Sunteți pe pagina 1din 23

OPTICA NELINIARA

Prof. Daniela Dragoman


danieladragoman@yahoo.com
Propagarea radiatiei electromagnetice in medii anizotrope
Izotrop: proprietati optice (indice de refractie) independente de orientarea materialului, D = cE
c: legatura intre campul electric (sursa excitatiei) si inductia electrica (raspunsul mediului)
Tensorul dielectric poate fi adus la o forma diagonala intr-un
sistem de coordonate numit sistem de coordonate principal
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
z
y
x
x
y
x
z
y
x
E
E
E
D
D
D
c
c
c
0 0
0 0
0 0
*
,

ji ij
c c c = = E D
Anizotrop: proprietati optice dependente de orientarea materialului
In materiale anizotrope D poate avea alta directie decat E cu
exceptia cazului in care E este paralel cu una din axele
sistemului de coordonate principal
Ecuatiile Maxwell fara surse si fara curenti in
sistemul principal de coordoante
H B
B
D
H
D
B
E
0
0 , 0
0 , 0
=
= V =
c
c
V
= V =
c
c
+ V
t
t
H E S
D H k
B E k
B k D k
=
=
=
= =
e
e i
0 , 0
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
z
y
x
z
y
x
z
y
x
E
E
E
n
n
n
D
D
D
2
2
2
0
0 0
0 0
0 0
c
Elipsoidul indicilor de refractie
|
|
.
|

\
|
+ + =

=
2
2
2
2
2
2
0
2
1
2
z
z
y
y
x
x
n
D
n
D
n
D
W
c
D E
( ) ( ) ( )
1
2 / 2 / 2 /
2
2
0
2
2
0
2
2
0
= + +
z
z
y
y
x
x
n
W D
n
W D
n
W D c c c
z
x
y
Elipsoid:
1
2
2
2
2
2
2
= + +
z y x
n
z
n
y
n
x
Densitatea de energie electrica asociata undei electromagnetice este

=
=
y n c v
x n c v
z
y ph
x ph
|| , , /
|| , , /
||
D E
D E
k
Pentru o unda electromagnetica care se
propaga pe directia k, directiile celor doua
unde normale D
1
, D
2
se gasesc determinand
elipsa de intersectie a planului normal pe k
cu elipsoidul indicilor de refractie
Axele elipsei de intersectie sunt paralele cu
D
1
, D
2
, iar lungimile semiaxelor elipsei de
intersectie, n
1
si n
2
sunt indicii de refractie ai
modurilor normale (modurilor proprii)
k D D
2 1
In general, exista doua moduri
normale de polarizare pentru
fiecare directie de propagare
|
|
|
.
|

\
|
=
2
2
2
0
0 0
0 0
0 0
n
n
n
c c
|
|
|
.
|

\
|
=
2
2
2
0
0 0
0 0
0 0
e
o
o
n
n
n
c c
|
|
|
.
|

\
|
=
2
2
2
0
0 0
0 0
0 0
z
y
x
n
n
n
c c
Elipsoidul indicilor de refractie
Cristale uniaxiale
Prin conventie n
x
= n
y
= n
o
, n
z
= n
e
Oz = axa optica: sectiunea prin elipsoidul
indicilor de refractie perpendiculara pe axa
optica este un cerc !
x
z
y
n
e
n
o
n
o
n
e
> n
o
pozitiv
z
y
n
e
n
o
n
o
x
n
e
< n
o
negativ
k
u
2
2
2
2
2
sin cos
) (
1
e o e
n n n
u u
u
+ =
Cristale biaxiale
negativ
pozitiv
o
e
Dubla refractie in cristale anizotrope
P
E
Optica liniara
j ij i
i i i
E P
P E D
_ c
c
0
0
=
+ =
Constantele optice sunt independente
de intensitatea luminii
Principiul de superpozitie este valabil
Frecventa luminii nu se modifica
datorita interactiilor
Constantele optice depind de
intensitatea luminii
Principiul suprapunerii nu este
valabil
Se genereaza unde cu vectori de
unda si frecvente diferite, astfel
incat energia si impulsul se
conserva/sunt fenomene parametrice
absorbtie, refractie,
P
E
] [
) 3 ( ) 2 ( ) 1 (
0 l k j
ijkl
k j
ijk
j
ij
i
E E E E E E P _ _ _ c + + =
NL i L i l k j ijkl k j ijk j ij i
P P E E E E E d E P
, ,
order 3 order 2
0
rd nd
4 2 + = + + =

