cerere de evaluare tip depusa la SPPC/OPA.SPPC/OPA ....

Director SPPC/OPA, 10.2. Cerere de evaluare in vederea eliberarii atestatului de AMP Antet SPPC/OPA Verificat identitatea solicitantului si existenta tuturor informatiilor necesare pentru demararea procedurii. Asistent social ..................... CERERE DE EVALUARE IN VEDEREA ELIBERARII ATESTATULUI DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST Subsemnatul(a) ........................., domiciliat(a) in ..............., telefon ........................, va solicit acordarea atestatului de asistent maternal profesionist. Am luat cunostinta de conditiile necesare pentru a practica aceasta profesiune, de indatoririle si drepturile profesionale, de responsabilitatea pe care o implica. Doresc sa devin asistent maternal profesionist din urmatoarele motive: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Sunt de acord cu intreaga procedura de evaluare necesara pentru obtinerea atestatului si voi colabora cu specialistii responsabili de aceasta procedura. In cazul obtinerii atestatului, as dori sa primesc in ingrijire ..... copii. Prefer ca varsta copiilor sa fie intre .................. ani. Sunt disponibil(a) pentru ingrijirea unui copil cu nevoi speciale DA NU Sunt disponibil(a) pentru colaborarea cu familia naturala sau adoptiva a copilului. Sunt disponibil(a) pentru colaborarea cu SPPC sau OPA. Declar pe propria raspundere ca informatiile cuprinse in prezentul formular sunt adevarate si anexez toate documentele solicitate de lege. Semnatura candidatului ............. 10.3. Curriculum vitae al solicitantului Data .............

CURRICULUM VITAE 1. Date personale Numele ............................... Prenumele .......................... Alte nume purtate anterior (de exemplu: inainte de casatorie) ............................................................................... Locul si data nasterii .................................................... Act de identitate .................... seria ................ nr. ........, eliberat la data de ...................... de ................................. Numele parintilor: tata ................. mama ............................ Starea civila: casatorit(a) necasatorit(a) divortat(a) vaduv(a) Religie: practicata ....................... formala ....................... Copii: Numele si prenumele Data nasterii Scolarizare ................... ............. ........... ................... ............. ........... 2. Studii Ultima scoala absolvita ........ in anul ....... cu specializarea ......... Alte scoli absolvite: .......... in anul .................................. ................................ in anul .................................. Cursuri de perfectionare, specializare: .................. in anul .................................. ................................ in anul .................................. ................................ in anul .................................. 3. Experienta profesionala Profesia de baza .......................................................... Situatia profesionala actuala: angajat(a) somer(a) casnica pensionar(a) Ultimul loc de munca Unitatea ......................................... Telefon ................ Adresa .................................................................... Angajat pe postul ............. de la data de ......... pana la ........... Persoane care pot da referinte: ......................, functia ........... Alte locuri de munca: Unitatea Perioada Postul ocupat ........ ........ ............. ........ ........ .............

4. Alte abilitati Trasaturi de personalitate (enumerati cateva trasaturi care considerati ca va caracterizeaza): ........................................................... ............................................................................... Alte abilitati (in afara profesiei de baza, enumerati ce stiti si ce va place sa faceti): ............................................................. ............................................................................... Modalitati de petrecere a timpului liber: ................................. ............................................................................... 5. Date despre familie Membrii familiei care locuiesc la domiciliul meu: Numele si prenumele Gradul de rudenie cu solicitantul ................... ................................. ............. ................... ................................. .............

Data nasterii

Observatii in legatura cu acordul familiei de a primi un copil in plasament: ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... Veniturile familiei: Venitul total lunar ................... constituit din: ................... 6. Starea de sanatate Starea mea de sanatate este: foarte buna/buna/satisfacatoare Sufar/nu sufar de nici o boala cronica transmisibila care ar face incompatibila exercitarea profesiei de asistent maternal profesionist. Anexez documentele medicale doveditoare. 7. Locuinta Locuinta in care voi primi copilul (copiii) in plasament sau incredintare este proprietate/inchiriata/in folosinta gratuita si are urmatoarele caracteristici: - locuinta la: bloc/casa; suprafata locuintei ........................ mp - nr. de camere: ....................; dependinte: ................... - utilitati si dotari (completati cu DA sau NU): apa curenta .............., gaze ......., iluminat ........, incalzire ........, TV ........., radio .......

Copilul/copiii plasat/plasati va/vor locui: in camera proprie ............., in camera copiilor din familie ..............., alte conditii ..................

In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata si modificata prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3^4) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, cu modificarile ulterioare, secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin. ARTICOL UNIC Se aproba Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist, precum si ghidul metodologic de implementare a acestor standarde, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin. Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, Gabriela Coman ANEXA 1 STANDARDE MINIME OBLIGATORII pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist PARTEA I Ingrijirea copilului plasat la asistentul maternal 1. Orice copil are dreptul de a beneficia de serviciul de asistenta maternala, daca se impune acest lucru; serviciul are ca valori acceptarea diversitatii si promovarea egalitatii. 1.1. Copilul si familia sa au acces la serviciul de asistenta maternala care recunoaste nevoile individuale ale lor si raspunde acestora tinand cont de religie, origine etnica, limba, cultura, dizabilitati si sexualitate. 1.2. Copilul are propria identitate, serviciul de asistenta maternala actionand in virtutea valorizarii si promovarii respectului de sine al fiecarui copil; asistentul maternal si asistentul social al copilului lucreaza impreuna la cresterea respectului de sine al copilului si la dezvoltarea sentimentului ca este util. 1.3. Trecutul etnic, cultural si lingvistic al fiecarui copil trebuie sa fie consemnat si pastrat cu acuratete, acceptat si respectat; planul individualizat de protectie, toate deciziile cu privire la plasarea copilului, precum si reevaluarile periodice ale masurii de protectie

interesului sau pasiunilor lui. 2.4. fiecare copil este incurajat sa-si dezvolte pasiunile in stransa legatura cu domenii de interes corespunzatoare varstei si abilitatilor personale. experienta si capacitate de intelegere si are dreptul la sprijin si asistenta in exercitarea acestui drept. care include aspecte legate de sanatate. realizeaza evaluarea nevoilor copilului. cu justificarea in scris de catre asistentul social care a propus masura a motivelor acesteia. 2. dizabilitati. 1. o atentie deosebita se acorda trecutului copilului referitor la origine etnica. respectiv de catre organismul privat autorizat. 2. Copilul cu dizabilitati beneficiaza de servicii specifice de sprijin si recuperare in vederea maximizarii potentialului sau. denumit in continuare OPA. identitate. 2. luand in considerare interesul superior al copilului.6.4. 1. familie si relatii sociale. copilului i se asigura echipament adecvat si. sex si preferintelor copilului de a fi plasat cu fratii/surorile acestuia. pentru o mai buna adaptare la o viata normala.2. dezvoltare emotionala. Evaluarea nevoilor copilului este realizata inaintea luarii masurii de plasare la asistentul maternal. Plasamentul in regim de urgenta este facut in conditiile prevazute de lege. Copilul este sprijinit si incurajat sa-si dezvolte abilitati de depasire a situatiilor discriminatorii. acolo unde este posibil. precum si orice alte . copiii apartinand minoritatilor sunt sprijiniti si incurajati sa-si dezvolte abilitati de raspuns la atitudinile discriminatorii. este comunicata tuturor partilor interesate si este revizuita periodic.3.includ si tin cont de trecutul copilului. adaptarea casei sau masinii asistentului maternal. acest termen se poate prelungi cu cel mult 5 zile. alti specialisti. 1.1. Asistentul social al copilului realizeaza evaluarea nevoilor copilului in concordanta cu normele si etica profesionala in maximum 30 de zile de la data sesizarii. evaluarea nevoilor copilului in acest caz se realizeaza in cel mult 7 zile de la data plasamentului. iar in cazuri exceptionale. Copilul participa la luarea deciziilor cu privire la ingrijirea si planurile de viitor in functie de varsta. Decizia de plasare a copilului la asistentul maternal se face pe baza evaluarii nevoilor sale. persoana care il ingrijeste sau l-a avut in ingrijire.7. Copilul este incurajat si are acces in aceeasi masura la oportunitati de dezvoltare a talentului. comportament si deprinderi de ingrijire personala. Asistentul social desemnat de serviciul public specializat pentru protectia copilului. cultura. in urma sesizarii. cu aprobarea supervizorului. asistentul social ii implica in evaluarea nevoilor copilului pe urmatorii: familia copilului. limba. denumit in continuare SPPC. copilul. conduita. 2. 1.5.

Asistentul social al copilului realizeaza revizuiri ale evaluarii nevoilor copilului la intervale regulate.1. in cazul plasamentului in regim de urgenta. daca este cazul. Asistentul social al copilului intocmeste conventia de plasament pentru fiecare copil.7. conventia cuprinde elementele prevazute de lege. 3. 3. Asistentul social transmite copii ale evaluarii nevoilor copilului familiei copilului. implicate in protectia si ingrijirea acelui copil. Copilul plasat la asistentul maternal trebuie sa aiba intocmit un plan de permanenta si toate activitatile propuse in acest plan vor fi implementate. activitati ce sunt stabilite pe baza evaluarii nevoilor copilului. asistentului maternal si oricarei alte persoane relevante. pe durata masurii de protectie si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii. recomandarea masurii de protectie.2. Asistentul social al copilului transmite.3. plan ce cuprinde obiectivele si activitatile ce vor fi realizate pe termen scurt si lung. familie.5. asistentului maternal. familiei acestuia si asistentului maternal. asistent maternal). 3. cel putin trimestriale. . Asistentul social al copilului intocmeste planul individualizat de protectie. Asistentul social al copilului transmite copii ale conventiei de plasament copilului care a implinit varsta de 10 ani. 2.persoane relevante pentru viata copilului. Pregatirile referitoare la ingrijirea de zi cu zi a copilului se realizeaza inaintea plasarii copilului sau in cel mult 7 zile dupa plasare. precum si altor persoane fizice sau juridice prevazute de lege. in cazul plasamentului in regim de urgenta. asistentul social al copilului va coordona aceasta activitate si va facilita comunicarea si informarea partilor (copil. planul este intocmit inaintea plasarii copilului sau imediat dupa. orice nemultumire a celor mai sus mentionati cu privire la continutul evaluarii se consemneaza si se ataseaza la dosar. orice modificare a planului fiind realizata numai dupa revizuire. acest lucru se va consemna la dosarul copilului. familiei copilului. in cel mult doua saptamani de la plasarea copilului. o copie a evaluarii nevoilor este transmisa si copilului. este in acord cu planul individualizat de protectie si detaliaza toate cerintele de ingrijire ale copilului. 3. planul individualizat de protectie este revizuit periodic. 3.6. reevaluarea periodica a masurii si informarea autoritatilor competente. pe aceasta cale partile vor fi informate ca exista intalniri de revizuire regulate si ca acestea reprezinta modalitatea de a propune schimbari in planul de permanenta. Asistentul social al copilului tine seama de evaluarea nevoilor copilului in stabilirea planului individualizat de protectie.4. 2.5. copii ale planului individualizat de protectie urmatoarelor persoane: copilului. 3. 2. acolo unde nu este cazul.

