Sunteți pe pagina 1din 2

Acuzativ Genitiv Nominativ Dativ

Complement direct:- pe cine? Atribut genitival: Subiect: cine? ce? Complrment


-prep:pe ;- intrebam un verb. -al cui? a cui? ale cui? ai cui? -intrebam indirect:
Complement indirect: - la cine ? la -intrebam un subst. sau predicatul -cui?intrebam
ce?cu cine?cu ce?despre cine ? pronume. Apozitie: care? un verb.
despre ce ? Complement indirect:asupra -intrebam subiectul Complement
-prep: la,cu,despre,de. cui? Nume precativ: Instrumental:
-intrebam un verb. -impotriva cui?contra cui? -ce este? -gratie cui?
Complement cir. de loc- unde ? -intrbam un verb. -ce devine? -datorita cui?
-prep: in, pe, sub, langa, pana la Compl. cir. de timp: cand? -ce ramane? -multumita cui?
pana, catre, spre, de la, pe langa, -prep:inaintea; intrbam un verb -ce ajunge? Intrebam un verb;
de pe;- intrebam un verb. Copml.cir. de loc:unde? -ce se face? prepozitii: gratie
Complement cir. de timp:-cand? -prep:in susul,injosul,dea -ce inseamna ? datorita, multu-
-prep: de,peste,pana,intr-,dupa; lungul, dea latul, la margine, la -ce pare ? -mita.
-intrebam un verb. stanga, la dreapta, in fata,in -ce iese? Complement cir. de
Complement cir. de mod:-cum? spate. -intrebam un verb loc:unde?
-prep:ca, ca si, cat, precum, asa ca -intrebam un verb. copulativ. Intrbam un verb
-intrebam un verb. Nume predicativ: Atribut datival:
Compl cir. de cauza: -al cui: este , devine, ramane, -care? Intrebam
-din ce cauza? pare un substantiv
-prep:de; intrebam un verb. se face, ajunge, iese, pare, nearticulat.
Complement cir. conditional: inseamna Nume predicativ
-cu ce conditie?,intrebam-verb. -intrbam un verb cop. si -asemeni cui
-loc. prep.:in caz de. subiectul -contrar cui +
Complement cir. de scop: Compl. cir. de scop.cu ce scop? -conform cui
-cu ce scop? prep: pentru. -intrbam –verb; prep: in cazul.
-intrebam un verb. Compl.cir. de cauza:din ce + un verb copu-
Nume predicativ:-cum: este cauza? -lativ.
devine, ramane, pare, se face, -loc:din cauza;intrbam un verb.
ajunge, pare, iese. Compl.cir.concesiv: in ciuda
-intrebam un verb copulativ. carui fapt ? , -intrebam un verb.
Compl.de agent:-de catre cine? -loc: in ciuda.
-prep: de, de catre; intrebam-verb Atribut prepozitional
Atribut prep:care?intr-subst,pron -care?:-din fata
prep:de, din ,cu, pe, ptr ,la, spre, sub -din spatele
Compl.cir.concesiv-prep:cu tot -din dreapta
-in ciuda carui fapt? intr-un verb - din stanga
- din susul
- din josul
- din lungul
- din latul
- din curmrzisul
-intrebam un substantiv sau
pron.

S-ar putea să vă placă și