Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa 1 la ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 3007 / 04.01.

2005
MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII
CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM
PROGRAM COLAR PENTRU CLASA A X-A
- CICLUL INFERIOR AL LICEULUI -
IST!IA T"AT!#$#I #%I&"!SA$ 'I !()%"S*
[CURRICULUM DIFERENIAT]
Filiera voa!io"al#
Pro$il ar%i&%i
S'eiali(area) Ar%a a%or*l*i
Aprobat prin ordin al ministrului
Nr. 3007 / 04.01.2005
Bucureti, 2004
NOTA DE FUNDAMENTARE
'rivi"+ ela,orarea 'ro-ra.elor /olare 'e"%r* la&ele a IX-a /i a X-a
Programele colare pentru clasele a IX-a i a X-a, documente reglatoare componente ale
curriculumului naional au fost elaborate n conformitate cu:
- asumarea de ctre !om"nia a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor
educaionale i de ormare proesional! din "uropa# ratificat de #onsiliul $uropean de la
Barcelona, n 2002, i a $eclaraiei minitrilor europeni ai educaiei i orm!rii
proesionale i a %omisiei "uropene cu privire la consolidarea cooper!rii europene &n
ormarea proesional! ' ($eclaraia de la %open)a*a+, con%enit la #open&aga n 2002'
- obiecti%ele actuale ale reformei n%m"ntului din !om"nia %i("nd finalitile,
curriculumul i structura n%m"ntului obligatoriu stabilite n conformitate cu
pre%ederile )egii n%m"ntului nr* +4,-../, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare i ale )egii nr* 20+,2001 pentru modificarea )egii
n%m"ntului nr* +4,-../'
- ne%oia de adaptare a curriculumului naional la sc&imbrile din structura
n%m"ntului preuni%ersitar: apartenena claselor a IX-a i a X-a deopotri% la
n%m"ntul obligatoriu i la cel liceal'
- %alorificarea e2perienei po(iti%e pri%ind proiectarea curriculumului pentru
n%m"ntul liceal pornind de la competene ca ac&i(iii finale al n%rii, prin care se
asigur accentuarea dimensiunii acionale n formarea ele%ilor*
- rolul i statutul disciplinelor colare, stabilite n planurile cadru de n%m"nt aprobate
prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii i tineretului nr* /321, 21*-2*2001*
4tructurarea noilor planuri cadru de n%m"nt pentru clasele a IX-a i a X-a pe
componentele %r*"0i o.*" i *rri*l*. +i$ere"!ia% determin organi(area, la ni%elul
programei colare, a ofertei educaionale centrale n competene i coninuturi ale n%rii
pre(entate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente*
5n aceste condiii, noile programe colare pentru clasele a IX-a 6 a X-a au urmtoarea structur:
- %ot de +undamentare, elaborat n scopul pre(entrii relaiei dintre programele
colare pentru clasele a IX-a i a X-a i documentele de politic educaional i
curricular pe care acestea se fundamentea(:
- %ot de ,re-entare, n care de detalia( rolul disciplinei de n%m"nt i statutul
specific al acesteia n cadrul curriculumului naional, precum i contribuia disciplinei
de n%m"nt la cele opt domenii de competene c&eie stabilite la ni%el european'
- *om,etene .enerale, cu un ni%el accentuat de comple2itate, definite pe o disciplin de
n%m"nt sau, dup ca(, pe o categorie de discipline de n%m"nt, pentru a e%idenia
ac&i(iiile finale de n%are ale ele%ilor la sf"ritul n%m"ntului obligatoriu i, sau
pentru a orienta pregtirea de specialitate a acestora'
- &alori i atitudini, finaliti de natur a2iologic, urmrite prin studiul disciplinei,
definite pentru n%m"ntul liceal'
- *om,etene s,eci+ice / coninuturi, nucleul funcional al programei colare, definit
pentru fiecare an de studiu'
- Su.estii metodolo.ice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic
adec%at competenelor, %alorilor i atitudinilor pre%(ute n programele colare*
,storia teatrului universal i rom-nesc# clasa a ./a ' curriculum diereniat pentru iliera vocaional!# proil
artistic# speciali0area Arta actorului
2
NOT DE PRE1ENTARE
5n cadrul pregtirii artistice de specialitate 7mu(ical, coregrafic i teatral8, prin aplicarea
noului curriculum difereniat, e2istena disciplinelor teoretice ba(ate pe studiul cronologic
constituie un indispensabil liant ntre latura e2clusi% practic a formrii ele%ilor din liceele