orice decizie sau recomandare rezultata in urma intalnirilor se notifica in scris.3. alti copii aflati in plasament la asistentul maternal. familia acestuia. Revizuirea planului individualizat de protectie se face luand in considerare si nivelul dezvoltarii copilului raportat la parametrii corespunzatori varstei acestuia. 4.9. acolo unde este necesar. in cel mult doua saptamani. 3. aceste informatii. dar si acele informatii despre nevoile copilului care nu sunt satisfacute in totalitate de catre asistentul maternal. lingvistice sau dizabilitatile acestora. asistentul maternal. Asistentul social al copilului implica in procesul de potrivire copilul. 4.2. aceste structuri acorda asistenta necesara in functie de nevoile culturale. 3. Plasarea copilului la asistentul maternal profesionist se realizeaza numai in urma unui atent proces de potrivire a copilului cu asistentul maternal. tuturor partilor.11. In cazul in care se impune incetarea masurii de protectie mai repede decat era prevazut in planul individualizat de protectie sau se identifica o situatie care ar conduce la acest lucru. inaintea reevaluarii masurii de plasare. 3. Asistentul social al copilului intocmeste si pastreaza la dosarul copilului minutele intalnirilor de revizuire. dar si masurile de sprijin si asistenta prevazute in vederea compensarii vor fi mentionate in conventia de plasament. precum si alti specialisti. 4. protectia si dezvoltarea copilului. 4. cat si pentru asistentul maternal. Revizuirea planului individualizat de protectie se realizeaza trimestrial.6. Asistentul social al copilului realizeaza potrivirea in baza planului individualizat de protectie si a celor mai recente evaluari ale nevoilor copilului si.10. asistentul maternal si familia sa. respectiv. a abilitatilor si competentelor asistentului maternal. SPPC/OPA se asigura ca in procesul de intocmire si revizuire a planului individualizat de protectie vor fi implicati activ copilul. .3. familia copilului si asistentul maternal. asistentul social al copilului implica familia copilului. In procesul de revizuire a planului individualizat de protectie.7. revizuirea se realizeaza si ori de cate ori modificari neasteptate in viata copilului impun acest lucru. copilul si supervizorul asistentului social al copilului. 3. asistentul social al copilului poate implica in acest proces orice alti specialisti care pot fi consultati cu privire la ingrijirea. asistentul social al copilului va convoca o intalnire de revizuire de urgenta a planului individualizat de protectie pentru stabilirea masurilor de sprijin si asistenta necesare atat pentru copil.8.1. astfel incat nevoile si preferintele copilului sa fie satisfacute. 3. Asistentul social al copilului consemneaza informatiile specifice luate in considerare la realizarea potrivirii.

de posibilitatea plasarii copilului impreuna cu fratii/surorile acestuia. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare copil un asistent social cu pregatire specifica referitoare la dezvoltarea copilului si experienta directa in serviciul de asistenta maternala. motivul va fi consemnat in planul individualizat de protectie. 5. Asistentul social ia in considerare posibilitatea plasarii copilului la un asistent maternal in afara comunitatii copilului numai in cazul in care asistentii maternali locali nu corespund nevoilor copilului. in recomandarea masurii de protectie. familia si asistentul maternal .11.6.10. de opinia familiei copilului. in cazul in care asistentul social al copilului este schimbat. inainte de mutarea propriu-zisa a copilului. daca aceasta nu contravine interesului superior al copilului.3.9. Asistentul social al copilului este cel care intocmeste si semneaza planul individualizat de protectie. 5.2.1. asistentul social al copilului ia masuri suplimentare de pregatire. Asistentul social al copilului tine cont cu prioritate. 4. cunostintele. dizabilitatile si sexualitatea. In cazul plasarii copilului in afara comunitatii sau la un asistent maternal de origine etnica diferita de a copilului. 4. Copilul plasat la asistentul maternal are un asistent social care asigura respectarea prevederilor cu privire la ingrijirea si protectia sa si care promoveaza bunastarea si dezvoltarea copilului. abilitatile si contextul social si personal cel mai adecvat satisfacerii nevoilor copilului. 4.8. 4. Asistentul social al copilului se asigura ca in procesul de potrivire copilul dispune de o perioada de acomodare cu viitorul asistent maternal pentru a-si putea exercita dreptul la opinie cu privire la decizia de plasare. culturala si lingvistica a acestuia. cultura si limba asistentului maternal. 4. 5.4.5. 4. asistentul social al copilului se asigura ca acesta cunoaste familia si mediul asistentului maternal. Asistentul social al copilului trebuie sa identifice cu prioritate posibilitatea plasarii copilului la rude sau cunostinte care sunt eligibile pentru copil. consiliere si sprijin al copilului. in special de originea etnica. 5. se va lua in considerare identificarea unui asistent maternal potrivit pentru copil. in situatia in care acest lucru nu este posibil. Decizia de plasare a copilului va fi luata tinandu-se cont de opinia copilului in functie de varsta si capacitatea lui de intelegere si. Decizia de plasare va lua in considerare nevoile de dezvoltare ale copilului. Decizia de plasare a copilului tine cont de rezultatul evaluarii nevoilor copilului. SPPC/OPA notifica in scris copilul. acolo unde este cazul.4. procesul de identificare a asistentului maternal va urmari ca acesta sa aiba deprinderile. in luarea deciziei se va urmari intampinarea acestor nevoi prin originea etnica. 4.7.

copilul si asistentul maternal. Locuinta asistentului maternal trebuie sa fie confortabila pentru toti cei care locuiesc acolo.6. locurile periculoase fiind clar marcate si asigurate tinanduse cont de varsta copilului. numarul vizitelor lunare. 5.1. 6. in vederea atingerii obiectivelor stabilite in planul individualizat de protectie.4. 6. In cazul absentei pentru o perioada de timp a asistentului social. SPPC/OPA are in vedere ca numarul de cazuri ale asistentului social sa permita acestuia sa aiba suficient timp pentru munca directa cu familia. Asistentul maternal. avand inclusiv intalniri individuale cu copilul. Asistentul social al copilului este responsabil cu organizarea.4. 5. responsabilitatile acestuia si la modul cum poate fi contactat. 5.8. 6. prezinta acestuia potentialele surse de risc. curtea si imprejurimile nu expun copilul la riscuri de accidente. Asistentul social al copilului monitorizeaza si inregistreaza evolutia planului individualizat de protectie.6. respectiv. locuinta trebuie sa fie bine intretinuta si sa fie mentinute permanent curatenia si igiena. totodata. Asistentul maternal este pregatit cu privire la problemele legate de sanatate si igiena. fiindu-i furnizate materiale referitoare la sanatatea si igiena personala si. SPPC si OPA se asigura ca transportul se realizeaza in conditii de siguranta. 6. in conditiile legii. numarul si durata intalnirilor individuale sunt consemnate in conventia de plasament. SPPC/OPA asigura pentru asistentul social indrumare si coordonare prin intermediul supervizorului. sigur si stimulativ pentru copilul plasat. La orice deplasare a copilului. mentinerea relatiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru viata copilului. in urma consultarii cu familia. 5.5. SPPC/OPA notifica partile cu privire la aceasta situatie si desemneaza un inlocuitor.2. Asistentul social al copilului asigura. echipamentele electrice si cele provocatoare de incendii. 6. 6. a copilului.7.9. Asistentul social al copilului viziteaza in mod regulat copilul. 5. . in prezenta asistentului social al copilului. asistentul maternal.5. atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii. Casa.cu privire la nominalizarea asistentului social. Copilul plasat dispune de propriul pat si dulap. 6. coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti. iar casa corespunde din punct de vedere al nevoilor de intimitate si spatiu ale copilului. Asistentul maternal trebuie sa asigure un mediu sanatos. insotit sau nu de asistentul maternal. supervizorul si alti specialisti. copilul. 5.3.

SPPC/OPA asigura pentru fiecare copil echipament. cazarmament. Asistentul maternal se implica activ in stimularea si dezvoltarea jocurilor copilului. SPPC/OPA include in cadrul regulamentelor interne si asigura aplicarea prevederilor referitoare la: interzicerea pedepselor corporale. procedurile si orice alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului si se asigura ca acestea au fost intelese.1. solicitantul si toti cei care locuiesc cu acesta vor prezenta cazierul. 7. jucarii. varstei copilului si sezonului. neglijare. necesare in vederea asigurarii ingrijirii in siguranta a acestuia. 6. 6. a oricaror forme de exploatare sau deprivare a copilului.4. bine intretinute si adecvate sexului. 7. SPPC/OPA asigura in programul de pregatire a asistentului maternal instruirea specifica referitoare la ingrijirea copilului abuzat/neglijat.7. inainte de plasarea copilului. precum si a celorlalti copii ai .11. In vederea obtinerii atestatului de asistent maternal. recunoasterea semnelor si comportamentului specific al victimelor abuzului si neglijarii. Asistentul maternal asigura pentru copil. 6. rechizite scolare. 7. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda instructiuni si masuri clare cu privire la modalitatile de investigare a suspiciunilor de abuz.5. Hainele copilului trebuie sa fie personalizate.6.3. precum si echipamente specifice pentru copilul cu dizabilitati. precum si a oricaror actiuni sau inactiuni care pot aduce atingere demnitatii copilului.10. precum si de preferintele sau specificul cultural si religios al copilului. Asistentul social al asistentului maternal prezinta acestuia. Asistentul maternal asigura pentru copil un mediu care il va sprijini in vederea intelegerii propriei culturi si in care copilul va fi valorizat si sustinut in dezvoltarea sa emotionala.Responsabilitatea pentru aceasta pregatire specifica revine asistentului social al copilului. o dieta care sa tina cont de nevoile de dezvoltare ale acestuia.8. 6. 7.2. standardele. 6. materiale cultural-sportive. Asistentul social al copilului aduce la cunostinta asistentului maternal toate informatiile despre copil. cu sprijinul SPPC/OPA. Copilul plasat este protejat fata de orice forma de abuz. Asistentul maternal sprijina copilul in mentinerea relatiilor cu prietenii si in dezvoltarea de noi relatii. materiale igienico-sanitare. suficiente. 7.9. exploatare sau deprivare a copiilor plasati. 7. formulate la adresa personalului propriu si a familiilor asistentilor maternali. 7. exploatare si deprivare. daca acestea nu contravin interesului superior al copilului. in acest sens SPPC/OPA asigurand fiecarui copil materiale si jucarii adecvate varstei si sexului. neglijare.

cat si asistentul maternal incurajeaza copilul sa reflecteze si sa-si inteleaga trecutul. precum si detaliile cu privire la statutul legal al copilului. informatii ce urmeaza a fi folosite de copil ulterior. Asistentul social al copilului. 8.asistentului maternal sau plasati la acesta. planul individualizat de protectie. cu consultarea asistentului maternal si familiei copilului. 8. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda prevederi clare pentru situatia in care copilul plasat lipseste nemotivat de la locuinta asistentului maternal. care sa stabileasca modul de intocmire a dosarului copilului si continutul acestuia.6. minutele intalnirilor de revizuire. in functie de varsta si .3. alte informatii relevante pentru copil si trecutul lui. precum si metodele de pastrare in siguranta a datelor. parintii si asistentul maternal cunosc natura datelor continute in dosar.4. 8. nevoi. Copilul. 8. toate datele sunt pastrate de SPPC/OPA pe o perioada minima de 10 ani de la dobandirea capacitatii de exercitiu a copilului.2. Asistentul social al copilului este instruit de angajator in vederea inregistrarii datelor la dosar. capacitatea de intelegere. decizii referitoare la masura de protectie. 8.7. 8.1. 8. Pentru fiecare copil aflat la asistentul maternal exista un dosar complet si actualizat care cuprinde detalii despre natura si calitatea ingrijirii oferite si care reflecta trecutul copilului. Atat asistentul social. cunosc durata si scopul acestei masuri. se va asigura ca aceste informatii privind originea copilului ii sunt dezvaluite in functie de varsta acestuia. Dosarul cuprinde: evaluarea nevoilor copilului si revizuirile periodice ale acesteia. precum si procedura referitoare la pastrarea si accesarea acestor date. 7. orice dovezi care atesta dorintele si parerile exprimate de catre copil si daca acestea au fost luate in considerare.5. Originalul certificatului de nastere al copilului se pastreaza in dosarul de la nivelul SPPC. 8. dosarul trebuie sa includa realizarile si progresele copilului in dezvoltare. sentimente si circumstante. Fiecarui copil plasat la asistent maternal i se intocmeste un dosar care este pastrat separat de cel al familiei naturale sau al asistentului maternal. asistentul social al copilului ofera sprijinul necesar pentru a-l ajuta pe copil sa inteleaga si sa faca fata acestor informatii. familia sa si asistentul maternal cunosc motivul pentru care copilul este in asistenta maternala si inteleg motivele plasamentului. informatiile sunt puse la dispozitia copilului sau oricarei persoane implicate in realizarea planului individualizat de protectie.7.8. Copilul. 8. SPPC/OPA are un regulament cu privire la inregistrarea si procesarea cazurilor.

