Sunteți pe pagina 1din 7

LEGE Nr.

17 din 7 martie 2014


privind unele msuri de reglementare a vnzrii-cumprrii terenurilor agricole situate n
e!travilan "i de modi#icare a Legii nr. 2$%&2001 privind privatizarea societ'ilor comerciale ce
de'in n administrare terenuri proprietate pu(lic "i privat a statului cu destina'ie agricol "i
n#iin'area )gen'iei *omeniilor +tatului
E,-.EN./ 0)1L),EN.2L 13,4N-E-
025L-6).7 8N/ ,3N-.312L 39-6-)L N1. 17% din 12 martie 2014
0arlamentul 1omniei adopt prezenta lege.
.-.L2L -
2nele msuri de reglementare a vnzrii-cumprrii terenurilor agricole situate n
e!travilan
6)0-.3L2L -
*ispozi'ii generale
)1.. 1
+copurile prezentei legi sunt/
a: asigurarea securit'ii alimentare; prote<area intereselor na'ionale "i e!ploatarea resurselor
naturale; n concordan' cu interesul na'ional=
(: sta(ilirea unor msuri privind reglementarea vnzrii-cumprrii terenurilor agricole
situate n e!travilan=
c: comasarea terenurilor agricole n vederea cre"terii dimensiunii #ermelor agricole "i
constituirea e!ploata'iilor via(ile economic.
)1.. 2
>1: .erenurile agricole situate n intravilan nu intr su( inciden'a prezentei reglementri.
>2: 0revederile prezentei legi se aplic cet'enilor romni; respectiv cet'enilor unui stat
mem(ru al 2niunii Europene; ai statelor care sunt parte la )cordul privind +pa'iul Economic
European >)+EE: sau ai 6on#edera'iei Elve'iene; precum "i apatrizilor cu domiciliul n
1omnia; ntr-un stat mem(ru al 2niunii Europene; ntr-un stat care este parte la )+EE sau n
6on#edera'ia Elve'ian; precum "i persoanelor <uridice avnd na'ionalitatea romn; respectiv
a unui stat mem(ru al 2niunii Europene; a statelor care sunt parte la )+EE sau a
6on#edera'iei Elve'iene. 6et'enii "i persoanele <uridice apar'innd unui stat mem(ru al
2niunii Europene sau statelor care sunt parte la )+EE sau 6on#edera'iei Elve'iene pot
ac?izi'iona teren agricol n 1omnia n condi'ii de reciprocitate.
>@: 6et'eanul unui stat ter' "i apatridul cu domiciliul ntr-un stat ter'; precum "i persoanele
<uridice avnd na'ionalitatea unui stat ter' pot do(ndi dreptul de proprietate asupra terenurilor
agricole situate n e!travilan n condi'iile reglementate prin tratate interna'ionale; pe (az de
reciprocitate; n condi'iile prezentei legi.
6)0-.3L2L --
Anzarea-cumprarea terenurilor agricole situate n e!travilan
)1.. @
>1: .erenurile agricole situate n e!travilan pe o adncime de @0 Bm #a' de #rontiera de stat
"i 'rmul ,rii Negre; ctre interior; precum "i cele situate n e!travilan la o distan' de pn
la 2.400 m #a' de o(iectivele speciale pot #i nstrinate prin vnzare-cumprare doar cu avizul
speci#ic al ,inisterului )prrii Na'ionale; eli(erat n urma consultrii cu organele de stat cu
atri(u'ii n domeniul siguran'ei na'ionale; prin structurile interne specializate men'ionate la
art. $ alin. 1 din Legea nr. C1&1DD1 privind securitatea na'ional a 1omniei; cu modi#icrile
"i completrile ulterioare.
>2: 0revederile alin. >1: nu se aplic preemptorilor.
