Sunteți pe pagina 1din 1164

Tipicul cel mare al Sfntului Sava cel Sfinit

CUPRINS Tipicul cel mare al Sfntului Sava cel Sfinit Cuvnt introductiv nsemntatea lucrrii TIPICUL nainte cuvntare ctre cititori TIPICUL adic nsemnarea rnduielii bisericii din Ierusalim a Sfintei Lavre a Cuviosului i de Dumnezeu Purttorului Printelui nostru Sava SERIA NTI CELEI "ICI Capitolul 1 RN UIALA !ECERNIEI

Capitolul 1 RN UIALA !ECERNIEI CELEI "ICI Capitolul # RN UIALA !ECERNIEI CELEI "ARI $A IC% PRI!E&'EREA E T(AT% N(APTEA )I UTRENIA N!IERII* Capitolul + RN UIALA PANA&'IEI CE SE ,ACE PRIN "%N%STIRI Capitolul - PENTRU S,NTUL CE ARE PRI!E&'ERE. E SE !A NT"PLA U"INIC% Capitolul / RN UIALA 0INECU!NT%RII C(LI!EI Capitolul 1 PENTRU S,NTUL CE ARE P(LIELEU. E SE !A NT"PLA U"INIC% Capitolul 2 PENTRU S,NTUL CE SE CNT% PE )ASE. AC% SE !A NT"PLA S% ,IE U"INIC% )I NU !A A!EA P(LIELEU

Capitolul 3 PENTRU PRI!E&'ERILE E T(AT% N(APTEA CE SE ,AC PESTE T(T ANUL Capitolul 4 ESPRE PRI!E&'ERE Capitolul 15 ESPRE S,NTA LITUR&'IE $LA CE !RE"E TRE0UIE S% SE NCEAP%* Capitolul 11 N!%T%TUR% CU" SE CU!INE A SE CNTA SLU60A N T(ATE 7ILELE A !ECERNIEI. A UTRENIEI )I A CEASULUI NTI $cn8 cnt9m : umne;eu e<te omnul =:* Capitolul 1# ESPRE CU" SE CITE)TE E!AN&'ELIA )I TLCUIREA ACESTEIA Capitolul 1+ ESPRE CAN(ANELE A T(AT% SAPT%"NA. CU" SE CNT% CAN(ANELE (CT(I'ULUI CU ALE "INEIULUI Capitolul 1- SLU60A S"0ETEI A !ECERNIEI. A UTRENIEI )I A S,INTEI LITUR&'II CN CNT%"> $cn8 cnt9m : umne;eu e<te omnul =:* Capitolul 1/ ESPRE CEEA CE SE CU!INE S% )TI" E SE !A NT"PLA )I E !A !(I CEL "AI "ARE S"0%TA S% SE CNTE ALILUIA Capitolul 11 RN UIALA CE SE CU!INE PENTRU PARASTASUL CEL(R A (R"I?I Capitolul 12 SLU60A S,IN?IL(R CU P(LIELEU AC% SE NT"PL% S% CA % S"0%TA Capitolul 13 ESPRE LU"INN ELE E LA UTRENII. CU" TRE0UIE S% SE CNTE UP% CNTAREA A N(UA. N TI"PUL S%PT%"NII N A,AR% E U"INIC% Capitolul 14 ESPRE CITIREA CATIS"EL(R CU" TRE0UIE S% SE CITEASC% N T(T ANUL $8e la
"

8uminica tomii $antipa<@a* Ai pBn9 la o8ovania n9lt9rii Cin<titei Ai 8e viat9 f9c9toarei Cruci a omnului* n<emnare 8e Tipic pentru cum treCuie <9 <e citea<c9 P<altirea Bn Sfntul Ai "arele Po<t n<emnare 8e<pre cum <9 <e citea<c9 Cati<mele Bn Sfnta Ai "area S9pt9mBn9 a Patimilor Capitolul #5 CU" TRE0UIE S% SE CITEASC% CNT%RILE LUI "(ISE. $a8ic9> <9 cnt9m omnului Ai omnului <9 cnt9m* Capitolul #1 ESPRE CU" SE CNT% CATA!ASIILE Capitolul ## N!%T%TUR% ESPRE CN SE CNT% )I CN NU SE CNT% I"NUL>CEEA CE E)TI "AI CINSTIT% ECT 'ERU!I"II. E LA CNTAREA A (PTA Capitolul #+ N!%T%TUR% ESPRE CN SE CNT% 0INECU!NT%RILE N!IERII )I ESPRE CN SE CNT% ANTI,(ANELE Capitolul #- N!%T%TUR% ESPRE CN TRE0UIE S% C% EASC% PRE(TUL Capitolul #/ N!%T%TUR% ESPRE CN TRE0UIE S% SE TRA&% !ERA ALTARULUI )I CN NU Capitolul #1 ESPRE APRIN EREA LU"N%RIL(R. CU" SE CU!INE S% APRIN E" LU"N%RILE N 0ISERIC% U"INICA. LA PRA7NICELE ("NULUI IISUS 'RIST(S )I ALE N%SC%T(AREI E U"NE7EU )I ALE S,INTIL(R )I N CELELALTE 7ILE Capitolul #2 ESPRE APRIN EREA LU"INIL(R CEL(R IN T(ATE 7ILELE

Capitolul #3 N!%T%TUR% ESPRE CN NU SE CU!INE S% STEA ,RA?II 6(S N 0ISERIC% Capitolul #4 ESPRE CAN(NAR' Capitolul +5 ESPRE "( UL CU" NU TRE0UIE S% SE ?IPE LA CNTARE Capitolul +1 N!%T%TUR% ESPRE ESC(PERIREA CAPULUI Capitolul +# ESPRE NE!(R0IREA N 0ISERIC% Capitolul ++ ESPRE CU" SE CU!INE A A!EA E)TEPT%T(R Capitolul +- IN N!%T%TURILE S,INTIL(R AP(ST(LI )I ALE S,IN?IL(R P%RIN?I ESPRE S,NTA )I "AREA PERI(A % A P(STULUI "ARE ,AT% E CARE ESTE AT(R T(T CRE)TINUL CU !RE NICIE S% ( P%7EASC% ESPRE "P%RT%)IREA CU TAINELE ("NULUI 'RIST(S ESPRE SP%LAREA PE INTI A ,RA?IL(R CEL(R CE SE "P%RT%)ESC CU S,INTELE TAINE A ("NULUI 'RIST(S N S,NTA )I "AREA U"INIC% A PA)TELUI )I N T(AT% SAPT%"NA LU"INAT% E7LE&%" N(I. "(NA'II LA 0RN7A )I (U% )I PE)TE. IAR "IRENII LA CARNE Capitolul +/ E7LE&%RILE CELE PESTE T(T ANUL PENTRU P(STUL PREA S,INTEI N%SC%T(AREI E U"NE7EU ESPRE P(STURILE CELE LE&IUITE PE CARE 0ISERICA S(0(RNICEASC% LEDA P%STRAT PENTRU

REPTDCRE INCI()II CRE)TINIE PRA!ILA S,IN?IL(R AP(ST(LI Capitolul +1 ESPRE !IA?A PETRECERII CELEI E (0)TE Capitolul +2 N!%T%TURI ESPRE "NCARE )I 0%UTUR% S"0%TA. U"INICA )I N CELELALTE 7ILE ALE S%PT%"NII )I ESPRE T(AT% &%TIREA "ESEI ESPRE CEA EDA (UA "NCARE SE CU!INE S% )TI" Capitolul +3 ESPRE T%CEREA E LA "AS% ESPRE LINTE )I ESPRE P(A"E )I ACESTE T(ATE RN UIELI ALE !IE?II CELEI E (0)TE PE CARE S,IN?II P%RIN?I LEDAU N!%?AT Capitolul +4 ESPRE CNTAREA CARE NU SE CA E S% SE CNTE ,%R% E S(0(R Capitolul -5 ESPRE ,APTUL C% NU SE CU!INE A "NCA A,AR% NU"AI E "ASA CEA E (0)TE Capitolul -1 ESPRE 'AINE. ESPRE "0R%C%"INTE )I ESPRE T(ATE CELE E TRE0UIN?% TRUPULUI Capitolul -# N!%T%TUR% PENTRU CEI CE !(R S% SE ESPART% E "AN%STIRE ESPRE "UNTELE S,NTULUI AUFENTIE Capitolul -+ ESPRE SLU60E )I ESPRE CELELALTE S%R0%T(RI ALE ,RATIL(R Capitolul -- ESPRE SLU60ELE CELE &RELE Capitolul -/ ESPRE C'ILIILE CELE SPECIALE Capitolul -1 ESPRE SLU6IREA N (0)TE
%

Capitolul -2 ESPRE 0UNURILE PR(!ENITE IN (STENELI STR%INE Capitolul -3 ESPRE SPITALELE "N%STIRIL(R. ESPRE PRI"IREA STR%INIL(R )I ESPRE CEI 0%TRNI )I 0(LNA!I Capitolul -4 ESPRE SE"NELE PRA7NICEL(R "P%R%TE)TI )I ALE N%SC%T(AREI E U"NE7EU )I ALE S,IN?IL(R NCEPUTUL CU U"NE7EU S,NTUL AL "IN(L(&IULUI AL CEL(R 1# LUNI UR"AREA 0ISERICESTII CU!NT%RI E PSAL"I SI A SLU60EI E PESTE T(T ANUL CARE SE NCEPE IN LUNA SEPTE"0RIE SI PN% N LUNA AU&UST LUNA SEPTE"0RIE ARE TREI7ECI E 7ILEE 7IUA ARE 1# CEASURI )I N(APTEA ARE 1# CEASURI LUNA (CT("0RIE ARE TREI7ECI )I UNA E 7ILEE 7IUA ARE 11 CEASURI )I N(APTEA ARE 1+ CEASURI LUNA N(IE"0RIE ARE TREI7ECI E 7ILEE 7IUA ARE 15 CEASURI IAR N(APTEA 1- CEASURI LUNA ECE"0RIE ARE TREI7ECI SI UNA E 7ILEE 7IUA ARE 4 (RE IAR N(APTEA 1/ (RE LUNA IANUARIE ARE TREI7ECI )I UNA E 7ILEE 7IUA ARE 15 (RE. IAR N(APTEA ARE 1- (RE LUNA ,E0RUARIE ARE (U%7ECI )I (PT E 7ILE. IAR AC% ESTE AN 0ISECT ATUNCI ARE (U%7ECI )I N(U% E 7ILEE 7IUA ARE 11 (RE. IAR N(APTEA 1+ (RE LUNA "ARTIE ARE TREI7ECI )I UNA E 7ILEE 7IUA ARE 1# (RE )I N(APTEA ARE 1# (REE
&

LUNA APRILIE ARE TREI7ECI E 7ILEE 7IUA ARE 1+ (RE )I N(APTEA ARE 11 (RE LUNA "AI ARE TREI7ECI )I UNA E 7ILEE 7IUA ARE 1- (RE )I N(APTEA 15 (RE LUNA IUNIE ARE TREI7ECI E 7ILE. 7IUA ARE 1/ (RE. IAR N(APTEA ARE 4 (RE LUNA IULIE ARE TREI7ECI )I UNA E 7ILEE 7IUA ARE 1- CEASURI IAR N(APTEA ARE 4 CEASURI LUNA AU&UST ARE TREI7ECI )I UNA E 7ILEE 7IUA ARE G1+ (RE. IAR N(APTEA ARE 11 (REE RN UIALA TIPICULUI S,INTEI PATRU7ECI"I. A IC% A TRI( ULUI PENTRU TR(PARELE )I C(N ACELE (TPUSTURIL(R. CU" TRE0UIE S% SE 7IC% N 7ILELE S%PT%"NII. N A,AR% E NAINTE PR%7NUIRI. E UP% PR%7NUIRI $( (!ANII* )I E S,IN?I "ARI CARE AU PRI!E&'ERE SAU E CEI CE AU P(LIELEU N T(T ANUL. LA !ECERNIE. LA PA!ECERNI?% )I LA UTRENIE. LA> U"NE7EU ESTE ("NULEEE )I UP% 0INE ESTE A NE "%RTURISI ("NULUIEEE. AP(I LA CEASURI )I LA S,NTA LITUR&'IE. UP% !('( TR(PARELE (TPUSTURIL(R N!IERII A CEL(R 3 &LASURI CU TR(PARELE N%SC%T(AREI L(R. CU IPAC(I. C(N ACELE )I CU PR(C'I"INELE. LA UTRENIE NAINTEA S,INTEI E!AN&'ELII )I LA LITUR&'IE. CU" SE CNT% ALILUIA STLPII NCEPUTUL EFAP(STILARIIL(R )I STI'IRILE E!AN&'ELIIL(R SA"(&LASNICE CARE SUNT E ,APT STI'IRILE U"INICIL(R. ,ACERE A LUI
'

LE(N "P%RATUL CEL PREAN?ELEPT. IAR EFAP(STILARIILE ,ACERE A ,IULUI LUI. "P%RATUL C(NSTANTIN N!%?%TUR% PENTRU TR(PARELE (CT(I'ULUI. C(N ACELE )I LU"INN ELE 7ILEIE )I LA S,NTA LITUR&'IE PR(C'I"ENELE. AP(ST(LELE. ALILUIA. E!AN&'ELIILE )I PRICESNELE IN T(AT% S%PT%"NA N!%?%TUR% PENTRU C(N ACELE S,IN?IL(R CEL(R E (0)TE N!%?%TUR% PENTRU TR(PARELE N%SC%T(AREI )I ALE CRUCII N%SC%T(AREI ALE (TPUSTURIL(R. CARE SE CNT% PE CELE (PT &LASURI N T(T ANUL LA !ECERNIE )I LA UTRENIE. LA> U"NE7EU ESTE ("NUL: )I LA S,R)ITUL UTRENIEI CNT%RILE TREI"ICE PE CELE (PT &LASURI N!%?%TUR% PENTRU PR(C'I"ENE. AP(ST(LE. ALILUIA. E!AN&'ELII )I PRICEASNELE S,IN?IL(R E (0)TE CN !(I" S% LE ,ACE" SLU60%> IN!%?%TUR% PENTRU PR(C'I"ENE. AP(ST(LE. ALILUIA. E!AN&'ELII )I PRICEASNELE. LA T(AT% TREA0A CEA E "ULTE ,ELURI N!%?%TURI PENTRU 'RA"URI Capitolul I N!%?%TUR% PENTRU 'RA"URILE S,NTULUI SAU ALE S,INTEI. Capitolul II IAR AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL S,NTULUI SI"E(N. N A,AR% E U"INIC%. NTRD( 7I E RN A S%PT%"NIIE Capitolul III AC% SE !A NT"PLA S% ,IE 'RA"UL S,NTULUI SAU AL S,INTEI U"INICA. ATUNCI>

Capitolul I! AC% SE !A NT"PLA 'RA"ULUI S,NTULUI SAU AL S,INTEI N A,AR% E U"INIC%. ATUNCI> Capitolul ! E SE !A NT"PLA 'RA"UL S,NTULUI S,IN?ITULUI "UCENIC C(RNELIU U"INIC%. ATUNCI> Capitolul !I AC% SE !A NT"PLA SLU60A 'RA"ULUI NN(IRII U"INIC%. SAU N A,AR% E U"INIC%. Capitolul !II IAR AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL S,NTULUI C(RNELIU N A,AR% E U"INIC%. N (RICARE 7I A S%PT%"NII. ATUNCI> Capitolul !III E SE !A NT"PLA 'RA"UL NA)TERII SAU AL NT"PIN%RII PREAS,IN?ITEI N%SC%T(ARE E U"NE7EU SAU (RICE 'RA" AL EI U"INIC%. ATUNCI> Capitolul IF E SE !A NT"PLA 'RA"UL NA)TERII N%SC%T(AREI E U"NE7EU SAU (RICARE ALT 'RA" AL N%SC%T(AREI E U"NE7EU. N A,AR% E U"INIC%. N (RCE 7I A S%PT%"NII. ATUNCI> Capitolul F E SE !A NT"PLA 'RA"UL S,NTULUI ANANIA SAU A LUI R("AN U"INIC%. ATUNCI> Capitolul FI E SE !A NT"PLA S% ,IE 'RA"UL AL !REUNUI S,NT IN CEI 7I)I "AI NAINTE. N A,AR% E U"INIC% N (RICARE 7I A S%PT%"NII. ATUNCI> Capitolul FII E SE !A NT"PLA 'RA"UL "ARELUI "UCENIC I"ITRIE AL TESAL(NICULUI U"INIC%. ATUNCI>

Capitolul FIII AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL !REUNUI S,NT SAU AL !REUNEI S,INTE N U"INICA S,IN?IL(R STR%"()I. ATUNCI> Capitolul FI! AC% SE !A NT"PLA 'RA"ULUI S,IN?IL(R TREI TINERI N U"INICA STR%"()IL(R. ATUNCI> Capitolul F! AR%TARE PENTRU 'RA"URILE S,IN?IL(R SE0ASTIAN IN 7IUA A 13DA A LUNII ECE"0RIE )I 0(NI,ATIE IN 7IUA A 14DA. AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL L(R N U"INICA S,IN?IL(R P%RIN?I. CEA "AI NAINTE E NA)TEREA ("NULUI 'RIST(S. ATUNCI> Capitolul F!I AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL !REUNUI S,NT SAU !REUNEI S,INTE N U"INICA S,IN?IL(R P%RIN?I. CEA INAINTEA NA)TERII ("NULUI 'RIST(S N 7ILELE A #5DA #1D A ##DA )I A #+DA A LUNII ECE"0RIE. ATUNCI> Capitolul F!II AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL CU!I(ASEI "UCENI?E E!&'ENIA N U"INICA CEA INAINTE E NA)TEREA ("NULUI 'RIST(S. A S,IN?IL(R P%RIN?I. IN PERI(A A E INAINTEA PR%7NUIRII NA)TERII ("NULUI 'RIST(S. N 7IUA A #-DA A LUNII ECE"0RIE. ATUNCI> Capitolul F!III PENTRU 'RA"UL S,IN?IL(R CARE SE !(R NT"PLA. UP% NA)TEREA ("NULUI IISUS 'RIST(S. PN% LA ( (!ANIA PRA7NICULUI E SE !A NT"PLA 'RA"UL !REUNUI S,NT SAU A !REUNEI S,INTE U"INIC%. UP% NA)TEREA ("NULUI IISUS 'RIST(S ATUNCI> Capitolul FIF AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL CU!I(ASEI "ELANIA U"INIC%. "PREUN% CU ( (!ANIA PRA7NICULUI ATUNCI>
!*

Capitolul FF AC% SE !A NT"PLA N 7IUA NTI A LUNII IANUARIE. 'RA"UL S,NTULUI !ASILE AL CE7AREEI SAU 'RA"UL (RIC%RUI S,NT SAU AL (RIC%REI S,INTE. U"INIC% NAINTEA AR%T%RII ("NULUI SAU ( (!ANIA AR%T%RII ("NULUI. ATUNCI> Capitolul FFI AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL S(0(RULUI S,NTULUI I(AN NAINTE "ER&%T(RUL ("NULUI U"INIC%. ATUNCI CNT%" SLU60A 'RA"ULUI. UP% CU" SDA AR%TAT U"INIC% LA 'RA"UL S,NTULUI SI"E(N STLPNICUL Capitolul FFII AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL (RIC%RUI S,NT SAU AL (RIC%REI S,INTE N PERI(A A E UP% PRA7NIC. N (RICARE 7I A S%PT%"NII N A,AR% E U"INIC%. ATUNCI> Capitolul FFI! AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT SAU A UNEI S,INTE "PREUN% CU NAINTE PR%7NUIREA SAU CU ( (!ANIA (RIC%RUI S,NT U"INIC%. ATUNCI CNT%" SLU60A 'RA"ULUI. SEARA )I I"INEA?A A)A UP% CU" SDA AR%TAT LA RN UIALA 'RA"ULUI S,NTULUI SI"E(N STLPNICUL U"INIC% Capitolul FFI! PENTRU 'RA"URILE S,IN?IL(R CARE SE !(R NT"PLA S% ,IE E LA U"INICA !A"E)ULUI )I A ,ARISEULUI. PN% LA U"INICA TUTUR(R S,IN?IL(R Capitolul FF!I AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NTULUI SAU A UNEI S,INTE N S"0%TA L%SATULUI SEC E CARNE. ATUNCI> Capitolul FF!II AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT SAU A UNEI S,INTE N 7IUA E LUNI. "AR?I SAU 6(I N S%PT%"NA 0RN7EI. ATUNCI>

!!

Capitolul FF!III AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNEI S,NT SAU A UNEI S,INTE N "IERCUREA SAU !INEREA S%PT%"NII 0RN7EI. ATUNCI> Capitolul FFIF SE CU!INE S% )TI"> C% E SE !A NT"PLA 'RA"UL !REUNEI S,NT SAU AL !REUNEI S,INTE N S"0%TA 0RN7EI. ATUNCI> Capitolul FFF SE CU!INE S% )TI"> C% E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNEI S,NT SAU AL UNEI S,INTE N PRI"A LUNI A PRI"EI S%PT%"NI IN S,NTUL )I "ARELE P(ST. ATUNCI> Capitolul FFFI AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNEI S,NT SAU A UNEI S,INTE "AR?I. "IERCURI. 6(I SAU !INERI N PRI"A S%PT%"N% A S,NTULUI )I "ARELUI P(ST. ATUNCI> Capitolul FFFII AC% SE !A NT"PLA 'RA"ULUI. UNEI S,NT SAU A UNEI S,INTE N U"INICA NTI A S,NTULUI P(ST. ATUNCI> Capitolul FFFI! SE CU!INE S% )TI" C% AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNEI S,NT SAU A UNEI S,INTE N LUNEA A (UA. A TREIA. A PATRA. A CINCIA SAU A )ASEA A S,NTULUI )I "ARELUI P(ST. ATUNCI> Capitolul FFF! AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNEI S,NT SAU A UNEI S,INTE N (RICARE 7I IN S%PT%"NA A (UA. A TREIA. A PATRA. A CINCIA SAU A )ASEA A S,NTULUI )I "ARELUI P(ST. N A,AR% E S"0%T% )I U"INIC%. ATUNCI> Capitolul FFF!I E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N S"0%TA S%PT%"NII A (UA. A TREI SAU A PATRA IN P(ST. ATUNCI>

!"

Capitolul FFF!II E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N U"INICA A (UA. A TREIA. A PATRA SAU A CINCIA A P(STULUI. ATUNCI> Capitolul FFF!III AC% SE !A NT"PLA SLU60A UNUI S,NT N U"INICA A TREIA A P(STULUI. ATUNCI> Capitolul FFFIF E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N "IERCUREA A PATRA A P(STULUI. CARE ESTE A NC'IN%RII CRUCII. ATUNCI> Capitolul FL E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N "IERCUREA S%PT%"NII A CINCEA IN P(ST. ATUNCI> Capitolul FLI E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N 6(IA S%PT%"NII A CINCIA IN P(ST. ATUNCI> Capitolul FLII E SE !A NT"PLA 'RA"UL !REUNUI S,NT N S"0%TA S%PT%"NII A CINCIA IN P(ST. ATUNCI> Capitolul FLIII E SE !A NT"PLA 'RA"ULUI. !REUNUI S,NT N S"0%TA LUI LA7%R ATUNCI> Capitolul FLI! E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N U"INICA SLLP%RIL(R $ A ,L(RIIL(R *. ATUNCI> Capitolul FL! AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT SAU AL UNEI S,INTE N LUNEA. "AR?EA. "IERCUREA SAU 6(IA CEA "ARE. ATUNCI> Capitolul FL!I E SE !A NT"PLA SLU60A UNUI S,NT N !INEREA SAU S"0%TA CEA "ARE SAU C'IAR N 7IUA CEA "ARE A N!IERII ("NULUI. ATUNCI>

!#

Capitolul FL!II E SE !A NT"PLA 0UNA !ESTIRE A PREAS,INTEI N%SC%T(ARE E U"NE7EU N LUNEA CEA "ARE )I E !A ,I 'RA"UL EI SAU 'RA"UL AR'AN&'ELULUI &A!RIL. ATUNCI CNT%" T(AT% SLU60A 'RA"ULUI "PREUN% CU ( (!ANIA PRA7NICULUI. A)A> Capitolul FL!III AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT NCEPN IN LUNEA S%PT%"NII LU"INATE. PN% LA U"INICA A PATRA UP% N!IERE. ATUNCI> Capitolul FLIF E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT SAU AL UNEI S,INTE S% CA % IN U"INICA A PATRA. UP% PA)TI. PN% LA S"0%TA PENTIC(STEI. A P(&(RRII S,NTULUI U'. ATUNCI> Capitolul L SE CU!INE S% )TI" )I ACEASTA C% E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N "IERCUREA CEA "AI NAINTE E N%L?AREA ("NULUI 'RIST(S. ATUNCI> Capitolul LI E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N 6(IA N%L?%RII ("NULUI 'RIST(S. ATUNCI> Capitolul LII E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N U"INICA A )APTEA UP% PA)TI. A S,IN?IL(R P%RIN?I. ATUNCI> Capitolul LIII AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N !INEREA A )APTEA UP% PA)TI. LA ( (!ANIA PRA7NICULUI N%L?%RII ("NULUI 'RIST(S SAU N S"0%TA CEA INAINTE E U"INICA TUTUR(R S,IN?IL(R LA ( (!ANIA CINCI7ECI"II. ATUNCI CNT%" SLU60A 'RA"ULUI. CU ( (!ANIA N%L?%RII LUI 'RIST(S A)A>

!$

Capitolul LI! AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N S"0%TA CINCI7ECI"II. ATUNCI> Capitolul L! E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N U"INICA CINCI7ECI"II. A P(&(RRII S,NTULUI U'. ATUNCI> Capitolul L!I AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT N LUNEA S,NTULUI U'. ATUNCI CNT%" SLU60A 'RA"ULUI. A)A> Capitolul L!II E SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT SAU AL UNEI S,INTE N (RICE 7I A S%PT%"NII. CEA UP% PRA7NICUL CINCI7ECI"II. A,AR% E 7IUA E LUNI A S,NTULUI U'. ATUNCI> Capitolul L!III AC% SE !A NT"PLA 'RA"UL UNUI S,NT SAU AL UNEI S,INTE N U"INICA TUTUR(R S,IN?IL(R. ATUNCI> Capitolul LIF TR(PARELE LA PRA7NICELE ("NE)TI )I "P%R%TE)TI )I ALE N%SC%T(AREI E U"NE7EU. CARE SE CNT% LA CNTAREA A N(UA

!%

Cuvnt introductiv nsemntatea lucrrii +m ales aceast lucrare a Sfntului Sava cel Sfintit deoarece am constatat c n cei nou ani de teolo,ie -e care. cu a/utorul lui Dumnezeu. i0am -etrecut n Seminarul Teolo,ic de la 1nstirea 2eamt i a-oi n 3acultatea de Teolo,ie 4rtodo5 de la Iai. c a-roa-e -este tot n bisericile noastre ortodo5e -rea -utin se mai tie de rnduiala ce trebuie res-ectat la fiecare slu/b Des-re rnduiala slu/bei atunci cnd sunt mai multi Sfin6i i se ntm-l i o srbtoare n aceeai zi . se tie -rea -u6in i se -une n -ractic i mai -u6in Pentru c dac -rintele. adic -reotul sau viitorul -reot nu tie i nu are unde. de unde i cum s se documenteze i s se informeze la tim-. atunci cu att mai -utin dasclul sau cntare6ul va ti i va -utea -une n -ractic ceea ce tie Dac -reotul las de la sine atunci cntare6ul cu att mai mult i astfel frumuse6ea slu/belor va fi tirbit iar credincioii vor -leca nemn,ia6i sufletete sau mn,ia6i -rea -u6in de la Sfintele slu/be fr s tie de ce 7i atunci. -rioritatea rs-underii va cdea tot n ,ri/a i -e umerii -reotilor care nu vor -utea da rs-uns atunci cnd vor fi ntrebati Preotul are. aadar. datoria s nvete i s a-lice rnduiala cuvenit a fiecrei slu/be. iar cretinii trebuie s tie i s urmeze -e -storii lor ntru cele Sfinte i astfel toate cele ctre Domnul fiind nde-linite se vor -utea bucura i de odi8na i fericirea cea -ururea viitoare de care s0au bucurat Sfintii i to6i cei care au -rimit cele Sfinte Preotul este -storul sufletesc care -rin ,ri/a i osrdia sa i -storete turma s-re mntuire dar -entru ca -astoratia s fie ncununat de succes el trebuie s cunoasc. s fie bine informat. s tie toate cele rnduite de 9iseric i s le urmeze ntocmai -entru c astfel munca sa va -rimi a/utorul Divin i mi/locirea Sfintilor -utnd astfel rs-unde ca i a-ostolul: 2u am fcut dect ceea ce eram dator s fac Dar aceast carte nu se adreseaz numai -reotilor i slu/itorilor 9isericii ci i tuturor cretinilor ortodoci i neortodoci care vor -utea observa frumuse6ea slu/belor ce sunt descrise -entru fiecare zi i mer,nd la biseric vor -utea urmri
!&

slu/bele n ntrea,a lor frumusete m-rtindu0se de 8arul Dumnezeiesc i -rimind a/utorul Divin n sufletele lor nc8ei aceast -arte introductiv multumind lui Dumnezeu -entru tot a/utorul dat mie -ctosului i ru,ndu0L s m ntreasc s duc la bun sfrit ceea ce am nce-ut. sau cu alte cuvinte. s -un nce-ut bun n m-linirea lucrrii ce urmeaz s o nde-linesc +min ;

TIPICUL

2T<U SL+=+ S3I2T>I C>L>I D>43II2?@ 7I D> =I+?@ 3@C@T4+<>I 7I 2>D>SP@<TIT>I T<>I1I. + T+T@LUI. + 3IULUI 7I + S3A2TULUI DUB S0+ T<+DUS +C>+ST@ C+<T> C> S> 2U1>7T> TIPICUL T@L1@CIT@ DUP@ C+<T>+ >LI240 SL+=42>+SC@ 7I S0+ D+T SP<> TIP@<I<> +CU1 P>2T<U P<I1+ D+T@ Intru ntia Domnie a Luminatului nostru Domn Scarlat +le5andru Calimac8i =od Cu binecuvntarea i toat c8eltuiala Preasfintitului +r8ie-isco- i 1itro-olit a toat 1oldova . vrednicul de -omenire =eniamim n anul al -atrulea al ar8i-storirii sale. du- a doua c8emare i suire la scaunul Sfintei 1itro-olii S0a ti-rit n ti-o,rafia Sfintei 1itro-olii din Iai. n anul du- Bristos. !(!& Sti8uri asu-ra -ece6ii Preanl6atului i 9inecredinciosului nostru Domn Scarlat +le5andru Calimac8i =od: C9ourul ce -e -ecete s0a nsemnat.
!'

Domnului Scarlat Calimac8i s0a ncredin6at Sabia i buzdu,anul ce deasu-ra se ivete. Domnul ?rii 1oldovei l adeverete Pzeasc0l Dumnezeu cu a sa -utere. Pe scaunul acestei 6ri fr de cdere C nainte cuvntare ctre cititori La tot -o-orul binecuvntat i de Dumnezeu iubitor dm cea ntru Domnul -rinteasc binecuvntare. ro, -e acelai Dttor de toat buntatea i de darul cel desavrit s0i druiasc amndou fericirile Ti-icul Sfntului i de Dumnezeu Purttorului Printelui nostru Sava cel Sfintit +dic n nc8i-uirea slu/belor bisericii aa cum s0a urmat ele de demult i se urmeaz 7i acum n Sfnta Lavr a Sfntului Sava i n toate bisericile cele dim-re/urul Ierusalimului i de -retutindeni -e care acum. -entru -rima dat. l0am tlmcit i l0am ti-rit i n limba noastr cea romneasc Pentru cele ce urmeaz simtim nevoia s vorbim. nu -entru cum s0a m-odobit acest fel de carte de multe feluri de slu/be: de -ost. de Praznice. de nainte-rznuire. de du- Prznuire. de slu/bele Sfintilor celor mari care au Prive,8ere. care au Polieleu. care au Do5olo,ie. care se cnt -e ase sau -e -atru. du- cum s0au 8otrt de toate Sfintele Sinoade a toat lumea. cele de la dnsul ncoace cum s0au -rimit ele de la 9iserica cea Una i 2edes-rtit. aa du- cum urmeaz 3iind cuvnt mult i -ricinuind mult ,reutate -entru aceasta ne0am ndrumat -entru a ne su-une la aceast osteneal i c8eltuial -entru a traduce i a ti-ri din crtile de Ti-ic din care s0au tradus. cum s0au adu,at i care s0au scos 7i -e urm -utin ndemnare ctre cititori ctre fa-ta cea bun +cestea avem a le s-une ctre viitorii de Dumnezeu cititori i -atrio6i Putem astfel vorbi des-re scurtarea cuvntului -entru uurare i nce-em cu cel dinti =znd noi srcia des-re
!(

cuvntul lui Dumnezeu i -utina cunoatere ntru care este adncit neamul romnesc de unde se -ricinuiete cea mai mult m-iedicare ctre cunoaterea lui Dumnezeu ctre adorarea -oruncilor Lui i ctre toat fa-ta cea bun mai nti ntr0alte Sfinte i de Dumnezeu insuflate i de suflet folositoare Scri-turi i -rin ele nsele i -rin altele ne0am sr,uit s-re a nmulti Cuvntul lui Dumnezeu n limba romneasc care lumineaz mintea s-re ntele,erea Lui. detea-t sufletul cititorului ctre lucrarea fa-telor bune. -rin care se face omul -lcut lui Dumnezeu i fiu al acestuia du- 8ar Iar mai -e urm vaznd c Ti-icul le -une -e toate acestea la bun rnduiala i le m-odobete i cum. c fr -ovtuirea Ti-icului sunt ca o materie strns dar fr form. c el ne arat cum s se cnte slu/bele cele de Sear . cele de Diminea6 i cele de la Sfnta Litur,8ie care du- care s se cnte . care cuvnt du- care s se citeasc >l -e toate le rnduiete i ca de mna -e cititor l duce =znd noi. deci. de ct bun rnduial i -odoab i ceremonie du8ovniceasc se li-sesc bisericile du8ovniceti ale romnului care mult folosete i detea-t -e -reo6i li-sindu0i de aceast sfnt i folositoare carte care este ca o temelie a tuturor celorlalte. am -us toat silin6a. am trecut cu vederea toat osteneala. am rs-uns de toat c8eltuiala i am tlmcit cu toat amnun6imea i luarea aminte i am dat aceast carte la ti-ar cu toat buna ei rnduial. du- cum se vede S0a s-us aadar -entru ce i din ce -ricin ne0am ndemnat a traduce i a da la ti-ar aceast carte S artm i du- ce feluri de crti s0a tradus ca mai desvrit s te ncredin6m. -reaiubit cititor de cele adevrate i fireti i cum am lucrat noi la tlmcirea acestei crti -entru c am tlmcit lucruri adevarate i mrturisite nou de dou neamuri de cel ,recesc i de cel slavonesc Pentru c am tradus du- ti-icul cel ,recesc ti-rit al Sfntului i Preacuviosului Printelui nostru Sava cel Sfintit care a fost temelia de tlmcire. i du- cel slavonesc care i mai luminat i mai -e lar,. i ntocmai cu cel ,recesc s0a tradus 2oi ns i mai -e lar, facndu0l -entru c am -us toate de rnd i sfriturile =ecerniilor i ale Utreniilor fiecrei zile de rnd. fiecrui
!)

Praznic i fiecrui Sfnt ce se -rznuiete s-re uoara ntele,ere a fiecrui cititor Pentru ca s nu se fac vreo tulburare i vorb i ncetinire cautnd cele ce nu sunt cuviincioase noi socotim c Ti-icul cel ,recesc aflndu0se -e la cele mai multe locuri ntunecat. -rea scurt i ,reu de nteles i c8iar dac cel slavonesc este fcut mai -e n6eles i mai desco-erit. -e la cele mai multe locuri. dar cu toate acestea tot au urmat nevoi i trebuin6e a mai fi nc luminat -entru ca s se fac cel romnesc mai bun nct orice nen6ele,ere dac s0ar fi ntm-lat la orice fel de loc. la orice cuvinte sau ziceri. n0a fost destul de ,reu ca s le traducem c8iar dac s0au aflat n cel elinesc sau ,recesc sau cel slavonesc oricum noi ne0am strduit s le traducem bine i du- firea limbii s-re mai uoar n6ele,ere cititorului 7tiind c unii dintre cititori. dintre cntre6ii de la stran sunt destul de nce6i la citire i ,rei la n6ele,ere -entru ca nu cumva din aceast cauz a nen6ele,erii s rmn ceva din cele cuviincioase ale slu/bei necitit sau necntat i s ,reeasc naintea lui Dumnezeu sau naintea Prea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu sau naintea Sfin6ilor acelora sau aceluia cruia i cnt slu/ba i n loc de binecuvntarea i iertarea -entru osteneala fcut s0i a,oniseasc ur,ie i blestem asu-ri. -entru netiint i ,reeal Cci. cu ct osrdie. dra,oste i evlavie cnt cineva lui Dumnezeu sau Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu sau Sfin6ilor sau de ct n6ele,ere drea-t i sfnt i cu credin6 drea-t i cnta i0L Laud. -e att se multumete i Dumnezeu i Prea Sfnta 2sctoare de Dumnezeu i Sfin6ii care se roa, lui Dumnezeu -entru iertarea -catelor lui i l face milostiv -e Dumnezeu asu-ra lui i0i druiete iertarea -catelor Cci atunci cnd se roa, cu mai -utin cinste ctre Dumnezeu sau ctre 2sctoarea de Dumnezeu sau ctre Sfinti sau cnd se roa, cu ,rea ntele,ere. cu socoteal rea sau strmba. ne-lcut lui Dumnezeu sau Prea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu sau Sfintilor. -entru c ceea ce nu -lace lui Dumnezeu nu -lace nici Prea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu. nu -lace nici Sfintilor Lui i ceea ce nu -lace Sfin6ilor Lui. nu -lace nici Prea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu. nu -lace nici lui Dumnezeu. -e att i atra,e asu-ri n loc de mil. ur,ia lui Dumnezeu

"*

Unele din slu/be. ale unora din Sfin6ii 1ucenici n Ti-icul cel slavonesc -recum al Sfin6ilor 1ucenici C8iril i maica sa. -entru c sar -rznuirea Sfntului =ladimir care este al ruilor. -entru c n acea zi cade i -omenirea lor. ei o au strmutat -e a Sfintilor 1ucenici i au -us0o n dou zile m-reun cu a Sfntului de se -omenete n aceeai zi 2oi ns am mutat0o -e a Sfintilor 1ucenici la locul lor. n ziua lor du- rnduiala. iar a Sfntului =ladimir am -us0o de ndat s se cnte acolo unde este Bramul 1oatelor sale +a am -us la toti Sfin6ii cei din limba slavoneasc deoarece nu sunt scoase n limba romneasc slu/bele lor Pe unele din slu/bele Sfintilor 1ucenici la care dedemult le0au fcut Sfintele 9iserici Polieleu -recum a Sfintilor 1ucenici celor cinci sau a Sfntului 7tefan i a altora -e care le0am fcut i noi Polieleu ale unora -e ase. -e unele lundu0le din Ti-ic. iar -e altele lundu0le din Sfnta Tradi6ie sau din alte Ti-ice lundu0le. unele fiind mai -u6in cunoscute. dar -e care noi aflndu0le le0am nl6at -recum cel din 1area i Sfnta Smbt -entru scoaterea Sfntului +er. -recum cea din lunea Sfntului Du8 i altele cele ce li-seau i -e care noi aflndu0le le0am adu,at Iar altele fiind ruseti i des-re care vorbesc Ti-icul elinesc i obiceiurile. neatin,ndu0ne de ele nici a/utnd sau folosindu0ne de ele la vreun obicei sau ceremonie bisericeasc sau la vreo fa-t bun -e acestea noi le0 am lsat ca -e nite netrebuincioase nou i sunt doar motive de n,reuiere i de -relun,ire a Sfintelor Slu/be Toate acestea s0au artat i s-re mai mult luminare i mai bun cunotin6 cititorului Pe acestea deci. du- ce acum cu toat amnuntimea s0au tradus. de tot ntunericul s0au izbvit i de toat nentele,erea i ndoiala s0au curtit acum toateD i fiecare ca -e un munte nalt du- -roorocul s se suie -e nvttura Ti-icului i s vin. -entru ca s vorbeasc -o-orului cele cuviincioase +cum -oate i limba romneasc s se Laude cu Ti-icul ntocmai ca i cea ,receasca. i cea slavoneasc i nc i mai mult dect acestea -entru c mai luminat i mai desco-erit i mai uor de n6eles este +cum du- ce cei sraci s0au mbo,tit cei li-si6i de cunotin6a celor cuviincioase s0au ndestulat de a cunoate cum s -reamreasc -e Domnul i -e Preacurata

"!

1aica lui Dumnezeu i -e Sfintii Lui. du- ce cei czuti s0au ridicat la nl6ime. du- ce cei ntuneca6i s0au luminat. cei -lini de ne,ura netiin6ei s0au desco-erit i ntru tiin6a celor de nevoi au venit. -rimi6ii -e acetia cu al cr6ii cititor care v nva6 cele cuviincioase i care v -ovtuiete i ca de mn v duce cum s -reaslviti -e Domnul i Eiditorul i 1ntuitorul vostru. cum s cinstiti Praznicile Lui. cum s -reamriti Praznicul Prea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu i ale Sfintilor v ndre-teaz. care du- care se cnta. care du- care s se zic i care s se zic mai nti i care mai -e urm Cam -e cte s se -un i care v ndre-teaz la buna rnduiala i bun cuviint la toate acestea v -ovtuiete Ti-icul. numai de ve6i fi cu luare aminte >l i -aii vii -une la rnduial cum s umbla6i n 9iserica lui Dumnezeu cu cucernicie i cu evlavie. cum s v -urtati ntru cele Sfinte. cum i cu care luare aminte i cu ct osrdie s citi6i cuvintele Sfin6ilor Prin6i n urec8ile asculttorilor Ca i cum s v folositi i de asculttori s0i -uneti n calea cea de mntuire i s0i -ovtui6i >l -e voi v va nvta cu ct dra,oste trebuie s fi6i la Sfintele Slu/be ale lui Dumnezeu i ale Prea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu i ale Sfintilor Lui Ce se cade s tie fiecare cretin. cu att mai mult -reotii i diaconii care sunt datori a fi lumin i a se face c8i- i -ild de fa-te bune enoriailor lor Pe Ti-icul acesta -rimiti0l c v va duce de mna ctre buna rnduiala a 9isericii a Sfintelor Slu/be a bunei cuviin6e a dra,ostei celei ctre fa-tele bune i a vie6uirii celei du- Dumnezeu 7i lua6i aminte la toate slu/bele 9isericii du- vrednicia lui. adic a Ti-icului i du- sco-ul -entru care s0a tradus i s0a ti-rit 2oi. lucrul nostru care ni se cdea s0l facem l0am fcutD datoria noastr cea ctre e-ar8io6i am m-linit0oD nv6tura des-re cum s v -urtati cu bun rnduiala ntru cele Sfinte nainte v0am -us0o. cum s v sr,uiti ctre slu/be v0am artat -e toate cele ctre mntuirea sufletelor voastre i a e-ar8iotilor la iveal vi le0am dat +l vostru lucru este sr,uin6a ca s le -une6i i n lucrare + voastr este datoria de acum ca s le m-liniti -rin lucru. dac viata cea venic doriti ca s o dobnditi De acum ntunericul netiin6ei s0a iz,onit. -ricin -entru nenvtare nu a mai rmas n mi/loc. luminare de

""

n6ele,ere n sufletele i n min6ile voastre a strlucit c este nevoie acum ca noi neiubirea din sufletele voastre s o iz,oniti i lucrarea celor bune cu osrdie s o a-ucatiD de acum nu se va mai scrie deasu-ra cuvntul cel >van,8elic :Slu,a care nu tie voia Domnului su i nu o va face -utin se va bate ci. de acum. se va scrie cellalt Cuvnt >van,8elic: Slu,a care tie voia Domnului su i nu o va face mult se va bate Deci. -entru ca s nu fiti btuti mult. -entru c titi acum voia Domnului vostru i nu o face6i trebuie s face6i ceea ce v nva6 Ti-icul Citete adeseori ca s de-rinzi ce te nvat el. c aa vei -utea s ntele,i ceea ce nva6 el iar nu atuncea cnd ai nea-rat nevoie C dac numai atuncea le vei cuta nu veti ndre-ta buna rnduial Dac aa v veti sr,ui adeseori du- cum v0am nvtat -entru a citi i nvtturile lui s le desco-eriti v veti de-rinde i v veti obinui ntru nvtturile lui i Slu/bele Sfintilor bine le ve6i orndui. dac ve6i fi sr,uitori ctre cele Dumnezeieti. dac veti fi cantori ale acelor rnduieli ale Slu/belor Sfin6ilor. ale ceremoniilor bisericeti. ale obiceiurilor celor -lcute i a m-r6iei Cerurilor motenitori v ve6i face C acesta este i sco-ul traducerii Ti-icului ntru Iisus Bristos Domnul nostru cruia I se cuvine toat slava n veci +min +l binecuvntrii voastre de amndou fericirile fierbinte doritor =eniamin +r8ie-isco- i 1itro-olit a toat 1oldova TIPICUL adic nsemnarea rnduielii bisericii din Ierusalim a Sfintei Lavre a Cuviosului i de Dumnezeu Purttorului Printelui nostru Sava +ceeai rnduial se face i n cinstitele locauri ale IerusalimuluiD de asemeni i n celelalte Sfinte ale lui Dumnezeu lcauri

"#

SERIA NTI

Capitolul 1 RNDUIALA VECERNIEI CELEI MICI

n ziua smbetei mai nainte de a-usul soarelui mer,e -aracliserul. adic a-rinztorul de candele. la cel mai mare i face acestuia metanieD nsemnnd cu venirea sa vremea no-tii +-oi. lund binecuvntare. iese i toac n toaca cea mic 7i fra6ii adunndu0se n -ridvor -reotul face nce-utul: 9inecuvntat este Dumnezeul nostruC iar cntre6ul sau cite6ul cel de rnd zice: +min +-oi: Slav Tie Dumnezeul nostru Slav Tie +-oi ru,ciunea: m-rate Ceresc. Sfinte DumnezeuleCi. du- Tatl nostru. s-une: >cfonisul. -reotul: C a ta este m-r6iaC Iar cite6ul citete Ceasul al noulea du- obicei +-oi du- sfritul Ceasului al noulea i al 4t-ustului intrm n biseric i st fiecare la locul lui 7i dac se citete Ceasul nou n biseric atunci 4t-ustul Ceasului nou nu se mai face ci ndat -reotul nce-e zicnd: 9inecuvntat este Dumnezeul nostruC iar cite6ul zice: =eni6i s ne nc8inm CFde trei oriG i Psalmul =ecerniei. !*#. -e care l citete rar i cu ,las duios Du- Psalm s-une: Slav 7i acum a-oi +liluia Fde trei oriG Iar -reotul nu s-une: >ctenia cite6ul s-une:: Doamne miluiete Fde trei oriG Slav 7i acum i ndat nce-e Doamne. stri,at0am C i se -un Sti8irile -e -atru 7i cntm Sti8irile nvierii ale ,lasului. -e trei. re-etnd0o -e -rima de dou ori +-oi. s-unem SlavC7i acum C Cntarea: Lumin lin a-oi Proc8imenul: Domnul a m-rtit. cu Sti8ul: mbrcatu0sa Domnul ntru -utere i s0a ncins i iari se cnta Proc8imenul: Domnul a m-rtit +-oi se -une <u,ciunea: nvrednicete0ne Doamne i ndat cnta Sti8oavna. o Sti8ir a nvierii i a-oi alte trei Sti8iri -odobnice ale 2sctoarei de Dumnezeu. cu Sti8urile lorD Slav 7i acum tot imnul lor +-oi +cum slobozeteC Sfinte DumnezeuleC i celelalte <u,ciuni
"$

nce-toare iar du- Tatl nostru. s-unem Tro-arul nvierii: Slav 7i acum a 2sctoarei. du- aceasta -reotul s-une >ctenia cea mic: 1iluiete -e noi DumnezeuleC Strana rs-unde: Doamne miluiete Fde trei oriGD nc ne ru,m -entru binecredinciosulC. iar strana rs-unde: Doamne miluiete Fde trei oriGD nc ne ru,m -entru +r8ie-isco-ul nostruC FnumeleG. iar strana rs-unde: Doamne miluiete Fde trei oriGDnc ne ru,m -entru toti fra6ii notri C iar strana rs-unde: Doamne miluiete Fde trei oriGD iar -reotul s-une >cfonisul: C milostiv i iubitor de oameni C +-oi -reotul s-une: Slav Tie Bristoase Dumnezeul nostru. Slav Tie i face 4t-ustul cel mic 7i se cnt: 1ul6i ani +-oi intrnd n tra-ez zice: <u,ciunea: 1nca0vor sraciiC. Slav 7i acum Domne miluiete Fde trei oriG. Printe binecuvnteaza Iar -reotul binecuvnteaz masa i noi mncm -u6in ca s nu ne n,reuiem la -rive,8ere Iar du- mncare zicem SlavC. 7i acum i <u,ciunea: 3cutu0sa -ntecele lor mas sfnta Du- aceasta se cnta: Ceea ce eti mai cinstit. a-oi se s-une ru,ciunea: =eselitu0ne0ai -e noi DoamneC i. du- sfritul ru,ciunii. zicem iari SlavC 7i acumC. Doamne miluiete Fde trei oriG Printe binecuvnteaz. iar -reotul s-une:: Cu noi este DumnezeuC Iar du- aceea mer,em la c8ilii -entru ca s ate-tm vremea de toac
Capitolul 2 RNDUIALA VECERNIEI CELEI MARI (ADIC PRIVEGHEREA DE TOAT NOAPTEA I UTRENIA NVIERII

La -u6in tim- du- a-usul soarelui mer,e a-rinztorul de candele i face metanie la cel mai mare a-oi mer,e i bate clo-otul cel mare i toaca cea mare. fr s se ,rbeasc i s-unnd n ,nd: 3erici6i cei fr de -ri8anC sau s-unnd Psalmul %*. rar Fde !" oriG 7i. du- aceea. intr i a-rinde candelele i -re,tete cdelnita 7i aa. iari iese i bate toate clo-otele. a-oi ntorcndu0se n biseric a-rinde o lumnare n sfetnic i -une sfetnicul n -rea/ma Uilor m-rteti +-oi face metanie -reotului care este de rnd iar -reotul mer,e i face metanie la cel mai mare i mer,nd face nc8inciuni naintea Sfintelor Ui i a-oi la amndoua stranele. cte o nc8inciune.
"%

iar fratii stau to6i n strane 7i intrnd n Sfntul +ltar -une e-itra8ilul -e ,t srutnd crucea care este deasu-ra lui i lund cdelnita i stnd naintea Sfintei 1ese -une tmie i citete <u,ciunea tamiei. n tain 7i aa cdete Sfnta 1as n c8i-ul crucii de /ur m-re/ur i tot +ltarul 7i. desc8iznd Sfintele Ui. iese Iar -aracliserul lund sfenicul cel ce fusese -us n mi/locul bisericii n dre-tul Sfintelor ui zice cu ,las mare: Scula6i0v; 6innd n mini sfenicul cu fclia a-rins 7i toti se scoal. se ridic. i. ieind -reotul -rintre Sfintele Ui. face cruce cu cdelnita naintea Sfintelor ui cdind dre-t i a-oi ntr0o -arte i mer,nd cdete du- rnduiala Sfintele Icoane din -artea drea-t i a-oi -e cele din -artea stn,a. du- rnduiala lor Du- aceasta i cdete -e cei mai mari i amndoua strnile du- rnduiala obinuit Iar -aracliserul mer,e cu sfenicul naintea lui Iar cnd -reotul face cruce cu cdelnita se nclin -utin i se nc8in i -aracliserul. a-oi ies n -ridvor i cdete -reotul du- rnduiala -e fra6i 7i ntorcndu0 se iari n biseric i stnd n mi/locul ei nsemneaz cu cdelnita n c8i-ul crucii. cdind ctre rsrit i rostind cu ,las mare: Dumnezeule binecuvnteaz 7i ndat cdete Icoana 1ntuitorului Bristos i a Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu i -e cel mai mare la locul lui i intrnd -reotul n Sfntul +ltar i stnd naintea Sfintei 1ese nsemneaz cu cdelnita de trei ori Du- aceasta zice cu ,las mare: Slav Sfintei i celei Deofiint i de =iat 3ctoarei i 2edes-rtitei Treimi Totdeauna acum i -ururea i n vecii vecilor +min 7i nce-e cel mai mare sau eclesiar8ul zicnd: +min =eni6i s ne nc8inm m-ratului nostru Dumnezeu ncet i cu ,las lin +-oi a doua oar -utin mai tare: =eni6i s ne nc8inm i s cdem la Bristos m-ratul nostru Dumnezeu. iar a treia oar. cu ,las i mai nalt. zicnd: =eni6i s ne nc8inm i s cdem la nsui Bristos m-ratul i Dumnezeul nostru +-oi deosebit zice: =eni6i s ne nc8inm i s cdem naintea Lui 7i ndat nce-e cel mai mare sau eclesiar8ul cu ,las mai nalt. -e ,lasul (: 9inecuvinteaz suflet al meu C cu ,las rar i cu cntare dulce i cnt i ceilal6i fra6i +-oi Pri-eala:9ine eti cuvntat
"&

Doamne +-oi a doua oar cntare6ii din strana drea-t: Doamne Dumnezeul meu mritu0Te0ai foarteC. i Pri-eala: 9ine eti cuvntat DoamneD cu ,las uor cntnd m-reun ambele strane Iar -reotul. cu -aracliserul ies din Sfntul +ltar i fac trei nc8inciuni naintea Sfintelor Ui 7i. ntorcndu0se. fac nc8inciune naintea celui mai mare. a-oi s-re amndoua stranele cte una i mer, i stau la locul lor fiecare nsemnare 0 n sobornicetile i bisericile de enorie lucreaz -reotul m-reun cu diaconul. -reotul fiind n felon iar diaconul n sti8ar Iar cnd nce- a cnta: Toate cu n6ele-ciune le0ai fcut i Slav Tie Doamne cel ce ai fcut toate. atunci -reotul mer,e naintea Uilor celor m-rteti. cu e-itra8ilul i stnd cu ca-ul desco-erit citete <u,ciunile Luminilor Iar du- sfritul Psalmului zice: >ctenia cea mare: Cu -ace Domnului s ne ru,m C. i du- >ctenie. >cfonisul: C Tie se cuvine C Deci cntm din Psaltire -e ,las (. Catisma cea dinti: 3ericit brbatul. +ntifonul cel dinti. iar al doilea i al treilea +ntifon l cntm -e ,lasul zilei 7i du- sfritul fiecrui +ntifon. >ctenia cea mic i >cfonisul Du- +ntifonul nti. >cfonisul: C a Ta este sta-nireaC. du- +ntifonul al doilea. >cfonisul: C bun i iubitor de oameniC Iar cntndu0se i al treilea +ntifon iese diaconul i -unnd metanie la cel mai mare intr n Sfntul +ltar i mer,e cu dnsul i -reotul cel de rnd 7i lund diaconul Sti8arul i 4rarul. ia binecuvntare de la -reot i srutnd drea-ta lui se mbrac n Sti8ar du- obicei i zice: >ctenia cea mai de -e urm iar -reotul zice: >cfonisul: FC tu eti Dumnezeul nostruG Iar du- sfritul obinuitelor Sti8olo,ii. canonar8ul face metanie i s-une -e ,lasul 4ctoi8ului sau al 1ineiului iar noi cntam: Doamne stri,at0am. -e ,lasul 4ctoi8ului. ce se va ntm-la Preotul st la locul su cel obinuit 7i cnd nce- a cnta Doamne. stri,at0am C atuncea cdete -reotul sau diaconul du- cum este obiceiul. i ntorcndu0se -une cdelnita la locul ei fcnd nc8inciune la cel mai mare Iar noi -unem zece Sti8iri. nce-nd cu Scoate din temni6 sufletul meuC i cntm Sti8irile nvierii ale ,lasului # i ale ,lasului $ i trei ale Sfntului din 1inei D SlavC a Sfntului
"'

dac are. iar dac nu are Slav 7i acum a 2sctoarei -e ,lasul de rnd 7i cnd zicem Sti8ul: C s0a ntrit mila Lui -este noi C cnt amndou stranele m-reun +tunci -reotul face metanie celui mai mare i intrnd n Sfntul +ltar se mbrac n felon n tim- ce la stran se cnta Slav 7i ndat face =o8odul desc8iznd Sfintele Ui nainte mer,nd cu dou sfenice a-rinse iar diaconul tinnd cdelnita. iar du- dnsul -reotul fr cdelnit. fiind mbrcat n felon. st n mi/locul bisericii n dre-tul Sfintelor Ui. iar diaconul st dea drea-ta -reotului -utin mai deo-arte i -lecndu0se 6ine orarul cu trei de,ete ale minii dre-te. i zice ncet numai ca s aud -reotul: Domnului s ne ru,m Iar -reotul n tain zice ru,ciunea: Seara i diminea6a i la amieziC i du- ru,ciune ridicndu0i ca-ul diaconul aratnd ctre rsrit. orarul tinndu0L cu trei de,ete ale minii dre-te zice ctre -reot: 9inecuvinteaz Sta-ne Sfnta intrare. iar -reotul binecuvntnd. ctre rsrit zice: 9inecuvntat este intrarea Sfin6ilor ti DoamneC a-oi diaconul mer,e i cdete Sfintele Icoane i -e cel mai mare. stranele du- obicei i iar st la locul unde sttea mai nainte. ate-tnd sfritul Sti8irii 7i sfrindu0se Sti8ira mer,e diaconul n mi/locul bisericii i cdind cruci zice: n6ele-ciune dre-6i iar noi cntm imnul Lumin linC Iar cite6ii lund sfenicile mer, nainte -n la Sfintele Ui i diaconul intrnd nuntru Sfntului +ltar cdete Sfnta mas Iar -reotul nc8inndu0se naintea Sfintelor Ui i sarutndu0le intr i a-oi nc8ide Sfintele Ui Iar du- ce se termin de cntat imnul Lumin lin zice diaconul: S lum aminte ; iar -reotul: Pace tuturor; i iari diaconul: n6ele-ciune s lum aminte ; iar canonar8ul fcnd metanie la cel mai mare s-une Proc8imenul i Sti8urile lui Iar clericii cnt Proc8imenul zilei -e ,las &: Domnul a m-rtit ntru -odoab s0a mbrcat; Sti8ul: mbrcatu0S0a Domnul ntru -utere i s0a ncins Sti8ul: Pentru c am ntrit lumea care nu se va clti +lt Sti8: Casei Tale i se cuvine Doamne sfin6enie ntru de lun,ime de zileD i iari Domnul a m-rtit C iar canonar8ul avnd minile sale strnse la -ie-t st n mi/locul bisericii ate-tnd sfritul Proc8imenului i facnd nc8inciune se duce la locul su Du-

"(

aceasta iese diaconul i stnd la locul su obinuit n mi/locul bisericii zice >ctenia: S zicem toti din tot sufletulC 7i -reotul s-une >cfonisul: C milostiv i iubitor de oameniC i du- >cfonis. zice cel mai mare sau citete cel rnduit: nvredniceti0 ne DoamneC i iari diaconul s-une >ctenia: S -rimim ru,ciunile noastreC i -reotul s-une >cfonisul i a-oi Pace tuturor . a-oi diaconul s-une: Ca-etele noastre Domnului s le -lecm 7i -reotul zice ru,ciunea n tain. a-oi >cfonisul: 3ie st-nirea m-rtiei taleC i aa iese -reotul cu diaconul -e ua dins-re miaznoa-te mer,nd naintea lor cu dou sfenice i diaconul cu cdelnita. iar cntretii mer, n urm lor cntnd Sti8ira 8ramului i ieim n -ridvor 7i acolo cdete diaconul Sfintele Icoane i -e cel mai mare i stranele du- rnduiala i cum st fiecare la locul su. i du- sfritul Sti8irilor se s-une: SlavC7i acumCa 2sctoarei 7i du- acestea diaconul zice ntru auzul tuturor ru,ciunea aceasta: 1ntuiete Dumnezeule -o-orul TuC -n la sfrit Strana s-une :: Doamne miluiete ; Fde -atruzeci de oriG. diaconul: nc ne ru,m -entru binecredinciosulC strana rs-unde :: Doamne miluiete ; Fde treizeci de oriG nc ne ru,m -entru +r8ie-isco-ul nostruC Fsau >-isco-ulG. Hiar n mnstire i -entru +r8imandritul nostru FnumeleGI iar strana rs-unde: Doamne miluiete ; Fde cincizeci de oriG Diaconul zice: nc ne ru,m ca s se -zeasc sfnt locaul acestaC iar strana rs-unde: Doamne miluiete ; Fde trei oriG. diaconul s-une: nc ne ru,m ca s aud Domnul Dumnezeul nostru ,lasul ru,ciunii noastreC iar strana rs-unde: Doamne miluiete ; Fde trei oriG.du- aceasta zice -reotul: +uzi0ne -e noi DumnezeuleC iar strana rs-unde: +min Preotul zice: Pace tuturor iar diaconul: Ca-etele noastre Domnului s le -lecm; 7i -lecndu0 i to6i ca-etele -reotul se ntoarce cu fa6a s-re a-us i zice cu ,las mare: St-ne mult milostiveC i du- m-linirea ru,ciunii noi s-unem: +min; Fiar -n se fac acestea afar. -aracliserul sau alt frate -une tetra-odul cel mic n mi/locul bisericii i -e dnsul -une un vas cu ,ru i cinci -ini i n -artea drea-t un vas mic cu ulei. iar s-re strana stn, un vas cu vin G 7i intrnd n biseric cntm i celelalte Sti8iri ale nvierii care sunt du-

")

rnduial cu Sti8urile lor Iar cite6ii mer, cu sfenicile i le -un de amndou -r6ile Tetra-odului din mi/locul bisericii 7i du- sfritul Sti8oavnei. zice cel mai mare: +cum slobozeteC i cite6ul: Sfinte DumnezeuleC i celelalte <u,ciuni nce-toare Du- Tatl nostru. >cfonisul C a ta este m-rtiaC i noi cntm Tro-arul ,las !: 2sctoare de Dumnezeu fecioar Fde trei oriG +tunci diaconul lund binecuvntare de la -reot cdete m-re/urul Tetra-odului -e care stau cele cinci -ini. -e cel mai mare la locul su i -e -reot. i iari Tetra-odul numai dinainte 7i zice: cel mai mare sau -reotul ru,ciunea cu ,las mare: Doamne Iisuse Bristoase Dumnezeul nostruC i ridicnd o -ine nsemneaz cu dnsa -e celelalte -ini 7i cnd zice: nsu6i binecuvinteaz C i arat cu mna drea-t s-re -inile acestea . asemenea s-re vin i s-re untuldelemn zicnd: 9inecuvinteaz ,rul. vinul i untuldelemnul acesta 7i du- sfritul ru,ciunii i du- +min;. cntm: 3ie numele DomnuluiC Fde trei oriG -e ,las $. a-oi Psalmul ##: 9ine0voi cuvnta -e DomnulC i l citim -n la Sti8ul: 9o,a6ii au srcit: Facest sti8 l cntm -e ,las 'G Iar -reotul mer,e i st naintea Uilor celor m-rteti cautnd s-re a-us 7i du- sfritul Psalmului zice: 9inecuvntarea Domnului -este noiC i cite6ul rs-unde: +min; 7i zice nce-utul ru,ciunii Iar -reotul s-une: Pentru ru,ciunile Sfin6ilor Prin6ilor notriC i se dezbrac -reotul i diaconul de Sfintele veminte i ies i se aeaz fiecare la locul lui nsemnri: din Duminica Sfintelor Pati i -n la Duminica Tuturor Sfin6ilor. du- binecuvntarea -inilor se citesc din 3a-tele Sfin6ilor +-ostoli. iar n celelalte duminici se citesc cele a-te >-istole Soborniceti ale Sfin6ilor +-ostoli. i de la -atru -n la zece din >-istolele Sfntului +-ostol Pavel i +-ocali-sa Sfntului Ioan >van,8elistul Iar seara du- luarea -inii i du- ,ustarea vinului ce s0au binecuvntat la Litie -rin ru,ciunea -reotului din acest ceas. nicidecum s ndrzneasc cineva a ,usta ceva du- aceasta -entru c urmeaz m-rtirea cu Preacuratele ale lui Bristos Taine FIar mncare i ,ustare din vin -utem face. din ziua nti a lunii se-tembrie i -n n ziua a douzeci i cincea a lunii lui martie. iar n -rive,8erile cele de var -inile cele binecuvntate le m-rtim la tra-ez. i mai
#*

nainte de ,ustare le mncam -e ele Iar -inile cele binecuvntate au multe feluri de daruri adic -otolesc durerea. bndu0se cu a-. i ,onesc fri,urile i toat ne-utinta i toat boala o tmduiesc Iar acestea i -e oareci i ,onesc de la roade i alte su-rtoare animale le iz,onescG Iar du- citirea 3a-telor +-ostolilor iese -aracliserul i tra,e toate clo-otele 7i a-oi sculndu0se cel mai mare i to6i fra6ii. cel mai mare zice: +min;. Slav ntru cei de sus lui DumnezeuC Fde trei oriG. Doamne. buzele mele desc8ide0le Fde dou oriG i zice: cei ase Psalmi cu ,las ncet i lin i du- -rimii trei Psalmi zice: Slav 7i acum C. +liluia Fde trei oriG. Doamne miluiete Fde trei oriG. Slav 7i acum Doamne Dumnezeul mntuirii meleC +tuncea -reotul. n e-itra8il iar uneori i n felon citete ru,ciunile Utreniei stnd naintea Sfintelor Ui cu ca-ul desco-erit Iar du- sfritul celor ase Psalmi s-une: SlavC 7i acum C. +liluia Fde trei oriG i -reotul zice >ctenia cea mare: Cu -ace Domnului s ne ru,m 7i du- >cfonisul >cteniei mer,e i st la locul su. iar canonar8ul cel rnduit cel ce a s-us i Proc8imenul cel de sear. facnd metanie la cel mai mare. zice: Dumnezeu este Domnul ; cu Sti8urile lui. -e ,lasul cel ce va fi de rnd. i cntm Tro-arele: al nvierii Fde dou oriG. Slav al SfntuluiC7i acumCal 2sctoarei nvierii -e ,lasul Tro-arului Sfntului. dac are. iar dac nu are. SlavC7i acumCal 2sctoarei -e ,lasul de rnd 7i ndat strana zice: Doamne miluiete; Fde trei oriG. SlavC iar cite6ul: 7i acumC a-oi citete Catisma: 1rturisi0m0voi tie DoamneC i du- sfritul fiecrei Catisme face -reotul semnul crucii naintea Sfintelor Ui i zice >ctenia cea mic i >cfonisul du- obicei 7i cntam Sedelnele nvierii. Sti8ira cea dinti fr de Sti8 +-oi Pri-eala: Scoal0te Doamne Dumnezeul meu. nalt0se mna TaC i cealalt Sedealn. a-oi Slav C7i acumC a 2sctoarei i du- acesta citim din Tlcuirea >van,8eliei +-oi Catisma i du- Catism Sedealna a doua Eicnd cel dinti Tro-ar fr Sti8. a-oi Pri-eala: 1rturisi0m0voi Tie DoamneC i cntm cellalt Tro-ar al SedelneiD SlavC7i acumCal 2sctoarei i Citirea cuvenit +-oi cntam: 3erici6i cei fr -ri8an. ,las %D la care -reotul face cdire 7i du-: 3erici6i cei fr -ri8anC nu

#!

zicem SlavC 7i acumC. ci ndat Tro-arele: Soborul n,erescC. I-acoi al ,lasului i Citirile +-oi +ntifoanele ,lasului la care iese -araclisierul i bate clo-otele Iar -reotul i diaconul intrnd n +ltar se mbrac du- obicei 7i zice diaconul: S lum aminte ntele-ciune ;. iar canonar8ul s-une Proc8imenul ,lasului 7i du- sfritul Proc8imenului diaconul zice: Domnului s ne ru,m Preotul s-une: C Sfnt eti Dumnezeul nostruC iar strana rs-unde: +min; 7i diaconul zice: Toat suflarea s Laude -e Domnul Sti8ul ce se cnt a-oi este: Ludati -e Dumnezeu ntru Sfin6ii Lui. luda6i0L -e >l ntru tria -uterii Lui Iar diaconul zice: 7i -entru ca s ne nvrednicim noi a asculta Sfnta >van,8elie. -e Domnul Dumnezeul nostru s0L ru,m Strana rs-unde: Doamne miluiete; Fde trei oriG Diaconul s-une: Cu n6ele-ciune dre-t s ascultm Sfnta >van,8elie. -reotul zice: Pace tuturor ; iar strana rs-unde: 7i du8ului tu ; Du- acestea -reotul numete -e >van,8elist de la care se va citi >van,8elia Strana zice: Slav Tie Doamne. Slav Tie; Diaconul zice: S lum aminte ; i citete -reotul >van,8elia nvierii cea de rnd Du- >van,8elie strana iari zice: Slav Tie Doamne. Slav Tie ; Du- aceasta zice: nvierea lui BristosC Fo sin,ur datG i Psalmul %* i citindu0se acestea -reotul iese -rin Sfintele Ui cu >van,8elia 6innd0o la -ie-tul su mer,nd naintea sa de amndou laturile dou sfenice cu fclii a-rinse i fiind n mi/locul bisericii o -une -e scaunul cel -re,tit. iar sfenicile stau de amndoua -rtile scaunului 7i mer,e nti cel mai mare sin,ur i face dou nc8inciuni i a-oi srut >van,8elia i iari face o nc8inciune nc8inciunile nu le face -na la -mnt ci mici. -lecndu0i ca-ul -n va a/un,e cu mna -n la -mnt Pentru c n Duminici i n Praznicile m-rteti i n toate zilele Cincizecimii nc8inciuni cu ,enunc8ii la -amnt nu se fac 7i dac se nc8in cel mai mare i srut >van,8elia face c8i-. adic d e5em-lu de nc8inciune. adic -leac ca-ul s-re strana stn,a i s-re cea drea-t i se duce la locul lui +-oi i fratii to6i mer, doi cte doi du- rnduiala lor fcnd i ei asemenea mai nti dou nc8inciuni. srut Sfnta >van,8elie i iari o nc8inciune. a-oi -leac ca-etele s-re cel mai mare

#"

i s-re strana stn, 7i du- ce srut toti i du- Psalmul %* cnta Slav Pentru ru,ciunile +-ostolilorC 7i acum -entru ru,ciunile 2sctoarei de DumnezeuC a-oi 1iluiete0m Dumnezeule i Sti8ira nvierii. ,lasul &: nviind Iisus din mormntC Iar du- srutarea Sfintei >van,8elii nsemneaz -reotul s-re frati cu Sfnta >van,8elie i intr n Sfntul +ltar 7i diaconul stnd n obinuitul su loc zice <u,ciunea: 1ntuiete Dumnezeule -o-orul tuC iar noi rs-undem: Doamne miluiete ; Fde !" oriG 7i -reotul s-une >cfonisul: Cu mila i cu ndurrileC i du- +min nce-em Irmosul Canonului nvierii 7i cntm Canonul nvierii cu Irmosul -e -atru Fo datG D i al Crucii nvierii -e trei i al 2sctoarei de Dumnezeu tot -e trei 7i nainte de Tro-arul cel dinti zicem Pri-eala: Slav Doamne Sfintei nvierii Tale ; Iar la celelalte Tro-are s-unem Sti8urile din Psaltire: S cntam Domnului C +cestea sunt scrise n Irmolo,iu 7i du- sfritul Cntrii celei de0a treia diaconul zice >ctenia cea mic. i -reotul s-une >cfonisul din interiorul Sfntului +ltar: C Tu eti Dumnezeul nostruC i se dezbrac -reotul de vemintele -reoteti i iese i se aeaz la locul lui du- obicei +-oi urmeaz Condacul i Sedealna Sfntului din 1inei i citirea din >van,8elie Du- cntarea a asea zice >ctenia cea mic naintea Sfintelor Ui i >cfonisul: C Tu eti m-ratul -ciiC a-oi Condacul nvierii i Icosul i citim Prolo,ul Scurt nsemnare la acest ca-itol : Du- sfritul Cntrii a o-ta cnd va nce-e Cntarea a noua to6i facem nc8inciuni s-unnd: S ludm. bine s cuvntamC +-oi Irmosul de la Cntarea a o-ta adic Catavasia Iar -reotul i diaconul se mbrac du- obicei i du- sfritul Cntarii a o-ta cdind Sfnta 1as s-une cu mare ,las i nalt: Pe 2sctoarea de Dumnezeu i 1aica Luminii ntru Cntari cinstindu0o s o 1rim 7i noi cntm n Sti8uri Cntarea a noua cu ,las nalt: 1rete suflete al meu -e DomnulC i a-oi: Ceea ce eti mai cinstit dect BeruvimiiC i facem cte o nc8inciune mic du- fiecare Cntare Iar -reotul sau diaconul cdete Sfntul +ltar i toat biserica i -e frati Du- a noua Cntare se ntoarce i dnd cdelnita zice: >ctenia cea mic i
##

-reotul s-une >cfonisul: C -e Tine Te Laud toate -uterile cereti. a-oi diaconul s-une: Sfnt este Dumnezeul nostru. -e ,lasul ce se va ntm-la de rnd Sti8ul nti este: C Sfnt este Domnul Dumnezeul nostru Sti8ul al doilea: Peste toate -o-oarele Domnul Dumnezeul nostru Preotul st la obinuitul su loc. du- aceasta urmeaz Luminnda nvierii Fo sin,ur datG +-oi Slav a Sfntului dac are. 7i acum a 2sctoarei nvierii La Laude cnta: Toat suflarea. -e ,lasul zilei i -unem Sti8iri -e o-t i -unem Sti8irile nvierii din 4ctoi8 -e -atru i ale <sritului tot -e -atru Iar du- ce se zice: Toat suflarea s Laude -e Domnul. se unesc cele dou strane i cnta i Pri-ealele acestea m-reun: Scoal0Te Doamne Dumnezeul nostruC Fde dou oriG a-oi 1rturisi0m0voi Tie Doamne. Slav Sti8ira >van,8eliei cea de rnd 7i acum a 2sctoarei de la ,lasul al doilea: Prea binecuvntat etiC Faceasta o cntm -e ,lasul Slavei LaudelorG Urmeaz Do5olo,ia mare a-oi Tro-arele nvierii unul din cele dou ale ,las !: +stzi mntuirea la toat lumeaC sau ,las ": nviat0a din mormntC a-oi -reotul sau diaconul zice >ctenia: 1iluite0ne -e noi DumnezeuleC i >cfonisul: C milostivC Du- acestea s-une: S -rimim ru,ciunea noastr C i >cfonisul: C Dumnezeul milelorC a-oi -reotul s-une: Pace tuturor ;. strana rs-unde: 7i du8ului tu ; i a-oi diaconul zice: Ca-etele noastre Domnului s le -lecm. a-oi -reotul s-une <u,ciunea n tain. a-oi >cfonisul: C Tie ?i se cade a ne miluiC du- aceasta s-une: n6ele-ciune ; iar strana s-une: 9inecuvinteaz ; Preotul zice: Cel ce este binecuvntatC strana rs-unde: +min 7i a-oi: ntrete DumnezeuleC. +min Du- aceasta -reotul zice: Prea Sfnt 2sctoare de Dumnezeu i strana rs-unde: Ceea ce eti mai cinstitCi celelalte du- obicei 7i 4t-ustul. de trei ori. i cnt: 1ulti +ni +-oi facem ieire n -ridvor cntnd Sti8ira Samo,lasnic du- obicei i nvttur din Studit FSfntul Teodor StuditulG 7i du- citirea Tro-arului Sfntului Teodor . ,lasul (: ndre-ttor credinteiC i a-oi Ceasul nti La Ceasul nti s-unem Tro-arul nvierii Slav C a Sfntului dac are iar dac nu. al 2sctoarei Ceasului Du- Tatl 2ostru Condacul nvierii i 4t-ustul cel desvrit La Litur,8ie 3ericirile

#$

4ctoi8ului -e o-t du- Tro-arele nvierii a-oi al Bramului i al Sfntului de rnd i al altui Sfnt dac este Condacul nvierii i al Bramului. Slav al Sfntului dac are 7i acum al Bramului 2sctoarei de Dumnezeu Iar unde nu este Bramul 2sctoarei -unem: 7i acum Ceea ce eti folositoare cretinilor Iar al Bramului Domnului Bristos. Tro-arul i Condacul Fduminic la Litur,8ie nu zicem -este tot anul -entru c se s-une al nvierii G Proc8imen. a-oi +-ostolul. +liluia i >van,8elia ,lasului i a Sfntului dac are Sti8ul: Ludati -e Domnul din ceruri i a Sfntului dac are De re6inut o alt nsemnare la acest ca-itol : La cntarea Prive,8erii de toat noa-tea cnd se face Polieleu i se cnta Psalmii: Ludat fie numele Domnului i 1arturisi6i0v Domnului atuncea se -une +nalo,ul n mi/locul bisericii i -e dnsul icoana Praznicului Domnesc ce se -rznuiete n acea zi sau a 2sctoarei de Dumnezeu sau a Sfntului sau a Sfintei 7i se mbrac cel mai mare n felon i toti -reo6ii n feloane du- obicei i ieind din +ltar -rin Uile m-rteti stau cte doi m-re/urul +nalo,ului 7i m-arte lumini nti la cel mai mare a-oi la -reo6i i la cei ce stau n Sfnta 9iseric Iar du- m-rtirea luminilor ia cel mai mare cdelni6 i diaconul mer,e naintea lui cu o fclie a-rins. cdete nti m-re/ur Icoana cea de -e analo, i mer,nd n +ltar cdete Sfnta 1as i tot +ltarul i n biseric toate Sfintele Icoane a-oi -e -reoti care stau m-re/ur i -e cntre6i care stau n strana drea-ta i cea din stn,a Du- aceasta i -e tot -o-orul i iari Sfintele Ui i numai cele dou Icoane a Sfntului Iisus i a 2sctoarei i analo,ul n acelai tim- se cnta mririle cu Psalmii cei alei ai lui David Du- acea cntare obinuit diaconul zice: >ctenia cea mic 7i la stran se cnta Sedelnele 7i intrnd to6i -reo6ii n +ltar se dezbrac de Sfintele veminte numai -reotul cel de rnd rmne mbrcat -entru citirea >van,8eliei De re6inut : 7i duminica la Utrenie cnd fr Polieleu se cnta Catisma 3erici6i cei fr -ri8anC i du- aceea se cnt: Soborul
#%

n,eresc Ci n alte zile cnd se cnt: 1rimu0Te -e TineC. fr -rive,8ere. i atuncea -reotul cu diaconul numai se mbrac n Sfintele veminte i diaconul ia sfenicul cu fclia a-rins iar -reotul cdelnita i cdete Sfnta 1as i tot +ltarul. a-oi iese -rin ua dins-re miaznoa-te i cdete Sfintele Ui cele m-rteti i Sfintele Icoane i +nalo,ul a-oi -e cei mai mari i toat biserica du- obicei 7i iari intr -rin ua dins-re miazzi
Capitolul ! RNDUIALA PANAGHIEI CE "E #ACE PRIN MN"TIRI

Du- 4t-ustul Dumnezeietii Litur,8ii iese cel mai mare i fratii n urma lui doi cte doi i zic Psalmul !$$ din: nltate voie Dumnezeul meu ; n ntre,ime Iar a/un,nd n tra-ez i sfrindu0se Psalmul zicem ru,ciunea mesei: Tatl nostruC Slav 7i acum C Doamne miluiete Fde trei oriG. -rinte binecuvinteaz Cel mai mare sau -reotul cel de rnd zice: Bristoase Dumnezeule binecuvinteaz mncarea Iar -artea sau -rescura ce va fi nltat se -une n -ana,8iar n locul su obinuit 7i du- mncare cel ce slu/ete zice Sti8ul: Pentru ru,ciunile Sfintilor Printilor notri i noi rs-undem: +min 7i sculndu0ne zicem: 9ine este cuvntat DumnezeuC Slav Tie Doamne. Slav Tie Sfinte. Slav 7i acumC Doamne miluiete Fde trei oriG. 9inecuvinteaz 7i fcnd metanie cel ce vrea s ridice -ana,8ia zice aa: 9inecuvnta6i Prin6i Cinsti6i. iar noi rs-undem: Dumnezeu s te ierteC i lund crticica cu vrfurile de,etelor minilor o nalt -utin s-re nc8i-uirea Sfintei Treimi zicnd cu ,las mare: 1are este numele C Cel mai mare sau -reotul de rnd zice: +l Sfintei Treimi. i -urtnd0o s-re nc8i-uirea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu n c8i-ul Crucii nsemneaz s-unnd: Prea Sfnt 2sctoare de Dumnezeu a/ut0ne nou 7i noi zicem: Cu ale ei Sfinte ru,ciuniCi zicem: 3ericimu0te -e tine +-oi zicem: Cuvine0se s te fericimC i du- ce se m-rtesc toti cel mai mare sau -reotul zice: ntru multele ru,ciuniC Iar noi cu ale ei Sfinte ru,ciuniCmilostivul i nduratulC a-oi Psalmul: =eseli6i0ne -e noiCSfinte Dumnezeule i ru,ciunile nce-toare. iar du- Tatl nostru: 1ul6umim ?ie Bristoase i de este Praznic m-rtesc se zice: Slav 7i
#&

acum CCondacul Praznicului Iar de nu zicem acestea: Slav Dumnezeul -rintilor notriC7i acum -entru ru,ciunile tuturor SfintilorCDoamne miluiete0ne Fde trei oriG 9inecuvinteaz Iar -reotul zice: 9inecuvntat este Dumnezeu care ne miluiete i ne 8rnete -e noi i celelalte du- obicei

Capitolul $ PENTRU "#NTUL CE ARE PRIVEGHERE% DE "E VA NTMPLA DUMINIC

Smbt seara. la =ecernia mic. la Doamne. stri,at0amC -unem Sti8urile nvierii -e -atru Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei ,lasului de rnd de la =ecernia mic La Sti8oavn. -unem o Sti8ire a nvierii i Sti8oavna Sfntului la =ecernia cea mare cu Sti8urile lor: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei n acelai ,las Du-: +cum slobozete i du- Tatl nostru. -unem Tro-arul nvierii: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei cel dinti du- ,lasul Tro-arului Sfntului La =ecernia cea mare. Psalmul cel de nce-ut cu Sti8urile lui du- obinuita Catism la Doamne. stri,at0am: -unem Sti8urile -e zece i cntm Sti8iri ale ,lasului nvierii trei i a <sritului una i ale Sfntului ase: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei cea dinti a ,lasului Urmeaz Pro8odul. Proc8imenul: Domnul a m-rtitC i Paremiile n numr de trei La Litie. Sti8ira Bramului i ale Sfntului: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei n acelai ,las de la Sti8oavnele ce se cnt n duminici Fsmbt searaG La Sti8oavn. Sti8urile nvierii: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei n acelai ,las La 9inecuvntarea -inilor Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fde dou ori G i al Sfntului Fo dat G i face Citirea din tlcuirea >van,8eliei Fiar de nu se face -rive,8ere Tro-arul nvierii: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei nvierii du- ,lasul Tro-arului SfntuluiG La Utrenie. La Dumnezeu este Domnul. se -une Tro-arul nvierii Fde dou oriG: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei cel dinti du- ,lasul Tro-arului Sfntului Du-
#'

Catism. Sedelnele nvierii cu Sti8urile i cu 9inecuvntarile lor a ,lasului de rnd i se citete din rnduirea >van,8eliei Du- Polieleu. Sti8urile Sfntului Tro-arele: Soborul n,erescC. I-acoi al ,lasului i amndou Sedelnele Sfntului Fcea du- -rima i a doua Catism. fr bo,orodniciG Slav Sedealna cea du- Polieleu: 7i acum a 2sctoarei i Sina5arul Sfntului +ntifoanele Jlasului a-oi Proc8imenul: Toat suflareaC >van,8elia nvierii. a-oi nvierea lui Bristos. a-oi Psalmul %* i a-oi srutarea >van,8eliei du- obicei +-oi: Slav -entru ru,ciunile Sfintilor +-ostoli. 7i acum -entru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu. Sti8irea nvierii i celelalte +-oi Canonul nvierii cu Irmosul -e -atru i a 2sctoarei -e doi i al Sfntului -e o-t Catavasiile care vor fi de rnd Du- Cntarea a treia. Condacul i Sedealna lui de dou ori: Slav 7i acum a 2sctoarei i urmeaz Citirea Du- Cntarea a asea Condacul i Icosul nvierii i citim Sina5arul La Cntarea a o-ta cntm: Ceea eti mai cinstitC. a-oi Svetilna nvierii: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei nvierii Fdin 4ctoi8G La Laude. Sti8urile nvierii -e -atru i ale Sfntului tot -e -atru cu Proc8imenele lor cele de la Sti8oavna =ecerniei: Slav . Sti8irea >van,8eliei 7i acum Prea0binecuvntat etiC. Urmeaz Do5olo,ia 1are Du- Sfinte Dumnezeule. Tro-arul nvierii i >cteniile i 4t-ustul +-oi -reotul iese cntnd Sti8ira i cnd se face un,erea cu untuldelemn zice i ru,ciune: St-ne mult 1ilostive Du- cum s0a scris mai nainte. la =ecernia cea mare. se -une i nvttura Sfntului Teodor Studitul i Ceasul nti La Ceasuri. Tro-arul nvieriiD Slav a SfntuluiC7i acum al 2sctoarei Ceasului Du- Tatl nostru. Condacul Sfntului se s-une Iar la celelalte le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie. 3ericirile ,lasului -e ase i a Sfntului. Cntarea a treia -e -atru Du- =o8od. Tro-arul nvierii i al Bramului 2sctoarei dac este Bramul ei i al Sfntului. a-oi Condacul nvierii: Slav a Sfntului 7i acum . Bramul 2sctoarei Iar dac nu este Bramul 2sctoarei: Ceea ce eti folositoare cretinilor Iar Tro-arele i Condacele Bramurilor Sfin6ilor n aceste zile nu se s-un cnd este Sfnt cu Prive,8ere
#(

Proc8imenul. +-ostolul. +liluia i >van,8elia i Cntrile mai nainte ale nvierii a-oi ale Sfntului se -un
Capitolul & RNDUIALA 'INECUVNTRII COLIVEI

<nduiala 9inecuvntrii colivei sau a ,rului fiert amestecat cu miere i alte fierturi de fructe dulci care se aduc n biseric ntru cinstea i -omenirea Praznicelor Domneti sau a Sfintilor lui Dumnezeu 3iind de/a adus coliva la biseric. de este la =ecernie. du-: +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du-: Tatl nostru urmeaz Tro-arul Sfntului: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei du- SlavaC Tro-arului Sfntului Iar de este la Litur,8ie. du- <u,ciunea Domnului. se cnta Tro-arele i Condacul Sfntului Diaconul cdind zice: Domnului s ne ru,m Preotul stnd ln, coliv zice <u,ciunea aceasta: Doamne cela ce ai -linit toateC. strana rs-unde: +min. i de este la =ecernie. diaconul zice: n6ele-ciune; . strana rs-unde: 9inecuvinteazC iar -reotul: Cel ce este 9inecuvntatC i urmeaz rnduiala obinuit -na la 4t-ust Iar de este la Litur,8ie. cnt stranaD 3ie numele Domnului binecuvntat ; Fde trei oriG 7i Psalmul: F9ine vom cuvnta -e DomnulG 7i m-rtete +nafora fcnd sfritul obinuit al Litur,8iei
Capitolul ( PENTRU "#NTUL CE ARE POLIELEU% DE "E VA NTMPLA DUMINIC

Smbt seara la =ecernia mic. cntm du- cum s0a scris mai nainte -entru duminic ce are Sfnt cu -rive,8ere F-a,CGLa =ecernia cea mare. du- CatismD La Doamne. stri,at0 amC Sti8irile nvierii -e trei i a <sritului una i ale Sfntului ase Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei cea dinti a ,lasului Urmeaz =o8odul. Proc8imenul zilei i Citirile Sfntului -e trei La Litie. Sti8ira Bramului i Sti8irile Sfntului. dac are: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei -e ,lasul Sfntului La 9inecuvntarea -inilor Tro-arul: 2sctoarei de Dumnezeu fecioarC Fde dou oriG La Utrenie. La Dumnezeu este DomnulC. Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei
#)

nvierii du- ,lasul Tro-arului Sfntului Du- Catisme. Sedelnele nvierii i cu Sti8irile 2sctoarei lor i se citete din >van,8elie Polieleul se -une al Sfntului Tro-arele: Soborul n,erescC I-acoii al ,lasului i Sedelnele Sfntului. amndou cte o dat. Slav . Sedealna Sfntului i du- Polieleu. 7i acum a 2sctoarei 7i Sina5arul Sfntului. +ntifoanele ,lasului i Proc8imenul >van,8elia nvierii. a-oi nvierea lui Bristos. Psalmul %*. Sti8irea nvierii. Canonul nvierii cu Irmosul -e -atru i al Crucii nvierii tot -e -atru i al 2sctoarei tot -e -atru. i al Sfntului se -une -e ase Iar dac are Sfntul -atru canoane +mndoua canoanele se -un -e o-t. iar al Crucii nvierii nu se mai -une Du- Cntarea a treia se -une Condacul. Irmosul i Sedealna Sfntului Fde dou oriG. Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei i Citirea FSina5arulG Du- Cntarea a asea. Condacul nvierii i Icosul se citete Sina5arul La Cntarea a o-ta cntam: Ceea ce eti mai cinstitC. a-oi Svetilna nvierii: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei nvierii a ,lasului de rnd La Laude. se -un Sti8irile nvierii Jlasului -e -atru i ale Sfntului tot -e -atru i Sti8irile lor de la =ecernie. Slav Sti8ira >van,8eliei 7i acum Preabinecuvntat etiC +re Do5olo,ie mare a-oi Tro-arul numai al nvierii. >van,8eliile i 4t-ustul. a-oi iese -reotul i s-une Cuvntul de nvttur i se nce-e Ceasul nti n -ridvor La Ceasul nti. Tro-arul nvierii: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei -e ,lasul de rnd. du- Tatl nostru. Condacul Sfntului. iar la celelalte Condacul nvierii Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie. 3ericirile ,lasului -e ase i Cntarea a treia -e -atru Du- =o8od. Tro-arele i Condacele le zicem du- cum s0a s-us mai nainte la Ca-itolul al treilea 7i adu,m Tro-arele i Condacele Bramului Sfntului

$*

Capitolul ) PENTRU "#NTUL CE "E CNT PE A"E% DAC "E VA NTMPLA " #IE DUMINIC I NU VA AVEA POLIELEU

Smbt seara. la =ecernia cea mare. du- Catism. la Doamne stri,at0amC. Sti8irile nvierii -e trei. ale Praznicului -e trei i ale Sfntului -e -atru: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei cea dinti a ,lasului =o8odul. Proc8imenul zilei. >cteniile: S zicem totC La litie. Sti8ira Bramului: Slav a Sfntului 0 dac are 0 iar dac nu are Slav 7i acum a 2sctoarei Fdac Sfntul are Do5olo,ie cntam Sti8oavna lui la LitieG 7i obinuitele <u,ciuni ale Litiei La Sti8oavn. Sti8irile nvierii Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei nvierii du- ,lasul Sfntului 7i celelalte ale Prive,8erii du- obicei La Utrenie. La Dumnezeu este DomnulC. Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei nvierii du- ,lasul Tro-arului Sfntului i celelalte ale nvierii -na la Canon Canonul nvierii cu Irmosul -e -atru i al Crucii nvierii tot -e -atru i al 2sctoarei tot -e -atru i al Sfntului -e ase Catavasia de rnd du- Ti-ic. du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul i Sedealna Sfntului Fde dou oriG .Sti8irile 2sctoarei lui i citirea Sfntului Du- Cntarea a asea. Condacul nvierii . Icosul i Sina5arul La Cntarea a noua cntam: Ceea ce eti mai cinstitC. Sedealna nvierii. Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei nvierii a ,lasului de rnd La Laude. Sti8irile nvierii -e -atru ca i cele de la Slav -e -atru Iar de nu are Sfntul Sti8iri. la Laude cntm Sti8irile nvierii du- obicei: Slav Sti8ira >van,8eliei 7i acum 9inecuvntat etiC Do5olo,ie mare a-oi Tro-arul nvierii numai el sin,ur >cteniile amndou. 4t-ustul i Cuvntul de nv6tur i a-oi Ceasul de nvttur din -ridvor La Ceasul nti. Tro-arul nvierii: Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei -e ,lasul de rnd. du- Tatl nostru. Condacul nvierii i celelalte. Fiar de are Sfntul Do5olo,ie .du- Tatl nostru. Condacul Sfntului. iar la celelalte Ceasuri. Condacul nvierii i al Sfntului le zicem sc8imbndu0le G. i 4t-ustul

$!

La Litur,8ie. 3ericirile nvierii ,lasului -e ase i ale Sfntului Cntarea a treia -e -atru Du- =o8od. Tro-arul nvierii i al Bramului 2sctoarei. unde este Bramul ei. a-oi al Bramului Sfntului Du- aceasta al Sfntului de rnd iar de este i al altui Sfnt zicem i al aceluia. a-oi Condacul nvierii i al Bramului. Slav al Sfntului de rnd 7i acum al Bramului 2sctoarei Iar de nu este Bramul 2sctoarei. Slav Condacului Sfntului de rnd 7i acum Ceea ce eti folositoare cretinilorC a-oi Proc8imenul. +-ostolul. +liluia. >van,8elia i Cntrile mai nainte ale nvierii i du- aceasta ale Sfntului Se cuvine s tim : Duminic seara niciodat nu citim Catisma +semeni i la Praznicile m-rteti i la Sfintii 1ari sau n ziua Bramului Sfntului sau al Sfintei La care arat c trebuie s se fac -rive,8ere Iar cnd se va ntm-la -rive,8ere sau Polieleu afar de smbat seara cntm: 3ericit brbatulC. Fo datG ca +ntifon Iar smbat seara cntm: 3ericit brbatulCtoat Catisma
Capitolul * PENTRU PRIVEGHERILE DE TOAT NOAPTEA CE "E #AC PE"TE TOT ANUL

Se cuvine s tim c -este tot anul sunt %" de sa-tmni ntru care se face la fiecare duminic Prive,8ere. i c se mai fac la fiecare Praznic m-rtesc n fiecare lun Prive,8ere Iar m-reun i cu altele se fac -este tot anul &( de Prive,8eri 1ai sunt i alte Prive,8eri care sunt numite n Ti-ic la rndul fiecare du- cum sunt scrise. de va voi cel mai mare 7i dac va vedea -e ucenicii si cei bisericeti c sunt sr,uincioi -entru mntuirea lor 1ai sunt nc i alte Prive,8eri ln,a acestea ale Bramului Sfin6ilor ce se fac n mnstiri i -rin alte biserici mai mari fiind datorie s fie fcute i nicidecum s se lase dintru -omenirea lor
Capitolul + DE"PRE PRIVEGHERE

+ doua nsemnare: Se cuvine s tim c n mnstirile cele mici i n bisericile de enorie n ziua de duminic unde nu
$"

se face Prive,8ere toat noa-tea. sau de nu va voi cel mai mare. se cnta =ecernia cea mare. asemenea i Utrenia la vremea sa du- urmtorul Ti-ic: smbat seara du- 4t-ustul Ceasului nou intr n biseric cel mai mare i -reotul de rnd i toti ceilal6i i lund -reotul 9inecuvntare de la cel mai mare mer,e naintea Uilor celor m-rteti i face trei nc8inciuni 7i ia e-itra8ilul i 9inecuvntndu0l l srut unde este crucea i -unndu0l -e ,t zice: 9ine este cuvntat Dumnezeul nostruC i desc8ide dvera dinuntru care este fcut din mtase sau din alt material Iar cel mai mare zice: =eni6i s ne nc8inm. Fde trei oriG i nce-e Psalmul: 9inecuvinteaz C. iar de nu va fi cel mai mare acolo. zice altul din -reo6ii cei mai btrni. iar -reotul cel de rnd st n fa6a Sfintelor Ui cu ca-ul desco-erit i citete <u,ciunile n tain Du- sfritul Psalmului s-une >ctenia cea mare: Cu -ace Domnului s ne ru,m i >cfonisul: C Tie se cuvineC a-oi cntm: 3ericit brbatulC ,las (. -rimul +ntifon iar al doilea i al treia +ntifon le cntm cu ,lasul zilei 7i du- fiecare +ntifon se zice >ctenia cea mic i >cfonisul Du- -rimul +ntifon: C a Ta este sta-nirea. du- +ntifonul al doilea: Ca bun i iubitor de oameni. du- +ntifonul al treilea: C Tu eti Dumnezeul nostru Du- ce se cnt obinuita Sti8olo,ie canonar8ul face metanie i s-une -e ,lasul 4ctoi8ului sau al 1ineiului 7i noi cntm: Doamne. stri,at0 amC iar -reotul sau diaconul cdete du- obicei i -unem Sti8iile -e zece ale nvierii -e trei i ale <sritului -e -atru i ale Sfntului din 1inei -e trei Slav a Sfntului dac are. iar dac nu are Slav 7i acum a 2sctoarei ,lasului de rnd Urmeaz =o8odul. Proc8imenul: Domnul a m-rtitC Fde cinci oriG cu Sti8urile lui Urmeaz >ctenia Fs zicem totiG a-oi nvrednicete0ne Doamne. a-oi: S -rimim ru,ciunile noastreC La Sti8oavn. Sti8irile nvierii. Slav a Sfntului dac are. iar dac nu are Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii -e ,lasul de rnd Du-: +cum slobozete Tro-arul nvierii. Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei nvierii du- ,lasul Tro-arului Sfntului i 4t-ustul Iar diaconul st afar naintea Icoanei lui Bristos i zice: n6ele-ciune ;. strana rs-unde: 9inecuvinteaz ; iar -reotul din interiorul Sfntului +ltar zice:

$#

Cel ce este 9inecuvntatC strana rs-unde: +min i ntrete Dumnezeule. iar -reotul s-une: Prea Sfnt 2sctoare de DumnezeuC. strana rs-unde: Ceea ce eti mai cinstit. -reotul s-une: Slav Tie Dumnezeule Bristoase. Slav TieC iar strana rs-unde SlavC 7i acumC Doamne miluiete Fde trei oriG 9inecuvinteaz -rinte Preotul desc8ide Sfintele Ui i dezbrac felonul. diaconul stnd afar mbrcat tinnd orarul du- obicei iar -reotul zice 4t-ustul zilei. a-oi zice: La mul6i ani; Iar du- ce ies fratii din tra-ez -araclisierul ia 9inecuvntare de la cel mai mare dac este. iar dac nu este ia de la -reotul cel de rnd i toac n toaca cea mic 7i adunndu0 se fratii n -ridvor face -reotul nce-utul i cntm la Pavecerni6 du- obicei cu Canonul 7i du- 4t-ustul cel mai mare zice: Pentru ru,ciunile SfintilorC i ies fra6ii doi cte doi du- rnduial i fac nc8inciune la cel mai mare i iau de la el 9inecuvntare i iertare +-oi i cel mai mare face i el nc8inciune cerndu0i iertare i el de la dnii Iar la Utrenie. -araclisierul bate clo-otul du- obicei a-oi bate toaca cea mic 7i adunndu0se fra6ii n -ridvor face -reotul nce-utul: 9ine este cuvntat DumnezeuC i ndat strana zice: Slav Tie Dumnezeul nostru. Slav Tie. m-rate ceresc. Sfinte Dumnezeule; i <u,ciunile nce-toare Du- Tatl nostru. Doamne miluiete Fde !" oriG. Slav 7i acum . =eniti s ne nc8inm Fde trei oriG i Psalmul %* +-oi cntm Canonul Sfintei Treimi cu smerenie i cu umilint Du- Canon cntam 1ririle Treimii care sunt acestea: Cuvine0se cu adevratC i celelalte Tro-are +-oi: Sfinte Dumnezeule i <u,ciunile nce-toare iar du- Tatl nostru. I-acoi al ,lasului de rnd. Doamne miluiete Fde $* de oriG. Slav 7i acum Ceea ce eti mai cinstitC i -reotul s-une >cfonisul: Dumnezeule milostivete0te s-re noiC i tot el s-une <u,ciunea: ntru tot -uternic i de viat dttoareC i 4t-ustul i se face iertciunea du- obicei +-oi -reotul face >ctenia: S ne ru,m -entru bine credinciosulC iar noi du- fiecare Sti8 zicem: Doamne miluiete Fo datG cu ,las lin i uor 7i du- ce se m-linesc acestea cel mai mare zice: Pentru ru,ciunile Sfintilor Prin6ilor notri
$$

Du- 4t-ustul intrm n biseric iar -reotul intr n Sfntul +ltar i -une e-itra8ilul -e ,t a-oi lund cdelnita -une tmie -re,tit mai nainte de slu/itorul bisericii i zice <u,ciunea tamii i stnd naintea Sfintei 1ese nsemneaz cruci cu cdelnita zicnd: 9ine este cuvntat Dumnezeul nostruC Dvera fiind desc8is de ctre -reot mai nainte +-oi cdete Sfnta 1as de /ur i tot +ltarul 7i iese -rin ua cea din miaznoa-te i cdete Sfintele Icoane i -e cel mai mare i -e toti du- obicei Iar citetul rs-unde la stran: +min i a-oi: =eni6i s ne nc8inm m-ratului nostru Dumnezeu Fde trei oriG i Psalmii obinui6i F+uzi0te DomnulCG i a-oi: Doamne ntru -uterea TaCSfinte Dumnezeule i celelalte <u,ciuni nce-toare cu Tatl nostru i sunt datori s fie cu luare aminte att citetul ct i -reotul cnd se zice: C a Ta este m-ar6iaC n mi/locul bisericii +-oi Tro-arele: 1ntuiete Doamne -o-orul tu i celelalte i -reotul iari cdete -e cel mai mare i Sfintele Icoane i intr n Sfntul +ltar -e ua cea dins-re miazzi stnd cu cdelnita naintea Sfintei 1ese. zice >ctenia: 1iluiete0ne -e noi DumnezeuleC i celelalte Iar cite6ul du- fiecare cerere s-une: Doamne miluiete Fde trei oriG +-oi -reotul s-une >cfonisul: C milostiv i iubitor de oameniC i cite6ul rs-unde: +min S-une a-oi: ntru numele Domnului binecuvinteaz C a-oi -reotul nsemneaz cu cdelnita naintea Sfintei 1ese n cruci zicnd cu ,las nalt: Slav Sfintei i celei deofiintC Iar cel mai mare zice: Slav ntru cei de sus lui DumnezeuC i cei ase Psalmi du- obicei 7i -reotul -unnd cdelnita la locul ei iese din +ltar i st la locul su Iar du- ce citete cel mai mare cei ase Psalmi i nce-e: Doamne Dumnezeul meu mntuirii meleC mer,e -reotul naintea Sfintelor Ui i nc8inndu0se ia e-itra8ilul i citete <u,ciunile Utreniei n tain cu ca-ul desco-erit Du- sfritul celor ase Psalmi -une >ctenia cea mare: Cu -ace Domnului s ne ru,mC i celelalte ale Utreniei le cntm toate du- cum s0a scris mai nainte la Utrenia cea cu -rive,8ere F-a,CG S se tie : Prima nsemnare 0 c seara la =ecernie: =eni6i s ne nc8inm i 9inecuvinteaz i Lumin lin. +cum slobozete le
$%

zice cel mai mare La Utrenie cei ase Psalmi. ?ie mrire se cuvine. Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu. 9ine este a ne mrturisi Domnului. Cerescule m-rate -e credinciosul nostru m-ratC. acestea le zice cel mai mare Iar: Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru iar du-: +cum slobozete i diminea6a du- 9ine este a ne mrturisi Domnului. le zice cite6ul + doua nsemnare 0 Se cuvine s tim: cnd va sosi un Praznic al lui Bristos sau a 2sctoarei sau cele dou Praznice ale lui Ioan 9oteztorul. 2aterea i Tierea ca-ului sau a lui Ioan 1ilostivul sau a Bramului 9isericii cu evlavie trebuie s se citeasc +-ostolul i >van,8elia rnduita care se va ntm-la n acea zi de Praznic. n ziua cea dinainte de acel Praznic iar n c8iar ziua Praznicului s se citeasc acelai Praznic du- cum i toat slu/ba Praznicului
Capitolul 1, DE"PRE "#NTA LITURGHIE (LA CE VREME TRE'UIE " "E NCEAP

Smbt la nce-utul ceasului al -atrulea este obli,atoriu a se nce-e s se -un masa la nce-utul ceasului al cincilea Iar duminic la nce-utul ceasului al treilea este obli,atoriu a se nce-e ca s se -un masa -na la nce-utul ceasului al -atrulea La fel se cuvine s se fac i la Praznicile Domneti cele mari ale Domnului Bristos i ale 2sctoarei de Dumnezeu i ale 1er,torului nainte i ale celor doi +-ostoli Petru i Pavel i ntru acestea ca i n ziua duminicii cu cuviint aa trebuie s se fac Iar n Praznicele cele mi/locii. la nce-utul ceasului cinci s se intre ca s -un masa la nce-utul ceasului ase Iar la Praznicile cele mici. la fel ca i n zilele cele de rnd i s se sfreasca la vremea sa n fiecare zi Iar masa se cade s fie ,ata n fiecare zi fie c este -ost fie c nu este 7i du- savrirea Sfintei Litur,8ii iese fiecare i la vremea tra-ezei iari se adun +ceasta mai este nc o datorie ce trebuiete fcut adic cnd vom voi a mnca la ceasul al noulea sau seara i aa deci se cuvine s se fac i n -osturile cele mici +ceast 8otarre -entru Litur,8ie i mese s0a scris n -rtile Ierusalimului i cu cuviin6 este c aa trebuie s fie n toate tim-urile adic toamna i -rimvara. iar vara i iarna n <usia cea mare aicea s fie
$&

semnul -entru socotirea tim-ului. vara -entru lun,imea zilei se cuvine a o ntrzia iar iarna -entru c ziua este scurt s fie -us nainte. du- cum va socoti cel mai mare
Capitolul 11 NVTTUR CUM "E CUVINE A "E CNTA "LU-'A N TOATE .ILELE A VECERNIEI% A UTRENIEI I A CEA"ULUI NTI (/012 /01t34 5Du41676u 68t6 Do41ul 95

Seara la Ceasul nou -araclisierul lund 9inecuvntare de la cel mai mare bate clo-otul sau toac n toaca cea mic i adunndu0se fratii n -ridvorul bisericii. -reotul cel de rnd face nce-utul: 9ine este cuvntat Dumnezeul nostru i cite6ul cel rnduit zice: Slav Tie Dumnezeul nostru i celelalte du- obicei 7i citete Ceasul al noulea cu 1i/loceasul lui c8iar dac s0a cntat: Dumnezeu este Domnul i du- sfritul lui bate toaca de dou ori sau de -atru ori De re6inut: +tunci cnd se citete Ceasul al noulea n -ridvor du- aceea imediat face -reotul 4t-ustul Ceasului al noulea Iar du- 4t-ust intrnd n biseric face nce-utul =ecerniei du- obicei Fiar dac se citete Ceasul al noulea n biseric atunci 4t-ustul nu se mai faceG Iar du- ce s0a sfrit de btut toaca. sculndu0se -reotul i intrnd n biseric. face zece nc8inciuni naintea Uilor celor m-rteti i lund e-itra8ilul care este ln,a Ua cea m-rteasc i 9inecuvntndu0l i sarutndu0l deasu-ra unde are crucea l -une -e ,rumazul su i zice: 9ine este cuvntat Dumnezeul nostru ; i desc8ide i dvera Iar cel mai mare zice: =eni6i s ne nc8inm ; Fde trei oriG i Psalmul cel nce-tor i dac este +liluia facem trei nc8inciuni stnd la locurile noastre. una du- alta. -otrivindu0se nc8inciunile tuturor Faa cu adevrat nc8inndu0se fr s tulbure bisericaG Iar cnd citete acesta -reotul citete ru,ciunile =ecerniei stnd naintea Sfintelor Ui cu ca-ul desco-erit 7i du- sfritul Psalmului: Slav 7i acum +liluia Fde trei oriG i zece metanii +-oi -reotul zice >ctenia cea mare i Condacul Du- aceasta Catisma de rnd du- rnduiala i du- fiecare Slav +liluia Fde trei oriG i trei metanii Iar -reotul -unnd e-itra8ilul la locul lui i mer,nd la
$'

locul su -na se citete Catisma iar la sfritul SlaveiC a treia iese naintea Sfintei dverei i -unnd e-itra8ilul -e dnsul zice >ctenia cea mic i >cfonisul +-oi intrnd n Sfntul +ltar i -unnd tamie n cdelnit i binecuvntnd0o zice i ru,ciunea cdelnitei i cdete +ltarul i biserica toat. -e cel mai mare i stranele i -e toti fra6ii 7i du- aceasta cntm: Doamne stri,at0am; -e ,lasul 1ineiului Punem a-oi ase Sti8iri i cntm Sti8urile 2sctoarei de Dumnezeu trei Sti8iri i ale Sfntului trei Sti8iri Iar Podobnic. adic Sti8iri Podobnice. dac are Sfntul o Sti8ir samo,lasnic o cntm -e ea la: Slav m-reun amndoua strnile Iar dac nu: Slav 7i acum a 2sctoarei. Podobnica Sti8irilor 1ineiului Iar dac este miercuri sau vineri cntam Sti8ira 2sctoarei Crucii. adic: SlavaC Crucii. a-oi Lumin lin zice cel mai mare i cntm Proc8imenul zilei Iar de este duminic F+liluia duminic seara nu se cntaG. se -une Proc8imenul: Iat acum binecuvnta6i -e Domnul Canonar8ul zice Sti8ul: Care sta6i n casa Domnului ; Iar dac este n alt zi a sa-tmnii n afar de duminic n locul Proc8imenului se -une: +liluia ; -e ,lasul & Iar Sti8uri se zic acestea: Luni seara 0 Doamne nu cu mnia Ta s m mustri -e mine ; Sti8ul la doilea: 7i n vecii vecilor .iar noi cu ,las mai nalt cntm: +liluia; Faa se cnt n toate zilele cnd cntm +liluia ;GD 1ar6i i /oi seara cntm Sti8ul: nlta6i -e Domnul Dumnezeul nostru;D 1iercuri seara 0 n tot -mntul a ieit vestirea lor ; i aa face o metanie ctre Sfintele Ui i ntrocndu0se face o metanie ctre strana drea-t i una ctre strana stn,a i mer,nd a-oi la locul lui +-oi cel mai mare sau cite6ul cel rnduit zice: nvrednicete0ne Doamne n seara aceasta ;. du- care facem trei metanii +-oi se s-une >ctenia i >cfonisul ei i m-reunndu0se amndoua stranele. du- obicei. n mi/locul bisericii cntam la Sti8oavn Sti8irile din 4ctoi8 Slav 7i acum a 2sctoarei

$(

Iar de este miercuri sau vineri se -une Sti8ira Crucii 7i fcnd unii ctre al6ii metanie mer,em ctre locurile noastre +-oi cel mai mare sau cite6ul zice: +cum slobozete; i Sfinte Dumnezeule; i face trei metanii <u,ciunile nce-toare iar du- Tatl nostru >cfonisul: C a ta este m-rtia; +-oi Tro-arul ,las !: 2sctoare de Dumnezeu. bucur0te ; i o metanie Slava C9oteztorului Bristos; cu o metanie. 7i acum <u,a6i0v -entru noi; i o metanie +-oi se cnt: Sub milostivirea Ta ; fr de metanie. Doamne miluiete ; Fde $* de oriG cu ,las uor i lin i a-oi to6i s-un: Slav 7i acum . Ceea ce eti mai cinstit dect 8eruvimii ; ntru numele Domnului. 9inecuvinteaz Printe ; i -reotul zice: Cel ce este binecuvntatC iar noi rs-undem +min ;. iar cel mai mare zice: m-rate ceresc i du- sfritul lui facem trei metanii mari zicnd n tain <u,ciunea du- cum s0a artat n ca-itolul cel -entru -ost: Doamne i St-nul vie6ii mele ; i celelalte !" nc8inciuni zicnd fiecare -entru sine: Doamne miluiete0m -e mine -ctosul ; 7i du- acestea <u,ciunea cea de mai sus zis o zicem o dat i facem o metanie mare +-oi: Sfinte Dumnezeule ; i trei metanii i du- Tatl nostru Doamne miluite ; Fde !" oriG. iar de este duminic seara du- <u,ciunea: m-rate Ceresc facem trei metanii mari Iar cele !" nc8inciuni nu le mai facem. nici Sfinte Dumnezeule cel de la sfrit nu0l s-unem ci -reotul s-une: Slav Tie Bristoase Dumnezeule ; i a-oi 4t-ustul 7i a-oi iese n -ridvor i se face Litie -entru cei adormi6i i 4t-ustul cel mare Deci aa facem urmare la =ecernie n tim-ul anului cnd cntm: +liluia; iar cnd cntm: Dumnezeu este Domnul; cntm Proc8imenul zilei a-oi: nvrednicete0ne Doamne; i Sti8oavna zilei Du-: +cum slobozete; urmeaz Sfinte Dumnezeule ; i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului Slav 7i acum a 2sctoarei i >ctenia ce o s-une -reotul: 1iluiete0ne -e noi Dumnezeule du- mare mila Ta C i celelalte 7i du- >cfonis -reotul s-une: n6ele-ciune;. strana rs-unde: 9inecuvinteaz; Preotul s-une: Cel ce este binecuvntat Bristos Dumnezeul nostru; i noi rs-undem: +min 7i: ntrete Dumnezeule Sfnta i drea-tC i celelalte Iar duminic seara
$)

nce-em metaniile de la <u,ciunea: nvrednicete0ne Doamne n seara aceasta Iar du- 4t-ustul =ecerniei mer,em la mas i mncam cele -use nainte. a-oi sculndu0se -araclisierul i lund binecuvntare iese i bate toaca i ntrnd n -ridvor cntm la =ecernie du- rnduiala La care cntm Canonul de <u,ciune al Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu cel din 4ctoi8 i celelalte du- obicei 7i 4t-ustul iar n celelalte cntam la =ecernia cea mare Cu bun cuviint este s tim i aceasta: cum c du- sfritul slu/bei nu se cuvine monar8ilor s vorbeasc ntre ei ci cu tcere s intre fiecare n c8ilia lui i aa s se ndeletniceasc cu <u,ciunea i cu Citirile -entru c astfel se va -utea mntui -entru astfel cu luare aminte i cu tresvie s ne sculm la cntarea Utreniei Iar la Utrenie toac -aracliserul n toaca cea mic ndelun, i rar 7i ne adunn toti n -ridvorul bisericii i stnd conform rnduielii fiecare la locul su. facnd obinuitele trei nc8inciuni. stm -utin ca s ni se liniteasc simtirile noastre +-oi sculndu0se -reotul face nce-utul i du- +min Eice cite6ul: Slav Tie Dumnezeul nostru. Slav Tie; +-oi: m-rate ceresc i Sfinte Dumnezeule i celelalte ru,ciuni nce-toare i face trei nc8inciuni du- Tatl 2ostru s-une: Doamne miluiete; Fde !" oriG. Slav 7i acum . =eni6i s ne nc8inm ; Fde trei oriG i face trei metanii +-oi Psalmul %* i 3erici6i cei fr -ri8anC la care du- fiecare Slav i trei nc8inciuni +-oi urmeaz Crezul FCred ntr0unul DumnezeuCG i Sfinte Dumnezeule i iari trei nc8inciuni Du- Tatl nostru. Tro-arele: Iat mirele vine i celelalte 7i du-: Ceea ce eti mai cinstitC se fac trei metanii mari cu <u,ciune: Doamne i st-nul vie6ii mele 7i celelalte cu !" nc8inciuni i du- aceea se -une toat <u,ciunea Doamne i St-nul vie6ii mele La aceasta se face o metanie mare +-oi se face o metanie mare i urmeaz: St-ne Dumnezeule i =eni6i s ne nc8inm cu metanii Fde trei oriG 7i du- Psalmi urmeaz: Slav 7i acum Sfinte Dumnezeule i trei metanii. a-oi du- Tatl nostru . Tro-arele: Pomenete Doamne ca un bun -e robii ti. a-oi: Doamne miluiete; Fde !" oriG i <u,ciunea: Pomenete Domne cei ce ntru nde/dea nvieriiC du- aceasta <u,ciunea:
%*

Prea slvita -ururea 3ecioarC 7i <u,ciunea: 2de/dea mea este TatlC a-oi -reotul zice: Slav Tie Bristoase Dumnezeule; i face 4t-ustul i lundu0i iertciunea obinuit -reotul zice >ctenia: S ne ru,m -entru binecredinciosulC Iar noi: Doamne miluieteC cu mult linite 7i sfrindu0se acestea zice cel mai mare: Pentru <u,ciunile Sfintilor Printilor notri Fi aa se svrete 1iezono-tica du- rnduiala 1nstirilor Ierusalimului n toate zilele i s0a i scris n toate CeasloaveleG Iar du- sfritul 1iezono-ticii dac o cntam n -ridvor facem fiecare dintre noi cte trei nc8inciuni ctre Sfntul +ltar i ctre amndoua stranele cu mult cucernicie i se aeaz fiecare la locul lui fr s vorbeasc Iar -aracliserul ,tind cdelnita i ieind este bla,oslovit de cel mai mare i mer,e -entru a toca Toaca cea 1are >l toac rar -entru ca s se s-un Psalmul %* n ntre,ime. iar -reotul care este de rnd. sculndu0 se. face obinuita metanie la cel mai mare. i intrnd n Sfntul +ltar i lund cdelnita zice <u,ciunea tamiei i st ate-tnd sfritul toaci 7i stnd naintea Sfintei 1ese i -e aceasta cdind0o zice: 9inecuvntat este Domnul Dumnezeul nostru ; Fdesc8iznd mai nainte dveraG 7i cdete Sfnta 1as n c8i-ul Crucii i tot +ltarul i iese -e ua cea dins-re miaznoa-te i cdete Sfintele Icoane i -e cel mai mare i -e toti fra6ii. du- cum este obiceiul Iar citetul nce-e: +liluia; a-oi zice: Sfinte Dumnezeule. far de nc8inciuni. iar dac nu s-une: =eni6i s ne nc8inm Fde trei oriG i ori de este: +liluia; ori de este: Dumnezeu este Domnul; zice Psalmul ): +uzi -e Domnul n ziua necazului; 7i Psalmul "*: Doamne ntru -uterea Ta se va veseli m-ratul;. a-oi: Slav ; 7i acum Sfinte Dumnezeule; fr s fac nc8inciuni i Tatl nostru Fi trebuie s fie cu luare aminte att -reotul ct i citetul cnd are s zic >cfonisul: C a Ta este m-rtia; -entru ca s fie -reotul n mi/locul bisericii sub -olicandruG 7i citetul zice Tro-arele: 1ntuiete Doamne -o-orul tuC. SlavC. a-oi Condacul: Cel ce Te0ai nltat -e Cruce. 7i acum a 2sctoarei: 3olositoare nfricoat Iar -reotul intrnd n Sfntul +ltar -rin ua dins-re miazzi zice >ctenia cea mic. cu cdelnita naintea Sfintei 1ese: 1iluiete0ne -e noi Dumnezeule du- mare mila Ta; i
%!

celelalte du- obicei +-oi >cfonisul: C milostiv i iubitor de oameniC i cite6ul s-une: +min ntru numele Domnului 9inecuvnteaz -rinte ; +-oi -reotul nsemnnd cruci cu cdelnita naintea Sfintei 1ese zice cu ,las mare: Slav Sfintei i de =iat 3ctoare i 2edes-rtitei TreimiC i ndat nce-e cel mai mare cei ase Psalmi: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu Fde trei oriG. a-oi Doamne. buzele mele vei desc8ide Fde dou oriG. i citete du- rnduiala cei ase Psalmi cu ,las lin i rar -entru ca s aud toti ceilal6i Iar -reotul dnd cdelni6a iese din Sfntul +ltar i st la locul su Fcnd se citesc aceti ase Psalmi se cuvine cu luare aminte s0i ascultm cci aceti Psalmi sunt de -ocint i de umilint 7i citind Psalmii acetia cu evlavie i cu frica lui Dumnezeu. ca i cum nsui Dumnezeu nevzut ar vorbi i ne0am ru,a -entru -catele noastreG Iar du- ce citete cel mai mare cei trei Psalmi i zice: SlavC 7i acum fr s fac metanie i nce-e ceilalti trei Psalmi: Doamne Dumnezeul mntuirii noastreC iese -reotul naintea Uilor m-rteti i face o nc8inciune i -unndu0i e-itra8ilul citete <u,ciunile Utreniei n tain stnd cu ca-ul desco-erit Iar du- cei ase Psalmi urmeaz: Slav 7i acum +liluia Fde trei oriG i trei nc8inciuni 7i zice >ctenia cea mare: Cu -ace Domnului s ne ru,mC a-oi canonar8ul care a s-us Proc8imenul cel de sear facnd obinuita nc8inciune la cel mai mare i stnd naintea Sfintelor Ui zice: +liluia -e ,lasul 4ctoi8ului ,rind i Sti8urile acestea: De neam mnecnd Sfinte DumnezeuleDDre-tate s nvta6i cei ce locui6i -e -mntD Invidie va cu-rinde -e -o-orul cel nenv6at D+dau, lor rele. Doamne. adau, rele celor slviti ai -mntului +-oi cntm Treimicile -e ,lasul 4ctoi8ului Iar de este: Dumnezeu este Domnul. cntm: Dumnezeu este DomnulD -e ,lasul Tro-arului Sfntului cu Sti8urile lui 7i zicem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG i al 2sctoarei -e ,lasul Tro-arului Sfntului Iar -reotul -unnd e-itra8ilul la locul su n -artea stn,a a Sfintei dvere mer,e i st la locul su Du- aceea strana zice: Doamne miluiete Fde trei oriG Slav 7i acum i nce-em s citim Catismele Du- Catisma nti cntam Sedealna 4ctoi8ului. care este de rnd: Slav 7i acum a 2sctoarei. iar du- ntia

%"

Citire a Catismei. ca i du- a doua i a treia Citire. n toate zilele -reotul nu zice >ctenie. ci numai la Prive,8eri i la Praznicile Sfin6ilor care au Polieleu i Do5olo,ie. du- fiecare Catism a Psaltirii 7i n fiecare zi du- sfritul Catismei +liluia Fde trei oriG du- obicei. Doamne miluiete Fde trei oriG i: Slav 7i acum zice c8iar cel care citete 7i du- aceast citire clericii s-un: Doamne miluiete Fde trei oriG a-oi: Slav . du- aceea citetul cel ce a citit Catisma dinti zice: 7i acum i citete Catisma a doua Iar du- sfritul strii nti din Catism se nc8in citetul naintea Sfintelor Ui Fde trei oriG. du- aceasta se nc8in Sta-nitorului iar dac nu este. la amndoua stranele Iar du- sfritul cei de a doua Catisme cntam a doua Sedealn din 4ctoi8 a-oi i sculndu0ne zice: Doamne miluiete Fde zece oriG. Slav 7i acum . Psalmul %* Iar du- ce se sfrete Psalmul citim Cntarea: S cntm Domnului i zicem !" Sti8uri afar de Slav 7i acum 7i cntm Canoanele trei: din 4ctoi8 dou. cel dinti cu Irmosul -e & iar cellalt fr de Irmos -e -atru i al Sfntului din 1inei -e -ais-rezece Ca s fie toate -e douzeci i -atru. aa cntam i Cntarea a treia i -e urm Irmosul acesteia din 1inei Du- o a treia Cntare. >ctenia mic. i Sedealna din 1inei: SlavaC 7i acum a 2sctoarei Iar de este miercuri sau vineri se -un Cntarile Crucii i Citirile Du- Cntarea a asea Irmosul i >ctenia i Condacul i Icosul Sfntului dac este iar dac nu este se s-une 1ucenicina -e ,lasul de rnd al 4ctoi8ului +-oi se citete Sina5arul i du- aceea cntam i celelalte dou Cntari iar -reotul la sfritul ntrii a o-ta intr n Sfntul +ltar i cnd cntretii zic: S ludm bine s cuvntam i s ne nc8inm Domnului cntndu0 IC i cnt Irmosul Cntrii a o-ta i ne nc8inm toti. iar -reotul -unndu0i e-itra8ilul cdete Sfnta 1as zicnd cu ,las mare: C 2sctoare de Dumnezeu i 1aica LuminiiC i cdete +ltarul tot i biserica i -e frati. du- rnduial 7i noi cntam Cntarea a noua Cntm cu ,las mare: 1rete suflete al meu -e Domnul i s0a bucurat du8ul meu de Dumnezeu 1ntuitorul meu 7i cntm a-oi: Ceea ce eti mai cinstit dect Beruvimii cu nc8inciune 7i du- sfritul Cntrii a noua cntam Irmosul 1ineiului a-oi se cnt: Cuvine0se cu adevrat.

