Sunteți pe pagina 1din 419

PLANUL DE MANAGEMENT AL SPAIULUI HIDROGRAFIC ARGE - VEDEA

-I-

CONINUT

Capitolul 1 Capitolul 2

Introducere Prezentarea general a spaiului hidrografic Arge -Vedea 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Delimitarea spaiului hidrografic Hidrografie Relief Utilizarea terenului Geologie Clim Resurse de ap Categorii de ap de suprafa Ecoregiuni, tipologia i condiiile de referin 3.2.1. Tipologia i condiiile de referin pentru ruri 3.2.2. Tipologia i condiiile de referin pentru lacurile naturale 3.2.3. Tipologia i condiiile de referin pentru lacurile de acumulare 3.3. 3.4. Delimitarea corpurilor de ap Presiunile semnificative 3.4.1. Surse punctiforme de poluare semnificative 3.4.2. Surse difuze de poluare semnificative, inclusiv modul de utilizare al terenului 3.4.3. Presiuni hidromorfologice semnificative 3.4.4. Proiecte viitoare de insfrastructur 3.4.5. Alte tipuri de presiuni antropice 3.5. Evaluarea impactului antropic i riscul neatingerii obiectivelor de mediu 3.5.1. Poluarea cu substane organice 3.5.2. Poluarea cu nutrieni 3.5.3. Poluarea cu substane periculoase 3.5.4. Presiuni hidromorfologice

Capitolul 3

Caracterizarea apelor de suprafa 3.1. 3.2.

- II -

Capitolul 4

Caracterizarea apelor subterane 4.1. Identificarea, subteran 4.2. Corpuri de ap subteran n interdependen cu corpuri de ap de suprafa sau cu ecosistemele terestre 4.3. 4.4. Prelevri de ap i rencrcarea corpurilor de ap Evaluarea impactului antropic asupra resurselor de ap i riscul neatingerii obiectivelor de mediu delimitarea i caracterizarea corpurilor de ap

Capitolul 5

Identificarea i cartarea zonelor protejate 5.1. 5.2. Zone de protecie pentru captrile de ap destinate potabilizarii Zone pentru protecia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic 5.3. Zone destinate pentru protecia habitatelor i speciilor unde meninerea sau mbuntirea strii apei este un factor important 5.4. 5.5. Zone sensibile la nutrieni. Zone vulnerabile la nitrai Zone pentru mbiere Reelele i programele de monitorizare 6.1.1. Ape de suprafa 6.1.2. Ape subterane 6.1.3. Zone protejate 6.2. Caracterizarea strii apelor 6.2.1. Ape de suprafa 6.2.2. Ape subterane 6.2.3. Zone protejate 6.3. Desemnarea corpurilor de ap puternic modificate i artificiale Ape de suprafa Ape subterane Zone protejate

Capitolul 6

Monitorizarea i caracterizarea strii apelor 6.1.

Capitolul 7

Obiectivele de mediu 7.1. 7.2. 7.3.

- III -

Capitolul 8

Analiz economic 8.1. 8.2. 8.3. Analiza economic asupra utilizrii apei Tendine n evoluia cerinelor de ap Mecanismul economico-financiar n domeniul serviciilor de ap. Evaluarea nivelului actual al recuperrii costurilor pe ntru serviciile de ap Programe de msuri 9.1. 9.2. Msuri pentru implementarea legislaiei europene Msurile i etapele pentru aplicarea principiului recuperrii costurilor serviciilor de ap 9.3. Msuri pentru protejarea corpurilor de ap utilizate sau care vor fi utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman 9.4. 9.5. Msuri pentru controlul prelevrilor din sursele de ap pentru folosine Msuri pentru diminuarea polurii din surse punctiforme i pentru alte activiti cu impact asupra strii apelor 9.6. Identificarea cazurilor n care evacurile directe n apele subterane au fost autorizate 9.7. 9.8. Msuri pentru reducerea polurii cu substane prioritare Msuri pentru prevenirea i reducerea impactului polurilor accidentale 9.9. Msuri pentru corpurile de ap care risc s nu ating obiectivele de mediu. Analiza cost-eficien. Msuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor de mediu

Capitolul 9

Capitolul 10

Excepii de la obiectivele de mediu 10.1. Analiza Cost Beneficiu i Analiza de disproporionalitate 10.1.1. Analiza Cost Beneficiu 10.1.2 Analiza de disproporionalitate 10.2. Stabilirea excepiilor de la obiectivele de mediu 10.2.1 Principii generale privind excepiile de la obiectivele de mediu 10.2.2. Aplicarea excepiilor la nivelul corpurilor de ap

- IV -

Capitolul 11

Aspecte cantitative i schimbri climatice 11.1. Aspecte cantitative 11.2. Schimbri climatice

Capitolul 12

Informarea, consultarea i participarea publicului 12.1. Cadrul operaional de informare i consultare a publicului 12.2. Prezentarea rezultatelor i evidenierea propunerilor de mbuntire a Planului de Management al Spaiului Hidrografic

Capitolul 13 Capitolul 14

Probleme i incertitudini Concluzii Bibliografie Anexe

-V-

LIST TABELE

Tabel 2.1.

Caracteristicile administrative i demografice ale teritoriului spaiului hidrografic Arge-Vedea

Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.5.1

Caracteristicile regimului hidrologic Caracteristicile lacurilor naturale Tipologia cursurilor de ap Tipologia lacurilor naturale Tipologia lacurilor de acumulare Lacuri de acumulare participante la Exerciiul european de intercalibrare Grupul LM-GIG

Tabel 3.5.2. Tabel 3.6.

Tabel 3.7.

Situaia aglomerrilor umane, staiilor de epurare, precum i a ncrcrilor organice totale, colectate i epurate n spaiul/bazinul hidrograficArgeVedea Evacuri de substane organice i nutrieni n resursele de ap de la aglomerrile umane n spaiul hidrografic Arge-Vedea Evacuri de metale grele n resursele de ap de la aglomerrile umane n spaiul hidrografic Arge-Vedea Evacuri de substane organice i nutrieni n resursele de ap din sursele punctiforme industriale i agricole n spaiul hidrografic Arge-Vedea Evacuri de metale grele n resursele de ap din sursele punctiforme industriale i agricole n spaiul hidrografic Arge-Vedea Situaia efectivelor de animale n spaiul hidrografic Arge-Vedea Surse industriale cu risc potenial ridicat de poluare accidental din spaiul hidrografic Arge-Vedea Zone contaminate cu risc potenial ridicat din spaiul hidrografic ArgeVedea Amenajri cu destinaie piscicol/acvacultur n s.h. Arge-Vedea Caracteristicile corpurilor de ape subterane Corpurile de ape subterane n interdependen cu corpurile de ap de suprafa Corpurile de ape subterane n interdependen cu ecosisteme terestre

Tabel 3.8.

Tabel 3.9.

Tabel 3.10.

Tabel 3.11.

Tabel 3.12. Tabel 3.13.

Tabel 3.14

Tabel 3.15 Tabelul 4.1 Tabelul 4.2.1.

Tabelul 4.2.2.

- VI -

Tabelul 4.3.

Exploatri semnificative de ape subterane (>= 1.500 mii m3/an) din spaiul hidrografic Arge-Vedea Ariile naturale protejate transfrontiere din spaiul hidrografic Arge-Vedea Elemente, parametri i frecvene de monitorizare n programul de supraveghere i operaional - ruri Elemente, parametri i frecvene de monitorizare n programul de supraveghere i operaional - lacuri Elemente, parametri i frecvene de monitorizare n programul de supraveghere i operaional ape subterane Situaia sintetic privind caracterizarea apei de suprafa destinat potabilizrii (n seciunile monitorizate) Identificarea i conformarea calitiii zonelor apelor de mbiere Criterii abiotice pentru clasificarea corpurilor de ap de suprafa Familii de msuri de renaturare Indicatori socio-economici generali Gradul de racordare al populaiei la re eaua de alimentare cu ap, canalizare i epurare Caracteristicile staiilor de epurare Structura n plan cantitativ i calitativ a tipului de contribuii Tarifele serviciilor publice Msuri necesare pentru asigurarea alimentrii cu ap potabil a localitilor din spaiul hidrografic Arge-Vedea Numrul sistemelor de colectare/epurare a apelor uzate i populaia echivalent prevzute a se conforma la sf ritul termenului de tranziie din spaiul hidrografic Arge-Vedea Msurile necesare pentru implementarea cerinelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane n spaiul hidrografic Arge-Vedea Utilizarea nmolului de la staiile de epurare urbane n anul 2007 n spaiul hidrografic Arge-Vedea Alocare financiar a POP pe axele prioritare Cheltuielile de investi ii necesare implementrii msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative - efluenii de la aglomerri umane din spaiul hidrografic Arge-Vedea Reducerea ncrcrii de poluani (tone poluant) de la presiunile punctiforme semnificative - efluenii de la aglomerri umane din spaiul hidrografic - VII -

Tabel 5.1. Tabel 6.1.

Tabel 6.2.

Tabel 6.3.

Tabel 6.4.

Tabel 6.5. Tabel 6.6. Tabel 6.7. Tabel 8.1. Tabel 8.2.

Tabel 8.3. Tabel 8.4. Tabel 8.5. Tabel 9.1.

Tabel 9.2.

Tabel 9.3.

Tabel 9.4.

Tabel 9.5. Tabel 9.6

Tabel 9.7.

Arge-Vedea Tabel 9.8. Cheltuielile de investiii necesare implement rii msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative - efluenii de la activitile industriale din spaiul hidrografic Arge-Vedea Tabel 9.9. Costuri de investiii i termene de conformare pentru msurile de baz privind presiunile punctiforme agricole semnificative din spaiul hidrografic Arge-Vedea Tabel 9.10. Reducerea cantittilor de poluani evacuate n resursele de ap (20062015) prin implementarea msurilor de baz pentru presiunile agricole punctiforme semnificative din spaiul hidrografic Arge-Vedea Tabelul 9.11 Planificarea costurilor totale pentru implementarea programului de msuri n spaiul hidrografic Arge-Vedea

- VIII -

LIST FIGURI

Figura 2.1. Figura 2.2. Figura 2.3. Figura 2.4. Figura 3.1. Figura 3.2. Figura 3.3. Figura 3.4. Figura 3.5. Figura 3.6. Figura 3.7.

Spaiul hidrografic Arge-Vedea Principalele uniti de relief Utilizarea terenului Principalele unitti geologice Categorii de ape Ecoregiuni n spaiul hidrografic Arge-Vedea Tipologia cursurilor de ap Tipologia lacurilor Etapele de identificare a corpurilor de ap Corpurile de ap de suprafa Aglomerri umane (>2000 l.e) i gradul de racordare la sistemele de colectare din spaiul hidrografic Arge-Vedea. Aglomerri umane (>2000 l.e) i tipul de staii de epurare din spaiul hidrografic Arge-Vedea Surse punctiforme semnificative de poluare industriale i agricole din spaiul hidrografic Arge-Vedea Utilizarea terenului din spaiul hidrografic Arge-Vedea Moduri (ci) de producere a polurii difuze cu azot n spaiul hidrografic Arge-Vedea Moduri (ci) de producere a polurii difuze cu fosfor n spaiul hidrografic Arge-Vedea Emisii de azot din surse difuze n spaiul hidrografic Arge-Vedea Emisii de fosfor din surse difuze n spaiul hidrografic Arge-Vedea Lucrri hidrotehnice n spaiul hidrografic Arge-Vedea Prelevri / restituii de ap semnificative Etapele necesare analizei presiunilor i impactului asupra apelor Ilustrarea conceptului DPSIR Harta cu delimitarea corpurilor de ap subteran atribuite Direciei Apelor Arge-Vedea Diagramele Piper i Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei izoarelor Toplia i Domnilor Corpul ROAG01 - IX -

Figura 3.8.

Figura 3.9.

Figura 3.10. Figura 3.11.

Figura 3.12.

Figura 3.13. Figura 3.14. Figura 3.15. Figura 3.16. Figura 3.17. Figura 3.18. Figura 4.1.

Figura 4.1. 1.

Figura 4.1. 2.

Diagramele Piper i Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de observaie Corpul ROAG02 Seciune geologic prin depozitele cuaternare din zona municipiului Bucureti Corpul ROAG03 Diagramele Piper i Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de observaie Corpul ROAG03 Diagramele Piper i Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de observaie amplasate pe suprafaa corpului de ap subteran Corpul ROAG05 Seciune hidrogeologic ntre Petroani i Tomuleti Corpul ROAG07 Diagramele Piper i Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de observaie amplasate pe suprafaa corpului de ap subteran Corpul ROAG08 Seciune hidrogeologic V-E ntre vile Vedea i Burdea Corpul ROAG09 Seciune geologic schematic prin Cmpia Romn oriental Corpul ROAG12 Captrile de ape subterane din spaiul hidrografic Arge -Vedea Situaia instituirii zonelor de protecie sanitar pentru captrile de ap subteran n spaiul hidrografic Arge-Vedea Diagrama de evaluare a gradului de protecie global a unui corp de ap subteran Zone de protecie pentru captarile de ap destinate potabilizrii din spaiul hidrografic Arge-Vedea

Figura 4.1. 3.

Figura 4.1. 4.

Figura 4.1. 5.

Figura 4.1. 6. Figura 4.1. 7

Figura 4.1. 8.

Figura 4.1. 9.

Figura 4.2. Figura 4.3. 1.

Figura 4.4. 1.

Figura 5.1.

Figura 5.2.

Zone protejate pentru habitate sau specii unde apa este un factor important Zone vulnerabile la nitrai din cadrul spaiului hidrografic Arge-Vedea Reeaua de monitorizare a apelor de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea Reeaua de monitorizare a apelor subterane din spaiul hidrografic ArgeVedea Schema clasificrii strii ecologice a apelor de suprafa Starea ecologic a corpurilor de ap (ruri) din spaiul hidrografic ArgeVedea Starea ecologic/potentialul ecologic al corpurilor de ap din spaiul -X-

Figura 5.3. Figura 6.1.

Figura 6.2.

Figura 6.3. Figura 6.3.1.

Figura 6.3.2.

hidrografic Arge-Vedea Figura 6.3.3. Starea corpurilorde ap (ruri) pe baza elementelor biologice din spaiul hidrografic Arge-Vedea Figura 6.3.4. Starea chimic a corpurilor de ap (ruri) n spaiul hidrografic ArgeVedea Figura 6.3.5. Starea chimic a corpurilor de ap de suprafa n spaiul hidrografic Arge-Vedea Figura 6.3.8. Starea chimic a corpurilor de ap subteran din spaiul hidrografic ArgeVedea Figura 6.4. Etapele desemnrii finale a corpurilor de ap artificiale i puternic modificate Figura 6.5. Clasificarea corpurilor de ap de suprafa din spaiul hidrografic ArgeVedea Figura 6.6. Figura 8.1. Situaia corpurilor de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea Repartiia pe surse a volumelor prelevate i livrate utilizatorilor cu excepia Hidroelectrica Figura 8.2. Figura 8.3. Figura 8.4. Figura 8.5. Repartiia pe utilizatori a volumelor de ap livrate din surse de suprafa Repartiia pe utilizatori a volumelor de ap livrate din subteran Repartiia pe utilizatori a volumelor de ap livrate din Dunre Repartiia pe utilizatori a volumelor de ap restituite de la folosinele de ap Figura 8.6. Figura 8.7. Situaia volumelor de ap restituite de la folosinele de ap i epurate Gradul de racordare al populaiei echivalente la reelele de canalizare i statiile de epurare Figura 8.8. Cuantumul contribuiilor pe surse pentru gospodrie comunal , instituii publice, unitti de cult, agrozootehnice de tip industrial Figura 8.8.1 Cuantumul contribuiilor pe surse de suprafa, Dunre subteran pentru utilizatorul agricultur: acvacultur i irigaii Figura 8.9. Cuantumul contribuiilor pe surse de suprafa a operatorilor productori de energie electric (hidrocentrale) indiferent de puterea instalat n regim de uzinare Figura 8.10. Figura 8.11. Figura 9.1. Debite nregistrate Structura principalelor cheltuieli Locul programului de msuri n cadrul procesului de planificare a planului de management - XI -

Figura 9.2.

Gradele de racordare la reele de canalizare i staii de epurare necesar a fi realizate pn la perioda de conformare cu cerinele Directivei 91/271 privind epurarea apelor uzate urbane n spaiul hidrografic Arge-Vedea Dinamica cerinelor de ap Ponderea cheltuielilor cu ap brut Evolutie indici preuri consum Repartizarea cheltuielilor de investiii pentru implementarea msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme - efluenii de la aglomerri umane din spaiul hidrografic Arge-Vedea Evoluia ncrcrii de poluani rezultate prin implementarea msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative efluenii de la aglomerri umane din spaiul hidrografic Arge-Vedea Repartizarea cheltuielilor de investiii pentru implementarea msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative cauzate de efluenii de la activitile industriale din spaiul hidrografic Arge-Vedea Evoluia ncrcrii de poluani rezultate prin implementarea msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme - efluenii de la activitile industriale din spaiul hidrografic Arge-Vedea Costuri de investiii pentru implementarea msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme agricole semnificative n spaiul hidrografic Arge-Vedea Evoluia ncrcrii de poluani (2006-2015) rezultat prin implementarea msurilor de reducere ale efectelor presiunilor agricole punctiforme semnificative din spaiul hidrografic Arge-Vedea

Figura 9.3. Figura 9.4. Figura 9.5. Figura 9.6.

Figura 9.7.

Figura 9.8.

Figura 9.9.

Figura 9.10.

Figura 9.11.

Figura 9.12. Figura 9.13.

Scenarii pentru atingerea obiectivelor de mediu Selectarea msurilor de restaurare i planificarea obiectivelor pentru corpurile de ap naturale la risc s nu ating starea ecologic bun (SEB) n 2015 datorit alterrilor hidromorfologice Selectarea msurilor de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice i planificarea obiectivelor pentru corpurile de ap puternic modificate i artificiale pentru a atinge potenialul ecologic bun - PEB sau un obiectiv mai puin sever decat PEB Msuri privind reducerea presiunilor datorate alterrilor hidromorfologice din spaiul hidrografic Arge-Vedea - XII -

Figura 9.14.

Figura 9.15.

Figura 9.16.

Combinaia msurilor de baz i suplimentare din cadrul programului de msuri

Figura 9.17.

Alocarea per capita a costurilor totale pentru implementarea programului de msuri n spaiul hidrografic Arge-Vedea Excepii de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea Starea corpurilor de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea n anul 2007 Obiectivele de mediu atinse i excepii de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea n 2015 Obiectivele de mediu atinse i excepii de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea 2021

Figura 10.1.

Figura 10.2.

Figura 10.3.

Figura 10.4.

- XIII -

LIST ANEXE Anexa 1 Anexa 2 Lista autorittilor competente Lista persoanelor de contact pentru obinerea informaiilor utilizate n elaborarea Planului de Management al Spaiului Hidrografic Arge -Vedea Anexa 5.1. Lista zonelor vulnerabile i a localitilor din zonele vulnerabile din spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 6.1. Starea ecologic/potenialul ecologic i starea chimic a corpurilor de ap din s.h. Arge - Vedea Anexa 6.2. Justificarea desemnrii corpurilor de ap puternic modificate i artificiale din spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 7.1. Obiectivele de mediu pentru corpurile de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 7.2. Anexa 8.1. Anexa 9.1. Valorile prag i valorile fondului natural pentru corpurile de ap subteran Evaluarea cerinei de ap. Tendine. Situaia transpunerii i implementrii n legislaia Romneasc a Directivelor Europene din domeniul mediului apei i a altor Directive Europene asociate Anexa 9.2. Msuri de baz pentru asigurarea infrastructurii de ap potabil n spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 9.3. Msuri de baz pentru asigurarea infrastructurii de ap uzat din spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 9.4.a Msuri de baz pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de activitile agricole (zone vulnerabile) din spaiul hidrografic Arge -Vedea Anexa 9.4.b Corpurile de ap de suprafa localizate n zonele vulnerabile sau influenate de activitile agricole din zonele vulnerabile i efectele msurilor de baz asupra acestora Anexa 9.4.c Corpurile de ap subteran localizate n zonele vulnerabile sau influenate de activitile agricole din zonele vulnerabile i efectele msurilor de baz asupra acestora Anexa 9.5. Msuri de baz pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de activitile agricole (pesticide) din spaiul hidrografic Arge -Vedea Anexa 9.6. Proiecte privind Directiva Habitate 92/43/CEE i Directiva Psri

79/409/CEE Anexa 9.7. Folosine de ap care intr sub incidena Directivei IPPC din spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 9.8. Stadiul implementarii msurilor pentru unitile industriale IPPC raportate E - XIV -

PRTR din spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 9.9. Inventarul amplasamentelor care se ncadreaz sub incidena Directivei Consiliului 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implic substane periculoase (SEVESO II) spaiul hidrografic Arge Vedea Anexa 9.10. Proiecte supuse evalurii impactului asupra mediului (EIA) analizate n cursul anilor 2006-2009 n spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 9.10(1) Analiza economico-financiar pentru serviciile publice de alimentare cu ap, canalizare i epurare Anexa 9.11. Eficiena msurilor de baz pentru diminuarea efectelor presiunilor punctiforme de la aglomerrile umane n vederea mbuntirii strii apelor n spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 9.12. Msuri pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme cau zate de activitile industriale din spaiul hidrografic Arge -Vedea Anexa 9.13. Cuantificarea reducerii efectelor presiunilor punctiforme cauzate de efluenii din activitile industriale n spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 9.14. Msuri pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme cauzate de activitile agricole (ferme/complexe zootehnice) din spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 9.15. Msuri privind reducerea polurii punctiforme i difuze cu substane prioritare/prioritar periculoase din spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 9.16. Anexa 9. 17.a Lista cu specii de peti migratori de pe cursurile de ap din Romnia Msuri de asigurare a continuitii longitudinale a cursurilor de ap n spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 9.17.b Msuri de mbuntire a continuitii laterale a corpurilor de ap n spaiul hidrografic Arge-Vedea Anexa 9.17.c Anexa 9.18. Alte tipuri de msuri hidromorfologice din spaiul hidrografic Arge-Vedea Propuneri de msuri suplimentare i costuri unitare afe rente pentru diminuarea efectelor presiunilor de la aglomerrile umane n vederea mbuntirii strii apelor Anexa 9.19. Propuneri de msuri suplimentare i costuri unitare aferente pentru diminuarea efectelor presiunilor de la activitile industriale n vederea mbuntirii strii apelor Anexa 9.20. Propuneri de msuri suplimentare i costuri unitare aferente pentru diminuarea efectelor presiunilor din agricultur n vederea mbuntirii - XV -

strii apelor Anexa 9.21. Msuri suplimentare necesare pentru buna conservare a habitatelor i speciilor direct dependente de ap Anexa 9.22. Msuri suplimentare pentru diminuarea efectelor presiunilor semnificative n vederea mbuntirii strii apelor din /spaiul hidrografic Arge -Vedea Anexa 10.1. Informaii privind excepiile de la obiectivele de mediu i condiiile de aplicare Anexa 10.2. Corpurile de ap de suprafa pentru care se aplic excepii n s.h Arge Vedea Anexa 10.3. Justificarea excepiilor aplicate corpurilor de ap de suprafa din s.h Arge-Vedea Anexa 10.4. Corpurile de ap subterane pentru care se aplic excepii n s.h Arge Vedea Anexa 10.5. Justificarea excepiilor aplicate corpurilor de ap subterane din s.h Arge Vedea Anexa 12.1. Chestionar privind colectarea i epurarea apelor uzate din aglomerrile umane Anexa 12.2. Anexa 12.3. Anexa 12.4. Chestionar privind elaborarea draftului Planului de Management Centralizator al Procesul de consultare a publicului Rezultatele procesului de consultare a Planului de Management

- XVI -

Abrevieri ANAR Adminsitraia Naional Apele Romne ANPA Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur ANRSC - Autritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Publice Comunale ADP Administraia Domeniului Public ACE Analiza cost-eficien ACB Analiza cost-beneficiu ANIF - Administratia Naionala a mbuntirilor Funciare ANPM - Agenia Naional pentru Protecia Mediului ANAP - Agenia Naional pentru Arii Naturale Protejate APM - Agenia pentru Protecia Mediului ARPM - Agenia Regionala pentru protecia mediului BAT - Best Available Technique (Cele mai bune tehnici disponibile) B.H., b.h. - Bazin Hidrografic CAPM - Corp de ap puternic modificat CAA - corp de ap artificial CBPA Codul de bune practici agricole CEE - Comunitatea Economic European CBO5 - Consum Biochimic de Oxigen n 5 zile la 20C CCO- consum chimic de oxigen CLC - Corine Land Cover CMA - concentraii maxim admise CMI- cost mediu incremental CPD Cost prim dinamic DCA - Directiva Cadru n domeniul Apei DA Direcii de Ap DADR - Direcii pentru Agricultur i Dezvoltare Rural DN - Drum Naional DPSIR - Driver-Pressure-State-Impact-Response (Activitate antropic-Presiune-StareImpact-Rspuns) DRP - Danube Regional Project (Proiectul Regional al Dunrii) EC, CE - European Council (Consiliul European) ECOSTAT - Ecological Status (Stare ecologic) EIA - Environmental Impact Assessment (Evaluarea impactului asupra mediului) EQR-Ecological Ouality Ratio (Raport de calitate ecologic) - XVII -

EPER Registrul European al Poluanilor Emii E-PRTR Registrul European al Poluanilor Emii i Transferai EU, UE - European Union (Uniunea European) FEADR Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural Fig. - figura HG - Hotrre de Guvern GAEC - Codul pentru bune condiii agricole i de mediu GNM - Garda Naional de Mediu GIS Sistemul Informational Geografic GW - Ape Subterane (Groundwater) GWD - Directiva Apelor Subterane 2006/118/EC ICPDR Comisia Internaional pentru Protecia Fluviului Dunrea ICIM Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecia Mediului ICPA Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie i Protecia Mediului - Bucureti INCDDD Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunrii INHGA Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrirea Apelor IPPC Integrated Prevention Pollution Control (Prevenirea i Controlul Integrat al Polurii) IRCM Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare Marin Grigore Antipa IS - Index saprob ISPA - Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare LM-GIG Lakes Mediterranean Geographical Intercalibration Group (Grupul geografic de intercalibrare al lacurilor de acumulare mediteraneene) l.e. locuitor(i) echivalent(i) loc. locuitor(i) LDRS - Lower Danube River System Sistemul Dunrii Inferioare MM Ministerul Mediului MAPDR Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltarii Rurale MAI Ministerul Administratiei i Internelor mil. - milion(e) MAB Man and the Biosphere Programme (Programul Omul i Biosfera) MATRA - Program de finanare al Ministerului de Afaceri Externe din Olanda MONERIS - MOdelling Nutrient Emissions in RIver Systems (Modelarea Emisiilor de Nutrieni n Sistemele de Ru) MTS Materii totale n suspensie - XVIII -

MS Ministerul Sntii MZB - Macrozoobentos NNR - Nivel Normal de Retenie NBL - Valorea fondului natural (natural background level) NTPA, STAS - Normative tehnice de aplicare a legislaiei O.G. - Ordonan a Guvernului O.U.G. Ordonana de Urgen a Guvernului O.N.G. - Organizaii Non-Guvernamentale OSPA - Oficii de Studii Pedologice i Agrochimice PABH - Planul de Amenajare al Bazinului Hidrografic PEB Potenial ecologic bun PIN-MATRA- Programme Internaional Nature Management Central and Eastern Europe PIB, GNP - Produs Intern Brut (Gross Naional Product) PMBH - Planul de Management al Bazinului Hidrografic PMDHD - Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunrii PJGD - Planurile Judeene de Gestionare a Deeurilor PHARE - Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy (Ajutor pentru Reconstrucia Economiei) PMB - Plan de Management Bazinal PNDR Planul Naional de Dezvoltare Rural PNGD - Planul Naional de Gestionare a Deseurilor POM Programul de Msuri POP Programul Operaional pentru Pescuit n perioada 2007-2013 POS Mediu programul Operaional Sectorial pentru Mediu n perioada 2007 -2013 PRGD - Planurile Regionale de Gestionare a Deeurilor RAMSAR Convenia pentru Zone Umede de Importan Internaional R-E1;R-E2 - Rivers Eastern Continental Tipuri de ruri est continentale (intercalibrare) REFCOND Condiii de Referin ROMSILVA, RNP Regia Naional a Pdurilor SAC Special Areas of Conservation (Arii speciale de conservare) SAPRD - Special pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultur i Dezvoltare Rural) SAMTID - Programul de dezvoltare a infrastructurii oraelor mici i mijlocii SEA - Strategic Environmental Assessment (Evaluare strategic de mediu) SEB Stare ecologica bun - XIX -

SEVESO II Directiva privind controlul asupra riscului de accidente majore S.H., s.h.- spaiu hidrografic SNGD - Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor SCI Sites of Community Importance (Situri de importan comunitar) SOR Societatea Ornitologic din Romnia SPA Special Protected Areas (Arii de protecie special avifaunistic) TAIEX Technical Assistance Information and Exchange System (Sistemul de Asisten Tehnic i Schimb Informaional) TV - Valorile prag, (threshold values) TVA - Taxa pe Valoarea Adaugat UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation UNDP-GEF - United Nations Development Program component - The Global Environment Facility QUAL 2K - A Modelling Framework for Simulating River and Stream Water Quality VAB - Valoare Adaugat Brut VNA Valoare net actualizat ZV / ZVN Zona vulnerabil la nitrai WAQ - Model pentru prognozarea calitii apei WWF World Wide Fund (Fondul Mondial pentru Natur)

GW - Ape Subterane (Groundwater) GWD - Directiva Apelor Subterane 2006/118/EC Tipuri acvifere P - poros K - karstic F fisural q - debit specific

Utilizarea apei PO - alimentari cu ap pentru populaie IR - irigaii I - industrie P - piscicultur Z - zootehnie - XX -

Poluatori: I - industriali; A - agricoli; M - menajeri; Z zootehnici Gradul de protecie global al corpurilor de ap PVG - foarte bun PG - bun PM - medie PU - nesatisfctoare PVU - puternic nesatisfctoare ADP Administraia Domeniului Public TV - valorile prag, (threshold values) CMA - concentraii maxim admise NBL - valorea fondului natural (natural background level)

- XXI -

Lista actualizat a denumirilor oficiale pentru autoriti ale administraiei publice centrale, autoriti administrative autonome sau alte autoriti publice 1. Ministerul Mediului i Pdurilor - conform Hotrrii de Guvern nr. 1635/2009 din 29/12/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i Pdurilor, Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 12/01/2010. Actul a intrat n vigoare la data de 12 ianuarie 2010. 2. Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale - conform Hotrrii de Guvern nr. 725/2010 din 21/07/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia, Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 04/08/2010. Actul a intrat n vigoare la data de 04 august 2010. 3. Ministerul Administraiei i Internelor - conform Hotrrii nr. 732/2010 din 21/07/2010 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoric i efectivele Ministerului Administraiei i Internelor, pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 1.380/2009 privind nfiinarea, organizarea, funcionarea i atribuiile Administraiei Naionale a Rezervelor de Stat i Probleme Speciale i pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 1. 678/2008 privind nfiinarea Institutului de Studii pentru Ordine Public n subordinea Ministerului Administraiei i Internelor i pentru completarea anexei nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoric i efectivele Ministe rului Administraiei i Internelor, Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 26/07/2010. Actul a intrat n vigoare la data de 26 iulie 2010. 4. Ministerul Sntii - conform Hotrrii nr. 144/2010 din 23/02/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 02/03/2010. Actul a intrat n vigoare la data de 02 martie 2010. 5. Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri Hotrrii nr. 1.634 din 29 decembrie 2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, modificat prin Hotrrea Guvernului nr. 720/2010, Publicat n Monitorul Oficial, nr. 3 din 04/01/2009. Actul a intrat n vigoare la data de 4 ianuarie 2009. 6. Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului - conform Hotrrii nr. 904/2010 din 25/08/2010 privind restructurarea i reorganizarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, precum i pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului - XXII -

Dezvoltrii Regionale i Turismului, Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 31/08/2010. Actul a intrat n vigoare la data de 31 august 2010. 7. Ministerul Transporturilor i Infrastructurii - conform Hotrrii nr. 76/2009 din 11/02/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 13/02/2009. Actul a intrat n vigoare la data de 13 februarie 2009. 8. Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale - conform Hotrrii nr. 728/2010 din 21/07/2010 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 22/07/2010. Actul a intrat n vigoare la data de 22 iulie 2010. 9. Ministerul Aprrii Naionale - conform Legii nr. 346/2006 din 21/07/2006 privind organizarea i funcionarea Ministerului Aprrii, Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28/07/2006. Actul a ntrat n vigoare la data de 31 iulie 2006. 10. Administraiile Bazinale de Ap - conform Legii nr. 146 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanei de urgen nr. 3/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea i completarea Legii apelor nr. 107/1996, Publicat n Monitorul Oficial , Partea I nr. 497 din 19/07/2010. Actul a intrat n vigoare la data de 22 iulie 2010. 11. Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice - conform Hotrrii de Guvern nr. 622 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 671/2007, p ublicat n Monitorul oficial, partea I nr. 478 din 13/07/2010. Actul a intrat n vigoare la data de 13 iulie 2010 . 12. Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii - conform Ordinului nr. 658 din 6 aprilie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii. Publicat n Monitorul Oficial Partea I nr. 263 din 22/04/2009 . Actul a intrat n vigoare la data de 22 aprilie 2009.

- XXIII -

1.

INTRODUCERE

Directiva Cadru n domeniul apei a fost adoptat de ctre Parlamentul European n 23 octombrie 2000 i a fost pus n aplicare ncepnd cu data de 22 decembrie 2000, cnd a fost publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Obiectivul central al Directivei Cadru n domeniul apei este acela de a obine o stare bun pentru toate corpurile de ap, att pentru cele de suprafa ct i pentru cele subterane, cu excepia corpurilor puternic modificate i artificiale, pentru care se definete potenialul ecologic bun. Romnia trebuie s realizeze aceste obiective prin stabilirea i implementarea programelor de msuri, innd seama de cerinele deja existente la nivelul Comunitii Europene. Directiva Cadru n domeniul apei fundamenteaz o nou strategie i politic n domeniul gospodririi apelor, urmrind noi elemente: elaborarea planurilor de management pe bazine hidrografice; prevenirea deteriorrii strii tuturor corpurilor de ap de suprafa i definirea unei stri bune a apelor reprezint obiectivul directivei ce trebuie definirea condiiilor de referin pentru apele de suprafa; definirea unor noi categorii de ape corpuri de ap puternic modificate; stabilirea unei reele de monitoring care s asigure o imagine de ansamblu i

subterane; realizat pn n 2015; -

de detaliu a strii apelor, precum i stabilirea programelor de monitoring de supraveghere, operaional i de investigare n conformitate cu noul concept de monitoring integrat al apelor ce are la baz principiile abordrii ecosistemice; definirea a 5 clase de calitate a apelor innd seama n primul r nd de

elementele biologice; stabilirea unui registru al zonelor protejate situate la nivelul bazinului

hidrografic; stabilirea obiectivelor de mediu; realizarea analizei economice asupra utilizrii apei lund n considerare luarea unor msuri de reducere progresiv a polurii apei cu substane

principiul recuperrii costurilor aferente serviciilor de ap; prioritare care prezint un important factor de ri sc pentru mediul acvatic i oprirea treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor substanelor prioritar periculoase; referitor -1-

la prevenirea i controlul polurii, politica n domeniul apei trebuie s se bazeze pe o abordare combinat, folosind controlul polurii la surs prin stabilirea valorilor limit ale emisiilor, precum i standarde de calitate a mediului; conceptul de reabilitare al resurselor de ap. Implementarea acestei Directive va contribui la o dezvoltare durabil socioeconomic prin asigurarea necesarului de ap pentru folosine, att din punct de vedere calitativ ct i cantitativ. Planul de management al bazinului hidrografic reprezint instrumentul pentru implementarea Directivei Cadru Ap reglementat prin Articolul 13 i anexa VII i are drept scop gospodrirea echilibrat a resurselor de ap precum i protecia ecosistemelor acvatice, avnd ca obiectiv principal atingerea unei stri bune a apelor de suprafa i subterane. Articolul 14 al Directivei Cadru Ap 2000/60/EC, specific faptul c Statele Membre trebuie s informeze i s consulte publicul i utilizatorii, n special, cu privire la urmtoarele etape referitoare la: - calendarul i programul de lucru pentru elaborarea planurilor de management pe bazin hidrografic i despre rolul consultrii, pn cel mai trziu n 2006; - sinteza problemelor importante de gospodrirea apelor pn la 22.12. 2007; n cadrul acestui proces au fost identificate 4 categorii majore de probleme: poluarea cu substane organice, poluarea cu nutrieni, poluarea cu substane prioritar/ periculoase i alterrile hidromorfologice, pentru care au fost concepute programe de msuri specifice n vederea conformrii cu obiectivele de mediu. Problemele principale de gospodrire ale apelor din bazin au fost prezentate spre informare i consultare publicului, n cadrul ntlnirilor privind elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare i Management al spaiului hidrografic Arge Vedea (2007). - elaborarea proiectului planului de management pe bazin hidrografic, pn la 22.12.2008 i consultarea publicului 6 luni n cursul anului 2009. Planul de management bazinal este n strns corelaie cu dezvoltarea socioeconomica i prezint punctul de plecare pentru msurile de management din toate ramurile economiei, msurile de gospodrire a apelor la nivel bazinal i local i evideniaz factorii majori care influeneaz gospodrirea apei ntr-un bazin hidrografic. De asemenea, prin Planul de management se stabilesc deciziile necesare n economia apei i pentru dezvoltarea de obiective pentru o g ospodrire durabil, unitar, echilibrat i complex a resurselor de ap.

-2-

Ca infrastructur de baza a economiei, managementul apelor trebuie s ofere soluii pentru asigurarea n prezent i n viitor a necesarului de ap al populaiei i economiei, pornind de la caracterul regenerabil dar limitativ al resurselor de ap dulce, precum i de la principiile gospodririi unitare pe bazine hidrografice a resurselor de suprafa i subterane, att din punct de vedere cantitativ ct i calitativ. Planul de management al bazinului hidrografic (PMBH) trebuie corelat cu planurile de amenajare ale bazinelor hidrografice (PABH), ct i cu programele de dezvoltare i etapizare. n conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, i n conformitate cu Ordinul 913/2001 , Administraia Naional Apele Romne elaboreaz Schemele Directoare de Amenajare i Management ale Bazinelor Hidrografice care sunt formate din Planul de Management al Bazinului Hidrografic i Planul de Amenajare al Bazinului Hidrografic. Administraia Naional Apele Romne a fost desemnat, mpreun cu Ministerul Mediului, autoritate competent pentru implementarea Directivei Cadru Ap n Romnia. n acest scop, la nivelul Administratiei Naionale Apele Romne a fost creat Departamentul Planuri de Management ale Bazinelor Hidrografice, iar n cadrul Institulului Naional de Hidrologie i Gospodrirea Apelor, aparinnd Administraiei Naionale Apele Romne s-a creat un compartiment pentru elaborarea Planurilor de Amenajare ale Bazinelor Hidrografice, componenta de g ospodrire cantitativ a resurselor de ap din cadrul Schemelor Directoare. n acest context, la nivelul fiecarei Direcii de Ap s-a nfiinat un compartiment pentru elaborarea Planului de management bazinal, componenta de g ospodrire calitativ a resurselor de ap i un colectiv interdisciplinar care s colaboreze cu Institutul Naional de Hidrologie i Gospodriea Apelor la elaborarea Planurilor de Amenajare a bazinului hidrografic, componenta cantitativ de gospodrire a apelor din cadrul Schemelor Directoare. De asemenea, l a nivelul fiecrui bazin hidrografic, n conformitate cu prevederile art.47 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, s-a nfiinat un Comitet de Bazin. Regulamentul de organizare i funcionare a fost aprobat prin HG 1212/29.11.2000. Obiectivele fundamentale care au stat la baza crearii Comitetului de Bazin au fost colaborarea eficient a organismelor teritoriale de g ospodrire a apelor cu organele administratiei publice locale, utilizatorii din bazinul respectiv, beneficiarii serviciilor de gospodrire a apelor i a organizaiilor neguvernamentale locale cu profil de protecie a mediului. Acest comitet i propune respectarea i aplicarea principiilor gospodririi -3-

durabile a resurselor de ap i meninerea echilibrului ntre conservarea i dezvoltarea durabil a resurselor de ap. n conformitate cu prevederile Directivei Cadru a Apei, statele Dunrene, printre care i Romnia trebuie s contribuie la elaborarea Planului de Management al Districtului Hidrografic al Dunrii. n acest scop statele semnatare ale Conven iei Internaionale pentru Protecia Fluviului Dunrea au stabilit ca Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunrii s fie format din trei pri: Partea A: - Planul general ce cuprinde problemele de importan bazinal cu efecte transfrontaliere i se refer la: cursurile principale ale rurilor care au bazine hidrografice > 4000 km2; lacurile cu suprafee > 100 km2; acvifere transfrontaliere cu suprafa > 4000 km2; Dunrea, Delta i ape costiere.

Partea B: - Planurile naionale de management ale rilor Dunrene. - Planurile sub-bazinelor coordonate la nivel internaional (Tisa, Sava, Prut, Delta Dunrii) Partea C: - Planurile de management la nivel de sub- bazine naionale (n cazul Romniei -11) Partea A a Planului de Management al Districtului Hidrografic al Dunrii Raport 2004 a fost elaborat de Comisia Internaional pentru Protecia Fluviului Dunrea cu contribuia rilor Dunrene i aprobat de minitrii mediului din rile Dunrene reunii n cadrul Conferinei Ministeriale care a avut loc la Viena pe data de 13.12.2004. Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunrii a fost finalizat n cursului anului 2010, urmnd aceeai modalitate de realizare i aprobare ca i Raportul 2004 . Partea B De asemenea Romnia contribuie la elaborarea Planurilor de Management la nivel de sub-bazin, inclusiv Planul de Management Integrat al bazinului hidrografic al rului Tisa sub coordonarea Comisiei Internaionale pentru Protecia Fluviului Duanrea (ICPDR), ce cuprinde problemele de importan bazinal cu efecte transfrontaliere , referindu-se la: cursurile principale ale rurilor care au bazine hidrografice > 1000 km2; -4-

lacurile cu suprafee > 10 km2; acvifere transfrontaliere cu suprafa > 1000 km2;

Aa cum s-a precizat mai sus, exist iniiative de realizare ale Planurilor de management la nivelul altor sub-bazine internaionale cum ar fi Prut i Delta Dunrii mpreun cu Republica Moldova i Ucraina, ns procesul de elaborare nu a nceput nc. Partea B (naional) - n conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare , Planul Naional de Management al Apelor din Romnia este format din 11 Planuri de Management Bazinale. Se precizeaz c nivelul de detaliu crete de la partea A (internaional) la partea C (sub-bazine naionale), astfel Planul Naional i Planurile sub-bazinelor coninnd informaii adiionale/complementare, n special referitoare la: caracterizarea apelor de suprafa i subterane, zone protejate, starea apelor, obiectivele de mediu, programele de msuri, analiza economic i excepiile de la obiectivele de mediu. De asemenea, la nivel bilateral, att n anul 2008, ct i n anul 2009, au fost organizate ntlniri cu rile vecine (Ungaria, Bulgaria i Serbia), avnd ca obiectiv armonizarea abordrilor i datelor pentru corpurile de ap frontaliere i transfrontaliere. Proiectul Planului de Management al spaiului hidrografic Arge Vedea a fost prezentat pe website-ul Direciei Apelor Arge-Vedea pe 22 decembrie 2008 n vederea informrii i consultrii publicului pe o perioad de peste 10 luni n cursul anului 2009 (pn la data de 10 noiembrie 2009). Datele i informaiile care au fost utilizate n elaborarea Planului de Management sunt date din anul 2007. n cazurile n care s-au utilizat date pe o perioad mai ndelungat de timp, pentru analiza evoluiei n timp a unor parametrii caracteristici, acest lucru este menionat specific n capitolul respectiv. Datele au fost furnizate n principal de SGA/SH, ARPM-uri, APM-uri, Consilii Judeene, operatori servicii de ap, Direcii Agricole Judeene, Romsilva, ICPA Bucureti, Serviciile: Gestiunea, Monitoringul i Protecia Resurselor de Ap, Avize i Autorizaii i Hidrologie, Hidrogeologie i Prognoze Bazinale. Pe msura ce s-au finalizat studiile elaborate de ctre institutele de cercetare i universiti privind sistemele de clasificare i evaluare global a strii apelor de suprafa, conform prevederilor Directivei Cadru, pe baza elementelor biologice, chimice i hidromorfologice, precum i privind sistemele de clasificare i evaluare global a potenialului ecologic al corpurilor de ap artificiale i puternic modificate, proiectul Planului de Management bazinal varianta preliminar a fost mbuntit. -5-

mbuntirile/actualizrile au vizat unele capitole, acestea fiind integrate n proiectul Planului de Management bazinal i pus pe site -ul Direciilor de Ape i al Administraiei Naionale Apele Romne n vederea consultrii publicului i n mod special a unitilor implicate n procesul de implementare al Dire ctivei Cadru, care vor trebui s ia msuri pentru a se atinge obiectivele de mediu ale diverselor categorii de ap. Planul Naional de Management aferent poriunii naion ale a bazinului hidrografic internaional al fluviului Dunrea, sintez a Planurilor de Management la nivel de bazine/spaii hidrografice, a urmat Procedura de evaluare strategic de mediu (SEA), n concordan cu cerinele Directivei 2001/42/CE privind ev aluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului (transpus prin H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri i programe), n vederea aprobrii prin Hotrre de Guvern. De asemenea, dup elaborarea la 22 decembrie 2009 a Planului Naional de Management i a Planurilor de Management la nivel de bazine/spaii hidrografice, o serie de autoriti ale administraiei publice centrale, autoriti administrative autonome sau alte autoriti publice i-au schimbat n mod oficial denumirea. n acest sens, planul conine o list cu denumiri actualizate ale acestora, care se regsete dup seciunea Abrevieri (Lista actualizat a denumitilor oficiale pentru autoriti ale administraiei publice centrale, autoriti administrative autonome sau alte autoriti publice).

-6-

2. PREZENTAREA GENERAL A SPAIULUI HIDROGRAFIC ARGE VEDEA 2.1. Delimitarea spaiului hidrografic Prezentul Plan de Management este elaborat pentru spaiul hidrografic administrat de Direcia Apelor Arge Vedea Piteti, care cuprinde 3 bazine hidrografice ( i o parte din bazinul Dunrii ntre confluena cu rul Olt i cea cu rul Arge) situate n sudul Romniei, toate tributare fluviului Dunrea: Arge, Vedea i Clmui. Suprafaa total a acestui spaiu este de 21.479 km2 (figura 2.1). Bazinul hidrografic al rului Arge este cuprins ntre urmtoarele coordonate geografice: 435450" - 453630" latitudine nordic i 243050"- 264425" longitudine estic. Se nvecineaz la nord cu bazinul hidrografic Olt, la vest cu bazinele hidrografice Olt i Vedea, la sud cu bazinul Dunrii i la est cu bazinul hidrografic al Ialomiei, av nd o suprafa de 12.550 km2. Component al bazinului Dunrean i situat n partea de sud a rii, bazinul hidrografic al rului Vedea are o suprafa de 5430 km2 i este cuprins pe direcia nordsud ntre paralele de 45o0320 i 4304213 latitudine nordic, iar pe direcia vest -est ntre meridianele de 2402726 i 2503656 longitudine estic, fiind limitat de bazinele hidrografice ale Oltului, Clmuiului i Argeului. Bazinul hidrografic Clmui este limitat de bazinele hidrografice ale Oltului (la vest), Vedea (la est) i fluviul Dunrea la sud. Are o suprafa mai mic, de numai 1413 km2. Restul suprafeei spaiului hidrografic este reprezentat de o parte a bazinului Dunrea (ntre confluena cu Oltul i cea cu Argeul 2086 km2). Din punct de vedere administrativ, acest spaiu hidrografic ocup aproape integral judeele Arge, Giurgiu, Teleorman, Ilfov (inclusiv municipiul Bucure ti) i pri mai mici din judeele Dmbovia, Olt i Clrai. Populaia din aceast zon este de circa 3,8 milioane locuitori, avnd o densitate medie de 178 locuitori/km2 (tabelul 2.1). Dintre acetia, 2,65 milioane triesc n cele 30 orae. Cele mai importante dintre acestea sunt: Bucure ti, Piteti, Giurgiu, Alexandria.

-7-

%din Nr. crt. Judeul ARGE DAMBOVIA TELEORMAN GIURGIU CLRAI OLT BUCURETI ILFOV TOTAL Suprafa (km2) suprafa total pe bazin 1 2 3 4 5 6 7 8 6416 2368 5460 3520 1019 1401 240 1055 21479 29.87% 11.03% 25.42% 16.39% 4.74% 6.52% 1.12% 4.91% 100% 626403 225249 385827 283408 59756 69337 1931838 243722 3825540 Populaie (locuitori)

%din populaia total pe bazin 16.37% 5.89% 10.09% 7.41% 1.56% 1.81% 50.50% 6.37% 100%

Tabel 2.1. Caracteristicile administrative i demografice ale teritoriului situat n spaiul hidrografic Arge Vedea

-8-

-9-

2.2. Hidrografia Spaiul hidrografic Arge Vedea ocup 9% din suprafaa Romniei. Reeaua hidrografic a Argeului cuprinde 178 cursuri de ap, cu o lungime total de 4579 km, avnd o densitate medie de 0,36 km/km2. Zona de obrie a Argeului o formeaz munii Fgra unde densitatea reelei hidrografice este mare, depind de multe ori 1,4 km/km2. Altitudinea medie n aceast zon montan variaz ntre 1200 i 1000 m, astfel c i panta medie are valori mari (150 80 ). Pe sectorul mijlociu (ntre Curtea de Arge i Geti), Argeul dreneaz mpreun cu afluenii si zona dealurilor subcarpatice, zona colinar i de piemont cu o altitudine medie de circa 800 m, unde densitatea reelei hidrografice este de 0,3 0,5 km / km2 i panta medie are valori de 10 15. Sectorul cursului inferior se desfoar ntre Ioneti (Geti) i vrsare i se caracterizeaz printr-o vale larg, cu numeroase meandre avnd o pant de scurgere ce variaz ntre 9 i 6 . ntreaga reea hidrografic a bazinelor Vedea i Clmui se nscrie ntr -o zon cu o densitate foarte mic ce variaz de la 0,4 km/km2 n partea superioar a bazinelor, la 0,2 0,3 km/km2 n partea central i ajunge la 0,1 km/km2 n partea inferioar. Bazinul hidrografic al rului Vedea are o reea format din 81 cursuri de ap ce totalizeaz 2036 km, densitatea medie fiind de 0,37 km/km2. Clmuiul are 10 cursuri de ap, totaliznd 331 km, cu o densitate medie de 0,23 km/km2. n bazinul Dunrii mai exist alte 5 cursuri de ap, cu o importan redusa (lungime total 93 km).

2.3. Relieful Acest spaiu hidrografic se caracterizeaz printr-o mare varietate a formelor de relief, ncepnd cu nlimile muntoase ale Fgra ului (altitudine maxim 2544 m zona de obrie fiind la 2140 m) i terminnd cu cea mai joas treapt de relief de pe teritoriul rii - Lunca Dunrii (altitudine minim 12 m). Regiunea montan este situat n nord i include cele mai nalte culmi ale Carpatilor Meridionali cu Masivul Fgraului i partea vestic a Masivului Bucegi (Leaota) desprit de culoarul tectonic Rucr Bran. Munii ocup 8% din totalul suprafeei. - 10 -

Urmeaz zona subcarpatic i colinar a Piemonturilor Cotmenei i Cndetiului (care acoper 28% din total 6% subcarpai i 22% piemont), format dintr-o asociaie de muscele i dealuri orientate n sens latitudinal, care includ ntre ele depresiuni intracolinare, cu altitudini ce variaz ntre 1200 m n nord i 600 m n sud. Spre sud se dezvolt pe o ntindere mult mai mare podi uri piemontane bine reprezentate care reprezint Piemontul Getic. Sudul spaiului hidrografic este format din cmpie, care reprezint cea mai joas i mai uniform form de relief. Sectorul cursului inferior este format dintr-o asociaie de interfluvii, vi i terase n cadrul creia se difereniaz suprafee distincte - cmpuri, terase, lunci - respectiv Cmpia nalt a Dmboviei i Ialomiei, Cmpia G vanu Burdea, Cmpia Burnazului precum i lunca Dunrii. Suprafaa ocupat de cmpie reprezint 64% din totalul spaiului hidrografic. Gradul de fragmentare al reliefului este de 350 450 m, iar energia maxim variaz ntre 200 300 m.

- 11 -

- 12 -

2.4. Utilizarea terenului Aa cum este normal, modul de utilizare al terenului este influen at att de condiiile fizico geografice, ct i de factorii antropici. n cadrul spaiului hidrografic Arge-Vedea predomin terenurile arabile, care reprezint 55,36% din total. Pe locurile urmtoare se situeaz zonele mpdurite, care acoper 18,12% i culturile perene cu 16,32%. Gradul de mpdurire variaz de la 26,9% n bazinul Arge, la 9,4% n bazinul Vedea. Celelalte categorii ocup suprafee mult mai mici. Astfel, a ezrile umane reprezint 7,21%, iar pe un ultimul loc se regsesc apele i zonele umede cu numai 0,95% (vezi fig.2.3).

- 13 -

2.5. Geologia Caracterul eterogen al formelor de relief se reflect i n constituia geologic, prin faptul c ntlnim formaiuni aparinnd la 6 mari uniti geologice repartizate n zona montan, de dealuri i de cmpie, cu o mare varietate petrografic. Relieful munilor datoreaz aspectul greoi rocilor cristaline puternic metamorfozate, roci care sunt reprezentate prin micaisturi i paragnaise cu interstratificaii de calcare cristaline i amfibolite, orientate pe direcia vest est, iar mai la sud se dezvolt o fie larg de gnaise. n nord-est apare o formaiune calcaroas (Piatra Craiului). Zona dealurilor subcarpatice are un fundament con stituit din depozite paleogene i miocene slab cutate, peste care s-au depus conglomerate i gresii eocene, nisipuri, gresii i pietriuri mio-pliocene. Depresiunile intracolinare sunt alctuite din conglomerate, nisipuri i pietriuri, peste care s-au depus aluviuni recente crate de formaiunile toreniale. Piemontul are o structur monoclinal cu un fundament cristalin acoperit cu formaiuni mai noi constituite din conglomerate fine, gresii cenuii, marne, nisipuri i pietriuri. Cmpia este format din pietriuri i depozite exclusiv cuaternare reprezentate prin loess i lehm loessoid cu grosimi foarte mari, iar depozitele aluvionare sunt formate din nisipuri fine i grosiere, argile i pietriuri (depozite de Frteti). n lunca joas a Dunrii apar i formaiuni organice. Deci, predominanta acestui spaiu hidrografic este structura silicioas, ntre care apar mici formaiuni calcaroase i organice -acestea mai ales n lunca joas a Dunrii (vezi fig.2.4). 2.6. Parametrii climatici Situat n partea de sud a rii, spaiul hidrografic Arge Vedea are o clim temperat-continental, cu unele particulariti. Astfel, precipitaiile nregistreaz valori cuprinse ntre 1000 - 1400 mm pe culmil e munilor, ntre 600 800 mm n zonele subcarpatice, colinare i piemontane i scad sub 550 mm n zona de cmpie. n bazinul superior al spaiului Arge -Vedea - Clmui n cursul anului valorile medii lunare sunt destul de diferite: iarna temperaturile medii lunare multianuale au valori negative, cele mai sczute nregistrndu -se n luna ianuarie (sub -2,5C); vara aceste temperaturi depaesc 20C i scad cu 0,6C-0,8C n funcie de altitudine (la fiecare 100 m diferena de nivel). - 14 -

Zona de cmpie sub aspect climatic reflect continentalismul accentuat (amplitudini termice mari peste 75C), care favorizeaz evaporaia intens n lunile de var i ngheul total n lunile de iarn. Cele mai mari valori medii zilnice ale temperaturii aerului se realizeaz vara (iulie august) depind chiar 30C ca urmare a invaziei de aer tropical, iar cele mai mici valori se nregistreaz iarna (-7C n luna ianuarie), fiind o consecin a invaziei de aer rece artic sau continental. Valorile medii lunare ating n zona de cmpie 11 C.

- 15 -

2.7. Resursele de ap Resursele teoretice de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea sunt de 3.593 milioane m3/an. Acestea sunt distribuite total inegal ntre bazinele hidrografice (Arge 1.960, Vedea 363 i Clmui 42). Apa de suprafa reprezint circa 66% din totalul resurselor teoretice din acest spaiu hidrografic (3.593 milioane m3/an). Avnd n vedere gradul ridicat de amenajare al bazinului Arge (circa 70% - ceea ce reprezint un volum acumulat de 1.080.000 mil. m3/an), acesta dispune i de cele mai mari resurse utilizabile, respectiv aproape 1672 milioane m3/an. ntregul bazin hidrografic al Argeului are un grad nalt de utilizare a resurselor de ap, indicelele specific de utilizare fiind de cca. 600 m3/locuitor/an numai din surse de suprafa. Acest lucru este favorizat i de prezena unor importante orae care concentreaz mari consumatori industriali i cu o populaie numeroas: municipiile Bucureti, Piteti, C mpulung i Curtea de Arge. Bazinul hidrografic Vedea este ntr-o situaie opus, avnd resurse de suprafa reduse i nu dispune de lucrri hidrotehnice; acest fapt implic c asigurarea alimentrilor cu ap s fie fcut n exclusivitate din surse subterane. Situaia se prezint similar i n bazinul hidrografic Clmui, unde resursele de ap de suprafa sunt reduse, iar prin predominarea formaiunilor cu granulometrie mare i mijlocie a fost posibil acumularea de rezerve de ap mai mari n subteran. Aceste date sunt sintetizate n urmtorul tabel:

Resurse utilizabile Resurse teoretice (mil.m3/an) potrivit gradului de asigurare al bazinului hidrografic (mil.m3/an) Bazinul hidrografic Arge Ape de suprafa Ape subterane Total Bazinul hidrografic Vedea Ape de suprafa 363,000 40,500 1960,000 696,000 2656,000 1671,654 536,112 2207,766

- 16 -

Ape subterane Total Ape de suprafa Ape subterane Total Ape de suprafa Ape subterane Total

172,000 535,000

150,000 190,500

Bazinul hidrografic Dunre (inclusiv Clmui) 42,000 360,000 402,000 29,125 350,900 380,025

Spaiul hidrografic Arge-Vedea-Dunre 2365,000 1228,000 3593,000 1741,279 1037,012 2778,291

- 17 -

3. CARACTERIZAREA APELOR DE SUPRAFA 3.1. Categorii de ape de suprafa n spaiul hidrografic aflat n administrarea Direciei Apelor Arge-Vedea sunt identificate 270 ruri cu suprafaa bazinului mai mare de 10 km2, un lac natural i 49 de lacuri de acumulare cu suprafa mai mare de 0,5 km2. Ruri Argeul, mpreun cu afluenii si formeaz unul dintre cele mai importante bazine hidrografice ale rii, avnd n vedere poten ialul hidroenergetic i alimentrile cu ap alentrelor populate n industriale, precum i irigarea terenurilor agricole. Rul Arge are o lungime de 350 km avndu -i izvoarele sub creasta Munilor Fgra, de unde izvorsc cele dou ruri Capra i Buda care prin unirea lor dau natere rului Arge. Principalii afluenti, n ordinea formrii bazinului hidrografic sunt: Vlsanul (L=79 km, F=348 km2), Rul Doamnei, care are i cel mai mare aport de debit (L=107 km, F=1836 km2), Rul Trgului (L=72 km, F=1096 km2), Crcinovul (L=43 km, F=184km2), Neajlovul (L=186 km, F=3720 km2), Dmbovnicul (L=110 km, F= 639 km2), Clnitea (L=112 km, F=1748 km2), Glavaciocul (L=120 km, F=682 km2), Sabarul (Rstoaca) (L=174 km, F=1346 km2) i Rul Dmbovia - cu cea mai mare lungime (L=286 km, F=2824km2). Argeul este alimentat asimetric, afluenii de pe stnga avnd un aport de debit de peste 6 ori mai mare dect cei de pe dreapta. Principalii aflueni de pe stnga (Vlsa nul, Rul Doamnei, Dmbovia) i formeaz bazinele de recepie din zona subalpina, unde alimentarea este mixt pluvionival i subteran aceasta din urm cu un regim mai uniform pe anotimpuri. Pe dreapta, singurul afluent mai important este Neajlovul, care are scurgere sezonier, cu diferene mari n timpul anului. Panta medie a rului principal este de 6, pe cnd cea a afluenilor principali se ncadreaz ntre 6 (Dmbovia) i 25 (Vlsanul). Coeficientul su de sinuozitate este de 1,52. Din totalul de 178 de rri, 108 prezintun regim de curgere nepermanent. Densitatea reelei hidrografice este de cca. 1,4 km/km2 n zona de munte (cursul superior al Argeului), unde o serie de izvoare i ruri mici converg ctre colectorii principali, micorndu-se treptat ctre 0,4 -0,5 km/km2 n zona de cmpie.

- 18 -

Rul Vedea are ca principali aflueni (n ordinea formrii bazinului): Vedia (L = 60 km, F = 223 km2), Plapcea (L = 56 km, F=354 km2), Cotmeana (L = 93 km, F = 498 km2), Dorofei (L = 36 km, F =219 km2), Tecuci (L = 61 km, F = 201 km2), Bratcov (L = 39 km, F = 144 km2), Burdea (L= 107 km, F=366 km2), Prul Cinelui (L=106km, F=535 km2) cu afluentul su Tinoasa (L=51km, F=203 km2), urmeaz apoi cel mai important afluent, rul Teleorman (L=169 km, F= 1427 km2) i Izvoarele (L=42 km, F=231km2). ntreaga reea hidrografic a bazinului Vedea se nscrie ntr -o zon cu o densitate foarte mic ce variaz de la 0,4 km/km2 n partea superioar a bazinului, la 0,2 0,3 km/km2 n partea central i ajungnd la 0,1 km/km2 n partea inferioar. Panta medie a rului principal este de 2, pe cnd cea a afluenilor principali se ncadreaz ntre 2 (Teleorman) i 5 (Vedita). Numrul cursurilor nepermanente din acest bazin este de 64, dintr-un total de 78 de ruri. Coeficientul de sinuozitate al Vedei este de 1,39, pe cnd cel al afluenilor variaz ntre 1,14 (Vedia) i 1,88 (Cotmeana). O caracteristic pe care o prezint bazinul Vedea este asimetria spre stanga att din punct de vedere al afluenilor ct i al dezvoltrii teraselor. Afluenii de pe partea dreapt sunt redui ca numr i prezint bazine alungite. Afluenii de pe partea stang sunt mai puternici i prezint caractere asemnt oare cu colectorul principal. Bazinul Clmui este situat n sud-vestul spaiului hidrografic administrat de Direcia Apelor Arge-Vedea. Forma sa este alungit pe direcia nord-nord-vest sus-sudest. Este situat n totalitate n zona de c mpie. Clmuiul i are izvoarele n Piemontul Cotmeana, vrsndu-se dup un traseu sinuos, caracteristic rurilor de cmpie, n Lacul Suhaia situat n lunca Dunrii. Principalii aflueni pe care-i primete, n ordinea formrii bazinului hidrografic sunt: Dragna (L = 8 km, F = 15 km2), Valea tiucii (L = 7 km, F = 21 km2), Sohodol (L = 19 km, F = 60 km2), Clmuiul Sec (L = 48 km, F = 167 km2), Urlui (L = 62 km, F = 289 km2) i Ducna (L = 17 km, F = 62 km2). Afluenii de pe partea stang sunt mai puternici i prezint caractere asemn toare cu colectorul principal. Reeaua hidrografic a bazinului are o densitate foarte mic. Panta medie a rului principal este de 1, pe cnd cea a afluenilor principali se ncadreaz ntre 2 (Sohodol) i 1 (Urlui). Num rul cursurilor nepermanente din acest bazin este de 7, dintr-un total de 10 ruri. Coeficientul de sinuozitate al Clmuiului este de 1,67, pe cnd cel al afluenilor variaz ntre1,25 (Dragna) i 1,65 (Urlui). n bazinul Dunrii exist 4 cursuri de mic importan: Pas rea, Parapanca, Onceti i Zboiul.

- 19 -

Tabel 3.1. Caracteristicile regimului hidrologic

Debit Nr crt Rul Lungi Staia hidrometric mea rului (km) (km )
2

Debitul lunar cu asigurarea (m3/s) Qm/QM (m3/s) 80% 90% 95%

Supra -faa

mediu multianual (m /s)


3

B.H. ARGE 5.01/ 1 ARGE 2 ARGE MALU SPART BUDETI 233 3799 38.955 9.8 8.3 7.7 38.955 1.1/ 319 9229 46.079 10.5 9 8.5 46.079 0/ 3 AREF 4 VLSAN 5 VLSAN AREF BRDET MLURENI BAHNA 6 R. DOAMNEI RUSULUI DRMNETI CIUMETI 44 355 2.515 2.5 2 6 245 0.246 0.019 0.01 0.009 0.246 0.011/ 37 123 1.023 0.67 0.53 0.455 1.023 0.013/ 62 239 1.805 0.83 0.7 0.62 1.805 0.168/ 1.65 2.515 0.136/ 7 R. DOAMNEI 86 566 3.562 2.7 2.2 1.8 3.562 0.839/ 8 R. DOAMNEI 100 1736 12.548 7.67 3.89 2 12.548 0.03/ 9 R. TRGULUI VOINETI R. TRGULUI PISCANI 24 156 2.590 1.38 1.23 1.17 2.59 0.16/ 10 42 843 8.082 3.25 2.9 2.6 8.082 0.338/ 11 R. TRGULUI VOINA 12 ARGEEL 8 65 2.025 0.64 0.5 0.41 2.025 0.019/ MIOVENI 11 228 1.479 0.44 0.34 0.27 1.479

- 20 -

Debit Nr crt Rul Lungi Staia hidrometric mea rului (km) (km )
2

Debitul lunar cu asigurarea (m3/s) Qm/QM (m3/s) 80% 90% 95%

Supra -faa

mediu multianual (m /s)


3

0.206/ 13 RUSOR ZNOAGA BUGHEA de 14 BUGHEA JOS RUOR 15 BRATIA POD BLILETI RUOR RUCR NMIETI VULTURETI 27 118 2.283 0.62 0.58 11 38 0.674 0.386 0.352 8 376 0.907 0.297 0.208 0.19 0.907 0.041/ 0.336 0.674 0.082/ 0.53 2.283 0.278/ 16 BRATIA 17 RUOR 18 RUSOR 19 ARGEEL 20 ARGEEL 21 CRCINOV 50 340 3.312 1.01 0.52 0.28 3.312 0.022/ 18 60 0.951 0.16 0.116 0.086 0.951 0.057/ 15 53 0.928 0.14 0.112 0.075 0.928 0.029/ 23 49 0.613 0.094 0.061 0.033 0.613 0.014/ 33 150 1.068 0.046 0.023 0.014 1.068 0.01/ PRIBOIENI MOARA din 22 NEAJLOV GROAP 74 379 0.910 0.32 0.23 35 75 0.594 0.019 0.014 0.01 0.594 0.1/ 0.19 0.91 1.7/ 23 NEAJLOV VADU LAT CLUGRENI 132 1284 4.266 0.95 0.65 0.55 4.266 0.141/ 24 NEAJLOV 25 DMBOVNIC 26 GLAVACIOC 166 3392 8.740 1.08 0.76 0.65 8.74 0.005/ SLOBOZIA CROVU 63 116 319 642 1.882 0.834 0.214 0.049 0.04 0.027 0.024 1.882 0.02 0/

- 21 -

Debit Nr crt Rul Lungi Staia hidrometric mea rului (km) (km )
2

Debitul lunar cu asigurarea (m3/s) Qm/QM (m3/s) 80% 90% 95%

Supra -faa

mediu multianual (m /s)


3

0.834 0/ 27 SABAR POENARI 111 883 2.294 0.4 0.32 0.26 2.294 0.06/ 28 SABAR VIDRA 157 1212 8.443 0.368 0.14 0.084 8.443 0/ 29 POTOP CIORO 30 GRLA 31 DMBOVIA 32 DMBOVIA 33 DMBOVIA 34 DMBOVIA VALEA 35 BDENILOR BDENI G. BRBULE 36 RUL ALB ULUI 16 52 0.475 0 0 0/ 0 0.475 0.006/ 37 COLENTINA 38 DMBOVIA 39 ARGE COLACU DRAGOMI RETI CTEASCA 241 143 1391 3480 0.601 34.761 0.011 9.5 0.005 8 38 150 0.586 0.018 0.01 0.007 0.586 0/ 0.002 0.601 7.2 0.8/ 14 52 0.865 0.195 0.165 BRAGADIRU 44 103 5.362 0.095 0.045 GURA FOII 44 196 0.925 0.2 0.1 0.05 0.925 0.024/ 0.036 5.362 0.039/ PODU DBV. MALU cu FLORI RNCCIOV LUNGULEU 129 668 10.133 4.4 2.9 96 260 4.402 2.3 1.3 0.65 4.402 1.4/ 1.08 10.133 1.43/ 110 950 10.213 4.8 2.3 1.1 10.213 1.8/ 212 1105 10.517 5 2.53 1.3 10.517 0.136/ 0.136 0.865

- 22 -

Debit Nr crt Rul Lungi Staia hidrometric mea rului (km) (km )
2

Debitul lunar cu asigurarea (m3/s) Qm/QM (m3/s) 80% 90% 95%

Supra -faa

mediu multianual (m /s)


3

34.761 0.12/ 40 ARGE B.H. VEDEA 0.025/ 41 VEDEA BUZETI VLENI 77 495 1.070 0.03 1.01 0 1.07 0.03/ 42 VEDEA 107 1724 4.092 0.09 0.027 0.01 4.092 0.003/ 43 VEDEA ALEXANDRIA 185 3246 7.493 0.62 0.4 0.25 7.493 0.003/ 44 COTMEANA CIOBANI TTRTII 45 TELEORMAN DE SUS TELEORMAN 46 TELEORMAN PRUL. 47 CINELUI B.H. CLMUI 0.003/ 48 URLUI 49 CLMUI FURCULETI CRNGU 59 288 0.561 0.052 0.024 0.01 0.561 0.01/ 118 891 1.455 0.2 0.1 0.05 1.455 U VRTOAPEL E 82 252 0.350 0.045 0.044 157 1272 3.186 0.67 0.5 169 400 1.291 0.19 0.14 80 444 1.256 0.033 0.01 0 1.256 0.06/ 0.105 1.291 0.08/ 0.38 3.186 0/ 0.038 0.35 GRDINARI 243 3830 21.786 10 8.5 7.9 21.786

- 23 -

Lacuri naturale Acestea nu reprezint o caracteristic a spaiului hidrografic Arge-Vedea. Singurul lac important (care depete 50 ha) este Comana. Suprafa (km2) Adncime medie (m) 1. Comana 2 30 1,0

Nr. crt.

Denumire lac

Altitudine (mdMN)

Tabel 3.2. Caracteristicile lacurilor naturale Acumulri n spaiul hidrografic Arge-Vedea-Clmui sunt 49 lacuri de acumulare cu un volum total de 921,93 mil. m3. Dintre acestea, 31 sunt reprezentative, 21 avnd folosin complex. Acestea din urm au un volum total (la NNR) de 794,67 mil.m3 i o suprafa (la NNR) de 5.323,71 ha. n bazinul rului Arge exist 38 lacuri de acumulare din care 7 mai importante cu folosin complex, cel mai important fiind Vidraru, urmnd apoi lacurile Zigoneni, Vlcele, Budeasa, Goleti, Mihileti. De asemenea, important este i acumularea Ruor situat pe rul Trgului. n bazinul rului Dmbovia sunt de interes lacurile de acumulare complexe Pecineagu i Vcreti pe rul Dmbovia, acumulrile de pe Ilfov (Udreti, Bunget I, Bunget II, Brteti, Adunai i Ilfoveni) i acumularea Buftea de pe rl Colentina. Acumularea Vidraru este principala acumulare din bazinul hidrografic Arge, avnd urmtoarele caracteristici: suprafa de 870 ha, lungimea de 12 km, volumul total la NNR de 450,62 mil.m3. Barajul este din beton n dubl curbur cu o lungime a frontului de de 306 m i nlimea de 166,5 m. Acumularea Vlcele are i suprafaa de 442 ha, un volum total la NNR de 41,6 mil. m3, o lungime de 4,85 km i o adncime maxim de 20 m; prezint un deversor etajat cu nlimea de 35,3 m. Acumularea Goleti este cea mai mare pe r ul Arge dup Vidraru; are o suprafa de 646 ha, un volum total la NNR de 45 mil. m3, o lungime de 5,15 km i o adncime maxim de 16.5 m. Prezint acelai tip de baraj ca i Vlcele i anume deversor etajat cu nlimea de 32 m. - 24 -

- 25 -

Pe rul Trgului se gsete acumularea Rusor cu o suprafa de 154.2 ha, o lungime de 5,5 km o adncime maxim de 118 m i un volum la NNR de 52,4 mil. m 3; barajul este din anrocamente, cu nucleu de argil. Acumularea Pecineagu este situat pe cursul superior al Dmboviei. Are o suprafa de 183,84 ha, un volum total la NNR de 63 mil. m3, o lungime a lacului de 5,5 km i o adncime maxim de 107 m; prezint un baraj din anrocamente cu masc din plci de beton armat. n bazinul hidrografic Vedea sunt 5 lacuri de acumulare cu un volum total de 6,66 mil. mc, iar n bazinul hidrografic Clmui singura acumulare semnificativ este Stejaru (din 3 existente). Pe 25 ruri exist iazuri piscicole, care n majoritate sunt realizate prin bararea cursurilor de ap i nu au incinte indiguite. Pe unele cursuri de ap din spaiul hidrografic Arge-Vedea aceste iazuri sunt realizate n cascada modificnd puternic cursurile naturale, cum este cazul rurilor: Urlui, Nanov, Izvoarele, Vjitea, Gabur, Clnia, Clnitea, Izmar, Ilfov, etc.

3.2. Ecoregiuni, tipologie i condiii de referin

Ecoregiuni Din cele 25 de ecoregiuni definite pentru Europa n Anexa XI a Directivei Cadru n domeniul Apei (Ilies 1978), pe baza caracteristicilor ecologice i a distribuiei geografice a faunei acvatice, n spaiul hidrografic Arge - Vedea s-au delimitat 2 ecoregiuni: Carpatic 10 i Pontic. Acestea sunt reprezentate n Fig 3.2. Ecoregiunea Munii Carpai cu altitudini depind 2000m n partea de E, cu relief viguros i pante abrupte, este alctuit din roci predominant silicioase eruptive i sedimentare, calcarul fiind slab reprezent at n zonele de S i SE. Solurile sunt foarte variate i complexe ca structur (podzoluri primare-pe pajitile alpine, brun-acide montane de pdure-ntre 800-1800 m altitudine, brun-rocate de pdure n zona de podi sau dealuri nalte).Vegetaia cuprinde etajele pdurilor de foioase i conifere precum i punile alpine i subalpine. Ecoregiunea Pontic se caracterizeaz printr-un relief uor ondulatin partea de N, geologie predominant silicioas, soluri cernoziomice, pduri de foioase i zone agricole.

- 26 -

Limitele ecoregiunilor Cmpia Ungar, Pontic i C mpia de Est intersecteaz cursurile de ap importante care provin din zona montan la altitudinea de 200-250 m, iar ntre cursurile principale limita ecoregiunilor urc pn la altitudinea de 400-500 m, pentru a delimita bazinele hidrografice a cror cursuri de ap sunt situate n regiunea de dealuri joase.

3.2.1 Tipologia i condiiile de referin pentru ruri Directiva Cadru Ap prevede c pentru fiecare categorie de ap de suprafa, corpurile de ap dintr-un bazin sau district hidrografic s fie difereniate dup tipul lor.

- 27 -

Clasificarea tipologic a cursurilor de ap se realizeaz n urmtoarele etape: Abordarea top-down - tipologie bazat pe parametrii descriptivi abiotici, factori presupui a se afla n relaie indirect cu comunitile biologice (relaie de tip cauzefect) Abordarea bottom-up tipologie bazat pe msuratori directe ale variabilitii comunitilor biologice (relaie de tip efect-cauz) prin care se urmarete o verificare biologic a tipologiei abiotice Suprapunerea celor dou abordri pentru definirea final a tipurilor de corpuri de ap Pentru caracterizarea tipologic abiotic a cursurilor de ap din Romnia, avnd la baz sistemul B de clasificare (Anexa II a Directivei Cadru Ap), s-au utilizat urmtorii parametri: -obligatorii care conduc la primele diferenieri: ecoregiunile; altitudinea bazinului; suprafaa bazinului de recepie

caracteristicile geologice; -opionali care conduc la diferenieri mai detaliate: structura litologic a patului albiei; debitul specific mediu multianual; debitul specific mediu lunar minim anual cu probabilitate de 95%; caracteristicile climatice: precipitaiile medii multianuale i temperatura medie multianual; panta medie a cursului de ap Altitudinea bazinului a fost caracterizat prin domeniile <200m, 200-500m, >500m, care definesc principalele uniti de relief: cmpii, dealuri i podiuri, zone piemontane i muni, iar caracteristicile geologice au fost delimitate de urmtoarele tipuri de roci: silicioase, calcaroase i organice. Zonarea longitudinal a cursurilor de ap a luat n considerare suprafaa bazinului, respectiv: cursuri de ap mici (F = 10 100 km2), cursuri de ap medii (F = 100 1000 km2), cursuri de ap mari (F = 1000 10 000 km2), cursuri de ap foarte mari (F > 10 000 km2); Pentru structura litologic a patului albiei s-au considerat urmtorii constitueni: blocuri (D > 200 mm), bolovni (D = 70 200 mm), pietri (D = 2 70 mm), nisip (D = 0,05 2 mm), ml (D = 0,05 0,005 mm), argil (D < 0,005 mm).

- 28 -

Debitul specific mediu multianual s-a caracterizat prin urmtoarele categorii: mare (>30 l/s/km2), mediu (3-30 l/s/km2), mic (< 3 l/s/km2), iar debitul specific mediu lunar minim anual cu asigurare de 95% prin categoriile: mare (> 2 l/s.km2), mediu (0.3 2 l/s.km2), mic (<0.3l/s.km2); Caracteristicile climatice au fost difereniate prin precipitaiile medii multianuale: reduse <500 mm/an, medii 500-800 mm/an i abundente >800 mm/an i prin temperaturi medii multianuale: mici <00C, medii 0-80C, mari >80C. Analiza datelor i informaiilor mai sus menionate i corelarea acestora cu tipurile de ihtiofaun potenial definite de academicianul Bnrescu n 1964 (zona p strvului, zona lipanului, zona scobarului i a cleanului, zona mrenei i zona crapului) au condus la definirea, pentru spaiul hidrografic Arge - Vedea, a 10 tipuri de cursuri de ap, cu dou subtipuri difereniate n funcie de geologie, ce au fost raportate n cadrul Raportului 2004, sub Art. 5 al DCA. Reactualizarea tipologiei cursurilor de ap n etap actual, avnd n vedere existena unor date i informaii suplimentare rezultate din msurtori directe ale variabilitii comunitilor de macronevertebrate (considerat elementul cel mai reprezentativ pentru cursurile de ap), n seciunile de referin i cele mai bune seciuni disponibile, tipologia cursurilor de ap a fost redefinit i sintetizat, conducnd la reducerea num rului de tipuri. Sintetizarea, respectiv reducerea numrului de tipuri a fost determinat de existena acelorai caracteristici ale comunitilor de macronevertebrate pentru unele tipuri definite distinct n etapa anterioar. n consecin, n aceast etap au fost definite pentru spaiul hidrografic Arge Vedea un numr de 9 tipuri de cursuri de ap, cu dou subtipuri difereniate n funcie de geologie. Prezentarea sintetic a tipurilor i sub-tipurilor este cuprins n Tabelul 3.3. n privina cursurilor de ap nepermanente reprezentate de acele cursuri de ap caracterizate prin debitul specific mediu lunar minim anual cu asigurare de 95% egal cu zero, au fost meninute cele 4 tipuri definite n etapa anterioar, funcie de altitudine. Avnd n vedere diversitatea i heterogenitatea din punct de vedere hidrologic a cursurilor de ap din aceast categorie, este necesar o investigare i analiz hidrologic aprofundat, care s conduc la diferenierea detaliat a unor noi tipuri sau/i sub-tipuri, urmat de investigaii directe ale comunitilor biologice specifice tipurilor respective.

- 29 -

Tabel 3.3. Tipologia cursurilor de ap din spaiul hidrografic Arge - Vedea

Ecoregiunea

Parametrii q95% (l/s/km2) >0,5 1-3 Altitudinea Precipitaii Temperatu Suprafa Q (l/s/km2) >5 5-20 Panta () (mm/an) (mdMN)

Geologia

litologic

Curs de ap situat n zona montan, piemontan sau de podiuri nalte RO01+RO02 Sector de curs de ap situat n zona piemontan sau de podiuri nalte Sector de curs de ap situat n zona piemontan sau de podiuri nalte cu specii endemice RO03

RO01 10

10-1000

a- silicioas b- calcaroas c- organic

blocuri,

20-

>500

6001400

-2+9

bolovni, 200 pietri pietri, bolovni

RO02

10

100010000

a-silicioas b- calcaroas

3-20

>500

600800

7-9

RO02*

- 30 -

ra (0C)

Tip

Simbol

(km2)

Structura

Ecoregiunea

Parametrii q95% (l/s/km2) 0.01 -0.5 0.22 <0.3 Altitudinea Precipitaii Temperatu Suprafa Q (l/s/km2) 1-5 3-15 <3 Panta () (mm/an) (mdMN)

Geologia

litologic

Curs de ap situat n zona de dealuri sau de podiuri RO07+RO09+RO14+ RO23 Sector de curs de ap situat n zona de dealuri i de podiuri RO04+RO06+RO08 Curs de ap situat n zona de cmpie RO10+RO15+RO24

RO04

10-a, 11, 12, 16

10-1000

a-silicioas b-calcaroas c-organic

nisip, pietri

1-30

200-500

500700

8-10

RO05

10, 10a

100010000

a-silicioas

nisip,

0.520

200-500

500700

8-10

a- calcaroas pietri b- organic a-silicioas b-calcaroas c-organic nisip, argil mloas, ml

RO06

11, 12, 16

10-2000

<8

<200

400600

9-11

- 31 -

ra (0C)

Tip

Simbol

(km2)

Structura

Ecoregiunea

Parametrii q95% (l/s/km2) 0.05 -1 0.11 0 Altitudinea Precipitaii Temperatu Suprafa Q (l/s/km2) 2-10 2-10 1.5-7 Panta () (mm/an) (mdMN)

Geologia

litologic

Sector de curs de ap situat n zona de cmpie F>3000 km2 - ECO 11 F>5000 km2 - ECO 12,16 RO12, RO17, RO26 Sector de curs de ap cu zone umede situat n zona de cmpie F>3000 km2 - ECO 11 F>5000 km2 - ECO 12,16 RO13, RO18, RO27 Curs de ap nepermanent situat n zona de dealuri i podiuri RO31 RO19 RO11 RO11* RO10 RO10*

11 12, 16

>3000 >5000

a-silicioas b- calcaroas c-organic

nisip, ml, argil

0.5 5

<200

400600

9-11

11 12, 16

>3000 >5000

a-silicioas b- calcaroas c-organic

nisip, ml, argil

<1

<200

400600

9-11

10-1000

a-silicioas b-calcaroas

pietri, nisip, ml

5-30

200-500

450550

8-10

- 32 -

ra (0C)

Tip

Simbol

(km2)

Structura

Ecoregiunea

Parametrii q95% (l/s/km2) 0 Altitudinea Precipitaii Temperatu Suprafa Q (l/s/km2) <2 Panta () (mm/an) (mdMN)

Geologia

litologic nisip, ml

Curs de ap nepermanent situat n zona de cmpie RO32

RO20

10-2000

a-silicioas b-calcaroas

<8

<200

400500

9-11

- 33 -

ra (0C)

Tip

Simbol

(km2)

Structura

ncadrarea pe tipuri i subtipuri a celor 270 cursuri de ap cu suprafee mai mare de 10 km2 identificate pe arealul de activitate al Direciei de Ap este prezentat n Fig. 3.3.

n cazul definirii biotice a tipurilor cursurilor de ap prin investigarea i analiza altor elemente biologice, pe msur ce datele vor fi disponibile pe o perioad de timp relevant, este posibil ca tipurile s fie sintetizate n continuare, numrul tipurilor fiind n acest fel redus sau se poate realiza o subdivizare n cadrul unor tipuri. - 34 -

Condiii de referin pentru ruri Directiva Cadru (Anexa II 1.3 (i)) prevede stabilirea condiiilor de referin pe baza elementelor hidromorfologice, fizico-chimice i biologice, specifice fiecrui tip de corp de ap. Condiiile de referin reprezint valorile elementelor biologice, hidromorfologice, fizico-chimice neperturbate sau cu influene antropice minime, corespunznd unor situaii din prezent sau din trecut. Definirea condiiilor de referin s-a realizat n mod preponderent prin metoda abordrii spaiale, constnd n selectarea seciunilor de referin sau a celor mai bune seciuni disponibile pe baza unor criterii specifice, completat n unele cazuri (ex: date nerelevante sau date indisponibile) cu abordarea intitulat expert judgement (experiena expertului). Lipsa datelor istorice relevante a evideniat deasemenea dificultatea procesului de stabilire a condiiilor de referin. Seciunile de referin au fost selectate pe baza urmtoarelor criterii specifice, care sunt n concordan cu cele recomandate de Ghidul REFCOND i Raportul 2004 al Districtului Internaional al Dunrii: Utilizarea terenului n bazinul de recep ie Influenele urbanizrii, utilizrii terenului sau silviculturii trebuie s fie pe ct posibil reduse. Cursuri de ap i habitate Seciunile de referin trebuie s fie acoperite cu vegetaie natural sau cu pduri neexploatate. Resturile lemnoase s nu fie nlturate. Patul albiei sau al malurilor s nu fie fixat. S nu existe obstacole n calea migraiei organismelor sau a transportului sedimentelor Msurile de protecie mpotriva inundaiilor s aib influen minor Vegetaia malurilor i a zonelor inundabile Vegetaia de maluri i cea a zonei inundabile permite migraia lateral .

Regimul hidrologic Regimul natural de curgere s nu fie perturbat. - 35 -

Regimul hidrologic al cursurilor de ap s nu fie alterat sau s aib modificri minore Regimul hidrologic s nu fie perturbat din cauza prelevrilor, derivaiilor, evacurilor n unde pulsatorii.

Criterii fizico-chimice S nu existe surse punctiforme de poluare organic. S nu existe surse punctiforme de poluare cu nutrieni. S nu existe surse de poluare di fuz. S nu se manifeste acidifierea, alcalinizarea i salinizarea. S nu existe alterri ale regimului termic.

Biologie Fr alterri ale biotei indigene prin introducerea de plante i animale (de ex. piscicultura).

Morfologia lacului Alterrile hidromorfologice s nu influeneze biodiversitatea i funcia ecologic. Biomanipulare Nu exist biomanipulare (de ex n lacuri). Utilizarea n scop recreaional Fr utilizare intensiv n scop recreaional. S-a realizat o selecie a siturilor poteniale, punndu-se totodat bazele unei reele de seciuni de monitoring incluse n programul de supraveghere a elementelor de calitate biologice, hidromorfologice i fizico -chimice. Seciunile de referin selectate acoper variabilitatea temporal i spaial ce se manifest n cadrul tipului respectiv. n spaiul hidrografic Arge-Vedea au fost selectate un numr de 9 seciuni de referin i 3 cele mai bune seciuni disponibile. De asemenea, n definirea condiiilor de referin s-a avut n vedere reprezentativitatea elementelor biologice, precum i disponibilitatea datelor, n aceast etap pentru ruri fiind utilizate comunitile de macronevertebrate. Pentru analiza

- 36 -

comunitilor de macronevertebrate s-a folosit abordarea multimetric, reprezentat de utilizarea mai multor indeci, funcie de tipul de informaie oferit de acetia. n urmtoarea etap, pentru a se stabili cu mai mare acuratee condiiile de referin specifice tipului, s-au evaluat, - ihtiofauna potenial stabilit de academicianul P Bnrescu (1964), i fitoplanctonul, pentru tipurile de cursuri de ap n care acesta este considerat reprezentativ, utilizindu-se un indice multimetric. n sistemele lotice, n special n cele de ordin mic, comunitatea fitoplanctonic nu este reprezentativ pentru evaluarea strii ecologice i este utilizat pentru a furniza informaii suplimentare evalurii realizate pe baza celorlalte elemente biologice. n urmtorul ciclu de planificare se vor studia n acest scop i comunitile de fitobentos. Pentru macronevertebratele bentice, valorile de referin ale indicilor care intra n alctuirea indicelui multimetric sunt prezentate n anexa 6.1.1B a Planului Naional de Management, iar pentru fitoplancton, n anexa 6.1.1.A a Planului Naional de Management. Pentru cursurile de ap care au regim hidrologic nepermanent, avnd n vedere diversitatea i heterogenitatea lor din punct de vedere hidrologic, precum i necesitatea investigrii i analizei hidrologice aprofundate, condiiile de referin vor fi definite ntr-o etap ulterioar. Participarea la Exerciiul European de intercalibrare Scopul Intercalibrrilor internaionale este de a stabili ct mai exact limitele ntre starea ecologic foarte bun - bun, respectiv bun-moderat, de a asigura comparabilitatea valorilor specifice tipurilor i de a contribui la validarea condiiilor de referin. Participarea Romniei la exerciiul european de intercalibrare s-a realizat pe baz de voluntariat, Romnia nefiind Stat Membru al Uniunii Europene la acea dat. n anul 2005, spaiul hidrografic Arge-Vedea nu a participat la Exerciiul European de Intercalibrare - Ruri- n cadrul Grupului Eastern Continental. Avnd n vedere c la data realizrii primei faze a exerciiului european de intercalibrare, metodele de prelevare i sistemul de clasificare al strii apelor n Romnia nu erau n conformitate deplin cu cerinele Directivei Cadru Ap, rezultatele intercalibrrii s-au bazat numai pe datele furnizate de rile care au corespuns cerinelor - 37 -

exerciiului (Austria, Slovacia). n urmtorul ciclu de planificare se vor include rezultatele Fazei a IIa a procesului de Intercalibrare European la care Romnia este parte. 3.2.2. Tipologia i condiiile de referin pentru lacurile naturale Tipologia abiotic a lacurilor naturale Criteriile utilizate pentru clasificarea ti pologic a lacurilor naturale sunt n concordan cu cele recomandate de Directiva Cadru i se bazeaz pe urm torii principali parametri: altitudinea la care este situat lacul: zona montan (> 800 m), zona de deal i de geologia bazinului de recepie al lacului: calcaroas, silicioas sau organic adncimea medie a lacului: foarte mic (< 3 m), mic (3-15 m) i mare (> 15 m).

podi (200-800 m), zona de cmpie (< 200 m); -

(meq/l); Geologia bazinului de recepie este considerat unul dintre cele mai importante criterii de tipizare pentru lacuri. Pentru a descrie influena naturii substratului asupra corpului de ap, s-a propus utilizarea a doi indicatori: Alcalinitatea i/sau concentraia de calciu din ap lacului (pentru departajarea ntre geologia calcaroas i silicioas) Culoare (pentru a indica geologia organic sau de turb ). Analiza rezultatelor prelevrilor de ap din lacuri la nivel naional a aratat c nu exist ntotdeauna o relaie biunivoc ntre alcalinitatea apei lacul ui i roca dominant n bazinul de recepie. Valorile crescute de alcalinitate se pot datora existenei solurilor alcaline, suprafeelor mari de teren amenajat agricol sau influenei unor surse de poluare. Astfel, din cauza motivelor prezentate mai sus, n procesul de definire a tipologiei s-a considerat geologia real a zonei, acolo unde natura substratului a fost evident. Valoarea limit minim pentru criteriul de suprafa a lacului stabilit de Directiva Cadru este de 0,5 km2. Avnd n vedere numrul mare de lacuri naturale sub 0,5 km2, s-au considerat dou clase de suprafa: mai mici de 0,5 km2 i mai mari de 0,5 km2.

