Sunteți pe pagina 1din 11

LEGE cu privire la Curtea Constituional nr. 317-XIII din 13.12.

94
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.8/86 din 07.02.1995

C!"#I$% Capitolul I &I%"'(I)II GE$E#*LE Articolul 1. Curtea Constituional - autoritate de jurisdicie constituional Articolul 2. Legislaia privind Curtea Constituional Articolul 3. Principiile de activitate Articolul 4. Atribuiile Articolul 5. urata !andatului Articolul ". #tructura Articolul $. Pre%edintele Curii Constituionale Articolul &. Atribuiile Pre%edintelui Curii Constituionale Articolul '. (bligativitatea e)ecutrii cererilor Curii Constituionale Articolul 1*. +apoartele Curii Constituionale Capitolul II %+*+!+!L &E ,!&EC-+'# *L C!#)II C'$%+I+!)I'$*LE Articolul 11. ,u!irea Articolul 12. -ur!.ntul Articolul 13. /ndependena Articolul 14. /na!ovibilitatea Articolul 15. /nco!patibiliti Articolul 1". /!unitatea Articolul 1$. (bligaii Articolul 1&. 0acana 1unciei Articolul 1'. +idicarea !andatului Articolul 2*. Co!pletarea vacanei Articolul 21. 2radul de cali1icare3 salariul3 inde!ni4aiile3 pensiile 1.56Articolul 211. (rganele care e1ectuea4 stabilirea %i plata pensiilor 2.56Articolul 212. #ursa de 1inanare Articolul 22. 2araniile de e)ecutare a !andatului Capitolul III EXE#CI+*#E* ,!#I%&IC)IEI Articolul 23. Plenul Curii Constituionale Articolul 24. #esi4area Curii Constituionale Articolul 25. #ubiecii cu drept de sesi4are Articolul 2". Actele Curii Constituionale Articolul 2$. 0otarea Articolul 2&. Aciunea actelor Curii Constituionale Articolul 2&1. (bligaia autoritilor publice privind e)ecutarea actelor Curii Constituionale Articolul 2&2. ,ee)ecutarea actelor Curii Constituionale

Articolul 2'. Publicitatea de4baterilor Articolul 3*. Li!ba de procedur Articolul 31. Li!itele de co!peten Articolul 32. 7er!enul de soluionare a sesi4rii Articolul 33. Legislaia privind procedura jurisdicional Capitolul I. "E#%'$*L!L &E %"ECI*LI+*+E /I *&0I$I%+#*+I. Articolul 34. #ecretariatul Curii Constituionale Articolul 35. -udectorii-asisteni Articolul 3". Consiliul %tiini1ic consultativ Capitolul . &I%"'(I)II 1I$*LE Articolul 3$. 8inanarea activitii Articolul 3&. #i!bolurile puterii Articolul 3'. #igiliul Articolul 4*. #ediul Articolul 41. Pa4a Capitolul .I &I%"'(I)II +#*$(I+'#II Articolul 42. ispo4iii tran4itorii

Not: Ve i !ot. "arl. nr.#18$%&&& din 1#.12.9' ("entru )unerea *n a)licarea a +e,ii cu )rivire la -urtea -on.titu/ional( "arla0entul ado)t )re enta le,e.

Capitolul I &I%"'(I)II GE$E#*LE *rticolul 1. Curtea Constituional - autoritate de jurisdicie constituional 91: Curtea Constituional este unica autoritate de jurisdicie constituional .n +epublica ;oldova. 92: Curtea Constituional este independent %i se supune nu!ai Constituiei. 93: Curtea Constituional< a: garantea4 supre!aia Constituiei= b: asigur reali4area principiului separrii puterii de stat .n putere legislativ3 putere e)ecutiv %i putere judectoreasc= c: garantea4 responsabilitatea statului 1a de cetean %i a ceteanului 1a de stat. *rticolul 2. Legislaia privind Curtea Constituional Curtea Constituional se conduce .n activitatea sa de Constituie3 de pre4enta lege3 Codul -urisdiciei Constituionale. *rticolul 3. Principiile de activitate Curtea Constituional activea4 .n ba4a principiilor< a: independenei= b: colegialitii= c: legalitii= d: publicitii. *rticolul 4. Atribuiile 91: Curtea Constituional< 2