%#

amndou strnile 7i facem metanie m-reun -n la -amnt Du- aceea >ctenia cea mic din interiorul Sfntului +ltar. a-oi: Luminnda zilei: Slav a Sfntului dac are. iar dac nu are: Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii i a Crucii Iar dac este: +liluia. cntm Luminnda Treimii ,lasului. du- obicei Du- aceasta citetul cel rnduit citete Psalmii: Ludati0L -e Domnul din ceruriC. Cnta6i Domnului. Cntare nouC. Ludati -e Domnul ntru Sfin6ii LuiC i dac are Sti8uri la Laude s-unem aceti trei Psalmi n stri Du-: SlavC7i acum zice cel mai mare: Slav Tie. celui ce ne0ai artat nou Lumina Iar dac nu. du- Psalmi zice cel mai mare: ?ie se cuvine Doamne Dumnezeul nostru i ?ie Slav nltm Tatlui i 3iului i Sfntului Du8 acum i -ururea i n vecii vecilor +min; Slav Tie celui ce ne0ai artat nou Lumina +-oi zice cite6ul: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu i -e -amnt -ace ntru oameni bunvoire 7i face trei metanii Du- aceea zice: Doamne sc-are te0ai fcut nou C i: nvrednicete0ne Doamne n ziua aceasta; +-oi -reotul zice >ctenia: S -rimim <u,ciunile noastre cele de dimineat. du- aceea cntm la Sti8oavn Sti8irile din 4ctoi8 ale ,lasului de rnd m-reunndu0se amndoua strnile du- obiceiul lor 7i o cntam cu obinuitele lor Sti8uri: Um-lutu0ne0am diminea6a de mila Ta Doamne. i: 3ie lumina Domnului Dumnezeului nostru -este noi F-e care l zicem -n la sfritul PsalmuluiG. Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi iari cel mai mare zice: 9ine este a ne mrturisi DomnuluiD Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -reotul zice >cfonisul: C a Ta este m-rtia 7i de nu este +liluia zicem Tro-arul Sfntului: Slav 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei Du- aceasta zice -reotul >ctenia: 1iluiete0ne -e noi Dumnezeule i >cfonisul: C milostiv i iubitor de oameni Dumnezeu eti i du- >cfonis strana s-une: +min Preotul s-une: n6ele-ciune ;. strana rs-unde: 9inecuvinteaz ; iar -reotul: Cel ce este binecuvntatC iar strana: ntrete DumnezeuleC a-oi Ceasul nti dac este +liluia. du- ce s-une: -reotul >cfonisul: Ca a Ta este m-rtia i du- +min Eicem Tro-arul: n biserica slavei tale stm Doamne miluiete de $*
%$

de ori. Slav 7i acum ceea ce eti mai cinstit dect Beruvimii. a-oi: ntru numele Domnului binecuvinteaz -rinte Preotul zice: Cel ce este 9inecuvntat Bristos Dumnezeul nostru. acum i -ururea i n vecii vecilorC i noi rs-undem: +min m-rate ceresc a-oi facem trei metanii mari cu <u,ciunea Sfntului >frem: Doamne eti St-nul vie6ii mele 7i celelalte !" metanii mici. fiecare zicnd -entru sine: Dumnezeule curtete0m -e mine -ctosul 7i du- toate nc8inciunile zicem odat ru,ciunea Sfntului >frem cu o metanie mare 7i du- aceasta nce-e cel mai mare: =eni6i s ne nc8inm Fde trei oriG i face trei nc8inciuni 7i citetul citete cei trei Psalmi obinui6i ai Ceasului nti cel obinuit: Jraiurile mele ascult0le Doamne. i du- sfritul lor: Slav 7i acum Fde trei oriG cu trei nc8inciuni 7i du- aceasta zice -reotul sau canonar8ul cel mai sus numit Proc8imenul: Diminea6a auzi ,lasul meu. i noi l zicem acelai du- Protos fr cntare. aa: Diminea6a auzi ,lasul meu. iar -reotul sau canonar8ul zice Sti8ul nti: Jraiurile mele auzi0le Doamne Strana rs-unde: Diminea6a auzi ,lasul meu Sti8ul al doilea: Cci ctre Tine m voi ru,a Doamne. strana: Diminea6a auzi ,lasul meu. m-ratul meu i Dumnezeul meu i se fac trei metanii De re6inut: Cnd canonar8ul zice Sti8ul n acelai tim- noi ne -lecm ,enunc8ii Iar cnd zic cntare6ii Sti8ul el i -leac ,enunc8ii Preotul s-une: Slav i cite6ul 7i acum a 2sctoarei: Ce te vom numi -e tine i se fac trei nc8inciuni +-oi s-unem: Paii mei ndre-teaz0I i Sfinte Dumnezeule i iari trei nc8inciuni Du- Tatl nostru -reotul s-une >cfonisul: C a Ta este m-rtiaD i du- +min Tro-arul: luni. mar6i i /oi. zicem a 2sctoarei cea de fat 0 adic cea din ziua res-ectiv: Prea Slvita 1aica lui Dumnezeu iar miercuri i vineri zicem: De,rab ne ntm-in Iar mbt zicem: Ca nite -r, a firii. a-oi Doamne miluiete Fde $*de oriG i ru,ciunea: Cela ce n toat vremea +-oi Doamne miluiete Fde trei oriG. Slav 7i acum Ceea ce eti mai cinstit dect nsui Beruvimii. i: ntru numele Domnului binecuvinteaz -rinte Preotul: Dumnezeule milostivete s-re noi i face trei metanii mari cu r,ciunea Sfntului >frem: Doamne i St-nul vie6ii
%%

mele 7i celelalte !" nc8inciuni. a-oi zicem iari nc8inciunea Sfntului >frem: Doamne i St-nul vie6ii mele. fcnd a-oi o metanie mare i aa cntm al treilea. al aselea i al noulea Ceas 7i du- aceea nce-e cel mai mare s zic: Sfinte DumnezeuleC i <u,ciunile nce-toare de la sfrit i se fac trei nc8inciuni Du- Tatl nostru. -reotul s-une >cfonisul i noi rs-undem: +min Doamne miluite Fde !" oriG a-oi ru,ciunea: Bristoase lumina cea adevrat i 4t-ustul i a-oi se face obinuita ieire n -ridvor i a-oi se face Litia -entru cei adormi6i Lund -reotul cdelni6a iese n -ridvor mer,nd naintea lui sfenicul a-rins iar noi urmndu0I i cntnd Sti8ira Samo,lasnic a Sfntului al crui Bram l -oart biserica. ieim n Pronaosul bisericii i -reotul zice: 9ine este cuvntat Dumnezeul nostru iar noi zicem +min Sfinte DumnezeuleC i du- Tatl nostru >cfonisul: C a ta este m-rtia i a-oi Tro-arele acestuia: Cu du8urile dre-6ilor. ntru odi8na ta Doamne. Slav Tu eti Dumnezeu carele te0ai cobor la iad. 7i acum una curat Du- aceste -reotul zice >ctenia: 1iluiete0 ne -e noi Dumnezeule . nc ne ru,m -entru odi8na sufletelor adormitilor robilor lui DumnezeuC Ca Domnul Dumnezeul nostruC 1ila lui Dumnezeu. m-rtia cerurilorC a-oi: Domnului s ne ru,m i <u,ciunea: Dumnezeul du8urilorC i >cfonisul: C tu eti nvierea i viataC i du- >cfonis -reotul zice: Slav Tie Bristoase Dumnezeule C noi rs-undem: Slav 7i acum Doamne miluiete Fde trei oriG: 9inecuvinteaz 7i -reotul zice 4t-ustul: Cela ce a nviat din mor6iC du- 4t-ustul zice -reotul: =enica voastr -omenire vrednicilor de -omenire -rintilor i fra6ilor notri -ururea -omeni6ilor Fde trei oriG +-oi zice: Dumnezeu s0i fericeasc i s0i odi8neasc -e ei i -e noi s ne miluiasc ca un bun i de oameni iubitor 7i cntre6ii cnt: =enica lor -omenire Fde trei oriG i 4t-ustul cel mare nsemnare: acest Ti-ic al Primului Ceas se face cnd este +liluia. iar dac este: Dumnezeu este DomnulC du- sfritul celor trei Psalmi i du-: SlavC 7i acum +liluia de trei ori i: Doamne miluiete Fde trei oriG 7i du-: Slav zicem Tro-arul Sfntului: 7i acum al 2sctoarei: Ce te voi numiC i du- Sfinte Dumnezeule. Condacul Sfntului i toat cealalt slu/b.
%&

du- cum mai nainte s0a artat Iar metanii nu facem. nici Sfinte Dumnezeule cel de la sfrit nu0l mai zicem ci -e toate le citim normal. de asemenea citim i -e Ceasul al treilea i al aselea i al noulea
Capitolul 12 DE"PRE CUM "E CITETE EVANGHELIA I TLCUIREA ACE"TEIA

De re6inut: n Sfnta i 1area Duminic a Patilor se nce-e Sfnta >van,8elie a Sfntului Ioan i se citete -n la Cincizecime Iar Tlcuirea >van,8eliei acestuia al Sfntului Ioan Jur de +ur se citete la Utrenii. -entru aceste zile iar de la Duminica Cincizecimii -n la luna lui se-tembrie se citete Sfnta >van,8elie a Sfntului 1atei iar Tlcuirea aceluiai Sfnt Ioan Jur de +ur care este la aceeai >van,8elie care se citete la Utrenii Iar de la +nul 2ou. de la Duminica nl6rii Sfintei Cruci i -n la Duminica brnzei se citete Sfnta >van,8elie a Sfntului Luca iar la Utrenii. se citesc Tlcuirile Sfntului Simion 1etafrastul Lo,oftul 7i Tlcurile trimiterilor Sfntului +-ostol Pavel care s0au tlcuit de Sfntul Ioan Brisostomul Iar din Duminica cea dinti a Postului 1are smbta i duminic se citete Sfnta >van,8elie a Sfntului 1arcu Iar la Utrenii. se citesc n cele ase zile Tlcuirile Sfntului Ioan Brisostomul Iar ntru celelalte zile ale Patruzecimii FPostului 1areG la toat Utrenia. se citesc -atru Citiri. dou dintre cele ale Sfntului >frem i dou din Lavsaicon Iar -e Sfntul Ioan Scrarul l citim la Ceasuri iar la mas se citesc n tot tim-ul anului =ietile Sfin6ilor i Patericul De re6inut: n Duminicile Sfntului i 1arelui Post i la =ecerniile Praznicelor celor m-rteti. adic al 2aterii lui Bristos i la +/unul Dumnezeietii +rtri i n Sfnta i 1area Koi i n Sfnta i 1area Smbt se cnta Litur,8ia marelui =asile De asemenea aceasta se cnt i la -omenirea Sfntului =asile Iar Litur,8ia cea mai nainte Sfin6it se cnt numai n Sfintele -atruzeci de zile. adic n zilele de rnd. iar ntru celelalte zile de -este tot anul se svrete Litur,8ia Sfntului Ioan Brisostomul

%'

Capitolul 1! DE"PRE CANOANELE A TOAT "APTMNA% CUM "E CNT CANOANELE OCTOIHULUI CU ALE MINEIULUI

Luni la Utrenie: Canonul de -ocint l -unem cu Irmosul -e ase i al celor fr de tru-uri. cu Irmosul -e -atru 7i n 1inei al Sfntului tot -e -atru Iar dac se cnta al Sfntului -e ase. atunci se las din 4ctoi8 amndoua 1ucenicinele 7i se cnt al Sfntului -e ase Iar de se cnt Polieleul. Sfntului atuncea nu se cnt 4ctoi8ul ci cntm Canonul 2sctoarei de Dumnezeu iar de este nainte-rznuire sau du- Prznuire. cu Irmosul -e ase Irmosul se -une Fde dou oriG. i Tro-arele de -atru i al Sfntului -e o-t n acest fel n toat sa-tmna cntm Canonul Sfntului celui ce are Polieleu du- cum se arat aceasta luni Iar dac se ntm-la doi Sfin6i. se las Canonul celor fr de tru-uri i cntam Canonul -ocintei cu Irmosul -e sase i ale Sfn6ilor -e -atru 1ar6i la Utrenie: Canonul de -ocint l -unem cu Irmosul -e ase i al 1er,torului nainte -e -atru 7i din 1inei al Sfntului tot -e -atru Iar dac se cnta al Sfntului -e ase. atunci se las din 4ctoi8 amndoua 1ucenicinile 7i se cnt al Sfntului -e ase Iar de se cnt Polieleul Sfntului. cntm du- cum s0a s-us mai sus Iar dac se ntm-la doi Sfin6i cntm Canoanele lor fiecare -e -atru 1iercuri la Utrenie: Canonul Crucii l -unem cu Irmosul -e ase i al 2sctoarei de Dumnezeu -e -atru i al Sfntului din 1inei tot -e -atru Iar dac se cnta al Sfntului -e ase. atunci se las din 4ctoi8 amndoua 1uceniciile 7i se cnt Canonul crucii cu Irmosul -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu i al Sfntului -e ase Iar dac se ntm-la doi Sfin6i la fel se cnt Koi la Utrenie: Canonul Sfin6ilor +-ostoli l -unem cu Irmosul -e ase i al Sfntului 2icolae cu Irmosul -e -atru i din 1inei al Sfntului tot -e -atru Iar dac se cnta al Sfntului -e
%(

ase. atunci se cnt Canonul Sfin6ilor +-ostoli cu Irmosul i cu: SlavaC 2sctoarei -e cinci 7i se cnta. al Sfntului 2icolae -e trei i din 1inei -e ase Iar dac se ntm-la. doi Sfin6i se cnt Canonul Sfin6ilor cu Irmosul -e o-t =ineri la Utrenie: Canonul Crucii l -unem cu Irmosul -e ase i al 2sctoarei de Dumnezeu -e -atru i al Sfntului din 1inei tot -e -atru Iar dac se cnta al Sfntului -e ase. atunci se las din 4ctoi8 amndoua 1ucenicinele 7i se cnt Canonul Crucii cu Irmosul -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu i al Sfntului -e ase Iar dac se ntm-la doi Sfin6i la fel se cnt Smbt diminea6a: Totdeauna o iau nainte Sfin6ii din 1inei 7i cntm Canonul Sfntului din 1inei cu Irmosul -e ase a-oi al Sfntului Bramului -e -atru i din 4ctoi8 Canonul 1ucenicilor tot -e -atru. iar de sunt doi Sfinti cntm un Canon din 1inei cu Irmosul -e ase i al celuilalt Sfnt -e -atru i Canonul 1ucenicilor din 4ctoi8 tot -e -atru . iar Canonul Bramului se las Iar dac este Bramul Domnului Iisus Bristos sau al 2sctoarei de Dumnezeu. cntam mai nainte Canonul Bramului cu Irmosul -e ase Irmosul de cte dou ori. i Tro-arele -e -atru. i al Sfntului tot -e -atru 7i din 4ctoi8 Canonul 1ucenicilor tot -e -atru Iar de este Sfntul -e ase cntm al Bramului. cu Irmosul -e -atru i al Sfntului -e ase iar din 4ctoi8 -e -atru De re6inut: n oricare smbt. Do5olo,ie mare la Utrenie. Canonul Bramului de este Bramul Domnului Bristos sau al 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul -e ase. Irmosul -unndu0 se de dou ori i Tro-arele -e -atru i al Sfntului -e o-t Iar de este al vreunui Sfnt sau al vreunei Sfinte cntam Canonul 2sctoarei de Dumnezeu. al Utreniei duminicii celei trecute cu Irmosul -e ase. i al Sfntului -e o-t. i Canonul Bramului se las Du- Cntarea a noua se cnt Luminnda Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei

%)

Capitolul 1$ "LU-'A "M'ETEI A VECERNIEI% A UTRENIEI I A "#INTEI LITURGHII CND CNTM: (/012 /01t34 5Du41676u 68t6 Do41ul 95

=ineri seara du- obinuita cntare de Sti8uri la Doamne. stri,at0am. cntm Sti8urile Podobnice ale Sfntului din 1inei -e ase SlavaC. Samo,lasnica Sfntului. dac are. iar dac nu are Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii a ,lasului celui de rnd La Sti8oavn. Sti8irile cele din 4ctoi8. trei 1ucenicine ale ,lasului: SlavaC Sfntului. dac are. iar dac nu are Slav 7i acum a 2sctoarei Du- aceea urmeaz: +cum slobozete i: Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului: Slav 7i acum a 2sctoarei. a ,lasului. care este de rnd >ctenia i 4t-ustul FSe cade a ti: c de nu se va ntm-la o -omenire a vreunui +-ostol sau a vreunuia dintre Sfin6ii cei mari sau a vreunui Sfnt ce nu are Tro-are: Dumnezeu este Domnul nu cntm. ci cntm: +liluia -e ,lasul al doilea Iar du- cei ase Psalmi cntam: Dumnezeu este Domnul -e ,lasul Tro-arului Sfntului i Tro-arul Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii cea du- ,lasul Tro-arului Sfntului +-oi citim Catisma a ais-rezecea: Eis0a Domnul Domnului meu. din 4ctoi8 7i du- citirea aceasta -unem >ctenia i a-oi Sedealna din 4ctoi8. dou 1ucenicine. ntia i a doua: Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii a ,lasului care este de rnd i Citirea Du- aceasta citim: 3erici6i cei fr de -ri8anC a-oi Sedealna. dou 1ucenicie. a treia i a -atra ale mortilor: Slav 7i acum a 2sctoarei 7i iari se face Citirea i Psalmul %* F1iluiete0m DumnezeuleCG i cntm trei Canoane al Sfntului din 1inei. cu Irmosul -e ase. Irmosul -unndu0se de dou ori Tro-arele -e -atru. -entru c aceasta se -une nainte totdeauna smbata 7i du- aceasta Canonul Sfntului al crui Bram -oart 9iserica de -atru ori din 4ctoi8 Pentru c. Canonul celor adormiti se cnt vineri sear la =ecernie i m-reun cu Canoanele s-unem i Cntarile lui 1oise: S cntm DomnuluiC Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului din 1inei: Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Sfntului dac are. iar dac
&*

nu are zicem al Sfntului al crui Bram l -oart 1anstirea 7i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua vine Luminnda Sfntului dac are. a-oi: Slav a 4ctoi8ului. 7i acum a 2sctoarei. iar dac nu are Sfntul. Luminnda 4ctoi8ului: Celor ce -este cei mor6i i -este cei vii st-netiC Slav 7i acum 2oi ntru Tine ne ludmCLa Laude. Sti8irile 4ctoi8ului nu le cntm. ci le cntm -e cele de la Sti8oavn i dac nu are Sfntul Sti8iri la Laude. noi s-unem: ?ie Se Cuvine Slav iar dac cntam Sti8irile Sfntului la Laud atunci: ?ie Se Cuvine Slav nu mai s-unem ci du- Sti8iri zicem: Slav Tie Celui ce ne0ai artat nou Lumina C Slav ntru cei de sus lui DumnezeuC i du- aceasta >ctenia: S -rimim <u,ciunile noastreC +-oi la Sti8oavn cntm Sti8irile 4ctoi8ului cele de la Laude. trei 1ucenicime cu Sti8irile lor cele obinuite Sti8ul nti: Um-lutu0ne0am diminea6a C Sti8ul al doilea: 7i fie lumina DomnuluiC iar unul din Tro-arele cele -atru ale mor6ilor care este al Sfntului Ioan Damasc8inul nu0l mai -unem Slav Samo,lasnica Sfntului dac are iar dac nu are Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii Iar Sti8oavna smbetei se las fiindc numai la Utrenie. aceasta se cnt adic. n Smbetele Postului n smbta a doua. a treia i a -atra sau i cnd se cnta +liluia. i se cnt Sti8oavn cu Sti8urile mor6ilor +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului i Sfinte Dumnezeule cu <u,ciunile nce-toare i du- Tatl nostru. Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei de la sfritul Utreniei -e ,lasul Tro-arului Sfntului Urmeaz >c8enia i Ceasul nti i 4ct-ustul a-oi urmeaz La mul6i ani Iar du- sfritul acestuia obinuita Litie n 2aos du- cum s0a scris mai0 nainte La Litur,8ie. fericirile 4ctoi8ului -e ase iar de are i Sfntul. la Litur,8ie atunci o -unem i a Sfntului cntarea a treia de -atru ori i a ,lasului 4ctoi8ului -e -atru Du- =o8od zicem Tro-arele aa: mai0nainte Tro-arul Bramului de este Bramul Domnului Bristos sau al 2sctoarei de Dumnezeu. a-oi Tro-arul zilei: +-ostolilor. 1ucenicilor i Proorocilor 7i du- acestea Tro-arul Sfntului de rnd i Condacul lui Iar dac va fi un alt Sfnt care are Tro-ar i Condac se zic i ale lui iar dac nu are Tro-ar i Condac nici unul dintre Sfinti atunci

&!

noi zicem Tro-arele zilei -entru cei adormi6i FPomenete Doamne ca un 9unG. iar dac undeva ar cdea Bramul unui Sfnt sau al unei Sfinte i Tro-arele Sfntului aceluia smbta nu le s-unem. -entru c toti Sfin6ii sunt numi6i n Tro-arele zileiD a-oi Slav Condacul: Cu Sfin6ii 4di8neteC 7i acum Ca nite -r, a firii 4 not de retinut: Iar dac este Bramul al vreunui Sfnt sau al vreunei Sfinte. Tro-arele du- =o8od le s-unem aa: mai nti Tro-arul zilei: +-ostolilor. 1ucenicilor i Proorocilor. du- aceea Tro-arul i Condacul Sfntului celui de rnd. iar dac nu este: Pomenete Doamne ca un 9unC. SlavC i. Cu Sfin6ii odi8neteC. 7i acum Ca nite -r, a firiiCiar dac undeva va cdea n tim-ul Bramului Bristos i al 2sctoarei de Dumnezeu afar de nainte-rznuire i de du- Prznuire l -rimim i -e acesta cu Condacele zilei D 7i acum Ca nite Pr, a firii. iar nu Condacele Bramurilor Pentru c smbta Bramurile Domnului Bristos i ale 2sctoarei de Dumnezeu se las 2umai dac s0ar ntm-la un Sfnt mare atunci zicem du-: 7i acum Condacul Bramului lui Bristos sau al Bramului 2sctoarei de Dumnezeu Iar unde nu este Bramul lui Dumnezeu nici al 2sctoarei de Dumnezeu zicem: Ceea ce eti folositoare cretinilor Proc8imenul. +-ostolul . +liluia . >van,8elia i Priceasna. mai nti ale Sfntului a-oi ale zilei -entru c se -un totdeauna la nce-ut ale Sfntului celui de rnd: +-ostolul i >van,8elia n afar de este Praznic Dumnezeiesc Slu/ba aceasta se cnta n toate smbetele totdeauna cnd se ntm-l s se cnte: Dumnezeu este Domnul. iar dac s0ar ntm-la smbt un Praznic m-rtesc atunci se cnta nesc8imbat toat slu/ba Praznicului
Capitolul 1& DE"PRE CEEA CE "E CUVINE " TIM DE "E VA NTMPLA I DE VA VOI CEL MAI MARE "M'TA " "E CNTE ALILUIA

=ineri seara citim Catisma a o-ts-rezecea. a-oi la Doamne. sti,at0amC. Sti8urile Sfntului din 1inei n numr de trei i ale 1ucenicilor din 4ctoi8. tot n numr de trei. al doilea i al treilea i al -atrulea Pentru c cea dinti 1ucenicin se
&"

las. a-oi: Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii. a ,lasului de rnd. a-oi Lumin lin. iar du- aceasta cntm Proc8imenul +-oi: nvrednicete0ne Doamne n seara aceasta La Sti8oavn s-unem o 1ucenicin i dou ale mortilorD ale Sfntului Ioan Damasc8inul a-oi: Slav 7i acum a 2sctoarei. a-oi: +cum slobozete i Sfinte Dumnezeule cu <u,ciunile nce-toare 7i du- Tatl nostru. Tro-arul ,las ": +-ostolilor. 1ucenicilor i ProorocilorCD Slav Pomenete Doamne ca un 9un sufletele robilor TiC 7i acum a 2sctoarei: 1aic SfntCD a-oi >ctenia i 4t-ustul i Litia obinuit -entru cei morti care se face n -ridvor La Utrenie du- nce-utul obinuit i du- cei ase Psalmi n loc de: Dumnezeu este DomnulC. cntm: +liluia ,las ". Fde trei oriG +-oi Sti8ul nti: 3erici6i cei -e care I0ai ales i I0ai -rimitD Sti8ul al doilea: 7i -omenirea lor n neam i0n neamD Sti8ul al treilea: Sufletele lor ntru buntti se va slui +-oi Tro-arul ,las ": +-ostolilor. 1ucenicilor i Proorocilor. Fde dou oriG: Slav Pomenete Doamne ca un 9un. 7i acum a 2sctoarei: 1aic SfntC. a-oi Catisma a ais-rezecea Du- aceasta obinuita >ctenie. iar du- dnsa zicem dou Sedelne ale 4ctoi8ului. trei 1ucenicine a doua i a treia iar cea dinti nu se -une a-oi zicem Sti8ul: 1inunat este Domnul ntre Sfin6ii Si i zicem 1ucenicina a -atraD iar a 2sctoarei nvierii a -rimei Sedelne se las +-oi Sti8ul: 3erici6i -e care i0ai ales i zicem Sedealna mor6ilor a ,lasului de rnd: Slav 7i acum cea a Sedelnei a doua. du- care cntm: 3erici6i cei fr de -ri8anC.cu Sti8ul: 9ine eti cuvntat DoamneC-e ,las % 7i acest Sti8 l des-rtim n dou -rti La mi/locul lui. du- -rima -arte. Staretul zice: Slav 7i acum i cntm la sfrit: C de n0ar fi fost le,ea Ta ,ndirea meaC -e care l cntm Fde trei oriG 7i zice Preotul >ctenia -entru cei +dormiti. i iar: Cu -ace DomnuluiC iar strana: Doamne 1iluiete Fo datG Preotul zice: nc ne ru,m -entru odi8na sufletelor +dormitilor robilor lui Dumnezeu Fnumele lorG Strana rs-unde: Doamne 1iluiete Fo datG Preotul zice: Ca Domnul Dumnezeu s aeze sufletele lorC. iar strana zice: Doamne 1iluiete Fo datG Preotul zice: 1ila lui Dumnezeu m-rtia CerurilorC i strana rs-unde: D
&#

Doamne. a-oi zice diaconul: Domnului s ne ru,m i -reotul zice <u,ciunea -entru cei adormiti: Doamne al Du8urilor i a tot tru-ulC iar noi zicem: Doamne 1iluiete Fde cincizeci de oriG Preotul s-une >cfonisul: C tu eti nviereaC i strana rs-unde: +min +-oi cntm cealalt stare: +l Tu sunt eu cu Sti8urile: 1ntuitorule mntuite0mC tot -e ,lasul cinci iar la sfrit zicem: =iu va fi sufletul meuC Fde trei oriG. a-oi: 9ine eti cuvntat DoamneC i cntm Tro-arele -entru cei adormiti: Ceata Sfin6ilor a aflat izvorulCi celelalte 7i du- dnsele zice -reotul >ctenia -entru cei adormiti. i -omenete -e cei adormi6i iar noi zicem: Doamne miluiete Fde %* de oriG. -n ce -reotul sfrete <u,ciunea: Dumnezeule al du8urilor 7i du- >cfonis cntm Sedealma ,las %: 4di8nete 1ntuitorul nostru -e dre-6ii robii ti Slav 7i acum a 2sctoarei: Cela ce din 3ecioar ai rsrit lumii i Citirea. a-oi Psalmul %* F1iluiete0m DumnezeuleCG du- care cntm Canonul mai nti al 1ineiului cu Irmosul -e ase i al Bramului -e -atru i al 4ctoi8ului tot -e -atru Du- Cntarea a treia >ctenia i Condacul i Sedealma 1ineiului i Citirea. du- Cntarea a asea. >ctenia -entru cei adormiti. Condacul s-une: Cu Sfin6ii odi8nete. Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului i Sti8irile 1ucenicilor -atru: Slav a celor adormi6i. 7i acumC a 2sctoarei La Sti8oavn. Sti8irile -odobnice ale celor adormiti. Ffcute de Sfntul TeofanG Slav 7i acum a 2sctoarei. a-oi: 9ine este a ne mrturisi DomnuluiC i: Sfinte Dumnezeule. cu <u,ciunile nce-toare i du- Tatl nostru. Tro-arele Jlas ". +-ostolilor. 1ucenicilor i Prorocilor. Slav Pomenete DoamneC 7i acum a 2sctoarei de Dumnezeu: 1aic Sfnt 7i >ctenia. a-oi -reotul zice: ntele-ciune ;. noi s-unem: 9inecuvinteaz -rinte ; Preotul: Cela ce este binecuvntat Britos Dumnezeul nostru i noi rs-undem: ntrete Dumnezeule i Ceasul nti i 4t-ustul La Ceasuri -unem Tro-arele ,las ": +-ostolilor. 1ucenicilor i ProorocilorC Slav Pomenete Doamne ca un bunC 7i acum a 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Condacul: Cu Sfin6ii odi8neteC i 4t-ustul
&$

La Litur,8ie. 3ericirile 4ctoi8ului -e ase. du- =o8od. Tro-arul: +-ostolilor. 1ucenicilor si ProorocilorC i: Pomenete Doamne ca un bunC Slav . Condacul: Cu Sfin6ii odi8neteC 7i acum a 2sctoarei: Pe tine zid i liman te avem. a-oi Proc8imenul ,las (: =eseli6i0v ntru DomnulC. Sti8ul: 3erici6i crora li s0a iertat frdele,ileD 7i Proc8imenul -entru cei adormi6i: Sufletele lor ntru buntti se la sllui. +-ostolul de rnd al smbetei i altul -entru cei adormi6i +liluia ,las ( a-oi: Stri,at0au dre-6ii i Sti8ul: 3erici6i sunt cei -e care i0ai ales i i0ai -rimit Doamne >van,8elia smbetei care este de rnd i alta -entru cei adormi6i Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul i alta -entru cei adormi6i: 3erici6i sunt cei -e care i0ai ales i i0ai -rimit Doamne i -omenirea lor n neam i n neam

Capitolul 1( RNDUIALA CE "E CUVINE PENTRU PARA"TA"UL CELOR ADORMI;I

=ineri seara du- sfritul =ecerniei. mbrcndu0se -reotul cu filonul i diaconul cu Sti8arul i lund cdelnita i tmie ei mer, n -ridvor. naintea lor fiind -araclisierul cu sfenicul a-rins i du- ei mer,em i noi 7i du- ce vin ei unde este -re,tit coliva diaconul zice: 9inecuvinteaz St-ne iar -reotul rs-unde: 9ine este cuvntat Dumnezeu nostruC i cdete asu-ra colivei n c8i-ul crucii Iar noi zicem: Slav 7i acum +liluia Fde trei oriG i se face >ctenia -entru cei adormi6i: Cu -ace Domnului s ne ru,m i -reotul s-une >cfonisul: C Tu eti nvierea i =iata a-oi +liluia Fde trei oriG -e ,las ( 7i zicem Sti8irile acestea: 3erici6i sunt cei -e care i0ai ales i i0ai -rimit Doamne. i -omenirea lor n neam i n neam Suflete lor ntru buntti se va slluiC +-oi Tro-arul Ceasului o-t: Cela ce cu adncul n6ele-ciunii -rin iubirea de oameniC Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei: Pe tine zid i liman Te avem Du- aceasta. Catisma a !'0a: 3erici6i cei fr de -ri8an i o cntm -e ,las % cu Sti8ul: Pomenete Doamne sufletele robilor Ti Iar cealalt stran zice al doilea Sti8 i a-oi -e rnd se s-un celelalte Sti8uri. amndou stranele 7i o des-rtim -e ea n
&%

dou stri. du- -rima stare nu zicem: Slav 7i acum . ci zicem Sti8ul acesta: C de n0ar fi fost le,ea Ta ,ndirea meaC Fde trei oriG +-oi -reotul sau diaconul zice >ctenia: Iar i iar cu -ace Domnului s ne ru,mD strana zice: Doamne miluiete Fo datG i celelalte Iar -reotul zice n tain <u,ciunea: Dumnezeule al du8urilor i al tot tru-ulC iar strnile rs-und: Doamne miluiete Fde %* de oriG cu ,las uor +-oi nce-e a doua stran: +l tu sunt euC. cu Sti8ul: 4di8nete Doamne sufletele robilor TiC i -e rnd amndou stranele zic i celelalte Sti8uri. iar la sfrit zicem Sti8urile: =iu va fi sufletul meuC-n n sfrit Fde trei oriG. a-oi cntm Tro-arele -entru cei adormiti -e ,las %. cu Sti8ul: 9ine eti cuvntat Doamne +-oi zicem: Ceata Sfin6ilor a aflat izvorul vie6ii i ua raiuluiC i celelalte Du- aceasta +liluia Fde trei oriG i -omenete -reotul -e cei adormi6i du- rnduial Iar dac nu cntm: Pe cei fr de -ri8anC. du- +liluia zicem Tro-arul: Cela ce -rin adncul n6ele-ciuniiC i al 2sctoarei nvierii luiD i ndat 9inecuvntrile: 9inecuvntat eti DoamneC i du- aceasta Tro-arele: Ceata Sfin6ilor a aflat izvorul vie6iiC i celelalte a-oi -omenete -reotul -e cei adormi6i. du- cum s0a artat mai nainte 7i cntm Sedealna mortilor -e ,las %: 4di8nete Doamne sufletele robilor Ti Slav 7i acum a 2sctoarei: Cela ce ai rsrit lumii din 3ecioar Bristoase Dumnezeule +-oi Psalmul %* i Canonul 4ctoi8ului -entru cei adormi6i al ,lasului de rnd -e -atru Du- Cntarea a treia. Irmosul i >cteniaD i -omenete mai nti -e cei adormi6i du- cum s0a artat mai nainte la mi/locul Cntrii: 3erici6i cei fr de -ri8an +-oi >cfonisul: C Tu eti nvierea i =iataC. a-oi Sedealna ,las &: Cu adevrat deertciune sunt toate Slav 7i acum a 2sctoarei: Prea Sfnt 2sctoare de DumnezeuC du- Cntarea a asea. Irmosul i >ctenia i se -omenesc cei mor6i du- cum s0a artat mai nainte +-oi >cfonisul: C Tu eti nvierea i =iataC a-oi Condacul ,las (: Cu Sfin6ii odi8neteC i Icosul: Tu sin,ur eti fr de moarte Du- Cntarea a noua zice -reotul: Pe 2sctoarea de Dumnezeu i 1aica luminii. cntretii cnt: Du8urile i sufletele dre-6ilor te vor luda -e Tine DoamneCi cnt Irmosul Cntrii a noua

&&

+-oi: Sfinte Dumnezeule i <u,ciunile nce-toare. iar du- Tatl nostru. zicem Tro-arele acestea -e ,las $: Cu du8urile dre-6ilor celor ce s0au svrit i celelalte +-oi -reotul sau diaconul zice >ctenia: 1iluiete0ne -e noi Dumnezeule i celelalte. iar -reotul zice: Dumnezeule al du8urilorC i -omenete -e -rintii i fra6ii notri cei din veac adormi6i care slluiesc aici i -retutindenea dre-tcredincioii cretini +-oi >cfonisul: C Tu eti nvierea i =iataC. du- aceasta zice -reotul sau diaconul: n6ele-ciune ;D iar noi: Ceea ce eti mai cinstit dect BeruvimiiC. -reotul zice: Slav Tie Bristoase Doamne Dumnezeule. iar noi s-unem: Slav 7i acum Doamne miluiete Fde trei oriG. Printe binecuvinteaz Preotul face 4t-ustul: Cela ce a nviat din mor6i Bristos adevratul Dumnezeul nostruCi celelalte 7i du- 4t-ust diaconul cnta aa: ntru fericita adormire venica odi8n d Doamne adormitilor robilor ti Fnumele lorG i le f lor venic -omenire Iar cntretii cnt: =enica lor -omenire Fde trei oriG. iar unde nu este diacon cnta cntretii: <obilor lui Dumnezeu celor adormi6i venic -omenire Fde trei oriG

Capitolul 1) "LU-'A "#IN;ILOR CU POLIELEU DAC "E NTMPL " CAD "M'TA

=ineri seara cntm: 3ericit brbatulC-rima Slav . de la Doamne. stri,at0amC Sti8irile -e ase Slav Samo,lasnica Sfntului. 7i acumC a 2sctoarei nvierii. a ,lasului de rnd Iar dac este un Sfnt mare care are Polieleu. dac va voi cel mai mare. cntm la =ecernia cea mic. Sti8irile Sfntului Podobnice -e -atru. Slav Samo,lasnica Sfntului. 7i acum a 2sctoarei nvierii. du- ,lasul Sfntului La Sti8oavn. Sti8irile Sfntului Slav Sfntului. dac are iar dac nu are Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii Du- Sfinte DumnezeuleC i Tatl nostru. Tro-arul Sfntului Slav 7i acum a 2sctoarei. -e ,lasul Tro-arului Sfntului Iar du-

&'

>ctenia cea mic. du- cum s0a artat mai nainte la =ecernia nvierii i 4t-ustul final La =ecernia cea mare. du- Psalmul cel de sear cntm: 3ericit brbatul. Slav cea dinti La Doamne. stri,at0amC Sti8irile Sfntului -e o-t. Slav a Sfntului. 7i acumC a 2sctoarei nvierii. a ,lasului de rnd Iar de este nainte-rznuire sau du- Prznuire. la Doamne. stri,at0amC Sti8irile Praznicului Fde trei oriG i ale Sfntului Fde cinci oriG Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei nvierii. -e ,lasul de rnd +-oi se face =o8odul. se -une Proc8imenul zilei i Citirile Sfntului n numr de trei La Litie. Sti8ira Bramului i a-oi Sti8irile Sfntului. SlavC a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei nvireii. -e ,lasul Slavei Sfntului sau a Praznicului La Sti8oavn. Sti8irile Sfntului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei. -e ,lasul Slavei Sfntului sau a Praznicului La 9inecuvntarea -inilor. Tro-arul Sfntului Fde dou oriG i: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fo datG +-oi: 3ie numele Domnului 9inecuvntat. Fde trei oriG cu cntare -e ,las ( 7i Psalmul "#: 9ine voi cuvnta -e Domnul n toat vremeaC -n la cuvintele: 2u se vor li-si de tot bineleD i -unem citire din =ia6a Sfntului La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii a ,lasului de rnd iar de este nainte -rznuire sau du- Prznuire Tro-arul Praznicului Fde dou oriG Slav a Sfntului. 7i acum a Praznicului +-oi Catisma a !&0a. >ctenia i Sedealna Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei i Citirea 7i du- aceasta. Catisma a !'0a: 3erici6i cei fr de -ri8anC. la care -reotul abia du- Polieleu cdete +-oi Sedealna Sfntului a doua. Slav 7i acum a 2sctoarei i Citirea Du- aceasta Polieleul Sfntul i Sti8irile 1rimurilor Praznicului +liluia Fde trei oriG cu cntare i a-oi >ctenia i Sedealna Sfntului. a treia Slav 7i acum a 2sctoarei. +ntifonul nti i Proc8imenul: Toat suflareaC a-oi >van,8elia i Psalmul %* Du- Psalmul %*. Sti8ira Sfntului a-oi: 1ntuiete Dumnezeule -o-orul Tu Cdu- aceea -reotul zice: Cu mila i cu ndurrileC iar strana rs-unde: +min 7i cntm Canonul 2sctoarei de Dumnezeu.
&(

cu Irmosul -e ase. Irmosul -unndu0se de dou ori i Tro-arele -e -atru. iar dac este Bramul Domnului Bristos sau a 2sctoarei de Dumnezeu sau de este nainte-rznuire ori du- Prznuire cntm. deasemeni. Canonul Praznicului. cu Irmosul -e ase i al Sfntului -e o-t Catavasiile du- rnduiala Ti-icului Du- Cntarea a treia. Condacul nainte-rznuirii sau al Praznicului a-oi Selealna Sfntului Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei sau a Praznicului Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Sfntului i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua Luminnda Sfntului Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei sau a Praznicului La Laude. Sti8irile Sfntului -e -atru iar de este du- Praznic. Sti8irile Sfntului -e trei +-oi Slav . Samo,lasnica Sfntului 7i acum a 2sctoarei du- ,lasul Slavei Sfntului sau a Praznicului i Do5olo,ia cea mare +-oi Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii a ,lasului care este de rnd sau a Praznicului >ctenia i 4t-ustul i Ceasul nti la care zicem Tro-arul Sfntului Iar de este mai nainte de Praznic sau du- Praznic zicem Tro-arul Praznicului. Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru zicem Condacul Praznicului i al Sfntului sc8imbndu0le 7i 4t-ustul cel mare La Litur,8ie. 3ericirile Sfntului -e o-t. de la Cntarea nti i a asea. iar dac este du- Praznic. ale Praznicului de la Cntarea a treia cea de rnd 7i a Sfntului Cntarea asea Du- =o8od. Tro-arul Bramului. de este al Domnului Bristos sau 2sctoarei de Dumnezeu a-oi al Sfntului care este de rnd Slav Condacul Sfntului. 7i acumC al Bramului. dac este al Domnului Bristos sau al 2sctoarei de Dumnezeu. iar unde nu este Bramul Domnului Bristos i al 2sctoarei de Dumnezeu. la 7i acum zicem: Ceea ce eti folositoare cretinilorC iar de este nainte-rznuire sau du- Prznuire. la oricare dintre Praznice la: 7i acum zicem Condacul nainte-rznuirii sau al Praznicului Iar de este mai nainte de Praznic sau du- Praznic la unul dintre Praznicele Domneti c8iar dac ar fi i Bramul Domnului Bristos. Tro-arul i Condacul Bramului nu0l s-unem. ci -unem al nainte-rznuirii sau al Praznicului. Tro-arul i Condacul C8iar i Bramul 2sctoarei de Dumnezeu de va fi
&)

mai nainte de Praznic i du- Prznuirea Praznicelor celor Domneti iari nu se s-une Urmeaz Proc8imenul Sfntului. +-ostolul. a-oi +liluia. >van,8elia i Priceasna Sfntului a cui este Prive,8erea Iar de este Polieleu l m-reunm i cu al zilei i Proc8imenul. i +-ostolul i >van,8elia i Priceasna
Capitolul 1* DE"PRE LUMINNDELE DE LA UTRENII% CUM TRE'UIE " "E CNTE DUP CNTAREA A NOUA% N TIMPUL "PTMNII N A#AR DE DUMINIC

Luminndele 4ctoi8ului se cnt mai nainte. a-oi: Slav 7i acum a 2sctoarei lor Iar de va fi Luminnda Sfntului se zice aceasta. du- Slav . iar -e urm se s-une Luminnda zilei. 7i acum a 2sctoarei ei Iar dac vor fi i n 1inei doi Sfinti i vor avea dou Luminnde. zicem nti a 4ctoi8ului. a-oi a Sfntului celui dinti. SlavC a celui de0al doilea 7i acumC a 2sctoarei de rnd Iar dac va fi miercuiri sau vineri 7i acum a 2sctoarei Crucii. din 4ctoi8 iar smbt dac Sfntul are Luminnd. du- Cntarea a o-ta zicem mai nti Luminnda Sfntului din 1inei. a-oi Slav a 4ctoi8ului. 7i acum a 2sctoarei lui. adic a Sfntului +a se s-un Luminndele. cnd se s-un din 4ctoi8 m-reun i din 1inei
Capitolul 1+ DE"PRE CITIREA CATI"MELOR CUM TRE'UIE " "E CITEA"C N TOT ANUL (26 la 2u4i1i/a to4ii (a1tipa8<a =i p>13 la o2o?a1ia 13lt3@ii Ci18tit6i =i 26 ?iat3 A3/3toa@6i C@u/i a Do41ului

Ince-em s citim Psaltirea aa: n smbta s-tmnii celei Luminate. seara citim -rima Catism: 3ericit brbatulC iar duminic. la Utrenii. Catisma a doua i a treia Iar a a-tes-rezecea Catism n aceast duminic nu o citim -entru c se cnta Polieleul Iar n celelalte zile ale nvierii cnd nu se cnt Polieleu La Utrenii citim Catisma a a-tes-rezecea cu Tro-arele ei FSoborul n,eresc s0a miratC i celelalteG Iar dac se va ntm-la ntr0o duminic vreun Praznic Dumnezeiesc sau
'*

al 2sctoarei de Dumnezeu sau al vreunui Sfnt atunci se citesc cte dou Catisme. a-oi Polieleul i du- Sti8irile mrimurilor. necntnd Slav 7i acum i Tro-arele Cntm Tro-arele: Soborul n,erescC i celelalte i du- >ctenie. Sedealna Praznicului sau a Sfntului Iar duminic seara n tot anul nu se citete Psaltirea iar dac se va ntm-la vreo Prznuire atunci cnd cntm: 3ericit brbatulC SlavaC cea dinti Luni la Utrenie. Catisma a -atra i a cincea i la =ecernie Catisma a asea 1ar6i la Utrenie. Catisma a a-tea i a o-ta. la =ecernie Catisma a noua. miercuri la Utrenie. Catisma a zecea i a uns-rezecea. la =ecernie. Catisma a dois-rezecea Koi diminea6a Catisma a treis-rezecea i a -ais-rezecea. la =ecernie. Catisma a cins-rezecea =ineri diminea6a. Catisma a nous-rezecea i a douzecea. la =ecernie. Catisma a o-ts-rezecea Smbt diminea6a. Catisma a ais-rezecea i a a-ts-rezecea iar la 1iezono-tic luni. mar6i. miercuri. /oi i vineri n tot anul citim Catisma a a-tes-rezecea F3erici6i cei fr de -ri8anCG iar smbt la 1iezono-tic totdeauna citim Catisma a noua F?ie se cuvine cntare Dumnezeule G Iar de la 4dovania Praznicului nltrii Cinstitei Cruci. din ziua a douzeci i doua a lunii se-tembrie -n la ziua a doua a lunii decembrie nce-em s citim Psaltirea aa: Smbt la =ecernie. Catisma nti: 3ericit brbatul Duminic la Utrenie. Catisma a doua i a treia Punem acum i Polieleul 0 Psalmul !#$. adic FLauda6i numele DomnuluiG. i !#% F1rturisiti0v Domnului c este bun ;G 7i ndat -unem Tro-arele: Soborul n,erescC i celelalte 7i I-acoiul ,lasului Iar dac se va ntm-la un Praznic Domnesc sau al 2sctoarei de Dumnezeu sau al oricrui Sfnt care se -rznuite. atunci duminic du- Psalmi FLudati numele Domnului i 1rturisiti0v Domnului c este bunG cntm 1rimurile Praznicului i Psalmii cei alei i a-oi ndat Tro-arele: Soborul n,erescC i celelalte i Sedealna Praznicului Luni du- naltarea Cinstitei Cruci diminea6a s-unem Catisma a -atra i a cincea i a asea iar seara. n toat -erioada. citim Catisma a o-ts-rezecea 1ar6i diminea6a citim Catisma a a-tea. a o-ta i a noua 1iercuri 0 a zecea. a uns-rezecea i a dois-rezecea Koi diminea6a. Catisma a treis-rezecea. a

'!

-ais-rezecea i a cins-rezecea =ineri diminea6a Catisma a nous-rezecea i a douzecea Smbt dimineata Catisma a ais-rezecea i a o-ts-rezecea. iar dac se va ntm-la n aceste zile s fie vreo -rznuire n care se citete diminea6a cte trei Catisme atunci citim la Utrenie. cte dou Catisme iar a treia cea de rnd o citim la =ecernie Pentru c n toate Ti-icile cele cunoscute din ziua a ""0a a lunii se-tembrie se -oruncete s se ncea- a se citi la Utrenii trei Catisme Iar aici din duminica de du- nltarea Cinstitei Cruci care este cu cuviin6. ca nce-nd de duminic s se ncea- a se citi Psaltirea Deci c8iar dac va fi mai nainte de data de dou decembrie sau du- aceast dat ziua duminicii. atunci de fiecare dat nce-nd de luni se -un cte trei Catisme Iar din ziua a doua a lunii decembrie i -n n ziua a -ais-rezecea a lunii ianuarie -n la 4dovania Praznicului +rtrii Domnului. a 9otezului. citim din nou Psaltirea la fel cum s0a citit nce-nd cu Duminica Tomii 0 cte dou Catisme dimineata. iar la =ecernie a treia Catism. care este cea de rnd Iar din ziua a cins-rezecea a lunii ianuarie -n smbta dinaintea Duminicii 3iului <isi-itor. dimineata citim din nou cte trei Catisme. iar la =ecernie. Catisma a o-ts-rezecea FCtre Domnul cnd m0am nec/itCG Iar cele dou s-tmni de carne i de brnz citim cte dou Catisme dimineata. iar la =ecernie. a treia Catism. care este cea de rnd. aceasta -entru o mic odi8n a tru-ului Iar n Duminica 3iului <isi-itor i n duminica Lsatului Sec de Carne i a Lsatului Sec de 9rnz. la Utrenii. du- Psalmii FLudati numele DomnuluiC i 1rturisiti0v Domnului c este bunCG cntm du- dnii i -e al treilea Psalm. Psalmul !#& FLa rul 9abilonuluiG cu cntarea +liluia cntat frumos. a-oi Tro-arele: Soborul n,erescC i celelalte i I-acoiul ,lasului nsemnare: Se cuvine a ti c din aceast Duminic a 9rnzei -n la nltarea Cinstitei Cruci nu se mai cnt Polieleul. ci se cnt numai n Prive,8erile Praznicelor celor m-rteti i ale Sfintilor celor mari. care se -rznuiesc Iar du- 4dovania nltrii Cinstitei Cruci a Domnului i -n la

'"

Duminica Lsatului de 9rnz. nafar de dinainte de Prznuire i du- Prznuire. srbtoarea 2aterii Domnului Bristos i a +rtrii lui Dumnezeu Fa 9otezuluiG n bisericile ortodo5e cele mari. dar i n celelalte biserici de enorie n ziua nvierii. la Utrenie. se cnt Polieleul La fel se face i la mnstirile cele mari
n<emnare 8e Tipic pentru cum treCuie <9 <e citea<c9 P<altirea Bn Sfntul Ai "arele Po<t

n s-tmnile nti. a doua. a treia. a -atra i a asea n Smbta Lsatului Sec de 9rnz. la =ecernie. se -une Catisma nti F3ericit brbatulCG. duminic dimineata 0 Catisma a doua i a treia De asemenea i n celelalte duminici citim Catisma a a-tes-rezecea Luni diminea6a -unem Catisma a -atra. a cincea i a asea la Ceasul nti -entru c nu avem Catism. iar la celelalate Ceasuri. Catisma a a-tea. a o-ta i a noua La =ecernie. n toate aceste cinstite zile se citete Catisma a o-ts-rezecea FCtre Domnul cnd m0am nec/itCG 1ar6i la Utrenie. Catisma a zecea. a uns-rezecea i a dous-rezecea. la Ceasul nti avem Catisma a treis-rezecea. la Ceasuri. avem Catismele a -ais-rezecea. a cins-rezecea i a ais-rezecea 1iercuri diminea6a avem Catisma a nous-rezecea. a douzecea i -rima Catism. la Ceasul nti. avem Catisma a doua. la celelalte Ceasuri. avem Catismele a -atra. a cincea i a asea Koi diminea6a avem Catisma a asea. a a-tea i a o-ta. la Ceasul nti. avem Catisma a noua. la Ceasurile celelalte avem Catismele a zecea. a uns-rezecea i a dous-rezecea =ineri dimineata avem Catismele a treis-rezecea. a -ais-rezecea i a cins-rezecea. la Ceasul nti. nu avem Catism. iar la celelalte avem Catismele a nous-rezecea i a douzecea. la Ceasul nou nu avem Catism Smbt dimineata se -une Catisma a ais-rezecea i a a-tes-rezecea i aa se m-linete Ti-icul Psaltirii nsemnare des-re cum s se citeasc Catismele n tim-ul s-tmnii a cincea din 1arele Post

'#

Smbt sear se -une Catisma nti Dumnic dimineat 0 Catisma a doua. a treia i a a-tes-rezecea. iar la =ecernie. nu se -une Catism Luni dimineata Catisma a -atra. a cincea i a asea. la Ceasul nti. nu se -une Catism La Ceasuri. se -une Catisma a a-tea. a o-ta i a noua Seara se -une Catisma a zecea 1ar6i la Utrenie. se -une Catisma a uns-rezecea. a dous-rezecea i a treis-rezecea. la Ceasul nti. se -une Catisma a -ais-rezecea La Ceasuri. se -une Catisma a cins-rezecea. a ais-rezecea i a a-tez-rezecea La =ecerie. se -une Catisma a nous-rezecea 1iercuri la Utrenie. se -une Catisma nti. a doua i a -atra. la Ceasul nti. se -une Catisma a treia La Ceasuri. se -une Catisma a -atra. a cincea i a asea La Utrenie. se -une Catisma a a-tea Koi la Utrenie. se -une Catisma a o-ta La Ceasul nti. nu este Catism. iar la Ceasuri se -une Catisma a noua. a zecea i a uns-rezecea La =ecernie. se -une Catisma a uns-rezecea =ineri la Utrenie. se -une Catisma a uns-rezecea. a -ais-rezecea i a cins-rezecea La Ceasul nti. nu este Catism. la Ceasuri. se -une Catisma a nous-rezecea i a douzecea La Ceasul nou nu avem Catism. iar la =ecernie. se -une Catisma a o-ts-rezecea 2ot: Cnd se va ntm-la Prznuirea 9unei =estiri a Prea Sfintei de Dumnezeu 2sctoarei n /oia din s-tmna a cincea. atunci Canonul cel mare se mut marti. iar Psaltirea se citete aa : Luni la Utrenie. se -une Catisma a -atra. a cincea. a asea. la Ceasul nti. se -une Catisma a a-tea. la Ceasuri se -une Catisma a o-ta. a noua i a zecea La =ecernie. se -une Catisma a uns-rezecea 1ar6i la Utrenie se -une Catisma dois-rezecea. la Ceasuri. se -une Catisma a treis-rezecea. a -ais-rezecea i a cins-rezecea La =ecernie. se -une Catisma a ais-rezecea. Catisma a nou-srezecea. a douzecea i Catisma nti La Ceasul nti. Catisma a doua. la Ceasuri. se -une Catisma a treia. a -atra i a cincea Koi la Utrenie. se -une Catisma a asea. a a-tea. a o-ta. la Ceasul nti se -une Catisma a noua. iar la Ceasuri se -une Catisma a zecea. a uns-rezecea i a dois-rezecea =ineri la Utrenie se -une Catisma a treis-rezecea. a -ais-rezecea i a cins-rezeceaD la Ceasul nti nu este Catism.
'$

iar la Ceasuri se -une Catisma a nous-rezecea i a douzecea La =ecernie. se -une Catisma a o-ts-rezecea Smbt la Utrenie. se -une Catisma a ais-rezecea i a-tes-rezecea i aa se nc8eie Ti-icul Catismelor
18641a@6 268p@6 /u4 83 86 /it6a8/3 Cati846l6 >1 "A01ta =i Ma@6a "3pt34>13 a Pati4ilo@

De re6inut: n S-tmna Patimilor o sin,ur dat citim Psaltirea n biseric i aceasta o citim aa : n Smbta lui Lazr. se -une Catisma nti n Duminica 3loriilor. la Utrenie. se -une Catisma a doua i a treia Luni la Utrenie. se -une Catisma a -atra. a cincea i a asea. iar la Ceasul nti nu este Catism La Ceasuri. se -une Catisma a a-tea i a o-ta. iar la Ceasul nou. nu avem Catism La =ecernie. se -une Catisma a o-ts-rezecea 1ar6i. la Utrenie. se -une Catisma a noua. a zecea i a uns-reszecea. iar la Ceasul nti nu avem Catism La Ceasuri. se -une Catisma a dois-rezecea i a treis-rezecea La Ceasul nou nu avem Catism La =ecernie. se -une Catisma a o-ts-rezecea n miercurea cea mare la Utrenie. se -une Catisma a -ais-rezecea. a cins-rezecea i a ais-rezecea. la Ceasul nti nu avem Catism. iar la Ceasuri. se -une Catisma a nous-rezecea i a douzecea La =ecernie. miercuri. se -une Catisma a o-strezecea fr de metanii 7i du- aceasta nu se mai citete din Psaltire -n la Smbta Tomii. cu o sin,ur e5ce-tie 0 n Smbta cea 1are. la

'%

Utrenie. se -une Catisma a a-tes-rezecea cu Tro-arele ei n trei stri aa du- cum este scris n Ti-ic
Capitolul 2, CUM TRE'UIE " "E CITEA"C CNTRILE LUI MOI"E% (a2i/3: 83 /01t34 Do41ului =i Do41ului 83 /01t34

S cntm Domnului l citim n toate duminicile i n toate Praznicile cele m-rteti i Praznicile 2sctoarei de Dumnezeu i n alte Praznice i du- Praznicele acestea De asemenea. l citim n Praznicile Sfin6ilor care au Polieleu sau Do5olo,ie mare i n toat -erioada Penticostalului Iar: Domnului s cntmC. l citim cnd nu este duminic i nici vreun Praznic m-rtesc. nici al 2sctoarei de Dumnezeu. nici nainte-rznuire i nici du- Prznuirea lor 2ici cnd se -rznuiete vreun Sfnt. nici cnd Sfntul are Do5olo,ie mare

Capitolul 21 DE"PRE CUM "E CNT CATAVA"IILE

Catavasiile se cnt la Praznicile Domneti i ale 2sctoarei de Dumnezeu i n zi de nviere. adic duminica Se cnta. de asemenea. la to6i Sfin6ii mai im-ortan6i de -este tot anul >le se nce- din -rima zi a lunii se-tembrie i -n la 4dovania Praznicului nltrii Cinstitei Cruci. adic -n n ziua a douzeci i una a aceleiai luni n aceast -erioad se cnta Catavasiile Crucii: Crucea nsemnnd 1oisiiC iar din ziua a douzeci i doua i -n n ziua a douzecea a lunii noiembrie se cnta Catavasiile 9unei =estiri FDesc8ide0voi ,ura meaCG. iar din ziua a douzeci i una a lunii noiembrie i -n n ziua treizeci i una a lunii decembrie. adic -n la 4dovania Praznicului 2aterii Domnului nostru Iisus Bristos. se cnta Catavasiile 2aterii: Bristos se nate. slviti0LC. iar din -rima zi a lunii ianuarie -n n ziua a -ais-rezecea a aceleiai luni. adic -n la 4dovania Praznicului +rtrii Domnului. a 9obotezei. se cnta Catavasiile 9obotezei: 3undul adncului l0au desco-eritC Iar din ziua a cins-rezecea a lunii ianuarie. -n la
'&

4dovania ntm-inrii Domnului se cnta Catavasiile ntm-inrii Domnului: Pmntul cel roditor de adncimeC Iar de la 4dovania ntm-inrii Domnului. n afar de Postul 1are i de -erioada Penticostarului. -n la ziua nti a lunii au,ust se cnta Catavasiile 9unei =estiri: Desc8ide0voi ,ura meaC Iar din ziua nti a lunii au,ust i -n la Praznicul Sc8imbrii la 3at. inclusiv n ziua Praznicului. se cnta Catavasiile Crucii: Crucea nsemnnd 1oisiiC. iar du- Praznicul Sc8imbrii la 3at -n la 4dovania lui se cnta Catavasiile Praznicului: Cetele izraelitinetiC. iar din ziua a -ais-rezecea i -n n ziua a douzeci i doua. cnd este 4dovania Praznicului +dormirii 1aicii Domnului se cnta Catavasia +dormirii: Cea m-odobit cu Dumnezeiasc Slav . iar du- acea. -n -e data de douzeci i dou a lunii se-tembrie se cnt Catavasiile Crucii: Crucea nsemnnd 1oisiiC Pentru -erioada Postului 1are i -entru -erioada Penticostarului sunt Catavasiile. n Duminica =ameului i a 3ariseului. a-oi n Duminica a doua. a -atra i a cincea din Postul cel 1are se cnt Catavasiile 9unei =estiri: Desc8ide0voi ,ura mea. iar n Duminica 3iului <isi-itor. a Lsatului Sec de Carne i a Lsatului Sec de 9rnz i n Duminicile nti i a treia din Postul 1are ca i n Duminica 3loriilor ca i n S-tmna Patimilor se cnt Catavasiile Triodului Iar dac se va ntm-la s fie slu/ba unui Sfnt care se -rznuiete n toat aceast -erioad. n vreuna din zilele -ostului se cnta Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea Iar din Duminica Sfintelor Pati. -n la 4dovania Praznicului nvierii. se cnt Catavasiile nvierii: Eiua nvieriiC. iar n ziua n/umttirii Praznicului i la 4dovania lui se cnt Catavasiile n/umttirii: 1area a nc8e,atC. iar n duminica a asea du- Pati ca i la 4dovania Patelui se cnta Catavasiile: 1ntuitorului DumnezeuC Iar la Praznicul ntrii Domnului se cnta Catavasiile nltrii: Cu Dumnezeescul nor aco-erit fiind ,n,avulC. iar de la nltare i -n la 4dovania nltrii se cnta Catavasiile: 1ntuitorului DumnezeuC. adic a n/umttirii Iar n Duminica a asea du- Pati a Sfintilor Printi se cnt Catavasiile: Cu Dumnezeescul nor aco-erit fiind ,n,avulC Iar
''

la Po,orrea Sfntului Du8. n -erioada Cincizecimii se cnt Catavasiile Cincizecimii Iar din Duminica Cincizecimii i -n la 4dovania ei se cnta Catavasiile: Cu Dumnezeescul nor aco-erit fiind ,n,avulC Iar n Duminica Tuturor Sfin6ilor i -n n ziua nti a lunii au,ust se cnt Catavasiile 9unei =estiri: Desc8ive0voi ,ura meaC
Capitolul 22 NVTTUR DE"PRE CND "E CNT I CND NU "E CNT IMNUL:CEEA CE ETI MAI CIN"TIT DECT HERUVIMII% DE LA CNTAREA A OPTA

Se cuvine a ti c se cnta: Ceea ce eti mai cinstit dect BeruvimiiC. n toate Duminicile de -este an i nainte de Praznice i du- Praznice i n toate zilele s-tminii. iar la Praznicile m-rteti i ale 2sctoarei de Dumnezeu nu se cnta: Ceea ce eti mai cinstit dect BeruvimiiC. adic la 2aterea 2sctoarei de Dumnezeu i la 4dovania Praznicului ei. la nltarea Cinstitei Cruci i la 4dovania Praznicului ei. la Intrarea n 9iseric a Prea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu i la 4dovania Praznicului ei. la 2aterea Domnului Bristos i a doua zi i -n la 4dovania lui. la Tierea m-re/ur a Domnului i la Pomenirea Sfntului =asilie. la Dumnezeiasca +rtare a Domnului. adic la 9oboteaz. i a doua zi i la 4dovania Praznicului ei. la Pomenirea ntru Sfinti a Printilor notri i a 1arilor Ierar8i =asile cel 1are i Jri,orie Cuvnttorul de Dumnezeu i al lui Ioan Jur de +ur. la ntm-inarea Domnului i la 4dovania Praznicului acestuia. la 9una =estire a Prea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu. la Smbta Dre-tului Lazr -n la Duminica Tomei i n toate Duminicile Cincizecimii. afar de Duminica Sfintilor Printi. la n/umttirea Praznicului Cincizecimii i la 4dovania Praznicului lui. n miercurea cea dinaintea nltrii. la nltarea Domnului nostru Iisus Bristos i la 4dovania Praznicului. la Po,orrea Sfntului Du8 i a doua zi a lui i la 4dovania Praznicului. la Sc8imbarea la 3a6 i al 4dovania Praznicului. la +dormirea Prea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu i la 4dovania ei. n toate aceste zile nu se cnta Dar dac se va ntm-la 4dovania fiecrui Praznic al Domnului sau
'(

al 2sctoarei de Dumnezeu Duminica atunci se va cnta: Ceea ce eti mai cinstit dect BeruvimiiC
Capitolul 2! NVTTUR DE"PRE CND "E CNT 'INECUVNTRILE NVIERII I DE"PRE CND "E CNT ANTI#OANELE

9inecuvntrile se cnta n zilele nvierii -este tot anul ca i la Praznicele cele m-rteti i ale 2sctoarei de Dumnezeu la care nu sunt +ntifoane De asemeni se cnta la naintea-rznuirii i du- Prznuire i n toate zilele Cincizecimii De asemeni i la Sfintii care au Prive,8ere cu Polieleu i =o8od i Do5olo,ie i la care sunt nsemnate 3ericiri n Ti-ic. la Sfnta Litur,8ie Iar +ntifoanele se cnt n -rimele -ais-rezece zile ale lunii se-tembrie n -rimele douzeci i cinci de zile ale lunii de lui decembrie. -rimele ase zile ale lui ianuarie. -rimele ase zile ale lui au,ust. n -erioada Postului 1are. la Duminica 3loriilor. n -erioada Cincizecimii. n Duminica Patelui i n toat S-tmna cea Luminat. n Koia nltrii Domnului. n Duminica Cincizecimii care este sfritul Praznicelor i n tot anul n toate zilele n care nu se arat cntarea la 3ericirile Sfntului se cnt +ntifoanele cele din toate zilele: 9ine este a ne mrturisi DomnuluiC. i celelalte 7i de se va arta la vreun Sfnt Proc8imen. +-ostol. >van,8elie. n afar de 3ericiri i n aceste zile se cnta +ntifoanele de toate zilele
Capitolul 2$ NVTTUR DE"PRE CND TRE'UIE " CDEA"C PREOTUL

Preotul cdete seara la Sti8urile de la Doamne. stri,at0 amC i la nce-urul Utreniei. i la nce-utul Cntrii a noua a Utreniei Cdete i la cntarea: Cei fr -ri8anC smbta i duminica Cdete nc i la Praznicele Domneti i la nce-utul =ecerniei celei mari 7i -reotul sau diaconul cdete n felul urmtor: nti stnd naintea Sfintei 1ese i fcnd cruce cu cdelnita i aa nce-e dins-re -artea de miazzi unde face iari cruce. a-oi mer,e s-re -artea dins-re rsrit i a-oi n -artea cea
')

s-re miaznoa-te i cdete Sfnta 1as n c8i-ul crucii 7i cdnd a-oi ntre, Sfntul +ltar i Kertfelnicul i iese a-oi -rin ua cea dis-re miaznoa-te i mer,nd naintea Uilor m-rteti i acolo face cruce cu cdelnita i mer,e i cdete Sfintele Icoane cele din -artea de miazzi. Icoana 1ntuitorului Iisus Bristos i a Bramului i -e celelalte ale aceleiai -rti asemeni le cdete i -e cele din -artea stn,. Icoana Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu. a-oi -e cel mai mare. dac este de fat iar dac nu este cdete Icoana cea din locul lui 7i aa cdete -e toti fra6ii lui din drea-ta de cte dou ori ridicnd naintea lor cdelnita. n linie drea-t i a-oi dea curmeziul. fcnd cruce 7i du- ce a cdit -e toti fra6ii. st n dre-tul lor n mi/loc i atea-t -n cnd strnile termin de cntat Sti8ul Iar cnd -rima stran termin de cntat atunci face cruce cu cdelnita ctre toti fra6ii i se nclin ctre ei cu cucernicie. i ei to6i se nclin ctre -reot La fel cdete i strana stn, i -e toti fra6ii care stau n biseric 7i a-oi iese n -ridvor i acolo cdete du- rnduial 3ace cruce cu cdelnita. face cruce naintea Uilor Celor 3rumoase. a-oi cdete Sfintele Icoane din amndou -rtile. a-oi -e to6i fra6ii. du- rnduiala lor 7i -e urm ntorcndu0se ctre Uile Cele 3rumoase se ndrea-t s-re a-us i cdete -e toti fra6ii n c8i-ul crucii 7i du- ce intr n biseric din -ridvor st n mi/locul bisericii i face cruce cu cdelnita naintea Uilor m-rteti 7i de aici cdete -e cel mai mare a-oi Iconostasul. a-oi Icoana 1ntuitorului Bristos a-oi i -e cea din stn,a a 2sctoarei de Dumnezeu i intr n +ltar -e ua cea din miazzi i face cruce naintea Sfintei 1ese i d a-oi cdelnita
Capitolul #/ N!%T%TUR% ALTARULUI )I CN NU ESPRE CN TRE0UIE S% SE TRA&% !ERA

Se desc8ide dvera la nce-utul =ecerniei. i st desc8is -n la 4t-ust La Utrenie. st de asemeni desc8is de la nce-ut i -n la sfrit. iar la Ceasuri. cnd se citesc fr de Litur,8ie. se desc8ide la citirea +-ostolului i st desc8is -n la 4t-ustul slu/bei. iar du- 4t-ust se nc8ide Iari la nce-utul Sfintei Litur,8ii. se desc8ide dvera i st desc8is -n la =o8odul cel
(*

mare 7i du- =o8od iari se nc8ide cnd -reotul sau diaconul stri,: Uile; Uile; Cu n6ele-ciune s lum aminte;. atunci se desc8ide i st desc8is -n la >cfonisul: Darul Domnului nostru Iisus BristosC. i atunci se nc8ide i st nc8is -n cnd stri, -reotul: 1ai ales este Prea Sfnta 2sctoareC i st desc8is -n cnd zice -reotul: 7i s fie milele marelui DumnezeuC i atunci se nc8ide i st nc8is -n cnd zice -reotul: Cu fric de Dumnezeu cu credint C. i st desc8is -n n sfritul Sfintei Litur,8ii Iar du- sfritul Sfintei Litur,8ii. se nc8ide de tot Iar cnd se cnt vreun Paraclis de <u,ciune. de la nce-ut i -n la sfrit dvera st desc8is De re6inut: c Sfintele Ui niciodat nu se desc8id numai la nce-utul =ecerniei celei mari. cnd se face -rive,8ere i cdete -reotul i la toate =o8oadele. adic ale =ecerniei i ale Sfintei Litur,8ii i ale Sfintei >van,8elii De asemeni se desc8id i la artarea Sfintelor Taine i stau desc8ise -n la m-linirea Dumnezeietii Litur,8ii
Capitolul 2( DE"PRE APRINDEREA LUMNRILOR% CUM "E CUVINE " APRINDEM LUMNRILE N 'I"ERIC DUMINICA% LA PRA.NICELE DOMNULUI II"U" HRI"TO" I ALE N"CTOAREI DE DUMNE.EU I ALE "#INTILOR I N CELELALTE .ILE

La =ecernia cea mic. du- 9inecuvntarea -reotului. -araclisierul este dator s a-rind lumnare naintea Icoanei 1ntuitorului Bristos i al Sfntului al crui Bram este. care este n -artea drea-t 1ntuitorului i naintea Icoanei Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu care este n -artea stn, i la Iconostas 7i -e acestea s le stin, la 4t-ustul =ecerniei Iar la =ecernia cea mare. mai nainte de cdirea -reotului este bine s se a-rind lumnrile aa cum s0a artat la =ecernia cea mic 7i naintea Icoanei celei m-rteti care este mbrcat n tabl 7i de are Sfntul Prive,8ere. du- ntia Slav a Catismei. la nce-utul lui Doamne. stri,at0amC dator este s a-rind i celelalte lumnri 7i -e acestea trebuie s le stin, la Sfinte
(!

Dumnezeule. cel mai de -e urm La Utrenie. La Dumnezeu este Domnul. se cuvine a a-rinde lumnrile du- cum s0a artat mai nainte iar la nce-utul 1iezono-ticii. se cuvine a a-rinde toate lumnrile i acestea rmn a-rinse -n la sfritultul Cntrii a treia 7i atunci trebuie s le stin, iar la Cntarea a o-ta. iari le a-rinde i le las s ard -n la sfritul Do5olo,iei celei mari 7i a-oi le stin,em La Litur,8ie. mai nainte de nce-utul ei. n +ltar trebuie s fe a-rins o lumnare la Proscomidie i du- ce -reotul se va mbrca n veminte i du- ce s0a a-ro-iat vremea de toac. mai nainte trebuie s a-rind -araclisierul lumnare la Sfnta 1as . a-oi n biseric du- cum s0a artat mai nainte Iar la nce-utul Sfintei >van,8elii se cuvine s fie a-rinse toate lumnrile i s fie lsate s ard -n la <u,ciunea +mvonului
Capitolul 2) DE"PRE APRINDEREA LUMINILOR CELOR DIN TOATE .ILELE

n toate zilele nce-utul =ecerniei. se cuvine s a-rindem lumnrile mai nainte la Icoana 1ntuitorului Iisus Bristos i a Sfntului a crui Bram este. din -artea drea-t a stranei. a-oi a Icoanei Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu din stn,a stranei +-oi naintea Iconostasului i de este vreun Sfnt care s aib: 3ericit 9rbatulC. atunci a-rindem i naintea +nalo,ului i naintea Icoanei 1ntuitorului Bristos aceea din tabl 7i n Sfntul +ltar la Sfnta 1as a-rindem. iar dac Paraclisierul nu are atunci s a-rind du- Catisme i s le stin, du- Sfinte DumnezeuleC cel de la sfrit La =ecernie. du- cum s0a artat mai nainte. se a-rinde lumnare naintea 1ntuitorului i a 2sctoarei de Dumnezeu La Utrenie se cade s se a-rind lumnrile -recum s0a artat mai nainte la slu/ba =ecerniei 7i la: Dumnezeu este Domnul a-rinde lumnare i naintea Iconostasului De are Sfntul Polieleu se cuvine s a-rindem toate lumnrile i le lsm a-rinse -n la Cntarea a treia. iar mai a-oi le stin,em La Cntarea a o-ta le a-rindem i le lsm a-rinse -n la sfritul Do5olo,iei celei mari

("

La nce-utul Sfintei Litur,8ii se cuvine a a-rinde lumnrile du- cum s0a artat mai nainte duminica Pentru Praznicele 2aterii Domnului i ale 9otezului i la celelalte Praznice Domneti i ale 2sctoarei de Dumnezeu i ntru Sfnta S-tmna cea Luminat i a Sfintilor ce au Prive,8ere se a-rind lumnrile du- cum s0a artat mai nainte
Capitolul 2* NVTTUR DE"PRE CND NU "E CUVINE " "TEA #RA;II -O" N 'I"ERIC

La Utrenii. cnd se citesc cei ase Psalmi i la: 1rete suflete al meu -e DomnulC i la +5ion totdeauna. iar la Sfnta Litur,8ie. la >van,8elie totdeauna i la artarea Sfintelor Taine
Capitolul #4 ESPRE CAN(NAR'

Se cuvine a ti c este datoria canonar8ului. du- ce face nc8inciune s zic din carte. s ate-te sfritul Sti8irii i de abia atunci s fac nc8inciune odat cu fratii 7i la cealalat stran mer,nd i acolo face deasemenea la fel La sfritul Sti8ului: C s0a ntrit mila Lui -este noi. se adun amndou stranele la mi/locul bisericii. mer,nd to6i odat 7i m-reunndu0se amndou stranele du- obicei de o -arte i de alta i canonar8ul stnd n mi/locul lor face ctre toti nc8inciune cu evlavie De asemeni fac i amndou stranele odat nc8inciune cu buncuviit fr ca s0i -lece ,enunc8ii i ridicnd a-oi ,lasul mai sus i cntnd: C s0a ntrit mila Lui -este noiC Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii. du- ,lasul Sti8irii din 1inei Iar la sfrit iari toti fra6ii m-reun cu canonar8ul fcnd nc8inciune unii ctre altii la locurile care sunt +-oi acelai canonar8 zice: +liluia cu ca-ul desco-erit i dator este a ate-ta -n cnd se va sfri Proc8imenul i +liluia 7i a-oi se nc8in du- obicei i se ntoarce la locul lui De asemeni i la Sti8oavn se cuvine ca toti s ias n mi/loc i fcnd o nc8inciune toti odat cnt Sti8irile Sti8oavnei i canonar8ul este dator s ncetineasc ca i -rima dat 7i sfrindu0se Sti8ira 2sctoarei. face nc8inciune i mer,e la
(#

locul su 7i lui i se cuvine s aib ca-ul aco-erit cnd canonar8isete. dar mai ales cnd st n mi/locul bisericii -entru buna cucernicie
Capitolul !, DE"PRE MODUL CUM NU TRE'UIE " "E ;IPE LA CNTARE

Stri,area cea fr ornduial a celor ce cnt n biseric nu se cade s fie -rimit n cntarea bisericii De asemenea i cel care o cnt la biseric nu trebuie s fie -rimit S fie scos din dre,toria sa i s nu mai cnte n biseric Pentru c se cuvine s cntm cu bun cucernicie i frumoas ,lsuire i s nltm Slav St-nului tuturor i Domnului ca i din ,urile inimii sale Iar cei ce nu ascult acestea. muncii celei venice sunt vinovati. ca unii ce nu se su-un nvtturilor Sfintilor Printi i ale Pravilelor
Capitolul !1 NVTTUR DE"PRE DE"COPERIREA CAPULUI

De re6inut c la Sfnta Litur,8ie ne desco-erim ca-ele noastre la =o8od i la ascultarea Sfintei >van,8elii i la =o8odul cel mare la cntarea Beruvicului i la cuvintele Domnului Bristos i la Tatl nostru i la artarea Sfintelor Taine i la =o8odul =ecerniei
Capitolul +# ESPRE NE!(R0IREA N 0ISERIC%

De re6inut ca s nu se fac vorbe cnd stau fratii n strane c i aceasta este cu totul o-rit de Sfintii Printi 7i nici nu trebuie s ias cineva sau s intre -n se va s-une Citirea i s nu mai intre cineva la locul su cnd strana cnta. ci numai atunci cnd nce-e s cnte cealalt stran. fcnd metanie fratilor
Capitolul ++ ESPRE CU" SE CU!INE A A!EA E)TEPT%T(R

n Sfnta i 1area Patruzecime. adic n Postul 1are. cel mai mare -oruncete unuia dintre fra6i ca s trezeasc -e fratii ce stau n biseric. -e fiecare la o anumit citire Du- ce va citi -utin cel care citete se scoal de la locul su i face trei
($

nc8inciuni n mi/locul bisericii i aa fcnd i ncon/ur -e frati 7i -e oricare dintre fra6i dac l afl dormind l trezete -e el n linite. iar el trezindu0se mer,e n mi/loc i face trei metanii cu ,enunc8ii -n la -mnt i a-oi ctre strni cte o metanie 7i mer,nd st la locul su ns aceasta nu se mai face acum i n cele mai multe dintre ti-ice nu se mai ,sete i mi se -are mie c -entru ndeletnicirea noastr cea lene i -entru c nu rbdm cu dra,oste mustrarea Pentru aceasta unii au trecut aceasta sub tcere +celai dete-ttor s trezeasc i -e to6i fra6ii -e la c8ilii. zicnd: =remea cntrii i Ceasul ru,ciunii
Capitolul !$ DIN NVTTURILE "#INTILOR APO"TOLI I ALE "#IN;ILOR PRIN;I DE"PRE "#NTA I MAREA PERIOAD A PO"TULUI MARE #AT DE CARE E"TE DATOR TOT CRETINUL CU VREDNICIE " O P.EA"C

ntru Sfnta i 1area Patruzecime n ziua dinti a -rimei s-tmni. adic luni. nicidecum nu trebuie s uitm De asemeni i marti Iar miercuri. du- svrirea Sfintei Litur,8ii celei mai nainte Sfin6ite. se -une mas i mncm -ine cald i din semin6ele celei de mncare cald i se d i a- cald cu miere Iar cei ce nu -ot s -zeasc -rimele dou zile din -ost mnnc -ine i beau a-. du- =ecernia de mar6i La fel vor face i cei btrni Iar smbetele i duminicele se dezlea, numai la untdelemn i la vin. iar n celelalte s-tmni de -ost -n seara se -ostete n -rimele cinci zile i mncm numai mncare uscat. n afar de zilele de smbt i duminic. iar -ete n Sfntul i 1arele Post s nu ndrznim a mnca afar de Praznicul 9unei =estiri a Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu i de Duminica 3loriilor Iar n =inerea -rimei s-tmni i n 1iercurea 1arelui Canon a s-tmnii a cincea i n Koia cea 1are dei unele Ti-ice -oruncesc s se dezle,e la vin i la untdelemn. totui nu se dezlea, -entru cinstea zilelor Iar naintea Prznuirii 9unei =estiri i n seara dinaintea +catistului Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu dezle,m la untdelemn i vin Iar dac vreun mona8 va mnca -ete stricnd Postul cel 1are. nafar de Praznicul 9unei =estiri i de Duminica
(%

3loriilor. unul ca acesta s nu se m-rteasc cu Sfintele Taine la Sfintele Pati Iar la o anumit vreme s se -ociasc i metanii s fac cte trei sute
DESPRE MPRTIREA CU TAINELE DOMNULUI HRISTOS

Cnd voiete cineva s se m-rteasc cu Sfintele Taine ale Domnului Bristos se cuvine s -osteasc toat s-tmna De luni s -osteasc i s -etreac n -ost i ru,ciune i s fie cu luare aminte cu totul desvrit i atunci cu fric i cu mare cucernicie s -rimeasc Preacuratele Taine
DESPRE SPLAREA PE DINTI A FRAILOR CELOR CE SE MPRTESC CU SFINTELE TAINE A DOMNULUI HRISTOS

De re6inut este i aceasta des-re s-larea fra6ilor n biseric celor ce s0au m-rtit du- cum s0a zis Cu bun credin6 este a0i s-la ,ura n s-ltoare aa cum a -oruncit Dumnezeiescul Printe Ioan Jur de +ur din cauza scui-rii i se face n felul urmtor: Du- -rimirea Sfintelor Taine. fratele ia +nafora i o -otrivete -e ea i -rimete cldur din cea rmas din turnarea n Dumnezeiescul Potir lund -utin n ,ur i cltindu0o. o n,8ite 7i ,ura s-lndu0i -utin i cu un -rosocurat. deasu-ra unui vas -re,tit -entru aceasta. se ter,e
N SFNTA I MAREA DUMINIC A PATELUI I N TOAT SAPTMNA LUMINAT DEZLEGM NOI, MONAHII LA BRNZA I OU I PETE, IAR MIRENII LA CARNE

Iar din Lunea nvierii de cnd se nce-e a cnta Ceasul trei i Ceasul ase du- rnduiala lor. cu Kumttile de Ceasuri i odat cu acestea i 4bedni6a. se d binecuvntarea fra6ilor. ca luni. miercuri i vineri. n toat -erioada Cincizecimii s mannce cte dou un,8ii de -a5imad. iar du- cntarea Ceasului nou. desvrit s mnnce De asemeni i la +/unul 2aterii i a 9otezului Domnului cnd acestea cad smbt sau duminic. iar n Duminica Po,orrii Sfntului Du8 se face -lecarea ,enunc8ilor la =ecernie i s-tmna aceea este
(&

dezle,are s se mnnce -ete. brnz. ou i la-te. iar mirenii -ot mnca i carne -n la Duminica Tuturor Sfin6ilor
Capitolul !& DE.LEGRILE CELE PE"TE TOT ANUL

Se cuvine s tim c de se va ntm-la Praznicul Domnului Bristos i al Sfintei i Dumnezeietii sale +rtri Fadic a 9otezuluiG. miercuri sau vineri. dezle,m la brnz i la ou. iar mirenii i la carne. iar la Bramul 2aterii 2sctoarei de Dumnezeu sau ntm-inrii Domnului sau +dormirii. dac vor cdea miercuri sau vineri. dezle,m la -ete i la vin Iar Praznicul Sc8imbrii la 3at i al Intrrii n 9iseric. n orice zi se va ntm-la. dezle,m la -ete i la vin i mncm de dou ori n ziua res-ectiv Iar 9una =estire. n oricare din zilele Sfntului Post. se va arta -n la Duminica 3loriilor de se va ntm-la dezle,m la -ete i la vin 7i mncm o dat n zi afar de smbt i duminic Iar n S-tmna cea 1are. -n n Koia cea 1are. dezle,m la vin i la untdelemn Iar n =inerea cea 1are numai la vin Iar Praznicul 2aterii 1er,torului nainte i al Sfntului +-ostol Petru i Pavel i al Sfntului Ioan Cuvnttorul de Dumnezeu. de se va ntm-la miercuri sau vineri. mncm -ete i bem vin de dou ori -e zi Iar la nltarea Cinstitei Cruci i la Tierea Ca-ului Sfntului Ioan 9oteztorul nu mncm -ete. ci doar untdelemn i bem vin i seara iari fr de -ete mncm -oame din stru,uri sau altceva asemeni acestora -e care Dumnezeu le0a druit Iar n cele dous-rezece zile du- 2aterea Domnului Iisus Bristos i n S-tmna cea dinaintea Lsatului Sec de Carne i n S-tmna cea Luminat i S-tmna Cincizecimii se dezlea, la brnz. la ou iar mirenii i la carne Iar n S-tmna brnzii dezlea, i mona8ii i mirenii la brnz i la ou. iar miercuri i vineri se dezlea, du- ceasul al noulea. o sin,ur dat n zi Iar n miercurile i vinerile din toat Perioada Cincizecimii se dezlea, mona8ii la untdelemn i la vin. iar mirenii i la -ete. afar de 1iercurea n/umttirii Praznicului i de 1iercurea 4dovaniei Patelui Pentru c n aceste zile se dezlea, la -ete i la vin. att mona8ii ct i mirenii. iar unii dezlea, i n celelalte miercuri i vineri ale Cincizecimii
('

nsemnare: Se cuvine s tim c n Postul Sfintilor +-ostoli i n cel al 2aterii Domnului Bristos. mar6i i /oi nu mncm -ete ci numai untdelemn i vin. iar luni. miercuri i vineri nu mncm nici untdelemn i nici vin. ci -ostim -n la ceasul al noulea i mncm n acele zile numai mncare uscat Smbetele i duminicile mncm -ete. iar dac se ntm-l s cad un Sfnt marti sau /oi. se ntm-l s fie un Sfnt care s aib Do5olo,ie mare. atunci mncm -ete 7i dac se va ntm-la luni. de asemeni mncm -ete Iar dac se va ntm-la miercuri sau vineri. dezle,m numai la untdelemn i la vin i mncm o sin,ur dat n zi Iar dac s0ar ntm-la miercuri sau vineri s cad un Sfnt care are Prive,8ere. dezle,m la untdelemn. la vin i la -ete 7i dac se va ntm-la Pomenirea Sfntului al cruia este Bramul 9isericii. miercuri sau vineri. de asemeni facem dezle,are la untdelemn. vin i -ete
PENTRU POSTUL PREA SFINTEI NSCTOAREI DE DUMNEZEU

n Postul +dormirii PreaSfintei St-nei noastre de Dumnezeu 2sctoare. cincis-rezece zile. afara de Sc8imbarea la 3a6 a Domnului Bristos. -ostim -n la ceasul nou din zi Luni. miercuri i vineri mncm mncare uscat i facem i metanii -n la -mnt. -n la m-rtirea cu Sfintele Taine. iar marti i /oi mncm mncare fr untdelemn Iar smbt i duminic mncm mncare cu untdelemn i bem vin. iar -ete nu mncm -n la +dormirea Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu numai de ziua Sc8imbrii la 3a6 a Domnului Bristos. cnd mncm -ete de dou ori n zi
DESPRE POSTURILE CELE LEGIUITE PE CARE BISERICA SOBORNICEASC LE-A PSTRAT PENTRU DREPT-CREDINCIOII CRETINI. PRAVILA SFINILOR APOSTOLI

4ricare e-isco-. -reot sau diacon sau cite6 sau cntre6 nu -ostete Postul cel 1are i toate miercurile i vinerile din tot anul afar de fa-tul c este ne-utincios. s se cateriseasc iar mireanul s se afuriseasc

((

+adar. nvtturile Sfintilor +-ostoli s-un c Sfntul i 1arele Post. de asemeni i toate miercurile i vinerile de -este tot anul. ntocmai trebuie s se -osteasc a-oi. du- cum n Sfntul i 1arele Post mncm. aa mncm i miercurile i vinerile din tot anul. afar dac suntem ne-utincioi sau dac este Praznic. -entru c zice Cuvntul de nvttur: Cel ce nu -ostete ntru aceste zile -reot. dac este. s se cateriseasc. iar mirean. de este. s nu se m-rteasc o anumit vreme
Capitolul !( DE"PRE VIA;A PETRECERII CELEI DE O'TE

Pe scurt i des-re treburile de o nevoie fa6 de care este dator cel mai mare s -riveasc i s ia aminte la mnstiri Ce trebuie s -zeasc nesc8imbat strdaniile Sfintilor i de Dumnezeu -urttorilor Printi ale nce-turilor vietii celei de obte. des-re mncare i butur du- cum s0a socotit 2e0am nvtat din Ti-icul Sfntului 1unte al +t8osului des-re Praznicele mici. du- cum se vorbete acolo. a cnta: Dumnezeu este DomnulC. iar -entru mncare i butur -recum i celelalte Praznice nu se dezlea,. ca i nite zile de -ost acestea se nva6 7i acestea se cuvine atunci cnd se ntm-l o zi de -ost sau vreun Praznic. iar Slu/bele m-rteti i cele 1ari. adic ale 2aterii Domnului Iisus Bristos i Dumnezeietii +rtri. adic a 9otezului i a Koii cele 1ari i a Smbetei celei mari au alt form i alt slu/b

Capitolul !) NVTTURI DE"PRE MNCARE I 'UTUR "M'TA% DUMINICA I N CELELALTE .ILE ALE "PTMNII I DE"PRE TOAT GTIREA ME"EI

Duminica. la Praznicele m-rteti. se cuvine a mnca trei feluri de bucate. iar seara dou. iar n celelalte zile ale s-tmnii. marti i /oi i smbt. dou. iar seara una 7i trebuie s se tie i aceasta. c cel ce slu/ete la masa fratilor este dator s bat n toac sau s tra, clo-otul -entru ca s se adune toti la mas i citete a-oi Psalmul !$$: nlta0Te0=oi Dumnezeul meu
()

m-ratul meu ; 7i terminnd Psalmul acesta zice i Tatl nostruC. SlavC 7i acumC. Doamne miluieteC Fde trei oriG. 9inecuvinteazC i mncare fiind -us -e mas. cel mai mare sau -reotul de rnd 9inecuvinteaz masa zicnd: Bristoase Dumnezeule 9inecuvinteaz mncarea i butura robilor ti ; i celelalte 7i st fiecare la locul su du- rnduial. cu bun cuviint i fr ca s vorbeasc. iar citetul ndat nce-e s citeasc titlul citirii cuvntului ce vrea ca s0l citeasc. zicnd: 9inecuvinteaz -rinteC -entru a citi a-oi cel mai mare sau -reotul cel de rnd. zice: Pentru <u,ciunile Sfntului al cruia este cuvntulC i cite6ul zicnd: +min. nce-e a-oi a citi Se face mncarea n linite i cu luare aminte la cuvntul care se citete Du- sfritul mncrii. cel mai mare lovete n clo-otel i vine buctarul cel mai mare cu coul i face trei nc8inciuni i zice: Pentru <u,ciunile SfintilorC i celelalte Cel mai mare rs-unde: +min. a-oi buctarul s-une: 9inecuvinteaz Printe Sfinte a adun rmitele 1esei ;. iar cel mai mare s-une: Bristoase Dumnezeule 9inecuvinteaz sfrmiturile 1esei i le nmultete -e acestea ntru Sfnt locaul acesta i n toat lumea ta ; 9uctarul s-une a-oi: +min i adun sfrmiturile de la mas +-oi cel mai mare iari lovete n clo-otel i se scoal de la mas citetul citind: Pentru <u,ciunileC cel mai mare s-une: +min Cite6ul: 9ine este cuvntat Dumnezeu cel ce ne iubete i ne 8rnete -e noi. din tinere6ile noastreC i celelalte: SlavC Tie Doamne. SlavC Sfinte. SlavC m-rateC i celelalte +-oi: SlavC 7i acumC. Doamne miluiete Fde trei oriG. 9inecuvinteaz. iar fratele cel ce voiete a ridica -ana,8ia zice: 9inecuvnta6i Prin6i cinsti6i i m ierta6i -e mine -ctosul ; i -reotul zice: Dumnezeu s te ierte i s te miluiasc ; i lund -ana,8ia cu amndou minile. cu vrfurile de,etelor. o nalt deasu-ra ca-ului s-re Sfnta Treime. zice cu ,las mare: 1are este numele Iar cel mai mare sau -reotul cel de rnd zice: +l Prea Sfintei TreimiC i mutndu0l deasu-ra ca-ului PreaSfintei 2sctoare de Dumnezeu. l nsemneaz Cruci zicnd: Prea Sfnt 2sctoare de Dumnezeu a/ut0ne nou. iar -reotul: Cu ale ei Sfinte <u,ciuni. Dumnezeu miluiete0ne i ne mntuiete -e noi ; 7i zice cite6ul: 3ericimu0Te -e Tine toate neamurileC

)*

a-oi cntm: Cuvine0se s Te 3ericimC i -n se termin Cntarea. se termin i Pana,8ia de m-rtit +tunci vine i cel ce a rnduit -ana,8ia i st la colturile mesei celei dins-re u -rivind cu umilint ctre cel mai mare i minile avndu0le strnse la -ie-t zice cu ,las mare i cu cucernicie: Printilor Sfin6i ierta6i0m -e mine -ctosul ; i cznd. se nc8in -n la -mnt i lund Iertciune i 9inecuvntare se scoal Iar cel mai mare sau -reotul cel de rnd. svrete cealalt <u,ciune a 1esei Du- rnduiala care s0a artat mai nainte. la Slu/ba nvierii. du- Ceasul al treilea. -a,ina C Iar unde nu se ridic Pana,8ia. sculndu0ne zice citetul du- obicei: Pentru <u,ciunile Printilor Sfin6ilor C i -reotul s-une: +min Cite6ul: 9ine este cuvntat Dumnezeu cel ce ne 8rnete -e noi din tineretile noastre C; SlavC Tie Doamne. SlavC Tie Sfinte. SlavC Tie m-rateC. a-oi: 1ul6umim ?ie Bristoase Doamne Dumnezeul nostru ; Du- aceea s-une: Cuvine0se s Te 3ericim -e TineC SlavC 7i acumC Doamne miluiete ; Fde trei oriG. 9inecuvnteaz ;. a-oi cel mai mare zice: 9ine este cuvntat Dumnezeu. cel ce ne 8rnete -e noi din darurile Sale cele bo,ateC i cite6ul s-une: +min; i ieind el din tra-ez. tra-ezarul m-reun cu buctarul cel mare i cu slu/itorii lor. cad naintea lor cernd iertare. iar cel mai mare zice: Dumnezeu s v miluiasc i s v mntuiasc -e voi. care ne slu/iti nou ;. i aa fra6ii fcnd metanie celui mai mare ies de la 1as i mer, la c8ilii cu bun rnduial i fr de tulburare Deci acest Ti-ic trebuie s se tin. s se -zeasc smbta i duminica i la Praznicele S-tmnii afar de ale Cincizecimii. -este toate zilele aa s fie Iar vin dac s0ar ntm-la s fie nu este cuviincios s se bea. du- Ti-ic. fr numai duminic sau la Praznicele Domneti. -entru c atunci este de trebuint s se bea cte un -a8ar. cte dou sau cel mult. cte trei. iar altceva nimic Cte dou sau cte trei -a8are nu zic du- Ti-ic. ci du- nevoie s se fac 7i mai ales dac s0ar ntm-la du- cum am zis. -entru cele trei feluri de mncare duminica sau la Praznicele cele 1ari i aa du- cum am zis. s se dea dou feluri de mncare -entru ca s fie rnduial i. de multe ori. s se mai dea i nc un fel de mncare +a i cu vinul s se dea dou -a8are.

