Sunteți pe pagina 1din 217

Cuprins

I II III IV V VI Masoneria (sau despre ultima mod la lupi: blana de oaie) Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne 48-ul n care se continu ar tarea despre cum a nceput la noi Despre monarhia democratic - 1848 Cronica inedit a lui Andronic Duhovnicul sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste Despre Ecumenism Origini, esen , deziderate

p. p. p. p. p. p.

5 40 62 80 112 176

Anexa
Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei Hot rrea Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei Francmasoneria Pozi ia oficial a Bisericii Ortodoxe a Greciei Declara ia oficial a Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare n leg tur cu participarea ei la mi carea ecumenic Bibliografie p. p. p. p. p. 191 207 211 218 220

Mitropolitul Nicolae B lan

Masoneria (sau despre ultima mod la lupi: blana de oaie)


n care se arat c masoneria, de i se prezint sub forma unei organiza ii de binefacere, cu nalte scopuri umanitare nu este altceva dect o organiza ie secret , anticre tin cu scopul v dit n studiul ce va urma aici este prezentat cercetarea nalt Prea Sfin itului Nicolae Mitropolit al Ardealului, din anul 1937, studiu ce reprezint , dup cum se va vedea, punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Romne fa de aceast organiza ie; articolul s-ar fi putut foarte bine numi i: despre Bunul Dumnezeu i satana, avnd sau putnd avea mai multe subtitluri... Articolul de fa vine dintr-o necesitate, n ntmpinarea unei st ri de fapt cu care se confrunt din nou societatea romneasc : propagarea, sub o nf i are fals , a unei doctrine funciarmente anticre tine. Pentru a evita orice discu ie polemic am ales calea aceasta: prezent m studiul PS Nicolae al Ardealului, i al turat textul prin care Biserica Ortodox Romn i-l asum ; i, mai departe, m surile care au fost luate de c tre Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne n 1937.Men ion m c , de i oarecum uitat , aceast pozi ie este cea oficial : Biserica Ortodox osnde te masoneria ca anticre tin , dup cum se va vedea n cele ce urmeaz . Ne sim im datori s amintim aceste lucruri i pentru a feri tinerii i mai ales tinerii intelectuali de aceast curs . Poate ar fi trebuit s ncepem cu o fabul ; consider m ns c fabula pe care o avem n vedere este bine cunoscut : e cea cu lupul i oile, n care un lup...
5

Masoneria

Studiu asupra francmasoneriei


ntocmit de .P.S. Mitropolit Dr. Nicolae al Ardealului i votat de Sfntul Sinod n edin a sa de la 11 Martie 1937 Ce este Francmasoneria? Francmasoneria este o societate secret , r spndit azi n lumea ntreag , pretinznd a avea un scop filosofic i umanitarist.1 Nu vom ncepe prin a da o defini ie complet a Francmasoneriei, ci vom ar ta pe rnd originile, organiza ia i diferitele ei aspecte, rezumndu-le la sfr it ntr-o defini ie. 1. nceputurile Francmasoneriei nceputurile Francmasoneriei formeaz un subiect de interminabile discu ii. n forma de ast zi ea exist din 1717, cnd 4 loji engleze s-au ntrunit la Londra i au format Marea Loj a Angliei.2 La 1723 Andersen ntocmi Constitu iunile acestei organiza ii pe baza Constitu iei mai vechi a lojilor de zidari din Anglia. (Aceste loji de zidari r m seser cu timpul numai cu numele de zidari, n ele intrau orice fel de oameni.) Constitu iunile lui Andersen sunt legea fundamental a Francmasoneriei.3 2. Organiza ia Francmasoneriei Membrii Francmasoneriei sunt mp r i i n grade oculte. Membrii dintr-un grad nu tiu nici cine face parte dintr-un grad superior, nici cine face parte din acela i grad cu ei. tiu numai cine face parte din gradele inferioare. Din punct de vedere al
6

Mitropolitul Nicolae B lan

num rului gradelor, precum i al altor caracteristici rituale, Francmasoneria se mparte n diferite rituri. Astfel exist Francmasonerie ioanit sau albastr . Membrii acesteia sunt mp r i i numai n trei grade: ucenic, calf i maestru.4 Apoi este ritul sco ian sau ro u i cuprinde a a zisele grade nalte, 30 la num r, iar i mai sus de acestea sunt gradele invizibile. De obicei ns Francmasoneria ioanit nu exist dect ca treapt inferioar , supus celei sco iene. Gradele nalte i cele invizibile sunt cele care conduc din umbr toat vasta organiza ie a Francmasoneriei, n mod unitar, pe tot globul p mntesc. n vrful piramidei st Patriarhul, sau mp ratul nencoronat al lumii.5 Ridicarea ntr-un grad nu se face prin alegerea de jos, ci prin selec ie de sus; cei din gradele superioare ridic pe cine vor dintr-un grad inferior la un grad superior. Intrarea n orice grad se face printr-un jur mnt nfrico tor i printr-o ini iere. Prin jur mnt, cel ce intr n gradul nou se oblig s p streze secretul fa de tot ce va vedea i va cunoa te n acest grad. Prin ini iere i se comunic taine din nv tura i misiunea Francmasoneriei, necunoscut de gradele inferioare. Secretele comunicate gradelor inferioare sunt anodine, dar cele comunicate gradelor superioare sunt grozave.6 Iat jur mntul prestat de ucenicul Francmasoneriei ioanite: Jur naintea Marelui Arhitect al p mntului c nu voi descoperi nimic, nici prin semne, gesturi sau altceva ce poate descoperi i indica ceva ce nu trebuie descoperit. n caz de c lcare a jur mntului primesc s mi se taie beregata, s mi se scoat ochii, s mi se g ureasc pieptul, s mi se smulg inima, s mi se scoat m runtaiele din trup, s se ard , s se prefac n cenu i s se arunce n fundul m rii sau s se mpr tie n cele patru vnturi pe fa a p mntului.7 Al turi de aceast organiza ie, ocult chiar pentru membri, exist una administrativ , secret pentru profani. Francmasoneria lucreaz n ateliere. Atelierele n care lucreaz
7

Masoneria

primele grade se numesc loji simbolice, formate fiecare din vreo 50 de persoane. Atelierele gradelor superioare au alte numiri. n fruntea fiec rei loji se afl un venerabil cu rol de pre edinte ajutat de mai mul i demnitari. To i sunt ale i pe un an de c tre membrii lojei. 3. Francmasoneria i evreii Evreii au un rol preponderent, chiar dominant n Francmasonerie. Toate gradele nalte i invizibile au fost create i sunt ocupate de ei. Bauer, Pirlet, Caillard, Lacorne, Morin, Francken, Moise Cohen, Isaac Long, ntemeietorii Francmasoneriei gradelor superioare din Fran a i America au fost to i evrei.8 n Ungaria majoritatea Francmasonilor erau evrei, iar conducerea era aproape exclusiv n mna lor. Biserica israelit e aliatul nostru firesc, ea ne sprijin i o mul ime de iudei sunt n rndurile noastre, se spunea n revista Francmasonilor din Ungaria, Acacia, 1908, nr. 62.9 n Germania lojile dependente de Marea Loj din Hamburg erau la fel ocupate de o mare majoritate de evrei. n Turcia conduc torii Francmasoneriei erau pe la 1909, evrei. Tot a a n Italia, eful Francmasoneriei era faimosul evreu Ernesto Nathan, care a ajuns primar al Romei. Francmasoneria francez a fost condus n trecut de evreii Cremieux i Gambetta. n Anglia, dintre cei vreo 300.000 Francmasoni, peste 43.000 sunt evrei.10 n lojile Marelui Orient din Romnia, care e o filial a Marelui Orient din Fran a, evreii se afl n majoritate de 90 la sut .11 n lojile Marei Loji Na ionale Romne, ce se pretinde na ional , se g sesc de asemenea evrei, de i ntr-un num r mai mic. Dar de i Marea Loj Na ional Romn se prezint cu masca celui mai pur romnism i afecteaz du m nie fa de Marele Orient din Romnia, pe fa jidovit, totu i ea are leg turi ascunse cu Marele Orient i cu celelalte organiza ii
8

Mitropolitul Nicolae B lan

francmasonice mondiale, toate fiind nglobate ntr-un sistem unitar.12 De altfel, Marea Loj Na ional Romn e ntemeiat prin D.I. Pangal, de c tre Francmasoneria Rusiei Sovietice.13 Conducerea ntregii Francmasonerii de c tre evrei se realizeaz prin mijlocirea ordinului Francmason pur evreiesc Benai Berith. Lojile acestui ordin, mpr tiate n toat lumea sunt conduse de un comitet executiv din Chicago. Membrii acestor loji, exclusiv evrei, sunt cei mai mul i i membri ai lojilor Francmasonice n care intr i cre tinii. Ei mijlocesc astfel sugestiile i poruncile comitetului evreiesc de la Chicago lojilor celorlalte Francmasonerii.14 Se pot aduce nenum rate m rturisiri din lag rul Francmasonic i evreiesc despre caracterul iudaic al Francmasoneriei. Alegem numai vreo dou . Rabinul Dr. Isaac M. Wise, un conduc tor de vaz al evreilor, declar : Francmasoneria este o organiza ie iudaic , a c rei istorie, misiune, semne i interpret ri sunt de la un cap t la altul iudaice, cu excep ia numelui unui singur grad i a unor cuvinte din formula jur mntului.15 Evreul Dr. G. Karpeles spune: Ideea Francmasoneriei a izvort cu necesitate intern din iudaism. Ca ntemeietor al ei e considerat Solomon, care a v zut cea mai nalt nflorire a lui Israil. Cuvinte i semne sunt n cea mai mare parte luate din limba ebraic .16 n revista Francmasonic Symbolisme, Iulie 1928 se spune: Misiunea cea mai important a Francmasoneriei este s glorifice rasa iudaic care a p strat nealterat con inutul dumnezeiesc al cunoa terii. Apoi ea trebuie s sprijine rasa iudaic , pentru a terge grani ele na ionale.17 4. Ceremoniile Francmasonice Ceremoniile francmasonice nc dovedesc preponderen a spiritului iudaic n Francmasonerie. Nu vom intra aici n am nuntele acestor ceremonii. Toate actele solemne din loji au
9

Masoneria

un caracter simbolic i aproape toate obiectele i no iunile care sunt uzitate n aceste ceremonii au numiri ebraice. ntreg complexul ceremoniilor st ntr-o referin mai dep rtat sau mai apropiat de misterul central al Francmasoneriei care este moartea i nvierea lui Hiram, arhitectul templului lui Solomon, identificat simbolic cu un zeu n scut din Isis, adic din natur . Legenda lui Hiram e luat din Talmud. Participan ii la ceremoniile Francmasonice repet simbolic, prin gesturile i cuvintele lor, omorrea i nvierea lui Hiram, ntocmai ca n misterele sincretiste precre tine. Avem de-a face deci cu un fel de cult misteriaco-cabalistic. Sf. Sinod al Bisericii ortodoxe din Grecia se exprim n actul de condamnare a Francmasoneriei din 1933, asupra acestui punct astfel: Francmasoneria nu este numai o simpl reuniune filantropic sau coal filosofic , ci alc tuie te un sistem mistagogic, care reaminte te de vechile religii sau culte misteriaco-p gne, din care i trage obr ia, alc tuind o urmare i o renviere a lor... Raportul acesta al masoneriei cu religiile misteriace se vede de altfel i din cele ce au loc i se s vr esc n timpul ini ierilor. C ci, dup cum n cele ce au loc n misterele idolatre vechi se relua drama luptelor i a mor ii zeului misteriac i prin reluarea aceasta mimic a dramei acesteia, cel ce se ini ia murea dimpreun cu patronul religiei misteriace care ntotdeauna era o persoan mitic simboliznd soarele sau natura, care murea iarna i renvia prim vara - , tot a a i n ini ierea celui de al treilea grad al Francmasoneriei. ntr-adev r treapta aceasta a ini ierii alc tuie te o expunere dramatic a mor ii protectorului masoneriei, Hiram, i un fel de reluare dramatic a mor ii acestuia n care, cel ce urmeaz a fi ini iat sufer dimpreun cu el, fiind r nit n acelea i organe i n acelea i locuri ale corpului ca i Hiram... Astfel Francmasoneria, n chip clar, este o religie misteriac cu totul diferit , separat i str in
10

Mitropolitul Nicolae B lan

de religia cre tin ... Masoneria are slujbe religioase proprii, ca ceremonia nvierii n chip de lup, sau botezul masonic, ceremonia recunoa terii c s toriei sau c s toria francmason , parastasul francmasonic, inaugurarea templului masonic etc.18 5. Francmasoneria i cre tinismul Francmasoneria se prezint a adar ca o quasi-religie cu zeul ei propriu: Hiram. n realitate ea nu admite o fiin personal la conducerea lumii, precum nu admite un principiu personal n oameni. Ea preconizeaz un panteism naturalist: Hiram simbolizeaz for a universal care i ia temporal m ti individuale, prezentndu-se sub form de persoane trec toare. Masonul tie c personalitatea sa nu e nimic i se dezintereseaz de ea. El urc pn la principiul interior al ini iativei, pe care-l b nuie te, f r a-l putea cunoa te exact, Dumnezeu necunoscut n realitatea sa misterioas : acesta e eul transcendent, identic poate n toate existen ele cari cuget . A a zisele persoane omene ti sunt rolurile pe care le joac trec tor unul i acela i actor. Un actor misterios de ine rolul personalit ii noastre. Cine este artistul care nu se arat n scen , ci r mne travestit i mascat?... E o energie consacrat Marei Opere, for indestructibil ca orice alt for . Aceast energie este independent de instrumentul prin care se manifest printre noi. Ea se transform f r a se stinge... Cine lucreaz deci n noi, dac nu for a care anim pe predecesorii no tri? Hiram, care nvie, este o realitate. S tim s medit m i s n elegem. C indivizii dispar, pu in import , dac energia care lucra n ei subzist . S ne dezinteres m deci de o nemurire pe care neam reprezentat-o ca individual . Personalitatea noastr se va stinge i dac mai trziu evocatorii no tri i-ar nchipui c intr n rela ie cu noi, ei n-ar constitui o fantom dect
11

Masoneria

adunnd no iunile ce i le-ar putea face despre noi.19 Individul este produsul tranzitoriu i repetat al unei cauze permanent constructive. n ce prive te pe Marele Arhitect al Universului, trebuie s not m c aceast expresie nu inten ioneaz s impun o credin . S ne p zim deci a ceda acelei leni a spiritului care confund pe Marele Arhitect al ini ierilor cu Dumnezeul credincio ilor.20 Francmasoneria este ra ionalist . Ea ndeamn pe membrii s i s supun totul cuget rii ra ionale ca filtru suprem pentru tot ce au s admit . 21 Iat ce zice un alt francmason: Nici for a statului, nici cerin a nu sunt eterne... Atunci ce poate regenera poporul c zut n dezordine? Nimic altceva dect st pnirea m surat a ra iunii... Idealul F. M. const n a construi pe nesim ite o republic universal i democrat a c rei regin va fi ra iunea, iar consiliul suprem, adunarea n elep ilor. n virtutea principiului care a prezidat la na terea Francmasoneriei, ea va putea, bazndu-se nu pe voia unui Dumnezeu inaccesibil, ci pe imperativele Ra iunii, s dea o via moralei cre tine22 Din acestea rezult i raportul Francmasoneriei fa de cre tinism. Mai putem aduce cteva citate pentru a ar ta atitudinea direct a F. M. fa de cre tinism. Tot autorul din care am citat mai sus declar : Mai vede i mntuirea oamenilor ntr-o rena tere religioas ? O! visul imposibil! Boltele sanctuarelor ale c ror ruine voi i s le repara i, nu vor mai vedea niciodat dect un ecou slab al rug ciunilor de odinioar . Nu mai exist Dumnezeu pentru a mai nvia mor ii i Acela (Hristos) ale c rui accente magice deschideau mormintele, nu mai poate spera c un miracol asem n tor va opri coborrea lui lent n groapa uit rii. Mai mult ca totdeauna o credin laic se substituie unei credin e supranaturale.23 Fr. Osw. Wirth n lucrarea citat compar pe Hiram cu Hristos, ambele nume exprimnd doar acela i simbol al trecerii energiei cosmice dintr-o persoan ce dispare
12

Mitropolitul Nicolae B lan

definitiv n alta ce apare (moartea i nvierea lui Hiram). E acela i mit, doar numele e altul.24 O libertate a voin ei nu admite F. M. Totul n lume, chiar i via a sufleteasc , decurge dup o lege necesar neschimbabil . Simbolismul masonic mpinge mai departe analogia sugernd c microcosmul sau lumea mic , se construie te ca i macrocosmul, lumea mare.25 Dar Francmasoneria nu reprezint o concep ie statistic , ci se mul ume te s existe i ea al turi de cre tinism. Francmasoneria e prin excelen dinamic . Ceea ce cere mai mult adep ilor e ac iunea, recl direa lumii, conform principiilor ei. Astfel F. M. Lupt cu ndrjire s elimine din omenire concep ia opus ei, cre tinismul, i institu ia care-l sus ine, Biserica. Devizele ei sunt: Separarea Bisericii de Stat, coala laic , c s toria civil , difuzarea principiilor anticre tine n masele largi. n unele state cum sunt Fran a26, Spania27, Rusia28, devizele acestea au fost realizate. n alte ri se merge cu pa i repezi spre aceast stare. Biserica st n fa a ofensivei puternice a unui du man necru tor. 6. Scopul Francmasoneriei Francmasoneria i ine ultimele ei scopuri n secret. Dar f r voia ei se strev d adeseori aceste scopuri, din m rturisiri masonice mai mult sau mai pu in nv luite. Regulat, F.M... spune c scopul ei este cercetarea adev rului i ac iunea caritativ . Dar de o ac iune caritativ francmasonic nu s-a mpiedicat nimeni pn acum. i apoi de ce ar fi lips de o asocia ie clandestin i de secrete, pentru desf urarea unei ac iuni caritative? n realitate cnd masonii explic mai larg sensul ac iunii lor caritative, vezi c e vorba de o fericire a lumii prin sc parea de ideile ei de acum, prin a ezarea ei pe temeliile
13

Masoneria

principiilor ra ionaliste masone. Binefacerea pentru mason nu se confund cu ceea ce s-a convenit s se numeasc caritate. Cedarea ctorva buc i de pine, din prisos, nu-l achit de datoria sfnt ce o contracteaz ini iatul fa de umanitate. A face bine comport un ntreg program de via . ntr-o form eufemist , Fr. Osw. Wirth29, arat a adar c nu caritatea este scopul Francmasoneriei. Iar cercetarea adev rului de care vorbe te F.M.... trebuie n eleas ca o lansare a tuturor ideilor de destr mare a Statului i a Societ ii. Toate ideile de extrem stng ale comunismului au fost preg tite n Loji i aplicate de francmasoni. La fel, toate ideile anticre tine, de total emancipare a instinctelor omene ti inferioare de sub prestigiul virtu ilor cre tine. De la Marx pn la Lenin i Trotzki, to i efii mai de seam ai comunismului au fost evrei i francmasoni, sau cel pu in francmasoni. Ziarul francmason Latomia scrie (Iulie 1849, p. 237): Nu putem dect s salut m socialismul ca pe un excelent aliat al F. M... n munca de nnobilare a omenirii, n str duin a de a promova binele omenirii. Socialismul i masoneria mpreun cu comunismul au nit din acela i izvor30. Scopul Francmasoneriei st n leg tur cu soarta ntregii omeniri. F.M.... lupt pentru o anumit direc ionare, pentru o anumit int a ntregii vie i omene ti colective i individuale. Care este acest scop? Dintr-o mul ime de m rturisiri masonice i din descifrarea sensului ce se desprinde din toat activitatea de pn acum a F.M...., rezult c acest scop este: ntemeierea unei republici mondiale, condus de francmasoni, adic de evrei. O republic cu des vr ire laic , cu o omenire ndobitocit de mizerie i de patimile inferioare dezl n uite. Iat ce spune acela i Fr. Osw. Wirth, n manualul maestrului: S avem curajul s ne zicem religio i i s ne afirm m apostoli ai unei religiuni mai sfinte dect toate
14

Mitropolitul Nicolae B lan

celelalte. S propag m Religia Republicii, care va forma inima cet enilor i va cultiva virtu ile republicane.31 Tema ntemeierii republicii mondiale sub st pnirea Francmasoneriei a format obiectul Congresului mondial al F.M...., din 1900, inut la Paris.32 Cnd vorbesc metaforic, francmasonii se prezint ca zidarii care au s rezideasc , sub conducerea lui Hiram, templul lui Solomon din Ierusalim. Aceasta nseamn , f r metafore, restabilirea domina iei lui Israil asupra lumii ntregi.33 Numai din tendin a F.M...., dup republica laic , interna ional i extrem de democratic se explic de ce toate revolu iile de la cea din 1789 ncoace, toate loviturile date cre tinismului, principiului monarhic i na ional, principiului autorit ii, sunt opera francmasonilor. Din aceste motive, toate statele care recunosc valoarea principiului na ional i a factorului cre tin au desfiin at Francmasoneria. A a a f cut i Italia prin Mussolini n 192534, i Germania prin Hitler. n Ungaria a fost desfiin at dup pr bu irea comunismului lui Bela Kuhn, dovedindu-se c acest comunism a fost crea ia lojilor35. 7. Francmasoneria n Romnia Nu vom face un istoric al Francmasoneriei n Romnia. Pn la r zboi nu s-a bucurat de dezvoltare remarcabil . Abia de la r zboi ncoace i mai ales n ultimii vreo 10 ani, a luat un avnt ce d de gndit. Din cele ase grupe francmasonice romne, una e pur evreiasc : Bnai Brith, alta Federa ia lojilor simbolice de rit ioanit din Romnia e evreo-ungureasc (n Ardeal) i n 1933 s-a unit cu Marea Loj Na ional Romn , iar o a treia e evreo-nem easc : Marea loj german din Romnia. Romnii se g sesc numai n celelalte trei: Marea Loj American din Romnia (afiliat la Marea Loj
15

Masoneria

American din New York), Marele Orient din Romnia afiliat la Marele Orient din Fran a, i care cuprinde 90% evrei i, n sfr it, Marea Loj Na ional din Romnia, care afi eaz tricolorul, afecteaz lupta contra celeilalte Francmasonerii, pe motiv c e jidovit , dar aceasta e numai o masc cu scopul de a vna ct mai mul i ofi eri i al i buni romni.36 Marea Loj Na ional condus pn n 1933 de dl. Pangal, n acel an s-a rupt n dou , o parte lojile ei cele provinciale i cinci din cele zece bucure tene constituindu-se separat n frunte cu dl. M. Sadoveanu. Dar pe dl. Sadoveanu lau urmat numai masonii din primele trei grade, cei din gradele superioare au r mas cu dl. Pangal. i cum masonii primelor trei grade sunt condu i de cei din gradele superioare se pare c schisma din Marea Loj Na ional e tot numai o curs pentru romnii naivi pe care prestigiul unui Sadoveanu i atrage mai mult dect dl. I.Pangal. De altfel, gruparea d-lui Sadoveanu s-a aliat cu Marele Orient.37 Despre opiniile de mason ale d-lui M. Sadoveanu cit m doar urm toarele rnduri din cuvntarea rostit la adunarea din 2.VII.1933, a Marii Loji Na ionale. Sub un v l eufemist se ntrez re te toat adversitatea masonic fa de credin a cre tin i ideea na ional : Liber cu adev rat e numai acel maestru care izbnde te a- i domina pasiunile i a se elibera de prejudec i. Cel care p streaz ura de ras , obscurantismul violen elor, suficien ele dogmatice, e un sclav ca i cel care nu- i poate domina pasiunile degradante.38 Foarte sistematic zeflemise te dl. M. Sadoveanu credin a cre tin ortodox pe care o socote te o credin pentru naivi, mult inferioar tiin ei egiptene a Magului superior n romanul Creanga de aur. Num rul masonilor din Romnia era nc n 1932 ntrist tor de urcat. Ast zi se pare c sunt i mai mul i. n 1932 aveam 3300 masoni. Cehoslovacia avea 60, Jugoslavia 900, Polonia 450, Bulgaria 500. Se va recunoa te c Romnia fa
16

Mitropolitul Nicolae B lan

de aceste ri vecine are enorm de mul i. Influen a masonilor n via a mai nou a Statului nostru se resimte dureros, dictnd din toate locurile de conducere. De altfel i n Marea Loj Na ional se afl evrei. 8. A a zisa Masonerie Na ional Romn Dar asupra Masoneriei Na ionale Romne trebuie s insist m ceva mai mult. Despre ateismul Marelui Orient din Romnia i al Marii Loji Na ionale a d-lui Sadoveanu nu poate fi nici o ndoial , odat ce el este n strns comuniune cu Marele Orient din Fran a, despre care ns i ntmpinarea Masoneriei Na ionale Romne c tre Sfntul Sinod spune: Prima mare organiza ie dizident a fost a a numitul Mare Orient din Fran a, care nc din secolul al VIII-lea s-a ndep rtat ncetul cu ncetul de masoneria tradi ional , suprimnd obligativitatea credin ei n Dumnezeu i n nemurirea sufletului, precum i aceea a contract rii jur mntului pe Sf. Scriptur , dintr-un a a zis spirit de liber cugetare, i ajungnd n anul 1878, la ns i primirea ateilor n Ordin. Aceasta a provocat, dup cum era i firesc, o imediat ruptur a rela iilor ntre marile loji masonice regulate cu Marele Orient din Fran a, i de atunci ncoace att Marele Orient din Fran a ct i toate organiza iile afiliate lui, din lumea ntreag , sunt socotite ca schismatice, eretice i orice rela ii sunt interzise ntre masonii regula i i membrii acestor organiza ii. Noi vom ar ta n primul rnd, c exist rela ii ntre organiza iile masonice cu care este afiliat Masoneria Na ional Romn i ntre cele ce stau n leg tur cu Marele Orient din Fran a, iar n al doilea rnd vom pune n adev rata lumin atitudinea fa de religie a Masoneriei, ce se pretinde adversar Marelui Orient din Fran a.
17

Masoneria

a) Marele Orient din Fran a i Marea Loj din Fran a stau n a a strnse leg turi, nct n fiecare an se adun delega ii lor ntr-un convent comun39. Marea Loj din Fran a ns face parte din Asocia ia Masonic Interna ional (A.M.I.) cu sediul n Geneva, mpreun cu Marile Loji din Belgia, Bulgaria, Grecia, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Portugalia, Elve ia, Cehoslovacia, Spania, Viena i Jugoslavia, dintre care multe au leg turi cu Masoneria Na ional Romn . (Vezi ntmpinarea amintit mai sus.) De altfel A.M.I. lupt pentru ca ntr-un viitor mai apropiat sau mai dep rtat, lan ul mondial s se ncheie n sensul ca diferitele dialecte masonice ale umanit ii s se uneasc ntr-o limb comun 40. Deci i acum sunt numai deosebiri dialectale. Cu Marele Orient din Fran a are leg turi Marea Loj din Viena41. Ori Marea Loj din Viena st n rela ii oficiale cu Marea Loj din Anglia42 i deci i cu Masoneria Na ional Romn . Ct de neserioase i de trec toare sunt suspend rile de rela ii ntre diferitele organiza ii francmasonice se vede i din pilda ce au dat-o n anii recen i francmasoneriei germane. Att cele trei Mari Loji prusiene vechi care se socotesc foarte na ionale, ct i alte patru din cele umanitariste: Marea Loj din Hamburg, cea din Bayreuth, cea din Frankfurt pe Main i cea din Darmstadt, au rupt rela iile cu Marea Loj din Viena, socotit interna ionalist . ns n acela i timp Marile Loji din Hamburg, Bayreuth i Frankfurt pe Main au reluat rela iile cu Marea Loj din Anglia, care are la rndul ei rela ii cu Marea Loj din Viena43. Cu drept cuvnt observ Fr. Hasselbacher n opera sa monumental Entlarvte Freimaurerei 1936, vol. I p.71: Orice colar care cunoa te regulile elementare de matematic tie c : dou m rimi egale cu o a treia, sunt egale i ntre ele. Dac a=b i b=c, atunci i a=c. Dac Masoneria Na ional Romn are leg turi cu cea din Austria, iar aceasta cu Marele
18

Mitropolitul Nicolae B lan

Orient din Fran a, evident c prin masoneria austriac exist leg turi i ntre Masoneria Na ional Romn i Marele Orient Francez. Ce nsemneaz acum c dou organiza ii masonice au leg tur i ce nsemneaz c leg turile acestea sunt suspendate? Cnd dou organiza ii masonice stau n leg turi atunci ele comunic oficial prin organele lor conduc toare. Astfel n Regulamentul de organizare i func ionare al Marei Loji Na ionale Romne art.45 lit. i, se spune despre Consiliul Marii Loji Na ionale, care este puterea ei executiv , c reprezint mpreun cu Marele Maestru, Mare Loj Na ional din Romnia pe lng conducerea suprem a fiec rui Rit de pe lng Marile Puteri Masonice Str ine44. Leg turile acestea primesc un caracter i mai permanent i mai concret prin aceea c cele dou organiza ii masonice n leg tur i desemneaz cte un delegat, care e numit membru regulat cu un rang superior n Marea Loj prieten . Iat ce spune citatul Regulament n aceast privin la art. 6: Marele Maestru poate s numeasc pe orice frate ca s -l reprezinte ntr-o Mare Loj sor din str in tate, de asemenea el poate numi ca membru al Marii Loji Na ionale din Romnia, cu rangul pe care-l crede potrivit, pe orice frate desemnat ca reprezentant al Marelui Maestru al unei Mari Loji sor din str in tate45. n felul acesta n fiecare organiza ie francmasonic sunt prezente organiza iile str ine masonice. n afar de aceste leg turi membrii din lojile unei organiza ii pot vizita oricnd lojile de grad egal sau inferior ale unei organiza ii str ine, iau parte la festivit ile lor i pot fi numi i membri de onoare ai acelei organiza ii str ine46. Fr. Hasselbacher dovede te n opera citat , pe baza unui vast material din arhivele lojilor germane desfiin ate, c suspendarea leg turilor ntre dou organiza ii masonice las mai departe putin a membrilor din lojile unei organiza ii de a
19

Masoneria

vizita lojile celeilalte organiza ii, numai ct aceste vizite n-au un caracter oficial, ci numai unul oficios47. Masonii individuali sunt fra i pe tot globul p mntesc, oric rei organiza ii ar apar ine. Oric rui rit ar apar ine un mason, el este frate cu to i masonii de pe glob48. De altfel, aceste suspend ri de rela ii sunt accidentale, ele nu sf rm unitatea i simpatia fundamental , care leag ntreaga Francmasonerie universal . i se depun totdeauna cele mai mari str duin e ca aceste suspend ri s nceteze ct mai repede i unitatea s devin tot mai strns . Ba mai mult, aceste suspend ri de rela ii au loc numai ntre organiza iile masoneriei ioanite, a primelor trei grade. Masoneria gradelor superioare e un front unitar. Ori masoneria primelor trei grade e numai un stadiu de trecere spre cea superioar i e condus de aceea. Deci sup r rile ntre organiza iile masonice subalterne sunt numai ni te iluzii, ni te concesii f cute spiritului neprogresat n masonerie al membrilor inferiori, c rora le place s cread c sunt n ceart cu masoneriile str ine. D m cteva citate n acest sens din cartea masonilor vienezi, Das Blaubuch der Freimaurerei (Viena, 1933): Organizarea ritului sco ian este foarte potrivit pentru urm rirea i ajungerea scopului s u dep rtat. Existen a factic a unui lan mondial francmason, cel pu in n cadrele ritului, este n opozi ie cu organiza iile, din nefericire nc a a de nenchegate, ale francmasoneriei ioanite, care se lupt ntre ele din motive dogmatice avantajul fundamental al lucr rii sale. Ritul sco ian cu ale sale 36 de Supreme consilii constituie pentru toate teritoriile francmasone cu o aceea i doctrin , un acela i mod de a lucra, a adar unul i acela i front unitar francmasonic. Ritul sco ian este afar de aceea un pa aport c tre toate atelierele corespunz toare ale masoneriei i ofer a adar raza cea mai mare de ac iune49. S observ m c Marea Loj Na ional Romn , care are sub administra ia
20

Mitropolitul Nicolae B lan

sa gradele 1-3, este sub autoritatea Supremului Consiliu de grad 33 al Ritului Sco ian Antic i Acceptat50. ntre cele 36 supreme Consilii numite n cartea citat , se afl i cel din Romnia i cel din Fran a, autoritatea suprem a masoneriei franceze51. Pentru nt rirea unit ii ntre organiza iile gradelor inferioare lucreaz afar de amintita Asociation Maonique Internationale cu sediul la Geneva, care ntrune te Marile Loji Simbolice (ale primelor trei grade), Die Allgemeine Freimaurerei Liga (Afeme) cu sediul n Basel, care ntrune te pe masoni individuali pentru a realiza lan ul mondial al masoneriei52. Aceste organiza ii in des congrese n diferite centre europene. In Fr. Hasselbacher op. cit. vol. I, p. 53-80 se g sesc multe citate de ale francmasonilor c Masoneria este una. Lu m pe Marele Maestru al Marei Loji din Bayreuth, prof. Blunschli care a scris n Freimaurerei Zeitung din 11.IV.1874 : De c iva zeci de ani lojile se adun i iau un caracter tot mai na ional, de i misiunea lor este interna ional . De ce aceasta? Ce sens are? C ci dac francmasoneria nu are nimic cu patria, de ce se mbrac n forme na ionale? Smburele cel bun al acestei mi c ri este trebuin a dup o mai mare consolidare, pentru a valorifica mai bine puterea confedera iei masonice. nsemn tatea interna ional a masoneriei nu e sl bit prin aceasta, dimpotriv puterea ei de ac iune, eficacitatea ei devine i mai urcat 53. b) S l murim acum atitudinea n chestiune religioas a Masoneriei ce se pretinde sup rat cu Marele Orient Ateu din Fran a. Mai nti cte ceva din Constitu ia i Regulamentul Marii Loji Na ionale Romne. Observ m ns c n aceast Constitu ie i Regulament nu sunt fixate dect chestiuni formale de procedur , idealurile organiza iei, principiile ei; cuprinsul discu iilor din ateliere nu este f cut cunoscut. Constitu ia i Regulamentul ndrum de cte ori e vorba de o
21

Masoneria

chestiune mai important la Marile Constitu iuni, Tradi iile i Landmarkurile Ritului. Constitu ia i Regulamentul Marii Loji Na ionale nu e document pe baza c ruia s se poat spune ceva definitiv referitor la scopurile i ac iunea ei, cu att mai mult cu ct acest document nsu i vorbe te de secretele masonice a c ror divulgare este socotit ntre infrac iunile cele mai grave54. Ba ntr-un loc spune acest document: n Loji se primesc cuno tin ele care nu se public nic ieri i pe care nu le putem nv a dect n Loj 55. Dar chiar i din pu inele expresii ale acestui document se poate trage o concluzie care arat suficient conflictul masoneriei cu doctrina Bisericii. E adev rat c n art. 3 al Constitu iei, Statutelor etc. se prevede c nimeni nu poate fi primit n francmasonerie dac nu crede n Dumnezeu i n nemurirea sufletului. Leg mintele i jur mintele masonilor fa de Ordin sunt contractate pe Sf. Scriptur (p.4). Dar n alt parte56 se spune: Oricare ar fi religia sau cultul cuiva, el nu poate fi exclus din Ordin, dac crede n Marele Arhitect al Universului i practic nv turile sfinte ale moralei. Pn aici n-ar fi nimic grav. S-ar putea spune: sunt attea alte Societ i n care nu se cere nici acest minim de credin religioas . Numai ct celelalte Societ i au altfel de obiective economice, culturale, ct vreme Francmasoneria se socote te dac nu un adversar al Bisericii, n orice caz un concurent al ei, cu o credin proprie a ei. C ci iat ce se spune n pasajul citat pu in mai la vale: masonii, cele mai virtuoase elemente ale tuturor credin elor... caut s demonstreze superioritatea credin ei pe care o profeseaz . A adar un francmason evreu, f r a- i nsu i, prin intrarea n Francmasonerie, credin a cre tin , e socotit i de francmasonii cre tini ca avnd o credin superioar aceleia pe care a revelat-o nsu i Fiul lui Dumnezeu cel ntrupat. n mndria francmasonilor de a se socoti deasupra cre tinismului57, se afl implicat negarea Divinit ii cre tinismului, cea mai grav dintre erezii.
22

Mitropolitul Nicolae B lan

Aceea i concluzie se deduce i din alte datorii impuse masonului. Dup ce se spune la p. 74 c printre noi sunt Fra i de toate religiile i rasele, la p. 75 se cere: trebuie s preferi pe un Francmason oric rui alt om, cnd solicit , n condi ii egale, aceea i situa ie. Purtarea aceasta trebuie s-o aib un mason nu numai fa de alt mason din ar , ci i fa de cei din str in tate, c ci art. 5 al Constitu iei, Statutelor etc., p. 4 spune: Oric rui rit i-ar apar ine un mason, el este frate cu to i masonii de pe glob. Prin urmare masoneria formeaz o confraternitate mai presus de religie, de neam i de familie. Un mason consider mai apropiat sie i pe un evreu mason dect pe un romn cre tin. Prin aceasta se rupe leg tura bisericeasc dintre cei care formeaz , dup Apostolul Pavel, Trupul tainic al Domnului. Se poate spune c masonul iese din Biseric , precum iese din comunitatea na ional . Familia, prietenii se spune mai departe la p. 75 sau vecinii s nu afle chestiuni n leg tur cu activitatea francmasonic , att personal , ct i cea colectiv . Putem pune de pe acum ntrebarea: ce rost mai are jur mntul pe Sf. Scriptur cnd l roste te i un evreu care nu crede n ea, sau cnd se respinge originea divin a ei? Dar poate c cel pu in nu se cuprinde n Marea Loj Na ional dect Romnia, a a c acea confraternitate cu masonii din alte ri r mne o leg tur destul de platonic . Chiar a a de ar fi i totu i ar fi grav: se afirm n principiul care pune mai presus de leg turile biserice ti i na ionale pe cele masonice. n realitate Masoneria Na ional Romn cuprinde mul i str ini i nu exist nici o piedic pentru a cuprinde i mai mul i. E adev rat c Supremul Consiliu gr. 33 nu admite n snul s u ca membri activi dect o p trime de membri neortodoc i58. Dar num rul membrilor ar fi al Supremului Consiliu care se limiteaz ntre 9-33. Destul este dac o p trime din ei pot fi neortodoc i. Dar Supremul Consiliu are i membri emeri i.
23

Masoneria

ntre ace tia num rul str inilor nu este limitat. Dar ceea ce-i mai important e c grosul Masoneriei Na ionale l formeaz membrii din celelalte grade, de la 1-32, i mai ales cei din primele 3 grade. ntre ace tia num rul str inilor iar i nu e limitat. Fa de to i ace ti str ini masonul romn e obligat s le dea sprijin n toate mprejur rile cnd se cere n anumite cazuri cu riscul vie ii59. Refuzul sprijinului cerut aduce una din cele mai mari pedepse60. Dar acum s lumin m i mai bine atitudinea fa de cre tinism a Masoneriei Romne, confruntnd-o cu cteva citate din amintita Blaubuch a Masoneriei austriece, care este n leg tur i cu cea din Anglia i cu cea romn . Francmasonul vienez dr. Oscar Trebitsch spune n articolul Freimaurerei u. Radikalismus: Caracteristica permanent a Masoneriei este accentuarea necesar imanent a caracterului autonom al eticei sale i prin aceasta n mod necesar i negarea oric rei posibilit i a vreunei etici, heteronome, fie ea crescut metafizic pe terenul specula iei filosofice, fie pe cel al specula iei teologice (p. 65). n aceast carte francmasonul Dr. Kurt Reichl scrie: Francmasoneria este n fiin a ei adnc p truns de ideea c , pe terenul credin ei, nu poate fi dogmatizat o anumit convingere privitor la ceva imposibil de cunoscut. Ea st pe punctul de vedere cel cu adev rat tolerat, c fiecare are s - i fac socoteala cu infinitul dup trebuin ele sale religioase. Felul credin ei, de semnul ce-l d fiecare no iunii sale despre Dumnezeu, nu e pentru Francmasonerie nimic, pentru ea totul este conducerea etic a vie ii care rezult din concep ia despre lume a respectivului ins (p. 31). ntlnim a adar acela i indiferentism fa de revela ia cre tin , pus n rnd cu oricare alt credin . Nici o grij pentru unificarea sufletelor n aceea i credin cre tin , ci insul e justificat n tendin a de a avea o atitudine cu totul individual n chestiunea religioas . Nu sus ine nici Biserica impunerea cu
24

Mitropolitul Nicolae B lan

sila a credin ei cre tine, dar propov duie te sus i tare c aceast credin e revelat de Dumnezeu, deci singura adev rat n plenitudinea ei, i dezaprob f r mi area societ ii omene ti n tot attea credin e c i indivizi sunt. Francmasoneria afirm c n-are nici o dogm . Dar are i ea pe cea a individualismului, socote te ca valoare suprem judecata individual . Cel pu in pentru ochii lumii, c ci n realitate impune adep ilor ei destule convingeri i secrete de al c ror rost i sens nu au s se ntrebe masonii gradelor inferioare. Acela i lucru l afirm Dr. K. Reichl i n alt loc al numitei c r i, ntr-o controvers cu iezuitul Fr. Muckermann despre ncrederea n umanitatea pur , pe care francmasoneria o are, pe cnd cre tinismul nu: S recunoa tem clar i f r echivocuri deosebirea fundamental . D-v v exprima i hot rt b nuiala n posibilitatea unei umanit i care nu e n leg tur cu un Dumnezeu personal, care nu e str b tut de credin a n Dumnezeul personal al Bisericii. Francmasonul, a a cum l n eleg eu (!!) nu e ateu, concep ia despre lume a Francmasoneriei are principiul unei fiin e supreme, unei ultime temelii spirituale a existen ei. Dar cu deosebirea fericit (heilsarmee), antidogmatic fa de dogma Bisericii infailibile i singur mntuitoare, c ea las con inutul, culoarea no iunii de Dumnezeu subiectivismului fiec ruia. Ea socote te c exist o credin , dar aceasta nu trebuie dogmatizat drept o cunoa tere care trebuie s fie singur adev rat , a adar imposibil . Nu e linia d-v., prea venerate, s admite i umanitatea laicist a francmasonului care nu e hr nit de o credin precis ntr-un Dumnezeu personal, ca ntemeiat , adev rat i variabil . V ndoi i de garan iile interne ale acestei umanit i. Socoti i c numai ideea de umanitate a credin ei cre tine posed putere ndatoritoare (p. 25-26). Iar n alt loc: Sigur ideea mason despre umanitate nu e determinat religios, n sensul c nu cere nr d cinarea ei ntr-o religie anumit , respectiv n cea
25

Masoneria

catolic (p. 20). n spiritul acesta liber cuget tor vorbesc masonii despre religie atunci cnd vor s - i prezinte n tr s turi simpatice organiza ia lor. Adev ratele lor sentimente sunt ns direct ostile la adresa religiei. Ele izbucnesc adesea n expresii nemascate, n felul acelora pe care le-am inserat n refrenul acesta la alt loc. Dup ce am ar tat c i masoneria zis na ional face parte din organiza ia mondial a masoneriei, fiind angajat n urm rirea scopurilor comune ale masoneriei, i dup ce am ar tat c masoneria ntreag e cel pu in liber cuget toare pe teren religios, s mai revenim pu in asupra scopului masoneriei n care e ncadrat masoneria na ional . Am mai spus c scopul masoneriei nu e cercetarea filosofic a adev rului i nici filantropia. Acestea n-ar trebui inute ntr-un secret att de sever. Scopul ei este unul politic. i este unul i acela i pentru toat masoneria. De aceea se str duie te s formeze un front ct mai strns, cum am v zut din paginile anterioare. C scopul ei este unul politic, nu de politic de partid, ci de concep ie, ceea ce-i i mai grav, ne-o m rturise te masonul Dr. K. Reichl n opera amintit , p. 35, aprobnd urm toarele cuvinte ale unui membru al Marelui Orient Francez: Dac politica nsemneaz a te aprinde de suferin a oamenilor pentru ap rarea drepturilor omului, pentru realizarea unor cerin e culturale de mare valoare din punct de vedere etic i estetic, atunci, da, masoneria face politic , atunci masoneria este politic . Mai precis ne arat orientarea politic a masoneriei m rturisirile aceluia i mason, c organiza ia din care face parte lupt pentru libertatea personal i democra ie, care nu trebuie l sat s fie sf rmat de dictatura barbar de dreapta sau de stnga (p. 24). n acela i sens se exprim pe larg masonul Dr. Oskar Trebitsch n amintita carte, dezvoltnd c masoneria e contrar oric rui radicalism, oric rei conduceri autoritare i pentru
26

Mitropolitul Nicolae B lan

larga democra ie (p. 64). Pe linia aceasta masoneria e contra monarhiei de i ntmpinarea Masoneriei Romne spune altfel. Dr. Reichl m rturise te c Masoneria a v zut n instaurarea republicii n Spania ndeplinindu-se o aprins dorin a ei. Nimeni n-a negat din latura Masoneriei c ntre ntemeierea republicii i masoneria spaniol exist strnse leg turi. Nici n-a r mas nim nui c fra ilor din Marele Orient li s-au mplinit prin noua organizare de stat o aprins dorin (p. 17). Astfel nu e de mirare dac Francmasoneria declar acum c st n r zboi din Spania, cu totul n ajutorul Frontului Popular. n ziarul ABC din Madrid, din 20.X.1936, foaie redactat ca toate foile de pe teritoriul Spaniei comuniste de sovietele muncitore ti, g sim urm toarea declara ie din partea Masoneriei: Situa ia actual este a a de extraordinar i de tragic , nct suntem nevoi i s rupem t cerea noastr obi nuit . Masoneria spaniol este deplin, total i absolut de partea Frontului Popular, de partea guvernului legal i mpotriva fascismului. n ziarul El Dia Grafico din 15.X din Barcelona se spune: Mul umit n eleptei prevederi a masonilor o mare parte din comand n Guardia civil i Guardia de asalt (trupe poli iene ti create n mod special de republic ) era nc nainte de 18 august n mna republicanilor de ncredere. Masonii au fost aceia care au f cut ca cea mai mare parte din flota de r zboi s se pun n serviciul Frontului Popular i ofi erii r scula i s fie nchi i. Masonii au fost aviatori care s-au a ezat n fruntea flotei noastre aviatice. Comandan ii celor mai multe din sec iunile armatei noastre sunt masoni. Masonii sunt n majoritate aceia care, n pres , pe tribune, la microfon au sus inut focul n suflete. Masoni sunt i aceia care preg tesc victoria n etape. Masoni n sfr it, aceia care lucreaz n str in tate ca neutralitatea s fie p r sit 61. Din cele de mai sus se str vede destul de bine c nu sunt
27

Masoneria

deosebiri reale i serioase ntre masoneria mondial c reia i apar ine Masoneria Na ional Romn i Masoneria afiliat Marelui Orient Francez. Astfel, avnd n vedere ceea ce am dezvoltat n toate capitolele acestui referat, putem formula urm toarele: Concluzii: Francmasoneria este o organiza ie mondial , secret n care evreii au un nsemnat rol, avnd un rit quasi-religios, luptnd mpotriva concep iei religios-morale a cre tinismului, mpotriva principiului monarhic i na ional, pentru a realiza o republic interna ional laic (tendin a din urm a se vedea n Blaubuch der Freimaurerei, Wien 1933, p. 82, n art. Paneuropa als Minoritatenfrage. Se recunoa te c Masoneria urm re te planul unei Europe unite). Ea este un ferment de stric ciune moral , de dezordine social . Biserica osnde te francmasoneria ca doctrin , ca organiza ie i ca metod de lucru ocult i n special pentru urm toarele motive: 1. Francmasoneria nva pe adep ii ei s renun e la orice credin i adev r revelat de Dumnezeu, ndemnndu-i s admit numai ceea ce descopere ra iunea lor. Ea propag astfel necredin a i lupta mpotriva cre tinismului ale c rui nv turi sunt revelate de Dumnezeu. Vnnd pe ct mai mul i intelectuali s i-i fac membri i obi nuindu-i pe ace tia s renun e la credin a cre tin , francmasoneria i rupe de la Biseric , i avnd n vedere influen a nsemnat ce o au intelectualii asupra poporului e de a teptat ca necredin a s se ntind asupra unor cercuri tot mai largi. n fa a propagandei anticre tine a acestei organiza ii, Biserica trebuie s r spund cu o contra propagand . 2. Francmasoneria propag o concep ie despre lume panteist-naturalist , reprobnd ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume i ideea omului ca persoan , deosebit , destinat nemuririi. 3. Din ra ionalismul i naturalismul s u, francmasoneria
28

Mitropolitul Nicolae B lan

deduce n mod consecvent o moral pur laic , un nv mnt laic reprobnd orice principiu moral heteronom i orice educa ie ce rezult din credin a religioas i din destina ia omului la o via spiritual etern . Materialismul i oportunismul cel mai cras n toate ac iunile omului, este concluzia necesar din premisele francmasoneriei. 4. n lojile francmasoneriei se adun la un loc evreii i cre tinii i francmasoneria sus ine c numai cei ce se adun n lojile ei cunosc adev rul i se nal deasupra celorlal i oameni. Aceasta nsemneaz c cre tinismul nu d nici un avantaj n ce prive te cunoa terea adev rului i dobndirea mntuirii membrilor s i. Biserica nu poate privi impasibil cum tocmai du manii de moarte ai lui Hristos s fie considera i ntro situa ie superioar cre tinilor din punct de vedere al cunoa terii adev rurilor celor mai nalte i al mntuirii. 5. Francmasoneria practic un cult asem n tor celui al misterelor pre-cre tine. Chiar dac unii adep i ai ei nu dau nici o nsemn tate acestui cult, se vor g si multe spirite mai naive asupra c rora acest cult s exercite o oarecare for quasireligioas . n orice caz prin acest cult francmasoneria vrea s se substituie oric rei alte religii, deci i cre tinismului. n afar de motivele acestea de ordin religios, Biserica mai are n considerare i motive de ordin social, cnd ntreprinde ac iunea sa contra francmasoneriei. 6. Francmasoneria este un ferment de continu i subversiv subminare a ordinei sociale prin aceea c i face din func ionarii statului, din ofi eri, unelte subordonate altei autorit i p mnte ti dect aceleia care reprezint ordinea stabilit vizibil. i face unelte n mna unor factori ne tiu i nc nici de ei, avnd s lupte pentru idei i scopuri politice ce nu le cunosc. E o lupt nesincer , pe la spate, niciodat nu exist o siguran n via a statului i ordinea stabilit . E o lupt ce ia n sprijinul ei minciuna i ntunerecul. mpotriva jur mntului cre tinesc pe care acei func ionari l-au prestat Statului, ei dau
29

Masoneria

un jur mnt p gnesc. 7. Francmasoneria lupt mpotriva legii naturale, voit de Dumnezeu, conform c reia omenirea e compus din na iuni. Biserica ortodox , care a cultivat totdeauna specificul spiritual al na iunilor, i le-a ajutat s - i dobndeasc libertatea i s - i men in fiin a primejduit de asupritori, nu admite aceast lupt pentru exterminarea variet ii spirituale din snul omenirii. M surile cele mai eficace ce are s le ia Biserica mpotriva acestui du man al lui Dumnezeu, al ordinei socialmorale i al na iunei, sunt urm toarele: 1. O ac iune persistent publicistic i oral de demascare a scopurilor i a activit ii nefaste a acestei organiza ii. 2. ndemnarea intelectualilor romni, care se dovedesc a face parte din loji, s le p r seasc . n caz contrar Fr ia Ortodox Romn , extins pe toat ara, va fi ndemnat s izoleze pe cei ce prefer s r mn n loji. Biserica le va refuza la moarte slujba nmormnt rii, n caz c pn atunci nu se c iesc. De asemenea le va refuza prezen a ca membri n corpora iile biserice ti. 3. Preo imea va nv a poporul ce scopuri urm re te acela care e francmason i-l va sf tui s se fereasc i s nu dea votul candida ilor ce apar in lojilor. 4. Sfntul Sinod acompaniat de toate Corpora iunile biserice ti i Asocia iile religioase se va str dui s conving guvernul i Corpurile Legiuitoare s aduc o lege pentru desfiin area acestei organiza ii oculte. n caz c guvernul nu o va face, Sfntul Sinod se va ngriji s fie adus o astfel de lege din ini iativ parlamentar .

