Sunteți pe pagina 1din 5
UNIVERSITATEA "DUN Ă REA DE JOS" GALA Ţ I FACULTATEA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa: Nr.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa:

Nr. telefon / fax:

E-mail:

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Tehnologii generale in acvacultura

A.

Locul disciplinei în planul de învăţământ:

 

Anul

 

Anul III

 

Total ore

 

Forme de

Nr. credite

Cod

de

Sem. I

Sem. II

   

verificare

disciplină

studiu

C

L

C

L

P

C

L

P

Sem. I

Sem. II

Sem. I

Sem. II

Nr.

   

2

2

 

28

28

   

E

 

4

PIP III.08

ore

Anul

 

Anul IV

 

Total ore

 

Forme de

Nr. credite

Cod

de

Sem. I

Sem. II

   

verificare

disciplină

studiu

C

L

C

L

P

C

L

P

Sem. I

Sem. II

Sem. I

Sem. II

Nr.

   

2

2

1

28

28

14

 

E+V

 

4+1

PIP IV.01

ore

B.

Obiectivele disciplinei:

-

Cunoasterea bazelor biologice privind reproducerea si dezvoltarea plantelor si animalelor acvatice cu importanta economica in amenajari special realizate in acest scop

-

Cunoasterea tehnologiilor de reproducere si crestere a speciilor de cultura native si introduse

-

Evaluarea factorilor de baza in managementul tehnologic al sistemelor de productie acvacole

-

Dezvoltarea capacitatii de planificare a productiei si de organizare a secventelor tehnologice din cadrul sistemelor de productie a bioresurselor acvatice

-

Dezvoltarea competentelor de management tehnologic privind acvacultura practicata in helestee, iazuri si acumulari de apa cu folosinta complexa

-

Dezvoltarea competentelor privind managementul tehnologic al sistemelor intensive de productie a bioresurselor acvatice (recirculante, race-way, viviere flotabile si tarcuri, integrate, etc.)

C.

Metode de predare – învăţare: Se folosesc metode expozitive (prelegerea, explicatia, descrierea, lucrul in grup), conversative (dezbaterea, problematizarea), evaluativ – stimulative (verificare prin lucrari practice, examene) precum si tenici de predare moderne (videoproiectorul şi retroproiectorul), suporturi de curs online.

D.

Forme şi metode de evaluare:

Forma evaluarii: Evaluarea va fi partiala, permanenta/formativa, atat interna cat si externa. Metode de evaluare: Se folosesc atat metode traditionale (probe orale si scrise, probe practice) cat si complementare (investigatia, proiectul, autoevaluarea).

E.

Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap 1. Notiuni introductive

2 ore

1.1. Obiectivele disciplinei

1.2. Concordanta obiectivelor disciplinei studiate cu obiectivele disciplinelor fundamentale,

tehnice de profil si de specialitate din cadrul planului de invatamint al specializarii

1.3 Raportarea disciplinei la obiectivele Planului National Strategic de dezvoltare a acvaculturii

Cap.2. Consideratii generale privind managementul tehnologic pentru productia bioresurselor acvatice

2.1. Consideratii generale privind alegerea speciei de cultura

2.2. Metode de productie in acvacultura

2.3. Factorii de baza privind managementul tehnologic al productiei bioresurselor acvatice

(asigurarea nucleului de reproductie, strategii de populare, densitatea de populare, strategii de hranire)

2.4. Factori limitativi pentru cresterea pestilor si productia piscicola

2 ore

2.4.1. Modele de crestere la pesti

2.4.2. Factorii care influenteaza cresterea

Cap.3. Managementul tehnologic in acvacultura de helesteu

10

ore

3.1. Pregatirea si intretinerea unitatilor tehnico-functionale din acvacultura de helesteu

 

3.1.1. Particularitati tehnologice ale bazinelor din acvacultura

3.1.2. Pregatirea pentru populare a diferitelor tipuri de bazine

3.1.3. Intretinerea bazinelor

3.2. Managementul calitatii apei in acvacultura de helesteu

3.2.1. Introducere

 

3.2.2. Parametri fizico-chimici ai apei. Caracterizare. Metode de control

 

3.2.3. Managementul efluentului din acvacultura de helesteu

3.3. Managementul hranirii in acvacultura

3.3.1. Metode de hranire

3.3.2. Frecventa hranirii

3.3.3. Intensitatea hranirii

3.3.4. Comportamentul la hranire

3.4. Stimularea productivitatii piscicole - fertilizarea helesteelor.

3.4.1. Principii de fertilizare

3.4.2. Tipuri de ferilizatori

3.4.3.Strategii de fertilizare

3.4.4.