)!

iar de mai multe ori s se dea i cte al treilea -a8ar Dar dac s0 ar -utea ca i n zilele cele zise i 8otrte. du- cum am zis totdeauna. du- cum i marele Simion 3ctorul de 1inuni s-une. s nu se bea. -entru c lauda mona8ului este a nu bea vin niciodat Iar dac va bea -entru ne-utinta tru-ului su. s bea ns -utin La fel i Pimen. marele -rinte al nostru. s-une: 1ona8ilor nicidecum nu li cuvine s bea vin ; Pentru aceasta i n alt zi de rnd. n afar de duminic. -entru oarecare ne-utint este nevoie. se bea -utin du- cuvntul Sfntului Simion care zice: Pu6in vin se cuvine a bea -entru tmduire ; 7i c8iar dac este vin nu se cuvine s se dea n toate zilele du- cum Dumnezeietile Pravile -oruncesc 7i de se va ntm-la n zilele acestea s fie brnz. ou sau -ete. se cuvine s mncm dar fr a se n,ri/i de acestea. i se cade i se cuvine s m-rtim -artea de brnz fiecruia. s dm fratilor cte o felie i /umtate din celelalte De asemeni i untdelemn s se -uie cu msur n fiecare fiertur +ceast rnduial se cade s se fac totdeauna cnd se mnnc amndou felurile Iar dac orice mncare de la orice iubitor de Bristos se face i -entru ca s nu se nec/easc cel ce a adus0o. de nevoie se cuvine s -strm msura i aa iari. nu fr de socoteal i fr de ,ri/ ci cu mai mult folos se face s-re slava lui Dumnezeu Iar dac nu s0 ar ntm-la aa totdeauna n zilele cele rnduite cu acele msuri de Cntare de brnz. de unt i de celelalte se cuvine s ne 8rnim 7i de multe ori dac este cu -utint s le m-utinm -e acestea se cuvine s nmultim nevoin6a Du- cum zice cu adevrat i 1arele =asile ntru scrierile sale -ustniceti C aa se cuvine fiecruia a vietui cnd i vine vremea ca s mnnce atta ct s se arate -e el celor ce sunt de fat i l -rivesc Deci. du- Ti-icul acesta. -entru brnz i -entru untdelemn i -entru vin -este tot anul cu msur i cu rnduial se cade s se fac Du- cum i Dumnezeietii Printii notri -oruncesc i sftuiesc s-unnd: De toate cu msur i cu rnduial s se fac La fel i Sfntul >frem zice: C mare -rime/die este unde Le,ile Praznicelor nu sunt res-ectate 7i zicem du- rnduial. deci du- sfritul Cincizecimii. adic de la Duminica tuturor Sfintilor -n la Sfintii +-ostoli. mar6ea i /oia mncm o

)"

fiertur fr de untdelemn i aceasta la ceasul al noulea i o alt mncare uscat Iar luni. miercuri i vineri mncare uscat se cade s mncm. -ine i a- i altele asemenea acestora Iar smbt i duminic dou feluri de mncare se cuvine a se mnca. iar mai des se -oate mnca i -ete 7i cnd se mnnc i mncare ,tit. se cuvine i alt mncare m-reun cu dnsa s se mnnce. ca s fie m-reun cu dnsa dou feluri de mncruri Iar de la Sfintii +-ostoli -n la Postul Prea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu. martea i /oia. dou feluri de mncare se cuvine a mnca i de dou ori -e zi. iar miercuri i vineri se mnnc o dat la ceasul al noulea du- nvtturile Sfintilor Printi Du- cum Sfntul Simion. 3ctorul de 1inuni a zis: C se cade mona8ului s -osteasc -n la ceasul al noulea De asemeni i n via6a Prea Cuviosului nostru Printe Pa8omie zice n,erul n Predania =ie6uirii de obte. cum c n ceasul al noulea se mnnc i cnd voiesc a mnca s fac trei metanii
DESPRE CEA DE-A DOUA MNCARE SE CUVINE S TIM

Iar du- scularea fratilor de la mas s fie i a doua mncare s se -un bucate ca i -e masa cea dinti ca s mnnce tra-ezarul . buctarul. citetul i ceilal6i slu/itori 7i aceasta Se cuvine s tim cum c nimnui nu i se cuvine s ia nici mcar o buctic de la mas sau s o dea altuia sau s o duc n c8ilie 7i nici s cear ceva de la frati s aib n c8ilia sa -ine sau linte sau fiertur sau -oame sau altceva din acestea s le aib acolo ci toate s se mnnce de obte Iar dac cineva -entru ne-utint nu -oate s vin la mas unuia ca acestuia. du- -orunca celui mai mare. s0i dea la c8ilia lui toat mncarea Iar dac cineva trimite. fiind -lecat undeva. -entru vreo treab i va zbovi i nu va -utea s fie cu fratii la mas s i se dea i aceluia ns la mas s mnnce ns nimenea s nu fie liber aa du- cum zic a mnca n c8ilie Deci cu totul acest lucru l nde-rtm ca -e unul care ne nde-rteaz de viata de obte Iar du- =ecernie. lovete n toac de trei ori i intr frati la mas. iar -entru cin nimic nu se cade a fierbe dar nici rece nu trebuie s se mnnce. ci s se nclzeasc -utin mncarea de la -rnz +ceasta -n seara s fie -zit. s fie crbuni n cu-tor
)#

i -e dnsul s stea un vas de lut -n seara i aa mncarea cald se va -stra i fr s se strice i bun i la cin se va -une 7i intrnd fra6ii la mas zice c8elarul cu mare ,las: Doamne 9inecuvinteaz;. i se roa, +-oi cel mai mare lovete n clo-otel i zice cite6ul: 1nca0vor sracii i se vor stura i vor luda -e Domnul cei ce0l caut -e Dnsul. vii vor fi inimile lor n veacul veacului SlavC 7i acumC Doamne 1iluiete Fde trei oriG 9inecuvinteaz;. iar cel mai mare zice: Bristoase Dumnezeule 9inecuvinteaz mncarea i butura robilor ti C Sfnt eti totdeauna acum i -ururea i n vecii vecilor 7i dac este mn,iere. atunci -une i butur cte dou -a8are. aa du- cum s0a fcut la -rnz. iar du- cin. sculndu0ne de la mas. zice citetul: Pentru <u,ciunile Sfintilor Printilor notriC. iar cel mai mare sau -reotul cel de rnd zice: +min Cite6ul: SlavC 7i acumC Doamne miluiete;. Fde trei oriG. 9la,osloveteC a-oi: 3cutu0sa Pntecele Tu 1as SfntC i Ceea ce eti mai cinstitC. du- aceasta: =eselitu0ne0ai -e noi Doamne ntru f-turile taleC SlavC 7i acumC Doamne miluiete;. Fde trei oriG 9inecuvinteaz Cel mai mare zice: Cu noi este Dumnezeu cu Darul Su i cu iubire de oameni totdeauna acum i -ururea i n vecii vecilor +min 7i ieind de la mas. fiecare mer,e la c8ilia sa fcnd metanii celui mai mare
Capitolul !* DE"PRE TCEREA DE LA MA"

Si mult sr,uint i trie se cade s fie ca s nu ,riasc nimic nicidecum unul cu altul fratii la mas nici mcar un ct de mic cuvnt n afar de Psalmi i de Citire Iar dac s0ar ntm-la ceva. de nevoie. numai cu cel mai mare este dator s ,riasc cineva S0au cu cel ce se afl la mas ns cu sfial i cu smerenie
DESPRE LINTE I DESPRE POAME

+a este cu evlavie s se fac. du- Ti-icul 1nstirilor celor mari. bobul de linte mazre du- ce s0au fiert s se dea cte o farfurie -lin fiecruia dintre fra6i Precum i din 8aine
)$

unele dac sunt ieftine i altele dac sunt scum-e du- cum zice marele =asile: Cele ce sunt cu osteneal cti,ate i care m-linesc trebuinta cea de nevoie s cade ale ale,e du- vreme Iar la mncarea uscat. stafide i msline i smoc8ine uscate +dic cte un fel din fiecare n fiecare zi +dic un -a8ar de msline -recum este cel de butur -lin i stafide asemenea ase nuci. dois-rezece smoc8ine mi/locii. cele mici i cele mari se deosebesc Deci aa s cade -entru celelalte -oame asemenea acestora du- cum mai sus am s-us -entru lintea cea fiart ns acestea toate i fierte i crude dac sunt uscate de asemenea sunt la fel Iar cnd au vreme verdeturile i 8rana i msura se deosebete Iar dintre verdeturi de asemenea sunt i fierte i crude i murate varz srat i ridic8e cu otet i celelalte asemenea acestora sunt ,tite i bune -entru zilele cele de -ost i care nde-linesc trebuintele cele de obte Deci aa 8rnindu0 ne cu Darul lui Dumnezeu. fr ca s ne lsm -rad lcomiei -ntecelui +a du- cum unul dintre Sfinti zice: C lcomia aceasta este ceea ce -risosete i mai -resus de trebuint este De unde i de aceea. +-ostolul numrnd cele ce ne des-rtesc -e noi de Dumnezeu i -atima aceasta ln, cealalt zicnd: C lacomii nu vor moteni m-rtia lui Dumnezeu Iar ca s cti,i ceva mai -resus de trebuint nu este folositor -entru tot locul
I ACESTE TOATE RNDUIELI ALE VIEII CELEI DE OBTE PE CARE SFINII PRINI LE-AU NVAT

Si mncarea cu zeam i mncarea uscat tuturor le0au -oruncit cu msur s le ia 7i cunotint de-lin au luat i de smintelile cele ce rsar i de celelalte -ricini care urmeaz celor ce voiesc a vietui ntre cei mul6i Deci -entru aceasta i dac cndva s0ar ntm-la s nu fie untdelemn dar s0ar ntm-la s se fac altceva s-re trebuint cea de nevoie s se -rimeasc cu multumire Iar dac s0ar ntm-la s nu fie nici aceasta nu se cuvine s ne n,ri/im -entru dnsa Iar smbta. aa du- cum am s-us de mai multe ori nainte ntru nce-utul ceasului al cincilea. se cuvine a -une masa i a mnca dou feluri de mncare -recum s0a zis mai
)%

nainte Iar fr de acestea dac va trimite Dumnezeu ceva se cuvine toate s le mncm s-re Slava lui Dumnezeu 7i nu se cuvine s ne ,ri/im de nimic du- cum Dumnezeietii Printii au nvtat nsui Domnul a s-us: S nu v n,ri/iti de nimic i celelalteC i +-ostolul des-re ,ri/a cea mai -resus de trebuin6 tind0o v zice: +vnd 8ran i mbrcminte cu aceste ne vom ndestula De asemenea i Duminica -e la ceasul al treilea adic la sfritul lui cuviint este a -une masa i a mnca dou feluri de mncare 7i dac Bristos va trimite i altceva care nu se numr cu cele dou feluri de mncare se cade a le mnca i -e acelea +a du- cum am s-us mai nainte dac este nevoie ns nu se cade a scrie aceasta n Ti-ic ci du- voia Domnului de se va ntm-la Iar smbt este cuviincios a se mnca i seara. de asemenea i Duminica i n Praznice n care zile nu se face nici un fel de o-rire de la mncare ci se mnnc la fiecare du- cum se cuvine De asemenea i -entru vin cum am s-us mai nainte. cu cuviint este s se fac Iar n Praznicele cele 1ari. adic n ale Domnului Bristos i ale 2sctoarei de Dumnezeu i al 1er,torului nainte att al 2aterii ct i al Tierii Ca-ului i -e ln, acestea i0n Praznicul +-ostolilor Petru i Pavel n orice zi s0ar ntm-la luni. miercuri sau vineri aa se cuvine s facem La Praznicele Domnului Bristos i a 2sctoarei de Dumnezeu -recum s0a artat i0n ziua Duminicii. afar numai de Postul cel 1are are la fel i la Praznicele 1er,torului nainte ca i la Praznicul Sfintilor +-ostoli Petru i Pavel Iar la Praznicele cele 1i/locii. la ceasul al aselea se cade s se -un masa i seara Iar des-re mncare se va -une du- cum s0a artat i n celelalte zile Iar dac se va ntm-la n zilele de -ost atunci. bine este ca la -rnz s se mnnce uscat Iar dac i fiertur se cuvine. s fie fr de ndulcire cci este -lcut lui Dumnezeu lucrul acesta c de mai multe ori a nu ne afla ntru ndulcire mai bine este cnd nu se vede -rime/die a sufletului Iar la Praznicele cele 1ici. la ceasul al noulea se cuvine a mnca ca s fie du- rnduiala lui Dumnezeu La fel i0n celelalte zile. ns se mnnc numai o dat n zi Iar de se cade. i0n Praznicele 1ici. fiertur fr untdelemn se -oate face. dac este lucru -lcut lui Dumnezeu sau se -oate face c8iar i cu

)&

untdelemn cnd sufletul nu este n -rime/die 7i aceast socoteal drea-t -entru mncare n Praznice s0a fcut cu toat -urtarea de ,ri/ a Sfintilor Printi celor ce0au nvtat acestea Deci. aceste Praznice care de la Printi s0au aezat i s0au m-linit se cuvine cu dinadinsul i cu fric i cu ntele-ciunea lui Dumnezeu n mncri a le -etrece i a le -zi i n nsi zilele cele de rnd. iar mai bine i mai de multe ori ntru cele de -ost Pentru c0n multe locuri rnduite de Dumnezeietile Scri-turi se afl des-re mncrurile din Praznice des-rtite i deosebite Cu toate acestea. du- cum i n Paterice se vorbete c. Praznicul nu trebuie s se svreasc cu butur de vin. ci -rin nnoirea mintii i -rin curtenia sufletului Iar mncarea i butura mai de,rab su-r i nesocotete -rznuirea celui ce mai nainte o va fi nce-ut

)'

Capitolul !+ DE"PRE CNTAREA CARE NU "E CADE " "E CNTE #R DE "O'OR

Se cuvine s tim i aceasta du- cum mai nainte am s-us des-re Cntare c du- nvttura Printilor adic nu se cuvine a avea rnduieli n viata de obte afar de Psalmii cei de obte a cnta ndeosebi sau alt slu/b a citi Ci toate n mi/loc s fie 3r numai dac este du- drea-ta socotint s-re folosul i s-re mntuirea sufletului du- cum am scris mai nainte -entru fiecare c8i- i aceasta numai cu sfatul celui mai mare
Capitolul $, DE"PRE #APTUL C NU "E CUVINE A MNCA A#AR NUMAI DE MA"A CEA DE O'TE

Trebuie s se tie c nu se cade. aa du- cum s-un nvtturile. a mnca cineva sin,ur dar mai ales cel mai mare ci. dac va fi -entru mai mult ntm-lare i nevoin6 sau -entru alte -ricini binecuvntate -rin du8ovniceasca -orunc a celui mai mare. s-re mntuirea sufletului s se fac. adic -oate mnca iar nu -entru vreo viclenie drceasc 7i acest lucru nu este nici necuvios. nici nemrturisit ci avem multe mrturii ntru nvtturile cele -ustniceti ale 1arelui =asile du- cum zice: C du- cum este locul i amestecarea i -refacerea vzdu8ului aa i 8rana s fie 7i iari n scrierile Sfntului Pa8omie se s-une c 8rana i era sc8imbat de ctre Sfntul i Dumnezeescul n,er Iar oarecare dintre Sfin6ii brba6i i din Sfintele femei n vie6ile de obte s scrie c au -ostit cu -ost mai -resus de msur i cu -rive,8eri i nimic nu au folosit 2umai -entru nevointe s fie. dac m-reun se unesc -rin slava lui Dumnezeu iar nu s-re vtmarea sufletului

)(

Capitolul $1 DE"PRE HAINE% DE"PRE M'RCMINTE I DE"PRE TOATE CELE DE TRE'UIN; TRUPULUI

Du- cum s0a artat -entru 8rana mona8ilor cele rnduite de Dumnezeetii Printi care ne0au nvtat c bine este s folosim 8rana cea de toate zilele i s nu folosim mai mult dect ne trebuiete n acelai c8i- ne nvat i des-re mbrcmintea cea de care avem nevoie +stfel 1arele =asile n crtile sale CCuvintele cele -ustnicetiC ne nva6 n mod amnuntit des-re cele ce se cuvin mona8ului Deci i noi suntem datori n Ti-icurile noastre s urmm acelora Deci cuviincios este ca fiecare din frati s aib dou 8aine: una vec8e i cr-ita. iar alta nouD -entru ca s se sc8imbe i acestea s fie fcute sim-lu sau c8iar mai uor ar -utea fi cum-rate du- cum Dumnezeetii Printi au -oruncit Sau -ot fi c8iar aduse i din alte 6ri dac sunt ieftine i sim-le i nu -ricinuiesc mult ,ri/ se cuvine ca i acestea s le -oat avea mona8ul De asemenea i mantia cea de deasu-ra s fie sim-l i dac este i cusut cu att mai bine aceasta -entru ca s -oat slu/i iarna mai ales att nuntru ct i n afar iar vara nu este trebuint de multe 8aine. du- cum i Printii -oruncesc De asemenea i ncltmintile s fie sim-le iar -entru iarn -ot fi ceva mai ,roase dar tot sim-le la fel s0a s-us i -entru 8aine Toate acestea fiind de trebuint i sim-le i neosndite De asemenea este dator 1ona8ul s aib i un culion Fun fes clu,rescG. s aib i o -nza de aco-erit 7i du- cum este mbrcmintea asemenea trebuie s fie i culionul

Capitolul $2 NVTTUR PENTRU CEI CE VOR " "E DE"PART DE MAN"TIRE

Cel dinti sfat ce i se cuvine unuia care dorete s se des-art de manstire trebuie s i0l dea Du8ovnicul su iar acesta s0l -rimeasc Iar dac nu va -rimi sftuirea Du8ovnicului atunci acesta s0ti fie 6ie ca un -,n i vame. du- cum i Domnul ne nva6 +cesta trebuie s se dezbrace. iar -nza de la camilafc Fcea de la culionul sau fesul clu,rescG s0i desfac cel mai mare i du- aceea s0o ia i
))

du- aceea toat camilafca s i0o ia ca i darul care i0a fost dat lui ticlosului s o ntoarc cel mai mare ctre el. du- cum Domnul a zis: CPace casei acesteia s ziceti. iar dac acea cas nu este vrednic de -ace s se ntoarc -acea ctre voiC Iar Sfntul Casian zice: CCel ce acum se lea-d i nu vine ctre s-ovedanie s se dezbrace de toate 8ainele cele ale mona8ilor i n 8aine lumeti s fie mbrcat -e care le0a avut cnd a intrat n manstire i aa s ias din manstireC
DESPRE MUNTELE SFNTULUI AUXENTIE

2e0am interesat des-re acesta i -entru un alt oarecare lucru minunat i foarte des ce se svrete n muntele Sfntului +u5entie. munte care este de cealalt -arte a cettii lui Constantin n 1nstirea care se numete a Sfntului +ntonie i anume se s-une c n tim-ul Prive,8erilor celor din zi i n vremea citirilor to6i mona8ii lucreaz. stnd /os. acele numite ,itanuri. facndu0le cu minile lor +ceasta. n -rimul rnd. -entru ca ei s fie tre/i. -entru a nu dormi. i s ia aminte a-oi la citire -e de o -arte. iar -e de alt -arte. -entru ca s fie binecuvntati -rin acesta -entru c n vremea adunrii obtei aceste se lucreaza 7i se fac astfel mtnii -e care a-oi acetia le cos la 8ainele fra6ilor du- cum este obiceiul mona8ilor 7i dac ar fi vrut cineva dintre frati s ias cndva din manstire. du- ce acesta -rimea toate nvtturile i sfaturile cele cuviincioase i dac totui acesta nu ar fi ascultat i nu ar fi vrut s se ndre-teze atunci numai ,itanul desfcndu0l cel mai mare de la 8ainele lui l lua la sine i -rin aceasta i lua i 9inecuvntarea de la dnsul iar -e el ca -e un ru0credincios l des-rtea de mnstire Deci n acest c8i- al nv6turilor celor de demult ale Sfin6ilor Prin6i i ale >van,8eliilor se cuvine ca s urmm i noi astzi De asemenea. i mantia se cuvine s i0o ia cel mai mare i s0l mbrace n 8ainele cele cu care a venit i aceasta dac este fcut mona8. dac nu este fcut mona8 atunci se cuvine s0i ia doar culionul i0n locul lui s -un ceva din cele lumeti sau mcar fesul culionului ca s aib un aco-eramnt 7i aa s0l scoat din manstire aa du- cum s0a artat n cuvintele de mai sus toate acestea trebuie fcute cu rnduiala i
!**

nu fr de rnduiala aa du- cum Povtuitorul cel din Pateric s-une c a fost luat tot c8i-ul de -e acel frate dar cu mult -rice-ere Dumnezeiasc i cu socotint du8ovniceasc sau fcut acestea -entru ca s nu0l lase -e cel ce s0a le-dat de manstire i s0a ndre-tat s-re lume s -lece ne-ovtuit s lucreze lucruri diferite de cele -e care le0a fcut n manstire Iar numele -e care0l va -urta s fie un nume de rnd Dar dac acesta se folosete de cele fcute -entru mntuirea sufletului su i este -lcut lui Dumnezeu -entru aceasta atunci s fac aceasta s-re slava lui Dumnezeu i nu s-re 8ul Iar dac nu. atunci lucrul care este naintea lui Dumnezeu bun acela trebuie s0l fac
Capitolul $! DE"PRE "LU-'E I DE"PRE CELELALTE "R'TORI ALE #RATILOR

9ine este s se tie c am luat de la Sfintii Printi. de la 1arele =asile i din via6a Sfntului Printelui nostru Pa8omie i de la Sfntul Casian <omanul i din celelalte nvtturi din vietile de obte ale Sfin6ilor Prin6i. de la to6i acetia am luat nvttur des-re cum se cuvine s -streze rnduiala fratii cei ce slu/esc n Sfintele 1nstiri unde via6a este de obte Paracliserii. fiecare -e rnd se cuvine s fie n slu/ba bisericeasc. du- cum i n ti-icul Sfntului Pa8omie se s-une: C n,erul i0a s-us lui ca du- trei sa-tmni s se sc8imbe buctarii i ceilalti cu dnsul i s vin alti slu/itori Pentru aceasta se cuvine fiecruia din frati s slu/easc cte o sa-tmn. de asemenea se cuvine i celorlal6i +a du- cum i Domnul s-une: S v iubiti unul -re altul i s slu/iti unul altuia Iar dac cel mai mare cunoate -e unul din frati care este -uternic la cuvnt i vrednic s-re a slu/i i s-re a se folosi de slu/b i -entru a se folosi i fratii atunci de cuviin6 este a0l -une -e acesta s slu/easc. -entru c i acest lucru este du- -redaniile Sfintilor Printi du- cuvntul Sfntului Casian aa du- cum s-une el n =ie6ile cele de obte
Capitolul $$ DE"PRE "LU-'ELE CELE GRELE

Se cuvine s tim c dac este vreo Slu/b ,rea n obte -n la al treilea ceas se cade s struim ntr0nsa iar -na la al
!*!

aselea ceas la slu/bele cele foarte uoare la care se arat c nu au mult lucru sau osteneal Iar dac nu se arat se cuvine a ne ndeletnici n 1anstire cu lucrul minilor sau n alt oarecare fel aa du- cum s0a ,ndit fiecare s lucreze Iar dac cineva s0ar afla afar de 1anstire aa du- cum a s-us se cuvine s facem treab -na n al aselea ceas. iar de la ceasul ase nainte s nu ias la nite slu/be de acest fel ci se cuvine s ramn n 1nstire i s se ndeletniceasc n slu/ba minilor sau n citirea i nvttura Dumnezeietilor Scri-turi 7i0n acest fel fiecruia dintre mona8i i se cade s se nevoiasc -entru ca s se mntuiasca du- cum am s-us mai0nainte -entru c nu din -ricina lucrului nc8inar i celelalte nevointe ale -ustniciei s le descoas dar nici din -ricina adunrii s nu se m-utineze lucrurile ci se cuvine ornduial n toate s-a6iile iar dac este slu/b -entru necesitate atunci celui care i se -ermite s lucreze -entru ca s termine treaba cea care este foarte ,rea -oate s fac aceasta fr ca s se roa,e. iar atunci cnd nu este de lucru afar n +mvon este dator s se ndeletniceasc cu lucrul minilor i n nvttura Dumnezeietilor Scri-turi i ntru celelalte care sunt de trebuin6 obtii
Capitolul $& DE"PRE CHILIILE CELE "PECIALE

Se cuvine s se fac o c8ilie. o cas -entru a se aduna la lucrul minilor -ractic -entru ca s lucreze m-reun Toate cele ce se lucreaz cu minile du- rnduiala aa0ziselor vietilor de obte iar unul dintre fra6i care este cunoscut c face fa-te bune s fie -us la anare -este cei multi -entru a0i -ovtui iar uneori -entru ca s le citeasc fratilor celor care lucreaz i alteori -entru a ncerca cu ei -entru ca s nu rda i al6ii dar i -entru ca s lucreze cu dnii deci. cu alte cuvinte. el s0i -riveasc i s0i ocrmuiasca att la lucrul -e0afar ct i la lucrul minilor -e ceilalti fra6i Dar i -e cei nenv6a6i -entru ca s0i nve6e -e dnii Dumnezeietile Scri-turi Iar atunci cnd cel mai mare nu este n 1nstire se cuvine ca acesta s ia locul lui i ntru cele du8ovniceti dac va fi vrednic Iar dac nu va fi atunci va avea mcar ,ri/ de cele tru-eti ca s fie el n amndoua treburile lucrnd i slvind i astfel s urmeze
!*"

Scri-turi -na cnd l va vedea cel mai mare -e unul ca acesta c este de-lin ntru slu/ire iar dac se va ntm-la s se arate adevrul cum c cel mai mare este vrednic s-re slu/be sau c acesta nu0i slu/ete n tcere lui Dumnezeu. atunci bine face ca s fie sc8imbat i n locul lui s se duc altul. iar dac nu este altul. atunci s se lase Slu/ba -na cnd se va ,si cineva -otrivit -entru Slu/ba asta
Capitolul $( DE"PRE "LU-IREA N O'TE

Se cuvine s tim c tuturor fratilor li se cuvine s lucreze aa du- cum am artat i mai0nainte Dar fiecare du- ntele-ciunea -e care o are se cuvine s lucreze la lucrul -e care0 l tie cel mai bine. adic s lucreze -amntul -n la vremea cea rnduit i du- aceea s lucreze la lucrurile minilor sale Iar cei ce nu -ot s lucreze -amntul ca acetia. s fie -ui la alte slu/be i du- msura -uterilor s lucreze aa du- cum s-une i +-ostolul: Cel ce nu lucreaz nici s nu mannce Pentru c -etrecerea i cele de trebuin6 fra6ilor zice. de la dnii trebuie s se economiseasc Iar dac cineva dintre frati nu este -rice-ut cu mintea la lucrul minilor i nu a reuit s se nvete acest meteu, -e acesta se cuvine s0l -unem la lucrul -amntului ct mai mult dac este sntos cu tru-ul i mannc bine Iar dac este ne-rice-ut la amndou slu/bele. atunci la alte lucruri care se -otrivesc lui s0l -unem FCG n acelai c8i- 7i acumC din cauze binecuvntate i din le,ile -oruncite i din ndemnurile -ovtuite s nvtm i s facem acestea dac sunt de folos -entru cei care lucreaz Pentru ca fiecare s lucreze lucrul cel care se -otrivete lui Dar dac nu sunt din cauze binecuvntate. aa cum vedem -rivind n viata Sfntului Pa8omie. des-re acelea care lucreaz cte dou ro,o/ine -e zi. n c8ilia sa. dar lucra cu ,nd -utred i cu sr,uinta slavei dearte. atunci nu vom avea nici un folos +ceasta nva6 i al6i Sfin6i Prin6i care cu ,nd dre-t i cu bla,oslovenie au lucrat i au nv6at Deci mult nvttur ni s0a transmis nou des-re acestea de la Sfintii Printi. ca din dre-tele lor osteneli i din lucrrile lor cele din zi. trebuie fiecare s0i
!*#

cti,e 8rana -entru sine i celelalte de trebuint i de nevoi ale tru-ului s i le m-lineasc Domnul i Preacurata Lui 1aic s ne ndre-teze -e noi

Capitolul $) DE"PRE 'UNURILE PROVENITE DIN O"TENELI "TRINE

Cti,area bunurilor strine n orice c8i- s0ar face aceasta. ori n afara mnstirii ori nuntrul aducnd ceva. nu ne este nou de nici un folosD ci mai de,rab ne face -e noi -timai i cu sufletul ne-utincioi Ci ca de otrav -urttoare de moarte trebuie s fu,im i s le alun,m de la noi. aa du- cum Dumnezeietile Scri-turi ne nvat i ne0au artat s ntele,em nvttura celui -e care L0am iubit Ca s ntrim astfel nvttura acelor care de la Dumnezeu au aceast ntele,ere. -entru aceasta ne0am adunat ntr0o sin,ur adunare obteasc toti fra6ii Iar ca-itolele le,ilor celor cu-rinztoare. dar care nu au fost luate aminte sau au fost luate aminte doar n -arte. iar cele n -arte nu au fost luate aminte cu deamnuntul i din oarecare cauz au fost modificate nu se cuvine s le -rimim n mrturisirea cea cu-rinztoare De aceea. -e cele care sunt n -arte. dar amnuntit au fost luate aminte. -e acestea nu le0am nso6it cu acelea 7i -e acestea din urm n scris le0am alturat ntru Domnul la acest Ti-ic 9isericesc i le0am aezat i le0am -us n ordine nesc8imbat La acestea cu luare aminte a -rivit cel mai mare al obtetii frtii. -rivind astfel i la nce-torul bisericesc de multe ori n aceast carte cu-rinztoare. du- aceast ntele,ere direct. totdeauna se aeaz i se nfrumuseteaz -linirea 9isericii S adu,m i aceasta s-re nvttur: 7i vietuirea mirenilor se su-une -oruncilor Domnului dar vie6uirea mona8ilor este mult mai -resus dect aceasta 7i ce nseamn aceasta. adic FCG du- cum s-une -orunca cea cu-rinztoare i nvttura mona8ilor De aceea i noi acestea mrturisim i ntele,em

!*$

Capitolul $* DE"PRE "PITALELE MN"TIRILOR% DE"PRE PRIMIREA "TRINILOR I DE"PRE CEI 'TRNI I 'OLNAVI

Se cuvine e,umenului s se n,ri/easc de tmduirea bolnavilor. ori a celor ce vietuiesc n mnstire. ori a celor ce vin la dnsul FCG +-oi e,umenul s0l caute -e cel bolnav i s0i dea lui sntate Iar dac nu0l va b,a n seam. atunci este n mare -rime/die 7i s fie obli,atoriu FCG i acesta s se ,rbeasc s0i dea bolnavului tmduire FCG 7i e,umenul trebuie s -orunceasc celui ce se n,ri/ete de bolnav ca acesta s0i dea toate cele de trebuint FCG. i s -un mire i s0i dea bolnavului seminte uscate. vin. -rune. smoc8ine care sunt de folos -entru tmduire 7i cti mona8i din mnstire vor fi bolnavi sau mireni de vor fi bolnavi se li se dea lor toate -lantele cele ce sunt s-re tmduire F-lante medicinaleG. iar e,umenul de multe ori s mear, la dnii i s le -oarte de ,ri/ i s -orunceasc s li se dea acelora cele de trebuint Iar doctorii s se foloseasc de toat tiinta lor -entru ca s dea tmduire i sntate celor bolnavi. iar dac va veni cineva strin care nu are cas i se va aeza n casa de bolnavi i va fi cu-rins de vreo boal. acesta s fie rnduit cu cei bolnavi -e care i n,ri/ete doctorul i e,umenul -entru ca s se tmduiasc i -entru c acetia trebuie s stea n casa cea de bolnavi. -n cnd se va face sntos 7i du- aceea -rimind cele de trebuint de la e,umen. m-reun cu <u,ciunea s fie slobozit s mear, n -ace la ale sale Iar btrnilor celor care nu au nici un a/utor e,umenul trebuie s -orunceasc ca acetia s se bucure de toate cele de trebuint i s li -un lor toate -entru a se odi8ni i toate cele de trebuint lor s li se dea de la s-italul din mnstire
Capitolul $+ DE"PRE "EMNELE PRA.NICELOR MPRTETI I ALE N"CTOAREI DE DUMNE.EU I ALE "#IN;ILOR

Trebuie s tim c Praznicile sunt m-rtite n Praznice 1ari. 1i/locii i 1ici Praznicile 1ari sunt ale Domnului

!*%

Bristos i ale 2sctoarei de Dumnezeu i ale 1er,torului nainte: 2aterea i Tierea Ca-ului FCG Iar Praznicele 1i/locii ale Sfin6ilor sunt nf6iate n dou feluri: FCG Iar celelalte Praznice au doar o cruce roie -rin care se nsemneaz c nu se face -rive,8ere i la =ecernie se -une 3ericit brbatul. -rima SlavC C. la: Doamne stri,at0amC -unem Sti8urile -e ase. iar din voia celui mai mare. -e o-t 7i se -un trei Citiri i Sti8oavna Iar la Utrenie se -une Polieleul i >van,8elia Canonul -e o-t 7i Do5olo,ie mare 7i cealalt slu/b du- Ti-ic Iar Praznicile cele 1ici sunt re-rezentate n dou feluri. adic : 00: ? Ftrei -uncte roii nscrise ntr0un cerc nenc8is rouG care arat c la =ecernie se citete Catisma cea obinuit La Doamne stri,at0amC. -unem Sti8irile -e ase La Utrenie. -unem Canonul -e ase i Do5olo,ie mare i cealalt slu/b du- Ti-ic 00: = Ftrei -uncte ne,re nscrise ntr0un cerc nenc8is ne,ruG care arat c la: Doamne stri,at0amC Sti8irile se -un -e ase La Utrenie Canonul se -une -e ase La Sfnta Litur,8ie se -une du- rnduiala Ti-icului Iar la Sfin6ii care nu au nici un fel de semn. se -un Sti8urile =ecerniei -e trei. iar Canonul la Utrenie -e -atru du- rnduiala Ti-icului

S><I+ + D4U+ NCEPUTUL CU U"NE7EU S,NTUL AL "IN(L(&IULUI AL CEL(R 1# LUNI

!*&

UR"AREA 0ISERICESTII CU!NT%RI E PSAL"I SI A SLU60EI E PESTE T(T ANUL CARE SE NCEPE IN LUNA SEPTE"0RIE SI PN% N LUNA AU&UST
LUNA "EPTEM'RIE ARE TREIZECI DE ZILE. ZIUA ARE 1 CEASURI I NOAPTEA ARE 1 CEASURI

I2 EIU+ 2TAI + LU2II 2C>PUTUL I2DICTULUI +DIC@ +L 24ULUI +2 9IS><IC>SC 7I P41>2I<>+ CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U SI1>42 STALP2ICUL 7I +<BI1+2D<ITUL 7I +L 1+ICII S+L> 1+<T+ 7I S494<UL P<>+S3I2T>I 2@SC@T4+<>I D> DU12>E>U 7I +L S3A2TULUI 1UC>2IC +2T+L+ 7I +L C>L4< D4U@ 3>1>I 1UC>2IT> 7I + DI+C42ULUI +142 D+SC@LUL L4< 7I + S3I2TIL4< 1UC>2ICI 3<+?I C+LIST. >=4D 7I ><14JB>1 7I P41>2I<>+ D<>PTULUI IISUS 3IUL LUI 2+=I 7I D>+S>1>+ +DUC><>+ +1I2T> D> +P<I2D><>+ C>+ 1+<> Seara la =ecernie citim 3ericit brbatul. -rima SlavC iar dac este smbt seara citim toat Catisma La :Doamne stri,at0amC -unem zece Sti8iri i cntm Sti8irile Indictului trei ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor ceretiC. a-oi: nvttura cea nsi ,rit i Dumnezeiasc. i celelalte 7i a-oi trei Sti8iri ale Cuviosului Teoctist ,las %. Podobia:Cuvioase Printe i celelalte asemenea +-oi -unem alte Sti8iri acelai ,las. -e -atru. ,las #: Din rdcin bun i celelalte. Slav ,las & :Dumnezeiesul dar . 7i acum a +nului nou. acelai ,las: Cela ce m-reun cu Sfntul Du8 Se face =o8od. a-oi Lumin lin. Proc8imenul zilei i trei Citiri: una din Prorocia Isaiei: Du8ul Domnului -este 1ine . a doua de la Levitic: =orbit0a Domnul fiilor lui Israel i a treia a

!*'

Sfntului. de la n6ele-ciunea lui Solomon: Dre-tul de va a/un,e Urmeaz >ctenia. a-oi <u,ciunea: nvrednicete0ne Doamne n seara aceasta i >ctenia: S -linim ru,ciunea noastr cea de sear cu >cfonisul ei La Sti8oavn se -un Sti8irile +nului nou ,las !. cele Samo,lasnice: Sosit0a intrarea anului . cu Sti8ul: ?ie se cuvine cntare Dumnezeule n Sion . Sti8ul al doilea: Um-lea0ne0vom de bunt6ile casei Tale . Sti8ul al treilea: =ei bineuvnta cununa +nului bunt6ii Tale . Slav a Sfntului ,las %: Cuvioase Printe . 7i acum al +nului nou. acelai ,las: Tu m-rate Cela ce eti de0 a -ururi +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul +nului nou ,las ": Cela ce eti ziditorul a toat f-tura . Slav al Cuviosului ,las !: +l rbdrii stl- te0ai fcut . 7i acum al 2sctoarei ,las ': 9ucur0te ceea ce eti cu dar druit 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Du- aceasta. -reotul zice: n6ele-ciune . strana rs-unde: 9inecuvnteaz. iar -reotul zice: Cel ce este binecuvntat i cntre6ii rs-und: ntrete Dumnezeule o celelalte. i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul +nului nou Fde dou oriG. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei de Dumnezeu: 9ucur0te ceea ce eti cu dar druit Urmeaz obinuitele Catisme. iar du- -rima Catism -unem Sedealna +nului nou. ,las $. Podobia: S-imntatu0s0a Iosif D Ca un St-n al tuturor . Slav a Cuviosului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul D Crucea Domnului ridicnd0o n6ele-te . 7i acum a +nului nou: Ca un St-n al tuturor i Citire din via6 Sfntului Simion 2S>12+<>: Din aceast zi nce- s se citeasc Tlcuirile Sfntului Simeon 1etafrastul. 1r,ritarele Sfntului Ioan Jur de +ur i Tlcuirile la >-istolele Sfntului +-ostol Pavel Du- a doua Catisma -unem Sedealna Cuviosului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul D Cu nfrnarea i ostenelile . Slav ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-in D Cu credin6 ai intrat la lu-ta uceniciei . 7i acum a 2sctoarei: De,rab -rimete st-n ru,ciunile noastre +-oi Citirea i Psalmul %* Cntm trei Canoane. al +nului nou ,las !. cu
!*(

Irmosul -e ase. al Sfntului Ioan. cu Irmosul -e doi. sau dac nu. se -un din nou Tro-arele -e -atru. a-oi Canonul Sfintelor 3emei -e -atru. ,las $ i al Cuviosului Simion -e -atru. ,las ( Catavasiile Crucii: Crucea nsemnnd . care se cnt -n la nl6area Cinstitei Cruci Du- cntarea a treia. Condacul +nului nou ,las ": Cel ce locuieti ntru cei de sus . a-oi Sedealna +nului nou ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea D Cela ce0n vremi roditoare . a-oi alt Sedealna a Cuviosului ,las (. aceeai PodobieD Toate cel -mnteti lsndu0le . Slav a Sfintelor 3emei ,las !. Podobia: 1ormntul tu D 1ielulelele cuvnttoare . 7i acum a 2sctoarei: Pov6uiete0ne -e noi Du- Cntarea a asea. Condacul Cuviosului ,las " :Cele de sus cutnd . Icosul i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua. -unem Catavasia: <ai de tain eti 2sctoare de Dumnezeu i cealalt Catavasie: 1oartea ce a venit -rin mncarea din -om +-oi Luminnda +nului nou. Podobia:Cu ucenicii D Dumnezeule al Dumnezeilor i Doamne . Slav a Cuviosului. Podobia: Cu ucenicii D Ca un luceafr . 7i acum a +nului nou. Podobia:Cu ucenicii D Cela ce eti ziditorul i ocrmuitorul La Laude -unem Sti8irile +nului nou -e -atru. cele Samo,lasnicele. ,las #: Cuvntul cel mai nainte de veci . i celelalte. Slav a Cuviosului ,las ": Din rdcin bun . 7i acum a +nului nou ,las (: Cela ce cu ne,rit n6ele-ciune Se -une Do5olo,ia mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem Tro-arul +nului nou. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei: 9ucur0te ceea ce eti cu dar druit . >cteniile i 4t-ustul Urmeaz Ceasul ! i celelalte La Ceasuri -unem Tro-arul +nului nou. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacele +nului nou i al Sfntului sc8imbndu0le. a-oi celelalte du- rnduial i 4t-ustul final La Sfnta Litur,8ie -unem 3ericirile -e o-t. -atru din Canonul +nului nou. de la Cntarea a treia i -atru din Canonul Cuviosului. de la Cntarea a asea Du- =o8od. -unem Tro-arul +nului nou . a-oi al 2sctoarei de Dumnezeu: 9ucur0te ceea ce eti cu darul druit . i al Cuviosului. Slav Condacul Cuviosului. 7i acum al +nului nou Fiar de
!*)

este Bramul 2sctoarei de Dumnezeu -unem 7i acum al Bramului 2sctoarei de Dumnezeu. iar Condacul +nului nou l zicem la nce-utG Proc8imenul +nului nou ,las #: 1are este Domnul nostru i mare este tria Lui i -rice-erii Lui nu este 8otar . cu Sti8ul: Luda6i0l -e Domnul c este bun D i altul: Dumnezeului nostru i Proc8imenul Cuviosullui ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului Lui +-ostolul din >-istola cea ctre Timotei: 3iule Timotei te ro, s faci ru,ciune i al Cuviosului din >-istola cea ctre Coloseni: 3ra6ilor. mbrca6i0v ca alei ai lui Dumnezeu . +liluia -e ,las $. Proc8imenul: ?ie ?i se cuvine cntare Dumnezeule n Sion . cu Sti8ul: 9inecuvntez cununa +nului bunt6ii Tale Doamne i al Cuviosului: 3ericit brbatul care se teme de Domnul. ntru -oruncile Lui va voi foarte >van,8elia +nului nou de la Luca: n vremea aceea a venit Iisus n 2azaret unde crescuse .a-oi a Cuviosului. de la 1atei: Toate mi sunt date 1ie Priceasna: =ei binecuvnta cununa +nului bunt6ii Tale Doamne i a-oi cealalt: ntru -omenire venic Iar +-ostolul i >van,8elia zilei se citesc mai nainte Se cuvine s tim: C dac se va ntm-la -rima zi a lunii Se-tembrie Duminica. se las Slu/ba Sfintelor 3emei i se cnt atunci cnd va socoti >cleziar8ul de cuviin6. iar Slu/ba nvierii se cnt m-reun cu a +nului nou i cu a Cuviosului Simion aa: La =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu. din 4ctoi8 Punem Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al 2sctoarei Iar la =ecernia cea mare cntm: 3ericit 9rbatul . toat Catisma La: Doamne stri,at0 am -unem trei Sti8iri ale nvierii . una a lui +natolie. a-oi trei ale +nului nou i trei ale Sfntului. Slav a +nului nou. 7i acum a 2sctoarei ,lasului Punem a-oi dou Citiri ale Indictului i una a Sfntului Iar la Litie -unem Sti8irile Bramului i ale +nului nou. cu Sti8urile cele de la Sti8oavn. Slav a Sfntului. 7i acum a +nului nou Fcare este scris la LaudeG La Sti8oavn -unem Sti8irile nvierii du- +lfavita. cu Sti8urile lor. Slav a Sfntului. 7i acum a
!!*

+nului nou La 9inecuvntarea -inilor se cnt Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar bucur0te Fde dou oriG i al +nului nou Fo datG +-oi se citete din 3a-tele +-ostolilor La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav al Sfntului. 7i acum al +nului nou Du- aceasta. Sedelnele nvierii. cu Sti8irile 2sctoarei lor i Citire din Tlcuirea >van,8eliei cea de rnd Du-: 3erici6i cei fr de -ri8an -unem Tro-arele. a-oi I-acoi i Citire Urmeaz +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului. a-oi Toat suflarea . >van,8elia Invierii. Invierea lui Bristos vznd . Psalmul %* i Sti8ira nvierii Se -une Canonul nvierii cu Irmosul -e -atru. al 2sctoarei de Dumnezeu. cu Irmosul -e doi. a-oi al +nului nou. -e -atru i al Sfntului tot -e -atru Catavasiile Crucii: Crucea nsemnnd Du- Cntarea a treia -unem Condacul +nului nou i al Sfntului. a-oi Sedealna Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a +nului nou i Citire din =ia6a Sfntului Simion Du- Cntarea a asea. se -une Condacul i Icosul nvierii i citim Sina5arul La Cntarea a noua cntm: Ceea ce eti mai cinstit . a-oi du- Cntarea a noua -unem Luminnda nvierii. Slav a Sfntului. 7i acum a +nului nou La Laude -unem Sti8irile nvierii. -e -atru i ale +nului nou. -e trei. ,las #: Cuvntul cel mai nainte de veci cu Sti8urile +nului nou. a-oi Samo,lasnica Sfntului ,las ". cu Sti8urile: Scum- este naintea Domnului moartea cuviosului Lui D i: Din rdcin bun . a-oi Slav Sti8ira >van,8eliei. 7i acum Preabinecuvntt eti Se -une Do5olo,ie mare.iar Du- Sfinte Dumnezeule -unem numai Tro-arul nvierii. >cteniile i 4t-ustul Se -une a-oi nv6tura Sfntului Teodor Studitul i se face obinuit ieire n -ridvor. unde se nce-e Ceasul ! i a-oi 4t-ustul cel final La Ceasuri -unem Tro-arul nvierii. Slav al +nului nou. 7i acum al 2sctoarei nvierii Du- Tatl nostru Condacul +nului nou La Ceasul # -unem Tro-arul nvierii. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei nvierii Du- Tatl nostru Condacul Sfntului La fel facem i la celelalte Ceasuri . Condacele. al nvierii . al +nului nou i al Sfntului le zicem sc8imbndu0le
!!!

La Sfnta Litur,8ie -unem 3ericirile nvierii ,las $. a-oi din Canonul +nului nou de la Cntarea a treia. ,las $ i din Canonul Sfntului de la Cntarea a asea. tot ,las $ Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii. a-oi al +nului nou i al Sfntului. Condacul nvierii. Slav al Sfntului 7i acum al +nului nou Proc8imenul. +-ostolul. +liluia i >van,8elia le -unem mai nti ale +nului nou i du- aceea a nvierii i a Sfntului Priceasna Indictului i du- aceea a Sfntului 2 EIU+ + D4U+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 1UC>2IC 1+1+2T 7I + CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U I4+2 P4STIT4<UL P+T<I+<BUL C42ST+2TI24P4LULUI Seara la =ecernie se citete Catisma obinuit. la Doamne stri,at0am se -un trei Sti8iri ale 1ucenicului ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune i trei ale Cuviosului ,las #. aceeai Podobie. Slav a 1ucenicului ,las ". -unem Sti8ira Samo,lasnic: Ca o mldi6 tnr . 7i acum a 2sctoarei. acelai ,las Iar dac este 1iercuri sau =ineri. se -une: 7i acum a 2sctoarei Crucii Sti8oavna se -une din 4ctoi8. a-oi Slav a 1ucenicului ,las $. nsui ,lasulD =eni6i credincioilor cu un ,las 7i acum a 2sctoarei nvierii sau a Crucii nverii Urmeaz +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru se -une Tro-arul 1ucenicului: 1ucenicul Tu Doamne 1amant . Slav al Cuviosului acelai ,las: ndre-ttor credin6ei . 7i acum al 2sctoarei nvierii sau al Crucii nvierii La Utrenie du- cei ase Psalmi. la Dumnezeu este Domnul . se -une Tro-arul 1ucenicului Fde dou oriG. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei nvierii sau al Crucii nvierii Urmeaz obinuitele Catisme . Sedelnele 4ctoi8ului i Citirea Punem un Canon al 4ctoi8ului. cu Irmosul -e ase. a-oi unul al 1ucenicului. cu Irmosul -e -atru. ,las ( i unul al Cuviosului tot -e -atru. ,las ( Du- Cntarea a treia se -une Sedealna 1ucenicului ,las (. Slav a Cuviosului ,las #. 7i acum a 2sctoarei nvierii sau a Crucii nvierii din 4ctoi8
!!"

Du- Cntarea a asea urmeaz Condacul 1ucenicului ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D Du06i toia,ul tu Sfinte cel dat 6ie de la Dumnezeu . Icosul i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda din 4ctoi8. Slav a 1ucenicului. 7i acum a 2sctoarei nvierii sau a Crucii 2sctoarei +-oi Sti8oavna din 4ctoi8. la care se -un aceste Sti8uri n tot anul. Sti8ul nti: Um-lutu0ne0am diminea6 de mila Ta . care se -une tot -n la sfrit. al doilea Sti8: S fie lumina Domnului . Slav 7i acum a 2sctoarei i celelalte Se -une a-oi Ceasul ! i celelalte. i 4t-ustul final +-oi se face obinuita ieire n -ridvor. iar du- aceea se face Litie -entru cei adormi6i La Ceasuri se -une Tro-arul 1ucenicului. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacele Sfin6ilor La Litur,8ie se -un 3ericirile din 4ctoi8 Proc8imenul ,las ': =eseli0se0va dre-tul de Domnul i va nd/dui s-re Dnsul . cu Sti8ul: +uzi Dumnezeule ,lasul meu +-ostolul din Cartea cea ctre <omani: 3ra6ilor tim c celor ce0l iubesc -e Dumnezeu . +liluia ,las $: Dre-tul ca finicul va nflori >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul: >u sunt vi6a cea adevrat i Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor 2 EIU+ + T<>I+ P41>2I<>+ S3A2TULUI S3I2?ITULUI 1UC>2IC +2TI1 >PISC4PUL 2IC41IDI>I 7I + CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U T>4CTIST 1P<>U2@ PUS2IC UL 1+<>LUI I>3TI1I> Seara se citete obinuit Catism La: Doamne stri,at0 am se -un Sti8irile Sfin6ilor -e ase. trei ale Sfntului +ntim ,las !. Podobia: Prea luda6ilor 1ucenici i trei ale Sfntului Teoctist ,las !. aceeai Podobie. Slav a Sfntului +ntim ,las &. nsui ,lasul: Preot du- le,e ai fost . 7i acum a 2sctoarei nvierii sau a Crucii 2sctoarei Sti8oavna se -une din 4ctoi8. a-oi Slav a Cuviosului ,las &: Cuvioase -rinte n tot -mntul . 7i acum a 2sctoarei nvierii sau a
!!#

2sctoarei Crucii +-oi +cum slobozete i celelalte <u,ciuni nce-toare. iar du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului +ntim ,las $: 7i -rta obiceiurilor . Slav al Cuviosului ,las (: Cu cur,erile lacrimilor tale . 7i acum al 2sctoarei sau al 2sctoarei Crucii La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul Sfntului +ntim Fde dou oriG. Slav al Cuviosului Fo dat G. 7i acum al 2sctoarei Punem obinuitele Catisme. a-oi Sedelnele din 4ctoi8 i Citirile Se -une Canonul 4ctoi8ului. cu Irmosul -e ase i dou Canoane ale Sfin6ilor. cu Irmoasele -e o-t. al Sfntului +ntim ,las ( i al Cuviosului -e acelai ,las Du- Cntarea a treia se -une Sedealna Sfntului +ntim ,las !. Slav a Cuviosului ,las $. 7i acum a 2sctoarei nvierii. a-oi Citirea Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului +ntim ,las $. Podobia: Cela ce Te0ai nl6at D ntre -reo6i cu bun credin6 vie6uind . Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului +ntim 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn se -un Sti8irile din 4ctoi8. a-oi Slav a Sfntului +ntim ,las $. nsui ,lasul: +stzi m-reun cu cetatea 2icomidiei 7i acum a 2sctoarei nvierii sau a 2sctoarei Crucii Ceasurile se fac du- rnduial obinuit. i celelalte La Sfnta Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului. -e -atru i ale Sfntului +ntim. de la Cntarea a treia. tot -e -atru Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea cuviosului Lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor aduce6i0v aminte de nv6torii votrii . +liluia ,las ": Preo6ii ti Doamne . cu Sti8ul: 3ericit brbatul >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul: >u sunt ua . i Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + P+T<+ S3I2?ITUL 1UC>2IC =+=IL+ >PISC4PUL +2TI4BI>I 7I P41>2I<>+ S3A 2TULUI P<44<4C 7I D> DU12>E>U =@E@T4<UL 14IS>

!!$

Seara. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e ase. trei ale Sfntului =avila ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i i trei ale Proorocului. ,las $ Podobia: Cela ce eti c8emat de sus . Slav a Sfntului =avila ,las &. nsui ,lasul: Trea-t de suire a cti,at biserica . 7i acum a 2sctoarei nvierii sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna se -une din 4ctoi8. Slav a Sfntului =avila ,las &. nsui ,lasul: Stnd naintea divanului tiranului . 7i acum a 2sctoarei Du-: Sfinte Dumnezeule. Tro-arul Sfntului =avila -e ,las $: 7i -rta obiceiurilor. SlavC Tro-arul Proorocului. ,las " a Proorocului 1oise 7i acumC a 2sctoarei nvierii La Utrenie: Dumnezeu este Domnul .Tro-arul Sfntului =avila Fde dou oriG SlavC Proorocului. 7i acumC a 2sctoarei nvierii i Catismele cele obinuite. Sedelnele 4ctoi8ului i Citirea. a-oi Canonul 4ctoi8ului unu. ct i ale Sfin6ilor dou. -e o-t al Sfntului =avila ,las & -e -atru i al Proorocului ,las $ -e -atru Du- Cntarea a treia Condacul Proorocului ,las ": Iat Proorocilor m-reun cu 1oise i cu +aron 7i Sedealna Sfntului =avila ,las #: SlavC a Proorocului ,las $: 7i acumC a 2sctoarei nvierii Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului =avila ,las (. Podobia: Ca nite -r, a firiiD 7i ca -e un Pro-ovduitor a 9unei Credinte Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului: SlavaC Sfntului =avila 7i acumC a 2sctoarei. Sti8ul 4ctoi8ului. SlavC ,las " al Proorocului: 9ucura6i0v -roorocilor cinsti6i. 7i acumC a 2sctoarei La Litur,8ie. 3ericirile 4ctoi8ului. Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor care sunt -e -mntul Lui minunat le0a fcut Domnul toate voile Sale ntr0nii C Sti8ul: 1ai0nainte vedeam -e Domnul. a-oi +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. Sfin6ii to6i -rin credin6C +liluia. ,las $: Stri,at0au dre-6iiC a-oi >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul: 2u te teme turm mic Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor

!!%

2 EIU+ + CI2C>+. P41>2I<>+ S3A2TULUI P<4<4C E+B+<I+ . T+T@L CI2STITULUI I4+2 2+I2T>1><J@T4<UL Seara. Catisma obinuit. la Doamne stri,at0amC Sti8urile -e ase ,las $. Podobia: Dat0am semnC i Podobia: 3iind m-odobit cu n,eriiD SlavC -e ,las (. nsui ,las: mbrcat fiind cu -odoaba -reotieiD 7i acumC a 2sctoarei nvierii sau 2sctoarei Crucii La Sti8oavn se -une 4ctoi8ul: Slava SfntuluiC -e ,las ": Ca un -reot curatCD 7i acumC a 2sctoarei i celelalte Tro-arul -e ,las $: Cu 8aina -reo6iei fiind mbrcatD SlavC D 7i acumC a 2sctoarei -e acelai ,las La Utrenie. la Dumnezeu este DomnulC. Tro-arul Proorocului Fde dou oriG SlavC 7i acumC a 2sctoarei i obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Citirile. a-oi Canoanele 4ctoi8ului amndoua. fr de 1ucenicineD al Sfntului -e ase ,las ( du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului ,las ( Fde dou oriG. SlavC 7i acumC a 2sctoarei nvierii sau a 2sctoarei Crucii. du- Cntarea a asea Condacul Sfntului ,las #. Podobia: S cear astziCD Proorocul astzi i -reotul celui PreanaltC a-oi Icosul i Sina5arul du- Cntarea a noua Luminnda 4ctoi8ului SlavC a Sfntului 7i acumC a 2sctoarei la Sti8oavn se -une a 4ctoi8ului SlavaC Sfntului ,las (: Kertf aducndD 7i acumC a 2sctoarei nvierii i celelalte La Litur,8ie. 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Sfntului Cntarea a treia -e -atru Proc8imenul ,las ': =eseli6i0v dre-tul de DomnulC D se -une Sti8ul: +ud Dumnezeule ,las meu. +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor lui +vraam i0 a f,duit Dumnezeu. a-oi +liluia ,las ': Lumina a rsrit dre-tuluiC. a-oi >van,8elia de la 1atei: =ai vou crturarilor i fariseilor ftarnici i Priceasna: ntru -omenirea venic 2 EIU+ + 7+S>+. P41>2I<>+ 1I2U2II C><>7TI C> S0+ 3@CUT 2 C4L4S> D> C@T<> +<B+2JB>LUL 1IB+IL 7I + S3A2TULUI 1UC>2IC T>4D4SI> 7I +

!!&

C>L4< C> +U P@TI1IT 1P<>U2@ CU DA2SUL 7I + CU=I4SULUI P@<I2T>L> 24ST<U +<BIP Seara se citete obinuita CatismD La Doamne stri,at0amC Sti8irile +r8an,8elului -e ase ,las $ Podobia: Ca -e un viteazCD +l Dumnezeirii n trei strluciriC. a-oi SlavC ,las & nsui ,las: 9ucura6i0v m-reun cu noi 7i acumC a 2sctoarei nvierii: 9ucura6i0v m-reun cu noi toate cetele 3ecioarelor La Sti8oavn. se -une a 4ctoi8ului a-oi SlavC 7i acumC ,las (: Ca cel ce eti nce-tor al cetelorC. a-oi +cum slobozete i du- Tatl nostru. Tro-arul ,las $: 1ai marele voivod al otilor ceretiC SlavC 7i acumC a 2sctoarei nvierii sau a 2sctoarei Crucii nsemnare: Pavecerni6 Slu/ba Sfntului 4do5ie se cnt la

La Utrenie: la Dumnezeu este Domnul. Tro-arul +r8an,8elului Fde dou oriG SlavC 7i acumC a 2sctoarei Crucii i Catismele obinuite Sedelnele 4ctoi8ului i CitirileD a-oi se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului fr de 1ucenicine i a-oi al +r8an,8elului -e ase ,las $ du- Cntarea a treia. Sedealna ,las (: SlavC 7i acumC a 2sctoarei acelai ,las Du- Cntarea a asea. Condacul ,las $: +r8an,8ele a lui Dumnezeu slu/itoruleC Icosul i Sina5arul du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. SlavC a +r8an,8elului. 7i acumC a 2sctoarei La Laude. Sti8irile +r8an,8elului -e -atru. ,las ! Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor ceretiCD 7i n,erete cei din lumeC. SlavC acelai ,las: nce-torul cetelor -uterilor celor de susC 7i acumC a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavn. se -une a 4ctoi8ului. SlavC a +r8an,8elului ,las %: Unde slluiete darul TuC 7i acumC a 2sctoarei +-oi Ceasurile i celelalte i 4t-ustul La Litur,8ie. 3ericirile din Canonul +r8an,8elului. Cntarea a treia i a asea. Proc8imenul ,las $: Cela ce faci -e n,erii Ti du8uri i -e slu,ile Tale -ar de focC a-oi Sti8ul: 9inecuvinteaz suflete0al meu -e Domnul +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor dac a fost cuvntul n,erilor cel ,rit ctre noiC +liluia ,las %: Ludati -e Domnul to6i n,erii Lui
!!'

luda6i0L -e >l cu toate -uterile Lui. Sti8ul: C >l a zis i s0a fcut. >l a -oruncit i s0a zidit +-oi >van,8elia de la Luca: Eis0 a Domnul cel ce v ascult -e voiC Priceasna: Cele ce faci -e n,erii Ti du8uri 2 EIU+ + 7+PT>+. 2+I2T>P<@E2UI<>+ 2+7T><II P< >+S3I2T>I 2@SC@T4+<>I D> DU12>E>U 7I P41>2I<>+ S3A2TULUI 1UC>2IC S4E42T Seara la Doamne. stri,at0amC Sti8urile nainte-rznuirii n numr de trei ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor ceretiD 7i astzi razele cele ,ndite ale bucuriei cele a toat lumea au rsrit lumiiC i trei ale 1ucenicului -e ,las $. Podobia: Dat0am semnC SlavC 7i acumC a nainte-rznuirii ,las $: Preacinstit naterea TaC iar de este vineri seara: SlavC a nainte-rznuirii. 7i acumC a 2sctoarei. Do,matica ,lasului de rnd La Sti8oavn. Sti8irile ,las (. Podobia: 4 Preaslvit 1inuneC i: 4 Preaslvit 1inune c din 1aic neroditoareC cu Sti8urileD Sti8ul nti: +scult fiicC.Sti8ul al doilea: 3e6ei Tale se vor ru,aC SlavC 7i acumC a nainte-rznuirii ,las $: 9ucuria a toat lumeaC. a-oi: +cum slobozeteC i celelalte. i du- Tatl nostru. Tro-arul Sfntului: 1ucenicul tu Doamne. SlavC 7i acumC a nainte-rznuirii: Din rdcina lui >sei i din coastele lui David La Utrenie. la Dumnezeu este DomnulC. Tro-arul nainte-rznuirii Fde dou oriG. SlavC al 1ucenicului. 7i acumC al nainte-rznuirii i Catismele obinuite Du- -rima Catism. se -une Sedealna ,las !. Podobia: Piatra fiind -ecetluitC i: Ceea ce cu Preaslvire Te0ai nscutC. SlavC 7i acum . acelai ,las. du- cele dou +catisme. Sedealna ,las %. Podobia: Cuvntul cel m-reun fr de nce-utC i: Toate cele cereti se bucurC SlavC 7i acumC. tot acelai ,las i Citirea. Canonul nainte-rznuirii cu Irmosul -e o-t. ,las $ i al 1ucenicului -e -atru Du- Cntarea a treia. Condacul 1ucenicului. ,las ": Pe adevratul i -e -urttorul de Dumnezeu mucenicC. Icosul i Sedealna ,las $ Podobia: De,rab ne
!!(

ntm-in -e noiD 1ntuindu0te -rin credin6 Sozonte mult nevoitoruleC a-oi: SlavC 7i acumC a nainte-rznuirii ,las (: S se bucure cerul Du- Cntarea a asea. Condacul nainte-rznuirii. ,las # Podobia: 3ecioara astzi i de Dumnezeu 2sctoarea 1ariaC Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda 1ucenicului SlavC 7i acumC a nainte-rznuirii La Sti8oavn Sti8irile ,las ". Podobia: Casa >fratuluiC i: =eni6i cei din +vraam. a-oi: SlavC 7i acumC ,las ". nsui ,las: m-rteasa tuturor i mai0nainte rnduita lca a lui Dumnezeu +-oi: 9ine este a ne mrturisi DomnuluiC. Sfinte DumnezeuleC i celelalte Du- Tatl nostru. Tro-arul 1ucenicului. SlavC 7i acum Ca nainte-rznuirii >ctenia a-oi Ceasul nti i 4t-ustul La Litur,8ie 3ericirile nainte-rznuirii din Canonul nainte-rznuirii. de la Cntarea a treia se -un -e -atru i din Canonul Sfntului de la Cntarea a asea se -un tot -e -atru Proc8imenul ,las ase: =eselise0va dre-t de Domnul a-oi Sti8ul: +uzi Dumnezeule ,las meu +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor ntri6i0v ntru Domnul a-oi +liluia ,las -atru: Stri,at0au dre-6iiC cu Sti8ul: 1ulte sunt su-rrile dre-6ilor +-oi >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul: +cestea = -oruncesc vou i a-oi: ntru -omenire venic Tot ntru aceast zi -omenirea celui ntru Sfinti a Printelui nostru Ioan +r8ie-isco-ul 2ovo,orodului 3ctorul de 1inuni Se savrete Slu/ba acestui Sfnt acolo unde snt 1oatele sale sau unde este Bramul lui +lt nsemnare: De se va ntm-la nainte Prznuirea 2aterii Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu i a Sfntului 1ucenic Sozont duminic atunci. smbat seara la =ecernia cea 1ic se s-un Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu du- obicei Du-: +cum slobozete i Tatl nostru. Tro-arul nvierii: SlavC 7i acumC a 2sctoarei nvierii La =ecernia cea mare. du- Catism. la Doamne. stri,at0am. Sti8irile nvierii n numr de trei i dou ale lui +natolie i trei ale nainte-rznuirii i trei ale 1ucenicului. SlavCnainte-rznuirii. 7i acumC a 2sctoarei ,lasului de rnd La Litie. Sti8ira Bramului a-oi

!!)

Sti8irile Sti8oavnei =ecerniei nainte-rznuirii SlavC 7i acumC nainte-rznuirii care este nscris la Sti8oavna Utreniei La Sti8oavn. Sti8irile nvierii. SlavC 7i acumC a nainte-rznuirii la 9inecuvntarea -inilor. Tro-arul 2sctoarei de Dumnezeu 3ecioar Fde dou oriG i al nainte-rznuirii Fo datG i Citirea din 3a-tele +-ostolilor La Utrenie. la: Dumnezeiesc e DomnulC Tro-arul nvierii Fde dou oriG SlavC 1ucenicului 7i acumC al nainte-rznuirii Du- Catisme. Sedelnele nvierii i cu Sti8irile 2sctoarei lor i Citire din Tlcuirea >van,8eliei a duminicei celei dinaintea nltrii Cinstitei Cruci Du- acestea se -une: 3erici6i cei fr de -ri8an C i Tro-arul nvierii a-oi I-a-ui i Citire a duminicii celei care este de rnd +nti-oanele Proc8imenul ,lasului a-oi toat suflarea >van,8elia nvierii. nvierii lui Bristos vaznd. Psalmul cincizeci. Sti8ira: nviind Iisus din mormnt +-oi Canonul nvierii. Irmosul -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu. Irmosul -e doi i al nainte-rznuirii. Irmosul -e -atru i al 1ucenicului cu Irmosul tot -e -atru Catavasiile Crucii: Crucea nsemnnd 1oisiC. du- Cntarea a treia. Condacului i Icosul nainte-rznuirii i al 1ucenicului. SlavC Sedealna 1ucenicului. 7i acumC a nainte-rznuirii du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul nvierii i se citete Sina5arul du- Cntarea a noua cntam: Ceea ce >ti mai cinstitC. a-oi Luminnda nvierii. SlavC a 1ucenicului. 7i acum Ca nainte-rznuirii La Laude. Sti8irile nvierii n numr de -atru i una a Sfntului +natolie i trei Podovnice ale nainte-rznuirii ale Sti8oavnei cu Sti8urile lor a-oi: SlavC Sti8ira >van,8eliei 7i acumC: Preabinecuvntat etiC i se -une Do5olo,ie mare. Tro-arul nvierii se -une doar el sin,ur >ctenia i 4t-ustul i a-oi nvttura Sfntului Teodor Studitul +-oi obinuita ieire n -ridvor i Ceasul nti La Ceasul nti. Tro-arul nvierii. SlavC al nainte-rznuirii. 7i acumC al 2sctoarei Ceasului Du- Tatl nostru. Condacul nainte-rznuirii i 4t-ustul final la Ceasul trei. Tro-arul nvierii. SlavC al 1ucenicului 7i acumC al 2sctoarei Ceasului du- Tatl nostru. Condacul nvierii De asemenea. i la celelalte Ceasuri zicem Tro-arul nvierii mai nti. a-oi al nainte-rznuirii i al 1ucenicului sc8imbndu0le Iar

!"*

Condacul nvierii i al nainte-rznuirii le zicem sc8imbndu0le unul du- altul La Litur,8ie. 3ericirile 4ctoi8ului -e ase cu TriCntarea i ale nainte-rznuirii de la Cntarea a treia -e -atru Du- =o8od. Tro-arul nvierii i al nainte-rznuirii a-oi al Bramului Sfntului i al 1ucenicului a-oi Condacul nvierii i al Sfntului al crei este Bramul. SlavaC 1ucenicului. 7i acumC al nainte-rznuirii Proc8imenul. +-ostolul. +liluia. >van,8elia mai nti a duminicii celei dinaintea nl6rii Cinstitei Cruci i a-oi a duminicii celei de rnd iar du- aceea a Sfntului Proc8imenul ,lasului nu se mai -une. a-oi Priceasna: Ludat fie DomnulC i a 1ucenicului: ntru -omenirea venic 2 EIU+ + 4PT+. 2+7T><>+ P<>+S3I2T>I 2@SC@T4+ <> 24+ST<> D> DU12>E>U 7I PU<U<>+ 3>CI4+<>I 1+<I+ Seara la =ecernia cea mic. la Doamne. stri,at0am CSti8irile -e -atru ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor ceretiC i: Ioac8im i +na -rznuiesc SlavC 7i acumC ,las $: Preacinstit naterea Ta La Sti8oavn. Sti8irile ,las ". Podobia: Casa >fratului i: 9ucur0te Ioac8ime. cu Sti8irile lor Sti8ul nti: +scult fiic i vezi. Sti8ul al doilea: 3e6ei tale se vor ru,aC SlavC 7i acumC acelai ,las i Podobia: 9iseric eti a lui Dumnezeu Tro-arul ,las $: 2aterea Ta de Dumnezeu 2sctoare 3ecioar La =ecernia cea mare. du- Psalmul cel de nce-ut. cntm: 3ericit brbatulC SlavaC cea dinti. iar la Doamne. stri,at0amC -unem Sti8irile -e o-t ,las & Samo,lasnicele: +stzi Dumnezeu cela ce -e scaunele cele ,ndite se odi8neteC SlavC 7i acumC i -rima Sti8ir: +stzi DumnezeuC +-oi =o8odul. Proc8imenul zilei i trei Citiri. -rima de la 3acere: Ieit0a IacovD a doua de la Proorocia lui Iezec8iel: +a zice Domnul Dumnezeu va fi n ziua a o-taC. a treia de la Pilde citire: n6ele-ciunea i0a zidit -entru sine cas +-oi >ctenia: S zicem toti. a-oi: nvrednicete0ne Doamne n seara aceastaC i iari
!"!

>ctenia: S -linim <u,ciunea noastr cea de sear La Litie. Sti8irile Samo,lasnice ,las !: nce-tura 1ntuirii noastreC SlavC 7i acumC ,las (: n ziua cea 9inevestit a Praznicului nostruC La Sti8oavn. Sti8irile Samo,lasnice ,las $: 9ucuria a toat lumea din cei dre-ti a rsrit nou Cu Sti8urile care s0au scris la =ecernia cea mic. SlavC 7i acumC ,las (: 3erici6i to6i credincioii +-oi: +cum slobozeteC i du- Tatl nostru. la 9inecuvntarea -inilor. Tro-arul ,las $: 2aterea ta de Dumnezeu 2sctoare 3ecioarC Fde trei oriG a-oi: 3ie numele Domnului 9inecuvntatC Fde trei oriG Cuvntarea i Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul n toat vremeaC. -n la Sti8ul: 9o,a6ii au srcit i au flmnzit iar cei ce l caut -e Domnul nu se vor li-si de tot binele 7i se m-art a-oi -inile cele 9inecuvntate du- obicei +-oi -reotul zice: 9inecuvntarea Domnului -este noiC i se adau, a-oi Citirea Praznicului Cuvntul Sfntului +ndrei Criteanul a crui nce-ut este: Dac0ar fi -mntul msurat cu -almaCFIar acolo unde nu se face Prive,8ere du- +cum slobozeteC. Tro-arul i 4t-ustul Iar 1iezono-tica o cntm du- obicei La aceasta. n locul Cntrii: Iat mirele vineCse zice Tro-arul Praznicului Du- al doilea Sfinte Dumnezeule zicem Condacul. a-oi Doamne miluiete Fde dois-rezece oriG i 4t-ustul Iar <u,ciunea -entru cei adormiti adic: Pomenete DoamneC nu o mai s-unemG La Utrenie. du- cei ase Psalmi la: Dumnezeu este DomnulC Tro-arul Praznicului l -unem Fde trei oriG Du- -rima Catism. Sedealna Praznicului. ,las $. Podobia: S-imntatu0sa IosifD i Stri, Davide. SlavC 7i acumC tot aceasta 7i Citirea Praznicului Du- Catisma a doua. Sedealna ,lasului i Podobia aceeai i citim a-oi Cuvntul Sfntului Ioan Damasc8in al crui nce-ut este: =eni6i toate neamurileCiar du- citire se dau lumnri fratilor. urmeaz Polieleul i. du- Polieleu. Psalmii cei alei. a-oi Sedealna Praznicului ,las (. Podobia: Porunca cea cu tain Di: S se bucure cerulC SlavC 7i acumC. acelai ,las: nnoiete0te +dame 7i citim cuvintele de laud a Praznicului i cuvntul lui 1etafrast cel de laud la Praznicul 2sctoarei de Dumnezeu +-oi +ntifonul ,las $. Proc8imenul ,las $: Pomeni0voi numele Tu ntru tot neamul i
!""

neamulC cu Sti8ul: <s-uns0a inima mea cuvnt bun Toat suflarea s laude -e Domnul Sti8ul: Ludati0l -e Dumnezeu ntru sfin6ii Lui. a-oi >van,8elia de la Sfntul evan,8elist Luca: n zilele acelea sculndu0se 1ariaC a-oi Psalmul %*: SlavC Pentru <u,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu. 7i acumC aceeai a-oi Sti8ul: 1iluiete0m DumnezeuleC cu Sti8ira Praznicului ,las &: +ceasta este ziua Domnului +-oi dou Canoane. unul al Sfntului Ioan. ,las ". iar altul al Sfntului +ndrei. ,las ( Irmoasele se -un de la amndou Canoanele de cte dou ori Iar Tro-arele se -un -e dois-rezece Catavasiile Crucii: Crucea nsemnnd 1oisi Du- Cntarea a treia. Sedealna Praznicului. ,las $. Podobia: S-imntatu0sa IosifC iD 3ecioara 1aria i 2sctoarea de DumnezeuC. Slava 7i acumC Fse re-et aceasta din urmG Du- Cntarea a asea. Condacul ,las $: Ioac8im i +na din Defimarea 2enaterii de fiiC i Icosul i se citete Sina5arul La Cntarea a noua. fra6ii i a-rind lumnrile i nu se mai cnt: Ceea ce eti mai cinstita dect BeruvimiiC ci se cnt Sti8irile Praznicului: 1rete suflete al meu -e Preaslvita 2aterea 1aicii lui DumnezeuC i -entru Canonul al doilea: 1rete suflete al meu -e ceea ce s0a nscut din cea stear- -e 3ecioara 1ariaC a-oi Catavasia: <ai de tain eti 2sctoare de DumnezeuC i cealalt Catavasie: 1oartea ceea ce a venit neamului omenescC cu Sti8urile Praznicului a-oi >ctenia cea mic. Luminnda Praznicului: Din +na cea neroditoare a odrslit floare 2sctoare de DumnezeuC Fde dou oriG. SlavaC 7i acumC: +dame nnoiete0te La Laude. Sti8irile -e -atru. ,las !. Podobia: 4 Preaslvita minuneC i: 4 Preaslvita 1inune. Izvorul vie6ii. a-oi: SlavaC 7i acumC. ,las &: +ceasta este ziua Domnului Se -une Do5olo,ia mare iar du-: Sfinte Dumnezeule. Tro-arul Praznicului Fo datG. >ctenia i 4t-ustul. du- care fratii sunt 9inecuvnta6i cu untdelemn sfin6it. i noi cntm o Sti8ir Samo,lasnic a Praznicului care o va vrea >clesiar8ul 7i urmeaz <u,ciunea care se s-une de ctre -reot du- cum este rnduiala. la Litia cea de la slu/ba =ecerniei nvierii. adic: St-ne mult milostiveC i Ceasul nti n -ridvor La care zicem: SlavC Tro-arul Praznicului. 7i acumC al

!"#

2sctoarei Ceasului Du-: Sfinte DumnezeuleC. Condacul Praznicului i celelalte toate -n la sfrit i 4t-ustul cel final La Litur,8ie. 3ericirile din Canonul ,las ". trei Cntri se -un -e -atru. iar -e ,las (. se -un ase Cntri -e -atru Du- =o8od. Tro-arul Praznicului: SlavaC 7i acumC Condacul. a-oi Proc8imenul ,las #. Cntarea 2sctoarei de Dumnezeu: 1rete suflete0al meu -e Domnul i s0a bucurat du8ul meu de Dumnezeu. 1ntuitorul meu S-un Sti8ul: C a cutat s-re smerenia roabei sale. a-oi +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor aceasta s se cu,ete ntru voiC +liluia. ,las (: +scult fiica i vezi i -leac urec8ea ta. cu Sti8ul: 3e6ei tale se vor ru,a bo,a6ii -o-orului >van,8elia lui Luca: n vremea aceea a intrat Isus ntr0un oarecare satC a-oi. n locul lui: Cuvine0se s te 3ericim. Cntm Irmosul: Strin este maicilor fecioria Pn la sfritul Praznicului nu se Cnt Sti8ira lui F+a cntam n toate Praznicele cele m-rteti i ale Sfintei 2sctoare de Dumnezeu G Priceasna: Pa8arul mntuirii voi luaC i se face mn,iere mare la masa fra6ilor att tru-ete ct i du8ovnicete Dac se va ntm-la acest Praznic. smbta naintea nltrii Cinstitei Cruci atunci +-ostolul i >van,8elia secetei se citesc n ziua a treis-rezecea iar Proc8imenul. +liluia i Priceasna se -un ale nnoirii Se cuvine s tim: C n ziua Praznicului. seara la =ecernie. Catisma nu se zice -entru osteneala Prive,8erii +a se face la toate Praznicele atunci cnd se face Prive,8ere Du- Psalmul cel de sear. la Doamne. stri,at0amC. Sti8irile Praznicului. i Sti8oavna Praznicului i -rznuim acest Praznic cinci zile -entru c este a-roa-e Praznicul nltrii Cinstitei i de =iat 3ctoare Cruci Dac se va ntm-la Praznicul 2aterii 2sctoarei de Dumnezeu duminica. smbt seara la =ecernia cea mic. la Doamne. stri,at0amC. Sti8irile nvierii ale ,lasului de rnd se -un -e -atru. SlavC 7i acumC a Praznicului La Sti8oavna. Sti8ira nvierii. -rima Sti8ir a nvierii i Sti8oavna Praznicului aceea de la =ecernia cea mare. cu Sti8urile Praznicului. SlavC 7i acumC a Praznicului a-oi: +cum slobozeteC i celelalte. iar
!"$

du- Sfinte Dumnezeule. Tro-arul nvierii. SlavC 7i acumC a Praznicului a-oi >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare. du- obinuita Catism. la Doamne. stri,at0amC se -un trei Sti8iri ale nvierii i unul a lui +natolie. a-oi ase ale Praznicului. SlavC 7i acumC a Praznicului a-oi =o8odul. Proc8imenul zilei i trei Citiri ale Praznicului La Litie. Sti8irile. SlavC 7i acumC se -un ale Praznicului La Sti8oavn. Sti8irile nvierii. SlavC 7i acumC a Praznicului La 9inecuvntarea -inilor Tro-arul Praznicului Fde trei oriG i Citire din Tlcuirile la 3a-tele +-ostolilor sau a Praznicului La Utrenie. la Dumnezeu este DomnulC. Tro-arul nvierii de dou ori SlavC 7i acumC a Praznicului du- obinuitele Catisme. Sedelnele nvierii cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citirile din Tlcuirea >van,8eliei a duminicii celei mai nainte de nltare Cinstitei Cruci +-oi Polieleul i Psalmii cei alei cu Sti8irile 1rimurilor lor. a-oi Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc s0a miratC. i I-acoiul ,lasului +-oi amndou Sedelnele Praznicului. fiecare cte o dat. SlavC Sedealna cea du- Polieleu. 7i acum Ccealalt Sedealn 7i Citirea Praznicului +-oi +ntifoanele ,lasului. Proc8imenul i >van,8elia Praznicului. a-oi nvierea lui BristosD Psalmul %* i se scoate >van,8elia s-re srutare du- obicei Du- aceasta. SlavC Pentru ru,ciunile 2sctoarei de DumnezeuC 7i acumC tot aceasta. a-oi Sti8ira Praznicului Canonul nvierii cu Irmosul -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu. Irmosul -e doi i al Praznicului amndou Canoanele -e o-t Catavasiile Crucii: Crucea nsemnnd 1oisi Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul nvierii i Sedealna Praznicului Fde dou oriG Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Praznicului i se citete Sina5arul La Cntarea a noua nu cntm Sti8urile 1rimurilor Praznicului ci Cntm: Ceea ce eti mai cinstitC +-oi Luminnda nvierii. SlavC 7i acumC a Praznicului La Laude. Sti8irile nvierii n numr de -atru i ale Praznicului tot n numr de -atru cu Sti8urile Praznicului. SlavC a Praznicului. 7i acumC Preabinecuvntat etiC i Do5olo,ia cea mare +-oi Tro-arul nvierii numai el sin,ur >ctenia i 4t-ustul i a-oi se
!"%

un, fra6ii de ctre -reot cu untdelemn din candela Praznicului +-oi: SlavC 7i acumC Sti8ira >van,8eliei i se citete nvttura Sfntului Teodor Studitul i se iese ca de obicei -entru Ceasul nti n -ridvor la care zicem Tro-arul nvierii. SlavC al Praznicului 7i acumC al 2sctoarei ,lasului Du- Tatl nostruC Condacul nvierii i 4t-ustul aa se face i la celelalte Ceasuri cnd zicem Tro-arul nvierii. SlavC al Praznicului 7i acumC al 2sctoarei Ceasului Condacul Praznicului i al nvierii le zicem sc8imbndu0le La Sfnta Litur,8ie. 3ericirile nvierii ale ,lasului se -un -e ase i ale Praznicului de la Cntarea a treia se -un -e -atru Du- =o8od. Tro-arul nvierii i0al Praznicului. SlavC. Condacul nvierii. 7i acumC al Praznicului +-oi Proc8imenul. +-ostolul. +liluia i >van,8elia care se -un mai nti acelea ale Duminicii celei mai nainte de nltarea Cinstitei Cruci. a-oi cele de rnd Du- aceasta a 2sctoarei de Dumnezeu iar Proc8imenul ,lasului nu se mai -une C8inonicul. Priceasna: Ludati -e Domnul din ceruriC i a-oi a Praznicului: Pa8arul mntuirii voi lua Dac se va ntm-la 4dovania Praznicului 2aterii PreaSfintei 2sctoare de Dumnezeu duminic atunci. smbt sear. la =ecernia cea mic. se -un Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu du- obicei La =ecernia cea mare. la Doamne. stri,at0amC se -un trei Sti8iri ale nvierii i una a lui +natolie 7i a-oi ale Praznicului ale aceleai zile de rnd n numr de trei i tot trei din 1inei ale Sfntului Iar dac se cnt ase ale Sfntului din 1inei sau dac Sfntul are i Polieleu cntm Sti8irile nvierii n numr de trei i ale Praznicului tot n numr de trei i ale Sfntului n numr de -atru. SlavC a Sfntului dac are iar dac nu are. SlavC a Praznicului 7i acumC a 2sctoarei -e ,las Tro-arului Sfntului a-oi =o8odul. Proc8imenul zilei i >ctenia La Litie. Sti8irile Praznicului cele de la Sti8oavna =ecerniei zilei se -un n acelai fel 7i ale Sfntului dac are Polieleu. a-oi: SlavC 7i acumC a Praznicului iar de are Sfntul SlavC. SlavC a Sfntului 7i acumC a Praznicului La Sti8oavn. Sti8irile nvierii SlavC a

!"&

Sfntului iar dac nu are SlavC 7i acumC a Praznicului la 9inecuvntarea -inilor. Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu fecioarC Fde dou oriG. iar a Praznicului o sin,ur dat +-oi Citire din Tlcuirile 3a-telor +-ostolilor La Utrenie. la Dumnezeu este DomnulC. Tro-arul nvierii Fde dou oriG. SlavC al Sfntului. iar dac acesta nu are SlavC 7i acumC al Praznicului Du- Catism. Sedelnele nvierii. cu Sti8irile 2sctoarei lor i a-oi Citire din Tlcul >van,8eliei a duminicii celei mai nainte de nltarea Cinstitei Cruci +-oi: 3erici6i cei fr de -ri8anC i Tro-arul nvierii: Soborul n,erescC i I-acoiul ,lasului +-oi Citire din Tlcul >van,8eliei duminicei celei de rnd. a-oi +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului i >van,8elia nvierii du- care urmeaz nvierea lui Bristos i Psalmul %* i celelalte ale nvierii. a-oi Canonul nvierii cu Irmosul -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul -e doi i al Praznicului cu Irmosul -e -atru i al Sfntului tot -e -atru Iar de are Polieleu. Canonul nvierii cu Irmosul -e -atru i al Praznicului -e -atru i al Sfntului -e ase Catavasiile Crucii: Crucea nsemnnd 1oisi Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul Praznicului i al Sfntului dac are i Sedealna tot a Sfntului. SlavC 7i acumC a Praznicului Du- Cntarea a asea Condacul i Icosul nvierii. iar la Cntarea a noua. Cntm: Ceea ce eti mai cinstitC a-oi: Luminnda nvierii. SlavC Ca Sfntului dac are. iar dac nu are SlavC 7i acumC a Praznicului La Laude. Sti8irile nvierii le -unem n numr de -atru i ale Praznicului tot -atru Sti8oavna se -une a aceleiai zile ca i cea de la SlavC i se -une cu Sti8irile Praznicului. iar dac Sfntul are Sti8iri la Laude. Cntm Sti8irile nvierii -atru i ale Sfntului cu cele de la SlavC -atru. -lus Sti8urile lui SlavC Sti8ira >van,8eliei. 7i acum C Preabinecuvntat eti Du- Do5olo,ia cea mare Tro-arul nvierii se cnta numai el i >ctenia i a-oi 4t-ustul Se -une nvttura Sfntului Teodor Studitul i se iese n -ridvor -entru Ceasul nti La Ceasul nti Tro-arul nvierii. SlavC al Praznicului 7i acumC al 2sctoarei Ceasului +-oi du- Tatl nostru Condacul Praznicului i 4t-ustul final La Ceasul trei. Tro-arul nvierii. SlavC al Sfntului iar dac nu are
!"'

Sfntul SlavC al Praznicului Du- Sfinte DumnezeuleC. Condacul Praznicului i al nvierii le s-unem sc8imbndu0le Iar de este vreun Sfnt care are Polieleu zicem i -e0al Sfntului La Litur,8ie. 3ericirile ,lasului de rnd ale nvierii le -unem -e ase i ale Praznicului din Cntarea Canonului cea de rnd le -unem -e -atru iar dac are i Sfntul Cntare le zicem -e ale nvierii -e -atru i al Praznicului -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a asea tot -e -atru du- =o8od -unem Tro-arul nvierii. al Praznicului i al Bramului Sfntului sau al Sfintei i al Sfntului dac are +-oi Condacul nvierii i al Bramului Sfntului sau al Sfintei SlavCal Sfntului dac are. iar dac n0 are SlavC al Bramului Sfntului 7i acumC al Praznicului se -une Proc8imenul. +-ostolul. +liluia i >van,8elia. nti cea a duminicii celei mai dinainte de nl6are iar a-oi cea a zilei res-ective i du- aceasta a Sfntului a-oi Priceasna se -une: Luda6i -e Domnul din ceruri i a-oi a Sfntului dac are iar dac nu are se -une Priceasna Praznicului De se va ntm-la 4dovania Praznicului smbata naintea nl6rii Cinstitei Cruci atunci la Litur,8ie -unem Proc8imenul ,las #: Cnta6i Dumnezeului nostru. Cnta6i. cnta6i m-ratului nostru. cnta6i Sti8ul: Toate neamurile bate0ti din -almeC. a-oi +-ostolul din Cartea ctre Corinteni: 3ra6ilor. n6ele-ciune zicem. a-oi +liluia -e ,las %: 1ilele Tale Doamne n veac le voi cnta n neam i0n neam voi vesti adevrul tu. a-oi >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul cela ce iubete -e tatl su sau -e mama saCiar +-ostolul i >van,8elia zilei celei de rnd le zicem du- aceea +-oi ale Sfntului dac are i Priceasna zilei nsemnare: Se cuvine s tim: C de se va ntm-la 4dovania Praznicului 2aterii 2sctoarei de Dumnezeu smbat naintea nl6rii Cinstitei Cruci. Proc8imenul. +liluia i Priceasna Praznicului. +-ostolul i >van,8elia se vor -une nti cele ale smbetei celei mai0nainte de nltarea Cinstitei i de =iat 3ctoarei Cruci. a-oi ale Praznicului. iar Proc8imenul smbetei celei dinaintea nal6rii Cinstitei i de =iat 3ctoarei Cruci nu se mai -une De se va ntm-la 4dovania Praznicului duminic naintea nal6rii i Cinstitei Cruci La Utrenie citim de la Tlcuirea >van,8eliei Sfntului Ioan i a-oi Tlcuirea de la
!"(

ziua cea de rnd La Sfnta Litur,8ie Proc8imenul ,las &: 1ntuiete Doamne -e -o-orul tu Sti8ul: Ctre tine Doamne voi stri,a. a-oi +-ostolul din cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor veni6i. vede6i felul n care v0am scris vouC +liluia ,las !: nltat0am -e cel ales al meuC. >van,8elia de la Sfntul Ioan: Eis0a Domnul nimenea nu s0a suit n cerC. a-oi >van,8elia cea de rnd i Priceasna zilei

2 EIU+ + 24U+. P41>2I<>+ S3I2TIL4< 7I D<>P?IL 4< DU12>E>I>7TI P@<I2?I I4+CBI1 7I +2+ 7I + S3A2TULUI 1UC>2IC S>=><I+2 Seara. la: Doamne. stri,at0amC cntm trei Sti8iri ale Praznicului -e ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor ceretiD i: Ioac8im i +na -rznuiesc 7i ale Sfin6ilor tot n numr de trei -e ,las nti cu Podobia: Dat0ai semnC i: =eni6i acum s dan6uim. SlavC 7i acumC. ,las %. nsui ,las: 4. 3ericit doime Iar dac se va ntm-la vineri seara. atunci s-unem SlavC a Praznicului 7i acumC a 2sctoarei nvierii cea dinti a ,lasului de rnd La Sti8oavn. Sti8irile Praznicului -e ,las " cu Podobia: Cnd de -e lemn i: +na Prean6elea-taC i acestea cu Sti8urile lor SlavC 7i acumC a Praznicului. ,las (. nsui ,las: Cei ce din coa-se ne-oftitoare a06i odrslitC Du-: Sfinte DumnezeuleC Tro-arul Sfin6ilor -e ,las ": Pomenirea dre-6ilor Dumnezeieti Prin6iC SlavC 7i acumC a Praznicului: 2aterea Ta de Dumnezeu 2sctoare i 4t-ustul Iar slu/ba Sfntului Severian se cnt la Pavecerni6 du-: Cuvine0se s Te 3ericim i du-: Sfinte Dumnezeule Condacul Praznicului +a se -une n toate zilele cele de du- Praznic La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul. Tro-arul Praznicului Fde dou oriG SlavC al Dumnezeietilor Prin6i. 7i acumC al Praznicului Du- Catisme. Sedelnele Praznicului. Canonul Praznicului. ,las ". cu Irmosul -e ase i al

!")

Sfin6ilor acelai ,las tot -e ase Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul Praznicului i Sedealna Sfin6ilor. ,las %. SlavC 7i acumCacelai ,las. du- Cntarea a asea Condacul Dumnezeietilor Parin6i -e ,las ". Podobia: Cele de sus cutndC i 9ucurase0va acuma +na 7i Icosul i Sina5arul du- Cntarea a o-ta Luminnda. Podobia: Cercetatu0ne -e noiC i: Ceea ce din blestemul >vei ne va izbvi -e noi acum se nate. a-oi: SlavC 7i acumC a Praznicului: Ca dintr0un soare luminos i ca dintr0o lunC La Sti8oavn. Sti8irile Praznicului. ,las ". Podobia: Casa >fratuluiC i: 1ul6umire 6i aducem ?ie Izbvitorule i -urttorule de ,ri/i al tuturor Cu Sti8urile lor SlavC 7i acumC. ,las ": +stzi Curata cea cu totul fr -ri8an +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului. Sfinte Dumnezeule i celelalte. Tatl nostru. a-oi Tro-arul Sfin6ilor Dumnezeietilor Prin6i. SlavC 7i acumC al Praznicului >ctenia i 4t-ustul. a-oi Ceasul nti la care zicem nti Tro-arul Praznicului. SlavC al sfin6ilor 7i acumC al 2sctoarei Ceasului La fel se face i la celelalte Ceasuri La Litur,8ie. 3ericirile Praznicului. din Cntarea nti a Canonului ,las " -e -atru se -une i al Sfin6ilor din Cntarea a 6asea se -un -e -atru Du- =o8od. Tro-arul Praznicului 6i al Bramului Sfntului i al Sfin6ilor. SlavC Condacul sfin6ilor 7i acumC al Praznicului iar de este Bramul Domnului Bristos zicem mai nti Tro-arul Bramului Domnului Bristos i0al Praznicului 2sctoarei de Dumnezeu i al Sfintilor +-oi Condacul Bramului Domnului Bristos SlavC al Sfin6ilor 7i acumC al Praznicului Faa zicem Tro-arele i Condacele de du- =o8od n toate celelalte zileG Proc8imenul Praznicului. care se -une -na la 4dovania Praznicului du- aceasta se -une Proc8imenul Sfntului -e ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si. Sti8ul: n biserici 9ine este cuvntat Dumnezeu +-ostolul din >-istola ctre Jalateni: 3ra6ilor +vraam a avut doi fiiC. +liluia -e ,las !: 1ntuirea dre-6ilor este de la Domnul. >van,8elia de la Luca: zis0a Domnul: 2imenea nu a-rinde fcliaC. Priceasna Praznicului care se va -une -n la 4dovania Praznicului i a Sfin6ilor: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul
!#*

?ntru aceeai zi Pomenirea Preacuviosului Printelui nostru Iosif 3ctorul de 1inuni Se svrete Slu/ba acestui Sfnt n biserica n care sunt 1oatele i unde este Bramul lui 2 EIU+ + E>C>+. P41>2I<>+ S3I2T>L4< 1UC>2IC> 1I24D4<+. 1IT<4D4<+ 7I 2I134D4<+ Seara la: Doamne stri,at0amC. Sti8irile Praznicului n numr de trei -e ,las (. Podobia: 4. Preaslvit minuneC i ale Sfintelor n numr de trei -e ,las -atru Podobia: Ca -e un viteaz ntre mucenici SlavC 7i acumC a Praznicului ,las ": Ce sunet se face de cei ce -rznuiesc La Sti8oavn. Sti8irile Praznicului cu Sti8urile lor SlavC 7i acumC a Praznicului ,las ": m-rteasa cea mai0nainte 8otart s-re slluirea lui Dumnezeu. a-oi du- Tatl nostru. Tro-arul Praznicului i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul. Tro-arul Praznicului Fde trei oriG i Catismele obinuite. Sedelnele Praznicului Canonul Praznicului. ,las o-t cu Irmosul -e o-t i al Sfintelor ,las $ cu Irmosul -e -atru du- Cntarea a treia Condacul 1ucenicelor. ,las $. Podobia: Cela ce te0ai nl6at i Podobia: Pentru Treime cu rbdare -timim. a-oi Sedealna 1eceni6elor Slav 7i acumC a Praznicului Du- Cntarea a asea Condacul i Icosul Praznicului. iar du- Cntarea a o-ta Luminnda Praznicului La Sti8oavn Sti8irile Praznicului SlavC7i acumC a Praznicului -e ,las $: 9ucuria a toat lumea din cei dre-tiC La Sfnta Litur,8ie. 3ericirile Praznicului din Cntarea a -atra i din Cntarea a cincea se -un -e o-t 2 EIU+ + U2SP<>E>C>+ P41>2I<>+ CU=I4+S>I 1+ICII 24+ST<> T>4D4<+ C>+ DI2 +L>L+2D<I+ +ICI S> CA2T@ 7I SLUK9+ S3A2TULUI 1UC>2IC +3T4241 Seara la: Doamne stri,at0am. Sti8irile Cuvioasei n numr de trei -e ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i a-oi a Sfntului +ftonom. trei i aceeai Podobie. SlavC 7i acumC -e ,las #. nsui ,las: Primind mai0nainte vestirea n,erului La Sti8oavn
!#!

Sti8ul Praznicului. SlavC 7i acumC a Praznicului. ,las $: +na cea stear- i neroditoare Du-: +cum slobozeteC i du- Tatl nostru Tro-arul Sfintei -e ,las (: ntru Tine 1aic cu osrdie. SlavC 7i acumC al Praznicului La Utrenie. la: Dumnezeu este DomnulC. Tro-arul Praznicului Fde dou oriG SlavC al Sfintei 7i acumC al Praznicului i obinuitele Catisme Sedelnele Praznicului i Canonul Praznicului ,las " cu Irmosul -e ase i al Cuvioasei -e ,las $ cu Irmosul -e -atru i al Sfntului +ftonom ,las ( cu Irmosul -e -atru Du- Cntarea a treia Condacul Sfintei. ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd i: Tru-ul tu cu -ostire to-indu0 tiC. i a-oi a Sfntului Condacul -e ,las " i Podobia: Cele de sus cutndC i cealalt: Cele Dumnezeieti n6ele-te cu cinste le0ai nv6atC. a-oi Sedealna Sfintei. SlavC a 1ucenicului 7i acumC a Praznicului du- Cntarea a asea Condacul i Icosul Praznicului du- Cntarea a o-ta. Luminnda Praznicului La Sti8oavn. Sti8irile Praznicului. SlavC 7i acumC. ,las (: n ziua cea bine vestit a Praznicului nostru +-oi: 9ine este a ne mrturisi DomnuluiC Sfinte DumnezeuleC i celelalte. iar du- Tatl nostru. Tro-arul Sfintei. SlavC a 1ucenicului. 7i acumC a Praznicului >cteniile i Ceasul nti i 4t-ustul La Litur,8ie. 3ericirile Praznicului Cntarea a a-tea i a o-ta -e o-t. Proc8imenul ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si. cu Sti8ul: n biserici 9ine cuvntat este Dumnezeu. a-oi +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor mai nainte de venirea credin6eiC. +liluia ,las !: +te-tnd. am ate-tat -e Domnul i a luat aminte la mineC +-oi >van,8elia de la Ioan: n vremea aceea au adus crturarii la Iisus o femeie -rins n curvieCi a-oi Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + D4ISP<>E>C>+ S3A2TULUI 1UC>2IC +UT4241 P41>2I<>+

Tot -entru aceast zi se ornduiete Praznicul 2aterii Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu i se cnta toat slu/ba Praznicului

!#"

Seara la =ecernie. Catisma obinuit. la: Doamne. stri,at0 amC Sti8urile Praznicului -e ase. SlavC 7i acumC a Praznicului Fiar de este vineri seara. SlavaC Praznicului 7i acumC do,matica ,lasului de rndG. Proc8imenul zilei n afar de =o8od i de Paremii care nu se -un i imediat se -une: nvrednicete0ne DoamneC. >ctenia: S -linim ru,ciunile noastre cele de sear Domnului La Sti8oavn. Sti8irile Praznicului SlavC 7i acumC a Praznicului Du- Tatl nostru Tro-arul Praznicului Fo sin,ur datG. >ctenia i 4t-ustul La Pavecerni6. Condacul Praznicului Iar 1iezono-tica o cntm du- obicei cu Catism i cu Tro-arele cele obinuite. iar nu cu ale Praznicului 7i a-oi s-unem i ru,ciunea: Pomenete Doamne -e cei ce ntru nde/dea nvieriiC La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul. Tro-arul Praznicului Fde dou oriG SlavC 7i acumC iar acelai Du- Catism. Sedelnele Praznicului i Citirea i Psalmul %*. Canonul Praznicului. -rimul Canon. cu Irmosul -e o-t iar al doilea cu Irmosul -e ase Iar Irmoasele la cele dou Canoane le cntm de cte dou ori Catavasiile: Crucea nsemnnd 1oisiC Du- Cntarea a treia Sedealna Praznicului Fde dou oriG. du- Cntarea a asea Condacul i Icosul Praznicului La Cntarea a noua nu cntam: Ceea ce eti mai cinstit ci cntm 1rimurile Praznicului la sfrit -unem Catavasia: <ai de tain >ti i celelalte Catavasii: 1oartea care a venit cu mncarea din -umn Cu Sti8urile 1rimurilor Praznicului Luminnda Praznicului Fde dou oriG La laude. Sti8irile Praznicului -e -atru. SlavC 7i acumC a Praznicului i a-oi Do5olo,ia cea mare du-: Sfinte Dumnezeule. Tro-arul Praznicului Fo datG >ctenia i 4t-ustul 7i a-oi se iese n -ridvor la Ceasul nti La Ceasuri. Tro-arul i Condacul Praznicului La Litur,8ie 3ericirile din Cntarea a noua din amndou Canoanele -e o-t Du- =o8od. Tro-arul Praznicului SlavC 7i acumC. Condacul Praznicului. Proc8imenul. +liluia i Priceasna Praznicului. +-ostolul i >van,8elia zilei i a Praznicului Se cuvine s tim c dac se va ntm-la 4dovania Praznicului 2aterii 2sctoarei de Dumnezeu duminica atunci.
!##

smbat sear la =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii du- obicei La Sti8oavna. Sti8ira nvierii Fo sin,ur datG i Sti8oavna Praznicului cu Sti8urile sale cele de =ecernia cea mare. SlavC 7i acumC a Praznicului. Tro-arul nvierii. SlavC 7i acumC a Praznicului La =ecernia cea mare. du- Catisma obinuit la: Doamne. stri,at0amC. Sti8irile nvierii n numr de trei i una a lui +natolie i a-oi ale Praznicului n numr de ase. care s0au cntat n c8iar ziua Praznicului SlavC a Praznicului 7i acumC a 2sctoarei. Do,matica ,lasului de rnd La Litie. Sti8irile i SlavC 7i acumC a Praznicului La Sti8oavn. Sti8irile nvierii. SlavC 7i acumC a Praznicului La: binecuvntarea -inilor Tro-arul 2sctoarei de Dumnezeu Fde dou oriG i al Praznicului Fo datG i Citirea din 3a-tele +-ostolilor La Utrenie. la: Dumnezeu este DomnulC. Tro-arul nvierii Fde dou oriG. SlavC 7i acumC al Praznicului Du- Catisme. Sedelnele nvierii cu Sti8irile 2sctoarei lor i Citire din Tlcul >van,8eliei a duminicii celei mai nainte de nal6area Cinstitei Cruci Du- aceasta: 3erici6i cei fr de -ri8anC i I-acoiul Praznicului i a-oi se face citire a duminicii celei de rnd +ntifoanele ,lasului i Proc8imenul: Toat suflareaCD urmeaz >van,8elia nvierii. a-oi nvierea lui Bristos. Psalmul %*. Sti8ira nvierii i celelalte du- obicei Canonul nvierii cu Irmosul -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul -e doi i al Praznicului. amndoua Canoanele cu Irmoasele -e o-t Catavasia: Crucea nsemnnd 1oisiC Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul Praznicului i Sedealna Praznicului Fde dou oriG Du- Cntarea a asea Condacul i Icosul nvierii i Sina5arul La Cntarea a noua cntam: Ceea ce eti mai cinstitC a-oi Luminnda nvierii SlavC 7i acumC a Praznicului La Laude. Sti8irile nvierii -e -atru i ale Praznicului -e ,lasul nvierii. -e -atru a-oi aceste se -un cu Sti8irile Praznicului. SlavC se -une Sti8ira nvierii 7i acumC Prea binecuvntat eti Se -une Do5olo,ie mare i du-: Sfinte Dumnezeule Tro-arul nvierii numai el sin,ur a-oi >cteniile i 4t-ustul +cum se -une i nv6tura Sfntului Teodor Studitul i du- aceea se iese n -ridvor -entru Ceasul nti i 4t-ustul cel final La
!#$

Ceasuri. Tro-arul nvierii. SlavC al Praznicului 7i acumC al 2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru. Condacul Praznicului i al nvierii le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie. 3ericirile nvierii ale ,lasului -e ase i ale Praznicului din Cntarea a o-ta le -unem -e -atru Du- =o8od. Tro-arul nvierii i0al Praznicului SlavC Condacul nvierii 7i acumC al Praznicului. Proc8imenul. +-ostolul. +liluia i >van,8elia a duminicii celei mai0nainte de nltarea Cinstitei Cruci i a-oi a duminicii celei de rnd a-oi a 2sctoarei de Dumnezeu Priceasna: Ludati -e Domnul din ceruri. a-oi cealalt a Praznicului: Pa8arul mntuirii 2 EIU+ + T<>ISP<>E>C>+. P41>2I<>+

224I<II S3I2T>I 9IS><ICI DI2 I><US+LI1. + 2=I> <II D412ULUI IISUS B<IST4S DU12>E>UL 24ST<U 7I 2+I2T>P<@E2UI<>+ 2@LT@<II CI2STIT>I 7I D> =I+T@ 3@C@T4+<>I C<UCI 7I T4T 2 +C>+ST@ EI S3I2TITUL 1UC>2IC C4<2>LIU SUT+7U Seara. obinuita Catism La: Doamne. stri,at0amC. Sti8irile -e ase ale nnoirii trei -e ,las & i ale Sfntului Trei. ,las $. Podobia: Dat0ai semn a-oi. SlavC a nnoirii ,las &. nsui ,lasul: Pomenirea nnoirii. 7i acumC a nainte-rznuirii acelai ,las: +stzi Domnul s0a artat Fiar de este vineri seara 7i acumC a 2sctoarei Do,matica dinti a ,lasului de rndG a-oi =o8odul. Proc8imenul zilei i trei Citiri: una a nnoirii din Cartea a treia a <e,ilor: S duc SolomonD a doua de la Pilde: Dumnezeu. cu n6ele-ciune a ntemeiat -mntul i a treia tot de la Pilde. n6ele-ciunea i0a zidit siei cas +-oi >ctenia La Sti8oavn Sti8irile Crucii ,las %. Podobia: 9ucur0te cruce de viat -urttoareC cu Sti8urile lor Sti8ul nti: nlta6i -e Domnul Dumnezeul nostru. al doilea Sti8: Iar Dumnezeu m-ratul nostru mai0nainte de veacD SlavC a nnoirii. ,las ". nsui ,lasul: nnoirea svrindD 7i acumC. a nainte-rznuirii acelai
!#%

,las: Dumnezeiasc visterie cea ascuns n -mnt Du-: Sfinte Dumnezeule. Tro-arul nnoirii -e ,las -atru: Ca buna -odoab a triei celei de sus. SlavC al 1ucenicului. acelai ,las: 7i -rta obiceiurilorD 7i acumC al nainte-rznuirii ,las ": De =ia6 3ctoare Cruce a bunttii Tale 7i 4t-ustul La Pavecerni6. du-: Sfinte DumnezeuleC. Condacul nnoirii La Utrenie. la: Dumnezeu este DomnulC. Tro-arul nnoirii Fde dou oriG SlavC al Sfntului 7i acumC al nainte-rznuirii Du- obinuitele Catisme i du- Catisma nti Sedealna nnoirii. ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-ina. i: Pe toate le0a luminat Bristos cu venirea saD SlavC 7i acumC tot aceasta i Citirile du- Catisma a doua. Sedealna ,lasului. Podobiile tot acelea i cea de0a doua zi de Praznic a nnoirilorD SlavC 7i acumC tot aceasta i Citirea Se -un trei Canoane ale nnoirii ,las " cu Irmosul -e ase i al nainte-rznuirii. acelai ,las cu Irmosul -e -atru i al Sfntului. ,las % cu Irmosul -e -atru Catavasiile: Crucea nsemnnd 1oisiD du- Cntarea a treia Condacul nnoirii. ,las $ +rta0te0ai astziC i: Cerul cel mult luminos. a-oi Sedealna. ,las ( SlavC a Sfntului. ,las $ 7i acumC a nainte-rznuirii. acelai ,las Du- Cntarea a asea Condacul i Icosul nnoirii i Sina5arul du- Cntarea a noua. Luminnda nnoirii. Podobia: Cu Du8ul n biseric i Pe care cu Preacinstit sn,ele TuD SlavC 7i acumC a nainte-rznuirii: Cu razele cele de lumin dttoare La Laude. Sti8irile nnoirii -e ase. ,las $. Podobia: Dat0ai semn i: +stzi Dumnezeiasca i SfintitaC. a-oi alte Sti8iri. ,las !. nsui ,lasul: nnoiete0te. nnoiete0te noule Ierusalime SlavC. ,las #: =ino06i ntru sine omule. 7i acumC a nainte-rznuirii acelai ,las: Bristoase Dumnezeul nostru. a-oi Do5olo,ie mare Du-: Sfinte Dumnezeule. Tro-arul nvierii. SlavC Sfntului. 7i acumC al Crucii +-oi >cteniile i 4t-ustul i urmeaz Ceasul nti La Ceasul nti. Tro-arul nnoirii. SlavC al Crucii 7i acumC al 2sctoarei ,lasului La Ceasuri. Condacele le s-unem sc8imbndu0le

!#&

La Litur,8ie. 3ericirile din Canonul nnoirii Cntarea a treia i din Cntarea a asea le -unem -e o-t Du- =o8od. Tro-arul nnoirii i al Crucii i al Sfntului SlavC 7i acumC Condacul nnoirii. Proc8imenul. ,las $: Casei Tale Doamne se cuvine sfin6enie ntru lun,ime de zile Sti8ul: Domnul a m-rtit ntru -odoab s0a mbrcatD +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor Sfin6i care sunte6i -rtai la c8emarea cea din ceruriD +liluia. ,las ": Temeliile Lui n mun6ii cei Sfin6i Sti8ul: Preaslvite s0a ,ndit -entru Tine o Cetate a lui DumnezeuD >van,8elia de la 1atei: n zilele acelea a venit Iisus n -rtile Cezareii lui 3ili- Priceasna: Doamne. iubit0am buncuviinta casei tale i locul slluirii slavei Tale i +liluia Fde trei oriG De re6inut i aceste: De se va ntm-la nltarea Cinstitei Cruci duminic. smbat. naintea nl6rii la Litur,8ie se -une Proc8imenul i +liluia nnoirii care este unul Iar al smbetei celei mai0nainte de nltare. Proc8imenul nu se mai -une +-ostolul i >van,8elia. mai nti se -un ale nnoirii . du- aceea ale smbetei celei mai0nainte de nltare Priceasna se -une a nnoirii iar +-ostolul i >van,8elia se -un cele de rnd De asemenea i +-ostolul i >van,8elia duminicii celei mai0 nainte de nltarea Cinstitei Cruci se citesc n duminica cea care a trecut nsemnare: Se cuvine s tim c dac se va ntm-la slu/ba nnoirii n ziua a treis-rezecea n zi de duminic. atunci se las slu/ba Sfntului Cornelie i se cnta cnd va socoti >clersia8ul de cuviin6 Iar duminic se cnta slu/ba nvierii m-reun cu cea a nnoirii i cu a nainte-rznuirii Cinstitei Cruci La =ecernia cea mic. Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu du- obicei. du-: Sfinte DumnezeuleC. Tro-arul nvierii SlavC 7i acumC a 2sctoarei La =ecernia cea mare se cnt: 3ericit brbatulC. Catisma toat La: Doamne. stri,at0amC. Sti8irile nvierii n numr de trei i o Sti8ire a lui +natolie i a-oi ale nnoirii n numr de trei i ale Crucii tot n numr de trei. ,las % Podobia: 9ucur0te cmaraC care sunt scrise la Sti8oavnD SlavC a nnoirii 7i acumC
!#'

a 2sctoarei Do,matica ,lasului de rnd =o8odul i trei citiri ale nnoirii La Litie. Sti8ira Bramului i a-oi a nnoirii celei de la Laude. ,las !: nnoiete0te. nnoiete0teC i a-oi ale ,lasului $: nnoiete0te astzi. acelai ,las: nltat fiind n mi/locul -mntului SlavC. ,las %: Ceea ce din snurile -mntuluiD 7i acumC ,las &: +stzi lemnul s0a artat La Sti8oavn. Sti8irile nvierii ale ,lasului. SlavC. ,las ": nnoirea svrindu0seD 7i acumC a Crucii acelai ,las: Dumnezeiasca vistierie La binecuvntarea -inilor Tro-arul 2sctoarei de Dumnezeu Fde dou oriG i al nnoirii Fo datG i citirea din 3a-tele +-ostolilor La Utrenie. la: Dumnezeu este DomnulC. Tro-arul nvierii Fde dou oriG SlavC al nnoirii 7i acumC al Crucii Du- Catism. Sedealna nvierii SlavC 7i acumC al nnoirii iar Sti8irile 2sctoarei se las 7i citire din Tlcul >van,8eliei duminicei celei mai nainte nltrii Cinstitei Cruci Du-: 3erici6i cei fr -ri8an . I-acoiul ,lasului i citire din Tlcul >van,8eliei din duminica cea de rnd +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului: Toat suflareaD >van,8elia nvierii +-oi: nvierea lui BristosC i Psalmul %*. a-oi Sti8ira nvierii. a-oi Canonul nvierii cu Irmosul -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu -e dou i al nnoirii -e -atru i al Crucii -e -atru Catavasia: Crucea nsemnndD du- Cntarea a treia Condacul i Icosul nnoirii i Sedealna. SlavC 7i acumC a Crucii i Citirea Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul nvierii i Sina5arul La Cntarea a noua cntm: Ceea ce eti mai cinstit. Luminnda nvierii SlavC a nvierii 7i acumC a Crucii La Laude cntm Sti8irile nvierii n numr de -atru i ale nnoirii ,las $. Podobia: Dat0ai semn. care se -une de dou ori i a-oi dou Samo,lasnice. ,las #: =ino06i ntru sine omule. i a doua: Bristos Dumnezeul nostru i cu Sti8urile lor: Cel dinti: Casei Tale se cuvine sfin6eniei Doamne ntru lun,ime de zile i cel de0 al doilea: Domnul a m-rtit. ntru -odoab s0a mbrcatD SlavC. Sti8ira >van,8eliei 7i acumC Preabinecuvntat eti 2sctoare de Dumnezeu fecioar Do5olo,ia mare iar du- Sfinte Dumnezeule Tro-arul nvierii numai el sin,ur. >cteniile i 4t-ustul i nvttura din Sfntul Teodor Studitul +-oi se
!#(

face obinuita ieire n -ridvor -entru Ceasul nti La Ceasuri. Tro-arul nvierii. SlavC al nnoirii 7i acumC a 2sctoarei ceasurilor Du- Tatl nostru. Condacul nvierii i al nnoirii i le zicem sc8imbndu0le La litur,8ie. 3ericirile nvierii ale ,las & i ale nnoirii Cntarea a treia -e -atru Du- =o8od. Tro-arul nvierii i al nnoirii i al Crucii +-oi Condacul nvierii SlavC 7i acumC. al nnoirii. Proc8imenul. +-ostolul. +liluia. i >van,8elia mai nti ale duminicii celei mai nainte de nltarea Cinstitei Cruci i du- aceea a zilei celei de rnd. adic a duminicii. a-oi a nnoirii Priceasna: Ludati -e Domnul din ceruri i a-oi a nnoirii 2 EIU+ + P+ISP<>E>C>+. S@<9@T4+<>+ 2T<>JII LU1I + 2@LT@<II CI2STIT>I 7I D> =I+?@ 3@C@T4+<>I C<UCI 7I +D4<1I<>+ 2T<U S3I2TI + P@<I2T>LUI 24ST<U I4+2 JU<@ D> +U<. +<BI>PISC4PUL C42ST+2TI24P4LULUI nsemnare: Trebuie s se tie c slu/ba Sfntului care cade n aceast zi nu se cnta nicieri din cauza Praznicului m-rtesc a nltrii Sfintei Cruci ci ntrea,a lui slu/b s0a mutat n ziua a treis-rezecea a lunii noiembrie. aceasta -entru ca s nu fie slu/bele nem-linite i li-site Deci. mer,nd nainte -rin Sina5ar. vei afla c slu/ba Sfntului Ioan nu se -une m-reun cu Praznicului Cinstitei Cruci. nu -entru c nu ar fi -osibil. ci -entru c nici la Ierusalim nu se cnta i -entru aa s0 a scris n toate Ti-icele Deci. de aceea. nici noi nu o -unem Ca nu cumva s ne des-rtim i s ne deosebim ntru ceva Tot ntru aceast zi. du- 4t-ustul =ecerniei celei mici -reotul i >clesiar8ul m-reun cu -araclisierul n locul unde se -streaz Sfintele =ase i m-reun cu fratii aduc tmiere i iau Cinstitul Lemn al Crucii cntnd i Tro-arul :1ntuiete Doamne -o-orul tu. i l duc n biseric i l -un -e Sfnta mas 7i naintea lui va sta o lumnare a-rins toat noa-tea. aa du- cum se arat n Ti-icul cel ,recesc

!#)

Iar n Ti-icul cel slavonesc. se s-une aa: Cn vremea vecerniei. -araclisierul lund binecuvntare de la cel mai mare. bate clo-otul. iar -reotul intr la locul unde se -streaz sfintele vase i -une cinstita cruce m-odobit cu busuioc bine mirositor -e /ertfelnic FSfntul -otir i -e Sfntul discGC 7i cntm la =ecernia cea mic la: Doamne. stri,at0am. Sti8irile Praznicului -e -atru. ,las nti. Podobia: Ceea ce eti bucuria celor ceretiC i Cruce se nal6C SlavC 7i acumC,las &. nsui ,lasul :+stzi samn6a vie6ii +-oi: Lumin lin. Proc8imenul zileiD nvrednicete0ne Doamne La Sti8oavn. Sti8irile ,las ". Podobia: Casa >fratului. cu Sti8urile lor. a-oi: Cu a-a cea de Dumnezeu fctoare nlta6i -e Domnul Dumnezeul nostruDIar Dumnezeu m-ratul nostru mai nainte de veacD SlavC 7i acumC. ,las &. nsui ,lasul: +stzi lemnul s0a artat +cum slobozete i du- Tatl nostru. Tro-arul Praznicului. ,las !: 1ntuiete Doamne -o-orul tu >ctenia cea mic i 4t-ustul Du- 4t-ustul =ecerniei celei mici intr eclesiar8ul m-reuna cu diaconul i cu -araclisierul n +ltar cu lumnri i -reotul i diaconul se mbrac 7i a-oi cdete Cinstita Cruce i zice diaconul: 9inecuvinteaz St-ne ;. iar -reotul s-une: 9ine este cuvntat Dumnezeul nostru ; +-oi: Sfinte DumnezeuleC i du- Tatl nostru. Tro-arul Crucii: 1ntuiete Doamne -o-orul tu. a-oi: SlavC 7i acumC. Condacul: Cela ce Te0ai nltat -e Cruce de bun voie. a-oi -reotul ridic Sfnta Cruce cu discul -e ca- i o duce -e ea n Sfntul +ltar 1er,nd naintea lor dou fclii a-rinse i a-oi -un Cinstita Cruce -e Sfnta 1as n locul Sfintei >van,8elii. iar >van,8elia o -une la locul ei. un -ic mai sus i a-rinde naintea lor lumnarile care stau a-rinse toat noa-tea +lt nsemnare: se cuvine c dac se va ntm-la acest Praznic s cad duminica. atunci nu se -un nimic din cele ale nvierii. nici Sti8urile nvierii. nici: 3erici6i cei fr de -ri8an. nici +ntifoanele ,lasului. nici >van,8elia nvierii nu se citete. ci se zice numai: nvierea lui Bristos. i nici nu se -une: Sfnt

!$*

este Domnul Dumnezeul nostru. ci cntm toat slu/ba Praznicului La =ecernia cea mare. de se va ntm-la smbt seara cntm: 3ericit brbatul. toat Catisma. iar de este duminic seara. cntam: 3ericit brbatul. -rima SlavC. iar de este alt zi. Catisma nu se mai s-une Ci du- Psalmul cel obinuit. cntam: Doamne stri,at0am. -e ,las & i cntm Sti8irile Praznicului -e o-t. ,las & Podobia: Toat nde/dea -unndu0i Di: Cruce se nal6 astzi ; i a-oi: SlavC 7i acumC ,las ": =eni6i toate neamurile +-oi =o8odul. Proc8imenul zilei Iar dac se va ntm-la Praznicul smbt. atunci vineri seara Proc8imenul zilei nu se mai -une ci se cnt Proc8imenul cel 1are. ,las ': Dumnezeul nostru n cer i -e -mnt +-oi se -un trei Paremii: -rima de la Ieire: Luat0a 1oise -e fiii lui IsraelD a doua de la Pilde: 3iule nu defima nvttura DomnuluiD a treia. din -roorocirea lui Isaia: +ceste zice Domnul: se vor desc8ide -or6ile Ierusalimului Iar du- acestea se -une >ctenia: S zicem totiC. a-oi: nvrednicete0ne Doamne i iari >ctenia: S -linim ru,ciunea noastr cea de sear La Litie. Sti8irile Samo,lasnice ale ,las !: +stzi cu adevrat ,las lui David. cel cu adevrat sfintenie. sfrit rsuntor a aflat. i celelalte SlavC 7i acumC ,las $: Lucrarea Cinstitei Cruci Bristoase mai nainte a nc8i-uit0o 1oise i obinuitele <u,ciuni ale Prive,8erii La Sti8oavn. Sti8irile Praznicului. ,las %. nsui ,lasul Podobia: 9ucur0te Cruce de viat -urttoare. cu Sti8urile lor care sunt scrise la =ecernia cea 1ic. SlavC 7i acumC. ,las (: Pe care de demult o a nc8i-uit 1oise +-oi: +cum slobozeteC i Sfinte DumnezeuleC. iar du- Tatl nostru. Tro-arul Crucii. ,las !: 1ntuiete Doamne -o-orul Tu Fde trei oriG. care i acesta este scris la =ecernia cea 1ic 7i obinuita binecuvntare a -inilor i m-rtirea lor +-oi: 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG care se cnt. a-oi Psalmul #( care se cnt 9ine voi cuvnta -e DomnulC i citim cuvntul -entru Cinstitul Lemn La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul. Tro-arul Praznicului Fde trei oriG i obinuitele Catisme Du- -rima

!$!