30

Mitropolitul Nicolae B lan

Tem. Nr. 785/937. .P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, d citire referatului cu studiul asupra francmasoneriei, ce i s-a cerut de Sf. Sinod nc din anul 1934. Sf. Sinod nsu indu- i concluziile din referat hot r te: I. Biserica osnde te Francmasoneria ca doctrin , ca organiza ie i ca metod de lucru ocult i n special pentru urm toarele motive: 1. Francmasoneria nva pe adep ii ei s renun e la orice credin i adev r revelat de Dumnezeu, ndemnndu-i s admit numai ceea ce descoper cu ra iunea lor. Ea propag astfel necredin a i lupta mpotriva cre tinismului ale c rui nv turi sunt revelate de Dumnezeu. Vnnd pe ct mai mul i intelectuali s i-i fac membri i obi nuindu-i pe ace tia s renun e la credin a cre tin , Francmasoneria i rupe de la Biseric , i avnd n vedere influen a nsemnat ce o au intelectualii asupra poporului, e de a teptat ca necredin a s se ntind asupra unor cercuri tot mai largi. n fa a propagandei anticre tine a acestei organiza ii, Biserica trebuie s r spund cu o contrapropagand . 2. Francmasoneria propag o concep ie despre lume panteist-naturalist , reprobnd ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume i ideea omului ca persoan , deosebit , destinat nemuririi.
31

Masoneria

3. Din ra ionalismul i naturalismul s u, Francmasoneria deduce n mod consecvent o moral pur laic , un nv mnt laic, reprobnd orice principiu moral heteronom i orice educa ie ce rezult din credin a religioas i din destina ia omului la o via spiritual etern . Materialismul i oportunismul cel mai cras n toate ac iunile omului, este concluzia necesar din premisele Francmasoneriei. 4. n lojile francmasone se adun la un loc evreii i cre tinii i Francmasoneria sus ine c numai cei ce se adun n lojile ei cunosc adev rul i se nal deasupra celorlal i oameni. Aceasta nsemneaz c cre tinismul nu d nici un avantaj n ce prive te cunoa terea adev rului i dobndirea mntuirii membrilor s i. Biserica nu poate privi impasibil cum tocmai du manii de moarte ai lui Hristos s fie considera i ntr-o situa ie superioar cre tinilor din punct de vedere al cunoa terii adev rurilor celor mai nalte i al mntuirii. 5. Francmasoneria practic un cult asem n tor celui al misterelor precre tine. Chiar dac unii adep i ai ei nu dau nici o nsemn tate acestui cult, se vor g si multe spirite mai naive asupra c rora acest cult s exercite o oarecare for quasireligioas . n orice caz prin acest cult Francmasoneria vrea s se substitue oric rei alte religii, deci i cre tinismului. n afar de motivele acestea de ordin religios biserica mai are n considerare i motive de ordin social cnd ntreprinde ac iunea sa contra Francmasoneriei. 6. Francmasoneria este un ferment de continu i subversiv subminare a ordinei sociale prin aceea c i face din func ionarii Statului, din ofi eri, unelte subordonate altei autorit i p mnte ti dect aceleia care reprezint ordinea stabilit vizibil. i face unelte n mna unor factori ne tiu i nc nici de ei, avnd s lupte pentru idei i scopuri politice ce nu le cunosc. E o lupt nesincer , pe la spate; niciodat nu
32

Mitropolitul Nicolae B lan

exist o siguran n via a Statului i n ordinea stabilit . E o lupt ce ia n sprijinul ei minciuna i ntunerecul. mpotriva jur mntului cre tinesc pe care acei func ionari l-au prestat Statului, ei dau un jur mnt p gnesc. 7. Francmasoneria lupt mpotriva legii naturale, voite de Dumnezeu, conform c reia omenirea e compus din na iuni. Biserica ortodox care a cultivat totdeauna specificul spiritual al na iunilor i le-a ajutat s - i dobndeasc libertatea i s - i men in fiin a primejduit de asupritori, nu admite aceast lupt pentru exterminarea variet ii spirituale din snul omenirii. M surile cele mai eficace ce are s le ia Biserica mpotriva acestui du man al lui Dumnezeu, al ordinei socialmorale i al na iunei, sunt urm toarele: 1. O ac iune persistent publicistic i oral de demascare a scopurilor i activit ii nefaste a acestei organiza ii. 2. ndemnarea intelectualilor romni, care se dovedesc a face parte din loji, s le p r seasc . n caz contrar, Fr ia Ortodox Romn extins pe toat ara va fi ndemnat s izoleze pe cei ce prefer s r mn n loji. Biserica le va refuza la moarte slujba nmormnt rii, n caz c pn atunci nu se c iesc. De asemenea, le va refuza prezen a ca membri n corpora iile biserice ti. 3. Preo imea va nv a poporul ce scopuri urm re te acela care e francmason i-l va sf tui s se fereasc i s nu dea votul candida ilor ce apar in lojilor. 4. Sf. Sinod acompaniat de toate corpora iunile biserice ti i asocia iile religioase se va str dui s conving Guvernul i Corpurile legiuitoare s aduc o lege pentru desfiin area acestei organiza ii oculte. n caz c Guvernul nu o va face, Sfntul Sinod se va ngriji s fie adus o astfel de lege
33

Masoneria

din ini iativa parlamentar . II. ntreg referatul mpreun cu concluziile se va tip ri n bro ur prin Consiliul Central Bisericesc i se va ntrebuin a ca mijloc de propagand mpotriva francmasoneriei. .P.S. Patriarh prezint declara ia f cut n fa a Sa, a delega ilor lojei francmasone na ionale n frunte cu dl. Pangal, prin care aduc la cuno tin c aceste loji se autodizolv , spre a nu fi confundate cu Loja Marelui Orient i spre a nu se crede c este mpotriva culturii sentimentelor monarhice, na ionale i cre tine. El dl. Pangal n numele delega ilor declar c to i membrii lojelor francmasone na ionale sunt buni fii ai bisericii ortodoxe. Sf. Sinod ia act cu satisfac ie de declara ia d-lui Pangal i a celorlal i conduc tori ai masoneriei na ionale romne, cetit n ziua de 25 Februarie a.c., n fa a .P.S. Patriarh Miron, prin care anun c aceast organiza ie se autodizolv . Este prin urmare de sine n eles c hot rrea Sf. Sinod privitoare la masonerie nu se poate referi la lojile care s-au dizolvat i prin urmare nu mai exist . La orele 13 .P.S. Patriarh, ridic edin a, prorognd Sf. Sinod pentru data de 29 Martie a.c., orele 10 diminea a. Pre edinte, (ss) Miron Secretar, (ss) Galaction Craioveanu Cronic intern B.O.R., 55 (1937) nr. 3-4, Martie-Aprilie.

34

Mitropolitul Nicolae B lan

Desfiin area lojei masonice na ionale


Joi seara, la 25 februarie, o delega ie din partea lojei masoneriei na ionale, n frunte cu dl. Pangal i nso it de c iva frunta i, ingineri i ofi eri superiori, s-au prezentat la Sf. Patriarhie ca s anun e oficial pe naltul ierarh de actul de autodesfiin are, pe care l-au hot rt. Motivele ar tate i care au dus la aceast hot rre sunt: ndreptndu-se nenum rate atacuri mpotriva acestei loji na ionale, c ar fi antimonarhic , antina ional i anticre tin , i vrnd s arate c n elege s fie n serviciul rii i Dinastiei, i respectuo i fa de biserica str mo easc , membrii acestei loji au hot rt desfiin area. Forma n care aceast hot rre s-a adus la cuno tin a nalt Prea Sfin iei Sale Patriarhul Romniei merit s fie bine l murit . C ci, pe lng .P.Sf. Patriarh, a luat parte la acest act mitropolitul greco-catolic Alexandru Niculescu al Blajului i arhiepiscopul romano-catolic Alexandru Cisar al Bucure tilor, semnnd to i trei telegrama adresat M.S. Regelui, c ruia i se aducea la cuno tin aceast hot rre a lojei masonice. Patriarhul ortodox al Romniei, mitropolitul grecocatolic i episcopul romano-catolic semnnd un act public, este un eveniment mbucur tor i foarte semnificativ, nu att din punct de vedere religios, ci mai ales na ional. Dac din aceast solemnitate s-ar fi re inut ca esen ial aspectul ei religios, n nici un caz aceste trei semn turi n-ar fi putut sta mpreun f r consecin e pentru ceilal i semnatari. Vaticanul ar fi luat m suri, c ci pn acum nu n elege s ng duie nici o conlucrare ntre catolici i ortodoc i pe teren religios. i atunci r mne posibil numai considerarea mai mult ca un act de interes na ional romnesc aceast r spundere comun pe care i-au ales-o cei trei prela i n numele Bisericii lor.
35

Masoneria

Dac aceast solemnitate ar fi avut numai un caracter religios, n-ar fi fost nevoie de n tiin area efului Statului. Dar dac a fost un act mai mult politic, de ce fo tii membri ai lojei s-au adresat ierarhilor acestor biserici? Pentru decor, pentru mai mult zgomot? Sau pentru ca s afirme c leg tura ntre Statul romnesc i con tiin a poporului trebuie s se fac prin Biserica cre tin . n alte mprejur ri, prezen a arhiepiscopului romano-catolic credem c ar fi fost imposibil , dar, dup evenimentele ce se petrec n afar , vedem c i catolicismul n elege s conlucreze cu celelalte biserici mpotriva lui antihrist, ceea ce este un semn nou al vremurilor. Ar fi bine ca ierarhii acestor trei biserici s se g seasc conlucrnd i n alte mprejur ri, ca s n eleag lumea c Hristos este al tuturor. Este mbucur tor c s-a recunoscut prin aceasta Patriarhului ortodox al rii un adev rat primat na ional, fiind o garan ie c n marile mprejur ri de ordin na ional Patriarhul ortodox poate vorbi n numele celor trei Biserici. Consecin ele acestei dizolv ri s-au v zut imediat, pentru c aceast loj , primind s se autodizolve, a atras aten ia guvernului asupra celorlalte loji din ar , care nu au crezut c trebuie s fac la fel, i atunci s-a n eles c e o necesitate na ional ca s fie dizolvate de autoritatea public . Guvernul, profitnd de curentul din opinia public mpotriva francmasoneriei, a dizolvat toate lojele din ar , pecetluind localurile i arhivele lor. Se afl i un proiect de lege, preg tit de Sf. Sinod pentru definitiva i legala lor nchidere. Prin aceasta va fi ncoronat lupta dus de Sf. Sinod i de un mare num r de teologi i scriitori cre tini mpotriva francmasoneriei. Iar Biserica Ortodox a contribuit odat mai mult la lini tea i siguran a Statului.

36

Mitropolitul Nicolae B lan

Leon de Poncins, La dictature de Puissances Occultes: La F.M., Paris, 1934, p. 5. 2 Ibidem, p. 64. 3 Engelbert Huber, Freimaurerei, p. 56-58. 4 Huber, op. cit., p. 63. 5 Ibidem, p. 95. 6 Dr. N.C. Paulescu, Ce este Francmasoneria?, Buletinul Anti-IudeoMusonic, 1930, p. 67-71. 7 Huber, op. cit., p. 64. 8 Ibidem, p.. 9 Cf. Dr. Pr. Wichtl, Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublic, Ed. II, Munchen, 1928, p. 54. 10 Ibidem, p. 53, sq. 11 Dr. N.C. Paulescu, Buletin Anti-Iudeo-Masonic, 1930, p. 199-202. 12 Vezi un document n facsimil, emanat din partea lojilor i publicat n Buletinul Anti-Iudeo-Masonic, 1930, p. 91. 13 Documentul n facsimil e publicat n Buletinul Anti-Iudeo-Masonic, 1930, p. 131. 14 Buletin Anti-Iudeo-Masonic, 1930, p. 103-107. 15 The Israilit, 3 Aprilie 1855, dup Huber, op. cit., p. 148. 16 Festschrift des Bne-Brith-Ordens, 1902, dup Huber, op. cit., p. 151. 17 Ibidem. 18 Revista Apostolul din 1 aprilie 1934. O descriere pe larg a ceremoniei de ini iere a gradului de maestru face francmasonul Oswald Wirth, Le livre du Matre, Paris, ed. V, p. 67-84. 19 Oswald Wirth, op. cit., p. 106, 108, 112, 116. 20 Ibidem, p. 120-122. 21 Francmasoneria nu se f le te c de ine un adev r Dumnezeesc revelat, ci invit pe adep ii s i s se degajeze de eroare prin propriile lor eforturi pentru a se orienta ei n i i, cu toat independen a, c tre acea lumin a spiritului spre care aspir inteligen ele (Oswald Wirth, op. cit., p. 21). 22 Albert Lantoine, dup Leon de Poncins, op. cit., p. 297-298. 23 Ibidem, p. 299. 24 Osw. Wirth, op. cit., p. 85. 25 Ibidem, p. 120. 26 Huber, op. cit., p. 176-180. 27 L. de Poncins, op. cit., p. 151-152. 28 Huber, op. cit., p. 211-216. 37

Note

Masoneria Op. cit., p. 35. Dup Huber, op. cit., p. 152-156. 31 Osw. Wirth, op. cit., p. 22. 32 Dr. Fr. Wichtl, op. cit., p. 208-209. 33 Dr. V. Trifu, Interpelarea din Parlament la 5.II. 1932. 34 Dr. Fr. Wichtl, op. cit., p. 99. 35 Ibidem, p. 280. 36 n Buletinul Anti-Iudeo-Masonic, 1930, de unde lu m aceste informa ii, reproduse n facsimil documente care demasc alian a strns dintre cele trei grupuri masonice n care se g sesc romni (p.91 i 131-132). 37 Adev rul literar din 9.VII.1933. A se vedea n acela i loc i sprijinul ce-l dau evreii d-lui Sadoveanu. Dl. M. Sevastos, redactor la Adev rul literar, scrie un articol de laud pentru ac iunea masonic a d-lui Sadoveanu. La mi carea aceasta, spune M. Sevastos, s-a raliat deun zi i Marele Orient. 38 Adev rul literar din 9.VII.1933. 39 Das Blaubuch des Weltmaurerei, Viena, 1933, p. 57, publ. francm. 40 Ibidem, p. 104. 41 Op. cit., p. 35. 42 Masonic Year Book 1936, p. 797. 43 Das Blaubuch etc., p. 61-62. 44 Constitu ia i Regulamentul Marei Loji Na ionale Romne, p. 33. 45 Ibidem, p. 21. 46 Constitu ia, Statutele i Regulamentele Ritului sco ian antic i acceptat din Romnia, art. 29, p. 12. 47 Entlarvte Freimaurerei, 1936, vol. I, p. 67. 48 Constitu ia, Statutele etc., art. 5, p. 4. 49 Din art. francm. vienez, dr. Hermann Anton, die Rotte Maurerei, op. cit., p. 99-100. 50 Const. i regul., p. 9-10. 51 Das Blaubuch, p. 102. 52 Das Blaubuch, p. 105. 53 Fr. Hasselbacher, op. cit., p. 75. 54 Art. 517 6, p. 148. 55 Ibidem, p. 72. 56 Obliga iunile unui Francmason, p. 71. 57 A se vedea n acest sens romanul d-lui M. Sadoveanu, Creanga de aur. 58 Constitu ia, Statutele etc., art. 13, p. 7. 59 Ibidem, art. 611, p. 161.
30 29

38

Mitropolitul Nicolae B lan

60 61

Ibidem, art. 613, p. 161. Ziarul german din Sibiu Sud-Ost, din 31.XII.1936.

39

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne


Marile ri agricole situate ntre Marea Baltic i Marea Neagr nu pot fi izb vite de barbaria patriarhal feudal dect cu ajutorul unei revolu ii agrare care s transforme ranii n proprietari de p mnt liberi, o revolu ie cu totul asem n toare celei care a avut loc n 1789 n statele franceze. Engels n sfr it, pe prim var , sosir din Paris tineri studen i apar innd clasei boiere ti mijlocii, care nu voiau s cread ntr-o ngr dire n spa iu a revolu iei franceze. Unul dintre ei, C.A. Rosetti credea realizabil n cel mai apropiat viitor o nfr ire idilic a tuturor oamenilor. Iorga ntreg anul 1998 na iunea romn (adic statul) a s rb torit cei 150 de ani de la revolu ia pa optist . De ce? Singura explica ie vine din partea demagogiei oficiale. Adev rata istorie a 48-ului nu ne d nici un motiv pentru a fi veseli, a a cum se va ar ta. n deceniul al cincilea al secolului trecut, revolu ia mondial nceput n 1789 intr ntr-o nou etap . Ciuma fran uzeasc nu mai este r spndit acuma de c tre armatele de ocupa ie iacobine i napoleoniene, care impuneau libertatea, egalitatea, fraternitatea cu sabia, prin cele mai s lbatice r zboaie pe care le cunoscuse Europa. 48-ul folose te o metod mult mai economic i mai eficient : subversiunea, autoocuparea ideologic i militar de c tre o trup de
40

Florin Stuparu

comisari ai poporului recruta i la fa a locului i instrui i la Paris (mai trziu, la Moscova) unde i nsu esc tehnicile teroriste i propagandiste ale loviturii de stat i nfiin eaz viitoarele Guverne provizorii ce se vor permanentiza, ntr-o form sau alta, pn ast zi. Obiectivul principal este acum, ca i n vremea lui Napoleon, nfrngerea celor dou imperii teocratice, Rusia i Austria, la care se adaug Germania, care, cu toate reformele, se opunea realiz rii republicii europene umaniste, dovedind c nu puteau fi nvinse prin mijloace exclusiv militare i nici prin revolu ii de sus, cum ncercase iluminismul n vremea Ecaterinei, a lui Rudolf i a lui Wilhelm. Sfnta Rusie, mai ales, era hot rt s opreasc invazia antihristic , a a cum o f cuse i n 1812, i manifestul arului Nicolae I din martie 1848 este f r echivoc: Aprs de longues annes de paix et de prosperit, lOccident de lEurope a t subitement boulevers par des troubles qui menacent de dtruire toute autorit lgitime et lordre social tout entier. Prenant leur origine en France: la rvolte et lanarchie se sont tendues promptement lAllemagne et le flot rvolutionnaire, croissant dans la mesure des concessions des gouvernements a enfin atteint les Etats de nos allis, l Autriche et la Prussie. Ne conaissant plus de frein, cette force aveugle menace aujourdhui la Russie, que Dieu a confie a notre garde. Ici elle trouvera ses bornes. Fidle au glorieux exemple de Nos ancetres, invoquant le secours du Trs-Haut, Nous sommes prets faire face Nos ennemies partout o ils se montreront; et fermement unis Notre sainte patrie, Nous conduirons Nos peuples la dfense de lhonneur russe et de lintegrit de Notre territoire. Dieu est avec nous. Ecoutez peuples de la terre et suivez la voix de
41

Dieu qui est avec nous. (ACT I/159) 48-ul nu reprezint o singur revolu ie, un eveniment punctual. Cu toat aparen a megaloman-propagandistic , rndurile urm toare exprim o realitate asumat : Ziua de 11 iunie 1848 va r mne o stea str lucitoare pe firmamentul romnesc, c ci strig tul Vrem s tr im prin noi n ine a ie it atunci limpede i puternic din nsu i peptul poporului romn, nu ca strig t de desperare, ci ca strig t de renviere; n du it a fost atunci mi carea i, de i cei ce au stat n capul ei, mult timp au umblat pribegi i persecuta i, dar s mn a aruncat a purtat roade m noase, strig tul de la 1848 fu renviat prin Parlamentele legale din 1857; el c p t fiin prin na iune n 1866 i fu ntrecut n consecin e prin r zboiul independen ei din 1877 (ACT I/VII). (La 1890, cnd apare textul, autorii nu tiu c a tept rile lor vor fi satisf cute dup viitorul prim r zboi mondial.) 48-ul este o mi care ampl ce se ntinde pe multe decenii, suferind transform ri i tactica aceasta a dizolv rii din interior i va dovedi deplin eficien a abia odat cu primul r zboi mondial, cnd Sfnta Alian va fi sfr it sf rmat i antihristul va face pasul decisiv c tre imperiul mondial. I se mai opune doar o scurt rena tere spiritual , ce va fi lichidat n uria a confruntare a celui de-al doilea r zboi mondial i anul 1945 va marca un prim sfr it al istoriei. Pentru a- i atinge colosalele obiective, de la 1848 pn dup primul r zboi, interna ionalismul ateu speculeaz infailibil na ionalismul legitim al popoarelor aflate n puterea sau sub influen a monarhiilor imperiale, stimulnd, organiznd i finan nd revolu ii de eliberare de sub jugul despotismului, n numele dreptului sfnt la autodeterminare. n acest interval na ionalismul este o atitudine umanist , pozitiv , pentru c pulverizeaz ce mai r m sese din interna ionalismul cre tin. Dup 1920, termenul ncepe s capete sens tot mai sumbru, pentru c amenin
42

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne

Florin Stuparu

ecumenismul ateu. (De la iacobini, Napoleon, Lenin, Stalin i pn la campaniile N.A.T.O., armatele revolu ionare vor tot elibera popoarele mici i persecutate, anexndu-le ideologic, militar i economic n interes propriu). Despre acest na ionalism, termen inventat de revolu ia francez i adaptat apoi de iluminismul german, na ionalism promovat n numele unei idei universalist-atee, voi tot vorbi pe parcurs, pentru c este un alt feti lingvistic ce ncurc toate comentariile i face istoria noastr de nen eles. Printre rile folosite ca mas de manevr mpotriva tiraniei imperiale, Principatele au un loc cu totul aparte, din mai multe motive. n primul rnd, ca ntotdeauna, din cauza importan ei lor strategice. rile Romne au rol esen ial n jocul dintre cele trei imperii care i disput cucerirea sau m car dominarea Bizan ului, reducndu-se de fapt ntreaga chestiune oriental . Trebuie n eles c nainte de a fi centru de putere geopolitic i economic , Constantinopolul, i nu Roma, este centrul spiritual european al cre tinismului i cucerirea lui nseamn dominarea religioas a lumii. Astfel ru ii vor s - i ncoroneze arul ca bazileu de drept, ei considerndu-se mo tenitorii Imperiului Ortodox. Austriecii, la rndul lor, urm resc refacerea Sfntului Imperiu n form catolic . n fine, Fran a (adic interna ionala atee) vrea i ea s reconstituie imperiul roman p gn, tiind de la Bonaparte, c aici trebuie fundat capitala statului s u mondial. n aceast confruntare Principatele aveau misiunea de a stopa avntul rusesc i de a ntre ine nesiguran a n Austria prin bomba cu efect ntrziat din Ardeal. De asemenea, ele erau baza pentru opera ii militare i pentru organizarea de comploturi n toat Europa sud-estic . Ru ii, la rndul lor, ca ntotdeauna, n elegeau prea bine c erau singuri i nu se puteau ap ra dect p strnd
43

Principatele sub controlul lor, pentru a- i proteja flancul vestic, cel vulnerabil. Pericolele crizei ce amenin ordinele so ial n Europa preocup cu tot adinsul mintea Augustului nostru Domnitor pe cnd radicalismul triumf -n Elve ia, pe cnd n Italia principiul monarhic e foarte cutreerat, pe cnd n Fran a o iute catastrof nal republica peste ruinele tronului de Iulie, pe cnd nfierbntarea revolu ionar str bate n Germania cu repejune duc toare la r t cire, mp ratul trebuie s - i arunce privirea mai mult dect oricnd alt dat asupra intereselor de lini te i singur tate, pe care Rusia prin a sa pus ciune este mai cu deosebire chemat a o ap ra. (ACT I/168) Principatele de la Dun re se in a anumit de aceast categorie; ele sunt puse sub nemijlocita protec ie a Rusiei, i aceast protec ie noi suntem hot r i a o aplica cu o manier str b t toare. Deci oricare va putea fi aiurea rezultatul orcanului revolu ionar mp ratului este determinat a nu suferi ca anarhia s p trund n partea aceasta celor doi Principi cu cea mai apropriat manier (Nota Comitetului de Nesselrode, Cancelarul Rusiei, c tre Consulul general din Principate, de Kotzebue n ACT I/169). Pe de alt parte, rile romne ti sunt nsele un centru religios de o extraordinar importan , pentru c de la cucerirea Constantinopolului ele reprezint Bizan ul. Cu toat recunoa terea politic a vasalit ii sale, domnul rilor romne ti se bucur ns pn foarte trziu de toate drepturile care, dup no iunea veche i nou roman , adic bizantino-slav , formeaz imperiul. n biseric , domnul romn, care a r mas n orientul supus de p gni singurul st pnitor cre tin mpodobit cu coroan i sceptru, este primit cu onorurile ce se d deau odinioar mp ra ilor dreptcredincio i din R s rit (IOR 1/380). Aceast misiune hristoforic a Romniei se accentueaz n secolul 18 i la nceputul secolului 19, odat cu
44

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne

Florin Stuparu

protestantizarea bisericilor rus i greceasc , nct cele dou mici provincii, primitive, turcite, devin extrem de puternice i de bogate spiritual, avnd cele mai multe m n stiri din lume, dac lu m n seam proprietatea asupra Sfntului Munte Athos, i fiind refugiul tuturor monahilor persecuta i de ofensiva protestant i catolic . n consecin , presiunea revolu ionar va fi aici mai puternic dect oriunde. En 1792 ctait sur les bordes du Rhin que se rencontraient les armes de la Republique franaise et des Souverains coaliss ; le champ de la bataille est aujourdhui dans la partie orientale de lEurope ; cest sur les rives du Danube que les deux principes se trouvent en prsence. Ainsi la libert a recel de trois cents lieues des frontires (Scrisoarea unui romn despre situa iunea Romnilor din Orientul Europei. n ACT I/245). Ceea ce desemna Principatele ca victime sigure ale revolu iei este starea lor de descompunere intern i completa dependen extern la care ajunseser n cele dou secole precedente, ca urmare a continuelor invazii, devast ri, pustiiri, jafuri ale campaniilor militare sus inute de protectorii afla i n r zboi pe acest p mnt al nim nui, la toate acestea ad ugndu-se ac iunea dizolvant a ideologiei iluministe, venit odat cu ocupan ii str ini. Eroarea tradi iei ncepuse, ca n toat Europa, nc din secolul 17, i chiar mai nainte. Cauza direct a fost falimentul Imperiului Otoman care a antrenat, firesc, pe acela al hinterland-ului. Transformarea spre lumea modern , n secolul 16, s-a produs sub presiunea unui factor extern, domina ia otoman , care, prin exigen ele ei economice, a supus r nimea la o povar mult peste puterile ei. Obi nuit cu un schimb elementar de produse, lipsit de lichidit i monetare, r nimea s-a g sit dezarmat fa de asaltul fiscal al statului pentru plata tributului. (IOR 2/424)
45

Ap sarea pe care uria ul n agonie o exercita asupra popoarelor pe care le exploata era imens , principatele ajungnd la un moment dat s ntre in singure ntreaga mp r ie. Situa ia aceasta a dus la alterarea structurii sociale, care era una func ional , dup formula ncet enit de Dumezil: oratores, bellatores, laboratores categorii la care se adaug , acea supraordonat a monarhului autocrat, n cazul nostru domnul. ncepnd cu domnul, care recunoa te pe vecinul de la sud st pn i e nzestrat de acesta cu o putere aproape deplin asupra supu ilor s i, i pn jos la ran, care la nceput pl te te noile d ri cu rodul muncii, apoi cu trupul i cu demnitatea i libertatea sa omeneasc , nimic nu mai seam n cu trecutul (IOR 1/355). Este greu de n eles din perspectiva noastr anarhodemocratic ce nseamn un asemenea sistem interrela ionar, n care fiecare func ie are un rol esen ial, la fel ca n orice organism viu. Astfel, p strnd analogia, laboratorii rustici, talpa rii asigurau subzisten a material , belatorii, bra ele narmate ale ierarhiei r zboinice, luptau cu predatorii externi, iar preo imea, inima rug toare prin leg tura permanent cu planul absolutului, conferea existen ei lume ti, ac iunilor istorice practice, sens i valoare. Toate aceste m dulare conlucr toare, erau coordonate de c tre domn, cap al Statului i al Bisericii, persoan unic ce ac iona prin mandat divino-uman. Orice perturbare a uneia dintre func ii avea s duc la dezechilibrul ntregului organism. Asta s-a ntmplat cnd func ia conduc toare a nceput s se atrofieze. n Moldova, vechea boierime p mntean disp ru de la curte i din slujbe i dreg torii nc din zilele lui Petru Rare . Boierii se retraser pe la mo iile lor i c zur aproape pe treapta r nimii (IOR/432).
46

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne

Florin Stuparu

Retragerea belatorilor ce fac loc administratorilorexploatatori (ciocoilor) duce la schimbarea ntregii structuri a statului organic. Consecin a imediat este c func ia lucr toare este afectat i r nimea, lipsit de aici nainte de ap rare, intr n lunga, nesfr ita nc , faz de extinc ie. n locul statului alc tuit din rani liberi, care lupt mpotriva oric ror nc lc tori peste mo ia mare sau mic mo tenit de la str mo i, apare ca urma nevrednic statul fixat al c rui singur scop este s adune bani / sume incalculabile pentru via a luxoas a st pnilor str ini din Constantinopol (IOR 1/355). Nu e de mirare c acela care nc de mai nainte abia putea s poarte pe umerii s i osteni i sarcinile rii, se pr bu e te acum sub ap sarea unei mari mp r ii, a unei mp r ii putrede, luxoase (IOR 1/420). Statul cerea prea mult; statul str in, ale c rui interese le reprezenta domnul, care ap rea tot mai mult ca un str in (IOR 1/505). De toate acestea erau vinova i boierii (deveni i administratori ai unui stat str in). / Ei r piser ranului averea, libertatea i toate drepturile. / nc din a doua jum tate a veacului al 17-lea uitaser aproape cu totul s mai lupte (IOR 1/507). Pn n a doua jum tate a secolului 18 rile romne ti au avut asigurat, cel pu in teoretic, dreptul la existen , fiind ocrotite ntr-o oarecare m sur de suzeranul otoman care le exploata n folos propriu. Chiar dac nu mai erau independente, ele i p strau suveranitatea intern i aveau un statut interna ional definit. Odat cu sl birea puterii turce ti, vasalii i pierd condi ia de ri i devin unit i teritoriale vacante, simple elemente de calcul politic pentru puterile r mase n conflict: Rusia, Austria i Fran a revolu ionar . mp ratul Iosif, de pild , croise, mpreun cu mp r teasa Ecaterina (un alt monarh luminat), planuri cu vederi enorm de ndep rtate. Printr-un r zboi comun trebuia
47

s se nfiin eze un regat al Daciei neogrece ti pentru arhiduci austrieci i pentru fo tii favori i ai Cur ii ruse ti. / Potemkin urma s fie noul rege al Daciei (IOR/521). n aceste condi ii singura solu ie a supravie uirii Principatelor p rea a fi aflarea unui nou suzeran sau chiar anexarea. n preajma P cii de la Kuciuc-Kainargi (1774), care d dea dreptul ru ilor de a interveni n folosul cre tinilor subjuga i i de a pune consuli n locurile ce le vor pl cea / boierii moldoveni i munteni merser la Petersburg n 1770, dorind ncorporarea la mp r ia ruseasc , cernd garan ii ru inoase. / Muntenii ncepuser cu dorin a ca ara noastr s fie unit cu celelalte provincii pe care le st pne te atotputernica Rusie. / Ei cerur legi ruse ti, judec tori ru i i ierarhie bisericeasc rus , adic suprema ia sinoadelor ruse ti. / Cnd v zur c ru ii vor r mne suzeranii rii, se gndir la o unire cu f rmi atul stat polon, sau chiar la o crmuire proprie sub suzeranitatea Por ii, dar sub ocrotirea Rusiei, Austriei i ntmpl tor i a Prusiei (IOR 1/514). / Al i boieri ar fi fost bucuro i dac patria lor ar fi fost anexat de Austria (IOR 1/516). Expansiunea mondial a revolu iei, prin Napoleon, sl be te i mai mult pozi ia Principatelor. Era epoca mp r irii rilor, epoca n care ri i popoare se vindeau n mas , i, n romanticele planuri ale lui Napoleon, ca i n cele real politice ale Ecaterinei, care n zuia la o mp r ire a mp r iei turce ti, principatele jucau un rol nsemnat. / n 1809 Napoleon / pomeni despre anexarea de c tre Rusia a ambelor principate / cedate / apoi de ar austriecilor, cu binecuvntarea mp ratului francezilor (IOR 1/517). n r zboiul continuu dintre Fran a (prin intermediul Turciei, pe care o ntre ine artificial tocmai n acest scop) Rusia, Austria, Moldova i ara Romneasc sunt ri de compensa ie.
48

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne

Florin Stuparu

La nceputul secolului trecut, odat cu Regulamentul, rile romne ti nu mai au un stat propriu, iar statutul lor interna ional este mai r u dect acela al popoarelor integrate ntr-un imperiu. Ele sunt vasale Por ii i protectorate ale Rusiei (de fapt, gubernii), sub supravegherea Puterilor. Impunerea Regulamentului reprezint un eveniment capital n istoria viitoarei Romnii. El marcheaz momentul pierderii suveranit ii interne, pe care nu o vom mai c p ta niciodat . De acum ncolo ne vor fi impuse, mai mult sau mai pu in brutal, exclusiv legi str ine, prin mijlocirea unor guverne na ionale fantom , manevrate de centrele de putere mondial . Ca s pricepem njosirea cuprins n aceasta (n impunerea Regulamentului) trebuie s ne gndim c turcii n poruncile i privilegiile lor nu se amestecaser niciodat n chestiuni pur l untrice. / Abia acum, la nceputul epocii de cultur glorificate de cei interesa i, romnimea de la Dun re i pierdu i ultimul drept care-i mai r m sese, acela de a- i da singur legi, bune sau rele, asiatice sau europene (IOR/586) (Inten ia civilizatoare nu poate fi pus la ndoial . Autorul / Regulamentul / generalul Pavel Kiseleff era / mai mult francez dect rus, mai mult european filosof n sensul veacului al 18-lea dect mputernicit militar IOR/586). Este de la sine n eles c n aceste condi ii, ncheierea unui act de vasalitate fa de un suzeran nu numai ndep rtat dar i generos pn la sacrificiu dezinteresat, a adar nchinarea rilor c tre Fran a, apare drept solu ia providen ial . Cel mai bun lucru li se p rea conduc torilor s modeleze Romnia actual dup felul cum i nchipuiau o Fran viitoare. / Pu inii care erau de alt p rere, cunosc torii rii, care sim eau sau tiau c niciodat un popor nu- i poate mprumuta bazele vie ii sale i nici nu poate
49

s se dezvolte nearmonic / se retraser sau t ceau (IOR/655). Tot ceea ce ni se cerea n schimbul mntuirii era s ne tr d m istoria, i din martiri ai lui Hristos, a C rui armat de linia nti fusesem, s devenim martiri ai libert ii, nrolndu-ne n armata celuilalt: Nous sommes donc le premier martire de la libert ; nous sommes les enemies ns de la seule puissance de lEurope, qui ait os elever une voix menaante devant le mouvement liberal de lEurope, Rusia ; nous sommes les santinelles avances de la rgeneration sociale. Permettez nous de vous dire, votre cause est la ntre, et en eclairant lopinion sur cette question, vous aurez une fois de plus, Monsenieur le Redacteur, bien merite de la France et de la libert.(Din scrisoarea unui romn despre situa iunea romnilor din Orientul Europei n ACT 1/246). n afara ocupa iilor militare, rile romne ti sunt supuse tot mai mult unor invazii ideologice, prin propagarea ideilor marii revolu ii, ce se extinde pentru eliberarea R s ritului, nfl c rnd imagina ia patrio ilor na ionali ti. Sub puternica impresie a mi c rii de reform care cuprinsese toat Europa, sub nrurirea spiritului apusean, care p trunsese prin secretarii francezi ai domnilor, prin medici nem i, prin industria ii i negustorii apuseni imigra i / i care ncet eniser idealul filantropiei, precum i sub nrurirea noilor, spiritualelor, a toarelor scrieri, gndurile din 1774 ap rur acum i mai clare. / Persoanele conduc toare din Muntenia / cutezau acum a se gndi chiar la o na iune romn , pe temeiul cercet rilor istorice (IOR 1/523). Pe lng tinerii pleca i la studii, boierii n i i c l toresc la Paris ca s vad str lucirea tn rului imperiu universal. Lunga i des repetata edere a ofi erilor ru i i austrieci n timpul nesfr itelor, aproape nentreruptelor r zboaie contra Turciei / erau tot att de vinovate de aceast mare schimbare,
50

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne

Florin Stuparu

pe ct i r spndirea fatal a noului spirit, nceata dar sigura cucerire a Orientului de c tre Apus (IOR 1/566). Din str in tate se ntoarser cu to ii / cu vestea mbucur toare a unei apropiate mari prefaceri, prin care toate popoarele vor fi sc pate din lan urile l untrice i externe (IOR 1/566). A a se explic faptul c autorit ile statului, domnitorul i Divanurile, p trunse ele nsele de spiritul schimb rilor iluministe, nu numai c nu se opun dect formal nenum ratelor conspira ii ale partidei zise na ionale, dar joac rol de mecena al ideilor noi. Sturza crease la Academia Mih ilean prima coal nalt laic din Moldova i cheam ca dasc l la aceast Universitate moldav pe Ion Ghica, Mihail Kog lniceanu i mul i al ii. Idolatria fa de Fran a mesianic era de atunci att de grotesc de mare nct Bibescu ajunse a voi s ntemeieze la Bucure ti un Colegiu francez (IOR 1/585). Numero i profesori str ini, mai mult francezi / pe care i cheam Bibescu, nu putur lupta cu curentul na ional romnesc / i planul acestui domn de a face coala cu totul francez / r mase nemplinit (IOR 1/586). ncerc rile de parodiere a marii revolu ii ncepuser n anii 20 prin proiectul din Constitu ia c rvun reasc a lui Ioni T utu pe care Lovinescu l-a socotit adev ratul act politic al revolu iei franceze de la noi, / leg tura dintre ideile c rvunarilor i acelea ale revolu iei franceze fiind evident pentru oricine compar unele articole ale proiectului cu Declara ia drepturilor omului (MAN/169). Pn la 1848 acestui proiect i-au urmat alte manifeste, dintre care m voi opri la dou , din 1840, care mi se par semnificative pentru toat istoria romneasc viitoare. Este vorba de binecunoscuta Introduc ie a Daciei literare i de Constitu ia elaborat de societatea secret condus de Mitic Filipescu, program al ncerc rii de lovitur de stat pentru care va fi nchis (la m n stire!) i minorul Nicolae
51

B lcescu, ce i va face astfel intrarea n istorie. Introduc ia este prezentat peste tot ca program al pa optismului i al romantismului romnesc, fiind v zut pn ast zi ca reper al curentului autohtonist. S vedem n ce m sur aceste locuri comune ale manualelor colare sunt i adev rate. n primul rnd, documentul fondator al Daciei literare este doar o parte a programului pa optist, i anume aceea cultural , singura ce putea trece de cenzura regulamentar . Pentru a ob ine un program complet trebuie ad ugat jum tatea politic , proiectul de constitu ie al conspiratorilor din rndul c rora, n acela i num r al revistei, Gr. Alexandrescu publica poemul 1840. Constitu ia societ ii lui Mitic Filipescu prevedea egalitatea tuturor cet enilor, desfiin area rangurilor i a privilegiilor, libertatea persoanei, armat revolu ionar , toate ntr-un sistem republican-democratic. Preluarea puterii urma s se produc printr-o r scoal sus inut militar. Reunind cele dou texte, vedem c ntregul sufer de o aparent contradic ie intern : programul politic, de pur inspira ie iluminist-radical , pare a nu consuna cu acela cultural, reac ionar la prima vedere. Schizoidia congenital a revolu iei romne ti, care trebuia s fie fundat pe tradi ie (?), avnd deci, cel pu in n anumite puncte aspectul unei restaura ii (!), are cauze binecuvntate. Fiind o revolu ie burghez ntr-o ar lipsit de burghezie, ea era cu necesitate f cut n numele ranilor. Pe de alt parte, avnd aparen a unei mi c ri de eliberare de sub domina ia fanariot (de i domnii erau p mnteni), turc i rus , proiectata lovitur i c uta legitimitatea i modelele n trecutul voievodal. n consecin , folclorul i trecutul eroic vor fi constantele propagandei revolu ionare de modernizare pn n cea din urm faz a revolu iei, aceea a comunismului ceau escian.
52

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne

Florin Stuparu

De fapt, am mai spus-o, pentru orice revolu ie, un anumit tip de recurs la trecut este absolut necesar, indiferent de condi iile concrete din fiecare ar , n ncercarea de a aboli istoria cre tin . Pe de alt parte, istorismul, c utarea obsedat a originilor, a formelor primare, altele dect cele biblice, este o consecin inevitabil a mitului evolu ionist. De aceea iluminismul i produsele sale sunt interesate de primitivi, de s lbatici, de to i neevolua ii care nu au parvenit la civiliza ie prin cultur , prin efort ra ional autonom. n aceast stare larvar se afl mare parte a omenirii, de la papua i pn la popula iile rurale europene, adic to i ne-europenii, i ei sunt susceptibili de a oferi informa ii despre originile institu iilor, limbajului i comportamentului uman, cu alte cuvinte despre felul n care experien a social a determinat apari ia con tiin ei, ajungndu-se la homo sapiens. (Absurditatea preexisten ei experien ei nu a inventat-o Marx. Marxismul a ap rut mult naintea iluminatului Karl Monderchai.) Dac ilumini tii francezi, romani moderni au fost preocupa i de barbarii exotici, iluminismul german, concurent la un moment dat, prin curentul sturm-ist i prin romantismul propriu-zis s-a interesat de primitivii autohtoni, ranii, care formau marea majoritate a locuitorilor continentului. A a apar folcloristica i etnografia, din ncercarea unora ca Herder de a descoperi izvorul limbajului, al literaturii i al artei, care cu prospe imea sa naivprimitiv ar fi dus la revigorarea literaturii civiliza iei. Germanii au motiv particular de a investiga arhaicitatea p strat n forme populare. Ei nu sunt mo tenitorii grecoromanilor a a cum e cazul latinilor, adic vorbitorilor unui idiom neo-romanic. De aceea racordul lor cu precre tinismul se face referitor la mitologia german , ale c rei urme sunt c utate n cultura popular . (De la Herder la Hitler, germanii sau c utat ntr-un trecut walhalic, din care fuseser exila i de
53

cre tinism). A a a ap rut na ionalismul german, p gn, care a nlocuit orgoliul de a fi na ia aleas pentru a ap ra i spori Imperiul Papal. A sosit momentul s ncerc m l murirea istoriei acestui cuvnt-feti na ional i a familiei sale. n cadrele ideologice ale Revolu iei franceze, care l pune n circula ie, conceptul de na iune este subordonat unei anumite forme statale, republica umanist-democratic . Aceasta la rndul ei fiind expresia unui contract ncheiat de un num r oarecare de persoane care ader la Declara ia dreptului i cet eanului. Na iunea ar fi a adar actualizarea concret a republicii ideale, cuprinznd poporul, adic doar starea a treia, rezident, prin hazard, pe un anumit teritoriu delimitat istoric. Sieyes (1789) a ar tat importan a st rii a treia la sfr itul Vechiului Regim n celebra bro ur : Quest-ce que le Tiers Etat? La aceast ntrebare el r spunde: Este totul. n primul capitol el demonstreaz c starea a treia este o na iune des vr it . Nobilimea nu face parte din ornduirea social . i Sieyes ncheie: starea a treia cuprinde a adar tot ce alc tuie te na iunea; iar tot ceea ce nu face parte din starea a treia nu poate fi privit ca f cnd parte din na iune (SOB/27). Dup cum se vede, n aceast accep iune, termenul este att de deformat, nct nici nu are leg tur cu referentul pe care l desemneaz etimologic: natio=neam, ras ... Criteriul etnic de identificare este nlocuit printr-unul ideologic-politic, cet enia, i na iune ajunge s nsemne suma celor n scu i ntru revolu ie. (O asemenea interpretare contorsionat a lui natio, nativus (n scut, nn scut) se impunea i din motive obiective, c ci regicidul din anul 1792 nsemnase distrugerea principiului unificator, monarhia cre tin , care inea laolalt conglomeratul eterogen de popoare ce p strase, dup 1000 de ani de istorie comun puternice particularisme. Singura cale de a mpiedica pulverizarea Fran ei era identificarea cet eniei
54

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne

Florin Stuparu

cu na iunea). Republica umanist universal nu poate lucra cu termeni care implic etnicul, dect cu mare b gare de seam , trebuind s inventeze ceva care s nsemne, simultan, i autohton i cosmopolit. n interior, na ionalismul este cosmopolit, pentru c urm re te s legitimeze ac iunea uzurpatoare a unei clase f r func ie de conducere, burghezia, format , n partea ei cea mai puternic , din reprezentan ii unei na ii apatride, care manevreaz masele, compus de asemenea din alogeni, fie autohtoni f r con tiin etnic . n exterior, na ionalismului i se atribuie un sens etnic, pentru a desprinde, cum spuneam, popoarele lipsite de autonomie i a le ata a imperiului democratic. i sub acest aspect revolu ia imit antichitatea, i nu degeaba codul juridic modern este copiat dup cel roman. Calitatea de francez se traduce prin supus al republicii franceze, a a cum roman putea fi, la un moment dat, orice nativ barbar care dobndise statutul de cet ean prin servicii aduse institu iei abstracte a statului. Iluminismul german fundamenteaz conceptul unui na ionalism coerent etimologic i aparent ntemeiat pe realit i. Pentru ei, na iune nseamn chiar na ie, totalitatea descenden ilor unor str mo i originari, care locuiesc un teritoriu comun, alc tuind un complex socio-cultural i natural avnd tr s turi particulare discernabile, altfel spus, un specific propriu. Defini ia aceasta ar fi corect dac nu ar fi incomplet i antitradi ional , orict ar p rea de paradoxal. C ci, herderianismul, cum spuneam, descoper na ia avnd ca model trecutul mitic precre tin, ceea ce nseamn negarea acumul rilor, a ntregii dezvolt ri care au transformat fondul originar p gn. Rede teptarea artificial a unei experien e istorice consumate este o utopie anti-istoric . (Erezia protestant procedase la fel atunci cnd a refuzat
55

predania, creznd c astfel ap r puritatea cre tinismului. Ilumini tii nu fac dect s urmeze drumul deschis de reformatorii Bisericii). Adev rata formul a na ionalismului ar trebui s reuneasc principiul etnic, principiul teritorial n eles ca apartenen la un spa iu con-natural (autohtonia) i principiul spiritual, supraordonat, tradi ia cre tin . Confruntarea dintre cele dou tipuri de pseudona ionalism, copiate simultan de revolu ionarii moldo-valahi va face substan a istoriei romne ti timp de vreo 80 de ani. Formula na ionalismului f r na ionalitate va fi urmat de munteni, liberali, fanatici francofili i va orienta decisiv via a politic i social . Pentru a- i justifica preten iile de st pnire asupra vechii Dacii, groco-bulg rimea dmbovi ean a fost obligat s se declare nepoata lui Traian, uznd de aceast monumental batjocur a na ionalismuluicosmopolit. n general, moldovenii, proprietari rurali i infinit mai instrui i dect fl mnzii mahalagii ro ii semialfabetiza i, tind c tre modelul german ap rnd drept conservatori, tradi ionali ti, reac ionari. Tocmai pentru instruc ia lor mai serioas , scrupule morale i intelectuale i vor mpiedica s ajung la putere i ei vor trebui s se mul umeasc cu rolul de administratori ai culturii na ionale. n realitate cele dou curente sunt complementare. Lucrarea, acum cnd este universal , trebuie s ne silim i mai mult s fie una i aceea i n familia romn (Rosetti ROS/392). Revolu ia, indiferent de orient rile ei n aparen contradictorii, este unitar prin obiectivul: apari ia, n urma incendiului universal purificator, a omului autonom. Social sau na ional , spune Rosetti, revolu ia pretutindeni, de i sub felurite haine, este tot aceea, adic : suspinul suferin elor adunate de veacuri i care se prefac n lave arznde dar mntuitoare (ROS/248).
56

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne

Florin Stuparu

De aceea analiza fenomenului 48 sfideaz clasific rile. Nu putem vorbi dect cu totul conven ional despre o direc ie progresist i una tradi ionalist , din moment ce avem de-a face cu ni te rudimente ideologice eclectice amalgamate confuz colportate de scriitori-comisari care, dincolo de prejudec i stilistice, sunt i clasici i romantici. Mult mai trziu, dup ce va fi preluat puterea, prin anii 80, 48-ismul afl timp i pentru construc ii teoretice i se constituie n cluburi, dup criterii politico-filozofice niciodat precizate. Aa apar partide bizare, conservator-liberale (?), cum e cel al junimii, sau liberal conservatoare (takismul). Dincolo de polemicile electorale sus inute cu mijloacele cele mai contondente, tandemul revolu ionar a func ionat perfect, opozi ia conservatoare, n rarele perioade cnd a guvernat, nef cnd altceva dect s continue politica adversarului, consolidnd m surile luate de ro ii, judecate ini ial ca distructive i antina ionale. Se tot vorbe te despre o fericit , de i ridicol , sintez a acestei perioade care, n termenii teoriei literare ar fi aceea dintre romantism i clasicism. Nu este nici o sintez , ci o gallimatie ideologic preluat mecanic. Atmosfera anilor 40 ai secolului trecut este un amestec de entuziasm i de decep ie, de europenism crepuscular i de na ionalism incipient, de interna ional masonic i de spirit cazonier (MAN/168). Acesta este contextul n care apare spiritul critic al sturmi tilor de la Dacia literar : Kog lniceanu, Alecsandri, Russo, sus in torii unei teorii a originalit ii copiate (delicioas ironie inevitabil ) mot cu mot din scrierile lui Herder, care vor alimenta ntreg autohtonismul revolu ionar, trecnd prin Junimea i sfr ind cu s m n torismul, ntr-o anumit parte a sa. Introduc ia din 1840, comb tnd duhul nefast al imita iunii, deschide o lung i o ioas fals polemic , continuat de toate genera iile urm toare pn la noi. Este
57

vorba despre discu ia asupra preceden ei fondului, respectiv a formei n via a socio-cultural , teorie care ar desp r i net cele dou direc ii: liberalo-progresist i conservatoare. Primii lovinescieni, ncepnd cu un Heliade (Scrie i, b ie i, orice, dar scrie i!), sus in un formalism absolut, aceasta fiind caracteristica prim a ideologiilor, a a cum ar tam n introducere. Idealismul revolu ionar nutre te un dispre suveran fa de realit i, pe care vrea s le modeleze cu orice pre dup un ablon abstract. Este i aici implicat o atitudine magic , ce presupune credin a c forma ideal imaginat de om, asemeni Cuvntului dumnezeiesc, va crea, mai devreme sau mai trziu, un fond, un obiect concret. Cei de-ai doilea, maiorescienii, cum e Kog lniceanu n literatur (n tot, de fapt, Kog lniceanu fiind liberalconservator (?), iar Maiorescu, conservator-liberal (!).), cei din urm , spuneam, insist asupra unei revolu ii treptate, dnd timp realit ilor s creasc , justificnd noile forme. L snd la o parte deosebirile n privin a ritmului nnoirilor, cele dou pozi ii sunt coincidente n esen i se afl doar ntr-un conflict formal. C ci n ce const fondul chestiunii? n presupozi ia, cu valoare de adev r absolut, c omul modern occidental i civiliza ia pe care a creat-o reprezint des vr irea evolu iei universale i c acest proces firesc este oricum inevitabil pentru toate comunit ile omene ti, revolu ia nef cnd dect s gr beasc aceast fericit fatalitate. Prin acest sofism, imperialismul revolu ionar pustiitor i justific crimele de propor ii mpotriva culturilor i civiliza iilor pe care le distruge n numele progresului. Astfel nct, diferen a ntre revolu ionarii liberali i cei conservatori se reduce la adoptarea unui fond str in n formele originare i, respectiv, la travestirea ideilor n forme autohtone. Dar indiferent prin ce mijloace ar fi f cut revolu ia, ea duce la alienare, pentru c , oriunde i oricnd, este un proces
58

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne

Florin Stuparu

pseudomorfotic. De dou sute i mai bine de ani, popoarele lumii sunt supuse acestei pseudomorfoze care le-a alterat identitatea pn la desfigurare. Or, pierderea identit ii nseamn desfigurare, c ci orice lucru este ceea ce este, nu se poate transforma dect cu pre ul dispari iei. Adev rul este c , pentru a avea anse de succes, revolu ia trebuie s ajung la un compromis cu tradi ia pe care urm re te s o desfiin eze, mai ales n rile subdezvoltate, exclusiv agrare din Europa oriental . Pentru 48-i tii r s riteni, crearea unei culturi na ionale era un imperativ din cel pu in dou motive. n primul rnd, trebuia s dovedim Europei c nu suntem s lbaticii care ne credea, c suntem ap i s primim lumina civiliza iei. Pentru c nu oricine era ndrept it s aspire la statutul de na iune liber a Europei unite i, mai ales la pozi ia privilegiat de membru al rasei latine, gint aleas , f cut s conduc lumea n paradis. Scrie i, b ie i, orice, dar scrie i! este imperativul care condi ioneaz admiterea noastr n clubul latin, al turi de mama Roma i sora Fran a. Concuren a era mare n acele timpuri, ca i ast zi, i aveam de luptat cu candida i ce ne contestau drepturile istorice. De aceea romnii au fost cei mai nver una i filofrancezi i au suprasolicitat obedien a fa de sora mai mare ntr-un mod inimaginabil de dezgust tor. (Am f cut dou r zboaie, declarnd c ar fi fost preferabil pieirea Romniei aceleia a binef c toarei noastre.) Pe de alt parte, revolu ia se face prin demagogie, iar aceasta are nevoie de un mijloc de propagare: cultura, adic literatura n sens larg. Pentru a fi accesibil i eficient , literatura propagandistic are nevoie de aparen a autohtonismului. O literatur de sine st t toare, care, ca form s se sprijine pe forma veche, popular , i n cuprins s se pun n slujba noilor idealuri politice, aceasta este dorin a lor (IOR/588).
59

O alt realitate care s fi putut funda cultura laic , n afara aceleia rurale, nu exista i ncerc rile de mburghezire precoce a produc iilor au dus la monstruozit i literare, monumente de absurd macabre n artificialitatea lor ridicol . Autohtonismul revolu ionar inaugurat de Dacia literar s-a limitat, cum era i firesc, la un program estetic ce avea rolul de a escamota valoarea ruralismului ca punct de plecare al adev ratei rena teri romne ti, ceea ce ar fi presupus reorganizarea ntregii societ i pe temeiurile tradi iei. Or, pseudo-autohtonismul are o perspectiv contrar , ruralitatea fiind v zut ca o faz a infantilit ii culturale, pre ioas prin fr gezimea poetic a manifest rilor sale artistice i prin informa iile istorice vii pe care le poart despre o etap a evolu iei umane, dar sugestiile pe care ni le poate oferi se opresc aici. Omul premodern, ranul n cazul nostru, nu a ajuns la maturitatea spiritual , nu a dep it gndirea simbolic , neavnd acces la aceea conceptual . i dac el poate s inspire prin metaforele sale naive limbajul nostru uscat de excesele lucidit ii, noi suntem datori s l emancip m la statutul de om civilizat, om ntreg, printr-o educa ie pozitiv i prin ntregul sistem de organizare a vie ii sociale moderne. Acest construct fantastic, ranul 48-ist, fermec tor prin inocen a lui p gn , venerabil pentru c este contemporanul str bunului Traian, va obtura pn ast zi adev ratul chip al ranului romn, fiind la fel de nociv pentru perceperea tradi iei ca i pozi ia declarat ostil a modernismului agresiv. i poate chiar mai nociv, pentru c , imaginea ranului romn p gn, supersti ios i creator genial de folclor are prestigiu tiin ific, greu de comb tut, al unei ntregi coli de etnografie. Dac nainte de 1848 ara romneasc nu mai nsemna nimic ca stat iar administratorii s i erau str ini, ea era nc o ar , chiar n situa ia n care unele din func iile sociale specifice se atrofiaz considerabil, din dispari ia boierimii
60

Revolu ie, na ionalism, ruralitate 1848 n Principatele Romne

Florin Stuparu

lupt toare. Acest proces nu este nc , teoretic, att de catastrofal pe ct pare. r nimea, ruinat , sl bit biologic, e adev rat, mpreun cu preo ii, putea oricnd s produc o nou clas conduc toare, ca de attea ori, oriunde, n trecut, atunci cnd ierarhia r zboinic se ntmpla s fie decimat n lupt . Statul str in fiscal, orict de brutal ar fi exploatat resursele umane era neutru n privin a modului de a fi n lume al supu ilor s i. Statul umanist revolu ionar, care continu nc mai sngeros politica de exploatare fiscal , urm re te pe lng aceasta infinit mai mult; el se dore te st pn nu numai pe munca i pe energia supu ilor ci, lucru nevisat de nici un tiran tradi ional, vrea s le transforme sufletul, modelndu-l silnic dup chipul i asem narea cet eanului ateu universal. (Convertirile cu for a sunt o constant , Biserica Roman fiind campioana fericirii prin constrngere, dar modelul impus a fost ntotdeauna supra-uman, opera ia f cndu-se n numele lui Dumnezeu, nu al omului. Albul era civilizat, superior s lbaticului, pentru c l descoperise pe Dumnezeu Cel adev rat, iar nu pentru c era el nsu i, pur i simplu, omul absolut.) Adaptat la condi iile R s ritului, revolu ia romneasc , condus direct de la centru, respect cu stricte e programul de desfiin are a tradi iei i de creare a omului nou.

