Sunteți pe pagina 1din 8

1)Destinatia tabelelor electronice Excel.

Tabelele electronice reprezinta un mijloc universal de automatizare a calculelor asupra datelor


tabelare ,el se creeaza in memoria calculatorului ,dupa care poate fi anlizat,schimbat,poate fi
inscris pe discul magnetic pt a fi pastrat,extras si imprimat.Pe ecranul calculatorului apare sub
forma de matrice alcatuita din linii si coloane la intersectia carora se formeaza cellule.
-Excel este destinat pentru culegerea si prelucrarea informatiei tabelare, construirea diagramelor
cu imprimarea anterioara si pastrarea pe discuri.
Pornirea si terminarea unei sesiuni de lucru in Excel.
-Start, Programs, Microsoft Excel sau dublu click pe pictograma Ms Excel de pe masa de
lucru; butonul de sistem, Closesau click pe butonul rosu cu Cruciulita din dreapta sus.
2)Descrieti fereastra aplicatiei Excel.
-fereastra Ms Excel contine bara de titlu, bara cu meniuri, bara cu instrumente, bara de formatare,
fereastra registrului, bara de stare si bara cu formule.
3)Descrieti fereastra de lucru (registrului) a Excelului.
-fereastra registrului Excelului contine bara de titlu, capuri de coloane si de rind, etichete,
butoane de derulare a lor, bare de defilare pe orizontala si verticala cu butoanele de derulare si
ascensoare.
4) Descrieti bara de formule.
-bara de formule contine: caseta de adrese, butonul de anulare, butonul de intrare, butonul
functiilor (butoanele apar la inceperea introducerii in forma lei) si caseta de descriere a formulelor.
Bara standart contine butoane pt comenzi de formatare,administrare fisiere si tiparire.
Bara formating contine butoane utilizate pt formatarea fonturilor, comenzi de aliniere,formate
numerice ,formatarea marginilor,stabilirea culorilor.
5) Tipuri de date specifice unui program de calcul tabelar :
Text :se introduc in mod obisnui si automat se aliniazeaza la marginea stinga a celulei.Lungimea
textului vizibila depinde de latimea coloanei in care se gaseste celula de formatare aplicata.
Number : se introduc in mod obisnuit ,si automat se a liniaza la marginea dreapta .In versiunile
anterioare atunci cind lungimea numarului depasea latimea coloanei,ca continut a celulei se afisa
simblurile #####.In excel 2000 programul redimensioneaza automat latimea coloanei,ca numarul
sa fie afisat complet.
Date (date calendaristice si ore)
Function si formulas- orice formula din excel este precedata de semnul = urmat de adresele
celulelor sau finctii standarde.
Introducerea datelor.Pe masura ce datele sunt introduse de la tastatura,ele apar nu numai
incelula activa ,dar si in bara de formule.Daca bara de formule nu este afisata ,din meniul View se
selectaeaza comanda Formula Bar.
La introducerea datelor este necesar sa cunoastem sistemul de introducerea datelor ,marea
majoritate a calculatoarelor fiind setate pe sistemul american.Sistemul detecteaza tipul datei dupa
natura primului caracter introdus sau dupa continut .In principiu ,daca primul caracter este o
litera,data este considerata de tip text ,daca incepe cu o cifra ,este considerata de tip
numeric.Introducerea datelor se incheie fie apasind tasta enter ,fie activind o alta celula .
6)Modificarea datelor.Daca la introducerea datelor intr-o celul au fost comise erori le putem
corecta in modul urmator :
1.Se lectati celula care contine date eronate si incorecte ;
2.Apasati tasta F2 sau aplicati un clic in linia de formule in locul unde faceti modificarile ;
3.Efectuati operatiile de stergere si inserare necesare.Pentru a muta punctul de insertie se folosesc
tastele sageti.Pentru stergere tastele :Backspace sterge un caracter si Delete sterge un
caracter la dreapta.

4.Apasati tasta enter.