_ _ c
Optica neliniara
generare parametrica a luminii laser
Fenomene asociate cu neliniaritatile de ordin 2
efect electro-optic
) (E n n =
1
e
2
e
3
e
1
e
amplificare parametrica (OPA)
1
e
2
e
3
e
oscilatii parametrice (OPO)
1
e
2
e
3
e
generare parametrica (OPG)/conversie in jos spontana (SPDC)
e
3
= pompaj (e
p
), e
1
= semnal (e
s
), e
2
= idler (e
i
),
e
s
> e
i
tunabile!
mixare a trei unde
e
3
= e
1
+ e
2
generare de suma de frecvente
e
1
= e
2
= e, e
3
= 2e generarea armonicii a doua (SHG)
e
3
= e
1
- e
2
generare de diferenta de frecvente
e
1
= e
2
= e, e
3
= 0 rectificare
1
e
2
e
3
e
2 1 3
,e e e >
efect Kerr n = n(I )
Fenomene asociate cu neliniaritatile de ordin 3
auto-focalizare
solitoni
conjugare de faza
generarea armonicii a treia

imprastiere Raman si Brillouin
mixare a patru unde
3 2 1 4
3 2 1 4
k k k k =
= e e e e
*
E
E

+
Adaptarea de faza (phase matching) in SHG
) ( ) 2 / (
) ( ) 2 ( ) ( ) 2 (

e e e e
n n
n n k k
=
= =
configuratie colineara
Selleier ( in m)
Exemplu
KDP la lungimea de unda fundamentala = 694 nm,
are n
o
= 1.506, n
e
= 1.466 la /2 = 347 nm avem n
o
=
1.534, n
e
= 1.490.
Am adaptare de faza cu
unda extraordinara si
armonica a doua unda
ordinara daca u = 52
oIn acelasi cristal pot avea adaptare de faza pentru =
1.06 m unda ordinara si /2 = 0.53 m unda
extraordinara daca u = 41
o !
) , ( ) 2 ( u e e
e o o e
n n n n = >
Pot varia unghiul de propagare
u pentru a indeplini conditia de
adaptare de faza!
) ( ) 2 ( e e
o e o e
n n n n = <
Adaptarea de faza are loc doar
pentru o singura lungime de unda!
Pentru pulsuri scurte de lumina, cu
latime de banda mare, este greu sa
adaptez faza pentru toate frecventele
Adaptarea de faza (phase matching) in SHG
) 2 , ( 2 cos ) , ( cos ) (
2 2 1
e u u e u u u e n n n
o
= + +
Adaptarea de faza (phase matching) in SHG
configuratie necoliniara u e e cos ) ( ) 2 ( n n =
) ( ) ( ) ( ) 2 (
) ( ) ( ) ( ) 2 (
e e e e
e e e e
o e o o
e o e e
n n n n
n n n n
<
<
) ( ) ( )] ( ) 2 ( [ 2
) ( ) ( )] ( ) 2 ( [ 2
e e e e
e e e e
o e o o
e o e e
n n n n
n n n n
<
<
Conversie in jos spontana (SPDC)
Curba de adaptare: e
1
si u
1
posibile, care au puncte
complementare la e
2
, u
2
a.i. e
2
= e
3
- e
1
, n
1
sinu
1
= n
2
sinu
2
Adaptarea de faza (phase matching) in alte interactiuni parametrice
Tip I o-o-e in BBO la u = 33.53
o

pentru
3
= 351.5 nm (laser Ar+)
OPO colinear
Adaptarea de faza (phase matching) in alte interactiuni parametrice
) , ( ) ( ) (
3 3 2 2 1 1
e u e e e e e n n n
o o
= +
OPO colinear in BBO
la pompaj cu 532 nm
Curbe de adaptare: e
1
si e
2

functie de u, pentru e
3
dat
Tip I o-o-e
) , ( ) ( ) , (
3 3 2 2 1 1
e u e e e e u e n n n
o
= +
Tip II e-o-e
t t
NL
c
c
= V
c
c
= V
+ = = V
D
H
H
E
P E D D
,
, 0
0

c
Efecte neliniare de ordinul doi mixare a trei unde
) exp( 2 ) exp( ) (
0
2
0
2
z ik
dz
dE
i z ik E
q
q
q q q q
~ + V e c ce
q q q
E
dz
d
k E
dz
d
<<
2
2
E E
E
2
) ( V V V
= V V
2
2
0
2
2
0
2
t t
NL
c
c
=
c
c
V
P E
E c
( )
( )
( )

