Sunteți pe pagina 1din 1

* S.C.

GEMINA FINANCIAR S.R.L.

Sediu social: Str Morii, Nr22, Alba Iulia, jud Alba; Nr.Registrul Comertului:J01/655/2006; Cod Fiscal: 18792094 DECIZIA
Nr.01 Din data de 31.07.2013 Avand in vedere: Legea contabilitatii nr. 82/1991 si Reglementarile contabile conforme cu directivele europene(OMF 3055/2009); Prevederile Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, si ale normelor de aplicarea ale acesteia, in ceea ce priveste scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe; Propunerile inaintate de catre Petrescu Cristina., pentru scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe; Decizia Administratorului nr.01 din 31.07.13 privind casarea unor mijloace fixe;

DECID:
Art. 1. In perioada 31.07.2013 se efectueaza scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe din patrimoniul SC GEMINA FINANCIAR SRL, cuprinse in anexele la prezenta decizie. Art. 2. Casarea mijloacelor fixe va fi facuta de catre o comisie de casare, in urmatoarea componenta: 1.Expert contabil Petrescu Cristina. La cererea comisiei de casare, in activitatea acesteia vor fi folosite si alte persoane cu pregatire tehnica sau care au avut in folosinta mijloace fixe propuse spre casare, care pot evalua starea tehnica a acestora, daca este cazul. Art. 3. Scoaterea din functiune si casarea efectiva, vor fi facute in urma verificarii existentei si starii tehnice a mijloacelor fixe ce urmeaza a fi casate, la locurile in care acestea se gasesc. Comisia de casare, va proceda de asemenea, daca este cazul si la valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune, in sensul vanzarii de piese si subansamble rezultate in urma dezmembrarii, utilizarea lor ca piese de schimb pentru alte mijloace fixe sau valorificarea ca materiale nerecuperabile. Art. 4. Comisia de casare, va intocmi Procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, in care vor fi trecute constatarile si concluziile comisiei, precum si rezultatele valorificarii bunurilor casate. Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza persoanele numite in comisia de casare , prevazute la art. 2.

Director General,

Petrescu Radu Adrian


Membrii Comisiei de casare au luat cunostinta de Decizia nr. 01 , din data de 31.07.2013., privind scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe. COMISIA DE CASARE(NUME/PRENUME) SEMNATURA Expert contabil Petrescu Cristina