Sunteți pe pagina 1din 10

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

Conferina din 4 septembrie 1982 La vritable mission des humains est de se dvelopper jusqu la perfe tion !"dev#rata misiune a oamenilor este de a se de$volta p%n# la perfe iune& 'uli oameni %t se poate de obi(nuii )(i )n hipuie # au o misiune* +i nu au ni i apa it#i, ni i virtui, ni i alit#i, ni i haruri, dar (i-au pus )n ap # au misiunea de a restabili ordinea pe .#m%nt* /i %nd )i ve$i at%t de slabi (i de sfrijii0 1esi2ur, noi avem u toii o misiune, dar trebuie s# (tim are* .rin ipala misiune a omului este s# de$volte toi 2ermenii alit#ilor (i virtuilor pe are Cerul i-a depus )n el* C#, din %nd )n %nd, Cerul ale2e o fiin# pentru o misiune anume, (i asta este posibil* 1ar misiunea ole tiv# a oamenilor este s# se de$volte, puin %te puin, p%n# la perfe iune* Chiar da # sunt slabi, medio ri, ei au a east# misiune de )ndeplinit3 s# lu re$e, s# se ameliore$e, s# evolue$e* 1in p# ate, pentru falsele misiuni, muli sunt 2ata* +i se red apabili s# ridi e 4rana, a 5oana d"r , sau s# omande elementelor, s#-i vinde e pe bolnavi, s# )nvie morii* 1oar adev#rata lor misiune nu-i interesea$#* 1ar voi, dis ipoli ai 4raternit#ii "lbe 6niversale, o upai-v# mai )nt%i de a east# misiune, pe are 1umne$eu a dat-o tuturor oamenilor* Lu rai asupra voastr# )n(iv#, p%n# %nd atin2ei perfe iunea* /i pentru # )ntr-o e7isten#, are este at%t de s urt#, nu vei i$buti, v# vei )ntoar e s# v# re)n arnai, pentru a ontinua a east# mun # 2i2anti #* 5at#, dra2i frai (i surori, o pa2in# are nu onine mare lu ru, nu afli nimi din ea* Ce s# v# spun ast#$i 8 1a # m# )ntrebai3 91ar hiar sunt astfel de oameni pe lume 8:* ;h, l, l < /i )n # %i < C%i n-au venit la mine s#-mi spun# # au o mare misiune pe .#m%nt* 5ar eu )i priveam (i )n er am s# v#d are le sunt virtuile, alit#ile, forele, puterile, harurile0 ;h, l, l < +rau ni(te oameni m#runi, ni(te pr#p#dii0 1e unde vine lu rul a esta 8 +ste %t se poate de normal, de fires * 9Cum a(a8 = $i ei voi* + normal, e fires 8:* 1a* .rivii < 1a # observai oamenii, ei are sunt u adev#rat slabi, #rora le lipses at%tea lu ruri, din dorina de a fi eva, ineva, s#ra ii )n ear # puin s#-(i ima2ine$e, s# aute, s# se a2ae, s# read#, a s#-(i ree$e ilu$ia # repre$int# totu(i, %t de %t, eva* >oi ei slabi au a east# dorin# de a fi foarte puterni i* >oi s#ra ii = dorina de a fi foarte bo2ai* Cei ur%i au dorina de a fi ei mai frumo(i (i a(a mai departe, v# asi2ur* 1a* /i iat# de e a um vedem )n lume oameni are s-au e7ersat )n asemenea m#sur#, )n asemenea m#sur# s-au e7ersat, )n %t bluff-ea$#, )i )n(eal# pe eilali* ?e pre$int# )ntr-un mod u adev#rat artisti , perfe t* ;ameni )i vor rede, se vor
1

l#sa p# #lii, at%t de bine (tiu s# joa e, s# se pre$inte a fiind ni(te fiine e7traordinare, prin atitudinea, prin omportamentul lor*** 5ar eilali, are nu sunt larv#$#tori, nu sunt intuitivi, nu au dis ern#m%nt, ni i riterii, se las# du(i* /i oamenii a e(tia reu(es * 1e e 8 Chiar )n uvintele lor vor ar#ta din e ori2ini, din e familie se tra2 = de oni, de mar hi$i, de prini et * 1a, da, da0 !?pun& # sunt bo2ai, # au astele )n ?pania, )nele2ei 8 " est lu ru este e7trem de r#sp%ndit, pentru # oamnii nu pot di2era, nu-(i pot suporta medio ritatea, sl#bi iunea (i atun i vor sa-(i dea impresia # sunt %t de %t eva, ineva* +i da, (i hiar oamenii are se pre$int# a fiind foarte mari, foarte puterni i, a av%nd mult# for#, sunt foarte slabi, redei-m# < .entru # oamenii are au u adev#rat for#, are sunt u adev#rat puterni i, n-au nevoie s-o arate* +i nu se arat# ni iodat# foarte mari, foarte puterni i, fiind # au )n redere #, din moment e au )n interiorul lor eva real, puterni , minunat, mai devreme sau mai t%r$iu oamenii )(i vor da seama* 1e i ei red )n asta* 1e a eea o up# po$iii, adopt# atitudini are nu sunt ni i perfe te, ni i elevate, ni i evoluate, ni i divini$ate* +i joa # roluri obi(nuite* 1ar, )n realitate, sunt u adev#rat puterni i, au u adev#rat for#* .entru # ei nu au nevoie s#-(i arate fora* @n timp e eilali, pentru # nu au a east# for#, a east# putere, au nevoie s# o arate* "(a #, )n 5niiere, s-a tras a east# on lu$ie3 oamenii are sunt u adev#rat mari, nu vor s#-i arate m#reia* +i sunt mari* 5ar oamenii slabi vor s# se arate a fiind foarte mari* /i iat#, v# dau a um riteriulA de-a um )nainte nu v# mai punei la remor a a estor oameni* !1e-a um& s# (tii # ei are sunt u adev#rat mari, puterni i, nu joa # roluri* ?unt alte lu ruri are transpar, are ies din ei, da # vrei* /i ei ontea$# pe a este emanaii, pe a este radiaii, pe a este parti ule, ! are& se r#sp%ndes )n )ntrea2a lume* 5at# de i #, )n 4raternitatea "lb# 6niversal#, vei primi riteriile, m#sura, !vei afla& um s# m#surai, um s# lasai, um s# v# pronunai, um s# jude ai* /i a um, de unde a east# dorin# de a ju a ni(te roluri* Chiar (i )n 4raternitate sunt unii are au dorina de a ju a roluri mari*** @n fine, s# l#s#m asta < Care este misiunea noastr#, a tuturor 8 "(a um spunea a east# pa2in#, nu trebuie s# ne )n hipuim, a um, # avem misiunea de a salva lumea* 1a # Cerul ale2e pe ineva, asta e alt eva0 Bu poi repro(a nim#nui* 6n 5niiat, )nainte de a (ti # este ales, desemnat pentru o anumit# lu rare, nu-(i ima2inea$# !nimi &* +l lu rea$#, f#r# )n etare, mai )nt%i pentru a se purifi a, a se perfe iona, a se )nt#ri, a )nele2e0 +l nu se preo up# da # are o misiune sau nu* 1a # a reu(it u adev#rat )n pro2resul lui, )n sin eritatea lui, )n puritatea lui, )n inteli2ena lui, bine)neles # lumea invi$ibil# aut# mereu fiine are sunt pre2#tite, pentru a le da mun i de e7e utat = pentru # )n toat# lumea sunt at%tea, at%tea, at%tea lu ruri triste, neferi ite, la une, 2oluri de umplut, lu ruri de )ndreptat, este de ne)n hipuit* Bi i n-avem idee %te fapte, %te nenoro iri, %te tristei e7ist# )n )ntrea2a lume* Bu afl#m ni iodat#* 1esi2ur, mai apare %te eva )n $iare3 # )n utare (i utare ar# sunt oameni are sufer# de foame sau are mor, dar nu se poate pre$enta e se petre e )n )ntrea2a
2

lume* Ceea e se )nt%mpl# este de nedes ris* 5at# de e, lumea invi$ibil# nu poate )ndrepta tot, pentru #, a(a um am e7pli at )n alte onferine, spiritele ele mai puterni e, plasate el mai sus, nu pot fa e nimi ai i, pe .#m%nt, )n domeniul material* >oat# lumea a fost mirat#, hiar (o at#, pentru # a fost edu at# altfel, i s-a e7pli at alt eva, !anume& # spiritele invi$ibile au puteri depline* /i eu spun # au toate puterile* +i da, dar um se fa e #, )n planul fi$i , nu pot m# ar s# ridi e o foi# de i2ar# 8 /i totu(i, o foi# de i2ar# este at%t de u(oar# < + de-ajuns s# sufli peste ea (i-(i ia $borul* 5ar ele nu pot* ?-ar spune # a est lu ru ontra$i e tot e-am )nv#at* 5ar um, da # nu v# e7pli , unii vor fi revoltai sau indi2nai, iar alii mirai, (o ai* >rebuie s# v# e7pli = de(i e un lu ru deja e7pli at, dar um fr#iorul0 = )ntotdeauna este un fr#ior are n-a au$it* "(a # pentru el, am s# spun* ?# lu#m (edinele de spiritism, )n timpul #rora se petre fenomene, sunt obie te are se deplasea$#, !se aude& mu$i # (i se )nt%mpl# tot felul de lu ruri* 1ar u o ondiie3 ", da # e7ist# ineva are este medium* /i de e un medium 8 .entru # spiritele invi$ibile nu pot nimi pe .