Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

Cod Fiscal.

DECIZIA Nr............./..................
Subscrisa S.C. ..................................................J/.............. cu sediul
social declarat in .,
str.
.............................
prin
reprezentantul sau reprezentantii legali , avand in vedere cererea fostului
nostru salariat D.na/D.l.................................................de desfacere a
CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA.
DECIDE:
Incepand cu data de.................. inceteaza CONTRACTUL
INDIVIDUAL DE MUNCA al D-nei/D-lui.-..............................................
conform prevederilor art. 55 lit. b din CODUL MUNII.
Precizam ca fostul nostru salariat/fosta noastra salariata, nu are debite
fata de subscrisa.
Durata concediului de odihna este de .............. zile , din care pe anul in
curs a fost folosit un numar de ............ zile.
Impotriva prezentei dispozitii de incetare a contractului de mumca susnumitul se poate adresa cu contestatie la.....................in termen de 30 de zile de
la comunicare.

DIRECTOR