Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de tiine Agricole i Medicin

Veterinar a Banatului Regele Mihai 1 al Romniei


din imioara
!acultatea de ehnologia "roduselor Agroalimentare
#$ecialitatea %&"A
Referat la
Tema Referatului :
%ontaminan i organici '$esticide( )n *ructe
+ndrumtor #tudent
"ro*, -r, .osi* /ergen 0ova1 &duard
1
CUPRINS
1.Defini ia contaminan ilor
2.Con inutul admis unei legisla ii
3.Principiul metodei de analiz a contaminan ilor
4.Efectele fiziologice toice
!."etode de pre#enire a prezen ei contaminan ilor
2
1.Defini ia contaminan ilor
Contaminan$ii sunt su%stan$e care nu sunt adugate inten$ionat la
produsele alimentare. &ceste su%stan$e pot fi prezente 'n produsele
alimentare ca reziduu al producerii( am%alrii( transportului sau stocrii
produsului respecti#( sau ca urmare a contaminrii de ctre mediu. Pentru a
limita impactul negati# al contaminan$ilor asupra produselor alimentare )i
pentru a pre#eni riscurile asupra snt$ii pu%lice.
Pesticidele
*unt su%stan$e c+imice cu efect insecticide( fungicide( acaricid(
nematocid( moluscid( rodenticid si er%icid( folosite 'n di#erse domenii ale
agriculturii ,'n protec$ia plantelor )i aprarea snt$ii animalelor-( industriei
forestiere )i pentru aprarea snt$ii pu%lice.
Prin folosirea di#erselor pesticide apar 'ns reziduurile acestora 'n ap( sol(
produse #egetale( lapte( si $esuturi animale( care sunt ingerate de oameni.
&ceast contaminare a mediului am%ient si a alimentelor ca parte
component a acestuia( este dependent de cantitatea )i de modul de
utilizare a pesticidelor( pro#oc.nd marelui pu%lic o nelini)te latent( o
'ngri/orare care nu este( din nefericire( 'ntotdeauna ne/ustificat. De altfel(
agricultura modern nu eclude utilizarea pesticidelor0 unele pesticide #or fi
de importan$a mai redus( datorit rezisten$ei duntorilor 'n timp ce altele le
#or 'nlocui. De aceea( 'n multe $ri au aprut sau sunt 'n curs de ela%orare noi
legisla$ii( sau sunt 'n curs de modificare legisla$iile cu pri#ire la utilizarea
pesticidelor.
1n ultimii ani( aten$ia speciali)tilor se 'ndreapt tot mai mult ctre mi/loacele
%iologice de com%atere a %olilor si dunatorilor( nepoluante care( coro%orate
cu metodele clasice au dus la ela%orarea sistemului de com%atere integrate.
Dintre toate pesticidele care contamineaz mediul 'ncon/urtor( insecticidele
organoclorurate sunt cele mai de temut.
Dintre fructele cu un continut mare de pesticide( amintim: piersicile(
nectarinele( merele( perele( ciresele( murele( capsunile( strugurii.
2ructe si legume cu un continut scazut de pesticide
Cu un continut mai mic de pesticide( a#em legume precum: %roccoli(
mazarea( ceapa( porum%ul( #arza( #inetele( cartofii dulci. 3ar dintre fructe:
%ananele( 4i5i( a#ocado( ananasul( mango( grapefruitul( pepenele gal%en(
pepenele #erde. Coa/a lor prote/eaza fructul carnos de actiunea pesticidelor.
3
2.Con inutul admis unei legisla ii
Prezentul regulament sta%ile)te cantit$ile maime ale unor
contamina$i: nitra$ii( micotoinele 6 ,aflatoinele( ocratoina &( patulina )i
toinele de 2usarium-( metalele grele ,plum%ul( cadmiul( mercurul-(
monoclorpropan71( 27diol ,37"CPD-( dioinele )i PC8 de tipul dioinei(
+idrocar%urile aromatice policiclice ,9&P-( dar )i staniul anorganic.
Produsele alimentare care prezint ni#eluri ale contaminan$ilor mai
ridicate dec.t cele specificate 'n anea regulamentului nu pot fi introduse pe
pia$.&ceste limite maime se refer la pr$ile comesti%ile ale produselor
alimentare )i se aplic 'n mod similar produselor alimentare compuse sau
prelucrate( uscate sau diluate( e#entual prin aplicarea unui factor de
concentra$ie sau de dilu$ie sau prin considerarea propor$iilor relati#e ale
ingredientelor 'n produsul compus.
*e interzice plasarea pe piata a alimentelor care con$in un contaminant
'ntr7o cantitate inaccepta%ila din punct de #edere al s:n:t:$ii pu%lice )i 'n
special pe plan toicologic.
,2- ;imita contaminantului se men$ine cat mai sc:zut: prin respectarea
metodelor corespunz:toare 'n timpul tuturor etapelor men$ionate la art. 1
alin.Toleran$ele maime pentru contaminantii specifici se #or sta%ili de
"inisterul *:n:t:$ii )i 2amiliei 'n cola%orare cu "inisterul &griculturii(
&limenta$iei )i P:durilor.