#m%nt da # nu li se furni$ea$# un fluid, o materie numit# e toplasm#, pentru a se putea materiali$a (i odat# materiali$ate = fie (i numai un bra = pot s# demole$e toat# asa* 1e i ele au puteri, dar pentru a le putea manifesta, ai i, ai i, ai i, pe .#m%nt, este nevoie de materie* + nevoie a ineva are s# le furni$e$e a east# materie = (i atun i sunt atotputerni e* 5at# de e v-am e7pli at # da # nu e7ist# f#pturi, lu r#tori, dis ipoli, fiine inteli2ente, devotate, pline de iubire, 2ata s# slujeas #, ni i hiar spiritele din @nalt nu pot remedia, nu pot salva omenirea* .entru # nu e7ist# andidai, ei nu pot 2#si pe ineva prin are s# se manifeste* 5at# de e trebuie s# le furni$#m mijloa e, iar mijloa ele suntem noi* "(a # atun i %nd e7ist# f#pturi pre2#tite pentru a east# mun #, spiritele din @nalt sunt apabile s# restabileas # tot, tot, tot, pe .#m%nt* 1ar um oamenii sunt at%t de o upai )n alt# parte, u treburile lor, u mun a lor, u %(ti2urile lor, u pl# erile lor, ele, s#ra ele, nu pot mare lu ru* 1ar a olo unde sunt slujba(i devotai, onsa rai (i are se pun u totul )n slujba lor, ele pot, prin a este fiine, s# fa # multe lu ruri pe .#m%nt* /i a(a v-am e7pli at )ntr-o $i # .#m%ntul este o fort#rea# imposibil de u erit, o fort#rea# )n are ni i spiritele eleste nu pot intra, nu o pot demola, nu o pot )nvin2e (i readu e +po a de "ur pe .#m%nt, pentru # este o fort#rea# !)n are nu se poate p#trunde&* 1ar da # = a(a um s-a )nt%mplat u multe fort#ree = e7ist# )n ea un tr#d#tor, ineva are onsimte, are ajun2e la )nele2ere u du(manul, el des hide porile, tr#dea$# (i fort#reaa apitulea$# = a(a um s-a )nt%mplat u atarii de ai i* /i spuneam3 9Ce sunt eu 8 +u sunt tr#d#torul num#rul 1<:* >oat# lumea era siderat#* >r#d#tor 8 1a* 1a* >r#d#tor, pentru # voi des hide porile a estei fort#ree (i ea va fi demolat# = adi # materialismul* +l este fort#reaa* /i vor intra prietenii no(tri, va fi eva de nedes ris < +i sunt apabili s# demole$e tot = adi # s# onstruias # tot < (Rsete) "(a #, dra2i frai (i surori, o s# io nim un pahar u marele tr#d#tor, u
3

tr#d#torul nr*1* '# a eptai a tr#d#tor 8 Bu v# a(teptai la asta < +i da, sunt tr#d#tor* 5ar a um, sunt alii are vor spune3 9Cum 8 @n2erii, "rhan2helii (i hiar 'arii 'ae(tri reu(es s# fa # lu ruri e7traordinare pe .#m%nt <:* "sta da, este un fapt istori , este un lu ru veridi * +i da, dar voi nu (tii # a este spirite eleste, invi$ibile pot s# fa # multe lu ruri (i ai i, pe .#m%nt* 1e e 8 .entru # e7ist# ele 4 elemente3 p#m%ntul, apa, aerul (i fo ul, (i ele sunt onduse, omandate de (efi, de spirite, de re2i = prinii, )n2erii3 @n2erul 4o ului, @n2erul "pei, @n2erul "erului, (i al .#m%ntului* /i %nd spiritele invi$ibile vor s# reali$e$e eva, ele se adresea$# elor 4 elemente (i reu(es s# fa # multe lu ruri* "ltfel nu pot* +ste la fel de adev#rat3 nu pot, )ntru %t orpul lor, da # vrei, materia lor, da # vrei, este at%t de subtil#, )n %t ea nu poate atin2e materia noastr#* .rivii, de e7emplu, undele3 ele tre prin orifi ii, prin interstiii, prin perei (i nu le putem )mpiedi a, nu le putem opri, pentru # sunt foarte subtile* 1ar da # ele ar fi puin mai dense, mai materiali$ate, n-ar putea tre e* 5at# de e spiritele luminoase, eleste, perfe te, divine (i are au deja ni(te puteri e7traordinare, nu pot atin2e materia, fiind # pentru a atin2e materia, trebuie s#-(i ondense$e propria materie* /i )n lo s-o ondense$e, eea e nu este )n interesul lor, se foloses de alii, are au materia ondensat# = de e7emplu un medium, are are o materie ondensat# = sau prin spiritele are au un orp eva mai ondensat* /i v-am e7pli at de asemenea # !printre& spiritele naturii = are repre$int# latura p#m%nt, ap#, aer, fo = ea mai puterni # este latura p#m%nt, iar elelalte sunt