Asistentul social al copilului stabileste. 10. Asistentul social al copilului acorda atentie in special mentinerii acelor relatii care contribuie cu prioritate la definirea si pastrarea identitatii copilului. SPPC/OPA asigura pentru asistentul maternal pregatirea si sprijinul necesare pentru inregistrarea prin orice mijloace a evenimentelor semnificative din viata copilului. Necesitatea si beneficiile acestor relatii pe care le are copilul sunt luate in considerare la realizarea fiecarui plasament in asistenta maternala.7.capacitatea copilului. Asistentul social al copilului tine evidenta intalnirilor/vizitelor si consemneaza impactul acestora asupra copilului. Copilul aflat la asistentul maternal este incurajat sa isi mentina si sa isi dezvolte relatiile cu familia si prietenii. obligatiile de mai sus revin asistentului maternal. 9. Asistentul maternal are acces la toate informatiile relevante pentru a ajuta copilul sa-si inteleaga si sa-si accepte trecutul.1. emotionala si sociala.5. mai ales cand plasamentul este in afara comunitatii copilului. precum si opinia copilului cu privire la intalnire sau vizita sunt luate in considerare la revizuirea planului individualizat de protectie. 9. In procesul de evaluare si pregatire continua a fiecarui asistent maternal se subliniaza importanta sustinerii copilului pentru mentinerea relatiilor sale si se formeaza aptitudinile necesare asistentului maternal pentru a incuraja si facilita astfel de relatii. 8. 9. in concordanta cu planul individualizat de protectie si cu prevederile conventiei de plasament. precum si privind sustinerea.10.1. Asistentul social al copilului. 8.2.9. copilul este informat si pregatit in functie de varsta si de capacitatea sa de intelegere pentru a participa la luarea de decizii cu privire la sanatatea sa. Copilul plasat beneficiaza de o evaluare medicala completa cel .i se acorda prioritate in luarea deciziilor referitoare la mentinerea relatiilor. Asistentul social al copilului afla si sustine opinia copilului si acolo unde este posibil . 9. asistentul maternal va incuraja copilul sa faca el insusi astfel de inregistrari.3.4. a copilului. 10. inclusiv frecventa si localizarea vizitelor si supervizarea necesara. 9. 9. cu consultarea asistentului maternal. Copilul plasat la asistentul maternal primeste ingrijirea medicala care sa vina in intampinarea nevoilor sale de dezvoltare fizica. familiei si prietenilor acestuia. 9. monitorizarea si evaluarea acestora. In situatia in care asistentul social al copilului nu este prezent la vizita/intalnire.6. 9. proceduri clare si concrete privind modalitatile prin care se realizeaza mentinerea relatiilor sociale ale fiecarui copil plasat. in conditiile legii. coordoneaza toate activitatile referitoare la mentinerea relatiilor. aceste informatii.

Nevoile educationale ale copilului plasat sunt satisfacute cu prioritate. ingrijirea medicala implica atat confidentialitate. 10. 10. SPPC/OPA asigura fiecarui asistent maternal o pregatire de baza cu privire la probleme de sanatate. pentru a primi tratament medical sau orice interventie medicala. cat si posibilitatea copilului de a alege.7. 10.2. aceasta este actualizata pe toata durata plasamentului si insoteste copilul inainte si dupa plasare. se asigura ca fiecare copil este inscris la un medic de familie si are acces la o ingrijire medicala corespunzatoare. 11. dupa caz.3. Asistentul social al copilului. Copilul plasat este informat despre trecutul sau medical si cunoaste problemele medicale semnificative din familie.5.10. 10. Consimtamantul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului la tipul de ingrijire medicala si la tratamentul acordat va fi cerut si inregistrat la dosar. 10. 10. Copilul plasat are un plan de prevenire. 10.putin o data pe an. Asistentul maternal primeste fisa medicala pentru fiecare copil plasat. in functie de varsta si capacitatea de intelegere. ingrijire stomatologica si oftalmologica. realizat cu consultarea profesionistilor in domeniul medical. Asistentul social al copilului va lua in considerare la evaluarea . al copilului. Asistentul maternal primeste inainte de plasarea copilului o evaluare completa a nevoilor de sanatate ale fiecarui copil ce urmeaza a fi plasat si este informat asupra procedurilor privind obtinerea consimtamantului parintelui sau al altui reprezentant legal al copilului ori.9. 10.4. inclusiv consiliere si terapie.6. igiena si prim ajutor. Copilul aflat la asistentul maternal beneficiaza de servicii medicale specifice care sa satisfaca nevoile de sanatate ale acestuia. 11. Copilul plasat participa activ si este informat cu privire la procesul propriei ingrijiri medicale. cu accent pe preventie si bolile transmisibile. 10. in situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol iminent ori exista riscul producerii unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestuia.1. cu consultarea asistentului maternal. Copilul va fi informat si ascultat cu privire la ingrijirea medicala in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere. interventie si recuperare. un regim alimentar adecvat si informatii despre un mod de viata sanatos. in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere. copilul fiind incurajat sa-si atinga potentialul maxim.8. planul este revizuit din perspectiva rezultatelor analizelor medicale. se pot efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata copilului chiar fara a avea acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului.

11. 11.3. 12. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului. asistentului maternal si ale parintelui in procesul educativ al copilului sunt clar definite in conventia de plasament. 11. modalitatea de solutionare a acestor aspecte se consemneaza in dosarul copilului. in acest sens tanarul care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie primeste sprijin si orientare si dupa incetarea masurii de plasare la asistentul maternal. Planul individualizat de permanenta pentru fiecare copil aflat . ajutorului la temele de casa. ajutorului financiar si de alt tip pentru a participa la excursiile scolare si alte activitati extrascolare. SPPC/OPA. Asistentul maternal asigura un mediu in care educatia si invatarea sunt promovate. pregatire profesionala si angajare. SPPC/OPA stabileste proceduri referitoare la sprijinul si orientarea oferite copilului la incetarea masurii de plasare si trecerea la viata de adult. Asistentul social al copilului. in aceasta situatie se vor identifica imediat forme de educatie alternativa pentru copilul exmatriculat.nevoilor.7. cu consultarea asistentului maternal. cu consultarea unitatii de invatamant.8. 12. 12. SPPC/OPA asigura fiecarui copil plasat oportunitati egale pentru accesul acestuia la invatamant superior. se asigura ca orice forma de discriminare sau abuz suferit de copil este adusa in atentia scolii fara nici o intarziere. cu consultarea scolii. stabileste procedura de notificare a asistentului social. daca este cazul. Copilul plasat la asistentul maternal este ajutat sa-si dezvolte aptitudinile. cu sprijinul SPPC/OPA.4. in situatia exmatricularii copilului plasat.1.3.5.2. 11. planifica impreuna educatia fiecarui copil plasat. 11.6. 11. 11. in intocmirea planului individualizat de protectie si la revizuirile periodice ale acestuia nevoile educationale ale copilului. Tanarul. 12. fiind monitorizate si revizuite anual. supravegheaza participarea regulata a copilului la procesul educativ si sprijina participarea deplina a copilului prin oferirea uniformei si echipamentului necesar. SPPC/OPA. SPPC/OPA se asigura ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui prescolar plasat este stimulata prin frecventarea gradinitei sau participarea la orice alte forme organizate de stimulare si educare a prescolarilor. asistentul maternal. inainte de incetarea masurii de plasare. este incurajat sa se implice in procesul de luare a deciziilor si in implementarea planurilor de viitor. deprinderile si cunostintele necesare vietii de adult. aceste proceduri sunt aduse la cunostinta comunitatii si sunt integrate in strategiile SPPC/OPA.2. asistentului maternal sau parintelui.

disponibil in conditiile legii. criteriile pe baza carora se va face evaluarea si procedurile de revizuire a rezultatului evaluarii. persoanele responsabile si termenele. inclusiv copiii proprii sau cei deja plasati. 12. 13. 12.3. fiecare tanar primeste informatii complete si clare privind sprijinul financiar sau de alta natura. 13.5.4. 12.4. serviciile de educatie. de angajare.9. Procedura de evaluare implica toti membrii familiei sau alte persoane care locuiesc cu solicitantul.in situatia incetarii masurii de plasare stipuleaza clar masurile ce trebuie luate. cu referire speciala la rolul asistentului maternal in pregatirea tanarului pentru o viata independenta.7. 13. Asistentul social sprijina tanarul aflat in situatia incetarii masurii de plasare. Solicitantul este evaluat de catre asistentul social desemnat. 12. se acorda o atentie speciala realizarii transferului de la serviciile pentru copii la cele pentru adulti. SPPC/OPA stabileste relatii de colaborare eficiente cu autoritatile locale. in vederea stabilirii capacitatii sale de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita o masura de protectie. 12. pentru a sprijini fiecare tanar care paraseste sistemul de protectie a copilului. de pregatire si de ajutor social.1. 12. Informatiile date potentialilor asistenti maternali includ o lista a competentelor pe care asistentul maternal va trebui sa le aiba. unde este cazul.8.5. 13. Solicitantul primeste informatii despre procesul de evaluare. sprijinul acordat. SPPC/OPA monitorizeaza si evalueaza rezultatele serviciilor oferite tinerilor la iesirea din sistemul de protectie a copilului si le utilizeaza in elaborarea strategiilor viitoare. PARTEA a II-a Asistentul maternal 13. Inainte de incetarea masurii de plasare. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare solicitant un asistent social care se va ocupa de implementarea procedurilor de evaluare conform metodologiei. 13. Asistentul maternal este evaluat si atestat inainte de a-i fi plasat un copil.6. alocatiile si beneficiile disponibile. Nevoile tanarului cu dizabilitati aflat in situatia incetarii masurii de plasare sunt identificate si inregistrate de SPPC/OPA si solutionate in cooperare cu autoritatile publice sau private relevante. Asistentul maternal este pregatit si sprijinit pentru a putea oferi un ajutor eficient tanarului inainte de incetarea masurii de plasare. .2. furnizandu-i toate informatiile despre sprijinul disponibil dupa incetarea masurii.

9. accepta. acesta are dreptul sa consemneze informatii in raport si sa participe la procesul de luare a deciziei privind atestarea sa. 14. asistentul social se asigura ca fiecare asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza este informat in scris. varsta si nevoile copiilor. abilitatile si experienta solicitantului.11.1. 13. procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea care a atestat calitatea de asistent maternal.13. intelege si actioneaza in conformitate cu standardele. 14. informatii si consiliere pentru a fi ajutat sa ofere o ingrijire de calitate copilului plasat.7.8. 14. 13. precum si de verificarile acestuia intreprinse la politie si la autoritatea locala. Solicitantul are dreptul sa solicite o copie din sectiunile neconfidentiale ale raportului de evaluare inaintea luarii unei decizii. Contractul incheiat intre SPPC/OPA si asistentul maternal mentioneaza serviciile si prestatiile ce pot fi oferite asistentului maternal. Decizia privind atestarea se motiveaza si cuprinde indicarea modalitatilor de contestare si se transmite in scris fiecarui solicitant. precum si a membrilor familiei acestuia. La incheierea evaluarii efectuate de asistentul social. Asistentul maternal atestat este monitorizat si sprijinit de catre un asistent social si are acces la asistenta si alte tipuri de sprijin profesional. Conventia de plasament detaliaza serviciile oferite de SPPC/OPA asistentului maternal pentru a satisface nevoile specifice ale .12. Evaluarea tine cont de recomandarile de la locul de munca.2. Solicitantul este incurajat sa participe activ la evaluarea sa si la pregatirea raportului sau de evaluare. 14. SPPC/OPA desemneaza un asistent social pentru fiecare asistent maternal. Asistentul social al asistentului maternal are ca responsabilitate principala si permanenta identificarea nevoilor de pregatire si a potentialului fiecarui asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza. 13. Evaluarea potentialilor asistenti maternali se realizeaza de un asistent social cu studii superioare si cu experienta in asistenta maternala si plasament familial. inclusiv in situatii de urgenta.4. tipul de plasament. rezultatul este comunicat solicitantului. 13. Raportul de evaluare este intocmit de catre asistentul social si include recomandarea privind atestarea solicitantului. 14. precum si nevoile sale de sprijin si pregatire.6.3. 13. acesta primeste informatii de la asistentul social despre evolutia procesului de evaluare si indicatii clare asupra demersurilor pe care trebuie sa le faca solicitantul pentru inaintarea procedurii. numarul de copii si mentiuni referitoare la sexul.10. medic sau de declaratiile personale ce sunt obtinute pentru fiecare solicitant de catre asistentul social. 13.