+ =
+ =
+ = +


+ +
. . ) , (
. . ) , (
. . ) , (
) ( ) ( *
1 3 1 3 1 3 ,
) ( ) ( *
2 3 2 3 2 3 ,
) ( ) (
2 1 2 1 2 1 ,
1 3 1 3
2 3 2 3
2 1 2 1
c c e E E a a d t P
c c e E E a a d t P
c c e E E a a d t P
z k k i t i
k j ijk NL i
z k k i t i
k j ijk NL i
z k k i t i
k j ijk NL i
e e
e e
e e
e e
e e
e e
k j ijk NL i
E E d P 2
,
=
2 1 3
e e e + =
sursa
| |
( ) 3 , 2 , 1 , , , ,
2
1
Re ) , (
* *
= = + =
=
+

q z y x i e E a e E a
e E a t E
z ik t i
q iq
z ik t i
q iq
z ik t i
q iq q i
q q q q
q q
e e
e
e
) ( ) ( ) ( ) (
, 3 , 2 , 1
t E t E t E t E
i i i i
e e e + + =
Interactie coliniara

=
=
=
A
A
A
z k i
ef
z k i
ef
z k i
ef
e E E d i
dz
dE
e E E d i
dz
dE
e E E d i
dz
dE
2 1
3
0
3
3
*
1 3
2
0
2
2
*
2 3
1
0
1
1
c

e
c

e
c

e
) ( ,
2 1 3
, ,
3 2 1
k k k k a a a d d
k j i
k j i ijk ef
+ = A

=
Conservarea intensitatii (media in timp a densitatii fluxului de energie/
vectorului Poynting) H E S =
2
| | 1
) / (
2
0
E c
c
= = W n c S ( ) 0 | | | | | |
2
3 3
2
2 2
2
1 1
= + + E E E c c c
dz
d
OPA optical parametric amplifier
OFC optical frequency converter
| e

c
= =
2
0
| |
2
1
E I
| = flux de fotoni
ikj ijk
d d =
) , ( 6 ), , ( 5 ), , ( 4 ), ( 3 ), ( 2 ), ( 1
) ( 3 ), ( 2 ), ( 1
yx xy zx xz zy yz zz yy xx K
z y x i d
iK
=
=
Material Transparency
range (nm)
Refractive
index
Nonlinearity (pm/V)
LiNbO
3
330-5500 2.2 d
21
= -2.6, d
31
= -4.6, d
33
= 25
LiTaO
3
280-5500 2.2 d
31
= 0.85, d
33
= 13.8
BBO (|-BaB
2
O
4
) 185-2600 1.6 d
21
= 2.2, d
31
= 0.08
LBO (LiB
3
O
5
) 160-2600 1.6 d
21
= 0.67, d
23
= 0.85
KTP (KTiOPO
4
) 350-4500 1.86 d
31
= 1.95, d
32
= 3.9, d
33
= 15.3
KN (KNbO
3
) 400-4500 2.2 d
11
= 21.9, d
12
= 8.9, d
13
= 12.4
) ( ) ( 2 ) 2 (
,
e e e
k j ijk NL i
E E d P =
Cristale fara simetrie la inversie
Generarea armonicii a doua
Teoria generala a mixarii a trei unde nu este valabila decat daca cele trei frecvente sunt diferite!
Generarea armonicii a doua interactie coliniara
( )
( )

+ =
+ =


. .
2
1
) , 2 (
. . ) , (
1 1
1 3 1 3
2 2
1 1 1 3 1
) ( ) (
3
*
1 1 3 1 3
c c e E E a a d t P
c c e E E a a d t P
z k i t i
k j ijk i
z k k i t i
k j ijk i
e
e e
e
e e
In cazul SHG consider interactia a doar doua unde de frecvente e
1
si e
3
= 2e
1
| | ( ) 3 , 1 , , , ,
2
1
Re ) , (
* *
= = + = =
+
q z y x i e E a e E a e E a t E
z ik t i
q iq
z ik t i
q iq
z ik t i
q iq q i
q q q q q q
e e e
e
k j ijk NL i
E E d P 2
,
=
) ( ) ( ) (
, 3 , 1
t E t E t E
i i i
e e + =
( ) 0 | | | |
2
3 3
2
1 1
= + E E c c
dz
d