&ra+idele( fructele 'n coa/a )i fructele uscate care nu respecta limitele
maime sta%ilite )i cerealele care nu respecta limitele maime sta%ilite pot fi
plasate pe piata( cu 'ndeplinirea urm:toarelor condi$ii:
a- aceste produse:
7 sa nu fie destinate consumului uman direct sau utiliz:rii ca ingrediente 'n
produsele alimentare0
7 sa respecte limitele maime sta%ilite pentru ara+ide )i din aceea)i anea
pentru fructe 'n coa/a )i fructe uscate0
7 sa fie supuse unui tratament secundar de sortare sau altor tratamente fizice
)i( dup: acest tratament( limitele maime sta%ilite sa nu fie depasite )i acest
tratament sa nu pro#oace alte reziduuri noci#e0
%- destina$ia acestor produse se e#identieaza clar prin etic+etarea care
con$ine indica$ia <produsul se supune tratamentului de sortare sau altor
tratamente fizice pentru a reduce ni#elul de contaminare cu aflatoine 'nainte
de consum sau utilizare ca ingredient 'n produsele alimentare<.
4
3.Principiul metodei de analiz a contaminan ilor
&nalize specifice efectuate 'n cadrul controlului calit$ii produselor
alimentare scot adesea 'n e#iden$ necesitatea a%ordrii mai detaliate a
pro%lematicii msurrilor c+imice. Calitatea produselor alimentare
comercializate pe Pia$a =nic influen$eaz sntatea )i siguran$a unei
colecti#it$i de peste !>> milioane de locuitori ai =niunii Europene. Drept
consecin$( 'n ultimii ani au fost ela%orate )i adoptate un numr semnificati#
de Directi#e Europene )i Reglementari ale Consiliului )i Parlamentului
Europei 'n domeniu( legisla$ie armonizate )i pe plan na$ional.
Pe l.ng principiile de %az ale siguran$ei alimentare )i criteriile de calitate(
aceste reglementri europene documenteaz metodele care tre%uie aplicate
'n practica curent precum )i caracteristicile de perfor7man$ necesar a fi
respectate de metodele folosite pentru controlul alimentelor.
Determinarea pesticidelor )i a reziduurilor de pesticide impune opera$ii
pro%a%ile de prelucrare a pro%elor )i anume etrac$ia cu sol#en$i( purificarea
etractelor( concentrarea )i apoi analiza efecti# prin procedee cum sunt cele
spectrofotometrice( enzimatice )i cromatografice(.
Obiectivele planului HACCP
3dentificarea principiilor generale de igien alimentar aplica%ile pe filiera
alimentului ,de la productor primar la consumator-( in scopul producerii de
alimente adec#ate consumului uman recomandarea a%ordrii sistemului
9&CCP ca instrument de asigurare a calit$ii igienico7sanitare
Realizarea unei analize a riscurilor poteniale, pentru care e necesar sa fie
luate in considerare cele trei tipuri de riscuri poten$iale ,%iologice( c+imice(
fizice- dup care tre%uie:
7 identifica$i contaminanii poteniali
7 e#aluata importanta fiecrui risc potential
7 si sta%ilite masurile de control necesare pre#enirii( eliminrii si ? sau
reducerii unui risc poten$ial semnificati# la un ni#el accepta%il
Deci prin aplicarea metodei 9&CCP are loc o im%unatatire continua atat a
conditiilor de munca cat si a calitatii produselor prin:
3m%unatatire: analiza sistemului si actiuni corecti#e
Planificare: 3dentifica si e#alueaza pericolele. Defineste si
sta%ileste mi/loace necesare pentru a le controla: masuri
pre#enti#e si de monitorizare
@erificare: asigurarea ca sistemul 9&CCP este efecti# pus in
practica.
5
.!fecte fiziologice to"ice
Aflatoxinele
#unt su6stane cancerigene genoto7ice care se de8volt la un nivel ridicat de tem$eratur
i umiditate,
Metodele de tira9 sau alte tratamente *i8ice $ermit reducerea nivelului de a*lato7ine
$entru anumite $roduse cum ar *i: arahidele; *ructele cu coa9; *ructele uscate,
"re8entul regulament $ermite niveluri ale a*lato7inelor mai ridicate $entru acele $roduse;
dac acestea nu sunt destinate consumului uman direct sau nu sunt utili8ate ca ingredient
al unui $rodus alimentar,
&ra+idele( alte fructe oleaginoase( fructele 'n coa/( fructele uscate( care nu
se 'ncadreaz 'n ni#elurile maime pre#zute 'n anea regulamentului pot fi
introduse pe pia$( cu condi$ia ca aceste produse alimentare:
s nu fie destinate consumului uman0 )i
s nu de$easc limitele ma7ime a$lica6ile $roduselor destinate sortrii )naintea
consumului uman,
Patulina
"atulina este o micoto7in $rodus de mai multe ti$uri de ciu$erci, &a se gsete
)n sucul de *ructe; )n s$ecial )n sucul de mere,-o8a 8ilnic tolera6il ma7im $rovi8orie
$entru aceast su6stan este de <;4 =g>1g greutate cor$oral,
Diclor#Difenil#$ricloretanul
denumirea prescurtat DDT
este un insecticid care a fost folosit din anii 1A4> ca un toic de
contact.