>@: )vizele prevzute la alin. >1: vor #i comunicate n termen de 20 de zile lucrtoare de la
nregistrarea cererii de solicitare de ctre vnztor. 0rocedura "i alte elemente privind
o('inerea avizului speci#ic al ,inisterului )prrii Na'ionale se reglementeaz prin normele
metodologice de aplicare a legii. 8n cazul nendeplinirii acestei o(liga'ii de a emite avizul; se
consider ca #iind #avora(il.
(4) Terenurile agricole situate n extravilan, n care se afl situri arheologice, n care
au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenial arheologic
evideniat ntmpltor, pot fi nstrinate prin vnzare doar cu avizul specific al
Ministerului ulturii, respectiv al serviciilor pu!lice deconcentrate ale acestuia, dup
caz, emis n termen de "# de zile lucrtoare de la nregistrarea cererii de solicitare de
ctre vnztor$ %rocedura &i alte elemente privind o!inerea avizului specific al
Ministerului ulturii se reglementeaz prin normele metodologice de aplicare a legii$ 'n
cazul nendeplinirii acestei o!ligaii, avizul se consider ca fiind favora!il$
6)0-.3L2L ---
E!ercitarea dreptului de preemp'iune
()T$ 4
(*) 'nstrinarea, prin vnzare, a terenurilor agricole situate n extravilan se face cu
respectarea condiiilor de fond &i de form prevzute de +egea nr$ ",-."##/ privind
odul civil, repu!licat, cu modificrile ulterioare, &i a dreptului de preempiune al
coproprietarilor, arenda&ilor, proprietarilor vecini, precum &i al statului romn, prin
(genia 0omeniilor 1tatului, n aceast ordine, la pre &i n condiii egale$
(") %rin excepie de la dispoziiile alin$ (*), nstrinarea, prin vnzare, a terenurilor
agricole situate n extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face
potrivit prevederilor +egii nr$ 4""."##* privind prote2area monumentelor istorice,
repu!licat, cu modificrile ulterioare$
>@: +olicitarea "i utilizarea certi#icatului de carte #unciar n contractele translative de
proprietate privind (unurile imo(ile "i alte drepturi reale #ac pe deplin dovada (unei-credin'e
att a pr'ilor din contract; ct "i pentru pro#esionistul instrumentator; cu privire la calitatea de
proprietar a vnztorului asupra imo(ilului supus vnzrii con#orm descrierii din cartea
#unciar.
)1.. C
>1: 8n toate cazurile n care se solicit; n con#ormitate cu art. 1.$$D din Legea nr. 2%7&200D
privind 6odul civil; repu(licat; cu modi#icrile ulterioare; pronun'area unei ?otrri
<udectore"ti care 'ine loc de contract de vnzare-cumprare; este necesar ca antecontractul s
#ie nc?eiat n #orm autentic "i s #ie ndeplinite condi'iile prevzute la art. @; 4 "i D din
prezenta lege.
>2: 6ererea de nscriere n cartea #unciar a dreptului de proprietate; #ormulat n (aza
?otrrii <udectore"ti care 'ine loc de contract de vnzare; se respinge dac nu sunt
ndeplinite condi'iile prevzute de prezenta lege.
)1.. $
>1: 0rin derogare de la art. 1.7@0 "i urmtoarele din Legea nr. 2%7&200D; repu(licat; cu
modi#icrile ulterioare; vnztorul nregistreaz; la primria din raza unit'ii administrativ-
teritoriale unde se a#l terenul; o cerere prin care solicit a#i"area o#ertei de vnzare a
terenului agricol situat n e!travilan; n vederea aducerii acesteia la cuno"tin'a preemptorilor.
6ererea este nso'it de o#erta de vnzare a terenului agricol "i de documentele doveditoare
prevzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
>2: 8n termen de o zi lucrtoare de la data nregistrrii cererii; primria are o(liga'ia s
a#i"eze timp de @0 de zile o#erta de vnzare la sediul su "i; dup caz; pe pagina de internet a
acesteia.
