Sunteți pe pagina 1din 10

Ecuaia de stare a gazului ideal: PV=RT P = presiunea gazului, n atm (1 atm = 7 ! mm"g = 7 ! t#rri = 1,!1$ 1!

% Pa& V = '#lumul gazului, n (1 Pa=1 )*m+ , = num,rul de m#li de gaz, n m#li R = c#nstanta uni'ersal, a gazel#r per-ecte = !,!.+ dm$ atm * / m#l T = temperatura, n / ( T = t 0 +7$ & 1 1 = 1 )2m Relaia dintre num,rul de m#li 3i mas,: n= m 4 (1& (+& n = num,rul de m#li m = masa 4 = masa m#lecular,

m=n4

Relaia se utilizeaz, pentru trans-#rmarea masei n m#li (1& sau a m#lil#r n mas, (+& 5nit,ile de m,sur,: m#l grame sau 6m#l 6g grame m#l sau 6g 6m#l Relaia dintre num,rul de m#li 3i '#lum : V = n V! V! = '#lumul m#lar ('#lumul #cupat de un m#l de gaz& =++,7 ( V = n ++,7 (1& V relaiile se utilizeaz, pentru trans-#rmarea m#lil#r n '#lum n= (+& (1& sau a '#lumului n m#li (+& ++,7 5nit,ile de m,sur,: m#l ( ( sau 6m#l m#l sau m$ m$ 6m#l

Relaia dintre mas, 3i '#lum: m V = 4 ++,7 8ensitatea relati', a unui gaz n rap#rt cu un gaz de re-erin, (d& 9azul de re-erin, p#ate -i: aerul, :;+, "+, )+, etc<<< 4 d= 4gaz de re-erin, 4 = masa m#lecular, a su=stanei necun#scute 4gaz de re-erin, = masa m#lecular, a gazului de re-erin, (e>emplu: 4aer = +.,? g*m#l 4)+ = +17 = +. g*m#l E>emplu de e>erciiu: @, se identi-ice alcanul care are densitatea n rap#rt cu aerul egal, cu 1,%+< 4alcan = d 4aer 4alcan = 1,%+ +.,? 4alcan = 77 g*m#l A#rmula general, a alcanil#r este :n"+n0+ 4alcan = 1+n 0 +n 0 + = 17n 0+ 17n 0 + = 77 n=$ Blcanul are -#rmula m#lecular, :$". 3i este pr#panul 8ensitatea gazel#r m C= V C = densitatea gazului, n g*cm$ m = masa gazului, n g

V = '#lumul gazului, care tre=uie n cm$ dac, densitatea are unitatea de m,sur, g*cm$ Blte relaii ntre unit,i de m,sur,: 1 6m#l = 1!!! m#li ( 1 m#l = 1!!! mm#l (milim#li& 1 6g = 1!!! g @#luii ; s#luie este un amestec #m#gen de d#u, sau mai multe su=stane :#ncentraiile s#luiil#r: 1< :#ncentraia pr#centual, masic, cp (cD& = cantitatea de su=stan, diz#l'at, n 1!! grame de s#luie md :D = 1!! ms = md 0 ms#l'ent ms En general s#l'entul este apa< md = masa de su=stan, diz#l'at,, n g sau /g ms = masa de s#luie , n grame sau /g BtenieF En ecuaiile reaciil#r cGimice se trec sau se calculeaz, numai cantit,i de su=stan, diz#l'at, md 1 m$ = 1!!! dm$ = 1!!! 1 ( = 1!!! cm$

+< :#ncentraia m#lar, (cm, c4 sau 4 & (En 'ariantele de =acalaureat se -#l#se3te de #=icei sim=#lul 4& :#ncentraia m#lar, reprezint, num,rul de m#li de su=stan, diz#l'at, la un litru de s#luie n :4 = V@ :4 = c#ncentraia m#lar, (m#l*(&

n = num,rul de m#li de su=stan, diz#l'at, V@ = '#lumul s#luiei, n ( md n= 4 :4 = md 4 V@