a: e)ercit la sesi4are controlul constituionalitii legilor3 regula!entelor %i >otr.rilor Parla!entului3 a decretelor Pre%edintelui +epublicii ;oldova3 a >otr.rilor %i dispo4iiilor 2uvernului3 precu! %i a tratatelor internaionale la care +epublica ;oldova este parte= b: interpretea4 Constituia= c: se pronun asupra iniiativelor de revi4uire a Constituiei= d: con1ir! re4ultatele re1erendu!urilor republicane= e: con1ir! re4ultatele alegerii Parla!entului %i a Pre%edintelui +epublicii ;oldova3 validea4 !andatele deputailor %i al Pre%edintelui +epublicii ;oldova= 1: constat circu!stanele care justi1ic di4olvarea Parla!entului3 de!iterea Pre%edintelui +epublicii ;oldova3 interi!atul 1unciei de Pre%edinte3 i!posibilitatea Pre%edintelui +epublicii ;oldova de a-%i e)ercita atribuiile !ai !ult de "* de 4ile= g: re4olv e)cepiile de neconstituionalitate a actelor juridice3 sesi4ate de Curtea #upre! de -ustiie= >: >otr%te asupra c>estiunilor care au ca obiect constituionalitatea unui partid. 92: Co!petena Curii Constituionale este prev4ut de Constituie %i nu poate 1i contestat de nici o autoritate public.
12rt.' 0odificat )rin +e,ea nr.1'1$%V din 21.0#.0#3 *n vi,oare 15.0'.0#4 12rt.' 0odificat )rin +e,ea nr.1157$%V din 21.06.20024

*rticolul 2. urata !andatului 91: urata !andatului Curii Constituionale nu este li!itat. 92: -udectorul Curii Constituionale poate deine aceast 1uncie pe durata a dou !andate. *rticolul 3. #tructura 91: Curtea Constituional se co!pune din " judectori3 nu!ii pentru un !andat de " ani. 92: oi judectori s.nt nu!ii de Parla!ent3 doi de Pre%edintele +epublicii ;oldova %i doi de Consiliul #uperior al ;agistratului. 93: Pe l.ng Curte Constituional se 1or!ea4 #ecretariatul3 care are sarcina de asigurare a activitii Curii. 94: Pe l.ng Curtea Constituional poate 1unciona un Consiliu %tiini1ic consultativ. *rticolul 7. Pre%edintele Curii Constituionale 91: Pre%edintele Curii Constituionale este ales prin vot secret3 pentru un ter!en de 3 ani3 cu !ajoritatea de voturi ale judectorilor Curii. 92: ,u!rul de candidai la 1uncia de Pre%edinte al Curii Constituionale este neli!itat. 93: ac la pri!ul tur de scrutin candidaii nu .ntrunesc !ajoritatea de voturi3 se va proceda la al doilea tur de scrutin %i va 1i ales pre%edinte judectorul care a obinut cel !ai !are nu!r de voturi. 94: ac la cel de-al doilea tur de scrutin candidaii .ntrunesc acela%i nu!r de voturi3 pre%edintele va 1i ales prin tragerea la sori .ntre candidai. 95: Curtea Constituional alege un judector care va e)ercita 1unciile Pre%edintelui .n ti!pul absenei acestuia. *rticolul 4. Atribuiile Pre%edintelui Curii Constituionale 91: Pre%edintele Curii Constituionale are ur!toarele atribuii< a: convoac Curtea Constituional %i pre4idea4 %edinele acesteia= b: coordonea4 activitatea Curii Constituionale %i reparti4ea4 cau4ele spre soluionare= c: repre4int Curtea Constituional .n 1aa autoritilor publice din ar %i strintate= d: constat ca4urile de .ncetare a !andatului judectorului3 prev4ute .n pre4enta lege3 %i sesi4ea4 autoritatea public ce l-a nu!it ca s nu!easc un judector pentru postul devenit vacant= e: e)ercit conducerea general a #ecretariatului Curii Constituionale3 angajea4 %i eliberea4 din 1uncie lucrtorii #ecretariatului3 .n condiiile acordului de !unc= 3

