P. 1
asistenta sociala

asistenta sociala

|Views: 225|Likes:
Published by Iurniuc Corina
Asistenta sociala
Asistenta sociala

More info:

Published by: Iurniuc Corina on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

ORDIN Nr.

35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 27 mai 2003 In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata si modificata prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3^4) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, cu modificarile ulterioare, secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin. ARTICOL UNIC Se aproba Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist, precum si ghidul metodologic de implementare a acestor standarde, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin. Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, Gabriela Coman ANEXA 1 STANDARDE MINIME OBLIGATORII pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist PARTEA I Ingrijirea copilului plasat la asistentul maternal

1. Orice copil are dreptul de a beneficia de serviciul de asistenta maternala, daca se impune acest lucru; serviciul are ca valori acceptarea diversitatii si promovarea egalitatii. 1.1. Copilul si familia sa au acces la serviciul de asistenta maternala care recunoaste nevoile individuale ale lor si raspunde acestora tinand cont de religie, origine etnica, limba, cultura, dizabilitati si sexualitate. 1.2. Copilul are propria identitate, serviciul de asistenta maternala actionand in virtutea valorizarii si promovarii respectului de sine al fiecarui copil; asistentul maternal si asistentul social al copilului lucreaza impreuna la cresterea respectului de sine al copilului si la dezvoltarea sentimentului ca este util. 1.3. Trecutul etnic, cultural si lingvistic al fiecarui copil trebuie sa fie consemnat si pastrat cu acuratete, acceptat si respectat; planul individualizat de protectie, toate deciziile cu privire la plasarea copilului, precum si reevaluarile periodice ale masurii de protectie includ si tin cont de trecutul copilului. 1.4. Copilul este sprijinit si incurajat sa-si dezvolte abilitati de depasire a situatiilor discriminatorii; copiii apartinand minoritatilor sunt sprijiniti si incurajati sa-si dezvolte abilitati de raspuns la atitudinile discriminatorii. 1.5. Copilul cu dizabilitati beneficiaza de servicii specifice de sprijin si recuperare in vederea maximizarii potentialului sau, pentru o mai buna adaptare la o viata normala; copilului i se asigura echipament adecvat si, acolo unde este posibil, adaptarea casei sau masinii asistentului maternal. 1.6. Copilul este incurajat si are acces in aceeasi masura la oportunitati de dezvoltare a talentului, interesului sau pasiunilor lui; fiecare copil este incurajat sa-si dezvolte pasiunile in stransa legatura cu domenii de interes corespunzatoare varstei si abilitatilor personale. 1.7. Copilul participa la luarea deciziilor cu privire la ingrijirea si planurile de viitor in functie de varsta, experienta si capacitate de intelegere si are dreptul la sprijin si asistenta in exercitarea acestui drept. 2. Evaluarea nevoilor copilului este realizata inaintea luarii masurii de plasare la asistentul maternal, este comunicata tuturor partilor interesate si este revizuita periodic. 2.1. Asistentul social desemnat de serviciul public specializat pentru protectia copilului, denumit in continuare SPPC, respectiv de catre organismul privat autorizat, denumit in continuare OPA, in urma sesizarii, realizeaza evaluarea nevoilor copilului, care include aspecte legate de sanatate, identitate, familie si relatii sociale, conduita, dezvoltare emotionala, comportament si deprinderi de ingrijire personala; o atentie deosebita se

acorda trecutului copilului referitor la origine etnica, cultura, limba, dizabilitati, sex si preferintelor copilului de a fi plasat cu fratii/surorile acestuia. 2.2. Decizia de plasare a copilului la asistentul maternal se face pe baza evaluarii nevoilor sale, luand in considerare interesul superior al copilului. 2.3. Plasamentul in regim de urgenta este facut in conditiile prevazute de lege, cu justificarea in scris de catre asistentul social care a propus masura a motivelor acesteia; evaluarea nevoilor copilului in acest caz se realizeaza in cel mult 7 zile de la data plasamentului, iar in cazuri exceptionale, cu aprobarea supervizorului, acest termen se poate prelungi cu cel mult 5 zile. 2.4. Asistentul social al copilului realizeaza evaluarea nevoilor copilului in concordanta cu normele si etica profesionala in maximum 30 de zile de la data sesizarii; asistentul social ii implica in evaluarea nevoilor copilului pe urmatorii: familia copilului, copilul, persoana care il ingrijeste sau l-a avut in ingrijire, alti specialisti, precum si orice alte persoane relevante pentru viata copilului. 2.5. Asistentul social transmite copii ale evaluarii nevoilor copilului familiei copilului, asistentului maternal si oricarei alte persoane relevante, implicate in protectia si ingrijirea acelui copil; orice nemultumire a celor mai sus mentionati cu privire la continutul evaluarii se consemneaza si se ataseaza la dosar; daca este cazul, o copie a evaluarii nevoilor este transmisa si copilului. 2.6. Asistentul social al copilului realizeaza revizuiri ale evaluarii nevoilor copilului la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata masurii de protectie si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii. 2.7. Asistentul social al copilului tine seama de evaluarea nevoilor copilului in stabilirea planului individualizat de protectie, recomandarea masurii de protectie, reevaluarea periodica a masurii si informarea autoritatilor competente. 3. Copilul plasat la asistentul maternal trebuie sa aiba intocmit un plan de permanenta si toate activitatile propuse in acest plan vor fi implementate; planul individualizat de protectie este revizuit periodic, orice modificare a planului fiind realizata numai dupa revizuire. 3.1. Asistentul social al copilului intocmeste planul individualizat de protectie, plan ce cuprinde obiectivele si activitatile ce vor fi realizate pe termen scurt si lung, activitati ce sunt stabilite pe baza evaluarii nevoilor copilului; planul este intocmit inaintea plasarii copilului sau imediat dupa, in cazul plasamentului in regim de urgenta.

3.2. Asistentul social al copilului transmite, in cel mult doua saptamani de la plasarea copilului, copii ale planului individualizat de protectie urmatoarelor persoane: copilului, familiei acestuia si asistentului maternal; pe aceasta cale partile vor fi informate ca exista intalniri de revizuire regulate si ca acestea reprezinta modalitatea de a propune schimbari in planul de permanenta. 3.3. Pregatirile referitoare la ingrijirea de zi cu zi a copilului se realizeaza inaintea plasarii copilului sau in cel mult 7 zile dupa plasare, in cazul plasamentului in regim de urgenta; asistentul social al copilului va coordona aceasta activitate si va facilita comunicarea si informarea partilor (copil, familie, asistent maternal). 3.4. Asistentul social al copilului intocmeste conventia de plasament pentru fiecare copil; conventia cuprinde elementele prevazute de lege, este in acord cu planul individualizat de protectie si detaliaza toate cerintele de ingrijire ale copilului. 3.5. Asistentul social al copilului transmite copii ale conventiei de plasament copilului care a implinit varsta de 10 ani, asistentului maternal, familiei copilului, precum si altor persoane fizice sau juridice prevazute de lege; acolo unde nu este cazul, acest lucru se va consemna la dosarul copilului. 3.6. Revizuirea planului individualizat de protectie se realizeaza trimestrial, inaintea reevaluarii masurii de plasare; revizuirea se realizeaza si ori de cate ori modificari neasteptate in viata copilului impun acest lucru. 3.7. Revizuirea planului individualizat de protectie se face luand in considerare si nivelul dezvoltarii copilului raportat la parametrii corespunzatori varstei acestuia. 3.8. In procesul de revizuire a planului individualizat de protectie, asistentul social al copilului implica familia copilului, asistentul maternal, copilul si supervizorul asistentului social al copilului; asistentul social al copilului poate implica in acest proces orice alti specialisti care pot fi consultati cu privire la ingrijirea, protectia si dezvoltarea copilului. 3.9. SPPC/OPA se asigura ca in procesul de intocmire si revizuire a planului individualizat de protectie vor fi implicati activ copilul, familia copilului si asistentul maternal; acolo unde este necesar, aceste structuri acorda asistenta necesara in functie de nevoile culturale, lingvistice sau dizabilitatile acestora. 3.10. Asistentul social al copilului intocmeste si pastreaza la dosarul copilului minutele intalnirilor de revizuire; orice decizie sau recomandare rezultata in urma intalnirilor se notifica in scris, in cel mult doua saptamani, tuturor partilor.

4.3. astfel incat nevoile si preferintele copilului sa fie satisfacute. culturala si lingvistica a acestuia. respectiv. precum si alti specialisti. familia acestuia. a abilitatilor si competentelor asistentului maternal. Asistentul social al copilului trebuie sa identifice cu prioritate posibilitatea plasarii copilului la rude sau cunostinte care sunt eligibile pentru copil. dizabilitatile si sexualitatea. dar si acele informatii despre nevoile copilului care nu sunt satisfacute in totalitate de catre asistentul maternal. Asistentul social al copilului consemneaza informatiile specifice luate in considerare la realizarea potrivirii. 4. 4. Asistentul social al copilului tine cont cu prioritate. abilitatile si contextul social si personal cel mai adecvat satisfacerii nevoilor copilului.3. aceste informatii. 4. in luarea deciziei se va urmari intampinarea acestor nevoi prin originea etnica.5. daca aceasta nu contravine interesului superior al copilului. 4. 4. 4. se va lua in considerare identificarea unui asistent maternal potrivit pentru copil. cat si pentru asistentul maternal. 4. in situatia in care acest lucru nu este posibil. asistentul maternal si familia sa. dar si masurile de sprijin si asistenta prevazute in vederea compensarii vor fi mentionate in conventia de plasament. cultura si limba asistentului maternal. cunostintele. in special de originea etnica. . Asistentul social al copilului realizeaza potrivirea in baza planului individualizat de protectie si a celor mai recente evaluari ale nevoilor copilului si. asistentul social al copilului va convoca o intalnire de revizuire de urgenta a planului individualizat de protectie pentru stabilirea masurilor de sprijin si asistenta necesare atat pentru copil. de opinia familiei copilului. alti copii aflati in plasament la asistentul maternal.2. Decizia de plasare va lua in considerare nevoile de dezvoltare ale copilului.4. de posibilitatea plasarii copilului impreuna cu fratii/surorile acestuia. 4. Plasarea copilului la asistentul maternal profesionist se realizeaza numai in urma unui atent proces de potrivire a copilului cu asistentul maternal.6.8. Decizia de plasare a copilului va fi luata tinandu-se cont de opinia copilului in functie de varsta si capacitatea lui de intelegere si. in recomandarea masurii de protectie. procesul de identificare a asistentului maternal va urmari ca acesta sa aiba deprinderile.7.1. In cazul in care se impune incetarea masurii de protectie mai repede decat era prevazut in planul individualizat de protectie sau se identifica o situatie care ar conduce la acest lucru.11. acolo unde este cazul. Decizia de plasare a copilului tine cont de rezultatul evaluarii nevoilor copilului. Asistentul social al copilului implica in procesul de potrivire copilul.

asistentul social al copilului se asigura ca acesta cunoaste familia si mediul asistentului maternal. Asistentul social al copilului este responsabil cu organizarea. 5. 5. atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii. copilul. SPPC/OPA notifica in scris copilul. SPPC/OPA asigura pentru asistentul social indrumare si coordonare prin intermediul supervizorului. 5. 4. Asistentul social al copilului se asigura ca in procesul de potrivire copilul dispune de o perioada de acomodare cu viitorul asistent maternal pentru a-si putea exercita dreptul la opinie cu privire la decizia de plasare. asistentul maternal. familia si asistentul maternal cu privire la nominalizarea asistentului social. 4. totodata. 5. 5.4. avand inclusiv intalniri individuale cu copilul.9. 5. in urma consultarii cu familia. Asistentul social al copilului este cel care intocmeste si semneaza planul individualizat de protectie. in vederea atingerii obiectivelor stabilite in planul individualizat de protectie. numarul si durata intalnirilor individuale sunt consemnate in conventia de plasament. asistentul social al copilului ia masuri suplimentare de pregatire. responsabilitatile acestuia si la modul cum poate fi contactat. supervizorul si alti specialisti. .4.10. copilul si asistentul maternal.2. numarul vizitelor lunare. 5. Asistentul social ia in considerare posibilitatea plasarii copilului la un asistent maternal in afara comunitatii copilului numai in cazul in care asistentii maternali locali nu corespund nevoilor copilului. In cazul plasarii copilului in afara comunitatii sau la un asistent maternal de origine etnica diferita de a copilului.7. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare copil un asistent social cu pregatire specifica referitoare la dezvoltarea copilului si experienta directa in serviciul de asistenta maternala. in cazul in care asistentul social al copilului este schimbat. Asistentul social al copilului viziteaza in mod regulat copilul.6.11. 5. inainte de mutarea propriu-zisa a copilului.3.5.1. SPPC/OPA are in vedere ca numarul de cazuri ale asistentului social sa permita acestuia sa aiba suficient timp pentru munca directa cu familia. Copilul plasat la asistentul maternal are un asistent social care asigura respectarea prevederilor cu privire la ingrijirea si protectia sa si care promoveaza bunastarea si dezvoltarea copilului. Asistentul social al copilului monitorizeaza si inregistreaza evolutia planului individualizat de protectie. coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti. motivul va fi consemnat in planul individualizat de protectie. consiliere si sprijin al copilului.

2. Locuinta asistentului maternal trebuie sa fie confortabila pentru toti cei care locuiesc acolo. fiindu-i furnizate materiale referitoare la sanatatea si igiena personala si. respectiv. Responsabilitatea pentru aceasta pregatire specifica revine asistentului social al copilului. SPPC/OPA notifica partile cu privire la aceasta situatie si desemneaza un inlocuitor.8. Asistentul maternal se implica activ in stimularea si dezvoltarea jocurilor copilului.8. prezinta acestuia potentialele surse de risc. In cazul absentei pentru o perioada de timp a asistentului social. 6.1. locuinta trebuie sa fie bine intretinuta si sa fie mentinute permanent curatenia si igiena. 6. locurile periculoase fiind clar marcate si asigurate tinandu-se cont de varsta copilului.7. Casa. cazarmament. a copilului. sigur si stimulativ pentru copilul plasat. 6. 6. La orice deplasare a copilului. varstei copilului si sezonului. 6. 6. curtea si imprejurimile nu expun copilul la riscuri de accidente. 5. 6. . Asistentul maternal trebuie sa asigure un mediu sanatos. Hainele copilului trebuie sa fie personalizate. rechizite scolare. precum si de preferintele sau specificul cultural si religios al copilului. 6. SPPC si OPA se asigura ca transportul se realizeaza in conditii de siguranta. Asistentul maternal asigura pentru copil. echipamentele electrice si cele provocatoare de incendii.5. 6. materiale igienico-sanitare. Asistentul maternal. iar casa corespunde din punct de vedere al nevoilor de intimitate si spatiu ale copilului. in prezenta asistentului social al copilului. Asistentul maternal asigura pentru copil un mediu care il va sprijini in vederea intelegerii propriei culturi si in care copilul va fi valorizat si sustinut in dezvoltarea sa emotionala. jucarii. in acest sens SPPC/OPA asigurand fiecarui copil materiale si jucarii adecvate varstei si sexului.9. SPPC/OPA asigura pentru fiecare copil echipament. Asistentul maternal este pregatit cu privire la problemele legate de sanatate si igiena.10.4. precum si echipamente specifice pentru copilul cu dizabilitati. Copilul plasat dispune de propriul pat si dulap.9. o dieta care sa tina cont de nevoile de dezvoltare ale acestuia. Asistentul social al copilului asigura. cu sprijinul SPPC/OPA. suficiente.6. materiale culturalsportive. bine intretinute si adecvate sexului.5. in conditiile legii. 6. mentinerea relatiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru viata copilului. 6.3. insotit sau nu de asistentul maternal.

SPPC/OPA asigura in programul de pregatire a asistentului maternal instruirea specifica referitoare la ingrijirea copilului abuzat/neglijat.3. informatiile sunt puse la dispozitia copilului sau oricarei persoane implicate in realizarea planului individualizat de protectie. 7. neglijare. exploatare si deprivare.6. Copilul plasat este protejat fata de orice forma de abuz. 8. inainte de plasarea copilului. 7. SPPC/OPA include in cadrul regulamentelor interne si asigura aplicarea prevederilor referitoare la: interzicerea pedepselor corporale. care sa stabileasca modul de intocmire a dosarului copilului si continutul acestuia.6. a oricaror forme de exploatare sau deprivare a copilului. daca acestea nu contravin interesului superior al copilului. precum si metodele de pastrare in siguranta a datelor.4.11. neglijare. 7.1. recunoasterea semnelor si comportamentului specific al victimelor abuzului si neglijarii. precum si a oricaror actiuni sau inactiuni care pot aduce atingere demnitatii copilului. toate datele sunt pastrate de SPPC/OPA pe o perioada minima de 10 ani de . 7. necesare in vederea asigurarii ingrijirii in siguranta a acestuia. 7.1. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda prevederi clare pentru situatia in care copilul plasat lipseste nemotivat de la locuinta asistentului maternal. formulate la adresa personalului propriu si a familiilor asistentilor maternali. Asistentul social al asistentului maternal prezinta acestuia. SPPC/OPA are un regulament cu privire la inregistrarea si procesarea cazurilor. solicitantul si toti cei care locuiesc cu acesta vor prezenta cazierul. 8. standardele. Asistentul maternal sprijina copilul in mentinerea relatiilor cu prietenii si in dezvoltarea de noi relatii.2. exploatare sau deprivare a copiilor plasati. Pentru fiecare copil aflat la asistentul maternal exista un dosar complet si actualizat care cuprinde detalii despre natura si calitatea ingrijirii oferite si care reflecta trecutul copilului. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda instructiuni si masuri clare cu privire la modalitatile de investigare a suspiciunilor de abuz.7. In vederea obtinerii atestatului de asistent maternal.5. 7. 7. 7. precum si a celorlalti copii ai asistentului maternal sau plasati la acesta. procedurile si orice alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului si se asigura ca acestea au fost intelese. Asistentul social al copilului aduce la cunostinta asistentului maternal toate informatiile despre copil.

familia sa si asistentul maternal cunosc motivul pentru care copilul este in asistenta maternala si inteleg motivele plasamentului. Originalul certificatului de nastere al copilului se pastreaza in dosarul de la nivelul SPPC. sentimente si circumstante. Dosarul cuprinde: evaluarea nevoilor copilului si revizuirile periodice ale acesteia. decizii referitoare la masura de protectie.7. 8.la dobandirea capacitatii de exercitiu a copilului. cu consultarea asistentului maternal si familiei copilului. informatii ce urmeaza a fi folosite de copil ulterior. se va asigura ca aceste informatii privind originea copilului ii sunt dezvaluite in functie de varsta acestuia. cat si asistentul maternal incurajeaza copilul sa reflecteze si sa-si inteleaga trecutul. 8. asistentul maternal va incuraja copilul sa faca el insusi astfel de inregistrari. 8. 8. cunosc durata si scopul acestei masuri. 8. planul individualizat de protectie. capacitatea de intelegere. Atat asistentul social. parintii si asistentul maternal cunosc natura datelor continute in dosar. minutele intalnirilor de revizuire.3.4. Asistentul social al copilului este instruit de angajator in vederea inregistrarii datelor la dosar. orice dovezi care atesta dorintele si parerile exprimate de catre copil si daca acestea au fost luate in considerare. asistentul social al copilului ofera sprijinul necesar pentru a-l ajuta pe copil sa inteleaga si sa faca fata acestor informatii. Copilul. dosarul trebuie sa includa realizarile si progresele copilului in dezvoltare. Copilul aflat la asistentul maternal este incurajat sa isi mentina si sa isi dezvolte relatiile cu familia si prietenii.6. in functie de varsta si capacitatea copilului. 8.8. . 8. 8. nevoi.2. SPPC/OPA asigura pentru asistentul maternal pregatirea si sprijinul necesare pentru inregistrarea prin orice mijloace a evenimentelor semnificative din viata copilului.10. 9. precum si detaliile cu privire la statutul legal al copilului. alte informatii relevante pentru copil si trecutul lui. precum si procedura referitoare la pastrarea si accesarea acestor date. Fiecarui copil plasat la asistent maternal i se intocmeste un dosar care este pastrat separat de cel al familiei naturale sau al asistentului maternal.9.5. Asistentul maternal are acces la toate informatiile relevante pentru a ajuta copilul sa-si inteleaga si sa-si accepte trecutul. in concordanta cu planul individualizat de protectie si cu prevederile conventiei de plasament. Copilul. 8. Asistentul social al copilului.

3. precum si opinia copilului cu privire la intalnire sau vizita sunt luate in considerare la revizuirea planului individualizat de protectie. proceduri clare si concrete privind modalitatile prin care se realizeaza mentinerea relatiilor sociale ale fiecarui copil plasat. Asistentul social al copilului. Asistentul social al copilului. 9.2. cu consultarea asistentului maternal.6. interventie si recuperare.3. Copilul plasat are un plan de prevenire. 10. 9. realizat cu consultarea profesionistilor in domeniul medical. emotionala si sociala. 9. In procesul de evaluare si pregatire continua a fiecarui asistent maternal se subliniaza importanta sustinerii copilului pentru mentinerea relatiilor sale si se formeaza aptitudinile necesare asistentului maternal pentru a incuraja si facilita astfel de relatii. monitorizarea si evaluarea acestora.4. 10. Necesitatea si beneficiile acestor relatii pe care le are copilul sunt luate in considerare la realizarea fiecarui plasament in asistenta maternala. inclusiv frecventa si localizarea vizitelor si supervizarea necesara.7. copilul este informat si pregatit in functie de varsta si de capacitatea sa de intelegere pentru a participa la luarea de decizii cu privire la sanatatea sa.i se acorda prioritate in luarea deciziilor referitoare la mentinerea relatiilor. In situatia in care asistentul social al copilului nu este prezent la vizita/intalnire.5. Copilul plasat la asistentul maternal primeste ingrijirea medicala care sa vina in intampinarea nevoilor sale de dezvoltare fizica. coordoneaza toate activitatile referitoare la mentinerea relatiilor. aceste informatii. se asigura ca fiecare copil este inscris la un medic de familie si are acces la o . 10. obligatiile de mai sus revin asistentului maternal. in conditiile legii. familiei si prietenilor acestuia. mai ales cand plasamentul este in afara comunitatii copilului. Copilul plasat beneficiaza de o evaluare medicala completa cel putin o data pe an.2. Asistentul social al copilului acorda atentie in special mentinerii acelor relatii care contribuie cu prioritate la definirea si pastrarea identitatii copilului.acolo unde este posibil .1. precum si privind sustinerea.1. 10. Asistentul social al copilului tine evidenta intalnirilor/vizitelor si consemneaza impactul acestora asupra copilului. 9. Asistentul social al copilului stabileste. 9. planul este revizuit din perspectiva rezultatelor analizelor medicale. Asistentul social al copilului afla si sustine opinia copilului si . 9. a copilului. cu consultarea asistentului maternal.9.