>@: 0rimria are o(liga'ia de a transmite structurii din cadrul aparatului central al
,inisterului )griculturii "i *ezvoltrii 1urale; denumit n continuare structura central;
respectiv structurilor teritoriale ale acestuia; denumite n continuare structuri teritoriale; dup
caz; un dosar care s cuprind lista preemptorilor; respectiv copiile cererii de a#i"are; ale
o#ertei de vnzare "i ale documentelor doveditoare prevzute la alin. >1:; n termen de @ zile
lucrtoare de la data nregistrrii cererii.
>4: 8n scopul unei transparen'e e!tinse; n termen de @ zile lucrtoare de la nregistrarea
dosarului prevzut la alin. >@:; structura central; respectiv structurile teritoriale; dup caz; au
o(liga'ia s a#i"eze pe site-urile proprii o#erta de vnzare; timp de 1C zile.
)1.. 7
>1: .itularul dreptului de preemp'iune tre(uie ca; n termenul de @0 de zile prevzut la art. $
alin. >2:; s "i mani#este n scris inten'ia de cumprare; s comunice acceptarea o#ertei
vnztorului "i s o nregistreze la sediul primriei unde aceasta a #ost a#i"at. 0rimria va
a#i"a; n termen de 24 de ore de la nregistrarea acceptrii o#ertei de vnzare; datele prevzute
n normele metodologice de aplicare a prezentei legi; respectiv le va trimite pentru a#i"are pe
site ctre structura central; respectiv structurile teritoriale; dup caz.
>2: 8n cazul n care; n termenul de @0 de zile prevzut la art. $ alin. >2:; mai mul'i
preemptori de rang di#erit "i mani#est n scris inten'ia de cumprare; la acela"i pre' "i n
acelea"i condi'ii; vnztorul va alege; cu respectarea prevederilor art. 4; preemptorul; poten'ial
cumprtor; "i va comunica numele acestuia primriei.
>@: 8n cazul n care; n termenul de @0 de zile prevzut la art. $ alin. >2:; mai mul'i
preemptori de acela"i rang "i mani#est n scris inten'ia de cumprare "i niciun alt preemptor
de rang superior nu a acceptat o#erta; la acela"i pre' "i n acelea"i condi'ii; vnztorul va alege
dintre ace"tia "i va comunica numele acestuia primriei.
>4: 8n cazul n care; n termenul de @0 de zile prevzut la art. $ alin. >2:; un preemptor de
rang in#erior o#er un pre' superior celui din o#erta de vnzare sau celui o#erit de ceilal'i
preemptori de rang superior lui care accept o#erta; vnztorul poate relua procedura; cu
nregistrarea o#ertei de vnzare cu acest pre'; cu preemptorii de rang superior.
>C: 0rocedura prevzut la alin. >4: se va des#"ura o singur dat; n termen de 10 zile de la
mplinirea termenului de @0 de zile prevzut la art. $ alin. >2:. La e!pirarea celor 10 zile;
vnztorul va comunica primriei numele preemptorului.
>$: 8n termen de @ zile lucrtoare de la comunicarea prevzut la alin. >2:; >@: "i >C:;
primria are o(liga'ia s transmit structurii centrale; respectiv structurilor teritoriale; dup
caz; datele de identi#icare a preemptorului ales; poten'ial cumprtor; n vederea veri#icrii
ndeplinirii condi'iilor legale.
>7: *ac; n termenul de @0 de zile prevzut la art. $ alin. >2:; niciunul dintre titularii
dreptului de preemp'iune nu "i mani#est inten'ia de a cumpra terenul; vnzarea terenului
este li(er; cu respectarea dispozi'iilor prevzute de prezenta lege "i de normele
metodologice; urmnd ca vnztorul s n"tiin'eze n scris primria despre aceasta. Anzarea
li(er a terenului la un pre' mai mic dect cel cerut n o#erta de vnzare prevzut la art. $
alin. >1: ori n condi'ii mai avanta<oase dect cele artate n aceasta atrage nulitatea a(solut.