- 38 -

Pentru stabilirea tipologiei biotice a fost necesar prelucrarea datelor de monitoring, fiind investigate o parte din elementele de calitate recomandate: fitoplancton, peti, macronevertebrate, aplicnd principiul ierarhizrii elementelor biologice n funcie de reprezentivitatea lor, fitoplanctonului i-a revenit un rol deosebit n stabilirea tipologiei. Definirea tipologiei biotice a lacurilor care se bazeaz pe investigarea comunitilor biologice, reprezint o completare i verificare a tipurilor care au fost delimitate abiotic. Acesta este un proces care urmeaz a fi finalizat n etapele urmtoare. Dup prelucrarea i analizarea datelor, n spaiul hidrografic Arge-Vedea, a fost definit urmtorul tip de lac natural prezentat n Tabelul 3.5.1 i Figura 3.4. Adncime medie (m) Siliciu ROLN02 <200 <3 (0.2-1) >0.5

Tip Lac situat n zona de cmpie, adncime foarte mic, siliciu, alcalinitate moderat-mare

Simbol

Altitudine (m)

Geologie Suprafa (km2)

Tabel 3.5.1 Tipologia lacurilor naturale

- 39 -

- 40 -

Condiii de referin pentru lacurile naturale Potrivit recomandrilor Ghidului REFCOND 2.3, condiiile de referin reprezint o stare din prezent sau din trecut corespunznd condiiilor naturale sau cu antropic foarte sczut, exprimate prin modificri minore ale caracteristicilor fizico-chimice, hidromorfologice i biologice. S-a creat o baz de date utiliznd rezultatele monitorizrii efectuate de Direc ia de Ape Arge-Vedea; au fost analizate valori ale elementelor de calitate hidromorfologice, fizico-chimice i biologice, att de la nivelul seciunilor incluse n programul naional de monitorizare, ct i a celor investigate suplimentar, de pe lacurile naturale. Elementele biologice de calitate investigate sunt cele recomandate de Directiva Cadru n sect. 1.1, Anexa V: fitoplancton (pentru care s-au stabilit valori de referin ale parametrului biomas), microfitobentos, macrozoobentos, macrofite i peti. Urmeaz ca pe msur ce datele referitoare la elementele de calitate menionate anterior vor fi disponibile, procesul de definire a condiiilor de referin specifice tipului s se mbunteasc i s se dezvolte, n particular pentru fitobentos, macrofite. macronevertebrate i peti. Pentru tipurile ROLN07, ROLN08, ROLN09 i ROLN15 lipsa datelor nu a permis stabilirea condiiilor de referin. Valorile de referin propuse pentru indicele de biomas fitoplanctonic -lacuri naturale se afl n anexa 6.1.1D a Planului Naional de Management. n anul 2008 s-a demarat procesul de intercalibrare al lacurilor naturale pentru grupul est-continental, n care este inclus i Romnia, alturi de Ungaria i Bulgaria. Finalizarea procesului n anul 2011 va aduce clarificri n ceea ce privete stabilirea strii ecologice i implicit a condiiilor de referin pentru o parte din lacurile naturale de pe teritoriul naional. 3.2.3 Tipologia i condiiile de referin pentru lacurile de acumulare

Pentru stabilirea tipologiei abiotice a lacurilor de acumulare din bazinul hidrografic Arge-Vedea, au fost utilizate urmtoarele criterii: - altitudinea la care este situat lacul: zona montan (> 800 m), zona de deal i de podi (200-800 m), zona de cmpie (< 200 m); - geologia bazinului de recepie a lacului: calcaroas, silicioas sau organic (meq/l); - adncimea medie a lacului: foarte mic (< 3 m), mic (3-15 m) i mare (> 15 m); - 41 -

- timpul de retenie mic (< 3 zile), mediu (3-30 zile) i mare (30 zile). Dup prelucrarea i analizarea datelor au fost definite tipurile abiotice ale lacurilor de acumulare din bazinul hidrografic Arge-Vedea, rezultnd 5 tipuri de acumulari, dup cum urmeaz - Tabel 3.5.2. Condiiile de referin pentru lacurile de acumulare vor fi stabilite ntr -un stadiu urmtor: Altitudine Adncime Tip Simbol (m) medie (m) Lac situat n zona de cmpie, adncime mic, siliciu ROLA02 <200 3-15 Siliciu (<1.0)

Geologiealcalinitate (meq/l)

Timp de reenie Subtip Mare ROLA02a Mediu ROLA02b Mic ROLA02c Mare

Lac situat n zona de cmpie, adncime foarte mic, siliciu ROLA03 <200 <3 siliciu (<1.0)

ROLA03a Mediu ROLA03b Mic ROLA03c

Lac situat n zona de deal i podi, adncime foarte mic, siliciu ROLA09 200-800 <3 Siliciu (<1.0)

Mare ROLA09a Mic ROLA09c Mare ROLA10a

Lac situat n zona de deal i podi, adncime mic, siliciu ROLA10 200-800 3-15

Siliciu (<1.0)

Mediu ROLA10b Mic ROLA10c

- 42 -

Lac situat n zona montan, adncime mare,siliciu ROLA12 >800 >15

Siliciu (<1.0)

Mare ROLA12a

Tabel 3.5.2 Tipologia lacurilor de acumulare Participarea la Exerciiul European de intercalibrare Din spaiul hidrografic Arge-Vedea a fost selectat un singur lac de acumulare care a participat a Exerci iul european de intercalibrare din anul 2005, categoria Lacuri, grupul LM-GIG, fiind inclus n Registrul European al Intercalibrrii. Romnia a aprticipat la acest exerciiu cu un numr de 8 lacuri de acumulare. Acestea au fost identificate preliminar, pe baza informaiilor disponibile, ca fiind la limita dintre clasele de calitate bun i cea moderat. Parametrii biologici analizai au fost: concentraia de clorofil a(g/l) i fitoplancton (compoziie, biovolum-mm3/l), procentaj de Cyanofite din biomas, probele fiind prelevate de la nivelul zonei fotice. Rezultatele primei faze a exerciiului de intercalibrare s-au concretizat n identificarea valorilor biomasei fitoplanctonului i ale clorofilei a, specifice limitelor dintre clasele de calitate ecologic (bun-moderat) pentru tipurile de lac participante . Denumirea i tipologia lacului de acumulare conform criteriilor agreate n cadrul grupului de intercalibrare se prezint n Tabelul 3.6. n urmtorul ciclu de planificare se vor include rezultatele Fazei a IIa a procesului de Intercalibrare European la care Romnia este parte. Singurul element biologic de calitate inclus n intercalibrarea european a lacurilor de acumulare este fitoplanctonul.

- 43 -

Tabel 3.6. Lacuri de acumulare participante la Exerciiul european de intercalibrareFAZA I, Grupul LM-GIG Alcalinitate (meq/l) Precipitaii medii Adncime medie anuale (mm) i

zare cf GIG

Tip abiotic

Suprafa

Altitudine

Nume lac

Caracteri

Acumulare de adncime mare, suprafa L-M7 mare, substrat siliciu, suprafaa bazinului de recepie <20.000 km2 Vidraru ROLA 12 0800 >15 >800 sau <15 <1 >0,5

3.3. Delimitarea corpurilor de ap n conformitate cu Art. 2.10 din Directiva Cadru a Apei 2000/60/EC, prin corp de ap de suprafa se nelege un element discret i semnificativ al apelor de suprafa ca: ru, lac, canal, sector de ru, sector de canal, ape tranzitorii, o parte din apele costiere. Corpul de ap este unitatea care se utilizeaz pentru stabilirea, raportarea i verificarea modul ui de atingere al obiectivelor int ale Directivei Cadru a Apei, astfel c delimitarea corect a acestor corpuri de ap este deosebit de important. Criterii de baz pentru delimitarea corpurilor de ap de suprafa Pentru delimitarea corpurilor de ap de suprafa s-a inut cont de urmtoarele: categoria de ap de suprafa; tipologia apelor de suprafa; caracteristicile fizice ale apelor de suprafa. - 44 -

(km2)

T(C)

(m)

(m)

Tip

lac

Criterii adiionale pentru delimitarea corpurilor de ap de suprafa Pentru delimitarea mai exact a corpurilor de ap de suprafa s-au considerat, n mod suplimentar/plus, urmtorii parametri : starea apelor semnificative ale unor stri diferite. Un corp de ap trebuie s aparin unei singure clase a strii ecologice. - n procesul de sub-divizare progresiv a apelor n uniti din ce n ce mai mici, este necesar s se pstreze un echilibru ntre descrierea corect a strii apelor i necesitatea evitrii fragmentrii apelor de suprafa ntr-un numr prea mare de corpuri de ap; ariile protejate. ap. De cele mai multe ori, limitele corpurilor de ap nu vor coincide cu limitele zonelor protejate deoarece ambele zo ne geografice au fost definite n scopuri diferite, pe baza unor criterii diferite. alterrile hidromorfologice; - n cazul alterrilor hidromorfologice semnificative, criteriile de desemnare a CAPM, sau bazat pe rezultatele Proiectului Regional UNDP-GEF al Dunrii Identifying hydromorphological pressures on the Danube River. Questionnaire step 1, c) Significant pressures / impacts. - corpurile de ap puternic modificate pot fi identificate i desemnate atunci cnd starea ecologic bun nu poate fi atins din cauza impactului alterrilor fizice asupra caracteristicilor hidromorfologice ale apelor de suprafa - CAPM sunt definite preliminar de limitele schimbrilor caracteristicilor hidromorfologice care: (a) rezult din alterrile umane generate de activitile umane i (b) mpiedic atingerea strii ecologice bune. Aspecte - cheie ale delimitrii corpurilor de ap Pentru identificarea corpurilor de ap de suprafa au fost luate n considerare toate rurile al cror bazin hidrografic are o suprafa mai mare de 10 km2 i lacurile de acumulare cu suprafa la nivelul normal de retenie mai mare de 50 ha. Corpuri de ap mici s-a inut cont de abordarea prezentat mai sus i astfel, n anumite cazuri (bazine hidrografice mici), ntregul curs de ap se poate - 45 - limitele existente ale ariilor protejate pot fi considerate la identificarea corpurilor de - un element discret de ap de suprafa nu trebuie s conin elemente

considera ca fiind un singur corp de ap, n cazul n care intregul bazin este natural sau este influenat, n principal, de o anumit presiune (ex. hidroenergie). Gruparea (agregarea / aggregation) corpurilor de ap n funcie de cauza care le influeneaz starea. Astfel, afluenii ce aparin aceleiai tipologii i a cror stare este natural sau este determinat de aceea i presiune dominant (alimentare cu ap; hidroenergie; agricol ; piscicultur; industrie i dezvoltri urbanistice; navigaia; aprare de inundaii; recreere i turism) i care conflueaz ntr-un lac/curs de ap s-au putut grupa ntr-un singur corp de ap. De asemenea, n cazul unei cascade de lacuri de acumulare, acestea au putut fi grupate innd seama de acumularea strategic care regularizeaz scurgerea.

Fig.3.5.: Etapele de identificare a corpurilor de ap.

- 46 -

Procesul de identificare al corpurilor de ap s-a reluat n anul 2008, n principal, datorit redefinirii tipologiei corpurilor de ap, pe baza criteriilor biotice. Totodat la nivelul anului 2008, dintre tipurile de corpuri de ap - cursuri nepermanente, q95% = 0 - nu s-au mai considerat i delimitat corpuri de ap, cele care au secare permanent.Au fost identificate corpuri de ap, rurile cu secare n fiecare an, rurile cu secare odat la civa ani (2-5 ani) i rurile cu secare rar (odat la mai mult de 5 ani). Prin aplicarea criteriilor menionate anterior care au stat la baza delimitrii corpurilor de ap, n Spaiul Hidrografic Arge-Vedea s-a identificat un numr total de 258 corpuri de ap de suprafa (Fig.3.6), dintre care: 207 corpuri de ap-ruri. Dintre acestea un numr de 113 corpuri de ap sunt reprezentate de corpuri de ap nepermanente 1 corp de ap - lac natural; 24 corpuri de ap - lacuri de acumulare; 26 corpuri de ap artificiale.

Lungimea maxim a corpurilor de ap este de 115.84 km, iar lungimea minim este de 0.28 km. Media lungimilor corpurilor de ap delimitate n spaiul hidrografic Arge - Vedea este de 25.45 km.

- 47 -

- 48 -

3.4. Identificarea presiunilor

3.4.1. Surse punctiforme de poluare semnificative

Criterii pentru evaluarea surselor de poluare semnificative n conformitate cu Directiva Cadru n Domeniul Apei, se consider presiuni semnificative presiunile care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de ap studiat. Dup modul n care funcioneaz sistemul de recepie al corpului de ap se poate cunoate dac o presiune poate cauza un impact. Aceast abordare corelat cu lista tuturor presiunilor i cu caracteristicile particulare ale bazinului de receptie conduce la identificarea presiunilor semnificative. O alternativ este aceea ca nelegerea conceptual s fie sintetizat ntr-un set simplu de reguli care indic direct dac o presiune este semnificativ. O abordare de acest tip este de a compara magnitudinea presiunii cu un criteriu sau o valoare limit relevant pentru corpul de ap. n acest sens, Directivele Europene prezint limitele peste care presiunile pot fi numite semnificative i substanele i grupele de substane care trebuie luate n considerare. Aplicarea setului de criterii prezentat a condus la identificarea presiunilor semnificative punctiforme, avnd n vedere evacurile de ape epurate sau neepurate n resursele de ap de suprafa: a. Aglomerrile umane (identificate n conformitate cu cerinele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori echivaleni (l.e.) care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fr staii de epurare i care evacueaz n resursele de ap; de asemenea, aglomerrile <2000 l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme dac au sistem de canalizare centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, aglomerrile umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta i epura amestecul de ape uzate i ape pluviale n perioadele cu ploi intense. b. Industria: i. instalaiile care intr sub incidena Directivei privind prevenirea i controlul integrat al polurii 96/61/EC (Directiva IPPC) - inclusiv unitile care sunt

- 49 -

inventariate n Registrul Poluanilor Emii (EPER) care sunt relevante pentru factorul de mediu - ap; ii. unitile care evacueaz substane periculoase (lista I i II) i/sau substane;prioritare peste limitele legislaiei n vigoare ( n conformitate cu cerinele Directivei 2006/11/EC care nlocuiete Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzat de substanele periculoase evacuate n mediul acvatic al Comunit ii; iii. alte uniti care evacueaz n resursele de ap i care nu se conformeaz legislaiei n vigoare privind factorul de mediu ap. c. Agricultura: i. fermele zootehnice sub incidena Directivei privind prevenirea i controlul integrat al poluarii 96/61/EC (Directiva IPPC) - inclusiv unitatile care sunt inventariate n Registrul Polunailor Emii (EPER) care sunt relevante pentru factorul de mediu - ap; ii. fermele care evacueaz substane periculoase (lista I i II) i/sau substane prioritare peste limitele legislaiei n vigoare (n conformitate cu cerinele Directivei 2006/11/EC care nlocuiete Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzat de substanele periculoase evacuate n mediul acvatic al Comunitii); iii. alte uniti agricole cu evacuare punctiform i care nu se conformeaz legislaiei n vigoare privind factorul de mediu ap. n spaiul hidrografic Arge - Vedea sunt inventariate un numr de 220 folosine de ap care folosesc resursele de ap de suprafa ca receptor al apelor evacuate. n urma analizrii surselor de poluare punctiform, innd seama de criteriile men ionate mai sus, au rezultat un numr de 67 surse punctiforme semnificative (31 urbane, 31 industriale i 5 agricole).

- 50 -

n continuare este prezentat o caracterizare a principalelor categorii de surse de poluare punctiforme: Surse de poluare urbane/aglomerri umane

n general, n conformitate cu cerinele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (Directiva 91/271/EEC) apele uzate urbane ce pot con ine ape uzate menajere sau amestecuri de ape uzate menajere, industriale i ape meteorice sunt colectate de ctre sistemele de colectare/canalizare, conduse la sta ia de epurare (unde sunt epurate corespunztor) i apoi evacuate n resursele de ap, avnd n vedere respectarea concentraiilor maxime admise. Romnia a obtinut perioada de tranziie pentru implementarea acestei Directive de maximum 12 ani de l a aderare (31 decembrie 2018), ntruc t, sunt aglomerri umane care nu se conformeaz acestor cerine, neavnd sisteme de colectare i/sau staii de epurare cu dotare i funcionare corespunztoare (cel puin cu epurare mecanic i biologic pentru aglomerrile cuprinse ntre 2000 10000 l.e i n plus treapt teriar pentru ndeprtarea nutrienilor pentru aglomerrile cu peste 10000 l.e). Apele uzate urbane conin, n special materii n suspensie, substane organice, nutrieni, dar i ali poluani ca metale grele, detergeni, hidrocarburi petroliere, micropoluani organici, etc. depinznd de tipurile de industrie existente, ct i de nivelul de pre-epurare al apelor industriale colectate. n conformitate cu Planul de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, n spaiul hidrografic Arge Vedea exist un numr de 318 aglomerri umane (>2000 l.e.), cu o ncrcare organica total de 4 657 131 l.e. n tabelul nr. 3.7 se prezint att numrul aglomerrilor (>2000 l.e.), ct i situaia dotrii cu staii de epurare, avnd n vedere ncrcarea organic biodegradabil , exprimat n locuitori echivaleni, la nivelul sfritului anului 2006.

- 51 -

Dimensiune aglomerri umane > 150000l.e. 15000 150000 l.e. 10000 15000 l.e. 2000-10000 l.e. Total

Numr de aglomerri umane 2 14

Nr. de staii de epurare 1 11

ncrcare organic total (l.e.) 2 520 000 689 552

ncrcare organic colectat (l.e) l.e. %

ncrcare organic epurat (l.e) l.e. % 9,79

2117200 84,02 246712 408489

59,24 404358 58,64

13

162 606

42288

26,01

26291

16,16

289 318

10 29

1 284 973 4 657 131

19610

1,53

22170

1,72

2587588 55,56 699531 15,02

Tabel. 3.7. Situaia aglomerrilor umane, staiilor de epurare, precum i a ncrcrilor organice totale, colectate i epurate n spaiul hidrografic Arge Vedea Se menioneaz c exist un nr. 289 aglomerri umane (> 2000 l.e.) care nu au nc dotare cu staii de epurare, iar din numrul total de staii de epurare de 29, niciuna nu se conformeaz cerinelor legislative. n figura 3.7 se prezint aglomerrile umane (>2000 l.e.) i gradul de racordare la sistemele de colectare, iar n figura 3.8 se prezint aglomerrile umane (>2000 l.e.) i tipul de staii de epurare existente. n spaiul hidrografic Arge -Vedea exist un numr de 17 aglomerri umane (cu mai puin de 2000 l.e.), acestea nefiind dotate cu sisteme de colectare n sistem centralizat. Se precizeaz la nivelul anului 2007, pe parcursul perioa delor cu ploi intense, sau nregistrat un numr de 15 evenimente, n care un numr de 10 sisteme de colectare i epurare a apelor uzate i pluviale nu au putut funciona corespunztor.

- 52 -

- 53 -

- 54 -

Din punct de vedere al evacurilor de substane poluante n resursele de ap de suprafa, n tabelul 3.8 se prezint cantitile monitorizate de substane organice (exprimate ca CCO Cr i CBO5) i de nutrieni (azot total i fosfor total) la nivelul anului 2007 pe categorii de aglomerri. De asemenea, n tabelul 3.9 se prezint aceeai situaie, avnd n vedere cantitile de metale evacuate i monitorizate. Substane organice Categorii de aglomerri/ Poluani evacuai >100.000 l.e. 10.000 100.000 l.e. 2000 - 10000 l.e. <2000 l.e. Total 95795,64 31914,36 11826,24 1948,03 (CCO-Cr) t/an 92293,00 3016,93 485,70 Substane organice (CBO5) t/an 31485,42 312,65 116,27 Azot total (Nt) t/an 11718,35 54,18 53,70 Fosfor total (Pt) t/an 1846,00 92,19 9,83

Tabel 3.8. Evacuri de substane organice i nutrieni n resursele de ap de la aglomerrile umane n spaiul hidrografic Arge Vedea

Categorii de aglomerri/ poluani evacuai >100.000 l.e. 10.000 100.000 l.e. 2000 - 10000 l.e. <2000 l.e. Total

Cupru (Cu) kg/an

Zinc (Zn) kg/an

Cadmiu (Cd) kg/an

Nichel (Ni) kg/an

Plumb (Pb) kg/an

Mercur (Hg) kg/an 0,0000 0,0000 0,0000 Crom (Cr) kg/an 4540,00 46,05 3,02

5521,00 107331,00 30,39 4,0 1729,00 143,00

782,00 4283,00 3416,00 3,66 1,00 9,68 4,00 9,60 4,00

5555,39 109203,00

786,66 4296,68 3429,65

0,0000

4589,07

Tabel 3.9. Evacuri de metale grele n resursele de ap de la aglomerrile umane n spaiul hidrografic Arge Vedea n continuare se prezint situaia celor mai importante aglomerri umane (>10000 l.e):

- 55 -

Bucureti Apele uzate menajere i industriale de la agenii economici (2227103 l.e.) sunt colectate n reeaua de canalizare (cu o lungime de 1874 km) i evacuate n rul Dmbovia prin trei casete colectoare (descrcri directe), fr staie de epurare. Debitul evacuat n rul Dmbovia a fost de 11670 l/s nregistrndu -se depiri la indicatorii: amoniu, azot total i fosfor total. Piteti n municipiul Piteti (271192 l.e.), 91% din locuitori sunt racordai la reeaua de canalizare n lungime de 483 km. Apele uzate sunt evacuate n rul Arge dup ce trec prin staia de epurare existent prevazut cu treapt mecano-biologic. Debitul evacuat din staia de epurare a fost de 780,25 l/s, din analizele efectuate reieind depiri la fosfor total. Alexandria n aglomerarea Alexandria (111022 l.e.), 68% din locuitori sunt racordai la reeaua de canalizare n lungime de 72 km. Apele uzate sunt evacuate n rul Vedea dupa ce trec prin staia de epurare existent prevazut cu treapt mecano-biologic. Debitul evacuat din staia de epurare a fost de 124,429 l/s, din analizele efectuate reieind depiri la amoniu i fosfor total. Giurgiu n municipiul Giurgiu (81793 l.e.), 63% din locuitori sunt racordai la reeaua de canalizare n lungime de 178 km. Apele uzate sunt evacuate n fluviul Dunrea dup ce trec prin staia de epurare existent prevazut cu treapt mecano-biologic. Debitul evacuat din staia de epurare a fost de 90,309 l/s, din analizele efectuate reieind depiri la azotai, sulfai i detergeni. Cmpulung n aglomerarea Cmpulung (46078 l.e.), 71% din locuitori sunt racordai la reeaua de canalizare n lungime de 66 km. Apele uzate sunt evacuate n rul T rgului dup ce trec prin staia de epurare existent prevazut cu treapt mecano-biologic. Debitul evacuat din staia de epurare a fost de 160,83 l/s, din analizele efectuate reieind depiri la fosfor total i amoniu. - 56 -

Mioveni Aglomerarea Mioveni (55549 l.e.) deine o reea de canalizare n lungime de 38 km la care sunt racordai cca.87% din locuitori. Apele uzate sunt evacuate n rul Doamnei dup ce trec prin staia de epurare existent prevazut cu treapt mecanobiologic. Debitul evacuat din staia de epurare a fost de 155,50 l/s, din analizele efectuate reieind depiri la suspensii, fosfor total i amoniu. Curtea de Arge Aglomerarea Curtea de Arge (34877 l.e.) deine o reea de canalizare n lungime de 66,5 km la care sunt racorda i cca.65% din locuitori. Apele uzate sunt evacuate n rul Arge dup ce trec prin staia de epurare existent prevazut cu treapt mecano-biologic. Debitul evacuat din staia de epurare a fost de 43,45 l/s, din analizele efectuate reieind depiri la fosfor total i amoniu. Roiori de Vede Aglomerarea Roiori de Vede (36798 l.e.) deine o reea de canalizare n lungime de 39,3 km la care sunt racordai cca.52% din locuitori. Apele uzate sunt evacuate n rul Vedea dup ce trec prin staia de epurare existent prevazut cu treapt mecanobiologic. Debitul evacuat din staia de epurare a fost de 35,23 l/s, din analizele efectuate reieind depiri la suspensii, CBO5, CCO-Cr, fosfor total, amoniu i fenoli. Zimnicea Aglomerarea Zimnicea (17289 l.e.) deine o reea de canalizare n lungime de 18,2 km la care sunt racordai cca.27% din locuitori. Apele uzate sunt evacuate n Dunre dup ce trec prin staia de epurare existent prevazut cu treapt mecanobiologic. Debitul evacuat din staia de epurare a fost de 8,75 l/s,din analizele efectuate reieind o funcionare corespunztoare a acesteia.

Voluntari Aglomerarea Voluntari (29495 l.e.) deine o reea de canalizare n lungime de 18,2 km la care sunt racordai cca.35% din locuitori. Apele uzate colectate din localitate sunt evacuate n reeaua de canalizare a mun. Bucureti i evacuate mpreun cu acestea n rul Dmbovia prin descrcare direct, fr epurare.

- 57 -

Buftea Aglomerarea Buftea (29314 l.e.) deine o reea de canalizare n lungime de 13,6 km la care sunt racordai cca.45% din locuitori. Apele uzate sunt evacuate n rul Colentina dupa ce trec prin staia de epurare existent prevzut cu treapt mecanobiologic. Debitul evacuat din staia de epurare a fost de 24,04 l/s, din analizele efectuate reieind depiri la suspensii, CBO5, CCO-Cr, azot total, fosfor total, amoniu i detergeni. Surse de poluare industriale i agricole Sursele de poluare industriale i agricole contribuie la poluarea resurselor de ap, prin evacuarea de poluani specifici tipului de activitate de activitate desf urat. Astfel, se pot evacua substane organice, nutrieni (industria alimentar, industria chimic, industria fertilizanilor, celuloza i hrtie, fermele zootehnice, etc.), metale grele (industria extractiv i prelucrtoare, industria chimic, etc.), precum i micropoluani organici periculoi (industria chimic organic, industria petrolier , etc.). Sursele punctiforme de poluare industriale i agricole trebuie s respecte cerinele Directivei privind prevenirea i controlul integrat al polurii 96/61/EC (Directiva IPPC), Directivei 2006/11/EC care nlocuiete Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzat de substanele periculoase evacuate n mediul acvatic al Comunitii, Directivei privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole Directiva 91/676/EEC, Directivei privind accidentele majore 86/278/EEC (Directiva SEVESO), precum i cerinele legislatiei naionale (HG 352/2005 privind modificarea i completarea HG nr. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare, HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase). Pentru implementarea Directivei 76/464/EEC privind poluarea cauzat de substanele periculoase evacuate n mediul acvatic al Comunit ii, Romnia a obinut o perioad de tranziie de 3 ani (decembrie 2009), av nd n vedere anumite uniti industriale care evacueaz cadmiu i mercur (27 de unit i la nivel naional), hexaclorciclohexan (3 uniti) i hexaclorbenzen, hexaclorbutadien, 1,2 - dicloretan, tricloretilen i triclorbenzen (21 uniti). De asemenea, pentru instalaiile sub incidena Directivei IPPC, Romnia a obinut perioade de tranziie cuprinse ntre 2 i 9 ani (maximum decembrie 2015).

- 58 -

La nivelul spaiului hidrografic Arge Vedea, din cele 36 surse punctiforme industriale i agricole semnificative, 9 au instalaii care intr sub incidena Directivei IPPC. n figura 3.9 se prezint sursele punctiforme semnificative de poluare industriale i agricole.

- 59 -

Din punct de vedere al evacurilor de substane poluante n resursele de ap de suprafa, n tabelul 3.10 se prezint cantitile monitorizate de substane organice (exprimate ca CCO Cr i CBO5) i de nutrieni (azot total i fosfor total) la nivelul anului 2007 pe categorii de surse de poluare. De asemenea, n tabelul 3.11 se prezint aceeai situaie, avnd n vedere cantitile de metale evacuate i monitorizate. Substane Substane organice (CCO-Cr) Tip de industrie/ poluani evacua i INDUSTRIE IPPC INDUSTRIE NON IPPC INDUSTRIE TOTAL ALTE SURSE PUNCTIFORME t/an 1656,83 1166,56 2823,40 155,90 organice (CBO5) t/an 5108,34 330,62 439,27 28,92 Azot total (Nt) t/an 0,079 4,74 4,82 18,81 Fosfor total (Pt) t/an 34,35 0,96 35,31 3,30

Tabel 3.10. Evacuri de substane organice i nutrieni n resursele de ap din sursele punctiforme industriale i agricole n spaiul hidrografic Arge -Vedea

Categorii de aglomerri/ poluani evacuai INDUSTRIE IPPC INDUSTRIE NON IPPC INDUSTRIE TOTAL ALTE SURSE PUNCTIFORME

Cupru (Cu) kg/an

Zinc (Zn) kg/an

Cadmiu (Cd) kg/an

Nichel (Ni) kg/an

Plumb (Pb) kg/an 9,0268 1,0000

Mercur (Hg) kg/an

Crom (Cr) kg/an

19,0000 707,3960 0,0340 28,2040

2,6072 43,0428 0,3109 1,0000

1,0416 13,0630 0,0000 20,0020 1,0416 33,0650

19,0340 735,6000

2,9181 44,0428 10,0268

0,3180

0,0000

0,0000

0,1272

0,0000

0,0108

0,0000

Tabel 3.11. Evacuri de metale grele n resursele de ap din sursele punctiforme industriale i agricole n spaiul hidrografic Arge -Vedea n continuare se prezint situaia celor mai importante surse punctiforme semnificative de poluare industriale i agricole:

- 60 -

S.N.PETROM Sucursala ARPECHIM S.A. Piteti Activitatea de baz a acestei societi este rafinarea petrolului i ob inerea de produse petrochimice. Apele uzate provenite din pro cesul tehnologic sunt evacuate n rul Dmbovnic, dup ce au fost epurate n prealabil ntr -o staie de epurarea mecanobiologic cu o capacitate de 2700 m3/h. n anul 2007 debitul evacuat a fost de 375,444 l/s nregistrndu-se depiri doar la amoniu i fosfor total. Perioada de tranziie pentru implementarea programelor de reducere a polurii pentru conformarea la valorile limit pentru evacurile de hexaclorbenzen, hexaclorbutadien, 1,2 - dicloretan (EDC), tricloretilen (TRI) i triclorbenzen (TCB), este trim.IV 2009, n prezent unitatea fiind conform pentru cei cinci indicatori. SC SUINPROD SA ZIMNICEA ferma Zimnicea Obiectul de activitate este reproducia, creterea i ngrarea porcilor, cu o capacitate de producie de 45000 capete/an. Apele uzate sunt evacuate n fluviul Dunrea, fiind epurate nainte de evacuare printr -o staie cu treapt mecanic, a crei funcionare este corespunztoare. Debitul evacuat n anul 2007 a fost de 6,152 l/s. Perioada de tranziie sub Directiva 96/61/CE privind prevenirea i controlul integrat al polurii este de 31.12.2011. SC SUINPROD SA ZIMNICEA ferma Drcea Obiectul de activitate este reproducia, creterea i ngrarea porcilor cu o capacitate de producie de 7140 capete/an. Apele uzate sunt evacuate n rul Clmui, fiind epurate nainte de evacuare printr-o staie cu treapt mecanic, a crei funcionare este necorespunztoare, nregistrndu -se depiri la suspensii, amoniu, CCO-Cr i fosfor total. Debitul evacuat n anul 2007 a fost de 1,903 l/s. Perioada de tranziie sub Directiva 96/61/CE privind prevenirea i controlul integrat al polu rii este de 31.12.2011.

- 61 -

3.4.2. Surse difuze de poluare semnificative inclusiv modul de utilizare al terenului

Modul de utilizare al terenului n spaiul hidrografic Arge-Vedea se observ o difereniere net a utilizrii terenurilor, n concordan cu relieful. Conform Corine Land Cover (CLC 2000), ponderea cea mai mare o au terenurile arabile, urmat de pduri i apoi de culturi perene. De remarcat e faptul c zonele urbane i industriale ocup i ele o suprafa de 7 % din totalul spaiului hidrografic Arge-Vedea (figura 3.10).

18% 2%

1%

7%

16% 56%

zone urbane+industriale

teren arabil

culturi perene

pauni

pduri

ape+zone umede

Fig. 3.10. Utilizarea terenului n spaiul hidrografic Arge-Vedea Suprafaa agricol reprezint cca.74 % (15832.66 ha) din suprafaa total a spaiului hidrografic Arge-Vedea. Categoriile principalele de surse de poluare difuze sunt reprezentate de: a. Aglomerrile umane/localitile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau sisteme corespunztoare de colectare i eliminare a nmolului din staiile de epurare, precum i localitile care au depozite de deeuri menajere neconforme. b. Agricultura: ferme agrozootehnice care nu au sisteme corespunz toare de stocare/utilizare a dejeciilor, comunele identificate ca fiind zone vulnerabile sau potenial vulnerabile la poluarea cu nitrai din surse agricole, uniti care

- 62 -

utilizeaz

pesticide

nu

se

conformeaz

legislaiei

vigoare,

alte

uniti/activiti agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative. c. Industria: depozite de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de deeuri neconforme, uniti ce produc polu ri accidentale difuze, situri industriale abandonate. n continuare este prezentat o caracterizare a principalelor categorii de surse de poluare difuze: Surse de poluare urbane/aglomerri umane n spaiul hidrografic Arge Vedea, fenomenul de poluare difuz este accentuat datorit faptului c la sfritul anului 2006, numai un procent de 55,6 % din populaia echivalent (a aglomerrilor >2000 l.e.) este racordat la sistemele centralizate de canalizare. Din cele 318 aglomerri (>2000 l.e.) identificate n spaiul hidrografic Arge Vedea, un numr de 41 aglomerri sunt dotate cu sisteme de canalizare ns niciuna dintre ele nu este conform cu cerinele Directivei 91/271/EEC. n figura 3.7 se prezint aglomerrile umane (>2000 l .e.) i gradul de racordare la sistemele de colectare. Managementul poluare difuz necorespunztor al de eurilor menajere la nivelul l ocalitilor, constituie o surs de local. De asemenea, modul de colectare/eliminare al nmolului provenit de la sta iile de epurare poate conduce la poluarea resurselor de ap. Dezvoltarea zonelor urbane necesit o mai mare atenie din punct de vedere al colectrii deeurilor menajere prin construirea unor depozite de gunoi ecologice i eliminarea depozitrii necontrolate a deeurilor, ntlnit deseori pe malurile rurilor i a lacurilor.

Agricultura Pe lng presiunile punctiforme exercitate, activitile agricole pot conduce la poluarea difuz a resurselor de ap. Cile prin care poluanii (n special nutrienii i pesticidele, dar i ali poluani) ajung n corpurile de ap sunt diverse (scurgere la suprafa, percolare, etc.). Sursele de poluare difuz sunt reprezentate n special de: Stocarea i utilizarea ngrmintelor organice i chimice; - 63 -

Creterea animalelor domestice; Utilizarea pesticidelor pentru combaterea d unatorilor.

De asemenea, n Raportul Naional 2004, s-a evidentiat faptul c cele mai importante surse de poluare difuz sunt situate n perimetrele localitilor din zonele vulnerabile i potenial vulnerabile, identificate n conformitate cu cerinele Directivei 91/676/EEC privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole. Datele cu privire la cantitile de ngrminte i numrul de animale domestice la nivel naional sau judeean au fost preluate din Anuarul Statistic al Romniei 2007 (cu datele la nivelul anului 2006). La nivel naional, cantitile specifice de ngrminte chimice (exprimate n substan activ) utilizate n anul 2006, au fost cu cca 10 % mai mari fa de situaia din 2002, cnd la nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea erau utilizate cantiti medii de cca. 10.07 kg N/ha de teren agricol, respectiv 1.95 kg P/ha de teren agricol. n anul 2006, comparativ cu anul 2002, cantitile de ngrminte naturale utilizate au sczut cu cca. 10 %. Comparnd cantitile specifice de ngrminte utilizate n Romnia cu cantitile utilizate n statele membre ale UE, se observ c Romnia se situeaz cu mult sub media european. La nivelul judeelor aferente spaiului hidrografic Arge-Vedea, situaia efectivelor de animale, n anul 2006, se prezint n tabelul 3.12. Judeul Arge Giurgiu Teleorman Ilfov Mun. Bucureti Dmbovia Olt Clrai

Animale echivalente Densitate animale echivalente Mii capete 178,138 82,577 119,067 39,243 1,855 80,474 35,389 19,791 Nr./ha agricol 0.55 0.30 0.25 0.54 0.43 0.55 0.32 0.23

Tabel 3.12. Situaia efectivelor de animale n spaiul hidrografic Arge-Vedea

- 64 -

n spaiul hidrografic Arge-Vedea, nr. de animale echivalente estimate este de cca 556.533 (reprezentnd o densitate specific de animale echivalente de 0,37/ha suprafa agricol). Emisiile de nutrieni din surse difuze Presiunile difuze datorate activitilor agricole sunt greu de cuantificat. Presiunile agricole difuze afecteaz att calitatea apelor de suprafa, ct mai ales calitatea apelor subterane. Prin aplicarea modelelor matematice se pot estima cantitile de poluani emise de sursele difuze de poluare. Modelul MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions n RIver Systems) este folosit pentru estimarea emisiilor provenind de la sursele de poluare punctiforme i difuze. Modelul a fost elaborat i aplicat pentru evaluarea emisiilor de nutrieni (azot i fosfor) n mai multe bazine/districte hidrografice din Europa, printre care i bazinul/districtul Dunrii. n ultimul timp, modelul MONERIS a fost dezvoltat pentru a fi aplicat att la nivel naional (al statelor din Districtul internaional al Dunrii), ct i la nivel de subbazine internaionale (Tisa, Prut). n cazul surselor de poluare difuze, estimarea ncrcrilor cu poluani a apelor este mai dificil dect n cazul surselor punctiforme avnd n vedere modul diferit de producere a polurii. Pe lng emisiile punctiforme, modelul MONERIS consider urmtoarele moduri (ci) de producere a polurii difuze: 1. depuneri din atmosfer; 2. scurgerea de suprafa; 3. scurgerea din reelele de drenaje; 4. eroziunea solului; 5. scurgerea subteran; 6. scurgerea din zone impermeabile oreneti. n figurile 3.11 i 3.12, se prezint contribuia modurilor de producere a polu rii difuze cu azot i fosfor (estimare preliminar) pentru anul 2005, avnd n vedere cile prezentate mai sus.

- 65 -

Fig. 3.11. Moduri (ci) de producere a polurii difuze cu azot n spaiul hidrografic Arge-Vedea Se observ c scurgerea din zonele impermeabile oreneti reprezint principala cale de emisie difuz att pentru azot, ct i pentru fosfor.

Fig. 3.12. Moduri (ci) de producere a polurii difuze cu fosfor n spaiul hidrografic Arge-Vedea

- 66 -

De asemenea, modelul MONERIS cuantific contribuia diverselor categorii de surse de poluare la emisia total de nutrieni. Astfel pentru sursele difuze de poluare, aceste categorii de surse sunt reprezentate de: agricultur, localiti (aezri umane), alte surse (ex. depunerea oxizilor de azot din atmosfer, precum fondul natural. De subliniat este faptul c modelul MONERIS ia considerare toate sursele de poluare nu numai pe acelea identificate ca fiind semnificative. n figurile 3.13 i 3.14, se prezintemisiile de azot i fosfor din surse difuze de poluare (estimare preliminar ), avnd n vedere aportul fiecrei categorii de surse de poluare, pentru anul 2005. Emisia difuz medie specific pe suprafa total pentru azot este de 7.78 kg N/ha, iar pentru fosfor este de 0.99 kg P/ha.

Emisii difuze totale 16702 t N/an Fig. 3.13. Emisii de azot din surse difuze n spaiul hidrografic Arge-Vedea

Se observ c mai mult de jumtate din cantitatea de azot emis de sursele difuze se datoreaz activitilor aferente a ezrilor umane (9718 t/an), agricultura contribuind cu cca 4840 t/an, ceea ce reprezint o emisie specific de 3.24 kg/ha suprafa agricol.

- 67 -

Emisii difuze totale - 2140 t P/an Fig. 3.14. Emisii de fosfor din surse difuze n spaiul hidrografic Arge-Vedea Se menioneaz c aproximativ 85% din emisia total difuz de fosfor se datoreaz localitilor/aglomerrilor umane, agricultura contribuind cu doar cca 213 t/an, ceea ce reprezint o emisie specific de 0.15 kg/ha suprafa agricol.

3.4.3. Presiuni hidromorfologice semnificative Informatiile despre tipurile i marimea presiunilor hidromorfologice la care sunt supuse corpurile de ap de suprafa din fiecare bazin hidrografic sunt necesare a fi cunoscute i monitorizate n scopul identific rii corpurilor de ap puternic modificate.

- 68 -

- 69 -

Criterii pentru desemnarea presiunilor hidromorfologice semnificative Criteriile utilizate au la baz Proiectul Regional UNDP-GEF al Dunrii i iau n considerare tipurile de lucrri hidrotehnice, magnitudinea presiunii i efectele acestora asupra ecosistemelor. Din multitudinea activitatilor desfurate pe ape sau care au legatur cu apele, numai unele dintre ele exercit asupra acestora o presiune semnificativ, determinat pe baza unor criterii bine stabilite. n fig.3.15 se prezint presiunile hidromorfologice din spaiul hidrografic Arge Vedea (att lucrrile existente, ct i cele propuse a fi executate). Spaiul hidrografic Arge-Vedea cuprinde mai multe categorii de lucrri: acumulri, derivaii, regularizri, indiguiri i aprri de maluri, executate pe corpurile de ap n diverse scopuri (energetic, asigurarea cerinei de ap, regularizarea debitelor naturale, aprarea mpotriva efectelor distructive ale apelor, combaterea excesului de umiditate, etc), cu efecte funcionale pentru comunit ile umane. n continuare, se prezint aceste presiuni hidromorfologice:

Lacurile de acumulare Lacurile de acumulare a cror suprafa este mai mare de 0,5 km2 sunt n numr de 49 n Spaiul Hidrografic Arge - Vedea i produc n principal ca presiune hidromorfologic, ntreruperea continuitii scurgerii i regularizarea debitelor (fig. 3.15). Acumulrile sunt aezate cu precdere n bazinele hidrografice ale rurilor Arge, rul Trgului, Dmbovia. Ele au fost construite cu scopuri multiple: alimentare cu ap potabil i industrial, energetic i aprare mpotriva inundaiilor. Acumularea Vidraru este cea mai important acumulare din bazinul hidrografic al rului Arge urmat n aval de o salb de 9 acumulri construite n scop hidroenergetic, dar i cu rol de regularizare a debitelor i asigurare cu ap a folosinelor. n bazinul hidrografic al rului Dmbovia se regsesc dou acumulri importante Pecineagu i Vcreti, precum i salba de 6 acumulri de pe rul Ilfov, construite n scop hidroenergetic, aprare mpotriva inundaiilor a mun.Bucure ti, iar pe rul Trgului este acumularea de capt Ruor cu scop hidroenergetic i de regularizare a debitelor.

- 70 -

Regularizri i indiguiri Pe teritoriul Spaiul Hidrografic Arge Vedea, exist un numr de 59 de sectoare de ru regularizate pe o lungime total de 399.35 km. Analiznd parametrii hidromorfologici ai acestora n conformitate cu criteriile pentru definirea presiunilor hidromorfologice semnificative, se constat c un numr de 10 lucrri de regularizare totaliznd 148.3 km pot fi considerate presiuni hidromorfologice semnificative. Din indiguirile din Spaiul Hidrografic Arge Vedea, n numr de 62, nsumnd o lungime de 308.26 km, ce au fost analizate prin prisma criteriilor mai sus menionate, pot fi considerate presiuni hidromorfologice semnificative doar un numr de 3, avnd o lungime total de 154.16 km. Regularizrile i indiguirile (fig. 3.15), produc n principal ca presiune hidromorfologic, modificri ale morfologiei cursurilor de ap, alterri ale caracteristicilor hidraulice i ntreruperi ale continuitii laterale. Derivaii Obiectivele hidrotehnice din aceast categorie, n numr de 18, au drept scop suplimentarea debitului afluent n acumul rile de pe rurile Arge, Dmbovia, Ilfov i Ilfov, precum i asigurarea cerinei de ap industrial pentru mun. Bucureti, producnd modificri semnificative ale debitelor cursurilor de ap pe care funcioneaz. Derivaiile din Spaiul Hidrografic Arge-Vedea sunt n numr de 18 (Figura 3.16) din care cea mai lung este derivaia Cocani -Drza, L= 12.5 km, care deriv din ru un Vtr = 205 mil.m3/an, (la nivelul anului 2008). Derivaiile, ca presiuni hidromorfologice, produc n principal efecte asupra curgerii minime, asupra stabilitii albiei i biotei. Prelevri/restituii de ap semnificative Prelevrile de ap, restituiile (evacurile), din spaiul hidrografic Arge-Vedea produc alterri hidromorfologice semnificative care se materializeaz prin modificarea caracteristicilor cursului de ap pe care sunt poziionate att prizele de ap ct i evacuarile de ap ale cror debite prelevate respectiv restitu ite, sunt semnificative din punct de vedere cantitativ.

- 71 -

Menionm c o analiz mai detaliat a acestor presiuni este prezentat n Cap.8.1.3 - Analiza economic - Situaia prelevrilor de ap. Aplicnd criteriile de stabilire a presiunilor semnificative, n Spaiul Hidrografic Arge Vedea s-au identificat un numr de 6 unitti, care pot fi considerate cu prelevri semnificative de ap (figura 3.16), i anume: a. Priza Crivina Ogrezeni, pe rul Arge pentru alimentarea cu ap a mun. Bucureti (Qprelevat = 5,75 m3/s) - 72 -

b.

Priza Arcuda pe rul Dmbovia pentru alimentarea cu ap a mun. Bucureti (Qprelevat = 4,64 m3/s) SC AP CANAL 2000 SA Piteti pentru alimentarea cu ap a mun. Piteti (Qprelevat = 0,78 m3/s) SC AQUATERM Curtea de Arge pentru alimentarea cu ap a or.Curtea de Arge(Qprelevat = 0,073 m3/s) SC EDILUL CMPULUNG priza Pojorta (alimentare cu ap a mun. Cmpulung) (Qprelevat = 0,18 m3/s) PETROM OMV ARPECHIM Piteti Unitile economice de pe raza Spaiul Hidrografic Arge - Vedea a cror debit

c.

d.

e.

f.

restituit constituie din punct de vedere cantitativ o presiune hidromorfologic (respectiv o alterare hidromorfologic semnificativ) sunt: a. SC APA NOVA SA Bucureti (Qev =11,70 m3/s) b. PETROM OMV ARPECHIM Piteti (Qev = 0,806 m3/s) c. SC AUTOMOBILE DACIA (Q ev = 0,036 m3/s). 3.4.4. Proiecte viitoare de infrastructur Pe lng degradarea semnificativ produs de alterrile hidromorfologice asupra corpurilor de ap, exist un numr considerabil de proiecte propuse pentru navigaie, producere de energie electric, aprare mpotriva inundaiilor, indiguiri i regularizri n diferite stadii de planificare i implementare, care pot contribui de asemenea la alterarea fizic a corpurilor de ap. Este destul de difi cil de a cuantifica presiunile i impactul produs de aceste proiecte, dar este posibil ca implementarea lor s conduc la deteriorarea starii actuale a corpului de ap. Aceste viitoare proiecte de infrastructur sunt reglementate de Directiva Cadru a Apei prin Art.4.7 i urmtoarele condiii trebuie ndeplinite: (a) sunt luate toate msurile posibile pentru reducerea impactului nefavorabil asupra strii corpurilor de ap; (b) motivele acestor modificri sau alterri sunt prezentate i explicate n mod specific n PMB, conform art. 13 al DCA, iar obiectivele sunt revizuite la fiecare 6 ani; - 73 -

(c) motivele acestor modificri sau alterri sunt de interes public predominat i/sau beneficiile aduse mediului sau societ ii prin atingerea obiectivului de stare bun sunt depite de beneficiile noilor modificri sau alterri aduse sntii umane, meninerii siguran ei umane sau dezvoltrii durabile; i (d) obiectivele benefice aduse de acele modific ri sau alterri ale corpurilor de ap, din motive tehnice sau din cauza costurilor dispropor ionate nu pot fi atinse prin alte mijoace, care sunt o opiune semnificativ mai bun din punct de vedere al mediului. n consecin, aceste viitoare proiecte de infrastructur pot fi obiectul unor evaluri de impact de mediu (EIA) i/sau a unor evaluri strategice de mediu (SEA), n timpul fazei de planificare a acestora, innd cont de presiunea i impactul lor asupra mediului acvatic. n cazul planificrii unor noi modificri ar fi util realizarea unei evaluri de impact asupra mediului care s demonstreze cel puin, c criteriile i condiiile Art.4(7) i Art. 4(8) i Art. 4(9) ale DCA sunt satisfcute i anume c cel puin acela i nivel de protecie ca i legislaia comunitar existent este asigurat i c aplicarea excepiilor nu exclude sau compromite permanent atingerea obiectivelor de mediu n alte corpuri de ap n cadrul aceluiai district de bazin hidrografic. Corpul de ap care sufer o nou modificare hidromorfologic, trebuie supus etapelor testului de desemnare n urmatorul Plan de Management. Corpurile de ap nu pot fi desemnate ca fiind corpuri de ap puternic modificate nainte ca aceste noi modificri s aib loc, numai pe baza anticiprii alterrilor hidromorfologice semnificative. Excepiile de tipul 4.7. pot fi aplicate corpurilor de ap unde s-au identificat viitoare proiecte de infrastructur (selectate pe baza criteriilor: de producere a unei presiuni semnficative, fie intrnd sub criteriile de realizare SEA, sau EIA ori impact transfrontalier) cu respectarea prevederilor acestui articol. Pentru corpurile de ap pentru care se vor stabili excepii de tipul Art. 4.7. n actualul PMB cauzate de proiectele viitoare de infrastructur, se vor considera numai acele proiecte ce au ca termen de implementare 22 decembrie 2015 (corpurile de ap cu proiectele viitoare de infrastructur al caror termen de

- 74 -

implementare este dup 2015 i care ntrunesc condiiile Art. 4.7. se vor raporta n urmtoarele cicluri de planificare). n Capitolul 10, respectiv Anexa 10.1, se g sesc mai multe detalii privind abordarea Art.4.7 din DCA n corelaie cu excepiile aplicate privind anumite proiecte. La nivelul spaiului hidrografic Arge Vedea sunt implementate sau n curs de derulare un numr de 50 viitoare proiecte de infrastructur, care nu intr sub incidena Art.4.7. n figura 3.15 se prezint aceste proiecte viitoare de infrastructur. 1) Amenajare mpotriva inundaiilor a rurilor Teleorman, Cotmeana, Vedea, Vedia n zona localit. afectate (igneti): Proiectul este deja n stare de execuie. Lucrrile constau din execuie aprri de mal (2 km n com. Coloneti i 1 km n com. igneti). Principalul obiectiv al acestui proiect este cel de aprare mpotriva inundaiilor. Proiectul nu dispune de EIA (sau SEA) i nu are efect transfrontalier. 2) Amenajare ru Arge pe sector baraj Ogrezeni - baraj Mihileti pentru reabilitare Priz Arge-Ilfov: Proiectul are o lungime total de 60 km, iar lucrrile executate constau din: 7 buc praguri corecie talveg, 4buc praguri stabilizare talveg; reabilitare canal acces priz Arge-Ilfov; 6.2km consolidare de mal. Principalul obiectiv al acestui proiect este cel de aprare mpotriva inundaiilor i stabilizare albie. Proiectul nu dispune de EIA (sau SEA) i nu are efect transfrontalier. 3) Regularizare R. Vedea n zona localitii Vleni: Lucrarile proiectate constau din regularizare albie i indiguire pe ambele maluri pe lungimea de 2,5 km. Principalul obiectiv al acestui proiect este cel de aprare mpotriva inundaiilor a cinci localiti din zona comunei Corbu. Proiectul nu dispune de EIA (sau SEA) i nu are efect transfrontalier.

3.4.5. Alte tipuri de presiuni antropice Surse cu potenial de producere a polu rilor accidentale Calitatea resurselor de ap este influenat ntr-o anumit msur i de polurile ccidentale, care reprezint alterri brute de natur fizic, chimic, biologic sau - 75 -

bacteriologic a apei, peste limitele admise. n funcie de tipul polurilor accidentale, acestea pot avea magnitudini i efecte diferite (locale, bazinale, transfrontaliere) asupra resurselor de ap. n Spaiul Hidrografic Arge-Vedea s-a identificat un numr de 191utilizatori de ap ce pot produce poluri accidentale i care sub coordonarea Direciei Apelor i-au elaborat planuri proprii de prevenire i combatere a polurilor accidentale. n general aceste surse de poluare sunt uniti care folosesc, produc, stocheaz i evacueaz substane care pot ajunge n mod accidental n resursele de ap. n anul 2007, n spaiul hidrografic Arge - Vedea s-au nregistrat 16 poluri accidentale ale cursurilor de ap de suprafa; 15 dintre acestea au avut impact local, iar datorit duratei reduse, a naturii poluantului, a lungimii tronsonului afectat i a ineriei comunitilor din structura biocenozelor acvatice, efectele fenomenelor n discuie s-au redus doar la modificarea pe plan local a valorilor indicatorilor fizico-chimici i/sau sesizarea mortalitii piscicole de mic amploare, fr ca pe termen lung acestea s induc o modificare semnificativ a biodiversitii acvatice. n schimb fenomenul din 25.02.2007 provocat de Arpechim Piteti a avut un caracter bazinal. Cauzele producerii accidentului au fost ruperea vaneilor din lemn i inexistena batardoului de intervenie la clugrul acumulrii Suseni. Consecina ruperii a fost pierderea rapid i necontrolat a volumului de ap stocat care a antrenat i materialul depus n acumulare provocnd poluarea major a rului Dmbovnic, cu efecte ecologice de lung durat a zonei afectate (L=69 Km). Depiri semnificative fa de calitatea normal a apelor rului Dmbovnic s-au nregistrat la suspensii (peste 14000 mg/l), CCO-Cr (peste 7000 mg/l), substane extractibile, fenoli (de 15 ori mai mari dect conc. admisibile). La nivelul Districtului Internaional al Dunrii, pe baza metodologiei de evaluare a riscului potenial (Metodologia pentru determinarea indexului de risc pentru ap) elaborat de Grupul Experi ICPDR privind poluarea accidental (Accident Pollution Task Group), au fost identificate sursele industriale cu risc poten ial ridicat de poluare accidental. n spaiul hidrografic Arge Vedea, lund n considerare lista Zonelor industriale cu risc potenial ridicat din Romnia, nu se evideniaz astfel de surse.

- 76 -

Nr.

Denumire Nu este cazul

Localizare -

Cursul de ap receptor -

WRI 5,0 -

Tabelul 3.13. Surse industriale cu risc potenial ridicat de poluare accidental din spaiul hidrografic Arge - Vedea

Prin aplicarea metodologiei ICPDR (Metodologia M2) privind identificarea zonelor contaminate cu risc potenial ridicat, pe teritoriul administrat de Direcia Apelor Arge Vedea a fost desemnat o astfel de locaie i este prezentat n tabelul 3.14.

Risc potenial Nr. 1. Zona Turnu Mgurele Localizare Teleorman Cursul de ap receptor Dunre (m2 250) 100 relevant

Tabel 3.14. Zone contaminate cu risc potenial ridicat din spaiul hidrografic Arge - Vedea Activiti piscicultur / acvacultur O caracteristic important a sh Arge-Vedea o reprezint existena a numeroase iazuri piscicole, precum i realizarea de acumulri care au folosin piscicol, i care afecteaz n special subbazinele Arge i Vedea. Astfel, exist un numr de peste 100 acumul ri n care se practic activiti de acvacultur (Tabel 3.15). Starea ecologic, respectiv potenialul ecologic al corpurilor de ap pentru iazurile / acumulrile monitorizate este prezent n cap. 6.2 Caracterizarea strii apelor.

- 77 -

Tabel 3.15. Amenajri cu destinaie piscicol / acvacultur n Spaiul Hidrografic Arge-Vedea Nr crt Subbazinul hidrografic Denumire corp de ap / cod Denumire lac / amenajare cu destinaie piscicol / acvacultur Arge Continu - Ilfov: salba acumulri Udreti Ilfoveni/LW10.1.25. 16_B1 2 Arge Clnitea: Izvor confluena Raiosul (Ileana)/ RW10.1.23.11_B1 Botoroaga, Bujoreni II, Clnitea I, Moteni I - II, Prunaru, Clnitea, Ghimpai, Naipu Pescuit, cresctorie/ Crap (Cyprinus carpio), sanger (Hypophthalmichtys molitrix), novac (Hypophthalmichtys nobilis), caras (Carrasius gibelio auratus), cteno (Ctenopharyngodon idella) 3 Arge Crevedia: Derivaia Bilciureti/Crevedia - confluen Colentina/RW10.1. 25.17.2_B2 4 Arge Continu: Ilfov: izvor - confluen Neajlov (ac. Grdinari, Fcu Pescuit, cresctorie/ Crap (Cyprinus carpio), - 78 262 Crevedia I-VIII Pescuit, cresctorie/ Crap (Cyprinus carpio), fitoplanctonofage 62 99 Udreti, Bunget I, Bunget II, Brteti, Adunai, Ilfoveni Tip activitate (Pescuit, pepinier, cresctorie) / specia de pete 1 Pescuit/ fitoplanctonofage 542 Suprafaa (ha) folosinei piscicole/ acvacultur

Nr crt

Subbazinul hidrografic

Denumire corp de ap / cod

Denumire lac / amenajare cu destinaie piscicol / acvacultur

Tip activitate (Pescuit, pepinier, cresctorie) / specia de pete

Suprafaa (ha) folosinei piscicole/ acvacultur

Grdinari + ac. Fcu)/ LW10.1.23.9_B1

caras (Carrasius gibelio auratus), cteno (Ctenopharyngodon idella), stiuca (Esox lucius), novac (Hypophthalmichtys nobilis)

Arge

Continu: Ismar (iazuri + ac. Bila) / LW10.1.23.11.7_B1

Bila I, Dimitrie Cantemir

Pescuit, cresctorie/ Crap (Cyprinus carpio), sanger (Hypophthalmichtys molitrix), novac (Hypophthalmichtys nobilis), caras (Carrasius gibelio auratus), cteno (Ctenopharyngodon idella)

122

Arge

ericu/ RW10.1.23.11.8.3_ B1

Blejeti I-II, Cosmeti, Ciuperceni I-II Roia II-III

Pescuit, cresctorie/ fitoplanctonofage Pescuit, cresctorie/ fitoplanctonofage Pescuit, cresctorie/ Crap

66

Arge

Valea Saulei/RW10.1.25. 17.3_B1

20

Arge

Valea Porumbenilor Tomuleti I-II, (Trestenic) i Spturi III - 79 -

72

Nr crt

Subbazinul hidrografic

Denumire corp de ap / cod

Denumire lac / amenajare cu destinaie piscicol / acvacultur

Tip activitate (Pescuit, pepinier, cresctorie) / specia de pete

Suprafaa (ha) folosinei piscicole/ acvacultur

afluenii/ RW10.1.23.11.5_B 1 9 Arge Continu: Izvoarele (cu ac. Piatra I, Piatra II)/ LW9.1.16_B1 10 Arge Continu Colentina: intrare ac. Ghimpai (Colacu) - confl. Ghimpai, Buftea, Mogooaia, Grivia, Herstru, Floreasca, Tei, Piatra I-II

(Cyprinus carpio), caras (Carrasius gibelio auratus) Pescuit/ fitoplanctonofage 140

Pescuit/Crap (Cyprinus carpio), novac (Hypophthalmichtys nobilis), salau (Stizostedion lucioperca), caras (Carrasius gibelio auratus),platica (Abramis brama)

1132

Dmbovia/LW10.1. Fundeni, 25.17_B1 Plumbuita, Pantelimon I+II, Cernica

11

Arge

Baranga/ RW10.1.25.17.1_B 1

Sabieti I-II, Colacu I-III

Pescuit, cresctorie/ Crap (Cyprinus carpio), fitoplanctonofage

73

12

Vedea

Gabur / RW9.1.15.11_B1 Clania: Aval confluen Viroi confluen Teleorman/

Gabur I-III Bbia, Bascoveni II - III, Frsinet I, Meriani,

Pescuit/, fitoplanctonofage Pescuit, cresctorie/ fitoplanctonofage

18

13

Vedea

122

- 80 -

Nr crt

Subbazinul hidrografic

Denumire corp de ap / cod

Denumire lac / amenajare cu destinaie piscicol / acvacultur

Tip activitate (Pescuit, pepinier, cresctorie) / specia de pete

Suprafaa (ha) folosinei piscicole/ acvacultur

RW9.1.15.9_B2 14 Vedea Continu - Nanov: ac. Coada Calului i suit iazuri piscicole/ LW9.1.14_B1 15 Vedea R.Bratcov: ac. Mldeni I/ LW9.1.11_B1 16 Vedea Vajitea / RW9.1.15.10_B1 Clmui Continu: Urlui -ac. Urlui II + salb iazuri

Negrilesti Ac. Coada Calului Pescuit, crescatorie/ fitoplanctonofage 100

Mldieni

Pescuit/ fitoplanctonofage

39

Grosu I-VII, Razmiresti I-II, Schitu Furculeti II, Rosiori I-II, Sptrei, Troianu IVI, Urlui I-III, Bogdana I-IV

Pescuit, cresctorie/ fitoplanctonofage Pescuit/ fitoplanctonofage

155

17

334

18

Clmui

Continu Clmui: intrare ac. Suhaia Dunre/LW14.1.31 _B2

Suhaia

Pescuit, cresctorie/ fitoplanctonofage

1094

19

Dunre

Onceti (salb lacuri)/ RW14.1.33_B1

Onceti I-III

Pescuit, cresctorie/ fitoplanctonofage

28

20

Dunre

Continu: Parapanca i

Putineiu III Hodivoaia I-III,

Pescuit, crescatorie/

180

- 81 -

Nr crt

Subbazinul hidrografic

Denumire corp de ap / cod

Denumire lac / amenajare cu destinaie piscicol / acvacultur

Tip activitate (Pescuit, pepinier, cresctorie) / specia de pete

Suprafaa (ha) folosinei piscicole/ acvacultur

afluenii (inclusiv ac. Putineiu III)/ LW14.1.32_B1 21 Dunre Pasrea i afl./RW10.1.25.18_ B1 Dunre Continu - Zboiul: salb lacuri (inclusiv ac. Puul Greci i Cataloiu)/ LW14.1.34_B1

Gogoari I-II, Drghiceanu I-II

fitoplanctonofage

Fundeni II-III, Afumai V, Boltau, indrilia, Piteasca III Puul Greci, Cataloiu

Pescuit, cresctorie/ fitoplanctonofage

139

22

Pescuit, cresctorie/ fitoplanctonofage

200

Practicarea activitilor de piscicultur / acvacultur pot constitui presiuni asupra corpului de ap atunci cnd: este crescut producia de pete fr asigurarea unor msuri de purificare specifice ale apei, cnd pot apare dejecii sau scurgeri de substane organice i nutrieni continui n hrana administrat petilor; nu este asigurat o structur adecvat pe specii n bazinele acvatice

natural/antropice. Modernizarea tehnologiilor de cre tere poate spijini practicile sntoase, ecologice i reduce impactul negativ asupra mediului. Msuri pentru dezvoltarea sectorului de piscicultur / acvacultur i reducerea efectelor asupra resurselor de ap sunt menionate detaliat la cap. 9.1. Conform Ordinului nr. 8/126/2010 al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale i al ministrului mediului i pdurilor privind prohibiia pescuitului n anul 2010, sunt stabilite att zone i perioade de prohibiie ct i zone de protecie pentru resursele acvatice vii. Fluviul Dunrea, rul Prut, lacurile Erenciuc i Belciug, lacul Gsca din - 82 -

Complexul Somova-Parche, zona Sacalin-Ztoane i zona Rezervaiei Marine Vama Veche - 2 Mai fac obiectul unor restricii pentru protecia faunei, astfel nct n aceste zone activitatea de pescuit comercial nu reprezint o presiune semnificativa. Este considerat ca fiind o presiune asupra corpurilor de ap pescuitul comercial, atunci cnd afecteaz fauna acvatic, avifauna i alte elemente ale lan ului trofic. Principalele presiuni identificate sunt perturbarea habitatului, braconajul, capturi ne-intenionate.

Alte presiuni relevante O alt categorie de presiuni hidro-morfologice care ar putea avea efecte asupra rurilor o constituie balastierele. Efectele lor se materializeaz, n general, prin modificarea formei profilului longitudinal, n variabilitatea depozitelor din albia r ului i n procesele de degradare - mai ales eroziune. Avnd n vedere importana acestei activiti desfurat de regul n albiile minore ale cursurilor de ap, precum i implicaiile unei exploatri neraionale asupra rurilor i aceasta presiune trebuie supus inventarierii i monitorizrii. Aceste balastiere funcioneaz ntr-un temei legal i ar trebui s se conformeze autorizaiilor i avizelor emise (respectnd cantitile, termenele de exploatare, perioada de refacere a materialului aluvionar din albie). Astfel, conform prevederilor art. 33, alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, se precizeaz: Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de ap, cuvetele lacurilor, blilor, prin exploat ri organizate, se acord de autoritatea de gospodrire a apelor numai n zone care necesit decolmatare, reprofilarea albiei i regularizarea scurgerii, pe baza unui studiu tehnic zonal privind influena exploatrii asupra cursului de ap i pe baza avizului i autorizaiei de gospodrire a apelor, cu avizul deintorilor de lucrri hidrotehnice n albie din zon. Pe de alt parte n Romnia n aceast perioad se contureaz clar o tendin de dezvoltare i se construiete foarte mult, deci cerin a din punct de vedere economic este foarte mare i poate uneori este depait cantitatea prevazut n autorizaiile i avizele emise. Pn ce aceste probleme vor fi reglementate i depite, ca o prim msur ce trebuie aplicat este aceea de a se se ntri controlul asupra acestor exploatri, asupra respectrii legislaiei existente, de ctre cei ce sunt n msur s aplice legea. - 83 -

n cazul extragerii balastului i nisipului din albiile minore ale cursurilor de ap, aceast presiune poate conduce la efecte negative importante, de natur : hidraulic, constnd n modificarea regi mului natural al curgerii apei i implicit al transportului de aluviuni; morfologic, constnd din declanarea i/sau amplificarea unor procese de eroziune i/sau depunerea aluvionar n sectorul de influen al balastierei; hidrogeologic,constnd din modificarea regimului natural al nivelurilor apelor subterane din zona adiacent; poluant, constnd din alterarea calitii apelor de suprafa ca urmare a deversrilor tehnologice poluante de la utilajele din cadrul balastierelor; a afecta lucrrile de amenajare, de protecie sau de traversare a albiei, put nd afecta sigurana i eficiena funcionrii acestora sau altor infrastructuri inginereti destinate captrii apei sau peisajele. De asemenea, aceast presiune poate avea un impact semnificativ negativ mai ales n cazurile n care condiiile specifice impuse prin autorizaia de gospodrire a apelor nu sunt respectate, impact negativ semnificativ manifestat asupra: - seciunilor optime de scurgere; - regularizrii i igienizrii rului n zona de exploatare; - pstrrii talvegului natural al rului; - respectrii perimetrelor de exploatare; - volumele de balast extrase s nu depaeasc volumele depuse prin aport la viituri, etc. n urma inventarierii balastierelor din cadrul Spaiului Hidrografic Arge - Vedea, n anul 2006 a fost extras un volum mediu de balast de 192028 mc. Tot n aceeai categorie de alte presiuni se pot nscrie i exploatrile forestiere, n cazul n care acestea se fac haotic, nerespectnd prevederile legale, efectul lor materializndu-se asupra stabilitii terenului (prin apariia eroziunii, formarea de toreni, alunecri de maluri, amplificarea viiturilor, scderea ratei de realimentare a straturilor acvifere etc). Sperm c situaia se va mbunti odat cu demararea aciunilor de rempdurire, al cror efecte cu siguran vor fi resimite n perioada urm toare.

- 84 -

3.5. Evaluarea impactului antropic i riscul neatingerii obiectivelor de mediu Necesitatea de a analiza presiunile antro pice i impactul acestora este prezentat n articolul 5 al Directivei Cadru, articol care precizeaz: Fiecare Stat Membru trebuie s asigure trecerea n revist a impactului activitilor umane asupra strii apelor de suprafa i subterane pentru fiecare district al bazinului hidrografic sau pentru o poriune a unui district al unui bazin hidrografic inter naional care se afl pe teritoriul su. Acest proces de evaluare al presiunilor antropice i al impactului acestora la nivelul corpurilor de ap conduce la identificarea acelor corpuri de ap care risc s nu ating obiectivele Directivei Cadru, avnd n vedere parcurgerea urm toarelor etape importante (figura nr. 3.17): Identificarea activitilor i a presiunilor; Identificarea presiunilor semnificative; Evaluarea impactului; Evaluarea riscului nendeplinirii obiectivelor de mediu.

Descrierea corpului de ap i a bazinului

Identificarea activittilor i a presiunilor

Identificarea presiunilor semnificative

Date furnizate de sistemul de monitoring

Evaluarea impactului

Obiective

Evaluarea riscului nendeplinirii obiectivelor de mediu

Fig. 3.17. Etapele necesare analizei presiunilor i impactului asupra apelor Totodat, pentru analiza presiunilor i a impactului s-a folosit conceptul DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response Activitate antropic-Presiune-Stare-ImpactRspuns), astfel a fost necesar s se utilizeze informaii/date despre activitile antropice i schimbrile la nivelul strii corpului de ap, ct i rspunsul (msurile de - 85 -

baz ce vor fi luate pentru a mbunti starea corpului de ap). n figura nr. 3.18 este ilustrat schema analitic DPSIR. Identificarea presiunilor antropice semnificative a fost tratat n sub-capitolul 3.4.

Activitate Creterea populaiei

Presiune Evacuarea apelor uzate

Stare Creterea conc. de nutrieni

Impact Dezvoltare algal Rspunsul Controlul evacurii /msuri

Fig. 3.18 Ilustrarea conceptului DPSIR Evaluarea impactului diferitelor tipuri de presiuni semnificative are ca scop furnizarea de informaii ce vor fi utilizate n analiza de risc i n caracterizarea strii apelor n conformitate cu Anexa V a Directivei Cadru Ap. Procesul de evaluare al impactului presiunilor antropice are la baz compararea strii corpului de ap cu obiectivele de mediu aferente corpului de ap analizat, n cazul n care exist date de monitoring disponibile. Dac la nivelul unui corp de ap nu sunt stabilite seciuni de monitorizare, la evaluare se pot considera datele de monitoring determinate ntr-o alt seciune situat pe un alt corp de ap care prezint aceeai tipologie i aceleai categorii de presiuni antropice (gruparea corpurilor de ap n scopul realizrii monitoringului/evalurii). n Raportul 2004 privind analiza caracteristicilor bazinelor hidrografice, riscul neatingerii obiectivelor de mediu a fost evaluat pentru toate corpurile de ap permanente. n anul 2008, n cadrul Administraiei Naionale Apele Romne s-au realizat Elementele metodologice privind identificarea presiunilor semnificative i evaluarea impactului acestora asupra strii apelor de suprafa Identificarea corpurilor de ap - 86 -

care prezint riscul de a nu atinge obiectivele Directivei Cadru Ap, care au fost aplicate la nivelul bazinelor/spaiilor hidrografice. Riscul neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de ap de suprafa a fost evaluat avnd n vedere corpurile de ap redelimitate n anul 2008, reactualizarea informaiilor privind presiunile semnificative i impactul acestora asupra apelor, precum i identificarea msurilor de baz care aplicate pn n 2012/2013 ar putea conduce la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Ap. n acest sens, instrumente precum modelarea mate matic pot fi utilizate pentru estimarea efectelor msurilor de baz propuse. Modelele disponibile utilizate sunt reprezentate de: MONERIS (nutrieni), modelele WAQ (nutrieni) i QUAL 2K (substane organice). n prima etap, elementele metodologice mai sus menionate au fost aplicate pentru corpurile de ap localizate pe rurile cu bazine hidrografice mai mari de 4000 kmp, iar procesul a continuat n a doua etap (2009) pentru restul de corpuri de ap identificate. n procesul de evaluare al impactului presiunilor semnificative, obiectivele preliminare utilizate au fost, n general, cele din Ordinul Ministrului Mediului i Gospodririi Apelor (nr. 161/2006) pentru aprobarea Normativul privind clasificarea calitii apelor de suprafa n vederea stabilirii strii ecologice a corpurilor de ap, obiective care nu sunt n acord cu cerinele Directivei Cadru. Astfel, n prima etap au fost determinate preliminar 3 clase de corpuri de ap: la risc, fr risc i n curs de evaluare. Dup finalizarea studiului tiinific Metodologie pentru elaborarea sistemelor de clasificare i evaluare global a st rii apelor de suprafa (ruri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere) conform cerinelor Directivei Cadru Ap 2000/60/EC pe baza elementelor biologice, chimice i hidromorfologice i realizarea evalurii strii la nivel de corp de ap, corpurile de ap n curs de evaluare au fost clasificate n cele dou clase (la risc sau fr risc). Ca i n anul 2004, n anul 2008, la evaluarea riscului neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de ap s-a inut cont de presiunile semnificative identificate (sub-capitolul 3.4), precum i de evaluarea impactului acestora. Pentru evaluarea riscului s-au luat n considerare urmtoarele categorii de risc: poluarea cu substane organice; poluarea cu nutrieni; poluarea cu substane periculoase; alterri hidromorfologice.

- 87 -

avnd n vedere c aceste 4 categorii de presiuni au fost identificate, att la nivelul Districtului Internaional al Dunrii, ct i la nivel naional, ca fiind cele mai importante probleme de gospodrirea apelor. Elementele metodologice mai sus menionate au fost aplicate av nd ca obiectiv atingerea strii ecologice i a strii chimice aferente anului 2015, lund n considerare scenariul de baz (implementarea msurilor de baz pn n 2012 - 2013 pentru activitile antropice cauzatoare de presiuni semnificative). Corpurile de ap la nivelul crora exist presiuni semnificative i/sau impact semnificativ i pentru care nu se vor implementa msurile necesare pentru atingerea obiectivelor pn n 2015 sunt identificate ca fiind la risc. Riscul ecologic este definit de cele 3 categorii de risc: poluarea cu substane organice, poluarea cu nutrieni, precum i de alterrile hidromorfologice. Pentru riscul ecologic, evaluarea realizat pe baza elementelor bi ologice are un rol primordial, ns n lipsa unor corelaii exacte dintre presiune/msuri i impact, s-au utilizat i parametrii abiotici (elemente fizico-chimice i hidromorfologice). Riscul ecologic se cuantific avnd n vedere cea mai proast situaie regsit n categoriile de risc (poluarea cu substane organice, poluarea cu nutrieni, precum i de alterarile hidromorfologice). Riscul chimic (riscul de a nu atinge starea chimic bun ) este definit de o singur categorie i anume poluarea cu substane prioritare i cu ali poluani, considernd valorile prag propuse Directiva 2008/105/EC privind standardele de calitate pentru mediu n domeniul politicii apei i care amendeaz Directiva Cadru a Apei. Riscul total este compus din riscul ecologic i riscul chimic, iar evaluarea este dat de cea mai proast situaie regasit la cele 2 categorii de risc. n aceasta etap, se precizeaz c evaluarea riscului a fost realizat numai pentru a fi utilizat la: caracterizarea strii ecologice/potenialului ecologic i a strii chimice (cap. 6.2), n condiiile n care pentru unele corpuri de ap nu au existat metode i/sau date de monitoring conforme cu Directiva Cadru Ap, iar gruparea corpurilor de ap nu a putut fi realizat (confiden sczut); stabilirea msurilor suplimentare; aplicarea analizei cost eficien i cost beneficiu; aplicarea excepiilor de la atingerea obiectivelor de mediu.

- 88 -

3.5.1. Poluarea cu substane organice Aa cum s-a prezentat n sub-capitolul 3.4, poluarea cu substane organice se datoreaz emisiilor/evacuarilor de ape uzate prove nite de la sursele punctiforme i difuze, n special aglomerrile umane, sursele industriale i agricole. Lipsa sau insuficiena epurrii apelor uzate conduce la poluarea apelor de suprafa cu substane organice, care odat ajunse n apele de suprafa ncep s se degradeze i s consume oxigen. Poluarea cu substane organice produce un impact semnificativ asupra ecosistemelor acvatice prin schimbarea compoziiei speciilor, scderea biodiversitii speciilor, precum i reducerea populaiei piscicole sau chiar mortalitate piscicol n contextul reducerii drastice a concentraiei de oxigen. 3.5.2. Poluarea cu nutrieni O alt problem important de gospodrirea apelor este poluarea nutrieni (azot i fosfor). Ca i n cazul substanelor organice, emisiile de nutrieni se datoreaz att surselor punctiforme (ape uzate urbane, industriale i agricole neepurate sau insuficient epurate), ct i surselor difuze (n special, cele agricole: creterea animalelor, utilizarea fertilizanilor). Nutrienii conduc la eutrofizarea apelor (mbog irea cu nutrieni i cretere algal excesiv), n special a corpurilor de ap stagnante sau semi-stagnante (lacuri naturale i de acumulare, ruri puin adnci cu curgere lent), ceea ce determin schimbarea compoziiei speciilor, scderea biodiversitii speciilor, precum i reducerea utilizrii resurselor de ap (ap potabil, recreere, etc.). Referitor la impactul generat de poluarea cu nutrieni n cazul lacurilor, evaluarea s-a realizat prin aprecierea stadiului trofic exprimat prin indicatori specifici, lundu -se n considerare i manifestarea procesului de eutrofizare. 3.5.3. Poluarea cu substane periculoase Poluarea cu substane prioritare/prioritare periculoase se datoreaz evacurilor de ape uzate din surse punctiforme sau emisiilor din surse difuze ce conin poluanti nesintetici (metale grele) i/sau poluani sintetici (micropoluani organici). Substanele periculoase produc toxicitate, persisten i bioacumulare n mediul acvatic n procesul de analiz a riscului privind poluarea cu substane periculoase trebuie subliniat lipsa - 89 -

sau insuficiena datelor de monitoring care s conduc la o evaluare cu un grad de ncredere mediu sau ridicat.

3.5.4. Presiuni hidromorfologice Aceste presiuni influeneaz caracteristicile hidromorfologice specifice apelor de suprafa i produc un impact asupra strii ecosistemelor acestora. Construciile hidrotehnice cu barare transversal (baraje, stvilare, praguri de fund) ntrerup conectivitatea longitudinal a rrilor cu efecte asupra regimului hidrologic, transportului de sedimente, dar mai ales asupra migr ii biotei. Lucrile n lungul rului (indiguirile, lucrri de regularizare i consolidare maluri) ntrerup conectivitatea lateral a corpurilor de ap cu luncile inundabile i zonele de reproducere ce au ca rezultat deteriorarea strii. Prelevrile i restituiile semnificative au efecte asupra regimului hidrologic, dar i asupra biotei. Astfel, impactul alterrilor hidromorfologice asupra strii corpurilor de ap se poate exprima prin afectarea migr rii speciilor de peti migratori, declinul reproducerii naturale a populaiilor de peti, reducerea biodiversitii i abunden ei speciilor, precum i alterarea compoziiei populaiilor. Se remarc insuficienta cunoatere i la nivel european a relatiei dintre presiunile hidromorfologice i impactul acestora, de multe ori variatele tipuri de presiuni acioneaz sinergic, fc nd dificil decelarea efectului fa de tipul de presiune.

- 90 -

4. CARACTERIZAREA APELOR SUBTERANE

4.1 Identificarea, delimitarea i caracterizarea corpurilor de ape subterane

Identificarea i delimitarea corpurilor de ape subterane s -a fcut pe baza urmtoarelor criterii: geologic; hidrodinamic; starea corpului de ap: calitativ cantitativ. Delimitarea corpurilor de ape subterane s-a fcut numai pentru zonele n care exist acvifere semnificative ca importan pentru alimentri cu ap i anume debite exploatabile mai mari de 10 m3/zi. n restul arealului, chiar dac exist condiii locale de acumulare a apelor n subteran, acestea nu se constituie n corpuri de ap, conform prevederilor Directivei Cadru 60 /2000 /EC. Criteriul geologic, intervine nu numai prin vrsta depozitelor purttoare de ap, ci i prin caracteristicile petrografice, structurale, sau c apacitatea i proprietile lor de a nmagazina ap. Au fost delimitate i caracterizate astfel corpuri de ap de tip poros i carstic-fisural. Criteriul hidrodinamic acioneaz n special n legtur cu extinderea corpurilor de ap. Astfel, corpurile de ape freatice au extindere numai pn la limita bazinului hidrografic, care corespunde liniei de cumpn a acestora, n timp ce corpurile de adncime se pot extinde i n afara bazinului. Starea corpului de ap, att cea cantitativ ct i cea calitativ, a constituit obiectivul central n procesul de delimitare, evaluare i caracterizare a unui corp de ap subteran. Corpurile de ape subterane care se dezv olt n zona de grani i se continu pe teritoriul unor ri vecine sunt definite ca transfrontaliere. n spaiul hidrografic Arge - Vedea au fost identificate, delimitate i descrise un numr de 11 corpuri de ape subterane (Plana 4.1). - 91 -

Codul corpurilor de ape subterane (ex: ROAG01) are urmtoarea structur: GW = ape subterane; AG = spaiul hidrografic Arge - Vedea; 01 = numrul corpului de ap n cadrul spaiului hidrografic Arge - Vedea. Din cele 11 corpuri de ape subterane identificate, 10 aparin tipului poros, fiind acumulate n depozite de vrst cuaternar i Romanian pleistocen inferioar, iar un corp aparine tipului carstic-fisural, dezvoltat n depozite de vrst jurasic-cretacic. Cele mai multe corpuri de ap subteran, i anume 7 (ROAG 02, ROAG03, ROAG05, ROAG07, ROAG08, ROAG09 i ROAG10), au fost delimitate n zonele de lunci i terase ale Argeului i afluenilor si, Vedei i afluenilor si, Clmuiului, precum i ale Dunrii fiind dezvoltate n depozite aluviale, poros -permeabile, de vrst cuaternar. Fiind aproape de suprafa ele prezint preponderent nivel liber. Un corp de ap subteran, i anume ROAG01 (Munii Pdurea Craiului), se dezvolt n zona montan i este de tip carstic -fisural, fiind dezvoltat n roci dure, reprezentate prin calcare, conglomerate, gresii etc. Alte trei corpuri, i anume ROAG11 (Bucureti -Slobozia), ROAG12 (Estul Depresiunii Valahe) i ROAG13 (Bucureti), sub presiune, sunt cantonate n depozite pleistocen-superioare i Romanian-pleistocen inferioare i au o importan economic semnificativ. Toate caracteristicile semnificative privind corpurile de ape subterane din cadrul spaiului hidrografic Arge-Vedea, cum sunt caracteristicile geologice i hidrogeologice, gradul de protecie, riscul i modul de utilizare a apei ca i poluatorii, eventualul caracter transfrontalier i ar au fost sintetizate n tabelul 4.1. Este de subliniat faptul c un corp, i anume ROAG01 (Munii Pdurea Craiului), dezvoltat att n bazinul hidrografic al rului Olt ct i n cel al Argeului, a fost atribuit pentru administrare D.A. Arge-Vedea, datorit dezvoltrii sale predominante n spaiul hidrografic Arge. De asemenea, corpurile de ape subterane ROAG11 (Bucureti -Slobozia) i ROAG12 (Estul Depresiunii Valahe) au fost a tribuite, pe acelai considerent, pentru administrare, D.A. Arge-Vedea.

- 92 -

Fig. 4.1. Harta cu delimitarea corpurilor de ap subterana atribuite spaiului hidrografic Arge - Vedea

- 93 -

Caracterizarea tuturor celor 11 corpuri de ap subteran care au fost iden tificate i delimitate n spaiul hidrografic Arge - Vedea este prezentat n continuare.

Corpul ROAG01 Munii Piatra Craiului Corpul de ape subterane din Munii Piatra Craiului este de tip carstic -fisural, fiind acumulat n calcare, conglomerate gresii i marne de vrst jurasic-cretacic din cadrul zonei cristalino-mezozoice. Depozitele jurasic-cretacice se dispun discordant peste isturile cristaline precambrian superior-paleozoice (din alctuirea Seriei de Leaota) i sunt parial neacoperite, parial acoperite de sol sau de diferite tipuri genetice de depozite cuaternare (eluviale, deluviale, coluviale, aluviale, fluviale etc.). Munii Piatra Craiului prezint o structur de sinclinal cu direcia NNE-SSV, afectat de dou sisteme de falii: unul cu falii transversale i altul cu falii longitudinale. Depozitele jurasic-cretacice acvifere au infiltraia eficace de 315 472,5 mm/an, gradul de protecie fiind puternic nesatisfctor. Cantitatea medie anual de precipitaii a fost n perioada 1961 2000 de 900 mm. Debitele izvoarelor sunt cuprinse ntre 0,38 i 800 l/s. n partea de est a masivului Piatra Craiului se menioneaz captrile de ape carstice din zonele Prpstii -Gura Rului i Topliele Domnilor, debitele captate fiind folosite pentru alimentarea cu ap a oraului Zrneti i a unor localiti din aval. Diagramele Piper i Schoeller (fig.4.1.1) executate dup datele din arhiva SC PROSPECIUNI S.A. (Stanciu, 1992) evideniaz faptul c apele izvoarelor analizate sunt bicarbonatat calcice cu aceeai paragenez (carstic).

- 94 -

Tabel 4.1 Caracteristicile corpurilor de ape subterane Caracterizarea geologic /hidrogeologic Cod/nume 1 1. ROAG01/ Munii Piatra Craiului 2. ROAG02 / Cmpia Titu 3. ROAG03 / Colentina 4. ROAG05 / Lunca i terasele rului Arge 5. ROAG07 / Lunca Dunrii (Giurgiu-Oltenia) 6. ROAG08/ Piteti 7. ROAG09 / Luncile rurilor Vedea, Teleorman i Clmui 8. ROAG10 / Lunca Dunrii (Tr. Mgurele- Zimnicea) 9. ROAG11 / Bucureti -Slobozia (Nisipurile de Mostitea) 10. ROAG12 / Estul Depresiunii 7124 42768 P P Da Da 25.0 - 40.0 20.0-200.0 - 95 PO,I PO, I I,A PM PVG B B Nu Nu Nu Nu 464 P Nu 2.0 - 10.0 PO, Z, P A,Z PM B Nu Nu 2940 P Mixt 5.0-30.0 PO, Z PM S Nu Nu 1628 3253 P P Nu Mixt 1.0 - 5.0 15.0 - 20.0 PO, P PO, I I, M PM PVG B** S Nu Nu Nu Nu 1504 P Nu 3.0 - 6.0 PO, Z, A PM B** Nu Nu Suprafa Tip 2 140 484 979 3 K+F P P Sub Strate apei 6 PO PO, I PO, I Z I,M Poluatori 7 Protecie global 8 PVU PM PM Calitate Cantitate 9 B B S 10 Nu Nu Nu Utilizarea Grad de Stare Transfrontalier / ara 11 Nu Nu Nu

presiune acoperitoare 4 Mixt Nu Nu 5 0/variabil 1.0 - 5.0 5.0-10.0

Valahe (Formaiunile de Cndeti i Frteti) 11. ROAG13 / Bucureti (Formaiunea de Frteti) 265 P Da 80.0-200.0 PO,I I,A PVG B Nu Nu

Suprafa: are la numrtor suprafa (Kmp) din Romnia; pentru corpurile transfrontaliere la numitor este suprafa totala a corpului. Tip predominant: P-poros; K-karstic; F-fisural. Sub presiune: Da/Nu/Mixt. Strate acoperitoare: grosimea n metri a pachetului acoperitor. Utilizarea apei: PO- alimentri cu ap populaie; IR - irigatii; I - indrustrie; P - piscicultur; Z zootehnie. Poluatori: I-industriali; A-agricoli; M-menajeri; Zzootehnici Gradul de protecie global: PVG - foarte bun; PG - bun; PM - medie; PU - nesatisfctoare; PVU - puternic nesatisfctoare Stare calitativ i cantitativ: Bun (B) Slaba (S) -B ** local stare calitativ slab. Transfrontalier: Da/Nu.

- 96 -

Fig. 4.1.1 Diagramele Piper i Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei izoarelor Toplia i Domnilor

Corpul ROAG02 Cmpia Titu Corpul de tip poros permeabil, de vrst cuaternar se dezvolt n zona nord estic a rului Arge. Situat ntre rul Arge i rul Siret, cmpia de divagare are aspectul unui vast inut depresionar care nsoete marginea extern a cmpiei piemontane de nord -est. Aici micrile de subsiden de la sfritul Cuaternarului au determinat nnecarea luncilor i teraselor sub aluviunile recente ale rurilor. Geomorfologic, ea apre ca o zon de lunc lat de 10 -30 Km, cu o reea hidrografic destul de deas, cu numeroase cursuri prsite i pante foarte reduse. Sub aspect litologic, depozitele aluvionare sunt constituite din toat gama de materiale aluvionare, mergnd de la nisipuri fine cu intercalaii argiloase la pietriuri i bolovniuri (spre zona de dealuri). Acviferul freatic cantonat n nisipurile i pietriurile acestor depozite se gsete situat, n general, la adncimi reduse (de 1-5 m). Ca urmare a siturii nivelului piezometric aproape de suprafaa, n timpul precipitaiilor abundente i n timpul creterii nivelului apei din ruri, nivelul apelor freatice crete i el, producnd nmltinirea sau srturarea terenurilor agricole. Datorit naturii argiloase a terenurilor de la suprafa precum i pantei reduse, fenomenele de bltire la suprafa sunt foarte frecvente i de lung durat (de 2-3 luni).

- 97 -

Stratele acvifere au aspect lenticular, fapt ce determin apriia n aceast zon pe anumite sectoare a unui strat acvifer sezonier, situat n general la adncimi reduse de pn la 1-1,5 m. Granulometria stratului acvifer sezonier fiind mai fin (silturi nisipoase argiloase) determin o circulaie foarte lent pe orizontal, care totodat favorizeaz procesele de evapotranspiraie. Stratul acvifer este alimentat n cea mai mare parte din afluxul subteran provenit din cmpia piemontan sau din izvoarele ce apr la contactul cu aceast zon. Alimentarea din precipitaii este foarte redus acolo unde stratul acvifer este acoperit de loessuri argiloase i mai intens n zonele n care depozitele stratului acvifer apr la suprafa, situaii foarte frecvente n aceast zon. Mineralizaia apelor din aceast unitate hidrogeologic este n general ridicat. Din punctul de vedere al contextului geologic, n care se dezvolt i se alimenteaz corpul de ap, acesta are condiiile naturale de a corespunde din punct de vedere calitativ. Formaiunile acvifere sunt rezultatul eroziunii Carpailor Meridionali alctuii n special din isturi cristaline i roci carbonatice, ce determin caracterul bicarbonatic i mineralizarea relativ sczut a apelor. Analizele chimice efectuate pe ap prelevat din unele foraje de observaie pun n eviden o variaie relativ restrns a chimismului. Ap corpului de ap subteran este bicarbonat calcic cu o mineralizaie sczut. Diagramele Piper i Schoeller (fig.4.1.2) au fost realizate dup datele unor foraje de monitorizare ce aprin Reelei Hidrogeologice Naionale i unele date din arhiva SC PROSPECIUNI S.A. (Pricajan et al., 1963 i Scaf, 1970).

