Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE FIZIC, CHIMIE,


ELECTRONIC I TEHNOLOGIA PETROLULUI
CHIMIA I MANAGEMENTUL CALITILOR PRODUSELOR DE CONSUM I A
MEDIULUI
STANDARDIZARE I ACREDITARE LABORATOARE
OPTIMIZAREA I VALIDAREA UNEI METODE DE
CROMATOGRAFIE LICHID DE NALT PERFORMAN
PENTRU DETERMINAREA HIDROCARBURILE
AROMATICE POLICICLICE DIN MIDII
COORDONATOR TIINIFIC:
Con! "n#$! %&! S#'on( DOBRINA
M()*+&(n,#:
MUNTEANU M-%-.#n(
2014
REZUMAT
A fost optimizat i validat o metod de determinare a 11 hidrocarbri aromatice policiclice
!"A#$ri% &n midiile !M'tils$(alloprovincialis%) folosind "#*+ cplat la n detector de
florescen ) &n conformitate c re(lile +omnit ii Eropene, #re(tirea probei implic
di(estia alcalin a estli midiilor) e-trac ia lichid$lichid a comp ilor or(anici i separare
&n faz solid, Acrate ea i precizia metodei a fost determinate prin stdil de validare)
efectat pentr a demonstra c metoda este til at.t pentr scopri de screenin( !depistare%
c.t i de confirmare, Re(lamentl !+E% nr, 200/01110E+ a stabilit criteril de performan
nmai pentr analiza benzo 234pirenli !5a#% &n prodsele alimentare de ori(ine animal)
deoarece 5a# este cel mai stdiat "A#, 6e$am e-tins criteriile de performan de analizare a
5a# pentr alte 10 "A#$ri to-ice !enmerate &n +omisia de Recomandare !+E%
nr,200701080E+%) precm i stdil de validare de asemenea efectat) &n acord c +omisia
9ecizional !+E% nr, 20020:7/0E+, Metoda a fost aplicat pentr determinarea a 2/ de probe
de midii din plante active prodctoare de crstacee din +ampania !;talia% i valorile
variabile de "A#$ri ce a fost detectate) variind de la <0)2 la 1:=(0>( (retate med,
2
+U#R;6?
Rezmat@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,@@,2
+apitoll 1 #rincipalii polan i din midii@@@@@@@@@@@,,,@@@@,4
+apitoll 2 Materiale i metode @@@@@@@@@@@@@@@,@@@@:
2,1,#robele din midii@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,,,:
2,2, #re(tirea standardelor @@@@@@@@@@@@@@@@,@,@@@,,:
2,1,#re(tirea probei@@@@@@@@@@@@@@@@@@,,,@,@@@@/
2,1,1, Reactivi i materiale@@@@@@@@@@@@,@@,@@@,@/
2,1,2, #rocedel de determinare@@@@@@@@@@@@@,@@@,/
2,4, Analiza "#*+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,,8
2,7,+antificarea@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,@@@@@@8
2,:, Aalidarea metodei &n conformitate c Re(lamentl 200/01110E+@@,,,@,,B
2,/, Aalidarea metodei &n conformitate c 9ecizia 20020:7/0E+@@@,@,@,,,10
2,8, Msrarea incertitdinii@@@@@@@@@@@@@@@@@,@,,@,,,11
+apitoll 1, Rezltate e-perimentale@@@@@@@@@@@@@@,@@@11
1,1,Analiza probelor@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,@@,,11
1,2,Aalidarea metodei@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@11
1,1, 6ivell de "A#$ri &n probele de midii@@@@@@@@@@@,@@@,17
+apitoll 4 +onclzii@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,@@@,18
5iblio(rafie@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,1B
+A#;TC*U* 1
1
#rincipalii polan i din midii
"idrocarbrile aromatice policiclice !"A#$rile% snt sbstan e chimice rezistente c
do sa mai mlte inele aromatice fzionate, "A#$rile snt polan i din medi)
omniprezente) care a fost identifica i la nivel mondial) &n diverse matrici) cm ar fi apa)
soll sa particle de praf, 9e asemenea) s$a constatat c "A#$rile a fost contaminan i &n
