Sunteți pe pagina 1din 2

SC PROFFESIONAL CONCEPT SRL PROCES VERBAL DE CASARE A OBIECTELOR DE INVENTAR Incheiat azi 31.12.

2009 Subsemnatul BAESAN SEBESTIAN, a procedat la inventarierea obiectelor de inventar ale SC PROFESSIONAL CONCEPT SRL In urma inventarierii propun casarea obiectelor de inventar care nu mai indeplinesc conditiile te!nice de utili"are si care la data inc!eierii pre"entului proces verbal pre"inta un #rad mare de u"ura $i"ica si morala Obiecte de inventar propuse spre casare% & in valoare de '()*,+, lei con$orm situatiei de mai -os Nr Crt + 5 ' 4 7 , * ( ) +3 ++ +5 +' +4 +7 +, +* +( +) 53 5+ 55 5' 54 57 5, 5* 5( Nr 1otivul casarii .eteriorat /"ate Stricat Stricat Stricat Rupt Stricat /"at Spart /"at Stricat Stricata Stricata /"at Stricat Stricata /"ata Stricat Stricat Stricat /"ata /"ata /"ata /"ata /"ata /"ata /"ata Stricat

.enumirea obiect de inventar Adaptor bluetoot! Pl te6t Imprimanta multi$unctionala in-ect 1odem 83'3 Imprimanta Le6mar9 5,43 Cartus Epson Aspirator Triton Prosop Arti"anat Prosop Adaptor diverse noteboo9 Cana electrica Canus :e;board .elu6 Cablu Ide Ata Tele$on perete :e;board Inte6 Pant!er sv0b9 1ultipri"a 4 locasuri Cablu calculator Adaptor P75&/SB Calculator 1odul inspector protectia mncii +&5 Contabilitate si le# Anali"a cost bene$iciu Re#ula nr + Cat de plina ti&e #andirea< =eanta 1odul inspector protectia mncii '&4 Tele$on Sa#em 1; 7++>

/01 buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc

Cntitatea + 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5 + + + + + 5 +

Pret unitar '3,45 5*,() +(4,*) 44',+7 +3),)3 '7,)3 )+,7) 5+,33 ',,33 4,+) ++*,,7 4+,4) +,,(+ *,7, +,,(3 5+,3+ ),+, +3,33 (,'5 54,33 4,,7+7 '7,*( '3,33 '5,++ 5*,4' 55,5* 43,5+ (),35

2aloarea '3,45 77,*( +(4,*) 44',+7 +3),)3 '7,)3 )+,7) 5+,33 ',,33 4,+) ++*,,7 4+,4) +,,(+ *,7, +,,(3 5+,3+ ),+, +3,33 (,'5 54,33 )',3' '7,*( '3,33 '5,++ 5*,4' 55,5* (3,45 () 35

Crt 5) '3 '+ '5 '' '4 '7 ', '* '( ') 43 4+ 45 4' 44 47 4, 4* 4( 4) 73 7+ 75 7' 74 77 7, 7* 7( 7) ,3 ,+ ,5

.enumirea 1odul inspector protectia mncii 7&, Calculator Pompa um$lat baloane Radiator !alo#en Tastatura?mouse&9it Imprimanta Canon @P 5+3 1odul inspector protectia mncii *&( .ictionar Italian Ecran de protective cu tripod 1odul inspector protectia muncii )&+3 1odul inspector protectia muncii ++&+5 1ana#ementul proiectelor Cablu /SB @ub 4 porturi /SB Aebcam =enius Cablu /SB '1 Card de date @uaBei Stic9 Sistem @ome Cinema 1odul inspector protectia muncii Lo#itec! $ormula vibration Or#ani"ea"a&te Cum devii antreprenor Idei cu impact #arantat 1anual de utili"are Calculator P4 Alimentator laptop 1onitor S@ +7CC TFT .ELL Scara NLP si succesul Calu# avand $er Secretele e$icentei Pune&ti&va pe roate Fonduri structural =!idul man ele#ante TOTAL
Membrii comisiei de inventariere,

/01 buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc >

Cntitatea 5 + + + + + 5 + + 5 5 + 4 + + + 5 + + 5 + + + + + + + + + 5 + + + + >

Pret unitar 43,5+ 57,33 +*,5' +57,)* )4,75 +,3,(4 '(,)) 47,(* 5+5,,+ '(,)) '(,)) 5',*, (,43 54,'* 73,45 *,7, 7'',,+ 74,,5 (3,7) '(,)) +*5,5* 55,)4 '4,(, 55,35 4(,,5 453,+* +7+,5, 5(7,*+ )+,,3 55,35 5,,,+ 5*,75 ++3,3) 55,)' >

2aloarea (3,45 57,33 +*,5' +57,)* )4,75 +,3,(4 **,)( 47,(* 5+5,,+ **,)( **,)( 5',*, '',,3 54,'* 73,45 *,7, +3,*,55 74,,5 (3,7) **,)( +*5,5* 55,)4 '4,(, 55,35 4(,,5 453,+* +7+,5, 5(7,*+ )+,,3 44,34 5,,,+ 5*,75 ++3,3) 55,)' '()*,+,

1otivul casarii /"ata /"ata Stricata Stricat /"ata Stricata /"at /"at Spart /"at /"at /"at Rupt Stricat Stricata Rupt Stricat Stricat Stricat /"ata Stricata /"ata /"ata /"ata /"ata Stricat Stricat Stricat Rupta /"ata /"ata /"ata /"ata /"ata

Administrator

Se aproba casarea,