61

Florin Stuparu

48 ul. n care se continu ar tarea despre cum a nceput la noi


C se vor scula hristo i mincino i i profe i mincino i i vor face semne mari i minuni, ca s -I am geasc , de va fi cu putin , i pe cei ale i.(Matei 24/24) Guvernul vremelnic sigur fiind c na ia romn , care tiu s fac o revolu ie ale c reia fapte fur basate pe pove ile Evangheliei, o s asculte apelul nostru. (ACT I/569) Spre deosebire de Fran a catolic , unde Biserica se ndep rtase de credincio i, i unde anticlericalimul p rea justificat, n rile romne ti descre tinarea ncepe printr-o vast campanie dus n numele Mntuitorului. Din punct de vedere teologic, revolu ia "burghez " n ansamblu, zborul c tre viitor, c tre perfec ie, c tre Dumnezeu (BAL II/27) reprezint ncercarea sistematic de protestantizare a con tiin ei ortodoxe, de absorbire a credin ei de c tre ac iunea politic i social . Pervertirea dreptei credin e, deturnarea sentimentului religios c tre lume este forma de n elare demonic poate cea mai pernicioas , mai distructiv spiritual dect oricare alta, pentru c are aparen a unui rigorism moral greu de comb tut f r riscul de a te plasa n afara "umanit ii". Protestantismul, de toate nuan ele, ncepnd de la prima form , aceea catolic , i terminnd cu sincretismele actuale, protestantismul ca atitudine a adar, nu este ateu, ci antihristic, pentru c se folose te de un discurs aparent cre tin, schimbnd ns referentul: tot ceea ce
63

48-ul

desemna transcenden a este r st lm cit i ntors c tre imanen , ajungndu-se la panteism i la cultul omului. Acest "cre tinism" sui-generis, angajeaz blasfemic numele Mntuitorului Hristos n chiar opera antihristic , transformndu-L pe "Christos" ntr-un comisar anarhist, prototip al tuturor revolta ilor "ra ionali ti", care nu vor s n eleag diferen a dintre Creator i creatur . Spune fratele B lcescu, reproducnd stngaci mesajul arpelui, ajuns acum filosofie oficial a statului modern: Sunt 18 secoli i jum tate de cnd Christos ntreprinse a r sturna lumea veche, civiliza ia p gn / substituind n loc o alt lume, o alt civiliza ie, ntemeiat pe / dezvoltarea absolut a cuget rii i a lucr rii omene ti n timp i n spa iu, i pe identitatea ntre esen a naturei spirituale a omului i esen a naturei divine, el descoperi fiec rui individ legea libert ii, demnit ii, a moralit ii i perfectibilit ii absolute. (BAL III/11) Textul ales dezv luie cum nu se poate mai clar efortul absurd de a integra revolu ia n mersul firesc al istoriei, de a-i afirma caracterul de necesitate. (Aici fiind vorba de istoria religioas . n alte locuri vom observa, la fel de limpede, recursul la istoria politic i militar .) De i se afirm ( i este, ntr-un fel!) ca fiind noutatea prin excelen , revolu ia i inventeaz o "tradi ie", pentru a putea salva principiul evolu ionist i a- i creea o aparen de legitimitate de care celelalte tipuri de coup d-etat se dezinteresau, acelea fiind ntr-adev r "fire ti" i neavnd preten ia s reprezint triumful moralit ii, zborul c tre perfec ie, c tre Dumnezeu. Revolu ia romn de la 1848 n-a fost un fenomen neregulat, efemer, f r alt cauz dect voin a ntmpl toare a unei minorit i sau mi carea general european . (BAL II/105) (Ba tocmai a a a fost: Marea boierime era pentru Regulament; c ci to i voiau pentru ei n i i puterea. / De aceea se i certau unii cu al ii i erau a a de slabi
64

Florin Stuparu

fa de o mn de "revolu ionari" (IOR1/609). Ct despre negarea rolului "mi c rii generale europene", comentariile nu- i au rostul.) Revin: uneltitorii revolu iei sunt 18 veacuri de trude, suferin e i lucrare a poporului romn asupra lui nsu i. Ea fu o faz , o evolu ie istoric (evolu ie=revolu ie) natural , neap rat , prev zut a acelii mi c ri providen iale care tr te pe na ia romn mpreun cu omenirea pe calea nem rginit a unei dezvolt ri progresive, regulate, c tre inta prea nalt ce Dumnezeu ne ascunde i unde El ne a teapt . / De 18 veacuri, na ia romn n-a vegetat, n-a stat pe loc, ci a mers nainte transformndu-se i luptndu-se nencetat pentru triumful binelui asupra r ului, al spiritului asupra materiei, al dreptului, asupra silei, pentru realizarea att n snul s u, ct i n omenire a drept ii i fr iei, aceste dou temelii a ordinei absolute, perfecte, a ordinei dumnezeie ti. (BAL II/105) Antihristmul de tip protestant se caracterizeaz prin insisten a cu care promoveaz morala laic , mai dizolvant pentru credin dect amoralitatea primitiv , pentru c spulber orice dispozi ie mistic i instituie un comer ilicit cu Dumnezeu, n spiritul formalismului iudaic. Or, cre tinismul este tocmai opusul unei asemenea credin e, r spunsul s u n ceea ce prive te mntuirea fiind c nu faptele bune i virtu ile n sine te mntuiesc, ci Dumnezeu. De altfel, cre tinul nu vrea s afle "binele" ( i nici frumosul ), ci Adev rul. Moralismul este corelatul etic al ra ionalismului i al concep iei tiin ifico-utilitariste. Dac binele poate fi realizat prin ac iune concret , material , atunci nu este dect o problem de educa ie, pe de o parte, i de metode i tehnici, pe de alt parte, pentru a spori nelimitat cantitatea de "bine", la cap tul acestei ac iuni morale constant progresive ntrez rinduse apari ia omului des vr it, infinit de bun, de puternic, creator al raiului terestru republican universalist.
65

48-ul

Dup ce n Evanghelie, Mntuitorul ne arat legea moral , absolut , nem rginit , legea drept ii, i arunc omenirea pe calea nem rginit a unei dezvolt ri regulate, progresiv , supuind natura, sila, lumea dinafar supt preponderen a absolut a min ii i a cuget rii, prin sngele s u v rsat, prin moartea sa el ne arat legea practic , legea lucr rii, legea jertfirei, a iubirei i a fr iei, chipul cu care ne putem mntui, putem nvinge r ul i a mplini menirea moral a omenirei, adec mai nti prin cuvnt, prin idee, pe urm prin lucrare, jertfindu-se individa familiei, aceasta patriei, patria omenirei, viitorului. / Legea evanghelic , descoeperind spiritului cauza absolut , proclamnd menirea omenirei i a lumei, mpinse mintea omeneasc la demonstrarea i realizarea ei. De atunci tiin a nou , ntemeindu-se pe conceptul legilor spiritului, pe observa ie, esperiin , calcul au continuat zdrobirea lumei vechi, revolu ionarea sau perfec ionarea religiei ( tiin a perfec ioneaz religia!!), moralei, politicei, societ ii ntregi, nimicind orice domnie individual , supuind ac ia omeneasc legei absolute i universale a libert ii i a tiin ei, c utnd realizarea n omenire a ordinei absolute, perfecte, a ordinei divine. De atunci omenirea a intrat n calea care o duce gradat spre perfec ia sa, c tre absolut, c tre nem rginit, c tre Dumnezeu. Care va fi rezultatul final al acestii c i? Aceast mi care de perfec ie va avea oare un termen? R ul peri-va n tot din lume? Omenirea va agiunge vr-odat a- i identifica n tot esen a sa cu esen a divin ? / Aceea ce tim este c , din transforma ii n transforma ii, omenirea merge ntr-un progres continuu, a c rui mi care e cu att mai repede cu ct mai mult nainteaz , c fiecare pas al vie ii omenirei este un pas n aceast cale care o apropie de Dumnezeu; c fiecare pas al ei este un triumf al binelui asupra r ului.
66

Florin Stuparu

Supt ochiul providen ei i dup legile i c tre inta hot rt de dnsa mai nainte, omenirea nainteaz n evolu iile sale istorice. / "Mar ul general al omenirei, zice nv atul istoric Cantu, n c ile ce providen a preg te te, aduce acele minunate rennoiri ce se fac pe p mnt i scot binele din r u." (BAL III/11,12) Frazele poticnite ale "filosofului revolu iei", reminiscen e halucinant de prolixe ale lecturilor propagandistice nv ate pe deasupra, au ciudata calitate de a fi n acela i timp foarte precise, pentru c indic prin repeti ii obsesive, coordonatele religiei luciferice pe care o propag , a c rei ultim int e autodivinizarea omului. Hybrisul luciferic al p rin ilor noii "biserici", este nem rginit, ei n i i dezv luind cu entuziasm "naiv" caracterul magic al doctrinei "luminii": n Paris ncepe s se vorbeasc o limb nou , limb nv luit n mistere, plin de parabole i de simboluri; n Paris ncepe s se fac unele semne asemenea acelora ce sfintele Scripturi ne arat ca vestitoare peirii sau rena terii neamului omenesc; inimile cu credin ncep a ntrevede printre acele mistere profe ia venirii unui Mesie al Romnilor. (Dumitru Br tianu n ACT I/67) Fire te c n rolul de salvator, mitomanul orator se vede pe sine i pe ceilal i conduc tori ai sectei eliber rii omului prin sine nsu i: D. Br tianu este un mistic , foarte egoist. ncredin at c este un geniu mare, un mesia, faux i intrigant. Ruset ca i Br tianul au lips cu totul de bon sens politic ca i moral. / Ruset zice: doi oameni mari s-a n scut pe acest p mnt, Christos i D. Br tianul. Acesta, din contr , compareaz pe Ruset cu Mahomet. Este o trinitate n care Ruset este tat l, D. Br tianul duhul sfnt i I. Br tianul fiul. (B lcescu despre "clic " n BALIV/109) O reveren se cuvine oricnd mae trilor care conduc ini ierea: Da, epoca noastr este mare i acea oper este
67

48-ul

desigur a lui Dumnezeu. Dar, dup Dumnezeu este Michelet, sunt b rba ii cu inima dreapt i cu cuvntul puternic ca ale voastre. (ROS/370, fragment de scrisoare lui Rosetti c tre Michelet. Acela i text, identic, va fi trimis i lui Quinet.) Delirul preo ilor de tribun , a a numita demagogie, cap t func iile Cuvntului, instituindu-se n discurs inatacabil, cu valoare de adev r absolut, creator al realit ii virtuale numit "Romnia modern ": Sunt vreo 9 luni, cnd la Adunarea Societ ii Studen ilor Romni se cobor o lumin cereasc n inima lui Dimitrie Br tianul, lumin nainte vestitore a nvierii noastre, i improvis urm torul cuvnt. / Eu cred c era inspirat de Dumnzeu oratorul. Am auzit pe unii criticnd, i n acel moment mi p rea c sunt n mijlocul p gnismului; judece acum popolul romn, c ci el prin suferin ele sale a dobndit vederea i n elegerea celor sfinte, judece el i spue, dac aceste plngeri i profe ii nu merit s fie naintecuvntarea constitu iei noastre (ACTI761); ct despre mine (Rosetti, n. m ) o m rturisesc c cnd sunt n momente de sl biciune cnd p catul este aproape s m orbeasc , mi aduc aminte c Br tianul mi este prieten, recitesc acest cuvnt, i n acel moment m sim tare i real at ca cre tinul cel adev rat, cnd s rut crucea. (ACTI62) Atunci cnd nu se identific pur i simplu cu Dumnezeu, "fiii de glorie i de lumin " se mul umesc cu rolul mai modest de "profe i", "apostoli", "martiri", "titani", "ale i", care prevestesc "vremurile ce va s vie", vorbind n numele rei, a omenirei i a lui Dumnezeu (titlu de bro ur a lui Alecsandri n ACTI/426): astfel nt ri i i p trun i de sfin enia vie ii sociale, merge i domnilor, uni i mpreun , merge i cu inim s v mplini i misia voastr . Nu zice i: suntem slabi! Cnd Dumnezeu d o misie, d i puterea d-a o mplini. Nu zice i: suntem pu ini! Ei erau numai doisprezece acei apostoli care reformar lumea. Dar ei au izbutit c ci avea n inimile lor pe
68

Florin Stuparu

Cristos, adec dragostea umanit ii i jertfirea. Fie acestea i sim imintele d-voastr i ve i regenera na ia. (BALI/178) Dac restaurarea hristic a omului a fost rezultatul iubirii nem rginite a Creatorului pentru f ptura Sa, instrumentul "mntuirii" revolu ionare este iubirea narcisiac , autoreferen ial a creaturii re-c zute n umanitate i n timp, care (timpul) n loc de a mai fi sim it ca o categorie constrng toare, cap t misterioasa capacitate de a des vr i lumea prin simplul fapt al trecerii sale: Pe acest p mnt, n care suntem, oamenii se vor face din zi n zi mai buni, mai n elep i, mai iube i, mai drep i, i mai gata a se jertfi pentru fra ii lor. Cu vremea p mntul va fi un loc binecuvntat; mi aduse i aminte cuvintele lui Cristos i amndou poruncile ce ele cuprind: "A iubi pe Dumnezeu, a iubi pe aproapele". Acum s - i aduc i eu aminte c Hristos a zis c a doua porunc , iubirea aproapelui, e asemenea cu cea dinti, iubirea lui Dumnezeu. (BALII/127) ("Protestantismul" falsific cuvntul evanghelic n func ie de interesele propagandistice ale momentului.) Sacerdotul noii religii a iubirii de sine este comisarul ("de propagand ", "al poporului", "al Europei") care propov duie te "biblia" revolu iei, text "sacru", revelat, tocmai pentru c e laic! Angelii mi-au inspirat o constitu iune, declar Heliade-R dulescu, care va fi n folosul tutulor i-n paguba niminui. (ROS/268) Clasa "mesianic " este reprezentat de negustorimea ini iat . Lipscanii, ini ia i la mi care, f cur repede un steag tricolor i, nchiznd pr v liile, se adunar cu to ii la locul unde se cetia Constiu iunea (ACT I/ XXXVIII). Nicolae Golescu, sosit cu mul imea, se sui la Vod , n vreme ce poporul (adic negustorii, mai mult sau mai pu in romni) striga: Dreptate! i cerea Bibescului s dea Constitu ia! Sfnta Constitu ie! (ACT I/XXXIX)
69

48-ul

Actul "mntuirii" este precis datat: Favoarea Mntuitorului Ceresc viind peste neamul Romniei la 11 iunie curent, se proclam noua Constitu ie, i de tot romnul saclam sfin irea drepturilor prescrise n cele 21 de articole, ar tate prin proclama ie i osebite foi (ACT I/623). / Ziua de / 11 iunie 1848 este o zi de la care ncepe o epoh nou n analele rii Romne ti. Devisa populilor civiliza i: libertate, egalitate, fr ietate este i devisa romnilor de aici. Constitu ia, aceast zicere fermec toare, acest fapt fericitoare, s-a proclamat i la noi (ACT I/540). Constitu ia proclamat ieri va fi un adev r i noi vom sci a muri pentru dnsa (ACT I/541). Comisarul este un preot al constitu iei pe care am jurat cu to ii. (B lcescu n BALII/14) El este agentul convertirii, c l uza neofi ilor i taumaturg, vindec tor al tuturor bolilor sociale, care desfigureaz chipul omului, virtuos n sine (dup Rousseau, Marx, .c.l), pervertit ns de "tiranie". Comisarul: fr ia e o sim ire a inimei care ne face pe to i a avea acelea i bucurii i dureri, ca i cum oamenii, ar fi numai unul. A a, fra i sunt aceia ce vor a- i mp rt i suferin ele unii cu al ii i carii i ntocmesc puterile spre a se face ferici i unii pe al ii. A u ura pe cei s raci, a pov ui -a lumina pe cei nenv a i, a aduce n calea binelui pe cei vinova i, pe care s r cia i strmb tatea i-a r t cit, iat fapte fr e ti. (BAL I/126) Profe ii revolu iei au con tiiin a acut a eshatonului istoric, al muta iei pe care sunt pe cale s o nf ptuiasc : Tr ind / ntr-o epoc de tranzi ie, ntre trecutul care piere i viitorul care ncepe a ne luci, pentru noi ideile b trne nu mai au nici o putere, i ideile nou , credin nou , cei mai mul i le presim im. (BAL I/177) Numai credin a nezdruncinat a "vizionarilor" ntre ine speran a n victoria final , de dup "armaghedonul" democratic, cnd puterea "demonic " a monarhilor va fi fost n
70

Florin Stuparu

sfr it nl turat i n locul acestora se va fi instalat idolul libert ii: Fiii f r delegii triumfeaz n toate p r ile i ntemeiaz spurcata lor tiranie, scrie B lcescu la ncoronarea lui Napoleon al III-lea, n 1851. Cu toate aceste temeiuri de descurajare, sufletu-mi te sl ve te nc , nzeit Libertate i de i oamenii sngiurilor au nvelit cu n fram dulce fa a ta, crede c va veni ziua fericit , ziua izbndirii, cnd omenirea ntreag se va scula spre a sf ia acest v l i du manii t i vor mpietri la vederea chipului t u de lumin ; atunci nu va mai fi om rob, nici na ie roab , nici om st pn pe altul , nici popor st pn pe altul, ci domnia Drept ii i a Fr iei. Aceste cuvinte ce odat am dat ca deviz na iei mele vor domni lumea. (BAL IV/29) Peste 50 de ani, aceste profe ii urmau s se mplineasc i la jubileul '48-ului cet eanul Ni Sterie (un cet ean!) se credea deja n post-istorie: Dl. Ni Sterie: "Fra ilor, Mai nti de toate suntem romni i ca romni, fra ilor, strig tul nostru s fie: Tr iasc Romnia! Tr iasc de asemenea i ntreg poporul romn, a a cum Dumnezeu l-a hot rnicit i l-a a ezat. Ast zi se mplinesc, fra ilor, o jum tate de secol, de cnd s-a pus s mn a Libert ii i a Egalit ii. / S rb toarea zilei de azi nsemneaz victoria luminii asupra ntunericului, a drept ii n contra tiraniei; nsemneaz chemarea la via a unui popor ntreg, i omagiul nostru de recuno tin i profund venera iune s fie f r margini, pentru / nreaga acea genera iune de uria i i martiri, cari cu mari sfor ri i cu nem surate sacrificii au luptat cu oarba tiranie, pe care au nvins-o i au zdrobit-o, iar pe ruinele ei au cl dit Romnia liber i egalitar , care sub conducerea n eleptului, gloriosului i iubitului, nostru Rege Carol I, ocup ast zi un
71

48-ul

loc de onoare printre statele civilizate ale Europei. (ACT I/XXII) Jubileul din 1898 a avut menirea de a consfin i cultul revolu iei i al pontifilor ei, campionii democra iei: Fra ilor, Sunt 50 de ani, de cnd pe aceast cmpie, imortalisat de atunci sub numele de Cmpul Libert ii, se adunau cet enii Capitalei s asculte glasul de propov duire al marilor apostoli ai liberalismului. (ACT I/VIII) Eat pentru ce, fra ilor, trebuie s p str m cu to ii un cult i s facem din anul 1848 o adev rat s rb toare na ional ! (ACT I/XXI) Modelul este, binen eles, cel al revolu iei franceze, care a instituit cultul "amicilor poporului", ncepnd cu Marat, i a construit un Pan-theon, un templu al tuturor oamenilor-zei ai Fran ei moderne. Sfr itul lumii vechi este anun at de semne i fapte nemaiv zute, repeti ie a saturnaliilor finale pe care le tr im noi acum. La '48, "apocalipsa era aproape" i cultul revolu iei le absorbise pe toate celelalte. Sentimentul urgen ei atinsese paroxismul, c ci cine nc lca legea progresului i rata ansa "rena terii" n New Age, noua er a triumfului antihristic "global": S nu ne ocup m de present, ast zi cnd vedem pe italieni / organiznd gardii na ionale i proclamnd libertatea i unitatea Italiei; / cnd vedem pe Papa el nsu i declarnduse revolu ionar i proclamnd pentru ntia i dat sfnt pe p mnt ceea ce n ceruri a fost totdauna sfnt; / Ce! Presentul nu exist , n-avem s ne ocup m de present ast zi, ast zi cnd omenirea ncepe s tr iasc o via real , ast zi cnd omenirea ntreag realizeaz pentru ntia i dat visele, presentimentele geniilor tuturor veacurilor, ast zi cnd vedem toate sistemele, toate doctrinele, toate dogmele, toate religiile confundndu-se, absorbindu-se ntr-unul Dumnezeu; ast zi
72

Florin Stuparu

cnd vedem pe Moise pe Christ, pe Moamet, pe magistra ii revolu iei franceze, dndu- i mnile i eznd la acela i banchet, la banchetul omenirii, la banchetul dumnezeirii; cnd vedem pe fiii lui Israil cntnd gloria pontifului catolicilor, pontiful cre tinilor, i pe pontiful cre tinilor trimi nd daruri efului islamului; ast zi cnd din toate p r ile lumii oamenii alearg , se caut , se comunic , fr esc n numele libert ii; cnd vedem pe nem i, pe fran ezi, pe englezi, pe americani, dndu- i mnile pe d-asupra zidului Chinei; (chiar a a, nem ii, francezii i englezii i-au dat mna fr e te pentru a distruge i jefui s lbatic un imperiu multimilenar!) Reiau cuvntarea Br tianului de unde am ntrerupt-o: / cnd na iile cele mai efemere, cele mai problematice, na iile care n-au avut nc rol pe scena lumii / es din toate col urile la lumina soarelui i declar n gura mare na ionalit ile lor, drepturile lor neprescrise, neprescriptibile, eterne; ast zi, cnd tot ce are via roag , strig , lupt , asud , snger ca acela care vede fa a lui Dumnezeu; dar, Dumnezeu ast zi atinge p mntul, i ardic la dnsul tot ce crede, tot ce mi c , tot ce are via . Ce? Cnd tot crede, tot mi c , tot are via , numai noi s nu credem, s nu mi c m, s nu avem via ! Numai romnii s nu creaz , s nu mi te, s nu aib via ! Romnii!, C ci noi, cine suntem noi? Ce tim noi? (ACT I/70) / S ne gr bim, s ne gr bim fra ii mei, s iubim, s fr im, s ne romnim (aferim!), ca patria martiriului, ca patria gloriei s fie i patria noastr ! (ACT I/71) Vino, Romnie, s - i iei rangul t u cel dinti, lucirea ta cea veche, ziser unii, i Romnia se scul , scutur de pe dnsa pulberea mormntului, fa a ei ncepu iar a- i lua colorile vie ii; nc c iva ca ei i ca dn ii, i pntecele-i binecuvntate de ceruri vor ncepe a rodi fii de glorie i de lumin , ce Dumnezeu i va trimite s cnte, s cread i s iubeasc ! nc c iva ca ei i cu dn ii, i lumina se va cobor
73

48-ul

i la noi i fr ia va fi ntre noi, i credin a n inimile noastre, i binecuvntarea cerului pe noi! (Societatea Studen ilor Romni sub patronagiul domnului de Lamartine, mare maestru al Marelui Orient, n ACT I/17) Timpul mntuirii noastre a venit; popolul romn se de teapt la glasul trmbi ei ngerului mntuirii i i cunoa te dreptul de suveran. Pace vou pentru c vi se veste te libertate vou . (Proclama iunea revolu iunii den ara Romneasc , n ACT I/490) Riscul pierderii "mntuirii" este att de mare, nct noul Iezechiel (D. Br tianu) se r t ce te n viziuni grotescsngeroase, cu incoerente, absurde, accente iudaice: Domnii mei! Domnii mei, vorbesc pentru ntia i dat naintea unei adun ri, eu nu tiu s vorbesc, dar cnd te doare atunci mut s fii, strigi, sco i un gemet; dar m doare, c ci romnii, fie i zi de s rb toare mare ca ast zi, nu se pot aduna mai mul i la un loc f r s verse lacr mi i s - i aduc aminte unul altuia c nu le este iertat s nchid ochii, s r sufle, pn ce nu vor dobndi p mntul f g duit lor; dar, m doare (ACT I/62) i n acest moment solenel, fatal, cnd copilul, nu-l auzi i? Cnd copilul ip , cnd copilul ip , se svrcole te, cnd copilul ip , se opinte te n pntecele Romniei, ca s nu nasc , numai ca s vad ru inea njunghierii maicei lui; noi n floarea juniei noasstre, n mijlocul Parisului, suntem nc a ne ntreba, de ne putem ndura a da maicei noastre, care expir n ru ine n bra ele noastre, de putem da, ca s o sc p m, a dou zecea parte a veniturilor noastre, (!) a dou zecea parte a sngelui Romniei, a sngelui ce sugem f r' de ndurare din vinele maicei noasre A, Dumnezeule! Vai! Vai nou ! Vai ie, biat Romnie, ce te tr ti nmuiat n snge i batjocorit la picioarele noastre i mai n d jduie ti sc pare n noi. A! Cruzilor! Nenoroci ilor! N'o vede i, n'o vede i, nenoroci ilor!
74

Florin Stuparu

Eat-o, eat-o, este ea, a voastr maic , maica voastr , a p rin ilor i a copiilor vo tri. N'o vede i, n'o auzi i, n'o sim i i, n'o sim i i, nenoroci ilor, n'o sim i i ag a i de gturile, b tndu-se de pepturile voastre, s rutndu-v cu lacr mi de foc i strigndu-v cu suflarea muribundului: Mil ! Mil ! Dragii mei, nu m l sa i! (ACT I/67) Epuizat, oratorul va conchide: M ierta i; v'am vestit o comunica ie i nu am f cuto. (ACT I/62) Despre "na ionalismul cosmopolit" al '48-ului am mai vorbit i o voi mai face. E cazul aici s aduc doar o l murire n privin a a ceea ce s-a numit "misionarism" pa optist. "Mesianismul" patronat de Lamartine, Michelet, Cremieux i de al i un i ai lojilor francmasonice i ai Alian ei Israelite nu are nimic a face cu na ia, ci este o component a "misticii" sociale interna ionaliste, ideologie egal cu ea ns i, comun tuturor saint-just-ilor, fie ei filosofi ai "luminii", jacobini, sanchilo i de toate spe ele sau neo-neo-umani tii care ncheie ciclul chiar n momentul istoric pe care l tr im. Spune comisarul: Revolu ia de la 1848 este ac ia, dezvoltarea i punerea n lucrare a drept ii, a c ria fii sunt libertatea, egalitatea i fr ia, care sunt toate cuprinse n sufragiul universal, i ale c ria arme puternice sunt solidaritatea popolilor, care este fr ia i egalitatea sim it n toat ntinderea ei sim it acum de toat lumea, proclamat pe baricadele Romei, ale Vene iei, ale Vienii i-ale Ungariei i consacrat cu sngele martirilor ce se vars pe toat ziua pentru mntuirea neamului omenesc.(ROS248) "Na ionalismul" este expresia particip rii la opera de mntuire a "umanit ii" abstracte: Orice na ie dar, precum orice individ, are o misie a mplini n omenire, adec a concurge, dup natura i geniul s u propriu, la triunful tiin ei asupra naturei, la perfec ionarea n elegerii i a sentimentului, omenesc potrivit
75

48-ul

legei divine i eterne care guverneaz ursitele omenirei i ale lumei.(BAL I/10) Dac fiecare na ie are o misie evanghelic a mplini pe p mnt, s cercet m i s ntreb m i pe aceast na ie romn , / ce a f cut? / Istoria, lumea are drept a-I cere aceast seam ; / ca dreptul s u s ajung a fi respectat i recunoscut de celelalte na ii, trebuie nc ca ea s poat dovedi folosul ce a adus i poate aduce lumei, trebuie s arate formula n eleg toare i so ial ce ea reprezenteaz n marea carte a n elegerii i a istoriei omenirei.(BAL III/13) "Misia" e cu att mai "na ional ", cu ct e mai devotat "misiei" imperiului Europei unite, cu capitala la Paris, unde se reuneau to i membrii "guvernelor" provinciale: Locuitorii Romniei, ez tori la Paris, aduser guvernului provisoriu ncredin area de a lor c lduroas simpatie. / D. Buchez, ajutor de mairul de Paris le r spunse: "n numele guvernului provizoriu, noi primim cu recuno tin acest semn de simpatie, ce ne da i d-voastre. Noi nu ne mir m d-voastre v afla i mpreun cu noi pe baricade n Fran a se proclamase de mult principiul fraternit ii na iunilor i dvoasre trebue s ne socoti i ca pe fra ii d-voastre. Noi aflar m cu noi oameni din toate popoarele Eutopei, mplinind acela i lucru. A a, ceea ce se f cu n Paris nu este un lucru fran uzesc, ci este un lucru european.(ACT I/140) Noi nu putem p trunde viitorul (puteau!, pentru c l programau); avem ns cuvnt a crede c acest veac nu se va ncheia pn nu se va asigura deplin soarta Provinciilor Danubiene i a celor Str danubiene i pn nu va domni libertatea n rile cari fusese primarul ei leag n. / D-l. Buchez: noi privim steagul vostru, noi l vom al tura la acele steaguri numeroase ale na iunilor Europei, cari toate sunt aici reunite ca simbol al uniunii popoarelor.(ACT I/141) Secta revolu ionar este con tient de insuficien a sa i caut s se foloseasc de autoritatea absolut a Bisericii (pe
76

Florin Stuparu

care urm re te s o desfiin eze) n opera de propagand atee. Astfel, momentul "liturgic" al alegerilor este "sfin it" prin prezen a unui preot cre tin: Aleg torii vor intra unul dup altul n sal , nso i i fiind de un preot cuvios, i dup chemarea ce li se va face, potrivit rndului lor n list .(BAL II/18) Liturghia propriu-zis devine prilej de convertire la noua religie: Cuvnt cetit n Biserica Domneasc din Brlad de c tre carihetul presviter Gheorghe Bodecu, n ziua Pogorrii Duhului Sfnt. Au doar nu locuim to i acela i p mnt? Nu suntem to i fra i dup trup i duh? Scula i-v dar zic, fra ii mei! Uni i-v , to i s ne facem un trup i un suflet, i s strig m mpreun cu acei buni patrio i, cari au venit la cuno tin a adev rului.(ACT I/411) i invers, la "meeting"-uri, al turi de marii "predicatori" atei sunt convoca i ierarhii cre tini pentru a legitima liturghiile antihristice: Ast zi stindardele libert ii flfie pe toate bisericile pl ii. (BAL I/189) Noi ast zi nu suntem aduna i la aceast solemnitate spre a celebra vreun sfnt sau pentru vreo alt s rb toare obicinuit , ci pentru sfin irea acestor steaguri na ionale, care se nal pentru asigurarea drepturilor celor mai scumpe, celor mai sfinte ale unei na ii. / Dac steagurile noastre au proclamat libertatea, sdrobirea fiarelor, isb virea de sclavie i de tiranie, apoi i mntuitorul nostru Isus Christos, nu a venit ntre oameni, dect ca s proclame acestea i cu sngele s u s nt reasc fr ia, dreptatea i sfnta libertate i egalitate. (ACT I/591) Dup sfr irea sfe taniei i stropirea aiasmei, s se citeasc cele 21 de puncturi ale Constitu iei cari s-au jurat de popolul din Bucure ti, pe Cmpul Libert ii. (BAL II/12)
77

48-ul

i aici se folosesc metodele verificate la 1789. Preo ii cooperan i sunt cinsti i ca eroi ai umanit ii, ca "lucifori". n vreme ce "refractarii", cei care n Fran a, sub aceast denumire infamant , refuzaser s jure pe "sfnta constitu iune", aveau parte de acela i tratament ca i ceilal i "du mani ai poporului", "demoni", "antihri ti", n lumea pe dos care ncepea s prind contur: S m ntorc acum i c tre voi, Preasfin i i Archierei, c tre voi, pe cari am fi dorit cu mul umire, cu o mul umire s pat n adncurile inimii unor adev ra i romni, a v vedea n capul religiei noastre (s.m.), predicnd ntr-o parte i ntralta, n mijlocul turmei, care v-a ncredin at-o P rintele tuturor, pace, iubire de dreptate i iubire c tre altul; c ci numai prin aceste trei mari prin ipuri, dictate de Domnul nostru Iisus Christos prin sfnta sa Evanghelie, se poate organisa fericirea unui popor(ACT I/455) De ve i urma a mai fi instrumente la spurcatele lor planuri (ale "aristocra ilor", adic ) , atunci! atunci! n loc de a v numi urm torii lui Christos, ve i fi apostolii lui Antichrist (semnat M.K. i N.I., adic M.Kog lniceanu i N. Ionescu n ACT I/456). "Sacrul" guvern i subordoneaz ierarhia Bisericii, pe care o amenin direct, pentru a reu i s instaureze "sacra" anarhie: Aceste decret ri vin din glasul general al rii (ACTI/496) / Archip storul rii le va binecuvnta, dac este p stor dup legea lui Christos; va subscrie decretul acesta n capul tuturor, de va voi s ne mai p storeasc i de va fi p truns de duhul Evangheliei (ACTI/497). Anatemizarea clerului, amenin area cu "excomunicarea", indiferent de abjec ia termenilor, nu nseamn nimic fa de prezentarea Mntuitorului ca activist social de tipul lui Rosetti (Doamne, iart !) i de atribuirea r spunderii cataclismului revolu ionar Proniei. Cu alte cuvinte, comploturile, subversiunea, tr darea, terorismul i uzurparea, erau opera
78

Florin Stuparu

Creatorului nsu i: Popoarele Europei erau c zute ntr-o adormire, n care mare parte din ele pierduse i cinstea i drepturile omene ti. Cerul se ndur ; suflarea dumnezeirii umplu inimile lor cu un dor de libertate, att de puternic, nct ntr-o clipeal sdrobir obezile n care z ceau, isgonir demonii despotismului i ai ntunericului i i dobndir acele drituri nemuritoare, f r de cari via a omului nu (ACTI/4067) are nici un pre , f r de cari o na ie nu este dect o turm de robi tic lo i. Soarele libert ii r s ri n falnica sa str lucire; i milioane de desrobi i n l ar strig ri de bucurie i de mul umire c tre cer, care singur a putut face acele minuni, prin cari se schimb fa a lumii n a a scurt vreme(ACTI/408). Discursurile revolu ionare sunt, toate, de natura celor citate i in de competen a psihiatrului i, n acela i timp a unui ipotetic tribunal al istoriei. Dar nu trebuie s ne l s m deturna i de aspectul lor patologic, imoral i ridicol. Cu toat aparen a grotesc , ele sunt m rturii reale i nu figuri retorice ale unui cult luciferic i ar trebui s suprime ironia cititorului i s trezeasc un sentiment de oroare mistic . Trebuie s n elegem c satana ia chip de nger de lumin ; "apostolii" lui iau chip de Apostoli ai lui Hristos; (Cor. 9, 13-15), nv tura lui ia chip de nv tur a lui Hristos; st rile care vin din am girile lui iau chip de st ri duhovnice ti i harice, trufia i slava sa de art , am girea de sine i n elarea n scute din acestea iau chipul smereniei lui Hristos. (BRI/101)

79

Despre anarhia democratic

- 1848

Despre anarhia democratic 1848


n care se arat nceputurile romniei moderne, o bun ocazie de a ne n elege prezentul Fiii f r delegii, tiranii demoniza i, sunt reprezenta i de monarhi i aristocra i. Ura mpotriva lor nu era justificat de excesul de putere, de eventualele abuzuri, ci de componenta mistic a autorit ii ce le era conferit prin mandat divin. (n fond, un monarh dispunea, dup reformele iluministe, de mai pu in putere efectiv dect un pre edinte de republic sau unul de camer parlamentar . Ludovic al XVI-lea, de exemplu, a p c tuit prin exces de democratism i i-a pl tit sl biciunea cu capul.) Monarhia cre tin , care a zidit mp r ia lui Hristos pe p mnt i a inut-o timp de aproape 17 veacuri, nu este lucrare omeneasc , ci dumnezeiasc ! Monarhul se afl , ntr-un fel, n acela i raport fa de societate, cum e Creatorul fa de lume; persoana lui ncarneaz principiul spiritual ordonator, a a cum o face i preotul n comunitatea credincio ilor, b rbatul n cuplu i tat l n familie. mpotriva acestui principiu se constituie revolta modernit ii, fie c ea se nume te republicanism, democra ie, ateism, feminism, iuvenocra ie etc. Toate aceste ism-e sunt fe ele aceleia i contest ri. Mi carea republican , de exemplu, este corelat cu aceea feminist i cu sectarismul satanic: NewAge-ul este matriarhal, preveste te veacul feminit ii. (De exemplu, din spirit de toleran democratic , americanii se nchin acum unei Holly Mother). Cultul tinere ii, al junimii, este expresia cea mai evident a ncerc rii de abolire a ordinii spirituale. Revolu ia e a tinerilor (tot mai tineri, condu i ns de mae tri n vrst ), ridica i mpotriva Tat lui i a substitu ilor Lui: preotul, tat l de
80

Florin Stuparu

familie, b trnul. (Omul descris de teoria lui Freud exist , ca i acela al darwini tilor. Omul materialismului e fiul maimu ei, de i nici un savant n-a v zut maimu n scnd om.(CRA18) Este omul modern, care vrea s - i ucid tat l. Modernitatea este cea mai acut insurec ie filial mpotriva lui Iahveh. Moralismul iudeo-protestant fundamenteaz teoria egalitar a statului revolu ionar contractualist i sfin e te insurec ia anarhic , punnd-o sub semnul sacrei ra iuni omene ti: Acum a venit vremea ca morala ce se nva n biserici n numele lui Hristos s intre n adun rile oamenilor, care crmuiesc i fac legi. Dac aceast moral este n inima noastr , s-o ar t m, s ne inem to i dup fr ie.(BALII/127) Peste legile omene ti noi recunoa tem i ador m o lege sfnt , moral , absolut : dreptatea (la justice). Acest atribut sublim al fiin ei nem rginite, aceast stea str lucitoare, care se reflecteaz n ra ia omeneasc (la raison humaine), lumineaz i pov uie te omenirea n calea binelui. A c uta realizarea ei n so ietate spre a nvinge r ul i a aduce binele, asta e misia omenirei pe p mnt.(BALII/157) n afara pozi iei atee, antimonarhismul, oricum ridicol, al 48-ismului romnesc, ar fi de nen eles. Beizadelele principatelor, bie i administratori ai Por ii, supu i ai Regulamentului Organic gubernial, dispu i la orice reforme i chiar la rolul de pre edin i ale i, nu au nici pe departe alur autocratic i nu justific diatribele sanchilo ilor bahluieni i dmbovi eni: Dar! S cad , c ci ceasul sfintei drept i a sunat! C ci Dumnezeu nsu i a hot rt osnda lui Michail Sturza, pentru ca el s slujeasc de pild tiranilor! S cad fiara ncoronat , care suge sngele cel mai bun al rii! (ACT I/459) Dar, chiar dac nu mai sunt nici m car umbra basileilor cre tini, domnii regulamentari reprezint totu i func ia de conducere mistic , supraordonat , c reia i se subordoneaz ntreaga ierarhie statal , aristocra ia. Revolu ia neag tocmai
81

Despre anarhia democratic

- 1848

principiul ierarhic i de aceea discursurile prefigureaz o dies irae n care cosmosul social va fi incendiat pentru ca dreptatea egalitar a haosului s triumfe. Aristocra ia propriu-zis era necunoscut n rile romne ti, i istoricii revolu ionari tiau asta i o afirmau n anumite contexte. n altele ns , atunci cnd sacrele interese ale momentului o cereau, boierii se transformau n demoni aristocra i i erau nfiera i cu sfnt mnie ciocoiasc de inspira ie cre tin , turnat n forme iudeo-protestante: Aristocra ilor! / Toate func iile cele mari i pn la Director de tribunal s se ocupe numai de m dul rile acestor neamuri, i de bie ii ciocoi, ale c ror drepturi sunt de a v izgoni pe voi, fiindc a lor e ara i al lor e dreptul etc.(ACTI/454) / Vai vou ! i vai copiilor vo tri! Spune i-ne, cruzilor, cum ndr zni i a mai purta, dup attea crime, pe buze, binele patriei i fraternitatea, voi, cari sunte i r ii r ilor! nelegiui ii nelegiui ilor! voi, creaturile tartarului! voi, demonii din adncurile iadului! voi, pe ale c ror buze zace otrav din care Satana a alc tuit p catul zavistiei! voi, cari sunte i ma inele infernale ale tartarului! voi, pe ale c rora frunte Satana i-a pus temeliile negrei sale mp r ii? Cutremura i-v ! i iar i zic, cutremura i-v ! c ci pu in nc i ora r zbun rii va bate. Amar vou atunci tiranilor! Amar vou ! s piar atunci, dintre noi, tic loasa voastr fiin , cum piere fumul, i s topeasc s mn a voastr , cum se tope te ceara n fa a focului! Atunci ve i vedea ce pot fra ii ciocoi n turbare, cnd vine timpul s - i r zbune asupra veneticilor, n ara lor, i asupra asupritorilor lor.(M. K. i N.I. n ACTI/456) Revolu ia este acea mi care social aberant , care atribuie unei clase cu func ie speculativ , func ia improprie de conducere. Mentalitatea modern nu n elege caracterul func ional al oric rei forme de organizare, i de aceea
82

Florin Stuparu

umanismul este, nc o dat , un cancer care confund rolul diverselor celule specializate, ducnd la neant social generalizat. (Ceea ce nu nseamn c lumea este neguvernat . Anarhia este programat i bine temperat de o cast conduc toare ce s-a retras n spatele scenei pe care se reprezint comedia democratic . Adev rata putere a devenit ocult n toate sensurile, fiind anonim i avnd surse magice. Dac imperiul cre tin fundat de Constantin cel Mare i perpetuat pn n secolul nostru de Sfnta Rusie a avut origini extraumane, n mod analog, imperiul r ului construit prin revolu ie este de asemenea o lucrare supranatural , inspirat i condus din v zduh de puterile ntunericului.) De la nceput, din 1789, s-a ajuns la ultimele consecin e ale acestei teorii metastazice. Ini ial, revolu ia a fost f cut prin intermediul marilor c m tari, comercian i i industria i iudei, care dispuneau de putere financiar i conduceau de fapt, indirect, regatul. Ei nu n elegeau de ce nu pot accede efectiv la puterea politic de inut de o nobilime care renun ase s mai guverneze, l snd afacerile n mna ciocoilor alogeni. Dup lovitura de stat burghez , nu a trecut mult i, urmnd riguros principiile constitu ionale, poporul a ridicat i el preten ii la domnie, ajungndu-se la conflictul deschis ntre fra ii girondini i sanchilo i, nen elegere rezolvat cu tunurile ntr-un trziu de artileristul Bonaparte. Opozi ia de suprafa dintre liberalism (revolu ia burghez ) i comunism (revolu ia sanchilot , proletar ), este una de accent, care n primul caz este pus pe libertate, iar n al doilea, pe egalitate. Punctul n discu ie este acela referitor la statutul propriet ii, cele dou tendin e nen elegndu-se cu privire la caracterul moral al economiei. Pentru liberali, proprietatea e sacr , pentru comuni ti e nc rcat de miasm , de p cat. Abia contemporaneitatea noastr cea mai recent , prin dezvoltarea industriei supraabunden ei sintetice a eliminat principiul n litigiu, aducnd concordia ntre toate sectele
83

Despre anarhia democratic

- 1848

revolu ionare. Pn de curnd ns istoria intern a revolu iei apare ca o continu polemic a celor dou tendin e, n care fiecare cap t ciclic c tig de cauz . (Singurul loc unde revolu ia a ap rut ca un mar ordonat, armonioas , a fost Statele Unite.) A adar, primul pas era zdrobirea oarbei tiranii, adic subminarea definitiv a principiului ordonator al societ ii, care se opunea libert ii: Libertatea o gr besce! Iat - i st rui pe hotar, Scoal , scoal i sdrobesce, Despotismul arbitrar.(ACT I215) Ce presupune aceast libertate? Guvern mnt republican-democratic, a adar conduc tori ale i prin vot universal de c tre poporul care a preluat (teoretic, demagogic), suveranitatea monarhic . n cadrele revolu ionare, poporul desemneaz masele, adic popula ia, organizat n afara ierarhiei i modelat , (dresat ), conform ideologiei dominante a momentului. Omul-mas este o crea ie ideologic , el transcende categoriile sociale, poate fi g sit n oricare dintre acestea i cu prec dere n afara lor, printre marginali, care ncep s apar masiv n secolul XIX, odat cu industrializarea. n rile romne ti, revolu ia era aproape imposibil , pentru c masele lipseau cu des vr ire. De aceea, transformarea Romniei a i mers att de greu. Societatea noastr avea o structur simpl i compact , determinat de caracterul ei rural: marii proprietari i ranii. Evident, revolu ia nu pune problema n ace ti termeni i se refer constant la popor identificat cu na iunea, ca la o asocia ie compus din categoriile considerate la un moment dat productive. La nceput ace tia sunt burghezii comersan i i func ionari (ciocoii), la care se adaug , abuziv, propagandistic, r nimea cople itor majoritar : Cum se putea, n sfnta noastr nfocare, s nu scutur m de pe cerbicele noastre un
84

Florin Stuparu

jug ru in tor, dac cele trei milioane de rani, fra i ai no tri, cari ne dau pne, gemeau de s r cie i tic lo ie i ntindeau mnile c tre noi cu rug ciuni de umilin , ca s le d m i lor drepturi, c ci sunt oameni, c ci sunt romni i cre tini, c ci sunt fra ii no tri de acela i snge?(ACTI/575) O, binecuvnta i s teni, fra i ai lui Christos, munca voastr , pnea i vinul se prefac n trupul i sngele Domnului; voi sunte i fiii cerului, fiii p cii i ai t riei; voi sunte i hr nitorii no tri; voi a i plns i v ve i bucura; voi a i nseto at de dreptate i v ve i r cori; pe voi v-a fericit Mntuitorul lumii. (ACTI499) Mai trziu, poporul va fi compus din muncitori i rani s raci. ncerc ri de comunizare apar nc din prima faz , prin mi c ri ultra-radicale ce proclam suveranitatea unui proletariat inventat din nimic de o propagand care calchiaz texte celebre (v. citatul din Syeiens din SCARA IV): Ce sunt meseria ii? (Bro ur ) Gndul acestei scrieri este lesne de n eles. Avem trei ntreb ri a deslega. Ce sunt meseria ii? Tot. Ce au fost ei pn acum? Nimic. Ce cer ei ast zi? A fi ceva. Cap. I. Meseria ii sunt na ia ntreag . Industria agricol , industria manufacturier , industria comercial , industria intelectual . Acestea sunt ramurile care in i cresc o so ietate. Aceste lucr ri cine le face? Meseria ii.(ACTI/460) n realitate, la noi, masele nu exist nc i ele vor trebui create, tocmai de statul revolu ionar ajuns la putere. Deocamdat , ele se compun din alogeni (judei, bulgari, igani, greci i armeni) i corcituri, din mahalagii i mitici, din popula ia cu statut incert a pu inelor noastre trguri dintre care cele mai mari erau cele dou capitale. Ioan Br tianu se nfl c ra pentru violente scene de strad , pentru procesiuni i discursuri pe Cmpia Libert ii i pentru o ridicare a marii mase a poporului mpotriva despo ilor.(IOR1/609) Br tianu avea cei mai mul i partizani n capital . Aici erau incul ii locuitori ai mahalalelor, u or de nt rtat, nemul umi ii i
85

Despre anarhia democratic

- 1848

vn torii de func ii i studen ii care, nsufle i i de idealul aprins al unei libert i r u n elese, erau a a i sistematic de o pres f r fru. Tovar ul s u de idei, Rosetti, dispunea de cel mai citit ziar din ar , "Romnul" care, dup mprejur ri, era zilnic un cli eu ct se poate de exact al dispozi iei politice dominante la Paris.(IOR1/661) Oricum, mitocanii nu reprezentau ara i revolu ia burghez s-a f cut n numele ranilor, nu numai f r ei, dar i mpotriva lor, pentru c ei nu voiau nici libertate, nici egalitate, nici constitu ie, nici republic : toate acestea li se p reau nchipuirile unor r t ci i.(IOR1/609) Ace ti rurali nr d cina i n tradi ia autocratic nu puteau fi condu i de un pre edinte. De aceea, regimul plebeian, de tiranie a masselor este nevoit s accepte compromisul unei republici parlamentare conduse de un surogat de monarh ales de popor i acceptat de rani. Astfel, revolu ionarii antimonarhi ti vor putea s - i instituie dictatura n numele regelui, a a cum i duceau campaniile anticre tine n numele Domnului.

