Sunteți pe pagina 1din 143

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ GALAŢI

Ghid de orientare şcolară şi profesională

Echipa de coordonatori:

Prof. psiholog Silvia Banea - CJAP Prof. psiholog Grigore Ionaşcu - CJRAE Prof. psiholog Violeta Nicoleta Simion - CJAP

Colaboratori:

Prof. psiholog

Prof. psiholog Diamanta Bulai - CJAP

Prof. sociolog Roxana Marian - CJAP Prof. psiholog Dona Plăcintă- CJAP Prof. psiholog Livia Popoiu-CJAP Prof. psiholog Valerica Suvac-CJAP Prof. psiholog Paula Trifan - CJAP Prof. psiholog Mariana Ţuchel- CJAP Prof. psiholog Luiza Vechiu - CJAP

Cristina Andrici- CJAP

Design şi tehnoredactare:

Documentarist Nadia Sârghe Laborant Silvia Rotaru

Asistenţă tehnică:

Informatician Daniel Pleşu

ISBN 978-973-0-14495-6

Mulţumim colaboratorilor, directorilor, directorilor adjuncţi, consilierilor educativi, cadrelor

didactice, profesorilor informaticieni, precum şi elevilor din liceele şi grupurile şcolare din judeţul

Galaţi.

Unităţile de învăţământ sunt direct responsabile de corectitudinea informaţiilor furnizate prin

intermediul ofertelor educaţionale.Autorii nu îşi asumă eventualele neconcordanţe.

36
36

GHIDUL DE ORIENTARE ŞCOLARĂ

Este o publicaţie realizată în fiecare an de specialiştii de la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică , în colaborare cu profesorii consilieri şcolari din cabinetele de asistenţă psihopedagogică, directorii, consilierii educativi şi cadrele didactice din unităţile şcolare liceale. Se adresează elevilor claselor a VIII a, cadrelor didactice, diriginţilor acestor clase şi părinţilor.

Maniera atractivă de prezentare a informaţiilor despre liceele din judeţul Galaţi, exerciţiile, fişele de lucru şi chestionarele la care elevii sunt invitaţi să răspundă sau să le parcurgă, reprezintă motive solide pentru ca acest material să nu lipsească din biblioteca şi resursele de lucru ale nici unei şcoli. Toate informaţiile şi exerciţiile prezentate în ghid reprezintă materiale metodice de calitate pentru desfăşurarea orelor de consiliere, pentru realizarea temelor cuprinse atât în modulul de planificare a carierei dar şi pentru autocunoaştere şi dezvoltarea abilităţilor privind managementul învăţării şi al informaţiilor.

Ghidul cuprinde, într-o formă atractivă, conţinuturi adresate elevilor, profesorilor şi părinţilor. Sunt explorate principalele etape ale orientării carierei autocunoaşterea, managementul informaţiilor privind traseul educaţional şi ocupaţional, decizia privind cariera, modalităţi de marketing/promovare personală. Materialele suport urmăresc identificarea potenţialului care îi recomandă pe elevi cel mai bine spre o zonă profesională, dezvoltarea unui suport motivaţional necesar într-o lume a competiţiei şi de asumare a celei mai potrivite decizii privind traseul şcolar şi profesional.

Vă invităm să parcurgeţi activ paginile publicaţiei şi să descoperiţi treptat acele resurse pe care

le puteţi folosi în demersul personal de analiză şi orientare, voi cei care alegeţi în acest moment

drumul formării voastre; sau le puteţi utiliza, în calitate de îndrumători ai elevilor, pentru a crea

acele contexte de formare şi exersare a unor abilităţi de viaţă, necesare succesului şi reuşitei

profesionale. Fiţi convii de faptul că de modul în care vă orientaţi paşii înspre o direcţie sau

alta, va depinde împlinirea viselor voastre! Semănaţi acum seminţe de încredere şi aşteptări

pozitive, pentru a culege în viitor roadele muncii şi eforturilor voastre!

SUCCES şi inspiraţie pe drumul dezvoltării personale!

muncii ş i eforturilor voastre! SUCCES ş i inspira ţ ie pe drumul dezvolt ă rii

C

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

modelăm “Succesul noi înşine!” îl

“Ce înseamnă să faci carieră? Să foloseşti toate atuurile cu care te-au înzestrat natura, mediul, educaţia, instruirea, pentru a aplica în practică toate aptitudinile, inteligenţa, energia, priceperea de a întreţine relaţii cu oamenii.Cine nu ştie să facă uz de condiţiile pe care le are, acela le iroseşte.”

Este cu adevărat inspirant…

Tadeuz Dolega Mostowicz

Nik Halik s-a născut în Melbourne. În copilărie, a suferit de mai multe probleme medicale, inclusiv astm şi alte afecţiuni

cronice. Din motive medicale nu putea părăsi camera sa. În fiecare zi îşi petrecea ore în şir uitându-se la alţi copii cum se

visând cu ochii deschişi că va deveni normal şi se va integra. Dar când avea 8 ani a făcut ceva simplu

care i-a schimbat viaţa pentru totdeauna. A luat un pix şi o foaie de hârtie. Apoi a scris pe ea obiectivele pe care doreşte să le

întorc de la şcoală

atingă în viaţă.

La 8 ani el credea că totul este posibil. Şi a fost hotărât să îşi atingă obiectivele.

De exemplu…

Obiectivul lui Nik nr 10: Să devină un star rock'n'roll. Când avea 17 ani, s-a mutat la Hollywood. Acolo a susţinut concerte

17 ani, s-a mutat la Hollywood. Acolo a susţinut concerte şi a înregistrat alături de formaţii

şi a înregistrat alături de formaţii ale anilor 80' şi 90' ca Deep Purpe şi Bon Jovi.

Obiectivele 9 şi 4: Să devină milionar … şi să deţină proprietăţi frumoase în toată lumea.La 19

ani, Nik a achiziţionat prima proprietate ca investiţie. Cinci ani mai târziu a devenit

multimilionar. Acum deţine proprietăţi în cele mai frumoase colţuri din lume, incluzând

Insulele din Grecia, Măroc,Australia, S.U.A.

Obiectivul 6: Să ajungă pe fundul oceanului şi să ia prânzul pe epava Titanic. Da, a făcut asta –

Nik a luat prânzul pe puntea epavei Titanic.