diverse prodse alimentare) cm ar fiD prodse lactate) le(me) frcte) leiri i carne prEit
i afmat !+amar(o FToledo) 2001G 9e Aos) Aan 9o>>m) ?choten F Hon($5er>hot)
1BB0G Iazeroni) ?inha) "s) Jreenber( i Rothman) 2001G IriEf) ?choten FAan 9er
?te(en) 1B8/G *in) T i Zh) 2007G ?;MIC 2002%, +ircla ia "A#$rilor &n atmosfer
depinde de propriet ile acestora) ele se evapor or i se disperseaz &n aer) se depoziteaz
&n sol i se acmleaz &n sedimente i plancton) datorit propriet ilor lor lipofile, Kn cea
mai mare parte) "A#$rile ptrnd &n medi i apoi &n lan l alimentar) prin eliberarea lor &n
rma incendiilor de pdre) rezidrilor lemnelor arse sa din rma proceselor (eochimiceD
vlcanism sa infiltra ii petroliere, Mai mlt) ele pot intra &n crsrile apelor) prin eliminarea
deversrilor indstriale) de la tratarea apelor zate i pot fi (site &n solri ca rezltat al
deversrii din containerele de depozitare ale de erilor pericloase !CM?) 1BB8) 2007%,
"A#$rile pot contamina prodsele alimentare) de asemenea) &n timpl proceselor de
&nclzire i scare) care permit prod ilor de ardere s vin &n contact direct c alimentele,
A(en ia ;nterna ional pentr +ercetare &n 9omenil +ancerli !;AR+) 2004% i
+omitetl tiin ific pentr Alimenta ie !Re(lamentl 200:018810E+% a aEns la conclzia
c n anmit nmr de "A#$ri snt sbstan e canceri(ene) (enoto-ice, 5enzo 2a4 antracen)
benzo 234 piren !5a#% i dibenzo 2a)h4 antracenli) a fost clasificate de ctre ;AR+ n
posibil prods canceri(en pentr oameni i fac parte din !Jrpl 2A%) &n timp ce 7$
metilcrisenl) benzo2b4florentenl) benzo 2>4 florantenl) dibenzo 2a)i4 piren i indeno
21)2)1$cd4piren snt prodse posibile canceri(ene pentr om care fac parte din !Jrpl 25%,
c toate acestea) "A#$rile care n s$a demonstrat a fi canceri(ene) cm ar fi crisenl
!;AR+ (rpl 1%) pot ac iona ca prod i siner(ici !"ermann) 1B81%, Kn vederea proteErii
snt ii pblice) le(isla ia UE a stabilit limite ma-ime pentr benzo 2a4 piren &n anmite
prodse alimentare care con in (rsimi i leiri) &n prodsele alimentare afmate i scateG
procesele de scare i afmare pot caza limite ridicate de contaminare, #otrivit +omitetl
tiin ific pentr Alimenta ie Uman) benzo 2a4 pirenl poate fi tilizat ca n indicator pentr
apari ia i efectl canceri(en &n prodsele alimentare a "A#$rilor) dar +omisia Eropean
4
de Recomandare !+E% nr, 200701080E+ cere analize mltiple a "A#$rilor !prioritate UE$
17"A#% necesare pentr a ob ine informa ii splimentare privind limitele de contaminare c
diferitele "A#$ri &n prodse alimentare,
*crarea de fa s$a a-at pe determinarea a 11 "A#$ri inclse &n Recomandarea
+omisiei Eropene !+E% nr 200701080E+D benzo 2a4 antracen !5AA%) crisenl !R"+%) 7$
metilcrisen !7M+%) benzo 2b4florantenl !55L%) benzo 2>4florantenl !5IL%) benzo 2a4
piren !5a#%) dibenzo 2a)l4$piren !9*#%) dibenzo 2a)h4 antracen !9"A%) indeno 21)2)1$cd4
pirenen !;+#%) dibenzo 2a)i4 piren !9;#%) dibenzo 2a)h4 piren !9"#% M din 2/ probe de midii,
#olarea medili c "A#$ri poate caza contaminarea prodselor alimentare) &n
special pe te i frcte de mare, Cr(anismele marine) pot acmla "A#$ri i pot fi o srs
de risc pentr consmatori) dar &n acela i timp) ele snt n indicator til pentr evalarea
eco$snt ii din medil acvatic !5ihari) Lafandel F #is>r) 200/%,
Kn +ampania) reprodcerea midiilor este o important resrs economic i mlte