%ocaionale i cea instructi%-formati%, n scopul definirii personalitii artistice*
9cest document repre(int un instrument de lucru care permite deplasarea accentului de pe
acumulrile mecanice de cunotine pe utili(area lor n practic, de pe caracterul informati% pe
cel formati%, centr"nd interesul pe ele% i pe opiunile sale*
5n acest sens, disciplinele de specialitate din trunc&iul istoriei artelor i propun:
- s familiari(e(e ele%ii cu terminologia de specialitate, elaborat pe ba(a cunoaterii
conceptelor operaionale fundamentale'
- s forme(e deprinderi i te&nici de lucru pri%ind selectarea informaiei istorice, folosind %ariate
te&nici de procesare a informaiei artistice mediati(ate, abord"nd toate mi:loacele e2istente
ast(i 7spectacol artistic, material bibliografic, surse istorice necon%enionale, creaii artistice
notate tradiional i pe suport electronic, mi:loace mass-media, internet etc*8'
- s genere(e strategii cogniti%e ba(ate pe relaii interdisciplinare, at"t n interiorul ariei
curriculare Arte, c"t i cu alte domenii 7literatur, istorie, logic, filosofie, tiine socio-
umane, tiine ale naturii etc*8'
- s de(%olte capaciti de %alori(are, ntr-un sistem a2iologic propriu, ba(at pe o
cunoatere fundamentat i permi"nd ele%ilor argumentarea lor'
- s de(%olte capacitatea de comunicare ntr-un limba: speciali(at'
- s a:ute %iitorii artiti s-i defineasc propria personalitate creatoare, prin raportare la stilurile
artistice fundamentale i la repre(entanii ma:ori ai culturii naionale i uni%ersale*
5n structura programelor pentru ,storia mu0icii, ,storia baletului i ,storia teatrului,
competenele specifice au un grad mai mare de specificitate, sunt structurate pe ani de studiu,
corespun("nd ni%elului de de(%oltare i de pregtire al ele%ilor, i sunt difereniate pentru
disciplinele ,storia mu0icii, ,storia baletului i ,storia teatrului*
#oninuturile n%rii sunt organi(ate n concordan cu fiecare competen, dar, n acelai timp,
pot fi mi:loace i pentru reali(area altor competene specifice* Profesorul are astfel o libertate sporit de
a aciona n funcie de particularitile indi%iduale ale ele%ilor, de opiunile acestora i de posibilitile
%ariate date de ba(a artistic i material din fiecare unitate de n%m"nt* !esponsabilitatea
profesorului fa de calea aleas n de(%oltarea competenelor, prin di%ersificarea coninuturilor,
e%ident, crete n aceeai msur*
Prin specificul lor, disciplinele de istorie a celor trei arte propun ele%ilor sisteme %alorice ce
se constituie n modele pentru gsirea propriului sistem a2iologic*
;isciplinele ,storia mu0icii, ,storia baletului i ,storia teatrului sunt discipline teoretice de
specialitate care se studia( pe parcursul ntregului n%m"nt liceal 6 2 ore,sptm"n 6,
urm"nd ca absol%enii n%m"ntului liceal artistic speciali(at s poat opta pentru acestea, n
cadrul e2amenului de bacalaureat*
Pre(enta program este %alabil i pentru unitile de n%m"nt n care predarea se face n
limbile minoritilor naionale*
,storia teatrului universal i rom-nesc# clasa a ./a ' curriculum diereniat pentru iliera vocaional!# proil
artistic# speciali0area Arta actorului
3
COMPETENE GENERALE
-* <perarea cu elemente de limba: specific n abordarea creaiilor artistice
spectaculare
2* In%estigarea istorico-stilistic i structural a fenomenului teatral
2ALORI I ATITUDINI
;isponibilitatea pentru receptarea speciali(at a creaiei mu(icale aparin"nd
fondului cultural naional i uni%ersal
!ecepti%itatea fa de di%ersitatea cultural definit istoric i geografic
;isponibilitatea de a transfera n %iaa social %alori estetice autentice
=anifestarea iniiati%ei n susinerea propriilor opinii estetice
,storia teatrului universal i rom-nesc# clasa a ./a ' curriculum diereniat pentru iliera vocaional!# proil
artistic# speciali0area Arta actorului
4
COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI
1. ,erarea cu elemente de lim0a1 s,eci+ic 2n a0ordarea creaiilor artistice s,ectaculare
Co.'e%e"!e &'ei$ie Co"!i"*%*ri
2*-* #ompararea genurilor teatrale, n
funcie de elementele de construcie
