Sunteți pe pagina 1din 14

0.

1 Ghid Practic - Extreme Locale


0.1.1 Extreme locale pentru functii de mai multe variabile
Consider am functii scalare de mai multe variabile f : D R
3
R , f = f(x; y; z)
ncerc am s a determin am punctele de extrem local, puncte de maxim sau minim.
Denitie
Un punct (a; b; c) este punct de maxim local dac a
f(x; y; z) _ f(a; b; c) pentru orice (x; y; z) dintr-un disc centrat n (a; b; c)
n particular obtinem
f(x; b; c) _ f(a; b; c) pentru orice x dintr-un interval deschis centrat n a
n particular, aceasta nseamn a c a x = a este punct de maxim local pentru functia f = f(x; b; c). Aceasta este
functie de o singur a variabil a.
Conform teoremei lui Fermat (pentru puncte de extrem), rezult a c a derivata acestei functii n x = a este zero,
adic a
@f
@x
(a; b; c) = 0
Acelasi rationament are loc pentru y = b si z = c
Prin urmare toate cele trei derivate partiale sunt neap arat nule ntr-un punct de extrem local.
Denitie. Un punct (a; b; c) asa nc at
_

_
@f
@x
(a; b; c) = 0
@f
@y
(a; b; c) = 0
@f
@z
(a; b; c) = 0
este numit punct "critic" ( sau punct "stationar").
Cum putem decide care din punctele critice sunt si puncte de extrem ?
Folosim formula lui Taylor pentru mai multe variabile
f(x; y; z) = f(a; b; c) + (x a)
@f
@x
+ (y b)
@f
@y
+ (z c)
@f
@z
+
+
1
2!
_

_
(x a)
2
@
2
f
@x
2
+ (y b)
2
@
2
f
@y
2
+ (z c)
2
@
2
f
@z
2
+ 2(x a)(y b)
@
2
f
@x@y
+ 2(x a)(z c)
@
2
f
@x@z
+ :::
. .
form a p atratic a
_

_
+ :::
Toate derivatele partiale sunt calculate n punctul (a; b; c)
S a presupunem c a (a; b; c) este punct critic. Atunci
f(x; y; z) f(a; b; c) = (x a)
0
..
@f
@x
+ (y b)
0
..
@f
@y
+ (z c)
0
..
@f
@z
+
+
1
2!
_

_
(x a)
2
@
2
f
@x
2
+ (y b)
2
@
2
f
@y
2
+ (z c)
2
@
2
f
@z
2
+ 2(x a)(y b)
@
2
f
@x@y
+ 2(x a)(z c)
@
2
f
@x@z
+ :::
. .
form a p atratic a
_

_
+ :::
Prin urmare semnul diferentei f(x; y; z) f(a; b; c) depinde de semnul formei p atratice, care corespunde
matricii simetrice numite matrice Hessian a
H
f
=
_
_
_
@
2
f
@x
2
@
2
f
@x@y
@
2
f
@x@z
@
2
f
@x@y
@
2
f
@y
2
@
2
f
@y@z
@
2
f
@x@z
@
2
f
@y@z
@
2
f
@z
2
_
_
_
1
matrice cu elemente toate derivatele partiale de ordin 2.
Rezult a urm atorul algoritm pentru determinarea punctelor de extrem local.
Pas I Se depermin a punctele critice
Pas II Se calculeaz a derivatele partiale de ordin 2
Pas III Se clasic a forma p atratic a asociat a matricii Hessiene, si anume
- dac a este pozitiv denit a atunci (a; b; c) este punct de minim
- dac a este negativ denit a atunci (a; b; c) este punct de maximif
- dac a este nedenit a atunci (a; b; c) nu este punct de extrem local, un astfel de punct este numit punct "sa"
Pentru a determina cum este forma p atratic a, se pot folosi valorile proprii ale matricii Hessiene.
Valorile proprii sunt solutiile ecuatiei (r ad acinile polinomului caracteristic)
det (H
f
I) = 0
Forma p atratic a este
- pozitiv denit a = toate valorile proprii sunt pozitive _ 0
- negativ denit a = toate valorile proprii sunt negative _ 0
- nedenit a = o valora proprie este < 0 iar alt a voloare proprie este > 0
Sau se pot folosi "minorii principali" ai matricii Hessiene (determinantii formati pe prima diagonal a)
- dac a
1
> 0 ,
2
> 0 ,
3
> 0 atunci forma p atratic a este pozitiv denit a
- if
1
< 0 ,
2
> 0 ,
3
< 0 atunci forma p atratic a este negativ denit a
- n oricare alt caz nu se poate spune nimic precis.
Exemplu
1) S a se determine punctele de extrem local pentru functia
f(x; y; z) = sin(x + y + z) sinx siny sinz , for x; y; z (0; )
Solutie
Pas I se determin a punctele critice
_

_
@f
@x
= 0
@f
@y
= 0
@f
@z
= 0
=
_
_
_
@
@x
[sin(x + y + z) sinx siny sinz] = 0
@
@y
[sin(x + y + z) sinx siny sinz] = 0
@
@z
[sin(x + y + z) sinx siny sinz] = 0
=
_
_
_
cos(x + y + z) cos x = 0
cos(x + y + z) cos y = 0
cos(x + y + z) cos z = 0
= cos x = cos y = cos z
Functia cos este bijectiv a pe intervalul (0; ) , deci rezult a x = y = z
Sistemul se reduce la ecuatia
cos 3x cos x = 0 = 2 sin
3x x
2
sin
3x + x
2
= 0 = sinx = 0 or sin2x = 0
Obtinem solutiile x = k respectiv 2x = k , k Z
Doar x = =2 (0; )
Deci exist a doar un singur punct critic x =