Catism. Sedealna ,las !. Podobia: Piatra fiind -ecetluitD Lemnului Crucii tale ne nc8inm ; SlavC 7i acumCtot aceasta din urm Du- Catisma a doua. Sedealna ,las &: 2umai ct s0a nfi-t lemnul Crucii Tale Bristoase. SlavC 7i acumCtot aceasta i a-oi citirea Praznicului. iar du- citire se dau fratilor lumnri i a-oi Polieleul i Psalmii cei alei cu Sti8urile lor +-oi +liluia Fde trei oriG i >ctenia Du- >ctenie. Sedealna Praznicului. ,las ( Podobia: Porunca cea cu tainD n Urai mai nainteC +-oi Citirea Praznicului. a-oi +ntifonul ,las $. Proc8imenul ,las $: =zut0a toate mar,inile -mntului mntuirea Dumnezeului nostru Sti8ul al doilea: Cnta6i Domnului Cntare nou. a-oi: Toat suflarea s laude -e Domnul. Sti8ul al doilea: Ludati0L -e Domnul ntru Sfin6ii Lui >van,8elia de la Ioan se -une de la /umtatea ei: Eis0a Domnul Printe -reaslvete numele Tu +-oi: nvierea lui Bristos i Psalmul %*: SlavC,las ": Tu eti aco-ermntul meu cel tare. Cruce a lui BristosD 7i acumC aceeai Sti8ir de la Sti8oavn Iar dac este n bisericile cele nesoborniceti nu se mai face nltarea Crucii. ci se face numai nc8inciunea Crucii. -recum s0a artat n duminica a treia a Sfntului Post Du- aceea -reotul intr n +ltar i diaconul zice >ctenia: 1iluiete0 ne -e noi Dumnezeule Iar -reotul zice >cfonisul: C milostiv i iubitor de oameni Dumnezeu eti Iar diaconul zice: S -linim ru,ciunile noastre cele de diminea6. iar -reotul >cfonisul: C Tie ?i se cuvine a ne milui ; 7i du-: +min ;. diaconul zice: n6ele-ciune ;. iar strana rs-unde: 9inecuvinteaz ; Preotul zice: Cela ce este binecuvntatC . strana rs-unde: ntrete Dumnezeule C. iar -reotul s-une: Prea Sfnt 2sctoare de DumnezeuC. iar fra6ii rs-und: Ceea ce eti mai cinstitC i 4t-ustul +-oi se face Ceasul nti Du- Ceasul nti. se s-une Tro-arul Praznicului. iar du- Tatl nostru. Condacul Praznicului i se face 4t-ustul cel final La Litur,8ie se s-une: +ntifonul nti. ,las ". du- Psalmul douzeci i unu : Dumnezeule. Dumnezeul meu -entru ce m0ai -rsit D Pentru ru,ciunile 2sctoarei de DumnezeuC i strana zice al

!$"

doilea Sti8: De-arte de mntuirea mea sunt cuvintele ,reelilor mele. iar cntretii rs-und: Pentru ru,ciunile 2sctoarei de DumnezeuC +-oi se zice al treilea Sti8: Dumnezeul meu. stri,a0 voi ziua i noa-tea i nu va fi s-re -rice-ere mie Se rs-unde: Pentru ru,ciunile 2sctoarei de DumnezeuC +-oi a doua stran s-une Sti8ul al -atrulea: Iar tu ntru Cel Sfnt locuieti. lauda lui Izrael Se rs-unde: Pentru ru,ciunile 2sctoarei de DumnezeuC a-oi: SlavC 7i acumC. Pentru ru,ciunile 2sctoarei de DumnezeuC +ntifonul al doilea. ,las ". Psalmul '#. -rimul Sti8 :Pentru ce Dumnezeule ne0ai le-dat -e noi -n n sfrit . iar strana rs-unde: 1ntuiete0ne -e noi 3iul lui Dumnezeu cel ce cu tru-ul Te0ai rsti,nit. -e noi cei ce cntm Tie. +liluia + doua stran s-une Sti8ul al doilea: +du06i aminte de adunarea Ta cea -e care o ai cti,at0o ntru nce-ut Se rs-unde: 1ntuiete0ne -e noiC +-oi -rima stran zice al treilea Sti8: 1untele Sionului acesta ntru care Te0ai slluit ntr0nsul . iar strana rs-unde: 1ntuiete0ne -e noiC +-oi. a doua stran s-une al -atrulea Sti8: Iar Dumnezeu. m-ratul nostru mai nainte de veci a lucrat mntuire n mi/locul -mntului Strana rs-unde: 1ntuiete0ne -e noiC. SlavC 7i acumC Urmeaz: Unule 2scut 3iuleC care se cnt de amndou strnile +ntifonul al treilea. ,las !. Psalmul )(: Primul Sti8: Domnul a m-rtit s se mnie -o-oarele Strana rs-unde: 1ntuiete Doamne -o-orul TuCFdin Tro-arul CruciiG Cealalt stran s-une acelai Sti8: Domnul a m-rtit s se mnie -o-oarele . Cel ce ade -e Beruvim s se cutremure -mntul Strana rs-unde: 1ntuiete Doamne -o-orul TuC. a-oi -rima stran zice Sti8ul al treilea: Domnul n Sion este mare i nalt. este -este toate -o-oarele Strana rs-unde: 1ntuiete Doamne -o-orul TuC +-oi a doua stran zice Sti8ul al -atrulea: 1rturiseasc0se numelui Tu celui Sfnt c nfricoat i Sfnt este Strana rs-unde Tro-arul: 1ntuiete Doamne -o-orul TuC+-oi se face =o8odul. iar diaconul zice: n6ele-ciune dre-6i ; Iar strana s-une Sti8ul =o8odului: nlta6i -e Domnul Dumnezeul nostru i v nc8ina6i aternutului -icioarelor Lui c Sfnt este. a-oi se cnt iari Tro-arul: 1ntuiete Doamne
!$#

-o-orul TuC. SlavC 7i acumC. Condacul: La ce te0ai nltat -e Cruce. iar n locul lui: Sfinte Dumnezeule. cntm: Crucii Tale ne nc8inm St-ne i Sfnta nvierea Ta o slvim Urmeaz Proc8imenul. ,las ': nlta6i -e Domnul Dumnezeul nostru. cu Sti8ul: Domnul a m-rtit s se mnie -o-oarele +-ostolul din cartea cea ctre Corinteni a Sfntului Pavel: 3ra6ilor. cuvntul CruciiC Iar sfritul este: Pe Bristos -uterea i n6ele-ciunea lui Dumnezeu +-oi: +liluia ; -e ,las !: +du06i aminte de adunarea Ta -e care o ai cti,at0o ntru nce-ut. a-oi Sti8ul: Iar Dumnezeu m-ratul nostru mai nainte de veci a lucrat mntuire n mi/locul -mntului +-oi urmeaz >van,8elia de la Ioan: n vremea ceea ar8iereii au fcut sfat +-oi Priceasna: nsemnatu0s0a -este noi Lumina Ta Doamne. i sfritul obinuit Iar la mas se face mn,iere fratilor cu untdelemn i cu vin i cu alte mncruri din seminte Iar de brnz. ou i -ete s nu ndrznim nicidecum s ne atin,em 2 EIU+ + CI2CISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 1+<>LUI 1UC>2IC 2ICBIT+ Seara nu -unem Catism -entru osteneala Prive,8erii La: Doamne stri,at0am . -unem trei Sti8iri ale Praznicului . Slav ,las % Podobia:9ucur0te. cruce de via6 fctoare D i trei ale Sfntului. -e ,las !. Podobia:Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D Slav a Sfntului. ,las &: Lumintor al lumintorilor -e tine te0am cunoscut D 7i acum a Praznicului. acelai ,las: Jlasurile -roorocilor ti =o8odul. Proc8imenul. ,las ': Dumnezeul nostru n cer i -e -mnt. toate cte a voit a fcut . -rimul Sti8: ntre ieirea lui Israel din >,i-t a casei lui Iacov dintre -o-oarele barbare. sti8ul al doilea: 1area a vzut i a fu,it. Iordanul s0a ntors na-oi D sti8ul al treilea: Ce06i este 6ie mare c ai fu,it. i 6ie. Iordane. c te0ai ntors na-oi Iar du- fiecare Sti8 se zice: Dumnezeul nostru n cer i -e -mnt toate cte a voit a fcut Du- aceasta. >ctenia: S zicem to6i i nvrednicete0ne. Doamne 7i a-oi. cealalt >ctenie: S -linim ru,ciunile noastre de sear F+a se cuvine s cntm la toate Praznicele m-rteti. la care este =o8od i Proc8imen mareG
!$$

+-oi la Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului ,las &. Podobia:Toat nde/dea -unndu06i D Crucea nl6indu0se -reacurat -atim a celui ce s0a nl6at -e dnsa . cu Sti8urile lor +-oi Slav a Sfntului ,las (: Du- numele biruin6ei te0ai artat mucenic 2ic8ita -reacinstite D 7i acum a Crucii acelai ,las: Jlasul -rorocului Tu 1ucenic s0a m-linit Dumnezeule +-oi. +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului. ,las $: 1ucenicul tu. Doamne . Slav 7i acum al Praznicului >ctenia i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul . Tro-arul Praznicului Fde dou oriG. Slav al Sfntului. 7i acum a Praznicului 4binuitele Catisme. Sedelnele Praznicului. i Citirea Canonul Praznicului. cu Irmosul. -e ase i al Sfntului cu Irmosul. tot -e ase. ,las $ Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul Praznicului. Sedealna Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al Praznicului Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Sfntului Iar du- Cntarea a noua. Luminnda Sfntului Fde dou oriGD F+a se s-une la to6i Sfin6ii care se cnt -e ase i se svrete Slu/ba lor du- Praznice G Slav 7i acum a Praznicului La Sti8oavn se -un Sti8irile Praznicului ,las ". Podobia:Casa >fratului . m-reun cu Sti8urile cele scrise mai nainte. Slav a Sfntului. ,las &: +stzi toat lumea se bucur D 7i acum acelai ,las: +stzi -omul vie6ii Du-: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Urmeaz Ceasul ! La Ceasuri zicem Tro-arul Praznicului. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei nvierii. a Ceasurilor Du-: Tatl nostru . zicem Condacul Praznicului la toate Ceasurile. i 4-ustul La Litur,8ie. 3ericirile Praznicului. de la Cntarea nti -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a asea tot -e -atru Du- =o8od cntm: 1ntuiete0ne -e noi. 3iul lui Dumnezeu. Cel ce cu tru-ul Te0ai rsti,nit. -e noi cei ce i6i cntm ?ie +liluia F+a cntm -n la 4dovania PrazniculuiG +-oi Tro-arul Praznicului i al Bramului 2sctoarei de Dumnezeu.sau al
!$%

Sfntului. sau al Sfintei +-oi Condacul Praznicului sau al BramuluiD Slav Condacul SfntuluiD 7i acum al Bramului 2sctoarei de Dumnezeu +colo unde nu este Bramul 2sctoarei de Dumnezeu. se -une: 7i acum al Praznicului Iar unde 9iserica -oart Bramul Domnului Bristos n tim-ul Praznicelor m-rteti i du- acestea -n la 4dovania Praznicelor nu se cnt Tro-arul i Condacul Bramului Dac Sfntul cel de rnd nu are Condac atunci se -une: Slav al Bramului Sfntului. 7i acum al Praznicului F+a du- cum am artat aici. zicem Tro-arele i Condacele n toate zilele du- Praznice -n la 4dovania Praznicelor G +-oi Proc8imenul Praznicului i al Sfntului. -e ,las ': =eseli6i0v ca dre-tul de Domnul i va nd/dui ntr0nsul cu Sti8ul: +uzi. Dumnezeule. ,las meu +-oi +-ostolul din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei. ntrete0te ntru darul lui Dumnezeu . a-oi +liluia. ,las $: Dre-tul ca finicul va nflori D >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul: Iat. eu v trimit -e voi a-oi Priceasna Praznicului care se -une -n la 4dovania Praznicului. i a-oi a Sfntului: ntru Pomenirea venic F+a cntm la toate Praznicele m-rteti i du- Praznice -n la 4dovanieG SA19@T@ DUP@ 2@L?+<>+ CI2STIT>I C<UCI. +-ostolul l s-unem din Cartea ctre Corinteni: 3ra6ilor. vede6i c8emarea voastr D >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul: >u 1 duc i 1 ve6i cuta -e 1ine DU12IC@ DUP@ 2@L?+<>+ CI2STIT>I C<UCI. se -une Proc8imenul Praznicului. a-oi +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. tiind c nu se ndre-teaz omul D >van,8elia de la 1arcu: Eis0a Domnul: Cela ce voiete s vin du- 1ine s se le-ede de sine Priceasna zilei i a-oi a Praznicului 2S>12+<>: aa se cuvine. c de se va ntm-la nl6area Cinstitei Cruci. Smbt. atunci +-ostolul i >van,8elia duminicii celei du- nl6are se citete a doua zi Duminic du- Praznic. iar Smbta viitoare la 4dovania Praznicului. la Litur,8ie Proc8imenul. +liluia i Priceasna se

!$&

-un ale Praznicului. iar +-ostolul i >van,8elia se -un ale Smbetei celei de du- nl6are. a-oi cele de rnd Se cuvine s tim: de se va ntm-la du- Praznicul nl6rii Sfintei Cruci. Duminic s fie un Sfnt care este de rnd ce se cnt -e -atru. sau -e ase. sau dac are i Polieleu atunci. smbt la =ecernia cea mic. se -un Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8 Du-: +cum slobozete i Tatl nostru se -une Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii >ctenia mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- Catisma obinuit la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii i una a lui +natolie.a-oi trei ale Praznicului ale aceleiai zile i trei ale Sfntului din 1inei Iar dac Sfntul se cnt -e ase. sau dac are Polieleu. cntm trei Sti8iri ale nvierii . trei ale Praznicului i -atru ale Sfntului Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei -e ,lasul -rimului tro-ar La Litie -unem Sti8irile Praznicului. ale Sti8oavnei zilei de rndD Slav 7i acum a Praznicului. care este scris la Sti8oavna Utreniei Iar dac Sfntul are Slav atunci -unem: Slav a Sfntului. 7i acum a Praznicului La Sti8oavn -unem Sti8irile nvierii. Slav a Sfntului. dac are. 7i acum a Praznicului. iar dac nu are. Slav 7i acum a Praznicului La 9inecuvntarea -inilor. Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fde dou oriG i a Praznicului Fo dat G La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul nvierii Fde dou oriGD Slav al Sfntului dac are. 7i acum a Praznicului. iar dac Sfntul nu are Slav . se -une Slav 7i acum a Praznicului Du- Catisme. Sedelnele nvierii cu Sti8irile 2sctoarei lor. i citim din Tlcuirea >van,8eliei. a Dumnicii celei de du- nl6are 7i a-oi -unem: 3erici6i cei fr de -ri8an . cu Tro-arele lor. a-oi I-acoiul ,lasului i Citire din Tlcuirea >van,8eliei duminicii celei de rnd Iar de are Sfntul Polieleu. du- cele dou Catisme. cntm Polieleul Sfntului 7i du- Polieleu -unem Tro-arele: Soborul n,eresc i I-acoiul ,lasului +-oi se -un toate Sedelnele Sfntului. Citirile. +ntifoanele. Proc8imenul ,lasului i: Toat suflarea +-oi >van,8elia nvieriiD i: nvierea lui Bristos vznd i Psalmul %* +-oi Sti8ira nvierii i celelalte ale
!$'

nvierii Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul. -e doi. al Praznicului cu Irmosul. -e -atru i al Sfntului tot -e -atru Catavasia Praznicului. iar dac Sfntul are Polieleu sau Do5olo,ie atunci cntm Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru. al Praznicului -e -atru i al Sfntului -e ase Du- Cntarea a treia Condacul i Icosul Praznicului i al Sfntului dac are. i Sedealna SfntuluiD Slav 7i acum a Praznicului. i Citirea Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul nvierii i Sina5arul La Cntarea a noua cntm: Ceea ce eti mai cinstit . i a-oi urmeaz Luminnda nvierii. Slav a Sfntului. dac are. iar dac nu. Slav 7i acum a Praznicului La Laude. -unem -atru Sti8iri ale nvierii i trei Podobnice ale Sfntului dac are. a-oi Samo,lasnica cea de la Slav -e care o cntm cu Sti8urile ei Iar dac Sfntul nu are Sti8iri la Laude atunci cntm -atru Sti8iri ale nvierii i -atru ale Praznicului . ale Sti8oavnei. Utreniei ale acelei zile. cu Sti8urile Praznicului. a-oi Slav Sti8ira >van,8eliei 7i acum: Preabinecuvntat eti i urmeaz Do5olo,ia mareD Du-: Sfinte Dumnezeule -unem numai Tro-arul nvierii . a-oi >ctenia i 4t-ustul i nv6tura Sfntului Teodor Studitul +-oi se face obinuita ieire n -ridvor -entru Ceasul ! La Ceasul ! se -une Tro-arul nvierii. Slav al Praznicului. 7i acum al 2sctoarei CeasuluiD du- Tatl nostru Condacul Praznicului Tot la fel se zice i la celelalte CeasuriD Condacul Praznicului i al nvierii le s-unem sc8imbndu0le. c8iar dac Sfntul are Polieleu La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului -e ase i ale Praznicului din Cntarea cea de rnd -e -atru Iar dac are i Sfntul Cntare. 3ericirile nvierii -e -atru i ale Praznicului din Cntarea cea de rnd -e -atru i ale Sfntului din Cntarea a asea tot -e -atru Du- =o8od . Tro-arul nvierii i al Praznicului. a-oi al Bramului i al Sfntului dac are. Slav Condacul Sfntului. 7i acum al Praznicului Iar dac nu are Sfntul Tro-ar i Condac zicem Condacul nvierii. Slav al Bramului. 7i acum al Praznicului Proc8imenul. +-ostolul. +liluia i >van,8elia Duminicii celei du- nl6are. a-oi a Sfntului dac are. iar dac nu are a zilei celei de rnd
!$(

Proc8imenul ,lasului nu se mai -une Urmeaz Priceasna: Luda6i -e Domnul din ceruri i a-oi aceea a Sfntului dac are. iar dac nu are se -une Priceasna Praznicului 2 EIU+ + 7+ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2T>I 1+<>I 2T<U T4T L@UD+T>I 1UC>2I?> >U3I1I+ Seara. la: Doamne stri,at0am se -un trei Sti8iri ale Praznicului i trei ale Sfintei ,las $. a-oi Podobia:Ca -e un viteaz D Slav a Sfintei ,las &: Ceea ce eti nflorit cu fa-tele bune D 7i acum a Praznicului. acelai ,las: Lumea cea cu -atru mar,ini La Sti8oavn se -une Sti8ira Praznicului. Slav a Sfintei ,las (: Toat lumea s se mite astzi . 7i acum a Praznicului. acelai ,las: Pe care de demult 1oise +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru Tro-arul Sfintei: 1ielueaua Ta. Iisuse. >ufimia . Slav 7i acum al Praznicului La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul . Tro-arul Praznicului Fde dou oriG. Slav a Sfintei. 7i acum a Praznicului +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele Praznicului . Citirile i a-oi Psalmul %* Se -une Canonul Praznicului cu Irnosul -e ase i al Sfintei cu Irnosul -e ase. ,las ( Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul Praznicului i Sedealna Sfintei -e ,las (. Fde dou oriGD Slav 7i acum a Praznicului. acelai ,las Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Sfintei: ntru -timirea ta bine te0ai nevoit Du- Cntarea a noua. Luminnda Sfintei Fde dou oriGD Slav 7i acum a Praznicului La Laude -unem Sti8irile Sfintei -e -atru . ,las #. a-oi Samo,lasnicele. Slava . ,las &: De0a drea-ta 1ntuitorului 7i acum al Praznicului. acelai ,las: +stzi mer,i nainte La Sti8oavn Sti8irile Praznicului cu Sti8urile lor. a-oi Slav a Sfintei cu ,las !: +stzi adunndu0se cetele Prin6ilor D 7i acum al Praznicului. acelai ,las: +stzi cu adevrat ,raiul cel cu sfin6enie ,rit lui David. a luat sfrit D +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului iar du- Tatl

!$)

nostru Tro-arul Sfintei. Slav 7i acum al PrazniculuiD a-oi >cteniile. 4t-ustul. Ceasul !. i 4t-ustul cel desvrit La Litur,8ie 3ericirile Praznicului de la Cntarea a treia -e -atru i ale Sfintei de la Cntarea a asea tot -e -atruD Proc8imenul ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntre Sfin6ii Si. Dumnezeul lui Israel . cu Sti8ul: n 9iserici binecuvnta6i -e Domnul +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor. a/utorndu0v i v ru,m +-oi +liluia -e ,las &: +te-tnd am ate-tat -e Domnul i a luat aminte la mine >van,8elia de la Luca: n vremea aceea l0a ru,at -e Iisus cel mai mare dintre farisei Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + 7+PT>SP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2 T>I 1UC>2I?> S43I+ 7I + C>L4< T<>I 3IIC> +L> >I. PISTIS. +J+PIS 7I >LPIDIS Seara la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale Praznicului i trei ale Sfintelor -e ,las $. Podobia:Dat0ai semn a-oi Slav 7i acum a Praznicului ,las !: Lemnul vie6ii cu adevrat cel sdit n locul c-6nii La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului. Slav 7i acum ,las !: 1ai nainte nc8i-uind Crucea Ta. BristoasePatriar8ul Iacov D +cum slobozete i du- Tatl nostru Tro-arul Praznicului. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul Praznicului Fde trei ori Gi obinuitele Catisme. Sedelnele Praznicului i Citirile Canonul Praznicului cu Irnosul -e o-t i al 1uceni6elor -e -atru. ,las ! Du- Cntarea a treia. Condacul 1uceni6elor ,las !. Podobia:1ormntul tu. 1ntuitorule D Cinstitele i Sfintele odrasle ale Sofiei . i Sedealna. a-oi Slav 7i acum a Praznicului Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Praznicului i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda Praznicului La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului. Slav 7i acum a Praznicului ,las ": =eni6i toate neamurile +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului i Sfinte Dumnezeule D i du- Tatl 2ostru Tro-arul Praznicului i

!%*

celelalte. a-oi 4t-ustul i Ceasul ! Du- aceea >ctenia i 4t-ustul cel final La Litur,8ie. 3ericirile de la Cntarea a -atra -e ase iar Priceasna se s-une a Praznicului 2 EIU+ + 4PTSP<>E>C>+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U >U1>2I>. >PISC4PUL J4<TI2 I>I. 3@C@T4<UL D> 1I2U2I Seara la =ecernie. se -un trei Sti8iri ale Praznicului i trei ale Sfntului -e ,las $ Podobia:Ca -e un viteaz Slav 7i acum a Praznicului ,las ": Dumnezeiasca visterie La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului. Slav 7i acum ,las $: Lucrarea Cinstitei Tale Cruci. Bristoase +-oi +cum slobozete i du- Sfinte Dumnezeule . Tro-arul Praznicului. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie la: Dumnezeu este Domnul . se -une Tro-arul Praznicului Fde trei oriGD Du- Catism. Sedelnele Praznicului i Psalmul %* Canonul Praznicului cu Irmosul. -e o-t i al Sfntului -e -atru. ,las " Du- Cntarea a treia. Condacul Sfntului. ,las ". Podobia:Cele de sus cutndu0le D Cu lumin dumnezeiasc strlucind. -reafericite i Sedealna -e ,las %D Slav 7i acum a Praznicului Du- Cntarea a asea. se -un Condacul i Icosul Praznicului. iar du- Cntarea a noua. Luminnda Praznicului La Sti8oavn -unem Sti8irile PrazniculuiD Slav 7i acum a Praznicului -e ,las $ Samo,lasnica: C8i-ul stelelor cel de lumin strlucitor Te0a artat -e Tine mai nainte D a-oi: 9ine e s ne mrturisim Domnului Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru Tro-arul Praznicului. a-oi >cteniile i 4t-ustul Ceasul !. a-oi 4t-ustul cel desvrit La Litur,8ie 3ericirile Praznicului din Cntarea a cincea i de la Cntarea a asea se -un -e ase Priceasna Praznicului

!%!

2 EIU+ + 24U@SP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI T<43I1. S+=+TI> 7I D4<I1>D42T La =ecernie se -un trei Sti8iri ale Praznicului i trei ale Sfin6ilor. ,las (. Podobia:1ucenicii Ti. Doamne . a-oi Slav 7i acum a Praznicului -e ,las $: S batem din -alme astzi La Sti8oavn. Sti8irile Praznicului Slav 7i acum a Praznicului -e ,las %: Jlasurile -rorocilor ti +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru .Tro-arul Sfin6ilor -e ,las (: Dumnezeu cel n Treime ludat a -reamrit Treimea 1ucenicilor D a-oi Slav 7i acum a Praznicului. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde trei oriG a-oi obinuitele Catisme i Sedelnele Praznicului i Psalmul %*D Canonul Praznicului cu Irmosul. -e o-t i al Sfin6ilor cu Irmosul. -e -atru Du- Cntarea a treia. Condacul Sfin6ilor -e ,las !. Podobia:Ca nite -r, a firii D Ca o temelie a -timitorilor i ntrire a binecuvntrii D i Sedealna ,las !. a-oi Slav 7i acum a Praznicului Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Praznicului. iar du- Cntarea a noua. Luminnda i Sti8oavna Praznicului La Litur,8ie.-unem 3ericirile Praznicului din Cntarea a a-tea le -unem -e ase. iar Priceasna o -unem a Praznicului Tot n aceast zi se -omenete i mutarea moatelor binecredinciosului marelui viteaz Teodor i a fiilor si marilor vite/i David i Constantin ai Pa-adociei i ai Ierusalimului. 3ctorii de minuni Se svrete soborul lor acolo unde sunt moatele lor sau la 9iserica care le -oart Bramul 2 EIU+ + D4U@E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 1+<>LUI 1UC>2IC >UST+TI> 7I + C>L4< 1P<>U2@ CU DA2SUL Seara la: Doamne stri,at0am .-unem trei Sti8iri ale Praznicului i trei ale Sfntului -e ,las $ . Podobia:Dat0ai semn a-oi Slav a Sfntului -e ,las ": +l doilea Iov te0ai
!%"

artat. >ustatie D 7i acum a Praznicului acelai ,las: Sc8imbarea minilor La Sti8oavn. Sti8irile Praznicului. Slav al Sfntului -e ,las &: Diamantule cu sufletul acum du- vrednicie te vom luda D 7i acum a Praznicului. acelai ,las: Crucea lui Bristos. nde/dea cretinilor +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl 2ostru Tro-arul Sfin6ilor ,las $: 1ucenicii ti. Doamne . a-oi Slav 7i acum a Praznicului .>ctenia i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul . -unem Tro-arul Praznicului Fde dou oriG. Slav al 1ucenicilor. 7i acum al Praznicului +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele Praznicului i Psalmul %* Canonul Praznicului. cu Irmosul. -e ase i al Sfin6ilor tot -e ase. ,las $ Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul Praznicului i Sedealna Sfntului. ,las ( Fde dou oriG Slav 7i acum a Praznicului. acelai ,las Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului -e ,las ". Podobia:Cele de sus cutnd D Patimilor lui Bristos artat mormnt i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a Praznicului La Laude. Sti8irile Sfntului -e -atru. a-oi Samo,lasnica nti. -e ,las $ Fde dou oriG i una -e ,las & i alta -e ,las (. a-oi Slav ,las (: =oievozii otii m-rteti cei de /os lund D 7i acum a Praznicului. acelai ,las: Pe care de demult mai nainte 1oise La Sti8oavn. Sti8irile Praznicului. Slav a Sfntului. ,las (: Precum Pavel c8emarea nu de la oameni lund0o. mucenice >ustatie D 7i acum a Praznicului. acelai ,las: Jlasul -roorocului tu. 1oise +-oi. 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al Praznicului >cteniile i Ceasul !. a-oi 4t-ustul cel final La Litur,8ie. -unem 3ericirile Praznicului din Cntarea a o-ta -e -atru i ale Sfntului din Cntarea a asea tot -e -atru Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor celor care sunt -e -mntul lui cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul. ce este naintea mea de0a -ururea +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor. ntri6i0v n Domnul D +liluia. ,las $: Stri,at0au dre-6ii i Domnul i0a auzit -e dnii D >van,8elia de la Luca: Eis0a

!%#

Domnul ucenicilor Si: -zi6i0v de oameni 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul

Priceasna:

?Tot ntr0aceast zi Pomenirea Sfin6ilor 1ucenici i 1rturisitori. a marelui viteaz 1i8ail i a voievodului lui Teodor al Corintului. 3ctorul de minuni Se svrete soborul lor unde sunt moatele lor 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I U2+ P41>2I<>+ S3A2TULUI +P4ST4L C4D<+T C>LUI DI2 1+J2>EI+ ntru aceast zi se odoviete Praznicul Cinstitei i de via6 3ctoarei Cruci i se cnt toate ale Praznicului i la =ecernie i la Utrenie Iar Slu/ba Sfntului se cnt a doua zi m-reun cu a Sfntului Sfin6itului 1ucenic 3oca >ntru aceast zi Pomenirea celui ntru Sfin6i a Printelui nostru Dimitrie mitro-olitului <ostovului Slu/ba Ierar8ului se -une du- 1ineiul de obte Seara la =ecernie se -une obinuita CatismD la: Doamne stri,at0am . -unem Sti8irile Praznicului -e ase. cele care au fost cntate c8iar n ziua Praznicului. Slav 7i acum a Praznicului. iar dac este smbt. Slav a Praznicului. 7i acum Do,matica ,lasului de rnd La Sti8oavn -unem Sti8irile D Slav 7i acum a Praznicului Du- +cum slobozete i du- Sfinte Dumnezeule Tro-arul Praznicului >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6. du- Sfinte Dumnezeule Condacul Praznicului Iar 1iezono-tica o cntm du- obicei cu Tro-arele zilei La Utrenie la: Dumnezeul este Domnul Tro-arul Praznicului Fde trei oriG Du- Catismele cele obinuite. Sedelnele Praznicului i Psalmul %* Canonul Praznicului -e dois-rezece. Irmosul. -unndu0se de cte dou ori 7i -e urm se -une acelai Irmos n amndou stranele Du- Cntarea a treia. Sedealna Praznicului Fde dou oriG Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Praznicului La Cntarea a noua. nu cntm: Ceea ce eti mai cinstit . ci cntm Sti8irile
!%$

1rimurilor Praznicului Primul Canon cu Irmosul. -e o-t i Canonul al doilea cu Irmosul. -e ase Irmoasele celor dou Canoane ale Cntrii anuale le -unem de cte dou ori +-oi du- sfritul Canoanelor cntm Irmosul. cu Sti8irile 1rimurilor lui: <ai de tain eti 2sctoare de Dumnezeu D 7i du- aceasta i cealalt Sti8ir. cu Irmosul. al doilea: 1oartea ceea ce a venit neamului omenesc i ne nc8inm odat +-oi Luminnda Praznicului de dou ori La Laude -unem Sti8irile Praznicului -e -atru. Slav 7i acum a Praznicului i Do5olo,ie mare Du- Sfinte Dumnezeule i celelalte.Tro-arul Praznicului. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Ceasuri Tro-arul i Condacul Praznicului La Litur,8ie. 3ericirile din Canon de la Cntarea a noua se -un -e o-t Du- =o8od -unem Tro-arul Praznicului Slav 7i acum Condacul Praznicului +-oi. Sfinte Dumnezeule .Proc8imenul. +liluia. +-ostolul i >van,8elia zilei i a-oi Priceasna Praznicului Du- 4t-ustul Litur,8iei -reotul iese cu cdelni6a. iar diaconul iese cu fclie i -reotul cdete Cinstita Cruce 7i aa -reotul ridic Cinstita Cruce. a/utat de diacon. -e ca-ul su i o -une -e dnsa n Sfntul altar. n care intr -e Uile m-rteti. mer,nd naintea lui. diaconul cu lumina a-rins i cdind Cinstita Cruce +-oi -reotul -une Cinstita Cruce -e Sfnta 1as i o cdete n c8i-ul Crucii 7i aa se odoviete Praznicul Cinstitei i de via6 3ctoarei Cruci 2S>12+<>: se cuvine s tim: c dac se va ntm-la 4dovania Praznicului nl6rii Cinstitei Cruci Duminic. atunci: Smbt seara la =ecernia cea mic se -un Sti8irile nvierii. Slav 7i acum a Praznicului La Sti8oavn -unem Sti8ira nvierii. a-oi Sti8oavna Praznicului i Sti8urile ei. cele ale =ecerniei celei mari Slav 7i acum a Praznicului +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al Praznicului >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare. du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. una a lui
!%%

+natolie i ase ale Praznicului. cele cntate c8iar n ziua Praznicului a-oi Slav a Praznicului. 7i acum a 2sctoarei cea dinti a ,lasului de rnd La Litie Sti8irile. Slav 7i acum toate se -un ale Praznicului La Sti8oavn. Sti8irile nvierii. Slav 7i acum a Praznicului La 9inecuvntarea -inilor Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fde dou oriG i a Praznicului o dat i Citire din 3a-tele +-ostolilor La Utrenie la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav 7i acum al Praznicului Du- Catisme Sedelnele nvierii cu Sti8irile 2sctoarei lor i Citire din Tlcuirea >van,8eliei Duminicii cea du- nl6area Cinstitei Cruci: Cei fr de -ri8an +-oi I-acoiul ,lasului i Citire din Duminica de rnd +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului. a-oi Toat suflarea . >van,8elia nvierii. a-oi: nvierea lui Bristos vznd i Psalmul %* Du- aceea Sti8ira >van,8eliei. a-oi: nviind Iisus din mormnt . i celelalte du- obicei Se -une Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul. -e doi i al Praznicului cu Irmosul. -e o-t Catavasia Praznicului. iar du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul Praznicului Sedealna Praznicului Fde dou oriG i Citirea Praznicului Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul nvierii i Sina5arul La Cntarea a noua. cntm: Ceea ce eti mai cinstit a-oi Luminnda nvierii. Slav 7i acum a Praznicului La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii . i -atru ale Praznicului. m-reun cu cele de la Slav cu Sti8irile Praznicului +-oi Slav Sti8ira >van,8eliei. 7i acum : Preabinecuvntat eti Do5olo,ia mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte. Tro-arul nvierii -e ,las ! >ctenia i a-oi nv6tura lui Teodor Studitul Du- care se face obinuita ieire n -ridvor i Ceasul ! i 4t-ustul cel final La Ceasuri -unem Tro-arul nvierii. Slav al Praznicului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru Condacul Praznicului i al nvierii le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie. 3ericirile ,lasului le -unem -e ase i ale Praznicului din Cntarea a noua -e -atru Du- =o8od. Tro-arul nvierii i al Praznicului. a-oi Slav Condacul nvieriiD 7i acum al PrazniculuiD Proc8imenul zilei i
!%&

al Praznicului. +-ostolul i >van,8elia Duminicii celei de du- nl6are. i a-oi a zileiD +liluia i Priceasna. mai nti a Praznicului i a-oi a zilei Iar Slu/ba Sfntului +-ostol se cnt. du- cum s-uneam. n ziua urmtoare m-reun cu a Sfntului Sfin6itului 1ucenic 3oca 2S>12+<>: aa se cuvine: ca du- 4dovania Praznicului Cinstitei Cruci din ziua a douzeci i una a lunii se-tembrie s nce-em s citim la Utrenie cte trei Catisme 7i facem -atru Citiri n afar de Sina5ar La =ecernie n toat s-tmna citim Catisma a o-ts-rezecea: Ctre Domnul cnd m0 am nec/it Iar dac va fi vreun Sfnt mare care s aib Polieleu atunci citim la Utrenie dou Catisme. iar la =ecernie citim a treia Catism. cea de rnd 2S>12+<>: trebuie s se tie i aceasta: c nce-nd de Duminic se nce-e i Psaltirea. iar nce-nd de Luni. n toate zilele -n -e data de dou decembrie se vor citi cte trei Catisme Duminicile. la Utrenie citim cte dou Catisme i adu,m i Polieleul n toate duminicile -n -e data de dou decembrie Iar de -e data de dou decembrie nu se mai cnt Polieleu -n -e data de -ais-rezece ianuarie -n cnd se odoviete Praznicul +rtrii Domnului. adic a 9obotezei. n afar dac va cdea vreun Sfnt mare care are Polieleu Iar de -e data de -ais-rezece ianuarie cntm Polieleu n toate duminicile -n la Duminica Lsatului sec de brnz Catavasiile care se cnt nce-nd de la 4dovania Praznicului Cinstitei Cruci. sunt: Desc8ide0voi ,ura mea -n -e data de douzeci i unu 2oiembrie 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I D4U+ P41>2I<>+ S3A2TULUI S3I2?ITULUI 1UC>2IC 34C+ >PISC4PUL SI24PI>I 7I + S3A2TULUI P<44<4C I42+ 7I + CU=I4SULUI I42+ P<>4TUL. T+T@L S3A2TULUI T>43+2 3@C@T4<UL D> C+24+2> 7I + LUI T>4D4<. SC<I9UL LUI

!%'

Seara la =ecernie. -unem trei Sti8iri ale +-ostolului i trei ale 1ucenicului D Slav a 1ucenicului -e ,las $: Din -runcie te0am fcut iubitor al Domnului 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei La Sti8oavn se -une Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul +-ostolului -e ,las #: +-ostole Sfinte. Codrate D Slav al Sfntului 3oca. ,las $: 7i -rta obiceiurilor Fcare se ,sete n ziua a treia a acestei luniG Iar Slu/ba Sfntului -rooroc Iona i a Cuviosului Iona se cnt la Pavecerni6 La Utrenie la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG. Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului i Citirile Canonul 4ctoi8ului. -rimul Canon cu Irmosul. -e ase i dou Canoane ale Sfntului -e o-t. al +-ostolului ,las " i al 1ucenicului ,las $ Du- Cntarea a treia. Condacul 1ucenicului ,las &. Podobia:m-linind rnduiala cea -entru noi D Ca un ar8iereu Printe aducnd /ertf . Icosul i Sedealna +-ostoluluiD Slav 1ucenicului 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul +-ostolului ,las (. Podobia:Ca nite -r, a firii D Ca un ierar8 cinstit i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului i a-oi +-ostoluluiD Slav a 1ucenicului 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn se -une Sti8ira 4ctoi8ului. Slav 7i acum a 2sctoarei ei +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului i du- Sfinte Dumnezeule Tro-arul +-ostoluluiD Slav al 1ucenicului 7i acum a 2sctoarei. cea de la sfritul Utreniei La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e ase Proc8imenul ,las ': Cinstit este naintea Domnului moartea Cuviosului lui cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. avnd +r8iereu mare . a-oi +liluia -e ,las ": Preo6ii Ti se vor mbrca ntru dre-tate . a-oi >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul >u sunt ua Priceasna: ntru -omenire venic

!%(

2 EIU+ D4U@E>CI 7I T<>I+ E@1ISLI<>+ CI2STITULUI SL@=ITULUI P<44<4C . 2+I2T>1><J@T4<ULUI 7I 94T>E@T4<ULUI D412ULUI I4+2 Seara la =ecernie -unem obinuita Catism La: Doamne stri,at0am se -un Sti8urile Sfntului -e ase. ,las &: Podobia:Cela ce de sus eti c8emat D Pro-ovduind dumnezeiescul Ea8aria +-oi Slav ,las &: Din -ntece sterastzi 7i acum a 2sctoarei: Cine nu te va ferici -e tine La Sti8oavn. Sti8irile ,lasului &. Podobia:Toat nde/dea -unndu0i D 1er,nd n Sfnta Sfintelor . cu Sti8urile eiD Slav acelai ,las. nsui ,lasul: n,er din -ntece ne-oftitor ai ieit. 9oteztorule D 7i acum a 2sctoarei: 2imenea din cei ce alear, la tine +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului ,las $: Ceea ce mai nainte erai stear- i neroditoare. veselete0te D Slav 7i acum a 2sctoarei. acelai ,las: Taina cea din veac ascuns La Pavecerni6 du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul naintemer,torului La Utrenie la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriGD Slav 7i acum a 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns Du- -rima Catism. Sedealna ,las %. Podobia:Cuvntul cel dim-reun fr de nce-ut D >lisabeta de nerodire s0a slobozit D Slav 7i acum a 2sctoarei Du- a doua Catism. Sedealna ,las $. Podobia:De,rab ne ntm-in D Turtureaua cea iubitoare de -ustie Sfntul 9oteztorul . Fde dou oriG Slav 7i acum 2sctoareiD i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului fr de 1ucenicine -e o-t i a-oi al Sfntului -e ase. ,las & Catavasia: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Sedealna ,las $ . Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las !. Podobia:Ceata n,ereasc D =eseleasc0se luminat marele Ea8aria +-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda 1er,torului nainte Fde dou oriG. Podobia:Cu ucenicii D Slvita zmislire a 1er,torului
!%)

nainte D Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude se -un Sti8irile Sfntului -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D =eseleasc0se f-tura ntru zmislirea a ta Slav 7i acum -e ,las &. nsui ,lasul: >lisabeta a zmislit -e naintemer,torul lui Bristos a-oi Do5olo,ia cea mare Du- Sfinte Dumnezeule i celelalte Tro-arul SfntuluiD Slav 7i acum : Taina cea din veac ascuns +-oi >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! +-oi du- Ceasuri. 4t-ustul cel final F2u trebuie s ne mirm -entru Do5olo,ia mare deoarece se -oate cnta aa du- cum au zis cei ce au fcut Ti-icul i 4ctoi8ul -entru c trebuie s cntm i Domnului i s facem i Do5olo,ie mareG La Litur,8ie. -unem 3ericirile din Canonul Sfntului de la Cntarea a treia i de la Cntarea a asea Proc8imenul ,las ': =eseli0se0va dre-tul de Domnul i va nd/duind n Dnsul cu Sti8ul: +uzi Dumnezeule. ,lasul meu +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. +vraam a avut doi fii +liluia ,las $: Dre-tul ca finicul va nflori cu Sti8ul: <sdit fiind n casa Domnului >van,8elia de la Luca: n zilele acelea fost0a n zilele lui Irod m-ratul Iudeii cu sfritul: ca s ridice ocara mea dintre oameni +-oi Priceasna: ntru Pomenirea venic 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I P+T<+ P41>2I<>+ S3I2T>I 2TAI>I 1UC>2IC> 7I 2T4C1+I CU +P4ST4LII T>CL+ Seara. du- Catisma cea obinuit la: Doamne stri,at0 am se -un Sti8irile Sfintei -e ase. ,las (. Podobia: Doamne de ai i sttut naintea /udec6ii lui Pilat a-oi Slav ,las &: Cu lu-te -timitoare de c8inuri -e vr/maul l0ai clcat 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavn se -une Sti8oavna 4ctoi8uluiD Slav a Sfintei ,las (: Pornirea leilor o ai clcat i -e Tamuris l0ai ruinat D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul ,lasului $: Din cuvintele lui Pavel nv6ndu0te sau Tro-arul: 1ielueaua ta.
!&*

Iisuse D Slav 4t-usul

7i acum

a 2sctoareiD >cteniile i

La Utrenie la: Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul Sfintei Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului i Citirile. a-oi Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului fr de 1ucenicine -e o-t i Canonul Sfintei -e ase ,las ( Du- Cntarea a treia. Condacul ,las (. Podobia:Ca nite -r, a firii D Cu frumuse6ea fecioriei ai strlucit a-oi Sedealna Sfintei Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei du- Cntarea a asea. Condacul Sfintei ,las ". Podobia:Cele de sus cutnd D Cu dra,ostea lui Bristos 8rnindu0se inima ta bun. fecioar a-oi Icosul Iar du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8uluiD Slav a Sfintei 7i acum a 2sctoarei La Laude Sti8irile Sfintei -e ,las $. nsui ,lasul. a-oi Slav ,las $: De -timirea ta cea mai -resus de om ntie 1uceni6 a lui Bristos D 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn se -une a 4ctoi8uluiD Slav ,las ": =eni6i. iubitorilor de -rznuiri D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului D Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul SfinteiD Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i Ceasul !. a-oi 4t-ustul cel final La Litur,8ie. 3ericirile 4ctoi8ului se -un -e -atru i ale Sfintei de la Cntarea a treia tot -e -atru Proc8imenul ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si. Dumnezeu lui Israel cu Sti8ul: n 9iserici binecuvnta6i -e Dumnezeu D +-ostolul din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei. urmat0ai nv6turii mele D +liluia ,las !: +te-tnd am ate-tat -e Domnul a-oi >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul: +semnatu0s0a m-r6ia cerurilor cu zece fecioare D Priceasna: 9ucura6i0v. dre-6ilor. ntru Domnul 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I CI2C>+ P41>2I<>+ CU=I4+S>I 1+ICII 24+ST<> >U3<4SI2+

!&!

Seara la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfntului -e ,las %. Podobia:Cuvioase -rinte D Slav a Sfintei -e ,las ". nsui ,lasul: 3ecioria cea curat a cur6iei tale fr de -ri8an de la brbati -zind0o 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavn se -une Sti8oavna 4ctoi8uluiD Slav a Sfintei -e ,las &: =eni6i to6i iubitorilor de feciorie D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfintei -e ,las (. Slav 7i acum al 2sctoarei La Utrenie la: Dumnezeu este Domnul. -unem Tro-arul Sfintei Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului . a-oi Psalmul %* +mndou Canoanele 4ctoi8ului se -un -e o-t i al Sfintei -e -atru. ,las % Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfintei Fde dou oriGD Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfintei -e ,las ". Podobia:Cele de sus cutnd D =ia6a cea de sus dorind s o cti,i i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a SfinteiD 7i acum a 2sctoarei La Litur,8ie 3ericirile 4ctoi8ului i celelalte du- rnduial > Tot n aceast zi Pomenirea Prea Cuviosului Printelui nostru Ser,8ie e,umenul <adone/enscului. 3ctorul de minuni Svrete soborul lui n 9iserica n care0i sunt 1oatele sau n 9isericile care0i -oart Bramul Iar n celelalte se -une numai Polieleul 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 7+S>+ 1UT+<>+ F+D4<1I<>+G S3A2 TULUI SL@=ITULUI 2T<U T4T L@UD+TULUI +P4ST4L 7I >=+2JB>LIST I4+2 CU=A2T@T4<UL D> DU12>E>U Seara la =ecernie cea mic. -unem Sti8irile Sfntului -e -atru ,las ". Podobia:Cnd de -e lemn . Slav . acelai ,las.
!&"

nsui ,lasul: =er8ovnice al +-ostolilor trmbi6a cuvntrii de Dumnezeu D 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn Sti8irile Sfntului. ,las !. Podobia:Prea luda6ilor 1ucenici D cu Sti8urile lorD cel dinti: n tot -mntul a ieit vestirea lor i la mar,inile lumii cuvintele lor D Sti8ul al doilea: Cerurile s-un Slav lui Dumnezeu i facerea minilor Lui o -ovestete tria D Slav ,las ". 9o,oslove feciorelnice . ucenice iubite al 1ntuitorului 7i acum a 2sctoarei. acelai ,las: Toat nde/dea mea +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului ,las ": +-ostole al lui Bristos de Dumnezeu iubite D Slav 7i acum a 2sctoarei: Toate tainele Tale sunt mai -resus de minte >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- obinuitul Psalm citim: 3ericit brbatul -rima Slav La: Doamne stri,at0am se -un Sti8irile Sfntului -e o-t ,las !. Podobia:Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D =ztorul desco-eririlor celor ne,rite +-oi Slav ,las ": Pe fiul tunetului D 7i acum a 2sctoarei: Trecut0a umbra le,ii =o8odul. a-oi Proc8imenul zilei i trei Citiri: Prima din >-istola Soborniceasc a Sfntului Ioan: Iubi6ilor. dac inima noastr ne osndete -e noi Da doua: Iubi6ilor. dac aa ne0a iubit -e noi Dumnezeu D i a treia: Iubi6ilor. dac cineva ar zice c iubete -e Dumnezeu La Litie . Sti8ira Bramului a-oi Sti8irile +-ostolului -e ,las !: <uri de teolo,ii .Slav ,las $: <ezemndu0te -e -ie-tul nv6torului Tu Bristos D 7i acum acelai ,las: 3iul cel ce m-reun cu Tatl i cu Du8ul se -reamrete de Beruvimi ntru cei de sus 7i obinuitele ru,ciuni ale Litiei La Sti8oavn. Sti8irile Sfntului ,las $. Podobia:Cela ce eti c8emat de sus D cu Sti8urile lorD Slav ,las &: +-ostole al lui Bristos. i evan,8elistule D7i acum: 3ctorul i izbvitorul meu La: 9inecuvntarea -inilor. Tro-arul Sfntului ,las ": +-ostole al lui Bristos Dumnezeu Fde dou oriG care este scris la =ecernia cea micD i: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar . o dat +-oiD 3ie numele Domnului binecuvntat F de trei oriG .i Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul . cu sfritul: 9o,a6ii au

!&#

srcit i au flmnzit -e acei ce0l caut -e Domnul nu se vor li-si de tot binele . i Citirea La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei: Toate tainele Tale sunt mai -resus de minte 4binuitele Catisme i Sedelnele +-ostolului. cu Sti8irile 2sctoarei lor i Citirile Iar du- Citiri se dau lumnri fra6ilor i cntm Polieleul cu obinuitele Sti8uri +-oi Sedealna ,las ( . Podobia:Pe n6ele-tul i cuvntul D <ezemndu0te -e -ie-tul lui Bristos . Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei: Pe ua cea cereasc D i Citirea +-oi +ntifonul nti ,las $. Proc8imenul ,las $: n tot -mntul a ieit vestirea lui . cu Sti8ul: Cerurile vestesc Slav lui Dumnezeu +-oi:Toat suflarea . >van,8elia de la Ioan: n vremea aceea s0a artat Iisus ucenicilor Si du- ce s0a sculat din mor6i Du- Psalmul %* .Slav Pentru ru,ciunile +-ostolului Tu milostive D 7i acum Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu +-oi Sti8ul: 1iluiete0m Dumnezeule i Sti8ira ,las " :9o,oslovule feciorelnice Canonul 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul. -e ase i dou canoane ale +-ostolului cu Irmoasele -e o-t. unul -e ,las " i altul -e ,las & Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Sedealna +-ostolului ,las (. Podobia:Pe n6ele-ciunea i cuvntul tu D Pe -ie-tul n6ele-ciunii rezemndu0te Fde dou oriG. Slav 7i acum 2sctoarei: Ceea ce ai nscut -e cuvntul . i Citirea Du- Cntarea a asea. Condacul ,las ". Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda +-ostolului. Slav D cealalt tot a +-ostolului. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile -e -atru. ,las (. Podobia:4. -reaslvit minune D 3ericite Ioane -rean6ele-tule D Slav ,las ( .nsui ,lasul: >van,8elistule Ioane 7i acum : St-ne. -rimete ru,ciunile robilor ti D a-oi Do5olo,ia mare Du- Sfinte Dumnezeule i celelalte. Tro-arul +-ostolului. Slav 7i acum a 2sctoarei: Toate tainele tale sunt mai -resus de minte >ctenia i 4t-ustul. i cntm o Sti8ir Samo,lasnic a Sfntului. -e care o va voi >clesiar8ul +-oi -reotul iese cu cdelni6a. naintea lui mer,nd
!&$

-urttorul de lumin cu sfetnicul a-rins i cdete -reotul Icoana Sfntului +-ostol cea de -e analo, 7i a-oi dnd cdelni6a st de -artea drea-t a analo,ului i vine e,umenul la analo, i face dou nc8inciuni i srut Icoana Sfntului +-ostol i du- srutare face nc o nc8inciune 7i lund a-oi be6iorul. care este ,tit -entru aceasta. se nsemneaz -e sine cu ulei din candela Sfntului n c8i-ul Crucii -e frunte La fel i fra6ii srut Icoana Sfntului iar e,umenul l miruiete nti -e -reot cu untdelemn sfin6it. a-oi -e ceilal6i fra6i Iar du- un,erea tuturor cu untdelemn sfin6it cntm Ceasul ! La Ceasuri zicem Tro-arul i Condacul Sfntului i 4t-ustul cel final F+a se face miruirea ntotdeauna i la Praznicele m-rteti i la toate Praznicele Sfin6ilor celor 1ari cnd se face Prive,8ereG La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul ,lasului " .de la Cntarea a treia -e -atru i de la ,las &. din Cntarea a asea tot -e -atru Du- =o8od .Tro-arul Bramului Domnului Bristos sau al 2sctoarei de Dumnezeu i al +-ostolului iar ale Bramurilor Sfin6ilor. Tro-arele i Condacele. nu se zic Du- aceasta. Condacul Bramului Domnului Bristos. a-oi Slav Condacul +-ostoluluiD 7i acum al Bramului 2sctoarei de Dumnezeu Iar de nu este Bramul 2sctoarei de Dumnezeu. 7i acum al Bramului Domnului Iisus Bristos Iar dac nu este nici Bramul Domnului Bristos nici al 2sctoarei de Dumnezeu zicem Tro-arele aa: Tro-arul +-ostolului Slav Condacul luiD 7i acum :Ceea ce eti -rtinitoare a cretinilor Proc8imenul ,las (: n tot -mntul . cu Sti8ul: Cerurile s-un Slav lui Dumnezeu D +-ostolul din >-istola Soborniceasc a Sfntului Ioan: Iubi6ilor -e Dumnezeu nimeni nu l0a vzut niciodat +-oi +liluia ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile tale Doamne . cu Sti8ul: Dumnezeu se -reaslvete n sfaturile Sfin6ilor >van,8elia de la Ioan: n vremea aceea sttea ln, crucea lui Iisus Priceasna: n tot -mntul 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 7+PT>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 1UC>2IC C+LIST<+T 7I + C>L4< 1P<>U2@ CU DA2SUL

!&%

Seara .la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfin6ilor. ,las (. Podobia:4 -reaslvit minune D 1ucenice -timitorule Calistrate DSlav ,las $: 1ai nainte de Cinstit Crucea Ta. nfricoat era oamenilor moartea D7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavn. Sti8irile 4ctoi8uluiD Slav 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor de ,las $: 1ucenicii ti.Doamne DSlav 7i acum 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu Domnul Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriGSlav 7i acum a 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfin6ilor -e -atru. ,las ( Du- Cntarea a treia. Condacul Sfin6ilor ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D +stzi biserica -rznuiete acum toat osteneala sfiin6ilor D a-oi Sedealna ,las % Du- Cntarea a asea. Condacul ,las $. Podobia:Cela ce te0ai nl6at -e Cruce . <ni de multe feluri rbdnd i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn Sti8irile 4ctoi8uluiD a-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului i Sfinte Dumnezeule iar du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilorD Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-usul La Litur,8ie. -unem 3ericirile 4ctoi8ului i celelalte du- rnduial Tot n aceast zi Pomenirea Cuviosului Printelui nostru Sabatie al Solovi6cului. 3ctorul de minuni Se svrete soborul n biserica n care se afl 1oatele sale i unde este Bramul lui 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 4PT+ P41>2I<>+ P<>+ CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U B+<IT42 1@<TU<ISIT4<UL Seara la =ecernie .cntm :3ericit brbatul .-rima Slav La: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e ase ,las $.
!&&

Podobia:Dat0ai semn D a-oi Slav acelai ,las nsui ,lasul: De Dumnezeu -urttor Baritoane. tu i du- moarte n ceruri vie6uieti ntru Bristos D 7i acum a 2sctoarei: Proorocul David carele -entru tine este al lui Dumnezeu -rinte =o8odul. Proc8imenul zilei i a-oi se -un trei Citiri. care se zic la CuvioiD i >cteniile La Sti8oavn Sti8irile Sfntului ,las !. Podobia:Prealuda6ilor mucenici D cu Sti8urile lor: Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului lui a-oi .Slav ,las (: 1ul6imile mona8ilor D7i acum : 3ecioar nenuntit Du- Tatl nostru Tro-arul ,las (: Cu. cur,erile lacrimilor tale DSlav 7i acum : Cela ce -entru noi Te0ai nscut din 3ecioar . i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul Sfntului Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedealnele Sfntului i Polieleul cu cntrile lui Sedealna a doua. Slav 7i acum a 2sctoarei i citire +-oi se -une +ntifonul ! ,las $. Proc8imenul acelai ,las: Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-oi: Toat suflarea .>van,8elia de la 1atei: n vremea aceea mer,ea du- Iisus -o-or mult Du-. Psalmul %*. Sti8ira ,las & :Cuvioase -rinte. n tot -mntul a ieit vestea is-rvilor tale Canonul 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul. -e ase. ,las ": +dncul cel netrecut i neumblat D i Canonul Cuviosului -e o-t. ,las $: +dncul mrii. celei de nevoin6 desc8izndu0l Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Sedealna ,las ( Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului ,las "D Podobia: Pe 2sctoare de Dumnezeu cea ntru ru,ciuni D Cu nc8inarea ndulcindu0te de Dumnezeu n6ele-6ite D i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda Sfntului Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Sfntului -e -atru ,las $ . Podobia: Dat0ai semn a-oi Slav ,las %: Cuvioase Printe. ,lasul >van,8eliei auzind D 7i acum a 2sctoarei. a-oi Do5olo,ia cea mare Du-: Sfinte Dumnezeule Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! +-oi
!&'

4t-ustul cel final La Ceasuri. -unem Tro-arul i Condacul Sfntului La Litur,8ie. -unem 3ericirile din Canonul Sfntului de la Cntarea a treia i Cntarea a asea Proc8imenul ,las ': Luda0 se0vor Cuvioii ntru Slav cu Sti8ul: Cnta6i Domnului cntare nou +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor. Dumnezeu care a zis s strluceasc lumina din ntuneric D +liluia. ,las & :3ericit brbatul care se teme de Domnul D >van,8elia de la Luca: n vremea aceea sttea Iisus la loc es DPriceasna: ntru -omenire venic va fi dre-tul 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 24U@ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U CBI<I+C SIB+ST<UL La =ecernie. Sti8irile Sfntului -e ase. ,las (. Podobia: Ce v vom numi -e voi D Cu frul nfrnrii st-nind -atimile tru-ului +-oi Slav ,las (. nsui ,lasul: 1ul6imile mona8ilor 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavna. se -un Sti8irile 4ctoi8uluiD Slav a Sfntului ,las &: Cuvioase -rinte C8iriac. n tot -mntul a ieit D 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete i du- Tatl nostru Tro-arul ,las !: Locuitor al -ustiului i n,er n tru- D: Slav 7i acum a 2sctoarei .a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei. a-oi Catismele cele obinuite i Sedelnele 4ctoi8ului Du- Psalmul %* se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i a-oi al Sfntului -e ase. ,las ( Du- Cntarea a treia. Condacul ,las (. Podobia: +-rtoare Doamne D Ca -e un biruitor -rea tare i a-rtor +-oi Sedealna ,las % Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Prin cur6ia sufletului dumnezeiete te0ai ntrarmat D i Icosul Du- Cntarea a noua. -unem Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavna. Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. ,las %: Cuvioase Printe n0ai dat somn oc8ilor ti D
!&(

7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului D Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . Tro-arul Sfntului .Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul +-oi Ceasul ! i 4t-ustul cel desvrit Ceasurile du- rnduial La Litur,8ie . -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Cuviosului de la Cntarea a treia -e -atru Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor roada Du8ului este D a-oi +liluia ,las &: 3ericit brbtul care se teme de Domnul D >van,8elia de la Luca: n vremea aceea sttea Iisus la loc es . a-oi Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ P41>2I<>+ S3A2TULUI S3I2?ITULUI J<IJ4<I> +L +<1>2I>I C>L>I 1+<I T<>IE>C>+ 1UC>2IC

Seara. La =ecernie. se -un Sti8irile -e ase. ,las & Podobia: Toat nde/dea Slav acelai ,las. nsui ,las: Cine du- vrednicie va -ovesti biruin6ele fa-telor bune ale tale D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavna. se -un Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfntului: n norul cel nea-us al luminii celei ne,rite D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi: +cum slobozete i Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul. ,las $: 7i -rta obiceiurilor Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului Psalmul %*. i se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului -e o-t i Canonul Sfntului -e ase ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoare Du- Cntarea a asea. Condacul ,las ". Podobia:Pe -ro-ovduitorii cei tari D Pe cel bine slvit i ierar8ul to6i l cinstim i Icosul Du- Cntarea a noua.
!&)

Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavna se -un Sti8irile 4ctoi8ului. Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii sau a 2sctoarei Crucii +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! . i 4t-ustul cel final +-oi celelalte Ceasuri du- rnduial La Litur,8ie .-unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a treia -e -atru Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului Lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Doamnului +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor -rive,8e6i. sta6i n credin6 D +liluia ,las ": Preo6ii ti Doamne se vor mbrca ntru dre-tate +-oi Sti8ul: C a ales Domnul D >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul: >u sunt ua. -rin 1ine de va intra cineva Priceasna: ntru -omenire venic va fi dre-tul Tot ntru aceast zi Pomenirea Cuviosului Printelui nostru Jri,orie cel de la rul Prea/n al =olo6cului. 3ctorul de minuni Se svrete Slu/ba lui n 9iserica lui i n 9isericile care0i -oart Bramul

LUNA OCTOM'RIE ARE TREI.ECI I UNA DE .ILEB .IUA ARE 11 CEA"URI I NOAPTEA ARE 1! CEA"URI

EIU+ 2TAI P41>2I<>+ S3A2TULUI +P4ST4L +2+2I+ U2UL DI2 C>I '* 7I +L CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U <41+2 1>L4DUL Seara La =ecernie. Catisma obinuit La: Doamne stri,at0 am -unem Sti8irile +-ostolului n numr de trei. -e ,las $. Podobia: Cela ce sus eti c8emat D i ale Sfntului <oman tot n numr de trei. -e ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti +-oi Slav a +-ostolului. acelai ,las. nsui ,las: Pe vasul ale,erii. -e intrarea cea mare a Du8ului D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavn. -unem
!'*

Sti8irile 4ctoi8ului i ale +-ostolului -e ,las $: nc-ere de c8inuri rbdtoare te0ai artat +nania +-ostole D cu Sti8ul: n tot -mntul a ieit vestirea lor DSlav a Cuviosului. ,las &: ntia nce-tur de bunt6i te0ai artat D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul +-ostolului ,las #: +-ostole Sfinte : Slav Tro-arul Cuviosului -e ,las (: ntru tine Printe cu deamnuntul s0a -zit cel du- c8i- D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii >ctenia i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG Slav al Cuviosului 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -une un Canon al 4ctoi8ului cu Irmosul. -e ase i unul al +-ostolului -e ,las ( cu Irmosul. -e -atru i unul al Cuviosului. -e ,las & cu Irmosul. tot -e -atru Du- Cntarea a treia. Condacul Cuviosului. ,las (:Cu Dumnezeietile fa-te bune ale du8ului D +-oi Sedealna +-ostolului. Slav a Cuviosului ,las %. Podobia: Cuvntul cel m-reun cel de nce-ut 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Du- Cntarea a asea. Condacul +-ostolului ,las " .Podobia: Pe 2sctoarea de Dumnezeu cea ntru ru,ciuni D Cela ce eti ntru ru,ciuni -rea fierbinte s-ri/initor D Icosul i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului Slav a+-ostolului 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavna Sti8irile 4ctoi8ului Slav a +-ostolului ,las (: Ucenice al 1ntuitorului D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi :9ine este a ne mrturisi Domnului i du- Tatl nostru Tro-arul +-ostolului. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul i urmeaz Ceasul ! . la care zicem Tro-arul +-ostolului Slav al Cuviosului 7i acum al 2sctoarei Ceasului Du- Tatl nostru Condacul +-ostolului i celelalte du- rnduial La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului le -unem -e -atru i ale +-ostolului de la Cntarea a treia tot -e -atru Proc8imenul +-ostolului. ,las (: n tot -mntul a ieit vestirea lor D cu Sti8ul: Cerurile s-un Slav lui Dumnezeu +-oi
!'!

+-ostolul de la 3a-te: n zilele acelea era un oarecare ucenic n Damasc cu numele +nania D +liluia -e ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale Doamne . cu Sti8ul: Dumnezeul se -reamrete n fa-tele Sfin6ilor D a-oi >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul: Cel ce v ascult -e voi -e 1ine m ascult Priceasna: n tot -mntul T4T 2 +C>+ST@ EI S@<9@T4<I1 +C4P><@1A2TUL P<>+ S3I2T>I ST@PA2>I 24+ST<> 2@SC@T4+<>I D> DU12>E>U 7I PU<U<>+ 3>CI4+<>I 1+<I+ De este Bramul ei sau dac va voi cel mai mare s se fac Prive,8ere de toat noa-tea a-oi cntm slu/ba ei aa: La =ecernia cea mic. Sti8irile Samo,lasnice ,las !. -e -atru. Slav 7i acum ,las &: =eni6i iubitorilor de -raznic D a-oi Proc8imenul zilei i nvrednicete0ne Doamne La Sti8oavna. -unem Sti8irile ,las " .Podobia:Casa >fratului D +-oi. Slav 7i acum -e ,las #: =eni6i to6i +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul ,las $: +stzi -o-orul cel binecredincios >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernie cea mare .cntm: 3ericit brbatul . -rima Slav La:Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e o-t. ,las ! Podobia: 4. -reaslvit minune +-oi alte Sti8iri ,las $ .Podobia: Ca -e un viteaz Slav 7i acum -e ,las (: +stzi se bucur m-reun cu noi +-oi =o8odul. Proc8imenul zilei i se -un trei Citiri de la 3acere: Ieit0ai Iacov i celelalte La Litie se -un Sti8irile ,las # Slav 7i acum tot -e ,las #: Cur6indu0ne ,ndul i mintea La Sti8oavna Sti8irile ,las ". cu Sti8urile: cel dinti: +scult fiic i vezi D al doilea Sti8: 3e6ei tale se vor ru,a . a-oi Slav 7i acum . -e ,las ": Ca o cunun -realuminat La 9inecuvntarea -inilor.se -une Tro-arul F de trei oriG a-oi: 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG. Slav 7i acum D Psalmul ## -n la: 9o,a6ii au srcit i au flmnzit care se cntD i Citirea La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul Praznicului Fde trei oriG. se -une Tro-arul iar du-
!'"

Catisme. Sedelnele +co-ermntului i Citirea Du- Polieleu. Sedealna ,las $. Slav 7i acum tot aceasta +-oi se -une -rimul +ntifon . ,las $D Proc8imenul. tot -e ,las $: Pomeni0 voi numele Tu cu Sti8ul: 3e6ei Tale se vor ru,a a-oi: Toat suflarea . >van,8elia de la Luca: n vremea aceea sculndu0se 1aria i Psalmul %*D Slav Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu . 7i acum tot aceasta +-oi: 1iluiete0 m Dumnezeule . cu Sti8ira ,las (: +stzi se bucur m-reun cu noi Canonul se -une al 2sctoarei cu Dumnezeu cu Irmosul. de dou ori. iar Tro-arele se -un -e !" Du- Cntarea a treia. Sedealna ,las % Slav 7i acum tot aceasta Du- Cntarea a asea. Condacul ,las #. Podobia:3ecioar astzi .3ecioar astzi nainte st n 9iseric D i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda +co-ermntului La Laude. -unem Sti8irile -e -atru. ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune a-oi Slav 7i acum ,las &: Dac Te0a vzut -e Tine n vzdu8 minunatul +ndrei Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule Tro-arul +co-ermntului. >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! i celelalte du- rnduial La Litur,8ie. -unem 3ericirile din Canonul +co-ermntului. de la Cntarea a treia i a asea Proc8imenul i Cntarea 2sctoarei de Dumnezeu -e ,las #: 1rete suflete al nostru -e Domnul . cu Sti8ul: C a cutat s-re smerenia roabei sale +-oi +-ostolul n Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor cortul cel dinti avea ndre-tri de slu/b D +liluia -e ,las (: +scult fiic i vezi D Cu Sti8ul: 3e6ei Tale se vor ru,a >van,8elia de la Luca: n vremea aceea intrat0a Iisus ntr0un sat Priceasna: Pa8arul mntuirii 2S>12+<>: Se cuvine s tim i acestea: De se va ntm-la Praznicul +co-ermntului Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu n orice zi a s-tmnii afar de Duminica i dac va voi cineva s cnte slu/ba Sfntului +-ostolului +nania m-reun cu a Praznicului i cu a Cuviosului <oman s o cnte aa: La =ecernia cea mic. Sti8irile+-ostolului -e $. ,las !.cele Samo,lasniceD Slav 7i acum ,las &: =eni6i soboarele

!'#

cele iubitoare de -raznic La Sti8oavna. Sti8irile ,las ". Podobia: Casa >fratului Slav 7i acum ,las #: =eni6i to6i iubitorii de -raznic +cum slobozete i du- Tatl nostru Tro-arul +-ostolului. >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare. cntm: 3ericit brbtul . -rima Slav La: Doamne stri,at0am -unem zece Sti8iri i cntm -atru ale +co-ermntului. trei ale +-ostolului i trei ale lui <oman 1elodul. Slav a +-ostolului. 7i acum a +co-ermntului =o8odul. Proc8imenul zilei i Citirile. adic trei ale +co-ermntului >cteniile cele obinuite La Litie. Sti8irile +co-ermntului ,las #. Slav a +-ostolului D 7i acum a +co-ermntului La Sti8oavn -unem Sti8irile +co-ermntului ,las ". cele Samo,lasniceleD Slav a Cuviosului D 7i acum a +co-ermntului La: 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul +co-ermntului Fde trei ori G.a-oi: 3ie numele Domnului binecuvntat Ftot de trei oriG.cntndu0le i Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul -n la: 9o,a6ii au srcit i au flmnzit -e care l cntm -e ,las ( +-oi Citirea La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul +co-ermntului a-oi al +-ostolului. Slav al Cuviosului .7i acum al +co-ermntului +-oi obinuitele Catisme Du- Catisme. Sedelnele +co-ermntului i Citirile Urmeaz Polieleul cu Cntrile lui +-oi Sedealna +co-ermntului Fde dou oriG i du- aceea +ntifonul nti . ,las $D Proc8imenul ,las $: Pomeni0voi numele Tu cu Sti8ul: 3e6ei Tale se vor ru,a +-oi: Toat suflarea s laude -e Domnul >van,8elia de la Luca: n zilele acelea sculndu0se 1aria D Psalmul %*. Slav Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu .7i acum tot aceasta i Sti8ira . -e ,las (: +stzi se bucur m-reun cu noi Canonul +co-ermntului cu Irmosul. -e ase i al +-ostolului -e -atru i al Cuviosului tot -e -atru CatavasiileDDesc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Condacul +-ostolului i al Cuviosului i Sedealna +-ostoluluiD Slav a Cuviosului 7i acum a +co-ermntului. i Citirea Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul +co-ermntului. i Sina5arul: Du- Cntarea a noua. Luminnda +co-ermntului.
!'$

Slav a +-ostolului. 7i acum a +co-ermntului La Laude -unem Sti8irile +co-ermntului -e -atru Slav a +-ostolului 7i acum a +co-ermntului. a-oi Do5olo,ia cea mare Du- Sfinte Dumnezeule . Tro-arul +-ostolului. Slav a Cuviosului. 7i acum iari a +co-ermntului >cteniile i 4t-ustul i Ceasul !. la care zicem Tro-arul +co-ermntului. Slav +-ostolului. 7i acum a 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule Condacul +co-ermntului i 4t-ustul cel final De asemeni i la celelalte Ceasuri zicem nti Tro-arul +co-ermntului iar Tro-arele Sfin6ilor le zicem sc8imbndu0 le Iar Condacul +co-ermntului l zicem la toate Ceasurile La Litur,8ie. -unem 3ericirile din Canonul +co-ermntului de la Cntarea a treia -e -atru. a-oi ale +-ostolului din Cntarea a asea -e -atru Du- =o8od Tro-arul +co-ermntului i a-oi al +-ostolului i al Cuviosului +-oi Condacul +-ostolului. Slav al Cuviosului. 7i acum al +co-ermntului Proc8imenulD a-oi Cntarea 2sctoarei de Dumnezeu -e ,las #: 1rete suflete al meu -e Domnul .cu Sti8ul: C a cutat s-re smerenia roabei sale D i a-oi a +-ostolului: n tot -mntul a ieit Urmeaz +-ostolul n Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. cortul cel dinti avea ndre-tri de slu/be . a-oi al +-ostolului. de la 3a-te: n zilele acelea era n Damasc un oarecare ucenic cu numele +nania +-oi +liluia -e ,las (: +scult fiic i vezi . cu Sti8ul: 3e6ei Tale se vor ru,a i a-oi al +-ostolului: 1rturisi0vor cerurile minunile tale Doamne >van,8elia. -rima de la Luca: n vremea aceea intrat0a Iisus ntr0un sat i a-oi a +-ostolului. tot de la Luca: Eis0a Domnul Ucenicilor si: Cel ce v ascult -e voi -e 1ine 1 ascult +-oi -rima Priceasn: Pa8arul mntuirii i cealalt: n tot -mntul Iar +-ostolul i >van,8elia cele de rnd le citim mai nainte 2S>12+<>: +a se cuvine c de se va ntm-la Praznicul Prea Sfintei 2sctoare de Dumnezeu al Cinstitului su +co-ermnt i al Sfntului +-ostol +nania Duminic. atunci:

!'%

Smbt seara la =ecernia cea mic. La: Doamne stri,at0 am se -un Sti8irile nvierii -e -atru. Slav 7i acum a +co-ermntului La Sti8oavna se -une Sti8ira nvierii o dat i Sti8oavna +co-ermntului se -une de la =ecernia cea mare. cu Sti8urile ei. Slav 7i acum a +co-ermntului aceea de la =ecernia cea mic +cum slobozete i du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru . Tro-arul nvierii Slav 7i acum al +co-ermntului >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare La: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. una a lui +natolie . a-oi trei ale +co-ermntului i trei ale +-ostolului. Slav a +co-ermntului. 7i acum a 2sctoarei ,lasului Se -un trei Citirile ale +co-ermntului La Litie -unem Sti8irile +co-ermntului. Slav a +-ostolului. 7i acum a +co-ermntului La Sti8oavna. Sti8irile nvierii Slav a +-ostolului 7i acum a +co-ermntului La: 9inecuvntarea -inilor. Tro-arul +co-ermntului Fde trei oriG. iar dac nu este Prive,8ere s-unem Tro-arul nvierii Slav al +-ostolului. 7i acum al +co-ermntului La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul. se -une Tro-arul nvierii Fde dou oriG Slav al +-ostolului 7i acum al +co-ermntului Du- Catisme. Sedelnele nvierii cu Sti8irile 2sctoarei lor. a-oi Polieleul cu obinuitele 1rimuri i Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc i celelalte +-oi I-acoiul ,lasului i toate Sedelnele +co-ermntului +-oi +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului >van,8elia nvierii i nvierea lui Bristos i Psalmul %* . i celelalte du- rnduial Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru i al +co-ermntului -e ase i al +-ostolului -e -atru Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Condacul +co-ermntului i al +-ostolului. i Sedealna +-ostolului. Slav 7i acum a +co-ermntului Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul nvierii La Cntarea a noua. cntm: Ceea ce eti mai cinstit D a-oi Luminnda nvierii. Slav a +-ostolului 7i acum a +co-ermntului La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii i -atru ale +co-ermntului. cu aceea de la Slav D cu Sti8urile +co-ermntului cele de seara Slav Sti8ira >van,8eliei. 7i
!'&

acum Preabinecuvntat eti . a-oi Do5olo,ia cea mare Du- Sfinte Dumnezeule i celelalte. Tro-arul nvierii numai el sin,ur +-oi >cteniile i 4t-ustul i Ceasul !. la care zicem Tro-arul nvierii. Slav al +co-ermntului. 7i acum a 2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru Condacul nvierii De asemenea. aa se face i la celelalte Ceasuri. se zice Condacul nvierii i al +co-ermntului sc8imbndu0le La Litur,8ie. -unem 3ericirile ,lasului -e -atru i ale +co-ermntului de la Cntarea a treia -e -atru i ale +-ostolului de la Cntarea a asea tot -e -atru Du- =o8od. Tro-arul nvierii i al +co-ermntului i al +-ostolului +-oi Condacul nvierii. Slav al +-ostolului. 7i acum al +co-ermntului +-oi Proc8imenul. +-ostolul. +liluia. >van,8elia i Priceasna. mai nti ale nvierii i a-oi ale +co-ermntului 2sctoarei de Dumnezeu Iar slu/ba Cuviosului <oman se las i se cnt la Pavecerni6 Tot ntr0aceast zi -omenim -e Prea Cuviosul Printele nostru Sava al 9iserscului 3ctorul de minuni Se svrete Slu/ba lui n locaul lui. du- mrturia ar8iereului care este acolo 2 EIU+ + D4U+ P41>2I<>+ S3A2TULUI S3I2?ITULUI 1UC>2IC CIP<I+2 7I + S3I2T>I 1UC>2I?> IUSTI2+ 7I + S3A2TULUI 7I 3><ICITULUI +2D<>I C>LUI 2>9U2 P>2T<U B<IST4S Seara. la: Doamne stri,at0am se -un Sti8irile -e ase. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz ntre 1ucenici D Slav ,las ": De rtcirea nv6turii i de cunotin6a idolilor D7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavna -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav ,las ": Pe lumintorul cel de Dumnezeu luminat . Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi: +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului ,las $: 7i -rta obiceiului D Slav 7i acum a 2sctoarei i a 2sctoarei Crucii
!''

La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei i obinuitele Catisme +-oi Sedelnele 4ctoi8ului i Citirile i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului fr de 1ucenicine -e o-t i a-oi Canonul Sfin6ilor . ,las $. -e ase Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului -e ,las !. Podobia: Ceat n,ereasc D De la meteu,ul vr/itoresc ntorcndu0se +-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slava Sfntului . 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavna. Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfntului ,las (: Cel ce mai0naite cu deadinsul a fost a-rtor al rut6ii . 7i acum a 2sctoarei i a 2sctoarei Crucii 9ine este a ne mrturisi Domnului i Sfinte Dumnezeule iar du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului . Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Litur,8ie. -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a treia. tot -e -atru Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului D cu Sti8ul: Ce vom rs-lti +-ostolul din >-istola ctre Timotei: 3iule Timotei. mul6umesc lui Bristos. celui ce m0a ntrit -e mine +-oi +liluia ,las ": Preo6ii Ti Doamne se vor mbrca D >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul >u sunt ua D Priceasna: ntru -omenirea venic Slu/ba Sfntului +ndrei celui nebun -entru Bristos se cnt la Pavecerni6 2 EIU+ + T<>I+ P41>2I<>+ S3A2TULUI S3I2?ITULUI 1UC>2IC DI42ISI> +<>4P+JITUL Seara. la: Doamne stri,at0am se -un Sti8irile Sfntului -e ase. ,las !. Podobia:Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . a-oi. ,las ": =eni6i credincioi cu un ,las D7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavna -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav ,las $ +dnc nevzut al
!'(

cunotin6ei celei cereti te vom numi -e tine 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete iar du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului -e ,las $ 9untatea nv6ndu0te i trezindu0te D Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul. -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului i Citire +-oi Psalmul %* i se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului. fr de 1ucenicine -e o-t i al Sfntului -e ase. ,las ( Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului Fde dou oriG . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului ,las (. Podobia:+-rtoare doamn D Poruncile cereti ntru Du8ul +-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavna. -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfntului -e ,las (: ntre -reo6i i ntre 1ucenici Cuvioase ai strlucit 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i celelalte du- rnduiala obinuit La Litur,8ie. -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a treia tot -e -atru Proc8imenul ,las (: Luda0se0vor Cuvioii ntru slav D cu Sti8ul: Cnta6i Domnului cntare nou +-ostolul de la 3a-te: n zilele acelea n +tena ate-tndu0i -e dnii Pavel D +liluia -e ,las ": Preo6ii Ti se vor mbrca D >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul: asemenea este m-r6ia cerurilor ne,ustorului Priceasna: ntru -omenirea venic 2 EIU+ + P+T<+ P41>2I<>+ S3A2TULUI S3I2?ITULUI 1UC>2IC ><4T>I >PISC4PUL +T>2>I La =ecernie. se -un trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfntului . Slav ,las $. Podobia:Dat0ai semn D a-oi Slav Sfntului . ,las ".nsui ,lasul: Sttut0ai naintea +dormirii
!')

1aicii lui Dumnezeu . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavna -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului: 9untatea nv6ndu0te i trezindu0te D Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul Sfntului Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei -e ,lasul Tro-arului Sfntului 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului.a-oi Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfntului -e -atru. ,las ( Du- Cntarea a treia. Condacul Sfntului ,las (. Podobia:+-rtoare doamn D Pe tine Ierar8ul +tenei te ludm i Sedealna Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Du- Cntarea a asea. Condacul ,las $. Podobia:Cela ce te0ai nl6at -e cruce D Ca un stl- neclintit >rotei i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda Sfntului. Slav a Sfntului . 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi :9ine este a ne mrturisi Domnului D Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i celelalte du- rnduial Tot ntr0aceast zi +flarea Cinstitelor 1oate a celor dintre Sfin6i Prin6ilor notri Jurie ntiul +r8ie-isco- al Mazanului i al lui =arsanufie. e-isco-ul TNeronului.se svrete soborul lor n cetatea Mazanului i n 9isericile care le -oart Bramul 2 EIU+ + CI2C>+ P41>2I<>+ S3I2T>I 1UC>2I?> B+<ITI2+ La =ecernie. -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfintei . -e ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz D Slav 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavna. se -un Sti8irile. Slav 7i acum a 2sctoarei 4ctoi8ului +cum slobozete i du- Tatl nostru Tro-arul Sfintei. ,las $: 1ielueaua Ta Bristoase D a-oi Slav 7i acum a 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul

!(*

La Utrenie . la: Dumnezeu este Domnul . -unem Tro-arul Sfintei Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei 4binuitele Catisme. Psalmul %*. amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfintei -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfintei. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Sfintei Du- Cntarea a noua. Luminnda i Sti8oavna 4ctoi8ului i celelalte du- rnduial ?Tot ntr0aceast zi Pomenirea Sfin6ilor Trei Ierar8i Petru. +le5ie i Iona 1itro-oli6ii 1oscovei i a toat <usia. 3ctorii de minuni Se svrete Soborul lor unde sunt 1oatele lor i unde le este Bramul 2 EIU+ + 7+S>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI SL@=ITULUI +P4ST4L T41+ Seara. La: Doamne stri,at0am se -un Sti8irile Sfntului -e ase. ,las $. Podobia:Ca -e un viteaz D Slav ,las &: Ca un slu/itor al cuvntului 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavna -unem Sti8irile +-ostolului -e -atru. Podobia:Dat0ai semn . Slav a Sfntului. ,las &: Cele dumnezeieti ale n6ele-ciunii lui Bristos . 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului ,las #: +-ostole Sfinte Toma D Slav D 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele +-ostolului. cu Sti8irile 2sctoarei lor i Psalmul %* Se -un +mndou Canoanele 4ctoi8ului fr de 1ucenicine i Canonul Sfntului -e ase Catavasia: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului ,las (. Podobia:Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu D Cu nvodul cuvintelor celor dumnezeieti . Fde dou oriGD Slav 7i acum a 2sctoarei: Pe ua cea cereasc Du- Cntarea a asea. Condacul +-ostolului -e ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D Cel -lin de darul n6ele-ciunii D Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua.
!(!

Luminnda Sfntului. Podobia: 3emei. auzi6i D Slav cealalt Podobie a Sfntului: Cu du8ul n 9iseric . 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Sfntului n numr de -atru. -e ,las !D nsui ,lasul. a-oi Slav ,las &: n cru6a fa-telor bune cltorind D 7i acum a 2sctoarei Do5olo,ia cea mare du- Sfinte Dumnezeule i celelalte. Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul +-oi Ceasul ! i celelalte du- obicei La Litur,8ie. -unem 3ericirile din Canonul Sfntului de la Cntarea a treia i a asea se -un -e o-t Proc8imenul ,las (: n tot -mntul a ieit vestirea lor . cu Sti8ul: Cerurile vestesc Slav lui Dumnezeu D +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor. Dumnezeu -e noi +-ostolii cei mai de -e urm D +liluia ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale. Doamne D >van,8elia de la Ioan: 3iind seara. ntr0una a smbetelor i Priceasna: n tot -mntul 2 EIU+ + 7+PT>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI S><JBI> 7I =+BUL Seara. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e ase . ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i D Slav ,las $: Ser,8ie i =a8ul. luminoasa i veselitoarea strlucire a 1ucenicilor D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavna -unem Sti8irile 4ctoi8ului Slav a Sfin6ilor -e ,las (: ntri6i0v asu-ra vr/mailor adunarea 1ucenicilor lui Bristos D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete i celelalte i du- Tatl nostru Tro-arul ,las $: 1ucenicii Ti Doamne D Slav 7i acum a 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfin6ilor -e ase. ,las ! Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfin6ilor Fde dou oriG -e ,las !. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui
!("

Dumnezeu a-oi Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfin6ilor ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D 1intea voastr m-otriva vr/mailor o a6i ntrit i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Sfin6ilor -e -atru. cele Samo,lasnice: una -e ,las !. Fde dou oriG. i dou -e ,las $. Slav ,las #: Ct de bun i ct de veselitoare este n6ele-ciunea cea fr6easc D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavna -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor ,las ": =znd de demult biserica lui Dumnezeu D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i a-oi Ceasul ! i celelalteD La Litur,8ie. -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Sfin6ilor de la Cntarea a treia -e -atru Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor celor care sunt -e -mntul Lui cu Sti8ul: 1ai0 nainte vedeam -e Domnul naintea mea totdeauna D +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. Sfin6ii to6i -rin credin6 au biruit m-r6ii D +liluia. ,las ": Iat acum ce este bine D >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul Ucenicilor Si: Pzi6i0v de oameni cci vor -une -este voi minile lor D Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ii 2 EIU+ + 4PT+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4+S>I 1+ICII 24+ST<> P>L+JBI+ La =ecernie.-unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfintei -e ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav a Sfintei -e ,las $: Unde s0a nmul6it -catul La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav 7i acum a 2sctoarei ei +cum slobozete i du- Tatl nostru Tro-arul Sfintei -e ,las (: ntru tine maic D Slav 7i acum a 2sctoarei lui >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfintei Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei
!(#

lui 4bi8uitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului Psalmul %* i se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i a-oi Canonul Cuvioasei -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfintei. Slav 7i acum a 2sctoarei ei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfintei . ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Tru-ul tu cu -ostiri to-indu06i D a-oi Icosul Iar du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului i celelalte du- rnduial 2 EIU+ + 24U+ P41>2I<>+ S3A2TULUI +P4ST4L I+C4= +L3>UL 7I + CU=I4SULUI +2D<42IC 7I + S4?I>I LUI. +T+2+SI+ Seara. la: Doamne stri,at0am -unem ase Sti8iri i cntm trei Sti8iri ale +-ostolului -e ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i trei ale Cuvioilor. ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu06i +-oi Slav a +-ostolului -e ,las $: Darul Dumnezeiescului Du8 artat -rimindu0l D 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavna -unem Sti8irile +-ostolului ,las $. Podobia: Dat0ai semn D cu Sti8urile ei. Slav +-ostolului ,las %: Cu credin6 -rznuim ziua cea cu totul cinstit a -omenirii Tale D 7i acum a 2sctoarei acelai ,las: 9iseric i u eti +-oi: +cum slobozete i celelalte i du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru . Tro-arul +-ostolului . ,las #: +-ostole. Sfinte Iacove D Slav al Cuviosului ,las !: Locuitor al -ustiului i de minuni fctor D 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei: Piatra fiind -ecetluit Du- obinuitele Catisme. Sedelnele +-ostolului cu Sti8irile 2sctoarei lor i Citirea Psalmul %* i Canoanele 4ctoi8ului. unul cu Irmosul. -e -atru i al +-ostolului -e ase. ,las & i al Cuviosului -e -atru. ,las ( Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Condacul +-ostolului ,las $. Podobia: Cela ce Te0ai nl6at -e cruce D Cela ce vntor al -,nilor -realuminat te0ai artat +-oi Sedealna +-ostolului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i
!($

cuvntul lui Dumnezeu D Slav a Cuviosului. 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul +-ostolului ,las ". Podobia: Pe -ro-ovduitorii cei tari D Ca -e un luceafr care a luminat toat zidirea D Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda +-ostolului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile +-ostolului -e -atru. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz D FCea de La =ecernieG. Slav ,las ": Lsnd cele -mnteti ai urmat -e Bristos D 7i acum a 2sctoarei: Toat nde/dea mea Do5olo,ia cea mare Du- Sfinte Dumnezeule i celelalte. Tro-arul +-ostolului. Slav a Cuviosului 7i acum a 2sctoarei nvieriiD >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! La Litur,8ie. -unem 3ericirile din Canonul +-ostolului de la Cntarea a treia i a asea. -e o-t Proc8imenul ,las (: n tot -mntul D cu Sti8ul: Cerurile vestesc Slav lui Dumnezeu D +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor. Dumnezeu -e noi +-ostolii cei mai de -e urm D +liluia -e ,las ": 1rturisi0 vor cerurile. minunile Tale Doamne D >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul ucenicilor Si: Cela ce v ascult -e voi -e 1ine 1 ascult D i Priceasna: n tot -mntul D 2 EIU+ + E>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI >=L+1PI> 7I >= L+1PI+ La =ecernie se -un trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfin6ilor -e ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz Slav a aceluiai ,las. nsui ,lasul: Cu iubirea de frate o numire amestecndu0se D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. ,las $: Cu lumina Treimii -erec8ea cea de fra6i buni strlucete D Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. ,las $: 1ucenicii Ti Doamne D Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul Sfin6ilor Fde dou oriG Slav 7i acum -unem Tro-arul a 2sctoarei
!(%

Catismele cele obinuite i Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfin6ilor -e -atru ,las & Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfin6ilor ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu D Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Du- Cntarea a asea. Condacul Sfin6ilor ,las #. Podobia: 3ecioara astzi D Pe vite/ii 1ucenici i fra6i du- tru- D a-oi Icosul Du- Cntarea a noua. Sedealna 4ctoi8ului . Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului i cealalt rnduial a Utreniei i celelalte i 4t-ustul 2 EIU+ + U2SP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI +P4ST4L 3ILIP U2UL DI2 C>I 7+PT> DI+C42I 7I + CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U T>43+2 1@<TU<ISIT4<UL 7I 3@C@T4<UL D> C+24+2> >PISC4PUL 2IC>>I 7I SC<ISULUI La =ecernie -unem trei Sti8iri ale +-ostolului . -e ,las $. Podobia: Cela ce de sus eti c8emat D i trei ale Cuviosului ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu06i D Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavna -unem Sti8irile 4ctoi8ului +-oi: +cum slobozete i du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru .Tro-arul +-ostolului ,las #: +-ostole Sfinte 3ili-e D Slav a Cuviosului ,las (: +l dre-tei credin6e ndre-ttorule . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului . Citirile i Psalmul %* Se -une un Canon al 4ctoi8ului cu Irmosul. -e ase i dou ale Sfin6ilor cu Irmosul. -e o-t. al +-ostolului ,las & i al Cuviosului acelai ,las Du- Cntarea a treia. Condacul Sfntului Teofan ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Dumnezeiasc ntru-are a lui Bristos . s-unnd0o cu ,las tareD i Sedealna +-ostolului ,las (. Podobia: Pe
!(&

n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu D Slav a Cuviosului ,las $ D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Du- Cntarea a asea. Condacul +-ostolului ,las $. Podobia: Cela ce te0ai nl6at -e cruce D =ntor al neamurilor -realuminat D i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului i a +-ostolului. Slav a Cuviosului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul +-ostolului. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Litur,8ie. -unem 3ericirile 4ctoi8ului i Proc8imenul: n tot -mntul . cu Sti8ul: Cerurile vestesc Slav lui Dumnezeu D +-ostolul de la 3a-te: n zilele acelea n,erul Domnului a ,rit ctre 3ili- D +liluia -e ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale Doamne D >van,8elia de la Luca: n vremea aceea artat0a Domnul i al6i '* de +-ostoli Priceasna: n tot -mntul 2S>12+<>: Se cuvine a ti c du- a uns-rezecea zi a lunii 4ctombrie. Duminica viitoare svrim Pomenirea Sfin6ilor Prin6i celor ce s0au adunat la 2iceea a doua oar. adic la Sinodul al =II0lea >cumenic. -entru le-darea i rsturnarea do,melor celor fr de Dumnezeu. ale urtorilor de Bristos i ale -ri,onitorilor de cretini. ale lu-ttorilor celor m-otriva icoanelor i ale lui Co-ronim Fm-ratul Constantin Co-ronimulG i ale ticloilor e-isco-i celor ce cu,etau cele m-reun cu dnsul i ale altor ar8ierei i ale nele,iuitului i -reas-urcatului lor sobor 7i se va cnta acest ti- de Praznic n ziua a uns-rezecea. dac aceast se va ntm-la Duminica iar Slu/ba Sfntului celui de rnd se las i se cnt cnd va socoti cel mai mare Smbt seara. la =ecernia cea mic se -un Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8 La =ecernia cea mare la: Doamne stri,at0am cntm trei Sti8iri ale nvierii i una a lui +natolie i ase ale Sfin6ilor Prin6i. ,las &. Podobia: Cea deznd/duit D Cinstitele soboare D Slav acelai ,las. nsui ,lasul: Pe trmbi6ele cele de tain ale Du8ului D 7i

!('

acum a 2sctoarei ,lasului =o8odul i Proc8imenul zilei i trei Citiri ale Prin6ilor Prima de la 3acere: +uzind +vraam D a doua de la II <e,i: n zilele acelea zis0a 1oise ctre fii lui Izrael: =ede6i iat am dat naintea voastr D i a treia tot de la II <e,i: n zilele acelea zis0a 1oise ctre fii lui Izrael: Iat al Domnului Dumnezeul Tu este cerul La Litie. -unem Sti8ira Bramului Slav a Praznicului ,las #: +-ostoletilor -redanii . 7i acum a 2sctoarei: 3r de smn6 de la Dumnezeiescul Du8 La Sti8oavna -unem Sti8irile nvierii ale ,lasuluiD Slav a Prin6ilor. ,las $: Pomenirea cea de -este an a -urttorilor de Dumnezeu Prin6i D 7i acum a 2sctoarei: Caut s-re ru,ciunea robilor Ti La: 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fde dou oriGD i al Prin6ilor ,las (: Preabinecuvntat eti Bristoase Dumnezeul nostru Fo datG i Citire din 3a-tele +-ostolilor La Utrenie. du- cei ase Psalmi la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul nvierii de dou ori. Slav al Prin6ilor. 7i acum al 2sctoarei. acelai ,las Du- amndou Catismele -unem Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor i a-oi Citire din Tlcuirea >van,8eliei. a Duminicii celei de rnd Polieleul i Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc a-oi I-acoiul ,lasului i iari Citirea +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului. i a-oi: Toat suflarea s laude -e Domnul D i >van,8elia nvierii +-oi: nvierea lui Bristos vznd . Psalmul %* i Sti8ira nvierii Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru i al Crucii nvierii. -e doi i al 2sctoarei de Dumnezeu. -e doi i al Prin6ilor. -e ase Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul nvierii i Sedealna Prin6ilor ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-in -e noi D Slav 7i acum a 2sctoarei i Citirea Du- Cntarea a asea. Condacul Prin6ilor. ,las &. Podobia: C8i-ul cel scris de mn D 3iul cel ce din Tatl ne,rit a strlucit D Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda nvierii. Slav a Prin6ior. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile nvierii -e -atru i trei ale Prin6ilor. tot -e -atru. re-etnd0o -e -rima. ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i D Toat tiin6a sufleteasc adunnd D zicnd aceste Sti8uriD Sti8ul nti:
!((

9ine eti cuvntat Doamne Dumnezeul Prin6ilor notri D al doilea: +duna6i0i Domnului -e Preacuvioii lui D a-oi Slav a Prin6ilor ,las (: Ceata Sfin6ilor Prin6i D 7i acum Preabinecuvntat eti Do5olo,ia cea mare Du-: Sfinte Dumnezeule i celelalte urmeaz Tro-arul nvierii. a-oi >cteniile i 4t-ustul i Ceasul !. fcndu0se obinuita ieire n -ridvor. la care se cnt: Slav 7i acum Sti8ira >van,8eliei i se citete nv6tura Sfntului Teodor Studitul i 4t-ustul final La Ceasuri. -unem Tro-arul nvierii. Slav al Prin6ilor. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du-: Tatl nostru -unem Condacul nvierii i al Prin6ilor. -e care le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie. -unem 3ericirile ,lasului. -e ase i ale Prin6ilor de la Cntarea a treia -e -atru. du- =o8od. Tro-arul nvierii i al Prin6ilor. a-oi Condacul nvierii. Slav al Prin6ilor Iar de este Bramul 2sctoarei de Dumnezeu. -unem: 7i acum Condacul Bramului Iar dac este Bramul vreunui Sfnt sau a vreunei Sfinte atunci -unem: 7i acum a 2sctoarei: Ceea ce eti -rtinitoare cretinilor Proc8imenul ,lasului i a-oi al Prin6ilor. de la Cntarea a a-tea a Prin6ilor. ,las $: 9ine eti cuvntat Doamne Dumnezeul Prin6ilor notrii i ludat i -reaslvit este numele Tu n veci +min D cu Sti8ul: C dre-t eti ntru toate +-ostolul zilei i a-oi al Prin6ilor din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor aduce6i0v aminte de mai marii votri D +liluia al ,lasului i a-oi al Prin6ilor. cu Sti8ul nti: Dumnezeul Dumnezeiolor. Domnul a ,rit D al doilea Sti8: +duna6i Lui -e Preacuvioii Lui D a-oi >van,8elia zilei i cea a Prin6ilor. de la Ioan: n zilele acelea i0a ridicat Iisus oc8ii Si la ceruri D Priceasna: Luda6i0l -e Domnul din ceruri D i cealalt: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + D4ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI P<4=. T+<+B 7I +2D<42IC 7I + P<>+CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U C4S1+ +JBI424LITULUI >PISC4PUL. 1+IU1>I 7I 3@C@T4<UL D> C+24+2>

!()

Seara La =ecernie. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale 1ucenicilor. ,las $. Podobia: Dat0ai semn D i trei ale Cuviosului. acelai ,las Podobia: Ca -e un viteaz D Slav a 1ucenicilor. acelai ,las: 3cndu0v astzi lui Bristos . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavna -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a 1ucenicilor ,las !: +dunarea cea de trei odrasle D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete i du-: Tatl nostru Tro-arul 1ucenicilor ,las %: De minunile Sfin6ilor 1ucenici -uterile cereti s0au minunat D Slav ,las (: +l dre-tei credin6e ndre-ttorule D 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul 1ucenucilor Fde dou oriG Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului. Psalmul %* Se -une un Canon al 4ctoi8ului . unul al Sfin6ilor 1ucenici -e -atru. ,las ( i unul al Cuviosului. tot -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia. Condacul Cuviosului ,las (. Podobia: +-rtoare Doamn D m-odobit fiind cu fa-tele bune Cozma de Dumnezeu insuflate D i Sedealna 1ucenicilor ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu D Slav a Cuviosului acelai ,lasD 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul 1ucenicilor ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Pe Slav Treimii. nou vite/ii 1ucenici artnu0ne0 o . i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav 1ucenicilor. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul 1ucenicilor. Slav al CuviosuluiD 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasurile mer, du- rnduiala obinuit. la ele zicem mai nti Tro-arul 1ucenicilor. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Iar Condacele le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie. -unem 3ericirile 4ctoi8ului. a-oi Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor celor care sunt -e -mntul lui D cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul naintea mea
!)*

-ururea D +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor ntri6i0v ntru Domnul D +liluia ,las $: Stri,at0au dre-6ii D >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul ucenicilor Si: Pzi6i0v de oameni c i vor -une -este voi minile lor Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + T<>ISP<>E>C>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICIL C+<P 7I P+PIL P41>2I<>+

La =ecernie. la: Doamne stri,at0am . -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfin6ilor ,las $ . Podobia: Ca -e un viteaz D Slav a Sfin6ilor. ,las &: Ca un vrednic ntre vztorii de Dumnezeu D 7i acum a 2sctoarei sau Crucii 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului.a-oi: +cum slobozete . iar du-: Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. ,las $: 1ucenicii ti Doamne Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului. a-oi Citirile i Psalmul %* Punem amndou Canoanele 4ctoi8ului i un Canon al 1ucenicilor -e -atru. ,las ! Du- Cntarea a treia. Sedealna 1ucenicilor. ,las !. Podobia: Piatra finnd -ecetluit D Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfin6ilor ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at -e Cruce D Ca -e o vistierie de mult -re6 st-nul . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du-: Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum a 2sctoarei i celelalte du- rnduial 2 EIU+ + P+ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI 2+E+<I>. JB><=+SI>. P<4T+SI> 7I CB>LSI> T4T 2T<U +C>+ST@ EI
!)!

P@E2UI1 +ICI 2 ?@<IL> +C>ST>+ 7I P41>2I<>+ 1+ICII 24+ST<> P+<+SCB>=+ C>+ 24U@. 7I CA2T@1 SLUK9+ >I 1P<>U2@ CU + S3I2?IL4< 1UC>2ICI Seara. la =ecernia cea mic. la: Doamne stri,at0am -unem -atru Sti8iri ale Cuvioasei ,las ": Calea cea drea-t a <aiului D Slav ,las $: =eni6i o adumarea credincioilor . 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavna -unem Sti8irile Cuvioasei ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav ,las ": ntru is-ite aflndu0ne . 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du-: Tatl nostru -unem Tro-arul Cuvioasei ,las (: ntru tine maic D Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare. du- obinuitul Psalm de sear. cntm: 3ericit brbatul .-rima Slav . iar la: Doamne stri,at0 am -unem Sti8irile -e o-t i cntm cinci ale Cuvioasei i trei ale Sfin6ilor Sti8irile Cuvioasei. ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i D Strlucit0ai Parasc8evo +-oi Sti8irile Sfin6ilor. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz D +-rtorii credin6ei lu-ta svrind . Slav a Cuvioasei. ,las !: Tu cu vrsrile lacrimilor Tale D 7i acum : Ceea ce este slav a toat lumea D +-oi =o8odul i Proc8imenul zilei i trei Citiri ale Cuvioasei. -rima de la n6ele-iunea lui Solomon: Sufletele dre-6ilor sunt n mna lui Dumnezeu a doua la fel: Dre-6ii n via6 vor fi vii i a treia tot la fel: Dre-tul de va a/un,e D >cteniile du- rnduial La Litie -unem Sti8irile Cuvioasei. ,las !: Dar Dumnezeiesc de la Dumnezeu lund D Slav ,las ": Patria i rudeniile ai -rsit D 7i acum a 2sctoarei: Toat nde/dea mea s-re Tine o -un La Sti8oavna -unem Sti8irile Cuvioasei ,las $. Podobia: Cela ce eti c8emat de sus D Brnindu0te cu dra,oste Dumnezeiasc . Sti8ul nti: Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului lui Sti8ul al doilea: Ce voi rs-lti Domnului -entru toate cte mi0a dat mie . a-oi Slav ,las ": Din rdcin bun ai odrslit trandafir bine mirositor . 7i acum a 2sctoarei nvierii: 4. minune mai nou La 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul Sfintei Fde dou oriG i: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fo datG +-oi: 3ie numele
!)"

Domnului binecuvntat Fde trei oriG i Psalmul ## -n la: 9o,a6ii au srcit i au flmnzit dar cei ce0L caut -e Domnul nu se vor li-si de tot binele -e care le cntm -e ,las ( i a-oi Citirile din via6. Sfintei La Utrenie du- cei ase Psalmi la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfintei Fde dou oriG. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al 2sctoarei nvierii 4binuitele Catisme. du- care zicem Sedelnele Cuvioasei de cte dou ori. Slav 7i acum a 2sctoarei lor +-oi Citirea i Polieleul i Sedealna Sfintei Fde dou oriG ,las (: Ceea ce ai fost mai nainte aleas de la Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei ei +ntifonul nti ,las $ i Proc8imenul ,las $: Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului Lui cu Sti8ul: Ce voi rs-lti Domnului -entru toate cte mi0a dat >l mie D >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domul: Toate mi sunt date 1ie de la Ttl 1eu D a-oi Psalmul %*. Slav Pentru ru,ciunile Cuvioasei Parasc8eva 1ilostive . 7i acum Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu . cu Sti8ira ,las &: Pomenirea Ta rmne n veci Canonul 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul. -e ase. ,las ( i al Cuvioasei -e -atru. ,las ( i al Sfin6ilor 1ucenici -e -atru. ,las $ Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. -unem Condacul i Icosul 1ucenicilor. a-oi Sedealna Cuvioasei ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi .Slav a Sfin6ilor 1ucenici ,las !. Podobia: 1ormntul tu 1ntuitorule . 7i acum a 2sctoarei nvierii Du- Cntarea a ase. Condacul Cuvioasei ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D Pe sfnta folositoarea D a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda Cuvioasei. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Cuvioasei -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D Parasc8evo. de Dumnezeu n6ele-6it . a-oi Slav ,las &D 7i acum a 2sctoarei Do5olo,ia cea mare Iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte. Tro-arul Cuvioasei. Slav a Sfin6ilor 1ucenici. 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul +-oi Ceasul ! i obinuitul 4t-ustul final La Litur,8ie. -unem 3ericirile din Canonul Sfintei de la Cntarea a treia -e. -atru. i din Canonul 1ucenicilor. de la
!)#

Cntarea a ase tot -e -atru Proc8imenul Cuvioasei ,las $: Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului Lui cu Sti8ul: Ce voi rs-lti Domnului -entru toate cte mi0a dat mie +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor mai nainte de -linirea vremii a-oi +liluia ,las ! >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea ru,at0a -e Iisus un oarecare din farisei D a-oi Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ii 2 EIU+ + CI2CISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI P<>+CU=I4SULUI 1UC>2IC LUCBI+2 P<>4TUL 9IS><ICII C>L>I 1+<I + +2TI4BI>I 7I + P<>CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U >3TI1I> C>L 24U La =ecernie. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale 1ucenicilor. -e ,las $. Podobia: Dat0ai semn . Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi Sti8oavna 4ctoi8ului i: +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul 1ucenicului ,las $: 1ucenicul Tu Doamne D Slav 7i acum al 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul 1ucenicului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului. Psalmul %* i Citirea Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i a-oi Canonul 1ucenicului -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna 1ucenicului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a ase. Condacul 1ucenicului ,las ". Podobia:Pe 2sctoarea de Dumnezeu cea ntru ru,ciuni D Pe cela ce ntru -ustnicie mai nainte a strlucit D a-oi Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8uluiD Slav a 1ucenicului. 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i celelalte du- obicei
!)$

2 EIU+ + 7+ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 1UC>2IC L4JBI2 SUT+7UL C>L D> L+ C<UC>+ D412ULUI La =ecernie. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfntului ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav ,las &: n vremea -atimilor Tale Bristoase . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Sfntului ,las &: Ln, cruce stnd . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului ,las $: 1ucenicul tu Doamne D Slav 7i acum al 2sctoareiD >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul 1ucenicului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. a-oi Sedelnele 4ctoi8ului. Psalmul %* i -unem amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfntului -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D Cu veselie se bucur biserica . i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei +-oi Sti8oavna 4ctoi8ului i du- aceea: 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! i celelalte La Litur,8ie -unem Proc8imenul ,las ': =eselise0va dre-tul de Domnul cu Sti8ul: +uzi Dumnezeule ,lasul meu a-oi +-ostolul din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei ntrete0te n darul lui Bristos Iisus D +liluia ,las $: Dre-tul ca finicul va nflori . a-oi >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea venind ostaii la locul c-6nii D i Priceasna: ntru -omenirea venic

!)%

2 EIU+ + 7+PT>SP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI P<44<4C 4S>+ 7I + CU=I4SULUI 1UC>2IC +2D<>I C<IT>+2UL Seara La =ecernie. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale Proorocului ,las !. Podobia: Prea luda6ilor 1ucenici i a-oi trei ale Cuviosului Podobia: Ca -e un viteaz +-oi. Sti8oavna 4ctoi8ului. +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Proorocului ,las ": +-ostolul Tu Doamne D Slav al Cuviosului ,las $: Pustniecete mai nainte nevoindu0te n munte D 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul Proorocului Fde dou oriG. Slav al CuviosuluiD 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului. Psalmul %* Se -une numai un Canon al 4ctoi8ului i se -un dou Canoane ale Sfin6ilor. unul al Proorocului ,las ! i altul al Cuviosului ,las " Du- Cntarea a treia. -unem Sedealna Proorocului ,las (. Slav a Cuviosului ,las (.Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Cuviosului: Prznuiete astzi m-rteasc cetate i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Cuviosului. 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi Sti8oavna 4ctoi8ului i du- aceea: 9ine este a ne mrturisi Domnului D Sfinte Dumnezeule iar du- Tatl nostru Tro-arul Proorocului. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul i celelalte du- obicei 2 EIU+ + 4PTASP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI +P4ST4L 7I >=+2JB>LIST LUC+ Seara La =ecernie. la: Doamne stri,at0am -unem ase Sti8iri. -e ,las (. Podobia: Ce v vom numi -e voi . Slav ,las &: +-ostolule al lui Bristos i scriitorule . 7i acum a 2sctoarei: Cine nu te va ferici -e tine La Sti8oavn -unem Sti8irile +-ostolului ,las %. Podobia: 9ucur0te cmara -ustnicilor cu Sti8urile ei. Slav ,las &: Prea n6ele-te
!)&

vntorule Sfinte ucenice . 7i acum a 2sctoarei: 3ctorul i izbvitorul meu +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul +-ostolului: +-ostole Sfinte i >van,8eliste Slav 7i acum al 2sctoarei: Pe tine ce ai zmislit mntuire neamului nostru D >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG . Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii 4binuitele Catisme i Sedelnele +-ostolului Fde dou oriG. cu Sti8ira 2sctoarei lor. i Psalmul %* Canoanele amndou ale 4ctoi8ului. fr de 1ucenicine i Canonul +-ostolului -e ase. ,las $ Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Sedealna +-ostolului ,las #. Podobia: De frumuse6ea fecioriei tale D Slav +-ostolului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu D 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D 1ucenic fcndu0te Cuvntului lui Dumnezeu D a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda +-ostolului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude Sti8irile -e -atru. ,las !. a-oi Podobia: 2or al luminii -e tine D Pe ucenicul lui Bristos i scriitorul >van,8eliei . Slav ,las (: +dunndu0ne credincioii ca David cu cntri . 7i acum a 2sctoarei 7i Do5olo,ia cea mare Iar du- Sfinte Dumnezeule Tro-arul +-ostolului. Slav 7i acum al 2sctoarei nvieriiD >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! i celelalte La Litur,8ie -unem 3ericirile +-ostolului.de la Cntarea a treia i a asea. -e o-t Du- =o8od. Proc8imenul: n tot -mntul . cu Sti8ul: Cerurile vestesc Slav lui Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre Coloseni: 3ra6ilor. cu n6ele-ciune umbla6i fa6 de cei de afar D +liluia ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale Doamne . cu Sti8ul: Dumnezeu cel ce se -roslvete n sfaturile Sfin6ilor Lui >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul cel ce v ascult -e voi -e 1ine 1 ascult Priceasna: n tot -mntul a ieit vestirea lor

!)'