1: depune spre aprobare la Curtea Constituional regula!entul #ecretariatului Curii3 organigra!a3 statul lui de 1uncii3 regula!entul Consiliului %tiini1ic-consultativ de pe l.ng Curtea Constituional3 aprob regula!entul co!parti!entelor #ecretariatului= g: .ndepline%te alte atribuii prev4ute de pre4enta lege %i de Codul -urisdiciei Constituionale3 de alte acte legislative. 92: Pre%edintele Curii Constituionale este ordonatorul !ijloacelor 1inanciare ale Curii3 .n li!ita bugetului aprobat. 93: Pre%edintele Curii Constituionale e!ite ordine %i dispo4iii. *rticolul 9. (bligativitatea e)ecutrii cererilor Curii Constituionale 91: Autoritile publice3 alte persoane juridice3 indi1erent de tipul de proprietate %i 1or! de organi4are juridic3 s.nt obligate s co!unice in1or!aiile3 s pre4inte3 .n ter!en de 15 4ile3 docu!entele %i actele pe care le dein3 cerute de Curtea Constituional pentru e)ecutarea atribuiilor sale. 92: ,ee)ecutarea alin.91: sau e)ecutarea lui necorespun4toare3 precu! %i nepre4entarea la %edinele plenare din !otive considerate de Curte ca 1iind ne.nte!eiate3 se sancionea4 .n con1or!itate cu Codul -urisdiciei Constituionale. *rticolul 15. +apoartele Curii Constituionale Curtea Constituional pre4int anual autoritilor co!petente de a nu!i judectori rapoarte privind e)ercitarea jurisdiciei. Capitolul II %+*+!+!L &E ,!&EC-+'# *L C!#)II C'$%+I+!)I'$*LE *rticolul 11. ,u!irea 91: -udector al Curii Constituionale poate 1i persoana care deine e)clusiv cetenia +epublicii ;oldova3 are do!iciliul .n ar3 are pregtire juridic superioar3 .nalt co!peten pro1esional %i o vec>i!e de cel puin 15 ani .n activitatea juridic3 .n .nv!.ntul juridic superior sau .n activitatea %tiini1ic. 92: Li!ita de v.rst pentru nu!ire .n 1uncia de judector al Curii Constituionale este de $* de ani. 93: ,u!irea se poate 1ace nu!ai cu acordul prealabil3 e)pri!at .n scris3 al candidatului. ?n ca4ul .n care candidatul ocup o 1uncie inco!patibil cu aceea de judector al Curii Constituionale sau este !e!bru al unui partid sau al unei alte organi4aii politice3 acordul trebuie s cuprind angaja!entul candidatului de a de!isiona3 la data depunerii jur!.ntului3 din 1uncia pe care o ocup %i de a-%i suspenda activitatea .n partid sau .n alt organi4aie politic.
12rt.11 0odificat )rin +e,ea nr.27#$%V& din 07.12.20073 *n vi,oare 1#.05.20084 12rt.11 0odificat )rin +e,ea nr.1##2$%V din 26.09.20024

*rticolul 12. -ur!.ntul 91: La intrarea .n e)ercitarea 1unciei3 judectorul Curii Constituionale depune .n 1aa Parla!entului3 Pre%edintelui +epublicii ;oldova %i Consiliului #uperior al ;agistratului ur!torul jur!.nt< 5-ur s .ndeplinesc cinstit %i con%tiincios obligaiile de judector al Curii Constituionale3 s apr or.nduirea constituional a +epublicii ;oldova3 s ! supun .n e)ercitarea 1unciei nu!ai %i nu!ai Constituiei5. 92: -udectorul .%i e)ercit 1uncia de la data depunerii jur!.ntului. *rticolul 13. /ndependena 91: -udectorii Curii Constituionale s.nt independeni .n e)ercitarea !andatului %i se supun nu!ai Constituiei. 92: -udectorii Curii Constituionale nu pot 1i tra%i la rspundere juridic pentru voturile sau opiniile e)pri!ate .n e)ercitarea !andatului. 4