datorit efectului su eficient 'n com%aterea insectelor )i toicit$ii
reduse fa$ de mamifere ca )i costului relati# redus de producere a fost
folosit pe scar larg timp 'ndelungat.
deza#anta/ul DDT7ului const 'n sta%ilitatea c+imic( remanen$ei )i
efectului de cumulare 'n sol( alimente )i corpul uman.
in decursul timpului s7a constat c unele deri#ate c+imice rezultate prin
descompunerea lui cauzeaz tul%urri endocrine( s7a presupus c ar
a#ea )i un efect cancerigen.
toate aceste efecte secundare nedorite au dus 'n anii 1AB> la
interzicerea utilizrii DDT7ului 'n $rile industrializate( iar din anul 2>>4
prin CCon#en$ia de la *toc4+olmD s7a interzis folosirea lui pe tot glo%ul.
?
8eta7carotenul este cea mai comuna forma de caroten( este un compus
organic ce se regse te in numeroase plante si fructe ,acest compus d
fructelor si legumelor culoarea portocalie-. ;uat in doze optime( %eta carotenul
are efecte %enefice asupra organismului. ;uat in doze foarte mari( %eta
carotenul poate a#ea efect toic.
Eitratii 7 sunt sruri ale acidului azotic. 3n cantit i mici( acestea nu sunt
periculoase( nefiind catalogate la su%stan e toice ( eistand aproape in
fiecare produs pe care7l mancam. *e gaseste in sol( in apele su%terane si in
aer( in concentratii scazute. 3n aer( acestea sunt transmise de la gazele de
e#acuare si a deseurilor industriale( precum si de la rafinarii( in sol si in apa
de la descompunerea plantelor moarte si a organismelor #ii.
Cei mai multi nitrati se acumuleaza in legume si fructe precum: cartofi(
rosii( castra#eti( mazare( %anane( capsuni( salata #erde( morco#i( patrun/el.
%.&etode de pre'enire a prezen ei contaminan ilor
2ructe si cu un continut scazut de pesticide
Cu un continut mai mic de pesticide(fructe: %ananele( 4i5i( a#ocado(
ananasul( mango( grapefruitul( pepenele gal%en( pepenele #erde. Coa/a lor
prote/eaza fructul carnos de actiunea pesticidelor.
Pentru a e#ita cat mai mult pesticidele( curata coa/a fructelor si
indeparteaza frunzele din eterior. Dupa cum se stie( #itaminele si mineralele
se afla in mare parte in coa/a( insa tot in coa/a sunt si su%stantele c+imice
care iti #or afecta sanatatea. *palarea fructelor inainte de a le folosi. *palarea
se face insa( si inainte de a le curata de coa/a. 2olosirea solutilor speciale de
spalat fructe. Cu a/utorul acestora se #or indeparta pesticidele( %acteriile.
Pul#erizarea peste aliment( se lasa cate#a secunde ( apoi se clateste.
Capsunile( fructele care se pare ca ar contine cele mai multe pesticide(
prezinta si deza#anta/ul de a fi greu de curatat( din cauza semintelor. Tocmai
de aceea( se tin cate#a minute in apa inainte de a le clati. ;a fel si piersicile.
&u foarte multe pesticide si o coa/a care se curata mai greu.
&legerea alimentelor %io. "ai scumpe( insa mai sanatoase( acestea
sunt o%tinute fara a se folosi pesticide.
Ca sa se e#itam cu totul pesticidele( cel mai %ine ar fi sa ac+izitionam
fructe si legume organice sau din surse sigure( necontaminate.3n plus( este
%ine sa e#itam sa manancam fructe si legume culti#ate in etrasezon( pentru
ca atunci se folosesc cele mai multe su%stante c+imice. =n fruct sau o
leguma cu un aspect perfect denota ca a fost tratat cu pesticide. "ai ales
cand e #or%a de cele transportate pe distante mari.
@
(i)liografie
1. +ttp:??555.monitorul/uridic.ro?act?norma7din7137fe%ruarie72>>27pri#ind7
contaminantii7din7alimente7emitent7ministerul7sanatatii7si7familiei7
pu%licat7n7monitorul73!3>2.+tml
2. +ttp:??europa.eu?legislationFsummaries?foodFsafetG?contaminationFen#i
ronmentalFfactors?l212A>Fro.+tml
3. +ttp:??555./ustice.go#.md?file?CentrulH2>deH2>armonizareH2>a
H2>legislatiei?8azaH2>deH2>date?"aterialeH2>2>>B?&cte?P;7
anumitiH2>contamH2>dinH2>prodH2>alim?ProiectH2>lege.pdf
4. +ttp:??a.Gimg.com?4I?groups?B>AB24>J?1B21!>13A2?name?3giena
A

S-ar putea să vă placă și