Sunteți pe pagina 1din 2

3.

Densitatea amestecurilor
Pentru multe amestecuri de lichide miscibile, volumul amestecului este egal, sau aproximativ egal (n limitele admisibile de exactitate), cu suma volumelor componentelor i, astfel, volumul specific i densitatea amestecului pot fi calculate din volumul specific, respectiv densitatea componentelor, printr-o regul simpl de amestec. V sp este volumul specific al amestecului, VspA, respectiv VspB, volumele specifice ale componentelor A i , a i b ! "## $ a, concentra%iile n procente de greutate ale celor dou componente, se poate scrie&
"##V sp = aVspA + bV spB = aV spA + ("## a )VspB

('''."() i
= AB
a (B A ) + A "##

('''.")) *ela%ia ntre volumul specific Vsp = i concentra%ia solu%iei nu este liniar dec+t dac amestecul se face fr varia%ie de volum (n special pentru lichide nepolare). ,n general, concentra%ia unui amestec se poate determina din densitate numai pe ba-a curbelor experimentale concentra%ie-densitate. Exemplul 5. .ensitatea sulfurii de carbon este (# ! ",(0/ g ml " , iar densitatea alcoolului etilic / este (# ! #,122 g ml " . 3 se calcule-e valoarea densit%ii unei solu%ii care con%ine (#,"2 4 alcool i / 15,2( 4 sulfur de carbon. Rezolvare: 6onsider+nd valabil rela%ia liniar ntre volumul specific i concentra%ie (rela%ia ('''."))), se ob%ine&
",(0/ #,122 15,2( (# / (solu%ie) ! ( #,122 ",(0/) +",(0/ "##
" "

= ",")

g ml "

7aloarea observat experimental este ","(( g ml " . (8n alt mod de re-olvare se poate deduce din exemplul urmtor). Exemplul 6. .ensitatea "9 pentru alcool etilic este #,15)0 g ml " i pentru ap "9 ! #,555" / / g ml " . 3olu%ia cu 9# 4 alcool i 9# 4 ap are densitatea "9 ! #,5"2# g ml " . 3 se calcule-e contrac%ia / V care corespunde formrii a "## g solu%ie din 9# g alcool i 9# g ap. de volum Rezolvare: ,n ca-ul n care amestecul celor dou componente s-ar face fr contrac%ie de volum, "## g amestec ar avea un volum V1 dat de ecua%ia&
V" = aV spA + bVspB

sau

V" =

9# 9# ml + = ""),( #,15)0 #,555" "##g


"## ml = "#5 #,5"2# "## g

7olumul actual pentru "## g solu%ie este&


V( = a +b

*e-ult o contrac%ie&
V = V" V( = ""),( "#5 = /,( ml pentru "## g solu%ie.