Factori care influenteaza eficienta ferilizarii

3.5.Controlul vegetatiei acvatice si a pradatorilor 3.5.1.Controlul vegetatiei acvatice prin metoda mecanica

3.5.2. Controlul vegetatiei acvatice prin metoda biologica

3.5.3. Controlul vegetatiei acvatice prin metoda chimica

3.5.4. Controlul vegetatiei acvatice prin manipularea factorilor de mediu

3.6.Tehnologia de iernare a biomasei de cultura 3.6.1.Pregatirea bazinelor de iernat

3.6

2.Modificari

fiziologice la pesti pe durata iernarii

3.6.3.

Modificari morfologice la pesti pe durata iernarii

 

3.6

4.

Popularea bazinelor de iernat

3.7.Recoltarea si transportul pestelui in stare vie

3.7.1. Consideratii privind factorii de calitate ai apei

3.7.2. Standarde privind procedeele de transport a pestelui in stare vie

3.7.3. Transportul icrelor embrionate

3.7.4. Transportul larvelor si alevinilor

3.7.5. Transportul reproducatorilor

Cap. 4. Tehnologia de reproducere si crestere a crapului (carpicultura)

6

ore

4.1.Reproducerea crapului:

4.1.1.Managementul lotului de reproducatori 4.1.2.Metode de reproducere: (controlul reproducerii utilizand tratamente hormonale; reproducerea natural-dirijata prin manipularea factorilor de mediu ) 4.2. Incubatia si cresterea larvara

4.3.

Cresterea puietului si a pestelui de consum - metode de crestere; modelarea cresterii.

Cap. 5. Tehnologia reproducerii si cresterii ciprinidelor asiatice

6

ore

5.1.Reproducerea ciprinidelor asiatice :

5.1.1.Managementul lotului de reproducatori 5.1.2.Metode de reproducere: (controlul reproducerii utilizand tratamente hormonale; reproducerea dirijata in bazine circulare)

5.2. Incubatia si cresterea larvelor

5.3. Cresterea ciprinidelor asiatice in vara I

5.4. Cresterea ciprinidelor asiatice in vara a II a si a III a.

Cap. 6. Tenhologia reproducerii si cresterii salmonidelor

6

ore

6.1.Reproducerea artificiala a salmonidelor

6.2. Tehnologia de crestere a larvelor si alevinilor

6.3. Tehnologia cresterii puietului

6.4. Tehnologia cresterii tineretului si obtinerii pestelui de consum - metode de crestere;

modelarea cresterii salmonidelor; managementul tehnologic in diferite sisteme de productie.

Cap. 7. Tehnologia reproducerii si cresterii sturionilor

6

ore

7.1. Tehnologia reproducerii artificiale

7.2. Tehnologia cresterii larvelor si alevinilor

7.3. Tehnologia cresterii puietului

7.4. Tehnologia cresterii pestelui de consum - metode de crestere; modelarea cresterii

salmonidelor; managementul tehnologic in diferite sisteme de productie.

Cap. 8. Tehnologia cresterii pestilor rapitori (stiuca , salau, somn); obtinerea puietului pentru popularea sau repopularea bazinelor acvatice, rolul speciilor rapitoare intr-un ecosistem acvatic

4

ore

8.1. Tehnologia reproducerii si cresterii la stiuca

8.2. Tehnologia reproducerii si cresterii la stiuca

8.3. Tehnologia reproducerii si cresterii la salau

8.4. Rolul speciilor rapitoare intr-un ecosistem acvatic

Cap. 9. Tehnologii de reproducere si crestere a altor specii de pesti cu importanta

pentru piscicultura: catostomide, anghilide, mugilide, chiclide, clariide

4

ore

Cap. 10. Tehnologii de acvacultura speciala

4

ore

10.1.Cultura algelor 10.2.Tehnologii de reproducere si crestere a crustaceelor 10.3.Tehnologii de reproducere si crestere a molustelor

Cap.11. Sisteme recirculante in acvacultura intensiva

4

ore

11.1. Consideratii generale, particularitati functionale

11.2. Managementul tehnologic al sistemelor recirculante

Cap.12. Bazine, sisteme race-way si structuri din plasa (custi si tarcuri) in acvacultura intensiva

2

ore

12.1. Consideratii generale, particularitati functionale

12.2. Managementul tehnologic

F. Conţinutul lucrari practice / proiect / număr de ore pentru fiecare temă:

- Metode de determinare a varstei la pesti

2

ore

- Metode de marcare la pesti

2

ore

- Metode de determinare a ratei de fertilizare

2

ore

- Stabilirea capacitatii portante a sistemului de cultura si a densitatii de populare

2

ore

- Metode de determinare a ritmului de crestere la pesti

2

ore

- Metode de cuantificare a performantelor de crestere la pesti

2

ore

- Metode de determinare a starii de intretinere

2

ore

- Studiul regimului alimentar la pesti

2

ore

- Metode pentru aprecierea prolificitatii reproducatorilor

2

ore

- Stabilirea stadiului de maturare a gonadelor la pesti

2

ore

- Metode de colectare si conservare a hipofizei

2

ore

- Proceduri de obtinere a ovulelor si spermei apte pentru reproducerea artificiala