SPPC/OPA asigura fiecarui asistent maternal o pregatire de baza cu privire la probleme de sanatate. Consimtamantul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului la tipul de ingrijire medicala si la tratamentul acordat va fi cerut si inregistrat la dosar. SPPC/OPA. cu accent pe preventie si bolile transmisibile. pentru a primi tratament medical sau orice interventie medicala. 10. 11. inclusiv consiliere si terapie.9. aceasta este actualizata pe toata durata plasamentului si insoteste copilul inainte si dupa plasare.6. cat si posibilitatea copilului de a alege.2.4.8. 11.1. 10. dupa caz. Asistentul maternal primeste inainte de plasarea copilului o evaluare completa a nevoilor de sanatate ale fiecarui copil ce urmeaza a fi plasat si este informat asupra procedurilor privind obtinerea consimtamantului parintelui sau al altui reprezentant legal al copilului ori. 10. in functie de varsta si capacitatea de intelegere. in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere. . Nevoile educationale ale copilului plasat sunt satisfacute cu prioritate. in intocmirea planului individualizat de protectie si la revizuirile periodice ale acestuia nevoile educationale ale copilului. 11.7. 10. copilul fiind incurajat sa-si atinga potentialul maxim.10. ingrijire stomatologica si oftalmologica. ingrijirea medicala implica atat confidentialitate. se pot efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata copilului chiar fara a avea acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului. Asistentul social al copilului va lua in considerare la evaluarea nevoilor. Copilul va fi informat si ascultat cu privire la ingrijirea medicala in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere. 10.ingrijire medicala corespunzatoare. un regim alimentar adecvat si informatii despre un mod de viata sanatos. Copilul aflat la asistentul maternal beneficiaza de servicii medicale specifice care sa satisfaca nevoile de sanatate ale acestuia. 10. Copilul plasat este informat despre trecutul sau medical si cunoaste problemele medicale semnificative din familie. cu consultarea unitatii de invatamant. Copilul plasat participa activ si este informat cu privire la procesul propriei ingrijiri medicale. igiena si prim ajutor. Asistentul maternal primeste fisa medicala pentru fiecare copil plasat. 10. al copilului.5. in situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol iminent ori exista riscul producerii unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestuia. planifica impreuna educatia fiecarui copil plasat.

cu consultarea asistentului maternal. SPPC/OPA se asigura ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui prescolar plasat este stimulata prin frecventarea gradinitei sau participarea la orice alte forme organizate de stimulare si educare a prescolarilor. pregatire profesionala si angajare. Asistentul social al copilului. SPPC/OPA stabileste proceduri referitoare la sprijinul si orientarea oferite copilului la incetarea masurii de plasare si trecerea la viata de adult.8. 11. supravegheaza participarea regulata a copilului la procesul educativ si sprijina participarea deplina a copilului prin oferirea uniformei si echipamentului necesar. asistentului maternal si ale parintelui in procesul educativ al copilului sunt clar definite in conventia de plasament. in acest sens tanarul care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie primeste sprijin si orientare si dupa incetarea masurii de plasare la asistentul maternal. 11. modalitatea de solutionare a acestor aspecte se consemneaza in dosarul copilului. 11. se asigura ca orice forma de discriminare sau abuz suferit de copil este adusa in atentia scolii fara nici o intarziere.7. in situatia exmatricularii copilului plasat. ajutorului financiar si de alt tip pentru a participa la excursiile scolare si alte activitati extrascolare. Tanarul. fiind monitorizate si revizuite anual. stabileste procedura de notificare a asistentului social. 11.6. . 12. cu consultarea scolii. 12.3.2. asistentului maternal sau parintelui. SPPC/OPA. cu sprijinul SPPC/OPA. aceste proceduri sunt aduse la cunostinta comunitatii si sunt integrate in strategiile SPPC/OPA. Copilul plasat la asistentul maternal este ajutat sa-si dezvolte aptitudinile. daca este cazul.1. Planul individualizat de permanenta pentru fiecare copil aflat in situatia incetarii masurii de plasare stipuleaza clar masurile ce trebuie luate.3. in aceasta situatie se vor identifica imediat forme de educatie alternativa pentru copilul exmatriculat. asistentul maternal. inainte de incetarea masurii de plasare. SPPC/OPA asigura fiecarui copil plasat oportunitati egale pentru accesul acestuia la invatamant superior. ajutorului la temele de casa. deprinderile si cunostintele necesare vietii de adult. Asistentul maternal asigura un mediu in care educatia si invatarea sunt promovate. 12.4. cu referire speciala la rolul asistentului maternal in pregatirea tanarului pentru o viata independenta.11. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului. persoanele responsabile si termenele. este incurajat sa se implice in procesul de luare a deciziilor si in implementarea planurilor de viitor. 12. 11.5.

12.6.7. in vederea stabilirii capacitatii sale de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita o masura de protectie.9. Solicitantul primeste informatii despre procesul de evaluare. inclusiv copiii proprii sau cei deja plasati.8. . 12. Asistentul maternal este pregatit si sprijinit pentru a putea oferi un ajutor eficient tanarului inainte de incetarea masurii de plasare. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare solicitant un asistent social care se va ocupa de implementarea procedurilor de evaluare conform metodologiei. pentru a sprijini fiecare tanar care paraseste sistemul de protectie a copilului.4. Procedura de evaluare implica toti membrii familiei sau alte persoane care locuiesc cu solicitantul. fiecare tanar primeste informatii complete si clare privind sprijinul financiar sau de alta natura. Asistentul social sprijina tanarul aflat in situatia incetarii masurii de plasare. de pregatire si de ajutor social. unde este cazul. 13. alocatiile si beneficiile disponibile. 12.3. 12.5. sprijinul acordat. 13.4. 13. Inainte de incetarea masurii de plasare. serviciile de educatie. se acorda o atentie speciala realizarii transferului de la serviciile pentru copii la cele pentru adulti.5. disponibil in conditiile legii.12. 13. de angajare. Nevoile tanarului cu dizabilitati aflat in situatia incetarii masurii de plasare sunt identificate si inregistrate de SPPC/OPA si solutionate in cooperare cu autoritatile publice sau private relevante.1. 12. Solicitantul este evaluat de catre asistentul social desemnat. Asistentul maternal este evaluat si atestat inainte de a-i fi plasat un copil. 13. SPPC/OPA monitorizeaza si evalueaza rezultatele serviciilor oferite tinerilor la iesirea din sistemul de protectie a copilului si le utilizeaza in elaborarea strategiilor viitoare. Informatiile date potentialilor asistenti maternali includ o lista a competentelor pe care asistentul maternal va trebui sa le aiba. SPPC/OPA stabileste relatii de colaborare eficiente cu autoritatile locale. criteriile pe baza carora se va face evaluarea si procedurile de revizuire a rezultatului evaluarii. furnizandu-i toate informatiile despre sprijinul disponibil dupa incetarea masurii.2. PARTEA a II-a Asistentul maternal 13.

13. Asistentul social al asistentului maternal are ca responsabilitate principala si permanenta identificarea nevoilor de pregatire si a potentialului fiecarui asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza. rezultatul este comunicat solicitantului.7. 14. Solicitantul este incurajat sa participe activ la evaluarea sa si la pregatirea raportului sau de evaluare. 13. intelege si actioneaza in conformitate cu standardele. Asistentul maternal atestat este monitorizat si sprijinit de catre un asistent social si are acces la asistenta si alte tipuri de sprijin profesional.13. precum si a membrilor familiei acestuia. asistentul social se asigura ca fiecare asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza este informat in scris. . 13.11. precum si nevoile sale de sprijin si pregatire. abilitatile si experienta solicitantului. acesta primeste informatii de la asistentul social despre evolutia procesului de evaluare si indicatii clare asupra demersurilor pe care trebuie sa le faca solicitantul pentru inaintarea procedurii. Raportul de evaluare este intocmit de catre asistentul social si include recomandarea privind atestarea solicitantului. precum si de verificarile acestuia intreprinse la politie si la autoritatea locala. 14. Evaluarea potentialilor asistenti maternali se realizeaza de un asistent social cu studii superioare si cu experienta in asistenta maternala si plasament familial. Evaluarea tine cont de recomandarile de la locul de munca. 13. 13. tipul de plasament. procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea care a atestat calitatea de asistent maternal. numarul de copii si mentiuni referitoare la sexul. Decizia privind atestarea se motiveaza si cuprinde indicarea modalitatilor de contestare si se transmite in scris fiecarui solicitant.8.12. Solicitantul are dreptul sa solicite o copie din sectiunile neconfidentiale ale raportului de evaluare inaintea luarii unei decizii. 13.10.9. SPPC/OPA desemneaza un asistent social pentru fiecare asistent maternal. 14. accepta. acesta are dreptul sa consemneze informatii in raport si sa participe la procesul de luare a deciziei privind atestarea sa. varsta si nevoile copiilor. medic sau de declaratiile personale ce sunt obtinute pentru fiecare solicitant de catre asistentul social. informatii si consiliere pentru a fi ajutat sa ofere o ingrijire de calitate copilului plasat.1.6. La incheierea evaluarii efectuate de asistentul social.2.

sprijin si consiliere pentru asigurarea unei ingrijiri de calitate. 14. o copie de pe fiecare raport fiind transmisa acestuia. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru instruirea si pregatirea fiecarui asistent maternal. neglijare sau orice alta plangere facuta impotriva lui. 14. cultura si religia.5. 14. Asistentul maternal primeste de la asistentul social al copilului toate informatiile relevante despre originea copilului si istoricul acestuia. asistentul social se asigura ca un timp adecvat este alocat membrilor familiei fiecarui asistent maternal.11. 14. acolo unde acestea exista. Asistentul maternal este vizitat sau are intalniri cu asistentul social cel putin o data pe luna. Asistentul social intocmeste rapoarte de vizite/intalnire ce sunt pastrate la dosarul asistentului maternal. 15.14.10. precum si planificarea urmatoarelor vizite.1. familia acestuia sau identificate de catre asistentul social. asistentul maternal este informat despre sanatatea copilului si identitatea lui privind educatia. 14. precum si detalii privind eventualele acte de abuz sau neglijenta la care copilul a fost supus. trecutul acestuia. Asistentul maternal primeste informatii in scris de la SPPC/OPA privind drepturile si obligatiile legale ce ii revin cu privire la persoana copilului pe durata plasarii. Asistentul maternal este informat cu privire la procedurile ce vor fi urmate daca exista suspiciuni de abuz. proceduri ce sunt revizuite anual. acesta primeste de la asistentul social detaliile despre sprijinul disponibil in astfel de situatii. inclusiv in situatii de urgenta.3.8. Raportul de vizita/intalnire consemneaza nevoile de sprijin si de pregatire exprimate de catre asistentul maternal.7. Conventia de plasament detaliaza serviciile oferite de SPPC/OPA asistentului maternal pentru a satisface nevoile specifice ale copilului plasat si modul in care aceste servicii pot fi obtinute. 14. Asistentul maternal primeste informatii in scris despre sprijinul disponibil din partea grupului local de asistenti maternali sau a formelor asociative ale asistentilor maternali profesionisti. pe durata plasamentului copilului. 15.9. 14.6. Asistentul maternal este instruit si pregatit pentru a dobandi aptitudinile si cunostintele necesare ingrijirii copilului plasat. Contractul incheiat intre SPPC/OPA si asistentul maternal mentioneaza serviciile si prestatiile ce pot fi oferite asistentului maternal. 14. rasa.4. .

cu participarea membrilor familiei asistentului maternal.3. Asistentul social organizeaza o intalnire pentru evaluarea anuala. care coroboreaza opiniile fiecarui asistent social responsabil pentru copilul plasat. opiniile copiilor plasati si ale parintilor acestora. cu conditia ca asistentul social al acestora sa ia masuri speciale de pregatire si protejare a lor. opiniile asistentului maternal. 15. 16.6. Raportul include un plan de actiune pentru urmatoarele 12 luni.7. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentului maternal. limba si cultura. Continutul si realizarea instruirii asistentilor maternali sunt revizuite anual de catre SPPC/OPA in functie de nevoile identificate. In procesul de instruire a asistentului maternal vor fi implicati asistenti maternali atestati. precum si.1.15. 16. Instruirea asistentilor maternali este parte a programului de instruire a personalului SPPC/OPA si include oportunitati pentru cursuri comune cu asistentii sociali si personalul din centrele rezidentiale. acolo unde doi adulti dintr-o familie sunt atestati ca asistenti maternali. Asistentul maternal primeste o instruire specifica de la asistentul social al copilului. precum si copiii care sunt sau au fost plasati in asistenta maternala. 16. precum si ale membrilor familiei acestuia. Intreaga instruire este bazata pe principiul egalitatii sanselor si al practicilor nediscriminatorii. nevoile de instruire si sprijin identificate ale asistentului maternal. . recomandarile pentru mentinerea sau retragerea atestatului.2. 15.5. Raportul de evaluare anuala este realizat de asistentul social al asistentului maternal. fiecare trebuie sa fie instruit in acest sens. 16. evaluare si instruire. cu participarea asistentului maternal. 15.4. 15.3. SPPC/OPA sprijina asistentul maternal in a avea un rol activ in evaluarea anuala si faciliteaza participarea acestuia la evaluare in functie de nevoile specifice date de dizabilitate. Asistentul maternal are consemnate in dosar detalii referitoare la cursurile la care a participat si nevoile de instruire viitoare. 16. 15. oferind posibilitatea acestuia de a contribui cu informatii la calitatea si gama de servicii ale SPPC/OPA si de a se informa asupra procedurilor de recrutare. daca este cazul. daca este cazul. bazata pe evaluarea nevoilor copilului inaintea plasarii acestuia.4.2. precum si pentru mentinerea sau modificarea numarului si varstei copiilor pentru care a obtinut atestarea. asistentilor sociali ai copiilor plasati. experienta acumulata si rezultatele cercetarilor in domeniu.

5. 17. 17. ce va include si planul de dezvoltare a serviciului de asistenta maternala. SPPC/OPA are o strategie anuala de dezvoltare a serviciilor de protectie a copilului.6. este parte a dosarului asistentului maternal. alti membri de familie si alte persoane semnificative pentru copil. altor autoritati competente. asistentilor maternali. religie si sex ale copiilor. In situatia aparitiei unor incidente semnificative sau existentei unor suspiciuni de abuz si neglijare asupra copiilor. 17. SPPC/OPA promoveaza o abordare de parteneriat in ingrijirea copiilor.3. SPPC/OPA are strategii care promoveaza si planifica asistenta maternala pentru copilul care necesita luarea unei masuri de protectie. precum si familiilor lor. 18. Asistentul social notifica asistentului maternal rezultatul evaluarii.16. asistentilor sociali. Raportul de evaluare anuala. familiile acestora si asistenti maternali. cultura.1. . incluzand posibile comentarii si obiectii ale asistentului maternal. SPPC/OPA are o structura corespunzatoare din punct de vedere al numarului si competentei personalului care sa asigure coordonarea si functionarea eficienta a serviciului de asistenta maternala. 17. 17. copiilor plasati.6. SPPC/OPA pregateste si are la dispozitie asistenti maternali specializati pentru copilul cu dizabilitati. implicand parintii.5. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala SPPC/OPA are in vedere particularitatile de limba. asistentii maternali. asistentii sociali ai serviciilor de asistenta maternala au calificarea profesionala si pregatirea necesara pentru a lucra cu copii. 17. motivele si detaliile privind procedura de contestare a rezultatului evaluarii. rasa. asistentii sociali.4.2. copiii. copiile strategiilor anuale sunt disponibile pentru toti cei interesati. chiar inainte de implinirea termenului de 1 an. dizabilitate. precum si asistenta maternala specializata pentru copilul cu nevoi speciale. PARTEA a III-a Activitatea serviciului de asistenta maternala 17. evaluarea activitatii asistentului maternal este obligatorie. acesta trebuie sa asigure posibilitati de plasare a copilului inclusiv in regim de urgenta. familiile acestora. precum si orice alti specialisti. 16. SPPC/OPA organizeaza un serviciu de asistenta maternala care raspunde nevoilor fiecarui copil plasat. 16. managerii serviciilor sociale. SPPC/OPA distribuie copii ale strategiilor anuale tuturor serviciilor pentru copil si familie.7.

SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentilor sociali pentru a identifica nevoile de instruire si pregatire ale acestora. 18. 18. respectiv.6. evaluarea nevoilor acestuia si monitorizarea cazului. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru a se asigura ca evaluarea nevoilor copiilor.18.12.9. Asistentii sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala beneficiaza de cursuri despre dezvoltarea copilului. in conformitate cu standardele si metodologia existenta. Asistentul social al copilului si cel al asistentului maternal iau parte periodic la cursuri comune cu asistentii maternali si personalul din centrele rezidentiale.1. SPPC/OPA asigura existenta resurselor necesare pentru a veni in intampinarea nevoilor de pregatire ale asistentilor sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala. ale asistentului social al asistentului maternal sunt clar definite si intelese de parti.11. SPPC/OPA are un plan anual de pregatire si perfectionare a asistentilor sociali. SPPC/OPA are o structura organizatorica adecvata a serviciului de asistenta maternala. SPPC/OPA se asigura ca fiecare angajat al serviciului de asistenta maternala cunoaste responsabilitatile ce ii revin si primeste informatii despre functionarea acestui serviciu. planurile individualizate de protectie si revizuirea acestora sunt realizate in concordanta cu standardele si metodologia existenta.4. Asistentul social al copilului are un numar de maximum 25 de cazuri si asistentul social al asistentului maternal are un numar de 30 de cazuri. 18. SPPC/OPA asigura desemnarea unui asistent social pentru fiecare copil plasat si pentru fiecare asistent maternal. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului si.2. in cadrul serviciului sunt angajati asistenti sociali cu studii superioare. Asistentul social al copilului nu este in acelasi timp si asistentul social al asistentului maternal la care a fost plasat copilul. cel al asistentului maternal completeaza rapoartele in termenele stabilite de standard si metodologiile de lucru. . 18.5. 18. 18.7. cu o vechime minima de 2 ani in specialitate. Asistentul social care lucreaza in serviciul de asistenta maternala are o fisa a postului care defineste clar sarcinile si responsabilitatile postului. 18.3. precum si aptitudinile si cunostintele necesare pentru a le duce la indeplinire. atestarii asistentilor maternali. evaluarii. 18. respectiv. 18. asigurate de angajator. 18. precum si pentru evaluarea anuala a activitatii acestora.10.8. SPPC/OPA are structura si proceduri clare pentru asigurarea recrutarii. 18. SPPC/OPA are proceduri clare pentru a se asigura ca asistentul social al copilului si.

modificari ale strategiei. 19. va realiza. 19. daca este cazul. SPPC/OPA asigura interventia altor categorii de specialisti. ca parte a strategiei judetene/locale de dezvoltare a serviciilor pentru protectia copilului. potrivit nevoilor copilului. alte autoritati publice locale si cu orice alte institutii publice sau private. astfel incat sa vina in intampinarea nevoilor fiecarui copil evaluat. Strategia de recrutare este revizuita anual de catre autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului. 19. SPPC/OPA are organizat un sistem eficient pentru strangerea.15.7. In situatia existentei unor cazuri de renuntare la calitatea de asistent maternal. in functie de nevoile specifice ale fiecarui copil. 19. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului dispune de o retea proprie de asistenti maternali sau contracteaza acest tip de serviciu cu OPA.13.5.18. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului stabileste o strategie de recrutare a asistentilor maternali in masura sa mentina capacitatea serviciului de asistenta maternala de a veni in intampinarea nevoilor identificate in cazul fiecarui copil. SPPC/OPA se asigura ca in procesul de luare a deciziilor cu privire la copil asistentii maternali si asistentii sociali cunosc atributiile si responsabilitatile ce revin fiecaruia. dupa evaluarea eficientei acestor metode. cu accent pe calitatea ingrijirii acestora. exceptie facand cazurile in care acest lucru nu este posibil sau nu este in interesul acestuia.2. 18. 19.4. care monitorizeaza metodele de recrutare ale serviciilor publice si private si care.14.3. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului colaboreaza in elaborarea strategiei de recrutare cu OPA. 19. analizarea si interpretarea informatiilor referitoare la serviciile pentru protectia copilului. 19. 18. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului asigura accesul la serviciul de asistenta maternala. 19. autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului adopta o strategie de recrutare a asistentilor maternali. in functie de evaluarea nevoilor sale. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului implica in elaborarea strategiei de recrutare copiii plasati si asistentii maternali atestati. SPPC/OPA asigura prin asistentii sociali realizarea unui interviu . in acest sens.1.6. In luarea deciziei de plasare se acorda prioritate plasarii copilului in comunitatea de unde provine.