cresctorii prodctive de midii snt sitate de$a ln(l coastei, 9in pcate) nele dintre
zonele rbane !sa din imediata apropiere a ora elor% snt srsele de contaminare a medili
c "A#$ri,
Un stdi efectat pe probe de sedimente de sprafa colectate din portl 6apoli
!+ampania%) a frnizat nele date privind limitele de contaminare c "A#$ri !?provieri et al)
200/%, Apari ia "A#$rilor &n frctele de mare a fost demonstrat de ctre ml i crecettori)
dar snt disponibile p ine rezltate pentr midiile de cresctorie &n ;talia, !#er(ini et al)
200/G ?torelli F Marcotri(iano) 2001%, #arlamentl i +onsilil Eropean a stabilit &n
Re(lament !E+% nr, 200408740E+ faptl c statele membre trebie s se asi(re c
mol tele vii c 2 valve snt spse ni control oficial a a cm este descris &n Ane-a 2,
Atoritatea competent trebie s clasifice zonele de prodc ie din care aceasta atorizeaz
recoltarea mol telor vii bivalve, Zonele de recoltare i de prodc ie clasificate) trebie s
fie monitorizate periodic) pentr a verifica prezen a contaminan ilor chimici &n mol te
bivalve, Kn pls) Re(lamentl +omisiei 200:018810E+ a fi-at limitele ma-ime pentr benzo
2a4 piren &n diverse prodse alimentare de ori(ine marin) cm ar fi bivalvele) crstaceele)
pe tii i cefalopodele, Astfel) a fost necesar s se dezvolte o metod analitic pentr a
determina nivelrile "A#$rilor &n aceste alimente de ori(ine marin, Mai mlt) maEoritatea
lcrrilor tiin ifice privind "A#$rile &n prodse alimentare s$a a-at &n principal pe matrici
5a#, Kn acest stdi se rmre te determinarea set$li de 1: "A#$ri E#A din ?UA) i
nmai n nmr mic de cercettori stdiaz 17 "A#$ri din UE!Nenzl) ?imon) Ileiner i
7
An>lam) 200:%, #rin rmare) scopl prezentli stdi a fost de a dezvolta i valida o metod
sensibil i de &ncredere pentr determinarea "A#$rilor &n probele de midii, Aceast metod
a fost testat prin determinarea prezen ei a 11 "A#$ri din e antioane de midii$M'tils
(alloprovincialis colectate din +ampania !;talia%,
+A#;TC*U* 2
:
Materiale i metode
2,1, Probele de midii
#robele de mol te bivalve !M,Jalloprovincialis% a fost colectate de la fermele
comerciale de mol te sitate &n diferite zone ale coastei provinciei +ampania !;talia%) &n
special din coasta 9omitio) (olfl #ozzoli) (olfl 6apoli i (olfl ?alerno &ntre ianarie
2008 i martie 200B, Toate probele a fost de la fermele nde midiile snt recoltate &nainte de
comercializare) &n patri natrale sa &n instala ii de linii ln(i, #robele a fost pstrate la
temperatra de $20
0
+ p.n la analiz,
2.2.Pregtirea standardelor
?ol iile de "A#$ri standard la 10 =(0ml a fost achizi ionate de la 9r, Ehrenstorfer
!Asbr() Jermania%) care con ineaD benzo 2a4 antracen) crisen) 7$metilcrisen) benzo
2b4floranten) benzo 2>4 floranten) benzo 2a4 piren) dibenzo 2a) l4 piren) dibenzo 2a) h4
antracen) indeno piren 21) 2) 1$cd4) dibenzo 2a) i4 piren) dibenzo 2a) h4 piren, A fost pre(tit o
sol ie de amestec standard din 11 "A#$ri la 0)1 =(0ml !100 =(0>(%) pentr fiecare sol ie
standard de "A# 10 =(0ml prin dilare c acetonitril 1D100,
2.3.Pregtirea probei
2,1,1, Reactivi i materiale
+iclohe-an) acetonitril !A+6) pritate$"#*+%) hidro-id de potasi) etanol i slfat de
sodi anhidr) a fost achizi ionate de la +arlo Erba i apa ltrapr a fost ob int c n
