Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA DE INGINERIE BRAILA CATEDRA / DEPARTAMENTUL AGRICULTURA SI ECOLOGIE Adresa: Calea Calarasilor nr.

29 Nr. telefon / fax: 0239/612572 E-mail:auri a.soare!u"al.ro

PROGRAMA ANALITIC Disciplina: FIZIOLOGIE VEGETALA Domeniul de Licen !: A"#onomie$ A"#icul%u#! P#o"#am de s%udiu: Licen%a A& Locul disciplinei 'n planul de 'n(! !m)n%:
Anul de studiu Nr. ore Anul II Sem. I Sem. II C L C L 2 2 1 1 Total ore C 42 L 42 Forme de verificare Sem. I E Sem. II Nr. credite Sem. I ! Sem. II " Cod disciplin

#$1%&'(III)I )2&

*& O+iec%i(ele disciplinei: La sfarsitul cursului studentul va putea * sa specifice functiile fi+iolo,ice ale componentelor stucturale celulare sa caracteri+e+e fenomenele care stau la .a+a sc/im.ului de su.stante dintre celula ve,etala si mediul e0tern sa pre+inte procesele care alcatuiesc re,imul de apa al plantelor sa e0plice mecanismul de nutritie minerala a plantelor sa preci+e+e mecanismul fotosinte+ei si factorii care influentea+a intensitatea fotosinte+ei sa descrie mecanismul respiratiei sa indice +onele si etapele de crestere ale plantelor sa defineasca de+voltarea plantelor si importanta ei sa preci+e+e miscarile plantelor. C& Me%ode de p#eda#e , 'n(! a#e: prele,erea) e0punerea interactiva) conversatia) demonstratia) o.servatia individuala) e0plicatia de+.aterea) metode de lucru in ,rup si individual. D& Fo#me -i me%ode de e(alua#e: evaluare continu 1 pondere "&2 3 prin metode orale) pro.e scrise) practice 4i teme de cas 1semestrul I 5 referat pe o tem la ale,ere din tematica disciplinei- semestrul II5 referat pe o tem la ale,ere din tematica disciplinei-3- evaluare sumativ 1pondere '&23 prin pro.e scrise6orale. E& Con%inu%ul cu#sului: .& In%#oduce#e in /i0iolo"iei plan%elo# $ 1 o#e 7efinitie) o.iect) istoric) importanta) metodele de cercetare. 1& Fi0iolo"ia celulei (e"e%ale $ 2 o#e Caracteristici ,enerale. Functiile fi+iolo,ice ale componentelor structurale celulare.Insusirile fi+ico5c/imice si fi+iolo,ice ale protoplasmei. Fenomenele de .a+a ale sc/im.ului de su.stante dintre celula ve,etala si mediul e0tern 8 adsor.tia) im.i.itia) difu+iunea) osmo+a. 3& Re"imul de apa al plan%elo#$ .4 o#e

9olul fi+iolo,ic al apei. A.sor.tia apei de catre plante. Circulatia apei in corpul plantelor. Eliminarea apei din plante 1transpiratia si ,utatia3. %ilantul de apa al plantelor. 5& Nu%#i%ia mine#ala a plan%elo# $ 6 o#e :etode folosite in studiul nutritie& 9olul fi+iolo,ic specific al elementelor minerale. A.sor.tia apei prin radacini. A.sor.tia apei prin frun+e. Circulatia elementelor minerale in plante. 7& Fo%osin%e0a $ 6 o#e Definitie si importanta. (r,anele si or,anitele fotosinte+ei. :ecanismul procesului de fotosinte+a. :etode de cercetare a fotosinte+ei. Factorii care influentea+a intensitatea procesul de fotosinte+a. Fotosinte+a si productia a,ricola. 6& Respi#a%ia plan%elo# $ 5 o#e Importanta.:etode pentru determinarea respiratiei plantelor. :ecanismul procesului de respiratie. Influenta factorilor interni si e0terni asupra procesului de respiratie. 8& C#es%e#ea plan%elo# $ 1 o#e 7efinitie. Etapele si mecanismul cresterii celulare. ;articularitatile de crestere la diferite or,ane. Influenta factorilor e0terni si interni asupra cresterii. 2& De0(ol%a#ea plan%elo# $ 3 o#e Iarovi+area. Fotoperiodismul. 9itmul .iolo,ic. Fotoperiodismul si or,anele ve,etative. ;oleni+area si fecundarea. 9& Misca#ile plan%elo# $ . o#e Criterii de calsificare.9olul miscarilor. :iscarile active si pasive. Tropismele) nastiile) nutatii) tactisme& F& Con inu%ul luc#a#ilo# p#ac%ice . 1. 7emonstrarea fenomenul de adsor.tie 8 adsor.tia violetului de metil de catre sol) adsor.tia colorantilor de catre /artia de filtru 8 2 ore 2.7emonstarea fenomenului de difu+iune 8 difu+iunea cristaloidelor in apa) difu+iunea ionilor in ,eluri coloidale) difu+iunea cristaloidelor si coloidelor in ,eluri coloidale 8 4 ore ".7emonstrarea fenomenului de im.i.itie 8 determinarea ,radului de im.i.itie) emisiunea de ener,ie mecanica) emisiunea de ener,ie calorica 5 2 ore 4.7emonstrarea fenomenului de osmo+a 5 celula artificiala Trau.e) o.servarea actiunii su.stantelor osmotic active si inactive) celula ve,etala ca sistem osmotic 8studiul plasmoli+ei si tur,escentei 8 4 ore !.7eterminarea cantitatii de apa si de su.stanta uscata din plante 8 2 ora <.(.servarea macro si microscopica a perilor a.sor.anti 5 determinarea cantitatii de apa a.sor.ita prin radacini- sta.ilirea +onei de a.sor.tie a apei la radacini 5 e0perimentul Coupin- a.sor.tia apei prin fun+e- influenta factorilor e0terni asupra a.sor.tiei radacinilor 8 4 ore '. ;unerea in evidenta a transpiratiei prin metoda colorimetrica 1metoda Sta/l3determinarea intensitatii transpiratiei dupa metoda =ales si metoda cantariri la .alanta te/nica 5 2 ore >.Influenta factorilor interni si e0terni asupra intensitatii transpiratiei 8 metoda $arreau) metoda :olisc/- punerea in evidenta a procesului de ,utatie5 4 ore ?.;unerea in evidenta a cailor de conducerea a apei in corpul plantelor 8 circulatia prin parenc/imuri) circulatia prin vasele de lemn- o.servarea presiunii radiculare si a fortei de suctiune a frun+elor 8 "ore 1&. erificare semestriala 8 1 ora 11.;unerea in evidenta a procesului de fotosinte+a prin metode calitative 5 metoda .ulelor) metoda En,elman5 2 ore 12.Influenta factorilor e0terni asupra intensitatii fotosinte+ei 5 intensitatea luminii) radiatiile din spectrul vi+i.il) temperatura) concentratia C(2 8 2 ore 1".Influenta factorilor interni asupra intensitatii fotosinte+ei 8 suprafata foliara) continutul de clorofila 5 1 ore