Obiectivul 5: Să devină Astronaut. Nik este PRIMULAstronaut Civil certificat. A ajuns până

la limita spaţiului pentru a vedea cât de rotund este Pământul. De asemenea se pregăteşte să

devină unul dintre primii exploratori privaţi ai spaţiului care să ajungă la Staţia Spaţială

Internaţională care înconjoară Pământul pe o orbită la viteza de 25.000 km/h.

Datorită acestor performanţe, Nik a ajuns pe Greek Rich List, lista cu cele mai bogate persoane

din Grecia. Fără nicio îndoială, Nik a dovedit în cursul vieţii sale că nimic nu este imposibil.

VISELE TALE POT DEVENI REALITATE dacă ai pasiunea şi strategiile pentru a le pune în practică.

Nik Halik crede în a trăi viaţa la maxim. Şi-a început viaţa cu aceleaşi vise pe care le au mulţi copii: să fie astronaut, să ia prânzul pe vasul de croazieră Titanic, să escaladeze cei mai înalţi munţi, să exploreze piramidele. Diferenţa? Nik nu a renunţat la visele lui, le-a transformat în obiective - şi le-a atins! Ajuns multi-millionar prin forţe proprii, Nik crede ca viaţa este despre magie şi nu despre lucrurile materiale. El inspiră atât emoţional cât şi financiar persoane ca tine din întreaga lume prin împărtaşirea cunoştinţelor sale pentru ca şi ei să experimenteze sentimentul de a trăi VIAŢAfără limite.

Astăzi, Nik îşi dedică viaţa pentru a inspira şi pe alţii să atingă libertatea financiară şi să trăiască o viaţă împlinită. Este foarte pasionat de împărtăşirea poveştilor sale, a cunoştinţelor financiare şi a peste 23 de ani de experienţă ca Investitor Profesionist şi Strateg pentru Viaţă şi Prosperitate. El călătoreşte în toată lumea pentru a vorbi, educa şi inspira pe alţii să-şi îndeplinească visele.

C

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

C

Exerciţii aplicative / activităţi pentru cadrele didactice

aplicative / activităţi pentru cadrele didactice „Cum pot proiecta activităţi interactive de consiliere

„Cum pot proiecta activităţi interactive de consiliere pentru carieră pentru elevi”

OBIECTIVE:

1. Cunoaşterea unor trăsături ale propriei personalităţi: aptitudini, abilităţi, valori, interese, calităţi, limite.

2. Ilustrarea relaţiei dintre valorile, abilităţile, interesele individului şi oportunităţi.

3. Conştientizarea oportunităţilor de către elevi, prin conectarea informaţiilor despre sine cu cele legate de ocupaţii / domenii profesionale.

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

Un autoportret: de acum în zece ani Activitatea nr. 1 : Cere ţ i elevilor

Un autoportret: de acum în zece ani

Activitatea nr.1: Cereţi elevilor să îşi imagineze viitorul lor în termenii a trei

domenii: mun, viaţă de familie, viaţă socială. Rugaţi-i să reflecteze asupra

acestor lucru şi să răpundă în scris la următoarele întrebări:

a.

În domeniul muncii, de azi în zece ani:

·

Ce ocupaţie doresc să am?

·

Ce salariu doresc să am?

·

Ce poziţie în rândul celor cu ocupaţie ca a mea doresc?

·

Câtă autoritate sau putere doresc să obţin?

b.

În domeniul vieţii de familie, de azi în zece ani:

·

Ce fel de standard de viaţă vreau să obţin pentru mine şi familia mea?

·

ţi copii îmi doresc să am?

·

Ce fel de locuinţă îmi doresc şi unde anume să fie plasată?

·

Unde vreau să-mi petrec vacanţele?

c.

În domeniul vieţii sociale, de azi în zece ani:

·

Cât de cunoscut de către ceilalţi îmi doresc să fiu?

·

Câtă influenţă asupra celorlalţi îmi doresc să obţin?

·

Ce fel de prieteni îmi doresc?

·

În ce fel de lume vreau să am de-a face?

Activitatea nr. 2 : Discutaţi cu elevii de cine depinde ca aceste lucruri care definesc succesul social şi

satisfacţia faţă de viaţă să se realizeze. Încercaţi să-i antrenaţi să folosească în discuţiile lor

cunoştinţele căpătate anterior. După ce au fost ascultate câteva din aceste proiecţii despre viitor,

analizaţi împreună cu clasa gradul de realism al acestora. Din poziţiile actuale şi ţinând cont de

resursele individuale ale fiecăruia, ce ar trebui făcut ca "visele" lor să se împlinească, în forma în care

au fost expuse. Cum pot deveni posibile aceste scenarii de viitor? Selectaţi un singur caz şi antrenaţi-i

pe ceilalţi să-l dezbată în sensul acesta?

Activitatea nr. 3 : Lecturaţi textul:

În ultima zi de grădiniţă, fiul nostru de şase ani, David, se simţea foarte curajos. L-am întrebat ce vrea să se facă cînd o să crească mare. M-a privit atent o clipă, apoi mi-a răspuns:

-Vreau sa fiu profesor. -Profesor? Si ce-o să predai? l-am întrebat. -Păi, mi-a răspuns, cred că vreau să mă fac profesor de fericire. Profesor de fericire! Iată o ambiţie minunată, nu credeţi? ( D.J.Schwartz)

Activitatea nr. 4 : Realizaţi următoarele sarcini de lucru:

· Cereţi elevilor să se imagineze în rolul lui David şi să gîndească ce le-ar spune elevilor lor dacă ar fi profesori de "fericire".

· Discutaţi ce capitole ar trebui să aibă un manual de fericire pornind de la cele zece fraze ale textului.

Activitatea nr. 5 : Analizaţi fiecare capitol împreună cu clasa şi decideţi o soluţie cu care toţi sunt de acord.

Activitatea nr. 6 : Sintetizaţi şi rugaţi elevii să spună ce idei noi au învăţat din discuţiile din grup ale acestei lecţii şi ce importanţă le vor da ei în viaţă.

