Sunteți pe pagina 1din 3

Arhitectura Calculatoarelor

LISTA SUBIECTELOR DE EXAMEN

Subiecte de teorie :

1. Conceptul de complement. Metode de calcul al complementului în bazele 2, 10 si r. Exemple.

2. Formularea generală a problemei reprezentării numerelor negative. Codul direct. Exemple.

3. Codul complementar (variantele I si II, analiza gamelor). Exemple.

4. Deplasarea numerelor binare cu semn. Exemple.

5. Reprezentarea în virgulă fixă (FXP) a numerelor (definire, coduri, analiza gamelor).

6. Reprezentarea în virgulă mobilă (FLP) a numerelor (definire, format, game de reprezentare, numărul total de

numere reprezentabile).

7. Analiza comparativă a erorilor de reprezentare în FXP si FLP.

8. Reprezentarea informaţiei alfanumerice. Introducere. Condiţii. Codul ASCII-8. Codul Unicode.

9. Definirea calculatorului. Principiul comenzii după program. Principiile von Neumann.

10. Structura de bază a unui calculator digital conform modelului von Neumann.

11. Ciclul instrucţiune (principiul de funcţionare al unui calculator digital, fazele ciclului instrucţiune).

12. Structura generală a unui CPU.

13. Tehnici de echilibrare a vitezei de funcţionare CPU-memorie principală.

14. Organizarea avansată a comunicării CPU-echipamente periferice (procesoare I/O).

15. Calculatorul elementar didactic. Structura generală si descrierea unităţilor.

16. Calculatorul elementar didactic. Funcţionare (faza Fetch, faza Execute).

17. Calculatorul elementar didactic. Instrucţiuni.

18. Generalităţi privind adresarea memoriei. Adresarea tip operand presupus. Adresarea implicită. Adresarea

imediată.

19. Adresarea directă (la registru, la memorie, la dispozitive I/O).

20. Adresarea paginată (principiu, la pagina 0, la pagină curentă, la pagină relativă).

21. Adresarea bazată.

22. Adresarea indexată.

23. Adresarea indirectă. Adresarea pentru un bloc de date.

24. Tehnici de adresare combinate.

25. Concepte fundamentale asupra arhitecturii. Nivelele unui sistem de calcul.

26. Relaţiile între nivelele unui sistem de calcul.

27. Arhitecturi si limbaje.

28. Structura sistemelor de calcul moderne multinivel.

29. Compilare si interpretare.

30. Comunicaţia între unităţile calculatorului. Magistrala sistem.

31. Calculatoare cu o singură magistrală.

32. Calculatoare cu două magistrale.

33. Calculatoare cu trei magistrale.

34. Clasificarea calculatoarelor după criteriul Flynn (SISD, SIMD).

35. Clasificarea calculatoarelor după criteriul Flynn (MISD, MIMD).

36. Codificarea instrucţiunilor (generalităţi, instrucţiuni la nivel cod masină).

37. Formate de instrucţiuni la nivel cod masină.

38. Criterii de proiectare a formatelor de instrucţiuni.

39. Formate de instrucţiuni cu lungime fixă si variabilă.

40. Noţiunea de metabit. Formate de instrucţiuni ortogonale si arhitecturi etichetate.

41. Clase de instrucţiuni la nivel cod masină. Instrucţiuni de transfer al datelor.

42. Clase de instrucţiuni la nivel cod masină. Instrucţiuni diadice si monadice.

43. Clase de instrucţiuni la nivel cod masină. Instrucţiuni de comparaţie si salt.

Arhitectura Calculatoarelor

44. Clase de instrucţiuni la nivel cod masină. Instrucţiuni de apel la proceduri, de control al ciclurilor, de I/O, de

control al CPU.

45. Definirea stivei. Stiva Hardware.

46. Definirea stivei. Stiva Software.

47. Evaluarea expresiilor folosind stiva (notaţia poloneză, evaluarea expresiilor, exemple).

48. Instrucţiunea PUSH la microprocesorul I8080.

49. Instrucţiunea POP la microprocesorul I8080.

50. Instrucţiunea LXI la microprocesorul I8080.

51. Utilizarea stivelor la apelul de proceduri.

52. Instrucţiunea CALL la microprocesorul I8080.

53. Instrucţiunea RET la microprocesorul I8080.

Aplicaţii practice:

1. Reprezentarea numerelor în calculatorul digital

2. Tehnici de adresare a memoriei.

3. Evaluarea expresiilor folosind stiva.

4. Instrucţiuni cod masină ale microprocesorului I8080.

DESFĂSURAREA EXAMENULUI

1. Examenul se va susţine oral.

2. Fiecare student va extrage un singur bilet ce va conţine două subiecte de teorie si o problemă.

3. Timpul de gândire pentru un subiect este de maxim 15 minute.

4. Timpul de expunere al unui subiect este de maxim 10 minute.

5. Fiecare subiect de teorie se va prezenta la tablă. Problemele practice se vor prezenta din bancă, pe foia de

scris.

6. În timpul examinării cadrul didactic poate pune întrebări, legate de subiect, care fac parte din alte capitole

sau subiecte.

7. Notele pentru fiecare subiect se vor da de la 1 la 10.

8. Pentru promovare trebuie ca la fiecare subiect nota minimă să fie 5.

9. Nota finală la proba de examen oral se va face prin media aritmetică a celor 3 note (două din teorie şi una

din problemă).

10. Nota de la examen se calculează în felul următor:

a) Pentru studenţii din anul curent:

NE = 0.3*NL+0.7*NO

unde:

NE = nota examen

NL = nota laborator NO = nota examen oral NO = (S1+S2+P)/3 dacă S1>=5 si S2>=5 si P>=5

unde:

S1 = nota de la subiectul 1

S2 = nota de la subiectul 2

P = nota de la problemă

b) Pentru studenţii din anii anteriori (restanţieri)

NE = NO= (S1+S2+P)/3 dacă S1>=5 si S2>=5 si P>=5

unde:

NE = nota examen S1 = nota de la subiectul 1 S2 = nota de la subiectul 2

P = nota de la problemă

Condiţii obligatorii:

Arhitectura Calculatoarelor

2. Fiecare student, care va intra la examen, va trebui sa aibă asupra sa doar ustensilele de scris (pix, stilou,

creion) de culare albastră sau neagră si maxim 3 foi de scris.

3. Este interzisă prezenţa în examen cu: telefoane mobile, hands-free, materiale de curs, fiţuici, dispozitive

audio sau video portabile, minicalculatoare, calculatoare de buzunar, etc.

4. Studenţii restanţieri sunt obligaţi să prezinte si chitanţa pentru re-examinare.

Nerespectarea condiţiilor va duce la excluderea din examen iar în caz de fraudă se va întocmi un referat studentului respectiv si acesta va suporta consecinţele regulamentului intern al facultăţii.

Titular de curs Conf. dr. ing. Dan Mancaş Asistenţi S.l. dr. ing. Eugen Dumitraşcu Asist. ing. Adrian Neaţu