Sunteți pe pagina 1din 1

Sintez lecia rile vecine Romniei

UCRAINA RELIEFU L Relieful este variat. -Mii Carpatii Pduroi n nord-vest( !"# $%& -Mii Cri$eii n sud (#'(' $%& -Pod Podoli) n partea de vest& -Colinele *one+ului n sud-est& -C.,iprului n partea )entral- )u altitudini p.n la #'! de $& -C. Mrii ,e/re n sud REPUBLICA MOLDOVA Podiuri- dealuri 0oase i ).$pii for$ate pe un funda$ent foarte ve)1i- pre)a$2rian& -relief de )ueste i platouri stru)turale& -Pod Moldovei de ,ord -Pod. Moldovei Centrale ((3! $% -C.$pia Colinar a Moldovei de ,ord-C.$pia ,istrului Inferior. BULGARIA Relief variat -M-tii 4tara Planina ( 35" $- 6f. 7otev% -Mii Rila ( 8 ' $% -M-tii Rodopi ( #8# $%-Mii Pirin ( 8#( $% -C.$pia 9ra)iei superioare-C. :nalt a *unrii. SERBIA Relieful ur) n trepte de la , spre 4; -C. 6oivodinei in , (se)tor al C.$piei Panoni)e% -C. Moraviei in )entru -Mii 4er2iei n sudest -M-tii <lpii *inari)i n sud-vest. UNGARIA Relief predo$inant de ).$pie. C.$pia Panoni) )u $ai $ulte )o$parti$ente; -C. 9isei sau <lfold (p$.nt 0os% n est& -C. Cu$aniei sau Felfold (p$.nt nalt% n sud- ntre 9isa i *unre- )u dune de nisip i la)uri srate& -C. 7alatonului n sud-vest& Munti s)un=i (p.n la #!!! de $%; M-tii Matra- Mii 7a+on> n nord-vest. te$perat )ontinental de tran=itie -te$peratura $edie anual este de #! /rade C. *unrea-9isa- *ravaL. 7alaton ('8" +$p%

CLIM<

<PE

te$perat )ontinental )u ierni /eroase- veri )ani)ulare& -n 0urul Pens. Cri$eea )li$a este su2tropi)al. ,ipru- 7u/ul de 4ud,istru- *unrea*onet. -din Carpai i=vors) 9isa- 4iretul- Prutul.

te$perat )ontinental )u pre)ipitaii reduse (('!-''! $$?an. Prut- ,istru L. 4t.n)a-Costeti pe r.ul Prut

te$perat )ontinental )u influene $editeraneene n sud-est. *unreaMaria- 4tru$a.

6E@E9<9 4tepa i silvostepa n IE sud )u soluri fertile& 4ALURI Pduri de a$este) ()onifere- foioase% n nord-vest RE4UR4 E -Cr2une n 7a=inul *on2ass (lo)ul 3 n Europa%& -Minereu de fier; Drivoi Ro/ (lo)ul n Europa%& -Minereu de $an/an la ,i+opol ()el $ai $are din lu$e%& -=)$inte de titan (lo)ul pe /lo2%& -=)$inte de /rafit (lo)ul # n Europa%. PAPUL<F U)raina are )ea $ai IE $i)a rat a natalitii din AR<GE Europa (5-5 H n !!3% datorit $2tr.nirii populaiei Diev ( -" $ilioane lo).% Iar+ov- Adessa- *onet+Drivoi Ro/. Puterni) industriali=at - industria $etalur/i) -U)raina este un produ)tor i$portant al te1ni)ii de r=2oi. -la produ)ia de )ereal U)raina o)up lo)ul ( n Europa& la floarea soarelui lo)ul pe /lo2. -pun)tele de tre)ere a frontierei din Ro$.nia sunt 6i)ani i 4iret (rutier%- Ial$eu (feroviar%.

4tep i silvostep 4oluri fertile B $olisoluri ()erno=io$uri%. Pduri de foioase n )entru i nord 4ra) in resurse& ro)i de )onstru)ie ()al)ar- nisip )uaros%.

Pduri (#?3 din suprafaa rii% -n sud- ele$ente $editeraneene ( $i/dali- )1iparoi)astani%. Cr2uni (li/nit%$inereuri neferoase ()upru%- petrol- /a=e naturale%.

te$perat )ontinental )u nuante $editeraneene n sud. *unrea )u afluenii; 9isa9i$i- 4ava. r. 9i$o+ -pe *unre- la)ul 1idroener/eti) Porile de Fier Pduri de foioase 4olul )astaniu.

4tepa nu$it PU49C. 4oluri fertile Pduri de fa/ i ste0ar n =onele )olinare- $ontane. @a=e naturale2auEit- )r2une.

Cupru- $a/ne=it)r2une inferior

,atalitate ridi)at C1iinu- 9i/1ina9iraspol- 7lti.

4por natural ne/ativ (-(-"H% 4ofia- Plovdiv7ur/as- 6arna.

7el/rad (Araul <l2% ,ovi 4ad- ,is

ECA,AM IE

Industria ali$entarteEtil i )onstru)toare de $aini dau K din produ)ia industrial a rii. E)ono$ie preponderant a/rar. 4e )ultiv vi de vie tutun- floarea soarelui.

n tran=itie spre e)ono$ia de pia& ener/ia nu)lear asi/ur (!H din produ)ia de ener/ie ele)tri)& lo)ul la tutun& lo)ul # $ondial la ulei de trandafir& potential turisti) ridi)at; litoralul;,isipurile de aur- 6arna - 7ur/as

E)ono$ie in refa)ere dup r=2oiul din #888. -se re$ar) re/iuni industriale; re/iunea 7el/rad i )uloarul Moravei. -se )ultiv )ereal (lo)ul # la produ)ia de prune%& -pun)te de frontier )u Ro$.nia; 4ta$ora Moravia i Li$2olia.

*ensitatea populaiei; #!J lo)?+$p& Prin)ipala )on)entrare u$an n 0urul )apitalei (7udapesta% <lte orae; @>orPe)s- *e2re)en4=e/ed. E)ono$ie $odern - industrie )onstru)toare de $aini- ind. uoar i ali$entar& -se )ultiv )erealeplante te1ni)e- po$i fru)tiferi. -turis$ul )ultural este 2ine de=voltatur$at de turis$ul 2alneo-)li$ateri).