7) Formatrea datelor.Aspectul informatiilor din celule unei foi de calcul poate fi modificat prin
utilizarea comenzilor FORMAT, CELLS.La lansarea acestei comenzi pe ecran apare caseta de
dialog Format cells.
Continutul casetei variaza in functie de fisa selectata in partea superioara a ferestrei :
Number pt modificarea formatului numerelor ;
Alignment pt modificarea tipului de aliniere din celula ;
Font- pt modificarea fonturilor ;
Borders- pt adaugarea de chenare un jurul celulelor ;
Patterns- pt stabilirea culoruu de font in celula ;
Protection- pt protejarea informatiilor din celula.
10) Selectarea unui domeniu simplu.
-pentru a selecta un domeniu simplu fixam cursorul pe o celula din unul din colturile lui apasam
butonul sting al mousului si tragem peste tot domeniul, apoi eliberam butonul mousului.
Selectarea unui domeniu compus.
-selectam un domeniu simplu, apoi apasam tasta Ctrl si tinind-o apasata selectam alte domenii
simple ce apartin domeniului compus.
12)Deplasarea prin foia de calcul :Depl. Rapida cu Go To.
1.Selectati Go To din Edit sau activati tasta F5.
2.In caseta de dialog Go To introduceti adresa celulei la care doriti sa va deplasati.
Deplasarea cu sagetile, Cu Ctrl + sageti,Page up,Page down,Enter,Shift+Tab, Ctrl +End,
Ctrl+Home, Ctrl+Page up, Ctrl +Page Down, Tab
13)Gestiunea foilor de calcul.
Selectarea unei sau citorva foi de calcul.
-click pe eticheta; fixam cursorul pe prima foaie din selectie, apoi apasind butonul sting al mousului
tragem peste etichetele necesare; click pe eticheta, apoi tinind Ctrl click pe urmatoarea.
Inserarea foilor de calcul
a)utilizind menuil Insert.
1.Activati foia de calculin stinga careia se va insera o foaie noua.
2.Din meniul insertselectati optiuneaWorkSheet.Foile de calcul sunt incluse inaintea primei foi
selectate.
b) Utilizind meniul contextual
1.Activati foia de calcul in stinga caria se va insera o foie noua
2.Plasati indicatorul pe eticheta foii activate si din meniul contextual selectati Insert.
3.Din casete de dialog Insert selectati WorkSheet
4.Executati click pe OK.Noua foie de calcul apare in stinga foii indicate initial.
Excluderea foilor de calcul
1.Activati foia de calcul care va fi exclusa.
2. Din meniul edit selectati optiunea Delete Sheet sau din meniul contextual selectati Delete
3. Incaseta de dialog Confirm actionati butonul Yes pt a confirma excluderea foii de calcul.
Redenumirea foilor de calcul
a)Untilizind meniul Format
1.Pozitionam indicatorul Mousului pe eticheta foii de calcul
2.Din meniul format selectati optiunea Sheet,apoi Rename
3.Scrieti numele nou
4.Confirmati numele evecutind un click in cadrul foii de calcul sau actionind tasta Enter.
b)Utilizind metoda editarii
1.Executind dublu Click pe eticheta foii de calcul