mai slabe* +le au ele patru elemente0 Cnomii, de e7emplu* "poi v-am e7pli at um sunt onstituii silfii (i ondinele, um sunt onstituite* 1ar salamandrele 8 D-am dat lu rurile e7trem de am#nunit* Bumai # trebuie s# mer2ei s# le #utai, s# le 2#sii* +u nu pot repeta mereu, mereu, mereu a este lu ruri* ?unt unii are m# )ntreab# deseori (i )n s risori3 9;, 'aestre, e este aura (i um poate fi ea de$voltat# 8 : ;h, l, l < +i nu (tiu # am vorbit despre aur# )n at%tea onferine = (i hiar a um %teva $ile < 1ar um au venit de dou#-trei $ile, nu au putut au$i* 5ar eu nu pot s# le s riu, s# le e7pli la nesf%r(it e este aura* >rebuie s# se des ur e* "m spus despre aur# lu ruri de are (tiina nu are ni i o idee* 1e e oamenii nu ites , nu )nva#, nu aut# 8 !@(i )n hipuie #& vin la mine E minute, 1E minute (i vor (ti tot, tot, tot3 tre utul, pre$entul, viitorul* /i hiar da # (tiu, nu le voi spune, pentru # )n 1E minute nu este u putin#* "(a # venind la mine, se )ntor u desa2a 2oal#* + minunat < >rebuie hiar s# avei 2rij#, de-a um )nainte, %nd venii la mine, s# v# luai u voi o batist# sau dou#, pentru # eu posed arta de a uda florile, de a fa e s# ur2# la rimile* .entru # e sunt la rimile 8 ?unt stropitul florilor* 1in %nd )n %nd e nevoie a florile s# fie udate, altfel vor muri* >rebuie s# pl%n2ei din %nd )n %nd* 1ar, s# pl%n2i0 Bi i ai i oamenii nu (tiu %nd s# pl%n2# (i de e* C%nd le spui una sola parola: cretino pl%n2 trei $ile (i trei nopi* (Rsete) Ca s# ve$i* 1ar da # aud o mu$i # elest# !888& nu pl%n2 ni iodat#* Bu sunt ni i emoionai, ni i mi( ai* 1ar %nd sunt ji2nii, pl%n2, pl%n20 Cu mine este e7a t invers3 eu nu pl%n2 %nd sunt ji2nit* Bu am fost
4

ni iodat# v#$ut pl%n2%nd %nd sunt ultra2iat sau neferi it, dar )n faa a eva elest, am fost v#$ut url%nd, pl%n2%nd )n hohote = ;ho < Bu, nu url%nd, i pl%n2%nd* (Rsete). +ste adev#rat 8 1a, este adev#rat* "( putea s# v# mai spun )n # multe lu ruri, desi2ur, dar0 " um, )n eea e prive(te misiunea* 'isiunea* Bu trebuie s# ne mai ima2in#m # suntem ale(i pentru o misiune important#, adi # de a salva lumea* 5ar 'arii 'ae(tri = vedei, e7ist# 'ari 'ae(tri, are au aproape toate alit#ile (i toate virtuile, dar nu sunt ale(i pentru o misiune* +7ist# muli 'ae(tri perfe i, dar ei nu au )n # o misiune* /i are este misiunea lor 8 ?# ontinue, s# trimit# 2%nduri bune, pentru salvarea omenirii* 1ar nu au primit o misiune, a de e7emplu, s# fie un avatar pentru a salva lumea* Cum se poate e7pli a a est lu ru 8 @n a est a$ se spune # )nelep iunea lui 1umne$eu este de nep#truns* 1e e a(a, de e altminteri 8 /i de e o anumit# persoan# este aleas# pentru a demola lumea (i nu o alta 8 1esi2ur, pentru a putea r#spunde la a east# )ntrebare, trebuie s# mer2i foarte departe, foarte departe, foarte sus (i hiar s# ai a el privile2iu de a vorbi, de a onversa u 5nteli2ena osmi #* .entru # 5nteli2ena osmi # unoa(te tot, este atot(tiutoare (i da # a ept# s# v# revele$e anumite lu ruri, atun i ! eea e aflai& este si2ur (i absolut* 1a, dar %nd ai at%tea de f# ut )n lume, %nd e(ti a(a de prins (i de )n ur at )n ie, at%t de le2at, le2at fedele(, )nl#nuit, um s# te poi o upa de lu ruri at%t de abstra te, de )ndep#rtate, de minunate, de ma2nifi e 8 /i ni i m# ar nu te 2%nde(ti la asta* 1ar sunt unii are se o up# de a este lu ruri* 1esi2ur, ei nu-(i p#r#ses , totu(i, a tivit#ile = ei au de lu ru, toi avem de lu ru pe .