>%: 8n cazul n care; n termenul de @0 de zile prevzut la art. $ alin. >2:; respectiv n
termenul de 10 zile prevzut la art. 7 alin. >C:; vnztorul modi#ic datele nscrise n o#erta de
vnzare; acesta reia procedura de nregistrare a cererii prevzute la art. $; cu respectarea
dispozi'iilor prezentei legi.
)1.. %
*ispozi'iile prezentului capitol privitoare la e!ercitarea dreptului de preemp'iune se
completeaz cu prevederile dreptului comun.
6)0-.3L2L -A
6ontrolul aplicrii procedurii dreptului de preemp'iune
)1.. D
)vizul #inal necesar nc?eierii contractului de vnzare n #orm autentic de ctre notarul
pu(lic sau pronun'rii de ctre instan' a unei ?otrri <udectore"ti care 'ine loc de contract
de vnzare se emite de ctre structurile teritoriale pentru terenurile cu supra#a'a de pn la @0
de ?ectare inclusiv; iar pentru terenurile cu supra#a'a de peste @0 de ?ectare; de ctre structura
central.
)1.. 10
>1: Aeri#icarea ndeplinirii condi'iilor prevzute la art. 4 se va #ace de ctre structura
central; respectiv de ctre structurile teritoriale de la locul siturii imo(ilului; dup caz; n
termen de C zile lucrtoare de la primirea datelor "i documentelor prevzute la art. $; respectiv
art. 7. 8n cazul ndeplinirii condi'iilor legale; n termen de dou zile lucrtoare de la e!pirarea
termenului pentru veri#icare; structura central; respectiv structurile teritoriale; dup caz; vor
emite avizul necesar nc?eierii contractului de vnzare-cumprare. 8n cazul n care niciun
preemptor nu "i mani#est inten'ia de cumprare prin depunerea o#ertei n termenul prevzut
de prezenta lege; nu este necesar emiterea avizului prevzut de art. D. 8n acest caz; contractul
de vnzare se nc?eie pe (aza adeverin'ei eli(erate de primrie.
>2: 8n situa'ia n care; n urma veri#icrilor de ctre structura central; respectiv structurile
teritoriale; dup caz; se constat c preemptorul ales nu ndepline"te condi'iile prevzute de
prezenta lege; se va emite un aviz negativ; n termen de dou zile lucrtoare de la e!pirarea
termenului pentru veri#icare prevzut la alin. >1:.
>@: )vizele prevzute la alin. >1: "i >2: vor #i eli(erate prin gri<a structurilor teritoriale.
)vizele vor #i pu(licate pe site-urile proprii; n termen de dou zile lucrtoare de la emitere.
>4: 8n situa'ia n care nu mai e!ist nicio o#ert de cumprare din partea titularilor dreptului
de preemp'iune care "i-au mani#estat acceptarea o#ertei n termenul legal; vnzarea este li(er
"i se aplic n mod corespunztor dispozi'iile art. 7 alin. >7:.
>C: +tructurile prevzute la alin. >1: "i procedura de emitere "i de eli(erare a avizelor vor #i
sta(ilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
>$: 8n situa'ia n care nu mai e!ist niciunul dintre titularii dreptului de preemp'iune care "i-
au mani#estat acceptarea o#ertei n termenul prevzut la art. 7 alin. >1:; se aplic prevederile
art. 7 alin. >7:.
)1.. 11
)renda"ul care dore"te s cumpere terenul agricol situat n e!travilan tre(uie s de'in
aceast calitate pentru terenul respectiv; sta(ilit printr-un contract de arend vala(il nc?eiat
"i nregistrat potrivit dispozi'iilor legale; la momentul a#i"rii o#ertei de vnzare la sediul
primriei.