sistem Milli$O, +art ele de silica(el ?E#$#AI Aac a fost achizi ionate de la Naters
!Milford) MA%,

2,1,2 #rocedel de determinare
#roba de est de midie !2(%) a fost omo(enizat !dispersie ltra$Trra- T27) 5icasa)
5ernare((io) ;talia% i saponificat c 10 m* de sol ie de hidro-id de potasi !26 &n etanol%)
&ntr$o baie de ap) la 80
0
+ timp de 2 h, #roba a fost rcit la temperatra camerei i s$a
ad(at 10 m* de ap ltrapr) e-tras c 20 m* de ciclohe-an i apoi centrif(at la 1000
R+L pentr 7 min, la 4
0
+ !Me(af(e) "eraes%, E-trac ia a fost efectat de trei ori,
?pernatan ii a fost amesteca i !apro-imativ :0 m*%) filtra i c o h.rtie de filtr !Millipore%)
care con ine slfat de sodi anhidr i reds la n volm mic !apro-imativ 0)2 ml%) c
/
aEtorl ni Rotoevaporator la 40
0
+ !5nchi) Llavil) Elve ia%, Rezidl a fost dizolvat &n 1
ml A+6) aplicat pe n cart ?ep$#a>) preactivat i elat c 1 ml A6+, Elatl a fost scat
sb n fl- de azot &ntr$n thermobloc> la temperatra de 70
0
+, rezidl a fost dizolvat &n ml
A+6) 0)47 m* filtrat !&ntr$o serin( de plastic c filtr direct) Millipore% i analizat prin
"#*+,
2,4, Analiza "#*+
A fost dezvoltat i optimizat n protocol de analiz a 11 "A#$ri) folosind n aparat
"#*+ "itachi$Merc> echipat c pomp */100) c atosampler !*/270% i c n detector de
florescen !*/480%, #entr detectarea diferitelor "A#$ri a fost folosite diferite ln(imi
de nd de e-cita ie i de emisie, +pll de e-cita ie$emisie ideal pentr fiecare "A# a fost
msrat printr$n florimetr !A(ilent 1200 ?eries% i n detector de florescen !L*9%)
pro(raml fiind constititD la timpl zero$t
0
) ln(imea de nd de e-cita ie !P e-cita ie% a fost
2B4 nm i ln(imea de nd de emisie a fost 404) la tQ17)7 min) 2/0 nm i 420 nmG la tQ18)8
min) $2B4 nm i 404 nm) la tQ27)4 min) 240 nm i 470 nm) p.n la sf.r it, +oloana "#*+
+18 a fost de 2,1 mm- 70 mm - 1)8=m !rezol ie rapid "T) A(ilent) ?anta +lara) +A% i
faza mobil a fost acetonitrill$ap sb form de (radient al n debit de 0)4 ml0min) c o
coloan etalonat la 27
0
+, #ro(raml de elare a (radientli a &ncept ini ial c o faz
mobil la :0D40 !v0v% A+6D ap) schimb.nd liniaritatea la 100R A+6 &n 14 min i dp 7
min) schimb.nd$se &napoi la faza ini ial !:0D40%, Timpl total de rlare a analizei a fost de
17 min, Aolml inEec iei a fost de 20 =*, ;dentificarea picrilor probelor 0"A#$rilor s$a
efectat pe baza timpli de reten ie al picrilor standard i s$a bazat pe standardele ma-ime
ale timpli de reten ie, #rofill el iei "#*+ al amestecli standard al celor 11 "A#$ri i
al ni e antion de midii c n amestec de 11 "A#$ri snt prezentate &n fi(, 1 i 2,
2,7 +antificarea
Metoda standard e-tern a fost tilizat pentr a determina concentra ia de "A#$ri
&n probe, *iniaritatea metodei a fost verificat prin tripla inEectare a nei sol ii standard de
11 "A#$ri) variind de la 0)7 =(0>( la 17=(0>(, Re(resia liniar a fost aplicat pentr a
constri o crb de calibrare raport.nd !aria picli verss pe concentra ia "A#$rilor$
raportl celor do% zona ma-im a concentra iei "A#$rilor, ?$a fct o calibrare a crbei
pentr fiecare secven de analiz,
8
2,: Aalidarea metodei &n conformitate c Re(lamentl 200/01110E+
Aceast metod a fost optimizat i validat &n conformitate c criteriile de
performan impse de +E pentr analiza de benzo 2a4 piren i descrise &n Re(lamentl
+omisiei 200/01110E+ !tabell 1%, Aceste criterii a fost e-tinse la toate cele 11 "A#$ri