#m%nt* 1ar ei au o asemenea inteli2en#, ei )n ear # s# iupeas # puin, %teva minute de undeva, %teva minute de altundeva, a s# aib# m# ar o or#, dou# ore, trei ore libere, pentru a se putea lansa )n re2iuni, )n domenii, )n hestiuni, )n probleme are sunt deasupra vieii obi(nuite* "ltfel sunt muli, muli, muli = (i hiar am v#$ut are este mentalitatea multor oameni, muli, muli, muli, milioane* "(a au fost edu ai3 a totul s# fie urat, a totul s# fie ur#at, s# nu fie praf, s# fie ordine* ?unt femei are toat# viaa, )ntrea2a $i stau s# fa # urat, s# titreas #, s# spele* B-au avut ni iodat# m# ar E minute pentru a medita sau a iti* "(a au fost !)nv#ate&* ?unt foarte multe are nu se o up# de %t de ur#enie, totul e impe abil* 1ar mai sunt, totu(i, (i alte lu ruri < ; s# spunei3 9", preferai s# fie murdar, s# fie 888, s# fie de$2ust#tor <:* Bu* Bu* 1ar totu(i, nu toat# $iua < 1a # venii la mine, vei vedea # totul este impe abil, totul este urat* .entru # eu nu pot a epta0 de pild#, da # un tablou este doar puin )n linat, nu pot meditaA m# ridi , )l )ndrept (i m-am lini(tit* @n asemenea m#sur# la mine totul este )n ordine* /i nu las pe nimeni s# vin# la mine s# mun eas #, s#-mi spele lu rurile = )n afar# de m%n are* 1ar hiar (i m%n area pot s-o 2#tes * @nainte eu )mi f# eam tot* Bu apele$ pentru nimi la eilali* Bi i m# ar a s# m# tund* +u )mi tai sin2ur p#rul* @n timp e femeile0 (limbaj non verbal n.t.) /i ni i nu (tiu u e impurit#i se )n ar #* .#rul < ?tili(tii < Bu vreau s# vorbes ontra stili(tilor < ?unt oameni inteli2eni, re$onabili, inte2ri0 1a < (Rsete) Dreau s-o red, dar nu reu(es *
5

(Rsete) Ce vrei 8 !D# du ei la oafor& (limbaj non verbal n.t.) iar apoi )n ep rende$-vous-urile, )nt%lnirile0 1a # ai (ti e sunt stili(tii <<< 1e e vrei s# l#sai s# v# atin2# p#rul indivi$i bi$ari, pe are nu-i unoa(tei 8 Bu (tii # vi se las# anumite lu ruri (i vi se iau anumite lu ruri 8 .#rul este sf%nt, apul este sf%nt < Bu prea trebuie s# l#sai oamenii s# v# atin2# apul < 5at# lu ruri )n privina #rora oamenii sunt ne(tiutori, nu unos toate a estea* >rebuie o onferin# pe a east# tem#, a s# v# e7pli importana a estor lu ruri* 1ar, pe moment, suntem u toii FmisionaiG* /i asta e minunat* Bimeni de ai i nu fa e e7 epie* Chiar ei mai pr#p#dii, ei mai alambi ai, sunt pre$eni !la apel&, ei mai de$mo(tenii au o misiune* /i are este a east# misiune 8 ", s# lu re$e, s# de$volte tot eea e Cerul a pus )n noi* Bu e7ist# alt# misiune* "aa, apoi, da # am ajuns s# fim at%t de evoluai, de avansai, de potrivii pentru eva anume = (i v-am spus # lumea invi$ibil# aut# fiine potrivite pentru utare sau utare sau utare mun #, pentru a ajuta omenirea = ei bine, ea v# va da alt# misiune* Dei avea, de i, dou# misiuni3 prima, are este etern# = s# ontinuai s# v# spar2ei apul, s# )nv#ai -, iar ealalt#, are este e7 epional#, spe ial#, (i are vine din %nd )n %nd* 5at# um stau lu rurile* Ce s-ar mai putea ad#u2a 8 Bumai #, bine)neles, %nd e vorba de a fi perfe t, de a te pune la pun t, de a te de$volta, sunt )ntotdeauna lu ruri de spus* " esta este domeniul, domeniul el mai important, pe are l-am ales3 mereu um s# lu re$i, um s# 2%nde(ti , um s# m#n%n i, um s# bei, um s# te ompori* " esta este domeniul meu* /i da # aspirai la alte lu ruri, la alte (tiine, sunt %te (i %te (i %te0 urmai-le, suntei liberi < 1ar, )n iuda a estor (tiine, vei fi )ntotdeauna tri(ti (i neferi ii* 1e e 8 .entru # 5nteli2ena osmi # a aranjat lu rurile )n a(a fel = ea mi-a revelat asta = )n %t s# nu fii deplin satisf# ui, mulumii, m%ndri, )n iuda a tot e avei* .rivii savanii3 ei )n ear # s# lu re$e pentru a fa e fiina uman# s# pro2rese$e, )n ear # hiar s# des opere alit#ile, virtuile unor inse te, unor f#pturi, pentru a lua doar o elul# din a ele f#pturi (i a o introdu e, a o ad#u2a )n reierul sau printre elulele fiinei umane, pentru a a easta din urm# s# apete a ea virtute pe are o posed# inse ta