Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA DE INGINERIE BRAILA CATEDRA / DEPARTAMENTUL AGRICULTURA SI ECOLOGIE Adresa: str. Calarasilor nr.

29 Braila Nr. telefon / fax: 0239-612572 E-mail: de anat!r"#$al.ro

PROGRAMA ANALITIC Disciplina: TEHNOLOGIA PASTRARII SI PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE A. Locul disciplinei n planul de n!"#"$%n&:
Anul de studiu Nr. ore Sem. I C S Anul Sem. II C S 2 1 Total ore C 28 S 14 Forme de verificare Sem. I Sem. II Nr. credite Sem. I Sem. II 4 Cod disciplin

!"1#$%&'III()%

'. O(iec&i!ele disciplinei: *isciplina cuprinde notiuni cu privire la metodele de conservare si prelucrare a produselor a+ricole ve+etale in functie de insusirile fi,ice si c-imice ale acestora de procesele fi,iolo+ice din timpul pastrarii( in scopul mentinerii insusirilor calitative a produselor destinate consumului( valorificarii si conservarii. In cadrul disciplinei se vor a.orda pro.leme le+ate de receptia materiilor prime( curatirea( sortarea si conditionarea produselor a+ricole( sisteme de stocare si depo,itare a produselor in fermele de productie si in unitatile de prelucrare. *e asemeni se vor pre,enta principalele te-nolo+ii de procesare a produselor a+ricole/ - te-nolo+ia morritului 0i a crupelor/ pre+tirea 0i mcinarea +r1ului 0i porum.ului( prelucrarea ore,ului( te-nolo+ia panifica2iei. - te-nolo+ia de industriali,are a le+umelor 0i fructelor( recoltarea( transportul 0i depo,itarea fructelor 0i le+umelor( sortarea( cali.rarea 0i splarea materiilor prime( tipuri de ma0ini 0i instala2ii. - te-nolo+ia o.2inerii mustului de stru+uri( ,dro.ireadesciorc-inarea( separarea mustului ravac( presarea .o0tinei( condi2ionarea mustului( te-nolo+ia fermentrii mustului 0i mustuielii( microflora stru+urilor 0i mustului( folosirea culturilor de dro3dii selec2ionate( fenomenele ce au loc 0i factorii ce le condi2ionea,( controlul( suprave+-erea 0i diri3area fermenta2iei alcoolice. - valorificarea materiilor prime a+ro-alimentare ca produse netransformate/ o.2inerea laptelui de consum( te-nolo+ia prelucrrii animalelor 4n a.ator. C. Me&ode de p)eda)e * n!"#a)e: prele+erea( e5plica2ia( de,.aterea( pro.lemati,area( metode de lucru 4n +rup 0i individual( studiul documentelor curriculare 0i al .i.lio+rafiei( simularea de situa2ii D. +o)$e ,i $e&ode de e!alua)e: evaluarea continu 6pondere 7$89 prin metode orale( pro.e practice 0i teme de cas 64n semestrul I : referat pe o tem la ale+ere din tematica disciplinei; semestrul II : proiectul unui pro+ram de o.2inere de semin2e la o plant de cultur la ale+ere9; evaluare sumativ 6pondere %$89. E. Con#inu&ul cu)sului - nu$") de o)e pen&)u .ieca)e &e$": 1. <rincipii si metode de conservare a produselor a+ricole. : 4 ore 2. =eceptia materiilor prime( curatirea( sortarea si conditionarea produselor a+ricole( sisteme de stocare si depo,itare a produselor in fermele de productie si in unitatile de prelucrare. : > ore. 7. Insusirile fi,ice si .ioc-imice ale produselor a+ricole( procese fi,iolo+ice ce au loc in timpul depo,itarii si pastrarii produselor a+ricole: > ore