2. Cu tasta Backspace sau Delete suprimati denumirea implicita si de la tastatuta dactilografiati


numele nou
3.Confirmati numele cu Enter.
14) Copierea continutului unui domeniu.
-selectam domeniul de text, Edit, Copy (sau copy din Bdis, sau click pe butonuldin dreapta al
mousului si copy), indicam locul unde trebuie copiat domeniul si Edit, Paste (sau paste din Bdis).
15) Deplasarea continutului unui domeniu.
-selectam domeniul, Edit, Cut (sau cut din Bdis, sau click pe butonul din dreapta al mousului si
cut), indicam locul unde trebuie deplasat domeniul si Edit, Paste (sau paste din Bdis).
16) Formarea propriei bare cu instrumente.
-View, Toolbars, in caseta Toolbar name culegem numele nou, customize, apare bara noua,
alegem categoria, apoi butonul si il tragem cu mousul in bara noua, sfirsitul-close.
17) Formule in Excel.
-pentru a scrie o formula selectam celula, scriem (=), apoi scriem formula in ea folosind adresele
celulelor ca argumente siEnter.
Formulele sunt destinate executarii unor operatii si contin valori numerice,operatori si functii
predefinite sau o formula este alcatuita din operatori ce alcatuesc expresii.
Formulele pot fi scrise direct in celulue sau pot fi editate cu ajutorul functiei Wizard cu rol de ghid in
introducerea lor.
18) .Functii in Excel.
-Pentru a scrie o functie selectam celula, f(x) , in caseta de function category alegem categoria
functiei, iar in casetafunction name alegem denumirea ei si next, introducem argumentee
si finish.
Functiile sunt formule complexe gata elaborate care executa o serie de operatii cu o gama de
valori specificate sau functiile sunt formule predifinite care efectueaza operatii matematice sau
returneaza informatii specificate de formula.
19)Copierea sau deplasarea foilor de calcul.
1. Selectati eticheta foii respective
2. Din meniul Edit selectati optiunea Move Or Copy Sheet
3.In caseta Move Or Copy Sheet faceti urmatoarele specificari:
To Book- selectati numele registrului in care va fi plasata foia de calcul
Before Sheet indicati foia inaintea carei va fi amplasata copia foii de calcul
Create a Copy- optiunea aceasta se selecteaza cind se face o copie .Daca optiunea nu se bifeaza
se efectueaza deplasarea foii de calcul.Prezenta bifei indca ca optiunea este conectata.
20)Copierea unui domeniu utilizind tehnica trage si da drumul
1.Selectati domeniul care trebuie copiat.
2.Pozitionati cursorul musului in coltul dreapta jos a domeniului
3.Cind cursorul ia forma +,apasati butonul sting al mouselui si trageti peste celulele in care se vor
copia datele.
21)Deplasarea datelor unui domeniu utilizind tehnicatrage si da drumul
1.Selectati domeniul care trebuie mutat
2.Pozitionati cursorul pe conturul domeniului
3.Trageti selectia in noua pozitie,tinind apasat butonul sting.Se constata ca, in miscarea
lui,indicatorul antreneaza si un chenat gri cu linie intreruppta ,chenar care indica marimea si forma
domeniului de mutat. De asemenea , eticheta care insoteste deplasarea anunta referintele noii
locatii. La eliberarea butonului,selectia isi va scimba pozitia.

22) .Protejarea informatiei unei foi.


-selectam foaia, tools, protection, protect sheet, introducem parola, cofirmam parola, OK.
Protejarea informatiei unui registru.
-Tools, protection, protect workbook, introducem parola, confirmam parola, Ok.
23) Divizarea ferestrei.
-fixam cursorul in forma de sageti in doua directii verticale pe marginea butonului de derulare in
coltul din dreapta sus de sus si tragem in jos cit avem nevoie, eliberam butonul. .
Fixarea (inghetarea) titlurilor.
-selectam celula mai sus si in stinga carea se afla titlurile ce trebuie fixate, Window, Freeze panes,
titlurile sunt fixate
24) Construirea diagramelor in Excel.
-selectam informatia, ChartWizard, indicam locul in caseta aparuta alegem tipul si forma, next,
confirmam informatia, next, denumirea diagramei, finish.
25) Modificarea diagramelor in Excel.
-pentru modificarea unei diagrame efectuam dublu click pe ea, apare bara Chart cu instrumente,
modificarea oricarui element, dublu click pe el, apare o fereastra de dialog, modificam
26)Liste in excel.Formularul.
O baza de date in Excel este numita Lista,fiind in fond o foaie de calcul in care datele sunt grupate
pe linii si pe coloane. O lista reprezinta o zona dintr-o foiae de calcul care contine date
similare.Elementele de baza ale unei liste sunt inregistrarile,cimpurile si linia de antet.
Un formular este o caseta de dialog cu ajutorul careia se pot introduce,afisa,localiza,modifica si
sterge inregistrari intr-o lista.
Crearea unui formular
-selectam linia cu numele cimpurilor si prima inregistrare de date apoi activam meniul Data, in el
comandam Form. Formularul este format.
27) Sortarea datelor.
-selectam numele unui cimp a listei, Data, Sort, in Sort by selectam denumirea cimpului de
sortare si ordinea sortarii, daca e necesar alt cimp de sortare in prima caseta Then by procedam
analog.imediat apare lista filtrate
28) Filtrarea datelor
-Selectam numele unui cimp,Data-Filter-AutoFilter,deschidem lista derulanta a cimpului dupa care
filtram,alegem valoarea si imediat apare lista filtrara
Filtre avansate: Pt a crea un F.Av. trebuie sa tineti cont de cele trei elemente de baza ale filtrului
1.Domeniul BD
2.Domeniul de criterii.
3.Domeniul de extragere
Dupa ce a fost creat domeniul de criterii:
1.Selectati domeniul de celule care contin lista
2.Alegeti comanda Data,Filter,Advanced filter.Pe ecran apare caseta de dialog Advanced Filter.
a)List range-care contine datele
b) Criteria range -formata din numele cimpurilor si restrictiile impuse
c) Copy to formata din lista care contine numele cimpurilor si urmatoarele rinduri unde vor fi
plasate datele extrase.