7. Asistentul maternal primeste o instruire specifica de la . trecutul acestuia. Instruirea asistentilor maternali este parte a programului de instruire a personalului SPPC/OPA si include oportunitati pentru cursuri comune cu asistentii sociali si personalul din centrele rezidentiale.6. 15. 14. precum si copiii care sunt sau au fost plasati in asistenta maternala.8. precum si detalii privind eventualele acte de abuz sau neglijenta la care copilul a fost supus.5.10. asistentul maternal este informat despre sanatatea copilului si identitatea lui privind educatia. Asistentul maternal este informat cu privire la procedurile ce vor fi urmate daca exista suspiciuni de abuz. sprijin si consiliere pentru asigurarea unei ingrijiri de calitate. cu conditia ca asistentul social al acestora sa ia masuri speciale de pregatire si protejare a lor. Intreaga instruire este bazata pe principiul egalitatii sanselor si al practicilor nediscriminatorii. precum si planificarea urmatoarelor vizite. cultura si religia. acesta primeste de la asistentul social detaliile despre sprijinul disponibil in astfel de situatii. In procesul de instruire a asistentului maternal vor fi implicati asistenti maternali atestati. 15. Asistentul maternal este instruit si pregatit pentru a dobandi aptitudinile si cunostintele necesare ingrijirii copilului plasat.1.5. familia acestuia sau identificate de catre asistentul social. pe durata plasamentului copilului. 15. 14.2. 14. Raportul de vizita/intalnire consemneaza nevoile de sprijin si de pregatire exprimate de catre asistentul maternal. 15. Asistentul maternal primeste informatii in scris de la SPPC/OPA privind drepturile si obligatiile legale ce ii revin cu privire la persoana copilului pe durata plasarii.9. acolo unde acestea exista. 14. asistentul social se asigura ca un timp adecvat este alocat membrilor familiei fiecarui asistent maternal. 14. Asistentul maternal primeste de la asistentul social al copilului toate informatiile relevante despre originea copilului si istoricul acestuia. rasa.4.11. 14. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru instruirea si pregatirea fiecarui asistent maternal. Asistentul maternal este vizitat sau are intalniri cu asistentul social cel putin o data pe luna. Asistentul social intocmeste rapoarte de vizite/intalnire ce sunt pastrate la dosarul asistentului maternal. 15. 15. Asistentul maternal primeste informatii in scris despre sprijinul disponibil din partea grupului local de asistenti maternali sau a formelor asociative ale asistentilor maternali profesionisti. neglijare sau orice alta plangere facuta impotriva lui. o copie de pe fiecare raport fiind transmisa acestuia. proceduri ce sunt revizuite anual. 14.copilului plasat si modul in care aceste servicii pot fi obtinute.3.

16. precum si ale membrilor familiei acestuia. PARTEA a III-a Activitatea serviciului de asistenta maternala 17. daca este cazul. evaluarea activitatii asistentului maternal este obligatorie. 15. SPPC/OPA sprijina asistentul maternal in a avea un rol activ in evaluarea anuala si faciliteaza participarea acestuia la evaluare in functie de nevoile specifice date de dizabilitate.5.asistentul social al copilului. Raportul de evaluare anuala. In situatia aparitiei unor incidente semnificative sau existentei unor suspiciuni de abuz si neglijare asupra copiilor. fiecare trebuie sa fie instruit in acest sens. 16. 16. Raportul include un plan de actiune pentru urmatoarele 12 luni. 16. precum si. este parte a dosarului asistentului maternal.7. Raportul de evaluare anuala este realizat de asistentul social al asistentului maternal. motivele si detaliile privind procedura de contestare a rezultatului evaluarii. daca este cazul. 16. precum si pentru mentinerea sau modificarea numarului si varstei copiilor pentru care a obtinut atestarea. cu participarea asistentului maternal. SPPC/OPA are strategii care promoveaza si planifica asistenta maternala pentru copilul care necesita luarea unei masuri de protectie. 16. opiniile copiilor plasati si ale parintilor acestora. 16.4. 15. incluzand posibile comentarii si obiectii ale asistentului maternal. asistentilor sociali ai copiilor plasati. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentului maternal. Continutul si realizarea instruirii asistentilor maternali sunt revizuite anual de catre SPPC/OPA in functie de nevoile identificate. recomandarile pentru mentinerea sau retragerea atestatului. limba si cultura. acolo unde doi adulti dintr-o familie sunt atestati ca asistenti maternali. evaluare si instruire. bazata pe evaluarea nevoilor copilului inaintea plasarii acestuia. . 16. experienta acumulata si rezultatele cercetarilor in domeniu. opiniile asistentului maternal. Asistentul social notifica asistentului maternal rezultatul evaluarii.6. Asistentul social organizeaza o intalnire pentru evaluarea anuala. chiar inainte de implinirea termenului de 1 an.1.7. nevoile de instruire si sprijin identificate ale asistentului maternal. cu participarea membrilor familiei asistentului maternal.6.3. Asistentul maternal are consemnate in dosar detalii referitoare la cursurile la care a participat si nevoile de instruire viitoare. care coroboreaza opiniile fiecarui asistent social responsabil pentru copilul plasat. oferind posibilitatea acestuia de a contribui cu informatii la calitatea si gama de servicii ale SPPC/OPA si de a se informa asupra procedurilor de recrutare.2.

asistentilor sociali. cu o vechime minima de 2 ani in specialitate. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului si.2. acesta trebuie sa asigure posibilitati de plasare a copilului inclusiv in regim de urgenta. copiile strategiilor anuale sunt disponibile pentru toti cei interesati. 18. precum si asistenta maternala specializata pentru copilul cu nevoi speciale. precum si familiilor lor. SPPC/OPA asigura desemnarea unui asistent social pentru fiecare copil plasat si pentru fiecare asistent maternal.4. asistentii sociali ai serviciilor de asistenta maternala au calificarea profesionala si pregatirea necesara pentru a lucra cu copii. respectiv. religie si sex ale copiilor. copiii.3. precum si orice alti specialisti.6. 17. familiile acestora si asistenti maternali.3. SPPC/OPA are o strategie anuala de dezvoltare a serviciilor de protectie a copilului.1. 18. SPPC/OPA se asigura ca fiecare angajat al serviciului de asistenta maternala cunoaste responsabilitatile ce ii revin si primeste informatii despre functionarea acestui serviciu. alti membri de familie si alte persoane semnificative pentru copil. familiile acestora. SPPC/OPA promoveaza o abordare de parteneriat in ingrijirea copiilor. . SPPC/OPA organizeaza un serviciu de asistenta maternala care raspunde nevoilor fiecarui copil plasat.1. Asistentul social al copilului are un numar de maximum 25 de cazuri si asistentul social al asistentului maternal are un numar de 30 de cazuri. 17. 17. 17. ale asistentului social al asistentului maternal sunt clar definite si intelese de parti. 18. asistentii sociali. dizabilitate. in cadrul serviciului sunt angajati asistenti sociali cu studii superioare. Asistentul social al copilului nu este in acelasi timp si asistentul social al asistentului maternal la care a fost plasat copilul. SPPC/OPA are o structura corespunzatoare din punct de vedere al numarului si competentei personalului care sa asigure coordonarea si functionarea eficienta a serviciului de asistenta maternala. SPPC/OPA pregateste si are la dispozitie asistenti maternali specializati pentru copilul cu dizabilitati. rasa. implicand parintii. asistentii maternali. copiilor plasati. 17. ce va include si planul de dezvoltare a serviciului de asistenta maternala. SPPC/OPA are o structura organizatorica adecvata a serviciului de asistenta maternala. altor autoritati competente. SPPC/OPA distribuie copii ale strategiilor anuale tuturor serviciilor pentru copil si familie. cultura. 18. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala SPPC/OPA are in vedere particularitatile de limba.4. asistentilor maternali. 18. managerii serviciilor sociale.2.5.17.

SPPC/OPA se asigura ca in procesul de luare a deciziilor cu privire la copil asistentii maternali si asistentii sociali cunosc atributiile si responsabilitatile ce revin fiecaruia.6. 18. 18. SPPC/OPA are organizat un sistem eficient pentru strangerea.7.13. precum si aptitudinile si cunostintele necesare pentru a le duce la indeplinire. Asistentii sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala beneficiaza de cursuri despre dezvoltarea copilului. 19.15. in conformitate cu standardele si metodologia existenta. in functie de nevoile specifice ale fiecarui copil. 18. 18. SPPC/OPA are structura si proceduri clare pentru asigurarea recrutarii. 18.10.12. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru a se asigura ca evaluarea nevoilor copiilor. precum si pentru evaluarea anuala a activitatii acestora.18. SPPC/OPA are un plan anual de pregatire si perfectionare a asistentilor sociali. evaluarea nevoilor acestuia si monitorizarea cazului. planurile individualizate de protectie si revizuirea acestora sunt realizate in concordanta cu standardele si metodologia existenta. analizarea si interpretarea informatiilor referitoare la serviciile pentru protectia copilului. cu accent pe calitatea ingrijirii acestora. Asistentul social care lucreaza in serviciul de asistenta maternala are o fisa a postului care defineste clar sarcinile si responsabilitatile postului. SPPC/OPA are proceduri clare pentru a se asigura ca asistentul social al copilului si.5. respectiv. 18. Asistentul social al copilului si cel al asistentului maternal iau parte periodic la cursuri comune cu asistentii maternali si personalul din centrele rezidentiale. 18. atestarii asistentilor maternali. 18. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului dispune de o retea proprie de asistenti maternali sau contracteaza acest tip de serviciu cu OPA.14. cel al asistentului maternal completeaza rapoartele in termenele stabilite de standard si metodologiile de lucru. 19. asigurate de angajator. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentilor sociali pentru a identifica nevoile de instruire si pregatire ale acestora. SPPC/OPA asigura interventia altor categorii de specialisti. 18.8.11. 18. SPPC/OPA asigura existenta resurselor necesare pentru a veni in intampinarea nevoilor de pregatire ale asistentilor sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala.9. evaluarii.1. potrivit nevoilor copilului. astfel incat sa vina in . Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului asigura accesul la serviciul de asistenta maternala.

va realiza.7. g) fisele de post ale asistentilor sociali. autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului adopta o strategie de recrutare a asistentilor maternali. precum si de OPA: a) strategia judeteana a consiliului judetean/local al sectorului municipiului Bucuresti. daca este cazul. aceste informatii vor fi utilizate in vederea imbunatatirii strategiei de recrutare si in preintampinarea unor astfel de evenimente. Strategia de recrutare este revizuita anual de catre autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului. ca parte a strategiei judetene/locale de dezvoltare a serviciilor pentru protectia copilului.3. 19. 19. 19. In implementarea prezentelor standarde.5. c) conventii de parteneriat/contracte intre SPPC/OPA. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului colaboreaza in elaborarea strategiei de recrutare cu OPA. urmatoarele documente vor fi luate in considerare de autoritatile administratiei publice centrale sau locale. In situatia existentei unor cazuri de renuntare la calitatea de asistent maternal. in acest sens. 19.6.4. b) strategia OPA. modificari ale strategiei. PARTEA a IV-a Documente minime necesare implementarii standardelor 20. procedura de contestare). dupa evaluarea eficientei acestor metode.intampinarea nevoilor fiecarui copil evaluat. . e) regulament de ordine interna. alte autoritati publice locale si cu orice alte institutii publice sau private. in functie de evaluarea nevoilor sale. exceptie facand cazurile in care acest lucru nu este posibil sau nu este in interesul acestuia. d) regulamentul de organizare si functionare al SPPC/OPA. 19. care monitorizeaza metodele de recrutare ale serviciilor publice si private si care. SPPC/OPA asigura prin asistentii sociali realizarea unui interviu cu asistentul maternal pentru a obtine informatii referitoare la motivatia acestuia.2. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului implica in elaborarea strategiei de recrutare copiii plasati si asistentii maternali atestati. In luarea deciziei de plasare se acorda prioritate plasarii copilului in comunitatea de unde provine. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului stabileste o strategie de recrutare a asistentilor maternali in masura sa mentina capacitatea serviciului de asistenta maternala de a veni in intampinarea nevoilor identificate in cazul fiecarui copil. 19. f) decizii/proceduri/alte documente interne referitoare la activitatea serviciului de asistenta maternala (de exemplu.

