Sunteți pe pagina 1din 11

Laborator 1

Obiective
1. 2. 3. 4. Crearea unei baze de date. Prezentarea mediului de lucru Access 2007. Crearea unui tabel. Parolarea bazei de date.

Aplicaia 1
S se creeze o baz de date cu numele Exemplul 1 care s con in un tabel cu numele Studenti. Aceasta !a a!ea structura "#$ nume$ prenume$ an$ serie$ %rupa$ data na&terii$ adresa$ cstorit$ email$ 'oto%ra'ie. Se !or introduce 3 studen i (n tabel. )aza de date !a 'i parolat.

Rezolvare
Pentru a desc*ide +icroso't Access 2007 se ac ioneaz butonul Start de pe bara de tas,uri$ de selecteaz Microsoft Office$ apoi Microsoft Office Access 2007.

Figura 1 Deschiderea mediului de lucru Microsoft Access 2

-a desc*iderea +icroso't Access 2007 pe ecran !a apare 'ereastra Getting Started with Microsoft Office Access.

)utonul 0''ice

Figura 2" #etti$g %tarted &ith Microsoft Office Access

#ac se dore&te modi'icarea loca iei implicite de sal!are a bazelor de date se selecteaz butonul Office$ se ale%e op iunea Access Options$ modi'ic.nd cu a/utorul butonului Browse op iunea Default database folder.

Figura '" Modificarea folderului implicit ($ care su$t salvate bazele de date

Pentru a crea o baz de date !id se ale%e butonul Blank Database 1 'i%ura 2. 2n partea din dreapta a ecranului se ale%e locaia unde !a 'i sal!at baza de date i numele dorit$ apoi se apas butonul Create 1 'i%ura 4.

Figura ) %tabilirea locaiei i a de$umirii bazei de date

"mplicit$ odat cu crearea unei baze de date !ide$ +icroso't Access su%ereaz crearea unei noi tabele (n care s 'ie sal!ate datele. Aceasta poarta numele implicit able! &i este desc*is (n Datasheet "iew 3mod de !izualizare care permite a'i&area !alorilor din tabel4.

Figura *" +rearea u$ei tabele

Pentru a sal!a tabela &i a modi'ica numele acesteia$ se apas butonul Sa#e a'lat pe bara personalizat de unelte rapide 1 'i%ura 4. 0dat cu crearea tabelei$ +icroso't Access su%ereaz utilizarea unui c.mp denumit %eneric "# 3"denti'icator4$ de tip Autonu$ber 3un c.mp care se completeaz automat cu numere (ncep.nd de la 14$ care !a 'i setat automat ca %ri$ar& 'e& 3index unic 1 !alorile introduse (n acest c.mp trebuie s 'ie unice4. Construirea capului de tabel 3a structurii tabelei4 !a continua cu adu%area unui nou c.mp 3o nou coloan4 execut.ndu5se dublu5clic 3sau opera ia (ena$e 1 de redenumire4 pe linia cu "#$ celula (n care apare Add )ew *ield 1 'i%ura 6. #up tastarea numelui c.mpului$ se apas +nter$ trecerea 'iind 'cut automat (n urmtoarea coloan$ pentru a redenumi coloana (n prenume$ &amd. C.mpul "# 'iind de tip Autonumber$ acesta !a 'i completat automat odat cu selectarea primei litere din numele studentului. Se completeaz toate c.mpurile p.n la 'oto%ra'ie. Se obser! 'aptul c nu exist posibilitatea completrii c.mpului. Pentru aceasta trebuie s modi'icm tipul c.mpurilor din tabele. Pentru aceasta$ 'iind selectat c.mpul 'oto%ra'ie$ se ale%e de pe bara de meniuri op iunea Datasheet$ caseta Data &pe &i se selecteaz O,+ Ob-ect.
3

Figura ," Me$iul Datasheet- caseta Data t.pe

Se obser! 'aptul c !aloarea din coloana anul$ 'a de !alorile din coloanele seria &i %rupa$ este aliniat la st.n%a$ 'a de celelalte dou !alori care sunt aliniate la dreapta. +icroso't Access 2007 pstreaz acela&i mod de aliniere ca &i +icroso't Excel 2007$ &irurile de caractere sunt aliniate la st.n%a$ iar numerele aliniate la dreapta. #eci c.mpul an nu este recunoscut ca 'iind de tipul potri!it de ctre +icroso't Access. #e aceea se selecteaz coloana an &i se procedeaz (n acela&i mod ca (n cazul 'oto%ra'iei$ select.nd tipul de date )u$ber. +icroso't Access a'i&eaz un mesa/ de a!ertizare atunci c.nd tipul de date este sc*imbat$ unele !alori put.nd 'i pierdute 1 'i%ura 7.

Figura ! Mesa/ de avertizare la schimbarea tipului de date

Se poate selecta 'iecare c.mp pentru a se !eri'ica 'ormatul dorit. 2n cazul c.mpului data na&terii acesta trebuie s 'ie de tip Date.ti$e$ adresa de tip memo 3texte mai mari de 266 de caractere4$ casatorit un c.mp de tip /es.)o. 2n cazul (n care !aloarea care a 'ost introdus nu corespunde cu !alorile care trebuie introduse (n cadrul acestui c.mp$ !aloarea existent este pierdut$ 'ormatul clasic de a'i&are 'iind un check0bo1 3caset de op iune4 care poate 'i bi'at sau nu$ corespunztor celor dou !alori posibile.

Figura 0 1alorile c2mpului de tip 3es45o

C.mpul e5mail trebuie s 'ie de tip 2&perlink. Pentru a introduce o 'oto%ra'ie (n c.mpul omonim$ se selecteaz celula corespunztoare$ se selecteaz meniul contextual$ apoi op iunea 3nsert Ob-ect.

Figura 6 7$troducerea u$ui obiect ($tr8u$ c2mp de tip OL9 Ob/ect

Sunt disponibile dou op iuni 1 Create )ew sau Create fro$ *ile. 2n acest caz !om presupune 'aptul c 'oto%ra'ia exist de/a$ deci ale%em a doua op iune. 7e*nolo%ia O,+ 4Ob-ect ,inking and +$bedding5 1 le%are &i (ncorporare de obiecte$ permite (n%lobarea obiectului (n tabel$ deci (n baza de date$ sau$ dac se selecteaz op iunea ,ink$ crearea unei le%turi ctre obiectul respecti!$ 'r ca acesta s 'ie (ncorporat (n tabel.

Figura 1 Alegerea u$ei fotografii

8oto%ra'ia nu !a 'i !izibil (n cadrul celulei$ dar aceasta !a 'i completat cu textul %ackage$ iar la execu ia unui dublu5clic$ 'oto%ra'ia !a 'i desc*is pentru a 'i !izualizat cu so'tul prede'init pentru !izualizarea 'oto%ra'iilor. Analo% se introduc (nc 2 studen i. #ac este necesar$ se poate utiliza bara orizontal de derulare 3Scroll5 a'lat (n partea de /os a ecranului 1 'i%ura 11.

Figura 11 :ara de derulare orizo$tal;

+odul de !izualizare utilizat se obser! de pe bara de stare 1 Datasheet "iew. Pentru a trece de la un mod de !izualizare la altul se pot utiliza butoanele de pe bara de stare9 Datasheet "iew$ %i#ot able "iew$ %i#otChart "iew sau Design "iew. +odul de !izualizare Datasheet "iew se utilizeaz (n %eneral pentru a !izualiza datele din tabel$
6

iar modul Design "iew se utilizeaz pentru a modi'ica proprietile structurii tabelei. 0piunile %i#ot able "iew i %i#otChart "iew permit crearea unui tabel$ respecti! a unui %ra'ic pi!ot. 2n modul de !izualizare Datasheet "iew$ bara de unelte (ecord permite na!i%area prin (nre%istrri. 0 (nre%istrare este o linie din tabel$ coloana numindu5se c.mp. Cu a/utorul acesteia se permit (n ordine9 selectarea primei (nre%istrri$ trecerea la (nre%istrarea anterioar$ a'iarea numrului (nre%istrrii curente din numrul total de (nre%istrri$ trecerea la urmtoarea (nre%istrare$ selectarea ultimei (nre%istrri$ crearea unei noi (nre%istrri$ dezacti!area unui 'iltru 3dac exist acti!at un criteriu de 'iltrare4 precum i cutarea unei !alori (n tabel 1 'i%ura 12. #e reinut 'aptul c la un moment dat suntem poziionai pe o sin%ur (nre%istrare din tabel.

