Sunteți pe pagina 1din 5

MINERALE Clasa elementelor native Elemente ntlnite n stare pur, ca minerale.

Pot fi metalice (Au, Ag, Fe, Cu) sau semimetalice. SULF S SISTEM rombic HABITUS tabular; masiv DURITATE 1,5-2,5 (2) CLIVAJ slab, 2 direcii SPRTUR concoidal, neregulat GRAFIT C SISTEM hexagonal HABITUS masiv, lamelar DURITATE 1-2 CLIVAJ perfect, 1 direcie SPRTUR solzoas

CULOARE galben viu, galben pal, galben verzui URM alb cu tent glbuie LUCIU rinos, gras, mat TRANSPAREN translucid

CULOARE cenuiu nchis, cenuiu de oel URM cenuiu nchis LUCIU metalic, mat TRANSPAREN opac

Clasa oxizilor i hidroxizilor Compui simpli ai elementelor metalice cu oxigenul (O) i hidroxilul (OH). In general melanocrate (nchise la culoare), cu luciu metalic-semimetalic, opace. HEMATIT Fe2O3 SISTEM trigonal HABITUS tabular, mase pmntoase DURITATE 5-6 CLIVAJ absent SPRTUR neregulat LIMONIT FeOOH SISTEM rombic HABITUS masiv (rar prismatic) DURITATE 4-5,5 CLIVAJ absent SPRTUR concoidal, neregulat

CULOARE cenuiu nchis, cenuiu de oel, negru; rou brun URM rou sngeriu - rou brun LUCIU metalic, mat TRANSPAREN opac

CULOARE brun nchis, rocat, negru-brun, brun URM brun deschis, galben-brun LUCIU mat TRANSPAREN opac

Clasa sulfurilor Compui ai elementelor metalice cu S. Minerale cu densitate mare, opace, cu luciu metalic. Multe dintre ele importante economic, formeaz zcminte de minereuri. GALEN PbS SISTEM cubic HABITUS izometric DURITATE 2,5 CLIVAJ perfect, 3 direcii SPRTUR n trepte, neregulat

CULOARE cenuiu plumburiu-argintiu URM cenuie de plumb-neagr LUCIU metalic TRANSPAREN opac GREUTATE SPECIFIC mare

BLEND (SFALERIT) ZnS SISTEM cubic HABITUS izometric; masiv DURITATE 3,5-4 CLIVAJ perfect, 3 direcii SPRTUR concoidal PIRIT FeS2 SISTEM cubic HABITUS izometric DURITATE 6-6,5 CLIVAJ absent SPRTUR concoidal, neregulat CALCOPIRIT CuFeS2 SISTEM tetragonal HABITUS masiv; rar cristale tabulare DURITATE 3,5-4 CLIVAJ slab, 1 direcie SPRTUR concoidal STIBIN Sb2S3 SISTEM rombic HABITUS acicular, prismatic, lamelar DURITATE 2 CLIVAJ perfect, 1 direcie SPRTUR concoidal, neregulat

CULOARE negru, brun, rou brun, galben URM brun deschis, galben-brun LUCIU semimetalic, adamantin, rinos, mat TRANSPAREN translucid, opac

CULOARE galben auriu, galben pal URM brun-verzuie, cenuiu-verzuie LUCIU metalic TRANSPAREN opac

CULOARE galben intens, galben rocat, uneori cu irizai URM verde nchis LUCIU metalic TRANSPAREN opac

CULOARE cenuiu de plumb, cenuiu argintiu URM cenuiu nchis LUCIU metalic TRANSPAREN opac

Clasa halogenurilor Compui ai elementelor metalice cu F, Cl, Br, I. Transparente, incolore sau slab colorate, luciu sticlos, densitate i duritate mici, solubilitate mare foarte mare n ap. HALIT NaCl SISTEM cubic HABITUS izometric DURITATE 2 CLIVAJ perfect, 3 direcii SPRTUR concoidal SILVIN KCl SISTEM cubic HABITUS izometric, masiv DURITATE 2-2,5 CLIVAJ perfect, 3 direcii SPRTUR neregulat

CULOARE incolor, alb, cenuiu, albstrui URM incolor, alb LUCIU sticlos TRANSPAREN transparent, translucid GUST srat; SOLUBIL n ap

CULOARE alb, cenuiu, roz URM incolor LUCIU sticlos TRANSPAREN transparent, translucid GUST amrui; foarte SOLUBIL n ap

Clasa sulfailor Compui ai elementelor metalice cu anionul SO42-. Duritate mic, slab colorate, translucide sau transparente, moderat solubile n ap. GIPS CaSO4 SISTEM monoclinic HABITUS tabular, fibros DURITATE 2 CLIVAJ perfect (1 direcie), bun (2 direcii) SPRTUR neregulat BARITIN BaSO4 SISTEM rombic HABITUS tabular, lamelar DURITATE 3-3.5 CLIVAJ perfect (1 direcie), bun (1 direcie) SPRTUR neregulat

CULOARE incolor, alb, glbui, cenuiu, verzui URM alb LUCIU sticlos, sidefos TRANSPAREN transparent, translucid

CULOARE incolor, cenuiu, glbui, brun URM alb LUCIU sidefos, sticlos TRANSPAREN transparent, translucid GREUTATE SPECIFIC relativ mare