4. Te-nolo+ia morritului 0i a crupelor/ pre+tirea 0i mcinarea +r1ului 0i porum.ului( te-nolo+ia panifica2iei. : 2 ore ). Te-nolo+ia de industriali,are a le+umelor 0i fructelor : 2 ore ).1. =ecoltarea( transportul 0i depo,itarea fructelor 0i le+umelor( sortarea( cali.rarea 0i splarea materiilor prime( ).2. Tipuri de ma0ini 0i instala2ii. >. Te-nolo+ia o.2inerii mustului de stru+uri : 4 ore >.1. ?dro.irea-desciorc-inarea( separarea mustului ravac( presarea .o0tinei( condi2ionarea mustului( te-nolo+ia fermentrii mustului 0i mustuielii( >.2. @icroflora stru+urilor 0i mustului( folosirea culturilor de dro3dii selec2ionate( fenomenele ce au loc 0i factorii ce le condi2ionea,( controlul( suprave+-erea 0i diri3area fermenta2iei alcoolice. %. 'alorificarea materiilor prime a+ro-alimentare ca produse netransformate/ o.2inerea laptelui de consum. : 2 ore 8. Te-nolo+ii de prelucrarea laptelui de consum : 2 ore /. Con#inu&ul luc)a)ilo) p)ac&ice - nu$") de o)e pen&)u .ieca)e &e$": 1. *eterminarea insusirilor calitative ale diferitelor tipuri de seminte : 4 ore 2. *eterminarea unor indici calitativi ai cerealelor( a finii de +r1u( a p1inii : 2 ore 7. Caracteri,area te-nolo+ic a materiilor prime pentru industria conservrii le+umelor 0i fructelor. <rincipii de recep2ie pentru materiile prime. <roiectarea produc2iei( omolo+area 0i lansarea comercial : 4 ore 4. Anali,a principalilor indicatori calitativi ai laptelui de consum si a produselor lactate 4ore 0. 'i(lio1)a.ie de ela(o)a)e a cu)sului
1. 2. 7. 4. ). =i,ea A. 0i cola.. : Conservarea 0i pstrarea produselor a+ricole ve+etale( d. ((Ion Ionescu de la #radA( Ia0i( 2$$7 =o0ca I 0i cola.. : *untorii de depo,ite 0i com.aterea lor( Cereale 0i plante te-nice( nr.1( pa+. 22 Btefnescu N : =o,toarele( principalii duntori ai cerealelor din spa2iile depo,itate( Cereale 0i plante te-nice( n. 11-12 T-ierer C. 'olf 0i cola.. : Te-nolo+ia recep2ionrii( depo,itrii( condi2ionrii 0i conservrii produselor a+ricole : d. Ceres( #ucure0ti( 1D%1 Eenu I. : Te-nolo+ii( procedee( ma0ini 0i instala2ii pentru industriali,area produselor ve+etale( partea I : te-nolo+ii 0i procedee( d. #olta rece( Ia0i( 1DD%

1$. 'i(lio1)a.ie $ini$al" de s&udiu pen&)u s&uden#i1


1. =i,ea A. 0i cola.. : Conservarea 0i pstrarea produselor a+ricole ve+etale( d. ((Ion Ionescu de la #radA( Ia0i( 2$$7 2. =o0ca I 0i cola.. : *untorii de depo,ite 0i com.aterea lor( Cereale 0i plante te-nice( nr.1( pa+. 22 7. Btefnescu N : =o,toarele( principalii duntori ai cerealelor din spa2iile depo,itate( Cereale 0i plante te-nice( n. 11-12

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament: 22.01.2007 ef departament, S.l. dr. ing. Voicu !eorg!e

ste de preferat ca .i.lio+rafia minimal de studiu pentru surden2i s identifice cu claritate 0i preci,ie capitolele pe care studen2ii le au de parcurs pentru atni+erea o.iectivelor de predare 0i 4nv2are( eventual fiind particulari,at 4n func2ie de tematica cursurilor 0i seminariilor.

S-ar putea să vă placă și