respe tiv#* Chiar (i unele maimue* "u des operit # e7ist# o spe ie de maimue are au o asemenea iubire, o asemenea fidelitate fa# de familia lor, )(i iubes mult familia* /i da # ar lua o sin2ur# elul#, o parti ul#, eva, doar un nu leu (i l-ar inje ta la om, s-ar obine familii impe abile* (Rsete) Dedei, e aut# ei pentru a )mbun#t#i lu rurile 8 /i nimeni nu se 2%nde(te # 1umne$eu a pus )n noi (i voina, (i ima2inaia, (i inteli2ena, inima, dorina0 ", nu, nu, nu < +7terior3 um s# )mbun#t#e(ti, s# fii perfe t, s# fii inteli2ent, s# fii lon2eviv, s# nu fii bolnav (i ori e ai fa e e7terior, nu va dura prea mult, nu va fi perfe t* 1e e 8 .entru # 5nteli2ena osmi # a de retat s# nu fii ni iodat# satisf# ui interior, pentru # voi )n(iv# nu ai f# ut eforturi, nu ai lu rat, nu suntei perfe i, a(tepai totul din afar#* 1a, trebuie s# a(tept#m (i din e7terior, de e7emplu3 m%n #m, bem, respir#m, de i primim lu ruri* 1a, numai # e de datoria noastr# a, apoi, s# fa em eva u eea e am primit3 s# punem a ele lu ruri la treab# < ?# refle t#m, s# studiem, s# privim, s# mer2em, s#
6

as ult#m, dar s# nu r#m%nem numai u a east# latur# e7terioar#* .entru # latura e7terioar# nu ne poate de$volta, nu ne poate perfe iona* +a ne d# posibilitatea, hrana, doar materialul pentru a fa e noi )n(ine eva prin voina noastr#, prin eforturile noastre, prin inteli2ena noastr#* 1ar oamenii ni i asta nu au )neles* Bi i savanii* ?avanii lu rea$# pentru a ameliora, a perfe iona lu rurile, a-i fa e pe oameni feri ii, dar e7terior, prin tot felul de hestii3 9@n2hite asta < 5a asta < 'iroase asta <:* +i nu au )neles e este )n mintea 5nteli2enei osmi e* 5nteli2ena osmi # a spus3 9Bu vei fi ni iodat# deplin satisf# ui, )mplinii, o s# v# lipseas # )ntotdeauna eva <:* 1e e 8 "(a stau lu urile* /i am v#$ut e7emple* +7ist# oameni are au tot = au bo2#ii, au inteli2en#, au tot = dar du ei-v# s#-i vedei %t sunt de )n2rijorai, de bla$ai, de pr#bu(ii* /i te )ntrebi3 1e e 8 +i nu au )neles # eea e posed# e7terior este pentru foarte puin timp, iar apoi ! ad )n marasm&, pentru # )n interior sunt 2oi* @n interior nu au umplut !vidul&, nu au lu rat* ;amenii nu pot )nele2e asta, este e7traordinar <<< ?unt stupefiat s# o onstat* 1e e este a(a 8 +i nu unos natura uman#, nu (tiu um a fost ea format# )n atelierele 1omnului* B-au studiat ni iodat# asta* 5ar eu am studiat a est lu ru3 um este format omul )n atelierele 1omnului3 s# nu fie ni iodat# definitiv feri it, satisf# ut, at%ta timp %t n-a f# ut el )nsu(i eforturi pentru a lu ra* 1a, iat# um stau lu rurile* /i hiar da # nu posedai nimi , da # lu rai, vei fi mulumii, m%ndri, feri ii, oho < +7ist# astfel de oameni* B-au nimi , dar sunt m%ndri, mulumii, toat# lumea e a lor* ?punei-mi de e* ?unt nebuni, sunt i nii < (Rsete) 5ar eilali, are se sinu id, sunt normali < "(adar, dra2i frai (i surori, sunt lu ruri de )nv#at (i de de$voltat* Hai, dai-i drumul* ;perai-v#, modelai-v#, remediai* ?unt unii are au ear# )n interior, iar apoi eara0 de fapt, e plasm#* D-am vorbit deja despre asta* Chirur2ia esteti #, da # (tii um s# !a ionai&0 Chiar (i nasul < ?unt obli2at s# s urte$* /i a um, da # ineva m# )ntreab#3 91ar atun i nu trebuie s# lu r#m )n e7terior 8:* Ia da, ba da, trebuie s# lu re$i, trebuie s# des operi, trebuie s# aui, dar )n ambele laturi, nu numai )ntr-una dintre ele* ;amenii au o sin2ur# latur#* Bu, ambele < /i de e am%ndou# 8 .entru # 5nteli2ena osmi # mi-a spus3 9+u am f# ut dou# lu ruri: = a spus ea3 latura obie tiv# = ea )mi vorbe(te (tiinifi = (i ea subie tiv#:* "(a mi-a spus* ?unt dou# laturi (i am%ndou# sunt importante* 1a # de$voli numai latura subie tiv# = um sunt