2
, y =

2
, z =

2
Pas II Calcul am derivatele partiale de ordin 2
@
2
f
@x
2
=
@
@x
(cos(x + y + z) cos x) = sin(x + y + z) + sinx
@
2
f
@y
2
=
@
@y
(cos(x + y + z) cos y) = sin(x + y + z) + siny
@
2
f
@z
2
=
@
@z
(cos(x + y + z) cos z) = sin(x + y + z) + sinz
2
@
2
f
@x@y
=
@
@y
(cos(x + y + z) cos x) = sin(x + y + z)
@
2
f
@x@z
=
@
@z
(cos(x + y + z) cos x) = sin(x + y + z)
@
2
f
@y@z
=
@
@z
(cos(x + y + z) cos y) = sin(x + y + z)
Pentru x =

2
, y =

2
, z =

2
aceste derivate partiale sunt ori sin
3
2
+ sin

2
= 2 ori sin
3
2
= 1
Pas III matricea Hessian a n punctul critic (

2
;

2
;

2
) este
H
f
(

2
;

2
;

2
) =
_
_
2 1 1
1 2 1
1 1 2
_
_
Calcul am valorile proprii
det
_
H
f
(

2
;

2
;

2
) I
_
= det
_
_
2 1 1
1 2 1
1 1 2
_
_
=

4 4 4
1 2 1
1 1 2

=
= (4 )

1 0 0
1 1 0
1 0 1

= (4 )(1 )
2
= 0
Valorile proprii sunt
1
= 4 ,
2;3
= 1 , sunt toat epozitive, deci matricea Hessian a este pozitiv a,
iar punctul (

2
;

2
;

2
) este punct de minim.

2) Determinati extremele locale pentru functia f : R


2
R
f = f(x; y) = (x
2
+ y
2
)e
(x
2
+y
2
)
Solutie
Pas I Se determin a punctele critice
s a remarc am tehnica de derivare a unui anumit tip de produs
_
A e
B
_
0
= A
0
e
B
+ A e
B
B
0
= e
B
(A
0
+ A B
0
)
_
@f
@x
= 0
@f
@y
= 0
=
_
@
@x
(x
2
+ y
2
)e
(x
2
+y
2
)
= 2xe
(x
2
+y
2
)
+ (x
2
+ y
2
)e
(x
2
+y
2
)
(2x) = 0
@
@y
(x
2
+ y
2
)e
(x
2
+y
2
)
= 2ye
(x
2
+y
2
)
+ (x
2
+ y
2
)e
(x
2
+y
2
)
(2y) = 0
=
_
e
(x
2
+y
2
)
2x(1 x
2
y
2
) = 0
e
(x
2
+y
2
)
2y(1 x
2
y
2
) = 0
= x = 0; y = 0 sau 1 x
2
y
2
= 0
Un punct critic este (0; 0) n plus puncte critice sunt toate punctele (a; b) cu a
2
+ b
2
= 1 ,
acestea sunt situate pe cercul cu centru n (0; 0) si de raz a 1
Pas II Calcul am derivatele partiale de ordin 2
@f
@x
= 2(x x
3
xy
2
)e
(x
2
+y
2
)
@f
@y
= 2(y x
2
y y
3
)e
(x
2
+y
2
)
3
Folosim observatia tehnic a de mai nainte
@
2
f
@x
2
=
@
@x
_
@f
@x
_
= 2
@
@x
_
_
_(x x
3
xy
2
. .
x(1x
2
y
2
)
)e
(x
2
+y
2
)
_
_
_ = 2e
(x
2
+y
2
)
_

_1 3x
2
y
2
. .
1x
2
y
2
2x
2
2x(x x
3
xy
2
. .
x(1x
2
y
2
)
)
_

_
@
2
f
@y
2
=
@
@y
_
@f
@y
_
= 2
@
@y
_
_
_(y x
2
y y
3
. .
x(1x
2
y
2
)
)e
(x
2
+y
2
)
_
_
_ = 2e
(x
2
+y
2
)
_

_1 x
2
3y
2
. .
1x
2
y
2
2y
2
2y(y x
2
y y
3
. .
y(1x
2
y
2
)
)
_

_
@
2
f
@x@y
=
@
@y
_
@f
@x
_
= 2
@
@y
_
(x x
3
xy
2
)e
(x
2
+y
2
)
_
= 2e
(x
2
+y
2
)
_

_2xy 2y(x x
3
xy
2
. .
x(1x
2
y
2
)
)
_

_
Pas III Matricea Hessian a n punctul critic (0; 0) este
e
(0
2
+0
2
)
= 1 ,
@
2
f
@x
2
(0; 0) = 2 ,
@
2
f
@y
2
(0; 0) = 2 ,
@
2
f
@x@y
(0; 0) = 0
H
f
(0; 0) =
_
2 0
0 2
_
Aceasta este o matrice diagonal a, deci valorile proprii sunt elementele de pe diagonala principal a
1
=
2
= 2
,
ambele valori proprii sunt pozitive, deci (0; 0) este punct de minim.
Pentru punctele critice (a; b) cu a
2
+ b
2
= 1 , avem
e
( a
2
+b
2
)
= e
1
=
1
e
, 1 a
2
b
2
= 0
derivatele partiale sunt ( folosim 1 a
2
b
2
= 0 peste tot )
@
2
f
@x
2
(a; b) =
2
e
(2a
2
) ,
@
2
f
@y
2
(a; b) =
2
e
(2b
2
) ,
@
2
f
@x@y
(a; b) =
2
e
(2ab)
Matricea Hessian a este
H
f
(a; b) =
_

