Sunteți pe pagina 1din 2

Ce inregistrari se fac pentru scaderea din gestiune a marfurilor deteriorate 0 Google +0 2 1730 Pentru produsul achizitionat, dar care

nu mai poate fi oferit spre vanzare s unt doua posibilitati legale: perisabilitati si scoaterea din gestiune a produse lor deteriorate. Perisabilitatea, conform H.G. nr. 831/2004, se acorda in anumite limite stab ilite in anexe si sunt aplicabile numai persoanelor juridice care sunt obligate potrivit legii la plata impozitului pe profit, in limita caruia cheltuielile cu perisabilitatea sunt deductibile din veniturile realizate. In cazul produselor deteriorate, conform O.M.F.P. nr. 2.861/2009, in urma in ventarului, administratorul societatii decide prin proces-verbal deprecierea pro dusului, cantitatea si destinatia ulterioara a acestuia. Produsul deteriorat poate fi incadrat intr-o alta categorie de bunuri de cal itate inferioara sau reziduuri, care poate fi vandabila sau prin proces-verbal d e scoatere din gestiune a produsului degradat. Este necesara dovada ca bunurile degradate sunt distruse printr-un agent economic abilitat, altfel firma isi asum a raspunderea ca in cadrul unui control sa nu se considere aceste scaderi ca fii nd facute in mod corect. Cheltuielile privind produsele degradate nu sunt deduct ibile. Bunurile degradate nu constituie livrare de bunuri, din punctul de vedere al TVA, colectarea acestuia nu este necesara, conform art. 128 alin. (8) lit. b) d in Codul fiscal, bunurile nu sunt imputabile, degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente si se face dovada ca bun urile au fost distruse si nu au mai intrat in circuitul economic. Taxa dedusa la achizitie nu trebuie ajustata conform art. 145 alin. (3) din Codul fiscal. Inregistrarile contabile sunt: - scoaterea din gestiune: 607 "Cheltuieli privind marfurile" = 371 "Marfuri" - inregistrarea TVA nedeductibila: 635 "Cheltuieli cu taxe" = 4427 "TVA colectata" Suma inregistrata in 607 este nedeductibila pentru ca nu se incadreaza in li mitele perisabilitatilor admise. Scoaterea din gestiune se face la pretul de ach izitie, se va atasa la procesul-verbal NIR-ul si adaosul comercial calculat la v aloarea de intrare. Conform Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, nu se considera livrare de bunuri cu plata bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, ca re nu mai pot fi valorificate, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarel e conditii: bunurile nu sunt imputabile; degradarea calitativa a bunurilor se da toreaza unor cauze obiective dovedite cu documente; se face dovada ca s-au distr us bunurile si nu mai intra in circuitul economic. in situatia in care nu sunt i ndeplinite aceste conditii, scoaterea din gestiune a marfurilor expirate este as imilata unei livrari de bunuri. Constatarea se face prin inventarierea bunurilor, care stabileste ce produs si in ce cantitate este deteriorat, decizia administratorului de scoatere a prod uselor degradate din gestiune, procesul-verbal de analiza a produsului sau proce sul-verbal de distrugere a produsului degradat.

Scaderea din gestiune se face pe baza raportului de gestiune intocmit in dou a exemplare de catre gestionar. in raportul de gestiune se inscriu atat cumparar ile si vanzarile de marfuri la pret de vanzare cu amanuntul, cat si alte iesiri ca distrugerea de marfuri degradate. - See more at: http://www.conta.ro/articol_Ce%20inregistrari%20se%20fac%20pentru %20scaderea%20din%20gestiune%20a%20marfurilor%20deteriorate-5031.html#sthash.cPL sabGR.dpuf

S-ar putea să vă placă și