Sunteți pe pagina 1din 4

Vanzarea bunurilor in regim de consignatie

Vanzarea bunurilor in regim de consignatie Vanzarea bunurilor in regim de consignatie se face in baza intelegerilor stabilite intre parti, in cadrul contractelor de consignatie. Contractul de consignatiereprezinta un contract prin care consignantul (unitatea de consignatie) se angajeaza sa livreze bunuri consignatarului (deponentul, persoana fizica sau juridica) pentru ca acesta din urma sa gaseasca un cumparator pentru aceste bunuri. Specific operatiunilor de vanzare a bunurilor in regim de consignatie este data livrarii. Astfel, pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. Consignatarul actioneaza in nume propriu, dar in contul consignantului, cand livreaza bunurile catre cumparatori. In ceea ce priveste reflectarea in contabilitate a operatiunilor desfasurate in regim de consignatie la unitatile de consignatie, acestea procedeaza astfel: La primirea bunurilor de la deponenti, nu inregistreaza in contabilitate respectiva intrare in gestiune, aceasta fiind inregistrata extracontabil. La primire, trebuie sa intocmeasca ? Bonul de primire in consignatie? Acest . document se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inainteaza deponentului, iar celalalt ramane la unitate. Daca deponentul este operator economic platitor de T.V.A., bunurile depuse in consignatie sunt insotite de avizul de insotire a bunului (marfii), care va cuprinde mentiunea ? pentru vanzare in regim de consignatie? . Incarcarea in gestiune a bunurilor primite de la deponenti este efectuata in momentul in care bunul a fost vandut. In contabilitate, la vanzare, efectele se reflecta in contul de profit si pierdere pe venituri si pe cheltuieli, se achita deponentul si se retine comisionul de consignatie perceput . EXEMPLU Bunuri in regim de consignatie primite de la persoane fizice sau juridice necuprinse in sfera de aplicare sau scutite de T.V.A. Unitatea de consignatie S.C. ABC S.R.L. primeste de la S.C. ALFA S.R.L., neplatitoare de T.V.A., o colectie de gravuri in valoare de 5.000 lei si de la persoana fizica X o piesa de mobilier in valoare de 3.000 lei. Unitatea de consignatie percepe un comision de 16% pentru gravuri si 12% pentru piesa de mobilier. Baza de calcul a T.V.A. o reprezinta comisionul perceput de unitatea de consignatie. Calculul pretului de vanzare cu amanuntul Pentru colectia de gravuri Valoarea bunului 5.000 lei Comision 16% 800 lei T.V.A. aferenta comisionului 152 lei Valoarea totala a marfii 5.800 lei Valoare marfa la pret cu amanuntul 5.952 lei Pentru piesa de mobilier Valoarea bunului 3.000 lei Comision 12% 360 lei T.V.A. aferenta comisionului 68 lei

Valoarea totala a marfii 3.360 lei Valoare marfa la pret cu amanuntul 3.428 lei T.V.A. colectata = 152 + 68 = 220 lei Total valoare marfa cu tva 9380 Din care: cost 3000+5000=8000
Commission 800+360=1160+tva 220=1380

a) Receptia bunurilor la primirea marfii si stabilirea pretului de vanzare cu amanuntul Se inregistreaza extracontabil bunurile primite in regim de consignatie: 8033 8.000 ? Valori materiale primite in pastrare sau custodie? b) Vanzarea bunurilor la pretul de vanzare: 5311 % 9.380 ? Casa in lei? 707 9.160 ? Venituri din vanzarea 220 marfurilor? 4427 ? T.V.A. colectata? c) Consignatia anunta deponentii despre vanzarea bunurilor, moment in care persoana juridica emite factura catre consignatie pentru valoarea bunurilor. 371 % 8.000 ? Marfuri? 401 5.000 ? Furnizori/persoana juridica? 3.000 401 ? Furnizori/persoana fizica? d) Inregistrarea adaosului comercial si T.V.A. neexigibila: 371 % 1.380 ? Marfuri? 378 1.160 ? Diferente de pret la marfuri? 220 4428 ? T.V.A. neexigibila? e) Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: % 371 9.380 607 ? Marfuri? 8.000 ? Cheltuieli privind marfurile? 1.160 220 378 ? Diferente de pret la marfuri? 4428 ? T.V.A. neexigibila?
Concomitent, se descarca gestiunea extracontabil:

8033 ? Valori materiale primite in pastrare sau custodie? f) Achitarea marfurilor vandute catre deponenti: % 5311 401 ? Casa in lei? ? Furnizori/persoana juridica? 401 ? Furnizori/persoana fizica? g) Reflectarea exigibilitatii T.V.A.: 4427 4423 ? T.V.A. colectata? ? T.V.A. de plata?

8.000

8.000 5.000 3.000

220

h) Plata T.V.A. catre bugetul statului: 4423 5311 220 ? T.V.A. de plata? ? Casa in lei? EXEMPLU Bunuri primite in consignatie de la deponenti ?persoane juridice, platitori de T.V.A. S.C. OMEGA S.A . cedeaza consignatiei IRIS spre vanzare, produse electronice in valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19%. Omega intocmeste avizul de expeditie . Unitatea de consignatie aplica la valoarea marfii primite un comision de 15%, pentru a determina valoarea totala a marfii destinata vanzarii (fara T.V.A. ). Calculul pretului de vanzare cu amanuntul Valoarea marfii primite 10.000 Comision 15% 1.500 Valoarea totala a marfii 11.500 T.V.A. 19% 2.185 Valoarea totala 13.685 In unitatea de consignatie, pretul de vanzare al produselor electronice s-a stabilit in suma de 13.685 lei. Dupa vanzarea acestor produse, S.C. OMEGA intocmeste factura. Reflectarea in contabilitatea unitatii de consignatie Componentele facturii de la S.C. OMEGA S.A. sunt urmatoarele: pret de vanzare 10.000 T.V.A. 1.900 Total factura 11.900 Stabilire T.V.A. de plata: T.V.A. colectata 2.185 T.V.A. de plata la bugetul de stat (2.185 ? 1.900) = 2 85 a) Inregistrarea marfurilor primite la pret de vanzare cu amanuntul (extracontabil): 8033 11.900 ? Valori materiale primite in pastrare sau custodie? b) Incasarea contravalorii marfurilor vandute: 5311 % 13.685 ? Casa in lei? 707 11.500 ? Venituri din vanzarea 2.185 marfurilor? 4427 ? T.V.A. colectata? c) Primirea facturii de la S.C. OMEGA S.A.: % 401 11.900 371 ? Furnizori? 10.000 ? Marfuri? 1.900 4426 ? T.V.A. deductibila? d) Inregistrarea adaosului comercial si T.V.A. neexigibil: 371 % 3.685 ? Marfuri? 378 1.500 ? Diferente de pret la marfuri? 2.185 4428 ? T.V.A. neexigibila? Concomitent, se descarca gestiunea extracontabil:
:

8033 ? Valori materiale primite in pastrare sau custodie?

11.900

e) Descarcarea gestiunii marfurilor vandute: % 371 607 ? Marfuri? ? Cheltuieli privind marfurile? 378 ? Diferente de pret la marfuri? 4428 ? T.V.A. neexigibila? f) Plata catre S.C. OMEGA S.A.: 401 5311 ? Furnizori? ? Casa in lei? g) Exigibilitatea T.V.A.: 4427 % ? T.V.A. colectata? 4426 ? T.V.A. deductibila? 4423 ? T.V.A. de plata? f) Plata T.V.A. catre bugetul statului: 4423 5311 ? T.V.A. de plata? ? Casa in lei?
Data aparitiei: 19 Mai 2008

13.685 10.000 1.500 2.185

11.900

2.185 1.900 285

285

S-ar putea să vă placă și