4a
2
e

4ab
e

4ab
e

4b
2
e
_
Valorile proprii sunt
det (H
f
(a; b) I) = det
_

4a
2
e

4ab
e

4ab
e

4b
2
e

_
=
2
+
_
4a
2
e
+
4b
2
e
_
+
4a
2
e
4b
2
e

4ab
e
4ab
e
= 0 =

2
+
_
4a
2
e
+
4b
2
e
_
= 0 =
1
= 0 ,
2
=
_
4a
2
e
+
4b
2
e
_
< 0
Valorile proprii sunt negative, deci punctul critic (a; b) este punct de maxim.

3) S a se determine punctele de extrem ale functiei f : R


2
R denit a de
f(x; y) = ln(1 +
_
x
2
+ y
2
)
Solutie
Pas I Se determin a punctele critice
@f
@x
= 0 =
@
@x
ln(1 +
_
x
2
+ y
2
) =
1
1 +
_
x
2
+ y
2
x
_
x
2
+ y
2
. .
= 0 = x = 0
4
@f
@y
= 0 =
@
@x
ln(1 +
_
x
2
+ y
2
) =
1
1 +
_
x
2
+ y
2
y
_
x
2
+ y
2
. .
= 0 = y = 0
Solutia x = 0 si y = 0 nu este acceptabil a, datorit a numitorului
_
x
2
+ y
2
care se anuleaz a n (0; 0)
Algoritmul determin a punctele critice numai acolo unde functia are derivate partiale.
Prin urmare nici un punct (x; y) ,= (0; 0) nu este punct de extrem pentru functia f
Totusi (0; 0) ar putea punct de extrem, f ar a ns a ca derivatele partiale s a e nule acolo.
Veric am acest fapt "direct"
f(0; 0) = ln(1 +
_
0
2
+ 0
2
) = 0 _ ln(1 +
_
x
2
+ y
2
) = f(x; y)
ceea ce arat a c a (0; 0) este ntr-adev ar punct de minim.

0.1.2 Extreme locale pentru functii denite n mod implicit


Cazul I. Functii de o variabil a denite n mod implicit
A deni o functie f : D R R n mod "explicit" nseamn a a preciza o "formul a" clar a, concret a , de exemplu
f(x) = sinx 2 , f(x) =
2x + 3
1 + x
2
, ...
sau a preciza direct valorile functiei f(2) = 1 , f(1) = 1=2 ....
O functie este denit a n mod "implicit" atunci cnd exist a corespondenta x f(x) , dar este e imposibil,
e foarte greu de a preciza o formul a clar a.
Exemplu.
Ecuatia x
2
+ y
2
= 4 , y _ 0 deneste n mod "implicit" o functie (o corespondent a) x y = y(x) ,
deoarece pentru orice x [2; 2] exist a un unic y R care veric a ecuatia.
n acest caz foarte simplu de fapt putem "explicita" functia, adic a preciza o formul a clar a pentru y(x)
y = y(x) =
_
4 x
2
care deneste n mod "explicit" functia y = y(x).
Un obiectiv major n studiul unei functii este a determina (a "prezice") punctele de extrem (punctele de maxi-
mum, minimum) dac a exist a.
Pentru functii "rezonabile", care sunt derivabile, exist a un procedeu "standard" procedure pentru a determina
doar punctele de extrem local
- se determin a punctele critice, adic a se determin a solutiile ecuatiei f
0
(x) = 0
- apoi se decide care din aceste puncte este punct de extrem, folosind semnul derivatei
Pentru o functie denit a n mod implicit, acest procedeu nu functieanz a.
Nu exist a o formul a pentru f(x) , deci nu exist a formul a nici pentru derivat a f
0
(x) .
Totusi algoritmul nu necesit a de fapt formula derivatei. Este nevoie doar de punctele "critical" (punctele n care
derivata este zero).
L aprima veder pare imposibil s a determini punctele critice f ar a a avea o formul a a derivatei.
Este posibil. Iat a cum se procedeaz a.
Scriem ecuatia care deneste implicit equation y = y(x)
x
2
+ y(x)
2
= 4 , y _ 0
apoi deriv am , evident n raport cu "x"
_
x
2
+ y(x)
2
_
0
= (4)
0
= 2x + 2y(x) y
0
(x) = 0 =
y
0
(x) =
x
y(x)
pentru y(x) ,= 0
Punctele critice se obtin astfel
y
0
(x) = 0 =
x
y(x)
= 0 = x = 0 = 0
2
+ y(0)
2
= 4 = y(0) = 2 _ 0
5
Deci am g asit punctul critic x = 0
Acum trebuie determinat dac a este punct de extrem sau nu.
Nu putem folosi semnul derivatei y
0
(x) . Folosim semnul derivatei de ordin 2.
Folosim formula lui Taylor
f(x) = f(a) +
f
0
(a)
1!
(x a) +
f
00
(a)
2!
(x a)
2
+
f
000
(a)
3!
(x a)
3
+ :::
Dac a "a" este punct critic, adic a f
0
(a) = 0, obtinem
f(x) f(a) =
0
..
f
0
(a)
1!
(x a) +
f
00
(a)
2!
(x a)
2
+
f
000
(a)
3!
(x a)
3
+ :::
Prin urmare semnul diferentei f(x) f(a) depinde de semnul derivatei a doua f
00
(a) n punctul a
- pentru f
00
(a) > 0 obtinem f(x) f(a) _ 0 = a este punct de minim
- pentru f
00
(a) < 0 obtinem f(x) f(a) _ 0 = a este punct de maxim
- dac a f
00
(a) = 0 este un caz "nefericit" ! este nevoie s a folosim derivatele de ordin 3, 4 ...
Deci nu este nevoie de formula pentru derivata a doua, ci doar de valoarea f
00
(a) ,
nici m acar de valoarea exact a, ci doar de semnul valorii f
00
(a)
Tot ce avem de f acut este s a deriv am functia y
0
(x)
y
00
(x) = (y
0
(x))
0
=
_