contestatiilor. ANEXA 2 GHID METODOLOGIC de implementare a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist CAP. tipizate. n) programul de pregatire a asistentilor sociali. m) programul de pregatire a asistentilor maternali. e) regulament de ordine interna. j) dosarul copilului plasat. ingrijirea si educarea . aceste informatii vor fi utilizate in vederea imbunatatirii strategiei de recrutare si in preintampinarea unor astfel de evenimente. k) dosarul familiei copilului plasat. procedura de contestare). precum si de OPA: a) strategia judeteana a consiliului judetean/local al sectorului municipiului Bucuresti. evidente. 1 Serviciul de asistenta maternala Definitie Serviciul de asistenta maternala asigura protectia copilului care necesita stabilirea unei masuri de protectie ce impune cresterea.cu asistentul maternal pentru a obtine informatii referitoare la motivatia acestuia. d) regulamentul de organizare si functionare al SPPC/OPA. f) decizii/proceduri/alte documente interne referitoare la activitatea serviciului de asistenta maternala (de exemplu. rapoarte de activitate. b) strategia OPA. i) dosarul asistentului maternal. c) conventii de parteneriat/contracte intre SPPC/OPA. PARTEA a IV-a Documente minime necesare implementarii standardelor 20. In implementarea prezentelor standarde. l) formulare. o) evidenta reclamatiilor. urmatoarele documente vor fi luate in considerare de autoritatile administratiei publice centrale sau locale. g) fisele de post ale asistentilor sociali. h) contractele de munca ale asistentilor maternali.

copil cu deficienta. 1. copil cu HIV/SIDA) in vederea recuperarii sale. sesizarile despre cazurile noi vor fi prelucrate de serviciul de protectie de tip familial sau alternative de tip familial in vederea rezolvarii lor. urmand a se desemna asistentul social al copilului in vederea evaluarii nevoilor copilului si elaborarii planului de permanenta. 2. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala. si organismele private autorizate. religie si orientare sexuala ale copiilor. copil cu tulburari de comportament. serviciul public specializat pentru protectia copilului. Dezvoltarea serviciului de asistenta maternala se face in baza unei planificari anuale. la nivelul SPPC: compartimentul de asistenta maternala este parte a serviciului de protectie de tip familial sau alternative de tip familial. parte integranta a planului de implementare a strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copii. copil abuzat. aceasta protectie include si plasarea copilului in regim de urgenta. La nivelul OPA: serviciul de asistenta maternala poate fi organizat ca un compartiment distinct sau ca activitate desfasurata de o echipa de . in urma realizarii plasarii copilului la asistentul maternal. denumite in continuare OPA. Organizarea si functionarea serviciului de asistenta maternala Serviciul de asistenta maternala este organizat de SPPC sau OPA in structura proprie. Serviciul de asistenta maternala se poate organiza dupa cum urmeaza: 1. Exceptie de la acest parcurs se face in situatia copilului institutionalizat.copilului de catre un asistent maternal profesionist. sesizarea este preluata de catre compartimentul de asistenta maternala. cultura. asistentul social desemnat din partea compartimentului de asistenta maternala devine responsabil de caz. plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu. rasa. au in vedere particularitatile de limba.1. denumit in continuare SPPC. ca un compartiment distinct sau ca activitate prestata de un compartiment cu mai multe atributii. Serviciul de asistenta maternala instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copiii care necesita protectie prin ingrijirea lor de catre un AMP. numai dupa aceasta etapa si in situatia in care prevenirea nu este posibila. dizabilitate. fara a realiza separarea copilului de familia biologica. de la momentul aplicarii prezentului ghid metodologic. asistentul social din cadrul serviciului rezidential sau al centrului de plasament va comunica compartimentului de asistenta maternala copiii care pot fi ingrijiti la asistentul maternal. denumit in continuare AMP.

conform standardelor prevazute in anexa nr.revizuirea evaluarii nevoilor copilului. .prezentarea AMP.evaluarea anuala a activitatii fiecarui AMP. . in vederea atestarii ca AMP.participarea la programe de pregatire specifica.identificarea nevoilor de pregatire si potentialului fiecarui AMP. Categoriile de personal necesare desfasurarii activitatii compartimentului de asistenta maternala sunt: . asigurandu-se ca acestea au fost intelese. 1 si prezentului ghid metodologic. a nevoilor copilului care necesita o masura de protectie.sprijinirea si monitorizarea activitatii AMP. neglijare sau al oricarei alte plangeri facute impotriva lui. a standardelor.furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind sprijinul disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP. procedurilor si oricaror alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului. Responsabilitatile asistentilor sociali ai AMP care lucreaza in cadrul acestui serviciu includ: .personal angajat. . . in functie de nevoile de formare identificate de supervizor. conform standardelor prevazute in anexa nr. procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea competenta. . calificat din punct de vedere profesional.participarea la pregatirea solicitantului in calitate de formator sau in vederea sprijinirii solicitantului pe parcursul pregatirii. inainte de plasarea copilului la acesta. . Responsabilitatile asistentilor sociali ai copilului plasat la AMP includ: . .furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind procedurile ce vor fi urmate in cazul suspiciunilor de abuz. prezentand abilitatile si competentele AMP. . precum si asupra sprijinului disponibil in astfel de situatii. intelege si actioneaza in conformitate cu standardele. in conformitate cu standardele prevazute la anexa nr.evaluarea. . in urma sesizarii. .asistentii sociali ai AMP.intocmirea.evaluarea capacitatii solicitantilor. asigurandu-se ca acesta este informat in scris. .participarea la procesul de potrivire a copilului cu AMP. 1 si cu prezentul ghid metodologic.asistentii sociali ai copilului plasat la AMP.asistentii maternali profesionisti. precum si ale membrilor familiei acestuia. . pastrarea si actualizarea dosarului AMP. . accepta. 1 si prezentului ghid metodologic. . de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita acest tip de protectie.

.intocmirea conventiei de plasament.sprijinirea copilului in mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu familia sa.asigurarea mentinerii relatiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru viata acestuia. . . .intocmirea. Responsabilitatile AMP includ: . . metodologiilor si a regulamentelor interne elaborate de angajator. . coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti.monitorizarea si inregistrarea evolutiei planului de permanenta.participarea la programe de pregatire specifica.coordonarea activitatilor privind mutarea copilului la AMP.asigurarea ingrijirii copilului. cu prietenii si cu orice alte persoane relevante din viata copilului.realizarea instruirii specifice a AMP cu privire la nevoile copilului. inaintea plasarii acestuia. daca acestea nu contravin interesului superior al copilului. .intocmirea si revizuirea planului de permanenta pentru copil.realizarea obligatiilor si responsabilitatilor prevazute in conventia de plasament pentru fiecare copil.. Planul de implementare a strategiei anuale va include si masurile ce vor duce la dezvoltarea retelei de AMP in functie de nevoile identificate. . . 1 si prezentului ghid metodologic. .respectarea procedurilor. in functie de nevoile de formare identificate de supervizor. 2 Recrutarea/identificarea AMP SPPC/OPA realizeaza anual o analiza a nevoilor la nivel local in vederea elaborarii si fundamentarii strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copil si familie.organizarea. .informarea in scris a AMP cu privire la drepturile si obligatiile legale ce ii revin acestuia cu privire la persoana copilului pe durata plasarii. . . pastrarea si actualizarea dosarului copilului. CAP.participarea la programe de pregatire. atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii. conform standardelor prevazute in anexa nr. . inainte de mutarea copilului.coordonarea procesului de potrivire a copilului cu AMP. . in functie de recomandarea asistentului social al AMP intocmita in urma identificarii nevoilor de formare.

in urma evaluarii acestora. Recrutarea/identificarea poate fi realizata direct de catre SPPC/OPA sau prin angajarea serviciilor unor firme/persoane specializate in domeniu. CAP. c) copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere. In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii de evaluare. b) cazierul judiciar. indiferent de forma in care a fost realizata (scris. religie.organismului privat autorizat (OPA). la care va anexa: a) curriculum vitae. vor fi selectati AMP. certificat de casatorie. buletin/carte de identitate). Totodata. etnie si dizabilitatilor identificate in urma analizei nevoilor. atasat acestui raspuns. 3 Evaluarea solicitantilor Persoana care doreste sa devina AMP se adreseaza: . d) copii de pe actele de studii. etapele procesului de evaluare si criteriile minime obligatorii prevazute de lege pentru a deveni AMP (vezi cap. IX). verbal. solicitantul formuleaza o cerere de evaluare a capacitatii sale de a deveni AMP. SPPC/OPA va raspunde in maximum 3 zile fiecarei solicitari prin transmiterea unei informari cu privire la drepturile si obligatiile AMP. cultura. precum si particularitatilor de limba. dupa modelul prevazut in prezentul ghid metodologic. Cererea de evaluare a solicitantului se solutioneaza in limita termenului de 90 de zile de la data inregistrarii. orice contactare a SPPC/OPA de catre persoane interesate se considera solicitare. Recrutarea/identificarea trebuie sa conduca la atragerea unui numar suficient de solicitanti din care. SPPC/OPA va transmite solicitantului un model al cererii de evaluare. sau . In timpul procesului de recrutare/identificare sau dupa acest proces.Recrutarea/identificarea AMP trebuie realizata astfel incat serviciul de asistenta maternala sa raspunda nevoilor identificate si tuturor particularitatilor copiilor care au nevoie de o masura de protectie. electronic). SPPC/OPA va tine evidenta solicitarilor venite pe parcursul sau dupa ce sa incheiat campania de recrutare. In acest scop. SPPC/OPA transmite solicitantului un raspuns in scris cuprinzand confirmarea luarii in .serviciului public specializat pentru protectia copilului (SPPC). conform modelului prevazut in prezentul ghid metodologic.

Solicitantii trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. Evaluarea initiala In procesul de evaluare a solicitantului vor fi avute in vedere. Locuinta trebuie sa fie salubra. etapa de pregatire La incheierea etapei evaluarii initiale. asistentul social desemnat va analiza aspectele medicale cuprinse in evaluare. numele asistentului social desemnat ca responsabil de caz. 3. 1 si prezentul ghid metodologic. in mod obligatoriu. 2. daca este cazul. Asistentul social desemnat al SPPC/OPA care primeste cererea are obligativitatea de a verifica identitatea solicitantului. asistentul social responsabil de caz va realiza un raport intermediar de evaluare.evidenta a cererii acestuia. dependinte corespunzatoare pentru igiena. fara afectiuni medicale care pot afecta capacitatea de ingrijire a copilului plasat. B. . In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile specificate de lege. Conditii materiale Solicitantii trebuie sa aiba drept de folosinta asupra locuintei (acest lucru va fi demonstrat cu acte). cu pat separat pentru fiecare copil. impreuna cu cadrele medicale care le-au constatat. modul de completare a cererii si existenta actelor necesare a fi anexate. sa dispuna de spatiu suficient pentru asigurarea intimitatii tuturor celor care locuiesc in ea. In functie de raportul de evaluare intermediara se va lua decizia de catre asistentul social si solicitant daca se trece la etapa urmatoare sau nu. asistentul social va semna in rubrica special prevazuta in acest sens in cuprinsul cererii de evaluare. standardele prevazute in anexa nr. Starea de sanatate Starea de sanatate a solicitantului. SPPC/OPA va raspunde cererii de evaluare a solicitantului in scris. motivand concluziile raportului de evaluare. Procesul de evaluare a capacitatii solicitantului de a ingriji un copil are doua etape: A. In acest scop. in vederea atestarii faptului ca toate persoanele mai sus amintite au starea de sanatate corespunzatoare ingrijirii unui copil. precum si a tuturor celor care locuiesc impreuna cu acesta trebuie sa fie buna. Pe baza acestor certificate. urmatoarele aspecte: 1. Pentru a confirma realizarea acestei verificari. etapa evaluarii initiale. solicitantul si persoanele care locuiesc cu acesta obtin un certificat medical de evaluare completa a starii de sanatate. precum si etapele procesului de evaluare si criteriile ce vor fi avute in vedere in cursul acestui proces. ambient sigur pentru asigurarea sanatatii si bunastarii copilului.

asistentul social desemnat al SPPC/OPA va realiza o serie de minimum 6 vizite/intalniri la domiciliul solicitantului si va obtine recomandari despre solicitant. respectiv. Aceste vizite au drept scop verificarea conditiilor de viata ale solicitantilor si verificarea afirmatiilor facute in cererea de evaluare. . din conventia de plasament 8. Vizite/intalniri la domiciliul solicitantului Solicitantii vor fi vizitati la domiciliu de catre asistentul social responsabil de caz. 12. In cazul unui cuplu. de catre persoanele care locuiesc cu acesta a necesitatii colaborarii cu familia biologica sau adoptiva a copilului 7. bolnavi. Pe parcursul etapei de evaluare initiala. copii cu nevoi speciale. Profilul moral Solicitantul si persoanele care locuiesc cu acesta trebuie sa dovedeasca trasaturi pozitive de caracter. Acceptarea si intelegerea de catre solicitant si. Aptitudini parentale 5. 6. persoane cu handicap constituie un avantaj. precum si faptul ca nu au suferit condamnari ramase definitive prin hotarare judecatoreasca. 9. Atitudinea celorlalti membri ai familiei care locuiesc impreuna cu solicitantul fata de problematica specifica a copiilor care necesita masura de protectie si care pot intra in respectiva familie. Atitudine non-discriminatorie a solicitantului si a persoanelor care locuiesc cu acesta. batrani. Potentialii AMP trebuie sa manifeste o atitudine nondiscriminativa fata de persoanele cu nevoi speciale si fata de minoritatile etnice. relatii sociale bune in comunitate. pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de AMP. copii cu tulburari de comportament etc.4. ambii parteneri. respectiv. Intelegerea caracterului temporar al plasamentului copilului la asistentul maternal profesionist 11. precum si ceilalti membri ai familiei care locuiesc cu solicitantul trebuie sa fie in mod obligatoriu prezenti la domiciliu in cursul primei vizite. nu un criteriu in sine. Acceptarea si intelegerea de catre solicitant a drepturilor si responsabilitatilor care le-ar putea reveni din relatia cu angajatorul si. Experienta anterioara Experienta cu propriii copii sau experienta in ocrotirea altor copii.) 10. Capacitatea solicitantului de a lucra in conditii de stres sau speciale (plasamentul de urgenta.

asistentul social responsabil de caz intocmeste raportul intermediar de evaluare. Pe baza acestui raport se face trecerea la etapa urmatoare . In procesul de evaluare pot fi incluse si interviuri cu alti profesionisti si orice investigatii suplimentare considerate utile de catre evaluator. Pentru aceasta. In cazul in care raportul intermediar indica existenta unor probleme ce afecteaza sau pot afecta capacitatea solicitantului de ingrijire a copilului. Observarea in perioada de evaluare a unor atitudini necorespunzatoare sau a altor aspecte care ar putea prejudicia ocrotirea copilului in familia respectiva va fi consemnata si poate constitui motiv de respingere a solicitarii. Asistentul social va completa un raport dupa fiecare vizita. module . Recomandari si referinte Asistentul social va contacta familiile si persoanele indicate de solicitant pentru obtinerea referintelor. in conformitate cu programacadru elaborata de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie. In paralel cu obtinerea recomandarilor va continua procesul de evaluare prin efectuarea vizitelor mentionate la domiciliul solicitantilor pentru culegerea de informatii. In cadrul acestor vizite vor avea loc intalniri la care vor participa toti membrii familiei solicitantului si persoanele care locuiesc cu acesta.etapa pregatirii.Candidatii vor fi incurajati sa puna intrebari in legatura cu eventualele nelamuriri legate de profesia de AMP si sa aduca argumentele pe care le considera utile pentru sustinerea solicitarii lor. poate solicita implicarea si a altor specialisti. In etapa evaluarii initiale. Solicitantii selectati pe baza raportului intermediar de evaluare vor participa la un program obligatoriu de formare. La incheierea acestei etape. care include module minime obligatorii si. asistentul social responsabil de caz va urmari sa identifice capacitatea solicitantului de ingrijire a unui copil si nevoile de pregatire. precum si intalniri in cadrul carora se vor purta discutii individuale cu fiecare persoana. respectiv. asistentul social. CAP. de la caz la caz. precum si orice alte persoane pe care le apreciaza ca relevante. se poate lua decizia intreruperii procesului de evaluare. 4 Procesul de pregatire a AMP Procesul de pregatire face parte din procesul de evaluare a AMP.

precum si celelalte acte ale solicitantului prevazute de lege. raportul intermediar de evaluare. Raportul final de evaluare se ataseaza dosarului solicitantului. Solicitantul are acces la acele parti neconfidentiale ale raportului final si poate depune la dosar completari. explicatii in scris fata de aspectele din raportul final care ii sunt defavorabile. Absolvirea unuia sau mai multor module specializate duce la eliberarea atestatului de AMP specializat pentru una sau mai multe categorii de probleme ale copilului. La aceasta cerere se va atasa recomandarea asistentului social cu privire la eliberarea atestatului. va completa un raport de pregatire care va consemna atitudinea si comportamentul solicitantului. 5 Atestarea AMP Pe baza dosarului intocmit de asistentul social in urma procesului de evaluare. Sunt considerate confidentiale acele informatii care au fost culese de la terti cu privire la comportamentul si atitudinea solicitantului. impreuna cu formatorii. asistentul social desemnat al SPPC/OPA va propune solicitantului sa repete modulul sau sa recomande incetarea procesului de pregatire si evaluare. cerere de evaluare. La absolvirea fiecarui modul. CAP. dupa caz. recomandare ce va face referire la disponibilitatea SPPC/OPA de a angaja. Dosarul mai cuprinde: rapoartele de pregatire. solicitantul va intocmi o cerere de atestare care va fi inaintata autoritatii competente sa se pronunte asupra acesteia. In urma absolvirii modulelor de pregatire se va realiza de catre asistentul social desemnat al SPPC/OPA un raport final de pregatire ce va cuprinde toate informatiile cu privire la modulele absolvite. Raportul final de evaluare este realizat de catre asistentul social desemnat si cuprinde informatii din raportul intermediar de evaluare si din raportul final de pregatire. precum si unele observatii ale asistentului social. rezultatele obtinute si observatii asupra atitudinii si comportamentului pe parcursul pregatirii. In vederea obtinerii atestatului de AMP este suficienta absolvirea modulelor minime obligatorii. asistentul social desemnat al SPPC/OPA. Programul de pregatire se desfasoara in grupe de maximum 12 persoane.specializate. precum si nivelul de acumulare a cunostintelor. Daca se constata ca nivelul de cunostinte sau atitudinea solicitantului nu sunt corespunzatoare dupa absolvirea unui modul. .

Potrivirea teoretica . A. . Asistentul social al copilului. limba. 1 si prezentului ghid metodologic. pe baza evaluarii nevoilor copilului si a planului individualizat de protectie.nivelul de specializare al AMP . AMP si familia copilului. . etnie. in vederea derularii procesului de potrivire conform standardelor prevazute in anexa nr. 6 Plasarea si ingrijirea copilului la AMP In derularea activitatilor referitoare la plasarea si ingrijirea copilului la AMP vor fi implicati in mod activ si permanent copilul.presupune luarea in considerare cel putin a urmatoarelor criterii referitoare la copil. CAP. traducere si interpretare daca este cazul).1. respectiv. Etapele minime obligatorii care trebuie parcurse in cursul procesului de potrivire sunt urmatoarele: A. Decizia autoritatii competente cu privire la eliberarea atestatului va fi comunicata conform reglementarilor legale. si se va tine cont de opinia acestora. religie. Procesul de potrivire Procesul de potrivire consta in identificarea si pregatirea unei familii (AMP aflat in evidenta SPPC sau a unui OPA). in acest sens SPPC/OPA asigurand toate conditiile necesare realizarii efective a acestei implicari (notificarea solicitantului cu privire la data si locul tinerii sedintei in care urmeaza a fi luata decizia. familia lui biologica (atunci cand este cazul) si. . daca este cazul.perioada in care se va realiza prima evaluare anuala. contacteaza asistentii sociali ai AMP.particularitatile copiilor ce pot fi plasati: deficiente. viitorul AMP (se va face referire si la planul de dezvoltare a serviciului). In procesul de luare a deciziei de eliberare a atestatului va fi implicat activ solicitantul.numarul si varsta copiilor ce pot fi plasati.in urma modulelor de pregatire absolvite. Atestatul se elibereaza pe o durata de 3 ani si va cuprinde urmatoarele mentiuni obligatorii: . AMP: .in urma eliberarii atestatului. care sa raspunda nevoilor specifice ale copilului care urmeaza a fi plasat. Asistentul social al copilului este responsabilul de caz si coordoneaza intregul proces de potrivire.

ocupatie.intalniri la domiciliul AMP. Aceasta etapa implica parcurgerea graduala a 3 faze: . religie. . nivel de educatie. plasamentul in regim de urgenta nu permite parcurgerea fazelor de acomodare si are drept scop asigurarea imediata a securitatii grav amenintate a copilului. religie. . competente profesionale. interesele aparente. rasa. Informarea si pregatirea tuturor partilor implicate Aceasta etapa presupune: . preferinte privind copilul. A.informarea familiei naturale (si/sau a persoanelor importante pentru copil) . rasa. relatiile cu alti copii. impreuna cu persoana de referinta a copilului. aptitudini.informarea copilului . Singura exceptie de la desfasurarea graduala a procesului de acomodare o reprezinta plasamentul copilului in regim de urgenta. .2. .se realizeaza sub rezerva respectarii interesului superior al copilului. fiind conditionat numai de ritmul impus de copil in desfasurarea acestui proces.intalniri pe teren neutru. religie. Acomodarea copilului cu AMP Acomodarea se realizeaza pe parcursul unui numar de intalniri intre copil si AMP si familia acestuia..asistentul social al copilului ii va aduce la cunostinta toate informatiile necesare. atitudinea fata de alte etnii. A. inclinatii/aptitudini. temperament. nationalitate. disponibilitati. inclinatii. temperamentul sau. alti copii prezenti in familie. Numarul de vizite necesare difera de la o situatie la alta. temperament.criteriile privind AMP: varsta.informarea AMP . interese pentru diverse domenii. interese pentru diverse domenii.intalniri ale copilului cu AMP la domiciliul copilului. Prin natura lui. . Potrivirea teoretica se realizeaza cu participarea a cel putin 2 profesionisti: asistentul social al copilului (dupa caz. intalniri coordonate de catre asistentul social al copilului. ocupatie. rasa. nevoi speciale. resedinta (distanta fata de domiciliul familiei naturale). nationalitate. .criteriile privind copilul se refera la: varsta acestuia. nationalitate. nivel de educatie.criteriile privind familia naturala se refera la: varsta.3. in situatia in care acesta este deja institutionalizat) si asistentul social al AMP. situatia legala. .se realizeaza potrivit capacitatii sale de intelegere si gradului sau de maturitate. in masura in care ele sunt relevante pentru situatia copilului respectiv.