stdiate, *imita de detec ie !*C9% i limita de cantificare !*CO% a fost calclate pentr
fiecare "A#) folosind midii inEectate c n amestec standard de 11 "A#$ri la 100 =(0>()
pentr a ob ine ase probe c concentra ia "A#$rilor de 0)2 =(0>( i ase c concentra ia
"A#$rilor de 0)8 =(0>(, Aceasta a fost analizate pentr a evala repetabilitatea,
Li(, 2 #roba de #"A$ri libere din midii infectat c amestec standard "A# =(0>(
B
T(/+.". 0: +riteriile de performan necesare pentr analiza benzo 234 piren !Re(lamentl
+omisiei 200/01110E+%
Aplicabilitatea Alimente specificate &n re(lamentl 200:018810E+
*C9 Mai p in de 0)1 =(0>(
*CO Mai p in de 0)B =(0>(
+oeficientl
/
"orrat Mai p in de 2 pentr toate
+oeficientl
8
"orrat Mai p in de 2 pentr toate
Aaloarea re(sit 70$120R pentr toate
?pecificitatea *iber pentr matrice ori pentr toate interferen ele spectraleS
*e(endD
S Rezltate pentr 20 inEectri de prob ne(ativ sa e antion ne(ativ
#recizia metodei a fost evalat prin calclarea coeficientli "orrat !200/01110E+%
pentr fiecare "A# de c.te trei concentra ii) prin condi iile de lcr !200/01110E+% &n ceea
ce prive te repetabilitatea !r% i reprodctibilitatea !R%G estl de midii blan> !fr "A#$ri
ad(ate% a fost inEectat c amestec standard la 100 =(0>( pentr a ob ine probe la
concentra ii de 7)0) 10)0 i 17 =(0>( &n ase probe de nivel de repetabilitate) ase probe pls
alte ase analizate de ctre n tehnician diferit) instrment diferit i &ntr$o zi diferit de
reprodctibilitate, Astfel a fost calclat media de recperare$media cantit ii re(site pentr
toate "A#$rile) pentr evalarea acrate ei metodei, ?pecificitatea a fost evalat analiz.nd
20 "A#$ri din probe standard) verific.nd orice interferen &n re(inea de interes &n cazl &n
care n sin(r "A# este de a teptat s eleze,
2,/ Aalidarea metodei &n conformitate c 9ecizia 20020:7/0E+
#entr acei contaminan i pentr care e-ist o limit ma-im admis !*M% !(rpa 5)
B:0210E+%) &n acest caz doar 5a#) concentra ia ++3 nde eroarea 3 este probabilitatea ni
10
rspns acceptat poate fi calclat printr$o serie de e antioane de probe martor inEectate la 10
=(0>( !*M pentr 5a#%, Aaloarea ++3 este e(al c valoarea medie a concentra iei pls 1):4
- !!Media +AR - ++3% 0 100%) nde +AR este coeficientl de varia ie &n condi ii de
reprodctibilitate) astfel ++T reprezint capacitatea de detectare la care probabilitatea ni
rspns fals acceptat este de 7R, Kn cele din rm) robste ea metodei a fost evalat pentr
fiecare "A#) prin abordarea nei modificri minore a robste ii,
Rotoevaporatorl a fost tilizat la 17
0
+ i 77
0
+) a fost folosite do probe diferite de
A+6 i do tipri diferite de coloane "#*+) fiind testate 1 ( i 2 ( de 6a
2
?C
4
anhidr la
40
0
+ i :0
0
+ folosite ca temperatri de evaporare i folosind ca volme de e-trac ie 70 ml i
/0 ml de ciclohe-an,
2,8 Msrarea incertitdinii
;ncertitdinea de msrare a fost calclat prin identificarea i catificarea
componentelor incertitdinii procesli analitic) &n special incertitdinile relativ e-tinse !Uc%
fiind calclate pentr fiecare "A#, !U6; +E; E6A 11007D2000%,
T(/+.". 1, Repetabilitatea i reprodctibilitatea
11
*e(endD$ r R $reprezint procente de recperare
+A#;TC*U* 1
12
Rezltate e-perimentale
1,1, Analiza probelor
#re(tirea probelor pentr analizele cromato(rafice) &n (eneral) implic do etapeD