x
y(x)
_
0
=
y(x) xy
0
(x)
1 + y
2
(x)
si obtinem
y
00
(0) =
y(0) 0y
0
(0)
1 + y
2
(0)
=
2 0
1 + 2
2
< 0 = x = 0 este punct de maxim
In acest caz simplu, putem folosi si procedeul "standard"
y = y(x) =
_
4 x
2
= y
0
(x) =
x
_
4 x
2
, y
0
(x) = 0 =
x
_
4 x
2
= 0 = x = 0
Obtinem semnul derivatei si variatia functiei
x
y(x)
y(x)
0 2 -2
0
Ceea ce arat a c a rezultatul obtinut folosind metoda "implicit a" este corect..
n nal iat a algoritmul pe care l putem folosi pentru a determina punctele de extrem pentru functii denite n
mod implicit.
- Pas I se deriveaz a ecuatia (relatia implicit a), este util s a scriem y(x) si nu doar "y"
- Pas II se determin a punctele critice y
0
(x) = 0 , rezolvnd "sistemul" format cu y
0
(x) = 0 si ecuatia
"original a"
- Pas III se deriveaz a nc a odat a, pentru a obtine semnul valorii derivatei de ordin 2 n punctele critice.
Un alt mod de a enunta algoritmul (ntlnit n multe manuale) este urm atorul.
6
Orice ecuatie (care deneste implicit y = y(x) ) este de forma
E(x; y) = 0 sau altfel scris E(x; y(x)) = 0
Proced am exact ca mai nainte.
Pas I Deriv am n raport cu "x" (folosim derivarea functiilor compuse, pentru functii de mai multe variabile)
[E(x; y(x))]
0
= 0 =
@E
@x
+
@E
@y
y
0
(x) = 0 = y
0
(x) =
@E
@x
@E
@y
, pentru
@E
@y
,= 0
Pas II Se determin a punctele critice rezolvnd sistemul
_
_
_
y
0
(x) = 0
E(x; y) = 0
@E
@y
,= 0
=
_
_
_
@E
@x
= 0
E(x; y) = 0
@E
@y
,= 0
Pas III Se determin a semnul derivatei a doua n punctele critice
y
00
(x) = (y
0
(x))
0
=
_

@E
@x
@E
@y
_
0
=
[
@
2
E
@x
2
+
@
2
E
@x@y
y
0
(x)]
@E
@y

@E
@x
[
@
2
E
@x@y
+
@
2
E
@y
2
y
0
(x)]
_
@E
@y
_
2
Calculele sunt exact ca cele dinainte, doar aspetul lor "formal" pare diferit.
Al doilea mod de "prezentare" poate p area mai putin "intuitiv".
R amne la alegerea ec aruia care din modalit ati este mai familiar a.
Exemplu. S a se determine punctele de extrem ale functiei y = y(x) denit a n mod implicit de ecuatia
x
3
+ 8y
3
6xy = 0
Solutie.
Mai nti trebuie vericat faptul c a ecuatia deneste o unic a corespondent a x y(x) .
Cu alte cuvinte, pentru orice x exist a un unic y care veric a ecuatia.
Nu este un lucru complicat, dar necesit a atentie pentru "detalii".
Prin urmare dorim e s a veric a, e s a g asim conditiile n care, pentru orice x exist a un unic y = y(x) care
veric a ecuatia.
Consider am ecuatia ca o ecuatie cu "y" ca "necunoscut a" si "x" ca parametru.
Veric am dac a ecuatia (n y) are solutie unic a pentru orice valoare a parametrului x.
Fie f(y) = x
3
+ 8y
3
6xy , s a determin am num arul solutiilor pentru ecuatia f(y) = 0.
Derivata este
f
0
(y) =
@
@y
_
x
3
+ 8y
3
6xy
_
= 24y
2
6x
Apoi f
0
(y) = 0 = 24y
2
6x = 0 = 4y
2
x = 0 . Este necesar a o "discutie".
i) pentru orice x _ 0 obtinem f
0
(y) = 24y
2
6x _ 0 pentru orice y R
si deci f este strict cresc atoare, iar ecuatia f(y) = 0 are solutie unic a n R , ind o ecuatie de grad 3.
ii) pentru x > 0 obtinem 4y
2
x = 0 = y
1;2
=
x
2
, si
f(
x
2
) = x
3
+ 8(
x
2
)
3
6x(
x
2
) = 3x
2
> 0
f(
x
2
) = x
3
+ 8(
x
2
)
3
6x(
x
2
) = 2x
3
3x
2
= x
2
(2x 3)
Acum semnul depinde de x , si anume
- x
2
(2x 3) > 0 pentru x > 3=2 si
- x
2
(2x 3) < 0 pentru x < 3=2
7
y
f(y)
f(y)
x/2 -x/2
- infinity
0 0
+ infinity
+
f(x/2)
Prin urmare functia f(y)
- are o unic a solutie pentru x _ 0 si pentru x < 3=2 ,
- are dou a solutii pentru x _ 3=2
n concluzie, putem folosim algoritmul pentru extreme implicite numai pentru x < 3=2
Acest fapt duce la o discutie oarecum complicat a. ncerc am s a o prezent am ct mai simplu posibil.
Pas I Deriv am relatia implicit a x
3
+ 8y(x)
3
6xy(x) = 0
_
x
3
+ 8y(x)
3
6xy(x)
_
0
= 0 = 3x
2
+ 24y
2
(x)y
0
(x) 6y(x) 6xy
0
(x) = 0 =
x
2
2y(x) + y
0
(x)
_
8y
2
(x) 2x
_
= 0 = y
0
(x) =
x
2
2y(x)
2(4y
2
(x) x)
penrtu 4y
2
(x) x ,= 0
Pas II Pentru a g asi punctele critice,
rezolv am ecuatia y
0
(x) = 0 folosind si relatia x
3
+ 8y
3
6xy = 0; cu conditia 4y
2
(x) x ,= 0 .
Deci punctele critice sunt solutiile sistemului
_
_
_
y
0
(x) = 0
x
3
+ 8y(x)
3
6xy(x) = 0
4y
2
(x) x ,= 0
=
_