dupa cum urmeaza: . .Prezentarea cazului autoritatii competente se realizeaza in echipa. B. propunerea de luare a masurii de plasament/incredintare fiind sustinuta de catre asistentul social al copilului. . in vederea stabilirii oportunitatii continuarii demersurilor legate de plasamentul copilului.Hotararea de plasament/incredintare se face nominal la AMP. C. . de catre cei 2 asistenti sociali implicati. in conditiile si cu elementele prevazute de legislatia in vigoare.potrivit capacitatii sale de exprimare si gradului sau de maturitate . in functie de evolutia favorabila sau nefavorabila a relatiei copil . inca de la debutul procesului de acomodare si pe toata perioada lui de desfasurare. vor fi mentionate in conventia de plasament de catre asistentul social al copilului. Toate problemele identificate pe parcursul procesului de potrivire. informatii ce se refera la nivelul de potrivire intre nevoile copilului si aptitudinile si disponibilitatile AMP. .Supervizarea vizitelor se realizeaza de catre cei 2 asistenti sociali.si a opiniei AMP.conventia se incheie pentru fiecare copil primit in plasament/incredintare. precum si masurile ce vor fi luate de asistentul social al copilului vor fi mentionate in conventia de plasament. Dificultatile majore aparute in cursul etapei de acomodare si imposibilitatea solutionarii lor au drept consecinta oprirea intregului proces de potrivire si identificarea unui alt AMP pentru acel copil.In aceasta etapa este obligatorie luarea in considerare a opiniei copilului .Recomandarea stabilirii masurii de plasament/incredintare a copilului la AMP se face de catre asistentul social al copilului si este o consecinta a evolutiei favorabile a procesului de acomodare. cu acordul scris al sotului/sotiei AMP (unde este .Decizia finala apartine autoritatii competente. Este esentiala si obligatorie implicarea tuturor membrilor familiei AMP si persoanelor care locuiesc impreuna cu acesta. Mutarea propriu-zisa a copilului la AMP Imediat dupa ce autoritatea competenta a luat hotararea de plasament/incredintare se va incheia conventia de plasament/incredintare intre AMP si angajatorul sau. concomitent sau separat.AMP (si familie biologica. Hotararea de plasament/incredintare . Toate informatiile importante cu privire la procesul de potrivire. acolo unde este necesara implicarea acestora).

modalitatile de mentinere a contactului intre copil si familia sa biologica (mentionandu-se explicit situatiile in care autoritatea competenta a stabilit ca pastrarea acestui contact nu este in interesul superior al copilului) si modul de pregatire a reintegrarii copilului in familia proprie.motivele hotararii de plasament/incredintare. si se notifica autoritatii competente care a hotarat plasamentul/incredintarea copilului. Copilul va lua cu el. AMP. Asistentul social responsabil de caz va consulta orice alta persoana care poate oferi informatii relevante pentru situatia copilului respectiv. Mutarea efectiva a copilului are loc imediat dupa semnarea conventiei de plasament/incredintare de catre AMP. . . . obiectele personale de care este atasat. . precum si cele ale planului individualizat de protectie. . situatia sa personala familiala. La stabilirea planului individualizat de protectie este obligatorie participarea tuturor celor implicati: asistent social al copilului. Urmarirea plasamentului/incredintarii Urmarirea plasamentului/incredintarii copilului la AMP are la baza prevederile conventiei de plasament/incredintare. nevoile sale speciale. . . copil (in functie de varsta si gradul de maturitate).cazul). familia adoptiva va fi si ea implicata in revizuirea acestui plan. E. familie biologica. sociala si medicala. Incheierea conventiei de plasament/incredintare intre AMP si angajator se realizeaza inainte de mutarea propriu-zisa a copilului si numai dupa pronuntarea hotararii de plasament/incredintare.aceasta conventie cuprinde urmatoarele elemente: . originea etnica si religioasa. la domiciliul AMP. Intregul proces de mutare este coordonat de asistentul social al copilului. in cazul plasamentului.modalitatile de supraveghere a activitatii AMP si de evaluare periodica a evolutiei copilului. D. Planul individualizat de protectie Planul individualizat de protectie se intocmeste imediat dupa luarea in evidenta a copilului care necesita luarea unei masuri de protectie. Atunci cand finalitatea planului individualizat de protectie este adoptia.informatii referitoare la copil: identitatea.1.drepturile si obligatiile specifice ale partilor cu privire la ocrotirea copilului plasat. urmand a fi revizuit periodic la 3 luni sau ori de cate ori este necesar.planul de aplicare si obiectivele plasamentului/incredintarii.

imunizari. . .Reusita plasamentului/incredintarii: .Educatia copilului (in functie de varsta): .planificarea tuturor activitatilor si demersurilor asistentului social legate de rezolvarea situatiei copilului. . .Mentinerea legaturii copilului cu familia biologica (daca este in interesul copilului): .masuri necesare/obiective privind dezvoltarea copilului.o imagine generala asupra progreselor/regreselor inregistrate de copil de la un plan la altul.progresele inregistrate (evolutia plasamentului/incredintarii spre finalitatea propusa).masuri propuse/obiective. . intelectuala. .eventuale probleme sau motive de ingrijorare. cu familia naturala/adoptiva.tratamente/masuri medicale necesare.progrese/regrese inregistrate la scoala/gradinita/domiciliu.starea de sanatate curenta. cu alte persoane resursa si cu AMP. .probleme/motive de ingrijorare. .evolutia starii de sanatate de la un plan la altul. .modul in care incredintarea/plasamentul satisface nevoile copilului. . afectiva si comportamentala.termene de rezolvare. .Activitatea asistentului social responsabil de caz: .consideratii asupra celor mai recente evaluari medicale. .Elementele minime care trebuie cuprinse la intocmirea planului individualizat de protectie sunt: .Dezvoltarea copilului: . .masuri necesare/obiective privind educatia copilului.alte persoane cu care copilul ar trebui sa mentina legatura.Planul cu privire la copil si responsabilitati: . incluzand dezvoltarea fizica.evolutia relatiei copilului cu familia biologica. . . . .motive de ingrijorare legate de dezvoltarea copilului. . .revizuirile si evaluarile periodice care au legatura cu toate aspectele incluse in planul individualizat de protectie.planurile curente legate de copil. .activitatile cu copilul. . . .responsabilitatile partilor implicate. .masuri necesare/obiective privind legatura cu familia biologica.Starea de sanatate a copilului: .

cand acest lucru nu este posibil. In urma realizarii vizitelor. 8 Evaluarea activitatii AMP Asistentul social al AMP este responsabil de monitorizarea activitatii acestuia. asistentul social al copilului va intocmi pentru fiecare vizita un raport. In acest sens. Rolul acestor servicii este de: . Vizitele de urmarire Vizitele de urmarire vor fi realizate de catre asistentul social al copilului. In ambele situatii. revocare sau inlocuire. CAP. cel putin bilunara. Frecventa minima a vizitelor asistentului social .2. E. In situatii de urgenta.. . CAP.informarea. AMP vor avea acces la serviciile dezvoltate de catre SPPC/OPA sau de alte autoritati la nivelul comunitatii. . 7 Serviciile de sprijin Pentru derularea in bune conditii a activitatii serviciului de asistenta maternala. incetarea plasamentului/incredintarii la AMP se realizeaza printr-o hotarare de incetare. . pronuntata de catre autoritatea competenta. a masurii de ocrotire a copilului. plecarea sa trebuie sa fie un proces gradual. se va alege solutia cea mai securizanta pentru copil.anuntate si neanuntate . Lunar asistentul social va avea intalniri cu AMP si cu membrii familiei acestuia in vederea identificarii problemelor si nevoilor AMP.Finalitatea planului si revizuirea lui se realizeaza in functie de evolutia cazului. dupa caz.facilitarea efectuarii de catre AMP a concediilor legale. asistentul social va monitoriza activitatea AMP si va face propuneri referitoare la instruirea acestuia.sustinerea activitatii AMP in situatii de urgenta.sustinerea activitatii AMP pe timpul zilei.la AMP este saptamanala in prima luna de plasament/incredintare. desfasurat cu parcurgerea acelorasi etape ale procesului de acomodare mentionate anterior. tinand cont de interesul superior al copilului E. Incetarea plasamentului/incredintarii Incetarea plasamentului/incredintarii la AMP se poate realiza conform planului individualizat de protectie sau poate fi determinata de alte motive. iar apoi. .3. La fel ca si intrarea copilului in familia AMP. consilierea AMP in diverse domenii de interes.

Raportul de evaluare anuala va contine informatii despre nivelul de pregatire si nevoile identificate de instruire ale AMP.raport de evaluare a nevoilor copilului. 9 Documente minime existente in dosarul copilului.rapoarte de vizita/urmarire a evolutiei copilului.raport de revizuire a evaluarii nevoilor. . .sesizare/solicitare. . . precum si ale oricaror alte persoane sau specialisti. CAP.cerere de evaluare. opiniile familiilor copiilor.hotarare/decizie de stabilire a masurii de protectie. . Daca situatia o impune. asistentul social al AMP va avea intalniri si va consemna opiniile asistentilor sociali ai copiilor ce au fost plasati la AMP.curriculum vitae/cazier/copii de pe actele de stare civila si de studii/alte acte prevazute de lege.plan individualizat de protectie. .sesizare/solicitare.raport privind ancheta sociala. B. .La sfarsitul perioadei mentionate in atestat. .plan individualizat de protectie.revizuire a planului individualizat de protectie. . .acte de stare civila.copii de pe actele de stare civila. .raport de revizuire a planului individualizat de protectie. . asistentul social al AMP poate propune retragerea sau suspendarea atestatului eliberat. Dosarul copilului: . Pentru aceasta. . . .raport de evaluare a nevoilor familiei si a imprejurarilor care au determinat separarea copilului de familie.raspuns la sesizare.hotarare de stabilire a gradului de handicap sau/si a orientarii scolare. Dosarul familiei biologice: . Dosarul AMP: . referitoare la prima evaluare anuala. . familiei biologice si asistentului maternal A. . opiniile copiilor. asistentul social va intocmi raportul de evaluare anuala. .raport de vizita/intalnire cu copilul. . C.raspuns la sesizare.raport privind ancheta sociala initiala.

.. ...... ...certificate medicale.........cerere de eliberare a atestatului... In urma depunerii cererii de evaluare se va realiza evaluarea capacitatii dumneavoastra de a ingriji un copil. ..raport intermediar de evaluare. ....... ......... Formular raspuns solicitare Antet SPPC/OPA Stimate domnule/Stimata doamna....cele prevazute de lege (rezumat). .. 10 Modele-cadru pentru actele necesare intocmirii dosarului AMP 10.......... adresa ...raport de vizita la domiciliu....... Institutia noastra ..propunere/recomandare a asistentului social. Aceasta evaluare poate dura 90 de zile maximum si pe parcursul acestei perioade dumneavoastra si membrii familiei veti fi implicati in diverse activitati.. Va multumim pentru interes si pentru faptul ca ne-ati contactat...... e-mail . ......raport de pregatire........... . ... fax .atestat.....SPPC/OPA .are urmatoarele drepturi si responsabilitati: ...copie de pe contractul individual de munca.... CAP. Pentru a deveni asistent maternal trebuie sa formulati urmatoarea cerere de evaluare tip depusa la SPPC/OPA.. etc......... ....recomandari/referinte.... ca angajat al nostru ...raport final de evaluare... ... ....raport lunar de supervizare.. (descrierea obiectului de activitate SPPC/OPA) Asistentul maternal..raport de evaluare anuala.. ........nivelul estimat al drepturilor banesti.........1. Va multumim.......... ...... daca indepliniti conditiile minime prevazute de lege ..conventie de plasament......

Director SPPC/OPA, 10.2. Cerere de evaluare in vederea eliberarii atestatului de AMP Antet SPPC/OPA Verificat identitatea solicitantului si existenta tuturor informatiilor necesare pentru demararea procedurii. Asistent social ..................... CERERE DE EVALUARE IN VEDEREA ELIBERARII ATESTATULUI DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST Subsemnatul(a) ........................., domiciliat(a) in ..............., telefon ........................, va solicit acordarea atestatului de asistent maternal profesionist. Am luat cunostinta de conditiile necesare pentru a practica aceasta profesiune, de indatoririle si drepturile profesionale, de responsabilitatea pe care o implica. Doresc sa devin asistent maternal profesionist din urmatoarele motive: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Sunt de acord cu intreaga procedura de evaluare necesara pentru obtinerea atestatului si voi colabora cu specialistii responsabili de aceasta procedura. In cazul obtinerii atestatului, as dori sa primesc in ingrijire ..... copii. Prefer ca varsta copiilor sa fie intre .................. ani. Sunt disponibil(a) pentru ingrijirea unui copil cu nevoi speciale DA NU Sunt disponibil(a) pentru colaborarea cu familia naturala sau adoptiva a copilului. Sunt disponibil(a) pentru colaborarea cu SPPC sau OPA. Declar pe propria raspundere ca informatiile cuprinse in prezentul formular sunt adevarate si anexez toate documentele solicitate de lege. Semnatura candidatului ............. 10.3. Curriculum vitae al solicitantului Data .............

CURRICULUM VITAE 1. Date personale Numele ............................... Prenumele .......................... Alte nume purtate anterior (de exemplu: inainte de casatorie) ............................................................................... Locul si data nasterii .................................................... Act de identitate .................... seria ................ nr. ........, eliberat la data de ...................... de ................................. Numele parintilor: tata ................. mama ............................ Starea civila: casatorit(a) necasatorit(a) divortat(a) vaduv(a) Religie: practicata ....................... formala ....................... Copii: Numele si prenumele Data nasterii Scolarizare ................... ............. ........... ................... ............. ........... 2. Studii Ultima scoala absolvita ........ in anul ....... cu specializarea ......... Alte scoli absolvite: .......... in anul .................................. ................................ in anul .................................. Cursuri de perfectionare, specializare: .................. in anul .................................. ................................ in anul .................................. ................................ in anul .................................. 3. Experienta profesionala Profesia de baza .......................................................... Situatia profesionala actuala: angajat(a) somer(a) casnica pensionar(a) Ultimul loc de munca Unitatea ......................................... Telefon ................ Adresa .................................................................... Angajat pe postul ............. de la data de ......... pana la ........... Persoane care pot da referinte: ......................, functia ........... Alte locuri de munca: Unitatea Perioada Postul ocupat ........ ........ ............. ........ ........ .............

4. Alte abilitati Trasaturi de personalitate (enumerati cateva trasaturi care considerati ca va caracterizeaza): ........................................................... ............................................................................... Alte abilitati (in afara profesiei de baza, enumerati ce stiti si ce va place sa faceti): ............................................................. ............................................................................... Modalitati de petrecere a timpului liber: ................................. ............................................................................... 5. Date despre familie Membrii familiei care locuiesc la domiciliul meu: Numele si prenumele Gradul de rudenie cu solicitantul ................... ................................. ............. ................... ................................. .............

Data nasterii

Observatii in legatura cu acordul familiei de a primi un copil in plasament: ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... Veniturile familiei: Venitul total lunar ................... constituit din: ................... 6. Starea de sanatate Starea mea de sanatate este: foarte buna/buna/satisfacatoare Sufar/nu sufar de nici o boala cronica transmisibila care ar face incompatibila exercitarea profesiei de asistent maternal profesionist. Anexez documentele medicale doveditoare. 7. Locuinta Locuinta in care voi primi copilul (copiii) in plasament sau incredintare este proprietate/inchiriata/in folosinta gratuita si are urmatoarele caracteristici: - locuinta la: bloc/casa; suprafata locuintei ........................ mp - nr. de camere: ....................; dependinte: ................... - utilitati si dotari (completati cu DA sau NU): apa curenta .............., gaze ......., iluminat ........, incalzire ........, TV ........., radio .......

Copilul/copiii plasat/plasati va/vor locui: in camera proprie ............., in camera copiilor din familie ..............., alte conditii ..................

In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata si modificata prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3^4) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, cu modificarile ulterioare, secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin. ARTICOL UNIC Se aproba Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist, precum si ghidul metodologic de implementare a acestor standarde, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin. Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, Gabriela Coman ANEXA 1 STANDARDE MINIME OBLIGATORII pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist PARTEA I Ingrijirea copilului plasat la asistentul maternal 1. Orice copil are dreptul de a beneficia de serviciul de asistenta maternala, daca se impune acest lucru; serviciul are ca valori acceptarea diversitatii si promovarea egalitatii. 1.1. Copilul si familia sa au acces la serviciul de asistenta maternala care recunoaste nevoile individuale ale lor si raspunde acestora tinand cont de religie, origine etnica, limba, cultura, dizabilitati si sexualitate. 1.2. Copilul are propria identitate, serviciul de asistenta maternala actionand in virtutea valorizarii si promovarii respectului de sine al fiecarui copil; asistentul maternal si asistentul social al copilului lucreaza impreuna la cresterea respectului de sine al copilului si la dezvoltarea sentimentului ca este util. 1.3. Trecutul etnic, cultural si lingvistic al fiecarui copil trebuie sa fie consemnat si pastrat cu acuratete, acceptat si respectat; planul individualizat de protectie, toate deciziile cu privire la plasarea copilului, precum si reevaluarile periodice ale masurii de protectie

comportament si deprinderi de ingrijire personala. asistentul social ii implica in evaluarea nevoilor copilului pe urmatorii: familia copilului. pentru o mai buna adaptare la o viata normala. adaptarea casei sau masinii asistentului maternal.7. in urma sesizarii. luand in considerare interesul superior al copilului. copiii apartinand minoritatilor sunt sprijiniti si incurajati sa-si dezvolte abilitati de raspuns la atitudinile discriminatorii. dezvoltare emotionala. Copilul cu dizabilitati beneficiaza de servicii specifice de sprijin si recuperare in vederea maximizarii potentialului sau. este comunicata tuturor partilor interesate si este revizuita periodic. identitate. respectiv de catre organismul privat autorizat. dizabilitati. limba. 2. Asistentul social desemnat de serviciul public specializat pentru protectia copilului. 2. acolo unde este posibil. Plasamentul in regim de urgenta este facut in conditiile prevazute de lege. alti specialisti. persoana care il ingrijeste sau l-a avut in ingrijire. copilul. 1. copilului i se asigura echipament adecvat si. cu aprobarea supervizorului.3. precum si orice alte .5. iar in cazuri exceptionale. experienta si capacitate de intelegere si are dreptul la sprijin si asistenta in exercitarea acestui drept. 1. acest termen se poate prelungi cu cel mult 5 zile.1. Decizia de plasare a copilului la asistentul maternal se face pe baza evaluarii nevoilor sale. care include aspecte legate de sanatate. Asistentul social al copilului realizeaza evaluarea nevoilor copilului in concordanta cu normele si etica profesionala in maximum 30 de zile de la data sesizarii.4. Evaluarea nevoilor copilului este realizata inaintea luarii masurii de plasare la asistentul maternal.4. cultura. sex si preferintelor copilului de a fi plasat cu fratii/surorile acestuia. familie si relatii sociale. cu justificarea in scris de catre asistentul social care a propus masura a motivelor acesteia. Copilul este sprijinit si incurajat sa-si dezvolte abilitati de depasire a situatiilor discriminatorii. o atentie deosebita se acorda trecutului copilului referitor la origine etnica. denumit in continuare SPPC. conduita.6. evaluarea nevoilor copilului in acest caz se realizeaza in cel mult 7 zile de la data plasamentului.includ si tin cont de trecutul copilului. 2. Copilul participa la luarea deciziilor cu privire la ingrijirea si planurile de viitor in functie de varsta.2. interesului sau pasiunilor lui. 2. 1. fiecare copil este incurajat sa-si dezvolte pasiunile in stransa legatura cu domenii de interes corespunzatoare varstei si abilitatilor personale. Copilul este incurajat si are acces in aceeasi masura la oportunitati de dezvoltare a talentului. denumit in continuare OPA. 2. realizeaza evaluarea nevoilor copilului. 1.

Copilul plasat la asistentul maternal trebuie sa aiba intocmit un plan de permanenta si toate activitatile propuse in acest plan vor fi implementate.4. familiei copilului. Asistentul social al copilului intocmeste conventia de plasament pentru fiecare copil. 3. familiei acestuia si asistentului maternal. asistentului maternal. precum si altor persoane fizice sau juridice prevazute de lege.7. 3. in cazul plasamentului in regim de urgenta. 3. activitati ce sunt stabilite pe baza evaluarii nevoilor copilului. Asistentul social transmite copii ale evaluarii nevoilor copilului familiei copilului. planul este intocmit inaintea plasarii copilului sau imediat dupa.5. este in acord cu planul individualizat de protectie si detaliaza toate cerintele de ingrijire ale copilului. Asistentul social al copilului realizeaza revizuiri ale evaluarii nevoilor copilului la intervale regulate. in cel mult doua saptamani de la plasarea copilului. implicate in protectia si ingrijirea acelui copil. in cazul plasamentului in regim de urgenta. Asistentul social al copilului intocmeste planul individualizat de protectie. cel putin trimestriale. asistent maternal).6. o copie a evaluarii nevoilor este transmisa si copilului. pe aceasta cale partile vor fi informate ca exista intalniri de revizuire regulate si ca acestea reprezinta modalitatea de a propune schimbari in planul de permanenta. Pregatirile referitoare la ingrijirea de zi cu zi a copilului se realizeaza inaintea plasarii copilului sau in cel mult 7 zile dupa plasare.1. recomandarea masurii de protectie. 3. planul individualizat de protectie este revizuit periodic. orice nemultumire a celor mai sus mentionati cu privire la continutul evaluarii se consemneaza si se ataseaza la dosar. orice modificare a planului fiind realizata numai dupa revizuire. pe durata masurii de protectie si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii. 2. Asistentul social al copilului tine seama de evaluarea nevoilor copilului in stabilirea planului individualizat de protectie. reevaluarea periodica a masurii si informarea autoritatilor competente.persoane relevante pentru viata copilului. Asistentul social al copilului transmite. familie. acolo unde nu este cazul.2. Asistentul social al copilului transmite copii ale conventiei de plasament copilului care a implinit varsta de 10 ani. 3. daca este cazul. . conventia cuprinde elementele prevazute de lege. plan ce cuprinde obiectivele si activitatile ce vor fi realizate pe termen scurt si lung. 2. acest lucru se va consemna la dosarul copilului.3. 2.5. asistentului maternal si oricarei alte persoane relevante. 3. asistentul social al copilului va coordona aceasta activitate si va facilita comunicarea si informarea partilor (copil. copii ale planului individualizat de protectie urmatoarelor persoane: copilului.