Fig. 4.1.2 Diagramele Piper i Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de observaie - 98 -

Corpul ROAG03 Colentina Corpul este de tip poros permeabil, cantonat n depozitele Pleistocenului superior (Pietriurile de Colentina). Acviferul freatic constituit din pietriuri i nisipuri se dezvolt n interfluviul Arge Dmbovia-Sabar-Pasrea (fig. 4.1.3). Pe msura deplasrii ctre nord se remarc o reducere a orizontului de pietriuri i nisipuri, astfel nct la nord de linia Otopeni -Stefneti-Afumai acest orizont nu mai poate fi identificat. Depozitele superficiale trec pe rapid ntr -un nisip fin ruginiu i apoi ntr-un nisip rocat cu numeroase resturi organice. n adncime, granulometria nisipurilor se mrete, acestea trecnd n general la pietriuri. Intregul orizont acvifer prezint o sedimentare n lentile, ale cror dimensiuni cresc ctre patul stratului indiferent dac materialul este constituit din nisip fin sau pietri grosier. Acestea dovedesc c pietriurile din baz s -au depus ntr-un regim torenial. Pietriurile de Colentina sunt intercalate ntre depozitele loessoide i reprezint aluviunile vechi ale rului Arge. Conform datelor unor foraje spate n acest orizont acvifer, pe dreapta Dmboviei, argila care acoper nisipurile cu pietriuri nu are dezvoltare continu rmnnd, pe alocuri, sub form de lentile.

Fig. 4.1.3 Seciune geologic prin depozitele cuaternare din zona municipiului Bucureti - 99 -

Pe o linie cu direcia NV-SE, care trece prin centrul oraului Bucureti, acest orizont are o uoar nclinare, patul acestuia plasndu -se de la cota de 42 m n nord -vestul capitalei la cota de 32 m, n sectorul est-sud-est. Diagramele Piper i Schoeller (fig.4.4.4) efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de monitorizare pun n eviden caracterul bicarbonat calcic -magnezian al apei i variaia relativ restrns a chimismului.

Fig.4.1. 4 Diagramele Piper i Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de observaie In zona oraului Bucureti, Pietriurile de Colentina sunt puternic poluate cu substane toxice i mai ales cu substane organice provenite din reeaua de canalizare deteriorat a oraului. n primul rnd, ap din acest orizont acvifer nu corespunde normelor bacteriologice avnd coninuturi importante de bacili -coli i germeni banali. n al doilea rnd, concentraiile de NO2, NH4, NO3 i substane organice depesc limitele admise de standardul naional de potabilitate.

Corpul ROAG05 Lunca i terasele rului Arge Corpul de ap subteran este de tip poros perme abil i se dezvolt n depozitele de vrst cuaternar din lunca i terasele rului Arge. In zona dealurilor subcarpatice miocene i de fli, apele freatice cantonate n aluviunile grosire (nisipuri, pietriuri, bolovniuri) ale luncii i teraselor rului Arge sunt dependente de ru, nivelul lor piezometric variind ntre 1 -5 m, ap fiind de bun calitate. - 100 -

Freaticul din luncile i terasele rului Arge prezint un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al rului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil. In cursul mediu i inferior sectoarele n care acviferul freatic are o bun protecie alterneaz cu sectoare neprotejate n funcie de condiiile morfohidrografice ale albiei rului i de panta de scurgere. n aceste dou sectoare se poate considera c acviferul este parial protejat mpotriva polurii, prin existena unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depesc 4 -5 m grosime dect pe unele terase mai nalte. Surse punctiforme de poluare, fr a afecta esenial acviferul freatic, sunt depozitele menajere neamenajate precum i polurile industriale. Diagramele Piper i Schoeller (fig.4.1.5) efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje din arhiva INGHA i a SC PROSPECIUNI S.A. (Feru et al., 1966, 1969; Scaf, 1970; Maieru et al., 1990; Cpraru, 1991), pun n eviden o plaj mare de variaie a caracterului chimic al apelor. Predomin apele bicarbon atat calcice, dar apar i ape clorosodice, precum i ape de amestec.

Fig. 4.1.5 Diagramele Piper i Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de observaie amplasate pe suprafaa corpului de ap subteran

Corpul ROAG07 Lunca Dunrii pe sectorul Giurgiu-Oltenia Corpul de ap subteran este de tip poros permeabil i se dezvolt n depozitele de lunca ale Dunrii n sectorul Zimnicea Oltenia (fig.4.1.6).

- 101 -

Acest corp de ap subteran freatic se dezvolt pe o suprafa redus, situat la nord de lunca Dunrii, care este tipic subzonei de descrcare a Formaiunii de Frteti din cmpul Burnas. In acest sector al Dunrii, lunca are limi variabile cuprinse ntre 3-10 Km. Acviferul freatic este constituit din pietriuri i bolovniuri uneori cu intercalaii de nisipuri fine i medii cu grosimi de 5-15 m. Debitele obinute din acest acvifer au valori cuprinse ntre 216 l/s/foraj.

Fig. 4.1.6 Seciune hidrogeologic ntre Petroani i Tomuleti n cuprinsul acestui sector apele freatice din lunc sunt nepotabile datorit mineralizaiei totale i coninutului de fier care depesc limitele admise de standardul de potabilitate.

Corpul ROAG08 Piteti Corpul este de tip poros permeabil cantonat n nisipurile care se dezvolt la vest de rul Arge i include aproape n ntregime spaiul ocupat de Cmpia Vlsiei i parial Cmpia Gvanu-Burdea. Aceast unitate hidrogeologic, cu aspect de cmpie, este slab fragmentat, fiind segmentat n interfluvii largi de ctre vile adncite care prezint terase localizate pe partea stng a acestora. Mineralizaia total a apelor variaz ntre 100 mg/l i 1000 mg/l ajungnd uneori pn la 3000 mg/l i sunt de tipul bicarbonatt- calcice. - 102 -

Complexul de marne situat deasupra stratului acvifer confer acestuia o bun protecie mpotriva polurii de la suprafa. Infiltraia eficace este cuprins ntre 50-60 mm/m2/ an. Apele sunt bicarbonat calcice i magneziene, slab mineralizate. Variaia chimismului apelor este relativ sczut, diagramele Piper i Schoeller (fig.4.1.7) reliefnd o variaie a concentraiei n calciu i magneziu, n prezena relativ constant mic a sulfailor.

Fig.4.1.7 Diagramele Piper i Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de observaie amplasate pe suprafaa corpului de ap subteran Importante surse de poluare sunt reprezentate de poluarea din surse agricole i industriale. Astfel, valori depite se nregisteaz, n principal, la indicatorul NH 4 i n proporie mult mai mic la NO3 i NO2. Principalii poluatori industriali sunt: Petrom Piteti, Arpechim Piteti i Avicola Miheti. Alte surse de poluare sunt reprezentate de depozitele menajere neamenajate de la Piteti, precum i de activitatea antropic desfurat n localitile din zon.

Corpul ROAG09 Luncile rurilor Vedea,Teleorman i Clmui Corpul de ap subteran de tip poros permeabil este dezvoltat n lunca i terasele rurilor Vedea i Teleorman i este de vrst cuaternar (fig.4.1.8). Acviferul freatic este constituit din depozite fluvio-lacustre (nisipuri i pietriuri) cu grosimi de 1,5-10 m. - 103 -

n esul aluvionar, acviferul freatic are nivelul piezometric situat la adncimi cuprinse ntre 2-10 m, fiind constituit din nisipuri cu pietriuri i lentile de argil. Debitele obinute prin forajele de captare sunt de circa 1 -6 l/s/foraj. Terasele rurilor, constituite din pietriuri, bolovniuri i nisipuri sunt acoperite de o ptur destul de groas de loess, iar debitele sunt de aproximativ 0,2 -2 l/s/foraj. Stratul acoperitor este constituit din silturi nisipoase argiloase, iar grosimea acestuia poate atinge 30 m n zonele de interfluvii.

Fig. 4.1.8 Seciune hidrogeologic V-E ntre vile Vedea i Burdea Direcia de curgere este aproximativ nord sud n cursul superior pentru ca la intrarea n cmpia Gvanu Burdea s -i schimbe direcia de curgere spre SE, iar la intrarea n zona cmpiei nalte a Burnasului s-i reia cursul nord-sud. Permeabilitatea depozitelor acvifere freatice are valori cuprinse ntre 20 -100 m/zi, valori ce cresc treptat spre zonele de terase i lunci. Valori mai mici (sub 20 m/zi) se remarc pe interfluviile din cmpiile Boianu, Burdea, estul cmpiei Vedea. Transmisivitile au valori cuprinse ntre 50 -500 m2/zi (cu valori mai mari pn la 1000 m2/zi la sud de Roiori de Vede). n cadrul bazinului Clmui, posibilitile de alimentare cu ap din acviferele freatice sunt foarte mici, astfel nct trebuie s se recurg la stratele acvifere de adncime. n general, luncile i terasele acestui bazin hidrografic apar ca deficitare n ape freatice, att cantitativ, ct i calitativ.

- 104 -

Corpul ROAG10 Lunca Dunrii pe sectorul Turnu Mgurele Zimnicea Acest corp de ap subteran se dezvolt n depozitele poros permeabile din lunca Dunrii pe sectorul Turnu Mgurele Zimnicea. n cuprinsul acestui sector se afl balta Suhaia alimentat de rul Clmui. Lunca are limi variabile cuprinse ntre 2-6 Km. Acviferul freatic este cantonat n pietriuri, bolovniuri i nisipuri fine si ltice. Debitele obinute prin pompare au variat ntre 1,5-12 l/s/foraj, pentru denivelri cuprinse ntre 0,1-2,0 m. Apele sunt potabile cu excepia subzonei Suhaia-Zimnicea, care are n exces fier, cloruri i o duritate ridicat. ROAG11 Bucureti-Slobozia Acest corp de ap subteran este de tip poros permeabil, cantonat n acviferul de medie adncime, sub presiune, din subsolul oraului Bucureti i este constituit din nisipuri foarte fine, micacee de culoare vnt -cenuie, uneori cu intercalaii ruginii (Nisipurile de Mostitea). Constituia petrografic este caracterizat prin absena elementelor calcaroase i pare s corespund cu a nisipurilor din Formaiu nea de Frteti. Acest orizont se prezint, n terasa din stnga Dmboviei, sub forma unui strat de 10-15 m grosime, dar n destul de multe amplasamente din cuprinsul oraului Bucureti are aspectul unei succesiuni de nisipuri cu intercalaii argiloase, a crei dezvoltare nu depete uneori civa metri. n terasa din dreapta Dmboviei acest orizont acvifer de nisipuri prezint intercalaii frecvente de pietriuri i arat o tendin de reunire spre sud cu Pietriurile de Colentina. Acest orizont acvi fer este situat, n zona oraului Bucureti, la adncimi cuprinse ntre 20 m i 42 m, avnd niveluri piezometrice ascensionale la circa 12 m adncime. Conductivitile hidraulice au valori de 5 -15 m/zi, iar transmisivitile nu depesc 150 m2/zi. Posibilitile de alimentare cu ap din acest din acest orizont acvifer sunt relativ modeste, cu debite medii de 5-6 l/s, pentru denivelri de 3-4 m, ceea ce indic un debit specific q = 1-2 l/s/m. Din punct de vedere chimic, aceste ape se ncadreaz n limitele de potabilitate, dar prezint valori ridicate ale duritii totale (mai mari de 30 oG). Aria de rspndire a acestui acvifer, de vrst pleistocen superioar, se extinde mult la est de Bucureti pn n zona luncii Dunrii, la Feteti i la vest de Bucureti pn - 105 -

la Olt, ocupnd aproape n ntregime Cmpia Vlsiei i parial Cmpia Gvanu-Burdea. n aceste ultime dou subuniti morfologice Nisipurile de Mostitea au caracter de strat acvifer cu nivel liber. Aceast diferen este imprimat de caracterul micrilor neotectonice (micri tectonice care s-au produs n Cuaternar): pozitive n Domeniul Getic i negative n Domeniul Oriental. n acest fel Nisipurile de Mostitea de la vest de Arge se gsesc la adncimi ce nu depesc 25 m; n timp ce la est de Arge, Nisipurile de Mostitea se situeaz la adncimi cuprinse ntre 35 -50 m, avnd caracter de strat sub presiune (strat acvifer de medie adncime). Alimentarea acviferului din Nisipurile de Mostitea, care se dezvolt la est de Arge, se face n mod deosebit prin drenan ascendent din Formaiunea de Frateti, cu o rat care nu a putut fi determinat pn n prezent. Conductivitatea hidraulic a acestui orizont acvifer, n zona oraului Bucureti, este de 3-8 m/zi, iar transmisivitile variaz n limite cuprinse ntre 30 120 m2/zi.

Corpul ROAG12 Estul Depresiunii Valahe Corpul de ap subteran de adncime este cantonat n Formaiunile de Frteti i Cndeti, de vrst Romnian pleistocen inferioar. La est de rul Arge, pn n partea de sud a Platformei Moldoveneti i Dunre, subunitatea morfo-structural a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscut ca Domeniu Oriental, este constituit din trei subzone hidrogeologice orientate vest -est. a) prima subzon este aceea care corespunde dezvoltrii Formaiunii de Cndeti de vrst Romnian medie-pleistocen inferioar, situat n partea de nord a Depresiunii Valahe. b) cea de-a dou subzon, este zona central care corespunde dezvoltrii formaiunilor Romnian i pleistocen inferioare situate n domeniul de maxim subsiden i maxim grosime (500 m) a depozitelor Romnian-cuaternare constituite din strate nisipoase foarte fine argiloase i marnoase. n aceast subzon acviferele puse n eviden pn la adncimea de circa 400 m au un potenial de debitare redus i o mineralizare ridicat, care le exclude din categoria apelor potabile n proporie de peste 50%. c) cea de-a treia subzon este cea a dezvoltrii Formaiunii de Frteti, de vrst Romnian superior- pleistocen inferioar, situat n partea de sud a domeniului considerat.

- 106 -

a) Formaiunea de Cndeti se dezvolt n partea de nord a domeniului oriental, subzon a crei limit nordic poate fi trasat prin localitile: Valea Mrului -PoenariVoineti-Pucioasa-Cmpina-Apostolache-Vipereti-Dumitreti-Mera-Oneti-sud Bacu. Limita nordica a Formaiunii de Cndeti n sudul Podiului Moldovenesc este marcat de localitile: Bacu-Vaslui-Lunca Banului (pe rul Prut). Limita sudic a Formaiunii de Cndeti nu poate fi trasat cu precizie dect ntre Piteti-Topoloveni-Geti-Titu, de unde ncepe s se dezvolte zona central de maxim subsiden, care are aspectul unei mari cuvete de sedimentare cu elemente fine i foarte fine (argile nisipoase, argile i marne). n aria de dezvoltare a Formaiunii de Cndeti se pot deosebi pe considerente structurale dou sectoare: -sectorul de vest, cuprins ntre Arge Prahova - Teleajen Cricovul Srat; -sectorul de est ce se dezvolt ncepnd de la localitile Pietroasele i Stlpu i cuprinde teritoriile cuprinse ntre localitile Buzu -Rmnic-Focani- Mreti i Adjud. Din analiza granulometriei Formaiunii de Cndeti se constat prezena a dou faciesuri litologice individualizate astfel: -n poriunea colinar i subcolinar sunt ntlnite depozite detritice alctuite din pietriuri i chiar bolovniuri cu grosimi mari; -n poriunea de cmpie se dezvolt alternane de strate de pietriuri cu nisipuri de diverse granulometri ajungnd ca la limita domeniului granulometria s fie predomi nant psamitic. n subzona Picior de Munte Gura Suii, apele subterne se acumuleaz la adncimi mari. Inclinarea sensibil a lor spre inutul de cmpie produce saturarea treptat a depozitelor psefitice i deversarea lor sub form de izvoare sau sub forma alimentrii aluviunilor mai tinere, care genereaz astfel bogate strate acvifere freatice. n regiunea de cmpie, Formaiunea de Cndeti este reprezentat prin depozitele fluviatile i lacustre, alctuite dintr-o alternan de pietriuri i nisipuri cu pachete groase argiloase. Pe msura avansrii spre zona central de cmpie, depozitele permeabile ncep s prezinte o cretere treptat a coninutului n elemente psamitice, care devin precumpnitoare ctre limita cu zona central. Apele subterane din Formaiunea de Cndeti sunt potabile, cu excepia unui teritoriu restrns dintre Cricovul Dulce i Ialomia, situat la sud de zona cutelor diapire Moreni-Gura Ocniei. Formaiunea de Frteti din Domeniul Oriental (fig. 4.1.9) cuprinde un teritoriu care se extinde de la lunca Dunrii pn n cmpia dintre Arge -Ialomia-Siret. - 107 -

Fig. 4.1.9 Seciune geologic schematic prin Cmpia Romn oriental

Depozitele poros-permeabile sunt alctuite dintr-o succesiune de nisipuri i pietriuri depuse peste depozite pliocene i acoperite de depozite pleistocen mediu- superioare. n zona de cmpie dunrean, Formaiunea de Frteti este aproape orizontal (n Cmpia Burnasului) la adncimi ce nu depesc 20 -30 m, dar pe msura avansrii spre interiorul arcului dunrean acest orizont ncepe s se afunde sub cmpie i totodat s se despart treptat n dou sau trei nivele de nisipuri cu pietriuri i bolovniuri aa cum se prezint n zona municipiului Bucureti separate prin dou pachete argiloase marnoase i acoperite de un pachet gros de marne cu intercalaii argiloase-nisipoase (Complexul marnos de vrst pleistocen medie). Lentilele de pietriuri, care se dezvolt n nivelele pemeabile ale acestui complex acvifer, asigur potabilitatea exploatrii cu debite ce oscileaz n jurul a 5-12 l/s foraj. Depresiunea Valah se prelungete ctre nord pn la limita marcat, n partea de sud a Podiului Moldovenesc, de linia ce trece pe la nord de Adjud (pe Valea Siretului), la nord de Brlad (pe rul Brlad) i Oancea (pe r ul Prut). Datorit caracterului monoclinal al depozitelor care alctuiesc fundamentul zonei sudice a Podiului Moldovenesc, formaiunile acvifere pliocene ce se dispun peste depozitele din fundament prezint caracteristici hidrogeologice distincte.

- 108 -

n sectorul de nord al regiunii se individualizeaz o zon caracterizat prin prezena acumulrilor de ap n formaiuni fin nisipoase -argiloase de vrst pliocen superioar (dacian). n aceast zon delimitat la nord de o linie sinuoas ce trece prin localitile Hui-Vaslui-Laza sud Secuieni sunt exploatabile strate acvifere nisipoase caracterizate prin debite specifice pn la 0,5 l/s/m i chimism n limitele admisibile de potabilitate. Aceast zon ndeplinete i rolul de zon de alimentare cu ap a formaiunilor pliocene i n special a celor daciene care se dezvolt la sud de linia menionat. Acviferul dacian are un nivel artezian de-a lungul rului Brlad, aa cum a fost constatt la Brlad, Criveti i Ghidigeni. Debitele specifice sunt cuprinse nt re 0,5-1 l/s/m, n partea de sud vest a zonei i cuprinde localitile Podul Turcului i Iveti. n culoarul Brladului debitele captate pot ajunge la 1-3 l/s/m. Chimismul acestor ape se ncadreaz n linii mari standardului de potabilitate, dar au un coninut variabil de hidrogen sulfurat, astfel nct aceste acvifere nu sunt luate n considerare pentru realizarea unor captri zonale ci numai pentru captri locale de interes economic foarte redus. n plus, acest acvifer prezint condiii de exploatare foarte grele, datorit granulometriei fine care genereaz numeroase innisipri i o simitoare reducere, n scurt timp, a debitelor exploatte. Zona formaiunilor acvifere cantonate n depozitele Romnian- pleistocen inferioare se dezvolt la sud de linia ce ar uni localitile Bereti -Grivia-Iveti- Lespezi. In cadrul acestei zone se individualizeaz pe criterii litologice doua subzone: a) -subzona formaiunilor acvifere n facies psefitic ce se dezvolt de -a lungul rului Brlad de la sud de acest ora, pn la Tecuci. n aceast subzon acviferul Romnianpleistocen inferior este constituit din pietriuri i nisipuri cu o dispoziie aprent sinclinal, cu axul ndreptat de-a lungul rului Brlad. Acviferul este sub presiune, cu nivel artezian pe msura adncirii sub adncimea de 100 m, i cu debite superioare , de ordinul a 5-10 l/s, ap fiind de foarte bun calitate. Se remarc tendina de autocolmatare a surselor prin antrenarea particulelor fine de nisip existente n pietriurile i nisipurile grosir e ale acestor depozite. b-subzona acviferului Romnian-pleistocen inferior n facies psamo-pelitic care cuprinde ntreg Podiul Covurlui, pn la o limit ce ar uni localitile Umbrreti -PecheaTulceti i care se caracterizeaz prin aceea ca acviferul de adncime este constituit din nisipuri medii i fine, cu debite reduse, care nu depesc 0,5 l/s, iar chimismul indic ape potabile.

- 109 -

Acest corp de ap subteran aprine teritorial Direciilor Apelor: ARGE-VEDEA (PITETI); BUZU-IALOMIA (BUZU); SIRET (BACU) i PRUT (IAI) i bazinelor hidrografice Arge, Ialomia, Buzu, Clmui, Siret, Prut i Dunre (ntre Zimnicea i Galai). Debitele exploatate (prin grupuri sau foraje singulare), pentru asigurarea alimentrii cu ap potabil a populaiei sau pentru folosine industriale, din aceste sisteme acvifere de adncime nsumeaz circa 13,00 m3/s (inclusiv debitele exploatte n Municipiul Bucureti) sau 400 milioane m3/an, ceea ce reprezint 25% din resursele totale, existente pe acest teritoriu. Pe suprafaa acestui corp de ap subteran exist mai multe captri importante (care exploateaza >= 1.500 mii m3/an), dup cum urmeaz: Captarea Alexandria, localizat n localitatea Orbeasca, este constituit din 24 de foraje i capteaz un volum de 3801 mii m3/an. Alimentarea cu ap a oraului Ploieti se realizeaz prin cele dou fronturi de captare (Ploieti NE i NV), constituite din 33 foraje amplasate pe acest corp de ap subteran i din care se obine un volum total de peste 17300 mii m3/an. De asemenea, alimentarea oraului Trgovite se realizeaz tot prin dou fronturi de captare alctuite dintr-un numr total de 90 foraje, iar volumul explo atat este de peste 10940 mii m3/an. Oraele Buzu i Mizil se alimenteaz cu ap tot din acest corp de ap subteran, primul prin frontul de captare Crng constituit din 89 foraje din care se exploateaz un volum de peste 15760 mii m3/an; cea de-al doilea front, amplasat la Urlai-Bleti, este constituit din 9 foraje ce capteaz un volum de peste 2120 mii m3/an. Aceste acvifere de adncime prezint vulnerabilitate redus la poluare, dar suport n unele cazuri sprasolicitri cantitative cum este cazul unor sisteme de captare locale pentru alimentarea cu ap a unor mari aglomerri urbane (Piteti, Trgovite, Ploieti, Slobozia, Feteti, Rm.Srat, Tecuci).

Corpul ROAG13 Bucureti Corpul de ap subteran de adncime este de tip poros permeabil cantonat n depozitele de vrst Romanian superior-pleistocen inferioar (Formaiunea de Frteti). Depozitele acestei formaiuni, care se dezvolt n spaiul situat n partea de sud a Depresiunii Valahe, sunt predominant psamitice, dar se ntlnesc i elemente psefitice, n special n baz. n zona oraului Bucureti apar dou intercalaii argiloase-nisipoase, de circa 20 m grosime, care separ acest orizont n trei strate de 30 m grosime fiecare,

- 110 -

prezentnd o variaie granulometric de la pietriuri n baz, la nisipuri n partea superioar. Petrografic, aceste depozite conin fraciuni granulometrice provenite din crist alinul carpatic, la care, n zona adiacent a Dunrii, se adaug cele provenite din platforma prebalcanic, ultimele fiind reprezentate prin calcare barremiene, creta senonian i riolite. n acest compoziie nu s-a semnalat prezena unor fraciuni de origine flioid. Din punct de vedere structural, se constat o ridicare gradat a acestui complex de la nord spre sud, paralel cu o subiere n acelai sens. Formaiunea de Frteti este acoperit de Complexul Marnos, care cuprinde o succesiune de lentile groase de marne i argile nisipoase cu intercalaii lenticulare subiri de nisipuri fine. Pe baza poziiei geometrice generale i a faunei fosile determinate, s -a atribuit acestui complex vrsta pleistocen medie. Pe teritoriul dintre Arge i Ialomia, complexul marnos suport un pachet gros de nisipuri, de circa 20 m, care devin din ce n ce mai fine de la vest spre est. Ele aparin Nisipurilor de Mostitea de vrsta pleistocen superioar. n cea mai mare parte a regiunii menionate (ntre Arge i Ialomia) Nisipurile de Mostitea suport o ptur groas de 10-20 m de depozite loessoide, care prezint o nclinare redus dinspre nord spre sud, conform pantei morfologice. n aceste depozite au fost identificate depunerile vechilor terase ale rului Arge, reprezentate prin Pietriurile de Colentina care au fost atribuite tot Pleistocenului superior. Avnd n vedere extinderea redus a celor dou orizonturi acvifere suprapuse sistemului acvifer al Formaiunii de Frteti se poate considera c aceste orizont uri au o importan strict local. Analiza structural detaliat a Formaiunii de Frteti din zona Municipiului Bucureti a fost posibil datorit numrului mare de foraje de exploatare (circa 350 foraje). Variaia faciesului litologic pe vertical, de la pietriuri cu nisipuri (depozite de origine fluvial), la nisipuri argiloase i argile nisipoase (depozite de origine lacustr) i repetarea acestui proces, ar putea conferi Formaiunii de Frteti, n zona Bucureti, un regim de sedimentare mixt fluvio-lacustru, cu caracter ciclic. n cadrul acestei formaiunii, n zona municipiului Bucureti, se evideniaz trei strate A, B i C. Grosimea stratului A variaz n limite largi, de la 5 -10 m la 60-65 m, frecvena maxim fiind de 25-30 m, n timp ce grosimile stratelor B i C variaz ntre 5-10 m i 50-55 m, respectiv 45-50 m, frecvenele maxime nregistrndu -se n intervalele 20-25 m, respectiv 25-30 m.

- 111 -

Stratul A are o presiune de strat de 40 m coloan de ap n sudul Bucuretiului i de 146 m coloan de ap, n nordul oraului. Stratul B are o presiune disponibil de circa 70 m n sud i de 200 m n nord, n timp ce stratul C are o presiune disponibil de 100 m n sud i de 215 m n nord (Bretotean 1996). Nivelurile piezometrice sunt situate la cote ce v ariaz ntre +54 m i +24 m pentru stratul A, +56 m pentru stratul B i +52 m pentru stratul C n zona de nord -vest a oraului. Afluxul subteran calculat pe conturul circular al zonei de centur a oraului are o valoare de 1200 l/s, ceea ce demonstreaz depirea debitului maxim admis, fapt ce se confirm i prin existen a mai multor subzone depresionare situate att n centrul ct i n subzonele periferice ale oraului. n anul 2007 a fost urmrit calitatea apei subterane din corpul de ape subterane ROAG13 Bucureti prin 8 puncte de observaie (foraje). La acestea nu s -a nregistrat nici o depire a valorilor prag. n anul 2003, corpul de ap subteran ROAG13 a fost considerat la risc calitativ pentru indicatorii NH 4 i NO2. Avnd n vedere c nu s-au nregistrat depiri la nici un indicator se consider c acest corp de ap este n stare bun din punct de vedere calitativ. Trebuie remarcat totui c reeaua de monitorizare utilizat nu a acoperit uniform ntreaga suprafa a corpului, partea extrem sudic (zona Giurgiului Gara Progresul) rmnnd neacoperit. n acest sens va trebui ca pentru planul de msuri s se prevad optimizarea reelei de monitoring i investigarea cauzelor apriiei poluanilor pentru care corpul a fost considerat la risc n unele foraje de exploatare din zona amintit.

4.2. Corpurile de ap subteran n interdependen cu corpuri de ape de suprafa i cu ecosisteme terestre

Toate informaiile n legtur cu interdependena corpurilor de ape subterane existente n spaiul hidrografic Arge-Vedea cu corpurile de ap de suprafa sau cu ecosistemele terestre aferente sunt incluse n tabelul 4.2.1 i 4.2.2. Ecosistemele carstice gzduiesc n formele lor endo i exocarstice complexe faunistice i floristice caracteristice zonelor, strns dependente de apele subterane ale corpului ROAG01.

- 112 -

Tabelul 4.2.1. Corpurile de ape subterane n interdependen cu corpurile de ap de suprafa Codul corpului Nr. crt. de ap subteran Denumire corp Dmbovia, Dmboviciora, 1 2 3 4 ROAG05 5 ROAG07 6 ROAG08 7 ROAG09 8 ROAG10 Piteti Luncile rurilor Vedea, Teleorman i Clmui Lunca Dunrii (Tr. Mgurele- Zimnicea) ROAG01 ROAG02 ROAG03 M.Pdurea Craiului Cmpia Titu Colentina Lunca i terasele rului Arge Lunca Dunrii (GiurgiuOltenia) Dunrea Dmbovia, Dmbovnic, Neajlov Vedea, Teleorman i Clmui Dunrea, Pasrea, Clmui Valea Cheii Dmbovia, Ilfov Colentina, Dmbovia Arge, Neajlov, Glavacioc, Clnitea Interdependent cu rul

Tabelul 4.2.2. Corpurile de ape subterane n interdependen cu ecosisteme terestre Codul corpului Nr. Crt. 1 de ap subteran Denumire corp -zvoaie cu salcie i plop din lunca mijlocie a Argeului; - zvoaie cu salcie i pl op din pdurea Bolintin; Lunca i terasele rului ROAG05 2 ROAG07 Arge Lunca Dunrii (GiurgiuOltenia) - 113 - pduri, zvoaie cu salcie i plop de la Comana. - zvoaie cu salcie i plop de la Gura Vedei-SaicaEcositem terestru

Slobozia. 3 ROAG08 4 Luncile rurilor Vedea, ROAG09 5 Lunca Dunrii (Tr. ROAG10 Mgurele- Zimnicea) Teleorman i Clmui Piteti - pduri i zvoaie cu salcie i plop din lunca mijlocie a Argeului. - pduri cu alun i frasin de pe valea Vlsanului; tufriuri, pdure de

stejar de la Troianu - pajiti, pduri, zvoaie de la Corabia-Turnu Mgurele

4.3. Prelevri de ap i rencrcarea corpurilor de ape subterane

n spaiul hidrografic Arge-Vedea exist, la nivelul anului 2008, un numr 127 captri de ap subteran destinate consumului populaiei, iar pentru 106 dintre acestea sunt instituite zone de protecie sanitar (fig. 4.3.1, Plansa. 4.2). Cele mai importante surse din care se prelev debite semnificative sunt n numr de doua: Orbeasca (24 foraje) i Balanu (18 foraje), fiecare avnd un volum anual captat de peste 1500 mii m3/an.

DA Arge
17%
cu zone de protecie f r zone de protecie

83%

Fig. 4.3.1 Situaia instituirii zonelor de protecie sanitar pentru captrile de ap subteran n spaiul hidrografic Arge-Vedea - 114 -

Fig. 4.2. Captri de ape subterane spaiul hidrografic Arge Vedea - 115 -

Tabel 4.3. Exploatri semnificative de ape subterane (>= 1.500 mii m 3 /an) din spaiul hidrografic Arge-Vedea

Nr. crt.

Codul corpului de ap subteran Nume captare Localizare Nr. puuri

Volum captat (mii m3 /an)

ROAG12

SC AP SERV SA SUCURSALA ALEXANDRIA SC AP SERVICE SA GIURGIU Orbeasca 24 3801

21

ROAG07

Balanu

18

1630

Rencrcarea acviferelor aferente corpurilor de ape subterane din spaiul hidrografic Arge-Vedea se realizeaz prin infiltrarea apelor de suprafa i meteorice. n ceea ce privete balana prelevri/rencrcari nu se semnaleaz probleme deosebite, prelevrile fiind inferioare ratei naturale de realimentare. 4.4. Evaluarea impactului antropic asupra resurselor de ap subteran i riscul neatingerii obiectivelor de mediu Impactul presiunilor antropice asupra corpurilor de ap subteran se evalueaz pe baza rezultatelor obinute din monitorizarea cantitativ i calitativ (chimic) prezentat n sub-capitolul 6.1.2. De asemenea, n sub-capitolul 6.2.2. se prezint starea corpurilor de ap subteran. Riscul neatingerii obiectivelor de mediu are la baz criterii calitative i cantitative. Pentru evaluarea riscului se analizeaz mai nti suficiena informaiilor referitoare la numrul i distribuia forajelor de monitorizare. Pentru determinarea riscului din punct de vedere calitativ se au n vedere: corpul este considerat la risc dac este poluat n cel puin 20% din numrul total al punctelor de monitorizare; corpul nu este considerat la risc dac este total nepoluat, sau dac, din numrul punctelor de monitorizare, numrul celor poluate este mai mic de 20%. - 116 -

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor i ale altor parametri de poluare au fost interpretate avnd ca reper valorile prag (determinate pentru NO 3,NO2, NH4, PO4, cloruri, sulfai, plumb, cadmiu, mercur, arsen etc) determinate, dup caz, pentru fiecare corp de ap subteran. n cazul corpurilor de ape subterane nepoluate s -au evaluat, n continuare, presiunile antropice, astfel: dac nu exist surse de poluare atunci corpul nu este la risc ; dac exist surse de poluare la suprafa s-a trecut la evaluarea gradului de protecie global, prin luarea n consideraie a doi parametri eseniali, litologia i infiltraia eficace (fig.4.4.1), astfel: o conform caracteristicilor litologice ale stratelor acoperitoare se consider urmtoarele clase de protecie: favorabil (F): strat acoperitor continuu, grosime mare (mai mare de 10 m), predominant coeziv (argila, loess, marn) ; medie (M): strat acoperitor discontinuu, grosime variabil, permeabiliti variate (coezive pn la nisipuri siltice, marne fracturate) ; nefavorabil (U): grosimi mici i constitutie coeziv sau grosimi mari i permeabilitate mare (nisipuri + pietriuri, carst etc.). o conform infiltraiei eficace (realimentrii) din zona de alimentare se consider urmtoarele situaii: realimentare scazut, <100 mm/an; realimentare medie, 100-200 mm/an; realimentare mare, >200 mm/an.

De notat c acviferele sub presiune sau arteziene prezint condiii favorabile, suplimentare de protecie.

Figura 4.4.1. Diagrama de evaluare a gradului de protecie global a unui corp de ap subteran

- 117 -

mm/an 200 100 PM PG PU PM PVU PU

PVG PG PM F M U Clasa de protectie a zonei acoperitoare

PVG = protecie global foarte bun; PG = protecie global bun; PM = protecie global medie; PU = protecie global nesatisfctoare; PVU = protecie global puternic nesatisfctoare.

n funcie de gradul de protecie global stabilit prin diagram, corpurile de ape subt erane se caracterizeaz astfel: pentru clasele PVG i PG, corpul nu este la risc; pentru clasa PM, corpul este posibil s nu fie la risc dar este necesar s fie monitorizat n viitor; pentru clasele PU i PVU, corpul este la risc. Pentru aprecierea corpurilor de ape subterane care sunt la risc cantitativ s-au avut n vedere evaluarea urmtoarelor criterii : starea cantitativ a apelor subterane - scderea continu a nivelurilor piezometrice, pe o durat de minim 10 ani, sub impactul unor exploatri; deteriorarea strii calitative a apelor subterane prin atragerea de poluani; starea ecosistemelor dependente de apele subterane ca urmarea a variaiei nivelurilor. Ca urmare a analizei de risc efectuate pe baza criteriilor enumerate anterior rezult dou clase de corpuri de ap: - corpuri de ap subteran care nu sunt la risc - ele respect criteriile de risc; - corpuri de ap la risc - cele pentru care criteriile de risc nu sunt respectate. Din punct de vedere al riscului neatingerii strii cantitative bune, se specific c n Spaiul Hidrografic Arge - Vedea, toate corpurile sunt clasificate ca nefiind la risc.

- 118 -

Realimentare

Din punct de vedere al riscului neatingerii strii calitative (chimice) bune pn n anul 2015 se constat ca pentru corpurile de ap subteran ROAG03; ROAG08 i ROAG09 exist riscul neatingerii strii chimice bune.

- 119 -

5. IDENTIFICAREA I CARTAREA ZONELOR PROTEJATE Zonele protejate reprezint areale de pe teritoriul fiecrui bazin hidrografic care au fost desemnate pe baza cerinelor speciale de protecie prevzute n legislaia comunitar . Astfel, conform Directivei Cadru pentru Ap (Anexa IV), pe teritoriul spaiului hidrografic Arge-Vedea au fost identificate i cartate urmtoarele categorii de zone protejate: - zone de protecie pentru captrile de ap destinate potabilizrii; - zone pentru protecia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic; - zone destinate pentru protecia habitatelor i speciilor unde men inerea sau mbuntirea strii apei este un factor important; - zone sensibile la nutrieni i zone vulnerabile la nitrai; - zone pentru mbiere. care se supun reglementarilor urmatoarelor directive europene: Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman; Directiva 75/440/CEE privind calitatea cerut apelor de suprafa destinate prelevarii de ap potabil;. Directiva 78/659/CEE i 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesii protejare sau mbuntire pentru a permite viaa piscicol; Directiva 79/923/CEE privind calitatea apelor pentru molute amendat de Directiva 2006/113; Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane; Directiva 91/676/CEE privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din surse agricole; Directiva 79/409/CEE privind conservarea psrilor slbatice; Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice; Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calitii apei pentru mbiere i de abrogare a Directivei 76/160/CEE. Conform Directivei Cadru pentru Ap, un rezumat al Registrului zonelor protejate trebuie s fie inclus n Planul de management al bazinului/ spaiului hidrografic i trebuie s cuprind hri cu localizarea fiecrei categorii de zon protejat precum i lista actelor normative la nivel comunitar, naional i local pe baza crora au fost identificate i desemnate aceste zone.

- 120 -

Menionm c datele utilizate pentru realizarea acestui capitol au la baz datele din 2007 2009 privind zonele protejate cuprinse n Registrul zonelor protejate actualizat n anul 2009. 5.1 Zone de protecie pentru captrile de ap destinate potabilizrii Zonele de protecie pentru captrile de ap destinate potabilizrii reprezint zonele pe corpurile de ap utilizate pentru captarea apei potabile destinate consumului uman, care furnizeaz n medie cel puin 10 m3/zi sau deservesc cel puin 50 de persoane. n funcie de gradul diferit de risc fa de factorii de poluare, pentru fiecare captare se instituie n teren zonele de protecie sanitar care pot fi cu regim sever sau de restricie, precum i perimetrele de protecie hidrogeologic. Legislaia specific zonelor de protecie pentru captrile de ap destinate potabilizrii este reprezentat de: Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman ; Directiva 75/440/CEE privind cerinele de calitate pentru ap de suprafa destinate prelevrii de ap potabil. Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare (inclusiv Legea 310/2004 i Legea 112/2006); Hotrrea de Guvern nr. 930/2005 privind caracterul i mrimea zonelor de protecie sanitar. Hotrrea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc apele de suprafa utilizate pentru potabilizare i a Normativului privind metodele de msurare i frecvena de prelevare i analiz a probelor din apele de suprafa destinate producerii de ap potabil, cu modificrile i completrile ulterioare (HG 662/2005, HG 567/2006 i HG 210/2007). La nivelul anului 2007 au fost inventariate un numr de 9 capt ri de ap din sursele de suprafa i niciuna nu are asigurate zonele de protecie. Pentru acestea, debitul mediu prelevat a fost de 11579.5 l/s iar populaia deservit este reprezentat de 2008932 locuitori. Pentru sursele de ap din subteran au fost inventariate un numr de 127 captri de ap din care 106 au asigurate zone de protecie (83.46 %). Pentru acestea, debitul mediu prelevat a fost de 53930.05 l/s iar populaia deservit este reprezentat de 1016416 locuitori. n Figura 5.1 sunt reprezentate captrile de ap destinate potabilizrii din sursele de suprafa i din sursele subterane din spaiul hidrografic Arge-Vedea. - 121 -

5.2 Zone pentru protecia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic Desemnarea zonelor pentru protecia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic a avut n vedere identificarea cursurilor de ap care permit dezvoltarea faunei acvatice - 122 -

cu potenial economic i interesul comerci al pentru aceste specii. Precizm faptul c zonele protejate pentru speciile importante din punct de vedere economic nu fac obiectul unor m suri de protecie speciale privind calitatea apei, acestea regsindu-se n cadrul prevzut de H.G. 202/2002 i H.G. nr. 201/2002 ns beneficiaz de anumite msuri de protecie pentru protejarea resurselor acvatice vii. Protejarea speciilor importante din punct de vedere economic a avut n vedere: Msurile de protecie pentru protejarea resurselor acvatice vii Normele tehnice privind calitatea apelor de suprafa care necesit protecie i ameliorare n scopul susinerii vieii piscicole i ce privind calitatea apelor pentru molute; Desemnarea zonelor de protecie pentru protecia speciilor importante din punct de vedere economic are la baz urmtoarele acte normative: Hotrrea de Guvern nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafa care necesit protecie i ameliorare n scopul susinerii vieii piscicole, cu modificrile i completrile ulterioare (HG 563/2006, HG 210/2007) transpune Directivele 78/659/CEE i 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesit protejare sau mbuntire pentru a permite viaa piscicol Hotrrea de Guvern nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru molute, cu modificrile i completrile ulterioare (HG 210/2007) transpune Directiva 79/923/CEE privind calitatea apelor pentru molute amendat de Directiva 2006/113; Ordinul nr. 1950/2007/38/2008 al ministrului mediului i dezvoltrii durabile i al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale pentru delimitarea i catalogarea zonelor marine pretabile pentru creterea i exploatarea molutelor; Lege nr. 317 / 2009 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul i acvacultura Legea nr.69/1994 prevede interzicerea comer uuil internaional cu specii ameninate cu dispariia cu modificrile i completrile ulterioare Ordin nr. 8/126/2010 al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale i al ministrului mediului i pdurilor privind prohibiia pescuitului n anul 2010 ; Ordinul Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

- 123 -

Ordinul nr. 20/2010 privind condiiile de practicare a pescuitului recreativ / sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ /sportiv precum i modelele permiselor de pescuit sportiv; O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice cu modificrile i completrile ulterioare. Ordinul nr. 262/330/2006 al ministrului mediului i gospodririi apelor i al ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale privind conservarea populaiilor de sturioni din apele naturale i dezvoltarea acvaculturii de sturioni din Romnia; Ordinul nr. 1231/812/2007 al ministrului mediului i dezvoltrii durabile i al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale privind aprobarea Programului pentru popularea de susinere cu puiet de sturioni a Dunrii n anul 2007. Desemnarea zonelor protejate pentru specii importante din punct de vedere economic are n vedere identificarea: A. Zonelor cu specii care au potenial economic n vederea practicrii pescuitului comercial; B. Speciilor importante din punct de vedere economic (conform raportrilor ANPA ctre Comisia European) i a zonelor de protecie a resurselor acvatice vii; C. Corpurilor de ap din care au fort realizate capturi semnificative.

A. Conform Directivei 78/659/CEE sunt stabilite: ape salmonicole definite ca fiind acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populaiilor de peti aparinnd speciilor de salmonide, precum ptrvu l (Salmo trutta), lipanul (Thymallus thymallus) sau speciilor de coregoni (Coregonus). Precizm faptul ca aceste specii nu au fost identificate ca specii importante din punct de vedere economic. Ape ciprinicole definite ca fiind acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populaiilor de peti aparinnd speciilor de ciprinide (Cyprinidae) sau altor specii, cum ar fi stiuca (Esox lucius), bibanul (Perca fluviatilis ). Aceste specii au fost identificate ca specii importante din punct de vedere economic. B. Conform raportrilor fcute la EUROSTAT de ctre ANPA, pentru perioada 1998-2007 capturile semnificative au fost pentru speciile: pltic, batc , crap, caras, lin, oblete, mrean, scobar, roioar, babuc, cosa, snger, novac, moruna, avat, tiuc, somn, biban, alu i sturioni. Aceste specii sunt considerate de ctre autoritile responsabile n domeniul pescuitului

- 124 -

comercial ca fiind specii importante din punct de vedere economic i se regsesc n zona ciprinicol. Protejarea resurselor acvatice vii este definit conform legii nr. 317 / 2009 pentru aprobarea OUG nr. 23/2008 privind pescuitul i acvacultura, astfel nct anual, la propunerea Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur, prin ordin comun al autoritilor responsabile n domeniul pescuitului i n domeniul proteciei mediului se stabilesc perioadele i zonele de protecie a acestora. Aceste zone au fost stabilite prin Ordinul nr. 8/126/2010 al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale i al ministrului mediului i pdurilor privind prohibiia pescuitului n anul 2010 i prevd: zone de protecie pentru resursele acvatice vii, perioadele de protecie i activitile speciile i perioadele de prohibiie.

interzise; n zonele de protecie, n perioadele stabilite, cu excepia pescuitului stiintific i de cercetare sau pentru prevenirea inundatiilor, sunt interzise: a) pescuitul oricror specii de peti, crustacee, molute i al altor vie uitoare acvatice; b) lucrri care mpiedic migrarea, reproducerea sau pun n pericol existen a populaiilor piscicole, cum ar fi ngustarea / bararea cursului apei, tierea i recoltarea plantelor, extragerea de nmol, nisip i pietri, colectarea gheii; c) lucrri n zona malurilor, precum i tierea arborilor i arbu tilor de pe mal; d) admiterea n zona a raelor i gtelor domestice. Prin acelai act normativ sunt stabilite pentru resursele acvatice vii msuri de protejare, de cruare, precum i msuri preventive. n Romnia pescuitul speciilor de lostri, pstrv de mare, mihal, sturioni i delfini este interzis tot timpul anului, n timp ce pentru speciile de tiuc, pstrvul indigen, pstrvul fntnel, coregonul, scrumbie i calcan sunt stabilite zone i per ioade de prohibiie anual. C. Conform informaiilor furnizate de ctre ANPA n 2008 capturi semnificative au fost nregistrate n: Dunre inclusiv zona Administrraiei Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii, lacurile de acumulare din aval de Rm-Valcea pe rul Olt, lacurile de acumulare SascutBereti judeul Bacu, Climneti - judeul Vrancea i Stnca-Costeti - judeul Botoani. Totodat numeroase cursuri de ap, lacuri i o parte din zona costier Romneasc sunt parte component a unor arii naturale protejate ceea ce asigur un grad de protecie impus de

- 125 -

prevederile legislaiei din domeniul ariilor naturale protejate, n special de msurile de management. Conform O.U.G. nr. 57/2007 prelevarea din natur i exploatarea exemplarelor tuturor speciilor de Acipenseridae aa cum prevede anexa nr. 5, se vor face n condiii compatibile cu meninerea acestor specii ntr -o stare de conservare favorabil, lundu -se, dup caz, urmtoarele msuri: a) reglementarea accesului n anumite zone i/sau anumite perioade; b) interdicia temporar i/sau local a recoltrii i capturrii anumitor specii; c) reglementarea perioadelor, a modurilor i a mijloacelor de recoltare/capturare; d) instituirea unui sistem de autorizare a recoltrii/capturrii, transportului i comercializrii, inclusiv stabilirea de cote; e) ncurajarea cultivrii i creterii n captivitate, n vederea reducerii presiunii asupra populaiilor naturale; f) evaluarea msurilor adoptate. Convenia Internaional privind Comerul cu specii ameninate de f auna i flora salbatic (CITES) a fost ratificat de Romnia prin Legea nr.69/1994 prevede interzicerea comer ul internaional cu specii ameninate cu dispariia, nscrise pe o list agreat (Anexa I), i reglementeaz i supravegheaz comerul altor specii, care ar putea deveni ameninate cu dispariia (listate n Anexa II). La propunerea Germaniei n 1997, 25 de specii de sturioni i peti cu padel au fost trecute n Anexa II a Conveniei, acest moment a marcat o cotitur istoric n conservarea i comerul cu aceste specii. rile care pescuiesc sturioni au fost solicitate s ntreprind anual aciuni de coordonare inter-guvernamental la nivel de bazin hidrografic, pentru a conveni mpreun asupra cotelor de captur i de export de sturioni. Speciile de acipenseride fac obiectul msurilor de management att pentru prelevare din natur ct i pentru exploatare fiind interzis folosirea oric ror mijloace, sisteme sau metode pentru capturarea ori omorrea pe scar larg sau neselectiv sau care pot conduce la dispariia pe plan local ori la perturbarea lor grav. Acipenseridele au valoare economic semnificativ ns populaiile acestora au suferit un declin semnificativ n ultima perioad astfel c au fost necesare msuri care s asigure reducerea presiunilor (s-a instituit prohibi ia pentru pescuitul comercial pentru perioada 2006-2016) i se implementeaz un program de refacere a populaiilor de sturioni prin repopulare a Dunrii. n acelai timp este ncurajat acvacultura acestor specii. - 126 -

Pn n prezent au fost realizate programe de repopulare cu sturioni anual [2005-2009] numrul de exemplare vii care au ajuns n Dunre crescnd de la 4864 n 2005 pn la peste 100 000 exemplare n 2009. La nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea prin suprapunerea zonelor salmonicole, ciprinicole i cu acipenseride identificate n planul de management anterior cu zonele n care se practic pescuit comercial conform raportrilor Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur (ANPA) au fost identificate zonele de protecie pentru resursele acvatice vii. Astfel, la nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea au fost identificate zonele salmonicole definite de Regia Naional a Pdurilor ROMSILVA, prin Institutul de Cercetri i Amenajari Silvice, care au o lungime total de 495 km ceea ce reprezint 7% din lungimea total a ntregii reele hidrografice [i o suprafa de 1212 ha pentru lacuri]. Din lungimea total de 495 km zone salmonicole, aproximativ 68 % se afl n arii naturale protejate, ca de exemplu Parcul naional Piatra Craiului pe cursul de ap Dmbovia, Rezervaia natural Valea Vlsanului pe cursul de ap Vlsan, situl de importan comunitar Munii Fgra pe cursul de ap Arge. Lungimea zonelor ciprinicole la nivelul spaiului hidrografic este de 2786 km. 5.3 Zone destinate pentru protecia habitatelor i speciilor, unde meninerea sau mbuntirea strii apei este un factor important Zonele destinate pentru protecia habitatelor i speciilor, unde men inerea sau mbuntirea strii apei este un factor important, cuprind ariile naturale protejate desemnate n mod oficial prin acte de reglementare la nivel comunitar, naional i local i care au legatur cu corpurile de ap.

Legislaia specific este reprezentat de: Directiva 79/409/CEE privind conservarea psrilor slbatice (Directiva Psri); Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice (Directiva Habitate); Ordonana de urgen a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice i a Legii vntorii i a proteciei fondului cinegetic nr. 407/2006; - 127 -

Legea nr. 454/2001 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea i completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaiei Biosferei "Delta Dunrii" Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naional - Sectiunea a III-a, zone protejate; Hotararea de Guvern nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor naionale i parcurilor naturale i constituirea administratiilor acestora (modificata de Hotararea de Guvern nr. 1529/2006); Hotararea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone; Hotrrea de Guvern nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie natural protejat pentru noi zone; Hotrrea de Guvern nr. 1586/2006 privind ncadrarea unor arii naturale protejate n categoria zonelor umede de importan internaional; Ordonana de urgenta nr. 164/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului; Hotrrea de Guvern nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate; Hotrrea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecie special avifaunistic ca parte integrant a reelei ecologice eur opene Natura 2000 n Romnia; Ordinul nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie natural protejat a siturilor de importan comunitar, ca parte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia. *La legislaia naional i comunitar se adaug i legislaia existent la nivel local prin care se stabilete un regim de protecie pentru alte arii naturale.

- 128 -

- 129 -

n funcie de categoria de management, aa cum se poate observa n Figura 5.2, n spaiul hidrografic Arge-Vedea zonele destinate pentru protecia habitatelor i speciilor unde meninerea sau mbuntirea strii apei este un factor important se ntind pe urmtoarele suprafee: -parcuri naionale 6975 ha; -parcuri naturale 24963 ha; -rezervaii naturale 14478 ha; -arii de protecie special avifaunistic (SPA Special Protected Areas) 59700 ha; -situri de importan comunitar (SCI Sites of Community Importance) 152177 ha. Astfel, la nivelul anului 2007, pentru spaiul hidrografic Arge-Vedea zonele destinate pentru protecia habitatelor i speciilor, unde meninerea sau mbuntirea strii apei este un factor important totalizeaz un numr de 15(cuprind 28 arii naturale protejate) i o suprafa total de 181138 ha, din care 4 zone sunt transfrontiere (cumuleaz 6 arii naturale protejate transfrontiere Tabelul 5.1). Tabelul 5.1 Ariile naturale protejate transfrontiere din spaiul hidrografic Arge-Vedea

Nr. crt. 1.

Numele ariei naturale protejate desemnate n Romnia ROSPA0024 Dunre Confluena Olt

Numele ariei naturale protejate desemnate n Bulgaria SCI 22 Karaboaz SCI 59 Rekavit SCI 76 Vardim SPA 20 Ostrov Vardim SCI 32 Martem Ryahovo SCI 21 Kalimok Brashlev SPA 5 Complex Kalimok

Plan de management Nu

2.

ROSPA0108 Vedea - Dunre

Nu

3.

ROSPA0090 Gostinu

Ostrovul

Lung

Nu

4.

ROSPA0038 Dunre Oltenia

SCI 21 Kalimok Brashlev SPA 5 Complex Kalimok

Nu

5.

ROSCI0088 Gura Vedei aica SCI 76 Vardim Slobozia SPA 20 Ostrov Vardim SCI 60 Reka Yantra SCI 3 Batin SPA22 Ribarnit i Meckha - 130 -

Nu

Nr. crt.

Numele ariei naturale protejate desemnate n Romnia

Numele ariei naturale protejate desemnate n Bulgaria SCI 27 Lomovete

Plan de management

6.

ROSCI0044 Mgurele

Corabia

Turnu SCI 22 Karaboaz SCI 59 Rekavit SCI 35 Nikopolsko plato SPA 14 Nikopolsko plato Monument al naturii Skalnata tsrkava

Nu

Din totalul de 15 zone protejate: 14 zone protejate au legatur cu corpurile de ap subteran; 5 zone protejate au legatur cu corpurile de ap subteran la risc; 6 zone au custode/administrator; 5 zone au regulament i plan de management. Comparnd suprafaa total a ariilor naturale protejate cu situaia centralizat n anul 2005, se observ o cretere semnificativ a acesteia de la 18632 ha la 181138 ha datorit , n principal, ndeplinirii de ctre ara noastr a obligaiilor asumate n Tratatul de Aderare la Uniunea European, respectiv constituirea reelei Natura 2000. Reeaua Natura 2000 cuprinde arii de protecie special avifaunistic desemnate conform prevederilor Directivei Psri i situri de importan comunitar desemnate conform cerinelor Directivei Habitate. n ariile naturale protejate din spaiul hidrografic Arge-Vedea se afl 8 specii prioritare i 9 habitate prioritare (specii i habitate naturale aflate n pericol de dispariie) prezente n 15 arii naturale protejate (7 zone protejate pentru habitate i specii). n ceea ce privete analiza privind lungimea i suprafaa corpurilor de ap aflate n ariile naturale protejate relev urm toarele date: - 728.72 km pentru cursurile de ap i - 44.53 kmp pentru lacuri

5.4 Zone sensibile la nutrieni. Zone vulnerabile la nitrai.

- 131 -

Un aspect foarte important n ceea ce privete distribuia zonelor protejate este acela c tot teritoriul Romniei a fost identificat ca fiind zon sensibil la poluarea cu nutrieni (azot total i fosfor total), pe baza criteriilor de identificare din Anexa II a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane i n conformitate cu documentul de poziie ncheiat ntre Romnia i Comunitatea European referitor la capitolul de mediu, finalizat n decembrie 2004. Zonele vulnerabile la poluarea cu nitrai sunt suprafeele de teren agricol de pe teritoriul rii prin care se dreneaz scurgerile difuze n apele poluate sau expuse polu rii cu nitrai din surse agricole i care contribuie la poluarea acestor ape. Identificarea zonelor vulnerabile s-a realizat de ctre Institutul Naional CercetareDezvoltare pentru Pedologie i Agrochimie i Protecia Mediului pe baza evalurii condiiilor naturale (sol, teren, clim, hidrologie, hidrogeologie) ale arealelor cu potenial de transmitere a nitrailor din sistemul agricol ctre corpurile de ap de suprafa i subterane. Detalii legate de zonele sensibile la poluarea cu nutrieni i de zonele vulnerabile la poluarea cu nitrai vei gsi n capitolul 9 din prezentul Plan de Management. Legislaia specific este reprezentat de: Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane; Directiva 91/676/CEE privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din surse agricole; Hotrrea de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate Hotrrea de Guvern nr. 352/2005 privind modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate; Hotrrea de Guvern nr. 964/2000 privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din surse agricole. Ordinul nr. 1552 din 3 decembrie 2008 al Ministrului Mediului i Dezvoltrii Durabile i Ordinul nr.743 din 12 decembrie 2008 al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale pentru aprobarea listei localitilor pe judee unde exist surse de nitrai din activiti agricole.

Pe teritoriul spaiului hidrografic Arge-Vedea se afl 5 zone vulnerabile: Arge Superior, Arge Inferior, Neajlov,Vedea i Lunca Dunrii 2. (Figura 5.3 i Anexa 5.1)

- 132 -

Din cele 5 zone vulnerabile fac parte 291 localiti (comune+orae), mprite n: Arge Superior 28 de localiti, Arge Inferior 82 de localiti, Neajlov 55 de localiti, Vedea 99 de localiti i Lunca Dunrii 2 27 de localiti. Totalul terenului aflat n zonel e vulnerabile din cadrul spaiul hidrografic Arge-Vedea este de 16544.80 Km2, mprit n: Arge Superior 1341.73 Km2, Arge Inferior 3342.67 Km2, Neajlov 3685.89 Km2, Vedea 5848.32 Km2 i Lunca Dunrii 2 2326.19 Km2. n anexa 5.1 se prezint tabelul cu localitile situate n zonele vulnerabile din spaiul hidrografic Arge-Vedea. 5.5 Zone pentru mbiere Prevederile legislaiei europene n domeniu (Directiva 2006/7/CE privind gestionarea caliii apei pentru mbiere i de abrogare a Directivei 76/160/CEE) au fost transpuse n legislaia Romneasc prin: Hotrrea de Guvern nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru ap din zonele naturale amenajate pentru mbiere; Hotrrea de Guvern nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecie sanitar i control al zonelor naturale utilizate pentru mbiere ; Hotrrea de Guvern nr. 546/2008 privind gestionarea calitii apelor de mbiere. Pn n anul 2014 raportarea anual a calitii apei de mbiere se realizeaz n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 459/2002 i, respectiv, ale Normelor de supraveghere, inspecie sanitar i control al zonelor naturale utilizate pentru mbiere, apr obate prin Hotrrea Guvernului nr. 88/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, urmand ca de la 01.01.2015 prevederile HG 546/2008 s intre n totalitate n vigoare. Conform reglemerilor n vigoare Institutul de Sntate Public Bucureti elaboreaz anual Raportul naional privind calitatea apelor de mbiere i l transmite Ministerului Sntii Publice i Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile. Raportul naional privind calitatea apelor de mbiere este transmis anual Comisiei Europene de ctre Ministerul Sntii Publice, ncepnd cu data aderrii la Uniunea European. n spaiul hidrografic Arge-Vedea nu au fost raportate zone de mbiere pentru anul 2007.

- 133 -

- 134 -

6. MONITORIZAREA I CARACTERIZAREA STRII APELOR

6.1. Reelele i programele de monitorizare n conformitate cu Articolul 8 (1) al Directivei Cadru din domeniul apelor (2000/60/EC), Statele Membre ale Uniunii Europene au stabilit programele de monitorizare pentru apele de suprafa, apele subterane i zonele protejate n scopul cunoaterii i clasificrii strii acestora n cadrul fiecarui district hidrografic. n Romnia programele de monitorizare stabilite au devenit operaionale la 22.12.2006, aplicndu-se corpurilor de ap de suprafa, corpurilor de ap subteran i zonelor protejate. Sistemul Naional de Monitoring Integrat al Apelor cuprinde urmtoarele 6 subsisteme: ruri lacuri ape tranzitorii ape costiere ape subterane ape uzate (monitoringul de control al apelor uzate evacuate n receptorii naturali). Mediile de investigare sunt reprezentate de ap, sedimente i biota, elementele de calitate, parametrii i frecvenele minime de monitorizare fiind n concordan cu cerinele Directivei Cadru n domeniul apei, funcie de tipul de program. Monitorizarea strii apelor n Romnia pe baza programelor de monitorizare stabilite n conformitate cu Art. 8 (1,2) ale Directivei Cadru Ap se realizeaz de ctre Administraia Naional Apele Romne prin unitile sale teritoriale. Pentru unele corpuri de ap din Delta Dunrii monitorizarea se efectueaz de ctre Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunrii-Tulcea iar pentru corpurile de ap costiere monitorizarea este realizat de Direcia Apelor Dobrogea Litoral mpreun cu Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare Marin Grigore Antipa Constana. Programele de monitorizare a apelor de suprafa includ: programul de supraveghere; programul operaional; - 135 -

programul de investigare.

n abordarea naional, o seciune de monitorizare poate servi att programului de supraveghere, ct i programului operaional de monitorizare.

Programele de monitorizare a apelor subterane includ: programul de monitorizare cantitativ; programul de monitorizare calitativ (de supraveghere i operaional).

6.1.1. Ape de suprafa n conformitate cu anexa V din Directiva Cadru, informaiile furnizate de sistemul de monitoring al apelor de suprafa sunt necesare pentru: Clasificarea strii corpurilor de ap (avnd n vedere att starea ecologic, ct i starea chimic); Validarea evalurii de risc; Proiectarea eficient a viitoarelor programe de monitoring; Evaluarea schimbrilor pe termen lung datorit cauzelor naturale; Evaluarea schimbrilor pe termen lung datorate activitilor antropice; Estimarea ncrcrilor de poluani transfrontalieri sau evacuai n mediul marin; Evaluarea schimbrilor n starea corpurilor de ap identificate ca fiind la risc, ca rspuns la aplicarea msurilor de mbuntire sau prevenire a deteriorrii; Stabilirea cauzelor datorit crora corpurile de ap nu vor atinge obiectivele de mediu; Stabilirea magnitudinii i impactului polurilor accidentale; Utilizarea n exerciiul de intercalibrare; Evaluarea conformitii cu standardele i obiectivele zonelor protejate; Cuantificarea condiiilor de referin pentru apele de suprafa. Seciunile/staiile de monitorizare pentru apele de suprafa din Spaiul Hidrografic Arge-Vedea se prezint n figura 6.1.

- 136 -

- 137 -

Programul de supraveghere

Monitoringul de supraveghere are rolul de a evalua starea tuturor apelor din cadrul bazinului hidrografic, furniznd informaii pentru: validarea procedurii de evaluare a impactului, proiectarea eficient a viitoarelor programe de monitoring, evaluarea tendinei de variaie pe termen lung a resurselor de ap, inclusiv datorit impactului activitilor antropice. n Romnia, programul de supraveghere se realizeaz n fiecare an pe perioada unui plan de management i majoritatea seciunior de monitorizare au fost definite ca fiind de supraveghere.

Ruri Pentru programul de supraveghere, la nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea, numrul seciunilor de moni torizare pentru ruri este de 159. Elementele de calitate monitorizate , parametrii i frecvenele de monitorizare pentru fiecare element de calitate sunt prezentate n tabelul 6.1. Tabelul 6.1 - Elementele de calitate i frecvenele de monitorizare n programul de supraveghere i programul operaional - ruriFrecvena Elemente de calitate Parametrii Componena taxonomic Fitoplancton (lista i nr.de specii) densitate (expl/l) Componena taxonomic Microfitobentos Elemente biologice Macrofite (lista i nr.de specii) densitate (expl/m ) Componena taxonomic (lista i nr.de specii) densitate (expl/m2) Componena taxonomic Zoobentos (lista i nr.de specii) densitate (expl/m2) - 138 2/an 3/an 1/3 ani 1/3 ani
2

Program Supraveghere

Program Operaional

2/an

3/an

2/an

3/an

Frecvena Elemente de calitate Parametrii Componena taxonomic Faun piscicol (lista i nr.de specii) densitate (expl/100m2) structura pe vrste Nivelul i debitul apei Regimul hidrologic Elemente hidromorf ologice Parametri morfologici Conectivitatea cu corpurile de ap subteran Continuitatea rului Variaia adncimii si limii rului Structura i substratul patului albiei Structura zonei riverane Transparena Condiii termice Condiii de oxigenare Elemente fizicochimice Materii n suspensie Turbiditate, culoare Temperatura Oxigen dizolvat CCo-Mn i/sau CCo-Cr CBO5 i n unele cazuri COT i COD Salinitate Starea acidifierii Nutrieni Nutrieni (mat. n suspensie) Substane Conductivitate/reziduu fix pH, alcalinitate Azotii, azotai, amoniu, Ntotal, ortofosfai, Ptotal, clorofila "a" Ntotal, Ptotal 1) 6/an 12/an 6/an 12/an 6/an 6/12/an** 6/an 6/an 6/12/an** 6/12/an** 6/an 6/12/an** 1/6 ani 1/an 1/6 ani 1/an 1/3 zile 1/3 zile H=2/zi* Q=20-60/an* H=2/zi* Q=20-60/an* 1/3 ani 1/3 ani Program Supraveghere Program Operaional

1/6 ani 1/6 ani 6/an 6/an

1/6 ani 1/6 ani 6/12/an** 6/12/an**

- 139 -

Frecvena Elemente de calitate Parametrii Program Supraveghere prioritare-apa Substane prioritare (mat. n suspensie) Substane prioritare (sedimente) Substane prioritare (biota) Poluani specifici neprioritari Poluani specifici neprioritari (materii in suspensie) Poluani specifici neprioritari (sedimente) Poluani specifici neprioritari (biota) Ali poluani Elemente microbiologice al rului; - 140 Parametrii bacteriologici*** 3) coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali, Salmonella 4-12/an 4-12/an 6/an 6/an Substane din lista I si II relevante ptr. Biota 1/an Substane din lista I si II relevante ptr. sedimente 1/an 1/an Alte metale grele (lista II) 6/an 6/an 2) 6/an 6/an Metale grele:Cd, Ni, Pb, Hg Metale grele i micropoluani organici relevani ptr. sedimente Metale grele i micropoluani organici relevani ptr. Biot 1/an 1/an 1/an Program Operaional

6/an

6/an

* n cazul viiturilor frecvena de monitorizare va fi crescut n funcie de regi mul hidrologic

** se monitorizeaz de 12/an cnd corpul de ap este la risc datorit nutrienilor i substanelor organice; se monitorizeaz de 6/an cnd corpul de ap este la risc datorit alterrilor hidromorfologice i substanelor prioritare ; *** numai n cazul seciunilor de captare a apei de suprafa n vederea obinerii de ap potabil; 1) Substanele prioritare (anexa X din Directiva Cadru -decizia 2455/2001/EC) - n cazul existenei surselor de poluare care evacueaz astfel de substane; 2) Poluaii specifici neprioritari (substane din Anexa 8 i 9 din Directiva Cadru) - n cazul existenei surselor de poluare care evacueaz astfel de substane; 3) Ali poluani: substane ce nu se gsesc n anexele 8, 9 i 10 din Directiva Cadru - n cazul existenei surselor de poluare care evacueaz astfel de substane. Lacuri La nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea, reeaua pentru monitoringul de supraveghere lacuri naturale i de acumulare este alctuit dintr -un numr de 81 de seciuni. Elementele de calitate i frecvena de monitorizare pentru fiecare element de calitate inclusiv parametrii, sunt prezentate n tabelul 6.2. n cazul lacurilor de acumulare, dar i n cazul lacurilor naturale mari, monitorizarea elementelor fizico-chimice i biologice se face pe urmtoarele profile: suprafa, zona fotic i n unele cazuri limita zonei fotice. Tabelul 6.2 - Elementele de calitate i frecvenele de monitorizare n programul de supraveghere i programul operaional - lacuri Frecvena Elemente de calitate Parametrii Lacuri naturale S Componena Fitoplancton Elemente biologice Microfitobentos taxonomic (lista i nr.de specii) densitate(expl/l) Componena taxonomic (lista i nr.de specii) - 141 1/an 1/an 2/an 3/an 4/an 4/an 4/an* 4/an* Lacuri de acumulare S Lacuri naturale O Lacuri de acumulare O

Frecvena Elemente de calitate Parametrii Lacuri naturale S densitate (expl/m2) Componena Macrofite taxonomic (lista i nr.de specii) densitate (expl/m2) Componena Zoobentos taxonomic (lista i nr.de specii) densitate (expl/m2) Componena taxonomic (lista i Fauna piscicol nr.de specii) densitate (expl/100m2) structura pe vrste Nivelul apei n lac i debitele afluente i defluente Regimul hidrologic Elemente hidromor fologice Timpul de retenie al lacului Conectivitatea lacului cu corpurile de ap subteran Variaia adncimii Parametri morfologici lacului Volumul i structura patului lacului Structura malului lacului Elemente Transparena Turbiditate, culoare, 1/6 ani 1/6 ani (variabil) 1/6 ani (variabil) 1/6 ani 4/an 1/6 ani 1/6 ani (variabil) 1/6 ani (variabil) 1/6 ani 4/an* 1/3 zile 1/3 zile 1/3 zile 1/3 zile 1-30/30 zile 1-30/30 zile 1/3 ani 1/3 ani 1/3 ani 1/3 ani 1/an 1/an 1/an 1/an 1/3 ani 1/3 ani 1/3 ani 1/3 ani Lacuri de acumulare S Lacuri naturale O Lacuri de acumulare O

1/zi

1/zi

1/6 ani

1/6 ani

1/6 ani

1/6 ani

1/6 ani

1/6 ani

1/6 ani 4/an

1/6 ani 4/an*

- 142 -

Frecvena Elemente de calitate Parametrii Lacuri naturale S fizicochimice Condiii termice discul Sechi Temperatur Oxigen dizolvat Condiii de oxigenare CCo-Mn i/sau CCo-Cr CBO5 i n unele cazuri COT i COD Salinitate Starea acidifierii Conductivitate/rezid uu fix pH, alcalinitate Azotii, azotai, Nutrieni amoniu, Ntotal, ortofosfai, Ptotal, clorofila "a" Substane prioritare-apa Substane prioritare (sedimente) Substane prioritare (biota) Poluani specif. neprioritari Poluani Subst. din lista I i II 1/an 1/an 1/an 1/an 2) 4/an 4/an 4/an 4/an 1) Metale grele i micropoluani organici relevani ptr. sedimente Metale grele i micropoluani organici relevani ptr. biot 1/an 1/an 1/an 1/an 1/an 1/an 12/an 12/an 12/an 12/an 4/an 4/an 4/an 4/an 4/an* 4/an* 4/an* 4/an* 4/an 4/an 4/an* 4/an* 4/an 4/an 4/an* 4/an* Lacuri de acumulare S Lacuri naturale O Lacuri de acumulare O

4/an

4/an

- 143 -

Frecvena Elemente de calitate Parametrii Lacuri naturale S specif. neprioritari (sedimente) Poluani specif. neprioritari (biota) Ali poluani Elemente microbiologice Parametrii bacteriologici 3) coliformi totali, fecali, streptococi fecali, Salmonella 4-12/an 4-12/an 4-12/an 4-12/an 4/an 4/an 4/an 4/an Subst. din lista I i II relevante ptr. biot 1/an 1/an relevante ptr. sedimente Lacuri de acumulare S Lacuri naturale O Lacuri de acumulare O

* frecvena de monitorizare poate deveni lunar sau mai mare n funcie de evoluia procesului de eutrofizare (mai-septembrie); ** numai n cazul seciunilor de captare a apei de suprafa n vederea obinerii de ap potabil i la lacurile utilizate pentru mbiere). Programul operaional Monitoringul operaional are ca scop stabilirea strii corpurilor de ap din cadrul bazinului hidografic ce prezint riscul de a nu ndeplini obiectivele de mediu i a st rii corpurilor de ap posibil la risc, precum i evaluarea oricror schimbri n starea acestor corpuri de ap, schimbri datorate aplicrii programului de msuri. Programul operaional se realizeaz n fiecare an pe perioada unui plan de management i va nceta n cazul n care corpurile de ap vor atinge starea bun. Pentru spaiul hidrografic Arge-Vedea, monitoringul operaional se realizeaz printr-un numr de 90 secuni de monitorizare. Ruri Reeaua pentru monitoringul operaional pentru ruri din cadrul spaiului hidrografic Arge-Vedea este alcatuit dintr-un numar de 70 seciuni.

- 144 -

Elementele de calitate i frecvena de monitorizare Directiva Cadru prevede ca monitoringul operaional s fie specific i s aib la baz monitorizarea unor parametrii relevani (care s indice riscul neatingerii strii bune). n tabelul 6.1. se prezint elementele, parametrii i frecvenele de monitorizare pentru elementele biologice, hidromorfologice i fizico-chimice.

Lacuri Reeaua pentru monitoringul operaional n cadrul spaiului hidografic Arge-Vedea este alctuit dintr-un numr de 20 seciuni pentru corpurile de ap lacuri naturale i corpuri de ap lacuri de acumulare. Elementele de calitate i frecvena de monitorizare n tabelul 6.2. se prezint elementele de calitate biologice, hidromorfologice i fizico-chimice, parametrii i frecvenele de monitorizare ale acestora. Ca i n cazul programului de supraveghere, monitorizarea elementelor fizico-chimice i biologice se face pe profile: suprafa, zona fotic i n unele cazuri limita zonei fotice. Programul de investigare Programul de monitorizare investigativ n Romnia a fost stabilit pe baza prevederilor Directivei Cadru n domeniul apei, fiind reprezentat de: identificarea cauzelor depirilor limitelor prevazute n standardele de certificarea cauzelor pentru care un corp de ap nu poate atinge calitate i n alte reglementri din domeniul gospodririi apelor, obiectivele de mediu (acolo unde monitoringul de supraveghere arat c obiectivele stabilite pentru un corp de ap nu se pot realiza, iar monitoringul operaional nu a fost nc stabilit), stabilirea impactului polurilor accidentale, furniznd informaii referitoare la programele de msuri necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu i a msurilor specifice necesare pentru remedierea efectelor polurilor accidentale. Programul de investigare se aplic, dac este necesar, la completarea cunostinelor privind calitatea apei, la testarea noilor metode de evaluare calitativ , la probarea ipotezelor privind evaluarea presiunilor i a impactului, nefiind necesar stabilirea n avans a reelei de monitoring investigativ i a elementelor de calitate monitorizate.

- 145 -

6.1.2. Ape subterane Articolul 8 al Directivei Cadru stabilete cerinele de monitorizare pentru starea apelor subterane, iar anexa V indic faptul c informaiile furnizate de sistemul de monitoring al apelor subterane sunt necesare pentru: Evaluarea strii cantitative a tuturor corpurilor sau grupurilor de corpuri de ap subteran (inclusiv evaluarea resurselor de ap subteran disponibile); Estimarea direciei i a debitului din corpurile de ap subteran care traverseaz graniele Statelor Membre; Validarea procedurii de evaluare a riscului, realizat conform Articolului 5; Evaluarea tendinelor pe termen lung a diver ilor parametri cantitativi i calitativi, ca rezultat al schimbrilor condiiilor naturale i datorit activitii antropice; Stabilirea strii chimice pentru toate corpurile sau grupurile de corpuri de ap subteran identificate a fi la risc de a nu atinge starea bun ; Identificarea prezenei tendinelor importante i continue de cretere a concentraiilor de poluani; Evaluarea schimbrii (inversrii) tendinelor n concentraia poluanilor n apele subterane; Stabilirea, proiectarea i evaluarea programului de msuri. Seciunile/staiile de monitorizare pentru apele subterane din spaiul hidrografic Arge-Vedea se prezint n figura 6.2. Parametrii monitorizai i frecvenele de monitorizare, inclusiv elementele de calitate sunt prezentate n tabelul 6.3.

- 146 -

- 147 -

Tabelul 6.3 - Elementele de calitate i frecvenele de monitorizare n programul de supraveghere i programul operaional ape subterane Frecvena Elemente Parametrii Program Program supraveghere operaional Elemente cantitative H Q 2-120/an 2-12/an la izvoare oxigen pH conductivitate azotai amoniu Elemente fizicochimice oxidabilitate (CCo-Mn) alcalinitate ali nutrieni (azotii, ortofosfai) substane prioritare i substane prioritar periculoase poluani specifici neprioritari ali poluani i parametri (inclusiv ionii majori) 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 2-120/an 2-12/an la izvoare 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an

Frecvena msurtorilor de nivel la forajele reelei de hidrogeologice naionale pentru apele freatice este n funcie de rezultatele analizei regimului de variaie al aces tora (la 3,6 sau 15 zile); Pentru forajele de adncime frecvena msurtorilor de nivel va fi trimestrial; n cazul conveniilor internaionale pentru corpurile de ap transfrontaliere, elementele i frecvena de monitorizare a forajelor situate n aproprierea graniei este cea stabilit prin conveniile i acordurile internaionale la care Romnia este parte; Programul S se realizeaz cu o frecven de 1/6 ani, monitorizndu -se att parametri obligatorii (H/Q, oxigen, pH, conductivitate, azotai, amoniu), ionii majori ct i ceilali parametri menionai n tabel funcie de utilizarea apei i presiunile antropice.

- 148 -

Monitorizarea cantitativ a corpurilor de ap subteran are ca scop principal validarea caracterizrii realizate n conformitate cu Articolul 5 i a procedurii de evaluare a riscului de a nu atinge starea cantitativ bun la nivelul tuturor corpurilor de ap subteran sau a grupurilor de corpuri. n spaiul hidrografic Arge-Vedea, au fost identificate un numr de 247 seciuni (forajelor/izvoarelor) monitorizate din punct de vedere cantitativ (236 foraje, 11 izvoare). Monitorizarea calitativ (chimic) Programul de supraveghere La nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea, numrul seciunilor

(forajelor/izvoarelor) monitorizate din punct de vedere calitativ cu programul de supraveghere este de 247 (236 foraje, 11 izvoare). Programul operaional La nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea, numrul seciunilor (forajelor/izvoarelor) monitorizate din punct de vedere calitativ n programul operaional este de 168 (164 foraje, 4 izvoare).

6.1.3. Zone protejate Corpurile de ap desemnate pentru captarea apei destinate consumului uman sunt considerate zone protejate, conform articolului 6 i anexei IV din Directiva Cadru. De asemenea, n conformitate cu articolul 7 al Directivei Cadru, Statele Membre trebuie s identifice toate corpurile de ap utilizate sau care vor fi n viitor utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, care furnizeaz , n medie, mai mult de 10 m3/zi sau deservesc mai mult de 50 de persoane. De asemenea, Statele Membre trebuie s monitorizeze toate corpurile de ap care furnizeaz mai mult de 100 m3/zi (n medie). Pentru apele de suprafa, n cadrul spaiului hidrografic Arge-Vedea au fost identificate un nr. de 8 +1 (1 n conservare: Dunre Zimnicea la hm 5550) captri de ap, unde s-au stabilit seciuni de monitorizare n conformitate cu prevederile Directivei Cadru. Parametrii monitorizai sunt cei definii de Directiva 75/440/EEC i Directiva 79/869/EEC. De asemenea, Directiva Cadru prevede monitorizarea substanelor prioritare

- 149 -

i a altor substane descrcate n cantiti semnificative care ar putea afecta starea corpurilor de ap i care sunt prevzute n Directiva privind calitatea apei potabile. Frecvena de prelevare i analiza probelor de ap de suprafa utilizate pentru captarea apei potabile e prezentat n tabelul urmtor: Comunitate deservit <10.000 10.000-30.000 30.000 Frecvena 4/an 8/an 12/an

Pentru apele subterane, la nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea, au fost identificate un numr de 0 foraje utilizate pentru monitorizarea captrilor de ap destinat consumului uman. Referitor la parametrii i frecvena de monitorizare, se specific c: msurtorile de niveluri n forajele de observaie ale Reelei Hidrogeologice Naionale (situate n raza de influen a acestor captri) se realizeaz odat la 3 -15 zile funcie de regimul de variaie al nivelurilor; monitorizarea parametrilor fizico-chimici obligatorii, precum i poluanii/parametrii prevazui de Legea apei potabile 458/2002, modificat i completat de Legea 311/2005) se efectueaz de 4 ori pe an. 6. 2. Caraterizarea strii apelor 6.2.1. Ape de suprafa 6.2.1.1. Definiii normative i principii Directiva Cadru Ap definete n Art.2 starea apelor de suprafa prin: starea ecologic starea chimic

Starea ecologic reprezint structura i funcionarea ecosistemelor acvatice, fiind definit n conformitate cu prevederile Anexei V a Directivei Cadru Ap, prin elementele de calitate biologice, elemente hidromorfologice i fizico-chimice generale cu funcie de suport pentru cele biologice, precum i prin poluanii specifici (sintetici i nesintetici).

- 150 -

Conceptul promovat de Directiva Cadru Ap privind starea apelor are la baz o abordare nou, integratoare care difer fundamental de abordrile anterioare n domeniul calitii apei n care elementele hidromorfologice nu erau considerate, iar preponderena revenea elementelor fizico-chimice.

Caracterizarea strii ecologice n conformitate cu cerinele Directivei Cadru pentru Ap (transpuse n legislaia romneasc prin Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare), se bazeaz pe un sistem de clasificare n 5 clase, respectiv: foarte bun, bun, moderat, slab i proast, definite i reprezentate astfel: pentru starea foarte bun - valorile element elor biologice se caracterizeaz prin valori asociate acelora din zonele nealterate (de referin) sau cu alterri antropice minore. Valorile elementelor hidromorfologice i fizico-chimice ale apelor de suprafa se caracterizeaz prin valori asociate acelora din zonele nealterate (de referin) sau cu alterri antropice minore; pentru starea bun - valorile elementelor biologice se caracterizeaz prin abateri uoare fa de valorile caracteristice zonelor nealterate (de referin) sau cu alterri antropice minore. Valorile elementelor fizico-chimice generale se caracterizeaz prin abateri minore fa de valorile caracteristice zonelor nealterate (de referin) sau cu alterri antropice minore; pentru starea moderat - valorile elementelor biologice pentru apele de suprafa deviaz moderat de la valorile caracteristice zonelor nealterate (de referin) sau cu alterri antropice minore; pentru starea slab - exist alterri majore ale elementelor biologice; comunit ile biologice relevante difer substanial fa de cele normale asociate condiiilor nealterate zonele nealterate (de referin) sau cu alterri antropice minore; pentru starea proast - exist alterri severe ale valorilor elementelor biologice, un numr mare de comunit i biologice relevante sunt absente fa de cele prezente n zonele nealterate (de referin) sau cu alterri antropice minore.

- 151 -

Se remarc faptul c elementele biologice sunt luate n considerare n definirea tuturor celor 5 clase, avnd la baz principiul conform c ruia elementele biologice sunt integratorul tuturor tipurilor de presiuni. Elementele fizico-chimice se iau n considerare n caracterizarea strii foarte bun i bun, iar cele hidromorfologice numai n caracterizarea strii foarte bun, n cazul celorlalte stri neexistnd o definire specifica a acestora. n cazul poluanilor specifici sintetici starea ecologic foarte bun este definit prin valori apropiate de zero sau cel pu in sub limita de detecie a celor mai avansate tehnici analitice folosite. n cazul poluanilor specifici nesintetici starea ecologic foarte bun este definit prin concentraii care rmn n intervalul asociat n mod normal cu valorile de fond. Starea ecologic bun, att pentru poluanii specifici sintetici, ct i pentru cei nesintetici este definit prin concentraii ce nu depesc valorile standardelor de calitate pentru mediu; pentru poluanii specifici nesintetici aplicarea acestor valori nu implic reducerea concentraiilor de poluani sub nivelul fondului natural. Clasificarea strii ecologice a apelor de suprafa se bazeaz pe principiile prezentate n Fig. 6.3., iar starea global este determinat de cea mai defavorabil situaie, lund n considerare starea ecologic i starea chimic.

- 152 -

Valorile estimate pentru elementele biologice de calitate ntrunesc condiiile de referin?

Da

Condiiile fizico-chimice intrunesc condiiile pentru starea FOARTE BUN?

Da

Condiiile hidromorfologice intrunesc condiiile pentru starea FOARTE BUN?

Stare FOARTE BUN

Nu Valorile estimate pentru elementele biologice de calitate prezint abateri uoare de la valorile condiiilor de referin?

Nu

Nu

e
Da Condiile fizico-chimice asigur funcionarea ecosistemului i se ncadreaz n limitele stabilite de standardele de calitate pentru mediu? Da

Stare BUN

Nu Nu Clasificarea se pe baz face abaterii elementelor biologice de la condiiile caracteristice strii de referin?

Da

Este aceasta abatere moderat?

Da

Stare MODERAT

Nu

Este aceasta abatere majora?

Da

Stare SLAB

Nu

Stare PROAST

Fig. 6.3 - Schema de clasificare a starii ecologice a apelor de suprafa Transpunerea defini iilor normative ale Directivei Cadru Ap pentru starea ecologic i stabilirea celor 5 clase se bazeaz pe studii tiinifice1.
1

n Romnia elaborarea sistemului de clasificare i evaluare global a strii apelor se

realizeaz de ctre institutele de specialitate de cercetare - dezvoltare i universiti - 153 -

Limitele dintre starea ecologic foarte bun/bun i bun/moderat n cadrul sistemelor de clasificare ecologic sunt component a procesului european de intercalibrare, asigurnd corelarea cu definiiile din Anexa V a Directivei Cadru Ap i comparabilitatea acestora la nivel european (cap. 3.2.1, cap. 3.2.3). Directiva Cadru definete starea chimic bun a apelor de suprafa, ca fiind starea chimic atins de un corp de ap la nivelul cruia concentraiile de poluani nu depesc standardele de calitate pentru mediu, stabilite n anexa IX i sub Art. 16(7), precum i sub alte acte legislative Comunitare ce stabilesc astfel de standarde. Standardele de calitate pentru mediu (EQS) sunt definite drept concentraiile de poluani ce nu trebuie depite, pentru a se asigura o protecie a sntii umane i a mediului. Corpurile de ap care nu se conformeaz cu toate valorile standard de calitate pentru mediu se indic ca nendeplinind obiectivul de stare chimic bun. n evaluarea strii chimice, substanele prioritare prezint relevan. n acest sens, Comisia European a aprobat Directiva nr. 2008/105/EC privind standardele de calitate pentru mediu n domeniul politicii apei i care amendeaz Directiva Cadru a Apei (Anexa II a Directivei 2008/105/EC a nlocuit Anexa X a Directivei Cadru Ap) care prezint valorile standard de calitate pentru mediu pentru substanele prioritare i ali poluani (33 de substane i grupuri de substane sintetice i nesintetice + 8 ali poluani sintetici). Pentru ilustrarea strii chimice la nivelul unui corp de ap se utilizeaz dou culori i anume: albastru pentru starea chimic bun rou pentru alt stare dect bun.

De asemenea, Directiva Cadru Ap, introduce un concept nou privind starea corpurilor de ap puternic modificate i artificiale, reprezentat de potenialul ecologic i de starea chimic. n cazul corpurilor de ap puternic modificate i artificiale sunt definite 4 clase ale potenialului ecologic, respectiv: potenial ecologic maxim i bun, potenial ecologic moderat, potenial ecologic slab, potenial ecologic prost. Elementele de calitate ale corpurilor de ap de suprafa artificiale i puternic modificate sunt acelea aplicabile la oricare dintre categoriile de ap de suprafa menionate anterior, valorile elementelor biologice i fizico-chimice pentru potenialul ecologic maxim, reflectnd valorile asociate cu cel mai comparabil tip de ap de suprafa, ca urmare a condiiilor hidromorfologice care rezult din caracteristicile de corp de ap puternic modificat i artificial. - 154 -

Reprezentarea grafic a potenialului ecologic se realizeaz astfel : *potenial ecologic maxim i bun verde *potenial ecologic moderat galben *potenial ecologic slab portocaliu *potenial ecologic prost rou, la care se adaug o linie de culoare GRI DESCHIS pentru CORPURILE ARTIFICIALE i GRI NCHIS pentru CELE PUTERNIC MODIFICATE ANTROPIC. n cazul poluanilor specifici sintetici i nesintetici, precum i pentru caracterizarea strii din punct de vedere chimic, se aplic aceleai principii i criterii ca n cazul corpurilor de ap naturale. Neatingerea strii ecologice bune sau a potenialul ecologic bun de ctre corpurile de ap naturale i puternic modificate, respectiv artificiale datorit poluanilor specifici sintetici i nesintetici, se va reprezenta pe hart printr-un punct negru. 6.2.1.2. Caracterizarea strii corpurilor de ap Starea corpurilor de ap din spatiul hi drografic Arges-Vedea este reactualizat pe baza sistemelor de clasificare i evaluare conforme cu prevederile Directivei Cadru Ap*. Sistemul de clasificare i evaluare al strii apelor n conformitate cu Directiva Cadru Ap este prezentat n anexa nr 6.1. a Planului Naional de Management.