copil cu HIV/SIDA) in vederea recuperarii sale. aceasta protectie include si plasarea copilului in regim de urgenta. Serviciul de asistenta maternala instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copiii care necesita protectie prin ingrijirea lor de catre un AMP. evidente. ca un compartiment distinct sau ca activitate prestata de un compartiment cu mai multe atributii. au in vedere particularitatile de limba.h) contractele de munca ale asistentilor maternali. serviciul public specializat pentru protectia copilului. Organizarea si functionarea serviciului de asistenta maternala Serviciul de asistenta maternala este organizat de SPPC sau OPA in structura proprie. ingrijirea si educarea copilului de catre un asistent maternal profesionist. k) dosarul familiei copilului plasat. rasa. j) dosarul copilului plasat. ANEXA 2 GHID METODOLOGIC de implementare a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist CAP. si organismele private autorizate. cultura. denumit in continuare AMP. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala. denumit in continuare SPPC. sesizarile despre cazurile noi vor fi prelucrate de serviciul de protectie de tip familial sau alternative de tip familial in vederea . o) evidenta reclamatiilor. la nivelul SPPC: compartimentul de asistenta maternala este parte a serviciului de protectie de tip familial sau alternative de tip familial. copil cu tulburari de comportament. rapoarte de activitate. l) formulare. religie si orientare sexuala ale copiilor. plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu. tipizate. parte integranta a planului de implementare a strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copii. copil cu deficienta. Serviciul de asistenta maternala se poate organiza dupa cum urmeaza: 1. n) programul de pregatire a asistentilor sociali. 1 Serviciul de asistenta maternala Definitie Serviciul de asistenta maternala asigura protectia copilului care necesita stabilirea unei masuri de protectie ce impune cresterea. denumite in continuare OPA. copil abuzat. i) dosarul asistentului maternal. Dezvoltarea serviciului de asistenta maternala se face in baza unei planificari anuale. contestatiilor. dizabilitate. m) programul de pregatire a asistentilor maternali.

sesizarea este preluata de catre compartimentul de asistenta maternala.evaluarea capacitatii solicitantilor.1.asistentii maternali profesionisti. procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea competenta.furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind procedurile ce . . .participarea la pregatirea solicitantului in calitate de formator sau in vederea sprijinirii solicitantului pe parcursul pregatirii.sprijinirea si monitorizarea activitatii AMP. calificat din punct de vedere profesional. 2. accepta. La nivelul OPA: serviciul de asistenta maternala poate fi organizat ca un compartiment distinct sau ca activitate desfasurata de o echipa de personal angajat. Categoriile de personal necesare desfasurarii activitatii compartimentului de asistenta maternala sunt: . . asistentul social din cadrul serviciului rezidential sau al centrului de plasament va comunica compartimentului de asistenta maternala copiii care pot fi ingrijiti la asistentul maternal. urmand a se desemna asistentul social al copilului in vederea evaluarii nevoilor copilului si elaborarii planului de permanenta. .asistentii sociali ai copilului plasat la AMP. . numai dupa aceasta etapa si in situatia in care prevenirea nu este posibila. . conform standardelor prevazute in anexa nr. inainte de plasarea copilului la acesta. prezentand abilitatile si competentele AMP. de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita acest tip de protectie. . . asigurandu-se ca acestea au fost intelese. .prezentarea AMP.participarea la procesul de potrivire a copilului cu AMP.intocmirea.furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind sprijinul disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP. pastrarea si actualizarea dosarului AMP. Exceptie de la acest parcurs se face in situatia copilului institutionalizat. asistentul social desemnat din partea compartimentului de asistenta maternala devine responsabil de caz. procedurilor si oricaror alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului. 1 si prezentului ghid metodologic. 1 si cu prezentul ghid metodologic.asistentii sociali ai AMP. Responsabilitatile asistentilor sociali ai AMP care lucreaza in cadrul acestui serviciu includ: . a standardelor.rezolvarii lor. intelege si actioneaza in conformitate cu standardele. in conformitate cu standardele prevazute la anexa nr. de la momentul aplicarii prezentului ghid metodologic. 1. fara a realiza separarea copilului de familia biologica. in vederea atestarii ca AMP. asigurandu-se ca acesta este informat in scris. in urma realizarii plasarii copilului la asistentul maternal.

in functie de nevoile de formare identificate de supervizor.sprijinirea copilului in mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu familia sa. .participarea la programe de pregatire specifica. in functie de recomandarea asistentului social al AMP intocmita in urma identificarii nevoilor de formare. . conform standardelor prevazute in anexa nr. .intocmirea si revizuirea planului de permanenta pentru copil. a nevoilor copilului care necesita o masura de protectie.evaluarea. conform standardelor prevazute in anexa nr. metodologiilor si a regulamentelor interne elaborate de angajator. Responsabilitatile AMP includ: . .realizarea obligatiilor si responsabilitatilor prevazute in conventia de plasament pentru fiecare copil. in urma sesizarii. precum si ale membrilor familiei acestuia.monitorizarea si inregistrarea evolutiei planului de permanenta.intocmirea conventiei de plasament. . . cu prietenii si cu orice alte persoane relevante din viata copilului. pastrarea si actualizarea dosarului copilului. 1 si prezentului ghid metodologic. .realizarea instruirii specifice a AMP cu privire la nevoile copilului.asigurarea mentinerii relatiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru viata acestuia. . in functie de nevoile de formare identificate de supervizor. . Responsabilitatile asistentilor sociali ai copilului plasat la AMP includ: . .participarea la programe de pregatire specifica.coordonarea procesului de potrivire a copilului cu AMP.respectarea procedurilor. neglijare sau al oricarei alte plangeri facute impotriva lui. . inaintea plasarii acestuia. .informarea in scris a AMP cu privire la drepturile si obligatiile legale ce ii revin acestuia cu privire la persoana copilului pe durata plasarii.asigurarea ingrijirii copilului. .identificarea nevoilor de pregatire si potentialului fiecarui AMP. precum si asupra sprijinului disponibil in astfel de situatii. inainte de mutarea copilului. 1 si prezentului ghid metodologic.participarea la programe de pregatire.organizarea. coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti.coordonarea activitatilor privind mutarea copilului la AMP.intocmirea. . daca acestea nu contravin interesului superior al copilului. . .vor fi urmate in cazul suspiciunilor de abuz. atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii.revizuirea evaluarii nevoilor copilului.evaluarea anuala a activitatii fiecarui AMP. . . . .

CAP. orice contactare a SPPC/OPA de catre persoane interesate se considera solicitare. SPPC/OPA va tine evidenta solicitarilor venite pe parcursul sau dupa ce s-a incheiat campania de recrutare. Recrutarea/identificarea AMP trebuie realizata astfel incat serviciul de asistenta maternala sa raspunda nevoilor identificate si tuturor particularitatilor copiilor care au nevoie de o masura de protectie. c) copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere. atasat acestui raspuns.serviciului public specializat pentru protectia copilului (SPPC). electronic). dupa modelul prevazut in prezentul ghid metodologic. Cererea de evaluare a solicitantului se solutioneaza in limita . In timpul procesului de recrutare/identificare sau dupa acest proces.organismului privat autorizat (OPA). conform modelului prevazut in prezentul ghid metodologic. Planul de implementare a strategiei anuale va include si masurile ce vor duce la dezvoltarea retelei de AMP in functie de nevoile identificate. Totodata.CAP. b) cazierul judiciar. etapele procesului de evaluare si criteriile minime obligatorii prevazute de lege pentru a deveni AMP (vezi cap. vor fi selectati AMP. Recrutarea/identificarea trebuie sa conduca la atragerea unui numar suficient de solicitanti din care. la care va anexa: a) curriculum vitae. solicitantul formuleaza o cerere de evaluare a capacitatii sale de a deveni AMP. d) copii de pe actele de studii. 2 Recrutarea/identificarea AMP SPPC/OPA realizeaza anual o analiza a nevoilor la nivel local in vederea elaborarii si fundamentarii strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copil si familie. IX). precum si particularitatilor de limba. Recrutarea/identificarea poate fi realizata direct de catre SPPC/OPA sau prin angajarea serviciilor unor firme/persoane specializate in domeniu. 3 Evaluarea solicitantilor Persoana care doreste sa devina AMP se adreseaza: . religie. sau . certificat de casatorie. cultura. verbal. In acest scop. buletin/carte de identitate). indiferent de forma in care a fost realizata (scris. SPPC/OPA va raspunde in maximum 3 zile fiecarei solicitari prin transmiterea unei informari cu privire la drepturile si obligatiile AMP. SPPC/OPA va transmite solicitantului un model al cererii de evaluare. etnie si dizabilitatilor identificate in urma analizei nevoilor. in urma evaluarii acestora.

precum si etapele procesului de evaluare si criteriile ce vor Serviciile sociale reprezinta o forma de suport activ pentru familiile si comunitatile aflate in dificultate. Cine utilizeaza serviciile sociale? Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale. SPPC/OPA transmite solicitantului un raspuns in scris cuprinzand confirmarea luarii in evidenta a cererii acestuia. in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate. familiale sau de grup. numele asistentului social desemnat ca responsabil de caz. In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii de evaluare.termenului de 90 de zile de la data inregistrarii. . Definitie: Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale. pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii. vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei. pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale.

precum si de alte . Serviciile sociale. Cel mai important ingredient este beneficiarul.Cine furnizeaza serviciile sociale? Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale. in conditiile legii. a carei autonomie si calitate a vietii pot fi periclitate fara oferirea de servicii sociale. determinand astfel aparitia riscului de excluziune sociala. persoana care are nevoie de sprijin. precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private. Cand sunt acordate serviciile sociale furnizate? Cand bunastarea individuala sau colectiva se afla in situatie de risc. alaturi de prestatiile sociale.

sisteme de securitate sociala. autoritati. Sistemul public garanteaza acoperirea drepturilor sociale. familie. Din aceasta perspectiva. prin realizarea unui parteneriat intre mai multe comunitati. interventia lui va fi completata de servicii de asistenta sociala de tip specializat. Complementaritatea realizata intre sistemul public si cel neguvernamental. atat sistemul public de servicii sociale . acolo unde nu se poate. acolo unde este nevoie. a tuturor actorilor comunitari in vederea realizarii obiectivelor propuse. vecini. Centrarea pe familie si comunitate avand ca obiectiv intarirea si dezvoltarea mediilor naturale de viata ale persoanelor (familia si comunitatea). Organizarea comunitara necesitatea de eficientizare a serviciilor sociale prin organizarea lor la nivelul judetului si comunitatilor locale. intervin pentru solutionarea unor probleme potential generatoare de excluziune sociala. familii sau comunitati sunt interdependente si nu se pot trata separat. finalitatea serviciilor sociale este dezvoltarea capacitatilor individuale de functionare si o mai buna integrare sociala a individului cat si realizarea unui mediu social suportiv. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA SERVICIILOR SOCIALE Solidaritatea sociala: intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura singure nevoile sociale. Din acest motiv. colegi. prin preluarea lor de catre autoritatile publice locale sau la nivel zonal iar. dezvolta si organizeaza serviciile prevazute de lege si sutine financiar actiunile organizatiilor neguvernamentale. cat si cel non-guvernamental. Astfel.se . organizatii. alti reprezentanti ai societatii civile. Parteneriatul activand o larga participare a mai multor institutii. interventia lucratorului social va porni de la diagnoza bazata pe o intelegere globala a tuturor problemelor existente si. Abordarea globala pornind de la premiza ca problemele unei persoane. prieteni.

b) servicii medicale si . Resursele importante ale activitatii eficiente in echipa sunt suportul reciproc profesional si uman. copiilor cu nevoi speciale. coerenta. diversificarea problematicii necesita crearea unui management eficient si eficace de sistem si nu trebuie sa conduca la infiintarea de noi institutii noi. bolnavilor cronici. persoanelor care sufera de boli incurabile. Serviciile de ingrijire social-medicala sunt: a) servicii sociale. persoanelor victime ale violentei in familie. Diversificarea activitatilor pe masura cresterii resurselor sistemul de servicii sociale reprezinta un cadru institutional structurat in care activitatile se diversifica pe masura aparitiei de noi resurse sau de noi probleme. luarea impreuna a deciziilor cu privire la abordarea fiecarui caz. TIPURI DE SERVICII SOCIALE Serviciile sociale pot fi servicii sociale cu caracter primar si servicii sociale specializate. consultarea. persoanelor cu handicap. axate doar pe o anume nevoie sau categorie de beneficiar. care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala. Serviciile de ingrijire social medicala sunt servicii sociale specializate si se adreseaza persoanelor varstnice. refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.poate inscrie intr-o politica sociala unitara.Serviciile sociale specializate au drept scop mentinerea. ambele categorii avand un caracter proactiv.Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate. de sprijin eficient a celor aflati in nevoie. . Lucrul in echipa bazat pe actiunea comuna a mai multor specialisti din domenii diferite care pot da raspuns problemelor complexe ale beneficiarilor. .

Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se aproba prin hotarare a Guvernului.c) servicii conexe acestora. . incepand cu 1998 si a Normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin Hotararea Guvernului nr.86). precum si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala. la propunerea Ministerului Muncii.68/2004 privind serviciile sociale Criteriile de acreditare.11 din OG nr. Solidaritatii Sociale si Familiei. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala. cu exceptia celor de tip pilot.1153/2001 cu modificarile si completarile ulterioare [Detalii] ACREDITARI ACREDITARE Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale numai daca sunt acreditati in conditiile legii. Solidaritatii Sociale si Familiei derulat in baza prevederilor Legii nr.86). Solidaritatii Sociale si Familiei ( Art. la propunerea Ministerului Muncii. si se poate revizui ori de cate ori este necesar. Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale face parte din HG 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. ( Art.16 din OG nr. se aproba prin hotarare a Guvernului. SUBVENTII Programul de subventionare a asociatiilor si fundatiilor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii.

Serviciul public de asistenta sociala. . publice ori private. Furnizorii publici de servicii sociale pot fi: . are responsabilitatea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale specializate. are responsabilitatea crearii. .Serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local.Asociatiile si fundatiile. mentinerii si dezvoltarii serviciilor sociale cu caracter primar. familial si comunitar. cultele religioase si orice alte forme organizate ale societatii civile. cu scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei.Persoane fizice autorizate in conditiile legii. Serviciul public de asistenta sociala. in functie de nevoile sociale identificate. 2. Furnizorii privati de servicii sociale pot fi: . organizat la nivel local. 1.[Detalii] STANDARDE DE CALITATE [Detalii] FURNIZORI DE SERVICII FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE Furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau juridice. familial si comunitar. organizat la nivel judetean. . .Institutiile publice care au constituite compartimente de asistenta sociala. urmarind reinsertia in mediul propriu de viata. in functie de nevoile sociale identificate.Alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local. cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu de viata.Filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale .

Scurt istoric Asistenţa socială este componenta non-contributivă a sistemului de protecţie socială şi reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul. nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale. Societatile comerciale pot furniza servicii sociale numai prin intermediul fundatiilor proprii infiintate in acest scop. Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale numai daca sunt acreditati in conditiile legii. limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.Organizatiile internationale de profil. fără priorităţi clar stabilite. . Solidaritatii Sociale si Familiei. [Detalii] I. să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru participarea activă la viaţa socială. Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se aproba prin hotarare a Guvernului. Asistenţa socială dezvoltată rapid după 1990 a avut mai degrabă un caracter fragmentat. la propunerea Ministerului Muncii. autorităţile publice ale administraţiei locale şi societatea civilă asigură prevenirea. constituit mai ales în jurul unor situaţii de criză. si se poate revizui ori de cate ori este necesar. fizică. datorită unor motive de natură economică. Obiectivul principal îl constituie protejarea persoanelor care. În prima perioadă după 1990 sistemul de asistenţă socială urmărea . psihică sau socială.recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare.

costuri sociale ridicate. politica de asistenţă socială coordonată de Ministerul Muncii. Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii centrale). Solidarităţii Sociale şi Familiei a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. act normativ care deschide calea reformei şi dezvoltării sistemului naţional de asistenţă socială.Coordonarea concertată a domeniului asistenţei sociale s-a realizat odată cu trecerea în subordinea Ministerului Muncii. Ministerul Justiţiei. Cadru instituţional Anul 2001 a constituit pasul decisiv în crearea coerenţei legislative şi instituţionale fiind adoptată Legea nr. . persoanele vârstnice. În cele ce urmează sunt prezentate principalele aspecte ce ţin de organizarea sistemului naţional de asistenţă socială. Ministerul Administraţiei şi Internelor. II. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi realizată de mai multe instituţii guvernamentale cu rol sau cu unele atribuţii în domeniu (Ministerul Sănătăţii. Principalele direcţii ale acestui nou sistem sunt: 1. . începând cu anul 2003. O nouă abordare a construcţiei instituţionale după principiul „pâlniei”: .705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială.la nivel central. persoanele cu handicap etc. a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei. De asemenea.asigurarea unei protecţii minimale legislaţia adoptată în această perioadă având în vedere dezvoltarea unui sistem de beneficii pentru depăşirea perioadei de tranziţie către o economie de piaţă. şi a scăzut capacitatea de supervizare şi control. în acelaşi timp funcţionând mai multe instituţii de coordonare pe domenii sectoriale cum sunt copiii în dificultate. încercarea de descentralizare rapidă care a avut loc mai ales după 1997 a generat incoerenţă organizaţională.

Activitatea de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor cu handicap sunt apanajul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene. Organizarea sistemului naţional de servicii de asistenţă socială se . .272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. prin coordonarea activităţilor desfăşurate de Ministerul Muncii. preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap. În acelaşi timp se consolidează rolul consiliilor judeţene în dezvoltarea activităţii de asistenţă socială la nivel judeţean şi în organizarea şi susţinerea activităţilor de asistenţă socială la nivel local. Solidarităţii Sociale şi Familiei prin direcţiile sale teritoriale şi serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene şi locale. Colegiul asigură caracterul unitar al politicii generale în domeniul asistenţei sociale. 3.Din anul 2005 funcţionează Colegiul pentru coordonarea asistenţei sociale. preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi. preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. cât şi în furnizarea suportului financiar şi în servicii. Autorităţile locale primesc responsabilităţi accentuate în stabilirea drepturilor de asistenţă socială.La nivel local (judeţ şi localitate) sistemul de asistenţă socială este integrat şi unitar. înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului nr. solidarităţii sociale şi familiei şi este format din secretarul de stat al Departamentului de Asistenţă Socială şi Politici Familiale din cadrul Ministerului Muncii. 2. Solidarităţii Sociale şi Familiei. cât şi în ceea ce priveşte politicile sectoriale. Colegiul este coordonat de ministrul muncii. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială şi Legii nr. Descentralizarea asistenţei sociale la nivel de autoritate locală.

III. prevăzută de OUG nr. organizarea comunitară. naşterea. Alocaţiile familiale se acordă familiilor cu copii şi au în vedere. A. .alocaţia lunară de plasament.alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală.26/1997 şi Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat. prevăzută de Legea nr. . ajutoare şi indemnizaţii) şi servicii sociale.105/2003. prevăzută de OUG nr. Masuri de asistenţă socială Din punct de vedere al măsurilor de asistenţă socială aceastea se împart în prestaţii de asistenţă socială (alocaţii familiale. parteneriatul.stimulent lunar pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 (3) ani.ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de .indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 (3) ani. . .272/2004. ajutoare sociale.alocaţia pentru nou-născuţi.ajutorul social acordat în baza Legii nr. . complementaritatea şi diversificarea activităţilor pe măsura creşterii resurselor.întemeiază pe următoarele principii fundamentale: centrarea pe familie şi comunitate.61/1993.105/2003. în principal. Ajutoarele sunt prestaţii acordate în bani şi în natură persoanelor sau familiilor ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime şi se materializează în : . prevăzută de Legea nr.alocaţia de stat pentru copii.416/2001. .alocaţia familială complementară. prevăzută de OUG nr. educaţia şi întreţinerea copiilor şi se materializează în : . . Prestaţiile de asistenţă socială reprezintă transferuri financiare care pot fi acordate pe o perioadă determinată şi cuprind: alocaţii familiale. indemnizaţii.

urgenţă a Guvernului nr.indemnizaţia lunară de hrană pentru copii şi adulţi infectaţi/bolnavi HIV/SIDA. în principal. din bugetul de stat şi din bugetele locale. . . cu modificările şi completările ulterioare . vulnerabilitate sau dependenţă pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale.ajutorul bănesc pentru achiziţionarea unei centrale termice individuale sau a unui arzător automatizat.alocaţia socială pentru adulţii nevăzători cu handicap grav sau accentuat. în baza OUG nr.indemnizaţia pentru adulţii nevăzători cu handicap grav salariaţi .91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale. Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităţile administraţiei .indemnizaţia pentru însoţitorul adultului nevăzător cu handicap grav.Ajutorul rambursabil pentru refugiaţi Indemnizaţiile se acordă persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale şi asigurării unei vieţi autonome şi pot fi: . precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. . grupurilor sau comunităţilor în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor. familiilor.indemnizaţia cuvenită adulţilor cu handicap grav sau accentuat alţii decât nevăzătorii. intervin pentru soluţionarea unor probleme potenţial generatoare de excluziune socială. conform legilor speciale care reglementează acordarea acestor prestaţii. alături de prestaţiile sociale. B. Finanţarea prestaţiilor de asistenţă socială se realizează. Serviciile sociale. precum şi de alte sisteme de securitate socială. .

Indatoririle asistentului social Capitolul VI .Exercitarea drepturilor Capitolul V .Dispozitii finale CAPITOLUL I . în principal. perfectionarea si specializarea asistentului social Capitolul VII . STATUTUL PROFESIEI DE ASISTENT SOCIAL (PROIECT) Capitolul I . Finanţarea serviciilor sociale se realizează.Raspunderea disciplinara Capitolul X .Principii si reguli fundamentale ale exercitarii profesiei de asistent social .publice locale.Asistentul Social si caracteristicile profesiei de asistent social Capitolul IV . precum şi de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private. organizarea comunitară. sponsorizări şi donaţii. contribuţiile beneficiarilor. . refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială. Furnizarea serviciilor sociale se bazează pe principii.Etica profesiei de asistent social Capitolul III .Relatiile care se stabilesc in exercitarea profesiei Capitolul VIII . Ca mari tipuri de servicii acestea sunt: .servicii specializate care au drept scop menţinerea. cum sunt : solidaritatea socială. parteneriatul.Organizarea profesiei Capitolul IX . bugetul de stat. din bugetele locale. centrarea pe familie şi comunitate. complementaritatea şi lucrul în echipă.Principii si reguli fundamentale ale exercitarii profesiei de asistent social Capitolul II .Pregatirea.servicii cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială . abordarea globală.

in temeiul legii si al prezentului statut. Asistentul social furnizeaza informatii despre natura si necesitatea serviciilor si informeaza clientul cu privire la dreptul sau de a refuza serviciul oferit. onestitate si confidentialitate. politicile si procedurile angajatorului sunt compatibile cu principiile etice ale profesiei prevazute de Codul Etic. confidentialitatea. Articolul 8: Asistentul social furnizeaza servicii unui singur client. obligatia de a pastra confidentialitatea nu mai este valabila. importanta relatiilor interumane. si atunci cand se transfera cazul catre alt asistent social. Articolul 6: Asistentul social se asigura ca practicile. Articolul 2: Libertatea si independenta profesiei de asistent social sunt atribute exclusive ale persoanei care exercita aceasta profesie. Conventiilor internationale la care Romania este parte si regulilor eticii profesionale care se regasesc in Codul Etic al profesiei. integritatea persoanei.Articolul 1: Exercitarea profesiei de asistent social este supusa Constitutiei Romaniei. Valorile si principiile etice fundamentale ale asistentei sociale sunt: justitia sociala. furnizarea serviciilor cu competenta si in beneficiul clientilor. Scopul exercitarii profesiei de asistent social il constituie acordarea de asistenta persoanelor. autodeterminarea. asistentul social nu poate fi supus nici unei presiuni din partea autoritatilor publice sau a altor persoane fizice sau juridice care conduc la incalcarea prevederilor prezentului statut. asistentul social respecta drepturile fundamentale ale omului. Relatiile dintre asistentul social si clientii sai se bazeaza pe respect. statutului profesiei. atunci cand exista conflicte de interese intre acesta si alti clienti. cand se pune in pericol viata si integritatea clientului si/sau a altor persoane. Articolul 4: In exercitarea profesiei. legii. Articolul 5: Obligatia de a pastra confidentialitatea este absoluta si nelimitata in timp si se intinde asupra tuturor activitatilor asistentului social. In exercitarea profesiei. Articolul 7: Asistentul social nu decide in numele clientului. In cazul in care se lucreaza in echipa pluridisciplinara. . exceptiile fiind prevazute in Codul Etic. Articolul 3: Asistentul social indeplineste o misiune sociala care are la baza valorile si principiile etice fundamentale ale profesiei de asistent social care sunt cuprinse in Codul Etic al acestei profesiei. demnitatea si unicitatea individului. grupurilor si comunitatilor aflate in dificultate si crearea conditiilor necesare intaririi sau recastigarii capacitatii acestora de a functiona social.