29) Localizarea inregistrarilor cu ajutorul formularului.


-cu Enter sau sageata in jos , Find next, trecem la inregistrarea urmatoare, cu
Shift+Enter sau sageata in sus , cu Find prev- la cea precedenta.
30) Crearea totalurilor si subtotalurilor.
-sortam tabelul conform criteriului ales, activam meniul Data si in el comanda Subtotals,
specificam parametrii de grupare,OK.
31) Vizualizarea prealabila a informatiei unui domeniu.
-pentru vizualizarea prealabila a foii: Print preview din Bdis (sau File, print preview) putem
vedea o pagina sau citeva pagini, putem mari imaginea sau redacta amplasarea tabelei, diagramei.
32) Imprimarea unui domeniu.
-File, Print, indicam ce tiparim: totul, pagina curenta, citeva pagini si care-s ele, numarul de copii,
OK; Print din Bdis si se tipareste toata foaia, fara posibilitatea de a folosi parametrii.
33)Baze de date. Etape de proiectare.
Domeniul gestiunii informatiei abordeaza problema organizarii ,stocarii si regasirii datelor despre un
anumit subiect si care sunt de interes la un moment dat.
O BD este o colectie de informatii correlate ,referitoare la un anumit subiect sau
colectate,organizate, si memorate intr-un anumit scop.
Conceptul de BD a aparut in 1964 prezentata la Conferinata de probleme de limbaje de gestiune
a datelor ,ca urmare a eforturilor pentru crearea unei structuride date care sa elimine cele 3 mari
neajunsuri introduce de programarea cu fisiere clasice:independenta,redundanta,integritatea
datelor.
34) Intrarea in Microsoft Access si abandonarea lui
Dublu clic pe pictograma Microsoft Access de pe Desktop sau clic pe pictograma Microsoft Access
din Taskbar sau Start, programs, clic pe pictograma Microsoft Access, file, exit sau clic pe butonul
din dreapta de sus a ferestrei Access-ului marcat cu cruciulita sau dublu clic pe butonul de sistem
35) Crearea unei baze de date (fereastra Access e deschisa)
File,new database, apare o caseta de dialog unde indicam: unitatea, diectorul si in casetafile name
culegem numele BD, apoicreate
36) Deschiderea unei baze de date
Star, programs, Microsoft Access,open database, ok, unitatea, directorul, apoi numele, open sau
dublu click pe nume
37)Crearea sructurii unui tabel
a)Din meniul Insert alegeti comanda Table
b)Din fereastra DataBase actionati butonul New
c)Folosind Hiperlinkurile Create Table in Desingn View,Create Table by using Wizard si Create
Table by entering data ,salvati in fereastra bazei de date
38)Pentru a introduce date se plaseaza pur si simplu cursorul pe cimp si se introduc valorile .In
timp ce se efecteza aceasta operatie pointerul de inregistrare se transforma intr-un creion,ilustrind
faptul ca se editeaza o inregistrare.O noua linie vida apare dedesubtul primei linii.In locul
pointerului de inregistrare figureaza un * indicind o noua inregistrare.
Da ca tabelul care se descide in modul Data Sheet contine date,pentru a adauga o noua
inregistrare trebuie plasat cursorul pe ultima linie si se introduce noua inregistrare . Crearea
structurii unui tabel (suntem in fereastra Access-ului)