*rticolul 14. /na!ovibilitatea 91: -udectorul Curii Constituionale este ina!ovibil pe durata !andatului. 92: ;andatul de judector al Curii Constituionale se suspend %i se ridic nu!ai .n ca4ul stabilit de pre4enta lege. 93: ?n ca4 de ridicare a !andatului3 judectorul este eliberat din 1uncie3 .n condiiile pre4entei legi. 94: -udectorul Curii Constituionale poate de!isiona din proprie iniiativ. *rticolul 12. /nco!patibiliti 8uncia de judector al Curii Constituionale este inco!patibil cu oricare alt 1uncie public sau privat retribuit3 cu e)cepia activitii didactice %i %tiini1ice. *rticolul 13. /!unitatea 91: -udectorul Curii Constituionale nu poate 1i reinut3 arestat3 perc>e4iionat3 cu e)cepia ca4urilor de in1raciune 1lagrant3 tri!is .n judecat contravenional sau penal 1r .ncuviinarea prealabil a Curii Constituionale. 92: Co!petena de judecat pentru in1raciunile %i delictele ad!inistrative sv.r%ite de judectorul Curii Constituionale aparine Curii #upre!e de -ustiie. 93: /ntentarea de aciune penal %i cererea .ncuviinrii tri!iterii .n judecat in de co!petena Procurorului 2eneral. 94: e la data .ncuviinrii tri!iterii .n judecat3 judectorul Curii Constituionale este suspendat de drept din 1uncie. ?n ca4 de conda!nare de1initiv3 !andatul judectorului este ridicat3 .n condiiile pre4entei legi. *rticolul 17. (bligaii -udectorul Curii Constituionale este obligat< a: s-%i .ndeplineasc atribuiile cu i!parialitate %i .n respectul Constituiei= b: s pstre4e secretul deliberrilor %i al voturilor %i s nu ia po4iie public sau s dea consultaii .n proble!e de co!petena Curii Constituionale= c: la adoptarea actelor Curii Constituionale s-%i e)pri!e votul a1ir!ativ sau negativ= d: s co!unice Pre%edintelui Curii Constituionale activitatea inco!patibil cu atribuiile pe care le e)ercit= e: s nu per!it 1olosirea 1unciei sale .n scop de propagand de orice 1el= 1: s se abin de la orice aciune contrar statutului de judector= g: s depun3 .n condiiile legii3 declaraie cu privire la venituri %i proprietate.
12rt.17 co0)letat )rin +e,ea nr.1#6$%V din 06.05.0'3 *n vi,oare 11.06.0'4

*rticolul 14. 0acana 1unciei 91: ;andatul de judector al Curii Constituionale .ncetea4 %i se declar vacana 1unciei .n ca4 de< a: e)pirare a !andatului= b: de!isie= c: ridicare a !andatului= d: deces. 92: ?ncetarea !andatului %i vacana 1unciei .n ca4urile prev4ute la alin.91: lit.a:3 b:3 d: se declar prin dispo4iie a Pre%edintelui Curii Constituionale3 iar .n ca4ul prev4ut la lit.c: de ctre Curtea Constituional. *rticolul 19. +idicarea !andatului 91: ;andatul judectorului Curii Constituionale .ncetea4 prin ridicarea i!unitii judectorului .n ca4 de< a: i!posibilitate a e)ercitrii 1unciei de judector din !otive de sntate ti!p .ndelungat %i ne.ntrerupt 9!ai !ult de 4 luni:= b: .nclcare a jur!.ntului %i a obligaiilor 1unciei= 5

c: conda!nare de ctre instana judectoreasc pentru sv.r%irea unei in1raciuni= d: inco!patibilitate. 92: Asupra ridicrii i!unitii judectorului %i .ncetrii e)ercitrii 1unciei .n ca4urile prev4ute .n alin. 91: decide Curtea Constituional. 93: Controlul asupra se!nalelor de .nclcare a jur!.ntului sau a obligaiunilor 1uncionale de ctre judectori se e1ectuea4 de un co!plet din 2 judectori3 nu!ii prin dispo4iie a Pre%edintelui Curii Constituionale. *rticolul 25. Co!pletarea vacanei 91: ?n ca4ul .ncetrii !andatului judectorului con1or! art. 1&3 Pre%edintele Curii sesi4ea4 autoritatea co!petent .n ter!en de cel !ult 3 4ile de la data declarrii vacanei 1unciei3 solicit.ndu-i s nu!easc un nou judector. 92: Autoritatea co!petent nu!e%te judectorul .n ter!en de 15 4ile de la data sesi4rii Pre%edintelui Curii Constituionale. *rticolul 21. 2radul de cali1icare3 salariul3 inde!ni4aiile3 pensiile 91: -udectorii Curii Constituionale3 speciali%ti cu o pregtire juridic superioar %i o .nalt co!peten pro1esional3 bene1icia43 pe via3 din !o!entul dese!nrii .n aceast 1uncie3 de gradul superior de cali1icare a judectorilor. 92: Pre%edintele Curii Constituionale este asi!ilat cu Pre%edintele Curii #upre!e de -ustiie .n inde!ni4aii %i pensie. 93: -udectorii Curii Constituionale s.nt asi!ilai cu vicepre%edintele Curii #upre!e de -ustiie inde!ni4aii %i pensie. 94: #alari4area Pre%edintelui %i judectorilor Curii Constituionale se e1ectuea4 .n !odul3 condiiile %i !ri!ile prev4ute de Legea nr.355-@0/ din 23 dece!brie 2**5 cu privire la siste!ul de salari4are .n sectorul bugetar3 din !ijloacele bugetului Curii Constituionale. 95: -udectorul Curii Constituionale care s-a retras din co!ponena ei dup atingerea li!itei de v.rst pentru aceast 1uncie sau din cau4a i!posibilitii .ndelungate %i ne.ntrerupte 9!ai !ult de 4 luni: din !otive de sntate de a-%i e)ercita atribuiile are dreptul la o .nde!ni4aie de concediere egal cu un salariu anual al 1unciei. Curtea Constituional are dreptul de a acorda judectorului care de!isionea4 o inde!ni4aie de concediere egal cu cel !ult 3 salarii lunare ale 1unciei. 9": ;odul de asigurare cu pensii a judectorului Curii Constituionale se stabile%te .n condiiile legii.
12rt.21 0odificat )rin +e,ea nr.''7$%V& din 28.12.20063 *n vi,oare 1#.0'.20074 12rt.21 0odificat )rin +e,ea nr.1221$%&&& din 26.06.974