Falsificarea istoriei
Secolul revolu iilor este i secolul istorismului. Numai c istoriografia revolu ionar nu este interesat de originile neamului romnesc, cum pretinde, ci de fabricarea probelor originilor primordiale ale revolu iei, prezentat ca motor al existen ei sociale. Ca i n Fran a, noua Rom p gn , i la noi, fic ionalizarea istoriei merge n direc ia latiniz rii. Am ar tat n prima parte a studiului nostru semnifica ia anticre tin a acestui racord cu antichitatea. Istoricii no tri nu fac dect s reproduc mecanic teoria socialist-iluminist a evului ntunecat cre tin, elips barbar n istoria civiliza iei: Barbarii, a ezndu-se pe ruinele mp r iei romane, i puser legile i obiceiurile lor n locul institu iilor romane. Civiliza ia
86

Florin Stuparu

se stinsese, i acum nu se mai vedea nici urma acelor arte i tiin e n care st tuse slava Greciei i puterea Romei. Arta i institu iile ost e ti, care dintr-un sat mic f cuser pe Roma capitala universului, periser i ele cu celelalte n mijlocul ntunericului ne tiin ei, ce ca o manta de plumb ap sa Europa. C r ile care ar fi putut lumina lumea erau n mnele popilor i interesul lor era ca lumea s fie n ntunerec.(BALI/49) De asemenea, explicam n treac t c romanizarea Romniei moderne r spundea exigen elor clubului latin, ale gintei alese, ndrept ite s conduc lumea barbar c tre binefacerile civiliza iei occidentale: Civilizarea numai gintea latin a suflatu-o -a r spnditu-o asupra omenirii. Toate celelalte ginte au lucrat -au dobndit pentru ele numai; numai gintea latin s-a rev rsat asupra omenirii ca fluviile pentru fecundarea omenirii, a civiliz rii.(ROS/153) n aceast colosal ac iune, rile romne ti trebuiau s i c tige locul de avangard lupt toare a imperiului francmasonic al luminii mpotriva puterilor nordice ale r ului: Singuri romnii cunosc i ele moscovite, singuri ei pot propaga ideile franceze n Orient, i c tigndu-i cauzele i spiritele, s dea Fran ei influen a aceea pe care trebuie s-o aib ca s nving pe Rusia i s ndeplineasc misiunea ei cea mare n Orient. Dac romnii din principate ar ndeplini menirea lor, i dac din alt parte ar purcede la naintarea rii lor cu ajutorul moral al Fran ei i al Italiei, ar putea atunci, cu u urin s sileasc pe unguri s p r seasc ideea lor asiatic , i formnd atunci o adev rat confedera ie a Dun rii, s fac pe Austria s caz n cteva zile. Romnia legnd astfel Fran a cu Orientul, i ntinznd mna peste Italia, ar contribui prin aceasta s constituie acea formidabil putere a rasei latine care, cu Spania i Portugalia unite, ar putea nvinge panslavismul i pangermanismul.(ROS/72) Ascenden a dacic era n aceste condi ii cu totul neconvenabil i de aceea str mo ii barbari sunt extermina i
87

Despre anarhia democratic

- 1848

f r ezitare pentru a ne purifica genealogia i a fi demni de calitatea de fii ai acelora care aveau misia d-a domni lumea(ROS/327): Adus de marele Traian n Dacia dup nimicirea locuitorilor ei, favorizat de mp ra ii urm tori, colonia roman ajunse ntr-o stare foarte nfloritoare.(BALIII/14) Revolu ia i caut alibiul ntr-un pretins socialism roman: Cnd Traian ntemeie colonia roman n Dacia, p mntul se mp r i n p r i egale la coloni ti, dupe obiceiul comun la romani, n colonizare. Dar peste pu in, acele dou rele mari care mistuia mp r ia roman i i pricinui c derea, robia i proprietatea cea mare, se introduser i n Dacia.(BALII/135) Republica egalitar tradi ional s-ar fi perpetuat, de i n forme tot mai degradate: Statul nostru a fost totdeauna un fel de republic , c ci slujbele de la prc lab pn la domn, mai tot prin alegere se da; dar aceast republic era foarte proast i rea din dou pricini. ntia, c era aristocratic , adec c puterea statului era n mna boerilor numai, i poporul mai nici un drept n-avea. Al doilea, c boerii ncredin a crmuirea rii pe via sau pe o seam de ani unui om ce l chema domn i st pnitor al rii i carele, zicnd c domne te din mila lui Dumnezeu se unea i el cu boerii de j fuia, tiraniza i robea pe bietul popor. Astfel boeria i domnia aduse peirea rii.(BALII/129) n cele din urm , dup o ndelungat lupt de clas , democra ia va fi fost nfrnt , instaurndu-se tirania religioas i aristocratic iar mai apoi, burghez : Idealul ce romnii gonir n organiza ia lor era egalitatea n drepturi i n stare. Dar n aceast organizare era vi iuri izvorte din ideile feodale ale timpului i care fu pricina zdrobirii acestii constitu ii. n aceast republic r zboinic se afla, de i slabe la nceput, elemente so iale, monarhic, aristocratic i democratic.(BALIII/16) Astfel se stinse egalitatea str bun de
88

Florin Stuparu

drepturi i de st ri n rile noastre i se form acea monstruozitate so ial ca o ar ntreag s robeasc la vro cteva individe. Astfel aceast ar de egalitate se mp r i n caste i ca n vechiul Egipet, casta popilor i a r zboinicilor robi casta muncitorilor.(BALII/139) (Ce spuneam ntr-un capitol anterior, cnd pomeneam de reparti ia func ional tripartit a societ ii? Ra ionalismul nu poate concepe dect sisteme aflate n permanent conflict interior. Potrivit acestei gndiri strmbe, oratores (popii), bellatores (aristocra ii r zboinici) i laboratores (casta muncitorilor) nu reprezint func ii specializate ale unui organism viu, aflate n rela ii de interdependen , ci armate care i disput spa iul vital. Felul acesta de a vedea lucrurile, generalizat ast zi, reflect un adev r: desp r it de Dumnezeu, fiin a omeneasc i pierde unitatea, coeziunea interioar , func iile care o alc tuiau se separ i se r zboiesc ntre ele. Trup, minte, inim , fiecare vrea s fie preeminent i s domine con tiin a. Omul c zut de la Dumnezeu creeaz o lume dup chipul i asem narea sa, n care ura de aproapele are rol de motor al istoriei.) Astfel, ntregul ev mediu romnesc, urm tor unei fanteziste libert i, egalit i i fraternit i originare, apare ca o rec dere n s lb ticie, inadmisibil pentru urma ii lui Traian: Aceasta nu se poate, o astfel de nedreptate nu se poate sprijini dect ntr-un popor barbar i Romnia a declarat c nu mai vrea s se numere ntre popoarele barbare. (BALII/28) Prin apelul la vrsta de aur a democra iei, la antichitatea precre tin , revolu ia i creeaz imaginea unei restaura ii (!) a vechilor i primitivelor institu ii ale rii.(prezentarea f cut de B lcescu constitu iei Vladimirescului, n BALII/144). Ce viseaz m sc ricii? Revolu ionarii nu sunt numai profe i i apostoli, ei se v d n rolul de preo i r zboinici, adic regi, conducnd poporul spre victorii ideologice, dar i militare. (Mantia alb , de Mihai Viteazu, a lui HeliadeR dulescu e o excentricitate semnificativ .)
89

Despre anarhia democratic

- 1848

Dumnezeul meu politic, declar B lcescu, este puterea, este Iehovah, Dumnezeul armatelor.(BALIV/160) (n 1877-78 frontispiciul ziarului R sboiul va nf i a mna lui Iehova aruncnd dintre nori fulgerele pedepsei divine.) Printr-un artificiu istoriografic ce ocole te Noul Testament, Dumnezeul str mo ilor no tri devine tot Iehova i p rin ii no tri, credincio i sublimi ngenunchiau pe cmpul b t liilor, cernd ndurare de la Dumnezeul armatelor, laurile biruin ei sau cununa martirilor.(BALIII/19) Amintirea gloriei imperiale romane i credin a n Iehova alimenteaz na ionalismul revolu ionar de inspira ie sionisttalmudic , ce i propune ca int final , dup revolu ia so ial , unirea tuturor fiilor lui Traian, investi i cu o func ie civilizatoare: Chiar n acele vremi furtunoase i nenorocite ale invaziei barbarilor, romanii Daciei nu uitar c au o misie n omenire.(BALIII/13) Ce, fiindc ne tragem din acel glorios popor, st pn al lumei, care ntemeie cea mai minunat i mai colosal unitate cunoscut n cartea istoriei omenirei, fi-vom noi osndi i a tr i al turi frate cu frate n veci strein unul de altul?1(BALIII/211) Str bunii no tri romani din Italia erau Domni a tot puternici n toat lumea, popoarele se plecau cu umilin naintea lor, mp ra ii p mntului i puneau coroanele jos i se nchinau numelui lor, i se putea ca str nepo ii unor att de mari oameni s mai geam sub sarcina suferin elor i a durerilor, dac odat ei to i erau uni i ntr-o voin ?(ACTI/575) Cea mai grav consecin a latinismului este c el a alimentat teoria lipsei unui fond autohton, aceasta permi nd adoptarea oric rei forme str ine, justificnd chiar necesitatea imit rii unui mod de a fi care, cu timpul, ar fi dus la constituirea unei identit i a poporului romn! Aceast abera ie istoric , logic i ontologic i va g si expresia deplin n scrierile '48-istului ntrziat Eugen Lovinescu. P rerea lui era
90

Florin Stuparu

c popor de nobil vi latin , deci, am fost planta i aici ntr-o pozi ie geografic ", n ni te "condi ii istorice" i n mediul unei "religii" "cu totul potrivnice structurii noastre intime". Din aceste pricini n-am creat nimic, n-am nsemnat nimic; fire te pn la 1848. Care ar fi solu ia integral , dup doctrina d-lui Lovinescu? S-o rupem cu acest exil n Orient, s p r sim acest p mnt al Romniei, potrivnic nou (n viziunea latinist a d-lui Lovinescu fiecare romn e un Ovidiu proscris, care se dore te din nou la Roma, sau un sionist gali ian care se dore te la Tel-Aviv) s ne lep d m de istorie, deci de str mo i, i s ne lep d m de ortodoxism, deci de suflet, pentru a ne muta undeva, n p mntul clasic al latinit ii. Oh, ce frumos vis! Dar chiar d. Lovinescu a observat s solu ia aceasta e oarecum absurd . i atunci a recurs la alta mai modest : r mnem tot aici la Carpa i i Pontul Euxin, dar facem tabula rasa peste tot ce a fost istorie, credin i cultur romneasc , proclam m revolu ia i, mbr i nd legea inspira iei, ncepem o via nou , european , adic latin dup modelul Parisului. 1848 e nunta poporului romn revolu ionar cu latinitatea. De atunci dateaz destinul nostru: imita ia integral ! (Nechifor Crainic n CRA/152)

Exterminarea lingvistic
Dumneavoastr ti i, domnilor, c limba mai mult dect religia i orice alt este fundamentul na ionalit ilor. B LCESCU Fabricarea mitului romanit ii nu este opera exclusiv a 48-ismului. Dac clasicismul de la 1789 e o amplificare a aceluia al rena terii italiene, latinismul 48-ismului este varianta dilatat a rena terii romne ti din secolul XVII XVIII cu Miron Costin i Cantemir, i a ilumini tilor colii Ardelene. Ace tia din urm nu fundamenteaz numai falsul istoric, exterminndu-i pe daci (n nceputuri ale romnilor n
91

Despre anarhia democratic

- 1848

Dacia a lui Maior), ci i pe acela filologic, deschiznd calea extermin rii lingvistice, prin penibile fabricate ce i men in prestigiul pn n zilele noastre. Ceea ce surprinde i ntristeaz n aceste producte nu este eroarea n sine dar este eroarea judec ii noastre de ast zi asupra lor, este lauda i suficien a cu care se privesc de inteligen ele romne ca adev rate fapte de tiin valabil , este orbirea de a nu vedea c zidirea na ionalit ii romne nu se poate a eza pe un fundament n mijlocul c ruia zace neadev rul.(Titu Maiorescu n MAI/166) Latinismul colii ardelene este justificat ndeob te ca un exces patriotic, ca o reac ie mpotriva teoriilor care ne contestau drepturile istorice n Ardeal. Explica ia aceasta este, ea ns i, vicioas . n primul rnd, pentru c nu dovede ti adev rul printr-un neadev r, chiar bine inten ionat. Cum spune tot Maiorescu: Dac str inii tiu ast zi i recunosc c noi suntem de vi latin , meritul este nu al nostru, ci al filologilor Dietz, Raynaurd, Fuchs, Miclosich, Max Muller i al ii, cari nu prin iluzii preten ioase, ci prin legile solide ale tiin ei au dovedit latinitatea esen ial a limbii romne. Iar c r i de natura Testamentului critic i a Lexiconului de la Buda nu puteau dect s mpiedice adev rul, producnd nencredere n contra unei teze care avea trebuin de argumente a a de gre ite pentru a fi sus inute.(MAI/167) Teoria purit ii etnice i lingvistice latine este fundamental contraproductiv n polemica extern i distructiv n interior pentru c neag autohtonia. Nu i aperi drepturile teritoriale afirmndu- i statutul de colonist i nici nu te mndre ti cu asta. n realitate, latinismul ardelean reprezint expresia ideologiei luminilor cu dubl surs : Viena, de o parte, i Roma catolic de cealalt parte. Con tiin a roman a ardelenilor fusese intens cultivat dup unia ie prin propaganda catolic ce i atinsese n sfr it inta: convertirea schismaticilor
92

Florin Stuparu

r s riteni, n zadar ncercat attea sute de ani de c tre unguri, organul narmat al Papei.(IOR ) Romanizarea limbii romne este parte a acestui program de sf rmare a unit ii spirituale, de alienare a celei mai pure provincii romne ti, desp r it de ar la 1700 prin bariere mult mai ermetice dect acelea politice. Limba nu este mai mult dect religia fundamentul na ionalit ilor. Dar limba, religia, originea etnic , apartenen a la un teritoriu formeaz un ntreg, i orice interven ie arbitrar asupra unuia dintre elemente duce la negarea principiului identit ii. Epurarea limbii romne de elementele slave parazite urm rea tergerea istoriei noastre cre tine de c tre ereticii latini, catolici. Antislavismul acesta aberant, aversiunea fa de un lexic de mult asimilat pe c i naturale, i nlocuirea lui cu un prefabricat este una dintre fe ele agresiunii universaliste antiortodoxe, fie ea catolice, iluministe sau 48-iste. Direc ia fals odat croit prin cele trei opere de la nceputul culturei noastre moderne (nceputurile..., Lexiconul... i Testamentul), inteligen a romn a naintat cu u urin pe calea deschis .(MAI/167) Din progres n progres, falsul, impostura i ignoran a cap t , n cadrele statului revolu ionar, caracter normativ: n 1866 se ntemeie de c tre ministrul instruc iei, C.A. Rosetti, o societate care trebuia s se ocupe cu limba i s stabileasc o ortografie oficial . Printre diferitele curente care se ar tar , nvinse cel ultra-latinist al lui Laurian; lui i se ncredin redactarea dic ionarului ndreptar care decret pur i simplu o limb artificial . (IOR1/654) Romanizarea propriu-zis a fost dublat de ceea ce s-a numit direc ia italienizant , n care a excelat Heliade, la care se adaug , inutil s mai amintim, curentul fran uzit, cel al noii Rome, care, triumf toare, va ata a definitiv principatele la francofonie.
93

Despre anarhia democratic

- 1848

America Europei
V znd c nu pot s fac nimic cu mini trii no tri, am deschis n '59 o subscrip ie n ziarul meu, dup titlul: Subscrip ie na ional pentru ridicarea unui monument n onoarea tuturor str inilor cari au ap rat cauza na ional . C.A. ROSETTI Scopul declarat al 48-i tilor este acela de crea din nimic un stat romnesc, o na iune (pentru ei, sferele celor dou no iuni se ntrep trund), eliberarea de sub suzeranitatea, din ce n ce mai mult doar nominal , a Turciei i, mai ales, de protectoratul rusesc i ntregirea n perimetrul teritorial al Daciei. Aceasta e versiunea impus de propaganda revolu ionar , perpetuat de istoriografie i consfin it autoritar de "tradi ia" colar , ele nsele "realiz ri" ale revolu iei. De fapt, a a cum am tot spus, na ionalismul a fost, pentru o perioad , formula de organizare a statului suprana ional umanist, na ionalism cu semnifica ie vid n contextul secolului XIX, dar capabil de a mobiliza haotic micile popoare-satelit ale imperiilor cre tine n agonie. Acestor ri li se creeaz de la centrul de comand parizian o aparen de institu ii, neap rat democratice, guverne n exil i li se induce orgoliul de a se afla n marea alian a popoarelor ce lupt pentru libertate, independen i suveranitate. Cuvinte care nu nseamn nimic i nici nu trebuie s nsemne, pentru c altfel i-ar pierde puterea magic . Guvernele acestea na ionale se constituie ntr-o vast re ea conspirativ interna ional : Aceea ce m sile te a merge la Londra mai mult este treaba cealalt . Mai cu seam c Mazzini va merge acolo n curnd. Apoi socot c trebue a ne n elege cu dnsul i cu Ledru Rollin, cum i cu oarecare nem i radicali i a ntocmi o mare solidaritate revolu ionar n toat Europa. Eu la Londra am cunoscut pe Louis Blanc mult,
94

Florin Stuparu

dar pe Ledru nu, fiindc tr ia prea retirat.(BALIV/204) Am scris s ntreb dac Mazzini a sosit acolo (la Londra). Cred c cu dnsul, cu Ledru Rollin, cu Manin, pe care l-am cunoscut mai d un zi aci, i al ii, de fiecare na ie cte unu, s facem un comitet revolu ionar european (condus mai trziu de D. Br tianu), conservnd totodat comitetul Europei Orientale. Mi-am nchipuit un ir de comitete supuse unul altuia, ncepnd gradat: 1) de la jude e, 2) la cele cinci eri romne, 3) unul central la Paris pentru toat romnimea; i apoi acele dou pentru chestiile interna ionale i europene. Ar trebui s arzi acele scrisori ale mele, care vorbesc de comitetul de la Londra (Felix Gotlieb, alias B lcescu, n BALIV/213). Comitete ce au misiunea de a preg ti incendiul final al republicii universale: Hot rsem s nu mor pn ce voi vedea Republica Universal .(Rosetti, n ROS/237) O prim ncercare se f cuse n 1848-49, cnd brig zile interna ionale, mobilizate de comitete, nscenaser repeti ia primului r zboi mondial i reorganizarea ra ional a Europei unite. Atunci, Moldovalahia nu putuse participa la r zboiul sfnt mpotriva crucii, cu toate eforturile pe care le-au f cut comisarii europeni B lcescu, Bolliac etc. de a alc tui n Ungaria o legioan romn . Voluntari ardeleni nu ar fi lipsit, numai c ace tia, rani reac ionari cum erau, ignoran i, au ales s lupte, comanda i de Avram Iancu, de partea despo ilor i mpotriva fra ilor unguri. Este o situa ie pe care na ionali tii nu contenesc s o deplng : ncai m car de am avea i noi acum o reprezenta ie, de ar flfi m car un singur stindard romn pe aceste cmpuri de b tae, unde se hot r te soarta libert ii n Europa.(B lcescu, n BALIV/131) A! Dac eram un guvern de romni, gloria aceasta d-a sc pa lumea de robie n-ar fi avut-o ungurii, ci noi; sau, uni i cu ungurii, am fi fost siguri s lu m Viena i s proclam m Republica; cnd acum tremur m i a tept m s
95

Despre anarhia democratic

- 1848

putem aduna f r miturile osp ului unguresc (Rosetti, n ROS/237). Dup o nchipuit victorie n Austria, legioana ar fi urmat s ac ioneze n Principate. Astfel, pe lng aceea c ne mergea i nou numele, c nu ne temem d-a ne lupta pentru libertate, puteam a ne crea o o tire cu care la vreme s facem ceva n ear la noi.(BALIV/131) Condus de generalul ungur Bem (comandantul trupelor revolu ionare maghiare, n r zboi cu Avram Iancu!), armata de eliberare trebuia s instaureze noul regim, cu acela i general n chip de rege democrat: Am mai ns rcinat pe Bolliac s -i zic cu me te ug (generalului Bem) c noi l-am numi bucuros de domn sau rege al nostru.(BALIV/154) La ntmplare, cnd Bem va intra n Valahia Mare, apoi voi acolo trebue s veni i, n Valahia Mare cu Negri ca s -l pune i n capul trebilor.(B lcescu c tre Ion Ghica n BALIV/164) Odat puterea preluat , opera de fundare a statului na ional modern putea s nceap , a a cum fusese proiectat n ntlnirile din Ungaria i Anglia: Eu (spune B lcescu) voi c uta pe lng Bem i guvernul maghiar, c tre care sunt bine recomandat de la Constantinopol, s fac orice voi putea att n favorul romnilor d-aci, ct i n favorul rilor noastre.(BALIV/131) Chestia romn , n general, am c tigat-o deplin de la unguri; Klapka, care e bine v zut n Londra, are idei foarte largi. Socot c va publica o bro ur , asupra cum ar trebui a se organiza Europa Oriental . (BALIV/200) Am ntocmit la Londra un comitet n care vor fi cte trei reprezentan i de aceste ase na ii: romni, unguri, poloni, ru i, bohemi i moravi, slavii sudului. inta este o confedera ie democratic a tuturor, mijloace revolu ionare, acord, unitate i solidaritate n mi care. Acest comitet e secret.(BALIV/199) Acordul este greu de realizat, datorit opozi iei lui Kossuth fa de proiectata autonomie a Ardealului: Aici ideea
96

Florin Stuparu

c Ungaria nu poate tr i dect prin confedera ia romnilor din Transilvania i a slavilor, este foarte mult r spndit . Dar guvernul (revolu ionar maghiar) nu vrea nc aceasta, dar zice mult c vor face confedera ia cu Valahia Mare i Valahia Mic , cu Moldova i cu Lehia.(BALIV/138) Am auzit c Bem a pus pe sigilul s u Hungariea, Poloniea i Romniea unite.(BALIV/131) Varianta romneasc a lui "Felix Gotlieb" (pe care Eminescu o va atribui gre it lui Br tianu) ar ta n felul urm tor: i voi trimite un proiect de confedera ie, ce voi s fac, pe aceste baze: 1. Trei na ionalit i deosebite cu teritoriul i administra ia lor: unguri, romni i iugoslavi. 2. n privin a desp r irii teritoriului, se va socoti majoritatea locuitorilor jude ului sau a comitatului. Minoritatea, de va fi mare, va dobndi garan ii na ionale de limb , de religie i de administra ie comunal , iar va fi lipit de teritoriul majorit ii. Statul federal se va numi Staturile Unite ale Dun rii i vor coprinde, afar de tot rigatul Ungariei, Bucovina, Moldova, Valahia, Serbiea i Basarabiea, cnd om lua-o.(BALIV/216) 3. Adunarea central federal de 150 deputa i, cte 50 de fiecare din trei na ionalit i. Se va aduna n tot anul n capitala fiec rei na ionalit i pe rnd. Ea va hot r i limba discu iilor sale (fran ozasc i nem easc sau alta) (BALIV/217) Klapka propune o diet federal , n care discu iile s se fac n limbele nem easc i fran oze te, pentru nlesnirea tutulor, aceste limbi fiind cele mai generale n acele locuri. Eu a fi de opinie a substitua limba latin , foarte ntins n Polonia i Ungariea, i care ar fi favoritoare nou , de i necunoscut . Fii foarte discret (Ion Ghica), c ci te mpu c.(BALIV/200) A adar, idealul patriotic al 48-i tilor este statul maghiaro-slav, de limb germano-francez sau, ca o concesie f cut federa ilor catolici, de limb latin ! Ideea va fi p rut ciudat i unora dintre fra ii mai pu in
97

Despre anarhia democratic

- 1848

ini ia i, c rora trebuie s li se explice de dou ori teoria na ionalismului interna ionalist: Vin de la adunarea c uza ilor, unde i-am f cut s n eleag trebuin a d-a nu fi ultraromni separati ti, i c noi trebue s profes m respectul na ionalit ilor i egalitatea lor i federa ia cu ungurii i iugoslavii.(BALIV/251) Argumentele sunt preluate din a a numita teorie a dreptului natural, care fundamenteaz ntreaga revolu ie. n disputa dintre romni i unguri se vede u or c patriotismul antiautohtonist al dreptului natural le d c tig de cauz celor din urm , la fel ca i purismul latinist de care am vorbit: C acest drept natural e pe deasupra oric rui drept istoric, de vreme ce p mntul e al oamenilor, iar nu oamenii ai p mntului. Problemul de dezlegat n Ardeal era i este nu cum vor face romnii, ungurii, sa ii i s cui ca s r mie numai ei singuri ntr-acea ar i s goneasc pe celelalte popoare, ci, proclamnd dreptul comun sau egalitatea pentru individe i na ionalit i, s caute mijlocul de a armoniza mpreun , alc tuind un stat federativ.(BALIII/212) O propunere mai modest , dar mai interesant dect aceea a lui B lcescu, enun n 1856 Rosetti, care sugereaz constituirea unui stat bi-na ional, mai precis romno-iudeu. Argumentele folosite de el pentru a demonstra unitatea de destin a celor dou popoare alese i neap rata trebuin ca fra ii israeliteni s refuze drepturile individuale c tigate prin Alian a israelit universal i s formeze un corp de na iune, sunt halucinante, dar nicidecum ridicole, avnd n vedere istoria viitoare a romnilor, la care ne vom referi. Citez dintrun articol al lui Rosetti: D-aceea dar, mi se pare c -n acest minut, cnd din ame eala luptei se pot isca multe nen elegeri, mi va fi iertat a face n coloanele acestui jurnal (Steaua Dun rii, omonimul Lojei francmasonice) un apel c tre rumni i israeli i. Ceea ce v z, cu cea mai deplin durere, este ciocnirea ce se f cu din nenorocire ntre rumni i
98

Florin Stuparu

israeli i, i pe care voiesc a o curma interpuind inima mea ntre amndou p r ile.(ROS/326) Lupta iscat ntre rumni i israeli i nu poate folosi dect inimicilor na iei rumne i israelite. Cei cari au suferit mpreun se cuvine, mai cu seam n asemenea mprejur ri critice, nu a se lovi unii pe al ii, ci din contra, a se sus ine. Astfel i numai astfel poate veni fericirea i salvarea comun . De i n ochii unora este o mare osebire ntre israeli i i rumni, cei cari se uit -n fundul istoriei vor vedea c sunt dou ginte mari naintea lui Dumnezeu. C ci dac cei dinti sunt fiii celui care lupt cu Domnul, i ol (demon, adversar, du man) i fur-ale i spre a conduce populii la conchista cerurilor, ceilal i suntem fiii celora carii avur misia d-a domni lumea. "Tu mundum regere memento." Cnd dar fiii Romii i fiii Ierusalimului pot fi dopotriv mndri de originea lor, alian a este lesne de f cut. Cei d-opotriv se pot iubi i uni cu mai mult lesnire. Deci seculii ne f cur fra i, fra i prin misie, fra i prin suferin e. Fiecare trebuie s sim trebuin a acestii prescrip ii a iubirii, c ci to i am fost sclavi pe p mntul rbiei. ara rumnilor este ast zi ntr-un minut de c petenie. Cei carii sper a ei trunchiere i pndesc cu l comire minutul mp r irei sencearc i se vor sili a dezbina pe locuitorii ei. Aceste suferin e ale romnilor, la noi ca i pretutindenea, nu le-au produs israeli ii. Ele sunt urmarea neap rat a n v lirei streinilor -a perderii idealului nostru. Ceea ce se cuvine a constata este c , la '48, cnd rumnii munteni rupser un minut jugul strein, rumnii i israeli ii se unir i deschiser mpreun inimile lor la speran a unui viitor fericit pentru to i. Dar adev rul, dreptatea i fericirea israeli ilor m sile te a spune c Constitu ia de la 1848 era v t m toare lor. Fra ii no tri israeli i nu trebuie s inte la dobndirea unei libert i civile acordate lor ca la ni te fii ai Romniei, ci la dobndirea drepturilor legitime ca corp de na ie. Ce priveli te mai sublim i unic dect a cestor doi populi tr ind seculi ntregi
99

Despre anarhia democratic

- 1848

numai pe temelia nestr mutat a legii? Israil pe Decalog, Roma pe cele 12 table. Ce priveli te mai sfnt , admirat de lumea ntreag , dect rumnii de la Dun re p strnd via a i credin a lor printre n v liri secularii, precum i israeli ii printre izgoniri i chinuri de tot felul?(ROS/328) S rumpem dar cu to ii pinea nfr irei, i pentru aceasta sfr esc zicnd israeli ilor: r mne i credincio i na iei voastre. Primi i de la noi ospitalitatea, libertatea i tot ce dorim i noi a g si pe p mnt strein, unde suntem emigra i. Drepturile noastre s fie negre it -ale voastre pe ct cere dreptatea. Dar i voi nu uita i c pentru ca s v putem da libertatea, trebuie mai nti s-avem noi n ine, c pentru a dovedi c voi i fr ia, trebuie s ne ajuta i, i mai cu seam ast zi, cu inima, cu mintea, cu punga i la trebuin cu bra ul vostru. Nu uita i asemenea voi mai cu seam cei de curnd i pe furi veni i, c -n ziua ce ve i deveni instrument activ sau pasiv chiar al inimicilor no tri, dreptatea cere a v lep da din snul nostru, mai cu seam n Moldavia unde num rul vostru cel nou (...)(ROS/330) Puterea magic a discursului ideologic revolu ionar, care nu contenea s -i uluiasc pe Eminescu i pe Caragiale, a fost (este) att de nem surat nct a reu it s dizolve realitatea, s paralizeze judecata obiectiv , pn n zilele noastre, i se pare c definitiv. C ci, ac iunea pe care o tot numim constituirea Romniei moderne, a statului na ional unitar romn, se refer la crearea coloniei carpato-danubiano-pontice, identificat conven ional prin indicele ROMANIA. Procesul este similar aceluia recent al cre rii statelor africane sau asiatice, n rndul c rora figur m, pe deplin justificat, ca membri ai comunit ii francofone. Toate victoriile istoriei noastre, de la 1848 ncoace, sunt sarcini ndeplinite din programul noului imperiu: unirea din '59, r zboiul de independen , r zboiul i unirea din '918, al doilea r zboi mondial etc., pn la restaurarea socialist-liberal
100

Florin Stuparu

din 1989. Unirea principatelor dun rene a fost hot rt n urma r zboiului Crimeii (1853-1856), ca o mi care strategic urm rind oprirea ofensivei ruse ti ce confirma promisiunile arului din 1848. Una dintre cauzele r zboiului, etap a nesfr itei, pn n 1918, lupte dintre imperiul pravoslavnic i cel antihristic, a fost tocmai dorin a de st pnire a rilor Romne ti, ocupate n 1853 de ru i, care pretindeau dreptul de protec ie a tuturor cre tinilor din Balcani. Romnii i puneau n dejdea n Napoleon al III-lea, n r zboi cu Rusia. Dup r zboi, n conferin a de la Viena, se trat nti asupra organiza iei viitoare a Principatelor dun rene, a rilor de compensa ie. Anglia fu pentru unirea ambelor ri romne ti. Napoleon voia s nlocuiasc vechile state prin noi crea ii politice pe baze na ionale. Pentru Napoleon era o datorie s nfiin eze la Dun re bariere ve nice fa de preponderen a ruseasc .(IOR1/626) Ca i la 1849 n Transilvania, romnii nu r spund nici acum apelului revolu ionar i nu formeaz legioane de voluntari, spre disperarea c uza ilor: Fran a, care primea cei 10 000 de solda i ai Piemontului, nu ar fi refuzat pe cei 40 000 pe cari Romnia ar fi putut s -i dea pentru acest r zboi care trebuia s hot rasc de via a sau de moartea na ionalit ii noastre. Din acel moment Romnia ar fi avut o armat a ei, ar fi fost o na iune; ar fi constituit n realitate acea barier pe care Napoleon declara n fa a camerilor franceze c o constituie pe Dun re, i ar fi redobndit existen a ei proprie, dreptul de a dispune de ea ns i. Din nefericire, ea nu f cu nimic.(ROS/70) Puterile occidentale au trebuin a avea pe Dun re o na ie, iar nu un regat f r putere.(ROS/219) Dar suntem o na iune i atunci trebuie s ne manifest m, s lucr m i s d m satisfac ie intereselor materiale i morale ale popoarelor i ale guvernelor de la care cerem ocrotire i
101

Despre anarhia democratic

- 1848

prietenie, sau nu suntem o na iune i atunci nu trebuie s ne pierdem timpul i banii i s ne juc m de-a na ionalitatea.(ROS/71) S-a zis c romnii n-au luptat nici m car o zi pentru a lor na ionalitate i c prin urmare, Dun rea trebuie dat n paza unei alte na iuni care s-o poat p zi cu pu ca.(ROS/346) Trebuie prin urmare s ne a tept m, c n prima zi, dac prilejul va veni, mp ratul francezilor i chiar regele Italiei s ne sacrifice f r ov ire cut rei sau cut rei compensa ii morale sau materiale pe care le-ar oferi-o Austria sau chiar Ungaria.(ROS/70) Institu ia medieval a vasalit ii presupunea un contract ntre parteneri principial egali, avnd ndatoriri reciproce i deplina libertate a vasalului de a stabili o alt alian , mai avantajoas pentru el. (Schimbarea suzeranului n momentele critice a fost un joc practicat cu mult art de romni.) Raporturile suveran vasal nu aduceau nici o atingere suveranit ii interne. Colonia are un cu totul alt statut, nefiind nici independent n politica extern , nici liber n aceea intern . Continua dec dere a Romniei de la condi ia de vasalitate, pn la aceea de provincie imperial i colonie a nceput odat cu Regulamentul guvernatorului Kiseleff, i s-a adncit cu fiecare nou constitu ie impus de suzeranul imperial. A a, sub st ruitoarea influen a mp ratului francez Congresul de pace de la Paris (1856) hot r c viitoarea constitu ie a Principatelor trebuia s atrne de dorin ele pe care le va ar ta ns i popula ia.(IOR1/625) Binen eles c nu popula ia avea s decid . Divanurile ce se vor aduna mpreun cu comisarii europeni, vor hot r tot. Se va face acum cum s-a f cut la 1830, adic un nou Regulament care va fi constitu ia viitoare a rilor. Ai v zut c Congresul a statuat c Divanul trebuie compus astfel nct s reprezinte toate clasele sociale.(ROS/316)
102

Florin Stuparu

Cu toat presiunea propagandistic a comitetelor unioniste, divanurile refuz unirea i, implicit, constitu ia revolu ionar , e drept c pe fondul nen elegerilor dintre puteri. De vom judeca ns cu snge rece, vom vedea pip it c vina este a noastr numai. Este nvederat, precum o vedem n protocoale, c Napoleon a propus a decreta Unirea Principatelor i tim c turcul i neam ul au zis c Principatele nu voiesc unirea. Ce dar putea s fac Napoleon? S-o decrete? Congresul ia Turciei Principatele i ridic pe Dun re un Regat care poate deveni fatal imperiului otoman i Austriei, cnd mai cu seam Principatele nu vor?(ROS/218) Nu a fost ns dect o scurt amnare. n 1858 o nou conferin , compus din reprezentan ii puterilor semnatare, avea s asculte aceste dorin e, s le ia n considera ie i s d ruiasc protejatului ei, poporul "moldovalah" ren scut, o nou constitu ie n numele Europei. (IOR1/626) Constitu ia impus atunci a fost att de aberant de nepotrivit , de modern , nct, c iva ani mai trziu, provoac reac ia lui Cuza, care cere ng duin a s restrng ntructva excesul de sacre libert i, care transformaser ara ntr-un haos republican, (21 de guverne de la 1859 pn la 1863): n fa a mea, se plnge Cuza lui Negri, se ridic o coali ie care, mul umit lacunelor codurilor noastre legislative, poate nfrunta nepedepsit autoritatea. Mult mai ndr zne i, mai activi dect partidul pretenden ilor, dispunnd de majoritatea gazetelor, ncuraja i de comitete republicane din afar ale c ror instrumente m rturisite sunt, ultra-liberalii conduc mi carea i antreneaz dup ei pe alia ii lor impruden i. (CUZ/531) A a vorbe te carbonarul Cuza i unii dintre tutorii s i sunt de acord c o colonie ar trebui guvernat altfel: Domnul ambasador al Angliei mi-a spus c el ne sf tuie te s cerem deschis fie o dictatur , fie o nou constitu ie. A ad ugat c Anglia, de i ar constitu ional , d , totu i, coloniilor sale cu
103

Despre anarhia democratic

- 1848

totul alte constitu ii dect a sa i potrivite cu statul n care se afl aceste colonii mai spunndu-mi c exist chiar o cenzur a presei, care altminteri ar deveni o arm primejdioas n minile oamenilor, care ar folosi-o cu ignoran i cu patim .(Negri c tre Cuza, n CUZ/334) Ini iativele i vor fi fatale tr d torului (vorba lui Rosetti, de i obedientul domnitor democratic nu tr dase cauza, ci ncerca doar s - i elimine rivalii i s - i consolideze, naiv, pozi ia personal ). Urmare a intrigilor clicii, (cum numea B lcescu triada compus din Rosetti i fra ii Br tianu) Napoleon nu-l mai simpatiza pe Cuza. Ce-a urmat dup aceea a fost numai o repetare a evenimentelor din Bucure ti din 1848 i ceea ce f cuse Cuza nsu i dup exemplul Fran ei imperiale. Lovitura de stat fusese f cut n n elegere cu unele cercuri ale Cur ii din Paris.(IOR1/648) De aceea se convoc o conferin la Paris, care trebuia s hot rasc nc o dat soarta rii. (IOR1/647), C tig de cauz avur ultraliberalii, adic cei mai sincroniza i vremurilor, care nu oboseau s afirme i s lucreze necondi ionat la consolidarea Romniei ca pa alc al Fran ei mesianice: Cestiunea noastr se propag n toate p r ile. Napoleon crezu c vom putea s -i d m ceea ce-i cntar m prin toate instrumentele n curs de 3-4 ani, adic o Francie de 10 milioane la Dun re, care la un r zbel cu Austria i la omp r ire a Turciei s -i poat da o oaste de 200 000 de solda i, comandat de generalii lui.(ROS/346) Tot ce cer ctitorii statului na ional romn este s li se recunoasc statutul de francezi, adic de copii divini ai luminii i s fie l sa i ca n aceast calitate s apere grani ele hiperboreene ale imperiului: Francia s-a ridicat i Europa ntreag s-a ridicat la vocea ei. Libertatea s-a ivit din snul Franciii, ca zeii lui Homer din n l imile Olimpului, i a f cut ocolul lumei. Piciorul ei s-a pus pe p mntul nostru, pe acel sol romn a c rui limb , a c rui origin le-ai studiat
104

Florin Stuparu

(Michelet), unde numele vostru, c r ile voastre, ideile voastre ridic attea simpatii. Piciorul ei s-a pus i iat c p mntul s-a cutremurat, un fior a str b tut de pe marginile rurilor sale, pn n vrful mun ilor, f r turbur ri, f r zguduiri, f r sf ieri, f r ca sngele s fi curs, ca prin farmec. Opera ntunericului a reintrat n umbr , opera de lumin i divin s-a ar tat oamenilor. Lux fiat et lux facta est. Toat n dejdea noastr este n a doua noastr patrie. i aceasta este adev r. Tot romnul are dou patrii. Mai nti p mntul pe care s-a n scut, apoi Francia.(ROS/370) Francia ne-a crescut, ne-a instruit; scnteia care a str lucit asupra rii noastre am luato din focarul ei. Mai aminte te Franciei c suntem fiii s i, c am comb tut pentru ea pe baricade. Adaug c ceea ce am f cut, l-am f cut dup exemplul ei c suntem ante-garda ei n partea Rusiei.(ROS/371) Termenul de colonie, folosit pentru a desemna un stat care n toate documentele figureaz ca independent, liber, suveran i na ional este inacceptabil pentru oricine, admis, eventual, doar ca o metafor (o metafor a ce?). Or, este vorba de sensul cel mai propriu al cuvntului, adic de popularea unui teritoriu vacant, sau considerat astfel n mod simbolic. Continentul american, de exemplu, nu era de ert de oameni i imensele esuri necultivate aveau totu i un proprietar, vn torul indian, care tr ia de pe urma bizonilor ierbivori, doar c el nu era considerat dect un semi-om. La fel n Africa, Asia, Australia, i oriunde a ajuns omul occidental. n aceea i situa ie se afl i aborigenii din Europa oriental , printre care moldovalahii. Ei sunt ignora i ca oameni n toat puterea cuvntului de revolu ionarii care, indiferent de originea lor etnic , sunt recruta i dintre cei care au o mentalitate de coloni ti, de desperados cuceritori ai unei lumi noi. (Nou pentru ei, pentru c nu o cunosc.) A a se explic latinismul, insisten a cu care vorbesc de colonia lui Traian.
105

Despre anarhia democratic

- 1848

A a se explic elucubra iile unui Rosetti, pentru care romnii sunt un popor de exila i. A a se explic xenofilia prostituant , pe care o mo tenim i noi, str inii romni ai vremurilor acestea, xenofilie a unor oameni care lucreaz mpotriva tradi iei tocmai pentru c ei n i i nu pot concepe ideea de patrie i de istorie, considerndu-se genera ie spontanee: Dar cum o s i se par , cnd i-oi spune c sunt piste 3 luni de cnd nu m pot vindeca de dorin a ce am d-a studia 3, 4 ani a scrie... ghici...? Istoria ovreilor, revolu ionar i literar , 2 volume. Ce ai cu ovreii, o s -mi zici? A a mi zic i eu i nu pot g si alt nimic dect c -mi sunt dragi.(ROS109). Colonia nseamn n principal dou lucruri: un teritoriu de exploatare a resurselor primare i a acelora ale unor indivizi afla i n afara standardelor de umanitate impuse de puterea cuceritoare, la care se adaug o pia de desfacere a produselor secundare fabricate de omul superior; n al doilea rnd, colonia este spa iul de evacuare a de eurilor sociale ce nu mai pot fi absorbite, acea popula ie infrac ionar , sau cel pu in parazitar , antisocial , generat pe o scar tot mai mare de civiliza ia modern . Secolul XIX este epoca n care ncep marile mi c ri de popula ii, datorate tocmai noilor condi ii create de revolu ie. Cnd num rul acestor oameni de prisos atinge pragul critic, ei sunt expulza i sau l sa i s emigreze ntr-o ar a nim nui, lipsit de institu ii statale solide, loc viran n afara civiliza iei. R scruce a continentului, spa iul romnesc era locul ideal de amplasare a rezervorului colector a tot ceea ce Europa nu mai putea mistui. De asemenea, Romnia era locul ideal pentru colonizare, datorit materiilor prime neatinse, a drumului comercial dun rean, a unei pie e de desfacere a subproduselor industriale. ntr-adev r, ea merita s fie o na iune!: Englejilor trebuie s le vorbe ti comerciu, mine, p duri, c i ferate, petrol, canaliz rile rurilor, debu eul cel
106

Florin Stuparu

mai mare al industriei i comerciului englez, Dun rea la dispozi iunea comerciului i industriei al na iunei celei libere. Cea mai mare Californie, o Americ n Europa pentru industria i comerciul englez. Toat lumea a n eles-o, o cere. Noi ca deputa i ne-am muncit s deschidem aceast cale. Ca membri la sfat, ndat ce am nceput s propag m a da ndat ora ul acesta n ntreprinderi pe 95 ani ne-a casat etc., etc. Bog iile sunt mari i noi am voit s le d m englejilor ( i francejilor). Noi am fost, s le zici, cu Fran a, fiindc ea ne sus inea; i Englitera pentru c nu tia, ne comb tea. Dar suntem cu Englitera, c ci ea este libertatea, ea este industria cea mare, i perim din cauz c comorile noastre sunt ngropate etc., etc.(ROS/380) , Numai noi putem face confedera iunea. Acesta este un adev r. F -l cunoscut, dezvolt -l, propag -l i n Francia i n Englitera. Times scria acum un an c s caz Austria i s dea Dun rea pn la Marea Neagr maghiarilor, c ci ei o vor deschide-o comerciului i industriei engleze. Nu se poate. Numai noi putem mp ca totul, i numai, z u, noi, i prin noi comerciul i industria englez (francez ) pot avea aceast Californie, aceste Indii ale Europei etc., etc.(ROS/381) Astfel, cel mai unitar popor european, care a putut absorbi ocurile invaziei triburilor zise barbare, devine victima invaziei imparabile a singurilor barbari din istorie, aceia produ i de societatea modern . Un alt vehicul al acesteia a fost aproape continua ocupare a Principatelor de c tre armatele ruse ti, austriece i otomane, nso ite n campanii de armata corbilor iudei, a speculan ilor de r zboi, de cei ce adun aur din b l ile de snge (Eminescu). Ace ti nomazi nu au un statut precizat n cadrele sociale, nu numai etnic, dar nici func ional. Func ia pe care o ndeplinesc, este una negativ , parazitarea prin diverse mijloace speculative, sub sau cel mult la limita infrac ionalit ii, tot mai mult l rgite prin liberalizarea
107

Despre anarhia democratic

- 1848

legisla iei. Nu este vorba, a a cum se spune, de o clas comercial , ci de una eminamente exploatatoare, nu doar neproductiv , ci distructiv social, economic, spiritual i biologic, prin exploatarea viciului, dac ar fi s ne gndim doar la industria de alcool sintetic, prin care r nimea romn a fost nu numai sl bit economic, dar i fizic, printr-un proces istoric similar aceluia al sclaviz rii i decim rii aborigenilor americani i africani, neobi nui i cu alcoolurile distilate, mai ales cu acelea preparate cu adaos de acid sulfuric. Neavnd nici un statut legal, nici un drept legitim ntr-un spa iu care i acceptase totu i, revolu ia le creeaz un stat n care toate criteriile sunt r sturnate, func ia parazitar acuznd func ia de conducere, att ct mai era reprezentat , de exploatare a func iei productive i pretinznd n numele acesteia accesul la putere. Toat teoria democra iei moderne, a egalit ii, nu reprezint dect efortul ideologic de legitimare a acestei ac iuni mpotriva firii, care transform categoriile sociale reale, func ionale, n categoria abstract de cet ean. n accep iune modern , cet ean nseamn soldat al revolu iei, iar revolu ia ca atare este expresia armat a invaziei noilor migratori, preg tit printr-un lung r zboi ideologic: Cet eni n general, preo i, boeri, osta i, negu tori, meseria i de orice treapt , de orice religie, ce v afla i n capital i prin ora e, greci, srbi, bulgari, germani, armeni, israeli i, arma i-v spre a ine buna ornduial i a ajuta la fapta cea mare. Patria noastr e i a voastr . Vou v place a ede ntrnsa i ea v prime te. De azi nainte o mas avem cu to ii, un osp de fr ie ni se ntinde, acelea i drepturi vom avea cu to ii.(ACTI/499) Dreptate Fr ie. Cet eni, de ce v'a i tras n casele voastre? De ce mna voastr cea tare i tn r a l sat pu ca biruin ei? Romni, pn ce cmpul b t liei nu se cur de to i vr jma ii, chiar i de trupurile lor, i pn ce iarba i florile nu cresc pe dnsul, soldatul nu trebuie s lase arma.
108

Florin Stuparu

Tineri romni, negustori virtuo i, fra i israeliteni, solda i tari i puternici ai gardei na ionale, scula i, de tepta i n voi patriotismul, a putea zice chiar i eroismul i p zi i iar i ora ul precum l-a i p zit atunci... (Proclama iune a lui Rosetti, n ACT I/LII) Se cere: n numele Moldovei, a omenirei i a lui Dumnezeu! (de V. Alecsandri - Bro ur ) formarea grabnic a unei garde cet ene prin toate trgurile rii, alc tuit att din Romni ct i din str ini proprietari.(ACTI/426) n timp ce organizeaz g rzile patriotice, armata sanchilo ilor apostoli ai libert ii demobilizeaz armata na ional : Ofi eri romni! Camarazii vo tri din Europa v-au dat exemplu. Europa luminat e cu ochii deschi i asupra voastr .(ACT/I497) Iar dac capii vo tri v vor comanda asupra fra ilor vo tri, n-ave i s asculta i dect glasul poporului suveran; frnge i-v s biile naintea ori-c rui comande v rs toare de snge. Ni te asemenea comandan i vor fi insufla i de duhul lui Satan.(ACTI/498), Patrio ii de la '48 i doreau un jacobinism sngeros, cu B lcescu n chip de Saint-Just (Face i mai curnd judecat arestui ilor. Cerceta i i ispiti i ca s se afle to i comploti tii i arestui i-i. Acum avem mijloace de a ne sc pa de to i reac ionarii. Trebuie ca judecata s fie ct mai expeditiv . O comisie ost easc ar fi fost de trebuin . n mpregiur ri grele i estraordinare trebuie m suri estraordinare. Nu face i poezie i sentimentalism, ci dreptate stra nic .(BALIV/74) Socot c acum vom putea ncepe o mi care romn . De nu alt ceva, m car o grozav r zbunare n contra ciocoilor.(BALIV/167)) sau cu un Br tianu robespierrian: Br tianul (Dumitru) e un maniac furios care nu pricepe nici locul unde se afl , nici pozi ia politic i moral a poporului i a rii noastre. A a el ne scriea mereu din Ungariea ca s jefuim bisericile i s d m foc ora elor, p-atunci pe cnd poporul nostru nu era deloc revolu ionat i nu voia deloc a se
109

Despre anarhia democratic

- 1848

bate.(BALIV/109) (B lcescu nu are nimic mpotriva ini iativelor ca atare, ci a momentului r u ales.) Dac din fiorosul plan a ie it un vodevil alecsandrinian, vina nu e a comploti tilor, ci a ranilor, care nu au n eles s se revolu ioneze, a a cum nu o vor face nici n timpul primului r zboi, cnd au oprit revolu ia comunist aproape victorioas n Moldova. Spuneam c toate victoriile noastre na ionale, de 150 de ani ncoace, au f cut parte dintr-o istorie programat , n care am fost, antrena i f r a ni se cere p rerea, rolul nostru fiind doar acela de a lupta i a muri pentru cauze str ine, fiind exclu i, dup fiecare r zboi c tigat de la tratativele de ncheiere a p cii. Iluziile compensatorii, morale i teritoriale, cu care am fost d rui i au avut un pre , acela i de fiecare dat : obliga ia de a acorda drepturi depline imigran ilor clandestini. Istoria constitu iilor noastre este istoria l rgirii acestor drepturi, pentru ca n 1923 Romnia s fie o ar mai democratic dect Statele Unite, avnd cea mai modern constitu ie din Europa. Astfel, n 1856, printre alte puncte ale constitu iei, Divanurile discutar i stabilirea situa iei legale a str inilor. Mai ales asupra acestui punct se ajunse la discu ii violente.(IOR1/628) C iva ani mai trziu, prin 1864, nu se mai discut doar despre dreptul de azil al celor veni i pe furi , ci dreptul lor de proprietate, ntr-o ar care, n tristele vremuri ale atotputerniciei otomane, putea s impun suzeranului interdic ia de a avea p mnt i de a construi pe teritoriul s u: Legea asupra dreptului de proprietate acordat str inilor a f cut aici o impresie proast , din pricina restric iilor sale, i n primul rnd pentru c nu sunt socoti i ap i a fi proprietari dect proprietarii domicilia i la noi. La ambasada Fran ei mai ales s-a socotit c exceptarea evreilor nu este nici ea echitabil i c va avea un efect nepl cut n Fran a. Am i
110

Florin Stuparu

primit o scrisoare de la pre edintele Comitetului central din Turcia al Alian ei israelite universale a c rei copie o ave i al turat.(Negri c tre Cuza, n CUZ/371). Acesta era pre ul recunoa terii unirii, pe care Cuza, de i declar c : Singura mea datorie este s m gndesc la reorganizarea rii potrivit principiilor Conven iei de la 1858.(CUZ/438) ncearc s nu-l pl teasc , gndindu-se chiar la rezisten a armat : Pentru a ne p zi bine grani ele i ca s supraveghem i mai bine aglomer rile de str ini, sunt dispus s m resc num rul trupelor noastre.(CUZ/438) Recunoa terea independen ei a fost de asemenea condi ionat de abrogarea unui anumit articol din constitu ie, care prevedea ngr diri necredincio ilor. Lupta dus n jurul articolului 7, s-a ncheiat abia n 1923, dup un alt r zboi c tigat, n urma c ruia am pierdut orice drept de a ne proteja n interior. Tot dup victoria din 1877, care ne-a adus, pe lng sl birea suveranit ii interne, i pierderea sudului Basarabiei, este luat n calcul posibilitatea coloniz rii provinciei de compensa ie Dobrogea, cu cet eni austrieci.

111

Cronica inedit a lui Andronic Duhovnicul sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Nimic nu este acoperit, care s nu ias la iveal i nimic ascuns care s nu ajung cunoscut. (Matei 10, 26) Genera ia 1848 i Biserica M n stirea Neam ntre 1855-1862 Documentarul de fa vrea s arunce o nou lumin asupra genera iei pa optiste i asupra leg turilor ei cu Biserica. Partea central o constituie o cronic inedit a evenimentelor ce au urmat tulbur rilor din 1848 (e vorba de un fragment din Istoria Sfintelor M n stiri Neam u i Secu, scris de Andronic Duhovnicul, un contemporan al evenimentelor pe care le relateaz ), evenimente care arat c principalul scop al pa opti tilor a fost de a demola Biserica Sfintei Tradi ii i de a p stra doar un instrument cu scop ritualic, pentru cei ce vor mai sim i nevoia unor ritualuri, acum cnd vremurile i duseser pe tinerii revolu ionari la luminarea conform c reia Dumnezeu este sus n ceruri, iar p mntul a fost l sat oamenilor ca s fac ce vor vrea pe el. Contextul interna ional n 1833, marele maestru al masoneriei, Giuseppe Mazzini (care, ncepnd de la aceast dat pn n 1870 a condus toate mi c rile de revolt moderniste, adic masonice, un om de care f cea ascultare nsu i Napoleon al III-lea) a publicat ni te articole incendiare n care preconiza desfiin area Austriei i a
112

Duhovnicul Andronic Popovici

marilor imperii, pentru a da libertate popoarelor subjugate. Ideologiei sale i se vor ralia n scurt vreme cei mai influen i oameni de stat din Italia, Fran a, Anglia i din celelalte ri ale Europei. Privitor la r s ritul Europei, el vedea un nou stat, federativ, alc tuit din polonezi, cehi, unguri, srbi, romni, albanezi i bulgari1. A a se face c , ncepnd din 1834, consulii francezi din Bucure ti i Ia i au nceput s recruteze dintre tinerii fii de boieri i s -i trimit la Paris, la studii2. Ajun i acolo, tinerii romni s-au grupat n jurul Societ ii Studen ilor Romni, n care au fost ini ia i n toate tainele Europei moderne, care tocmai ncepea s r sar . Pentru principatele romne, principalele idei n jurul c rora erau organiza i studen ii erau unirea principatelor i venirea la domnie a unui principe str in, care s fie garantat de rile moderne ale Europei (Anglia i Fran a), iar nu numit de b trnele imperii turcesc i rusesc. Aceia i membri ai societ ii cu pricina se reg sesc, dup documentele masoneriei, n actele lojelor pariziene Rose du Parfait Silence i Athne des Etrangers, obediente de Marele Orient al Fran ei 3. Documentele anului 1848, publicate 50 de ani mai trziu, ne indic , n 1847, un num r de 131 de studen i cotizan i la Societatea Studen ilor Romni din Paris 4. Ace tia se vor ntoarce n mas n martie 1848, spre a participa la evenimentele din ar . Decaden a cre tinismului romnesc Decaden a cre tinismului romnesc era o eviden dureroas , nc de la nceputul secolului XIX. Patimile care puseser st pnire pe romni i subjugau intereselor str ine. rile Romne erau locul unde se oplo ise toat scursura Fanarului i a Europei, st pn prin puterea banului. Venirea apoi a emigran ilor evrei din Gali ia, mari comercian i de alcool i patroni de case de toleran , a nr ut it, o dat mai
113

mult, starea moral a romnilor. Demne de interes, n aceast privin , sunt pastoralele ierarhilor romni i c r ile de blestem mpotriva celor ce fac lux5, ca i cuvnt rile lui Tudor Vladimirescu c tre popor, mai mult predici moralizatoare dect discursuri incitatoare la revolt . Aceast stare era general , att n rndul poporului, ct i n rndul clerului. O nsemnare din 1844 de pe foaia de titlu a unui manuscris6 ne spune c : la bisericile de ar de multe ori nu are cine asculta nici chiar citirea; ba nc i prin cele de la ora e se s vr esc sfintele slujbe cu mult gr bire din pricin c au r cit, ba nc la unii au i nghe at rvna spre Dumnezeie tile slujbe, nct cei mai mul i pndesc vremea s mearg la biseric pre la vremea heruvicului, i al ii pre la chenonic, ca s se arate numai oamenilor c au fost la biseric , iar nu lui Dumnezeu. M rturie stau i scrisorile din 1851 ale episcopului Filothei al Buz ului c tre protopopii s i: De ni te asemenea p tima i preo i be ivi avem tiin c i aceast plas este plin , i din ce n ce num rul s mai adaug , dovad pip it a lenevirii cucerniciei tale, c nu numai c nu v d nfrnare i pilduire, dar ce este mai trist i foarte dureros, v d i acoperire din partea- i. i printr-aceasta te mai chem m la datoria- i l sat n nengrijire i cu seriozitate i poruncim ca socotind datoria ce ai de ndeplinit, s nu ntrzii nici un minut a pune n lucrare strpirea cu des vr ire a acestei tic loase patimi dintre preo i i apoi ei dintre enoria i7. Tinerii i tinerile odat s cre teau ntr-o fericit nevinov ie, cur enie, supunere c tre p rin i i mai marii lor i frica Domnului, i numai cnd n elepciunea p rin ilor g sia de cuviin p eau c tre patul nup ial, prin legiuita c s torie. [...] Via a lor urm toare era pild pentru al ii, iar nu pricin de sminteal ... Acum ns , din nenorocire, tinerii i tinerele sau ab tut cu totul din calea mo ilor i str mo ilor lor. Moliciunea, desfrul i relele urm ri s-au f cut lucrul lor din
114

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

toate zilele. Nevinov ia, simplitatea i cucernicia nu mai sunt podoaba i cinstea unei fete. B rb ia, temerea de Dumnezeu, cinstea i supunerea c tre p rin i i respectul c tre cei mai b trni nu mai sunt virtu ile unui tn r. Credin a, dragostea i ncrederea nu mai fac pacea casnicilor. Stric ciunea din toate p r ile este deopotriv . Vin c tre c s torie, dar aci, n loc s se uneasc simplitatea cu nevinov ia, se g sesc amndou p r ile obosite n dezmierd ri netrebnice, diluate n patimi i sf iate n mii de vi ii. Apoi ce pace, ce lini te i ce unire trebuie s fie n acea c snicie? Ce cre tere, ce educa ie i ce pild vor avea copiii de la ni te asemenea p rin i? i ce copii vor fi aceia n scu i din asemenea trupuri dihulate?!8 Constantin Gane, care s-a ocupat de vie ile doamnelor i fiicelor de domni i voievozi ai celor dou principate, ne d o imagine foarte plastic asupra vie ii de zi cu zi din Ia ul anilor 1849-1856, citndu-l pe Iancu Ghica, fiul domnitorului Grigorie Ghica: E unu dup miezul nop ii... se pot deci nc face vizite! C ci toat ziua i toat noaptea casele boiere ti sunt deschise, de stai i te ntrebi cnd lucrau i cnd dormeau oamenii aceia. Dar dormeau, cic , ntre 3 i 10 diminea a; slujba, de la 11 la 4, masa, de la 4 la 5, apoi iar un mic somn pn la 7, i de la 8 n sus, via a... Jocul de c r i mai ales, obicei luat de la ru i de la 1827 ncoace, care pn acum a f cut s cad mai multe familii bogate n cea mai neagr mizerie... C iva boieri in toat iarna casa lor deschis , la rnd, de dou ori pe s pt mn . Intr lumea acolo ca la birt, se a az la una din cele 10 sau 20 de mese din salon, i joac cu aprindere, cu nesa . Cnd pe covorul verde se ngr m desc, lic rind, galbenii de aur, obrajii se mbujoresc, ochii str lucesc i tulbur sufletele bie ilor p tima i... se joac mize de 10, de 20 de mii de lei dintr-o dat , averi ntregi se duc ntro sear ... i uneori nenorocitul care a pierdut tot ce avea se duce cu ochii aiuri i s - i zboare creierii acas . Jocurile obi nuite erau: cele de noroc, ca stosul, lanskene i maca, cele
115

zise speculative, precum vist, preferan a, pichet, i cele distractive, precum ghiordumul, concina, calul alb. Cucoanele jucau i ele, dar mai mult concina i pe bani pu ini.9 Secul O cronic uria : Istoria Sfintelor Monastiri Neam ul i

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic i-a mp r it cronica de la 1863 n 4 tomuri, astfel: I ntemeierea M n stirii Neam , stare ii, sfin ii i faptele minunate de pn la 1779; II ntemeierea M n stirii Secu, stare ii, sfin ii i faptele minunate de pn la 1775; III via a Sfntului Paisie i soborul s u (1754-1794); IV istoria soborului paisian pn la 1860. Istoria Sfintelor M n stiri Neam ul i Secul este o uria cronic . Nu mai avem n literatura romn un asemenea exemplu. P rintele Andronic a sim it nevoia de a l sa urma ilor o scriere care s ateste adev rul despre faptele petrecute n principate i mai ales n m n stire. Valoarea ei este enorm , prin aceea c este m rturia unui martor ocular al evenimentelor, un om care a tr it n duhul de sfin enie, patristic, al ob tii paisiene, pus deodat n contact cu noua lume". Numai prin ea putem n elege nemijlocit politica lui A. I. Cuza fa de Biseric . Originalele acestor 4 tomuri se g sesc la Chi in u, la Arhivele Statului, iar copii ale lor se g sesc i la Bucure ti, la Biblioteca Academiei Romne. La 1875, deja a ezat n Basarabia, ieroschimonahul Andronic a nceput o nou cronic , mult mai pe larg, care ast zi se afl , integral, la Arhivele Statului din Chi in u. Am primit de curnd, de la Valentina Pelin, cercet tor lingvist al Academiei din Chi in u (care a i ntocmit i publicat n 1988 un catalog al manuscriselor M n stirii Noul Neam care se afl n prezent la Arhivele Statului din Chi in u; de asemenea, o
116

Duhovnicul Andronic Popovici

cercet toare pasionat a Sfntului Paisie i a paisianismului: a publicat, dup o munc de ani de zile, de traduceri i colect ri de texte paisiene, scrisorile Sfntului Paisie de la Neam , n dou volume, n 1998-1999), tomul 7 al istoriei ref cut de Andronic Duhovnicul, cuprinznd evenimentele dintre 18551867 din cele dou m n stiri, dublate de toate actele oficiale emise de statul romn din acea vreme, privitoare la M n stirile Neam u i Secu, spre nt rirea celor spuse de cronicar.