File, open database, unitatea, directorul, numele, open, table, new, design view, ok, introducem
campurile si proprietatile lor
39) Adaugarea graficelor in raport (BD deschisa)
Cream cererea pentru graphic, cream raportul in baza cererii, raportul in modul design, view,
toolbox, graph, locul, queries, numele cererii, next, campurile next, legatura(no), add the number,
finish.
40) Imprimarea unui raport (BD deschisa)
Report, numele, open, file, print, optiunile: numarul de copii, ce se imprimam, pozitia foii, ok.
41)Crearea unui raport in regimul Design View (BD deschisa)
Report,new ,tabela/cererea, blank report, formam sectiunile, din field list selectam cimpurile pentru
raport, le antrenam in el modificind aspectul lui si adaugam alte controale necesare.
42) Crearea unei cereri (interogari) (BD deschisa)
Query,new, design view, ok, selectam tabelele in baza carora se creaza cererea, alegem cimpurile
si le trecem in rindul field al grilei QBE, stabilim criteriile necesare si salvam cererea.
43) Stabilirea legaturilor intre tabele (BD deschisa)
Tools, relationships sau relationships din BDIS, numele tabelului si add,, apoi antrenam cimpul
primul tabel peste campul corespunzator din alt table,, inchidem, confirmam salvarea.
44)Modificarea structurii taelelor.
1.Introducera inregistrarilor
2)Stergerea de inregistrari.
3)Cautarea de inregistrari.
4)Modificarea inregistrarilor
5)Ordonarea inregistrarilor
6)Filtrarea inregistrarilor
Modificarea structurii tabelelor (BD deschisa)
Table, numele, design, inserarea:selectam locul, insert, rows sau insert rows din BDIS; deplasarea:
selectam campul si-l antrenam la locul nou; stergerea: selectam, edit, delete rows sau delete rows
din BDIS, yes
45)Definirea campurilor calculabile in cereri (BD deschisa)
Query, numele, design, selectam un camp nou in Field, Build din BDIS, dublu click pe obiect, dublu
click pe nume, campul, paste, operatia aritmetica, camp, paste s.a.m.d., ok, salvarea.
46) Definirea operatiilor de grup in cereri (BD deschisa)
Query, numele, design, view, totals sau totals din BDIS, selectam celula din rindul total a campului
necesar, deschidem caseta-lista, alegem operatia de totalizare, salvarea.
47)Crearea cererilor cu parametru
a)executati click pe meniul Querry,submeniul Paramaetrs,va aparea caseta Querry parametrs,Ok.
b)actionati butonul Run ,interogarea este gata pt introducerea parametrilor
c) In timpul executiei interogarilor utilizatorul va include criteriile necesare si astfel se va realiza
selectarea unregistrarilor.