x
2
2y(x)
2(4y(x)x)
= 0
x
3
+ 8y(x)
3
6xy(x) = 0
4y
2
(x) x ,= 0
=
(*)
_
_
_
x
2
2y(x) = 0
x
3
+ 8y(x)
3
6xy(x) = 0
4y
2
(x) x ,= 0
= y(x) =
x
2
2
= x
3
+ 8
_
x
2
2
_
3
6x(
x
2
2
) = 0 =
= x
3
+ x
6
3x
3
= 0 = x
3
(x
3
2) = 0 = x
1
= 0 , x
2
=
3
_
2
Dar x < 3=2 . Deoarece 0 <
3
_
2 < 3=2 rezult a c a ambele solutii x
1
= 0 , x
2
=
3
_
2 sunt acceptabile.
Pentru x
1
= 0 , din y(x) =
x
2
2
obtinem y(0) =
0
2
2
= 0 = 4y
2
(0) 0 = 0 , deci 4y
2
(x) x ,= 0 nu e
vericat a,
prin urmare respingem x
1
= 0 ca punct critic.
Pentru x
2
=
3
_
2 , din y(x) =
x
2
2
obtinem y(
3
_
2) =
(
3
p
2)
2
2
=
3
p
4
2
relatia 4y
2
(x) x ,= 0 este vericat a, deoarece s 4y
2
(
3
_
2)
3
_
2 = 4
3
p
16
2

3
_
2 = 4
3
_
2
3
_
2 = 3
3
_
2 ,= 0
Prin urmare x =
3
_
2 este punct critic ( y
0
(
3
_
2) = 0 ) si y(
3
_
2) =
3
p
4
2
Pas III Deriv am nc a odat a si obtinem derivata a doua
y
0
(x) =
x
2
2y(x)
2(4y
2
(x) x)
= y
00
(x) = (y
0
(x))
0
=
_

x
2
2y(x)
2(4y
2
(x) x)
_
0
=
y
00
(x) =
[2x 2y
0
(x)][4y
2
(x) x] [x
2
2y(x)][8y(x)y
0
(x) 1]
4(4y
2
(x) x)
2
Calcul am aceast a derivat a pentru un punct critic x , care veric a toate conditiile (*)
y
0
(x) = 0 , x
2
2y(x) = 0
8
Pentru astfel de x obtinem
y
00
(x) =
[2x 2
0
..
y
0
(x)][4y
2
(x) x] [
0
..
x
2
2y(x)][8y(x)
0
..
y
0
(x) 1]
4(4y
2
(x) x)
2
Avem nevoie doar de semnul derivatei y
00
(x) ( nu neap arat valoarea exact a ).
Este muolt mnai simpli dect pare.
Pentru punctul critic x =
3
_
2 foarte multi termeni sunt zero, nu e nevoie s a-i scriem n detaliu
y
00
(
3
_
2) =
[2
3
_
2 2
0
..
::: ][
>0
..
4y
2
(
3
_
2)
3
_
2]]
0
..
[
0
..
::: ][:::]
4(:::)
2
. .
>0
< 0
Deci n nal y
00
(
3
_
2) < 0 = x =
3
_
2 este punct de maxim, iar y(
3
_
2) =
3
p
4
2
este valoare maxim a pentru
functia y = (x)