Despre autorul, scoliatorul i personajele principale ale cronicii


117

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Autorul cronicii Duhovnicul Andronic Popovici Autorul cronicii este ieromonahul (apoi ieroschimonahul) Andronic Popovici. Din nota arhiereului Narcis Cre ulescu de la fila 100r a mss. rom. BAR 5694, afl m c Autorul s-a n scut la 4 iulie 1820. A venit n M n stirea Secu la 1831 (Secul este tot o cas cu M n stirea Neam u) Revista Tocilescu an II, vol. 1, pag. 44. Mult vreme a fost duhovnic i poate i bibliotecar al M n stirii Neam . n aceast calitate a copiat multe manuscrise vechi, ilizibile, care i ast zi se p streaz n biblioteca m n stirii sau la BAR. A sim it nevoia de alc tui mai multe cronici ale m n stirii, nsemnnd mai ales minunile i ntmpl rile deosebite care se petreceau n m n stire. O prim asemenea cronic este cea tip rit la 1857 n tiparni a m n stirii, sub numele de Istoria Sfintelor Monastiri Neam ul i Secul ie it din teasc la 20 martie 1857. La Academia Romn se p streaz mai multe manuscrise ale sale. De asemenea, la Biblioteca Sfntului Sinod, se afl un manuscris autograf al lui Andronic Duhovnicul, care con ine un cronograf pentru anii 1700-1860. Fiind eclesiarhul mare al M n stirii Neam , a intrat repede n conflict cu comitetul de reeducare impus de Cuza n 1859. A a nct, n 1862 a plecat din m n stire, retr gnduse la Schitul Sih stria Secului (M n stirea Sih stria de ast zi), unde a stat dou s pt mni, creznd c i va g si lini tea dorit . Se pare, ns , c nu a fost a a, pentru c a plecat, n cele din urm , n Basarabia. Dup trecerea Prutului noaptea, pe o copaie, precum ne m rturise te ntr-unul din manuscrisele de la Chi in u, cu aprobarea Sfntului Sinod al Bisericii Ruse a ntemeiat pe mo ia Chi cani a M n stirii Neam , mpreun cu duhovnicul Theofan Cristea, administratorul mo iilor din Basarabia ale m n stirii, o nou lavr , Noul Neam , care nc
118

Duhovnicul Andronic Popovici

din timpul vie ii sale a ajuns la o mare nflorire. Aici, un an mai trziu, la 1863, pentru a nu uita vreun am nunt din cele mai importante, a pus pe hrtie Istoria M n stirilor Neam u i Secu, con innd n tomul IV i cronica de fa , pe care, dup ce a copiat-o, a trimis-o la M n stirea Neam printr-un ascult tor al s u. La sfr itul acestei versiuni a cronicii ne spune nsu i autorul ei c este Cel mai nevrednic i mai p c tos dect toat zidirea, al Domnului nostru Iisus Hristos rob, Andronic Ieroschimonah i Duhovnic din Sfintele M n stiri Neam u i Secu, afl tor acum n Basarabia la Chi cani; i dup pu in vreme de v voi trebui m ve i afla n mormnt; c am s mai scriu nc un tom pe urma acestuia, din 24 de coale. Iar despre cronic ne spune: Pe aceast sfnt istorisire o am scris a a precum s vedea atuncea, iar acum n anul 1876, scriind alta mai pe larg, pe 225 de file, tot cu slova mea, apoi aceasta din anul 1863 a r mas numai spre tiin a acelor ce nu o au nicidecum. tim c att Andronic Duhovnicul, ct i ucenicii s i, au f cut mai multe drumuri n principate, pentru a aduna ct mai multe c r i, manuscrise i documente din cele ce r m seser la M n stirea Neam u. Arhivele Statului din Chi in u dau dovad de acest lucru, pentru faptul c de in aproape 200 de manuscrise filocalice i de stran provenite direct de la M n stirea Neam . Arhiereul Narcis Cre ulescu scoliatorul cronicii Arhiereul Narcis Cre ulescu, retras la M n stirea Neam , a fost un pasionat de istorie. Citind cronica din 1863, trimis de duhovnicul Andronic M n stirii Neam , a nceput s strng documentele care mai existau n m n stire, cu scopul de a completa cronicile Duhovnicului Andronic i de a scoate la iveal lucruri noi, trecute cu vederea sau nel murite pe deplin
119

de primul cronicar. Pentru aceasta, a pl tit pe unul din preo ii b trni afl tor la bolni a m n stirii s -i copieze toate tomurile duhovnicului, pe care le-a completat cu lucrurile inedite pe care le cuno tea el nsu i i cu actele care se mai p strau n m n stire la acel an. La fila 100v a tomului IV (mss rom BAR 5694) ne-a dat urm toarea men iune: S se tie c sf. sa preotul George Epure afl tor la bolni a b trnilor din S. M-re Neam ul au scris aceast copie dup rug mintea i plata ce i-am dat eu cte 30 de bani de coal i au scris-o n anul 1888 luna octombrie, ca s fie pentru trebuin a bibliotecii mele. Arhiereul Narcis Cre ulescu. La fila 107r ne relateaz pe larg despre acest tom IV Tomul al IV-lea partea a IV-a scris n urm , a a cum se vede, este alc tuit la anul 1863 de sf. sa p r. duhov. Andronic din acest sobor. La anul 1876 a reprodus-o n alt exemplar mai pe larg din 225 de file, pe care nu l-am v zut pn n momentul cnd scriu aici. Autorul i-a scris istoria din 1863 a a ca o pnz , f r nici un titlu, ceia ce nf o az ntrziere la consultat, fiindc nu are nici tabl de materii. Noi, cu voia autorului, fiindu-ne i prieten (vezi scrisorile sale), am pl tit unui preot i ne-a copiat acest exemplar din anul 1863, ad ugndu-i preotul i tabl de materie, precum se vede fila 96-100 ca s fie pentru trebuin a bibliotecii mele. Lucrarea p r. Andronic este de fa , cetitorul este volnic s o ceteasc i s o judece dup ipomoclionul (limba cntarului care ne arat direc ia) min ii sale, tiind c noi n textul s u nu am schimbat nici o iot . Eu arhiereul Narcis Cre ulescu, proin10 Boto ineanul, vin cu 25 de ani n urma P rintelui Andronic i cercetez, cu acela drept, trecutul istoric al Sfintelor M n stiri Neam u i Secu, i paralel cu sf. sa am cercetat i am capitalizat i alte idei din alte fntni mai largi i mai adnci care nu snt cuprinse n scriptul P r. Andronic. Pe aceste idei voiesc a le
120

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

scrie acum aice, ct sa putea mai scurt i mai repede. Pentru c presupun c cetitorul va ti din istoria precedent a p r. Andronic, care este scris cu probe documentale, faptele stare ilor urm tori lui Paisie, silindu-se a l uda conduita lor, chiar i cnd nu era a a i erau nemorali, de aceea noi scriem aice sumar ceea ce tace sf. sa, sau ceea ce vedem n zare numai printre rndurile c r ii sf. sale, sau aceea ce tim altfel divergen a ideilor. La B.A.R. exist toate lucr rile arhiereului Narcis Cre ulescu. Domnul Grigorie Alexandru Ghica Domnitorul Grigorie Alexandru Ghica a fost numit domn de c tre Re id Pa a la 22 iulie 1849. nfl c rat sus in tor al unirii celor dou principate, i-a sus inut cu toate puterile sale pe fo tii revolu ionari de la 1848. Astfel, prin mijlocirea sa c tre sultan, ultimii proscri i s-au ntors din surghiunul de pe la m n stiri sau din Bucovina n 1851. De cum se sui pe tron, lu mai multe m suri care anun ar spiritul noilor vremi: Dorind ca mpreun cu tovar ii s i de lupt pa opti ti, cei fo ti pe la nchisori, pe la m n stiri i prin surghiunuri, s poat lucra ntru fericirea patriei, prima lui grij fu s schimbe pe mini trii lui Mihail Sturza conservatori i anti-unioni ti nlocuindu-i cu oameni de ai s i. A doua lui grij fu s m ture judec torii vechi din slujbe pn la unul rnduind pe al ii dup ar tarea sa. A treia lui grij fu s nl ture pe ct putea din toate slujbele pe boierii cei b trni, ncredin nd posturile publice tinerilor ce se nchinau ideilor moderne, predicnd o reform radical a rii. Pe urm a nfiin at corpul jandarmeriei (n locul vechilor slujitori), rnduindu-l pe picior ost esc i ntrupnd pe tot inutul cte o companie de la 80 la 100 de oameni cu ofi erii lor, al c rui buget se urca la un milion de lei pe an11.
121

Iat deci prima poli ie politic la romni (c ci nu putea fi altfel de vreme ce Condica, care reglementa activitatea lor, era prea rar pus n aplicare). Se observ c e vorba de o transpunere n principate a modelului parizian. A promovat spiritul modernist, l sndu-i s activeze pe revolu ionari prin ntemeierea de societ i literare, filantropice sau artistice, ca paravane ale lojilor masonice. Mai mult, i-a promovat chiar n divan i n guvern. n 1856, la 15 iulie, a fost mazilit. n locul domnitorului rii, cu sprijinul i sfatul Austriei i al Rusiei, n urma congresului de la Paris, a fost numit un caimacam, ales din tab ra anti-unionist , Theodor Nicolae Bal . Plecnd n Fran a (unde s-a c s torit cu amanta sa de la Ia i), a dorit s se ntlneasc cu Napoleon al III-lea, care i scrisese mai nainte c voi folosi toate ocaziile pentru a v da semne ale stimei i bun voin ei mele, care sprijinea, prin consulii francezi de la Bucure ti i Ia i, modernizarea principatelor. Din p cate pentru Grigorie Ghica, Napoleon al III-lea nu a vrut s -l primeasc n audien . Toate acestea, ad ugate la firea sa melancolic , l-au dus repede la dezn dejde: la 24 august 1857 s-a mpu cat, la re edin a sa de la castelul Le Me. A l sat o ultim scrisoare, n care scria: Sunt victima unei uneltiri nfior toare, nu mai pot r mne n via . Va veni ziua cnd adev rul va ie i la lumin . mi a tept du manii n fa a judec ii lui Dumnezeu 12. Dionisie Romano 13 S-a n scut n 180614. Ardelean de fel, a venit la M n stirea Secu prin 1823; tot aici a i fost c lug rit. Fire cam neascult toare i r zvr tit , nu a stat prea mult n m n stire, ci dornic fiind de afirmare, a p r sit m n stirea prin 1825 pentru a frecventa coala lui Gheorghe Laz r de la Bucure ti. S-a dus la Mitropolitul Veniamin Costachi pentru a fi inclus ntre tinerii pe care acesta i trimisese la Bucure ti, ns mitropolitul,
122

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

dndu- i seama c nu are binecuvntare pentru acest lucru, l-a trimis napoi la m n stire. Atunci a ncercat s ob in acela i lucru de la Sofronie Miclescu, pe atunci episcop de Hu i, care l cuno tea de pe vremea cnd prea sfin ia sa era egumen la M n stirea Secu, ns mai abitir acesta l-a trimis napoi. Atunci a plecat la Bucure ti nso indu-l pe un p rinte de la Neam , trimis de c tre stare la Cernica, pentru a-i nv a pe p rin ii de acolo me te ugul post v riei. Din Cernica a plecat la mitropolie, unde Mitropolitul Grigorie Dasc lul, aflnd c este f r blagoslovenie, l-a trimis napoi la m n stire. Atunci iese cu totul de sub vreo autoritate eclesiastic i se angajeaz tipograf n tipografia boierilor Clinceanu i Topliceanu, astfel ajungnd i la coala lui Gheorghe Laz r. n timpul exilului din Basarabia al Mitropolitului Grigorie Dasc lul a intrat sub protec ia episcopului Ilarion al Arge ului, care l va i hirotoni ierodiacon. De la 1832 pn la 1841 a activat la Buz u, la tipografia de acolo. Dup 1841 l g sim n Bucure ti, ocupndu-se de ngrijirea mai multor c r i, traduse din limba francez . Anul 1855 l g se te la Ia i, de unde este impus ca stare la M n stirea Neam . De aici este nevoit s fug n 1856. Dup 1857 se aciueaz la Buz u, pe lng binef c torul s u de mai nainte, Episcopul Filothei, pe care l va i tr da n 1859, cnd Cuza a confiscat uria a avere a episcopiei (aproape jum tate de milion de galbeni), punnd um rul la distrugerea muncii de o via a mai marelui s u, c ruia i-a i luat scaunul, n 1865, dup ce, prin ma ina ii politice i-a antajat pe ierarhi s l hirotoneasc episcop. Ierarhii vremii tiau de ct imoralitate i p gn tate era n stare Dionisie Romano i refuzaser pn atunci s -l hirotoneasc . Dup ce Cuza i-a instaurat dictatura n 1864, scopul urm rit de prietenul s u de la Buz u a fost cu mult mai u or de atins. Episcop de Buz u ntre 1865-1873, a fost autor de manuale colare, a scris Principii de retoric i Modele de elocin a amvonului. n toat vremea episcopatului s u a f cut
123

tot ce i-a stat n putin pentru a distruge m n stirile din eparhie, n special prin ntemeierea n toate m n stirile i schiturile de coli laice pentru copiii satelor din preajm , n detrimentul vie ii monahale. Sofronie (Scarlat) Vrnav

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Decanul studen ilor din Paris, fondatorul bibliotecii i capelei romne din Paris, cunoscut mai trziu la Bucure ti sub numele de Popa Vrnav15. n Paris a ndeplinit func ia de secretar, casier i bibliotecar al Societ ii Studen ilor Romni, principala loj romneasc din Paris. Dup cum ne spune manuscrisul de la Chi in u al Duhovnicului Andronic, Scarlat Vrnav, dup cei 16 ani petrecu i la Paris (precum el nsu i se l uda aceasta nsemnnd c era la Paris din 1832), a venit n martie 1848 n ar mpreun cu to i cei mai bine de 160 de studen i romni din capitala Fran ei, pentru a participa la evenimente. i, ntr-adev r, l g sim pe o list a ministerului trebilor din l untru, de la data de 5 aprilie 1848, dup e uarea loviturii de stat pl nuit la Ia i, primul pe lista proscri ilor ce trebuiau aresta i de ndat ce ar fi ncercat s intre n Moldova. S-a ntors n ar o dat cu ceilal i, n 1851, domnitor fiind Grigorie Ghica, prietenul i conduc torul din umbr al partidei unioniste. Se pare, ns , c firea sa iute i necump tat , de care nu se va dezmin i nici mai trziu, la M n stirea Neam , l-a mpins la o crim . Probabil c ini ial a vrut s - i lini teasc cugetul tulburat de fapta comis , motiv pentru care a venit la M n stirea Neam pentru a se c lug ri. Mitropolitul Sofronie Miclescu, aflnd de el, a venit el nsu i s -l c lug reasc , la 8 noiembrie 1858, i i-a dat nsu i numele s u, pentru ca ucenicul s n eleag o dat mai mult m rimea milei lui Dumnezeu. Din p cate, dup cum ne spune nsu i Andronic Duhovnicul n cronica sa de la Chi in u, din primele zile de
124

Duhovnicul Andronic Popovici

dup c lug rie a considerat c p catele i sunt iertate i a nceput s - i arate col ii nv turilor sale f r de Dumnezeu. n iunie 1859, o dat cu jefuirea averilor M n stirii Neam de c tre statul romn, a fost numit de c tre Alexandru Ioan Cuza (de i era monah de abia jum tate de an!) ef al comitetului de reeducare al m n stirii. Din aceast clip , fostul stare , Gherasim, i va pierde orice putere de decizie n sobor, r mnndu-i numai dreptul de a mnca prescura zilnic de la Sfntul Altar. Aceast func ie, de ef de comitet, i-a p strat-o pn n noiembrie 1862, cnd a incendiat m n stirea, precum el nsu i va m rturisi pe patul mor ii sale n praznice. Dup 1862 p r se te m n stirea, pentru c starea de revolt a monahilor devenise deosebit de periculoas pentru el: o dat cu arderea bibliotecii, arsese i cea mai pre ioas dintre averile l sate zestre de genera ia Sfntului Paisie de la Neam , ctitorul soborului att de mare de monahi. Se va str dui, n continuare, s promoveze pe treptele eclesiastice, dar nu va reu i s treac peste treapta de protosinghel, m car c i dorea s ajung arhiereu. i pentru c nu a reu it n scopul s u, s-a l sat de cele ale Bisericii i a nceput s practice avocatura, n special n procesele mpotriva evreilor, al c ror num r i influen cre tea zilnic n principate, prin trecerile ilegale din Gali ia. Ura iudaic l-a ajuns destul de repede, a a nct la 26 decembrie 1867, dup 12 zile de groaznice chinuri (fusese otr vit), a murit.

Concluzie Dac , din cele scrise despre genera ia 1848 se poate vedea, printre rnduri, c leg turile ei cu Biserica nu erau din cele mai pline de evlavie i bun credin ortodox , cronica pe
125

care o prezent m n paralel dezv luie atitudinea acestei genera ii fa de ce aveau romnii mai pre ios n cinul monahal, adic ob tea de la M n stirile Neam u i Secu, unde se p straser neatinse predania Sfntului Paisie de la Neam , adic aceea a Sfntului Vasilie cel Mare i a Sfin ilor P rin i ai Ortodoxiei. Pa opti tii erau ni te oameni crescu i n duhul eretic apusean, n cultul luminilor mincinoase ale modernismului masonic, n convingerea c p catul n sine nu are valoare i de aici imoralitatea grosolan i ura mpotriva a ceea ce respira duh de sfin enie , crescu i n cultul urii fa de Tradi ie i fa de cei ce o puneau n fapt . De asemenea, ura lor mpotriva Rusiei ariste, a Turciei i a Austriei, nu era dect ura diavolului mpotriva autorit ii tradi ionale aristocratice sau r zboinice; genera ia 1848 va impune i la noi, dup 1857, autoritatea democratic , adic aceea a banului, singurul mobil care conduce interesele de partid. De asemenea, de aici ncolo, se va produce iremediabila dezbinare ntre semeni dup principiul partinic: dezbin i st pne te: societatea se va mp r i, se va dezbina, nu dup vreun principiu sau ideologie, ci ntotdeauna dup modalitatea de satisfacere a interesului material imediat. De acum nainte, du manii nu vor mai fi externi, iar r zboaiele nu se vor mai purta mpotriva unor ri, ci mpotriva unor ideologii, altele dect cele la mod . Propov duitorii acestui curent de nnoire s-au f cut ei n i i slugile diavolului, precum se poate vedea n cronica de fa . Iar dac se va intra mai n am nunt n studiul evenimentelor acelei epoci, avnd ca reper Biserica Sfintei Tradi ii, l sat de Sfin ii P rin i, iar nu Biserica actual , institu ie aflat la bunul plac al unui ministru de culte (atunci cnd este vorba de un ministru plin, iar nu un secretar de stat), precum orice alt institu ie religioas , cu o legisla ie f cut dup chipul i asem narea statului modern, care se opune fundamental legisla iei Bisericii Sfin ilor P rin i, atunci vom putea n elege corect reformele lui Alexandru Ioan Cuza, i tot
126

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

ce s-a ntmplat n Biserica Ortodox Romn dup 1848, identificnd pe robii lui Dumnezeu care i-au pus sufletul pentru turm , i care merit cinsti i ca atare, pentru dreapta lor credin i via a petrecut n sfin enie, i pe slugile diavolului, care au lucrat cu toat puterea la distrugerea Bisericii, a a cum din p cate au fost i ni te personaje ale acestei cronici: - Dionisie Romano, fost stare la M n stirea Neam , iar apoi episcop de Buz u16; - Sofronie (Scarlat) Vrnav, ef al comitetului de conducere a M n stirii Neam , impus de Cuza ntre 1859-1862. Aceast lucrare, prin cronica ce o con ine i care vede pentru prima dat lumina tiparului, dezv luie o prea mic parte a adev rului privitor la istoria Bisericii Ortodoxe Romne n Romnia modern .

Andronic Duhovnicul Istoria Sfintelor M n stiri Neam u i Secu ntre toate acestea, n anul 1854, aflndu-se o tile Imperiului Rusiei prin Principatul Moldovei, P rintele Arhimandrit i Stare Nathanail le f cea ajutor dup puterea
127

m n stirii; i cnd s-au dus la Silistra o tirile, atunci P rintele Stare a dat din partea m n stirii 10 care mari legate cu fier cu cte 10 boi, cu arga i i cheltuiala m n stirii, rnduind i un monah ngrijitor pentru inerea acestora n bun stare; dar pe urm ntorcndu-se o tirile ruse n ara lor, i n Moldova intrnd o tile nem e ti, atunci domnul Moldovei Grigorie Ghica a voit s - i izbndeasc asupra M n stirii Neam ului, pentru c a dat ajutor o tirii ruse ti pravoslavnice; i neg sind alte pricini, i citind paragraful al 5-lea din A ez mntul Prea Cuviosului P rintelui nostru Stare ul Paisie Velicikovski, unde hot r te sfin ia sa c Monahii cei c rturari din soborul sfin iei sale s citeasc nv turile Sfin ilor P rin i, care pov uiesc drept spre n elegerea Sfintelor Scripturi i spre cuno tin a dogmelor credin ei celei pravoslavnice a Bisericii Sobornice ti, i uitndu- i dreg toria sa, c el era domn puitor la cale al pricinilor politice ti iar nu arhiereu, a hot rt ca numaidect punctul acesta este poruncitor spre a se ntemeia n M n stirea Neam ului seminarie, pentru ca s nve e c lug rii tiin e nalte. i ndat a i pus n lucrare, ca prin silnicie numaidect s aduc ntru ndeplinire pe acel punct dup a sa socotin gre it i necre tineasc . i a a uneltind el toate vicle ugurile, mpreun cu Dimitrie Ralet, ministrul bisericesc i cu Lascarachi Catargiu i cu Constantin Negri i cu al i ajut tori lui, dup cum i-a nv at diavolul, a trimis mai nti ni te batjocoritori n M n stirea Neam ului n anul 1855, spre a- i face rs de loca ul lui Dumnezeu, care, ajungnd n m n stire mar i seara la nceputul Sfntului i marelui Post, n vremea Pavecerni ei celei mari, cnd mai tot soborul eram n soborniceasca biseric ntru un cuget l udnd pe Dumnezeu i rugndu-ne pentru mntuirea sufletelor noastre i pentru pacea lumii, dup cum avem predanie, cntndu-se atunci Canonul cel Mare, numai iat c am auzit cum au intrat ni te boieri n m n stire i pecetluiesc u ile la chiliile p rin ilor celor mai nsemna i de prin slujbele
128

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

m n stirii. Deci cu to ii foarte sp imntndu-ne, nu ne dumiream ce este, c a a f r de veste ntru a a zile sfinte care sunt pentru cur irea sufletului se face acest lucru, cnd n ara Moldovei este domnitor cre tin i nu se afl nici o n v lire de oare icare varvari; i dup ce am ie it din biseric , am v zut c a a este cu adev rat, c ci umblau ca ni te lei turba i de mnie prin farmalcurile m n stirii acei boieri, Lascarachi Catargiu, Dimitrie Ralet, i Priveghetorul din Trgul Neam ului, Neculai Prvu, i Poli -Maistru Ion Grigoriu, care ar ta u ile pe care s le pecetluiasc , i al ii, nconjurnd chiliile p rin ilor cu osta i ntr-arma i, i pecetluindu-le u ile precum am zis, a ijderea i la soborniceasca c mar a m n stirii i la cancelarie, la arhiv i la bibliotec ; i nc i la P rintele Arhimandrit Nathanail, Stare ul m n stirii, zicnd c stare ul ine n m n stire spioni ruse ti. ntru acestea i ntru altele nc i-au mai ar tat neomenia, c ci au adunat pe vreo c iva p rin i cinsti i i i-au nchis ntr-o chilie la un loc, puindu-le straj ca nu cumva s fug ; apoi dup ce i-au inut 24 de ceasuri acolo nchi i la arhondaric jos, p zi i de Poli -Maistru cu osta ii, le-au dat drumul la unii, iar pe patru p rin i cinsti i, dup ce au despecetluit u ile care le pecetluiser , v znd c nu au g sit nici o pricin ca s se ncaiere de sobor, cu mare batjocur i-au pornit la Ia i, nel sndu-i nici m car s se nchine la Sfnta Icoan cea f c toare de minuni a Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu, c ci un monah Ionathan alergase cu fuga n soborniceasca biseric ca s se nchine, dar chiar naintea Icoanei Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu ajungnd, a alergat un radovoi cu apca n cap i cu sabia la dnsul i l-a r pit cu cumpli ie de acolo, i i-au pus pe to i ntru o haraba, mpreun cu dou femei, ca des vr it s - i fac rs de c lug ri. Deci cine poate s povesteasc batjocurile i necazurile ce au p timit acei p rin i pe drum, mai ales i vreme de sear fiind, asemenea i frica i grija soborului n m n stire? C ci se vedea o pornire cu nemilostivire nu de la p gni, nu de la
129

eretici, ci chiar de la cre tini patrio i i mai ales de la domnitorul p mntului Moldovei, pentru care nu avem cui s ne jeluim, la cine s alerg m i pe cine s punem mijlocitor spre mblnzire; f r numai dup cum i ntru altele primejdii este obiceiul soborului, a alergat cu rug ciuni la ajutorul Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu rugndu-se ei, spre a fi scutit de acea ispit negndit . C ci de ar fi fost al ii str ini, apoi te jeluiai domnitorului; iar acestora acum se potrivea a li se gr i zicerea aceea a Sfntului Prooroc i mp rat David, adic C de m-ar fi oc rt vr jma ul a fi r bdat, i cel ce m ur te de ar fi gr it mari asupra mea m-a fi ascuns de dnsul. Iar tu omule, cel ntocmai la suflet dreg torul meu i cunoscutul meu, care mpreun cu mine te-ai ndulcit n mnc ri, n casa lui Dumnezeu am umblat cu un gnd; i iar i rug ciunea lui c tre Dumnezeu i hot rre, adic : S vie dar moartea peste ei i s se pogoare n iad de vii, c vicle ug este n loca urile lor (Psalm 54), pentru c ace tia pe de o parte cereau rug ciuni ale soborului c tre Dumnezeu ntru nevoile lor, iar pe de alta, cu vicle ug c utau prilej spre a risipi soborul, aprinzndu- i mnia lui Dumnezeu pe capul lor, i nelund seama la cuvntul ce este scris, c Pe cel ce va strica casa lui Dumnezeu, strica-l-va pe acela Dumnezeu (Cartea I-a c tre Corinteni 3, 17). ns nelegiui ii ace tia nu s-au mul umit numai cu atta, ci ca s vezi ce groz vii s-au mai lucrat i dup acestea, c ntru a treia s pt mn a Sfntului i Marelui Post, a trimis domnul Grigorie Ghica pe un arhimandrit nv at, Antonie17, cu porunc de a scos din st re ie pe P rintele Arhimandrit Nathanail, pe lng care trebu oar , tot atunci la februarie n 24 de zile acel arhimandrit a citit n trapeza soborniceasc n fa a soborului i ni te oc ri i ngroziri foarte aspre de c tre domnitor, i apoi s-a a ezat el iitor de loc al Stare ului, alegndu- i singur vreo ase nume din sobor care tiau numai a
130

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

isc li ceea ce va zice el, sub nume de sfat al soborului, pentru ochii oamenilor, ca s poat aduce ntru mplinire tot planul domnului Grigorie Ghica cu care tainic l ns rcinase, precum i zice n ofisul ce i-a dat n 2 martie, cum c toate chipurile s le fac spre a aduce ntru mplinire deosebitele dispozi ii cu care l-a ns rcinat. Deci n vremea acestui tic los sfat prin vicle ug adunat, nimic nsemnat nu se poate l muri ce s-a lucrat n folosul m n stirilor, dect spre cea de istov desfiin are a vie ii c lug re ti. Aceasta cu mult p rere de r u vi-o nf o ez. C netrecnd mult vreme, a venit de la Ia i la m n stire un boier, anume Anastasie Panu, aducnd i ni te programe alc tuite gata, pentru nfiin area seminarului n m n stire; i isc lindu-le mai nti acel arhimandrit Antonie, ca unul ce inea loc de Stare i ca unul ce nimic nu-i p sa pentru stricarea ornduielii c lug re ti, fiindc nici el nu se inea de dnsa, a mai silit i pe ieromonahii Dimitrie de la Oancea (ce nu era hirotonit din soborul nostru), Ghenadie Dur uanul i Teodosie Florea, i monahii Ieremia i Timotei de au isc lit, pe care i alesese el singur ca spre sfat din partea soborului, prin care vicle ug a putut umple gazetele de minciuni, cum c soborul a cerut s fie seminar n mijlocul m n stirii. Deci ispr vindu-se aceast mr av fapt cu cele mai silnice chipuri (c i scaunul ridicase acel boier ca s dea n cap monahului Gherasim, logof tul cel mare al m n stirii, pentru c nu a voit s isc leasc ), precum s-a n tiin at mai pe urm soborul, a mers cu a a isprav acel boier la Ia i. Dup acestea, netrecnd mult vreme, a venit la m n stirea Neam ului ministrul bisericesc mpreun cu al ii, i tr gndu-se clopotul cel mare, spre a se aduna soborul n soborniceasca biseric , a mers i ministrul acolo, mbr cat ntru toat uniforma sa i a nceput a ceti acele programe; dar b tut fiind nev zut de Prea Curata Maica lui Dumnezeu, a nceput ndat a tremura din tot trupul foarte cumplit, nct nu a putut
131

citi nici m car 4 rnduri din acel program n fa a soborului; i fiindc se afla n mare primejdie, i-a luat altul programele din mn ; i fiindc se neca de tot, i-a adus degrab arhondarul cel mare al m n stirii un pahar mare cu ap rece, de l-a b ut acolo n biseric ministrul unde n epenise lng strana arhiereasc n fa a a tot soborul spre a- i mai veni ceva n fire; i a a a ie it din biseric . i netrecnd mult vreme, a trimis domnul Grigorie Ghica alt porunc , ca M n stirea Neam ului s fac numaidect cu a sa cheltuial n Trgul Neam ului sinagog evreiasc . i nevoind soborul a-i mplini aceast nelegiuit porunc , el a trimis pe un boier spre execu ie n m n stire, ca s sileasc pe sobor spre a-i mplini citata porunc , c ruia boier i pl tea m n stirea pe fiecare zi cte doi galbeni austrieci i la doi slujitori un galben pe fiecare zi, osebit de mncare i de b utur pentru dn ii i pentru cai, vreme de trei luni de zile, pn ce a pus m n stirea 2.000 de galbeni cheltuial i osebit material, de s-a f cut sinagog evreiasc n ce chip au cerut evreii la domnitorul Grigorie Ghica18. Eu voiam ca pe acestea i alte tiranii ce s-au lucrat mpotriva soborului s le cinstesc cu t cere, dar ns mi-am luat de seam cum c mai bine este a ti i urma ii c nu ntru alt chip, ci cu acest fel de silnicii s-a primit seminarul n M n stirea Neam ului, prin care a venit i focul iadului n ea: putoarea tiutiunului19 i mncarea c rnii batjocoritoarele tagmei c lug re ti i def im toarele tagmei c lug re ti i Sfintelor Scripturi la iveal , care rele ntrebuin ri necinstitoare tagmei c lug re ti, precum am zis, m car de i mai-nainte se aflau cte pe undeva, ns tainic, iar n timpul ocrmuirii arhimandritului Antonie te nn du a fumul tiutiunului cnd intrai n chiliile st re e ti. Aceast n elepciune i luminare a min ii, n loc de a Sfntului Duh, a intrat n soborul Sfintelor M n stiri Neam u i Secu prin ntemeierea seminarului. C ci
132

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

cu pricina greut ii claselor programului ce s-a pus de ministrul bisericesc pentru aceast seminarie, n ce chip pare-mi-se c nici ntru o parte de loc prin prejur se va fi aflnd au trebuit ca numaidect prin silniciile ministrului bisericesc i prin ngrozirile cu surgunii i cu pierdere de istov a tuturor drepturilor m n stirii s primeasc soborul m car i nevrnd pe Arhimandritul Dionisie Romano20, cu numele cum c este stare ul acestor m n stiri pe care domnul Grigorie Ghica mai nti l-a rnduit la aceste m n stiri locotenent de stare n locul Arhimandritului Antonie, dup cum i nsu i Prea Sfin itul Mitropolit Sofronie, la mai n 19 zile, anul 1855, a f cut cunoscut soborului despre aceasta. Dar el a stat n Trgul Neam ului pn ce marele logof t Gheorghe Sturza i cu beizadeaua Iancu Ghica21 i Grigorie Cozadin, cei ce erau rndui i spre aceast lucrare, au silnicit soborul lavrei cu feluri de ngroziri ca s dea n scris cum c -l cere de stare m n stirea pe Dionisie, i nc cu rug minte; precum i de seminar se zice c s-a rugat soborul ca s fie n l untrul m n stirii, despre care cred c ve i fi n eles cum s-a rugat. i a a la mai n 24 de zile, nefiind cu putin a sc pa din mna silnicilor i f cndu-se acest nscris de c tre sobor, ca rugndu-se, dup cum am zis, precum l-a dictat Iancu Ghica, apoi n 25 mai au f cut i acei boieri r spuns c tre domnul Grigorie Ghica ct de bine au ispr vit ei trebu oara aceasta, i ntre altele i-au scris i aceste laude, cum c prin chemarea p rintelui Arhimandrit Dionisie22, a zidit Grigorie Ghica din nou acest sfnt loca i a nt rit casa lui Dumnezeu, i a dep rtat din ea pentru totdeauna necuviin ele care au tulburat lini tea i au nv luit interesele ei, au sc zut averea ei i i-au adus i def imare i altele. Iar dup ce au a ezat pe Arhimandritul Dionisie acei boieri n strana st re easc n soborniceasca biseric , apoi n cuvntul ce l-a f cut c tre sobor Gheorghe Sturza a zis ntre altele a a: cum c Numai de la un asemenea b rbat se poate a tepta nflorirea acestor m n stiri, ntemeierea credin ei, l irea cuno tin elor,
133

mbun t irea clerului i rena terea moral a ntregii ri. mbr o a i-l dar, da i-i ascultarea cuvenit i altele. Vai de noi! Vai de noi! Dar mai vai i amar de acei ce i-au pus n dejdea fericirii lor spre acest fel de om, care nici pe sine i nu se poate pov ui spre mntuire! Apoi ntorcndu-se Gheorghe Sturza c tre Arhimandritul Dionisie i-a zis: Prime te aceast numeroas turm sufleteasc pe care p rinteasca ngrijire a domnitorului o ncredin eaz prin mine i altele; iat cine ncredin eaz pe soborul Lavrei Neam ului n seama Arhimandritului Dionisie... Dup aceasta a f cut i Arhimandritul Dionisie un cuvnt c tre sobor, n care ntre altele a zis a a: P rin ilor i fra ilor, scopul mntuitor care a adunat pe to i petrec torii n aceast sfnt m n stire nimeni nu se poate ndoi c este mntuirea sufletului, petrecerea dup poruncile i legea Domnului ntru o via neprih nit i altele; apoi a ad ugat zicnd: Chem i rog pe to i b rba ii iubitori de bine s se adune mprejurul meu: m ve i g si gata la tot ce este bun i folositor; voi nlesni fiec ruia cu pl cere calea spre fapta bun , voi avea priveghere neadormit a ntmpina pe ct se va putea trebuin ele duhovnice ti i materiale ale fiec ruia cu ajutorul lui Dumnezeu, voi ntinde mna i voi ridica pe cel c zut, voi sprijini pe cel ce se poticne te, voi ncuraja pe cel dezn d jduit i deprins din tinere e cu suferin ele, voi ti s suf r cu cel ce sufer , s rabd cu cei ce p timesc, s plng cu cei ce l crimeaz i altele. Vede i, iubi ilor cititori i cunoa te i c cuvintele lui ar r mnea s fie de om dulce la cuvnt i mbun t it, i care l-ar durea inima i i-ar pune sufletul pentru mntuirea sufletelor omene ti i pentru cinste i mbun t irea unei a a de mari lavre; dar fiindc cuvintele Mntuitorului sunt foarte adev rate, pentru aceasta, ca s aib ele i mai mare t rie, zice c Cerul i p mntul vor trece, iar cuvintele mele nu vor trece (Marcu 13, 31), apoi iar i zice: Amin, amin gr iesc vou , cel ce nu intr prin u n staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela fur este
134

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

i tlhar (Ioan 10, 1). Deci este cunoscut cum c Arhimandritul Dionisie a intrat stare acestor sfinte m n stiri nu prin u , cu buna voin a soborului, c ci nici nu-l tia soborul bine cine este, ca s -l cear de stare ; i pentru aceea nici nu a urmat ca un stare , potrivit chem rii sale, dup cum ve i vedea: c n 5 zile ale lunii lui iunie s-a pus stare soborului cu chipul care s-a ar tat, ns nc pn a nu se ridica n scaunul st re iei, cum a intrat n mijlocul acestui sobor, ca un lup mbr cat n piele de oaie, f r a se sf tui cu cineva din p rin ii soborului, ndat a nceput a sf rma zidirile ctitorice ti, dup mputernicirea ce zicea el c are de la domnul Grigorie Ghica, nct pu in de nu a r mas M n stirea Neam ului, n scurtul timp al st re iei lui, ca o urciune a pustiirii. Iar P rintele Arhimandrit i Stare Nathanail, dup scoaterea sa din st re ie n anul 1855 februarie n 24, mai lini tindu-se la chilie pn la sosirea n st re ie a acestui Dionisie, acesta n grab l-a izgonit din sobor cu mare neomenie i a umblat zbuciumndu-se din loc n loc pn n anul 1856, cnd, atunci, n luna lui mai, aflndu-se la o mo ie a m n stirii, anume Oancea, acolo foarte tare s-a boln vit; i mp rt indu-se cu Sfintele i de via f c toarele lui Hristos Taine, s-a mutat c tre Domnul cnd i citeam eu rnduiala la ie irea sufletului, mai n 29 zile, mar i, n s pt mna a aptea dup Pa ti, i s-a ngropat n pridvorul sobornice tii biserici a M n stirii Neam ului. nc s se tie i aceasta, c coala public din Trgul Neam ului o a zidit P rintele Arhimandrit i Stare Neonil, cu a a hot rre, ca s se nve e copiii nv turi biserice ti, i profesorul s fie fa duhovniceasc , c lug r, iar nu politiceasc , nici m car preot de mir; i a a a urmat din anul 1853, de cnd s-a nfiin at, pn n anul 1855, mai n 20 zile, neamestecndu-se ministrul bisericesc ntru nimic n trebile acestei coli, iar atunci ndat i-a aflat loc ministrul prin Arhimandritul Dionisie, cnd nc nici nu intrase stare , i cnd
135

nc nici m car locotenent de stare nu intrase el pe poarta m n stirii, c voind s se mbuneze a ar tat ministrului bisericesc c acea coal se afla foarte n proast stare; ns el s-a l udat c intrnd stare o va mbun t i. Totodat , cum a intrat stare , a i nceput a trimite la ministru catalog pentru cei ce nva i a cerut ca s se trimit de acolo om la examen, apoi a tocmit tot el i profesori mireni la aceast coal , c rora pe toat luna le d dea mul ime de bani leaf din c mara m n stirii, i slugile lor a ijderea erau tocmite tot de c tre m n stire cu nsemnat condei de bani leaf pe fiecare lun , i osebit de cas i de alte nlesniri ce li se f cea de c tre m n stire, i de mas , care cu zacusc cu tot trebuia s fie de 4 ori pe fiecare zi i aceia nu mai prost, f r numai de c rn rii, unturi i pe te, m car de ar fi fost i n zi de post; apoi mai trebuia nc pe fiecare lun ca s cheltuiasc m n stirea vreo 300 de lei pe cafea, dulce i i ceai, tot pentru dn ii. Dup aceasta, a eznd i coala primar i gimnaziul n Trgul Neam ului, a am git prin ngroziri viclene pe unii din p rin ii soborului, de au isc lit un jurnal, pe care le tia cum l-a alc tuit pentru acea coal , speriind pe p rin i c dac nu vor isc li, apoi n pu in vreme va fi plin m n stirea de copii la acea coal , c reia i-a i scos el hrisov deosebit, m car c tocmai cum a voit s -l scoat nu a putut, fiindc p rin ii duhovnici ai soborului, sim ind aceast lucrare, au protestat pe la locurile cuviincioase, i el, v znd c nu a putut scoate hrisovul n ce chip a voit, a nceput a ngrozi cu surgunii pe p rin ii cei ce au protestat, aducnd spre a-i ngrozi pe Constantin Negri la m n stire, ns nu a ispr vit nimic. Deci adunndu-se copii la acea coal , a ndatorit el pe c mara m n stirii ca s -i caute cu toate cele trebuincioase, precum cu mncare bun , cum porunceau profesorii, cu haine bune i cu nc l ri, cu c r ile, cu hrtia, cu condeiele cte le trebuiau i altele, nct osebit de tot ajutorul putincios al m n stirii, numai
136

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

ntr-un an am cheltuit i bani cu inerea acelei coli mul ime de mii de lei. Iar Arhimandritul Antonie, care fusese locotenent de stare i isc lise programele, dup ce s-a dus de la m n stire, netrecnd mult vreme, ndat a nnebunit i a i orbit, ns Arhimandritul Dionisie cu tovar ii i partizanii s i nimic nu au luat n b gare de seam aceasta, ci prin silniciile cu care au putut au pus n lucrare i au vrt seminarul deasupra sobornice tii trapeze. i ministrul bisericesc a trimis rector la aceast seminarie din partea sa, hot rnd m n stirii ca pe fiecare an, osebit de cas , de mas i de altele, s -i dea leaf cte 200 de galbeni austrieci, i osebit 1500 de lei de cheltuial , pentru c a venit din ara nem easc n Moldova. Apoi a mai trimis ministrul bisericesc i al i profesori la acest seminar, c rora nsu i Arhimandritul Dionisie le-a rnduit leaf ct a voit, osebit de mas i de alte nlesniri. i a a din nceput s-au fost pus 140 de elevi, i din at ia r m seser ntr-o jum tate de an 4 elevi i 5 profesori, i pe urm a picat i podul sobornice tii trapeze, peste care era ntemeiat seminaria. Iat c ntru acest chip s-a a ezat seminarul n l untrul M n stirii Neam ului, precum am zis, iar nu prin cererea a tot soborul, precum tot se ncurc de cei care caut pricini spre d rmarea soborului. Care bine s tie c minciuna, ori icum o ar nvrti, tot minciun r mne, i de diavolul tat l minciunii i vor avea parte aceia ce voiesc prin minciun a ntuneca adev rul, c a a zice i Sfntul Prooroc David: Pierde-vei pe to i cei ce gr iesc minciun . ntre aceste, Arhimandritul Dionisie, pentru pravila sobornice tii biserici, care din predanie de la Prea Cuviosul P rintele nostru Stare Paisie Velicicovschi s-a p zit pn acum ner luit , el nu numai c nu a mers la dnsa adeseori, dup cum i se cuvine unui stare a fi ntru toate pild soborului celui c ruia i se nume te ocrmuitor, ci nc pizmuind celor ce mergeau, s-a f g duit c o va reforma, dovedind aceast gre it
137

socotin a sa i n fa a lumii, c ci n anul 1856, n ziua de luminatul praznic al n l rii Domnului nostru Iisus Hristos, fiind farmaclcurile m n stirii i ograda pline de boieri i de tot felul de norod din toate st rile, a trimis de a chemat din Dumnezeiescul Altar pe eclesiarhul cel mare al m n stirii23, cnd avea cea mai mult treab fiindc liturghisea cu arhiereu24, unde trebuia s stea nedep rtat de el i cum a ajuns eclesiarhul n cerdacul st re iei noi, sus, fiind de fa i arhondarul cel mare al m n stirii, a nceput a r cni ct un leu la eclesiarhul, zicnd c Ce sunt acestea? i de ce huiesc clopotele att de mult, i de ce treab facem attea sfin iri de ap i masle? i pentru ce s-a mai cntat Acatistul n soborniceasca Biseric i Paraclisul i sfin irea apei n ziua de praznic, c cu acestea numai ct se lunge te pravila n zadar; i nc a mai ad ugat zicnd c c lug rii M n stirii Neam ului acestea le-au f cut numai ca s am geasc norodul; ns s nu mai gndeasc una ca aceasta, c ci s-au trecut cele de demult, i lumea s-a civilizat, i cele de ieri ast zi nu se m nnc . C Hristos ade n ceruri, iar p mntul s-a dat oamenilor ca s fac ce vor vrea; i dac c lug rilor le trebuiesc acatiste, paraclise i sfin iri de ap , apoi s i le fac prin chilii, iar s nu ngreuieze norodul cu acestea. i altele multe vorbe putrede necre tine ti i-a mai zis ca un dasc l parizian. Iar eclesiarhul pe toate acestea auzindu-le nen d jduind din gura aceluia care se numea stare i care ar fi trebuit s se bucure, v znd c el nu tie nimic din rnduiala m n stirii i c c lug rii se silesc i in predaniile P rinte ti, i nc s -i ajutoreze i s -i ncurajeze spre acestea, dar nu s le mpu ineze rvna cu ale sale r cnete fiindc avea treab grabnic n Dumnezeiescul Altar numaidect, precum am zis, nu a r spuns alta nici un cuvnt, ci precum pururea le este obiceiul c lug rilor, l snd acestea la purtarea de grij a Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu, nu s-a uitat la brfiturile lui, ci a cerut iert ciune i a alergat n biseric . Pe care cuvinte seci i necre tine ti le-a mai poftorit i n fa a arhiereului ce
138

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

liturghisea i a altor fe e cinstite zicnd c cu acest fel de prelungire a rug ciunilor a f cut mare osteneal i arhiereului, ca i cum acestea le-a s vr it soborul numai atunci, iar nu i n to i anii, fiindc el nu tia rnduiala m n stirii, i nici nu avea sf tuire pentru aceasta cu p rin ii duhovnici ai soborului, care tiau. i a a s-a i l udat atunci de fa c pentru alt dat o va regula el rnduiala; dar nu i-a ajutat Prea Curata Maica lui Dumnezeu spre a- i mplini acest scop p gnesc. n vremea cnd a intrat stare , intirimul bisericii Sfntului Ioan Bogoslovul, unde se ngropau to i acei ce se trec din aceast via ntru acest sobor, era bine ngr dit cu zaplazi mprejur i dr ni it, iar el a poruncit de l-a stricat i a mutat gardul mult n l untru, l sndu-l descoperit i nepuindu-i por i, ca spre batjocorirea credin ei noastre pravoslavnice, osebit de mormnturile p rin ilor i fra ilor ce au r mas afar de intirim i altele, peste care a f cut el o ur mare, i le calc carele i dobitoacele. Dar, nc , i acele din l untru s nu r mn n pace, ci s le calce bivolii, caii i alte dobitoace, care au stricat i au c lcat pe prea cinstitele cruci ce erau puse dup obiceiul cre tinesc pe la mormnturile mor ilor. nct ne era mai mare jalea privind acestea. Ba, nc , nici bolni a cea pentru cei sminti i la minte nu a l sat-o n pace, c a stricat ba cele25 de acolo, unde se nchideau cei care erau tare nebuni, i urile unde se ad posteau spre aerisire, vara, neputincio ii i cei ndr ci i. Asemenea i gardurile, nef cnd mai-nainte altele. i a a, din aceast pricin , mul i din aceia care erau tare nebuni, neputndu-se opri de vreun gard, se duceau prin p dure, i acolo cu mare greu i g seau p rintele Pamfil monahul, nacealnicul acestei bolni e, mor i. Istorisind, noi, pe rnd, pe toate necazurile i pagubele pe cte le-a pricinuit acest arhimandrit m n stirii i soborului fra ilor, apoi, atunci, gndesc c ar trebui s se alc tuiasc o carte foarte mare. C ci nu era ndestulat el c f cea mare necaz p rin ilor ce erau rndui i prin slujbele ob te ti, pentru c
139

iconomului celui mare i pusese un mirean, cu nume de agricultor; vivliothicariului, iar i mirean vivliothicar; gr dinarului, botanic mirean. Dechiilor26 pe la mo ii, osebit de vechilii27 cunoscu i de a ez mnt, le mai pusese i al i vechili i revizori. Asemenea, i n Trgul Neam ului, la ospitalul cel mare al m n stirii, dup ce a alungat cu mare batjocur de acolo pe ieromonahul Theofan inspectorul, apoi, osebit de doctorii cei mai-nainte rndui i, a mai rnduit i el alt doctor, revizor, pe Costache Vrnav28. i n chiliile st re e ti inea vreo c iva mireni, cu nume de directori, secretari i logothe i, care to i unelteau mpreun cu dnsul tiutiun. nct, cnd te apropiai de chiliile acelea, nici nu puteai s mai zici altceva, dect c este o cafenea acolo; c de departe te nn du a tartariceasca putoare a tiutiunului. nc i buc tar i avea la st re ie, tot mirean; pentru c bucatele c lug re ti nu i pl ceau. i pentru aceea nu a ezut vreodat cu fra ii soborului n trapez la mas , ntru toat vremea st re iei sale. i acestor mireni, osebit de leafa ce li se da din c mara m n stirii cu porunca lui, i altele lucruri trebuitoare, cu prisos, dar nc le da voie de mergeau i pe la metoacele m n stirii, i i luau porci, pine, gru, popu oi, orz, ov s, fn, legumi i altele. El n anul 1856, luna lui ianuarie ntia zi, fiind cu mitra arhimandri easc n cap i mbr cat cu mantie arhiereasc , deasupra sobornice tii trapeze a m n stirii, unde nfiin a seminarul, n fa a a tot soborul i a ministrului bisericesc i a altor boieri, n cuvntul ce l-a gr it el atunci c tre sobor, ntre altele biguieli a zis mai rostit a a: Mie s nu-mi zic nimeni din c lug ri c am venit la m n stire s m mntuiesc; aceasta nu voi s o aud... i altele. Deci mai primind i 791 de lei i 32 parale de la jug ritul mo iei Vn tori, i 777 de lei din p durea Lipovei i 5.180 de pe zece f lci de p dure de pe mo ia Gro ii, i 1.850 de lei pe cinci f lci de p dure de la Alecu Catargiu i 4.273 de lei 20 parale de la metocul Sfntului Gheorghe a mo iei N nie ti, i
140