5n e>emplu de pr#=lem,: Bcidul =utan#ic este acidul gras care se g,se3te n unt< a& @criei ecuaia reaciei acidului =utan#ic cu s#luie de Gidr#>id de s#diu< =& :alculai '#lumul s#luiei de Gidr#>id de s#diu de c#ncentraie 14 necesar st#ecGi#metric pentru a neutraliza 17, g acid =utan#ic< V#lumul s#luiei de )a;" de c#ncentraie m#lar, 14 se calculeaz, din relaia de calcul a c#ncentraiei m#lare n :4 = V@ Pentru a a-la '#lumul de )a;" nu 3tim num,rul lui de m#li (n&< Bcesta l calcul,m de pe ecuaie , n -uncie de masa de acid =utan#ic (17, g& ..g 1 m#l :"$ H :"+ H :"+ H :;;" 0 )a;" = :"$ H :"+ H :"+ H :;;)a 0"+; 17, g > m#li > = !,+ m#li )a;" 5ltima etap,: calcul,m '#lumul de )a;" din c#ncentraia m#lar,: n !,+ V= V= = !,+ ( s#luie )a;" :4 1

)#iuni de teGn#l#gie cGimic, : cu , ct 3i I EntrJun pr#ces industrial de #=inere a unei anumite su=stane apar 3i reacii secundare< 8e asemenea, nu t#at, cantitatea de materie prim, intr#dus, se trans-#rm,< 5ne#ri, se adaug, materie prim, n e>ces, pentru #=inerea de randamente ma>ime< (c#ndiii #ptime de lucru& @u=stana pentru care se -ace reacia p#art, denumirea de pr#dus util< E>emplu de pr#=lem,: @e alcGileaz, =enzenul cu pr#pen,< (a #=inerea iz#pr#pil=enzenului, n 'asul de alcGilare se #=ine un amestec -#rmat din iz#pr#pil=enzen, diiz#pr#pil=enzen 3i =enzen nereaci#nat, n rap#rt m#lar de 7:+:1< a& :alculai rap#rtul m#lar =enzen : pr#pen, la intr#ducerea n pr#ces< =& calculeaz, c#n'ersia util,, c#n'ersia t#tal, 3i randamentul -a, de materia prim, trans-#rmat,K c& :alculai '#lumul de =enzen (C=!,.. g*cm$ &, necesar #=inerii a $ g iz#pr#pil=enzen<

@e scriu ecuaiile reaciil#r cGimice: : " 7> 0 :$" 7> : "%(:$"7& 7> (1& 7:+:1 * >

: " +>

0 + :$" 7>

: "7(:$"7&+ +>

(+&

: " >

: " >

($&

Bst-el: 7> = num,rul de m#li de materie prim, (=enzen&c#nsumat n reacia (1&

+> = num,rul de m#li de materie prim, (=enzen&c#nsumat n reacia (+& > = num,rul de m#li de materie prim, (=enzen& r,mas, netrans-#rmat, )um,rul t#tal de m#li de materie prim, (=enzen& intr#dus, = 7> 0 +> 0 > = 7> )um,rul de m#li de pr#pen, intr#dus, = 7> 0 7> = .> a& rap#rtul m#lar =enzen: pr#pen, la intr#ducerea n pr#ces = 7> : .> = 7 : .

=& Reacia principal, este prima reacie, pr#dusul util este iz#pr#pil=enzenul , se -#rmeaz, n cantitatea cea mai mare< 8e #=icei se spune din pr#=lem, cine este pr#dusul util :#n'ersia util, se calculeaz, cu relaia: 4#li materie prim, (=enzen& trans-#rmai n pr#dus util 1!! 4#li materie prim, (=enzen& intr#dus, 7> 7> 0 +> 0 >