Caracterizarea strii globale a corpurilor de ap naturale din spaiul hidrografic

Arge -Vedea n conformitate cu Directiva Cadru Ap a fost definit pe baza strii ecologice i strii chimice. * elaborarea sistemului de clasificare i evaluare global a strii apelor a fost realizat de ctre Institutul Naional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecia Mediului ICIM Bucureti i colaboratorii, Institutul Naional de Cercetare -Dezvoltare Marin Grigore Antipa Constana - 155 -

Starea ecologic caracterizat pe baza principiul ui celei mai defavorabile situaii, a fost evaluat prin utilizarea sistemelor de clasificare conforme cu prevederile Directivei Cadru Ap aplicabile: elementelor biologice: ruri - fitoplancton, macronevertebrate bentice i fauna piscicol; lacuri fitoplancton; Pentru fitoplancton, macronevertebrate bentice i fauna piscicol au fost stabilite valori caracteristice celor 5 clase de calitate i au fost definite rapoartele de calitate ecologic, specifice tipurilor RO 01- RO 16 (prezentate n anex). Pentru macronevertebrate au fost stabilite valori caracteristice celor 5 clase de calitate i au fost definite rapoartele de calitate ecologic i pentru tipurile RO 17- RO 20 (prezentate n anexa). elementelor fizico chimice: - elemente fizico- chimice generale: ruri - condiii termice (temperatura apei), condiii de oxigenare (oxigen dizolvat), starea acidifierii (pH), nutrieni (N-NH4, N-NO2, N-NO3,PPO4,P t); lacuri condiii de oxigenare (oxigen dizolvat) i nutrieni (fosfor total); - poluani specifici: ruri, lacuri: Zn, Cu, As, Cr, toluen, acenaften, xilen, fenoli, PCB. Pentru elementele fizico-chimice generale i poluanii specifici au fost stabilite valorile limit i metodologiile necesare evalurii strii ecologice, pe baza crora se realizeaz ncadrarea n 3 clase de calitate (foarte bun, bun i moderat) pentru tipurile prezentate n anexa 6.1 a Planului Naional de Management. Elementele hidromorfologice sunt considerate numai n evaluarea st rii ecologice foarte bune, fiind specifice categoriei corpului de ap: pentru ruri - regimul hidrologic (nivelul i debitul apei), conectivitatea cu corpurile de ap subteran, continuitatea rului), parametrii morfologici (variaia adncimii i limii rului, structura i substratul patului albiei, structura zonei riverane) pentru lacurile naturale: parametrii hidromorfologici (modificare amplitudine maxim a variaiilor de nivel (m) H nat/Hmod, modificarea frecvenei variaiilor de nivel semnificative fnat/fmod, conectivitate ape subterane, coeficient de dragare K d, structur zon riveran, coeficient consolidare maluri Kmal) La evaluarea strii chimice se are n vedere conformarea cu valorile standard de calitate pentru mediu pentru substanele prioritare definite de Directiva 2008/105/EC n Anexa I partea A, att pentru valoarea medie ct i pentru valoarea concentraiei maxime admise. Starea chimic este determinat de cea mai defavorabil situaie. Orice depire a standardelor de calitate mediu conduce la neconformare i la neatingerea obiectivelor de stare bun. - 156 -

Pentru evaluarea conformrii substanelor prioritare nesintetice (metale grele) s -a elaborat metodologia de definire a valorilor fondului natural i a standardelor de calitate specifice, aceasta fiind aplicat corpurilor de ap care prezint o astfel de caracteristic. Prin utilizarea elementelor de calitate menionate anterior i a unor abordri metodologice specifice (prezentate n anexa nr. 6.1 a Planului Naional de Management.) pentru corpurile de ap din spaiul hidrografic Arge -Vedea, caracterizarea strii globale a evideniat c din 177 corpuri de ap, 44 corpuri de ap (25%) ating starea bun (44 ruri, 0 lacuri naturale), iar 133 corpuri de ap (75%) nu ating starea bun (132 ruri, 1 lac natural). Starea corpurilor de ap din actualul plan de management evaluat pe baza respectivelor elemente de calitate reprezint starea de la care se va evalua aplicarea principiului nedeteriorrii strii corpurilor de ap (evaluarea se va realiza prin utilizarea datelor de monitoring, a instrumentelor de modelare, etc). Deteriorarea strii corpurilor de ap se va permite numai cu respectarea cerinelor i prevederilor Art. 4.7 al Directivei Cadru Ap, pentru cazuri specifice. Ruri Starea ecologic a corpurilor de ap (ruri) este reprezentat n fig. nr. 6.3.1. i 6.3.2., indicnd c din 176 corpuri de ap: 44 corpuri de ap (25%) sunt n stare ecologic bun; 126 corpuri de ap (71 %) sunt n stare ecologic moderat; 5 corpuri de ap (3 %) sunt n stare ecologic slab; 1 corp de ap (1 %) este n stare ecologic proast.

Fig.6.3.1. - Starea ecologic a corpurilor de ap (ruri) din spaiul hidrografic Arge-Vedea - 157 -

- 158 -

Starea

corpurilor

de

ap

pe

baza

elementelor

biologice

investigate

corespunztoare celor 5 clase de calitate se prezint astfel (fig.6.3.3.): 79 corpuri de ap (44 %) sunt n stare foarte bun; 42 corpuri de ap (24 %) sunt n stare bun; 49 corpuri de ap (28 %) sunt n stare moderat; 5 corpuri de ap (3 %) sunt n stare slab; 1 corp de ap (1 %) este n stare proast

3% 28% 24%

1% 44%

Stare foarte bun

Stare bun

Stare moderat

Stare slab

Stare proast

Fig.6.3.3. - Starea corpurilor de ap (ruri) pe baza elementelor biologice din spaiul hidrografic Arge-Vedea Analiza efectuat indic c majoritatea corpurilor de ap (58 %) nu ating starea bun din cauza fitoplanctonului, urmat de macronevertebratelor bentice. n evaluarea strii corpurilor de ap aparinnd tipurilor RO 01-RO 05, elementul biologic determinant pentru starea elementelor biologice de calitate este macrozoobentosul, fitoplanctonul avnd numai valoare orientativ. Referitor la macronevertebratele bentice, limitele dintre starea ecologic foarte bun/bun i bun/moderat nu reprezint pentru niciun corp de ap component al procesului european de intercalibrare, n scopul de a asigura corelarea cu defini iile normative din Anexa V a Directivei Cadru Ap i comparabilitatea acestora la nivel european. Valorile caracteristice rapoartelor de calitate ecologic i clasele de calitate pentru macronevertebrate au fost raportate pentru un numr de 12 corpuri de ap din spaiul hidrografic Arge-Vedea n cadrul exerciiului test de raportare ctre Agenia

- 159 -

European de Mediu (august 2009), cu scopul de a analiza comparabilitatea datelor la nivel european i a eficientiza procesul de intercalibrare. Caracterizarea strii ecologice a corpurilor de ap pentru care au fost utilizate date de monitoring i/sau principiul gruprii corpurilor de ap, prezint un nivel de confiden mediu, ce a fost evaluat pe baza criteriilor specifice claselor de confiden definite n concordan cu cele utilizate n evaluarea strii apelor n cadrul Planului de Management al Districtului Dunrii (realizat sub coordonarea Comisiei Internaionale pentru Protecia Fluviului Dunrea). Pentru corpurile de ap nepermanente (ruri) evaluarea strii ecologice s-a realizat pe baza unui singur element biologic (macrozoobentos), precum i pe baza elementelor fizico-chimice i hidromorfologice menionate anterior. Pentru aceste corpuri de ap caracterizarea strii ecologice s-a realizat cu grad de confiden mediu, ce a fost determinat de utilizarea datelor de monitoring sau a principiului gruprii corpurilor de ap. n evaluarea strii ecologice a corpurilor de ap (ruri) nu au fost incluse date i informaii privind microfitobentosul i macrofitele acvatice, sistemele de evaluare i caracterizare a strii corpurilor pe baza acestor elemente fiind n curs de elaborare. Acelai lucru este valabil i pentru elementele fizico-chimice neabordate (ex. salinitate, ali poluani specifici). n cadrul procesului de reactualizare a raport rii Articolului 5 al Directivei Cadru Ap sau a altor raportri specifice, starea corpurilor de ap urmeaz s fie reevaluat i pe baza acestor elemente. Pentru starea chimic, analiza efectuat indic faptul ca n spaiul hidrografic Arge-Vedea din totalul de 176 corpuri de ap ruri, 9 (5 %) nu ating starea bun.

5%

95% S tare bun A lt s tare dec t bun (proas t)

Fig. 6.3.4. Starea chimic a corpurilor de ap ruri n s.h. Arge-Vedea - 160 -

- 161 -

Lacuri naturale Starea ecologic a lacurilor naturale (fig 6.3.2., fig. 6.3.5) s-a bazat pe analiza fitoplanctonului (considerat element reprezentativ), a parametrilor fizico-chimici generali i a poluanilor specifici monitorizai n spaiul hidrografic Arge-Vedea pentru un singur corp de ap - lac natural care atinge starea ecologic moderat. Pentru singurul lac natural pentru a crui caracterizare a strii ecologice au fost utilizate date de monitoring, nivelul de confiden este mediu. n evaluarea strii ecologice nu au fost incluse date i informaii privind celelalte elemente biologice i fizico-chimice, sistemele de evaluare i caracterizare a strii corpurilor pe baz acestor elemente fiind n curs de elaborare. n cadrul procesului de reactualizare a raportrii Articolului 5 al Directivei Cadru Ap sau a altor raportari specifice, starea corpurilor de ap urmeaz s fie reevaluat i pe baza elementelor neabordate n actualul proiect al planului de management. Starea chimic a corpului de ap - lac natural din spaiul hidrografic Arge-Vedea este evaluat ca fiind bun, cu un nivel de confiden mediu. Corpuri de ap puternic modificate i artificiale Corpurile de ap desemnate puternic modificate i corpurile artificiale sunt clasificate n funcie de potenialul ecologic i starea chimic. Pentru stabilirea potentialului ecologic exist 2 metode la nivel european: 1. metoda Praga prin care potenialul ecologic bun este definit ca fiind starea la care se ajunge prin implementarea msurilor de reducere (atenuare) care nu au efecte negative semnificative asupra folosinelor i asupra mediului, precum i pe cele cu eficien ecologic sczut 2. definirea valorilor elementelor biologice de calitate relevante Valorile elementelor biologice de calitate la potenial ecologic maxim (PEM) reflect, pe ct posibil, pe acelea asociate cu cel mai apropiat tip de corp de ap de suprafa comparabil, date fiind condiiile fizice ce rezult din caracteristicile artificiale sau puternic modificate ale corpului de ap. Definiia relev faptul c valorile biologice ale PEM (a) depind de condiiile hidromorfologice ale PEM i (b) pot fi diferite de acelea ale oricrui tip de corp de ap de suprafa natural deoarece nici un astfel de tip natural nu este n totalitate comparabil. - 162 -

Directiva Cadru Ap definete condiiile hidromorfologice ale PEM ca fiind acelea compatibile doar cu impactul asupra corpurilor de ap care rezult din caracteristicile artificiale sau puternic modificate ale corpului de ap din momentul n care au fost luate toate msurile de reducere (atenuare) a impactului acestora pentru a asigura cea mai bun apropiere de continuitatea ecologic, n special cu privire la migrarea faunei i la locurile adecvate (habitate) pentru depunerea icrelor i reproducere. Msurile de reducere la care se face referire n definiia condiiilor hidromorfologice ale PEM se limiteaz la cele care nu vor avea un efect negativ semnificativ asupra mediului i folosinei/folosinelor care sunt dependente de caracteristicile modificate. Caracterizarea potenialului ecologic pentru corpurile puternic modificate i artificiale (ruri, lacuri de acumulare) din spaiul hidrografic Arge-Vedea are la baz aplicarea principiului celei mai defavorabile situaii dintre elementele biologice i fizicochimice relevante. Ruri n cazul rurilor, caracterizarea potenialul ecologic (fig. 6.3.2.) s-a bazat pe analiza macronevertebratelor bentice, pe existena speciilor de peti migratori, elementelor fizico-chimice generale i a poluanilor specifici, constatndu-se c din 31 corpuri de ap puternic modificate din spaiul hidrografic Arge-Vedea, 2 (6%) ating potenialul ecologic bun i 29 (94%) ating potenialul ecologic moderat*. Pentru aceste corpuri de ap caracterizarea potenialului ecologic s-a realizat cu un grad de confidena sczut determinat de utilizarea unui singur element biologic n procesul de evaluare. Evaluarea din punct de vedere al elementelor fizico-chimice pentru corpurile de ap puternic modificate (ruri) i artificiale a avut n vedere aceeai abordare i limite ca i n cazul corpurilor de ap naturale. Evaluarea strii chimice s-a realizat urmnd aceeai metodologie ca i n cazul celorlalte categorii de corpuri de ap. n cadrul spaiului hidrografic Arge-Vedea din totalul de 31 corpuri de ap puternic modificate-ruri, 87% ating starea chimic bun. Lacuri de acumulare Potenialul ecologic al corpurilor de ap puternic modificate pe baza fitoplanctonului, a prezenei faunei piscicole migratoare, a parametrilor fizico-chimici - 163 -

generali i ai poluanilor specifici, corespunztoare claselor de potenial definite se prezint astfel (fig. 6.3.2.): 10 (42 %) corpuri de ap ating potenialul ecologic bun 14 (58 %) corpuri de ap ating potenialul ecologic moderat n cazul lacurilor de acumulare, evaluarea potenialului ecologic s-a realizat avnd n vedere elementele fizico-chimice generale: condiii de oxigenare (oxigen dizolvat), nutrieni (fosfor total) i starea acidifierii (pH) n conformitate cu metodologiile din anexa 6.1.5 a Planului Naional de Management. Evaluarea pe baza poluanilor specifici s-a realizat ca i pentru celelalte categorii de corpuri de ap. Din punct de vedere al strii chimice evaluarea s-a facut n acelai mod cu cea efectuat pentru corpurile de ap naturale, avnd aceleai obiective, respectiv standardele de mediu definite de Directiva 2008/105/CE. n cadrul spaiului hidrografic Arge-Vedea din totalul de 24 corpuri de ap puternic modificate-lacuri de acumulare, 96% ating starea chimic bun. Pentru 26 corpuri de ap artificiale din spaiul hidrografic Arge-Vedea (fig. 6.3.2.) s-a constatat c: 14 (54%) corpuri de ap ating potenialul ecologic bun 12 (46%) corpuri de ap ating potenialul ecologic moderat

De asemenea, starea chimic bun a corpurilor de ap artificiale a fost atins n 26 corpuri de ap artificiale (100%). Caracterizarea potenialului ecologic al lacurilor de acumulare are grad de confiden sczut, ca i cel al corpurilor de ap artificiale.

6.2.2. Ape subterane n cazul corpurilor de ap subteran, Directiva Cadru definete starea calitativ (chimic), precum i starea cantitativ.

6.2.2.1. Starea calitativ (chimic) Metodologia evalurii strii corpurilor de ap subteran a urmat, n general, recomandrile documentului ndrumar asupra strii apelor subterane i evalurii tendinelor realizat de Grupul de Lucru C Ape Subterane al Comisiei Europene. Evaluarea strii corpurilor de ap subteran s-a realizat pe baza comparrii analizelor

- 164 -

chimice efectuate n anii 2006 i 2007 cu valorile prag (TV), valori ce au fost determinate pentru fiecare corp de ap subteran n parte (prezentate n subcapitolul 7.2). Primul pas al metodologiei adopta te a fost verificarea depirii TV. n cazul n care nu au fost nregistrate depiri ale TV corpul de ap subteran a fost considerat ca fiind n stare chimic bun. n cazul n care s -au nregistrat depiri ale acestor valori, pentru evaluarea strii au fost efectuate urmtoarele teste recomandate de documentul amintit: Evaluarea general a strii chimice: A fost realizat agregarea datelor i s-a verificat dac suprafaa pe care se nregistraz depirile este sau nu mai mare de 20% din suprafaa total a corpului de ap subteran. Dac suprafaa afectat a depit valoarea de 20% din suprafaa corpului, corpul a fost considerat n stare chimic slab din punct de vedere a acestui test; Testul intruziunilor saline sau de alt natur : Acest test a fost considerat ca nefiind relevant pentru corpurile de ap subteran din spaiul hidrografic Arge -Vedea; Testul diminurii strii chimice sau ecologice a apelor de suprafa asociate datorate transferului de poluani din corpurile de ap subteran: n cadrul acestui test s-a verificat dac depirile TV s-au nregistrat n zone unde poluanii ar putea fi transferai ctre apele de suprafa. Dac ncrcarea de poluant transferat din corpul de ap subteran ctre corpul de ap de suprafa nu depete 50% din ncrcarea total a acestuia din urm, corpul a fost considerat ca fiind n stare chimic bun din punct de vedere a acestui test; Testul afectrii Ecosistemelor Terestre Dependente de Apele Subterane: n cadrul acestui test s-a verificat dac exist ecosisteme terestre dependente de ap subteran i care prezint deteriorri semnificative. Dac nu exist ecosisteme terestre dependente de apele subterane deteriorate n zonele cu depiri ale TV din cadrul corpurilor de ap subteran sau deteriorarea lor nu se datoreaz ncrcturii de poluant transferat ctre ecosistem, corpul de ap subteran a fost considerat n stare chimic bun din puct de vedere al acetui test; Testul ndeplinirii cerinelor articolului 7(3) al Directivei Cadru a Apei. S-a verificat dac exist dovada creterii necesitii de tratare a apei subterane captate ca urmare a depirilor nregistrate, caz n care corpul a fost considerat ca fiind n stare chimic slab din punct de vedere al acestui test. n final, pentru a considera corpul de ap subteran n stare chimic bun a fost necesar ca toate testele efectuate s indice starea chimic bun a acestuia. - 165 -

n cadrul spaiului hidrografic Arge - Vedea evaluarea a fost fcut pentru toate cele 11 corpuri de ap subteran delimitate, conform Fig. 6.3.8. ROAG01 Munii Pdurea Craiului n anul 2007 calitatea apei din corpul de ap subteran ROAG01 a fost urmrit prin 3 puncte de observaie (dou izvoare i ap prului Dmbovicioara n amonte de confluena cu rul Dmbovia). Nu s-au nregistrat depiri ale valorilor prag la nici unul dintre indicatorii de calitate. n anul 2003 corpul de ap subteran ROAG01 nu a fost considerat la risc din punct de vedere calitativ (Bretotean et al., 2006). Avnd n vedere cele de mai sus, se consider corpul de ap subteran ROAG01 ca fiind n stare bun din punct de vedere calitativ. ROAG02 Cmpia Titu n anul 2007 calitatea apei din corpul de ap subteran ROAG02 a fost urmrit prin 15 puncte de observaie (foraje). Dintre acestea s -au nregistrat depiri ale valorilor prag ntr-un singur foraj la indicatorul NO3, depire datorat impactului antropic. S-au mai nregistrat de asemenea depiri ale CMA pentru indicatorii Fe i Mn ns prezena acestora se datoreaz unor cauze naturale. n anul 2003 corpul de ap subteran ROAG02 nu a fost considerat la risc din punct de vedere calitativ. Avnd n vedere c forajele cu depiri reprezint mai puin de 20% din punctele de observaie, se consider c acest corp de ap este n stare bun din punct de vedere calitativ. ROAG03 Colentina n anul 2007 a fost urmrit calitatea apei subterane din corpul de ape subterane ROAG03 Colentina prin 28 puncte de observaie (foraje). Dintre acestea s -au nregistrat depiri ale valorilor prag n 17 foraje la indicatorii: NH4 (2 foraje), NO2 (2 foraje), NO3 (6 foraje), PO4 (1 foraj), Pb (1 foraj). Prezena acestor substane se datoreaz impactului antropic. S-au mai nregistrat, de asemenea, depiri ale CMA pentru indicatorii Fe (10 foraje) i Mn (5 foraje) ns prezena acestora se datoreaz unor cauze naturale. n anul 2003 corpul de ap subteran ROAG03 a fost considerat la risc calitativ pentru indicatorii NO3 i NH4. - 166 -

Avnd n vedere c forajele cu depiri la indicatorii NH 4 i NO3 (8 foraje) reprezint peste 20% din punctele de observaie i acestea sunt uniform distribuite pe suprafaa monitorizat, se consider c acest corp de ap este n stare slab pentru aceti indicatori. ROAG05 - Lunca i terasele rului Arge n anul 2007 a fost urmrit calitatea apei subterane din corpul de ape subterane ROAG05 Lunca i terasele rului Arge prin 31 puncte de observaie (foraje). Dintre acestea s-au nregistrat depiri ale valorilor prag n 12 foraje la indicatorii: NH 4 (2 foraje), NO2 (1 foraje), NO3 (4 foraje), Pb (1 foraj). Prezena acestor substane se datoreaz impactului antropic. S-au mai nregistrat de asemenea depiri ale CMA pentru indicatorii Fe (6 foraje) i Mn (1 foraje) ns prezena acestora se datoreaz unor cauze naturale. n anul 2003 corpul de ap subteran ROAG05 a fost considerat la risc calitativ pentru indicatorii NO3 i NH4. Avnd n vedere c forajele cu depairi la indicatorii NH 4 i NO3 (6 foraje) reprezint sub 20% din punctele de observaie i sunt conce ntrate n zona nordic a suprafeei monitorizate, se consider c acest corp de ap este n stare bun din punct de vedere calitativ. ROAG07 Lunca Dunrii (Giurgiu Oltenia) n anul 2007 calitatea apei subterane din corpul de ap ROAG07 - Lunca Dunrii (Giurgiu Oltenia) a fost urmrit prin 3 puncte de observaie (foraje). Dintre acestea s au nregistrat depiri ale valorilor prag ntr-un foraj la indicatorul NO2. Prezena acestei substane se datoreaz activitilor umane. n anul 2003 corpul de ap subteran ROAG07 nu a fost considerat la risc din punct de vedere calitativ. Avnd n vedere c depirea valorii prag pentru indicatorul NO 2 se manifest strict local se consider c acest corp de ap este n stare bun din punct de vedere calitativ. ROAG08 Piteti n anul 2007 a fost urmrit calitatea apei subterane din corpul de ape subterane ROAG08 Piteti prin 18 puncte de observaie (foraje). Dintre acestea s -au nregistrat

- 167 -

depiri ale valorilor prag n 12 foraje la indicatorii: NH 4 (1 foraj), NO3 (7 foraje), PO4, (3 foraje) Fe (1 foraj), Pb (1 foraj). n anul 2003 corpul de ap subteran ROAG08 a fost considerat la risc calitativ pentru indicatorii NO3 i NH4. Avnd n vedere c forajele cu depiri la indicatorul NO 3 (7 foraje) reprezint peste 30% din punctele de observaie i sunt relativ uniform distribuite n jumtatea nordic a suprafeei monitorizate, se consider c acest corp de ap este n stare slab pentru acest indicator. ROAG09 Luncile rurilor Vedea, Teleorman i Clmui n anul 2007 a fost urmrit calitatea apei subterane din corpul de ap subteran ROAG09 prin 35 puncte de observaie (foraje). Dintre acestea s -au nregistrat depiri ale valorilor prag n 11 foraje la indicatorii NH 4 (3 foraje), NO2 (3 foraje), NO3 (5 foraje), PO4(3 foraje). Prezena acestor substane se datoreaz impactului antropic. S-au mai nregistrat de asemenea depiri ale CMA pentru indicatorii Fe (1 foraj) i Mn (3 foraje) ns prezena acestora se datoreaz unor cauze naturale. n anul 2003 corpul de ap subteran ROAG09 nu a fost considerat la risc din punct de vedere calitativ. Avnd n vedere c forajele cu depiri la indicatorii NH 4 i NO3 (8 foraje) reprezint peste 20% din punctele de observaie i acestea sunt uniform distribuite pe suprafaa monitorizat, se consider c acest corp de ap este n stare slab pentru aceti indicatori. ROAG10 Lunca Dunrii (Tr. Mgurele Zimnicea) n anul 2007 calitatea apei subterane din corpul de ap ROAG10 - Lunca Dunrii (Tr. Mgurele - Zimnicea) a fost urmrit prin 4 puncte de observaie (foraje). Nu s -au nregistrat depiri la nici unul din indicatorii analizai. n anul 2003 corpul de ap subteran ROAG10 nu a fost considerat la risc din punct de vedere calitativ. Avnd n vedere cele de mai sus se consider c acest corp de ap este n stare bun din punct de vedere calitativ. ROAG11 Bucureti Slobozia (Nisipurile de Mostitea) n anul 2007 calitatea apei subterane din corpul de ap ROAG11 Bucureti Slobozia (Nisipurile de Mostitea) a fost urmrit prin 2 puncte de observaie (foraje). S - 168 -

au nregistrat depiri ale CMA la indicatorii Fe i Mn ntr -unul din puncte ns prezena acestora se datoreaz unor cauze naturale. n anul 2003 corpul de ap subteran ROAG11 nu a fost considerat la risc din punct de vedere calitativ. Avnd n vedere cele de mai sus se consider c acest corp de ap este n stare bun din punct de vedere calitativ. ROAG12 Estul Depresiunii Valahe (Formaiunea de Cndeti i Frteti) n anul 2007 calitatea apei subterane din corpul de ap ROAG12 Estul Depresiunii Valahe (Formaiunea de Cndeti i Frteti) a fost urmrit prin 35 puncte de observaie (foraje). Dintre acestea s-au nregistrat depiri ale valorilor prag n 9 foraje la indicatorii: NH4 (5 foraje), NO3 (4 foraje), conductivitate (2 foraje), Cl (5 foraje). Doar n cazul NO3 prezena se datoreaz cauzelor antropice. Pentru restul indicatorilor cauzele depirii valorilor prag sunt naturale, iar prezena lor se face resimit local (nord-vest pentru NH4 i sud-vest pentru Cl, acest indicator fiind direct legat de prezena conductivitii ridicate.. n anul 2003 corpul de ap subteran ROAG12 nu a fost considerat la risc din punct de vedere calitativ. Avnd n vedere cele de mai sus se consider c acest corp de ap este n stare bun din punct de vedere calitativ. ROAG13 - Bucureti n anul 2007 a fost urmrit calitatea apei subterane din corpul de ape subterane ROAG13 Bucureti prin 8 puncte de observaie (foraje). La acestea nu s -a nregistrat nici o depire ale valorilor prag n anul 2003 corpul de ap subteran ROAG13 a fost considerat la risc calitativ pentru indicatorii NH4 i NO2. Avnd n vedere c nu s-au nregistrat depiri la nici un indicator se consider c acest corp de ap este n stare bun din punct de vedere calitativ. Trebuie remarcat totui c reeaua de monitorizare utilizat nu a acoperit uniform ntreaga suprafa a corpului, partea extrem sudic (zona Giurgiului Gara Progresul) rmnnd neacoperit. n acest sens va trebui ca pentru planul de msuri s se prevad optimizarea reelei de monitoring i investigarea cauzelor apriiei poluanilor pentru care corpul a fost considerat la risc n unele foraje de exploatare din zona amintit.

- 169 -

- 170 -

6.2.2.2. Starea cantitativ

Conform Anexei V din Directiva Cadru Ap, starea bun din punct de vedere cantitativ a apei subterane are loc atunci cnd nivelul apei subterane n corpul de ap subteran este astfel nct resursele de ap subteran disponibile nu sunt depite de rata de captare medie anual pe termen lung. Pentru evaluarea strii cantitative a corpurilor de ap subteran s-au utilizat recomandrile ghidului European n domeniu, elaborat n cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru. Astfel, au fost utilizate criteriile urmtoare: bilanul hidric conexiunea cu apele de suprafa influena asupra ecosistemelor terestre dependente de ap subteran Intruziunea apei saline sau a altor intruziuni Prin aplicarea acestor criterii n evaluarea strii cantitative a corpurilor de ap subteran a rezultat faptul c toate corpurile de ap subteran delimitate sunt n stare cantitativ bun.

6.2.3. Zone protejate Zonele de protecie pentru captrile de ap destinate potabilizri Evaluarea strii calitii apelor de suprafa destinate captrilor pentru producerea de ap potabil se realizeaz conform Hotrrii de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc apele de suprafa utilizate pentru potabilizare i a Normativului privind metodele de msurare i frecvena de prelevare i analiz a probelor din apele de suprafa destinate producerii de ap potabil (NTPA 013/2002), cu modificrile i completrile ulterioare. Conform NTPA 013/2002, apele de suprafa destinate potabilizrii sunt clasificate, n funcie de valorile limit, n trei categorii: A1, A2 i A, n funcie de caracteristicile fizice, chimice i microbiologice, astfel fiecrei categorii de ap corespunzndu -i o tehnologie standard adecvat de tratare. n anul 2007 n spaiul hidrografic Arge-Vedea au fost monitorizate 10 seciuni pentru ap de suprafa destinat captrilor pentru producerea de ap potabil din care 4 seciuni ndeplinesc condiiile impuse de NTPA 013/2002 aa cum se poate observa n Tabelul 6.4. - 171 -

Tabel 6.4. Situaia sintetic privind caracterizarea apei de suprafa destinat potabilizrii (n seciunile monitorizate) Nume seciune de prelevare Sursa de ap Debit mediu prelevat n 2007 (mc/s) Populaia deservit Categori a de calitate corespu nztoare tehnolog iei de tratare CRIVINA r. Arge 5,75 784000 A2 Categoria de calitate nregistra t n 2007 (conform HG 100/2002) >A3 -bacterii coliforme totale -streptococi fecali ARCUDA r. Dmbovia 4,64 966000 A2 >A3 -bacterii coliforme totale -bacterii coliforme fecale -streptococi fecali VOINA r. Targului 0,18 39500 A2 A3 -bacterii coliforme totale -bacterii coliforme fecale -streptococi fecali CLUCEREA SA r. Targului 0,09 33000 A2 >A3 -bacterii coliforme totale - 172 Indicatori depaii

Nume seciune de prelevare

Sursa de ap

Debit mediu prelevat n 2007 (mc/s)

Populaia deservit

Categori a de calitate corespu nztoare tehnolog iei de tratare

Categoria de calitate nregistra t n 2007 (conform HG 100/2002)

Indicatori depaii

-bacterii coliforme fecale -streptococi fecali BRDET r. Valsan 0,002 250 A2 A3 -bacterii coliforme totale -bacterii coliforme fecale -streptococi fecali TURNU MGURELE ZIMNICEA Fl. Dunrea nu a functionat OIETI CERBURENI BUDEASA r. Arge 0,78 193200 A2 A3 -bacterii coliforme totale -bacterii coliforme fecale r. Arge 0,06 32000 A2 A2 19600 A2 A2 Fl. Dunrea 0,08 11000 A2 A2 -

- 173 -

Zonele pentru protecia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic Evaluarea strii calitii apelor de suprafa care necesit protecie i ameliorare n scopul susinerii vieii piscicole se realizeaz conform prevederilor Hotrrii de Guvern nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafa care necesit protecie i ameliorare n scopul susinerii vieii pis cicole, cu modificrile i completrile ulterioare, amendat de Hotrrea de Guvern nr. 563/2006. Programul de monitorizare pentru fauna piscicol se aplic pentru protecia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic identificate . n anul 2007 nu au fost identificate situaii de conformare. S-au nregistrat i situaii de neconformare datorate unor cauze naturale. Zonele vulnerabile la nitrai Evaluarea strii calitii apelor de suprafa i subterane n zonele vulnerabile se face avnd n vedere, n principal, concentraiile de azotai care nu trebuie s depeasc pragul de 50 mg/l n conformitate cu prevederile Hotrrii de Guvern nr. 964/2000 privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole , cu modificrile i completrile ulterioare. Din totalul de 27 seciuni de monitorizare pe rauri i 17 lacuri supravegheate care sunt localizate n zone vulnerabile nu s -au constatt depasiri ale pragului de 50 mg/l; din cele 67 de sectiuni pe subteran, 10 au depasit pragul mai sus mentionat.

6.2.4. Confiden evalurii strii Directiva Cadru Ap n Anexa V prevede necesitatea prezentrii nivelului de confiden i precizie al rezultatelor furnizate de programele de monitoring. n acest sens au fost definite 3 nivele (clase) de confiden pentru sistemul de evaluare al strii apelor de suprafa, n concordan cu cele utilizate n evaluarea strii apelor n cadrul Planului de Management al Districtului Dunrii. Cele 3 clase de confiden pentru starea ecologic i starea chimic sunt definite astfel: mare, medie i sczut.

- 174 -

Starea ecologic

Nivelul de confiden al evalurii corecte Toate criteriile urmtoare trebuie ndeplinite: Biologie: Datele de monitoring sunt conforme cu Directiva Cadru Ap Monitoringul biologic este n conformitate deplin cu cerinele de prelevare i analiz Metodele conforme cu cerinele Directivei Cadru Ap au fost incluse n procesul de intercalibrare la nivel european Rezultatele monitoringul biologic sunt susinute de: Confiden MARE rezultatele elementelor hidromorfologice (pentru alterri/degradri structurale) rezultatele elementelor fizico-chimice (pentru nutrieni i poluare organic) Agregarea (procedura de grupare) corpurilor de ap, n conformitate cu Directiva Cadru Ap, indic rezultate plauzibile Chimie EQS (standardele de calitate ale mediului) sunt disponibile pentru poluanii specifici; sunt disponibile date de monitoring suficiente (cu frecven conform cu Directiva Cadru Ap) Agregarea (procedura de grupare) a corpurilor de ap, n conformitate cu Directiva Cadru ap, indic rezultate plauzibile Descriere Reprezentare grafic

- 175 -

Unul sau mai multe din urmtoarele criterii se aplic: Biologie: Metodele conforme cu cerinele Directivei Cadru Ap nu sunt incluse n procesul de intercalibrare la nivel European Datele de monitoring sunt conforme cu Directiva Cadru Ap, dar rezultatele elementelor hidromorfologice nu sunt n concordan cu elementele suport sau Confiden MEDIE sunt disponibile puine date biologice (posibil s indice rezultate diferite) Confidena medie n gruparea corpurilor de ap Monitoringul biologic nu este n conformitate deplin cu cerinele de prelevare i analiz (de ex: prelevarea ntr-o perioad de timp neadecvat) Chimie: EQS (standardele de calitate ale mediului) naionale sunt disponibile, dar datele disponibile sunt insuficiente (n conformitate cu Directiva Cadru Ap) Confidena medie n gruparea corpurilor de ap

Unul sau mai multe din urmtoarele criterii se aplic: Biologie: Nu exist metode i/sau date de monitoring conforme cu Directiva Cadru Ap; Confiden SCAZUT Concluzii simple ale evalurii de risc legate de clasele de calitate ecologic (reactualizarea evalurii de risc este obligatorie) Chimie Nu exist EQS (standardele de calitate ale mediului) naionale pentru poluanii specifici, dar sunt date disponibile (poluarea este detectabil)

- 176 -

Starea chimic

Nivelul de confiden al evalurii corecte Fie: Confiden MARE Fr evacuare de substane prioritare Datele/msurtorile sunt conforme cu cerinele Directivei Cadru Ap (12 pe an). Agregarea (procedura de grupare) corpurilor de ap, n conformitate cu Directiva Cadru Ap, indic rezultate plauzibile Toate urmtoarele criterii se vor aplica: Confiden MEDIE Data/msuratorile sunt disponibile Frecvena nu este conform cu cerinele Directivei Cadru Ap (sunt disponibile mai puin de 12 msurtori pe an) Confiden medie n gruparea corpurilor de ap Sau toate urmtoarele criterii se vor aplica: Descriere Reprezentare grafic

Unul sau mai multe din urmtoarele criterii se aplic: Confiden SCAZUT Fr date/msuratori disponibile Presupunerea c starea bun nu poate fi atins datorit emisiilor respective (analiza de risc)

Nivelele de confiden atinse n evaluarea strii ecologice i chimice sunt ilustrate n figurile 6.3. 2 i 6.3.5.

- 177 -

6.3 Desemnarea corpurilor de ap puternic modificate i artificiale Aa cum s-a artat n capitolul 3.4.3, presiunile hidromorfologice au fost grupate n 4 mari categorii i anume: - lucrri de barare transversal a cursurilor de ap baraje, stvilare, praguri de fund; - lucrri n lungul rului ndiguiri, lucrri de regularizare i consolidare maluri; - enale navigabile; - lucrri de captare i evacuare a apei de la folosine, precum i lucrri de derivare a debitelor. Presiunile hidromorfologice pot conduce la: modificarea habitatelor datorit alterrilor fizice: baraje, praguri de fund, diguri, canale, prize de ap, etc care influeneaz fauna i flora acvatic. modificarea regimului hidrologic al apei i sedimentelor datorit regularizrii scurgerii, prelevrilor sau restituiilor importante de debite. modificri ale chimismului apei cu impact local. Datorit modificrilor hidro-morfologice corpurile de ap se mpart n dou mari categorii: corpuri de ap puternic modificate; corpuri de ap care nu sunt puternic modificate. Conform Directivei Cadru a Apei, corpurile de ap puternic modificate sunt acele corpuri de ap de suprafa care datorit alterrilor fizice i-au schimbat substanial caracterul lor natural. n cazul corpurilor de ap puternic modificate obiectivul este atingerea unui potenial ecologic bun, ceea ce presupune conservarea amenajrii rului n condiiile n care el se afl n prezent i mbuntirea calitii i regimului apei. Conform Art. 2.8 din Directiva Cadru a Apei, corpurile de ap artificiale sunt corpurile de ap de suprafa create prin activitatea uman. De exemplu, se consider corpuri de ap artificiale derivaiile interbazinale, canalele pentru naviga ie, porturi, docuri, etc. Ca i n cazul corpurilor de ap puternic de modificate corpurile de ap artificiale au ca obiectiv atingerea unui potenial ecologic bun. Analiza presiunilor hidromorfologice n conformitate cu prevederile Art. 5 al Directivei Cadru Ap a condus la clasificarea preliminar a corpurilor de ap identificate n capitolul 3.3 n trei categorii: corpuri de ap naturale, puternic modificate/artificiale i corpuri canditate la puternic modifi cate, utiliznd criterii abiotice (tabel 6.6). Testul de desemnare s-a aplicat corpurilor de ap candidate la puternic modificate i corpurilor de ap preliminar desemnate puternic modificate (stabilite pe - 178 -

baza criteriilor abiotice pentru delimitarea corpurilor de ap ca urmare a aciunii presiunilor semnificative Tabel 6.6), care nu ating starea ecologic bun (SEB) din punct de vedere al elementelor biologice, consecin a alterrilor hidromorfologice. Acelai principiu s-a aplicat i corpurilor de ap nepermanente. Deoarece metodologia pentru elaborarea sistemelor de clasificare i evaluare global a strii apelor de suprafa (ruri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere) conform cerinelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CE pe baza elementelor biologice, chimice i hidromorfologice a fost finalizat i a fost parcurs i testul de desemnare final a corpurilor de ap, n momentul de fa, clasificarea corpurilor de ap cuprinde 3 categorii: corpuri naturale, corpuri puternic modificate i corpuri artificiale. Un corp de ap poate fi ncadrat n categoria corpurilor de ap puternic modificate sau artificiale daca nu este n stare ecologica bun (utiliznd datele din 2007) i a parcurs toate etapele din testul de desemnare conform cu articolul 4.3 din Directiva Cadru Ap (figura 6.4). ntr-o prim etap la elaborarea Planului de Management s-a folosit abordarea clear cut situation (situaii evidente cu grad de confiden de 100%) care au fost stabilite de ICPDR i utilizate i n elaborarea Planului de Management al Districtului Fluviului Dunrea. Criteriile de evaluare a presiunilor hidro-morfologice (situaii evidente), sunt: Schimbarea categoriei din ru n lac, - lungimea pe care se manifest impactul barrii este > 1 km pentru rurile cu suprafaa bazinului < de 1000 km2 > 2km pentru rurile cu suprafaa bazinului > de 1000 km2 -lungime ru regim lentic/lungime total corp > 50% Regularizare/consolidare intensiv a malurilor >70 % din corpul de ap Efectul pulsatoriu al undelor (hydropeaking) > 50% din corpul de ap Densitate mare a barierelor n raurile din zona potamon: densitatea pragurilor 2/km Lacuri de acumulare (cu folosine: producerea de energie, irigaii, ap potabil, aprare mpotriva inundaiilor, piscicultur). Corpurile de ap care au fost desemnate corpuri puternic modificate n primul plan se vor reevalua n urmtoarele planuri i vor putea fi desemnate, corpuri naturale ca urmare a mbuntirii strii lor. Este posibil aceast abordare deoarece obiectivele de mediu pentru corpurile de ap puternic modificate sunt mai puin severe dect cele pentru corpurile naturale prin urmare se poate trece de la un obiectiv mai putin sever la un obiectiv mai sever n urmtoarele planuri. - 179 -

Tabel nr. 6.6 Criterii abiotice pentru clasificarea preliminar a corpurilor de ap de suprafa Categorii de corpuri de ap N rc rt Lucrri de barare transv. 1 a) baraje, deversoare, praguri de fund b) lacuri de acumulare evacuare unde pulsatorii Asupra curgerii minime i biotei Asupra regimului hidrologic, stabilitii albiei i florei Lucrri n lungul raului 2 a) diguri, amenajri agricole, piscicole, etc Asupra conectivitatii laterale, vegetaiei din lunca inundabil i zonelor de reproducere Debitul minim n albie / Q*2) (%) Gradientul (des) creterii nivelului apei (cm) / ora Lungime diguri / Lungime corp de ap (%) Suprafa afectat / suprafaa luncii inundabile (%) < 30 30 - 70 > 70 < 30 30 - 70 > 70 < 50 50 - 100 > 1003) >100 100 - 50 < 50 Asupra regimului hidrologic, transportului sedimentelor i migrrii biotei
1)

Construcii hidrotehnice (alterri hidromorfolog.)

Efecte

Parametrii ce reflect presiunea

Corp natural/ cvasi-natural candidate la CAPM

CAPM

Densitatea pragurilor (nr. /km) sau nlimea obstacolului (cm)

<1

2 20 50

>3

< 20

> 50

- 180 -

Criterii abiotice pentru clasificarea preliminar a corpurilor de ap de suprafa Categorii de corpuri de ap N rc rt b) Lucrri de regularizare i consolidare maluri, tieri de meandre 3 enale navigabile Prize de ap, restituii 4 folosine (evacuri), derivaii
1) 2)

Construcii hidrotehnice (alterri hidromorfolog.)

Efecte

Parametrii ce reflect presiunea

Corp natural/ cvasi-natural candidate la CAPM

CAPM

Asupra profilului longitudinal al rului, structurii substratului i biotei Asupra stabilitii albiei i biotei Asupra curgerii minime, stabilitatii albiei i biotei

Lungime lucrare de regularizare / Lungime corp de ap (%) Limea enalului (dragat) / Limea albiei (%) Debitul prelevat sau restituit / Debitul mediu multianual (%) Debitul minim n albie / Q*2) (%)

< 30

30 - 70

> 70

< 30

30 - 70

> 70

< 10

10 - 50

> 50

> 100

100 - 50

< 50

se consider doar biota migratoare Q* = Q95% (m3/s)+ 0,1 pentru Q95% > 200 l/s; Q* = 1,25 x Q95% (m3/s)+ 0,05 pentru Q95% < 200 l/s; pentru bazine cu suprafa <

3000 km2. Dac suprafaa bazinului > 3000 km2 se vor considera debitele de servitute menionate n regulamentele de exploatare ale acumulrilor. Pentru bazine avnd Q95% < 0.1 m3/s Q*=1,1* Q95%; Q95% - debitul mediu lunar minim anual cu asigurarea de 95 % (m3/s) 3) frecvena > 1 / zi

- 181 -

Etapa I Reanalizarea corpurilor de ap identificate preliminar CAPM i CA Etapa II Caracterizarea folosinelor i a mediului Nu Etapa III: Identificarea msurilor de restaurare pentru atingerea SEB
1. Sunt necesare msurile de restaurare hidromorfologice pentru atingerea strii bune?

Da Etapa IV Identificarea impactului msurilor asupra folosinelor i asupra mediului . . Msurile de restaurare vor avea efecte semnificativ negative asupra principalelor Da 2
folosine de ap care sunt deservite de lucrrile hidrotenhice (alterrile hidromorfologice)? 3. Msurile de restaurare vor avea efecte semnificativ negative asupra celorlalte folosinte de ap?

Da

Nu

Nu

4. Msurile de restaurare vor avea efecte semnificativ negative asupra mediului n general?

Da

Nu

Etapa V Identificarea altor mbuntiri sau msuri care pot fi realizate cu costuri nedisproporionate
5.Da Exist alternative tehnic fezabile care permit atingerea acelorai obiective benefice asigurate de folosinele curente de ap?

Nu

Da

6. Aceste alternative tehnic fezabile reprezint o opiune de mediu mai bun?


Da

Nu

7. Costurile alternativelor sunt nedisproporionate (acceptabile)?

Nu

Da Clasificat n categoria corpuri de ap naturale


Clasificat n categoria corpuri de ap puternic modificate/artificiale

Fig. 6.4 Etapele desemnrii finale a corpurilor de ap artificiale i puternic modificate

- 182 -

Desemnarea final a corpurilor de ap artificiale i a corpurilor de ap puternic modificate s-a realizat conform metodologiei Administraiei Naionale Apele Romne Desemnarea final a corpurilor de ap puternic modificate i artificiale elaborat n conformitate cu ghidul european CIS Guidance no.4 Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies Principalele etape se refer la identificarea msurilor de renaturare i analizarea lor, identificarea impactului msurilor asupra folosinelor i a mediului n sensul larg al cuvntului, analiza opiunilor alternative (alte msuri) i justificarea desemnrii pentru fiecare corp de ap. Etapele testului de desemnare sunt acelea i pentru corpurile de ap artificiale ct i pentru corpurile de ap identificate preliminar puternic modificate sau candidate la puternic modificate. n continuare se vor prezenta etapele testului de desemnare. Etapa I Reanalizarea corpurilor de ap utiliznd datele din 2007. S-au reanalizat corpurile de ap unde se manifest presiuni hidro-morfologice semnificative i s-au selectat corpurile de ap care nu sunt n stare ecologic bun. Etapa a II a Caracterizarea folosinelor i a mediului n general. S-au luat n considerare toate folosinele de ap/activitile n ordinea importanei i au fost caracterizate din punct de vedere social i economic i de asemenea din punct de vedere al mediului. Caracterizarea mediului a avut dou componente: caracterizarea corpului de ap i caracterizarea mediului n general. Aceast caracterizare s-a facut att din punct de vedere al valorilor obinute ct i al valorilor pierdute. Se menioneaz c modificrile datorate alterrilor hidromorfologice au un impact negativ ct i pozitiv, de exemplu construirea unui lac de acumulare a contribuit la dezvoltarea unui habitat pentru psri, o suprafa din lac fcnd parte acum din site-urile Natura 2000. Etapa a III a Identificarea msurilor de restaurare Posibilele msuri de restaurare se prezint n tabel nr. 6.7.

- 183 -

Tabel 6.7 Familii de msuri de renaturare (msuri de restaurare i de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice) Nr. crt (1) Activiti Antropice (2) Tipul de presiune (3) (4) 1.1 (5) Realizarea unor pasaje de trecere pentru migraia ihtiofaunei (6) - Creterea biodiversitii - mbuntirea parametrilor de stare a apei 1.2 Amenajri Hidrotehnice Morfologic Indeprtarea barierelor transversale i refacerea conectivitii longitudinale a cursului de ap - Creterea biodiversitii - mbuntirea parametrilor de stare a apei 1 1.3. Capturarea i transportul petilor migratori, inclusiv repopularea -Refacerea unor habitate - Creterea biodiversitii - Creterea abundenei i diversitii biologice i genetice 1.4 Restaurarea zonelor umede - Creterea biodiversitii - Reciclarea nutrienilor - Atenuarea debitelor maxime 1.5 Diversificarea structurii malului, a albiei i a habitatelor din lunca inundabil - Diversificarea morfologiei care va conduce la creterea biodiversitii - 184 Nr. Denumire Eficiena

Nr. crt

Activiti Antropice

Tipul de presiune Hidrologic

Nr.

Denumire

Eficiena - Creterea biodiversitii - Asigurarea cu ap a folosinelor

1.6

Stabilirea regimului hidrologic pentru lacurile de acumulare care s asigure satisfacerea folosinelor de ap i compatibilitatea acestuia cu cerinele ecologice mbuntirea continuitii transportului sedimentelor

1.7

- Refacerea peisajului natural - Creterea biodiversitii

Etapa a IVa - Identificarea impactului msurilor de restaurare asupra folosinelor i asupra mediului. n aceast etap, se realizeaz o descriere detaliat a impactului msurilor asupra folosinelor specifice i a mediului i o evaluare din punct de vedere tehnic i economic. Msurile propuse nu trebuie s aib efecte semnificativ negative asupra mediului n general i asupra folosinelor / activitilor menionate n Directiva Cadru Ap. Folosinele / activitile specifice menionate n Art 4(3) (a) din DCA sunt urmtoarele: alimentri cu ap, hidroenergie, irigaii, regularizri, combaterea inundaiilor, drenaje navigai e, porturi, activiti recreaionale i alte activiti umane la fel de importante. Efecte semnificativ negative asupra folosinelor/activitilor specifice a) Dispariia complet a folosinei : Sistarea alimentrii cu ap; Pierderea produciei hidroeneregti ce; Abandonarea navigatiei (datorat, de exemplu scderii nivelurilor apei, n special n perioadele secetoase); Dispariia unor amenajri piscicole; Pierderea folosinelor de agrement i recreaionale ; Pierderea folosinei de aprare mpotriva inundaiil or.

- 185 -

b) Reducerea folosinei sau creterea riscului de a pierde obiectivele benefice ale folosinei de ap Reducerea suprafeei folosite pentru urbanizare (extinderea l ocalitilor) i agricultur (cu mai mult de 30% din suprafaa actual sau potenial); Limitarea navigaiei pentru pasageri (cu mai mult de 50%/an); Efecte asupra zonelor populate prin inundarea zonelor respective (cu mai mult de 20 %); Creterea riscului la inundaii (creterea pagubelor cu mai mult de 20 % pe an). c) Pierderi de producie sau socio-economice Reducerea produciei agricole (cu mai mult de 20%/an la nivel local); Reducerea produciei hidroenergetice (cu mai mult de 2%/an pentru o singur hidrocentral i cu mai mult de 5%/an pentru amenajarea hidroenergetic a rului n ansamblul ei); Reducerea locurilor de munc (cu mai mult de 10% pe termen lung - 20 ani, sau cu mai mult decat 2% / an). Efecte semnificativ negative asupra mediului, n sensul larg al cuvntului inundarea unor zone populate; creterea nivelului apelor subterane; dispariia unor zone umede, etc.

Dac msurile de restaurare intra n conflict cu alte directive europene (de ex. Directiva habitate, Directiva psri) sau cu alte obiective cultural-istorice i naturale din patrimoniul uni versal vor fi considerate ca av nd efect semnificativ negativ asupra mediului. Etapa a V-a Identificarea altor mbuntiri sau msuri tehnic fezabile (soluii alternative) care pot fi realizate cu costuri nedisproportionate. n aceast etap se face diferena ntre: 1. msurile de restaurare din etapa a III-a care implic modificri ale activitii/folosinei specifice existente i conduc la atingerea strii ecologice bune; 2. msurile alternative care vor ndeplini obiectivele benefice furnizate (de ex. iriga ii) de caracteristicile modificate ale corpului de ap (acumulare) implicnd ns

- 186 -

nlocuirea folosinei (de ex din surs subteran) sau mutarea ei n alt corp de ap (agricultura n alt zon). Identificarea altor mijloace / opiunilor alternative Opiunile alterantive se pot ncadra n urmtoarele: 1) nlocuirea folosinei existente; exemplu: nlocuirea hidroenergiei cu alte surse, nlocuirea navigaiei cu alte mijloace de transport, nlocuirea alimentrii cu ap din sursa de suprafa cu ap din subteran; 2) Mutarea folosinei existente deservite de corpul de ap respectiv la alt corp de ap/alt bazin; exemplu: mutarea facilitilor de agrement i a produciei agricole prin reactivarea terenurilor agricole aba ndonate n afara luncii inundabile sau alimentarea cu ap din alte bazine hidrografice 3) Meninerea folosinei existente cu reducerea impactului asupra mediului; de exemplu: n cazul folosinei hidroenergetice sau a aliment rilor cu ap, opiunea presupune/include folosirea unor debite compensatorii i a regimului de regularizare a debitelor ecologice; n cazul navigaiei, opiunea presupune/include crearea unui canal lateral cu rol de habitat; n cazul agriculturii, opiunea presupune/include crearea de ferme ecologice sau scderea activitii agricole n imediata vecintate a cursului de ap i crearea unei zone tampon; n cazul activitilor recreaionale, opiunea presupune/include limitarea unor activiti n anumite locaii i n anumite perioade de timp. Evaluarea fezabilitii tehnice n cazul n care se pot identifica alte mijloace care s furnizeze obiectivele benefice deservite de corpul de ap respectiv, mai nti se face o evaluarea dac aceste alte mijloace sunt tehnic fezabile. Fezabilitatea tehnic se refer la: Aspecte fizice (inginereti); Creterea cerinei i a gradului de asigurare a folosinelor deservite de corpul de ap respectiv; Aspecte legale.

Evaluarea opiunii (semnificativ) mai bune din punct de vedere al mediului n cazul n care aceste alte mijloace sunt tehnic fezabile, urmeaz s se evalueze dac reprezint o opiune de mediu semnificativ mai bun .

- 187 -

Evaluarea costurilor disproporionate Aceste alte mijloace considerate tehnic fezabile i care reprezint o opiune de mediu semnificativ mai bun trebuie s fac mai apoi - subiectul unei evaluri de cost, respectiv s nu implice costuri foarte mari (disproporionate). Etapa a VIa Justificarea desemnrii. Pentru corpurile de ap care au fost desemnate final ca fiind puternic modificate sau artificiale este necesar elaborarea unei justificri a desemnrii (un rezumat al etapelor precedente). n Fig. 6.5 se prezint harta cu clasificarea corpurilor de ap de suprafa din Spaiul Hidrografic Arge -Vedea. De asemenea, n figura 6.6 se prezint situaia (n procente) privind clasificarea corpurilor de ap din Spaiul Hidrografic Arge-Vedea, avnd n vedere un numr total de corpuri de ap identificate de 258 din care: -177 corpuri de ap naturale (176 din categoria ruri i 1 din categoria lacuri naturale) 55 corpuri de ap puternic modificate (31 categoria ruri, 24 categoria lacuri de acumulare) 26 corpuri de ap artificiale.

Fig 6.6 Situaia corpurilor de ap din Spaiul Hidrografic Arge-Vedea

- 188 -

- 189 -

Justificarea desemnrii corpurilor de ap puternic modificate i artificiale din Spaiul Hidrografic Arge-Vedea se prezint n Anexa 6.2. Exemple de justificare pentru desemnarea corpurilor de ap: Raul Arge Acumularea Vidraru i Rul Arge: sector aval ac. Vidraru - intrare ac. Oeti ca fiind puternic modificate se prezint mai jos: 1.Corp de ap Rul Arge Acumularea Vidraru Justificarea desemnrii: Etapa I - Reanalizarea corpurilor de ap Criteriul hidromorfologic AC Vidraru (h= 165m), acumulare cu folosine complexe. alimentare cu ap Curtea de Arge, Piteti, Bucureti; hidroenergie (Pi=220 Mw; Em=400 GWh/an) (Vturbinat =450x106 mc/an) care reprezint 52.56% din puterea instalat pe rul Arge (418,6 MW); NNR 830 mdMN. Etap a II - a Caracterizarea folosinelor i a mediului Situri protejate: SCI - Munii Fgra, sub incidena Directivei Habitate. Etapa a III - a Identificarea msurilor de restaurare ndeprtarea barierelor transversale i refacerea conectivit ii longitudinale a cursurilor de ap. Etapa a IVa Identificarea impactului msurilor asupra folosinelor i asupra mediului Descrierea impactului msurilor asupra folosinelor Impact semnificativ negativ n cazul ndeprtrii barajului. Nu se mai asigur rezerva de ap necesar alimentrii cu ap a folosinelor din aval, mai ales n perioadele secetoase. Impact semnificativ negativ -dispariia posibilitii de producere a energiei electrice Impact semnificativ negativ -risc de inundaii n aval Descrierea impactului msurilor asupra mediului Efect partial pozitiv - stare ecologic bun, dar se vor nregistra pierderi de habitate adaptate la condiiile din acumulri; Efect parial pozitiv - stare ecologic bun, dar va scdea cantitatea de energie electric produs; Impact semnificativ negativ- populaie afectat de inundaii; Etapa a V-a Identificarea altor mbuntiri sau msuri tehnic fezabile (soluii alternative) care pot fi realizate cu costuri nedisproporionate - 190 -

Nu exist alte surse de ap (de suprafa sau subterana) n vederea asigur rii alimentrii cu ap a folosinelor. Construire CET pentru producerea a 400 GWH/an, dar impact negativ - creterea gazelor cu efect de ser; n cazul n care centrala va folosi crbune brun cantitatea de CO2 "echivalent" emis va fi de 328000 t CO2/an; Nu exist posibilitatea amenajrii de zone umede n alt parte pentru a asigura acelai grad de protecie, ntruct zona este de munte, cu vale ngust. REZULTATUL TESTULUI DE DESEMARE: Corp de ap r. Arge Acumularea Vidraru este CORP DE AP PUTERNIC MODIFICAT. 2.Corp de ap: Rul Arge: sector aval ac. Vidraru - intrare ac. Oieti Justificarea desemnrii: Etapa I - Reanalizarea corpurilor de ap Criteriul hidromorfologic: influena barajului Vidraru cu modificare semnificativ de debit Etapa a II - a Caracterizarea folosinelor i a mediului Colector al apelor pluviale al zonei subcarpatice (deficit de debit din cauza ac.Vidraru care debueaz la coada ac. Oieti) Etapa a III - a Identificarea msurilor de restaurare Stabilirea regimului hidrologic pentru lacurile de acumulare care s asigure satisfacerea folosinelor de ap i compatibilitatea acestuia cu cerinele ecologice. Etapa a IVa Identificarea impactului msurilor asupra folosinelor i asupra mediului Descrierea impactului msurilor asupra folosinelor Reducerea produciei de energie a ac. Vidraru Descrierea impactului msurilor asupra mediului Efect pozitiv debit n aval de acumularea Vidraru care sa asigure via a ecosistemelor acvatice Etapa a V-a Identificarea altor mbuntiri sau msuri tehnic fezabile (soluii alternative) care pot fi realizate cu costuri nedisproporionate Nu exista posibilitatea de evacuare din ac. Vidraru a debitului ecologic; iar cele dou vi care debueaz (Valea lui Stan i Arefu) nu au debite permanente REZULTATUL TESTULUI DE DESEMARE: CORP DE AP PUTERNIC MODIFICAT.

- 191 -

7. OBIECTIVELE DE MEDIU

Obiectivele de mediu prevzute n Directiva Cadru Ap, reprezint unul dintre elementele centrale ale acestei reglementri europene, av nd ca scop protecia pe termen lung, utilizarea i gospodrirea durabil a apelor. Directiva Cadru Ap stabilete n Art. 4 (n special pct.1) obiectivele de mediu indicnd c elemente principale: prevenirea deteriorrii strii apelor de suprafa i subterane (art4.1.(a) (i), art4.1.(b) (i)) protecia, mbuntirea i restaurarea tuturor corpurilor de ap de suprafa, inclusiv a celor care fac obiectul desemnarii corpurilor de ap puternic modificate i artificiale, precum i a corpurilor de ap subteran n vederea atingerii strii bune pn n 2015 (art4.1) (a) (b) (ii) protecia i mbuntirea corpurilor de ap puternic modificate i artificiale n vederea atingerii potenialului ecologic bun i a strii chimice bune pn n 2015 (art4.1.(a) (iii)) reducerea progresiv a polurii cu substane prioritare i ncetarea evacurilor de substane prioritar periculoase n apele de suprafa prin implementarea msurilor necesare reducerea tendinelor semnificative i susinute de cretere a poluanilor n apele subterane atingerea standardelor i obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de ctre legislaia comunitar (art. 4,1(c). n esen, atingerea obiectivelor de mediu pn n 2015, include: pentru corpurile de ap de suprafa: atingerea strii ecologice bune i a strii chimice bune, respectiv a potenialului ecologic bun i a strii chimice bune pentru corpurile de ap puternic modificate i artificiale pentru corpurile de ap subterane: atingerea strii chimice bune i a strii cantitative bune pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor de mediu prev zute de legislaia specific nedeteriorarea strii apelor de suprafa i subterane. - 192 -

n cazul n care unui corp de ap i se aplic unul sau mai multe obiective de mediu, se va selecta cel mai sever obiectiv de mediu pentru corpul respectiv (Art. 4.2.) Obiectivele de mediu se reactualizeaz o data la 6 ani, prin Planurile de Management bazinale. n cazul n care obiectivele de mediu nu pot fi atinse, n condiiile prevzute de Art. 4(4),(5), (6) i (7) ale Directivei Cadru Ap se pot cere excepii de la atingerea obiectivelor de mediu, ce sunt prezentate detaliat n Cap. 10. 7.1. Ape de suprafa Pentru apele de suprafa, obiectivele de mediu reprezentate de starea bun i potenialul ecologic sunt definite n anexa 7.1.a Planului de Management, caracterizarea detaliat a strii corpurilor de ap din spaiul hidrografic Arge -Vedea n conformitate cu prevederile Directivei Cadru ap fiind prezentat n cap. 6.2.1.2. Pentru fiecare corp de ap din spaiul hidrografic Arge-Vedea au fost stabilite obiectivele de mediu specifice categoriilor: corpuri de ap naturale (ruri, lacuri), corpuri de ap puternic modificate (ruri, lacuri de acumulare) i corpuri de ap artificiale. Pentru zonele protejate, obiectivele de mediu sunt cele prevzute de legislaia specific, fiind caracteristice categoriilor de zone protejate definite n Cap. 5 Identificarea i cartarea zonelor protejate. Se menioneaz c n cazul n care unui corp de ap i se stabilesc unul sau mai multe obiective de mediu, se aplic cel mai sever obiectiv de mediu pentru corpul respectiv (Art. 4.2.al Directivei Cadru Ap). n anexa 7.1. sunt prezentate obiectivele de mediu asociate corpurilor de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea. Obiectivele de mediu asociate corpurilor de ap respective se vor reactualiza o dat la 6 ani, n urmtorul Plan de Management bazinal. Obiectivul nedeteriorrii strii corpurilor de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea evaluat pe baza elementelor de calitate prezentate n cap.6.2.1.2., se va analiza prin utilizarea datelor de monitoring, instrumentelor de modelare, etc. Deteriorarea strii corpurilor de ap se va permite numai cu respectarea cerinelor i prevederilor Art. 4.7 al Directivei Cadru Ap, pentru cazuri specifice.

- 193 -

7.2. Ape subterane Directiva Cadru a Apei stabilete urmtoarele obiective pentru apele subterane: obiective pentru stare: realizarea unei stri bune (cantitativ i chimic) i garantarea nedeteriorrii acesteia prevenirea sau limitarea evacurii de poluani; luarea unor msuri de reducere a oricror tendine semnificative i durabile de cretere a concentraiilor de poluanii. n cazul apelor subterane, starea bun implic o serie de condiii definite n Anexa V din Directiva Cadru a Apelor (Directiva 2000/60/CE). Condiii suplimentare pentru starea chimic i procedurile de evaluare sunt dezvoltate n Directiva Fiic a Apelor Subterane (Directiva 2006/118/EC). Corpurile de ap subteran trebuie clasificate n dou clase, respectiv bun i slab, att pentru starea cantitativ, ct i pentru cea chimic. Pentru reflectarea acestei clasificri, Directiva Cadru specific utilizarea codurilor de culori, respectiv: verde pentru starea bun i rou pentru starea slab . Pentru evaluarea strii chimice a apelor subterane, concentraiile determinate n punctele de monitoring stabilite conform DCA trebuie comparate cu valorile de prag (threshold values - TV) care sunt considerate astfel obiective vizate pentru o stare bun a corpului de ap subterana. Pentru nitrai (50 mg/l) i pesticide (0,1 g/l individual i 0,5 g/l total) valorile prag sunt stabilite n standardele europene, urmnd ca fiecare ar membr s stabileasc TV pentru celelalte substane poluante, avnd la baz valorile fondului natural (natural background level - NBL). Lista minim de parametri ce trebuie luai n considerare la evaluarea strii calitative a corpurilor de ape subterane i pentru care este necesar determinarea TV este urmtoarea: substane, ioni, sau indicatori care pot aprea natural i/sau ca rezultat al activitilor umane: As, Cd, Pb, Hg, NH4+, Cl-, SO42-; substane sintetice: tricloretilena, tetracloretilena; parametri indicatori ai intruziunilor saline sau a altor intruziuni: conductivitatea sau Cl i SO42-, n funcie de alegerea statelor membre. Din cauza lipsei datelor de monitorizare privind unii dintre indicatorii mai sus menionai pentru unele dintre corpurile de ap subteran nu s -au putut stabili valorile

- 194 -

fondului natural i Valorile prag, urmnd ca acestea s fie stabilite pe baza unor studii ulterioare. De asemenea se pot stabili valori prag i pentru alte substane, funcie de particularitile specifice fiecreia. n cadrul Proiectului MATRA PPA06/RM/7/5 Stabilirea msurillor de reabilitare a apelor subterane poluate datorit depozitelor de deseuri, n vederea atingerii obie ctivelor de mediu cerute de Directiva Cadru a Apei i Directiva Apelor Subterane n care MM, ANAR i DA BANAT au fost parteneri , iar INHGA colaborator, a fost elaborat o metodologie pentru determinarea fondului natural i a valorilor prag. Primul pas al metodologiei a fost determinarea valorilor fondului natural (NBL) pe baza datelor de calitate a apei existente n baza de date a Direciei de Ape. Pentru determinarea valorilor fondului natural, n tr-o prim etap, s-a realizat o baz de date, sub form de tabele n EXCEL, care a cuprins, pentru fiecare corp de ap subteran n parte, nregistrarea rezultatelor tuturor analizelor chimice din toate punctele de monitorizare calitativ i pentru toat perioada de observaie (baz de date privind calitatea apelor subterane), precum i date tehnice de la execuia forajelor (baz de date extins). Baza de date privind calitatea apelor subterane a stat la baza determinrii valorii fondului natural. Dup introducerea informaiilor n baza de date privind calitatea apelor subterane, prelucrarea acestora n vederea determinrii valorilor fondului natural s -a facut parcurgnd urmtoarele etape: ordonarea analizelor chimice pe foraje i pe corpuri de ap subteran, n ordine cronologic, transformarea concentraiilor din mg/l n meq/l i calcularea erorii balanei ionice verificarea analizelor cu eroare > 10 % pentru a depista i corecta eventualele greeli de introducere a datelor nlturarea, fiind considerate ca incorecte sau nerepreze ntative a: probelor cu balana ionic incorect (eroarea> 10 %) probelor cu adancimea necunoscut probelor nepotrivite cu tipologia acviferului probelor cu > 1000 mg NaCl

Transformarea seriilor de timp n valori mediane Excluderea probelor cu aport antropic: probele cu substane artificiale (cum ar fi pesticide) probele cu alti indicatori anorganici antropici - 195 -

Selectarea forajelor nepoluate folosind urmtoarele criterii (conform proiectului european BRIDGE i a draft-ului Ghidului european pentru determinarea TV) pentru eliminarea forajelor cu aport antropic, criterii ce se aplic pe mediile pe foraje: Foraje cu o concentratie medie a Cl > 200 mg/l Foraje cu o concentratie medie a NO3 > 10 mg/l

Calcularea valorilor fondului natural (NBL) ca percentila 90 din probele rmase sau percentila 50 din toate probele (fr a elimina forajele prin aplicarea criteriilor cloruri i azotai); percentila 50 se aplic atunci cnd, dac s -ar aplica cele dou criterii mai sus menionate, rmn prea puine foraje (sub 20)

Analizarea i validarea valorile fondului natural obinute avnd n vedere caracteristicile litologice i hidrogeologice ale corpului de ap subteran (analiza specialistului expert judgement Valorile prag TV au fost determinate utiliznd ca punct de p ornire valorile fondului

natural NBL, ce au fost comparate cu un standard sau cu o valoare de referin. n Romnia s-au folosit ca valori de referin valorile concentraiilor maxim admise CMA conform Legii privind calitatea apei potabile (Legea nr.458/2002) completat cu Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (Legea nr.311/2004) i standardul pentru ape de suprafa Ordinul 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitii apelor de suprafa n vederea stabilirii strii ecologice a corpurilor de ap. Dintre aceste standarde se utilizeaz valorile cele mai restrictive, dar avnd n vedere utilizrile relevante ale apei subterane i legturile hidraulice slabe dintre acestea i ap ele de suprafa, s-a optat pentru folosirea valorilor din Legea 458/2002 (conform Anexei II.A din GWD). Din compararea valorilor fondului natural NBL cu valorile de referin (CMA) din Legea 458/2002 au aprut urmtoarele situaii: valoare fondului natural a fost mai mic dect valoarea CMA, situaie n care valoarea prag TV a fost considerata ca fiind egal cu valoarea CMA; valoarea fondului natural a fost mai mare dect valoarea CMA, situaie n care valoarea prag s-a obinut prin nmulirea valorii fondului natural cu un coeficient de multiplicare E=1,2 (conform Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment). Aceasta valoare a fost aleasa avand n vedere, pe de-o parte, faptul ca prin metodologia de determinare a NBL - percentila de 90 - 10 % din valori sunt mai mari decat NBL determinat, iar, pe de alt parte, erorilor care au aprut n urma efecturii operaiilor de prelevare, conservare i procesare a probelor. Valorile obinute au fost rotunjite n sens - 196 -

cresctor, numrul de zecimale pentru fiecare indicator fiind n funcie de ordinul de mrime al CMA din Legea 458/2002. Validarea valorilor prag s-a facut avandu-se n vedere caracteristicile litologice i hidrologeologice ale fiecarui corp de ap subterana (expert judgment). Aceast metodologie a fost aplicat pentru determinarea NBL i TV pentru toate corpurile de ap subteran din spaiul hidrografic Arge - Vedea. Valorile acestora sunt prezentate n anexa 7.2.

7.3. Zone protejate Obiectivele de mediu pentru zonele protejate sunt cele specif icate n legislaia care le desemneaz, aa cum se arat n capitolul 5. Obiectivele de mediu generale ale directivelor specifice se refer la: protecia sntii oamenilor mpotriva efectelor oricrui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calitii ei de ap curat i sanogen - zone de protecie pentru captrile de ap destinate potabilizrii. protecia i ameliorarea calitii acelor ape dulci care ntrein sau care, dac poluarea ar fi redus ori eliminat, ar putea ntreine ihtiofauna, precum i protecia i ameliorarea calitii acelor ape marine i salmastre n scopul susinerii vieii i dezvoltrii speciilor de molute bivalve i molute gasteropode pentru creterea i exploatarea acestora - zone pentru protecia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic. conservarea habitatelor naturale, a speciilor de flor i faun slbatic i tuturor speciilor de psri care se gsesc n stare slbatic pe teritoriul naional i care au legtur cu corpurile de ap - zone destinate pentru protecia habitatelor i speciilor unde meninerea sau mbuntirea strii apei este un factor important. reducerea polurii apelor cauzat de nitraii provenii din surse agricole, prevenirea polurii cu nitrai i raionalizarea i optimizarea utilizrii ngrmintelor chimice i organice ce conin compui ai azotului - zone vulnerabile la nitrai. protejarea mediului mpotriva deteriorrii datorate evacurilor de ape reziduale (ape uzate oreneti i ape uzate provenite din sectoarele indus triale) - zone sensibile la nutrieni.

- 197 -

conservarea, protejarea i mbuntirea calitii mediului, precum i protejarea sntii oamenilor, printr-un management corespunztor al calitii apelor de mbiere zone pentru mbiere. Pentru fiecare din aceste categorii de zone protejate au fost elaborate i aprobate norme tehnice necesare pentru ndeplinirea obiectivelor de mediu, cu excepia zonelor destinate pentru protecia habitatelor i speciilor unde meninerea sau mbuntirea strii apei este un factor important pentru care exist legislaia specific n domeniul ariilor naturale protejate.

- 198 -

Capitolul 8. ANALIZ ECONOMIC 8.1. Analiza economic a utilizrii apei 8.1.1. Caracterizare general Obiectivul acestei seciuni este de a evalua importana apei pentru folosinte, precum i a dezvoltrii socio economice a spaiului hidrografic. Analiza importanei economice a utilizrii apei furnizeaz profilul economic al spaiului hidrohrafic din punct de vedere al indicatorilor demografici i macro-economici privind populaia i veniturile populaiei exprimate prin PIB/spaiu hidrografic precum i evoluia n timp a acestora pentru a putea evidenia tendinele cerinei de ap. Totodat este furnizat i o caracterizare a folosinelor de ap, precum i a activitilor specifice de gospodrire a apelor specifice spaiului hidrografic. Spaiul Hidrografic al Direciei de Ap Arge Vedea include teritorii administrative din trei regiuni de dezvoltare: 54,5% din reg. Sud Muntenia, 4,8% din reg. Sud-Vest Oltenia i 71,1% din reg.Ilfov-Bucureti. Aportul de cca.21% al PIB
Arge-Vedea

n PIB

naional

se datoreaz n mare msur

aportului semnificativ al celor dou regiuni - Regiunea Sud Muntenia i Regiunea Ilfov Bucureti - care particip la formarea PIB-ului naional cu ponderi de 13% respectiv 19%, ceea ce le claseaz pe prmele dou poziii ntre cele opt regiuni ale rii. Din punct de vedere demografic, se constat o evoluie n uoar scdere a populaiei (2/00), cauzat n principal de migraie, precum i de scderea sporului natural al populaiei n ultimii ani. n Tabelul 8.1. se prezint situaia demografic i situaia indicatorilor macroeconomici afereni Spaiului hidrografic Arge-Vedea

- 199 -

Tabel 8.1. Indicatori socio economici generali. Anul Populaie n Spaiul Hidrografic Arge-Vedea - mii locuitori PIB Regiuni de dezvoltare (milioane lei) PIB /locuitor corespunztor Regiunii de dezvoltare - lei/loc (din statistic) SV Urban 2004 2005 2006 2007 2650 2649 1188 1175 Rural 22003 31772 47846 24126 36322 62534 9494 10460 9507 10908 21673 28326 S IFBuc SV S IF-Buc

Nu sunt date statistice disponibile Nu sunt date statistice disponibile

8.1.2. Activiti specifice de gospodrire a apelor Direcia Apelor Arge-Vedea, unitate subordonat Administraiei Naionale Apele Romne, este n conformitate cu prevederile art. 81 alin, (3) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare , singurul furnizor al apei prelevate direct din sursele de ap de suprafa, naturale sau amenajate, indiferent de deintorul cu orice titlu al amenajrii i din sursele subterane aparinnd spaiului hidrografic Arge Vedea. Principalele atribuii ale DA Arge Vedea n conformitate cu Ordonana de urgen a Guvernului nr. 73/2005 sunt: a) gospodrirea durabil a resurselor de ap, aplicarea strategiei i a politicii naionale i urmrirea respectrii reglementrilor n domeniu, precum i a programului naional de implementare a prevederilor legislaiei armonizate cu directivele Uniunii Europene; b) administrarea i exploatarea infrastructurii Sistemului naional de gospodrire a apelor; c) gestionarea i valorificarea resurselor de ap de suprafa i subterane, cu potenialele lor naturale, i a fondului naional de date din domeniu; - 200 -

d) gospodrirea unitar i durabil a resurselor de ap de suprafa i subterane i protecia acestora mpotriva epuizrii i degradrii, precum i repartiia raional i echilibrat a acestor resurse; e) administrarea, exploatarea, ntreinerea, repararea i modernizarea infrastructurii naionale de gospodrire a apelor, aflat n administrarea sa; f) administrarea, exploatarea i ntreinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor i blilor, n starea lor natural sau amenajat, a falezei i plajei mrii, a zonelor umede i a celor protejate, aflate n patrimoniu; g) administrarea, exploatarea i ntreinerea infrastructurii Sistemului naional de veghe hidrologic i hidrogeologic; h) administrarea, exploatarea i ntreinerea Sistemului naional de supraveghere a calitii resurselor de ap; i) realizarea sistemului informatic i de telecomunicaii n unitile sistemului de gospodrire a apelor; elaborarea de produse software n domeniul gospodririi apelor, hidrologiei i hidrogeologiei; j) alocarea dreptului de utilizare a resurselor de ap de suprafa i subterane, n toate formele sale de utilizare, cu potenialele lor naturale, cu excepia resurselor acvatice vii, pe baz de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, i a serviciilor comune pe baz de contracte economice ncheiate cu utilizatorii de ap i cu ali beneficiari; k) aprarea mpotriva inundaiilor prin lucrrile de gospodrire a apelor aflate n administrarea sa i constituirea stocului de materiale i mijloace specifice de aprare mpotriva inundaiilor, aferente acestora; l) ntreinerea i exploatarea lucrrilor de gospodrire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de aprare mpotriva inundaiilor aflate n administrare; m) avizarea lucrrilor i activitatilor ce se execut pe ape sau au legatur cu apele, precum i eliberarea autorizaiilor de gospodrire a apelor;

- 201 -

n) instruirea i perfecionarea personalului din domeniul gospodririi apelor n centrele proprii de formare profesional i/sau n colaborare cu alte instituii specializate; o) realizarea de anuare, sinteze, studii i cercetri de hidrologie, hidrogeologie, de gospodrire a apelor i de mediu, instruciuni i monografii, studii de impact, bilanuri de mediu; p) realizarea de tiprituri n domeniul apelor; r) elaborarea schemelor directoare de amenajare i management ale bazinelor hidrografice; s) efectuarea i/sau participarea la audituri i consultana pentru teri n vederea funcionrii n siguran a lucrrilor i construciilor hidrotehnice. Activitile specifice de gospodrire a apelor sunt servicii publice i ele se definesc dup cum urmeaz: - de asigurare a cerinelor de ap brut n surs; - pentru cunoaterea resurselor de ap din punct de vedere cantitativ i calitativ, activiti de hidrologie operativ i prognoze hidrologice; - de primire n apele de suprafa a substanelor poluante din apele uzate evacuate n limita reglementrilor legale; - de aprare mpotriva inundaiilor; - n legtur cu implementarea Directivei Cadru a Apei i a celorlalte Directive UE n domeniul apei, inclusiv de raportare a stadiului implementrii acestora 8.1.3. Situaia prelevrilor de ap n SH Arge Vedea n anul 2007 a fost prelevat i livrat ctre utilizatori un volum de 548.817 mii m3 din sursele de suprafa, subterane i Dunre, din care 78,44% din sursele de suprafa i 12,35% din sursele subterane i 9,22% din Dunre (Fig.8.1). Operatorilor economici productori de energie electric prin hidrocentrale indiferent de puterea instalat au prelevat un volum de 4.592.183 mii m3.

- 202 -

Fig.8.1 Repartiia pe surse a volumelor prelevate i livrate utilizatorilor cu excepia Hidroelectrica de ctre SH Arge Vedea Repartiia volumelor de ap livrate pe tipuri de utilizatori se prezint astfel: Din sursele de suprafa (Fig.8.2.) (ruri, lacuri naturale i lacuri de acumulare amenajate) a fost livrat un volum de: - 225.828 mii m3 - Populaiei prin unittile de gospodrie comunal; - 178.270 mii m3 -Industriei (cu excepia agenilor productori de energie electric); - 26.370 mii m3 pentru agricultur,din care: - 4.527 mii m3 pentru irigaii - 21.743 mii m3 - acvacultur

Fig.8.2 Repartiia pe utilizatori a volumelor de ap livrate din surse de suprafa (mii mc) - 203 -

Din sursele subterane a fost livrat un volum de ap 67.761 mii m3 din care pentru: - populaie prin gospodrii comunale un volum de 31.217 mii m3 - industrie un volum de 34.019 mii m3 - agricultur un volum de 2.449 mii m3 (Fig.8.3)

Fig.8.3 Repartiia pe utilizatori a volumelor de ap livrate din surse subterane (mii mc) Din fluviul Dunrea a fost livrat un volum de ap 50.588 mii m3 din care pentru: - populaie prin gospodrii comunale un volum de 2.650 mii m3 - industrie un volum de 18.343 mii m3 - agricultur un volum de 29.595 mii m3 (Fig.8.4)

Fig.8.4 Repartiia pe utilizatori a volumelor de ap livrate din Dunre (mii m3) - 204 -

Referitor la volumele ap prelevate n sistem propriu nu exist o eviden clar a volumelor prelevate. S-a realizat astfel o estimare a acestora pornind de la ipoteza ca populaia neconectat la sisteme centralizate de alimentare cu ap din bazin utilizeaz sisteme proprii de alimentare iar consumul specific este de 110 l/om/zi, n conformitate STAS 1343/1-91. Astfel volumul de ap prelevat de sistem propriu reprezint circa 59 milioane mc. Referitor la volumele de ap restituite de la folosintele de ap n anul 2007 la nivelul DA Arge Vedea a fost evacuat un volum de 482.647 mii m3: - 252.980 mii m3 de ctre populaie; - 213.552 mii m3 de ctre industrie; - 16.115 mii m3 de ctre agricultur; n figura 8.5 se prezint repartiia pe utilizatori a volumelor de ap restituite de la folosinele de ap.

Fig.8.5 Repartiia pe utilizatori a volumelor de ap restituite de la folosiele de ap Din totalul de aproximativ 482.647 mii m3 restituii, au fost epurate conform cerinelor Directivei privind calitatea efluentului evacuat un volum de 33.000 mii m3, iar un volum de 26.862 mii m3 nu necesit epurare. n figura 8.6. se prezint repartiia pe utilizatori a volumelor de ap restituite de la folosinele de ap.

- 205 -

Fig.8.6. Situaia volumelor de ap restituite de la folosinele de ap i epurate

8.1.4. Servicii comunitare de utiliti publice - alimentare cu ap, canalizare, epurare n conformitate cu Legea nr. 51 din 8 martie 2006, (Legea serviciilor comunitare de utiliti publice) serviciile comunitare de utiliti publice denumite n continuare servicii de utiliti publice, sunt definite ca totalitatea activitilor de utilitate i interes public general , desfurate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor sau judeelor de ctre operatorii specifici sub conducerea, coordonarea i responsabilitatea autoritilor administraiei publice locale, n scopul satisfacerii cerinelor comunitilor locale. Infrastructura serviciilor publice de alimentare cu ap, canalizare, epurare din Spaiul hidrografic Arge-Vedea este format n principal din: 8 staii de tratare a apei n scop potabil (provenit din surse de suprafa) 6188 km reea de distributie a apei potabile 2842 km reea de canalizare 29 statii de epurare cu o capacitate de epurare corespunztoare a 1.214.804

locuitori echivaleni. Serviciile asigurate la nivelul gospodriilor comunale/primriilor serviciul de tratare i clorinare a apei brute prelevate din surse de suprafa n scopul potabilizrii serviciul de tratare i clorinare a apei prelevate din subteran n scopul potabilizrii)

- 206 -

serviciul de distribuie a apei potabile prin reeaua centralizat de alimentare cu ap serviciul de colectare a apelor uzate evacuate de g ospodriile individuale i unitile industriale n reeaua centralizat de canalizare

serviciul de epurare a apelor uzate

n tabelul 8.2. se prezint evaluarea preliminar a gradului de racordare al populaiei la reeaua centralizat de alimentare cu ap, canalizare i epurare la nivelul anului 2006 i date statistice 2000-2002. Tabel 8.2. Gradul de racordare al populaiei la reeaua de alimentare cu ap, canalizare i epurare Populaie conectat la sisteme centralizate de alimentare cu ap Anul Tot mii loc. % 5 Urban mii loc. % 6 Rural mii loc. % 7 Tot mii loc. % 8 Populaie conectat la canalizare Urban mii loc. % 9 Rural mii loc. % 10 Populaie conectat la staii de epurare Tot mii loc. % 11 Urban mii loc. % 12 Rural mii loc. % 13

2000 2288,970 2106,893 182,077 2129,323 2092,183 37,140 365,851 328,270 37,581 57,17% 79,56% 13,43% 53,19% 79% 2,7% 9,13% 12,4% 2,77%

2001 2268,419 2080,055 188,364 2129,807 2099,387 30,420 366,385 335,474 30,841 56,77% 78,63% 13,95% 53,33% 79,36% 2,25% 9,16% 12,68% 2,28%

2002 2290,447 2097,611 192,836 2066,575 2026,964 39,611 387,545 348,412 39,133 58,73% 82,48% 14,21% 53% 79,7% 2,92% 9,93% 13,7% 2,88%

2006

2531,160 2355,944 175,216 2126,508 2099,626 26,882 450,560 438,082 12,478 65,93% 88.88% 14,74% 55,4% 79,2% 2,26% 11,74% 16,53% 1,06%

Raportat la nivelul anului 2002 (192 954 mii m3 Roof report), n anul 2007 (se constat o cretere cu circa 15% a volumelor totale de ap potabil introdus n reea (223 - 207 -

338 mii m3), volum ce cuprinde ap potabil pentru uz casnic, uz public ct i pentru ali consumatori, consecin direct a apariiei de noi consumatori racordai la sistemele centralizate de alimentare cu ap. Este de notat totui nceputul procesului de cretere a ratei de racordare a populaiei la reeaua centralizat de alimentare cu ap de la 57,17 % n 2000 (date din Raportul 2004) la 65,93 % n 2006, la reeaua de canalizare de la 53,19% n 2000 la 55,4% n 2006 i la staiile de epurare a apelor uzate de la 9,13% la 11,74% n 2006, ca urmare a demarrii lucrrilor de investi ii n domeniul implementrii Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman i a Directivei nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. Datele preliminare au la baz premisele estimrii realizate la nivelul Administraiei Naionale Apele Romne n baza datelor statistice nregistrate la nivelul Instititului Naional de Statistic n anul 2002 i a Documentului de Pozi ie al Romniei privind accesul la Uniunea European Cap.22 Mediu, precum i datele rezultate ca urmare a Studiului pentru cunoaterea resurselor de ap n vederea fundamentrii planurilor de amenajare. n conformitate cu Raportarea privind Stadiul implementrii prevederilor Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane Iunie 2008 situaia racordrii populaiei echivalente la reeaua de canalizare se prezint astfel: din totalul de 3.944.522 locuitori echivaleni nregistrai la nivelul SH Arge Vedea n anul 2007 la reeaua de canalizare au fost racordai un numr de 2.245.586 locuitori echivaleni iar la staiile de epurare un numr de 486.277 locuitori echivaleni (Figura 8.7.).

Populaie echivalent racordat la staiile de epurare Populaie echivalent racordat la canalizare Total populaie echivalent

Fig.8.7. Gradul de racordare al populaiei echivalente la Reelele de canalizare i Staiile de Epurare

- 208 -

n conformitate cu situai a inventariat n cadrul Raportrii Directivei ape Uzate Directiva nr. 91/271/CEE privind epurarea apel or uzate urbane n tabelul 8.3. se prezint caracteristicile Staiilor de Epurare. Tabel 8.3. Caracteristicile staiilor de epurare Staii de epurare a apelor uzate Staii de epurare cu treapt mecanic Anul Nr. total nr. 2006 29 Capacitate total 1000 l.e. 1 214 804 Nr. total nr. 12 Capacitate total 1000 l.e. 33 978 Nr. total nr. 17 Capacitate total 1000 l.e. 1 180 826 Staii de epurare cu treapt mecanic+biologic Staii de epurare avansate/staii moderne cu treapt teriar Nr. total nr. 0 Capacitate total 1000 l.e. 0

8.2. Tendine n evoluia cerinelor de ap Estimarea cerinei de ap se regasete n Studiul privind scenarii de evoluie a cerinelor de ap ale folosinelor n vederea fundamentrii aciunilor i msurilor necesare atingerii obiectivelor gestionrii durabile a resurselor de ap ale bazinelor hidrografice elaborat n anul 2008 la nivelul Institului Naional de Hidrologie i Gospodrirea Apelor, avnd drept beneficiar Ministerul Mediului. Menionm c evaluarea tendinelor n evoluia cerinelor de ap s-a realizat avnd la baz indicatorii economici i prognoza acestora n anul 2008. Se precizeaz c n anul 2010 va avea loc o reevaluare a acestor tendine datorit noilor condiii socio -economice.

Obiectivele acestui studiu sunt: o stabilirea pe fiecare bazin / spaiu hidrografic a scenariilor privind evolu ia viitoare a cerinelor de ap ale folosinelor n perioada de prognoz 2010-2020; o compararea disponibilului de ap la surse cu cerinele folosinelor de ap, n scopul determinrii deficitelor sau excedentelor de ap. Studiul a fost structurat pe dou paliere: la nivelul rii; la nivel de bazin / spaiu hidrografic. - 209 -

La nivelul rii studiul este organizat n 4 volume numerotate I, II, III i IV, astfel: Volumul I - Identificarea tendinelor n evoluia cerinelor de ap ale folosinelor; Volumul II - Prevederi privind dezvoltarea folosinelor i a cerinelor de ap cuprinse n planurile naionale de dezvoltare a Romniei, cadrul strategic naional de referin i alte strategii, programe i planuri; Volumul III - Prevederi ale planurilor de dezvoltare regional n domeniul gestionrii resurselor de ap sau n activiti legate de ap; Volumul IV - Prognoza cerinelor de ap ale folosinelor. Bilanul apei. La nivel de spaiu hidrografic studiul este organizat ntr-un singur volum pentru fiecare bazin / spaiu hidrografic i este denumit Volumul 2 n vederea asigurrii continuitii cu volumele 1 (1A Memoriu i 1B Anexe, elaborate n anul 2007 i intitulate Situaia actual a gestionrii pe folosine a resurselor de ap): Spaiul hidrografic Arge Vedea - Volumul 2 - Prognoza cerinelor de ap ale folosinelor. Bilanul apei; Not: de contact rezumatul Daniela studiului Rdulescu (fiier Evaluarea_Cerinei_de Ap_Rezumat_Studiu.pdf) se regsete anexat la adresa www rowater.ro persoan Director Tehnic DGA, Email:

daniela.radulescu@hidro.ro 8.3 Mecanismul economico-financiar n domeniul activitilor specifice de gospodrire a apelor. Evaluarea nivelului actual al recuperrii costurilor pentru activitile specifice de ap 8.3.1 Mecanismul economico financiar n domeniul gospodririi apei. Evaluarea recuperrii costurilor pentru activitile publice de gospodrire a apelor Mecanismul economic specific n domeniul gospodririi cantitative i calitative a resurselor de ap include sistemul de contribuii, pli, bonificaii i penaliti, ca parte a modului de finanare pe principii economice a Administra iei Naionale Apele Romne (i implicit ale tuturor Direciile de Ape) n scopul funcionrii n siguran a Sistemului Naional de Gospodrire a Apelor n conformitate cu art.108 din Constituia Romniei, republicat la art.4 alin (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.107/2002 privind nfiinarea Administraiei Naionale Apele Romne aprobat cu modificri prin Legea nr.404/2003, cu modificrile i completrile ulterioare i al Art.81, alin 1 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare. - 210 -

Sistemul de plai se bazeaz pe regula beneficiarul, respectiv poluatorul pltete n funcie de activitile prestate i de cele privind folosirea raional a resurselor de ap. n funcie de modul de folosire a resurselor de ap, se pot acorda bonificaii utilizatorilor care demonstreaz grij pentru folosirea i protecia calitii apei sau penaliti pentru utilizatorii la care se constat abateri de la prevederile contractuale. n conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, Administraia Naional Apele Romne este singura n drept s aplice sistemul de pli pentru activitile specifice de gospodrire a apelor tuturor utilizatorilor , indiferent de deintorul cu orice titlu al amenajrii precum i din sursele subterane, cu excepia apelor geotermale. Activitile specifice de gospodrire a apelor sunt dup cum urmeaz: - de asigurare a cerinelor de ap brut n surs; - pentru cunoaterea resurselor de ap din punct de vedere cantitativ i calitativ, activiti de hidrologie operativ i prognoze hidrologice; - de primire n apele de suprafa a substanelor poluante din apele uzate evacuate n limita reglementrilor legale; - de aprare mpotriva inundaiilor; - n legtur cu implementarea Directivei Cadru a Apei i a celorlalte Directive UE n domeniul apei, inclusiv de raportare a stadiului implementrii acestora; Veniturile proprii se asigur prin aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodririii cantitative i calitative a resurselor de ap, care include sistemul de contribuii, pli, bonificaii i penaliti i care funcioneaz conform urmtoarelor principii: poluatorul pltete i utilizatorul pltete, n funcie de activitile prestate i de cele privind folosirea raional a resurselor de ap. Mecanismul economic specific domeniului gospodririii cantitative i calitative a resurselor de ap are deci la baz principiul recuperrii costurilor financiare privind gospodrirea apei, gestionarea durabil a resurselor de ap, refolosirii i economisirii resursei de ap prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei ce manifest o preocupare constant n protejarea calitii i cantitattii apei; aplicarea de penaliti celor care rispesc sau polueaz resursele de ap. HG 803/31.07.2008 stabilete cuantumul contribuiilor specifice de gospodrire a apelor, de gospodrire a resurselor de ap, a tarifelor i penalitilor. Not: HG 522/22.06.2009 reactualizeaz cuantumul contribuiilor specifice de gospodrire a resurselor de ap, a tarifelor i a penalitilor, prin majorare a acestuia cu

- 211 -

indicele de inflaie aferent perioadei 1 ianuarie 2008-1 martie 2009, stabilit i comunicat de Institutul Naional de Statistic. Tabelul 8.4 prezint structura tipului de contribuii perceput de Direcia Apelor Arge Vedea grupate n planul gospodririi cantitative i calitative a resurselor de ap.