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

7.400 de lei mil de la Iancu Adamachi, 5.810 lei de la ierodiaconul Gheorghe, 4.420 lei de la duhovnicul Ilarie din M n stirea Secu, 2.590 lei de la boierii Brnze ti din Trgul Frumos, 1.700 lei de la ieroschimonahul Conon, 1.480 lei de la Dimitrie Paraschiv, 1.000 lei de la Constantin Hermeziu, 7.877 lei tot mile h r zite soborului i 2.437 lei i-a primit prin ieromonahul Andronic, eclesiarhul cel mare al m n stirii numai de acei ce s-au trecut i n pomelnicul mare; iar care bani mai ntrecea de la privegheri sau panahizi, i acei de pe s rindarele ce le da cre tinii, nicidecum nu este tiut c i a primit; i nc a mai vndut i mul ime de locuri ale m n stirii i ceara din Trgul Neam ului, f r s arate cnd a luat, ca s nu mai tie soborul ce face el. i nemair bdndu-l milostivirea lui Dumnezeu i Prea Curata Maica lui Dumnezeu, ap r toarea i neru inata n dejde a noastr , a aprins foc al rvnei casei lui Dumnezeu n inima Prea Sfin itului Mitropolit al Moldaviei Sofronie, care cunoscnd c soborul nu are putere, m car de ar i ti ce s fac , mai ales cnd a sim it c a vndut mul ime de locuri ale m n stirii f r s tie soborul, sau m car economul, sau c m ra ul, i nici n-a ncrnit n c mara m n stirii acei bani, atunci a rnduit o comisie de fe e duhovnice ti la m n stire, ca n fa a soborului s se vad adev rul. Dar el ct a putut s-a silit de s-a dus acea comisie nelucr toare, ar tnd nc i oare icare prih niri asupra mitropolitului i a tuturor arhiereilor Moldaviei c tre domnul Grigorie Ghica. ntre altele nc mai avea el i acest obicei, de zicea cteodat c ct va ine guvernul cu dnsul, atta va st re i, iar cnd va vedea c guvernul nu-i ajut , nici i ine n seam , atunci ne las dracului i se duce, care cuvnt cnd l auzeam zicnd a a acel ce se numea c ne este stare , foarte greu ne c dea; el cnd vedea crucea stare ului Neonil cea cu cavaleria Sfintei Ana clasa a doua, striga n fa a tuturor, oc rnd pe eclesiarhul cel mare, ca s nu o mai scoat n vederea norodului, c ci este cruce ruseasc . Iat ce fel de
141

minte de art avea acest tic los arhimandrit. Deci se n elege c s-au auzit aceste toate i pe la Ia i. i chiriarhia rii, ca ceea ce prive te spre totbinele ndeob te al m n stirilor, cum s-a mazilit domnul Grigorie Ghica i a mers la Paris de s-a mpu cat singur29, ndat socotind i avnd grij ca nu cumva s fug ncotrova Arhimandritul Dionisie dup cum am zis c se i l uda f r de a- i da r spuns cum a dispozat averea m n stirii, a trimis la 8 zile ale lunii lui iulie, anul 1856, porunc la duhovnicii soborului Lavrei Neam ului spre a nu da nimic, nici o ascultare Arhimandritului Dionisie, totodat hot rnd soborului ca s -l in n cea mai de aproape priveghere, ca unul ce ntru totul i-a c lcat datoriile de stare . Deci sosind acea adres noaptea spre 10 zile ale lunii lui iulie, au mers egumenul M n stirii Secului mpreun cu al i p rin i la chiliile st re e ti; i n elegnd de la casnici c este dus precum adeseori avea acest obicei a mnea pe aiurea f r s tie soborul unde este , i-au pecetluit u ile chiliilor, i apoi cercnd l-au aflat la M n stirea V ratecul, de unde pornind nu a voit s vie la m n stire precum era chemat, ci mergnd s-a a ezat la un mirean n Trgul Neam ului. i de multe ori i s-a f cut chemare de c tre sobor ca s vie s ad la m n stire, dar el ns nu a voit s vie, ci edea acolo i mnca carne, mpreun cu Grigorie Cozadin i cu un ucenic al s u, n toat vremea Postului Adormirii Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu, precum a spus nsu i acel ucenic, nefiind ntrebat de cineva, care nu i se cuvine lui s o m nnce nici n c legi, necum n post30. i a a chibzuindu-se c dac nu voie te s vie la m n stire, negre it c i pl nuie te a se duce undeva, dup cum se l uda nainte, precum am zis, s-a ns rcinat de c tre sobor un p rinte i cu doi rnda i n uli ele trgului, ca s ia seama, cnd se va duce s dea de tire la m n stire ncotro a apucat; iar altfel de instruc ii nu li s-a pus, i care a a au i urmat, nimic mai ad ugnd. Dar Arhimandritul Dionisie a trimis jalob la c im c mie i la Prea Sfin itul Mitropolit, tnguindu-se c este arestuit cu
142

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

mare urgie de c tre sobor n Trgul Neam ului, i se ruga s -l slobozeasc din acea arestuire. i prin partizanii s i venir de la Piatr Gheorghi comandirul de jandarmi cu arma ul cu vreo 30 de osta i la m n stire; i punnd osta i prin cerdacurile m n stirii cu armele n mini, ca s ngrozeasc pe sobor s trimit rug minte n scris c tre Arhimandritul Dionisie, cum c -l roag s vie iar i s fie stare m n stirii, soborul nu s-a ngrozit nimic, ci a hot rt c nici nu voie te s -l mai vad n mijlocul s u. i dup ce prin vreo cteva scrisori c tre sfatul soborului nu au ispr vit nimic acei boieri, apoi s-au dus, l snd n urm mul ime de laude ngrozitoare asupra sfatului soborului. Deci unii din p rin i se cam ngrozeau v znd attea cumpli ii lucrndu-se prin partizanii lupului celui ce voia a intra iar i n staul; dar ns cu n dejdea ntru ajutorul Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu s-au mb rb tat, i a a, de i certnd ne-a certat Domnul, dar mor ii nu ne-a dat c prin mila i n eleapta punere la cale a naltului guvern i a Prea Sfin itului Mitropolit, mpreun i a iubitorilor de Dumnezeu arhierei ai rii Moldaviei, care pururea se silesc pentru binele i ntemeierea iubitei patrii s-a trimis la m n stire, la fa a locului, o nalt comisie, politiceasc i bisericeasc . i din partea bisericeasc au fost Prea Sfin i ii Arhierei Nectarie Sotiriopoleos, locotenent Episcopiei de Roman, i Meletie Istrati, Episcop Hu ului; osebit de ace tia au mai fost i Arhimandritul Nicon, egumenul M n stirii Bisericani. Iar din partea politiceasc : marele logof t Grigorie Crupen chi, adjutantul domnesc Petru Schilete i al ii. i foarte cu luare aminte, lucrnd aceste cinstite fe e f r p rtinire i nf o ind pe Arhimandritul Dionisie cu p rin ii soborului, asemenea i jaloba soborului cu ale lui al turndu-le, toate ndrept rile lui bine s-au adeverit c nu au fost a a n ce chip le spunea pe hrtie. i apoi v znd el cum c n loc s se foloseasc , mai tare se ncurc cu nscrisurile lui cele d sc le ti
143

pe care le d dea ca spre r spuns comisiei la ntreb ri, a fugit pe tain noaptea din m n stire, f r tiin a soborului i a comisiei, i s-a ascuns la Grigorie Cuza (care pe cinii din ograda sa i avea pe numele Sfntului Nicolae, a Sfntului Gheorghe i a altora; se vede c cel asemenea pe cel asemenea iubea, c ci i n vremea comisiei venir la m n stire mpreun cu Vasilie Buc inescul, i dup ct puteau ajutora ca s intre Dionisie iar i stare , m car pe vreme de dou s pt mni, dnd bani i rachiu pe la unii din cei mai neputincio i fra i, dar ns nimic nu au ispr vit). Deci lucrnd cu frica lui Dumnezeu i cu n elepciune acei cinsti i comisari, i cunoscnd bine nevinov ia soborului, au ar tat c tre nalta ocrmuire toate pe larg; iar nalt Prea Sfin itul Mitropolit, nconjurat de clerul rii Moldaviei, voind ca i n viitor s nu mai poat acest arhimandrit a tulbura lini te soborului Sfintelor M n stiri Neam u i Secu, au ncheiat un jurnal n acela i an 1856 luna august n 18 zile, sub nr. 1246, n care ntre altele se hot r te ca niciodat s nu mai poat fi Arhimandritul Dionisie pov uitor turmei cuvnt toare i la asemenea sfin ite a ez minte, ca s nu mai adauge def imare treptei prin asemenea osndite urm ri. Apoi dup aceasta, ocrmuirea bisericeasc mpreun i cea politiceasc , socotind ce este de folos i mai cinstit, spre a mai sta aceast sfnt Lavr spre slava lui Dumnezeu i ntru lauda Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu i podoaba patriei, a dat voie soborului, ca potrivit a ez mntului, statornicit i nt rit pentru aceste m n stiri, s - i aleag pov uitor din snul s u, cum va socoti cu dreptul, i spre care vor avea mai mult ncredere i dragoste, netemndu-se de nimeni, i a a sobornice te s-a ales i s-a pus P rintele Gherasim Stare . Acesta a fost din neam drept patriot Moldovean n scut n ora ul Boto ani din p rin i bine-credincio i31, i din tn r vrst iubind via a monahiceasc a alergat la Sfnta M n stire Neam u n soborul Prea Cuviosului P rintelui nostru stare ul Paisie Velicicovschi;
144

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

i supunndu-se sub jugul Dumnezeie tii ascult ri, s-a f cut c lug r iscusit, att n lucr rile duhovnice ti, precum i n cele politice ti. i cunoscndu-se vrednic, a fost pus dichiu pe la mo iile m n stirii, econom mare i vechil mo iilor din Basarabia ale m n stirii i n alte slujbe de c petenie. Apoi acum prin voia lui Dumnezeu, cu o mpreun gl suire a tot soborul hirotonindu-se ierodiacon, ieromonah i hirotesindu-se arhimandrit de Prea Sfin itul Meletie, Episcopul Hu ului, s-a suit la scaunul st re iei, precum am zis, n anul 1856 septembrie nti. i era la statul trupului de mijloc, ochii c prui, fa a rotund , nasul mic, capul mic, gura potrivit , p rul n cap i muste ile n doi peri, dar barba mai mult alb i mic , i la glas nu tocmai mare. Deci netrecnd mult vreme dup punerea sa n st re ie, a venit bine-credinciosul caimacam, ocrmuitorul rii Moldaviei Theodor Neculai Balo la m n stire, i eznd o s pt mn ntreag , a cercetat nsu i cu am nuntul i a aflat c toate au fost adev rate cele ce s-au dezvelit de sobor c tre nalta comisie pentru Arhimandritul Dionisie, i bucurndu-se s-a ntors cu pace ntru ale sale. Apoi dup ducerea caiamacamului, cunoscnd P rintele Stare Gherasim bine n ce stare i s-au ncredin at aceste sfinte m n stiri, care departe se aflau de starea lor cea dinainte, ntre altele multe p gubiri ce a p timit, dup mprejur rile cu care au fost nghesuite m n stirile acestea, a v zut c sunt foarte mpov rate; i prin dou hrisoave ale domnului Grigorie Ghica, unul din 1855 sub nr. 3016, i altul din anul 1856, sub nr. 1274, care erau pentru coala din m n stire i pentru internatul i gimnaziul din Trgul Neam ului, i privind la hot rrile ferici ilor ctitori, nzestr torii acestor sfinte m n stiri, care numai pomeniri i rug ciuni pentru dn ii i pentru to i pravoslavnicii cre tini poruncesc s se fac nencetat f r a mai zice c iart pe c lug ri de acele hot rri dac nu le-ar mplini, foarte s-a ngrozit de aceast mare sarcin ce i s-a pus, c ci din
145

pricina neajungerii banilor pentru ntinsele cheltuieli, nici pomenirile ferici ilor ctitori nu se pot s vr i cu toat ndestularea, precum cer ei, nici inerea bisericilor i a soborului i a casei primirii str inilor nu poate s ajung deplin spre lauda lui Dumnezeu din pricina lipsei celor de nevoie; toate acestea i cele asemenea lundu-le n b gare de seam cu prea plecate metanii i cu lacrimi mpreun cu tot soborul, a rugat pe Prea Sfin itul Mitropolit i pe naltul guvern de s-a milostivit asupra acestor sfinte m n stiri i a soborului din ele, i prin hrisovul din anul 1856 noiembrie 29 sub nr. 34, sec ia a 2-a, din secretariatul de stat nr. 40, a hot rt s r mn n totul nelucr toare acele dou hrisoave ale domnului Grigorie Ghica ar tate mai sus, regularisind l murit prin aceasta cum s se urmeze. Deci n vremea st re iei sale s-a ntmplat o minune n aceast sfnt m n stire ntru acest chip: un om, anume Vasilie a lui Toader Chi escul din satul Ro iorii, inutul Sucevii, mo ie a boierului Iancu For scu, n anul 1856, decembrie n 6 zile, a p timit aceasta c din bun s n tos l-a apucat o ame eal cu nebuneal amestecat , nct fugea pe cmpi. Deci prinzndu-l al i oameni, l-au adus la biserica cea de acolo a satului cernd rug ciunile preo ilor, unde dup pu in a i amu it des vr it neputnd vorbi nimic; iar n anul 1857, martie 11, trimi ndu-l boierul cu scrisoare la aceast m n stire spre a i se face sfintele rug ciuni pentru t m duire, i s-a f cut sfin irea apei i i s-au citit rug ciunile Marelui Vasilie, i i s-a f cut Sfntul Maslu de trei ori. i la sfr itul Sfntului Maslu de a treia oar , cnd au deschis ieromonahii Sfnta Evanghelie spre a o pune pe capul bolnavului dup obicei, n vremea rug ciunii celei de pe urm a rnduielii Sfntului Maslu, atunci s-a ntmplat s fie acolo scris tocmai cuvntul acesta care zice a a: Effatha, deschidete (Marcu 7, 34). Deci v znd-o aceasta preo ii au zis lui: Cere- i iert ciune, Vasilie!, iar el atunci cu luminat glas a strigat Blagoslovi i p rin i sfin i i m ierta i pe mine
146

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

p c tosul, i a a a r mas vorbind foarte l murit, i s-a t m duit i de celelalte neputin e des vr it, prin mila Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu, i s-a dus la casa sa bucurndu-se. fragment despre nnoiri i ctitorii la M n stirile Neam u i Secu i schiturile Vovidenia i Sih stria Secului Iar P rintele Arhimandrit i Stare Gherasim, voind s aduc dup ct se va putea iar i la starea cea dinti m n stirea, s-a apucat i a pus n lucrare ca s se s vr easc la loc zidirile ce le-a sf rmat Arhimandritul Dionisie, i a pus de a zugr vit toat casa trapezei ob tii foarte frumos, i s-a apucat ca s fac meremet32 i sobornice tii biserici a n l rii, ns numai ct a nceput a strica acoper mntul vechi s o acopere cu tabl de aram i a nceput a- i aduce materialul, i ndat sa pornit balaurul iadului, diavolul, cu toate puterile prin slugile sale i a oprit lucrul i a pr p dit materialul tot ntru acest chip: n anul 1859, domnul Moldaviei Alexandru Cuza, prin ofisul sub nr. 121 a pus ndatorire ministrului bisericesc de a trimis n M n stirea Neam ului o comisie, njghebat de cinci persoane mireni, adic Alexandru Tiriachiu ministrul cultului, Iancu Ghica adjutant domnesc, Grigorie Cozadin, Scarlat Pastia, Costic Cerchez secretar, i dou persoane din partea clerului, ns nu rndui i de chiriarhul rii dup Canoanele Bisericii, ci numai de satana rndui i i de ofis numite i anume: Melhisedec33 Arhimandritul, rectorul Seminariei de Hu i, i Protoiereul Dimitrie Mateia i, rectorul Seminariei de Roman. Ace tia cu to ii, nso i i cu comandirul de jandarmi al districtului inutului Neam u, au sosit f r de veste la M n stirea Neam ului n 11 iunie, nu spre nchinare, ci spre pr dare; i mergnd cu to ii drept n chilia st re easc , i spunnd P rintelui Arhimandrit Gherasim, Stare ul actual,
147

misia lor, Stare ul le-a vorbit cele de cuviin , hot rnd c nu le d averea m n stirii; iar dac guvernul voie te s o ia, apoi numai prin putere o va lua, c ci soborul nu are arme s -i stea mpotriv ; i auzind acestea numi ii comisari, ndat cu repejune au trimis porunci ca s adune tot soborul de la M n stirea Secului i de pe la Schiturile Vovidenia, Pocrovul, Sih stria Secului i Sihla, la M n stirea Neam ului. i dup ce s-au adunat, ndat au poruncit de s-a tras clopotul cel mare, ca s mearg cu to ii la trapez . ns pn a nu intra soborul la trapez , mai nti a pus comandirul jandarmi la u a trapezei n rnd ca mar rut34; i a a printre jandarmi a intrat soborul n trapez , r mnnd jandarmii la u . Deci adunat fiind tot soborul, s-a suit n amvonul trapezei (unde se citea cuvntul lui Dumnezeu c tre sobor) Alexandru Tiriachiu ministrul i cu Grigorie Cozadin, i a citit n auzul tuturor ordinul domnesc cel pentru pr darea m n stirii, asupra c ruia P rintele Stare Gherasim a dat r spuns c Soborul nu se mpotrive te ocrmuirii, fiindc are mai vrtos i porunc apostolic , de a se supune st pnirilor celor mai nalte; dar ne pare r u de aceasta, c vedem adunare care nu este nici de cinstea soborului i nici de a unui guvern cre tin35, fiindc stau jandarmi la u a trapezei, pu i n rnd ca mar rut, care lucrare d n elegere fiec rui privitor ca i cum soborul nu ar voi s se supun st pnirii. i auzind acestea comisarii, ndat ministrul a nceput ca un leu a striga din amvon cu mnie asupra Stare ului i a-l nfrunta n fa a soborului cu multe feluri de cuvinte scandaloase zicnd c nu este trebuin lui de a lua seama lucr rilor comisiei domne ti, c ci ea poate face orice va voi. i altele multe a mai zis, care sunt publicate prin adaosul Buletinului Oficial al Moldaviei, nr. 63 din luna august 1859. Apoi ie ind din trapez a a mnio i i nso i i cu jandarmi, au nceput a pecetlui u ile prin m n stire, adic cancelaria n care erau actele lucr toare , biblioteca unde se p streaz hrisoavele i toate documentele ctitore ti i c r ile
148

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

cele de vnzare , pirgul cel mare unde este toat arhiva i biblioteca cea veche a m n stirii, n care se p streaz c r ile vechi n mai multe limbi, i t lm ciri de prin alte limbi n limba moldoveneasc nc netip rite , cancelaria c m rii, i ns i toat c mara chinoviului; ns mai nti au luat din ea lada cea de fier, n care se p strau to i banii m n stirii i 15.000 de galbeni austrieci; erau numai aur, preg ti i pentru meremetul sobornice tii biserici a M n stirii Neam ului; iar 400 de galbeni pentru nnoirea schitului Orgue tii, care se lucra. i mare deosebire se n elegea de la p gnia turcilor pn la ace ti pr d tori: c ci n anul 1821, cnd erau volintirii n M n stirea Secului, atunci la M n stirea Neam ului, precum am scris n istorisirea st re iei P rintelui Arhimandrit Ilarie, s-au fost pus spre paz turci; iar la ridicarea lor din m n stire, P rintele Stare Ilarie a scos s le dea 400 de galbeni bac i , iar turcii nu au voit s primeasc , zicnd c mul i m nnc de la m n stirea aceasta, i ei au blestem de la proorocul Mohamet s nu ia de la case ob te ti, ci mai ales s dea. i nc spre dovad au f cut cu a lor cheltuial vreo cteva zile mese cu pe te pentru tot soborul lavrei. Iar ace ti comisari volteri ti i calvini ti i luterani ti au dezbr cat pe M n stirea Neam ului i pe cele alte de averi zicnd c suntem de un snge cu italienii. Iar dup acestea nsu i ministrul Tiriachiu, cu o pornire foarte furioas i cu tot dispre ul, a luat din minile Stare ului i cheia care era de la lada cu banii lavrei, f r s -l mai ntrebe ceva cu blnde e, i ndat a pus str jeri jandarmi, att pe la numitele locuri, ct i prin prejurul m n stirii, ca nici un c lug r s nu poat ie i afar altfel f r numai prin tirea ministrului i a comandirului de jandarmi. i a a, prin acest fel de forme, Tiriachiul, Cog lniceanul, Cozadin, Cerchez, Ghica, Ciulei, Borie, Panu, Pastia, Vrnav, Cuza, Roset i al i cinovnici36 i trengari, cei mai njosi i i lep da i de Dumnezeu, cu crucile i r scrucile n gur , f r de nici o fric ,
149

spurca ii i nelegiui ii, au pr dat des vr it sfintele m n stiri i au f cut turme, cirezi i herghelii din vitele c lug rilor. Apoi tot aceast nelegiuit comisie, ndat a pus n m n stire i o alt osebit ocrmuire f r de tiin a chiriarhului i mpotriva Sfintelor Canoane ale Bisericii Pravoslavnice, care hot r sc ca n m n stire de monahi numai o ncep torie s fie, iar nu dou , c ci a pus un comitet, nt rit cu act din partea ministrului cultelor, sub titlul de administrativ, izbind comisia cu nformarea acelui comitet chiar n dignitatea chiriarhului i a lavrei, f r s mai poarte vreun respect i c tre stare ul legiuit i s nu fac conrup ie soborului, nelund ei seama c la tagma monahiceasc nu se ncap nicidecum a fi al i administratori afar de stare ul i de duhovnicii soborului. i ndat acel tic los comitet i-a f cut pecete osebit de a soborului i a nceput a se amesteca n lucr rile duhovnice tii rnduieli i documentele cuvenite numai dignit ii Stare ului, nentrebnd de nimic pe Stare ul i necerndu- i sf tuire; ba nc la atta obr znicie a ajuns, c i-a trimis stare ului i adres cu invitare, ca numaidect s opreasc de liturghisit pe duhovnicii care nu ascult de poruncile comitetului. Dup aceasta domnii comisari, voind s sting pomenirea c lug rilor ce s-au ostenit n sfintele ascult ri chinoviale, i pentru ca urma ii monahi care dup vremi vor fi n m n stire nici s nu mai tie ce administra ie i ce regul a avut acest numeros sobor, au nc rcat toate delile37 din arhiva m n stirii, n num r de 1189, cuprinz toare de contracte, de condi ii i de altele felurite nscrisuri ncep toare din anul 1778, i altele 264 de dele, cuprinz toare de toate semile38 Lavrei Neam ului, de primiri i de cheltuieli, nt rite, ncredin ate, ... i pecetluite, i altele 76 de condici de semile soborului Lavrei, legate cu mucava i controlate, ncep toare n anii 1780 potrivit poruncii domnescului ofis sub nr. 171, care este publicat prin buletinul oficial nr. 47 n anul 1859 iunie 11 zile , ba nc pe
150

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

cele mai din urm condici nsu i tic losul comitet noaptea nc rcndu-le pe din dosul c m rii lavrei, ca s nu simt soborul, n vremea privegherii Sfntului Marelui Ierarh Neculai, le-au trimis la ministrul bisericesc de care era njghebat numitul comitet (adic : Sofronie Vrnav, Ieremia Zane, Antim, Timothei, Petru Gheorghiu, Anastasie Racli , cu tovar ii lor). nc acest tic los comitet, pe lng alte nelegiuiri, a nvoit i musafir ca s m nnce carne, n toat vremea Sfntului i Marelui Post n m n stire, care nelegiuit fapt niciodat nu a aflat loc ntru aceste sfinte m n stiri. i m car de i mult le-a stat mpotriv P rintele Stare Gherasim, dar ns ei mergnd de-a dreptul la arhondaricul cel mare, au hot rt arhondarului zicnd: Noi ca comitet dezleg m; i ndat Nichita Darie, care lua pe fiecare an leaf cte 3.000 de lei numai ca s ie cu dn ii i s dea mncare bun i de ajuns comisarilor pr d tori, le-a mplinit toat porunca, dnd bucate de carne de ob te n toate zilele de peste an la musafiri. Pe aceste pr d ri i dezbin ri ale clerului celui tn r privindu-le cu ochii s i i judecndu-le cu mintea, Prea Sfin itul Chiriarh al rii, Mitropolitul Sofronie, i cunoscnd c acestea sunt nceperi ale sf rm rii Bisericii Pravoslavnice din Moldavia, ndat a i protestat de asemenea nelegiuite lucr ri c tre domnul Alexandru Cuza, cu protestul sub nr. 1334, anul 1859 septembrie 9 zile asupra ofisului domnesc nr. 174, care era nt ritor i pov uitor comisiei pr d toare, dar ns nimic nu a ispr vit cu aceasta, ci nc mai tare l-a nt rtat pe domnul Cuza asupra c lug rilor. Deci tot n anul 1859, octombrie 18, mergnd iar i la M n stirea Neam ului ministrul bisericesc Alexandru Tiriachiul, i sf tuindu-se cu Sofronie Vrnav i cu ajutorii s i, a mers la P rintele Stare Gherasim i a nceput a zice: S porunce ti a scoate afar din soborniceasca biseric pravila ce se s vr e te n limba slavon . Iar Stare ul nicidecum nu s-a nvoit. Atunci ministrul izbind cu pumnul de trei ori n masa din casa Stare ului, a strigat la sfin ia sa:
151

Numaidect s s vr e ti aceast bun voire i hot rre a guvernului. i P rintele Stare i-a spus l murit c el nu este pus stare ca s strice rnduielile m n stirii, ci ca s le p zeasc nestr mutate, precum sunt a ezate de Prea Cuviosul P rintele nostru Stare Paisie Velicicovschi, ar tnd i c tre Icoana Prea Fericitului Stare cu mna. i a a ie ind ministrul i cu comitetul din chiliile st re e ti, cu multe laude tirane ti au mers cu to ii n soborniceasca biseric , i cu mare obr znicie i cu tirane ti vorbe i rsuri au nceput a smnci sfintele c r i slovene ti din stran , i sco ndu-le pe acestea afar , ndat sau pus prin tr suri i au alergat i la M n stirea Secului ntru aceea i zi, f cnd asemenea batjocur i acolo n biserica lui Dumnezeu. Apoi tot ntru aceast vreme, au luat i ma ina tipografic cu toate strumentele de la m n stire, ntru o zi de Duminic , nel snd nici m car pn ce se va s vr i cartea Dumnezeie tii Liturghii care atunci ncepuse a se tip ri39. i nc Mihail Kog lniceanu silnicea pe singuri p rin ii tipografi ca s o desfac i s o ncarce; dar ns nici ntru un chip nu sau nvoit a o face aceasta p rin ii, ci se ruga nencetat ca s se milostiveasc i s lase ma ina, m car pn ce se va ispr vi de tip rit Liturghia, din care abia o duium era gata. ns ei nu numai c nu s-au milostivit a l sa lucrul cel chiar drept al soborului, ci ndat au adus jidovi i au desf cut ma ina i o au nc rcat lund-o n folosul lor, suduind pe c lug ri tot de cruci i de r scruci. Asemenea au luat i instrumentele leg toriei i ale v rs toriei, tot cu tiranie, nc i un teanc nou de hrtie pentru tip rit, i ma inile cele de lucrat postavul trebuitor pentru hainele soborului acestei lavre. Deci dup toate pr d rile i tiraniile cte s-au f cut i s-au v rsat asupra soborului Lavrei Neam ului, s-a mai apucat tic losul Sofronie Vrnav nc i de spus cuvinte n biseric i n trapez , din sec capul s u din l untrul c ruia descoperea o t inuit ereticeasc i p gneasc otrav , i nc a oprit de a se pr znui n soborniceasca biseric i slujbele a multor sfin i, precum vom ar ta n tomul urm tor.
152

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

Apoi n anul 1860, Sofronie Vrnav a b tut telegraful din trgul Piatra, cernd de la Guvern grabnic voie ca s surghiuneasc pe p rin i, c i va voi el din sobor, i a dobndit putere nem rginit prin mijlocirea lui Costic Cerchez, ce era n eles cu dnsul mai dinainte, i a a, lund pe ispravnicul de inut ce era v r cu dnsul, anume Scarlat Vrnav, i venind n m n stire cu mul ime de jandarmi n 21 april, ndat f r de veste a nchis sub caraul40 pe apte p rin i proiesto i. Iar P rintele Stare Gherasim i cu tot soborul, v znd aceast cumpli ie f r de omenie, foarte s-a ngrozit, i nedumerindu-se ce este, s-a sf tuit cu p rin ii duhovnici, i au mers cu to ii mpreun n arhondaricul cel mare al m n stirii, i au nceput a ruga pe ispravnicul ca s spun ce este pricina de a nchis sub arest pe acei p rin i, a a, nejudeca i. i el a r spuns c lui a a-i este poruncit, i numai comitetul din m n stire tie. Deci P rintele Stare Gherasim a ntrebat i pe tic losul Sofronie, fiind de fa , ca s spun ce vinov ie au f cut p rin ii acei ce erau pu i sub arest. Iar el, n fa a ispravnicului i a altor persoane, a nceput a oc r i pe Stare ul i pe to i P rin i duhovnici, cu cele mai mari def im ri i ndat a pus jandarmi i la u a clopotni ei, hot rnd ca s nu mai suie nimeni la toac sau la clopote f r nvoirea ispravnicului; asemenea a pus i mprejurul a toat m n stirea vreo 40 de pl ie i cu pu tile i au scos vorbe n sobor c are s surghiuneasc 50 de c lug ri. Iar n 22 april, nejudecnd nimic pe acei apte c lug ri, ci numai sco ndu-le nume c sunt bostangii, i-a surghiunit cu nepovestite silnicii tir ne ti nconjura i de jandarmi. i dup aceasta, tot prin ma in riile acestui tic los Sofronie, ntru acela i an 1860 iulie 20, s-a f cut judecat nedreapt asupra Prea Cuvio iei Sale P rintelui nostru Arhimandrit i Stare Gherasim, de c tre boierul Grigorie Cuza, mo ul lui Alexandru Cuza, i s-a i scos din st re ie; i apoi mergnd acel Sofronie la Prea Sfin itul Mitropolit Sofronie de dou ori l-a rugat ca s l hirotoneasc ierodiacon, dar nenvoindu-se nicidecum
153

Mitropolitul la aceast cerere a lui viclean , tiindu-l nevrednic pentru c f cuse i vreo dou ucideri , ndat el i-a proiectat surghiunia. i a a ntru acela i an, luna lui noiembrie n 8 zile, n vremea Dumnezeie tii Liturghii, mergnd la Mitropolie cu mul ime de jandarmi Mihail Cog lniceanu ministrul primar i Costic Cerchez i al i mul i tovar i ai lor, au luat f r de veste cu tir neasc neomenie pe Prea Sfin itul Mitropolit, f r s -l mai lase s - i pun ceva la cale sau s - i ia pe cineva din tagma duhovniceasc cu sine, i punndu-l ntru o tr sur , nconjurat de jandarmi cu s biile scoase, l-au dus cu mare nemilostivire i gr bire n surghiun la M n stirea Slatina. i tot atunci, ntru a 14-a zi noiembrie, venind la m n stire arhiereul Vladimir Suhopan41 i ministrul bisericesc Alexandru Romalo, cu Gheorghe comandirul de inut cu ai s i jandarmi, i punnd deodat ase jandarmi la chilia Stare ului caraul, a doua zi de noapte l-au dus nconjurat de jandarmi n surghiun la Sfnta M n stire Co ula, i acolo l-au pus sub mare straj . Iar n anul 1861, preg tindu-se nalt Prea Sfin itul Mitropolit Sofronie ca s treac n Basarabia sub scutul pravoslavnicului mp rat a toat Rusia i sim ind vr jma ii, au f cut n toate chipurile ca s nu treac n grab, i a a n du it fiind de necurmatele tiranii, s-a mutat c tre Domnul i s-a ngropat n pridvorul sobornice tii biserici a Sfintei M n stiri Neam u ntru acela i an 1861, mai n 21 de zile, Duminic . Asemenea i P rintele nostru, Arhimandritul i Stare ul Gherasim, dup amara surghiunie, din multele ntrist ri ce pe toat ziua i se ad ugau, nencetat v rsnd g letu i de snge din l untru, s-a mutat c tre Domnul ntru acela i an, luna august n 18 zile, ntru al treilea ceas al nop ii, vorbind pn la cea mai de pe urm r suflare, i dnd blagoslovenie, iertare i pace la to i; numai singur tic losul Sofronie nu s-a dus la iert ciune, i nc i dup moarte s-a ar tat cu r utate asupra Stare ului, c nu i-a dat gru i miere ca s -i fac colivi pentru panahizi. A a s-a s vr it Prea Cuviosul Ieroschimonah, Arhimandrit i Stare
154

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

Gherasim, n vrst de 61 de ani, p timind amndoi, mpreun cu Mitropolitul Sofronie, pentru c nu s-au nvoit prin nici un fel de ngroziri a se uni mpreun cu pr d torii Sfintelor M n stiri Neam u i Secu, i s-a ngropat lng soborniceasca biseric a Sfintei M n stiri Neam u, n partea despre amiaz -zi. Apoi Sofronie Vrnav cu a sa partid r mnnd nengrijat despre Mitropolitul i despre Stare ul, se silea prin cei mai u ori de minte f cnd toate chipurile ca s se hirotoneasc el i s intre el stare soborului acestei lavre. Dar ns n urm prin nvoirea celei mi multe p r i a soborului s-a ales i s-a pus P rintele Timothei42, hirotonindu-se dup trepte, ierodiacon, ieromonah i hirotesindu-se arhimandrit. Iar Sofronie a r mas ca i nti, iar i balaur al iadului mu cnd pe fiecare cu din ii s i. Deci pe toate acestea necre tine ti urm ri i altele nenum rate privindu-le cu jale soborul, a f cut mul ime de jalbe cu cereri c tre guvern ca s se trimit comisie duhovnicesc s judece pe Sofronie Vrnav n sobor i s fac dreptate soborului. i neavnd ce face domnitorul Cuza, m car pentru ochii oamenilor, a rnduit pe Prea Sfin itul Arhiereu Vladimir Irinopoleos43 i cu al ii, ns Sofronie Vrnav, eznd ase s pt mni n Ia i, a oprit acea comisie i a venit numai el mpreun cu Dimitrie Roset, ministrul bisericesc, la m n stire, care n loc s fac dreptate soborului i s judece toate pricinile lui Sofronie Vrnav pe care le nsemnase soborul ntru un memoar, el a nceput a ponegri tot soborul cu cuvinte pline de otrav , numindu-ne pe to i rusolatri. i nc Sofronie a nceput a striga c mo iile ce le are m n stirea n Basarabia el le va cere prin ocrmuirea Moldaviei de la Fran a, i Fran a le va lua cu putere de la Rusia. Iar soborul a nceput a zice c nu are alt cerere, f r numai ca s se dea drept ile ce le-a mai avut nainte aceste Sfinte M n stiri, i ministrul Roset a hot rt strignd c Numai atunci ve i dobndi drept ile m n stirii care le cere i, cnd arul Alexandru Nicolaievici al Rusiei vi le
155

va da, iar de la domnul Alexandru Cuza s nu le n d jdui i vreodat . i dup acestea, pe Arhimandritul Timothei, Stare ul ce s-a pus dup surghiunia P rintelui Gherasim, prin formal nscris l-a m rginit ca numai s dea blagoslovenie pentru toac , pentru clopo elul trapezei i s primeasc preotul cu prescura, iar celelalte drepturi, pe toate, necanonice te le-a nsu it comitetului. i nc a ngrozit pe sobor c are s surghiuneasc aptezeci i patru de nume pentru totdeauna din m n stire, ntre care se cuprind Arhimandritul Timothei Stare ul i P rintele duhovnic Isihie, Egumenul M n stirii Secului, i mai toat ceata duhovniceasc , ns soborul pe tain a trimis tiin la consiliul mini trilor despre aceast punere la cale a lui Dimitrie Roset, i a a nu i-a putut mplini acel plan. Dar i-au diriguit altul mai viclean, c ci au dat voie comitetului, ca cu ce chipuri vor ti ei, s mpr tie pe p rin ii duhovnici din sobor. i ndat Sofronie Vrnav trimitea cte un igan str jer ca s cheme pe cte un duhovnic la comitet, dar cu hot rre ca s nu-l lase pn ce nu va porni, ci s -l ia dinapoi. i dup ce mergea duhovnicul, le punea nainte c este porunca ministrului ca s mearg el de ascultare la cutare vie, sau la locurile unde erau calicii i calicile toate de prin ar adunate, sau la vreun boier s slujeasc cnd i va porunci boierul, sau cu vreun neam ca s m soare ni te p mnt, ca s nu mai aib vreme a- i citi vreo rug ciune, sau i sub nume de egumen la vreun schit numai s -l dep rteze din sobor. i dac duhovnicul ar fi zis c nu poate a primi acea slujb f r blagoslovenia Stare ului, sau c este v t mat i bolnav i se roag de iert ciune, apoi ei ndat se sf tuiau ca s ncheie act i s -l trimit surghiun pe numitul duhovnic, fiindc se pune mpotriv ornduirilor ministerului. i a a prin aceast dr ceasc ma in rie, tic losul Sofronie Vrnav s-a f cut i mai cumplit batjocoritor dect nainte, att Stare ului n fa , ct i ntregului sobor, nencetat strignd i n
156

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

biseric i n trapez i n tot locul c sunt cu to ii bostangii mpreun cu Stare ul lor. i v znd p rin ii lavrei c din zi n zi se tot adaug aceste cumpli ii necre tine ti, au nceput a- i p r si metania i chiliile i toate ale lor i a se duce unii pe la Sfintele Locuri ale Ierusalimului i ale Sfntului Munte Athon; iar al ii au trecut tainic n Basarabia44 la mo iile m n stirii, sub scutul prea puternicului pravoslavnicului mp rat a toat Rusia Alexandru Nicolaievici, i au fost primi i cu adev rat dragoste cre tineasc ; c ruia milostivul Dumnezeu s -i d ruiasc lungime de zile, ca s ne aduc pe to i iar i la fericire; i n vecii cei f r de sfr it s i se fac ve nic pomenire numaidect. Amin. Anexa I Despre Sfr itul lui Sofronie Vrnav 45 Deci, acum, voind eu s nchei i pre aceast sfnt carte, g sesc de cuviin ca s ar t, m car ct de n scurt, mai nti, i pentru sfr itul [306r] monahului Sofronie Vrnav, despre carele foarte de multe ori am mai gr it, pu in istorisire. Deci, s se tie: c dupre cum am priimit tiin ile, el dup arderea Sfintei Monastiri Neam ului, e ind i mergnd pre la Bucure ti i pre la Ia i i prin alte ora e, i turburnd ocrmuirile politice ti i duhovnice ti prin nestmp ratul i nepacinicul s u haracter, dup mult lupt a fost sfin it; prea sfin i ii arhierei m car i nevrnd de l-au hirotonit ierodiacon, preot, i l-au hirothisit i protosinghel. i, dup aceasta, fiind el ntru aceast prea nalt treapt bisericeasc ntrat, i v zind cum c nu poate a priimi i pre cea mai mare steapen , a arhieriei, apoi a nceput a se tocmi advocat, n pricini de judec i, i pre la cre tini, i pre la jidovi. i a a, aflndu-s ntru acest fealiu de ascult ri de sine i alease, i de sine i rnduitoare, dupre cum am auzit, a fost otr vit, de jidovi i de al i tovaro i ai lor, n trgul B rladului, n anul 1867. i el, v zindu-s n primejdia mor ii, a
157

chiemat pre un mirean ce s-a aflat naintea ochilor s i i s-a m rturisit, zicnd cum c el a dat foc Monastirii Neam ului; iar mai mult nu a putut a m rturisi. i a a, muncindu-s cu tic lo ie n vreame de doa sprezeace zile, apoi, la 26 de zile ale lunii lui dekemvrie, nem rturisit, nepoc it i nemp rt it cu prea sfntul trup i snge al Domnului nostru Iisus Hristos, cu mult i amar necaz, i cu grozevii pline de tnguiri i-a dat sufletul din trup, cu [306v] porunca lui Dumnezeu, i a mers ca s dea r spuns de toate ceale ce a lucrat ntru aceast lume am gitoare. Iar trupul lui s-a pus pe n s lie, n biseric ; i ndat , de c tr trgove i, prin telegraf, a fost n tiin at prin ul Carol46 despre a lui moarte. i el a trimis pe un hirurg de l-a scos din biseric , de pe n s lie, i l-a spintecat; i bortelindu-l i g v ono indu-l, adic despicndu-i capul, i-a scos crierii, to i; de asemenea, i-a scos i ochii, i gtlejul din grumazu, i stomahul tot, cu toate ma ile i cu inima; i pre toate pecetluindule, prin bukaluri i gavanoase, le-a trimis domnului Carol, spre ncredin are de moartea lui; i Carol v zindu-le, le-a eremono at cu aruncarea lor la cini. Carii, i ei, mirosindu-le, au fugit. Iar co ul lui, dup de ertarea lui de ma e, l-a ngropat un c lug r carele s-a fost aflat n tot trgul B rladului, ntru acea vreame. Grozav privire! O, prea iubi ilor miei cetitori47! i cred c va fi fost aceasta! i c pre toate acestea, mai mult, le-a priimit el n vederea ochilor omene ti, pentru hula ce a f cut cu obr znicie din amvonul Sfintei Monastiri Neam ului, pre carea o a bort asupra prea sfntului i prea nentinatului [307r] i prea feciorescului pntece al Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu, dupre cum se spune la cartea cea cu minunile Maicii Domnului: c Dumnezeu rabd pre ocara cea asupra Sa; iar cea spre a Sa prea iubit Maic nu ndelung rabd , ci izbnde te. C pentru ia ine i pre toat lumea. Acum, dar , iar i, mai ntorcndu-m nc pu in, fac aducere aminte, ca s nu s uite, i aceasta: adic , ca la vremea cuviincioas s se ntreabe, de c tr prea iubi ii no trii patrio i, c de ce nu a f cut acum, de cnd a luat avearile, ministrul bisericesc, m car cea mai mic ntemeiare ntru aceste sfinte monastiri, mai mult dect f cus
158

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

c lug rii, cnd ocrmuiau ei. Pentru c venitul b nesc este tot acela i, i nc mai mult, fiindc acum poslu nici48 nu s mai nmul esc la monastire, i din c lug rii c i au fost foarte pu ini au r mas. i mo iile, acum, toate s dau n poseasie, att ceale mai din nainte, precum i ceale patrusprezeace mo ii ce r mnea atuncea pe cnd striga ministrul bisericesc s se fac de c tr monastire ghimnaziu i internat i seminarie, pe conta casei, cu p durile, viile, vitele, i altele toate, m car c zicea ministrii, pe atuncea, c sunt c utate n chipul cel mai r u de c lug ri, ce n-au nici i ideae despre acestea. Vezi, prea iubitule cetitoriu, bro ura tip rit cu acte ofi iale, doveditoare st rii de ast zi, precum s zice n ia, a Monastirilor Neam ul i Secul, nso ite i de raportul comisiei nalt rnduit , [307v] cu osebite cercet ri, la aceste sfinte monastiri, n anul 1858, la 15 zile ale lunii lui octovrie, fa a 23 i mai ncolo, cum nsu i ministrul bisericesc le-a publicat pre acestea, care averi, toate, pn la cel mai mic lucru, din anul 1859, de la 11 zile ale lunii lui iunie, le are ntru deplin st pnire, acela i minister. i nu am v zut, nici am auzit, ca s se fie f cut ceva mai nou de cnd a luat administra ia asupra sa; f r numai att tim: cum c , dup ce au fost r mas cinci profeasori i vreo patru elevi, apoi, c zind i podul sobornice tei trapezi, peste carele era ntemeiat seminaria, s-au mutat rectorul i cu profeasorii n casele tipografiei, mai n jos de odaia cea mare a monastirii, unde este i biserica Sfntului Mare Mucenic i T m duitoriului Panteleimon. i acolo, iar i, s mai nmul ise elevii. i a mai inut, cu mare greu, cam chiop tnd din zi n zi, umbra de seminarie, pn la anul 1861, cnd au fost f cut acolo profeasorii i un joc, numindu-l al lui Adam. Unde mai to i tinerii, precum este tiut, au jucat cu pieile goale, n ziua de anul nou, att b e ii, precum i mul i din cei mbr ca i n chipul monahicesc, i nc i de cei hirotoni i. Aceast n elepciune, n loc de a Prea Sfntului Duh, a ntrat n mijlocul fra ilor sfintei lavrei noastre prin ntemeiarea tiin elor scolastice de c tr domnul rector i de profeasorii cei pu i de ministrul bisericesc. Iar de atuncea, din acea [308r] vreame, nu sunt nici rectori, nici profesori, pre la
159

monastirile noastre; ci, nc , i monahi, foarte pu ini, prin ngrijirea ministrului bisericesc, carele tot striga mai nainte cum c c lug rii nu tiu ocrmui avearile i pr p desc n zedar avearile. De aceia, precum am mai zis, bine cinstitorii no tri patrio i pot s ntrebe pe domnul ministru c : de ce ntru atta vreame, cnd nici o mpiedecare nu are despre c lug ri, nu au ntemeiat, pre lng semenaria ce era, i un ghimnaziu i internat, pre care le tot pretinda nsu i mai nainte, nencetat, de la noi, c lug rii. Iar eu, l sndu-le pre toate i pre to i ntru a lui Dumnezeu judecat , pun sfr it i acestei sfinte c r i, precum am zis.

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Anexa II Istorie pentru vedenia ce au v zut un p rinte, anume Theodosie, din Sfnta Monastire a Neam ului, n anul mntuirii 1797, n luna dechemvrii, pentru aceia monastire, dup adormirea Preacuviosului Paisie Stare ul i arhimandritul Sfintelor Monastiri Neam u i Secu, cu trei ani mai n urm 49 S-au ntmplat mai sus numitului p rinte, dup e irea de la cntarea Utreniei, ntr-una din zile, [c ] s-au culcat s se odihneasc , i ntru vedenia visului i s-au p rut c au e it afar pe poarta m n stirii i au st tut naintea por ii n dep rtare ca la 30 de pa i. i era monahul mbr cat cu rasa i cu camilafca pe cap, i cu crjuli a n mn , i din cei b trni fiind cu procopsala, multe limbi tia. Au rdicat ochii n sus, i au v zut un trup nainte-i ntunecat i foarte nfrico at la vedere, mbr cat cu haine nem e ti, precum sunt c pitanii de oaste, p l ria lui mpletit de erpi vii, capetele lor s nchipuia n pietre scumpe, obrazul lui negru cu totul, barba mic , ca a lui Cazlarii Atazi (adec Atazi s vede c au fost un om ns mnat de viteaz n aceia i vreme) nasul mare i n rile foarte largi, cu ochii sc p ra foc ca fulgerul, vederile sngerate ca [pe] ni te luceferi ntorcndu-i, cu din ii de o el, i din nasul lui e ia fum puturos ca de pucioas , dupre cum scrie la Iov; urechile i era[u]
160

Duhovnicul Andronic Popovici

lungi i ascu ite ca de m gariu. Ceafa lui fier b tut, umerii lui de o el ca nicovala, i n cap avea patru coarne de capr , doa nainte, strmbe, i doa napoi, iar minile lui b lauri, i fie tecare deget a[l] minii lui cap de arpe. Camzocul lui piele de aspid , brul arpe de cei de Indiia, carii ca s geata trece prin om, avea i coada ca de vasilisc, ascu it n vrf cu bold, i ncrligat n sus ca a caprei, iar picioarele oable, cu ciubote de aspid verzi, cu potcoave de fier, n chipul unghiilor leului; baston avea un arpe viu, i de cap iindu-l, s r z ma ntr-nsul; sabiia lui palo lung de v pae cu doa ascu i uri legat la bru; scaunul lui tigru, mul ime de ofi eri mprejurul lui i mul ime de osta i, to i aseminea lui cu chip ur i i scrnavi, carii cu mare fric st[ te]a[u] naintea lui. i apropiindu-se monahul, i-au zis lui: Ce ia ti tu? Cneaz sunt, c lug re, au zis c tr dnsul. Zis-au monahul: Moschicesc sau nem sc? Nu sunt om. Zis-au monahul: Dar ce ia ti tu? I-au r spuns cneazul: Pre care voi l numi i satana eu sunt al doilea dup dnsul, ornduit preste toate o tile lui, arhistrateg. I-au zis monahul: Ce cau i aicea? Am comand , i r spunde, aici la voi!50. I-au zis monahul: Aicea nu iaste r zboiu, nici osta i. R spuns-au cneazul: Dar cum zici c nu sunt? Dar c lug rii ce sunt? Ei ne dau r zboiu no[u] i noi lor. Au zis monahul: Dar ct sum de oaste ai tu aicea cu tine? I-au r spuns:
161

as z ci de mii. Zis-au monahul: Pentru ce at ia, fiindc aicea nu sunt nici trei sute de c lug ri? Zis-au cneazul: Nu te mira, c lug re, c unde sunt osta ii tari, acolo i oaste mai mult trimite mp ratul. Prive te la mp ra ii lumii, precum au fost i Dariie, mp ratul per ilor, cnd au f cut r zboiu cu Alexandru Machidon: i-au trimis lui Alexandru un sac de mac, zicndu-i: De vei putea num ra mul imea semin ii macului, vei num ra i o tile meale. Alexandru i-a r spuns c macul iaste dulce i bun la mncare. Apoi i-au trimis i Alexandru lui Dariie o traist de chiper51 negru, zicnd: A a sunt o tile meale. S-au mirat monahul auzind acestea. I-au zis cneazul: Ce te miri? C aceste mii de-a pururea d aicea, iar n vreme de nevoe i nmiit mai multe o ti aducem la r zboiu. ns mai n scurt, s - [i] spun adev rul, c lug re: nc de la Sfeta Gora52 de cnd idea Stare ul Paisie n Monastirea Pandocratorului, la chiliia Sfntului Constantin, de atunci sunt rnduit ca s -i dau r zboiu n toat via a lui. i fiindc idea acolo cu lini te, am rnduit eu pe oarecarii, cu chip de rvn ca s vin la c lug rie, care avea i sirmeadin53 destul, i l-am ndemnat s - [i] fac monastire la Prorocul Ilie, i cu multe griji l-am ncurcat. i v znd c i acolo znd ne ardea luminile ochilor, am ndemnat pe l cuitori s le deie o mn stire mp r teasc 54. i acolo pu in nu c zus n unghiile mele, dar Hristos al lor ajutndu-le, am r mas biruit. ns dup aceaia, g sind vreme cu prilej, i-am rdicat cu totul i i-am adus n Moldova, la Monastirea Dragomirna, i acolo numai unul dintru ai no tri am g sit. Deci am rdicat o tile chesarice ti55, i au cuprins cu st pnirea locul acela, iar pe Stare ul l-am gonit i l-am dus la Secu, i acolo am g sit iar pe unul de ai no tri. Deci am ndemnat pre st pnitori ca s le dea Monastirea Neam ului. Acolo am g sit
162

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

doi de-ai no tri. i acolea unde iaste medeanul56 de r zboiu, i al lor, i al nostru, pe mul i am c tigat. Deci i-au zis monahul: Apoi nu s mntuiasc din minile voastre nici unul dintru acei ai Stare ului? I-au r spuns: Ct au fost Stare ul viu, mul i au sc pat, dar mul i am i c tigat. I-au zis monahul: Acum ai mul i cu tine? Iar el au zis: Aicea n Neam u numai cincizeci de mii am, fiindc n Secu am l sat zece mii. I-au zis monahul: Apoi ngeri nu sunt aicea? I-au r spuns cneazul c fie tecare c lug r are cte un nger, iar cei ce-L ascult pe Hristos nc i mai mul i au cu sine mpreun . I-au zis monahul: Dar ngerii nu pot nimic mprotiva voastr ? R spuns-au cneazul: S - i spui ie, c lug re, c atta putere are un nger, nct pe tat l nostru satana, l gone te cu toate o tile lui, ct nu poate nici napoi s caute. Dar zice: Cnd? Cnd ascult c lug rul pre Hristos i face poruncile lui Dumnezeu. Atuncea, a a vorbind iai ntre sine, monahul cu cneazul, iat c r spuns r un cuvnt poroncitoriu: Haide degrab!, i cuvntul l-au zis turcesc: Tezghet!57. i numaidect s-au v zut c au e it o s niu de cele de po t , cu cai cu tot, i n loc de cai, era treiz ci de draci n chip de cini nh ma i, carii era[u] negri i din ochi slobozia[u] scntei de foc. i n s niu idea unul cu haine c lug re ti, ca un arhimandrit, cu barba mic neagr , i treiz ci
163

mergea[u] nainte calauzi58, i al i treiz ci mprejurul lui. i n capr idea unul vezetiu, i n loc de biciu inea un arpe de cap i mna pe ceelan i. i cnd au lovit cu biciu ca nti, numai ct s-au mi cat s niu a, iar cnd au lovit a do oar , au iuit urechile tuturor i ndat au purces la vale, pe la st re ie i pe la casa ndr ci ilor. i acolo, drept pe malul magherni ii, au ntlnit pe alt c pitan de po t , cu cinsprez ci nainte i cu al i cincisprezece napoi, aseminea lor ur i i scrnavi. i au dat bun calea unul altuia i au ntrebat cel ce viniia: Unde te duci bimba a Savracachie? M duc, zice, st pne, c m-au trimis cneazul zarafilor p n la Trgul Neam ului i p n la Trgul Pietrii pentru o trebuin . Dar tu, c pitane Lustu ioane, de unde vii? St pnul m-a trimis aicea la Monastirea Neam ului. Pentru ce, zice, te-au trimis? R spunse: Un c lug r s-au a ternut cu fa a la p mnt i cu lacr mi roag pre Dumnezeu, ca s ne pr p deasc pre noi, i au ars inima st pnului. Iar acela i-au zis: Dar aicea iaste cneazul Zarafil. S mergi la dnsul i s -i ar i. Cum, zice, s nu merg?! i iat c numaidect sosi naintea cneazului c pitanul acela, iar cneazul nte ind cu cuvntul, i-au zis ce [anume]. Ce ai venit tu, bre? R spunde c pitanul: St pnul m-au trimis. La ce te-au trimis? R spunde c pitanul: Un c lug r s-au a ternut cu fa a la p mnt i cu lacr mi roag pre Dumnezeu ca s ne piarz pre noi, i au ars inima st pnului
164

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

Iar cneazul ndat i-au zis: Dar aicea treaba mea iaste. Iar el au zis: Nu tiu, st pnul m-au trimis. i zice cneazul: Haide, du-te. i s-au dus i au nceput a-i scutura chilia c lug rului aceluia59. i ndat fulger din cer s-au trimis asupra diavolului aceluia i au nceput a-l trnti i a-l str punge cu foc, t v lindu-l la p mnt, i el striga: Vai! Vai! C m-au ars! i a a t v lindu-s , a fugit la cel mai mare. Iar cel mai mare i-au zis: Vai de capul t u, mi lule, cu ce obraz ti vei duce la st pnul acum? Iar c lug rul au rs de mi l tutea lui, i ndat iau zis cneazul: Pentru ce rzi, c lug re, i zici c mul i osta i snt ai miei? C m car de i s pare c snt mul i, dar nu to i snt iscusi i la r zboiu i la trebi. L-au ntrebat c lug rul: Pentru ce mai zi aicea? R spuns-au cneazul: S - i spun, c lug re, pe rnd. Dup ce a murit Stare ul Paisie, cel nfrico at no[u] i ajut toriu vo i mare la Dumnezeu, ndat au trimis st pnul i a luat doa zeci de mii i au r mas treizeci de mii aicea, i f cndu-s Sofronie stare n locul lui Paisie, i milostiv fiind, au priimit fel de fel de fe , i au priimit copii mici, mpreun s petrec cu c lug rii (c pe copii, precum n c r ile voastre s scrie, nu-i aduce Dumnezeu la monastire, ci satana, i iar i n c r ile voastre iaste scris c unde snt copii i vin, nu-i trebuin de satana) i nc au mai rdicat zece mii i am r mas doa zeci de mii. Deci i-au zis monahul: Dar aceia unde sunt rndui i? I-au r spuns cneazul: nl untru n monastire opt[sprezece] mii, iar pe la chiliile cele de afar dou mii. Iau zis iar i monahul:
165

Dar la schit la Vovidenie i la Procov? I-au zis: Do sute la Vovidenie sunt i trei sute la Procov. Zis-au monahul: Pentru ce la Procov mai mul i, iar la Vovidenie mai pu ini? Zice cneazul: La Procov totdeauna se roag lui Dumnezeu i este loc dosit, f r sminteal . Iar la Vovidenie vin mireni, femei i copii. I-au zis monahul: Dar cu cei ce umbl pe afar n ascultare, c i umbl ? R spunde cneazul: Niciunul. Pentru ce? Zice cneazul: Cei ce umbl n voile lor, singuri cad n pr p stiile r ut ilor i a poftilor celor r le: nu avem trebuin a lua aminte de ei, ca unii ce singuri s pierd i s dau n unghiile noastre. Iar de cei ce cu ascultare dreapt i cu frica lui Dumnezeu umbl , nu putem a ne atinge de dn ii, c Hristos al vostru i p ze te. Aceste toate auzindu-le monahul de la dnsul, l-au mai ntrebat: Deci ce mai zi acum aicea, c toate s fac dupre voia ta? Stare ul au murit, vin din destul se aduce, copii se priimiesc, femei vin la monastire, apoi, ce mai z bove ti? Deci cneazul, oftnd greu, au zis: Ah, blestematele de terfeloage de c r i! Arde-le-ar focul! Pentru acelea mai idem. C au ntr-armat Stare ul pe ucenicii s i cu toate cele mai tari arme i nu putem acum pentru acele a ne duce. Iar ns degrab i de acelea voi r sufla, c le voi r pune60 i de aceea m voi odihni. I-au zis monahul: Cum de-mi spuse i tu aceste taine ale tale? I-au r spuns cneazul:
166

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Duhovnicul Andronic Popovici

i cum pot s nu- i spui, m car c Dumnezeu m-au silit: au nu vezi pre ngerul lui Dumnezeu c ade deasupra capului meu? i rdicndu- i monahul ochii n sus, a v zut pe Arhistrategul Mihail mai mult dect soarele str lucind, i toiagul Arhanghelului nfipt n grumazii cneazului. Iar monahul, cum au v zut pre Arhanghel, ndat au c zut la p mnt, zicnd: Pier, Doamne! Iar Arhanghelul au zis: Nu te teme, c nu vei peri. Deci s-au sculat monahul de la p mnt, i i-au zis ngerul Domnului: Vezi, smerite c lug re, ce vr jma i cumpli i i neadormi i ave i asupra voastr ? Ci v nt ri i ntru Domnul i ntru puterea t riei Lui i v sili i din tot sufletul spre poruncile Lui, c Dumnezeu iaste cu voi! Aceste zicnd ngerul, s-au atins cu toiagul acel de foc care l inea n mn , de grumazii cneazului i ndat s-au f cut ca ni te fum, i ca ni te ap mp r it , i s-au f cut nev zut i au ntrat n p mnt, mistuindu-s cu toate o tile lui. Iar ngerul cu mult slav i bucurie s-a n l at la ceriu. Iar bietul c lug r au c zut la p mnt uimit i nsp imntat, cu amar plngnd. i a a plngnd s-au de teptat i dup aceea au zut doa zile i doa nop i nimic mncnd sau bnd, tot plin de mhniciune. Apoi, a treia zi adormind pu in, i-au zis oarecine: Ce te mhne ti? Scoal -te i mergi de le spune acestea fra ilor t i ca s le scrie spre folos, nt rindu-s ntru Dumnezeu, p zindu-i toate poruncile Lui. Aceste pu ine din cele multe ce au vorbit monahul cu diavolul ce s-a ar tat n chip de cneaz [s-au scris aici de mine ...].