C

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

Activitate aplicativă

Profesia, viitorul şi cariera

Activitatea nr. 1 Solicitaţi elevilor să expună ce anume s-ar gândi să ajungă în viaţă. Foarte probabil că mulţi încă nu s-au gândit atât de departe sau încă nu s-au hotărât. Pentru cei puţini care au deja o idee, rugaţi-i să-şi expună obiectivele şi să dea unele detalii despre viitoarea lor profesie (când, unde, cum, de ce?).

despre viitoarea lor profesie (când, unde, cum, de ce?). Activitatea nr. 2 Î n func ţ

Activitatea nr. 2 Î n funcţie de răspunsurile posibile, iniţiaţi o discuţie despre cum anume se intră într-o profesie. Fie ea mecanic auto, fie avocat, fie ea cosmeticiană, fie programator de calculatoare. Se lasă la voia întâmplării- locuri libere la liceu, grupuri şcolare sau şcoli profesionale? Sau se planifică, pe etape, paşii către una sau alta dintre variante? Cine contribuie? Elevul, părinţii săi, profesorii săi sau întâmplarea?

p ă rin ţ ii s ă i, profesorii s ă i sau întâmplarea? Activitatea nr.

Activitatea nr. 3 Î ncercaţi să conturaţi în ce anume constă alegerea unui profesii. Este vorba de a-ţi asculta părinţii care vor alege ei pentru tine (în funcţie de ceea ce cred ei că eşti), este vorba despre tine însuţi şi modul în care îţi vei alege tu viitorul, în funcţie de ceea ce crezi despre tine şi vrei de la tine sau ar putea fi: şansa, conjunctura, jocurile întâmplării?

Există profesii pe care le poţi practica cu un minim de efort şi un minim de şcoală. Pentru acest tip de alegere, viitorul este destul de îngust pentru că posibilităţile de creştere sunt limitate. Consecinţa directă: şi veniturile sunt limitate. De aici şi posibilităţile restrânse de a visa la un posibil "mai bine".

Mai există profesii la care poţi ajunge cu un efort mediu. Această alegere te plasează, din start, la un nivel mediocru: efort mediu / recompense medii, posibilităţi de creştere restrânse.

Într-o perspectivă sumară, ceea ce vei obţine în viitor depinde de ceea ce concepi astăzi.

C

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

cine voi fi şi cum voi în viitor?

Aceasta este tema următoarei discuţii. Este posibil ca, fără să mă gândesc la viitor, să sper că voi fi un

medic cunoscut, că voi avea trei copii şi o casă pe care mulţi mi-o vor individia, că voi conduce o clinică scumpă, că voi face vacanţe în străinătate sau că voi avea prieteni printre avocaţi, parlamentari şi oameni de afaceri?

Activitatea nr. 4: Cât contribuie

cine sunt şi cum sunt astăzi

la

Este posibil, fără să mă gândesc la viitor, să declar că mă voi face mecanic auto, că voi putea obţine sumele de bani necesare pentru a avea o locuinţă cum îmi doresc şi o familie căreia să-i pot face toate plăcerile, că mă voi integra în lumea piloţilor de curse şi că voi dispune de tot ceea ce îmi este necesar să am propria mea afacere? Oricare din aceste două exemple (se pot construi altele) reflectă ceea ce se numeşte o carieră?

altele) reflect ă ceea ce se nume ş te o carier ă ? Cariera este suma

Cariera este suma tuturor bunurilor, proprietăţilor şi plăcerilor pe care le poate dobândi, prin profesie, o persoană. Se mai adaugă la spectrul de beneficii ale unei cariere recunoaşterea celorlalţi, puterea şi autoritatea asupra celorlalţi cu care lucrezi, prestigiul social personal, fericirea celor din jurul tău (familia, în primul rând).

Toate acele aspecte ce ne conturează visele de azi - locuinţă de vacanţă, casă bine utilată, copii, vacanţe în străinătate, prietenii cu oameni influenţi, salariu mare, maşina dorită, recunoaşterea meritelor personale de către ceilalţi - sunt imposibile dacă nu luăm în considerare - în respectul timpului - de la obiectivele fixate, mijloacele realizării lor şi strategia de acţiune. O profesie, indiferent care ar fi ea, nu este o condiţie suficientă pentru o carieră!

Cum cariera este singura cale prin care se poate face ca o profesie să aducă beneficii totale vieţii noastre viitoare, este bine să reflectăm mai bine la resursele personale.

C

A

R

I

E

R

A

2

0 1 3
0
1
3

Fişă de lucru

Fişă de lucru „ Doar o oră ” Fiecare elev primeşte fişa de lucru „Ora mea”

Doar o oră

Fiecare elev primeşte fişa de lucru „Ora mea”, pe care trebuie să o completeze, după următoarele indicaţii:

„Să presupunem că eşti un om extrem de ocupat şi nu ţi-ai permite decât o oră pe săptămână de care să te bucuri făcând ceva ce îţi place cu adevărat. Ce vei alege să faci în această oră? (elevii vor trece cel puţin 5 activităţi preferate)

Fiecare elev va prezenta fişa completată. Discuţiile au în vedere sublinierea importanţei cunoaşterii activităţilor preferate şi rolul lor în activarea fiinţei umane.

1

2

3

4

5

.

ORA MEA

C

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

Activitate aplicativă

Activitate aplicativă „Elevul cel confuz” Participanţilor li se prezintă istorioara unui elev de clasa a VIII-a

„Elevul cel confuz”

Participanţilor li se prezintă istorioara unui elev de clasa a VIII-a care ar dori să devină arhitect (fişa de lucru „Arhitectul din vis"). Sarcina este aceea de a-i oferi elevului visător o imagine cât mai realistă asupra meseriei de „arhitect", pe baza căreia să facă o decizie corectă în ceea ce priveşte alegerea profesiunii din viitor.

Pentru aceasta, grupul mare este împărţit în subgrupe, fiecare dintre ele având o sarcină specifică în a-l ghida pe elev în formarea unei imagini cât mai realiste privind profesia dorită.

Grupa 1 : are sarcina de a construi (pe baza fişei de lucru „Profilul ocupaţional arhitect") o schiţă a profilului ocupaţional a profesiei de „arhitect".

Grupa 2 : are sarcina de a-i oferi o listă cu cât mai multe surse de informare pe care să le exploreze în vederea formării unei imagini realiste privitoare la această profesie. De asemenea, grupa trebuie să identifice cel puţin 2 mituri cu privire la această profesie şi să le combată.