e-trac ia i separarea, +omple-l de matrice) cm ar fi alimentele) a nevoie de pa i
splimentari, Kn cazl midiilor) n pas splimentar til implic saponificarea alcalin pentr a
&mbnt i randamentl de e-trac ie !9nn) 1B/:%, Metoda de pre(tire a probelor a fost
testat i optimizat a a cm este descris i a fost aplicat n stdi privind robste ea
metodei) inclz.nd$se &n stdil de validare,
9eterminarea prin cromato(rafie lichid de &nalt performan c detector de
florescen !"#*+0L*9% este cel mai tilizat tip de analiz pentr "A#$ri !?imon) #alme
i An>lam) 200/G Nenzl et al) 200:%, Unl dintre obiectivele prezentei lcrri a fost de a
&mbnt ii determinarea sensibilit ii "#*+) pentr a detecta nmrl ma-im de "A#$ri
printr$o sin(r determinare i de a ma-imiza cantitatea re(sit minimaliz.nd interferen ele,
Acesta a fost realizat prin crearea nei metode "#*+ &n care cpll e-cita ie$emisie de
florescen este optim pentr fiecare analit) prin crearea ni tabel L*9, Acest lcr a fost
posibil datorit tilizrii coloanei fierbin i i n timp de reten ie bine men int) care a permis
tilizarea metodei simple de standardizare e-tern pentr cantificare,
1,2 Aalidarea metodei
+riteriile minime de performan pentr analiza de benzo 2a4 piren descrise &n
Re(lamentl +omisiei Eropene 200/01110E+ !tabell 1%) ar trebi s fie aplicate la
matrici) inclsiv midii) enmerate &n Re(lamentl +omisiei 200:018810E+, Aceste criterii
a fost e-tinse al toate cele 11 "A#$riD valorile limitei de detec ie !*C9% i limitei de
cntificare !*CO%) a fost de 0)2 =(0>( respectiv 0)8 =(0>() pentr opt "A#$ri &n
conformitate c Re(lamentl +omisiei 200/01110E+, #entr +"R) 55L i ;+#) *C9 i
*CO a fost mai mari dec.t celelalte "A#$ri !0)8 =(0>( respectiv 0)7 =(0>() tabell 1%,
+oeficientl de precizie "orrat r !repetabilitatea% a variat de la 0)10 $1)2 pentr toate "A#$
rile i R !reprodctibilitatea% &ntre 0)1B$1)B !< 2 a a cm a solicitat%) calclat la 7)0) 10)0 i
11
17 =(0>() iar media pentr recperare pentr cele 11 "A#$ri la concentra iile de 7)0) 10)0 i
17 =(0>( a fost &n intervall de 71$/2R) &n acord c 200/01110E+,
Rezltatele *C9) *CO) coeficientl de precizie "orrat UrU i "orrat URU !la 10)0 =(0>(%
pentr cele 11 "A#$ri snt reprezentate &n tabell 1,
Mai mlt dec.t at.t) coeficientl de varia ie +A &ntre laboratoare este &n conformitate
c condi iile de repetabilitate pentr benzo 2a4 piren i a fost &ntre 4,1 R i 20)0R !tabell 2%)
astfel rezltatele preciziei de calcl al metodei a fost) de asemenea) &n acord c 9ecizia
+omisiei !+E% nr, 20020:7/0E+) &n care este raportat faptl c valorile pentr concentra iile
mai mici de 100 =(0>( ar trebi s fie c.t mai mici este posibil,
T(/+.". 2, *C9) *CO) coeficientl
r
"orrat)
R
"orrat &n cele 11 "A#$ri
Kn ceea ce prive te specificitatea metodei) matricea a fost lipsit de interferen e &n tot
intervall de timpi de reten ie ai anali ilor, ;ncertitdinea relativ e-tins !Uc%) e-primat &n
procente valorice R a fost de 1)14R pentr 5a#) astfel fiind oportn pentr cantificarea
14
rezidrilor &n intervall de concentra ii lat &n considerare &n acest stdi, MaEoritatea
e-perimentelor efectate pentr aplicarea 200/01110E+) UacoperU aplica ia 20020:7/0E+ !&n
special &n ceea ce prive te e-actitatea) precizia i specificitatea%, ?tdil de validare a fost