2 EIU+ + 24U@SP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI P<44<4C >4IL 7I + CU=I4SULUI 1UC>2IC U+< La =ecernie -unem trei Sti8iri ale Proorocului ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . i trei ale 1ucenicului ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i D La Sti8oavna -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav 7i acum a 2sctoarei ei +cum slobozete i du- Tatl nostru Tro-arul 1ucenicului ,las $: 1ucenicul Tu. Doamne. Uar Slav 7i acum a 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul Tro-arul 1ucenicului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei a-oi obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului. i Psalmul %* Un Canon al 4ctoi8ului cu Irmosul. -e ase. a-oi dou Canoane ale Sfin6ilor cu Irmoasele -e o-t +l Proorocului -e ,las " i al 1ucenicului -e ,las & Du- Cntarea a treia. Sedealna Proorocului ,las $. Podobia: Cela ce Te0ai nl6at D Slav a 1ucenicului ,las !. Podobia: 1ormntul Tu D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Du- Cntarea a asea. Condacul 1ucenicului ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D Lui Bristos ai urmat 1ucenice Uare Du- Cntarea a noua. Luminnda i Sti8oavna 4ctoi8ului i celelalte du- rnduiala Utreniei Tot ntr0aceast zi Pomenirea -rea Cuviosului Printelui nostru Ioan al <scului Prznuirea lui se face acolo unde se afl moatele 2 EIU+ + D4U@E>C>+ P41>2I<>+ S3A2?IL4< 1+<I 1UC>2ICI +<T>1I> 7I DULUL Seara la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile Sfntului -e ase. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav ,las ": Pe lumintorul credin6ei cel ,ndit . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Sti8oavna -unem Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Sfntului ,las &: Pentru le,ea lui Bristos -timind . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum
!)(

slobozete Sfinte Dumnezeule Di du- Tatl nostru Tro-arul 1ucenicului ,las $: 1ucenicul tu.Doamne D Slav 7i acum al 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul . Tro-arul Sfntului Fde dou oriG Slav 7i acum al 2sctoarei a-oi obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului. Citirile i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului. fr de 1ucenicine i Canonul Sfntului -e ase. ,las " Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului ,las (. Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului ,las ". Podobia: Pe -ro-ovduitorii cei tari D Pe 1ucenicul cel binecredincios i -urttorul de cunun . i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a 1ucenicului. 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav 1ucenicului ,las &: +stzi toat lumea se lumineaz cu razele -timitorului . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule Tatl nostru a-oi Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei D >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! i celelalte du- obicei La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale 1ucenicului. de la Cntarea a treia. tot -e -atru Proc8imenul Sfntului ,las ': =eselise0va dre-tul de Domnul . cu Sti8ul: +uzi. Dumnezeule ,lasul meu . +-oi +-ostolul din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei. ntrete0te ntru darul D +liluia ,las $: Dre-tul ca finicul va nflori +-oi >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul 1ucenicilor Si: +ceast -orunc v dau vou +-oi Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I U2+ P41>2I<>+ P<>+ CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U IL+<I42 C>L 1+<> Seara la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile Cuviosului -e ase. ,las $. Podobia: Cela ce de sus eti c8emat . Slav ,las ": Din tinere6ile tale . 7i acum a 2sctoarei sau a
!))

2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Sfntului ,las (: De Du8ul Sfntului fiind . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du-: Tatl nostru Tro-arul Cuviosului ,las (: Cu cur,erile lacrimilor tale D Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme . Sedelnele 4ctoi8ului i Citirile +-oi Psalmul %* i amndou Canoanele 4ctoi8ului fr de 1ucenicine i Canonul Sfntului Ilarion care se -une -e ase. ,las " Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . a-oi Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D Ca -e un lumintor nea-us . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei Fdin Ti-icul JrecescG La Laude -unem Sti8irile Cuviosului -e -atru. ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i . Slav ,las ": 9lnde6ile tale -rinte . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Sfntului ,las (: 1ul6imile mona8ilor -e Tine ndre-ttorul . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du-: Tatl nostru Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei +-oi >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! i -e celelalte du- obicei La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a treia. tot -e -atru Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului lui cu Sti8ul: Ce voi rs-lti Domnului +-oi +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor ca fiii luminii s umbla6i D +liluia ,las &: 3ericit brbtul care se teme de Domnul >van,8elia de la Luca: n vremea aceea sttut0a Iisus la loc es +-oi Priceasna: ntru Pomenire venic

"**

Tot ntr0aceast zi aducerea 1oatelor Prea Cuviosului Printelui nostru Ilarion. e-isco-ul 1e,linscului Se svrete Soborul lui acolo unde sunt 1oatele sale sau la 9isericile care0i -oart Bramul 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I D4U+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 7I 2T4C1+I CU=I4SULUI +P4ST4LII +=><CBI> >PISC4PUL I><+P4L>I 3@C@T4<UL D> 1I2U2I SI + S3I2?IL4< 7+PT> TI2><I DI2 >3>S La =ecernie -unem trei Sti8iri ale Sfntului. ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn i trei ale Sfin6ilor Tineri . ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz +-oi Slav a Sfntului ,las #: +r8iereule Cuvioase -reafericite -rinte . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor Tineri ,las (: =eni6i toat zidirea n c8imvale de cntri . 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du-: Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las $: ndre-ttorule al credin6ei . Slav al Tinerilor. acelai ,las: 1ucenicii Ti Doamne 7i acum al 2sctoarei . a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG Slav al Tinerilor. 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului. a-oi Psalmul %* Canonul 4ctoi8ului se -une doar unul cu Irmosul. -e ase. i Canonul +r8iereului ,las ". -e -atru i al Tinerilor ,las (. -e -atru Du- Cntarea a treia. Condacul Tinerilor ,las $. Podobia: Cel ce te0ai nl6at D Cel ce -reamreti -e -mnt -e Sfin6ii Si . a-oi Icosul i Sedealna Sfntului +verc8ie ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Slav a Tinerilor. ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-in . 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului +verc8ie ,las (. Podobia: Ca nite -r, a firii D Ca -e un ar8iereu -rea mare . i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului i a Sfntului +verc8ie. Slav a Tinerilor. 7i acum a 2sctoarei +-oi Sti8oavna 4ctoi8ului i du- aceea: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte
"*!

Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului +verc8ie. Slav a Tinerilor. 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i Ceasurile du- rnduial La Litur,8ie. -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Sfntului +verc8ie de la Cntarea a treia -e -atru Proc8imenul ,las !: Jura mea va ,ri n6ele-ciune cu Sti8ul: +uzi6i acestea toate neamurile +-oi +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. +r8iereu ca acesta se cuvenea s avem D +liluia ,las ": Jura dre-tului va ,ri n6ele-ciune cu Sti8ul: Le,ea Dumnezeului lui ntru inima lui +-oi >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul:>u sunt ua Priceasna: ntru -omenire venic Tot ntru aceast zi -rznuim -e Prea Sfnta 2sctoare de Dumnezeu a Cazancului 2 EIU+ D4U@E>CI 7I T<>I+ P41>2I<>+ S3A2TULUI +P4ST4L I+C4= 3<+T>L> D412ULUI Seara. -unem 4binuita Catism La: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile Sfntului -e ase. ,las $. Podobia: Dat0ai semn . Slav ,las &: Cu sn,ele mrturisirii. -reo6ia o ai ntrit . 7i acum Cine nu te va ferici -e tine La Sti8oavna.-unem Sti8irile +-ostolului ,las !. Podobia:Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . Slav ,las (: +l lui Bristos nce-torul -storilor frate fiind D 7i acum a 2sctoarei: St-n -rimete ru,ciunile +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului ,las ": Ca un ucenic al Domnului D Slav 7i acum : Toate tainele +-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme . Sedealna +-ostolului . cu Sti8ira 2sctoarei lor . Citirile i Psalmul %* Cntndu0se amndou Canoanele 4ctoi8ului. fr de 1ucenicine i a-oi se -une Canonul +-ostolului -e ase. ,las $ Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea . iar du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou

"*"

oriG Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul +-ostolului ,las $. Podobia: Cela ce Te0ai nl6at D Dumnezeu Cuvntul cel Unul 2scut al Tatlui D Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda +-ostolului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Sfntului -e -atru. ,las (. Podobia: Doamne de ai i sttut naintea divanului . Slav ,las !: Cu strlucirea cea de foc a Dumnezeiescului Du8 luminndu0te . 7i acum a 2sctoarei Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Litur,8ie. -unem 3ericirile din Canonul +-ostolului de la Cntarea a treia i a asea Proc8imenul ,las (: n tot -mntul D cu Sti8ul: Cerurile vestesc Slav lui Dumnezeu +-ostolul. din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor v fac vou cunoscut >van,8elia +liluia. ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale Doamne >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea venit0a Iisus n -atria Sa Priceasna: n tot -mntul Tot ntru aceast zi -omenim aducerea Cinstitelor 1oate ale Sfntului Iacob cel 2ou al =oroviscului. fctorul de minuni Se svrete Soborul i Slu/ba lui acolo unde se afl 1oatele lui i unde se afl Bramul lui du- n6ele-ciunea i binecuvntarea ar8iereului 2 EIU+ D4U@E>CI 7I P+T<+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 1UC>2IC +<>T+ 7I + C>L4< 1P<>U2@ CU DA2SUL La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale 1ucenicilor ,las !. Podobia: Prealuda6ilor 1ucenici . Slav ,las $: Cu cntare -e nce-torul de turm . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. ,las (: <eaua sftuire cea viclean i necreduncioas a >vreilor mai nainte cunoscnd0o . 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor ,las !: Pentru durerile

"*#

Sfin6ilor . Slav 4t-ustul

7i acum

al 2sctoarei >cteniile i

La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei Catismele cele obinuite. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se s-un a-oi amndou Canoanele 4ctoi8ului i a-oi Canonul 1ucenicilor -e -atru. ,las ( Du- Cntarea a treia. Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Du- Cntarea a asea. Condacul ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D Praznic de veselie vestitor ne0a sosit nou . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei a-oi Sti8oavna 4ctoi8ului +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei +-oi >cteniile i 4t-ustul i Ceasurile du- obicei La Litur,8ie. Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor celor care sunt -e -mntul lui D cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor Sfin6ii toti -rin credin6 au biruit -e m-ra6i +liluia ,las $: Stri,at0au dre-6ii i Domnul i0a auzit -e dnii >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul ucenicilor Si: Tot cel ce 1 va mrturisi -e 1ine naintea oamenilor Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ D4U@E>CI 7I CI2C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI 7I 24T+<I 1+<CBI+2 7I 1+<TI<I> La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfin6ilor. ,las $ Podobia: Ca -e un viteaz . Slav a Sfin6ilor. ,las !: Ucenici i urmritori v0a6i fcut D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav ,las#: Lumintori ,ndi6i ai 9isericii . 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. ,las $: 1ucenicii Ti
"*$

Doamne D Slav 4t-ustul

7i acum

al 2sctoarei >cteniile i

La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG Slav 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfin6ilor -e -atru ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfin6ilor ,las #. Podobia: De frumuse6ea fecioriei tale . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las $. Podobia: 2evoindu0se bine din -runcie . i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i celelalte du- rnduial La Litur,8ie -unem Proc8imenul ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntre Sfin6ii Si . cu Sti8ul: ntru adunri binecuvnta6i -e Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor. unul oarecare dintre noi +liluia ,las $: Stri,at0au dre-6ii +-oi >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea c8emnd Iisus -e cei dois-rezece . i Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 7+S>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 1+<>LUI 1UC>2IC DI1IT<I> IE=4<IT4<UL D> 1I< 7I P41>2I<>+ 1+<>LUI 7I 23<IC47+TULUI CUT<>1U< De va voi cel mai mare facem Prive,8ere La =ecernia cea mic -unem Sti8urile -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . Slav ,las &: +stzi toat lumea se lumineaz . 7i acum a 2sctoarei. acelai ,las: 2sctoare de Dumnezeu tu eti via6a cea adevrat La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las ". Podobia: Casa >fratului cu Sti8urile ei Primul Sti8: Dre-tul ca finicul va nflori D +l doilea sti8: <sdit fiind n casa Domnului .

"*%

Slav 7i acum a 2sctoarei acelai ,las: Lucrul lui Dumnezeu bine se cuvine +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du-: Tatl nostru Tro-arul Sfntului ,las #: 1are a-rtor Te0a aflat ntru -rime/dii lumea D Slav 7i acum al Cutremurului: Cel ce cau6i s-re -mnt i0l faci -e el de se cutremur >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare cntm: 3ericit brbatul -rima Slav La: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e o-t. ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn re-etnd o Sti8ir. a-oi alte Sti8iri ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav ,las &: +stzi m-reun ne c8eam -e noi . 7i acum a 2sctoarei: Cine nu te va ferici -e tine =o8odul. a-oi Proc8imenul zilei i trei Citiri. -rima din Proorocia lui Isaia: Caut din cer Doamne . a doua din Proorocia lui Ieremia: +cestea zice Domnul +dusu0 mi0am aminte de mila tinere6ilor tale i una a Sfntului. de la n6ele-ciunea lui Solomon: Dre-tul de va a/un,e La Litie -unem Sti8ira Bramului. iar Samo,lasnicele Sfntului. se -un -e ,las !: =eselete0te ntru Domnul . Slav ,las %: S aler,m cu credin6 i cu dra,oste . 7i acum a 2sctoarei. acelai ,las: S trmbi6m cu trmbi6e de cntri La Sti8oavna se -un Sti8irile Cutremurului. ,las " nsui ,lasul. cu Sti8urile lor: Pmntul cutremurndu0se . Sti8ul nti: Cltinat0ai -mntul i l0ai tulburat -e dnsul . al doilea sti8: Cel ce cau6i -e -mnt i0l faci -e el de se cutremur . Slav acelai ,las:+re adic Dumnezeiescul i fr de -ri8an sufletul tu D 7i acum 3ecioar nenuntit La 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul 1ucenicului Fde dou oriG i: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fo datG. a-oi: 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG i Citirile La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Cutremurului Fde dou oriG Slav al 1ucenicului. 7i acum al Cutremurului +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele 1ucenicului. cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citirile din >van,8elie Du- Polieleu -unem Sedealna ,las (. Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei i citim din Cartea cea de Praznice +-oi +ntifonul nti ,las $. Proc8imenul ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntre Sfin6ii Si . cu Sti8ul: Sfin6ilor
"*&

care sunt -e -mntul lui +-oi: Toat suflarea s laude -e Domnul . i >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul ucenicilor Si: Iat eu v trimit -e voi D Psalmul %* i Sti8ira ,las &: +stzi m-reun ne c8eam -e noi Canonul Cutremurului ,las &. cu Irmosul. -e ase i dou Canoane ale 1ucenicului -e o-t. amndou -e ,las $ Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Condacul Cutremurului ,las &. Podobia: Plinind rnduiala cea -entru noi D Izbvete0ne -e noi -e to6i Doamne de cutremurul cel ,reu +-oi Sedealna Sfntului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav alt Sedealn acelai ,las i aceeai PodobieD 7i acum a Cutremurului ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at Du- Cntarea a asea. Condacul 1ucenicului ,las ": Cu. cur,erile sn,iuirilor tale Dimitrie . a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda 1ucenicului Fde dou oriG. Slav 7i acum a Cutremurului La Laude -unem Sti8irile 1ucenicului -e ase. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i alte Sti8iri ,las %. Podobia: 9ucur0te cmara -ustnicilor . Slav ,las $: Cela ce a motenit -rin suli6e darul coastei celei mntuitoare . 7i acum a 2sctoarei: Izbvete0ne -e noi din nevoile noastre Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru Tro-arul 1ucenicului. Slav 7i acum al Cutremurului >ctenia i a-oi 4t-ustul i se miruiesc a-oi 3ra6ii cu untdelemn sfnt din candela Sfntului du- cum s0a artat mai nainte Urmeaz Ceasul ! i 4t-ustul cel final La Litur,8ie. -unem 3ericirile din Canonul Cutremurului.de la Cntarea a treia -e -atru i din Canonul Sfntului de la Cntarea a asea -e -atru Proc8imenul Cutremurului ,las &: 1ntuiete Doamne -o-orul tu i binecuvnteaz motenirea Ta cu Sti8ul: Ctre Tine Doamne voi stri,a Dumnezeul meu i al Sfntului: =eseli0se0va dre-tul de Domnul i va nd/dui s-re dnsul . cu Sti8ul: +uzi Dumnezeule ,lasul meu +-ostolul Cutremurului din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor -e care l iubete Domnul l i ceart . i al Sfntului din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei ntrete0te n darul . +liluia ,las $: Dumnezeule le-datu0ne0ai
"*'

-e noi cu Sti8ul: Cltinat0ai -mntul i l0ai tulburat -e el i a-oi al Sfntului : Dre-tul ca finicul va nflori >van,8elia Cutremurului de la 1atei: n vremea aceea intrnd Iisus n corabie . i a Sfntului de la Ioan: Eis0a Domnul ucenicilor Si: +cestea v -oruncesc vou +-oi Priceasna: Luda6i -e Domnul i cealalt: ntru -omenire venic Se cuvine s tim: De se va ntm-la Pomenirea marelui Sfntului 1ucenic Dimitrie Izvortorul de 1ir i a Cutremurului Duminica. atunci. smbt: La =ecernia cea mic se -un Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu du- obicei La =ecernia cea mare du- obinuita Catism la: Doamne stri,at0am se -un trei Sti8iri ale nvierii D trei ale Cutremurului care sunt scrise la Sti8oavna =ecerniei celei mari i -atru ale Sfntului Dimitrie. a-oi Slav a Sfntului Dimitrie 7i acum a 2sctoarei. Do,matica ,lasului de rnd Proc8imenul se -une al zilei i se -un trei Citiri La Litie -unem Sti8ira Bramului i Sti8irile Sfntului cele Samo,lasnice. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavna se -un Sti8irile nvierii. Slav a Sfntului Dimitrie. 7i acum a 2sctoarei nvierii -e ,lasul Slavei Sfntului La 9inecuvnterea -inilor se -une Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fde dou oriG i al Sfntului Dimitrie Fo datG. iar dac nu este Prive,8ere. du- Tatl nostru se -une Tro-arul nvierii. Slav a Sfntului Dimitrie 7i acum a Cutremurului >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 du- Cntarea: Cuvine0se s te fericim i du- Sfinte Dumnezeule se -une Condacul Sfntului. Slav 7i acum al Cutremurului La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav al Sfntului 7i acum al Cutremurului Du- obinuitele Catisme se -un Sedelnele nvierii cu Sti8ira 2sctoarei lor. a-oi Polieleul cu Sti8irile 1rimurilor lui Tro-arul nvierii: Soborul n,eresc i celelalte +-oi I-acoiul ,lasului i Sedelnele Sfntului amndou cte o dat. fr de cele ale 2sctoarei. Slav
"*(

Sedealna cea du- PolieleuD 7i acum a 2sctoarei ei +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului >van,8elia nvierii: nvierea lui Bristos vznd +-oi Psalmul %* i Sti8ira nvierii Se -une Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru i a-oi al Cutremurului -e -atru i al Sfntului tot -e -atru Catavasiile: Desc8ide0voi Jura mea Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul Sfntului i Sedealna Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul nvierii Iar du- Cntarea a noua. Luminnda nvierii. Slav a Sfntului. 7i acum a Cutremurului La Laude. -unem Sti8irile nvierii n numr de -atru. a-oi cele ale Sfntului de la Slav . tot -atru. cu Sti8urile lui. Slav Sti8ira >van,8eliei. 7i acum Prea binecuvntat eti Urmeaz Do5olo,ia mare. iar du-: Sfinte Dumnezeule i celelalte se -une numai Tro-arul nvierii >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! La Ceasuri zicem Tro-arul nvierii. Slav al Cutremurului. 7i acum al 2sctoarei Ceasului Du- Tatl nostru -unem Condacul Cutremurului La Ceasul # -unem Tro-arul nvierii. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei Ceasului. iar du- Tatl nostru Condacul Sfntului Dimitrie +a facem i la celelalte Ceasuri .Tro-arele i Condacele le zicem sc8imbndu0le 2umai Tro-arul nvierii nu se sc8imb La Litur,8ie. -unem 3ericirile ,lasului. -e -atru i ale Cutremurului de la Cntarea a treia tot -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a asea. tot -e -atru Du- =o8od. -unem Tro-arul nvierii i a-oi al Cutremurului i al Bramului. dac este al 2sctoarei de Dumnezeu i al Sfntului Dimitrie Condacul nvierii i al Cutremurului. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei de Dumnezeu Iar dac nu este Bramul 2sctoarei de Dumnezeu. 7i acum al Cutremurului Proc8imenul Cutremurului i a-oi al Sfntului +-ostolul se -une unul al Cutremurului i a-oi al Sfntului.a-oi +liluia ,las $: Dumnezeule le-datu0ne0ai -e noi . cu Sti8ul: Cltinat0ai -mntul D a-oi al Sfntului: Dre-tul ca finicul va nflori >van,8elia Cutremurului i a-oi a Sfntului Priceasna: Luda6i0l -e Domnul din ceruri D i a-oi a Sfntului:

"*)

ntru -omenire venic rnd le citim la nce-ut

Iar +-ostolul i >van,8elia cea de

2 EIU+ D4U@E>CI 7I 7+PT>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 1UC>2IC 2>ST4< La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfntului. ,las ( Podobia: 4. -reaslvit minune Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi: +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du-D Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. ,las $: Ucenicul tu Doamne . Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul 1ucenicului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* +mndou Canoanele 4ctoi8ului i a-oi Canonul Sfntului -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna ,las $. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului. ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D 2evoindu0te bine a-oi Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei +-oi Sti8oavna 4ctoi8ului i Ceasurile du- rnduial La Litur,8ie. se -une slu/ba Ucenicilor T4T 2T<U +C>+ST@ EI S> S@=A<7>7T> 2 ?+<+ <41A2>+SC@ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U DI1IT<I> C>L 24U D> L+ 9+S+<+9I Se svrete Soborul lui n Sfnta 1itro-olie a 1unteniei acolo unde sunt 1oatele lui 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 4PT+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI T><>2TI> 7I 2>42IL+ 7I + CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U 7T>3+2 S+=+IT UL 7I 3@C@T4<UL D> C+24+2>

"!*

La =ecernie. -unem trei Sti8iri ale 1ucenicilor. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . i trei ale Cuviosului. ,las (: Podobia: 4. -reaslvit minune Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi +cum slobozete i du- Tatl nostru Tro-arul 1ucenicilor ,las $: 1ucenicii Ti Doamne . Slav al Cuviosului. ,las (: +l dre-tei credin6e ndre-ttorule . 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul 1ucenicului Fde dou oriG. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* +-oi -unem un Canon al 4ctoi8ului. cu Irmosul. -e ase i dou ale Sfin6ilor: al 1ucenicului ,las $. -e -atru i al Cuviosului ,las ( -e -atru Du- Cntarea a treia. Condacul ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at D Servit0ai rai de fa-te bune +-oi Sedealna 1ucenicilor. Slav a Cuvioilor ,las %. 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul 1ucenicilor. ,las $. Podobia: Cel ce te0ai nl6at . Cinstit -omenire a 1ucenicilor a sosit astzi Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului i a-oi a 1ucenicilor. Slav a Cuviosului. 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului a-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului D Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul 1ucenicilor. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei a-oi >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia se fac du- rnduiala lor Tot n aceast zi Pomenirea Sfintei 1uceni6e Parasc8eva. unde0i este Bramul se cnt Slu/ba ei 7i tot n aceast zi Pomenirea celui ntru sfin6i Printelui nostru +rsenie +r8ie-isco-ul Serbiei Se svrete soborul lui unde sunt 1oatele lui i unde ar fi Bramul lui 2 EIU+ D4U@E>CI 7I 24U+ P41>2I<>+ CU=I4+S>I 1UC>2I?>I +2+ST+SI+ <41+2+ 7I + P<>+CU=I4SULLUI P@<I2T>LUI 24ST<U +=<+1I> 2CBISUL

"!!

La =ecernie. se -un trei Sti8iri ale 1uceni6ei. ,las (. Podobia: Ce v vom numi -e voi Sfin6ilor . i trei ale Cuviosului acelai ,las. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi: +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du-: Tatl nostru Tro-arul Sfintei: 1ielueaua Ta Iisuse . Slav al Cuviosului. ,las (: ntru tine -rinte D 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfintei Fde dou oriG. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme . Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -une un Canon al 4ctoi8ului cu Irmosul. -e ase i dou ale Sfin6ilor. -e o-t: al 1uceni6ei. ,las ( i al Cuviosului. acelai ,las Du- Cntarea a treia. Condacul Sfintei. ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D Pe feciorie cuvioase cu a-a cur6itoare i Sedealna. ,las (. Slav a Cuviosului. ,las !. Podobia: 1ormntul Tu 1ntuitorule . 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Cuviosului +vramie. ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D +rtatu0te0ai -e -mnt ca un n,er n tru- . i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului i a Sfintei. a-oi Slav a Cuviosului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfintei. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i Ceasurile du- rnduiala lor La Litur,8ie. -unem Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului -entru toate D +-oi +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor cu roada Du8ului +liluia ,las &: 3ericit brbatul . cu Sti8ul: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul toate0mi sunt date 1ie +-oi Priceasna: ntru -omenire venic Tot ntru aceast zi -omenim adormirea Preacuviosului Printelui nostru +vramie +r8imandritul Dumnezeietii +rtri de la <ostov. 3ctorul de minuni Se svrete Soborul lui n

"!"

biserica lui. acolo unde zac 1oatele lui sau unde i este Bramul 2 EIU+ + T<>IE>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI E>24=I> 7I E>24=I+ S4<+ LUI La =ecernie. -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfin6ilor. ,las $ Podobia: Ca -e un viteaz . Slav ,las &: Ceat de cntri s adunm astzi . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi Sti8oavna 4ctoi8ului. +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule iar du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. ,las $: 1ucenicii Ti Doamne D Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul 1ucenicilor Fde dou oriG Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Punem a-oi amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfin6ilor -e -atru. ,las ( Du- Cntarea a treia. Sedealna 1ucenicilor ,las !. Podobia: 1ormntul Tu 1ntuitorule . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las (. Podobia: Ca nite -r, a firii D Pe mrturisitorii adevrului i -ro-ovduitori ai binecuvntrii D i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a 1ucenicilor. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule iar du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit 2 EIU+ T<>IE>CI 7I U2+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< +P4ST4LI ST+BI>. +1P>LI> 7I + C>L4< DI1P<>U2@ CU DA27II 7I + S3A2TULUI 1UC>2IC >PI1+L La =ecernie. -unem trei Sti8iri ale +-ostolilor. ,las $. Podobia: Prea luda6ilor 1ucenici . i trei ale 1ucenicilor. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz Sti8oavna 4ctoi8ului.a-oi
"!#

+cum slobozete i du- Tatl nostru Tro-arul +-ostolilor ,las #: Sfin6ilor +-ostoli ru,a6i -e milostivul Dumnezeu Slav al 1ucenicului: 1ucenicul Tu Doamne 7i acum al 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG. Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Un Canon al 4ctoi8ului cu Irmosul. -e ase i dou Canoane ale Sfin6ilor cu Irmoasele -e o-t Canonul +-ostolilor ,las !. -e -atru i al 1ucenicului ,las $. tot -e -atru Du- Cntarea a treia. Sedealna +-ostolului. ,las !. Podobia: 1ormntul tu 1ntuitorule . Slav a 1ucenicului. ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-in -e noi D 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul +-ostolilor ,las (. Podobia: Ca nite -r, a firii D Ca nite vistierii ale ntru0 tot ludatului Sfntului Du8 i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a +-ostolilor. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi :9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du-: Tatl nostru Tro-arul +-ostolilor. Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit
LUNA NOIEM'RIE ARE TREI.ECI DE .ILEB .IUA ARE 1, CEA"URI IAR NOAPTEA 1$ CEA"URI

2 EIU+ 2TAI P41>2I<>+ S3I2?IL4< 7I D> 1I2U2I 3@C@T4<II 3@<@ D> +<JI2?I C4S1+ 7I D+1I+2 C>I DI2 +SI+ Seara se -une obinuita Catism La: Doamne stri,at0am se -un Sti8irile -e ase. ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i . Slav Samo,lasnica ,las &: 3r de sfrit este darul Sfin6ilo D 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului. iar dac voiete cel mai mare se -un i Sti8urile acestea. -e ,las ": Izvorul tmduirilor . Sti8ul

"!$

nti: 1inunat este Dumnezeu ntre Sfin6ii Si D Cu dra,oste dumnezeiasc i cu dorul celor ce vor s vie . cu Sti8ul al doilea: Sfin6ilor celor ce sunt -e -mntul lui D De mari daruri nvrednicindu0v -realuda6ilor . a-oi Slav ,las &: Totdeauna avnd -e Bristos . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. ,las (: Sfin6ilor fr de ar,in6i i de minuni fctori D Slav 7i acum al 2sctoarei sau al 2sctoarei Crucii >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei sau al 2sctoarei Crucii 4binuitele Catisme . Sedelnele 4ctoi8ului . Citirile i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului fr de 1ucenicine. -e o-t i al Sfntului. -e ase Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfin6ilor. ,las (. Podobia:Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriGD Slav 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Du- Cntarea a asea. Condacul. ,las " .Podobia: Pe -ro-ovduitorii cei tari D Dar de tmduiri -e voi am dobndit . Icosul i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii La Laude -unem Sti8irile Sfin6ilor.cele Samo,lasnice -e -atru. ,las !. Slav ,las $: Izvorul tmduirilor . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii Sti8oavna 4ctoi8ului i Sti8ira Sfin6ilor cu Sti8urile ei. ,las &: Iat acum ce este bine sau ce este frumos . Luminat i -realuminat a-oi Slav ,las (: Cine nu se va minuna . 7i acum a 2sctoarei sau a 2sctoarei Crucii +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i Ceasurile du- rnduial. la care zicem Tro-arul i Condacul Sfin6ilor La Litur,8ie se -un 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Sfin6ilor din Canonul Cntrii a treia. -e -atru Proc8imenul. ,las $:Sfin6ilor care sunt -e -mntul lui . cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul naintea mea -ururea . a-oi +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor voi sunte6i
"!%

tru-ul lui Bristos +liluia ,las ": Iat acum ce este bun sau ce este frumos >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea c8emnd Iisus -e cei dois-rezece i Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + D4U+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI +CBI2DI2. PIJ+SI>. +3T42I>. >LPIDI34<> 7I +2>1PIDIST La =ecernie. se -un trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfin6ilor. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav a Sfin6ilor ,las &: +stzi adunarea 1ucenicilor cea de cinci strlucitoare . 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului i Sti8ira Sfin6ilor cu Sti8urile ei. ,las !: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si D <aze n cinci strlucitoare de 1ucenici care au strlucit . Slav ,las ": =eni6i s ne bucurm Domnului . 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. ,las ": <bdtorilor de c8inuri ai Domnului fericit este -mntul . Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG . Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului. Citirea i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfin6ilor. -e -atru Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfin6ilor. ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul. ,las ". Podobia: Pe -ro-ovduitorii cei tari D Pe 1ucenicii cei binecredincioi i de Dumnezeu -urttori .i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului i Sti8ira Sfin6ilor. ,las ". cu Sti8ul: 1inunat este Dumnezeu ntre Sfin6ii Si D Cu cur,erile sn,iuirilor Tale. tru-ul vo-sindu06i . Slav ,las $: Pe fclia -timitorilor cea n cinci strlucitoare . 7i acum a 2sctoarei +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl
"!&

nostru DTro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei .a-oi >cteniile i 4t-ustul Ceasurile cele du- rnduial La Litur,8ie. -unem Proc8imenul. ,las $:Sfin6ilor care sunt -e -mntul lui . cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul naintea mea -ururea +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor ntri6i0v ntru Domnul +liluia ,las $: Stri,at0au dre-6ii . cu Sti8ul: 1ulte sunt -timirile dre-6ilor >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul Ucenicilor Si: Iat >u v trimit -e voi Priceasna: 9ucura6i0v Dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + T<>I+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI +CB>PSI1+ >PISC4PUL 7I + LUI I4SI3 P<>E9IT><UL 7I +IT+L+ DI+C42UL 7I 224I<>+ 9IS><ICII S3A2TULUI 1+<>LUI 1UC>2IC JB>4<JB> C>L>I DI2 LID+ U2D> >ST> PUS CI2STITUL S@U T<UP La =ecernie. se -un trei Sti8iri ale 1ucenicilor.,las (. Podobia: 4 -reaslvit minune . i trei ale Sfntului J8eor,8e. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav a Sfntului J8eor,8e. ,las &: Du- vrednicia numelui ai vie6uit ostaule J8eor,8e . 7i acum a 2sctoarei +-oi Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a 1ucenicilor. ,las &: 1ai nainte nsemnnd cu nc8i-uire a unirii voastre ntr0un ,nd celei ntreit strlucitoare D 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . Tro-arul Sfin6ilor: 1ucenicii ti Doamne . Slav al Sfntului J8eor,8e: Ca un izbvitor al celor robi6i . 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul . Tro-arul Sfin6ilor 1ucenici Fde dou oriG.Slav al Sfntului J8eor,8e. 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului . Citirea i Psalmul %* +-oi Canonul 4ctoi8ului. cu Irmosul. -e ase. a-oi Canonul 1ucenicilor cu Irmosul. -e -atru .,las $ i al Sfntului J8eor,8e -e -atru .,las $ Du-a Cntarea a treia. Condacul 1ucenicilor ,las ". Podobia: Cele de sus
"!'

cutnd D n6ele-te ntru cele dumnezeieti . Icosul i Sedealna 1ucenicilor.,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . a-oi Slav a Sfntului J8eor,8e. ,las (D 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului J8eor,8e. ,las (. Podobia: +-rtoare Doamn D Ctre a-rarea i fierbintea ta s-ri/inire . i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. a-oi a 1ucenicilor . Slav a Sfntului J8eor,8e. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului i Sti8ira 1ucenicilor. cu Sti8urile ei. ,las ": 4 sfin6i binecredincioi . Slav a Sfntului J8eor,8e. ,las $. nsui ,lasul: Diamantul cel ,ndit al rbdrii. du8ovnicete s0l laudm fra6ilor . 7i acum a 2sctoarei +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru . Tro-arele Sfin6ilor 1uceniciD Slav al Sfntului J8eor,8e. 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i Ceasurile du- rnduial La Litur,8ie. Proc8imenul. ,las $: Sfin6ilor care sunt -e -mntul lui D cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul naintea mea -ururea +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor ntri6i0v ntru Domnul +liluia. ,las $: Stri,at0au dre-6ii . cu Sti8ul: 1ulte sunt su-rrile dre-6ilor >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul ucenicilor Si: Pzi6i0v de oameni c i vor -une minile -este voi . i Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor 2 EIU+ + P+T<+ P41>2I<>+ CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U I4+2ICBI> C>L 1+<> 7I +L S3A2TULUI 1UC>2IC 2IC+2D<U >PISC4PUL 1I<>L4< LICBI>I 7I + P<>4TULUI ><1>U La =ecernie se -un trei Sti8iri ale Cuviosului. ,las $. Podobia: Cel ce de sus eti c8emat . i trei ale 1ucenicului. ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn . Slav ,las ": Cu cu,et viteaz svrind nevoin6a -ustnniceasc . 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav ,las (: 1ul6imile mona8ilor 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru .Tro-arul ,las (: Cu.
"!(

cur,erile lacrimilor tale D Slav al 1ucenicului ,las $: 1ucenicul Tu. Doamne . 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Cuviosului Fde dou oriG. Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului . Citirea i Psalmul %* Un Canon al 4ctoi8ului. cu Irmosul. -e ase . a-oi unul al Cuviosului. -e -atru. ,las $ i unul al 1ucenicului -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna Cuviosului. ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav a 1ucenicului. ,las (. 7i acum a 2sctoarei. sau a Crucii 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Cuviosului. ,las (. Podobia: +-rtoare Doamn D Stea -realuminoas. te0ai artat -e -mnt i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Cuviosului ,las &. nsui ,lasul: Pe cel du- c8i- -zindu0l . 7i acum a 2sctoarei +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru . Tro-arul Cuviosului. Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se fac du- rnduiala obinuit La Litur,8ie. Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului lui . cu Sti8ul: Ce voi rs-ti Domnului +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. roada du8ului +liluia ,las &: 3ericit brbatul care se teme de Domnul . cu Sti8ul: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea mer,ea du- Iisus -o-or mult . Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + CI2C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI J+LITI42 7I >PISTI1I+ La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale 1ucenicilor. ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Sti8oavna 4ctoi8ului. +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru . Tro-arul 1ucenicilor. ,las $: 1ucenicii
"!)

Ti. Doamne . Slav i 4t-ustul

7i acum

al 2sctoareiD a-oi >cteniile

La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul . -unem Tro-arul Sfin6ilor 1ucenici Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei +-oi Catismele i Sedelnele 4ctoi8ului. Citirea i Psalmul %* +mndou Canoanele 4ctoi8ului. i Canonul 1ucenicilor -e -atru. ,las ( Du- Cntarea a treia. Sedealna 4ctoi8ului. ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-in -e noi . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D 1ucenici ai lui Bristos. ntre -o-oare v0a6i numrat . i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului.a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule D i du- Tatl nostru D Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia se fac du- rnduiala obinuit ?ntr0aceast zi -omenim i +dormirea celui ntru Sfin6i Printelui nostru Ioan. ar8ie-isco-ul 2ovo,orodului. 3ctorul de minuni Se svrete Soborul lui. acolo unde sunt 1oatele lui sau la 9isericile care0i -oart Bramul 2 EIU+ + 7+S>+ P41>2I<>+ C>LUI 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U P+=>L 1@<TU<ISIT4<UL. >PISC4PUL C>T@?II C42ST+2TI24P4L La =ecernie. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile Sfntului -e ase. ,las $. Podobia: Dat0ai semn D Slav ,las !: Cu ar8iereasc -odoab te0ai mbrcat . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului i Sti8ira Sfntului. ,las !. cu Sti8urile ei: Preo6ii Ti se vor mbrca ntru dre-tate D Preacuvioase -rinte Pavel. cu fa-te bune te0ai mbrcat de la Bristos Dumnezeu . Slav ,las ": 2oianul -ustniciei notndu0l D 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru
""*

Tro-arul Sfntului ,las #: Prin mrturisirea dumnezeietii credin6e alt Pavel . Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul . -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului. Citirea i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului. fr de 1ucenicine. -e o-t i Canonul Sfntului. -e ase. ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului. ,las #. Slav alt Sedealn. ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Strlucind -e -mnt ca o stea lumin cereasc i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slava a Sfntului 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slava Sfntului ,las ': Plecatu0te0ai ntru adncurile du8ului . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoare +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se fac du- rnduiala obinuit La Litur,8ie. -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i din Canonul Sfntului de la Cntarea a treia -e -atru Proc8imenul ,las ': Luda0se0vor Cuvioii ntru Slav D cu Sti8ul: Cnta6i Domnului cntare nou +-oi. +-ostolul din Cartea cea catre >vrei: 3ra6ilor. +r8iereu ca acesta se cuvenea s avem +liluia ,las ": Preo6ii Ti se vor mbrca ntru dre-tate D >van,8elia de la Luca: Tot cel ce 1 va mrturisi -e 1ine Priceasna: ntru -omenire venic Tot ntru aceast zi -omenirea PreaCuviosului Printelui nostru =arlaam al Botinului de la 2ovo,orod. 3ctorul de minuni Se svrete Soborul lui unde sunt 1oatele lui i la 9isericile care0i -oart Bramul

""!

2 EIU+ + 7+PT>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< T<>IE>CI 7I T<>I D> 1UC>2ICI. C>I DI2 1>LITI2+ 7I + P<>+ CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U 7I 3@C@T4<UL D> 1I2U2I L+E@<. C>L C> 2 1U2T>L> J+LISIULUI + PUS2ICIT La =ecernie se -un trei Sti8iri ale 1ucenicilor. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . i trei ale Cuviosului. ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i . Slav a Cuviosului ,las &: Cuvioase -rinte. n tot -mntul . 7i acum a 2sctoarei Se -une Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Cuviosului. ,las &: Cuvioase -rinte. n tot -mntul ai ieit . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoare +cum slobozete Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru . Tro-arul 1ucenicilor.,las $: 1ucenicii Ti.Doamne . Slav al Cuviosului ,las (: Cu ru,ciunile cele cu -rive,8eri i cu rurile lacrimilor stl-ul 6i0ai udat 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul . Tro-arul 1ucenicilor Fde dou oriG. Slav a Cuvioilor. 7i acum a 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -une un Canon al 4ctoi8ului cu Irmosul. -e ase i unul al 1ucenicilor. ,las (. cu Irmosul. -e -atru i unul al Cuviosului ,las ". -e -atru Du- Cntarea a treia. Condacul Cuviosului ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D Ca -e un lumintor -rea mare .Sedealna 1ucenicilor ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul . Slav a Cuviosului .,las #. 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul 1ucenicilor ,las (. Podobia: Ca nite -r, a firii D Ceat de mucenici strlucit i de lumin -urttoare . i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. a-oi a 1ucenicilor. Slav a Cuviosului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Cuviosului ,las %: Cuvioase Printe. n0ai dat somn oc8ilor ti . 7i acum a 2sctoarei +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru . Tro-arul 1ucenicilor. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul

"""

Ceasurile se fac du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. roada du8ului +liluia ,las &: 3ericit brbatul care se teme de Domnul . cu Sti8ul: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea mer,ea du- Iisus -o-or mult Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + 4PT+ S494<UL S3A2TULUI +<B+2JB>L 1IB+IL 7I +L C>L4<L+LT> 3@<@ D> T<UPU<I PUT><I Dac este Bramul +r8an,8elului 1i8ail sau dac va voi cel mai mare facem Prive,8ere Seara la =ecernia cea mic. la: Doamne stri,at0am . -unem Sti8irile -e -atru. ,las !. Podobia: Prea luda6ilor mucenici D Slav ,las $: nce-torule al rnduielilor i al cetelor n,ereti .7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las &. Podobia: + treia zi ai nviat .Slav 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru Tro-arul ,las $: 1ai marilor voievozi . Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare cntm: 3ericit brbatul . -rima Slav La: Doamne stri,at0am se -un Sti8irile -e o-t. Podobia: Ca -e un viteaz . a-oi alte Sti8uri. acelai ,las. Podobia: Dat0ai semn . Slav . ,las &: 9ucura6i0v m-reun cu noi . 7i acum a 2sctoarei. acelai ,las: 9ucura6i0v m-reun cu noi toate cetele fecioarelor =o8odul. Proc8imenul zilei i trei Citiri. -rima: de la Isus 2avi: 3ost0a cnd era Isus n Ieri8on D a doua de la Kudectori: 3ost0a n zilele acelea. cnd s0a ntrit 1adian D i a treia din Proorocia Isaiei: +a ,riete Domnul tot -mntul s stri,e La Litie -unem Sti8irile ,las !. Slav ,las $: Cu ,uri de foc te laud -e tine . 7i acum ,las $: +stzi biserica ceea ce a nc-ut -e

""#

Dumnezeu La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti .n,erete cei din lume -rznuind . Slav 7i acum ,las (: Pe cela ce eti mai mare al cetelor i a-rtor +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . iar dac se face 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG i: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fo datGD dac nu. atunci -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul . -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii 4binuitele Catisme i Sedelnele Sfin6ilor n,eri. cu Sti8ira 2sctoarei lor +-oi citim Cuvntul Sfntului Ioan Jur de +ur. -entru Serafimi Polieleul. cu Sti8irile 1rimurilor lui i Sedealna Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei ei i Citirile +ntifonul nti ,las $. Proc8imenul ,las $: Cel ce faci -e n,erii ti du8uri . >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul: =ede6i s nu dis-re6ui6i -e vreunul dintre cei mai mici ai 1ei Psalmul %* i Sti8ira ,las &. a-oi: nvierea lui Bristos vznd Canonul 2sctoarei de Dumnezeu. ,las (. cu Irmosul. -e ase. i dou canoane ale n,erilor celor fr de tru-uri. -rimul cu Irmosul. -e o-t i al doilea tot -e o-t Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Sedealna ,las (. Podobia: Porunca cea cu tain Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul. ,las ": 1ai marilor voievozi ai lui Dumnezeu. slu/itorii Dumnezeietii slave . Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda: Cu dumnezeietile strluciri ale -realuminatei Treimi. ne,rit fiind luminat . Slav : Peste st-niri i -este -uteri . 7i acum a 2sctoarei La. Laude -unem Sti8irile -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti .Slav ,las %: Unde umbrete darul +r8an,8elului . 7i acum a 2sctoarei: 3ericimu0te -e Tine Do5olo,ia mare. iar du- Sfinte Dumnezeule . Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum a 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns >cteniile i 4t-ustul Ceasurile mer, du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul cel dinti. de la Cntarea a treia -e -atru i din Canonul al doilea. de la Cntarea
""$

a asea -e -atru Proc8imenul ,las $: Cel ce faci -e n,erii Ti du8uri . cu Sti8ul: 9inecuvnteaz. suflete al meu. -e Domnul +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. dac. cuvntul cel -rin n,eri ,rit a fost adevrat . +liluia. ,las ": Luda6i0l -e Domnul to6i n,erii lui . cu Sti8ul: >l a zis i s0a fcut >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul Uceniclor Si: Cel ce v ascult -e voi -e 1ine m ascult Priceasna: Cel ce faci -e n,erii Ti du8uri 2 EIU+ + 24U+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI 42ISI34< 7I P4<3I<I> 7I + CU=I4+S>L4< 1+ICIL4< 24+ST<> 1+T<42I+ 7I T>4CTIST+ La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 1ucenicilor ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune i trei ale Cuvioasei ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru .Tro-arul 1ucenicilor ,las $: 1ucenicii Ti .Doamne . Slav al Cuvioasei ,las (: ntru tine. maic .7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Slu/ba Cuvioasei Teoctista se va cnta la Pavecerni6 La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul . Tro-arul1ucenicilor Fde dou oriG. Slav a Cuvioasei. 7i acum a 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Punem a-oi un Canon al 4ctoi8ului. cu Irmosul. -e ase.a-oi unul al 1ucenicilor ,las $ .cu Irmosul. -e -atru. i unul al Cuvioasei ,las ( cu Irmosul. -e -atru Du- Cntarea a treia. Condacul Cuvioasei ,las ". Podobia: Cel ce ai -rimit darul .Pentru dra,ostea Domnului Cuvioas 1atrona Icosul i Sedealna 1ucenicilor ,las !. Podobia: 1ormntul Tu D Slav a Cuvioasei ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul 1ucenicilor. ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Doimea 1ucenicilor tare -timind i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului i a-oi a 1ucenicilor. Slava Cuvioasei. 7i acum a 2sctoarei
""%

Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul 1ucenicilor. Slav al Cuvioasei. 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia se fac du- rnduiala obinuit 2 EIU+ + E>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< +P4ST4LI ><+ST. 4LI1P. <4DI42. S4SIP+T<U. B>LTI> 7I CU+<T La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale +-ostolilor ,las !. Podobia: Prealuda6ilor 1ucenici . Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi Sti8oavna 4ctoi8ului +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul +-ostolilor ,las #: Sfin6ilor +-ostoli. ru,a6i -e milostivul Dumnezeu Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul . -unem Tro-arul +-ostolilor Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Punem amndou Canoanele 4ctoi8ului i un Canon al Sfin6ilor +-ostoli. -e -atru. ,las ! Du- Cntarea a treia. Condacul ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi . +rtatu0s0a astzi cinstita -rznuire a +-ostolilor . Sedealna ,las !. Podobia: 1ormntul tu . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Cu dumnezeiasc lumin mintea luminndu0se i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia se fac du- rnduiala obinuit 2 EIU+ + U2SP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI 1I2+. =ICT4< 7I =ICB>2TI> 7I + S3I2T>I 1UC>2I?> 7T>3+2ID+ 7I + CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U T>4D4< STUDITUL 7I 1@<TU<ISIT4<UL
""&

La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 1ucenicilor ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i trei ale Cuviosului ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav a 1ucenicilor ,las &: Iari ne0ai rsrit nou Pomenirea cea de -este an a lumintorului lumii .7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi Sti8ira 1ucenicilor cu Sti8urile ei: 1ulte sunt su-rrile dre-6ilor . =eni6i. iubitorilor de -timiri . Slav a Cuviosului ,las &: Cuvioase -rinte. n tot -mntul D 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul 1ucenicilor ,las $: 1ucenicii Ti.Doamne . Slav al Cuviosului ,las (: +l dre-tei credin6e. ndre-ttorule . 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul 1ucenicilor Fde dou oriG. Slav a Cuviosului 7i acum a 2sctoarei 4binuitele Catisme . Sedelnele 4ctoi8ului. Citirea i Psalmul %* +-oi un Canon al 4ctoi8ului cu Irmosul. -e ase i unul al 1ucenicilor ,las $. -e -atru. i al Cuviosului ,las (. -e -atru Du- Cntarea a treia. Condacul Cuviosului ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Pustniceasc i ntocmai cu a n,erilor via6a ta i Icosul Sedealna 1ucenicilor ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav a Cuviosului ,las #. 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul 1ucenicilor ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi . De la oastea cea vremelnic te0a r-it -e tine i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului i a 1ucenicilor. Slav a Cuviosului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi Sti8ira 1ucenicilor ,las ". cu Sti8urile ei: Stri,at0au dre-6ii i Domnul i0a auzit -e dnii . =eni6i. credincioilor. s cinstim -e rbdtorul de c8inuri 1ina . Slav a Cuviosului. ,las (: 1ul6imile mona8ilor . 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul 1ucenicilor. Slav a Cuviosului. 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasurile mer, du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor care sunt -e -mntul lui . cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e
""'

Domnul naintea mea -ururea +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor. ntri6i0v ntru Domnul . i a-oi al Cuviosului din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. s-une6i0v mai marilor votri +liluia. ,las $: Stri,at0au dre-6ii . cu Sti8ul: 3ericit brbatul care se teme de Domnul >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul: Tot cel ce 1 va mrturisi -e 1ine . a-oi a Cuviosului tot de la 1atei: n vremea aceea mer,ea du- Iisus -o-or mult Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor. ntru Domnul Tot ntr0aceast zi -omenim +dormirea Sfntului i 3ericitului 1a5im al 1oscovei. cel nebun -entru Bristos. 3ctorul de minuni Soborul lui se svrete unde sunt 1oatele sale i la 9isericile care0i -oart Bramul 2 EIU+ + D4ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ C>LUI 2T<> S3I2?I. P@<I2T>LUI 24ST<U I4+2 C>L 1IL4STI= P+T<I+<BUL +L>L+2D<I>I 7I + P<>+ CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U 2IL SI2+ITUL Seara la: Doamne stri,at0am se -un trei Sti8iri ale Sfntului Ioan ,las $. Podobia: Dat0ai semn i trei ale Cuviosului ,las (. Podobia: Ce v vom numi -e voi . Slav a Sfntului Ioan ,las ": Izvorul milosteniei l druiete celor li-si6i . 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului.Slav a Sfntului 2il Sinaitul ,las (: 1ul6imile mona8ilor . 7i acum a 2sctoarei +-oi. +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului Ioan. ,las (: ntru rbdarea ta 6i0ai a,onisit -lat Cuvioase Printe .Slav al Cuviosului. acelai ,las: Cu cur,erile lacrimilor tale . 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul . Tro-arul Ierar8ului Fde dou oriG. Slav al Cuviosului 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Un Canon al 4ctoi8ului cu Irmosul. -e & i dou ale Sfin6ilor. unul al Sfntului Ioan. ,las (. -e -atru i unul al Cuviosului. ,las (. -e -atru Du- Cntarea a treia. Condacul Sfntului 2il Sinaitul ,las (. Podobia: +-rtoare
""(

Doamn . Eburdrile -atimilor celor rzvrtitoare de la tru- le0 ai tiat 2ile fericite . a-oi Icosul i Sedealna Sfntului Ioan ,las (. Podobia:Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav a Cuviosului 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului Ioan ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd . 9o,6ia ta ai m-r6it sracilor . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului i a Sfntului Ioan +-oi Slav a Cuviosului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Cuviosului ,las &: Cuvioase -rinte n tot -mntul a ieit . 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului Ioan. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Litur,8ie se -un 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale +r8iereului de la Cntarea a treia. -e -atru Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-oi +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. avnd un +r8iereu mare ca acesta . +liluia ,las ": Jura dre-tului se va nv6a n6ele-ciune . cu Sti8ul: Le,ea Dumnezeului lui n inina lui >van,8elia de la Luca: n vremea aceea sttea Iisus la loc es +-oi Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + T<>ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ C>LUI 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U I4+2 B<IS4ST41UL +<BI>PISC4PUL C42ST+2TI24P4LULUI n aceast zi se face Prive,8ere La =ecernia cea mic -unem Sti8irile ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . Cu 9oteztorul asemenea numindu0te l0ai urmat cu nfrnarea -rinte . Slav ,las $: 4r,an ai fost insuflat de Dumnezeu Crisostoame 7i acum a 2sctoarei: Izbvete0ne -e noi de nevoile noastre La Sti8oavna -unem Sti8irile ,las ". Podobia: Casa >fratului . Trmbi6a cea cu c8i- de aur . cu Sti8urile lor. Sti8ul !: Jura mea va ,ri n6ele-ciune .Sti8ul al doilea: Preo6ii Ti se vor
"")

mbrca ntru dre-tate .Slav aceeai PodobieD a-oi: ntru o st-nie a cinstitei Treimi ne0ai nv6at dre-te . 7i acum a 2sctoarei: 3ecioar roa, -e Dumnezeu Cuvntul Cel ce S0a nscut din Tine +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul ,las (: Darul ,urii ca nite lumin de foc strlucind lumea a luminat. visteriile neiubirii de ar,in6i n lume le0au aezat nl6imea smeritei cu,etri nou ne0ai artat. cea din cuvintele tale nv6ndu0ne -rinte Ioane Crisostoame. roa, -e cuvntul Bristos Dumnezeu s ne mntuiasc sufletele noastre . Slav 7i acum a 2sctoarei a-oi >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare cntm: 3ericit brbatul . -rima Slav La: Doamne stri,at0am se -un Sti8irile -e o-t. ,las $. Podobia:Ca -e un viteaz D Trmbi6a cea cu aur ferecat or,anul cel de Dumnezeu insuflat . Slav ,las &: Cuvioase de trei ori fericite Prea Sfinte Printe . 7i acum a 2sctoarei: Cine nu te va ferici -e tine . =o8odul i Proc8imenul zilei i trei Citiri cele +r8iereti La Litie -unem Sti8ira Bramului i Samo,lasnicele Sfntului. ,las !: Lumintorule Ioane i celelalte. Slav ,las $. nsui ,lasul: Cu cuvii6 era m-rteasa n6ele-6it. -e Ioan a0l avea ar8iereu . 7i acum a 2sctoarei: Pe Tine zid te avem 2sctoare de Dumnezeu La Sti8oavn se -un Sti8irile ,las %. Podobia:9ucur0te cmara -ustnicilor D 9ucur0te or,anul cel cu aur strlucit i veselitor i de Dumnezeu insuflat al 9isericii D cu Sti8urile lor. Slav ,las &: Trmbi6 cu ,las de aur te0ai artat Jritorule de +ur Crisostoame . 7i acum a 2sctoarei: 3ctorul i izbvitorul meu +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru la 9inecuvntarea -nilor -unem Tro-arul Sfntului. ,las (: Darul ,urii tale ca nite lumin de foc . Fde dou oriG i al 2sctoarei Fo datG: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar i Citirea Iar unde nu se face Prive,8ere de toat noa-tea. du- Tro-ar se -une :Slav 7i acum a 2sctoarei i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG.Slav 7i acum al 2sctoarei: Cela ce -entru noi Te0ai nscut din 3ecioar 4binuitele Catisme i Sedelnele Sfntului. cu Sti8ira 2sctoarei lor +-oi facem
"#*

Citire din via6a Sfntului. du- care se -une Polieleul cu Sti8irile 1rimurilor lui i Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi Citire i du- aceea +ntifonul nti. ,las $ i Proc8imenul ,las $: Jura mea va ,ri n6ele-ciune . cu Sti8ul: +uzi6i acestea toate neamurile +-oi: Toat suflarea s laude -e Domnul i >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul. cel ce nu intr -e u . Psalmul %* i Sti8ira ,las &: =rsa0tu06i0s0a darul -e buzele tale Cuvioase Printe Canonul 2sctoarei de Dumnezeu cu Irnosul -e ase. ,las & i Canonul Sfntului -e -atru. acelai ,las Catavasile: Desc8ide0 voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului. ,las (: Pe n6ele-ciunea i Cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav . acela6i ,las. 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las &. Podobia: m-linind rnduiala cea -entru noi . Din cer ai luat darul cel Dumnezeiesc . a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda. a-oi Slav . cealalt Sti8ir. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile ,las $. Podobia: Dat0ai semn . =as -reacinstit al Sfntului Du8 D Slav ,las (: Cu cuvinte de aur i nv6turi de Dumnezeu ,ritoare . 7i acum a 2sctoarei: St-n -rimete +-oi Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte. Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei: Cel ce -entru noi Te0ai nscut din 3ecioar >cteniile i 4t-ustul. i se miruiesc fra6ii cu undelemn din candela Sfntului +-oi Ceasul ! i 4t-ustul cel final Celelalte Ceasuri se fac du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Sfntului. de la Cntarea a treia i a asea Du- =o8od. se -une Tro-arul Bramului Domnului Bristos sau al 2sctoarei de Dumnezeu i a-oi al Sfntului. Slav Condacul Sfntului. 7i acum al Bramului 2sctoarei de Dumnezeu. sau: Ceea ce eti -rtinitoare a cretinilor Proc8imenul ,las !: Jura mea va ,ri n6ele-ciune . cu Sti8ul: +uzi6i acestea toate neamurile +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. +r8iereu ca acesta se cuvenea s avem . +liluia ,las ": Jura dre-tului va ,ri

"#!

n6ele-ciune >van,8elia din Cartea cea ctre Ioan: Eis0a Doamnul: >u sunt ua Priceasna: ntru -omenire venic Se cuvine s tim: La mas se face fra6ilor mare mn,iere n ziua a -ais-rezecea se las sec de carne n afar de dou zile i anume dac s0ar ntm-la miercurea sau vinerea Pomenirea Sfntului +-ostol 3ili-. atunci facem lsat de sec de carne n ziua !#. n ziua -omenirii Sfntului Ioan Jur de +ur. -entru c n zilele de miercuri i vineri nu ndrznim nicidecum s lsm sec de carne. -entru c acest lucru este o-rit de Sfintele cr6i FEiua cnd se las sec este ultima zi cnd se mnnc de dulce sau de fru-tG 2 EIU+ + P+ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 2T<U T4T L@UD+TULUI +P4ST4L 3ILIP La =ecernie la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile+-ostolului -e ase. ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i . Slav ,las &: Cu ful,erele luminii celei mari 3ili-e nfocndu0te . 7i acum Cine nu te va ferici -e tine La Sti8oavna se -un Sti8irile ,las (. Podobia: 4 -reaslvit minune Slav ,las ": Lsnd cele de -e -mnt 7i acum a 2sctoarei nvierii +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . Tro-arul ,las #: +-ostole Sfinte 3ili-e . Slav 7i acum al 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Doamnul se -une Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii 4binuitele Catisme. a-oi Sedelnele +-ostolului. cu Sti8ira 2sctoarei lor i citim =ia6a +-ostolului Iar -artea cea rms din Citirea Sfntului Ioan Jur de +ur se cuvine s se citesc la 1as +-oi Psalmul %* La Canoane -unem Canonul 2sctoarei de Dumnezeu. ,las %. cu Irmosul. -e ase i a-oi al +-ostolului ,las &. cu Irmosul. tot -e ase Du- Cntarea a treia. -unem Sedealna ,las (: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav alt Sedealn. 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. -unem

"#"

Condacul ,las (: Ucenicul i -rietenul Tu . a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. -unem Luminnda +-ostolului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile +-ostolului -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . Slav ,las #: Pescuirea -etilor ntru vnarea oamenilor sc8imbnd0o . 7i acum a 2sctoarei: 2sctoare de Dumnezeu folositoarea tuturor Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte. Tro-arul +-ostolului. Slav 7i acum al 2sctoarei: Pe Tine ceea ce ai ,rbit mntuirea . a-oi >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! La Litur,8ie -unem 3ericirile +-ostolului. din Canonul +-ostolului .de la Cntarea a treia i a asea -e o-t Proc8imenul ,las (: n tot -mntul cu Sti8ul: Cerurile s-un slava lui Dumnezeu +-oi +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 30ra6ilor. Dumnezeu -e noi +-ostolii cei mai de -e urm +liluia ,las (: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale Doamne a-oi >van,8elia de la Ioan: n vremea aceea a voit Iisus s mear, n Jalileea +-oi -ricesna: n tot -mntul La mas se face iari mn,iere fra6ilor Se cuvine s tim: C mine diminea6 adic n ziua a !%0a a lunii 2oiembrie se nce-e Postul 2aterii Domnului Bristos. deci Sfnta Patruzecime Deci suntem datori n aceste $* de zile s -zim n fiecare s-tmn. trei zile -ostindu0le fr untdelemn i vin: Luni. 1iercuri i =ineri Iar dac se va ntm-la vreun Sfnt mare n aceste zile ntru Pomenirea lui dezle,m i facem Praznic -entru dra,ostea Sfntului +dic n ziua a !&0a. a "#0a i a #*0a ale lunii 2oiembrie 7i n zilele $.%.&. ). !' i "* ale lunii Decembrie Dac aceste zile se vor ntm-la 1ar6i sau Koi atunci mncm -ete iar dac va fi Luni. 1iercuri sau =ineri dezle,m numai la untdelemn i vin. iar -ete nu mncm n afar de fa-tul dac se va ntm-la s fie Bramul 9isericii Deci dac se va ntm-la Bramul vreunui Sfnt dintre acetia n mnstire atunci dezle,m la -ete i la vin n orice zi ar cdea Iar la Srbtoarea Intrrii 2sctoarei de Dumnezeu n 9iseric. n orice zi se va tm-la. c8iar dac va fi

"##

1iercuri sau =ineri dezle,m i la -ete Iar unele Ti-ice de la ziua a )0a a lunii Decembrie -oruncesc s -ostim i la -ete. s nu mai facem nici un fel de dezle,ri. n afar de Smbt i Duminic i de va fi Bramul vreunui Sfnt Fcnd se dezlea,G Iar din ziua a "*0a -n n ziua a "%0a lunii Decembrie c8iar de va fi vreun Sfnt . n ziua de Smbt i Duminic nu mncm -ete Se cuvine s tim i acestea: De se va ntm-la nce-utul Postului acestuia Smbta sau Duminica. n aceste dou zile cntm la: Dumnezeu este Domnul . Tro-arul Sfin6ilor 1rturisitori. iar du- Cntarea a asea se -une Condacul lor i Sti8irile lor cele Samo,lasnice. la rndul lor Iar de se va ntm-la n vreuna din zilele s-tmnii care este de Luni -n =ineri. nu ni se cuvine nou s le cntm Tro-arul. ci doar +liluia. -entru cinstea celor $* de zile i -entru nce-utul lor Iar Condacul Sfin6ilor 1rturisitori. l zicem du- Cntarea a asea. n locul 1ucenicinei n zilele acestea n care se cnt +liluia . mncm o sin,ur dat n zi i cntm toat Slu/ba cu 1etanii -recum o cntm n Postul cel 1are Fal Sfintelor PatiG Iar Ceasurile le cntm cu Kumt6ile de Ceasuri. fr de Psaltire i fr Citiri. i toat Slu/ba o cntm cu 1etanii ca i n Postul cel 1are i atunci mncm o sin,ur dat n zi mncare uscat Se cuvine s tim i acestea: C n -rima zi a acestui Post la nce-utul =ecerniei nu s-unem nici Sfinte Dumnezeule i nici 1etanii nu facem 2u cntm nici +liluia . ci cntm Proc8imenul zilei 7i de la: nvrednicete0ne Doamne nce-em 1etaniile i facem trei 1etanii Du-: +cum slobozete la Sfinte Dumnezeule facem trei 1etanii i du- Tatl nostru zicem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar. bucur0te i facem o 1etanie. i celelalte Tro-are.le zicem du- rnduiala Sfintei Patruzecimi +-oi:Doamne miluiete Fde $* de oriG. s-unem cu ,las lin i to6i odat. a-oi: Ceea ce eti mai cinstit iar -reotul s-une: Cel ce este binecuvntat . iar strana zice <u,ciunea: m-rate ceresc i facem trei 1etanii mari cu <u,aciunea Sfntului >frem:Doamne i St-nul vie6ii mele +-oi -reotul zice: Slav ?ie Bristoase Dumnezeule. nde/dea noastr slav ?ie i 4t-ustul La
"#$

Pavecerni6. cntm Pavecerni6a cea mic cu nce-utul fr de 1etanii 2umai la: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu facem trei 1etanii La: Sfinte Dumnezeule facem trei nc8inciuni Du- <u,ciunea: Cela ce0n toat vremea i0n tot ceasul . i du-: Ceea ce eti mai cinstit . facem trei 1etanii mari. cu <u,ciunea Sfntului >frem i celelalte !" nc8inciuni 7i -e urm s-unem toat <u,ciunea :Doamne i St-nul vie6ii mele Fo sin,ur datG cu o 1etanie mare Iar la sfrit. du- Sfinte Dumnezeule . facem trei nc8inciuni i 4t-ustul La 1iezono-tic. du- obinuitul nce-ut. cite6ul zice: Slav ?ie Dumnezeul nostru slav ?ie i m-rate ceresc i cntm 1iezono-tica toat. dintru nce-ut cu 1etanii -recum s0 a scris mai nainte -entru Slu/ba cea din toate zilele F -a, !(. unde este rnduiala Slu/belor din cursul s-tamnii n toate zileleG i du- sfritul 1iezono-ticii intrnd n 9iseric. -reotul face nce-utul du- obicei Iar cite6ul nce-e cu: Sfinte Dumnezeule fr s fac 1etanii i celelalte. -recum s0a scris mai nainte. -entru Slu/ba cea de toate zilele. n Ca-itolul !! La Utrenie. du- cei ase Psalmi. n locul lui: Dumnezeu este Domnul . cntm +liluia . -e ,lasul 4ctoi8ului i Tro-arele ,lasului +-oi obinuitele Catisme i du- fiecare Slav facem trei nc8inciuni Se -un Sedelnele 4ctoi8ului. cu Sti8ira 2sctoarei lor . Citirea i Psalmul %* Primul Canon al 4ctoi8ului cu Irmosul. -e ase i al doilea cu Irmosul. -e -atru i Canonul Sfntului din 1inei. cu Irmosul. -e -atru Du- Cntarea a treia. Sedealna 4ctoi8ului i a 2sctoarei ei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului. dac are. iar dac nu are zicem 1ucenicina din 4ctoi8 Du- Cntarea a noua. Luminnda ,lasului 0Treimica Fde trei oriG La: Slav ntru cei de sus . facem trei nc8inciuni. a-oi Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului Fo datG i Sfinte Dumnezeule . cu trei nc8inciuni Du- Tatl nostru -unem Tro-arul: n 9iserica slavei Tale stnd .Doamne miluiete . Fde $* de oriG Slav 7i acum . Ceea ce eti mai cinstit Preotul s-une: Cel ce este bineuvntat . a-oi: m-rate ceresc i se fac trei 1etanii mari i celelalte dois-rezece nc8inciuni i
"#%

-e urm o 1etanie mare. cu <u,ciunea Sfntului >frem La fel i Ceasul !. l zicem cu 1etanii. cum se svrete el n Sfnta Patruzecimea cea 1are Fadic n Postul cel 1are G. numai fr de Catisme Iar: Diminea6a auzi ,las meu m-ratul meu i Dumnezeul meu . o zicem re-ede i fr de cntare +semeni le citim i -e celelalte la Ceasuri n aceast -erioad a Postului 2aterii Domnului. la Ceasuri i la Pavecelni6 nu cntm Sti8irile. nici nu cntm Tro-arele. cu cntare. ci toate Tro-arele. i ale 2sctoarei. i Cu noi este Dumnezeu . le s-unem re-ede i fr de cntare 7i -unem acum i Kumt6ile de Ceasuri. la Ceasul !. la Ceasul #. la Ceasul & i la Ceasul ) Iar du- 4t-ust cei ce voiesc s se mntuiasc. s nu ias din c8iliile lor -n la toaca 9isericii -entru Ceasuri Ci unii adic s se ndeletniceasc cu Cntarea de Psalmi. al6ii cu Citirile s se ndeletniceasc iar al6ii cu lucrul minilor 7i toate acestea s le fac du- cum socotete c este mai bine Cel mai mare Iar Slu/itorii s fie cu luare aminte la slu/bele lor iar la al treilea ceas s toace n toaca cea mic i adunndu0se n 9iseric -reotul s binecuvnteze Iar nti Stttorul sau Cite6ul zice: Slav ?ie Dumnezeul nostru slav ?ie . i m-rate ceresc . Sfinte Dumnezeule Fde trei oriG fcnd 1etanii i celelalte Du- Tatl nostru .Doamne miluiete Fde dois-rezece oriG. Slav 7i acum . =eni6i s ne nc8inm . cu trei 1etanii i a-oi Psalmii cei obinui6i ai Ceasului # +-oi Slav 7i acum +liluia Fde trei oriG i se fac trei nc8inciuni +-oi Tro-arul ,las &. care se zice din mi/locul 9isericii. de ctre -reot sau de ctre Canonar8 i care este:Doamne cel ce -e Prea Sfntul Tu Du8 . se s-une tot -n la sfrit +-oi strana cea dinti. zice Fde dou oriG. i a doua stran Fo datG Iar -reotul s-une Sti8urile:Sti8ul nti: Inim curat zidete ntru mine Dumnezeule . Sti8ul al doilea: 2u m le-da -e mine de la fa6a Ta . a-oi Slav i du- aceasrta Cite6ul cel rnduit zice:7i acum 2sctoare de Dumnezeu tu eti vi6a cea adevrat .a-oi se s-une: Domnul Dumnezeu bine este binecuvntat . Sfinte Dumnezeule i se fac trei nc8inciuni Du- Tatl nostru Tro-arele ,las (: 9ine este binecuvntat Bristos Dumnezeul nostru . Slav Jrabnic
"#&

i statornic mncare d robilor Ti Iisuse . 7i acum 2de/dea i -rtinirea i sc-area cretinilor . a-oi Doamne miluiete Fde $* de oriG i <u,ciunea: Cel ce n toat vremea . a-oi Doamne miluiete Fde trei oriG. Slav 7i acum Ceea ce eti mai cinstit dect Beruvimii Preotul zice: Dumnezeule milostivete0Te s-re noi i ne binecuvnteaz i se fac trei 1etanii cu <u,ciunea: Doamne i St-nul vie6ii mele +-oi celelalte dois-rezece nc8inciuni i -e urm o 1etanie mare cu <u,ciunea s-unndu0se ntrea, +-oi se s-une <u,ciunea: St-ne Dumnezeule Printe +tot6iitorule. i du- aceasta se nce-e: =eni6i s ne nc8inm Fde trei oriG i se fac trei 1etanii i citim 1i/loceasul Ceasului # Psalmul "): nl6a0te0voi Doamne c mai ridicat -e mine . Psalmul #!: 3erici6i cei crora li s0au iertat frdele,ile . Psalmul &*: +uzi Dumnezeule ru,ciunea mea Du- acesta urmeaz Slav 7i acum Sfinte Dumnezeule . la care se fac trei 1etanii Du- Tatl nostru -unem Tro-arele ,las $: Dumnezeul Prin6ilor notri . Slav :1ucenicii ti Doamne .7i acum : Eid nebiurit eti al nostru al credincioilor .Doamne miluiete Fde $* de oriG. Slav Ceea ce eti mai cinstit . iar -reotul s-une: Pentru ru,ciunile Sfin6ilor Prin6ilor notrii . i face trei 1etanii mari Du- aceasta <u,ciunea marelui =asile:Doamne Dumnezeul nostru cel ce ai dat -acea Ta ucenicilor Ti . i -unem n continuare i Ceasul & cu 1etaniile. du- cum s0a artat mai nainte Du- cele !& metanii i du- <u,ciunea: St-ne Dumnezeule Printe +tot6iitorule . s-unem: =eni6i s ne nc8inm Fde trei oriG i se fac trei 1etanii. i citim 1i/loceasul Ceasului &. Psalmul %%: 1iluiete0m Dumnezeule c m0a nec/it omul . Psalmul %&: 1iluiete0m Dumnezeule miluiete0m . i Psalmul &$: Dumnezeule s-re a/utorul meu ia aminte . Slav . 7i acum iar du- aceea Sfinte Dumnezeule . cu trei 1etanii Du-: Tatl nostru -unem Tro-arele ,las !: 1ntuieteDoamne -o-orul Tu . Slav Pentru ru,ciunile Sfin6ilor Ti . 7i acum Pentru ru,ciunile tuturor Sfin6ilor +-oi: Doamne miluiete Fde $* de oriG. Slav 7i acum Ceea ce eti mai cinstit . Preotul s-une: Pentru ru,ciunile Sfin6ilor Prin6ilor notri i se fac trei

"#'

1etanii mari cu <u,ciunea Sfntului >frem Sirul Du- aceasta se s-une: <u,ciunea marelui =asile: Dumnezeule i Doamne al -uterilor . i -unem a-oi i Ceasul ) cu 1etanii. du- cum s0a artat mai nainte 7i du- cele cincis-rezece Fais-rezeceG 1etanii i du- <u,ciunea cea obinuit. zicem: =eni6i s ne nc8inm Fde trei oriG i facem trei 1etanii +-oi citim 1i/loceasul Ceasului ) i Psalmii: Psalmul !"!: Luda6i tineri -e Domnul D Psalmul !#': 1rturisi0m0voi ?ie.Doamne. cu toat inima mea . i Psalmul !#):Scoate0m Doamne. de la omul viclean . Slav . 7i acum . Sfinte Dumnezeule Fde trei oriG. cu trei 1etanii Du-: Tatl nostru -unem Tro-arul ,las (: Cel ce ai luminat cele -mnteti -rin crucea Ta . Slav : Ca tl8arul mrturisindu0m stri, ?ie bunule . 7i acum : Pe cel ce S0a rsti,nit -entru noi Doamne miluiete Fde $* de oriG. Slav 7i acum Ceea ce eti mai cinstit . iar -reotul s-une: Pentru ru,ciunile Sfin6ilor Prin6ilor notri . i se fac trei 1etanii mari Du- aceasta <u,ciunea marelui =asile: St-neDoamne. Iisuse Bristoase. Dumnezeul nostru . a-oi: 9inecuvnteaz suflete al meu -e Domnul .Slav : Laud suflete al meu -e Domnul .7i acum : Unule 2scut. 3iule +-oi: ntru m-r6ia Ta. -omenete0ne -e noi.Doamne i 3ericirile ,lasului +-ostolul i >van,8elia cea de rnd i a-oi: Pomenete0ne -e noi.Doamne . se s-une sim-lu. fr de cntare i se fac trei 1etanii +-oi: Ceat cereasc . Crezul: Cred ntr0Unul Dumnezeu .a-oi: Slbete. las. iart Dumnezeule . i du- Tatl nostru -unem Condacul Bramului i al zilei i a-oi al Sfntului care este de rnd +-oi Slav . Cu Sfin6ii odi8nete . 7i acum al Bramului 2sctoarei de Dumnezeu sau: Ceea ce eti -rtinitoare a cretinilor . Doamne miluiete Fde $* de oriG. Slav 7i acum : Ceea ce eti mai cinstit . iar Preotul s-une: Dumnezeule milostivete0te s-re noi i ne binecuvinteaz . i se fac trei 1etanii mari. i a-oi celelalte dois-rezece 1etanii i -e urm se face o 1etanie mare +-oi Sfinte Dumnezeule cu trei 1etanii mari i du-: Tatl nostru . Doamne 1iluiete . Fde dois-rezece oriG i <u,ciunea: Preasfnt Treime La: 3ie numele

"#(

Domnului binecuvntat se fac trei nc8inciuni. a-oi se -une Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul n toat vremea i 4t-ustul Du- aceea se intr la mas i se mnnc mncare uscat i mer,em fiecare la c8ilia sa Trebuie s se tie i acestea: c n zillele cnd se cnt +liluia i cnd citim 1i/loceasurile i facem 1etanii i este Post. atunci nu se face Litur,8ie n 9isericile cele dre-tmritoare du- cum s-un Ti-icurile n celelalte zile du- Litur,8ie. odi8nindu0ne -u6in. atunci cnd auzim toaca cea mic tocndu0se ne adunm n 9iserica cea dre-t mritoare i citim Ceasurile cu 1i/loceasurile lor du- cum s0a artat mai sus 7i dac va fi: Dumnezeu este Domnul . atunci se face Slu/ba Sfntului du- cum s0a artat n zilele cele de rnd Iar dac este +liluia toat =ecernia se face cu 1etanii de la nce-ut. de asemenea i Pavecerni6a cea mare. de la cuvintele: Cnd am stri,at eu ctre Domnul . atunci se nce-e s se fac 1etanii i fr de sc8imbare toate se fac cu 1etanii +ceast rnduial se face i Smbta. att n Postul 2aterii Domnului Bristos. ct i n Postul Sfin6ilor +-ostoli. i se va urma ntocmai atunci cnd se va ntm-la s se cnte +liluia 2 EIU+ + CI2CISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI 7I 1@<TU<ISIT4<I JU<I>. S+142+ 7I +=I= La =ecernie se -une +liluia La: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale 2sctoarei de Dumnezeu. ,las $. Podobia: Dat0ai semn i trei Sti8iri ale 1ucenicilor acelai ,las i aceeai Podobie F La fel se face n toate zilele n care cntm +liluia .adic nti obinuim a cnta Sti8irile 2sctoarei de Dumnezeu. a-oi ale Sfntului +ceasta -entru c aa ,sim nsemnrile n toate 1ineile cele ,recetiG Slav ,las ": >desa se veselete .7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav ,las ": =eni6i to6i iubitorii de 1ucenici . 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete Sfinte Dumnezeule du- Tatl nostru .dac este: Dumnezeu este Domnul . se -une Tro-arul Sfin6ilor. ,las %:
"#)

1inunile Sfin6ilor 1ucenici . Slav 7i acum 2sctoarei sau a Crucii 2sctoare >cteniile i 4t-ustul

La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG.Slav 7i acum al 2sctoarei Du- obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului. Citirea i Psalmul %* +-oi -unem amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul 1ucenicilor. -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia. -unem Sedealna Sfin6ilor Fde dou oriG ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoare Du- Cntarea a asea. Condacul Sfin6ilor ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd i Podobia: De sus n6ele-6ilor -rimind darul i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda cea a Treimii. iar de este: Dumnezeu este Domnul . -unem Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei Urmeaz Sti8oavna 4ctoi8ului.a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . dac nu s0a cntat: +liluia . -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i Ceasurile du- obicei La Litur,8ie -unem Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor care sunt -e -mntul lui . cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul +-oi +-ostolul din Cartea ctre >feseni: 3ra6ilor. ntri6i0v ntru Domnul . a-oi +liluia ,las $: Stri,at0au dre-6ii . cu Sti8ul: 1ulte sunt su-rrile dre-6ilor >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul: Tot cel ce 1 va mrturisi -e 1ine Urmeaz Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + 7+ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI +P4ST4L 7I >=+2JB>LIST 1+T>I Seara. du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile 4ctoi8ului -e ase. ,las $. Podobia: Cel ce eti c8emat de sus . Slav acelai ,las. nsui. ,lasul: Lui Bristos Celui ce te0a c8emat la ucenicia cea cereasc .7i acum :Proorocul David care -entru tine La Sti8oavna -unem Sti8irile +-ostolului ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . cu Sti8urile ei. Slav ,las &: Dintr0adncul rtut6ii celei mai de
"$*

/os .7i acum : 3ctorul i Izbvitorul meu +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul ,las #: +-ostole Sfinte i >van,8eliste . Slav 7i acum al 2sctoarei: Pe Tine ceea ce ai mi/locit mntuirea neamului omenesc >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei Du- obinuitele Catisme. Sedelnele +-ostolului. cu Sti8irile 2sctoarei lor. Citirea i Psalmul %* +-oi amndou Canoanele 4ctoi8ului -e o-t i al +-ostolului -e ase. ,las $ Catavasiile: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Sedealna +-ostolului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea .Slav . alt Sedealn. acelai ,las i aceeai Podobie. 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at -e cruce D Ku,ul vmii le-dndu0l n /u,ul dre-t6ii te0ai n/u,at . Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda +-ostolului. Slav alt Luminnd. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile +-ostolului. -e -atru. ,las $. Podobia: Dat0ai semn . Slav ,las ": Ku,ul nedre-t6ii lsndu0l . 7i acum : 1ntuiete din nevoi -e robii Ti Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul +-ostolului. Slav 7i acum Tro-arul nvierii >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i celelalte Ceasuri du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile +-ostolului din Canonul lui. de la Cntarea a treia i a asea. -e o-t Proc8imenul ,las (: n tot -mntul . cu Sti8ul: Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor. Dumnezeu -e noi +-ostolii cei mai de -e urm . +liluia ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale.Doamne . >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea. trecnd Iisus a vzut un om stnd la vam Priceasna: n tot -mntul

"$!

2 EIU+ + 7+PT>SP<>E>C>+ P41>2I<>+ C>LUI 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U J<IJ4<I>. >PISC4PUL 2>4C>E+<>I 3@C@T4<UL D> 1I2U2I Seara la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile Sfntului -e ase. ,las (. Podobia: Ce v vom numi -e voi . Slav ,las &:ntru adncul vederii -o,orndu0te . 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Sfntului ,las &: Prive,8erea lui Dumnezeu s0a dat 6ie D 7i acum a 2sctoarei +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru .Tro-arul Sfntului ,las (: ntru ru,ciuni -rive,8ind la lucrrile minunilor rbdnd . Slav 7i acum a 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului. Citirea i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfntului -e ase. ,las ( Du- Cntarea a treia. Sedealna 4ctoi8ului ,las #. Podobia: Dumnezeietii credin6e .Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Lucrare de multe minuni -rimind i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi Sti8ira Sfntului ,las $. cu Sti8ul: Preo6ii Ti se vor mbrca ntru dre-tate D +le,erea ar8ieriei de la Dumnezeu -rimind . Slav ,las (: De ierar8ul cel -rea vestit ntru minuni . 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului se -une o dat. Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul 7i Ceasurile du- obicei La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a treia. -e -atru Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor. fiecruia se d artarea Du8ului . +liluia ,las ": Preo6ii Ti.Doamne. se vor mbrca ntru dre-tate +-oi >van,8elia de

"$"

la 1atei: n vremea aceea c8emndu0i Iisus dois-rezece . Priceasna: ntru -omenire venic

-e

cei

Tot ntr0aceast zi -omenirea Prea Cuviosului Printele nostru 2icon. 3ctorul de minuni. Ucenicul Sfntului Ser,8ie Se srbtorete Soborul lui n 9iserica lui i la 9isericile care0i -oart Bramul 2 EIU+ + 4PTSP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI PL+T42 7I <41+2 La =ecernie. -unem trei Sti8iri ale Sfntului Platon. ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune a-oi trei ale Sfntului <oman. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav ,las &: nfricoate i -reaslvite sunt biruin6ele 1ucenicilor . 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. ,las $: 1ucenicii Ti.Doamne . Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul 1ucenicilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* +-oi un Canon al 4ctoi8ului. cu Irmosul. -e ase i dou ale Sfin6ilor cu Irmoasele -e o-t. al Sfntului Platon ,las ( i al Sfntului <oman ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului Platon ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i Cuvntul lui Dumnezeu . Slav Sedealna Sfntului <oman. ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului Platon ,las #. Podobia: 3ecioara astzi D Sfnt Pomenirea Ta toat lumea o veselete . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului Platon. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. dac nu este +liluia . Slav 7i acum al 2sctoarei a-oi >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit

"$#

2 EIU+ + 24U@SP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI P<44<4C +=DI> 7I + S3A2TULUI 1UC>2IC =+<L++1 +liluia sau Tro-arul La =ecernie -unem Sti8irile Proorocului ,las !. Podobia: Prea luda6ilor 1ucenici +-oi Sti8irile 1ucenicilor ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz Sti8oavna 4ctoi8ului. +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru dac nu este +liluia . -unem Tro-arul Proorocului. ,las ": + Proorocului tu +vdie . Slav al 1ucenicului. ,las $: 1ucenicul tu.Doamne . 7i acum al 2sctoarei +-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Proorocului Fde dou oriG Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului. Citirea i Psalmul %* Punem un Canon al 4ctoi8ului. cu Irmosul. -e ase i dou ale Sfin6ilor. -e o-t: al Proorocului ,las % i al 1ucenicului ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna Proorocului ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . Slav a 1ucenicului ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at -e cruce . 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul 1ucenicului ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D +rtatu0 te0ai -reaminunat cu tria Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi Sti8oavna 4ctoi8uluiD 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . dac nu este +liluia . se -une Tro-arul Proorocului. Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Iar Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit Tot n aceast zi -omenirea Preacuvioilor Prin6ilor notri =arlaam i Ioasaf m-ratul Indiei celei mari Se face Praznic acolo unde este Bramul lor 2 EIU+ + D4U@E>C>+ 2+I2T> P<@E2UI<>+ I2T<@<II 2 9IS><IC@ + P<>+S3I2T>I 2@SC@T4+<>I D> DU12>E>U 7I P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U J<IJ4<I> D>C+P4LITUL 7I +
"$$

C>LUI 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U P<4CLU +<BI>PISC4PUL C42ST+2TI24P4LULUI La =ecernie -unem trei Sti8iri ale nainte-rznuirii ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D 3ecioare -urttoare de fclii. -e cea de0a -ururea 3ecioar luminat -etrece6i0o . i ale Sfntului Jri,orie acelai ,las i aceeai Podobie. Slav 7i acum a nainte-rznuirii. ,las $: +stzi biserica ceea ce a nc-ut -e Dumnezeu Iar dac este =ineri seara. Slav a nainte-rznuirii. 7i acum Do,matica ,lasului La Sti8oavna -unem Sti8irile Sfntului Proclu ,las $. Podobia: Dat0ai semn cu Sti8urile ei. -rimul Sti8: Cinstit este naintea Domnului moartea Cuviosului lui . Sti8ul al doilea: Preo6ii Ti se vor mbrca ntru dre-tate . a-oi Slav 7i acum a nainte-rznuirii ,las $: =eni6i to6i credincioii +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor ,las $: Dumnezeul Prin6ilor notri care faci -ururea cu noi . Slav 7i acum Tro-arul nainte-rznuirii acelai ,las: 9ucurie mai Onainte ne vestete nou. +na. astzi >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 du- Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Condacul nainte-rznuirii. unul sin,ur La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii Fde dou oriG. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al nainte-rznuirii 4binuitele Catisme. Sedelnele nainte-rznuirii i Psalmul %* +-oi Canonul nainte-rznuirii. cu Irmosul. -e ase. ,las $ i a-oi dou Canoane ale Sfin6ilor. -e o-t: al Sfntului Jri,ore. ,las ( i al Sfntului Proclu. ,las ! Du- Cntarea a treia. Condacul Sfntului Jri,orie ,las #: Soare luminos. biserica te0a cunoscut -e tine . i Condacul Sfntului Proclu ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D Du- vrednicie -rznuiete astzi cea mai cinstit cu adevrat dect toate cet6ile +-oi Sedealna Sfntului Jri,orie ,las $. Podobia: De,rab ne0ntm-in . Slav a Sfntului Proclu. ,las #. Podobia: +rtatu0te0ai astzi . 7i acum a nainte-rznuirii. ,las ! Du- Cntarea a asea. Condacul nainte-rznuirii ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D De veselie astzi toat lumea s0a um-lut . a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua.
"$%

Luminnda Sfntului Jri,orie. Slav 7i acum a nainte-rznuirii La Sti8oavna -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . cu Sti8urile ei: -rimul Sti8: +duce0se0vor fecioare m-ratului . Sti8ul al doilea: +duce0se0vor ntru veselie i bucurie . Slav 7i acum acelai ,las. nsui ,lasul: S se bucure astzi cerul de sus +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al ninte-rznuirii >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se -un du- rnduiala obinuit. la care zicem mai nti Tro-arul nainte-rznuirii. Slav al Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru zicem la toate Ceasurile Condacul nainte-rznuirii La Litur,8ie -unem 3ericirile naite-rznuirii -e o-t. de la Cntarea a treia i a asea Du- =o8od zicem Tro-arul Bramului Domnului Bristos. unde i este Bramul i Tro-arul nainte-rznuirii. a-oi Tro-arul Sfin6ilor. Condacul Bramului Domnului Bristos. acolo unde0i este Bramul i al Sfntului Jri,orie. Slav al Sfntului Proclu. 7i acum al nainte-rznuirii Proc8imenul ,las !: Jura mea va ,ri n6ele-ciune . cu Sti8ul: +uzi6i acestea toate neamurile +-ostolul zilei i cel de mine sunt nce-ute. a-oi al Sfntului Proclu din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. un +r8iereu ca acesta se cuvenea nou . +liluia . ,las ": Jura dre-tului va ,ri n6ele-ciune . cu Sti8ul: Le,ea Dumnezeului lui ntru inima lui De asemenea i >van,8elia se -une a zilei. i a zilei de mine i a-oi a Sfntului. de la Ioan: Eis0a Domnul: >u sunt ua .Priceasna:ntru -omenire venic 2S>12+<>: se cuvine s tim: c dac se va ntm-la nainte-rznuirea Intrrii n 9iseric a Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu Duminic. atunci Smbt seara la =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8. iar la =ecernia cea mare -unem Catisma din 4ctoi8 7i la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii i una a lui +natolie i a-oi trei Sti8iri ale nainte-rznuirii i trei ale Cuviosului Jri,orie. Slava nainte-rznuirii. 7i acum a 2sctoarei ,lasului Litia se face du- obicei La Sti8oavna
"$&

-unem Sti8irile nvierii Slav 7i acum a nainte-rznuirii +-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar. bucur0te Fde trei oriG Iar dac nu este Prive,8ere . du- Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav . Tro-arul Cuviosului Jri,orie: C8i- al nfrnrii te0ai fcut . 7i acum a nainte-rznuirii i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav al Sfntului Jri,orie. 7i acum al nainte-rznuirii Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor. Polieleul i Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc +-oi >ctenia i I-acoiul ,lasului. +ntifoanele ,lasului. Proc8imenul i >van,8elia nvierii Urmeaznvierea lui Bristos vznd . Psalmul %* i Sti8ira nvierii Canonul nvierii. cu Irmosul. -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul. -e doi . al ninte-rznuirii cu Irmosul. -e -atru i al Sfntului Jri,orie. cu Irmosul. tot -e -atru Catavasia: Desc8ide0voi ,ura mea Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul nainte-rznuirii i a-oi Condacul Sfntului Jri,orie. Slav Sedealna Sfntului Jri,orie. 7i acum a nainte-rznuirii Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul nainte-rznuirii. iar du- Cntarea a noua. cntm: Ceea ce eti mai cinstit i a-oi Luminnda nvierii. Slav a Sfntului Jri,orie. 7i acum a nainte-rznuirii La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii i trei Podobnice ale nainte-rznuirii . cele de la Sti8oavn. cu Samo,lasnica i cu Sti8urile lor. Slav Sti8ira >van,8eliei. 7i acum : Preabinecuvntat eti +-oi Do5olo,ia cea mare Du- Sfinte Dumnezeule -unem doar Tro-arul nvierii >cteniile i 4t-ustul. i Ceasul !. la care zicem Tro-arul nvierii. Slav al nainte-rznuirii. 7i acum al 2sctoarei Ceasului Du- Tatl nostru -unem Condacul nainte-rznuirii La Ceasul # -unem Tro-arul nvierii. Slav al Sfntului Jri,orie. 7i acum al 2sctoarei Ceasului Du- Tatl nostru -unem Condacul nvierii De asemeni i la celelalte Ceasuri. Condacul nvierii i nainte-rznuirii le zicem sc8imbndu0le

"$'

La Litur,8ie .-unem 3ericirile ,lasului -e ase i ale nainte-rznuirii de la Cntarea a treia. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii i al nainte-rznuirii i al Bramului Sfntului. a-oi Tro-arul Sfntului Jri,orie. Condacul nvierii i al Bramului. Slav al Sfntului Jri,orie. 7i acum al nainte-rznuirii Proc8imenul: +-ostolul. +liluia . >van,8elia i Priceasna: mai nti ale nvierii. a-oi ale Sfntului Slu/ba Cuvioilor i Slu/ba Sfntului Proclu se va cnta cnd va socoti cel mai mare 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I U2+ I2T<+<>+ 2 9IS><IC@ + P<>+S3I2T>I ST@PA2>I 24+ST<> 2@SC@T4+<>I D> DU12>E>U 7I PU<U<>+ 3>CI4+<+ 1+<I+ Se face Prive,8ere ca i la celelalte Praznice m-rteti La =ecernia cea mic -unem Sti8irile Praznicului. -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D De la Domnul -rimind rodul f,duin6ei . Slav 7i acum ,las (: David mai nainte a vorbit des-re tine Curat La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului ,las ". Podobia: Casa >fratului DUile cerurilor . cu Sti8urile lor. -rimul Sti8: +duce0se0vor fecioare m-ratului .Sti8ul al doilea: +duce0se0 vor ntru veselie i bucurie . Slav 7i acum aceeai ,las i PodobieD Lumina cea ntreit strlucitoare +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul ,las $: +stzi nce-tura bunei voin6e a lui Dumnezeu >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- obinuitul Psalm. cntm 3ericit brbatul . -rima Slav La: Doamne stri,at0am . -unem Sti8irile Praznicului. -e o-t. ,las !. Podobia: 4. -reaslvit minune D +stzi credincioii s dn6uim i alte Sti8uri ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz D ntru Sfnta Sfintelor. Sfnta i cea fr -ri8an . Slav 7i acum : Du- ce te0ai nscut tu. Dumnezeiasc 1ireas St-n . a-oi =o8odul i Proc8imenul zilei. i -unem trei citiri. -rima de la Ieire: Jrit0a Domnul ctre 1oise D a doua din Cartea a treia a <e,ilor: 3ost0
"$(

a dac a svrit Solomon D a treia din Proorocia lui Iezec8iel: +a zice Domnul: 3i0va din ziua a o-ta La Litie -unem Sti8irile ,las !. cele Samo,lasnice: S se bucure astzi cerul de sus . Slav 7i acum ,las %: Strlucit astzi zi de bucurie La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului. ,las %. Podobia: 9ucur0te cmara -ustnicilor D S se bucure cerul i -mntul . cu Sti8urile lor. Slav 7i acum ,las &: +stzi adunrile credincioilor +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul Praznicului Fde trei oriG i Citirile Iar de nu este Prive,8ere atunci Slu/ba se -une aa du- cum s0a -us n ziua a o-ta a lunii Se-tembrie FDe vzut 1iezono-tica din ziua a o-ta a lunii Se-tembrie G La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde trei oriG i obinuitele Catisme i Sedelnele Praznicului. a-oi Citirea din Tlcuirea >van,8eliei. Polieleul i Sti8irile 1rimurilor Praznicului Iar du- aceea se dau lumini fra6ilor i a-oi -unem Sedealna ,las (. Podobia: Porunca cea cu tain . Slav 7i acum tot aceasta. i Citire +-oi -rimul +ntifon. ,las $. Proc8imenul Praznicului ,las $:+scult. fiic. i vezi i -leac urec8ea ta . cu Sti8ul: <s-uns0a inima mea cuvnt bun Urmeaz: Toat suflarea s laude -e Domnul . >van,8elia de la Luca: n zilele acelea sculndu0se 1aria a mers la munte cu ,rbire Du- Psalmul %* se zice:Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu . Slav ,las ": +stzi biserica cea nsufle6it . 7i acum tot aceasta +-oi -unem 1iluiete0m Dumnezeule i Sti8ira ,las $: +stzi biserica ceea ce a nc-ut -e Dumnezeu i celelalte Punem dou Canoane. unul ,las $ i altul ,las !. Irmoasele celor dou Canoane se -un de cte dou ori i Tro-arele le -unem -e dois-rezece nct s fie n numr de ais-rezece m-reun cu Irmoasele Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0L . -e care le cnt m-reun ambele strni F2S>12+<>: nce-nd din aceast zi se vor cnta Catavasiile 2aterii -n n ziua nti a lunii IanuarieG Du- Cntarea a treia. Sedealna Praznicului ,las $. Podobia: S-imntatu0s0au toate . Stri, Davide ce -raznic
"$)

este acesta . Slav 7i acum : 1ielueaua cea nes-urcat i cmara cea nenc8inat i Citirea Du- Cntarea a asea. Condacul Praznicului ,las $. Podobia: Cela ce eti nl6at -e cruce D Preacurat biserica 1ntuitorului. cmara cea de mult -re6 . a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. fra6ii a-rind lumnrile i nu se cnt: Ceea ce eti mai cinstit ci cntm Sti8irile 1rimurilor Praznicului: n,erii intrarea celei -reacurate vznd0o s0au s-imntat i Irmosul:Ca de un sicriu nsufle6it al lui Dumnezeu . la fel i cealalt stran s-une tot aceste Sti8iri ale 1rimurilor i Irmosul. i Tro-arele tot cu aceleai Sti8uri Du- aceea se s-une Pri-eala. celuilat Canon: 1rete. suflete al meu. -e Domnul -e ceea ce s0a adus n biserica Domnului i Irmosul: Pe norul cel -urttor de lumin Fde dou oriG La fel se face i la celelalte Tro-are. la care se -une acelai Sti8 FPri-ealG +-oi la sfritul cntrii amndou stranele cnt n mi/locul 9isericii Pri-eala. adic Sti8ul Canonului. Fde dou oriG i du- aceea se -une -rima Pri-eal i Catavasia: Tain strin i se fac metanii Du- care se -une Luminnda Praznicului Fde trei oriG La Laude -unem Sti8irile Praznicului. -e -atru. ,las !. Podobia:Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D 3ecioare -urttoare de fclii -e Pururea 3ecioara luminat -etrecnd0o . Slav 7i acum ,las ": +stzi se aduce n 9iseric 3ecioara cea cu totul fr de -ri8an i se -une Do5olo,ie mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul Praznicului. >cteniile i 4t-ustul. i a-oi cntm o Sti8ire Samo,lasnic a Praznicului. n tim- ce fra6ii sunt mirui6i cu untdelemn sfnt din candela Praznicului. du- cum s0a artat n ziua a douzeci i asea a lunii Se-tembrie Fde vzut aceast ziG +-oi Ceasul ! la care zicem Tro-arul Praznicului. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Praznicului i celelalte de asemenea 7i 4t-ustul cel final La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul nti . ,las $.de la Cntarea a treia i din Canonul ,lasului !.de la Cntarea a asea. -e o-t Du- =o8od -unem Tro-arul Praznicului. Slav 7i acum Condacul Praznicului +-oi Proc8imenul ,las #. Cntarea 2sctoarei de Dumnezeu: 1rete suflete al meu -e
"%*

Domnul . cu Sti8ul: C a cutat s-re smerenia roabei sale +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. cortul cel dinti avea . a-oi +liluia ,las (: +scult. fiic. i vezi i -leac urec8ea ta . cu Sti8ul: 3e6ei Tale se vor ru,a bo,a6ii -o-orului >van,8elia de la Luca: n vremea aceea intrat0a Iisus ntr0un sat Priceasna: Pa8arul mntuirii voi lua 2S>12+<>: se cuvine s se tie c Praznicul acesta se -rznuiete cinci zile Trebuie s se tie: c de se va ntm-la Praznicul Intrrii n 9iseric a 2sctoarei de Dumnezeu Duminica. Smbt seara la =ecernia cea mic. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile nvierii ale ,lasului de rnd. Slav 7i acum a Praznicului. cea de la: Doamne stri,at0 am a =ecerniei celei mici La Sti8oavna -unem Sti8ira nvierii. una sin,ur. a-oi Sti8oavna Praznicului de La =ecernia cea mare. cu Sti8urile Praznicului. Slav 7i acum a Praznicului +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al Praznicului Du- aceea se -une >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. o Sti8ir a lui +natolie i ase Sti8iri ale Praznicului. Slav 7i acum a Praznicului =o8odul. Proc8imenul zilei i trei Citiri ale Praznicului La Litie -unem Sti8irile Praznicului. Slav 7i acum a Praznicului : Strlucit0a nou zi de veselie i -raznic -rea cinstit La Sti8oavn -unem Sti8irile nvierii. Slav 7i acum a Praznicului +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul Praznicului Fde trei oriG i a-oi Citirea din 3a-tele +-ostolilor La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav 7i acum al Praznicului Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele nvierii cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citire de la Tlcuirea >van,8eliei +-oi Polieleul cu Sti8irile 1rimurilor Praznicului. Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . a-oi I-acoiul ,lasului i toate Sedelnele Praznicului -use cte o sin,ur dat. Slav 7i acum Sedealna Praznicului cea du- Polieleu +-oi Citirea

"%!

Praznicului. +ntifoanele Praznicului. Proc8imenul i >van,8elia Praznicului Urmeaz nvierea lui Bristos vznd . Psalmul %* i se face srutarea >van,8eliei du- obicei. Slav la care se zice Sti8ul FPri-eala PrazniculuiG. 7i acum tot aceasta. i Sti8ira Praznicului Se -une Canonul nvierii. cu Irmosul. -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu tot -e -atru i ale Praznicului se -un amndou Canoanele cu Irmoasele -e o-t Catavasiile: Bristos se na-te. slvi6i0L . -e care le cnt strnile m-reun Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul nvierii i Sedealna Praznicului Fde dou oriG i Citirea Praznicului Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Praznicului i Citirea Sina5arului Du- Cntarea a noua. Pri-ealele Praznicului nu le cntm ci cntm: Ceea ce eti mai cinstit +-oi se -une Luminnda nvierii. Slav 7i acum a Praznicului La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii i -atru ale Praznicului. cu Sti8irile Praznicului. Slav 7i acum Prea binecuvntat eti 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar +-oi Do5olo,ia mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem numai Tro-arul nvierii Urmeaz >cteniile i 4t-ustul 7i se -une Sti8ira >van,8eliei i nv6tura Sfntului Teodor Studitul i se face obinuita ieire n -ridvor -entru Ceasul ! La Ceasuri -unem Tro-arul nvierii. Slav Tro-arul Praznicului. 7i acum a 2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru -unem Condacul Praznicului. i la toate Ceasurile zicem Condacele sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile nvierii -e ase i ale Praznicului de la Cntarea a treia. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arele nvierii i Tro-arul Praznicului. Slav Condacul nvierii. 7i acum al Praznicului Proc8imenul. +-ostolul. +liluia . >van,8elia i Priceasna mai nti ale zilei. a-oi ale Praznicului Se cuvine s tim: c de se va ntm-la du- Praznicul Intrrii n 9iseric a 2sctoarei de Dumnezeu Duminic. s fie vreun Sfnt ce se -rznuiete -e -atru sau -e ase. atunci Smbt seara. la =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu du- obicei La =ecernia cea mare du- obinuita Catism la: Doamne stri,at0am -unem
"%"

trei Sti8iri ale nvierii i una a lui +natolie i trei ale Praznicului. ale aceleiai zile de rnd. i trei ale Sfntului din 1inei Iar de se cnt ale Sfntului -e ase sau Sfntul are i Polieleu atunci cntm trei ale nvierii. trei ale Praznicului i -unem -atru ale Sfntului. Slav Sfntului. dac are. iar dac nu are. Slav a Praznicului. 7i acum a 2sctoarei. Do,matica ,lasului =o8odul i Proc8imenul zilei La Litie -unem Sti8irile Praznicului. ale Sti8oavnei zilei de rnd i ale Sfntului dac are Polieleu +-oi Slav 7i acum a Praznicului Iar dac Sfntul are Slav . se -une Slav a Sfntului. 7i acum a Praznicului La Sti8oavna -unem Sti8irile nvierii. Slav Sfntului. dac are. iar dac nu are. Slav 7i acum a Praznicului +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul: 2sctoarei de Dumnezeu 3ecioar. 9ucur0te Fde dou oriG i Tro-arul Praznicului o dat i Citirea La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG +-oi obinuitele Catisme. Sedelnele nvierii cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citire din Tlcuirea >van,8eliei +-oi Polieleul i Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . a-oi I-acoiul. +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului . >van,8elia nvierii i nvierea lui Bristos vznd Psalmul %* i Sti8ira nvierii i celelalte Punem Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul. -e doi i al Praznicului -e -atru i al Sfntului -e -atru Iar dac Sfntul are Polieleu atunci -unem Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru i al Praznicului -e -atru i al Sfntului -e ase Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia. -unem Condacul i Icosul Praznicului i al Sfntului. dac are. i Sedealna Sfntului. Slav 7i acum a Praznicului i Citirea Du- Cntarea a asea. -unem Condacul i Icosul nvierii i citim Sina5arul La Cntarea a noua. cntm Ceea ce eti mai cinstit i -unem Luminnda nvierii. Slav a Sfntului. dac are. iar dac nu are Slav 7i acum a Praznicului La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii i -atru ale Praznicului. cu cea de la Slav . de la Sti8oavna Utreniei zilei de rnd. cu Sti8urile Praznicului Iar dac Sfntul
"%#

are Sti8iri la Laude. atunci cntm Sti8irile nvierii -e -atru i ale Sfntului cu cea de la Slav tot -e -atru. cu Sti8urile lui. Slav Sti8ira >van,8eliei 7i acum Preabinecuvntat de eti 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem numai Tro-arul nvierii >cteniile i 4t-ustul 7i se citete nv6tura Sfntului Teodor Studitul. fcndu0se obinuita ieire n -ridvor -entru Ceasul ! La Ceasul ! -unem Tro-arul nvierii. Slav Tro-arul Praznicului. 7i acum a 2sctoarei Ceasului Du- Tatl nostru se -une Condacul Praznicului La Ceasul # -unem Tro-arul nvierii. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei Ceasului iar du- Tatl nostru -unem Condacul nvierii La fel facem i la celelalte Ceasuri zicnd Tro-arele nvierii ntotdeauna cu cele ale Praznicului i cu al Sfntului. sc8imbnd Tro-arele. dac avem i Tro-arul Sfntului Iar Tro-arul nvierii i al Praznicului le zicem sc8imbndu0le 7i de este Polieleu -unem i Condacul Sfntului La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului. -e ase i ale Praznicului. de la Cntarea de rnd. -e -atru Iar dac Sfntul are Cntare n Ti-ic atunci -unem 3ericirile nvierii -e -atru i ale Praznicului. de la Cntarea cea de rnd. -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii i al Praznicului i al Bramului Sfntului i al Sfntului. dac are +-oi Condacul nvierii. Slav al Sfntului. 7i acum al Praznicului Iar dac Sfntul nu are Tro-ar i Condac. Slav Condacul nvierii. 7i acum Condacul Praznicului Proc8imenul. +-ostolul. +liluia . >van,8elia i Priceasna zilei i a Sfntului dac are. iar dac nu are. una se -une a Duminicii celei de rnd 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I D4U+ P41>2I<>+ S3A2TULUI +P4ST4L 3ILI142 7I + C>L4< 1P<>U2@ CU >L Seara. la: Doamne stri,at0am se -un trei Sti8iri ale Praznicului ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune i trei ale Sfin6ilor. Podobia: Cnd de -e lemn . Slav 7i acum a
"%$

Praznicului ,las !: S se bucure astzi cerul de sus La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las ". Podobia: Casa >fratului . cu Sti8urile ei. a-oi Slav 7i acum acelai ,las. nsui ,lasul: +stzi se aduce n 9iseric +-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul +-ostolilor. ,las #: Sfin6ilor +-ostoli ru,a6i . Slav 7i acum al Praznicului +-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde dou oriG. Slav al +-ostolilor. 7i acum al Praznicului 4binuitele Catisme. Sedelnele Praznicului i Psalmul %* Canonul Praznicului ,las $. cu Irmosul. -e o-t i al Sfin6ilor ,las ". -e -atru Du- Cntarea a treia. Condacul +-ostolilor ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Ca nite stele -realuminoase care lumineaz mar,inile . a-oi Sedealna Sfin6ilor. ,las (: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a Praznicului Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Praznicului Du- Cntarea a noua. Luminnda Praznicului Slav 7i acum tot aceasta La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului ,las &. Podobia: + treia zi ai nviat . cu Sti8urile Praznicului. Slav 7i acum a Praznicului. ,las $: +stzi 9iserica ceea ce a nc-ut -e Dumnezeu 7i a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor Slav 7i acum al Praznicului >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se -un du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului.de la Cntarea nti. -e ase Du- =o8od -unem Tro-arul Bramului Domnului Bristos i al Praznicului. a-oi al Sfin6ilor Du- aceea Condacul Bramului Domnului Bristos. Slav Condacul Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului F+a se s-un Tro-arele i Condacele -n la 4dovania Praznicului n afar de DuminicG +-oi Proc8imenul. ,las (: n tot -mntul a ieit vestirea lor . cu Sti8ul: Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu +-ostolul din >-istola cea ctre 3ilimon: Pavel. trimisul Domnului Iisus Bristos i Timotei fratele lui 3ilimon. iubitului +liluia . ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale.Doamne >van,8elia de

"%%

la Luca: n vremea aceea artat0a Domnul i al6i a-tezeci de +-ostoli Priceasna: n tot -mntul Tot ntr0aceast zi se face Pomenirea uciderii Sfntului binecredinciosului i marelui viteaz 1i8ail al Tferului se svrete Soborul lui n Tfer i la 9isericile care0i -oart Bramul 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I T<>I+ P41>2I<>+ C>LUI 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U +13IL4BI> >PISC4PUL IC42I>I 7I + LUI J<IJ4<I> >PISC4PUL >C<+J+2DI>I La =ecernie. -unem trei Sti8iri ale Sfntului +mfilo8ie. ,las $. Podobia: Dat0ai semn i trei ale lui Jri,orie ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav 7i acum a Praznicului. ,las $: =eni6i to6i credincioii La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti cu Sti8urile ei. Slav 7i acum ,las %: Strlucit0a nou zi de bucurie +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor ,las $: Dumnezeul -rin6ilor notri . Slav 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde dou oriG. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului 4binuitele Catisme i Sedelnele Praznicului . Citirea i Psalmul %* Canonul Praznicului. cu Irmosul. -e ase i dou Canoane ale Sfin6ilor. -e o-t. al Sfntului +mfilo8ie. ,las $ i al Sfntului Jri,orie. ,las ( Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul Praznicului i Condacul Sfntului Jri,orie. ,las $. Podobia:+rtatu0Te0ai astzi D Cu lumintoarele strluciri ale Sfntului Du8 +-oi Sedealna Sfntului +mfilo8ie. ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-in . Slav a Sfntului Jri,orie. ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . 7i acum a Praznicului acelai ,las. Podobia: Porunca cea cu tain Du- Cntarea a asea.