Grupa 3 : are sarcina de a-i oferi o listă cu cât mai multe surse de informare pe care să le exploreze pentru a vedea cererea şi oferta pe piaţa muncii vis-a-vis de această profesie.

Grupa 4 : are sarcina de a-i oferi o listă cu cât mai multe surse de informare pe care să le exploreze în vederea găsirii celor mai potrivite trasee educaţionale pentru această profesie (se vor preciza nu numai studiile necesare, dar şi ce instituţii trebuie să acceseze pentru a avea profesia dorită).

Fiecare grupă prezintă rezultatele activităţii sale şi explică modalităţile de informare, documentare şi sintetizare. Discuţiile au în vedere sublinierea rolului pe care îl are managementul informaţiei în stabilirea scopurilor personale şi profesionale şi alegerea profesiei potrivite.

Fişă de lucru

şi alegerea profesiei potrivite. Fişă de lucru Arhitectul din vis Dintotdeauna am visat s ă fiu

Arhitectul din vis

Dintotdeauna am visat să fiu un om care să lase în urma lui ceva … măreţ dacă se poate… De mic m-a urmărit această dorinţă, de pe vremea

când citeam despre mari împăraţi, mari voievozi, mari inventatori. Dar, pe lângă acest vis, m-au urmărit clădirile…Când eram mic mi se păreau aşa

măreţe

anişori… cum şi cine au putut să le ridice atât de sus, atât de aproape de cer. Şi am aflat de la tata că “arhitecţii” şi “inginerii” deţineau cheia mirării mele.

mă întrebam, cu mintea neastâmpărată a unui copil de câţiva

şi

Timpul a trecut, dar mirarea mea pentru construcţii a rămas aceeaşi. Sunt în stare să urmăresc ceasuri întregi felul în care o casă, un bloc, o mănăstire… au fost gândite şi transformate în clădiri, pentru ca apoi să le surprind într-o schiţă personală. Mulţi îmi spun că sunt talentat la desen… şi cred asta… şi poate, la fel de mulţi îmi spun că sunt un matematician înnăscut. Dar mă întreb, de la o vreme, dacă acest lucru e suficient pentru a ajunge un arhitect.

trebui să îmi

îmbunătaţesc? Care e adevărata faţetă a profesiei de “arhitect”? Mă poate ajuta cineva să văd această meserie dincolo de visul meu de fost copil… şi actual adolescent?

Ce mi-ar

mai trebui? Ce

am

şi este

încă nevalorificat? Ce nu am şi ar

C

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

etc.)……………

Cerinţe / aptitudini (atenţie, spirit de observaţie, inteligenţă, adaptare la schimbare, abilităţi de comunicare, abilităţi manuale, de calcul etc.)

studiu

de

ani

câţi

facultate;

Profilul ocupaţional arhitect

Modul de desfăşurare (în aer liber, în birou, în ateliere, hale; cu instrumente, aparate, cu oameni etc.) ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

postliceală,

Program de lucru (număr de ore deplasări, activitate sâmbăta sau duminica ) …………………………………………………………………………………

meserii,

Profesii înrudite…………………………………………………………

Situaţii de risc …………………………………………………………

Salarizare, avantaje…………………………………………………

şi

artă

de

şcoala

liceu,

de

Fişă de lucru

tip

(ce

Studii

…………

C

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

“Pasul spre succes”

Activitate aplicativă

Fiecare elev va primi un jeton, reprezentând silueta unui pas, pe care vor nota trei lucruri pe care le va face în viitorul imediat sau trei lucruri de care are nevoie pentru a se apropia şi mai mult de atingerea visului personal.

Un model comportamental este personajul valorizat pozitiv din punct de vedere afectiv, iar valorile pe care le exprimă sunt adoptate de individ în propria scală valorică . Elevul / tânărul se comportă în şcoală, în viaţă într-un fel sau altul şi în funcţie de “reţeta” simbolică a modelului social adoptat.

Sarcină de lucru pe grupe:

succes din categoria profesională indicată şi va nota toate acele aspecte care consideră că stau la baza succesului lor profesional. Se consultă în cadrul grupei, fişe cu informaţii despre câteva din personalităţile apreciate în diferite domenii socio-culturale. Se realizează sarcinile date, din perspectiva categoriilor menţionate mai jos:

fiecare grupă va nominaliza trei personalităţi de

Grupa 1 - oameni de afaceri – Planul succesului”

Grupa 2 - oameni politici – “Partidul succesului”

Grupa 3 sportivi – “Meciul reuşitei”

Grupa 4 - membri de familie /prieteni – “Familia succesului”

Grupa 5 - vedete de televiziune – “Emisiune

despre

reuşită şi valoare”

C

A

R

I

E

R

A

Grupa 6 - profesori / oameni de cultură / ştiinţă – “Cartea succesului”

2 0 1 3
2
0
1
3

Posibile bariere

Posibile bariere

Resurse

Resurse

carierădemeuPlanul

Termen

Termen

Strategii de realizare

Strategii de realizare

Fişă de lucru

Obiectivul nr.2

Obiectivul nr.1

Scopul

Strategii de realizare Strategii de realizare Fişă de lucru Obiectivul nr.2 Obiectivul nr.1 Scopul C A
Strategii de realizare Strategii de realizare Fişă de lucru Obiectivul nr.2 Obiectivul nr.1 Scopul C A

C

A

R

I

E

R

A

2

Strategii de realizare Strategii de realizare Fişă de lucru Obiectivul nr.2 Obiectivul nr.1 Scopul C A
Strategii de realizare Strategii de realizare Fişă de lucru Obiectivul nr.2 Obiectivul nr.1 Scopul C A

0

1

3

Strategii de realizare Strategii de realizare Fişă de lucru Obiectivul nr.2 Obiectivul nr.1 Scopul C A

Activitate aplicativă

Semnificatiile succesului

Succesul, în mare parte, stă în voinţa de a învinge. Să ne străduim deci şi să stăruim.” Seneca

Elevii împărţiţi în şase grupe, identifică semnificaţiile succesului, din perspectiva propriilor valori şi modele de succes pe care le apreciază:

Grupa 1

avea succes în viaţă / reuşită profesională? Ierarhizaţi categoriile în ordinea şanselor de reuşită şi

Cine credeţi, din lista de mai jos, că are mai multe şanse pentru a

„Întâlnirea cu succesul!”

motivaţi primele trei alegeri, cât mai nuanţat.