unii, !pentru are& nimi nu este obie tiv (i )i 2#se(ti prin ospi ii* "m%ndou#* 1e e 8 .entru a avea e hilibrul* /i de e a f# ut 5nteli2ena osmi # lu rurile a(a 8 Bu (tiu* 1e e a reat 1umne$eu lumea 8 >oat# lumea (i-a pus a east# )ntrebare = oamenii reli2iei, preoii0 Bimeni n-a re$ovat problema* /i vin io (i spun3 9/tii de e a reat 1umne$eul lumea 8 Ca s# se distre$e* /i se amu$# (i r%de ;h, l, l <:* .entru # altfel se pli tisea, a(a, de unul sin2ur* /i nimeni n-a e7pli at* Bu se (tie da # este adev#rat, dar mer2ei (i verifi ai* @ntrebai-l pe 1umne$eu de e < (Rsete). +l r%de (i r%de %nd vede um !sunt oamenii&* +l are nevoie de un
7

astfel de teatru* Cu )n2erii (i arhan2helii lui, se str%mb# de r%s* (Rsete). Lu rul a esta nu a fost ni iodat# e7pli at < 5ar a um, am s# v# spun %teva uvinte = pentru ei nou venii = !pentru a e7pli a& de e medit#m, de e st#m at%t )n t# ere, %nd ar trebui s# termin#m* Cei nou venii n-au fost de fa# %nd am e7pli at, am vorbit despre laser* /tiina a des operit laserul, mai )nt%i u ristale* La )n eput a fost rubinul* "poi au s himbat u smaralul (i u altele* " um u 2a$e* D-am e7pli at totul )n detaliu = (i hiar am dat numele ameri anilor are au des operit a est lu ru = (i # )n pre$ent e7ist# lasere foarte puterni e (i la e sunt folosite* 1ar )ntrebarea este um s-a ajuns s# se produ # un fas i ul luminos are mer2e )ntr-o dire ie, %nd, )n tre ut, oamenii au )n er at ani de $ile um s# fa # lumina s# mear2# )ntr-o dire ie, pentru # ea se propa2# )n toate dire iile, se )mpr#(tie* + foarte 2reu, dar au reu(it* Cum 8 ", )n #l$ind materia ristalului, iar atomii are vibrea$# )ntr-un anume fel = se io nes , se loves , e7ist# o di$armonie = ei nu pot produ e a east# Ffor# a tuturor forelorG* 1ar %nd au reu(it s# sin roni$e$e parti ulele, ele tronii, s#-i fa # s# vibre$e pe a eea(i lun2ime de und#, atun i se produ e o putere !e7taordinar#&* +u am v#$ut um !fas i olul& p#trunde prin lu ruri 2roase = red # era la 'ontral sau )n Japonia* 1ar !oamenii& s-au oprit ai i* +i fa multe u a east# des operire* +i vor hiar s# 2#seas # ra$a morii, pentru a putea s# ata e avioanele, s# distru2#, s# le aprind#, s# le doboare (i a(a mai departe* +i nu au des operit e am des operit eu* .entru # tot e se petre e )n planul fi$i , a ela(i lu ru, a elea(i le2i e7ist# )n domeniul spiritual, astral, mental (i a(a mai departe* 1ar um ei nu red asta, r#m%n mereu0 Ca (i u 2alvanoplastia spiritual#* >oat# lumea (tie e este anodul, e este atodul, e este soluia, iar apoi trebuie s# pui sus, la anod, un metal, o lam# = de aur sau de ar2int sau de plumb = (i o ima2ine din 2utaper # la atodA iar apoi s# fa i s# ir ule un urent ele tri , iar parti ulele din metalul respe tiv, are sunt sus !la anod& mai )nt%i intr# )n li hid, )n soluie = are onine, bine)neles a ela(i metal = (i apoi se lipes )n jurul ima2inii (i se obine o medalie de aur, de ar2int* " easta este 2alvanoplastia* >oat# lumea unoa(te a est lu ru* >oi studenii la himie (i la fi$i # (tiu asta* 1ar n-au interpretat, ! a s# des opere& # a ela(i fenomen se petre e (i u femeia )ns#r inat#* "i i sus, este anodul* Ce pui )n ap, )n a est anod 8 .lumb 8 "poi s%n2ele este li hidul, )n are sunt di$olvate multe metale* 5ar jos este atodul, unde este plasat# o ima2ine = ima2inea depus# de tat#* /i apoi, um se derulea$# toate (i um opilul devine de plumb sau de aur* 1a # este de plumb, este mereu boln#vi ios, este trist, pesimist, 2reoi0 1a # este de aur, este impe abil, este puterni , inteli2ent (i nimeni nu-l poate influena s# omit# f#r#dele2i* "(adar, mama fa e o 2alvanoplastie = fie stupid#, fie inteli2ent#3 fie rea$# riminali, derbedei, handi apai, (napani, fie sfini, profei, 2enii (i a(a mai departe* 1ar femeile nu (tiu asta* +le tr#ies ori um, 2%ndes ori e, absorb tot felul de lu ruri (i apoi se mir# de e opiii lor sunt a(a um sunt, bon#vi io(i* 1e e (tiina n-a des ifrat a est lu ru 8 Corespondenele sunt absolute* /i u toate e la fel, in lusiv u laserul* /i atun i am spus ai i3