CANTITATE

CALITATE Contribuii pentru

ALTELE

Contribuii pentru utilizarea resurselor primirea apelor de ap Contribuii pentru potentialul asigurat n scop hidroenergetic prin barajele din administrarea ANAR de ap Penaliti depirea concentratiilor poluanilor din Contribuii nisipurilor i pietriurilor din albiile, malurile cursurilor de ap, cuvetele lacurilor de acumulare Tarife pentru serviciile comune de captare, pompare i transport Tarife pentru valorificarea potenialului apelor cu asigurarea condiiilor pt. practicarea acvaculturii, pescuitului sportiv i agrementului Penaliti pentru abateri de la normele de utilizare exploatare a resursei pentru exploatarea apele

Tarife pentru serviciile

uzate n resursele de emitere a actelor de reglementare pentru Tarife pentru activiti conexe legate de valorificarea

maxime admise ale patrimoniului Tarife necesare activitii de baz (caiete sarcini licitaii, etc.) pentru alte uzate activiti conexe desfsurarii

evacuate

Tabel 8.4 Structura n plan cantitativ i calitativ a tipului de contribuii

- 212 -

Contribuiile de utilizarea resurselor de ap (lei/mii mc ap brut utilizat), sunt difereniate pe categorii de surse (suprafa, subteran, Dunre) ca urmare a condiiilor diferite de asigurare a apei i pe utilizatori (gospodrii comunale, industrie, energetic, agricultur, uniti cult) i se regsesc n HG 803 Anexat. Fig.8.8 prezint Cuantumul contribuiilor pentru utilizarea resursei de ap din rurile interioare, Dunre, subteran pentru utilizatorul: gospodrie comunal, instituii publice, uniti de cult, agrozootehnice de tip industrial

Fig.8.8. Cuantumul contribuiilor pe surse pentru gospodrie comunal, instituii publice, uniti de cult, agrozootehnice de tip industrial

Fig.8.9 prezint Cuantumul contribuiilor pentru utilizarea resursei de ap din rurile interioare, Dunre, pentru utilizatorul: operator economic productor de energie electric prin hidrocentrale indiferent de puterea instalat n regim de uzinare n SH Arge Vedea.

- 213 -

Fig.8.9. Cuantumul contribuiilor pe surse de suprafa a operatorilor productori de energie electric prin hidrocentrale indiferent de puterea instalat n regim de uzinare Fig.8.8.1 prezint Cuantumul contribuiilor pentru utilizarea resursei de ap din rurile interioare, Dunre, subteran pentru utilizatorul: Iriga ii i acvacultur

Fig.8.8.1 Cuantumul contribuiilor pe surse de suprafa, Dunre subteran pentru utilizatorul agricultur: acvacultur i irigaii

- 214 -

n ceea ce privete contribuiile pentru activitatea de primire a apelor uzate n resursele de ap (lei/mii kg substan poluant evacuat), acestea se difereniaz pe tipul de substan poluatoare, ca urmare a efectului diferit al acestora asupra resurselor de ap. Cuantumul contribuiilor aferente primirii apelor uzate n resursele de ap i al penalitatilor pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor se regasesc n anexa (HG 803/2008, reactualizata cu HG 522/2009). Cerina de unicitate a nivelului contribuiilor n plan naional este datorat echiprii economice diferite la nivelul bazinelor/spaiilor hidrografice, precum i condiiei de a nu influena semnificativ costurile de producie a apei potabile, de producere a energiei, precum i din faptul asigurrii redistribuirii i mpririi riscurilor, realiznd astfel o echitate relativ stabil n ceea ce privete gradul de nzestrare a diferitelor spatii hidrografice, bazine hidrografice. DA Arge Vedea, unitate subordonat Administraiei Naionale n calitate de unic operator n domeniul activitilor specifice de gospodrire a apelor se confrunt cu valori semnificative de debite (Fig 8.10). Astfel numai n anul 2007: - pentru serviciile facturate operatorilor economici (inclusiv servicii de g ospodrie comunala), instituii publice, unitatti de cult, agrozootehnice de tip industrial din surse de suprafa (inclusiv Dunrea), circa 5,06%; - pentru operatorii productori de energie electric prin hidrocentrale indiferent de puterea instalat n regim de uzinare, circa 17,8%;

Fig 8.10 Debite nregistate de DA Arge Vedea pentru serviciile facturate n anul 2007 - 215 -

Cheltuielile legate de activitatea de gospodrire a apelor au caracter constant indiferent de volumul de ap prelevat, iar reducerea acestuia influeneaz negativ veniturile unitilor de gospodrire a apelor i implicit realizarea lucrrilor necesare meninerii n siguran a Sistemului Naional de Gospodrire a Apelor.

Astfel: Structura principalelor cheltuieli n 2007 necesare efecturii lucrrilor specifice de gospodrirea apelor, precum i managementului calitativ al resurselor de ap, este prezentat n Figura 8.11.

Fig 8.11 Structura principalelor cheltuieli Astfel, cheltuielile destinate activitii de baz au pondere sub 50%. De asemenea, cheltuielile de exploatare, ntreinere i reparaii a utilajelor i mijloacelor de transport dein o pondere mare n detrimentul cheltuielilor destinate activitii de baz. Cheltuielile aferente lucrrilor specifice de gospodrire a apelor nu au f ost acoperite din veniturile obinute din activitile specifice de asigurare a apei brute datorit subdimensionrii cuantumului contribuiilor i a reducerii volumului de ap prelevat datorit restrngerii activitilor economice. Rezultatul patrimonial al deficitului financiar la nivelul Direciei de Ap Arge -Vedea la nivelul anului 2007 este de 3.116 mii lei. - 216 -

Astfel, rata de recuperare a costurilor financiare la nivelul DA Arge - Vedea este de 92,4%. Contribuiile specifice de gospodrire a apelor sunt stabilite pentru to i utilizatorii resursei de ap respectiv de gospodrie comunal, industrie, agricultur, i sunt aferente activitilor specifice de gospodrire a apelor prestate de operatorul unic n domeniul gospodririi apelor - Administraia Naional Apele Romne n scopul asigurrii accesului acestora la sursa i al meninerii n siguran a Sistemului Naional de Gospodrire a Apelor. Aceast contribuie are la baz cantitatea i calitatea sursei de care beneficiaz utilizatorul respectiv i nu ine cont de puterea finaciar a unui sau altui utilizator astfel c, n cazul stabilirii cuantumului contribuiilor pentru activitile specifice de gospodrire a apelor nu se poate vorbi de o subvenie ncruciat.

8.3.2. Mecanismul economico financiar n domeniul serviciilor publice de ap. Evaluarea recuperrii costurilor pentru serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare n conformitate cu Legea nr. 241 din 22 iunie 2006, (Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare) serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare al localitilor, denumit n continuare serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, se afl sub conducerea, coordonarea i responsabilitatea autoritii administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea aliment rii cu ap, canalizare i epurarea apelor uzate pentru toi utilizatorii de pe teritoriul l ocalitilor. n cazul gestiunii delegate pentru funcionarea serviciului, autoritile administraiei publice locale transfer unuia sau mai multor operatori toate sarcinile i responsabilitile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utiliti publice, ct i administrarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare aferente acestuia, pe baza unui contract denumit n continuare contract de delegare a gestiunii. n conformitate cu Art.20/Legea_241_2006, o peratorii care desfoar activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare n regim de gestiune delegat sunt cei stabilii prin Legea nr. 51/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. Operatorii serviciilor de alimenatre cu ap, canalizare i epurare i desfoar activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare prin

- 217 -

exploatarea i administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza contractului de delegare a gestiunii i a licenei eliberate de A.N.R.S.C. Contractul de delegare a gestiunii se aprob prin hotrrea de atribuire, adoptat de consiliile locale, consiliile judeene, Consiliul General al Municipiului Bucureti sau de asociaia de dezvoltare comunitar, dup caz. n condiiile legii, contractul de delegare a gestiunii poate fi materializat printr-un: a) contract de concesiune; b) contract de parteneriat public-privat. n conformitate cu Art.34/Legea_241_2006, preurile i tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se fundamenteaz, se stabilesc, se ajusteaz, se modific, se avizeaz i se aprob n condiiile Legii nr. 51/2006. Fundamentarea preurilor i tarifelor serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se face de ctre operator, astfel nct structura i nivelul acestora: a) s acopere costul justificat economic al furnizrii/prestrii serviciului; b) s asigure funcionarea eficient i n siguran a serviciului, protecia i conservarea mediului, precum i snta tea populaiei; c) s descurajeze consumul excesiv i s ncurajeze investiiile de capital; d) s garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului; e) s garanteze continuitatea serviciului. Preurile i tarifele pentru plata serviciilor de ap i de canalizare se fundamenteaz pe baza costurilor de producie i exploatare, a costurilor de ntreinere i reparaii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat n active corporale i necorporale i includ cote pentru plata dobnzilor i restituirea creditelor, pentru crearea surselor de dezvoltare i modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, precum i profitul operatorului, n condiiile legii, cu respectarea urmtoarelor condiii: structura i nivelul tarifelor s fie stabilite astfel nct s reflecte costul efectiv al furnizrii/prestrii serviciilor de ap i de canalizare, s descurajeze consumul excesiv, s ncurajeze funcionarea eficient a acestora i protecia mediului, s ncurajeze investiiile de capital i s fie corelate cu gradul de suportabilitate de ctre utilizatori; s fie asigurat i respectat autonomia financiar a operatorului; operatorul s aib dreptul de a propune tarife binome care au: o component fix, proporional cu cheltuielile necesare pentru meninerea n exploatare i funcionarea n condiii de siguran i eficien a sistemului de alimentare cu - 218 -

ap, respectiv de canalizare, i una variabil, n funcie de consumul de ap, respectiv de cantitatea de ape uzate, nregistrate la utilizatori; operatorul s aiba dreptul de a indexa periodic tarifele n funcie de rata inflaiei, n baza unor formule de indexare avizate de autoritatea de reglementa re i aprobate de autoritile administraiei publice locale responsabile; aprobarea tarifelor s se fac de ctre consiliile locale, consiliile judeene sau, dup caz, de Consiliul General al Municipiului Bucure ti, n conformitate cu dispoziiile legale, n baza avizului autoritii de reglementare i cu condiia respectrii urmtoarelor cerine: n 2007, Administraia Naional, mpreun cu Asociaia Romn a Apei, a iniiat o intervieviare a operatorilor de servicii publice de alimentare cu ap i canalizare, operatori regionali i n curs de regionalizare, a cror aplicaie a fost aprobat sau este n curs de aprobare la AUTORITATEA DE MANAGEMENT din cadrul Programului Operaional Structural de Mediu, Ministerul Mediului, rezultnd un nivel al tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare, dup cum urmeaz (Tabel 8.5):

Tabel 8.5 Tarifele serviciilor publice Tarif ap potabil Denumire operator servicii de ap (An 2007)* (lei/m3) An 2007 (lei/m3) An 2007 (lei/m3) An 2007 (lei/m3) Tariful SC AP CANAL 2000 S.A. Piteti 1,71 1,71 1,53 1,53 aferent serviciilor de epurare este inclus n tariful de canalizare SERVICIUL PUBLIC 1,45 1,45 0,63 0,63 Tariful aferent consumatori casnici Tarif ap potabil consumatori industriali Tarif canalizare consumatori casnici Tarif canalizare consumatori industriali Observaii

- 219 -

Tarif ap potabil Denumire operator servicii de ap (An 2007)* (lei/m3) PUBLI SERV Videle consumatori casnici

Tarif ap potabil consumatori industriali An 2007 (lei/m3)

Tarif canalizare consumatori casnici An 2007 (lei/m3)

Tarif canalizare consumatori industriali An 2007 (lei/m3) serviciilor de epurare este inclus n tariful de canalizare Tariful Observaii

SC AP SERV SA sucursala Roiori de Vede 2,88 1,82 1,0 0,84

aferent serviciilor de epurare este inclus n tariful de canalizare Tariful

SC AP SERV SA sucursala Alexandria 1,55 1,55 0,62 0,62

aferent serviciilor de epurare este inclus n tariful de canalizare Tariful aferent

SC AP SERV SA sucursala Turnu Mgurele 3,50 2,37 0,71 0,60

serviciilor de epurare este inclus n tariful de canalizare

- 220 -

Tarif ap potabil Denumire operator servicii de ap (An 2007)* (lei/m3) consumatori casnici

Tarif ap potabil consumatori industriali An 2007 (lei/m3)

Tarif canalizare consumatori casnici An 2007 (lei/m3)

Tarif canalizare consumatori industriali An 2007 (lei/m3) Tariful Observaii

SC AP SERV SA sucursala Zimnicea 2,30 1,35 0,62 0,52

aferent serviciilor de epurare este inclus n tariful de canalizare Tariful aferent

SC AP SERVICE SA Giurgiu 1,53 1,53 0,71 0,71

serviciilor de epurare este inclus n tariful de canalizare Finanarea activitii curente a serviciilor publice de alimentare cu ap i canalizare

se face prin ncasarea contravalorii acestora de la consumatori, la preurile i tarifele aprobate de ctre autoritile locale. Prin urmare, activitatea de exploatare nu se subvenioneaz i nu se practic sisteme de protecie social direct la serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare, procentul de recuperare a costurilor la nivelul serviciilor facturate este mai mare de 100%, diferena constnd n nivelul cotei de dezvoltare i a cotei de profit stabilit n conformitate cu legislaia n vigoare.

- 221 -

9. PROGRAME DE MSURI

Directiva Cadru privind Apa (DCA), adoptat la 23 octombrie 2000 de ctre Parlamentul European i Consiliu, are ca obiectiv ambi ios stabilirea unui cadru European unic i coerent pentru politic i gestiunea apelor, integrnd deopotriv i directivele europene din domeniul apelor. Se fixeaz astfel un cadru de protecie a apelor care s permit: prevenirea degradrii mediului acvatic, conservarea sau ameliorarea st rii apelor; promovarea unei utilizri durabile a apei, bazat pe protecia pe termen lung a resurselor de ap disponibile; reducerea sau eliminarea treptat a emisiilor de substane prioritare / prioritar periculoase n apele de suprafa; reducerea polurii apelor subterane; n vederea atingerii obiectivelor de mediu se implementeaz un proces global, inclusiv pregatirea unor documente de planificare i reactualizarea lor la fiecare 6 ani: caracterizarea strii actuale a corpurilor de ap; planul de management al bazinului hidrografic care include programe de msuri; programul de monitoring care are ca scop supravegherea calitii corpurilor de ap i verificarea dac obiectivele de mediu sunt atinse. Natura ciclic i etapele necesare procesului de planificare a planului de management, precu m i locul programului de msuri n acest context, sunt prezentate n Figura nr. 9.1. n conformitate cu prevederile art. 2 3 - 25, din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, Planul Naional de Management a apelor din Romnia, ca parte a schemei directoare , trebuie s conin un rezumat al msurilor necesare pentru a aduce corpurile de ap, n mod progresiv, la starea cerut pn la termenul limit extins, pentru orice ntrziere semnificativ a realizrii msurilor operaional e i planificarea implementrii acestora. De asemenea, n art. 43 (18) i (19) se coreleaz programul de msuri cu politicile i strategiile dezvoltrii durabile i gospodririi apelor i se stabilesc termenul de realizare 22 decembrie 2009 i termenul la care programul de msuri devine operaional (22 decembrie 2012). Programele de msuri se revizuiesc, dac este necesar, se reactualizeaz pn cel trziu la data de 22 decembrie 2015 i apoi la fiecare 6 ani.

- 222 -

Fig. 9.1 - Locul programului de msuri n cadrul procesului de planificare a planului de management

Potrivit cerinelor Art. 14 al Directivei Cadru trebuie asigurat i informarea, consultarea i participarea factorilor implicai n luarea deciziilor pentru stabilirea programului de msuri. Programul de msuri este rezultatul concret al DCA, coninutul su fiind fixat de art. 11 i Anexa VI ale directivei. Directiva Cadru definete 2 categorii de msuri, i anume msuri de baz i msuri suplimentare. "Msurile de baz" sunt cerinele minime de conformare i constau din acele msuri cerute de implementarea legisla iei comunitare pentru protecia apelor, inclusiv

- 223 -

msurile sub legislaia specificat n Articolul 10 i n partea A a anexei VI (lista msurilor de baz ce urmeaz a fi incluse n programele de msuri), i anume: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Directiva privind calitatea apelor utilizate pentru mbiere (76/160/EEC); Directiva privind conservarea psrilor slbatice (79/409/EEC); Directiva privind apa potabil (80/778/EEC), amendat de Directiva (98/83/EC); Directiva privind accidentele majore (Seveso) (Directiva 96/82/EC); Directiva privind evaluarea impactului de mediu (Directiva 85/337/EEC); Directiva privind nmolurile din staiile de epurare (Directiva 86/278/EEC); Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/EEC); Directiva privind produsele pentru protecia plantelor (91/414/EEC); Directiva privind poluarea cu nitrai din surse agricole (91/676/EEC); Directiva privind conservarea parcurilor naturale precum i a animalelor i plantelor din zonele neamenajate (92/43/EEC); xi. Directiva privind prevenirea i controlul integrat al polurii (96/61/EC).

"Msurile suplimentare" sunt acele msuri identificate i implementate n plus fa de msurile de baz cu scopul de a atinge obiectivele stabilite n Articolul 4, i anume: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Instrumente legislative; Instrumente administrative; Instrumente economice sau fiscale; nelegeri/acorduri de mediu negociate; Controlul emisiilor; Coduri de bun practic; Refacerea i restaurarea zonelor umede; Controlul captrilor; Msuri de management de necessitate (ex. Promovarea produciei agricole adaptate, cum ar fi culturi fr cerine mari de ap n zonele afectate de secet); x. Msuri de eficientizare i reutilizare (ex. Promovarea n industrie a tehnologiilor ce utilizeaz eficient ap, precum i a tehnicilor de irigare cu consum mic de ap); xi. xii. xiii. xiv. xv. Proiecte de construcie; Uzine de desalinizare; Proiecte de reabilitare; Rencrcarea artificial a acviferelor; Proiecte educaionale;

- 224 -

xvi. xvii.

Proiecte de cercetare, dezvoltare i testare; Alte msuri relevante. Etapele de stabilire a programului de msuri Presiunile identificate n Rapoartele 2004 la nivelul celor 11 bazine/spaii

hidrografice reprezint baza pentru stabilirea listei de posibile msuri. Aa cum s-a subliniat anterior, lista de msuri va conine n mod obligatoriu msurile de baz, precum i eventuale msuri suplimentare avnd n vedere atingerea strii bune a apelor. Prin aplicarea analizei economice i a scenariilor (prin modelare), vor fi selectate combinaiile de msuri (msuri de baz + msuri suplimentare) care prezint cel mai bun raport costeficien. Programul de msuri se aplic presiunilor semnificative de la nivelul corpurilor de ap. n anumite cazuri, datorit relaiei de transfer a poluanilor din amonte n aval, msurile se pot lua la nivelul corpurilor de ap din amonte (care pot s nu aib risc), iar efectele/beneficiile s fie identificate la nivelul corpurilor de ap din aval. De asemenea, n cazul surselor difuze de poluare, msurile pot fi stabilite la nivel de sub-bazin. Datorit considerentelor mai sus menionate, stabilirea programului de msuri la nivel de bazin/spaiu hidrografic necesit parcurgerea urmtoarelor etape: Stabilirea listei de msuri de baz la nivel de bazin/spaiu hidrografic prin reactualizarea inventarului presiunilor semnificative i realizarea inventarului msurilor de baz Realizarea inventarului msurilor suplimentare - identificarea surselor de poluare crora li se aplic msuri suplimentare (n concordan cu anexa VI a Directivei Cadru) atunci cnd aplicarea msurilor de baz nu conduce la atingerea obiectivelor de mediu; evaluarea costurilor aferente i a efectelor acestor msuri vor fi utilizate n analiza economic. Aplicarea scenariilor i analizei economice prin utilizarea unor modele pentru estimarea efectelor msurilor i aplicarea analizelor cost eficien (i anume ca gradul maxim posibil al eficienei ecologice s fie atins cu costuri ct mai reduse) i cost beneficiu pentru prioritizarea msurilor i estimarea beneficiilor. Stabilirea programului de msuri final - programul de msuri trebuie s permit crearea unei sinergii i complementaritati ntre diferitele msuri legale obligatorii cu instrumente financiare, acorduri voluntare i programe educaionale.

- 225 -

9.1 Msuri pentru implementarea legislaiei europene pentru protecia apelor Msurile impuse de legislaia naional care implementeaz Directivele Europene au ca obiectiv general conformarea cu cerinele Uniunii Europene n domeniul calitii apei, prin ndeplinirea obligaiilor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea European i documentul Poziia Comun a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu. Documentele naionale de aplicare cuprind att planurile de implementare ale directivelor europene n domeniul calitii apei, ct i documentele strategice naionale care asigur cadrul de realizare a acestora. Astfel, pentru implementarea Directivelor Europene s-au elaborat Planurile de implementare, dintre care cele mai importante sunt: Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman; Planul de implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate oreneti modificat prin Directiva 98/15/CE; Planul de implementare pentru Directiva 96/61/EC privind prevenirea i controlul integrat al polurii, amendat prin Directiva 2003/35/EC i Directiva 2008/1/CE; Planul de implementare pentru Directiva 76/464/CEE i directivele fiice referitoare la poluarea cauzat de anumite substane periculoase evacuate n mediul acvatic al Comunitii; Planul de implementare pentru Directiva 91/676/EEC privind protecia apelor mpotriva polurii cauzate de nitraii provenii din surse agricole; Planul de implementare pentru Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deeurilor. Documentele strategice naionale care asigur cadrul general de implementare a msurilor din acest plan sunt: - Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil (2007-2030); - Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013; - Planul Naional de Dezvoltare pentru Protecia Mediului; Cadrul Strategic Naional de Referin pentru perioada 2007-2013; - Planuri Naionale de Dezvoltare Sectoriale: o Programul Operai onal Sectorial de MEDIU pentru perioada 2007 2013; o Programul Sectorial Creterea competitivitii economice pentru perioada 2007 2013; o Programul Operaional pentru Pescuit al Romniei 2007-2013; - 226 -

o Programul Operaional Sectorial "Transport" 2007 2013; o Strategia i politica naional n domeniul gospodririi apelor; o Strategia Naional de Management al Riscului la Inundaii pe termen mediu i lung; o Strategia naional privind reducerea efectelor secetei, prevenirea i combaterea degradrii terenurilor i deertificrii, pe termen scurt, mediu i lung; o Strategia Energetic a Romniei (2007 - 2013); - Strategia de valorificare a a surselor regenerabile de energie ale Romniei; o Strategia naional a Romniei privind schimbrile climatice (2005-2007); o Strategia industriei miniere pentru perioada 2008-2020; o Strategia Naional pentru dezvoltarea durabil a serviciilor publice pentru alimentare i canalizare; o Strategia de implementare a obligaiilor privind controlul activittilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase SEVESO II, pentru perioada 2005-2006; o Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor (SNGD); o Strategia de Dezvoltare a Sectorului Forestier din Romnia (2001-2010); o Programul Forestier Naional; o Planul Naional de Gestionare a Deeurilor (PNGD); o Planul naional de aciune privind schimbr ile climatice (2005 2007). La aceste documente naionale se adaug i programele, planurile de aciune regionale, judeene i locale prevzute a se realiza n urmtoarea perioad, respectiv: Planurile judeene de msuri prioritare - Capitolul 22 Mediu la tratatul de aderare al Romniei la Uniunea European; Planurile regionale de aciune pentru mediu (PRAM) 2007 - 2013; Planurile judeene de dezvoltare economic i social - seciunea Protecia Mediului; Planurile regionale de dezvoltare economic i social - seciunea Protecia Mediului; Programele de aciune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitra i; Planurilor Regionale de Gestionare a De eurilor (PRGD); Planurilor Judeene de Gestionare a Deeurilor (PJGD).

Legislaia care asigur implementarea msurilor de baz privind protecia mediului i n special a apelor i ecosistemelor acvatice se prezint n Anexa 9.1. - 227 -

n continuare sunt prezentate principalele directive europene din do meniul calitii apelor cu referire la obiective, cerine, autoriti responsabile, perioade de tranziie, evaluare financiar pentru implementare, msurile stabilite, precum i sursele de finan are pentru acestea. DIRECTIVA 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

Obiectivele principale ale Directivei sunt: Protejarea sntii populaiei de efectele adverse ale oricrui tip de contaminare a apei destinate consumului uman; A asigura c apa destinat consumului uman este sanogen i curat. Cerinele principale ale Directivei sunt: - Obligaia de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinat consumului uman i valori pentru parametrii relevani (Articolele 2-5). - Obligaia de a determina punctele (locurile) (Articolul 6), n care apa trebuie s fie corespunztoare valorilor stabilite conform Articolului 5. - Obligaia de a asigura monitorizarea reglementat , pe ntreaga ar, a calitatii apei destinate consumului uman (Articol 7) i informarea adecvat i actualizat a consumatorilor (Articolul 13), inclusiv publicarea regulat a rapoartelor i prezentarea lor ctre Comisie. - Obligaia de a asigura c toate msurile necesare de remediere s fie luate pentru a se restabili calitatea apei care nu este corespunz toare valorilor parametrilor de calitate, interzicerea folosirii apei a crei calitate constituie un pericol potenial pentru sntat e, acordarea de posibile derog ri n condiiile prevzute de directiva i informarea consumatorilor (Articolele 8, 3, 9 i 13) - Obligaia de a asigura ca substanele sau materialele folosite la tratarea sau distribuia apei destinate consumului uman nu vor diminua protecia sntii publice (Articol 10). - Cerinele orizontale de reprezentarea Romniei n Comitetul tiintific cu reprezentani ai Ministerului Sntii. Prin derogare de la dispoziiile articolelor 5 alineatul (2) i 8, precum i ale anexei I prile B i C la Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru urmtorii parametrii nu se aplica n ntregime pe teritoriul Romniei n condiiile stabilite mai jos: pn la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate n aglomerrile urbane cu mai puin de 10000 de locuitori;

- 228 -

pn la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate i turbiditate n aglomerrile urbane cuprinznd ntre 10 000 i 100 000 de locuitori; pn la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier i mangan n aglomerrile urbane cu peste 100.000 de locuitori; pn la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrai, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu i pesticide n aglomerrile urbane cu mai puin de 10.000 de locuitori; pn la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrai, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide i mangan n aglomerrile urbane cuprinznd ntre 10.000 i 100.000 de locuitori. Autoriti responsabile: Ministerul Sntii (MS) Scopul activitilor Promovarea msurilor legislative avand ca scop protejarea sntii publice prin stabilirea cerinelor pentru calitatea apei potabile, inspecia sistemelor de aprovizionare cu ap potabil a populaiei, supravegherea i monitorizarea calitii apei potabile, consilierea populaiei, diseminarea informaiei, i raportarea. Instituii colaboratoare Ministerul Mediului(MM), Ministerul Administraiei i Internelor (MAI), Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale (MADR), Productorii i distribuitorii de ap Implementare Ministerul Sntii va asigura elaborarea calendarului i estimarea costurilor monitorizrii de audit. Ministerul Internelor i Reformei Administrative centralizeaz planurile de conformare i monitorizeaz i controleaz implementarea acestora. Ministerul Mediului apelor de suprafa. Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale va elabora planul i calendarul activitilor de conformare va elabora planul i calendarul activitilor de conformare pentru monitorizarea calitatii Responsabil pentru Transpunerea Directivei

- 229 -

pentru productorii din industria alimentar. Productorii aprovizionarea standardele, i distribuitorii cu ap de ap vor i asigura cu potabil, de

conformarea

monitorizarea

control

acoperirea

costurilor monitorizrii de audit. Proprietarii imobilelor pentru asigurarea calitii reelelor interioare de distribuie a apei. Productorii de ap mbuteliat pentru asigurarea calitii i monitorizrii apei mbuteliate. Scopul activitilor Iniierea i aplicarea msurilor pentru asigurarea unei aprovizionrii Perioada de tranziie solicitat cu ap potabil n conformitate cu

prevederile directivei Perioade de tranziie etapizate, pn cel trziu 31 decembrie 2015

Msuri pentru implementarea cerinelor Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, a fost transpus n legislaia naional. Pn la 31 decembrie 2015 Romnia va iniia i aplica toate msurile necesare pentru a asigura alimentarea cu ap potabil n conformitate cu prevederile Directivei, stabilind cerinele pentru ap potabil, inspecia pentru sistemele de alimentare cu ap, supravegherea i monitorizarea calitii apei potabile, diseminarea informaiilor i raportarea. Una dintre obligaiile importante este aceea de a aplica msuri pentru asigurarea calitii apei destinate consumului uman, care trebuie s aib anumite valori pentru parametrii relevani (Art. 2-5). Apa s fie lipsit de orice microorganisme sau substane care, prin numr sau concentraii, constituie un pericol potenial pentru sntatea uman. Cerinele minime referitoare la parametrii de calitate i valorile lor sunt stabilite n Anexa I, Partea A i B a Planului de implementare a directivei. n cadrul planurilor de conformare ce au fost elaborate de ctre productorii de ap potabil se face evaluarea situaiei existente, identificarea punctelor de risc pentru calitatea apei potabile, identificarea soluiilor tehnice pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de neconformitate; de asemenea, vor fi stabilite graficele de realizare a activitilor i investiiilor, incluznd costurile acestora i impactul asupra costului apei. Urmtoarele msuri trebuie s asigure o calitate a apei conform cu cerinele: - 230 -

construirea de noi captri de ap de suprafa i subteran din zone de protecie pentru captrile de ap din surse de suprafa i subterane destinate potabilizrii; reabilitarea reelelor de ap existente n vederea mbuntirii distribuiei apei potabile i reducerea riscurilor de accidente frecvente, pierderi importante de ap i contaminare ulterioar a apei; construirea de noi reele de distribuie; reabilitarea tehnologiilor de tratare; mbuntirea tehnologiilor de tratare; costruirea de noi staii de tratare; schimbarea instalaiilor interioare; mbuntirea managementului deeurilor municipale nepericuloase (clasa b) rezultate de la tratarea apei (depozitarea deeurilor nepericuloase solide se va realiza pn la 16 iulie 2009 pe depozitele existente, sau, n paralel, pe depozitele conforme de deeuri nepericuloase din zona urban). Pentru evitarea impactului negativ asupra sntii publice, avnd n vedere

standardele Organizaiei Mondiale a Sntii relevante, au fost luate msuri care vizeaz: asigurarea supravegherii i controlului proteciei sanitare a surselor de ap destinate consumului uman; autorizarea sanitar a staiilor de tratare a apei pentru potabilizare, autorizare care se revizuiete anual; clorinarea apei; monitorizarea apei la ieirea din staia de tratare, la ieirea din rezervoarele de stocare a apei; introducerea parametrilor microbiologici n monitorizarea de audit; inspecia sanitar periodic a staiei de tratare i a reelei de distribuie; aplicarea msurilor de remediere; utilizarea instalaiilor, utilizarea instalaiilor, a materialelor i a substanelor n contact cu apa este permis numai cu avizarea acestora de ctre MS ( Ordinul ministrului sntii nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitar pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire i pentru funcionarea obiectivelor ce desfoar activiti cu risc pentru starea de sntate a populaiei) ;; colaborarea dintre autoriile locale implicate (sntate public, administraie public, mediu, serviciile de ap) pentru remedierea deficienelor i realizarea conformrii etapizate; informarea populaiei n situaia n care se constat probe necorespunztoare pentru - 231 -

un parametru relevant pentru sntatea public i asupra msurilor ce trebuie luate; notificarea mbolnvirilor asociate apei conform Ordinului ministrului sntii i familiei nr. 8/2000 privind informarea operativ n probleme de epidemiologie i igien; elaborarea raportului anual privind monitorizarea calitii apei de but n mediul urban. Msurile necesare pentru mbuntirea calitii apei destinate consumului uman vor avea o eficien n ceea ce privete: mbuntirea eficienei de tratare a apei brute n vederea respect rii prevederilor Directivei 98/83/CE i a termenelor asumate prin Po ziia Comun (ex. limita clor rezidual n ap distribuit de 0,2-0,5 mg/l); Asigurarea condiiilor de prelevare a apei brute; nlocuirea materialelor care nu corespund standardelor i regulamentelor europene (conducte din azbest); mbuntirea condiiilor tehnice de distribuie a apei brute i potabile n conformitate cu standardele europene; mbuntirea performanelor hidraulice ale reelei de distribuie i a apei potabile; Reducerea pierderilor de ap pe reelele de aduciune i distribuie a apei (obiectiv 1025%); Creterea gradului de conectare la reeaua de alimentare cu ap potabil n scopul respectrii termenelor i angajamentelor asumate; Asigurarea dezvoltrii sistemului de furnizare a apei potabile ctre populaie.

Cheltuielile estimate de la bugetul de Stat, bugetele locale, fonduri structurale i de coeziune, alte fonduri (ISPA, SAPARD, SAMTID, etc.), parteneriate publice private n perioada 2004-2015 sunt prezentate pentru fiecare localitate n Anexa 9.2 i n mod centralizat n Tabelul nr. 9.1. Costurile de investiii au fost estimate pe baza informaiilor din: Master planurile judeene aprobate pn n prezent (Giurgiu,Teleorman, Olt, Arge, Clrai) sau n curs de aprobare (Ilfov, Dmbovia), programele de etapizare sau proiecte (pentru acele msuri finalizate sau prevzute), precum i pe baza aplicrii metodologiei ANAR Aplicarea metodologiei de recuperare a costurilor n domeniul apelor la nivelul spaiului hidrografic Arge - Vedea, aplicnd costurile unitare utilizate la elaborarea Master Planurilor judeene. Costurile de investiii totale obinute sunt n valoare de 1241,688 mil. Euro.

- 232 -

Tabel nr. 9.1 Msuri necesare pentru asigurarea aliment rii cu ap potabil a localitilor din spaiul hidrografic Arge Vedea Nr. crt. Denumire familie de msuri Cod familie de msuri 1 Reabilitarea / modernizarea infrastructurii existente pentru ap Reabilitarea alimentare echipamente subteran, reelelor captare rezervor pentru ap de suprafa i subteran) Reabilitarea / Modernizarea 1.1.a2 staiilor de tratare a apei (reabilitarea facilitilor de 2008-2015 47862355 4355569 de surselor cu a de 1.1.a1 ap captrilor 2008-2015 48334145 2680779 1.1.a 2008-2015 258731854 Termen de conformare Costuri Investiii (Euro) Costuri de operare& ntreinere anuale 17531186

(reabilitarea i dotarea cu pentru ap de suprafa i reabilitarea aduciune

tratare - pompare, colectare, floculare, clorinare, cldirilor i filtrare, dozare,

reabilitarea modernizarea de

echipamentelor analiz pentru laborator)

automatizare i aparatur de

Reabilitarea sistemului de 1.1.a3 distribuie (conductelor principale de transport, conductelor de distribuie la - 233 a apei

2008-2015

162535354

10494838

Nr. crt.

Denumire familie de msuri

Cod familie de msuri

Termen de conformare

Costuri Investiii (Euro)

Costuri de operare& ntreinere anuale

utilizatori, rezervoarelor de stocare, construcia de staii de pompare ap potabil) 2 Construirea / extinderea infrastructurii pentru ap Construirea alimentare surselor cu de 1.1.b1 ap 2008-2015 107143430 3571264 1.1.b 2008-2015 982956290 42253443

(construirea i dotarea cu echipamente a noi captri de ap de suprafa extinderea de reele i / de subteran, construirea

aduciune captare rezervor pentru ap de suprafa i subteran) Construirea tratare a apei Extinderea / construirea 1.1.b3 2008-2015 847333476 29244564 sistemului de distribuie a apei TOTAL SH Arge Vedea de staii de 1.1.b2 2008-2015 28479384 9437615

1241688144

59784629

n vederea accesrii fondurilor europene, Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile a elaborat Programul Operaional Sectorial (POS Mediu), n concordan cu Liniile directoare ale strategiei comunitare, Planul de Dezvoltare Naional, Cadrul Naional Strategic de Referin pentru Perioada de Programare 2007 - 2013. Obiectivul axei prioritare 1 Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat, are drept obiectiv - 234 -

mbuntirea calitii i a accesului la infrastructura de ap i ap uzat, prin asigurarea serviciilor de alimentare n majoritatea zonelor urbane pn n 2015 i stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de ap. POS Mediu acoper perioada 2007-2013, iar obiectivele sale urmresc nevoile de dezvoltare ale Romniei prin punerea bazelor dezvoltrii economice durabile. POS va contribui la ndeplinirea obligaiilor pe care Romnia le are n sectorul de mediu, oferind oportuniti de investiii n toate regiunile rii. Rezolvarea problemei de alimentare cu ap potabil se va realiza integrat, concomitent cu asigurarea infrastructurii de ap uzat (canalizare i epurare). DIRECTIVA 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificat prin Directiva 98/15/CE

Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, amendat de Directiva Comisiei 98/15/EC n 27 februarie 1998, este baza legal a legislaiei comunitare n domeniul apei. Obiectivele se refer la protecia mediului mpotriva efectelor negative ale evacurilor de ape uzate urbane i de ape uzate din anumite sectoare industriale (n principal prelucrarea i fabricarea produselor din industria alimentar). Avnd n vedere att poziionarea Romniei n bazinul hidrografic al fluviului Dunrea i bazinul Mrii Negre, ct i necesitatea proteciei mediului n aceste zone, Romnia a declarat ntregul su teritoriu ca zon sensibil. n vederea ndeplinirii cerinelor directivei, ara noastr trebuie s asigure: 1. Reglementarea iniial i/sau autorizarea specific pentru toate evacurile n mediul natural ale apelor uzate care aparin att staiilor de epurare urbane i staiilor de epurare din industria agro-alimentar, ct i unitilor industriale care evacueaz ape uzate n reele de canalizare ale aglomerrilor i staiilor de epurare urbane; 2. Realizarea de sisteme de colectare a apelor uzate urbane pentru toate aglomerrile cu peste 2000 l.e.; 3. Realizarea nivelului de epurare biologic pentru aglomerrile cu 2000 10000 l.e.; de asemenea, nivelul de epurare trebuie s fie mai stringent (epurare secundar plus epurare avansat) pentru evacurile de ape uzate de la aglomerrile cu mai mult de 10000 l.e.; 4. Pn la 31 decembrie 2007, apele uzate biodegradabile de la staiile de epurare ale - 235 -

sectorului industrial menionat n directiv, nainte de evacuarea n apele receptoare, respect condiiile stabilite n autorizaiile specifice, pentru toate evacu rile de la staiile care reprezint 4000 l.e sau mai mult; 5. Implementarea unor reguli generale i a unor activiti de avizare / autorizare care s asigure un control asupra depozitrii finale pe termen lung a nmolului rezultat din staiile de epurare; n Romnia legislaia interzice deversarea nmolului direct n apele de suprafa (HG 188/2005); Monitorizarea evacurilor de la staiile de epurare i efectul lor asupra mediului; 6. Stabilirea programelor de implementare i publicarea la fiecare 2 ani a rapoartelor privind situaia existent, pentru public i Comisia European. Pentru implementarea i conformarea cu prevederile Directivei Consiliului

91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, Romnia a obinut perioade de tranziie pentru: Colectarea apelor uzate urbane (art. 3 al Directivei), dup cum urmeaz: pn la 31 decembrie 2013 conformarea cu directiva va fi realizat pentru 263 aglomerri umane cu mai mult de 10000 l.e.; pn la 31 decembrie 2018 conformarea cu directiva va fi realizat pentru 2346 aglomerri umane cu mai puin de 10000 l.e; Epurarea apelor uzate urbane i evacuarea acestora (art. 4 (1a,b) i art. 5(2): pn la 31 decembrie 2015 conformarea cu directiva va fi realizat pentru 263 aglomerri umane cu mai mult de 10000 l.e.; pn la 31 decembrie 2018 conformarea cu directive va fi realizat pentru 2346 aglomerri umane cu mai puin de 10000 l.e. Autoritile competente pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane i responsabilitatile acestora sunt prezentate n continuare: Factori de decizie Responsibilitate Stabilirea standardelor i obiectivelor de calitate a apelor Ministerul Mediului Elaborarea normelor pentru condiiile de evacuare ale apelor uzate Stabilirea sistemului de monitoring al evacu rilor de ape uzate

- 236 -

Ministerul Adminsitraiei i Internelor Ministerul Dezvoltrii, Lucrarilor Publice i Locuinelor Garda Naional de Mediu Administraia Naional Apele Romne (Direciile de Ap)

Elaborarea unui program de aciune pentru reabilitarea, modernizarea i construcia sistemelor de colectare n aglomerrile cu peste 2000 l.e. Promovarea standardelor i reglementrilor tehnice privind construcia i exploatarea sistemelor de colectare i a staiilor de epurare a apelor uzate or eneti Inspectia i controlul evacurilor de ape uzate Asigurarea avizrii/autorizrii evacurii apelor uzate provenite de la aglomerri umane sau de la industria agro-alimentar asimilat, conform normativelor NTPA 001/2002 i NTPA 002/2002 Monitoringul apelor de suprafa, a receptorilor naturali n care se evacueaz apele uzate urbane sau industriale

Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal (ANSRC) Administraia public local Companii Locale de Ap i Canalizare (sub autoritatea municipalitatii proprietate de stat sau proprietate privat) Realizarea sistemelor de canalizare i epurarea apelor uzate Exploatarea i ntreinerea sistemelor de colectare i a staiilor de epurare a apelor uzate urbane Automonitoringul i raportarea ctre Direciile Apelor din cadrul Administraiei Naionale Apele Romne Conformarea cu condiiile de evacuare Managementul i depozitarea nmolului Licenierea operatorilor pentru servicii publice de epurare a apelor uzate

Responsabilitatea

realizrii

programelor

de

aciune

pentru

reabilitarea,

modernizarea i construcia sistemelor de colectare n aglomerrile cu peste 2000 l.e revine autoritilor administraiei publice locale (consilii judeene, primrii), proprietare ale sistemelor de colectare (reele de canalizare i staii de epurare). Ministerul Mediului, n baza atribuiilor de elaborare, actualizare i urmrire a aplicrii strategiilor, planurilor i programelor naionale sectoriale, n domeniul proteciei mediului i gospodri rii apelor, monitorizeaz planurile, respectiv urmrete realizarea programelor de aciune pentru - 237 -

reabilitarea, modernizarea i construcia sistemelor de colectare n aglomerrile cu peste 2000 l.e. n plus, MAI elaboreaza i promoveaz Strategia naional a serviciilor comunitare de utiliti publice (legea 51/2006, art. 12.a). Acest fapt a fost convenit i ca mod de operare n cadrul Comitetului Interministerial al Apelor, prin regulamentul su de organizare i funcionare (HG 316/2007), unde se coordoneaz elaborarea i urmarirea implementrii programelor de realizare a infrastructurii pentru ap potabil i pentru ap uzat, n conformitate cu angajamentele asumate de Romnia n procesul de integrare european. Referitor la soluiile de vidanjare a apelor uzate sau de epurare n instalaii mici compacte, acestea se aplic n zonele unde nu exist sisteme centralizate de canalizare i nu este posibil s fie construite (n general n aglomerri cu mai puin de 2000 l.e.). Legislaia prevede strict tipul de bazine vidanjabile admise (cu imp ermeabilizare i etanare) i eficienele de epurare de realizat, iar prin avizare/autorizare se asigur respectarea acestor cerine. Autoritilor care realizeaz activitile de autorizare, control i inspecie le revine sarcina s se asigure c vidanjarea periodic se realizeaz corespunztor. n ceea ce privete gradele de racordare la reele de canalizare i staii de epurare necesar a fi realizate pn la termenul de conformare cu cerinele Directivei 91/271 n spaiul hidrografic Arge - Vedea (Figura nr. 9.2), acestea trebuie s asigure anumite ncrcri organice biodegradabile preconizate s fie realizate pn n anul 2018 (Tabelul nr. 9.2).
grad realizare retele de canalizare ( % locuitori echivalenti) grad realizare a statiilor de epurare ( % locuitori echivalenti)

92,80 82,73

98,29 98,24 91,17

100,00 100,00

100 90

74,20
80 70

70,11 77,50 57,88 57,97

(%)
60 50 40 30

69,98

40,47 11,76 11,77

20 10 0 2004 2005 2008 2010 2013 2015 2017 2018

Figura nr. 9.2 Gradele de racordare la reele de canalizare i staii de epurare necesar a fi realizate pn la perioda de conformare cu cerinele Directivei 91/271 - 238 -

Tabel nr. 9.2 - Numrul sistemelor de colectare i epurare i populaia echivalent prevzute a se conforma cu cerinele Directivei la sfritul termenului de tranziie Aglomerri cu mai mult de 2000 l.e. Anii Nr. 2010 2013 2015 2018 Total 21 42 98 157 318 Sisteme de colectare Ape suprafa Total l.e. racordai 2503936 241813 872265 773859 4391873 Nr. 21 31 103 105 310 Staii de epurare Ape suprafa Total l.e. racordai 2652906 161600 597777 609520 4021803

Valorile din tabelul nr. 9.2 au fost preluate din Master Planuri pentru judeele care le dein, pentru restul judeelor informaiile au fost estimate prin metodologia elaborat de ANAR privind recuperarea costurilor (2006). Cheltuielile estimate de la bugetul de stat, bugetele locale, fonduri structurale i de coeziune, alte fonduri (ISPA, SAPARD, SAMTID, etc.), parteneriate publice private n perioada 2004-2018 sunt prezentate pentru fiecare aglomerare n Anexa 9.3 i n mod centralizat n Tabelul nr. 9.3. Costurile de investiii totale necesare implementrii cerinelor Directivei sunt n valoare de 2159,788 mil. Euro. Tabel 9.3- Costurile msurilor de baz necesare pentru implementarea cerinelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane n spaiul hidrografic Arge Vedea Nr. crt. Denumire familie de msuri Cod familie de msuri 1 Reabilitarea / modernizarea sistemului de colectare i epurare a apelor uzate existent Reabilitarea reelelor de 1.2.a1 2008-2018 132387177 6555498 1.2.a 2008-2018 186484527 Termen de conformare Costuri Investiii (Euro) Costuri de operare& ntreinere anuale 8833624

- 239 -

Nr. crt.

Denumire familie de msuri

Cod familie de msuri

Termen de conformare

Costuri Investiii (Euro)

Costuri de operare& ntreinere anuale

canalizare Modernizarea / Reabilitarea statie de epurare Aplicarea programelor de eliminare a substanelor periculoase din Lista I i de reducere treptat a substanelor prioritar periculoase din Lista II 2 Construirea / extinderea reelelor de canalizare i a staiilor de epurare Construirea / extinderea reelelor de canalizare Construirea / extinderea staiilor de epurare 3 Managementul deeurilor nepericuloase (nmol) Reabilitarea facilitilor de tratare, depozitare i utilizare a nmolului secundar / teriar (prelucrare, depozitare, utilizare) Incinerare TOTAL SH Arge Vedea 1.2.c4 2159788495 69295590 1.2.c1 2008-2018 66494078 3874236 1.2.c 2008-2018 66494078 3874236 1.2.b2 2008-2018 440014181 12664476 1.2.b1 2008-2018 1466795709 43923254 1.2.b 2008-2018 1906809890 50871897 1.1.a3 2008-2018 1.1.a2 2008-2018 54097350 2278126

Datele au fost estimate pe baza Master Planuri lor judeene disponibile la sfritul anului 2009, aplicaiilor pentru fonduri de coeziun e transmise la Comisia European, - 240 -

precum i metodologiei elaborat de ANAR Aplicarea metodologiei de recuperare a costurilor n domeniul apelor la nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea, cap. 2 - Evolutia locuitorilor. Romnia a definitivat la nceputul anului 2004 Strategia naional pentru dezvoltare durabil n domeniul serviciilor publice. Prin aceast strategie care se reactualizeaz dup necesiti s-au stabilit msuri avnd drept scop stabilirea cererii reale de finanare pentru lucrrile din domeniile serviciilor de ap, ct i a unui cadru credibil i stabil de planificare a investiiilor pe baza unor principii recunoscute la nivel inter naional (de exemplu, subsidiaritatea, eficiena i poluatorul pltete). Resursele financiare avute n vedere sunt: utilizarea de fonduri multilaterale sau nerambursabile, credite pentru finan area serviciilor publice i investiii n infrastructura cu garanii guvernamentale sau locale, stimularea particip rii capitalului privat i a parteneriatelor public-private (30% bugetul de stat i local, 40% din fonduri eropene structurale i de coeziune) i 30% din alte surse (mprumuturi, parteneriate, etc.). Msurile aplicate sunt menite s asigure eficien e de epurare conforme cu prevederile Directivei 91/271/CEE, respectiv minim 70-90% CBO8, 75% CCO-Cr, 90% MTS, 70-80% Nt i 80% Pt, astfel nct efluentul de la staia de epurare s aib o calitate conform legislaiei n vigoare (HG 352/2005). Romnia a beneficiat de importante instrumente financiare de pre-aderare ale Uniunii Europene (ISPA, SAPARD, SAMTID, PHARE) care au permis asigurarea n primii ani a susinerii financiare necesare pentru realizarea lucrrilor de investiii n infrastructur n domeniul canalizrii i epurrii apelor uzate. De la data ader rii, n calitate de Stat membru, Romnia beneficiaz de fonduri de coeziune pentru infrastructura de mediu. n vederea accesrii fondurilor europene, Ministerul Mediului a elaborat Programul Operaional Sectorial (POS Mediu), n concordan cu Liniile directoare ale strategiei comunitare, Planul de Dezvoltare Naional, Cadrul Naional Strategic de Referin pentru Perioada de Programare 2007 - 2013. Obiectivul axei prioritare 1 Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat, n valoare de 3,267 miliarde Euro (85% finanare din fonduri de Coeziune) are drept obiectiv mbuntirea calitii i a accesului la infrastructura de ap i ap uzat, prin asigurarea serviciilor de alimentare, canalizare i epurare n majoritatea zonelor urbane pn n 2015 i stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de ap. La aceste fonduri se vor adauga permanent cele provenite de la bugetul statului, administraia local sau ntreprinztorii privai, astfel nct n perioada de tranzi ie

- 241 -

solicitat, pentru atingerea conform rii, s existe suficiente posibiliti de finanare pentru lucrrile de investiii planificate. DIRECTIVA 86/278/EEC privind protecia mediului i n special a solurilor cnd se utilizeaz nmoluri de la staiile de epurare n agricultur Directiva 86/278/CCE privind protecia mediului i n special a solurilor, cnd se utilizeaz nmoluri de la staiile de epurare a fost transpus prin OM 344/2004 privind protecia mediului i n special a solurilor, cnd se utilizeaz nmoluri de la staiile de epurare. Directiva a fost promovat n sensul de a ncuraja utilizarea potenialului agrochimic al nmolului din staiile de epurare i de a reglementa utilizarea lui ntr -o manier care s previn i s reduc efectele nocive asupra solurilor, apelor, vegetaiei, animalelor i omului, astfel nct s se asigure utilizarea corect a acestora. Obiectivele gestionrii nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor uzate urbane i industriale, ca deeuri, conform Strategiei Naionale pentru Protecia Mediului i Planului Naional pentru Gestiunea Deeurilor sunt: Asigurarea, n msura posibilitilor, a recuperrii i utilizrii ca fertilizant sau amendament agricol, a nmolurilor ce corespund calitii stabilite n cerinele legale Deshidratarea i pre-tratarea n vederea eliminrii prin co-incinerare n cuptoarele din fabricile de ciment Prevenirea eliminrii necontrolate pe soluri Prevenirea eliminrii nmolurilor n apele de suprafa Prin acest ordin se stabilesc msurile necesare a fi luate de ctre operatorii de servicii publice pentru ap, unite industriale i autoritile competente n vederea implementrii cerinelor directivei, respectiv: Valorile pentru concentraiile de metale grele (cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc i mercur) n solurile pe care se aplic 21 nmoluri, concentraiile de metale grele din nmoluri i cantitile maxime anuale ale acestor meta le grele care pot fi introduse n solurile cu destinaie agricol Interzicerea utilizarii nmolurilor atunci c nd unul sau mai multe metale grele din soluri depete valorile limit pe care le stabilesc i necesitatea de a lua msuri pentru asigurarea ca aceste valori limit s nu fie dep ite ca urmare a utilizrii nmolurilor Obligativitatea productorilor de nmoluri de epurare de a furniza utilizatorilor toate informaiile menionate - 242 -

Obligativitatea de reglementare a utiliz rii nmolurilor n aa fel nct acumularea de metale grele n soluri s nu conduc la o dep ire a valorilor limit. Astfel se vor stabili: cantitile maxime de nmoluri exprimate n tone materie uscata care poate fi aplicata pe sol pe unitatea de suprafa i pe an, n acelai timp cu respectarea valorilor limit pentru concentraia de metale grele n nmoluri. Este necesar s se respecte valorile limit pentru cantitile de metale introduse n soluri pe unitatea de suprafa i pe unitatea de timp. Obligativitatea ca nmolurile s fie tratate nainte de a fi utilizate n agricultur. Interzicerea utilizrii de nmoluri sau livrarea de nmoluri n vederea utilizrii lor: pe pasuni sau pe culturi furajere n anumite condiii; pe culturile de legume i fructe n timpul perioadei de vegetaie; pe solurile destinate culturilor de legume i fructe care sunt n contact direct cu solul. Obligativitatea utilizatorilor de nmoluri de a ine cont de necesitile nutriionale ale plantelor astfel nct s nu fie compromis calitatea solurilor, apelor de suprafa i subterane. nregistrarea cantitilor de nmoluri produse, compozi ia i caracteristicile nmolurilor, tipul de tratament efectuat, precum i numele i adresele destinatarilor de nmoluri i locurile de utilizare a nmolurilor. Aceste registre sunt la dispozi ia autoritilor competente. Productorul de nmol are obligatia s in la zi registrele cu: a) cantitile de nmoluri produse i cantitile de nmoluri furnizate pentru agricultur; b) compoziia i caracteristicile nmolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a nmolurilor din prezentul ordin; c) tipul de tratament efectuat; d) numele i adresele destinatarilor de nmoluri i locurile de utilizare a nmolurilor i s comunice, la cererea autoritilor competente, informaiile care se gsesc n registrele de eviden. Aceste registre se solicit doar cnd este necesar autorizarea pentru mprastierea nmolului de la staiile de epurare pe terenuri agricole. Ministerul Mediului realizeaz anual, pe baza informaiilor din registre transmise de productori la Ageniile Locale de Protecia Meidului, rapoarte naionale privind nmolurile provenite de la staiile de epurare din Romnia. Aceste rapoarte sunt disponibile publicului pe site-ul Ministerului Mediului i la nivel local la Ageniile de Protecia Mediului

- 243 -

(http://www.mmediu.ro/departament_mediu/gestiune_deseuri/industriale/RAPORTnmoluri2007.doc) Administraia Naional Apele Romne a colectat informaii despre cantitile de nmol rezultate de la staile de epurare i utilizarea acestora, informaii redate mai jos. Tabel nr. 9.4 - Utilizarea nmolului de la staiile de epurare urbane n anul 2007 n spaiul hidrografic Arge - Vedea Utilizri ale nmolului Utilizate n agricultur Depozitate pe depozite de deeuri Incinerare Alte forme de eliminare (depozitare temporar pe platforme proprii, tratarea nmolului prin alte metode, compostare, etc.) Total 2977 Cantiti nmol uscat utilizate (tone/an) 150 0 417 2410

n prezent nu este disponibil o strategie naional privind utilizarea nmolului provenit din staiile de epurare a apelor uzate. Aceasta este promovat i se estimeaz ca va fi finalizat la sfritul anului 2011. n vederea realizrii unui scenariu privind trendul produciei i utilizrii nmolului, s-au avut n vedere rezultatele raportului European environmental, economic and social impacts of use of sewage sludge on land. Raportul a fost realizat de ctre compania Milieu Ltd i WRC pentru Comisia european, Directoratul general de Mediu. Scopul proiectului este acela de a furniza Comisiei europene elementele necesare pentru evaluarea impacturilor economice, sociale i de mediu, inclusiv impactul asupra sntii, att n ceea ce privete practicile existente de utilzare a nmolului pe terenuri, ct i perspectiva oportunitilor / riscurilor, precum i opiunil or de utilizare a nmolului n perspectiv. Rata de producere a nmolului pe cap de locuitor este considerat ca fiind un bun indicator pentru estimrile realizate. Astfel, n scenariul de baz s-a considerat c producia de nmol va crete i se va stabiliza odat cu implementarea final a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, n cazul Romniei acest termen fiind anul 2018. Producia de nmol n rile care deja s-au conformat cu - 244 -

cerinele Directivei (Austria, Danemarca i Germania) a fost determinat ca variind ntre 23 i 29 kg s.u./locuitor i an. De aceea s-a considerat c media de 25 kg s.u. / locuitor i an poate fi o rat de producere a nmolului maxim i acceptabil. Aceast valoare se va utiliza i n cazul Romniei a crei rat de producere a nmolului este scazut. Pentru Romnia a rezultat urmtoarea prognoz a ratelor de producere a nmolului: perioada 2005-2010 - 6 kg s.u/loc/an perioada 2011-2015: - 7.2 kg s.u./loc/an perioada 2015 2018 - 25 kg s.u./loc/an Pn la termenul de implementare al Directivei (anul 2018) cantitatea de nmol estimat a fi generat de la staiile de epurare urbane va fi aproximativ: 15230 tone substan uscat/an n anul 2010; 20143 tone substan uscat/an n anul 2013; 82894 tone substan uscat/an n anul 2015 i 90141 tone substan uscat/an n anul 2018. Din aceast cantitate estimat, 20% vor fi utilizate n agricultur, 10% incinerate, 30% valorificate energetic i 40% prin alte metode (depozitare temporar , utilizare n lucrari de reconstrucie ecologic a zonelor miniere, n silvicultur, depozitare n depozite speciale) Din analiza Master Planurilor judeene care au primit finanare pe baza aplicaiilor de la Comsia European se remarc faptul c soluiile recomandate i acceptate de administraiile locale sunt cele de tratare a nmolului n staiile de epurare, cu producerea de energie prin fermentare anaerob n metantancuri i depozitarea ulterioar a acestora pe platforme n incinta staiei sau n alte platforme pentru deeuri locale sau zonale. Se recomand i mprtierea pe terenuri agricole a nmolurilor, dar numai n zonele agricole, de cmpie, cu luarea n considerare i a cerinelor Directivei Nitrai. Fa de cantitile de nmol rezultat de la staiile de epurare a apelor uzate urbane i industriale existente n anul 2007, de cca. 2977, se estimeaz c se va ajunge n anul 2018 la 90141 tone substan uscat/an. Ca atare, procentele privind cantitat ile de nmol produse ce vor fi valorificate/utilizate sunt urmtoarele: 20% utilizare n agricultur; 10% incinerare; 30% valorificare energetic 40% altele (depozitare temporar , utilizare n lucrri de reconstrucie ecologic a zonelor miniere, n silvicultur, depozitare n depozite speciale). Procentele propuse iau n considerare urmtoarele aspecte: - 245 -

tendina de descrestere a numrului populaiei n Romnia; o dezvoltare moderat a agriculturii n perioada luat n considerare (2010- 2018) respectarea prevederilor Directive Nitrai: extinderea zonelor vulnerabile la 55% din suprafaa agricol a Romniei; problema nutrienilor n bazinul fluviului Dunrea; existena a 22 aglomerri mari, cu peste 150,000 l.e. care vor avea staii de epurare cu treapta avansat de ndepartarea coninutului de nutrieni i vor fi responsabile de producerea unor cantiti importante de nmol. Sunt necesare investi ii importante pentru construirea unor instala ii adecvate de

tratare a nmolului rezultat din staiile de epurare pentru ca acesta s poate fi utilizat n agricultur, investiii legate de construirea noilor staii de epurare sau de modernizarea celor existente. Se menioneaz c aceste investiii au fost prevzute n POS Mediu, la axa prioritar 1 Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat. Astfel, costurile de investiie i operare pentru lucrrile de utilizare a nmolului au fost estimate n cadrul Master Planurilor judeene n mod integrat cu lucrrile necesare staiilor de epurare (Anexa nr. 9.3). Acestea au fost estimate avnd n vedere costurile unitare pentru reabilitarea facilitatilor de tratare, depozitare i utilizare a nmolului secundar / teriar (prelucrare, depozitare, utilizare, transport) de cca. 107 355 /ton nmol s.u.. n ceea ce privete utilizarea nmolului n agricultur i silvicultur, costurile aferente pentru investiii i operare a lucrrilor sunt considerate a fi: mprtiere pe terenuri agricole (suspensie): 110 /ton mprtiere pe terenuri agricole (nmol solid): 115 /ton utilizare n silvicultur: 210 /ton. Disponibilitatea utilizrii terenurilor agricole pentru mpratierea nmolului din staiile de epurare este afectat de prevederile Directivei Nitrai n sensul c Romnia are declarat n proporie de 57,69% teritoriul (suprafa agricol) ca fiind vulnerabil la nitrai. n plus, perspectiva de cretere a suprafetei agricole, corelat cu dezvoltarea agriculturii, pentru care se prevede o dezvoltare moderat, nu indic o cretere important pentru a putea folosi cantiti mari de nmolul de epurare ca ngrmnt. n acelai timp, n ceea ce privete prevederile Directivei Cadru Ap, care indic atingerea strii bune a apelor pn n anul 2015, nmolurile de epurare trebuie transportate n condiii de siguran, care s nu afecteze mediul i totodat la utilizarea n agricultur, prin mprtiere pe terenurile agricole, s se ia n considerare compoziia nmolurilor provenite de la staiile de epurare, bogat n nutrieni, n metale grele, streptococi fecali, etc. - 246 -

De aceea utilizarea trebuie s se fac cu pruden, pentru a nu ajunge n emisarii naturali (lucru interzis n Romnia prin Legea Apelor), utilizarea nmolurilor fiind posibil numai dup tratarea acestora. n acest sens trebuie elaborat un cod de bune practici n ceea ce privete mprtierea nmolurilor pe terenurile agricole, astfel nct s respecte prevederile tuturor Directivelor, respectiv DCA i Directiva Nitrai. Aglomerrile cu mai puin de 2000 l.e. au obligativitatea de a realiza o epurare corespunztoare (art. 2 (9) i art. 3 ale Directivei) ceea ce nseamn c se pot construi staii de epurare de dimensiuni mici sau sisteme individuale de epurare ( nmolul rezultat se poate supune cerinelor Directei 86/278/CEE) sau se pot utiliza bazine vidanjabile, acolo unde nu este posibil realizarea unor sisteme de epurare; n acest ultim caz nmolul se transport prin vidanjare la staiile de epurare cele mai apropiate. Msurile necesare asigurrii unui management al deeurilor de tip nmol din staii de epurare, respectiv msurile de dotare a laboratorului pentru analiza cantitativ i de utilizare a nmolului n agricultur, au ca efect nu numai respectarea prevederilor Directivei 86/278/CEE, ci i minimizarea contamin rii apelor subterane datori t depozitrii nmolului la standarde europene, protejarea sntii populaiei i mediului prin reducerea riscului de contaminare i mbuntirea monitoringului de calitate pentru nmol.

DIRECTIVA CONSILIULUI 91/676/EEC privind Protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole Principalele obiective ale Directivei Consiliului 91/976/EEC privind Protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole, cuprinse n Planul de aciune sunt urmtoarele: reducerea polurii produs sau indus de nitrai din surse agricole; prevenirea polurii apelor cu nitrai; Principalele cerine ale Planului de aciune pentru implementarea acestei directive sunt: Identificarea apelor afectate de poluarea cu nitrai sau susceptibile de a fi expuse unei astfel de poluri i stabilirea unor programe corespunz toare de monitorizare i control; ntocmirea cadastrului acestor ape; Desemnarea zonelor vulnerabile. Elaborarea unui cod al bunelor practici agricole i a unor programe privind instruirea i informarea fermierilor n scopul promovrii codului. - 247 -

Elaborarea, implementarea i punerea n practic a programelor de aciune. Alte cerine pentru implementare se refer la responsabiliti, raportare, revizuiri periodice ale planului de aciune i elaborarea i adoptarea reglementrilor naionale necesare n vederea implementrii planului de aciune. Directiva 91/676/EEC a fost transpus n totalitate n legislaia romneasc prin acte legislative specifice prezentate n Anexa nr. 9.1. Cele mai importante acte n transpunerea acestei directive i care au relevan la stabilirea programului de msuri sunt: Hotrrea de Guvern nr. 964/13.10.2000 p rivind aprobarea Planului de aciune pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din sursele agricole cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul comun nr. 1552/743/2008 al Ministrului Mediului i al Ministrului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale pentru aprobarea listei localitilor pe judee unde exist surse de nitrai din activiti agricole Ordinul Ministrului Mediului i Gospodririi Apelor nr. 1182/22.11.2005 i al Ministrului Mediului i Gospodririi Apelor i al Ministrului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole; Autoritile responsabile pentru stabilirea programelor de aciune i controlul eficienei acestora sunt: Autoritile locale de la nivelul comunelor elaboreaz un Plan de aciune care va cuprinde msurile din program, termen de ndeplinire i sursele de finanare. Direciile pentru agricultur i dezvoltare rural i Garda Naional de Mediu controleaz modul de aplicare a Programului de ac iune pentru zonele vulnerabile i raporteaz semestrial Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, respectiv Ministerului Mediului, stadiului implementrii acestui program; Administraia Naional Apele Romne prin Direciile de Ape i Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie i Protecia Mediului-ICPA prin Oficiile pentru Studii Pedologice i Agrochimice-OSPA, elaboreaz schemele de monitorizare pentru nitrai din surse agricole n apele de suprafa, subterane respectiv sol, n vederea stabilirii eficienei acestor planuri la nivel de comun. Romnia nu a obinut perioada de tranziie pentru aceast Directiv, programele de aciune se pun n practic n termen de patru ani de la elaborarea lor (art. 5 alin. 4 din Directiv). - 248 -

Zonele Vulnerabile au fost identificate de Institutul de Cercetri pentru Pedologie i Agrochimie (ICPA) mpreun cu Administraia Naional Apele Romne (ANAR) avnd n vedere prevederile HG 964/2000 privind aprobarea Planului de aciune pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din surse agricole. ntruct zonele vulnerabile la poluarea cu nitrai sunt considerate zone protejate, numrul i suprafeele aferente lor sunt prezentate n sub-capitolul 5.4 Zone sensibile la nutrieni. Zone vulnerabile la nitrai. Lista localitilor pe bazine/spaii hidrografice cu zonele desemnate ca fiind vulnerabile la poluarea cu nitrai (zone vulnerabile) s-a prezentat n anexa 5.1. Conform articolului 4 din Directiva 91/676/EEC, s-a elaborat Codul de bune practici agricole pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole. Codul de bun practici agricole vizeaz reducerea polurii cu nitrai se aplic n zonele vulnerabile i ine cont de condiiile dominante n diferite regiuni ale rii, cele mai importante prevederi din acest cod sunt: perioadele n timpul crora mprtierea fertilizanilor este necorespunztoare; condiiile de mprtiere a fertilizanilor pe soluri foarte abrupte; condiiile de mprtiere a fertilizanilor pe solurile moi, inundate, nghe ate sau acoperite cu zpad; condiiile de mprtiere a fertilizanilor n apropierea cursurilor de ap; capacitatea i construirea bazinelor/platformelor destinate stocrii dejeciilor animale, n special msurile privind mpiedicarea polurii apelor prin scurgerea i nfiltrarea n sol sau scurgerea n apele de suprafa a lichidelor care conin dejecii animale i dejecii de materii vegetale precum furajele nsilozate; modurile de imprtiere a ngrmintelor chimice i a dejeciilor animale, n special nivelul i uniformitatea acestora, pentru a putea menine la un nivel acceptabil scurgerea n ape a elementelor nutritive; gestionarea terenurilor, n special utilizarea unui sistem de rota ie a culturilor i proporionarea terenurilor consacrate culturilor permanente n raport cu culturile anuale; meninerea unei cantiti minime de strat vegetal n cursul perioadelor (ploioase) destinate absorbiei azotului din sol care, n lipsa unui astfel de strat vegetal, ar provoca o poluare a apelor cu nitrai; elaborarea planurilor de fertilizare n functie de fiecare exploataie i inerea registrelor de utilizare a fertilizanilor;

- 249 -

prevenirea polurii apelor prin scurgerea i percolarea apei departe de sistemul radicular al plantelor n cazul culturilor irigate. n conformitate cu cerinele legislaiei n vigoare s-au elaborat Programele de

aciune pentru zonele vulnerabile* la nivel de uniti teritorial administrative, precum i particularizrile pentru condiiile naturale i socio-economice ale fiecrei uniti teritorialadministrative ncadrate n zone vulnerabile la poluarea cu nitrai. *datorit revizuirii listei cu zone vulnerabile, n anul 2009 s -au elaborat Programele de aciune aferente acestor zone; se menioneaz, c acest document este publicat pe website-ul Ministerului Mediului i supus dezbaterii publice: http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/ape/managementul_apei/pl_de_actiune_rev._la_27_ 07_2009-2rev.doc.

n continuarea acestui sub-capitol se trateaz programele de msuri de baz pentru sursele difuze - zonele vulnerabile la poluarea cu nitrai. n sub-capitolul 9.5 se prezint msurile pentru sursele semnificative punctiforme de poluare, i ndiferent dac sunt sau nu localizate n zone vulnerabile la poluarea cu nitrai. Programele de msuri de baz aplicate surselor agricole difuze cu nitrai s-au stabilit la nivelul spaiului hidrografic Arge - Vedea avnd n vedere n principal: Planul de implementare al Directivei 91/676/EEC; Codul de bune practici agricole pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole; Programele de aciune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrai. n vederea reducerii polurii cu nitrai din surse agricole, la nivelul ntregului spaiu Hidrografic s-a prevzut ca msur general de baz, aplicarea programelor de aciune i respectarea codului de bune practici agricole. n Anexa 9.4.a se prezint msurile de baz pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de activitile agricole (zone vulnerabile), inclusiv estimarea costurilor implementrii acestor msuri. Se specific c pn la recalcularea costurilor de implementare ale acestei Directive, avnd n vedere reactualizarea listei de zone vulnerabile i mrirea suprafeei considerate vulnerabil la poluarea cu nitrai din surse agricole, ntr-o prim aproximare s-au estimat costuri de cca. 1 milion de Euro (costuri de investiii, ntreinere i exploatare) pentru fiecare localitate situat n zonele vulnerabile. Astfel, costul implementrii msurilor prevzute de programele de aciune s-au estimat la cca. 291 milioane Euro, n spaiul hidrografic Arge Vedea. - 250 -

De asemenea, n Anexele 9.4.b i 9.4.c se prezint corpurile de ap de suprafa i subterane localizate n zonele vulnerabile sau influenate de activitatile agricole din zonele vulnerabile i efectele msurilor de baz asupra acestora. DIRECTIVA CONSILIULUI 91/414/CEE privind plasarea pe pia a produselor de protecie a plantelor Directiva 91/414/CEE reglementeaz procedura de autorizare a produselor de protecie a plantelor pe teritoriul Comunitii. Principalele obiective: reducerea riscului pentru snta tea oamenilor, animalelor i mediului pe care l implic utilizarea produselor de protecie a plantelor. Autoritile competente pentru implementarea i controlul acestei Directive sunt: Unitile Fitosanitare, Comisia Naional de Omologare a Produselor de Protecie a Plantelor, Ageniile pentru Protecia Mediului, Inspectoratele Teritoriale de Munc, Inspectoratele Judeene de Poliie, Direciile pentru Agricultur i Dezvoltare Rural, etc. n vederea alinierii procedurii naionale de omologare a produselor de protecie a plantelor la cea comunitar, a fost necesar armonizarea legislaiei romneti cu reglementrile Uniunii Europene cu privire la plasarea pe pia i utilizarea acestor produse pe teritoriul rii. n acest sens, a fost aprobat Hotrrea Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecie a plantelor n vederea plasrii pe pia i a utilizrii lor pe teritoriul Romniei, cu modificrile i completrile ulterioare, care transpune prevederile Directivei Consiliului nr. 91/414/CEE privind plasarea pe pia a produselor de protecie a plantelor. Comisia European a nceput n anul 1995 reevaluarea substanelor active existente pe piaa Uniunii Europene. Substanele active a cror utilizare a fost aprobat de ctre Comisia European, adiccele care prezint cel puin o utilizare sigur, au fost incluse n Anexa I a Directivei 91/414/CEE. Conform hotrrii Guvernului nr. 1559/2004, n Romnia se omologheaz numai produse de protecie a plantelor formulate pe baza substanelor active incluse n Anexa I la Directiva 91/414/CEE, anexa care a fost transpus Hotrrea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanele active autorizate pentru utilizare n produse de protecie a plantelor pe teritoriul Romniei. Potrivit prevederilor art. 3 din hotrrea Guvernului nr. 437/2005, pe msura evalurii i autorizrii de noi substane active de ctre Comisia European, anexa la HG se va completa corespunztor. Astfel, lista prevazut n anex a fost completat prin anexa la Hotrrea Guvernului nr. 838/2006 modificat i completat prin anexa la hotrrea - 251 -

Guvernului nr. 539/2007, prin transpunerea prevederilor directivelor de modificare a Anexei I, publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru includerea n programul de msuri a acestor reglementri n domeniu, Administraia Naional Apele Romne (ANAR) a elaborat Metodologia privind stabilirea programului de msuri pentru reducerea efectelor presiunilor din agricultur . Aceast metodologie cuprinde o seciune cu msuri de reducere a presiunilor generate de utilizarea produselor de protecie a plantelor. Familiile de msuri stabilite pentru a fi implementate n vederea controlului produselor de protecia plantelor, precum i pentru reducerea emisiilor de astfel de produse au inut cont de: Aplicarea msurilor generale di n Directiva 91/414/EEC transpus prin HG 1559/2004, modificat i completat cu HG 894/2005, 628/2006, precum i OM 134/2006 i a msurilor din Ordonanta nr. 41/2007, precum i din alte reglementri n vigoare; Reducerea riscului la manipularea i stocarea produselor fitosanitare. Msurile specifice stabilite pentru fiecare unitate care omologheaz,

comercializeaz, distribuie, stocheaz/dein, utilizeaz i care nu se conformeaz n totalitate cerinelor specifice, au inut cont, n special, de prevederile cu privire la: condiiile de stocare a produselor fitofarmaceutice, condiiile de organizare i funcionare, modalitile de manipulare/utilizare, utilaje de mprtiere a pesticidelor pe suprafe ele agricole, etc. n aceste condiii, la nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea s-a facut o centralizare a msurilor propuse de unitile care omologheaz, comercializeaz , distribuie, stocheaz/dein, utilizeaz pesticide, avnd n vedere conformarea cu legisla ia specific. Aceast centralizare se regsete n Anexa nr. 9.5. Aceast anex prezint, pe lng msurile propuse, termenele de conformare i costurile msurilor, i informaii/date la nivelul anului 2006, cu privire la: domeniul de activitate al unitii (Omologare / Comercializare / Distribuie / Transport/ Stocare / Utilizare / Deinere); clasificarea produselor fitosanitare folosite; stocuri pesticide interzise prin lege, n vederea neutralizrii sau stocuri pesticide omologate; cantitatea de pesticide utilizat; suprafaa agricol tratat cu produse fitosanitare; - 252 -

sistem i capacitate stocare pentru produse fitosanitare. Se precizeaz c la nivelul spaiului hidrografic Arge - Vedea exist unitati care

nu au stabilit msuri, ntruct se conformeaz legislaiei n vigoare. Analiznd Anexa nr. 9.5, s-a constatat c n spaiul hidrografic Arge-Vedea funcioneaz 16 uniti autorizate care omologheaz, comercializeaz, distribuie, stocheaz / dein, utilizeaz pesticide, fr programe / msuri de conformare, acestea respectnd legislaia n vigoare. Numrul de uniti pentru care s-au stabilit astfel de msuri este de 2. Datele disponibile la nivelul spaiului hidrografic Arge - Vedea, au evideniat absena cantitilor de pestici de interzise prin lege stocate n vederea neutralizrii, iar stocul produselor fitosanitare omologate este de 958.46 tone. De asemenea, la nivelul spaiului hidrografic Arge - Vedea s-a utilizat o cantitate total de pesticide de 703.65 tone, pe o suprafa agricol de 820451 ha. ntruct persoanele care folosesc aceste produse fitosanitare trebuie s aib pregtire n domeniul agricol/biologic sau silvic de nivel superior i mediu, atestat prin certificat de atestare profesional eliberat nominal n urma examinrii de ctre unitatea fitosanitar, s-a hotrt ca o msur particular din programul de msuri s fie instruirea personalului. La nivelul spaiului hidrografic Arge - Vedea s-a evideniat o singur unitate care a specificat aceast msur n programul de msuri. Pentru spaiul hidrografic Arge - Vedea costurile totale estimate pentru implementarea msurilor privind conformarea cu legisla ia n vigoare specific produselor fitosanitare, precum i privind reducerea emisiilor de pesticide n corpurile de ap sunt de 26700 Euro. Directiva 79/409/CEE privind conservarea psrilor slbatice (Directiva Psri) i Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice (Directiva Habitate) n acest subcapitol se prezint n comun msurile referioare la Directiva 79/409/CEE privind conservarea psrilor slbatice (Directiva Psri) i Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice (Directiva Habitate) avnd n vedere faptul c la nivel naional prevederile sunt transpuse prin acte normative comune, autoritile competente sunt aceleai, multe proiecte care se

- 253 -

desfasoar prevd aciuni comune pentru ndeplinirea obligaiilor celor dou directive, dar i pentru c o serie de msuri trebuie luate concomitent. Potrivit angajamentelor asumate de Romnia prin documentul de poziie complementar capitolul 22 Mediu, pentru domeniul protecia naturii nu exist perioade de tranziie, transpunerea i implementarea prevederilor comunitare trebuiau s fie depline la data aderrii. Principalele obiectivele ale Directivei 79/409/CEE privind conservarea psrilor slbatice (Directiva Psri) sunt: Conservarea tuturor speciilor de psri care se gsesc n stare slbatic pe teritoriul european al statelor membre pentru care se aplic Tratatul. Reglementeaz protejarea, managementul i controlul asupra acestor specii i stabilete regulile pentru exploatarea acestora. Se aplic pentru psri, precum i pentru oule, cuiburile i habitatele acestora. Principalele obiectivele ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea

habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice (Directiva Habitate) sunt: Contribuie la meninerea biodiversitii prin conservarea habitatelor naturale i a speciilor de flor i faun slbatic de pe teritoriul statelor membre n care se aplic Tratatul. Realizarea unei reele ecologice europene coerente, care s reuneasc ariile speciale de conservare, care permite meninerea sau, dac este cazul, readucerea la un stadiu corespunztor de conservare n aria lor de extindere natural a tipurilor de habitate naturale i a habitatelor speciilor respective. OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice cu modificarile i completrile ulterioare prevede o serie de msuri de baz pentru implementarea directivelor: Identificarea i apoi stabilirea n acord cu Comisia European a listei SCI -urilor/SACuilor i a SPA-urilor Interzicerea scoaterii (definitive sau temporare) din circuit agricol sau silvic a terenurilor de pe raza ariilor naturale protejate; Stabilirea unui sistem de monitorizare a st rii de conservare a speciilor i habitatelor comunitare (n special a celor prioritare); Stabilirea modalitilor de administrare / preluare n custodie a ariilor naturale protejate; Constituirea Consiliilor Consultative i a Consiliilor Stiinifice; Necesitatea avizului administratorilor/custozilor pentru planuri i proiecte, - 254 -

Realizarea planurilor de management i regulamentelor

o Msuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabil a resurselor naturale, o Msuri speciale n vederea conservrii unor habitate naturale i/sau specii slbatice de interes comunitar, o Zonarea intern. Obligativitatea stabilirii i implementrii msurilor compensatorii precum i necesitatea informrii Comisiei Europene de ctre autoritatea public central pentru protecia mediului, Interzicerea activitilor din siturile Natura 2000 i cele din afara ariilor naturale protejate care au efect semnificativ asupra habitatelor i speciilor pentru protecia i conservarea pasarilor slbatice; Realizarea unor studii de evaluare adecvat pentru planuri i proiecte i competenele privind emiterea avizului Natura 2000; Realizarea regulamentului cadru de urbani sm pentru ARBDD i evidenierea obligatorie a ariilor naturale protejate i a coridoarelor ecologice n planurile naionale, zonale i locale de amenajare a teritoriului i de urbanism, n planurile cadastrale i n crile funciare. n tabelul de mai jos sunt prezentate autoritile responsabile pentru implementarea prevederilor legale la nivel naional:

Ministerul (MM)

Mediului Responsabil pentru transpunerea Directivelor Promovarea msurilor legislative avnd ca scop garantarea conservrii i utilizrii durabile a patrimoniului natural, obiectiv de interes public major i component fundamental a strategiei naionale pentru dezvoltare durabil, Conservarea habitatelor naturale i a speciilor de flor i faun slbatic de pe teritoriul naional inlusiv a tu turor speciilor de psri care se gsesc n stare slbatic pe teritoriul naional, Organizarea i participarea la seminariile biogeografice, Desemnarea ariilor speciale de conservare i a ariilor de protecie special avifaunistic, Transmiterea ctre Comisia European a informaiilor privind - 255 -

Scopul activitilor

ariilor speciale de conservare i ariile de protecie special avifaunistic, Adoptarea de msuri de conservare specifice, Raportri ctre Comisia European, Educarea i informarea publicului. Instituii colaboratoare Agenia Naional pentru Protecia Mediului (ANPM) Ageniile regionale i locale pentru Protecia Mediului (ARPM-uri i APM-uri) Garda Naional de Mediu (GNM) i inspectoratele teritoriale Agenia Naional pentru Arii Naturale Protejate (ANAP). Custozii i administratorii ariilor naturale protejate. Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunrii (INCDD). Implementare Agenia Naional pentru Protecia Mediului colaboreaz cu Ministerul Mediului n activitatea de monitorizare a ariilor de protecie special avifaunistic i a siturilor de importan comunitar, n scopul realizrii Reelei Ecologice Europene Natura 2000 i asigur educarea i informarea publicului privind obligaiile ce le revin pentru protecia i conservarea capitalului natural la nivel naional, regional i local. Ageniile regionale i locale pentru Protecia Mediului identific i propun arii naturale pentru includerea acestora n reeaua european de situri Natura 2000, organizeaz campanii de informare i consultare a publicului cu privire la dezvoltarea reelei Natura 2000 i monitorizeaz i elaboreaz rapoarte cu privire la starea de conservare a ariilor naturale protejate. Garda Naional de Mediu i inspectoratele teritoriale sunt responsabile privind controlul modului de respectare a legislatiei n domeniul ariilor naturale protejate i a msurilor de conservare, precum i controlul lucr rilor cu impact asupra speciilor i habitatelor naturale. Agenia Naional pentru Arii Naturale Protejate este responsabil cu asigurarea cadrului necesar pentru realizarea administrrii unitare i eficiente a ariilor naturale protejate. - 256 -

Custozii i administratorii ariilor naturale protejate au obligaia de a elabora i de a aplica regulamentele i planurile de management ale ariilor naturale protejate. Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunrii este coordonatorul tehnic n cadrul procesului de validare a siturilor Natura 2000. Scopul activitilor Iniierea i aplicarea msurilor privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de flor i faun slbatic, inclusiv a tuturor speciilor de psri care se gsesc n stare slbatic pe teritoriul naional. Perioada de tranziie solicitat Nu exist perioad de tranziie.

Statele Membre pun n aplicare dispoziiile legale, de reglementare i administrative necesare aducerii la ndeplinire a directivei n termen de doi ani de la notificarea acesteia. Romnia a transpus prevederile Directivelor 79/409/CEE i 92/43/CEE prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice i a Legii vntorii i a proteciei fondului cinegetic nr. 407/2006 i n 2007 a transmis Comisiei Europene informaiie privind ariile de protecie special avifaunistic, inclusiv actul normativ de desemnarea a acestora (HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecie special avifaunistic ca parte integrant a reelei Natura 2000 n Romnia) i ariilor speciale de conservare (OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie natural protejat a siturilor de importan comunitar, ca parte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia). La intervale de trei ani, ncepnd cu sfritul celor 2 ani de la notificarea Directivei Psri (79/409/CEE), statele membre transmit Comisiei Europene un raport asupra punerii n aplicare a prevederilor legislative naionale. Romnia va trebui s raporteze la C omisia European n anul 2010. La fiecare ase ani ncepnd cu data expirrii termenului de doi ani de la notificarea Directivei Habitate (92/43/CEE), statele membre ntocmesc un raport asupra punerii n aplicare a msurilor adoptate n temeiul directivei. Romnia va trebui s raporteze la Comisia European n anul 2013. Msuri pentru implementarea cerinelor: - 257 -

n procesul de implementare a reelei Natura 2000 trebuie implicai toi factorii interesai, respectiv instituii publice, autoriti ale administraiei publice locale, proprietari de terenuri, organi zaii neguvernamentale, astfel la nivel jude ean s-au desfurat campanii de informare susinute de ageniile locale i regionale pentru protecia mediului, n colaborare cu Inspectoratele teritoriale ale Grzii de Mediu, Ageniile Locale de Pli i Intervenii n Agricultur i Ageniile de Pli, Dezvoltare Rural i Pescuit, administraii de arii naturale protejate. Aceste activiti de contientizare i participare public au fost susinute i de proiecte PHARE i Life Natura i ale AFM. Pentru implementarea reelei Natura 2000 Ministerul Mediului a contractat pentru completarea fielor standard de date pentru siturile Natura 2000 Institutului Naional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunrii , care, la rndul lui, a subcontractat o serie de instituii, universiti, muzee, organizaii neguvernamentale, institute de cercetare (Institutul Naional de Cercetri Marine Grigore Antipa, Institutul de Cercetri Biologice Bucureti, Asociaia Grdinilor Botanice din Romnia, Institutul de Speologie Emil Racovi, Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice Bucureti, Muzeul Naional de Istorie Natural Grigore Antipa, WWF Romnia, Societatea Ornitologic Romn, Grupul Milvus etc). n acelai timp a fost creat un sistem informaional care ofer informaiile necesare pentru caracterizarea i evaluarea reelei Natura 2000 i pentru a permite selectarea siturilor, schimbul de opinii, analizarea datelor, verificarea, validarea i consultarea publicului. n urma derulrii acestor proiecte s-a obinut lista naional de arii de protecie special avifaunistic i propuneri de situri de importan comunitar . Lista cuprinde 273 de propuneri de situri de importan comunitar O.M. nr.1964/2007 (13% din suprafaa rii) i 109 arii de protecie special avifaunistic desemnate prin H.G. 1284/2007 (12% din suprafaa rii). Reeaua ecologic Natura 2000 se ntinde pe aprox 17% din suprafaa rii. n 2008 s-au desfurat seminariile biogeografice pentru negocierile Comi siei Europene cu Guvernele Romniei i Bulgariei. Dup finalizarea procesului de constituire a reelei Natura 2000 va trebui s se asigure un management eficient al siturilor. Acest lucru presupune elaborarea de planuri de management sau, cel puin, a unor msuri minime de conservare a habitatelor i speciilor. n cazul suprapunerii mai multor categorii de protecie pentru arii protejate n aceeai zon, managementul acestora va presupune respectarea celei mai restricitve funcii de protecie. De asemenea, n cadrul planului de management, trebuie realizat o corelare corespunztoare ntre atributele avute n vedere la desemnarea sitului Natura - 258 -

2000 i cele pentru alte desemnri naionale sau internaionale (perioada de raportare, accentul pe anumite capitole, hri etc.). Aceast atribuie revine custozilor sau administratorilor de arii naturale protejate. n Anexa 9.21 sunt prezentate msurile suplimentare necesare pentru buna conservare a habitatelor i speciilor dependente de ap. Costurile pentru ndeplinirea msurilor necesare implementrii cerinelor directivelor 79/409/CEE privind conservarea psrilor slbatice (Directiva Psri) i 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice (Directiva Habitate) sunt reprezentate pn n prezent de cheltuielile realizate n cadrul proiectelor Phare i LIFE Natura ale Administraiei Fondului de Mediu derulate sau aflate n derulare, cheltuielile de la bugetul de stat, bugetele administraiilor de parcuri naturale i naionale. Acestea se vor realiza pentru intocmirea: - regulamentelor i planurilor de management ale ariilor naturale protejate, - inventarierea, cartarea i monitorizarea speciilor i habitatelor naturale, - implementarea diferitelor aciuni de reconstrucie ecologic, - achiziionarea de echipamente necesare cercetrii tiinifice. - realizarea de panouri informative, materiale i brouri pentru con tientizarea publicului. Anexa 9.6 prezint proiecte privind Directiva Habitate 92/43/CEE i Directiva P sri 79/409/CEE, inclusiv perioadele de desfurare i sumele alocate. Sumele pentru aceast prioritate conform POS Mediu vor fi finanate din Fondul European pentru Dezvoltare Regional i sunt prevzui din aprox. 150 Mil. . Aceste sume sunt destinate n mod deosebit conformrii cu Directivele Psri i Habitate, pentru ntrirea sistemului instituional n scopul asigurrii controlului, aplicrii legislaiei i asigurrii unei capciti instituionale suficiente pentru pregtirea i implementarea planurilor de management pentru ariile protejate. Obiectivul este acela de a asigura managementul corespunz tor al ariilor protejate pentru a stopa degradarea biodiversitii i resurselor naturale i a riscului asociat mediului i dezvoltrii durabile. Axa prioritar 4 din POS Mediu Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecia naturii, care urmrete managementul ariilor protejate, este strns legat de msurile de compensare pentru proprietarii terenurilor din cadrul ariilor protejate. Aciunile vor fi coordonate ntre POS Mediu i PNDR i Programul Operaional pentru Pescuit n legtur cu reeaua Natura 2000, n vederea asigurrii plilor compensatorii pentru proprietari/ administratori.

