DIALOGUL DINTRE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚĂ Conf. Dr.

Adrian Lemeni Curs an II Master Doctrină și cultură, Comunicare și comuniune, Studii Religioase

I.

Repere introductive ale dialogului dintre teologie și știință în contemporaneitate 1. Actualitatea și premisele dialogului dintre teologie și știință în contemporaneitate 2. Tipologia relației teologie-știință în contextul actual 3. Deturnarea dialogului prin ideologizarea științei sau a teologiei 4. Riscurile conturării unei gnoze sincretice, folosindu-se ca pretext dialogul teologieștiință 5. Specificul abordării ecleziale a relației teologie-știință Structurarea cunoașterii științifice în contexte istorice semnificative 6. Rațiune și conștiință mitică. Știința în Antichitate. 7. Știința în Evul Mediu 8. Știința modernă 9. Mutații epistemologice semnificative în paradigma științei contemporane Teme majore în domeniul relației teologie-știință în context contemporan 10. Domnia ideologiilor în contextul culturii post-moderne actuale 11. Evoluționismul – paradigme contemporane 12. Implicațiile sistemului tehnologic actual 13. Implicațiile mediului televizual și virtual 14. Concluzii

II.

III.

2011. Apologetica ortodoxă. Mașina care gândește. 10. John F. Ed. Barbour. IBMBOR. 2009. Ed. Curtea Veche. 2001. Curtea Veche. Haught 3. Daniel Hillis. 2010. 11. Sensul eshatologic al creației. București. Ed. 5. Când știința întâlnește religia. Perspective românești asupra științei și teologiei. Ed.BIBLIOGRAFIE 1. Humanitas. *cărți în care se regăsesc teme pe care le vom studia la curs. coord. Ilarion Felea 2. 4. Basilica. 2007. Curtea Veche. Basilica. Ed. Adevăr și comuniune*. 2009. Universul în comuniune. Magda Stavinschi. București. Religia culturii. cu aceeași denumire (majoritatea se află în Teologie ortodoxă și știință) . Ed. 2007 9. București. Teologie ortodoxă și știință*. Ed. București. 14. Dicționar de teologie ortodoxă și știință. Aspecte apologetice contemporane*. 7. București. De la conflict la dialog. Alexei Nesteruk. Vol I. Curtea Veche. 2006. Repere patristice în dialogul dintre teologie și știință. Ed. București. Scrise de/ în colaborare cu/ sub coordonarea lui Adrian Lemeni: 8. Marshall McLuhan 6. 2009. Galaxia Gutenberg. București. București. 13. 2006. București. Știință și religie. Ian G. București. Ed. Basilica. 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful