Sunteți pe pagina 1din 18

REZOLVAREA PROBLEMELOR PROPUSE

Pagina 21-22
1)

Rotind cu 300 un obiect n fa a unei oglinzi plane, raza reflectat se rotete cu:
a) 450;
b) 600;
c) 300.

Rezolvare: Vom considera c obiectul luminos este liniar AB, aezat paralel cu oglinda plan. Analizm
mersul unei raze de lumin ce pornete din centrul segmentului AB.

B
R2

R1

La inciden normal, raza reflectat R1 se ntoarce pe acelai drum. Dac se rotete obiectul luminos cu
un unghi , atunci i unghiul de inciden al luminii pe oglind este tot . Iat deci c unghiul sub care se rotete
raza reflectat va fi, de asemenea, =300. Rspuns corect punctul c).
2)

Rotind o oglind cu 300 , raza reflectat se rotete cu:


b) 600;
c) 450.
a) 300;

Rezolvare: S presupunem c lumina cade pe oglind sub inciden normal: i1=00, r1=00. Rotind oglinda
cu unghiul i normala se va roti cu acelai unghi. Conform desenului, i2=r2=, adic raza reflectat se rotete cu
unghiul 2=600. Rspuns corect punctul b).

R1

n2
R2

O2

O1

3)
Un bloc transparent cu indicele de refrac ie n=1,73, umple un vas larg, cu fundul i pere ii laterali opaci.
n bloc este ncastrat un obiect de mici dimensiuni, la o adncime de 4cm. Care este raza minim a unui disc opac,
aezat pe suprafa a liber (plan i orizontal) a blocului, cu centrul pe verticala obiectului, astfel nct aceasta s
nu poat fi vzut ?
Rezolvare: Pentru ca sursa S s nu poat fi vzut din exterior trebuie ca la marginea discului s se
produc fenomenul de reflexie total. Raza minim a discului se ob ine din scrierea condi iei la limit:

r=900
Rmin.

S
n sin l = naer sin 90 0
Rmin . = h tgl = h

sin l =

1
1
=

n
3

tgl =

Rmin .

sin l
sin l
2
=h
=4
= 2 1,41 = 2,82cm
cos l
2
1 sin 2 l

4)
O raz de lumin cade normal pe fa a AB a unei prisme a crei sec iune principal este un triunghi
dreptunghic i are indicele de refrac ie n1=1,5. Pe fa a exterioar a prismei BC este o pictur de lichid. Care este
valoarea maxim a indicelui de refrac ie n2 a lichidului, pentru ca raza de lumin s se reflecte total n punctul I ?
Rezolvare:

C
600

600

A
0

Pe fa a AB a prismei i1=0 i r1=00; lumina cade n punctul I sub un unghi i2=600 . Pentru a se ob ine
reflexia total, lumina trebuie s treac ntr-un mediu optic mai pu in dens (n2<n1). La limit, n1sin600=n2sin900,
deci n2= n1sin600=1,5*2*31/2=1,30.
5)
Se dau k lame cu fe e plan paralele, de grosimi h1, h2,. hk .i indici de refrac ie n1, n2, nk aflate n aer.
Un punct luminos, aflat pe baza inferioar a ultimei fe e, i formeaz imaginea la o anumit nl ime h pe prima
fa . S se exprime h, n aproxima ia gaussian.
Rezolvare: Calculm pozi ia imaginii pentru situa ia n care se folosesc doar dou lame.

o
B

0
1

h1
n1
n2

h2

2
S
Conform desenului:

AB = A ' B ' + B ' C '

sau h tg 0 = h1 tg 1 + h2 tg 2

sin 0 = n1 sin 1

si n1 sin 1 = n 2 sin 2

In aproximatia

gaussiana : sin tg

sin 0
sin 0
sin 0
= h1
+ h2

cos 0
n1
n2

h=

si cos 1

h1 h2
+
n1 n2

Rela ia poate fi generalizat pentru k lame:

h=

h1 h2
h
+
+ ........ + k
n1 n 2
nk

6)
Un fascicul de radia ii monocromatice cade pe o lam cu fe e plan-paralele de grosime d=4mm i indice
de refrac ie n=31/2. A)S se determine unghiul de inciden i astfel ca fasciculul reflectat s fie perpendicular pe
cel refractat. B) S se calculeze deplasarea a fasciculului fa de direc ia ini ial dup traversarea lamei de
sticl, pe care cade sub unghiul de inciden ob inut la punctul a).
Rezolvare: a) Conform legii refrac iei avem:

sin i = n sin r
sin i = n cos i

si i + r = 90 0

sin r = cos i

tgi = n = 3 i = 60 0 ; r = 30 0

naer

i i

n
r

b)

i
A

naer

h
D

d
n

r
B

naer
i

sin i = n sin r

'
n sin r = sin i

i = i ' raza emergent este paralel cu cea incident.

Se calculeaz deplasarea introdus de lam din ADB:

sin (i r ) =
=

AB

= AB sin (i r )

unde

AB =

d
cos r

(din AA ' B)

d
4 1 4 3
sin(i r ) =
=
= 2,3mm
cos r
3
3 2
2

7)
Un om privete o piatr, sub unghiul de inciden normal, aflat pe fundul unui bazin de adncime
h=1m. Cu ct pare mai ridicat piatra fa de fundul bazinului ?
Rezolvare: Se construiete imaginea P a pietrei; se ob ine o imagine virtual situat la adncimea h.

r
naer

napa

I
i

P
4

napa sin i = sin r


In PII ' : tgi =

II '
;
h

iar in P ' II ' : tgr =

n aproxima ia gaussian :

tgi h ' sin i


1
=
=
tgr h sin r napa

pentru < 7 0

tg sin

h = PP ' = h h ' = h(1

II '
h'

3
) = 1 (1 ) = 0,25m
napa
4

8)
Un tub de sticl are pere ii groi i este umplut cu mercur . S se determine indicele de refac ie al sticlei,
tiind c diametrul coloanei de mercur, care este n realitate de 3mm, se vede aparent de ctre un observator, aflat
n afara tubului, ca fiind de 5mm.
Rezolvare: Desenm o sec iune transversal prin tub.

A
B

d/2

d /2

D/2
sin = n sin ;

sin =

d = D sin

d'
D
D
2 =
2
2
In AOB aplicam teorema sin usului :
=
sin sin (90 + ) cos( )
Tubul fiind sub ire lucrm cu aproxima ia unghiurilor mici:

sin ;

si cos( ) 1

sin

Rezult c ob inem succesiv:

n ;
n=

d
;
D

d'

d' = D =

D =

d D d
=
D n n

d 5
= = 1,67
d' 3

9)
O plcu cu suprafe ele plan paralele, de grosime h=3mm, este format din trei regiuni, plane i
paralele cu fe ele plcu ei, egale n grosime i avnd indicii de refrac ie: n1=31/2, n2=n1/k, n3=n2/k, unde k este o

constant. Mediul nconjurtor are un indice de refrac ie n0=2,5. Dac unghiul minim de inciden , pentru care se
produce o reflexie total pe suprafa a ce separ regiunile 2 i 3, este i1=300, s se determine valoarea lui k.
Rezolvare:

i1
n0

A
r1

n1

r1

n2

h
B

r2

r2
C

n3
n0
Fie punctele A, B, C de inciden ale razei de lumin h pe cele trei suprafe e. Avem succesiv:

n0 sin i1 = n1 sin r1

n1 sin r1 = n2 sin r2
n sin r = n sin 90 0
2
3
2
k=

n0 sin i1 = n3 sin 90 0

n0 sin i1 =

n1

k2

3
= 1,176
5 1

2 2

n1
=
n0 sin i1

10)
O raz de lumin intr ntr-o prism, a crei sec iune principal este un triunghi echilateral, sub un unghi
de inciden care corespunde devia iei minime. S se determine valoarea acelui unghi i indicele de refrac ie al
prismei, dac m=600 .
Rezolvare: La devia ie minim:

sin i = n sin r

m = 2i A
n=

A = 2r

iar
i=

r = 30 0

A+m
= 60 0
2

sin i sin 60 0
=
= 3 = 1,73
sin r sin 30 0

11)
Sec iunea principal a unei prisme este un triunghi echilateral. Unghiul de inciden , egal cu unghiul de
emergen , este de 450 . Ce valoare are indicele de refrac ie al prismei ?
Rezolvare: Sec iunea prismei fiind un triunghi echilateral, unghiul prismei este A=600. Deoarece i1=i2
nseamn c traversarea prismei are loc la minimum de devia ie :

m = 2i A

A = 2r

r = 60 0

Din legea refrac iei :

sin i = n sin r

n=

sin i sin 45 0
2
=
=
2 = 1,41
0
sin r sin 30
2

12)
Trei prisme identice, cu sec iunea principal triunghi echilateral, avnd indicele de refrac ie n=1,41 sunt
aezate ca n figura de mai jos. S se calculeze unghiul de devia ie minim pe ansamblul celor trei prisme.
Rezolvare: La devia ie minim parcursul razei de lumin prezint simetrie conform figurii de mai jos i
i1=i2, r1=r2 :

i1

r1
n

naer

Aplicam

formula : sin i = n sin r unde

r = 30 0 ;

sin i = 2

i1

r1

A = 2r ;

i = 45 0

naer

min . = 2i A

min . = 30 =

REZOLVAREA PROBLEMELOR PROPUSE

Pagina 36 - 38
1)
O raz de lumin intr ntr-o lam de sticl cu indicele de refrac ie 21/2 sub un unghi de 60 i apoi trece
ntr-o alt lam cu indicele de refrac ie 31/2. Ct este unghiul dintre raz i normal n a doua lam ?
Rezolvare: Prin refrac ie, raza de lumin se apropie de normal, ca n figur.

i1
I
h

r1
r1

n1
n2

r2

Din legea a doua a refrac iei:

n aer sin i1 = n1 sin r1

n1 sin r1 = n2 sin r2

sin i1 = n 2 sin r2 sin r2 =

sin i1 1
=
n2
2

r = 30 0

2)
Pe fa a inferioar a unei plci de sticl cu grosimea de 2cm i cu indicele de refrac ie 21/2 se plaseaz o
surs de lumin. Privit din cealalt parte se vede pe fa a superioar un disc luminos. Calcula i diametrul lui.
Rezolvare: La trecerea luminii din sticl n aer (naer<nsticl) se poate produce fenomenul de reflexie total
dac unghiul de inciden ndeplinete condi ia: i>=l.
Calculm unghiul limit, notat cu l:

1
2
=

l = 45 0
n
2
D
AB 2
D
In tiunghiul SAB : tgl =
=
=
D = 2d tg l = 4cm
SA d
2d

n sin l = naer sin 90 0

sin l =

r=900

B
l
d
l

3)
Care este raza minim de curbur a unei fibre optice de sticl (n=1,5) cu diametrul d=50m pentru care
lumina mai poate s se propage.
Rezolvare:

REZOLVAREA TESTULUI DE EVALUARE


Pagina 39.

1)
a.
b.
c.
d.

Principiul lui Fermat se enun a astfel:


ntr-un mediu omogen i izotrop lumina se propag n linie dreapt.
La trecerea dintr-un mediu n altul, direc ia de propagare a razei de lumin se schimb.
Lumina se propag ntre dou puncte pe drumul pentru care timpul de propagare este minim.
Drumul unei raze de lumin nu depinde de sensul ei de propagare.
Rezolvare: rspuns corect punctul c).

5)
Dac ntre o surs de lumin i un observator se interpune o lam de sticl cu fe e plan paralele cu
grosimea de 10cm, sursa pare:
a) mai apropiat cu 3,3cm;
b) mai apropiat cu 6,6cm;
c) mai ndeprtat cu 6,6cm;
d) sursa nu se mai vede din cauza reflexiei totale.
Rezolvare: Dac ntre sursa de lumin i observator se intercaleaz o lam cu fe e plan paralele, atunci
se va forma o imagine virtual S a sursei, ca n figur:

naer

S
x
d

Lama apropie sursa cu:

1
x = d 1
n

x = 10(1

1
2
) = 10 = 6,66cm
1,5
3

Rspuns corect B).

Probleme propuse
4/44 Raza de curbura a unei oglinzi convexe este de 40 cm. Un obiect este situat la 10 m
departare de oglinda. La ce distanta de oglinda se formeaza imaginea?
R: 19,6 cm.

A
A'
B

B'
F

V
x1

AOP

x2

AB obiect, AB imagine.
Imaginea obiectului AB prin oglinda se construieste folosind regulile:
- o raza de lumina care cade pe oglinda paralel cu AOP este reflectata dupa o directie trecand prin F;
- o raza de lumina care cade pe oglinda dupa o directie trecand prin C este reflectata pe acelasi drum.
Prima formula fundamentala a oglinzilor sferice:

1
1
2 1
R =2f.
+
= =
x 2 x1 R f
unde: R = 40cm, x1 = 10m, x 2 = ?
x1 R
1
2 1 2x R
x2 =
= = 1
x 2 R x1
Rx1
2 x1 R
Prin inlocuirea numerica a datelor din enunt:

x2 =

10 10 2 40
2( 10) 10 2 40

cm x 2 = 19,6cm

5/44 Pe axul optic in fata unei oglinzi convexe, cu raza de curbura de 10 cm, se afla un obiect la distanta
de 5 cm de varful oglinzii. Se cere distanta dintre obiect si imagine.
R: 7,5 cm.
Folosind constructia si notatia din problema precedenta, R = 10cm, x1 = 5m , notam distanta ceruta cu
d.
Conform desenului d = x 2 + x1 = x 2 x1

x1 R
1
1
2
+ = x2 =
x 2 x1 R
2 x1 R
5 10
Dupa inlocuirile numerice x 2 =
cm x 2 = 2,5cm .
2( 5) 10
d = 7,5cm

Din prima formula fundamentala

10

6/44 Imaginea unui obiect aflat la o distanta de 40 cm de o lentila cu convergenta C1 = 3 dioptrii, se


formeaza pe un ecran. Cu cat trebuie deplasat ecranul daca o a doua lentila, care are convergenta C 2 = o dioptrie,
se alipeste de prima?
R: 1,33 m.
L1
B
A'

A
O

F1

F2
B'

x1

x2

Prima formula fundamentala pentru prima lentila (L1 ) :

1
1
1
=
= C1
x 2 x1
f1
unde:

x1 = 40cm = 40 10 2 m

C1 = 3 dioptrii = 3m 1
x1
1
1 C x +1
= C1 + = 1 1
x2 =
, x 2 = 2m
x2
x1
x1
C1 x1 + 1
Pein alipirea celei de-a doua lentile (cu convergenta C 2 ) sistemul devine echivalent cu o lentila cu
convergenta C = C1 + C 2 .
Prima formula fundamentala pentru aceasta:

x1
x1
1
1

= C , x1 = x1 x =
=
2

x 2 x1
Cx1 + 1 (C1 + C 2 )x1 + 1
C 2 = 1 dioptrie = 1m 1 x = 0,66m
2
< x 2 Ecranul trebuie deplasat cu d = x 2 x2 = 1,33m , spre stanga.

x2
7/44 Un obiect cu inaltimea de 5 cm formeaza intr-o lentila biconvexa, pe un ecran o imagine inalta de 20
cm. Daca obiectul se indeparteaza de lentila cu 5 cm, pe ecran se formeaza o imagine de 10 cm. Care este distanta
focala a lentilei?
R: 20 cm.
Formulele fundamentale ale lentilelor:

1
1
1
x x = f
2
1

= y 2 = x2

y1 x1

(1)
, unde

y1 = 5cm

(2)

11

y 2 = 20cm (daca imaginea se formeaza pe ecran imaginea este reala, deci rasturnata y 2 < 0 ,
conform desenului din problema precedenta)

y 2 20cm
=
= 4 ,
y1
5cm
(1) 1 1 = 1 1 = 1 x1 = f (1 )
x1 x1
x1

f
f
(1) + (2) x1 = f [1 ( 4)] = 5 f
4
4
Dupa indepartarea obiectului de lentila cu d = 5cm ,
1
1
1
(1)
x x = f
2
1

, unde y1 = y1

= y 2 = x 2
(2)

y1 x1

(2) =

x1 = x1 + d x1 = x1 + d x1 = x1 d

y 2 = 10cm

(2) = y 2 = 10cm = 2
y1
5cm

x = x1
2

(1) x1 = f (1 )

(1) + (2) x1 = 3 f
2
3f
5f
f

x1 = x1 d
=
d d = f = 4d ,
2
4
4
f = 4 5cm = 20cm
8/44 Care va fi valoarea indicelui de refractie al unei lentile biconvexe simetrice, aflata in aer, astfel incat
focarele lentilei sa coincida cu centrele de curbura ale acesteia?
R: 1,5.

R2<0
O2

R1>0

V1

V2
n

Din formula distantei focale a lentilelor subtiri:

1
1
1
= (n 1)
R R
f
1
2

, unde R1 - raza primului dioptru,

12

O1

R2 - raza celui de-al doilea dioptru.


Lentila biconvexa simetrica R1 = R2 = R ;
1
1
2
R
1
1 1
= (n 1)
= (n 1) + = (n 1) f =
f
R
2(n 1)
R R
R R
lentilei coincid cu centrele de curbura ale acesteia f = R 2(n 1) = 1

R1 = R, R2 = R
Focarele

n 1 =

1
= 0,5 n = 1,5 .
2

http://www.cliffsnotes.com/study_guide/Geometrical-Optics.topicArticleId-10453,articleId-10441.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/geoopt/mirray.html
http://www.studyphysics.ca/newnotes/20/unit04_light/chapter18_mirrorslenses/lesson61.htm
http://electron9.phys.utk.edu/optics421/modules/m1/mirrors.htm

x1 = (obiect la infinit) x 2 = -f
Distanta de la obiect la oglinda este negativa (obiect in stanga) x1 < 0 si distanta de la oglinda la imagine se
noteaza cu x 2 (este negativa daca obiectul se afla inaintea focarului F si pozitiva cand obiectul este plasat intre
focar si oglinda). -

1
1
2 1
,
+ = =
x 2 x1 R f o

1
2 1 2x - R
= - = 1
x 2 R x1
Rx1

13

x2 =

x1 = 3f o = -3f ,

x1R
x1f o
=
2 x1 - R x1 - f o

x2 =

x1f o
x1 - f o

- 3f (- f )
+ 3f 2
=
= -1,5f
- 3f - (- f )
- 2f

Conform conventiei de semne, foglinda concava este negativ (consider originea axei in varful oglinzii V), egal cu (-f).
Obiectul se afla in stanga si imaginea la fel (distantele sunt negative).

x2 =

x1f o
x1 - f o

1
1
2 1
,
+ = =
x 2 x1 R f o

1
2 1 2x - R
= - = 1
x 2 R x1
Rx1

- 2f (- f )
+ 2f 2
=
= - 2f
- 2f - ( - f )
-f

x1f o
x1 = 1,5f o = - 1,5f , x 2 =
x1 - f o

- 1,5f (- f )
+ 1,5f 2
=
=
= - 3f
- 1,5f - (- f ) - 0,5 f

Obiect in focar, imagine la infinit.

14

x2 =

x 1 = 2f o = - 2f ,

x1R
x1f o
=
2 x1 - R x1 - f o

x1 = 0,5f o = - 0,5f , x 2 =

x1f o
x1 - f o

- 0,5f (- f )
+ 0,5f 2
=
=
=f
- 0,5f - (- f ) + 0,5f

Oglinda convexa

x1 = f o = - f , x 2 =

x1f o
x1 - f o

- f (+ f )
-f2
f
=
= + = 0,5f
- f - (+ f ) - 2f
2

Lentile convergente (f pozitiv)


http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/lenses/converginglenses/index.html

x2 =

x1f
x1 + f

1 1
1
- =
,
x 2 x1 f
=

1 1 1 x1 + f
= + =
x 2 f x1
fx1

- 3f ( f )
- 3f 2
=
= +1,5f
- 3f + ( f ) - 2f

x2 =

x1 = - 3f ,

15

x1f
x1f
=
x1 + f x1 + f

1 1 1 x1 + f
= + =
x 2 f x1
fx1

x1f
x2 =
x1 + f

- 2f ( f )
- 2f 2
=
=
= +2f
- 2f + ( f )
-f

x1 = - 1,5f ,

1 1
1
,
- =
x 2 x1 f

x2 =

x1f
x1 + f

x2 =

1 1 1 x1 + f
= + =
x 2 f x1
fx1

- 1,5f ( f )
- 1,5f 2
=
= +3f
- 1,5f + ( f ) - 0,5f

x1f
x1f
=
x1 + f x1 + f

x2 =

1 1
1
,
- =
x 2 x1 f

x 1 = - 2f ,

x1f
x1f
=
x1 + f x1 + f

Obiect in focar, imagine la infinit.

Lentile divergente (f negativ) /imagini virtuale, nu se pot prinde pe ecran.

16

x2 =

x1f d
x1 + f d

- 1,5f (- f )
+ 1,5f 2
=
= - 0,6f
- 1,5f + ( - f ) - 2,5f

----------------

O.G.16. O raz de lumin ce se propag pe o direc ie orizontal ntlnete o oglind plan aezat sub
un unghi de 45 fa de orizontal.
a) S se determine unghiul pe care-l face raza reflectat cu raza inciden ;
b) Oglinda plan se rotete n sens orar cu un unghi de 15, s se determine unghiul fcut de raza
reflectat de Ia cazul a" cu raza reflectat de la cazul b".
O.G.17. O raz de lumin cade pe suprafa a de separare dintre dou medii venind din mediul mai
refringent. sub un unghi de inciden i pentru care raza reflectata este perpendicular pe raza refractat.
sin l
Determina i indicele de refrac ie relativ al acestor dou medii tiind c
= =1.28
sin i
(l - este unghiul de inciden limit).
O.G.18. O raza de lumin traverseaz un sistem de lame paralele cu indicii de refrac ie absolu i n1 > n2>
n3. Sistemul de lame se afl n aer.
a) Trasa i mersul razei de lumin prin acest sistem de lame; discu ie.
b) Sub ce unghi de inciden trebuie s cad raza de lumin pe suprafa a primei lame pentru ca s sufere
reflexie total pe suprafa a celei de a treia lame?
O.G.19. O raz. de lumin se propag aproximativ tangen ial la fa a unei prisme optice, avind sensul de
la baza spre virful acesteia, nct o strbate sub un unghi de emergen i. tiind c se ndeplinete
condi ia tg2r = k tg2r unde r este unghiul de refrac ie pe prima fa a prismei, iar r' unghiul de inciden
pe a doua fa , s se afle:
a) indicele de refrac ie al mediului din care este confec ionat prisma;
b) unghiurile r i r'. Se dau valorile: i = 60, k =1,6 i i 90.
O.G.20. O raz de lumin se reflect succesiv pe dou oglinzi plane M i M', ntr-un plan perpendicular
pe linia de intersec ie a celor dou oglinzi. Care este unghiul pe care-l fac cele dou oglinzi dac raza do
lumin dup a doua reflexie, este perpendicular pe raza incident?
O.G.21. Dou oglinzi plane sunt nclinate una fa de cealalt formnd un unghi diedru, . Pe ele cade o
raz aflat ntr-un plan perpendicular pe muchea unghiului. S se demonstreze c unghiul de deviere al
acestei raze de la direc ia ini ial dup reflexie pe ambele oglinzi nu depinde de unghiul de inciden . S
se calculeze acest unghi.
O.G.22. S se demonstreze c dac o oglind plan se rotete cu un unghi n jurul unei axe oarecare,
raza reflectat corespunztoare unei inciden e oarecare se rotete n jurul aceleiai axe i n acelai sens
cu un unghi dublu 2.
O.G.23. O sursa de lumin punctiforma se afl la h =50 cm deasupra i pe normala la centrul unei
oglinzi plane circulare cu diametrul, d = 10 cm, aezat orizontal. Oglinda aflndu-se la H = 200 cm de
plafon s se calculeze diametrul cercului luminos produs de lumina reflectat de oglind pe plafon.

17

O.G.24. Pe fundul unui bazin cu adncimea de 50 cm plin cu ap (n = 4/3) se afl un corp de dimensiuni
mici. Un copil introduce un baston, spre imaginea corpului, sub un unghi de 45 fa de suprafa a apei.
La ce distan de corp atinge bastonul fundul bazinului?
O.G.25. Pe fundul unui bazin, plin cu ap (n = 4/3), cu adncimea h = 1m, se afl o surs punctiform
de lumin. Pe suprafa a apei se vede un cerc luminos.
a) Explica i de ce nu este luminat intrega suprafa a apei;
b) Determina i raza cercului luminos.
O.G.26. Determina i unghiul de inciden sub care trebuie s cad o raz de lumin din aer pe suprafa a
apei pentru ca unghiul fcut de raza reflectat cu raza refractat s fie de 900.
O.G.27. O raz de lumin monocromatic traverseaz o lam de sticl cu fe e plan paralele cu indice de
refrac ie n i grosime e. Determina i deplasarea razei emergente fa de raza inciden tiind c unghiul
de inciden este i.
O.G.28. O raz de lumin ntlnete o lam de sticl cu fe e plan paralele sub un unghi de 60. S se
determine grosimea lamei tiind c la ieirea din lam raza de lumin este deplasat cu 20 mm. Indicele
de refrac ie al sticlei este 1,5.
O.G.29. Un fascicul de lumin alb cade sub un unghi de inciden i =60 pe o plac cu fe e planparalele. Radia ia roie iese din lam, distan at cu l = 0,3 mm fa de radia ia ultraviolet. Indicele de
refrac ie pentru radia ia roie este nR = 1,51 i pentru radia ia ultraviolet este nV = 1,53. S se calculeze
grosimea plcii.
O.G.30. S se arate c dac o raz de lumin traverseaz mai multe medii cu indici de refrac ie diferi i,
separate prin fe e plan-paralele direc ia razei emergente depinde numai de direc ia razei incidente i de
indicii de refrac ie ai primului i ultimului mediu.
O.G.31. Pe fundul unui bazin care con ine un strat de ap cu grosimea h = 20 m se afl o oglind plan.
Pe suprafa a apei cade o raz de lumin monocromatic sub un unghi de inciden i = 30. S se
calculeze:
a) dup ct timp lumina iese din ap in aer;
b) unghiul format de direc ia razei emergente (care iese din ap) cu direc ia razei incidente;
c) distan a geometric i drumul optic strbtut de raz n ap. Indicele de refrac ie al apei este 4/3.
O.G.32. O raz de lumin format din dou componente monocromatice traverseaz o prism cu
unghiul de refringen de 60. Determina i unghiul dintre cele dou componente dup ce au traversat
prisma dac indicii lor de refrac ie sunt: n1 = 1,515 i n2 = 1,520 si prisma este orientat sub unghiul de
devia ie minim.
O.G.33. O prism triunghiular cu unghiul de refringen , de 60 este caracterizat n aer printr-un
unghi de devia ie minim de 37. Care este unghiul de devia ie minim al acestei prisme cnd se afl n
ap (napa = 4/3).
O.G.34. O prism de sticl are unghiul de devia ie minim egal cu unghiul de refringen . Calcula i
unghiul de refringen . (n =1,5).
O.G.33. Determina i intervalul de varia ie al unghiului de devia ie al unei raze de lumin care
traverseaz o prism de sticl (n =1,5) cu unghiul de refringen A = 60.

18