Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE, MARKETING SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

LISTA TEMELOR DE LICENTA PENTRU PROMOTIA 2013

DOMENIUL: FINANTE

Nr.crt.

Coordonator ştiinţific

Tema propusa

1.

Lect.dr. Muresan Jianu

Comportamentul economic între teorie şi realitate. Studiu de caz.

2.

Lect.dr. Muresan Jianu

Fenomenul globalizării şi efectul său asupra României.

3.

Lect.dr. Muresan Jianu

Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea activităţii economice. Studiu de caz.

4.

Lect.dr. Muresan Jianu

Economia subterană în România: dimensiuni şi consecinţe.

5.

Lect.dr. Muresan Jianu

Studiu de caz privind motivarea personalului în cadrul unei societăţi comerciale.

6.

Lect.dr. Muresan Jianu

Piaţa de capital în România. Studiu de caz.

7.

Lect.dr. Muresan Jianu

Inflaţia în ţările central şi est-europene. Analiză comparativă.

8.

Lect.dr. Muresan Jianu

Contribuţia analizei SWOT la fundamentarea comportamentului micro şi macroeconomic. Studiu de caz.

9.

Lect.dr. Muresan Jianu

Creşterea şi dezvoltarea economică durabilă în concordanţă cu modelul european.

10.

Lect.dr. Muresan Jianu

Rolul sistemului bancar în economiile de piaţă moderne. Studiu de caz.

11.

Lect.dr. Muresan Jianu

Cercetarea şi analiza pieţei ţintă şi a mediului concurenţial la SC. X.

12.

Lect.dr. Muresan Jianu

Analiza nivelului şi evoluţiei ratei inflaţiei în România în perioada de tranziţie.

13.

Lect.dr. Muresan Jianu

Studiu privind evaziunea fiscală în România şi implicaţiile acesteia asupra nivelului de trai.

14.

Lect.dr. Muresan Jianu

Studiul de fezabilitate şi planul de afaceri: instrumente indispensabile în activitatea antreprenorială. Studiu de caz.

15.

Lect.dr. Muresan Jianu

Gestiunea riscurilor bancare. Studiu de caz la banca X.

16.

Lect.dr. Muresan Jianu

Politica monetara si de credit a BNR in perioada de criza.

Semnatura,