· femeia casnică, femeia de afaceri, studentul, pensionarul, sportivul, preotul, bărbatul de afaceri, muncitorul, omul de geniu, omul cu potenţial intelectual mediu, altcineva

Grupa 2 – joc de rol „Interviu cu

SUCCESUL”

Grupa 3 –

mai ales: (menţionaţi câteva nume, atât masculine cât şi feminine)

· inteligenţa, aspectul fizic, avere, imaginaţie /creativitate, dezvoltare morală şi religioasă. Completaţi prezentarea cu răspunsurile voastre la următoarele întrebări:

„Imaginea succesului”

. Ce personalităţi cunoaşteţi care au obţinut succesul, valorificând

· Cum trebuie să lăsăm să acţioneze asupra noastră aceste personalităţi ce au cunoscut succesul?

· E bine, de dorit să ne însuşim succesul lor ca model pentru viaţa noastră?

· În ce proporţie putem să le acceptăm ca modele pentru destinul nostru?

· Ce consecinţe pot decurge din imitarea totală a acestor personalităţi?

Grupa 4 –

e reprezentat de valori morale, cognitive, afective etc., reflectaţi la valorile / resursele semnificative

pentru voi, care vă pot conduce spre reuşita în carieră. Acestea vor fi notate pe siluete, în forma unor paşi, care reprezintă cuvântul succes; consultaţi şi fişa cu prezentarea valorilor) – de exemplu informare, promptitudine, responsabilitate, cunoaşterea realistă a propriului potenţial, concentrare, autocontrol etc. Explicaţi alegerea lor.

Pornind de la ideea că „bagajul ideal” pentru călătoria spre succes

„Călătoria spre succes”

pentru călătoria spre succes „Călătoria spre succes” Grupa 5 – călătoria spre succes” În călătoria

Grupa 5

călătoria spre succes” În călătoria spre succes poţi

merge de unul singur? Argumentează răspunsul. Enumeră cel puţin cinci

trăsături pe care trebuie să le aibă o persoană pentru a o lua cu tine în călătoria spre succes. Foloseşte următoarea listă de calităţi pentru a identifica oamenii pe care ai vrea să-i iei cu tine în călătoria spre succes. Scrie cel puţin numele unei persoane despre care ştii că are următoarele caracteristici:

„Împreună

în

· îi influenţează pe ceilalţi (are potenţial de lider)

· are, în general, o atitudine pozitivă

· îşi respectă angajamentele

· se acceptă şi se place aşa cum este

· se concentrează şi se implică în atingerea obiectivelor stabilite

C

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

Modele de succes

Elevii indentifică semnificaţiile pe care voi le atribuie succesului în carieră şi modul în care acestea sunt influenţate de modelele de succes, pe care le valorizează. Fiecare elev primeşte „o piramidă”, elevii vor nota pe o faţă a piramidei o succintă definiţie a succesului profesional. Se clarifică împreună cu elevii, principalii factori care influenţează această percepţie:

· factori personali – familiali; factori de mediu - sociali

Elevii comentează succint afirmaţiile prezentate mai jos, care vizează filozofia oamenilor de succes.

OAMENII DE SUCCES

îşi fixează ţeluri clare, pentru a căror împlinire sunt gata să facă sacrificii

personale. Este vorba de o motivaţie puternică, care conferă putere şi sens vieţii acestora. Această motivaţie le întăreşte convingerea despre ceea ce pot deveni şi realiza, transformând visurile în realităţi palpabile. La fel de importantă este şi o strategie bine elaborată şi în deplină concordanţă cu credinţa personală a ceea ce este important în viaţă.

OAMENII DE SUCCES

OAMENII DE SUCCES au ţeluri bine stabilite pe care le urmează şi consideră obstacolele drept trepte spre succes. Ţelul trebuie să fie expresia vocaţiei, gândul care ne creşte puterea instantaneu, pentru că doar astfel nu vom renunţa în faţa obstacolelor ce vor apare. Dacă nu sunt întreţinute de un efort susţinut, care să le confere substanţă, ţelurile sunt sortite pieirii.

OAMENII DE SUCCES perseverează pentru că ei ştiu că alături de talent, educaţie este importantă munca şi stăruinţa. Convingerea lor este că a renunţa la luptă, a accepta înfrângerile temporare ca fiind definitive înseamnă a intra în categoria celor ce cedează uşor iar aceasta ar crea deprinderea eşecului.

OAMENII DE SUCCES consideră că reuşita nu este un accident iar succesul se află la intersecţia dintre pregătire şi ocazie favorabilă. Ei sunt convinşi că doar de ei depinde să- şi atingă ţelurile. Gândesc la scară mare, asumându-şi riscuri calculate.

la scar ă mare, asumându- ş i riscuri calculate. OAMENII DE SUCCES au convingerea c ă

OAMENII DE SUCCES au convingerea că fiecare problemă cu care se confruntă are o soluţie, iar ei, pe baza experienţei, încrederii şi intuiţiei, o vor descoperi. În general, cei ce au succes manifestă o mare uşurinţă în vizualizarea anticipată a rezultatului final, trăirea sentimentului de reuşită ce va însoţi succesul.

SUCCESUL ÎN VIAŢĂ înseamnă implicarea continuă în atingerea unui ţel care să merite!

A avea succes nu se referă

dezvoltarea ta armonioasă astfel încât să poţi împartăşi calităţile şi viziunea ta cu cât mai mulţi oameni. A avea succes înseamnă implicit să-ţi aduci contribuţia la evoluţia societăţii în

care trăieşti.

averea pe care o ai, ci la împlinirea ta ca persoană, la

strict la

Pe o latură a piramidei, elevii notează ce reprezintă pentru ei un model de succes.

„Modelul de succes este persoana care

Pe grupe, elevii sumarizează principalele motive ale alegerii modelelor, din perspectiva valorilor

generale adoptate. Fiecare grupă menţionează cele mai importante trei criterii. De exemplu:

realizarea profesională, notorietatea, banii, inteligenţa, frumuseţea fizică, credibilitatea /

C

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

sinceritatea, educaţia / pregătirea, bunătatea / altruismul, religiozitatea, munca, personalitatea etc.