Clasa carbonailor Compui ai elementelor metalice cu anionul CO32-. Duritate medie, slab colorate, luciu sticlos, transparen moderat; multe au clivaj perfect pe direcii ce nchid 60o; moderat solubile n ap. Reacie cu acizi (efervescen). CALCIT CaCO3 SISTEM trigonal HABITUS tabular, izometric DURITATE 3 CLIVAJ perfect, 3 direcii la 60o SPRTUR concoidal ARAGONIT - CaCO3 SISTEM rombic HABITUS prismatic, acicular DURITATE 3,5-4 CLIVAJ bun, 1 direcie SPRTUR neregulat

CULOARE incolor, alb, cenuiu, glbui, URM alb LUCIU sticlos, sidefos, rinos, mat TRANSPAREN transparent, translucid REACIE cu acizi

CULOARE incolor, glbui, cenuiu URM alb LUCIU sidefos, sticlos, mat TRANSPAREN transparent, translucid REACIE cu acizi Clasa silicailor

Mineralele cele mai importante i diverse (peste 75% din scoara terestr), principalele minerale formatoare de roci. Compui n structura crora elementul de baz este reprezentat de gruparea (tetraedrul) SiO4. Tetraedrii SiO4 pot fi legai n reele extrem de complexe, fiind conectai ntre ei direct sau prin intermediul altor elemente chimice: tetraedrii izolai (= nesosilicai: granai, olivine); tetraedrii legai n perechi (= sorosilicai: epidot); tetraedrii legai n grupe inelare de 3, 4 sau 6 (= ciclosilicai: turmalin); tetraedrii legai n lanuri (= inosilicai) simple (piroxeni) sau duble (amfiboli); tetraedrii legai n reele plane cu ochiuri hexagonale (filosilicai: mice, minerale argiloase); i tetraedrii legai n reele tridimensionale (= tectosilicai: feldspai alcalini i plagioclazi, feldspatoizi, cuar).

Nesosilicai tetraedri izolai de SiO4 GRANAI X3Y2(SiO4)3; X = Ca, Mg, Fe, Mn; Y = Al, Fe, Cr, Ti, Mn SISTEM cubic CULOARE brun, rocat, verde, galben-brun, HABITUS izometric negru DURITATE 6,5-7,5 URM alb CLIVAJ absent LUCIU sticlos, adamantin, gras SPRTUR concoidal, neregulat TRANSPAREN opac Inosilicai reele formate din lanuri de SiO4 WOLLASTONIT Ca3(Si3O9)2 SISTEM triclinic HABITUS acicular, fibros DURITATE 5-5,5 CLIVAJ perfect, 2 direcii SPRTUR neregulat, achioas CULOARE alb, cenuiu URM alb LUCIU sticlos, mtsos TRANSPAREN translucid REACIE cu acid clorhidric

HORNBLEND Ca2 (Mg, Fe, Al)5(Al, Si)8O22(OH) SISTEM monoclinic CULOARE negru la verde deschis HABITUS pismatic URM brun sau cenuie DURITATE 5-6 LUCIU sticlos, mat CLIVAJ bun, 2 direcii TRANSPAREN opac, foarte rar SPRTUR neregulat translucid Filosilicai reele formate din planuri de SiO4 MUSCOVIT KAl2(AlSi3O10)(F, OH)2 SISTEM monoclinic HABITUS lamelar, foios DURITATE 2-2,5 CLIVAJ perfect, 1 direcie SPRTUR neregulat BIOTIT K(Fe, Mg)3(AlSi3O10)(F, OH)2 SISTEM monoclinic HABITUS lamelar, foios DURITATE 2,5 CLIVAJ bun, 1 direcie SPRTUR neregulat Tectosilicai reele tridimensionale SiO4 ORTOZ (feldspat alcalin) K(AlSi3O8) SISTEM monoclinic HABITUS prismatic DURITATE 6 CLIVAJ perfect, 3 direcii SPRTUR neregulat (rar) CULOARE alb, alb-cenuiu, glbui, roz URM alb LUCIU sticlos, sidefos TRANSPAREN transparent, translucid CULOARE alb, argintiu, glbui, galben-brun URM alb LUCIU sidefos, sticlos TRANSPAREN transparent, translucid Foie flexibile

CULOARE negru, brun, galben-brun URM alb LUCIU sidefos, sticlos, mat TRANSPAREN transparent, translucid Foie flexibile

FELDSPAI PLAGIOCLAZI: ALBIT Na(AlSi3O8) ANORTIT Ca(Al2Si2O8) SISTEM triclinic CULOARE alb, alb-cenuiu, cenuiu, brun, HABITUS tabular albastru DURITATE 6-6,5 URM alb CLIVAJ perfect LUCIU sticlos, sidefos SPRTUR neregulat TRANSPAREN transparent, translucid CUAR SiO2 SISTEM trigonal HABITUS prismatic, columnar DURITATE 7 CLIVAJ absent SPRTUR neregulat OPAL SiO2 SISTEM nu; AMORF HABITUS mase neregulate SPRTUR concoidal, neregulat CULOARE incolor, glbui, rou, cenuiu

CULOARE incolor, alb, cenuiu, violet, galben URM incolor LUCIU sticlos TRANSPAREN transparent