=
=
A
A
z k i
ef
z k i
ef
e E E d i
dz
dE
e E E d i
dz
dE
1 1
3
0 3 3
*
1 3
1
0
1
1
2 c
e
c

e
) ( ) 2 (
1 3
, ,
3 2 1
e e k k k k k
a a a d d
k j i
k j i ijk ef
= = A
=
| e

c
= =
2
0
| |
2
1
E I
( ) 0 2
3 1
= + | e | e
dz
d
Generarea armonicii a doua interactie coliniara
kz i
ef
e E d i
dz
dE
E E
A
= >> ~
2
1
0 3
3 1
const.
c

e
L
L k i
L k i
E d i L E E
ef
A
A
= =
1 ) exp(
) ( 0 ) 0 (
2
1
0
3 3
c

e
) (
) 2 / (
) 2 / ( sin ) (
2
) (
) 2 (
2
2
2 / 3
0
0
3
2
e
c
e
e
e
q I
L k
L k
n
L d
I
I
ef
SHG
A
A
|
.
|

\
|
= =
) 2 ( ) ( e e n n n ~ =
L
Ak nu are efect in cristale foarte subtiri !
unda fundamentala si armonica a doua nu
au aceeasi viteza de faza, si I
SHG
este modulata cu
o perioada numita lungime de coerenta
0 = Ak
)] ( ) 2 ( [ 2 ) ( 2 ) 2 (
2 2
e e

e e
t t
n n k k k
l
c

=
A
=
Tipic, n(2e) - n(e)=10
-2
, l
c
= 100 m. Aceasta este lungimea maxima
a cristalului care genereaza eficient armonica a doua
2
0
| |
2
1
E

c
= I
) 2 / ( sinc
2
L k A
L
Largimea de banda a conditiei de adaptare de faza
)] 2 / ( ) ( [
4

t
n n k = A
Daca avem adaptare de faza la
0
, diferenta de
faza la =
0
+ o este
|
.
|

\
|
= A ) 2 / ( '
2
1
) ( '
4
) (
0 0
0

t
o n n k
d
dn
n = '
L n n L / 78 . 2 ) 2 / ( '
2
1
) ( '
4
/ 78 . 2
0 0
0
<
|
.
|

\
|
<

t
o
Largimea de banda se defineste ca intervalul de lungimi
de unda in jurul lui
0
pentru care valoarea intensitatii
armonicii a doua scade la jumatate
| ) 2 / ( ' ) 2 / 1 ( ) ( ' |
/ 44 . 0
0 0
0


o
n n
L
FWHM

=
A P L
SHG
/ ) (
2
e q ~
Generarea armonicii a doua interactie coliniara
Ghiduri unda: lumina
confinata cu A mic pe
distante mari
Cristal subtire: L dat de
cristal, A cat mai mic
Cristal gros: fascicul focalizat
pe spotul cel mai mare care intra
in sectiunea cristalului; L = b
focalizat prea puternic focalizat prea slab
Un fascicul Gaussian de latime minima w
0
mentine o
arie de aproximativ A = tw
0
2
pe o adancime de
focalizare (depth of focus) b =2tw
0
2
/, a.i. b
2
/A = 4A/
2
2
0
) / ( 1 ) (
R
z z w z w + =
Generarea armonicii a doua
Referinte
R. Dabu, I. Gruia, A. Stratan, Notiuni fundamentale de optica neliniara si
lucrari de laborator, Editura Univ. Bucuresti, 2005
V.G. Dmitriev, G.G. Gurzadyan, D.N. Nikogosyan, Handbook of
nonlinear optical crystals, 2
nd
edition, Springer, 1997 pentru constante
neliniare ale diferitelor cristale
http://www.coqus.at/fileadmin/quantum/coqus/documents/Bahaa_Saleh/CH
21-Nonlinear-Optics.pdf