Cazul II. Functii de mai multe variabile denite n mod implicit


Ne limit am la descrierea principiului si rezolv am un exemplu simplu.
Orice relatie care deneste n mod implicit o functie de dou a variabile z = z(x; y) poate scris a n forma
E(x; y; z) = 0 sau altfel scris E(x; y; z(x; y)) = 0
Folosim exact procedeul prin care obtinem extreme locale pentru functii de mai multe variabile.
Pas I Se determin a punctele critice. "Calcul am" derivatele partiale
@
@x
E(x; y; z(x; y)) = 0 =
@E
@x
+
@E
@z
@z
@x
= 0 =
@z
@x
=
@E
@x
@E
@z
pentru
@E
@z
,= 0
@
@y
E(x; y; z(x; y)) = 0 =
@E
@y
+
@E
@z
@z
@y
= 0 =
@z
@y
=
@E
@y
@E
@z
pentru
@E
@z
,= 0
Punctele critice sunt solutiile sistemului critical
_
@z
@x
= 0
@z
@y
= 0
Pas II Calcul am derivatele partiale de ordin 2, apoi matricea Hessian matrix doar n aceste puncte critice.
Pas III determin am dac a matricea este pozitiv a, negativ a sau nedent a.
Exemplu.
Determinati extremele locale ale functiei z = z(x; y) denit a implicit de relatia
x
2
+ y
2
+ z
2
= 9 , z _ 0
Solutie
Acesta nu este un exemplu example "relevant", deoarece de fapt putem explicita functia foarte usor z(x; y) =
_
9 x
2
y
2
Totusi exemplul este sucient de simplu pentru ntelege cum functioneaz a metoda de rezolvare.
Pas I Determin am punctele critice. Deriv am partial relatia
x
2
+ y
2
+ z
2
(x; y) = 9
@
@x
_
x
2
+ y
2
+ z
2
(x; y

=
@
@x
(9) = 2x + 2z(x; y)
@z
@x
= 0 =
@z
@x
=
x
z(x; y)
9
@
@y
_
x
2
+ y
2
+ z
2
(x; y)

=
@
@y
(9) = 2y + 2z(x; y)
@z
@y
= 0 =
@z
@y
=
y
z(x; y)
Punctele critice sunt solutiile sistemului
_
@z
@x
= 0
@z
@y
= 0
=
_

x
z(x;y)
= 0

y
z(x;y)
= 0
= x = 0 , y = 0
Pas II Calcul am derivatele partiale de ordin 2
@
2
z
@x
2
=
@z
@x
_

x
z(x; y)
_
=
z(x; y) x
@z
@x
z
2
(x; y)
=
z(x; y) x
x
z(x;y)
z
2
(x; y)
=
z
2
(x; y) + x
2
z
3
(x; y)
@
2
z
@y
2
=
@z
@y
_

y
z(x; y)
_
=
z(x; y) y
@z
@y
z
2
(x; y)
=
z(x; y) y
y
z(x;y)
z
3
(x; y)
=
z
2
(x; y) + y
2
z
3
(x; y)
@
2
z
@x@y
=
@z
@y
_

x
z(x; y)
_
=
x
@z
@y
z
2
(x; y)
=
xy
z
3
(x; y)
Pentru punctul critic (0; 0) relatia devine 0
2
+ 0
2
+ z
2
(0; 0) = 9 = z(0; 0) = 3 deoarece z _ 0
derivatele partiale de ordin 2 sunt
@
2
z
@x
2
(0; 0) =
9
27
,
@
2
z
@y
2
(0; 0) =
9
27
,
@
2
z
@x@y
(0; 0) = 0
Matricea Hessian a n (0; 0) este
H
z
(0; 0) =
_
@
2
F
@x
2
@
2
F
@x@y
@
2
F
@x@y
@
2
F
@y
2
_
=
_

9
27
0
0
9
27
_
Este o matrice diagonal a, valorile proprii sunt elementele de pe diagonal a
1
=
2
=
9
27
,
ambele valori proprii sunt negative, prin urmare matricea este negativ a, iar punctul (0; 0) este un punct de
maxim.

0.1.3 Extreme locale conditionate


Consider am urm atoarea problem a.
S a determin am extremele locale ale functiei f = f(x; y; z) cu conditiile g
1
(x; y; z) = 0 , g
2
(x; y; z) = 0 .
(nu exist a o restrictie asupra num arului de conditii, poate o singur a conditie sau mai multe conditii)
Denitie.
Un punct punct (a; b; c) este punct de extrem local conditionat pentru functia f dac a
f(x; y; z) f(a; b; c) _ 0 ( minim )
f(x; y; z) f(a; b; c) _ 0 ( minim )
pentru orice (x; y; z) care veric a conditiile
_
g
1
(x; y; z) = 0
g
2
(x; y; z) = 0
Prezent am metoda multiplicatorilor lui Lagrange.
Consider am o alt a functie
F(x; y; z) = f(x; y; z) +
1
g
1
(x; y; z) +
2
g
2
(x; y; z)
Numerele reale
1
;
2
sunt numite multiplicatori Lagrange , cte unul pentru ecare conditie.
Presupunem c a (a; b; c) veric a conditiile, adic a
g
1
(a; b; c) = 0 ; g
2
(a; b; c) = 0
Pentru a stabili dac a un astfel de punct este punct de extrem local conditionat pentru f trebuie evaluat semnul
diferentei f(x; y; z) f(a; b; c)
10
Putem scrie
F(x; y; z) F(a; b; c) = f(x; y; z) f(a; b; c) +
1
[g
1
(x; y; z) g
1
(a; b; c)] +
2
[g
2
(x; y; z) g
2
(a; b; c)]
Pentru orice punct (x; y; z) care veric a conditiile, avem
F(x; y; z) F(a; b; c) = f(x; y; z) f(a; b; c) +
1
_
_
g
1
(x; y; z)
. .
0
g
1
(a; b; c)
. .
0
_
_
+
2
_
_
g
2
(x; y; z)
. .
0
g
2
(a; b; c)
. .
0
_
_
Prin urmare
F(x; y; z) F(a; b; c) = f(x; y; z) f(a; b; c)
Suntem astfel condusi s a investig am extremel locale pentru functia F
Derivatele partiale sunt
@F
@x
=
@f
@x
+
1
@g
1
@x
+
2
@g
1
@x
@F
@y
=
@f
@y
+
1
@g
1
@y
+
2
@g
1
@y
@F
@z
=
@f
@z
+
1
@g
1
@z
+
2
@g
1
@z
Pas I Se determin a punctele critice conditionate, rezolvnd sistemul (solutiile nseamn a valori pentru x; y; z si