"%&

Condacul Sfntului +mfilo8ie ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Dumnezeiescul tunet. trmbi6a Du8ului i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda Sfntului +mfilo8ie. Slav a Sfntului Jri,orie. 7i acum a Praznicului La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav 7i acum ,las &: +stzi adunrile credincioilor 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului. de la Cntarea a -atra i a cincea. -e ase Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului -entru toate cte ne0a dat nou +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. aduce6i0v aminte de -ov6uitorii votri . +liluia. ,las ": Preo6ii Ti. Doamne. se vor mbrca ntru dre-tate .cu Sti8ul: Le,ea Dumnezeului lui ntru inima lui >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul -rive,8ea6i i v ru,a6i 7i Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul Tot ntr0aceast zi -omenim i +dormirea Sfntului binecredinciosului marelui viteaz +le5andru al 2eviei i a toat <usia 3ctorul de minuni Se -rznuiete Soborul lui acolo unde i este Bramul 2 EIU+ + D4U@E>CI I P+T<+ P41>2I<>+ S3I2T>I 1+<> 1UC>2I?> >C+T><I2+ 7I + S3A2TULUI 1+<> 1UC>2IC 1><CU<I> La =ecernie -unem trei Sti8iri ale Sfintei >caterina. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . i trei ale Sfntului 1ercurie. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz D Slav a Sfintei >caterina. ,las ": Cu bucurie s aler,m m-reun. o iubitorilor de 1ucenici la Praznic . 7i acum a Praznicului. ,las (: Du- ce te0ai nscut tu. dumnezeiasc mireas La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las !. Podobia: Ceea ce
"%'

eti bucuria cetelor cereti . Slav a Sfintei >caterina. ,las ": =ia6 nematerialnic de-rinzndu0te . 7i acum a Praznicului ,las (: David mai0nainte a ,lsuit des-re Tine Preacurat +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfintei. ,las $: 1ielueaua Ta Bristoase . sau Tro-arul acesta: Cu fa-tele bune ca i cu nite raze de soare ai luminat -e n6ele-6ii cei necredincioi . Slav a Sfntului 1ercurie. acelai ,las: 1ucenicul Tu Doamne . 7i acum al Praznicului >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului o dat i al Sfintei >caterina o dat. Slav al Sfntului 1ercurie. 7i acum al Praznicului 4binuitele Catisme. Sedelnele Praznicului i Psalmul %* Canonul Praznicului. cu Irmosul. -e ase i dou Canoane ale Sfin6ilor. -e o-t.al Sfintei >caterina ,las ( i al Sfntului 1ercurie. acelai ,las Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul Praznicului. a-oi Condacul Sfntului 1ercurie. ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D Pe ostaul cel nebiruit ntru rzboaie . a-oi Sedealna Sfintei >caterina ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul . Slav a Sfntului 1ercurie ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-in . 7i acum a Praznicului. acelai ,las i aceeai Podobie Du- Cntarea a asea. Condacul Sfintei >caterina ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Ceat cinstit iubitorilor de 1ucenici dumnezeiete ridica6i acum i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda Sfintei >caterina. Slav a Sfntului 1ercurie. 7i acum a Praznicului La Laude Sti8irile Sfintei >caterina ,las $. Podobia: Dat0ai semn . Slav ,las ": Cu via6 nematerialnic de-rinzndu0te . 7i acum acelai ,las: +stzi 3ecioara cea cu totul fr de -ri8an se aduce la 9iseric La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav 7i acum acelai ,las i aceeai Podobie: Uile cele cereti +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfintei >caterina. Slav al Sfntului 1ercurie. 7i acum al Praznicului >cteniile i 4t-ustul i Ceasurile du- rnduiala obinuit

"%(

La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului. de la Cntarea a a-tea i a o-ta. -e -atru i a Sfintei de la Cntarea a asea. -e -atru Proc8imenul ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si . cu Sti8ul: n 9iserici binecuvnta6i -e Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor. ntri6i0v ntru Domnul . +liluia. ,las !: Stri,at0au dre-6ii i Domnul i0a auzit -re dnii +-oi >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul Ucenicilor si: Pzi6i0v de oameni cci vor -une minile -este voi +-oi Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ii Tot ntr0aceast zi -omenirea Sfntului 1ucenic 1ercurie al SmolensNului Se svrete Slu/ba lui n 9iserica care0i -oart Bramul 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I CI2C>+ P41>2I<>+ C>L4< 2T<U S3I2?I P@<I2?IL4< 247T<I 7I S3I2?IL4< 1UC>2ICI CL>1>2T P+P@ +L <41>I 7I + LUI P>T<U +L +L>L+2D<I>I n aceast zi se 4doviete Praznicul Intrrii n 9iseric a Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu Seara. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale Praznicului. ,las !. Podobia: 4. -reaslvit minune FCele care s0au cntat n c8iar ziua PrazniculuiG i a-oi trei ale Sfntului Clement. ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn . Slav 7i acum a Praznicului. ,las (: Du- ce te0ai nscut tu. Dumnezeiasc 1ireas +-oi Sti8oavna. cu Sti8irile Praznicului ,las %. Podobia:9ucur0te cmara -ustnicilor D 9ucura0se0va cerul i -mntul .cu Sti8urile lorD Slav 7i acum a Praznicului. ,las &: +stzi adunrile credincioilor +-oi +cum slobozete .Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor. ,las $: Dumnezeul Prin6ilor notri . Slav 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul Tro-arul Praznicului Fde dou oriG Slav al Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele Praznicului. Citirea i Psalmul %* Canonul Praznicului se -une
"%)

unul sin,ur. cu Irmosul. -e ase i dou Canoane ale Sfin6ilor. cu Irmoasele -e o-t. al Sfntului Clement. ,las ( i al Sfntului Petru. acelai ,las Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0 L Du- Cntarea a treia. se -une Condacul Sfntului Clement i al lui Petru ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi DCa cei ce stnd -e stl-ii neclinti6i ai 9isericii i Icosul +-oi Sedealna Sfntului Clement. ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i Cuvntul lui Dumnezeu a-oi Slav a Sfntului Petru. acelai ,las. 7i acum a Praznicului Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul Praznicului La Cntarea a noua. nu se -une: Ceea ce eti mai cinstit . ci cntm Sti8irile 1rimurilor Praznicului du- cum s0a artat n ziua Praznicului Iar la Tro-arele Canoanelor Sfin6ilor zicem Sti8urile Cntrii a noua Iar la sfritul Cntrii a noua cnt -rima stran. Sti8ira 1rimurilor Praznicului. a-oi Catavasia Praznicului: Tain strin vd i se face o nc8inciune +-oi Luminnda Sfin6ilor. Slav 7i acum a Praznicului La Laude -unem Sti8irile -e ase. trei ale Praznicului. ,las !. Podobia:Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D 3ecioarelor fclii -urtnd +-oi -unem trei Sti8iri ale Sfntului Petru. acelai ,las i aceeai PodobieD Pe Treimea cea mai -resus de fiin6 de o fiin6 o ai a-rat. -reafericite . Slav ,las $: Cu mna lui Dumnezeu . 7i acum ,las ": +stzi biserica ceea ce a nc-ut -e Dumnezeu . a-oi Do5olo,ia cea mare Du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum a Praznicului. >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! la care zicem Tro-arul Praznicului. Slav al Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule se -une Condacul Praznicului nesc8imbat La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului din amndou Canoanele. de la Cntarea a noua. -e o-t Du- =o8od -unem Tro-arul Praznicului i al Sfin6ilor Slav Condacul Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului Proc8imenul. Cntarea 2sctoarei de Dumnezeu. ,las #: 1rete suflete al meu -e Domnul . cu Sti8ul: C a cutat s-re smerenia roabei sale Proc8imenul Sfin6ilor ,las ': Scum- este naintea Domnului . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul Praznicului din Cartea cea
"&*

ctre >vrei: 3ra6ilor. cortul cel dinti avea ndre-tri D i al Sfin6ilor din Cartea cea ctre 3ili-eni: 3ra6ilor. -etrecerea noastr este n ceruri . +liluia. ,las (: +scult fiic i vezi >van,8elia Praznicului de la Luca: n vremea aceea intrat0a Iisus ntr0un sat i a Sfin6ilor de la 1atei: Eis0a Domnul voi sunte6i lumina lumii Priceasna Praznicului: Pa8arul mntuirii i a-oi a Sfin6ilor: ntru -omenire venic +cum se 4doviete Praznicul Intrrii n 9iseric a Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu 2S>12+<>: se cuvine s tim: c de se va ntm-la 4dovania Praznicului Intrrii n 9iseric a Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu Duminic. se las Slu/ba Sfntului Petru i se cnta cnd va voi cel mai mare Smbt la =ecernia cea mic se -un Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8 La =ecernia cea mare se -une obinuita Catism La: Doamne stri,at0am se -un trei Sti8iri ale nvierii. una a lui +natolie. a-oi trei ale Praznicului. ,las !. Podobia: 4. -reaslvit minune D+stzi credincioii . i trei ale Sfntului Clement. Slav a Praznicului ,las (: Du- ce te0ai nscut tu. Dumnezeiasc 1ireas 7i acum a 2sctoarei. -e ,lasul cel de rnd =o8odul i Proc8imenul zilei La Litie se -un Sti8irile Praznicului Slav 7i acum a Praznicului La Sti8oavna -unem Sti8irile nvierii. ale ,lasului de rnd. Slav 7i acum a Praznicului +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar. bucur0te Fde trei oriG i Citire din 3a-tele +-ostolilor Iar unde nu se face Prive,8ere s-unem Tro-arul nvierii. Slav al Sfntului Clement. 7i acum al Praznicului La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav al Sfntului Clement. 7i acum al Praznicului Du- Catisme -unem Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor. a-oi Citirea i Polieleul Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . I-acoiul ,lasului. +ntifoanele. Proc8imenul ,lasului i >van,8elia nvierii +-oi nvierea lui
"&!

Bristos vznd . Psalmul %* i celelalte ale nvierii Canonul nvierii. cu Irmosul. -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu. -e doi i al Praznicului. care este al ,lasului al -atrulea. -e -atru i al Sfntului Clement. tot -e -atru Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia. Condacul i Icosul Praznicului. a-oi Condacul Sfntului Clement i Sedealna lui. Slav 7i acum a Praznicului Du- Cntarea a asea. Condacul i Icosul nvierii Iar la Cntarea a noua. cntm: Ceea ce eti mai cinstit +-oi Luminnda nvierii. Slav a Sfntului. 7i acum a Praznicului La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii i -atru ale Praznicului. cu cea de la Slav . cu Sti8urile Praznicului. Slav Sti8ira >van,8eliei. 7i acum Preabinecuvntat eti Do5olo,ia cea mare.iar du- Sfinte Dumnezeule -unem numai Tro-arul nvierii. a-oi >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! La Ceasuri -unem Tro-arul. nti al nvierii. a-oi Slav al Praznicului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Condacul Praznicului i al nvierii sc8imbndu0 le La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului. -e ase i ale Praznicului de la Cntarea a noua. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii a-oi al Praznicului i al Sfntului. a-oi Condacul nvierii. Slav al Sfntului Clement. 7i acum al Praznicului Proc8imenul ,lasului i a-oi al Praznicului +-ostolul. +liluia . >van,8elia Duminicii celei de rnd i a-oi a Praznicului i Priceasna: Luda6i -e Domnul din ceruri i a-oi a Praznicului: Pa8arul mntuirii 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 7+S>+ P41>2I<>+ P<>+ CU=I4SULUI P@<I2T>L> 24ST<U +LIPI> STALP2ICUL +liluia sau Tro-arul La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului sau ale 2sctoarei de Dumnezeu i trei ale Sfntului. ,las !. Podobia: Prea luda6ilor 1ucenici .Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru .dac nu este
"&"

+liluia. -unem Tro-arul Sfntului: +l rbdrii stl- ai fost . >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. dac nu este +liluia. la: Dumnezeu este Domnul . Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului. Citirea i Psalmul %* +mndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfntului. -e -atru. ,las % Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului ,las (. Podobia:Ca nite -r, a firii D Ca -e o -ricin de fa-te bune i -odoab a -ustnicilor i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda i Sti8oavna 4ctoi8ului Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru .dac nu este +liluia. -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia se -un du- rnduiala obinuit Tot ntr0aceast zi -rznuim Sfin6irea 9isericii Sfntului 1arelui 1ucenic J8eor,8e care este n Miev la -or6ile cele de aur Slu/ba lui se cnt la 9isericile care0i -oart Bramul 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 7+PT>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 1+<>LUI 1UC>2IC I+C4= P><SUL La =ecernie -unem Sti8irile 1ucenicilor -e ase. ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn . Slav ,las %: 1inunat te0ai fcut. o Iacove. ntru toate muncile ndelun, rbdnd . 7i acum a 2sctoarei +-oi Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. ,las (: Cu credin6 adunndu0ne astzi iubitorii de -rivelite . 7i acum a 2sctoarei +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul 1ucenicului ,las $: 1ucenicul Tu. Doamne . sau acest Tro-ar acelai ,las: Cu mucenicia cea neobinuit nfricoat i cu rbdarea cea vite/easc -e to6i i0ai minunat mult -timitorule . a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei. a-oi

"&#

obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* +mndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfntului. -e ase. ,las " Du- Cntarea a treia. -unem Sedealna Sfntului. ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului ,las ". Podobia:Cele de sus cutnd D Plecndu0te so6iei tale celei bune i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a 1ucencului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a 1ucenicului. ,las ": <bdnd ntru -timire 1ucenice Iacove . 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se -un du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului i ale Sfntului. de la Cntarea a treia. -e -atru Proc8imenul Sfntului ,las $: Sfin6ilor care sunt -e -mntul lui . cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul +-ostolul din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei. ntrete0te n darul lui Iisus Bristos . a-oi +liluia: 1ulte0s su-rrile dre-6ilor >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul Ucenicilor Si: +cestea v -oruncesc vou +-oi Priceasna: ntru -omenire venic Tot ntr0aceast zi -omenim i semnul Prea Sfintei 2sctoarei de Dumnezeu ce a fost n marele 2ovo,orod Tot ntr0aceast zi i Pomenirea celui ntru sfin6i a Printelui nostru Iacob e-isco-ul <ostovului 3ctorul de minuni Se svrete Soborul lui acolo unde se afl 1oatele sale 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 4PT+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 7I P<>+ CU=I4SULUI 1UC>2IC 7T>3+2 C>L 24U 7I + S3A2TULUI 1UC>2IC I<I2+<B La =ecernie -unem trei Sti8iri ale Cuviosului. ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i i trei ale
"&$

1ucenicului. Slav acelai ,las . nsui ,lasul: Din -runcie te0ai druit lui Dumnezeu -rea Sfinte 7tefane . 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Cuviosului ,las (: Pe cel du- c8i- -zindu0l nevtmat . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoare +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Cuviosului. ,las $: Pustnicete mai0nainte n munte nevoindu0te . Slav al 1ucenicului. acelai ,las: 1ucenicul Tu.Doamne . Slav 7i acum al 2sctoarei lui >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Cuviosului Fde dou oriG. Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -une un Canon al 4ctoi8ului. cu Irmosul. -e ase i dou ale Sfin6ilor cu Irmoasele -e o-t. amndou -e ,las & Du- Cntarea a treia. Condacul Cuviosului ,las (. Podobia: +-rtoare Doamn D Pe iubitorul Treimii i dumnezeiescul 7tefan s0l ludm +-oi Sedealna Cuviosului ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . Slav a 1ucenicului 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul 1ucenicului. ,las '. Podobia: Cele de sus cutnd D Stea luminoas i ne,rit te0ai artat i a-oi al Cuviosului. ,las #. Podobia:3ecioar astzi D Din rdcin neroditoare odrasl ai crescut. Cuvioase i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . Tro-arul Cuviosului. Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasurile du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului. -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a treia. -e -atru Proc8imenul ,las (: Luda0se0vor Cuvioii ntru slav . cu Sti8ul: Cnta6i Domnului cntare nou +-ostolul din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei. s nu te ruinezi de mrturisirea Domnului nostru Iisus Bristos . +liluia . ,las (: 3ericit brbatul care se teme de Domnul . cu Sti8ul: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui
"&%

>van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul Ucenicilor Si: Cnd v vor alun,a -e voi din cetatea aceasta . a-oi Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 24U+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 1UC>2IC P+<+142. + S3A2TULUI 1UC>2IC 3ILU1>2 7I + CU=I4SULUI +C+CBI> C>L 1@<TU<ISIT D> S3A2TUL I4+2 SC@<+<U +liluia sau Tro-arul La =ecernie. -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale 1ucenicului. ,las $. Podobia: Cel ce eti c8emat de sus . Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. dac nu este +liluia. Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* +mndou Canoanele 4ctoi8ului i un Canon al Sfntului. -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia -unem Sedealna Sfntului. ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-in . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. -unem 1ucenicina 4ctoi8ului. iar du- Cntarea a noua. -unem Luminnda i Sti8oavna 4ctoi8ului +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . dac nu este +liluia -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum a 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia se -un du- rnduiala obinuit 2 EIU+ + T<>IE>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 7I 2T<U T4T L@UD+TULUI +P4ST4L +2D<>I. C>L 2TAI CB>1+T

"&&

Seara La =ecernia cea mare cntm 3ericit brbatul . -rima Slav La Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e o-t. ,las $. Podobia: Cel ce de sus eti c8emat . Slav acelai ,las. nsui ,lasul: =narea -etilor lsnd .7i acum acelai ,las. al nainte-rznuirii: Isaie dn6uiete =o8odul i Proc8imenul zilei. i se fac trei Citiri Prima din >-istola Soborniecasc a Sfntului +-ostol Petru: Petru +-ostolul Domnului Iisus Bristos D a doua din >-istola Soborniceasc a Sfntului +-ostol Petru: Iubi6ilor. Bristos a -timit -entru noi i a treia tot din aceeai >-istol: Iubi6ilor. Bristos -timind cu tru-ul -entru noi La Litie -unem Sti8ira Bramului i Sti8irile +-ostolului. ,las !. Slav ,las (: Pe -ro-ovduitorul credin6ei . 7i acum : St-n -rimete ru,ciunile La Sti8oavna -unem Sti8irile +-ostolului ,las %. Podobia: 9ucur0 te. cmara -ustnicilor . cu Sti8urile +-ostoleti. a-oi Slav ,las #: Pe cel de un sn,e cu Petru i ucenic al lui Bristos . 7i acum acelai ,las al nainte-rznuirii: Iosife. s-une0ne nou +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul ,las $: Ca cel ce eti dect +-ostolii -rimul c8emat i al =er8ovnicului frate adevrat . Slav 7i acum : Taina cea din veac ascuns i 4t-ustul La Utrenie. la Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG Slav 7i acum al 2sctoarei Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele +-ostolului. cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citirea +-oi Polieleul. cu Sti8urile lui i Sedealna ,las % Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- aceea -rimul +ntifon ,las $. Proc8imenul ,las $: n tot -mntul a ieit vestirea lor .cu Sti8ul: Cerurile s-un slava lui Dumnezeu +-oi: Toat suflarea s laude -e Domnul >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea umblnd Iisus -e ln, 1area Jalileii Psalmul %* i Sti8ira ,las (: Pe -ro-ovduitorul credin6ei Feste scris la Slava de la LitieG +-oi <u,ciunea: 1ntuiete Dumnezeule -o-orul tu Urmeaz Canonul 2sctoarei de Dumnezeu. cu Irmosul. -e ase. ,las ! i dou Canoane ale +-ostolului. -e o-t. ,las ! Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia. Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul . Slav
"&'

cealalt Sedealn. acelai ,las i aceeai Podobie. 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului ,las ". Podobia: Pe 2sctoare de Dumnezeu cea ntru ru,ciuni neadormit D Pe ,ritorul de Dumnezeu cel numit cu numele de brb6ie i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda +-ostolului. Slav alt Luminnd. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile +-ostolului -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . Slav ,las (. nsui ,lasul: Pe -ro-ovduitorul credin6ei . 7i acum acelai ,las a nainte-rznuirii: Primete =itleeme -e mitro-olia lui Dumnezeu Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul +-ostolului. Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i celelalte du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canoanele +-ostolilor de la Cntarea a treia i a asea. -e o-t Du- =o8od. -unem Proc8imenul. ,las (: n tot -mntul a ieit vestirea lor D cuSti8ul: Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu +-ostolul din Cartea ctre Corinteni: 3ra6ilor. Dumnezeu -e noi +-ostolii cei mai de -e urm . +liluia ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale.Doamne . >van,8elia de la Ioan: n vremea aceea sttea Ioan i al6i doi dintre ucenicii Lui Priceasna: n tot -mntul

"&(

LUNA DECEM'RIE ARE TREI.ECI "I UNA DE .ILEB .IUA ARE + ORE IAR NOAPTEA 1& ORE

2 EIU+ 2TAI P41>2I<>+ S3A2TULUI P<44<4C 2+U1 +liluia sau Tro-arul La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 2sctoarei de Dumnezeu. ,las # i trei ale Sfntului. acelai ,las. Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului.a-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . dac nu este +liluia. -unem Tro-arul Sfntului ,las ": +-ostolului tu 2aum -omenire Doamne -rznuind . Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie.+liluia -e ,lasul 4ctoi8ului i Treimicile ,lasului din 4ctoi8 sau Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei Du- Catisme -unem Sedelnele 4ctoi8ului. Citirea i Psalmul %* +mndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Proorocului -e -atru. ,las % Du- Cntarea a treia. Sedealna ,las %. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. -unem 1ucenicina 4ctoi8ului sau Condacul ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D Luminndu0se cu du8ul curat inima ta i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda cea Treimic a-oi Sti8oavna 4ctoi8ului i celelalte du- rnduiala obinuit 2 EIU+ + D4U+ S3A2TULUI P<44<4C +=+CU1 P41>2I<>+

+liluia sau Tro-arul cel din ziua -recedent. adic de ieri La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 2sctoarei de Dumnezeu. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . i trei ale +-ostolului acelai ,las i Podobie. Slav 7i acum a 2sctoarei Urmeaz Sti8oavna 4ctoi8ului. +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul. dac este +liluia: 2sctoarei de Dumnezeu 3ecioar sau Tro-arul
"&)

Proorocului. ,las ": +-ostolului tu +vacum . Slav acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul

7i

La Utrenie. +liluia i Tro-arele ,lasului sau Tro-arul Proorocului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Proorocului. -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna Proorocului ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at -e cruce . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Proorocului ,las (. Podobia:+-rtoare Doamn D Stri,at0am la toat lumea veni6i ai lui Dumnezeu de la miazzi adic din 3ecioar i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda Treimic. a-oi Sti8oavna 4ctoi8ului . 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru .dac nu este +liluia -unem Tro-arul Proorocului. Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul i celelalte du- rnduiala obinuit 2 EIU+ + T<>I+ P<44<4C S4342I> P41>2I<>+ S3A2TULUI

Seara cntm de asemenea trei Sti8iri ale 2sctoarei de Dumnezeu i trei ale Proorocului. ,las $. Podobia: Cel ce de sus eti c8emat . Slav 7i acum a 2sctoarei Urmeaz Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . dac nu este +liluia. -unem Tro-arul Proorocului. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie se -une +liluia i Tro-arele ,lasului sau Dumnezeu este Domnul i Tro-arul Proorocului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfntului -e -atru. ,las & Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului ,las &. Podobia: Ua milostivirii . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Proorocului ,las $. Podobia:+rtatu0Te0ai astzi D <az luminoas -rin Dumnezeiescul Du8 te0ai artat Du- Cntarea a noua. Luminnda Treimic i Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte
"'*

Dumnezeule i du- Tatl nostru . dac nu este +liluia. -unem Tro-arul Proorocului. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia se fac du- rnduiala obinuit Tot ntr0aceast zi i Pomenirea Prea Cuviosului Printelui Sava al Sveni,orodului Se svrete Soborul lui n 9iserica lui i la 9isericile care0i -oart Bramul 2 EIU+ + P+T<+ P41>2I<>+ S3I2T>I 1+<>I 1UC>2I?> =+<=+<+ 7I + P<>+ CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U I4+2 D+1+SCBI2 La =ecernie -unem trei Sti8iri ale Sfintei ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn .D i trei ale Cuviosului ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune D Slav a Sfintei. ,las &: Patria neamul i averea -rsind . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei La Sti8oavna se -un Sti8irile 4ctoi8ului. iar de voiete cel mai mare se -un i Sti8irile Cuviosului ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune D Printe Ioane. -rean6ele-te . i celelalte. cu Sti8urile Cuviosului. Slav a Cuviosului. ,las &: Cuvioase -rinte. n tot -mntul a ieit vestirea D 7i acum a 2sctoarei +-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfintei ,las $: 1ielueaua Ta Bristoase . sau alt Tro-ar. acelai ,las: Pe Sfnta =arvara s o cinstim . Slav al Cuviosului ,las (: +l dre-tei credin6e ndre-ttorule . 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfintei Fde dou oriG. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului. Citirea i Psalmul %* Punem un Canon al 4ctoi8ului. a-oi un Canon al Sfintei. -e -atru. ,las " i un Canon al Cuviosului. -e -atru. ,las " Du- Cntarea a treia. Condacul Cuviosului ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at -e cruce D Pe scriitorul de cntri i cinstitul de Dumnezeu ,ritor a-oi Icosul i Sedealna Sfintei ,las #. Podobia: De frumuse6ea fecioriei tale . Slav a Cuviosului. ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . 7i acum a
"'!

2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfintei ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at -e cruce D Lui Dumnezeu celui n Treime cu bun credin6 ludat urmndu0i. rbdtoare de c8inuri i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului i a Sfintei. Slav a Cuviosului. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Sfintei -e -atru. ,las !. cele Samo,lasnice. Slav ,las &: Pe calea c8inuirii cltorind . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei Urmeaz Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Cuviosului ,las (: 1ul6imile mona8ilor . 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru se -une Tro-arul Sfintei. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul. Ceasul ! i celelalte du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile 1ucenicilor. de la Cntarea a treia i ale Cuviosului. de la Cntarea a asea Proc8imenul ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si . cu Sti8ul: ntru adunri binecuvnta6i -e Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. mai nainte de venirea vremii . +liluia ,las !: +te-tnd am ate-tat -e Domnul i a luat aminte la mine +-oi >van,8elia de la 1arcu: n vremea aceea mer,nd du- Iisus -o-or mult. l ncon/ura -e dnsul . Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ii ntru Domnul 2 EIU+ + T<>I+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI 7I D> DU12>E>U PU<T@T4<ULUI P@<I2T>LUI 24ST<U. S+=+ C>L S3I2?IT Dac va voi cel mai mare atunci se face Prive,8ere La =ecernia cea mic -unem Sti8irile -e -atru. ,las !. Podobia: Prea luda6ilor 1ucenici . Slav ,las ": Cuvioase Printe. din -runcie la fa-ta bun cu sr,uin6 de-rinzndu0te . 7i acum a 2sctoarei La nscut din 3ecioar . >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare. du- Psalmul cel obinuit cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . -rima Slav

"'"

Iar la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e o-t. ,las %. Podobia: Cuvioase -rinte . Slav ,las &. Pe cel du- c8i-zindu0l nevtmat . 7i acum : Cine nu te va ferici -e tine +-oi =o8odul i Proc8imenul zilei i se -un trei Citiri. cele ale Cuvioilor La Litie -unem Sti8ira Bramului i a-oi se -un Sti8irile Samo,lasnice ale Cuviosului ,las ". Slav acelai ,las: Pe dorul bunt6ilor celor mai -resus de minte -rimindu0 l . 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavna -unem Sti8irile Cuviosului ,las %. Podobia: 9ucur0te cmara -ustnicilor . cu Sti8urile ei. Slav ,las (: 1ul6imile mona8ilor . 7i acum a 2sctoarei: 3ecioar nenuntit +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul Cuviosului ,las (. Fde dou oriG i: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fo datG +-oi 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG i Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul Urmeaz Citire din via6a Sfntului Sava La Utrenie. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii: Cel ce -entru noi Te0ai nscut din 3ecioar Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele Sfntului. cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citirea +-oi Polieleul cu Sti8irile 1rimurilor lui i Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei i Citire din via6a Sfntului Urmez -rimul +ntifon ,las $. Proc8imenul aceluiai ,las: Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului >van,8elia de la Luca: n vremea aceea sttea Iisus la loc es . Psalmul %* i Sti8ira ,las &: Cuvioase Printe.n tot -mntul a ieit vestea minunilor tale Canonul 2sctoarei de Dumnezeu. cu Irmosul. -e ase i al Sfntului -e o-t. ,las ( Catavasiiile: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia -unem Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav cealalt Sedealn acelai ,las i Podobie. 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul ,las (. Podobia: +-rtoare Doamne D Ca cel ce din -runcie lui Dumnezeu /ertf fr de -ri8an te0ai adus . a-oi Icosul i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem
"'#

Luminnda Cuviosului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Cuviosului -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . Slav ,las &: Cuvioase Printe. n tot -mntul a ieit vestea minunilor tale . 7i acum : 2sctoare de Dumnezeu tu eti vi6a cea adevrat . Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei: Cel ce -entru noi Te0ai nscut din 3ecioar . >cteniile i 4t-ustul i Ceasul !. la care zicem Tro-arul Sfntului. iar du- Sfinte Dumnezeule Condacul Sfntului i 4t-ustul cel final La fel se fac i celelalte Ceasuri La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Sfntului de la Cntarea a treia i din Cntarea a asea. -e o-t Du- =o8od -unem Tro-arul Bramului i al Sfntului. Condacul Bramului. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei: Ceea ce eti folositoare credincioilor Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului Lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. roada Du8ului . a-oi +liluia ,las (: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . cu Sti8ul: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul toate01i sunt date 1ie . Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + 7+S>+ P41>2I<>+ C>LUI 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U 2IC4L+> +<BI>PISC4PUL 1I<>L4< LICBI>I 3@C@T4<UL D> 1I2U2I Dac va voi cel mai mare atunci facem Prive,8ere La =ecernie. du- Psalmul cel de sear. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e -atru. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav ,las &: Strlucit0a ca un soare Pomenirea Ta Sfinte . 7i acum a 2sctoarei: 2imeni din cei ce aler, la tine La Sti8oavna -unem Sti8irile ,las &. Podobia: + treia zi ai nviat Bristoase . Slav 7i acum a 2sctoarei: <cnind n -otrivnicul turmei tale. -reacurat +-oi +cum slobozete .
"'$

Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las $: ndre-ttor credin6ei i c8i- blnde6ilor . Slav 7i acum al 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns . >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare. du- Psalmul obinuit cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . -rima Slav . La: Doamne stri,at0am cntm Sti8irile Sfntului -e o-t. ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn . a-oi alte Sti8uri. acelai ,las. Podobia: Cu ce cununi de laud . Slav ,las &. Pe cel ce este -odoaba ar8iereilor i lauda -rin6ilor . 7i acum a nainte-rznuirii: Peter bine te m-odobete Urmeaz =o8odul i Proc8imenul zilei i se -un trei Citiri. una de la Pilde: Pomenirea dre-tului cu laude . a doua tot de la Pilde: Jura dre-tului izvorte n6ele-ciune . i a treia tot de la Pilde: Dre-tul de va a/un,e s se svreasc La Litie -unem Sti8ira Bramului. a-oi Sti8irile Sfntului 2icolae ,las ". cele Samo,lasnice. Slav ,las &: 9ine slu, bun i credincioas . 7i acum a nainte-rznuirii. acelai ,las: Sioane -rznuiete La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las %. Podobia: 9ucur0te cmara -ustnicilor . cu Sti8urile ei. Slav ,las &: 4mule al lui Dumnezeu i credincioas slu, . 7i acum : 3ecioar nenuntit. de unde ai venit +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG i: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fo datG Urmeaz 9inecuvntarea -inilor. a-oi: 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG. Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul i Citire din via6a Sfntului Iar unde nu se face Prive,8ere. du- +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului Fo datG. Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum : Taina cea din veac ascuns 4binuitele Catisme i Sedelnele Sfntului. cu Sti8irile 2sctoarei lor i Citirea +-oi Polieleul cu Sti8irile 1rimurilor Sfntului i Sedealna ,las %. Slav alt Sedealn. 7i acum a 2sctoarei +-oi obinuita Citire a Sfntului. du- care urmez -rimul +ntifon ,las $ i
"'%

Proc8imenul ,las $: Scum- este naintea Domnului moartea cuviosului Lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-oi: Toat suflarea s laude -e Domnul >van,8elia de la Ioan: Eis0 a Domnul: eu sunt ua +-oi Psalmul %* i Sti8ira ,las &: 1otenitorule al lui Dumnezeu Se -une Canonul 2sctoarei de Dumnezeu ,las !. cu Irmosul. -e ase i dou Canoane ale Sfntului cu Irmoasle -e o-t. unul -e ,las $ i cellalt -e ,las ! Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia. Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav alt Sedealn. 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las #. Podobia: 3ecioara astziD n mira Sfinte lucrtor de cele Sfinte te0ai artat . Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda Sfntului. Podobia: 3emei. asculta6i . Slav alt Podobie. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Fdu- Ti-icul cel ,recesc. -e ase. ,las ! cele Samo,lasnice. Slav ,las %: S trmbi6m cu trmbi6 de cntri . 7i acum a 2sctoarei acelai ,las: S trmbi6m cu trmbi6 de cntri. cci -rivind Do5olo,ia cea mare Du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns . >cteniile i 4t-ustul i se miruiesc fra6ii cu untdelemn sfnt de la Candela Sfntului Urmeaz Ceasul !. la care zicem Tro-arul Sfntului.iar du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Condacul Sfntului i 4t-ustul cel final La fel facem i la celelalte Ceasuri La Litur,8ie -unem 3ericirile din -rimul Canon al Sfintei. de la Cntarea a treia i din al doilea Canon. de la Cntarea a asea Proc8imenul ,las ': =eseli0se0va dre-tul de Domnul . cu Sti8ul: +uzi Dumnezeule ,lasul meu +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. su-une6i0v mai marilor votri . +liluia. ,las $: Preo6ii Ti se vor mbrca ntru dre-tate >van,8elia de la Luca: n vremea aceea sttea Iisus la loc es . Priceasna: ntru -omenire venic

"'&

2 EIU+ + 7+PT>+ P41>2I<>+ C>LUI 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U +19<4EI> >PISC4PUL 1>DI4L+2ULUI +liluia sau Tro-arul ,las $: ndre-ttorul credin6ei La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 2sctoarei de Dumnezeu ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti i trei ale Sfntului. acelai ,las i aceeai Podobie. Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . dac nu este +liluia -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* +mndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfntului. -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului ,las #: +l dumnezeietei credin6e. cu dumnezeietele do,me m-re/ur ful,ernd Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Treimic sau a Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit ntru aceast zi -omenim i adormirea Prea Cuviosului Printelui nostru +ntonie al SinsNului. noul 3ctor de minuni Se svrete Soborul lui n 9iserica lui i la 9isericile care0i -oart Bramul Tot ntr0aceast zi -omenim i +dormirea Prea Cuviosului Printelui nostru 2il cel de la Iezerul Seli,erului. de la 4strovul ce se c8eam Stolo,noie. noul 3ctor de minuni

"''

2 EIU+ + 4PT+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U P+T+PI> +liluia sau Tro-arul La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfntului. ,las !. Podobia: Prea luda6ilor 1ucenici .Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului.a-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . dac nu este +liluia. -unem Tro-arul Sfntului. ,las (:ntru tine Printe . Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. dac nu este +liluia. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme ale zilei. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* +-oi -unem amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Cuviosului. -e -atru. ,las " Du- Cntarea a treia. Sedealna Cuviosului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Cuviosului ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D 9iserica Ta sfnt doctorie du8ovniceasc aflnd0o -o-oarele . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului sau Treimica Urmeaz Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia se -un du- rnduiala obinuit 2 EIU+ + 24U+ E@1ISLI<>+ S3I2T>I 3>CI4+<> 1+<I+ D> C@T<> S3A2T+ +2+ CA2D + E@1ISLIT P> P<>+S3A2T+ 2@SC@T4+<> D> DU12>E>U Seara -unem obinuita Catism La: Doamne stri,at0am se -un Sti8irile -e ase. ,las $. Podobia: Cela ce de sus eti c8emat . Slav 7i acum ,las ": Taina cea ne,rit de n,eri i de oameni La Sti8oavna -unem Sti8irile ,las %. Podobia: 9ucur0te cmara -ustnicilor . -rimul Sti8: Kuratu0S0a Domnul lui David . i Sti8ul al doilea: Din rodul -ntecelui tu .

"'(

Slav 7i acum ,las ": +stzi din rdcina lui David +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul ,las $: +stzi le,turile nerodirii de fii se dezlea, . fr s se mai -un Sti8ira 2sctoarei +-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfintei Fde trei oriG 4binuitele Catisme i Sedelnele Sfintei +na. Citirea i Psalmul %* +-oi dou Canoane ale Sfintei +na. cel dinti. cu Irmosul. -e o-t i al doilea. -e ase. ,las ! Catavasiile Praznicului: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfintei ,las !. Podobia: Ceata n,ereasc Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei cu alt Podobie Du- Cntarea a asea. Condacul Sfintei ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D Prznuiete astzi lumea zmislirea +nei . a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda. Slav 7i acum tot aceasta La Laude -unem Sti8irile -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti .Slav 7i acum ,las (: =eni6i cu bucurie astzi toat ornduiala i toat vrsta omeneasc Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem Tro-arul Fo datG. a-oi >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i celelalte du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul cel dinti. de la Cntarea a treia i din Canonul al doilea. de la Cntarea a asea. -e o-t Proc8imenul ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si . cu Sti8ul: ntru adunri bine voi cuvnta -e Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. +vraam a avut doi fii . +liluia ,las !: 1ntuirea dre-6ilor de la Domnul >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul: 2imeni a-rinznd fclia . a-oi Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ii ntru Domnul 2 EIU+ + E>C>+ P41>2I<>+ 1UC>2ICI 1I2+. ><14JB>2 7I >UJ<+3 S3I2?IL4<

"')

La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfin6ilor ,las !. Podobia: Prea luda6ilor mucenici . Slav ,las &: Cu adevrat limba ta s0a artat mai silitoare . 7i acum a 2sctoarei La Sti88oavn -unem Slav ,las &: Ceat muceniceasc. binecredincioi a-rtori . 7i acum a 2sctoarei +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor ,las (: Cu nfrnarea -atimilor c8i-urile cele ca focul arztoare . Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul 1ucenicilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei Du- obinuitele Catisme se -un Sedelnele 4ctoi8ului. Citirea i Psalmul %* +-oi amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfin6ilor. -e -atru. ,las ! Du- Cntarea a treia. Condacul Sfin6ilor ,las !. Podobia: Ceat n,ereasc D Pe minunatul 1ina. -e dumnezeiescul Iermo,8en i -e >u,raf m-reun i Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at -e cruce D Cu cuvintele tale cele bine ,ritoare -e >rmo,8en dintru adncurile -ierzrii l0ai scos i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. ,las &: Iari ne0a strlucit nou Pomenirea cea de -este an a lumintorului lumii . 7i acum a 2sctoarei +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul. Ceasul ! i celelalte Ceasuri du- rnduial La Litur,8ie Fdu- cum s-une Ti-icul cel ,recescG -unem 3ericirile 4ctoi8ului. -e -atru i din Canonul Sfin6ilor 1ucenici. de la Cntarea a treia. -e -atru Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor care sunt -e -mntul lui . cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul naintea mea -ururea +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor. ntri6i0v ntru Domnul +liluia. ,las $: Stri,at0au dre-6ii i Domnul i0a auzit -e dnii . cu Sti8ul: 1ulte sunt su-rrile dre-6ilor >van,8elia de la Luca: Eis0a
"(*

Domnul. -zi6i0v de oameni care i vor -une minile -este voi Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + U2SP<>E>C>+ P41>2I<>+ P<>+ CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U D+2I>L STALP2ICUL +liluia sau Tro-arul. ,las !: +l rbdrii stl- ai fost La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 2sctoarei de Dumnezeu ,las (. Podobia: Ce v vom numi -e voi. Sfin6ilor i trei ale Sfntului acelai ,las i Podobie. Slav ,las %: Talantul cel ncredin6at 6ie de la Bristos . 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* +mndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonului Sfntului -e -atru. ,las ( Du- Cntarea a treia. Sedealna Sfntului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul Sfntului ,las (. Podobia: Ca nite -r, a firii D Ca o stea -realuminoas tu suindu0te -e stlfericite i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit Se cuvine s tim: c dintru aceast zi a uns-rezecea se nce-e Duminica Strmoilor i -oate a/un,e -n n ziua a a-tes-rezecea a lunii Decembrie Se va face n felul urmtor: de se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos Duminic. atunci Duminica Strmoilor se -une n ziua a uns-rezecea a lunii

"(!

Decembrie. iar Duminica Sfin6ilor Prin6i care este naintea 2aterii Domnului Bristos va fi n ziua a o-ts-rezecea a lunii Decembrie Iar de se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos Luni. atunci Duminica Strmoilor se -une n ziua a a-tes-rezecea a lunii Decembrie. iar Duminica Sfin6ilor Prin6i. care este nainte de 2aterea Domnului Bristos se va face n Duminica a douzeci i -atra a lunii Decembrie Iar de se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos 1ar6i. atunci Duminica Strmoilor se face n ziua a ais-rezecea a lunii Decembrie. iar Duminica Sfin6ilor Prin6i. care este nainte de 2aterea Domnului Iisus Bristos se va -une n ziua a douzeci i treia a lunii Decembrie Iar de se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos 1iercuri. atunci Duminica Strmoilor se va -une n ziua a cincis-rezecea a lunii Decembrie. iar duminica Sfin6ilor Prin6i n ziua a douzeci i doua a lunii Decembrie Iar de se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos Koi. atunci Duminica Strmoilor se face n ziua a -ais-rezecea a lunii Decembrie. iar Duminica Sfin6ilor Prin6i n ziua a douzeci i una a lunii Decembire Iar de se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos =ineri. atunci se va -une Duminica Strmoilor n ziua a treis-rezecea a lunii Decembrie. iar Duminica Sfin6ilor Prin6i n ziua a douzecea a lunii Decembrie Iar de se va ntm-la 2aterea Domnului Iisus Bristos Smbt. atunci se va -une Duminica Strmoilor n ziua a dois-rezecea a lunii Decembrie. iar Duminica Sfin6ilor Prin6i. cea dinainte de 2aterea Domnului Bristos n ziua a nous-rezecea a lunii Decembrie De aceea trebuie s lum aminte n a cta zi se va ntm-la s fie Duminica Sfin6ilor Strmoi. dac va fi mai nainte de Duminica a douzeci i o-ta sau du- aceea Iar La Litur,8ie se va citi >van,8elia Duminicii a douzeci i o-ta care este de la Luca: Eis0a Domnul -ilda aceasta:Un om oarecare a fcut cin mare . -unndu0se numai aceasta Iar n Duminica a douzeci i o-ta se citete >van,8elia cea de rnd. care se va ntm-la s fie c8iar i a altei Duminici Se cuvine s tim: c atunci cnd se ntm-l Duminica Sfin6ilor Strmoi. se las Slu/ba Sfntului celui ce se va ntm-la n acea Duminic. iar Slu/ba acelui Sfnt o cntm mai
"("

nainte. =ineri la Pavecerni6 Iar Slu/ba Sfin6ilor Strmoi se cnt aa: Smbt seara. la =ecernia cea mic cntm Sti8irile nvierii din 4ctoi8 i ale 2sctoarei de Dumnezeu La =ecernia cea mare. du- Psalmul cel obinuit i du- Catisma de rnd. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. trei ale lui +natolie i -atru ale Sfin6ilor Strmoi. ,las (. Podobia: <aiul cel din >den . Slav a Strmoilor ,las &: Pe to6i Prin6ii cei mai nainte de le,e s ludm astzi credincioii . 7i acum a 2sctoarei ,lasului de rnd La Litie -unem Sti8irile Bramului. Slav a Sfin6ilor Strmoi ,las !: Cu razele ,ririi de Dumnezeu strlucind Proorocii . 7i acum a 2sctoarei: Iat s0a -linit -roorocirea Isaiei La Sti8oavna -unem Sti8irile nvierii. Slav a Strmoilor ,las #: =eni6i iubitorilor de -raznic s ludm cu -salmi adunarea strmoilor . 7i acum a 2sctoarei: 3r de smn6 de la Dumnezeiescul Du8 +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fde dou oriG i Tro-arul Strmoilor Fo datG: ntru credin6 -e strmoi i0ai ndre-tat i Citirea La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav 7i acum al Strmoilor Du- -rima i a doua Catism -unem Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citire din Tlcuirea >van,8eliei. de la Duminica cea de rnd Du- aceea Polieleul i Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . a-oi I-acoiul ,lasului i Sedelnele Strmoilor ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav aceeai Podobie. 7i acum a 2sctoarei. a-oi Citirea. +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului. Toat suflarea >van,8elia nvierii i nvierea lui Bristos vznd . Psalmul %* i Sti8ira nvierii Se -une Canonul nvierii. cu Irmosul. -e ase. al Tinerilor. -e -atru ,las (. i a-oi Canonul Strmoilor. -e ase ,las ! Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia -unem I-acoiul Strmoilor Fo datG. ,las ": n rou Tinerii au sc8imbat focul Du- Cntarea a asea. Condacul Strmoilor ,las &: C8i-ul cel scris de mn necinstindu0l i Icosul Du-
"(#

Cntarea a noua. Luminnda nvierii. Slav a Strmoilor. 7i acum a 2sctoarei: Soarele cel mare La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii i -atru ale Sfin6ilor Strmoi ,las ". Podobia: Casa >fratului D Slav a Strmoilor ,las ': =eni6i to6i cu credin6 s -rznuim -omenirea . 7i acum : Prea binecuvntat eti 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar . Do5olo,ia cea mare. >cteniile i 4t-ustul 7i cntm Sti8ira >van,8eliei n -ridvor. Ceasul ! i 4t-ustul cel final +-oi Ceasurile du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului. -e ase i ale Strmoilor. de la Cntarea a treia. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii i al Strmoilor. Slav 7i acum Condacul Strmoilor Proc8imenul l -unem de la Cntarea Strmoilor ,las $: 9ine eti cuvntat Doamne Dumnezeule Prin6ilor notri . cu Sti8ul: C dre-t eti ntru toate +-ostolul Strmoilor din Cartea cea ctre Coloseni: 3ra6ilor. cnd se va arta Bristos via6a noastr . +liluia ,las $: 1oise i +aron ntru -reo6ii lui >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul -ilda aceasta: un om oarecare a fcut cin mare Iar >van,8elia i +-ostolul Duminicii celei de rnd se las Priceasna: Luda6i -e Domnul i a-oi alt Priceasn: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + D4ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ C>LUI 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U SPI<ID42 >PISC4PUL T<I1ITU2DI2>I 3@C@T4<UL D> 1I2U2I n unele locuri se face Prive,8ere i se -une Do5olo,ie mare. deci facem i noi Slu/ba Sfntului. -e o-t i Prive,8ere dac vrea cel mai mare s fac Prive,8ere -entru evlavia cea ctre Sfnt La =ecernia cea mic -unem Sti8irile -e -atru. ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune D Printe S-iridoane fericite . Slav ,las !: Preacuvioase -rinte S-iridoane. -rean6ele-te . 7i acum acelai ,las a nainte-rznuirii: S -rznuim mai nainte -o-oare 2aterea Domnului Bristos La Sti8oavna -unem Sti8irile Sfntului ,las ". Podobia: Casa >fratului .
"($

Slav : Cunoscut0am -rin vie6uirea ta -e Dumnezeu cel ce vede -e cele ascunse . 7i acum acelai ,las a nainte-rznuirii: =itleeme ,tete0te . a-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul ,las !: +l Soborului celui nti te0ai artat a-rtor . Slav 7i acum al 2sctoarei: Javriil zicnd ?ie 3ecioar bucur0 te . >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare. du- Psalmul cel de nce-ut cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . -rima Slav La: Doamne stri,at0am cntm o-t Sti8iri. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . a-oi alte Sti8uri ale Sfntului ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav 7i acum ,las !: Cu amenin6area dumnezeietei nce-torii Urmeaz =o8odul. Lumin lin i Citirile cele +r8iereti: una de la Pilde: Pomenirea dre-tului cu laude . a doua deasemeni. de la Pilde: Jura dre-tului izvorte n6ele-ciune i a treia tot de la Pilde: Dre-tul de va a/un,e s se svreasc La Litie -unem Sti8irile ,las !: Dumnezeesc Praznic ne0a sosit astzi fra6ilor i celelalte. Slav ,las &: Cuvioase Printe. tu cu fa-te bune strlucind . 7i acum acelai ,las: Peter bine te m-odobeti c mielueaua bine a voit La Sti8oavna -unem Sti8irile ,las %. Podobia: 9ucur0te comoar -ustnicilor . cu Sti8urile ei. Slav ,las ": Dumnezeiescul odor al ar8iereilor . 7i acum acelai ,las a nainte-rznuirii: Iat s0a a-ro-iat vremea mntuirii noastre +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar. bucur0te +-oi 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG i Psalmul ##: Iar du- aceea Citire din via6a Sfntului i dac nu se face Prive,8ere. du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului Fo datG. Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii: Javriil zicnd 6ie 3ecioar. bucur0te i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii Du- obinuitele Catisme i
"(%

Sedelnele 4ctoi8ului care se -un de cte dou ori. -unem Slav 7i acum a 2sctoarei lor +-oi Polieleul cu Sti8urile Sfntului i Sedealna ,las #. Podobia: De frumuse6ea fecioriei tale . Slav alt Sedealn ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . 7i acum a 2sctoarei Punem a-oi +ntifonul nti ,las $. Proc8imenul ,las $: Jura mea va ,ri n6ele-ciune i cu,etul inimii mele -rice-e . cu Sti8ul: +uzi6i aceste toate neamurile Urmeaz Toat suflarea i >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul ctre iudeii cei ce veneau la dnsul: +min. amin v zic vou: cel ce nu intr -e u . Psalmul %*. Slav Pentru ru,ciunile Ierar8ului Tu . 7i acum Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu +-oi 1iluiete0m Dumnezeule i Sti8ira ,las ": Prean6ele-te S-iridoane strlucirea i vrfule al Prin6ilor +-oi Canonul 2sctoarei de Dumnezeu. cu Irmosul. -e ase i dou Canoane ale Sfntului. cu Irmoasele -e o-t. cel dinti -e ,las ". al doilea -e ,las ! Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia. Sedealna ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-in . Slav alt Sedealn ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Cu dra,ostea lui Bristos fiind 8rnit Prea Sfinte a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului. Podobia: Cela ce cerul ai m-odobit . Slav alt Podobie: Cu du8ul n 9iseric . 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D Cu raza Du8ului strlucit fiind ntunericul l0ai sur-at n6ele-tule Ierar8 i celelalte. a-oi Slav ,las $: Cuvioase Printe Ierar8e. de0a -ururea -omenite de nv6tura a-ostoleasc -lin fiind . 7i acum a 2sctoarei: Din toate -rime/diile -e robii ti Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii. >cteniile i 4t-ustul. Ceasul ! i celelalte Ceasuri du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul nti. de la Cntarea a treia i din Canonul al doilea. de la Cntarea a asea Proc8imenul ,las ': Luda0se0vor Cuvioii ntru slav i se vor
"(&

bucura ntru aternuturile lor . cu Sti8ul: Cnta6i Domnului cntare nou +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor. ca fiii luminii s umbla6i . +liluia ,las ": Preo6ii ti Doamne se vor mbrca ntru dre-tate . cu Sti8ul: Lumin a strlucit dre-tului >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul: >u sunt ua . a-oi Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + T<>ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI >UST<+TI> +UL>2TI>. >=JB>2I>. 1+<D+<I> 7I 4<>ST 7I + S3I2T>I 1UC>2IC> LUCI+ 3>CI4+<+ La =ecernie. du- Psalmul cel de nce-ut cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . Slava cea dinti La: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile 1ucenicilor -e ase. ,las $. Podobia: Dat0ai semn . a-oi alte Sti8iri acelai ,las. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav ,las &: =eni6i iubitorilor de mucenici -e -urttorii de c8inuri ai lui Brsitos. cu laude s0i cinstim . 7i acum a 2sctoarei: Cine nu te va ferici -e tine Urmeaz =o8odul. Proc8imenul zilei i se -un trei Citiri. cele 1uceniceti La Sti8oavna -unem Sti8irile 1uceniceti. ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor . cu Sti8urile lor. -rimul Sti8: Stri,at0au Dre-6ii i Domnul i0a auzit -e dnii .Sti8ul al doilea: 1ulte sunt su-rrile dre-6ilor . Slav ,las %. nsui ,lasul: De slbticia tiranilor netemndu0 se . 7i acum a 2sctoarei: 3ericimu0te -e tine 2sctoare de Dumnezeu +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las $: 1ucenicii Ti Doamne D Slav 7i acum Tro-arul 2sctoarei nvierii i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul 1ucenicilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns 4binuitele Catisme. Sedelnele Sfin6ilor. de cte dou ori. m-reun cu Sti8ira 2sctoarei lor +-oi Citire. Polieleul cu Sti8irile 1rimurilor Sfin6ilor i Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav
"('

7i acum a 2sctoarei +ntifonul nti ,las $. Proc8imenul ,las $: Stri,at0au dre-6ii i Domnul i0a auzit -e dnii cu Sti8ul: 1ulte sunt su-rrile dre-6ilor >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul Ucenicilor Si: Iat >u v trimit -e voi . a-oi Psalmul %* i Sti8ira ,las !: Iat Sfin6ilor cea cu numrul de cinci s o ludm -o-oarelor Se -une Canonul 2sctoarei de Dumnezeu. cu Irmosul. -e ase i dou Canoanele ale Sfin6ilor. cu Irmosul. -e o-t. Cel dinti -e ,las $ i cel de0al doilea -e ,las & Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia. Condacul Sfin6ilor ,las ". Podobia: Pe 2sctoarea de Dumnezeu cea ntru ru,ciuni D +rtatu0te0ai lumintor -realuminat celor ce edeau ntru ntunericul necunotin6ei +-oi Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea. Condacul ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D Istorisind cele dumnezeieti naintea celor fr de le,e i Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Sfin6ilor -e -atru. ,las #. Slav ,las $: Pe aluta cea cu cinci strune i sfenicul cel cu cinci fclii . 7i acum a 2sctoarei Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i celelalte Ceasuri de asemenea i 4t-ustul final La Litur,8ie -unem 3ericirile Sfntului. -e o-t din Canonul nti. de la Cntarea a treia. -e -atru i din Canonul al doilea. de la Cntarea a asea. -e -atru Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor care sunt -e -mntul lui . cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul naintea mea -ururea +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor. ntri6i0v ntru Domnul . +liluia ,las !: Stri,at0au dre-6ii . cu Sti8ul: 1ulte sunt su-rrile dre-6ilor >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul ucenicilor Si: Pzi6i0v de oameni c0i vor -une minile -este voi . a-oi Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul Iar slu/ba Sfintei 1uceni6e Lucia se cnt Pavacerni6

"((

2 EIU+ + P+ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI TA<SL>=CBI>. 3ILI142. +P4L42I>. +<I+2 7I C+LI2IC +liluia sau Tro-arul Seara. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale 2sctoarei de Dumnezeu ,las $. Podobia: Dat0ai semn i trei ale Sfin6ilor ,las $ . aceeai Podobie. Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului.a-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru . dac nu este +liluia -unem Tro-arul Sfin6ilor ,las $: 1ucenicii Ti Doamne D Slav 7i acum a 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul . dac nu este +liluia -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul 1ucenicilor. -e -atru. ,las & Du- Cntarea a treia -unem Sedealna ,las $. Podobia: S-imntatu0s0a Iosif . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfin6ilor ,las ". Podobia: Pe -ro-ovduitorii cei tari D <vnitori ai bunei credin6e fiind a6i bt/ocorit -e tiranul cel ru credincios Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Treimic. a-oi Sti8oavna 4ctoi8ului i 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit 2 EIU+ + CI2CISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI S3I2?ITULUI 1UC>2IC >L>3T><I> 7I + CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U P+=>L C>L DI2 L+T<4 La =ecernie -unem trei Sti8iri ale Sfin6itului 1ucenic ,las $. Podobia: Dat0ai semn i trei ale Cuviosului ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn . Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna

"()

4ctoi8ului. a-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului 1ucenic ,las $: 7i -rta obiceiurilor . Slav al Cuviosului ,las $: Ca -e un m-reun lucrtor cu cei fr de tru- i al tuturor cuvioilor -rtai . 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6itului 1ucenic Fde dou oriG. Slav al Cuviosului. 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Punem un Canon al 4ctoi8ului. cu Irmosul. -e ase i dou Canoanele ale Sfin6ilor cu Irmoasele -e o-t. amndou -e ,las ! Du- Cntarea a treia -unem Condacul Cuviosului ,las (. Podobia: +-rtoare Doamn D Din tinere6e iubind n6ele-te. cele mai -resus de minte brbtete . a-oi Sedealna Sfin6itului 1ucenic ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . Slav a Cuviosului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoare Du- Cntarea a asea. Condacul Sfin6itului 1ucenic ,las ". Podobia: Pe -ro-ovduitorii cei tari D Ca -e o -odoab a -reo6ilor Cuvioase i ndemnarea -urttorilor de c8inuri i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Cuviosului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6itului 1ucenic. Slav al Cuviosului 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit Tot ntr0aceast zi -omenirea celui ntru Sfin6i Printelui nostru 7tefan 1rturisitorul +r8ie-isco-ul 3uro/iei Se svrete Soborul lui acolo unde i este Bramul 2 EIU+ + 7+ISP<>E>C>+ S3A2TULUI P<44<4C +JB>U +liluia sau Tro-arul La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 2sctoarei de Dumnezeu i trei ale Sfntului ,las (. Podobia: 1ucenicii Ti P41>2I<>+

")*

Doamne . Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . dac nu este +liluia -unem Tro-arul Proorocului. ,las ": + Proorocului Tu -omenire . Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Punem amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfntului. -e -atru. ,las ' Du- Cntarea a treia. -unem Sedealna ,las #. Podobia: De frumuse6ea fecioriei tale . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului. Podobia: Piatra fiind -ecetluit D Cel ce ca un Dumnezeu toate le vede i le cunoate Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Treimic. a-oi Sti8oavna 4ctoi8ului i 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit 2 EIU+ + 7+PT>SP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI P<44<4C D+2IIL 7I + S3I2?IL4< T<>I TI2><I: +2+2I+. +E+<I+ 7I 1IS+IL La =ecernie -unem trei Sti8iri ale Proorocului Daniel ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i trei ale celor trei Tineri. ,las $. Podobia: Dat0ai semn . Slav a Proorocului. ,las ": Du8ovnicete -e noi credincioii ne0ai adunat . 7i acum a 2sctoarei nainte-rznuirii: =eni6i to6i s -rznuim 2aterea Domnului Bristos Sti8oavna 4ctoi8ului. iar de voiete cel mai mare se -un i Sti8irile Proorocului ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav a celor trei Tineri ,las &: Cu suflet luminat i cu du8 de smerenie . 7i acum ,las &: Daniel brbatul doririlor Urmeaz +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor ,las ": 1ari sunt minunile credin6ei . Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile
")!

i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei Urmeaz obinuitele Catisme i Sedelnele 4ctoi8ului. a-oi Citirea i Psalmul %* Punem un Canon al 4ctoi8ului cu Irmosul. -e ase. a-oi Canonul Proorocului cu Irmosul. -e -atru. ,las ( i al celor trei Tineri cu Irmosul. -e -atru. ,las ( Du- Cntarea a treia. Condacul Proorocului ,las #. Podobia: 3ecioara astzi D Luminndu0se cu du8ul curat inima Ta i Icosul Du- aceea Sedealna Proorocului. ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav a Tinerilor. acelai ,las i Podobie. 7i acum a 2sctoarei: 9ucur0te scaunul lui Dumnezeu cel n c8i-ul focului Du- Cntarea a asea. Condacul celor trei Tineri. ,las &: C8i-ul cel scris de min necisntindu0l . Icosul i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Proorocului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav 7i acum ,las &: Taina cea strin a soarelui celui ,ndit +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile mer, du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Proorocului. de la Cntarea a treia i din Canonul Tinerilor. de la Cntarea a asea Proc8imenul ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si . cu Sti8ul: ntru adunri bine voi cuvnta -e Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. Sfin6ii to6i -rin credin6 au biruit m-r6ii . +liluia ,las $: Stri,at0au dre-6ii >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul ctre iudeii cei ce veneau la dnsul: =ai vou crturarilor i fariseilor f6arnici . Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2S>12+<>: se cuvine s tim: c de se va ntm-la Pomenirea Sfntului Prooroc Daniel i a Sfin6ilor trei Tineri n Duminica Strmoilor. atunci Slu/ba lor se cnt m-reun cu Slu/ba nvierii aa:

")"

Seara la =ecernia cea mic du- Psalmul cel de nce-ut. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8 La =ecernia cea mare du- Psalmul de sear i du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. trei ale Strmoilor. dou ale Proorocului ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i dou ale Tinerilor. acelai ,las. Podobia: Dat0ai semn . Slav a Strmoilor. ,las &: Pe Strmoii cei mai nainte de le,e . 7i acum a 2sctoarei. acelai ,las =o8odul. Proc8imenul zilei i >cteniile La Litie -unem Sti8ira Bramului. a-oi a Proorocului Daniel. ,las $: Pe Kudectorul cel ce st -e scaun de n,eri ncon/urat L0ai vzut F+ceasta este scris la Sti8oavna =ecernieiG i Sti8ira Tinerilor. acelai ,las: De n6ele-ciunea cuvintelor tale s0au mirat tiranii. Daniile F>ste scris la: Doamne stri,at0am . Sti8ira cea de la sfritG i alt Sti8ir. ,las ": Du8ovnicete -e noi credincioii. ne0a adunat astzi -roorocul Daniil . Slav a Strmoilor. ,las !: Cu razele ,ririi de Dumnezeu strlucindu0se Proorocii . 7i acum a 2sctoarei: Iat s0a -linit -roorocia Isaiei La Sti8oavna -unem Sti8irile nvierii. Slav a Strmoilor ,las #: =eni6i iubitorilor de Praznic s ludm cu Psalmi adunarea Strmoilor . 7i acum a Proorocului ,las &: Daniil brbatul doririlor +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu fecioar . Fde dou oriG i a Strmoilor Fo datG +-oi -unem: 3ie numele Domnului binecuvntat de acum i -n n veac . Fde trei oriG i Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul . a-oi Citirea din 3a-tele +-ostolilor Iar unde nu este Prive,8ere. la Pavecerni6. du- <u,ciunea: Cuvine0se s te fericim i du-: Sfinte Dumnezeule zicem Condacul Strmoilor La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav al Sfin6ilor trei Tineri. 7i acum al Strmoilor Du- Catisme -unem Sedelnele nvierii. Fde dou oriG. cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citirile din Tlcuirea >van,8eliei Duminicii celei de rnd +-oi Polieleul i Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . I-acoiul
")#

,lasului i Sedealna Strmoilor. Slav 7i acum a 2sctoarei lor +-oi Citire din Tlcuirea >van,8eliei Duminicii Sfin6ilor Strmoi. +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului >van,8elia nvierii. a-oi nvierea lui Bristos vznd i Psalmul %*. Sti8ira nvierii i celelalte Punem Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru. a-oi al Proorocului i dou Canoane ale Tinerilor -e ase. cntndu0se la fiecare Cntare trei Tro-are ale Proorocului i se las Sti8ira 2sctoarei. a-oi se -un se -un dou Tro-are ale Tinerilor. n loc de unul. cu Sti8ul cel dinti i un Tro-ar al Proorocului i Tro-arul 2sctoarei +-oi -unem Canonul Strmouilor -e -atru i facem astfel !" Tro-are. n afar de Slav 7i acum . de toate fiind !$ Tro-are Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0L D du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul Proorocului. a-oi Sedealna lui. Slav a Tinerilor. 7i acum I-acoiul Strmoilor. a-oi Citirea Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Strmoilor. a-oi citim Sina5arul Du- Cntarea a noua. Luminnda nvierii i a Strmoilor. Slav a Proorocului. 7i acum : Soarele cel mare La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii i -atru ale Sfin6ilor Strmoi cu Sti8urile lor. -rimul Sti8: 9ine eti cuvntat Doamne Dumnezeul Prin6ilor notri i Sti8ul al doilea: C dre-t eti ntru toate . Slav a Strmoilor ,las ': =eni6i to6i cu credin6 s -rznuim -omenirea Prin6ilor . 7i acum Preabinecuvntat eti Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem numai Tro-arul nvierii. >cteniile i 4t-ustul i obinuita ieire n Pridvor. Slav 7i acum Sti8ira >van,8eliei i Ceasul !. la care -unem Tro-arul nvierii. Slav al Strmoilor. 7i acum al 2sctoarei Ceasului Du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Strmoilor i celelalte i 4t-ustul cel final La Ceasul # -unem Tro-arul nvierii. Slav al Proorocului. 7i acum al 2sctoarei Ceasului Du- Tatl nostru -unem Condacul Strmoilor i celelalte du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile ,las $ i ale Strmoilor. de la Cntarea a treia. -e -atru i ale Proorocului. de la Cntarea a asea. tot -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii i al
")$

Strmoilor. a-oi Tro-arul Proorocului. Slav Condacul Proorocului. 7i acum al Strmoilor Punem Proc8imenul de la Cntarea Prin6ilor. i Proc8imenul Sfin6ilor: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si . cu Sti8ul: ntru adunri binecuvnta6i -e Dumnezeu .a-oi 4t-ustul i >van,8elia Duminicii Strmoilor i du- aceea ale Sfin6ilor Iar cele ale Duminicii de rnd se las Priceasna: Luda6i -e Domnul . i alt Priceasn: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2S>12+<>: aa cntm i Slu/ba oricrui Sfnt care se -rznuiete. dac se va ntm-la n aceast Duminic 2umai du- Polieleu. du- Sedelnele Sfntului i du- 7i acum zicem Sedealna Strmoilor La Litur,8ie -unem Proc8imenul Strmoilor i al Sfntului i toat Slu/ba se -une du- cum s0a artat mai sus 2 EIU+ + 4PTSP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI 1UC>2IC S>9+STI+2 7I + C>L4< 1P<>U2@ CU DA2SUL +liluia sau Tro-arul La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 2sctoarei de Dumnezeu i trei ale Sfin6ilor ,las !. Podobia: Prea luda6ilor mucenici .Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru dac nu este +liluia. -unem Tro-arul Sfin6ilor ,las $: ntru 1ucenicii Ti Doamne . 7i acum a 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. dac nu este +liluia. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Punem amndou Canoanele 4ctoi8ului i al Sfin6ilor. -e -atru. ,las ! Du- Cntarea a treia -unem Sedealna 1ucenicilor ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at -e cruce D Cu roeala sn,iuirilor tale vo-sindu06i 8aina
")%

-timirii Du- Cntarea a noua. -unem Luminnda cea Treimic Urmeaz Sti8oavna 4ctoi8ului.a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilorD Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit

SA19@T@ 2+I2T> D> 2+7T><>+ D412ULUI B<IST4S La Litur,8ie se -une Proc8imenul. +liluia i Priceasna zilei Iar dac se va ntm-la vreun Sfnt care se -rznuiete cntm i cellalt Proc8imen al Sfntului De asemenea citim i dou +-ostole. mai nti al Smbetei celei dinaintea 2aterii Domnului Bristos i a-oi cel de rnd. -unndu0se c8iar i al treilea +-ostol al Sfntului. dac are De asemenea se -un i dou >van,8elii +-ostolul se -une din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. mai nainte vznd Scri-tura c din credin6 ndre-teaz Dumnezeu -e neamuri . iar >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul: Pilda aceasta: +semna6i0v m-r6ia cerurilor ,runtelui de mutar Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul . a-oi Priceasna Sfntului DU1I2IC@ C>+ 1+I 2+I2T> D> 2+7T><>+ D412ULUI B<IST4S Se cuvine s tim: De se va ntm-la Duminica aceasta. nainte de douzeci Decembrie. adic n ziua a nous-rezecea sau a o-ts-rezecea a acestei luni. atunci Smbt se -une Slu/ba nvierii i a Sfin6ilor Prin6i aa: Smbt seara la =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8 La =ecernia cea mare du- obinuitul Psalm de sear -unem Catisma La: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. trei ale lui +natolie i -atru ale Sfin6ilor Prin6i ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i . Slav a Prin6ilor. ,las &: Daniiel.
")&

brbatul durerilor . 7i acum a 2sctoarei. a ,lasului celui de rnd Se face =o8odul i se -un trei Citiri. -rima de la 3acere: +uzind +vraam . a doua. din II <e,i: Eis0a 1oise ctre fiii lui Israel: vede6i am dat . a treia. tot din II <e,i: Eis0a 1oise ctre fiii lui Israel: Iat al Domnului Dumnezeului tu La Litie -unem Sti8ira Bramului i Sti8ira Prin6ilor ,las !: Cu razele ,ririi de Dumnezeu strlucind . Slav ,las #: =eni6i iubitorilor de -raznic. adunarea Strmoilor cu Psalmi s0o ludm . 7i acum a 2sctoarei nvierii: 3r de smn6 de la Dumnezeuiescul Du8 La Sti8oavna -unem Sti8irile nvierii. Slav a Sfin6ilor ,las ": 9ucura6i0v -rooroci cinsti6i . 7i acum 4 minune mai nou +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu fecioar Fde dou oriG i o dat Tro-arul Prin6ilor: 1ari sunt minunile credin6ei +-oi 3ie numele Domnului binecuvntat . Fde trei oriG. Psalmul ## i Citirea din Tlcuirea 3a-telor +-ostolilor La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav al Prin6ilor. ,las ": 1ari sunt minunile credin6ei . 7i acum al 2sctoarei: Toate tainele tale sunt mai -resus de minte Du- 4binuitele Catisme -unem Sedelnele nvierii cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citire din Tlcuirea >van,8eliei Duminicii celei mai nainte de 2aterea Domnului Bristos. care este de la 1atei: Cartea 2aterii lui Iisus Bristos . Polieleul i a-oi Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . >ctenia. I-acoiul ,lasului i Sedealna Prin6ilor ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu D Pe +vraam. -e Isaac i -e Iacov Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei: Du- datorie laud de mul6umire +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului. a-oi Toat suflarea i >van,8elia nvierii nvierea lui Bristos vznd . Psalmul %* i Sti8ira nvierii Se -une Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru. Canonul Crucii nvierii. -e doi i al 2sctoarei de Dumnezeu tot -e doi i Canonul Prin6ilor -e ase. ,las & Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia -unem I-acoiul ,las ( i Citirea Du- Cntarea a asea. Condacul ,las &: C8i-ul cel scris de mn necinstindu0
")'

l . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda nvierii. Slav a Prin6ilor. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem trei Sti8iri ale nvierii. una a lui +natolie i -atru ale Prin6ilor ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor . cu Sti8urile ei. -rimul Sti8: 9ine eti cuvntat Doamne Dumnezeul Prin6ilor notri . Fde dou oriG i Sti8ul al doilea: C dre-t eti ntru toate . a-oi Slav a Prin6ilor. ,las (: +dunarea nv6turilor le,ii arat -e dumnezeiasca 2atere a Domnului Bristos. cel du- tru- . 7i acum Preabinecuvntat eti Urmeaz Do5olo,ia Cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem numai Tro-arul nvierii. >cteniile i 4t-ustul Iar Sti8ira nvierii o cntm n Pridvor i a-oi Ceasul ! i 4t-ustul cel final La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului. -e ase i ale Prin6ilor. de la Cntarea a treia. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii i al Prin6ilor. Slav 7i acum Condacul Prin6ilor Proc8imenul ,las $. a-oi Cntarea Prin6ilor: 9ine eti cuvntat Doamne Dumnezeul Prin6ilor notri . cu Sti8ul: C dre-t eti ntru toate +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor cu credin6 au -ctuit . +liluia ,las $: Dumnezeule cu urec8ile noastre am auzit .cu Sti8ul: Stri,at0au dre-6ii . >van,8elia de la 1atei: Cartea 2aterii lui Iisus Bristos . iar >van,8elia Duminicii celei de rnd nu se mai -une Priceasna: Luda6i -e Domnul . alt Priceasn: 9ucura6i0v dre-6ii 2 EIU+ + 24U@SP<>E>C>+ S3A2TULUI 1UC>2IC 942I3+TI> P41>2I<>+

La =ecernie cntm toate aa cum s0au artat n ziua a 4-ts-rezecea +liluia sau Tro-arul Dac este +liluia -unem trei Sti8iri ale 2sctoarei de Dumnezeu i trei ale Sfntului ,las $. Podobia: Dat0ai semn . Slav 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului.a-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las $: 1ucenicul Tu. Doamne . Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul

")(

La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul 1ucenicilor. Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfntului -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia -unem Sedealna Sfntului ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . Slav alt Sedealn. Podobia: De,rab ne ntm-in . 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D Kertf fr -ri8an din voia ta. -e tine te0ai adus . a-oi Icosul Iar du- Cntarea a noua -unem Luminnda i Sti8oavna 4ctoi8ului +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului .Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit

2 EIU+ + D4U@E>C>+ 2+I2T>P<@E2UI<>+ 2+7T><II C>L>I DUP@ T<UP. + D412ULUI DU12>E>ULUI 7I 1A2TUIT4<ULUI 24ST<U IISUS B<IST4S 7I P41>2I<>+ S3A2TULUI S3I2?ITULUI 1UC>2IC IJ2+TI> D> DU12>E>U PU<T@T4<UL La =ecernie. du- Psalmul cel de nce-ut i du- Catisma cea de rnd. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nainte-rznuirii ,las !. nsui ,lasul i trei ale Sfntului ,las $. Podobia: Cel ce eti c8emat de sus . Slav ,las (: De Dumnezeu -urttorule I,natie . 7i acum a nainte-rznuirii. acelai ,las: Primete =itleeme FDe se va ntm-la nainte-rznuirea 2aterii Domnului Iisus Bristos Smbt. atunci =ineri seara nu se -une Sti8ira 2sctoarei ,lasului care a trecut La fel se va face i la nainte-rznuirea Sfintei i Dumnezeietei +rtri. adic a 9otezului DomnuluiG La Sti8oavna se -un Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". cele Samo,lasnice i s-unem Sti8urile: -rimul Sti8: Dumnezeu de la miaz0zi va veni . Sti8ul al doilea: Doamne auzit0am auzul Tu . Slav a Sfntului ,las !. Podobia:4 sufletul tu cel tare
"))

i de diamant . 7i acum a nainte-rznuirii. acelai ,las: 1ai nainte s -rznuim. -o-oare. 2aterea lui Bristos +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las $: 7i -rta obiceiurilor . Slav 7i acum al nainte-rznuirii acelai ,las: =eselete0te =itleeme desc8isu0s0a tuturor >denul . >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 cntm Tricntarea ,las ". Irmosul: Celui ce marea cea neumblat i cu valuri . de cte dou ori i Tro-arele -e ase Irmosul. se cnt n amndou stranele Iar unde sunt dou Tricntri cu Irmoasele lor. atunci cntm Irmosul. -rimei Tricntri Fde dou oriG i Tro-arele amndurora Tricntrilor. -e ase Iar -e urm Irmosul. celei de a doua Tricntri se cnt n amndou strnile m-reun +a cntm i Irmoasele Tricntrilor i la celelalte Pavecerni6e. cele dinaintea Prznuirii 2aterii Domnului Bristos. zicnd la fiecare Tricntare Sti8ul: Slav ?ie. Dumnezeul nostru.slav ?ie 2S>12+<>: trebuie s se tie i aceasta: Cum c la Pavecerni6ele cele dinaintea Prznuirii 2aterii Domnului Bristos. la Tricntri i la Canoane. la Cntarea a o-ta cntm: S ludm bine s cuvntm i Irmosul. cntrii a o-ta. n amndou stranele i facem o nc8inciune Du-: Cuvine0se s te fericim i du- Tatl nostru zicem Condacul nainte-rznuirii: 3ecioar astzi +lt nsemnare: trebuie s se tie i aceasta: c din ziua a Douzecea a lunii Decembrie. -n n ziua a Pais-rezecea a lunii Ianuarie. cnd se 4doviete Praznicul Sfintei Dumnezeietei +rtri a 9otezului Domnului. 4ctoi8ul nu se cnt. n afar de Duminicile. cnd se cnt Slu/ba nvierii Duminica nu mai cntm Polieleu. dect dac este vreo zi n care se cnt vreun Sfnt mare La Utrenie du- cei ase -salmi citim cte dou Catisme. iar La =ecernie citim Catisma cea de rnd Sedelnele se zic ale nainte-rznuirii i a-oi ale du- Prznuirii 1i/loceasurile nu se mai cnt i Canonul 2sctoarei de Dumnezeu de la Pavecerni6. nu se mai citete La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii Fde dou oriG.

#**

Slav al Sfntului. 7i acum al nainte-rznuirii 4binuitele Catisme. Sedelnele nainte-rznuirii i Citirea Se -un dou Canoane ale nainte-rznuirii. cu Irmoasele -e o-t. ,las ! i un Canon al Sfntului. -e ase. ,las ! Iar din aceast zi: S0i cntm Domnului . n Cntrile Canoanelor nu mai citim. -n cnd se 4doviete Praznicul Sfintei Dumnezeietei +rtri Du- Cntarea a treia -unem Condacul nainte-rznuirii ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D 3ecioara astzi -e Cuvntul cel mai0 nainte de veci mer,e s0L nasc n -eter ne,rit i Icosul +-oi Sedealna Sfntului ,las #. Podobia: De frumuse6ea fecioriei tale . Slav alt Sedealn. ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . 7i acum a nainte-rznuirii Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D Eiua cea -urttoare de lumin a nevoin6elor tale i Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului. Slav 7i acum a nainte-rznuirii La Laude -unem Sti8irile nainte-rznuirii -e -atru. ,las &. nsui Sti8irile Podobnice: Puterile n,ereti mer,e6i nainte Fdu- +lfavitaG. Slav acelai ,las i Podobie: Se a-ro-ie Bristos. =itleeme. ,tete0te . 7i acum <vna i focul te va mnca -e tine cel fr de minte La Sti8oavna -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las $. cele Samo,lasnice. cu Sti8urile cele scrise mai0nainte. Slav a Sfntului ,las !: Stl-ul cel nsufle6it i c8i-ul cel de Du8ul insuflat . 7i acum a nainte-rznuirii: Petera bine te m-odobete +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului Slav 7i acum al nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i celelalte se -un du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul nainte-rznuirii. de la Cntarea a treia. -e -atru i din Canonul Sfntului de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nainte-rznuirii i al Bramului i a-oi al Sfntului lui I,natie +-oi Condacul Bramului. Slav Condacul Sfntului I,natie. 7i acum Condacul nainte-rznuirii: 3ecioar astzi Proc8imenul ,las ': =eseli0se0va Dre-tul de Domnul . cu Sti8ul: +uzi Dumnezeule. ,lasul meu +-ostolul din Cartea cea
#*!

ctre >vrei: 3ra6ilor. aduce6i0v aminte de zilele cele mai dinainte . +liluia ,las $: Dre-tul ca finicul va nflori . cu Sti8ul: <sdit fiind n casa Domnului >van,8elia de la 1arcu: n vremea aceea a venit Iisus i ucenicii Lui n Ca-ernaum . Priceasna: ntru -omenire venic 2S>12+<>: De se va ntm-la Duminica Sfin6ilor Prin6i n interiorul nainte-rznuirii adic n zilele a Douzecea. a Douzeci i una. a Douzeci i doua. a Douzeci i treia. se va face Slu/ba n felul urmtor: Smbt seara. la =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8 La =ecernia cea mare du- Psalmul cel de nce-ut i du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. o Sti8ir a lui +natolie i trei ale nainte-rznuirii ,las &.Podobia: Toat nde/dea -unndu0i i a-oi trei ale Prin6ilor. acelai ,las i Podobie. Slav a Prin6ilor. ,las &: Daniil. brbatul doririlor . 7i acum a nainte-rznuirii. acelai ,las: Peter bine te m-odobete c 1ielueaua vine . =o8odul i Proc8imenul zilei i trei Citiri ale -rin6ilor La Litie -unem Sti8irile nainte-rznuirii ale zilei de rnd. care n Duminica aceasta se cnt cele de la Sti8oavn i ale Prin6ilor. ,las !: Cu razele ,ririi de Dumnezeu strlucind . Slav ,las #: =eni6i iubitorilor de Praznic s ludm cu cntri adunarea Strmoilor . 7i acum a nainte-rznuirii acelai ,las: 9etleeme. bine te m-odobete La Sti8oavna -unem Sti8irile nvierii. Slav ,las ": 9ucura6i0v Prooroci -reacinsti6i . 7i acum a nainte-rznuirii acelai ,las: Iat s0a a-ro-iat vremea mntuirii noastre +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul: 2sctoarei de Dumnezeu fecioar Fde dou oriG i Tro-arul Prin6ilor Fo datG: 1ari sunt minunile credin6ei +-oi 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG i Citire din 3a-tele +-ostolilor La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav al Prin6ilor. ,las !: 1ari sunt minunile credin6ei . 7i acum al

#*"

nainte-rznuirii ,las ': Ptimete =itleeme 4binuitele Catisme i Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor. a-oi Citire din Tlcuirea >van,8eliei cea de la 1atei. de la nce-utul ei: Cartea 2aterii Domnului Iisus Bristos +-oi 3erici6i cei fr de -ri8an i Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . I-acoiul i Citire din Tlcuirea >van,8eliei celei de rnd +ntifoanele ,lasului i Proc8imenul +-oi Toat suflarea s laude -e Domnul . >van,8elia nvierii i nvierea lui Bristos vznd . Psalmul %* i Sti8ira nvierii Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru. a-oi al nainte-rznuirii. -e -atru i al Prin6ilor -e ase Catavasiile: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia -unem I-acoiul Prin6ilor ,las (: n,erul a rcorit cu-torul Tinerilor i Citire Du- Cntarea a asea. Condacul ,las !. Podobia: Ceat n,ereasc D =itleeme veselete0te. >ufratule bucur0te . a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Sfnt este Domnul Dumnezeul nostru Fde trei oriG. Luminnda nvierii. Slav a Prin6ilor. 7i acum a nainte-rznuirii La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii i -atru ale Prin6ilor ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor . Slav a Prin6ilor. ,las (: +dunarea nv6turilor le,ii . 7i acum Preabinecuvntat eti. 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul nvierii. >cteniile i 4t-ustul Sti8ira >van,8eliei se s-une n Pridvor. a-oi Ceasul ! i a-oi 4t-ustul cel final La Ceasuri zicem nti Tro-arul nvierii. Slav al nainte-rznuirii. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule . Condacul nainte-rznuirii La Ceasul # -unem Tro-arul nvierii. Slav al Prin6ilor i celelalte asemenea La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului. -e -atru. a-oi ale nainte-rznuirii. de la Cntarea a treia. -e -atru i ale Prin6ilor de la Cntarea a asea. tot -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii. a-oi al nainte-rznuirii i al Prin6ilor. Slav Condacul Prin6ilor. 7i acum al nainte-rznuirii Proc8imenul ,las $. Cntarea Prin6ilor: 9ine eti cuvntat Doamne Dumnezeul Prin6ilor notri . cu Sti8ul: C dre-t eti ntru toate +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. cu
#*#

credin6 a -ctuit +vram . +liluia ,las $: Dumnezeule cu urec8ile noastre am auzit +-oi >van,8elia de la 1atei: Cartea 2aterii lui Iisus Bristos . iar >van,8elia Duminicii celei de rnd nu se mai -une Priceasna: Luda6i -e Domnul i alt Priceasn: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2S>12+<>: Pentru nainte-rznuirea 2aterii Domnului Iisus Bristos se cuvine s tim: c din ziua a Douzecea a lunii Decembrie se nce-e nainte-rznuirea. deci este Post. dar metanii n 9iseric nu se fac 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I U2+ 2+I2T> P<@E2UI<>+ 2+7T><II D412ULUI IISUS B<IST4S 7I P41>2I<>+ S3I2T>I 1UC>2I?> IULI+2+ C>+ DI2 2IC41IDI+ Seara. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nainte-rznuirii ,las $. Podobia: Dat0ai semn i trei ale Sfintei acelai ,las. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav 7i acum a nainte-rznuirii ,las &: Sioane. -rznuiete La Sti8oavna -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav 7i acum ,las &: 3ecioar nenuntit de unde ai venit +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfintei ,las $: 1ielueaua Ta Iisuse. Iuliana . Slav 7i acum al nainte-rznuirii: Pre,tete0te. 9etleeme . >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 cntm Tricntarea. Irmoasele -unndu0se de cte dou ori. iar Tro-arele le -unem -e ase. i la sfrit se cnt Irmosul. n amndou stranele m-reun. du- cum s0a artat mai nainte La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii Fde dou oriG. Slav al Sfintei. 7i acum al nainte-rznuirii Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele nainte-rznuirii. Citirea i Psalmul %* Canonul nainte-rznuirii cu Irmosul. -e o-t. ,las $ i Canonul Sfintei. -e -atru. acelai ,las Du- Cntarea a

#*$

treia -unem Condacul Sfintei ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D Cu frumuse6ea fecioriei m-odobindu0te 3ecioar . a-oi Sedealna ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-in D Slav 7i acum a nainte-rznuirii. ,las #. Podobia: De frumuse6ea fecioriei Du- Cntarea a asea. Condacul nainte-rznuirii ,las ". Podobia:Cele de sus cutnd D n 9etleem vznd nfat n scutece -e Cel ce 6ine tot -mntul n mn Sa . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda nainte-rznuirii. Slav a Sfintei. 7i acum a nainte-rznuirii: =itleeme. -mntule al Iudeii. m-odobete06i intrrile La Laude -unem Sti8irile. -e -atru. ,las &. Podobia:n,eretile -uteri D n6ele-ciunea ziditoare acum vine . Slav acelai ,las i aceeai PodobieD Cuvntul cel ce este deofiin6 cu Tatl . 7i acum acelai ,las i PodobieD Proorociile vr/itorului =alaam acum se m-linesc La Sti8oavna -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav 7i acum tot aceeai PodobieD =eni6i -mntenii +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfintei. Slav 7i acum al nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i celelalte de asemenea i Litur,8ia du- rnduiala obinuit Tot ntr0aceast zi -omenim +dormirea celui ntru Sfin6i a Printelui nostru Petru 1itro-olitul ntre,ii <usii 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I D4U+ 2+I2T>+ P<@E2UI<>+ 2+7T><II D412ULUI B<IST4S 7I P41>2I<>+ S3I2T>I 1+<> 1UC>2I?> +2+ST+SI+ =I2D>C@T4+<>+ D> <@2I La =ecernie. du- Psalmul cel nce-tor i du- Catisma cea de rnd. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nainte-rznuirii ,las !. Podobia: Prea luda6ilor mucenici . i trei ale Sfintei ,las (. Podobia: Ce v vom numi . Slav a Sfintei ,las ": Darul nvierii ai luat +nastasie -realudat . 7i acum a nainte-rznuirii. ,las $: 9etleeme m-odobete0te La Sti8oavna -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". Podobia:
#*%

Casa >fratuilui . cu Sti8urile ei. Slav a Sfintei ,las $. 2umit fiind cu numele nvierii Domnului Bristos cea -urttoare de via6. tu cinstit . 7i acum acelai ,las: Isaiie dn6uiete +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfintei ,las $: 1ielueaua Ta. Bristoase . Slav 7i acum al nainte-rznuirii acelai ,las: Pre,tete0te 9etleeme . >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 cntm Canonul nainte-rznuirii. ,las &: Cu tiere s0a tiat 1area <oie . -unnd Irmoasele de cte dou ori i Tro-arele -e ase. a-oi Irmosul. se cnt n amndou stranele m-reun. du- cum s0a zis mai nainte La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii Fde dou oriG. Slav al Sfintei. 7i acum al nainte-rznuirii 4binuitele Catisme i Sedelnele nainte-rznuirii. Citirea i Psalmul %* Canonul nainte-rznuirii. cu Irmosul. -e o-t. ,las &. i al Sfintei -e ase. ,las ( Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul nainte-rznuirii i Sedealna Sfintei ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . Slav 7i acum a nainte-rznuirii ,las (. Podobia: Porunca cea cu tain Du- Cntarea a asea. Condacul Sfintei ,las ". Podobia:Cele de sus cutnd D Cei ce sunt ntru is-it i n necazuri la 9iserica Ta aler,nd . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfintei. Slav 7i acum a nainte-rznuirii La Laude -unem Sti8irile nainte-rznuirii. -e -atru. ,las &. Podobia:Puterile n,ereti D +cum artrile cele de demult se dezlea, . Slav acelai ,las i PodobieD Cu toia, de fier vei fi -scut 4. Iudee . 7i acum aceeai PodobieD Salt. Davide. c din coastele tale vine Bristos La Sti8oavna -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". Podobia: Casa >fratului . cu obinuitele Sti8uri ale nainte-rznuirii. Slav a Sfintei ,las %: Ei de Praznic este astzi al omenirii lui Bristos Dumnezeu . 7i acum a nainte-rznuirii acelai ,las: 2u te m8ni Iosife. vznd -ntecele meu +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul

#*&

Sfintei. Slav 7i acum al nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i celelalte du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile nainte-rznuirii de la Cntarea a treia i ale Sfintei de la Cntarea a asea Du- =o8od -unem Tro-arele. aa cum s0a scris mai nainte n ziua a Douzecea ale lunii acesteia Proc8imenul ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si . cu Sti8ul: ntru adunri binecuvnta6i -e Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. mai nainte de -linirea vremii . +liluia ,las !: +te-tnd am ate-tat -e Domnul +-oi >van,8elia de la Luca: n vremea aceea l0a ru,at -e Iisus un oarecare dintre farisei . a-oi Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I T<>I+ 2+I2T> P<@E2UI<>+ 2+7T><II LUI B<IST4S 7I P41>2I<>+ S3I2?IL4< C>L4< E>C> 1UC>2ICI DI2 C<IT La =ecernie du- Psalmul cel de sear i du- Catisma cea de rnd. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nainte-rznuirii ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i trei ale 1ucenicilor acelai ,las i Podobie. Slav a 1ucenicilor ,las ": Critul mai nainte -rznuiete astzi 2aterea lui Bristos . 7i acum a nainte-rznuirii: =itleeme. -mntul Iudeii. -etrecerea cea du- tru- La Sti8oavna -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las &. Podobia: + treia zi ai nviat . Slav a 1ucenicilor ,las #: Praznicul 1ucenicilor mai nainte de Praznic ne0a sosit nou astzi . 7i acum a nainte-rznuirii acelai ,las: =itleeme. ,tete0te bine. c s0a desc8is raiul +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul 1ucenicilor ,las $: 1ucenicii Ti. Doamne . Slav 7i acum a nainte-rznuirii >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 cntm Tricntarea ,las &. du- cum s0a artat mai nainte La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii.Fde dou oriG.

#*'

Slav al 1ucenicilor. 7i acum al nainte-rznuirii +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele nainte-rznuirii. Citirea i Psalmul %* Canonul nainte-rznuirii cu Irmosul. -e o-t. ,las &. Irmoasele -unndu0se de cte dou ori i a-oi Canonul Sfin6ilor -e ase. ,las " Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul nainte-rznuirii i Sedealna 1ucenicilor ,las !. Podobia: 1ormntul Tu Fde dou oriG. Slav 7i acum a nainte-rznuirii acelai ,las i Podobie Du- Cntarea a asea. Condacul 1ucenicilor ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D Strlucit0a Luceafrul adic cinstita -timire a 1ucenicilor . a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua. -unem Luminnda 1ucenicilor. Slav 7i acum a nainte-rznuirii La Laude -unem Sti8irile nainte-rznuirii. ,las &. Podobia: n,eretile -uteri D Taina cea mai nainte 8otrt de Tatl mai nainte de veci . Slav acelai ,las i PodobieD Cnt nou Israile cntarea cea nou . 7i acum : +rtatu0te0ai -e -mnt i -e oameni i0ai -etrecut La Sti8oavna -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". Podobia: Casa >fratului . cu Sti8urile eiD Slav a 1ucenicilor ,las #: =ite/ilor mrturisitori ai adevrului . 7i acum a nainte-rznuirii ,las (: n =itleem se nate 3ctorul tuturor +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i celelalte asemenea du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile nainte-raznuirii. de la Cntarea a treia i ale 1ucenicilor. de la Cntarea a asea Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor care sunt -e -mntul lui . cu Sti8ulD 1ai nainte vedeam -e Domnul naintea mea -ururea +-oi +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor. ntri6i0v ntru Domnul i ntru tria -uterii Lui . +liluia ,las $: Stri,at0 au dre-6ii . cu Sti8ul: 1ulte sunt necazurile dre-6ilor >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul ucenicilor Si: -zi6i0v de oameni cci vor -une minile -este voi . Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul

#*(

2 EIU+ + D4U@E>CI 7I P+T<+ 2+I2T>P<@E2UI<>+ 2+7T><II D412ULUI IISUS B<IST4S 7I P41>2I<>+ S3I2T>I CU=I4+S> 1UC>2I?> >UJ>2I+ La =ecernie du- Psalmul cel de nce-ut i du- Catisma de rnd. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nainte-rznuirii ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor . a-oi trei ale Sfintei ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav 7i acum a nainte-rznuirii ,las ". Iat s0a a-ro-iat vremea mntuirii noastre La Sti8oavna -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las !. Podobia: Prea luda6ilor mucenici . Slav 7i acum ,las &: Sioane. -rznuiete +-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nainte-rznuirii ,las $: Scris0a oarecnd 1aria i btrnul Iosif . >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 -unem Canonul ntre,. ,las &. Irmoasele -unndu0le de cte dou ori. iar Tro-arele -e ase i -e urm cntnd Irmosul. n amndou stranele m-reun La Utrenie du- cei ase -salmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii Fde trei oriG +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele nainte-rznuirii. i citim Cuvntul Sfntului C8iril +r8ie-isco-ul Ierusalimului la nainte-rznuirea 2aterii Domnului Dumnezeului i 1ntuitorului nostru Iisus Bristos. a-oi Psalmul %* Se -une Canonul nainte-rznuirii. cu Irmosul. -e o-t ,las ". Irmoasele -unndu0le de cte dou ori i Canonul Sfintei -e -atru. ,las " Du- Cntarea a treia -unem Sedealna nainte-rznuirii ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . Slav a Sfintei ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . 7i acum acelai ,las. Podobia: Porunca cea cu tain Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul nainte-rznuirii: 3ecioara astzi -e cuvntul cel mai nainte de veci Du- Cntarea a noua -unem Luminnda nainte-rznuirii. Slav a Sfintei. 7i acum a nainte-rznuirii La Laude -unem Sti8irile nainte-rznuirii -e -atru. ,las &. Podobia:Puterile n,ereti D 4. mai -resus de minte i ne,rit tain . Slav acelai ,las i aceeai PodobieD

#*)

=ino =itleeme i -re,tete cele de natere . 7i acum tot aceasta. i: 4 fericit -ntecele tu. fiic a lui Dumnezeu La Sti8oavna -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav 7i acum tot aceasta +-oi zicem: Slav 6ie Printe i 3iule i Du8ule Sfinte . 7i acum aceeai PodobieD i: 9ucur0te Ceea ce ai nscut =ia6a +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul 2S>12+<>: se cuvine s tim: C de se va ntm-la Duminica Sfin6ilor Prin6i nainte de 2aterea Domnului Iisus Bristos n ziua a Douzeci i -atra a lunii Decembrie. atunci Smbt seara la =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii -e -atru. Slav 7i acum a nainte-rznuirii ,las &: Peter. bine te m-odobete La Sti8oavna -unem Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8. Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al nainte-rznuirii. >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- 4binuitul Psalm nce-tor cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . toat Catisma La: Doamne stri,at0am -unem zece Sti8iri ale Prin6ilor -e ase. ,las &. Podobia: Toat nde/dea -unndu0i i ale nainte-rznuirii -e -atru. acelai ,las i aceeai Podobie. a-oi Slav a Prin6ilor. acelai ,las: Daniel brbatul doririlor . 7i acum acelai ,las: Peter bine te m-odobete. c mielueaua vine +-oi =o8odul. Lumin lin . Proc8imenul zilei. i trei Citiri ale Prin6ilor La Litie -unem Sti8irile nainte-rznuirii Facestea sunt scrise una du- alta la: Doamne stri,at0am n ziua a Douzeci i -atra. -e ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor GD a-oi Slav a Prin6ilor. ,las #: =eni6i iubitorilor de Praznic cu Psalmi s ludm adunarea Strmoilor . 7i acum acelai ,las: =itleeme. bine te m-odobete La Sti8oavn -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". nsui Podobia: Casa >fratului . cu Sti8ul: Dumnezeu de la miaz0zi va veni +-oi -unem dou Samo,lasnice: =itleeme. -mntul Iudeii . cu Sti8ul:Doamne. auzit0am auzul Tu i m0am temut . a-oi: =eni6i to6i s cinstim
#!*

2aterea lui Bristos . Slav acelai ,las: 9ucura6i0v Proorocii cinsti6i . 7i acum a nainte-rznuirii acelai ,las: Iat s0a a-ro-iat vremea mntuirii noastre +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul Prin6ilor ,las ": 1ari sunt minunile credin6ei Fde dou oriG i a-oi al nainte-rznuirii Fo datG du- care se citete din 3a-tele +-ostolilor La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav al Prin6ilor: 1ari sunt minunile credin6ei . 7i acum al nainte-rznuirii: Scrisu0s0au oarecnd Du- -rima Catism se -une Sedealna Prin6ilor. ,las $. Podobia: S-imntatu0s0a Iosif D ntru -rin6i Dumnezeule cu tain mai nainte ai s-us artarea cea dumnezeiasc . Slav 7i acum tot aceasta 7i a-oi se face Citirea din Tlcuirea >van,8eliei de la 1atei: Carte 2aterii lui Iisus Bristos Du- a doua Catism -unem Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu D Praznic de bucurie s -rznuim credincioii . Slav 7i acum tot aceasta i a-oi Citirea Se s-une a-oi :3erici6i cei fr -ri8an i Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . >ctenia i Sedealna Prin6ilor. ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu D Pe +vraam i -e Isac i -e Iacov . a-oi Slav 7i acum acelai ,las i aceeai PodobieD Din snurile -rinteti coborndu0te . a-oi Citirea. +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului Urmeaz >van,8elia nvierii. a-oi nvierea lui Bristos vznd . Psalmul %* i Sti8ira nvierii Se -une Canonul Prin6ilor ,las &. cu Irmosul. -e o-t. Irmosul: Pe Cel ce a aco-erit cu valul marea se -une Fde dou oriG. iar Tro-arele se -un -e ase FDeoarece n acest Canon nca- cte dou Tro-are ale nvierii. -entru aceasta Canonul nvierii nu se cntG 7i a-oi -unem cellalt Canon al nainte-rznuirii -e ase. ,las !. Catavasia: Bristos se nate. slvi6i0L . se cnt n amndou stranele m-reun Du- Cntarea a treia -unem I-acoiul Prin6ilor ,las (: n,erul a rcorit cu-torul Tinerilor . a-oi Citire de la Cuvnttorul de Dumnezeu Ioan Du- Cntarea a asea -unem Condacul Prin6ilor ,las !. Podobia: Ceat n,ereasc D 9etleeme
#!!

veselete0te. >frato bucur0te . a-oi Icosul i Sina5arul La Cntarea a noua cntm: Ceea ce eti mai cinstit dect Beruvimii . i Luminnda Prin6ilor: Din semin6ia lui +vraam i din dumnezeiescul David Dumnezeul Printe . Slav a Prin6ilor. Podobia: Cu ucenicii cei mai alei dintre -atriar8i . 7i acum a nainte-rznuirii: 9etleeme. veselete0te i tu >frato bucur0te La Laude -unem trei Sti8iri ale Prin6ilor ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor i trei ale nainte-rznuirii ,las $. Podobia: Cel ce de sus eti c8emat . Slav 7i acum a Prin6ilor ,las (: +dunarea nv6turilor le,ii . 7i acum Preabinecuvntat eti. 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem numai Tro-arul nvierii. >cteniile i 4t-ustul i obinuita ieire in Pridvor. la care se cnt Slav 7i acum Sti8ira >van,8eliei +-oi Ceasul !. care se face n Pridvor La Ceasuri -unem Tro-arul nvierii. Slav al Prin6ilor. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Prin6ilor i a-oi al nainte-rznuirii. sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Prin6ilor. de la Cntarea a treia. -e -atru i din Canonul nainte-rznuirii. de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii. a-oi al Prin6ilor i al nainte-rznuirii. Slav Condacul Prtin6ilor. 7i acum al nainte-rznuirii Proc8imenul ,las $. Cntarea Prin6ilor: 9ine eti cuvntat Doamne Dumnezeul Prin6ilor notri . cu Sti8ul: C dre-t eti ntru toate +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. cu credin6 a -ctuit +vram . a-oi +liluia ,las $: Dumnezeule cu urec8ile noastre am auzit >van,8elia de la 1atei: Cartea 2aterii lui Iisus Bristos . iar a Duminicii celei de rnd nu se mai -une Priceasna: Luda6i0l -e Domnul . i cealalt Priceasn: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2S>12+<>: se cuvine s tim cum se cnt Ceasurile n +/unul 2aterii Domnului Bristos De se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos Duminic sau Luni. Ceasurile le cntm mai nainte. =ineri Iar dac se va

#!"

ntm-la 2aterea Domnului Bristos 1ar6i. 1iercuri. Koi . =ineri sau Smbt. atunci Ceasurile le cntm n +/unul Srbtorii SLUK9+ C>+SU<IL4< C+<> S> CA2T@ 2 +KU2UL 2+7T><II D412ULUI B<IST4S La nce-utul ceasului al doilea se toac n toaca cea mic i adunndu0ne n 9iseric se mbrac Preotul n felon. iar Diaconul n sti8ar i -aracliserul -une analo,ul m-odobit n mi/locul 9isericii n dre-tul Uilor m-rteti i -reotul 9inecuvinteaz.iar cite6ul nce-e s zic: Slav ?ie Dumnezeul nostru slav ?ie m-rate ceresc i celelalte i du- >cfonis. -reotul cdete Sfntul +ltar i Sfintele Icoane i +nalo,ul i toat biserica. -e cel mai mare i -e fra6i. iar cite6ul citete Psalmul %: Jraiurile mele auzi0le Doamne . a-oi Psalmul $$: <s-uns0a inima mea cuvnt bun i Psalmul $%: Dumnezeu este sc-area noastr +-oi Slav 7i acum +liluia Fde trei oriG. Doamne miluiete Fde trei oriG. Slav Tro-arul nainte-rznuirii: Scrisu0s0au oarecnd . 7i acum : Ce te vom numi -e tine +-oi cntm Tro-arele. de cte dou ori. alctuite de Sofronie. Patriar8ul Ierusalimului. ,las (: 9etleeme ,tete0te . n a doua strn cntndu0se tot acelai Tro-ar. fr Sti8 +-oi strana cea dinti zice Sti8ul: Dumnezeu de la miaz0zi va veni i Tro-arul ,las #: +cum -roorocirea Proorocilor vine s se m-lineasc +-oi a doua stran zice i ea Sti8ul: Doamne auzit0am ,las Tu i cnt tot acelai Tro-ar 7i iari -rima stran s-une Slav i Tro-arul ,las (: +cestea zice Iosif ctre 3ecioara . 7i acum s-une cealalt stran i acelai Tro-ar +-oi Proc8imenul. ,las $: Domnul a zis ctre mine: 3iul meu eti Tu >u astzi Te0am nscut . cu Sti8ul: Cere de la 1ine i Citirea din Proorocirea lui 1i8eia: +cestea ,riete Domnul +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: n multe feluri i n multe c8i-uri de demult . >van,8elia de la 1atei: 2aterea Domnului Iisus Bristos aa a fost Urmeaz: Paii mei ndre-teaz0i . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Condacul: 3ecioara astzi . a-oi

#!#

Doamne miluiete Fde -atruzeci de oriG i <u,ciunea: Cel ce n toat vremea . a-oi: Ceea ce eti mai cinstit . du- care Preotul zice: Dumnezeule milostivete0te s-re noi i <u,ciunea: Bristoase. lumina cea adevrat Cntm a-oi Ceasul #. zicnd: =eni6i s ne nc8inm Fde trei oriG i citim Psalmul &&: Dumnezeule milostivete0te s-re noi i ne binecuvinteaz . a-oi Psalmul (&: Temeliile lui n mun6ii cei sfin6i i Psalmul %*: 1iluiete0m Dumnezeule . Slav 7i acum a 2sctoarei. cu +liluia Fde trei oriG. Doamne ne mntuiete Fde trei oriGD Slav Tro-arul nainte-rznuirii: Scrisu0s0au oarecnd . 7i acum 2sctoare de Dumnezeu tu eti vi6a cea adevrat . a-oi Tro-arul ,las &. fr Sti8: +cesta este Dumnezeul nostru i a doua stran s-une acelai Tro-ar. tot fr Sti8 Du- aceea -rima stran s-une Sti8ul: Dumnezeu de la miaz0zi i Tro-arul ,las (: 1ai nainte de naterea Ta . i a doua stran s-une i ea Sti8ul: Doamne. auzit0am i a-oi acelai Tro-ar +-oi -rima stran s-une Slav Tro-arul ,las #: Iosife. s-une0ne nou . 7i acum cealalt stran tot acelai Tro-ar Du- aceasta Proc8imenul ,las $: Prunc S0a nscut nou 3iul i S0a dat nou . cu Sti8ul: + cruia st-nire s0a fcut -este umrul Lui +-oi Citirea din Proorocia Ieremiei: +cesta este Dumnezeul nostru +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. mai nainte de venirea vremii . >van,8elia de la Luca: n zilele acelea ieit0a -orunc de la Cezarul Du- aceasta: Domnul Dumnezeu bine este cuvntat . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Condacul: 3ecioar astzi .Doamne miluiete . Fde -atruzeci de oriG i <u,ciunea: Cel ce0n toat vremea . i celelalte. iar du- Ceea ce eti mai cinstit -reotul s-une: Pentru ru,ciunile Sfin6ilor Prin6ilor notri . a-oi <u,ciunea: St-ne Dumnezeule La >van,8elia Ceasului # i a Ceasului & diaconul cdete Sfntul +ltar . Icoanele i -e cel mai mare i strnmile amndou Iar du- Ceasul # -unem m-reun i Ceasul & s-unnd: =eni6i s ne nc8inm Fde trei oriG i citim Psalmul '!: Dumnezeule /udecata ta d0o m-ratului . Psalmul !#!: +du06i aminteDoamne de david . i Psalmul )*: Cela ce locuieti ntru a/utorul . Slav 7i acum +liluia. Fde trei oriG. a-oi Doamne

#!$

miluiete . Fde trei oriI. Slav Tro-arul: Scrisu0s0au oarecnd . 7i acum al 2sctoarei: C nu avem ndrzneal +-oi Tro-arul ,las !. fr de Sti8: =eni6i credincioii i a doua stran zice tot acelai Tro-ar . tot fr sti8 +-oi -rima stran s-une Sti8ul: Dumnezeu de la miaz0zi va veni . i a-oi Tro-arul ,las $: +uzi cerule . a doua stran zice Sti8ul: Doamne auzit0am auzul Tu . i cnt iari acelai Tro-ar. a-oi -rima stran s-une: Slav Tro-arul ,las %: =eni6i -urttoare de Bristos -o-oare . 7i acum cealalt stran. tot acelai Tro-ar Du- aceasta Proc8imenul ,las $: Din -ntece mai nainte de luceafr Te0am nscut . cu Sti8ul: Eis0a Domnul Domnului 1eu i Citirea din Proorocirea Isaiei: + adu,at Domnul ,rind ctre +8az +-oi +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: Dintru nce-ut Tu Doamne -mntul L0ai ntemeiat . >van,8elia de la 1atei: Iar du- ce s0a nscut Iisus n 9etleemul Iudeii +-oi: De,rab ne ntm-in -e noi . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Condacul: 3ecioar astzi Doamne miluiete Fde -atruzeci de oriG i <u,ciunea: Cel ce n toat vremea i n tot ceasul . Doamne miluiete .Fde trei oriG. Slav 7i acum Ceea ce eti mai cinstit . du- care Preotul s-une: Pentru ru,ciunile Sfin6ilor Prin6ilor i urmeaz <u,ciunea marelui =asile: Dumnezeule i Doamne al -uterilor +-oi citim i Ceasul ): =eni6i s ne0 nc8inm Fde trei oriG i Psalmul !*): Eis0a Domnul Domnului meu D a-oi Psalmul !!*: 1rturisi0m 0voi 6ie Doamne cu toat inima mea i Psalmul (%: Pleac Doamne urec8ea Ta . Slav 7i acum +liluia Fde trei oriG i Doamne miluiete Fde trei oriG. Slav Tro-arul nainte-rznuirii: Stri,at0au oarecnd .7i acum : Cel ce -entru noi . a-oi Tro-arul ,las '. fr Sti8: S-imntatu0s0a Irod . iar a doua stran s-une acelai Tro-ar. tot fr Sti8 7i iari -rima stran zice Sti8ul: Dumnezeu de la miazzi va veni i cnt Tro-arul ,las ": Cnd Iosif cu ntristrea s0a rnit i a doua stran zice Sti8ul: Doamne auzit0am auzul tu i iari s-une acelai Tro-ar +-oi cel mai mare stnd n mi/locul 9isericii. citete cu ,las mare Sti8ira aceasta: +stzi se nate din 3ecioar i du- aceea se adun m-reun amndou stranele i o cnt. a-oi

#!%

Slav 7i acum aceeai Sti8ir Urmeaz Proc8imenul ,las $: 1aic Sioane va zice omul . cu Sti8ul: Temeliile lui +-oi Citirea din Prorocia Isaiei: Prunc S0a nscut nou Du- aceasta +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor Cel ce se sfin6ete i cei ce se sfin6esc >van,8elia de la 1atei: Iar du- ce s0au dus ma,ii Du- aceasta -unem <u,ciunea: 2u ne le-da -e noi . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Condacul: 3ecioar astzi . a-oi Doamne miluiete Fde $* de oriG i <u,ciunea: Cel ce0n toat vremea i0n tot ceasul +-oi Doamne miluiete Fde trei oriG. Slav 7i acum Ceea ce eti mai cinstit . du- care Preotul s-une: Pentru ru,ciunile Sfin6ilor Prin6ilor notrii +-oi <u,ciunea 1arelui =asile: St-ne Doamne Iisuse Bristoase La Ceasul ) se cdete toat biserica cum s0a cdit i la Ceasul !. a-oi se -une <u,ciunea: 9inecuvnteaz suflete al meu -e Domnul D Slav Laud suflete al meu -e Domnul . 7i acum Unule nscut Iar du- aceea 3ericirile: ntru m-r6ia Ta -omenete0ne -e noi Doamne . 3erici6i cei sraci cu du8ul i -e rnd celelalte 3ericiri. Slav 7i acum Pomenete0ne -e noi Doamne. Pomenete0ne -e noi St-ne. Pomenete0ne -e noi Sfinte D Ceat cereasc i celelalte +-oi <u,aciunea: Slbete. las iart . iar du- Tatl nostru . -unem Condacul: 3ecioar astzi . a-oi Doamne miluiete Fde $* de oriG i <u,ciunea: Presfnt treime . a-oi Cuvine0se s te fericim i 4t-ustul Se face ieire -n la ceasul =ecerniei =ecernia se face unit cu Litur,8ia 1arelui =asile la vremea sa Se cuvine s tim: c dac este +/unul Smbta sau Duminica atunci se face Litur,8ia Sfntului Ioan Jur de +ur. iar Litur,8ia 1arelui =asile se cnt n c8iar ziua Praznicului La fel facem i la Praznicul Sfintei i Dumnezeietei +rtri adic a 9otezului Domnului S fii cu luare aminte. cci atunci cnd nu este +/unul Smbt sau Duminic. se face Litur,8ia 1arelui =asile. iar n ziua Praznicului se cnt Litur,8ia Sfntului Ioan Jur de +ur +a i la Praznicul +rtrii Domnului. adic a 9otezului 2S>12+<>: n tiin6 s fie i acestea. c dac se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos sau +rtarea Domnului.
#!&

adic 9otezul Domnului Duminic. atunci nu se cnt nimic din Cntrile nvierii. ci se -un toate ale Praznicului 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I CI2C>+ 2+7T><>+ C>+ DUP@ T<UP + D412ULUI DU12>E>ULUI 7I 1A2TUIT4<ULUI 24ST<U IISUS B<IST4S n ceasul al a-telea din zi -aracliserul toac n toaca cea mare i tra,e toate clo-otele i adunndu0ne n 9iseric se nce-e =ecernia du- 4ctoi8 Diaconul zice: 9inecuvnteaz St-ne iar -reotul s-une: 9inecuvntat este m-r6ia Tatlui i a 3iului i a Sfntului Du8 i du- ce zicem +min. cel mai mare zice: m-rate ceresc . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Doamne miluiete Fde !" oriG. Slav 7i acum =eni6i s ne nc8inm Fde trei oriG i Psalmul cel de nce-ut: 9inecuvinteaz suflete al meu -e Domnul FPsalmul !*#G Du- aceasta diaconul zice >ctenia mare i de este Smbt seara cntm: 3ericit brbatul toat Catisma. iar de este Duminic seara atunci cntm numai Slava cea dinti Iar dac este ntr0o alt zi de rnd a s-tmnii. nu se mai citete Catisma i du- >ctenie ndat cntm Doamne stri,at0am ,las ". tim- n care -reotul face Proscomidia. iar diaconul cdete biserica du- obicei Strnile cnt Sti8irile Praznicului -e o-t. ,las ". cele Samo,lasnicele: =eni6i s ne bucurm Domnului . Slav 7i acum acelai ,las: m-ratul +u,ust sin,ur st-nind -e -mnt i se face =o8od cu >van,8elie +-oi Lumin lin . Proc8imenul zilei. iar dac este =ineri seara cntm Proc8imenul mare: Cine este Dumnezeu mare . cu Sti8urile lui i Citirile Praznicului du- rnduiala lor n mi/locul Citirilor -unem Tro-arele cu Sti8urile lor. -e care le cntm n amndou stranele. iar du- sfritul Citirilor se -une >ctenia cea mic i >cfonisul: C sfnt eti Dumnezeul nostru i du- >cfonis urmeaz Sfinte Dumnezeule . a-oi Proc8imenul ,las !: Domnul a zis ctre 1ine: 3iul 1eu eti Tu. >u astzi Te0am nscut . cu Sti8ul: Cere de la 1ine i06i voi da ?ie neamurile motenirea Ta +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: n multe feluri i n multe c8i-uri . +liluia ,las %: Eis0a
#!'