167

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste

Note
Alexandru Marcu Conspiratori i conspiratii n epoca rena terii politice (1848-1877), edi ia a II-a, ed. Cartea romneasc , Bucure ti, 2000, p. 10 2 D. A. L z rescu, Romnii n francmasoneria universal , Bucure ti, 1997, p. 66-67 3 D. A. L z rescu, op. cit., p. 72 4 Anul 1848 n principatele romne acte i documente, Bucure ti, 1898, vol. I, p. 80-84 5 Carte de blestem mpotriva celor ce fac lux, Ia i, 1781; de asemenea: Mitropolitul Veniamin al Moldovei, Meletie, episcopul Romanului i Sofronie, Episcopul Hu ului Carte de blestem mpotriva celor ce njur de Lege, Cruce, suflet, Pricestanie, , Ia i, 1829 6 Gabriel trempel, Catalogul manuscriselor romne ti de la B. A. R., vol. II, editura tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1983, p. 338 7 Gh. Ionescu, Viata i activitatea lui Filoteiu, Episcopul Buz ului (18501860), teza de licen , Bucure ti, 1909, p. 59-60 8 Gh. Ionescu, op. cit., p. 63 9 Constantin Gane, Trecute vie i de doamne i domni e, ed. a V-a, Chi in u, 1991, vol. II, p. 502-503, apud Iancu Ghica 10 fost 11 Constantin Gane, op. cit., vol. II, p. 495, apud Radu Rosetti 12 Constantin Gane, op. cit., vol. II, p. 550-551 13 Antonie Pl m deal , Episcopi ai Buz ului n cultura romn , n Spiritualitate i istorie la ntorsura Carpa ilor, Buz u, 1983, p. 101-105 14 Laz r ineanu, op. cit., Chi in u, 1998, p. 1187 15 Constantin Gane, op. cit. vol II, p. 521 16 Cu care noi ne l udam numindu-l c rturar i nv at, i pentru dona ia de carte pe care a f cut-o Academiei Romne, ntre care c r i putem num ra cele 100 de volume ale operelor complete ale satanistului Voltaire (v. Pr. Mircea P curariu Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1997, vol. III, pag. 155) 17 1855 fevr. 24 1855 mai 19. A inut loc ca de stare un arhimandrit str in, de la alta m n stire: Arhimandritul Antonie Dumbrav (r ze de la Poereca), egumen de la M n stirea Bogdana. De aceea i se zice i Bogd neanu. Om sec, plin de vicii, i nu sem na a c lug r. El era un adev rat obiect de scandal n m n stire. i b tea joc de b trne e, de 168
1

Duhovnicul Andronic Popovici

c lug rie, de a ez minte, i sugea vrtos: b uturi, tutun, femei, bani i r zgiere. n timpul lui partizile s-au batjocorit grozav, i n acea prim var cntau buh ile (cucuvelele) n toate p r ile prin m n stire. Adev ra ii c lug ri cu via sfnt plngeau nenorocirea soborului. Antona a r mas proverbial. Acest r stimp de 3 luni i 3 zile (2 luni i 23 de zile) sau mai bine de 93 de zile se considera ca prohodul M n stirii Neam u. El nu este scris de p rin i n pomelnic (n. Narcis Cre ulescu). 18 Din tomul 7 al Istoriei, scris n 1872 la Noul Neam , f.41r-42r, reiese c evreii au dobndit acest favor n urma incendierii sinagogii din Trgul Neam , de care incendiere nu ar fi fost str ini c lug rii M n stirii Neam (n. n.). 19 Dar poate-mi va zice cineva c dac nu-i bun tiutiunul apoi de ce l-a l sat Dumnezeu ca s r sar i s creasc el precum i alte buruieni? Aceluia eu n numele adev rului i r spund c i m tr guna, strigoaia i altele le-a l sat Dumnezeu, precum i paserile, dobitoacele, pe tii, hiarele i altele, dar nu se m nnc din toate. Precum nici buruienile nu este de folos a se obi nui de c lug ri, i mai ales aceasta, care a a n ce chip o obi nuiesc oamenii se cunoa te a fi potrivnic cuvintelor Dumnezeie tii Evanghelii, c zice Mntuitorul nostru c tot ce intr n gur merge n pntece i ie ind pe afedron nu spurc pe om, iar acele care ies din gur , acestea sunt care spurc pe om (Matei 15: 11,17,18,20) i iar i zice n Evanghelia de la Ioan (14, 24): Cel ce nu m iube te pe Mine cuvintele Mele nu le p ze te. Deci noi vedem c la cei ce trag tutunul prin nas le intr n scaunul min ii, iar la cei ce trag cu luleaua, cu ciubucul i cu igara, le intr n suflet i mpute sufletul, i apoi iar i pe gur napoi, nemergnd la ezut ca s ias pe afedron, precum se zice hot rt n Dumnezeiasca Evanghelie; i Mntuitorul arat cre tinilor celor numi i n numele S u c cerul i p mntul vor trece, iar cuvintele Sale nu vor trece. Deci tutunul pe gur intr i spurc sufletul cu putoarea cea nesuferit i apoi iese iar i pe gur napoi ca pe un ogiag, i nc i prin nas ca prin ni te r sufl tori ale ogiagului. i nc unii din tutungii zic c tutunul se cheam curat, pentru c el este o buruian pe care nici un dobitoc nu o obi nuie te; i dac -l bei el numai pe suflet l spurc , iar pe trup nu. ns ei robi i fiind acestei buruieni puturoase, apoi totdeauna beau i se odihnesc cu con tiin a poftorind acea zicere, c ce intr pe gur nu spurc pe om, l snd cealalt parte a cuvntului, c ci tutunul, precum am zis, numai ct robe te sufletul omului la pofta lui i apoi iese pe gur napoi. Dar bine s tie fiecare c Scriptura zice c tot cel ce se robe te de vreo patim rob p catului este, i robul n cas nu petrece, ci afar din casa vie ii de veci. 169

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste Deci pe mul i din cei care obi nuiesc a unelti aceast buruian i-am auzit c mai bine ar putea s rabde de mncare i de b utur dect s -i lipseasc tutunul; iat vederat robie! Iar pentru c nu se cuvine a mnca c lug rii carne, aceasta este prea dovedit prin toate tipicele Bisericii cre tine ti; i mai ales canonul 34 al Sfntului Nichifor M rturisitorul hot r te c se cuvine a se anatematisi acel monah care nu s-ar ntoarce despre aceast gre eal (vezi la Pidalion fila 478). Deci cine ar avea aceast putere, ca s mi te acest a ez mnt bisericesc, cnd nici nu r mne la voirea cuiva s m nnce sau nu, ci des vr it se cuvine ca to i c lug rii s tie aceast bun rnduial , m rturisit i de ns i Prea Curata Maica lui Dumnezeu c tre Cuviosul Dosithei, care s-a a ezat pentru monahi prin tipicurile biserice ti, dac voiesc s mo teneasc i fericirea Sfin ilor P rin i, a celor ce prin pov uirea Sfntului Duh au a ezat Canoanele i Tipicele Bisericii? C ci de a intrat cineva n rnduiala monahiceasc , apoi acestuia negre it c -i st asupr datoria ca pe toate cele ale rnduielii chipului monahicesc, n orice fel de loc, f r de nici o aflare de pricin , pn la cea mai de pe urm a sa r suflare s le p zeasc , i prea cu cuviin , c ci noi adic nu slava cea de la oameni, ci pe cea de la Dumnezeu se cade a o c uta; i iar i, nu oamenilor, ci lui Dumnezeu mai vrtos ni se cuvine a pl cea. Care lucru chiar al faptei celei prea bune este, c reia nimic nu-i este cu neputin , i mai ales c i porunc apostoleasc avem, ca s ne inem de cuvintele cele s n toase, dep rtndu-ne i fugind de prepusurile cele viclene i cuvintele cele de arte ale oamenilor strica i de minte i lipsi i de adev r (I Timotei 6: 3-5). i iar i, tot acolo mai jos zice: Apuc -te de via a cea ve nic la care i chemat e ti i ai m rturisit m rturisirea cea bun naintea a multe m rturii; poruncescu- i naintea lui Dumnezeu care nviaz toate i naintea lui Hristos Iisus, Care a m rturisit naintea lui Pon iu Pilat m rturisirea cea bun ; s p ze ti porunca nespurcat i nev t mat pn la ar tarea Domnului nostru Iisus Hristos (stihuri 12, 13, 14). i iar i, tot acolo mai jos zice: ei cele Lucrul cel ncredin at ie p ze te-l, dep rtndu-te de glasurile de arte cele spurcate i de vorbirile cele potrivnice ale tiin ei cu nume mincinos, cu care unii l udndu-se ntru credin au r t cit (stih 20-21). i iar i zice: M rturisesc naintea lui Dumnezeu i a Domnului Iisus Hristos i a ngerilor celor ale i, ca s p ze ti acestea f r de c utare la fa , nimic f cnd dup plecare (Cap 5: 21) (n. Andronic). 20 Care venind copil din ara ungureasc s-a botezat de un Cuza n Sfnta M n stire Neam u i dup ce a crescut n vrst a fost c lug rit aici, i din vrsta tinere ilor a fugit din m n stire i s-a oplo it prin Valahia vreo 26 de 170

Duhovnicul Andronic Popovici

ani pn acum. Deci el m car de i n tinere ile sale a luat chipul c lug resc ntru aceste Sfinte M n stiri, ns dup ce a fugit din m n stire i a umblat prin lume nv nd nv turi ale dasc lilor de ast zi volteri ti, apoi cnd a venit acum n m n stire de-a dreptul ca stare , nu c lug r, nici arhimandrit, precum se zice, ci chiar un omu or de rnd cu numele i cu faptele, plin de patimi era, c ci osebit mpotriva Sfintelor Canoane i a ornduielii c lug re ti mnca carne i bea i tutun, care aceste dou patimi cu totul a trebuit a le strpi din sobor, dac le-ar fi aflat la cineva din cei neputincio i, dar nu s le unelteasc nc i singur, ca pov uitor de c lug ri dup cum se numea. nc pe lng acestea era plecat i la patimile de sub pntece cu totul, i spre ndeplinirea acestei pofte avea feluri de nchipuiri: c mai nti, dup ce a intrat stare soborului, apoi cnd se ducea vreun c lug r ca s ia blagoslovenie, ca de la al i stare i, n loc de a-l g si cu Vie ile Sfin ilor citind sau alte c r i folositoare de suflet inndu-le n mini, l g sea cu o lupoaic innd-o n bra ele sale, i adesea ori netezind-o cu minile, de pe care ridica dreapta i o da de o s ruta c lug rul, f r a-l blagoslovi, care lupoaic el singur tia pentru ce-i era drag . A a o inea cu sine i n chilia st re easc . Mai inea ntre al ii i pe un mirean n chiliile st re e ti cu nume de director, c ruia-i cump rase lng biserica Sfntului Haralambie, la Trgul Neam ului cas foarte desf tat spre a-i fi lui spre pl cere, n petreceri cu Anafrosa necre tina, so ia acelui director, Petrachi Neni or, unde mul ime de bancheturi i jocuri f ceau mpreun i cu profesorii s i, care-i adusese din Valahia, la care dan uri asistau i unii din vie uitorii din Trgul Neam ului care au i f cut cunoscut nalt Prea Sfin itului Mitropolit, de a alungat, din porunca Guvernului, pe acel Neni or mpreun cu Anafrosa cea zis mai sus. Coana Frosa era o evreic , proprietar a unui teatru ambulant (a a func ionau n epoc casele de toleran ). La aceste bordeluri i petreceau vremea boierna ii acelei vremi, fo ti studen i la Paris, educa i ntr-o des vr it imoralitate n ora ul luminilor (v. Constantin Gane, op. cit., vol. II, p. 503-505). Cu adev rat, era mai mult dect smintitoare prezen a stare ului M n stirii Neam n asemenea local Se mai ducea numitul arhimandrit i la Urecheni adeseori spre petreceri cu cei ce avea el cuno tin ; iar la M n stirea Agapia fiindc avea mum , apoi toat dreptatea- i f cea a merge, m car de i l-a prins straja mergnd noaptea pe jos singur pe unde nu i se cuvenea arhimandritului i superiorului, i m car c odat i-a tuns i coama i coada la calul cu care era ascuns la o prieten spre a petrece de nevoie ntru acea noapte. i nu numai la Agapia era oaspe, ci la M n stirea 171

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste V ratec nc s-a aflat i mare f c tor de bine, dup cum se pare, i milostiv pribag i negru [??], c ci ni te c r mid ce era f cut la O lobeni (mo ie a m n stirii) nc din vremea st re iei P rintelui Arhimandrit Nathanail spre a se face biserica Sfntului Ierarh Nicolae acolo, el cu mare dragoste o a h r zit spre a se face ni te umbl tori n V ratec la ni te prietene vechi ale sale, pe unde s-a aflat cu cercetare de c tre comisie la fuga sa din st re ie (n. Andronic). 21 Fiul domnitorului Grigorie Ghica, aghiotant domnesc; participant la revolu ia din 1848 de la Paris; foarte cunoscut n epoc pentru aventurile sale imorale; membru al guvernelor lui Cuza, participant activ, al turi de Costache Negri, la solu ionarea afacerii m n stirilor nchinate; c s torit cu Alexandra Blaramberg, veri oara sa primar , prin trecere la papism (v. Constantin Gane, op. cit., p. 503-513) (n.n.). 22 1855-1856. Dionisie Arhimandrit Romano Sadoveanu (pentru c fusese egumen la M n stirea Sadova n Valahia. El era protejat de Grigorie Ghica vod , i ca domn al rii l-a rnduit stare la M n stirea Neam u f r consim mntul Mitropolitului Sofronie Miclescu i f r alegerea prev zut de a ez mntul m n stirii. n mai 19 l-a rnduit loc iitor de stare . Apoi a ordonat prin boierii s i soborului, ca numaidect s -l aleag de stare , c altfel i surghiune te pe to i. Soborul imediat s-a pref cut a-l agrea i l-a ales cu formalit i simulate. La iunie 5, 1855 s-a instalat stare . El a st re it 1 an, o lun i 13 zile. Cum a c zut vod Grigorie Ghica, Mitropolitul, n eles din vreme cu c lug rii, l vna; i cu c derea lui Ghica Vod a r sturnat i pe Arhimandritul Dionisie cu sunet. Dionisie este originar din satul Sili te din Transilvania, nepot duhovnicului Dorothei din M n stirea Secu, care l-a i adus de copil mic aici n m n stire, unde l-a botezat p rintele Dorimedont i duhovnicul Filip ca preot. Ei snt de origine sa i ( u ueni sau ungureni, cum le zic c lug rii). A ie it din m n stire, a umblat prin lume, prin Ia i, Bucure ti, Buz u i pe aiurea. [] Era un b rbat prea dezm at: tutungiu, femeiatic, glume pn la dezgust, cheltuitor nerezonabil, asociat cu oameni b nui i, b utor de vin, mnc tor de carne, fanfaron, r zgiat, i discuta religia pe care urma s o practice ca stare . [] Iubea c lug rii libertini [] To i p rin ii frunta i ai soborului spun cu ncredere c Stare ul Paisie Velicicovchi ar fi proorocit c de la al 13-lea stare are s se nceap decaden a M n stirii Neam u cu toate soboarele sale (n. Narcis Cre ulescu f 115-117 mss. rom. 5694 BAR) Cu adev rat, proorocia s-a mplinit: Arhimandritul Antonie fusese cel de-al 13-lea. Din vremea lui Cuza s-au stins, for at, multe din predaniile 172

Duhovnicul Andronic Popovici

paisiene, c lug rii M n stirii Neam u s-au risipit care ncotro, goni i de vnturile umaniste i ateiste ale modernismului epocii (n. n.). 23 Eclesiarhul cel mare al m n stirii era nsu i autorul acestor rnduri, Ieromonahul Andronic Popovici (n. n.) 24 Calinic Miclescu, egumenul M n stirii Slatina (n. Narcis Cre ulescu) 25 ba c : beci (n. n.) 26 Dichiu: administrator al unei m n stiri (n. n.) 27 Vechil: mputernicit (n. n.) 28 Constantin Vrnav: medic romn (1806-1877), unul din organizatorii sistemului sanitar n Moldova lui Cuza; autor al unui studiu de geografie medical a Moldovei (Physiographia Moldaviae, 1838) (Laz r ineanu, Dic ionar universal al limbii romne, Chi in u, 1998, p. 1354) (n.n.) 29 Domnitorul Grigorie Ghica a fost mazilit la 15 iulie 1856, prin numirea de c tre Poart a caimacamului Toderi Bal . Grigorie Alexandru Ghica s-a sinucis la 24 august 1857. 30 n anul 1477, Prea Cuviosul P rintele nostru Pafnutie, egumenul m n stirii celei din Borova, unde este hramul Acoper mntului Prea Curatei Maicii lui Dumnezeu, n Rusia, a poruncit unui mirean zugrav anume Dionisie i tovar ilor s i tot mireni zugravi ca s nu m nnce carne ntru ct vreme vor lucra ntru acea m n stire pentru ca s nu se sminteasc c lug rii. Iar ei uitnd porunca i pe tain ducnd carne n m n stire, s-au umplut to i de rie. Vezi n Vie ile Sfin ilor, luna mai, ntia zi (n. Andronic). 31 Gherasim Miron: ieroschimonah i arhimandrit. Acesta este cel dinti stare ales dintre moldoveni neao i. El este fiul lui popa Miron din sat de la Ciu me de lng Boto ani (mare ctitor la biserica satului de acolo). el a fost ales stare dup Dionisie Romano, la 1856 septem. 1. Iar la 1860 noem. 14 guvernul l-a surghiunit la M-rea Co ula, iar la 1861 august 17/18, noaptea, a murit n etate de 61 de ani i s-a ngropat afar lng biserica mare, spre amiaz -zi, n M n stirea Neam u. Gherasim nu tia cartea lui Dionisie, nici nu avea experien a i fanfaronia lui, dar ca c lug r i ca administrator i ca sim mnt era nzecit mai superior lui Dionisie. El a fost vechil m n stirii i iconom mare i a f cut treburi bune. El, voind a restaura biserica mare din M n stirea Neam u, i-a stricat cele dou turnuri din urm cl dite de lemn de stejar de Stare ul Dometian, i astfel, prin o lucrare providen ial , a sc pat biserica mare din M n stirea Neam u nedistrus de focul din 1862 noem. 25 spre 25. Tot stare ul Gherasim a pus me teri i pe de o parte au stricat din lucr rile lui Dionisie, iar pe de alta a pus arti ti de au zugr vit peste tot trapeza m n stirii ntr-un chip rar de v zut, ba nc i de nev zut. A tip rit 173

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste un ceaslov. i reformele aduse de secularizare i scurtar st re ia i via a. Cu Gherasim se stinge i obiceiul cel vechi al m n stirii de a se aduna lna m n stirii cu c lug rii, la care lucrau i naltul cler i boierii rii. Gherasim ar fi fost cel mai bun stare dintre to i, dar din nenorocire st re ia lui cade la spartul iarmarocului (n. Narcis Cre ulescu f117r-117v din mss. rom. 5694 BAR). 32 lucrare de repara ie i ntre inere (n. n.) 33 Arhimandritul Melhisedec tef nescu, ajuns apoi arhiereu de Roman, ef, mpreun cu arhiereul Filaret Scriban, al partidei na ionale ntre clerici, promotorul curentului de latinizare a limbii biserice ti. n muzeul masoneriei de la sediul Marii Loje Na ionale a Romniei de pe Calea Victoriei, exist ast zi o fotografie a sa mpodobit cu toate nsemnele franc-masonice (n. n.) 34 Mersul unui tren de marf pe distan lung , f r a l sa sau a lua vagoane pe parcurs; aici cu n elesul de cordon de jandarmi (n. n.) 35 Aici a fost n elarea care a domnit n epoc , ne tiindu-se c apartenen a la masonerie nseamn lep darea nu explicit, ci implicit de Hristos i poruncile Sale, de Biseric . Aceasta este i explica ia imoralit ii grosolane a genera iei pa optiste (n. n.) 36 Cinovnic: func ionar de stat de rang inferior (n. n.) 37 Del : dosar (n. n.) 38 Seam : dare de seam , act (n. n.) 39 Tip rit abia un an mai trziu. Tipografia M n stirii Neam , confiscat de guvernul ateu al lui Cuza, a devenit tipografia oficial a Modovei, la fel cum i cea de la Bucure ti, a Mitropoliei, a devenit tipografie de stat (n. n.). 40 santinel , straj (n. n.) 41 Un alt membru al taberei unioniste, dintre clericii grupa i n jurul lui Alexandru Ioan Cuza (n. n.) 42 L-au ales n noiembrie i l-au instalat la 25 decembrie 1860 (n. Narcis Cre ulescu) 1860-1867. Timothei Ionescu, ieroschimonah i stare i arhimandrit. Romn moldovean 43 v. nota 25 44 Autorul acestei cronici a trecut i el n Basarabia, precum nsu i m rturise te n cronica sa din 1876, aflat ast zi la Arhivele Statului din Chi in u, dup ce a stat, n 1862, 2 s pt mni la Schitul Sih stria Secului. n Basarabia a ntemeiat, mpreun cu ieromonahul Theofan Cristea i al i c lug ri nem eni M n stirea Noul Neam , pe mo ia Chi cani (n. n.). 45 filele 305v-308r ale Tomului VII (1856-1867) al Istoriei Sfintelor M n stiri Neam u i Secu, compus de Andronic Duhovnicul n 1876 (n. n.) 174

Duhovnicul Andronic Popovici

Carele ntras domn rii Moldaviei i Valahiei, dup e irea cea cu necinste a prin ului Cuza (n. aut.). 47 Pre acestea toate, i nc i nzecit mai multe, cu multe lacr mi, le-a spus un b iat din B rlad ce era n vrst de 22 de ani, carele a fost ucenic i slujitor lui Sofronie Vrnav pn la a lui moarte; i n urm s-a nchinoviat la Schitul Prodromul moldovenesc, n Athon, la 1868 (n. aut.). 48 ascult tori (n. n.) 49 n urm la pag. 9 din dos este scris videnia monahului Teodosie Rusu Vedenia monahului Theodosie rusu din Mn stirea Neam u, videnie v zut la 1797 Dechemvrie 20 spre 21. Cete te-o acolo. Aice notez c videnia s-a scris: 1. De un monah rus la 1797 Dechemvrie 28 2. De p rintele Ghenadie Placa c m ra u la 3. De monahul Maftei Munteanu la 1849 Octom. 12 4. Am scris-o eu Narcis Cre ulescu (atunci mi zicea Nicolai Costescu) din porunca p r. duhov. Ioasaf Apostoliu la anul 1856 decembrie 18 de pe a monahului Maftei Munteanu (n. Narcis Cre ulescu din mss. rom. 5694 BAR, f. 106v) 50 Adic polc de oaste (not n text). Polc: deta ament 51 Piper 52 Sfntul Munte 53 b net 54 Simonos Petra 55 mp r te ti, austriece 56 Maidanul, locul de b t lie 57 Adic degrab mergi i - not n text 58 C l uze 59 Acest c lug r au fost frate bun stari ului Venedict, c ruia i lovituri i-au dat diavolul, i n cerg nv lit l-au dus p rin ii la bolni i mult au z cut, iar chiliia aceia au fost de la vale de prescur riia de ast zi. n care mai pre urm au p zit shimonahul Iust ce au fost nacealnic la vite. (not n text) 60 Spusele s-au nf ptuit n anul 1862, cnd n urma sunui incendiu, toate c r ile din pirgul (turnul) cel mare au fost mistuite de fl c ri. Din 12.000 de manuscrise, c r i i documente, au mai r mas dup incendiu aproape jum tate. Arhiereul Narcis Cre ulescu noteaz i el la f. 106v a mss. rom. 5694 a BAR: Stare ul Dionisie face seminarul din M n stirea Neam u la 1856-7. Eu am fost elev. M n stirea Neam u i biblioteca clasic arde la 1862 noem. 24 spre 25. Vedenia s-a f cut la 1797 dechem. 20. Prin urmare videnia s-a realizat ntocma. Eu Narcis, care am scris la 1856 dechem. 18, 175

46

Cronic inedit sau Despre p timirile M n stirii Neam de pe urma genera iei pa optiste am fost martor ocular la realizarea celor prospuse n videnie. 1. ca elev n coala m n stirii sub Dionisie, Gherasim i Timothei, 2. cu arderea m n stirii. Le-am notat acestea s fie de credin la urma i. 1897 aug. 13 M n stirea Neam u, Narcis Cre ulescu.

176

Despre Ecumenism

Despre Ecumenism Origini, esen , deziderate


I Ast zi se vorbe te din ce n ce mai mult despre ecumenism, reuniuni ecumenice, teologie ecumenic , rug ciuni i slujire ecumenic ; discu iile antreneaz pasiuni dintre cele mai aprinse, pozi ii pro sau contra ale celor dou p r i cvasiconstant prezente n s lile de conferin e teologice: sus in torii care afirm cu t rie misiunea ortodox f cut n rndul neortodoc ilor prin adun rile ecumenice i adversarii acestei mi c ri. Vom men iona doar cteva aspecte privind mi carea ecumenic , scopurile acesteia i concretizarea lor n via a Bisericii Ortodoxe. nti trebuie amintit c ecumenismul, ca idee, a ap rut la mijlocul sec. XIX n Anglia i America, propunndu- i s uneasc diferitele confesiuni cre tine ce se autointituleaz gre it biserici. Mai trziu, n 1948, la Adunarea de la Amsterdam, s-a hot rt fondarea a a-numitului Consiliu Mondial al Bisericilor, cu sediul la Geneva. Termenul de ecumenism a fost introdus la Congresul de la Edinburgh (Sco ia) n 1910, Congres al organiza iei I.M.K.A. condus de cunoscutul lider francmason John Mott (1865-1955) care a i prezidat lucr rile acestui congres. Semnificativ este faptul c John Mott nu a ales pentru denumirea mi c rii sale termenul de universalism (de la latinescul universum - univers), ci analogul grecesc, oecumenicos care apar ine exclusiv Bisericii Ortodoxe. Copul v dit al acestei substituiri a fost cel de a masca inten iile acestei mi c ri sub un termen clasic pentru Ortodoxie acela al ecumenicit ii, universalit ii Sfintei Biserici Ortodoxe existnd pericolul de a identifica
176

Despre Ecumenism

cndva Sinoadele Ecumenice cu Consiliul Mondial al Bisericilor. Dealtfel, chiar una din Bisericile Ortodoxe, cea Rus , s-a exprimat semnificativ n acest sens, tr gnd un semnal de alarm , nc din anii trecu i, dup lucr rile Adun rii a V-a a CMB de la Nairobi: Un alt pericol care amenin grav unitatea cre tin i viitorul mi c rii ecumenice {} este iluzia, nutrit de unii participan i la mi carea ecumenic , precum c C.M.B. ar putea asigura un asemenea grad al apropierii ecumenice a bisericilor membre ale ei, nct una din viitoarele sale adun ri generale se va transforma n sinod cre tin ecumenic. A adar nc dintru nceput, autodenumirea acestei mi c ri drept ecumenic ridic grave semne de ntrebare asupra a ceea ce urm re te ea. Noi afirm m c apar inem de acel ecumenism, vechi i pururi nou, adic de universalitatea Sfintei Biserici Ortodoxe ntemeiat de Domnul nostru Iisus Hristos n scopul r spndirii adev rului divin revelat propov duit de Hristos i nf ptuirii mntuirii f g duite de El. ntre acest ecumenism ortodox i ecumenismul promovat de C.M.B. exist contradic ii flagrante i deosebiri dogmatice profunde care fac imposibil apartenen a la Sfnta Biseric Ortodox Universal i, n acela i timp, la mi carea ecumenic ce i impune n ultima vreme concep iile sale, tot mai insistent i tot mai str in de duhul Ortodoxiei. Iat principalele puncte inacceptabile pentru un ortodox: Mi carea Ecumenic se bazeaz pe teologia modernist promovat n spa iul eterodox n zorii veacului XX i care sus ine nti de toate existen a Sfintelor Taine mntuitoare i sfin itoare i n afara grani elor Bisericii Ortodoxe. Aceast concep ie care consider grup rile eretice i schismatice ca nefiind complet rupte de trupul Bisericii celei Una, i face pe teologii moderni ti s afirme ca n tainele (Botez, Mirungere, Hirotonie, .a.) s vr ite de eterodoc i lucreaz acela i har mntuitor i sfin itor al Sfntului Duh, chiar dac nu n
177

Despre Ecumenism

plin tatea lui, ca n Biserica Ortodox . Men ionez c nc din 1982, comisia Credin i organizare de la Lima a adoptat documentul B.E.M. care constituie efectiv baza dogmatic i liturgic minim a unirii cre tinilor Botez, Euharistie, Slujire (preo ie). Analiza atent a con inutului acestui document demonstreaz dou aspecte: 1). Faptul c n B.E.M. nu sunt men ionate 4 Taine biserice ti: Mirungere, Spovedanie, C s toria i Sfntul Maslu, denot c acest document nu le recunoa te drept taine. 2). B.E.M. este alc tuit dup criterii pur protestante. n finalul preambulului B.E.M., alc tuitorii declar ntr-un mod str in de duhul dreptei credin e: nu trebuie s ne a tept m n B.E.M. la o interpretare teologic deplin a botezului, euharistiei i preo iei, aceasta fiind n opinia lor n cazul dat neadecvat i nedorit . II Teologia modernist promoveaz a a-zisa teorie a ramifica iilor potrivit c reia Biserica lui Hristos este trunchiul comun din care se desprind ramuri care de in i ele - ca biserica romno-catolic , protestant , necalcedonian , anglican , etc. har mntuitor i sfin itor. III Consecin a imediat a celor expuse mai sus este posibilitatea rug ciunii n comun cu eterodoc ii i chiar a Euharistiei. n ultima vreme, la reuniunile C.M.B. se afirm c numai s vr irea Euharistiei n comun trebuie respins , celelalte slujbe sau rug ciuni fiind acceptate.

178

Despre Ecumenism

IV De multe ori, autoprezentarea membrilor sau sus in torilor mi c rii ecumenice poate mbr ca forme aberante. S men ion m manifest rile de la Vulcana- B i (Trgovi te, august 1998) cnd materialul pus la dispozi ia participan ilor se define te ca Religia secolului XXI , religia speran ei, afirmndu-se c nu se vrea un parlament al religiilor, ci mai grav, conform cuvntului de deschidere, un chip sustras dogmelor, un chip viu i conving tor n care func ioneaz alte legi dect cele cre tine i anume legea curcubeului, sau Conferin a Mondial a Religiilor Lumii pentru Pace inut la Bucure ti n septembrie 1998, cnd manifest rile au culminat cu aprinderea unui foc sacru i rostirea rug ciunii n comun pentru pace mpreun nu numai cu reprezentan ii confesiunilor cre tine eterodoxe, dar i cu necre tinii i cei apar innd cultelor p gne asiatice. Credin a noastr legat de acest subiect: A). n privin a harului mntuitor i sfin itor al Sfntului Duh, Sfntul Vasile cel Mare afirm n Epistola I Canonic : nceputul separ rii a fost schisma, iar prin aceast desp r ire ei nu mai au harul Sfntului Duh care nu li se mai d din momentul desp r irii lor. La nceputuri, nainte de desp r ire, ace tia aveau harul preo iei i prin punerea minilor transmiteau acest har sfin itor, iar dup schism au devenit laici, nct nu mai au puterea harului nici pentru a boteza, nici pentru a hirotonii; cei rup i de Biseric au devenit astfel incapabili s transmit i altora harul Sfntului Duh. Sfntul Irineu de Lyon afirm : Unde este Biserica, acolo este i Duhul Sfnt , iar unde este Duhul Sfnt acolo este Biserica i tot harul, iar Duhul Sfnt este Adev rul; Cei care se dep rteaz de la Biseric () ei se pedepsesc pe ei n i i, tocmai despre ei spune Sfntul Apostol
179

Despre Ecumenism

Pavel c dup prima i a doua mustrare, ndep rteaz -te de ei. Sfntul Ciprian al Cartaginei: n afara Bisericii nu exist mntuire: casa lui Dumnezeu este una singur i este imposibil s se mntuiasc cineva n alt parte dect n Biseric () oricine se dep rteaz de Biseric devine str in de testamentul Bisericii. Cel ce stric pacea i unitatea n Hristos, lucreaz mpotriva lui Hristos. Fericitul Augustin: Mntuirea ni se d prin Biseric , iar cei ce sunt n afara Bisericii, nu vor primi via a ve nic . Sfntul Chiril al Ierusalimului: M rturisirea credin ei ne nva despre una sfnt , soborniceasc i apostoleasc Biseric pentru ca s te p ze ti de stric ciunea adun rilor eretice i s fie totdeauna n Sfnta Soborniceas Biseric . Fericitul Augustin: Afar de grani ele Bisericii po i avea orice, cu excep ia mntuirii. n afara Bisericii, se poate s ai trepte ierarhice, taine, Aliluia i Amin, Evanghelie, credin i s propov dui i pe Dumnezeu n trei ipostasuri, dar mntuire po i s ai exclusiv n Biserica universal i dreptm ritoare. Socotim c numai aceste argumente ale Sfin ilor P rin i, ct i ntreaga noastr Tradi ie ne ndrept esc s credem c : - nici gra ia divin creat mp rt it credincio ilor romanocatolici prin Sacramentele acestora nu serve te mntuirii i sfin irii celui ce o prime te; - nici simbolistica protestant privind Euharistia nu ni-L ofer pe Hristosul cel adev rat; - nici o alt Tain s vr it n afara Bisericii Ortodoxe celei una nu este de in toare a harului Sfntului Duh; - n afara Bisericii dreptm ritoare, s vr irea Tainelor chiar n cele mai mici am nunte, nu se poate n elege dect ca o form
180

Despre Ecumenism

exterioar lipsit de har. Aceste forme goale ns i recap t valabilitatea dup ntoarcerea n Biserica Ortodox . B). Afirm m c Biserica lui Hristos, conform Simbolului nostru de credin , este una, sfnt , soborniceasc i apostolic . Biserica este trupul mistic al lui Hristos. Hristos nu poate avea mai multe trupuri pentru c ea (Biserica) este zidit pe piatra cea din capul unghiului care este credin a. Dogma ortodox este piatra cea din capul unghiului pe care se zide te i actul liturgic i morala cre tin-ortodox i activitatea misionar i orice manifestare a cre tinului ortodox n societate. Orice act exterior al credinciosului devine o m rturisire de credin de care vom da seama tiind c vom fi ntreba i i despre orice cuvnt de ert. De aceea noi m rturisim c nu pot exista fragmente de mntuire, fragmente de adev r i nici jum t i de credin , odat ce Vestea cea bun , Evanghelia lui Hristos, a fost propov duit n lume prin sfin ii s i ucenici i apostoli care au ntemeiat Biserica. Aceast Biseric de ine adev rul integral despre mntuire i cine pretinde c , rupndu-se de trupul Bisericii celei adev rate, se poate mntui cu buc ele de adev r doar, acela se n eal . Pentru c un singur m dular numai rupt dintr-un trup ntreg nu poate s aib via prin sine nsu i i cu att mai mult s fie lucr tor, dect numai realipit fiind la trupul din care a fost rupt (pilda vie ii celei adev rate: Eu sunt via a cea adev rat i Tat l Meu este lucr torul . Orice ml di care nu aduce road , El o taie; i orice ml di care aduce road , El o cur e te, ca mai mult road s aduc ...). nsu i Domnul Iisus Hristos subliniaz necesitatea credin ei n cuvintele: Cine va crede i se va boteza, se va mntui; dar cine nu va crede, se va osndi (Marcu 16, 16) iar n convorbirea cu Nicodim El spune: Cine nu crede, a i fost judecat.
181

Despre Ecumenism

Sfntul Fotie, Patriarhul Constantinopolului a explicat foarte bine leg tura dintre credin a dreapt i faptele pl cute lui Dumnezeu: Virtu ile trebuie s fie ocrotite de credin : cu ajutorul ambelor trebuie s se formeze adev ratul om, c ci dogmele cele drepte fac vrednic via a, iar faptele curate arat dumnezeirea credin ei. To i Sfin ii P rin i au pre uit nalt credin a Ortodox ca for d t toare de har i de mntuire. Nu p c tui n credin , ca s nu se mnie pe tine Creatorul nostru. Cine nu ine credin a cea dreapt sufletul lui nu va avea parte de via a ve nic ; el este un vnz tor declarat al lui Dumnezeu - Sfntul Antonie cel mare. Sfntul Marcu Eugenien al Efesului : Credin a noastr este dreapta m rturisire a P rin ilor no tri. Cu ea mai n d jduim s ne mp rt im naintea Domnului i s primim iertarea p catelor; iar f r ea nu tiu ce fel de cuvio ii ne-ar putea izb vi de chinul cel ve nic. Cuviosul Marcu Grecul: A nlocui sau a schimba ceva ct de pu in n nv tura credin ei este o mare crim i pierderea vie ii ve nice. Sfntul Paisie Velicikovscki: Sfin enia adev ra ilor b rba i sfin inu se cunoa te propriuzis dup minuni (c ci i p gnii i ereticii pot face minuni cu ajutorul diavolului), ci dup adev rata credin ortodox , dup felul n care p ze te cu grij dogmele dumnezeie ti, urmeaz toate canoanele apostolice sobornice ti i tradi iile Bisericii Ortodoxe i dup vie uirea cea f r prihan urmnd toate poruncile evanghelice i patristice. Sfntul Serafim de Sarov n dialogul s u cu Motovilov se exprim astfel: Cel care are harul Sfntului Duh pentru dreapta credin n Hristos, chiar dac e i smerit cu sufletul, din sl biciune omeneasc , din pricina unui anume p cat, nu va pieri n veci, ci va fi nviat prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, Care
182

Despre Ecumenism

iart p catele lumii i d ruie te har peste har ().Pentru Dumnezeu, pre uie te dreapta credin n El i n Fiul S u cel Unul-N scut, c ci tocmai pentru aceasta se d de sus n plin tate harul Sfntului Duh. Grani ele Bisericii lui Hristos caracterizate prin dou condi ii esen iale: a) Credin a adev rat ; b) Unitatea euharistic . Sfntul Maxim M rturisitorul vorbe te astfel despre dreapta credin : Mntuitorul i-a numit Biserica sa soborniceasc , dreptm ritoare. Despre unitatea euharistic , Sfntul Ciprian al Cartaginei scrie urm toarele: Trebuie s tii c episcopul este n Biseric i Biserica n episcop, iar cel ce nu este n comuniune euharistic cu episcopul, acela nici nu este n Biseric i se n eal cei care nu sunt mp ca i cu ierarhia ini iat de Dumnezeu, avnd n dejdea s - i g seasc unitatea liturgic pierdut (). Cnd de fapt, Biserica este una, soborniceasc i nemp r ibil i peste toate unit i nt rit prin comuniunea euharistic a ierarhilor. De aici rezult clar c unitatea de credin i liturgic a episcopilor formeaz Biserica adev rat a lui Hristos. A adar cei care s-au desp r it de trupul lui Hristos, Biserica este una, nu mai sunt Biserici. Cum altfel ar mai putea fi ele biserici cre tine dac nu m rturisesc credin a cea adev rat i dac au ntrerupt comuniunea euharistic cu Biserica cea una? A spune c dou cor bii duc la limanul mntuirii - cea Ortodox i oricare din cele ale eterodoc ilor nseamn a spune c sunt dou adev ruri, dou c i spre cer, i nu una singur pe care a instituit-o nsu i Domnul.
183

Despre Ecumenism

Sfntul Ioan Gur de Aur afirm : Biserica adev rat a lui Hristos este una singur din care n diferite timpuri s-au desp r it diverse adun ri eretice i grup ri schismatice. Sfntul Ioan Hrisostom i nume te pe cei desprin i din trupul Bisericii, ori eretici ori schismatici. Orice cre tin ortodox trebuie s resping categoric nv tura protestant a acelor teologi care consider eretici numai pe cei care s-au separat de Biseric n primele patru veacuri. Oare nu i Sinoadele Ecumenice IV, V, VI, VII au nfierat ca eretici pe cei ce se abat de la credin a cea dreapt ? Nu au fost declara i eretici cei care nu cinstesc icoanele, Sfintele Moa te i nu o cinstesc pe Fecioara Maria ca N sc toare de Dumnezeu? i tim c acestea au fost a a i sau spus dup veacul IV. Ori grup rile protestante, spre exemplu, intr tocmai n categoria mai sus men ionat . C) Sfintele Canoane opresc rug ciunea n comun cu schismaticii i ereticii (Canoanele 10, 11, 45, 47, 65 Apostolice; Canoanele 6, 9, 32, 33, 34 Laodiceea; Canonul 9 al Sfntului Timotei al Alexandrei). Canonul 45 Apostolic porunce te: Episcopul sau Preotul sau Diaconul care numai s-ar ruga cu ereticii s se afuriseasc i dac l-ar primi s slujeasc ca preot, s se cateriseasc . La tlcuirea Canonului 47 al Sfin ilor Apostoli, scrie Sfntul Nicodim Aghioritul c : Latinii sunt eretici i nu au nici Botez, nici Preo ie i dac vreun preot nu boteaz pe cei ce se ntorc la Ortodoxie, se afurise te. Actul rug ciunii este o m rturisire a adev rului de credin , o participare mistic la dumnezeire ntruct cerem mp rt irea harului necreat care ndumnezeie te pe adev ratul lupt tor i tr itor n Hristos. Rug ciunea ne apropie la modul cel mai intim i ne face s mp rt im acela i Duh Sfnt, iar motorul rug ciunii este ncredin area l untric c Dumnezeu l ascult pe credincios, ncredin are izvort din credin a lui.
184

Despre Ecumenism

A adar, dac credin a este stricat , atunci de ce fel de rug ciune comun se pot mp rt i un ortodox i un romanocatolic, spre exemplu, tiind c romano-catolicii prin baza lor doctrinar atenteaz la ns i dogma Sfintei Treimi? Dac n tradi ia Bisericii s-ar fi n eles prin cuvntul eretic numai cei care-au c zut din credin n primele patru veacuri, atunci Sinoadele Ecumenice ar fi adus preciz ri afirmative privind rug ciunea n comun cu cei ce au fost declara i eretici n veacurile precedente (iconocla ti, monofizi i, monoteli i etc.). Ori to i cei care s-au ab tut numai cu o iot sau o cirt de la adev r au fost anatemiza i i s-a oprit rug ciunea n comun cu ei. Noi, ortodoc ii spunem oricnd da rug ciunii pentru cei c zu i n r t cire, faptelor de iubire fa de ace tia, dar respingem orice form de rug ciune n comun cu ei tiut fiind c acela i Duh Sfnt lucreaz i se roag att la Sfnta Euharistie, ct i la orice act religios individual sau colectiv realizat de cre tinul ortodox care are o rela ie vie i con tient cu Dumnezeu - Sfnta Treime. D) n leg tur cu aspectele men ionate despre manifest rile de la Vulcana - B i i Bucure ti din augustseptembrie 1998, merit precizate urm toarele: Biserica Ortodox , ca Biseric misionar are datoria fundamental de a propov dui adev rul evanghelic oricnd i oriunde. Oare, c rui Dumnezeu ns , se pot ruga mpreun cre tinii ortodoc i i ereticii ori p gnii, dac recunoa tem c actul rug ciunii ne te din l untrul sufletului care a primit i accept o anumit nv tur de credin ? Pentru c unul este Dumnezeul cre tinilor cel sl vit n Treime, pe cnd to i dumnezeii neamurilor sunt draci (Psalmul 95, 5). Actuala structur a C.M.B. i ntreaga sa ideologie arat c mi carea ecumenic este o mi care cu o doctrin bine conturat , bazat pe teoria
185

Despre Ecumenism

ramifica iilor i valabilitatea Sfintei Taine i n cadrul celorlalte confesiuni cre tine. n cadrul acestui C.M.B., situa ia de fapt, const n aceea c i cei mai nver una i eretici sunt trata i ca membri cu drepturi egale ai trupului Unul Singur al lui Hristos - Biserica drept m ritoare. Ei se autointituleaz biserici f r a fi ca atare i ns i Consiliul de la Geneva ac ioneaz n calitate de Consiliu Mondial al Bisericilor. Prin ns i aceast denumire, Biserica cre tin este pus pe aceea i treapt cu toate a a numitele biserici care fac parte din C.M.B. Scopul final al unei astfel de nivel ri este de a transforma no iunea de Biseric ntr-o no iune ordinar , obi nuit , adic ntr-o abstrac ie ce reune te pe principii egale diferitele biserici nsemnnd tergerea treptat i complet a sensului dogmatic de Biseric . Urmnd calea ecumenismului i eterodoc ii i ortodoc ii sunt p gubi i de adev r. Eterodoc ii care caut sincer adev rul mntuitor i harul nnoitor nu vor fi motiva i s accepte Ortodoxia ntruct se nt resc mai mult n r d cina lor, C.M.B. recunoscndu-i drept biserici. Sfntul Ioan Cassian spune: Nu ncape nici o ndoial c cel care nu m rturise te credin a Bisericii, se afl n afara Bisericii. Astfel, temeiurile pe care func ioneaz C.M.B. sunt inacceptabile pentru Ortodoxie: Primul temei, adoptat la Evanston la a doua Adunare General a C.M.B. (1954) spune: C.M.B. reprezint o comunitate a bisericilor care recunosc pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu i Mntuitor. Pentru ortodoc i acest temei care nici m car nu a fost adoptat de membrii C.M.B. n totalitatea lor, este de neacceptat ntruct nu sunt aduse preciz rile hristologice, elaborate de Sinoadele Ecumenice. n el nu se vorbe te despre ereziile nestorienilor, eutihienilor, apolinari tilor etc. care
186

Despre Ecumenism

recunosc ntr-o manier proprie pe Iisus Hristos ca Dumnezeu i totu i sunt deosebi i radical de Ortodoxie. Al doilea temei, adoptat de a treia Adunare General a C.M.B. din New-Delhi (1961): C.M.B. este o comunitate a bisericilor care m rturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu i Mntuitor dup Scripturi i ca urmare, caut s respecte mpreun m rturisirea lor comun ntru slava Dumnezeului celui Unul- Tat l, Fiul i Sfntul Duh. Nici acesta nu este cu adev rat acceptabil ntruct nici aici nu se spune cum trebuie s crezi n Dumnezeu Cel n Trei Ipostasuri; noul temei nu contest ereziile antitrinitarilor, nestorienilor, apolinari tilor, subordina ioni tilor i fiind formulat confuz el poate fi oricnd contrasemnat de to i reprezentan ii contemporani ai acestor erezii vechi. Biserica Ortodox are Crezul s u ferm i nu poate accepta ideea minimului dogmatic proferat de ecumeni i n favoarea unirii, aceasta nsemnnd renun area la dogmele cinstirii icoanelor, a Maicii Domnului, cultul sfin ilor, rug ciunilor pentru cei adormi i etc. La Vancouver (1983) la a patra Adunare General a C.M.B. s-a legalizat preo ia feminin , iar unele voci ndemnau pe femei s substituie ideea despre Dumnezeu Tat l prin ideea unei zei e - mam . Protestele i vocile ortodoc ilor au devenit n timp din ce n ce mai pu in auzite. Iat cteva pozi ii categorice n leg tur cu a aptea Adunare General de la Canberra(1991): Se constat a a cum am sesizat de mult, tendin e de adncire a protestantismului i nicidecum de dorin a sfnt spre unitate n Hristos i unire sincer (.P.S. Mitropolit Bartolomeu de Calcedon); n curnd n C.M.B. nimeni nu se va mai interesa de teologieDuhul Sfnt pentru ecumenism este o tem nicidecum o persoan a Sfintei Treimi de aceea i fiin cu Tat l i cu FiulDogma Sfintei Treimi este vital pentru
187

Despre Ecumenism

biseric i pentru fiecare cre tin n parte. (.P.S. Mitropolit Ioannis Zizioulas al Pergamului). S not m p rerea reputatului teolog romn P rintele profesor Dumitru St niloae: Ecumenismul este pan-erezia veacului XX, afirma ie semnificativ prin aceea c nsu i profesorul St niloae a participat la manifest rile anterioare ecumenice din ultimele decenii ns cu siguran , nu a putut s -i scape natura anticre tin a ecumenismului pe care p rintele profesor l recunoa te, n acela i interviu luat n ultimul an al vie ii sale, drept o mi care afiliat masoneriei mondiale. Mul i teologi ecumeni ti sus in c fac misiune ortodox prin participarea la C.M.B., dar de fapt, aceasta nseamn acordarea deplin a girului ortodox fa de confesiunile cre tine ce se intituleaz biserici i care pretind c nici una din bisericile participante la C.M.B. nu de ine adev rul integral. Dup a opta Adunare General a C.M.B. (Harare, 1998) iat ce remarca un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse, pr. Ilarion Alfeev: Ortodoc ii nu pot influen a activit ile C.M.B. pentru c ei nu reprezint o minoritate. Ce s mai spun despre cinstirea Maicii Domnului sau a icoanelor? Acestea nu pot fi discutate pentru c divizeaz . Dar despre limbajul inclusiv sau despre hirotonia femeilor? Acestea nu divizeaz ? Ca s nu mai vorbim i de recentele practici amanice promovate la o edin a Adun rii de la Harare 1998, la care secretarul general al C.M.B.. Dr. Conrad Raiser a ncheiat ceremonia de deschidere a Decadei Ecumenice de Solidaritate cu femeile, cu un act de vindecare n tradi ia amanic din Coreea. Iat n ce lumin trebuie v zute hot rrile recente ale Bisericii Ortodoxe ale Georgiei, Bulgariei, Serbiei de a se retrage complet din mi carea ecumenic . Aceste biserici locale au n eles c participarea lor la C.M.B. devine inoportun i chiar anti-ortodox .

