Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA la contractul Individual de Munca nr.

. APROBAT DIRECTOR ,

FISA POSTULUI
I. Descrierea postului

1. Postul: Mozaicar ; Cod COR: 712203


2. Titularul postului: 3. Compartiment (departament) : Constructii Civile - este subordonat postului: sef de santier (atelier), sef punct de lucru, maistru(dupa caz) 5. Sumarul postului: Meseria face parte din grupa 7122 Parchetari, linoliti, mozaicari, faianari i asimilai Mozaicarul faiantar este muncitorul in constructii care executa placarea suprafetelor vechi sau nou construite cu placi, dupa ce au fost parcurse toate oepratiile pregatitoare. Operatiunea de placare se realizeaza prin acoperirea suprafetelor construite cu placi din materiale naturale sau sintetice cu ajutorul mortarului care are ca scop protejarea, sporirea rezistentei, imbunatatirea gradului de confort si a aspectului suprafetelor. Mozaicarul repara suporturile deteriorate, identifica materialele adecvate, uneltele si dispozitivele necesare executarii operatiunilor de placare, realizeaza placaje plane si verticale, remediaza defectele sesizate; va folosi corect termenii tehnici de specialitate si va aplica normele de securitate si sanatate in munca, cat si normele de prevenire si stingere a incendiilor. 6. Atributii si sarcini ale postului: - efectuarea unor calcule matematice simple - sunt identificate sarcinile, procedurile si instructiunile referitoare la lucrarea de executat; - identifica corect si realist timpul necesar pentru realizarea lucrarii - stabileste etapele de lucru si modul de abordare in functie de sarcinile de indeplinit si de timpul alocat - identifica situatiile care pot afecta desfasurarea activitatii, ca de exemplu: defectiuni ale instalaiilor, lipsa unor materiale/scule/echipamente, accidente de munca, calamitati naturale, echipa de lucru incomplet, nerespectarea normelor de securitate in munca si PSI, nerespectarea succesiunii operatiilor tehnologice - pericolele potentiale sunt identificate rapid si cu atentie pe intreaga perioada a desfasurarii activitatii, fiind raportate prompt persoanelor abilitate - starea tehnica a echipamentelor de protectie si de stingere a incendiilor este verificata periodic, in conformitate cu normele specifice si este raportata persoanelor abilitate - analizeaza suprafetele suport - prin masurarea atenta a suprafetelor ce urmeaza a fi placate - stabileste modelul si metoda de placare se face la inceputul fiecarei operatii 4. Relatii organizatorice:

- alege corect instrumentele de masurat si marcat pentru a delimita suprafetele care urmeaza a fi placate. 7. Responsabilitatile postului : Raspunde de calitatea lucrarilor executate. Angajatul nu va efectua lucrari calificate pentru care nu are calificare si care nu sunt consemnate in sarcinile de serviciu si nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de punct de lucru. Indeplinirea cerintelor de asigurarea calitatii pentru activitatile ce le desfasoara in fluxul tehnologic, in concordanta cu sistemul de management al calitatii. Aplica la locul de munca instructiunile privind sistemul de management al mediului. Salariul este obligat : - sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile de protectie a muncii, sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent, informand imediat conducatorul procesului de munca; - sa poarte in timpul procesului de munca E.I.L.si E.I.P. , dupa caz; - sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice la locul de munca; - pentru lucrul la inaltime sa posede vizita medicala cu avizul "apt lucru la inaltine". II. Cerintele postului 1. Competenta profesionala: - Cunostinte profesionale : calificare in domeniu 2. Cerinte specifice : de a respecta prevederile Regulamentului Intern si ale Contractului Colectiv de Munca aplicabil. 3. Cunostintele necesare : - procedurile de calitate specifice lucrarilor de constructii - calitatea materialelor si modul de verificare al acestora - modul de utilizare a instrumentelor pentru controlul calitatii - reglementarile de la locul de munca - tipuri de deficiente

Titular post, luat la cunostinta si primit 1 ex.

S-ar putea să vă placă și