- 259 -

Directiva 96/61/EC privind prevenirea i controlul integrat al polurii, amendat prin Directiva 2003/35/EC i Directiva 2008/1/CE; Scopul sistemului integrat este implementarea de msuri de prevenire sau de reducere a emisiilor n atmosfer , ap i sol, inclusiv a msurilor privind managementul deeurilor, pentru activitile menionate n Anexa I a directivei n vederea atingerii unui nalt nivel de protecie a mediului ca un ntreg. Cerinele specifice privind abordarea integrat, n conformitate cu prevederile Directivei 96/61/CE, sunt transpuse n totalitate prin OUG nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii, (M.Of. 1078/30.11.2005), aprobat prin Legea nr. 84 / 2006 (M.Of. 327/11.04.2006). Cerine pentru implementare prevederilor Directivei 96/61/CE se refer la: Msuri pentru preveni rea polurii, utilizarea eficient a energiei i minimizarea cantitatii de deeuri produse n vederea respect rii prevederilor art. 3 al Directivei 96/61/CE; Stabilirea de valori limita de emisie i parametrii tehnici pe baza BAT (art. 9,18, Anexa I, II i III din Directiva 96/61/CE) Msuri speciale referitoare la protecia calitatii aerului, apei i solului (art. 8 al Directivei 96/61/CE); Monitorizarea i raportarea de date n conformitate cu Registrul Emisiilor de Poluan i (art. 9 al Directivei 96/61/CE); Msuri pentru reducerea polurii n context transfrontier (art. 9, 17 ale Directivei 96/61/CE); Msuri suplimentare pentru a acoperi cerinele speciale referitoare la atingerea standardelor de calitate a mediului (art. 10 al Directivei 96/61/CE); Elaborarea procedurilor pentru emitere a acordurilor/autorizaiilor integrate de mediu n conformitate cu prevederile Directivei 96/61/CE: Elaborarea de programe de control i inspecie, comune cu operatorul n vederea verificrii conformrii cu condiiile impuse prin autorizaia integrat de mediu (art. 14 al Directivei 96/61/CE); Introducerea sistemului de schimb de informaii privind dezvoltarea celor mai bune tehnici disponibile (art. 11 al Directivei 96/61/CE); Publicarea informaiilor n concordan cu cerinele Directivei 96/61/CE;

- 260 -

Realizarea sistemului de cooperare transfr ontier n situaia n care activitile pot avea impact major negativ asupra calitii mediului dintr -o ar membr a Uniunii Europene (art. 17 al Directivei 96/61/CE); Asigurarea conformrii cu prevederile Directivelor listate n Anexa II a Directivei 96/61/CE; Asigurarea accesului la informaiile privind datele de monitorizare i emisie, precum i participarea publicului la decizia de mediu (art. 15 al Directivei 96/61/CE); Inventarierea instalaiilor/activitilor aflate sub inciden a prevederilor Directivei i a emisiilor provenite de la acestea. ntocmirea rapoartelor privind implementarea, nivelul conformrii precum i a rapoartelor pentru Registrul poluan ilor emii, n conformitate cu Decizia 2000/479/CE EPER. Alte instrumente legislative relevante pentru implementarea prevederilor

directive IPPC, corelate cu calitatea apei: Directiva Consiliului nr.76/464/CEE i Directivele fiice Directiva Cadru Ap 2000/60/CE; Directiva 75/440/CEE privind calitatea apei de suprafa destinate preparrii apei potabile n Statele Membre, modificat de Directiva 91/692/CEE; Directiva 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesit protecie sau mbuntiri n vederea susinerii vieii piscicole. Perioade de tranziie obinute pentru Directiva 96/61/CE pri vind prevenirea i controlul integrat al polurii se ntind de la 31 decembrie 2008 pn la 31 decembrie 2015. n OUG 152/2005 se nominalizeaz unitatile industriale. Instalaiile cu perioad de tranziie sunt acelea pentru care s-a obinut o anumit perioad de timp, dup 30 octombrie 2007, necesar pentru conformarea cu prevederile Directivei IPPC, n acord, deci, cu cerinele UE. Cele fr perioad de tranziie, sunt acele instalaii pentru care s-a considerat c pn la data de 30 octombrie 2007 exist suficient timp pentru conformare. n procesul de negociere cu Uniunea European privind Directiva IPPC, au existat n sh Arge-Vedea un numr de 24 instalaii industriale cu perioad de tranziie. Din punct de vedere al gospodririi apelor, la sfritul anului 2008 au fost inventariate un nr. de 123 folosine de ap care intr sub incidena Directivei IPPC, din care 35 folosine de ap au perioad de tranziie (Anexa nr. 9.8), 119 folosine deinnd autorizaii de gospodrire a apelor. Msurile necesare implementrii Directivei IPPC n vederea reducerii polurii se refer la introducerea tehnologiilor curate i a celor mai bune tehnologii disponibile n - 261 -

domeniu (BAT) n procesul de producie, n vederea ncadrrii efluentului evacuat n valorile limit de emisie stabilite n autorizaia de gospodrirea apelor i n autorizaia integrat de mediu respectiv: Reducerea pierderilor de substane periculoase n ap, modernizarea tehnologiilor, recircularea / recuperarea solvenilor Reabilitarea / modernizarea instala iilor de rcire i mrirea gradului de recirculare intern al apei tehnologice (recuperarea condensului pur, modificarea circuitului de alimentare cu ap la staiile de spalare); Introducerea de instalaii noi de rcire i de mrire a gradului de recirculare intern al apei tehnologice Utilizarea aburului secundar. De asemenea, sunt incluse i msurile care se refer la diminuarea impactului deeurilor asupra solului i apelor subterane: Introducerea manipulrii i depozitrii n siguran a materiilor prime, produselor finite i intermediarilor Introducerea manipul rii i depozitrii n siguran a substanelor chimice cu risc de inflamare, explozie, toxic, etc. Ecologizarea depozitelor de combustibili (ulei, motorin, etc.) nchiderea depozitelor de reziduuri la bataluri Realizarea de depozite de deeuri nepericuloase mbuntirea funcionrii n siguran a batalurilor Reactivarea / construirea forajelor de observaie din vecintatea batalurilor i a haldelor de depozitare Instruirea personalului privind introducerea tehnologiilor BAT. Obligaiile generale ale operatorului privind exploatarea instalaiei, cum ar fi luarea tuturor msurilor de prevenire eficient a polurii, n special prin aplicarea recomandrilor celor mai bune tehnici disponibile, evitarea producerii de deeuri, iar n cazul n care aceasta nu poate fi evitat, valorificarea sau neutralizarea i depozitarea lor, luarea msurilor necesare pentru prevenirea accidentelor i limitarea consecinelor acestora, luarea msurilor necesare, n cazul ncetrii definitive a activitilor, pentru evitarea oricrui risc de poluare i pentru aducerea amplasamentului i a zonelor afectate, etc. Pentru a se asigura de aplicarea cerinelor legale, autoritatea competent pentru protecia mediului emite autorizaiile integrate de mediu, conform dispoziiilor legale n vigoare, numai dac sunt ndeplinite condiiile prevzute OUG nr. 152/2005 privind - 262 -

prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat prin Legea nr. 84/2006. Msurile menionate sunt incluse n programele de etapizare i programe de conformare care sunt anexe la autorizaia integrat de mediu. Pentru unitile care fac parte din Registrul European al Poluanilor Emii (E-PRTR) din anul 2007 (Anexa 9. 8), pe care Romnia l-a transmis la Comisia European, unitile industriale trebuie s aplice msuri n conformitate cu cerinele Directivei IPPC pentru factorul de mediu ap, respectiv pentru un numr de 2 uniti. Costurile preliminare estimate care sunt asociate acestor msuri sunt de circa 2.38 milioane EURO. DIRECTIVA CONSILIULUI 96/82/CE din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implic substane periculoase (SEVESO II) i DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI 2003/105/CE din 16 decembrie 2003 de modificare a Directivei Consiliului 96/82/CE

Directiva

Consiliului

Europei nr.

96/82/EC

privind controlul asupra riscului de accidente majore care implic substane periculoase (Seveso II) se aplic amplasamentelor n care sunt prezente substane periculoase n cantitati suficiente ca s existe pericolul producerii unui accident major. Scopul acestei Directive este de a preveni accidentele majore n care sunt implicate substane periculoase i de a limita consecinele acestora pentru populaie i mediu. Directiva 2003/105/EC amendarea din Consiliului 16 decembrie Consiliului Europei 2003 nr. privind nr.

Directivei

Europei

96/82/EC (Seveso II) urmrete extinderea ariei de aplicare a Directivei, avnd n vedere accidentele industriale recente i studiile efectuate asupra substanelor cancerigene i periculoase pentru mediu, precum i clarificarea unor prevederi ale acesteia.. Directiva SEVESO II este transpus total n legislaia romneasc prin HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major n care sunt

- 263 -

implicate substane periculoase. Implementarea legislaiei europene s-a realizat pe baza procedurilor i normativelor specifice menionate n Anexa 9.1. Conform HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major n care sunt implicate substane periculoase, art. 5(1), autoritile publice investite i responsabile pentru aplicarea acestei hotrri sunt urmtoarele: a) la nivel central Ministerul Mediului, prin: secretariatul de risc; Agenia Naional pentru Protecia Mediului, prin secretariatul de risc; Garda Naional de Mediu; Ministerul Internelor i Reformei Administrative, prin Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen. b) la nivel regional Ageniile regionale pentru protecia mediului, prin secretariatul de risc; Comisariatele regionale din cadrul Grzii Naionale de Mediu; Ageniile judeene pentru protecia mediului, prin secretariatul de risc; Comisariatele judeene din cadrul Grzii Naionale de Mediu; inspectoratele judeene pentru situaii de urgen, denumite n continuare ISU. Autoritile publice investite la nivel regional i jude ean, prevzute la art. 5, utiliznd informaiile primite de la operator, conform art. 7 i 10, identific amplasamentele sau grupurile de ampl asamente unde exist posibilitatea producerii unui accident major, precum i pericolul amplificrii acestuia prin efectul "Domino", din cauza amplasrii i a proximitii unor astfel de locaii, precum i a inventarului de substane periculoase de pe aceste amplasamente. Pentru Directiva SEVESO II nu s-a obinut perioada de tranziie n urma negocierilor de aderare la Uniunea European. Unitile economice care intr sub incidena Directivei SEVESO trebuie s implementeze msuri pentru prevenirea accidentelo r majore n care sunt implicate substane periculoase i de a limita consecin ele acestora pentru populaie i mediu. Operatorii amplasamentelor care intr sub incidena Directivei Seveso au obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a preveni acc identele majore i de a limita consecinele acestora. Titularul activitii are obligaia de a furniza personalului propriu i persoanelor care pot fi afectate de un accident major generat de obiectivul - 264 -

c) la nivel judeean:

respectiv informaii asupra msurilor de securitate n exploatare i asupra aciunilor necesare n cazul n care survine un astfel de accident. Informaiile vor cuprinde cel puin elementele prevzute n HG 804/2007. Aceste informaii se evalueaz de ctre titularul activitii, cu avizul autoritilor teritoriale pentru protecia mediului i protecie civil, la intervale de 3 ani. Titularul activitii are obligaia de a pune la dispozi ia publicului un raport de securitate, n scopul de a demonstra: - implementarea politicii de prevenire a accidentelor majore, p recum i planul de management al securitii pentru aplicarea acestei politici; - identificarea pericolele poteniale de accidente majore i au fost luate msurile necesare pentru prevenirea unor astfel de accidente i limitarea consecinelor acestora asupra sntii populaiei i mediului; - c au fost incluse msuri adecvate de siguran n proiectarea, construcia, exploatarea i ntreinerea instalaiilor, unitilor de stocare, echipamentului i infrastructurii din interiorul amplasamentului, care prezint riscuri de accidente majore; - c planul de urgen intern a fost elaborat, iar informa iile necesare pentru elaborarea planului de urgen extern au fost furnizate Inspectoratelor pentru Si tuaii de Urgen, n vederea lurii msurilor necesare n cazul producerii unui accident major; - asigurarea informaiilor necesare autoritilor publice competente la nivel regional i judeean i autoritilor publice locale responsabile cu planificarea amenajrii teritoriului, pentru a permite luarea deciziilor cu privir e la amplasarea de noi activiti sau dezvoltarea ulterioar n jurul amplasamentelor existente. Operatorii amplasamentelor identificate conform art. 9 alin. (1) din HG 804/2007, au obligaia s ia urmtoarele msuri: - s demonstreze c au realizat un schimb reciproc adecvat de informaii, astfel nct n elaborarea politicilor de prevenire a accidentelor majore, a sistemelor de management al securitii, a rapoartelor de securitate i a planurilor de urgen intern pentru aceste amplasamente s fie avute n vedere natura i amploarea pericolului global de accident major; - s furnizeze informaiile necesare Inspectoratul Situaiilor de Urgen n vederea ntocmirii planului de urgen extern; operatorii trebuie s elaboreze un plan de urgen intern care s cuprind msurile ce trebuie aplicate n interiorul amplasamentului n cazul producerii unui accident major, pentru a limita consecinele acestuia i s notifice autoritile competente n urma producerii unui accident major.

- 265 -

- s asigure cooperarea pentru informarea publicului asupra acestor categorii de amplasamente. Directiva Seveso acord drepturi publicului att n domeniul accesului la informaii, ct i cel al consultrii; att autoritile publice ct i operatorii au obligaii privind informarea publicului. Este vorba att de informarea pasiv, care const n accesul continuu la informaii (internet, mass-media, direct la operatori), dar i de cea activ; operatorii i autoritile competente este necesar s participe activ prin distribuirea de pliante i brouri, de exemplu, care s informeze publicul cu privire la comportamentul n caz de accident. Totodat, autoritile competente (Ministerul Mediului, Ageniile de Protecia Mediului, etc.) sunt obligate s organizeze un sistem de inspecie, care s asigure evaluarea sistematic a operatorilor /stabilimentelor sau, cel puin o inspecie pe an la nivelul fiecruia. Documentiile ntocmite de ctre operatori sunt puse la dispozi ia publicului interesat i n cadrul procedurii de emitere a autorizaiilor de mediu. Operatorii amplasamentelor Seveso care intr sub incidena prevederilor art.10, HG 804/2007 furnizeaza informaii privind msurile de securitate n exploatare i comportament ul n caz de accident, tuturor persoanelor precum i factorilor de decizie din cadrul unitilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament. Tipul de informaii disponibile publicului sunt stipulate la art 14, HG 804/2007 acestea putnd fi incluse n planurile de management ale bazinelor hidrografice. Categoriile i grupurile de substane periculoase se regsesc n Anexa nr.1 la HG 804/2007. Din motive de confidenialitate industrial, comercial, personal, de securitate public sau de aprare naional, operatorul poate solicita autoritilor publice competente la nivel regional i judeean ca anumite date din raport s nu fie fcute publice. n acest caz, cu aprobarea autoritilor publice competente la nivel regional i judeean, operatorul are obligaia de a pune la dispoziia publicului un raport modificat din care sunt excluse informaiile confideniale. Autoritile publice locale responsabile cu planificarea amenajrii teritoriului, n colaborare cu autoritile publice competente la nivel regional i judeean, trebuie s ia msurile necesare ca n politica de dezvoltare a teritoriului sau n alte politici relevante s fie luate n considerare obiectivele de prevenire a accidentelor majore i de limitare a consecinelor acestora. De asemenea, se vor lua msurile necesare pentru ca politicile de dezvoltare i amenajare a teritoriului sau alte politici relevante i procedurile de punere n aplicare a acestora s in cont, pe de o parte, de necesitatea meninerii unor distane adecvate, - 266 -

stabilite n funcie de nivelul de pericol, ntre amplasamente i zone rezideniale, cl diri i zone de utilitate public, ci principale rutiere, zone de recreere i zone protejate de interes i sensibilitate deosebite i, pe de alt parte, n cazul amplasamentelor existente, de necesitatea unor msuri tehnice suplimentare conform prevederilor art. 6, astfel nct s se reduc riscurile pentru populaie. Inspectoratele Judeene pentru Situaii de Urgen i Comisariatele Judeene ale Grzii Naionale de Mediu organizeaz sistemul de inspecie i control adaptat tipului de amplasament n cauz, indiferent de primirea raportului de securitate sau a oricrei alte documentaii elaborate de operator. n spaiul hidrografic Arge - Vedea, unitile care intr sub incidena Directivei SEVESO II i care pot afecta calitatea apelor de suprafa i subterane, au fost inventariate mpreun cu unitile IPPC, iar costurile nu au putut fi defalcate. n Anexa nr. 9.12 unde se prezint msurile pentru reducerea presiunilor de la activiile industriale sau menionat i directivele sub care pot fi ncadrate msurile de implementat. La nivelul anului 2008 au fost inventariate un numr de 30 unitati industriale care intr sub incidena Directivei SEVESO II (Anexa nr. 9.9). DIRECTIVA (Directiva EIA) Procedura EIA este o cerin a Directivei Consiliului 85/337/EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului, amendat de Directiva Consiliului 97/11/EC i de Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2003/35/CE de instituire a participrii publicului la elaborarea anumitor planuri i programe privind mediul i de modificare a Directivelor Consiliului 85/337/CEE i 96/61/CE n ceea ce privete participarea publicului i accesul la justiie, aa numita Directiv EIA. Directiva EIA este transpus n legislaia romneasc prin HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i pri vate asupra mediului i implementat prin urmtoarele acte normative: OM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului; OM nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului n context transfrontier i de participare a publicului la luarea deciziei n cazul proiectelor cu impact transfrontier ; - 267 85/337/EEC privind evaluarea impactului asupra mediului

OM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evalu rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private. Solicitarea i obinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice

sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitilor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, care pot avea impact semnificativ asupra mediului. Acordul de mediu este valabil pe toat perioada punerii n aplicare a proiectului. Pentru obinerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului, datorit printre al tele, naturii, dimensiunii sau localizrii lor, sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului care const n: - evaluarea iniial a proiectului realizat de ctre autoritile publice pentru protecia mediului n care este identificat localizarea proiectului n raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar; - ncadrarea proiectului n procedura de evaluare a impactului asupra mediului; - definirea domeniului evalurii i de realizare a raportului privind impactul asupra mediului; - analiza calitii raportului privind impactul asupra mediului. Cteva proiecte importante supuse Procedurii EIA n perioada 2005 2009 sunt prezentate n Anexa 9.10, n special proiectele care au relevan pentru ap. Dintr-un total de 6 proiecte supuse procedurii EIA, au obinut acordul de mediu un numr de 6 (100%). Msuri pentru dezvoltarea sectorului de piscicultur i acvacultur i reducerea efectelor asupra resurselor de ap Legislaia comunitar n domeniul pescuitului, precum i legislaia naional care implementeaz prevederile documentelor europene, asigur cadrul legal pentru implementarea msurilor de baza n domeniul pisciculturii i acvaculturii, conform prevederilor art. 4 (i) al Directivei Cadru a Apei. Principalele documente din legislaia comunitar sunt cele promovate de DG Pescuit i care au n centru Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1198/2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, precum i alte documente europene relevante. n Romnia s-a implementat legislaia naional corespunztoare domeniului de piscultur i acvacultur, elaborndu-se documentele strategice Planul Naional Strategic de Pescuit pentru perioada 2007-2013, Programului Operaional pentru Pescuit pentru - 268 -

perioada 2007-2013 i legislaia aferent (Anexa nr. 9.1). Planul Naional Strategic de Pescuit este n conformitate cu Politica Comun de Pescuit i politica de guvernare a Romniei pentru dezvoltarea acesteia i prezint prioritile, obiectivele i resursele financiare publice necesare implement rii Politicii Comune de Pescuit n Romnia. Planul Naional Strategic reprezint strategia de dezvoltare a sectorului ale crei obiective vor fi atinse prin implementarea Programului Operaional pentru Pescuit. Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur (ANPA) a lansat la 11 iulie 2009 Programul Operaional pentru Pescuit (POP), care urmrete implementarea n Romnia a unui pescuit durabil i diversificarea activitilor economice n zonele de pescuit. Pescarii, organizaiile i autoritile publice locale pot obine finanare din fondurile structurale acordate de Uniunea European (UE) pentru pescuit i acvacultur. Programul Operaional pentru Pescuit cuprinde activitile prioritare i stabilete metodologia prin care se pot accesa fondurile nerambursabile alocate Romniei de ctre Uniunea European pentru perioada 2007 - 2013 n domeniul pescuitului i acvaculturii. POP a fost elaborat de ctre Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur n urma unui proces de consultare a agenilor socio-economici, a autoritilor publice centrale i locale, sindicatelor, ONG-urilor i organizaiilor profesionale. POP reprezint implementarea Planului Naional Strategic pentru Pescuit i Acvacultur pentru perioada 2007 - 2013, cum a fost denumit strategia de dezvoltare a sectorului pisciculturii i acvaculturii. Programul Operaional pentru Pescuit cuprinde patru obiective specifice, acestea fiind: Dezvoltarea competivitii i durabilitii sectorului pesc resc primar; Dezvoltarea pieei produselor pescreti; Sprijinirea dezvoltrii durabile a zonelor pescreti i mbuntirea calitatii n aceste zone Sprijinirea elaborrii unui P.O. n concordan cu Politica Comun de Pescuit. Pe baza obiectivelor specifice au fost dezvoltate cinci axe prioritare de i ntervenie n care se acord o atenie special selectrii msurilor adecvate de reducere a impactului asupra mediului i pentru compensarea efectelor negative poten iale ce pot aprea. Cel mai probabil, efectele pozitive vor aprea n urma realizrii msurilor planificate n cadrul urmtoarele axe prioritare: - Axa Prioritar 2: Acvacultur, pescuit n apele teritoriale, procesarea i comercializarea produselor piscicole i de acvacultur (140 mil. Euro); - Axa Prioritar 3: Msuri de interes comun (40 mil. Euro); - Axa Prioritar 4: Dezvoltarea durabil a zonelor de pescuit (100 mil. Euro). - 269 -

Avnd n vedere obiectivele relevante ale axelor prioritare, s-au propus urmtoarele msuri de baz: elaborarea unui Master Plan pentru dezvoltarea durabil a acvaculturii n Romnia pentru urmtorii 20 de ani, care s determine capacitatea de susinere a acvaculturii n cadrul bazinelor hidrografice. n zonele sensibile aceasta va fi o condiie obligatorie pentru acordarea finanrii pentru proiecte; planurilor de management bazinale, planurile de amenajare a teritoriului judeean, regional i naional vor trebui s fie adaptate potrivit rezultatelor acestui Master plan; elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru a se vedea n ce msur este posibil reconstruirea rutei de migraie a sturionilor de-a lungul Dunrii; aceasta se va concentra asupra barajelor de la Porile de Fier; msuri pentru promovarea acvaculturii organice; introducerea unor scheme de acvamediu n fermele piscicole pentru protejarea faunei i florei naturale; introducerea de msuri pentru protecia / refacerea unor specii acvatice n pe ricol (delfinii din Marea Neagr, reintroducerea lostriei n apele interioare etc.); elaborarea unui studiu de fezabil itate privind oportunitatea crerii unor recife artificiale de-a lungul coastei Mrii Negre. Se recomand ca rezultatele Master Planului s fie comunicate autoritilor naionale i judeene pentru adaptarea planurilor de nmanagement bazinale, planurilor de amenajare a teritoriului judeean, regional i naion al. Este necesar, de asemenea, introducerea unor scheme de acvamediu n fermele piscicole pentru protejarea faunei i florei naturale. n cadrul Axei Prioritare 2: Acvacultur, pescuit n apele teritoriale, procesarea i comercializarea produselor piscicole i de acvacultur, se vor aplica msuri pentru investiii productive n acvacultur, msuri de aqua-mediu i msuri pentru pescuitul n apele interioare. Msurile de aqua-mediu au n vedere introducerea de noi metode pentru produc a din acvaculturcare sunt compatibile cu protecia i mbuntirea condiiilor de mediu, peisajului i resurselor naturale i diversitatea genetic i managementul peisajelor i caracteristicile tradiionale ale zonelor de acvacultur (Delta Dunrii, zonele montane). Msurile de acua-mediu au scopul de a promova practicile de produc ie prietenoase cu mediul n sectorul de acvacultur romnesc, intenionndu-se acordarea de prime fermierilor din acvacultur care se angajeaz s aplice formele de acvacultur cuprinse n articolul 30 din Regulamentul Comisiei privind Fondul European pentru Pescuit. - 270 -

Aceast msur poate oferi sprijin sub form de prim pentru: compensaii pentru maximum 2 ani pentru fermele care s-au transformat n ferme ecologice (producii organice) compensaii reprezentnd o valoare maxim la hectar n fermele de acvacultur unde sunt aplicate obligaiile de acua-mediu n plus fa de cadrul legal. compensaii pentru maximum 2 ani ulterior datei deciziei privind zonele protejate n concordan cu NATURA 2000, numai pentru unitile de acvacultur care desfurau activiti de acvacultur anterior deciziei. De asemenea. se vor aplica msuri pentru pescuitul n apele interioare astfel nct s se asigure durabilitatea resurselor din apele interioare, a patrimoniul genetic slbatec i a mediului, prin crearea punctelor de colectare centrale pentru comercializarea capturilor n Delta Dunrii i de-a lungul fluviului Dunrea, ntrirea controlului pentru folosirea acestor locuri de ctre pescari i descurajarea pescuitul illegal. n cadrul Axei Prioritare 3 Msuri de interes comun se urmrete crearea unei infrastructuri comune pentru lucr torii sectorului piscicol, sprijinirea restructurrii sectorului prin intermediul aciunilor colective, aciuni care urm resc dezvoltarea pieei. Programul va reine 5 msuri din cele 6 propuse de regulamentul Fondului European pentru Pescuit, dintre care msura 3.2 Protecia i dezvoltarea faunei i florei s lbatice are relevant pentru bazinele hidrografice. Astfel se prevede crearea de zone protejate acolo unde pescuitul este interzis. Refacerea zonelor de reproducere i alte aciuni similare se pot dovedi de asemenea necesare pentru managementul durabil al pescuitului n apele interioare. Aceast msur va sprijini aciuni pentru: construirea sau instalarea facilitilor statice sau mobile destinate proteciei i dezvoltrii faunei i florei acvatice; reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere i a rutelor de migraie pentru speciile migratoare; protecia i mbuntirea mediului n cadrul programului NATURA 2000, dac sunt legate de activiti de pescuit. Sprijinul conform Art 38(2)(c) din FEP (de ex. msuri cu privire la protecia i mbuntirea mediului ariilor protejate din cadrul reelei NATURA 2000, unde aceste zone sunt direct legate de activiti piscicole) poate acoperi de asemenea costurile pentru consultarea actorilor implicai pe durata discu iilor planurilor de management, studiilor - 271 -

pentru monitorizarea i supravegherea speciilor i a habitatelor, incluznd cartarea i a managementului de risc (sisteme de a vertizare), prelucrarea informaiilor i material publicitare. n ceea ce privete finanarea aplicrii msurilor prin Programul Operaional pentru Pescuit (POP), Uniunea European aloc fonduri nerambursabile de 230,7 de milioane de Euro pn n 2013 (75%), la care se adaug contribuia Romniei, de 77 de milioane de Euro (25%), cu urmtoarea defalcare financiar: Tabel nr. 9.5 - Alocare financiar a POP pe axele prioritare Prioritate Contribuia public total (Euro) Axa 1 Axa 2 Axa 3 Axa 4 Axa 5 Total 13.300.000 140.000.000 40.000.000 100.000.000 14.318.942,7 307.618.942,7 (Euro) 9.975.000 105.000.000 30.000.000 75.000.000 10.739.207 230.714.207 Contribuie FEP Contribuie naional (Euro) 3.325.000 35.000.000 10.000.000 25.000.000 3.579.735,7 76.904.735,7 Rata de cofinanare FEP (%) 75 75 75 75 75 75

Beneficiarii sunt operatori , organisme sau firme, autoriti publice sau private responsabile pentru iniierea sau pentru implementarea msurilor. Acetia primesc ajutor public conform articolului 3 (l) din Regulamentul Fondului European pentru Pescuit (FEP). n vederea asigurrii corelrii necesare a msurilor pentru categoria de presiuni piscicultur din planul de management bazinal cu strategiile, proiectele i aciunile prevzute la nivel naional, regional i local n acest domeniu, Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Durabile, mpreun cu Administraia Naional Apele Romne i Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur, au iniiat un protocol de colaborare pentru promovarea i realizarea obiectivelor comune n vederea asigurrii implementrii eficiente a Program Operaional pentru Pescuit al Romniei 2007-2013. n ceea ce privete petii migratori, sturionii sunt preferai de ctre pescari deoarece ei sunt productori de icre negre, din care se prepar renumitul caviar de Marea Neagr. Sturionii triesc n apele de coast ale Mrii Negre i se reproduc pe Dunre. n vederea protejrii acestora a fost ini iat Programul de populare a Dunrii cu sturioni de ctre Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale mpreun cu Ministerul Mediului odat - 272 -

cu apariia Ordinului comun nr. 239 din 28 aprilie 2009 privind interzicerea pescuitului acestei specii pe o perioad de 10 ani. Astfel timp de 10 ani se interzice pescuitul comercial al sturionilor n Romnia. Aceasta msur de populare i de susinere a Dunrii cu puiet de sturioni corespunde realizrii obligaiilor pe care ara noastr i le-a asumat att fa de celelalte ri din regiune, ct i fa de Secretariatul CITES (Convenia privind Comerul Internaional cu Specii slbatice de Faun i Flor) de la Geneva. Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Devoltrii Rurale a alocat un milion de euro pentru repopularea Dunrii cu pui de sturioni. n total, vor fi adui n Dunre peste 100.000 de pui de sturioni, provenii din cresctorii de pete. Speciile i numrul de exemplare de sturioni sunt stabilite de comun accord cu Ministerul mediului, iar acetia se monitorizeaz de ctre specialitii n acvacultur cu ajutorul unor cipuri speciale. Ele emit semnale care vor fi recepionate iar apoi redirecionate cu ajutorul sateliilor. Programul se deruleaz prin intermediul Agen iei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur.

9.2. Msurile i etapele pentru aplicarea principiilor recuperrii costurilor serviciilor de ap Not: n conformitate cu HG 1176/2005 privind statutul de organizare i func ionare al Administraiei Naionale "Apele Romne", aceasta administreaz resursele de ap din domeniul public al statului i infrastructura Sistemului naional de gospodrire a apelor, format din lacuri de acumulare, diguri de aprare mpotriva inunda iilor, canale, derivaii, prize de ap i alte lucrri specifice, precum i infrastructura sistemelor naionale de veghe hidrologic, hidrogeologic i de monitorizare a calitii resurselor de ap aflate n patrimoniu sau, n scopul cunoaterii i al gestionrii unitare pe ansamblul tarii a resurselor de ap de suprafa i subterana pentru care presteaza activitati specifice de gospodrire a apelor. Serviciile publice de alimentare cu ap, canalizare i epurare sunt prestate de operatorii economici la nivelul fiecarui jude. n conformitate cu Art 9 al Direcivei Cadru informaii aferente acestor servicii publice sunt incluse n Planul De Management pe bazin Hidrografic.

- 273 -

9.2.1.Preambul Mecanismul de recuperare al costurilor pentru activitile specifice de gospodrire a apelor are la baz contribuiile aferente activitilor specifice de gospodrire a apelor pe categorii de utilizatori i surse lund n considerare cheltuielile aferente exercitrii urmtoarelor atribuii: - protecia, restaurarea i valorificarea resurselor de ap; - administrarea, exploatarea i ntreinerea reelei naionale de observaii i msurtori hidrologice, hidrogeologice; - administrarea, exploatarea i ntreinerea infrastructurii Sistemului Naional de Gospodrire a Apelor, ntreinerii cursurilor de ap, lucrrii de aprare mpotriva inundaiilor activiti cu cararter social; - supravegherea calitii resurselor de ap, de prevenire i avertizare n caz de poluri accidentale, - constituirii i gestionrii fondului naional de date hidrologice, hidrogeologice i de gospodrire a apelor; Cheltuielile curente pentru funcionarea Administraiei Naionale Apele Romne sunt asigurate n principal din venituri proprii. Veniturile proprii se asigur prin aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodririii cantitative i calitative a resurselor de ap, care include sistemul de contribuii, pli, bonificaii i penaliti i care funcioneaz conform urmtoarelor principii: poluatorul pltete i utilizatorul pltete, n funcie de activitile prestate i de cele privind folosirea raional a resurselor de ap. Mecanismul economic specific domeniului gospodririii cantitative i calitative a resurselor de ap are deci la baz principiul recuperrii costurilor privind gospodrirea apei, gestionarea durabil a resurselor de ap, refolosirii i economisirii resursei de ap prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei ce manifest o preocupare constant n protejarea calitii i cantitii apei; aplicarea de penalit i celor care rispesc sau polueaz resursele de ap. Cerina de unicitate a nivelului contribuiilor n plan naional este datorat echiprii economice diferite la nivelul bazinelor/spaiilor hidrografice, precum i condiiei de a nu influena semnificativ costurile de producie a apei potabile, de producere a energiei, precum i din faptul asigurrii redistribuirii i mpririi riscurilor, realiznd astfel o echitate relativ stabil n ceea ce privete gradul de nzestrare a diferitelor spaii hidrografice, bazine hidrografice. - 274 -

Contribuia specific pentru utilizarea resursei de ap pe categorii de resurse i utilizatori este aferent accesului la surs i depinde n mod direct de cheltuielile de ntreinere i exploatare a lucrrilor de gospodrire a apelor i de volumul de ap brut prelevat. Dac volumul lucrrilor de ntreinere i exploatare au un caracter relativ constant, volumul de ap prelevat variaz n funcie de cerina utilizatorilor. (Figura 9.3 Dinamica cerinelor de ap).

Fig.9.3 Dinamica cerinelor de ap La dimensionarea preurilor fcut n anul 1990, s-a luat n calcul un volum anual de ap solicitat de ctre beneficiari de circa 20 mld.mc (din sursa utilizabil), lund ca baz datele din economie. Restrngerea drastic a activitii n unele ramuri ale economiei (minerit, siderurgie , agricultur, irigaii) au condus la reducerea continu a volumului de ap brut prelevat la 9,05 mld. m3 n anul 1998, n anul 2001 la 7,5 mld.m3, n anul 2005 la 7,5 mld m3, iar n anul 2007 la 7,9 mld m3 ceea ce reprezint o reducere de 4,2 ori fa de anul 1990. Diminuarea cererii de servicii publice de gospodrire a apelor, a condus la reducerea veniturilor necesare realizrii reparaiilor i ntreinerii lucrrilor de gospodrire a apelor din administrare. Situaia s-a meninut astfel n anul 2007, cnd s-au realizat lucrri n valoare de 305.000 mld.lei, fa de necesarul de cca. 530.700 (conform Normativului pentru lucrrile - 275 -

de ntreinere i reparaii la mijloacele fixe aflate n administrarea Autoritii Publice Centrale n Domeniul Apelor -Administraia Naionale Apele Romne - ANAR) Un alt inconvienent major l reprezint faptul ca dei Administraia Naional Apele Romne (ANAR) realizeaz activiti de aprare mpotriva inundaiilor, n definitiv comenzi sociale n conformitate cu Legea 310/2004, statul nu realizeaz i susinerea financiar prin bugetul de stat. Efectul economic al ajustrii contribuiilor la cel puin nivelul indicilor preurilor de consum asupra utilizatorilor este nesemnificativ. n prezent cheltuielile cu ap brut n sectorul industrial sunt sub 4%, iar la unitile de gospodrire comunal, costurile cu ap brut sunt sub 6%., n sectorul energetic, 0,96% din producerea de energie electric la 1000 mc uzinat i 0,22% din producerea de energie electric din termocentrale la 1000 mc (Figura 9.4).

Figura 9.4 Ponderea cheltuielilor cu ap ap brut

9.2.2. Deficiene ale sistemului actual de recuperare al costurilor activitilor specifice de gospodrire a apelor

1. Indicele de ajustare a contribuiilor pentru activitile specifice de gospodrire a apelor indicele preurilor de consum, controlat de stat, a fost ntotdeauna sub necesar, avnd n vedere c analiza de pre s -a fcut pe baza costurilor nregistrate, la care s au adugat influenele din alte ramuri i nu necesarul ce trebuie realizat. - 276 -

2. Majoritatea preurilor de consum au fost liberalizate iar cele pentru activitile specifice de gospodrire a apelor au rmas controlate de stat, dar nu au fost corelate n timp real cu indicele preurilor de consum. Astfel, pn n anul 2008 nivelul contribuiilor aplicate n scopul gospodririi raionale i durabile a resurselor de ap a fost meninut la nivelul anului 2005 (cf. OUG 73/2005) neasigurnd realizarea programului de meninere n siguran a lucrrilor de gospodrire a apelor din administrare i a celui de monitorizare calitativ a resurselor de ap. (Fig.9.5)

Figura 9.5 Evoluie Indici Preuri Consum

Dei cuantumul contribuiilor aferente activitilor specifice de gospodrire a apelor a fost ajustat prin HG 803/2008 n august 2008 cu indicele de inflaie aferent perioadei august 2005-ianuarie 2008, perioada de 3 ani constant n nivelul contribuiilor a dus la o puternic decapitalizare prin lipsa fondurilor de investi ii cu circa 50 miliarde lei. 3. Amortizarea se calculeaz n baza Legii 15/1994, republicat n M.O.242/31 mai 1999, pentru activele aflate n patrimoniul public valoarea amortizrii nefiind calculat.

- 277 -

Astfel amortizarea acoper numai active relativ nesemnificative i elimin activele mari (baraje, diguri, etc). Astfel rata de revenire n investiii este foarte sc zut. De aceea investiia de capital este dependent de bugetul naional 4. Dei cerina de ap, deci implicit de activiti specifice de gospodrire a apelor s-a diminuat fa de anul 1995, doar n anul 1992 s-a luat n considerare acest fapt la ajustarea preurilor, prin luarea n cal cul a unui volum de 11,0 mild.m3/an fa de cca 20 mild.m3. 5. ntrzierile de la 6 luni la 2,5 ani a ajustrii contribuiilor specifice de gospodrire a apelor a condus la decapitalizarea Admi nitraiei Naionale Apele Romne cu repercursiuni n constituirea surselor pentru finanarea lucrrilor de gospodrire a apelor necesare meninerii n siguran a Sistemului Naional de Gospodrire a Apelor 6. Principiul recuperrii costurilor, aa cum este menionat n Directiva Cadru Ap se refer la recuperarea att a costurilor de operare, administrare, ct i a celor de investiii. Veniturile Autoritii Publice Centrale n domeniul Apelor - ANAR contribuie parial la recuperarea costurilor de resurs, de gestiune calitativ a resursei, i ntr-un procent mult mai redus la cele de administrare. Veniturile nregistrate nu contribuie la recuperarea c osturilor de investiii i nici la finanarea lucrrilor majore de infrastructur. Deoarece acest gen de infrastructur este de interes naional, aceste lucrri sunt finanate din bugetul de stat i, conform legislaiei Romne, pentru ele nu se pltesc cheltuieli de amortisment. ANAR va continua s finaneze investiii de valoare mic, necesare n special pentru conformarea cu DCA i implementarea acesteia. Datorit limitrilor la finanrile din bugetul de stat, ANAR va trebui s finaneze parial, din fonduri proprii, reabilitarea unor lucrri majore de infrastructur. ANAR va plti amortismente pentru aceste investiii, la valorile investite din fonduri proprii.

- 278 -

9.2.3. Msuri privind dimensionarea mecanismului economic n domeniul gospodririi apelor n vederea asigurrii recuperrii costurilor pentru activitatile specifice de gospodrirea apelor

Articolul 9 din Directiva Cadru prevede:

Recuperarea cheltuielilor pentru serviciile de ap Statele Membre trebuie s in seama de principiul recuperrii cheltuielilor serviciilor de ap inclusiv cheltuielile din punct de vedere al mediului i de resurse, avnd n vedere analizele economice conform Anexei III i n particular, n concordan cu principiul poluatorul pltete. Statele Membre trebuie s asigure pn n 2010: politicile de preuri ale apei asigur motivele adecvate pentru folo sirea eficient a resurselor de ap de ctre utilizatori i de aceea contribuie la obiectivele Directivei din punct de vedere al mediului; contributie corespunztoare pe diferite folosine de ap clasificate n: industrie, gospodrii individuale i agricultur, pentru recuperarea cheltuielilor din serviciile de ap, bazat pe o analiz economic efectuat n conformitate cu Anexa III i lund n considerare principiul poluatorul pltete. Statele Membre pot, n timpul acestui proces, s aib n vedere efect ele sociale, de mediu i economice ale recuperrii ct i condiiile geografice i climatice ale regiunii sau regiunilor afectate. Statele Membre nu trebuie s ncalce aceast Directiv dac se hotrate n conformitate cu practicile stabilite s nu aplice prevederile paragrafului 1 fraza a doua, i n acest scop prevederile importante ale paragrafului 2, pentru o activitate dat folositoare de ap, unde acest lucru nu compromite scopurile i realizarea obiectivelor acestei Directive. Statele Membre trebuie s raporteze motivele pentru neaplicarea deplin a paragrafului 1, fraza a doua, n Planurile de gospodrire la nivel de bazin.

- 279 -

Principii n abordarea politicii aferente serviciilor specifice de g ospodrire a apelor - principiul poluatorul pltete; - principiul utilizatorul pltete; - principiul recuperrii costurilor incluznd aici costul de mediu i resursa pentru activitile specifice de gospodrire a apelor; Considerente n abordarea politicii aferente activitilor specifice de gospodrire a apelor: Din punct de vedere al nivelurilor unice n plan naional pe surse i utilizatori, sistemul actual de contribuii specifice de gospodrire a apelor prezint un avantaj fa de un sistem de contribuii specific de gospodrire a apelor pe Spaii Hidrografice/bazine hidrografice, prin asigurarea redistribuirii i mpririi riscurilor i asigur o echitate n ceea ce privete gradul de nzestrare a diferitelor spaii hidrografice/bazine hidrografice. Din punct de vedere al gradului de acoperire a necesarului de cheltuieli pentru meninerea n siguran a Sistemului Naional de Gospodrire a Apelor mecanismul economic este inadecvat fiind strict necesar mbuntirea acestuia. Msuri i etape Politica n domeniul mecanismului economico-financiar va ine cont de mbuntirea actualului mecanism economico financiar n domeniul gospodririi apelor respectnd principiul evitrii sistemelor concurentiale, ANAR gestionnd o resurs cu caracter de monopol de stat. Redimensionarea cuantumului contribuiilor pentru activitile specifice de gospodrire a apelor va fi realizat n 2 etape. Se va reanaliza totodat sistemul de bonificaii acordat utilizatorilor care contribuie la protecia calitii ca instrument stimulativ n stabilirea cuantumului contribuiilor

Etapa 1. Redimensionarea cuantumului contribuiilor pentru asigurarea resursei de ap pe surse i utilizatori.

Etapa 2 Redimensionarea cuantumului contribuiilor activitilor de primire n apele de suprafa a substanelor poluante din apele uzate evacuate n limita reglementrilor - 280 -

legale precum i a contribuiilor pentru cunoaterea resurselor de ap din punct de vedere cantitativ i calitativ, activitati de hidrologie operativ i prognoze hidrologice; Etap 1 Redimensionarea cuantumului contribuiilor pentru asigurarea resursei de ap pe surse i utilizatori

Ipoteze: Stabilirea unor contribuii specifice de gospodrirea apelor de tip binom pe baza unui element fix, proporional cu cheltuielile necesare pentru meninerea exploatrii i a funcionrii sistemului naional de gospodrirea apelor.

Subetape definirea tipurilor de costuri pentru care se va realiza redimensionarea cuantumului contribuiilor n vederea realizrii analizei de recuperare a costurilor; realizarea structurii cheltuielilor pe centre generatoare de cost; dimensionarea lucrrilor de ntreinere i reparaii la nivelul necesarului Normativului de ntreinere i reparaii; defalcarea cheltuielilor pe centre generatoare de cost; alocarea costurilor pe categorii de surse i utilizatori; dimensionarea costurilor de resurs; centralizarea costurilor la nivelul Administraiei Naionale Apele Romne Analiza privind influena noului cuantum al contribuiilor asupra preurilor apei potabile i energiei; stabilirea noului cuantum al contribuiilor. Etap 2 Redimensionarea cuantumului contribuiilor activitilor de primire n apele de suprafa a substanelor poluante din apele uzate evacuate n limita reglementrilor legale precum i a contribuiilor pentru cunoaterea resurselor de ap din punct de vedere cantitati v i calitativ, activiti de hidrologie operativ i prognoze hidrologice

- 281 -

Ipoteze: Determinarea/aplicarea unei contribuii specifice pentru protecia calitii apelor n baza activitii de monitoring pentru toate categoriile de ap de suprafa i subteran avnd n vedere: realizarea programelor de monitoring stabilite n concordan cu cerinele Directivei Cadru Ap, dar i cu celelalte Directive din domeniul calitii apelor; elementele de monitorizare (cantitative i chimice ape subterane; biologice, fizico-chimice i hidromorfologice ape de suprafa), precum i mediile de investigare (ap, sedimente biota).

Subetape definirea tipurilor de costuri pentru care se va realiza redimensionarea cuantumului contribuiilor n vederea realizrii analizei de recuperare a costurilor; realizarea structurii cheltuielilor pe centre generatoare de cost aferente; defalcarea cheltuielilor pe centre generatoare de cost aferente activitilor de primire n apele de suprafa a substanelor poluante din apele uzate precum i a contribuiilor pentru cunoaterea resurselor de ap din punct de vedere cantitativ i calitativ, activiti de hidrologie operativ i prognoze hidrologice; alocarea costurilor aferente primirii de substane uzate pe tip de poluant; centralizarea costurilor la nivelul Administratiei Naionale Apele Romne i stabilirea noului cuantum al contribuiilor.

9.2.4. Msuri recuperarea costurilor pentru serviciile publice de alimentare cu ap, canalizare i epurare

Cadru general Primul i cel mai important domeniu de intervenie, din cadrul POS Mediu, l reprezint sectorul care vizeaz "Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat", cu investiii axate pe extinederea i modernizarea reelelor de ap i canalizare, construirea de staii de epurare, precum i eficientizarea serviciilor publice de ap i canalizare.

- 282 -

Obiectivele majore ale acestei axe urmresc s asigure servicii de ap i canalizare, la tarife accesibile, calitatea apei potabile n toate aglomerrile umane, mbuntirea calitii cursurilor de ap i a gradului de gospodrire a nmolurilor (provenite de la staiile de epurare a apelor uzate), precum i crearea de structuri eficiente de management al apei. Beneficiarii eligibili care pot accesa fondurile europene alocate prin acest program sunt Autoritle Locale (Consilii Judeene i Locale) n colaborare cu Operatorii regionali (societi comerciale deinute de Unitile Administrativ Teritoriale asociate n Asociaii de Dezvoltare Intercomunitar). Operatorii regionali sunt considerai eligibili n baza unui set de criterii privind mrimea, capacitatea profesional i managerial, performanele tehnice i financiare, precum i n funcie de tarifele i serviciile furnizate de acesta. Totodat, pentru gestionarea implementrii msurilor de investiii, se stabilete la nivelul fiecrui Operator cte o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP). Acordarea finanrii n sectorul de ap este condiionat de nfiinarea Operatorilor Regionali i a Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar. n acest fel, operatorii sunt ncuraja i s se asocieze n vederea nfiinrii unei companii regionale de ap, pentru a depi eventualele probleme administrative. Master planul are scopul de a stabili i prioritiza nevoile i investiiile n realizarea lucrrii cu costuri ct mai mici, criteriu pe baza cruia se atribuie eligibilitate unui proiect. De asemenea, master planul trebuie s redea soluiile tehnice viabile i de dezvoltare, n cazul acesta, a serviciilor de alimentare cu ap i ap uzat. Msuri n sectorul serviciilor publice de alimentare cu ap, canalizare i epurare Promovarea sistemelor integrate de ap i ap uzat ntr -o abordare regional, urmrind astfel maximalizarea eficienei costurilor prin realizarea de economii la scar, optimizarea costurilor de investiii globale i cele de operare induse de asemenea investiii. Pentru a realiza acest lucru, comunitile din ariile geografice clar definite (de ex. dintr-un bazin hidrografic) sunt ncurajate s se grupeze i s dezv olte un program de investiii comun, pe termen lung, pentru dezvoltarea sectorului de ap (Master Planuri pentru ap /ap uzat). Investiiile prioritare la nivel regional urmresc s ofere populaiei utiliti corespunztoare de ap i ap uzat, la calitatea cerut i la tarife acceptabile. - 283 -

Proiectele regionale se vor adresa iniial nevoilor din sectorul de ap din aglomerrile urbane, acolo unde impactul asupra mediului este de obicei mai mare i unde populaia beneficiar este mai numeroas. Unele dint re zonele rurale pot fi de asemenea integrate n proiectul regional dac un impact semnificativ asupra mediului poate fi justificat i/sau dac componente eficiente din punct de vedere al costului pot mbunti sustenabilitatea investiiei n ansamblu.

Prioritizarea investiiilor n aria proiectului va ine de asemenea cont de angajamentele asumate de Romnia n negocierile pentru Capitolul 22 Mediu. Infrastructura sistemelor de alimentare cu ap, canalizare i epurare va trebui s genereze costuri de investitie minime i, de asemenea, s genereze costuri de operare minime, pentru c orice cost de operare va fi acoperit prin tariful pe care operatorul l va percepe utilizatorilor Un obiectiv esenial al acestor operaiuni (proiecte regionale) este de a pr omova o mai mare eficien i calitate n oferirea de servicii publice locale, prin investiii i promovarea de operaiuni independente, bine coordonate i sustenabile din punct de vedere financiar. Regionalizarea este un element-cheie n mbuntirea calitii i eficienei din punct de vedere al costului a infrastructurii locale de ap i a serviciilor n scopul ndeplinirii obiectivelor de mediu, dar i pentru asigurarea durabilitii investiiilor, a operaiunilor, a unei strategii de dezvoltare pe termen lung n sectorul de ap i a unei dezvoltri regionale echilibrate. Analiza economico - financiar n contextul Master Planului realizeaz un calcul al

costurilor i costurile de operare i ntreinere asociate cu proiectele identificate n programul de investiii pe 30 de ani. Anexa 9.10.1 sintetizeaz Analiza economico - financiar pentru serviciile publice de alimentare cu ap, canalizare i epurare, la nivelul fiecarui Master Plan aprobat de Ministerul Mediului

Master Planurile sunt aprobate de Autoritatea de management pentru Programele Operaionale Sectoriale de Mediu din cadrul Ministerului Mediului i pot fi consultate la Consiliile Jude ene sau la Ministerul Mediului Directia General pentru Managementul Instrumentelor Structurale.

- 284 -

9.3. Msuri pentru protejarea corpurilor de ap utilizate sau care vor fi utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman

n jurul lucrrilor de captare, construciilor i instalaiilor destinate alimentarii cu ap potabil n conformitate cu prevederile art. 5 alin.(1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, se instituie zone de protecie sanitar i perimetre de protecie hidrogeologic, n scopul prevenirii pericolului de alterare a calitii surselor de ap. Realizarea zonele de protecie se face n conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile i a HG 930/11.08.2005 - pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul i mrimea zonelor de protecie sanitar i hidrogeologic pentru sursele de ape subterane sau de suprafa, precum i captrile aferente acestora. n cadrul celor 106 zone de protecie pentru captri de ap subterane pentru potabilizare, identificate n capitolul 5.1. Zone de protecie pentru captrile de ap destinate potabilizrii, se impun msuri de interdicie a unor activiti i de utilizare cu restricii a terenului, pentru prevenirea riscului de contaminare sau de impurificare a apei, ca urmare a activitii umane, economice i sociale. Pentru captrile de ap din surse de suprafa pentru potabilizare nu exist zone de protecie. De asemenea, ntruct nu pentru toate captrile de ap din sursele de suprafa i sursele subterane se asigur zone de protecie, se impune asigurarea acestor zone avnd n vedere legislaia n vigoare. n cele 77 zone de protecie sanitar cu regim sever (0 pentru captrile din ape de suprafa i 77 pentru captrile din ape subterane) sunt interzise: utilizarea ngrmintelor animale sau chimice i a substanelor fitofarmaceutice; irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate; culturile care necesit lucrri de ngrijire frecvent sau folosirea traciunii animale; punatul; amplasarea de construcii sau amenajri care nu sunt legate direct de exploatarea sursei; excavaii de orice fel; depozitarea de materiale, cu excepia celor strict necesare exploatrii sursei i a instalaiei. n aceste cazuri se vor lua msuri pentru a prentmpina ptrunderea n sol a oricror substane impurificatoare; - 285 -

pescuitul i scldatul; recoltarea gheii, precum i adaprea animalelor; activitile menionate pentru perimetrele de protecie hidrogeologic i pentru zona de protecie sanitar cu regim de restricie, etc. Terenurile cuprinse n zona de protecie sanitar cu regim sever vor putea fi folosite

numai pentru asigurarea exploat rii i ntreinerii sursei, construciei i instalaiei de alimentare cu ap; se vor lua urmtoarele msuri de protecie constructive i de exploatare: cel care exploateaz lucrrile de captare pentru ape subterane trebuie s aib n proprietate cel putin suprafa de teren aferent zonei de protecie sanitar cu regim sever; nu sunt permise nici un fel de interven ii asupra stratului de sol activ i depozitelor acoperitoare ale acviferului; terenul va fi protejat mpotriva eroziunii i inundaiilor; lucrrile vechi de excavaii deschise vor fi asigurate pentru prevenirea infiltr rii apelor cu potenial poluant. Zona de protecie sanitar cu regim de restric ie cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecie sanitar cu regim sever, astfel delimitat nct, prin aplicarea de msuri de protecie, n funcie de condiiile locale, s se elimine pericolul de alterare a calitii apei n cele 29 zone de protecie sanitar cu regim de restricie (0 pentru captrile din ape de suprafa i 29 pentru captrile din ape subterane) terenurile pot fi exploatate agricol de ctre deintorii acestora, pentru orice fel de culturi, dar cu interzicerea: utilizrii ngrmintelor naturale; utilizrii substanelor fitofarmaceutice care nu se degradeaz ntr-un timp mai scurt de 10 zile; irigrii cu ape uzate, chiar epurate complet; cresctoriilor de animale i depozitrii de gunoaie animale. n afara msurilor restrictive cu privire la exploatarea agricol , pe aceste terenuri sunt interzise: toate activitile menionate pentru perimetrele de protecie hidrogeologic; executarea de construcii pentru activiti industriale i agricole: grajduri, silozuri de cereale, depozite de ngrminte i de substane fitosanitare; amplasarea de campinguri;

- 286 -

splarea mainilor i efectuarea schimburilor de ulei; amplasarea de sere; depozitarea de carburani, lubrefiani, combustibili solizi;etc. Perimetrul de protecie hidrogeologic cuprinde arealul dintre domeniile de

alimentare i de descrcare la suprafa i/sau n subteran a apelor subterane prin emergente naturale (izvoare), drenuri i foraje, iar msurile de protecie au drept scop pstrarea regimului de alimentare a acviferelor c t mai aproape de cel natural, precum i evitarea polurii apelor subterane i a lacurilor fa de substanele poluante greu degradabile sau nedegradabile, respectiv regenerarea debitului prelevat prin lucrrile de captare. n perimetrele de protecie hidrogeologic se interzic: evacuarea de ape pluviale din zone urbane sau din zone de trafic rutier; amplasarea de uniti care evacueaz ape reziduale cu risc mare de poluare; depozitarea, staionarea sau introducerea n subteran a substanelor poluante; efectuarea de irigaii cu ape uzate, neepurate sau insuficient epurate; amplasarea de uniti zootehnice; amplasarea de platforme de gunoi, containere cu de euri; executarea de decopertri prin care stratul acoperitor, protector al acviferului este ndeprtat; executarea de foraje pentru prospeciuni, explorri i exploatri de petrol, gaze, etc. Direcia de Ap Arge Vedea ntocmete i ine la zi evidena computerizat a zonelor de protecie sanitar i a perimetrelor de protecie hidrogeologic din spaiul hidrografic Arge - Vedea i o transmite la sfritul fiecrui an calendaristic direciei de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, n vederea nscrierii acestora n Registrul zonelor protejate. Direcia de Ap Arge-Vedea acord avizul, respectiv autorizaia de gospodrire a apelor, pentru captrile de ape destinate alimentarii cu ap potabil. n cazul n care n aceste zone nu poate fi asigurat protecia sanitar, n conformitate cu normele din HG 930/2005, avnd n vedere situaia preexistent n zona de amplasament, avizul/autorizaia de gospodrire a apelor se vor acorda numai dac documentaia de fundamentare a acestora demonstreaz c nu este fezabil nici o alt soluie de alimentare cu ap. Documentaia trebuie s prevad lucrri suplimentare pentru supravegherea calitii apei n amonte de captare, precum i programul de monitoring pe

- 287 -

care deintorul captrii urmeaz s l efectueze n lucrrile respective, n vederea avertizrii n timp util a consumatorilor asupra oricrei eventuale poluri a apei. Supravegherea modificrilor regimului cantitativ i calitativ al apelor subterane n perimetrele de protecie hidrogeologic a lucrrilor de captare se face prin reeaua hidrogeologic naional, parte component a Reelei Naionale de Observaii i Msurtori pentru Gospodrirea Apelor a Administraiei Naionale Apele Romne Sistemul de monitoring integrat al apelor. Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se realizeaz de ctre autoriti desemnate prin lege, respectiv: inspectorii Inspeciei de stat a apelor din cadrul Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile i inspectorii din cadrul Direciei de Ap Arge - Vedea; comisarii Grzii Naionale de Mediu judeene; inspectorii compartimentelor de inspec ie teritorial pentru resurse minerale ale Ageniei Naionale pentru Resurse Minerale; alte persoane mputernicite de conductorul autoritii publice centrale din domeniul apelor sau al autoritii administraiei publice locale.

9.4. Msuri pentru controlul prelevrilor din sursele de ap pentru folosine Msurile pentru controlul prelevrilor din sursele de ap pentru folosine - populaie, industrie i agricultur (prezentate n cap. 8.1 Analiza economic asupr a utilizrii apei) se concretizeaz n urmtoarele tipuri de activit i i msuri: Controlul respectrii cerinelor din avizele i autorizaiile de gospodrirea apelor, respectiv pentru stabilirea condiiilor de cantitate pentru prelevarea din sursele de ap pentru folosine n conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i n baza Ordinului nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii i a competentelor de emitere a avizelor i autorizaiilor de gospodrire a apelor, controlul activitii de emitere a avizelor i autorizaiilor de gospodrirea apelor se realizeaz de ctre personalul mputernicit al autoritii centrale pentru gospodrirea apelor. Ministerul Mediului elaboreaz strategia i politica naional n domeniul gospodririi apelor, stabilete regimul de folosire a resurselor de ap de ctre folosine, organizeaz i desfsoar pe bazine hidrografice activitatea de gospodrire unitar, - 288 -

raional i complex a apelor i asigur coordonarea i controlul aplicrii reglementrilor legale n acest domeniu. Autoritatea public central poate institui un regim de supraveghere special, n caz de nerespectare a msurilor stabilite pentru asigurarea condiiilor nscrise n autorizaia de gospodrire a apelor. Conform prevederilor art. 4 al Legii apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, stabilirea regimului de folosire a resurselor de ap, indiferent de forma de proprietate, este un drept exclusiv al Guvernului, exercitat prin Ministerul Mediului, cu excepia apelor geotermale. Apele din domeniul public se dau n administrarea Administraiei Naionale "Apele Romne" de ctre Ministerul Mediului, n condiiile legii. Reglementarea navigaiei i a activitilor conexe acesteia pe cile navigabile se face de ctre Ministerul Transporturilor, prin uniti de profil. Administraia Naional Apele Romne avizeaz/autorizeaz folosinele construite pe ape sau n legtur cu apele n scopul gospodririi raionale a resurselor de ap i al proteciei acestora mpotriva epuizrii i polurii, n interdependen cu principiile gospodririi apelor i asigurrii dezvoltrii durabile. Coordonarea i monitorizarea activitii de emitere a avizelor i a autorizaiilor de gospodrire a apelor se organizeaz i se exercit de ctre direcia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului prin personalul propriu, precum i prin personalul de specialitate al Administraiei Naionale "Apele Romne" de la nivelul celor 11 Direcii de Ap i Sistemelor de Gospodrirea Apelor (SGA). ANAR, n calitatea pe care o are de administrator al domeniului public al apelor, emite avizul i autorizaia de gospodrire a apelor, acte care reglementeaz legatura cu resursa de ap, respectiv, indicatorii de capt privind prelevarea apei (cantitate ap prelevat) i evacuarea apelor uzate (volume, indicatori de calitate). Avizele i autorizaiile de gospodrire a apelor se emit n baza Ordinului nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii i a competentelor de emitere a avizelor i autorizaiilor de gospodrire a apelor publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 august 2006. Avizul de gospodrire a apelor se emite, potrivit prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, n baza documentaiilor de fundamentare a solicitrii ntocmite n conformitate cu prevederile Ordinului nr. 661 din 28 iunie 2006 al Ministrului Mediului publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 31 iulie 2006 i trebuie s se bazeze pe studii hidrologice, de gospodrire a apelor i de impact al lucrrilor respective asupra resurselor de ap. Documentaiile de fundamentare trebuie s

- 289 -

demonstreze c solicitantul avizului de gospodrire a apelor se poate conforma cerinelor legale n ceea ce privete valorile parametrilor de capt. Funcionarea folosinei de ap este reglementat prin autorizaia de gospodrire a apelor, iar pe parcursul funcionrii acesteia, n cazul n care se constat nerespectarea (depirea) valorilor indicatorilor de calitate reglementai prin autorizaie, autoritatea din domeniul apelor aplic penaliti pentru depirea valorilor reglementate, care se suport de ctre titular, conform mecanismului economic aprobat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 73/2005 aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 400/2005 privind nfiinarea i funcionarea Administraiei Naionale Apele Romne. Pentru implementarea prevederilor Directivelor Europene n domeniul apelor i conformarea la termenele stabilite a folosinelor de ap, n temeiul Art.107 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, acestea ntocmesc programe de etapizare care cuprind lucr rile i msurile necesar a fi executate n vederea proteciei calitii apelor, care se negociaz n vederea aprobrii cu Direciile de Ap i/sau ANAR. Programele de etapizare cuprind lucrri i msuri, termene de conformare, surse de finanare, responsabilii de realizare a msurilor i efectul msurii aplicate. Nerealizarea lucrrilor la termenele scadente conduce la aplicarea de sanciuni precum i retragerea actului de reglementare. Analiza de fond i realizarea lucrrilor i msurilor din programul de etapizare includ din partea unitilor de gospodrire a apelor urmtoarele aspecte: - inspecia - destinat verificrii ncadrrii n prevederile actelor de reglementare i a legislaiei n domeniul gospodririi apelor a folosinelor de ap i aplicrii amenzilor, penalitilor i sanciunilor cuvenite pentru nclcarea dispoziiilor legale; - negocierea stabilit ntre folosina de ap ce urmeaz a fi reglementat i emitentul autorizaiei de gospodrire a apelor, n vederea conformrii acestora la termenele stabilite; Lista lucrrilor i categoriilor de activitti desfurate pe ape sau care au legatur cu apele, pentru care este necesar emiterea avizului i autorizaiei de gospodrirea apelor este menionat n Ordinul 662/2006, Anexa 1a, respectiv cele care au legatur cu prelevri din surse de ap pentru folosine: - lucrri de folosire a apelor, cu construciile i instalaiile aferente: alimentri cu ap potabil inclusiv cele din mediul rural, unde trebuie asigurate condiii de realizare treptat a canalizrii i epurrii apelor uzate, aliment ri cu ap industrial i pentru irigaii, amenajri piscicole, centrale hidroelectrice, folosine hidromecanice, amenajri

- 290 -

pentru navigaie, plutrit i flotaj, poduri plutitoare, amenajri balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrri de acest fel; - lucrri, construcii i instalaii pentru protecia calitatii apelor sau care influeneaz calitatea apelor: lucrri de canalizare i evacuare de ape uzate, staii i instalaii de prelucrare a calitii apelor, injecii de ape n subteran, alte asemenea lucrri; - lucrri i instalaii pentru urmrirea parametrilor hidrologici sau urmrirea automat a calitii apei n Ordinul 662/2006, Anexele 1b1 i 1b2 sunt menionate lucrrile i categoriile de activiti pentru care nu este necesar solicitarea i obinerea avizului de gospodrirea apelor, respectiv cele care au legatur cu prelevarea din surse de ap pentru folosine, pentru alimentarea cu ap pentru folosine destinate satisfacerii nevoilor gospodriei proprii, n condiiile n care, pentru aceasta, nu se folosesc instalaii sau se folosesc instalaii cu capacitate de pn la 0,2 l/s. De asemenea, tot n Anexa 1b1, pct. III, sunt prevzute lucrri pentru care este necesar notificarea ctre unitile din subordinea Administraiei Naionale "Apele Romne", conform art. 54, alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, pentru nceperea execuiei i anume, lucrri de captare a apei, dac debitul prelevat nu depeste 2 l/s, iar apele evacuate rezultate dup folosire nu influeneaz calitatea resurselor de ap. n Anexele 1c2 i 1d2 ale aceluiai ordin sunt menionate competenele de emitere a avizului de gospodrire a apelor, referitor la FOLOSIREA APELOR: alimentri cu ap potabil, industrial i pentru irigaii - competena n funcie de cerina Qzi.max; Centrale hidroelectrice inclusiv microhidrocentrale - competena n funcie de puterea instalat; Amenajri piscicole, iazuri agropiscicole - competena n funcie de suprafaa total amenajat; Alimentri cu ap din subteran prin foraje - competena n funcie de debit; Lucrri de explorare/exploatare prin foraj competena de autorizare doar pentru Direciile de Ap. Controale planificate, tematice i comune pentru activittile de prelevare din sursele de ap pentru folosine n conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, OG nr. 21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane si rurale, OUG - 291 -

nr.21/2004 privind sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen, activitile de monitoring al utilizatorilor de ap, a lucrrilor construite pe ape sau care au legtur cu apele se realizeaz de ctre SGA-uri. Scopul este realizarea unei gospodriri operative a resurselor de ap i asigurrii integrale cu ap a folosinelor. Activitile constau n analiza cerinelor de ap ale beneficiarilor n funcie de realizrile anilor anteriori i de solicitrile de resurse de ap. Conform prevederilor art. 12 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, utilizatorii de ap sunt obligai s respecte normele de consum de ap pe unitatea de produs sau pe activitate i s economiseasc ap prin folosire judicioas, recirculare i folosire repetata. De asemenea, au obligatia sa asigure intretinerea i repararea instalatiilor proprii i a celor din sistemele de alimentare cu ap i canalizare-epurare, dupa caz. Normele de consum de ap pe unitatea de produs sau pe activitate se determina i se reactualizeaza periodic. Procedural, normele de consum se propun de utilizatorii de ap, la nivelul celor mai bune performan e ale tehnologiilor folosite, se avizeaz de ministerele interesate i se aprob de MMDD. Soluionarea eventualelor divergene este de competena Guvernului. Conform prevederilor art. 13 i 14 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, MM i ANAR sunt n drept s ia msuri de limitare sau de suspendare provizorie a folosirii apei, pentru a face fa unui pericol sau consecinelor unor accidente, secetei, inundaiilor sau unui risc de lips de ap datorat supra exploatrii resursei, precum i condiiile de aplicare a restriciilor temporare de folosire a resurselor de ap. La nivelul SGA-urilor i Direciilor de Ape se elaboreaz Planuri de restricii n folosirea apei n perioade deficitare (secet). Verificarea activitii folosinelor de ap se realizeaza prin aciuni de control periodice efectuate de ctre ANAR, Direcii de Ap i SGA-uri, prin compartimente de specialitate. Modul n care se desfoar controlul activitatii de gospodrire a apelor este inspecia realizat prin controale planificate, controale tematice i controale comune. n cadrul Birourilor de Inspecie Teritorial a Apelor de la nivelul ANAR, Direcii de Ap i SGA, se efectueaz controalele planificate. n baza dispoziiilor transmise de MM i ANAR se desfoar controalele tematice i comune. Controalele comune se desfoar mpreun cu reprezentani ai MM, ANAR, Garda de Mediu i Ageniile Regionale de Protecia Mediului. Controalele tematice se desfoar n baza dispoziiilor primite din partea MM i ANAR i se concretizeaz prin ntocmirea unui raport de activitate. Activitatea de control presupune deplasare n teren la

- 292 -

utilizatorii de ap. Deplasrile se ncheie prin ntocmirea de procese verbale de constatare, n care se evideniaz: realizarea msurilor impuse prin procesele verbale anterioare; constatrile din teren; msuri de mbuntire i termene precise, atunci cnd este cazul. Dac se constat nclcri ale legislaiei n domeniul apelor, se ntocmesc Procese Verbale de Constatare i Sancionare a Contraveniei. La deplasarea n teren a inspectorilor din cadrul Direc iilor de ape, de obicei, se deplaseaz i un reprezentant al SGA-ului pe raza cruia se desfoar controlul.

9.5 Msuri pentru diminuarea polurii din surse punctiforme i pentru alte activiti cu impact asupra strii apelor Stabilirea msurilor pentru diminuarea polurii din surse punctiforme i pentru alte activiti cu Stabilirea msurilor pentru diminuarea polurii din surse punctiforme i pentru alte activiti cu impact asupra strii apelor se face avnd n vedere informaiile din documentele strategice i legislative, documentele de autorizare i pe baza informaiilor colectate de la nivelul Direciilor de Ape, Sistemelor de Gospodrirea Apelor, operatorilor de servicii publice pentru ap, ageni economici, Ageniilor Regionale i Judeene de Protecia Mediului. Msurile au fost grupate n funcie de tipul activitilor i presiunilor create de acestea cu impact asupra strii apelor, respectiv: Msuri pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluen ii de la aglomerri umane aglomerri cu mai mult de 2000 locuitori echivalen i i aglomerri cu mai puin de 2000 locuitori echivaleni; Msuri pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluen ii din activitile industriale; Msuri pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluen ii din activitile agricole. Msurile ce trebuie luate pentru diminuarea acestor presiuni punctiforme trebuie s ia n considerare urmtoarele: Strategii naionale, regionale i locale, programe cu referire la msurile aplicate pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate - 293 -

urbane i a altor directive europene asociate. Pentru aglomerri se vor avea n vedere, acolo unde exist, Master Planurile elaborate la nivel jude ean i msurile recomandate de acestea, precum i sursele de finanare; Strategii naionale, regionale i locale, cu referire la msurile aplicate activitilor industriale, pentru fiecare directiv european (DEAUU, IPPC, SEVESO II, substane periculoase / prioritar periculoase, deeuri, etc.) i ramura industrial , surse de finanare; Strategii naionale, regionale i locale, cu referire la msurile aplicate activitilor agricole. Pentru presiunile punctiforme (fermele zootehnice) stabilirea msurilor trebuie s in cont de categoriile de ferme existente, iar aceste msuri trebuie s conduc la respectarea legislaiei de mediu n vigoare.

Msuri pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenii de la aglomerri umane aglomerri cu mai mult de 2000 locuitori echivalen i i aglomerri cu mai puin de 2000 locuitori echivaleni Msurile pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluen ii de la aglomerri umane au fost stabilite avnd n vedere reducerea polurii provenite de la sursele de poluare punctiforme i difuze pentru respectarea legislaiei n vigoare. Msurile sunt asociate cu implementarea cerinelor directivelor europene n domeniu, respectiv cele care se refer la: Directivele nr. 75/440/CEE, nr. 98/83/CE, nr. 79/869/EEC, nr. 76/160/CEE i nr. 78/659/CEE pentru msura alimentarea cu ap potabil; Directivele nr. 91/271/CEE pentru colectarea i epurarea apelor uzate Directivele nr. 86/278/CEE, nr. 99/31/CE i nr. 91/676/CEE pentru managementul nmolului i deeurilor; Directiva nr. 76/464/CEE i cele 7 directive fiice. Msurile de baz trebuie s fie fundamentate pe baza strategiei naionale, regionale i locale care indic: Msuri implementate n trecut; Msuri impuse de legislaia naional care implementeaz Directivele Europene; Prioriti indicate de politicile naionale, regionale i locale; Disponibilitatea resurselor financiare, etc.

- 294 -

Msurile implementate n trecut se refer la lucrrile de canalizare-epurare realizate deja sau n curs de finalizare, prin intermediul proiectelor promovate la nivel naional, respectiv proiecte finalizate i n derulare privind serviciile de ap (ISPA, MUDP, SAMTID, SAPARD), programe ale Bncii Mondiale sau parteneriate public-private, etc. Msurile impuse de legislaia naional care implementeaz Directivele Europene au ca obiectiv general asigurarea conformrii cu cerinele UE n domeniul apei, respectiv ndeplinirea obligaiilor asumate prin Pozitia Comun a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu Calitatea apei. Documentele naionale de aplicare cuprind att planurile de implementare ale directivelor europene n domeniul apei, ct i documentele startegice care asigur cadrul de realizare a acestora: Planul Naional de Dezvoltare pentru Protecia Mediului; Planul de implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate oreneti modificat prin Directiva 98/15/CE; Planul de implementare pentru Directiva 96/61/CE privind prevenirea i controlul integrat al polurii; Planul de implementare pentru Directiva 76/464/CEE i directivele fiice referitoare la poluarea cauzatde anumite substane periculoase evacuate mediul acvatic al Comunit; Planul de implementare pentru Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deurilor Prioriti indicate de politicile naionale, regionale i locale se refer la strategia i politica naional n domeniul gospodririi apelor au ca obiective: aplicarea Programului de Guvernare; respectarea angajamentelor asumate n cadrul procesului de negociere a Capitolului 22 - Protecia mediului aplicat i: aplicarea Cadrului Strategic Naional de Referin 2007-2013; implementarea Programul Operaional Sectorial de MEDIU 2007 2013; Programul Operaional Sectorial de MEDIU 2007 2013, prin Axa prioritar Extinderea i modernizarea sistemelor de ap / ap uzat, Anexa 2 (lista indicativ a proi ectelor majore pentru POS mediu) menioneaz Master planurile judeene pentru sectorul ap: o finanate prin ISPA 2002/RO/16/P/PA/013-04 i 2002/RO/16/P/PA/013-05; o finanate prin MF ISPA (proiecte de investiii); o cu asisten tehnic finanat prin ISPA AT 2005/RO/16/P/PA/01; o n pregatire pentru finanare din credite externe. aplicarea Strategiei i politicii naionale n domeniul gospodririi apelor; - 295 -

aplicarea Strategiei Naionale pentru dezvoltarea durabil a serviciilor publice pentru alimentare i canalizare. Lucrrile necesare pentru colectarea i epurarea apelor uzate de la

aglomerrile umane constau n reabilitarea, modernizarea i extinderea reelelor de canalizare a apelor uzate, precum i a staiilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate, pentru realizarea conformrii din punct de vedere tehnic cu prevederile Directivei 91/271/CEE. Efluentul realizat prin aplicarea acestor msuri trebuie s respecte standardul de calitate a apelor uzate prevazut n NTPA 001 (Anexa 3 la HG 352/2005, Tabel 1). Pentru colectarea i epurarea apelor uzate sunt prevzute urm toarele tipuri de lucrri / msuri: construirea (extinderea) i modernizarea sistemelor de canalizare; construirea (extinderea) i modernizarea sistemelor de canalizare mixte; construirea (extinderea) i modernizarea sistemului de canalizare pentru ape pluviale; reabilitarea sistemelor de canalizare; construirea de staii de epurare pentru aglomerri umane mici, medii i mari cu mai mult de 2000 locuitori echivaleni; extinderea, reabilitarea i modernizarea staiilor de epurare existente; modernizarea tehnologiilor de epurare n staiile de epurare existente; construirea de sisteme de epurare individuale pentru aglomerri cu mai puin de 2000 locuitori echivaleni; construirea de rezervoare tampon i platforme de depozitare controlat a nmolului din staiile de epurare, etc. Msurile pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluen ii de la aglomerri umane cu mai mult de 2000 locuitori echivalen i i aglomerri umene cu mai puin de 2000 locuitori echivaleni sunt centralizate n Anexa 9.3, n baza informaiilor furnizate de: operatorii de servicii publice de ap de la nivel local i regional; proiectele ISPA Asistena tehnic pentru pregtirea proiectelor n sectorul de ap / ap uzat (Anexa 2 la POS Mediu) elaborarea Master Planurilor pentru jude e; documentul de Pozi ie Cap. 22 Mediu, Calitatea Apei, Anexa 3 la Planul de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane; programele de etapizare anexate la autorizaiile de gospodrirea apelor; programele de conformare anexate la autorizaia de mediu;

- 296 -

metodologia elaborat de ANAR Aplicarea metodologiei de recuperare a costurilor n domeniul apelor la nivel de hidrografic Arge-Vedea cu referire la evoluia locuitorilor, evaluarea apelor uzate i a ncrcrii cu poluani a acestora, evaluarea cheltuielilor n domeniul producerii i distribuiei apei potabile, evaluarea cheltuielilor n domeniul canalizrii i epurrii apelor uzate. Termenul de conformare este stipulat n Anexa A4 (pentru aglomerrile din

Master Planuri) i, respectiv n Planul de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, Anexa 3 (pentru aglomerrile din judee fr Master Planuri). Pentru aglomerrile care au prevzute n autorizaia de gospodrirea apelor limite pentru substane din lista I i Lista II ale HG 351/2005 i n a c ror reea de canalizare se evacueaz ape uzate de la uniti industriale care intr sub incidena Directivei nr. 76/464/CEE i cele 7 directive fiice, se iau n considerare i msurile prevzute n programele de eliminare a substanelor prioritar periculoase / reducere treptat a evacurilor de substane prioritare. Cheltuielile de investi ii necesare implementrii msurilor pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative cauzate de efluen ii de la aglomerri umane (presiuni punctiforme stabilite la cap. 3.4.1 i prezentate detaliat pentru fiecare aglomerare n Anexa nr. 9.3) au fost estimate n spaiul hidrografic Arge Vedea la circa 2159,788 mil. Euro, repartizate astfel: Tabel nr. 9.6 Cheltuielile de investiii necesare implementrii msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative - efluenii de la aglomerri umane din spaiul hidrografic Arge Vedea Msura Reabilitarea/modernizarea reelelor de canalizare Extinderea reelelor de canalizare Extinderea / modernizarea statiilor de epurare Construirea de noi staii de epurare Total Cheltuieli de investiie mil. Euro 132,39 1466,8 54,10 506,51 2159,788 (%) 6 68 3 23 100

Nr. crt. 1 2 3 4

- 297 -

Figura nr. 9.6 Repartizarea cheltuielilor de investiii pentru implementarea msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme - efluenii de la aglomerri umane din spaiul hidrografic Arge Vedea Cheltuielile de investiii au fost obinute prin nsumarea pe tipuri de msuri aplicate numai surselor de poluare punctiforme ( aglomerri umane >2000 l.e. i, dac e cazul, aglomerri umane <2000 l.e. care au sistem de canalizare centralizat / sta ii de epurare) cu termen de conformare 2015. Referitor la reducerea polurii dup implementarea msurilor, n anul 2015 situaia se prezint centralizat n Tabelul nr. 9.7. Tabelul nr. 9.7 - Reducerea ncrcrii de poluani (tone poluant) de la presiunile punctiforme semnificative - efluenii de la aglomerri umane din spaiul hidrografic Arge Vedea Reducerea ncrcrii (tone) n perioada 2006-2015 MTS CBO5 CCO NT PT Aglomerri cu sistem centralizat de canalizare < 2000 l.e. 2000-10000 l.e 10000-150000 l.e. >150000 l.e. Total 1434 5662 87428 94524 1727 6510 16740 24977 2955 11610 43855 58420 38 521 4154 4713 17 75 978 1070

Dimensiunea aglomerrii

- 298 -

Aglomerri cu statii de epurare < 2000 l.e. 2000-10000 l.e 10000-150000 l.e. >150000 l.e. Total 1270 4855 -522 5603 1546 5619 324 7489 2614 9929 74 12617 20 201 508 729 16 68 61 145

Reducere total < 2000 l.e. 2000-10000 l.e 10000-150000 l.e. >150000 l.e. Total 22340 5662 87428 115430 24479 6511 16739 47729 46517 11610 43855 101982 -1406 521 4154 3269 212 75 978 1265

Valorile din tabel s-au obinut prin nsumarea concentraiilor de poluani reduse, estimate conform Metodologiei de evaluare a msurilor pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative cauzate de efluen ii de la aglomerri umane, respectiv Anexa nr. 9.11 referitoare la eficiena msurilor de baz pentru diminuarea efectelor presiunilor de la aglomerrile umane n vederea mbuntirii strii apelor.

Figura nr. 9.7 Evoluia ncrcrii de poluani rezultate prin implementarea msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative efluenii de la aglomerri umane din spaiul hidrografic Arge Vedea - 299 -

Prin realizarea sistemelor de colectare pentru toate aglomerrile umane cu evacuare n amonte de corpul de ap de suprafa, concentraiile pentru unii poluani (substane organice i nutrieni) ar putea crete deoarece poluarea de tip difuz de la aglomerrile fr sisteme de colectare existente n anul 2006 se transform n poluare punctiform de la sistemele de colectare ce se vor realiza pn n anul 2015. Msuri pentru reducerea efectelo r presiunilor cauzate de efluenii din

activitile industriale Msurile pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenii de la activitile industriale au fost stabilite avnd n vedere reducerea polurii provenite de la sursele de poluare punctiforme i difuze pentru respectarea legislaiei n vigoare. Msurile sunt asociate cu implementarea cerinelor directivelor europene n domeniu, respectiv cele care se refer la: Directiva 76/464/CEE i cele 7 directive fiice privind poluarea cauzat de anumite substane periculoase descrcate n mediul acvatic al Comunitii modificat i completat prin Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzat de anumite substane periculoase deversate n mediul acvatic al Comunitii; Directiva privind controlul i prevenirea integrat a polurii 96/61/EC (IPPC); Directiva 96/82/EC privind accidentele majore (Seveso II); Directiva 80/68/CEE privind protecia apelor subterane mpotriva polurii cauzate de anumite substane periculoase; Directiva 2006/118/CE privind protecia apelor subterane mpotriva polurii i deteriorrii; Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, modificat prin Directiva 98/15/CE; Directiva 75/442 /CEE Directiva cadru a deeurilor; Directiva 91/689/CEE privind deeurile periculoase; Directiva 1999/31/CE privind depozitarea de eurilor; Directiva 2000/76/Ce privind incinerarea deeurilor; Directiva 85/337/CEE modificat prin Directivele 97/11/CE i 2003/35/CE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului. Administraia Naional Apele Romne a elaborat o Metodologie de evaluare a msurilor pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluen ii din activit ile industriale, pe baza msurilor necesare respectrii legislaiei europene n domeniul - 300 -

proteciei mediului, a legislaiei naionale de implementare, strategiilor aplicate pe termen mediu, precum i informaiilor furnizate de agenii economici i previziunilor statistice elaborate pentru sectorul industrial. Msurile impuse de legislaia naional care implementeaz Directivele Europene au ca obiectiv general asigurarea conformrii cu cerinele UE n domeniul apei, respectiv ndeplinirea obligaiilor asumate prin Poziia Comun a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu (Planurile de implementare pentru Directivele Europene 76/464/CEE, 96/61/CE, 91/271/CEE, 1999/31/CE,

2000/76/CE). Disponibilitatea resurselor financiare se refer la alte msuri cu finanare cert: - Fonduri Structurale Europene (Fonduri de Coeziune, Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regional, Programul Sectorial Creterea competitivitii economice pentru perioada 2007-2013) cu cofinanare privat i naionala; - Finanare din surse publice conform strategiei guvernamentale pentru sectoare industriale (Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013); - mprumuturi interne i externe (ex. BEI, BERD, Banca Mondial, etc.). La stabilirea msurilor s-au analizat informaiile cuprinse n diverse documentaii i acte de reglementare, cum sunt: Poziia Comun a Uniunii Europene pentru Capitolul 22 - Mediu: CONF RO 52/04: Anexa III - Perioade de tranziie sub Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deeurilor; Anexa VI (Lista unitilor industriale care fac obiectul perioadei de tranzi ie pentru Directiva 76/464/CEE i directivele fiice 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE i 86/280/CEE, modificate prin 88/374/CEE i 90/415/CEE referitoare la descrcrile de substane periculoase n apele de suprafa); Anexa VIII (Perioade de tranziie sub Directiva 96/61/CE privind prevenirea i controlul integrat al polurii). Programul de etapizare anexat la autoriza ia de gospodrirea apelor; Programul de conformare anexat l a autorizaia de mediu; Programul de conformare anexat la autorizaia integrat de mediu; Programe de eliminare/reducere a polurii cu substane din lista I/II pentru evacuare n receptori naturali i reele de canalizare; Inventarul detaliat al substanelor periculoase evacuate n corpurile de ap i n sistemele de canalizare Proiecte noi care se deruleaz dup emiterea autorizaiei de gospodrirea apelor. - 301 -

Metodologia elaborat de ANAR Aplicarea metodologiei de recuperare a costurilor n domeniul apelor la nivel de spaiu hidrografic Arge-Vedea - Capitolul 6 - Evaluarea apelor uzate i a ncrcrii cu poluani a acestora; Inventarul msurilor de baz s-a aplicat unitilor industriale dup urmtoarele criterii: criteriul evacurii n resursele de ap: evacueaza direct ape uzate epurate n ape de suprafa; evacueaz ape uzate preepurate n canalizare (numai cele care de in autorizaie de gospodrirea apelor). criteriul tipului de poluare: surse punctifrome care evacueaz ape uzate prin staii de epurare proprii; surse difuze care dein activiti ce implic manipulare, depozitare de substane chimice periculoase sau stocare de deeuri pe platforme, precum i epurare extensiv n iazuri, bataluri etc. cu infilrare n sol; ambele surse de tip punctiform i/sau difuz dac prezint riscul de producerea polurii accidentale. criteriul sectoarelor industriale de activitate: activiti industriale care intr sub incidena unor directive specifice pentru poluare; activiti industriale care sunt monitorizate i dein autorizaii de gospodrirea apelor cu programe de etapizare i autorizaii de mediu cu programe de conformare. Inventarul msurilor de baz pentru activitile industriale cele mai importante s-a

realizat pentru acele activiti specifice sectorului industrial din spaiul hidrografic Arge Vedea, respectiv: industria chimic, tratarea i prelucrarea lemnului, industria de prelucrare a ieiului. Msurile cuantificabile pentru sursele de poluare punctiforme se refer la efluenii de la staiile de epurare finale, precum i la descrcrile directe de ape uzate sau pluviale prin sistemele de colectare urbane. Costurile de investiii au fost preluate din programe de etapizare sau proiecte (pentru acele msuri finalizate sau prevzute). Dac nu au fost disponibile astfel de informaii s-a recurs la estimarea costurilor utiliznd costurile unitare specifice pentru fiecare sector industrial. Rezultatele sunt prezentate pe ntru fiecare unitate industrial n Anexa 9.12 i n mod centralizat n Tabelul nr. 9.8.

- 302 -

Tabel nr. 9.8 Cheltuielile de investiii necesare implementrii msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative - efluenii de la activitile industriale din spaiul hidrografic Arge - Vedea Nr. crt. Industria chimic Tratarea i prelucrarea lemnului Industria de prelucrare a ieiului Alte industrii Total Sector industrial Cheltuieli de investiii mil. Euro % Interval termen de conformare 1 2 3 4 6,54 0,013 2,38 2,84 11,77 55,55 0,11 20,22 24,12 100 2013 2006-2010 2012 2005-2015

Figura nr. 9.8 Repartizarea

cheltuielilor

de

investiii

pentru implementarea msurilor de baz reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative cauzate de efluenii de la activitile industriale din spaiul hidrografic Arge-Vedea

Cuantificarea reducerii ncrcrii de poluant (tone poluant) ca diferena dintre ncrcarea de poluant realizat n anul 2006 i ncrcarea de poluant prevazut a fi realizat n anul 2015, a valorilor concentratiilor maxim admise la evacuarea n apele de suprafa din HG nr. 351/2005, HG nr. 352/2005 cu modificrile i completrile ulterioare sau valorile autorizate n condiiile n care aceste valori sunt mai mici dect cele prevzute de legislaie, este prezentat pentru fiecare agent economic n Anexa 9.13. Indicatorii de calitate analizai sunt indicatorii generali pentru substane organice (CCO, CBO5), nutrieni (azot total, amoniu, azotii, azotai, fosfor total i fosfai), precum i alti indicatori specifici industriali care se regsesc n autorizaia de gospodrirea apelor.

- 303 -

a.

b. Figura nr. 9.9 Evolutia ncrcrii de poluani rezultate prin implementarea msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme cauzate de efluen ii de la activitile industriale din spaiul hidrografic Arge-Vedea

Msuri pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenii din

activitile agricole Msurile pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenii de la activitile agricole au fost stabilite avnd n vedere reducerea polurii provenite de la sursele de poluare punctiforme pentru respectarea legislaiei n vigoare. Msurile de baz sunt asociate cu prevederile legislaiei care implementeaz cerinele directivelor europene n domeniu, respectiv: HG 964/2000 privind aprobarea planului de ac iune pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din surse agricole care transpune n legislaia romneasc Directiva 91/676/EEC;

- 304 -

HG 783/2006 care modific i completeaz HG 351/2005 privind aprobarea programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase care transpune n legislaia romneasc Directiva 76/464/EEC i cele 7 directive fiice, precum i Directiva 80/68/EEC;

Legea 84/2006 pentru aprobarea OUG nr. 152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii care transpune Directiva 96/61/EC (IPPC); HG 352/2005 care modific i completeaz HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcre n mediul acvatic a apelor uzate. n vederea stabilirii msurilor, Administraia Naional Apele Romne (ANAR) a

elaborat o Metodologie privind stabilirea programului de msuri pentru reducerea efectelor presiunilor din agricultur. n aceast metodologie se prezint o strategie global de stabilire a msurilor pentru reducerea efectelor presiunilor din agricultur , n concordan cu cerinele Directivei Cadru, ca parte a programului de msuri din cadrul primului Plan de Management la nivel de bazin hidrografic. De asemenea, metodologia are n vedere stabilirea programului de msuri pentru presiunile punctiforme i difuze din agricultur exercitate la nivelul apelor de suprafa, precum i la nivel apelor subterane, avnd n vedere presiunile existente. Abordarea pentr u presiunile viitoare trebuie s in seama de procedura de evaluare a impactului de mediu (Directiva EIA) i de procedura de evaluare strategic de mediu (Directiva SEA). Scopul metodologiei este de a realiza o list de msuri de baz sau combinaii de msuri (de baz + suplimentare) aplicabile la nivelul corpurilor de ap (cazul surselor punctiforme) sau la nivel de sub-bazin hidrografic (cazul surselor difuze) care s conduc la atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de ap. Programul de msuri a fost stabilit avnd n vedere urmtoarele etape: Realizarea/reactualizarea inventarului presiunilor semnificative din agricultur; Realizarea inventarului msurilor de baza la nivel de bazin/spaiu hidrografic; Realizarea inventarului posibilelor msuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor de mediu. Referitor la msurile de baz pentru sursele agricole, n sub-capitolul 9.1 s-au prezentat msurile de baz pentru surse agricole difuze din zonele vulnerabile stabilite n concordan cu cerinele Directivei 91/676/EEC privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai din surse agricole, precum i msurile de baza stabilite sub incidena Directivei 91/414/EEC privind produsele pentru protecia plantelor. n aceast seciune se trateaz

- 305 -

numai msurile de baz pentru sursele agricole punctiforme semnificative (fermele zootehnice). La stabilirea msurilor de baz pentru sursele agricole punctiforme semnificative, sau analizat informaiile cuprinse n diverse documentaii i acte de reglementare, cum sunt: Documentul de Poziie Cap. 22 Mediu; Programul de etapizare anexat la autoriza ia de gospodrirea apelor; Programul de conformare anexat la autoriza ia de mediu; Programul de conformare anexat la autoriza ia integrat de mediu; Avnd n vedere legislaia mai sus menionat, msurile de baz pentru fermele zootehnice aparin urmtoarelor familii de msuri: 1. Construcia/reabilitarea sistemelor de colectare a apelor uzate; 2. Construcia/ modernizarea/extinderea/ reabilitarea sta iei de epurare (treapt mecanic, treapt biologic, eventual treapt teriar, dezinfecie) n cazul evacurii n apele de suprafa; 3. Construcia/ impermeabilizarea bazinelor de stocare ape uzate/epurate i utilizarea lor ca ap de splare i/sau irigare; 4. Construcia/reabilitarea platformelor de depozitare a nmolului rezultat n urma epurrii apelor uzate; 5. Construcia platformelor de stocare a gunoiului de grajd (ferme cu pat uscat) pentru perioadele de interdicie a aplicrii; 6. Aplicarea BAT - IPPC (cele mai bune tehnologii existente) la nivelul fermelor zootehnice cu cretere intensiv a porcilor i psrilor: cu capacitate de peste 40.000 de psri, peste 2000 de porci (cu mai mult de 30 kg ) i peste 750 de scroafe; Msurile de baz stabilite pentru fiecare ferm zootehnic identificat ca fiind presiune semnificativ sunt prezentate n anexa 9.14. Datele/informaiile din anex sunt prezentate la nivelul anului 2006. Numrul unitilor zootehnice din spaiul hidrografic Arge-Vedea pentru care s-au stabilit msuri de baz este de 14. Termenul de conformare (termenul final de realizare) pentru fiecare msur n parte a fost preluat din programul de etapizare anexat la autoriza iile de gospodrirea apelor sau/i din programul de conformare anexat autorizaiei de mediu sau/i din programul de conformare anexat autorizaiei integrate de mediu, avnd n vedere eventualele perioade de tranziie obinute de unitile cu instalaii IPPC. De asemenea, acolo unde au fost disponibile, costurile de investi ii au fost preluate din programele de etapizare i de - 306 -

conformare sau din documenta ia diverselor proiecte; n situaia n care aceste costuri nu au fost disponibile, acestea au fost estimate utiliz nd costurile unitare specifice din metodologia ANAR. n tabelul nr. 9.9 se prezint costurile de investiie estimate, precum i perioadele de conformare pentru familiile de msuri la nivelul spaiului hidrografic ArgeVedea. Se observ c n spaiului hidrografic Arge-Vedea, termenul final de implementare al msurilor este anul 2014. De asemenea, n fig. 9.10 se prezint repartizarea costurilor de investiii, pe familii de msuri, pentru implementarea msurilor de reducere a efectelor presiunilor punctiforme semnificative cauzate de efluenii de la fermele zootehnice. Tabel nr. 9.9. Costuri de investiii i termene de conformare pentru msurile de baz privind presiunile punctiforme agricole semnificative n spaiul hidrografic ArgeVedea Codul familiei de msuri Construcia/reabilitarea sistemelor de 3.1 colectare a apelor uzate Construcia/ modernizarea/extinderea/ reabilitarea staiei de epurare (treapt mecanic, treapt biologic, eventual treapt teriar, dezinfecie) n cazul 3.2 evacurii n ape de suprafa Construcia/ impermeabilizarea bazinelor de stocare ape uzate/epurate i utilizarea lor ca 3.3 ap de splare i/sau irigare Construcia/reabilitarea platformelor de depozitare a nmolului rezultat n urma 3.4 epurrii apelor uzate Construcia platformelor de stocare a gunoiului de grajd (ferme cu pat uscat) 3.5 3.6 pentru perioadele de interdicie a aplicrii Aplicarea BAT - IPPC 90000 12549200 2007-2011 2009-2014 253500 2011 2633000 2009-2011 727000 2009-2014 88200 2009-2014 Denumirea msurii specifice Cost de investiie (EURO) Termen de implementare/ conformare (interval)

- 307 -

Figura nr. 9.10. Costuri de investiii pentru implementarea msurilor de baz pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme agricole semnificative din spaiul hidrografic Arge-Vedea Pentru evidenierea reducerii cantitilor de poluan i din apele de suprafa s-a facut o analiz cantitativ, avnd n vedere compararea cantitilor de poluani evacuai n anul 2006 cu cantitile estimate a fi evacuate n anul 2015, precum i valorile limit ale concentraiilor de poluani din legislaia n vigoare (HG 352/2005 NTPA 001) sau valorile din autorizaia de gospodrirea apelor dac n aceasta sunt prevzute concentraii mai mici fa de legislaia n vigoare. Volumul de ape tratate evacuate n apele de suprafa n anul 2015 a fost estimat avnd n vedere volumul evacuat n anul 2006 la care se adaug o cretere medie de 10% (Q 2015 = Q 2006 * 1,1). n tabelul nr. 9.10 i figura nr. 9.11 se prezint centralizat la nivelul spaiului hidrografic Arge -Vedea reducerea ncrcrii de poluani (materii n suspensie MTS; reziduu fix; substane organice CCO-Cr, CBO5, nutrieni) de la surse punctiforme semnificative agricole prin implementarea msurilor de baz propuse.

