Sunteți pe pagina 1din 1

* S.C. xxxxxxxx S.R.L.

*
Sediu social: Str ., Nr ..,., sector ........., Bucuresti;
Nr.Registrul Comertului: ..............; Cod Fiscal: ............
DECIZIA
Nr. Din data de .
Avand in vedere:
-

Legea contabilitatii nr. 82/1991 si Reglementarile contabile conforme cu directivele europene(OMF 3055/2009);
Prevederile Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind amortizarea capitalului
imobilizat in active corporale si necorporale, si ale normelor de aplicarea ale acesteia, in ceea ce priveste scoaterea din
functiune si casarea mijloacelor fixe;
Propunerile inaintate de catre ......, pentru scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe;
Decizia Administratorului nr. .... din ........... privind casarea unor mijloace fixe;

DECID:
Art. 1. In perioada ............., se efectueaza scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe din patrimoniul .........., cuprinse in
anexele la prezenta decizie.
Art. 2. Casarea mijloacelor fixe va fi facuta de catre o comisie de casare, in urmatoarea componenta:
1.
2.
3.
La cererea comisiei de casare, in activitatea acesteia vor fi folosite si alte persoane cu pregatire tehnica sau care au avut in
folosinta mijloace fixe propuse spre casare, care pot evalua starea tehnica a acestora, daca este cazul.
Art. 3. Scoaterea din functiune si casarea efectiva, vor fi facute in urma verificarii existentei si starii tehnice a mijloacelor fixe ce
urmeaza a fi casate, la locurile in care acestea se gasesc.
Comisia de casare, va proceda de asemenea, daca este cazul si la valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune, in sensul
vanzarii de piese si subansamble rezultate in urma dezmembrarii, utilizarea lor ca piese de schimb pentru alte mijloace fixe sau
valorificarea ca materiale nerecuperabile.
Art. 4. Comisia de casare, va intocmi Procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, in care vor fi trecute
constatarile si concluziile comisiei, precum si rezultatele valorificarii bunurilor casate.
Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza persoanele numite in comisia de casare , prevazute la art. 2.

Director General,

Membrii Comisiei de casare au luat cunostinta de Decizia nr. , din data de..,
privind scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe.
COMISIA DE CASARE(NUME/PRENUME)
SEMNATURA
Adrian Tranca
Cristian Vaileanu
Claudiu Paraschiv
Eugen Ionita