1.56*rticolul 211. (rganele care e1ectuea4 stabilirea %i plata pensiilor 91: Pensiile %i inde!ni4aiile lunare viagere se stabilesc %i se pltesc de organele de asigurri sociale. 92: (rganele de asigurri sociale au dreptul de control asupra autenticitii actelor ce con1ir! stagiul de !unc %i venitul asigurat3 eliberate de organele abilitate.
12rt.211 introdu. )rin +e,ea nr.#99$%V& din 1'.12.20063 *n vi,oare 2#.0#.20074

2.56*rticolul 212. #ursa de 1inanare P.n la 1 ianuarie 2*1*3 c>eltuielile pentru ac>itarea pensiilor %i inde!ni4aiilor lunare viagere s.nt suportate de la bugetul de stat.
12rt.212 introdu. )rin +e,ea nr.#99$%V& din 1'.12.20063 *n vi,oare 2#.0#.20074

*rticolul 22. 2araniile de e)ecutare a !andatului 91: Pe perioada de e)ecutare a !andatului de judector al Curii Constituionale contractul de !unc la serviciul anterior se suspend. 92: up e)pirarea !andatului3 judectorului Curii Constituionale i se re4erv 1uncia anterioar3 iar dac ea este lic>idat i se o1er o 1uncie ec>ivalent la aceea%i unitate sau la alta. "

93: Cu persoana care ur!ea4 s e)ercite 1uncia anterioar a judectorului se .nc>eie un contract de !unc pe un ter!en anu!it3 care se re4ilia4 la revenirea judectorului. Ast1el se va proceda %i .n ca4ul .n care 1uncia anterioar a judectorului este ocupat prin alegere sau concurs. 94: urata de e)ecutare a !andatului de judector se include .n vec>i!ea .n !unc total %i ne.ntrerupt3 .n specialitatea precedent. 95: -udectorul care la data e)pri!rii !andatului a atins li!ita de v.rst %i are vec>i!ea .n !unc necesar pensionrii este pensionat din 1uncia de judector3 .n condiiile legii. 9": -udectorul are dreptul la concediu anual pltit pe durata de 3" de 4ile lucrtoare 9lu.ndu-se drept ba4 spt!.na de !unc de " 4ile:3 la concediu nepltit pentru interesele personale. 9$: -udectorul neasigurat cu spaiu locativ are dreptul3 con1or! legislaiei3 s i se .!bunteasc condiiile de trai .n cel !ult " luni de la data nu!irii .n 1uncie. Capitolul III EXE#CI+*#E* ,!#I%&IC)IEI *rticolul 23. Plenul Curii Constituionale 91: Curtea Constituional e)ercit jurisdicia .n %edine plenare 9plen.:. 92: Plenul Curii Constituionale3 pe l.ng e)ecitarea jurisdiciei3 conduce activitatea Curii .n ansa!blu. 93: Cvoru!ul pentru plenul Curii Constituionale este de dou trei!i din nu!rul judectorilor Curii. 94: Curtea Constituional este .n drept s se convoace .n plen nu!ai dup ce au 1ost nu!ii cel puin 4 judectori din partea tuturor autoritilor co!petente. *rticolul 24. #esi4area Curii Constiionale 91: Curtea Constituional e)ercit jurisdicia la sesi4area 1cut de subiecii stabilii de pre4enta lege3 .n condiiile Codului -urisdiciei Constituionale. 92: #esi4area trebuie s 1ie !otivat %i s corespund cerinelor prev4ute .n Codul -urisdiciei Constituionale. 93: #esi4area este se!nat de %e1ul organului .n al crui nu!e este 1cut. 94: ;odelul sesi4rii %i !odul depunerii ei s.nt prev4ute de Codul -urisdiciei Constituionale. *rticolul 22. #ubiecii cu drept de sesi4are reptul de sesi4are .l au< a: Pre%edintele +epublicii ;oldova= b: 2uvernul= c: !inistrul justiiei= d: Curtea #upre! de -ustiie= e: -udectoria Acono!ic= 1: Procurorul 2eneral= g: deputatul .n Parla!ent= >: 1raciunea parla!entar= i: avocatul parla!entar= j: Adunarea Popular a 2gu4iei 92agau4-Beri: - .n ca4urile supunerii controlului constituionalitii legilor3 regula!entelor %i >otr.rilor Parla!entului3 a decretelor Pre%edintelui +epublicii ;oldova a >otr.rilor %i dispo4iiilor 2uvernului3 precu! %i a tratatelor internaionale la care +epublica ;oldova este parte3 ce .ngrdesc .!puternicirile 2gu4iei.
12rt.25 co0)letat )rin +e,ea nr.18$%&V din 1'.05.984 12rt.25 co0)letat )rin +e,ea nr.917$%&&& din 11.07.964