8

9"s ultai-m#, dra2i frai (i surori* /i noi suntem un ristal, eva, un li hid sau un 2a$ (i noi suntem parti ule, suntem ele troni* Boi st#m ai i, medit#m, dar oare vibr#m pe a eea(i lun2ime de und#, adi # )n armonie, )n a eea(i dire ie 8:* Bu, fie are se 2%nde(te la alt eva (i atun i )n lumea invi$ibil# a este lu ruri se io nes unele de altele, 2%ndurile, (i atun i nu se produ e ni i un re$ultat spiritual* +i au meditat, au fost0 Bu* Bumai atun i %nd (tim um s# fa em a est lu ru, el d# re$ultate uluitoare* /i )n e fel 8 +7ist# un sin2ur lu ru pe are )l unoa(tem* .entru tot restul avem idei diferite, diferite, ima2ini diferite, pentru ori e totul este diferit* Bu poi da !o tem#&* @n timp e lumina, lumina, toat# lumea (tie e e lumina, )(i poate ima2ina lumina* 1e a eea spuneam3 95at#, da # ne on entr#m u toii asupra luminii (i l#s#m de-o parte alte lu ruri are vin, a(a, peste noi, atun i toate a este parti ule = fraii (i surorile =, toi ele tronii )n ep s# vibre$e pe a eea(i lun2ime de und#, pentru # este a eea(i ima2ine* "tun i se produ e o for# formidabil# (i, da # este ineva are s# (tie um s# o oriente$e, ea poate influena )ntrea2a lume, lumina )ntrea2a lume, salva )ntrea2a lume, vinde a )ntrea2a lume:* Bumai # n-ai ajuns s# fii on(tieni de a est lu ru, v# 2%ndii la alt eva* 1e a eea, trebuie s# e7ersai, s# e7ersai, s# e7ersai )ntr-una, %nd venii ai i, s# nu uitai ni iodat# asta* C%nd medit#m )n t# ere, lumina, doar lumina < Bimi alt eva* C%teva minute )n felul a esta* /i atun i se produ e laserul* +l poate fa e lu ruri e7traordinare, de ne)n hipuit, ne unos ute )n # savanilor* 5at# ea mai mare des operire are poate salva lumea* 1ar unde sunt parti ulele, atomii, ele tronii, protonii, me$onii, nu-i a(a, (i poltronii 8 (poltron = fricos, la n.t.) (Rsete). ", poltronii = fri o(ii = sunt ai i, dar ele tronii 8 Ce este FpoltronulG* + o parti ul# pe are am des operit-o eu* ?avanii )n # nu* +u au me$oni et * 1ar eu am des operit o nou# parti ul# are se nume(te FpoltronG* /i e e FpoltronulG 8 Cineva tem#tor, fri os, nu )ndr#$ne(te* 1e(i, %nd )i spune fetei3 9/tii, a( vrea s# v# s#rut, dar nu )ndr#$nes <:* 91ar )ndr#$ne(te, prietene, )ndr#$ne(te <G = spune fata* 5ar idiotul nu )ndr#$ne(te* @n timp e )n %nte ul pe are l-am %ntat adineauri, se spune3 9Cei are sunt )ndr#$nei, Diaa este frumoas# pentru ei )ndr#$nei:* 1a, am %ntat adineaori asta* 9Krasiv e jivota Lo2ato ioveL#t e smel: !9Diaa e frumoas# %nd omul este )ndr#$ne:&* 1e-a um )nainte, da # vrei u adev#rat s# fa ei eva, l#sai pentru %teva minute toate elelalte lu ruri, amintirile, una (i alta* "ltfel, altfel, vei veni ani de $ile ai i (i vei r#m%ne a eia(i, )n lo s# pro2resai* 1e e sunt fraii (i surorile a(a, %nd este u(or s# te on entre$i %teva minute asupra luminii 8 Cunoa(tei lumina, (tii e e lumina* 5at# adev#ratul laser < /i )ntr-o $i )ntrea2a lume va lu ra poate u a est laser = pentru bine* 4iind #, deo amdat#, oamenii se di$lo #, se distru2 u alte lasere* /i nu vam spus )n # nimi , nu v-am spus # omul are dou# lasere* @n fine, %nd vei au$i a ea onferin# vei )nele2e e sunt laserele* ;amenii sunt at%t de i2noani, de in on(tieni* 4ie are om poart# )n el dou# lasere (i nu (tie* /i a um 6B '5B6> 1+ '+15>"M5+*
9

http3NNOOO*Poutube* omNOat h8vQt1aOhvJpRsL

10