Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAM DE CURS PENTRU GRUPA DE EXCELEN

INCURSIUNI N LITERATURA CONTEMPORAN An colar 2007-2008 Nr. ore/sptmn 2 Nr. ore/an - 70 Profesor propuntor - C !"e# An M$% e" Co"e&$u" 'A"( Ro) n*+ A"e,!

Pre-ent re pro&r )e$ Cursul .In/urs$un$ 0n "$ter tur /onte)por n* se adreseaz elevilor de liceu care doresc s descopere! opera mai pu"in cunoscut a unor autori din literatura romn contemporan. Avnd #n vedere timpul scurt alocat acestui curs ne-am oprit doar la patru autori prin care s ilustrm momentul $%&'-$%7$ #n literatura romn. (tudiind cteva din operele unor autori precum N.(tnescu) *.(orescu) +t.,nulescu i -.,li" vom reui s su.erm c literatura contemporan a #nsemnat mai #nainte de toate o micare de idei i atitudini) de op"iuni tematice) /ilozo/ice i stilistice) o viziune asupra lumii) un spirit al veacului. 0levii #nscrii #n &rup !e e1/e"en# din acest an colar vor /i capa1ili s sintetizeze trsturile de/initorii ale unei epoci culturale i capa1ili s conte2tualizeze te2tele studiate #n cadrul acestui curs) dar i a celor a1ordate la orele de literatur romn sau universal. (copul este de a stimula lectura3 att cea de supra/a") ct i cea de adncime. 4a /el) #ncercm s surprindem cele dou noi tendin"e ale literaturii3 interte2tualitatea i interdisciplinaritatea. (e o/er ast/el) ast/el) posi1ilitatea cultivrii .ustului estetic) accesul la valorile de circula"ie na"ional i) implicit) la cele universale. 5inalit"ile disciplinei se re/lect nemi6locit #n /o)peten"e"e &ener "e i #n setul de 2 "or$ $ t$tu!$n$ enun"ate #n prezenta pro.ram) din care deriv #ntrea.a structur curricular3 /o)peten"e spe/$f$/e) /on"$nutur$ "e 0n2"r$$) su&est$$ )eto!o"o&$/e.

7rsturile pro.ramei3 diversi/icarea strate.iilor) a o/ertelor si a situa"iilor de #nv"are i adaptarea acestora la .rupul-"int8 #m1inarea ec9ili1rat a proceselor de receptare i de producere a mesa6ului8 a1ordarea di/eren"iat i divers a epocii indicate #n pro.ram prin3 te2te literare pentru studiul apro/undat) studii de caz) curente culturale / literare) dez1ateri8 a1ordarea inte.rat a domeniilor disciplinei3 te2tul literar studiat sau temele propuse din domeniul literaturii devin nuclee care .enereaz discutarea unor pro1leme de lim1 :/onetic) voca1ular) mor/olo.ie) sinta2; sau e2ersarea / practicarea comunicrii :orale si scrise;8 desc9idere spre a1ordrile inter- si transdisciplinare.

Co)peten#e &ener "e


$. =tilizarea corect si adecvat a lim1ii romne #n di/erite situa"ii de comunicare 2. Ar.umentarea oral sau #n scris a unor opinii #n diverse situa"ii de comunicare >. Compre9ensiunea i interpretarea te2telor ?. (ituarea #n conte2t a te2telor studiate prin raportare la epoc sau la curente culturale / literare

3 "or$ ,$ t$tu!$n$
Cultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi) a .ustului estetic #n domeniul literaturii (timularea .ndirii autonome) re/le2ive i critice #n raport cu diversele mesa6e receptate 5ormarea unor reprezentri culturale privind evolu"ia i valorile literaturii romne Cultivarea unei atitudini pozitive /a" de comunicare i a #ncrederii #n propriile a1ilit"i de comunicare A1ordarea /le2i1il i tolerant a opiniilor i a ar.umentelor celorlal"i <isponi1ilitatea de a trans/era #n via"a social valori etice i estetice autentice.