)1.. 12
8n e!ercitarea atri(u'iilor care rezult din aplicarea prezentei legi; ,inisterul )griculturii "i
*ezvoltrii 1urale; mpreun cu structurile su(ordonate; dup caz/
a: asigur pu(licarea o#ertelor de vnzare-cumprare pe site-ul propriu=
(: asigur veri#icarea e!ercitrii dreptului de preemp'iune=
c: veri#ic ndeplinirea condi'iilor legale de vnzare-cumprare de ctre poten'ialul
cumprtor; prevzute de prezenta lege=
d: emit avizul prevzut la art. D necesar nc?eierii contractului de vnzare-cumprare a
terenurilor agricole situate n e!travilan=
e: n#iin'eaz; gestioneaz "i administreaz (aza de date a terenurilor agricole situate n
e!travilan; potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi=
#: constat contraven'iile "i aplic sanc'iunile prevzute de prezenta lege; prin personalul
mputernicit.
6)0-.3L2L A
*ispozi'ii #inale "i tranzitorii
)1.. 1@
8nclcarea dispozi'iilor prezentei legi atrage rspunderea administrativ; contraven'ional
sau civil; dup caz.
()T$ *4
onstituie contravenii urmtoarele fapte3
a) vnzarea4cumprarea terenurilor agricole situate n extravilan, n care se afl situri
arheologice, n care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu
potenial arheologic evideniat ntmpltor, fr avizul specific al Ministerului ulturii,
respectiv al serviciilor pu!lice deconcentrate ale acestuia, dup caz, prevzut la art$ 5
alin$ (4)6
(: vnzarea-cumprarea terenurilor agricole situate n e!travilan #r avizul speci#ic al
,inisterului )prrii Na'ionale; prevzut la art. @ alin. >1:; dac aceast situa'ie era notat n
cartea #unciar la data solicitrii e!trasului de carte #unciar pentru autenti#icare=
c: vnzarea-cumprarea terenurilor agricole situate n e!travilan #r avizul structurii
centrale; respectiv ale structurilor teritoriale ale ,inisterului )griculturii "i *ezvoltrii
1urale; dup caz; prevzut la art. D; cu e!cep'ia situa'iei prevzute la art. 7 alin. >7: "i art. 10
alin. >1:=
d) nerespectarea dreptului de preempiune n condiiile prevzute la art$ 4$
()T$ *7
ontraveniile prevzute la art$ *4 se sancioneaz cu amend de la 7#$### lei la
*##$### lei$
()T$ *8
'nstrinarea prin vnzare4cumprare a terenurilor agricole situate n extravilan fr
respectarea dreptului de preempiune, potrivit art$ 4, sau fr o!inerea avizelor
prevzute la art$ 5 &i / este interzis &i se sancioneaz cu nulitatea a!solut$
)1.. 17
6onstatarea "i sanc'ionarea contraven'iilor se #ac de ctre personalul mputernicit din
structurile centrale "i locale cu atri(u'ii n domeniu; a#late n su(ordinea ,inisterului
)griculturii "i *ezvoltrii 1urale.
)1.. 1%
0revederile art. 14 - 17 re#eritoare la contraven'ii se completeaz cu dispozi'iile 3rdonan'ei
Guvernului nr. 2&2001 privind regimul <uridic al contraven'iilor; apro(at cu modi#icri "i
completri prin Legea nr. 1%0&2002; cu modi#icrile "i completrile ulterioare.
)1.. 1D
+umele provenite din aplicarea amenzilor prevzute la art. 1C se constituie venit la (ugetul
de stat.
)1.. 20
>1: 0revederile prezentei legi nu se aplic antecontractelor "i pactelor de op'iune care au
#ost autenti#icate la notariat anterior intrrii n vigoare a acesteia.
>2: *ispozi'iile prezentei legi nu se aplic nstrinrilor ntre rude pn la gradul al treilea;
inclusiv.
)1.. 21
>1: 8n termen de 7 zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi; se vor ela(ora normele
metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi; care se apro( prin ordin comun al
ministrului agriculturii "i dezvoltrii rurale; al ministrului dezvoltrii regionale "i
administra'iei pu(lice; al ministrului aprrii na'ionale "i al ministrului culturii; cu consultarea
2niunii Na'ionale a Notarilor 0u(lici din 1omnia "i a )gen'iei Na'ionale de 6adastru "i
0u(licitate -mo(iliar.
>2: 0rezenta lege intr n vigoare la @0 de zile de la data pu(licrii n ,onitorul 3#icial al
1omniei; 0artea -.
>@: Normele metodologice vor #i emise n termen de 7 zile de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi.
>4: 0n la data pu(licrii normelor metodologice n ,onitorul 3#icial al 1omniei; 0artea
-; se aplic regulile de drept comun.
.-.L2L --
*ispozi'ii privind modi#icarea Legii nr. 2$%&2001 privind privatizarea societ'ilor
comerciale ce de'in n administrare terenuri proprietate pu(lic "i privat a statului cu
destina'ie agricol "i n#iin'area )gen'iei *omeniilor +tatului; precum "i unele msuri de
organizare a )gen'iei *omeniilor +tatului
)1.. 22
Legea nr. 2$%&2001 privind privatizarea societ'ilor comerciale ce de'in n administrare
terenuri proprietate pu(lic "i privat a statului cu destina'ie agricol "i n#iin'area )gen'iei
*omeniilor +tatului; pu(licat n ,onitorul 3#icial al 1omniei; 0artea -; nr. 2DD din 7 iunie
2001; cu modi#icrile "i completrile ulterioare; se modi#ic dup cum urmeaz/
1. La articolul 4; partea introductiv a alineatului >1: "i alineatul >2: se modi#ic "i vor avea
urmtorul cuprins/
E)1.. 4
>1: )gen'ia *omeniilor +tatului; institu'ie pu(lic cu personalitate <uridic; #inan'at
integral de la (ugetul de stat; prin (ugetul +ecretariatului General al Guvernului; n
su(ordinea Guvernului "i n coordonarea te?nic a ministrului agriculturii "i dezvoltrii rurale;
are urmtoarele atri(u'ii/
..........................................................................
>2: +tructura organizatoric; regulamentul de organizare "i #unc'ionare ale )gen'iei
*omeniilor +tatului se apro( prin ?otrre a Guvernului.E
2. )rticolul C se modi#ic "i va avea urmtorul cuprins/
E)1.. C
>1: )gen'ia *omeniilor +tatului este condus de un pre"edinte cu rang de secretar de stat; "i
un vicepre"edinte cu rang de su(secretar de stat; numi'i prin decizie a prim-ministrului.
>2: 8n e!ercitarea atri(u'iilor; pre"edintele emite ordine "i instruc'iuni; n condi'iile legii.
>@: 0re"edintele )gen'iei *omeniilor +tatului are calitatea de ordonator ter'iar de credite.
>4: 0re"edintele reprezint )gen'ia *omeniilor +tatului n raporturile cu celelalte organe de
specialitate ale administra'iei pu(lice centrale "i locale; cu alte persoane <uridice "i #izice;
precum "i n <usti'ie.E
@. La articolul CF1; alineatele >2: "i >@: se modi#ic "i vor avea urmtorul cuprins/
E>2: *in 6omitet #ac parte reprezentan'i ai +ecretariatului General al Guvernului; ai
,inisterului )griculturii "i *ezvoltrii 1urale; ai )gen'iei *omeniilor +tatului; ai )gen'iei
Na'ionale de 6adastru "i 0u(licitate -mo(iliar; ai )utorit'ii Na'ionale +anitare Aeterinare "i
pentru +iguran'a )limentelor; ai ,inisterului ,ediului "i +c?im(rilor 6limatice "i ai
,inisterului *ezvoltrii 1egionale "i )dministra'iei 0u(lice. 6omponen'a; atri(u'iile "i
modul de #unc'ionare ale 6omitetului se sta(ilesc prin ?otrre a Guvernului.