Fiecare grupă va primi trei jetoane pe care va nota cele mai importante motive, ce vor fi prezentate şi aşezate la flippchart. După care, fiecare grupă va mai face o selecţie şi din cele trei valori, va nominaliza una singură, cea mai importantă în alegerea modelului. Se explică frontal valorile menţionate.

Pe o altă faţă a piramidei, elevii vor nota numele modelului personal, valorizat de ei şi un scurt mesaj care să exprime filozofia acestuia despre succes (sau îşi imaginează care ar fi aceasta).

Se grupează numele menţionate de elevi, în câteva categorii generale, pentru a analiza ponderea lor în alegerile elevilor: membrii de familie, prieteni / colegi, profesori, vedete de televiziune, sportivi, oameni de afaceri, oameni de cultură, oameni politici, alte modele. Elevii sunt invitaţi la o reflecţie privind asemănările sau deosebirile între semnificaţiile atribuite succesului, cele individuale şi ale modelului.

C

A

R

I

E R A 2 0 1 3
E
R
A
2
0
1
3

Portofoliul personal de carieră

Activitate aplicativă

Se prezintă elevilor conceptul de Portofoliu personal – conţinut, model de elaborare, utilitate. Elevii sunt încurajaţi să personalizeze cât mai mult informaţiile incluse pentru a-i implica activ în actualizarea lui. Elevii vor pune accent pe produsele activităţilor desfăşurate: texte scrise, desene, fotografii realizate, proiecte personale, certificate de participare la cursuri, impresii, notiţe din activităţi extraşcolare, voluntariat, proiecte realizate, colaborări, etc. Elevilor le vor fi adresate următoarele întrebări:

­ Care este rolul portofoliului personal în dezvoltarea carierei?

­ Ce conţine?

­ Cum poate fi utilizat un portofoliu în alegerea liceului şi profilului potrivit (şi în căutarea unui loc de muncă)?

­ Cum ne putem promova prin intermediul portofoliului personal?

Pe parcursul unei săptămâni, elevii au ca sarcină de lucru să adune cât mai multe informaţii despre lucrurile pe care le-au făcut în şcoală sau în afara şcolii (dovezi ale activităţilor) şi să le valorifice în portofoliul personal. Aceste dovezi trebuie realizate de ei . De asemenea, ei vor realiza un afiş – reclamă despre ei înşişi. În săptămâna următoare, fiecare elev “îşi va face reclamă cum ştie mai bine”, timp de 5 minute. Elevii vor fi cât se poate de persuasivi, subliniind aspectele lor pozitive, vor fi dinamici şi creativi. Colegii analizează fiecare prezentare şi sugerează modalităţi posibile de optimizare.

ş i sugereaz ă modalit ăţ i posibile de optimizare. C A R I E R

C

A

R

I

E

R

A

Ajutaţi-i pe elevi să analizeze avantajele şi dificultăţile planificării viitorului:

.

ş i dificult ă ţ ile planific ă rii viitorului: . dac ă au un obiectiv

dacă au un obiectiv realist de orientare în carieră, este mai probabil să coopereze şi să se implice pentru a-şi obţine calificările necesare. Vor avea un scop în viaţă şi, când simt că acesta este realizabil, vor fi mai concentraţi şi hotăţi să reuşească.

2

0

1

3

„Pastile“ de înţelepciune!

Când sunt intervievaţi, elevii reflectează asupra realizărilor pe care le-au avut

în trecut. Rugaţi-i să se gândească la anumite îngrijorări pe care le-au avut înainte de eveniment şi cum s-au simţit când au constatat că au reuşit. Orice eveniment, fie el şi negativ, poate fi un prilej de a descoperi noi resurse.

Concentraţi-vă asupra lucrurilor pozitive şi asupra a ceea ce a realizat

elevul. Unii elevi îşi pierd motivaţia şi au puţin respect faţă de abilităţile lor. Trebuie să li se reamintească că au ajuns la un nivel al succesului – oricât de minor ar fi – şi sunt capabili să aibă succese şi în viitor.

Încercaţi să deduceţi afirmaţiile de motivare personală. Modul în care elevii se simt

în legătură cu propria persoană este important.

Stabiliţi obiective realizabile – planificaţi acţiunea în paşi mici. Când elevii

pot identifica ceea ce doresc să facă la finalizarea studiilor, este important să îi ajutaţi să stabilească obiective realizabile şi să lucreze pentru a-şi atinge ţelul final. Dacă nu reuşesc să realizeze unul dintre obiective, este important să vadă care sunt motivele şi să-i ajutăm să elaboreze acţiuni alternative compensatorii. Este important să alocaţi timp pentru a-l motiva pe elev înainte de a începe interviul, mai degrabă, decât să treceţi la acţiune. Este adecvat să redirecţionaţi elevul să apeleze la serviciile unui consilier instruit care va utiliza tehnici specifice de intervenţie.

C

A

R

I

E

R

A

2 0 1 3
2
0
1
3

C

Exerciţii aplicative / activităţi pentru elevi

A

R

I

E

R A 2 0
R
A
2
0

1

Activitate aplicativă

„Drumul meu, alegerea mea!”

ceva care poate pleacă din copilărie, când poate ai fost întrebat “Ce vrei ”

sau

altceva ce ai crezut în acel moment, cu multă fantezie şi imaginaţie. Orice vis este o sămânţă pe care o sădeşti la un moment dat şi faci apoi, tot ceea ce ţine de tine, pentru ca ea să crească şi să devină o certitudine, o realitate.

să te faci când vei fi mare?”, iar tu ai răspuns “Vreau să devin poliţist, învăţătoare, şofer

1

.

Totul pleacă

de la un vis,

Sarcină de lucru: “Reflectează tu, Elevul de azi la visul profesional pe care doreşti să ţi-l împlineşti.“ Care sunt lucrurile de care ai nevoie pentru ca acest vis să crească şi să obţii ceea ce îţi doreşti?

Elevii răspund în diadă / frontal la întrebările de mai jos:

1. Ştii ce îţi doreşti cu adevărat? Ştii să îţi stabileşti priorităţile, să nu te laşi distras de opţiunile multiple pe care le ai la un moment dat?

2. Crezi că ai şi tu partea ta de responsabilitate în raport cu ceea ce îţi doreşti sau laşi totul pe seama soartei, a norocului?