- 308 -

Tabelul nr. 9.10 Reducerea cantitilor de poluani evacuate n resursele de ap (20062015) prin implementarea msurilor de baz pentru presiunile agricole punctiforme semnificative din spaiul hidrografic Arge-Vedea

Reducere Poluani MTS Reziduu fix CBO5 CCO - Cr Amoniu (NH4+) Azot total Fosfor total 2006 (t) 141.98 523.79 74.14 318.34 70.05 107.57 12.96 2015 (t) 25.74 858.00 10.73 53.63 1.29 6.44 0.86 63.41 264.71 68.76 101.13 12.10 poluani (t) 116.24

2006

2015

Figura nr. 9.11. Evoluia ncrcrii de poluani (2006-2015) rezultat prin implementarea msurilor de reducere a efectelor presiunilor agricole punctiforme semnificative din spaiul hidrografic Arge-Vedea

- 309 -

9.6. Identificarea cazurilor n care evacurile directe n apele subterane au fost autorizate Conform Legii apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare , nu sunt permise evacuri directe n apele subterane. Conform art. 48 alin(1), lit. m, este permis doar injectarea n structurile din care au provenit sau n formaiunile geologice de foarte mare adncime care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zcmnt de la schelele de extractie, fr a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate . Evacurile directe n apele subterane a apelor uzate provenite de la sursele de poluare semnificativ este interzis i prin HG nr. 352/2005 privind modificarea i completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate. Ordinul nr. 662/2006 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii i a competenelor de emitere a avizelor i autorizaiilor de gospodrire a apelor, art. 8, Anexa 1a - Lista lucrrilor i categoriilor de activiti desfurate pe ape sau care au legatur cu apele, pentru care este necesar emiterea avizului i autorizaiei de gospodrirea apelor, menioneaz faptul c avizarea / autorizarea se acord pentru lucrri, construcii i instalaii pentru protecia calitii apelor sau care influeneaz calitatea apelor de tip injecii de ape n subteran. Competenele de emitere a avizului de gospodrirea apelor i a autorizaiei de gospodrirea apelor pentru pentru injecii de ape uzate (de min, de zcmnt, industriale) n straturi de foarte mare adncime, indiferent de m rimea debitului, aparine Administraiei Naionale Apele Romne (nivel central). Avizrea / autorizarea se face numai n baza avizului emis de Agenia Naional pentru Resurse Minerale pentru injectarea, n straturi de foarte mare adncime i pe baza unor studii speciale, a apelor uzate industriale, ca i a apelor de min sau de zcmnt pentru care nu exist tehnologii sau procedee de epurare eficiente. Conform prevederilor art.18 din Ordinul nr. 661 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Normativului de coninut al documentaiilor tehnice de fundamentare necesare obinerii avizului de gospodrire a apelor i a autorizaiei de gospodrire a apelor, n cazul injeciilor de ape uzate de min, de zcmnt, industriale n straturi de foarte mare adncime, documentaia tehnic trebuie s cuprind: analiza tehnologic i economic din care s rezulte imposibilitatea aplicrii unei soluii de epurare; - 310 -

studiu hidrogeologic din care s rezulte c substanele poluante evacuate nu afecteaz structurile geologice, apele subterane i substanele minerale exploatabile; precizarea zonei de injectare cu caracteristicile hidrogeologice i geomorfologice ale acesteia i a lucrrilor de injectare cu caracteristicile constructive specifice; proprietatile fizico-chimice ale substanelor ce urmeaz a fi injectate n subteran; descrierea tehnologiei de injectare i a posibilelor consecine negative asupra calitii apei subterane; descrierea i datele tehnice ale lucrrilor necesare pentru realizarea injeciei de ape uzate; asigurri asupra durabilitii lucrrilor. n acest context, n spaiul hidrografic Arge -Vedea nu au fost identificate

uniti industriale care evacueaz ape uzate direct n apele subterane.

9.7. Msuri pentru reducerea polurii cu substane prioritare Directiva Cadru a Apei are scopul de a stabili cadrul legal pentru protecia apelor de suprafa i subterane i de a mbunti mediul acvatic prin aplicarea msurilor de reducere progresiv a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritare i a celor de eliminare a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase. n decembrie 2008 a intrat n vigoare Directiva 2008/105/EC privind Standardele de Calitate de Mediu pentru substanele prioritare/prioritar periculoase i care nlocuiete Anexa X a Directivei Cadru Ap. ntruct multe din substanele prioritare din Directiva 2008/105/EC (anexa X a directivei Cadru Ap) se regsesc n listele de substane periculoase (lista I i II) din legislaia Uniunii Europene, msurile pentru reducerea polurii cu substane prioritare rspund cerinelor de implementare a urmtoarelor Directive Europene: Directiva Consiliului nr.76/464/CEE nlocuit de Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzat de anumite substane periculoase evacuate n mediul acvatic al Comunitatii i Directivele fiice 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE i 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE i 90/415/CEE; Directiva Consiliului 80/68/CEE privind protecia apelor subterane mpotriva polurii provocate de anumite substane periculoase; Directiva Consiliului 2006/118/EC privind protecia apelor subterane mpotriva polurii i deteriorrii, transpus n legislaia din Romnia prin HG 53/2009.

- 311 -

Obiectivul acestor directive este reducerea polurii cu substane din lista II (lista gri) n toate Statele Membre, eliminarea polurii cu substane periculoase, respectiv lista I (lista neagr) precum i eliminarea/reducerea polu rii cu substane prioritare periculoase /substane prioritare. n legislaia din Romnia care transpune Directiva 76/464/CEE cu directivele fiice i Directiva 80/68/CEE, respectiv HG 351/2005 completat cu HG 783/2006 i HG 210/2007, pe lng substanele din lista I i lista II este definit i termenul substane prioritare termen definit de Directiva Cadru Ap i Directiva 2008/105/EC privind Standardele de Calitate de Mediu. Astfel, HG 351 define te urmtorii termeni: substane periculoase substanele sau grupurile de substane care sunt toxice, persistente i care tind s se bioacumuleze i alte substane sau grupuri de substane care conduc la un nivel echivalent ridicat de preocupare; substane prioritare - substane care reprezint un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic i prin intermediul acestuia asupra omului i folosinelor de ap; substane prioritar periculoase sunt substanele sau grupurile de substane care sunt toxice, persistente i care tind s se bioacumuleze i alte substane sau grupe de substane care creeaz un nivel similar de risc; HG 351/2005 aprob Programul de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase n cadrul cruia: - se stabilete cadrul legal unitar i instituional necesar prevenirii polurii resurselor de ape interioare de suprafa, ape maritime teritoriale, ape litorale i ape subterane cu familiile i grupele de substane periculoase din listele I i II i cu substane prioritare/prioritar periculoase; - se prevd msurile corespunztoare pentru a elimina poluarea apelor prev zute n subpunctul anterior, cu substane periculoase din familiile i grupele de substane incluse n lista I, pentru a reduce poluarea cauzat de substanele periculoase din familiile i grupele de substane incluse n lista II i de substanele prioritare/prioritar periculoase, n vederea limitrii consecin elor de natur s pun n pericol resursele de ap i ecosistemele acvatice, s degradeze zonele de frumusee sau s interfereze cu utilizarea durabil a resurselor de ape pe tot cuprinsul rii. Perioada de tranzi ie asumat n Documentul de Pozi ie CONF-RO 37/01 pentru Directiva 76/464/EEC este de 3 ani (pn la 31 decembrie 2009) pentru urmtoarele substane periculoase din Lista I:

- 312 -

Hexaclorbenzen, Hexaclorbutadiena, 1, 2 diclor-etan, Tricloretilena, Triclorbenzen se solicit perioad de tranziie pentru 21 de uniti industriale din industria chimic (anorganic, organic, cauciuc, petrochimie, celuloz i hrtie);

Cadmiu i Mercur - se solicit o perioad de tranziie pentru 27 de uniti industriale; Lindan - Romnia solicit perioad de tranziie pentru 3 unitatti industriale. Substanele din Lista II sunt inventariate i monitorizate n conformitate cu cerinele

Directivei, iar programele de reducere a polurii vor include de asemenea obiective de calitate, standarde de emisie pentru substane din lista II, alte msuri de reducere necesare precum i prevederi pentru monitoring. Aceste programe vor fi introduse n autorizaia de gospodrire a apelor, prin programe de etapizare. Domeniul de aplicare al programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, vizeaz apele uzate industriale epurate sau neepurate, apele uzate evacuate din statiile de epurare urbane care primesc ape uzate industriale epurate sau neepurate, precum i apele de suprafa i apele subterane. De asemenea, programul se aplic tuturor utilizrilor industriale de ap, surselor punctiforme sau difuze care evacueaz una sau mai multe din substanele periculoase (lista I, II) i din substanele prioritare/prioritar periculoase) n apele de suprafa i subterane i n canalizare. Programul nu se aplic evacurilor de eflueni menajeri proveni i de la locuine izolate neracordate la un sistem de canalizare i situate n afara zonelor de protecie sanitar, evacurilor de materiale coninnd substane radioactive i evacurilor de ap uzat n apele maritime prin conducte, evacu ri care trebuie reglementate prin dispozi ii speciale care s nu fie mai puin stricte dect cele prevzute n prezentul program de aciune. Potrivit HG nr. 351/2005, orice evacuare direct sau indirect n resursele de ap, care ar putea conine una sau mai multe substane periculoase (lista I i II) i substane prioritare/prioritar periculoase, trebuie s fie autorizat din punct de vedere al gospodririi apelor, potrivit dispozi iilor Legii Apelor nr.107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare. Autorizaia de gospodrirea apelor specific valorile limit maxime ale standardelor de evacuare pentru familiile i grupele de substane periculoase i de substane prioritare/prioritar periculoase, n concordan cu prevederile HG nr. 351/2005. Programele de reducere sau de eliminare a polu rii cu astfel de substane sunt incluse n programele de etapizare anexate autorizaiei de gospodrire a apelor (conform OM nr. 662/2006 i OM nr. 661/2006). Aceste programe includ msuri aplicabile att pentru epurarea apelor uzate, ct i pentru schimbrile tehnologice n procesul de - 313 -

producie n vederea reducerii/eliminrii evacurilor, emisiilor, pierderilor de substane prioritare/prioritar periculoase. ntruct, n cele mai multe cazuri, unitile care evacueaz astfel de substane se afl i sub incidena altor directive privind poluarea industrial (Directiva IPPC, Directiva SEVESO II), msurile care se aplic se refer, n special, la implementarea celor mai bune tehnologii disponibile (BAT). Astfel, programele de reducere/eliminare a polu rii cu substane periculoase i substane prioritare/prioritar periculoase sunt incluse n msurile prezentate detaliat n sub-capitolele 9.1, 9.5 i Anexa nr. 9.12. O alt msura important este obligativitatea realizrii auto-monitoringului apelor uzate epurate evacuate de ctre unitile care evacueaz astfel de substane, avnd n vedere substanele specifice tipului de activitate. n bazinul hidrografic Arge Vedea, la nivelul anului 2007 au fost inventariate un numr de 9 uniti industriale care intr sub incidena Directivei Consiliului nr.76/464/CEE nlocuit de Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzat de anumite substane periculoase evacuate n mediul acvatic al Comunitatii i Directivele fiice 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE i 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE i 90/415/CEE i care pot afecta calitatea apelor de suprafa i subterane. Msurile aplicate n vederea reducerii substanelor prioritare/prioritar periculoase au fost luate pentru un numr de 3 surse punctuale/uniti industriale (din care o unitate a intrat n procedur de insolven), iar substanele pentru care s-au luat aceste msuri se regsesc n Anexa 9.15. Anexa nr. 9.15. cuprinde totodat msurile pentru reducerea concentra iilor de substane prioritare/prioritar periculoase din sursele punctiforme i difuze de poluare n vederea atingerii standardelor de calitate pentru mediu (i implicit atingerii strii chimice bune pentru toate categoriile de corpuri de ap), n conformitate cu cerinele Directivei 2008/105/CE. Investiiile n sectorul industri al vor fi finanate n special din sursele proprii ale agenilor economici, ns se iau n considerare i urmtoarele surse de finanare: Fondurile Structurale Europene (Fonduri de Coeziune, Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regional) cu cofinanare privat i naional; finanarea din surse publice conform strategiei guvernamentale pentru sectoare industriale din Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013; mprumuturi interne i externe (ex. BEI, BERD, Banca Mondial), etc.

- 314 -

La nivelul Spaiului Hidrografic Arge - Vedea, pentru aplicarea msurilor de baz necesare reducerii/eliminrii de substane prioritare/prioritar periculoase sunt prev zute costuri n valoare de 4.199.000 euro care reprezint costurile de investiii. n cadrul politicii comunitare n domeniul mediului, se deruleaz o serie de activiti care vor conduce la o cunoatere mai bun a strii corpurilor de ap din punct de vedere chimic, dar i la cunoaterea emisiilor din diverse surse de poluare. Av nd n vedere c poluarea chimic a apelor de suprafa reprezint o ameninare att pentru mediul acvatic ct i pentru sntatea uman, ca o msur prioritar, vor trebui identificate cauzele polurii, iar emisiile trebuie tratate la surs, ntr-un mod ct mai eficient din punct de vedere economic i al mediului. Astfel, a fost adoptat, urmnd a fi implementat Directiva 2008/105/EC (EQS) privind Standardele de Calitate a Mediului n domeniul apei, a crui obiectiv principal este obinerea unei stri chimice bune a apelor de suprafa prin stabilirea de standarde de calitate a mediului pentru substanele prioritare i pentru o serie de ali poluani. La nivel european este n curs de finalizare Ghidul tehnic privind identificarea zonelor de amestec n conformitate cu Art.4 al Directivei EQS cu ajutorul cruia Statele Membre vor desemna zone de amestec adiacente punctelor de evacuare. Este nc n proces de elaborare Ghidul privind stabilirea standardelor de calitate privind mediul i Ghidul privind monitorizarea sedimentelor i biotei. La acelai nivel, se lucreaz la elaborarea unei Metodologii generale pentru revizuirea listei de substane prioritare, care presupune adugarea de noi substane prioritare, stabilirea de standarde de calitate pentru noile substane n ap, sedimente i/sau biota i revizuirea celor existente, precum i stabilirea msurilor de control pentru substanele prioritare. n 2009 a intrat n vigoare Directiva 2009/90/EC a Comisiei Europene, directiva care stabilete specificaiile tehnice pentru analiza chimic i monitorizarea strii apelor i care trebuie transpus i implementat de toate Statele Membre. Tot n cadrul politicii comunitare n domeniul mediului se va elabora Ghidul pentru evaluarea riscului apelor subterane i care va sta la baza actualizrii caracterizrii n conformitate cu Art.5 al Directivei Cadru Ap i a Directivei 2006/118/EC privind protecia apelor subterane mpotriva polurii i deteriorrii. Pe lng avantajul cunoaterii mai exacte a strii corpurilor de ap, rezultatele obinute n urma derulrii acestor activiti au scopul de a sprijini activitatea de stabilire a msurilor de reducere a concentra iilor de substane prioritare/prioritar periculoase din mediul acvatic. Acest lucru se va oglindi n urmtorul Plan de Management Bazinal. - 315 -

9.8 Msuri pentru prevenirea i reducerea impactului polurilor accidentale Msurile pentru prevenirea i reducerea impactului polurilor accidentale se refer n special la implementarea planurilor proprii de prevenire i combatere a polurilor accidentale ale unitilor potenial poluatoare i la implementarea sistemului de avertizare n cazul polurilor accidentale. Implementarea planurilor proprii de prevenire i combatere a polurilor accidentale ale unitilor potenial poluatoare Organizarea activitii de prevenire i combatere a polurilor accidentale la folosinele de ap potenial poluatoare este realizat n conformitate cu prevederile Legii Dezastrelor nr 124/1995 (Legii nr. 124/2005 privind unele ordonane ale Guvernului), a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare. Aceast activitate are la baz Planurile elaborate la nivelul fiecrui bazin hidrografic, ct i planurile proprii ale unitilor potenial poluatoare i ale folosinelor de ap. Cadrul metodologic de elaborare a Planului de prevenire i combatere a polurilor accidentale este precizat n Ordinul MAPPM nr. 278/1997. Scopul Planului de prevenire i combatere a polurilor accidentale este de a preveni polurile accidentale i de a asigura managementul optim al situa iilor de criz ce se ivesc n cazul producerii acestora. Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale are ca obiectiv global prevenirea i intervenia rapid pentru combaterea polurilor accidentale, respectiv: Asigurarea unui cadru de prevenire a polurilor accidentale i a pagubelor cauzate folosinelor de ap; Asigurarea unui sistem operativ de avertizare a autoritilor i a folosinelor din aval asupra producerii polurii accidentale i asupra evoluiei propagrii undei poluante; Asigurarea unor msuri operative de intervenie in situ la sursa de poluare, pe cursul de ap i la folosinele de ap n caz de poluare accidental pentru localizarea i limitarea ariei de rspndire a efectelor. Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale a resurselor de ap din spaiul hidrografic Arge Vedea este avizat de Comitetul de Bazin.

- 316 -

Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale se elaboreaz de ctre orice folosin potenial poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidental a resurselor de ap. Filialele bazinale ale Administratiei Naionale "Apele Romne" acord asisten tehnic folosinelor de ap, pentru elaborarea planurilor proprii de prevenire i combatere a polurilor accidentale. La nivelul spaiului hidrografic Arge - Vedea au fost stabilite planuri proprii de prevenire i combatere a polurilor accidentale pentru 191 utilizatori de ap ce pot produce poluri accidentale. Implementarea sistemului de avertizare n cazul polurilor accidentale n Romnia funcioneaz n baza Ordinului ministrului nr. 223/2006, Sistemul de Alarmare n Caz de Poluri Accidentale (SAPA - ROM), cu subsistemul Centrul Internaional pentru Alarmare (PIAC) pentru cazurile de polu ri accidentale majore transfrontiere. Obiectivul principal al Sistemul de alarmare n caz de poluare accidental este transmiterea datelor necesare pentru avertizarea populaiei prin factorii de rspundere, att n caz de poluare a apelor pe cursurile interioare, ct i n caz de poluri accidentale majore cu efect transfrontier, conform regulamentelor cu statele vecine. n situaia polurilor accidentale, Sistemul are capacitatea de alertare a serviciilor responsabile n vederea definirii pericolului, sta bilirii cauzelor, determinrii factorilor rspunztori, stabilirii msurilor de prevenire i pregatire pentru intervenii. De asemenea, Sistemul coordoneaz i/sau realizeaz aciuni operative de monitorizare a undei poluante, limitarea rspndirii, colectarea, neutralizarea i distrugerea poluantului, lu rii unor msuri pentru restabilirea situaiei normale i refacerea echilibrului ecologic, precum i de prevenire a altor consecine. Structura sistemului de alarmare este de tip piramidal cu trei nivele: d e baz, cuprinznd Sisteme de Gospodrire a Apelor, intermediare - respectiv Direciile de Ap ale A.N. Apele Romne i nivelul superior, format din A.N. Apele Romne i Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile care asigur i rolul de Centru Internaional de Alarmare n caz de Poluri Accidentale - CIPA-ROM (PIAC). Comunicrile se concentreaz n principal pe colectarea de date suficiente asupra tipului i coninutului n poluani i de transmitere a informaiilor, respectiv de alarmare la nivel naional i internaional, autoriti regionale i alte organisme. Cea de-a doua - 317 -

funciune a PIAC o constituie aprecierea impactului posibil al polu rii raportate, asupra sntii umane i/sau mediului. O dat ce impactul polurii este bine cunoscut, cea de-a treia funciune o reprezint nominalizarea instituiei care trebuie s fie informat sau alertat i ce aciuni sunt necesar a fi luate. La nivelul PIAC trebuie s se confirme dac poluarea raportat are un impact transfrontier i n consecin dac alarmarea internaional este necesar. La nivelul bazinului Dunrii, funcioneaz Sistemul de Avertizare n caz de Accidente (Accident Emergency Warning System - AEWS), care are ca obiectiv general creterea siguranei i protecia mediului n cazul unei poluri accidentale prin furnizarea rapid de informaii rilor riverane afectate. Acest sistem a nceput s opereze n 1997 i funcioneaz, n prezent, n toate rile dunrene. Acest sistem are urmtoarela scopuri: comunicarea informaiilor privind schimbrile brute n caracteristicile apei, cum ar fi de exemplu cele cauzate de poluri accidentale sau de modificri neprognozabile ale nivelului apei (nu se includ inundaiile); asigurarea unui sistem operativ de avertizare, trans naional i naional, cuprinznd att cursul major al Dunrii ct i afluenii. Sistemul AEWS este format din subsisteme s imilare organizate la nivelul rilor riverane. Fiecare din acestea sunt prevzute cu un Centru Principal Internaional de Alarmare (PIAC) care intr n structura reelei transnaionale de informare n caz de poluri sau situaii de urgen. Fiecare Centru de Alarmare are 3 uniti de baz : Unitatea de Comunicare, care primete i trimite mesaje de avertizare (funcioneaz continuu); Unitatea de Experi, care evalueaz impactul transfrontalier posibil al unui accident; Unitatea de Decizie, care decide cu privire la avertiz rile internaionale. Procedurile de operare ale Sistemului AEWS sunt descrise n Manualul Internaional de Operare, care este tradus n limbile naionale ale rilor din bazinul Dunrii. Comunicarea se face prin internet i mesaje SMS, fiind o parte integral al sistemului informatic al ICPDR (Danubis). Unitatea de Experi utilizeaz baza de date de substane periculoase pentru a evalua posibilul impact asupra mediului i Modelul de Alarmare n bazinul Dunrii pentru a evalua i prognoza transferul de poluan i n reeaua hidrografic. Sistemul AEWS pentru Dunre este activat n eventualitatea unui pericol de poluare transfrontalier a apei sau n cazurile n care nivelele concentraiilor poluanilor au fost depite. n prezent, sistemul se ocup doar cu polu rile accidentale, dar este planificat a - 318 -

se extinde n viitor cu activitile de avertizare n caz inundaii i cu alte fenomene periculoase (nghe). Modul de operare al sistemului AEWS a fost testat de multe ori pe parcursul diverselor alerte i a artat c Sistemul AEWS este capabil s transmit mesajele de avertizare n conformitate cu Manualul de Operare. n cazul polurilor accidentale, probele de ap sunt prelevate i analizate de laboratoarele Administraiei Naionale Apele Romne de la nivelul Direciilor de Ape i de la nivelul Sistemelor de Gospodrirea Apelor pe raza crora s-a semnalat poluarea, precum i de alte laboratoare sub coordonarea sau subo rdonarea Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile (Ex.: ICIM Bucureti). Dup identificarea poluanilor, se monitorizeaz unda poluant, analizndu-se indicatorii specifici pn la normalizarea concentraiilor acestora n apele receptoare. De asemenea, impactul polurilor accidentale este msurat, att pe parcursul incidentului, ct i dup acesta, avnd n vedere parametrii biologici sensibili la tipul de poluant. Informaiile privind tipul de poluant, variaia concentraiilor n apele de suprafa, impactul polurii asupra florei i faunei acvatice sunt transmise factorilor responsabili de la toate nivelele din Sistemul de Alarmare n caz de Poluri Accidentale, care retransmit aceste informa ii rilor din aval (n caz de poluare transfrontier), folosinelor din aval (pentru restricionarea utilizrii apei) i pentru luarea celor mai eficiente msuri de combatere a polurii. Un rol important n identificarea eventualelor fenomene de poluri accidentale l are implementarea Programului Naional DESWAT n spaiul hidrografic Arge Vedea. Unul dintre obiectivele acestui program este modernizarea sistemului de monitoring cantitativ i calitativ al resurselor de ap din Romnia. Astfel, n cadrul acestui proiect se vor moderniza i automatiza 56 staii pentru msurarea nivelului apei, precipita iilor, temperatura apei i aerului, 1 staie pentru calitatea apei (pentru msurarea pH, oxigenul dizolvat, potenial REDOX, conductivitate, turbiditate), 17 telepluviometre i 2 staii pentru msurarea debitelor. 9.9 Msuri pentru corpurile de ap care risc s nu ating obiectivele de mediu. Msuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor de mediu O cerin esenial a Directivei Cadru Ap este stabilirea obiectivelor de calitate pentru toate corpurile de ap (art. 4) i implicit dezvoltarea de programe de msuri pentru atingerea acestor obiective (art. 11). Msurile de baz i msurile suplimentare, - 319 -

componente ale programului de msuri, au fost prezentate detaliat la nceputul capitolului 9. Pentru atingerea obiectivelor de mediu prevzute de Directiva Cadru a Apei s-au luat n considerare dou scenarii i anume: Scenariul de baz ce presupune luarea de msuri pentru implementarea Directivelor europene din domeniul calitii apei n conformitate cu prevederile acestora; Scenariul optim ce presupune msuri suplimentare fa de scenariul de baz pentru atingerea n 2015 a strii bune/a potenialului ecologic bun al apelor n conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Ap.

Figura nr. 9.12 - Scenarii pentru atingerea obiectivelor de mediu n capitolul 3.4 s-au analizat presiunile semnificative din spaiul hidrografic Arge Vedea, iar n capitolul 3.5 s-a evaluat impactul antropic asupra corpurilor de ap i riscul neatingerii obiectivelor de mediu datorit : polurii cu substane organice; polurii cu nutrieni; polurii cu substane periculoase; presiunilor hidromorfologice. Msurile de baz pentru reducerea polurii cu substane organice, a polurii cu nutrieni i a polurii cu substane periculoase au fost prezentate n sub -capitolele 9.1, 9.5 i 9.7. O etap important este corelarea rezultatelor analizei presiune impact cu rezultatele analizei economice a utilizrii apei pe baz scenariilor de dezvoltare pn n - 320 -

anul 2015, n vederea stabilirii unui program de msuri coerent i integrat, pentru corpurile de ap care risc s nu ndeplineasc obiectivele de mediu. n aceasta etap s-au elaborat scenarii de prognoz a calitaii apelor pentru anul 2015 n vederea stabilirii impactului cantitativ al msurilor de baz ce se vor implementa, utiliznd modelarea matematic pentru azot i fosfor i substane organice. Scenariul optim ce presupune aplicarea msurilor suplimentare fa de scenariul de baz a fost abordat din punctul de vedere al atingerii limitelor c laselor de calitate aferente strii bune a corpurilor de ap pentru nutrieni i substane organice. Msuri necesare pentru reducerea efectului presiunilor hidromorfologice n vederea reducerii efectelor presiunilor hidromorfologice asupra corpurilor de ap i asupra mediului n general, legislaia romnesc n domeniu prevede o serie de reglementri. Dintre aceste msuri de baz menionm urmtoarele: Aplicarea prevederilor din Normativul Tehnic al Lucr rilor Hidrotehnice 1215/2008 al OM 1163/2007; Aplicarea prevederilor din HG 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naionale de management al riscului la inundaii; Respectarea prevederilor din autorizaia de gospodrire a apelor pentru toate tipurile de lucrri (inclusiv balastiere); Respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritile competente din domeniul proteciei mediului; Respectarea prevederilor din regulamentul de exploatare a lacului de acumulare, pentru asigurarea debitului ecologic aval de lucr rile hidrotehnice, debit necesar pentru meninerea condiiilor de via pentru ecosistemele acvatice n aval de lacurile de acumulare. n conformitate cu prevederile art. 64 alin (1), din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, deintorii de lucrri hidrotehnice (prize, baraje i lacurile de acumulare) sunt obliga i s asigure n aval debitele necesare folosinelor, precum i debitul necesar proteciei ecosistemului acvatic (debit ecologic). n etapa actual, n elaborarea Planului de Management, pe baza studiilor disponibile realizate de institutele de cercetare abilitate, s-a considerat debitul ecologic ca fiind minimul dintre Q95% (unde Q95% este debitul mediu lunar minim anual cu asigurarea de 95%.) i 10% Q (debitul mediu multianual). n etapele urmtoare se vor realiza studii de aprofundare a aceastei problematici pentru o mai bun corelare ntre aspectele cantitative - 321 -

i elementele biologice. n funcie de rspunsul biotei se va trece gradual la stabilirea valorilor optime de debit ecologic pentru fiecare situaie specific. n acest sens, pentru urmtoarea etap este necesar realizarea unui normativ care s reglementeze valorile debitului ecologic. Menionm c n prezent, debitul care trebuie asigurat n avalul lucrrilor hidrotehnice transversale trebuie s respecte condiiile din actele de reglementare privind gospodrirea apelor, avnd n vedere asigurarea funcionrii ecosistemelor acvatice n aval de lucrarea hidrotehnic (debit ecologic/salubru), precum i asigurarea debitelor pentru celelalte folosine de ap (debit de servitute). Dac n actele de reglementare din domeniul gospodririi apelor este prevzut asigurarea unui debit mai mare dect valoarea minim mai sus menionat a debitului ecologic, este necesar meninerea valorilor autorizate. n situaia n care autoritatea de gospodrire a apelor are n vedere o posibil dezvoltare a folosinelor n aval, implicit a conservrii i dezvoltrii ecosistemelor acvatice, rezultat din aplicarea Schemelor Directoare de Amenajare i Management a Bazinelor Hidrografice, se poate lua n considerare o cretere a acestui debit, innd cont i de aportul de bazin, pe baza unor studii bine fundamentate i de a cror rezultate se va ine cont n autorizaiile emise. Asigurarea debitului minim necesar pentr u meninerea condiiilor de via pe corpurile de ap din avalul construciilor hidrotehnice trebuie s aib n vedere o strns corelare ntre msurile de reducere a presiunilor hidromorfologice aplicate n amonte de bararea transversal i starea ecologic determinat pe corpul de ap din aval. Asigurarea i meninerea debitului ecologic va trebui s in cont totodat i de fezabilitatea tehnic a msurii aplicate. Directiva Cadru Ap prevede msuri pentru reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice pentru corpurile de ap care nu vor atinge obiectivele de mediu. n capitolul 6.3 s-a prezentat abordarea privind desemnarea final a corpurilor de ap puternic modificate pentru corpurile de ap (testul de desemnare) care nu ating starea ecologic bun (SEB) din punct de vedere al elementelor biologice, consecin a alterrilor hidromorfologice din spaiul hidrografic Arge - Vedea. n cadrul testului de desemnare s-au prezentat familii de msuri (tabel 6.7) n vederea atingerii strii bune/potenialului ecologic bun.

- 322 -

Analiza corpurilor de ap n vederea elaborrii programului de msuri pentru reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice se poate sintetiza func ie de dou categorii - corpuri naturale i corpuri puternic modificate/artificiale dup cum urmeaz : 1. Selectarea msurilor de restaurare i planificarea obiectivelor pentru corpurile de ap naturale care nu vor atinge starea ecologic bun (SEB) n 2015 sau un obiectiv mai puin sever n 2021 sau 2027 (Figura nr. 9.13); 2. Selectarea msurilor de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice i planificarea obiectivelor pentru corpurile de ap puternic modificate i artificiale pentru a atinge potenialul ecologic bun - PEB sau un obiectiv mai putin sever dect PEB (Figura nr. 9.14). Msurile de renaturare a rurilor sunt n general de urmtoarele tipuri/categorii: restaurarea habitatelor/elementelor peisajului natural; restaurarea proceselor naturale; msuri specifice diverselor specii pentru creterea biodiversitatii.

Identificarea efectelor negative din punct de vedere ecologic al alter rilor hidromorfologice asupra SEB

Identificarea msurilor pentru a restaura condiiile necesare pentru atingerea SEB Identificarea mbuntirilor ce pot fi fcute cu costuri nedisproporionate i anul cnd pot fi operaionale

Aceste msuri sunt tehnic fezabile i nu au costuri disproporionate pentru a fi operaionale n 2012? DA Atingerea SEB n 2015

NU

Atingerea SEB sau un obiectiv mai putin sever n 2021 sau 2027

Figura nr. 9.13 Selectarea msurilor de restaurare i planificarea obiectivelor pentru corpurile de ap naturale care nu vor atinge starea ecologic bun (SEB) n 2015 datorit alterrilor hidromorfologice

- 323 -

Identificarea efectelor negative din punct de vedere ecologic al alterrilor hidromorfologice

Selectarea msurilor care conduc la atingerea PEB, care nu au efecte semnificativ negative asupra folosinelor de ap i asupra mediului n general

Este fezabil din punct de vedere tehnic s se implementeze aceste msuri pn n 2012 implicnd costuri nedisproporionate (acceptabile)?

NU

Identificarea mbuntirilor ce pot fi fcute cu costuri nedispropor ionate i anul cnd pot fi operaionale

DA
Atingerea PEB n 2015

Atingerea PEB sau un obiectiv mai puin sever dect PEB n 2021 sau 2027

Figura nr. 9.14 - Selectarea msurilor de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice i planificarea obiectivelor pentru corpurile de ap puternic modificate i artificiale pentru a atinge potenialul ecologic bun - PEB sau un obiectiv mai puin sever dect PEB

Prin msuri de restaurare se neleg msurile ce conduc la atingerea strii ecologice bune a apei (SEB). Msurile de atenuare a efectelor presiuni lor hidromorfologice sunt msurile ce nu conduc corpul la atingerea strii ecologice bune (SEB) ci doar la atingerea potenialului ecologic bun (PEB). n continuare se va folosi noiunea de msuri de renaturare prin care se inteleg att msurile de restaurare ct i cele de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice. Msurile de renaturare a elementelor peisajului natural n cazul refacerii conectivitii longitudinale sunt urmtoarele: ndeprtarea tuturor obstacolelor care bareaz cursurile de ap i care nu sunt utilizate pentru un anumit scop sau funcia pentru care au fost create a disprut; realizarea unor pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucr rile de barare transversal a cursului de ap. Pasajele de trecere a ihtiofaunei se propun a fi realizate numai pe sectoarele cursurilor de ap n care triesc specii migratoare. - 324 -

Msurile de renaturare a elementelor peisajului natural pentru mbuntirea conectivitii laterale sunt urmtoarele: restaurarea zonelor umede: foste b li; restaurarea albiei: vaduri, bli, nisip, pietri, bolovni, meandre/brae secundare, renaturare maluri; restaurarea reliefului din lunca inundabil . Pentru creterea biodiversitii mediului acvatic este necesar, pe l ng renaturarea elementelor peisajului natural i restaurarea proceselor naturale respectiv a unui regim hidrologic corespunztor folosinelor i speciilor acvatice i a unei legturi funcionale ntre ru i lunca inundabil prin modificarea regimului de exploatare a sistemelor de gospodrire a apelor. De asemenea, trebuie luate msuri specifice funcie de tipul de specie. De exemplu: msuri de realizare a unui pescuit raional; msuri de repopulare n cazul unor specii n declin etc. Prin realizarea msurilor de renaturare a rurilor, prezentate anterior, ecosistemele acvatice antropizate evolueaz de la starea actual la o alta stare reprezentat de potenialul ecologic bun sau la starea ecologic bun funcie de tipul corpului de ap. n cazul n care nu se poate aprecia efectul msurii asupra strii ecologice a apei sau este dificil de gsit o soluie tehnic pentru o situaie concreta se pot propune studii de specialitate. Corpurile de ap care nu vor atinge obiectivele de mediu pn n 2015 vor fi subiectul unei proceduri de justificare a excepiilor (amnarea termenului pentru atingerea obiectivelor peste 6 sau 12 ani sau adoptarea unor obiective mai pu in severe prezentate n Capitolul 10). Directiva Cadru Ap cere revizuirea listei cu corpurile de ap puternic modificate i artificiale la fiecare 6 ani, la reactualizarea planului de management. Testul de desemnare a corpurilor de ap puternic modificate i artificiale trebuie refcut la fiecare 6 ani, el depinznd de modificrile sociale, economice i de mediu. Aceste modificri depind la rndul lor de dezvoltarea noilor tehnologii. n acest Plan de Management s-a avut n vedere o serie ntreag de propuneri de msuri (tabel 6.7), msuri rezultate n urma desemnrii finale a tuturor corpurilor de ap puternic modificate i artificiale (sub-capitolul 6.3), n special pentru corpurile de ap situate pe cursurile de ap cu specii de peti migratori de medie i lung distan (Anexa 9.16).

- 325 -

Pe rurile interioare se consider c nu exist soluie tehnic fezabil privind amenajrile pentru migraia pet ilor pentru barri transversale ale cursului de ap cu nlimea mai mare de 15 m. Menionm, c pe plan european, n general au fost realizate amenajri pentru migraia petilor pentru barri cu nlimea de pn la 15 m. n al doilea ciclu de planificare este posibil ca acest prag s fie revizuit pentru barajele cu nlimi mai mari de15 m, pe baza rezultatelor unor studii de cercetare, studii de fezabilitate i proiecte pilot; de altfel acestea constituie n prezent propuneri de msuri pentru acele baraje cu o nlime cuprins ntre 15 50 m. n aceast etap de elaborare a Planului de Management s-a avut n vedere, n general, o prioritizare a msurilor care s asigure n primul rnd conectivitatea longitudinal n cazul barrilor transversale mai mici de 15 m (considerate fezabile tehnic) pe cursurile de ap cu specii de peti migratori. n cazul n care rezultatele activitilor de monitoring au evideniat prezena unor specii de peti migratori, att n amonte, ct i n aval de barierele transversale (datorit existenei speciilor migratoare i pe aflueni), s-a considerat c nu mai este necesar refacerea conectivitii longitudinale. innd cont de aceste aspecte, n al doilea ciclu de planificare, odat cu creterea confidenei n evaluarea strii/potenialului ecologic, precum i odat cu finalizarea studiilor de cercetare, fezabilitate i a studiilor pilot, se va reanaliza eficien a msurilor implementate i eventual se vor propune alte msuri care s asigure atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de ap afectate de presiunile hidromorfologice. O sintez a testului de desemnare i implicit a msurilor de re-naturare pentru corpurile care risc s nu ating obiectivele de mediu datorit presiunilor hidromorfologice se prezint n Anexa nr.(9.17 a, b, c) din care rezult c la nivelul spaiului hidrografic Arge Vedea nu se pot lua msuri de refacere a conectivitii longitudinale i laterale, acestea nefiind tehnic fezabile. n Figura nr. 9.15 se prezint locaia unde se vor realiza alte tipuri de msuri necesare a fi luate n spaiul hidrografic Arge-Vedea, avnd n vedere atingerea obiectivului de mediu propus, care se refer la Studiul pentru stabilirea regimului hidrologic pentru NH Brezoaiele care s asigure satisfacerea cerinelor de ap i compatibilitatea acestora cu cerinele ecologice i al crui cost evaluat s-a ridicat la valoarea de 10000 Euro. Responsabilitatea realizrii revine n mare parte DA Arge-Vedea.

- 326 -

- 327 -

Msuri suplimentare pentru reducerea polu rii cu substane organice,

nutrieni i substane periculoase n vederea atingerii strii bune a apelor n situaia n care msurile de baz implementate nu sunt suficiente pentru atingerea strii bune a apelor, trebuie avut n vedere introducerea de msuri suplimentare. Msurile suplimentare sunt acele msuri desemnate i implementate pe lng msurile de baz, n scopul realizrii obiectivelor stabilite. Se pot adopta de asemenea msuri suplimentare ulterioare pentru cre terea gradului de protecie sau mbuntirea apelor aflate sub incidena Directivei Cadru a Apei, inclusiv n implementarea acordurilor internaionale importante la care se face referire n art.1. Pentru corpurile de ap care risc s nu ating obiectivele de mediu, respectiv corpurile de ap stabilite la Capitolul 3.5 i obiectivele de mediu prezentate la Capitolul 7, se propun msuri suplimentare pentru presiunil e punctiforme i difuze aparinnd activitilor industriale i agricole, aglomerrilor umane, dar i altor surse. Combinaia optim de msuri de baz i msuri suplimentare stabilite pe baz aplicrii analizelor cost-eficien i cost beneficiu, conduce la elaborarea unui program de msuri care s asigure atingerea obiectivele de mediu, respectiv la care pot fi aplicate excepiile de la obiectivele de mediu conform art. 4.4-4.7 ale Directivei Cadru Ap. Aceste excepii se prezint detaliat n capitolul 10. Starea corpului de ap

Msuri suplimentare

Msuri de baz
Corpuri / Grup corpuri de ap

Figura nr. 9.16 Combinaia msurilor de baz i suplimentare din cadrul programului de msuri

- 328 -

Exist o delimitare ntre msuri i instrumente. Termenul de msur se refer la o aplicaie tehnic concret care tinde s aib un efect local, cum ar fi o aplicaie structural, pe cnd instrumentele sunt de natur administrativ, economic sau consultativ. Instrumentele servesc la susinerea implementrii msurilor (care tind s aib un caracter mai tehnic) prin stimularea schimbrii comportamentului principalilor factori implicai. O consecin a acestui fapt este c instrumentele sunt aplicabile pe termen lung, au un efect mai larg comparativ cu msurile i necesit o coordonare la un nalt nivel administrativ. Totui, att msurile, ct i instrumentele, trebuie vzute ca msuri n concepia Articolului 11 din Directiva Cadru a Apei. Instrumentele pot fi nglobate n grupul de msuri suplimentare. Pentru a realiza o prognoz a calitii apelor la nivel de bazin/spaiu hidrografic n anul 2015, s-a utilizat modelarea matematic cu ajutorul a dou modele de calitate a apei (modelele WaQ i QUAL 2K). Modelul WaQ s-a aplicat pentru toate corpurile de ap la nivel de subbazine, iar modelul QUAL2K numai pe corpurile la risc din punct de vedere al substanelor organice. Modelul WaQ (Water Quality) prognozeaz calitatea apei din punct de vedere al nutrienilor (azot total i fosfor total). Se aplic ecuaia de bilan de ncrcri (emisii i imisii) lund n considerare sursele de poluare punctuale, difuze ct i fondul natural. Rezultatele aplicrii modelrii calitii n anul 2015 constituie instrumente de evaluare a impactului msurilor de baz, precum i instrumente de selectare a prioritilor n luarea msurilor suplimentare de reducere a polurii. Modelul QUAL 2K (A Modelling Framework for Simulating River and Stream Water Quality) se aplic pentru prognoza calitii apelor din punct de vedere al polurii cu substane organice, precum i al polurii cu ali poluani. Categoriile de msuri suplimentare propuse de Administraia Naional Apele Romne pentru diminuarea efectelor presiunilor din activitile umane n vederea mbuntirii strii apelor, respectiv a reducerii polurii cu substane organice, nutrieni i substane periculoase i aplicabile activitilor economice (industriale i agricole) i aglomerrilor umane, sunt prezentate pe familii de msuri n Anexele nr. 9.18 - 9.20. De asemenea, sunt prezentate i estimri de costuri unitare specifice pentru evaluarea cheltuielilor de investi ii i operare a msurilor suplimentare propuse. n categoria instrumentelor de aplicare / sprijinire a programelor de msuri se regsesc: Taxe/subvenii. - taxa pe pescuit; - 329 -

- subvenii acordate pentru dezvoltare agriculturii ecologice/organice - subvenii/pli pentru aplicarea Programului Naional de Dezvoltare Rural, n special pentru implementarea Axei prioritare 2 i pentru implementarea directivei cadru a apei i Natura 2000 (art. 38 al Regulamentului 1698/2005). Implementarea msurilor necesare a fi luate de ctre fermieri pentru atingerea obiectivelor Directivei Cadru Ap pot fi finanate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) n conformitate cu Regulamentul nr. 1698/2005 Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rural . Acest sprijin are la baz Programul Naional de Dezvoltare Rural care acoper o perioada de 7 ani (1 ianuarie 2007 31 decembrie 2013) i care conine axele i msurile propuse pentru fiecare ax, precum i un plan de finanare. Msurile din cadrul Axei 2 vizeaz men inerea i mbuntirea calitii mediului rural din spaiul rural prin promovarea unui management durabil att al suprafeelor agricole ct i al celor forestiere. Unul dintre scopurile sp rijinului prevzut pentru axa 2 i care are relevan n acest context este de a acorda sprijin financiar agricultorilor i proprietarilor de pdure pentru prestarea de servicii de protecie a mediului pentru conservarea i protejarea florei i faunei salbatice, apei i solului - conform prioritilor de mediu ale UE referitoare la agricultur i silvicultur i de a menine sistemele agricole de tip HNV (high natural value- cu valoare natural nalt), susine Natura 2000, ndeplini obligaiile prevzute de Directiva Cadru Ap i Directiva Nitrai i de a atenua efectele schimbrilor climatice. n Axa 2 sunt incluse o serie de msuri care pot contribui la reducerea riscului polurii apelor (de ex.cerinele de agro-mediu referitoare la eliminarea complet a utilizrii ngrmintelor chimice, aplicarea practicilor de agricultur ecologic precum i a practicilor de prevenire a infiltrrii nitrailor n sol prin promovarea culturilor verzi) i la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Ap. Pe lng aceste aciuni din Axa 2 mai exist i alte intervenii, sprijinite att prin Axa 1, ct i prin Axa 3, care vor aduce un aport important proteciei resurselor apelor (de ex. sprijinul acordat prin Axa 1 pentru respectarea normelor Directivei Nitrai i sprijinul din Axa 3, privind sistemele de canalizare. Axa 2 a PNDR are o valoare total de aproximativ 2,3 miliarde Euro, din care 82% reprezint aportul FEADR. n continuare se prezint cteva msuri de dezvoltare rural legate de managementul apei: investiii (sisteme de stocare a gunoiului de grajd), instruiri pentru fermieri, realizarea i meninerea zonelor tampon de-a lungul apelor, realizarea i - 330 -

meninerea zonelor de protecie pentru captrile de ap, meninerea terenurilor necultivate, conversia terenurilor arabile n puni, restaurarea i ntreinetrea zonelor umede, conservarea solului (reducerea arturilor, acoperirea terenurilor, etc), reducerea utilizrii fertilizanilor i a pesticidelor, aplicarea agriculturii organice care pot fi susinute prin FEADR. Articolul 38 al Regulamentului 1698/2005 prevede suport ce se acord utilizatorilor, anual i pe hectar de suprafa agricol utilizat, pentru a compensa n zonele n cauz costurile suportate i pierderea de venituri generate de dezavantajele rezultat e n urma punerii n aplicare a Directivelor 79/409/CEE, 92/43/CEE (Directivele pentru reeaua Natura 2000) i 2000/60/CE (Directiva Cadru Ap). Regulile de implementare ale articolului 38 al Regulamentului nr. 1698/2005 elaborate la nivel european vor fi adoptate pn la sfritul anului 2009. Se specific c utilizarea acestui articol n programul de dezvoltare rural cere ca programul de msuri al Planului de Management s fie stabilit. De asemenea, propunerea de suport este de 500 Euro/ha pentru primii 5 ani i 200 de Euro/ha pentru urmtorii ani. Se precizeaz c odat cu prevederea sprijinului msurile devin obligatorii. ntruct n PNDR nu este prevazut o alocaie financiar pentru aplicarea acestui Articol este puin probabil ca acest sprijin s se acorde pn n 2013. n cazul n care acest sprijin se va acorda pn n 2013, se vor identifica zonele/sub-bazinele pentru care este necesar a se implementa msurile specifice, putndu-se chiar realiza un addendum la programul de msuri, dac este necesar. Aplicarea msurilor Art. 38 trebuie s aib n vedere, de asemenea o negociere ntre autoritile de gospodrirea apelor i fermieri i autoritile pentru agricultur i dezvoltare rural, avnd n vedere acceptana acestor msuri. La nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea sunt necesare msuri suplimentare pentru activitile agricole pentru atingerea obiectivelor corpurilor de ap n cadrul a 3 sub-bazine: Blria, Vedea i Glavacioc, iar msurile propuse se refer la Aplicarea codului de bune condiii agricole i de mediu i a altor coduri de bun practic n ferme. Aranjamente de cooperare Instrumentul reprezint o posibilitate multipl de posibile cooperri ntre diferii actori la diferite nivele (ex. Subvenii locale productor agricol, caz de secet) Consultan, studii Ex.: Crearea unor structuri eficiente de cooperare ntre fermieri i companiile de ap.

- 331 -

Ex: Consultan pentru fermieri, studii de cercetare tiintific i studii de proiectare tehnic Un exemplu pentru reducerea presiunilor de la aglomerrile umane n ceea ce privete poluarea cu nutrieni este i msura suplimentar care poate fi promovat, fie prin legislaie, fie prin acorduri voluntare, de introducere i comercializare pe piaa de profil a detergenilor fr coninut de fosfai. Aceasta msur privind utilizarea detergenilor fr fosfai este amplu dezbatut la nivelul Uniunii Europene, i n special la nivelul Districtul Internaional al Dunrii, unde cteva ri au implementat-o cu succes printr-o abordare legislativ la nivel naional. De asemenea, la nivel european exist preocup ri privind promovarea unei Directive Europene pentru reglementarea util izrii detergenilor fr fosfai. n Romnia nu au existat angajamente voluntare care s se refere la reducerea coninutului de fosfai din detergeni. n anul 2008, Ministerul Mediului a iniiat cteva ntlniri cu Asociaia Productorilor de Detergeni i Cosmetice (RUCODEM), precum i cu principalii productori de detergeni din Romnia, n vederea realizrii unui acord voluntar pentru producerea i comercializarea detergenilor ft fosfai. Discuiile vor continua pn la realizarea unui acord pe baze voluntare , avnd n vedere i faptul c la nivelul Districtului Internaional al Dunrii, Comisia Internaional pentru Protecia Fluviului Dunrea a agreat mpreun cu statele semnatare reducerea coninutului de fosfai din detergenii de splare comercializai cu 90% pn n anul 2013 (Resolution of the 10th ICPDR Ordinary Meeting, December 2008). n vederea realizrii efective a unui acord voluntar cu productorii i importatorii de detergeni sunt necesare eforturi pentru intensificarea contientizrii productorilor de detergeni privind beneficile asupra mediului, pentru mbuntirea comunicrii dintre factorii de decizie i sectorul privat, precum i aciuni pentru acordarea unor faciliti de promovare pentru companiile productoare. Pentru buna implementarea a prevederilor Directivelor 79/409/CEE i 92/43/CEE sunt necesare msuri suplimentare n domeniile: conservarea habitatelor dependente de ap; conservarea speciilor dependente de ap; utilizarea durabil a resurselor; management i administraie. Aceste msuri sunt necesare pentru reducerea presiunilor hidromorfologice, a efectelor schimbrilor climatice, a fenomenului de eutrofizare n corpurile de ap precum i - 332 -

protecia corpurilor de ap subterane. n acelai timp este necesar o cunoatere mai bun a situaiei pe teren privind distribuia spaial a habitatelor i speciilor. O alt categorie de msuri sunt cele care contribuie la scderea riscului de diminuare a suprafeei habitatelor protejate i riscului de diminuare a speciilor protejate (de exemplu prin identificarea i creterea suprafeelor zonelor de reproducere). La nivel administrativ este necesar coordonarea activitii instituiilor interesate i diminuarea situaiilor conflictuale ntre acestea. n Anexa nr. 9.21 sunt prezentate msurile suplimentare necesare pentru buna conservare a habitatelor i speciilor dependente de ap. Aceste msuri suplimentare au fost extrase din planurile de management elaborate i aprobate pn n prezent pentru ariile naturale protejate, find introduse doar acele msuri care au legatur cu habitatele i speciile direct dependente de ap. Din analiza presiunilor i impactului asupra corpurilor de ap subteran a rezultat c, datorit condiiilor naturale de curgere i a ncrcrii istorice cu poluant, corpurile de ap subteran ROAG03 Colentina, ROAG08 Piteti i ROAG09 Luncile rurilor Vedea, Teleorman i Clmui sunt la risc de a nu atinge starea bun pn n 2015 prin msurile de baz, n acest caz fiind necesare msuri suplimentare. Msurile suplimentare necesare se refer la realizarea unor proiecte de cercetare prin care s se evalueze natura i cantitatea poluanilor din sol i subsol, precum i mecanismele de transfer i de degradare prin mediul subteran. Se vor realiza modele matematice prin care s se urmreasc evoluia n timp i spaiu a concentraiei de poluant, estimndu-se viteza de degradare natural a acestuia n apele subterane. Rezultatele proiectelor de cercetare vor permite evaluarea timpului necesar pentru atingerea obiectivelor de mediu prin luarea msurilor de baz i/sau posibilitatea aplicrii unor alte msuri suplimentare. Pe parcursul implementarii practice, msurile suplimentare i instrumentele trebuie adaptate fiecarei situatii n parte, suplimentate i comparate cu valorile experimentale/tiinifice. Astfel, catalogul instrumentelor i msurilor este un catalog deschis, care poate fi extins n cazuri specifice. Potrivit cerinelor Art. 14 al Directivei Cadru Ap, la stabilirea programului de msuri trebuie asigurat informarea, consultarea i implicarea activ a factorilor interesai n luarea deciziilor i a factorilor interesai n domeniul gospodririi apelor. n acest context, stabilirea final a programului de msuri, respectiv adoptarea msurilor suplimentare, se va realiza numai pe baza consultrii i implicrii active a acestora. Procesul s-a desfurat - 333 -

ncepnd cu 1 ianuarie 2009 i s-a finalizat n 10 noiembrie 2009. Detalii privind procesul de consultare pentru elaborarea plan ului de management se regsesc n cap. 11.

Analiza Cost Eficien n vederea prioritizrii msurilor

Analiza Cost eficien reprezint o tehnic de evaluare care furnizeaz o prioritizare, graduare a msurilor suplimentare pe baza costului i eficienei, ecologice unde celei mai cost eficiene msuri i se atribuie ranking-ul cel mai nalt (costul cel mai redus raportat la efectul cel mai bun n plan ecologic.

Cadru general Pe baza presiunilor de la nivelul corpurilor de ap, identificate n cadrul analizei de reevaluare a riscului au fost selectate cele mai relevante msuri suplimentare care n combinaie cu msurile de baz duc la atingerea strii bune a corpului de ap aflat la risc. Analiza Cost Eficien realizat la scara subbazinului hidrografic exclusiv pentru msurile suplimentare are drept scop prioritizarea msurilor suplimentare avnd gradul cel mai inalt de eficien n planul elementelor biologice de calitate. n contextul abordrii analizei cost eficien exist o delimitare ntre msuri i instrumente. Termenul de msur se refer la o aplicaie tehnic concret care tinde s aib un efect local, cum ar fi o aplica ie structural, pe cnd instrumentele sunt de natur administrativ, economic sau consultativ. Instrumentele servesc la susinerea implementrii msurilor (care tind s aib un caracter mai tehnic) prin stimularea schimbrii comportamentului principalilor factor i implicai. O consecin a acestui fapt este c instrumentele sunt aplicabile pe termen lung, au un efect mai larg comparativ cu msurile i necesita o coordonare la un inalt nivel administrativ. Totusi, att msurile, ct i instrumentele, trebuie vzute ca msuri n conceptia Articolului 11 din Directiva Cadru a Apei. Instrumentele pot fi nglobate n grupul de msuri suplimentare. Prioritizarea celor mai cost-eficiene msuri n scopul atingerii strii bune este realizat pentru corpurile de ap de suprafa. Problematicile apelor subterane sunt partial acoperite de o serie de msuri i instrumente care pot fi aplicate att pentru apele de suprafa ct i pentru cele subterane, spre exemplu cele localizate n zone cu poluare difuz.

- 334 -

Abordare Analiza cost eficien este realizat ntr-o succesiune de 5 etape, astfel: Etapa 1: Selectarea sistemului de msuri suplimentare pe baza presiunilor identificate Analiza cost eficien realizat la scara subbazinului hidrografic are n vedere msurile suplimentare la nivelul corpurilor de ap din cadrul sub-bazinului care risc s nu ating obiectivele pn n 2015, datorit presiunilor semnificative. n ipoteza analizat msurile suplimentare propuse conduc n totalitate la atingerea st rii/potenialului bun prin realizarea reducerii poluanilor (conform modelrilor WAQ, QUAL 2K, balan a masic)

Etapa 2: Clasificarea efectului msurilor suplimentare n planul elementelor biologice de calitate Pentru evaluarea eficienei n plan ecologic a msurilor suplimentare au fost luai n calcul principalele grupuri de indicatori definite n Anexa V a Directivei Cadru a Apei (FP fitoplancton, FB/MF - fitobentos/macrofite, MZB macronevertebrate, P-peti (ihtiofaun).

Etapa 3: Evaluarea efectulului msurilor suplimentare aferente presiunilor de poluare cu nutrieni, substane organice i substane prioritar periculoase din surse punctiforme i difuze, precum i a msurilor aferente alterrilor hidromorfologice Efectele au fost evaluate n conformitate cu Anexa 1 Efectul msurilor suplimentare aferente presiunilor de poluare cu nutrieni, substane organice i substane prioritar periculoase din surse punctiforme i difuze clasificate n funcie de sursa de presiune/presiune/msur i Anexa 2 Evaluarea efectelor msurilor propuse pentru CAPM n cazul elementelor biologice reprezentative la Elementele metodologice privind evaluarea analizei cost eficien

Etapa 4:

Prioritizarea msurilor n baza raportului cost eficien

ind cont de valoarea de capital (valoarea investiei), de costurile de operare i ntreinere, de efectul msurilor suplimentare n planul elementelor biologice de calitate, msurile suplimentare au fost prioritizate. Evaluarea costurilor aferent msurilor suplimentare a inut cont de evaluarea costurilor directe (la modul cantitativ) precum i de evaluarea costurilor indirecte (estimate calitativ) - 335 -

Etapa 5: Analiza msurilor suplimentare la nivelul subbazinului hidrografic din punct de vedere al atingerii obiectivelor Scopul acestei etape a fost: - de a veni cu un raport logic care s arate cu care investiie i pe ce perioad obiectivele de mediu pot fi atinse; - de a descrie un criteriu de prioritizare i analiza posibilitii de implementare a msurilor. Avnd n vedere c identificarea unei opimi soluii s-a dovedit dificil, pentru c unele costuri i probabilitatea atingerii intei pot fi doar evaluate calitativ, la nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea au fost identificate doar instrumente care n combinaie cu msurile de baz au drept scop atingerea strii bune/potenialului ecologic bun al corpurilor de ap. n Anexa nr. 9.22 se prezint msurile aplicate la nivelul corpurilor de ap, pentru diminuarea efectelor poluanilor n vederea mbuntirii strii apelor din sub-bazinele hidrografice Vedea, Glavacioc i Blria. * * *

n tabelul nr. 9.11 n care se prezint planificarea n perioada 2010 - 2021 a costurilor totale ale msurilor de baz i msurilor suplimentare pentru implementarea programului de msuri n spaiul hidrografic Arge-Vedea se observ c 91.40 % din alocarea financiar revine msurilor aplicate pentru aglomerrile umane (obs.: categoria de presiune predominant la costuri), respectiv finanrii msurilor pentru asigurarea serviciilor de ap pentru populaie. Acest efort financiar se concretizeaz, aa cum reiese din Figura nr. 9.17, n valoare de 972 euro/locuitor. Perioada n care se vor realiza cele mai mari investi ii este 2007-2015, cu o valoare planificat de 2895,737 mil. Euro.

- 336 -

Categoria de presiune

Costul msurilor de baz (mil. Euro) 2010 2015 2021

Costul msurilor suplimentare (mil. Euro) 2010 2015 2021 0,01 0,01 -

Costul total al msurilor (mil. Euro) 2010 2015 2021

Aglomerri 508,245 2068,347 821,884 Industrie Agricultur Hidrologie Total 10,544 87,214 1,224 220,153 -

508,245 2068,347 821,884 10,544 87,214 1,224 220,153 0,01 -

606,003 2289,724 821,884

606,003 2289,734 821,884

Tabelul nr. 9.11. Planificarea costurilor totale pentru implementarea programului de msuri n spaiul hidrografic Arge-Vedea

Figura nr. 9.17 Alocarea per capita a costurilor totale pentru implementarea programului de msuri n spaiul hidrografic Arge-Vedea

Msurile de baz i suplimentare stabilite n acest prim ciclu de planificare vor fi reanalizate n anul 2012, avnd n vedere identificarea stadiului operaional al acestora, mbuntirea evalurii efectelor msurilor asupra strii corpurilor de ap, precum i pe baza dezvoltrii de noi instrumente tehnice pentru modelarea substanelor organice i substanelor prioritar periculoase. De asemenea, continuarea i dezvoltarea activitilor de monitoring integrat al calitii apelor vor contribui la clarificarea aportului i impactului surselor de poluare asupra strii corpurilor de ap. - 337 -

10. EXCEPII DE LA OBIECTIVELE DE MEDIU

10.1. Analiza Cost Beneficiu i Analiza de dispropor ionalitate

10.1.1. Analiza Cost Beneficiu

Analiza cost beneficiu (ACB) are drept scop determinarea beneficiului net al unui program de msuri aplicabil la o anumit scar (corp de ap/subbazin/bazin/naional) Analiza cost-beneficiu (ACB) are ca rezultat final justificarea aplicrii excepiilor de la obiectivele de mediu (respectiv aplicarea Art.4.4., i 4.5 din Directiva Cadru Ap). n cadrul analizei Cost Beneficiu se vor investiga costurile i beneficiile programului de msuri, din perspectiva beneficiului adus mediului. Semnificaia acestui lucru este c nu sunt avute n vedere doar costurile i beneficiile msurilor n direct corelaie cu mediul ci i toate efectele indirecte posibile care se pot manifesta asupra altor sectoare sau asupra mediului.

Abordare Analiza Cost Beneficiu (ACB) a fost luat n considerare cnd toate msurile de baz i suplimentare necesare pentru atingerea strii ecologice au fost identificate i cuantificate. ACB a fost aplicat numai msurilor suplimentare n procesul de justificare al excepiilor Analiza cost beneficiu este realizat ntr-o succesiune de 4 etape, astfel: Etapa 1. Definirea scrii de evaluare: Scara de analiz: subbazinul hidrografic Etapa 2. Prescreening-ul msurilor suplimentare Se bazeaz pe rezultatele Analizei Cost Eficien care a realizat o prioritizare a msurilor suplimentare n baza criteriului cost eficien

- 338 -

Etapa 3. Evaluarea Costurilor i Beneficiilor Evaluarea costurilor directe, financiare (de investiie, operare i ntreinere) la modul cantitativ, precum i costurilor indirecte la modul calitativ), a fost realizat n cadrul Analizei Cost eficien. Evaluarea beneficiului are ca punct de plecare msurile suplimentare aferente presiunilor poluare cu nutrieni, substane organice i substane prioritar periculoase din surse punctiforme i difuze, precum i msurile aferente presiunilor hidromorfologice care au fost grupate i prioritizate la scar subbazinal n analiza Cost Eficien i pentru care au fost identificate de asemeni costurile.

Etapa 4 Compararea costurilor i beneficiilor Include: - comparaia costurilor i beneficiilor pentru toate msurile suplimentare identificate n cadrul analizei cost eficien. - evaluarea global a raportului cost beneficiu innd cont i de beneficiul monetar estimat 10.1.2 Analiza de disproporionalitate Analiza de disproporionalitate, respectiv n ce proporie costul total (de capital i indirect) va fi considerat disproporionat a fost realizat din punct de vedere al Beneficiului (Raport Cost Beneficiu) i al susinerii financiare Abordarea analizei de disproporionalitate este bazat pe rapoarte de cercetare, prezentri i schimburi informaionale i ine cont de 2 aspecte: - beneficiul (de mediu i monetar) adus de msurile suplimentare. - susinerea financiar a msurii

Astfel: Costurile disproporionate sunt acele costuri care depesc beneficiile de mediu i monetare realizate prin atingerea strii bune a corpurilor de ap (sau posibil, dac costurile depesc beneficiile printr -o marj de siguran- prag) i /sau dac costurile nu sunt suportabile financiar. Analiza de disproporionalitate a fost abordat n 2 etape, astfel:

- 339 -

- Proporionalitatea costurilor a fost evaluat prin compararea costurilor i beneficiilor plecnd de la rezultatele Analizei Cost Beneficiu; - Proporionalitatea costurilor a fost evaluat proporional cu nivelul curent al cheltuielilor folosind criteriul excedentului de la bugetul statului Scara de analiz este cea a subbazinului hidrografic similar analizei cost eficien

Astfel: Msurile suplimentare aferente alterrilor hidromorfologice i surselor agricole vor fi analizate la scar naional prin prisma excedentului bugetar de la bugetul de stat. - costul msurilor suplimentare aferente alterrilor hidromorfologice va fi raportat la cota bugetar alocat lucrrilor de investiii n domeniul lucrrilor gospodririi apelor incluznd aici i lucrrile de reconstrucie ecologic; - costul msurilor suplimentare aferente surselor agricole va fi raportat la principalul indicator macroeconomic aferent agriculturii (Valoarea Adaugat Brut) Pentru spaiul hidrografic Arge-Vedea nu s-a aplicat analiza cost beneficiu i nici cea de disproporionalitate avnd n vedere c au fost identificate ca msuri suplimentare doar instrumente de sprijinire a msurilor de baz. 10.2. Stabilirea excepiilor de la obiectivele de mediu 10.2.1 Principii generale privind excepiile de la obiectivele de mediu n situaiile n care nu este posibil atingerea obiectivelor de mediu prevzute n cap. 7, se pot aplica excepii de la obiectivele de mediu n condiiile prevazute de Art. 4(4),(5), (6) i (7) ale Directivei Cadru Ap. Excepiile* de la obiectivele de mediu sunt parte integrant a obiectivelor de mediu i a procesului de planificare n domeniul gospodririi calitative a apelor. Procesul de stabilire a excepiilor i implicit a obiectivelor de mediu este un proces dinamic i iterativ ce va fi dezvoltat i mbuntit n urmtoarele cicluri de planificare, pe baza rezultatelor din actualul Plan de Management Bazinal. Procesul de stabilire a obiectivelor de mediu i a excepiilor s-a realizat la nivel de corp de ap, fiind mecanismul de prioritizare al aciunilor i al programelor de msuri, deoarece nu toate problemele referitoare la corpurile de ap pot fi abordate i toate obiectivele de mediu s fie atinse n cadrul actualului plan de management.

- 340 -

Excepiile de la obiectivele de mediu aplicabile corpurilor de ap din Planul de Management se clasifica n urmtoarele categorii (tipuri): 1. prelungirea termenului de atingere al strii bune, care poate fi maximum de 2 ori x 6 ani, adic starea bun trebuie atins cel mai tarziu pn n 2027 (art. 4(4); 2. atingerea unor obiective de mediu mai puin severe n anumite condiii (art. 4 (5); 3.deteriorarea temporar a strii corpurilor de ap n cazul existenei unor cauze naturale sau fora major (art. 4 (6); 4. noi modificri ale caracteristicilor fizice ale unui corp de ap de suprafa, modificri ale nivelului apei corpurilor de ap subteran, sau deteriorarea strii unui corp de ap de suprafa (inclusiv de la starea foarte bun la starea bun) ca rezultat al noilor activiti durabile umane de dezvoltare. Informaii detaliate privind excepiile de la obiectivele de mediu i condiiile de aplicare ale excepiilor sunt prezentate n Anexa 10.1. Tuturor categoriilor de excepii identificate n Planurile Bazinale le sunt aplicabile dou principii (Art. 4. (8), (9)): excepiile care se aplic unui corp de ap nu trebuie s exclud sau s afecteze/compromit permanent atingerea obiectivelor de mediu n alte corpuri de ap din cadrul aceluiai district de bazin; aplicarea excepiilor s fie corelat/consistent cu implementarea altor reglement ri legislative la nivel comunitar; cel pu in acelai grad de protecie trebuie atins prin aplicarea excepiilor ca i cel asigurat de ctre legislaia comunitar existent. 10.2.2. Aplicarea excepiilor la nivelul corpurilor de ap Din analiza reactualizat a presiunilor i a strii/impactului, coroborat cu datele furnizate de modelare, a rezultat c un numr de 171 corpuri de ap nu pot atinge starea bun pn n 2015, fiind necesar stabilirea corpurilor de ap i a msurilor care au prioritatea cea mai mare pentru atingerea obiectivelor de mediu pn n 2015 i a corpurilor pentru care pot fi utilizate excepiile. La nivelul s.h. Arge-Vedea, dintr-un numr total de 258 corpuri de ap, 87 corpuri de ap ating obiectivele de mediu n 2015, pentru 171 corpuri de ap aplicndu-se excepii de la obiectivele de mediu (fig.10.1., 10.3.)

- 341 -

- 342 -

Aplicarea excepiilor de la obiectivele de mediu s-a realizat pentru 121 corpuri de ap naturale i pentru 50 corpuri puternic modificate i artificiale, n acest caz fcndu-se referire la potenialul ecologic bun. Pentru fiecare corp de ap cruia i s-au stabilit excepii de la obiectivele de mediu, se prezint obiectivul alternativ preconizat (anexa.10.2.), precum i justificrile de aplicare ale excepiilor (anexa 10.3.). n cazul corpurilor de ap care nu ating obiectivele de mediu n anul 2015 datorit faptului c implementarea msurilor de baz pentru aglomerri umane (prezentate n Anexele 9.2, 9.3, 9.11), activit ile industriale (Anexele 9.7, 9.12, 9.13 i 9.15) i agricultur (Anexele 9.4, 9.5, 9.14) nu se realizeaz pn la 22 decembrie 2012 (2013 n cazul Directivei 91/271), se stabilesc excepii de tipul 4.4 (prelungirea termenelor). Excepiile de tipul 4.6. nu se regsesc n actualul PMB, urmnd a fi aplicate n urmatoarele cicluri de pl anificare dup ce evenimentele au avut loc, pentru a justifica de ce un obiectiv din Planul de Management nu a fost atins. Din analiza efectuat au rezultat urmtoarele: predomin excepiile de tipul 4.4. (prelungirea termenelor) care sunt aplicate la: 145 corpuri de ap ce nu ating obiectivele de mediu din cauza faptului c implementarea msurilor de baz nu se realizeaz pn la 22 decembrie 2012 (2013 n cazul Directivei 91/271), atingerea obiectivelor de mediu urmnd a se realiza dupa 2015; 22 corpuri de ap ce nu ating obiectivele de ap din cauza faptului c implementarea msurilor de baz i a msurilor suplimentare (instrumente de sprijinire msuri de baz), nu se realizeaz pn la 22 decembrie 2012 (2013 n cazul Directivei 91/271), atingerea obiectivelor de mediu urmnd a se realiza dup 2015; 2 corpuri de ap ce nu ating obiectivele de ap din cauza faptului c implementarea msurilor suplimentare (msuri pentru reducerea efectelor cauzate de presiunile hidromorfologice) nu se realizeaz pn la 22 decembrie 2012. excepii de tipul 4.5. (obiective de mediu mai puin severe) se aplic unui numr de 2 corpuri de ap.

- 343 -

Dintre excepiile de tipul 4.4 aplicate corpurilor de ap, 169 (98.83%) corpuri de ap nu ating obiectivele de mediu n 2015 din cauza fezabilitii tehnice, iar din acestea 4 corpuri de ap nu ating obiectivele de mediu n 2015 i din cauza condiiilor naturale. Dintre excepiile de tipul 4.5. aplicate corpurilor de ap, 2 (0.17%) corpuri de ap nu ating obiectivele de mediu n 2015 din cauza nefezabilitii tehnice. La nivelul s.h. Arge-Vedea, numrul corpurilor de ap pentru care se aplic excepii va scdea n urmtoarele cicluri de planificare, de la 171 corpuri de ap cu excepii n 2015, la 2 corpuri de ap n cadrul celui de al 2-lea ciclu de planificare, aplicarea excepiilor urmnd a fi adaptat de fiecare dat (fig. 10.2-10.4).

Fig. 10.2 - Starea corpurilor de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea n anul 2007

Fig. 10.3.- Obiectivele de mediu atinse i excepii de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge-Vedea n 2015 - 344 -

Fig. 10.4 - Obiectivele de mediu atinse i excepii de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de ap de suprafa spaiul hidrografic Arge-Vedea n 2021

n cazul corpurilor de ap subteran ROAG03, ROAG08 i ROAG09 se solicit excepia de la atingerea obiectivelor de mediu conform art 4(4) al Directivei Cadru a Apei, cu prelungirea termenului de atingere a acestora cu dou cicluri de planificare (2027). Pentru fiecare corp de ap cruia i s-au stabilit excepii de la obiectivele de mediu, se prezint obiectivul alternativ preconizat (anexa.10.4.), precum i justificrile de aplicare ale excepiilor (anexa 10.5.). Se menioneaz c starea corpurilor de ap din actualul plan de management reprezint starea de la care se va evalua aplicarea prin cipiului nedeteriorrii strii corpurilor de ap. Deteriorarea strii corpurilor de ap se va permite numai cu respectarea cerinelor i prevederilor Art. 4.7 al Directivei Cadru Ap, pentru cazuri specifice. n anumite cazuri se poate constata deteriorarea strii corpului de ap ca urmare a construirii unor staii de epurare care transfer poluarea difuz de la aglomerrile fr sisteme de canalizare n poluare punctiform cu evacuare direct n resursa de ap. n aceste condiii cantitatea de nutrieni i substane organice se constituie ca un aport suplimentar de poluare care va produce n anul 2015 deteriorarea st rii corpului de ap de la starea foarte bun la starea bun sau de la starea bun la starea moderat.

- 345 -

11. ASPECTE CANTITATIVE I SCHIMBRI CLIMATICE

11.1. Aspecte cantitative Schema Directoare de Amenajare i Management a Bazinului Hidrografic reprezint instrumentul de planificare n domeniul apelor. Prin Ordinul Ministrului Mediului i Gospodririi Apelor nr 1258 din 20 noiembrie 2006 s -au stabilit metodologia i instruciunile tehnice necesare elaborrii schemelor directoare. Schema directoare integreaz cele dou compnente ale planificrii i

managementului, respectiv Planul de management bazinal, care constituie componenta de gestionare calitativ a resurselor de ap i Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic, care constituie componenta de gestionare cantitativ a resurselor de ap. Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic are ca scop fundamentarea msurilor, aciunilor, soluiilor i lucrrilor pentru: - realizarea i meninerea echilibrului dintre cerinele de ap ale folosinelor i disponibilul de ap la surse; - diminuarea efectelor negative ale fenomene lor naturale asupra vieii, bunurilor i activitilor umane (inundaii, exces de umiditate, secet, eroziunea solului); - utilizarea potenialului apelor (producerea de energie hidromecanic i hidroelectric, navigaie, extragerea de materiale de construcii, acvacultur, turism, agrement, peisagistica, etc.); - determinarea cerinelor de mediu privind resursele de ap. Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic are urmtoarele obiective principale: inventarierea resurselor hidrologice (naturale) de ap de suprafa i subteran; determinarea situaiei actuale a utilizrii pe folosine a resurselor de ap; determinarea cerinelor viitoare socio -economice i de mediu privind resursele de ap; evaluarea preliminar a riscului potenial la inundaii pe bazi nul hidrografic; identificarea aciunilor, msurilor, soluiilor i lucrrilor necesare pentru atingerea gradului acceptat de protecie la: inundarea aezrilor umane i a bunurilor; diminuarea efectelor secetelor, tendinelor de aridizare, excesului de umiditate i a eroziunii solurilor; - 346 -

- utilizarea potenialului apelor. Seceta. Fenomene de aridizare/deertificare n ceea ce privete acest fenomen este necesar prezentarea zonelor expuse la secet n Romnia (zona de sud a rii, zona Dobrogei, parte din Podiul Central Moldovenesc, etc), i cuantificarea caracteristicilor acesteia: -frecvena, durata, extinderea i intensitatea secetelor; -indicatori de secet; -zonarea teritoriului bazinului hidrografic din punct de vedere al riscului la secet; -variaia n timp i spaiu a secetei; -caracterizarea resurselor de ap n condiii de secet; -populaia afectat de fenomenele de secet, pe judee, avnd la baz indicatorii de vulnerabilitate la acest fenomen. n cadrul Strategiei naionale privind reducerea efectelor secetei, prevenirea i combaterea degradrii terenurilor i deertificrii, pe termen scurt, mediu i lung sunt menionate msuri care s permit gestionarea situaiilor de urgen generate de secet hidrologic. Fiecare bazin hidrografic dispune de Planuri de restricii i folosire a apei n perioade deficitare, care au fost reactualizate, completate i aprobate n anul 2009 i care ce conin, n principal: sistemul informaional-decizional i de avertizare a populaiei i obiectivelor social economice; toate folosinele de ap, cu menionarea debitelor utilizate i debitele minime necesare seciunile de control pe cursurile de ap pe care au fost stabilite faze caracteristice pentru situaii deosebite: faza normal, faza de atenie-avertizare, faza de restricii. La nivelul Direciilor de Ap sunt elaborate Planuri bazinale de restricii care s aplice restricii n alimentarea cu ap, precum i a msurilor de raionalizare n folosirea apei, corespunztoare condiiilor locale concree Inundaii - Se are n vedere o prezentare sintetic, la nivel de bazin hidrografic, a situaiei actuale a suprafeelor afectate de exces de umiditate. Suprafeele vor fi identificate i prezentate pe hrile GIS, pe surse de producere a fenomenului: -nivel ridicat al apelor freatice (n condiii naturale sau datorate unor acumulri); -ape provenite din precipitaiile czute n incinte; - 347 -

-ape provenite din scurgerile de pe terenurile nvecinate, pe terenuri cu posibiliti foarte reduse de scurgere sau lipsite de scurgere (crovuri); -exces de ap datorit funcionarii sistemelor de irigaii. n cadrul acestei prezentri vor fi incluse i suprafeele predispuse la nmltinire sau srturare i separat a celor care prezint interes pentru asanare. Toate aciunile, msurile, soluiile i lucrrile prevzute n planul de amenajare trebuie astfel concepute, realizate, administrate i utilizate n exploatare nct beneficiile obinute s fie maxime n condiiile prezervrii i proteciei florei, faunei, a habitatelor i a condiiilor de mediu. Programele de msuri se stabilesc cel mai trziu pn la data de 22 decembrie 2009 i vor fi operaionale cel trziu la data de 22 decembrie 2012. Elaboratorul schemelor directoare i a programelor de msuri prevzute n lege este nominalizat n Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare : schemele directoare i programele de msuri prevzute [...] se elaboreaz i se actualizeaz de ctre Administraia Naional Apele Romne, se avizeaz de ctre Comitetul de bazin la propunerea autoritii publice centrale din domeniul apelor i se aprob prin hotrre a guvernului . Administratia Naional Apele Romne i Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrire a Apelor au realizat ealonarea elaborrii componentelor planurilor de amenajare astfel nct elaborarea s se desfoare simultan pentru toate bazinele hidrografice; Cerinele Directivei 60/2007 privind evaluarea i gestionarea riscurilor la inundaii trebuie integrate n schemele Directoare i constau n urmtoarele etape de transpunere i implementare: - Transpunere n Legea Apelor pn cel trziu la 26.11.2009; - Primul raport asupra zonelor de risc la inundaii vor fi incluse n raportul asupra schemelor directoare luna septembrie 2009 - Evaluare preliminar a riscului la inundaii - Hri de hazard i risc la inundaii - Planuri de gestiune a riscului la inundaii - Revizuire / reactualizare la fiecare 6 ani. n vederea stabilirii aciunilor concree pentru implementarea acestei directive s-a elaborat Strategia naional de management al riscului la inundaii, prevenirea, protecia i diminuarea efectelor inundaiilor. Activitile de management al inundaiilor se constituie ntr-o problem de politic, de planuri i programe de termen scurt, mediu i lung, avnd ca scop protecia vieii, a bunurilor i a mediului mpotriva fenomenului de - 348 22.12.2011 22.12.2013 22.12.2015

inundaii. Aceste planuri se elaboreaz n conformitate cu prevederile Strategiei naionale de management al riscului la inundaii i cu prevederile Directivei 60/2007 privind evaluarea i managementul riscului la inundaii. Acestea sunt: Planul de Management al Riscului la Inundaii, ce se elaboreaz la nivel de bazin sau spaiu; Programul Naional de Prevenire, Protecie i Diminuarea Efectelor Inundaiilor. Acest program se elaboreaz la nivelul teritoriului naional i are la baz planurile de management al riscurilor la inundaii ntocmite la nivelul celor 11e bazine/spaii hidrografice; acest plan va fi finalizat n cadrul schemelor directoare de amenajare i management a bazinelor hidrografice, n decembrie 2009 planuri bazinale, judeene, municipale, oreneti i comunale de aprare mpotriva inudaiilor elaborate n conformitate cu prevederile legislaiei existente n domeniul managementului situaiilor de urgen i care se vor integra n prezenta strategie sub numele de planuri operative de intervenie. Planul de management al zonelor inundabile Planul naional pentru prevenirea i combaterea inundaiilor va fi finalizat n cadrul schemelor directoare de amenajare i management a bazinelor hidrografice, n decembrie 2009. Continuarea implementrii Strategiei de management al riscului la inundaii n perioada 2009-2012 necesit investiii n infrastructura de aprare mpotriva inundaiilor, pentru lucrri noi n zonele afectate frecvent de inundaii, mrirea gradului de siguran a lucrrilor existente i finalizarea lucrrilor aflate n derulare. Se va acorda atentie : - Amenajarea rurilor interioare - Amenajarea bazinelor hidrografice cu scurgere torenial, care constituie surse de risc asupra populaiei, mediului i infrastructurii - Reamenajarea fluviului Dunrea ( Proiectul de Reabilitarea ecologic i economic a luncii Dunrii, aprobat prin HG nr. 1208/2006) - ntreinerea i exploatarea n condiii de siguran a infrastructurii de aprare mpotriva inundaiilor 11.2. Schimbri climatice Schimbrile rapide din mediul nconjurtor sunt cauzate de creterea populaiei globului, de creterea ratei de consum a resurselor de ctre societatea uman i de schimbri ale tehnologiilor i ale organizrii politico-sociale. - 349 -

Cea mai important component a schimbrilor globale o reprezint modificarea climei datorit efectului de ser , care va avea un impact important asupra mediului i activitilor economico sociale. n zilele noastre, schimbrile climatice au devenit o realitate oficial recunoscut. Semnale ale schimbarilor climatice n Romnia Schimbrile climatice reprezint una dintre provocrile majore ale secolului nostru un domeniu complex n care trebuie s ne mbuntim cunoaterea i nelegerea, pentru a lua msuri imediate i corecte n vederea adaptrii la condiiile climatice viitoare. Observaiile i msurtorile efectuate pe mapamond i pe teritoriul Romniei asupra unor parametri climatici i efectelor climei asupra resurselor de ap indic anumite semnale care susin ipoteza schimbrilor climatice. Dintre semnalele produse pe teritoriul Romniei, demne de luat n considerare, menionm urmtoarele: n ultimii 100 de ani a fost pus n eviden tendina global de nclzire pe teritoriul Romniei, cu creterile cele mai mari de pn la 0.4 C n zonele industriale; Apariia fenomenului de aridizare a climatului i creterea frecvenei de producere a unor valori extreme de temperatur i precipitaii: - Producerea unor temperaturi extreme pe teritoriul Romniei, de cnd exist msurtori meteorologice (1884): pe data de 5 iulie 2000 la staia Giurgiu s -au nregistrat 43,5C i la Bucureti 42,4C; - Ploi foarte intense czute pe suprafee mici care produc efecte catastrofale; de exemplu ploaia de 120 mm czut n 40 de minute la Cuculeasa lng Buzu pe data de 22 iunie 1999 i ploaia de 285 mm czut n 30 de ore n Bucuresti n perioada 21-22 septembrie 2005, care reprezint 60% din cantitatea anual de precipitaii etc; Apariia unor fenomene meteorologice nespecifice climatului din Romnia n data de 12.08.2002 s-a produs la Fcieni o tornad care a distrus 420 de locuine i retezat arborii din pdurea din zon. Dup aceast tornad frecvena producerii acestora pe teritoriul Romniei a crescut.

- 350 -

Creterea frecvenei producerii inundaiilor catastrofale Cronicarii au consemnat cu regularitate, n decursul timpului, viituri catastrofale: 10 n secolul al XVI-lea, 19 n secolul al XVII-lea, 26 n secolul al XVIII-lea, 28 n secolul al XIX-lea i 42 n secolul al XX-lea. Frecvena de producere a inundaiilor i amploarea acestora au crescut, datorit , n principal, schimbrilor climatice i reducerii capacitii de transport a albiilor, prin dezvoltarea n general a localitilor n albia major a cursurilor de ap. ase inundaii catastrofale s-au produs pe teritoriul Romniei n anul 2005 cu o probabilitate de producere ntre 1% i 0,5% / aprilie bazinele Timi i Bega; iunie bazinele Arge, Vedea i Olt; iulie bazinele Trotu i Siret inferior; august bazinul Siret superior; septembrie bazinele Ialomia, Dmbovia i Litoral; decembrie bazinele din spaiul hidrografic Banat. Creterea debitului maxim anual pe Dunre cu circa 1200 m3/s n ultimii 166 ani se remarc o tendin de cretere a debitelor maxime pe Dunre la Bazia cu 1200 m3/s datorit, n principal, schimbrilor de ordin climatic i ndiguirii n amonte a Dunrii i a afluenilor. Acest debit suplimentar conduce la supranl ri ale nivelului apei cu 40-50 cm pe tot sectorul romnesc al Dunrii ceea ce implic costuri suplimentare pentru a asigura acelai grad de protecie mpotriva viiturilor, a cetenilor i bunurilor acestora. Creterea nivelului Mrii Negre cu 34 cm n perioada 1860-2004.