2

ore

- Dezvoltarea larvara la crap

2

ore

- Dezvoltarea larvara la ciprinidele asiatice

2

ore

- Dezvoltarea larvara la salmonide

2

ore

- Dezvoltarea larvara la sturioni

2

ore

- Dezvoltarea larvara la speciile rapitoare

2 ore

- Tehnologii de furajare: stabilirea retetelor de furajare si a cantitatilor necesare de furaje

2

ore

- Metode de transport a pestilor vii

4

ore

- Planificarea productiei si organizarea lucrarilor tehnologice in acvacultura de helesteu

4

ore

- Planificarea productiei si organizarea lucrarilor tehnologice in acvacultura sistemelor recirculante

2

ore

- Modele de calcul tehnologic

4

ore

- Lucrari aplicative in cadrul unitatilor de specialitate

4

ore

- Evaluarea cunostintelor

2

ore

Tematica proiect

- de reproducere si crestere a crapului

Tehnologia

14

ore

- de reproducere si crestere a ciprinidelor asiatice

Tehnologia

14

ore

- de reproducere si crestere a sturionilor

Tehnologia

14

ore

- de reproducere si crestere a salmonidelor

Tehnologia

14

ore

- de reproducere si crestere a pestilor rapitori

Tehnologia

14

ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului

Billard R., - Carp – Biology and Culture, Ed. Springer, 1999 Bud, I., - Acvacultura, Editura Ceres, Cluj Napoca Bura M., - Cresterea crapului in iazuri si helestee, Ed. Mirton, 1995, Timisoara Cristea,V., s.a. 2002. Ingineria sistemelor recirculante in acvacultura. Ed.Didactica si Pedagogica Bucuresti Decei P., - Cresterea salmonidelor, Editura Terra Design, Gura Humorului, 2001 Egna H., Boyd C., - Dynamics of pond aquaculture, CRC Press, 1997 Gheracopol, O., - Piscicultura I, II, Universitatea din Galati, 1979. Hillary,E., s,a. 1997. Dynamics ponds of aquaculture. CRC PRESS.SUA Lostun L., - Helestee – Piscicultura practica, Ed. Ariesul, 2004 Lucas, S.G. 2003. Aquaculture. Farming Aquatic Animals and Plants. Blackwell Publishing Manea, Ghe., - Sturionicultura, Ed. Ceres, 1980. Nicolau A ., - Reproducerea artificiala si dezvoltarea la pesti, Ed. Academia, Bucuresti 1973

Nicolau, A., si colab. - Reproducerea artificiala si dezvoltarea la pesti, Ed. Academia Rom, Bucuresti., 1973 Patriche, N. – Pastruga, Editura Ceres, Bucuresti 2001 Pillay, T.V.R. 2004. Aquaculture and the enviroment. Second Edition. Blackwell Publishing. Pillay,T.V.R., s.a. 2005. Aquaculture- Principles and Practices. Second Edition. Blacwell Publishing Pojoga., I., - Piscicultura practica, Ed. Ceres, 1988 Priscu, R. l973. Constructii hidrotehnice. Ed.Tehnica. Bucuresti Rohana. P.S., s.a. 2oo1. Aquaculture in the Millennium. Technical proceedings of the conference on aquaculture in the third millennium. Bangkok, Thailanda 2oo1. Shepherd, J., s.a. 1992. Intensive fish farming. Blackwell. Science Soderberg, R.W. 1995. Flowing Water Fish Culture. Lewis Publishers. London Stancioiu, S., - Ihtiologia sistematica, Universitatea Galati, 1987. Stickney R., - Encyclopedia of Aquaculture, USA, 2000 Stickney, R. 2000. Encyclopedia of Aquaculture. A Wiley-Interscience Pubication. John Wiley&Sons,Inc. New York

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1

Cristea,V., s.a. 2002. Ingineria sistemelor recirculante in acvacultura. Ed.Didactica si Pedagogica Bucuresti Decei P., - Cresterea salmonidelor, Editura Terra Design, Gura Humorului, 2001 Nicolau A ., - Reproducerea artificiala si dezvoltarea la pesti, Ed. Academia, Bucuresti 1973 Pillay,T.V.R., s.a. 2005. Aquaculture- Principles and Practices. Second Edition. Blacwell Publishing Pillay,T.V.R., s.a. 2005. Aquaculture- Principles and Practices. Second Edition. Blacwell Publishing Pojoga., I., - Piscicultura practica, Ed. Ceres, 1988 Stancioiu, S., - Ihtiologia sistematica, Universitatea Galati, 1987. Stickney, R. 2000. Encyclopedia of Aquaculture. A Wiley-Interscience Pubication. John Wiley&Sons,Inc. New York

Data aprobării programei analitice în catedră / departament 4.02.2007

Director departament / Şef catedră Prof. dr. ing. Victor Cristea

analitice în catedr ă / departament 4.02.2007 Director departament / Ş ef catedr ă Prof. dr.