adopta. pregatirea asistentilor sociali stagiari. Aceasta calitate ii confera dreptul de a desfasura activitati profesionale specifice pregatirii. Asistentii sociali categoria A care in termenul prevazut de lege nu a promovat examenul de licenta va trece automat in categoria B. Principiile si valorile etice ale profesiei sunt cuprinse in Codul Etic. absolvite cu diploma de licenta . specializarea asistenta sociala. Clasificare Articolul 15: Asistentul social este absolventul unei institutii de invatamant de specialitate. revizuieste si urmareste respectarea Codului Etic. dupa cum urmeaza: a) Asistent social categoria A . Articolul 14: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania elaboreaza. sussus CAPITOLUL III . Articolul 13: Prevederile codului etic sunt obligatorii pentru toti asistentii sociali pe toata durata practicarii profesiei.studii superioare de lunga durata. Colegiul Asistentilor Sociali din Romania are obligatia de a actiona prin toate mijloacele legale pentru protectia profesiei si a demnitatii comunitatii profesionale. colegii precum si cu alte categorii de profesionisti. ridicarea nivelului profesional si respectarea stricta a deontologiei si disciplinei profesionale. in mod corespunzator primirea in profesie. precum si standardele etice ale activitatii profesionale desfasurate de asistentul social.Etica profesiei de asistent social Articolul 10: Etica profesionala se afla la baza activitatii de asistenta sociala. definite in raport cu nivelul studiilor necesare. Articolul 11: Codul Etic contine principii generale de conduita profesionala si cuprinde valori si principii etice fundamentale corespunzatoare activitatii asistentului social. . acreditata de stat in conditiile legii.Articolul 9: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania are obligatia permanenta de a asigura exercitarea calificata a profesiei organizand.Asistentul Social si caracteristicile profesiei de asistent social Sectiunea 1: Definirea asistentului social. Articolul 12: Codul Etic reglementeaza relatiile profesionale ale asistentilor sociali si se refera la standardele de conduita ale acestora in relatiile cu clientii. CAPITOLUL II . Articolul 16: Asistentii sociali carora li se aplica prevederile prezentului statut se impart in 3 categorii.

Articolul 19: Pentru exercitarea libera si calificata a profesiei de asistent social. aplicare si executare legi. c) Asistent social categoria C . consiliere. In timpul stagiului asistentul social va purta denumirea de asistent social stagiar. asistentul social stagiar are dreptul de a solicita recunoasterea calitatii de asistent social prin adresare directa catre Colegiul Asistentilor Sociali. elaborare de reglementari. alte activitati care tin de practica asistentei sociale si necesita studii superioare de specialitate. Articolul 18: Asistentii sociali sunt : asistenti sociali stagiari si asistenti sociali cu drepturi depline. b) Asistentii sociali din categoria B: aplicare si executare legi. Articolul 17: In functie de categoria din care fac parte. Daca se considera indreptatit. In situatiile in care asistentul scial nu are supervizor. sa aiba experienta practica si sa fie din categoria A. conducere. absolvite cu diploma. Stagiul este obligatoriu si efectiv.studii superioare de scurta durata. acesta apeleaza la Colegiul Asistentilor Sociali . specializarea asistenta sociala. Este obligatoriu ca supervizorul sa fie absolvent al unui curs specializat de supervizare. absolvite cu diploma. cu durata de minim 2 ani. asistentii sociali desfasoara urmatoarele activitati: a) Asistentii sociali din categoria A: supervizare.b) Asistent social categoria B . studii .cercetare si invatamant. coordonare. (2). culegere de date si informatii. luarea deciziilor. unele activitati de conducere si coordonare de nivel mediu ( management mediu). control. alte activitati ce tin de practica asistentei sociale. Competentele supervizorului sunt stabilite de catre Colegiul Asistentilor Sociali. fiecare asistent social participa la cel putin doua . furnizarea de servicii de acompaniere/asistare a clientului). (3).studii medii. (1). La solicitarea supervizorului si cu recomandarea angajatorului. Stagiul reprezinta perioada premergatoare definitivarii in profesia de asistent social si are drept scop pregatirea profesionala a asistentului social la inceputul exercitarii profesiei. specializarea asistenta sociala. Colegiul Asistentilor Sociali elibereaza avizul sau pentru recunoasterea dreptului la exercitare libera si calificata a profesiei de asistent social. asistentii sociali cu drepturi depline sunt denumiti in continuare asistenti sociali. (4). Asistentii sociali stagiari sunt supervizati numai de catre asistenti sociali.Biroul Regional. Perioada stagiului este de cel putin 12 luni dar nu mai mare de 24 de luni. postliceale. c) Asistentii sociali din categoria C: activitati care necesita doar cunostinte de specialitate de nivel mediu (informare.

stabilire de relatii de colaborare si parteneriat Sectiunea 2: Exercitarea profesiei de asistent social si autorizarea de libera practica a profesiei de asistent social Articolul 21: Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii: (a) este cetatean roman. (d) nu se gaseste in vreunul din cazurile de incompatibilitate si nedemnitate prevazute de prezentul statut. in conditiile stabilite de lege. cu domiciliul in Romania. Autorizarea de libera practica a profesiei de asistent social se acorda pe baza urmatoarelor acte: a) diploma de licenta sau de absolvire eliberata de o institutie de invatamant de specialitate acreditata. care se acorda de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. la fiecare 3 ani. invatamant si cercetare. pentru fiecare asistent social. Practica asistentei sociale presupune respectarea valorilor si principiilor etice ale asistentei sociale si utilizarea cunostintelor si abilitatilor specifice profesiei in scopul de a furniza servicii sociale conform standardelor profesionale. Articolul 24: In cazul in care un asistent social isi intrerupe activitatea profesionala pe o perioada mai mare de 5 ani. Articolul 22: Formele de exercitare a profesiei de asistent social sunt date de caracterul liberal al acesteia. Articolul 20: Practica asistentei sociale presupune cunostinte care sa permita abordarea complexa a problematicii sociale. Colegiul Asistentilor Sociali reinnoieste avizul de exercitare libera si calificata a profesiei la fiecare 5 ani. (c) detine avizul Colegiului Asistentilor Sociali pentru exercitarea libera si calificata a profesiei de asistent social. d) avizul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. in conditiile legii. (b) este licentiat sau absolvent al unei institutii de invatamant. Articolul 23: Exercitarea profesiei de asistent social se face in baza autorizatiei de libera practica. conform prevederilor de la Articolul 15 din prezentul statut. monitorizare si evaluare. c) certificat de sanatate. Colegiul Asistentilor . b) certificat de caziei judiciar. interventie directa. in conditiile legii. Practica asistentei sociale include activitati de: prevenire. Asistentul social isi desfasoara activitatea in sistem public sau privat. in conditiile prevazute de prezentul statut si pe baze de reciprocitate stabilite prin Conventii la care Romania este parte.programe de perfectionare in domeniu. consultanta si expertiza profesionala. Profesia de asistent social poate fi exercitata in Romania si de catre asistenti sociali cetateni straini.

Neprezentarea pentru avizare intr-o perioada de 10 ani conduce la pierderea definitiva a calitatii de asistent social. neprezentarea in maxim de 24 de luni pentru reinnoirea avizului conduce la reluarea procedurii de avizare si primire in profesie stabilita de Colegiul Asistentilor Sociali. d) desfasurarea de activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de asistent social sau bunelor moravuri. indifferent de durata. b) promovarea sau apartenenta la o grupare scoasa in afara legii. c) folosesirea cu buna stiinta a cunostintelor profesionale in defavoarea clientului. Sectiunea 3 : Incompatibilitati Articolul 26: Exercitarea profesiei de asistent social de catre profesionisti din alte domenii. Dupa expirarea termenului de 5 ani. prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara. (b) la solicitarea expresa a asistentului social. chiar daca a fost reabilitat. nu este permisa si nu este recunoscuta de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. Articolul 30: Exercitarea profesiei de asistent social se suspenda in urmatoarele situatii: (a) In caz de incompatibilitate.Sociali din Romania atesta competenta profesionala a acestuia in vederea reluarii activitatii. inclusiv cele din domeniul social. cu respectarea prevederilor articolului 22 al prezentului statut. Articolul 25: Controlul si supervizarea exercitarii profesiei de asistent social se realizeaza de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. Sectiunea 4: Incetarea si suspendarea exercitarii profesiei de asistent social si a calitatii de asistent social Articolul 29: Dreptul la exercitarea profesiei de asistent social inceteaza intr-una din urmatoarele situatii: (a) neprezentarea pentru reinoirea avizului in termenul stabilit de prezentul statut. pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social. Articolul 28: Este nedemn de a exercita profesia de asisten social: a) asistentul social care a fost condamnat definitiv si irevocabil. conform dispozitiilor prezentului statut. b) asistentul social caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia. (c) in caz de deces al asistentului social. Articolul 27: Exercitarea profesiei de asistent social este incompatibila cu: a) persoana care nu are capacitate deplina de exercitiu. (b) Incalcarea in cunostinta de cauza a prevederilor codului etic si prezentului statut. .

conform prevederilor prezentului statut. pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. in cazurile prevazute in prezentul statut precum si in cazul in care impotriva asistentului social se desfasoara o actiune de urmarire penala sau de judecata pentru savarsirea unei fapte de natura sa prejudicieze prestigiul profesiei. C si domeniul de specializare. loialitate si corectitudine sarcinile si responsabilitatile profesionale. din prezentul statut in concordanta cu categoriile A. pe baza autorizatiei de libera practica emisa de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Articolul 36: Asistentul social trebuie sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele. . 17. Articolul 37: Asistentul social are obligatia de a acorda asistenta sociala in situatii de urgenta pe baza de voluntariat. sussus CAPITOLUL IV . Articolul 39: Asistentilor sociali le este interzis sa solicite sau sa accepte direct sau indirect din partea clientilor. Articolul 38: Asistentul social are indatorirea sa isi perfectioneze pregatirea profesionala continua. documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional.Indatoririle asistentului social Articolul 35: Asistentul social este dator sa isi indeplineasca cu profesionalism.Articolul 31: Exercitarea profesiei de asistent social poate fi suspendata prin decizia Comisiei Superioare de Disciplina. respectand principiile si valorile etice ale profesiei de asistent social si sa nu intreprinda cu buna stiinta actiuni care sa aduca prejudicii acesteia. B. Articolul 34: Sediul profesional si celelalte spatii in care asistentul social isi desfasoara activitatea profesionala trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional.Exercitarea drepturilor Articolul 32: Asistentul Social avizat de Colegiul Asistentilor Sociali are dreptul sa exercite toate activitatile specifice profesiei prevazute la art. Articolul 33: Asistentul social avizat de Colegiul Asistentilor Sociali are dreptul la exercitarea libera a profesiei. daruri sau alte avantaje in interes personal. CAPITOLUL V .

