Sunteți pe pagina 1din 62

NOUL DICTIONAR AL STIINTELOR

LIMBAJULUI
O.DUCROT, J.M. SCHAEFFER
Cuprins:
1) Naratologia

2) Prozodia lingvistică
a) Cîteva noţiuni de bază (junctură, pauză, accent, ritm)
b) Nivel segmental şi suprasegmental
c) Paradoxul intonaţiei
d) Fonosintaxa
e) Intonaţie şi ambigiutate
f) Analiza practică a prozodiei

3) Text
a) Text şi lingvistica frazei
b) Perspective

4) Versificaţia
a) Versul
b) Rima şi strofa
c) Abordări teoretice

5) Personaj
a) Dificultăţi terminologice
b) Funcţii ale personajului
c) Tipologii ( formale şi substanţiale)

6) Referinţă
a) Semnificat şi valoare referenţială
b) Mijloacele lingvistice ale referinţei

7) Ficţiune
a) Ficţiune şi referinţă
b) Ficţiune şi simulare
c) Particularităţile lingvistice ale discursului de ficţiune