3. Priveşti problemele / obstacolele ca pe nişte provocări pe care trebuie să le depăşeşti? Cauţi soluţii sau scuze?

4. Ştii ce ai de făcut pentru a obţine ceea ce-ţi doreşti?

5. Ai cunoştinţele, abilităţile şi experienţa necesare? Dacă nu, ştii cum să le dobândeşti? Întreprinzi ceva în acest sens?

6. Ai curajul să îţi urmezi visul? Ce faci în acest sens?

7. Ai parte de suportul celor din jur ? Cum te sprijină aceştia ?

C

A

R

I

E

R

A

8. Ai sau îţi faci un plan de acţiune? Eşti un om de acţiune sau treci mai greu de la vorbe la fapte? Ştii de ce resurse ai nevoie pentru a-ţi atinge ţelurile şi unde anume le poţi găsi?

9. Eşti dispus să depui efort, să faci tot ceea ce e necesar pentru a reuşi? Ai motivaţia şi energia necesară?

10. Te lupţi pentru a progresa sau preferi să stagnezi?

11. Poţi să îţi învingi teama de eşec, de riscuri, de ceea ce vor crede ceilalţi despre tine?

12. Ai disciplina necesară să duci lucrul la bun sfârşit? Poţi să te concentrezi pe câte un singur lucru la un moment dat?

13. Înţelegi că atunci când ceva nu merge bine e nevoie de o schimbare, sau faci acelaşi lucru şi speri să se schimbe rezultatele? Ai răbdarea să aştepţi obţinerea rezultatelor sau abandonezi repede?

14. Îţi cunoşti atuurile? Ştii să le pui în valoare? Te foloseşti de punctele tale forte în ceea ce faci?Ţi-ai descoperit punctele slabe. Ştii cum să le faci faţă?

2

0

1

3

Planifică-ţi viitorul!

Activitate aplicativă

Imaginează-ţi că în acest moment iei decizia ca anul 2013 să fie cel mai bun din viaţa ta de până

acum. Iată o tehnică simplă prin care poţi acţiona acum: ia o coală de hârtie şi scrie tine însăţi/însuţi.

petrece timp cu

· Ce anume îl face să fie cel mai bun an?

· Ce îţi doreşti tu să obţii cel mai mult în acest an?

· Care este problema cea mai arzătoare pe care vrei să o rezolvi?

· Care sunt oamenii cu care îţi doreşti să te înconjori?

· Care este starea de spirit cu care vrei să trăieşti acest an?

· Care vrei să-ţi fie gândurile?

· La ce frică vrei să renunţi?

Şi după ce ai o imagine mai concretă asupra a ceea ce-ţi doreşti în acest an MAGIC 2013, este momentul să te concentrezi asupra punctelor tale forte, asupra talentelor şi calităţilor tale. Ia o altă foaie de hârtie şi notează-le cu inima deschisă:

µ Ce îţi place să faci?

µ Cum îţi place să fii?

µ Care sunt cele mai importante 10 calităţi ale tale?

µ Dar cele mai frumoase 10 talente?

Şi apoi petrece un timp scriind pe o altă coală de hârtie:

µ Care sunt persoanele care te pot ajuta să-ţi împlineşti visul?

µ Ce resurse exterioare mai poti folosi?

µ Ce altceva mai ai nevoie?

După ce toate acestea sunt clare planul de acţiune:

şi ai petrecut un timp de calitate în intimitate cu tine însăţi

µ Care este primul pas pe care-l faci?

µ Care este primul obstacol pe care îl ai?

µ Ce resurse foloseşti pentru a-l trece cu bine ?

µ Care este al doilea pas?

µ Care este al doilea obstacol? Cum îl rezolvi?

fă-ţi

Continuă în acest mod, găsind răspunsurile care să te ajute să iei o bună decizie.

Cel mai important este ca în fiecare zi să faci ceva pentru ca acest an 2013 să fie cel mai bun din viaţa ta!

Poţi confecţiona un panou (într-o ramă de tablou) cu toate obiectivele mele cele mai importante şi îl aşezi într-o zonă unde îl poţi vedea continuu. Care sunt obiectivele tale pentru anul 2013? Ce îl face să fie cel mai bun an din viaţa ta?

Care sunt obiectivele tale pentru anul 2013? Ce î l face s ă fie cel mai

C

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

EU ŞI CARIERA MEA

Activitate aplicativă

Nu ştiu ce voi fi când voi creşte… Vreau să aflu! Mai întai caut….

1. SĂ AFLU CUM SUNT… La ce mă pricep…în ce domeniu am reuşite….

2. CE TREBUIE SĂ ŞTIU…

mele 3. CE HOTĂRĂSC? Îmi schiţez o hartă care să mă ghideze spre succes!

Informaţii

despre o posibilă meserie – ce pot să fac cu priceperile

Pentru identificarea

IDENTITĂŢII VOCAŢIONALE

am nevoie de informaţii despre:

@ Modul meu specific de a gândi, de a mă comporta, de a simţi şi de a relaţiona cu ceilalţi – într- un cuvânt PERSONALITATEA mea;

@ Preferinţele pe care le am în diferite domenii – INTERESELE mele;

@ Ceea ce este important pentru mine, în general – CONVINGERI ( VALORI ) după care îmi construiesc viaţa;

@ Performanţele pe care le-am dobândit şi pe care le deţin într-un domeniu de activitate – APTITUDINILE mele;

@ Stilul meu de viaţă.

– APTITUDINILE mele; @ Stilul meu de via ţă . CUM DESCOP Ă R TOATE ACESTE

CUM DESCOPĂR TOATE ACESTE INFORMAŢII?

1)

gândesc la experienţele prin care am trecut şi cum m-au ajutat ele, ce am aflat despre mine

2)

Îmi inventariez succesele …

3)

Apelez la psihologul şcolar (consilierul şcolar) pentru a mă ajuta să mă cunosc mai bine.