9. In cazul in care se impune incetarea masurii de protectie mai repede decat era prevazut in planul individualizat de protectie sau se identifica o situatie care ar conduce la acest lucru. copilul si supervizorul asistentului social al copilului.1. SPPC/OPA se asigura ca in procesul de intocmire si revizuire a planului individualizat de protectie vor fi implicati activ copilul. respectiv. asistentul social al copilului poate implica in acest proces orice alti specialisti care pot fi consultati cu privire la ingrijirea. dar si acele informatii despre nevoile copilului care nu sunt satisfacute in totalitate de catre asistentul maternal. In procesul de revizuire a planului individualizat de protectie. cat si pentru asistentul maternal. Asistentul social al copilului realizeaza potrivirea in baza planului individualizat de protectie si a celor mai recente evaluari ale nevoilor copilului si.3. 4. astfel incat nevoile si preferintele copilului sa fie satisfacute. Asistentul social al copilului consemneaza informatiile specifice luate in considerare la realizarea potrivirii. revizuirea se realizeaza si ori de cate ori modificari neasteptate in viata copilului impun acest lucru.10.6. asistentul maternal si familia sa. 3. asistentul social al copilului va convoca o intalnire de revizuire de urgenta a planului individualizat de protectie pentru stabilirea masurilor de sprijin si asistenta necesare atat pentru copil. familia copilului si asistentul maternal. aceste informatii. asistentul social al copilului implica familia copilului. inaintea reevaluarii masurii de plasare. precum si alti specialisti. a abilitatilor si competentelor asistentului maternal. 3. Asistentul social al copilului intocmeste si pastreaza la dosarul copilului minutele intalnirilor de revizuire. 3. 3. 4. dar si masurile de sprijin si asistenta prevazute in vederea compensarii vor fi mentionate in conventia de plasament. tuturor partilor. orice decizie sau recomandare rezultata in urma intalnirilor se notifica in scris.7. 3. .2.8. 4. acolo unde este necesar. lingvistice sau dizabilitatile acestora. Plasarea copilului la asistentul maternal profesionist se realizeaza numai in urma unui atent proces de potrivire a copilului cu asistentul maternal. Revizuirea planului individualizat de protectie se face luand in considerare si nivelul dezvoltarii copilului raportat la parametrii corespunzatori varstei acestuia. in cel mult doua saptamani. aceste structuri acorda asistenta necesara in functie de nevoile culturale. Asistentul social al copilului implica in procesul de potrivire copilul. familia acestuia.3. 4. protectia si dezvoltarea copilului. asistentul maternal. Revizuirea planului individualizat de protectie se realizeaza trimestrial. alti copii aflati in plasament la asistentul maternal.11.

5. motivul va fi consemnat in planul individualizat de protectie. cunostintele. cultura si limba asistentului maternal. in situatia in care acest lucru nu este posibil. Asistentul social ia in considerare posibilitatea plasarii copilului la un asistent maternal in afara comunitatii copilului numai in cazul in care asistentii maternali locali nu corespund nevoilor copilului.8. Asistentul social al copilului tine cont cu prioritate.7. culturala si lingvistica a acestuia. de posibilitatea plasarii copilului impreuna cu fratii/surorile acestuia. SPPC/OPA notifica in scris copilul. 4.2. in recomandarea masurii de protectie. Copilul plasat la asistentul maternal are un asistent social care asigura respectarea prevederilor cu privire la ingrijirea si protectia sa si care promoveaza bunastarea si dezvoltarea copilului. 4. 4. acolo unde este cazul. daca aceasta nu contravine interesului superior al copilului. 4. Decizia de plasare va lua in considerare nevoile de dezvoltare ale copilului. inainte de mutarea propriu-zisa a copilului. 4. se va lua in considerare identificarea unui asistent maternal potrivit pentru copil. Asistentul social al copilului se asigura ca in procesul de potrivire copilul dispune de o perioada de acomodare cu viitorul asistent maternal pentru a-si putea exercita dreptul la opinie cu privire la decizia de plasare.9. in special de originea etnica. 4. 4. In cazul plasarii copilului in afara comunitatii sau la un asistent maternal de origine etnica diferita de a copilului. familia si asistentul maternal .4. 5. 5. asistentul social al copilului ia masuri suplimentare de pregatire. Decizia de plasare a copilului tine cont de rezultatul evaluarii nevoilor copilului.1. procesul de identificare a asistentului maternal va urmari ca acesta sa aiba deprinderile. asistentul social al copilului se asigura ca acesta cunoaste familia si mediul asistentului maternal. 5.4. 5. abilitatile si contextul social si personal cel mai adecvat satisfacerii nevoilor copilului. consiliere si sprijin al copilului. Decizia de plasare a copilului va fi luata tinandu-se cont de opinia copilului in functie de varsta si capacitatea lui de intelegere si.10. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare copil un asistent social cu pregatire specifica referitoare la dezvoltarea copilului si experienta directa in serviciul de asistenta maternala. Asistentul social al copilului trebuie sa identifice cu prioritate posibilitatea plasarii copilului la rude sau cunostinte care sunt eligibile pentru copil. Asistentul social al copilului este cel care intocmeste si semneaza planul individualizat de protectie. in luarea deciziei se va urmari intampinarea acestor nevoi prin originea etnica.6.3. dizabilitatile si sexualitatea.11. in cazul in care asistentul social al copilului este schimbat. de opinia familiei copilului.

5. SPPC si OPA se asigura ca transportul se realizeaza in conditii de siguranta. curtea si imprejurimile nu expun copilul la riscuri de accidente.3.6. iar casa corespunde din punct de vedere al nevoilor de intimitate si spatiu ale copilului.4. respectiv. locurile periculoase fiind clar marcate si asigurate tinanduse cont de varsta copilului. 6.cu privire la nominalizarea asistentului social. Locuinta asistentului maternal trebuie sa fie confortabila pentru toti cei care locuiesc acolo. 5. SPPC/OPA are in vedere ca numarul de cazuri ale asistentului social sa permita acestuia sa aiba suficient timp pentru munca directa cu familia.2. Asistentul social al copilului monitorizeaza si inregistreaza evolutia planului individualizat de protectie. locuinta trebuie sa fie bine intretinuta si sa fie mentinute permanent curatenia si igiena. atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii. numarul vizitelor lunare.7.1. Asistentul social al copilului asigura. Asistentul maternal este pregatit cu privire la problemele legate de sanatate si igiena. numarul si durata intalnirilor individuale sunt consemnate in conventia de plasament. La orice deplasare a copilului.5. responsabilitatile acestuia si la modul cum poate fi contactat. 6. Asistentul social al copilului viziteaza in mod regulat copilul. sigur si stimulativ pentru copilul plasat. asistentul maternal. prezinta acestuia potentialele surse de risc. fiindu-i furnizate materiale referitoare la sanatatea si igiena personala si. 6. 6. SPPC/OPA notifica partile cu privire la aceasta situatie si desemneaza un inlocuitor. 6. 5. Asistentul maternal trebuie sa asigure un mediu sanatos. in conditiile legii. 6. Casa. in prezenta asistentului social al copilului. a copilului. in urma consultarii cu familia. supervizorul si alti specialisti. avand inclusiv intalniri individuale cu copilul. mentinerea relatiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru viata copilului. in vederea atingerii obiectivelor stabilite in planul individualizat de protectie. insotit sau nu de asistentul maternal. Copilul plasat dispune de propriul pat si dulap. coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti. SPPC/OPA asigura pentru asistentul social indrumare si coordonare prin intermediul supervizorului. 5. Asistentul social al copilului este responsabil cu organizarea. Asistentul maternal.9. 5. 6.6.5. copilul si asistentul maternal. . copilul. totodata.4.8. In cazul absentei pentru o perioada de timp a asistentului social. echipamentele electrice si cele provocatoare de incendii. 5.

daca acestea nu contravin interesului superior al copilului. a oricaror forme de exploatare sau deprivare a copilului. SPPC/OPA asigura pentru fiecare copil echipament. Asistentul social al copilului aduce la cunostinta asistentului maternal toate informatiile despre copil. exploatare si deprivare. materiale igienico-sanitare. 7. Asistentul social al asistentului maternal prezinta acestuia. exploatare sau deprivare a copiilor plasati.1. Asistentul maternal asigura pentru copil un mediu care il va sprijini in vederea intelegerii propriei culturi si in care copilul va fi valorizat si sustinut in dezvoltarea sa emotionala. inainte de plasarea copilului. Copilul plasat este protejat fata de orice forma de abuz.5. 6. Hainele copilului trebuie sa fie personalizate. bine intretinute si adecvate sexului. 7. Asistentul maternal sprijina copilul in mentinerea relatiilor cu prietenii si in dezvoltarea de noi relatii.10.6.11. neglijare. precum si a celorlalti copii ai . 6. neglijare. precum si de preferintele sau specificul cultural si religios al copilului. 7. 7. recunoasterea semnelor si comportamentului specific al victimelor abuzului si neglijarii. jucarii. suficiente. varstei copilului si sezonului. 7. necesare in vederea asigurarii ingrijirii in siguranta a acestuia. procedurile si orice alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului si se asigura ca acestea au fost intelese. 6. o dieta care sa tina cont de nevoile de dezvoltare ale acestuia.Responsabilitatea pentru aceasta pregatire specifica revine asistentului social al copilului. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda instructiuni si masuri clare cu privire la modalitatile de investigare a suspiciunilor de abuz. 7. Asistentul maternal asigura pentru copil. 6. SPPC/OPA asigura in programul de pregatire a asistentului maternal instruirea specifica referitoare la ingrijirea copilului abuzat/neglijat. rechizite scolare. SPPC/OPA include in cadrul regulamentelor interne si asigura aplicarea prevederilor referitoare la: interzicerea pedepselor corporale.3. In vederea obtinerii atestatului de asistent maternal. precum si echipamente specifice pentru copilul cu dizabilitati. 6.4. Asistentul maternal se implica activ in stimularea si dezvoltarea jocurilor copilului.7. 7.8. in acest sens SPPC/OPA asigurand fiecarui copil materiale si jucarii adecvate varstei si sexului. cu sprijinul SPPC/OPA. formulate la adresa personalului propriu si a familiilor asistentilor maternali. standardele.2.9. precum si a oricaror actiuni sau inactiuni care pot aduce atingere demnitatii copilului. solicitantul si toti cei care locuiesc cu acesta vor prezenta cazierul. cazarmament. materiale cultural-sportive.

7. 8.8. 8. familia sa si asistentul maternal cunosc motivul pentru care copilul este in asistenta maternala si inteleg motivele plasamentului. Fiecarui copil plasat la asistent maternal i se intocmeste un dosar care este pastrat separat de cel al familiei naturale sau al asistentului maternal. alte informatii relevante pentru copil si trecutul lui. parintii si asistentul maternal cunosc natura datelor continute in dosar. informatiile sunt puse la dispozitia copilului sau oricarei persoane implicate in realizarea planului individualizat de protectie.4. se va asigura ca aceste informatii privind originea copilului ii sunt dezvaluite in functie de varsta acestuia. Copilul. care sa stabileasca modul de intocmire a dosarului copilului si continutul acestuia. 8. 8.5. dosarul trebuie sa includa realizarile si progresele copilului in dezvoltare. SPPC/OPA are un regulament cu privire la inregistrarea si procesarea cazurilor. planul individualizat de protectie. 7. cat si asistentul maternal incurajeaza copilul sa reflecteze si sa-si inteleaga trecutul. precum si procedura referitoare la pastrarea si accesarea acestor date. Copilul. orice dovezi care atesta dorintele si parerile exprimate de catre copil si daca acestea au fost luate in considerare. toate datele sunt pastrate de SPPC/OPA pe o perioada minima de 10 ani de la dobandirea capacitatii de exercitiu a copilului.7. cu consultarea asistentului maternal si familiei copilului. Asistentul social al copilului. 8. 8. nevoi. capacitatea de intelegere. in functie de varsta si . precum si metodele de pastrare in siguranta a datelor. 8. asistentul social al copilului ofera sprijinul necesar pentru a-l ajuta pe copil sa inteleaga si sa faca fata acestor informatii. Asistentul social al copilului este instruit de angajator in vederea inregistrarii datelor la dosar. 8.2. precum si detaliile cu privire la statutul legal al copilului. sentimente si circumstante. Dosarul cuprinde: evaluarea nevoilor copilului si revizuirile periodice ale acesteia. minutele intalnirilor de revizuire.6.1.3. informatii ce urmeaza a fi folosite de copil ulterior. 8. cunosc durata si scopul acestei masuri. Originalul certificatului de nastere al copilului se pastreaza in dosarul de la nivelul SPPC. Atat asistentul social. Regulamentele SPPC/OPA trebuie sa cuprinda prevederi clare pentru situatia in care copilul plasat lipseste nemotivat de la locuinta asistentului maternal. decizii referitoare la masura de protectie. Pentru fiecare copil aflat la asistentul maternal exista un dosar complet si actualizat care cuprinde detalii despre natura si calitatea ingrijirii oferite si care reflecta trecutul copilului.asistentului maternal sau plasati la acesta.

8. in conditiile legii.2. copilul este informat si pregatit in functie de varsta si de capacitatea sa de intelegere pentru a participa la luarea de decizii cu privire la sanatatea sa. a copilului. Asistentul maternal are acces la toate informatiile relevante pentru a ajuta copilul sa-si inteleaga si sa-si accepte trecutul. 9.1. familiei si prietenilor acestuia. 8. monitorizarea si evaluarea acestora. Copilul plasat beneficiaza de o evaluare medicala completa cel . aceste informatii. In procesul de evaluare si pregatire continua a fiecarui asistent maternal se subliniaza importanta sustinerii copilului pentru mentinerea relatiilor sale si se formeaza aptitudinile necesare asistentului maternal pentru a incuraja si facilita astfel de relatii. obligatiile de mai sus revin asistentului maternal.10. Asistentul social al copilului afla si sustine opinia copilului si acolo unde este posibil . emotionala si sociala.i se acorda prioritate in luarea deciziilor referitoare la mentinerea relatiilor. 9.3. 9. Asistentul social al copilului stabileste. cu consultarea asistentului maternal. 9.9. asistentul maternal va incuraja copilul sa faca el insusi astfel de inregistrari. 9. 10. Asistentul social al copilului acorda atentie in special mentinerii acelor relatii care contribuie cu prioritate la definirea si pastrarea identitatii copilului. 9. coordoneaza toate activitatile referitoare la mentinerea relatiilor. 10. mai ales cand plasamentul este in afara comunitatii copilului. precum si opinia copilului cu privire la intalnire sau vizita sunt luate in considerare la revizuirea planului individualizat de protectie. Copilul plasat la asistentul maternal primeste ingrijirea medicala care sa vina in intampinarea nevoilor sale de dezvoltare fizica. Asistentul social al copilului. precum si privind sustinerea. SPPC/OPA asigura pentru asistentul maternal pregatirea si sprijinul necesare pentru inregistrarea prin orice mijloace a evenimentelor semnificative din viata copilului. 9.capacitatea copilului.4. Copilul aflat la asistentul maternal este incurajat sa isi mentina si sa isi dezvolte relatiile cu familia si prietenii. In situatia in care asistentul social al copilului nu este prezent la vizita/intalnire. 9.1. Asistentul social al copilului tine evidenta intalnirilor/vizitelor si consemneaza impactul acestora asupra copilului. in concordanta cu planul individualizat de protectie si cu prevederile conventiei de plasament. inclusiv frecventa si localizarea vizitelor si supervizarea necesara.6.5.7. Necesitatea si beneficiile acestor relatii pe care le are copilul sunt luate in considerare la realizarea fiecarui plasament in asistenta maternala. proceduri clare si concrete privind modalitatile prin care se realizeaza mentinerea relatiilor sociale ale fiecarui copil plasat.

Asistentul maternal primeste fisa medicala pentru fiecare copil plasat. copilul fiind incurajat sa-si atinga potentialul maxim. 10. inclusiv consiliere si terapie. se pot efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata copilului chiar fara a avea acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului.7. Asistentul social al copilului. Asistentul social al copilului va lua in considerare la evaluarea . Consimtamantul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului la tipul de ingrijire medicala si la tratamentul acordat va fi cerut si inregistrat la dosar. 10. 10. 11. Nevoile educationale ale copilului plasat sunt satisfacute cu prioritate. igiena si prim ajutor.10. Asistentul maternal primeste inainte de plasarea copilului o evaluare completa a nevoilor de sanatate ale fiecarui copil ce urmeaza a fi plasat si este informat asupra procedurilor privind obtinerea consimtamantului parintelui sau al altui reprezentant legal al copilului ori.4. 11. ingrijire stomatologica si oftalmologica. Copilul aflat la asistentul maternal beneficiaza de servicii medicale specifice care sa satisfaca nevoile de sanatate ale acestuia.2. dupa caz. 10.3. cu accent pe preventie si bolile transmisibile.6. in situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol iminent ori exista riscul producerii unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestuia.putin o data pe an. SPPC/OPA asigura fiecarui asistent maternal o pregatire de baza cu privire la probleme de sanatate.1. se asigura ca fiecare copil este inscris la un medic de familie si are acces la o ingrijire medicala corespunzatoare. Copilul va fi informat si ascultat cu privire la ingrijirea medicala in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere.5. pentru a primi tratament medical sau orice interventie medicala. 10. al copilului. cat si posibilitatea copilului de a alege. cu consultarea asistentului maternal. planul este revizuit din perspectiva rezultatelor analizelor medicale.9. Copilul plasat este informat despre trecutul sau medical si cunoaste problemele medicale semnificative din familie.8. in functie de varsta si capacitatea sa de intelegere. in functie de varsta si capacitatea de intelegere. Copilul plasat participa activ si este informat cu privire la procesul propriei ingrijiri medicale. 10. un regim alimentar adecvat si informatii despre un mod de viata sanatos. aceasta este actualizata pe toata durata plasamentului si insoteste copilul inainte si dupa plasare. interventie si recuperare. realizat cu consultarea profesionistilor in domeniul medical. Copilul plasat are un plan de prevenire. 10. 10. 10. ingrijirea medicala implica atat confidentialitate.

8. SPPC/OPA stabileste proceduri referitoare la sprijinul si orientarea oferite copilului la incetarea masurii de plasare si trecerea la viata de adult.5. se asigura ca orice forma de discriminare sau abuz suferit de copil este adusa in atentia scolii fara nici o intarziere.2.nevoilor.6. cu consultarea asistentului maternal. Planul individualizat de permanenta pentru fiecare copil aflat . deprinderile si cunostintele necesare vietii de adult. aceste proceduri sunt aduse la cunostinta comunitatii si sunt integrate in strategiile SPPC/OPA.3. 11. 11. cu sprijinul SPPC/OPA. in situatia exmatricularii copilului plasat. planifica impreuna educatia fiecarui copil plasat. fiind monitorizate si revizuite anual. in acest sens tanarul care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie primeste sprijin si orientare si dupa incetarea masurii de plasare la asistentul maternal. pregatire profesionala si angajare. SPPC/OPA asigura fiecarui copil plasat oportunitati egale pentru accesul acestuia la invatamant superior. cu consultarea unitatii de invatamant. inainte de incetarea masurii de plasare. 11. asistentul maternal. in aceasta situatie se vor identifica imediat forme de educatie alternativa pentru copilul exmatriculat. 11. Tanarul. daca este cazul. este incurajat sa se implice in procesul de luare a deciziilor si in implementarea planurilor de viitor. SPPC/OPA. 12. supravegheaza participarea regulata a copilului la procesul educativ si sprijina participarea deplina a copilului prin oferirea uniformei si echipamentului necesar.7. 11. modalitatea de solutionare a acestor aspecte se consemneaza in dosarul copilului.4. SPPC/OPA. asistentului maternal sau parintelui. Asistentul social al copilului. 12. asistentului maternal si ale parintelui in procesul educativ al copilului sunt clar definite in conventia de plasament. 12. ajutorului financiar si de alt tip pentru a participa la excursiile scolare si alte activitati extrascolare.3. stabileste procedura de notificare a asistentului social.1. 11. ajutorului la temele de casa. Asistentul maternal asigura un mediu in care educatia si invatarea sunt promovate. in intocmirea planului individualizat de protectie si la revizuirile periodice ale acestuia nevoile educationale ale copilului. 12.2. cu consultarea scolii. 11. SPPC/OPA se asigura ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui prescolar plasat este stimulata prin frecventarea gradinitei sau participarea la orice alte forme organizate de stimulare si educare a prescolarilor. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului. Copilul plasat la asistentul maternal este ajutat sa-si dezvolte aptitudinile.

Asistentul maternal este pregatit si sprijinit pentru a putea oferi un ajutor eficient tanarului inainte de incetarea masurii de plasare. Solicitantul primeste informatii despre procesul de evaluare.7. sprijinul acordat.1.2. serviciile de educatie. pentru a sprijini fiecare tanar care paraseste sistemul de protectie a copilului. 13.5. de pregatire si de ajutor social. SPPC/OPA stabileste relatii de colaborare eficiente cu autoritatile locale.4.8.5. Asistentul social sprijina tanarul aflat in situatia incetarii masurii de plasare. 12. Informatiile date potentialilor asistenti maternali includ o lista a competentelor pe care asistentul maternal va trebui sa le aiba. 13. 12. furnizandu-i toate informatiile despre sprijinul disponibil dupa incetarea masurii. inclusiv copiii proprii sau cei deja plasati.9. unde este cazul. 13. SPPC/OPA monitorizeaza si evalueaza rezultatele serviciilor oferite tinerilor la iesirea din sistemul de protectie a copilului si le utilizeaza in elaborarea strategiilor viitoare. .4.3. cu referire speciala la rolul asistentului maternal in pregatirea tanarului pentru o viata independenta. 12. Inainte de incetarea masurii de plasare.in situatia incetarii masurii de plasare stipuleaza clar masurile ce trebuie luate. alocatiile si beneficiile disponibile. 12. disponibil in conditiile legii. 12. SPPC/OPA desemneaza pentru fiecare solicitant un asistent social care se va ocupa de implementarea procedurilor de evaluare conform metodologiei. 13. Asistentul maternal este evaluat si atestat inainte de a-i fi plasat un copil. se acorda o atentie speciala realizarii transferului de la serviciile pentru copii la cele pentru adulti. 13. fiecare tanar primeste informatii complete si clare privind sprijinul financiar sau de alta natura. persoanele responsabile si termenele. in vederea stabilirii capacitatii sale de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita o masura de protectie. de angajare. Solicitantul este evaluat de catre asistentul social desemnat. criteriile pe baza carora se va face evaluarea si procedurile de revizuire a rezultatului evaluarii. Nevoile tanarului cu dizabilitati aflat in situatia incetarii masurii de plasare sunt identificate si inregistrate de SPPC/OPA si solutionate in cooperare cu autoritatile publice sau private relevante.6. Procedura de evaluare implica toti membrii familiei sau alte persoane care locuiesc cu solicitantul. PARTEA a II-a Asistentul maternal 13. 12.

13.3.8. medic sau de declaratiile personale ce sunt obtinute pentru fiecare solicitant de catre asistentul social. Conventia de plasament detaliaza serviciile oferite de SPPC/OPA asistentului maternal pentru a satisface nevoile specifice ale . Asistentul social al asistentului maternal are ca responsabilitate principala si permanenta identificarea nevoilor de pregatire si a potentialului fiecarui asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza. Decizia privind atestarea se motiveaza si cuprinde indicarea modalitatilor de contestare si se transmite in scris fiecarui solicitant.6.1. acesta primeste informatii de la asistentul social despre evolutia procesului de evaluare si indicatii clare asupra demersurilor pe care trebuie sa le faca solicitantul pentru inaintarea procedurii. 13. 13. Solicitantul are dreptul sa solicite o copie din sectiunile neconfidentiale ale raportului de evaluare inaintea luarii unei decizii.13. numarul de copii si mentiuni referitoare la sexul. accepta. tipul de plasament. asistentul social se asigura ca fiecare asistent maternal pe care il sprijina si monitorizeaza este informat in scris. varsta si nevoile copiilor. precum si a membrilor familiei acestuia. Contractul incheiat intre SPPC/OPA si asistentul maternal mentioneaza serviciile si prestatiile ce pot fi oferite asistentului maternal. Raportul de evaluare este intocmit de catre asistentul social si include recomandarea privind atestarea solicitantului. inclusiv in situatii de urgenta.12. 14. Solicitantul este incurajat sa participe activ la evaluarea sa si la pregatirea raportului sau de evaluare. 14.4. 13. 14. procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea care a atestat calitatea de asistent maternal. rezultatul este comunicat solicitantului.10. precum si de verificarile acestuia intreprinse la politie si la autoritatea locala. Evaluarea potentialilor asistenti maternali se realizeaza de un asistent social cu studii superioare si cu experienta in asistenta maternala si plasament familial. precum si nevoile sale de sprijin si pregatire. La incheierea evaluarii efectuate de asistentul social. 13. abilitatile si experienta solicitantului.2. intelege si actioneaza in conformitate cu standardele. SPPC/OPA desemneaza un asistent social pentru fiecare asistent maternal. 14. 13. informatii si consiliere pentru a fi ajutat sa ofere o ingrijire de calitate copilului plasat.7.11. acesta are dreptul sa consemneze informatii in raport si sa participe la procesul de luare a deciziei privind atestarea sa. Evaluarea tine cont de recomandarile de la locul de munca. Asistentul maternal atestat este monitorizat si sprijinit de catre un asistent social si are acces la asistenta si alte tipuri de sprijin profesional.9. 14.

acolo unde acestea exista. Instruirea asistentilor maternali este parte a programului de instruire a personalului SPPC/OPA si include oportunitati pentru cursuri comune cu asistentii sociali si personalul din centrele rezidentiale. cultura si religia.copilului plasat si modul in care aceste servicii pot fi obtinute. familia acestuia sau identificate de catre asistentul social.6.5. 15. 14. asistentul social se asigura ca un timp adecvat este alocat membrilor familiei fiecarui asistent maternal.3. 14. Raportul de vizita/intalnire consemneaza nevoile de sprijin si de pregatire exprimate de catre asistentul maternal.7. Asistentul maternal este vizitat sau are intalniri cu asistentul social cel putin o data pe luna. 15. Intreaga instruire este bazata pe principiul egalitatii sanselor si al practicilor nediscriminatorii. asistentul maternal este informat despre sanatatea copilului si identitatea lui privind educatia. neglijare sau orice alta plangere facuta impotriva lui. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru instruirea si pregatirea fiecarui asistent maternal.11. sprijin si consiliere pentru asigurarea unei ingrijiri de calitate. proceduri ce sunt revizuite anual.9.5. precum si detalii privind eventualele acte de abuz sau neglijenta la care copilul a fost supus. o copie de pe fiecare raport fiind transmisa acestuia. 14. 14.2. trecutul acestuia. Asistentul maternal este instruit si pregatit pentru a dobandi aptitudinile si cunostintele necesare ingrijirii copilului plasat. precum si copiii care sunt sau au fost plasati in asistenta maternala. Asistentul maternal primeste informatii in scris de la SPPC/OPA privind drepturile si obligatiile legale ce ii revin cu privire la persoana copilului pe durata plasarii. 15. Asistentul maternal primeste informatii in scris despre sprijinul disponibil din partea grupului local de asistenti maternali sau a formelor asociative ale asistentilor maternali profesionisti.4. Asistentul maternal primeste de la asistentul social al copilului toate informatiile relevante despre originea copilului si istoricul acestuia. In procesul de instruire a asistentului maternal vor fi implicati asistenti maternali atestati.1. acesta primeste de la asistentul social detaliile despre sprijinul disponibil in astfel de situatii. 15. 14. Asistentul social intocmeste rapoarte de vizite/intalnire ce sunt pastrate la dosarul asistentului maternal. cu conditia ca asistentul social al acestora sa ia masuri speciale de pregatire si protejare a lor.8. 15. 15.10. pe durata plasamentului copilului. 14. precum si planificarea urmatoarelor vizite. Asistentul maternal primeste o instruire specifica de la . rasa. Asistentul maternal este informat cu privire la procedurile ce vor fi urmate daca exista suspiciuni de abuz. 14.

Asistentul social notifica asistentului maternal rezultatul evaluarii. evaluarea activitatii asistentului maternal este obligatorie. 16. opiniile copiilor plasati si ale parintilor acestora.1.2. PARTEA a III-a Activitatea serviciului de asistenta maternala 17. Continutul si realizarea instruirii asistentilor maternali sunt revizuite anual de catre SPPC/OPA in functie de nevoile identificate. precum si ale membrilor familiei acestuia. limba si cultura.4. asistentilor sociali ai copiilor plasati. 16. Asistentul maternal are consemnate in dosar detalii referitoare la cursurile la care a participat si nevoile de instruire viitoare. opiniile asistentului maternal. Asistentul social organizeaza o intalnire pentru evaluarea anuala.7. 15.6. fiecare trebuie sa fie instruit in acest sens. experienta acumulata si rezultatele cercetarilor in domeniu. In situatia aparitiei unor incidente semnificative sau existentei unor suspiciuni de abuz si neglijare asupra copiilor. 16.7. 16. Raportul de evaluare anuala. Raportul include un plan de actiune pentru urmatoarele 12 luni.3. SPPC/OPA are strategii care promoveaza si planifica asistenta maternala pentru copilul care necesita luarea unei masuri de protectie. incluzand posibile comentarii si obiectii ale asistentului maternal. bazata pe evaluarea nevoilor copilului inaintea plasarii acestuia. motivele si detaliile privind procedura de contestare a rezultatului evaluarii. 16. daca este cazul. cu participarea membrilor familiei asistentului maternal. precum si pentru mentinerea sau modificarea numarului si varstei copiilor pentru care a obtinut atestarea. chiar inainte de implinirea termenului de 1 an. . SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentului maternal. 16. precum si. cu participarea asistentului maternal. este parte a dosarului asistentului maternal. care coroboreaza opiniile fiecarui asistent social responsabil pentru copilul plasat.5.6. daca este cazul. 16. 15. Raportul de evaluare anuala este realizat de asistentul social al asistentului maternal. SPPC/OPA sprijina asistentul maternal in a avea un rol activ in evaluarea anuala si faciliteaza participarea acestuia la evaluare in functie de nevoile specifice date de dizabilitate. nevoile de instruire si sprijin identificate ale asistentului maternal. evaluare si instruire. acolo unde doi adulti dintr-o familie sunt atestati ca asistenti maternali. 16. oferind posibilitatea acestuia de a contribui cu informatii la calitatea si gama de servicii ale SPPC/OPA si de a se informa asupra procedurilor de recrutare. recomandarile pentru mentinerea sau retragerea atestatului.asistentul social al copilului.

18. respectiv. implicand parintii. asistentilor sociali.5. precum si orice alti specialisti. copiilor plasati. cu o vechime minima de 2 ani in specialitate. rasa. . acesta trebuie sa asigure posibilitati de plasare a copilului inclusiv in regim de urgenta. SPPC/OPA pregateste si are la dispozitie asistenti maternali specializati pentru copilul cu dizabilitati.4. asistentii sociali. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala SPPC/OPA are in vedere particularitatile de limba. ce va include si planul de dezvoltare a serviciului de asistenta maternala. 17. altor autoritati competente.1. Asistentul social al copilului nu este in acelasi timp si asistentul social al asistentului maternal la care a fost plasat copilul. copiile strategiilor anuale sunt disponibile pentru toti cei interesati.1. SPPC/OPA are o strategie anuala de dezvoltare a serviciilor de protectie a copilului. SPPC/OPA se asigura ca fiecare angajat al serviciului de asistenta maternala cunoaste responsabilitatile ce ii revin si primeste informatii despre functionarea acestui serviciu. ale asistentului social al asistentului maternal sunt clar definite si intelese de parti. 17. alti membri de familie si alte persoane semnificative pentru copil. religie si sex ale copiilor. 17. 18. asistentii maternali. SPPC/OPA promoveaza o abordare de parteneriat in ingrijirea copiilor. asistentii sociali ai serviciilor de asistenta maternala au calificarea profesionala si pregatirea necesara pentru a lucra cu copii. SPPC/OPA asigura desemnarea unui asistent social pentru fiecare copil plasat si pentru fiecare asistent maternal. Asistentul social al copilului are un numar de maximum 25 de cazuri si asistentul social al asistentului maternal are un numar de 30 de cazuri. asistentilor maternali.17. SPPC/OPA are o structura organizatorica adecvata a serviciului de asistenta maternala. familiile acestora si asistenti maternali. SPPC/OPA organizeaza un serviciu de asistenta maternala care raspunde nevoilor fiecarui copil plasat. cultura. 18. dizabilitate.6. 18. copiii. familiile acestora. managerii serviciilor sociale. 17.2.3. SPPC/OPA distribuie copii ale strategiilor anuale tuturor serviciilor pentru copil si familie. 17.4. precum si asistenta maternala specializata pentru copilul cu nevoi speciale. SPPC/OPA are o structura corespunzatoare din punct de vedere al numarului si competentei personalului care sa asigure coordonarea si functionarea eficienta a serviciului de asistenta maternala. precum si familiilor lor. 18.3.2. Rolurile si responsabilitatile asistentului social al copilului si. in cadrul serviciului sunt angajati asistenti sociali cu studii superioare.

SPPC/OPA are organizat un sistem eficient pentru strangerea.1. 19. Asistentii sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala beneficiaza de cursuri despre dezvoltarea copilului. 18.8. atestarii asistentilor maternali. in functie de nevoile specifice ale fiecarui copil. potrivit nevoilor copilului. 18. SPPC/OPA are proceduri clare pentru a se asigura ca asistentul social al copilului si. Asistentul social al copilului si cel al asistentului maternal iau parte periodic la cursuri comune cu asistentii maternali si personalul din centrele rezidentiale. SPPC/OPA se asigura ca in procesul de luare a deciziilor cu privire la copil asistentii maternali si asistentii sociali cunosc atributiile si responsabilitatile ce revin fiecaruia. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului asigura accesul la serviciul de asistenta maternala. SPPC/OPA asigura existenta resurselor necesare pentru a veni in intampinarea nevoilor de pregatire ale asistentilor sociali din cadrul serviciului de asistenta maternala. 18.18.6. cu accent pe calitatea ingrijirii acestora. respectiv. precum si pentru evaluarea anuala a activitatii acestora. 18. 18.15. precum si aptitudinile si cunostintele necesare pentru a le duce la indeplinire. 19. Asistentul social care lucreaza in serviciul de asistenta maternala are o fisa a postului care defineste clar sarcinile si responsabilitatile postului. 18.13.10. 18. astfel incat sa vina in . 18. 18.14. analizarea si interpretarea informatiilor referitoare la serviciile pentru protectia copilului. cel al asistentului maternal completeaza rapoartele in termenele stabilite de standard si metodologiile de lucru.5. SPPC/OPA asigura interventia altor categorii de specialisti. planurile individualizate de protectie si revizuirea acestora sunt realizate in concordanta cu standardele si metodologia existenta. SPPC/OPA are structura si proceduri clare pentru asigurarea recrutarii.11. in conformitate cu standardele si metodologia existenta. SPPC/OPA are un plan anual de pregatire si perfectionare a asistentilor sociali. evaluarii. asigurate de angajator. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului dispune de o retea proprie de asistenti maternali sau contracteaza acest tip de serviciu cu OPA. evaluarea nevoilor acestuia si monitorizarea cazului.9. SPPC/OPA stabileste proceduri clare pentru a se asigura ca evaluarea nevoilor copiilor.7. 18.12. SPPC/OPA evalueaza anual activitatea asistentilor sociali pentru a identifica nevoile de instruire si pregatire ale acestora.

f) decizii/proceduri/alte documente interne referitoare la activitatea serviciului de asistenta maternala (de exemplu. In situatia existentei unor cazuri de renuntare la calitatea de asistent maternal.6. modificari ale strategiei. dupa evaluarea eficientei acestor metode. 19. va realiza. ca parte a strategiei judetene/locale de dezvoltare a serviciilor pentru protectia copilului. 19. .intampinarea nevoilor fiecarui copil evaluat. in functie de evaluarea nevoilor sale. In luarea deciziei de plasare se acorda prioritate plasarii copilului in comunitatea de unde provine. daca este cazul. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului colaboreaza in elaborarea strategiei de recrutare cu OPA. 19. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului implica in elaborarea strategiei de recrutare copiii plasati si asistentii maternali atestati.4. procedura de contestare).5. autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului adopta o strategie de recrutare a asistentilor maternali. e) regulament de ordine interna. 19. urmatoarele documente vor fi luate in considerare de autoritatile administratiei publice centrale sau locale. Autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului stabileste o strategie de recrutare a asistentilor maternali in masura sa mentina capacitatea serviciului de asistenta maternala de a veni in intampinarea nevoilor identificate in cazul fiecarui copil. SPPC/OPA asigura prin asistentii sociali realizarea unui interviu cu asistentul maternal pentru a obtine informatii referitoare la motivatia acestuia. c) conventii de parteneriat/contracte intre SPPC/OPA. b) strategia OPA. precum si de OPA: a) strategia judeteana a consiliului judetean/local al sectorului municipiului Bucuresti. d) regulamentul de organizare si functionare al SPPC/OPA. 19. g) fisele de post ale asistentilor sociali.2. exceptie facand cazurile in care acest lucru nu este posibil sau nu este in interesul acestuia. aceste informatii vor fi utilizate in vederea imbunatatirii strategiei de recrutare si in preintampinarea unor astfel de evenimente.7. In implementarea prezentelor standarde. alte autoritati publice locale si cu orice alte institutii publice sau private. 19. PARTEA a IV-a Documente minime necesare implementarii standardelor 20. Strategia de recrutare este revizuita anual de catre autoritatea judeteana/locala cu atributii in domeniul protectiei copilului.3. in acest sens. care monitorizeaza metodele de recrutare ale serviciilor publice si private si care.

sesizarile despre cazurile noi vor fi prelucrate de serviciul de protectie de tip familial sau alternative de tip familial in vederea . n) programul de pregatire a asistentilor sociali. In dezvoltarea serviciului de asistenta maternala. Dezvoltarea serviciului de asistenta maternala se face in baza unei planificari anuale. dizabilitate. ca un compartiment distinct sau ca activitate prestata de un compartiment cu mai multe atributii. l) formulare. rasa. denumit in continuare AMP. ingrijirea si educarea copilului de catre un asistent maternal profesionist. k) dosarul familiei copilului plasat. contestatiilor. 1 Serviciul de asistenta maternala Definitie Serviciul de asistenta maternala asigura protectia copilului care necesita stabilirea unei masuri de protectie ce impune cresterea. denumit in continuare SPPC. m) programul de pregatire a asistentilor maternali. tipizate. religie si orientare sexuala ale copiilor. o) evidenta reclamatiilor. si organismele private autorizate. plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu. serviciul public specializat pentru protectia copilului. aceasta protectie include si plasarea copilului in regim de urgenta. au in vedere particularitatile de limba. Serviciul de asistenta maternala se poate organiza dupa cum urmeaza: 1. parte integranta a planului de implementare a strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copii. Organizarea si functionarea serviciului de asistenta maternala Serviciul de asistenta maternala este organizat de SPPC sau OPA in structura proprie. rapoarte de activitate. copil cu tulburari de comportament. denumite in continuare OPA. la nivelul SPPC: compartimentul de asistenta maternala este parte a serviciului de protectie de tip familial sau alternative de tip familial. cultura. Serviciul de asistenta maternala instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copiii care necesita protectie prin ingrijirea lor de catre un AMP. copil abuzat. i) dosarul asistentului maternal. ANEXA 2 GHID METODOLOGIC de implementare a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist CAP. copil cu deficienta. j) dosarul copilului plasat.h) contractele de munca ale asistentilor maternali. evidente. copil cu HIV/SIDA) in vederea recuperarii sale.

intelege si actioneaza in conformitate cu standardele.evaluarea capacitatii solicitantilor. . de la momentul aplicarii prezentului ghid metodologic.participarea la procesul de potrivire a copilului cu AMP. urmand a se desemna asistentul social al copilului in vederea evaluarii nevoilor copilului si elaborarii planului de permanenta. asistentul social din cadrul serviciului rezidential sau al centrului de plasament va comunica compartimentului de asistenta maternala copiii care pot fi ingrijiti la asistentul maternal. de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita acest tip de protectie. in conformitate cu standardele prevazute la anexa nr. fara a realiza separarea copilului de familia biologica. conform standardelor prevazute in anexa nr. .furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind procedurile ce . . . La nivelul OPA: serviciul de asistenta maternala poate fi organizat ca un compartiment distinct sau ca activitate desfasurata de o echipa de personal angajat.intocmirea. sesizarea este preluata de catre compartimentul de asistenta maternala. a standardelor. . accepta. prezentand abilitatile si competentele AMP. procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea competenta.1. asigurandu-se ca acestea au fost intelese.prezentarea AMP. Responsabilitatile asistentilor sociali ai AMP care lucreaza in cadrul acestui serviciu includ: . procedurilor si oricaror alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului.asistentii sociali ai copilului plasat la AMP. asistentul social desemnat din partea compartimentului de asistenta maternala devine responsabil de caz. in vederea atestarii ca AMP. 1.asistentii maternali profesionisti. inainte de plasarea copilului la acesta. 1 si cu prezentul ghid metodologic.furnizarea in scris catre AMP a informatiilor privind sprijinul disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP. . Exceptie de la acest parcurs se face in situatia copilului institutionalizat. calificat din punct de vedere profesional.rezolvarii lor.participarea la pregatirea solicitantului in calitate de formator sau in vederea sprijinirii solicitantului pe parcursul pregatirii.sprijinirea si monitorizarea activitatii AMP. in urma realizarii plasarii copilului la asistentul maternal. Categoriile de personal necesare desfasurarii activitatii compartimentului de asistenta maternala sunt: . 2. . . pastrarea si actualizarea dosarului AMP.asistentii sociali ai AMP. . numai dupa aceasta etapa si in situatia in care prevenirea nu este posibila. 1 si prezentului ghid metodologic. asigurandu-se ca acesta este informat in scris.

conform standardelor prevazute in anexa nr. precum si ale membrilor familiei acestuia.vor fi urmate in cazul suspiciunilor de abuz. .informarea in scris a AMP cu privire la drepturile si obligatiile legale ce ii revin acestuia cu privire la persoana copilului pe durata plasarii.organizarea. . precum si asupra sprijinului disponibil in astfel de situatii. . .intocmirea conventiei de plasament. .participarea la programe de pregatire specifica. neglijare sau al oricarei alte plangeri facute impotriva lui.participarea la programe de pregatire specifica. . .monitorizarea si inregistrarea evolutiei planului de permanenta. metodologiilor si a regulamentelor interne elaborate de angajator. . .intocmirea.intocmirea si revizuirea planului de permanenta pentru copil. in functie de nevoile de formare identificate de supervizor. 1 si prezentului ghid metodologic. . cu prietenii si cu orice alte persoane relevante din viata copilului. inainte de mutarea copilului. pastrarea si actualizarea dosarului copilului. .sprijinirea copilului in mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu familia sa. . . daca acestea nu contravin interesului superior al copilului. . . in functie de recomandarea asistentului social al AMP intocmita in urma identificarii nevoilor de formare. . . atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii. a nevoilor copilului care necesita o masura de protectie.evaluarea. .respectarea procedurilor. Responsabilitatile asistentilor sociali ai copilului plasat la AMP includ: .asigurarea ingrijirii copilului. Responsabilitatile AMP includ: . 1 si prezentului ghid metodologic. in functie de nevoile de formare identificate de supervizor.revizuirea evaluarii nevoilor copilului.participarea la programe de pregatire. inaintea plasarii acestuia. conform standardelor prevazute in anexa nr.asigurarea mentinerii relatiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru viata acestuia.coordonarea procesului de potrivire a copilului cu AMP. .realizarea instruirii specifice a AMP cu privire la nevoile copilului.identificarea nevoilor de pregatire si potentialului fiecarui AMP.coordonarea activitatilor privind mutarea copilului la AMP.realizarea obligatiilor si responsabilitatilor prevazute in conventia de plasament pentru fiecare copil. coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati alti specialisti. .evaluarea anuala a activitatii fiecarui AMP. in urma sesizarii.