48) Deplasarea unei BD


Dublu click pe pictograma My computer, click pe butonul Folders din BDIS in stinga ferestrei
aparute activam unitatea, directorul ce contine BD, din drepta glisam numele BD peste directorul
destinat din stinga.
Copierea unei BD
Dublu click pe pictograma My computer, click pe butonul Folders din BDIS in stinga ferestrei
aparute activam unitatea, directorul ce contine BD, din drepta glisam numele BD(tinind <ctrl>
apasata) peste directorul destinat din stinga.
49)Includerea unei obiect din BD(sintem in acces)
Deschidem BD din care luam(copiem) obiectul, selectam tipul si numele obiectului, edit, cut(copy),
deschidem BD in care copiem, selectam tipul obiectului, edit, paste
50)Interogari de actiune.
1)de creare a tabelului
2)actualizare
3)aduagare
4) stergere
51) Redenumirea obiectelor bazei de date (BD este deschisa)
Selectam tipul obiectului,numele,edit, rename, introducem numele nou, enter
52) Securitatea bazelor de date (sintem in acces)
File, open, unitatea, directorul, numele, open exclusice, tools, security, set database password,
introducem parola, verificarea ei si ok.
52) Adaugarea unei casete de grup in raport (regimul Design)
Control wizard, option grup, locul, legarea controlului format cu un camp din lista glisindul in cadrul
raportului, s.a.m.d., next, stabilirea valorilor, next,denumire: etichetei de grup.
54)Controale
Controalele sunt oboecte grafice ce sunt incluse in formulare sau rapoarte,in scopul editarii datelor
sau executarii unor actiuni .
Clasificare:
1.Rol:
Contr . pt editarea si afisarea datelor
Contr. Pt executarea unor actiuni
Contr. Pt afisarea graficelor.
2. Sursa de date
Contr. Legate
Contr. Nelegate.
Contr. Calculate
3.Structura
Contr. Elementare
Contr.Container.
55)Crearea unui formular folosind Form Wizard (BD deschisa)
Form,new, selectam tabela/cererea, Form Wizard, ok, selectam campurile, le deplasam in caseta
pentru formular din dreapta si next, aspectul si next, fonul si next, denumirea si finish.

56) Crearea unui formular in regim Design view (BD deschisa)


Form, new, selectam tabela/cererea, Design view, ok, din lista campurilor adaugam campurile
necesare in Detail, formam sectiunile formularului, adaugam controale utilizind bara de scule
Toolbox si salvarea.
57) Formarea antetelor si subsolurilor in formular(BD deschisa)
Form, numele, Design View, Form header/footer(am format antetul si subsolul formularului), View,
Page header/footer(am format antetul si subsolul paginii).
58) Crearea unei casete lista in formular(regimul Design)
List box, locul, optiunea a doua, next, colpetam lista, next, indicam campul corespunzator listei,
next, denumirea campului si finish.
59) Vizualizarea unui table utilizind formularul (BD deschisa)
Form, numele, open, apare formularul cu prima inregistrare, folosind butoanele de derulare din
bara Record a formularului vizualizam pe rand toate inregistrarile din tabel.
60) Adaugarea unor controale calculate (regimul Design)
Text box, locul amplasarii, properties pentru camplu textual introducem denumirea, inchidem
proprieties, proprieties pentur controller, introducem formula pentru calcul, inchidem properties.
61) Adaugarea unor inregistrari folosind formularul (BD deschisa)
Form, numele, open, clic pe butonul cu sageata dubla spre dreapta, completam inregistrarea noua,
tab din ultimul camp este inscierea inregistrarii adaugate si posibilatea adaugarii alteia.
62) Crearea unui raport utilizand Report Wizard(BD deschisa)
Report, new,alegem tabelul/cererea, Report Wizard, ok,selectam campurile, next, alegem
campurile pentru grupare, next, alegem campurile sortare, next, tipul raportului, next, aspectul
raportului, next, titlul, finish.
63) Crearea unui raport cu date grupate(BD deschisa)
Report, new, tabelul/cererea, report wizard, ok, campurile pentru raport, next, campurile de grupare
, next, summary option, tipul gruparii pentru campurile necesare, ok, campurile de sortare,next,
forma raportului, next, prezentarea, next, numele, finish.
64) Crearea etichetelor de corespondenta (BD deschisa)
Report, new, tabelul, lalebl wizard, forma si marimea etichetei, next, fontul si marimea lui, next,
introducem adresa, next, campul de sortare, finish.