188

Despre Ecumenism

Concluzii
Din cele expuse pn acum reiese c nu este deloc justificat participarea ortodoc ilor la mi carea ecumenic . Atitudinea att de negativ a unor ortodoc i i chiar a unor biserici locale fa de ecumenism, precum i scepticismul actual profund al Bisericii Ruse, a Ierusalimului i a Eladei (inclusiv comunitatea atonit ) asupra mi c rii ecumenice, ar putea fi nvinuite de urm toarele: 1) neparticipnd la mi carea ecumenic , care a cuprins ntreaga lume, ei s-ar opune p cii i solidarit ii dintre oameni; 2) respectarea adev rului f r dragoste nu este justificat n condi iile situa iei tragice actuale din lume; 3) noi ne-am opune tendin elor de pace ale oamenilor de stat care fac eforturi colosale pentru apropierea de acele alian e politico-militare aparent favorabile. Trebuie r spuns la acestea prin urm toarele: Cre tinii ortodoc i niciodat nu au n eles c , dac refuz , pe baza hot rrilor canonice orice contact cultic i sacramental cu eterodoc ii, atunci n mod implicit am priva de dragostea noastr oamenii n general, n planul rela iilor social-umane. Pe plan social, Biserica Ortodox se roag conform poruncii scripturistice pentru pace n lumea ntreag : s face i cereri, rug ciuni, mijlociri, mul umiri pentru to i oamenii ca s petrecem via pa nic i lini tit ntru toat cuvio enia i buna credin (I.Timotei 2,1-2). Misionarismul social, ospitalitatea cre tin , bunacuviin nu trebuie s aib a face cu promovarea minimului dogmatic tiut fiind c n dogm nu exist concesie. (Sfntul Marcu al Efesului). To i Sfin ii P rin i care au fost pentru pacea n lume ndreptau aten ia cre tinului nainte de toate c tre cer i c tre l untrul sufletului. Sfntul Serafim de Sarov: Dobnde te duh pa nic i mii de oameni se vor mntui n jurul t u. Sfntul Macarie cel Mare se referea i el nti de toate la o anume pace:
189

Despre Ecumenism

pacea cereasc , care a n scut Lumina lumii, pacea pe care au rostit-o proorocii i despre care au vorbit cei cucernici i au binevoit-o ngerii (Luca 2,14). Pacea lui Dumnezeu, care a fost cu to i Sfin ii P rin i i i-a ferit de orice ispit . Aceast pace fie cu voi n numele Tat lui, al Fiului i al Sfntului Duh. Amin. C l uzindu-ne dup aceste gnduri despre pace ale Sfin ilor P rin i, noi ne temem s tr d m pe Domnul Iisus Hristos Domnul P cii i nv torul Iubirii, Cel Unul adev rat. O astfel de tr dare am s vr i dac , n numele unei alte p ci am consim i s intr m n comuniune de rug ciune, de doctrin .a.m.d. cu eterodoc ii conform principiului ecumenic: Dai ca s dau, renun i ca s accept este un nceput. Puritatea credin ei ortodoxe este singura condi ie pentru realizarea adev ratei p ci care nu se poate realiza f r harul lui Dumnezeu.

190

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei


Materialul studiat de Comisia Teologic documentele comisiei mixte interna ionale: a a zisa Declara ie de la Chabessy (ntre ortodoc i i monofizi i), de la Balman (ntre ortodoc i i catolici) i documentele semnate ntre Biserica Ortodox a Antiohiei i monofizi ii sirieni n anul 1991, ne-au ar tat c acestea toate au la baza lor aceea i nv tur eretic . Aceast nv tur eretic a ap rut din zorii veacului XX n principal n spa iul eterodox fiind promovat adesea de a a-zisa teologie modernist . Noua teologie men ionat mai sus se refer nti de toate la existen a Sfintelor Taine mntuitoare i n afara grani elor Bisericii Ortodoxe. Conform acestei teologii este considerat c grup rile eretice i schismatice nu sunt complet rupte de trupul Bisericii. De aceea n tainele (botez, mirungere, hirotonie i altele) s vr ite n cadrul acestor grup ri lucreaz acela i har mntuitor al Sfntului Duh. O form extrem a acestei nv turi eretice a a-zisa "Teorie a Ramifica iilor" a c rei esen este c toate confesiunile cre tine existente n momentul actual sunt v zute ca ramuri egale ale unei singure Biserici a lui Hristos i care de in n mod egal harul Sfntului Duh i adev rul divin. La baza acestei nv turi eretice st interpretarea incorect a procedurilor canonice privind primirea n Biseric a ereticilor si schismaticilor. n cadrul mi c rii ecumenice s-a ajuns astfel la motiva ia perfect a rug ciunilor n comun iar uneori chiar i a s vr irii Euharistiei n comun precum si a altor slujbe religioase. De aceea la Tesalonic n perioada 29 aprilie 2 mai 1998 la reuniunea Panortodox s-a adoptat documentul final n care la paragraful 13b se fixeaz pozi ia tuturor bisericilor locale:
191

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

"Delega ii ortodoc i nu vor putea lua parte la slujbe ecumenice, la rug ciunile n comun i la alte ceremonii religioase n cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor (C.E.B.)". nainte de a ncepe analiza critic a acestor nv turi eretice, s ne amintim de regulile i practica primirii n snul Bisericii Ortodoxe a ereticilor i a schismaticilor. Despre regulile privind primirea n Biseric a ereticilor i schismaticilor (dup I Epistol a Sfntului Vasile cel Mare) Dincolo de grani ele Bisericii Ortodoxe, s vr irea Sfintelor Taine se limiteaz doar la ndeplinirea formelor lor exterioare ns s vr irea lor devine real doar dup ntoarcerea ereticilor n snul Bisericii. Doar Biserica are puterea i dreptul de a lega i dezlega. De aceea Biserica Ortodox, cu puterea sa divin, are dreptul s primeasc n snul s u pe eterodoc i f r repetarea formei exterioare a Tainelor s vr ite la alte confesiuni cre tine (Botez, Mirungere, Cununie, Hirotonie). ntoarcerea eterodoc ilor la Biserica mam se poate realiza n trei feluri : 1. Rebotezare 2. Mirungere 3. Poc in . Prin s vr irea uneia din aceste trei Sfinte Taine men ionate se ndepline te lucrarea harului sfin ilor acolo unde nici nu era prezent. Pentru c "toate acestea le lucreaz unul i acela i Duh" (I Cor. 12, 11 ) i "Darurile sunt felurite dar acela i Duh" (I Cor. 12, 4). n leg tur cu acest lucru Sfntul Vasile cel Mare n a sa I Epistol canonic scrie urm toarele: "nceputul separ rii a fost schisma, iar prin aceast desp r ire ei nu mai au harul Sfntul Duh care nu li se mai d din momentul desp r irii lor. La nceputuri, nainte de desp r ire, ace tia aveau harul preo iei i prin punerea minilor transmiteau acest har,
192

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

sfin ilor, iar dup schism au devenit laici nct nu mai aveau puterea harului nici pentru a boteza, nici pentru a hirotoni: cei rup i de Biseric au devenit astfel incapabili de a transmite i altora harul Sfntului Duh. De aceea cei boteza i de c tre ei sunt socoti i ca i boteza i de c tre laici iar dac revin la Biserica mam trebuiesc primi i prin rebotezare". Tot aici acest sfnt p rinte explic cum i de ce de la acest principiu pot apare derog ri: "Iar ntruct cei din Asia au fost primi i f r s fie reboteza i, s fie a a". Acest lucru este ar tat mai clar n referirile la encrati i. Sfntul Vasile cel Mare este de p rere c trebuie reboteza i: "Dac cineva a fost botezat la ei (encrati i), el trebuie rebotezat n cazul n care dore te ntoarcerea la Biseric : dac totu i prin iconomia p rin ilor s-ar socoti altfel, s fie a a .() m tem s nu smintesc la mntuire prin ncredin area noastr prea sever ". Prin urmare este preferabil rebotezarea pentru cei care vin la Biserica Ortodox din alte grup ri religioase cre tine, dar dac se iau n considera ie anumite situa ii concrete, func ioneaz principiul iconomiei prin care pot fi primi i n Biseric i prin mirungere i poc in . Reamintim c astfel n toate cele trei situa ii persoana prime te harul mntuitor. Este de subliniat faptul c dac cei care revin la Biserica Ortodox nu fuseser boteza i nainte prin ntreita cufundare (sau turnare) i cu rostirea formulei "n numele Tat lui i al Fiului i al Sfntului Duh" n Biserica ortodox i prime te prin mirungere sau poc in , ci numai prin rebotezare. Totodat pentru cei care se pot primi n Biseric prin mirungere sau poc in a, Biserica are dreptul de a face mai aspr primirea lor n snul ei adic prin rebotezare.

193

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

Concluzii : Astfel chiar din I Epistol canonic a Sfntului Vasile cel Mare reies clar urm toarele: Afar de grani ele Bisericii dreptm ritoare nu exist har mntuitor. Alte grup ri religioase sunt lipsite de el. Biserica recunoa te printre eretici diferite grade de r t cire. De aceea nainte de a primi n snul ei pe cei r t ci i, Biserica cerceteaz eroarea fiec ruia prev znd pentru fiecare caz modalitatea de a reveni la trupul Bisericii . Modalit ile de a-i primi pe eretici i schismatici sunt bazate exclusiv pe principiul iconomiei Bisericii i nicidecum presupune c ntr-o grupare religioas sau alta lucreaz harul mntuitor al Botezului, al Mirungerii sau al Hirotoniei. De in toare a harului este numai una, sfnt , soborniceasc i apostoleasc Biseric ortodox . Privire istoric Privind la izvoarele istorice ne ncredin m c n toat lumea cre tin , totdeauna i de c tre to i a fost m rturisit existen a unei singure sfinte, sobornice ti i apostole ti Biserici, care este constituit pe p mnt sub forma vizibil a comunit ii de credincio i cre tini, cu ierarhia i cu administra ia sa proprie. Aceast ncredin are privind unicitatea Bisericii adev rate a fost ntotdeauna prezent la ortodoc i i respectiv la eterodoc i; disputele se purtau doar n jurul problemei privind care este Biserica cea adev rat . Iar convingerea c statutul i cinstea de a fi Biserica cea adev rat a lui Hristos poate apar ine doar uneia singure, nici nu se punea n discu ie. n acele timpuri nimeni nu vorbea - a a cum se face ast zi de c tre teologii eterodoc i c diversele confesiuni cre tine sunt de fapt ramuri ale unei singure Biserici a lui Hristos: toate aceste
194

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

grup ri neortodoxe fiind considerate ca schismatice i-au pierdut prezen a harului mntuitor n Tainele lor odat cu separarea de trupul Bisericii ortodoxe . A a v d problema din punct de vedere eclesiologic cele apte Sinoade Ecumenice. Biserica ortodox m rturise te despre sine exclusiv ca fiind cea adev rat precum i prezen a numai n Tainele sale a harului sfin itor i mntuitor; numai ierarhia acesteia este purt toare a harului apostolic prin care are dreptul de a lega i dezlega. Fericitul Augustin spune c : "Ei (ereticii) primesc harul botezului numai dup revenirea lor n snul bisericii. Afar de grani ele Bisericii po i avea orice, cu excep ia mntuirii. n afar se poate s ai trepte ierarhice, taine, Aliluia i Amin (liturghie), Evanghelie, credin i s propov duie ti pe Dumnezeu n trei ipostasuri, dar mntuire po i s ai exclusiv n Biserica universal dreptm ritoare". n afara Bisericii dreptm ritoare, s vr irea Tainelor chiar n cele mai mici am nunte nu se poate n elege dect ca form exterioar lipsit de harul sfin ilor i mntuitor. Aceste for e exterioare, golite ns de har, i recap t valabilitatea numai dup ntoarcerea n Biserica ortodox . S not m c atitudinea fa de primirea n Biseric a eterodoc ilor de-a lungul veacurilor n diferite Biserici locale a fost variabil . Dar acele persoane care nu primiser Botezul dup formula corect (scufundare sau turnare ntreit n numele Tat lui i al Fiului i al Sfntului Duh) obligatoriu, n toate Bisericile i ntotdeauna au fost primi i prin rebotezare. n toate celelalte cazuri, fiecare Biseric local primea pe fo tii eterodoc i conform iconomiei sale. V prezent m mai jos cum s-a concretizat acest principiu al iconomiei divine n diversele Biserici locale: Despre episcopii nestorieni, Sinodul III Ecumenic precizeaz c ei sunt "str ini de harul preo iei i sunt depu i din treapta de episcopi" (canoanele 1 i 2); ns sinodul Trulan
195

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

n canonul 95 statuteaz c nestorienii sunt primi i n Biseric prin taina Poc in ei, adic nici Hirotonia lor i nici Mirungerea lor nu se repet . Arienii (Sinodul II Ecumenic, canonul 8; Sinodul IV Ecumenic, canonul 94, .a.) sunt primi i prin Mirungere - f r rebotezare. La Sinodul Cartagena din 419 i la dou sinoade de la Constantinopol a fost stabilit despre copii boteza i la donati ti s fie primi i n Biseric prin Mirungere. Sinodul VI Ecumenic prin canonul 95 statuteaz c arienii sunt primi i prin Mirungere, iar nestorienii i monofizi ii prin Taina Poc in ei (prin lep dare n public de eresul lor). Arienii, macedonenii, nova ienii i apolinari tii sunt primi i prin Mirungere. Al ii pavlichienii, evdomienii, montani tii i sabelienii sunt primi i prin rebotezare. 1484 un Sinod Panortodox a hot rt primirea romanocatolicilor prin Mirungere; 1620 un sinod local din Moscova a hot rt primirea romano-catolicilor prin rebotezare; 1646 mitropolitul Kievului Petru Movil primea pe romano-catolici prin Taina Poc in ei; 1667 n timpul patriarhului Nicon al Rusiei, un sinod local a aprobat primirea romano-catolicilor conform procedurii de la 1484, cu acordul patriarhilor Alexandriei Paisios i al Antiohiei Macarios; 1672 un sinod local din Ierusalim a hot rt primirea romano-catolicilor i a protestan ilor prin Mirungere (f r rebotezare); 1718 dup ndemnul patriarhului Constantinopolului, Biserica Rusiei reafirm primirea romano-catolicilor si lutheranilor prin Mirungere; 1755 patriarhul Constantinopolului Chiril V a promulgat Orosul (semnat i de patriarhul Alexandriei Matei i al Ierusalimului Partenie) prin care se stabilea
196

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

primirea ereticibor (ntre ace tia i a romano-catolicilor) prin rebotezare. 1757 Biserica Rusiei prime te pe romano-catolici prin Taina Poc in ei; 1888 Patriarhia Constantinopolului a promulgat hot rrea pentru primirea prin Mirungere a romano-catolicilor; sec. XIX n Rusia n timpul mitropolitului Filaret, Biserica primea n snul s u pe to i cre tinii apuseni prin rebotezare, iar acum pe protestan i i prime te prin Mirungere i pe catolici prin Poc in . n ceea ce prive te primirea n Biseric a ierarhilor pentru cazul n care confesiunile din care provin ei exist succesiunea apostolic i se s vr e te exact ritualul Hirotoniei este posibil primirea lor (a ierarhilor, n.n.) prin Mirungere sau Poc in . Acestor persoane li se p streaz aceea i treapt ierarhic n care se aflau nainte de revenirea lor la trupul Bisericii celei adev rate. Dup cum putem vedea i n Pidalion, doi schismatici, Zonie i Saturmin, au fost primi i n Biserica mam , p strndu- i rangul lor de episcopi: S ti i c pe fra ii no tri Zonie i Saturnin care au fost schismatici i-am primit n scaunele lor episcopale (Sfntul Vasile cel Mare, I Epistol canonic ). Este foarte important n istoria Bisericii universale de cunoscut faptul c n paralel cu diversele Biserici locale existau i exist diferite practici de a primi pe eterodoc i, dar acesta n-a fost niciodat motiv pentru dispute ntre ele. Astfel, Sinodul din Cartagina hot r te urm toarele: "n leg tur cu aceasta (primirea ereticior) fiecare dintre noi trebuie s spun ceea ce gnde te, dar nimeni nu trebuie s judece pe altul i s resping unitatea (euharistic ) cu cei care gndesc altfel. Bazndu-se pe hot rrea Sinodului IV Ecumenic aproape toate Bisericile locale primesc pe monofizi i prin Mirungere; Biserica Ortodox a Georgiei, prin hot rrea unui Sinod local
197

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

de la Ruis-Urbnisi (anul 1103) practic deja de nou veacuri primirea monofizi ilor prin rebotezare. Faptul c n afara Bisericii se pot s vr i doar formele exterioare ale Tainelor se confirm prin aceea c n diferitele Biserici locale exist mai multe practici de primire a eterodoc ilor, jar aceasta niciodat n-a strnit controverse; pentru c dac ntr-o Biseric local se primesc ereticii prin rebotezare n timp ce ntr-alta aceia i sunt primi i prin Mirungere sau Poc in , este clar c pe aceste persoane ambele Biserici locale le consider nebotezate. n prima situa ie, Biserica folose te o practic mai aspr (acrivie), iar n cea de a doua, o alt Biseric local uzeaz de iconomie (nerepetnd asupra persoanei primite forma exterioara a Tainei) i, s vr ind n mod real i deplin cu puterea harului mntuitor Taina Mirungerii sau Poc in ei, realizeaz n fapt plinirea Botezului s vr it nainte de primirea n Biserica adev rat doar sub aspectul s u exterior. Concluzii: Din aceast prezentare istoric reies urm toarele: - Dac n grup rile eterodoxe aspectul Tainelor s vr ite ar fi mai mult dect cel exterior, atunci Bisericile Ortodoxe locale n-ar fi att de riguroase privind primirea eterodoc ilor la dreapta credin ; - n afara grani elor Bisericii Ortodoxe exist numai forma exterioar a tainelor, golit de harul divin cel de viat f c tor i mntuitor. Aceste forme exterioare primesc con inutul harului doar dup revenirea persoanelor la Biserica mam .

198

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

Considera ii de drept canonic Canonul apostolic 46 Episcopul ori presbiterul dac va admite botezul sau jertfa ereticilor, poruncim s se cateriseasc . C ci ce p rt ie are Hristos cu Veliar; iar ce parte are credinciosul cu necredinciosul. Dup nv tura Bisericii oricare eretic este n afar de Biseric , iar afar de Biseric nu poate fi adev rat botez cre tin nici adev rat jertf euharistic , precum nici o alt adev rat sfnt tain . Aceast nv tur a Bisericii se expune de canonul apostolic prezent cu referire la Sfnta Scriptur , care nu permite nici un fel de comuniune ntre cele ce m rturise te credin a ortodox i cele ce nva mpotriva credin ei ortodoxe de i citim i n Constitu iunile Apostolice (IV, 15) i tot astfel nva i p rin ii i nv torii biserice ti ncepnd de la ntemeierea Bisericii. Prin urmare ereticii nu au botez adev rat sau alt func iune preo easc adev rat i episcopul sau prezbiterul ortodox care recunoa te de corect botezul s vr it de preo i eretici sau alt func iune preo easc , acel episcop sau prezbiter, dup canonul acesta, este a se caterisii din tagma preo easc , deoarece prin aceasta arat , sau c nu cunoa te esen a credin ei sale, sau c nsu i nclin spre eres i cert este c n ambele cazuri este nevrednic de chemarea preo easc . Considera ii dogmatice Una din dogmele centrale ale Bisericii este unitatea acesteia. Temelia acestei unit i este reg sit n al IX-lea paragraf al simbolului de credin : Cred ntru una, sfnt , soborniceasc i apostoleasc Biseric ". Aceast dogm se bazeaz i pe cuvintele scripturistice: Pe aceast piatr voi zidi Biserica Mea i por ile iadului nu o vor birui (Mt. 16,18). Din aceste cuvinte reiese clar c Iisus Hristos ntemeiaz o singur Biseric i de aceea o aminte te la
199

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

singular. Sfntul Apostol Pavel vorbe te astfel despre Mntuitorul Iisus Hristos: El este capul trupului, al Bisericii. (I Col. 1,18), Care (Biserica) este trupul Lui, plinirea Celui ce pline te toate ntru to i (Efeseni 1, 23) i iar i: C ci nimeni vreodat nu i-a urt trupul s u, ci fiecare l hr ne te i l nc lze te, precum i Hristos Biserica. (Efeseni 5,29). Grani ele Bisericii lui Hristos sunt caracterizate prin dou condi ii esen iale: a. credin a adev rat ; b. unitatea euharistic (liturgic ). Sfntul Maxim M rturisitorul vorbe te astfel despre dreapta credin : Mntuitorul i-a numit Biserica Sa soborniceasc , dreptm ritoare. Despre unitatea euharistic , Sfntul Ciprian al Cartaginei scrie urm toarele: Trebuie s tii c episcopul este n Biseric i Biserica n episcop, iar cel care nu este n comuniune (euharistic ) cu episcopul, acela nici nu este n Biseric i se n eal cei care nu sunt mp ca i cu ierarhia instituit de Dumnezeu avnd n dejdea s - i g seasc unitatea (liturgic ) pierdut , aflnd-o la cei r t ci i. Cnd de fapt Biserica este una, soborniceasc i nedesp r ibil i peste toate unit i nt rit prin comuniunea (euharistic ) a ierarhilor. De aici rezult dar c unitatea de credin i liturgic a episcopilor formeaz Biserica adev rat a lui Hristos. Prin Sfnta mp rt anie, fiecare om se une te cu trupul mistic al lui Hristos iar aceast unire constituie Biserica lui Hristos al c rei cap este Mntuitorul nsu i (Ca o pine, un trup suntem cei mul i, c ci to i ne mp rt im dintr-o pine. I Cor. 10,17; Pentru c suntem m dulare ale trupului Lui, din carnea Lui i din oasele Lui - Efeseni 5,30). Despre unitatea Bisericii ca tr s tur fundamental a acesteia, vorbesc to i Sfin ii P rin i. Sfntul Ioan Gur de Aur scrie urm toarele: (...) astfel, cum ne nva Scriptura i
200

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

Sfin ii P rin i, Biserica adev rat a lui Hristos este una singur din care n diferite timpuri s-au desp r it diverse adun ri eretice i grupuri schismatice. n acela i timp, dogma ortodox despre Biseric ne nva c Biserica lui Hristos este singurul loc unde lucreaz harul sfin itor i mntuitor, adic unde sunt valabile cele apte Taine ale Bisericii. Biserica este trupul mistic al lui Hristos i numai n ea se poate plini ndumnezeirea omului. Sfntul Antonie cel Mare spunea urm toarele cuvinte: Dumnezeu s-a f cut om pentru ca omul s devin dumnezeu. Pentru aceasta Mntuitorul a ntemeiat Biserica Sa n care ncepnd cu ziua Cinzecimii lucreaz Duhul Sfnt i se s vr esc Sfintele Taine. Vr jma ul omenirii din ziua nfiin rii Bisericii a nceput lupta mpotriva ei prin nv turi gre ite i prin sciziunea Bisericii. nc din perioada apostolic au ap rut primele erezii care prin r spndirea nv turilor gre ite i n elare luptau mpotriva Bisericii dreptm ritoare. Despre ei, Sfntul Apostol i Evanghelist Ioan spune: Iar acum mul i antihri ti s-au ar tat; de aici cunoa tem noi c este ceasul de pe urm . Dintre noi au ie it, dar nu erau de-ai no tri, c ci de ar fi fost de ai no tri, ar fi r mas cu noi, ci ca s ne arate c nu sunt to i de ai no tri, de aceea au ie it. (I loan 2, 18-19). Sfntul Apostol Pavel anatematizeaz pe to i ereticii din toate timpurile: Dar chiar dac noi sau un nger din cer v-ar vesti alt Evanghelie dect aceea pe care v-am vestit-o - s fie anatema! Precum v-am spus mai nainte i acum v spun iar i: Dac v propov duie te cineva altceva dect a i primit s fie anatema! Pe eretici i adun rile lor i anatematizeaz i sinoadele ecumenice. Sfin ii P rin i demascau i nfierau aceste nv turi gre ite, ucig toare de suflet iar pe cei care le mbr i au i numeau urtori de Hristos i antihri ti.
201

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

La fel de vinova i sunt i schismatici al c ror p cat, dup cum scrie Sfntul Ciprian al Cartaginei nu se spal nici cu mucenicie, adic binen eles dac nu s-au poc it i nu s-au ntors la Biserica mam . Concluzii: Din perspectiv dogmatic reies urm toarele: - Biserica adev rat este una singur . Membrii ei sunt to i cei ce m rturisesc nv tura ei i particip la via a Bisericii prin comuniunea euharistic . - Biserica este singurul loc al mntuirii n care se realizeaz ndumnezeirea omului i unde se nf ptuie te unitatea cu trupul mistic al Mntuitorului. - To i ereticii i schismaticii se afl afar de grani ele Bisericii i sunt lipsi i prin aceasta de harul mntuitor al Sfntului Duh pe care l primesc credincio ii prin Sfintele Taine. Not 1. Ereticii sunt cei care m rturisesc nv tur gre it i n ace1a i timp nu sunt n leg tur euharistic cu Biserica dreptm ritoare. 2. Schismaticii sunt cei care n-au nv tur gre it dar nu sunt n leg tur euharistic cu Biserica. Considera ii de teologie mistic V. Lossky scrie urm toarele: Din cuvintele Sfintei Scripturi C ci nc nu era dat Duhul, pentru c Iisus nc nu fusese preasl vit (Ioan 7, 39) se vede clar c lucrarea Sfntului Duh nainte de nfiin area Bisericii i n afara Bisericii nu se face a a cum se ntmpl n cadrul Bisericii dup Cinzecime. Mntuitorul spune iar cnd va veni Acela,
202

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

Duhul Adev rului (...) Acela M va sl vi pentru c din al Meu va lua i v va vesti. Toate cte are Tat l ale Mele sunt; de aceea am zis c din al Meu ia i v veste te vou . (Ioan 16, 14-15). Dumnezeirea comun a Tat lui i Fiului se d ruie te n Biseric prin Duhul Sfnt credincio ilor iar prin aceasta ei se fac p rta i dumnezeirii. Duhul Sfnt d ruie te credincio ilor focul dumnezeiesc harul necreat, prin aceasta ei devenind m dulare ale aceluia i trup cel al lui Hristos. Trebuie neap rat s purt m numele Fiului (al lui Iisus Hristos) i s fim m dulare ale trupului Lui (adic ale Bisericii) ca s primim Duhul Sfnt . Sfntul Irineu de Lungdunum (Lyon) scrie: Unde este Biserica acolo este i Duhul Sfnt; iar unde este Duhul Sfnt acolo este Biserica i tot harul, iar Duhul Sfnt este Adev rul. Harul mntuitor al Sfntului Duh lucreaz n Tainele Bisericii, adic exclusiv n Biseric , aceasta avnd grani e canonice bine delimitate, vizibile. Prin Botez omul devine m dular al trupului mistic al lui Hristos, adic membru al Bisericii. De aici reiese clar c Botezul (la fel i celelalte Taine biserice ti) nu pot s existe independent de Biseric (adic n afara grani elor acesteia). Dincolo de grani e1e Bisericii lui Hristos, adic la eterodoc i, Tainele s vr ite de ace tia nu pot s uneasc n mod real pe primitori cu Biserica lui Hristos cea adev rat (ortodox ). Este cu neputin ca prin Botezul s vr it la romanocatolici, monofizi i sau protestan i, omul s devin ortodox, adic membru al unei singure adev rate Biserici a lui Hristos. La fel este cu neputin ca prin Hirotonia s vr it dincolo de grani ele Bisericii, omul s primeasc harul preo iei. Sfin ii P rin i despre Biseric

203

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

Toate cele spuse mai sus au fost din totdeauna sus inute de c tre Sfin ii P rin i. Sfntul Ciprian al Cartaginei: n afara Bisericii nu exist mntuire: casa lui Dumnezeu este una singur i este cu neputin s se mntuiasc cineva n alt parte dect n Biseric (...) oricine se dep rteaz de Biseric devine str in de testamentul Bisericii. Cel care stric pacea i unitatea n Hristos lucreaz mpotriva lui Hristos. Episcopia este unitatea n care to i i fiecare n parte slujesc, la fel i Biserica este una. Biserica soborniceasc este una singur i nedesp r it ; de aici unitatea ierarhilor. Sfntul Irineu de Lungdunum (Lyon): Cei care se dep rteaz de la Biseric (...) ei se pedepsesc pe sine n i i, tocmai despre ei spune Sfntul Apostol Pavel c dup prima i a doua mustrare, ndep rteaz te de la ei. Unde este Biserica acolo este i Duhul Sfnt. De aceea cei care nu au p rt ie cu ea nu au parte nici de trupul lui Hristos din care izvor te apa vie ii. Fericitul Teodorit: Unul singur este trupul pl m dit din mai multe m dulare. Trupul unic al Bisericii dup spusa Apostolului este al lui Hristos ntruct capul acestui trup este Hristos nsu i. Fericitul Augustin: Mntuirea ni se d prin Biseric iar cei care sunt n afara Bisericii, ei nu vor primi via a ve nic . Sfntul Chiril al Ierusalimului: "M rturisirea credin ei ne nva despre una, sfnt , soborniceasc i apostoleasc Biseric pentru ca s te p ze ti de stric ciunea adun rilor eretice i s fii totdeauna n sfnta soborniceasc Biseric .
204

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

Cuviosul Teodor Studitul: Din timpurile apostolice i pn acum n Biseric au p truns mai multe erezii (...). Dar Biserica a r mas nemp r it i neclintit i a a va r mne n vecii vecilor de i f c torii de stric ciune s-au smuls din ea. "M rturisesc in fa a lui Dumnezeu i a norodului: ei (ereticii, n.n.) singuri s-au rupt de trupul lui Hristos Biserica ale c rei chei sunt credin a i pe care n-au nghi it-o pn acum i nici nu o vor face n veci por ile iadului, adic gurile ereticilor. Concluzii: Din toate cele spuse mai sus, Comisia Teologic a Patriarhiei Georgiei a stabilit c la nceputul secolului XX, n cercul teologilor moderni ti s-au formulat urm toarele nv turi eretice: - Valabilitatea Sfintelor Taine i n afara grani elor canonice ale Bisericii lui Hristos celei adev rate. - A a-zisa Teorie a ramifica iilor. Toate aceste nv turi contrazic radical eclesiologia ortodox i sunt absolut inacceptabile pentru ortodoxie. Comisia noastr condamn categoric ereziile amintite mai sus i decurgnd din aceasta respinge practicarea rug ciunilor in comun i n unele situa ii chiar a mp rt aniei comune. Prin pozi ia noastr suntem de acord cu documentul adoptat la Sinodul Panortodox de la Tesalonic (29 aprilie 2 mai 1998) anume cu alineatul 13b n care se spune: Delega ii ortodoc i nu vor lua parte la slujbele ecumenice, la rug ciunile n comun, la prosl virea lui Dumnezeu i la orice ceremonie religioas din cadrul C.M.B. Iar n ceea ce prive te primirea ereticilor i a schismaticilor in Biserica Ortodox procedura recomandat se bazeaz pe principiului iconomiei i nicidecum nu nseamn c
205

Hot rrea Comisiei Teologice a Sfntului Sinod al Bisericii Georgiei

ntr-o oarecare grupare din afara Bisericii lucreaz harul Sfntului Duh al Botezului, al Mirungerii sau al Hirotoniei. De in toarea harului este exclusiv una, sfnt , soborniceasc i apostoleasc Biseric Ortodox . Amin.

206

Hot rrea Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei

Hot rrea Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei 8 octombrie 1998, S rb toarea Sfntului Arsenie cel Mare, Catolicos al Georgiei ( + 887)
Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei s-a ntlnit pentru sesiunea din 8 octombrie n sala de conferin e a Re edin ei Patriarhale.La sesiune au fost prezen i to i cei 24 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe a Georgiei. Sfntul Sinod a fost prezidat de Sanctitatea Sa Ilia II, Patriarh-Catolicos a Toat Georgia. Sfntul Sinod a adoptat, al turi de alte decizii de ordin administrativ i ierarhic, o hot rre eclesiastic nsemnat .mpreun cu Hot rrea se aflau concluziile Comisiei Teologice care au constituit partea canonic a Hot rrii Sinodale. Chestiunile la care se refer Hot rrea sunt: Documentele adoptate de Comisiile Teologice ortodoxe i ne-ortodoxe a a-numita Declara ie de la Balamand (ntre ortodoc i i catolici) a a-numita Declara ie de la Chambesy (ntre ortodoc i i ne-calcedoneni) a a-numitul Acord Antiohian (ntre Patriarhia Ortodox a Antiohiei i monofizi ii sirieni) S rb torirea nvierii Domnului pe stil nou de c tre Biserica Ortodox Autonom a Finlandei Noua nv tur eclesiologic eretic despre existen a Harului Mntuitor n afara grani elor canonice ale Bisericii a a-numita Teorie a Ramifica iilor.
207

S vr irea de rug ciuni comune i unele cazuri de Comuniune cu ereticii. Documentul ce urmeaz denun erezia ecleziologic a a-numita Teorie a Ramifica iilor ap rut n mediile teologiei moderniste. n aceste condi ii s-a luat n considerare nv tura Sfin ilor P rin i i Canoanele Bisericii. nv turile reprezint m rturisirea eclesiologiei ortodoxe. Sfntul Sinod a aflat informa ia potrivit c reia Comisia Teologic nfiin at n iulie 197 sub binecuvntarea Patriarhului-Catolicos a Toat Georgia, Sanctitatea Sa Ilia II a studiat poblemele care au cauzat poticneal pentru unele Biserici n ultima vreme. Comisia Teologic a discutat documentele de la Chambesy (Elve ia) i Balamand (Liban), acordul ntre Biserica Ortodox a Antiohiei i bisericile antiohiene necalcedoniene (orientale) ncheiat n 1991, s rb torirea nverii n Biserica Ortodox Autonom a Finlandei dup Pascalia Gregorian i nv tura despre existen a Harului Mntuitor n afara grani elor canonice ale Bisericii, a a-numita Teorie a Ramifica iilor. Comisia Teologic a contactat Patriarhiile de Constantinopol, Antiohia i Rusia i a primit informa ii asupra pozi iilor diferitelor Biserici asupra problemelor mai sus numite. Trebuie subliniat c un num r de Biserici Autocefale, inclusiv Biserica Georgiei, nu au dat vreodat acordul sinodal asupra problemelor aduse n disci ie mai sus. Lund n considerare c aceste probleme au dat na tere la anumite tulbur ri printre credincio ii no tri, Comisia Teologic a Patriarhiei Georgiei a studiat aceste materiale i a publicat concluziile n trei numere ale Buletinului informativ al Patriarhiei. Sfntul Sinod a luat la cuno tin i a fost de acord cu concluziile Comisiei Teologice ale Patriarhie Georgiei. Documentul de mai jos reprezint pozi ia Bisericii Ortodoxe a
208

Hot rrea Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei

Georgiei care a urmat-o ntotdeauna, pe care o declar m i o reafirm m cu putere. Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei a hot rt I Documentul (a a-zisa Declara ie de la Chambesy) Comisiei Teologice pentru dialog teologic ntre Biserica Ortodox i bisericile ne-ortodoxe (orientale), ale c ror lucr ri s-au inut la Chambesy, este de neacceptat. II Acordul preliminar ntre Biserica Ortodox a Antiohiei i bisericile ne-calcedoniene (orientale) antiohiene din 1991 este de neacceptat. III Documentul adoptat de Comisia Interna ional pentru dialog ntre catolici i Biserica Ortodox din 23 iunie 1993 la Balamand (Liban) : Uniatismul metod de unire n trecut, i c utarea actual a deplinei comuniuni (a a-numita Declara ie de la Balamand ) este de neacceptat. IV S rb torirea nvierii Domnului n Biserica Autonom a Finlandei dup Pascalia Gregorian care este mpotriva hot rrii Sinodului nti Ecumenic de la Niceea despre S rb torirea nvierii este de neacceptat. Despre aceasta trebuie spus c din punct de vedere ortodox este considerat drept nc lcare a canoanelor i nu erezie. Este de asemenea important de ar tat c Patriarhia de Constantinopol ( sub a c rei jurisdic ie se afl Biserica Ortodox Autonom a Finlandei ) a avut o reac ie negativ fa de aceast nc lcare a canoanelor i a sugerat c nvierea trebuie s rb torit n concordan cu Decizia Primului Sinod Ecumenic de la Niceea. (vezi scrisoarea Patriarhului de Constantinopol # 1214/1997 )
209

V Doctrina despre existen a Harului Mntuitor n afara grani elor canonice ale Bisericii i manifestarea ei extrem Teoria Ramifica iilor, care recunoa te n toate denomina iunile cre tine contemporane p r i egale ale adev ratei Biserici a lui Hristos de innd Harul lui Dumnezeu i Adev rul n egal m sur este de neaceptat. VI Rug ciunile comune i Comuniunea cu ne-ortodoc ii sunt de neacceptat cum de altfel a mai fost afirmat n documentul final al ntlnirii inter-ortodoxe de la Tesalonic ( 29.04 02.05.1998, paragraful 13, punctul b ): Delega ii ortodoc i nu vor participa la slujbele ecumenice, rug ciunile n comun, slujire i alte ceremonii religioase la adun ri. Analiza pe larg a mai sus men ionatelor probleme a ap rut n Buletinul Informativ (#1,2,3) al Patriarhiei Georgiei. Sofia

210

Francmasoneria

Francmasoneria Pozi ia oficial a Bisericii Ortodoxe a Greciei


Aici trebuie spus c actuala masonerie a suferit unele transform ri, n acest moment ea ac ionnd n modalit i diferite formal fa de ceea ce se tia atunci; ns orice analiz a ac iunii masoneriei n lume trebuie s plece de la origini

Hot rrea Sinodului Bisericii Ortodoxe Romne


Din cele ce urmeaz este limpede c ortodoc ii trebuie s dezaprobe mi carea masonic i s se despart de ea dac , necunoscndu-i scopurile, i s-au al turat. Pike n cartea sa Principiile morale i dogmele Francmasoneriei de rit sco ian antic i acceptat ne spune c Fiecare loj Masonic este un templu i nv turile sale sunt catehismul unei religii (pag.213). Masoneria, n jurul altarelor c reia, cre tinii, evreii, musulmanii, budi tii adep ii lui Confucius sau cei ai lui Zoroastru se pot aduna fr e te uni i n rug ciune c tre acela i Dumnezeu, este la urma urmelor Baalismul (pag. 226). Masoneria, ca toate religiile, i ascunde secretele de to i, cu excep ia ale ilor, i folose te explica ii i interpret ri false a simbolurilor sale ca s -i n ele pe cei ce merit numai s fie n ela i (pag. 105). Patriarhul Atenagoras (al Constantinopolului) i arhiepiscopul Iacob (al Atenei) au citat i reprodus frecvent urm torul paragraf din Capitolul 10 al lucr rii mai sus citate:
211

Pozi ia oficial a Bisericii Ortodoxe a Greciei

Nici un om nu poate spune cu certitudine, n ciocnirea i conflictul credin elor potrivnice, care este adev rul, sau c el este sigur c posed adev rul, a a nct oricine ar trebui s simt c este posibil ca un altul, tot att de cinstit i de sincer cu sine, chiar dac are o opinie contrar , ar putea fi n posesia adev rului. n i i fondatorii mi c rii ecumenice i conduc torii ei sunt fac parte din aceast ordine masonic care i dirijeaz . Mai este de mirare atunci c ortodoxia ajunge f r importan pentru ace ti oameni. Declara ia Oficial Episcopii Bisericii Ortodoxe a Greciei n edin a din 12 octombrie 1933, s-au ocupat de studierea i examinarea acelei societ i secrete interna ionale - Francmasoneria. Au ascultat cu aten ie expunerea introductiv a Comisiei celor patru episcopi ce au alc tuit-o din ns rcinarea primit de la Sfntul Sinod n precedenta sa edin ; de asemenea pozi ia Facult ii de Teologie a Universit ii din Atena i n mod special p rerea n aceast problem a profesorului Panag Bratsiotis. De asemenea au luat n considerare informa iile asupra acestei chestiuni ap rute n Grecia sau n str in tate. Francmasoneria nu este o societate filantropic sau o coal filosofic , ci constituie un sistem mistagogic ce aminte te de vechile credin e p gne din care provine i a c ror continuare i rod este. Acest lucru nu este numai recunoscut de membrii proeminen i ai lojelor, ba ei chiar declar acest lucru cu mndrie, afirmnd literal: Francmasoneria reprezint supravie uirea credin elor antice i poate fi numit p str toarea lor; Francmasoneria
212

Francmasoneria

izvor te din misterele egiptene; umilul atelier al Lojei Masonice nu reprezint altceva dect pe terile i ntunericul cedrilor Indiei, necunoscutele adncuri ale Piramidelor, criptele m re elor temple ale lui Isis; n misterele grece ti ale Masoneriei, mergnd pe str lucitoarele drumuri ale n elepciunii deschise de marii ini ia i Prometeu, Dionisos i Orfeu, se afl formulare eternelor legi ale universului! Aceast leg tur ntre Masonerie i vechile credin e idolatre este m rturisit de toate ritualurile ce sunt interpretate n timpul ini ierilor. Ca i n ritualurile vechilor credin e idolatre unde via a i moartea zeului erau imitate, n aceast repetare imitativ a zeului, ini iatul murind o dat cu moartea patronului cultului, care ntotdeauna era o persoan mitologic personificnd Soarele sau natura care moare iarna i nvie prim vara, tot astfel se ntmpl i n cea dea treia treapt a ini ierii n Masonerie, cnd este repetat moartea lui Hiram patronul Masoneriei, repetare n care ini iatul este supus acelora i lovituri, cu acelea i instrumente i n acelea i zone ale corpului ca i Hiram. Dup cum m rturise te un important francmason, Hiram este ca i Osiris, ca i Mithra, ca i Bachus una din personific rile Soarelui. Astfel Masoneria este, cum s-a i recunoscut, o religie foarte diferit , separat i str in de credin a cre tin . Acest lucru este ar tat f r nici o ndoial de faptul c ea are propriile-i temple cu altare pe care slujitorii lor le numesc ateliere ce nu pot avea mai pu in istorie i sfin enie dect Biserica i le caracterizeaz ca fiind temple ale virtu ii i n elepciunii unde Fiin a Suprem este adorat i unde este nv at adev rul. i are propriile ceremonii religioase, ca
213

Pozi ia oficial a Bisericii Ortodoxe a Greciei

ceremonia adopt rii - botezul masonic, ceremonia recunoa terii conjugale - c s toria masonic , ritualul mor ii, consacrarea templului masonic i altele. i are propriile ini ieri, propriul ceremonial ritual, are ordine ierarhic proprie i o disciplin bine ntemeiat . Din existen a agapelor masonice, a s rb toririi solsti iilor de var i de iarn se poate concluziona c masoneria este o religie fiziolatr (adorarea naturii). Este adev rat c la prima vedere Francmasoneria se mpac cu oricare alt religie pentru c nu d nici o importan religiei c reia ini iatul i apar ine. Acest lucru se explic prin caracterul sincretic pe care l posed , chiar acest caracter dovedind c ea i are r d cinile n vechile credin e idolatre care acceptau spre ini iere pe adoratorii oric ror al i zei. Dar ca i credin ele idolatre, n ciuda aparentului caracter de toleran i acceptare a zeilor str ini, prin acest caracter sincretic submineaz i treptat zdruncin ncrederea n celelalte religii astfel nct Francmasoneria, care ncearc s nglobeze treptat ntreaga omenire i care promite perfec iunea moral i cunoa terea adev rului, ast zi vrea s se ridice n pozi ia unei super-religii, privind la celelalte religii (neexceptnd cre tinismul) ca fiindu-i inferioare. Astfel induce adep ilor s i ideea c numai n lojele masonice se taie i se lefuie te piatra cea necuprins i nen eleas . i faptul c numai Francmasoneria creeaz o fraternitate excluznd orice alte leg turi (ce sunt considerate de masoneria ca fiind inferioare, chiar cnd e vorba de biserica cre tin ) dovedind f r t gad preten iile sale de supra-religie. Aceasta nseamn c , prin ini ierea masonic , cre tinul ajunge frate cu
214

Francmasoneria

musulmanul sau cu budistul, n timp ce cre tinul neini iat n Masonerie devine pentru el un str in. Pe de alt parte, Francmasoneria prin continua exaltare a cunoa terii i prin ncurajarea liberei cuget ri nepunnd nici o stavil c ut rii adev rului (dup cum afirm n Constitu ia i riturile sale), i chiar mai mult, prin adoptarea a a-zisei etici naturale se arat a fi n opozi ie total cu religia cre tin . Cre tinismul propov duie te credin a nainte de toate, ngr dind ra iunea omeneasc cu grani ele trasate de revela ia dumnezeiasc , conducnd la sfin enie prin mijlocirea harului dumnezeiesc. Cu alte cuvinte, Cre tinismul fiind o religie a revela iei, cu dogmele i adev rul s u, cere mai nainte de toate credin i i ntemeiaz morala pe harul dumnezeiesc; francmasoneria accept numai adev rul natural i aduce adep ilor s i libera cugetare i investigarea realit ii numai cu ajutorul ra iunii. i bazeaz morala numai pe for ele naturale ale omului i are numai scopuri omene ti. Incompatibilele contradic ii dintre cre tinism i Francmasonerie sunt clare. Este firesc faptul c diferite denomina iuni cre tine au luat pozi ie mpotriva Francmasoneriei. Nu numai Biserica Catolic , pentru propriile-i motive, a nfierat prin numeroase enciclice papale mi carea masonic , ci i comunit ile Luterane, Metodiste sau Presbiteriene au declarat-o ca fiind incompatibil cu cre tinismul. Mai mult ca oricare, Biserica Ortodox , p strnd n integralitatea sa tezaurul credin ei cre tine, i s-a mpotrivit de fiecare dat cnd chestiunea Francmasoneriei a fost ridicat . De curnd, Comisia Inter-Ortodox , ntrunit la muntele Athos i la care au luat parte reprezentan ii tuturor
215

Pozi ia oficial a Bisericii Ortodoxe a Greciei

bisericilor autocefale ortodoxe, au caracterizat masoneria ca fiind un sistem anticre tin, subversiv. Adunarea episcopilor greci n edin a mai sus men ionat a ascultat i a acceptat urm toarele concluzii care au fost formulate pe baza cercet rilor i a discu iilor de c tre Prea Sfin ia Sa Arhiepiscopul Hrisostomos al Atenei: 80 Francmasoneria nu poate fi compatibil cu cre tinismul atta timp ct ea r mne o organiza ie secret ac ionnd i propov duind n ascuns, glorificnd ra ionalismul. Francmasoneria accept n rndurile membrilor s i nu numai cre tini ci i iudei i musulmani. Ca urmare clerului nu-i poate fi permis s fac parte din aceast organiza ie. Orice cleric care o va face trebuie depus. Este absolut necesar s fie atras aten ia acelora care au intrat n masonerie f r gnduri ascunse i f r s se fi l murit ce este ntr-adev r masoneria, s rup orice leg tur cu ea, cre tinismul fiind singura religie care nva adev rul absolut i care satisface ntru totul nevoile morale i religioase ale omului. n unanimitate i ntrun singur glas episcopii Bisericii Greciei au aprobat cele spuse i declar c to i fii credincio i ai bisericii trebuie s se fereasc de Francmasonerie. Cu nestr mutat credin n Domnul nostru Iisus Hristos n care avem r scump rarea, prin sngele Lui i iertarea p catelor dup bog ia harului Lui, pe care L-a f cut s prisoseasc n noi, n toat n elepciunea i priceperea (Efeseni 1, 7-8) ntru adev rul revelat de El i propov duit de Apostoli, nu prin cuvinte n elepte ci mp rt indu-ne din Sfintele Taine prin care suntem cur a i i mntui i spre via ve nic , nu trebuie s
216

Francmasoneria

dec dem din harul lui Hristos devenind p rta i la nchinarea p gneasc . Este mpotriva firii s apar ii lui Hristos i n acela i timp s cau i u urare i perfec iune moral n afara Lui. Acestea fiind spuse, to i cei care au luat parte la ini ierile masonice, de acum trebuie s rup orice leg tur cu lojele i activit ile masonice, asigurndu-se astfel de rennoirea leg turilor, sl bite de ignoran , cu Dumnezeul i Mntuitorul nostru. Adunarea Episcopilor Biserici Greciei a teapt cu dragoste acest lucru de la cei ini ia i n loje, fiind ncredin at c mul i dintre ei au primit ini ierea masonic ne tiind c prin aceasta ei au trecut la alt religie, ci au f cut-o din ignoran creznd c nu au f cut nimic potrivnic credin ei p rin ilor lor. ncredin nu-i dragostei, i n nici un caz ostilit ii sau adversit ii fiilor credincio i ai Bisericii, Adunarea Episcopilor i ndeamn s i se al ture n rug ciune ca Domnul Iisus Hristos Calea, Adev rul i Via a s -i lumineze i s -i ntoarc la adev rul de care prin ignoran s-au dep rtat.

217

Declara ia oficial a Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare n leg tur cu participarea ei la mi carea ecumenic
Dup un veac ntreg de participare a ortodoxiei la mi carea ecumenic i o jum tate de secol de participare activ a ei la Consiliul Mondial al Bisericilor nu se observ o dezvoltare pozitiv n dialogul multilateral ntre cre tini. Dimpotriv - distan area dintre ortodoc i i protestan i apare din ce in ce mai pronun ata, avnd n vedere nmul irea cu zecile a sectelor n snul bisericilor protestante care perturb con tiin a ortodox a cre tinilor nu numai la noi ci i n toate rile ortodoxe, ap rnd i multe devieri fa de concep iile ini iale ale Consiliului Mondial al Bisericilor. Avnd n vedere cele sus-men ionate, Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare la edin a sa plenar din 9 IV 1998 a hot rt s ntrerup participarea sa viitoare la CMB, avnd n vedere devierile Consiliului Mondial al Bisericilor ca i faptul c in ultimii ani Biserica Ortodox Bulgar inten ionat nu a mai contribuit la cotiza iile CMB i nu a participat la conferin ele organizate de CMB i a suspendat participarea sa la acest Consiliu . Cu aceast ocazie n perioada 29 IV 1998 - 3 V 1998, la Salonic, capitala cultural a anului 1997, a fost organizat o ntlnire a reprezentan ilor tuturor Bisericilor Ortodoxe la invita ia Sanctit ii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, la cererea bisericilor ortodoxe ale Rusiei i Serbiei, i cu ocazia ie irii bisericii Georgiei din CMB. La aceast ntlnire panortodox a fost discutat problema particip rii Bisericilor Ortodoxe la mi carea ecumenic ca i nemul umirea legat de ignorarea sistematic a rilor ortodoxe n hot rrile luate la adun rile organizate de CMB.
218

Declara ia oficial a Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare

Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare declar c va chibzui dac va trimite un reprezentant la Harare, Zimbabwe, unde va avea loc a VIII-a adunare a CMB, n luna decembrie 1998, sau va anun a scris c va ntrerupe n viitor activitatea sa n cadrul CMB . Din partea cancelariei Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare 27 V 1998

219

Bibliografie
ACT I Anul 1848 n Principatele Romne ti. Acte i documente publicate cu ajutorul comitetului pentru r dicarea monumentului lui Ioan C. Br tianu, Tomul I 821-1848, Bucure ti, Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1902. BAL I B lcescu Nicolae, Opere complete , vol. I, Bucure ti, Ed. tiin ific i Enciclopedic . BAL II B lcescu Nicolae, Opere complete , vol. II, Bucure ti, Ed. tiin ific i Enciclopedic . BAL III B lcescu Nicolae, Opere complete , vol. III, Bucure ti, Ed. tiin ific i Enciclopedic . BAL IV B lcescu Nicolae, Opere complete , vol. IV, Bucure ti, Ed. tiin ific i Enciclopedic . BRI Sfntul Ignatie Briancianinov, Despre n elare, Schitul romnesc Lacu, Sfntul Munte Athos, 1999. IOR I Iorga Nicolae, Istoria poporului romnesc, ED. tiin ific i pedagogic , 1984. ROS Rosetti, C.A., Coresponden , Minerva, 1980. IOR II - Iorga Nicolae, Studii asupra evului mediu romnesc, Ed. tiin ific i Pedagogic , 1984. ROS - Rosseti, C.A., Coresponden , Minerva, 1980.

220