1
;
2
)
_

_
@F
@x
= 0
@F
@y
= 0
@F
@z
= 0
g
1
(x; y; z) = 0
g
2
(x; y; z) = 0
=
_

_
@f
@x
+
1
@g1
@x
+
2
@g1
@x
= 0
@f
@y
+
1
@g1
@y
+
2
@g1
@y
= 0
@f
@z
+
1
@g1
@z
+
2
@g1
@z
= 0
g
1
(x; y; z) = 0
g
2
(x; y; z) = 0
Pas II Calcul am matricea Hessian a pentru functia F n punctele critice conditionate
H
F
=
_
_
_
@
2
F
@x
2
@
2
F
@x@y
@
2
F
@x@z
@
2
F
@x@y
@
2
F
@y
2
@
2
F
@y@z
@
2
F
@x@z
@
2
F
@y@z
@
2
F
@z
2
_
_
_
Pas III
Dac a pentru un punct critic (a; b; c) matricea Hessian a este
- pozitiv a atunci (a; b; c) este punct de minim pentru f
- negativ a atunci (a; b; c) este punct de maxim pentru f
- nedenit a atunci este necesar s a "diferentiem conditiile" si apoi putem decide dac a (a; b; c) este punct de
extrem sau nu f
Exemple.
1) Consider am functia f = f(x; y; z) = xy + yz + xz denit a pentru x; y; z > 0 ,
S a se determine punctele de extrem local cu conditia xyz = 8
Solutie
Fie g(x; y; z) = xyz 8 . Consider am functia
F(x; y; z) = f(x; y; z) + g(x; y; z) = xy + yz + xz + (xyz 8)
Pas I Se determin a punctele critice conditionate
_

_
@F
@x
= 0
@F
@y
= 0
@F
@z
= 0
g(x; y; z) = 0
=
_

_
@
@x
[xy + yz + xz + (xyz 8)] = 0
@
@y
[xy + yz + xz + (xyz 8)] = 0
@
@z
[xy + yz + xz + (xyz 8)] = 0
xyz 8 = 0
=
_

_
y + z + yz = 0
x + z + xz = 0
y + x + xy = 0
xyz = 8
11
Se scad primele dou a ecuatii si obtinem
y x + z(y x) = 0 = (y x)(1 + z) = 0 = y x = 0 or 1 + z = 0
Se scad ultimle dou a ecuatii si obtinem
y z + z(y x) = 0 = (y z)(1 + x) = 0 = y z = 0 or 1 + x = 0
Prin urmare
- ori x = y = z ,
- ori 1 + z = 0 , 1 + x = 0 , 1 + y = 0 care implic a tot x = y = z
deci n mod necesar x = y = z ,
nlocuim n xyz = 8 = x
3
= 8 = x = 2 , y = 2 , z = 2
apoi le nlocuim n y + z + yz = 0 = 2 + 2 + 4 = 0 = = 1
Deci am obtinut punctul critic (2; 2; 2) si = 1
Pas II Calcul am derivatele partiale de ordin 2
@
2
F
@x
2
=
@
@x
(y + z yz) = 0 ,
@
2
F
@y
2
=
@
@y
(x + z xz) = 0 ,
@
2
F
@z
2
=
@
@z
(y + x xy) = 0
@
2
F
@x@y
=
@
@y
(
@F
@x
) =
@
@y
(y + z yz) = 1 z ,
@
2
F
@x@z
=
@
@z
(y + z yz) = 1 y
@
2
F
@y@z
=
@
@z
(
@F
@y
) =
@
@z
(x + z xz) = 1 x
Pas III Matricea Hessian a n (2; 2; 2) este
H
F
(2; 2; 2) =
_
_
_
@
2
F
@x
2
@
2
F
@x@y
@
2
F
@x@z
@
2
F
@x@y
@
2
F
@y
2
@
2
F
@y@z
@
2
F
@x@z
@
2
F
@y@z
@
2
F
@z
2
_
_
_ =
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
Calcul am valorile proprii (adun am liniile la linia 1, apoi sc adem prima coloan a din celelalte coloane)
det
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
=

(2 + ) (2 + ) (2 + )
1 1
1 1

= (2 + )