>@: ,em(rii 6omitetului sunt remunera'i din (ugetul de venituri "i c?eltuieli a#erent
activit'ii de privatizare al )gen'iei *omeniilor +tatului; ntocmit cu respectarea prevederilor
3rdonan'ei de urgen' a Guvernului nr. %%&1DD7 privind privatizarea societ'ilor comerciale;
apro(at prin Legea nr. 44&1DD%; cu modi#icrile "i completrile ulterioare; "i ale Legii nr.
1@7&2002 privind unele msuri pentru accelerarea privatizrii; cu modi#icrile "i completrile
ulterioare. 6uantumul ma!im al indemniza'iei lunare va #i sta(ilit prin decizie a prim-
ministrului; #r a putea dep"i 20G din nivelul indemniza'iei lunare acordate prin lege pentru
#unc'ia de secretar de stat.E
)1.. 2@
)tri(u'iile ministrului agriculturii "i dezvoltrii rurale privind coordonarea te?nic a
)gen'iei *omeniilor +tatului vor #i prevzute n ?otrrea Guvernului privind organizarea "i
#unc'ionarea ,inisterului )griculturii "i *ezvoltrii 1urale.
)1.. 24
Numrul ma!im de posturi al +ecretariatului General al Guvernului se suplimenteaz cu
2@% de posturi; corespunztor numrului de posturi al )gen'iei *omeniilor +tatului.
)1.. 2C
>1: 8n termen de ma!imum 1C zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi; ntre )gen'ia
*omeniilor +tatului; ,inisterul )griculturii "i *ezvoltrii 1urale "i +ecretariatul General al
Guvernului se va nc?eia un protocol de predare-preluare; pe (aza (ilan'ului de nc?idere
ntocmit de )gen'ia *omeniilor +tatului; la data semnrii acestuia.
>2: 0rin protocolul prevzut la alin. >1: se predau +ecretariatului General al Guvernului
elementele patrimoniale ale )gen'iei *omeniilor +tatului; creditele (ugetare apro(ate acestei
institu'ii "i neutilizate; precum "i numrul de posturi cu personalul a#erent.
)1.. 2$
0n la data semnrii protocolului de predare-preluare prevzut la art. 2C; #inan'area
c?eltuielilor curente ale )gen'iei *omeniilor +tatului se asigur din (ugetul ,inisterul
)griculturii "i *ezvoltrii 1urale.
)1.. 27
+e autorizeaz ,inisterul 9inan'elor 0u(lice s introduc; la propunerea ordonatorilor
principali de credite; respectiv +ecretariatul General al Guvernului "i ,inisterul )griculturii
"i *ezvoltrii 1urale; modi#icrile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi n
structura (ugetului de stat "i a (ugetelor ,inisterului )griculturii "i *ezvoltrii 1urale "i
+ecretariatului General al Guvernului; n (aza protocolului de predare-preluare nc?eiat ntre
,inisterul )griculturii "i *ezvoltrii 1urale; )gen'ia *omeniilor +tatului "i +ecretariatul
General al Guvernului.
)ceast lege a #ost adoptat de 0arlamentul 1omniei; n condi'iile art. 77 alin. >2:; cu
respectarea prevederilor art. 7C "i ale art. 7$ alin. >1: din 6onstitu'ia 1omniei; repu(licat.
01EHE*-N.ELE 6),E1E- *E02.)I-L31
A)LE1-2-H.E9)N JG3NE)
01EHE*-N.ELE +EN).2L2-
GE31GE-61-N L)21ENI-2 )N.3NE+62
5ucure"ti; 7 martie 2014.
Nr. 17.
---------------