Recrutarea/identificarea poate fi realizata direct de catre SPPC/OPA sau prin angajarea serviciilor unor firme/persoane specializate in domeniu. IX). Totodata. solicitantul formuleaza o cerere de evaluare a capacitatii sale de a deveni AMP.organismului privat autorizat (OPA). Recrutarea/identificarea trebuie sa conduca la atragerea unui numar suficient de solicitanti din care. SPPC/OPA va tine evidenta solicitarilor venite pe parcursul sau dupa ce s-a incheiat campania de recrutare. b) cazierul judiciar. etnie si dizabilitatilor identificate in urma analizei nevoilor. religie. sau . c) copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere.CAP. atasat acestui raspuns.serviciului public specializat pentru protectia copilului (SPPC). CAP. indiferent de forma in care a fost realizata (scris. certificat de casatorie. Recrutarea/identificarea AMP trebuie realizata astfel incat serviciul de asistenta maternala sa raspunda nevoilor identificate si tuturor particularitatilor copiilor care au nevoie de o masura de protectie. precum si particularitatilor de limba. SPPC/OPA va raspunde in maximum 3 zile fiecarei solicitari prin transmiterea unei informari cu privire la drepturile si obligatiile AMP. 2 Recrutarea/identificarea AMP SPPC/OPA realizeaza anual o analiza a nevoilor la nivel local in vederea elaborarii si fundamentarii strategiei anuale de dezvoltare a serviciilor pentru copil si familie. vor fi selectati AMP. buletin/carte de identitate). d) copii de pe actele de studii. Planul de implementare a strategiei anuale va include si masurile ce vor duce la dezvoltarea retelei de AMP in functie de nevoile identificate. etapele procesului de evaluare si criteriile minime obligatorii prevazute de lege pentru a deveni AMP (vezi cap. In acest scop. electronic). cultura. 3 Evaluarea solicitantilor Persoana care doreste sa devina AMP se adreseaza: . orice contactare a SPPC/OPA de catre persoane interesate se considera solicitare. dupa modelul prevazut in prezentul ghid metodologic. in urma evaluarii acestora. la care va anexa: a) curriculum vitae. SPPC/OPA va transmite solicitantului un model al cererii de evaluare. verbal. Cererea de evaluare a solicitantului se solutioneaza in limita . In timpul procesului de recrutare/identificare sau dupa acest proces. conform modelului prevazut in prezentul ghid metodologic.

familiale sau de grup. pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale. vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei. In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii de evaluare. precum si etapele procesului de evaluare si criteriile ce vor Serviciile sociale reprezinta o forma de suport activ pentru familiile si comunitatile aflate in dificultate. SPPC/OPA transmite solicitantului un raspuns in scris cuprinzand confirmarea luarii in evidenta a cererii acestuia. numele asistentului social desemnat ca responsabil de caz. Cine utilizeaza serviciile sociale? Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale. in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate.termenului de 90 de zile de la data inregistrarii. . pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii. Definitie: Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale.

Cand sunt acordate serviciile sociale furnizate? Cand bunastarea individuala sau colectiva se afla in situatie de risc. in conditiile legii. persoana care are nevoie de sprijin. alaturi de prestatiile sociale. determinand astfel aparitia riscului de excluziune sociala. a carei autonomie si calitate a vietii pot fi periclitate fara oferirea de servicii sociale.Cine furnizeaza serviciile sociale? Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale. precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private. precum si de alte . Cel mai important ingredient este beneficiarul. Serviciile sociale.

se . Organizarea comunitara necesitatea de eficientizare a serviciilor sociale prin organizarea lor la nivelul judetului si comunitatilor locale. Din aceasta perspectiva. interventia lucratorului social va porni de la diagnoza bazata pe o intelegere globala a tuturor problemelor existente si. colegi. cat si cel non-guvernamental. interventia lui va fi completata de servicii de asistenta sociala de tip specializat. Parteneriatul activand o larga participare a mai multor institutii. vecini. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA SERVICIILOR SOCIALE Solidaritatea sociala: intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura singure nevoile sociale. prin realizarea unui parteneriat intre mai multe comunitati. dezvolta si organizeaza serviciile prevazute de lege si sutine financiar actiunile organizatiilor neguvernamentale. acolo unde este nevoie. prin preluarea lor de catre autoritatile publice locale sau la nivel zonal iar. intervin pentru solutionarea unor probleme potential generatoare de excluziune sociala. familie. organizatii. a tuturor actorilor comunitari in vederea realizarii obiectivelor propuse. acolo unde nu se poate. alti reprezentanti ai societatii civile. Sistemul public garanteaza acoperirea drepturilor sociale. Din acest motiv. prieteni.sisteme de securitate sociala. Complementaritatea realizata intre sistemul public si cel neguvernamental. Centrarea pe familie si comunitate avand ca obiectiv intarirea si dezvoltarea mediilor naturale de viata ale persoanelor (familia si comunitatea). atat sistemul public de servicii sociale . Abordarea globala pornind de la premiza ca problemele unei persoane. finalitatea serviciilor sociale este dezvoltarea capacitatilor individuale de functionare si o mai buna integrare sociala a individului cat si realizarea unui mediu social suportiv. autoritati. familii sau comunitati sunt interdependente si nu se pot trata separat. Astfel.

Lucrul in echipa bazat pe actiunea comuna a mai multor specialisti din domenii diferite care pot da raspuns problemelor complexe ale beneficiarilor. ambele categorii avand un caracter proactiv.Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate. . Serviciile de ingrijire social medicala sunt servicii sociale specializate si se adreseaza persoanelor varstnice. persoanelor care sufera de boli incurabile. TIPURI DE SERVICII SOCIALE Serviciile sociale pot fi servicii sociale cu caracter primar si servicii sociale specializate. refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.Serviciile sociale specializate au drept scop mentinerea. b) servicii medicale si .poate inscrie intr-o politica sociala unitara. Diversificarea activitatilor pe masura cresterii resurselor sistemul de servicii sociale reprezinta un cadru institutional structurat in care activitatile se diversifica pe masura aparitiei de noi resurse sau de noi probleme. consultarea. persoanelor victime ale violentei in familie. persoanelor cu handicap. copiilor cu nevoi speciale. Serviciile de ingrijire social-medicala sunt: a) servicii sociale. coerenta. diversificarea problematicii necesita crearea unui management eficient si eficace de sistem si nu trebuie sa conduca la infiintarea de noi institutii noi. de sprijin eficient a celor aflati in nevoie. Resursele importante ale activitatii eficiente in echipa sunt suportul reciproc profesional si uman. luarea impreuna a deciziilor cu privire la abordarea fiecarui caz. bolnavilor cronici. . care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala. axate doar pe o anume nevoie sau categorie de beneficiar.

c) servicii conexe acestora. si se poate revizui ori de cate ori este necesar.1153/2001 cu modificarile si completarile ulterioare [Detalii] ACREDITARI ACREDITARE Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale numai daca sunt acreditati in conditiile legii. Solidaritatii Sociale si Familiei ( Art.86). incepand cu 1998 si a Normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala. la propunerea Ministerului Muncii. precum si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala. cu exceptia celor de tip pilot. . ( Art.11 din OG nr. se aproba prin hotarare a Guvernului. SUBVENTII Programul de subventionare a asociatiilor si fundatiilor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii. la propunerea Ministerului Muncii.86).68/2004 privind serviciile sociale Criteriile de acreditare. Solidaritatii Sociale si Familiei. Solidaritatii Sociale si Familiei derulat in baza prevederilor Legii nr. Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale face parte din HG 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se aproba prin hotarare a Guvernului.16 din OG nr.

Serviciul public de asistenta sociala. familial si comunitar.Persoane fizice autorizate in conditiile legii.Institutiile publice care au constituite compartimente de asistenta sociala.Serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local. 1. cu scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei. publice ori private. mentinerii si dezvoltarii serviciilor sociale cu caracter primar.[Detalii] STANDARDE DE CALITATE [Detalii] FURNIZORI DE SERVICII FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE Furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau juridice.Filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale .Asociatiile si fundatiile. cultele religioase si orice alte forme organizate ale societatii civile. Furnizorii publici de servicii sociale pot fi: . . urmarind reinsertia in mediul propriu de viata. are responsabilitatea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale specializate. in functie de nevoile sociale identificate.Alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local. . cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu de viata. Furnizorii privati de servicii sociale pot fi: . familial si comunitar. in functie de nevoile sociale identificate. 2. . organizat la nivel judetean. . Serviciul public de asistenta sociala. organizat la nivel local. are responsabilitatea crearii.

[Detalii] I. la propunerea Ministerului Muncii.recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare. Asistenţa socială dezvoltată rapid după 1990 a avut mai degrabă un caracter fragmentat. Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale numai daca sunt acreditati in conditiile legii. În prima perioadă după 1990 sistemul de asistenţă socială urmărea . constituit mai ales în jurul unor situaţii de criză. nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale. Solidaritatii Sociale si Familiei. fără priorităţi clar stabilite. datorită unor motive de natură economică. să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru participarea activă la viaţa socială. autorităţile publice ale administraţiei locale şi societatea civilă asigură prevenirea. . Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se aproba prin hotarare a Guvernului. Societatile comerciale pot furniza servicii sociale numai prin intermediul fundatiilor proprii infiintate in acest scop. fizică. limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane. Obiectivul principal îl constituie protejarea persoanelor care. psihică sau socială.Organizatiile internationale de profil. si se poate revizui ori de cate ori este necesar. Scurt istoric Asistenţa socială este componenta non-contributivă a sistemului de protecţie socială şi reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul.

costuri sociale ridicate. O nouă abordare a construcţiei instituţionale după principiul „pâlniei”: . În cele ce urmează sunt prezentate principalele aspecte ce ţin de organizarea sistemului naţional de asistenţă socială. Cadru instituţional Anul 2001 a constituit pasul decisiv în crearea coerenţei legislative şi instituţionale fiind adoptată Legea nr. persoanele vârstnice. . şi a scăzut capacitatea de supervizare şi control. Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii centrale). Solidarităţii Sociale şi Familiei a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. II. Ministerul Justiţiei. persoanele cu handicap etc.asigurarea unei protecţii minimale legislaţia adoptată în această perioadă având în vedere dezvoltarea unui sistem de beneficii pentru depăşirea perioadei de tranziţie către o economie de piaţă. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi realizată de mai multe instituţii guvernamentale cu rol sau cu unele atribuţii în domeniu (Ministerul Sănătăţii.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială. Ministerul Administraţiei şi Internelor. încercarea de descentralizare rapidă care a avut loc mai ales după 1997 a generat incoerenţă organizaţională. în acelaşi timp funcţionând mai multe instituţii de coordonare pe domenii sectoriale cum sunt copiii în dificultate. politica de asistenţă socială coordonată de Ministerul Muncii. De asemenea.Coordonarea concertată a domeniului asistenţei sociale s-a realizat odată cu trecerea în subordinea Ministerului Muncii. . Principalele direcţii ale acestui nou sistem sunt: 1. act normativ care deschide calea reformei şi dezvoltării sistemului naţional de asistenţă socială.la nivel central. a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei. începând cu anul 2003.

Colegiul este coordonat de ministrul muncii. preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi. 3. Colegiul asigură caracterul unitar al politicii generale în domeniul asistenţei sociale. Solidarităţii Sociale şi Familiei prin direcţiile sale teritoriale şi serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene şi locale. cât şi în ceea ce priveşte politicile sectoriale. preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap. În acelaşi timp se consolidează rolul consiliilor judeţene în dezvoltarea activităţii de asistenţă socială la nivel judeţean şi în organizarea şi susţinerea activităţilor de asistenţă socială la nivel local. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială şi Legii nr. Organizarea sistemului naţional de servicii de asistenţă socială se . .272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Autorităţile locale primesc responsabilităţi accentuate în stabilirea drepturilor de asistenţă socială. 2. Solidarităţii Sociale şi Familiei. prin coordonarea activităţilor desfăşurate de Ministerul Muncii. înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului nr. Activitatea de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor cu handicap sunt apanajul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene. Descentralizarea asistenţei sociale la nivel de autoritate locală.La nivel local (judeţ şi localitate) sistemul de asistenţă socială este integrat şi unitar.Din anul 2005 funcţionează Colegiul pentru coordonarea asistenţei sociale. solidarităţii sociale şi familiei şi este format din secretarul de stat al Departamentului de Asistenţă Socială şi Politici Familiale din cadrul Ministerului Muncii. cât şi în furnizarea suportului financiar şi în servicii.

.întemeiază pe următoarele principii fundamentale: centrarea pe familie şi comunitate.ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de . A. prevăzută de Legea nr. Ajutoarele sunt prestaţii acordate în bani şi în natură persoanelor sau familiilor ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime şi se materializează în : .alocaţia familială complementară. în principal. prevăzută de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat.105/2003. prevăzută de OUG nr. Prestaţiile de asistenţă socială reprezintă transferuri financiare care pot fi acordate pe o perioadă determinată şi cuprind: alocaţii familiale. complementaritatea şi diversificarea activităţilor pe măsura creşterii resurselor.stimulent lunar pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 (3) ani. prevăzută de OUG nr. prevăzută de OUG nr. . indemnizaţii. . III. .indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 (3) ani. .416/2001. organizarea comunitară.alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală.alocaţia de stat pentru copii.alocaţia pentru nou-născuţi.272/2004. Alocaţiile familiale se acordă familiilor cu copii şi au în vedere. ajutoare sociale. educaţia şi întreţinerea copiilor şi se materializează în : . naşterea. ajutoare şi indemnizaţii) şi servicii sociale. . parteneriatul.105/2003.26/1997 şi Legea nr. Masuri de asistenţă socială Din punct de vedere al măsurilor de asistenţă socială aceastea se împart în prestaţii de asistenţă socială (alocaţii familiale.ajutorul social acordat în baza Legii nr. .alocaţia lunară de plasament.61/1993.

indemnizaţia pentru adulţii nevăzători cu handicap grav salariaţi . Finanţarea prestaţiilor de asistenţă socială se realizează. .alocaţia socială pentru adulţii nevăzători cu handicap grav sau accentuat. conform legilor speciale care reglementează acordarea acestor prestaţii. Serviciile sociale. cu modificările şi completările ulterioare . . . precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. . vulnerabilitate sau dependenţă pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale. familiilor. B.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale. intervin pentru soluţionarea unor probleme potenţial generatoare de excluziune socială. în principal. alături de prestaţiile sociale.indemnizaţia cuvenită adulţilor cu handicap grav sau accentuat alţii decât nevăzătorii.ajutorul bănesc pentru achiziţionarea unei centrale termice individuale sau a unui arzător automatizat. din bugetul de stat şi din bugetele locale. grupurilor sau comunităţilor în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate. Serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor.Ajutorul rambursabil pentru refugiaţi Indemnizaţiile se acordă persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale şi asigurării unei vieţi autonome şi pot fi: .indemnizaţia pentru însoţitorul adultului nevăzător cu handicap grav. în baza OUG nr.urgenţă a Guvernului nr. Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităţile administraţiei .indemnizaţia lunară de hrană pentru copii şi adulţi infectaţi/bolnavi HIV/SIDA.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. precum şi de alte sisteme de securitate socială.

Furnizarea serviciilor sociale se bazează pe principii. în principal. STATUTUL PROFESIEI DE ASISTENT SOCIAL (PROIECT) Capitolul I .Pregatirea.Dispozitii finale CAPITOLUL I .Relatiile care se stabilesc in exercitarea profesiei Capitolul VIII .Etica profesiei de asistent social Capitolul III .Exercitarea drepturilor Capitolul V .Asistentul Social si caracteristicile profesiei de asistent social Capitolul IV . sponsorizări şi donaţii.Indatoririle asistentului social Capitolul VI . Ca mari tipuri de servicii acestea sunt: .publice locale.servicii specializate care au drept scop menţinerea. din bugetele locale. .Raspunderea disciplinara Capitolul X .Organizarea profesiei Capitolul IX . abordarea globală. contribuţiile beneficiarilor. organizarea comunitară. perfectionarea si specializarea asistentului social Capitolul VII . precum şi de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private.servicii cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială . complementaritatea şi lucrul în echipă. refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială. centrarea pe familie şi comunitate.Principii si reguli fundamentale ale exercitarii profesiei de asistent social Capitolul II . Finanţarea serviciilor sociale se realizează.Principii si reguli fundamentale ale exercitarii profesiei de asistent social . bugetul de stat. parteneriatul. cum sunt : solidaritatea socială.

onestitate si confidentialitate. grupurilor si comunitatilor aflate in dificultate si crearea conditiilor necesare intaririi sau recastigarii capacitatii acestora de a functiona social. si atunci cand se transfera cazul catre alt asistent social. Articolul 3: Asistentul social indeplineste o misiune sociala care are la baza valorile si principiile etice fundamentale ale profesiei de asistent social care sunt cuprinse in Codul Etic al acestei profesiei. Asistentul social furnizeaza informatii despre natura si necesitatea serviciilor si informeaza clientul cu privire la dreptul sau de a refuza serviciul oferit. Scopul exercitarii profesiei de asistent social il constituie acordarea de asistenta persoanelor. demnitatea si unicitatea individului. obligatia de a pastra confidentialitatea nu mai este valabila. atunci cand exista conflicte de interese intre acesta si alti clienti. Relatiile dintre asistentul social si clientii sai se bazeaza pe respect. legii. politicile si procedurile angajatorului sunt compatibile cu principiile etice ale profesiei prevazute de Codul Etic. exceptiile fiind prevazute in Codul Etic. . autodeterminarea. cand se pune in pericol viata si integritatea clientului si/sau a altor persoane. Articolul 7: Asistentul social nu decide in numele clientului. confidentialitatea. Valorile si principiile etice fundamentale ale asistentei sociale sunt: justitia sociala. In exercitarea profesiei. asistentul social respecta drepturile fundamentale ale omului.Articolul 1: Exercitarea profesiei de asistent social este supusa Constitutiei Romaniei. furnizarea serviciilor cu competenta si in beneficiul clientilor. in temeiul legii si al prezentului statut. Articolul 5: Obligatia de a pastra confidentialitatea este absoluta si nelimitata in timp si se intinde asupra tuturor activitatilor asistentului social. Articolul 4: In exercitarea profesiei. Articolul 8: Asistentul social furnizeaza servicii unui singur client. Articolul 6: Asistentul social se asigura ca practicile. asistentul social nu poate fi supus nici unei presiuni din partea autoritatilor publice sau a altor persoane fizice sau juridice care conduc la incalcarea prevederilor prezentului statut. importanta relatiilor interumane. statutului profesiei. In cazul in care se lucreaza in echipa pluridisciplinara. Conventiilor internationale la care Romania este parte si regulilor eticii profesionale care se regasesc in Codul Etic al profesiei. integritatea persoanei. Articolul 2: Libertatea si independenta profesiei de asistent social sunt atribute exclusive ale persoanei care exercita aceasta profesie.

definite in raport cu nivelul studiilor necesare. ridicarea nivelului profesional si respectarea stricta a deontologiei si disciplinei profesionale. colegii precum si cu alte categorii de profesionisti. specializarea asistenta sociala. Asistentii sociali categoria A care in termenul prevazut de lege nu a promovat examenul de licenta va trece automat in categoria B. precum si standardele etice ale activitatii profesionale desfasurate de asistentul social. absolvite cu diploma de licenta . Articolul 16: Asistentii sociali carora li se aplica prevederile prezentului statut se impart in 3 categorii.Asistentul Social si caracteristicile profesiei de asistent social Sectiunea 1: Definirea asistentului social. Articolul 11: Codul Etic contine principii generale de conduita profesionala si cuprinde valori si principii etice fundamentale corespunzatoare activitatii asistentului social. pregatirea asistentilor sociali stagiari. CAPITOLUL II .Etica profesiei de asistent social Articolul 10: Etica profesionala se afla la baza activitatii de asistenta sociala. Aceasta calitate ii confera dreptul de a desfasura activitati profesionale specifice pregatirii. dupa cum urmeaza: a) Asistent social categoria A . revizuieste si urmareste respectarea Codului Etic. acreditata de stat in conditiile legii. sussus CAPITOLUL III .Articolul 9: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania are obligatia permanenta de a asigura exercitarea calificata a profesiei organizand. Principiile si valorile etice ale profesiei sunt cuprinse in Codul Etic. Colegiul Asistentilor Sociali din Romania are obligatia de a actiona prin toate mijloacele legale pentru protectia profesiei si a demnitatii comunitatii profesionale. in mod corespunzator primirea in profesie. Articolul 14: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania elaboreaza. Articolul 12: Codul Etic reglementeaza relatiile profesionale ale asistentilor sociali si se refera la standardele de conduita ale acestora in relatiile cu clientii.studii superioare de lunga durata. Clasificare Articolul 15: Asistentul social este absolventul unei institutii de invatamant de specialitate. Articolul 13: Prevederile codului etic sunt obligatorii pentru toti asistentii sociali pe toata durata practicarii profesiei. adopta. .