7structurale8 ale te2tului dramatic de
la sf"ritul !enaterii p"n la
nceputul !omantismului
>ragedie-comedie' dram istoric i dram burg&e('
comedia larmoaiant, melodrama*
4eparaia genurilor n teatrul clasic, respectarea regulii
celor trei uniti' critici fa de regula unitii de aciune,
timp i spaiu' caracteristicile tragediei i ale comediei,
e%oluia genurilor clasice*
?enurile teatrale n iluminism*
2*2* Integrarea adec%at a termenilor i a
conceptelor specifice domeniului
teatral, teoretice i aplicati%e, n
anali(a te2tului dramatic clasic i
iluminist
@oiuni i concepte operaionale fundamentale' termeni de
specialitate cu aplicabilitate n anali(a, comentarea i
aprecierea creaiilor dramatice 7valoare artistic!,
spectacol, art! teatral!, arta poetic!, dramatur*ie,
conlict, aciune, persona1, actor, ale*orie, intri*!, punct
culminant, de0nod!m-nt, travesti, ars!, spaiu scenic
convenional i nonconvenional, carte0ianism8*
2*1* !econstituirea atmosferei spectacolului
din te2tele dramatice studiate, cu
a:utorul conceptelor i al noiunilor
specifice ariei spectaculare
>e2te aparin"nd perioadelor istorice studiate, pe ba(a
crora ele%ii anali(ea( construcia i coninutul ideatic,
reconstituind intuiti% atmosfera spectacolului*
>e&nici de reali(are a unor anali(e de te2t dramatic i de
spectacol teatral*
2*4* Aalorificarea informaiilor despre
spectacolul teatral al perioadei
istorice studiate, pro%enite din alte
surse dec"t te2tul dramatic 7inclu("nd
poetici, contro%erse teoretice,
polemici celebre, surse filo(ofice,
literare, estetice, istorice8 n
decodarea informaiei din te2tul
dramatic
>e&nici de documentare specifice: ba(ele teoretice ale
artei teatrale, descifrarea spectacolului din perspecti%a
autorului de te2t, a interpretului i a publicului*
)ucrri teoretice 7arte poetice8 sau cu specific literar,
estetic, filosofic*
>e&nici de comentare speciali(at a lucrrilor dramatice
studiate*
>e&nici de anali( a te2tului dramatic*
>e2te dramatice, cronici de spectacol*
2.In3esti.area istorico/stilistic i structural a +enomenului teatral
Co.'e%e"!e &'ei$ie Co"!i"*%*ri
2*-* Identificarea interaciunilor ntre
perspecti%a istorico-stilistic, cea
structural i cea intenional
specifice creaiilor teatrale uni%ersale
i manifestrilor spectaculare naionale
#oncepia renascentist, clasic i iluminist despre
dramaturgie i despre spectacolul de teatru n secolele
XAI-XAIII*
4&aBespeare 6 concepia dramatic, tragedia, comedia,
drama istoric*
#aracteristicile clasicismului' creatori de teatru
repre(entati%i: !acine, #orneille, =oliCre*
;ecderea comediei dellDarte' dramaturgia: ?oldoni,
?o((i*
=ari%au2, Beaumarc&ais 6 amestecul genurilor teatrale
clasice*
2turm und $ran*/ul german: ?oet&e i simbolurile
faustiene*
4pectacole i di%erse manifestri cu caracter artistic la
curile domneti din >ransil%ania i din Erile !om"ne*
=anifestri spectaculare laice i religioase pe teritoriul
rii noastre*
,storia teatrului universal i rom-nesc# clasa a ./a ' curriculum diereniat pentru iliera vocaional!# proil
artistic# speciali0area Arta actorului
5
Co.'e%e"!e &'ei$ie Co"!i"*%*ri
2*2* #omentarea relaiilor dintre diferitele
arte 7cu precdere mu(ic-poe(ie-
dans8 n teoria i practica
spectacular din perioadele istorice
studiate
Ipote(e pri%ind e%oluia sincretismului artistic la ni%el
teoretic i practic*
9pariia $rammei per musica n Florena sf"ritului
secolului al XAI-lea*
4inte(a artelor n spectacolul cult renascentist 7mu(ic,
dans, decoruri, costume etc*8*
!egulile se%ere ale puritii spectacolului teatral clasic
>ransformri la ni%elul spectacolului de teatru, ba(at pe
sugestiile te2tului dramatic, n ultimele decenii ale
secolului al XAIII-lea, o dat cu prefigurarea
romantismului*
2*1* 5ncadrarea fenomenului teatral n
conte2t cultural, artistic i istoric clasic,
iluminist i preromantic european
;ate pri%ind biografia creati% a personalitilor studiate
=ediile artistice ale timpului*
)ocul i rolul teatrului n educaia di%erselor medii
sociale n conte2tele istorice studiate*
$ramatur*, actor i public, din perspecti%a comunicrii