Domnul Domnului 1eu . cu Sti8ul: Toia,ul -uterii 6i va trimite ?ie Domnul din Sion D i cellalt Sti8: Din -ntece mai nainte de luceafr Te0am nscut >van,8elia de la Luca: n zilele acelea a ieit -orunc de la Cezarul +u,ust . i -e rnd se -une Dumnezeiasca Litur,8ie a 1arelui =asile n loc de +5ionul: Cuvine0se s te fericim cntm: De tine se bucur Priceasna: Luda6i0l -e Domnul din ceruri . +liluia Fde trei oriG. iar du- 4t-ust -aracliserul a-rinde sfenicul i0l -une n mi/locul bisericii. iar cntre6ii. unind cele dou strane cnt m-reun cu ,las mare Tro-arul Praznicului. ,las $: 2aterea Ta Bristoase Dumnezeul nostru n ntre,ime. Slav 7i acum Condacul ,las #: 3ecioar astzi -e Cel mai -resus de fiin6 l nate i ieim la mas La mas se mnnc fiertur cu untdelemn i se bea vin mul6umind lui Dumnezeu Iar -ete nu mncm 2S>12+<>: Se cuvine ca s tim c de se va ntm-la +/unul 2aterii Domnului Bristos Smbt sau Duminic nu este -ost i Tro-arele Ceasurilor celor m-rteti cu Citirile lor. Smbt sau Duminic nu se cnt. ci. le cntm =ineri mai nainte. du- obicei. aa du- cum s0a artat la rnduiala Ceasurilor 7i zicem i Simbolul de credin6: Cred ntr0unul Dumnezeu . Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul i 4t-ustul Iar Litur,8ie ntr0aceast zi nu se face. ci cntm =ecernia la vremea sa. iar Smbt i Duminic Litur,8ia se face la vremea ei. fcndu0se Litur,8ia Sfntului Ioan Jur de +ur . 7i du- ce se termin Slu/ba =ecerniei mncm cte o bucat de -ine i din vin ,ustm numai -u6in 7i a-oi mer,e fiecare la c8ilia sa Iar la ceasul al a-telea din zi toac -aracliserul n toaca cea mare i tra,e toate clo-otele i adunndu0se fra6ii n 9iseric se nce-e =ecernia Dac este Smbt seara cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . toat Catisma. iar dac este Duminic seara cntm -rima Slav La: Doamne stri,at0am cntm o-t Sti8iri. ,las ". nsui ,lasul: =eni6i s ne bucurm Domnului i celelalte. Slav 7i acum acelai ,las: m-ratul +u,ust sin,ur st-nind -e -mnt =o8odul se face cu >van,8elia. a-oi Lumin lin . Proc8imenul zilei. iar dac este Smbt seara
#!(

cntm Proc8imenul: Domnul a m-r6it i Citirile du- rnduiala lor Du- ce se termin Citirile nu cntm: Sfinte Dumnezeule . ci du- ele -reotul zice >ctenia cea mic. cu >cfonisul Urmeaz a-oi Proc8imenul ,las !:Domnul a zis ctre 1ine: 3iul 1eu eti Tu . cu Sti8ul: Cere de la 1ine +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. ca de la oameni vorbesc . +liluia ,las %: Eis0a Domnul Domnului 1eu . cu Sti8ul: Toia,ul -uterii 6i va trimite ?ie Domnul i a-oi Sti8ul: Din -ntece mai nainte de luceafr Te0am nscut >van,8elia o -unem de la 1atei: Eis0a Domnul -ilda aceasta: +semenea este m-r6ia cerurilor ,runtelui de mutar . a-oi >ctenia: S zicem toti . a-oi <u,ciunea: nvrednicete0ne Doamne i -unem <u,ciunea cea de sear i >cfonisul. iar diaconul zice: n6ele-ciune. la care strana rs-unde: 9inecuvnteaz . i celelalte du- obiceiul lor i 4t-ustul Iar du- 4t-ust se a-rind dou sfenice n mi/locul 9isericii i stnd amndou stranele unite n mi/locul 9isericii cnt Tro-arul Praznicului. Slav 7i acum Condacul lui i ieim la mas -entru masa cea de sear Iar -ete nu mncm ci numai untdelemn i mazre fiart sau ,ru cu miere i bem -u6in vin ntru slava lui Dumnezeu Iar n -r6ile cele care nu au vin se bea bere i se face i Citire din nv6tura Sfntului C8iril +r8ie-isco-ul Ierusalimului. al crui nce-ut este acesta: Du- cum ntru Iisus Bristos nd/duim Se cuvine s tim: c n oricare zi ar cdea Praznicul 2aterii Domnului nostru Iisus Bristos. Pavecerni6a cea mare se cnt aa: la un ceas din noa-te se face vestire a-oi se toac du- obicei i se tra, toate clo-otele 2oi ne adunm n 9iseric iar -reotul i diaconul mbrcndu0se face nce-utul. aa cum face la toate Praznicele cele m-rteti Diaconul zice: 9inecuvnteaz. St-ne i -reotul zice: 9ine este cuvntat Dumnezeul nostru i cdind -reotul noi citim Pavecerni6a cea mare de la nce-ut: Slav ?ie Dumnezeul nostru. slav ?ie. m-rate ceresc . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Doamne miluiete Fde !" oriG. Slav 7i acum =eni6i s ne nc8inm Fde trei oriG i Psalmii: Cnd am stri,at i ceilal6i Psalmi Cu noi este Dumnezeu l cntm cu cntare +-oi n
#!)

locul Tro-arelor celor obinuite adic: Lumineaz oc8ii mei . zicem Tro-arul Praznicului i n locul Condacului: 1iluiete0ne -e noi Doamne. miluiete0ne -e noi zicem Condacul Praznicului Du-: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu facem Litie du- obicei i la Litie cntm Sti8irile cele Samo,lasnice ,las !: Cerul i -mntul astzi du- vrednicie s se veseleasc i celelalte. a-oi Slav ,las %: 1arii m-ra6i ai -erilor . 7i acum ,las &: Dn6uiesc to6i n,erii n ceruri +-oi -reotul zice <u,ciunile Prive,8erii celei obinuite i iari intrnd n 9iseric cntm la Sti8oavn Sti8irile ,las ": 1are i -reaslvit minune . cu Sti8ul: Din -ntece mai nainte de luceafr Te0am nscut Fde dou oriGD a-oi Sti8ul: Eis0a Domnul Domnului meu Fi cntm. aceste Sti8uri -n la 4dovania PrazniculuiG. Slav ,las $. nsui ,lasul: =eselete0 te Ierusalime . 7i acum acelai ,las: n -eter Te0ai slluit Bristoase Dumnezeule +-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul Praznicului: 2aterea ta Bristoase Dumnezeul nostru Fde trei oriG. a-oi: 3ie Domnului binecuvntat Fde trei oriG . Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul i Citire din Tlcuirea >van,8eliei de la 1atei. Cuvntul al -atrulea La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde trei oriG i obinuitele Catisme Du- -rima Catism -unem Sedealna Praznicului ,las $. Podobia: S-imntatu0s0a Iosif D =eni6i s vedem credincioii +-oi Citire din Tlcuirea >van,8eliei. fcut de Sfntul Ioan Jur de +ur la >van,8elia de la 1atei. -entru Praznic Du- a doua Catism -unem Sedealna ,las $. Podobia: Fca i la cealalt CatismGD Ce te minunezi. 1ariaP Du- Citire se dau lumini fra6ilor +-oi du- Polieleu i Sti8irile 1rimurilor lui se -une Sedealna ,las $. aceeai PodobiaD Cel nicieri nc-ut. cum n -ntece a nc-ut . Slav 7i acum tot aceasta i citim Cuvntul Sfntului Jri,ore de Dumnezeu Cuvnttorul. al crui nce-ut este: Bristos se nate. slvi6i0L +-oi se -une -rimul +ntifon ,las $. Proc8imenul ,las $: Din -ntece mai nainte de luceafr . cu Sti8ul: Eis0a Domnul
#"*

Domnului meu +-oi Toat suflarea s laude -e Domnul . i >van,8elia de la 1atei: 2aterea lui Bristos Iisus aa a fost . Psalmul %* i. n loc de: Pentru ru,ciunile Sfin6ilor +-ostoli . se -une Slav ,las ": +stzi toate de bucurie s0au um-lut. Bristos nscndu0Se din 3ecioar . 7i acum tot aceasta. cu sfritul: Bristos S0a nscut n 9etleem . a-oi 1iluiete0ne Dumnezeule cu Sti8ira ,las &: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu 1iluiete Dumnezeule -o-orul tu Punem dou Canoane ,las !. cel dinti fcut de ctre Sfntul Cozma. cu Irmosul. -e o-t. al doilea al Sfntului Ioan Damasc8in. cu Irmosul. tot -e o-t. iar du- aceea se -un Irmoasele la amndou Canoanele. fiecare stran cntnd Irmosul. su Du- Cntarea a treia se -une I-acoiul ,las (: Pr, a neamurilor cerul 6i0a adus ?ie i Citirea Du- Cntarea a asea. Condacul ,las #: 3ecioar astzi. -e cel mai -resus de fiin6 nate . Icosul i citim Sina5arul La Cntarea a noua. fra6ii a-rind lumnrile. iar: Ceea ce eti mai cinstit nu se cnt. c8iar dac ar fi s se ntm-le Slu/ba Duminica. ci se cnt Sti8irile 1rimurilor Praznicului. -rima stran cntnd: 1rete suflete al meu -e cea mai cinstit i Irmosul: Tain strin vd . a-oi a doua stran cnt aceeai Pri-eal i Irmos La fel cntm cu aceeai Pri-eal Tro-arele -rimului Canon +-oi -rima stran cnt Pri-eala Canonului al doilea. cu Irmosul: Iubind noi . cealalt stran cntnd aceeai Pri-eal i Irmos. du- care cntm i Tro-arele Canonului al doilea. cu Pri-eala lui Iar la sfrit. -rima stran cnt Pri-eala. cu Irmosul -rimului Canon. a-oi strana a doua cnt Pri-eala. cu Irmosul celui de0al doilea Canon Urmeaz Luminnda Praznicului Fde trei oriG. a-oi Laudele. la care -unem Sti8irile Praznicului. -e -atru. ,las $. nsui ,lasul: =eseli6i0v dre-6ilor . Slav . ,las &: Cnd n vremea venirii Tale -e -mnt . 7i acum ,las ": +stzi Bristos n 9etleem Se nate din 3ecioar . a-oi Do5olo,ia cea mare Du- Sfinte Dumnezeule i celelalte se -une Tro-arul Praznicului. a-oi >cteniile i 4t-ustul 7i cel mai mare face miruirea fra6ilor cu untdelemn de la candela Praznicului. care este naintea Icoanei Praznicului. iar noi cntm Sti8ira Samo,lasnic a Praznicului. du- care urmeaz

#"!

Ceasul ! La Ceasul ! du- Psalmii cei obinui6i se -une Tro-arul Praznicului. iar du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Condacul Praznicului i celelalte asemenea i se face 4t-ustul cel final ntru aceast zi se face Litur,8ia mai de diminea6 -entru osteneala Prive,8erii La Litur,8ie -unem +ntifonul !: FPsalmul !!*G. ,las ". -rimul Sti8: 1rturisi0m0voi ?ie Doamne cu toat inima mea. -ovesti0voi toate minunile Tale. cu Sti8ira: Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu 1ntuitorule. mntuiete0 ne -e noi. Sti8ul al doilea: n sfatul dre-6ilor i n adunare mari sunt lucrurile Domnului +-oi: Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu . Sti8ul al treilea: Cutat0am n toate foile Lui D Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu . Sti8ul al -atrulea: ntru mrturie i ntru mare cuviin6 este lucrul Lui i dre-tatea Lui rmne n veacul veaculuiD Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu . a-oi amndou stranele m-reun zic Slav 7i acum i iari: Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu 1ntuitorule. mntuiete0ne -e noi +ntifonul al doilea: Psalmul !!!. ,las ". -rimul Sti8: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul. ntru -oruncile Lui va voi foarte cu Sti8ira: 1ntuiete0ne -e noi 3iul lui Dumnezeu. Cel ce Te0ai nscut din 3ecioar. -e noi cei ce 6i cntm ?ie aliluia Sti8ul al doilea: Puternic -e -mnt va fi smn6a LuiD neamul dre-6ilor se va binecuvnta. a-oi: 1ntuiete0ne -e noi. 3iul lui Dumnezeu Sti8ul al treilea: Slav i bo,6ii n casa Lui. dre-tatea Lui rmne n veacul veaculuiD 1ntuiete0ne -e noi 3iul lui Dumnezeu Sti8ul al -atrulea: <srit0a ntru ntuneric numele dre-6ilor i milostiv i ndurat i dre-tD 1ntuiete0ne -e noi. 3iul lui Dumnezeu . a-oi Slav 1ntuiete0ne -e noi. 3iul lui Dumnezeu . 7i acum : Unule nscut 3iule i Cuvntul lui Dumnezeu +ntifonul al treilea: Psalmul !*). ,las $: Eis0a Domnul Domnului meu: 7ezi de0a drea-ta mea . Tro-arul: 2aterea Ta Bristoase. Dumnezeul nostru . cu Sti8ul: Toia,ul -uterii va trimite ?ie Domnul din Sion Tro-arul 2aterii Sti8ul al doilea: Cu tine este nce-tura n ziua -uterii Tale . Tro-arul 2aterii Sti8ul al
#""

treilea. du- =o8od: Din -ntece mai nainte de luceafr Te0am nscut. /uratu0s0a Domnul i nu0i va -rea ruD Tu eti -reot n veac du- rnduiala lui 1erc8isedec. a-oi Tro-arul 2aterii. -e care l cnt -reo6ii cu ,las mare. n mi/locul 9isericii. a-oi Slav 7i acum Condacul: 3ecioar astzi i diaconul s-une: Domnului s ne ru,m i -reotul rs-unde: C Sfnt eti. Dumnezeul nostru Iar noi n loc de Sfinte Dumnezeule cntm C6i ntru Bristos ne0am botezat n Bristos ne0am i mbrcat +liluia Proc8imenul ,las (: Tot -mntul s se0 nc8ine ?ie i s cnte ?ie . cu Sti8ul: Stri,a6i Domnului tot -mntul +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor . cnd a venit -linirea vremii . +liluia ,las !: Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu i facerea minilor Lui o vestete tria . cu Sti8ul: Eiua zilei i s-une cuvnt i noa-tea no-6ii vestete tria >van,8elia de la 1atei: Du- ce S0a nscut Iisus n 9etleemul Iudeii +-oi n loc de +5ionul: Cuvine0se s te fericim . se -une Irmosul: Tain strin vd sau: + iubi noi . -n la 4dovania Praznicului Priceasna: Izbvire a trimis Domnul -o-orului Su +liluia Fde trei oriG La mas se face mare mn,iere fra6ilor i citim Cuvntul Sfntului Ioan Brisostomul. al crui nce-ut este: Cel ce -atriar8ii de demult 2S>12+<>: De se va ntm-la Praznicul 2aterii Domnului Bristos s fie 1iercuri sau =ineri dezle,m mirenii s mnnce carne. iar mona8ii se dezlea, la brnz. ou i -ete 7i mncm nce-nd din ziua 2aterii Domnului Iisus Bristos n toate zilele -n la +/unul +rtrii lui Dumnezeu F9otezul Domnului G mncare de dulce Se cuvine s tim i aceasta: c de la 2aterea Domnului Bristos -n la 9otezul Domnului nu este Post. nici nu se fac -lecri de ,enunc8i. nici n 9iserici i nici n c8ilii 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 7+S>+ S494<UL P<>+S3I2T>I 2@SC@T4+<>I D> DU12>E>U 7I P41>2I<>+

#"#

S3A2TULUI S3I2?ITULUI >PISC4PUL S+<DIC>I

1UC>2IC

>3TI1I>

Seara du- Psalmul cel de nce-ut. nu -unem Catisme La: Doamne stri,at0am se -un Sti8irile Praznicului. -e ase. ,las ": =eni6i s ne bucurm Domnului i celelalte. Slav 7i acum ,las &: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu Se face =o8odul i se cnt Proc8imenul mare. ,las ': Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostruP Tu eti Dumnezeu care faci minuni +-oi Sti8ul nti: Cunoscut ai fcut ntru -o-oare -uterea Ta. iari Proc8imenul mare +l doilea Sti8: 7i am zis acum am nce-ut. aceasta este sc8imbarea dre-tei Celui Preanalt D iari Proc8imenul mare Sti8ul al treilea: +dusu0 mi0am aminte de lucrurile Domnului . iari Proc8imenul mare Iar dac este Smbt seara cntm Proc8imenul ,las &: Domnul a m-r6it. ntru -odoab s0a mbrcat. cu Sti8urile lui. a-oi >ctenia Du- aceasta. la Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las (. cele Samo,lasnicele: Preaslvit tain . cu Sti8ul nti: Eis0a Domnul Domnului meu . Sti8ul al doilea: Din -ntece mai nainte de luceafr Te0am nscut FSti8urile acestea le zicem -n la 4dovania PrazniculuiG. Slav 7i acum acelai ,las: La 9etleem au aler,at m-reun -storii +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Praznicului: 2aterea Ta Bristoase Dumnezeu nostru i 4t-ustul Slu/ba Sfntului >ftimie se cnt n alt zi sau la Pavecerni6 La Pavecerni6 du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru zicem Condacul Soborului 2sctoarei de Dumnezeu: Cela ce mai nainte de luceafr La 1iezono-tic citim Catisma cea obinuit Du- -rimul Sfinte Dumnezeule . n locul Tro-arului: Iat mirele vine zicem Tro-arul Praznicului: 2aterea Ta Bristoase Du- al doilea Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Soborului 2sctoarei de Dumnezeu. ,las &: Cel ce mai nainte de luceafr . a-oi Doamne miluiete Fde !" oriG i 4t-ustul Iar <u,ciunea: Pomenete Doamne -e cei ce ntru nde/dea nvierii . nu o mai s-unem

#"$

La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde trei oriG 4binuitele Catisme i Sedelnele Praznicului. i citim Cuvntul Sfntului >-ifanie >-isco-ul Ci-rului. Cuvntul de laud la Preasfnta 2sctoare de Dumnezeu. n trei -r6i. a-oi Psalmul %* Punem amndou Canoanele Praznicului du- cum s0au -us i n ziua Praznicului. Irmoasele amndurora Canoanelor -unndu0se de cte dou ori. i Tro-arele. -e dois-rezece Catavasiile: se -un Irmoasele la cele dou Canoane Du- Cntarea a treia -unem Condacul. Icosul i I-acoiul Praznicului Du- Cntarea a asea -unem Condacul ,las &: Cel ce mai nainte de luceafr din Tat fr de maic S0a nscut . Icosul i citim Sina5arul La Cntarea a nou nu cntm: Ceea ce eti mai cinstit ci cntm Sti8irile Praznicului aa cum s0au cntat n ziua Praznicului +-oi Luminnda Praznicului Fde trei oriG La Laude -unem: Toat suflarea i Sti8irile Praznicului. -e -atru. ,las $. nsui ,lasul: =eseli6i0v dre-6ii i celelalte +-oi Slav ,las &: +stzi Cel nevzut du- fire . 7i acum ,las ": +stzi Bristos n 9etleem Se nate din 3ecioar Urmeaz Do5olo,ia cea mare iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul Praznicului. >cteniile i 4t-ustul. i Ceasul ! La Ceasuri -unem Tro-arul Praznicului iar Condacul l zicem al 2sctoarei de Dumnezeu: Cel ce mai nainte de luceafr La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canoanele Praznicului. de la Cntarea a treia i a asea Du- =o8od s-unem: 1ntuiete0ne -e noi 3iul lui Dumnezeu Cel ce Te0ai nscut din 3ecioar. -e noi care0?i cntm ?ie +liluia Faa cntm -n la 4dovania Praznicului G. a-oi Tro-arul Praznicului. Slav 7i acum Condacul: Cel ce mai nainte de luceafr +-oi Sfinte Dumnezeule Du- aceea -unem Proc8imenul ,las #. Cntarea 2sctoarei de Dumnezeu: 1rete suflete al meu -e Domnul . cu Sti8ul: C a cutat s-re smerenia roabei Sale +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. cel ce se sfin6ete i cei ce se sfin6esc . +liluia ,las (: Scoal0te Doamne ntru odi8na Ta >van,8elia de la 1atei: Iar du- ce s0au dus ma,ii . a-oi Priceasna: Izbvire a trimis Domnul -o-orului Su +liluia Fde trei oriG
#"%

Trebuie s se tie: c du- Praznicul 2aterii Domnului Iisus Bristos i al Dumnezeietei +rtri F9otezul DomnuluiG se cnt Pavecerni6a cea mic fr s se mai -un Canonul 2sctoarei de Dumnezeu 2S>12+<>: se cuvine s tim c de se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos Duminic. nu svrim Pomenirea Sfin6ilor Strmoi n Duminica care vine. -entru c intrm n luna Ianuarie i Praznicul 2aterii Domnului Bristos este 4dovit. ci svrim -omenirea lor du- Duminica aceasta. n a douzeci i asea zi a lunii Decembrie. luni. a doua zi du- Praznic Duminica seara cntm Slu/ba aa: La: Doamne stri,at0 am -unem Sti8irile -e ase. trei ale Praznicului ,las ": =eni6i s ne bucurm Domnului i trei ale Sfin6ilor ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D Pe -rintele Domnului to6i s0l ludm . Slav a Sfntului ,las &: Pomenirea lui David binecredinciosul m-rat i -rooroc o svrim . 7i acum a Praznicului acelai ,las: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu =o8odul i Proc8imenul mare. ,las ': Cine este Dumnezeu mare . cu Sti8urile lui. a-oi >cteniile La Sti8oavna -unem trei Sti8iri Samo,lasnice ale Praznicului ,las (. cu Sti8urile lor. Slav ,las &: Pomenirea ar8iereilor i st-nirea m-ra6ilor . 7i acum a Praznicului +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor ,las ": 9ine vestete Iosife lui David . Slav 7i acum al Praznicului i 4t-ustul La Pavecerni6. du- Sfinte Dumnezeule zicem Condacul Prin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei de Dumnezeu: Cel ce mai nainte de luceafr La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde dou oriG. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului Du- 4binuitele Catisme -unem Sedelnele Praznicului. a-oi Citirea din Tlcuirea >van,8eliei Duminicii celei du- 2aterea Domnului Iisus Bristos i Psalmul %* Punem -rimul Canon al Praznicului. cu Irmosul. -e ase. Irmoasele se -un de cte dou ori. iar Tro-arele se -un -e -atru. a-oi al doilea Canon al Praznicului.

#"&

-e -atru i a-oi Canonul Sfin6ilor -e -atru Catavasii -unem Irmoasele la -rimele dou Canoane Du- Cntarea a treia -unem Condacul 2sctoarei de Dumnezeu ,las &: Cel ce mai nainte de luceafr i Icosul lui. a-oi Sedealna Sfin6ilor. Slav 7i acum a Praznicului i Citire Du- Cntarea a asea. Condacul Sfin6ilor: De veselie astzi dumnezeiescul David se um-le . Icosul i citim Sina5arul La Cntarea a noua nu cntm: Ceea ce eti mai cinstit . ci cntm Sti8urile 1rimurilor Praznicului +-oi Luminnda Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum a Praznicului La Laude -unem Sti8irile Praznicului -e -atru. ,las $. nsui ,lasul. Slav a Sfin6ilor ,las (: Sn,ele i focul i fume,area de fum . 7i acum a Praznicului. ,las ": +stzi Bristos n 9etleem Se nate din 3ecioar Se -une Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i 4t-ustul cel final La Ceasuri -unem Tro-arul Praznicului. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru -unem Condacul 2sctoarei de Dumnezeu: Cel ce mai nainte de luceafr i Condacul Sfin6ilor. -e care le zicem sc8imbndu0 le La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canoanele Praznicului.de la Cntarea a treia i a -atra. i din Canonul Sfin6ilor. de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul Praznicului i al Sfin6ilor. Slav Condacul Sfin6ilor. 7i acum al 2sctoarei de Dumnezeu: Cel ce mai nainte de luceafr Proc8imenul ,las #. Cntarea 2sctoarei de Dumnezeu: 1rete suflete al meu -e Domnul . cu Sti8ul: C a cutat s-re smerenia roabei Sale . a-oi alt Proc8imen. ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si . cu Sti8ul: ntru adunri binecuvnta6i -e Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. cel ce se sfin6ete i cei ce se sfin6esc . a-oi alt +-ostol al Sfin6ilor. din Cartea ctre Jalateni: 3ra6ilor. v s-un vou >van,8elia cea binevestit de mine . +liluia a 2sctoarei de Dumnezeu ,las (: Scoal0te Doamne ntru odi8na Ta . cu Sti8ul: +du06i aminte.Doamne. de David Se -une o >van,8elie a 2sctoarei de Dumnezeu i alta a
#"'

Sfin6ilor. de la 1atei: Iar du- ce s0au dus ma,ii . a-oi Priceasna: Izbvire a trimis Domnul -o-orului su . alt Priceasn: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul SA19@T@ DUP@ 2+7T><>+ D412ULUI B<IST4S La Litur,8ie -unem Proc8imenul ,las $: Pomeni0voi numele Tu ntru tot neamul i neamul . cu Sti8ul: +scult fiic i vezi +-ostolul din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei. urmeaz dre-tatea . a-oi +-ostolul cel de rnd +liluia ,las (: Scoal0te Doamne ntru odi8na Ta >van,8elia cea de la 1atei: n vremea aceea mer,ea du- Iisus -o-or mult . a-oi >van,8elia cea de rnd Priceasna: Pa8arul mntuirii voi lua DU1I2IC+ DUP@ 2+7T><>+ D412ULUI B<IST4S S@=A<7I1 P41>2I<>+ S3I2?IL4< 7I D<>P?IL4< I4SI3 L4J4D2ICUL 1+<I>I 7I D+=ID 1P@<+TUL 7I + LUI I+C49 <UD+ D412ULUI Se cuvine s tim: c de se va ntm-la Duminica du- 2aterea Domnului Bristos n zilele a douzeci i asea. a douzeci i a-tea. a douzeci i o-ta. a douzeci i noua i a treizecea. cntm Slu/ba n felul urmtor: Smbt seara la =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8 La =ecernia cea mare du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. -atru ale Praznicului i trei ale Sfin6ilor ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D Pe -rintele lui Dumnezeu to6i s0l ludm . a-oi Slav ,las &: Pomenirea lui David binecredinciosului m-rat i -rooroc o svrim . 7i acum a 2sctoarei ,lasului =o8odul i Proc8imenul zilei La Litie -unem Sti8irile Praznicului. cele cntate n ziua Praznicului. Slav 7i acum a Praznicului La Sti8oavna -unem Sti8irile nvierii Fdu- +lfavitaG. Slav ,las &: Pomenirea ar8iereilor i st-nirea m-ra6ilor . 7i acum a Praznicului +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru la 9inecuvntarea -inilor -unem
#"(

Tro-arul Praznicului: 2aterea Ta Bristoase Dumnezeu nostru . Fde dou oriG i al Sfin6ilor ,las ": 9inevestete Iosife lui David dumnezeiescului Printe minunile +-oi Citirea. iar unde nu se face Prive,8ere de toat noa-tea. du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor Slav 7i acum al Praznicului i 4t-ustul La Pavecerni6. du-: Cuvine0se s te fericim i: Sfinte Dumnezeule zicem Condacul Sfin6ilor. Slav 7i acum al Praznicului La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii. Fde dou oriG. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citire din Tlcuirea >van,8eliei lui 1atei. a Duminicii celei du- 2aterea Domnului Bristos Du-: 3erici6i cei fr -ri8an -unem Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . I-acoiul ,lasului i a-oi Citirea din Tlcuirea >van,8eliei Duminicii celei de rnd +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului. a-oi Toat suflarea . >van,8elia nvierii i a-oi nvierea lui Bristos vznd Du- Psalmul %* -unem Sti8ira nvierii Canonul nvierii l -unem cu Irmosul. -e -atru i a-oi Canonul 2sctoarei de Dumnezeu. -e doi. al Praznicului. -e -atru i al Prin6ilor lui Dumnezeu. -e -atru Iar de este n ziua a douzeci i asea. cntm Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru. a-oi amndou Canoanele Praznicului le -unem -e ase i al Prin6ilor lui Dumnezeu. -e -atru Catavasiile Praznicului: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul Praznicului. a-oi Sedealna Sfin6ilor. Slav 7i acum a Praznicului i Citire Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfin6ilor ,las #. Podobia:3ecioar astzi D De veselie astzi Dumnezeiescul David se um-le . a-oi Icosul i citim Sina5arul La Cntarea a noua cntm: Ceea ce eti mai cinstit . a-oi Luminnda nvierii. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a Praznicului La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii i -atru ale Praznicului. nsui ,lasul: =eseli6i0v dre-6ilor . cu Sti8urile lor. Slav a Sfin6ilor ,las (: Sn,ele i focul i fume,area de fum . 7i acum : Preabinecuvntat eti
#")

Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem numai Tro-arul nvierii +-oi >cteniile i 4t-ustul Se face ieirea n -ridvor. cntndu0se Slav 7i acum Sti8ira >van,8eliei. a-oi Ceasul ! i 4t-ustul cel final La Ceasuri -unem Tro-arul nvierii. Slav al Praznicului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor +a zicem Tro-arele. al Sfin6ilor i al Praznicului. sc8imbndu0le Du- Tatl nostru -unem Condacul Praznicului i al Sfin6ilor. -e care le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului. -e -atru. a-oi ale Praznicului. de la Cntarea cea de rnd. tot -e -atru i ale Sfin6ilor. de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii. a-oi al Praznicului i al Sfin6ilor. Slav Condacul Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului Proc8imenul ,lasului i a-oi al Sfin6ilor ,las $: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si cu Sti8ul: ntru adunri binecuvnta6i -e Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. v s-un vou >van,8elia cea binevestit de mine . +liluia ,las $: +du06i aminte Doamne de David >van,8elia de la 1atei: Iar du- ce s0au dus ma,ii . a-oi >van,8elia Duminicii celei de rnd Priceasna: Luda6i -e Domnul i cealalt Priceasn: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul +<@T+<> D>SP<> CU1 S> PU2> +P4ST4LUL 7I >=+2JB>LI+ 2 SA19@T+ 7I DU1I2IC+ C>+ DUP@ 2+7T><>+ D412ULUI B<IST4S C+ 7I 2 DU1I2IC+ C>+ DI2+I2T>+ +<@T@<II D412ULUI. +DIC@ + 94T>EULUI D412ULUI Se cuvine s tim: c de se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos Duminic atunci ntre 2aterea Domnului Bristos i +rtarea lui Dumnezeu este numai o Smbt i o Duminic. i cntm Duminica cea du- 2aterea Domnului Bristos. a doua zi de Praznic. al Praznicului 2aterii Domnului Iisus Bristos adic Luni. n ziua a douzeci i asea a lunii Decembrie. du- cum s0a artat n ziua de Luni. adic a doua zi de Praznic

##*

La Litur,8ie citim +-ostolul i >van,8elia Duminicii celei du- 2aterea Domnului Bristos. iar +-ostolul Smbetei celei du- 2aterea Domnului Bristos i >van,8elia le citim Smbt. du- 2aterea Domnului Bristos. adic la 4dovania Praznicului +-oi -unem +-ostolul Smbetei celei dinaintea +rtrii Domnului. Proc8imenul. +liluia i Priceasna Praznicului Iar n -rima zi a lunii Ianuarie -unem Proc8imenul.+-ostolul i >van,8elia ale Duminicii celei dinaintea +rtrii Domnului. du- cum se arat n ca-itolul acesta. care este de rnd Iar de se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos Luni atunci ntre 2aterea Domnului Bristos i +rtarea lui Dumnezeu este o Smbt i o Duminic 7i Smbta du- 2aterea Domnului Bristos este n ziua a treizecea a lunii Decembrie La Litur,8ie -unem Proc8imenul. +liluia i Priceasna ale Smbetei celei du- 2aterea Domnului Bristos +-oi +-ostolul i >van,8elia Smbetei celei dinaintea +rtrii lui Dumnezeu i a Duminicii celei du- 2aterea Domnului Bristos le citim la Litur,8ie. la 4dovania Praznicului 2aterii Domnului Bristos. la care -unem +-ostolul i >van,8elia du- cum s0a artat la rnd Iar Duminic care este mai nainte de +rtarea lui Dumnezeu -unem Proc8imenul. +-ostolul. +liluia i >van,8elia.ale zilei celei dinti a lunii Ianuarie. du- cum se arat la rnd. cnd se ntm-l Srbtoarea Tierii m-re/ur i Pomenirea 1arelui =asile Duminic Iar dac se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos 1ar6i. atunci ntre 2aterea Domnului Bristos i 9otezul Domnului avem dou Smbete i o Duminic +tunci Smbta cea du- 2aterea Domnului Bristos este n ziua a douzeci i noua a lunii Decembrie La Litur,8ie -unem Proc8imenul. +-ostolul. +liluia. >van,8elia i Priceasna mai nti ale Smbetei celei du- 2aterea Domnului Bristos i a-oi ale Pruncilor. iar Slu/ba Duminicii celei du- 2aterea Domnului Bristos o cntm n ziua a treizecea a lunii Decembrie. du- cum s0a artat mai sus
##!

Iar Duminic. care este mai nainte de +rtarea lui Dumnezeu -unem >van,8elia Utreniei. i la Litur,8ie -unem Proc8imenul. +-ostolul. +liluia i >van,8elia mai nti ale Duminicii celei mai nainte de +rtarea lui Dumnezeu. din ziua nti a lunii Ianuarie. a-oi -unem >van,8elia Tierii m-re/ur i a 1arelui =asile Priceasna: Luda6i -e Domnul i alt Priceasn: ntru -omenire venic Iar de se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos 1iercuri sau Koi sau =ineri atunci ntre 2aterea Domnului Bristos i +rtarea lui Dumnezeu sunt dou Smbete i dou Duminici 7i n Smbta i Duminica cea dinti se citesc +-ostolul i >van,8elia Smbetei i ale Duminicii celei du- 2aterea Domnului Bristos. iar n cea de0a doua Smbt i n cea de0a doua Duminic se citesc +-ostolul i >van,8elia Smbetei i Duminicii celor mai nainte de +rtarea lui Dumnezeu Iar dac se va ntm-la 2aterea Domnului Bristos Smbt atunci ntre 2aterea Domnului Bristos i +rtarea lui Dumnezeu sunt dou Duminici i o Smbt n Duminica care este a doua zi du- 2aterea Domnului Bristos cntm Slu/ba Duminicii celei du- 2aterea Domnului Bristos. du- cum s0a artat mai sus. iar 4dovania Praznicului 2aterii Domnului Bristos se face =ineri i cntm Slu/ba 4dovaniei Praznicului 2aterii Domnului Bristos. du- cum s0a artat mai sus La Litur,8ie -unem Proc8imenul. +liluia i Priceasna Praznicului. iar +-ostolul i >van,8elia le -unem ale Smbetei celei du- 2aterea Domnului Bristos Din carte 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 7+PT>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI +<BIDI+C42 7T>3+2 7I + CU=I4SULUI P@<I2T>LU I 24ST<U T>4D4< 1@<TU<ISIT4<UL. 2S>12+TUL 7I 3<+T>L> LUI T>43+2. 3@C@T4<UL D> 1I2U2I Seara du- Psalmul cel de nce-ut cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . -rima Slav +-oi. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale Sfntului 7tefan ,las

##"

$. Podobia: Ca -e un viteaz . a-oi trei ale Cuviosului acelai ,las i aceeai Podobie. Slav a Sfntului 7tefan ,las ": m-ratului i st-nului . 7i acum a Praznicului acelai ,las: 1are i -reaslvit minune +-oi =o8odul. Proc8imenul zilei i trei Citiri. -rima din Cartea Soborniceasc a Sfntului +-ostol Petru: Petru +-ostolul Domnului Iisus Bristos . a doua tot din -rima Carte Soborniceasc a Sfntului Petru: Iubi6ilor. Bristos a -timit -entru noi i a treia de la n6ele-ciunea lui Solomon: Dre-tul de va a/un,e s se svreasc La Litie -unem Sti8irile Sfntului ,las ": Pe ntiul 1ucenic . alt Sti8ir. ,las $: 7tefane. slvite . a-oi alt Sti8ir. acelai ,las: 7tefan buna nce-tur a 1ucenicilor . Slav ,las !: Cunun 1uceniceasc . 7i acum a Praznicului La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . cu Sti8urile ei. a-oi Slav a Sfntului ,las &: nti ntre 1ucenici te0ai artat . 7i acum a Praznicului. acelai ,las: Dn6uiesc to6i n,erii n ceruri +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului 7tefan ,las $: Cu nevoin6 bun te0ai nevoit . Slav al Cuviosului ,las (: +l dre-tei credin6e ndre-ttoruule . 7i acum al 2sctoarei Praznicului: 2aterea Ta Bristoase Dumnezeul nostru i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fo datG. a-oi Tro-arul Sfntului Fo datG. Slav al Cuviosului. 7i acum al Praznicului 4binuitele Catisme. a-oi Sedelnele Praznicului. Citirea i Polieleul. cu Sti8irile 1rimurilor Sfntului Du- Polieleu -unem Sedealna Sfntului ,las !. Podobia: 1ormntul Tu D +-ostole al lui Bristos cel nti ntre diaconi . Fde dou oriG. Faceast Podobie este scris du- Cntarea a treiaG. a-oi Slav 7i acum a Praznicului Du- aceea se -une -rimul +ntifon ,las $. Proc8imenul ,las $: n tot -mntul a ieit vestirea lor i la mar,inea lumii cuvintele lor . cu Sti8ul: Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul Ucenicilor si: Pzi6i0v de oameni . Psalmul %* i Slav ,las ": Pentru ru,ciunile Sfntului ntiului 1ucenic i +r8idiacon 7tefan 1ilostive. cur6ete mul6imile ,reelilor
###

noastre. 7i acum Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu +-oi 1iluiete0m Dumnezeule i Sti8ira ,las &: nti ntre 1ucenici i ntre Diaconi te0ai artat +-oi: 1ntuiete Dumnezeule -o-orul Tu Punem Canonul Praznicului cel dinti. cu Irmosul. -e ase i a-oi al Sfntului 7tefan. -e -atru ,las % i al Cuviosului. -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul Praznicului. a-oi Sedealna +-ostolului ,las $. Podobia: S-imntatu0s0a Iosif . Slav a Cuviosului ,las #. 7i acum a Praznicului acelai ,las. Podobia: De frumuse6ea fecioriei tale Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului 7tefan ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D Ieri St-nul cu tru-ul la noi a venit . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului. Slav 7i acum a Praznicului La Laude -unem Sti8irile -e ase. trei Sti8iri ale Praznicului. ,las !. Podobia: Prea luda6ilor 1ucenici . cele de la Sti8oavn. i trei ale Sfntului cele Samo,lasnice. ,las !. a-oi Slav a Sfntului ,las %: ntiule 1ucenic i +-ostole i ntiule Diacone . 7i acum a Praznicului. acelai ,las: 2ecu-rins este taina care se svrete astzi Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul +-ostolului. Slav al Cuviosului. 7i acum al Praznicului. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului.de la Cntarea nti. -e -atru i a-oi ale Sfntului. de la Cntarea a doua. tot -e -atru Proc8imenul Praznicului care se -une -n la 4dovania Praznicului. a-oi Proc8imenul +-ostolului ,las (: n tot -mntul a ieit vestirea lor . cu Sti8ul: Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu +-ostolul de la 3a-te: 7tefan fiind -lin de credin6 i de -utere . +liluia ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale Doamne >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul -ilda aceasta: Un om oarecare era st-nitor de case +-oi Priceasna Praznicului. care se -une -n la 4dovanie i Priceasna +-ostolului: n tot -mntul

##$

2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 4PT+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< C>L4< D4U@E>CI D> 1II D> 1UC>2ICI C> +U 34ST +<7I 2 2IC41IDI+ Seara La =ecernie du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale Praznicului ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor i trei ale 1ucenicilor ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav 7i acum a Praznicului ,las $: =eselete0te Ierusalime La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului. ,las ". Podobia: Casa >fratului cu Sti8urile ei. Slav 7i acum a Praznicului ,las !: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu n 9etleem auzi astzi Du- +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor ,las ": Purttorii de c8inuri ai Domnului. fericit este -mntul . Slav 7i acum a Praznicului. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde dou oriG. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele Praznicului. Psalmul %* i cele dou Canoane ale Praznicului. cu Irmosul. -e o-t i un Canon al 1ucenicilor. cu Canonul -e -atru. ,las ! Du- Cntarea a treia -unem Condacul Sfin6ilor ,las ". Podobia: Pe -ro-ovduitorii cei tari D Cu suflet tare -entru Sfnta credin6 +-oi Sedealna ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . Slav 7i acum a Praznicului acelai ,las i aceeai Podobie Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Praznicului Iar du- Cntarea a noua -unem Luminnda Praznicului Fde dou oriG La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului ,las &. Podobia: n,eretile -uteri . Slav 7i acum a Praznicului ,las !: Cerul i -mntul astzi du- -roorocie s se veseleasc . a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului de la Cntarea a -atra i a cincea -e ase. Proc8imenul ,las %: Tu Doamne ne vei -zi i ne vei a-ra de neamul acesta n veac . cu Sti8ul:

##%

1ntuiete0m Doamne c a li-sit cel Cuvios +-ostolul din Cartea cea ctre <omani: 3ra6ilor. ne-utin6a le,ii vec8i . +liluia ,las $: Stri,a6i Domnului tot -mntul +-oi >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul Ucenicilor Si: iat dau vou st-nire Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ii 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 24U+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< C>L4< P+T<UE>CI D> 1II D> P<U2CI C+<> P>2T<U B<IST4S +U 34ST UCI7I D> I<4D 2 9>TL>>1UL IUD>II 7I + CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U 1+<C>L >JU1>2UL 1@2@STI<II C>L4< 2>+D4<1I?I Seara. du- Psalmul cel de nce-ut i du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale Pruncilor ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . i trei ale Cuviosului. ,las $. aceeai Podobie. Slav a Pruncilor ,las (: Irod cel -rea fr de le,e vznd steaua . 7i acum a Praznicului. acelai ,las: Preaslvit tain se svrete astzi La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las &. Podobia: + treia zi ai nviat . Slav a Pruncilor ,las (: Iisus nscndu0Se n 9etleemul Iudeii .7i acum a Praznicului acelai ,las: Doamne. venit0ai n 9etleem . +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Pruncilor. ,las !: Pentru durerile Sfin6ilor Ti Doamne . Slav al Cuviosului ,las (: ntru tine Printe s0a mntuit Cel du- c8i- . 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fo datG i a-oi Tro-arul Pruncilor Fo datG. Slav al Cuviosului i a-oi al Praznicului +-oi obinuitele Catisme. Sedelnele Praznicului i Psalmul %* Punem cel dinti Canon al Praznicului. cu Irmosul. -e ase. a-oi Canonul Pruncilor. -e -atru. ,las $ i Canonul Cuviosului. -e -atru. ,las & Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul Praznicului i Sedealna Pruncilor ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi . Slav a Cuviosului acelai ,las. Podobia: De,rab ne ntm-in -e noi . 7i acum a Praznicului. Podobia:
##&

S-imntatu0s0a Iosif Du- Cntarea a asea -unem Condacul Pruncilor ,las $. Podobia:+rtatu0Te0ai astzi Steaua -e ma,i a trimis ctre Cel ce S0a nscut i Icosul Du- Cntarea a noua. Luminnda Pruncilor. Slav a Cuviosului. 7i acum a Praznicului La Laude -unem Sti8irile Pruncilor -e -atru. ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav ,las (: Irod cel -rea fr de le,e vznd steaua . 7i acum a Praznicului acelai ,las: La 9etleem a aler,at La Sti8oavn -unem Sti8irile Sfin6ilor Prunci ,las !. cele Samo,lasnice: La naterea ta cea -reacurat . cu Sti8ul: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si .Sti8ul al doilea: Sfin6ilor care sunt -e -mntul Lui . Slav a Cuviosului ,las %: Cuvioase Printe nu ai dat somn oc8ilor ti . 7i acum a Praznicului acelai ,las: 1arii m-ra6i ai -erilor +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . iar du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul Pruncilor. Slav al Cuviosului. 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului. de la Cntarea a a-tea. -e -atru i ale Pruncilor. de la Cntarea a asea. -e -atru Proc8imenul ,las &: Luda6i -runci -e Domnul . cu Sti8ul: Cela ce face a locui cea stear- n cas . +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor. Bristos -entru to6i a murit . +liluia ,las %: =rsat0au sn,ele ca a-a m-re/urul Ierusalimului >van,8elia de la 1atei: Iar du- ce s0au dus ma,ii . a-oi Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + T<>IE>C>+ P41>2I<>+ S3I2T>I 1UC>2I?> +2ISI+ 7I + CU=I4SULUI E4TIC P<>4TUL 7I B<@2IT4<UL D> S@<+CI n aceast zi se cnt i Slu/ba Sfintei 1elania 2S>12+<>: -n n ziua a treizeci i una a lunii Decembrie se 4doviete Praznicul 2aterii Domnului Bristos Seara. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale Sfintei +nisia ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . i trei ale

##'

Sfintei 1elania . acelai ,las. Podobia: Cel ce eti c8emat de sus . Slav 7i acum a Praznicului ,las $: S se bucure cerurile i s se veseleasc -mntul La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor . Slav 7i acum a Praznicului acelai ,las i aceeai PodobieD =znd cea cu totul fr de -ri8an +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfintei ,las $: 1ielueaua Ta Bristoase . Slav Tro-arul Sfintei 1elania. ,las (: ntru tine maic cu osrdie s0a -zit Cel du- c8i- . 7i acum al Praznicului: 2aterea Ta Bristoase.Dumnezeul nostru . >cteniile i 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fo datG i Tro-arul 1uceni6ei Fo datG. Slav a Cuvioasei. 7i acum a Praznicului 4binuitele Catisme. Sedelnele Praznicului i Psalmul %* Punem al doilea Canon al Praznicului. cu Irmosul. -e ase. a-oi al Sfintei +nisia. -e -atru. ,las $ i al Sfintei 1elania. -e -atru. acelai ,las Du- Cntarea a treia -unem Sedealna Sfintei +nisia ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at . Slav a Cuvioasei acelai ,las. Podobia: De,rab ne0 ntm-in . 7i acum a Praznicului acelai ,las. Podobia: S-imntatu0s0a Iosif Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Praznicului. a-oi Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfintei +nisia. Slav a Cuvioasei 1elania. 7i acum a Praznicului La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las &. Podobia: n,eretile -uteri . Slav 7i acum acelai ,las: Soare 3iule. cum Te voi aco-eri cu scutece +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfintei +nisia. Slav a Cuvioasei. 7i acum a Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se fac du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului. de la Cntarea a o-ta. -e ase i celelalte ale Litur,8iei du- rnduiala obinuit Iar Slu/ba Cuviosului Eotic se cnt la Pavecerni6

##(

EIU+ + T<>IE>CI 7I U2+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4+S>I 1+ICII 24+ST<> 1>L+2I+ <41+2+ Slu/ba ei s0a scris mai nainte n ziua a treizecea. -entru c n ziua a trezeci i una se 4doviete Praznicul 2aterii Domnului Bristos i se cnt toat Slu/ba Praznicului Seara. du- obinuitul Psalm de sear i du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am cntm Sti8irile -e ase. cele cntate n c8iar ziua Praznicului. Slav 7i acum ,las ". nsui ,lasul: m-ratul +u,ust sin,ur st-nind 2u -unem Proc8imenul zilei i nu citim nici Paremii. ci -unem <u,ciunea: nvrednicete0ne Doamne i >ctenia: S -linim ru,ciunea noastr cea de sear La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului. cu Sti8urile lor. Slav 7i acum a Praznicului +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Praznicului Fo datG. a-oi >ctenia: 1iluiete0ne -e noi Dumnezeule i 4t-ustul La 4t-ust -reotul va -omeni i numele Sfintei Iar a doua zi cntm 1iezono-tica din 4ctoi8. cu Catisma i cu Tro-arele cele obinuite. s-unnd i <u,ciunea -entru cei adormi6i: Pomenete -e cei ce ntru nde/dea nvierii a-oi 4t-ustul La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde trei oriG i obinuitele Catisme. Sedelnele Praznicului. Citirea i Psalmul %* Punem -rimul Canon cu Irmosul. -e o-t i al doilea cu Irmosul. -e ase. Irmoasele amndurora Canoanelor cntndu0se de cte dou ori Catavasii cntm Irmoasele celor dou Canoane cntnd m-reun amndou stranele Du- Cntarea a treia -unem I-acoiul Praznicului Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Praznicului La Cntarea a noua nu cntm: Ceea ce eti mai cinstit ci cntm Sti8irile 1rimurilor Praznicului. du- cum s0a artat n ziua Praznicului +-oi Luminnda Praznicului. Fde trei oriG La Laude -unem Sti8irile Praznicului -e -atru. Slav ,las &: Cnd n vremea venirii Tale -e -mnt . 7i acum ,las ": +stzi Bristos n 9etleem Se
##)

nate din 3ecioar Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem Tro-arul Praznicului Fo datG. >cteniile i 4t-ustul i Ceasul ! La Ceasuri zicem Tro-arul i Condacul Praznicului La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului din amndou Canoanele. de la Cntarea a noua. -e o-t. iar +ntifoanele Praznicului nu le zicem Du- =o8od -unem Tro-arul Praznicului. Slav 7i acum Condacul Praznicului +-oi Sfinte Dumnezeule Proc8imenul. +liluia. +-ostolul i >van,8elia zilei Priceasna Praznicului D+C@ S> =+ 2TA1PL+ 4D4=+2I+ 2+7T><II D412ULUI B<IST4S DU1I2IC@: Seara la =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8 Du- +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului. >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- Psalmul cel de sear: 9inecuvnteaz suflete al meu -e Domnul . cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . toat Catisma La: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. -atru ale Praznicului ,las ": =eni6i s ne bucurm Domnului i trei ale Sfin6ilor ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti D Pe -rintele Domnului to6i s0l ludm . Slav a Sfin6ilor ,las &: Pomenirea svrim . 7i acum a Praznicului ,las ": m-ratul +u,ust sin,ur st-nind +-oi =o8odul i Proc8imenul zilei La Litie -unem Sti8irile Praznicului. Slav ,las %: 1arii m-ra6i ai Persiei . 7i acum ,las &: Dn6uiesc n,erii n ceruri La Sti8oavn -unem Sti8irile nvierii. Slav a Sfin6ilor ,las &: Pomenirea +r8iereilor i st-nirea m-ra6ilor . 7i acum a Praznicului +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar . Fde dou oriG i Tro-arul Sfin6ilor. Fo datG: 9inevestete. Iosife +-oi 3ie numele Domnului
#$*

binecuvntat +-ostolilor

Fde trei oriG i Psalmul ## i Citire din 3a-tele

La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii. Fde dou oriG. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului Du- Catisme -unem Sedelnele nvierii cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citire din Tlcuirea >van,8eliei Duminicii celei du- 2aterea Domnului Bristos. iar du- aceea zicem: 3erici6i cei fr -ri8an . i Tro-arele: Soborul n,eresc +-oi I-acoiul ,lasului i Citirea Praznicului +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului de rnd. a-oi Toat suflarea i >van,8elia nvierii. nvierea lui Bristos vznd i Psalmul %*. cu Sti8ira nvierii Punem Canonul nvierii. cu Irmosul. -e -atru. al Sfin6ilor. -e -atru i -unem amndou Canoanele Praznicului. -e ase Punem Catavasiile Praznicului. cntnd Irmosul. -rimului Canon: Bristos se nate. slvi6i0L Du- Cntarea a treia -unem Condacul. Icosul i Sedealna Sfin6ilor. Slav 7i acum a Praznicului i Citirea Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Praznicului La Cntarea a noua cntm: Ceea ce eti mai cinstit . a-oi Luminnda nvierii. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a Praznicului La Laude -unem Sti8irile nvierii -e -atru i Sti8irile Samo,lasnicele ale Praznicului. -e -atru. ,las $. cu Sti8urile lor. Slav a Sfin6ilor ,las (: Sn,ele i focul i fume,area de fum . 7i acum : Preabinecuvntat eti Punem Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul nvierii Fo datG. a-oi >cteniile i 4t-ustul Se face obinuita ieire n -ridvor i cntm Slav 7i acum Sti8ira nvierii i citim nv6tura Sfntului Teodor Studitul. du- care urmeaz Ceasul !. la care -unem Tro-arul nvierii. Slav al Praznicului 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor La Ceasul # -unem Tro-arul nvierii. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Condacele Praznicului i ale Sfin6ilor le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului -e -atru. a-oi ale Praznicului. de la Cntarea a noua. din amndou Canoanele. -e -atru i ale Sfin6ilor de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii. a-oi al Praznicului i Tro-arul
#$!

Sfin6ilor. Slav Condacul Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului Proc8imenul Praznicului i al Sfin6ilor: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si . cu Sti8ul: ntru adunri binecuvnta6i -e Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. v s-un vou >van,8elia cea binevestit de mine . +liluia al Praznicului. ,las ! >van,8elia de la 1atei: Iar du- ce s0au dus ma,ii . Priceasna: Luda6i -e Domnul a-oi alt Priceasn a Praznicului Iar dac se va ntm-la du- Praznic sau 4dovania Praznicului 2aterii Domnului Bristos Smbt. atunci: =ineri seara. la: Doamne stri,at0am -unem Slav 7i acum a Praznicului. iar Sti8ira 2sctoarei ,lasului de rnd. adic Do,matica 4ctoi8ului nu o cntm
LUNA IANUARIE ARE TREI.ECI I UNA DE .ILEB .IUA ARE 1, ORE% IAR NOAPTEA ARE 1$ ORE

2 EIU+ 2TAI T@I><>+ 1P<>KU< C>+ DUP@ T<UP + D412ULUI DU12>E>ULUI 7I 1A2TUIT4<ULUI 24ST<U IISUS B<IST4S 7I P41>2I<>+ C>LUI 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U =+SIL> C>L 1+<> +<BI>PISC4PUL C>E+<>>I C+P+D4CI>I Seara la =ecernia cea mic -unem Sti8irile Sfntului -e -atru. ,las #. nsui ,lasul. Slav a Sfntului ,las ". 7i acum a Praznicului La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav 7i acum a Praznicului +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las !: n tot -mntul . Slav 7i acum al Praznicului. >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- Psalmul cel de nce-ut cntm: 3ericit brbatul -rima Slav La: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e o-t. -atru ale Praznicului ,las (. cele Samo,lasnice: Po,orndu0se 1ntuitorul nostru . re-etndu0le. i ale Sfntului =asile tot -atru. ,las $. Podobia: Cel ce de sus
#$"

eti c8emat D Cel ce eti numit cu numele m-r6iei . Slav a Sfntului ,las (: De n6ele-ciune iubitor fcndu0te cuvioase . 7i acum al Praznicului acelai ,las: Po,orndu0se 1ntuitorul . a-oi =o8odul. Proc8imenul zilei i trei Citiri. -rima de la 3acere: +rtatu0s0a Domnul lui +vram . a doua de la Pilde: Domnul mai nainte m0a zidit -e mine nce-ut al cilor sale . a treia tot de la Pilde: Jura dre-tului izvorte n6ele-ciune La Litie -unem Sti8ira Bramului. a-oi Sti8irile Sfntului =asile ,las #. Slav ,las &: =rsatu0s0a darul n buzele tale . 7i acum ,las (: Po,orndu0se 1ntuitorul la neamul nostru La Sti8oavn -unem Sti8irile Sfntului ,las !. nsui ,lasul: 4. dumnezeiasc i sfnt albin a 9isericii lui Bristos . Sti8ul nti: Jura mea va ,ri n6ele-ciune . al doilea Sti8: Jura dre-tului izvorte n6ele-ciune . Slav ,las &: Cela ce darul minunilor din cer ai luat . 7i acum a Praznicului ,las (: 2u s0a ruinat -rea bunul Dumnezeu +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . la 9inecuvntarea -inilor -unem Tro-arul Sfntului ,las !: n tot -mntul a ieit vestirea ta . Fde dou oriG i a-oi Tro-arul Praznicului acelai ,las: Cela ce ezi -e scaun n c8im-ul focului -entru cei de sus . Fo datG +-oi 3ie numele Domnului binecuvntat . Fde trei oriG. Slav 7i acum Psalmul ## i Citirea La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului. Fde dou oriG. Slav al Sfntului. 7i acum al Praznicului 4binuitele Catisme. Sedelnele Sfntului i Citire din Tlcuirea >van,8eliei Polieleul. Psalmii cei alei. cu Sti8irile 1rimurilor Sfntului. a-oi Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei i Citirea +ntifonul ! ,las $. Proc8imenul ,las $: Jura mea va ,ri n6ele-ciune . cu Sti8ul: +uzi6i acestea toate neamurile +-oi Toat suflarea i >van,8elia de la Ioan: Eis0 a Domnul: >u sunt ua Psalmul %* i Sti8ira Sfntului =asile ,las &: =rsatu0s0a darul n buzele tale Canonul Praznicului. cu Irmosul. -e ase. ,las ". Irmoasele -unndu0se de cte dou ori. iar Tro-arele -unndu0se -e -atru i a-oi Canonul Sfntului
#$#

=asile. -e o-t. acelai ,las " Catavasiile: 3undul adncului l0ai desco-erit . iar a doua stran zice Catavasiile: Umblat0a Israil Du- Cntarea a treia -unem Condacul Praznicului ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D Domnul tuturor tiere m-re/ur rabd . a-oi Sedealna Sfntului =asile ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a Praznicului Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D +rtatu0te0ai temelie necltit a 9isericii . a-oi Icosul i citim Sina5arul La Cntarea a noua nu cntm: Ceea ce eti mai cinstit ci cntm Sti8irile 1rimurilor Praznicului i ale Sfntului =asile iar du- acestea. amndou stranele cnt m-reun Sti8ira 1rimurilor Praznicului +-oi: 2u se -rice-e toat limba i Sti8ira 1rimurilor 2sctoarei de Dumnezeu. a-oi Irmosul: 4. minunile naterii Tale cele mai -resus de minte Urmeaz Luminnda Sfntului =asile. Fde dou oriG. Slav 7i acum a Praznicului La Laude -unem Sti8irile -e ase. ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor . trei ale Praznicului i trei ale Sfntului. a-oi Slav a Sfntului ,las &: =rsatu0s0a darul n buzele tale . 7i acum a Praznicului ,las (: Po,orndu0se 1ntuitorul la neamul omenesc +-oi Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul Sfntului =asile. Slav 7i acum a Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Se miruiesc fra6ii cu untdelemn din candela Sfntului i cntm o Sti8ira din cele Samo,lasnice ale Sfntului La Ceasul ! -unem Tro-arul Praznicului. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei Ceasului Du- Tatl nostru -unem Condacul Praznicului i celelalte i 4t-ustul cel final La celelalte Ceasuri zicem Condacul Praznicului i al Sfntului sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Praznicului. de la Cntarea a treia. -e -atru i din Canonul Sfntului. de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul Praznicului i al Sfntului. Slav Condacul Sfntului. 7i acum al Praznicului Proc8imenul Praznicului ,las &: 1ntuiete Doamne -o-orul Tu . cu Sti8ul: Ctre Tine Doamne voi stri,a i a-oi Proc8imenul Sfntului ,las !: Jura
#$$

mea va ,ri n6ele-ciune . cu Sti8ul: +uzi6i acestea toate neamurile +-ostolul din Cartea cea ctre Coloseni: 3ra6ilor. vede6i ca nu cumva s v nele cineva -e voi . i al Sfntului din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. +r8iereu ca acesta +liluia ,las (: Cela ce -ati -e Israil . cu Sti8ul: Jura dre-tului va ,ri n6ele-ciune >van,8elia de la Luca: n vremea aceea s0au ntors -escarii slvind i ludnd -e Dumnezeu i al Sfntului de la Ioan: Eis0a Domnul ctre iudeii care veniser la dnsul: +min. amin. zic vou cel ce nu intr -e u i celelalte ale dumnezeietei Litur,8ii a 1arelui =asile n loc de +5ionul: Cuvine0se s te fericim . cntm: De tine se bucur +-oi Priceasna: Luda6i -e Domnul din ceruri i cealalt Priceasn: ntru -omenire venic va fi dre-tul Dac se va ntm-la Tierea m-re/ur a Domnului i Pomenirea Sfntului =asile cel 1are Duminic. atunci facem Prive,8ere La =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii din 4ctoi8 La Sti8oavn -unem Sti8ira nvierii. a ,lasului de rnd Fo datG. a-oi -unem Sti8irile Sti8oavnei Sfntului =asile. cele de La =ecernia cea mare. cu Sti8urile lor. Slav ,las &: =rsatu0s0a darul n buzele tale . 7i acum a Praznicului: 2u s0a ruinat Preabunul Dumnezeu +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav al Sfntului. 7i acum al Praznicului. >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare. du- Psalmul cel de nce-ut cntm: 3ericit brbatul toat Catisma La: Doamne stri,at0 am cntm trei Sti8iri ale nvierii. trei ale Praznicului i -atru ale Sfntului. Slav a Sfntului: De n6ele-ciune iubitor fcndu0te cuvioase . 7i acum a 2sctoarei ,lasului de rnd =o8odul i Proc8imenul zilei. du- care -unem trei Citiri La Litie -unem Sti8ira Bramului i a-oi Sti8irile Sfntului =asile. Slav a Sfntului. 7i acum a Praznicului La Sti8oavn -unem Sti8irile nvierii. Slav a Sfntului. 7i acum a Praznicului +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru . la 9inecuvntarea -inilor -unem

#$%

Tro-arul Sfntului. Fde dou oriG i: 2sctoare de Dumnezeu 3ecior Fo datG. a-oi Citire din 3a-tele +-ostolilor La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii. Fde dou oriG. Slav al Sfntului. 7i acum al Praznicului Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citire din Tlcuirea >van,8eliei Duminicii celei dinaintea 9otezului Domnului +-oi Polieleul cu Sti8irile 1rimurilor Sfntului =asile i Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . I-acoiul ,lasului i Sedelnele Sfntului toate. -unndu0se cte o dat. Slav Sedealna cea du- Polieleu. 7i acum a Praznicului +-oi Citire din Tlcuirea Sfntului Jri,orie Cuvnttorul de Dumnezeu. cel deasu-ra mormntului -entru Sfntul =asile +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului i du- aceea: Toat suflarea s Laude -e Domnul . >van,8elia nvierii i nvierea lui Bristos vznd . Psalmul %* i Sti8ira nvierii Punem Canonul nvierii. cu Irmosul. -e -atru. al Praznicului -e -atru i al Sfntului -e ase Catavasiile: 3undul adncului s0a desco-erit . i Umblat0a Israel . care se cnt la fiecare stran. fiecare stran cntndu0i Irmosul. su Du- Cntarea a treia -unem Condacul Praznicului. Sedealna Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a Praznicului Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Sfntului i citim Sina5arul La Cntarea a noua cntm: Ceea ce eti mai cinstit iar Sti8irile 1rimurilor Praznicului i ale Sfntului nu le cntm Urmeaz Luminnda nvierii. Slav a Sfntului. 7i acum a Praznicului La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii -e i -atru ale Sfntului. cu cea de la Slav . cu obinuitele Sti8uri ale lui. Slav Sti8ira >van,8eliei. 7i acum Preabinecuvntat eti Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem Tro-arul nvierii Fo datG. a-oi >cteniile i 4t-ustul i nv6tura Sfntului Teodor Studitul Se miruiesc a-oi fra6ii cu untdelemn sfin6it din candela Sfntului. fcndu0se ieirea n -ridvor -entru Ceasul !. i 4t-ustul cel final La Ceasuri -unem Tro-arul nvierii. Slav al Praznicului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Praznicului La Ceasul # -unem
#$&

Condacul nvierii. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule zicem Condacul Sfntului i al Praznicului sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului -e -atru i ale Praznicului. de la Cntarea a treia. -e -atru i a-oi ale Sfntului. de la Cntarea a asea. tot -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii. a-oi al Praznicului i al Sfntului. Slav Condacul Sfntului. 7i acum al Praznicului Punem Proc8imenul Duminicii celei mai nainte de +rtarea lui Dumnezeu ,las &: 1ntuieteDoamne -o-orul tu . cu Sti8ul: Ctre tine Doamne voi stri,a i a-oi al Sfntului ,las !: Jura mea va ,ri n6ele-ciune . cu Sti8ul: +uzi6i acestea toate neamurile +-ostolul l -unem al Duminicii celei mai nainte de 9otezul Domnului. din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei. trezete ntru toate . a-oi celelalt +-ostol din Cartea cea ctre Coloseni: 3ra6ilor. vede6i s nu v nele -e voi cineva i al Sfntului din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. +r8iereu ca acesta se cuvenea s avem . +liluia ,las (. a Duminicii celei mai nainte de +rtarea lui Dumnezeu. cu Sti8ul: Dumnezeule milostivete0Te s-re noi . i Sti8ul: Cel ce faci -e Israel >van,8elia Duminicii s-re mai nainte de 9oboteaz. de la 1arcu. a-oi a Tierii m-re/ur. de la Luca i a-oi a Sfntului. de la Ioan +-oi Priceasna: Luda6i -e Domnul . cealalt Priceasn: ntru -omenire venic Iar Litur,8ia se cnt toat a 1arelui =asile nesc8imbat n loc de cntarea +5ionului: Cuvine0se s te fericim . se cnt: De tine se bucur SA19@T+ 2+I2T> D> +<@T+<>+ LUI DU12>E>U. +DIC@ 2+I2T> D> 94T>EUL D412ULUI La Litur,8ie -unem +-ostolul din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei. acestea 6i s-un 6ie nd/duind c voi veni . a-oi >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea venit0a Ioan 9oteztorul

#$'

DU1I2IC@ 1+I 2+I2T> D> +<@T+<>+ LUI DU12>E>U Punem Proc8imenul ,las &: 1ntuiete Doamne -o-orul tu .cu Sti8ul: Ctre Tine Doamne voi stri,a Dumnezeul meu +-ostolul din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei. ntrete0 te ntru toate . +liluia ,las (: Dumnezeule milostivete0te de noi >van,8elia de la 1arcu: nce-erea >van,8eliei lui Iisus Bristos . Priceasna: Luda6i0l -eDomnul 2 EIU+ + D4U+ 2+I2T>P<@E2UI<>+ D412ULUI DU12>E>U. + 94T>EULUI D412ULUI 7I P<@E2UI<>+ C>LUI 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U SIL=>ST<U P+P@ +L <41>I Seara. du- Psalmul cel de sear. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nainte-rznuirii . ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i trei ale Sfntului ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav Si acum a nainte-rznuirii. ,las &: =ine la Iordan Bristos adevrul La Sti8oavn -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las !. nsui ,lasul: Luminat a fost Praznicul cel ce a trecut . cu Sti8urile lui. -rimul Sti8: Pentru aceasta mi voi aduce aminte de tine . Sti8ul al doilea: =zutu0 te0au a-ele. Dumnezeule. vzutu0te0au a-ele i s0au temut . Slav 7i acum : =eni6i credincioii lsnd Iudeea Faceste Sti8uri se -un n toate zilele seara i diminea6a -n la +/unul +rtrii DomnuluiG +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului Silvestru ,las $: ndre-ttorule al credin6ei . Slav 7i acum al nainte-rznuirii ,las $: Jtete0te Eabuloane i bine te m-odobete 2eftalime . >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 cntm Tricntarea ,las ". Irmosul. -unndu0se de dou ori i Tro-arele -e ase. iar du- aceea se cnt Irmosul. n amndou stranele m-reun Du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Praznicului. iar dac sunt dou Tricntri. cu Irmoasele lor. atunci cntm Irmosul. -rimei Tricntri. Fde dou oriG. iar Tro-arele celor dou Tri-esne6e le -unem -e aseD i du- aceea se -une Irmosul. Tricntrii a
#$(

doua. Fde dou oriG. cntndu0se nm-reun n amndou stranele +a cntm Tricntrile i Irmoasele i la celelalte Pavecerni6e La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii. Fde dou oriG. Slav al Sfntului. 7i acum al nainte-rznuirii 4binuitele Catisme. Sedelnele nainte-rznuirii. Citirea i Psalmul %* Se -une Canonul nainte-rznuirii. ,las ". cu Irmosul. -e o-t. Irmoaasele -unndu0se de cte dou ori. iar Tro-arele -unndu0 se -e ase i Canonul Sfntului -e -atru. ,las ( Du- Cntarea a treia -unem Condacul Sfntului ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at -e cruce D ntre -reo6i te0ai artat -reot al m-ratului i Dumnezeu i Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a nainte-rznuirii. acelai ,las. Podobia: 3luierele cele -storeti Du- Cntarea a asea -unem Condacul nainte-rznuirii ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D La re-e/unile Iordanului astzi venind Domnul . a-oi Icosul i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda nainte-rznuirii. Fde dou oriG La Laude -unem Sti8irile -e -atru. ,las &. Podobia: n,eretile -uteri . Slav acelai ,las i aceeai PodobieD Se cutremur mna temndu0se . 7i acum : Tot -mntul s se bucure cu tain La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las &. nsui ,lasul. cu Sti8urile lor. Slav 7i acum ,las (: Ioane 9oteztorule. cela ce din -ntece 10ai cunoscut +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului Slav 7i acum al nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se -un du- rnduiala obinuit. la care zicem Tro-arul nainte-rznuirii. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul nainte-rznuirii i al Sfntului sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile nainte-rznuirii. de la Cntarea treia i a asea. -e ase Du- =o8od -unem Tro-arul nainte-rznuirii i al Bramului 2sctoarei de Dumnezeu. unde este Bramul ei. sau al Bramului vreunui Sfnt. a-oi Tro-arul Sfntului i Condacul Bramului 2sctoarei de Dumnezeu dac este Bramul ei sau al Bramului Sfntului.
#$)

Slav Condacul Sfntului Silvestru. 7i acum Condacul nainte-rznuirii F+a zicem Tro-arele i Condacele nainte de Prznuirea +rtrii lui Dumnezeu. n toate zilele. afar de Duminic i dac Sfntul are PolieleuG Proc8imenul ,las !: Jura mea va ,ri n6ele-ciune . cu Sti8ul: +uzi6i acestea toate neamurile +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. un +r8iereu ca acesta se cdea s avem . +liluia ,las ": Jura dre-tului va ,ri n6ele-ciune . cu Sti8ul: Le,ea Dumnezeului lui ntru inima lui >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul: >u sunt vi6a cea adevrat . a-oi Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + T<>I+ 2+I2T>P<@E2UI<>+ +<@T@<II LUI DU12>E>U 7I P41>2I<>+ S3A2TULUI P<44<4C 1+L>+BI 7I + S3A2TULUI 1UC>2IC J4<DI> Seara la =ecernie -unem trei Sti8iri ale Proorocului ,las (. Podobia: Doamne de0ai i sttut naintea divanului i trei ale 1ucenicului. acelai ,las. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav 7i acum a nainte-rznuirii ,las $: 4. -reaslvit minune. Cel ce boteaz cu Du8ul Sfnt i cu foc La Sti8oavn -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las &. Podobia: + treia zi ai nviat . cu Sti8urile ei. Slav 7i acum ,las %: La rul Iordanului vine Bristos Dumnezeul nostru +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Proorocului: +-ostolului Tu . Slav al 1ucenicului. ,las $: 1ucenicul Tu Doamne . 7i acum al nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 -unem Tricntarea du- cum s0a scris mai nainte Du- Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Condacul nainte-rznuirii La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii Fo datG i al Proorocului Fo datG. Slav al 1ucenicului. 7i acum al nainte-rznuirii Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele nainte-rznuirii. Citirea i Psalmul %* Punem Canonul nainte-rznuirii cu Irmosul. -e ase. Irmoasele se cnt de cte
#%*

dou ori. ,las $. a-oi Canonul Proorocului. -e -atru. ,las ( i al 1ucenicului -e -atru. acelai ,las Du- Cntarea a treia -unem Condacul Proorocului ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D Cu darul -roorociei mbo,6indu0te -roorocule i Condacul 1ucenicului ,las (. Podobia: Ca nite -r, a firii D Sudorile tale. -reaslvite. tot -mntul au ad-at . a-oi Sedealna Proorocului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav a 1ucenicului. 7i acum a nainte-rznuirii acelai ,las (. Podobia: 3luierele cele -storeti Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul nainte-rznuirii. i Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului Jordie. Slav 7i acum a nainte-rznuirii La Laude -unem Sti8irile nainte-rznuirii -e -atru. ,las &. Podobia: n,eretile -uteri . Slav aceeai PodobieD Steaua cea din neam -o,oar. a rsrit lumii . 7i acum : Plinitor al le,ii fiind Bristos du- tru- La Sti8oavn -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". Podobia: Casa >fratului . acelai ,las i aceeai PodobieD +rtatu0s0a raza slavei Tatlui +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Proorocului. Slav al 1ucenicului. 7i acum al nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile mre, du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul nainte-rznuirii. de la Cntarea a treia i a asea. -e ase Proc8imenul ,las ': =eseli0se0va dre-tul de Domnul . cu Sti8ul: +uzi Dumnezeule. ,lasul meu +-ostolul din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei. ntrete0te n darul cela ce este ntru Iisus Bristos . a-oi +liluia ,las $: Dre-tul ca finicul va nflori . cu Sti8ul: <sdit fiind n casa Domnului >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul ucenicilor Si: Iat >u v trimit -e voi . Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + P+T<+ 2+I2T>P<@E2UI<>+ +<@T@<II D412ULUI 7I S494<UL S3I2?IL4< +P4ST4LI C>L4< 7+PT>E>CI 7I P41>2I<>+

#%!

P<>+CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U T>4CTIST >JU1>2UL 1@2@STI<II C>L>I DI2 CUCU1I+ SICB>LI>I La =ecernie -unem trei Sti8iri ale +-ostolilor. ,las $. Podobia: Dat0ai semn i trei ale Cuviosului. ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn . Slav 7i acum a nainte-rznuirii ,las #: Strlucit a fost Praznicul cel ce a trecut La Sti8oavn -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las (. Podobia: 1ucenicii Ti. Doamne . Slav 7i acum ,las &: =ine la Iordan Bristos adevrul +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor +-ostoli. Slav al Cuviosului: Cu cur,erile lacrimilor tale . 7i acum al 2sctoarei nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 -unem Canonul Tricntrii du- cum s0a artat mai nainte Du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul nainte-rznuirii La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii Fo datG i Tro-arul +-ostolilor Fo datG. Slav al Cuviosului. 7i acum al nainte-rznuirii Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele nainte-rznuirii. Citirea i Psalmul %* Punem trei Canoane: al nainte-rznuirii cu Irmosul. -e ase. ,las &. al +-ostolului -e -atru. ,las $ i al Cuviosului -e -atru. ,las " Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul nainte-rznuirii. i Sedealna +-ostolului ,las #. Slav a Cuviosului. ,las !. Podobia: Piatra fiind -ecetluit de Iudei . 7i acum a nainte-rznuirii acelai ,las i aceeai Podobie Du- Cntarea a asea -unem Condacul +-ostolilor. ,las ". Podobia:Cele de sus cutnd D Ceata ucenicilor lui Bristos. celor a-tezeci . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda +-ostolilor Fde dou oriG. Slav 7i acum a nainte-rznuirii La Laude -unem Sti8irile -e -atru. ,las &. Podobia: n,eretile -uteri . Slav aceeai PodobieD Ca s se -lineasc bunvoin6a Tatlui am venit -e -mnt . 7i acum : Tu cela ce -rin stl- de foc i -rin nori mai nainte ai -ov6uit -e Israel La Sti8oavn -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav 7i

#%"

acum ,las ". aceeai PodobieD +stzi Bristos mntuire oamenilor druiete +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul +-ostolilor. Slav al Cuviosului. 7i acum al nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se -un du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul nainte-rznuirii. de la Cntarea a treia. -e -atru i din Canonul +-ostolilor. de la Cntarea a asea. -e -atru Proc8imenul ,las (: n tot -mntul a ieit vestirea lor . cu Sti8ul: Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre <omani: 3ra6ilor. Dumnezeu -e noi +-ostolii cei mai de -e urm ne0a artat . a-oi +liluia . ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale. Doamne >van,8elia de la Luca: n vremea aceea artat0a Domnul i -e al6i a-tezeci de +-ostoli Priceasna: n tot -mntul a ieit vestirea lor 2 EIU+ + CI2C>+ 2+I2T>P<@E2UI<>+ +<@T@<II D412ULUI 7I P<@E2UI<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI T>43+2 7I T>42+ 7I + CU=I4+S>I SI2JLITICBI+ La =ecernie -unem trei Sti8iri ale 1ucenicilor ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i trei ale Cuvioasei ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . Slav 7i acum a nainte-rznuirii ,las &: Jtete0te Iordane rule La Sti8oavn -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las &. Podobia: + treia zi ai nviat . cu Sti8urile ei. Slav 7i acum ,las &: S se bucure -ustiul Iordanul +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nainte-rznuirii ,las $: ntorsu0s0a oarecnd rul Iordanului -rin mantaua lui >lisei . >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 cntm Canonul du- cum s0a artat mai nainte La Utrenie. du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii Fde trei oriG. a-oi

#%#

du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele nainte-rznuirii. Citirea i Psalmul %* Canonul l -unem al nainte-rznuirii cu Irmosul. -e ase. ,las !. a-oi un Canon al 1ucenicilor -e -atru. ,las ' i un Canon al Cuvioasei -e -atru. ,las " Du- Cntarea a treia -unem Condacul ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Bristoase cel ce cur6eti -entru multa milostivire a ta ,reelile tuturor i Sedealna 1ucenicilor ,las !. 1ormntul Tu . Slav a Cuvioasei ,las %. Podobia: Cuvntul cel m-reun fr de nce-ut . 7i acum al nainte-rznuirii Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul nainte-rznuirii Du- Cntarea a noua -unem Luminnda 1ucenicilor. Slav 7i acum a nainte-rznuirii La Laude -unem Sti8irile -e -atru. ,las &. Podobia: n,eretile -uteri D Slav acelai ,las i PodobieD Cu cutremur slu/ind Ioan St-nului . 7i acum : S cntm -o-oare Celui ce S0a nscut din 3ecioar La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav 7i acum ,las (: Ioane 9oteztorule. cel ce din -ntece 10ai cunoscut +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nainte-rznuirii o sin,ur dat. a-oi >cteniile i 4t-ustul 7i ieim mer,nd fiecare la c8ilia sa n mare linite SLUK9+ C>+SU<IL4< C+<> S> CA2T@ 2 +KU2UL +<@T@<II D412ULUI n al doilea ceas din zi se bate clo-otul cel mare i adunndu0ne n 9iseric. -reotul se mbrac n felon i diaconul n sti8ar. iar -aracliserul -une analo,ul n mi/locul 9isericii n dre-tul Uilor m-rteti Iar -reotul stnd naintea Sfntului Kertfelnic face nce-utul du- obicei. a-oi cite6ul cel rnduit zice: Slav ?ie Dumnezeul nostru. slav ?ie. a-oi m-rate ceresc i celelalte. iar du- >cfonis -reotul cdete Sfntul Kertfelnic i tot Sfntul +ltar i a-oi Sfintele Icoane cele mari i -e cel mai mare. strnile. -e fra6i i toat biserica Iar cite6ul citete Psalmul %: Jraiurile mele auzi0le Doamne . Psalmul "": Domnul m -ate i a-oi Psalmul "&: Domnul este luminarea mea . Slav 7i acum +liluia Fde trei oriG. Doamne

#%$

miluiete Fde trei oriG. a-oi Slav . Tro-arul nainte-rznuirii: ntorsu0s0au oarecnd rurile Iordanului . 7i acum al 2sctoarei: Ce te vom numi -e tine +-oi cntm Tro-arele acestea. de cte dou ori. ,las (: +stzi se sfin6ete firea a-elor . a doua stran cnt acelai Tro-ar fr Sti8 i iari -rima stran cnt Tro-arul. -unnd Sti8ul: Pentru aceasta mi voi aduce aminte de Tine din -mntul Iordanului . a-oi Tro-arul: Ca un om ai venit la ru Bristoase i a doua stran zice al doilea Sti8: =zutu0Te0au a-ele Dumnezeule i cnt acelai Tro-ar. a-oi iari -rima stran zice: Slav acelai ,las: Ctre ,lasul celui ce stri, n -ustiu . 7i acum cealalt stran s-une acelai Tro-ar +-oi Proc8imenul ,las $: 7i a tunat din cer Domnul .cu Sti8ul: Iubi0Te0voi Doamne virtutea mea Citire din Proorocia Isaiei: +a zice Domnul s se veseleasc -ustia cea nsetat . a-oi Citire din 3a-tele +-ostolilor: n zilele acelea dac i0a -linit Ioan cltoria >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea a venit Ioan 9oteztorul i <u,ciunea: Paii mei ndre-teaz0i . +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Condacul: La re-e/unile Iordanului . Doamne miluiete Fde $* de oriG i <u,ciunea: Cel ce n toat vremea . Doamne miluiete Fde trei oriG. Slav 7i acum i <u,ciunea: Ceea ce eti mai cinstit du- care -reotul zice: Dumnezeule milostivete0te de noi +-oi <u,ciunea: Bristoase lumina cea adevrat +a cntm i la Ceasul # i la Ceasul &. Ceasul ). la care diaconul cdete Sfnta 1as. Sfintele Icoane cele mari. -e cel mai mare i stranele. iar la Ceasul ). cdete toat biserica du- cum a fcut i la Ceasul ! +-oi se -une <u,ciunea: St-ne. Doamne. Iisuse Bristoase . du- aceasta: 9inecuvinteaz. suflete al meu -e Domnul . Slav : Laud suflete al meu -e Domnul . 7i acum : Unule 2scut 3iule +-oi se cnt 3ericirile: ntru m-r6ia Ta -omenete0ne -e noi Doamne . Slav 7i acum Pomenete0ne -e noi Doamne. -omenete0ne -e noi St-ne. -omenete0ne -e noi Sfinte . a-oi Ceata ceerasc Te laud . cu Sti8ul: +-ro-ia6i0v ctre Dnsul i v ve6i lumina D iari Ceat cereasc . Slav : Ceata Sfin6ilor . 7i acum : Slbete. las. iart Iar du- Tatl nostru se -une

#%%

Condacul: La cur,erile Iordanului azi a venit Domnul . Doamne miluiete Fde $* de oriG i <u,ciunea: Prea Sfnt Treime . a-oi: Cuvine0se s te fericim i 4t-ustul Du- aceea se face ieire -n la vremea =ecerniei Iar =ecernia se face unit cu Litur,8ia Sfntului =asile cel mare. la vremea sa Toate celelalte rnduieli i nv6turi sunt artate n ziua douzeci i -atru a lunii Decembrie Fde vzut ziua douzeci i -atru a lunii DecembrieG 2S>12+<>: se cuvine s tim: Dac se va ntm-la +/unul +rtrii lui Dumnezeu Smbt sau Duminic. nu este -ost ne,ru i Ceasurile m-rteti cu Tro-arele i cu Citirile lor Smbt sau Duminic nu se cnt. ci cntm Ceasurile m-rteti mai nainte. n ziua de =ineri du- obicei. du- cum s0a artat mai nainte 7i citim n acea zi i Simbolul credin6ei. adic Crezul i Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul . a-oi 4t-ustul Iar n acea zi nu mncm brnz i ou De va fi +/unul Smbt. atunci Proc8imenul. +liluia i Priceasna se -un ale zilei. iar +-ostolul i >van,8elia le -unem mai nti ale Smbetei celei mai nainte de +rtarea Domnului i du- aceea cele de rnd Du- <u,ciunea: 1ai ales -e Preasfnta. curata cntm: Cuvine0se s te fericim . iar du- sfritul Litur,8iei mncm o bucat de -ine i bem cte un -a8ar cu vin Iar du- 4t-ustul =ecerniei mncm desvrit -entru sear. cu untdelemn Iar brnz sau ou sau -ete s nu ndrznim nicidecum s ne atin,em de ele Iar dac este =ineri nainte de +/unul +rtrii Domnului cnd se cnt Ceasurile m-rteti. atunci trebuie s -unem Slu/ba du- cum s0a artat n ziua a douzeci i -atra a lunii Decembrie 2 EIU+ + 7+S>+ S3A2T+ +<@T+<> + DU12>E>ULUI 7I 1A2TUIT4<ULUI 24ST<U IISUS B<IST4S +DIC@ 94T>EUL D412ULUI La ceasul al dois-rezecelea din zi Fadic n +/unul PrazniculuiG -araclisierul bate toaca cea mare i tra,e toate clo-otele i adunndu0ne n biseric se nce-e =ecernia i cntm Psalmul cel obinuit. a-oi se -une >ctenia cea mare
#%&

Dac este Smbt citim: 3ericit brbatul toat Catisma. iar dac este Duminic atunci cntm -rima Slav i dac este ntr0o zi de rnd nu se -une Catisma. ci ndat cntm. Doamne stri,at0am -e ,las ". iar -reotul face Proscomidia Diaconul cdete biserica du- obicei. iar noi cntm Sti8irile Praznicului -e o-t. ,las ". nsui ,lasul: Pe lumintorul nostru . Slav 7i acum acelai ,las: Plecatu06i0ai ca-ul +-oi =o8odul cu >van,8elia. Lumina lin i Proc8imenul zilei Dac este Smbt. la =ecernie. se -une Proc8imenul: Domnul a m-r6it . iar dac este =ineri. la =ecernie. cntm Proc8imenul cel mare: Dumnezeul nostru n cer i -e -mnt . cu Sti8urile lui i Citirile Praznicului. du- rnduiala lor n mi/locul Citirilor -unem Tro-arele. cu Sti8urile lor cele obinuite. iar du- sfritul Citirilor -unem >ctenia cea mic i >cfonisul: C SfOnt eti Dumnezeul nostru +-oi cntm Sfinte Dumnezeule i Proc8imenul ,las #: Domnul este luminarea mea . cu Sti8ul: Domnul este a-rtorul vieii mele +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor liberi fiind de toate . iar dac nu este Post ne,ru nce-em +-ostolul de la /umtate: 3ra6ilor. nu voiesc ca voi s nu ti6i . a-oi +liluia ,las &: <s-uns0a inima mea cuvnt bun . cu Sti8ul: m-odobit cu frumuse6ea mai mult dect fii oamenilor >van,8elia de la Luca: n anul al cincis-rezecelea 7i a-oi du- rnduial se -une Dumnezeiasc Litur,8ie a 1arelui =asilie n locul +5ionului cntm: De tine se bucur Priceasna: Luda6i -e Domnul Du- <u,ciunea +mvonului imediat ieim to6i n -ridvor unde este -re,tit un vas cu a- sau la izvor. ieind -rin Uile m-rteti e,umenul sau vreun -reot din cei mai btrni. -urtnd -e ca- Cinstita Cruce i mer,nd naintea lui cu sfenicele a-rinse i diaconul cu cdelni6a +-oi -un Cinstita Cruce -e un scaun frumos m-odobit unde este -re,tit i vasul cu a- i unde sunt lumnri a-rinse stnd n /urul vasului +-oi se dau lumnri fra6ilor iar cntre6ii cnt Tro-arele ,las (: Jlasul Domnului -este a-e Fde trei oriG +-oi. n acelai tim-. cel mai mare cdete mesele m-re/ur. a-oi Icoanele i Icoana Praznicului care este -us -e analo,. a-oi -e -reo6i i toat
#%'

adunarea du- rnduial mer,ndu0i nainte i diaconul cu fclia a-rins Du- aceea se cnt Tro-arul -e acelai ,las: +stzi se sfin6ete firea a-elor Fde dou oriG i cellalt Tro-ar: Ca un om ai venit la ru Bristoase . Slav 7i acum Ctre ,lasul celui care stri, +-oi diaconul zice: n6ele-ciune i se citesc trei Citiri din Proorocirea Isaiei. a-oi Proc8imenul ,las #: Domnul este Luminarea mea . cu Sti8ul: Domnul este -zitorul vie6ii mele +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor nu voiec ca voi s nu ti6i D +liluia Fde trei ori G.,las $: Jlasul Domnului -este a-e +-oi >van,8elia de la 1arcu: n vremea aceea venit0a Iisus din 2azaretul Jalileii +-oi diaconul zice >ctenia cea mare: Cu -ace Domnului s ne ru,m i celelalte >ctenii ale Sfin6irii n tim-ul n care diaconul zice >ctenile. cel mai mare citete -rima <u,ciune: Doamne Iisuse Bristoase 3iule Unule 2scute . fr s mai -un >cfonis i zice n tain +min . a-oi nce-e cu ,las mare. ca s aud to6i cei de fa6. s zic <u,ciunea aceasta: 1are eti Doamne i minunate sunt lucrurile Tale . zicnd0o toat -n la sfrit. Fde trei oriG. a-oi s-une <u,ciunea: C tu cu voia Ta toate le0ai adus din nefiin6 i celelalte. iar du- sfritul <u,ciunii imediat 9inecuvnteaz a-a n c8i-ul Crucii. cu Cinstita Cruce cufundnd0o -e dnsa dre-t n a- i a-oi sco6nd0o o 6ine -e ea cu amndou minile cntnd i Tro-arul urmtor -e ,las !: n Iordan botezndu0Te Tu Doamne . a-oi a doua oar de asemeni cufund n a- Sfnta Cruce tot n c8i-ul Crucii i a treia oar face tot la fel i cnt Tro-arul. c8iar cel mai mare. iar m-reun cu dnsul cnt i ceilal6i -reo6i Tro-arul Du- aceea vor cnta i stranele acelai Tro-ar Iar cel mai mare lund a- sfin6it n vas stro-ete Sfntul +ltar i 9iserica n c8i-ul Crucii +-oi ntorcndu0se cu fa6a ctre a-us 6innd n mna stn, Cinstita Cruce iar n drea-ta busuiocul. vin mai nti -reo6ii la cel mai mare doi cte doi i srut Cinstita Cruce i cel mai mare i nsemneaz -e dnii cu busuiocul -este fa6 cu Sfnta +,8iazm n c8i-ul crucii 7i du- aceea. i nsemneaz i -e to6i fra6ii i atunci se cnt Tro-arul Praznicului de to6i fra6ii. de mai multe ori. -n cnd se sfin6esc fra6ii -rin stro-irea a-ei i se m-rtesc din +,8iazma cea 1are +-oi imediat se intr n

#%(

biseric i se cnt Sti8ira. Slav 7i acum ,las &: S cntm credincioii +-oi: 3ie numele Domnului binecuvntat de acum i -n0n veac .Fde trei oriG i Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul n toat vremea i -reotul d +nafor Du- 4t-ust. dac este Litur,8ie sau nu. a-rindem dou sfetnice i le -unem n mi/locul bisericii. -reo6ii stnd m-reun cu fra6ii cnt Tro-arul Praznicului. Slav 7i acum Condacul i a-oi se iese la mas unde mncm cu untdelemn i bem vin ntru slava lui Dumnezeu Iar brnz i ou i cele asemeni acestora nu mncm nicidecum -entru c este o-rit de dumnezeiasca nv6tur +a se face Slu/ba. iar ziua +/unului +rtrii Domnului este zi de -ost 2S>12+<>: trebuie s se tie des-re Sfnta +,8iazm 1are: Deoarece sunt unii care se o-resc -e ei nii de a ,usta Sfnta +-. acetia nu fac bine -entru c -rin darul lui Dumnezeu s0a dat s-re sfin6irea lumii i a ntre,ii f-turi Pentru aceea -retutindeni se stro-ete cu Sfnta +,8iazm i n toate locurile cele s-urcate . c8iar i n locurile care sunt sub -icioarele noastre Deci de unde este socotin6a acestora -entru ca s nu ,uste a-a aceast. deoarece trebuie s tim c nu -entru aceast +- este necur6ia n noi. ci devenim necura6i -rin lucrurile noastre cele s-urcate. iar noi ca s ne cur6im de acestea bem fr de ndoial aceast Sfnt +- Pentru aceast +- cereasc. C-orumbi6a cea cuvnttoareC. Ioan cel cu. cuvintele de +ur. nv6torul cel a toat lumea. Patriar8ul cet6ii Constantino-olului. n cuvntul su cel -entru: Cum s se adune cretinii la Sfnta 9iseric a lui Dumnezeu i -entru cei ce se boteaz. al crui nce-ut este: =oi to6i veselia sufletului sunte6i astzi. iar eu sin,ur m aflu n necaz i durere . el mrturisete zicnd: 2u se numete ziua n care S0a nscut +rtarea Domnului. ci ziua n care S0a botezat -oart aceast denumire de +rtare a lui Dumnezeu Eicnd c ziua n care S0a 9otezat se numete +rtarea lui Dumnezeu -entru c aceast este ziua n care S0a botezat i firea a-ei a sfin6it0o Pentru aceasta la miezul no-6ii. la acest Praznic fiecare lund a- sfin6it n casa sa. o -zete i o 6ine tim- de un an de zile -zind0o. deoarece astzi se sfin6esc a-ele i semn si,ur este c nu se stric a-ele din firea
#%)

lor. c8iar dac trece vremea i c8iar un an ntre, sau doi sau c8iar mai mult de trei ani. a-ele cele luate astzi se -streaz curate. ntre,i. noi i nestricate rmn ele 7i acum. du- atta vreme cu a-a cea luat din izvor se stro-ete Se cuvine s tim i acestea: C de se va ntm-la +/unul Sfintei +rtri a Domnului Smbt sau Duminic nu este -ost Fne,ru G i se face Litur,8ia Sfntului Ioan Jur de +ur la vremea sa du- obicei. aa cum se face ntotdeauna Iar du- sfritul Litur,8iei nu mer,em la mas . ci stnd n -ridvorul bisericii. buctarul ne d cte o bucat de -ine. a-oi cte -u6ine smoc8ine i finice i cte un -a8ar de vin ca s nu se zic c este -ost i ate-tm -entru adunarea =ecerniei Du- aceea mer,nd fiecare la c8ilia sa. ne odi8nim -n la vremea =ecerniei . iar Litur,8ia 1arelui =asilie se svrete n c8iar ziua Praznicului 7i n locul +5ionului cntm Irmosul. cntrii a noua a Praznicului Iar n al doilea ceas din zi toac -araclisierul n toaca cea mare i tra,e toate clo-otele i a-oi adunndu0ne n biseric -reotul binecuvnteaz i cntm =ecernia cea du- obicei. -unem Psalmul: 9inecuvnteaz suflete al meu -e Domnul . iar de este Smbt seara cntm: 3ericit brbatul toat Catisma. iar dac este Duminic seara cntm. Slava cea dinti La Doamne stri,at0am cntm Sti8irile Praznicului Fde dou ori G. ,las ": Pe lumintorul nostru D Slav 7i acum acelai ,las: Plecatu06i0ai ca-ul 1er,torului nainte . a-oi =o8odul cu >van,8elia. Lumin lin . Proc8imenul zilei i Citirile du- rnduiala lor. cu Tro-arele i cu Sti8urile lor Iar Sfinte Dumnezeule nu cntm. -entru c nu se svrete acum Dumnezeiasc Litur,8ie. iar du- Citiri -unem >ctenia cea mic i du- >cfonis -unem Proc8imenul. +-ostolul i >van,8elia du- cum s0a scris mai nainte +-oi -unem >ctenia: S zicem to6i i <u,ciunea: nvrednicete0ne Doamne i iari >ctenia: S -linim ru,ciunea noastr cea de sear iar -reotul s-une >cfonisul. du- care ieim n afara bisericii. la locul unde este -re,tit o mas i a- i acolo cel mai mare sau -reotul svrete Slu/ba du- rnduial. aa du- cum s0a artat mai nainte cntnd Tro-arele: Jlasul Domnului -este a-e i se
#&*

face i cealalt Slu/b a Sfin6irii +-ei nesc8imbat Iar du- stro-irea tuturor cu a-a cea sfin6it intrm n biseric i cntm Sti8ira zicnd: Slav 7i acum ,las &: S cntm credincioii i 4t-ustul Du- aceea se -une Tro-arul Praznicului. Slav 7i acum . Condacul: +rtatu0Te0ai astzi lumii Du- aceea ,ustnd to6i din +-a cea Sfnt. intm la mas i mncm bine. cu untdelemn i bem vin Iar la al doilea ceas din noa-te toac -araclisierul n toaca cea mare i tra,e toate clo-otele i adunndu0ne n biseric i -reotul binecuvntnd. nce-em Pavecelni6a cea mare i cntm: Cu noi este Dumnezeu D cu cntare. -e ,las ( Du- -rimul: Sfinte Dumnezeule . cntm Tro-arul Praznicului . ,las !: n Iordan botezndu0Te Tu Doamne . du- al doilea: Sfinte Dumnezeule . cntm Condacul Praznmicului: +rtatu0Te0ai astzi lumii Du-: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu ieim. ca de obicei. la Litie. care se face n -ridvor. cntnd Sti8irile Praznicului. ,las $: Cela ce se mbrac cu Lumina ca i cu o 8ain . Slav ,las (. Doamne vrnd s -rimeti toate cele ce ai rnduit din veac . 7i acum acelai ,las: +stzi f-tura se lumineaz +-oi se -un <u,ciunile cele obinuite i intrnd n biseric cntm Sti8oavna Praznicului. ,las ": La rul Iordanului vzndu0te -e Tine Ioan . cu Sti8urile cele Samo,lasnice. ale Praznicului. -rimul Sti8: 1area a vzut i a fu,it . Sti8ul al doilea: Ce06i este 6ie mare c ai fu,it D Fi cntm aceste Sti8uri -n la 4dovania PrazniculuiG. a-oi Slav 7i acum ,las &: Pe soarele cel din 3ecioar +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Praznicului ,las !: n Iordan botezndu0Te Tu Doamne Fde trei oriG. a-oi se face 9inecuvntarea -inilor du- obicei Urmeaz 3ie numele Domnului binecuvntat . Fde trei oriG i Psalmul ##: 9ine voi cuvnta -e Domnul . a-oi Citire mare din Cuvintele cele de Praznic. ale Praznicului Du- Citire i du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul Praznicului Fde trei oriG i obinuitele Catisme Du- -rima Catism -unem Sedealna Praznicuui ,las #. Podobia: De frumuse6ea fecioriei tale D +rtndu0te Tu n Iordan 1ntuitorule . a-oi Slav 7i acum ,las $. Podobia: De,rab

#&!

ne ntm-in D Cur,erile Iordanului le0ai sfin6it i facem citire din Tlcuirea >van,8eliei celei de la 1atei Du- a doua Catism -unem Sedealna Praznicului. ,las %. Podobia: Cuvntul cel m-reun fr de nce-ut DCu. cur,erile Iordanului Te0ai nfurat . a-oi Slav 7i acum ,las $. Podobia: S-imntatu0s0a Iosif D Iordane rule ce te0ai mirat +-oi citim din Tlcuirea >van,8eliei de la 1atei. iar du- Citire se dau 3ra6ilor lumnri i cntm Polieleul cu Sti8irile 1rimurilor Praznicului Sedealna Praznicului ,las $. Podobia: S-imntatu0s0a Iosif D =eni6i s vedem credincioii . Slav 7i acum tot aceasta i Citirea +ntifonul nti ,las $. Proc8imenul Praznicului ,las $: 1area a vzut i a fu,it. Iordanul s0a ntors na-oi . cu Sti8ul: Ce06i este 6ie mare c ai fu,it i 6ie Iordane c te0ai ntors na-oi Urmeaz Toat suflarea . cu Sti8ul: Luda6i -e Dumnezeu ntru Sfin6ii Si . >van,8elia de la 1arcu: n vremea aceea a venit Iisus n 2azaretul Jalileii i Psalmul %*. Slav ,las ": +stzi toate s se bucure . 7i acum acelai ,las i aceeai cntare +-oi 1iluiete0m Dumnezeule . cu Sti8ira ,las &: Dumnezeu cuvntul S0a artat cu tru- neamului omenesc Punem dou Canoane ale Praznicului. unul al Sfntului Cosma i altul al Sfntului Ioan. Irmoasele celor dou Canoane le cntm de cte dou ori. iar Tro-arele le -unem -e dois-rezece. iar du- aceea se -un Irmoasele celor dou Canoane. fiecare stran cntnd Irmosul. su Du- Cntarea a treia -unem I-acoiul ,las %: Cnd cu artarea Ta i Citirea Du- Cntarea a asea -unem Condacul Praznicului ,las $. nsui Podobia: +rtatu0Te0ai astzi la toat lumea . a-oi Icosul i citim Sina5arul La Cntarea a noua. fra6ii iari i a-rind lumnrile i nu cntm: Ceea ce eti mai cinstit . ci cntm Sti8irile 1rimurilor Praznicului. du- cum s0a artat n ziua a douzeci i cincia a lunii Decembrie Luminnda Praznicului Fde trei oriG: +rtatu0S0 a 1ntuitorul darul i adevrul La Laude -unem Sti8irile Praznicului. cele Samo,lasnice. ,las !. -e -atru: Lumin din lumin a rsrit . a-oi Slav ,las &: Cu a-ele Iordanului Te0ai nfurat . 7i acum ,las ": +stzi Bristos a venit la Iordan Se -une Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem

#&"

Tro-arul Praznicului. >cteniile i 4t-ustul +-oi se miruiesc fra6ii cu untdelemn sfin6it din candela Praznicului. iar noi cntm Sti8ira Praznicului i se face Ceasul ! La Ceasul ! -unem Tro-arul Praznicului. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Praznicului i celelalte. i 4t-ustul cel final n aceast zi Litur,8ia se svrete de diminea6 -entru osteneala Prive,8erii La Litur,8ie cntm +ntifonul nti. Psalmul !!#. ,las !. -rimul Sti8: ntru ieirea lui Israel din >,i-t a casei lui Iacob din -o-or strin . Sti8ira: Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dunezeu 1ntuitorule mntuiete0ne -e noi Cealalt stran zice Sti8ul al doilea: 2scutu0S0a n Iudeea sfin6enia lui Israel. st-nirea lui +-oi: Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu . Sti8ul al treilea: 1area a vzut i a fu,it. Iordanul s0a ntors na-oi D Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu . Sti8ul al -atrulea: Ce06i este 6ie mare c ai fu,it i 6ie Iordane c te0ai ntors na-oi D Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu . Slav 7i acum Pentru ru,ciunile 2sctoarei de Dumnezeu +ntifonul al doilea. Psalmul !!$. ,las ". Sti8ul nti: Iubit0 am c va auzi Domnul ,lasul ru,ciunii meleD Sti8ira: 1ntuiete0ne -e noi 3iul lui Dumnezeu Cel ce Te0ai botezat n Iordan de la Ioan. -e noi care 6i cntm ?ie +liluia. Sti8ul al doilea: C a -lecat urec8ea Sa mie i n zilele mele l voi c8ema -e Dnsul . a-oi: 1iluiete0ne -e noi 3iul lui Dumnezeu D Sti8ul al treilea: Cu-rinsu0m0au durerile mor6ii -rime/diile iadului m0au aflat. necaz i durere am aflat i numele Domnului am c8ematD iari 1iluiete0ne -e noi 3iul lui Dumnezeu . Sti8ul al -atrulea: 1ilostiv i dre-t este Domnul i Dumnezeul nostru miluiete. a-oi iari: 1iluiete0ne -e noi 3iul lui Dumnezeu . Slav 7i acum i se -une: Unule nscut 3iule i Cuvinte al lui Dumnezeu Urmeaz +ntifonul al treilea. Psalmul !!'. ,las !. -rimul Sti8: 1rturisi6i0v Domnului c este bun. c n veac este mila lui +-oi Tro-arul: n Iordan botezndu0Te Tu Doamne . Sti8ul al doilea: Eic dar casa lui Israel c este bun. c n veac este mila luiD a-oi iari Tro-arulD Sti8ul al treilea: Eic dar casa lui +aron c este bun c n veac
#&#

este mila Lui. i iari Tro-arulD Sti8ul al -atrulea: Eic dar toti cei ce se tem de Domnul c este bun. c n veac este mila Lui i iari se -une Tro-arul. tim- n care se face =o8odul. iar du- =o8od se -une Sti8ul: 9ine este cuvntat Cel ce vine ntru numele Domnului. binecuvntatu0ne0a -e noi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul i S0a artat nou i iari se -une Tro-arul: n Iordan botezndu0Te Tu Doamne . Slav 7i acum Condacul ,las $: +rtatu0Te0ai astzi la toat lumea +-oi n locul cntrii Sfinte Dumnezeule cntm: C6i n Bristos v0a6i botezat Proc8imenul ,las $: 9ine este cuvntat Cel ce vine ntru numele Domnului. Dumnezeu este Domnul i s0a artat nou. cu Sti8ul: 1rturisi6i0v Domnului c este bun c0n veac este mila Lui +-ostolul din Cartea cea ctre Tit: 3iule Tit artatu6i0s0a darul lui Dumnezeu . +liluia ,las $: +duce6i Domnului -e fii lui Dumnezeu . cu Sti8ul: Jlasul Domnului -este a-e >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea a venit Iisus din Jalileea la Iordan . a-oi Priceasna: +rtatu0s0a darul lui Dumnezeu cel mntuitor tuturor oamenilor . +liluia Fde trei oriG La mas se face mare mn,iere 3ra6ilor: Se mnnc -ete i brnz i ou i la-te dac avem i se bea vin Iar mirenii mnnc i carne C8iar dac va fi n zi de 1iercuri sau =ineri tot de dulce se mnnc 7i se citete la mas cuvntul Sfntului Ioan Jur de +ur al crui nce-ut este: =oi to6i ntru veselia sufletului sunte6i astzi 2 EIU+ + 7+PT>+ S494<UL S3A2TULUI SL@=ITULUI P<44<4CULUI 94T>E@T4<ULUI 7I 2+I2T> 1><J@T4<ULUI I4+2 Seara du- Psalmul cel obinuit nu mai -unem Catism. -entru Prive,8erea ce a fost. n afar dac s0ar ntm-la s fie Smbt seara La: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale Praznicului ,las ": Pe Lumintorul nostru i trei ale 1er,torului nainte ,las !. Podobia: Prealuda6ilor mucenici D Prealudate 1er,torule naintea lui Bristos . Slav ,las &: Cel ce eti lumintorul n tru- . 7i acum acelai ,las:
#&$

Dumnezeu Cuvntul S0a artat n tru=o8odul i Proc8imenul cel mare ,las ': Dumnezeul nostru n cer i -e -mnt toate cte a voit a fcut . cu Sti8ul: ntru ieirea lui Israel din >,i-t . i iari: Dumnezeul nostru n cer i -e -mnt D Sti8ul al doilea: 1area a vzut i a fu,it D a-oi: Dumnezeul nostru n cer i -e -mnt Sti8ul al treilea: Ce06i este 6ie mare c ai fu,it . i iari Dumnezeul nostru n cer i -e -mnt Iar dac se va ntm-la Smbt seara zicem Proc8imenul: Domnul a m-r6it +-oi >ctenia i <u,ciunea: nvrednicete0ne Doamne i iari >ctenia: S -linim ru,ciunile noastre cele de sear La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las $. Podobia: Dat0ai semn . cu Sti8urile ei Fcare se vor zice -n la 4dovania Praznicului att seara ct i diminea6aG. Slav a 1er,torului nainte ,las $: Ca un iubitor al Du8ului i rndunea de Dumnezeu ,ritoare a darului . 7i acum a Praznicului. acelai ,las: =eni6i s urma6i fecioarelor celor n6ele-te +-oi: +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las ": Pomenirea dre-tului cu laude . Slav 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul 1er,torului nainte: De venirea Ta cea tru-easc temndu0se Iordanul La 1iezono-tic citim Catisma cea obinuit Du- -irmul Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul Praznicului. du- al doilea Sfinte Dumnezeule -unem Condacul 1er,torului nainte: De venirea Ta cea tru-easc temndu0se Iordanul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde dou oriG. Slav al 9oteztorului. 7i acum al Praznicului Du- -rima Catism -unem Sedealna Praznicului ,las !. Podobia: Piatra fiind -ecetluit de Iudei D Iisus nscndu0se din 3ecioara 1aria . Slav 7i acum . tot aceeai Citire Du- a doua Catism -unem Sedealna Praznicului ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D n cur,erile Iordanului vzndu0Te -e Tine . Slav

#&%

7i acum tot aceasta i Psalmul %* Punem -rimul Canon al Praznicului. cu Irmosul. -e ase i al doilea. cu Irmosul. -e -atru. a-oi Canonul 1er,torului nainte cu Irmosul. -e -atru acelai ,las Du- aceea se -un Irmoasele la amndou Canoanele. -unndu0se de fiecare stran n -arte Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul Praznicului. a-oi Sedealna ,las !. Podobia: 1ormntul tu . Slav 7i acum ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Du- Cntarea & -unem Condacul 1er,torului nainte ,las &: De venirea Ta cea tru-easc temndu0se Iordanul . a-oi Icosul i Sina5arul La Cntarea a noua nu cntm: Ceea ce eti mai cinstit dect Beruvimii ci cntm Sti8irile 1rimurilor Praznicului i ale 1er,torului nainte. a-oi Irmoasele. iar la sfrit cnt amndou stranele m-reun Sti8ira 1rimurilor Praznicului Catavasia: 2u se -rice-e toat limba i Sti8ira 1rimurilor 2sctoarei de Dumnezeu. iar du- aceasta Irmosul: 4. minunile naterii Tale celei mai -resus de minte . la care facem o nc8inciune +-oi -unem Luminnda 1er,torului nainte. Slav 7i acum a Praznicului La Laude -unem Sti8irile Praznicului ,las !. cele Samo,lasnice -e -atru. Slav a 1er,torului nainte ,las &: n,er din -ntece neroditor ai ieit 9oteztorule . 7i acum a Praznicului. ,las ": +stzi Bristos a venit la Iordan +-oi Do5olo,ia cea mare i du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul 1er,torului nainte. Slav 7i acum a Praznicului. >cteniile i 4t-ustul +-oi Ceasul !. la care -unem Tro-arul Praznicului. Slav al 1er,torului nainte. 7i acum al 2sctoarei Ceasului. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Praznicului i celelalte asemenea +-oi facem 4t-ustul cel final La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Praznicului. de la Cntarea a treia. -e -atru i din Canonul 1er,torului nainte. de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Cntarea: 1ntuiete0ne -e noi 3iul lui Dumnezeu Cel ce0n Iordan Te0ai botezat de la Ioan -e noi cei ce06i cntm ?ie +liluia FCntarea aceasta o cntm -n la 4dovania PrazniculuiG. a-oi Tro-arul Praznicului i al 1er,torulNui nainte. Slav Condacul
#&&

1er,torului nainte. 7i acum al Praznicului Proc8imenul ,las ': =eseli0se0va dre-tul de Domnul .cu Sti8ul: +uzi Dumnezeule ,lasul meu +-ostolul se -une de la 3a-te: n zilele acelea fost0a cnd era +-olo n Corint . +liluia ,las %: Lumina a rsrit dre-tului . cu Sti8ul: =eseli6i0v dre-6ilor ntru Domnul >van,8elia de la Ioan: n vremea aceea vzut0a Ioan -e Iisus venind s-re dnsul i a zis: Iat 1ielul lui Dumnezeu cel ce ridic -catul lumii Priceasna: +rtatu0s0a darul lui Dumnezeu i alt Priceasna: ntru -omenirea venic Se cuvine s tim: c de se va ntm-la Soborul Sfntului Ioan 1er,torul nainte Duminic. atunci cntm Slu/ba 1er,torului nainte du- cum se cnt i Slu/ba Soborului 2sctoarei de Dumnezeu. mai nti a nvierii. a-oi a Praznicului i a 1er,torului nainte. du- cum s0a artat n ziua a doua. du- 2aterea Domnului Bristos adic -e douzeci i ase Decembrie. atunci cnd s0a srbtorit i ziua Sfin6ilor Dre-6ilor Dumnezeietilor Prin6i. cnd s0a artat rnduiala de Slu/b. dac va fi -omenirea lor Duminic La Utrenie se citete Tlcuirea >van,8eliei celei du- 9otez. a-oi a Duminicii celei de rnd. iar dac este aceiai >van,8elie. atunci la Utrenie se citete numai o >van,8elie adic a Duminicii celei de du- 9otez Se cuvine s tim: C de se va ntm-la du- Praznicul 9otezului Domnului Bristos Duminic. adic 4dovania Praznicului s fie Duminic. atunci toat Slu/ba se va -une aa cum s0a -us seara i diminea6a n ziua a -ais-rezecea a lunii Se-tembrie SA19@T@ DUP@ 94T>EUL D412ULUI Punem Proc8imenul. +liluia i Priceasna Praznicului +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor ntri6i0v ntru Domnul . >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea a fost dus Iisus n -ustie

#&'

Se cuvine s tim: c de se va ntm-la Soborul 1er,torului nainte Smbt. atunci -unem Proc8imenul Praznicului i al 1er,torului nainte. iar +-ostolul i >van,8elia se citesc mai nti ale Smbetei celei du- 9otezul Domnului i du- aceea a 1er,torului nainte Priceasna: +rta0tu0s0a darul lui Dumnezeu i alt Priceasn: ntru -omenire venic 7i Smbt cntm la Litur,8ie i Priceasna Sfin6ilor care au Slu/b la Litur,8ie DU1I2IC@ DUP@ 94T>EUL D412ULUI La Litur,8ie -unem Proc8imenul ,las !: 3ie Doamne mila Ta s-re noi. -recum am nd/duit ntru Tine . cu Sti8ul: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul i a-oi Proc8imenul Praznicului Iar dac se va ntm-la vreun Sfnt s aib Proc8imen. +-ostol i >van,8elie la Litur,8ie. atunci se las Proc8imenul Praznicului i Priceasna. i se -une +-ostolul din Cartea cea ctre >feseni: 3ra6ilor unul oriicare dintre noi . a-oi +liluia ,las %: 1ilele Tale Doamne n veac >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea a zis Iisus c Ioan a fost -rins Priceasna: +rtatu0s0a darul lui Dumnezeu i alt Priceasna: Luda6i -e Domnul Se cuvine s tim ce >van,8elie se cuvine s se citeasc n Duminica care vine Pentru aceasta se cuvine a cerceta cu deamnuntul cnd este Lasatul secului de carne. adic n a cta zi a lunii Iar du- ce se vede aceasta trebuie s ne ntoarcem na-oi -rin Duminici. de la Duminica Lsatului Sec de Carne. la Duminica 3iului <isi-itor. la Duminica =ameului i a 3ariseului. la Duminica lui Ea8eu i celelalte care sunt n mi/loc. -n la Duminica care este ln, Duminica de du- 9otezul Domnului. i acea >van,8elie trebuie s o citim. la fel se va face i cu +-ostolul 2 EIU+ + 4PT+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U JB>4<JBI> B4E>=ITUL 7I +