*rticolul 23. Actele Curii Constituionale 91: Curtea Constituional adopt >otr.ri3 deci4ii %i e!ite avi4e. $

92: Cotr.rile %i avi4ele se adopt .n nu!ele +epublicii ;oldova. 93: up adoptare3 actele Curii Constituionale se pronun .n plen. 94: Cotr.rile %i avi4ele Curii Constituionale se public .n ;onitorul (1icial al +epublicii ;oldova .n decursul a 1* 4ile de la data adoptrii. 95: Actele Curii Constituionale nu s.nt supuse nici unei ci de atac3 s.nt de1initive %i intr .n vigoare la data adoptrii. La deci4ia Curii3 unele acte intr .n vigoare la data publicrii sau la data indicat .n ele. 9": Actele Curii Constituionale s.nt se!nate de Pre%edintele Curii sau de judectorul care .l .nlocuie%te. 9$: Cotr.rile Curii Constituionale produc e1ect nu!ai pentru viitor. *rticolul 27. 0otarea 91: Actele Curii se adopt cu votul !ajoritii judectorilor. 92: ?n ca4ul .n care la adoptarea >otr.rii privind constituionalitatea actului nor!ativ sau a tratatului internaional se .nregistrea4 paritate de voturi3 actul nor!ativ sau tratatul internaional se pre4u! constituional3 iar cau4a se sistea4. ?n alte ca4uri de paritate a voturilor se consider c >otr.rea3 avi4ul sau deci4ia nu au 1ost adoptate3 iar e)a!inarea cau4ei corespun4toare se a!.n. 93: 0otarea se 1ace desc>is. La deci4ia plenului Curii Constituionale3 unele acte pot 1i votate .n !od secret. 94: -udectorul nu este .n drept s se esc>ive4e sau s se abin de la votare. 95: (pinia separat a judectorului poate 1i ane)at3 la cerere3 la actul adoptat.
12rt.27 0odif. )rin +e,ea nr.1570$%V din 20.12.023 *n vi,oare 15.01.0#4

*rticolul 24. Aciunea actelor Curii Constituionale 91: Actele Curii Constituionale s.nt acte o1iciale %i e)ecutorii3 pe .ntreg teritoriul rii3 pentru toate autoritile publice %i pentru toate persoanele juridice %i 1i4ice. 92: Actele nor!ative sau unele pri ale acestora declarate neconstituionale devin nule %i nu se aplic din !o!entul adoptrii >otr.rii respective a Curii Constituionale. 93: Consecinele juridice ale actului nor!ativ sau ale unor pri ale acestuia declarate neconstituionale s.nt .nlturate con1or! legislaiei .n vigoare.
12rt.28 *n redac/ia +e,ii nr.11#7$%V din 1'.06.20024