Articolul 42: Asistentii sociali participa la cursuri de specializare organizate de catre Colegiul Asistentilor Sociali sau de catre alte organisme autorizate in acest sens de catre acesta. Articolul 44: Relatiile dintre asistentii sociali se intemeiaza pe corectitudine. a intregii comunitati profesionale a asistentilor sociali din Romania care este institutionalizata si reglementata conform legii. nonguvernamentala. CAPITOLUL VI . umanismul. respect reciproc. perfectionarea si specializarea asistentului social Articolul 41: Asistentul social are responsabilitatea de a participa la un program de pregatire profesionala continua in conformitate cu standardele stabilite de catre Colegiul Asistentilor Sociali. colaborare.Pregatirea. Articolul 46: Asistentii sociali colaboreaza cu profesionistii din alte domenii in conformitate cu Codul Etic. perfectionarea si specializarea in profesia de asistent social. loialitatea. solidaritate intre profesionisti. Articolul 45: Relatiile dintre asistentul social si client se fundamenteaza pe dreptul optional al clientului exercitat in conditiile legii si se intemeiaza pe respect si incredere reciproca.Organizarea profesiei Articolul 47: Exercitarea libera a profesiei de asistent social este avizata de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania conform prevederilor prezentului statut. Articolul 43: Asistentul social va respecta reglementarile Colegiului Asistentilor Sociali privind pregatirea.Articolul 40: Exercitiul liber al profesiei.Relatiile care se stabilesc in exercitarea profesiei Articolul 44: Responsabilitatile si comportamentul asistentului social in relatiile sale profesionale sunt stabilite in Codul Etic al profesiei. Articolul 45: Asistentii sociali colaboreaza cu alte institutii in interesul clientului respectand specificul si responsabilitatea fiecareia. potrivit Codului Etic si al competentelor. Asistentul Social este obligat sa respecte aceste principii in activitatea sa profesionala si in viata privata. Articolul 49: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania are drept scop reprezentarea si apararea intereselor profesiei de asistent social si . onoarea. sentimentul de solidaritate sunt principii esentiale ale profesiei de asistent social si constituie indatoriri ale acestuia. CAPITOLUL VII . constiinta. sussus CAPITOLUL VIII . demnitatea. Articolul 48: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania este forma superioara de organizare profesionala.

Membrii Consiliului Regional se aleg pe o perioada hotarita de . Tulcea. Bistrita-Nasaud. Arad. Calarasi. Biroul Regional Bucuresti: pentru Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Constanta. Biroul Regional Cluj-Napoca pentru judetele: Cluj. . Hunedoara.pina la 500 de asistenti sociali insrisi in registru . Neamt. Harghita.13 membri. 19 membri. Bihor. Alba.intre 1001-2000 de asistenti sociali inscrisi in registru. Articolul 55: Consiliul Regional are un numar de membrii cu numarul de asistenti sociali inscrisi in evidenta. Gorj. Articolul 50: Colegiul Asistentilor Sociali este organizat pe baza eligibilitatii si ierarhiei Articolul 51: Independenta profesiei. ale Ministerului Public sau ale autoritatilor publice. Giurgiu. Mures. Arges. Biroul Regional . Articolul 52: Colegiul este organizat la nivel national si regional. Teleorman. Biroul Regional Brasov pentru judetele: Brasov. Buzau. Articolul 53: Forurile de conducere ale Colegiului la nivel regional sint: Adunarea Regionala. Structura regionala este urmatoarea : Biroul Regional . Galati. Dimbovita. Botosani. vicepresedinte si secretar general.Iasi pentru judetele: Suceava. . alesi de adunarea generala.Maramures. Biroul Regional Timisoara penru judetele: Timis.actioneaza pentru dezvoltarea acestei profesii si a prestigiului ei in societate. Sibiu. dupa cum urmeaza: . Biroul Regional .intre 501-1000 de asistenti sociali inscrisi in registru .Craiova pentru judetele: Mehedinti. Consiliul Regional si Biroul executiv al Consiliului. autonomia Colegiului si exercitarea libera a profesiei de asistent social nu pot fi stirbite prin acte ale puterii executive. Salaj.intre 3 si 11 membri.Constanta pentru judetele: Vrancea. Biroul Regional -Tirgoviste pentru judetele: Prahova. Vaslui. Ialomita. Articolul 57: a. Relatiile care decurg din drepturile si obligatiile asistentilor sociali fata de Colegiu si Birourile Regionale deriva din calitatea lor de membri si se intemeiaza pe colegialitate. Articolul 56: Consiliul Regional va alege dintre membrii sai un Birou Executiv format din presedinte. Caras-Severin. Iasi. SatuMare. Braila. Dolj. Articolul 54: Din structura Colegiului fac parte Birouri Regionale in compunerea carora intra toti asistentii sociali care profeseaza pe raza teritoriului respectiv. Olt. Bacau. Vilcea.

b. cu majoritatea simpla. Congresul National al Colegiului este alcatuit din reprezentantii alesi de Adunarea Generala din ficare regiune. alese de Adunarea Generala respectiva. prin participarea a doua treimi din numarul total al asistentilor sociali inscrisi in registru. se vor organiza alegeri. Norma de reprezentare este de 2 la 100. Congresul National al Colegiului. Consiliul National al Colegiului decide cu cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor stabiliti la aliniatul (a). Articolul 61: a. in sedinte ordinare. b. Articolul 63: Intre sesiunile Congresului National. Congresul Colegiului se intruneste la fiecare doi ani. b. Daca nu se va realiza aceasta proportie. c. un reprezentant al asistentilor sociali din fiecare minister care are retea proprie de servicii de asistenta sociala. b. Consiliul Regional exercita atributiile prevazute de lege. Colegiul este condus de Consiliul National. b.Congresul National al Colegiului. In vederea exercitarii atributiilor. c. Alegerea membrilor se face prin vot secret. Articolul 59: a. Deciziile Consiliului Regional se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor. prin vot direct si secret. Consiliul Regional se intruneste la convocarea presedintelui. la solicitarea a doua treimi din numarul membrilor sai. b. Articolul 58: a. statutul profesiei si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului. la interval de 3 luni . In mod exceptional. Consiliul Regional poate fi convocat in sedinte extraordinare. Consiliul National. . Consiliul Regional isi desfasoara activitatea in Comisii. Articolul 62: Congresul Colegiului adopta Codul Etic al profesiei de asistent social. Consiliul National al Colegiului este alcatuit din cite un reprezentant al fiecarei regiuni. Membrii primului Consiliu Regional se aleg pe o perioada de doi ani. date in competenta sa prin regulamentul de functionare adoptat de Congresul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. Articolul 64: a. Articolul 60: Conducerea Colegilului Asistentilor Sociali din Romania se exercita la nivel national de catre: a. Biroul Executiv. in conformitate cu regulamentul de functionare adoptat de Congresul National al Colegilui Asistentilor Sociali din Romania. in prezenta a cel putin doua treimi din membrii alesi.

asupra competentei profesionale a oricarui asistent social.). deciziile obligatorii ale organelor de conducere. b. elaboreaza Codul Etic al profesiei si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului. b. Articolul 72: Colegiul Asistentilor Sociali se poate exprima in fata oricarei autoritati in situatiile privind culpa profesionala. Articolul 68: Consiliul National al Colegiului va fi consultat de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in elaborarea programelor de asistenta sociala si actelor normative. c. doi vicepresedinti si un secretar general. Articolul 71: Culpa profesionala se stabileste fie de catre Colegiul Asistentilor Sociali fie de catre justitie in functie de gravitatea faptelor si a consecintelor care decurg din acestea. in conformitate cu legea si regulamentele proprii. Articolul 67: a. Biroul Executiv al Colegiului asigura activitatea permanenta a acestuia. fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de fiecare asistent social Consiliului Regional. sussus CAPITOLUL IX . stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata Consiliului National al Colegiului. etc.Raspunderea disciplinara Articolul 73: Fapta savarsita de asistentul social prin care se incalca dispozitile legii. contestatiile formulate impotriva deciziilor date de Consiliile Regionale. ca instanta superioara. ale statutului profesiei. Articolul 70: Colegiul Asistentilor Sociali poate reprezenta membrii sai in relatiile cu exteriorul (institutii private si publice. Articolul 69: Colegiul Asistentilor Sociali se pronunta. in conditiile legii.Articolul 65: Atributiile Consiliului National al Colegiului sint: a. organizatiile. Articolul 66: In cadrul Consiliului National al Colegiului functioneaza mai multe Comisii de specialitate ale caror competente. ale Birourilor Regionale in care asistentii sociali sunt inscrisi si ale Colegiului Asistentilor Sociali din Romania sau care este de natura de a prejudicia onoarea si prestigiul prfesiei sau . in conformitate cu propriile regulamente. precum si regulamentul de functionare sint stabilite de catre acesta. Biroul Executiv este alcatuit dintr-un presedinte. solutioneaza in termen de 30 de zile dela inregistrare.

alcatuita din 5 membri alesi de Adunarea Generala a Biroului Regional pe o perioada de 3 ani. Articolul 77: Instantele disciplinare sunt : Comisia Regionala de Disciplina de la nivelul Birourilor Regionale si Comisia Superioara de Disciplina de la nivelul Colegiului Asistentilor Sociali. Articolul 80: Comisia Regionala de Disciplina este coordonata de un Presedinte ales de catre membrii acesteia. Articolul 87: Comisia Superioara de Disciplina functioneaza ca instanta de recurs definitiva pentru recursurile declarate ale asistentului social. Articolul 86: Membrii Comisie Superioara de Disciplina aleg un presedinte. Articolul 76: Comisia de disciplina din cadrul fiecarui Birou Regional al Colegiului Asistentilor Sociali este obligata sa tina evidenta tuturor sanctiunilor disciplinare aplicate fiecarui asistent social. Articolul 82: Alcatuirea completelor disciplinare. Articolul 88: Executarea deciziilor disciplinare se face conform prevederilor Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. Articolul 81: Comisia Regionala de Diciplina functioneaza ca instanta de fond pentru cazurile pe care le judeca. constituie abatere disiplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor prezentului statut.ale Colegiului Asistentilor Sociali. Articolul 78: In cadrul fiecarui Birou Regional functioneaza o Comisie Disciplinara. Articolul 84: Comisia Superioara de Disciplina este alcatuita din reprezentanti ai Birourilor Regionale. programul sedintelor si organizarea evidentelor. Articolul 89: In cazul in care. Articolul 79: Membrii Comisiei Regionale de Disciplina se aleg dintre asistentii sociali cu o vechime minima de 3 ani in activitatea profesionala. exista un conflict de interese intre membrul delegat Mdin cadrul Biroului Regional si un asistent social . independenta de organele de conducere ale Biroului Regional. Articolul 85: Fiecare Birou Regional are dreptul la cate un rerezentant care sa faca parte Comisia Superioara de Disciplina. Articolul 74: Raspunderea disciplinara a asistentului social nu exclude raspunderea civila. Presedintele Comisiei Superioare de Disciplina alcatuieste completul disciplinar. Comisia Regionala de Disciplina este convocata de catre Presedinte in sedinte ordinare. Articolul 83: In cadrul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania functioneaza Comisia Superioara de Disciplina. desemnat catre Comisia Regionala de Disciplina. programul sedintelor si organizarea evidentelor cade in sarcina Presedintelui. Articolul 75: Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta care va fi luata in considerare la aplicarea sanctiunii. independenta de organele de conducere ale Colegiului. penala sau administrativa a acestuia.

Biroului Regional din care face parte asistentul social cat si secretariatului Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. institutiile care au angajati asistenti sociali conform definitiei de la art. au obligatia sa comunice datele conform ANEXEI si sa actualizeze aceste date in termen de 30 de zile de la angajarea asistentului social.care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina. Articolul 95: In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentului Statut in Monitorul Oficial al Romaniei. la Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. Articolul 92: Decizia privind aplicarea sanctiunilor disciplinare ori incetarea actiunii disciplinare se comunica asistentului social in cauza. sussus . Articolul 91: Decizia de excludere sau suspendare din profesie se va comunica Biroului Regional din care face parte asistentul social si secretariatului Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. Articolul 96: In termen de 30 de zile de la data angajarii. toti asistentii sociali din Romania au obligatia sa trimita cererea pentru avizare. la Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. conform ANEXEI. acesta (membrul delegat) poate fi recuzat. Capitolul X . 15 din prezentul Statut. Articolul 90: Decizia disciplinara ramasa definitiva are autoritate de lucru judecat fata de parti si de organele profesiei. completat si revizuit de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. Articolul 97: Prezentul statut intra in vigoare la 30 de zile dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.Dispozitii finale Articolul 93: Prezentul Statut poate fi modificat. Articolul 94: Prevederile prezentului Statut se aplica si sunt obligatorii atat pentru asistentii sociali care exercita profesia in prezent cat si tuturor absolventilor unei forme de invatamant specializarea asistenta sociala recunoscuta de lege. Material realizat de reprezentantii asociatiilor asistentilor sociali din Romania.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->