Figura 12 :ara de $avigare Records f;r; filtrare

Pentru a ter%e o (nre%istrare se selecteaz antentul de linie i se apas tasta Delete de pe tastatur. 2n cazul exempli'icat (n 'i%ura 13 s5au selectat 2 (nre%istrri pentru ter%ere.

Figura 1' Mesa/ul de ate$io$are afiat la tergerea a dou; ($registr;ri

Pentru a ter%e un c.mp se poziioneaz cursorul pe antetul de coloan 3unde este a'iat numele c(mpului4 i se selecteaz din meniul contextual opiunea Delete Colu$n. Sistemul a'ieaz un mesa/ de a!ertizare 1 'i%ura 14.

Figura 1) Mesa/ de avertizare la tergerea u$ui c2mp

Pentru a parola baza de date$ aceasta trebuie s 'ie desc*is exclusi!. Pentru aceasta$ se (nc*ide baza de date 'olosind butonul Office$ opiunea Close Database 1 'i%ura 16.

Figura 1* <$chiderea u$ei baze de date

Pentru a uura accesul la anumite butoane se poate 'olosi bara de acces rapid. Pentru a a'i a mai multe butoane pe aceasta 3(n cazul de 'a butonul Open4 se apas s%eata din partea dreapta a ecranului$ select.ndu5se comanda Open. )utonul Open !a 'i a'iat pe bara de acces rapid. Analo% se pot selecta alte butoane pentru a 'i a'iate pe bara de access rapid. #ac acestea nu sunt a'iate implicit$ se pot cuta utiliz.nd comanda More Co$$ands.

Figura 1, Ad;ugarea buto$ului Ope$ pe bara de acces rapid

Pentru a desc*ide exclusi! baza de date creat anterior se apas butonul Open de pe bara de acces rapid 1 'i%ura 17.

Figura 1! :uto$ul Ope$ de pe bara de acces rapid

2n 'ereastra Open se selecteaz locaia$ numele bazei de date$ apoi de pe butonul Open se selecteaz opiunea Open +1clusi#.

Figura 10 Deschiderea e=clusiv; a u$ei baze de date

)aza de date 'iind desc*is exclusi!$ de pe bara de meniuri se ale%e opiunea Database ools$ apoi comanda +ncr&pt with %assword. 2n 'ereastra Set Database %assword se cere introducerea parolei de dou ori$ la apsarea butonului O' baza de date 'iind prote/at.

Figura 16 >arolarea bazei de date

Prote/area bazei de date este !izibil doar la desc*iderea acesteia$ deci pentru a !eri'ica acest lucru se (nc*ide i se desc*ide din nou baza de date. Pentru a de5parola baza de date$ aceasta trebuie desc*is exclusi!$ select.ndu5se mai apoi opiunea Decr&pt Database 1 'i%ura 20.

Figura 2 Decriptarea bazei de date

Pentru a !izualiza datele din tabel$ se selecteaz numele tabelului prin dublu5clic$ de pe bara )a#igation %ane.

Figura 21 %electarea u$ui tabel pe$tru vizualizarea co$i$utului acestuia

2n cazul (n care panoul de na!i%are este ascuns$ acesta poate 'i a'iat select.nd s%eile laterale 1 'i%ura 22.

Figura 22 Afiarea4ascu$derea pa$oului de $avigare

<

7abelul !a 'i automat desc*is (n modul de !izualizare Datasheet "iew. Pentru a trece la modul de !izualizare special pentru modi'icarea proprietilor tabelului se selecteaz butonul Design "iew de pe bara de stare 1 'i%ura 23.

Figura 2' ?recerea la modul de vizualizare Desig$ 1ie&"

+odul de !izualizare Design "iew permite setarea unor caracteristici 3proprieti4 ni!el de 'iecare c.mp (n parte 1 'i%ura 24.

Figura 2) Modul de vizualizare Desig$ 1ie&

+odul uzual de lucru !a 'i utiliz.nd modul de !izualizare Design "iew$ acesta permi.nd setarea unor !alori implicite$ re%uli de !alidare$ moduri de a'iare a datelor (n c.mp$ etc. A'iarea sau ascunderea pan%licii 3(ibbon4 poate 'i controlat 'olosind opiunea Mini$i6e the (ibbon de pe bara de acces rapid 1 'i%ura 26.

10

Figura 2* Mi$imizarea4afiarea pa$glicii @Ribbo$A

11

S-ar putea să vă placă și