specializarea asistenta sociala. postliceale.studii superioare de scurta durata. elaborare de reglementari. Stagiul este obligatoriu si efectiv. studii . (4). (2). (1). cu durata de minim 2 ani. In situatiile in care asistentul scial nu are supervizor. asistentii sociali desfasoara urmatoarele activitati: a) Asistentii sociali din categoria A: supervizare. furnizarea de servicii de acompaniere/asistare a clientului). In timpul stagiului asistentul social va purta denumirea de asistent social stagiar. (3). fiecare asistent social participa la cel putin doua . asistentul social stagiar are dreptul de a solicita recunoasterea calitatii de asistent social prin adresare directa catre Colegiul Asistentilor Sociali. Articolul 18: Asistentii sociali sunt : asistenti sociali stagiari si asistenti sociali cu drepturi depline.studii medii. Colegiul Asistentilor Sociali elibereaza avizul sau pentru recunoasterea dreptului la exercitare libera si calificata a profesiei de asistent social. Este obligatoriu ca supervizorul sa fie absolvent al unui curs specializat de supervizare. control. Perioada stagiului este de cel putin 12 luni dar nu mai mare de 24 de luni. La solicitarea supervizorului si cu recomandarea angajatorului. c) Asistent social categoria C . acesta apeleaza la Colegiul Asistentilor Sociali . Asistentii sociali stagiari sunt supervizati numai de catre asistenti sociali. luarea deciziilor. aplicare si executare legi. conducere. Competentele supervizorului sunt stabilite de catre Colegiul Asistentilor Sociali. specializarea asistenta sociala. Articolul 19: Pentru exercitarea libera si calificata a profesiei de asistent social. c) Asistentii sociali din categoria C: activitati care necesita doar cunostinte de specialitate de nivel mediu (informare. Daca se considera indreptatit. absolvite cu diploma.cercetare si invatamant. culegere de date si informatii. Stagiul reprezinta perioada premergatoare definitivarii in profesia de asistent social si are drept scop pregatirea profesionala a asistentului social la inceputul exercitarii profesiei. b) Asistentii sociali din categoria B: aplicare si executare legi.Biroul Regional. consiliere. unele activitati de conducere si coordonare de nivel mediu ( management mediu). coordonare. asistentii sociali cu drepturi depline sunt denumiti in continuare asistenti sociali. Articolul 17: In functie de categoria din care fac parte. absolvite cu diploma.b) Asistent social categoria B . sa aiba experienta practica si sa fie din categoria A. alte activitati ce tin de practica asistentei sociale. alte activitati care tin de practica asistentei sociale si necesita studii superioare de specialitate.

in conditiile legii. pentru fiecare asistent social. Profesia de asistent social poate fi exercitata in Romania si de catre asistenti sociali cetateni straini. b) certificat de caziei judiciar. Colegiul Asistentilor . Asistentul social isi desfasoara activitatea in sistem public sau privat. (d) nu se gaseste in vreunul din cazurile de incompatibilitate si nedemnitate prevazute de prezentul statut. interventie directa. Practica asistentei sociale include activitati de: prevenire. in conditiile legii. Articolul 24: In cazul in care un asistent social isi intrerupe activitatea profesionala pe o perioada mai mare de 5 ani. stabilire de relatii de colaborare si parteneriat Sectiunea 2: Exercitarea profesiei de asistent social si autorizarea de libera practica a profesiei de asistent social Articolul 21: Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii: (a) este cetatean roman. Practica asistentei sociale presupune respectarea valorilor si principiilor etice ale asistentei sociale si utilizarea cunostintelor si abilitatilor specifice profesiei in scopul de a furniza servicii sociale conform standardelor profesionale. c) certificat de sanatate. Autorizarea de libera practica a profesiei de asistent social se acorda pe baza urmatoarelor acte: a) diploma de licenta sau de absolvire eliberata de o institutie de invatamant de specialitate acreditata. consultanta si expertiza profesionala. care se acorda de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.programe de perfectionare in domeniu. d) avizul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. cu domiciliul in Romania. in conditiile stabilite de lege. Articolul 23: Exercitarea profesiei de asistent social se face in baza autorizatiei de libera practica. invatamant si cercetare. (c) detine avizul Colegiului Asistentilor Sociali pentru exercitarea libera si calificata a profesiei de asistent social. monitorizare si evaluare. la fiecare 3 ani. Articolul 20: Practica asistentei sociale presupune cunostinte care sa permita abordarea complexa a problematicii sociale. conform prevederilor de la Articolul 15 din prezentul statut. Articolul 22: Formele de exercitare a profesiei de asistent social sunt date de caracterul liberal al acesteia. in conditiile prevazute de prezentul statut si pe baze de reciprocitate stabilite prin Conventii la care Romania este parte. (b) este licentiat sau absolvent al unei institutii de invatamant. Colegiul Asistentilor Sociali reinnoieste avizul de exercitare libera si calificata a profesiei la fiecare 5 ani.

(b) la solicitarea expresa a asistentului social. b) promovarea sau apartenenta la o grupare scoasa in afara legii. . cu respectarea prevederilor articolului 22 al prezentului statut. Sectiunea 3 : Incompatibilitati Articolul 26: Exercitarea profesiei de asistent social de catre profesionisti din alte domenii. b) asistentul social caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia. d) desfasurarea de activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de asistent social sau bunelor moravuri. (c) in caz de deces al asistentului social. (b) Incalcarea in cunostinta de cauza a prevederilor codului etic si prezentului statut. Articolul 28: Este nedemn de a exercita profesia de asisten social: a) asistentul social care a fost condamnat definitiv si irevocabil. Sectiunea 4: Incetarea si suspendarea exercitarii profesiei de asistent social si a calitatii de asistent social Articolul 29: Dreptul la exercitarea profesiei de asistent social inceteaza intr-una din urmatoarele situatii: (a) neprezentarea pentru reinoirea avizului in termenul stabilit de prezentul statut. Articolul 25: Controlul si supervizarea exercitarii profesiei de asistent social se realizeaza de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. Articolul 30: Exercitarea profesiei de asistent social se suspenda in urmatoarele situatii: (a) In caz de incompatibilitate. prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara. inclusiv cele din domeniul social. neprezentarea in maxim de 24 de luni pentru reinnoirea avizului conduce la reluarea procedurii de avizare si primire in profesie stabilita de Colegiul Asistentilor Sociali. conform dispozitiilor prezentului statut.Sociali din Romania atesta competenta profesionala a acestuia in vederea reluarii activitatii. nu este permisa si nu este recunoscuta de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. chiar daca a fost reabilitat. pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social. Neprezentarea pentru avizare intr-o perioada de 10 ani conduce la pierderea definitiva a calitatii de asistent social. indifferent de durata. Dupa expirarea termenului de 5 ani. c) folosesirea cu buna stiinta a cunostintelor profesionale in defavoarea clientului. Articolul 27: Exercitarea profesiei de asistent social este incompatibila cu: a) persoana care nu are capacitate deplina de exercitiu.

pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. daruri sau alte avantaje in interes personal. Articolul 33: Asistentul social avizat de Colegiul Asistentilor Sociali are dreptul la exercitarea libera a profesiei.Exercitarea drepturilor Articolul 32: Asistentul Social avizat de Colegiul Asistentilor Sociali are dreptul sa exercite toate activitatile specifice profesiei prevazute la art.Indatoririle asistentului social Articolul 35: Asistentul social este dator sa isi indeplineasca cu profesionalism. documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional. Articolul 37: Asistentul social are obligatia de a acorda asistenta sociala in situatii de urgenta pe baza de voluntariat. B. . Articolul 36: Asistentul social trebuie sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele. loialitate si corectitudine sarcinile si responsabilitatile profesionale.Articolul 31: Exercitarea profesiei de asistent social poate fi suspendata prin decizia Comisiei Superioare de Disciplina. Articolul 34: Sediul profesional si celelalte spatii in care asistentul social isi desfasoara activitatea profesionala trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional. pe baza autorizatiei de libera practica emisa de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Articolul 38: Asistentul social are indatorirea sa isi perfectioneze pregatirea profesionala continua. din prezentul statut in concordanta cu categoriile A. in cazurile prevazute in prezentul statut precum si in cazul in care impotriva asistentului social se desfasoara o actiune de urmarire penala sau de judecata pentru savarsirea unei fapte de natura sa prejudicieze prestigiul profesiei. Articolul 39: Asistentilor sociali le este interzis sa solicite sau sa accepte direct sau indirect din partea clientilor. conform prevederilor prezentului statut. C si domeniul de specializare. CAPITOLUL V . sussus CAPITOLUL IV . 17. respectand principiile si valorile etice ale profesiei de asistent social si sa nu intreprinda cu buna stiinta actiuni care sa aduca prejudicii acesteia.

solidaritate intre profesionisti. constiinta. Articolul 44: Relatiile dintre asistentii sociali se intemeiaza pe corectitudine. potrivit Codului Etic si al competentelor. a intregii comunitati profesionale a asistentilor sociali din Romania care este institutionalizata si reglementata conform legii. Articolul 49: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania are drept scop reprezentarea si apararea intereselor profesiei de asistent social si . Articolul 45: Asistentii sociali colaboreaza cu alte institutii in interesul clientului respectand specificul si responsabilitatea fiecareia. sussus CAPITOLUL VIII . CAPITOLUL VII . perfectionarea si specializarea in profesia de asistent social. demnitatea. umanismul. Articolul 43: Asistentul social va respecta reglementarile Colegiului Asistentilor Sociali privind pregatirea. Asistentul Social este obligat sa respecte aceste principii in activitatea sa profesionala si in viata privata.Organizarea profesiei Articolul 47: Exercitarea libera a profesiei de asistent social este avizata de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania conform prevederilor prezentului statut. CAPITOLUL VI . sentimentul de solidaritate sunt principii esentiale ale profesiei de asistent social si constituie indatoriri ale acestuia. nonguvernamentala. Articolul 48: Colegiul Asistentilor Sociali din Romania este forma superioara de organizare profesionala. respect reciproc. Articolul 45: Relatiile dintre asistentul social si client se fundamenteaza pe dreptul optional al clientului exercitat in conditiile legii si se intemeiaza pe respect si incredere reciproca.Articolul 40: Exercitiul liber al profesiei.Relatiile care se stabilesc in exercitarea profesiei Articolul 44: Responsabilitatile si comportamentul asistentului social in relatiile sale profesionale sunt stabilite in Codul Etic al profesiei. onoarea. colaborare. loialitatea. Articolul 46: Asistentii sociali colaboreaza cu profesionistii din alte domenii in conformitate cu Codul Etic. Articolul 42: Asistentii sociali participa la cursuri de specializare organizate de catre Colegiul Asistentilor Sociali sau de catre alte organisme autorizate in acest sens de catre acesta. perfectionarea si specializarea asistentului social Articolul 41: Asistentul social are responsabilitatea de a participa la un program de pregatire profesionala continua in conformitate cu standardele stabilite de catre Colegiul Asistentilor Sociali.Pregatirea.

Arad. Articolul 57: a.13 membri. Giurgiu. Sibiu.actioneaza pentru dezvoltarea acestei profesii si a prestigiului ei in societate. Vilcea. Dimbovita. 19 membri. Biroul Regional . Structura regionala este urmatoarea : Biroul Regional . alesi de adunarea generala. Articolul 56: Consiliul Regional va alege dintre membrii sai un Birou Executiv format din presedinte. Gorj. Articolul 53: Forurile de conducere ale Colegiului la nivel regional sint: Adunarea Regionala. Articolul 54: Din structura Colegiului fac parte Birouri Regionale in compunerea carora intra toti asistentii sociali care profeseaza pe raza teritoriului respectiv. Articolul 52: Colegiul este organizat la nivel national si regional. autonomia Colegiului si exercitarea libera a profesiei de asistent social nu pot fi stirbite prin acte ale puterii executive. Constanta. Harghita. Bacau.Constanta pentru judetele: Vrancea. Tulcea. Consiliul Regional si Biroul executiv al Consiliului. Vaslui. Caras-Severin. Hunedoara. ale Ministerului Public sau ale autoritatilor publice. Relatiile care decurg din drepturile si obligatiile asistentilor sociali fata de Colegiu si Birourile Regionale deriva din calitatea lor de membri si se intemeiaza pe colegialitate.Maramures. Salaj. Buzau. vicepresedinte si secretar general.pina la 500 de asistenti sociali insrisi in registru . Biroul Regional Bucuresti: pentru Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.intre 501-1000 de asistenti sociali inscrisi in registru .intre 3 si 11 membri. Alba. Ialomita. Bistrita-Nasaud. Arges. Biroul Regional Timisoara penru judetele: Timis. Calarasi. Biroul Regional Brasov pentru judetele: Brasov. Biroul Regional . . Membrii Consiliului Regional se aleg pe o perioada hotarita de . Neamt. Botosani. Articolul 55: Consiliul Regional are un numar de membrii cu numarul de asistenti sociali inscrisi in evidenta.intre 1001-2000 de asistenti sociali inscrisi in registru. Mures. Braila. Iasi. Articolul 50: Colegiul Asistentilor Sociali este organizat pe baza eligibilitatii si ierarhiei Articolul 51: Independenta profesiei. Bihor. Biroul Regional -Tirgoviste pentru judetele: Prahova. Galati. SatuMare. Olt. . Teleorman.Craiova pentru judetele: Mehedinti. Biroul Regional Cluj-Napoca pentru judetele: Cluj. dupa cum urmeaza: . Dolj.Iasi pentru judetele: Suceava.

un reprezentant al asistentilor sociali din fiecare minister care are retea proprie de servicii de asistenta sociala. In vederea exercitarii atributiilor. Consiliul National. prin participarea a doua treimi din numarul total al asistentilor sociali inscrisi in registru. Alegerea membrilor se face prin vot secret. b. se vor organiza alegeri. Articolul 58: a. Consiliul Regional exercita atributiile prevazute de lege. la interval de 3 luni . in sedinte ordinare. b. Norma de reprezentare este de 2 la 100. Daca nu se va realiza aceasta proportie. Consiliul National al Colegiului este alcatuit din cite un reprezentant al fiecarei regiuni. Consiliul National al Colegiului decide cu cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor stabiliti la aliniatul (a). Congresul Colegiului se intruneste la fiecare doi ani. Consiliul Regional se intruneste la convocarea presedintelui. b. Articolul 62: Congresul Colegiului adopta Codul Etic al profesiei de asistent social. Congresul National al Colegiului. b. in conformitate cu regulamentul de functionare adoptat de Congresul National al Colegilui Asistentilor Sociali din Romania. Membrii primului Consiliu Regional se aleg pe o perioada de doi ani. Articolul 64: a. Articolul 59: a. c. Deciziile Consiliului Regional se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor. b.Congresul National al Colegiului. alese de Adunarea Generala respectiva. statutul profesiei si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului. Consiliul Regional isi desfasoara activitatea in Comisii. Articolul 63: Intre sesiunile Congresului National. Articolul 60: Conducerea Colegilului Asistentilor Sociali din Romania se exercita la nivel national de catre: a. Consiliul Regional poate fi convocat in sedinte extraordinare. . c. prin vot direct si secret. in prezenta a cel putin doua treimi din membrii alesi. Biroul Executiv. b. Colegiul este condus de Consiliul National. la solicitarea a doua treimi din numarul membrilor sai. In mod exceptional. Articolul 61: a. Congresul National al Colegiului este alcatuit din reprezentantii alesi de Adunarea Generala din ficare regiune. cu majoritatea simpla. date in competenta sa prin regulamentul de functionare adoptat de Congresul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania.

fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de fiecare asistent social Consiliului Regional. sussus CAPITOLUL IX . Articolul 69: Colegiul Asistentilor Sociali se pronunta. in conformitate cu legea si regulamentele proprii. asupra competentei profesionale a oricarui asistent social. etc. Articolul 67: a. ca instanta superioara. Articolul 71: Culpa profesionala se stabileste fie de catre Colegiul Asistentilor Sociali fie de catre justitie in functie de gravitatea faptelor si a consecintelor care decurg din acestea. Articolul 66: In cadrul Consiliului National al Colegiului functioneaza mai multe Comisii de specialitate ale caror competente. Articolul 70: Colegiul Asistentilor Sociali poate reprezenta membrii sai in relatiile cu exteriorul (institutii private si publice. Articolul 68: Consiliul National al Colegiului va fi consultat de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in elaborarea programelor de asistenta sociala si actelor normative. ale Birourilor Regionale in care asistentii sociali sunt inscrisi si ale Colegiului Asistentilor Sociali din Romania sau care este de natura de a prejudicia onoarea si prestigiul prfesiei sau . in conditiile legii. b. stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata Consiliului National al Colegiului. organizatiile.). b. Biroul Executiv al Colegiului asigura activitatea permanenta a acestuia. deciziile obligatorii ale organelor de conducere. in conformitate cu propriile regulamente. Biroul Executiv este alcatuit dintr-un presedinte.Raspunderea disciplinara Articolul 73: Fapta savarsita de asistentul social prin care se incalca dispozitile legii. doi vicepresedinti si un secretar general. c.Articolul 65: Atributiile Consiliului National al Colegiului sint: a. precum si regulamentul de functionare sint stabilite de catre acesta. contestatiile formulate impotriva deciziilor date de Consiliile Regionale. solutioneaza in termen de 30 de zile dela inregistrare. Articolul 72: Colegiul Asistentilor Sociali se poate exprima in fata oricarei autoritati in situatiile privind culpa profesionala. ale statutului profesiei. elaboreaza Codul Etic al profesiei si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului.

programul sedintelor si organizarea evidentelor. Articolul 87: Comisia Superioara de Disciplina functioneaza ca instanta de recurs definitiva pentru recursurile declarate ale asistentului social. alcatuita din 5 membri alesi de Adunarea Generala a Biroului Regional pe o perioada de 3 ani. programul sedintelor si organizarea evidentelor cade in sarcina Presedintelui. Articolul 85: Fiecare Birou Regional are dreptul la cate un rerezentant care sa faca parte Comisia Superioara de Disciplina. Articolul 86: Membrii Comisie Superioara de Disciplina aleg un presedinte. Articolul 76: Comisia de disciplina din cadrul fiecarui Birou Regional al Colegiului Asistentilor Sociali este obligata sa tina evidenta tuturor sanctiunilor disciplinare aplicate fiecarui asistent social. exista un conflict de interese intre membrul delegat Mdin cadrul Biroului Regional si un asistent social . Articolul 77: Instantele disciplinare sunt : Comisia Regionala de Disciplina de la nivelul Birourilor Regionale si Comisia Superioara de Disciplina de la nivelul Colegiului Asistentilor Sociali.ale Colegiului Asistentilor Sociali. Articolul 79: Membrii Comisiei Regionale de Disciplina se aleg dintre asistentii sociali cu o vechime minima de 3 ani in activitatea profesionala. constituie abatere disiplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor prezentului statut. desemnat catre Comisia Regionala de Disciplina. Articolul 74: Raspunderea disciplinara a asistentului social nu exclude raspunderea civila. Articolul 83: In cadrul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania functioneaza Comisia Superioara de Disciplina. Articolul 82: Alcatuirea completelor disciplinare. Articolul 80: Comisia Regionala de Disciplina este coordonata de un Presedinte ales de catre membrii acesteia. Comisia Regionala de Disciplina este convocata de catre Presedinte in sedinte ordinare. Presedintele Comisiei Superioare de Disciplina alcatuieste completul disciplinar. Articolul 81: Comisia Regionala de Diciplina functioneaza ca instanta de fond pentru cazurile pe care le judeca. penala sau administrativa a acestuia. independenta de organele de conducere ale Colegiului. independenta de organele de conducere ale Biroului Regional. Articolul 89: In cazul in care. Articolul 78: In cadrul fiecarui Birou Regional functioneaza o Comisie Disciplinara. Articolul 75: Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta care va fi luata in considerare la aplicarea sanctiunii. Articolul 84: Comisia Superioara de Disciplina este alcatuita din reprezentanti ai Birourilor Regionale. Articolul 88: Executarea deciziilor disciplinare se face conform prevederilor Colegiului Asistentilor Sociali din Romania.

acesta (membrul delegat) poate fi recuzat. au obligatia sa comunice datele conform ANEXEI si sa actualizeze aceste date in termen de 30 de zile de la angajarea asistentului social. Articolul 94: Prevederile prezentului Statut se aplica si sunt obligatorii atat pentru asistentii sociali care exercita profesia in prezent cat si tuturor absolventilor unei forme de invatamant specializarea asistenta sociala recunoscuta de lege. Material realizat de reprezentantii asociatiilor asistentilor sociali din Romania. Articolul 90: Decizia disciplinara ramasa definitiva are autoritate de lucru judecat fata de parti si de organele profesiei. Articolul 96: In termen de 30 de zile de la data angajarii.care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina. 15 din prezentul Statut. Articolul 97: Prezentul statut intra in vigoare la 30 de zile dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.Dispozitii finale Articolul 93: Prezentul Statut poate fi modificat. Articolul 95: In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentului Statut in Monitorul Oficial al Romaniei. institutiile care au angajati asistenti sociali conform definitiei de la art. conform ANEXEI. toti asistentii sociali din Romania au obligatia sa trimita cererea pentru avizare. Articolul 92: Decizia privind aplicarea sanctiunilor disciplinare ori incetarea actiunii disciplinare se comunica asistentului social in cauza. la Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. Biroului Regional din care face parte asistentul social cat si secretariatului Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. Capitolul X . la Colegiul Asistentilor Sociali din Romania. sussus . Articolul 91: Decizia de excludere sau suspendare din profesie se va comunica Biroului Regional din care face parte asistentul social si secretariatului Colegiului Asistentilor Sociali din Romania. completat si revizuit de catre Colegiul Asistentilor Sociali din Romania.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->