completat c nele prescrip ii raportate &n 20020:7/0E+, #entr contamina ii or(anici ca
"A#$ri !inclse &n B:0210E+) ane-a ;) (rpa 5%) prezent.nd florescen a) metoda de
determinare prin "#*+0L*9 este considerat o metod cantitativ de confirmare
!20020:7/0E+% i snt necesari parametrii splimentari) &n special calclarea limitei de
decizie !++3%) capacitatea de detectare !++T% i robste ea metodei !20020:7/0E+%,
+oncentra iile ++3 i ++T pentr 5a#) calclat la *M) a fost de /)/2 =(0>( respectiv B)1B
=(0>() &n conformitate c 20020:7/0E+, Metoda n a fost afectat de varia ii mici ale nor
factori critici !modificri minore ale robste ii%) &n special &n ceea ce prive te repetabilitatea
i reprodctibilitatea, Kn cele din rm) toate crbele de rspns ale analizei sol iilor
standard a avt o potrivire liniar de 0)7$17 =(0>( i valorile coeficien ilor !R
2
% a fost mai
mari dec.t 0)BB7 pentr toate "A#$rile,
1,1, 6ivell de "A#$ri &n probele de midii
+oncentra iile a 11 "A#$ri &n 2/ de probe late din midii din loca ii diferite &n
re(inea +ampania) snt raportate &n Tabell 4, +oncentra ia se e-prim &n =(0>( !(retate
med% i toate concentra iile a fost corectate pentr cantitatea re(sit de Re(lamentl
200/01110E+ cert pentr benzo 2a4 piren, +oncentra iile mai mici dec.t limita de detec ie
a fost considerate ca nedetectabile !69%, +oncentra ia benzo 2a4 pirenli a variat de la 0)1$
B)1 =(0>() c o valoare medie de 1)7 =(0>( i fost sb limita stabilit de 10)0 =(0>( la toate
probele, +ele mai mlte din celelalte "A#$ri a fost detectateD benzo 2a4 antracen a fost
(sit &n 18 probe !:/R% c o valoare medie de 2)0 =(0>() 7$metilcrisene la 1B probe !/0R% c
o medie de 2)2 =(0>() benzo 2b4 florantenl apare &n 21 probe) !87R%) c o medie de 2)1
=(0>() indenol 21)2)1$cd4 piren la 1B probe !/0R% i dibenzo 2a)h4 antracen &n 20 !/4R%) c
valori medii de 1)4 respectiv 1)2 =(0>( i benzo 2>4 florantenl apare &n 2/ probe !100R% c
o medie de 1)B =(0>( !tabell4%, Abaterile standard a fost de la 0)B la 4)4 =(0>( !tabell 4%,
T(/+.". 3! +oncentra ia "A#$rilor &n probele de midii din +ampania !;talia%
e-primat &n =(0>( !(retatea med% corectat pentr recperare,
17
1:
*e(endD
$ 69 M nedetectabil
#rin rmare) contaminarea midiilor ori(inare din cresctoriile din +ampania) c "A#$
ri este sb limita ma-im admis de le(isla ia eropean pentr benzo 2a4 piren &n toate
probele, + toate acestea) n rezltat interesant al acesti stdi) a artat c nivell
concentra iilor de benzo 2a4 piren a fost mai mari dec.t celelalte determinri &n midiile din
Marea Adriatic !;talia%) care indic valori sb cele ob inte prin determinarea instrmental
a limitei de detec ie &n toate probele) &n timp ce) apar valori detectabile din concentra iilor de
benzo 2a4 piren din midiile din Marea +ampaniei snt de asemenea mai mari dec.t cele din
Marea ;onic !;talia% !?torelli F Marcotri(iano) 2001%
+A#;TC*U* 4
+onclzii
Aalidarea rezltatelor metodei "#*+0L*9 a fost &n conformitate c criteriile de
performan impse de Re(lamentl comisiei 200/01110E+ i a +omisiei 9ecizionale !+E%
nr, 20020:7/0E+, #rin rmare) aceast metod este o metod cantitativ recnosct) care
poate fi considerat til pentr efectarea analizelor de rtin de monitorizare a 11 "A#$ri
din probele de midii i poate verifica dac concentra ia de benzo 2a4 piren din midii este sb