#&(

CU=I4+S>I 1+ICII 24+ST<> D41I2IC+ 7I + LUI >1ILI+2 1@<TU<ISIT4<UL Seara la =ecernie du- Psalmul cel obinuit. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iriae Cuviosului ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i trei ale Cuvioasei acelai ,las. Podobia: Dat0ai semn . Slav 7i acum a Praznicului ,las !: Cela ce mbrac cerul cu nori La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului ,las &. Podobia: n,eretile -uteri . cu Sti8urile lor. Slav 7i acum a Praznicului ,las ": La rul Iordanului vzndu0Te -e Tine Ioan +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Praznicului. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde trei oriG Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele Praznicului. a-oi Psalmul %* Punem -rimul Canon al Praznicului. cu Irmosul. -e ase. Irmosul. -unndu0se de cte dou ori. a-oi Canonul Cuviosului -e -atru. ,las $ i al Cuvioasei -e -atru. ,las " Du- Cntarea a treia -unem Condacul Cuviosului ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D Lumin -realuminoas te0ai artat J8eor,8e i Sedealna ,las %. Podobia: Cuvntul cel m-reun fr de nce-ut . Slav a Cuvioasei ,las $. Podobia: De,rab ne ntm-in . 7i acum a Praznicului acelai ,las i aceeai Podobie Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Praznicului. i Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Praznicului Fde dou oriG La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav 7i acum a Praznicului acelai ,las. nsui ,lasul: =zutu0Te0au a-ele Dumnezeule . a-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile le -unem du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului. de la Cntarea nti a celor dou Canoane. -e ase Priceasna se -une a Praznicului

#&)

2 EIU+ + 24U+ 1UC>2IC P4LI>UCT

P41>2I<>+

S3A2TULUI

La =ecernie -unem trei Sti8iri ale Praznicului ,las (. Podobia: Doamne de ai i sttut i trei ale Cuviosului ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . Slav a Cuviosului ,las !. nsui ,lasul: 4tile n,erilor astzi dn6uiesc . 7i acum a Praznicului ,las ": +stzi fctorul cerului i al -mntului +-oi la Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las &. Podobia: + treia zi ai nviat . Slav 7i acum ,las $: Cel ce Te mbraci cu lumina ca i cu o 8ain +-oi +cum slobozete i celelalte. iar du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las $: 1ucenicul Tu Doamne . Slav 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului F de dou ori G. Slav al Sfntului. 7i acum al Praznicului Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele Praznicul. Citirea i Psalmul %* Punem al doilea Canon al Praznicului. cu Irmosul. -e o-t. Irmoasele -unndu0se de dou ori. a-oi Canonul Sfntului -e -atru. ,las ( Du- Cntarea a treia -unem Condacul Sfntului ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D 1ntuitorul -lecndu0i ca-ul n Iordan a zdrobit ca-etele balaurilor. iar ca-ul lui Polieuct tindu0se -e neltorul l0a luminat . a-oi Icosul i Sedealna ,las %. Podobia: Cuvntul cel m-reun fr de nce-ut . Slav 7i acum a Praznicului +celai ,las i aceeai Podobie Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Praznicului. i Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului. Slav 7i acum a Praznicului La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las &. Podobia: n,eretile -uteri . Slav 7i acum a Praznicului acelai ,las i aceeai Podobie +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeul i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile le -unem du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului. de la Cntarea a -atra -e ase Priceasna se -une a Praznicului

#'*

Tot ntru aceast zi -omenirea celui ntru Sfin6i Printelui nostru 3ili- 1itro-olitul 1oscovei i a toat <usia Slu/ba lui se svrete unde se afl 1oatele lui 2 EIU+ + E>C>+ P41>2I<>+ C>LUI 2T<> S3I2?I + P@<I2T>LUI 24ST<U J<IJ4<I> >PISC4PUL 2IS>I 7I + CU=I4SULUI D41>TI+2 >PISC4PUL 1>L>TI>I 7I + CU=I4SULUI 1+<CBI+2 P<>4TUL 7I IC4241UL 9IS><ICII C>L>I 1+<I F+ C42ST+2TI24P4LULUIG Seara la =ecernie du- obinuitul Psalm de sear. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale lui Jri,orie ,las %. Podobia: Cuvioase -rinte i trei ale Sfntului Dometian ,las !. Podobia: Prea luda6ilor 1ucenici . Slav a Sfntului Jri,orie ,las $: Cuvntul n6ele-ciunii cu fa-ta bun cea nea-ro-iat m-odobindu0l . 7i acum a Praznicului acelai ,las: Tremura mna 9oteztorului cnd S0a atins de -reacuratul cretetul Tu La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav a Sfntului Jri,orie ,las $: =ia6 Dumnezeiasc ducnd. cu vederea fa-ta o ai strlucit . 7i acum a Praznicului acelai ,las: Pe tine cel ce cu Du8 i cu 3oc cur6eti -catele lumii . +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arele Sfin6ilor ,las $: Dumnezeul Prin6ilor notrii . 7i acum al Praznicului a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul . -unem Tro-arul Praznicului Fde dou ori G. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al Praznicului +-oi obinuitele Catisme. Sedelnele Praznicului. Citirea i Psalmul %* Punem -rimul Canon al Praznicului cu Irmosul. -e ase. Irmosul. se -une de cte dou ori i a-oi Canonul Sfntului Jri,ore -e -atru. ,las % i al Sfntului Dometian -e -atru. ,las ! Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul Praznicului. a-oi Condacul Sfntului Jri,orie ,las ". Podobia: 2sctoarea de Dumnezeu cea ntru ru,ciuni D Dumnezeiescul Ierar8 al bisericii . a-oi Icosul i Sedealna Sfntului Jri,orie ,las #. Podobia: Pentru
#'!

mrturisirea . Slav a Cuviosului Dometian ,las !. Podobia: Piatra fiind -ecetluit de Iudei . 7i acum a Praznicului. aceeai Podobie Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului Jri,orie ,las !. Podobia: Ceat n,ereasc D Cu oc8iul sufletului -rive,8ind Ierar8e . a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului Jri,orie. Slav 7i acum a Praznicului La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav a Sfntului Jri,orie ,las !: Lu-ttorul cel -reaviteaz al dre-tei credin6e . 7i acum a Praznicului ,las (: Doamne vrnd s m-lineti +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se -un du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului. de la Cntarea a cincea. -e -atru i ale Cuviosului Jri,ore. de la Cntarea a asea. -e -atru +-oi se -une toat cealalt -arte a Slu/bei cum s0a -us i n ziua a a-tes-rezecea a lunii 2oiembrie Iar Slu/ba Preacuviosului 1arc8ian se cnt la Pavecerni6 Tot ntr0aceast zi -omenirea Preacuviosului Pavel ComelsNi cel de la rul <obiorii Soborul su se svrete n 1nstirea sa 2 EIU+ + U2SP<>E>C>+ P41>2I<>+ P<>+ CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U T>4D4SI> C>L 1+<> 2C>P@T4<UL =I>?II D> 497T> Seara du- obinuitul Psalm de sear cntm: 3ericit brbatul -rima Slav La Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e ase. ,las %. Podobia: Cuvioase -rinte . Slav ,las ": Cuvioase -rinte ca -e o cetate a Dumnezeului celui viu . 7i acum a Praznicului: Plecatu06i0ai ca-ul =o8odul. a-oi Proc8imenul zilei i trei Citiri cele ale Cuvioilor La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului ,las $. Podobia: Dat0ai semn . cu Sti8urile ei. Slav ,las (: 1ul6imile mona8ilor . 7i acum a Praznicului: 4tile n,ereti sau s-imntat +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule
#'"

i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las (: Cu Cur,erile lacrimilor Tale . Slav 7i acum al Praznicului i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde dou oriG. Slav al Sfntului. 7i acum al Praznicului +-oi obinuitele Catisme. Sedelnele Praznicului. Citirea i Polieleul cu Sti8irile 1rimurilor Sfntului +-oi Sedealna ,las #. Podobia: Pentru mrturisirea credin6ei . care se -une de dou ori. a-oi Slav 7i acum a Praznicului i Citirea +-oi -rimul +ntifon ,las $ i Proc8imenul ,las $: Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului Lui . cu Sti8ul: Ce voi rs-lti Domnului +-oi: Toat suflarea i >van,8elia de la Luca: n vremea aceea a stat Iisus la loc es . Psalmul %* i Sti8ira Sfntului ,las &: Cuvioase -rinte n tot -mntul a ieit Se -une al doilea Canonul Praznicului cu Irmosul. -e o-t i Canonul Sfntului -e ase. ,las " Catavasiile Praznicului: 3undul adncului l0ai desco-erit Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul Praznicului. Sedealna Sfntului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a Praznicului Fde dou oriG i Citirea Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului ,las (. Podobia: +-rtoare Doamn D <sdit fiind n cur6ile Domnului Tu . a-oi Icosul i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului Fde dou ori G. Slav 7i acum a Praznicului La Laude -unem Sti8irile Sfntului -e -atru. ,las %. Podobia: 9ucur0te cmara -ustnicilor . Slav ,las ": Scar a fa-telor bune . 7i acum a Praznicului acelai ,las: +stzi Bristos a venit la Iordan s se boteze Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule . -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a Praznicului. >ctenia i 4t-ustul Ceasul !. la care -unem Tro-arul Praznicului. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei Ceasului Iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Praznicului i al Sfntului La celelalte Ceasuri -unem aceste Tro-are sc8imbndu0le. a-oi 4t-ustul cel final La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Praznicului. de la Cntarea a asea. -e -atru i din Canonul Sfntului. de la
#'#

Cntarea a asea. tot -e -atru Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului Lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor. Dumnezeu care a zis s lumineze dintru ntuneric lumin . +liluia ,las &: 3ericit brbtul care se teme de Domnul . cu Sti8ul: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul: Toate mi sunt date 1ie de la Tatl 1eu +-oi Priceasna: ntru -omenire venic va fi dre-tul

T<>9UI> S@ 7TI1 7I +C>+ST+: CU1 =+ C@D>+ DU1I2IC+ =+1>7ULUI 7I + 3+<IS>ULUI Duminica =ameului i a 3ariseului -oate nce-e din ziua a uns-rezecea a lunii Ianuarie. cea du- Praznicul +rtrii Domnului. cu Pomenirea Prea Cuviosului Printelui nostru Jri,orie i -oate mer,e -n n ziua a cincis-rezecea a lunii 3ebruarie. n func6ie de data Patelui Deci se cuvine s tim: c dac se va ntm-la Duminica =ameului i a 3ariseului n ziua a uns-rezecea a lunii Ianuarie Slu/ba Prea Cuviosului Teodosie se cnt n alt zi. cnd va socoti cel mai mare +tunci Smbt seara la =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii. i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8 La =ecernia cea mare du- Psalmul cel obinuit cntm: 3ericit brbtul care se teme de Domnul . toat Catisma La: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. o Sti8ir a lui +natolie i trei ale Praznicului. ale aceleiai zile. a-oi -unem dou Sti8iri Samo,lasnice ale Triodului. ,las !. re-etndu0o -e -rima. Slav a Triodului ,las (: +tot6iitorule Doamne . 7i acum a 2sctoarei ,lasului de rnd =o8odul i Proc8imenul zilei La Litie -unem Sti8irile Praznicului ale Sti8oavnei =ecerniei. aceleiai zile i ale Utreniei. Slav 7i acum a Triodului ,las # La Sti8oavn -unem Sti8irile nvierii du- +lfavita. Slav a Praznicului. 7i acum a Triodului +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar bucur0te
#'$

F de dou oriG i al Praznicului Fo datG Urmeaz 9inecuvntarea -inilor. a-oi: 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei ori G i Psalmul ##:9o,a6ii au srcit . care se cnt i Citirea FIar dac nu este Prive,8ere du- +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al Praznicului i 4t-ustulG La Pavecerni6 du-: Cuvine0se s te fericim i du- Tro-ar -unem Condacul Praznicului. Slav 7i acum al Triodului La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav 7i acum al Praznicului Du- Catisme -unem Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor i a-oi Citire din Tlcuirea >van,8eliei Duminicii celei du- 9otez Du-: 3erici6i cei fr de -ri8an -unem Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . a-oi I-acoiul ,lasului i Citirea din Tlcuirea >van,8eliei Duminicii =ameului i a 3ariseului +-oi +ntifoanele i Proc8imenul ,las (. >van,8elia nvierii i: nvierea lui Bristos vznd Punem Psalmul %*. du- care urmeaz Slav ,las (: Uile -ocin6ei desc8ide0le mie . 7i acum a 2sctoarei: n crrile mntuirii i Sti8ul: 1iluiete0 m Dumnezeule . cu Sti8ira: La mul6imea fa-telor mele celor rele +-oi se -une <u,ciunea cea obinuit: 1ntuiete Dumnezeule -o-orul Tu Se -une Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru. a-oi Canonul Praznicului tot -e -atru i al Triodului -e ase Catavasiile Praznicului Du- Cntarea a treia -unem Condacul. Icosul Praznicului i Sedealna Praznicului i a zilei celei de rnd. Slav 7i acum a Triodului Du- Cntarea a asea se -une Condacul i Icosul Triodului La Cntarea a noua cntm: Ceea ce eti mai cinstit . a-oi du- Cntarea a noua -unem Luminnda nvierii. Slav a Praznicului. 7i acum a Triodului La Laude -unem trei Sti8iri ale nvierii. a-oi trei ale Praznicului i dou ale Triodului ,las # cu Sti8urile: Primul Sti8: Scoal0Te Doamne Dumnezeul meu i Sti8ira: Deosebirea vameului i a fariseului . Fde dou oriGD al doilea Sti8: 1rturisi0m0voi 6ie Doamne . cu Sti8ira: Jlasul cel mult ludat al fariseului . Slav ,las (: Pe
#'%

fariseul carele cu laudele cele din lucruri se ndre-ta -e sine . 7i acum: Preabinecuvntat eti +-oi Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem numai Tro-arul nvierii >cteniile i 4t-ustul Urmeaz obinuita Litie. care se face n Pridvor. la care cntm Sit8ira >van,8eliei Punem a-oi Ceasul ! La Ceasuri -unem Tro-arul nvierii. Slav al Praznicului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru -unem Condacul Praznicului i 4t-ustul cel desvrit La fel facem i la celelalte Ceasuri. la care zicem Tro-arul nvierii i al Praznicului. iar Condacele Praznicului i al Triodului le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului. -e -atru. a-oi ale Praznicului. de la Cntarea cea de rnd. -e -atru i ale Triodului de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii i al Praznicului. Slav Condacul Praznicului. 7i acum al Triodului Proc8imenul Duminicii celei du- 9otez i al Praznicului +-ostolul i >van,8elia le -unem nti ale Duminicii celei de du- 9otez. a-oi ale Dumnicii =ameului i a 3ariseului Priceasna: Luda6i -e Doamnul din ceruri i a Praznicului: +rtatu0s0a darul lui Dumnezeu Tot ntr0aceast zi -omenirea Preacuviosului Printelui nostru 1i8ail al MaovsNi 3ctorul de minuni al 2ovo,orodului Soborul lui se svrete n 1nstirea lui i n 9isericile care0i -oart Bramul 2 EIU+ + D4ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2T>I 1UC>2I?> T+TI+2+ La =ecernie -unem trei Sti8iri ale Praznicului ,las (. Podobia: Doamne de ai i sttut naintea divanului i trei ale Sfintei ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn . Slav 7i acum a Praznicului ,las %: =zndu0te -e tine toat firea -mntenilor. trimis nainte La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las &. Podobia: n,eretile -uteri . Slav 7i acum a Praznicului. acelai ,las: S cntm credincioii +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Praznicului. >cteniile i 4t-ustul
#'&

La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fde trei oriG Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele Praznicului i Psalmul %* Punem -rimul Canon al Praznicului . cu Irmosul. -e o-t i al Sfintei. -e -atru. acelai ,las Du- Cntarea a treia -unem Condacul Sfintei ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D Luminat0ai strlucit ntru -timirea Ta . a-oi Sedealna Sfintei ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . Slav 7i acum a Praznicului. aceeai Podobie Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Praznicului Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Praznicului. Fde dou oriG La Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las &. Podobia: n,eretile -uteri . Slav 7i acum : 4 cea mai -resus de minte Dumnezeiasca iconomie +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se fac du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3eririle Praznicului de la Cntarea a a-tea. -e ase Priceasna Praznicului: +rtatu0s0a darul lui Dumnezeu Tot ntr0aceast zi Pomenirea Sfntului Printelui nostru Sava +r8ie-isco-ul Serbilor Soborul lui se svrate unde se afl 1oatele lui sau n 9iserica care0i -oart 8ramul

2 EIU+ + T<>ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 1UC>2ICI ><1IL 7I ST<+T42IC T4T 2T<0+C>+ST@ EI S> 3+C> SLUK9+ S3I2?IL4< P@<I2?I C>L4< UCI7I 2 SI2+I 7I 2 <+IT La =ecernie du- Psalmul cel de sear i du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale 1ucenicilor ,las $. Podobia: Dat0ai semn i trei ale Cuviosului ,las (. Podobia: Ce v vom numi -e voi Sfin6ilor . Slav ,las (: Cuvioii Prin6i cu,etnd ziua n le,ea Domnului . 7i acum a Praznicului acelai ,las: Doamne vrnd s m-lineti La

#''

Sti8oavna -unem Sti8irile Praznicului ,las ". Podobia: Casa >fratului . Slav a Cuvioilor: =ie6uind via6 ntocmai cu n,erii . 7i acum a Praznicului acelai ,las: 4tile n,ereti s0 au s-imntat +-oi: +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul 1ucenicilor ,las $: 1ucenicii Ti Doamne . Slav al Prin6ilor acelai ,las: Dumnezeul Prin6ilor notri . 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Praznicului Fo datG i Tro-arul 1ucenicilor Fo datG. Slav al Cuvioilor. 7i acum al Praznicului 4binuitele Catisme i Sedelnele Praznicului . Citirea i Psalmul %* Punem al doilea Canon al Praznicului. cu Irmosul. -e ase. a-oi Canonul 1ucenicilor -e -atru. ,las ( i Canonul Cuvioilor -e -atru. ,las $ Du- Cntarea a treia -unem Condacul Prin6ilor ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D De certurile lumeti a6i fu,it . a-oi Icosul i Sedealna 1ucenicilor ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . Slav a Prin6ilor ,las $. Podobia: De,rab ne0ntm-in . 7i acum a Praznicului. acelai ,las i aceeai Podobie Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Praznicului Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfin6ilor Prin6i. Slav 7i acum a Praznicului La Sti8oavn -unem Sti8irile Praznicului ,las &. Podobia: n,eretile -uteri . Slav a Sfin6ilor ,las (: 3erici6i sunte6i Cuvioilor 1ucenici . 7i acum a Praznicului. acelai ,las: +stzi f-tura se lumineaz +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul 1ucenicilor. Slav al Prin6ilor. 7i acum al Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se -un du- rnduiala obinuit La Litur,8ie -unem 3ericirile Praznicului. de la Cntarea a o-ta. -e -atru i ale Prin6ilor. de la Cntarea a asea. -e -atru Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului Lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul din Cartea cea ctre <omani: 3ra6ilor. tim c celor ce iubesc -e Dumnezeu . +liluia ,las $: Stri,at0au

#'(

dre-6ii >van,8elia de la Luca: n vremea aceea sttea Iisus la loc es . Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + P+ISP<>E>C>+ P41>2I<>+ P<>+CU=I47IL4< P@<I2?I C>L4< UCI7I 2 SI2+I 7I 2 <+IT Slu/ba Sfin6ilor Prin6i se cnt n ziua a treis-rezecea. iar n aceast zi se svrete 4dovania Praznicului Sfintei Dumnezeietii +rtri i se face toat Slu/ba aa cum s0a fcut i la 9otezul Domnului. att seara ct i diminea6a. n afar de =o8od. de Paremii. de Polieleu i de +ntifoanele Litur,8iei De asemeni Citirea o facem din =ia6a Sfin6ilor Prin6i. iar la mas citim Istoria 1ona8ului +monie cea -entru Sfin6ii Prin6i Se cuvine s tim: c de se va ntm-la 4dovania Praznicului +rtrii Domnului Duminic. nainte de Duminica =ameului i a 3ariseului. atunci: Smbt seara la =ecernia cea mic. la: Doamne stri,at0 am -unem Sti8irile nvierii. Slav 7i acum a Praznicului La Sti8oavn -unem Sti8ira nvierii Fo datG i Sti8oavna Praznicului. a =ecerniei celei mari. cu Sti8urile ei. Slav 7i acum a Praznicului: +stzi Bristos vine la Iordan . Fcare este scris la LaudeG +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al Praznicului. >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- Psalmul cel obinuit i du- Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. una a lui +natolie i ase ale Praznicului. cele cntate n ziua Praznicului. Slav a Praznicului. 7i acum a 2sctoarei ,lasului La Litie -unem Sti8irile nvierii. Slav 7i acum a Praznicului La Sti8oavn -unem Sti8irile nvierii. Slav 7i acum a Praznicului +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fde dou oriG i Tro-arul Praznicului Fo datG. cele care se -un la 9inecuvntarea -inilor +-oi Citire din 3a-tele +-ostolilor. i dac nu este Prive,8ere.

#')

du- +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al Praznicului i 4t-ustul La Pavecerni6 du-: Cuvine0se s te fericim nostru -unem Condacul Praznicului i celelalte i Tatl

La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav 7i acum al Praznicului Du- Catisme -unem Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citirea: 3erici6i cei fr de -ri8an Punem a-oi Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc i I-acoiul ,lasului +ntifoanele i Proc8imenul le -unem ale ,lasului. a-oi Toat suflarea. >van,8elia nvierii. nvierea lui Bristos vznd i Psalmul %*. cu Sti8ira nvierii Se -une Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru. a-oi al 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul. -e doi i amndou Canoanele Praznicului cu Irmoasele -e o-t Catavasiile Praznicului Du- Cntarea a treia -unem Condacul. Icosul i I-acoiul Praznicului. a-oi Citirea Praznicului Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul nvierii. i citim Sina5arul La Cntarea a noua cntm: Ceea ce eti mai cinstit . a-oi du- Cntarea a noua -unem Luminnda nvierii. Slav 7i acum a Praznicului La Laude -unem Sti8irile nvierii. -e -atru i ale Praznicului. -e -atru. cu cea de la Slav . cu Sti8urile lor. Slav Sti8ira nvierii. 7i acum Preabinecuvntat eti +-oi Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem numai Tro-arul nvierii. >cteniile i 4t-ustul La Ceasul ! se face obinuita ieire n -ridvor. du- care se citete nv6tura Sfntului Teodor Studitul i 4t-ustul cel desvrit La Ceasuri -unem Tro-arul nvierii. Slav al Praznicului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru . Condacul Praznicului i al nvierii le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile nvierii. -e ase i ale Praznicului de la Cntarea a noua. a amndurora Canoanelelor. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii i al Praznicului. Slav Condacul nvierii. 7i acum al Praznicului Proc8imenul. +-ostolul i >van,8elia le -unem ale Duminicii

#(*

celei de rnd. a-oi +liluia i Priceasna Praznicului i Priceasna zilei Se cuvine s re6inem i urmtoarea nv6tur: Dac se va ntm-la n ziua a -ais-rezecea a lunii Ianuarie s fie Duminica =ameului i a 3ariseului. atunci la 4dovania Praznicului cntm Slu/ba nvierii. m-reun cu a Triodului i a Praznicului Smbt seara la =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii -e -atru. Slav 7i acum a 2sctoarei ,lasului. a =ecerniei celei mici La Sti8oavn -unem Sti8ira nvierii Fo datG i Sti8ira Praznicului Fo datG. de la Sti8oavna =ecerniei celei mari. cu Sti8urile ei. Slav 7i acum ,las ": +stzi Bristos vine la Iordan s se boteze . care este scris la Laude +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al Praznicului. >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- Psalmul cel de nce-ut cntm: 3ericit brbatul . toat Catisma La: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii ,lasului de rnd i trei ale Triodului. m-reun cu cea de la Slav . a-oi -atru ale Praznicului. cele cntate la ziua Praznicului. Slav a Praznicului. 7i acum a 2sctoarei nvierii a ,lasului de rnd =o8odul i Proc8imenul zilei La Litie -unem Sti8irile Praznicului i ale Triodului ,las #. Samo,lasnica: Jlasul cel mult ludat . Slav a Triodului. 7i acum a Praznicului La Sti8oavn -unem Sti8irile nvierii. Slav a Triodului. 7i acum a Praznicului +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fde dou oriG i al Praznicului Fo datG Du- 9inecuvntarea -inilor -unem: 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG i Psalmul ## i Citirea Iar dac nu este Prive,8ere. du- +cum slobozete i Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al Praznicului i 4t-ustul La Pavecerni6 du-: Cuvine0se s Te fericim i du- Tatl nostru -unem Condacul Praznicului. Slav 7i acum al Triodului

#(!

La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav 7i acum al Praznicului Du- Catisme -unem Sti8irile nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citire din Tlcuirea >van,8eliei +-oi: 3erici6i cei fr de -ri8an i Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc . I-acoiul ,lasului i Citire +ntifoanele i Proc8imenul le -unem ale ,lasului a-oi >van,8elia nvierii. nvierea lui Bristos vznd . Psalmul %*. Slav ,las (: Uile -ocin6ei . 7i acum n crrile mntuirii . a-oi 1iluiete0m Dumnezeule i Sti8ira: La mul6imea fa-telor mele celor rele Punem Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru. al Triodului -e -atru i amndou Canoanele Praznicului. -e ase Catavasiile Praznicului Du- Cntarea a treia -unem Condacul. Icosul i Sedealna Triodului. Slav 7i acum a Praznicului Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Praznicului La Cntarea a noua nu cntm: Ceea ce eti mai cinstit . iar du- Cntarea a noua -unem Luminnda nvierii. Slav a Triodului. 7i acum a Praznicului La Laude -unem Sti8irile nvierii. -e -atru i ale Praznicului. cu cea de la Slav . tot -atru. cu Sti8urile ei. Slav a Triodului ,las (. nsui ,lasul: Pe fariseul cel ce se ndre-ta -e sine cu laudele cele din lucruri l0ai ornduit Doamne . 7i acum : Preabinecuvntat eti 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem numai Tro-arul nvierii. a-oi >cteniile i 4t-ustul Urmeaz Ceasul !. la care zicem Tro-arul nvierii. Slav al Praznicului. 7i acum al 2sctoarei Ceasului Du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Triodului La fel facem i la Ceasul #. & i ). la care -unem Tro-arele ca i la Ceasul !. iar Condacele. ale Praznicului i ale Triodului le zicem sc8imbndu0le Se face obinuita ieire n -ridvor. cntndu0se Slav 7i acum . Sti8ira >van,8eliei. a-oi nv6tura Sfntului Teodor Studitul i 4t-ustul cel desvrit La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului. -e -atru. a-oi ale Triodului. de la Cntarea a treia. -e -atru i ale Praznicului. de la Cntarea a noua. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arele nvierii i Tro-arul Praznicului. Slav Condacul Triodului. 7i
#("

acum al Praznicului Proc8imenul ,lasului i Proc8imenul Praznicului +-ostolul i >van,8elia zilei Priceasna: Luda6i -e Domnul din ceruri . i alt Priceasn a Praznicului: +rtatu0 6i0s0a darul lui Dumnezeu 2 EIU+ + CI2CISP<>E>C>+ P41>2I<>+ P<>+ CU=I47IL4< P@<I2?IL4< 247T<I P+=>L TI9>UL 7I I4+2 C4LI9+7UL La =ecernie -unem Sti8irile -e ase. trei ale lui Pavel ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti i trei ale Sfntului Ioan ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn . Slav a Sfntului Ioan ,las ": Le-dndu0te de lume i de cele ce sunt n lume . 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a lui Pavel ,las &: Cuvioase Printe. n tot -mntul a ieit vestea minunilor Tale . 7i acum a 2sctoarei +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor ,las $: Dumnezeul Prin6ilor notri . Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei sau al 2sctoarei Crucii HDin aceast zi nce-em iari s citim cte dou Catisme i cte dou Sedelne ale 4ctoi8uluiI. iar la =ecernie -unem Catisma a o-ts-rezecea: Ctre Domnul cnd m0am nec/it i a-oi Citire HTot de astzi nce-nd zicem i Cntrile: Domnului s cntm I Punem -rimul Canon al 4ctoi8ului. cu Irmosul. -e ase i dou Canoane ale Sfin6ilor. -e o-t: al lui Pavel ,las ( i al lui Ioan ,las " Du- Cntarea a treia -unem Condacul Sfntului Pavel ,las #. Podobia: 3ecioar astzi D Ca -e o lumin nea-us a soarelui celui ,ndit . a-oi Sedealna ,las !. Podobia: 1ormntul Tu . Slav a lui Ioan ,las #. Podobia: De frumuse6ea . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului Ioan ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Iubind fericite srcia ceea ce nu se fur i Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda
#(#

Sfntului Pavel. Slav a Sfntului Ioan. 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfntului Pavel ,las (: 1ul6imile mona8ilor . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile du- rnduiala lor La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Sfntului Pavel. de la Cntarea a treia i din Canonul Sfntului Ioan. de la Cntarea a asea Proc8imenul ,las (: Luda0se0vor Cuvioii ntru slav . cu Sti8ul: Cnta6i Domnului cntare nou +-ostolul din cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. roada Du8ului . +liluia ,las &: 3ericit brbatul care se teme de Domnul . cu Sti8ul: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul: Toate01i sunt date 1ie de la Tatl 1eu . Priceasna: ntru -omenire venic Se cuvine s tim: c nce-nd din aceast zi se cnt Catavasiile: Pmntul cel roditor de adncime . -n la Praznicul ntm-inrii Domnului Tot de astzi nce-em s citim 1i/loceasurile n 9iseric i tot de astzi se -une i Canonul de <u,ciune al 2sctoarei de Dumnezeu. care se cnt la Pavecerni6

2 EIU+ + 7+ISP<>E>C>+ 2CBI2+<>+ CI2STITULUI L+2? +L S3A2TULUI +P4ST4L P>T<U =><B4=2ICUL Seara du- Psalmul cel de sear i du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e ase. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav ,las &: +stzi temelia bisericii. Petru -iatra credin6ei . 7i acum 2sctoare de Dumnezeu. tu eti vi6a cea adevrat La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav ,las &: Iari -rtinitorul nostru cel cald . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoare +-oi

#($

+cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul ,las $: <oma ne0-rsind la noi ai venit . Slav 7i acum a 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului. cu Irmosul. -e o-t i Canonul +-ostolului. -e ase Du- Cntarea a treia -unem Condacul Sfntului ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D Piatra Bristos. -e -iatra credin6ei . a-oi Sedealna ,las $: Cel ce Te0ai nl6at -e cruce . Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul ,las ". Podobia: Pe 2sctoarea de Dumnezeu cea ntru ru,ciuni neadormit D Pe cel mai mare i mai nti dect +-ostolii . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda +-ostolului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav ,las $: Cu ntrebarea cea de trei ori . 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul +-ostolului. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile du- rnduiala lor La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul +-ostolului. de la Cntarea a treia i a asea. -e o-t Proc8imenul ,las (: n tot -mntul . cu Sti8ul: Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu +-ostolul de la 3a-te: n vremea aceea -us0a Irod m-ratul minile . +liluia ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale. Doamne >van,8elia de la Ioan: n vremea aceea artatu0S0a -e Sine Bristos ucenicilor Si du- ce S0a sculat din mor6i i a zis lui Simon Petru . Priceasna: n tot -mntul 2 EIU+ + 7+PT>SP<>E>C>+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI 7I D> DU12>E>U PU<T@T4<ULUI P@<I2T>LUI 24ST<U +2T42I> C>L 1+<> De voiete cel mai mare se face Prive,8ere
#(%

La =ecernia cea mic -unem Sti8irile -e -atru ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn . Slav ,las ": Pe n,erul cel -mntesc . 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las ". Podobia: Casa >fratului . cu Sti8urile ei. Slav 7i acum a 2sctoarei aceeai Podobie +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las $: <vnitorului Ilie cu obiceiurile urmnd . Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii: Taina cea din veac ascuns .>ctenia i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- Psalmul cel nce-tor cntm: 3ericit brbatul Slav cea dinti La: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e o-t. ,las $. Podobia: Cel ce de sus eti c8emat . Slav ,las &: Pe Cel du- c8i- -zindu0l nevtmat . 7i acum a 2sctoarei: Cine nu te va ferici -e Tine Preasfnt 3ecioar . =o8odul. a-oi Proc8imenul zilei i se -un trei Citiri. cele ale Cuvioilor La Litie -unem Sti8ira Bramului i a-oi trei Samo,lasnice ale Sfntului -e ,las ". Slav ,las %: Cuvioase -rinte. ,lasul >van,8eliei auzind . 7i acum a 2sctoarei: 3ericimu0te -e Tine 2sctoare de Dumnezeu La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las %. Podobia: 9ucur0te cmara -ustnicilor . cu Sti8urile ei. Slav ,las (: 1ul6imile mona8ilor . 7i acum 3ecioar nenuntit +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG i: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fo datG Urmeaz 9inecuvntarera -inilor. a-oi: 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG. Psalmul ## i Citirea La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns 4binuitele Catisme i Sedelnele Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei lor i Citire +-oi Polieleul. cu Sti8irile 1rimurilor Sfntului i Sedealna Sfntului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i Cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei i Citirea Punem -rimul +ntifon ,las $. a-oi Proc8imenul ,las $: Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului Lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti
#(&

Domnului +-oi Toat suflarea i >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul toate mi sunt date 1ie de la Tatl 1eu . Psalmul %* i Sti8ira ,las &: Cuvioase Printe +ntonie n tot -mntul a ieit Se -une Canonul 2sctoarei de Dumnezeu. cu Irmosul. -e ase ,las !: Calea mrii cea netrecut i neumblat i a-oi Canonul Sfntului. -e o-t. ,las ( Catavasiile: Pmntul cel roditor de adncime Du- Cntarea a treia -unem Sedealna Sfntului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului ,las ". Podobia: Cele de sus cutnd D De ,ri/ile lumeti de-rtndu0te. via6 fr de -ri8an ai svrit . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile ,lasului -e -atru. ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav acelai ,las. nsui ,lasul: n cru6a fa-telor bune suindu0te . 7i acum : St-n -rimete +-oi Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns . >cteniile i 4t-ustul. i se miruiesc fra6ii cu untdelemn din candela Sfntului UrmeazCeasul !. cu 4t-ustul cel desvrit i celelalte Ceasuri du- rnduiala lor La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Sfntului. de la Cntarea a treia i a asea -e o-t Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul din cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. su-une6i0v celor mai mari ai votri . a-oi +liluia ,las &: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . cu Sti8ul: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui >van,8elia de la Luca: n vremea aceea sttut0a Iisus la loc es . Priceasna: ntru -omenirea venic 2 EIU+ + 4PTSP<>E>C>+ P41>2I<>+ C>L4< 2T<U S3I2?I P@<I2?IL4< 247T<I 7I +<BI>PISC4PII +L>L+2D<I>I +T+2+SI> 7I CBI<IL

#('

Seara du- Psalmul cel de nce-ut -unem Catisma cea obinuit La: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e ase. trei ale sfntului +tanasie ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i trei ale Sfntului C8iril acelai ,las i aceeai Podobie. Slav a Sfntului +tanasie ,las &: Pe Ierar8ul lui Bristos +tanasie to6i s0l ludm . 7i acum : Cine nu te va ferici -e Tine. Preasfnt 3ecioar La Sti8oavn -unem Sti8irile Sfntului +tanasie ,las %. Podobia: 9ucur0te cmara -ustnicilor . cu Sti8urile ar8iereti. -rimul Sti8: Jura mea va ,ri n6ele-ciune i cu,etul inimii mele -rice-ere . Sti8ul al doilea: Preo6ii Ti. Doamne. se vor mbrca ntru dre-tate i Cuvioii Ti ntru bucurie se vor bucura . Slav a Sfntului +tanasie ,las #: Iari 2ilul cel cu aur cur,tor . 7i acum : 3r de smn6 de la Dumnezeiescul Du8 +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul ,las $: Dumnezeul Prin6ilor notri . a-oi Tro-arul Sfntului +tanasie ,las #: Cu fa-tele bunei credin6e strlucind . Slav 7i acum al 2sctoarei: Pe tine ceea ce ai fost mi/locitoarea mntuirii neamului nostru . >ctenia i ot-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde doua oriG. Slav al Sfntului +tanasie ,las #. 7i acum al 2sctoarei: Pe tine Ceea ce ai mi/locit mntuirea neamului nostru Punem 4binuitele catisme. iar du- -rima Catism -unem Sedealna Sfin6ilor ,las #. Podobia: De frumuse6ea fecioriei tale Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei. aceeai Podobie Du- Catisma a doua -unem Sedealna Sfin6ilor ,las !. Podobia: 1ormntul Tu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei. aceeai Podobie +-oi Citire din via6a Sfntului +tanasie i Psalmul %* Se -une Canonul 2sctoarei de Dumnezeu. cu Irmosul. -e ase. ,las #. a-oi Canonul Sfntului +tanasie. -e -atru. ,las ( i du- aceea Canonul Sfntului C8iril. -e -atru. ,las $ Catavasiile: Pmntul cel roditor de adncime Du- Cntarea a treia -unem Condacul Sfin6ilor ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D Ierar8ilor cei -rea mari ai bunei credin6e . a-oi Icosul i Sedealna Sfntului +tanasie ,las #. Podobia: De frumuse6ea fecioriei tale . Slav a
#((

Sfntului C8iril. acelai ,las i aceeai Podobie. 7i acum a 2sctoarei. aceeai Podobie Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului +tanasie ,las ". Podobia: Cu cur,erile sn,iuirilor tale D nv6turile dre-tei credin6e sdind . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Sfin6ilor -e -atru. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz . Slav ,las #: Trmbi6a cea mare a adevrului. mult -timitorul +tanasie . 7i acum a 2sctoarei. aceeai Podobie +-oi Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns . >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i celelalte se -un du- rnduiala obinuit. a-oi 4t-ustul cel final La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Sfntului +tanasie. de la Cntarea a treia. -e -atru i din Canonul Sfntului C8iril. de la Cntarea a asea. -e -atru Proc8imenul ,las (: Luda0se0vor Cuvioii ntru slav . cu Sti8ul: Cnta6i Domnului cntare nou +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. aduce6i0v aminte de mai marii votri . +liluia ,las ": Preo6ii Ti se vor mbrca ntru dre-tate >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul ucenicilor Si: =oi sunte6i lumina lumii . Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + 24U@SP<>E>C>+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U 1+C+<I> >JIPT>+2UL La =ecernie du- Psalmul cel nce-tor i du- Catisma cea obinuit. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e ase. ,las $. Podobia: Dat0ai semn . Slav ,las $: =eselete0te >,i-te ceea ce ai odrslit -e un -ov6uitor mare ca acesta . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Cuviosului. ,las &: Cuvioase Printe 1acarie n tot -mntul a ieit . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul
#()

Sfntului ,las !: Locuitor -ustiei i n,er n tru- . Slav 7i acum al 2sctoarei sau al Crucii 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* +-oi amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfntului -e ase. ,las $ Du- Cntarea a treia -unem Condacul ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D n casa nfr6irii cu adevrat -e tine te0a -us Domnul . a-oi Sedealna ,las !. Podobia: 1ormntul Tu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului ,las !. Podobia: Ceat n,ereasc D 3ericit via6 n lume svrind i Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfntului ,las $: Strlucit0au lucrurile tale cele bune ca un soare -e -mnt . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasul ! i celelalte du- rnduiala lor La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Sfntului. de la Cntarea a a-tea. -e -atru Proc8imenul ,las (: Luda0se0vor Cuvioii ntru slav . cu Sti8ul: Cnta6i Domnului cntare nou +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. roada Du8ului este dra,ostea . a-oi +liluia ,las &: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . cu Sti8ul: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui +-oi >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul: Toate mi sunt date 1ie de la Tatl 1eu Priceasna: ntru -omenire venic va fi dre-tul 2 EIU+ + D4U@E>C>+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI 7I D> DU12>E>U PU<T@T4<ULUI P@<I2T>LUI 24ST<U >3TI1I> C>L 1+<>
#)*

De voiete cel mai mare se face Prive,8ere La =ecernia cea mic -unem Sti8irile -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . Slav ,las ": Cuvioase -rinte. din -runcie la fa-te bune cu osrdie nevoindu0 te . 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las ". Podobia: Casa >fratului . cu Sti8urile ei. Slav 7i acum a 2sctoarei aceeai Podobie +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las $: =eselete0te -ustie care nu nteai . Slav 7i acum al 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns . >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- Psalmul cel obinuit cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul -rima Slav La: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e o-t. ,las !. Podobia: Prealuda6ilor 1ucenici . a-oi alte Sti8iri. ,las $. Podobia: Cel ce de sus eti c8emat . Slav ,las #: Sfin6it fiind lui Dumnezeu din -ntecele maicii tale . 7i acum a 2sctoarei: Cum s nu ne mirm +-oi =o8odul i Proc8imenul zilei i se -un trei Citiri cele ale Cuvioilor La Litie -unem Sti8ira nti a Bramului i trei Sti8iri ale Sfntului cele Samo,lasnice ,las ". Slav ,las $: Strlucit0au lucrurile tale cele bune . 7i acum a 2sctoarei: Caut s-re ru,ciunea robilor ti La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor . cu Sti8urile ei. -rimul sti8: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul D Sti8ul al doilea: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui . Slav Cuvioase -rinte n0ai dat somn oc8ilor ti . 7i acum a 2sctoarei: 3ericimu0te -e tine. 2sctoare de Dumnezeu +-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum : Taina cea din veac ascuns Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele Cuviosului de cte dou ori. Slav 7i acum a 2sctoarei lor i Citire +-oi Polieleul cu Sti8irile 1rimurilor Cuviosului i Sedealna Cuviosului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei i Citire din via6a Sfntului +ntifonul nti ,las $. Proc8imenul ,las $: Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului Lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului
#)!

>van,8elia cea de la 1atei: Eis0a Domnul: Toate mi sunt date 1ie de la Tatl 1eu . Psalmul %* i Sti8ira ,las &: Cuvioase Printe. n tot -mntul Se -une Canonul 2sctoarei de Dumnezeu ,las $. cu Irmosul. -e ase i dou Canoane ale Sfntului . unul -e ,las $ i altul -e ,las (. amndou cu Irmoasele -e o-t Catavasiile: Pmntul cel roditor de adncime Du- Cntarea a treia -unem Sedealna Sfntului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului ,las (. Podobia: Ca nite -r, a firii D ntru cinstit naterea Ta f-tura bucurie a aflat i Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile -e -atru. ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune . Slav acelai ,las: 1ul6imile mona8iolor -e tine ndre-ttorul te cinstim . 7i acum : St-n -rimete ru,ciunile robilor ti Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum : Taina cea din veac ascuns . >cteniile i 4t-ustul +-oi se miruiesc fra6ii cu untdelemn din candela Sfntului Urmeaz Ceasul !. la care se zicem Tro-arul Sfntului. iar du- Sfinte Dumnezeule Condacul lui i 4t-ustul cel desvrit La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Sfntului. de la Cntarea a treia i a asea Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. -leca6i0v mai marilor votri . +liluia ,las &: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . cu Sti8ul: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui >van,8elia de la Luca: n vremea aceea sttut0a Iisus la loc es . Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I U2+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U 1+LI1 1@<TU<ISIT4<UL 7I + S3A2TULUI 1UC>2IC 2>43IT

#)"

La =ecernie du- Psalmul cel de nce-ut i du- Catisma cea obinuit. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e ase. trei ale Sfntului 1a5im ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i trei ale 1ucenicului ,las (. Podobia: 4. -reaslvit minune D Slav a Cuviosului ,las &: Cuvioase -rinte. n tot -mntul . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului Slav ,las (: 1ul6imile mona8ilor. -e tine ndre-ttorul te cinstim . 7i acum a 2sctoarei +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Cuviosului ,las (: +l dre-tei credin6e ndre-ttorule . Slav al 1ucenicului ,las $: 1ucenicul tu. Doamne. 2eofit . 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Cuviosului Fde dou oriG. Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -une un sin,ur Canon al 4ctoi8ului i dou Canoane al Sfin6ilor -e o-t. ,las ( Du- Cntarea a treia -unem Condacul Sfntului 1a5im ,las (. Podobia: +-rtoare Doamne D Pe iubitorul Treimii i marele 1a5im . a-oi Sedealna Sfntului 1a5im ,las %. Podobia: Cuvntul cel m-reun fr de nce-ut . Slav a 1ucenicului ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at -e cruce . 7i acum a 2sctoarei. acelai ,las i Podobie Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului ,las &. Podobia: m-linind rnduiala cea -entru noi D Lumina cea ntreit strlucitoare slluindu0se n sufletul tu . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Cuviosului. Slav a 1ucenicului. 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfntului 1a5im ,las &: Cu filosofia m-odobindui06i via6a ta . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului 1a5im. Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei sau al Crucii 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se -un du- rnduiala obinuit

#)#

La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor care sunt -e -mntul Lui minunat a fcut Domnul toate voile Sale ntru dnii . cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul naintea mea -ururea. c de0a drea-ta mea este ca s nu m clatin +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. Sfin6ii to6i -rin credin6 . +liluia ,las $: Stri,at0au dre-6ii i Domnul i0a auzit -e dnii >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul: Tot cel ce 1 va mrturisi -e 1ine naintea oamenilor . Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru Domnul 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I D4U+ P41>2I<>+ S3A2TULUI +P4ST4L TI14T>I 7I +L S3A2TULUI CU=I4S 1UC>2IC +2+ST+SI> P><SUL Seara la =ecernie du- Psalmul cel nce-tor i du- Catisma cea obinuit. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale +-ostolului . Podobia: Prealuda6ilor 1ucenici i trei ale Cuviosului. acelai ,las i aceeai Podobie. a-oi Slav a +-ostolului ,las (: Lui Dumnezeu mai nainte 8otrt fiind i n6ele-tului Pavel urmndu0i . 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. cu Sti8ul: n tot -mntul a ieit vestirea lor i cntm Sti8ira Samo,lasnic a +-ostolului ,las !: Pe lumintorul credinciilor i +-ostolul . Slav a Cuviosului. ,las ": 1urit0ai Bristoase -recum n Iudeea aa i n 9abilon . 7i acum a 2sctoarei +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul +-ostolului ,las $: 9untatea nv6ndu0te i trezindu0 te ntru toate . Slav al Sfntului +nastasie: 1ucenicul Tu. Doamne . 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul +-ostolului Fde dou oriG. Slav al 1ucenicilor. 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* +-oi un sin,ur Canon al 4ctoi8ului cu Irmosul. -e ase i dou Canoane ale Sfin6ilor. -e o-t. ,las ! Du- Cntarea a treia -unem Sedealna ,las $. Podobia: De,rab ne0ntm-in . Slav a 1ucenicului. acelai ,las i aceeai Podobie. 7i acum asemenea Du- Cntarea a
#)$

asea -unem Condacul +-ostolului ,las !. Podobia: Ceat n,ereasc D Pe Dumnezeiescul ucenic i m-reun cltor cu Pavel . a-oi Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. cu Sti8ul: 1inunat este Dumnezeu ntru Sfin6ii Si i Sti8ira ,las !: Pe +nastasie viteazul nevoitor . Slav ,las %: Cuvioase Printe. biruitor al Iudeilor i al Baldeilor celor ,ndi6i te0ai fcut . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul +-ostolului. Slav al 1ucenicului. 7i acum al 2sctoarei sau al Crucii 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se -un du- rnduiala lor La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale +-ostolului. de la Cntarea a treia. -e -atru Proc8imenul ,las (: n tot -mntul a ieit vestirea lor . cu Sti8ul: Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu +-ostolul din Cartea cea ctre Timotei: 3iule Timotei. mul6umesc lui Dumnezeu . +liluia ,las !: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale. Doamne . cu Sti8ul: Dumnezeu Cela ce se -reaslvete >van,8elia de la Luca: n vremea aceea artat0a Domnul i al6i a-tezeci de +-ostoli . Priceasna: n tot -mntul a ieit vestirea lor 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I T<>I+ P41>2I<>+ S3A2TULUI S3I2?ITULUI 1UC>2IC CL>1>2T. >PISC4PUL +2CI<>I 7I + S3A2TULUI 1UC>2IC +J+T+2JB>L La =ecernie du- Psalmul cel de sear i du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e ase. ,las $. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti i alte Sti8uri ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn . Slav ,las (: m-u6inarea vremilor cea m-trit . 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav ,las !: Pe minunatul ntre -reo6i 1ucenicul Clement . 7i acum a 2sctoarei +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las $: =i6 a cuvioiei i stl- de
#)%

-timire . Slav 7i acum al 2sctoarei sau al Crucii 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Clement Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Punem un sin,ur Canon al 4ctoi8ului i dou Canoane ale Sfin6ilor -e o-t. al Sfntului Clement ,las & i al Sfntului +,atan,8el ,las $ Du- Cntarea a treia -unem Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i Cuvntul lui Dumnezeu . Slav alt Podobie ,las $: Cel ce Te0ai nl6at -e cruce . 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D =i6 cinstit a viei lui Bristos te0ai fcut. -realudate i Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. a-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile se -un du- rnduiala lor La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Cuviosului Clement. de la Cntarea a treia. -e -atru Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului lui . cu Sti8ul: Ce vom rs-lti Domnului +-ostolul din Cartea cea ctre 3ili-eni: 3ra6ilor. -etrecerea noastr n ceruri este . +liluia ,las ": Preo6ii Ti Doamne se vor mbrca ntru dre-tate . cu Sti8ul: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul: >u sunt ua Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I P+T<+ P41>2I<>+ CU=I4+S>I 1+ICII 24+ST<> L>2I+ La =ecernie du- Psalmul cel de sear i du- Catisma cea obinuit. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfintei ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor cereti . Slav 7i acum a 2sctoarei
#)&

Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav 7i acum a 2sctoarei ei +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfintei ,las (: ntru tine maic cu osrdie s0a -zit cel du- c8i- . Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfintei Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei 4binuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* +mndou Canoanele din 4ctoi8 i Canonul Sfintei -e -atru. ,las ( Du- Cntarea a treia -unem Sedealna Sfintei. ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfintei ,las ". Podobia: Cu cur,erile sn,iuirilor tale D Pomenirea ta cea cu obicei strin Lenia svrind0o i Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfintei. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Slav Tro-arul Sfintei. 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I CI2C>+ P41>2I<>+ C>LUI 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U J<IJ4<I> +<BI>PISC4PUL C42ST+2TI24P4LULUI De voiete cel mai mare facem Prive,8ere La vecernia cea mic -unem Sti8irile -e -atru. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz ntre 1ucenici . Slav ,las &: Pe nce-torul ierar8ilor i lauda -atriar8ilor . 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las ". Podobia: Casa >fratului . cu Sti8urile ei. Slav acelai ,las i aceeai PodobieD Pe Treimea cea cinstit . 7i acum a 2sctoarei. aceeai Podobie +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las !: 3luierul cel -storesc al binecuvntrii Tale . Slav 7i
#)'

acum al 2sctoarei acelai ,las: Javriil zicnd 6ie 3ecioar bucur0te . >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- Psalmul cel de sear cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . -rima Slav La: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e o-t. ,las !. Podobia: Prealuda6ilor 1ucenici . a-oi alte Sti8iri -e ,las ". Podobia: Cu ce cununi de laude . Slav ,las (: Limba ta cea iscusit -entru nv6tur . 7i acum m-ratul cerurilor -entru iubirea sa de oameni =o8odul i Proc8imenul zilei i a-oi trei Citiri +r8iereti La Litie -unem Sti8ira Bramului. a-oi Sti8irile Sfntului. cele Samo,lasnice ,las !: Cu dumnezeieti fa-te tru-ul m-reun cu sufletul. du- le,e cur6indu0l i celelalte. Slav acelai ,las i se cnt -rima Sti8ir: Cu dumnezeieti fa-te . 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile Sfntului ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor . cu Sti8urile ei. Slav ,las (: Inimile credincioilor arndu0le cu limba ta Jri,ore . 7i acum : 3ecioar care nu tii de mire +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. a-oi: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fo datG Urmeaz 9inecuvntarea -inilor. a-oi 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG i Citire Iar dac nu este Prive,8ere. du- +cum slobozete i Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum : Javriil zicnd 6ie 3ecioar bucur0te i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei: Javriil zicnd 6ie 3ecioar bucur0te . a-oi obinuitele Catisme. du- care -unem Sedelnele Sfntului Fde dou oriG. cu Sti8ira 2sctoarei lor. a-oi Polieleul. cu Sti8irile 1rimurilor Sfntului i Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu D 1ustrnd rtcirea celor ri credincioi Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei i facem Citire din =ia6a Sfntului Punem +ntifonul nti ,las $. Proc8imenul ,las $: Jura mea va ,ri n6ele-ciune . cu Sti8ul: +uzi6i acestea toate neamurile +-oi Toat suflarea i >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul -ilda
#)(

aceasta: Cel ce nu intr -rin ua n staul +-oi Psalmul %* i Sti8ira Sfntului ,las &: Cuvioase de trei ori fericite -reasfinte -rinte Se -une Canonul 2sctoarei de Dumnezeu. cu Irmosul. -e ase ,las ( i dou Canoane ale Sfin6ilor. cu Irmosul. -e o-t. ,las ! Punem Catavasiile: Pmntul cel roditor de adncime Du- Cntarea a treia -unem Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul ,las #. Podobia: 3ecioara astzi D Cu limba ta cea de Dumnezeu ,ritoare m-letiturile ritorilor le0ai ru-t slvite . Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului. Slav alt Luminnd. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Sfntului -e -atru. ,las $. Podobia: Cel ce de sus eti c8emat . Slav ,las !: Pe aluta Du8ului. -e vntorul eresurilor . 7i acum a 2sctoarei +-oi Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule i celelalte -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum al 2sctoarei: Javriil zicnd 6ie 3ecioar bucur0te . >cteniile i 4t-ustul +-oi se miruiesc fra6ii cu untdelemn din candela Sfntului Urmeaz Ceasul !. la care zicem Tro-arul Sfntului Du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul lui i 4t-ustul cel desvrit +-oi Ceasurile le facem du- rnduiala obinuit la vremea lor La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Sfntului. de la Cntarea a treia i a asea. -e o-t Proc8imenul ,las !: Jura mea va ,ri n6ele-ciune . cu Sti8ul: +uzi6i acestea toate neamurile . +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor. fiecruia i se d artarea Du8ului . +liluia ,las ": Lua6i aminte -o-orul meu >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul -ilda aceasta: >u sunt ua . Priceasna: ntru -omenire venic La mas se face mn,iere fra6ilor i citim via6a Sfntului 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 7+S>+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SLUI P@<I2T>LUI 24ST<U L>24342T 7I + C>L4< 1P<>U2@ CU DA2SUL

#))

La =ecernie du- Psalmul cel nce-tor i du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale 4ctoi8ului i trei ale Sfntului ,las ". Podobia: Cnd de -e lemn . Slav 7i acum a 2sctoarei Se -une Sti8oavna 4ctoi8ului. cu Slav 7i acum a 2sctoarei ei. a-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului ,las $: Dumnezeul -rin6ilor notri . Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum al 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Se -un amndou Canoanele 4ctoi8ului i un Canon al Sfin6ilor ,las " Du- Cntarea a treia -unem Condacul Sfntului ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D ntru -oruncile st-nirii -rive,8ind . a-oi Sedealna ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfin6ilor ,las $. Podobia: +rtatu0te0ai astzi D De marea vie6ii sc-nd dre-tul Lenofont i Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei Sti8oavna 4ctoi8ului. cu Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul Ceasurile i Litur,8ia mer, du- rnduiala obinuit la vremea lor 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 7+PT>+ +DUC><>+ 14+7T>L4< C>L4< 2T<U S3I2?I P@<I2T>LUI 24ST<U I4+2 JU<@ D> +U< Seara du- Psalmul cel nce-tor cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul -rima Slav. a-oi la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e o-t ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz D i Podobia: Trmbi6a cea cu aur ferecat 7i alte Sti8uri. acelai ,las. Podobia: Cel ce de sus eti c8emat D Preasfin6it dn6uire s facemC. Slav acelai ,las. nsui
$**

,lasul: 2u era cu cuviin6 6ie BrisostoameC. 7i acumC Proorocul David. care -entru tineC. a-oi =o8odul i Proc8imenul zilei i se -un trei Citiri. cele ar8iereti. care sunt scrise n ziua a treis-rezecea a lunii noiembrie La Sti8oavn se -un Sti8irile Sfntului ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor cu Sti8urile eiD Slav ,las &: Cuvioase de trei ori fericite -reasfinte -rinteC. 7i acumC. 2sctoare de Dumnezeu tu eti vi6a cea adevratCUrmeaz +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule iar du- Tatl nostru se -une Tro-arul Sfntului ,las (: Darul ,urii tale. ca o lumin de foc strlucindC. Slav . 7i acumC. Cel ce -entru noi Te0ai nscut din 3ecioarC i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfntului Fde dou oriG Slav 7i acum a 2sctoarei a-oi obinuitele Catisme. a-oi Sedelnele Sfntului i Citirea +-oi Polieleul cu Sti8irile 1rimurilor Sfntului i cu Psalmii cei alei Urmeaz Sedealna Sfntului ,las $. Podobia: S-imntatu0s0a Iosif CFde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei i aceeai Podobie +-oi +ntifonul ,las $. Proc8imenul ,las $: Jura mea va ,ri n6ele-ciune cu Sti8ul:: +uzi6i acestea toate neamurileC +-oi Toat suflareaC. >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul ctre iudeii cei ce veniser la dnsul: +min +min zic vou. cel ce nu intr -rin u n staulC a-oi Psalmul %* i zicem Slav ,las ": +stzi salt cu du8ul adunrile ar8iereilorC7i acumC. Pentru ru,ciunile 2sctoarei de DumnezeuC. a-oi 1iluiete0m DumnezeuleC i Sti8ira Sfntului ,las &: Trmbi6 cu aur ferecat te0ai artatCUrmeaz Canonul 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul -e ase. ,las ( i dou Canoane ale Sfin6ilor cu Irmoasele -e o-t. unul -e ,las (. iar al doilea -e ,las # Catavasiile: Pmntul cel roditor de adncimeC Du- Cntarea a treia se -une Sedealna Sfntului ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i Cuvntul lui Dumnezeu Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea se -une Condacul Sfntului ,las !. Podobia: Ceat n,ereascC. =eselitu0s0a n tain cinstita 9isericC. a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua se -une Luminnda Sfntului Fde dou oriG. 7i acum a 2sctoarei La Laude
$*!

-unem Sti8irile Sfntului -e -atru. ,las $. Podobia: Dat0ai semnC. Slav acelai ,las. nsui ,lasul: Printe Brisostoame. tu ca un ru dumnezeiete cur,torC. 7i acumC. Din toate nevoile izbvete -e robii tiC Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule se -une Tro-arul Sfntului. Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii: Cel ce -entru noi Te0ai nscut din 3ecioarC. a-oi >cteniile i 4t-ustul Se face miruirea fra6ilor cu untdelemn din candela Sfntului. a-oi Ceasul nti i 4t-ustul cel desvrit La Litur,8ie se cnt 3ericirile. din Canoanele Sfntului. de la Cntarea a treia a Canonului nti i de la Cntarea a asea a Canonului al doilea Du- =o8od se -une Tro-arul Bramului Domnului Iisus Bristos sau al 2sctoarei de Dumnezeu. a-oi Tro-arul Sfntului. Slav Condacul Sfntului. 7i acumC a Bramului sau a 2sctoarei: Ceea ce eti folositoareC Urmeaz Proc8imenul ,las !: Jura mea va ,ri n6ele-ciuneC. cu Sti8ul: +uzi6i acestea toate neamurileCi +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor un ar8iereu ca acesta se cuvenea s avemC. +liluia ,las ": Jura dr-tului va ,ri n6ele-ciune . a-oi >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul: >u sunt uaC. Priceasna: ntru -omenire venicC La mas se face mare mn,iere fra6ilor 2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 4PT+ P41>2I<>+ P<>+CU=I4SULUI P@<I2T>LUI 24ST<U >3<>1 SI<UL Seara du- Psalmul cel nce-tor i Catisma obinuit la: Doamne stri,at0am se -un Sti8irile -e ase ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor ceretiC. Slav ,las &: Cu n6ele-ciune de-rtndu0te de su-rrile vie6iiC. 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn se -un Sti8irile 4ctoi8ului. Slav . a Sfntului ,las $: Ca i -roorocul udndu06i aternutul cu lacrimiC. 7i acum a 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfntului ,las (: Cu cur,erile lacrimilor taleC. Slav 7i acum a 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul

$*"

La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei +-oi obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Punem amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfntului -e ase. ,las & Du- Cntarea a treia -unem Sedealna 4ctoi8ului ,las %. Podobia: Cuvntul m-reun cel fr de nce-utC Fde dou oriG. Slav C7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfntului ,las ". Podobia: Cel ce de sus eti c8emat . Ceasul /udec6ii de0 a -ururea nainte vzndu0l ai -lns cu amarC. a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfntului ,las ": Ca un finic nflorind -recum zice David. Cuvioase -rinteC. 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule iar du- Tatl nostru se -une Tro-arul Sfntului Slav 7i acum al 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul. Ceasul nti i celelalte du- rnduiala obinuit La Litur,8ie se -un 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a treia. -e -atru Proc8imenul ,las ': Scum- este naintea Domnului moartea Cuviosului Lui . cu Sti8ul:: Ce vom rs-lti DomnuluiC +-ostolul din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. roada du8ului este dra,ostea . +liluia ,las &: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . cu Sti8ul: Puternic -e -mnt va fi smn6a lui >van,8elia de la 1atei: Eis0a Domnul: Toate mi sunt date 1ie de la Tatl meuC Priceasna: ntru -omenire venic

2 EIU+ + D4U@E>CI 7I 24U+ +DUC><>+ 14+7T>L4< S3A2TULUI S3I2?ITULUI 1UC>2IC IJ2+TI> D> DU12>E>U PU<T@T4<UL La =ecernie du- Psalmul cel nce-tor i du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile Sfntului -e

$*#

ase. ,las $. Podobia: Ca -e un viteazC. Slav ,las (: De Dumnezeu Purttorule I,natieC. 7i acumCa 2sctoarei sau a Crucii 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfntului ,las !: 4. sufletul tu cel tare i de diamantC. a-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule Tatl nostru se -une Tro-arul Sfntului ,las $: 7i -rta obiceiurilor i urmtorul scaunul +-ostolilorC. Slav 7i acum a 2sctoarei. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul Sfntului Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* -unem amndou Canoanele 4ctoi8ului i al Sfntului -e ase. ,las $ Du- Cntarea a treia -unem Sedealna Sfntului ,las #. Podobia: Dumnezeietii credin6eC. Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea Condacul Sfntului ,las $. Podobia: +rtatu0 Te0ai astzi D De la rsrit astzi rsrindC. Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua se -une Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfntului. 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn se -un Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfntului ,las !: Stl-ul cel nsufle6it i icoana de du8ul insuflatC. 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule iar du- Tatl nostru se -une Tro-arul Sfntului Slav 7i acum al 2sctoarei. a-oi >cteniile i 4t-ustul. Ceasul nti celelalte asemenea La Litur,8ie se -un 3ericirile 4ctoi8ului. -e -atru i ale Sfntului. de la Cntarea a treia. -e -atru Proc8imenul ,las ': =eseli0se0va dre-tul de Domnul . cu Sti8ul: +uzi Dumnezeule. ,lasul meu +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. avnd ar8iereu mareC. +liluiaC ,las $: Dre-tul ca finicul va nfloriC. cu Sti8ul: <sdit fiind n casa DomnuluiC >van,8elia de la 1arcu: n vremea aceea venit0a Iisus i ucenicii lui n Ca-ernaumC. Priceasna: ntru -omenire venic 2 EIU+ + T<>IE>C>+ P41>2I<>+ S3A2TULUI S3I2?ITULUI 1UC>2IC IP4LIT P+P@ +L <41>I
$*$

FSLUK9+ LUI S> CA2T@ L+ P+=>C><2I?@G 7I + C>L4< 2T<U S3I2?I P@<I2?IL4< 247T<I 7I 1+<IL4< D+SC@LI +I LU1II 7I I><+<BI =+SIL> C>L 1+<>. J<IJ4<I> CU=A2T@T4<UL D> DU12>E>U 7I + LUI I4+2 JU<@ D> +U< La =ecernia cea mic se -un Sti8irile -e -atru. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz D La nl6imea dra,ostei lui Bristos suindu0te =asilieC i celelalte +-oi Slav ,las &: 4amenii lui Dumnezeu i credincioasele slu,iC. 7i acum a 2sctoarei: 2sctoare de Dumnezeu. tu eti vi6a cea adevratC La Sti8oavn se -un Sti8irile Sfntului ,las &. Podobia: + treia zi ai nviatCD De daruri -rea tare s0a fcut. credin6a a -zitC. Slav ,las &: Slu,i bune i credincioaseC. 7i acumC 2imeni din cei ce alear, la tineC. +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor ,las $: Ca cei ce sunte6i la obiceiuri ntocmai cu aPostolii i ai lumii nv6toriC. Slav 7i acum a 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns . a-oi >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- Psalmul cel nce-tor cntm 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . -rima Slav a-oi la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e o-t. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz D4r,anele daruluiC i alte Sti8iri ,las ". Podobia: Cu ce cununi de laudeC. Slav ,las &: Pe trmbi6ele Du8ului cele de tainC. 7i acum: Cine nu te va ferici -e tine Preasfnt 3ecioarC =o8odul i Proc8imenul zilei. du- care se -un trei Citiri Prima: n zilele acelea zise 1oise ctre fiii lui Israel: =ede6i. am dat naintea voastr -mntulC. a doua: Eis0a 1oise ctre fiii lui israel: Iat. al Domnului Dumnezeului tu este cerulC i a treia: Sufletele dre-6ilor sunt n mna lui DumnezeuC La Litie -unem Sti8irile Sfin6ilor ,las ": =eni6i slu/itorilor Treimii celei ceretiC. Slav ,las &: Pe ar8iereii lui Bristos i slava -rin6ilorC. 7i acumC. acelai ,las: Pe -odoaba fecioarelor i bucuria min6ilorC La Sti8oavn -unem Sti8irile Sfin6ilor ,las %. Podobia: 9ucur0te. cmara -ustnicilor . cu Sti8urile ei. Slav ,las %: S trmbi6m cu trmbi6 de cntriC. 7i acum: S trmbi6m cu trmbi6 de cntri i s -rivim de susC +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule .
$*%

du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor -e ,las $: Ca cei ce la obicei sunte6i ntocmai cu +-ostolii CFde dou oriG. a-oi: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioarCFa-oi datG. du- care urmeaz 9inecuvntarea -inilor. 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG. Psalmul ## i Citirea La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor ,las $ Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns Du- Catisme -unem Sedelnele Sfin6ilor Fde dou oriG. a-oi Slav 7i acum a 2sctoarei Du- aceea -unem Polieleul. cu Sti8irile 1rimurilor Sfin6ilor i Sedealna ,las $. Podobia: +rtatu0Te0ai astzi D n6ele-6ii nv6tori ai lumii Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Punem +ntifonul nti ,las $. Proc8imenul ,las $: Dre-6ii Ti se vor mbrca ntru dre-tate . cu Sti8ul: Jura mea va ,ri n6ele-ciune +-oi Toat suflareaC. >van,8elia de la Ioan: Eis0a Domnul: >u sunt uaC i Psalmul %*. Slav Pentru ru,ciunile mri6ilor Ti +r8ierei milostiveC. 7i acumC. Pentru ru,ciunile 2sctoarei de DumnezeuC +-oi 1iluiete0m DumnezeuleC. cu Sti8ira ,las &: =rsatu0s0a darul n buzele noastreC Se -une Canonul 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul. -e ase. ,las " i dou Canoane ale Sfin6ilor -e o-t. unul -e ,las " i altul -e ,las ( Catavasiile: Pmntul cel roditor de adncimeC Du- Cntarea a treia -unem Sedealna Sfin6ilor ,las (. Podobia: Pe n6ele-ciunea i cuvntul lui Dumnezeu . Slav alt Podobie asemenea. 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfin6ilor ,las ". Podobia: Pe -ro-ovduitorii cei tariCD Pe -ro-ovduitorii cei tari i de Dumnezeu -urttoriC. a-oi Icosul i Sina5arul Du- Cntarea a noua nu cntm Ceea ce eti mai cinstit . ci cntm Sti8irile 1rimurilor Sfin6ilor: 1rete suflete al meu -e Domnul D Pe cea mai cinstit i mai slvit dect otile cele ceretiC. a-oi Irmosul. iar du- aceea cntm aceeai Sti8ir a 1rimurilor i la celelalte Cntri ale 2sctoarei i la Tro-arele 2sctoarei de Dumnezeu La Tro-arele Canoanelor Sfin6ilor cntm la fiecare Tro-ar urmtoarea Sti8ir a 1rimurilor: 1rete suflete al meu -e cei trei ntre Ierar8i mari lumintoriC. i celelalte asemenea Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfin6ilor.
$*&

Slav alt Luminnd. 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Sfin6ilor -e -atru. ,las ". Podobia: Cu ce cununi de laudeC. Slav acelai ,las. nsui ,lasul: +stzi sufletele -mntenilor se nal6 de la cele -mntetiC. 7i acumC a nainte-rznuirii. acelai ,las: +stzi Bristos ca un Prunc se duce n 9isericC Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum a 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns . >cteniile i 4t-ustul i se miruiesc fra6ii cu untdelemn din candela Sfin6ilor +-oi Ceasul ! i 4t-ustul cel desvrit La Litur,8ie -unem 3ericirile Sfin6ilor din Canonul cel dinti. de la Cntarea a treia. -e -atru i din cel de0al doilea Canon. de la Cntarea a asea. -e -atru Proc8imenul ,las (: n tot -mntul a ieit vestirea lorC. cu Sti8ul: Cerurile vestesc slava lui DumnezeuC. +-ostolul din Cartea cea ctre >vrei: 3ra6ilor. aduce6i0v aminte de mai marii votriC. +liluia ,las $: 1rturisi0vor cerurile minunile Tale. DoamneC. >van,8elia du- 1atei: Eis0a Domnul ucenicilor Si: =oi sunte6i lumina lumiiC. Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru DomnulC 2S>12+<>: se cuvine s tim c dac se va ntm-la -omenirea celor Trei Sfin6i Ierar8i: a lui =asile cel 1are. Jri,ore de Dumnezeu Cuvnttorul i Ioan Jur de +ur n Duminica =ameului i a 3ariseului sau n Duminica 3iului celui risi-itor sau a Lsatului sec de carne. atunci: La =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii -e -atru. Slav . a Sfin6ilor. 7i acum . a 2sctoarei ,lasului de la =ecernia cea mic La Sti8oavn -unem Sti8ira nvierii Fo datG. a-oi -unem Sti8oavna Sfin6ilor. de la =ecernia cea mare. cu Sti8urile ei. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei -e acelai ,las Du- +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav . al Sfin6ilor. 7i acum al 2sctoarei: Taina cea din veac ascuns . >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- Psalmul cel obinuit i du- Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. a-oi trei ale Triodului i -atru ale Sfin6ilor Iar dac se va
$*'

ntm-la n Duminica Lsatului sec de carne. -unem trei Sti8iri ale nvierii. -atru ale Triodului i trei ale Sfin6ilor. Slav a Triodului. 7i acum a 2sctoarei ,lasului de rnd La Litie -unem Sti8ira Bramului. a-oi Sti8irile Triodului cele de la Laude. Slav a Sfin6ilor. 7i acumC a Triodului La Sti8oavn -unem Sti8irile nvierii. Slav a Sfin6ilor. 7i acumC a Triodului Du- +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioarC Fde dou oriG. a-oi Tro-arul Sfin6ilor Fo datG Du- 9inecuvntarea -inilor s-unem: 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG. Psalmul ## i Citirea La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al 2sctoarei. -e acelai ,las Du- Catisme -unem Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei i Citire din Tlcuirea >van,8eliei. a-oi Polieleul. cu Sti8irile 1rimurilor Sfin6ilor Dac se va ntm-la n Duminica 3iului <isi-itor sau a Lsatului sec de carne. atunci adu,m la Polieleu i al treilea Psalm: La rul 9abilonuluiC Du- aceea -unem Sti8irile 1rimurilor i Sedelnele Sfin6ilor. toate cte o dat. fr Sti8ira 2sctoarei. Slav Sedealna cea du- Polieleu. 7i acum a 2sctoarei i Citirile Sfin6ilor. +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului. Toat suflareaC. >van,8elia nvierii. nvierea lui Bristos vzndC i Psalmul %*. cu Sti8ira nvierii Punem Canonul nvierii cu Irmosul. -e -atru. a-oi al 2sctoarei de Dumnezeu. -e doi i al Triodului. -e -atru i a-oi al Sfin6ilor. -e -atru Catavasiile: Pmntul cel roditor de adncimeC Iar dac este n Duminica Lsatului sec de carne -unem Canonul nvierii -e -atru. a-oi al Triodului -e ase i al Sfin6ilor -e -atru i Catavasiile Triodului Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul Sfin6ilor. a-oi Slav Sedealna lor. 7i acumC. a Triodului i Citire Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Triodului i citim Sina5arul La Cntarea a noua. cntm: Ceea ce eti mai cinstit dect BeruvimiiC. a-oi du- Cntare -unem Luminnda nvierii. Slav a Sfin6ilor. 7i acumC a Triodului La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii.a-oi -atru ale Sfin6ilor cu
$*(

tot cu cea de la Slav . cu Sti8urile lor Iar dac se va ntm-la n Duminica lsatului sec de carne. atunci du- Sti8irile Sfin6ilor zicem Sti8ul: Scoal Doamne Dumnezeul meuC i cntm Sti8ira Samo,lasnic a Triodului ,las !: S ne cur6im mai nainte fra6ilor Slav tot aceasta. 7i acumC. Prea binecuvntat eti Iar dac nu este Duminica Lsatului sec de carne. atunci nu s-unem Sti8ira din Triod. iar du- Sti8irile Sfin6ilor -unem Slav a Triodului. 7i acumC. Prea 9inecuvntat eti Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem numai Tro-arul nvierii. >cteniile i 4t-ustul Se face obinuita ieire n -ridvor. Slav 7i acumC Sti8ira >van,8eliei i Ceasul ! La Ceasuri -unem Tro-arul nvierii. Slav al Sfin6ilor. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru -unem Condacul nvierii. a-oi al Triodului i al Sfin6ilor. -e care le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile ,las $. a-oi ale Triodului de la Cntarea a treia. -e -atru i ale Sfin6ilor de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od Tro-arul nvierii i al Sfin6ilor. a-oi Condacul nvierii. Slav a Sfin6ilor. 7i acumC a Triodului. Proc8imenul. +-ostolul. +liluia >van,8elia i Priceasna le -unem ale zilei i a-oi ale Sfin6ilor Dac se va ntm-la Srbtoarea Sfin6ilor Trei Ierar8i n Smbta Lsatului sec de carne. atunci: cntm Slu/ba lor =ineri mai nainte de Smbt. fr nici un fel de sc8imbare Iar dac Srbtoarea Sfin6ilor Trei Ierar8i va fi Luni. 1ar6i sau Koi n S-tmna brnzei: Duminic seara. du- Psalmul cel obinuit cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . -rima SlavC. Fiar n celelalte zile ale S-tmnii 9rnzei citim Catisma cea de rndG La: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile Sfin6ilor -e ase. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei nvierii. -e ,lasul SlaveiC Sfin6ilor. =o8odul. Proc8imenul zilei i Citirile Sfin6ilor a-oi >cteniile La Sti8oavn -unem Sti8oavna Triodului. Samo,lasnica -unndu0se Fde dou oriG i 1ucenicina. zicnd Sti8urile cele obinuite: Ctre tine am ridicat oc8ii meiC. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei
$*)

nvierii +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum a 2sctoarei i 4t-ustul La Pavecerni6 du- Cuvine0se s te fericim i Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Sfin6ilor Iar dac se va ntm-la -omenirea Sfin6ilor Trei Ierar8i n Koia S-tmnii 9rnzei. atunci 1iercuri la Ceasuri du- ru,ciunea Slbete. las. iartC.i du- metaniile cele fcute m-reun cu <u,ciunea Sfntului >frem. -aracliserul toac i tra,e toate clo-otele du- obicei i ndat zicem: =eni6i s ne nc8inmC Fde trei oriG. a-oi Psalmul cel obinuit. cu >cteniile i Sti8irile Sfin6ilor du- cum s0a scris mai sus. -e ase. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei Du- =o8od -unem Proc8imenul. a-oi Citirile Triodului i Proc8imenul: S nd/duiasc Israel s-re DomnulC. a-oi citirile Sfin6ilor Du- aceasta -unem <u,ciunea: nvrednicete0ne Doamne i >ctenia La Sti8oavn -unem Sti8irile Triodului. Samo,lasnica -unndu0se Fde dou oriG i 1ucenicina. cu Sti8urile cele obinuite. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei Du- +cum slobozete i Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum a 2sctoarei. a-oi >ctenia i trei metanii mari. du- care -unem <u,ciunea: Preasfnt TreimeC. a-oi: 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG i Psalmul ## Urmeaz Cuvine0se s te fericim i 4t-ustul +-oi intrm la mas i dezle,m la brnz i ou La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei nvierii Du- -rima Catism -unem Sedealna Triodului Fde dou oriG. care este scris du- a doua Catism. Slav 7i acum a 2sctoarei i Citirea zilei Du- a doua Catism -unem Sedelnele Sfin6ilor. amndou -use cte o dat. Slav 7i acumC. Sti8ira 2sctoarei de la Sedealna a doua. iar Sti8ira 2sctoarei de la Sedealna cea dinti se las. a-oi Citirea zilei Urmeaz Polieleul. cu Sti8irile 1rimurilor Sfin6ilor i Sedealna Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei i Citirea Du- aceea -rimul +ntifon ,las $. Proc8imenul Sfin6ilor ,las $: Preo6ii Ti se vor mbrca ntru
$!*

dre-tateC. Jura mea va ,ri n6ele-ciune . a-oi >van,8elia i Sti8ira Sfin6ilor Se -une Canonul 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul -e ase. Irmosul -unndu0se de cte dou ori i dou Canoane ale Sfin6ilor. cu Irmosul -e o-t Catavasiile: Pmntul cel roditor de adncimeC. cntndu0se n amndou stranele Iar acolo unde este Tricntare se las Canonul 2sctoarei de Dumnezeu i cntm Canoanele Sfin6ilor cu Irmoasele -e ase. Tricntarea Triodului -e o-t i Catavasiile Triodului Du- Cntarea a treia -unem Sedealna Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acumC a 2sctoarei ei i Citire a Sfin6ilor Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Sfin6ilor. a-oi Sina5arul Du- cntarea a noua -unem Luminnda Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei La Laude -unem Sti8irile Sfin6ilor. -e -atru. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei +-oi diaconul sau -reotul zice: Slav ?ie Celui ce ne0ai artat nou LuminaC i cite6ul zice: Slav ntru cei de sus lui DumnezeuC i celelalte Du- aceea >ctenia: S -linim ru,ciunea noastrC i cntm Sti8oavna Triodului. Samo,lasnica zilei Fde dou oriG i 1ucenicina. zicnd Sti8urile cele obinuite: Um-lutu0ne0am diminea6a de mila Ta DoamneC. Slav a Sfin6ilor ,las &: Ierar8ii lui Bristos i lauda Prin6ilor . 7i acumC acelai ,las: Pe -odoaba fecioarelor i bucuria min6ilorC. care este scris la Litie +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei nvierii. >ctenia: 1iluiete0ne -e noi. DumnezeuleC i >cfonisul +-oi -reotul zice: Cel ce este binecuvntatC Iar cntre6ii rsound: +min. ntrete Dumnezeule Sfnt i drea-taC. du- care urmeaz Ceasul ! La Ceasuri Tro-arul i Condacul Sfin6ilor. -e care le s-unem sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile Sfin6ilor din Canonul cel dinti. de la Cntarea a treia. -e -atru i din Canonul al doilea. de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul Bramului. dac este Bramul Domnului Bristos. sau al 2sctoarei de Dumnezeu i al Sfin6ilor. a-oi Condacul -raznicului Domnului Bristos. Slav al Sfin6ilor. 7i acumC al Bramului 2sctoarei de Dumnezeu sau: Ceea ce eti
$!!

folositoare cretinilorC Se -une Proc8imenul. +-ostolul. +liluia >van,8elia i Priceasna. nti ale zilei i a-oi ale Sfin6ilor Dac se vor ntm-la Sfin6ii Trei Ierar8i n 1iercurea S-tmnii 9rnzei cntm toat slu/ba lor n 1ar6ea aceleiai S-tmni. iar de se va ntm-la =ineri. n S-tmna 9rnzei. atunci cntm Slu/ba lor Koi. du- cum s0a artat mai sus 2 EIU+ + T<>IE>CI 7I U2+ P41>2I<>+ S3I2?IL4< 3@C@T4<I D> 1I2U2I CBI< 7I I4+2 La =ecernie du- Psalmul cel de sear i du- Catisma cea de rnd. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile Sfin6ilor -e ase ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor ceretiC. Slav ,las (: Doimea 1ucenicilor astzi a rsrit nouC. 7i acum a 2sctoarei La Sti8oavn -unem Sti8irile 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor ,las ": =eni6i adunarea credincioilor astzi cu laude s ncununmC. 7i acum a 2sctoarei +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor ,las %: 1inunile Sfin6ilor Ti muceniciC. Slav 7i acum a 2sctoarei a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul Sfin6ilor Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei. a-oi obinuitele Catisme. Sedelnele 4ctoi8ului i Psalmul %* Punem amndou Canoanele 4ctoi8ului i Canonul Sfin6ilor -e ase. ,las $ Du- Cntarea a treia -unem Sedealna Sfin6ilor ,las $. Podobia: Cel ce Te0ai nl6at -e Cruce Fde dou oriG. Slav 7i acum a 2sctoarei Du- Cntarea a asea -unem Condacul Sfin6ilor ,las #. Podobia: 3ecioar astziCD Din darul cel dumnezeiesc dar de minuni lund Sfin6ilorC. a-oi Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor. 7i acum a 2sctoarei +-oi Sti8oavna 4ctoi8ului. Slav a Sfin6ilor: Cu cntri vrednice de Laude credincioii s mrimC. 7i acum a 2sctoarei +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor. Slav 7i acum al 2sctoarei. a-oi
$!"

>cteniile i 4t-ustul Ceasurile le facem du- rnduiala obinuit. la care zicem Tro-arul i Condacul Sfin6ilor La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului. -e -atru i ale Sfin6ilor. din Canonul Sfin6ilor. de la Cntarea a treia. -e -atru Proc8imenul ,las $: Sfin6ilor care sunt -e -mntul luiC. cu Sti8ul: 1ai nainte vedeam -e Domnul naintea mea -uruteaC +-oi +-ostolul din Cartea cea ctre Corinteni: 3ra6ilor. voi sunte6i tru-ul lui Bristos i mdulare fiecare n -arteC. +liluia ,las ": Iat acum ce este bun sau ce este frumosC. >van,8elia de la 1atei: n vremea aceea c8emnd Iisus -e cei dois-rezeceC. Priceasna: 9ucura6i0v dre-6ilor ntru DomnulC Tot ntr0aceast zi i -omenirea celor ntru Sfin6i Printelui nostru 2ic8ita >-isco-ul 2ovo,orodului. 3ctorul de minuni Se svrete Soborul lui unde sunt 1oatele sale. sau la bisericile care0i -oart Bramul

$!#

LUNA #E'RUARIE ARE DOU.ECI I OPT DE .ILE% IAR DAC E"TE AN 'I"ECT ATUNCI ARE DOU.ECI I NOU DE .ILEB .IUA ARE 11 ORE% IAR NOAPTEA 1! ORE

2 EIU+ 2TAI 2+I2T>P<@E2UI<>+ 2TA1PI2@<II D412ULUI DU12>E>U 7I 1A2TUIT4<ULUI 24ST<U IISUS B<IST4S 7I P41>2I<>+ S3A2TULUI 1UC>2IC T<I342 La =ecernie du- Psalmul cel nce-tor i du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nainte-rznuirii. ,las $. Podobia: Ca -e un viteaz i trei ale Sfntului. ,las !. Podobia: Prea luda6ilor muceniciC. Slav ,las ": Defimat0ai -e cele -mnteti de aici Preafericite Trifone Cinstite . 7i acum a nainte-rznuirii acelai ,las: +stzi Simioan n bra6e -rimete -e Domnul SlaveiC Iar dac este =ineri seara se -une Slav a nainte-rznuirii. 7i acumC Do,matica ,lasului de rnd La Sti8oavna -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". Podobia: Casa >fratuluiC. cu Sti8urile ei. Slav 7i acumC. acelai ,las: Pe cel sfin6it Sfin6ita 3ecioarC a-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul 1ucenicului ,las $. 1ucenicul Tu Doamne TrifonC. Slav 7i acum al nainte-rznuirii ,las !: Ceata cereasc a ceretilor n,eri -rivind s-re -mntC. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii. Fde dou oriG Slav al Sfntului. 7i acumC al nainte-rznuirii Du- obinuitele Catisme. -unem Sedelnele nainte-rznuirii. Citirea i Psalmul %* Se -une Canonul nainte-rznuirii cu Irmosul. -e o-t. ,las $. al Sfntului ,las (. cu Irmosul -e -atru Du- Cntarea a treia -unem Condacul 1ucenicului ,las (. Podobia: Ca nite -r, a firiiCD Cu tria Treimii. mul6imea dumnezeilor o ai zdrobitC. a-oi Icosul i Sedealna ,las $. Podobia: De,rab ne0 ntm-inC. Slav 7i acumC a nainte-rznuirii Du- Cntarea a asea -unem Condacul nainte-rznuirii ,las &: Cuvntul cel ce este m-reun cu Tatl nevzut acum se vede cu tru-C. a-oi Icosul Du- Cntarea a noua -unem Luminnda
$!$

1ucenicului. Slav 7i acumC a nainte-rznuirii La Sti8oavn -unem Sti8irile nainte-rznuirii ,las ". Podobia: Casa >fratului . cu Sti8urile ei. Slav 7i acumC acelai ,las: Eiditorul cerului i al -mntuluiC +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru zicem Tro-arul 1ucenicului. Slav 7i acumC al nainte-rznuirii. a-oi >cteniile i 4t-ustul Ceasul !. la care zicem Tro-arul nainte-rznuirii.. Slav al Sfntului. 7i acumC al 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul nainte-rznuirii i a-oi 4t-ustul. aa facem i la celelalte Ceasuri La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul nainte-rznuirii de la Cntarea a treia. -e -atru i din Canonul 1ucenicului de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nainte-rznuirii i al Sfntului al cruia este Bramul i al 1ucenicului. a-oi Condacul Bramului. Slav al 1ucenicului. 7i acumC al nainte-rznuirii Proc8imenul ,las ':=eseli0se0va dre-tul de DomnulC. cu Sti8ul: +uzi Dumnezeule. ,lasul meu +-ostolul din Cartea cea ctre <omani: 3ra6ilor tim c celor ce iubesc -e DumnezeuC. a-oi +liluia ,las $: Dre-tul ca finicul va nfloriC. >van,8elia de la Luca: Eis0a Domnul ucenicilor Si: Iat dau vou st-nireC Priceasna: ntru -omenire venic va fi dre-tulC Dac se va ntm-la nainte-rznuirii ntm-inrii Domnului n vreo Duminic mai nainte de Duminica =ameului i a 3ariseului. atunci: Smbt seara la =ecernia cea mic -unem Sti8ira nvierii i Sti8irile 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8. a-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al 2sctoarei La =ecernia cea mare du- obinuitul Psalm cntm: 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . toat Catisma La: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nvierii. una a lui +natolie. a-oi trei ale nainte-rznuirii i trei ale 1ucenicului. Slav a 1ucenicului. 7i acum a 2sctoarei nvierii ,lasului de rnd La Litie -unem Sti8irile Bramului. a-oi Sti8irile
$!%

nainte-rznuirii. ale Sti8oavnei celei de la =ecernie. Slav a nainte-rznuirii ,las ": +stzi SimionC. Fcare este scris la: Doamne stri,at0am G. a-oi 7i acumC i -unem Sti8ira care este scris la Sti8oavna Utreniei cea de la SlavC: Eiditorul cerului i al -mntuluiC La Sti8oavn -unem Sti8irile nvierii. Slav 7i acumC a nainte-rznuirii +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioarC Fde dou oriG i al nainte-rznuirii Fo datG Urmeaz 9inecuvntarea -inilor. du- care: 3ie numele Domnului binecuvntat Fde trei oriG. Psalmul ## i Citirea La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul se -une Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav al Sfntului. 7i acumC al nainte-rznuirii Du- obinuitele Catisme -unem Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citire din Tlcuirea >van,8eliei Du- aceea citim: 3erici6i cei fr de -ri8anC. a-oi I-acoiul ,lasului i Citirea Urmeaz +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului. Toat suflareaC. >van,8elia nvierii. nvierea lui Bristos vzndC. Psalmul %*. Sti8ira nvierii Punem Canonul nvierii. cu Irmosul -e -atru. a-oi al 2sctoarei de Dumnezeu cu Irmosul -e trei. al nainte-rznuirii cu Irmosul -e -atru i al 1ucenicului tot -e -atru Catavasiile Praznicului: Pmntul cel roditor de adncimeC Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul nainte-rznuirii. a-oi Sedealna Sfntului. Slav 7i acumC al nainte-rznuirii. du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul nvierii La Cntarea a noua cntm: Ceea ce eti mai cinstit dect BeruvimiiC. a-oi Luminnda nvierii. Slav a 1ucenicului. 7i acum a nainte-rznuirii La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii i una a lui +natolie. ale nainte-rznuirii. de la Sti8oavna cea de la Utrenie. cu Sti8urile lor. Slav Sti8ira >van,8eliei. 7i acum: Prea 9inecuvntat eti Punem Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule se -une Tro-arul nvierii. >cteniile i 4t-ustul cel mare Se face obinuita ieire n -ridvor i se citete din nou nv6tura Sfntului Teodor Studitul i a-oi se face Ceasul !. la care zicem Tro-arul nvierii. Slav al nainte-rznuirii. 7i acum al
$!&

2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru -unem Condacul nainte-rznuirii i a-oi 4t-ustul cel desvrit La Ceasul # -unem Tro-arul nvierii. Slav al 1ucenicului. 7i acumC al 2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru -unem Condacul nvierii +semenea facem i la celelalte Ceasuri. zicem mai nti Tro-arul nvierii. a-oi al nainte-rznuirii i al 1ucenicului sc8imbndu0le La fel facem i cu Condacele. nti -unem Condacul nvierii i al nainte-rznuirii. -e care le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile 4ctoi8ului -e -atru. a-oi al nainte-rznuirii. de la Cntarea a treia. -e -atru i ale Sfntului de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nvierii i al nainte-rznuirii. a-oi al Sfntului al cruia este Bramul i a-oi al 1ucenicului. Condacul nvierii i al Bramului. Slav al 1ucenicului. 7i acumC al nainte-rznuirii Proc8imenul. +-ostolul. +liluia >van,8elia i Priceasna le -unem mai nti ale Duminicii. a-oi ale Sfntului Se cuvine s tim c de se va ntm-la nainte-rznuirea ntm-inrii Domnului n Duminica 3ariseului sau a 3iului <isi-itor sau a Lsatului sec de carne. atunci: Smbt seara la =ecernia cea mic -unem Sti8irile nvierii i ale 2sctoarei de Dumnezeu din 4ctoi8. a-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav 7i acum al 2sctoarei >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare -unem trei Sti8iri ale nvierii. una a lui +natolie. a-oi trei ale Triodului i trei ale nainte-rznuirii Iar dac este Duminica Lsatului sec de carne. cntm trei Sti8iri ale nvierii. a-oi -atru ale Triodului i trei ale nainte-rznuirii. Slav a Triodului. 7i acum a 2sctoarei ,lasului de rnd La Litie -unem Sti8ira Bramului i a-oi Sti8irile nainte-rznuirii. cele de la Sti8oavna =ecerniei. Slav a Triodului. 7i acumC a nainte-rznuirii. cea de la Sti8oavna Utreniei La Sti8oavn -unem Sti8irile nvierii. Slav a Triodului. 7i acumC nainte-rznuirii +-oi +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule . i du- Tatl nostru
$!'

-unem Tro-arul: 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar Fde dou oriG i al nainte-rznuirii o dat i urmeaz 9inecuvntarea -inilor. du- care -unem: 3ie numele Domnului binecuvntat de acum i -n0n veac Fde trei oriG i Citirea Iar unde nu este Prive,8ere. du- +cum slobozete .Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul nvierii. Slav 7i acumC al nainte-rznuirii i 4t-ustul La Pavecerni6 du- Cuvine0se s te fericim . Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Condacul nainte-rznuirii. Slav 7i acumC al Triodului La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul Tro-arul nvierii Fde dou oriG. Slav 7i acumC al nainte-rznuirii +-oi obinuitele Catisme i Sedelnele nvierii. cu Sti8ira 2sctoarei lor i Citirea Punem a-oi: 3erici6i cei fr de -ri8anC i Tro-arele nvierii: Soborul n,eresc s0a miratC. du- care urmeaz I-acoiul. +ntifoanele i Proc8imenul ,lasului Toat suflareaC. >van,8elia nvierii. nvierea lui Bristos vzndC. Psalmul %* i Sti8ira nvierii Punem Canonul nvierii cu Irmosul -e -atru i al 2sctoarei de Dumnezeu -e doi i al nainte-rznuirii -e -atru i al Triodului. -e -atru Se -un Catavasiile Praznicului Iar dac este Duminica Lsatului sec de carne -unenm Canonul nvierii -e -atru. a-oi al nainte-rznuirii. -e -atru i al Triodului. -e ase i Catavasiile Triodului Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul nainte-rznuirii. a-oi Sedealna Triodului Fde dou oriG. Slav 7i acumC a nainte-rznuirii Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Triodului La Cntarea a noua cntm: Ceea ce eti mai cinstit dect BeruvimiiC. a-oi Luminnda nvierii. Slav a Triodului. 7i acumC a nainte-rznuirii La Laude -unem -atru Sti8iri ale nvierii. a-oi una a lui +natolie i trei ale Triodului cu Sti8urile lor Iar dac este Duminica Lsatului sec de carne -unem -atru Sti8iri ale nvierii i -atru ale Triodului cu Sti8urile lor. Slav a Triodului. 7i acumC: Prea 9inecuvntat eti Urmeaz Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem numai Tro-arul nvierii. a-oi >cteniile i 4t-ustul cel mare.

$!(

Slav 7i acumC Sti8ira nvierii. i urmeaz Ceasul !. care se face n -ridvor La Ceasuri -unem Tro-arul nvierii. Slav al nainte-rznuirii. 7i acum a 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul Praznicului i al Triodului -e care le zicem sc8imbndu0le La Litur,8ie -unem 3ericirile ,lasului. -e -atru. a-oi ale Triodului. de la Cntarea a treia -e -atru i ale nainte-rznuirii de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od se -une Tro-arul nvierii i al nainte-rznuirii. Slav Condacul Triodului. 7i acumC al nainte-rznuirii Proc8imenul ,lasului. +-ostolul. >van,8elia i Priceasna le -unem ale zilei Iar dac este Duminica Lsatului sec de carne -unem Proc8imenul Triodului. Priceasna zilei i a Triodului. iar slu/ba Sfntului Trifon o cntm cnd va socoti cel mai mare Dac se va ntm-la nainte-rznuirea ntm-inrii Domnului n Smbta. Lsatului sec de carne. atunci cntm Slu/ba nainte-rznuirii ntm-inrii Domnului. cu o zi mai nainte. adic n =inerea acelei s-tmni. m-reun cu Slu/ba Sfin6ilor C8ir i Ioan. i a lui Trifon La =ecernie du- Psalmul cel nce-tor i du- Catisma cea de rnd. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nainte-rznuirii i trei ale Sfin6ilor celor fr de ar,in6i. Slav a Sfin6ilor fr de ar,in6i. 7i acum a nainte-rznuirii La Sti8oavn -unem Sti8irile nainte-rznuirii. Slav a Sfin6ilor fr de ar,in6i. 7i acumC a nainte-rznuirii +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Sfin6ilor fr de ar,in6i. Slav a Sfntului Trifon. 7i acum a nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii. Fo datG. a-oi a Sfin6ilor fr de ar,in6iC Fo datG. Slav a Sfntului Trifon. 7i acumC. a nainte-rznuirii Se -un Catismele cele obinuite. a-oi Sedelnele nainte-rznuirii i Psalmul %* Canonul l -unem al nainte-rznuirii. -e ase. al Sfin6ilor fr de ar,in6i. -e ase i a Sfntului Trifon. -e -atru Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul Sfin6ilor fr de ar,in6i i al Sfntului
$!)

Trifon. Sedealna Sfin6ilor fr de ar,in6i. Slav a Sfntului Trifon 7i acumCa nainte-rznuirii Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul nainte-rznuirii Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfin6ilor fr de ar,in6i. Slav a Sfntului Trifon. 7i acumC a nainte-rznuirii La Laude -unem Sti8irile Sfntului Trifon. -e -atru. Slav tot a Sfntului Trifon. 7i acumC a nainte-rznuirii La Sti8oavn -unem Sti8irile nainte-rznuirii. Slav 7i acumCasemenea +-oi: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule Tatl nostru -unem Tro-arul Sfin6ilor fr de ar,in6i. Slav al Sfntului Trifon. 7i acumC a nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul. Ceasul !. la care zicem Tro-arul nainte-rznuirii. Slav al Sfin6ilor fr de ar,in6i. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor Du- Tatl nostru -unem Condacul nainte-rznuirii La Ceasul # se -une Tro-arul nainte-rznuirii. Slav al Sfntului Trifon. 7i acum a 2sctoarei Ceasului La fel zicem i la celelalte Ceasuri. Tro-arele Sfin6ilor sc8imbndu0le. iar Condacul numai al nainte-rznuirii Dac se va ntm-la nainte-rznuirea ntm-inrii Domnului Luni sau 1ar6i sau Koi n s-tmna brnzei. atunci: La =ecernie du- Psalmul cel de sear i du- obinuita Catism. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nainte-rznuirii i trei ale Sfntului de rnd. Slav a Sfntului dac are. 7i acum a nainte-rznuirii La Sti8oavn -unem Sti8irile Triodului. Samo,lasnica Fde dou oriG i 1ucenicina. Slav 7i acum nainte-rznuirii +-oi +cum slobozete Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acumC al nainte-rznuirii a-oi >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 du- <u,ciunea: Cuvine0se s te fericim i du- Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Condacul nainte-rznuirii La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii. Fde dou oriG. Slav al Sfntului. 7i acumCal nainte-rznuirii Du- -rima
$"*

Catism -unem >ctenia cea mic i Sedealna nainte-rznuirii Fde dou oriG Du- Catisma a doua -unem Sedealna Triodului. fr de >ctenie. a-oi Psalmul %*. iar du- aceea -unem Canonul nainte-rznuirii cu Irmosul -e o-t i al Sfntului -e -atru Unde este Tricntare cntm Canonul nainte-rznuirii cu Irmosul -e -atru i al Sfntului. -unem trei Tro-are -e doi i al Triodului -e o-t Se -une Catavasia Triodului Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul. a-oi Sedealna Sfntului. Slav 7i acumC a nainte-rznuirii Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul nainte-rznuirii Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului. Slav 7i acumC a nainte-rznuirii. Sti8oavna Triodului. Samo,lasnica Fde dou oriG i 1ucenicina. Slav 7i acumCa nainte-rznuirii +-oi du-: 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acumC al nainte-rznuirii. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Ceasuri se -une Tro-arul nainte-rznuirii. Slav al Sfntului. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor. iar du- Sfinte Dumnezeule se -une Condacul nainte-rznuirii La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul nainte-rznuirii. de la Cntarea a treia. i ale Sfntului. dac are. de la Cntarea a asea. iar dac nu are. se -un 3ericirile tot din Canonul Praznicului Du- =o8od urmeaz Tro-arul nainte-rznuirii i al Sfntului al cruia este Bramul i al Sfntului de rnd +-oi Condacul Bramului. Slav al Sfntului de rnd. 7i acumC al nainte-rznuirii Proc8imenul. +-ostolul. >van,8elia i Priceasna le -unem ale zilei i ale Sfntului Se cuvine s tim c de se va ntm-la nainte-rznuirea ntm-inrii Domnului 1iercuri sau =ineri n S-tmna 9rnzei. atunci: 1ar6i seara du- Psalmul cel obinuit i du- Catisma cea de rnd. la: Doamne stri,at0am -unem trei Sti8iri ale nainte-rznuirii i trei ale Sfntului. Slav a Sfntului. dac are. 7i acumC a nainte-rznuirii +-oi -unem Sti8oavna Triodului. Samo,lasnica Fde dou oriG i 1ucenicina. cu

$"!

Sti8urile cele obinuite. Slav 7i acumC a nainte-rznuirii Iar du- +cum slobozeteC. Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acumC a nainte-rznuirii. du- care urmeaz >ctenia la care se fac trei metanii mari i 4t-ustul nce-em Pavecerni6a cea mare . cntm nce-nd de la cuvintele: Cnd am stri,at euC. la care cntm Tricntarea Triodului. cea dinti Du- Sfinte Dumnezeule cel final -unem Condacul nainte-rznuirii i facem trei metanii mari i -unem ru,ciunile i obinuitul 4t-ust La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii. Fde dou oriG. Slav al Sfntului. 7i acum a nainte-rznuirii Du- -rima Catism -unem >ctenia cea mic i Sedealna nainte-rznuirii Fde dou oriG Du- a doua Catism -unem Sedealna Triodului . fr de >ctenie Fde dou oriG. Slav 7i acumC a 2sctoarei Crucii +-oi Psalmul %* i du- aceea Canonul nainte-rznuirii cu Irmosul -e ase i al Sfntului cu Irmosul -e -atru. a-oi al Triodului tot -e -atru Iar cnd avem Tricntare . atunci cntm Canonul nainte-rznuirii cu Irmosul -e -atru. a-oi al Sfntului -unem trei Tro-are. -e doi i al Triodului. -e o-t Se -une a-oi Cntarea cea de rnd a Canonului zilei. -e -atru i al Tricntrii celui de al doilea. -e -atru Iar Tricntarea cea dinti se cnt la Pavecerni6 Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Sedealna Sfntului. Slav 7i acumC a nainte-rznuirii Du- Cntarea a asea -unem Condacul i Icosul Praznicului Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Sfntului. Slav 7i acum a nainte-rznuirii +-oi -unem Sti8oavna Triodului. Samo,lasnica Fde dou oriG i 1ucenicina. cu Sti8urile cele obinuite. Slav 7i acum a nainte-rznuirii +-oi 9ine este a ne mrturisi Domnului . Sfinte Dumnezeule . Tatl nostru -unem Tro-arul Sfntului. Slav 7i acumC al nainte-rznuirii. a-oi >cteniile i trei metanii mari. du- care se face Ceasul !. la care -unem Tro-arul nainte-rznuirii. Slav al Sfntului. 7i acumCal 2sctoarei Ceasurilor Du- Sfinte Dumnezeule se -une Condacul nainte-rznuirii Du- Ceea ce eti mai cinstit facem trei metanii mari i <u,ciunea. a-oi 4t-ustul.
$""

du- care se face Litie La fel zicem i la celelalte Ceasuri. Tro-arul nainte-rznuirii i al Sfntului. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul nainte-rznuirii La al Ceasul & -unem obinuitul Tro-ar i Citirea. du- Sfinte Dumnezeule -unem Condacul nainte-rznuirii Du- fiecare Ceas facem cte trei metanii mari i -unem <u,ciunea Ceasului i 4t-ustul cel final Iar =ecernia Praznicului se face la vremea sa +a cntm Slu/ba nainte Prznuirii. dac se va ntm-la n ziua de =ineri. att seara. ct i diminea6a la Utrenie n mod nesc8imbat La Pavecerni6 cntm Tricntarea Utreniei .cea dinti -e ,las &. Irmosul: Cu Dumnezeiasc strlucirea ta. 9unule Iar dac se va ntm-la nainte-rznuirea ntm-inrii Domnului n Smbta Lsatului sec de brnz. atunci seara du- obinuitul Psalm i du- Catisma cea de rnd. la: Doamne stri,at0am -unem Sti8irile -e ase. trei ale nainte-rznuirii i trei ale Prin6ilor din Triod. Slav a Prin6ilor. 7i acum a 2sctoarei ,lasului Se face =o8od i Proc8imenul zilei. a-oi Citirea Triodului i Proc8imenul: S nd/duiasc Israel s-re DomnulC La Sti8oavn -unem Sti8irile Triodului. Samo,lasnica Fde dou oriG i 1ucenicina Sfntului. Slav a Prin6ilor. 7i acum a nainte-rznuirii +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru Tro-arul Prin6ilor. Slav 7i acum al nainte-rznuirii. a-oi >cteniile i 4t-ustul La Pavecerni6 du-: Cuvine0se s te fericim i du-: Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Condacul Prin6ilor. Slav 7i acum al nainte-rznuirii La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este Domnul -unem Tro-arul nainte-rznuirii. Fde dou oriG. Slav al Prin6ilor. 7i acumC al nainte-rznuirii +-oi binuitele Catisme i amndou Sedelnele Prin6ilor. Slav 7i acum a nainte-rznuirii. du- fiecare Sedealn Se -une Psalmul %*. Canonul nainte-rznuirii cu Irmosul -e ase. Irmosul -unndu0se Fde dou oriG i Canonul Prin6ilor -e o-t Catavasii se -un Irmoasele Triodului: Cntare s cntm -o-oareC. iar Irmosul cntrii a doua a Triodului l -unem o
$"#

dat. i -e urm la final mai s-unem o dat acelai Irmos Du- Cntarea a treia -unem Condacul i Icosul nainte-rznuirii. Sedealna Prin6ilor. Slav 7i acum a nainte-rznuirii Du- Cntarea a asea. -unem Condacul i Icosul Prin6ilor Du- Cntarea a noua -unem Luminnda Prin6ilor. Slav 7i acum a nainte-rznuirii La Laude -unem Sti8irile Prin6ilor. -e -atru. Slav a Prin6ilor. 7i acum a nainte-rznuirii Do5olo,ia cea mare. iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul Prin6ilor. Slav 7i acum a nainte-rznuirii. >cteniile i 4t-ustul La Ceasuri se -une Tro-arul nainte-rznuirii. Slav al Prin6ilor. 7i acum al 2sctoarei Ceasurilor. a-oi Condacele. al nainte-rznuirii i al Prin6ilor. -e care le zicem sc8imbndu0 le La Litur,8ie -unem 3ericirile nainte-rznuirii. de la Cntarea a treia. -e -atru i ale Prin6ilor. de la Cntarea a asea. -e -atru Du- =o8od -unem Tro-arul nainte-rznuirii i al Prin6ilor. Slav Condacul Prin6ilor. 7i acumC al nainte-rznuirii. Proc8imenul ,las ': Luda0se0vor Cuvioi ntru SlavC. cu Sti8ul: nl6rile lui Dumnezeu n ,ura lor +-ostolul zilei din Cartea cea ctre <omani: 3ra6ilor. -acea s o alun,m i a Prin6ilor din Cartea cea ctre Jalateni: 3ra6ilor. roada Du8ului este dra,ostea +liluia ,las ": <sdit fiind n casa DomnuluiC. cu Sti8ul: 9ucura6i0v dre-6iilor ntru DomnulC >van,8elia zilei de la 1atei: Eis0a Domnul: Lua6i aminte la milostenia voastrC D i a Cuvioilor tot de la 1atei: Eis0a Domnul: Toate mi sunt date 1ie de la Tatl 1euC. Priceasna: ntru -omenire venic iar slu/ba Sfntului 1ucenic Trifon se cnt la Pavecerni6 sau dac nu. se cnt cnd va socoti cel mai mare 2 EIU+ + D4U+ 2TA1PI2+<>+ D412ULUI DU12>E>ULUI 7I 1A2TUIT4<ULUI 24ST<U IISUS B<IST4S Seara la =ecernia cea mic -unem Sti8irile Praznicului. -e -atru. ,las !. Podobia: Ceea ce eti bucuria cetelor ceretiC.
$"$

Slav 7i acumC: +stzi Sfin6ita 1aicCLa Sti8oavn -unem Sti8irile ,las ": Casa >fratului . cu Sti8urile ei: -rimul Sti8: +cum slobozete St-neC i al doilea: Lumin s-re desco-erirea neamurilorC. Slav 7i acumC acelai ,las i aceeai Podobie +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Praznicului. >ctenia cea mic i 4t-ustul La =ecernia cea mare du- Psalmul cel de nce-ut cntm 3ericit este brbatul care se teme de Domnul . -rima Slav La: Doamne stri,at0am cntm Sti8irile Praznicului -e o-t. cele Samo,lasnice ,las !: S-une Simioane -e cine ai -urtat n bra6eC. Slav 7i acum ,las &: S se desc8id ua cerului astziC =o8odul i Proc8imenul zilei i trei citiri -rima de la Ieire: Jrit0a Domnul ctre 1oise n ziua aceeaC. a doua: n Proorocia Isaiei: 3ost0a n anul n care a murit 4zia m-ratulC i a treia din Proorocia Isaiei: Iat Domnul ade -e nor uorC La Litie -unem Sti8irile Samo,lasnice ,las !: Cel vec8i de zileC. i celelalte Slav ,las %: 3erici6i Scri-turile. -recum a zis BristosC. 7i acum acelai ,las: Cel vec8i de zile -runc fcndu0se cu tru-ul La Sti8oavn -unem Sti8irile ,las ': m-odobete06i cmara ta. SioaneC. cu Sti8urile ei. Slav 7i acumC,las (: Cel ce se -oart -e Beruvimi i este ludat de SerafimiC Urmeaz +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i du- Tatl nostru -unem Tro-arul Praznicului ,las !: 9ucur0te cea cu dar druit 2sctoare de Dumnezeu 3ecioar C Fde dou oriG. du- care urmeaz 9inecuvntarea -inilor. a-oi: 3ie numele Domnului binecuvntat de acum i -n0n veacC Fde trei oriG. Psalmul ## i Sti8ira Praznicului Iar dac nu este Prive,8ere du- +cum slobozete . Sfinte Dumnezeule i Tatl nostru -unem Tro-arul Praznicului i 4t-ustul La Pavecerni6 du- Cuvine0se s te fericim Dumnezeule zicem Condacul Praznicului i Sfinte

1iezono-tica o cntm din 4ctoi8. cu Catisma cea obinuit Du- -rimul Sfinte Dumnezeule zicem n locul Tro-arului: Iat 1irele vineC. Tro-arul PrazniculuiD du- al doilea Sfinte Dumnezeule n locul Condacului: Pomenete

$"%

Doamne ca un bunC zicem Condacul Praznicului +-oi Doamne miluieteC Fde !" oriG i 4t-ustul Iar <u,ciunea: Pomenete Doamne -e cei ce ntru nde/dea nvieriiC nu o zicem La Utrenie du- cei ase Psalmi. la: Dumnezeu este DomnulC -unem Tro-arul Praznicului Fde trei oriG i obinuitele Catisme. a-oi Sedelnele Praznicului. tot Fde dou oriG i Citire din Tlcuirea >van,8eliei. du- care se dau lumnri fra6ilor i cntm Polieleul. Psalmii cei alei cu Sti8irile 1rimurilor Praznicului Urmeaz Sedealna Praznicului ,las $. Podobia: S-imntatu0s0a IosifC. Slav 7i acumC tot aceasta i Citirea Praznicului +ntifonul nti. ,las $ i Proc8imenul ,las $: Pomeni0voi numele Tu n tot neamul i neamulC. cu Sti8ul: <s-uns0a inima mea cuvnt bunC +-oi Toat suflareaC i >van,8elia de la Luca: n vremea aceea era n IerusalimC. Psalmul %*. Slav Pentru ru,ciunile 2sctoarei de DumnezeuC. 7i acumC tot aceasta. a-oi 1iluiete0m DumnezeuleC Sti8ira ,las &: S se desc8id ua cerului astziC Se -une Canonul Praznicului ,las #. alctuit de Cozma. Irmoasele -unndu0se cte dou ori. iar Tro-arele -unndu0se -e doi Catavasiile Praznicului. la care se cnt Irmosul n amndou stranele Du- Cntarea a treia. -unem Sedealna Praznicului ,las $. Podobia: S-imntatu0s0a IosifC. Slav 7i acumC tot aceasta Du- Cntarea a asea. -unem Condacul Praznicului ,las !: Cela ce ai sfin6it -ntecele 3ecioarei cu naterea TaC. Icosul i citim Sina5arul Du- Cntarea a noua nu cntm: Ceea ce eti mai cinstit ci -unem Sti8irile 1rimurilor Praznicului i iari fra6ii i a-rind lumnrile. du- care cntm Irmosul: n le,e n umbr i n Scri-turC care se cnt n amndou stranele Luminnda Praznicului Fde trei oriG. iar la Laude -unem Sti8irile Praznicului -e -atru. ,las $. Podobia: Dat0ai semn . Slav 7i acumC ,las &: Cela ce n minile cele btrneti n ziua de astziC. du- care urmeaz Do5olo,ia cea mare Iar du- Sfinte Dumnezeule -unem Tro-arul Praznicului. >cteniile i 4t-ustul Urmeaz Ceasul !. la care zicem Tro-arul Praznicului du- Tatl nostru -unem Condacul Praznicului celelalte i 4t-ustul cel desvrit La ceasul al doilea din zi ieim cu Litia afar din mnstire cntnd

$"&

Sti8irile Praznicului i Canonul. a-oi ntorcndu0ne cntm Ceasurile i Litur,8ia La Litur,8ie -unem 3ericirile din Canonul Praznicului. de la Cntarea a treia. i de la Cntarea a asea. -e o-t =o8odul i Proc8imenul ,las !: Cunoscut a fcut Domnul mntuirea Sa. naintea neamurilor a desco-erit dre-tatea SaC. a-oi Tro-arul Praznicului. Slav 7i acumC Condacul Praznicului i Proc8imenul ,las # Urmeaz Cntarea 2sctoarei de Dumnezeu: 1rete s