Aciuni pentru adaptarea managementului apelor la schimbrile climatice

1. Dezvoltarea cercetrii tiinifice pentru studiul vulnerabilitii sistemelor de gospodrirea apelor la schimbrile climatice probabile, att a componentelor structurale ct i cele nestructurale i pentru adaptarea graficelor dispecer i a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare la regimul hidrologic modificat i la noile cerine de ap, care in seama de schimbrile de ordin climatic. n districtul internaional al Dunrii n general, precum i n Romnia, au fost dezvoltate o serie de proiecte tiinifice menite s clarifice anumite aspecte privind - 351 -

prognozarea efectului schimbrilor climatice asupra diferitelor componente de mediu, sociale i economice. n continuare sunt prezentate cteva proiecte relevante. CECILIA: Impactul schimbrilor climatice n Europa Central i de Est i evaluarea vulnerabilitii Obiectivul principal al proiectului CECILIA este de a stabili impactul schimb rilor climatice i de a evalua vulnerabilitatea zonelor vizate n Europa Central i de Est. Accentul a fost pus pe realizarea de aplica ii de modelare pe clim i studii de impact n sectoare cheie din regiune. Proiectul conine studii de hidrologie, de calitatea apei i de management al resurselor de ap (n principal pe ruri de lungime medie i n zona costier a Mrii Negre). n proiect a fost analizat i impactul schimbrilor climatice asupra marilor aglomerri urbane i industriale. Astfel proiectul a fost dezvoltat i n Romnia iar raportul tehnic efectuat ctre UE i Ministerul Educaiei i Cercetrii a cuprins urmtoarele etape: Selectarea datelor de intrare meteorologice i hidrologice necesare pentru calibrarea modelului. Crearea bazei de date i validarea ei. Calibrarea parametrilor modelului de simulare a scurgerii medii lunare. Inventarierea consumatorilor de ap existeni. Evaluarea cerinelor viitoare de ap din bazinele hidrografice analizate. Evaluarea resurselor i a posibilitilor de asigurare a cerinelor de ap CICLE: proiect de cercetare a impactului climei pentru Europa Diverse regiuni cu diferite/diverse probleme: n zonele costiere atenia este ndreptat spre efectele creterii nivelului mrii n timp ce n zonele montane nalte atrage atenia topirea ghearilor care conduc la mi cri ample ale masei de ap. O activitate important a proiectului implic schimbul de cunotine n domeniu i experiena dobndit din alte proiecte naionale pe tema practicilor de management. CLAVIER: Schimbrile climatice i variabilitatea: impact asupra Europei Centrale i de Est Statele din Europa Central i de Est se confrunt cu o tripl provocare: tranziia economic i politica n curs de desfurare; hazardul i vulnerabilitatea de mediu continu; impactul pe termen l ung al schimbrilor climatice globale. Obiectivul general al proiectului este de a avea o contribuie pozitiv i de a face fa acestor provocri, prin studierea n detaliu a trei ri din ECE: Ungaria, Romnia i Bulgaria. n Romnia s-au finalizat urmtoarele activiti:

- 352 -

- descrierea modelului hidrologic conceptual HIDROZ selectat pentru cuplarea cu modelele meteorologice regionale; - descrierea regimului hidrologic actual al bazinelor hidrografice Mures i Arge selectate n vederea analizei de impact a schimbrilor climatice- serii de date ale rezultatelor simulrilor hidrologice - ruri i lacuri - care rezult din diferite scenarii climatice viitoare; - realizarea interfeelor software de preprocesare i preluare a datelor meteorologice de intrare, obinute de ctre parteneri prin utilizarea modelelor meteorologice regionale, n formatul specific modelului hidrologic de simulare; - realizarea simulrilor hidrologice n bazinele hidrografice Mure i Arge pentru perioada de referin 1950 2000 i respectiv pentru perioada de analiz de impact 2001 2050, utiliznd diverse scenarii de evolutie climatic. ENSEMBLES: Proiect ce furnizeaz un ansamblu de predicii climatice i impactul lor Acest proiect implic folosirea de programe de schimb ri climatice ce prelucreaz semnale dup modelul Regional Climate Change condus de Comitetului Interguvernamental pentru Schimb ri Climatice Proiectul are ca scop: - dezvoltarea unui sistem de predicie pentru schimbrile climatice prin modele de bun rezoluie, globale i regionale la scri diferite de timp de scurt i lung durat; - cuantificarea i reducerea incertitudinii n ceea ce privete rspunsurile Sistemului Pmnt la presiunile fizice, chimice, biologice i umane (incluznd resursele de ap, utilizarea terenurilor i calitatea aerului i ciclul carbon); - maximizarea folosirii rezultatelor prin corelarea cu ie irile din sistemul de predicie printr-o gam de aplicaii privind: agricultura, sntatea, securitatea alimentar, energia, resursele de ap, asigurrile i managementul riscurilor; Un alt proiect care se afl n curs de desfurare n Romnia este CCWaters Schimbrile climatice i impactul acestora asupra aliment rii cu ap (Climate Change and Impacts on Water Supply) (INTERREG SEE) Activitile de cercetare la nivel naional i european privind impactul schimb rilor climatice pot fi utilizate n procesul de elaborarea a plan urilor de management bazinale. n vederea asigurrii unei consistene ntre evaluarea schimb rilor climatice i planul de management, sunt necesare acordul adecvat la nivel decisional, elaborarea de scenarii i aplicarea de modele. n luna martie 2009, Comisia European a lansat un studiu privind implementarea art. 9 al Directivei Cadru privind Apa n care se va aborda rolul preului apei n contextul - 353 -

implementrii Directive Cadru a Apei, al politicii privind deficitul de ap i seceta i al adaptrii la schimbrile climatice. Termenul de finalizare al proiectului este sfritul anului 2010. n perioada 2009 2015, implementarea planului de management bazinal va avea nevoie de o baz tiinific riguroas pentru a rspunde provocrilor legate de schimbrile climatice. n acest sens vor fi necesar promovarea de parteneriate eficiente ntre organizaiile de cercetare, organismele factorilor decizionali i factorii interesai (Policy paper, SSG Water and climate change, 2008) 2. Planificarea n domeniul gospodririi apelor trebuie realizat la nivel de bazin hidrografic Resursele de ap se formeaz i se gospodresc pe bazine hidrografice. Apa dulce este o resursa vulnerabil i limitat, indispensabil vieii, mediului i dezvoltrii societii. Gospodrirea raional a resurselor de ap, cere o abordare global care s mbine problemele sociale i dezvoltarea economic, cu protecia ecosistemelor naturale. O gospodrire durabil a resurselor de ap va integra utilizatorii de ap dintr-un bazin hidrografic. UE a legiferat anul 2000 prin Directiva Cadru a Apei 2000/60, acest principiu potrivit cruia bazinul hidrografic este unitate a pe care se face planificarea i managementul apelor. Din acest punct de verdere, Romnia deine o experien important avnd n vedere c managementul apelor pe bazine hidrografice se face nc din anul 1959. Ca urmare a contientizrii riscului la inundaii ntr-un bazin, este necesar s se coreleze aspectele de management calitativ (plan de management) i cantitativ (plan de amenajare). De asemenea, ICPDR a dezvoltat o politic de protecie mpotriva inundaiilor, oficializat prin adoptarea programului: Action Programme on Sustainable Flood Protection in the DRB n 2004. n acest cadru a fost elaborat Conceptul de aprare mpotriva inundaiilor n bazinul Tisei, ce reprezint de fapt o metodologie de lucru ce stabilete principiile i direciile colaborrii prilor, n scopul armonizrii i coordonrii cooperrii n domeniul aprrii mpotriva inundaiilor n bazinul Tisei. Partea romn este responsabil cu elaborarea Planului de aprare mpotriva inundaiilor la nivelul Bazinului hidrografic al Tisei (respectiv ANAR). Acest plan este n deplin concordan cu cel realizat la nivelul Comisiei Internaionale pentru Protecia Dunrii (ICPDR). - 354 -

n ceea ce privete rezervele de ap actuale n bazinul Tisei, acestea sunt suficiente, dar exist i preocuparea ca n viitor, prin creterea cererilor pentru irigaii agricole, mpreun cu un climat fluctuant, s fie nevoie de eforturi suplimentare pentru a gestiona resursele n mod echitabil pentru toi utilizatorii din bazin. Integrarea privind calitatea i cantitatea apei i planificarea resursei de ap este o problem esenial pentru a fi luat n considerare n Planul de management integrat al bazinului hidrografic Tisa. Deficitul de ap (seceta) i inundaiile reprezint o provocare major n Bazinul Tisei, amplificat de schimbrile climatice. Inundaiile i seceta au efecte negative asupra biodiversitii i a calitii apei. Pe de alt parte, producerea acestor fenomene extreme, pot la rndul lor, prin calitatea apei, s creeze probleme asupra cantitii de ap. Obiectivul principal al programului de aciune a fost realizarea pe termen lung a unei abordri de gestionare a riscului de inundaii n vederea protejrii vieii oamenilor i a bunurilor materiale. Prin acest program se ncurajeaz att consevarea i mbuntrirea calitii apei ct i a ecosistemelor aferente. Sinergia ntre planul de management bazinal i managementul riscului de inundaii ntr-un sub-bazin este specificat n Programul de aciune. n Romnia, n corelare cu prevederile schemelor directoare se elaboreaz programe de msuri care trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor privind asigurarea proteciei cantitative i calitative a apelor, aprarea mpotriva aciunilor distructive a apelor, precum i valorificarea potenialului apelor n raport cu cerinele dezvoltrii durabile a societii i n acord cu strategia i politicile de mediu incluznd dezvoltarea lucrrilor, instalaiilor i amenajri lor de gospodrire a apelor. Programul de aciune ncurajeaz promovarea i armonizarea schimb rilor de mediu n politicile de mediu, precum i protecia mediului i conservarea naturii cu scopul de a mbunti managementul inundaiilor. Programul de aciune i propune s ndeplineasc obiectivele i msurile prevzute n Planul de Management Integrat. Rezultatele planului de aciune la inundaii constau n evaluarea zonelor inundabile i ntocmirea hrilor de risc de inundaii care trebuiesc integrate n PMB. Aceste hri de risc la inundaii vor furniza informaii despre zonele de risc n scopul contientizrii/informrii populaiei, protejrii populaiei i a bunurilor materiale i n vederea amenajrii teritoriului. Mai exact, legtura dintre PMB i riscul la inundaii se va realiza prin urmtoarele aciuni concertate: asigurarea unei bune coordonri n amenjarea teritoriului;

- 355 -

realizarea zonelor umede i a celor de inundare pentru a realiza re inerea apelor mari n scopul meninerii strii bune a apelor de suprafa. Activitile de nceput constau n colectarea datelor pentru: realizarea unui inventar a zonelor inundabile i a luncilor care au fost sau nu redate rurilor de care aparin; identificarea de noi posibile zone inundabile; proiecte de infrastructur pentru inundaii; Prevenirea polurilor accidentale n timpul inundaiilor prin afectarea instalaiilor de depozitare a substanelor periculoase; punerea n aplicare a msurilor de mediu stabilite n DCA care s asigure n acelai timp i protecia mpotriva inundaiilor. Carta Verde Adaptarea la schimbrile climatice n Europa posibilitatile de

aciune al UE (iunie 2007) a recunoscut c DCA ofer un cadru coerent pentru managementul integrat al resurselor de ap, dar nu face referire direct la schimbrile climatice. Cu toate acestea, Carta Verde a recunoscut ca o provocare pentru statele membre UE va fi s ia n considerare problemele legate de schimb rile climatice n primul ciclu al PMB, planificat pn n 2009. Comisia European n Carta Alba cu privire la schimbrile climatice, propune s fie dezvoltat problema schimbrilor climatice n ntregime, n urmtorul plan de management (2015), innd cont i de implementarea Directivei de Inunda ii al EU (Directiva 2007/60/EC evaluarea i managementul riscului la inundaii). Proiectele viitoare trebuie s in cont de schimbrile climatice: acestea trebuie s fie coerente i globale (s reuneasc toate sectoarele relevante); trebuie s furnizeze instrumente i msuri flexibile, care s conduc la un management eficient/responsabil. n Bazinul Dunrii, schimbrile climatice sunt o amenin are considerabil pentru mediu astfel aciunile/msurile viitoare trebuie luate n consideraie. Prioritatea n aceasta etap/stadiu/ciclu este de a identifica eventuale presiuni asupra mediului acvatic, precum i pentru a se asigura c msurile care vor fi aplicate n viitor n BD nu au un impact negativ asupra strii apei. Noua strategie de amenajare a r urilor pornete de la ideea c rurile i coridoarele acestora formeaz ecosisteme complexe care includ terenurile adiacente, flora i fauna i cursurile de ap. Aceste ecosisteme depind de regimul cursurilor de ap n care debitele, transportul sedimentelor, temperatura apei i alte variabile au un rol bine definit. n cazul producerii unor modificri ale acestor variabile fa de valorile existente n mod natural echilibrul este dereglat. Este motivul pentru care amenajarea r urilor prin - 356 -

lucrri inginereti trebuie s aib ca obiectiv meninerea n timp i spaiu a echilibrului dinamic global al cursurilor de ap. n locul ncorsetrii rurilor ntre diguri, soluie adoptat de regul pn n prezent, noul concept Mai mult spaiu pentru ruri ilustreaz ideea politic prin care se susine necesitatea redrii rurilor a ceea ce le-am luat luncile inundabile pentru ca acestea s dreneze corespunztor viiturile. Noul concept, Mai mult spaiu pentru ruri ofer: noi spaii pentru atenuarea viiturilor prin realizarea: unor zone umede; realocrii digurilor, unor zone de retenie cu inundare controlat; unor brae secundare etc.; noi spai pentru natur reprezentate de lunca inundabil , unde se vor dezvolta noi ecosisteme care ofer condiii pentru flora i fauna specific precum i pentru recreere i turism. n Romnia a fost elaborat Strategia de Management al Riscului la Inunda ii i Planurile i Programele necesare implementrii strategiei avnd la baz noul concept european mai mult spaiu pentru ruri, mbuntirea sistemului de monitoring pentru datele meteorologice i hidrologice se va realiza prin implementarea proiectului DESWAT pentru automatizarea sistemului de monitoring al apelor i dezvoltarea unor centre de prognoz hidrologic la nivelul bazinelor hidrografice. De asemenea, proiectul WATMAN, n curs de implementare, vizeaz crearea unui Centru Regional pentru Situaii de Urgen n vederea diminurii efectelor negative ale inundaiilor, iar proiectul SIMIN - Sistemul Naional Integrat Meteorologic a fost finalizat i este format din staii meteorologice i sinoptice amplasate n ar astfel nct asigur reprezentativitatea informaiilor meteorologice pe ntreg teritoriul rii.. Tot acest flux de date ce vor fi obinute prin implementarea proiectelor vor contribui la implementarea Strategiei Naionale pentru Managementul Dezastrelor, ce va fi conectat pn n anul 2010 la sistemele rilor vecine, n special ale Ungariei, Bulgariei i Serbiei. Cerinele de planificare n domeniul gospodririi apelor trebuie s in seama de prevederile coninute n politicile i strategiile internaionale n domeniul schimbrilor climatice, n ghidurile europene tematice, precum i de direciile i aciunile stabilite n cadrul Grupurilor de lucru Inundaii i Schimbri Climatice i Ap de la nivelul Comisiei Europene. n plus, dup definitivarea n anul 2010 a documentelor ghid, se vor identifica necesitile specifice, fiind necesar o coordonare a activitilor de la nivelul bazinelor hidrografice cu cele de la nivel european n ceea ce privete adaptarea la schimbrile climatice.

- 357 -

3. Dezvoltarea i regionalizarea serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare i epurare n Romnia, din punct de vedere al asigurrii populaiei cu servicii de ap, gradul de racordare a populaiei la sistemele centralizate de alimentare cu ap potabil este n prezent (iunie 2009), 65,4% iar gradul de racordare la sistemele de canalizare i staiile de epurare este de 51,4% i respectiv 42,6%. Este nc un procent relativ redus, ns, Romnia i-a propus un program ambi ios care prevede c, pn n anul 2018 l ocalitile cu mai mult de 2000 de locuitori s fie racordate la sisteme regionale de alimentare cu ap, canalizare i epurare. Finanarea acestui program n valoare de 19,1 miliarde euro se va asigura din surse bugetare i fonduri europene care sunt prevazute n Programul Operaional Sectorial de Mediu. Totodat sunt necesare msuri pentru asigurarea alimentrii cu ap a populaiei i agenilor economici pe timp de secet i inundaii. n cadrul studiilor elaborate de INHGA n anul 2008 privind scenarii de evoluie a cerinelor de ap ale folosinelor n vederea fundamentrii aciunilor i msurilor necesare atingerii obiectivelor gestionrii durabile a resurselor de ap ale bazinelor hidrografice, sunt prezentate urmtoarele aspecte: - stabilirea pe fiecare bazin / spaiu hidrografic a scenariilor privind evolu ia viitoare a cerinelor de ap ale folosinelor n perioada de prognoz 2010-2020; - compararea disponibilului de ap la surse cu cerinele folosintelor de ap, n scopul determinrii deficitelor sau excedentelor de ap. 4. Creterea colaborrii internaionale n domeniul apelor n vederea realizrii de aciuni comune pentru reducerea efectelor negative ale apelor - inundaii, secete, poluri accidentale, etc. - efecte ce sunt accentuate de schimbrile de ordin climatic i de impactul activitatilor umane asupra resurselor de ap. Organizaia Naiunilor Unite i ageniile sale specializate n domeniul apelor precum i alte organizaii internaionale reprezentative trebuie s joace un rol central n acest proces. Directiva Cadru pentru ap a Uniunii Europene 2000/60 i a Directivei privind evaluarea i managementul riscului la inundaii (2007/60/EC) vor asigura cadrul necesar pentru aciuni i msuri pentru protecia resurselor de ap i pentru diminuarea efectelor negative ale apelor, la nivel de bazine hidrografice.

- 358 -

Totodat,

aceste

Directive

europene

deschid

posibilitatea

mpririi

responsabilitilor ntre statele din acelai bazin hidrografic, pentru managementul apelor, n vederea diminurii efectelor transfrontaliere. Romnia, alturi de alte state dunrene, se afl n proces de elaborare a Planului de management al Districtului Hidrografic al Dunrii sub coordonarea Comisiei Internaionale de Protecie a Fluviului Dunrea n vederea atingerii strii bune a apelor. 5. Informarea i contientizarea publicului n ceea ce privete efectele negative ale schimbrilor climatice asupra apelor i a altor activiti economico-sociale i implicarea factorilor interesai n stabilirea msurilor de reducere a efectelor negative ale apelor inundaii i secete reprezint una dintre preocuprile prioritare n acest moment n Romnia. Campania de dezbateri i de consultare a publicului n legtur cu elaborarea Schemelor directoare de amenajare i management a bazinelor hidrografice, la care au fost invitai membrii Comitetelor de Bazin, principalii consumatori de ap, principalii deintori de lucrri hidrotehnice, principalii furnizori de date i informaii necesare fundamentrii schemelor directoare a nceput n perioda iulie-decembrie 2007, fiind un proces continuu. n continuare sunt rezumate problemele ce ar putea aprea n viitor, pentru a fi abordate n urmtoarele cicluri ale PMB (2015, 2021): s se asigure c sistemele de monitorizare utilizate au capacitatea de a detecta impactul schimbrilor climatice asupra st rii ecologice i chimice a apei, precum i adaptarea efectelor msurilor la schimbrile climatice; s se investigheze efectele/impactul schimbrilor climatice asupra eco-regiunilor, tipologiilor i seciunilor de referin precum i solutiile propuse; s se investigheze efectele schimbrilor climatice asupra diferitelor sectoare active i evaluarea creterii (indirecte) impactului asupra strii apelor; evaluarea vulnerabilitii ecosistemelor din bazin; proiectele de infrastructur s fie integrate n procedurile EIA i SEA; s fie integrate n Schema Directoare toate cunotinele, rezultatele i concluziile n legtur cu pericolul/ameninrile schimbrilor climatice.

- 359 -

12. INFORMAREA, CONSULTAREA I PARTICIPAREA PUBLICULUI 12.1 Cadrul operaional de informare i consultare a publicului Statele Membre ncurajeaz implicarea activ a tuturor prilor interesate n implementarea Directivei Cadru n domeniul Apei i n elaborarea planurilor de management pe bazin hidrografic. Principalele prevederi referitoare la participarea i consultarea publicului sunt stipulate n articolul 14 al Directivei Cadru prin care se stabilesc trei forme principale ale participrii i consultrii publicului: Accesul la informaia de baz; Implicarea Activ n toate aspectele implementrii Directivei; Consultarea n trei etape n cadrul procesului de planificare. ntreaga activitate privind Participarea i Consultarea Publicului a avut la baz elaborarea de Instruciuni metodologice prin adaptarea Ghidului privind Participarea Publicului elaborat de Uniunea European i a Strategiei privind participarea publicului pentru Districtul Hidrografic al Dunrii, strategie aprobat de Grupul de lucru permanent al ICPDR n iunie 2003. Strategia se bazeaz pe calendarul implementrii Directivei Cadru, iar activitatile ei se bazeaz pe cerinele de ndeplinire a obligaiilor Directivei Cadru i elaboreaz un cadru coerent cu legturi la nivel naional, prin oferirea unui model de strategie n organizarea activitilor. Bazat pe Strategia ICPDR, s-a elaborat un PLAN OPERATIV pentru activiti la nivelul Districtului Hidrografic al Dunrii, al crui coninut este propus pentru includere n Planul de Management pe Bazin Hidrografic. n conformitate cu documentele de lucru ale ICPDR, Participarea Publicului este cerut la mai multe niveluri geografice pentru a asigura informaii semnificative care se vor reflecta n planul de management pe bazin hidrografic. n situaia districtului hidrografic al Dunrii, aceste niveluri sunt: -Nivel Naional (nivelul cheie de implementare i management) -Nivel de sub bazin (regional) -Nivel local (acolo unde Directiva Cadru se implementeaz efectiv).

- 360 -

n Romnia, cadrul legal privind procesul de p articipare i consultare a publicului n conformitate cu Art.14 al Directivei Cadru a Apei, este asigurat prin Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare ; Hotrrea de Guvern 1212/2000 privind organizarea i funcionarea Comitetelor de Bazin; Ordinul Ministrului nr. 1012/2005 privind proceduri pentru accesul publicului la informaii n domeniul managementului apelor; Ordinul Ministrului nr. 1044/2005 privind proceduri privind consultarea utilizatorilor de ap, riveranilor i publicului la luarea deciziilor n domeniul gospodririi apelor. Obiectivul principal al activitii de participare i consultare a publicului este de a mbunti procesul de luare a deciziilor, prin aplicarea unei proceduri eficiente de cooperare la toate nivelurile administraiei publice. Acesta are scopul de a asigura participarea utilizatorilor de ap, a comunitilor locale reprezentative i a populaiei, prin contribuia la procesul de armonizare a legisla iei n domeniul apei n vederea implementrii legislaiei Uniunii Europene i prin recomandarea finan rii i conformrii prioritilor n scopul dezvoltrii programelor de management al apei. Participarea publicului poate fi definit n general ca admiterea publicului n influenarea rezultatului planurilor de management i proceselor de stabilire a programelor de msuri, n vederea atingerii strii bune a apelor n 2015, n care informarea are un rol esenial. Consultarea publicului constitue o form mai susinut de asociere a publicului fiind vorba de un schimb interactiv de informaii, prin organizarea unor grupuri consultative, interviuri i dezbateri publice cu participarea mass-media. Participarea activ a prilor interesate este o form de implicare mult mai intens i nu se refer la public, ci la persoane organizate n diferite grupuri int care particip activ la realizarea documentelor Directivei Cadru a Apei pe tot parcursul implement rii acesteia (Comitet de Bazin, ONG-uri, instituii publice, autoriti locale administrative, asociaii profesionale, uniti economice, etc). Principala unitate pentru consultarea i informarea publi cului la nivel bazinal i local este reprezentat prin Comitetul de Bazin creat pe baza HG 1212/2000. Comitetul de Bazin, organizat la nivelul fiecrei Direcii de Ap, asigur participarea publicului la luarea deciziilor din domeniul apelor i a fost creeat din necesitatea constituirii unor mecanisme de consultare la toate nivelurile: Colectivitile locale; Utilizatorii din bazinul hidrografic; Beneficiarii serviciilor de gospodrirea apelor. - 361 -

Obiectivele fundamentale care au stat la baza cre rii acestor structuri au fost: colaborarea eficient a organismelor teritoriale de gospodrirea apelor cu organele administraiei publice locale i meninerea echilibrului ntre conservarea i dezvoltarea durabil a resurselor de ap. Atribuiile Comitetelor de Bazin sunt: colaboreaza cu Direciile de Ap n implementarea strategiilor i politicilor naionale de management al apelor; avizeaz schemele directoare precum i programele de msuri pentru atingerea obiectivelor; aprob lista ariilor protejate i stabilesc msuri de reconstrucie ecologic; aprob ncadrarea n categorii de calitate a cursurilor de ap din bazinele/spaiile hidrografice; recomand prioriti privind finanarea programelor de dezvoltare; propune revizuirea standardelor i normativelor de calitate a apelor i dac este necesar, propune elaborarea normelor de calitate a apei specifice bazinului hidrografic; asigurinformarea publicului privind acunile organizate, cu cel puin 30 de zile nainte de data desfurrii acestora; asigur accesul publicului la edine i la documentele lor oficiale. Fiecare Direcie de Ap din cadrul Administraiei Naionale Apele Romne, deine un birou de relaii cu publicul care se ocup cu pregtirea interviurilor i a conferinelor de pres privind problemele ridicate de implementarea Directivelor Europene i de elaborarea capitolelor din Planul de Management al Bazinului Hidrografic. n cadrul sedinelor Comitetelor de Bazin au fost prezentate: Calendarul i programul de lucru pentru elaborarea Planurilor de management pe bazine / spaii hidrografice i rolul consultrii publicului; Rapoartele 2004 ale Planurilor de management pe bazinele / spaiile hidrografice. imaginea de ansamblu a problemelor semnificative n managementul apei;

Ciclul de planificare al Directivei Cadru a Apei reprezint un factor definitoriu n organizarea n timp a procesului privind participarea publicului: - identificarea bazinului hidrografic, desemnarea bazinelor de ctre autoritile competente, transpunerea Directivei n legislaia naional sfritul anului 2003; - 362 -

- caracterizarea bazinului hidrografic, revizuirea impactului activitii umane i analiza economic a folosinelor de ap sfritul anului 2004; - planuri pentru stabilirea programelor de msuri i schiarea planurilor de management pe bazin hidrografic sfritul anului 2006; - cele mai importante probleme de management al apei din cadrul bazinului hidrografic - 2007 - informarea i consultarea publicului n legatur cu programele de msuri i planurile de management pe bazin hidrografic - se vor oferi spre consultare i comentare drafturile acestora, pentru o perioad de cel puin 6 luni sfritul anului 2008 i 2009; - reactualizarea Planului de Management pe baza observaiilor i comentariilor publicului -2009 - publicarea planului de management pe bazin hidrografic-forma final i stabilire programelor de msuri- sfritul anului 2009; - implementarea programelor de msuri 2012; - evaluarea i aducerea la zi, derogri 2015; - termenul final pentru ndeplinirea obiectivelor Directivei Cadru 2027. Participarea i consultarea publicului vizeaz n principal protecia mediului i a snii umane, anticiparea situaiilor de criz cum ar fi inundaiile sau seceta, impunerea i mbuntirea unui sistem echilibrat de pli pentru toi utilizatorii de ap, ntrirea, dezvoltarea i susinerea politicilor de management local. 12.2. Prezentarea rezultatelor i evidenierea propunerilor de mbuntire a Planului de Management al Spaiului Hidrografic Arge Vedea. Elaborarea Draftului Planului de Management pe spaiul hidrografic Arge - Vedea i publicarea acestuia s-a facut la 22 decembrie 2008. Pe site-ul Direciei de Ap Arge - Vedea s-au postat etapele de realizare i raportare ale planului de management al bazinului hidrografic i coninutul cadru al acestuia. Pentru Informarea i consultarea publicului se au n vedere: 1. Publicarea calendarului i a programului de lucru (cu 3 ani nainte de realizarea Planului de Management revizuit) decembrie 2006;

- 363 -

2. Publicarea celor mai importante probleme de g ospodrirea apelor la nivel naional, sintez a problemelor importante de gospodrire a apelor la nivel bazinal (cu 2 ani nainte de realizarea Planului de Management revizuit) decembrie 2007; 3. Publicarea draftului Planului de Management (cu 1 an nainte de realizarea Planului de Management (cu 1 an nainte de realizarea Planului de Management revizuit) decembrie 2008; Consultarea n cursul anului 2008 a grupurilor int de stakeholderi privind elaborarea programelor de msuri pentru industrie, agricultur, aglomerri umane i alterri hidromorfologice, etapelor importante n realizarea draftului Planului de Management bazinal; 4. Consultarea publicului privind Draftul Planului de Management pe o perioada de cel puin 6 luni de la data publicrii acestuia ianuarie -noiembrie 2009.

Consultarea Publicului

n ceea ce privete activitatea de contientizare a publicului n domeniul proteciei mediului, s-au desfurat numeroase ntlniri i seminarii cu reprezentani ai operatorilor economici, autoriti administartive locale i ONG-uri, s-au organizat edine lrgite ale Comitetelor de Bazin, interviuri i articole n mass-media. Administraia Naional Apele Romne prin intermediul celor 11 Direcii de Ap a demarat procedurile pentru realiza rea unei campanii de informare i consultare a unitilor economice i a autoritilor publice locale privind implementarea Directivei Cadru pentru Ap. - 364 -

Astfel, n cursul anului 2007 la nivelul Direciei de Ap Arge - Vedea, s-au realizat campanii de informare i de consultare privind schemele directoare de amenajare i management a spaiului hidrografic Arge - Vedea unde, ca punct focal au fost prezentate i dezbtute Principalele probleme de gospodrire a apelor din spaiul hidrografic Arge Vedea. La aceste dezbateri publice au participat: Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Ministerul Economiei i Finanelor, Ministerul Dezvoltrii Lucrrilor Publice i Locuinelor, I.N.H.G.A., A.N. Apele Romne, Direciei Apelor, Comitetul de Bazin, Prefecturi, ARPM, ASP, ISU, Direcii Silvice, Direcii Agricole, UTCB, Universitarea Bucureti departamentul Ecologie Sistemic i Sustenabilitate. Scopul acestei aciuni a fost mai buna cunoatere a problemelor specifice domeniului gospodririi apelor n spaiul hidrografic Arge - Vedea, identificarea necesitilor privind lucrrile de investiii pentru aprarea mpotriva inundaiilor, asigurarea resursei de ap i protecia calitii apelor printr-un dialog cu toi factorii implicai n utilizarea resurselor de ap. Cele mai importante probleme n domeniul gospodririi apelor identificate n spaiul hidrografic Arge - Vedea au fost: Lipsa sistemelor centralizate de alimentare cu ap n zonele rurale; Absena zonelor de protecie pentru captrile de ap (suprafa i subteran); Identificarea unor zone n care resursa de ap este fie deficitar, fie necorespunztoare din punct de vedere calitativ; Lipsa sistemelor centralizate de colectare i epurare a apelor uzate, sau, n cazul n care acestea din urm exist, funcionarea necorespunztoare; Neaplicarea integral a bunelor practici agricole; Existena unor sectoare importante de r u pe care este ntrerupt conectivitatea (longitudinal i transversal). Soluionarea majoritii problemelor expuse mai sus se reg sete n implementarea planurilor de msuri pentru: Directiva privind epurarea apelor uzate urbane; Directiva privind descrcarea substanelor periculoase; zonele vulnerabile la nitrai; restaurarea conectivitii copurilor de ap preliminar identificate ca fiind puternic modificate. Sesiunile de dezbateri publice s-au ncheiat prin comunicate de presa i articole aprute n presa local. Mass-media care a oglindit aceste evenimente la nivel local: ziarul

- 365 -

Societatea Argeean, pag.5, redactor Camelia Juganu, 25.03.2009, ziarul Argeul, pag.2, redactor Mircea Sararescu, 24.03.2009. Au fost elaborate chestionare privind implicarea stakeholderilor reprezentativi n diferitele stadii ale elaborrii Planului de Management al Bazinului Hidrografic Arge Vedea.

Directiva Cadru a Apei 2000/60/CE

Directiva apelor uzate urbane

Directiva apei potabile

Directiva privind poluarea cu subst. periculoase

Directiva calitatii apei pentru mbiere

Directiva nitrailor din agricultur Ape subterane poluate Calitatea apei pentru susinerea vieii petilor Directiva apelor de suprafa destinate potabilizrii

n lunile mai - iunie 2008 s-au organizat aciuni n cadrul Direciei de Ap Arge Vedea n care au fost prezentate cerinele Directivei Cadru a Apei, metode i instrumente pentru dezvoltarea proceselor de participare i consultare a publicului i de luare a deciziilor. Cu aceast ocazie s-au realizat pliante i brouri cu tematica Campania naional de informare privind prevederile Directivei Cadru Ap , care s-au distribuit grupurilor reprezentative ale cetenilor, agenilor economici i autoritilor locale. Prin intermediul compartimentului de Relaii cu publicul din cadrul Direciei de Ap Arge - Vedea s-au dat interviuri i s-au elaborat articole pentru mass-media local. De asemenea, Manualul pentru autoriti (privind accesul la informaia de gospodrire a apelor i participarea publicului la luarea decizilor privind gospodrirea - 366 -

apelor), care s-a elaborat de REC cu sprijinul Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile i a Administraiei Naionale Apele Romne, n cadrul proiectului UNDP-GEF ntarirea accesului la informaie i participrii publi cului la luarea deciziilor privind mediul, a fost distribuit tuturor Direciilor de Ape din ar. Direcia Apelor Arge - Vedea a distribuit manualul autoritilor locale, agenilor economici, mass -media i membrilor comitetelor de bazin. Programul de msuri reprezint un capitol important al Planului de Management al Bazinului Hidrografic, care cuprinde toate msurile ce trebuie luate n perioada 20102027, astfel nct obiectivele de mediu s fie atinse. Aceste msuri rspund principalelor probleme din spaiul hidrografic Arge Vedea. Reuita programelor de msuri este condiionat totodat i de aplicarea cu strictee a legislaiei naionale i europene n domeniu. Programul de msuri se adreseaz att autoritilor locale i regionale, ageniilor din domeniul mediului, tuturor factorilor importan i din domeniul apei i utilizatorilor de ap. Actorii locali implicai n aplicarea programele de msuri, prin abordarea lor teritorial, fixeaz cadrul de aciune n domeniul apei precum i modalit ile de finanare. Acest program de lucru trebuie implementat pn la sfritul anului 2012, termen stipulat de Directiva Cadru Ap, cnd aceste programe de msuri trebuie s devin operaionale. Privind dezvoltarea Programului de Msuri, procesul de consultare a publicului la nivelul spaiului hidrografic Arge - Vedea a inceput n luna octombrie 2008.

Presiune (poluator)

Programe Masuri

Stare Buna

Risc

Obiectiv de Mediu
cl. II calitate

Impact (efect)

- 367 -

Pe site-ul Direciei de Ap Arge - Vedea a fost postat calendarul privind informarea i consultarea publicului privind Programele de Msuri, direcionat pe grupuri int de stakeholderi n acord cu msurile pentru reducerea polurii privind urmtoarele tipuri de presiuni: aglomerri umane, activiti industriale, activitati agricole i alterri

hidromorfologice. Direcia de Ap Data programrilor ntlnirilor de consultare informare cu stakeholderii POM domeniul aglomerri umane 1 Arge - Vedea 03.11.2008 POM domeniul activiti industriale 20.10.2008 POM domeniul activiti agricole 24.10.2008 POM domeniul alterri hidromorfologice 20.11.2008

Nr. crt.

n cadrul acestor ntlniri au fost elaborate chestionare ( Anexa 12.1.- chestionarul cu privire la apele uzate) pentru colectarea opiniilor i comentariilor principalilor stakeholderi i s-au distribuit brouri i pliante. ntlnirile s-au ncheiat prin conferine i articole de pres. Mass-media care a oglindit aceste evenimente la nivel local: ziarul Societatea Argeean, pag.4, redactor Camelia Juganu, 16.10.2008, pag.7, redactor A.Mozceanu, 21.10.2008, pag.3, 25.10.2009, ziarul Observator, pag 4, redactor Elena Diaconescu, 16.10.2009, pag 2, 21.10.2008, pag.2, redactor E.Diaconescu, 25.10.2008, pag.2, redactor A. Cringeanu, 25.10.2008, ziarul Argeul, pag.3, redactor Mircea Sararescu, 16.10.2008, pag.2, 20.10.2008, pag.3, 21.10.2008, ziarul Curierul Zilei, pag.2, redactor E.M.Marta, 21.10.2008, pag.2, 24.10.2008, pag.13, 24.10.2008, ziarul Top, pag.3 i 5, redactor Dorina Durninu, 21.10.2008, pag.1 i 3, 25.10.2008. De asemenea, aceste aciuni au fost popularizate i la tirile posturilor de radio (Radio 21 i KISS FM Pitesti) i de televiziune (TVR Craiova, PRO TV Piteti, Alpha TV Piteti, TVS Piteti, Arge TV Piteti). n data de 28 noiembrie 2008 a avut loc un seminar la nivel naional cu participarea Direciilor de Ap riverane fluviului Dunrea i a principalilor stakeholderi privind Implementarea Directivei Cadru a Apei Evaluarea presiunilor hidromorfologice, a impactului acestora i identificarea unor posibile msuri pentru fluviul Dunrea, n vederea atingerii obiectivelor de mediu cerute de Directiva Cadru a Apei. Acest seminar a fost util pentru elaborarea unui set preliminar de msuri privind reducerea impactului presiunilor - 368 -

hidromorfologice msuri ce vor face parte din primul Plan de Management pentru fluviul Dunrea. Categoriile de stakeholderi invitai la aceste dezbateri de informare i consultare reflect importana i impactul semnificativ asupra problemelor de g ospodrire a apelor din cadrul spaiului hidrografic Arge Vedea. Reaciile factorilor interesai n stabilirea i implementarea programelor de msuri n domeniile aglomerri umane, activiti industriale, activiti agricole i din domeniul alterrilor hidromorfologice, sunt luate n considerare la elaborarea draftului Planului de Management bazinal. Scopul acestor ntlniri a fost de a discuta i explica responsabilitile stakeholderilor, de a le aduce la cunotin termenul final al implement rii programelor de msuri, de a discuta posibilitile de realizare i finanare a msurilor. n 22 decembrie 2008 s-a postat pe site-ul Direcie de Ap Arge - Vedea i al Administraiei Naionale Apele Romne proiectul Planului de Management al spaiului hidrografic Arge Vedea, acesta fiind disponibil publicului interesat cel pu in 6 luni n 2009, mai exact pn n data de 10 noiembrie 2009. S-au organizat mai multe ntlniri n decursul anului cu principalii utilizatori i factori interesai, spre a le aduce la cunostin continutul Planului de Management al spaiului hidrografic Arge - Vedea. Scopul acestor ntlniri a fost cel de responsabilizare i contientizare a stakeholderilor, de a realiza importana acestui proiect, de asumare a msurilor propuse i de a gsi resursele financiare necesare punerii n practic a cerinelor Directivei Cadru Ap. Instrumentele de aducere la cunostin a publicului despre realizarea Planului de Management al spaiului hidrografic Arge Vedea au fost multiple. Au fost elaborate chestionare privind coninutul Planului de Management al spaiului hidrografic Arge Vedea (Anexa 12.2.). Aceste chestionare au fost postate pe site-ul Direciei de Ap Arge Vedea i distribuite electronic tuturor utilizatorilor importan i. De asemenea, au fost trimise prin pot ctre principalii factori interesati, scrisori prin care se aducea la cunotina acestora postarea pe site-ul Direcie de Ap a proiectului Planului de Management al spaiului hidrografic Arge Vedea i prin care erau invitai s se informeze despre coninutul acestui proiect n vederea participrii la ntlnirile organizate de ctre Direcia de Ap. n cadrul acestor ntlniri de dezbateri publice, fiecare stakeholder a avut posibilitatea s -i exprime punctul de vedere, s contribuie cu propuneri de mbuntire a Planului de Management, s-i exprime n mod justificat acordul sau dezacordul cu privire la propunerile de msuri stipulate. - 369 -

Datele cnd s-au realizat toate aceste ntlniri publice, comentariile i observaiile facute de principalii factori interesai precum i modul n care Direcia de Ap a luat sau nu n considerare propunerile fcute att n timpul dezbaterilor ct i prin alte instrumente avute la ndemna, au fost materializate n Anexa 12.3 i 12.4. Astfel, dintr-un numar de 83 chestionare distribuite, au fost completate i retransmise 30 chestionare. A fost creat un link pe site-ul Direciei de Ap Arge - Vedea prin care toi vizitatorii site-ului n care se afl postat Planul de Management al spaiului hidrografic Arge Vedea s-i poat exprima opinia privind coninutul acestui Plan. Pe baza observaiilor, comentariilor i propunerilor venite din partea principalilor factori interesai i publicului, a fost reactualizat Planul de Management al spaiului hidrografic Arge - Vedea. n data de 18 noiembrie 2009, n cadrul Comitetului de Bazin a avut loc dezbaterea public final privind Planul de Management al spaiului hidrografic Arge - Vedea, urmat de avizarea acestuia de ctre membrii Comitetului de Bazin. ntalnirea s-a ncheiat prin conferine i diverse articole de presa: Se avizeaz Planul de Management un titlu din Argeul (M. Sararescu) sau Agenii economici din Arge, obligai s pstreze starea bun a apelor titlul folosit de Curierul Zilei n data de 18.11.2009 sub semn tura M. Marta, acelai autor amintind de dezbaterea pub lic i n data de 20.11.2009, n pag. 11 a aceluiai ziar.

- 370 -

Cap. 13 PROBLEME I INCERTITUDINI Ape de suprafa Evaluarea strii ecologice i a strii chimice a corpurilor de ap n conformitate cu cerinele Directivei Cadru reprezint o provocare major, deoarece pentru prima dat fost necesar aplicarea la nivel european i naional a unor metode de analiz i evaluare conforme principiilor acestei Directive. Pe plan naional, au fost i sunt depuse eforturi continue pentru asigurarea datelor de monitoring i introducerea, aplicarea i testarea unor noi metode de analiz i de evaluare a strii apelor. Desemenea, ANAR particip nc din anul 2004 alturi de celelalte ri europene la Exerciiul European de Intercalibrare care are ca scop armonizarea sistemelor naionale de clasificare necesare conformrii cu cerinele Directivei Cadru. Faza a doua a Exerciiului, planificat a se ncheia n anul 2011, va aduce clarificri mai ales n privina unor elemente de calitate biologice rmase nc neevaluate. Au fost nregistrate progrese importante, dar cu toate acestea, n actualul Plan de Management este evident c exist nc probleme i incertitudini, de care trebuie inut cont atunci cnd se interpreteaz rezultatele unor evaluri. n actualul ciclu de planificare, starea ecologic i potenialul ecologic au fost evaluate avnd n vedere o parte dintre elementele biologice, hidromorfologice i fizico-chimice. Din cauza faptului c metodele conforme cu cerinele Directivei Cadru Ap au fost dezvoltate ulterior primei etape a exerciiului de intercalibrare european i nu au fost incluse n acest proces, confidena n evaluarea strii ecologice i a potenialului ecologic a fost medie i sczut . La stabilirea condiiilor de referin, o problem ntmpinat a fost insuficient datelor de monitoring pe o perioad mai lung timp (datele istorice), ntruct sistemul de monitoring n conformitate cu cerinele Directivei Cadru Ap a fost implementat ncepnd cu anul 2007. Ca o component particular a implementrii Directivei Cadru, desemnarea i ulterior evaluarea potenialului corpurilor de ap puternic modificate necesit o validare bazat pe metode de evaluare intercalibrate i cu un grad de confiden ridicat. n actualul ciclu de planificare evaluarea poten ialului ecologic al corpurilor de ap puternic modificate, este realizat cu o confiden scazut, avnd n vedere pentru ruri un singur element biologic de calitate (macronevertebrate bentice) i n unele cazuri ihtiofauna, precum i fitoplanctonul pentru lacurile de acumulare. Creterea confidenei n evaluarea CAPM este deci corelat cu evaluarea ulterioar i a altor elemente de calitate.

- 371 -

Astfel, se poate evidenia c realizarea urmtoarelor activiti vor conduce la creterea confidenei n evaluare: - Dezvoltarea sistemelor de clasificare avnd n vedere toate elementele de calitate, toate categoriile i tipurile de corpuri de ap n conformitate cu cerinele DCA prin continuarea i aprofundarea studiilor de cercetare; sistemul de clasificare trebuie s asigure corelarea ntre elementele de calitate biologice, cele fizico-chimice i elementele hidromorfologice suport; astfel, pentru elementele biologice este necesar dezvoltarea metodelor de evaluare pentru fitobentos, macrofite i fauna piscicol, iar pentru elementele hidromorfologice se consider necesar a se dezvolta un indice multimetric n care fiecare parametru hidromorfologic s aib o anumit pondere; - Testarea sistemelor de clasificare precum i reglementarea acestora; - Participarea la procesul de intercalibrare european n scopul asigurrii unui grad de confiden ridicat i a asigurrii comparabilitii limitelor dintre clasele de calitate; - Dezvoltarea i aplicarea metodologiilor pentru evaluarea fondului natural pentru corpurile de - ap cu tipologia specific; - Continuarea procesului de dezvoltare a sistemului de monitorizare pentru a acoperi toate elementele de calitate (biologice, hidromorfologice i fizico-chimice) i toate mediile de investigare (ap, sedimente i biota), avnd n vedere o frecven care s asigure nivele de confiden i precizie ridicate n evaluarea st rii corpurilor de ap; de asemenea, o atenie deosebit trebuie acordat monitorizrii poluanilor specifici i substanelor prioritare (n special micropoluantilor organici), avnd n vedere asigurarea unor limite de detecie / cuantificare care s permit conformarea cu valorile standardelor de calitate n domeniul mediului pentru mbuntirea evalurii strii chimice i ecologice a corpurilor de ap; - Utilizarea metodelor de analiz conforme cu cerinele Directivei Cadru i o mai bun cunoatere a taxonomiei unor grupe sistematice pentru elementele biologice; - mbuntirea sistemelor de asigurare i control a calitii n laboratoarele analitice; - Crearea, meninerea i dezvoltarea unui baze de date, precum i utilizarea unui instrument (program unitar de evaluare) pentru toate elementele (biologice, fizicochimice, hidromorfologice), care s fie integrat cu sistemele informatice existente;

- 372 -

Rezolvarea acestor situaii necesit alocarea unor resurse suplimentare financiare pentru dezvoltarea sistemului de monitoring i pentru asigurarea elabor rii unor studii de cercetare specifice. O categorie aparte de corpuri o reprezint corpurile de ap nepermanente, pentru care tot procesul de identificare i caracterizare a fost ngreunat avnd n vedere specificitatea acestora. n abordarea acestor corpuri s-a utilizat Atlasul Secrii Rurilor din Romnia (Bucureti 1974 - elaborat de Institutul de Meteorologie i Hidrologie i de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie i Organizarea Teritoriului). Analizele efectuate pe baza acestui Atlas au ar tat necesitatea actualizrii acestuia, avnd n vedere schimbrile suferite n timp de aceste corpuri de ap, mai ales n contextul schimbrilor climatice actuale. Pentru corpurile de ap nepermanente exist incertitudini n determinarea condiiilor de referin pentru cursuri de ap cu regim hidrologic nepermanent, precum i n caracterizarea i evaluarea acestora, datorate lipsei unei baze de date istorice privind monitoringul calitativ/cantitativ.

Ape subterane n ceea ce privete problemele ntmpinate n caracterizarea apelor subterane se consemneaz: - Caracterizarea chimic a apelor subterane nu s-a realizat pentru toi poluanii prevzui de Directiva privind apele subterane 2006/118/EC n special micropoluanii sintetici, datorit disponibilitii reduse a datelor; - Insuficienta cunoatere a emisiilor posibil poluatoare ( n special sursele difuze) pentru unele corpuri de ap subterane; - Nu se cunosc efectele tuturor tipurilor de presiuni, func ie de caracteristicile stratului acoperitor; - Insuficienta cunoatere a evoluiei nivelurilor apelor subterane n cazul unor captri de ap neprevzute cu sistem de monitorizare. - Lipsa instrumentelor de model are matematic, att pentru calculul cantitatilor de poluani care ajung n apa subteran, ct i pentru comportarea poluanilor n timp (transport, transformare, reentie). Referitor la incertitudini, acestea au fost generate de distribuia neuniform a punctelor de monitorizare a calitii n cazul anumitor corpuri de ap subteran, numrul - 373 -

redus al analizelor fizico-chimice, n baza crora s-a evaluat riscul calitativ, precum i neasigurarea zonelor de protecie la captrile de ap instituite conform normelor legale.

Zone protejate Principala problem identificat n ceea ce privete problematica speciilor de peti importani din punct de vedere economic este coordonarea activitii instituiilor interesate, n special cu reprezentanii ANPA i ai celorlalte autoriti competente pentru managementul resursele piscicole din rurile interioare i lacurile naturale (alocarea cotelor de pescuit, introducerea de specii alohtone etc). Totodat sunt necesare informaii suplimentare privind proiectele / strategiile de repopulare a apelor cu specii de pe ti migratori i specii de peti importani din punct de vedere economic, att pentru cele aflate n desfurare, ct i pentru cele propuse a se desfura pe termen scurt i mediu. n elaborarea planului de msuri pentru speciile i habitatele direct dependente de ap att pentru msurile de baz ct i pentru cele suplimentare au fost identificate o serie de incertitudini i/sau probleme. Pentru rezolvarea acestora s-a constatat, n primul rnd, necesitatea realizrii unui ghid cu msuri de gospodrire a habitatelor i speciilor direct dependente de ap, care s identifice msurile necesare pentru atingerea obiectivelor de conservare a speciilor i habitatelor naturale din siturile Natura 2000 i s estimeze costurile aferente. n acelai timp s-a constatat necesitatea elaborrii hrilor pentru localizarea habitatelor protejate direct dependente de ap, precum i realizarea i aprobarea planurilor de management pentru fiecare arie natural protejat. n prezent sunt aprobate de autoritatea competent planurile de management i regulamentele doar pentru trei zone protejate. Acoperirea acestor lipsuri depinde foarte mult de existena administratorilor/custozilor pentru zone protejate unde exist specii i habitate direct dependente de ap, precum i existena unei autoriti naionale responsabile cu managementul unitar al ariilor naturale protejate, inclusiv siturile din reeaua Natura 2000, n coordonarea autoritii publice centrale pentru protecia mediului.

Analiza economic a utilizrii apei

Datorit faptului c infrastructura Sistemului Naional de Gospodrire a Apelor face parte din patrimoniul public al statului, costurile de capital aferente investi iilor nu sunt

- 374 -

integrate n rezultatele financiare ale Direciilor de Ape, ci numai costurile de operare i ntreinere aferente lucrrilor odat finalizate. Estimarea cerinei de ap n cele 3 scenarii a plecat de la prognozele aferente anului 2008 prognoze aferente unei creteri economice. Noile estimri privind evoluia indicatorilor macroeconomici n condiiile financiare actuale, respectiv cre terea economic foarte redus, pot influena evaluarea cerinei de ap. Analiza de recuperare a costurilor serviciilor specifice de g ospodrire a apelor a fost realizat exclusiv pentru costurile financiare. Estimarea costurilor de resursa va fi realizata n cadrul implementrii Art 9 n anul 2010. Estimarea costurilor de mediu va ine cont de rezultatele Proiectului AQUAMONEY Evaluarea economic a costurilor de resurs i mediu i beneficiile n contextul implementrii Directivei Cadru Ap. Ghid Practic de utilizare. Evaluarea economic a serviciilor conform DCA necesit mai mult dect analiza financiar a costurilor asociate serviciilor de alimentare cu ap i de colectare i epurare a apelor uzate, fapt care conduce la extinderea acesteia asupra bunurilor/resurselor regenerabile cu valoare de pia (ex. ap potabil, pescuit comercial, biomas vegetal, ap consumat n procesele de producie) i a bunurilor i serviciilor fr valoare de pia (reducerea impactului fenomenelor extreme, a fluxurilor hidrologice, biodiversitate, recreere, calitatea apei, etc.) furnizate de ctre corpurile sau ecosistemele acvatice. Avnd n vedere c serviciile publice de alimentare cu ap, canalizare i epurare aparin operatorilor economici, datele privind structura cheltuielilor, rezultatele financiare, nu au putut fi obinute datorit statutului acestor companii.

Programul de msuri

Msurile de baz necesare implementrii legislaiei europene pentru protecia apelor sunt prevazute ntr-o serie de strategii, politici, planuri, programe i acte de reglementare la nivel naional, regional i local. Realizarea lor presupune un anumit grad de incertitudine datorat urmtorilor factori: - disponibilitatea autoritilor locale, operatorilor de servicii publice de ap, unitilor industriale i agricole n ceea ce privete pregtirea proiectelor finanate din fonduri europene (Fonduri de Coeziune i Structurale, Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural , etc.) n perioada 20072013; - 375 -

- capacitatea instituional i administrativ a autoritatilor naionale i regionale cu referire la managementul fondurilor europene i implementarea la nivel central, regional i local a Programelor Operaionale; - gradul de coordonare la nivel naional i regional a strategiilor i politicilor, inclusiv corelarea fondurilor europene cu strategiile i programele naionale. n ceea ce privete msurile de baz pentru aglomerrile umane, care deine principal pondere din totalul cheltuielilor de investiii necesar implementrii programului de msuri, acestea au fost stabilite pe baza Master Planurilor judeene elaborate i aprobate pn n acest moment. Pentru celelalte Master Planuri judeene aflate n diferite faze de realizare sau aprobare s-a luat n considerare implementarea obligatorie a legislaiei pentru ap i ap uzat doar pentru acele aglomerri pentru care s-a agreat oficial realizarea msurilor cu operatorii de servicii publice locale de ap sau administraiile publice locale. De asemenea, au fost luate n considerare i proiectele n promovare sau derulare finanate i din alte fonduri. Pentru aglomerrile cu mai puin de 2000 l.e., n acest moment nu este disponibil o strategie naional care s planifice tipul msurilor necesare pentru epurarea apelor uzate. Acestea au fost totu i estimate n cadrul Planului de Management pe baza rezultatelor din Master Planurile Jude ene aprobate i instruciunilor metodologice elaborate de ANAR Instruciuni metodologice pentru evaluarea cheltuielilor n domeniul producerii i distribuiei apei potabile i Instruciuni metodologice pentru evaluarea cheltuielilor n domeniul canalizarii i epurrii apelor uzate. Analiza economico-financiar efectuat n vederea recuperrii costurilor n infrastructura aferent alimentrii cu ap, canalizare i epurare este realizat la nivelul Master Planurilor aprobate, astfel nct nu exist date economice financiare pentru toate judeele. Master Planurile aprobate nu pot fi publicate, ele se pot consulta numai la nivelul Consiliilor Judeene i Ministerul Mediului. Evaluarea efectului msurilor de baz i suplimentare asupra strii corpurilor de ap s-a realizat pe baza aplicrii modelelor WAQ (pentru nutrieni) i QUAL2k (pentru substane organice). Modelul WaQ s-a aplicat pentru toate corpurile de ap la nivel de sub-bazine, iar modelul QUAL2K numai pentru corpurile la risc din punct de vedere al substanelor organice. Desigur incertitudinele legate de rezultatele obinute pot fi atribuite limitrilor modelelor matematice, care nu integreaz n totalitate aspectele de poluare difuz a solului i subsolului, comportarea poluanilor n ap (transport, transformare, retenie), ci doar estimeaz avnd n vedere criteriile din literatura de specialitate pentru evaluarea fondului natural. n ceea ce privete substanele prioritar periculoase nu a fost - 376 -

disponibil un instrument de modelare a impactului, acesta fiind apreciat pe baza unui bilan general masic ntre ncrcri (emisii i imisii) lund n considerare sursele de poluare punctuale. De asemenea, au fost ntmpinate dificulti n estimarea aportului surselor de poluare difuze, precum i dificulti n corelarea aportului surselor de poluare cu ncrcrile de substane poluante din apele de suprafa, avnd n vedere stabilirea msurilor suplimentare. Referitor la msurile pentru alterrile hidromorfologice (msurile de restaurare i msurile de atenuare) rezultate din parcurgerea testului de desemnare, se precizeaz c propunerea, analiza i stabilirea acestor msuri a fost o provocare datorit dificultii n estimarea fezabilitii tehnice a acestora i evaluarea efectelor acestor msuri asupra biotei. O alta problem o constituie stabilirea debitului ecologic (debitul pentru protecia ecosistemelor acvatice) care trebuie asigurat n aval de lucrrile hidrotehnice, n conformitate cu prevederile art. 64 alin (1), din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare. Astfel, se propune ca n etapele urmtoare s se realizeze studii de aprofundare a aceastei problematici pentru o mai bun corelare ntre aspectele cantitative i elementele biologice. n funcie de rspunsul biotei se va trece gradual la stabilirea valorilor optime de debi t ecologic pentru fiecare situaie specific. n aplicarea msurilor pentru activitile agricole pot aprea dificultati legate de numrul mare de fermieri (cultivarea pe suprafe e mici), avnd n vedere procesul de instruire a acestora, de asigurare a consultanei agricole i de control a aplicrii acestei msuri. n acest sens, este necesar o mai bun colaborare ntre autoritatile privind agricultura i dezvoltarea rural i autoritile de gospodrirea apelor, avnd n vedere aplicarea programelor de aciune n zonele vulnerabile la poluarea cu nitrai din surse agricole, ct i aplicarea msurilor prevazute n Programul Naional de Dezvoltare Rural . O alt incertitudine determinat este legat de efectul msurilor asupra calitii corpurilor de ap subteran, n general fiind greu de estimat perioada necesar refacerii calitatii acestora. Din discuiile i negocierile avute cu utilizatorii de ap pentru stabilirea msurilor suplimentare a reieit faptul c exist un risc n ceea ce privete realizarea msurilor suplimentare la termenele convenite. Aceasta se datoreaz n principal evoluiei

- 377 -

indicatorilor economici n condiiile financiare actual e, respectiv reducerea economic , care pot influena disponibilitatea financiar a unitilor economice pe urmtorii 2-3 ani. n ceea ce privete realizarea analizei cost-eficien s-a constat lipsa studiilor n vederea evalurii monetare a costurilor indirecte aferente msurilor suplimentare grupate la scar subbazinal, precum i existena unui grad de incertitudine privind evaluarea costurilor de implementare a unor msuri suplimentare pentru activitile agricole (aplicarea agriculturii ecologice, a codului bunelor practici agricole n zonele nevulnerabile, etc.). Excepii Stabilirea excepiilor la nivelul corpurilor de ap reprezint att o problematic complex, avnd n vedere caracterul integrator al acestora, ct i o provocare major avnd n vedere problemele i incertitudinile aferente elementelor/activitatilor utilizate n procesul de aplicare al excepiilor la nivelul corpurilor de ap. Pe msura ce noi date i informaii vor fi disponibile la nivelul

elementelor/activitilor utilizate n stabilirea excepiilor (inclusiv creterea gradului de confiden n evaluarea strii/potenialului corpurilor de ap) acestea vor conduce la dezvoltarea i mbuntirea aplicrii excepiilor la nivelul corpurilor de ap n urmtorul ciclu de planificare. n ceea ce privete analiza cost-beneficiu s-a constatat existena la nivel naional a unui numr foarte redus de studii empirice care au vizat evaluarea economic a costurilor/beneficiilor asociate modificrilor n cantitatea i calitatea resursei de ap i a serviciilor cheie asigurate de ctre ecosistemele acvatice, dup modele conceptuale i analitice integratoare. De asemenea, nu a fost disponibil evaluarea indicatorilor monetari de beneficiu care pot fi transfera i la nivelul tuturor corpurilor de ap aferenti SH/BH.

- 378 -

Cap. 14 CONCLUZII

Se poate aprecia c pe parcursul acestui proces de realizare a primului Plan de Management, au fost parcurse toate etapele cer ute de Directiva Cadru a Apei, n strns legatur cu cerinele celorlalte Directive Europene din domeniul mediului, n general, i n domeniul apelor, n special. Dei au fost ntmpinate anumite greuti, acestea au fost depasite, urmnd ca unele dintre aceste problematici s fie mbuntite pentru urmtorul ciclu de planificare, atunci cnd vor exista o serie de studii de cercetare, de fezabilitate, tehnico-economice i studii pilot. Cele mai importante concluzii care rezult n urma elaborrii Planului de Management al spaiului hidrografic Arge - Vedea sunt urmtoarele:

Ape de suprafa

Tipologia cursurilor de ap a fost redefinit i sintetizat, conducnd la reducerea numrului de tipuri. Astfel au fost definite un numr de 9 tipuri de cursuri de ap pentru spaiul hidrografic Arge - Vedea. Sintetizarea, respectiv reducerea numrului de tipuri a fost determinat de existena acelorai caracteristici ale comunitilor de macronevertebrate pentru unele tipuri definite distinct n etapa anterioar. La nivelul spaiului hidrografic Arge - Vedea numrul de tipuri de lacuri naturale este de 1, iar pentru lacurile de acumulare s-au definit un numr de 5 tipuri. Prin aplicarea criteriilor de delimitare a corpurilor de ap, s-au identificat un numr total de 232 corpuri de ap de suprafa, dintre care 207 corpuri de ap-ruri (113 corpuri de ap nepermanente), 24 corpuri de ap lacuri de acumulare i un corp de ap - lac natural. n urma analizrii surselor de poluare punctiform, a rezultat un num r de 67 surse punctiforme semnificative (31 urbane, 31 industriale i 5 agricole). Aglomerrile umane cu peste 2000 l.e. sunt cele mai importante surse de poluare semnificativ , la nivelul Direciei de Ape fiind identificate un numr de 318 aglomerri umane, dintre care 277 aglomerri nu sunt dotate cu sisteme de colectare, iar 289 nu sunt dotate cu sta ii de epurare. Aglomerrile umane, ct i sursele de poluare industriale i agricole semnificative evacueaz cantiti importante de materii organice, nutrieni i metale grele n resursele de ap. Sursele difuze (n general aglomerrile umane i activitile agricole) contribuie la poluarea apelor de suprafa. Astfel, s-au determinat emisii specifice de azot i fosfor de - 379 -

7.78 kg N/ha i de 0.99 kg P/ha. De asemenea, alterrile hidromorfologice (n special lucrrile hidrotehnice de barare transversal i cele n lungul albiei rului) afecteaz semnificativ starea ecologic a corpurilor de ap. Pentru evaluarea riscului neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de ap s-a inut cont de presiunile semnificative identificate lund n considerare scenariul de baz, precum i de evaluarea impactului acestora. Pentru evaluarea impactului i a riscului neatingerii obiectivelor de mediu s-au luat n considerare urmtoarele categorii de risc: poluarea cu substane organice, poluarea cu nutrieni, poluarea cu substane periculoase i alterrile hidromorfologice. Obiectivele de mediu pentru corpurile de ap de suprafa sunt: nedeteriorarea strii, atingerea strii ecologice bune i a strii chimice bune, respectiv a potenialului ecologic bun i a strii chimice bune pentru corpurile de ap puternic modificate i artificiale, precum i atingerea obiectivelor de mediu prev zute de legislaia specific pentru zonele protejate. n conformitate cu cerinele Directivei Cadru Ap, prin aplicarea sistemului de clasificare la nivelul corpurilor de ap delimitate la nivelul spaiului hidrografic Arge Vedea 25% din corpurile de ap naturale au atins obiectivele de mediu (stare ecologic bun), 22% din corpurile de ap puternic modificate au atins obiectivele specifice (potenialul ecologic bun). Din punct de vedere al strii chimice, 94 % din corpurile de ap de suprafa au atins starea chimic bun. Corpurile de ap care nu au atins starea ecologica bun, consecin a alterrilor hidromorfologice semnificative, a parcurs testul de desemnare final corpurilor de ap puternic modificate, ceea ce a condus la clasificarea corpurilor de ap n spaiul hidrografic Arge Vedea n: corpuri de ap naturale (69%), corpuri de ap puternic modificate (21%) i corpuri de ap artificiale (10 %).

Ape subterane

n spaiul hidrografic Arge-Vedea au fost identificate, delimitate i descrise un numr de 11 corpuri de ape subterane. Dintre cele 11 corpuri de ape subterane identificate, 10 aparin tipului poros, fiind acumulate n depozite de vrst cuaternar i romanian pleistocen inferioar, iar un corp aparine tipului carstic-fisural, dezvoltat n depozite de vrst jurasic-cretacic.

- 380 -

n evaluarea strii chimice i cantitative a corpurilor de ap subteran au fost urmate recomandrile ndrumarului asupra strii apelor subterane i evalurii tendinelor ntocmit de Grupul de Lucru C Ape Subterane al Comisiei Europene. Aceasta s-a fcut pe baza comparrii analizelor chimice efectuate n anii 2006 i 2007 cu valorile prag, determinate pentru fiecare corp de ap subteran, n punctele de monitorizare afere nte fiecrui corp de ap subteran. Punctele de monitorizare au fost reprezentate prin forajele Reelei Hidrogeologice Naionale i izvoare. Ca urmare a acestei evaluri au fost identificate 8 corpuri de ap subteran cu stare chimic bun, 3 corpuri au starea chimic slab, iar 2 corpuri de ap subteran au local stare calitativ slab. Din punct de vedere al strii cantitative, toate corpurile de ap subteran au starea cantitativ bun. n scopul atingerii strii chimice bune pentru corpurile ROAG03, R OAG08 i ROAG09 se vor aplica msurile de baza prevzute n Directiva 91/676/EEC referitoare la nitrai, a Directivei 91/271/EEC privind tratarea apelor urbane reziduale modificat prin Directiva 98/15/CE, a Directivei 2006/118/CE i a Directivei Deeurilor 75/442 /CEE. Avnd n vedere dinamica apelor subterane este evident necesitatea aplicrii msurilor suplimentare referitoare la realizarea sistemelor de colectare pentru aglomerri umane (<2000 l.e.), aplicarea programelor de ac iune i a codului de bune practici agricole n zonele ne-vulnerabile i aplicarea agriculturii organice. De asemenea, se vor elabora proiecte de cercetare i modele matematice prin care s se urmreasc evoluia n timp i spaiu a concentraiei de poluant, estimndu -se viteza de degradare natural a acestuia n apele subterane. n spaiul hidrografic Arge-Vedea exist un numr 127 captri de ap subteran destinate consumului populaiei, iar pentru 106 dintre acestea sunt instituite zone de protecie sanitar. Cele mai important e surse sunt cele din care se prelev debite mai mari de 1500 mii m3/an. Rencrcarea acviferelor se realizeaz prin infiltrarea apelor de suprafa i meteorice. n balana prelevri/rencrcare nu se semnaleaz probleme deosebite, prelevrile fiind inferioare ratei naturale de realimentare. n scopul creterii gradului de cunoatere i de protecie a resurselor de ape subterane, n aplicarea planului de management al spaiului hidrografic Arge Vedea se va lua n considerare, pentru viitor, rezolvarea p roblemelor semnalate.

- 381 -

Zone protejate

Planul de management al spaiului hidrografic Arge - Vedea cuprinde, conform prevederilor art. 6 i anexei 4 din Directiva Cadru pentru Ap, un rezumat al Registrului zonelor protejate actualizat n 2008 2009, inclusiv hrile aferente acestor categorii de protecie (Fie de caracterizare cu un grad mare de detaliu fiind prezentate n registru). n spaiul hidrografic Arge - Vedea au fost identificate i cartate urmtoarele categorii de zone protejate: zone de protecie pentru captrile de ap destinate potabilizrii; zone pentru protecia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic; zone destinate pentru protecia habitatelor i speciilor unde meninerea sau mbuntirea strii apei este un factor important; zone sensibile la nutrieni i zone vulnerabile la nitrai; zone pentru mbiere. La nivelul anului 2007 din totalul captrilor de ap din sursele de suprafa nici una nu are asigurat zona de protecie, iar pentru sursele de ap din subteran 83.46 % au asigurate zone de protecie. La nivelul spaiului hidrografic Arge-Vedea prin suprapunerea zonelor salmonicole, ciprinicole i cu acipenseride identificate n planul de management anterior cu zonele n care se practic pescuit comercial conform raportrilor Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur (ANPA) au fost identificate zonele de protecie pentru resursele acvatice vii. Din lungimea zonelor salmonicole, 68 % se afl n arii naturale protejate. Zonele ciprinicole au o lungime de 2786 km. Zonele destinate pentru protecia habitatelor i speciilor, unde meninerea sau mbuntirea strii apei este un factor important, reprezint 8.43 % din suprafa spaiului hidrografic Arge Vedea. Un aspect foarte important n ceea ce privete distribuia zonelor protejate este acela c tot teritoriul Romniei a fost identificat ca fiind zon sensibil la poluarea cu nutrieni. Totalul terenului aflat n zonele vulnerabile la poluarea cu nitrai din cadrul spaiului hidrografic Arge - Vedea este de 16 544.8 km2, reprezentnd un numr de 5 zone vulnerabile. Pn n prezent au fost identificate, monitorizate i evaluate din punct de vedere al calitii apei, de ctre Autoritatea de Sntate Public, zone de mbiere doar la Marea Neagr.

- 382 -

Analiza economic a utilizrii apei

Dinamica cerinelor de ap nregistreaz un declin substanial, astfel nct restrngerea drastic a activitii n unele ramuri ale economiei (minerit, siderurgie, agricultur, irigaii) au condus la reducerea continu a volumului de ap brut prelevat la 9,05 mld.mc n anul 1998, n anul 2001 la 7,5 mld.mc, n anul 2005 la 7,5 mld. mc iar n anul 2007 la 7,9 mld mc ceea ce reprezint o reducere de 4,2 ori fa de anul 1990. n spaiul hidrografic Arge - Vedea s-a studiat nivelul actual al recuperrii costurilor (financiare) serviciilor specifice de g ospodrire a apelor. Analiza a scos n eviden faptul c valoarea serviciilor specifice de g ospodrire a apelor nu este recuperat prin cuantumul contribuiilor actuale ale utilizatorilor de ap. Ca o caracteristic, trebuie subliniat faptul c serviciul de aprare mpotriva inundaiilor este o activitate foarte important prin multitudinea i amploarea lucrrilor, cheltuielile de operare i ntreinere aferente acestei activiti fiind suportate prin cuantumul contribuiilor aferente serviciilor speci fice de asigurare a apei brute n surs. Contribuiile specifice de gospodrire a apelor sunt stabilite pentru toi utilizatorii resursei de ap, respectiv de: gospodrie comunal, industrie, agricultur i sunt aferente serviciilor specifice de gospodrire a apelor prestate de operatorul unic n domeniul gospodririi apelor - Administraia Naional Apele Romne, n scopul asigurrii accesului acestora la surs i al meninerii n siguran a Sistemului Naional de Gospodrire a Apelor. Aceast contribuie are la baz cantitatea i calitatea sursei de care beneficiaz utilizatorul respectiv i nu ine cont de puterea finaciar a unui sau altui utilizator, astfel nct, n cazul stabilirii cuantumului contribuiilor pentru serviciile specifice de gospodrire a apelor, nu se poate vorbi de o subven ie ncruciat. Redimensionarea cuantumului contribuiilor pentru activitile specifice de

gospodrire a apelor va fi realizat n 2 etape. Se va reanaliza totodat sistemul de bonificaii acordat utilizatorilor care contribuie la protecia calitii, ca instrument stimulativ n stabilirea cuantumului contribuiilor. Pentru activitatea de protecie a calitatii apelor, pentru toate categoriile de ap de suprafa i subterane, se va determina cuantumul c ontribuiilor specifice avnd n vedere realizarea programelor de monitoring stabilite n concordan cu cerinele Directivei Cadru Ap, dar i cu celelalte Directive din domeniul calittii apelor. Politica n domeniul mecanismului economico-financiar va ine cont de

mbuntirea actualului mecanism economico-financiar n domeniul gospodririi apelor, - 383 -

respectnd principiul evitrii sistemelor concureniale, ANAR gestionnd o resurs cu caracter de monopol de stat. Finanarea activitii curente a serviciilor publice de alimentare cu ap i canalizare, se face prin ncasarea contravalorii acestora de la consumatori, la preurile i tarifele aprobate de ctre autoritile locale. Activitatea de operare, exploatare i ntreinere a infrastructurii de ap i ap uzat nu se subvenioneaz i nu se practic sisteme de protecie social direct la serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare, procentul de recuperare a costurilor financiare la nivelul serviciilor facturate fiind mai mare de 100%, diferena constnd n nivelul cotei de dezvoltare i a cotei de profit stabilit n conformitate cu legislaia n vigoare referitor la serviciile publice de gospodrire a apelor.

Programe de msuri

n spaiul hidrografic Arge - Vedea a fost stabilit un program de msuri care cuprinde att msuri de baz, ct i msuri suplimentare (instrumente de susinere a implementrii msurilor de baz) n scopul atingerii obiectivelor de mediu stabilite pentru toate corpurile de ap. Msurile de baz au fost stabilite avnd n vedere, n special, cerinele Directivelor europene n domeniul mediului, menionate n anexa VI A a DCA, precum i alte prevederi europene i naionale. Pentru perioada 2010 - 2021 costurile totale ale msurilor de baz i suplimentare pentru implementarea programului de msuri n spaiul hidrografic Arge - Vedea se situeaz la valoarea de 3717.621 mil. Euro, din care: 91.40% revine msurilor aplicate aglomerrilor umane (respectiv finanrii msurilor pentru asigurarea serviciilor de ap pentru populaie), 0.31% pentru msurile aplicate activitilor industriale, 8.27 % pentru msurile aferente activitilor agricole i 0.0003% pentru presiunile hidromorfologice. Acest efort financiar se va reflecta la nivelul spaiului hidrografic Arge - Vedea printr-o contribuie de 972 Euro/locuitor. Perioada n care se vor realiza cele mai mari investiii este primul ciclu al planului de management (2007-2015), cu o valoare planificat pentru aceast perioad de 2895.737 mil. Euro. Dei n perioada de pre-aderare s-a acumulat o experien semnificativ n ceea ce privete elaborarea proiectelor pentru finanarea msurilor, sunt necesare eforturi viitoare pentru mbuntirea eficienei administrative i asigurarea unei absorbii bune a - 384 -

Fondurilor de Coeziune i Structurale, Fondului European de Dezvoltare Regional , Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural , fonduri bugetare, etc. n perioada 2007-2013, prin: - Eforturi continue pentru ntrirea capacitii administrative cu referire la managementul fondurilor europene i implementarea la nivel central, regional i local; - ntrirea rolului de coordonare la nivel naional i regional, inclusiv corelarea fondurilor europene cu strategiile i programele naionale; - Dezvoltarea de proiecte consistente i de nalt calitate care s rspund priorittilor; - Pregtirea atent a proiectelor majore care necesit decizii importante, studii extinse, analize de cost-beneficiu i proceduri complexe; - Asigurarea continu a sprijinului pentru potenialii beneficiari n preg tirea i implementarea proiectelor; - Aplicarea noii legislaii privind achizi iile publice n mod corect i eficient, care necesit instruirea intensiv a beneficiarilor; - Punerea n oper a unui management financiar i a unui sistem de control eficiente pentru ntreaga palet de instituii implicate n implementarea fondurilor europene. Msurile de baz i suplimentare stabilite n acest prim ciclu de planificare vor fi reanalizate n anul 2012, avnd n vedere identificarea stadiului operaional al acestora, mbuntirea evalurii efectelor msurilor asupra strii corpurilor de ap, precum i pe baza dezvoltrii de noi instrumente tehnice pentru modelarea substanelor organice i substanelor periculoase. De asemenea, continuarea i dezvoltarea activitilor de monitoring integrat al calitii apelor vor contribui la clarificarea aportului i impactului surselor de poluare asupra strii corpurilor de ap.

Excepii de la obiectivele de mediu

Procesul de stabilire al obiectivelor de mediu i al excepiilor s-a realizat la nivel de corp de ap, fiind mecanismul de prioritizare al aciunilor i al programelor de msuri, deoarece nu toate problemele referitoare la corpurile de ap pot fi abordate i toate obiectivele de mediu s fie atinse n cadrul actualului plan de management bazinal. Din analiza efectuat a rezultat c 171 (66%) corpuri de ap de suprafa din spaiul hidrografic Arge Vedea nu pot atinge starea bun/potenialul bun pn n anul 2015. Dintre corpurile de ap crora li s-au aplicat excepii, 121sunt excepii aplicate - 385 -

corpurilor naturale i 50 excepii aplicate corpurilor puternic modificate, predomin nd excepiile de prelungire a termenelor sub art. 4.4 (98.83% din numrul total al corpurilor de ap cu excepii). Excepii de tipul 4.5 s-au identificat n cazul a 2 corpuri de ap. La nivelul apelor subterane au fost identificate 3 corpuri de ap subteran crora li s-au aplicat excepii privind prelungirea termenelor (art. 4.4) pentru atingerea strii chimice bune. Numrul corpurilor de ap pentru care se aplic excepii va scdea n urmtoarele cicluri de planificare, aplicarea excepiilor urmnd a fi adaptat de fiecare dat. Pe msur ce noi date i informaii vor fi disponibile la nivelul

elementelor/activitilor utilizate n stabilirea excepiilor, acestea vor conduce la dezvoltarea i mbuntirea aplicrii excepiilor la nivelul corpurilor de ap n urmtorul ciclu de planificare.

- 386 -

Bibliografie

1.

*** (2004), Basin-wide Overview (Danube Basin Analysis - WFD Roof Report); International Commission for the Protecion of the Danube River;

2.

*** (2008), Significant Water management Issues in the Danube River Basin District, International Commission for the Protecion of the Danube River;

3.

*** (2009)

Danube

River

Basin

Management

Plan (Basin-wide

Overview)

Internaional Commission for the Protecion of the Danube River; 4. *** (2005), Raportul 2004 - Planurile de Management ale Bazinelor Hidrografice, Administraia Naional Apele Romne, Bucureti; 5. *** (2005), Raportul 2004 - Planul de Management al Fluviului Dunrea, Delta Dunrii, Spaiului Hidrografic Dobrogea i apelor costiere, Administraia Naional Apele Romne; 6. *** (2007), Cele mai importante probleme de gospodrirea apelor, Administraia Naional Apele Romne, Bucureti; 7. xxx, (2000), Directiva 2000/60/EC a Parlamentului i Consiliului European care stabilete un cadru de aciune pentru rile din Uniunea European n domeniul politici apei, Jurnalul Oficial al Comunitii Europene; 8. xxx, (2008), Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, Jurnalul Oficial al Comunitii Europene; 9. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance on establishing reference condiions and ecological status class boundaries for inland surface waters, European Commission; 10. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Horizontal Guidance on the identification of surface water bodies, European Commission;

- 387 -

11. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance for the analysis of pressures and impacts in accordance with the Water Framework Directive, European Commission; 12. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance document on identification and designation of heavily modified and artificial water bodies, European Commission; 13. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance on monitoring or the Water Framework Directive, European Commission; 14. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Statistical aspects of the identification of groundwater pollution trends and aggregation of monitoring results, European Commission; 15. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Transitional and coastal waters Typology, reference condiions and classification, European Commission; 16. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Implementing the GIS elements of the Water Framework Directive, European Commission; 17. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Towards a guidance on establishment of the intercalibration network and the process on the intercalibration exercise, European Commission; 18. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Economics and the environment. The implementation challenge of the Water Framework Directive, European Commission; 19. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance on public participation in relation to the Water FrameworkDirective, European Commission; 20. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance document on Planning process, European Commission; 21. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance on surface water chemical monitoring for the Water Framework Directive, European Commission; - 388 -

22. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance on Reference condiions inland waters, European Commission; 23. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance on Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential, European Commission; 24. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance on Eutrophication Assessment in the context of European Water Policies, European Commission; 25. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance on Exemptions to the environmental objectives, European Commission; 26. xxx, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance on role of wetlands in the Water Framework Directive; 27. xxx, Economics and Environment. The implementation Economics and the environment The implementation challange of the Water Framework Directive. Accompanying documents to the Guidance Wateco Guidance; 28. *** Basic Principles for selecting the most cost-effective combinations of mesures for inclusion in the programme of mesures- Hanbook Research Report UMWELTBUNDESA mt. 2004; 29. *** ICPDR, Joint Danube Survey-Final Scientific Report, 2008; 30. *** Good practice in managing the ecological impacts of hydropower schemes; flood protecion works; and works designed to facilitate navigation under the Water Framework Directive; 31. *** Guidance on the Classification of Ecological Potential for Heavily Modified Water Bodies and Artificial Water Bodies UNTAG Final Draft 2008; 32. *** UK Technical Advisory Group on the WFD Criteria and Guidance Principles for the Designation of Heavily Modified Water Bodies; 33. *** WFD and Hydromorphological Pressures, Technical Report Case Studies, November 2006; 34. *** Guidance on abstraction and flow regulation pressures on surface waters UK Technical Advisory Group on the WFD;

- 389 -

35. *** Guidance for the assessment of hydromorphological features of rivers within the STAR Project CNR-IRSA Water Research Institute Italy; 36. *** Guidance on Environmental Flow Releases from Impoundments to Implement the WFD - WFD82, SNIFFER; 37. *** 2010 Reporting sheets - Final endorsed by Water Directors, 19th June 2007; 38. Management Strategies and Mitigation Measures Required to Deliver the Water Framework Directive for Impoundments, Volume 1,2, Project WFD29 EA & SNIFFER; 39. Management Strategies and Mitigation Measures for the Inland Navigation Sector in Relation to Ecological Potential for Inland Waterways *Appendix A - Pressures and Impact Sheets, Appendix B - Mitigation Measures and Management Strategies Sheets Waterways Ireland & Environment Agency & WFD TAG; 40. Management Strategies and Mitigation Measures Required to Deliver the Water Framework Directive for Navigation Impoundment - Project WFD76SNIFER; 41. *** Guidelines and Recommendations for the Different Steps of the Planning Process toward the Preparation of the River Basin Management Plan in Line with the WFD Requirements - Transboundary River Basin Management of the Krs/Crisuri River, a Tisza/Tisa sub-basin Project, 2007; 42. Proiect PHARE Development of Ialomita-Buzau River Basin Management Plan EuropeAid /121477/D /SV/RO, PM Project No: 300098, 2007; 43. Establishing priorities for the mesures to rehabilitate Heavily Modified Water Bodies, through cost-efficiency analysis, in order to reach the environmental objectives required by the EU-Water Framework Directive 2000/60/EC, EVD REF:

PPA05/RM/7/4, Matra Pre-accession Projects Programme (MPAP), consortium Euroconsult Mott MacDonald, ARCADIS Regio and WLDelft, 2007; 44. Establishing mesure to rehabilitate the polluted groundwater altered duet o landfill, in order to reach the environmental objectives required by the Water Framework Directive and the Groundwater Directive, EVD REF: PPA 06/RM/7/5, Matra Preaccession Projects Programme (MPAM), consortium Euroconsult Mott MacDonald, ARCADIS Regio and WLDelft, 2007; 45. Proiect PHARE - Implementarea noii DIRECTIVE CADRU A APEI n bazine pilot (WAFDIP)EuropeAid/114902/D/SV/RO TR-4, Ghid metodologic pentru identificarea i desemnarea corpurilor de ap puternic modificate i artificiale , ARCADIS Euroconsult (NL) In asociere cu: OIEAU (FR) MOTT MACDONALD (UK) ECOTERRA (RO) Batuca D; - 390 -

46. Proiect PHARE - Implementarea noii DIRECTIVE CADRU A APEI n bazine pilot (WAFDIP)EuropeAid/114902/D/SV/RO TR-7, Good Status-Environmental Objectives and Methodology for Developing a Programme of Measures, ARCADIS Euroconsult (NL) In asociere cu: OIEAU (FR) MOTT MACDONALD (UK) ECOTERRA (RO); 47. *** Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecia Mediului ICIM Bucureti- Studiu privind elaborarea sistemelor de cla sificare i evaluare global a strii apelor de suprafa (ruri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere) conform cerinelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE pe baza elementelor biologice, chimice i hidromorfologice-2008; 48. *** Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecia Mediului ICIM Bucureti- Studiu pentru elaborarea sistemului de clasificare i evaluare global a potenialului corpurilor de ap artificiale i puternic modificate n conformitate cu prevederile Directivei Cadru -2008; 49. *** Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" -ConstanaStudiu pentru elaborarea sistemului de clasificare i evaluare global a potenialului corpurilor de ap tranzitorii i costiere puternic modificate n conformitate cu prevederile Directivei Cadru; 50. *** Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" ConstanaStudiu privind elaborarea sistemelor de clasificare i evaluare global a strii apelor de suprafa (respectiv ape tranzitorii i ape costiere) conform cerinelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE pe baza elementelor biologice, chimice i hidromorfologice; 51. *** Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrirea Apelor Studii privind scenarii de evoluie a cerinelor de ap ale folosinelor n vederea fundamentrii aciunilor i msurilor necesare atingerii obiectivelor gestion rii durabile a resurselor de ap ale bazinelor hidrografice, Bucureti 2008; 52. ***Institutul de Sntate Public Bucureti, Raportul naional privind calitatea apelor de mbiere; 53. *** Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrirea Apelor, Studiul 1.B.1. Cercetarea proceselor hidrologice, hidrochimice i morfodinamice pe ruri, Dunre, Delta Dunrii i zona costier a Mrii Negre i bazinele reprezentative i experimentale. Anuarul hidrologic al Dunrii 2005., Contract M.M.D.D.- Decembrie 2007;

- 391 -

54. *** Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrirea Apelor, Studiul 2.Tema C2.Studii ecohidrologice, suport pentru realizarea obiectivelor de mediu prev zute pe Directiva Cadru a Apei. Contract M.M.D.D. Decembrie 2008; 55. *** Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunrii (INCDDD Tulcea), Studiu de cercetare.Cod CPSA 7420.73, 7420.74 Redimensionarea ecologic i economic pe sectorul romnesc al Luncii Dunrii, 2008; 56. *** Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunrii (INCDDD Tulcea), Studiu pentru realizarea Planului de management al Deltei Dun rii, Contract

M.M.D.D.3842/2007; 57. Behrendt H., Venohr M. - MONERIS model - MOdelling Nutrient Emissions in RIver Systems; 58. Doni N, Popescu A, Pauca-Comnescu M, Mihilescu S, Biris I Habitatele din Romnia, Ed. Tehnica Silvic, Bucureti, 2005; 59. Kampa E., Hansen W., Heavily Modified Water bodies, Synthesis of 34 Sase Studies in Europe, Editura Springer, 2004; 60. Liteanu E.i colab., Raionarea hidrogeologic a teritoriului RPR, Probleme de geografie, 6/1958; 61. Platagea Gh., Meteorologie, Hidrologie i gospodrirea apelor , 1/1958; 62. Priscu R., Construcii hidrotehnice,vol II, Editura didactic i Pedagogic, 1974; 63. Stncioiu P, Lazr G, Tudoran Ghe, Bogza St, Predoiu Ghe, Sofletea N Habitate forestiere de interes comunitar incluse n proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine i forestiere din Romnia. Msuri de gospodrire, Ed. Universitii Transilvani din Braov, 2008; 64. erban, P., Glie A., Managementul apelor. Principii i reglementri europene, Editura Tipored, 2006; 65. Steve Chapra,Greg Pelletier, Hua Tao, Simulating River and Stream Water Quality, Version 2.04, March 7, 2006; 66. Vdineanu A., Vdineanu R.S., Cristofor S., Adamescu M. C., Cazacu C., Postoloache C., Rnoveanu G., Ignat G. - The 6th Symposium for European Freshwater Sciences - SINAIA 2009 Scientific arguments for identification of the Lower Danube River System (LDRS) as Heavily Modified Water Body (HMWB); 67. *** Institutul Naional de Statistic, Anuarul Statistic al Romniei; 68. *** Institutul de Cercetri pentru Pedologie i Agrochimie, Codul Bunelor Practici - 392 -

Agricole, Bucureti; 69. ***Administratori/custozi, Planuri de management ale ariilor naturale protejate; 70. ***Administraia Naional Apele Romne - Sinteza Calittii Apelor - anii 2005, 2006, 2007, 2008; 71. ***Administraia Naional Apele Romne Anuarul de gospodrirea apelor, 2007; 72. ***Administraia Naional Apele Romne - Registrele zonelor protejate; 73. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice pentru delimitarea corpurilor de ap de suprafa ruri i lacuri; 74. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice de definire a tipologiei abiotice a corpurilor de ap-ruri; 75. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice de definire a tipologiei biotice a corpurilor de ap-ruri; 76. ***Administraia Naional Apele Romne Instruciuni metodologice de definire a tipologiei abiotice a lacurilor din Romnia; 77. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice pentru desemnarea corpurilor de ap artificiale i puternic modificate; 78. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice privind stabilirea seciunilor de referin; 79. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice privind Modernizarea i Dezvoltarea Sistemului Naional de Monitoring integrat al apelor; 80. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice privind identificarea surselor punctiforme i difuze de poluare i evaluarea impactului acestora asupra apelor de suprafa; 81. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice de stabilire a valorilor de fond pentru poluani specifici i substane prioritare nesintetice (metale) pentru tipurile corpurilor de ap Cursuri de ap influienate calitativ din cauze naturale avnd n vedere mediul de investigare ap; 82. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice privind informarea, consultarea i participarea publicului;

- 393 -

83. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice privind stabilirea evoluiei locuitorilor i a locuitorilor racordai la sistemele centralizate de alimentare cu ap; 84. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice privind stabilirea evolutiei cerinelor de ap (aglomerri, industrie, agricultur, zootehnie, piscicultur, irigaii); 85. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice pentru evaluarea cheltuielilor n domeniul canalizrii i epurrii apelor uzate; 86. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice pentru evaluarea cheltuielilor n domeniul producerii i distribuiei apei potabile; 87. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice pentru evaluarea cheltuielilor n domeniul canalizrii i epurrii apelor uzate; 88. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice pentru evaluarea apelor uzate i a ncrcrii cu poluani a acestora; 89. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice pentru evaluarea veniturilor din domeniul mediului, n special pentru protecia resurselor de ap; 90. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice privind restabilirea conectivitii laterale a cursurilor de ap; 91. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice privind restabilirea conectivitii longitudinale a cursurilor de ap; 92. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice pentru stabilirea msurilor privind reducerea efectelor presiunilor cauzate de aglomerrile umane; 93. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice pentru stabilirea msurilor privind reducerea efectelor presiunilor cauzate de activitile industriael; 94. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice pentru stabilirea msurilor privind reducerea efectelor presiunilor cauzate de activitile agricole; 95. ***Administraia Naional Apele Romne, Elemente metodologice privind

identificarea presiunilor semnificative i evaluarea impactului acestora asupra apelor - 394 -

de suprafa Identificarea corpurilor de ap care prezint riscul de a nu atinge obiectivele Directivei Cadru Ap; 96. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni de aplicare a modelului WaQ pentru analiza prognozelor de calitate a apelor pentru anul 2015 (realizate la nivelul Direciilor de Ape) n vederea stabilirii corpurilor de ap la risc; 97. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni de aplicare a modelului QUAL2K pentru analiza prognozelor de calitate a apelor pentru anul 2015 (realizate la nivelul Direciilor de Ape) n vederea stabilirii corpurilor de ap la risc; 98. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice de evaluare a recuperrii costurilor pentru serviciile de ap la nivelul bazinului hidrografic - model de recuperare a costurilor pentru serviciile specifice de g ospodrire a apelor; 99. ***Administraia Naional Apele Romne, Instructiuni metodologice privind analiza cost eficienta pentru programul de m suri; 100. ***Administraia Naional Apele Romne, Instructiuni metodologice pentru identificarea corpurilor de ap modificate antropic pe baza testelor de desemnare 101. ***Administraia Naional Apele Romne, Elemente metodologice privind

realizarea analizei cost beneficiu pentru msurile suplimentare; 102. ***Administraia Naional Apele Romne, Instructiuni metodologice privind stabilirea excepiilor de la obiectivele de mediu ale Directivei Cadru n domeniul Apei (2000/60/EC); 103. ***Administraia Naional Apele Romne, Instruciuni metodologice referitoare la stabilirea indicatorilor/variabilelor economice privind identificarea excepiilor de la obiectivele de mediu, a costurilor dispropor ionate; 104. www.ramsar.org 105. http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm (Proiecte LIFE pentru protecia naturii) 106. http://www.mmediu.ro/proiecte_europene/axa4.htm (Proiecte prin Programul

Operaional Sectorial de Mediu Axa 4 Protecia Naturii) 107. http://efi-plus.boku.ac.at/software/index.php (Adresa web pentru rularea EFI +) 108. Bretotean M., Macale Rodica, enu A., Munteanu M. T., Radu E., Radu Ctlina, Drguin Doina, (2004) Studii privind corelarea metodologiilor de evaluare a resurselor de ap cu DCA 60/2000/EC, Arh. I.N.H.G.A., Bucureti.

- 395 -

109. Bretotean M., Macale R., enu A., Tomescu G., Munteanu M. T., Radu E., Radu C., Drguin D. (2006)- Corpurile de ape subterane la risc din Romnia. Rev. Hidrogeologia, vol.7, nr.1, p.9-15, Bucureti 110. Bretotean M., Macale R., enu A., Tomescu G., Munteanu M. T., Radu E., Drguin D., Radu C. (2006) Delimitarea i caracterizarea corpurilor de ap subteran din Romnia. Rev. Hidrotehnica, vol. 50, nr. 10, p. 33 -39, Bucureti. 111. ***Legea nr. 458/2002- privind calitatea apei potabile, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002 112.***Legea nr. 311/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 582din 30/06/2004 113.*** HG 930/2005 Pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul i mrimea zonelor de protecie sanitar i hidrogeologic, publicat n Monitorul Oficial, nr. 800/2 sep. 2005 114.***Ordinul Ministrului Mediului nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor prag pentru corpurile de ape subterane din Romnia, publicat n Monitorul Oficial,Partea I, nr.170 din 18.03.2009 115.***Proiectul MATRA PPA06/RM/7/5 Stabilirea msurilor de reabilitare a apelor subterane poluate datorit depozitelor de deeuri, n vederea atingerii obie ctivelor de mediu cerute de Directiva Cadru a Apei i Directiva Apelor Subterane. 116.***Hotrre pentru aprobarea Planului naional de protecie a apelor subterane mpotriva polurii i deteriorrii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I

Nr.96/18.II.2009

- 396 -

S-ar putea să vă placă și