limita ma-im admis, Kn pls) aceast metod este aplicabil la determinarea polrii
medili cazat de "A#$ri) folosind midiile ca indicatori de polare, +E !+omisia
Eropean% a evalat o limit ma-im a rezidrilor &n mol tele bivalve doar pentr 5a#) &n
timp ce se dore te a fi stabilit o limit le(al pentr celelalte "A#$ri) &n special benzo 2a4
1/
antracen i benzo 2a)h4 antracen, To-icitatea intrinsec ar ptea fi cantificabil ca sma
"A#$rilor sb 10 =(0>() stabilit pentr 5a# i &n acord c Uprincipili preca ieiU
re(lementat prin Re(lamentl 200201/80E+) &n scopl proteErii snt ii pblice, Mai mlt
dec.t at.t) prezen a constant a 5a# i altor "A#$ri &n mrile italiene s(ereaz necesitatea
inclderii determinrii de "A#$ri) ca n parametr splimentar pentr clasificarea i
controll oficial din spa iile &n care midiile snt recoltate,
V
5;5*;CJRAL;E
1, B#4(&# N!, F((n%+. M!, 5P#)6"& V! 71889:! #ol'c'clic aromatic h'drocarbons and
ecoto-icolo(ical characterization of seaWater) sediment and mssel M'tils
(alloprovincialis from the Jlf of RiEe>a) the Adriatic ?ea) +roatia, Archives of
Environmental +ontamination and To-icolo(') 72 !1%) 1/B$18/,
2, C('(&;o M! 5 To.+%o M! 71882:! #ol'c'clic aromatic h'drocarbons in 5razilian
ve(etables and frits, Lood control) 14 !1%) 4B$71
1, Co''#))#on D+<#)#on 7EC: No! =>9?1881 of 12 A(st 2002 implementin( +oncil
9irective B:0210E+ concernin( the performance of anal'tical methods and the
interpretation of reslts, Cfficial Hornal of the Eropean +ommnities) *22108) 1/
A(st 2002,
18
4, Co''#))#on R+<o''+n%(*#on 7EC: No08@?188> of 4 Lebrar' 2007 on the frther
investi(ation into the levels of pol'c'clic aromatic h'drocarbons in certain foods,
Cfficial Hornal of the Eropean Union) *14) 8 Lebrar' 2007,
7, Co''#))#on R+;".(*#on 7EC: No 222?1889 of 28 March 200/ la'in( doWn the
methods of samplin( and anal'sis for the official control of the levels of lead)
cadmim) mercr') inor(anic tin) 1$M+#9 and benzo !a%p'rene in foodstffs,
Cfficial Hornal of the Eropean Union) *88) 2B March 200/,
:, Co''#))#on R+;".(*#on 7EC: No 0@@0?188= of 1B 9ecember 200: settin(
ma-imm levels for certain contaminants in foodstffs, Cfficial Hornal of the
Eropean Unio) *1:4) 20 9ecember 200:,
/, D+ Vo) R!, V(n Do66"' A!, S<4o"*+n A, 5 Bon;CB+&64o"* P! 70DD8:, #ol'c'clic
aromatic h'drocarbons in 9tch total diet samples !1B84$1B8:%, Lood and +hemical
to-icolo(') 28 !4%) 2:1$2:8,
8, D"nn B!P! 70D9=:! TechniXes for determination of benzo!a%p'rene in marine
or(anisms and sediments, Environmental ?cience and Technolo(') 10) 1018$1021,
B, P+&";#n# M!, V#)<#(no P, G#(''(&#no A!, M(n+&( M!, D# N(&%o A! 5 A'o&+n(
M! 71889:! #ol'c'clic aromatic h'drocarbons in marine or(anisms from the Adriatic
?ea) ;tal', +hemosphere) :: !10%)1B04$1B10
10, S*o&+..# M! 5 M(&<o*&#;#(no G! 71880:! #ol'c'clic aromatic h'drocarbons in
mssels !M'tils (alloprovincialis% from the ;onian ?ea) ;tal', Hornal of Lood
#rotection) :4)!1%)407$40:,
11, R+;".(*#on 7EC: No 09@?1881 of the Eropean #arliament and of the +oncil of 28
Hanar' 2002 la'in( doWn the (eneral principles and reXirements of food laW)
establishin( the Eropean food safet' athorit' and la'in( doWn procedres in
matters of food safet', Cfficial of the Eropean Union) * 11) 1 Lebrar' 2002,
1B

S-ar putea să vă placă și