:u =

:u =

1!! = %7,17 D

:#n'ersia t#tal, se calculeaz, cu relaia: 4#li materie prim, (=enzen& trans-#rmai n di-erii pr#du3i :t = 1!! 4#li materie prim, (=enzen& intr#dus, 7> 0 +> 1!! = .%,71 D 7> 0 +> 0 >

:t =

Randamentul , n cazul cLnd au l#c mai multe reacii: I= :u :t 1!! = %7,17 1!! = .%,71 , D

c& :alculai '#lumul de =enzen (C=!,.. g*cm$ &, necesar #=inerii a $ g iz#pr#pil=enzen< miz#pr#pil=enzen = 7> 1+! = 7.!> grame 7.!> = $ > = !,!7% m#li =enzen intr#du3i = 7> = 7 !,!7% = !,%+% m#li =enzen masa de =enzen = !,%+% 7. = 7!,?% grame m m 7!,?% C= V= V= = 7 ,%$ cm$ V C !,.. Puritatea (p& Pentru c, nici materiile prime, nici su=stanele rezultate nu sunt pure 1!! D , n calcule inter'ine 3i puritatea, n#tat, cu p :antitatea pur, p= 1!! :antitatea impur, :antit,ile pure 3i impure se p#t e>prima n mase, '#lume sau m#li< BtenieF En ecuaiile reaciil#r cGimice se trec sau se calculeaz, numai cantit,i pure F Randamentul -a, de cantitatea de pr#dus rezultat: I = :p :t 1!!

:p = cantitatea de pr#dus #=inut, practic (e-ecti'& :t = cantitatea de pr#dus ce ar tre=ui s, se #=in, 3i care se calculeaz, te#retic pe =aza ecuaiei reaciei cGimice

BtenieF En ecuaiile reaciil#r cGimice se trec sau se calculeaz, numai cantit,ile te#retice F 5n e>emplu de pr#=lem,: 1< @criei ecuaia reaciei pr#penei cu "+; ( "+@;7&< +< :alculai '#lumul de pr#pen, (m,surat n c#ndiii n#rmale& necesar reaciei, 3tiind c, sJau #=inut 7,. 6g pr#pan#l, la un randament de .!D< :antitatea de pr#pan#l de 7,. /g este cantitatea de pr#dus #=inut, practic (:p & 7,. 1!! Bplic randamentul 3i calculez :t :t = = /g pr#pan#l .! @criu ecuaia reaciei cGimice 3i calculez '#lumul de pr#pen, (c<n& : ++,7 m$ :"+=:"J:"$ 0 "+; ! /g :"$ H :" H :"$ ;" M m$ M = +,+7 m$ pr#pen, Blte #=ser'aii: J pr#centele m#lare sunt egale nt#tdeauna cu pr#centele '#lumetrice J amestec ecGim#lecular = num,r egal de m#li 8ac, num,rul de m#li este egal, atunci 3i '#lumele sunt egale< (dac, n1 = n+ , atunci V1 = V+ & J un rap#rt de mase se p#ate trans-#rma ntrJun rap#rt m#lar, -iecare mas, se mparte la masa m#lecular, a su=stanei respecti'e, ap#i se nmule3te cu un num,r ast-el ncLt sa dea 'al#ri ntregi /g

J un rap#rt de m#li se p#ate trans-#rma ntrJun rap#rt masic, -iecare num,r se nmule3te cu masa m#lecular, a su=stanei respecti'e, ap#i se nmule3te cu un num,r ast-el ncLt sa dea 'al#ri ntregi Blte e>erciii: a& @, se calculeze rap#rtul masic de c#m=inare a elementel#r n =utan: Nutanul are -#rmula m#lecular, :7"1! 4asa de car=#n = 7 1+ = 7. g 4asa de Gidr#gen = 1! 1 = 1! g @e rap#rteaz, masele cel#r + elemente : 7. : 1! = +7 : % =& @, se calculeze rap#rtul at#mic de c#m=inare a elementel#r n =utan: at#mi car=#n = 7 at#mi Gidr#gen = 1! se rap#rteaz, at#mii cel#r + elemente

7: 1! = + : %