1 0 0
1 1 0
1 0 1

=
= (2 + )(1 )
2
= 0
Valorile proprii sunt
1;2
= 1 ,
3
= 2 ceea ce arat a c a matricea este nedenit a
Prin urmare este necesar s a "diferentiem" conditia
g(x; y; z) = 0 =
@g
@x
dx +
@g
@y
dy +
@g
@z
dz = 0
Deci
@g
@x
=
@
@x
(xyz 8) = yz ,
@g
@y
=
@
@y
(xyz 8) = xz ,
@g
@z
=
@
@z
(xyz 8) = xy
Pentru x = 2 , y = 2 , z = 2 obtinem
@g
@x
(2; 2; 2) = 4 ,
@g
@y
(2; 2; 2) = 4 ,
@g
@z
(2; 2; 2) = 4
Deci x = 2 , y = 2 , z = 2 relatia "diferential a" este
4dx + 4dy + 4dz = 0 = dz = dx dy
Efectuwm calculele ca si cum acestea ar numere reale : dxdx = (dx)
2
, dxdz + dydz = dz(dx + dy) ....
12
Forma p atratic a corespunz atoare unei matrici simetrice, n acest caz corespunz atoare matricii Hessiane n (2; 2; 2)
este
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
The corresponding quadratic form is
P = 0(dx)
2
+ 0(dy)
2
+ 0(dz)
2
2dxdy 2dxdz 2dydz = 2[dxdy + dz(dx + dy)] =
= 2[dxdy (dx + dy)(dx + dy)] = 2[dxdy (dx)
2
+ 2dxdy (dy)
2
] =
= 2[(dx)
2
dxdy + (dy)
2
] > 0
deoarece pentru orice numere reale avem a
2
ab + b
2
> 0
Prin urmare, forma p atartic a pentru x = 2 , y = 2 , z = 2 ( folosind conditia) este pozitiv denit a,
deci (2; 2; 2) este punct de minim pentru functia f.

2) Consider am curba denit a de ecuatia x


2
+ xy + y
2
= 1 .
S a se determine punctele de pe curb a pentru care distanta pn a la origine (0; 0) este maxim a.
Solutie
Distanta de la un punct (x; y) la (0; 0) este
_
x
2
+ y
2
.
Prin urmare c aut am puncte de extrem pentru functia
d = d(x; y) = x
2
+ y
2
cu conditia
x
2
+ xy + y
2
= 1 = x
2
+ xy + y
2
1 = 0
Pas I Consider am functia
F(x; y) = x
2
+ y
2
+ (x
2
+ xy + y
2
1)
Punctele critice conditionate sunt solutiile sistemului
_
_
_
@F
@x
= 0
@F
@y
= 0
x
2
+ xy + y
2
1 = 0
=
_
_
_
@
@x
_
x
2
+ y
2
+ (x
2
+ xy + y
2
1)
_
= 2x + 2x + y = 0
@
@y
_
x
2
+ y
2
+ (x
2
+ xy + y
2
1)
_
= 2y + x + 2y = 0
x
2
+ xy + y
2
1 = 0
=
sc adem primele dou a ecuatii si obtinem
2(x y) + (x y) = 0 = (x y)(2 + ) = 0
deci e x = y = x
2
+x
2
+x
2
1 = 0 = 3x
2
= 1 = x
1;2
=
1
p
3
si 2x +2x +x = 0 = 2 +3 = 0 =
=
2
3
e 2 + = 0 deci = 2 si nlocuind obtinem asemenea
_
_
_
2x 4x 2y = 0
2y 2x 4y = 0
x
2
+ xy + y
2
1 = 0
=
_
_
_
x y = 0
x y = 0
x
2
+ xy + y
2
1 = 0
=
= x
2
x
2
+ x
2
1 = 0 = x = 1
n concluzie am obtinut punctele critice conditionate
-
_
1
p
3
;
1
p
3
_
,
_
1
p
3
;
1
p
3
_
si =
2
3
respectiv
- (1; 1) , (1; 1) si = 2
Pas II Calcul am derivatele partiale de ordin 2
@
2
F
@x
2
=
@
@x
(2x + 2x + y) = 2 + 2 ,
@
2
F
@y
2
=
@
@y
(2y + x + 2y) = 2 + 2 ,
@
2
F
@x@y
=
@
@y
(2x + 2x + y) =
13
Matricea Hessian a obtinut a pentru punctele crititce este
H
F
(
1
_
3
;
1
_
3
) = H
F
(
1
_
3
;
1
_
3
) =
_
@
2
F
@x
2
@
2
F
@x@y
@
2
F
@x@y
@
2
F
@y
2
_
=
_
4
3

2
3

2
3
4
3
_
H
F
(1; 1) = H
F
(1; 1) =
_
@
2
F
@x
2
@
2
F
@x@y
@
2
F
@x@y
@
2
F
@y
2
_
=
_
2 2
2 2
_
Pas III
Pentru H
F
(
1
p
3
;
1
p
3
) valorile proprii sunt
det (H
F
I) = det
_
4
3

2
3

2
3
4
3

_
=
2

8
3
+
16
9

4
9
= 0 =
2

8
3
+
4
3
= 0 =
1
= 2;
2
=
2
3
Ambele valori proprii sunt pozitive, deci ambele puncte critice
_
1
p
3
;
1
p
3
_
,
_
1
p
3
;
1
p
3
_
sunt puncte de minim.
Distanta minim a este
_
(
1
p
3
)
2
+ (
1
p
3
)
2
=
_
2
3
Pentru H
F
(1; 1) valorile proprii sunt
det (H
F
I) = det
_
2 2
2 2
_
=
2
+ 4 + 4 4 = 0 =
2
+ 4 = 0 =
1
= 0;
2
= 4
n acest caz valorile proprii sunt negative, deci ambele puncte critice (1; 1) , (1; 1) sunt puncte de maxim.
Distanta maxim a este
_
(1)
2
+ (1)
2
=
_
2

14