Sunteți pe pagina 1din 4

Nume si prenume

Test
Relatii trofice in ecosistem
Clasa a VIII-a
I.Asociai corect cele dou coloane : 10p
___A)fitofag 1)crapul,porcul
___B)carnivor 2) oaia, capra
___C)omnivor 3)limbricul,tenia
___D)parazit 4)leul, rasul
II Alctuii lanuri trofice folosind urmtoarele componente: 10p
1) insecte, cereale, oim, roz!toare, erpi
2) tiuc!, alge, crap fitofag, pelican,
III Construii lanul trofic i piramida trofic pentru urmtoarele organisme: 10p
p!s!ri r!pitoare, cereale, g!rg!ri"a gr#ului, cioc#rlie
IV. Completati spatiile punctate cu notiunile care lipsesc: 1p
1) $rincipalele categorii trofice %intr&un ecosistem sunt'
a)(((((((((()))))))))))))))))b)(((((((()))))))))))))))))))))))))i c)
(((((((((((()))
2) (((((((((((((sunt singurele vie"uitoare care, cu a*utorul energiei solare, sunt
capabile s! pro%uc!, prin procesul %e (((((((((((((((, substan"e organice %in
substan"e anorganice)
V.Re!ol"ai re#usul. $0p
1. %roductori
$. &i desfoar acti"itatea !iua.
'. (ufnia este ) .
*. Insecta daunatoare plantelor.
. Relaii de +rnire sau ) .
,. Verigile comune alctuiesc o )
-. Consum fitoplanctonul.
.. R/ma consum ) moarte.
0. &ntr-un lan trofic e1ist '- ) .
10. 2mul poate fi ) de mai multe ordine
VI. Alctuii i o piramid trofic dintr-un ecosistem terestru a"/nd urmtoarele date :
1) 3
2) A
3) 4
4) 5
+) T
,) R
-) 2
.) 6
/) I
10
)
C
1p
&300mii pro%uc!tori
&,0 mii consumatori primari
&3 mii consumatori secun%ari
&2-3 consumatori ter"iari
a) Ce tip este1
b)Definiti acest tip %e pirami%a)
c) Definiti circuitul biogeoc2imic
VI.4otati cu A daca afirmatia este ade"arata si cu 6 daca afirmatia este falsa 10p
1)A 3 4 Categoriile trofice sunt reprezentate numai %e pro%uc!tori i parazi"i)
2)A 3 4 $ro%uc!torii sunt secun%ari)
3)A 3 4 Consumatorii %e or%inul 555 6ter"iari) sunt pr!%!tori sau r!pitori mari)
4)A 3 4 $ro%uc!torii stau la baza lan"ului trofic)
+)A 3 4 7esturile vegetale i animale sunt %egra%ate p#n! la substan"e minerale %e c!tre
bacterii i ciuperci)
4ota' 7e acorda 10 p din oficiu
8imp %e lucru +0 minute
Barem %e corectare i notare
5) 2&A9 4&B9 1&C9 3&D) 2,+p :4; 10p
55) 1' cereale insecte roz!toare erpi oim
2' alge crap fitofag tiuc! pelican +p:2; 10p
555)cereale g!rg!ri"a gr#ului cioc#rlie p!s!ri r!pitoare
+p : 2;10p
5<) 1) pro%uc!tori, consumatori, %escompun!tori 3p :+; 1+p
2)plantele, fotosintez!
<)
2p : 10; 20p
1) $ 3 A N 8 =
2) D 5 > 7 N A
3) 4 ? C 8 > 7 N A
4) @ A 7 @ A 7 5 5 A
+) T 7 ? 4 5 C =
,) R = B = A
-) C ? 2 $ D A N C 8 ? N
.) 6 7 > N C =
/) < = 7 5 @ I
10
)
C ? N E > F A 8 ? 7
cereale
@!rg!ri"a gr#ului
cioc#rlie
$!s!ri r!pitoare
<5)
$irami%a numerelor +p
$entru fiecare %efini"ie corect! se acor%! c#te + p +p:3; 1+p

<55) 1&49 2& 49 3& A9 4& A9 +&A 2p :+; 10p
Ee acor%! 10 p %in oficiu
8otal 100p
300 mii
0, mii
3 mii
2-3