*rticolul 241. (bligaia autoritilor publice privind e)ecutarea actelor Curii Cosntituionale 91: 2uvernul3 .n ter!en de cel !ult 3 luni de la data publicrii >otr.rii Curii Constituionale3 pre4int Parla!entului proiectul de lege cu privire la !odi1icarea %i co!pletarea sau abrogarea actului nor!ativ sau a unor pri ale acestuia declarate neconstituionale. Proiectul de lege respectiv va 1i e)a!inat de Parla!ent .n !od prioritar. 92: Pre%edintele +epublicii ;oldova sau 2uvernul3 .n ter!en de 2 luni de la data publicrii >otr.rii Curii Constituionale3 !odi1ic %i co!pletea4 sau abrog actul sau unele pri ale acestuia declarate neconstituionale %i3 dup ca43 e!ite sau adopt un act nou. 93: Actele e!ise .ntru e)ecutarea actelor nor!ative sau a unor pri ale acestora declarate neconstituionale devin nule %i se abrog. 94: (bservaiile 9constatrile: Curii Constituionale privind lacunele 9o!isiunile: regle!entrilor nor!ative3 datorate nereali4rii unor prevederi constituionale3 indicate .n adres3 ur!ea4 s 1ie e)a!inate de instana vi4at3 care .n ter!en de cel !ult 3 luni3 va in1or!a Curtea Constituional despre re4ultatele e)a!inrii.
12rt.281 introdu. )rin +e,ea nr.11#7$%V din 1'.06.20024

*rticolul 242. ,ee)ecutarea actelor Curii Constituionale ,ee)ecutarea3 e)ecutarea necorespun4toare3 .!piedicarea e)ecutrii actelor Curii Constituionale atrag dup sine rspunderea prev4ut de legislaia .n vigoare.
12rt.282 introdu. )rin +e,ea nr.11#7$%V din 1'.06.20024

&

*rticolul 29. Publicitatea de4baterilor Dedinele Curii Constituionale s.nt publice3 dar Pre%edintele poate dispune %edin secret .n ca4ul .n care publicitatea poate duna securitii statului %i ordinii publice. *rticolul 35. Li!ba de procedur 91: Procedura %i lucrrile de secretariat .n Curtea Constituional se e1ectuea4 .n li!ba de stat. ocu!entele pre4entate .ntr-o alt li!b se traduc .n li!ba de stat %i se aduc la cuno%tin public. 92: Participanii la %edin alolingvi pot s vorbeasc3 s dea e)plicaii prin interpret. *rticolul 31. Li!itele de co!peten 91: Curtea Constituional e)a!inea4 nu!ai c>estiuni ce in de co!petena ei. 92: #.nt supuse controlului constituionalitii nu!ai actele nor!ative adoptate dup intrarea .n vigoare a Constituiei adoptate la 2' iulie 1''4. 93: Curtea Constituional e)a!inea4 .n e)clusivitate proble!e de drept. *rticolul 32. 7er!enul de soluionare a sesi4rii Curtea Constituional trebuie s soluione4e sesi4area .n ter!en de " luni de la data pri!irii !aterialelor. *rticolul 33. Legislaia privind procedura jurisdicional Procedura de jurisdicie Constituional este stabilit .n Codul -urisdiciei Constituionale. Capitolul I. "E#%'$*L!L &E %"ECI*LI+*+E /I *&0I$I%+#*+I. *rticolul 34. #ecretariatul Curii Constituionale 91: #ecretariatul Curii Constituionale acord Curii asisten in1or!aional3 organi4atoric3 %tiini1ic %i de alt natur3 organi4ea4 audiena cetenilor3 e)a!inea4 .n prealabil sesi4rile Curii Constituionale a cror soluionare de ctre judectorii Curii nu este neaprat3 acord ajutor judectorilor la pregtirea dosarelor pentru e)a!inare. 92: #ecretariatul Curii Constituionale este condus de un %e1. 93: +egula!entul #ecretariatului Curii Constituionale3 organigra!a %i statul lui de 1uncii se aprob de Curtea Constituional. 94: Personalul de specialitate %i ad!inistrativ cad sub incidena legislaiei !uncii3 cu e)cepiile prev4ute de pre4enta lege. *rticolul 32. -udectorii-asisteni 91: Pre%edintele %i judectorii Curii Constituionale s.nt asistai .n activitatea lor de " judectori-asisteni. 92: -udectorii-asisteni trebuie s dein e)clusiv cetenia +epublicii ;oldova3 s aib do!iciliul .n ar3 pregtire juridic superioar %i o vec>i!e de cel puin 1* ani .n activitatea juridic sau .n .nv!.ntul juridic superior. Ai s.nt angajai prin concurs. Co!isia de e)a!inare se nu!e%te de Pre%edintele Curii Constituionale3 din 3 judectori3 %e1ul #ecretariatului %i ali 1uncionari ai Curii. 93: -udectorii-asisteni s.nt asi!ilai cu judectorii Curii de Apel %i au acela%i statut ca %i judectorii din alte instane judectore%ti. 94: -udectorii-asisteni depun jur!.ntul .n 1aa plenului Curii Constituionale .n condiiile prev4ute la articolul 12 alineatele 91:3 94: %i 9": din Legea cu privire la statutul judectorului. epunerea jur!.ntului se conse!nea4 .ntr-un proces-verbal3se!nat de Pre%edintele Curii Constituionale %i de persoana care a depus jur!.ntul. 95: -udectorilor-asisteni3 .n 1uncie de vec>i!ea .n !unc %i de e)periena pro1esional3 li se con1er3 pe via3 gradul // %i gradul / de cali1icare a judectorilor. 2radele de cali1icare se con1er judectorilor-asisteni la %edina plenar a Curii Constituionale3 dup atestarea lor .n !odul stabilit. '

9": -udectorii-asisteni bene1icia4 de i!unitate. Lor li se aplic prevederile articolului 1".