Co)peten#e spe/$f$/e ,$ /on#$nutur$ so/$ te /estor Co)peten#e spe/$f$/e


Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural romnesc din perioada 1965-1971 Cunoaterea i aplicarea instrumentelor de analiz n diverse te te !naliza principalelor componente de structur" de compozi#ie i de limba$ specifice te tului narativ

Con#$nutur$ so/$ te /estor @. @ntroducere 3 plan de studiu pentru sem.@. Arientare 1i1lio.ra/ic. @@. -enera"ia B&0. (criitori i tendin"e estetice.

%dentificarea i analiza elementelor de compozi#ie i de limba$ n te tul poetic

III( Poe-$ ,$ poet$/ "u$ N$/%$t Stnes/u( !( )volu#ia poeziei i metamorfozele poeticii3 - 0tapa or/ic :i poezia de dra.oste; - 0tapa /iloso/ic :volumul $$ ele.ii; - 0tapa 1ar1ian sau poezia i .eometria! :Aul i s/era) 4aus Ctolemaei; - Coezia poeziei sau autore/le2ivitatea actului poetic :Necuvintele; - Criza lim1a6ului :0pica ma.na) Aperele imper/ecte) Noduri i semne) Apere impersonale; *( %nterte tul eminescian i postmodernismul nic+itastnescian3 - Ce este omulD...:din vol. Necuvintele; #n raport cu Ada eminescian - Coemul Clipa cea repede :vol 0pica ma.na; #n compara"ie cu eminesciana poem (telele-n cer - Analiza poemului stnescian Cutarea tonului : vol. de pu1licistic 5iziolo.ia poeziei) $%%0; C( !utosituarea lui ,( -tnescu n istoria poeziei romneti :e2plicitri #n vol. Eespirri;3 lupta poeziei cu e2isten"a i lupta poeziei cu lim1a6ul. I3( M$t$/u" ,$ f nt st$/u" 0n pro/onte)por n3 !( .tefan *nulescu" /istre#ii erau blnzi - *otivul potopului : semni/ica"ia persona6elor; - <eus a1sconditus - *itul resurec"iei - 7rans/ormarea sacralit"ii #n pro/anul cel mai 6ovial - 7ema sin.urt"ii -tudiu de caz0 1ema cutrii n 2%arna

!r&umentarea unui punct de vedere privind te tul literar studiat !naliza principalelor componente de structur" de compozi#ie i de limba$ specifice te tului narativ

Dezvoltarea spiritului intero&ativar&umentativ despre via# i lume'

brba#ilor5 *( 6antasticul cotidian n 7umea n dou zile de 8eor&e *li# - <u1la natur a persona6ului3 domestic) in/ernal - 7oposuri di/erite - 7impul psi9olo.ic i cel natural - (emni/ica"ia persona6elor romanului 3( O "t f # te tru"u$ "u$ M(Sores/u4 te tru" $stor$/ - Amul personalizat ca lupttor3 A treia "eap - Flad Gepe ca meta/or Dezbatere0 7ibertatea fiin#ei i necesitatea istoric

%nterpretarea te tului studiat prin prisma propriilor valori i a propriei e perien#e de lectur

%dentificarea i analiza principalelor componente de structur i de limba$ specifice te tului dramatic 3tilizarea adecvat a te+nicilor de documentare i cercetare a unei teme %dentificarea unor cone iuni ntre literatura romn i cea universal !r&umentarea unei op#iuni personale n confruntarea cu puncte de vedere diferite e primate n le&tur cu un anumit te t literar sau cu un fenomen literar4 cultural