Psihologul mă poate orienta şi ajuta în acest demers de autodescoperire: îmi poate pune la dispoziţie chestionare şi teste psihoaptitudinale, de personalitate, de interese şi valori

profesionale.Acum, că mă cunosc mai bine, încep să adun informaţii despre posibile ocupaţii (meserii) care se potrivesc cel mai bine felului meu de a fi (identităţii mele)

MĂ DOCUMENTEZ …… EXPLOREZ TRASEELE EDUCAŢIONALE ŞI PROFESIONALE

Culeg informaţii despre o meserie (post de muncă) :

@ specializări cerute;

@ nivelul educaţional pe care trebuie să-l ating (şcoală de arte şi meserii, liceu, facultate,

master);

@ mediile minime cerute ca să ocup un loc la liceu sau facultate;

@ criterii de selecţie pentru admitere;

@ examenele cerute pentru a “intra”;

@ câştiguri viitoare;

@ stilul de viaţă specific meseriei.

C

A

R

I

E

R

A

2

0

1

3

CUM DESCOPĂR TOATE ACESTE INFORMAŢII?

1)

cu ajutorul

materialelor tipărite

: broşuri despre ofertele unei instituţii şcolare – profiluri

şi specialiri existente, monografii profesionale (descrieri ale profesiilor), pliante,

clasificarea ocupaţiilor din România (COR), profile ocupaţionale, reviste şi ziare de specialitate;

2)

site-uri de internet şi TV;

cu informaţii despre oferte educaţionale, ocupaţionale, emisiuni radio

3)

experienţa

directă într-un domeniu ocupaţional, reţeaua mea socială ( părinţi, profesori,

consilieri şcolari), persoane care îmi pot face legatura cu posibili angajatori.

Psihologul mă orientează către Târgul de Oferte Educaţionale “CARIERA”, unde găsesc informaţii despre toate unităţile de învăţământ obligatoriu din judeţul Galaţi (SAM, LICEU, COLEGIU); Psihologul mă ajută să răspund practic la întrebarea “Ce pot să fac cu priceperile mele?”

În sfârşit, sunt pregătit să realizez

deciziile cele mai potrivite pentru mine!

PLANUL DE CARIER

1)

aleg şcoala şi profilul de studiu;

2)

aleg o profesie;

Ă (propria mea hartă), luând

3) aleg un anumit traseu educaţional – adică nivelul educaţional pe care intenţionez să-l

4)

ating: SAM, liceu, facultate, master ( exemplu: liceu de artă – facultatea de artă şi design – masterat în design vestimentar); încerc să îmi formez competenţele profesionale cerute de profesia/profesiile la care mă

5)

gândesc ( prin voluntariat, practică); îmi construiesc şi alte alternative educaţionale

Psihologul mă susţine şi mă ajută la crearea planului de carieră: în formularea

scopului, obiectivelor pe termen scurt şi lung, în alegerea modalităţilor practice

pentru a-mi îndeplini obiectivele, în exersarea voinţei şi consecvenţei pentru a

putea aplica deciziile luate.

C

A

R

I

E

R

A

2 0 1 3
2
0
1
3

O maşină pentru viitorul meu

Activitate aplicativă

Imaginează-ţi o maşină pentru viitorul tău! Numeşte toate părţile componente ale acesteia şi modul în care acestea te vor ajuta să-ţi îndeplineşti scopurile.

C

· Roţile

· Volanul

· Motorul

· Cutia cu viteze

· Frâna

· Acceleraţia

· Parbrizul

A R I
A
R
I

Activitate aplicativă

”Dacă aş putea” – Piramida mea

Foloseşte această piramidă pentru a-ţi ordona scopurile pe care ţi le propui, în funcţie de importanţa şi durata de realizare.

SCOP Obiective pe 10 ani Obiective pe 5 ani Obiective pe un an Obiective de
SCOP
Obiective pe 10 ani
Obiective pe 5 ani
Obiective pe un an
Obiective de zi cu zi

E

R

A

2

0

1

3

Oglindă, oglinjoară

Gândindu-te la cariera pe care vrei să o urmezi, care sunt primele trei vise care îţi vin in minte:

Scrie visele tale aici:

Fişă de lucru

ţ i vin in minte: Scrie visele tale aici: Fişă de lucru Întreb ă ri :

Întrebări: Ce vrei să faci după finalizarea studiilor liceale? Ce carieră doreşti să urmezi? Ce ai vrea să faci cu resursele tale financiare?

PLANUL DE CARIERĂ

C

A

R

1) Cunoaşte-te pe tine însuţi:

Ø cunoştinţe,

abilităţi,

experienţă

Ø priorităţi

I E
I
E

2)Analizează scopurile tale:

Ø scopuri pe termen scurt (Ce vrei să faci în următoarele luni?)

Ø scopuri pe termen mediu (Ce vrei să faci în următorii 1-3 ani?)

Ø scopuri pe termen lung (Ce vrei să faci peste 5 ani?)

3) Realitatea pieţei muncii:

Ø explorează piaţa muncii

Ø interesează-te laAgenţiile de Forţă de Muncă despre job-urile disponibile

4) Investighează opţiunile de carieră:

R

A

Ø discută cu angajatori, cunoscuţi care lucrează în domeniul tău de interes

Ø aplică abilităţile de obţinere de informaţii

5) Evaluează avantajele şi dezavantajele opţiunilor de carieră:

Ø PRO: Ce aş avea de câştigat dacă merg mai departe pe acest drum? Care sunt avantajele acestei alegeri?

Ø CONTRA: Ce aş pierde dacă merg mai departe pe acest drum? Care sunt dezavantajele acestei alegeri?

6) Referinţe:

Ø cere referinţe de la profesorii, angajatorii tăi, de la training-urile la care ai participat, de la activităţile de voluntariat la care ai participat

Ø reţeaua ta de contacte personale

7)Acţionează:

Ø informează-te despre ce anume cer angajatorii

Ø ridică receptorul pentru a te programa la interviu

Ø stabileşte întâlniri cu persoanele care te pot susţine

Ø vorbeşte despre ceea ce vrei să faci mai departe

Ø vezi anunţuri, participă la târguri de forţă de muncă

Ø contactează firme specializate de resurse umane

Ø vezi job-uri pe internet

2

0

1

3

Cunoa ş terea de sine Test de autoevaluare Acest test de autoevaluare evidențiaz ă aptitudinile

Cunoaşterea de sine

Test de autoevaluare

Acest test de autoevaluare evidențiază aptitudinile și abilitățile pe care indivizii le au și pe care angajatorii le apreciază. Citește lista și fă o estimare a propriilor tale aptitudini. Evaluează-ți abilitatea pe o scală de la 1-5 (unde 5 este nota maximă), marcând că