14.E0tra,erea pi,mentilor din frun+e) separarea pi,mentilor clorofilieni 8 1 ore 1!.;unerea in evidenta a cailor de transport ale asimilatelor in tulpina prin metoda inelarii) transportul asimilatelor din frun+e 8 1 ore 1<.;unerea in evidenta a procesului de respiratie 8 metoda atmosferei confiate) metoda $odlevs@i 8 1 ore 1'. italitatea semintelor 8 metoda .ioc/imica cu clorura de trifenil tetra+oliu 1TTC3) metoda cu indi,ocarmin) metoda cu fu0ina acida 5 1 ora 1>.Necesitatea apei) aerului si caldurii pentru ,erminatia semintelor) e0perienta celor trei .oa.e de fasole 8 1 ora 1?.Aflarea po+itiei +onelor de crestere a diferitelor or,ane) prin metoda divi+iunilor cu tus 8 1 ora 2&.Influenta factorilor mediului am.iant asupra cresterii 8 temperatura) lumina) apa) concentratia solutiei solului 5 1 ora 21.$eotropismul tulpinii si al radacinii 8 e0perienta cu plantule) e0perienta cu tulpinile articulate de ,raminee 8 2 ore 22. erificare semestriala 8 1 ora G& *i+lio"#a/ie de ela+o#a#e a cu#sului: 1.Atanasiu L. 5 Ecofiziologia plantelor 8 Ed. Stiintifica si Enciclopedica) %ucuresti 1?>4 2. %oldor (.) 9aianu (.) Trifu :. 8Fiziologia plantelor8lucrari practice E7; %ucuresti 1?>" ". %oldor ( si cola.. Fiziologia plantelor 8 E7;) %ucuresti) 1?>1 4. %ur+o I. si cola.. 8 Curs de fiziologia plantelor 8 #SA: %ucuresti 1??? !. %ur+o I. si cola.. 8 Fiziologia plantelor de cultura5 Ed. Stiinta) %ucuresti 2&&& <. %ur+o I. si cola.. 8Fiziologia plantelor de cultura 5 Ed. Ceres) %ucuresti 2&&4 '. Cupcea Emilia si cola.. 8Lucrari practice de fiziologia plantelor 8 E7;) %ucuresti >. Aitareanu 7oina 8 Fiziologie vegetala 5 Ed. Ion Ionescu de la %rad) Iasi 2&&2 ?. :ilica C.I. si cola.. 8 Fiziologia vegetala 8E7;) %ucuresti 1?'' 1&. Nedelcu ;. 8 Fi+iologia plantelor 8 E7;) %ucuresti 1?'! 11. ;eterfi St. si N. Sala,eanu 8 Fiziologia plantelor 8 E7;) %ucuresti 1?'2 :& *i+lio"#a/ie minimal! de s%udiu pen%#u s%uden i 1. %oldor (.) 9aianu (.) Trifu :. 8Fiziologia plantelor8lucrari practice E7; %ucuresti 1?>" 2. :ilica C.I. si cola.. 8 Fiziologia vegetala 8E7;) %ucuresti 1?'' ". Aitareanu 7oina 8 Fiziologie vegetala 5 Ed. Ion Ionescu de la %rad) Iasi 2&&2 4. Nedelcu ;. 8 Fi+iologia plantelor 8 E7;) %ucuresti 1?'! !. ;eterfi St. si N. Sala,eanu 8 Fiziologia plantelor 8 E7;) %ucuresti 1?'2

Data aprobrii programei analitice n departament: 22.01.2007 Sef departament S.l.dr. in,. $/eor,/e (IC#