mesa:ului artistic specific artei teatrului i a comentrii
rolului i a scopului sau estetic, formati% i educati%*
$poc, gen i stil n lucrrile teatrale studiate i %i(ionate*
SUGESTII METODOLOGICE
Pentru disciplina Istoria teatrului, noua %i(iune curricular permite profesorului o abordare
metodic fle2ibil, propun"ndu-i s fundamente(e la ni%el teoretic i practic ori(ontul cultural al
%iitorilor absol%enii* 9%"nd in %edere c specificul disciplinei impune, pe l"ng o abordare tematic i o
tratare tradiional cronologic, coninuturile obligatorii pre%(ute n program urmea( a fi parcurse n
succesiunea lor istoric, cadrul didactic a%"nd libertatea de a alege 6 prin planificrile calendaristice
semestriale 6 calea optim, pentru a spri:ini ele%ii s dob"ndeasc, treptat, at"t cunotinele conceptuale,
structurale i stilistice, c"t i te&nicile de lucru speciali(ate*
5n %ederea asimilrii le2icului i operrii cu limba:ul specific disciplinei, c"t i pentru
fundamentarea propriilor opiuni artistice pri%ind spectacolul de teatru, n conte2tul di%ersitii culturale
contemporane, elementele de ba( ale noului curriculum trec accentul de pe latura teoretic pe cea
aplicati%*
5n acest sens, ele%ii %or opera n scris i oral cu noiuni i concepte specifice, n comentarea
speciali(at a dramaturgiei rom"neti i uni%ersale, n anali(ele reali(ate pe te2t dramatic, spectacol, n
susinerea opiniilor proprii pri%ind creaia, interpretarea, %iaa artistic, caracteristicile stilistice ale
epocilor artistice studiate, inclusi% aspectele spectacolului n contemporaneitate*
Pentru a putea nelege i accesa informaia de specialitate, ele%ii urmea( a fi familiari(ai cu
terminologia specific disciplinei, ce cuprinde, obligatoriu, o ba( conceptual cu care ele%ii urmea( a se
familiari(a de la nceputul studierii obiectului ,storia teatrului, n scopul de a reali(a comunicarea prin
limba:ul speciali(at al disciplinei* )a finali(area studiilor, noul curriculum a a%ut n %edere ca %iitorul
absol%ent al studiilor speciali(ate s poat comunica propriile opiuni estetice i s formule(e :udeci de
%aloare a%i(ate i argumentate, n scurte lucrri 6 eseuri, re(umate, comentarii, sinte(e, etc* 6 sau prin
de(bateri*
,storia teatrului universal i rom-nesc# clasa a ./a ' curriculum diereniat pentru iliera vocaional!# proil
artistic# speciali0area Arta actorului
3
#el puin la fel de important pentru reali(area ma:oritii competenelor specifice claselor a IX-a 6
a XII-a este capacitatea profesorului de formare la ele% a unei metode adec%ate, riguros tiinifice, de
lucru cu materialele de informare utili(ate n scopul perfecionrii continue ntr-o epoc a informaiei* 4e
%a a%ea ns permanent n %edere c fundamental pentru formarea tinerilor ele%i este contactul direct cu
opera de art teatral, acolo unde ea se nate: n sala de spectacol sau n spaiul noncon%enional, n
nt"lnirea operei de art a dramaturgului cu publicul su, prin intermediul actorului, ca membru al acelei
colecti%iti artistice interpretati%e coordonate de ctre regi(or*
#eea ce rm"ne astfel definitoriu pentru coninutul ,storiei teatrului 7a%"nd n %edere i e2istena n
cadrul liceelor de profil a unei alte discipline fundamentale, 4eoria i estetica spectacolului8, este
abordarea sa pornind de la %e3% i &'e%aol deopotri%* #ompetenele specifice i coninuturile
corespun(toare acestora creea( profesorului posibilitatea de a se concentra asupra dramaturgiei
uni%ersale, studiat n paralel cu cea naional, e2ist"nd astfel premisele integrrii fenomenului teatral
rom"nesc n cel european i uni%ersal*
;eosebit de important pentru dimensiunea formati% este metodologia de lucru cu te2tul dramatic,
ca modalitate de acces speciali(at ctre oferta teatrelor, participarea la spectacolul de teatru ca e%eniment
unic, inconfundabil stilistic, i formarea unor te&nici de lucru cu te2tul dramatic, dicionarul, cartea de
specialitate, informaia pro%enit prin intermediul mass-media, al internet-ului*
,storia teatrului universal i rom-nesc# clasa a ./a ' curriculum diereniat pentru iliera vocaional!# proil
artistic# speciali0area Arta actorului
7