Su&est$$ )eto!o"o&$&e
5( A/t$2$t#$ !e 0n2# re 02erci"ii de analiz i de interpretare) de o1servare prin analo.ie) prin comparare8 Hocuri de rol8 Crezentare CoIer-Coint8 Cro1lematizare Conversa"ie Activitate independent) #n .rup sau #n perec9i. 6( A/t$2$t#$ !e e2 "u re *odalit"ile de evaluare tre1uie concepute #n strns le.tur cu speci/icul cursului op"ional propus. Jn acest conte2t) evaluarea vizeaz3 K ela1orarea unor eseuri8 K realizarea unor studii de caz pe teme date8 K construirea unor alternative e2plicative la mesa6ele receptate8 K dez1atere K autoevaluarea. Centru realizarea stu!$u"u$ !e / - se vor /olosi investi.a"ia i proiectul ca metode complementare de evaluare. (tudiul de caz presupune o etap pre.titoare) #n care elevii

primesc 1i1lio.ra/ie) su.estii pentru dezvoltarea temei sau sarcini de lucru concrete pentru e2plorarea temei #nc de la #nceputul anului colar.Crezentarea va /i urmat de discu"ii cu toat clasa) #n care cole.ii pot cere lmuriri) pot comenta aspectele care li s-au prut interesante i pot evalua activitatea elevilor implica"i #n studiu. 4a rndul su) pro/esorul va evalua activitatea /iecrei .rupe i va nota elevii. De-7 tere presupune indicarea) de ctre pro/esor) a coordonatelor discu"iei i a unei 1i1lio.ra/ii minimale. <ez1aterea se realizeaz #n clas) cu participarea a dou ec9ipe :ec9ipa a/irmatoare i ec9ipa ne.atoare;. (u.erm ca dez1aterea s /ie urmat de un e2erci"iu de re/lec"ie al /iecrui elev) concretizat #n realizarea unui eseu pe tema dez1aterii realizate #n clas. Aceast modalitate de a #nc9eia o dez1atere are #n vedere ca elevii s-i clari/ice ideile puse #n discu"ie i s-i poat /ormula un punct de vedere propriu pornind de la in/orma"iile culese) de la ar.umentele i contraar.umentele valori/icate #n cadrul dez1aterii.

8$7"$o&r f$e
TEXTE4 ,li") -eor.e) 4umea #n dou zile) 0d. 0minescu) $%8'8 ,nulescu) +te/an) @arna 1r1a"ilor) 0d. *inerva) $%%$8 (orescu) *arin) @ona) A treia "eap) Frul (9aLespeare) 0d. *inerva) $%%>8 (tnescu) Nic9ita) Coezii) 0d. Al1atros) $%708 (tnescu) Nic9ita) Jn.erul cu o carte #n mini) antolo.ie) 0d. *aina de acris) $%%%. TEORIE LITERAR4 ,ra.a) Corin) Nic9ita (tnescu- orizontul ima.inar) 0d. @ma.o) (i1iu) $%%>8 <ic"ionar analitic de opere literare romneti) Casa Cr"ii de +tiin") Clu6) $%%%8 <ic"ionarul scriitorilor romni) 0d. 5unda"iei Culturale Eomne) $%%'8 -nsc) Cren.u"a) Apera lui *arin (orescu) 0d. Caralela ?') 20028 *anolescu) Nicolae) Arca lui Noe) vol. @@@8 *anolescu) Nicolae) 4iteratura romn post1elic) vol. @) Coezia) 0d. Aula) ,raov) 20008 (piridon) *onica) +te/an ,nulescu :mono.ra/ie) antolo.ie comentat) receptare critic;) 0d. Aula) ,raov) 20008 +te/nescu) Ale2) @ntroducere #n opera lui Nic9ita (tnescu) 0d. *inerva) $%8&8 =n.ureanu) Cornel) Croz i re/le2ivitate) : cap. (pa"iile a1sen"ei;) $%77. METODIC -9id metodolo.ic" !ria curricular 7imb i comunicare" 7iceu" C.N.C.) 20028 -oia) Fistian) <idactica lim1ii i literaturii romne pentru .imnaziu i liceu) 0d. <acia) C6. Napoca) 20028 Cam/il) Alina) <idactica lim1ii i literaturii romne. (tructuri didactice desc9ise) 0d. <acia) C6. Napoca) 20008