Sunteți pe pagina 1din 3

DREPT EXECUTIONAL PENAL 1. Notiunea DEP si locul lui in sistemul de drept.

DEP este o ramura de drept alcatuita din totalitatea normelor juridice, prin care se reglementea a relatiile sociale pri!ind e"ecutarea sanctiunilor penale in scopul asigurarii unei in#luentari educati!e e#iciente a acelor persoane supuse e"ecutarii in scopul pre!enerii sa!irsirii de noi in#ractiuni si apararii ordinii de drept$ O%iectul DEP il #ormea a relatiile sociale cu pri!ire la acti!itatea de e"ecutare a pedepselor$ Aceste relatii au un anumit speci#ic si la ele participa anumite organe de stat & penitenciarile in ca ul inc'isorii, #inantele in ca ul pedepsei cu amenda penala( si persoanele condamnate pe de alta parte$ Relatiile sociale din aceasta ramura de drept sunt relatii de constringere ce presupun drepturi si o%ligatii pentru participanti$ DEP este constituit dintr)un ansam%lu de norme de drept inscrise in tratate si con!entii internationale cu pri!ire la e"ecutarea sancti unilor penale, in Constitutia R*, in Codul Penal, in Codul de Procedura Penala, si in unele legislatii speciale$ 2. Scopul si sarcinile DEP. DEP este ramura de drept prin care se reali ea a politica statului pri!ind e"ecutarea sanctiunilor penale$ +copul general al DEP , consta in politica penala a statuli, adica lupta 'otarita pe care societatea o duce cu mem%rii sai care incalca ordinea de drept si care ating prin actiunile lor !alorile sociale ocrotite de lege$ PE e linga scopul genera, DEP are sis cop special, si anume apararea !alorilor sociale, a ordinii de drept prin reeducarea celor condamnati cu oca ia e"ecutarii sanctiunilor penale pri!ati!e sau nepri!ati!e de li%ertate$ In reali area scopului sau, DEP este c'emat sa indeplineasca anumite sarcini sau #unctii, in calitate de instrument al politicii penale$ Aceste #unctii sint, ) reali area scopului procesului penal$ ) Con#ormarea la principiile #undamentale ale DEP, adica - e"ecutarea pedesei nu tre%uie sa cau e e su#erinte #i ice si nici sa injoseasca persoana condamnatului.$ ) Reeducarea celor condamnati prin #orma si modurile de e"ecutare a pedepselor$ ) Pregatirea pentru reintegrarea in munca si societate a celor condamnati si li%erati de#initi!e$ 3. Principiile DEP. DEP are / categorii de principii, generale si speciale$ Din categoria principiilor generale #ac parte, 1.Principiul legalitatii e"ecutarii pedepselor se reali ea a in con#ormitate cu Codul Penal, cu Legea pri!ind e"ecutarea pedepselor si alte legi$ Pentru reali area acestu principiu se impune urmatoarele cerinte, ) acti!itatea de e"ecutare a pedepselor nu se poate des#asura decit de organelle statului pre!a ute de lege si in limitele con#erite de lege$ ) )organele judiciare tre%uie sa respecte drepturile celor condmnati sis a asigure conditiile normale de incarcerare in penitenciare si la locurile de munca potri!it legii$ 2.Principiul umanismului executarii pedepselor. E"ecutarea pedepselor nu tre%uie sa aduca su#erinte condamnatului$ E"ecutarea pedepsei inc'isorii implica o constringere, o su#erinta la care nu tre%uie sa se mai adauge si altele$

Principiul presupune ca intreaga reglementare in materie e"ecutionala penala tre%uie sa porneasca de la persoana condamnatului$ In centrul ati!itatii se a#la O*UL, reeducarea si resociali area sa, de aceea tre%uie sa e"iste un ec'ili%ru intre corectie si reeducare$ 3.Principiu respectarii demnitatii umane. Acest principiu presupune ca persoanele condamnate in locurile de e"ecutare nu tre%uie sa #ie tratate inuman$ Din categoria principiilor speciale #ac parte, 1.Principiul obligativitatii. Acest principiu consta in aceea ca punerea in e"ecutare si e"ecutarea unei 'otariri penale, in care se cuprinde o condamnare la o sanctiune penala, de!ine de#initi!a si e"ecutorie, este o%ligatorie pentru organelle de stat competente si pentru condamnati$ 2.Principiul executabilitatii. Acset principiu e"prima cerinta ca orice 'otarire a instantei penale care contine o codamnare la o sanctiune penala si care a ramas de#initi!e tre%uie pusa in e"ecutare$ 3.Principiul juresdictionalitatii.0i ea a organul principal de stat care are atri%utii in materie de punere in e"ecutare si controlul e"ecutarii sanctiunilor penale$ Acti!itatea de e"ecutarea se porneste si se des#asoara din initiati!e si su% supra!eg'erea instantei de e"ecutare care, prin judecatorul delegate, decide si re ol!a incidentele la e!entualile incalcari ale legii ori la sc'im%ari ce pot inter!ene in cursul e"ecutarii pedepsei$ 4.Stiinta DEP. +tiinta DEP este o ramura o stiintelor juridice care consta in ansam%lu teoriilor, notiunilor, ideilor si e"plicatiilor re#eritoare la normele juridice care reglementea a e"ecutarea sanctiunilor de drept penal$ Totodata stint DEP anali ea a modul in care normele sus mentionate corespund scopului pentru care au #ost adoptate si in ce masura sint sau nu adec!at de !oltarii societatii contemporane$ Intre DEP si dreptul penal es"ista strinse legaturi$ Dreptul penal este dreptul care pre!ede cadrul legal al sanctiunilor penale, sistemul de sanctiuni penale, normele generale si speciale de sanctionare, modalitatile aplicarii sanctiunlorpenale I 'otaririle de#initi!e de condamnare$ DEP, prin normele sale de e"ecuare a pedepselor, contri%uie la reali area scopului legii penale, acela de pre!enire de sa!irsire de noi in#ractiuni$ Legaturi strinse e"ista si intre DEP si dreptul procesual penal$ E"ecutarea sanctiunilor penale presupone o anumita procedura penala, in sensul ca e"ecutare sanctiunilor penale constituie o acti!itate speciala in cadrul careia se produc o seama de acte procesuale, acte #ara de care e"ecutarea sanctiunilor penale nu se poate e#ectua$ O legatura a stiintei DEP cu stiinta penitenciara, care studia a e"ecutarea pedepselor pri!ati!e de li%ertate, pedepse care se e"ecuta in penitenciare$ +tiinta penitenciara studia a organi area sistemului penitenciar si regimul de !iata al condamnatului in penitenciar, masura in care aceasta e"ecutare contri%uie sau nu la pre!enirea producerii noi in#ractiuni din partea condamnatului$ 5. !voarele DEP. Prin i !or al DEP se intelege actul normati!e sau actele normati!e prin care e"prima !ointa de stat cu pri!ire la normele juridice pri!ind e"ecutarea sanctiunilor penale$ I !oarele DEP sunt, ) Constitutia R* ) Codul Penal ) Legea pri!ind e"ecutarea pedepepselor$

". Structura cursului DEP.