Sunteți pe pagina 1din 6

Furnizori de miceliu

1. DAKY GROUP
DESCRIERE :: Cauta colaboratori in domeniul culturii ciupercilor,
tehnologii avansate, desfacere asigurata prin contract. // 3!
"#ER$% &R"D'SE/SER(ICII :: Ciuperci, miceliu, conserve ciuperci,
tehnologii cresterea ciupercilor, tratament boli si daunatori, metode
ecologice. // Ciuperci proaspete Da)*, ciuperci marinate Da)*. // C'I:
+,-!!!,
"R%S: $imisoara
%DRES%: str Craiului +-.
$E/: 0!//3-/,,,
#%1: 0!.3-.,,,.
1.a
Sediu:
&iata Consiliul Europei, 2r.+
$imisoara
$el: 0! 3- ,,,,
e3mail: da)*45appmobile.ro Depo5it:
$el: 0!-- ,+ 63,
e3mail: ciuperci4da)*.ro
777. ciuperci.da)*.ro
3 %siguram echipamente pentru pregatirea compostului, masina de tocat,
instalatii de pasteuri5at economice.
3 Echipamente si utila8e pentru insamantare si ambalare in saci pentru toate
speciile de ciuperci.
3 %paratura productie miceliu.
Echipamente si filtre 9E&% pentru laborator si camere sterile.
3 :ateriale preparare si ambalare miceliu.
3 %mbala8e compost, miceliu, ciuperci.
2.
MATES VO2!!" SR#
DESCRIERE :: productie ciuperci , comert miceliu de import, in curand va
achi5itiona deseupi // +.;0
"#ER$% &R"D'SE/SER(ICII :: ciuperci pleurotus, comert miceliu
import, in curand achi5itii si comert deseuri // ciuperci pleurotus, miceliu de
import // C'I: +.++!;.
"R%S: Clu832apoca
%DRES%: clu83n str. a. vlaicu nr. +3 bl. v3/
$E/: 0!,.03-++3
#%1: 06,,,600+
". SPOR A#FAR
%SI<'R%: :%$ERI%/ <E2E$IC DE I2%/$% C%/I$%$E I%R
&E2$R' '2E/E $'/&I2I ES$E S$%=I/I$ SI C"D'/ <E2E$IC
>cartare genetica?.
&R"D'SE SI SER(ICII
+. :iceliu din toate speciile cultivate in lume si in mod special:
ciuperca alba >champinion? 3 %<%RIC'S =IS&"R'S
pastravul fagului 3 &/E'R"$'S >ostreatus, florida, hibrid?
ciuperca parfumata 3 /E2$I2'S ED"DES
S$R"&9%RI%
@ asiguram livrarea la sediul firmei sau sub forma de colet, pe ba5a unei
comen5i prealabile
. "ferim documentatie scrisa $E92"/"<I% C'/$'RII pentru toate
speciile de ciuperci cultivate.
3. %siguram la sediul firmei asistenta tehnica, dupa insusirea prealabila a
partii teoretice.
,. $rimitem specialisti pentru acordarea de asistenta firmelor sau persoanelor
fi5ice care infiintea5a culturi de ciuperci.
S$ SPOR A#FAR %.r.l.
Aleea Muncii nr. &
2&!! Arad
'el()a*+ !!,!.2-..2/.!-/
mo0il+ !!,!..22.-2/1/1
%2oral)ar34o.ro
5''2+((666.%2or7al)ar.ro
+. %E Sere %rad, SC&/ Isalnita, Craiova
. C%&3Stoicanesti, 8udetul "lt
3. C%&3=ucov, 8udetul &rahova
,. I&IC3#agaras, 8ud. =rasov
.. IC/#3(idra,
6. #erma 6 :ogosoaia >IC/#? de langa =ucuresti
!. %grosem3 str. Calea :osilor nr.300, =ucuresti
-. (indem miceliu ciuperci
(indem miceliu pentru ciuperci pleurotus si brichete gata insamantate. pret
foarte bun.
"ras : <alati
$elefon : 0!,,6+--,
;. distribuitorii firmei italiene I$%/S&%A2
S.C. DI"$ES C": SR/
$<3:'RES ,300, %(R%: I%2C' ,!
&hone/#aB: C,0/6./++;+

Produca'ori %i di%'ri0ui'ori de ciu2erci
+. 9%RD :%2%<ER C":&%2D
str. $udor (ladimirescu, +;
<herla, 8ud. Clu8
tel: 06,/,+-;
. 2E$A"RE C":&%2D S.R./
str. Rares &etru, ++!
%rad, 8ud. %rad,
0.!/!3.
0!,,/-;6,;
3.I2S$. DE CERC. &$. /E<':.,#/"RIC'/$'R% (IDR%3#ER:%
:"<"S"%I%
sos. "dai, 6
=ucuresti, sector +
0+/36+,,
0!,,/3,-,
,. &I$ES$I DI(ERS S.R./.
str. Serelor, ,,
=ascov, 8ud. %rges
0,-/;0,!0
0!,,/6,.-;6
.. I/I%D% S.R./
str. :acului, ,
:otru, 8ud. <or8
0!,0/3063
6. S&"R %/#%R %R%D
str. :uncii, ;
%rad, Fud. %rad
0.!/-!0.-
0!/.-+-6
!. I'$E% &R"DC": S.R./.
str. + decembrie +;+-, 3.
<herla, 8ud. Clu8
06,/,3;33

S-ar putea să vă placă și