12rt.#5 0odificat )rin +e,ea nr.27#$%V& din 07.12.20073 *n vi,oare 1#.05.20084 12rt.#5 co0)letat )rin +e,ea nr.1221$%&&& din 26.06.974

*rticolul 33. Consiliul %tiini1ic consultativ 91: Pe l.ng Curtea Constituional poate 1i 1or!at un consiliu %tiini1ic-consultativ din savani %i speciali%ti practicieni .n do!eniul dreptului. 92: +egula!entul Consiliului se aprob de Curtea Constituional. Capitolul . &I%"'(I)II 1I$*LE *rticolul 37. 8inanarea activitii 91: Curtea Constituional are un buget propriu3 care 1ace parte integrant din bugetul de stat. 92: Proiectul de buget3 cu avi4ul prealabil al ;inisterului 1inanelor3 se aprob de Parla!ent conco!itent cu bugetul de stat. *rticolul 34. #i!bolurile puterii 91: ?n sala de %edine a Curii Constituionale se a1l #te!a de #tat rapelul de #tat %i Constituia +epublicii ;oldova. 92: -udectorii Curii Constituionale la %edine poart rob3 al crui !odel este aprobat de Curtea Constituional. 93: -udectorilor Curii Constituionale %i personalului de specialitate %i ad!inistrativ li se .n!.nea4 legiti!aie. ;odelul legiti!aiei %i !odul de .n!.nare s.nt prev4ute de +egula!entul #ecretariatului. Legiti!aia judectorilor Curii Constituionale este .n!.nat de Pre%edintele +epublicii ;oldova. *rticolul 39. #igiliul Curtea Constituional are sigiliu cu i!aginea #te!ei de #tat %i cu denu!irea sa. *rticolul 45. #ediul 91: #ediul Curii Constituionale este .n !unicipiul C>i%inu. 92: Dedinele .n plen ale Curii Constituionale au loc la sediul ei. *rticolul 41. Pa4a Pa4a sediului Curii Constituionale3 iar dup ca4 %i a Pre%edintelui Curii3 este asigurat .n condiiile legii. Capitolul .I &I%"'(I)II +#*$(I+'#II *rticolul 42. 91: Curtea Constituional se constituie .n cel !ult 3* de 4ile de la data publicrii pre4entei legi. 92: ?n decursul a 5 4ile de la constituire Curtea Constituional .%i alege pre%edintele. 93: ?n pri!a co!ponent a Curii Constituionale judectorii din partea Consiliului superior al ;agistraturii s.nt nu!ii .n 1uncie de adunarea general a judectorilor populari %i a !e!brilor -udectoriei #upre!e. 94: #esi4area Curii Constituionale din partea Curii #upre!e de -ustiie p.n la 1or!area acestuia este 1cut de -udectoria #upre!3 iar din partea -udectoriei Acono!ice - de ctre Arbitrajul +epublicii ;oldova. 95: P.n la 1or!area Consiliului #uperior al ;agistraturii3 judectorii Curii Constituionale depun jur!.ntul .n 1aa Parla!entului %i a Pre%edintelui +epublicii ;oldova. 9": P.n la alegerea Pre%edintelui Curii Constituionale3 %edinele Curii s.nt convocate %i pre4idate de judectorul cel !ai .n v.rst. 1*

9$: P.n la 1or!area Curii #upre!e de -ustiie %i Curii de Apel3 salariile %i inde!ni4aiile Pre%edintelui3 judectorilor %i judectorilor-asisteni ai Curii s.nt stabilite de Parla!ent.
"#E/E&I$+ELE "*#L*0E$+!L!I "etru L!CI$%C6I

C7i8inu9 13 dece:;rie 1994. $r.317-XIII.


__________ Legile Republicii Moldova 317/13.12.94 Lege cu privire la Curtea Constituional //Monitorul Oficial 8/86, 07.02.1995

11